I- ΣΥΝΤΑΓΜΑ 65-67

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "43-54 -I- ΣΥΝΤΑΓΜΑ 65-67"

Transcript

1 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Αποφάσεις επί υποθέσεων ΚΕ Ε Τεύχος Ιούνιος 2004 ΕΚ ΟΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

2 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 2 Το δελτίο επιµελήθηκαν οι Πρωτοδίκες κ.κ. Παύλος Ζαµπετίδης και Σταµάτης Γιακουµής Αθήνα, 21 Ιουνίου 2004 ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ Άννα Ατσαλάκη Πρόεδρος Πρωτοδικών ΤΑ ΜΕΛΗ Θεοδώρα Βιτουλαδίτη Πρωτοδίκης Νικόλαος Μπασέας Πρωτοδίκης

3 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 3 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΚΕ Ε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες -A- ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ- 1-9 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΙΚΟΓΡΑΦΟ -B- ΙΑ ΙΚΟΙ 10 -Γ- ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ E- ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤ-ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ- ΠΡΟΣΩΠΟΚΡΑΤΗΣΗ -Z- ΕΥΘΥΝΗ ΙΟΙΚΗΤΩΝ Α.Ε.-E.Π.Ε H- ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Θ- ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ I- ΣΥΝΤΑΓΜΑ 65-67

4 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 4 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΚΕ Ε -A- ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΙΚΟΓΡΑΦΟ 1. Χαρακτηρισµός του ενδίκου µέσου της ανακοπής ως προσφυγής, εφόσον στρέφεται κατά αποφάσεων που επιβάλλουν πειθαρχικές ποινές ν. 2721/1999: Κατά την έννοια της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Κ... (ν. 2717/1999), ως «χρηµατικές διαφορές» για τον καθορισµό της καθύλην αρµοδιότητας των τακτικών ιοικ. ικαστηρίων δεν νοούνται τα πρόστιµα που επιβάλλονται ως πειθαρχική ποινή στα µέλη των επαγγελµατικών ενώσεων µε χαρακτήρα Ν.Π..., αφού η λύση τέτοιων διαφορών δεν είναι αµιγώς οικονοµική, όπως απαιτεί η εν λόγω διάταξη του Κ..., αλλά ο προέχων χαρακτήρας αυτών είναι η πειθαρχική αποδοκιµασία των µελών των εν λόγω νοµικών προσώπων. Εποµένως, σε κάθε περίπτωση επιβολής πειθαρχικής ποινής, ανεξαρτήτως αν επιβάλλεται µ αυτήν πρόστιµο που δεν υπερβαίνει το ποσό των δραχµών, καθύλην αρµόδιο για την εκδίκαση αυτής είναι το αρµόδιο Τριµελές ιοικητικό Πρωτοδικείο. Οι αποφάσεις, µε τις οποίες επιβάλλονται οι παραπάνω ποινές, δεν προσβάλλονται µε το ένδικο µέσο της ανακοπής, αλλά µε το αντίστοιχο της προσφυγής, η δε ασκηθείσα εν προκειµένω ανακοπή πρέπει να ερµηνευθεί ως προσφυγή. Μονοµελές.Πρ. Αθ. (19 ο ) 4095/2001 ικαστής: Αγγελική Παπαπαναγιώτου-Λέζα 2. ικαιοδοσία επί ανακοπής κατά επιταγής προς πληρωµή: Από την άσκηση ανακοπής που στρέφεται κατά επιταγής προς πληρωµή βάσει απογράφου που, σύµφωνα µε το άρθρο 199 Κ έχει εκδοθεί µε βάση εκτελεστό τίτλο τελεσίδικη καταψηφιστική δικαστική απόφαση που έχει εκδοθεί σε αγωγή, η οποία αφορά ικανοποίηση απαίτησης ιδιώτη δανειστή, κατά του οποίου στρέφεται η ανακοπή και για τον οποίο έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Κ Πολ, η διαφορά που δηµιουργείται είναι ιδιωτική και για την επίλυσή της δικαιοδοσία έχουν τα πολιτικά και όχι τα διοικητικά δικαστήρια. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (19 ο ) 3341/2001

5 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 5 ικαστής: Άννα Καλλίρη 3. ικαιοδοσία επί ανακοπής κατά εκθέσεως αναγκαστικής εκτελέσεως: Σχετικά µε την ανακοπή τρίτου κατά της διοικητικής εκτελέσεως, η οποία αφορά ακίνητο που κατασχέθηκε και γίνεται για την εξόφληση χρεών προς το ηµόσιο, το αντικείµενο της δίκης είναι το δικαίωµα κυριότητας του ανακόπτοντος, η αναγνώριση του οποίου θα έχει ως αποτέλεσµα την ακυρότητα της κατασχέσεως που επιβλήθηκε. Εποµένως η διαφορά που δηµιουργείται από την άσκηση της παραπάνω ανακοπής του τρίτου, του οποίου θίγονται µε την κατάσχεση τα εµπράγµατα επί του ακινήτου δικαιώµατα, φέρει τα χαρακτηριστικά της ιδιωτικής διαφοράς, ανεξάρτητα από το αντικείµενο της απαιτήσεως για την οποία επισπεύδεται η εκτέλεση, το οποίο δεν αποτελεί αναγκαίο και υποχρεωτικό στοιχείο έρευνας για το δικαστήριο που δικάζει την ανακοπή. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (26 ο ) 170/2001 ικαστής: Παύλος Ζαµπετίδης 4. ικαιοδοσία επί ανακοπής κατά προγράµµατος πλειστηριασµού : Αρµόδια για την εκδίκαση της ανακοπής είναι τα πολιτικά δικαστήρια, εφόσον η υποκειµένη αιτία (εν προκειµένω µίσθωση καταστήµατος από το ήµο) είναι ιδιωτικού δικαίου. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (Τµ. Ν Αναστολών) 837/2001 ικαστής: Ελένη Παναγοπούλου 5. ικαιοδοσία επί διαφοράς αποζηµιώσεως για αποκατάσταση των ζηµιών αυτοκινήτου του ηµοσίου : Από τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ.1 και 3 του Συντάγµατος, 1, 2 εδάφ.ια του ν.1406/1983 και 1, 217 του Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας συνάγεται ότι υπάγεται στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων, η διαφορά σε περίπτωση που η υποκείµενη σχέση, στην οποία στηρίζεται ο αποτελών το θεµέλιο της διοικητικής εκτελέσεως τίτλος του άρθρου 2 παρ.2 του ν.δ/τος 356/1974 (νόµιµος τίτλος), είναι δηµοσίου δικαίου, άλλως, αν η υποκείµενη σχέση είναι ιδιωτικού δικαίου και ο, κατά τα ανωτέρω,

6 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 6 τίτλος αναφέρεται σε απαίτηση ιδιωτικού δικαίου, η διαφορά υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων (βλ. ΑΕ 18/1993, 23/1999, και ΣτΕ 1669/1997, Ολοµ. ΣτΕ 1080, 60/1995, 3212/1994). Εποµένως, η διαφορά που δηµιουργείται από την άσκηση ανακοπής από τον θιγόµενο ιδιώτη στα πλαίσια της διοικητικής εκτελέσεως, που επισπεύδεται για την ικανοποίηση απαιτήσεως ιδιωτικού δικαίου, φέρει τα χαρακτηριστικά στοιχεία της ιδιωτικής διαφοράς, η φύση της οποίας δεν µεταβάλλεται µε την παρεµβολή της διοικητικής βεβαιωτικής διαδικασίας από όργανα της διοικήσεως και την είσπραξη της απαιτήσεως από το δηµόσιο ταµείο (βλ. ΑΕ 5/1989). ιαφορά από την είσπραξη απαιτήσεως (αποζηµιώσεως) του ηµοσίου για την αποκατάσταση ζηµιών αυτοκινήτου του ηµοσίου, που επιδικάστηκε από τα πολιτικά δικαστήρια, υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων. Μονoµελές. Πρ. Αθ. (26 ο ) /2001 ικαστής: Παύλος Ζαµπετίδης 6. ικαιοδοσία επί είσπραξης µισθωµάτων αναψυκτηρίου : Υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων η διαφορά από την είσπραξη µισθωµάτων αναψυκτηρίου σε δηµοτικό άλσος. Μονoµελές. Πρ. Αθ. (16 ο ) 2411/2001 ικαστής: Παναγιώτης Καραλής 7. ικαιοδοσία επί είσπραξης µισθωµάτων εκχωρηθέντων στο ηµόσιο : Υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων η διαφορά από την είσπραξη µισθωµάτων που εκχωρήθηκαν στο ηµόσιο, διότι αφορά στην είσπραξη ιδιωτικής απαιτήσεως του ηµοσίου. Μονoµελές. Πρ. Αθ. (26 ο ) 4747/2001 ικαστής: Παύλος Ζαµπετίδης. 8. ικαιοδοσία επί εισπράξεως απαιτήσεως του ηµοσίου κατά οφειλέτη και εγγυητή δανείου : Υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων η διαφορά από την είσπραξη απαιτήσεως του δηµοσίου κατά του οφειλέτη και του εγγυητή δανείου που ελήφθη από Τράπεζα µε την εγγύηση του ηµοσίου.

7 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 7 Μονοµελές. Πρ. Αθ. (26 ο ) 3988/2001 ικαστής: Παύλος Ζαµπετίδης 9. ικαιοδοσία επί εισπράξεως απαιτήσεως από τηλεπικοινωνιακά τέλη: Υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων η διαφορά από την είσπραξη απαιτήσεως από τηλεπικοινωνικά τέλη του Ο.Τ.Ε. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (27 ο ) 9583/2002 ικαστής: Γεωργία Κολοκυθά 10. ικαιοδοσία επί εκποίησης ζώων βουστασίου: εν προσβάλλεται µε ανακοπή, κατά τις διατάξεις των άρθρων 216 και επόµ. του Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας, η επισπευδόµενη εκποίηση ζώων βουστασίου από την προβλεπόµενη από το άρθρο 8 του ν.1590/1986 επιτροπή. Η αποµάκρυνση και η εκποίηση ζώων αφορά στη διαδικασία εκτελέσεως νοµαρχιακής αποφάσεως, ώστε στερείται εκτελεστού χαρακτήρα. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (15 ο ) 1213/2001 ικαστής : Νικηφόρος Σιδερής 11. ικαιοδοσία επί προστίµων κεφαλαιαγοράς: Οι διοικητικές διαφορές που ανακύπτουν από την αµφισβήτηση της νοµιµότητας των προστίµων που επιβάλλονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατ άρθρο 72 παρ.2 του ν.1969/1991, σε βάρος φυσικών ή νοµικών προσώπων, που δηµοσιεύουν ή διαδίδουν ανακριβείς πληροφορίες για κινητές αξίες εισηγµένες στη χρηµατιστηριακή αγορά, υπάγονται στην ακυρωτική αρµοδιότητα του Συµβουλίου της Επικρατείας. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (25o) 25/2001 ικαστής: Κων/νος Καραλέκας 12. ικαιοδοσία επί προστίµων κεφαλαιαγοράς: Παραδεκτώς προσβάλλεται, µε το ένδικο µέσο της ανακοπής, λειτουργούσης ως παράλληλης προσφυγής, πράξη επιβολής προστίµου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον η πράξη εκδόθηκε πριν την θέση σε ισχύ του Κώδικα ιοικητικής

8 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 8 ικονοµίας ( ), διότι, κατά γενική αρχή του διοικητικού δικονοµικού δικαίου, το παραδεκτό των ενδίκων µέσων κρίνεται σύµφωνα µε το νόµο που ισχύει κατά το χρόνο εκδόσεως της διοικητικής πράξεως και µε την επιβολή της ως άνω κυρώσεως δεν καταλείπονται κατά νόµο άλλες συνέπειες διοικητικής φύσεως. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (26 ο ) 6604/2002 ικαστής: Παύλος Ζαµπετίδης 13. ικαιοδοσία επί προβληµατικών επιχειρήσεων: Η διαδικασία υπαγωγής επιχειρήσεων που τελούν υπό πτώχευση, κατάσταση παύσεως των πληρωµών κ.τ.λ., κατ άρθρο 46 Α του ν.1892/1990, σε καθεστώς ειδικής εκκαθαρίσεως, προσοµοιάζει µε τη διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως. Οι διαφορές που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία της ως άνω εκκαθαρίσεως και ειδικότερα οι διαφορές που αφορούν τον τρόπο και την έκταση της ικανοποιήσεως των δανειστών των ως άνω επιχειρήσεων υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, εφόσον η εν λόγω διαδικασία αποβλέπει, δια της αναλόγου εφαρµογής των άρθρων 974 έως 980 και 1006 του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας, στην ικανοποίηση απαιτήσεων ιδιωτικού δικαίου, ανεξαρτήτως της ειδικότερης φύσεως της απαιτήσεως, η οποία αναγγέλλεται προς κατάταξη. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (26 ο ) 2202/2002 ικαστής: Παύλος Ζαµπετίδης 14. ικαιοδοσία ανακοπής κατά ταµειακής βεβαίωσης από οφειλή στον Οργανισµό ιαχείρισης ηµοσίου Υλικού (Ο...Υ.): Η διαφορά που δηµιουργείται από την άσκηση της ανακοπής κατά πράξεων της εκτέλεσης που στηρίζονται σε νόµιµο τίτλο, προερχόµενο από έννοµη σχέση ιδιωτικού δικαίου φέρει τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της ιδιωτικής διαφοράς, η φύση της οποίας δεν µεταβάλλεται µε την παρεµβολή της διοικητικής βεβαιωτικής διαδικασίας από όργανα της διοίκησης και την είσπραξη από τα δηµόσια ταµεία. Ο Ο...Υ. διαχειρίζεται κινητά πράγµατα που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του ηµοσίου και των Ν.Π... Από αυτό συνάγεται ότι η σύµβαση

9 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 9 πώλησης µεταξύ του Ο...Υ. και του ιδιώτη αγοραστή, που συνάφθηκε µετά από διαδικασία πλειοδοτικού διαγωνισµού, είναι σύµβαση ιδιωτικού δικαίου. Συνεπώς, για την εκδίκαση ανακοπής κατά ταµειακής βεβαιώσεως, µε την οποία βεβαιώθηκε ως έσοδο οφειλή από την εν λόγω σύµβαση, δικαιοδοσία έχουν τα πολιτικά δικαστήρια. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (19 ο ) 891/2001 ικαστής: Αννα Καλλίρη 15. ικαιοδοσία ανακοπής κατά ταµειακής βεβαίωσης από οφειλή στον Ελληνικό Οργανισµό Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.): Η διαφορά που δηµιουργείται από την άσκηση της ανακοπής κατά πράξεων της εκτέλεσης που στηρίζονται σε νόµιµο τίτλο, προερχόµενο από έννοµη σχέση ιδιωτικού δικαίου φέρει τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της ιδιωτικής διαφοράς, η φύση της οποίας δεν µεταβάλλεται µε την παρεµβολή της διοικητικής βεβαιωτικής διαδικασίας από όργανα της διοίκησης και την είσπραξη από τα δηµόσια ταµεία. Ο Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. χορηγεί βιοτεχνικά δάνεια, οικονοµικές ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις προς προώθηση της εγχώριας βιοτεχνίας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις των δανείων αυτών ρυθµίζονται από το ιδιωτικό δίκαιο και δεν παρέχουν στο συµβαλλόµενο ηµόσιο την ευχέρεια µονοµερούς κυριαρχικής επεµβάσεως επί της σύµβασης ή επιβολής κυρώσεων. Από αυτό συνάγεται ότι η σύµβαση δανείου µεταξύ του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. και του ιδιώτη δανειολήπτη είναι σύµβαση ιδιωτικού δικαίου. Συνεπώς, για την εκδίκαση ανακοπής κατά ταµειακής βεβαιώσεως, µε την οποία βεβαιώθηκε ως έσοδο οφειλή από την εν λόγω σύµβαση, δικαιοδοσία έχουν τα πολιτικά δικαστήρια. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (25 ο ) 4408/2001 ικαστής: Κωνσταντίνος Καραλέκας 16. ικαιοδοσία επί ανακοπής κατά ταµειακής βεβαίωσης ληξιπρόθεσµου χρέους από σύµβαση δανείου µε Εθνική Τράπεζα: Με βάση χρηµατικό κατάλογο, που συνέταξε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και αφορούσε οφειλές δικαιούχων δανείων, χορηγηθέντων σύµφωνα µε το ν. 1138/1972 «περί

10 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 10 βελτιώσεως των στεγαστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών και του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας», βεβαιώθηκε ταµειακώς ληξιπρόθεσµο χρέος, προερχόµενο από σύµβαση δανείου ως ανωτέρω.- Με τα δεδοµένα αυτά, εφόσον ο χρηµατικός κατάλογος που συνέταξε η Εθνική Τράπεζα και αποτελεί το νόµιµο τίτλο αποδεικνύει απαίτηση ιδιωτικού δικαίου, η διαφορά που δηµιουργείται από την άσκηση της ανακοπής είναι ιδιωτική και υπάγεται στα πολιτικά δικαστήρια, ενώ η φύση της δεν µεταβάλλεται από το γεγονός ότι η εν λόγω απαίτηση εκχωρήθηκε στο Ελληνικό ηµόσιο και η είσπραξή της ως δηµοσίου εσόδου επισπεύδεται από το αρµόδιο δηµόσιο ταµείο. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (29 ο ) 4042/2001 ικαστής: Ασηµίνα Νικολακοπούλου 17. ικαιοδοσία επί ανακοπής κατά ταµειακής βεβαίωσης βάσει πρωτοκόλλου επιβολής αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης: Η διαφορά που δηµιουργείται από την επιβολή αποζηµιώσεως µε πρωτόκολλο της Περιφερειακής Κτηµατικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών βάσει του άρθρου 115 του από 11/12.11/29 π.δ./τος «περί ιοικήσεως ηµοσίων Κτηµάτων» φέρει τα χαρακτηριστικά ιδιωτικής διαφοράς, αφού η εν λόγω αποζηµίωση, επιβαλλόµενη σε βάρος εκείνου που έχει κάνει αυθαίρετη χρήση δηµοσίου κτήµατος, έχει το χαρακτήρα ανταλλάγµατος, ανάλογου µε το οφειλόµενο στον εκµισθωτή ιδιωτικού ακινήτου µίσθωµα, για την ωφέλεια που αποκοµίζει ο αυθαίρετος χρήστης. Συνεπώς, για την εκδίκαση ανακοπής του άρθρου 73 παρ. 1 του Κ.Ε..Ε. κατά ταµειακής βεβαιώσεως, µε την οποία βεβαιώθηκε ως έσοδο οφειλή προερχόµενη από αποζηµίωση λόγω αυθαίρετης χρήσης δηµοσίου κτήµατος, δικαιοδοσία έχουν τα πολιτικά δικαστήρια. Τριµελές. Πρ. Αθ. (26 ο ) 875/2001 Πρόεδρος: Ιωάννης Σπερελάκης Εισηγήτρια: Ελένη ηµοπούλου 18. ικαιοδοσία επί ανακοπής µε βάση Κ.Πολ.. Ανακοπή κατά απογράφου απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου µετ επιταγής προς

11 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 11 εκτέλεση: Υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων η διαφορά από την άσκηση ανακοπής του Ελληνικού ηµοσίου ή Ν.Π... κατά πράξεων που αφορούν την κατ αυτών αναγκαστική εκτέλεση, η οποία χωρεί µε βάση τις διατάξεις του Κώδικα της Πολιτικής ικονοµίας και στρέφεται κατά της ιδιωτικής τους περιουσίας. Κρίση ότι η εκδίκαση της ανακοπής κατά του πρώτου απογράφου εκτελεστού µε επιταγή προς εκτέλεση αµετάκλητης απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε την οποία επιδικάστηκαν διαφορές συντάξεων σε συνταξιούχο δηµόσιο λειτουργό υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (4 ο ) 1108/2001 ικαστής: Μαρία Αγγελίδου. 19. Ανακοπή κατά απογράφου αποφάσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου µετ επιταγής προς εκτέλεση : Υπάγεται στη δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου η διαφορά από την άσκηση ανακοπής του Ελληνικού ηµοσίου κατά πράξεως εκτελέσεως (πρώτο απόγραφο εκτελεστό), µε βάση νόµιµο τίτλο απόφαση του ως άνω ικαστηρίου που αφορά στην απονοµή ή αναπροσαρµογή συντάξεως δηµοσίου λειτουργού, λόγω αρµοδιότητας του εν λόγω ικαστηρίου για τη διάγνωση του ουσιαστικού δικαιώµατος του συνταξιούχου. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (26 ο ) 536, 2292/2000 ικαστής: Παύλος Ζαµπετίδης. 20. ικαιοδοσία επί αναγκαστικής εκτελέσεως αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Οι διαφορές περί την αναγκαστική εκτέλεση αµετάκλητων καταψηφιστικού χαρακτήρα αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί συνταξιοδοτικών διαφορών σε βάρος του ηµοσίου κ.λπ., εφόσον η υποκείµενη σχέση έχει το χαρακτήρα απαίτησης δηµοσίου δικαίου, πρέπει να γίνει δεκτό ότι, ως περί την εκτέλεση διοικητικές διαφορές ουσίας, υπάγονται στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, τα οποία και εδώ θα εφαρµόσουν «αναλόγως», σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 199

12 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 12 Κ... που τυγχάνει εν προκειµένω εφαρµογής, τις σχετικές περί αναγκαστικής εκτελέσεως καταψηφιστικών δικαστικών αποφάσεων διατάξεις του Κ.Πολ.. Μονοµελές. Πρ. Αθ. 4446/1999 ικαστής: ηµήτριος Σπηλιώτης 21. ικαιοδοσία επί αναγκαστικής εκτελέσεως αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Όταν επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι εκτελεστός τίτλος, µε επιµέλεια ιδιώτη δανειστή για τον οποίον έχουν εφαρµογή οι σχετικές διατάξεις του Κ Πολ, η διαφορά που δηµιουργείται από την άσκηση ανακοπής κατά των πράξεων της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης που αρχίζει µε την επίδοση στο ηµόσιο του αντιγράφου του απογράφου της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε επιταγή για εκτέλεση, είναι ιδιωτική και υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, ασχέτως της φύσης της υποκείµενης σχέσης στην οποία στηρίζεται ο εκτελεστός τίτλος. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (25 ο ) 54/2001 ικαστής: Κωνσταντίνος Καραλέκας 22. ικαιοδοσία επί αναγκαστικής εκτελέσεως αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Οι διαφορές που είναι από τη φύση τους διοικητικές δεν µπορούν να υπαχθούν µε νόµο στα διοικητικά δικαστήρια. Υπαγωγή στα τελευταία των διαφορών ουσίας που αναφύονται κατά την εφαρµογή της νοµοθεσίας που αφορά την είσπραξη δηµοσίων εσόδων. Οταν επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι εκτελεστός τίτλος, µε επιµέλεια ιδιώτη δανειστή κατά τις διατάξεις του ΚΠολ, η διαφορά που δηµιουργείται από την άσκηση ανακοπής είναι ιδιωτική και υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, προϋπόθεση που εξετάζεται αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο. Απορρίπτεται η ανακοπή. Μονοµελές. Πρ. Αθ. 4414/1999 ικαστής: Κωνσταντίνος Καραλέκας

13 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 13 -B- ΙΑ ΙΚΟΙ Ελλειψη νοµιµοποιήσεως του Ελληνικού ηµοσίου : Το Ελληνικό ηµόσιο δεν νοµιµοποιείται, κατ άρθρο 28 του ν.2579/1998 να παρασταθεί ως διάδικος, όταν η αρµοδία.ο.υ. επιµελείται για την είσπραξη προστίµου υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αποβολή του Ελληνικού ηµοσίου. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (25o) 25/2001 ικαστής : Κων/νος Καραλέκας -Γ- ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 1. Παρεµπίπτων έλεγχος νοµίµου τίτλου: Για να χωρήσει νοµίµως η ταµειακή (εν στενή εννοία) βεβαίωση δηµοτικού φόρου, τέλους κ.λπ. προαπαιτείται η νόµιµη κοινοποίηση του αποσπάσµατος ή της ειδοποιήσεως περί της επιβολής του δηµοτικού τέλους, ακόµη και σε περίπτωση καταλογισµού βάσει δηλώσεως του υποχρέου. εν συντρέχει νόµιµη κοινοποίηση περί της εγγραφής της ανακόπτουσας σε χρηµατικό κατάλογο, εάν στο οικείο αποδεικτικό επιδόσεως δεν διευκρινίζεται αν ο τόπος της επιδόσεως αποτελεί το χώρο εργασίας της και δεν προκύπτει η ιδιότητα του φεροµένου ως παραλαβόντος συζύγου της. Μονοµελές.Πρ. Αθ. (26 ο ) 1896/2001 ικαστής: Παύλος Ζαµπετίδης 2. Παρεµπίπτων έλεγχος νοµίµου τίτλου : Επειδή, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, ερµηνευοµένων υπό το πρίσµα των άρθρων 20 παρ. 1 του Συντάγµατoς και 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ικαιωµάτων του Ανθρώπου, που επιτάσσουν την ανάγκη της διασφάλισης ικανοποιητικής δικαστικής προστασίας των δικαιωµάτων του πολίτη, το ικαστήριο, κατά τον έλεγχο του κύρους της ταµειακής βεβαίωσης, µε την οποία βεβαιώνεται "εν στενή εννοία" κύρωση χρηµατικού χαρακτήρα, εφόσον δεν έχει προβλεφθεί η δυνατότητα άσκησης προσφυγής ουσίας κατά της καταλογιστικής πράξης επί της οποίας αυτή ερείδεται ή το προβλεπόµενο κατ` αυτής ένδικο βοήθηµα δεν παρέχει ισοδύναµη µ` αυτή (την προσφυγή ουσίας) ένδικη προστασία, προβαίνει παρεµπιπτόντως στον έλεγχο όχι µόνο της νοµικής αλλά και της ουσιαστικής

14 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 14 βασιµότητας αυτής (της πράξης), παρά τα αναφερόµενα στην αιτιολογική έκθεση του ανωτέρω νόµου (2717/1999), κατά την οποία ο έλεγχος του τίτλου "κατά τα πράγµατα", περιορίζεται µόνο στον έλεγχο "της πλάνης περί τα πράγµατα", δεδοµένου ότι αυτή (η αιτιολογική έκθεση) αποτελεί απλό ερµηνευτικό βοήθηµα για την αναζήτηση της έννοιας µιας διάταξης, όταν ιδίως το γράµµα της δεν είναι σαφές (ΣτΕ 3046/1997). Κατά συνέπεια, το ικαστήριο δύναται όχι µόνο να ακυρώσει αλλά και να µεταρρυθµίσει την πράξη ταµειακής βεβαίωσης. Μονοµελές. Πρ. Αθ. 9927/2002 ικαστής: Αγγελική Παπαπαναγιώτου Λέζα 3. Παρεµπίπτων έλεγχος νοµίµου τίτλου: Για να χωρήσει νοµίµως η ταµειακή (εν στενή εννοία) βεβαίωση απαιτήσεως προερχοµένης από φόρο γονικής παροχής και πρόστιµο λόγω ανακριβείας της δηλώσεως προαπαιτείται η νόµιµη κοινοποίηση των αντίστοιχων καταλογιστικών πράξεων, ώστε να κινηθεί το πρώτον η προθεσµία ασκήσεως κατ αυτών προσφυγής. εν συντρέχει νόµιµη κοινοποίηση της πράξεως καταλογισµού φόρου γονικής παροχής και της πράξεως επιβολής προστίµου προς την ανακόπτουσα, διότι επιδόθηκαν στο ήµαρχο Αθηναίων, µε το σκεπτικό ότι η ανακόπτουσα ήταν άγνωστης διαµονής και όχι στη διεύθυνση της κατοικίας της, που αναγραφόταν στη δήλωση γονικής παροχής. Μονοµελές.Πρ. Αθ. (25 ο ) 4410/2001 ικαστής: Κωνσταντίνος Καραλέκας 4. Παρεµπίπτων έλεγχος νοµίµου τίτλου: Σε περίπτωση ακυρώσεως προηγούµενης ταµειακής βεβαιώσεως, εκδιδόµενης επί τη βάσει αρχικού φύλλου ελέγχου που παρέµεινε ισχυρό και δεν απώλεσε ποτέ την ισχύ του, δεν µπορούσε νοµίµως η προϊσταµένη αρχή να προβεί στην έκδοση νέου φύλλου ελέγχου και στη σύνταξη µε βάση αυτό της προσβαλλόµενης νέας ταµειακής βεβαίωσης, η οποία για το λόγο αυτό πρέπει να ακυρωθεί. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (19 ο ) 4620/2001 ικαστής : Αγγελική Παπαπαναναγιώτου- Λέζα

15 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας Παρεµπίπτων έλεγχος νοµίµου τίτλου αποφάσεως επιβολής προστίµου ανέγερσης αυθαίρετης κατασκευής: Ο παρεµπίπτων έλεγχος του τίτλου, βάσει του οποίου έγινε η ταµειακή βεβαίωση, επιτρέπεται κατά το νόµο και τα πράγµατα, εφόσον δεν προβλέπεται κατ αυτού ένδικο βοήθηµα που επιτρέπει τον έλεγχό του κατά το νόµο και την ουσία ή δεν υφίσταται σχετικώς δεδικασµένο. Ταµειακή βεβαίωση οφειλής προερχόµενης από επιβολή προστίµου ανέγερσης αυθαίρετης κατασκευής. Κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 267/1998 για τον υπολογισµό των προστίµων λήφθηκαν υπόψη τα συνολικά εµβαδά των ανεγερθεισών από τεχνική εταιρεία εγκαταστάσεων και όχι οι επιφάνειες που καλύφθηκαν από τις αυθαίρετες κατασκευές. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (25 ο ) 3352/2001 ικαστής: ηµήτριος Σπηλιώτης 6. Παρεµπίπτων έλεγχος νοµίµου τίτλου αποφάσεως επιβολής προστίµου ανέγερσης αυθαίρετης κατασκευής: Παρεµπίπτων έλεγχος νοµιµότητας από το διοικητικό δικαστήριο της πράξεως επιβολής προστίµου για την ανέγερση και τη διατήρηση αυθαιρέτου κτίσµατος-για να είναι νόµιµη, κατ άρθρα 17 του ν.1337/1983 και 1, 2 και 4 του π.δ/τος της 3/ , η απόφαση επιβολής προστίµου ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτου κτίσµατος, πρέπει να γίνεται στην οικεία απόφαση επιβολής προστίµου η ανάλυση και ο υπολογισµός του προστίµου. Η ως άνω επιταγή του νόµου στοιχεί µε την υποχρέωση της ιοικήσεως να αιτιολογεί τις δυσµενείς διοικητικές πράξεις, όπως αποτελεί η πράξη επιβολής προστίµου, ώστε να γνωρίζει ο διοικούµενος και ενδεχοµένως να µπορεί να προβάλλει αντιρρήσεις ως προς τον τρόπο υπολογισµού και το ύψος του προστίµου. Ακύρωση πράξεως επιβολής προστίµου, στην οποία δεν γίνεται ανάλυση και υπολογισµός του προστίµου ανεγέρσεως και διατηρήσεως αυθαιρέτου κτίσµατος. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (26 ο ) 2205/2002 ικαστής: Παύλος Ζαµπετίδης 7. Παρεµπίπτων έλεγχος νοµίµου τίτλου- απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης περί επιβολής προστίµου για παράβαση διατάξεων του ν.

16 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας /1994 «Προστασία Καταναλωτών»: Όταν η διαφορά από την προσβολή της διοικητικής πράξης που συνιστά τον τίτλο, βάσει του οποίου έγινε η βεβαίωση, είναι ακυρωτική, τότε ο παρεµπίπτων έλεγχος της πράξης αυτής είναι της ίδιας έκτασης µε τον κύριο έλεγχο που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαφοράς που γεννάται εξ αφορµής της ευθείας προσβολής της. Είναι, δηλαδή, έλεγχος νοµιµότητας, ο οποίος περιλαµβάνει και την πλάνη περί τα πράγµατα. Νόµιµη η επιβολή προστίµου για παραπλανητική διαφήµιση σε περίπτωση, όπου αποδίδεται στον καταγγέλλοντα, που απάγγειλε στο πλαίσιο τηλεοπτικής εκποµπής κείµενο σχετικό µε τις δυνατότητες µηχανήµατος αδυνατίσµατος, ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα που δεν είχε. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (25 ο ) 181/2001 ικαστής: ηµήτριος Σπηλιώτης 8. Παρεµπίπτων έλεγχος νοµίµου τίτλου- πράξης Γενικής ιεύθυνσης Μισθών και Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους: Η επίκληση εκ µέρους της ανακόπτουσας της παράνοµης περικοπής της συντάξεώς της µε πράξη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, δυνάµει της οποίας συντάχθηκε η προσβαλλόµενη ταµειακή βεβαίωση που αποβλέπει στην επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληµένων συντάξεων, δεν µπορεί να ελεγχθεί στο πλαίσιο της ανακοπής του Κ.Ε..Ε., διότι αποτελεί ζήτηµα υπαγόµενο στην αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η ατοµική ειδοποίηση δεν συγκαταλέγεται µεταξύ των προσβαλλοµένων πράξεων εκτέλεσης σύµφωνα µε το άρθρο 217 Κ... και για το λόγο αυτό τυχόν ελλείψεις της δεν επηρεάζουν τη νοµιµότητα της αντίστοιχης ταµειακής βεβαιώσεως. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (28 ο ) 2949/2001 ικαστής: Βασιλική Νικολοπούλου 9. Παρεµπίπτων έλεγχος νοµίµου τίτλου- αποφάσεως Υπουργού Γεωργίας για επιστροφή ενισχύσεως ελαιολάδου: Στην ανακόπτουσα είχε καταβληθεί από τη ιεύθυνση ιαχείρισης Γεωργικών Προϊόντων του Υπουργείου Γεωργίας ( Ι. Α.ΓΕ.Π.) µετά από σχετική εισήγηση του Οργανισµού Ελέγχου Ενισχύσεων Ελαιολάδου (Ο.Ε.Ε.Ε.) ενίσχυση µε βάση τις

17 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 17 προσκοµιζόµενες από αυτήν διασαφήσεις εξαγωγής συσκευασµένου ελαιολάδου σε τρίτες χώρες. Στη συνέχεια, µετά από έλεγχο της Τελωνειακής ιεύθυνσης Ελέγχου Οικονοµικού Εγκλήµατος διαπιστώθηκε ότι η εµφανιζόµενη ως διακινούµενη ποσότητα ελαιολάδου αφορούσε σογιέλαιο. Κατόπιν τούτου, ο Υπουργός Γεωργίας εξέδωσε αποφάσεις, µε τις οποίες υποχρέωσε την ανακόπτουσα σε επιστροφή των ενισχύσεων και των επ αυτών τόκων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Με βάση τις αποφάσεις του Υπουργού εκδόθηκαν οι προσβαλλόµενες ταµειακές βεβαιώσεις, κατά των οποίων όµως δεν µπορούν να προβληθούν λόγοι, που αναφέρονται σε αµφισβήτηση των πραγµατικών διαπιστώσεων των ελεγκτικών οργάνων, ούτε σε παραγραφή των σχετικών αξιώσεων, διότι αυτοί οι ισχυρισµοί µπορούν να προβληθούν µόνο στο πλαίσιο προσφυγής κατά των αποφάσεων του Υπουργού. Εξάλλου η πρότερη προσβολή άλλων ταµειακών βεβαιώσεων που αφορούν στο ίδιο χρέος δεν συνεπάγεται εκκρεµοδικία κατά την έννοια του νόµου. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (30 ο ) 1928/2001 ικαστής: Ελένη Παναγοπούλου 10. Παρεµπίπτων έλεγχος νοµίµου τίτλου- αποφάσεων Σ.Χ.Ο.Π.: Οι διαφορές που ανακύπτουν αναφορικά µε το κύρος των πράξεων που προβλέπονται στα Π 5/ και 3/ (απόφαση Επιτροπής της οικείας Πολεοδοµικής Υπηρεσίας επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά της εκθέσεως αυτοψίας, µε την οποία χαρακτηρίζεται κτίσµα ως αυθαίρετο, και απόφαση Σ.Χ.Ο.Π. µε την οποία επιβάλλεται πρόστιµο ως διοικητική κύρωση) ανήκαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 1406/1983 στην ακυρωτική αρµοδιότητα του Σ.τ.Ε. Η θέση σε ισχύ του Νόµου αυτού δεν ασκεί καµµία επιρροή στη φύση των διαφορών αυτών. Με το ν. 2721/1997, η πρώτη κατηγορία των ανωτέρω διαφορών µεταφέρθηκε στην ακυρωτική αρµοδιότητα του ιοικητικού Εφετείου. Κατά την εξέταση ανακοπής κατά της ταµειακής βεβαίωσης του ως άνω προστίµου ερευνώνται και οι λόγοι που άπτονται της ουσιαστικής βασιµότητας της πράξης καταλογισµού αυτού. Ανακοπή του άρθρου 217 του Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας. Ενδεικτική η αναφορά των πράξεων, κατά των οποίων

18 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 18 χωρεί η ανακοπή. Σε κάθε περίπτωση, προϋποτίθεται εκτελεστή πράξη η ειδοποίηση, µε την οποία καλείται ο πολίτης να καταβάλει χρέος του προς το ηµόσιο, ΝΠ ή ΟΤΑ και ενηµερώνεται ότι, σε περίπτωση µη εξόφλησής του, θα επιχειρηθεί σε βάρος του αναγκαστική εκτέλεση. Μονοµελές. Πρ. Αθ. 1942/2000 ικαστής: Αγγελική Παπαπαναγιώτου- Λέζα 11. Παρεµπίπτων έλεγχος νοµίµου τίτλου- αποφάσεων Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς : Ο παρεµπίπτων έλεγχος της εγκυρότητας του νόµιµου τίτλου εκτείνεται αυτεπαγγέλτως στο σύνολο της πράξεως, προκειµένου να διακριβωθεί αν η πράξη έχει εκδοθεί από αναρµόδιο όργανο ή από συλλογικό όργανο που δεν έχει νόµιµη συγκρότηση ή σύνθεση, αν η πράξη είναι πληµµελής κατά τη νόµιµη βάση της, ή αν υπάρχει παράβαση δεδικασµένου. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (25o) 7578/2002 ικαστής ηµήτριος Σπηλιώτης 12. Παρεµπίπτων έλεγχος νοµίµου τίτλου- αποφάσεων Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς : Το δικαστήριο δύναται να ερευνήσει στα πλαίσια της ανακοπής του άρθρου 224 του Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας παρεµπιπτόντως τον νόµιµο τίτλο µόνο κατά το νόµο και τα πράγµατα και όχι το ύψος του προστίµου, το οποίο βεβαιώθηκε µε βάση τον τίτλο. Περίπτωση προστίµου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λόγω παραλείψεως της, κατά τις διατάξεις του π.δ/τος 51/1992, αναγγελίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την απόκτηση ή την εκχώρηση σηµαντικής συµµετοχής σε εταιρία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (28o) 1227/2003 ικαστής: Βασιλική Νικολοπούλου 13. Παρεµπίπτων έλεγχος νοµίµου τίτλου- αποφάσεων Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς : Ο παρεµπίπτων έλεγχος του τίτλου από τα διοικητικά δικαστήρια περιορίζεται στον έλεγχο της πλάνης περί τα πράγµατα, δηλαδή εάν αποδεικνύεται, σε περίπτωση επιβολής προστίµου από την Επιτροπή

19 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 19 Κεφαλαιαγοράς, ότι η κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στηρίχθηκε σε ανύπαρκτα ή ανακριβή στοιχεία, δεδοµένα ή προϋποθέσεις- Κρίση για την τεχνητή διαµόρφωση της τιµής της µετοχής. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (25o) 25/2001 ικαστής: Κων/νος Καραλέκας - - ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 1. Νοµιµότητα ταµειακής βεβαίωσης κατά κληρονόµου: Αν γίνει ταµειακή βεβαίωση πριν από το θάνατο του οφειλέτη, υφίσταται καταρχήν νόµιµος έγκυρος τίτλος προς είσπραξη του χρέους από τους κληρονόµους, χωρίς να απαιτείται να γίνει νέα βεβαίωση στο όνοµά τους, επιβάλλεται όµως να γίνει µε έγγραφο του Προϊσταµένου της οικείας.ο.υ. επιµερισµός της οφειλής κατά το λόγο της κληρονοµικής µερίδας του καθενός, προκειµένου να καταστεί το χρέος βέβαιο και εκκαθαρισµένο, σε ό,τι αφορά το πρόσωπο καθενός από τους κληρονόµους, άλλως δεν υφίσταται νόµιµος τίτλος προς είσπραξη του χρέους και δεν είναι νόµιµη η επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης σε βάρος του κληρονόµου του αρχικού υποχρέου. Μονοµελές.Πρ. Αθ. (6 ο ) 2386/2001 ικαστής: Νικόλαος Πετρακόπουλος 2. Νοµιµότητα ταµειακής βεβαίωσης κατά θανόντος : εν είναι νόµιµη η ταµειακή βεβαίωση που γίνεται στο όνοµα ανυπάρκτου προσώπου και µάλιστα µετά το θάνατο αυτού. Κρίση ότι η ταµειακή βεβαίωση πρέπει να γίνει στο όνοµα του κάθε κληρονόµου του θανόντος οφειλέτη και κατά το λόγο της κληρονοµικής του µερίδας. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (25o) 2888/2002 ικαστής: ηµήτριος Σπηλιώτης 3. Νοµιµότητα ταµειακής βεβαίωσης βάσει δηλώσεως φόρου κληρονοµίας: Για να χωρήσει νοµίµως η ταµειακή «εν στενή εννοία» βεβαίωση

20 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 20 φόρου κληρονοµιάς πρέπει να υπάρχει νόµιµος τίτλος. Τέτοιος τίτλος είναι η δήλωση του φορολογουµένου, µε βάση την οποία εκδίδεται το ατοµικό φύλλο βεβαιώσεως, που αντιστοιχεί, για τη βεβαίωση άλλων φόρων, µε την εγγραφή στο χρηµατικό κατάλογο. Με το ατοµικό φύλλο δεν δύναται να τροποποιηθούν τα στοιχεία της δηλώσεως. Ο φορολογούµενος, όµως, δύναται µε ανακοπή κατά της πράξεως ταµειακής βεβαιώσεως να αµφισβητήσει τη νοµιµότητά της, προβάλλων λόγους που αφορούν στη εγκυρότητα της υποβληθείσης δηλώσεως φόρου κληρονοµιάς. Κρίση ότι δεν για την υποβληθείσα δήλωση φόρου κληρονοµιάς δεν υπήρχε έγγραφη πληρεξουσιότητα. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (26 ο ) /2001 ικαστής: Παύλος Ζαµπετίδης 4. Νοµιµότητα ταµειακής βεβαίωσης σε περίπτωση µη δήλωσης σχετικά µε την επέλευση επιδικίας ως προς το κληρονοµικό δικαίωµα: Εφόσον ο ανακόπτων δεν δήλωσε µε τη δήλωση φόρου κληρονοµίας ότι το κληρονοµικό του δικαίωµα κατέστη επίδικο ή ότι δεν βρίσκονται στη νοµή του τα κληρονοµιαία στοιχεία, ώστε να συντρέχει περίπτωση µετάθεσης εκ του νόµου του χρόνου γένεσης της φορολογικής του υποχρέωσης κατ άρθρο 7 περ. γ ν.δ. 113/1973, η ταµειακή βεβαίωση που εκδόθηκε µε βάση το περιεχόµενο της πιο πάνω δηλώσεως και το αντίστοιχο ατοµικό φύλλο βεβαίωσης είναι νόµιµη. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (1 ο ) 2239/2001 ικαστής: Θεοδώρα Τούµπα 5. Νοµιµότητα ταµειακής βεβαίωσης βάσει συµπληρωµατικής δηλώσεως φορολογίας εισοδήµατος : Απορρίπτεται ο ισχυρισµός, σύµφωνα µε τον οποίο δεν έχει συγκροτηθεί νόµιµος τίτλος λόγω µη κοινοποιήσεως συµπληρωµατικού φύλλου ελέγχου, διότι νόµιµο τίτλο αποτελεί η υποβληθείσα από τον ανακόπτοντα συµπληρωµατική δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, νόµιµα δε µε βάση τον τίτλο αυτό χώρησε η διαδικασία της ταµειακής βεβαιώσεως. Εξάλλου, ο ισχυρισµός περί παραγραφής του δικαιώµατος του ηµοσίου προς είσπραξη της επίδικης απαιτήσεως πρέπει να απορριφθεί ως απαραδέκτως προβαλλόµενος για πρώτη φορά µε την προσθήκη -αντίκρουση.

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 269 6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 27/2009 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ράπτης, Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΟΥ 1. Τι είναι µισθός: Στο δίκαιο της εργασίας και στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς σύµβασης όπως είναι η σύµβαση εργασίας, µισθό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα Ειδικές Διαδικασίες Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα 2 1. Εισαγωγή Ευρετήριο Ι. Νοµική φύση των ειδικών διαδικασιών ΙΙ. Εσφαλµένη Διαδικασία 2. Ειδικές Διαδικασίες Ι. Γαµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο µόνο

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο µόνο Νόµος 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» ΦΕΚ Α 153/10.7.2007 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο µόνο Κυρώνεται ως Κώδικας το ακόλουθο σχέδιο νόµου το

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού. ΕΤΩΝ 2010 και 2011

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού. ΕΤΩΝ 2010 και 2011 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΕΤΩΝ 2010 και 2011 Αθήνα 2012 2 3 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 19 Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την ικαστή Μ. Πετρίδου, Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» ΜΕΡΟΣ Α ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Άρθρο 1 Νομικά πρόσωπα 1. Το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 423 1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 66/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Σταύρος Μάλαινος-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δικαστική αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ :ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3419/2005 - ΦΕΚ 297/Α'/6.12.2005

ΝΟΜΟΣ 3419/2005 - ΦΕΚ 297/Α'/6.12.2005 ΝΟΜΟΣ 3419/2005 - ΦΕΚ 297/Α'/6.12.2005 Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις 1

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις 1 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις 1 Ι. Εθνική νομοθεσία Α. Νόμοι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ i. Νόμος 3691/2008

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 107 9 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4152 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΟΜΟΣ 3869/2010 άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.:1129 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014. Εισηγητές:

Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014. Εισηγητές: Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014 Εισηγητές: Α μέρος: Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης Β μέρος: Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς Διαφάνειες του διαδικτυακού σεμιναρίου που διεξήχθη από τον κόμβο TaxHeaven την 1.2.2014.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R0044 EL 08.04.2009 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 44/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1)

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) 1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόµενες του φόρου,

Διαβάστε περισσότερα