0229, 0239, 0289, Προσθήκη Επιδόματος 201 (Πάγια Αποζημίωση Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων) 0227

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "0229, 0239, 0289, 0719. 0239 Προσθήκη Επιδόματος 201 (Πάγια Αποζημίωση Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων) 0227"

Transcript

1 Επιδόματα - Αμοιβές μονίμων υπαλλήλων και με σχέση Ιδιωτικού ΚΑΕ (Ενδεικτικοί - Χρησιμοποιείτε πάντα τους ΚΑΕ Δικαίου Αορίστου Χρόνου που ξέρετε) Έκδοση Αλλαγές Κωδι Ονομασία ΝΠΔΔ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ κός Προσθήκη Επιδόματος 214 (Χορήγηση Κοινωνικού Μερίσματος) 1 Βασικός Μισθός 211, 212, 0211, 0241, 0251, , 0271, 0411, Έκδοση Αλλαγές 2 Χρονοεπίδομα 0412, 0212, 0414, 0242, , , 0272, 0421 Προσθήκη Επιδόματος 213 (Υπερβάλλουσα μείωση(ν4024/2011)) 3 Εξομάλυνσης , 0274 Έκδοση Αλλαγές 4 Οικογενειακή Παροχή , 0423, 0254 Προσθήκη Επιδόματος 212 (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΙΣΩΣΗΣ (Επιθεωρητές Υγείας ) 5 Κίνητρο Απόδοσης Έκδοση Αλλαγές 6 Θέσης ευθύνης (Δντών, Τμηματαρχών, Ιατρών ΕΣΥ, 0215,0289,0275,0431 Προσθήκη Επιδόματος 211 (Επίδομα στολής για τους Διασώστες- 238 Διεύθυνσης κτλ. πλην ενστόλων) Πληρώματα ασθενοφόρων Ε.Κ.Α.Β.) 7 Προσωπική Διαφορά (από μετατάξεις, μεταφορές προσωπικού, N.A., πρώην Ναυτιλίας, Περιφέρειες κ.λ.π.) Έκδοση Αλλαγές 9 Μεταπτυχιακών Σπουδών (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) Προσθήκη Επιδόματος 210 (Επίδομα ετοιμότητας στους επόπτες δημόσιας υγείας των υπηρεσιών δημόσιας υγείας) 10 Εξωδιδακτικής Απασχόλησης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 0219,0232,0256 και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πανεπιστημιακών όλων 0244 Έκδοση Αλλαγές των κατηγοριών (Διδακτικής προετοιμασίας) 11 Προβληματικών και Παραμεθορίων Περιοχών 0228 Προσθήκη Επιδόματος 207 (Ειδική αμοιβή για κλινικό και εργαστηριακό 253 έργο που παρέχουν οι πανεπιστημιακοί ιατροί σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ) 12 Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 233 Προσθήκη Επιδόματος 208 (Ειδική πρόσθετη αποζημίωση σε επιθεωρητές υγείας) 13 Νοσοκομειακό και Τροφής Προσθήκη Επιδόματος 209 (Επιδόματα Υπαλλήλων Πλοηγικής Υπηρεσίας) 14 Ειδικής Απασχόλησης ΟΤΑ α' βαθμού Έκδοση Αλλαγές 15 Έξοδα κίνησης 0269, 0262,, 0289, 0719 Δεν έγιναν αλλαγές στους κωδικούς επιδομάτων σε σχέση με τη v Δείτε στην καρτέλα Σχέση Εργασίας τις αλλαγές στους Τύπους πληρωμής. 16 Μεταφραστών - Διερμηνέων 259 Έκδοση Αλλαγές 17 Πληροφορικής Προσθήκη Επιδόματος 200 (Πάγια Αποζημίωση Υπαλλήλων Γ. Γ. Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής) 18 Αρχαιολογικών Ερευνών 259 Προσθήκη Επιδόματος 201 (Πάγια Αποζημίωση Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων) Ειδικής Απασχόλησης Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 259 Προσθήκη Επιδόματος 202 (Πάγια Αντιμισθία Νομικών) 20 Ειδικών Συνθηκών Εργασίας (υπαλλήλων Εθνικού 0224,0225 Προσθήκη Επιδόματος 203 (Επίδομα Υπευθύνων Καινοτόμων Δράσεων Τυπογραφείου, ΥΕΕΑΔ, δασικών, δικαστικών, Ανθυγιεινό 251 (πολιτιστικών, αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και Κέντρων κ.λ.π.) Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)) 21 Εκπαιδευτικού Προσωπικού Μειονοτικών Σχολείων Προσθήκη Επιδόματος 204 (Eπίδομα Ειδικής Πρόσθετης Αμοιβής Ε.Φ.Ε.Τ.) 22 Εκπαιδευτικού Προσωπικού Σχολικών Μονάδων Ειδικής 0224 Προσθήκη Επιδόματος 205 (Ειδική πρόσθετη αμοιβή των υπηρετούντων στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης) Αγωγής και Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 23 Υψηλού Βαθμού Ευθύνης και Ασφάλειας της Ε.Υ.Π., 0439 Προσθήκη Επιδόματος 206 (Ειδική αποζημίωση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης) 24 Αντισταθμίσματος Διαχειριστικών Λαθών 252 Έκδοση Αλλαγές

2 25 Ειδικό Επίδομα Προσωπικού των Σωφρονιστικών και Αναμορφωτικών Καταστημάτων Ραδιενέργειας του Προσωπικού του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.-ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 0233 Δεν έγιναν αλλαγές στους κωδικούς επιδομάτων σε σχέση με τη v Δείτε στην καρτέλα Βαθμοί, τις προσθήκες για τους Βαθμούς. 255 Έκδοση Αλλαγές 27 Ειδικής Απασχόλησης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Προσθήκη Επιδόματος 194 (Επίδομα χειριστών αεροσκαφών ΥΠΑ) 29 Ετοιμότητας Ιατρών Υπηρεσίας Υπαίθρου και Μονίμων Αγροτικών Ιατρών Προσθήκη Επιδόματος 195 ( Ειδική παροχή υπαλλήλων Περιφερειών (Άρθρο 36 Ν. 3731/2008)) 30 Άγονων περιοχών Ιατρών Υπηρεσίας Υπαίθρου και Μονίμων Αγροτικών Ιατρών Προσθήκη Επιδόματος 196 (Χορηγία Προέδρου Δημοκρατίας) 31 Πέραν του πενθημέρου Φυλάκων Μουσείων και Σωφρονιστικών 0289, 0513 Προσθήκη Επιδόματος 197 (Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών 263, 289 Καταστημάτων λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια) 33 Εξοδα Ιατρείων Μονίμων και Συμβασιούχων Ιατρών ΙΚΑ Προσθήκη Επιδόματος 198 (Οικονομική παροχή υπαλλήλων Υπουργείου 269 Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης) 34 Αποζημίωση Πρόσθετης Απασχόλησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού 0512 Προσθήκη Επιδόματος 199 (Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία Βουλευτών) 35 Υπαλλήλων που Υπηρετούν στη Δήλο 0228 Κατάργηση Επιδόματος 178 (Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού μερικής απασχόλησης) 36 Ειδικό επίδομα αντισταθμίσματος αναγκαστικής θητείας στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών 37 Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού 0281, 0287, 38 Υπαλλήλων Γ.Γ. Αθλητισμού Ρουχισμού υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού 40 Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού για έργα συντήρησης και αναστύλωσης στον ιερό βράχο της Ακρόπολης 2599, 2529 (Επιχορήγηση ΥΣΜΑ) 41 Διδακτικής Προετοιμασίας Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και 244 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 42 Ειδική Παροχή Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Παιδείας 43 Ειδική αποζημίωση των υπαλλήλων της κεντρικής υπηρεσίας 0519 του Παιδείας για τη συμμετοχή του στις πανελλήνιες εξετάσεις 44 Ελεγκτικό Επίδομα Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Εργασίας 45 Ελεγκτικό επίδομα ΣΕΠΕ 46 Οικονομικό κίνητρο προσωπικού Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 47 Ειδικής Απασχόλησης Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Υγείας 50 ΔΙΒΕΕΤ, ΔΕΤΕ, ΔΕΧΕ Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών, 261 ΜΤΠΥ, Ταμείου Παρακαταθηκών κλπ 52 Ειδικό επίδομα υπαλλήλων πρώην ΥΠΕΘΟ και ΕΣΥΕ 54 Ειδικών Συνθηκών Υπαλλήλων Γ.Γ. Ενημέρωσης και Γ.Γ. Επικοινωνίας 55 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ΥΠΑ (2 eurocontrol και μία απόφαση του 1997) 56 Υπαλλήλων ΥΠΑ (2 eurocontrol και μία απόφαση του 1997) 57 Υπαλλήλων τέως ΥΠΕΧΩΔΕ 58 Υπαλλήλων Υπουργείου Εσωτερικών 0219 Κατάργηση Επιδόματος 179 (Λοιπές Εισφορές)

3 59 Υπαλλήλων που υπηρετούν σε Υπηρεσίες Αλλοδαπών και 0219, Μετανάστευσης 60 Υπαλλήλων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 61 Επιδόματα Γεωτεχνικών Επιδόματα Γεωπόνων - Κτηνιάτρων για διενέργεια 0567 φυτοϋγειονομικών ελέγχων 63 Υπαλλήλων Αποσπασμένων σε Διαχειριστικές Αρχές Υπαλλήλων τέως Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης Υπαλλήλων ΕΟΤ Υπαλλήλων τέως Υπουργείου Ανάπτυξης 67 Ειδικό επίδομα υπαλλήλων της ΔΕΔΑΚ του τέως Υπουργείου 0289 Ανάπτυξης 68 Ειδική αποζημίωση των ΚΕΔΑΚ (ελεγκτές καυσίμων) Δ.Ε.Δ.Α.Κ. 69 Ειδική αποζημίωση των κλιμακίων ελέγχου Λαϊκών Αγορών Ειδική αποζημίωση ελεγκτών συγχρηματοδοτούμενων από Π.Δ.Ε. προγραμμάτων (ΕΔΕΛ) 72 Υπαλλήλων Περιφερειών που υπηρετούν σε Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 73 Μηχανικών Δημοσίου (7 και 6 τοις χιλίοις) Υπομηχανικών Δημοσίου (3 τοις χιλίοις) Υπαλλήλων Υπουργείου Δικαιοσύνης 76 Εξεταστών τέως Υπουργείου Μεταφορών και Ν.Α. 77 Βοηθών Εξεταστών Υπουργείου Μεταφορών και Ν.Α. 78 Υπαλλήλων Γραμματείας ΑΔΑ 79 Ειδικών Επιστημόνων Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών 0289, 80 Ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης δικαστικών υποθέσεων (δικαστικών λειτουργών και μελών του ΝΣΚ) Πάγια αποζημίωση Δικαστικών Λειτουργών και μελών του ΝΣΚ, 0289, 0267 (πολύωρη παραμονή στην έδρα κ.λ.π.) 82 Έξοδα παράστασης 0113, 0114,, , Πάγια αποζημίωση για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του 0515 Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 84 Ειδικό Επίδομα Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ειδικών Συνθηκών Ιατροδικαστών Υπουργείου Δικαιοσύνης Πάγια Αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση Βιβλιοθήκης 0219,0224,,0257, και Συμμετοχής σε Συνέδρια (όλων των κατηγοριών ,0289 συμπεριλαμβανομένων υπ. Βουλής) 88 Ειδικό Ερευνητικό (μελών ΔΕΠ ΑΕΙ ΑΣΕΙ και ΕΠ ΤΕΙ) Ειδικό ερευνητικό Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών 259 Επιστημόνων 93 Αμοιβή Αποδοτικότητας Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων 95 Ταχύτερης και αποτελεσματικότερης προώθησης ερευνητικών προγραμμάτων ερευνητικού προσωπικού ΚΕΠΕ Ειδικό ερευνητικό καθηγητών ΕΣΔΥ 100 Ειδικό ερευνητικό μελών Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 0258

4 101 Νοσοκομειακής Απασχόλησης, Απόδοσης και Ειδικών 0276 Συνθηκών άσκησης Ιατρικού Έργου (ιατρών ΕΣΥ) 104 Εφημερίες Επιφυλακής γιατρών Δημόσιας Υγείας Επιμίσθιο ελεγκτή ιατρού 107 Κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής ιατρών σε προβληματικές 0279 και άγονες περιοχές 108 Ιατρών με ειδικότητα αναισθησιολόγου Ξενίας - Παράστασης και Ξένων Γλωσσών Διπλωματικών 0245 Υπαλλήλων 110 Πάγια Αποζημίωση λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς 0246 διπλωματικών ή επιστημονικών υπηρεσιών 111 Αποκλειστικού Ειδικού Λειτουργήματος Αρχιερέων Ειδικού λειτουργήματος ιερέων Ειδικό Μουσικό 114 Ειδικό Επίδομα για αγορά, συντήρηση και επισκευή μουσικού οργάνου 115 Εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών για όλους τους 0424 στρατιωτικούς εν γένει 116 Ειδικής Απασχόλησης για την Εθνική Αμυνα Δημόσια Τάξη και 0433 Ασφάλεια 118 Θέσης Υψηλής και Αυξημένης Ευθύνης Στρατιωτικών Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μονάδων Τροφής Ειδικών συνθηκών όλων των ενστόλων Επιδόματα ειδικών συνθηκών (πτητικά, καταδυτικά, αναπηρίας 0434 και κινδύνου κ.λ.π.) 124 ΜΑΤ ΕΚΑΜ ΕΜΑΚ Αστυνομικών λόγω παθήματος στην Υπηρεσία Συνοδού σκύλων? 129 Ναρκαλιευτών Ειδική αποζημίωση στρατιωτικών πυροτεχνουργών Αποζημίωση εκπαιδευόμενων στρατιωτικών Αποζημίωση εκπαιδευτών στρατιωτικών σχολών Ειδικό Επίδομα Ναυτικής Εκπαίδευσης 140 Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας Ειδική πρόσθετη αμοιβή Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Ειδικό επίδομα υπαλλήλων ΕΟΦ Βουλευτική Αποζημίωση Επιδόματα υπαλλήλων Βουλής 0519 (άνοιγμα & κλείσιμο εργασιών Ολομέλειας της Βουλής) 149 Επιδόματα εορτών και αδείας 218, 243, 253, 265, ποσοστό επί του , 422 Β.Μ ή του Β.Μ+Χρονοεπίδομα 151 Εκλογική αποζημίωση 5262, 0518

5 152 Υπηρεσίας Αλλοδαπής Ειδικό επιμίσθιο εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο εξωτερικό 154 Εφάπαξ αποζημίωση για μετατάξεις από μη παραμεθόριες σε 0565 ν2085/920αρ παραμεθόριες περιοχές 155 Υπερωρίες , Αποζημίωση Μελών Συλλογικών Οργάνων Πάγια αποζημίωση-επίδομα αλλοδαπής υπαλλήλων Βουλής Υπαλλήλων Προεδρίας της Δημοκρατίας 160 Στρατιωτικών που υπηρετούν στην Προεδρία της Δημοκρατίας Βασικός μισθός εκπ. Προσωπικού πδ.407/ πδ407/ Εκτελεση δικαστικων αποφάσεων εφαπαξ ν.103/ ν.103/ Πάγια αντιμισθία προέδρων αντιπροέδρων ΝΠΔΔ Αμοιβές Ωρομισθίων 166 Αμοιβές Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (βασικός+όλα τα 0344 επιδόματα) 167 Αμοιβές προσωπικού μερικής απασχόλησης Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.) 0341 Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) Αμοιβές επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή 0343 Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα Μισθοδοσία αρχιερέων και ιεροκηρύκων 0371 Μισθοτροφοδοσία πληρωμάτων, κρατικών και επίτακτων πλωτών μέσων (περιλαμβάνονται και όλες οι άλλες παροχές) Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών Αντιμισθία συνεργατών βουλευτών 0374 Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97) 0375 Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα Λοιπές αποζημιώσεις Εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων που προσφέρουν διδακτικό έργο ή άλλων υπαλλήλων 187 Αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0871 Συμβασιούχοι έργου 188 Αντιμισθία εκτάκτων ιατρών ιαματικών πηγών 273

6 189 Επίδομα Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΑΕΝ) 190 Επίδομα εξισωτικής διαφοράς υπαλλήλων ΣΔΟΕ 191 Αμοιβές Ημερομισθίων Γάλακτος 193 Παραπληγικού 194 Επιδόματα χειριστών αεροσκαφών ΥΠΑ Ειδική παροχή υπαλλήλων Περιφερειών (Άρθρο 36 Ν /2008) Χορηγία Προέδρου Δημοκρατίας Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια Οικονομική παροχή υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 199 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία Βουλευτών Πάγια Αποζημίωση Υπαλλήλων Γ. Γ. Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής Πάγια Αποζημίωση Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων 202 Πάγια Αντιμισθία Νομικών 203 Επίδομα Υπευθύνων Καινοτόμων Δράσεων (πολιτιστικών, αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) Eπίδομα Ειδικής Πρόσθετης Αμοιβής Ε.Φ.Ε.Τ Ειδική πρόσθετη αμοιβή των υπηρετούντων στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Ειδική αποζημίωση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Ειδική αμοιβή για κλινικό και εργαστηριακό έργο που παρέχουν οι πανεπιστημιακοί ιατροί σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ Ειδική πρόσθετη αποζημίωση σε επιθεωρητές υγείας Επιδόματα Υπαλλήλων Πλοηγικής Υπηρεσίας Επίδομα ετοιμότητας στους επόπτες δημόσιας υγείας των υπηρεσιών δημόσιας υγείας 211 Επίδομα στολής για τους Διασώστες-Πληρώματα ασθενοφόρων Ε.Κ.Α.Β. 212 Σ.Ε.Υ.Υ.Π. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΙΣΩΣΗΣ (Επιθεωρητές Υγείας ) 213 Υπερβάλλουσα μείωση (ν4024/2011) Χορήγηση Κοινωνικού Μερίσματος 2762

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 222 12 Νοεμβρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4093 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 2016 Επείγοντα Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) 488 Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Αριθµ. 179/38/2012 στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) Νόμιμα αναγνωρισμένη Ομοσπονδία με την υπ αριθμ. 453/2013 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180 22 Αυγούστου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4002 Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2001-2005

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2001-2005 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2001-2005 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2001-2005 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. 2676/99 ΦΕΚ 1/5-1-1999 τ. Α ιδρυτικός Νόμος ΤΕΑΔΥ. Ενοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 30/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ:2/98927/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ)

Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ) ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ) Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ποια είναι η έννοια του εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών; Εισόδημα

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι:

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι: Nόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002) Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις.

Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 2085/1992 Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Βαθµολογική διάρθρωση θέσεων (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 10 άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Υπηρεσίες 3. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπόλοιπου πιστώσεων έτους 2011»

Οικονομικές Υπηρεσίες 3. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπόλοιπου πιστώσεων έτους 2011» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 19.07.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 459 ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8-10241 AΘΗΝΑ Πληροφορίες: Καραμήτρου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Δ. Βασιλάκης, Ν.Ντρές 2) Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. Τηλέφωνο : 210-3246321 όλης της Χώρας E-mail : t09pde2@ypepth.gr

Πληροφορίες: Δ. Βασιλάκης, Ν.Ντρές 2) Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. Τηλέφωνο : 210-3246321 όλης της Χώρας E-mail : t09pde2@ypepth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ Αθήνα 15-9 - 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. 93953/Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ: Β Μητροπόλεως 15 Τ.Κ. 10185 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 465 24 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιει νής εργασίας της παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Ζ, 27 Ιουλίου 2010, Συνεδρίασης του Τµήµατος ιακοπής των Εργασιών ιεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναβάθµιση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2015)

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2015) Α. Τακτικός προϋπολογισμός 1. αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2015) Νέοι 01 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 05 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα