I- ΣΥΝΤΑΓΜΑ 65-67

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "43-54 -I- ΣΥΝΤΑΓΜΑ 65-67"

Transcript

1 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Αποφάσεις επί υποθέσεων ΚΕ Ε Τεύχος Ιούνιος 2004 ΕΚ ΟΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

2 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 2 Το δελτίο επιµελήθηκαν οι Πρωτοδίκες κ.κ. Παύλος Ζαµπετίδης και Σταµάτης Γιακουµής Αθήνα, 21 Ιουνίου 2004 ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ Άννα Ατσαλάκη Πρόεδρος Πρωτοδικών ΤΑ ΜΕΛΗ Θεοδώρα Βιτουλαδίτη Πρωτοδίκης Νικόλαος Μπασέας Πρωτοδίκης

3 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 3 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΚΕ Ε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες -A- ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ- 1-9 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΙΚΟΓΡΑΦΟ -B- ΙΑ ΙΚΟΙ 10 -Γ- ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ E- ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤ-ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ- ΠΡΟΣΩΠΟΚΡΑΤΗΣΗ -Z- ΕΥΘΥΝΗ ΙΟΙΚΗΤΩΝ Α.Ε.-E.Π.Ε H- ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Θ- ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ I- ΣΥΝΤΑΓΜΑ 65-67

4 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 4 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΚΕ Ε -A- ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΙΚΟΓΡΑΦΟ 1. Χαρακτηρισµός του ενδίκου µέσου της ανακοπής ως προσφυγής, εφόσον στρέφεται κατά αποφάσεων που επιβάλλουν πειθαρχικές ποινές ν. 2721/1999: Κατά την έννοια της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Κ... (ν. 2717/1999), ως «χρηµατικές διαφορές» για τον καθορισµό της καθύλην αρµοδιότητας των τακτικών ιοικ. ικαστηρίων δεν νοούνται τα πρόστιµα που επιβάλλονται ως πειθαρχική ποινή στα µέλη των επαγγελµατικών ενώσεων µε χαρακτήρα Ν.Π..., αφού η λύση τέτοιων διαφορών δεν είναι αµιγώς οικονοµική, όπως απαιτεί η εν λόγω διάταξη του Κ..., αλλά ο προέχων χαρακτήρας αυτών είναι η πειθαρχική αποδοκιµασία των µελών των εν λόγω νοµικών προσώπων. Εποµένως, σε κάθε περίπτωση επιβολής πειθαρχικής ποινής, ανεξαρτήτως αν επιβάλλεται µ αυτήν πρόστιµο που δεν υπερβαίνει το ποσό των δραχµών, καθύλην αρµόδιο για την εκδίκαση αυτής είναι το αρµόδιο Τριµελές ιοικητικό Πρωτοδικείο. Οι αποφάσεις, µε τις οποίες επιβάλλονται οι παραπάνω ποινές, δεν προσβάλλονται µε το ένδικο µέσο της ανακοπής, αλλά µε το αντίστοιχο της προσφυγής, η δε ασκηθείσα εν προκειµένω ανακοπή πρέπει να ερµηνευθεί ως προσφυγή. Μονοµελές.Πρ. Αθ. (19 ο ) 4095/2001 ικαστής: Αγγελική Παπαπαναγιώτου-Λέζα 2. ικαιοδοσία επί ανακοπής κατά επιταγής προς πληρωµή: Από την άσκηση ανακοπής που στρέφεται κατά επιταγής προς πληρωµή βάσει απογράφου που, σύµφωνα µε το άρθρο 199 Κ έχει εκδοθεί µε βάση εκτελεστό τίτλο τελεσίδικη καταψηφιστική δικαστική απόφαση που έχει εκδοθεί σε αγωγή, η οποία αφορά ικανοποίηση απαίτησης ιδιώτη δανειστή, κατά του οποίου στρέφεται η ανακοπή και για τον οποίο έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Κ Πολ, η διαφορά που δηµιουργείται είναι ιδιωτική και για την επίλυσή της δικαιοδοσία έχουν τα πολιτικά και όχι τα διοικητικά δικαστήρια. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (19 ο ) 3341/2001

5 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 5 ικαστής: Άννα Καλλίρη 3. ικαιοδοσία επί ανακοπής κατά εκθέσεως αναγκαστικής εκτελέσεως: Σχετικά µε την ανακοπή τρίτου κατά της διοικητικής εκτελέσεως, η οποία αφορά ακίνητο που κατασχέθηκε και γίνεται για την εξόφληση χρεών προς το ηµόσιο, το αντικείµενο της δίκης είναι το δικαίωµα κυριότητας του ανακόπτοντος, η αναγνώριση του οποίου θα έχει ως αποτέλεσµα την ακυρότητα της κατασχέσεως που επιβλήθηκε. Εποµένως η διαφορά που δηµιουργείται από την άσκηση της παραπάνω ανακοπής του τρίτου, του οποίου θίγονται µε την κατάσχεση τα εµπράγµατα επί του ακινήτου δικαιώµατα, φέρει τα χαρακτηριστικά της ιδιωτικής διαφοράς, ανεξάρτητα από το αντικείµενο της απαιτήσεως για την οποία επισπεύδεται η εκτέλεση, το οποίο δεν αποτελεί αναγκαίο και υποχρεωτικό στοιχείο έρευνας για το δικαστήριο που δικάζει την ανακοπή. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (26 ο ) 170/2001 ικαστής: Παύλος Ζαµπετίδης 4. ικαιοδοσία επί ανακοπής κατά προγράµµατος πλειστηριασµού : Αρµόδια για την εκδίκαση της ανακοπής είναι τα πολιτικά δικαστήρια, εφόσον η υποκειµένη αιτία (εν προκειµένω µίσθωση καταστήµατος από το ήµο) είναι ιδιωτικού δικαίου. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (Τµ. Ν Αναστολών) 837/2001 ικαστής: Ελένη Παναγοπούλου 5. ικαιοδοσία επί διαφοράς αποζηµιώσεως για αποκατάσταση των ζηµιών αυτοκινήτου του ηµοσίου : Από τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ.1 και 3 του Συντάγµατος, 1, 2 εδάφ.ια του ν.1406/1983 και 1, 217 του Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας συνάγεται ότι υπάγεται στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων, η διαφορά σε περίπτωση που η υποκείµενη σχέση, στην οποία στηρίζεται ο αποτελών το θεµέλιο της διοικητικής εκτελέσεως τίτλος του άρθρου 2 παρ.2 του ν.δ/τος 356/1974 (νόµιµος τίτλος), είναι δηµοσίου δικαίου, άλλως, αν η υποκείµενη σχέση είναι ιδιωτικού δικαίου και ο, κατά τα ανωτέρω,

6 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 6 τίτλος αναφέρεται σε απαίτηση ιδιωτικού δικαίου, η διαφορά υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων (βλ. ΑΕ 18/1993, 23/1999, και ΣτΕ 1669/1997, Ολοµ. ΣτΕ 1080, 60/1995, 3212/1994). Εποµένως, η διαφορά που δηµιουργείται από την άσκηση ανακοπής από τον θιγόµενο ιδιώτη στα πλαίσια της διοικητικής εκτελέσεως, που επισπεύδεται για την ικανοποίηση απαιτήσεως ιδιωτικού δικαίου, φέρει τα χαρακτηριστικά στοιχεία της ιδιωτικής διαφοράς, η φύση της οποίας δεν µεταβάλλεται µε την παρεµβολή της διοικητικής βεβαιωτικής διαδικασίας από όργανα της διοικήσεως και την είσπραξη της απαιτήσεως από το δηµόσιο ταµείο (βλ. ΑΕ 5/1989). ιαφορά από την είσπραξη απαιτήσεως (αποζηµιώσεως) του ηµοσίου για την αποκατάσταση ζηµιών αυτοκινήτου του ηµοσίου, που επιδικάστηκε από τα πολιτικά δικαστήρια, υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων. Μονoµελές. Πρ. Αθ. (26 ο ) /2001 ικαστής: Παύλος Ζαµπετίδης 6. ικαιοδοσία επί είσπραξης µισθωµάτων αναψυκτηρίου : Υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων η διαφορά από την είσπραξη µισθωµάτων αναψυκτηρίου σε δηµοτικό άλσος. Μονoµελές. Πρ. Αθ. (16 ο ) 2411/2001 ικαστής: Παναγιώτης Καραλής 7. ικαιοδοσία επί είσπραξης µισθωµάτων εκχωρηθέντων στο ηµόσιο : Υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων η διαφορά από την είσπραξη µισθωµάτων που εκχωρήθηκαν στο ηµόσιο, διότι αφορά στην είσπραξη ιδιωτικής απαιτήσεως του ηµοσίου. Μονoµελές. Πρ. Αθ. (26 ο ) 4747/2001 ικαστής: Παύλος Ζαµπετίδης. 8. ικαιοδοσία επί εισπράξεως απαιτήσεως του ηµοσίου κατά οφειλέτη και εγγυητή δανείου : Υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων η διαφορά από την είσπραξη απαιτήσεως του δηµοσίου κατά του οφειλέτη και του εγγυητή δανείου που ελήφθη από Τράπεζα µε την εγγύηση του ηµοσίου.

7 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 7 Μονοµελές. Πρ. Αθ. (26 ο ) 3988/2001 ικαστής: Παύλος Ζαµπετίδης 9. ικαιοδοσία επί εισπράξεως απαιτήσεως από τηλεπικοινωνιακά τέλη: Υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων η διαφορά από την είσπραξη απαιτήσεως από τηλεπικοινωνικά τέλη του Ο.Τ.Ε. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (27 ο ) 9583/2002 ικαστής: Γεωργία Κολοκυθά 10. ικαιοδοσία επί εκποίησης ζώων βουστασίου: εν προσβάλλεται µε ανακοπή, κατά τις διατάξεις των άρθρων 216 και επόµ. του Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας, η επισπευδόµενη εκποίηση ζώων βουστασίου από την προβλεπόµενη από το άρθρο 8 του ν.1590/1986 επιτροπή. Η αποµάκρυνση και η εκποίηση ζώων αφορά στη διαδικασία εκτελέσεως νοµαρχιακής αποφάσεως, ώστε στερείται εκτελεστού χαρακτήρα. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (15 ο ) 1213/2001 ικαστής : Νικηφόρος Σιδερής 11. ικαιοδοσία επί προστίµων κεφαλαιαγοράς: Οι διοικητικές διαφορές που ανακύπτουν από την αµφισβήτηση της νοµιµότητας των προστίµων που επιβάλλονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατ άρθρο 72 παρ.2 του ν.1969/1991, σε βάρος φυσικών ή νοµικών προσώπων, που δηµοσιεύουν ή διαδίδουν ανακριβείς πληροφορίες για κινητές αξίες εισηγµένες στη χρηµατιστηριακή αγορά, υπάγονται στην ακυρωτική αρµοδιότητα του Συµβουλίου της Επικρατείας. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (25o) 25/2001 ικαστής: Κων/νος Καραλέκας 12. ικαιοδοσία επί προστίµων κεφαλαιαγοράς: Παραδεκτώς προσβάλλεται, µε το ένδικο µέσο της ανακοπής, λειτουργούσης ως παράλληλης προσφυγής, πράξη επιβολής προστίµου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον η πράξη εκδόθηκε πριν την θέση σε ισχύ του Κώδικα ιοικητικής

8 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 8 ικονοµίας ( ), διότι, κατά γενική αρχή του διοικητικού δικονοµικού δικαίου, το παραδεκτό των ενδίκων µέσων κρίνεται σύµφωνα µε το νόµο που ισχύει κατά το χρόνο εκδόσεως της διοικητικής πράξεως και µε την επιβολή της ως άνω κυρώσεως δεν καταλείπονται κατά νόµο άλλες συνέπειες διοικητικής φύσεως. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (26 ο ) 6604/2002 ικαστής: Παύλος Ζαµπετίδης 13. ικαιοδοσία επί προβληµατικών επιχειρήσεων: Η διαδικασία υπαγωγής επιχειρήσεων που τελούν υπό πτώχευση, κατάσταση παύσεως των πληρωµών κ.τ.λ., κατ άρθρο 46 Α του ν.1892/1990, σε καθεστώς ειδικής εκκαθαρίσεως, προσοµοιάζει µε τη διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως. Οι διαφορές που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία της ως άνω εκκαθαρίσεως και ειδικότερα οι διαφορές που αφορούν τον τρόπο και την έκταση της ικανοποιήσεως των δανειστών των ως άνω επιχειρήσεων υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, εφόσον η εν λόγω διαδικασία αποβλέπει, δια της αναλόγου εφαρµογής των άρθρων 974 έως 980 και 1006 του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας, στην ικανοποίηση απαιτήσεων ιδιωτικού δικαίου, ανεξαρτήτως της ειδικότερης φύσεως της απαιτήσεως, η οποία αναγγέλλεται προς κατάταξη. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (26 ο ) 2202/2002 ικαστής: Παύλος Ζαµπετίδης 14. ικαιοδοσία ανακοπής κατά ταµειακής βεβαίωσης από οφειλή στον Οργανισµό ιαχείρισης ηµοσίου Υλικού (Ο...Υ.): Η διαφορά που δηµιουργείται από την άσκηση της ανακοπής κατά πράξεων της εκτέλεσης που στηρίζονται σε νόµιµο τίτλο, προερχόµενο από έννοµη σχέση ιδιωτικού δικαίου φέρει τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της ιδιωτικής διαφοράς, η φύση της οποίας δεν µεταβάλλεται µε την παρεµβολή της διοικητικής βεβαιωτικής διαδικασίας από όργανα της διοίκησης και την είσπραξη από τα δηµόσια ταµεία. Ο Ο...Υ. διαχειρίζεται κινητά πράγµατα που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του ηµοσίου και των Ν.Π... Από αυτό συνάγεται ότι η σύµβαση

9 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 9 πώλησης µεταξύ του Ο...Υ. και του ιδιώτη αγοραστή, που συνάφθηκε µετά από διαδικασία πλειοδοτικού διαγωνισµού, είναι σύµβαση ιδιωτικού δικαίου. Συνεπώς, για την εκδίκαση ανακοπής κατά ταµειακής βεβαιώσεως, µε την οποία βεβαιώθηκε ως έσοδο οφειλή από την εν λόγω σύµβαση, δικαιοδοσία έχουν τα πολιτικά δικαστήρια. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (19 ο ) 891/2001 ικαστής: Αννα Καλλίρη 15. ικαιοδοσία ανακοπής κατά ταµειακής βεβαίωσης από οφειλή στον Ελληνικό Οργανισµό Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.): Η διαφορά που δηµιουργείται από την άσκηση της ανακοπής κατά πράξεων της εκτέλεσης που στηρίζονται σε νόµιµο τίτλο, προερχόµενο από έννοµη σχέση ιδιωτικού δικαίου φέρει τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της ιδιωτικής διαφοράς, η φύση της οποίας δεν µεταβάλλεται µε την παρεµβολή της διοικητικής βεβαιωτικής διαδικασίας από όργανα της διοίκησης και την είσπραξη από τα δηµόσια ταµεία. Ο Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. χορηγεί βιοτεχνικά δάνεια, οικονοµικές ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις προς προώθηση της εγχώριας βιοτεχνίας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις των δανείων αυτών ρυθµίζονται από το ιδιωτικό δίκαιο και δεν παρέχουν στο συµβαλλόµενο ηµόσιο την ευχέρεια µονοµερούς κυριαρχικής επεµβάσεως επί της σύµβασης ή επιβολής κυρώσεων. Από αυτό συνάγεται ότι η σύµβαση δανείου µεταξύ του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. και του ιδιώτη δανειολήπτη είναι σύµβαση ιδιωτικού δικαίου. Συνεπώς, για την εκδίκαση ανακοπής κατά ταµειακής βεβαιώσεως, µε την οποία βεβαιώθηκε ως έσοδο οφειλή από την εν λόγω σύµβαση, δικαιοδοσία έχουν τα πολιτικά δικαστήρια. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (25 ο ) 4408/2001 ικαστής: Κωνσταντίνος Καραλέκας 16. ικαιοδοσία επί ανακοπής κατά ταµειακής βεβαίωσης ληξιπρόθεσµου χρέους από σύµβαση δανείου µε Εθνική Τράπεζα: Με βάση χρηµατικό κατάλογο, που συνέταξε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και αφορούσε οφειλές δικαιούχων δανείων, χορηγηθέντων σύµφωνα µε το ν. 1138/1972 «περί

10 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 10 βελτιώσεως των στεγαστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών και του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας», βεβαιώθηκε ταµειακώς ληξιπρόθεσµο χρέος, προερχόµενο από σύµβαση δανείου ως ανωτέρω.- Με τα δεδοµένα αυτά, εφόσον ο χρηµατικός κατάλογος που συνέταξε η Εθνική Τράπεζα και αποτελεί το νόµιµο τίτλο αποδεικνύει απαίτηση ιδιωτικού δικαίου, η διαφορά που δηµιουργείται από την άσκηση της ανακοπής είναι ιδιωτική και υπάγεται στα πολιτικά δικαστήρια, ενώ η φύση της δεν µεταβάλλεται από το γεγονός ότι η εν λόγω απαίτηση εκχωρήθηκε στο Ελληνικό ηµόσιο και η είσπραξή της ως δηµοσίου εσόδου επισπεύδεται από το αρµόδιο δηµόσιο ταµείο. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (29 ο ) 4042/2001 ικαστής: Ασηµίνα Νικολακοπούλου 17. ικαιοδοσία επί ανακοπής κατά ταµειακής βεβαίωσης βάσει πρωτοκόλλου επιβολής αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης: Η διαφορά που δηµιουργείται από την επιβολή αποζηµιώσεως µε πρωτόκολλο της Περιφερειακής Κτηµατικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών βάσει του άρθρου 115 του από 11/12.11/29 π.δ./τος «περί ιοικήσεως ηµοσίων Κτηµάτων» φέρει τα χαρακτηριστικά ιδιωτικής διαφοράς, αφού η εν λόγω αποζηµίωση, επιβαλλόµενη σε βάρος εκείνου που έχει κάνει αυθαίρετη χρήση δηµοσίου κτήµατος, έχει το χαρακτήρα ανταλλάγµατος, ανάλογου µε το οφειλόµενο στον εκµισθωτή ιδιωτικού ακινήτου µίσθωµα, για την ωφέλεια που αποκοµίζει ο αυθαίρετος χρήστης. Συνεπώς, για την εκδίκαση ανακοπής του άρθρου 73 παρ. 1 του Κ.Ε..Ε. κατά ταµειακής βεβαιώσεως, µε την οποία βεβαιώθηκε ως έσοδο οφειλή προερχόµενη από αποζηµίωση λόγω αυθαίρετης χρήσης δηµοσίου κτήµατος, δικαιοδοσία έχουν τα πολιτικά δικαστήρια. Τριµελές. Πρ. Αθ. (26 ο ) 875/2001 Πρόεδρος: Ιωάννης Σπερελάκης Εισηγήτρια: Ελένη ηµοπούλου 18. ικαιοδοσία επί ανακοπής µε βάση Κ.Πολ.. Ανακοπή κατά απογράφου απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου µετ επιταγής προς

11 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 11 εκτέλεση: Υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων η διαφορά από την άσκηση ανακοπής του Ελληνικού ηµοσίου ή Ν.Π... κατά πράξεων που αφορούν την κατ αυτών αναγκαστική εκτέλεση, η οποία χωρεί µε βάση τις διατάξεις του Κώδικα της Πολιτικής ικονοµίας και στρέφεται κατά της ιδιωτικής τους περιουσίας. Κρίση ότι η εκδίκαση της ανακοπής κατά του πρώτου απογράφου εκτελεστού µε επιταγή προς εκτέλεση αµετάκλητης απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε την οποία επιδικάστηκαν διαφορές συντάξεων σε συνταξιούχο δηµόσιο λειτουργό υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (4 ο ) 1108/2001 ικαστής: Μαρία Αγγελίδου. 19. Ανακοπή κατά απογράφου αποφάσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου µετ επιταγής προς εκτέλεση : Υπάγεται στη δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου η διαφορά από την άσκηση ανακοπής του Ελληνικού ηµοσίου κατά πράξεως εκτελέσεως (πρώτο απόγραφο εκτελεστό), µε βάση νόµιµο τίτλο απόφαση του ως άνω ικαστηρίου που αφορά στην απονοµή ή αναπροσαρµογή συντάξεως δηµοσίου λειτουργού, λόγω αρµοδιότητας του εν λόγω ικαστηρίου για τη διάγνωση του ουσιαστικού δικαιώµατος του συνταξιούχου. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (26 ο ) 536, 2292/2000 ικαστής: Παύλος Ζαµπετίδης. 20. ικαιοδοσία επί αναγκαστικής εκτελέσεως αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Οι διαφορές περί την αναγκαστική εκτέλεση αµετάκλητων καταψηφιστικού χαρακτήρα αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί συνταξιοδοτικών διαφορών σε βάρος του ηµοσίου κ.λπ., εφόσον η υποκείµενη σχέση έχει το χαρακτήρα απαίτησης δηµοσίου δικαίου, πρέπει να γίνει δεκτό ότι, ως περί την εκτέλεση διοικητικές διαφορές ουσίας, υπάγονται στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, τα οποία και εδώ θα εφαρµόσουν «αναλόγως», σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 199

12 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 12 Κ... που τυγχάνει εν προκειµένω εφαρµογής, τις σχετικές περί αναγκαστικής εκτελέσεως καταψηφιστικών δικαστικών αποφάσεων διατάξεις του Κ.Πολ.. Μονοµελές. Πρ. Αθ. 4446/1999 ικαστής: ηµήτριος Σπηλιώτης 21. ικαιοδοσία επί αναγκαστικής εκτελέσεως αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Όταν επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι εκτελεστός τίτλος, µε επιµέλεια ιδιώτη δανειστή για τον οποίον έχουν εφαρµογή οι σχετικές διατάξεις του Κ Πολ, η διαφορά που δηµιουργείται από την άσκηση ανακοπής κατά των πράξεων της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης που αρχίζει µε την επίδοση στο ηµόσιο του αντιγράφου του απογράφου της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε επιταγή για εκτέλεση, είναι ιδιωτική και υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, ασχέτως της φύσης της υποκείµενης σχέσης στην οποία στηρίζεται ο εκτελεστός τίτλος. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (25 ο ) 54/2001 ικαστής: Κωνσταντίνος Καραλέκας 22. ικαιοδοσία επί αναγκαστικής εκτελέσεως αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Οι διαφορές που είναι από τη φύση τους διοικητικές δεν µπορούν να υπαχθούν µε νόµο στα διοικητικά δικαστήρια. Υπαγωγή στα τελευταία των διαφορών ουσίας που αναφύονται κατά την εφαρµογή της νοµοθεσίας που αφορά την είσπραξη δηµοσίων εσόδων. Οταν επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι εκτελεστός τίτλος, µε επιµέλεια ιδιώτη δανειστή κατά τις διατάξεις του ΚΠολ, η διαφορά που δηµιουργείται από την άσκηση ανακοπής είναι ιδιωτική και υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, προϋπόθεση που εξετάζεται αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο. Απορρίπτεται η ανακοπή. Μονοµελές. Πρ. Αθ. 4414/1999 ικαστής: Κωνσταντίνος Καραλέκας

13 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 13 -B- ΙΑ ΙΚΟΙ Ελλειψη νοµιµοποιήσεως του Ελληνικού ηµοσίου : Το Ελληνικό ηµόσιο δεν νοµιµοποιείται, κατ άρθρο 28 του ν.2579/1998 να παρασταθεί ως διάδικος, όταν η αρµοδία.ο.υ. επιµελείται για την είσπραξη προστίµου υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αποβολή του Ελληνικού ηµοσίου. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (25o) 25/2001 ικαστής : Κων/νος Καραλέκας -Γ- ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 1. Παρεµπίπτων έλεγχος νοµίµου τίτλου: Για να χωρήσει νοµίµως η ταµειακή (εν στενή εννοία) βεβαίωση δηµοτικού φόρου, τέλους κ.λπ. προαπαιτείται η νόµιµη κοινοποίηση του αποσπάσµατος ή της ειδοποιήσεως περί της επιβολής του δηµοτικού τέλους, ακόµη και σε περίπτωση καταλογισµού βάσει δηλώσεως του υποχρέου. εν συντρέχει νόµιµη κοινοποίηση περί της εγγραφής της ανακόπτουσας σε χρηµατικό κατάλογο, εάν στο οικείο αποδεικτικό επιδόσεως δεν διευκρινίζεται αν ο τόπος της επιδόσεως αποτελεί το χώρο εργασίας της και δεν προκύπτει η ιδιότητα του φεροµένου ως παραλαβόντος συζύγου της. Μονοµελές.Πρ. Αθ. (26 ο ) 1896/2001 ικαστής: Παύλος Ζαµπετίδης 2. Παρεµπίπτων έλεγχος νοµίµου τίτλου : Επειδή, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, ερµηνευοµένων υπό το πρίσµα των άρθρων 20 παρ. 1 του Συντάγµατoς και 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ικαιωµάτων του Ανθρώπου, που επιτάσσουν την ανάγκη της διασφάλισης ικανοποιητικής δικαστικής προστασίας των δικαιωµάτων του πολίτη, το ικαστήριο, κατά τον έλεγχο του κύρους της ταµειακής βεβαίωσης, µε την οποία βεβαιώνεται "εν στενή εννοία" κύρωση χρηµατικού χαρακτήρα, εφόσον δεν έχει προβλεφθεί η δυνατότητα άσκησης προσφυγής ουσίας κατά της καταλογιστικής πράξης επί της οποίας αυτή ερείδεται ή το προβλεπόµενο κατ` αυτής ένδικο βοήθηµα δεν παρέχει ισοδύναµη µ` αυτή (την προσφυγή ουσίας) ένδικη προστασία, προβαίνει παρεµπιπτόντως στον έλεγχο όχι µόνο της νοµικής αλλά και της ουσιαστικής

14 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 14 βασιµότητας αυτής (της πράξης), παρά τα αναφερόµενα στην αιτιολογική έκθεση του ανωτέρω νόµου (2717/1999), κατά την οποία ο έλεγχος του τίτλου "κατά τα πράγµατα", περιορίζεται µόνο στον έλεγχο "της πλάνης περί τα πράγµατα", δεδοµένου ότι αυτή (η αιτιολογική έκθεση) αποτελεί απλό ερµηνευτικό βοήθηµα για την αναζήτηση της έννοιας µιας διάταξης, όταν ιδίως το γράµµα της δεν είναι σαφές (ΣτΕ 3046/1997). Κατά συνέπεια, το ικαστήριο δύναται όχι µόνο να ακυρώσει αλλά και να µεταρρυθµίσει την πράξη ταµειακής βεβαίωσης. Μονοµελές. Πρ. Αθ. 9927/2002 ικαστής: Αγγελική Παπαπαναγιώτου Λέζα 3. Παρεµπίπτων έλεγχος νοµίµου τίτλου: Για να χωρήσει νοµίµως η ταµειακή (εν στενή εννοία) βεβαίωση απαιτήσεως προερχοµένης από φόρο γονικής παροχής και πρόστιµο λόγω ανακριβείας της δηλώσεως προαπαιτείται η νόµιµη κοινοποίηση των αντίστοιχων καταλογιστικών πράξεων, ώστε να κινηθεί το πρώτον η προθεσµία ασκήσεως κατ αυτών προσφυγής. εν συντρέχει νόµιµη κοινοποίηση της πράξεως καταλογισµού φόρου γονικής παροχής και της πράξεως επιβολής προστίµου προς την ανακόπτουσα, διότι επιδόθηκαν στο ήµαρχο Αθηναίων, µε το σκεπτικό ότι η ανακόπτουσα ήταν άγνωστης διαµονής και όχι στη διεύθυνση της κατοικίας της, που αναγραφόταν στη δήλωση γονικής παροχής. Μονοµελές.Πρ. Αθ. (25 ο ) 4410/2001 ικαστής: Κωνσταντίνος Καραλέκας 4. Παρεµπίπτων έλεγχος νοµίµου τίτλου: Σε περίπτωση ακυρώσεως προηγούµενης ταµειακής βεβαιώσεως, εκδιδόµενης επί τη βάσει αρχικού φύλλου ελέγχου που παρέµεινε ισχυρό και δεν απώλεσε ποτέ την ισχύ του, δεν µπορούσε νοµίµως η προϊσταµένη αρχή να προβεί στην έκδοση νέου φύλλου ελέγχου και στη σύνταξη µε βάση αυτό της προσβαλλόµενης νέας ταµειακής βεβαίωσης, η οποία για το λόγο αυτό πρέπει να ακυρωθεί. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (19 ο ) 4620/2001 ικαστής : Αγγελική Παπαπαναναγιώτου- Λέζα

15 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας Παρεµπίπτων έλεγχος νοµίµου τίτλου αποφάσεως επιβολής προστίµου ανέγερσης αυθαίρετης κατασκευής: Ο παρεµπίπτων έλεγχος του τίτλου, βάσει του οποίου έγινε η ταµειακή βεβαίωση, επιτρέπεται κατά το νόµο και τα πράγµατα, εφόσον δεν προβλέπεται κατ αυτού ένδικο βοήθηµα που επιτρέπει τον έλεγχό του κατά το νόµο και την ουσία ή δεν υφίσταται σχετικώς δεδικασµένο. Ταµειακή βεβαίωση οφειλής προερχόµενης από επιβολή προστίµου ανέγερσης αυθαίρετης κατασκευής. Κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 267/1998 για τον υπολογισµό των προστίµων λήφθηκαν υπόψη τα συνολικά εµβαδά των ανεγερθεισών από τεχνική εταιρεία εγκαταστάσεων και όχι οι επιφάνειες που καλύφθηκαν από τις αυθαίρετες κατασκευές. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (25 ο ) 3352/2001 ικαστής: ηµήτριος Σπηλιώτης 6. Παρεµπίπτων έλεγχος νοµίµου τίτλου αποφάσεως επιβολής προστίµου ανέγερσης αυθαίρετης κατασκευής: Παρεµπίπτων έλεγχος νοµιµότητας από το διοικητικό δικαστήριο της πράξεως επιβολής προστίµου για την ανέγερση και τη διατήρηση αυθαιρέτου κτίσµατος-για να είναι νόµιµη, κατ άρθρα 17 του ν.1337/1983 και 1, 2 και 4 του π.δ/τος της 3/ , η απόφαση επιβολής προστίµου ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτου κτίσµατος, πρέπει να γίνεται στην οικεία απόφαση επιβολής προστίµου η ανάλυση και ο υπολογισµός του προστίµου. Η ως άνω επιταγή του νόµου στοιχεί µε την υποχρέωση της ιοικήσεως να αιτιολογεί τις δυσµενείς διοικητικές πράξεις, όπως αποτελεί η πράξη επιβολής προστίµου, ώστε να γνωρίζει ο διοικούµενος και ενδεχοµένως να µπορεί να προβάλλει αντιρρήσεις ως προς τον τρόπο υπολογισµού και το ύψος του προστίµου. Ακύρωση πράξεως επιβολής προστίµου, στην οποία δεν γίνεται ανάλυση και υπολογισµός του προστίµου ανεγέρσεως και διατηρήσεως αυθαιρέτου κτίσµατος. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (26 ο ) 2205/2002 ικαστής: Παύλος Ζαµπετίδης 7. Παρεµπίπτων έλεγχος νοµίµου τίτλου- απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης περί επιβολής προστίµου για παράβαση διατάξεων του ν.

16 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας /1994 «Προστασία Καταναλωτών»: Όταν η διαφορά από την προσβολή της διοικητικής πράξης που συνιστά τον τίτλο, βάσει του οποίου έγινε η βεβαίωση, είναι ακυρωτική, τότε ο παρεµπίπτων έλεγχος της πράξης αυτής είναι της ίδιας έκτασης µε τον κύριο έλεγχο που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαφοράς που γεννάται εξ αφορµής της ευθείας προσβολής της. Είναι, δηλαδή, έλεγχος νοµιµότητας, ο οποίος περιλαµβάνει και την πλάνη περί τα πράγµατα. Νόµιµη η επιβολή προστίµου για παραπλανητική διαφήµιση σε περίπτωση, όπου αποδίδεται στον καταγγέλλοντα, που απάγγειλε στο πλαίσιο τηλεοπτικής εκποµπής κείµενο σχετικό µε τις δυνατότητες µηχανήµατος αδυνατίσµατος, ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα που δεν είχε. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (25 ο ) 181/2001 ικαστής: ηµήτριος Σπηλιώτης 8. Παρεµπίπτων έλεγχος νοµίµου τίτλου- πράξης Γενικής ιεύθυνσης Μισθών και Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους: Η επίκληση εκ µέρους της ανακόπτουσας της παράνοµης περικοπής της συντάξεώς της µε πράξη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, δυνάµει της οποίας συντάχθηκε η προσβαλλόµενη ταµειακή βεβαίωση που αποβλέπει στην επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληµένων συντάξεων, δεν µπορεί να ελεγχθεί στο πλαίσιο της ανακοπής του Κ.Ε..Ε., διότι αποτελεί ζήτηµα υπαγόµενο στην αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η ατοµική ειδοποίηση δεν συγκαταλέγεται µεταξύ των προσβαλλοµένων πράξεων εκτέλεσης σύµφωνα µε το άρθρο 217 Κ... και για το λόγο αυτό τυχόν ελλείψεις της δεν επηρεάζουν τη νοµιµότητα της αντίστοιχης ταµειακής βεβαιώσεως. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (28 ο ) 2949/2001 ικαστής: Βασιλική Νικολοπούλου 9. Παρεµπίπτων έλεγχος νοµίµου τίτλου- αποφάσεως Υπουργού Γεωργίας για επιστροφή ενισχύσεως ελαιολάδου: Στην ανακόπτουσα είχε καταβληθεί από τη ιεύθυνση ιαχείρισης Γεωργικών Προϊόντων του Υπουργείου Γεωργίας ( Ι. Α.ΓΕ.Π.) µετά από σχετική εισήγηση του Οργανισµού Ελέγχου Ενισχύσεων Ελαιολάδου (Ο.Ε.Ε.Ε.) ενίσχυση µε βάση τις

17 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 17 προσκοµιζόµενες από αυτήν διασαφήσεις εξαγωγής συσκευασµένου ελαιολάδου σε τρίτες χώρες. Στη συνέχεια, µετά από έλεγχο της Τελωνειακής ιεύθυνσης Ελέγχου Οικονοµικού Εγκλήµατος διαπιστώθηκε ότι η εµφανιζόµενη ως διακινούµενη ποσότητα ελαιολάδου αφορούσε σογιέλαιο. Κατόπιν τούτου, ο Υπουργός Γεωργίας εξέδωσε αποφάσεις, µε τις οποίες υποχρέωσε την ανακόπτουσα σε επιστροφή των ενισχύσεων και των επ αυτών τόκων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Με βάση τις αποφάσεις του Υπουργού εκδόθηκαν οι προσβαλλόµενες ταµειακές βεβαιώσεις, κατά των οποίων όµως δεν µπορούν να προβληθούν λόγοι, που αναφέρονται σε αµφισβήτηση των πραγµατικών διαπιστώσεων των ελεγκτικών οργάνων, ούτε σε παραγραφή των σχετικών αξιώσεων, διότι αυτοί οι ισχυρισµοί µπορούν να προβληθούν µόνο στο πλαίσιο προσφυγής κατά των αποφάσεων του Υπουργού. Εξάλλου η πρότερη προσβολή άλλων ταµειακών βεβαιώσεων που αφορούν στο ίδιο χρέος δεν συνεπάγεται εκκρεµοδικία κατά την έννοια του νόµου. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (30 ο ) 1928/2001 ικαστής: Ελένη Παναγοπούλου 10. Παρεµπίπτων έλεγχος νοµίµου τίτλου- αποφάσεων Σ.Χ.Ο.Π.: Οι διαφορές που ανακύπτουν αναφορικά µε το κύρος των πράξεων που προβλέπονται στα Π 5/ και 3/ (απόφαση Επιτροπής της οικείας Πολεοδοµικής Υπηρεσίας επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά της εκθέσεως αυτοψίας, µε την οποία χαρακτηρίζεται κτίσµα ως αυθαίρετο, και απόφαση Σ.Χ.Ο.Π. µε την οποία επιβάλλεται πρόστιµο ως διοικητική κύρωση) ανήκαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 1406/1983 στην ακυρωτική αρµοδιότητα του Σ.τ.Ε. Η θέση σε ισχύ του Νόµου αυτού δεν ασκεί καµµία επιρροή στη φύση των διαφορών αυτών. Με το ν. 2721/1997, η πρώτη κατηγορία των ανωτέρω διαφορών µεταφέρθηκε στην ακυρωτική αρµοδιότητα του ιοικητικού Εφετείου. Κατά την εξέταση ανακοπής κατά της ταµειακής βεβαίωσης του ως άνω προστίµου ερευνώνται και οι λόγοι που άπτονται της ουσιαστικής βασιµότητας της πράξης καταλογισµού αυτού. Ανακοπή του άρθρου 217 του Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας. Ενδεικτική η αναφορά των πράξεων, κατά των οποίων

18 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 18 χωρεί η ανακοπή. Σε κάθε περίπτωση, προϋποτίθεται εκτελεστή πράξη η ειδοποίηση, µε την οποία καλείται ο πολίτης να καταβάλει χρέος του προς το ηµόσιο, ΝΠ ή ΟΤΑ και ενηµερώνεται ότι, σε περίπτωση µη εξόφλησής του, θα επιχειρηθεί σε βάρος του αναγκαστική εκτέλεση. Μονοµελές. Πρ. Αθ. 1942/2000 ικαστής: Αγγελική Παπαπαναγιώτου- Λέζα 11. Παρεµπίπτων έλεγχος νοµίµου τίτλου- αποφάσεων Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς : Ο παρεµπίπτων έλεγχος της εγκυρότητας του νόµιµου τίτλου εκτείνεται αυτεπαγγέλτως στο σύνολο της πράξεως, προκειµένου να διακριβωθεί αν η πράξη έχει εκδοθεί από αναρµόδιο όργανο ή από συλλογικό όργανο που δεν έχει νόµιµη συγκρότηση ή σύνθεση, αν η πράξη είναι πληµµελής κατά τη νόµιµη βάση της, ή αν υπάρχει παράβαση δεδικασµένου. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (25o) 7578/2002 ικαστής ηµήτριος Σπηλιώτης 12. Παρεµπίπτων έλεγχος νοµίµου τίτλου- αποφάσεων Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς : Το δικαστήριο δύναται να ερευνήσει στα πλαίσια της ανακοπής του άρθρου 224 του Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας παρεµπιπτόντως τον νόµιµο τίτλο µόνο κατά το νόµο και τα πράγµατα και όχι το ύψος του προστίµου, το οποίο βεβαιώθηκε µε βάση τον τίτλο. Περίπτωση προστίµου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λόγω παραλείψεως της, κατά τις διατάξεις του π.δ/τος 51/1992, αναγγελίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την απόκτηση ή την εκχώρηση σηµαντικής συµµετοχής σε εταιρία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (28o) 1227/2003 ικαστής: Βασιλική Νικολοπούλου 13. Παρεµπίπτων έλεγχος νοµίµου τίτλου- αποφάσεων Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς : Ο παρεµπίπτων έλεγχος του τίτλου από τα διοικητικά δικαστήρια περιορίζεται στον έλεγχο της πλάνης περί τα πράγµατα, δηλαδή εάν αποδεικνύεται, σε περίπτωση επιβολής προστίµου από την Επιτροπή

19 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 19 Κεφαλαιαγοράς, ότι η κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στηρίχθηκε σε ανύπαρκτα ή ανακριβή στοιχεία, δεδοµένα ή προϋποθέσεις- Κρίση για την τεχνητή διαµόρφωση της τιµής της µετοχής. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (25o) 25/2001 ικαστής: Κων/νος Καραλέκας - - ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 1. Νοµιµότητα ταµειακής βεβαίωσης κατά κληρονόµου: Αν γίνει ταµειακή βεβαίωση πριν από το θάνατο του οφειλέτη, υφίσταται καταρχήν νόµιµος έγκυρος τίτλος προς είσπραξη του χρέους από τους κληρονόµους, χωρίς να απαιτείται να γίνει νέα βεβαίωση στο όνοµά τους, επιβάλλεται όµως να γίνει µε έγγραφο του Προϊσταµένου της οικείας.ο.υ. επιµερισµός της οφειλής κατά το λόγο της κληρονοµικής µερίδας του καθενός, προκειµένου να καταστεί το χρέος βέβαιο και εκκαθαρισµένο, σε ό,τι αφορά το πρόσωπο καθενός από τους κληρονόµους, άλλως δεν υφίσταται νόµιµος τίτλος προς είσπραξη του χρέους και δεν είναι νόµιµη η επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης σε βάρος του κληρονόµου του αρχικού υποχρέου. Μονοµελές.Πρ. Αθ. (6 ο ) 2386/2001 ικαστής: Νικόλαος Πετρακόπουλος 2. Νοµιµότητα ταµειακής βεβαίωσης κατά θανόντος : εν είναι νόµιµη η ταµειακή βεβαίωση που γίνεται στο όνοµα ανυπάρκτου προσώπου και µάλιστα µετά το θάνατο αυτού. Κρίση ότι η ταµειακή βεβαίωση πρέπει να γίνει στο όνοµα του κάθε κληρονόµου του θανόντος οφειλέτη και κατά το λόγο της κληρονοµικής του µερίδας. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (25o) 2888/2002 ικαστής: ηµήτριος Σπηλιώτης 3. Νοµιµότητα ταµειακής βεβαίωσης βάσει δηλώσεως φόρου κληρονοµίας: Για να χωρήσει νοµίµως η ταµειακή «εν στενή εννοία» βεβαίωση

20 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 20 φόρου κληρονοµιάς πρέπει να υπάρχει νόµιµος τίτλος. Τέτοιος τίτλος είναι η δήλωση του φορολογουµένου, µε βάση την οποία εκδίδεται το ατοµικό φύλλο βεβαιώσεως, που αντιστοιχεί, για τη βεβαίωση άλλων φόρων, µε την εγγραφή στο χρηµατικό κατάλογο. Με το ατοµικό φύλλο δεν δύναται να τροποποιηθούν τα στοιχεία της δηλώσεως. Ο φορολογούµενος, όµως, δύναται µε ανακοπή κατά της πράξεως ταµειακής βεβαιώσεως να αµφισβητήσει τη νοµιµότητά της, προβάλλων λόγους που αφορούν στη εγκυρότητα της υποβληθείσης δηλώσεως φόρου κληρονοµιάς. Κρίση ότι δεν για την υποβληθείσα δήλωση φόρου κληρονοµιάς δεν υπήρχε έγγραφη πληρεξουσιότητα. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (26 ο ) /2001 ικαστής: Παύλος Ζαµπετίδης 4. Νοµιµότητα ταµειακής βεβαίωσης σε περίπτωση µη δήλωσης σχετικά µε την επέλευση επιδικίας ως προς το κληρονοµικό δικαίωµα: Εφόσον ο ανακόπτων δεν δήλωσε µε τη δήλωση φόρου κληρονοµίας ότι το κληρονοµικό του δικαίωµα κατέστη επίδικο ή ότι δεν βρίσκονται στη νοµή του τα κληρονοµιαία στοιχεία, ώστε να συντρέχει περίπτωση µετάθεσης εκ του νόµου του χρόνου γένεσης της φορολογικής του υποχρέωσης κατ άρθρο 7 περ. γ ν.δ. 113/1973, η ταµειακή βεβαίωση που εκδόθηκε µε βάση το περιεχόµενο της πιο πάνω δηλώσεως και το αντίστοιχο ατοµικό φύλλο βεβαίωσης είναι νόµιµη. Μονοµελές. Πρ. Αθ. (1 ο ) 2239/2001 ικαστής: Θεοδώρα Τούµπα 5. Νοµιµότητα ταµειακής βεβαίωσης βάσει συµπληρωµατικής δηλώσεως φορολογίας εισοδήµατος : Απορρίπτεται ο ισχυρισµός, σύµφωνα µε τον οποίο δεν έχει συγκροτηθεί νόµιµος τίτλος λόγω µη κοινοποιήσεως συµπληρωµατικού φύλλου ελέγχου, διότι νόµιµο τίτλο αποτελεί η υποβληθείσα από τον ανακόπτοντα συµπληρωµατική δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, νόµιµα δε µε βάση τον τίτλο αυτό χώρησε η διαδικασία της ταµειακής βεβαιώσεως. Εξάλλου, ο ισχυρισµός περί παραγραφής του δικαιώµατος του ηµοσίου προς είσπραξη της επίδικης απαιτήσεως πρέπει να απορριφθεί ως απαραδέκτως προβαλλόµενος για πρώτη φορά µε την προσθήκη -αντίκρουση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 1/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Η καταγγελία 1)Κύριο *** *** *** *** 2) Διεύθυνση Oικονομικών d.oikonomikwn@cityofathens.gr 3) Τμήμα Eσόδων esoda@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 Θανάσης Κυριακόπουλος, Δικηγόρος, MBA, Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία Κελεμένης & Συνεργάτες Άσκηση προσφυγής σε φορολογικές διαφορές μετά τους Ν 4152/2013 και Ν 4174/2013 Θανάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

2829/2015 Δ Εφ Αθ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 2ο Τριμελές

2829/2015 Δ Εφ Αθ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 2ο Τριμελές 2829/2015 Δ Εφ Αθ Προσαύξηση περιουσίας μέσω μεταφοράς εμβασμάτων στο εξωτερικό (άρθρο 15 παρ.3 ν.3888 /2010) - έννοια προσαύξησης - χρόνος έναρξης ισχύος - απόδειξη προέλευσης εμβασμάτων. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728)

Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728) 5 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 123597/33811/2011 Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728) ήµος Θήρας /νση Πολεοδοµίας Φηρά Σαντορίνη Θέµα: Επιβολή προστίµου µετά την ακύρωση της απόφασης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ Φ. 4285/Κ ΑΤΕΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... Συζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧ7Η-4Μ7. Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012

ΑΔΑ: ΒΟΧ7Η-4Μ7. Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ TMHMAΤA: Α Γ Δ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013)

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) LEGAL INSIGHTS Η ΕΝ ΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001 ΠoλΠρωτΑθ 6537/2001 Σύμβαση πιστώσεως σε ανοικτό λογαριασμό. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Ανατοκισμός. Εφόσον δεν υπήρξε ιδιαίτερη συμφωνία ως προς την υποχρέωση καταβολής τόκου επί των τόκων υπερημερίας και

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Πώληση αγαθών - Παροχή υπηρεσιών ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας Αριθµός απόφασης: 837 Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015)

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015). Έχοντας υπόψη: Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1019687/1080/0016 Α.ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ : 1020 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. /ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik.

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρ.:1019431/114/Α0013 ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΛ.1122 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών Κύριο Ευριπίδη Στυλιανίδη ΠΟΡΙΣΜΑ. (Άρθρο 4 παρ.6 Ν 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις»)

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών Κύριο Ευριπίδη Στυλιανίδη ΠΟΡΙΣΜΑ. (Άρθρο 4 παρ.6 Ν 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαίρη Κοτρωνιά Ειδικοί Επιστήµονες: Ε. Καµένου, Χ. Ζαχαριάδου, Α. Καλαϊτζή Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.:24979 Προς τον Υπουργό Εσωτερικών Κύριο Ευριπίδη Στυλιανίδη ΠΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα:

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα: ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικό) ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί Εκτελεστότητας απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων Κατάσχεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων, διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Τμήματα Β,Γ,Δ,Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στον Πειραιά, σήμερα την 26 η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. του ΕΒΕΠ, συνήλθε σε συνεδρίαση, η

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Α. Παραγραφή υποθέσεων Φόρου Εισοδήματος Β. Παραγραφή στο Φ.Π.Α. Γ. Παραγραφή σε μη υποβολή δήλωσης Δ. Παραγραφή βεβαιωθέντων χρεών στις Δημόσιες Υπηρεσίες Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πίνακας:...2. 1. Διεκδίκηση κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων ενώπιον του ΙΚΑ...3. 2. Διαφορές που αφορούν την υπαγωγή στην ασφάλιση...

Περιεχόμενα. Πίνακας:...2. 1. Διεκδίκηση κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων ενώπιον του ΙΚΑ...3. 2. Διαφορές που αφορούν την υπαγωγή στην ασφάλιση... Περιεχόμενα Πίνακας:.....2 1. Διεκδίκηση κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων ενώπιον του ΙΚΑ...3 2. Διαφορές που αφορούν την υπαγωγή στην ασφάλιση...3 3. Διαφορές που αφορούν την απονομή συνταξιοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Τελευταία ενημέρωση : 6 Απριλίου 2013 Λογ. 44.11 Παραθέτουμε το τμήμα της απαιτήσεων : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΠΟΛ.1016/7.2.2005 που αφορά τις προβλέψεις επισφαλών ΠΟΛ.1016/7.2.2005... Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΚΠολΔ 941-950)

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΚΠολΔ 941-950) 1 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Καθ. Λήδα Μαρία Πίψου Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΚΠολΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1055521/1586/ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1072 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κάπο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη, Γεράσιμο Σιμόπουλο και Ρωμύλο Κεδίκογλου,

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1189/1.8.2014 Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθµισης του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει

ΠΟΛ.1189/1.8.2014 Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθµισης του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει ΠΟΛ.1189/1.8.2014 Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθµισης του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1039/13.2.2012 Ανακαθορισµός της καθ ύλην αρµοδιότητας µεταξύ των.ο.υ. και.ε.κ., σε θέµατα φορολογικού ελέγχου, αναστολή λειτουργίας των Π.Ε.Κ. και µεταφορά των εκκρεµών υποθέσεών τους στις.ο.υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός απόφασης 3312 /2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ιωάννα Κορΐτου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ I)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Η άµυνα του φορολογούµενου έναντι των αυθαιρεσιών της φορολογικής διοίκησης

Η άµυνα του φορολογούµενου έναντι των αυθαιρεσιών της φορολογικής διοίκησης Κατερίνα Σαββαίδου ιδάκτωρ του Φορολογικού ικαίου ικηγόρος Αθηνών Η άµυνα του φορολογούµενου έναντι των αυθαιρεσιών της φορολογικής διοίκησης Οι σχέσεις µεταξύ της ιοίκησης και των φορολογουµένων χαρακτηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. γ ι α να δικάσει την αίτηση αναστολής µε χρονολογία 12 Μαΐου 2011 (αρ. καταχ. ΑΒΕΜ 121/12.5.2011).

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. γ ι α να δικάσει την αίτηση αναστολής µε χρονολογία 12 Μαΐου 2011 (αρ. καταχ. ΑΒΕΜ 121/12.5.2011). ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 13 ο ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σ υ ν ή λ θ ε στις 4 Ιουλίου 2011, µε δικαστές τους : Νικόλαο ιακονικολάου, Πρόεδρο Εφετών.., Ανδριανή Πασσά και Αγγελική Λαϊνιώτη - Εισηγήτρια, Εφέτες..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές. Αθήνα 3/12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων 1 Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170, άρθρα 1 67, όπως τροποποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Ελευθέριο Τοπαλνάκο, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών και από την Γραμματέα Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων 1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Άρθρου 959 του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι:

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο : 213 15 14 303 Fax : 210 38 42 509 : 210-38 38

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. 1. Μαυρίδης Ιωάννης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. 1. Μαυρίδης Ιωάννης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ 6/2011 Από το Πρακτικό 3/2011 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Ν. Προποντίδας ΘΕΜΑ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 7765/2010 Αριθµός κατάθεσης έφεσης /24.06.2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /20.06.2007 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τακτική ιαδικασία Συγκροτήθηκε από τους ικαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα