ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΙ Α: ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ. Παρασκευή Αποθήκη, Οργανισµός Λιµένα Θεσσαλονίκης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΙ Α: ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ. Παρασκευή 22.09.2006 Αποθήκη, Οργανισµός Λιµένα Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΙ Α: ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Παρασκευή Αποθήκη, Οργανισµός Λιµένα Θεσσαλονίκης ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προαστιακός περιφερειακός σιδηρόδροµος στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης ΝΑΤΣΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ, Π-Μ, ρ. Συγκοινωνιολόγος Θεσσαλονίκη Σεπτέµβριος 2006

2 1. Εισαγωγή 1.1. Προαστιακός και περιφερειακός σιδηρόδροµος Ο όρος «προαστιακός» (suburban) σιδηρόδροµος αναφέρεται σε σιδηροδροµικά συστήµατα που συνδέουν ένα µεγάλο αστικό (µητροπολιτικό) κέντρο µε την ευρύτερη περιφέρειά του. Άλλοι όροι µε τους οποίους αναφέρονται τέτοια συστήµατα είναι «regional» (περιαστικός ή περιφερειακός) και «commuter» (όρος που αναφέρεται στην καθηµερινή µετακίνηση προς την εργασία) σιδηρόδροµοι. Παρόλο που η λειτουργία των παραπάνω συστηµάτων είναι αρκετά παρόµοια, η διαφορά των λέξεων διαφωτίζει ορισµένα σηµαντικά διαφορετικά χαρακτηριστικά τους: Ένας «προαστιακός» σιδηρόδροµος εξυπηρετεί περιοχές που είναι ως επί το πλείστον περιοχές κατοικίας στις οποίες επεκτείνεται η ίδια η κεντρική πόλη. Ένας «περιαστικός ή περιφερειακός» σιδηρόδροµος συνδέει το κεντρικό αστικό κέντρο µε πόλεις που έχουν αυθύπαρκτη υπόσταση ως αστικά κέντρα αν και µικρότερης εµβέλειας. Ένας «commuter» σιδηρόδροµος έχει ως κύρια, αν όχι αποκλειστική, λειτουργία τη µεταφορά εργαζοµένων µεταξύ κατοικίας και εργασίας. Μέχρι τη δεκαετία του 1980 το επιβατικό έργο των ελληνικών σιδηροδρόµων µειωνόταν συνεχώς, αποτέλεσµα του ιδιαίτερα υποβαθµισµένου ρόλου που είχε το συγκεκριµένο µέσο στο µεταφορικό δίκτυο της χώρας. Τη δεκαετία του 1980 καταγράφονται οι πρώτες προσπάθειες βελτίωσης των προσφερόµενων υπηρεσιών, οπότε και παρατηρείται αύξηση του αριθµού των επιβατών (µε ορισµένες µειώσεις κάποια έτη), παρόλο που το µερίδιο του σιδηρόδροµου στο σύνολο των µετακινήσεων στη χώρα παρέµεινε πολύ µικρό και συνεχώς µειούµενο. Οι προσπάθειες βελτίωσης των σιδηροδροµικών υπηρεσιών περιλαµβάνουν επεκτάσεις του δικτύου, ηλεκτροκίνηση, διπλασιασµό γραµµών και ανάπτυξη εξειδικευµένων υπηρεσιών. Ένα σκέλος των σχετικών προτάσεων αφορούσε τη δροµολόγηση προαστιακού τύπου γραµµών, κυρίως σύνδεσης της Αθήνας και του Πειραιά µε τα πλησιέστερα αστικά κέντρα. Ωστόσο, ένας σηµαντικός αριθµός παρόµοιων προτάσεων έχει διατυπωθεί και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης χωρίς να πάρουν τη δηµοσιότητα των αντίστοιχων προτάσεων της περιοχής της πρωτεύουσας. ιατύπωση προτάσεων λειτουργίας προαστιακών / περιφερειακών σιδηροδροµικών γραµµών για την περιοχή της Θεσσαλονίκης διατυπώθηκαν από τα µέσα της δεκαετίας του 90 (Ζέκκος, 1994, Μαγκανάρης, 1994, 1997, 1999, ΟΣΕ, 1998, Πυργίδης & Πιτσιάβα-Λατινοπούλου, 1998, Πυργίδης, 2001). Η πρώτη συνολική θεώρηση των προοπτικών και δυνατοτήτων λειτουργίας προαστιακού στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία έγινε από το ΤΕΕ/ΤΚΜ (2002), στην οποία βασίζεται σε µεγάλο βαθµό και η παρούσα εισήγηση. Πιο πρόσφατα, το Συµβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) συνέταξε Χάρτη Πορείας για την προώθηση του προαστιακού-περιφερειακού σιδηροδρόµου στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης το 2005 (ΣΑΣΘ, 2005). Η παρούσα εισήγηση συγκεντρώνει το υλικό των παραπάνω εργασιών και αναφέρεται στην κατάσταση ως έχει σήµερα ιεθνής εµπειρία : υνατότητες και προβλήµατα του µέσου Από τη διεθνή εµπειρία προκύπτει ότι οι σηµαντικότερες επιδράσεις του προαστιακού σιδηροδρόµου είναι οι ακόλουθες : Καλύτερη πρόσβαση στις αστικές περιοχές και ειδικότερα στα κέντρα πόλεων όπου η πρόσβαση µε το ιδιωτικό αυτοκίνητο δυσχεραίνει συνεχώς και, εποµένως, βελτίωση της ελκυστικότητας των πόλεων λόγω της αύξησης της χωρητικότητας του µεταφορικού συστήµατος. Αύξηση των διασυνδέσεων ανάµεσα στις πόλεις και εποµένως αύξηση της ονοµαζόµενης δικτύωσης και της συµπληρωµατικότητας των πόλεων. 1

3 Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των µετακινήσεων µε την προϋπόθεση ότι θα γίνει εκµετάλλευση της δυνατότητας µείωσης της χρήσης του αυτοκινήτου στα κέντρα των πόλεων. Παρακάτω γίνεται µια σύντοµη παρουσίαση ορισµένων συµπερασµάτων από σχετικές µε το θέµα εργασίες που έγιναν µέχρι σήµερα. Ο προαστιακός σιδηρόδροµος είναι σηµαντικός ως ένα στοιχείο των αστικών συγκοινωνιών αλλά όχι ως ένα ανεξάρτητο µέσο. Ακόµα και σε πόλεις µε ιδιαίτερα αναπτυγµένο δίκτυο προαστιακού (Μόσχα, Γιοχάνεσµπουργκ) δεν µεταφέρει περισσότερο του 10% του συνόλου των µετακινήσεων. Ως στοιχείο ενός συστήµατος ΜΜΜ µπορεί να προσφέρει σηµαντικό έργο εφόσον το όλο σύστηµα είναι συντονισµένο και βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο ολοκληρωµένου σχεδιασµού. Ο αποσπασµατικός σχεδιασµός και λειτουργία κάθε µέσου αστικών συγκοινωνιών είναι πιθανό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο σύνολο. Για παράδειγµα, τα ΜΜΜ σε σταθερή τροχιά µπορεί να έχουν επιπτώσεις στην λειτουργία και βιωσιµότητα του ανταγωνιστικού συστήµατος λεωφορείων µε αρνητικά συνολικά αποτελέσµατα στις προσφερόµενες υπηρεσίες. Τα ΜΜΜ σταθερής τροχιάς, συµπεριλαµβανοµένου του προαστιακού, έχει βρεθεί ότι, από µόνα τους δεν συνεισφέρουν στη µείωση της κυκλοφοριακής συµφόρησης και στη βελτίωση του περιβάλλοντος. Για να µειωθεί η συµφόρηση πρέπει η λειτουργία των ΜΜΜ να συνοδευτεί µε µέτρα αποθάρρυνσης της χρήσης των ΙΧ. Ειδικά τα ΜΜΜ σε σταθερή τροχιά, στις περιοχές από όπου διέρχονται επιφανειακά, είναι δυνατόν να αυξήσουν τη συµφόρηση σε τοπικό επίπεδο, να δηµιουργήσουν σοβαρά φαινόµενα αποκοπής και να αυξήσουν τοπικά το επίπεδο του θορύβου. Γενικά η δροµολόγηση προαστιακού σιδηρόδροµου συστήνεται όταν µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση της υφιστάµενης υποδοµής µε µικρές βελτιώσεις. Εξ ολοκλήρου νέα υποδοµή θεωρείται βιώσιµη και σκόπιµη µόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις. 2. Προαστιακός περιφερειακός σιδηρόδροµος στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία 2.1. Χαρακτήρας και λειτουργία του προαστιακού περιφερειακού σιδηροδρόµου στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης Από τον ορισµό προκύπτει ότι η οποιαδήποτε πρόταση για σιδηροδροµική εξυπηρέτηση έχει σηµασία να εξετάζει άσχετα µε τo όνοµα που θα φέρει τι είδους λειτουργία θα εξυπηρετεί στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης καθώς η σκοπιµότητα και η βιωσιµότητα των κατηγοριών αυτών, τα θετικά και αρνητικά αποτελέσµατα διαφέρουν. Οι προτάσεις που έχουν διατυπωθεί για προαστιακό περιφερειακό σιδηρόδροµο στη Θεσσαλονίκη µπορούν να ενταχθούν σε τρεις κατηγορίες: α. Κατ εξοχήν περιφερειακού χαρακτήρα µε συνδυασµό προαστιακού (σύνδεση Θεσσαλονίκης µε Σκύδρα, σύνδεση Θεσσαλονίκης µε Κατερίνη) β. Κατ εξοχήν προαστιακού χαρακτήρα µε συνδυασµό αστικού (σύνδεση παραθαλάσσιων περιοχών ήµου Θερµαϊκού, σύνδεση ΒΙΠΕΘ και άλλων βιοµηχανικών περιοχών ήµου Εχεδώρου). γ. Κυρίως αστικού χαρακτήρα µε συνδυασµό προαστιακού (δυτικοί ήµοι του ΠΣΘ ) Περιφερειακή σύνδεση Στην περίπτωση των γραµµών που συνδέουν την ευρύτερη περιφέρεια ο κυριότερος λόγος που συνηγορεί στη δροµολόγηση τους είναι η δηµιουργία ενός πολύ καλού µέσου που, αξιοποιώντας την µεταφορική υποδοµή που ήδη υπάρχει, προσφέρει µε συνέπεια, ταχύτητα, άνεση και υψηλή χωρητικότητα σύνδεση της Θεσσαλονίκης µε τα περισσότερα υπόλοιπα αστικά κέντρα της περιφέρειας. Από κυκλοφοριακή άποψη βασικός σκοπός του προαστιακού σιδηροδρόµου που εξυπηρετεί µια περιφέρεια, δηλαδή του «περιφερειακού» σιδηροδρόµου όπως αναφέρεται στον ορισµό, είναι να µετακινείται κανείς µεταξύ της πρωτεύουσας της περιφέρειας και των άλλων αστικών κέντρων σε λιγότερο από µία ώρα. 2

4 Στην Κεντρική Μακεδονία η απόσταση των βασικών αστικών κέντρων που θα µπορούσαν να έχουν εξυπηρέτηση από ένα είδος περιφερειακού σιδηροδρόµου κυµαίνεται από 50 km (Αλεξάνδρεια) έως 110 km (Έδεσσα) (µήκος διαδροµής σιδηροδροµικής γραµµής). Στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται επίσης η Βέροια, η Νάουσα, το Κιλκίς, η Κατερίνη καθώς και µικρότεροι οικισµοί, όπως η Σκύδρα, το Πλατύ, το Λιτόχωρο και η Ν. Σάντα. Είναι προφανές, εποµένως, ότι είναι δυνατή η σύνδεση αυτών των κέντρων µε ικανοποιητικούς χρόνους µε χρήση, µάλιστα, ήδη υφιστάµενης υποδοµής. Τα αστικά κέντρα της ΠΚΜ που δεν εξυπηρετούνται είναι οι Σέρρες (λόγω απόστασης µεγαλύτερης των 160 km) και τα Γιαννιτσά (έλλειψη σιδηροδροµικής σύνδεσης). Η έλλειψη σιδηροδροµικής γραµµής αποκλείει και άλλα µικρότερα κέντρα όπως τον Πολύγυρο, τον Λαγκαδά και τα Ν. Μουδανιά. Ωστόσο, η περιοχή επιρροής της υφιστάµενης σιδηροδροµικής υποδοµής εκτιµάται ότι έχει πληθυσµό περίπου κατοίκους, δηλαδή το 25% του πληθυσµού της ΠΚΜ. Ο προαστιακός σιδηρόδροµος ως ένα σύγχρονο σύστηµα δηµόσιας µεταφοράς, το οποίο συνδυάζει τον µειωµένο χρόνο µετακίνησης και την αυξηµένη άνεση, επηρεάζει µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο τη χωρική οργάνωση και τις ενδοπεριφερειακές (και διαπεριφερειακές) διασυνδέσεις και εξαρτήσεις, καθώς διευκολύνει την κινητικότητα ανάµεσα στα κέντρα που εξυπηρετούνται από αυτόν. Τα γρήγορα τρένα του προαστιακού µέσου περιορίζουν τον χρόνο µετακίνησης και, βεβαίως, αυξάνουν τις µετακινήσεις και ουσιαστικά τις καθηµερινές µετακινήσεις (commuting). Βασικοί σκοποί τέτοιων καθηµερινών µετακινήσεων είναι η εργασία, οι υπηρεσίες, η εκπαίδευση, κλπ. Η αύξηση των µετακινήσεων, προφανώς, αυξάνει τη διασύνδεση των διαφόρων περιοχών µεταξύ τους. Για να µην είναι µονόπλευρη αυτή η διασύνδεση, δηλαδή µόνον σε όφελος του µητροπολιτικού κέντρου και όχι των µικρότερων κέντρων πρέπει να συνοδεύεται από τις κατάλληλες πολιτικές προώθησης της συµπληρωµατικότητας διαφόρων πόλεων και συνεργασίας του αστικού και αγροτικού χώρου. Για τα αστικά κέντρα της περιφέρειας, ο περιφερειακός σιδηρόδροµος θα βελτιώσει την πρόσβασή τους στη Θεσσαλονίκη ακόµα και σε σύγκριση µε τις µετακινήσεις µε ΕΙΧ καθώς η συµφόρηση στις κύριες οδούς της πόλης και η µεγάλη έλλειψη θέσεων στάθµευσης επιµηκύνουν τη χρονική διάρκεια και το γενικευµένο κόστος της µετακίνησης αυτής. Μάλιστα, για την επόµενη δεκαετία περίπου, κατά την οποία θα κατασκευάζονται τα λεγόµενα «µεγάλα έργα» της πόλης, οι κυκλοφοριακές συνθήκες αναµένεται να επιδεινωθούν. Η βελτίωση αυτή και η δυνατότητα πρόσβασης του κέντρου της πόλης σε χρόνο µικρότερο της ώρας, θα προσφέρει ένα σηµαντικό στοιχείο ώστε, για τις οικογένειες που επιθυµούν να µετακοµίσουν από τις κεντρικές περιοχές του ΠΣΘ, να καταστούν τα αστικά κέντρα της περιφέρειας ελκυστικά ως περιοχές πρώτης κατοικίας (και εργασίας στο ΠΣΘ) έναντι των νότιο-ανατολικών προαστίων ( ήµοι Θερµαϊκού, Μίκρας, Επανοµής, κλπ) και της Χαλκιδικής ( ήµος Ν. Καλλικράτειας, κλπ). Η πληθυσµιακή ανάπτυξη αυτών των αστικών κέντρων έναντι της µετατροπής µικρών οικισµών σε προάστια έχει ιδιαίτερα πολλά πλεονεκτήµατα από χωροταξική-πολεοδοµική άποψη, από άποψη αναγκών νέων υποδοµών αλλά και από την άποψη των προτεινόµενων µορφών ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ESDP, 1999) Προαστιακή - αστική σύνδεση Οι περιοχές και οι χρήσεις που θα µπορούσαν να εξυπηρετηθούν στην περίπτωση αυτή εντάσσονται στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΕΠΘ), δηλαδή τα σηµεία προέλευσης και προορισµού βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και συµµετέχουν στην καθηµερινή κυκλοφοριακή λειτουργία της πόλης. Ο προαστιακός θα προσφέρει ένα µέσο σε σταθερή τροχιά, µεγάλης χωρητικότητας και συνέπειας δροµολογίων. Ο προαστιακός θα λειτουργεί ως ένα στοιχείο του συνολικού συστήµατος µεταφορών και συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης ως τµήµα των αστικών µεταφορών. Σηµαντικό στοιχείο που συνηγορεί στην βιωσιµότητα και σκοπιµότητα της δροµολόγησης προαστιακών δροµολογίων αποτελεί η ύπαρξη των σιδηροδροµικών γραµµών εντός του αστικού ιστού ( ήµοι Αµπελοκήπων, Μενεµένης, Εύοσµου, Ελευθερίου-Κορδελιού, Εχεδώρου) και η διέλευσή τους πλησίον 3

5 σηµαντικών χρήσεων (ΒΙΠΕΘ, ΑΤΕΙΘ, Βιοµηχανίες ιαβατών). Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι το δυτικό ΠΣΘ και οι οικισµοί της δυτικής περιαστικής ζώνης που βρίσκονται σε σχετική εγγύτητα µε τις σιδηροδροµικές γραµµές έχουν συνολικό πληθυσµό, περίπου, κατοίκους. Σε ότι αφορά την περιαστική περιοχή, ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά των τάσεων οικιστικής ανάπτυξης της τελευταίας εικοσαετίας είναι η µεγάλη αύξηση της εκτός ΠΣΘ ευρύτερης περιοχής. Στο διάστηµα , ο πληθυσµός της Περιαστικής Ζώνης σχεδόν διπλασιάστηκε, ενώ και ο πληθυσµός της Υπόλοιπης ΕΠΘ αυξήθηκε κατά 55%, ενώ οι τάσεις αυτές συνεχίζονται µε αυξανόµενους ρυθµούς. Επιπλέον, παρατηρείται επέκταση µε ταχύτατους ρυθµούς της πραγµατικής Περιαστικής Ζώνης, δηλαδή της περιοχής που διαµορφώνεται ως τόπος κατοικίας και εγκατάστασης άλλων αστικών δραστηριοτήτων, προς τα νοτιο-ανατολικά (περιοχή Περαίας, Ν. Επιβατών, Πλαγιαρίου, Τριλόφου κλπ.). Έτσι, ο πληθυσµός που κατοικεί εκτός του ΠΣΘ πλησιάζει πλέον το 20% του συνολικού πληθυσµού της ΕΠΘ µε τάσεις περαιτέρω αύξησης. Εκτός από τα οικιστικά κέντρα, η υφιστάµενη σιδηροδροµική υποδοµή διέρχεται από τη σηµαντικότερη βιοµηχανική συγκέντρωση της ΕΠΘ, τη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης, καθώς και άλλες σηµαντικές τοπικές βιοµηχανικές συγκεντρώσεις, όπως η ζώνη Αλεξάνδρειας-Βέροιας-Νάουσας, η ΒΙΠΕ Ν. Σάντας η ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς (βιοµηχανικές περιοχές που λειτουργούν συµπληρωµατικά της Θεσσαλονίκης), τις παραθεριστικές περιοχές του Ν. Πιερίας και άλλους σηµαντικούς τουριστικούς και πολιτιστικούς τόπους. 3. Κυκλοφοριακά δεδοµένα 3.1. Στοιχεία µετακινήσεων σε επίπεδο περιφέρειας υστυχώς, δεν υπάρχουν πρόσφατα ικανοποιητικά στοιχεία µετακινήσεων και κατά συνέπεια της αντίστοιχης ζήτησης στην Περιφέρεια. Η καλύτερη πηγή στοιχείων οδικών µετακινήσεων σε εθνικό επίπεδο είναι η Εθνική Έρευνα Προέλευσης Προορισµού (ΕΕΠΠ) του Σύµφωνα µε τα στοιχεία της στην ΠΚΜ οι υψηλότερες καθηµερινές µετακινήσεις είναι µεταξύ επαρχίας Θεσσαλονίκης και επαρχίας Λαγκαδά (περίπου οχήµατα/ηµέρα) και µεταξύ επαρχίας Θεσσαλονίκης και επαρχίας Χαλκιδικής (περίπου οχήµατα/ηµέρα). Συνολικά οι µετακινήσεις µεταξύ της επαρχίας Θεσσαλονίκης και των επαρχιών των νοµών Κιλκίς, Πιερίας, Ηµαθίας και Πέλλας είναι περίπου την ηµέρα, από τα οποία είναι επιβατηγά οχήµατα (ΙΧ, λεωφορεία, ταξί). Η ΕΕΠΠ του 1993 είχε διαπιστώσει ότι σε σχέση µε την προηγούµενης ΕΕΠΠ ( ) η µέση ετήσια αύξηση της κίνησης των οχηµάτων ήταν της τάξης του 5%. Αν η ετήσια αύξηση έχει διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα, αυτή τη στιγµή τα επιβατηγά οχήµατα της παραπάνω κατηγορίας θα πρέπει να είναι περίπου οχήµατα την ηµέρα. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι η λειτουργία της Εγνατίας Οδού έχει αυξήσει σηµαντικά τις µετακινήσεις προς και από Θεσσαλονίκη. Τέλος, αξίζει να επισηµανθεί ότι οι µετακινήσεις µεταξύ των επαρχιών της περιοχής που εξετάσαµε παρουσιάζουν συγκριτικά µερικές από τις υψηλότερες µετακινήσεις σε όλη την χώρα. Συγκεκριµένα οι µετακινήσεις µεταξύ της επαρχίας Θεσσαλονίκης και της επαρχίας Λαγκαδά είναι οι υψηλότερες σε σχέση µε όλα τα άλλα ζεύγη επαρχιών στη χώρα, µε δεύτερο ζεύγος αυτό των επαρχιών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Επίσης τα ζεύγη της επ. Θεσσαλονίκης και των επ. Ηµαθίας, επ. Κιλκίς και επ. Γιαννιτσών συµπεριλαµβάνονται στα δέκα των υψηλότερων µετακινήσεων. Το βασικό συµπέρασµα που προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΕΠΠ, καθώς και από την εργασία των Πυργίδη, Χρ. & Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Μ. (1998), είναι ότι ο µεγαλύτερος αριθµός ηµερήσιων µετακινήσεων στην περιφέρεια παρουσιάζονται µεταξύ σηµείων (Θεσσαλονίκη επαρχία Λαγκαδά, Θεσσαλονίκη νότια προάστια, Θεσσαλονίκη παραθεριστική περιοχή Χαλκιδικής) τα οποία δεν διαθέτουν σιδηροδροµική υποδοµή αυτή τη στιγµή. Τα αστικά κέντρα που συνδέονται µε σιδηροδροµικές 4

6 γραµµές (Θεσσαλονίκη µε τους νοµούς Πιερίας, Ηµαθίας, Πέλλας, Κιλκίς) έχουν µέτριο έως µικρό µέγεθος καθηµερινών µετακινήσεων Στοιχεία µετακινήσεων στην πόλη της Θεσσαλονίκης Η πιο πρόσφατη έρευνα προέλευσης-προορισµού στη Θεσσαλονίκη έγινε το 1998 στα πλαίσια της Γενικής Κυκλοφοριακής Μελέτης (ΟΡΘΕ, 1999). Τα στοιχεία που ενδιαφέρουν να εντοπισθούν στην ΓΚΜ είναι αυτά που αφορούν την περιοχή από την οποία διέρχονται οι σιδηροδροµικές γραµµές. Η ανάλυση της έρευνας στα νοικοκυριά, χώρισε την περιοχή µελέτης σε 7 τοµείς, από τους οποίους ο τοµέας 6 περιλαµβάνει την περιοχή διέλευσης των σιδηροδροµικών γραµµών. Συγκεκριµένα, ο τοµέας 6 περιλαµβάνει τους ήµους Σταυρούπολης, Αµπελοκήπων, Εύοσµου, Μενεµένης και Ελευθερίου Κορδελιού. Πρέπει εξ αρχής να τονιστεί ότι δεν ανήκει όλος ο τοµέας 6 στην περιοχή επιρροής των προαστιακών γραµµών, ακόµα και στην περίπτωση που κατασκευαζόταν αρκετές στάσεις ή σταθµοί. Εποµένως, µόνο µέρος των µετακινήσεων που προέρχονται ή πηγαίνουν στον τοµέα 6 θα µπορούσε στην καλύτερη περίπτωση, να εξυπηρετήσει ο προαστιακός. Οι µετακινήσεις που αφορούν τον τοµέα 6 και παρουσιάζουν ενδιαφέρον είναι οι εξής: Οι καθηµερινές µετακινήσεις µεταξύ του τοµέα 6 και του τοµέα 1 (Α, Β και Γ δηµοτικά διαµερίσµατα του ήµου Θεσσαλονίκης) είναι περίπου ηµερησίως και µε όλα τα µέσα, δηλαδή 8% του συνόλου στην περιοχή µελέτης. Από αυτές περίπου αφορούν την κεντρική περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης που περικλείεται από τις οδούς 26 ης Οκτωβρίου, Λαγκαδά, Αγ. ηµητρίου, Ολυµπιάδος, Αγ. ηµητρίου και 3 ης Σεπτεµβρίου. Αυτές είναι το 12% των µετακινήσεων από όλους τους τοµείς προς την κεντρική περιοχή. Οι καθηµερινές µετακινήσεις εντός του τοµέα 6 είναι περίπου. Άλλες µετακινήσεις ηµερησίως εντοπίστηκαν µεταξύ του τοµέα 6 και των ανατολικών περιοχών του ήµου Θεσσαλονίκης και του ΠΣΘ. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι, έστω και αν λάβουµε υπόψη ότι µόνο ένα µικρό σχετικά ποσοστό αφορούν µετακινήσεις που θα µπορούσε να εξυπηρετήσει άµεσα ο προαστιακός, µια τέτοια γραµµή µπορεί να είναι βιώσιµη και σκόπιµη. Επίσης δείχνουν τη µεγάλη σηµασία της συνεργασίας του προαστιακού µε το σύστηµα του Μετρό και τη σηµασία της εύκολης µετεπιβίβασης µεταξύ των δύο µέσων καθώς µπορούν να θεωρηθούν ως ένα ολοκληρωµένο σύστηµα που σε πρώτη φάση θα καλύπτει, έστω γραµµικά, το ΠΣΘ από τον ήµο Εχεδώρου ως την Ν. Ελβετία. Επίσης, δείχνει τη σηµασία που η κατάλληλη διάρθρωση λεωφορειακών γραµµών θα δώσει τη δυνατότητα µεγιστοποίησης της προσφοράς του συστήµατος αυτού. Σηµαντική ένδειξη της βελτίωσης στη µετακίνηση που θα επιφέρει µια προαστιακή εξυπηρέτηση του δυτικού ΠΣΘ δίνει ο χρόνος µετακίνησης της υφιστάµενης σιδηροδροµικής σύνδεσης µεταξύ του Επιβατικού Σιδηροδροµικού Σταθµού (ΕΣΣ) και του σταθµού της Σίνδου η οποία πραγµατοποιείται σε 11 λεπτά. Η διάρκεια αυτής της µετακίνησης είναι ιδιαίτερα σύντοµη σε σχέση µε τις µετακινήσεις από το ΕΣΣ και οποιοδήποτε, ακόµα και τους όµορους, δήµους δυτικά του ΕΣΣ. 4. Υφιστάµενες προτάσεις για τη λειτουργία προαστιακών γραµµών Προτάσεις για λειτουργία προαστιακού σιδηροδρόµου στη Θεσσαλονίκη χρονολογούνται, περίπου, µια δεκαετία. Ο σηµαντικός αριθµός προτάσεων που διατυπώθηκαν καλύπτει είτε µόνον την Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης (προαστιακός / «commuter») είτε µέρος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (προαστιακός / περιφερειακός). Η Οµάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ αποδελτίωσε όλες τις προτάσεις που είχαν γίνει ως το 2001 για δροµολόγηση γραµµών ή δικτύου προαστιακού σιδηροδρόµου είτε στο υφιστάµενο δίκτυο είτε σε νέα υποδοµή. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι διαδροµές 5

7 προαστιακού ΤΕΕ/ΤΚΜ. - περιφερειακού σιδηροδρόµου που αποτυπώθηκαν από την Οµάδα Εργασίας του Πίνακας 1. Υφιστάµενες προτάσεις για τη λειτουργία προαστιακών γραµµών, αποδελτίωση οµάδας εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΣ I Γραµµή Θεσσαλονίκη-Σκύδρα II Γραµµή Θεσσαλονίκη-Σίνδος-Αδενδρο-Πλατύ- Αλεξάνδρεια III Γραµµή Θεσσαλονίκη-Γέφυρα IV Θεσσαλονίκη-Σίνδος-ΒΙ.ΠΕ.-Ιωνία-Θεσσαλονίκη V Θεσσαλονίκη-Καλοχώρι VI Περιαστικό δίκτυο σιδηροδρόµου στη δυτική Θεσσαλονίκη VII Γραµµή Θεσσαλονίκη-Κατερίνη VIII Θεσσαλονίκη-Αεροδρόµιο-Ν.Μηχανιώνα IX Θεσσαλονίκη-Χαλκιδική (Ν. Μουδανιά-Κασσάνδρα) X Θεσσαλονίκη-Αµφίπολη XI Σιδηροδροµική σύνδεση ΕΣΣ-Λιµένα Θεσ.- Αεροδροµίου Η επόµενη εργασία, που εκπόνησε το ΣΑΣΘ, κατέληξε σε προτάσεις οκτώ προαστιακών περιφερειακών συνδέσεων από τις οποίες τέσσερις (α/α 1-4) χαρακτήρισε ως συνδέσεις για άµεση υλοποίηση και άλλες τέσσερις (α/α 5 8) για άµεση διερεύνηση. Οι προτάσεις παρουσιάζονται στους Χάρτες 1 και 2 και στον Πίνακα 2. Πίνακας 2. Προτάσεις προαστιακών περιφερειακών συνδέσεων Θεσσαλονίκης οµάδας εργασίας ΣΑΣΘ α/α ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ Θεσσαλονίκη Σίνδος Άδενδρο Πλατύ Αλεξάνδρεια Βέροια Νάουσα Σκύδρα 1 Έδεσσα 2 Θεσσαλονίκη Μενεµένη Ελευθέριο-Κορδελιό Ιωνία ΒΙΠΕΘ Σίνδος ΤΕΙ Σίνδος 3 Θεσσαλονίκη Κιλκίς Ροδόπολη Σέρρες 4 Θεσσαλονίκη Πλατύ Κατερίνη Λεπτοκαρυά Ν. Πόροι Λάρισα 5 Θεσσαλονίκη Πλατύ Μεθώνη Κατερίνη Λεπτοκαρυά Πλαταµώνας Τέµπη Λάρισα Θεσσαλονίκη Σίνδος ΒΙΠΕΘ Αγχίαλος Αγ. Αθανάσιος Γέφυρα Καστανάς 6 Πολύκαστρο Ειδοµένη 7 Θεσσαλονίκη Αεροδρόµιο Μακεδονία Μηχανιώνα Επανωµή Μουδανιά Θεσσαλονίκη Λαχανόκηποι Ωραιόκαστρο Λητή Λαγυνά Αγ. Βασίλειος Θέρµη 8 Αεροδρόµιο και - Αγ. Βασίλειο Σταυρός Αµφίπολη Μυρίνη/Ν. Ζίχνη 6

8 7

9 8

10 5. Παρούσα κατάσταση και προτάσεις 5.1 Υπάρχουσα κατάσταση Παρακάτω γίνεται µια σύντοµη αναφορά στην σηµερινή (Σεπτέµβριος 2006) κατάσταση στις διαδροµές των συνδέσεων 1 4 όπως αναφέρθηκαν στον Χάρτη Πορείας (Πίνακας 2). Σύνδεση 1: Στη γραµµή Θεσσαλονίκη Πλατύ Βέροια Έδεσσα λειτουργεί προαστιακού τύπου σύνδεση µε 17 ζεύγη, από τα οποία 15 ηµερήσια δροµολόγια καταλήγουν στην Έδεσσα, µε ελάχιστο χρόνο διαδροµής 75 λεπτά, µέσο χρόνο διαδροµής τα 91 λεπτά και συχνότητα περίπου ενός δροµολογίου ανά ώρα. Να σηµειωθεί ότι το 2005, τα ηµερήσια δροµολόγια ήταν 13 µέχρι την Αλεξάνδρεια και 7 µέχρι την Έδεσσα, µε ελάχιστο χρόνο διαδροµής µέχρι την Έδεσσα 95 λεπτά. Σήµερα, τα δροµολόγια ως τη Νάουσα είναι 16 ηµερησίως, ως την Αλεξάνδρεια 17 ενώ ως το Πλατύ 26 καθώς συνυπολογίζονται όλοι οι συρµοί που κάνουν στάση στον συγκεκριµένο σταθµό. Η λειτουργία της προαστιακής αυτής γραµµής έχει ιδιαίτερη εµπορική επιτυχία, σύµφωνα µε πληροφορίες από τον ΟΣΕ. Σύνδεση 2: Εξυπηρέτηση στην άµεση περιαστική περιοχή προσφέρεται µόνο στη Σίνδο, µε δροµολόγια διερχοµένων συρµών, κυρίως αυτών προς Νάουσα και Έδεσσα. Έτσι, υπάρχουν 18 δροµολόγια ηµερησίως, µε σταθερό χρόνο διαδροµής 11 λεπτά και µέση συχνότητα τα 57 λεπτά, όµως, ο χρόνος µεταξύ διαδοχικών συρµών κυµαίνεται από 13 λεπτών µέχρι 2 ώρες και 8 λεπτά. Έχει κατασκευαστεί το µεγαλύτερο µέρος σύνδεσης της γραµµής προς Ειδοµένη και της γραµµής προς Πλατύ (από Σ.Σ. Αγχιάλου ως Σ.Σ. Σίνδου) η οποία διέρχεται µέσω της ΒΙΠΕΘ. Για την ολοκλήρωση της σύνδεσης υπολείπεται ένα µήκος περίπου 1 km. H γραµµή αυτή προβλέπεται να χρησιµοποιείται κυρίως από εµπορικούς συρµούς αλλά πρέπει να εξετασθεί η αξιοποίησή της από τον προαστιακό. Είναι υπό µελέτη η κατασκευή νέας µονής σιδηροδροµικής γραµµής σύνδεσης του ΑΤΕΙΘ (βρόγχος µήκους 8 km). Σύνδεση 3: Υπάρχουν 14 δροµολόγια ηµερησίως προς Κιλκίς µε ελάχιστο χρόνο διαδροµής 26 λεπτά µε intercity τρένο και 30 λεπτά µε συµβατικό τύπο. Τα δροµολόγια προς Σέρρες είναι 11 ηµερησίως µε ελάχιστο χρόνο διαδροµής 1 ώρα και 30 λεπτά (το 2005 ήταν πάλι 11 δροµολόγια µε ελάχιστο χρόνο διαδροµής 95 λεπτά. Σύνδεση 4: Υπάρχουν 12 δροµολόγια για Κατερίνη (το 2005 ήταν 13), 14 για Λάρισα (το 2005 ήταν επίσης 13) και 7 για Λεπτοκαρυά (όσα και το 2005). Ο ελάχιστος χρόνος διαδροµής µε intercity τρένο είναι 41 λεπτά µέχρι την Κατερίνη (42 λεπτά το 2005) και 1 ώρα και 10 λεπτά µέχρι τη Λάρισα (όσο ήταν και το 2005). Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, από την δηµοσίευση του Χάρτη Πορείας το 2005, έχουν υπάρξει βελτιώσεις στη σύνδεση µε Αλεξάνδρεια Βέροια Νάουσα Έδεσσα. Για τις υπόλοιπες γραµµές δεν έχουν υπάρξει αλλαγές. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΟΣΕ περιλαµβάνει «Στρώση δεύτερης γραµµής µεταξύ Σ. Σ. Πλατύ-Σκύδρας» µε συνολικό προϋπολογισµό 50 εκατοµµύρια ευρώ. Αν και στο σχέδιο ο προϋπολογισµός κατανέµεται από το 2005 ως το 2008, δεν έχει γίνει κανένα σχετικό έργο. Ο διπλασιασµός της γραµµής θα ήταν πολύ σηµαντικό στοιχείο στην επιτυχή λειτουργία του προαστιακού προς Έδεσσα. Ειδικά, επειδή στο πεδινό τµήµα της γραµµής υπάρχει το διαθέσιµο εύρος κατάληψης της γραµµής το οποίο όµως κινδυνεύει από καταπατήσεις. Σύµφωνα µε δηµοσιεύσεις για την ανάπτυξη του προαστιακού στην Κεντρική Μακεδονία έχουν δεσµευτεί από το ΚΠΣ περί τα 100 εκατ. Ευρώ. Σύµφωνα µε τον Χάρτη Πορείας, το ποσό αυτό καλύπτει το προϋπολογισθέν κόστος των άµεσων βελτιώσεων των συνδέσεων 1, 2 και 4 και των 9

11 µελετών για τη σύνδεση 3. Να σηµειωθεί ότι η βελτίωση της γραµµής (που θα χρησιµοποιηθεί για τη σύνδεση 3) στα τµήµατα Θεσσαλονίκη Μουριές και Μουριές Καστανούσα Ροδόπολη έχει ήδη δηµοπρατηθεί, ανεξάρτητα από την ανάπτυξη του προαστιακού. Επίσης, η ίδια δηµοσιογραφική πηγή αναφέρει ότι σύγχρονα τρένα προαστιακού τύπου θα δροµολογηθούν προς Βέροια και Κιλκίς το 2007 και προς Σέρρες και Λάρισα το Η προώθηση της δεύτερης οµάδας συνδέσεων και ειδικότερα των συνδέσεων 7 και 8 συναντά σηµαντικές δυσκολίες καθώς η σύνδεση της Θεσσαλονίκης µε τα νότια προάστια και τη Χαλκιδική µε τον προαστιακό µπορεί να υλοποιηθεί µόνο αν γίνει εφικτή η διέλευση ή η παράκαµψη του κέντρου της πόλης. Η κάλυψη της Χαλκιδικής, εκτός του προβλήµατος της διέλευσης του κέντρου της πόλης, συναντά δυσκολίες λόγω της διασποράς των προορισµών, της φύσης µεγάλου ποσοστού των µετακινήσεων (οικογενειακή αναψυχή), της αξίας της γης και της διάσπαρτης, άναρχης τις περισσότερες φορές, δόµησης στις περιοχές κοντά στα όρια µε τον Ν. Θεσσαλονίκης (περιοχή Ν. Καλλικράτειας). Η σύνδεση της Θεσσαλονίκης µε την επαρχία Λαγκαδά θα επιτευχθεί εάν υλοποιηθεί η κατασκευή νέας γραµµής µεταξύ Θεσσαλονίκης Αµφίπολης, η οποία περιλαµβάνεται στις προτάσεις της Σιδηροδροµικής Εγνατίας. Μεγάλο ποσοστό αυτών των µετακινήσεων κατευθύνονται προς την περιοχή της επαρχίας Λαγκαδά που βρίσκεται κοντά στις λίµνες. Η διέλευση της νέας γραµµής είτε βόρεια είτε νότια των λιµνών θα προσφέρει ικανοποιητική κάλυψη των οικισµών εφόσον προβλεφθεί η δηµιουργία χώρων στάθµευσης ΙΧ στους σιδηροδροµικούς σταθµούς (park & ride). 5.2 Προτάσεις Συµπερασµατικά: - σε περιφερειακό επίπεδο, ο βαθµός συγγένειας των αστικών κέντρων και οι συνεχόµενες αυξήσεις των µετακινήσεων µεταξύ τους υποδεικνύουν ότι, από συγκοινωνιακή άποψη, θα είναι θετική εξέλιξη η µείωση της εξάρτησης των µετακινήσεων από τις οδικές µεταφορές και η αύξηση του ρόλου της µόνης εναλλακτικής λύσης, δηλαδή των σιδηροδροµικών µεταφορών, ενώ - σε αστικό επίπεδο, οι προαστιακές γραµµές σε υφιστάµενο σιδηροδροµικό δίκτυο µπορούν να ενταχθούν στο σύστηµα ΜΜΜ σε σταθερή τροχιά και έτσι να επεκτείνουν το δίκτυο των µετρό/«τραµ» και να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση της υτικής Θεσσαλονίκης όπου βρίσκεται το σιδηροδροµικό δίκτυο. Η λειτουργία προαστιακού σιδηροδρόµου, ως στοιχείο ενός εκτεταµένου και συντονισµένου αστικού, προαστιακού και περιφερειακού δικτύου µαζικών µέσων µεταφοράς προσώπων θα 1. µειώσει την εξάρτηση των µετακινήσεων από τις οδικές µεταφορές 2. προσφέρει, σε ορισµένες περιπτώσεις άµεσα, µερική ανακούφιση από το προβλεπόµενο διάστηµα σηµαντικής συµφόρησης στους οδικούς άξονες της πόλης κατά την κατασκευή των «µεγάλων έργων» 3. γενικότερα, θα δώσει τη δυνατότητα υιοθέτησης µέτρων περιορισµού της χρήσης ΙΧ, 4. συµβάλλει στη µείωση των πιέσεων για δηµιουργία νέων οδικών έργων, 5. τονώσει τον ρόλο των µαζικών µέσων µετακινήσεων και 6. µειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κυκλοφορία. Για τους παραπάνω λόγους είναι σηµαντικό να υλοποιηθούν οι προτάσεις του «Χάρτη Πορείας». Εποµένως, για την επιτυχή υλοποίησή του προτείνονται τα εξής: Πρόταση 1: Να υλοποιηθούν οι εξαγγελίες για τις προτάσεις άµεσης υλοποίησης του «Χάρτη Πορείας», δηλαδή οι συνδέσεις 1 ως 4 του Πίνακα 2. Πρέπει να γίνονται συντονισµένες και συνεχείς πιέσεις προς τον ΟΣΕ ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις που χαρακτηρίζουν την λειτουργία του Οργανισµού και να αναπτυχθεί το σύστηµα σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Ιδιαίτερο σηµαντικά στοιχεία 10

12 είναι α) για την περαιτέρω αναβάθµιση του προαστιακού προς Έδεσσα η υλοποίηση της στρώσης δεύτερης γραµµής µεταξύ Σ.Σ. Πλατέος και Σκύδρας, σύµφωνα µε το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΟΣΕ και β) για τη λειτουργία προαστιακού στη υτική Θεσσαλονίκη η ολοκλήρωση της σύνδεσης Σ. Σ. Αγχιάλου Σίνδου, η ολοκλήρωση της µελέτης της σύνδεσης του ΑΤΕΙΘ και η εκπόνηση των σχετικών απαραίτητων µελετών βιωσιµότητας, χωροθέτησης νέων σταθµών και λειτουργίας. Πρόταση 2: Οι συνδέσεις που αναφέρει ο Χάρτης Πορείας κατανέµονται σε δύο κατηγορίες µε βάση αν χρησιµοποιούν υφιστάµενη υποδοµή ή απαιτούν νέες χαράξεις. Προφανώς, οι προτάσεις της δεύτερης κατηγορίας απαιτούν µεγαλύτερο κόστος κατασκευής και έχουν περισσότερες επιπτώσεις (περιβαλλοντικές και κοινωνικές). Η βιωσιµότητα των προτεινόµενων γραµµών της δεύτερης κατηγορίας δεν προκύπτει εύκολα από τα στοιχεία που διαθέτουµε. Για το λόγο αυτό πρέπει, όπως προτείνεται και από το Χάρτη Πορείας, να εκπονηθούν µελέτης σκοπιµότητας και εφικτότητας για τις συνδέσεις 5 (Θεσσαλονίκη Πλαταµώνας µε επαναχρησιµοποίηση της εγκαταλελειµµένης γραµµής), 7 (Θεσσαλονίκη Αεροδρόµιο Ν. προάστια - Χαλκιδική) και 8 (Θεσσαλονίκη επ. Λαγκαδά Αµφίπολη και πιθανόν σύνδεση µε αεροδρόµιο). Η σύνδεση 6 (Θεσσαλονίκη Ειδοµένη) επίσης απαιτεί µελέτη σκοπιµότητας, όχι γιατί περιλαµβάνει την κατασκευή νέας υποδοµής αλλά γιατί, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, δεν είναι σίγουρο ότι υπάρχει αρκετά υψηλή ζήτηση επιβατικών µετακινήσεων προς την περιοχή που εξυπηρετεί. Πρόταση 3: Όσον αφορά τα νότιο προάστια, θα πρέπει να εξετασθεί η περίπτωση εξυπηρέτησής τους µε επέκταση του µέσου σε σταθερή τροχιά («τραµ ή µετρό») που προτείνεται από την Γενική Κυκλοφοριακή Μελέτη να εξυπηρετήσει το αεροδρόµιο ή µε την ανάπτυξη συστήµατος προαστιακού τραµ. Ανάµεσα στα πλεονεκτήµατα αυτής της λύσης είναι η ευκολότερη σύνδεση του συστήµατος αυτού µε το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πρόταση 4: Είναι απολύτως απαραίτητο να ενταχθεί ο προαστιακός σε ένα εκτεταµένο και συντονισµένο αστικό, προαστιακό και περιφερειακό δίκτυο µαζικών µέσων µεταφοράς προσώπων όπου όλα τα µέσα θα συνεργάζονται για να επιτευχθεί η µεγιστοποίηση των δυνατών ωφελειών (συµπεριλαµβανοµένων των σταθµών ΕΙΧ park & ride). Στα πλαίσια ενός τέτοιου συστήµατος δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται τα λεωφορεία (αστικά και υπεραστικά) ως ο κύριος ανταγωνιστής. Το ζητούµενο είναι, µέσω της συνεργασίας των δύο αυτών µέσων, να προσφερθούν τέτοιες υπηρεσίες που να µειωθεί η χρήση των ΕΙΧ. Για την επίτευξη αυτού πρέπει επίσης α) να αναβαθµισθεί ο ρόλος και η λειτουργία του ΣΑΣΘ και β) να αρχίσει η διαµόρφωση και εφαρµογή µέτρων αποθάρρυνσης της χρήσης των ΕΙΧ. Πρόταση 5: Καθώς έχει αρχίσει η λειτουργία προαστιακού τύπου σύνδεση στη διαδροµή Θεσσαλονίκη- Έδεσσα είναι απαραίτητο η λειτουργία αυτή να γίνει αντικείµενο παρακολούθησης και µελέτης για να αξιολογηθούν οι δυνατότητες του µέσου, τα τυχόν προβλήµατα και η επίδραση στην κυκλοφορία µε άλλα µέσα. Πρόταση 6: Προς το παρόν δεν έχει γίνει ένταξη των προτάσεων για προαστιακό σιδηρόδροµο σε ένα συνολικό κυκλοφοριακό και χωροταξικό σχεδιασµό της Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας. Η βέλτιστη αξιοποίηση του µέσου θα επιτευχθεί αν ο σχετικός χωροταξικός σχεδιασµός λάβει υπόψη του την ανάπτυξη του συστήµατος. Για παράδειγµα, η χρήση του µέσου θα είναι µεγαλύτερη και η βιωσιµότητά εξασφαλισµένη αν οι περιοχές όπου είναι εφικτή η κατασκευή σταθµών του προαστιακού στο ΠΣΘ ενταχθούν σε ζώνες όπου µπορεί να συγκεντρωθούν κατοικία και άλλες χρήσεις (εµπορικές, διοικητικές, κλπ) προσέλκυσης υψηλού αριθµού καθηµερινών µετακινήσεων. Αντίστοιχα, η χωροθέτηση νέων σταθµών ή η µετακίνηση υφιστάµενων θα πρέπει να συνδυασθεί µε τις επεκτάσεις των πόλεων και οικισµών ώστε να εξυπηρετεί µεγαλύτερο αριθµό µετακινούµενων µε τις µικρότερες επιπτώσεις. Το ζήτηµα του προαστιακού, η έλλειψη απαραίτητων δεδοµένων και η απουσία συνολικού σχεδιασµού έδειξαν την αναγκαιότητα µιας Γενικής Κυκλοφοριακής Μελέτης της 11

13 Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που θα συµβάλλει ουσιαστικά στη χωρική ολοκλήρωση σύµφωνα µε τους στόχους και τις πολιτικές του χωροταξικού σχεδιασµού για την Περιφέρεια. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ESDP, 1999, European Spatial Development Perspective, Towards Balanced and Σustainable Development of the Territory of the EU, CEC, Luxemburg Κ. Ζέκκος, 1994, «Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της συγκοινωνιακής υποδοµής της χώρας Ελλάδα 2010», εισήγηση σε διήµερο του ΤΕΕ: Μεγάλοι χερσαίοι συγκοινωνιακοί άξονες στην Ελλάδα, δηµοσίευση στα Τεχνικά Χρονικά (Γενική έκδοση), 2/96. Μαγκανάρης, Ι., 1994, «Προοπτικές ανάπτυξης Προαστιακός Σιδηρόδροµος στη Χαλκιδική και Κεντρική Μακεδονία», ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Σιδηρόδροµος και Πόλη , Έκδοση ήµου Αλεξάνδρειας. Μαγκανάρης, Ι., 1997, «Προαστιακός Σιδηρόδροµος: Προοπτικές ανάπτυξης στην Κεντρική Μακεδονία» Τεχνογράφηµα Αρ. 146/ Μαγκανάρης, Ι. 1999, «Μετρό και Προαστιακός Σιδηρόδροµος», Τεχνογράφηµα Αρ. 146/ Μπίστης Κ., Παρµακσίζογλου Θ., 1996, «Η νέα εθνική έρευνα προέλευσης-προορισµού της οδικής κυκλοφορίας» Τεχνικά Χρονικά, Γενική Έκδοση, (Μάϊος Ιούνιος) σελ Οργανισµός Θεσσαλονίκης/ ήµος Μενεµένης, 1998, Μελέτη Σκοπιµότητας: Μέσο Μ. Μεταφοράς επί Σταθερής Τροχιάς, Α Φάση, Mελετητές: Χατζηδηµητρίου Ε., Σεφερλή Λ., Θεσσαλονίκη. Οργανισµός Θεσσαλονίκης ΟΡΘΕ, 1999, «Γενική Μελέτη Μεταφορών και Κυκλοφορίας για το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα και την Περιαστική Ζώνη Θεσσαλονίκης», Μελετητές: Denco Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, κ.ά., Θεσσαλονίκη. OΣΕ, 1998, Aναγνωριστική Μελέτη για Κυκλοφορία Αστικού Προαστιακού Σιδηρόδροµου στο Νοµό Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. Πυργίδης Χ., 2001, «Λειτουργία προαστιακού σιδηροδρόµου στη γραµµή Θεσσαλονίκης-Σκύδρας» Σιδηροτροχιά αρ. 22 ( εκέµβριος), σελ Πυργίδης Χ., Πιτσιάβα-Λατινοπούλου, Μ, 1998, «Χαρακτηριστικά επιβατικής κίνησης και διερεύνηση σκοπιµότητας ενός προαστιακού σιδηροδρόµου στην Β. Ελλάδα», περιοδικό Τα Χίλια ένδρα, σελ ΣΑΣΘ, 2005, Χάρτης πορείας προαστιακού σιδηροδρόµου Θεσσαλονίκης: προτάσεις για την άµεση προώθηση του προασταικού-περιφερειακού σιδηροδρόµου στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης, Οµάδα Εργασίας: Βλαχοδηµητρόπουλος, Π., Γιαννακού, Α., Ζέϊκου, Π., Λάτσιος, Ζ., Νάτσινας, Θ., Παπαγιαννάκης, Α., Πυργίδης, Χ., Τσιακίρης, Σ., Τσιαρτσώνη, Α. ΤΕΕ/ΤΚΜ, 2002, Προαστιακός σιδηρόδροµος: προοπτικές και δυνατότητες λειτουργίας στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Οµάδα Εργασίας: Γιαννακού, Α., Μαγκανάρης, Ι., Νάτσινας Θ. 12

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προοπτικές και δυνατότητες λειτουργίας στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προοπτικές και δυνατότητες λειτουργίας στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΙ Α: ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ Τετάρτη 16.04.2003 Αίθουσα Πολιτιστικού Ιδρύµατος της Τράπεζας Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΣ Προοπτικές και δυνατότητες λειτουργίας στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΣ Προοπτικές και δυνατότητες λειτουργίας στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΣ Προοπτικές και δυνατότητες λειτουργίας στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Χωρική Δομή και Προαστιακός Σιδηρόδρομος στην Κεντρική Μακεδονία: αναζητώντας τη συνέργια χωρικού και συγκοινωνιακού σχεδιασμού

Χωρική Δομή και Προαστιακός Σιδηρόδρομος στην Κεντρική Μακεδονία: αναζητώντας τη συνέργια χωρικού και συγκοινωνιακού σχεδιασμού Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ. 1-2 2009 Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 1-2 61 Χωρική Δομή και Προαστιακός Σιδηρόδρομος στην Κεντρική Μακεδονία: αναζητώντας τη συνέργια χωρικού και συγκοινωνιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων επί του άξονα και ειδικότερα τα ακόλουθα: α) προέλευση-προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού Ζωή Παπασιώπη, Βοηθ. Γενικός ιευθυντής Εγνατία Οδός Α.Ε. 1 Αναπτυξιακό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας, 10-11/06/2005 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET10: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET10: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το μόνιμο πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά αστικό κέντρο (οικισμοί άνω των 10.000 κατοίκων) και πρωτεύουσα Νομού της Ζώνης IV. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Δρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 26-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική Εγνατία 1

Σιδηροδρομική Εγνατία 1 29.1.10 Σιδηροδρομική Εγνατία 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ - 29.1.2010 2010 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΕΝΤΖΑΣ, ΑΤΜ, μέλος ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία (Ε.Μ.Η.Κ.), δηλαδή τον μέσο ημερήσιο αριθμό οχημάτων που κινήθηκαν μεταξύ δύο διαδοχικών ανισόπεδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών»

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Υποδομές Σύνδεσης της Περιφερειακής Οδού με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης «Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Καθ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέση - κλειδί για τη μετεγκατάσταση της ΔΕΘ το αγρόκτημα του ΤΕΙΘ

Θέση - κλειδί για τη μετεγκατάσταση της ΔΕΘ το αγρόκτημα του ΤΕΙΘ Θέση - κλειδί για τη μετεγκατάσταση της ΔΕΘ το αγρόκτημα του ΤΕΙΘ Η ομάδα εργασίας σημειώνει ότι δεν είναι τυχαίο, ότι όλα τα σχέδια, οι προγραμματισμοί και οι αποφάσεις για τη χωροθέτηση του νέου εκθεσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και Δήμο της Ζώνης IV. Η σκοπιμότητα του δείκτη αφορά στην γνώση των μακροσκοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Γιώργος Γιαννής Πρόεδρος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Ηµερίδα Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γ.Α.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής ΑΠΘ, Δντης Ινστιτούτου Μεταφορών ΕΚΕΤΑ

Καθ. Γ.Α.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής ΑΠΘ, Δντης Ινστιτούτου Μεταφορών ΕΚΕΤΑ Καθ. Γ.Α.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής ΑΠΘ, Δντης Ινστιτούτου Μεταφορών ΕΚΕΤΑ 1. Γιατί δεν υλοποιούνται γρήγορα τα μεγάλα έργα τιφταίεικαιοιεξαγγελίες μένουν στα χαρτιά 2. Πια είναι τα συμπεράσματα από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA10: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA10: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την πυκνότητα όλου του οδικού δικτύου, καταταγμένου κατά κατηγορία, στη ζώνη των Περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των κάθετων

Διαβάστε περισσότερα

-Τελικό κείµενο/αποφάσεις 3/26/23-10-2009 και 4/26/23-10-2009 Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡ.ΘΕ. -Το κείµενο αυτό δόθηκε για διαβούλευση στις 3.3.

-Τελικό κείµενο/αποφάσεις 3/26/23-10-2009 και 4/26/23-10-2009 Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡ.ΘΕ. -Το κείµενο αυτό δόθηκε για διαβούλευση στις 3.3. -Τελικό κείµενο/αποφάσεις 3/26/23-10-2009 και 4/26/23-10-2009 Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡ.ΘΕ. -Το κείµενο αυτό δόθηκε για διαβούλευση στις 3.3.2011 από τον ΟΡ.ΘΕ./Χωρική Ενότητα Χαλκιδικής ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ομάδα Εργασίας για την αξιολόγηση των προτάσεων για την κατασκευή του Τραμ στη Θεσσαλονίκη»

«Ομάδα Εργασίας για την αξιολόγηση των προτάσεων για την κατασκευή του Τραμ στη Θεσσαλονίκη» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ομάδα Εργασίας για την αξιολόγηση των προτάσεων για την κατασκευή του Τραμ στη Θεσσαλονίκη» Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως εγκρίθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

1η έκθεση επιδράσεων της Εγνατίας Οδού. Εισηγητής: ρ Αθηνά Γιαννακού

1η έκθεση επιδράσεων της Εγνατίας Οδού. Εισηγητής: ρ Αθηνά Γιαννακού 1η έκθεση επιδράσεων της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: ρ Αθηνά Γιαννακού 1 σκοπιµότητα Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ συντάσσει: Ετήσιες Εκθέσεις Αποτελεσµάτων: : Εξέλιξη των βασικών µεγεθών που παρακολουθούνται µέσω του

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: Σωκράτης Σεϊτανίδης Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό, ΟΤΑ και Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ.). Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (1/5) Μερικές διπιστώσεις : Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΑΣΑ (Οργανισμός αστικών Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ΟΤΑ. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ Υπ όψιν κ. Λασκαρίδη Κωνσταντίνου

ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ Υπ όψιν κ. Λασκαρίδη Κωνσταντίνου ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α. Τοπικές Πρωτοβουλίες για την Απασχόληση ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ Υπ όψιν κ. Λασκαρίδη Κωνσταντίνου ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-3: ΕΛΞΗ ΠΟΛΕΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-3: ΕΛΞΗ ΠΟΛΕΩΝ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-3: ΕΛΞΗ ΠΟΛΕΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει, µε τη χρήση ενός µοντέλου βαρύτητας, τη δυνητική έλξη ανάµεσα στα αστικά κέντρα και τις πρωτεύουσες Νοµών της

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία - Θράκη

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία - Θράκη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία - Θράκη 2007-2013 2013 Σύνοψη για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Οι πόλεις δεν έχουν το ίδιο μέγεθος, αλλά όσο αυξάνεται ο πληθυσμός των πόλεων τόσο μειώνεται ο αριθμός τους. Οι οικισμοί βρίσκονται σε συνεχείς σχέσεις αλληλεξάρτησης, οι οποίες μεταβάλλονται με το χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ. Κωνσταντίνος Πούλιος

ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ. Κωνσταντίνος Πούλιος ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEA. Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEA. Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEA Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ADRIAMOS Εταιρικό Σχήμα Εταίροι: Ιταλία (2) Ελλάδα (1) Λιμενική Αρχή Βενετίας (Επικεφαλής) Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Οκτώβριος 2012

ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Οκτώβριος 2012 ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Οκτώβριος 2012 ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Σήµερα, στην Αθήνα λειτουργούν 29 Σταθµοί Μετρό και 31 χλµ δικτύου των Γραµµών 2 & 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση Τμήμα Πληροφορίες : κ. Σ. Πολυράβα Τηλέφωνο : 2313 302933 : Τεχνικών Υπηρεσιών : Έργων και Μελετών Fax

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεσσαλονίκη που θέλουμε

Η Θεσσαλονίκη που θέλουμε Η Θεσσαλονίκη που θέλουμε Έρευνα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας. Κομβικό σημείο των προτάσεων για την οργάνωση του μητροπολιτικού δικτύου των δημόσιων ελεύθερων χώρων στο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ήμο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 2η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων Φεβρουάριος 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 2η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων Φεβρουάριος 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...4 ΚΟ-Β-1: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ...6 ΚΟ-Β-2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ... 11 ΚΟ-Β-3: EΛΞΗ ΠΟΛΕΩΝ... 17 ΚΟ-Β-4: ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ... 22 ΚΟ-Β-5: ΕΠΙΠΕ Ο ΑΝΕΡΓΙΑΣ... 28 ΚΟ-Π-1: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Εικόνων...XIII Κατάλογος Σχημάτων...XV Κατάλογος Πλαισίων...XIX Κατάλογος Πινάκων...XXII Βιβλιογραφικές Αναφορές...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Εικόνων...XIII Κατάλογος Σχημάτων...XV Κατάλογος Πλαισίων...XIX Κατάλογος Πινάκων...XXII Βιβλιογραφικές Αναφορές... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Εικόνων....XIII Κατάλογος Σχημάτων....XV Κατάλογος Πλαισίων....XIX Κατάλογος Πινάκων....XXII Βιβλιογραφικές Αναφορές.... XXIV Βιογραφικά Σημειώματα Συγγραφέων.... XXV Πρόλογος και

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού. 5 ο Μάθημα Σύστημα μεταφορών και ανάπτυξη της πόλης

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού. 5 ο Μάθημα Σύστημα μεταφορών και ανάπτυξη της πόλης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 5 ο Μάθημα Σύστημα μεταφορών και ανάπτυξη της πόλης Εισήγηση: Μάγδα Πιστιάβα-Λατινοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας Νοµός: Θεσσαλονίκης ΟΤΑ: ήµος Θεσσαλονίκης 2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3. Υπεύθυνος έργου

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις προτάσεις του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας)

Θέσεις προτάσεις του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΟΥΜ ΙΙ: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Θέσεις προτάσεις του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Γενικό Προφίλ Εταιρείας Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία (Ε.Μ.Η.Κ.), δηλαδή τον μέσο ημερήσιο αριθμό οχημάτων που κινήθηκαν μεταξύ δύο διαδοχικών ανισόπεδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2020

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2020 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Οκτώβριος 2010 ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2020 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε. Ν.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη 25.09.2016 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV07: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV07: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV07: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης ENV07 προσδιορίζει τις αλλαγές στις χρήσεις γης και ειδικότερα τις μεταβολές αγροτικής και φυσικής γης (καλλιεργούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που δυνητικά ωφελείται από τον άξονα. Ο ωφελούμενος πληθυσμός εκτιμάται σε συνάρτηση, πρώτον, με την απόσταση επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Φεβρουάριος 2005 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ήμο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δ/ντος Συμβούλου ΕΡΓΟΣΕ κ. Θάνου Βούρδα στο FORUM με θέμα: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Ομιλία Δ/ντος Συμβούλου ΕΡΓΟΣΕ κ. Θάνου Βούρδα στο FORUM με θέμα: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Ομιλία Δ/ντος Συμβούλου ΕΡΓΟΣΕ κ. Θάνου Βούρδα στο FORUM με θέμα: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» O Σιδηρόδρομος στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες βίωσε την απαξίωση για λογούς που δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός

Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός Εισηγητής: Δρ Βασίλης Φούρκας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ Βέροια, 09/05/2006 Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητόδρομου 1 Οι Χωρικές Επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

O συνολικός αριθμός μετακινήσεων που παράγονται κάθε μέρα στη Λάρισα ανέρχεται σε 160.000 (ΑΠΘ 1999) με αύξηση σε 170.000 το 2002 (ρυθμιστικό 2009).

O συνολικός αριθμός μετακινήσεων που παράγονται κάθε μέρα στη Λάρισα ανέρχεται σε 160.000 (ΑΠΘ 1999) με αύξηση σε 170.000 το 2002 (ρυθμιστικό 2009). 2. Τοπικές μεταφορές 2A. Παρουσίαση κατάστασης O συνολικός αριθμός μετακινήσεων που παράγονται κάθε μέρα στη Λάρισα ανέρχεται σε 160.000 (ΑΠΘ 1999) με αύξηση σε 170.000 το 2002 (ρυθμιστικό 2009). Η σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ)

Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) ηµόσια Συζήτηση Προοπτικές Βελτίωσης της Κυκλοφορίας στην Αθήνα Ο ρόλος της Πολιτείας και των Πολιτών Αθήνα, 6

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης»

Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης» «Χωροταξικός Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης» ΔΕΘ 3 ο Διεθνές Συνέδριο Real Estate Προοπτικές χωρίς όρια 11 13 Σεπτ 2008 Σταυρούλα Μπαϊρακτάρη Πρόεδρος Ε.Ε. ΟΡΘΕ Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

καταµερισµός στα µεταφορικά µέσα

καταµερισµός στα µεταφορικά µέσα 5 καταµερισµός στα µεταφορικά µέσα πόσες µετακινήσεις από την ζώνη i στην ζώνη j γίνονται µε κάθε µεταφορικό µέσο? το υπό διερεύνηση θέµα : εισαγωγή Ποιο µεταφορικό µέσο θα επιλέξει ένας µετακινούµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ---- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς

Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Συνάντηση Εργασίας Ρύπανση και Αστικές Μεταφορές Αθήνα, 15 εκεµβρίου 2003 Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτες υτικών Επεκτάσεων (Καλαµπάκα Γιάννενα, Γιάννενα Ηγουµενίτσα, Καλαµπάκα Κοζάνη Καστοριά και Γιάννενα Αντίρριο)»

«Μελέτες υτικών Επεκτάσεων (Καλαµπάκα Γιάννενα, Γιάννενα Ηγουµενίτσα, Καλαµπάκα Κοζάνη Καστοριά και Γιάννενα Αντίρριο)» Κ. ΜΟΥΡΟΥ ΕΛΗΣ ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΑΠ/ ΙΜΕΧ «Μελέτες υτικών Επεκτάσεων (Καλαµπάκα Γιάννενα, Γιάννενα Ηγουµενίτσα, Καλαµπάκα Κοζάνη Καστοριά και Γιάννενα Αντίρριο)» 1. Εισαγωγή: Το έργο αποτελεί τµήµα του ευρύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα!

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! 1 Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! Η Ευρώπη αλλάζει. Η Χώρα επαναπροσδιορίζεται. Ο Δήμος Κοζάνης σε μετάβαση. Επιλογή μας, αλλά και αναγκαιότητα, η αλλαγή. Αλλαγή που σημαίνει κίνηση! Η πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Δεκέμβριος 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Συνέδριο " ηµόσια Έργα" 19-21 Απριλίου 2005 ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Γιώργος Γιαννής Πρόεδρος.Σ. Αττικό Μετρό ΑΕ Επικ.Καθηγητής, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΙΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (1/3) Ικανότητα οχήματος: Ο μέγιστος αριθμός επιβατών που μπορεί να εξυπηρετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Γιάννης Τόσκας Συγκοινωνιολόγος (ΜS-MUP) Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ι. Πολιτικές αστικών μεταφορών στην Ευρώπη Tο βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου Εταιρία Ερευνών-Δημοσκοπήσεων Τσιμισκή 3 54625 Θεσσαλονίκη ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1 Προς ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) Τσιμισκή 29 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα: Αρ. πρωτ

Λάρισα: Αρ. πρωτ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Λάρισα: 2-6-2016 Αρ. πρωτ. 30496 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Ταχ. Κώδικας: 412 22 ΛΑΡΙΣΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Καταµερισµός. µεταφορικό µέσο. Καταµερισµός στα µέσα. το υπό διερεύνηση θέµα :

Καταµερισµός. µεταφορικό µέσο. Καταµερισµός στα µέσα. το υπό διερεύνηση θέµα : καταµερισµός στα µεταφορικά µέσα προς ζώνη.... ν 00 00 από ζώνη 0πίνακας Π-Π....... ν 0 00 00 00 0 Μελλοντικές Ελκόµενες µετακινήσεις Μελλοντικές Παραγόµενες µετακινήσεις 0 00 70 ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική Περιφερειακή Σύνδεση Θεσσαλονίκης Λάρισας. Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης του Επιπέδου Εξυπηρέτησης

Σιδηροδρομική Περιφερειακή Σύνδεση Θεσσαλονίκης Λάρισας. Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης του Επιπέδου Εξυπηρέτησης Σιδηροδρομική Περιφερειακή Σύνδεση Θεσσαλονίκης Λάρισας. Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης του Επιπέδου Εξυπηρέτησης Νικολέτα Τσουγένη 1, Χρίστος Πυργίδης 2 1 Διπλωματούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013-11-01 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ Διδάσκων: Κοσμάς Αναγνωστόπουλος 1. Τι είναι τα «Σχέδια Βιώσιμης Κινητικότητας» και με ποια άλλα «Σχέδια» μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ [ΠΟΛ..]

«ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ [ΠΟΛ..] ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ [ΠΟΛ..] Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΦΜ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ όπως διαμορφώθηκε μετά από τις Συνεδρίες: 11 η 3.8.2012, 12 η 23.8.2012, 13 η 31.8.2012, 14 η 6.9.2012 και 15 η 14.9.2012 της Ε.Ε. του ΟΡ.ΘΕ. και εγκρίθηκε με την αρ. 3/15/14.09.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: Καραγιάννης Κων/νος, Τσιρνόβας Ευάγγελος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Καραγιάννης Κων/νος, Τσιρνόβας Ευάγγελος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 13/6/2016 2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος (Στοά Ηλία Καραπατή) Αρ. πρωτ: 990 Βόλος Τ.Κ. 38333 Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα