ΣΤ.11 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤ.11 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1"

Transcript

1 ΣΤ.11 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1 ΣΤ.11.1 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Η περιφέρεια Αθήνας- Αττικής κατέχει πρωτεύουσα θέση στη χώρα ως προς τους πόρους τουριστικής έλξης. Συγκρινόµενη όµως µε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και ιδιαίτερα µε ορισµένους ανταγωνιστικούς προορισµούς της, όπως π.χ. η Ρώµη και η Κωνσταντινούπολη, παρουσιάζει µια σχετική φτωχή τουριστική εικόνα και χαρακτηρίζεται από µια σταθερή µεσοχρόνια κάµψη των τουριστικών ροών. Ως βασικές αιτίες παραµένουν : Οι καθυστερήσεις στον εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος Αθήνας Αττικής µε τις απαραίτητες ειδικές υποδοµές, οι οποίες αφορούν σε ειδικές µορφές αστικού τουρισµού ο οποίος προσιδιάζει στον χαρακτήρα της πρωτεύουσας (π.χ. συνεδριακός, εκθεσιακού χώρου, µουσεία, κατάλληλα διαµορφωµένοι αρχαιολογικοί χώροι κ.α.). Οι καθυστερήσεις στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών και προσφοράς στην πατρική περιοχή, στις δυτικές και ανατολικές ακτές της Αττικής. Η πραγµατοποίηση των Ολυµπιακών Αγώνων το καλοκαίρι του 2004 και η προετοιµασία των αναγκαίων έργων και υποδοµών γι αυτούς, καθώς και η υιοθέτηση µιας αυτόνοµης τουριστικής πολιτικής που θα βασίζεται σε µια ολοκληρωµένη πολιτική υποστήριξης της ανωδοµής και υποδοµής, στις παρεµβάσεις που θα επιτρέψουν µια κατανοητική διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, στην υψηλού επιπέδου παροχή τουριστικών εξυπηρετήσεων και πληροφοριών δηµιουργούν ενθαρρυντικές προοπτικές ανάκαµψης του Αθηναϊκού τουρισµού Στο πλαισιο αυτο το επιθυµητό σενάριο προβλέπει ενίσχυση του τουρισµού διακοπών και αύξηση του εσωτερικού τουρισµού στην Ελλάδα, όπως και στους γειτονικούς προορισµούς, καθώς αναµένεται επίσης βελτίωση των οικογενειακών εισοδηµάτων. Αυξάνεται η απασχόληση στον τουρισµό καθώς και η συµµετοχή του στο ΑΕΠ. Η εθνική πολιτική τουριστικής ανάπτυξης εκσυγχρονίζεται. Εντάσσεται στα πλαίσια της βιώσιµης ανάπτυξης και προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, όπως προτείνονται από το Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου. Ο εθνικός στόχος βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας προωθείται µέσα από αναγκαίους εκσυγχρονισµούς και εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος µε τους πολιτιστικούς πόρους της χώρας. Η µεσοπρόθεσµη προοπτική των Ολυµπιακών Αγώνων διασυνδέεται µε την εθνική τουριστική πολιτική, παρά το γεγονός ότι δεν έχει πλήρως εναρµονιστεί µε το σχεδιασµό του χώρου. Οι χωρικές επεµβάσεις για την υλοποίηση µιας συντονισµένης τουριστικής πολιτικής µπορούν να εξειδικευτούν και να διαφοροποιηθούν κατά περιοχές ως εξής : Μητροπολιτικές κεντρικές περιοχές του ΠΣΠ Αστική περιβάλλουσα περιοχή του Π.Σ.Π. Παράκτιες ζώνες Κύριες ζώνες της ενδοχώρας Κύριοι άξονες και κέντρα τουριστικής προσπέλασης Μια βασική διάκριση της τουριστικής προσφοράς στην περιφέρεια Αττικής θα πρέπει να γίνει ως προς τις : Ζώνες αστικού τουρισµού ή τουρισµού παραδοσιακών µορφών Ζώνες εναλλακτικών µορφών ή ήπιου τουρισµού. ΣΤ.11.2 ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Η τουριστική έλξη της Αττικής οφείλεται στην ύπαρξη αξιόλογων φυσικών, αλλά κυρίως πολιτιστικών πόρων παγκόσµιας σηµασίας, (χάρτες 8.1, Γ.8.3 και 9). Ο πολιτιστικός πλούτος της Αττικής και πιο συγκεκριµένα της Αθήνας παραµένει βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα, το οποίο χαρακτηρίζει την τουριστική εικόνα. Παρά το γεγονός όµως αυτής της µεγάλης σηµασίας πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιφέρειας, η Αθήνα συγκριτικά µε άλλες µεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις και πρωτεύουσες παρουσιάζει µία τουριστική εικόνα συγκριτικά φτωχή. 1 Το παρόν Κεφάλαιο έχει συνταχθεί από την αναπλ. Καθ. κα. Σοφία Αυγερινού. 354

2 Ένας βασικός λόγος είναι ότι η περιφέρεια υστερεί ακόµη σε µία ποικιλία πόρων ενδιαφέροντος αστικού τουρισµού, όπως συνεδριακή υποδοµή, πολιτιστικές δραστηριότητες και µεγάλα γεγονότα, αγορές, εκθέσεις κ.ά. Παράλληλα, τα προβλήµατα ποιότητας του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος καθώς και οι δυσλειτουργίες του αθηναϊκού πολεοδοµικού συγκροτήµατος επιβαρύνουν την τουριστική εικόνα της περιφέρειας. Στη βάση των κριτηρίων αυτών επισηµάνθηκαν οι χωρικές ενότητες για τον τουρισµό (χάρτης Ε.2.5.1), οι οποίες έχουν ως εξής: α. Μητροπολιτικές Κεντρικές Περιοχές Συγκροτήµατος Πρωτευούσης, η οποία συµπίπτει στην ουσία µε το ευρύτερο ιστορικό κέντρο της αθηναϊκής περιοχής, το οποίο συγκεντρώνει σηµαντικούς διεθνούς εµβέλειας πολιτιστικούς πόρους τουριστικής έλξης (διαφόρων ιστορικών περιόδων µνηµεία, σύνολο, τοποθεσίες και µουσεία). Στην περιοχή αυτή απαντώνται και άλλοι πόροι τουριστικής έλξης, διεθνείς και όχι όπως: εµπορικές περιοχές, χώροι πολιτιστικής δηµιουργίας-αναψυχής, συνεδριακοί ή εκθεσιακοί χώροι, χώροι µεγάλων γεγονότων (φεστιβάλ, άλλες πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις). Τα µεγάλα έργα και τα έργα αναπλάσεων στην κεντρική περιοχή του πολεοδοµικού συγκροτήµατος (π.χ αναπλάσεις των πυλών της Αθήνας, αναπλάσεις πλατειών του Ιστορικού Κέντρου Αθήνας, Λ. Αλεξάνδρας, Ο. Ακαδηµίας, Ο. Πατησίων, Λ. Πανεπιστηµίου, ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων Αθήνας, ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Πειραιώς, πεζοδροµήσεις κ.ά) αποτελούν ειδικές υποδοµές για τον τουρισµό της περιοχής, οι οποίες την εξοπλίζουν και την ενισχύουν ώστε να ανταποκρίνεται στη ζήτηση πολιτιστικού τουρισµού. Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι παρά τις πρόσφατες ενισχύσεις των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στα πλαίσια της µερικής άρσης του κορεσµού από τον ΕΟΤ ( ) η υφιστάµενη ανωδοµή (ξενοδοχεία και άλλα καταλύµατα) εξακολουθεί να παρουσιάζει ανάγκες επιλεκτικών επεκτάσεων και εκσυγχρονισµών. β. Αστική Περιβάλλουσα περιοχή του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Πρωτευούσης, όπου ήδη κατασκευάζεται σηµαντικός αριθµός Ολυµπιακών και άλλων έργων, τα οποία θα ενισχύσουν τις ήδη υφιστάµενες ή θα δηµιουργήσουν και νέες δυνατότητες δραστηριοτήτων αθλητισµού (Καλογρέζα, Φάληρο, Μεσόγεια κ.ά), ναυταθλητισµού (Αγ. Κοσµάς, Μαραθώνας κ.ά) και υπαίθριας αναψυχής. Στην περιοχή αυτή συγκεντρώνονται επίσης χώροι συνεδριακών-εκθεσιακών δραστηριοτήτων (π.χ Ελληνικό). Λειτουργούν ακόµη αγορές διεθνούς ενδιαφέροντος (Γλυφάδα, Κηφισιά) οι οποίες χαρακτηρίζονται από υπολογίσιµο δυναµισµό. Η υφιστάµενη ανωδοµή (ξενοδοχειακά καταλύµατα) εξακολουθεί να έχει ανάγκες επιλεκτικών επεκτάσεων και εκσυγχρονισµού. γ. Οι παράκτιες ζώνες της Αττικής εντάσσονται σε τρεις υποπεριοχές ανάλογα µε τους υφιστάµενους πόρους τουριστικής έλξης, τα µεγάλα περιβαλλοντικά-χωροταξικά προβλήµατα και τα πραγµατοποιούµενα σ αυτές µεγάλα έργα. Από τη σύνθεση των παραπάνω προκύπτει η ακόλουθη αξιολόγηση των δυνατοτήτων περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης: Η παραλία Σαρωνικού (από Γλυφάδα ως Σούνιο), που χαρακτηρίζεται από καλής ποιότητας ακτές, σηµαντικούς πολιτιστικούς πόρους διεθνούς έλξης και συγκριτικά ικανοποιητική ποιότητα περιβάλλοντος παραθεριστικής κατοικίας. Εδώ παρατηρούνται ανάγκες εκσυγχρονισµού της υφιστάµενης ανωδοµής, ενώ εντοπίζονται δυνατότητες επιλεκτικών επεκτάσεων. Οι παραλίες Ευβοϊκού και Κορινθιακού, χαρακτηρίζονται από σηµαντικούς πολιτιστικούς πόρους που χρήζουν ανάδειξης, ακτές καλής ποιότητας, αλλά και σηµαντικά προβλήµατα ποιότητας περιβάλλοντος που προέρχονται από την κατάσταση της παραθεριστικής κατοικίας, που απαιτούν ρύθµιση. Εντοπίζονται ορισµένες δυνατότητες αύξησης τουριστικής ανωδοµής, ενώ η υφιστάµενη έχει ανάγκες εκσυγχρονισµού. Οι παραλίες Ελευσίνας-Μεγάρων και Νότιας Σαλαµίνας, όπου υπάρχουν σηµαντικοί πολιτιστικοί πόροι που χρήζουν έργων ανάδειξης. Εδώ οι ακτές παρουσιάζουν συνολικά µικρότερο ενδιαφέρον από τις προηγούµενες. Υπάρχουν επίσης αρκετά προβλήµατα από την παραθεριστική κατοικία που απαιτούν ρύθµιση. Υπάρχουν περιθώρια αύξησης της τουριστικής ανωδοµής, αλλά η υφιστάµενη θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί. δ. Οι Κύριες ζώνες της ενδοχώρας, συνεκτιµώντας τα γεωγραφικά δεδοµένα, τους πόρους τουριστικού ενδιαφέροντος και τις προοπτικές στο πλαίσιο των µεγάλων έργων και παρεµβάσεων εντάσσονται σε δύο υποενότητες: Οι ορεινές περιοχές (Πάρνηθα, Πεντέλη, Υµηττός, Πατέρας, Γεράνεια) που χαρακτηρίζονται από έναν συνδυασµό αξιόλογων φυσικών και πολιτιστικών πόρων, δεν διαθέτουν όµως τουριστική ανωδοµή και τους κατάλ- 355

3 ληλους εξοπλισµούς που απαντούν στη ζήτηση ειδικών µορφών τουρισµού (φυσιολατρικοί, οικολογικοί, πολιτιστικοί) οι οποίες µπορούν να φιλοξενηθούν εδώ. Τα Μεσόγεια, που εντάσσονται άµεσα στο πλαίσιο των µεγάλων έργων µε την λειτουργία του αεροδροµίου των Σπάτων, της Αττικής Οδού κ.ά. Εδώ διαφαίνονται τάσεις δυναµικής ανάπτυξης εµπορικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, που συνδέονται µε τη λειτουργία του αεροδροµίου και το διεθνές τουριστικό ενδιαφέρον. ε. Η νησιωτική Αττική και η Τροιζηνία συνδυάζουν ενδιαφέροντα φυσικά τοπία και ακτές, µε παραδοσιακούς οικισµούς και ποικίλους πολιτιστικούς πόρους τουριστικής έλξης (µουσεία, µνηµεία, σύνολα, τοποθεσίες). Η παραθεριστική κατοικία είναι εδώ διαδεδοµένη και παρουσιάζει αντίστοιχα προβλήµατα µε αυτά της ηπειρωτικής Αττικής, αλλά σε µικρότερο βαθµό. Η υφιστάµενη τουριστική ανωδοµή έχει ανάγκες εκσυγχρονισµού. υνατότητες επιλεκτικής επέκτασής της υπάρχουν µε την προϋπόθεση ότι ελέγχεται το µέγεθος των µονάδων, ώστε να µην επιβαρύνεται ο εύθραυστος χαρακτήρας του νησιωτικού τοπίου. στ. Οι κύριοι άξονες τουριστικής προσπέλασης, η διακίνηση και τα δίκτυα περιήγησης. Κύριοι οδικοί άξονες, σιδηροδροµικοί άξονες, αεροδρόµια και λιµάνια (Πειραιάς, Λαύριο, Ραφήνα) συγκροτούν την τελευταία χωρική ενότητα για τον τουρισµό της Αττικής. ΣΤ.11.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑ ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Η τουριστική αγορά ενισχύεται και αναπτύσσεται, στο µέτρο που εµπλουτίζεται και διαφοροποιείται ώστε να προσελκύονται νέα στρώµατα ηµεδαπών και αλλοδαπών τουριστών. Στη βάση της υπόθεσης αυτής αξιολογούνται στη συνέχεια οι δυνατότητες κάθε χωρικής ενότητας τουρισµού στην περιφέρεια Αττικής και οι προοπτικές εξέλιξής της στα πλαίσια του διορθωτικού των τάσεων σεναρίου: α. Η κεντρική περιοχή πολεοδοµικού συγκροτήµατος Αθήνας όπου οι υφιστάµενοι πόροι τουριστικού ενδιαφέροντος αλλά και οι προοπτικές που δηµιουργούνται από τις µεγάλες παρεµβάσεις ευνοούν την ανάπτυξη δραστηριοτήτων αστικού τουρισµού και ειδικότερα: περιηγήσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος (µουσεία, σύνολα,µνηµεία, τοποθεσίες), συµµετοχή σε πολιτιστικά γεγονότα, συνέδρια, εκθέσεις αναψυχή, υπαίθρια αναψυχή-αθλητισµό, αγορές. Οι δραστηριότητες αυτές εκτιµάται ότι ευνοούν µια ανάκαµψη της τουριστικής αγοράς ηµεδαπών και αλλοδαπών προς την κεντρική περιοχή του πολεοδοµικού συγκροτήµατος και την επιµήκυνσή της, η οποία µπορεί να επεκταθεί σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. β. Η περιβάλλουσα προαστειακή της κεντρικής περιοχής του πολεοδοµικού συγκροτήµατος, όπου υφιστάµενες αλλά κυρίως οι προγραµµατιζόµενες κατασκευές των µεγάλων έργων υποδοµής στο πλαίσιο της ΟΑ 2004, αναµένεται ότι θα ενθαρρύνουν δραστηριότητες αστικού τουρισµού, όπως συµµετοχή σε πολιτιστικά και µεγάλα αθλητικά γεγονότα, υπαίθρια αναψυχή, συνεδριακή δραστηριότητα, αγορές. Οι δραστηριότητες αυτές θεωρείται ότι ευνοούν µια διαφοροποίηση και στη συνέχεια ανάκαµψη της αγοράς ηµεδαπών και αλλοδαπών τουριστών, ή και επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. γ. Οι παράκτιες περιοχές της Αττικής, όπου τα µεγάλα Ολυµπιακά Έργα θα ενισχύσουν την υπαίθρια αναψυχή-ναυταθλητισµό και το θαλάσσιο τουρισµό (Σαρωνικός-Ευβοϊκός). Εδώ, οι υφιστάµενοι τουριστικοί πόροι ευνοούν παράλληλα την ανάπτυξη περιηγητικού-πολιτιστικού και θαλάσσιου τουρισµού (Σαρωνικός Ευβοϊκός). Η υφιστάµενη παραθεριστική δραστηριότητα αναβαθµίζεται επίσης µε τις απαραίτητες συνοδευτικές δραστηριότητες αναψυχής (Σαρωνικός, Ευβοϊκός, Κορινθιακός, Μέγαρα, Ελευσίνα, Σαλαµίνα). Στο πλαίσιο αυτό αναµένεται ότι θα αυξηθούν οι τουρίστες περιηγητικού τύπου στο Σαρωνικό και Ευβοϊκό, ενώ η παραθεριστική κατοικία δεν θα πρέπει να αναπτυχθεί παραπέρα και οι παραθεριστές να µην υπερβούν τα όρια χωρητικότητας των περιοχών. δ. Η ενδοχώρα, όπου τα µέτρα, τα έργα περιβαλλοντικής προστασίας και αναβάθµισης των ορεινών όγκων (Πάρνηθα, Πεντέλη, Υµηττός κ.λ.π) αναµένεται ότι θα ενισχύσουν δραστηριότητες περιηγητικού και φυσιολατρικού µε πολιτιστικό περιεχόµενο τουρισµού και θα συµβάλλουν στη µεγέθυνση της τουριστικής αγοράς µε ειδικές µορφές, όπως ο φυσιολατρικός και πολιτιστικός τουρισµός, για όλη τη διάρκεια του χρόνου. Όσον αφορά στα 356

4 Μεσόγεια θα πρέπει έγκαιρα να προταθούν µέτρα και ρυθµίσεις για την υποστήριξη µελλοντικών δυνατοτήτων, για την ανάπτυξη κυρίως συνεδριακού και τουρισµού αγορών. ε. Ο νησιωτικός χώρος και η Τροιζηνία ευνοούν την ανάπτυξη περιηγητικού, θαλάσσιου-πολιτιστικού τουρισµού, που συµπληρώνει σε αρκετές περιπτώσεις τον τουρισµό διακοπών και την παραθεριστική δραστηριότητα, ενώ επιτρέπει την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου µε ειδικές µορφές τουρισµού, όπως ο πολιτιστικός και φυσιολατρικός. Από την άποψη της αξιολόγησης της τουριστικής αγοράς ανά χωρική ενότητα τουρισµού αναγνωρίζεται η ανάγκη να προβλεφθούν άµεσα δύο τύποι ζωνών σχεδιασµού για τον τουρισµό, σύµφωνα µε τις οποίες θα κατευθύνεται µεσοπρόθεσµα (2006) και µακροπρόθεσµα (2015) η εξέλιξή του στην Αττική. - Ζώνες αστικού τουρισµού ή τουρισµού παραδοσιακών µορφών (περιοχές αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού της υφιστάµενης ανωδοµής και καταλυµάτων-περιοχές οργανωµένης και συνδυασµένης επέκτασης της νέας ανωδοµής και υποδοµής). - Ζώνες εναλλακτικών µορφών ή ήπιου τουρισµού (περιοχής περιβαλλοντικού ή οικολογικού τουρισµού, ή ζώνες προστασίας µε ελάχιστες ανωδοµές καταλυµάτων, προσαρµοσµένες στο περιβάλλον, περιοχές υπαίθριας αναψυχής και αθλητισµού). ΣΤ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. (βλ. χάρτη 7) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ (Α) ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ: A. Ο τουρισµός της περιφέρειας πρέπει να αναδειχθεί σε παράµετρο οικονοµικής ανάπτυξης της Αθήνας-Αττικής ώστε να συµβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του ρόλου της πρωτεύουσας σε περιφερειακό εθνικό διευρωπαϊκό επίπεδο αφενός και αφετέρου ανάδειξης της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας και φυσιογνωµίας της πρωτεύουσας. Η διαδικασία εκσυγχρονισµού και αναβάθµισης της ανταγωνιστικότητας πρέπει να θεωρηθεί ότι περιλαµβάνει το σύνολο των αλλαγών, που θα πραγµατοποιηθούν α) στο τουριστικό προϊόν, β) στην τουριστική αγορά και γ) στα συστήµατα επιχειρησιακής λειτουργίας της τουριστικής βιοµηχανίας, όπως είναι το management και το marketing, τόσο στο επίπεδο της περιφέρειας Αθήνα-Αττική, όσο και στις επιµέρους χωροταξικές ενότητες τουρισµού και ζώνες τουρισµού, που αναγνωρίστηκαν από την προηγηθείσα ανάλυση. ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Α.1 Το Τουριστικό Προϊόν Αθήνα-Αττική θα πρέπει, να ενταχθεί σε µια διαδικασία επέκτασης, αναδιάρθρωσης-διαφοροποίησης και εκσυγχρονισµού σύµφωνα µε τις δυνατότητες των υφισταµένων πόρων. Ο στόχος αποβλέπει στην αναβάθµιση της ποιότητας όλων των υπηρεσιών που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν µέσα από τον εκσυγχρονισµό της υφιστάµενης τουριστικής ανωδοµής και υποδοµής καθώς και τον εµπλουτισµό της, ώστε η τουριστική προσφορά της περιφέρειας να είναι υψηλής στάθµης. Συνακόλουθα διαµορφώνονται κατευθύνσεις, µέτρα, προγράµµατα ως εξής: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α.1.1 Ανάπτυξη, βελτίωση και αναβάθµιση των καταλυµάτων και της συνοδευτικής υποδοµής υπηρεσιών στην περιφέρεια Αττικής (αναφορικά µε το πρώτο τµήµα του τουριστικού προϊόντος Αττική). Εποµένως οι προτάσεις µέτρων και προγραµµάτων που ακολουθούν επιδιώκεται να ενταχθούν σε ένα σαφές από την άποψη χωρικής πολιτικής θεσµικό πλαίσιο που θα εντάσσεται στον στρατηγικό, χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό της περιφέρειας Αττικής (ένταξη ή µη στο καθεστώς κορεσµού, εφαρµογή ή µη στο καθεστώς των αναπτυξιακών νόµων, θεσµοθέτηση ειδικών περιοχών τουριστικής δραστηριότητας κ.ά). ΜΕΤΡΑ Α Εκσυγχρονισµός και αναβάθµιση των τουριστικών καταλυµάτων, των προσφεροµένων υπηρεσιών και των υποστηρικτικών υποδοµών τους. 357

5 Α Ενίσχυση µέσω εξειδικευµένων χρηµατοοικονοµικών και πολεοδοµικών κινήτρων µιας επιλεκτικής µετατροπής παραδοσιακών και διατηρητέων κτιρίων, σε καταλύµατα τουριστικής φιλοξενίας και των υποστηρικτικών υποδοµών της. Α Ενίσχυση του τουρισµού διακοπών και αναψυχής στις παραλιακές περιοχές µε την κατάλληλη υποδοµή. Α Βελτίωση και εκσυγχρονισµός υφισταµένων καταλυµάτων, υποδοµών και εγκαταστάσεων και σχετικών υποστηρικτικών υποδοµών, που απευθύνονται στο νεανικό τουρισµό (π.χ ξενώνες στις κεντρικές περιοχές, κάµπινγκ στις παραλιακές και ορεινές περιοχές). Α Ρύθµιση των προβληµάτων από τη δυναµική ανάπτυξη του παραθερισµού στις παραλιακές κυρίως περιοχές. Τα µέτρα αυτά είναι άµεσα πραγµατοποιήσιµα (χρονικός ορίζοντας 2006). Θα πρέπει όµως να ενταχθούν ταυτόχρονα σε µία µεσοπρόθεσµη (2006) και σε µία µακροπρόθεσµη προοπτική σχεδιασµού της περιφέρειας (2015), προκειµένου να αποδώσει η εφαρµογή τους ουσιαστικά θετικές επιπτώσεις στην αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος Αττική. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Προκειµένου να υλοποιηθούν οι προηγούµενες προτάσεις διαµορφώνονται εξειδικευµένα χωρικά προγράµµατα, όπου στη βάση του ισχύοντος χρηµατοοικονοµικού πλαισίου, εντάσσεται ο εκσυγχρονισµός και η αναβάθµιση των υφισταµένων τουριστικών καταλυµάτων καθώς και η επιλεκτική δηµιουργία νέων. Τα προτεινόµενα προγράµµατα επιδιώκεται να ενισχύσουν άµεσα και µεσοπρόθεσµα (χρονικός ορίζοντας 2006) επιµέρους προϊόντα και τουριστικές δραστηριότητες στην περιφέρεια Αττικής: α. πολιτιστικού, συνεδριακού, εκθεσιακού, επιχειρηµατικού τουρισµού β. υπαίθριας αναψυχής και αθλητισµού γ. θαλάσσιου και περιηγητικού τουρισµού Α Εκσυγχρονισµός των υφιστάµενων καταλυµάτων τουριστικής φιλοξενίας, στην κεντρική και προαστιακή περιοχή πολεοδοµικού συγκροτήµατος Αθήνας στις παράκτιες περιοχές Σαρωνικού και Ευβοϊκού στη νησιωτική Αττική και Τροιζηνία, Α Ενίσχυση µετατροπής παραδοσιακών και διατηρητέων κτισµάτων σε καταλύµατα τουριστικής φιλοξενίας στην κεντρική και προαστιακή περιοχή πολεοδοµικού συγκροτήµατος Αθήνας, νησιωτικής Αττικής και Τροιζηνίας, Α Εκσυγχρονισµός των καταλυµάτων, κατασκευή και λειτουργία νέων υποδοµών σε επιλεγµένες παραλιακές περιοχές για την ενίσχυση τουρισµού διακοπών και αναψυχής. Ταυτόχρονα θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ελλείψεις όπως αυτές των υπηρεσιών υποστήριξης, animation, χώρων άθλησης κ.ά. Α Περιορισµένη και επιλεκτική κατά παρέκκλιση ανάπτυξη νέων καταλυµάτων τουριστικής φιλοξενίας στα πλαίσια χωροταξικών ρυθµίσεων που θα θεσπιστούν στις παραλιακές περιοχές Σαρωνικού και Ευβοϊκού, Α Περιορισµένη και επιλεκτική κατά παρέκκλιση ανάπτυξη ορισµένων τύπων µικρής κλίµακας µονάδων τουριστικών καταλυµάτων όπως: ξενώνες, ενοικιαζόµενα δωµάτια εντός οικισµών και συγκροτήµατα παραθερισµού στη νησιωτική Αττική και Τροιζηνία, Α Ρύθµιση των προβληµάτων παραθεριστικής κατοικίας στις παράκτιες ζώνες, στη νησιωτική Αττική και Τροιζηνία. Α Προγράµµατα και έργα για τον εκσυγχρονισµό υφισταµένων συνεδριακών κέντρων και εκθεσιακών χώρων στην κεντρική και προαστιακή περιοχή του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Αθήνας. Α Πρόγραµµα δηµιουργίας συνεδριακού-πολιτιστικού κέντρου µητροπολιτικής εµβέλειας στο πολεοδοµικό συγκρότηµα Αθήνας, στο Ελληνικό. Α Προγράµµατα και έργα προστασίας, ανάδειξης, εκσυγχρονισµού και εξοπλισµού των οργανωµένων παραλιών από τον ΕΟΤ στο Σαρωνικό (Άλιµος, Γλυφάδα-Βούλα, Βουλιαγµένη, Βάρκιζα) για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών µε σκοπό την αναψυχή. Α Πρόγραµµα και έργα για τη δηµιουργία ιεραρχηµένου δικτύου µαρινών για την ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισµού και ναυταθλητισµού. Α Προγράµµατα και έργα προστασίας, αναβάθµισης και εξυπηρέτησης των επισκεπτών ελευθέρων ακτών Σαρωνικού και Ευβοϊκού µε σκοπό την αναψυχή (Βουλιαγµένη, Ανάβυσσος, Σούνιο, ακτές Ευβοϊκού). ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α.1.2 Ανάπτυξη, βελτίωση και αναβάθµιση υπηρεσιών των ειδικών µορφών τουρισµού. Εδώ περιλαµβάνονται οι υπηρεσίες των ειδικών µορφών τουρισµού που µπορούν να αναπτυχθούν στην περιφέρεια Αττικής είτε µε κυρίως πολιτιστικά κίνητρα (πολιτιστικός τουρισµός, θρησκευτικός τουρισµός, εκπαιδευτικός τουρισµός, εξειδικευµένος αστικός τουρισµός), ή φυσιολατρικά κίνητρα. Περιλαµβάνονται επίσης οι υπηρεσίες του ειδικού τουρισµού επαγγελµατικών κινήτρων, που εντοπίζονται κυρίως στην κεντρική περιοχή της Αθήνας. 358

6 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α.1.3 Ορθολογική χωρική ένταξη και λειτουργική δικτύωση των υπηρεσιών πρακτόρευσης διακοπών, ειδικών µορφών, επαγγελµατικού τουρισµού, ώστε να προβάλλεται η τουριστική (πολιτιστική) εικόνα της Αθήνας. ΜΕΤΡΟ Α Προώθηση οικονοµικών και πολεοδοµικών κινήτρων για την προσέλκυση των υπηρεσιών τουρισµού στις περιοχές τουριστικής έλξης που χαρακτηρίζουν την τουριστική εικόνα της Αττικής όπως οι κεντρικές περιοχές Αθήνα, Πειραιά, περιοχή Ελληνικού, περιοχή Μεσογείων. ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Α.2 Ορθολογική χωρική και χρονική κατανοµή της ζήτησης. Επέκταση και αναδιάρθρωση της σύνθεσης της υφισταµένης ζήτησης. Με το στόχο αυτό επιδιώκεται η προσέλκυση επιθυµητών τµηµάτων της τουριστικής αγοράς (παλαιοί και νέοι τύποι τουριστών που ενδιαφέρονται για τον προορισµό Αττική) και η ορθολογική κατανοµή της ζήτησης στο χώρο και στο χρόνο, ώστε να αποφεύγονται άσκοπες πιέσεις και δυσλειτουργίες. Τα προγράµµατα που προτείνονται στη συνέχεια µπορούν να αρχίσουν να υλοποιούνται άµεσα και µεσοπρόθεσµα (χρονικός ορίζοντας 2006). Θα πρέπει όµως µακροπρόθεσµα (2015) να συνεχίσουν να επικαιροποιούνται και να εµπλουτίζονται. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α.2.1 ιαµόρφωση µιας κατάλληλης πολιτικής διαφήµισης και marketing, ώστε µέσω της πληροφόρησης και διαφήµισης να προσελκύονται νέα, επιθυµητά τµήµατα της τουριστικής πελατείας ενδιαφερόµενα για τα νέα τουριστικά προϊόντα της περιφέρειας Αττικής. Α.2.2 Οργάνωση δραστηριοτήτων αστικού τουρισµού στο πολεοδοµικό συγκρότηµα µε έµφαση στις κεντρικές περιοχές (Αθήνα, Πειραιάς) και περιεχόµενα τον πολιτισµό, την αγορά (shopping), αναψυχή, συνέδρια, µεγάλα καλλιτεχνικά και αθλητικά γεγονότα κ.ά. Α.2.3 Οργάνωση δραστηριοτήτων τουρισµού ήπιων και ειδικών µορφών στην περιφέρεια Αττικής µε έµφαση στην ενδοχώρα, στις παράκτιες περιοχές και τη νησιωτική Αττική µε περιεχόµενα πολιτιστικά, φυσιολατρικά-οικολογικά, αναψυχή, αθλητισµό-ναυταθλητισµό. Από τις προηγούµενες κατευθύνσεις προκύπτουν: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (2006) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑ ΡΟΜΩΝ Κάθε τουριστική διαδροµή αποτελεί κατ αρχήν µία γεωγραφική χάραξη, η οποία διατυπώνει στο χώρο το «θέµα», που επιλέγεται να αναδειχθεί ως τουριστικό προϊόν. Οι σχεδιασµένες τουριστικές διαδροµές διαφέρουν από τις συνήθεις περιηγήσεις, επειδή η υλοποίησή τους πραγµατοποιείται µέσα από αλληλένδετες παράλληλες δραστηριότητες. Για το λόγο αυτό απαιτούνται: α) ειδικές µελέτες για την τεκµηρίωση της χάραξής τους στη βάση των πόρων τουριστικής έλξης. β) κατασκευή ειδικών υποδοµών και έργων, τα οποία είναι απαραίτητα για την πραγµατοποίησή τους. Οι τουριστικές διαδροµές στην περιφέρεια Αττικής µπορούν να ενταχθούν σε δύο κατηγορίες: α. Πολυθεµατικές διαδροµές αστικού τουρισµού, οι οποίες µπορούν να οργανωθούν στις κεντρικές περιοχές του πολεοδοµικού συγκροτήµατος. β. Τουριστικές διαδροµές στην ενδοχώρα και τις παράκτιες περιοχές της Αττικής µε περιεχόµενα την αναψυχή, αθλητισµό-ναυταθλητισµό, πολιτιστικό-οικολογικό-φυσιολατρικό ενδιαφέρον. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ (2015) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - Πρόγραµµα δηµιουργίας κέντρου χειροτεχνίας (παραδοσιακών τεχνογνωσιών) στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. - Πρόγραµµα δηµιουργίας Βοτανικού Κήπου υψηλών προδιαγραφών διεθνούς επιπέδου. - Προγράµµατα δηµιουργίας κλειστών χώρων τουριστικού ενδιαφέροντος. - Πρόγραµµα ειδικού θεµατικού πάρκου µε θέµα το κρασί (κτήµα Καµπά) - Πρόγραµµα δηµιουργίας κλειστού χώρου τουριστικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Τύµβου Μαραθώνος µε θέµα την ιστορική Μάχη. 359

7 ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Α.3 Να ελεγχθούν οι ανασταλτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της τουριστικής βιοµηχανίας. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α.3.1 Έλεγχοι του οργανωτικού περιβάλλοντος των τουριστικών επιχειρήσεων και του τοµέα διαφήµισης-πληροφόρησης. Α.3.2 Έλεγχοι τουτ ραπεζικού συστήµατος, της υλικοτεχνικής υποδοµής για τις ποικίλες υπηρεσίες ή τους φορείς υποστήριξης των τουριστικών επιχειρήσεων ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΤΕΡΟ (Β) ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Β. Ο τουρισµός της περιφέρειας Αθήνα-Αττική πρέπει να αναδειχθεί σε παράµετρο βελτίωσης της ποιότητας ζωής, προστασίας και ανάδειξης του φυσικού και δοµηµένου, αρχαιολογικού και ιστορικού εν γένει περιβάλλοντος. ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Β.1 Χωρική ένταξη και ρύθµιση ολόκληρου του πλέγµατος των τουριστικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια του Στρατηγικού, Χωροταξικού και Πολεοδοµικού Σχεδιασµού στην Αττική στη βάση των υφιστάµενων πόρων (αστικοί, πολιτιστικοί και φυσικοί) τουριστικής έλξης και των ειδικών υποδοµών οι οποίες εν δυνάµει θα διαµορφωθούν µε την ολοκλήρωση των µεγάλων έργων και παρεµβάσεων (Κοινοτικά Πλαίσια, Ολυµπιακά Έργα κ.α) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β.1.1 Να θεσµοθετηθούν στα πλαίσια του Στρατηγικού, Χωροταξικού και Πολεοδοµικού Σχεδιασµού οι κατάλληλοι τύποι ζωνών για τις τουριστικές χρήσεις της Αττικής. ΜΕΤΡΟ Β Η κατεύθυνση εξειδικεύεται µε τη θεσµοθέτηση στα πλαίσια του Στρατηγικού, Χωροταξικού και Πολεοδοµικού Σχεδιασµού της Αττικής δύο τύπων χωροταξικών ζωνών Τουρισµού: - Ζώνες αστικού τουρισµού ή τουρισµού παραδοσιακών µορφών. - Ζώνες εναλλακτικών µορφών ή ήπιου τουρισµού ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ (Γ)ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Γ. Ο τουρισµός Αθήνας-Αττικής ως παράµετρος κοινωνικής ανάπτυξης και δηµιουργίας απασχόλησης εµπίπτει στο πνεύµα του Γ ΚΠΣ. ΕΙ ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Γ.1. ηµιουργία εµπορικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών συµπληρωµατικού χαρακτήρα για τον τουρισµό της περιφέρειας. Γ.2. Εκσυγχρονισµός και ανάπτυξη της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟ ( ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. Η τουριστική δραστηριότητα στην Αθήνα-Αττική θα πρέπει να ενταχθεί στον ενιαίο Στρατηγικό Σχεδιασµό της Περιφέρειας Αττικής και να υπαχθεί στις αρµοδιότητες της µητροπολιτικής διακυβέρνησης της πρωτεύουσας, ώστε να αρθεί η πολυδιάσπαση στα επίπεδα διαχείρισης και marketing του αθηναϊκού τουρισµού. ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ.1. Να δηµιουργηθεί αρµόδιος φορέας για τον τουρισµό στα πλαίσια της µητροπολιτικής διακυβέρνησης της Αττικής. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα προτεινόµενα προγράµµατα αυτά ανά χωρική ενότητα Τουρισµού. 360

8 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α. Ο τουρισµός να αναδειχθεί σε παράµετρο οικονοµικής ανάπτυξης. Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Σ Τ Ο Χ Ο Ι Β. Ο τουρισµός να αναδειχθεί σε παράµετρο βελτίωσης της ποιότητας ζωής και ανάδειξης του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Γ. Ο τουρισµός ως παράµετρος κοινωνικής ανάπτυξης και δηµιουργίας απασχόλησης. Α1. Το τουριστικό προϊόν να διαφοροποιηθεί και να εκσυγχρονιστεί Α.1.1 Ανάπτυξη-Βελτίωση και αναβάθµιση καταλυµάτων και της συνοδευτικής υποδοµής υπηρεσιών Α.1.2 Ανάπτυξη-Βελτίωση υπηρεσιών ειδικών µορφών τουρισµού Α.1.3 Ορθολογική χωρική ένταξη και λειτουργική δικτύωση των ειδικών υπηρεσιών τουρισµού Α2. Ορθολογική, χωρική και χρονική κατανοµή της ζήτησης. Αναδιάρθρωση της σύνθεσης της ζήτησης. Ε Ι Ι Κ Ο Ι Σ ΤΟ Χ Ο Ι - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Β1. Χωρική ένταξη και ρύθµιση του πλέγµατος των τουριστικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια του σχεδιασµού της περιφέρειας (στρατηγικού, χωροταξικού, πολεοδοµικού). Β.1.1 Θέσπιση κατάλληλων τύπων ζωνών για τις τουριστικές χρήσεις της Αττικής Γ1. ηµιουργία εµπορικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών συµπληρωµατικού χαρακτήρα για τον τουρισµό της περιφέρειας. Γ2. Εκσυγχρονισµός και ανάπτυξη της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Α.2.1 ιαµόρφωση κατάλληλης πολιτικής διαφήµισης και marketing Α.2.2 Οργάνωση δραστηριοτήτων αστικού τουρισµού (διαδροµές). Α.2.3 Οργάνωση δραστηριοτήτων ειδικών (ήπιων) µορφών τουρισµού (διαδροµές). Α3. Έλεγχος ανασταλτικών παραγόντων για την τουριστική βιοµηχανία. Α.3.1 Έλεγχοι οργανωτικού περιβάλλοντος τουριστικών επιχειρήσεων και τοµέα διαφήµισης-πληροφόρησης. Α.3.2 Έλεγχοι τραπεζικού συστήµατος, υλικοτεχνικής υποδοµής για τις τουριστικές επιχειρήσεις ή ποικίλες υπηρεσίες Η τουριστική δραστηριότητα να ενταχθεί στον ενιαίο Στρατηγικό σχεδιασµό της Περιφέρειας Αττικής και να υπαχθεί στις αρµοδιότητες της µητροπολιτικής διακυβέρνησης. 1. Να προβλεφθεί αρµόδιος φορέας στα πλαίσια της µητροπολιτικής διακυβέρνησης.

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (βλ.θεματικο ΧΑΡΤΗ 7) ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΩ ΟΜΩΝ (ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 2006,2015) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ (ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 2006,2015) 1.ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΑΘΗΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 2. ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ ΠΡΟ- ΑΣΤΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ραστηριότητες αστικού τουρισµού: - περιηγήσεις σε µουσεία, µνηµεία,σύνολα, τοποθεσίες - αγορά (shopping) - συµµετοχή σε πολιτιστικά αθλητικά γεγονότα - συνέδρια - αναψυχή κ.ά ραστηριότητες αστικού τουρισµού: συνέδρια, αγορά (shopping), αναψυχή, πολιτιστικά γεγονότα Υπαίθρια αναψυχή - αθλητισµός Εκσυγχρονισµός υφιστάµενων ξενοδοχειακών καταλυµάτων Ενίσχυση µετατροπής παραδοσιακών και διατηρητέων κτισµάτων σε ξενοδοχειακές µονάδες Εκσυγχρονισµός υφιστάµενων ξενοδοχειακών καταλυµάτων Ενίσχυση µετατροπής παραδοσιακών και διατηρητέων κτισµάτων σε ξενοδοχειακές µονάδες Ειδικές υποδοµές αστικού τουρισµού: - πολεοδοµικές παρεµβάσεις ή αναπλάσεις (ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων αναβάθµιση κεντρικών περιοχών, ανάπλαση Ελαιώνα κ.α. - συνεδριακά κέντρα, εκθεσιακοί χώροι Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και συγκοινωνιακά έργα Έργα ΟΑ 2004 Έργα περιβαλλοντικής αναβάθµισης Ειδικές υποδοµές αστικού τουρισµού - πολεοδοµικές παρεµβάσεις ή αναπλάσεις - συνεδριακοί και εκθεσιακοί χώροι παρεµβάσεις ποιοτικής αναβάθµισης φυσικού περιβάλλοντος ειδικές υποδοµές υπαίθριας αναψυχής-αθλητισµού και προπονητικά κέντρα 362 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑ ΡΟΜΩΝ (ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 2015) Προγράµµατα αστικών τουριστικών διαδροµών Προγράµµατα αστικών τουριστικών διαδροµών

10 3. ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ 3α. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (Λαγονήσι, παραλία Αναβύσσου, Λεγρενά, Βουλιαγµένη, Φαληρικός όρµος) 3β. ΕΥΒΟΙΚΟΥ (Ωρωπός, Ν.Μάκρη, Π.Ράφτη, Λαύριο) 3γ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ (Αλεποχώρι-Βίλια) 3δ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 4. ΚΥΡΙΕΣ ΖΩΝΕΣ ΕΝ ΟΧΩΡΑΣ 4α. ΟΡΕΙΝΕΣ ΒΟΥΝΑ (Πεντέλη, Πάρνηθα) 4β. ΠΕ ΙΝΕΣ: ΜΕΣΟΓΕΙΑ (Μαρκόπουλο, Σπάτα, Παλήνη κ.ά) Περιηγητικός πολιτιστικός και θαλάσσιος τουρισµός Υπαίθρια αναψυχή ναυταθλητισµός Παραθερισµός µε συνοδευτικές δραστηριότητες αναψυχής Παραθερισµός µε συνοδευτικές δραστηριότητες αναψυχής ραστηριότητες περιηγητικού µε φυσιολατρικό-πολιτιστικό περιεχόµενο τουρισµό ραστηριότητες ειδικών µορφών τουρισµού (συνεδριακός, επιχειρησιακός, εκθεσιακός) Ρύθµιση προβληµάτων παραθεριστικής κατοικίας Εκσυγχρονισµός υφιστάµενων ξενοδοχειακών καταλυµάτων Περιορισµένη και επιλεκτική ανάπτυξη νέων ξενοδοχειακών µονάδων στα πλαίσια χωροταξικών ρυθµίσεων Ρύθµιση προβληµάτων παραθεριστικής κατοικίας Εκσυγχρονισµός τυχόν υφιστάµενων camping, επιλεκτική δηµιουργία νέων ηµιουργία ανωδοµών ειδικών µορφών τουρισµού Ανωδοµές ειδικών µορφών τουρισµού 363 Ειδικές υποδοµές θαλάσσιου τουρισµού και ναυταθλητισµού υπαίθριας αναψυχής Μαρίνες (Σκάλα Ωρωπού, Αγ.Απόστολοι, Ραφήνα, Π.Ράφτη, Λαύριο, Π.Φώκαια, Βουλιαγµένη, Γλυφάδα, Ελληνικό, Άλιµος, Φλοίσβος) Ειδικές υποδοµές σε κόµβους - κέντρα τουριστικής δραστηριότητας Ειδικές υποδοµές πολιτιστικού τουρισµού Ειδικές υποδοµές παραθεριστικής κατοικίας Ειδικές υποδοµές παραθεριστικής κατοικίας Μαρίνες Ειδικές υποδοµές φυσιολατρικού και πολιτιστικού τουρισµού Ενίσχυση υποδοµών ειδικών µορφών τουρισµού Ειδικές υποδοµές σε κόµβους κέντρα τουριστικής δραστηριότητας Προγράµµατα διαδροµών φυσιολατρικού και πολιτιστικού τουρισµού Προγράµµατα διαδροµών φυσιολατρικού-οικολογικού και πολιτιστικού τουρισµού

11 5. ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ (Αίγινα, Ύδρα, Σπέτσες, Μέθανα- Τροιζήνα) 6. ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ 6α. ΚΎΡΙΟΙ Ο ΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 6β. ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΣΠΑΤΩΝ 6γ. ΛΙΜΑΝΙΑ Περιηγητικός θαλάσσιος πολιτιστικός τουρισµός Παραθερισµός µε συνοδευτικές δραστηριότητες πολιτιστικού και περιηγητικού θαλάσσιου τουρισµού Ρύθµιση προβληµάτων παραθεριστικής κατοικίας Εκσυγχρονισµός υφιστάµενων ξενοδοχειακών καταλυµάτων Περιορισµένη και επιλεκτική ανάπτυξη ορισµένων τύπων ανωδοµής: ξενώνες, ενοικιαζόµενα δωµάτια εντός των οικισµών και συγκροτήµατα παραθερισµού σε µικρές µονάδες 364 Ειδικές υποδοµές θαλάσσιας αναψυχής, περιβαλλοντικού και πολιτιστικού τουρισµού Μαρίνες (Σπέτσες, Κύθηρα, Σαλαµίνα, Αίγινα, Πόρος, Μέθανα) Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις Ειδικές υποδοµές σε κοµβικά κέντρα τουριστικής διακίνησης Προγράµµατα θαλάσσιου τουρισµού, φυσιολατρικού και πολιτιστικού

12 ΣΤ.12. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Είναι γεγονός όµως ότι ο µοναδικής αξίας σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο πολιτιστικός πλούτος της περιφέρειας δεν έχει ακόµη αξιολογηθεί και αναδειχθεί ως αναπτυξιακός πόρος. ηλαδή ως πόρος κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης εθνικής και διεθνούς εµβέλειας αφενός και αφετέρου ως πόρος τουριστικής έλξης. Στο µέτρο που το αίτηµα αυτό αντιµετωπίζεται από το «επιθυµητό σενάριο» αναµένεται η αναβάθµιση και ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιφέρειας Αττικής. Οι προτάσεις, που ακολουθούν εξειδικεύονται χωρικά ανάλογα µε την υφισταµένη κατανοµή των πολιτιστικών πόρων της Αττικής, την υλοποίηση των µεγάλων προγραµµάτων δηµοσίων έργων, αυτών της Ολυµπιάδας τα µέτρα προστασίας, διευθέτησης και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και τη χωρική διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της περιφέρειας Αττικής (χάρτες 7,10). Προϋποθέσεις για την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς στην περιφέρεια Αττικής είναι: α) η εξασφάλιση των αναγκαίων χρηµατοδοτήσεων για την ανάπτυξη του τοµέα πολιτισµού και την κάλυψη των σηµερινών αναγκών, β) η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών µέσων όχι µόνον για τη µαζική πρόσβαση, αλλά και για τη χρήση των σύγχρονων συστηµατικών µεθόδων έρευνας και της συντήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς γ) η εξασφάλιση επάρκειας εξειδικευµένων ανθρωπίνων πόρων ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ α. Η κεντρική περιοχή του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Αθήνας-Πειραιά, η οποία απαρτίζεται από την ευρύτερη ιστορική περιοχή, που ορίζεται από τα ιστορικά κέντρα Αθήνα και Πειραιά. Η περιοχή αυτή συγκεντρώνει πολιτιστικά αγαθά εθνικής, αλλά κυρίως διεθνούς σηµασίας και ακτινοβολίας (µνηµεία, αρχαιολογικές και άλλες ιστορικές τοποθεσίες, διάφορα µουσεία, ιστορικές συνοικίες κ.ά, βλέπε Χάρτες Γ.8.3 και Γ.8.4). Αυτή η κληρονοµιά έχει γενικά αναγνωριστεί και καταγραφεί ωστόσο διαπιστώνονται καθυστερήσεις στα έργα προστασίας και ανάδειξης των µνηµείων, των τοποθεσιών, στις αναπλάσεις των ιστορικών συνοικιών. Επίσης τα µουσεία, που στην πλειοψηφία τους συγκεντρώνονται εδώ, έχουν ανάγκη έργων εκσυγχρονισµού και ανάδειξης. Αντίστοιχα, χρειάζεται να ενισχυθεί η υποδοµή που αφορά στο σύγχρονο ελληνικό πολιτισµό και η οποία παρουσιάζει µεγάλη συγκέντρωση στην κεντρική περιοχή Αθήνας-Πειραιά (θέατρα, κινηµατογράφος, χώροι εικαστικών εκθέσεων κ.λ.π). Ειδικότερα θα πρέπει να ενισχυθεί η υποδοµή παραστατικών και µουσικών τεχνών, συνεδριακών υποδοµών, τα µουσεία σύγχρονου πολιτισµού. Με τις επιλογές αυτές ενισχύεται επιπλέον η ειδική τουριστική υποδοµή της κεντρικής περιοχής του πολεοδοµικού συγκροτήµατος. Τονίζεται ο πολιτιστικός χαρακτήρας του αστικού τουρισµού για τις κεντρικές περιοχές του και εµπλουτίζονται τα προϊόντα του (χάρτης 7). β. Η προαστειακή περιοχή του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Εδώ κατασκευάζονται σηµαντικά Ολυµπιακά Έργα, τα οποία συνδυάζονται µε ήδη υφιστάµενες υποδοµές αθλητισµού (Καλογρέζα, Φάληρο, Μεσόγεια κ.ά), υπαίθρια αναψυχή και ναυταθλητισµό (Αγ. Κοσµάς, Μαραθώνας). Εντοπίζονται επίσης αγορές διεθνούς ενδιαφέροντος (Κηφισιά, Γλυφάδα). Προβλέπεται τέλος η ανάπτυξη διεθνούς συνεδριακού κέντρου στο Ελληνικό. Στην περιοχή αυτή θα πρέπει κατά προτεραιότητα να ενισχυθούν οι υποδοµές του σύγχρονου ελληνικού πολιτισµού και συγκεκριµένα οι συνεδριακές υποδοµές, οι υποδοµές παραστατικών και µουσικών τεχνών, τα θεµατικά µουσεία. Με την επιλογή αυτή ενισχύεται 1 H ενότητα 12.1 συντάχθηκε από την κα. Σοφία Αυγερινού 365

13 επίσης η ειδική τουριστική υποδοµή στην περιοχή αυτή και εµπλουτίζονται οι δραστηριότητες αστικού τουρισµού στους πόλους Κηφισιά και Ελληνικό (χάρτες 7 και 10). γ. Οι παράκτιες περιοχές της Αττικής διαθέτουν σηµαντικά πολιτιστικά αγαθά, µνηµεία, ιστορικές και φυσικές τοποθεσίες. Εδώ η υλική πολιτιστική κληρονοµιά υφίσταται σηµαντικές πιέσεις από τη διάχυση της αστικοποίησης και τη διάδοση της παραθεριστικής κατοικίας. Έχει δε ανάγκη έργων προστασίας, αναβάθµισης και ανάδειξης. Ανάλογα µε τα χωροταξικά περιβαλλοντικά προβλήµατα διακρίνονται οι ακόλουθες υποενότητες κατ αντιστοιχία µε τις χωρικές ενότητες του τουρισµού (βλέπε κεφ.β.8. και χάρτες 7 και 10 της παρούσας φάσης). Η παραλία Σαρωνικού (από Γλυφάδα ως Σούνιο), όπου θα πρέπει να προωθηθούν έργα προστασίας, αναβάθµισης και ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων στο Σούνιο και στο Λαύριο. Η παραλία του Ευβοϊκού, όπου θα πρέπει να ενισχυθεί ένας σηµαντικός πολιτιστικός πόλος, ο οποίος συγκροτείται από τους αρχαιολογικούς χώρους Μαραθώνα, Ραµνούντας, Αµφιαραείου, Βραυρώνος. Πρόκειται για µνηµεία και ιστορικές τοποθεσίες ιδιαίτερης αρχαιολογικής αξίας, εθνικής και διεθνούς σηµασίας, όπου θα πρέπει να προωθηθούν οι έρευνες, τα έργα προστασίας, αναβάθµισης και ανάδειξης. Στην παραλία του Κορινθιακού ο αρχαιολογικός χώρος των Αιγοσθενών, των Μεγάρων και το Κάστρο Φυλής θα πρέπει να αναβαθµιστούν και να αναδειχθούν. Στις παραλίες Ελευσίνας, Μεγάρων και Ν.Σαλαµίνας οι υφιστάµενοι αρχαιολογικοί χώροι και τα µνηµεία υφίσταται πιέσεις από τη βιοµηχανική ανάπτυξη και έχουν άµεση ανάγκη προστασίας, αναβάθµισης και ανάδειξης. Τα έργα προστασίας ανάδειξης και αναβάθµισης της πολιτιστικής κληρονοµιάς στις παραλιακές περιοχές της Αττικής, ενισχύουν την ειδική τουριστική υποδοµή και εµπλουτίζουν το τουριστικό προϊόν όπου υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω τουριστικής δραστηριότητας (Σαρωνικός, Ευβοϊκός) συµβάλλοντας γενικότερα στην κοινωνική ανάπτυξη και στη βελτίωση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος. δ. Στις περιοχές της ενδοχώρας (ορεινές περιοχές και Μεσόγεια) θα πρέπει να προωθηθούν έργα προστασίας, αναβάθµισης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς τα οποία ενισχύουν την ειδική υποδοµή των εναλλακτικών µορφών τουρισµού στις ορεινές περιοχές και του τουρισµού κινήτρων που προδιαγράφεται για την περιοχή των Μεσογείων. ε. Στη νησιωτική Αττική απαντάται µεγάλη ποικιλία πολιτιστικών πόρων κάθε τύπου και όλων των ιστορικών περιόδων (παραδοσιακοί οικισµοί, µουσεία, µνηµεία, σύνολα και τοποθεσίες), που θα πρέπει να προστατευθούν, αναβαθµιστούν και αναδειχθούν. Αντίστοιχα θα πρέπει να ενισχυθούν οι υποδοµές για την ανάδειξη του σύγχρονου ελληνικού πολιτισµού µε την ενίσχυση των παραστατικών και µουσικών τεχνών. Πέρα από την τοπική και κοινωνική ανάπτυξη, οι προτάσεις αυτές εµπλουτίζουν το τουριστικό προϊόν της νησιωτικής Αττικής, συµβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθµιση και προώθησή του ΣΤΟΧΟΙ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ο τοµέας του πολιτισµού καλείται να συµβάλλει στην αναβάθµιση και στην ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Αθήνας και της περιφέρειας Αττικής ενισχύοντας παράλληλα και διευρύνοντας τον διεθνή ρόλο της πρωτεύουσας (βλ. και χάρτη 10). ΠΡΩΤΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Α. Ενίσχυση της προσφοράς των αγαθών της πολιτιστικής κληρονοµιάς µε την ενίσχυση της πολιτιστικής υποδοµής και την ποιοτική αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α1. Προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και των µνηµείων. Σήµανση και ένταξή τους σε πολιτιστικές διαδροµές. Ένταξή τους στο µέτρο του δυνατού, στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή. 366

14 Α2. Αναβάθµιση της κτιριακής και τεχνολογικής υποδοµής των µουσείων. Ανανέωση και ε- µπλουτισµός των εκθέσεών τους. Ανάδειξη της εκπαιδευτικής τους διάστασης. Ένταξή τους στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή µε τη βοήθεια µιας σύγχρονης επικοινωνιακής πολιτικής. ΕΥΤΕΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Β. Ενίσχυση της προσφοράς των αγαθών του σύγχρονου ελληνικού πολιτισµού µε την ενίσχυση της πολιτιστικής υποδοµής και την ποιοτική αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Β1. Ενίσχυση των υποδοµών του σύγχρονου ελληνικού πολιτισµού και συγκεκριµένα την υποδοµή παραστατικών και µουσικών τεχνών, των συνεδριακών υποδοµών, τα µουσεία σύγχρονου πολιτισµού, τα θεµατικά µουσεία. Β2. Ενίσχυση των παλιών και δηµιουργία νέων θεσµών µεγάλων πολιτιστικών γεγονότων (φεστιβάλ, εκθέσεις, αθλητικά γεγονότα κ.ά) ώστε να ενισχυθεί η πολιτιστική πολυµορφία και ένταξή τους σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα. ΜΕΤΡΑ Α.1.1 Ανάδειξη και ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων Αθήνας και Πειραιώς, Α.1.2 Προστασία και ανάδειξη µνηµείων, συνόλων και αρχαιολογικών χώρων, Α.1.3 Προστασία και ανάδειξη των αξιόλογων και αντιπροσωπευτικών έργων της νεώτερης αρχιτεκτονικής, Α.1.4 Προστασία και ανάδειξη των ιστορικών κέντρων Αθήνας, Πειραιά, Κηφισιάς, Λαυρίου, Αίγινας, καθώς και των πυρήνων ιστορικών οικισµών της περιφέρειας ιδιαίτερα στη νησιωτική της περιοχή (Ύδρα, Σπέτσες, Πόρος), Α.2.1 Αναβάθµιση της υφισταµένης και η δηµιουργία νέας υποδοµής Μουσείων στην περιφέρεια σε συνδυασµό µε τη βελτίωση των προσφεροµένων υπηρεσιών, Β.1.1 Ενίσχυση και δηµιουργία νέων υποδοµών, οι οποίες απαιτούνται για µεγάλα πολιτιστικά και επικοινωνιακά γεγονότα. ηµιουργία νέων υποδοµών για µεγάλα συνεδριακά-πολιτιστικά κέντρα ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ (2006), ΑΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.1.1 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ Α Η ολοκλήρωση των έργων προστασίας και ανάδειξης των µνηµείων και τοποθεσιών τα οποία συµπεριλαµβάνονται στο σχέδιο ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων Αθήνας και πιο συγκεκριµένα των αρχαιολογικών χώρων: Ολυµπιείο, Φιλοπάππου, Κεραµεικός, Αρχαία Αγορά, Ρωµαϊκή Αγορά, Βόρεια και Νότια Κλιτύς της Ακρόπολης. ηµιουργία επίσης ελκυστικών χώρων πληροφόρησης και εξυπηρέτησης του κοινού. Α Η ολοκλήρωση των έργων προστασίας και ανάδειξης µνηµείων και τοποθεσιών, τα οποία συµπεριλαµβάνονται στο δηµιουργούµενο αρχαιολογικό πάρκο Πειραιά και στον περίπατο των Θεµιστοκλείων τειχών της Πειραϊκής. ηµιουργία χώρων εξυπηρέτησης του κοινού. Α.1.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Α Η ολοκλήρωση των έργων προστασίας και ανάδειξης µνηµείων και τοποθεσιών, τα οποία εφάπτονται της Ιεράς Οδού και της λίµνης Κουµουνδούρου (π.χ Ιερό Αφροδίτης, το ίχνος της αρχαίας Ιεράς Οδού κ.ά). Α Η ολοκλήρωση των έργων προστασίας, ανάδειξης και διαµόρφωσης του περιβάλλοντος του αρχαιολογικού πάρκου Ελευσίνας. ηµιουργία χώρων πληροφόρησης και εξυπηρέτησης του κοινού. Α Η ολοκλήρωση της αντιµετώπισης των επιπτώσεων από το σεισµό 1999, προστασία και ανάδειξη της Ιεράς Μονής αφνίου, η οποία άλλωστε αποτελεί αγαθό του καταλόγου της Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς/UNESCO. Α Έργα προστασίας και ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων των παραλιακών περιοχών Σαρωνικού-Ευβοϊκού (Σούνιο-Ιερό Ποσειδώνος και Αθηνάς-, Θορικό, Βραυρών, Αµφιαράειο, Ραµνούς, Μαραθώνας), της παραλίας Ελευσίνας-Μεγάρων και Κορινθιακού 367

15 (Αιγόσθενα, Μέγαρα, Κάστρο Φυλής), Νησιωτικής Αττικής (Ιερό Ποσειδώνος Πόρου, Κολώνα και Αφαία Αίγινας, Παλαιόπολη Αίγινας, Τροιζήνα). Α ιαµόρφωση και ανάδειξη αρχαίου λιµένος Αµπελακίων Σαλαµίνας και Τύµβου Σαλαµίνας. Α ιαµόρφωση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Λυκείου Αριστοτέλη. Α ιαµόρφωση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του ηµοσίου Σήµατος και της Ακαδηµίας Πλάτωνος. ιαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και διασύνδεσή του µέσω δικτύου πεζοδρόµων µε την περιοχή Κεραµεικού. Α ηµιουργία Πολιτιστικού Πάρκου Κεραµεικού µε σκοπό την αναβάθµιση της ευρύτερης περιοχής και τη διαµόρφωση των προϋποθέσεων για την εγκατάσταση µεγάλης κλίµακας πολιτιστικών γεγονότων. Α.1.3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ-ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ-Ο ΩΝ Α Ανάπλαση πλατειών της κεντρικής περιοχής Αθήνας (πλ.οµόνοιας, Κουµουνδούρου, Αβησσυνίας, Συντάγµατος, Μοναστηρακίου)-πεζοδρόµηση Λ.Βασιλίσσης Όλγας. Α Αναπλάσεις οδού Πειραιώς, Λ.Αλεξάνδρας, οδού Πατησίων, Λ.Πανεπιστηµίου, οδού Αθηνάς, Αιόλου, Μητροπόλεως, Κολοκοτρώνη. Α Αναπλάσεις και διαµορφώσεις για την Μαραθώνια ιαδροµή, συµπεριλαµβανοµένης της Αφετηρίας. Α.1.4 ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΑΘΗΝΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΙΓΙΝΑΣ, ΛΑΥΡΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΝΗΣΙΩΝ) Α ιατήρηση, επισκευή, συντήρηση, αναστήλωση και αποκατάσταση όψεων κτισµάτων ιστορικού χαρακτήρα (παραδοσιακά, νεοκλασσικά, αντιπροσωπευτικά κτίρια της αρχιτεκτονικής του 20 ου αιώνα). Α Απελευθέρωση χώρων από απαξιωµένα κτίσµατα µε σκοπό να πραγµατοποιηθούν παρεµβάσεις για τη δηµιουργία ελεύθερων χώρων, πλατειών και πρασίνου στις υποβαθµισµένες κεντρικές περιοχές. Α ιαµόρφωση µιας εξειδικευµένης πολιτικής κατοικίας και των αναγκαίων λειτουργιών για την εξυπηρέτησή της ώστε να µην ερηµώνονται οι ιστορικές κεντρικές περιοχές κατά τις νυχτερινές ώρες. Α ιαµόρφωση µιας εξειδικευµένης πολιτικής µε χαµηλούς Σ και όρους δόµησης για την αναδόµηση ελεύθερων οικοπέδων στα ιστορικά κέντρα. Α.2.1 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ Α Ολοκλήρωση του εκσυγχρονισµού και αναβάθµισης της υποδοµής του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθήνας. Βελτίωση της διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Α Αναβάθµιση της υφιστάµενης και δηµιουργίας νέας υποδοµής του Βυζαντινού Μουσείου Αθήνας. ιαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Α Βελτίωση της υποδοµής, διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και εξοπλισµός του µουσείου Σύγχρονης Τέχνης κτίριο Φιξ. Α Κατασκευή νέου Μουσείου Ακρόπολης. Α Βελτίωση της υποδοµής του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών Β.1.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Β Κατασκευή του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου Αθήνας. Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται τα µεσοπρόθεσµα προγράµµατα ανά χωρική ενότητα ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ (ΕΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2015) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Προγράµµατα έργων προστασίας και ανάδειξης των µνηµείων και των αρχαιολογικών χώρων της Αττικής. ιαµορφώσεις ευρύτερου περιβάλλοντος. ηµιουργία ελκυστικών χώρων πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των επισκεπτών. ιαµόρφωση δικτύων µεταξύ των αρχαιολογικών χώρων της Αττικής ανά χωρική ενότητα, τα οποία θα ενισχύσουν την ανάπτυξη της επισκεψιµότητάς τους. 368

16 Προγράµµατα για την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των Μουσείων Αθήνας-Αττικής σε συνδυασµό µε τη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών πληροφόρησης και εξυπηρέτησης του κοινού. Προγράµµατα για την προστασία και διατήρηση-ανάδειξη των ιστορικών κέντρων Αθήνας, Πειραιά, Κηφισιάς, Αίγινας, Λαυρίου και ιστορικών οικισµών, σε συνδυασµό µε τη διαµόρφωση µιας κατάλληλα εξειδικευµένης πολιτικής γης και ορίων δόµησης. Προγράµµατα µεγάλων έργων για την υποδοχή µεγάλων επικοινωνιακών γεγονότων σύγχρονου πολιτισµού, όπως συνεδριακά κέντρα, χώροι µουσικών και θεατρικών παραστάσεων κ.ά ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ- ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ- ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙ- ΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Εν.Αρχ.Χ ώρων Αθήνας Αρχαιολο γικό Πάρκο Πειραιά Λύκειο Αριστοτέλη ηµόσιο Σήµα Ακαδηµίας Πλάτωνος Πολιτιστικό Πάρκο Κεραµεικού αφνί Ιερά Οδός Αρχαίος λιµήν Αµπελακίων Σαλαµίνας Αναπλάσεις κεντρικής Αθήνας Αναπλάσεις οδών Αναπλάσεις Μαραθώνιας ιαδροµής Αναπλάσεις Μαραθώνιας ιαδροµής ιατήρηση, επισκευή, αναστήλωση, αποκαταστάσεις όψεων κτιρίων 20 ου αι. Απελευθέρωση χώρων από απαξιωµένα κτίσµατα Εξειδικευµένη πολιτική κατοικία Εξειδικευµένη πολιτική γης (Σ, κ.λ.π) Ιστορικό Κέντρο Κηφισιάς Αρχαιολογικό Αθήνας Βυζαντινό Σύγχρονης Τέχνης Μουσείο Πόλεως Αθηνών Κατασκευή νέου Μουσείου Ακρόπολης Συνεδριακό κέντρο Ελληνικού ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ- ΕΥΒΟΪΚΟΥ Σούνιο, Ιερό Ποσειδώνος- Αθηνάς Λαύριο-Θορικό Μαραθώνας- Μαραθώνια ιαδροµή Ραµνούς Αµφιαράειιο Βραυρών Λαύριο ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ- ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ Αρχαιολογικό Πάρκο Ελευσίνας Μέγαρα Αιγόσθενα Κάστρο Φυλής ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Ιερό Ποσειδώνος Πόρου Κολώνα και Αφαία Αίγινας Παλαιοχώρα Αίγινας Τροιζήνα 369

17 ΣΤ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ - ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΒΑΣΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Στη δεκαετία του 60, τρεις εκδόσεις για την ιστορία της Αθήνας σφράγισαν τις γνώσεις µας για την πολεοδοµική εξέλιξη µιας πόλης, που αρκετοί, ακόµη, θεωρούν ότι έχει µια ιστορία µόλις ενάµιση αιώνα, λαµβάνοντες ως αφετηρία το σχέδιο Κλεάνθους-Schaubert του 1833: πρόκειται για τα βιβλία, Πολεοδοµική Εξέλιξις των Αθηνών, του Ι.Τραυλού (Αθήναι, 1960), Athenes et ses Monuments, των L. et R.Matton (Institut Francais d Athenes, 1963), και Αι Αθήναι από του 19 ου εις τον 20 ον αιώνα, του Κ.Μπίρη (Αθήναι 1966). Η τοµή, ωστόσο, της ιστορικής διερεύνησης της Αθηναϊκής µεγαλούπολης έγινε το 1985, µε την ευκαιρία της ανακήρυξης της Αθήνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης και τη συνακόλουθη έκδοση καταλόγων, από το Υπουργείο Πολιτισµού και τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων, των εκθέσεων σχεδίων που πραγµατοποιήθηκαν τότε. Την ίδια, περίπου, εποχή, στα µέσα της δεκαετίας του 80, στην άνοιξη της Αθηναϊκής ιστοριογραφίας προστέθηκε η έκδοση µιας λιγότερο γνωστής ερευνητικής εργασίας, µε τίτλο Από την Ακρόπολη της Αθήνας στο Λιµάνι του Πειραιά, προϊόν µιας σύντοµης αλλά γόνιµης συνεργασίας του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ µε την Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου του Μιλάνου. Οι ιστορικές αναζητήσεις όµως για την Αθήνα, (και τον Πειραιά) δεν σταµάτησαν. Ακολούθησαν, το Πόλεις της Σιωπής, µε υπότιτλο Εργατικός εποικισµός της Αθήνας και του Πειραιά, , της Λ.Λεοντίδου (έκδοση Πολιτιστικού Τεχνολογικού Ιδρύµατος της ΕΤΒΑ, 1989), και το βιβλίο της Ελένης Μπαστέα, (καθηγήτριας στο Πανεπιστήµιο της Washington), µε τίτλο The Creation of Modern Athens Planning the Myth (Cambridge University Press, 2000). Και ενώ σε όλη την παραπάνω περίοδο, από τον Ι.Τραυλό ως την Ελ Μπαστεά, η Αθηναϊκή ιστοριογραφία καλά κρατεί, µια άλλη ιστορία, εκείνη που πλαισιώνει τον πολεοδοµικό και χωροταξικό σχεδιασµό, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο βρίσκεται διαρκώς στην επικαιρότητα. Tο Ρυθµιστικόν Σχέδιον Αθηνών του 1965, (Υπουργείον ηµοσίων Έργων), από τους πρώτους κιόλας πίνακές του προσφέρει άφθονο εικονογραφικό ιστορικό υλικό Πρόκειται, όµως, για µια ιστορία η οποία, εν πολλοίς, µένει ασύνδετη από τις προτάσεις σχεδιασµού που διατυπώνονται στη συνέχεια. Μοιάζει να πρόκειται για µια ιστορική αναφορά που γίνεται σαν από υποχρέωση ή σαν από σεβασµό σε κάποια ακαθόριστη ιστορική µνήµη που ενσωµατώνει αυτή η πόλη Βρισκόµαστε, ωστόσο, σε µια εποχή εξαιρετικά κρίσιµη για την τύχη του ιστορικού παρελθόντος της ελληνικής πρωτεύουσας. Στις δύο πρώτες δεκαετίες µετά το τέλος του εµφυλίου πολέµου, οι ρυθµοί αστικοποίησης ήσαν εξαιρετικά γρήγοροι, ο καθαγιασµός της οικοδοµικής δραστηριότητας απόλυτος και τα περιθώρια για στοχασµό πάνω στο τι διατηρείται και τι αντικαθίσταται πολύ περιορισµένα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον η αγωνία για την τύχη του παραδοσιακού/ιστορικού κελύφους της Αθήνας, που διατύπωνε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων στο Ε Συνέδριό του στο Ζάππειο, το 1965/1966, έµοιαζε να είναι ήδη αρκετά αργά εκφρασµένη. Η συνέχεια, βέβαια, είναι γνωστή και χιλιοειπωµένη. Τα πρότυπα πολεοδοµικής εξέλιξης που ακολουθήθηκαν στην περίοδο της δικτατορίας αποµάκρυναν οριστικά την Αθήνα, τον Πειραιά και τα µεγάλα αστικά κέντρα από τη ευκαιρία να παρακολουθήσουν πρακτικές αναγνώρισης της αρχιτεκτονικής και πολεοδοµικής φυσιογνωµίας που ήδη εφάρµοζαν µε επιτυχία αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις. Οι κοινωνικές και πολιτιστικές µεταλλαγές που εκδηλώθηκαν στην Αθήνα στα πρώτα µεταπολιτευτικά χρόνια, έδειξαν µια επικίνδυνη στρέβλωση της έννοιας της παράδοσης (και, έµµεσα, της ιστορίας), τουλάχιστον ως προς τον τρόπο µε τον οποίον αυτή εκφράζεται στον κτισµένο χώρο. 2 Το παρόν κεφάλαιοέχει συνταχθεί από τον καθηγητή κ. ηµ.καρύδη. 370

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ 1 Ο Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ ) Προτάσεις για τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ ) Προτάσεις για τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ ) MΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ Προτάσεις για τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης ( Τόµος Β ) Ανάδοχος Γραφείο Μελετών «ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΟΥ» Σαλαµίνος

Διαβάστε περισσότερα

µε το χαρακτήρα τους, οι κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους χρονικούς ορίζοντες.

µε το χαρακτήρα τους, οι κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους χρονικούς ορίζοντες. 4. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΦΕΚ 151/Τ.Α.Α.Π./2009) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Οι στόχοι 1 του ΕΠΧΣΑΑ για τη βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΣΑ Αθήνας / Αττικής (ΡΣΑ) 2021 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΣΑ Αθήνας / Αττικής (ΡΣΑ) 2021 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΣΑ) 2021 20 Δεκεμβρίου 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

! $ " #! % -. -.. 1 2 567 8 & ' ( ) * +* ), / *0 )3 / 4 9 :; < =>? @=AB C? DD E

! $  #! % -. -.. 1 2 567 8 & ' ( ) * +* ), / *0 )3 / 4 9 :; < =>? @=AB C? DD E &'()*+*),-. "#$!% /*012)3-./45678.! 9:;?@=ABC?DDE Η Επιτροπή Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τοµέα του Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Α. Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2004 ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Γ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2004 ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Ολυµπιακοί Αγώνες 2004 και Τουρισµός: η Περιβαλλοντική και Περιφερειακή ιάσταση Γ - 1 Γ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2004 ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Κορίνα αγκλή, ρ. Αρχιτέκτων Πολεοδόµος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΑΣΗ Β: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ανάδοχος: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΛΛΑΣ, Γραφείο Οικονοµικών και Χωροταξικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΦΑΣΗ 3 1.2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης

3. Το Γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΟΛΩΝΙΑ Οι τάσεις ανάπτυξης και το πλαίσιο δράσης καθορίζονται από: 1. Το ΕΣΠΑ 2. Το ΠΕΠ 3. Το Γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης 4. Το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 24208/2009 ΦΕΚ: Β 1138 20090611

ΑΠΟΦΑΣΗ 24208/2009 ΦΕΚ: Β 1138 20090611 ΑΠΟΦΑΣΗ 24208/2009 ΦΕΚ: Β 1138 20090611 Τέθηκε σε ισχύ: 11.06.2009 Αρμόδιος Φορέας: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚHΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜEΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟY ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΕΙΦ Ημ.Υπογραφής: 04.06.2009

Διαβάστε περισσότερα

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...3 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...8 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...9 3.1 Εισαγωγή...9 3.2 Σκοπιµότητα του Πλαισίου...9 3.3 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογική Παρουσίαση του εγκεκριμένου Ειδικoύ Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό

Μεθοδολογική Παρουσίαση του εγκεκριμένου Ειδικoύ Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Μεθοδολογική Παρουσίαση του εγκεκριμένου Ειδικύ Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Παναγιώτης Πανταζής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμ. ΜΧΠΠΑ Ο χωροταξικός σχεδιασμός, ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

Γούρνες Μάρτιος 2012

Γούρνες Μάρτιος 2012 Γούρνες Μάρτιος 2012 Σελίδα 2 από 97 ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου 1. Περδικογιάννη Ειρήνη του Μηνά, ΠΕ Αρχιτεκτόνων 2. Βαϊλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (ΓΠΣ) ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΑΛ. ΚΟΤΖΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ - Γ. ΠΑΥΛΑΚΗΣ Λεωφ. Α. Συγγρού 25 Τ.Κ. 117 43 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 010 9210641 010 7217601

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΑΛ. ΚΟΤΖΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ - Γ. ΠΑΥΛΑΚΗΣ Λεωφ. Α. Συγγρού 25 Τ.Κ. 117 43 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 010 9210641 010 7217601 ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΑΛ. ΚΟΤΖΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ - Γ. ΠΑΥΛΑΚΗΣ Λεωφ. Α. Συγγρού 25 Τ.Κ. 117 43 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 010 9210641 010 7217601 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στο σχέδιο νόμου. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στο σχέδιο νόμου. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στο σχέδιο νόμου Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής Παράρτημα Ι Άρθρο 4, Παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α....5 Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 Π.1.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ...9

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΣΑ) 2021 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Περιεχόμενα Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β ΦΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003. ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Κ. ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 2012-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Αθήνα, Σεπτέμβριος 2011 Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 1 1.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού.

Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού. Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα