ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/ της..15 ης /10/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..15ης/10/ της..24ης/ Τακτικής ηµόσιας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Σήµερα την..15η Οκτωβρίου ηµέρα.. ευτέρα.. και ώρα..18:00.. το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ αριθ / πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στον κ. ήµαρχο σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του.σ.» του ν. 3463/2006 ( Κ ),για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση της αριθ. 113/2012 απόφασης του Ν.Π... «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ Ο ΘΕΣΠΙΣ». ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης για την υποβολή προτάσεων στο χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα «Πράσινο Ταµείο ». ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση διενέργειας προµήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ήµου ιονύσου». ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση ιενέργειας Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών». ΘΕΜΑ 5ο: «Τροποποίηση της κυκλοφοριακής µελέτης της οδού Βουτσέλη στην.κ Άνοιξης». ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση του 3ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» ΤΗΣ.Κ Ροδόπολης. ΘΕΜΑ 7ο: «Κοπή δύο (2) πεύκων επί του οδοστρώµατος της Λ. ροσιάς-σταµάτας µεταξύ των οδών Κρήτης και Ροδοπόλεως». ΘΕΜΑ 8ο: «Ορισµός /Αντικατάσταση µελών ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ήµου ιονύσου.» ΘΕΜΑ 9ο: «Ορισµός/Αντικατάσταση µελών ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ήµου ιονύσου.» ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης για την έκδοση Ε/Ε της Τράπεζας Πειραιώς προς την Ε.Υ..Α.Π. Α.Ε. και έγκριση των όρων αυτής». ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις του εορτασµού της 28ης Οκτωβρίου». ΘΕΜΑ 12ο: «Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου του ήµου ιονύσου και έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας του». ΘΕΜΑ 13ο: «Λήψη απόφασης για απ ευθείας ανάθεση για «Προµήθεια αυτοκινούµενου οχήµατος παραγωγής ασφάλτου για την επιδιόρθωση λακκουβών». Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: 1

2 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΡΟΪ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 2. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ. 3. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 4. ΠΟΤΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 5. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 6. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ ΩΡΑ. 7. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 8. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 9. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ ΙΑ. 10. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 11. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 12. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 13. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ ΕΛΛΗ. 14. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 15. ΖΑΜΑΝΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 16. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 17. ΤΑΟΥΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 18. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 19. ΊΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 20. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 21. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 22. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Αντιπρόεδρος. 23. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 24. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 25. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 26. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 27. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 28. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 29. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 30. ΚΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 2. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 3. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 4. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 5. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ. 6. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ. 7. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 8. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 9. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 10. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 11. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο αντιπρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου κ. Τσάµης ηµήτριος, ο πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Θεοφίλου Σπυρίδων, ο πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας ροσιάς κ. Ιωαννίδης Χαράλαµπος, ο πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. Λινάρδος Μιχάηλ καθώς και ο αντιπρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας κ. Κόκκαλης Γεώργιος. Οι απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως κληθέντες και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη σηµερινή Συνεδρίαση. Απουσίες: Η.Σ. κ. Γιαννιώτη Ελένη είχε ειδοποιήσει το προεδρείο για την αδυναµία της να παρευρεθεί στη συνεδρίαση. Οι.Σ. κ. κ. Ζυγούνας Γεώργιος, Μαγγίνα Στέλλα Σοφία και Κατσίγιαννη Σοφία απουσίαζαν καθ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο.Σ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση των θεµάτων 6, 7, 8 και 9. Ο.Σ. κ. Γιαρένης ηµήτριος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 6 ου θεµάτος. Προσελεύσεις: Οι.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής, Καρασαρλής Αναστάσιος, Πέππας Νικόλαος, Λίτσας Αθανάσιος, Παλιγγίνης Κωνσταντίνος, Κανατσούλης Ιωάννης και Τσούκας Παναγιώτης προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των Ανακοινώσεων. Αποχωρήσεις Ο.Σ. κ. Χιώτης Ηρακλής αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 10 ου θέµατος. 2

3 Ο.Σ. κ. Καρασάρλης Αναστάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 7 ου θέµατος. Ο.Σ. κ. Λίτσας Αθανάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 3 ου θέµατος. Ο.Σ. κ. Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1 ου θέµατος. Οι.Σ. κ. κ. Πέππα Αγγελική και Γιαρένης ηµήτριος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 10 ου θέµατος. Ο.Σ. κ. Κυριακόπουλος Αθανάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 13 ου θέµατος. Ο ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νοµίµως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Κυριακούλη Ελευθερία, υπάλληλος του ήµου για την τήρηση των πρακτικών...αριθ. Απόφασης:..214/ ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση ιενέργειας Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών». Ο πρόεδρος του. Σ. µετά την εκφώνηση του..4 ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και αφού προέβη στην επισήµανση ότι πρόκειται για την έγκριση της αναγκαιότητας διενέργειας προµήθειας, σύµφωνα µε την 33/2012 πράξη του 7 ου τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έδωσε το λόγο στoν αντιδήµαρχο Οικονοµικών Ανάπτυξης ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης κ. Πέππα Νικόλαο για να προβεί στην εισήγηση. Ο αντιδήµαρχος κ. Πέππας Νικόλαος ανέπτυξε το θέµα και είπε τα εξής: Σύµφωνα µε το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/ ): «Το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το δήµο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ή άλλου οργάνου του δήµου ή το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύµφωνα µε το άρθρο 72: «1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) ( ), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών ( ) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, ( )». Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το ηµοτικό Συµβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α βαθµού, έχει γενική αρµοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέµα σχετικό µε τις αρµοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέµατα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρµοδιότητα των λοιπών οργάνων του Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισµένης δηµοτικής προµήθειας, η αρµοδιότητα ανήκει στο ηµοτικό Συµβούλιο και µόνο κατ εξαίρεση, όταν η προµήθεια διενεργείται µε απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδροµής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρµόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονοµική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονοµική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρµόδιο για την έγκριση µιας δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης. (Ελ. Συν. Τµ. 7 Πράξη 33/2012). Α. Επειδή ο ήµος χρειάζεται να προβεί στις παρακάτω προµήθειες: 1. Προµήθεια Καθρεφτών και Πινακίδων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η οποία αφορά στην προµήθεια καθρεφτών οδικής κυκλοφορίας για τοποθέτηση σε 3

4 σηµεία µε µικρή ορατότητα, πινακίδων ονοµατοθεσίας οδών, πινακίδων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και λοιπών παρεµφερών πληροφοριακών πινακίδων για αντικατάσταση φθαρµένων και τοποθέτηση νέων, χρώµατος για διαγράµµιση οδικού δικτύου, κλπ. Σχετικά έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑ µε τίτλο Προµήθεια Καθρεφτών Οδικής Κυκλοφορίας και Ανταλλακτικών, και Κ.Α µε τίτλο Προµήθεια Πινακίδων Ονοµατοθεσίας Οδών και Πλατειών, Αριθµοδότησης, Κατευθυντήριων Πινακίδων, κλπ., του προϋπολογισµού ο.ε του 2. Προµήθεια Ανταλλακτικών Ασφαλτοκόπτη και Γεννήτριας, η οποία αφορά στην προµήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή ενός ασφαλτοκόπτη µάρκας STIHL TS760 και µίας γεννήτριας µάρκας MASTER που δεν λειτουργούν λόγω βλάβης και απαιτείται η προµήθεια των σχετικών ανταλλακτικών για την επισκευή τους. Σχετικά έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑ µε τίτλο Ανταλλακτικά Λοιπών Μηχανηµάτων του προϋπολογισµού ο.ε του 3. Προµήθεια ιαλύµατος Υποχλωριώδους Νατρίου, η οποία αφορά στην προµήθεια διαλύµατος υποχλωριώδους νατρίου για τη χλωρίωση πόσιµου ύδατος στις δεξαµενές των ηµοτικών Κοινοτήτων ιονύσου και Σταµάτας του Σχετικά, έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑ µε τίτλο Προµήθεια Απολυµαντικού Μέσου Πόσιµου Νερού του προϋπολογισµού ο.ε του 4. Προµήθεια οσοµετρικών Αντλιών, η οποία αφορά στην προµήθεια δοσοµετρικών αντλιών έγχυσης απολυµαντικού (διαλύµατος υποχλωριώδους νατρίου) πόσιµου ύδατος στη δεξαµενή της ηµοτικής Κοινότητας ιονύσου. Σχετικά έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑ µε τίτλο Προµήθεια Χλωριωτών του προϋπολογισµού ο.ε του 5. Προµήθεια Μεταλλικών Εξαρτηµάτων Στήριξης (Μπράτσα, Συνδετήρες, Τσέρκι) Επίστυλων Φωτιστικών Σωµάτων προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για την αντικατάσταση των υλικών στήριξης των επίστυλων φωτιστικών στις κολώνες της ΕΗ. 6. Προµήθεια Υλικών ικτύου Θέρµανσης Ψύξης, για να γίνει µετατροπή της σχετικής εγκατάστασης στο Κτίριο της ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης προκειµένου οι χώροι να έχουν αυτόνοµη λειτουργία (ψύξης θέρµανσης) για εξοικονόµηση καυσίµου Σχετικά έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑ µε τίτλο Υλικά Επισκευής και Συντήρησης Κτιρίων στον προϋπολογισµό του ο.ε του 7. Προµήθεια Ασφάλτου, για τη συντήρηση οδών από τα συνεργεία του Σχετικά έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑ µε τίτλο Προµήθεια Υγρής Ασφάλτου για Συντήρηση Οδών στον προϋπολογισµό του ο.ε του 8. Προµήθεια Θυρών και Παραθύρων Αλουµινίου, για την αντικατάσταση φθαρµένων και ακατάλληλων αντίστοιχων ειδών σε κτίρια και γραφεία του Σχετικά έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑ µε τίτλο Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων στον προϋπολογισµό του ο.ε του 9. Προµήθεια Εργαλείων Ύδρευσης, για χρήση από τους υδραυλικούς του ήµου στα πλαίσια της καθηµερινής απασχόλησής τους στην αποκατάσταση βλαβών και τη συντήρηση του δικτύου ύδρευσης του Σχετικά έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑ µε τίτλο Προµήθεια ιαφόρων Μικροεργαλείων Ύδρευσης στον προϋπολογισµό του ο.ε του 10. Προµήθεια Υδραυλικού Υλικού, για χρήση από τα συνεργεία του ήµου κατά την αποκατάσταση βλαβών και τη συντήρηση του δικτύου ύδρευσης του Σχετικά έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑ µε τίτλο Προµήθεια Υδραυλικού Υλικού (Βάνες, Μασόν, κλπ) στον προϋπολογισµό του ο.ε του 4

5 11. Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για χρήση από τους ηλεκτρολόγους του ήµου κατά την αποκατάσταση βλαβών και τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού της πόλης και των διάφορων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στα κτίρια και λοιπές εγκαταστάσεις του Σχετικά έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑ µε τίτλο Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Εξοπλισµού στον προϋπολογισµό του ο.ε του 12. Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος για χρήση από τα συνεργεία του ήµου κατά την εκτέλεση διαφόρων µικροεργασιών που εκτελούν σε διάφορα σηµεία (πεζοδρόµια, πλατείες, κλπ) της πόλης. Σχετικά έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑ µε τίτλο Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος στον προϋπολογισµό του ο.ε του 13. Προµήθεια Μηχανηµάτων και Λοιπού Εξοπλισµού Πρασίνου για χρήση από τους κηπουρούς του ήµου στα πλαίσια της καθηµερινής απασχόλησής τους στην περιποίηση του πρασίνου σε πάρκα, πλατείες και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους στο ήµο. Σχετικά έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑ µε τίτλο Μηχανήµατα και Λοιπός Εξοπλισµός στον προϋπολογισµό του ο.ε του Β. Επειδή ο ήµος χρειάζεται να προβεί στις παρακάτω αναθέσεις παροχής υπηρεσίας: 1. Ασφάλιση Οχηµάτων και Μηχανηµάτων Έργων του ήµου ιονύσου για το ιάστηµα Σχετικά υπάρχουν εγγεγραµµένες πιστώσεις στον ΚΑ µε τίτλο Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων, στον ΚΑ µε τίτλο Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων, στον ΚΑ µε τίτλο Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων, στον ΚΑ µε τίτλο Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων, στον ΚΑ µε τίτλο Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων και στον ΚΑ µε τίτλο Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων του προϋπολογισµού ο.ε του ήµου, οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν για την πληρωµή των ασφαλίστρων του 1 ο εξαµήνου του έτους 2013 (για το οποίο τα ασφαλιστήρια συµβόλαια θα παραδοθούν στο ήµο εντός του 2012), ενώ η υπόλοιπη δαπάνη ασφάλισης (2 ο εξάµηνο 2013) θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό του οικ. έτους Εργασία Αλλαγής Επωνυµίας Αδειών και ΚΤΕΟ των Αυτοκινήτων και Μηχανηµάτων Έργου του ήµου ιονύσου. Σχετικά υπάρχουν εγγεγραµµένες πιστώσεις στον ΚΑ µε τίτλο απάνες για την Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ, Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων κλπ, στον ΚΑ µε τίτλο απάνες για την Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ, Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων κλπ, στον ΚΑ µε τίτλο απάνες για την Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ, Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων κλπ, στον ΚΑ µε τίτλο απάνες για την Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ, Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων κλπ, 500 στον ΚΑ µε τίτλο απάνες για την Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ, Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων κλπ, και στον ΚΑ µε τίτλο απάνες για την Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ και Έκδοση Πινακίδων. 3. Συντήρηση και Επισκευή Οχηµάτων και Μηχανηµάτων Έργων του ήµου ιονύσου. Σχετικά υπάρχουν εγγεγραµµένες πιστώσεις στον Κ.Α µε τίτλο Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων, στον Κ.Α µε τίτλο Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων, στον Κ.Α µε τίτλο Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων, στον Κ.Α µε τίτλο Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων, στον Κ.Α µε τίτλο Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων, στον Κ.Α µε τίτλο Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων. 5

6 4. Ενοικίαση Κάδων Αποκοµιδής Μπαζών (µεταλλικοί κάδοι χωρητικότητας 7 κυβικών µέτρων) οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε διάφορα σηµεία της πόλης (π.χ νεκροταφεία, κλπ). 5. Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων (πυροσβεστήρες) Κτιρίων και Οχηµάτων που βρίσκονται στα διάφορα κτίρια, οχήµατα και εγκαταστάσεις του Γ. Καλείται το ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια των ανωτέρω προµηθειών και εργασιών (παροχής υπηρεσίας). Ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι όροι της διακήρυξης διαγωνισµού θα καθοριστούν µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο.σ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ ως ειδικός αγορητής της παράταξης «Αδέσµευτη ηµοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Όπως προκύπτει από την εισήγηση, το 7 ο τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε την 33/2012 πράξη του, έκρινε ότι όσων αφορά την έγκριση διενέργεια ορισµένης δηµοτικής προµήθειας, δηλαδή τη σκοπιµότητά της, η αρµοδιότητα ανήκει στο.σ και συνεπώς αυτό θα πρέπει αρχικά να εγκρίνει την διενέργεια όλων των προµηθειών, εργασιών κλπ, όπως και την εν λόγω. Αυτό όµως δεν µπορεί να ευσταθεί, διότι όλες οι προµήθειες εργασίες κλπ καθώς και η σκοπιµότητά τους εγκρίθηκαν µε την ψήφιση του προϋπολογισµού, εις τον οποίων και αυτές προβλέπονται και αποτυπώνονται στους αντίστοιχους ΚΑ. Σηµειωτέον ότι η παράταξή µας καταψήφισε τον προϋπολογισµό 2012 αιτιολογώντας πλήρως την άρνησή της, όπως προκύπτει από τα επίσηµα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. Κατόπιν των ανωτέρω, δεν γίνεται κατανοητό (και το ζήτηµα αυτό θα πρέπει να επανεξεταστεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο), γιατί θα πρέπει να επανεγκριθεί η εν λόγω ήδη εγκεκριµένη (κατά πλειοψηφία) προµήθεια, σύµφωνα µε τα όσα προανέφερα. Η θέση µας επί του θέµατος αυτού, αλλά και όλων των παροµοίων µε αυτό, είναι η ίδια µε αυτή που εκφράσαµε κατά την ψήφιση του προϋπολογισµού του 2012, δηλαδή αρνητική. Έπειτα το λόγο πήρε η.σ. κ. Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα) ως ειδικός αγορητής της παράταξης «Συµµαχία για τον Πολίτη» και δήλωσε ότι η τοποθέτησή της παράταξής της είναι η ίδια µε εκείνη που αφορούσε τον προϋπολογισµό. ηλαδή αρνητική. Τέλος, το λόγο πήρε η.σ. κ. Σώκου Ζωή ως ειδικός αγορητής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση ιονύσου» και δήλωσε ότι διαφωνούν για δύο κυρίως λόγους, ο ένας που αφορά τον προϋπολογισµό που έχουν αρνητική άποψη και ο δεύτερος επειδή δεν µιλάει για διαγωνισµό αλλά για απευθείας ανάθεση και όχι διαγωνισµό όπου µπορεί να υπάρξει προκήρυξη κλπ. γι' αυτούς τους δύο λόγους το καταψηφίζουν. Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: Την εισήγηση. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.. Κ) (ΦΕΚ 114/ , τεύχος Α ) «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) Την 33/2012 Πράξη του 7 Τµ. Ελ. Συν. Τις τοποθετήσεις των ηµοτικών Συµβούλων (Λεπτοµέρειες στα 6

7 αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α (ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 19 ΥΠΕΡ, 15 ΚΑΤΑ και 1 ΛΕΥΚΗ ) Μειοψηφούντων των.σ. κ. κ. Πασιπουλαρίδη Αβραάµ, Ζαµάνη ιονύσιου, Σωτηρίου Σακελλαρίου, Ταουξή Χριστιανίδη Καλλιόπη, Κοκµοτού Βασιλείου, Πέππα Αγγελικής, Γιαρένη ηµήτριου, Στάϊκου Θεόδωρου, Τσούκα Παναγιώτη, Παπαπαναγιώτου Ελένης, Μπούσµπουρα Αθανασίου, Κυριακόπουλου Αθανασίου, Τσαλτούµη Κυριακής, Σώκου Ζωής και Λουκάτου Παναγή για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. Ο.Σ. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος δήλωσε λευκή ψήφο για τους λόγους που αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά Εγκρίνει τη διενέργεια των κάτωθι αναφεροµένων προµηθειών και εργασιών (παροχής υπηρεσίας). Α. Προµήθειες: 1. Προµήθεια Καθρεφτών και Πινακίδων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η οποία αφορά στην προµήθεια καθρεφτών οδικής κυκλοφορίας για τοποθέτηση σε σηµεία µε µικρή ορατότητα, πινακίδων ονοµατοθεσίας οδών, πινακίδων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και λοιπών παρεµφερών πληροφοριακών πινακίδων για αντικατάσταση φθαρµένων και τοποθέτηση νέων, χρώµατος για διαγράµµιση οδικού δικτύου, κλπ. Σχετικά έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑ µε τίτλο Προµήθεια Καθρεφτών Οδικής Κυκλοφορίας και Ανταλλακτικών, και Κ.Α µε τίτλο Προµήθεια Πινακίδων Ονοµατοθεσίας Οδών και Πλατειών, Αριθµοδότησης, Κατευθυντήριων Πινακίδων, κλπ., του προϋπολογισµού ο.ε του 2. Προµήθεια Ανταλλακτικών Ασφαλτοκόπτη και Γεννήτριας, η οποία αφορά στην προµήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή ενός ασφαλτοκόπτη µάρκας STIHL TS760 και µίας γεννήτριας µάρκας MASTER που δεν λειτουργούν λόγω βλάβης και απαιτείται η προµήθεια των σχετικών ανταλλακτικών για την επισκευή τους. Σχετικά έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑ µε τίτλο Ανταλλακτικά Λοιπών Μηχανηµάτων του προϋπολογισµού ο.ε του 3. Προµήθεια ιαλύµατος Υποχλωριώδους Νατρίου, η οποία αφορά στην προµήθεια διαλύµατος υποχλωριώδους νατρίου για τη χλωρίωση πόσιµου ύδατος στις δεξαµενές των ηµοτικών Κοινοτήτων ιονύσου και Σταµάτας του Σχετικά, έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑ µε τίτλο Προµήθεια Απολυµαντικού Μέσου Πόσιµου Νερού του προϋπολογισµού ο.ε του 4. Προµήθεια οσοµετρικών Αντλιών, η οποία αφορά στην προµήθεια δοσοµετρικών αντλιών έγχυσης απολυµαντικού (διαλύµατος υποχλωριώδους νατρίου) πόσιµου ύδατος στη δεξαµενή της ηµοτικής Κοινότητας ιονύσου. Σχετικά έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑ µε τίτλο Προµήθεια Χλωριωτών του προϋπολογισµού ο.ε του 5. Προµήθεια Μεταλλικών Εξαρτηµάτων Στήριξης (Μπράτσα, Συνδετήρες, Τσέρκι) Επίστυλων Φωτιστικών Σωµάτων προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για την αντικατάσταση των υλικών στήριξης των επίστυλων φωτιστικών στις κολώνες της ΕΗ. 7

8 6. Προµήθεια Υλικών ικτύου Θέρµανσης Ψύξης, για να γίνει µετατροπή της σχετικής εγκατάστασης στο Κτίριο της ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης προκειµένου οι χώροι να έχουν αυτόνοµη λειτουργία (ψύξης θέρµανσης) για εξοικονόµηση καυσίµου Σχετικά έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑ µε τίτλο Υλικά Επισκευής και Συντήρησης Κτιρίων στον προϋπολογισµό του ο.ε του 7. Προµήθεια Ασφάλτου, για τη συντήρηση οδών από τα συνεργεία του Σχετικά έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑ µε τίτλο Προµήθεια Υγρής Ασφάλτου για Συντήρηση Οδών στον προϋπολογισµό του ο.ε του 8. Προµήθεια Θυρών και Παραθύρων Αλουµινίου, για την αντικατάσταση φθαρµένων και ακατάλληλων αντίστοιχων ειδών σε κτίρια και γραφεία του Σχετικά έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑ µε τίτλο Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων στον προϋπολογισµό του ο.ε του 9. Προµήθεια Εργαλείων Ύδρευσης, για χρήση από τους υδραυλικούς του ήµου στα πλαίσια της καθηµερινής απασχόλησής τους στην αποκατάσταση βλαβών και τη συντήρηση του δικτύου ύδρευσης του Σχετικά έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑ µε τίτλο Προµήθεια ιαφόρων Μικροεργαλείων Ύδρευσης στον προϋπολογισµό του ο.ε του 10. Προµήθεια Υδραυλικού Υλικού, για χρήση από τα συνεργεία του ήµου κατά την αποκατάσταση βλαβών και τη συντήρηση του δικτύου ύδρευσης του Σχετικά έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑ µε τίτλο Προµήθεια Υδραυλικού Υλικού (Βάνες, Μασόν, κλπ) στον προϋπολογισµό του ο.ε του 11. Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για χρήση από τους ηλεκτρολόγους του ήµου κατά την αποκατάσταση βλαβών και τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού της πόλης και των διάφορων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στα κτίρια και λοιπές εγκαταστάσεις του Σχετικά έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑ µε τίτλο Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Εξοπλισµού στον προϋπολογισµό του ο.ε του 12. Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος για χρήση από τα συνεργεία του ήµου κατά την εκτέλεση διαφόρων µικροεργασιών που εκτελούν σε διάφορα σηµεία (πεζοδρόµια, πλατείες, κλπ) της πόλης. Σχετικά έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑ µε τίτλο Προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος στον προϋπολογισµό του ο.ε του 13. Προµήθεια Μηχανηµάτων και Λοιπού Εξοπλισµού Πρασίνου για χρήση από τους κηπουρούς του ήµου στα πλαίσια της καθηµερινής απασχόλησής τους στην περιποίηση του πρασίνου σε πάρκα, πλατείες και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους στο ήµο. Σχετικά έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑ µε τίτλο Μηχανήµατα και Λοιπός Εξοπλισµός στον προϋπολογισµό του ο.ε του Β. Εργασίες - αναθέσεις παροχής υπηρεσίας: 1. Ασφάλιση Οχηµάτων και Μηχανηµάτων Έργων του ήµου ιονύσου για το ιάστηµα Σχετικά υπάρχουν εγγεγραµµένες πιστώσεις στον ΚΑ µε τίτλο Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων, στον ΚΑ µε τίτλο Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων, στον ΚΑ µε τίτλο Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων, στον ΚΑ µε τίτλο Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων,

9 στον ΚΑ µε τίτλο Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων και στον ΚΑ µε τίτλο Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων του προϋπολογισµού ο.ε του ήµου, οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν για την πληρωµή των ασφαλίστρων του 1 ο εξαµήνου του έτους 2013 (για το οποίο τα ασφαλιστήρια συµβόλαια θα παραδοθούν στο ήµο εντός του 2012), ενώ η υπόλοιπη δαπάνη ασφάλισης (2 ο εξάµηνο 2013) θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό του οικ. έτους Εργασία Αλλαγής Επωνυµίας Αδειών και ΚΤΕΟ των Αυτοκινήτων και Μηχανηµάτων Έργου του ήµου ιονύσου. Σχετικά υπάρχουν εγγεγραµµένες πιστώσεις στον ΚΑ µε τίτλο απάνες για την Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ, Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων κλπ, στον ΚΑ µε τίτλο απάνες για την Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ, Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων κλπ, στον ΚΑ µε τίτλο απάνες για την Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ, Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων κλπ, στον ΚΑ µε τίτλο απάνες για την Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ, Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων κλπ, 500 στον ΚΑ µε τίτλο απάνες για την Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ, Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων κλπ, και στον ΚΑ µε τίτλο απάνες για την Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ και Έκδοση Πινακίδων. 3. Συντήρηση και Επισκευή Οχηµάτων και Μηχανηµάτων Έργων του ήµου ιονύσου. Σχετικά υπάρχουν εγγεγραµµένες πιστώσεις στον Κ.Α µε τίτλο Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων, στον Κ.Α µε τίτλο Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων, στον Κ.Α µε τίτλο Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων, στον Κ.Α µε τίτλο Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων, στον Κ.Α µε τίτλο Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων, στον Κ.Α µε τίτλο Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων. 4. Ενοικίαση Κάδων Αποκοµιδής Μπαζών (µεταλλικοί κάδοι χωρητικότητας 7 κυβικών µέτρων) οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε διάφορα σηµεία της πόλης (π.χ νεκροταφεία, κλπ). 5. Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων (πυροσβεστήρες) Κτιρίων και Οχηµάτων που βρίσκονται στα διάφορα κτίρια, οχήµατα και εγκαταστάσεις του Ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι όροι της διακήρυξης διαγωνισµού θα καθοριστούν µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΡΟΪ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΠΟΤΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ ΩΡΑ. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ ΙΑ. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 9

10 ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ ΕΛΛΗ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. ΖΑΜΑΝΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. ΤΑΟΥΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ. ΚΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Ακριβές Αντίγραφο Άγιος Στέφανος 22/10/2012 Ο Πρόεδρος του.σ. Ροΐδης Αθανάσιος Σχέδιο Φάκελος Αποφάσεων.Σ. Εσωτερική ιανοµή - Γραφείο ηµάρχου. - ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών/Τµήµα Προµηθειών. - ιεύθυνση Περιβάλλοντος. 10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 15ο: «ιαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 15ο: «ιαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..3η/2014.. της..11/02/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..28/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

αναλωσίµων και µικροϋλικών µηχανογραφικού εξοπλισµού για το έτος 2013», µε

αναλωσίµων και µικροϋλικών µηχανογραφικού εξοπλισµού για το έτος 2013», µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..9η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 11ης-4-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..83/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ93-13Π. ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης

ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ93-13Π. ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..19η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 27ης-9-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..291/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 112/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8520/18-6-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 112/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8520/18-6-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2014

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 291/2012 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ).

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αργοστόλι 02-07-2014 Αριθ. Πρωτ.:30885 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015 Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 4 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 018/2015 ΘΕΜΑ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 1/7/2011 Αριθ. Πρωτ. : 7823

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.30/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 654/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απευθείας Ανάθεση στην Αναπτυξιακή Εταιρεία ήµου Τρικκαίων Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 52 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 18.12.2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά 4ης/07-04-2015 συνεδρίασης του.σ. του Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012

ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Στο Ηράκλειο σήµερα 1 Μαρτίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:30,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ. Απόφασης: 37/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2605/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ. Απόφασης: 37/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2605/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: 37/ 2011 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2605/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015 Α Α: 72ΗΥΩ1Ρ-0ΡΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα