ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΙ Α: ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ. Παρασκευή Αποθήκη, Οργανισµός Λιµένα Θεσσαλονίκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΙ Α: ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ. Παρασκευή 22.09.2006 Αποθήκη, Οργανισµός Λιµένα Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΙ Α: ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Παρασκευή Αποθήκη, Οργανισµός Λιµένα Θεσσαλονίκης ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προαστιακός περιφερειακός σιδηρόδροµος στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης ΝΑΤΣΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ, Π-Μ, ρ. Συγκοινωνιολόγος Θεσσαλονίκη Σεπτέµβριος 2006

2 1. Εισαγωγή 1.1. Προαστιακός και περιφερειακός σιδηρόδροµος Ο όρος «προαστιακός» (suburban) σιδηρόδροµος αναφέρεται σε σιδηροδροµικά συστήµατα που συνδέουν ένα µεγάλο αστικό (µητροπολιτικό) κέντρο µε την ευρύτερη περιφέρειά του. Άλλοι όροι µε τους οποίους αναφέρονται τέτοια συστήµατα είναι «regional» (περιαστικός ή περιφερειακός) και «commuter» (όρος που αναφέρεται στην καθηµερινή µετακίνηση προς την εργασία) σιδηρόδροµοι. Παρόλο που η λειτουργία των παραπάνω συστηµάτων είναι αρκετά παρόµοια, η διαφορά των λέξεων διαφωτίζει ορισµένα σηµαντικά διαφορετικά χαρακτηριστικά τους: Ένας «προαστιακός» σιδηρόδροµος εξυπηρετεί περιοχές που είναι ως επί το πλείστον περιοχές κατοικίας στις οποίες επεκτείνεται η ίδια η κεντρική πόλη. Ένας «περιαστικός ή περιφερειακός» σιδηρόδροµος συνδέει το κεντρικό αστικό κέντρο µε πόλεις που έχουν αυθύπαρκτη υπόσταση ως αστικά κέντρα αν και µικρότερης εµβέλειας. Ένας «commuter» σιδηρόδροµος έχει ως κύρια, αν όχι αποκλειστική, λειτουργία τη µεταφορά εργαζοµένων µεταξύ κατοικίας και εργασίας. Μέχρι τη δεκαετία του 1980 το επιβατικό έργο των ελληνικών σιδηροδρόµων µειωνόταν συνεχώς, αποτέλεσµα του ιδιαίτερα υποβαθµισµένου ρόλου που είχε το συγκεκριµένο µέσο στο µεταφορικό δίκτυο της χώρας. Τη δεκαετία του 1980 καταγράφονται οι πρώτες προσπάθειες βελτίωσης των προσφερόµενων υπηρεσιών, οπότε και παρατηρείται αύξηση του αριθµού των επιβατών (µε ορισµένες µειώσεις κάποια έτη), παρόλο που το µερίδιο του σιδηρόδροµου στο σύνολο των µετακινήσεων στη χώρα παρέµεινε πολύ µικρό και συνεχώς µειούµενο. Οι προσπάθειες βελτίωσης των σιδηροδροµικών υπηρεσιών περιλαµβάνουν επεκτάσεις του δικτύου, ηλεκτροκίνηση, διπλασιασµό γραµµών και ανάπτυξη εξειδικευµένων υπηρεσιών. Ένα σκέλος των σχετικών προτάσεων αφορούσε τη δροµολόγηση προαστιακού τύπου γραµµών, κυρίως σύνδεσης της Αθήνας και του Πειραιά µε τα πλησιέστερα αστικά κέντρα. Ωστόσο, ένας σηµαντικός αριθµός παρόµοιων προτάσεων έχει διατυπωθεί και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης χωρίς να πάρουν τη δηµοσιότητα των αντίστοιχων προτάσεων της περιοχής της πρωτεύουσας. ιατύπωση προτάσεων λειτουργίας προαστιακών / περιφερειακών σιδηροδροµικών γραµµών για την περιοχή της Θεσσαλονίκης διατυπώθηκαν από τα µέσα της δεκαετίας του 90 (Ζέκκος, 1994, Μαγκανάρης, 1994, 1997, 1999, ΟΣΕ, 1998, Πυργίδης & Πιτσιάβα-Λατινοπούλου, 1998, Πυργίδης, 2001). Η πρώτη συνολική θεώρηση των προοπτικών και δυνατοτήτων λειτουργίας προαστιακού στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία έγινε από το ΤΕΕ/ΤΚΜ (2002), στην οποία βασίζεται σε µεγάλο βαθµό και η παρούσα εισήγηση. Πιο πρόσφατα, το Συµβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) συνέταξε Χάρτη Πορείας για την προώθηση του προαστιακού-περιφερειακού σιδηροδρόµου στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης το 2005 (ΣΑΣΘ, 2005). Η παρούσα εισήγηση συγκεντρώνει το υλικό των παραπάνω εργασιών και αναφέρεται στην κατάσταση ως έχει σήµερα ιεθνής εµπειρία : υνατότητες και προβλήµατα του µέσου Από τη διεθνή εµπειρία προκύπτει ότι οι σηµαντικότερες επιδράσεις του προαστιακού σιδηροδρόµου είναι οι ακόλουθες : Καλύτερη πρόσβαση στις αστικές περιοχές και ειδικότερα στα κέντρα πόλεων όπου η πρόσβαση µε το ιδιωτικό αυτοκίνητο δυσχεραίνει συνεχώς και, εποµένως, βελτίωση της ελκυστικότητας των πόλεων λόγω της αύξησης της χωρητικότητας του µεταφορικού συστήµατος. Αύξηση των διασυνδέσεων ανάµεσα στις πόλεις και εποµένως αύξηση της ονοµαζόµενης δικτύωσης και της συµπληρωµατικότητας των πόλεων. 1

3 Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των µετακινήσεων µε την προϋπόθεση ότι θα γίνει εκµετάλλευση της δυνατότητας µείωσης της χρήσης του αυτοκινήτου στα κέντρα των πόλεων. Παρακάτω γίνεται µια σύντοµη παρουσίαση ορισµένων συµπερασµάτων από σχετικές µε το θέµα εργασίες που έγιναν µέχρι σήµερα. Ο προαστιακός σιδηρόδροµος είναι σηµαντικός ως ένα στοιχείο των αστικών συγκοινωνιών αλλά όχι ως ένα ανεξάρτητο µέσο. Ακόµα και σε πόλεις µε ιδιαίτερα αναπτυγµένο δίκτυο προαστιακού (Μόσχα, Γιοχάνεσµπουργκ) δεν µεταφέρει περισσότερο του 10% του συνόλου των µετακινήσεων. Ως στοιχείο ενός συστήµατος ΜΜΜ µπορεί να προσφέρει σηµαντικό έργο εφόσον το όλο σύστηµα είναι συντονισµένο και βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο ολοκληρωµένου σχεδιασµού. Ο αποσπασµατικός σχεδιασµός και λειτουργία κάθε µέσου αστικών συγκοινωνιών είναι πιθανό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο σύνολο. Για παράδειγµα, τα ΜΜΜ σε σταθερή τροχιά µπορεί να έχουν επιπτώσεις στην λειτουργία και βιωσιµότητα του ανταγωνιστικού συστήµατος λεωφορείων µε αρνητικά συνολικά αποτελέσµατα στις προσφερόµενες υπηρεσίες. Τα ΜΜΜ σταθερής τροχιάς, συµπεριλαµβανοµένου του προαστιακού, έχει βρεθεί ότι, από µόνα τους δεν συνεισφέρουν στη µείωση της κυκλοφοριακής συµφόρησης και στη βελτίωση του περιβάλλοντος. Για να µειωθεί η συµφόρηση πρέπει η λειτουργία των ΜΜΜ να συνοδευτεί µε µέτρα αποθάρρυνσης της χρήσης των ΙΧ. Ειδικά τα ΜΜΜ σε σταθερή τροχιά, στις περιοχές από όπου διέρχονται επιφανειακά, είναι δυνατόν να αυξήσουν τη συµφόρηση σε τοπικό επίπεδο, να δηµιουργήσουν σοβαρά φαινόµενα αποκοπής και να αυξήσουν τοπικά το επίπεδο του θορύβου. Γενικά η δροµολόγηση προαστιακού σιδηρόδροµου συστήνεται όταν µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση της υφιστάµενης υποδοµής µε µικρές βελτιώσεις. Εξ ολοκλήρου νέα υποδοµή θεωρείται βιώσιµη και σκόπιµη µόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις. 2. Προαστιακός περιφερειακός σιδηρόδροµος στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία 2.1. Χαρακτήρας και λειτουργία του προαστιακού περιφερειακού σιδηροδρόµου στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης Από τον ορισµό προκύπτει ότι η οποιαδήποτε πρόταση για σιδηροδροµική εξυπηρέτηση έχει σηµασία να εξετάζει άσχετα µε τo όνοµα που θα φέρει τι είδους λειτουργία θα εξυπηρετεί στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης καθώς η σκοπιµότητα και η βιωσιµότητα των κατηγοριών αυτών, τα θετικά και αρνητικά αποτελέσµατα διαφέρουν. Οι προτάσεις που έχουν διατυπωθεί για προαστιακό περιφερειακό σιδηρόδροµο στη Θεσσαλονίκη µπορούν να ενταχθούν σε τρεις κατηγορίες: α. Κατ εξοχήν περιφερειακού χαρακτήρα µε συνδυασµό προαστιακού (σύνδεση Θεσσαλονίκης µε Σκύδρα, σύνδεση Θεσσαλονίκης µε Κατερίνη) β. Κατ εξοχήν προαστιακού χαρακτήρα µε συνδυασµό αστικού (σύνδεση παραθαλάσσιων περιοχών ήµου Θερµαϊκού, σύνδεση ΒΙΠΕΘ και άλλων βιοµηχανικών περιοχών ήµου Εχεδώρου). γ. Κυρίως αστικού χαρακτήρα µε συνδυασµό προαστιακού (δυτικοί ήµοι του ΠΣΘ ) Περιφερειακή σύνδεση Στην περίπτωση των γραµµών που συνδέουν την ευρύτερη περιφέρεια ο κυριότερος λόγος που συνηγορεί στη δροµολόγηση τους είναι η δηµιουργία ενός πολύ καλού µέσου που, αξιοποιώντας την µεταφορική υποδοµή που ήδη υπάρχει, προσφέρει µε συνέπεια, ταχύτητα, άνεση και υψηλή χωρητικότητα σύνδεση της Θεσσαλονίκης µε τα περισσότερα υπόλοιπα αστικά κέντρα της περιφέρειας. Από κυκλοφοριακή άποψη βασικός σκοπός του προαστιακού σιδηροδρόµου που εξυπηρετεί µια περιφέρεια, δηλαδή του «περιφερειακού» σιδηροδρόµου όπως αναφέρεται στον ορισµό, είναι να µετακινείται κανείς µεταξύ της πρωτεύουσας της περιφέρειας και των άλλων αστικών κέντρων σε λιγότερο από µία ώρα. 2

4 Στην Κεντρική Μακεδονία η απόσταση των βασικών αστικών κέντρων που θα µπορούσαν να έχουν εξυπηρέτηση από ένα είδος περιφερειακού σιδηροδρόµου κυµαίνεται από 50 km (Αλεξάνδρεια) έως 110 km (Έδεσσα) (µήκος διαδροµής σιδηροδροµικής γραµµής). Στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται επίσης η Βέροια, η Νάουσα, το Κιλκίς, η Κατερίνη καθώς και µικρότεροι οικισµοί, όπως η Σκύδρα, το Πλατύ, το Λιτόχωρο και η Ν. Σάντα. Είναι προφανές, εποµένως, ότι είναι δυνατή η σύνδεση αυτών των κέντρων µε ικανοποιητικούς χρόνους µε χρήση, µάλιστα, ήδη υφιστάµενης υποδοµής. Τα αστικά κέντρα της ΠΚΜ που δεν εξυπηρετούνται είναι οι Σέρρες (λόγω απόστασης µεγαλύτερης των 160 km) και τα Γιαννιτσά (έλλειψη σιδηροδροµικής σύνδεσης). Η έλλειψη σιδηροδροµικής γραµµής αποκλείει και άλλα µικρότερα κέντρα όπως τον Πολύγυρο, τον Λαγκαδά και τα Ν. Μουδανιά. Ωστόσο, η περιοχή επιρροής της υφιστάµενης σιδηροδροµικής υποδοµής εκτιµάται ότι έχει πληθυσµό περίπου κατοίκους, δηλαδή το 25% του πληθυσµού της ΠΚΜ. Ο προαστιακός σιδηρόδροµος ως ένα σύγχρονο σύστηµα δηµόσιας µεταφοράς, το οποίο συνδυάζει τον µειωµένο χρόνο µετακίνησης και την αυξηµένη άνεση, επηρεάζει µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο τη χωρική οργάνωση και τις ενδοπεριφερειακές (και διαπεριφερειακές) διασυνδέσεις και εξαρτήσεις, καθώς διευκολύνει την κινητικότητα ανάµεσα στα κέντρα που εξυπηρετούνται από αυτόν. Τα γρήγορα τρένα του προαστιακού µέσου περιορίζουν τον χρόνο µετακίνησης και, βεβαίως, αυξάνουν τις µετακινήσεις και ουσιαστικά τις καθηµερινές µετακινήσεις (commuting). Βασικοί σκοποί τέτοιων καθηµερινών µετακινήσεων είναι η εργασία, οι υπηρεσίες, η εκπαίδευση, κλπ. Η αύξηση των µετακινήσεων, προφανώς, αυξάνει τη διασύνδεση των διαφόρων περιοχών µεταξύ τους. Για να µην είναι µονόπλευρη αυτή η διασύνδεση, δηλαδή µόνον σε όφελος του µητροπολιτικού κέντρου και όχι των µικρότερων κέντρων πρέπει να συνοδεύεται από τις κατάλληλες πολιτικές προώθησης της συµπληρωµατικότητας διαφόρων πόλεων και συνεργασίας του αστικού και αγροτικού χώρου. Για τα αστικά κέντρα της περιφέρειας, ο περιφερειακός σιδηρόδροµος θα βελτιώσει την πρόσβασή τους στη Θεσσαλονίκη ακόµα και σε σύγκριση µε τις µετακινήσεις µε ΕΙΧ καθώς η συµφόρηση στις κύριες οδούς της πόλης και η µεγάλη έλλειψη θέσεων στάθµευσης επιµηκύνουν τη χρονική διάρκεια και το γενικευµένο κόστος της µετακίνησης αυτής. Μάλιστα, για την επόµενη δεκαετία περίπου, κατά την οποία θα κατασκευάζονται τα λεγόµενα «µεγάλα έργα» της πόλης, οι κυκλοφοριακές συνθήκες αναµένεται να επιδεινωθούν. Η βελτίωση αυτή και η δυνατότητα πρόσβασης του κέντρου της πόλης σε χρόνο µικρότερο της ώρας, θα προσφέρει ένα σηµαντικό στοιχείο ώστε, για τις οικογένειες που επιθυµούν να µετακοµίσουν από τις κεντρικές περιοχές του ΠΣΘ, να καταστούν τα αστικά κέντρα της περιφέρειας ελκυστικά ως περιοχές πρώτης κατοικίας (και εργασίας στο ΠΣΘ) έναντι των νότιο-ανατολικών προαστίων ( ήµοι Θερµαϊκού, Μίκρας, Επανοµής, κλπ) και της Χαλκιδικής ( ήµος Ν. Καλλικράτειας, κλπ). Η πληθυσµιακή ανάπτυξη αυτών των αστικών κέντρων έναντι της µετατροπής µικρών οικισµών σε προάστια έχει ιδιαίτερα πολλά πλεονεκτήµατα από χωροταξική-πολεοδοµική άποψη, από άποψη αναγκών νέων υποδοµών αλλά και από την άποψη των προτεινόµενων µορφών ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ESDP, 1999) Προαστιακή - αστική σύνδεση Οι περιοχές και οι χρήσεις που θα µπορούσαν να εξυπηρετηθούν στην περίπτωση αυτή εντάσσονται στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΕΠΘ), δηλαδή τα σηµεία προέλευσης και προορισµού βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και συµµετέχουν στην καθηµερινή κυκλοφοριακή λειτουργία της πόλης. Ο προαστιακός θα προσφέρει ένα µέσο σε σταθερή τροχιά, µεγάλης χωρητικότητας και συνέπειας δροµολογίων. Ο προαστιακός θα λειτουργεί ως ένα στοιχείο του συνολικού συστήµατος µεταφορών και συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης ως τµήµα των αστικών µεταφορών. Σηµαντικό στοιχείο που συνηγορεί στην βιωσιµότητα και σκοπιµότητα της δροµολόγησης προαστιακών δροµολογίων αποτελεί η ύπαρξη των σιδηροδροµικών γραµµών εντός του αστικού ιστού ( ήµοι Αµπελοκήπων, Μενεµένης, Εύοσµου, Ελευθερίου-Κορδελιού, Εχεδώρου) και η διέλευσή τους πλησίον 3

5 σηµαντικών χρήσεων (ΒΙΠΕΘ, ΑΤΕΙΘ, Βιοµηχανίες ιαβατών). Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι το δυτικό ΠΣΘ και οι οικισµοί της δυτικής περιαστικής ζώνης που βρίσκονται σε σχετική εγγύτητα µε τις σιδηροδροµικές γραµµές έχουν συνολικό πληθυσµό, περίπου, κατοίκους. Σε ότι αφορά την περιαστική περιοχή, ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά των τάσεων οικιστικής ανάπτυξης της τελευταίας εικοσαετίας είναι η µεγάλη αύξηση της εκτός ΠΣΘ ευρύτερης περιοχής. Στο διάστηµα , ο πληθυσµός της Περιαστικής Ζώνης σχεδόν διπλασιάστηκε, ενώ και ο πληθυσµός της Υπόλοιπης ΕΠΘ αυξήθηκε κατά 55%, ενώ οι τάσεις αυτές συνεχίζονται µε αυξανόµενους ρυθµούς. Επιπλέον, παρατηρείται επέκταση µε ταχύτατους ρυθµούς της πραγµατικής Περιαστικής Ζώνης, δηλαδή της περιοχής που διαµορφώνεται ως τόπος κατοικίας και εγκατάστασης άλλων αστικών δραστηριοτήτων, προς τα νοτιο-ανατολικά (περιοχή Περαίας, Ν. Επιβατών, Πλαγιαρίου, Τριλόφου κλπ.). Έτσι, ο πληθυσµός που κατοικεί εκτός του ΠΣΘ πλησιάζει πλέον το 20% του συνολικού πληθυσµού της ΕΠΘ µε τάσεις περαιτέρω αύξησης. Εκτός από τα οικιστικά κέντρα, η υφιστάµενη σιδηροδροµική υποδοµή διέρχεται από τη σηµαντικότερη βιοµηχανική συγκέντρωση της ΕΠΘ, τη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης, καθώς και άλλες σηµαντικές τοπικές βιοµηχανικές συγκεντρώσεις, όπως η ζώνη Αλεξάνδρειας-Βέροιας-Νάουσας, η ΒΙΠΕ Ν. Σάντας η ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς (βιοµηχανικές περιοχές που λειτουργούν συµπληρωµατικά της Θεσσαλονίκης), τις παραθεριστικές περιοχές του Ν. Πιερίας και άλλους σηµαντικούς τουριστικούς και πολιτιστικούς τόπους. 3. Κυκλοφοριακά δεδοµένα 3.1. Στοιχεία µετακινήσεων σε επίπεδο περιφέρειας υστυχώς, δεν υπάρχουν πρόσφατα ικανοποιητικά στοιχεία µετακινήσεων και κατά συνέπεια της αντίστοιχης ζήτησης στην Περιφέρεια. Η καλύτερη πηγή στοιχείων οδικών µετακινήσεων σε εθνικό επίπεδο είναι η Εθνική Έρευνα Προέλευσης Προορισµού (ΕΕΠΠ) του Σύµφωνα µε τα στοιχεία της στην ΠΚΜ οι υψηλότερες καθηµερινές µετακινήσεις είναι µεταξύ επαρχίας Θεσσαλονίκης και επαρχίας Λαγκαδά (περίπου οχήµατα/ηµέρα) και µεταξύ επαρχίας Θεσσαλονίκης και επαρχίας Χαλκιδικής (περίπου οχήµατα/ηµέρα). Συνολικά οι µετακινήσεις µεταξύ της επαρχίας Θεσσαλονίκης και των επαρχιών των νοµών Κιλκίς, Πιερίας, Ηµαθίας και Πέλλας είναι περίπου την ηµέρα, από τα οποία είναι επιβατηγά οχήµατα (ΙΧ, λεωφορεία, ταξί). Η ΕΕΠΠ του 1993 είχε διαπιστώσει ότι σε σχέση µε την προηγούµενης ΕΕΠΠ ( ) η µέση ετήσια αύξηση της κίνησης των οχηµάτων ήταν της τάξης του 5%. Αν η ετήσια αύξηση έχει διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα, αυτή τη στιγµή τα επιβατηγά οχήµατα της παραπάνω κατηγορίας θα πρέπει να είναι περίπου οχήµατα την ηµέρα. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι η λειτουργία της Εγνατίας Οδού έχει αυξήσει σηµαντικά τις µετακινήσεις προς και από Θεσσαλονίκη. Τέλος, αξίζει να επισηµανθεί ότι οι µετακινήσεις µεταξύ των επαρχιών της περιοχής που εξετάσαµε παρουσιάζουν συγκριτικά µερικές από τις υψηλότερες µετακινήσεις σε όλη την χώρα. Συγκεκριµένα οι µετακινήσεις µεταξύ της επαρχίας Θεσσαλονίκης και της επαρχίας Λαγκαδά είναι οι υψηλότερες σε σχέση µε όλα τα άλλα ζεύγη επαρχιών στη χώρα, µε δεύτερο ζεύγος αυτό των επαρχιών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Επίσης τα ζεύγη της επ. Θεσσαλονίκης και των επ. Ηµαθίας, επ. Κιλκίς και επ. Γιαννιτσών συµπεριλαµβάνονται στα δέκα των υψηλότερων µετακινήσεων. Το βασικό συµπέρασµα που προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΕΠΠ, καθώς και από την εργασία των Πυργίδη, Χρ. & Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Μ. (1998), είναι ότι ο µεγαλύτερος αριθµός ηµερήσιων µετακινήσεων στην περιφέρεια παρουσιάζονται µεταξύ σηµείων (Θεσσαλονίκη επαρχία Λαγκαδά, Θεσσαλονίκη νότια προάστια, Θεσσαλονίκη παραθεριστική περιοχή Χαλκιδικής) τα οποία δεν διαθέτουν σιδηροδροµική υποδοµή αυτή τη στιγµή. Τα αστικά κέντρα που συνδέονται µε σιδηροδροµικές 4

6 γραµµές (Θεσσαλονίκη µε τους νοµούς Πιερίας, Ηµαθίας, Πέλλας, Κιλκίς) έχουν µέτριο έως µικρό µέγεθος καθηµερινών µετακινήσεων Στοιχεία µετακινήσεων στην πόλη της Θεσσαλονίκης Η πιο πρόσφατη έρευνα προέλευσης-προορισµού στη Θεσσαλονίκη έγινε το 1998 στα πλαίσια της Γενικής Κυκλοφοριακής Μελέτης (ΟΡΘΕ, 1999). Τα στοιχεία που ενδιαφέρουν να εντοπισθούν στην ΓΚΜ είναι αυτά που αφορούν την περιοχή από την οποία διέρχονται οι σιδηροδροµικές γραµµές. Η ανάλυση της έρευνας στα νοικοκυριά, χώρισε την περιοχή µελέτης σε 7 τοµείς, από τους οποίους ο τοµέας 6 περιλαµβάνει την περιοχή διέλευσης των σιδηροδροµικών γραµµών. Συγκεκριµένα, ο τοµέας 6 περιλαµβάνει τους ήµους Σταυρούπολης, Αµπελοκήπων, Εύοσµου, Μενεµένης και Ελευθερίου Κορδελιού. Πρέπει εξ αρχής να τονιστεί ότι δεν ανήκει όλος ο τοµέας 6 στην περιοχή επιρροής των προαστιακών γραµµών, ακόµα και στην περίπτωση που κατασκευαζόταν αρκετές στάσεις ή σταθµοί. Εποµένως, µόνο µέρος των µετακινήσεων που προέρχονται ή πηγαίνουν στον τοµέα 6 θα µπορούσε στην καλύτερη περίπτωση, να εξυπηρετήσει ο προαστιακός. Οι µετακινήσεις που αφορούν τον τοµέα 6 και παρουσιάζουν ενδιαφέρον είναι οι εξής: Οι καθηµερινές µετακινήσεις µεταξύ του τοµέα 6 και του τοµέα 1 (Α, Β και Γ δηµοτικά διαµερίσµατα του ήµου Θεσσαλονίκης) είναι περίπου ηµερησίως και µε όλα τα µέσα, δηλαδή 8% του συνόλου στην περιοχή µελέτης. Από αυτές περίπου αφορούν την κεντρική περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης που περικλείεται από τις οδούς 26 ης Οκτωβρίου, Λαγκαδά, Αγ. ηµητρίου, Ολυµπιάδος, Αγ. ηµητρίου και 3 ης Σεπτεµβρίου. Αυτές είναι το 12% των µετακινήσεων από όλους τους τοµείς προς την κεντρική περιοχή. Οι καθηµερινές µετακινήσεις εντός του τοµέα 6 είναι περίπου. Άλλες µετακινήσεις ηµερησίως εντοπίστηκαν µεταξύ του τοµέα 6 και των ανατολικών περιοχών του ήµου Θεσσαλονίκης και του ΠΣΘ. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι, έστω και αν λάβουµε υπόψη ότι µόνο ένα µικρό σχετικά ποσοστό αφορούν µετακινήσεις που θα µπορούσε να εξυπηρετήσει άµεσα ο προαστιακός, µια τέτοια γραµµή µπορεί να είναι βιώσιµη και σκόπιµη. Επίσης δείχνουν τη µεγάλη σηµασία της συνεργασίας του προαστιακού µε το σύστηµα του Μετρό και τη σηµασία της εύκολης µετεπιβίβασης µεταξύ των δύο µέσων καθώς µπορούν να θεωρηθούν ως ένα ολοκληρωµένο σύστηµα που σε πρώτη φάση θα καλύπτει, έστω γραµµικά, το ΠΣΘ από τον ήµο Εχεδώρου ως την Ν. Ελβετία. Επίσης, δείχνει τη σηµασία που η κατάλληλη διάρθρωση λεωφορειακών γραµµών θα δώσει τη δυνατότητα µεγιστοποίησης της προσφοράς του συστήµατος αυτού. Σηµαντική ένδειξη της βελτίωσης στη µετακίνηση που θα επιφέρει µια προαστιακή εξυπηρέτηση του δυτικού ΠΣΘ δίνει ο χρόνος µετακίνησης της υφιστάµενης σιδηροδροµικής σύνδεσης µεταξύ του Επιβατικού Σιδηροδροµικού Σταθµού (ΕΣΣ) και του σταθµού της Σίνδου η οποία πραγµατοποιείται σε 11 λεπτά. Η διάρκεια αυτής της µετακίνησης είναι ιδιαίτερα σύντοµη σε σχέση µε τις µετακινήσεις από το ΕΣΣ και οποιοδήποτε, ακόµα και τους όµορους, δήµους δυτικά του ΕΣΣ. 4. Υφιστάµενες προτάσεις για τη λειτουργία προαστιακών γραµµών Προτάσεις για λειτουργία προαστιακού σιδηροδρόµου στη Θεσσαλονίκη χρονολογούνται, περίπου, µια δεκαετία. Ο σηµαντικός αριθµός προτάσεων που διατυπώθηκαν καλύπτει είτε µόνον την Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης (προαστιακός / «commuter») είτε µέρος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (προαστιακός / περιφερειακός). Η Οµάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ αποδελτίωσε όλες τις προτάσεις που είχαν γίνει ως το 2001 για δροµολόγηση γραµµών ή δικτύου προαστιακού σιδηροδρόµου είτε στο υφιστάµενο δίκτυο είτε σε νέα υποδοµή. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι διαδροµές 5

7 προαστιακού ΤΕΕ/ΤΚΜ. - περιφερειακού σιδηροδρόµου που αποτυπώθηκαν από την Οµάδα Εργασίας του Πίνακας 1. Υφιστάµενες προτάσεις για τη λειτουργία προαστιακών γραµµών, αποδελτίωση οµάδας εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΣ I Γραµµή Θεσσαλονίκη-Σκύδρα II Γραµµή Θεσσαλονίκη-Σίνδος-Αδενδρο-Πλατύ- Αλεξάνδρεια III Γραµµή Θεσσαλονίκη-Γέφυρα IV Θεσσαλονίκη-Σίνδος-ΒΙ.ΠΕ.-Ιωνία-Θεσσαλονίκη V Θεσσαλονίκη-Καλοχώρι VI Περιαστικό δίκτυο σιδηροδρόµου στη δυτική Θεσσαλονίκη VII Γραµµή Θεσσαλονίκη-Κατερίνη VIII Θεσσαλονίκη-Αεροδρόµιο-Ν.Μηχανιώνα IX Θεσσαλονίκη-Χαλκιδική (Ν. Μουδανιά-Κασσάνδρα) X Θεσσαλονίκη-Αµφίπολη XI Σιδηροδροµική σύνδεση ΕΣΣ-Λιµένα Θεσ.- Αεροδροµίου Η επόµενη εργασία, που εκπόνησε το ΣΑΣΘ, κατέληξε σε προτάσεις οκτώ προαστιακών περιφερειακών συνδέσεων από τις οποίες τέσσερις (α/α 1-4) χαρακτήρισε ως συνδέσεις για άµεση υλοποίηση και άλλες τέσσερις (α/α 5 8) για άµεση διερεύνηση. Οι προτάσεις παρουσιάζονται στους Χάρτες 1 και 2 και στον Πίνακα 2. Πίνακας 2. Προτάσεις προαστιακών περιφερειακών συνδέσεων Θεσσαλονίκης οµάδας εργασίας ΣΑΣΘ α/α ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ Θεσσαλονίκη Σίνδος Άδενδρο Πλατύ Αλεξάνδρεια Βέροια Νάουσα Σκύδρα 1 Έδεσσα 2 Θεσσαλονίκη Μενεµένη Ελευθέριο-Κορδελιό Ιωνία ΒΙΠΕΘ Σίνδος ΤΕΙ Σίνδος 3 Θεσσαλονίκη Κιλκίς Ροδόπολη Σέρρες 4 Θεσσαλονίκη Πλατύ Κατερίνη Λεπτοκαρυά Ν. Πόροι Λάρισα 5 Θεσσαλονίκη Πλατύ Μεθώνη Κατερίνη Λεπτοκαρυά Πλαταµώνας Τέµπη Λάρισα Θεσσαλονίκη Σίνδος ΒΙΠΕΘ Αγχίαλος Αγ. Αθανάσιος Γέφυρα Καστανάς 6 Πολύκαστρο Ειδοµένη 7 Θεσσαλονίκη Αεροδρόµιο Μακεδονία Μηχανιώνα Επανωµή Μουδανιά Θεσσαλονίκη Λαχανόκηποι Ωραιόκαστρο Λητή Λαγυνά Αγ. Βασίλειος Θέρµη 8 Αεροδρόµιο και - Αγ. Βασίλειο Σταυρός Αµφίπολη Μυρίνη/Ν. Ζίχνη 6

8 7

9 8

10 5. Παρούσα κατάσταση και προτάσεις 5.1 Υπάρχουσα κατάσταση Παρακάτω γίνεται µια σύντοµη αναφορά στην σηµερινή (Σεπτέµβριος 2006) κατάσταση στις διαδροµές των συνδέσεων 1 4 όπως αναφέρθηκαν στον Χάρτη Πορείας (Πίνακας 2). Σύνδεση 1: Στη γραµµή Θεσσαλονίκη Πλατύ Βέροια Έδεσσα λειτουργεί προαστιακού τύπου σύνδεση µε 17 ζεύγη, από τα οποία 15 ηµερήσια δροµολόγια καταλήγουν στην Έδεσσα, µε ελάχιστο χρόνο διαδροµής 75 λεπτά, µέσο χρόνο διαδροµής τα 91 λεπτά και συχνότητα περίπου ενός δροµολογίου ανά ώρα. Να σηµειωθεί ότι το 2005, τα ηµερήσια δροµολόγια ήταν 13 µέχρι την Αλεξάνδρεια και 7 µέχρι την Έδεσσα, µε ελάχιστο χρόνο διαδροµής µέχρι την Έδεσσα 95 λεπτά. Σήµερα, τα δροµολόγια ως τη Νάουσα είναι 16 ηµερησίως, ως την Αλεξάνδρεια 17 ενώ ως το Πλατύ 26 καθώς συνυπολογίζονται όλοι οι συρµοί που κάνουν στάση στον συγκεκριµένο σταθµό. Η λειτουργία της προαστιακής αυτής γραµµής έχει ιδιαίτερη εµπορική επιτυχία, σύµφωνα µε πληροφορίες από τον ΟΣΕ. Σύνδεση 2: Εξυπηρέτηση στην άµεση περιαστική περιοχή προσφέρεται µόνο στη Σίνδο, µε δροµολόγια διερχοµένων συρµών, κυρίως αυτών προς Νάουσα και Έδεσσα. Έτσι, υπάρχουν 18 δροµολόγια ηµερησίως, µε σταθερό χρόνο διαδροµής 11 λεπτά και µέση συχνότητα τα 57 λεπτά, όµως, ο χρόνος µεταξύ διαδοχικών συρµών κυµαίνεται από 13 λεπτών µέχρι 2 ώρες και 8 λεπτά. Έχει κατασκευαστεί το µεγαλύτερο µέρος σύνδεσης της γραµµής προς Ειδοµένη και της γραµµής προς Πλατύ (από Σ.Σ. Αγχιάλου ως Σ.Σ. Σίνδου) η οποία διέρχεται µέσω της ΒΙΠΕΘ. Για την ολοκλήρωση της σύνδεσης υπολείπεται ένα µήκος περίπου 1 km. H γραµµή αυτή προβλέπεται να χρησιµοποιείται κυρίως από εµπορικούς συρµούς αλλά πρέπει να εξετασθεί η αξιοποίησή της από τον προαστιακό. Είναι υπό µελέτη η κατασκευή νέας µονής σιδηροδροµικής γραµµής σύνδεσης του ΑΤΕΙΘ (βρόγχος µήκους 8 km). Σύνδεση 3: Υπάρχουν 14 δροµολόγια ηµερησίως προς Κιλκίς µε ελάχιστο χρόνο διαδροµής 26 λεπτά µε intercity τρένο και 30 λεπτά µε συµβατικό τύπο. Τα δροµολόγια προς Σέρρες είναι 11 ηµερησίως µε ελάχιστο χρόνο διαδροµής 1 ώρα και 30 λεπτά (το 2005 ήταν πάλι 11 δροµολόγια µε ελάχιστο χρόνο διαδροµής 95 λεπτά. Σύνδεση 4: Υπάρχουν 12 δροµολόγια για Κατερίνη (το 2005 ήταν 13), 14 για Λάρισα (το 2005 ήταν επίσης 13) και 7 για Λεπτοκαρυά (όσα και το 2005). Ο ελάχιστος χρόνος διαδροµής µε intercity τρένο είναι 41 λεπτά µέχρι την Κατερίνη (42 λεπτά το 2005) και 1 ώρα και 10 λεπτά µέχρι τη Λάρισα (όσο ήταν και το 2005). Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, από την δηµοσίευση του Χάρτη Πορείας το 2005, έχουν υπάρξει βελτιώσεις στη σύνδεση µε Αλεξάνδρεια Βέροια Νάουσα Έδεσσα. Για τις υπόλοιπες γραµµές δεν έχουν υπάρξει αλλαγές. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΟΣΕ περιλαµβάνει «Στρώση δεύτερης γραµµής µεταξύ Σ. Σ. Πλατύ-Σκύδρας» µε συνολικό προϋπολογισµό 50 εκατοµµύρια ευρώ. Αν και στο σχέδιο ο προϋπολογισµός κατανέµεται από το 2005 ως το 2008, δεν έχει γίνει κανένα σχετικό έργο. Ο διπλασιασµός της γραµµής θα ήταν πολύ σηµαντικό στοιχείο στην επιτυχή λειτουργία του προαστιακού προς Έδεσσα. Ειδικά, επειδή στο πεδινό τµήµα της γραµµής υπάρχει το διαθέσιµο εύρος κατάληψης της γραµµής το οποίο όµως κινδυνεύει από καταπατήσεις. Σύµφωνα µε δηµοσιεύσεις για την ανάπτυξη του προαστιακού στην Κεντρική Μακεδονία έχουν δεσµευτεί από το ΚΠΣ περί τα 100 εκατ. Ευρώ. Σύµφωνα µε τον Χάρτη Πορείας, το ποσό αυτό καλύπτει το προϋπολογισθέν κόστος των άµεσων βελτιώσεων των συνδέσεων 1, 2 και 4 και των 9

11 µελετών για τη σύνδεση 3. Να σηµειωθεί ότι η βελτίωση της γραµµής (που θα χρησιµοποιηθεί για τη σύνδεση 3) στα τµήµατα Θεσσαλονίκη Μουριές και Μουριές Καστανούσα Ροδόπολη έχει ήδη δηµοπρατηθεί, ανεξάρτητα από την ανάπτυξη του προαστιακού. Επίσης, η ίδια δηµοσιογραφική πηγή αναφέρει ότι σύγχρονα τρένα προαστιακού τύπου θα δροµολογηθούν προς Βέροια και Κιλκίς το 2007 και προς Σέρρες και Λάρισα το Η προώθηση της δεύτερης οµάδας συνδέσεων και ειδικότερα των συνδέσεων 7 και 8 συναντά σηµαντικές δυσκολίες καθώς η σύνδεση της Θεσσαλονίκης µε τα νότια προάστια και τη Χαλκιδική µε τον προαστιακό µπορεί να υλοποιηθεί µόνο αν γίνει εφικτή η διέλευση ή η παράκαµψη του κέντρου της πόλης. Η κάλυψη της Χαλκιδικής, εκτός του προβλήµατος της διέλευσης του κέντρου της πόλης, συναντά δυσκολίες λόγω της διασποράς των προορισµών, της φύσης µεγάλου ποσοστού των µετακινήσεων (οικογενειακή αναψυχή), της αξίας της γης και της διάσπαρτης, άναρχης τις περισσότερες φορές, δόµησης στις περιοχές κοντά στα όρια µε τον Ν. Θεσσαλονίκης (περιοχή Ν. Καλλικράτειας). Η σύνδεση της Θεσσαλονίκης µε την επαρχία Λαγκαδά θα επιτευχθεί εάν υλοποιηθεί η κατασκευή νέας γραµµής µεταξύ Θεσσαλονίκης Αµφίπολης, η οποία περιλαµβάνεται στις προτάσεις της Σιδηροδροµικής Εγνατίας. Μεγάλο ποσοστό αυτών των µετακινήσεων κατευθύνονται προς την περιοχή της επαρχίας Λαγκαδά που βρίσκεται κοντά στις λίµνες. Η διέλευση της νέας γραµµής είτε βόρεια είτε νότια των λιµνών θα προσφέρει ικανοποιητική κάλυψη των οικισµών εφόσον προβλεφθεί η δηµιουργία χώρων στάθµευσης ΙΧ στους σιδηροδροµικούς σταθµούς (park & ride). 5.2 Προτάσεις Συµπερασµατικά: - σε περιφερειακό επίπεδο, ο βαθµός συγγένειας των αστικών κέντρων και οι συνεχόµενες αυξήσεις των µετακινήσεων µεταξύ τους υποδεικνύουν ότι, από συγκοινωνιακή άποψη, θα είναι θετική εξέλιξη η µείωση της εξάρτησης των µετακινήσεων από τις οδικές µεταφορές και η αύξηση του ρόλου της µόνης εναλλακτικής λύσης, δηλαδή των σιδηροδροµικών µεταφορών, ενώ - σε αστικό επίπεδο, οι προαστιακές γραµµές σε υφιστάµενο σιδηροδροµικό δίκτυο µπορούν να ενταχθούν στο σύστηµα ΜΜΜ σε σταθερή τροχιά και έτσι να επεκτείνουν το δίκτυο των µετρό/«τραµ» και να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση της υτικής Θεσσαλονίκης όπου βρίσκεται το σιδηροδροµικό δίκτυο. Η λειτουργία προαστιακού σιδηροδρόµου, ως στοιχείο ενός εκτεταµένου και συντονισµένου αστικού, προαστιακού και περιφερειακού δικτύου µαζικών µέσων µεταφοράς προσώπων θα 1. µειώσει την εξάρτηση των µετακινήσεων από τις οδικές µεταφορές 2. προσφέρει, σε ορισµένες περιπτώσεις άµεσα, µερική ανακούφιση από το προβλεπόµενο διάστηµα σηµαντικής συµφόρησης στους οδικούς άξονες της πόλης κατά την κατασκευή των «µεγάλων έργων» 3. γενικότερα, θα δώσει τη δυνατότητα υιοθέτησης µέτρων περιορισµού της χρήσης ΙΧ, 4. συµβάλλει στη µείωση των πιέσεων για δηµιουργία νέων οδικών έργων, 5. τονώσει τον ρόλο των µαζικών µέσων µετακινήσεων και 6. µειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κυκλοφορία. Για τους παραπάνω λόγους είναι σηµαντικό να υλοποιηθούν οι προτάσεις του «Χάρτη Πορείας». Εποµένως, για την επιτυχή υλοποίησή του προτείνονται τα εξής: Πρόταση 1: Να υλοποιηθούν οι εξαγγελίες για τις προτάσεις άµεσης υλοποίησης του «Χάρτη Πορείας», δηλαδή οι συνδέσεις 1 ως 4 του Πίνακα 2. Πρέπει να γίνονται συντονισµένες και συνεχείς πιέσεις προς τον ΟΣΕ ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις που χαρακτηρίζουν την λειτουργία του Οργανισµού και να αναπτυχθεί το σύστηµα σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Ιδιαίτερο σηµαντικά στοιχεία 10

12 είναι α) για την περαιτέρω αναβάθµιση του προαστιακού προς Έδεσσα η υλοποίηση της στρώσης δεύτερης γραµµής µεταξύ Σ.Σ. Πλατέος και Σκύδρας, σύµφωνα µε το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΟΣΕ και β) για τη λειτουργία προαστιακού στη υτική Θεσσαλονίκη η ολοκλήρωση της σύνδεσης Σ. Σ. Αγχιάλου Σίνδου, η ολοκλήρωση της µελέτης της σύνδεσης του ΑΤΕΙΘ και η εκπόνηση των σχετικών απαραίτητων µελετών βιωσιµότητας, χωροθέτησης νέων σταθµών και λειτουργίας. Πρόταση 2: Οι συνδέσεις που αναφέρει ο Χάρτης Πορείας κατανέµονται σε δύο κατηγορίες µε βάση αν χρησιµοποιούν υφιστάµενη υποδοµή ή απαιτούν νέες χαράξεις. Προφανώς, οι προτάσεις της δεύτερης κατηγορίας απαιτούν µεγαλύτερο κόστος κατασκευής και έχουν περισσότερες επιπτώσεις (περιβαλλοντικές και κοινωνικές). Η βιωσιµότητα των προτεινόµενων γραµµών της δεύτερης κατηγορίας δεν προκύπτει εύκολα από τα στοιχεία που διαθέτουµε. Για το λόγο αυτό πρέπει, όπως προτείνεται και από το Χάρτη Πορείας, να εκπονηθούν µελέτης σκοπιµότητας και εφικτότητας για τις συνδέσεις 5 (Θεσσαλονίκη Πλαταµώνας µε επαναχρησιµοποίηση της εγκαταλελειµµένης γραµµής), 7 (Θεσσαλονίκη Αεροδρόµιο Ν. προάστια - Χαλκιδική) και 8 (Θεσσαλονίκη επ. Λαγκαδά Αµφίπολη και πιθανόν σύνδεση µε αεροδρόµιο). Η σύνδεση 6 (Θεσσαλονίκη Ειδοµένη) επίσης απαιτεί µελέτη σκοπιµότητας, όχι γιατί περιλαµβάνει την κατασκευή νέας υποδοµής αλλά γιατί, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, δεν είναι σίγουρο ότι υπάρχει αρκετά υψηλή ζήτηση επιβατικών µετακινήσεων προς την περιοχή που εξυπηρετεί. Πρόταση 3: Όσον αφορά τα νότιο προάστια, θα πρέπει να εξετασθεί η περίπτωση εξυπηρέτησής τους µε επέκταση του µέσου σε σταθερή τροχιά («τραµ ή µετρό») που προτείνεται από την Γενική Κυκλοφοριακή Μελέτη να εξυπηρετήσει το αεροδρόµιο ή µε την ανάπτυξη συστήµατος προαστιακού τραµ. Ανάµεσα στα πλεονεκτήµατα αυτής της λύσης είναι η ευκολότερη σύνδεση του συστήµατος αυτού µε το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πρόταση 4: Είναι απολύτως απαραίτητο να ενταχθεί ο προαστιακός σε ένα εκτεταµένο και συντονισµένο αστικό, προαστιακό και περιφερειακό δίκτυο µαζικών µέσων µεταφοράς προσώπων όπου όλα τα µέσα θα συνεργάζονται για να επιτευχθεί η µεγιστοποίηση των δυνατών ωφελειών (συµπεριλαµβανοµένων των σταθµών ΕΙΧ park & ride). Στα πλαίσια ενός τέτοιου συστήµατος δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται τα λεωφορεία (αστικά και υπεραστικά) ως ο κύριος ανταγωνιστής. Το ζητούµενο είναι, µέσω της συνεργασίας των δύο αυτών µέσων, να προσφερθούν τέτοιες υπηρεσίες που να µειωθεί η χρήση των ΕΙΧ. Για την επίτευξη αυτού πρέπει επίσης α) να αναβαθµισθεί ο ρόλος και η λειτουργία του ΣΑΣΘ και β) να αρχίσει η διαµόρφωση και εφαρµογή µέτρων αποθάρρυνσης της χρήσης των ΕΙΧ. Πρόταση 5: Καθώς έχει αρχίσει η λειτουργία προαστιακού τύπου σύνδεση στη διαδροµή Θεσσαλονίκη- Έδεσσα είναι απαραίτητο η λειτουργία αυτή να γίνει αντικείµενο παρακολούθησης και µελέτης για να αξιολογηθούν οι δυνατότητες του µέσου, τα τυχόν προβλήµατα και η επίδραση στην κυκλοφορία µε άλλα µέσα. Πρόταση 6: Προς το παρόν δεν έχει γίνει ένταξη των προτάσεων για προαστιακό σιδηρόδροµο σε ένα συνολικό κυκλοφοριακό και χωροταξικό σχεδιασµό της Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας. Η βέλτιστη αξιοποίηση του µέσου θα επιτευχθεί αν ο σχετικός χωροταξικός σχεδιασµός λάβει υπόψη του την ανάπτυξη του συστήµατος. Για παράδειγµα, η χρήση του µέσου θα είναι µεγαλύτερη και η βιωσιµότητά εξασφαλισµένη αν οι περιοχές όπου είναι εφικτή η κατασκευή σταθµών του προαστιακού στο ΠΣΘ ενταχθούν σε ζώνες όπου µπορεί να συγκεντρωθούν κατοικία και άλλες χρήσεις (εµπορικές, διοικητικές, κλπ) προσέλκυσης υψηλού αριθµού καθηµερινών µετακινήσεων. Αντίστοιχα, η χωροθέτηση νέων σταθµών ή η µετακίνηση υφιστάµενων θα πρέπει να συνδυασθεί µε τις επεκτάσεις των πόλεων και οικισµών ώστε να εξυπηρετεί µεγαλύτερο αριθµό µετακινούµενων µε τις µικρότερες επιπτώσεις. Το ζήτηµα του προαστιακού, η έλλειψη απαραίτητων δεδοµένων και η απουσία συνολικού σχεδιασµού έδειξαν την αναγκαιότητα µιας Γενικής Κυκλοφοριακής Μελέτης της 11

13 Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που θα συµβάλλει ουσιαστικά στη χωρική ολοκλήρωση σύµφωνα µε τους στόχους και τις πολιτικές του χωροταξικού σχεδιασµού για την Περιφέρεια. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ESDP, 1999, European Spatial Development Perspective, Towards Balanced and Σustainable Development of the Territory of the EU, CEC, Luxemburg Κ. Ζέκκος, 1994, «Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της συγκοινωνιακής υποδοµής της χώρας Ελλάδα 2010», εισήγηση σε διήµερο του ΤΕΕ: Μεγάλοι χερσαίοι συγκοινωνιακοί άξονες στην Ελλάδα, δηµοσίευση στα Τεχνικά Χρονικά (Γενική έκδοση), 2/96. Μαγκανάρης, Ι., 1994, «Προοπτικές ανάπτυξης Προαστιακός Σιδηρόδροµος στη Χαλκιδική και Κεντρική Μακεδονία», ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Σιδηρόδροµος και Πόλη , Έκδοση ήµου Αλεξάνδρειας. Μαγκανάρης, Ι., 1997, «Προαστιακός Σιδηρόδροµος: Προοπτικές ανάπτυξης στην Κεντρική Μακεδονία» Τεχνογράφηµα Αρ. 146/ Μαγκανάρης, Ι. 1999, «Μετρό και Προαστιακός Σιδηρόδροµος», Τεχνογράφηµα Αρ. 146/ Μπίστης Κ., Παρµακσίζογλου Θ., 1996, «Η νέα εθνική έρευνα προέλευσης-προορισµού της οδικής κυκλοφορίας» Τεχνικά Χρονικά, Γενική Έκδοση, (Μάϊος Ιούνιος) σελ Οργανισµός Θεσσαλονίκης/ ήµος Μενεµένης, 1998, Μελέτη Σκοπιµότητας: Μέσο Μ. Μεταφοράς επί Σταθερής Τροχιάς, Α Φάση, Mελετητές: Χατζηδηµητρίου Ε., Σεφερλή Λ., Θεσσαλονίκη. Οργανισµός Θεσσαλονίκης ΟΡΘΕ, 1999, «Γενική Μελέτη Μεταφορών και Κυκλοφορίας για το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα και την Περιαστική Ζώνη Θεσσαλονίκης», Μελετητές: Denco Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, κ.ά., Θεσσαλονίκη. OΣΕ, 1998, Aναγνωριστική Μελέτη για Κυκλοφορία Αστικού Προαστιακού Σιδηρόδροµου στο Νοµό Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. Πυργίδης Χ., 2001, «Λειτουργία προαστιακού σιδηροδρόµου στη γραµµή Θεσσαλονίκης-Σκύδρας» Σιδηροτροχιά αρ. 22 ( εκέµβριος), σελ Πυργίδης Χ., Πιτσιάβα-Λατινοπούλου, Μ, 1998, «Χαρακτηριστικά επιβατικής κίνησης και διερεύνηση σκοπιµότητας ενός προαστιακού σιδηροδρόµου στην Β. Ελλάδα», περιοδικό Τα Χίλια ένδρα, σελ ΣΑΣΘ, 2005, Χάρτης πορείας προαστιακού σιδηροδρόµου Θεσσαλονίκης: προτάσεις για την άµεση προώθηση του προασταικού-περιφερειακού σιδηροδρόµου στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης, Οµάδα Εργασίας: Βλαχοδηµητρόπουλος, Π., Γιαννακού, Α., Ζέϊκου, Π., Λάτσιος, Ζ., Νάτσινας, Θ., Παπαγιαννάκης, Α., Πυργίδης, Χ., Τσιακίρης, Σ., Τσιαρτσώνη, Α. ΤΕΕ/ΤΚΜ, 2002, Προαστιακός σιδηρόδροµος: προοπτικές και δυνατότητες λειτουργίας στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Οµάδα Εργασίας: Γιαννακού, Α., Μαγκανάρης, Ι., Νάτσινας Θ. 12

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΣ Προοπτικές και δυνατότητες λειτουργίας στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΣ Προοπτικές και δυνατότητες λειτουργίας στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΣ Προοπτικές και δυνατότητες λειτουργίας στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Χωρική Δομή και Προαστιακός Σιδηρόδρομος στην Κεντρική Μακεδονία: αναζητώντας τη συνέργια χωρικού και συγκοινωνιακού σχεδιασμού

Χωρική Δομή και Προαστιακός Σιδηρόδρομος στην Κεντρική Μακεδονία: αναζητώντας τη συνέργια χωρικού και συγκοινωνιακού σχεδιασμού Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ. 1-2 2009 Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 1-2 61 Χωρική Δομή και Προαστιακός Σιδηρόδρομος στην Κεντρική Μακεδονία: αναζητώντας τη συνέργια χωρικού και συγκοινωνιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: Σωκράτης Σεϊτανίδης Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Γιώργος Γιαννής Πρόεδρος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Ηµερίδα Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γ.Α.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής ΑΠΘ, Δντης Ινστιτούτου Μεταφορών ΕΚΕΤΑ

Καθ. Γ.Α.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής ΑΠΘ, Δντης Ινστιτούτου Μεταφορών ΕΚΕΤΑ Καθ. Γ.Α.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής ΑΠΘ, Δντης Ινστιτούτου Μεταφορών ΕΚΕΤΑ 1. Γιατί δεν υλοποιούνται γρήγορα τα μεγάλα έργα τιφταίεικαιοιεξαγγελίες μένουν στα χαρτιά 2. Πια είναι τα συμπεράσματα από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

-Τελικό κείµενο/αποφάσεις 3/26/23-10-2009 και 4/26/23-10-2009 Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡ.ΘΕ. -Το κείµενο αυτό δόθηκε για διαβούλευση στις 3.3.

-Τελικό κείµενο/αποφάσεις 3/26/23-10-2009 και 4/26/23-10-2009 Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡ.ΘΕ. -Το κείµενο αυτό δόθηκε για διαβούλευση στις 3.3. -Τελικό κείµενο/αποφάσεις 3/26/23-10-2009 και 4/26/23-10-2009 Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡ.ΘΕ. -Το κείµενο αυτό δόθηκε για διαβούλευση στις 3.3.2011 από τον ΟΡ.ΘΕ./Χωρική Ενότητα Χαλκιδικής ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ. Κωνσταντίνος Πούλιος

ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ. Κωνσταντίνος Πούλιος ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Γιάννης Τόσκας Συγκοινωνιολόγος (ΜS-MUP) Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ι. Πολιτικές αστικών μεταφορών στην Ευρώπη Tο βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 23-04-2014 (ως προς τους πίνακες ΕΚ Δυτ. Θεσ/νίκης α/α 3 και Σερρών α/α 6) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Θεσσαλονίκη: 17-04-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Γενικό Προφίλ Εταιρείας Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Οκτώβριος 2012

ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Οκτώβριος 2012 ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Οκτώβριος 2012 ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Σήµερα, στην Αθήνα λειτουργούν 29 Σταθµοί Μετρό και 31 χλµ δικτύου των Γραµµών 2 & 3

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ όπως διαμορφώθηκε μετά από τις Συνεδρίες: 11 η 3.8.2012, 12 η 23.8.2012, 13 η 31.8.2012, 14 η 6.9.2012 και 15 η 14.9.2012 της Ε.Ε. του ΟΡ.ΘΕ. και εγκρίθηκε με την αρ. 3/15/14.09.2012

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης»

Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης» «Χωροταξικός Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης» ΔΕΘ 3 ο Διεθνές Συνέδριο Real Estate Προοπτικές χωρίς όρια 11 13 Σεπτ 2008 Σταυρούλα Μπαϊρακτάρη Πρόεδρος Ε.Ε. ΟΡΘΕ Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Το 1997 καταργήθηκε (προσωρινά) ο σταθμός Κεραμεικός της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, λόγω μη έγκρισης διέλευσης των σηράγγων κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 Δάφνη Παπαγόρα Διπλωµατούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ Φοιτήτρια στο MSc Σχεδιασµός, Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Αύγουστος 2010 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ορισμός Επιτροπής Για την επεξεργασία του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:Χωρική Διάρθρωση και Πληθυσμιακές Μεταβολές 2001-2011

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:Χωρική Διάρθρωση και Πληθυσμιακές Μεταβολές 2001-2011 Η παρούσα έκθεση έχει ως αντικείμενο χωρική ανάλυση της εξέλιξης του πληθυσμού κατά τη δεκαετία 2001- στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων, λαμβάνοντας υπόψη τη χωρική διάρθρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΟΣΚ ΑΕ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΟΣΚ ΑΕ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΟΣΚ ΑΕ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ Η συνολική δράση της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό περιλαμβάνει την υλοποίηση εβδομήντα πέντε (75) Σχολικών Μονάδων: Ο συνολικός προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Το έργο ATTAC

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Το έργο ATTAC Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Το έργο ATTAC Ημερίδα EPTA Στρατηγικές Σχεδιασμού Κινητικότητας: κοινές δράσεις φορέων για τη βελτίωση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΧ7ΛΛ-ΣΝ0. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 4 / 10 /2011 Α.Π. : οικ. 199915/11001. ΠΡΟΣ :Όπως πίνακας Αποδεκτών Π.Ε. - Ο.Τ.Α. Ο.Ε.Β. Π.Κ.Μ.

ΑΔΑ: 45ΠΧ7ΛΛ-ΣΝ0. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 4 / 10 /2011 Α.Π. : οικ. 199915/11001. ΠΡΟΣ :Όπως πίνακας Αποδεκτών Π.Ε. - Ο.Τ.Α. Ο.Ε.Β. Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 4 / 10 /2011 Α.Π. : οικ. 199915/11001 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.3.3 Χωροταξική Διάρθρωση Περιοχής Μελέτης Χρήσεις Γης

Α.3.3 Χωροταξική Διάρθρωση Περιοχής Μελέτης Χρήσεις Γης Α.3.3 Χωροταξική Διάρθρωση Περιοχής Μελέτης Χρήσεις Γης Α.3.3.1 Χωροταξική διάρθρωση Οικιστική δομή Ο Δήμος Τρικκαίων είναι ενταγμένος στα νότια του Νομού Τρικάλων, εγγύς των ορίων με το Νομό Καρδίτσας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Τσαμτζή Δήμητρα. Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

Πρόλογος. Τσαμτζή Δήμητρα. Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών Πρόλογος Επίπεδο και ποιότητα εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Χρίστος Πυργίδης Καθηγητής ΑΠΘ Θεματικές ενότητες εισήγησης Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά Ασφάλεια σιδηροδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα στατιστικά στοιχεία του βιβλίου που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούν τις 27 χώρες-µέλη το 2007, εκτός αν διευκρινίζεται διαφορετικά.

Όλα τα στατιστικά στοιχεία του βιβλίου που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούν τις 27 χώρες-µέλη το 2007, εκτός αν διευκρινίζεται διαφορετικά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1.1. και οικονοµική δραστηριότητα Οι µεταφορές αποτελούν ουσιώδη συνιστώσα της οικονοµίας. Αντιπροσωπεύουν το 7,2% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος για τις 27 χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003

Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003 1 Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003 ΕΙΣΗΓΗΣΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΘΑΝΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 Ο παρών Κανονισμός εμπεριέχει τους κανόνες και τις αρχές σύστασης, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Προς: TEE / TKM Μ. Αλεξάνδρου 49 Τ.Κ. 54643, Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 05/11/2010, Αρ. Πρωτ.: 35 α) Γραφείο Προέδρου Fax: 2310 883110 β) Διοικούσα γ) Τμήμα Επιστημονικών και Αναπτυξιακών Θεμάτων τηλ. 2310883124

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Το στρατηγικό σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη

Το στρατηγικό σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιηµερίδα : Αστική ανάπλαση, µια ολική προσέγγιση Hyatt Real - Estate Show Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης Βρετανική Πρεσβεία Το στρατηγικό σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη Θανάσης Κ. Παππάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Επίβλεψη : Καθηγήτρια Dr. Έλενα Καλλικαντζάρου Μελέτη - Ανάπτυξη: Καλογερίδου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2014 Με την υποστήριξη της: Οι μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΕΛΛΑ ΑΥΣΤΕΡΕΙΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΗΕΕυστερείσεσχέσηµετιςΗΠΑκαι Ιαπωνία στην καινοτοµία. Η διαφορά διευρύνεται.

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση - ιαµονή - Κατοικία Τσιγγάνων Πολιτών Τοποθέτηση ενός πλαισίου για την ένταξη

Εγκατάσταση - ιαµονή - Κατοικία Τσιγγάνων Πολιτών Τοποθέτηση ενός πλαισίου για την ένταξη 1 Εγκατάσταση - ιαµονή - Κατοικία Τσιγγάνων Πολιτών Τοποθέτηση ενός πλαισίου για την ένταξη Θανάσης Κ. Παππάς Αρχιτέκτων EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΙΑΜΟΝΗ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΣΙΓΓΓΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin)

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009 ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ Μήκος χλμ. Σταθμοί Κόστος εκ. Γραμμή 1 Σιδηροδρομικός Σταθμός Νέα Ελβετία ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ 9,6 9,6 13 13 1.052 1.052 & Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Ορισμοί, Περιεχόμενα και προβλεπόμενες Διαδικασίες του ΡΣΘ Άρθρο 1. Ορισμός και Περιεχόμενο του ΡΣΘ 1. Επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τη χρονοαπόσταση μεταξύ των πόλεων στην Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού με τη χρήση οδικών μεταφορικών μέσων. Η χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

http://www.pkm.gov.gr ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

http://www.pkm.gov.gr ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 2 3 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘ. Μητροπόλεως 55 Βέροια Τ. Κ. Ουσουζούνογλου- Γεωργιάδη Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ιοίκηση του ΙΤΕΠ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να δώσει στην

Διαβάστε περισσότερα

Β.1.3. Σύνταξη αναλυτικού προγράμματος εργασιών ανά περιφέρεια... 62

Β.1.3. Σύνταξη αναλυτικού προγράμματος εργασιών ανά περιφέρεια... 62 «Μελέτη δεικτών προσπελασιμότητας περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος και μέσων μαζικής μεταφοράς στη ζώνη των περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού» (Κωδικός αναφοράς: 3653). 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ... 4 1.1 Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Το Επιµελητήριο Σερρών έχει αναθέσει σε ειδικούς συµβούλους την εκπόνηση µελετών και προτάσεων οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 28 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 2031 / Φ.97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. /νση Αγ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Καρατζιά Ιφιγένεια Προϊσταμένη Μονάδας Α1 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 06 - Προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Προτάσεις για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης ανέδειξε το αναπτυξιακό συνέδριο

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Προτάσεις για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης ανέδειξε το αναπτυξιακό συνέδριο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκη, 4 Σεπτεμβρίου 2009 Ισχύει μετά τις 14:30 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Προτάσεις για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης ανέδειξε το αναπτυξιακό συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ... Τα συστήματα μεταφορών στην Ευρώπη αναπτύσσονταν κατά κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρόδρομοι Αεροδρόμια Αστικές Συγκοινωνίες ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σιδηρόδρομοι Αεροδρόμια Αστικές Συγκοινωνίες ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σιδηρόδρομοι Αεροδρόμια Αστικές Συγκοινωνίες ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Συγκοινωνίες: το συν στις κοινωνίες. Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Παρουσίαση και Αξιολόγηση Κριτική Περιφερειακού Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων &

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων & 5 η αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα: Η αποτελεί θεµελιώδες πρόβληµα σε κάθε σύγχρονη οικονοµία. Το πρόβληµα της αποδοτικής κατανοµής των πόρων µπορεί να εκφρασθεί µε 4 βασικά ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 5. Απαγορεύεται ρητά η χρήση φωτιάς εντός των Υποσταθµών και των Κέντρων Υπέρ Υψηλής Τάσης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 5. Απαγορεύεται ρητά η χρήση φωτιάς εντός των Υποσταθµών και των Κέντρων Υπέρ Υψηλής Τάσης. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι : ο καθαρισµός, η αποψίλωση και η καταπολέµηση των αυτοφυών χόρτων (ζιζανίων) στους Υποσταθµούς (Υ/Σ) και Κέντρα Υπέρ Υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Λευκωσίας Nicosia Municipality

Δήμος Λευκωσίας Nicosia Municipality Nicosia Municipality Για το Έργο: Αναβάθμιση του εμπορικού τριγώνου μεταξύ των Λεωφόρων ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ, ΕΥΑΓΟΡΟΥ και οδού ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ Δήμος Λευκωσίας ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Δήμος Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ (MONORAIL) εντός της λιμενικής ζώνης του ΟΛΠ Α.Ε. Συνοπτική Παρουσίαση του έργου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ (MONORAIL) εντός της λιμενικής ζώνης του ΟΛΠ Α.Ε. Συνοπτική Παρουσίαση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ (MONORAIL) εντός της λιμενικής ζώνης του ΟΛΠ Α.Ε. Συνοπτική Παρουσίαση του έργου ΠΕΙΡΑΙΑΣ 28 Δεκεμβρίου 2011 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ

ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ / ΤΚΜ Πρέντζας Σωτήρης Αγρ/µος Τοπ/φος Μηχανικός µέλος της.ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ Λάτσιος Ζαχαρίας Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου

Διαβάστε περισσότερα

Internet: http://www.egnatia.gr http://observatory.egnatia.gr. Εγνατία Οδός Α.Ε. 2005 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ

Internet: http://www.egnatia.gr http://observatory.egnatia.gr. Εγνατία Οδός Α.Ε. 2005 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα Έκθεση βασίζεται στα αποτελέσματα των δεικτών χωρικών επιδράσεων που επεξεργάζεται το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., καθώς και στα δεδομένα της συνολικής Έκθεσης «Κατάσταση Περιφερειών

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Σ.Κ.Ε.Δ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Ορισμός Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Σ.Κ.Ε.Δ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 31-12-2013 Αριθμ. Πρωτ.: 21545 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΕΣΠΑ 2007-2013 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΕΣΠΑ 2007-2013 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΕΣΠΑ 2007-2013 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο, Νοέµβριος 2007 Ο ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 6. Ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος 6Α. Παρουσίαση κατάστασης Η χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου όπως προσδιορίζεται στην Οδηγία 2002/49/ΕΚ ενσωματώθηκε στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με την

Διαβάστε περισσότερα

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 Περιεχόμενα Ο ρόλος του ΟΑΣΑ Βασική Λειτουργικότητα και κύρια χαρακτηριστικά ΑΣΣΚ Σκοπιμότητα του Έργου για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μιχαήλ Τσιτώτας ρ. Πολ. Μηχανικός ιευθυντής Σχεδιασμού Υποδομών ΕΠΘ Γενική ιεύθυνση - ΕΟΑΕ 1 2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό

Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό www.egnatia.gr Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό observatory.egnatia.gr Σεπτέμβριος 2013 Το κείμενο εργασίας επιχειρεί μια πρώτη εξέταση του ρόλου της Εγνατίας Οδού στο χωροταξικό

Διαβάστε περισσότερα