ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. Αθήνα 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. Αθήνα 2011"

Transcript

1 ` ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Οικονομικού Έτους 2009 Αθήνα 2011

2

3 EΤΗΣΙΑ EΚΘΕΣΗ Οικονομικού Έτους 2009 Αθήνα 2011

4

5 5 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α σελίδα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ 15 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.), ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ (Ο.Τ.Α) A ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ). 16 Συμπεράσματα 17 ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΩΝ 18 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΘΕΣΙΑΣ- ΠΟΛΥΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ- ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. - ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ο.Τ..Α. Α ΒΑΘΜΟΥ (άρθρ. 3 παρ. 4 ν. 2307/1995) Υπηρεσία Επιτρόπου Νομολογίας - Μελετών και Προεργασίας Συνταξιοδοτικών Υποθέσεων ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (Χ.Ε.Π.) ΑΛΛΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 24 Γνωμοδοτήσεις 24 Αποφάσεις, Πράξεις και Πρακτικά που εκδόθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2008 από την Ολομέλεια, τα Τμήματα και τα Κλιμάκια του Ελεγκτικού 24 Συνεδρίου. Εκδίκαση Λογαριασμών και Απολογισμών 24 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 26 ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 27 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 34

6 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Π Ε Ρ ΙΙ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α σελίδα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Έλεγχος του Απολογισμού και του Ισολογισμού του Κράτους. 35 Παρατηρήσεις επί των εσόδων 35 Παρατηρήσεις επί των εξόδων 37 Παρατηρήσεις επί του Ισολογισμού 38 Προμήθειες Υπηρεσίες 38 Δημόσια έργα 40 Προγραμματικές συμβάσεις 41 Αποδοχές, αποζημιώσεις και λοιπές αμοιβές. 41 Δαπάνες κίνησης 44 Ενταλματοποίηση ποσών επί πλέον των οφειλομένων. 45 Δαπάνες μη προβλεπόμενες από διάταξη νόμου. 45 Ελλιπή δικαιολογητικά 46 Ενταλματοποίηση μη νόμιμων και παραγεγραμμένων αξιώσεων 46 Φόροι Κρατήσεις - Πρόστιμα 46 Προβλήματα κατά την άσκηση κατασταλτικού ελέγχου 47 Παρατηρήσεις επί Χ.Ε.Π. 47 Προσυμβατικός έλεγχος 47 Δημοσιεύσεις 47 Τόκοι Υπερημερίας 48 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Ειδικές παρατηρήσεις από τις παραβάσεις και ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στις δαπάνες του Κράτους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1 49 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 49 ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 49 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 50 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 50 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 50 1 Τα Υπουργεία αναφέρονται κατά τον τίτλο και τη σειρά τάξης της του έτους 2009

7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 Π Ε Ρ ΙΙ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α σελίδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 51 ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ Ν.Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ο.Τ.Α.) ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΝΠΔΔ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 55 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 66 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 66 ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 118 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 137 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 138 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 154 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 209 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 230 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΣ 238 ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 239 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 241

8 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 Π Ε Ρ ΙΙ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α σελίδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 268 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 268 ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. 270 ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 271 ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 277 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΥΠ.ΕΞ.) 280 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 280 ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 281 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (Υ.ΕΘ.Α.) 282 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 282 ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. 293 ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. 295 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 296 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 296 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 296 ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. 298 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Υ.Π.Ε.Κ.Α) 302 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 302 ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. 302 ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. 303 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 304 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 304 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 304

9 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 Π Ε Ρ ΙΙ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α σελίδα ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. 309 ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Α.Ε.Ι.) ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 325 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 326 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 326 ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 330 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ Ν.Π.Δ.Δ 343 Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. 344 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 344 ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 357 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Υ.Υ.Κ.Α.) 358 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 358 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 358 ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 361 ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 408 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΥΠ.Α.Α.Τ.) 416 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 416

10 10 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 Π Ε Ρ ΙΙ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α σελίδα ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. 416 ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Χ.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 418 ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. 419 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 420 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 420 ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. 420 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 422 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 422 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 426 ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Χ.Ε.Π. 427 ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 428 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 439 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 439 ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 440 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 440 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 447 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 457 ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 466 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 473 ΕΠΙΜΕΤΡΟ 477 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

11 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Α.ν. Αναγκαστικός Νόμος Α.Κ. Αστικός Κώδικας ΑΣΕΠ Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού β.δ. Βασιλικό διάταγμα Γ.Ν. Γενικό Νοσοκομείο Γ. Ν. Ν. Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Δ. Δήμος Δ.Δ. Δημοτικό Διαμέρισμα Δ.Κ.Κ. Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (π.δ , ΦΕΚ Α 231) Δ.Ε. Δημαρχιακή Επιτροπή Δ.Σ. Δημοτικό Συμβούλιο Δ.Υ. Π.Ε. Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Ε.Δ.Ε. Εργολήπτες Δημοσίων Έργων Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α. Ελ. Σ. Ελεγκτικό Συνέδριο Ε.τ.Κ. Εφημερίδα της Κυβέρνησης Θ. Χ. Π. Θεραπευτήριον Χρονίων Παθήσεων Ιδ. ο. χ Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ιδ. α. χ. Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Κ.Α. Ε. Κωδικός Αριθμός Εξόδου Κ.Δ.Κ. Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (που κυρώθηκε με το ν. 3463/2006, ΦΕΚ Α 114) Κ.Πολ. Δ. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Κ. Υ. Κέντρο Υγείας Κ.Υ. Α. Κοινή Υπουργική Απόφαση Μ.Κ. Μισθολογικό Κλιμάκιο Ν. Νομός ν. Νόμος Ν.Α. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ν.δ. Νομοθετικό Διάταγμα ν.π.δ.δ. Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ν.π.ι.δ. Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Ν.Σ.Κ. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους Ο. Ε. Υ. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Ο.Τ.Α. Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Π.Γ. Ν. Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο π.δ. Προεδρικό Διάταγμα Π.Υ.Σ. Πράξη Υπουρικού Συμβουλίου

12 12 Σ.Α.Ε. ΣτΕ Υ.Α. Υ.Δ.Ε. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Συλλογική Απόφαση Έργου Συμβούλιο της Επικρατείας Υπουργική Απόφαση Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Φ.Ε.Κ. Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης ΦΕΚ τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. Διοίκησης φορέων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Φ. Ε.Π. Φύλλο Ελλείψεων και Παρατηρήσεων Φ. Μ. Ε. Φύλλο Μεταβολών και Ελλείψεων Χ. Ε. Χρηματικό Ενταλμα Χ. Ε. Π. Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής

13 13 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελούμενη από τα μέλη της Ιωάννη Καραβοκύρη, Πρόεδρο, Νικόλαο Αγγελάρα, Φλωρεντία Καλδή, Γεώργιο Κωνσταντά, Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Σωτηρία Ντούνη και Ευφροσύνη Κραμποβίτη, Αντιπρόεδροι, Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Ευάγγελο Νταή, Μαρία Βλαχάκη, Άννα Λιγωμένου, Γεώργιο Βοΐλη, Κωνσταντίνο Κωστόπουλο, Γεωργία Μαραγκού, Βασιλική Ανδρεοπούλου, Μαρία Αθανασοπούλου, Ασημίνα Σαντοριναίου, Σταμάτιο Πουλή, Κωνσταντίνα Ζώη, Δημήτριο Πέππα, Δέσποινα Καββαδία - Κωνσταντάρα, Αγγελική Μυλωνά, Αργυρώ Λεβέντη, Στυλιανό Λεντιδάκη, Αντώνιο Κατσαρόλη, Χριστίνα Ρασσιά, Βιργινία Σκεύη, Κωνσταντίνο Εφεντάκη και Αγγελική Μαυρουδή, Σύμβουλοι (οι Αντιπρόεδροι Ευστάθιος Ροντογιάννης και Μιχαήλ Ζυμής και οι Σύμβουλοι Χρυσούλα Καραμαδούκη, Νικόλαος Μηλιώνης, Ελένη Λυκεσά, Ευαγγελία - Ελισσάβετ Koυλουμπίνη, Γεωργία Τζομάκα και Θεολογία Γναρδέλλη απουσίασαν δικαιολογημένα), με την παρουσία του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας Διονυσίου Λασκαράτου και της Γραμματέως Ιωάννας Αντωνογιαννάκη, Γενικής Συντονίστριας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συνεδρίασε στο κατάστημα αυτού στις 21 Σεπτεμβρίου Αφού έλαβε υπ όψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου (π.δ. 774/1980, ΦΕΚ 189 Α ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 148 του π.δ. 1225/1981 "περί εκτελέσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων" (ΦΕΚ304 Α ). 2. Τις ετήσιες εκθέσεις μετά των αναλυτικών πινάκων για το οικονομικό έτος 2009, των Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εδρεύουν στην Κεντρική Υπηρεσία αυτού, στα Υπουργεία, στις Νομαρχίες και σε ορισμένους Δήμους και ΝΠΔΔ, που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 147 του π.δ. 1225/ Την εισήγηση του Συμβούλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Δημητρίου Πέππα. 4. Τη έγγραφη γνώμη του Γενικού Επιτρόπου της Eπικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

14 14 Διατυπώνει, μετά από διεξοδική, κατά περίπτωση, συζήτηση μεταξύ των μελών της, την παρούσα Γενική Εκθεσή της προς τη Βουλή των Ελλήνων για το οικονoμικό έτος 2009, η οποία έχει ως ακολούθως: Π Ρ Ο O Ι Μ Ι Ο Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχοντας υπόψη τις εκθέσεις των Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που συντάχθηκαν με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την άσκηση των καθηκόντων τους, διατυπώνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 του π.δ. 774/1980 και 148 του π.δ. 1225/1981, την παρούσα Γενική Εκθεσή της, στην οποία παραθέτει τα αποτελέσματα των εργασιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά το οικονομικό έτος 2009 και τις σχετικές παρατηρήσεις. Σημειώνει τις παραβάσεις, οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά το ίδιο οικον. έτος στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού, στους κανόνες του Δημοσίου Λογιστικού και Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή στις άλλες σχετικές με την αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεις. Υποδεικνύει τα μέσα, τα οποία κατά την κρίση της θεωρεί αποτρεπτικά της επαναλήψεως των παραβάσεων αυτών και αναπτύσσει τις σκέψεις της για μεταρρυθμίσεις και βελτιώσεις, οι οποίες πρέπει να γίνουν στη νομοθεσία, που αφορά τις αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το περιεχόμενο της εκθέσεως αυτής διαιρείται σε τέσσερα (4) μέρη και το Επίμετρο. Το πρώτο μέρος περιέχει τα αποτελέσματα των εργασιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά το οικονομικό έτος Το δεύτερο μέρος περιέχει γενικές παρατηρήσεις για τις παραβάσεις και τις ελλείψεις, οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο των δαπανών του Κράτους, τωνο.τ.α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. Το τρίτο μέρος περιέχει ειδικές παρατηρήσεις για παραβάσεις και ελλείψεις, οι οποίες διαπιστώθηκαν στις δαπάνες της Βουλής των Ελλήνων, κάθε Υπουργείου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., χωριστά. (Μετά τις παρατηρήσεις για κάθε Υπουργείο παρατίθενται οι παρατηρήσεις που αφορούν στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. που εποπτεύονται από αυτό). Επισημαίνεται ότι δεν περιελήφθησαν παρατηρήσεις, που αφορούσαν δαπάνες κάτω των ευρώ, εκτός αν πρόκειται για περιοδικές δαπάνες. Στο τέταρτο μέρος περιέχονται οι υποδείξεις για τα μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν, ώστε να αποτραπούν στο μέλλον παρόμοιες παραβάσεις και ελλείψεις. Παρατίθενται επίσης και οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και βελτιώσεις της κείμενης νομοθεσίας.

15 15 Μ Ε Ρ Ο Σ Π Ρ Ω Τ Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ A.1. ΓΕΝΙΚΑ Κατά τα άρθρα 98 του Συντάγματος, όπως αυτό αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 6 ης Απριλίου 2001 της Ζ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 84 Α / ), και 15 του π.δ. 774/1980, στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως: α) Ο έλεγχος των δαπανών του Κράτους, καθώς και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων, που υπάγονται με ειδική διάταξη νόμου στο καθεστώς αυτό. β) O έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την άποψη αυτή, όπως νόμος ορίζει. γ) O έλεγχος των λογαριασμών των δημόσιων υπολόγων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων, που υπάγονται στον προβλεπόμενο από το εδάφιο α έλεγχο. δ) Η γνωμοδότηση για τα νομοσχέδια που αφορούν συντάξεις ή αναγνώριση υπηρεσίας για την παροχή δικαιώματος σύνταξης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του Συντάγματος, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που ορίζει ο νόμος. ε) Η σύνταξη και η υποβολή έκθεσης προς τη Βουλή για τον απολογισμό και ισολογισμό του Κράτους κατά το άρθρο 79 παρ. 7 του Συντάγματος. στ) Η εκδίκαση διαφορών σχετικά με την απονομή συντάξεων, καθώς και με τον έλεγχο των λογαριασμών του εδαφίου γ. ζ) Η εκδίκαση υποθέσεων που αναφέρονται στην ευθύνη των πολιτικών ή στρατιωτικών δημόσιων υπαλλήλων, καθώς και των υπαλλήλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για κάθε ζημία που από δόλο ή αμέλεια προκλήθηκε στο Κράτος, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. η) Η εκδίκαση των ενστάσεων κατά πράξεων ή παραλείψεων του Υπουργού των Οικονομικών, σχετικών με την απονομή ή την πληρωμή των συντάξεων. θ) Η εκδίκαση των εφέσεων κατά των πράξεων των Κλιμακίων και των καταλογιστικών πράξεων των οργάνων του Κράτους.

16 16 ι) Η εκδίκαση των αιτήσεων αναιρέσεως κατά αποφάσεων των Τμημάτων του. ια) Ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του ν. 1256/1982 για την πολυθεσία. ιβ) Η επίλυση αμφισβητήσεων που αφορούν τη συμπλήρωση 35ετίας των δημοσίων υπαλλήλων (άρθρo 1 ν. 1232/1982). ιγ) Ο έλεγχος των διαχειρίσεων των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (άρθρα 85 ν. 1892/1990, 77 ν. 1943/1991 κ.λπ.). ιδ) Ο έλεγχος του «Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων» (ν. 992/1979). Α.2. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.), ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ (Ο.Τ.Α.) Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ. Α.2.1. Εις βάρος των προϋπολογισμών του Κράτους (τακτικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων), των Ν.Π.Δ.Δ., των Ειδικών Λογαριασμών και των ΟΤΑ Α και Β Βαθμού, οικονομικού έτους 2009, εκδόθηκαν και υποβλήθηκαν συνολικά για θεώρηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου χρηματικά εντάλματα, συνολικού ποσού άνω των ,22 ευρώ, αν ληφθεί υπόψη ότι σε ορισμένες Υπηρεσίες Επιτρόπων δεν γίνεται καταχώρηση πιστώσεων. Σημειωτέον ότι, με τα Πρακτικά της 1 ης Γεν. Συν. της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 20ης Ιανουαρίου 2010, δόθηκε εντολή για την τήρηση των βιβλίων παρακολούθησης πιστώσεων από τις Υπηρεσίες Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Από τα εντάλματα αυτά , συνολικού ποσού ευρώ ,71, επεστράφησαν αθεώρητα στις Υπηρεσίες που τα εξέδωσαν γιατί διαπιστώθηκαν ελλείψεις νομίμων δικαιολογητικών, δημοσιολογιστικές παραβάσεις, λανθασμένες εκκαθαρίσεις, διπλές πληρωμές, μη παρακράτηση των νομίμων κρατήσεων, φορολογικές παραβάσεις κ.λπ.. Από τα ανωτέρω επιστραφέντα στις Υπηρεσίες χρηματικά εντάλματα άλλα μεν, αφού επισυνάφθηκαν τα νόμιμα δικαιολογητικά, επανυποβλήθηκαν στις οικείες Υπηρεσίες Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θεωρήθηκαν, άλλα επανυποβλήθηκαν με μειωμένο το αρχικό εντελλόμενο ποσό κατά τις υποδείξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θεωρήθηκαν, άλλα δεν επανυποβλήθηκαν για θεώρηση, αλλά ακυρώθηκαν από τις ίδιες τις ελεγχόμενες Υπηρεσίες και τέλος από αυτά, συνολικού ποσού ευρώ ,04 επανυποβλήθηκαν στις Υπηρεσίες Επιτρόπων, οι οποίες στη συνέχεια τα υπέβαλαν στα αρμόδια Τμήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα οποία άλλα μεν έκριναν θεωρητέα, άλλα

17 17 μη θεωρητέα. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να αποτραπεί η πραγματοποίηση μη νόμιμων δαπανών ποσού ,07 ευρώ. Επίσης 425 χρηματικά εντάλματα συνολικού ποσού ευρώ ,64 εκκρεμούσαν στην κρίση των αρμοδίων Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναφορικά με τη θεώρηση ή μη, κατά τη λήξη του οικονομικού έτους (βλ. πίνακα 1.1). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δαπάνες Τακτικού προϋπολογισμού και προϋπ/σμού ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Αριθμός ελεγχθέντων χρηματικών ενταλμάτων / Ποσό Αριθμός χρηματικών ενταλμάτων Συνολικό Ποσό Διαπιστώσεις / Ενέργειες ελέγχου κατά το οικονομικό έτος 2009 Αριθμός χρηματικών ενταλμάτων που επεστράφησαν αθεώρητα Συνολικό ποσό Δημοσίων Επενδύσεων , ,40 Δαπάνες ΝΠΔΔ , ,91 Ειδικών Λογαριασμών , ,66 Δαπάνες ΟΤΑ Α και Β , ,74 ΣΥΝΟΛΟ , ,71 Α.2.2. Συμπεράσματα Από τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν συνάγεται ότι με τον προληπτικό έλεγχο επί των δαπανών του Κράτους, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ειδικών Λογαριασμών και των ΟΤΑ Α και Β βαθμού, κατά το οικονομικό έτος 2009, ματαιώθηκαν άμεσα μη νόμιμες πληρωμές συνολικού ποσού ευρώ ,07, ενώ εκκρεμούσε στο τέλος του οικονομικού έτους 2009 η κρίση των αρμοδίων Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφορικά με τη θεώρηση ή μη 425 χρηματικών ενταλμάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού ποσού ,64 ευρώ. Πολλές από τις μη νόμιμες αυτές δαπάνες είναι πάγιου χαρακτήρα (μισθοί, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κ.λπ.), δηλαδή δαπάνες επαναλαμβανόμενες σε τακτά, συνήθως, χρονικά διαστήματα, και μεταφερόμενες και στα επόμενα οικονομικά έτη και συνεπώς το πραγματικό ύψος των μη νόμιμων δαπανών, σε ετήσια βάση, είναι πολύ μεγαλύτερο. Στις ως άνω δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες που χαρακτηρίζονται σταθερές και διαρκείς ή περιοδικού χαρακτήρα, οι οποίες πληρώνονται από τις Δ.Ο.Υ. ή από το Διατραπεζικό Σύστημα με άλλους τίτλους πληρωμής (καταστάσεις ή πίνακες) που καθορίζονται με νόμο ή ειδική

18 18 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (άρθρ. 28 παρ. 3 του ν. 2362/1995) και ελέγχονται κατασταλτικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Τα προαναφερόμενα αποτελέσματα επί του προληπτικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ειδικών Λογαριασμών και των Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμού, οικονομικού έτους 2009, σε σύγκριση και με τα αποτελέσματα ελέγχου του προηγουμένου οικονομικού έτους 2008 εμφανίζονται αναλυτικά στον πίνακα 1.2. ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2. Αποτελέσματα ελέγχου / Ποσό μη νόμιμων δαπανών / Συσχετισμός με οικονομικό έτος 2008 Προϋπολογισμός Οικονομικό έτος 2008 Οικονομικό έτος 2009 Δημοσίου (Τακτικός και Δημοσίων Επενδύσεων) , ,53 Ν.Π.Δ.Δ , ,29 Ειδικών Λογαριασμών 4.003, ,66 Ο.Τ.Α. Α και Β Βαθμού , ,59 ΣΥΝΟΛΟ , ,07 Α.3. ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Α.3.1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΩΝ Κατά το οικονομικό έτος 2009 ελέγχθηκαν κατασταλτικώς λογαριασμοί δημοσίων υπολόγων, στους οποίους περιλαμβάνονται : α) Μηνιαίοι Λογαριασμοί υπολόγων Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) β) Ετήσιοι Λογαριασμοί υπολόγων Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) 481. γ) Λογαριασμοί Τελωνειακών Υπολόγων 47 και Προξενικών υπολόγων 389. δ) Μηνιαίοι Λογαριασμοί Δευτερεύοντος Διατάκτη Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 91. ε) Ετήσιοι Λογαριασμοί Δευτερεύοντος Διατάκτη Υπουργείου Εθνικής Αμυνας 7. πλέον του ποσού αυτού, κατά τη λήξη του οικονομικού έτους 2009 εκκρεμούσαν στην κρίση των αρμοδίων Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναφορικά με τη θεώρηση ή μη, 425 χρηματικά εντάλματα του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ συνολικού ποσού ,64 ευρώ.

19 19 Για ελλείψεις ή παρανομίες που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο των ανωτέρω λογαριασμών εκδόθηκαν Φύλλα Μεταβολών και Ελλείψεων (Φ.Μ.Ε.), έγιναν καταλογισμοί ή εισηγήσεις για καταλογισμό προκειμένου να εισπραχθούν τα μη νομίμως καταβληθέντα ποσά. Επίσης ελέγχθηκαν κατασταλτικώς τα δικαιολογητικά απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Τα προαναφερόμενα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα 2.1 Α.3.2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κατά το οικονομικό έτος 2009, η αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου προέβη σε έλεγχο διαχειρίσεων υλικού, τόσο των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και άλλων Υπηρεσιών (Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού Σώματος, Λιμενικού Σώματος κ.λπ). Για ελλείψεις ή παρανομίες που διαπιστώθηκαν κατά τον ανωτέρω έλεγχο έγιναν καταλογισμοί ή εισηγήσεις για καταλογισμό προκειμένου να εισπραχθούν τα μη νομίμως καταβληθέντα ποσά (βλ. πίνακα 2.2). Α.3.3. ΠΟΛΥΘΕΣΙΑΣ- ΠΟΛΥΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. Κατά το οικονομικό έτος 2009, υποβλήθηκαν στην αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπεύθυνες δηλώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1256/1982. Επίσης ελέγχθηκαν καταστάσεις μισθοδοσίας υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., που καταβάλλονται μέσω του διατραπεζικού συστήματος «ΔΙΑΣ». Για ελλείψεις ή παρανομίες που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο συντάχθηκαν Φ.Μ.Ε. και έγιναν εισηγήσεις για καταλογισμό προκειμένου να εισπραχθούν τα μη νομίμως καταβληθέντα ποσά (βλ. πίνακα 2.2.).

20 20 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 Κατασταλτικός έλεγχος λογαριασμών διαχειρίσεων χρηματικού υλικού που ελέγχθηκαν ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΤΗΣΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΥΠΕΘΑ ΣΕ ΧΕΠ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ν.1256/82 /ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΝΑΥΤΙΚΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ) _ Τελωνειακών _ 47 _ Προξενικών _ 389 _ Δευτερεύοντος Διατάκτη Υπουρ. Εθνικής Άμυνας Υλικού Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων Υπηρεσιών (Σωμάτων Ασφαλείας, Πυροσβεστικού Σώματος, Λιμενικού Σώματος) Πολυθεσίας πολυαπασχόλησης ν. 1256/1982 _ _ Μισθοδοσία Υπαλλήλων Δημοσίου και ΝΠΔΔ _ _ ΣΥΝΟΛΟ

21 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2. Διαπιστώσεις / Αποτελέσματα Κατασταλτικού Ελέγχου 21 KATΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΦΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΟΣΟ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΦΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΟΣΟ ΕΚΚΡΕΜΗ ΦΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΟΣΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Γ ΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕ Σ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΡΙΘ. ΠΟΣΟ ΑΡΙΘ. ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ.Ο.Υ.) , , ,54 ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ) , ,60 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ , , , ,09 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,60 Α.3.4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. - ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ Ν.Π.Δ.Δ. Κατά το οικονομικό έτος 2009, ελέγχθηκαν κατασταλτικώς 1424 απολογισμοί Ν.Π.Δ.Δ., Ειδικών Λογαριασμών, ΟΤΑ Α και Β βαθμού και των εξαρτώμενων από αυτούς Ν.Π.Δ.Δ.. Για τις ελλείψεις ή παρανομίες που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο των απολογισμών αυτών έγιναν οι νόμιμες ενέργειες προκειμένου να εισπραχθούν τα μη νομίμως καταβληθέντα ποσά (βλ. πίνακα 3.1). 2 Επίσης, έγιναν δύο (2) εισηγήσεις για καταλογισμό, ποσού ,66 ευρώ και έχουν εκδοθεί δώδεκα (12) καταλογιστικές πράξεις ποσού ,57 εθρώ,που αφορούν κατασταλτικό έλεγχο προηγούμενων οικονομικών ετών

22 Α.3.5. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ο.Τ.Α. Α ΒΑΘΜΟΥ (άρθρ. 3 παρ. 4 ν. 2307/1995) 22 Κατά το οικονομικό έτος 2009, ασκήθηκε ειδικός κατασταλτικός έλεγχος (κατά προτεραιότητα), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 2307/1995, σε 130 χρηματικά εντάλματα συνολικού ποσού ευρώ ,99, τα οποία εξοφλήθηκαν με ευθύνη των Δημάρχων των Δήμων ή Προέδρων Κοινοτήτων. Για τις ελλείψεις ή παρανομίες που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο των ως άνω χρηματικών ενταλμάτων έγιναν οι νόμιμες ενέργειες προκειμένου να εισπραχθούν τα μη νομίμως καταβληθέντα ποσά (βλ. πίνακα 3.2). ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1. Κατασταλτικός Έλεγχος Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. Α και Β Βαθμού- Ειδικών Λογαριασμών KATΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΦΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΟΣΟ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΦΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΟΣΟ ΕΚΚΡΕΜΗ ΦΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΟΣΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙ ΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΡΙΘ. ΠΟΣΟ ΑΡΙΘ. ΠΟΣΟ Ν.Π.Δ.Δ. (πλην Ο.Τ.Α.) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ , , , ,31 ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ , , ,00 ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ - ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ Ν.Π.Δ.Δ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00

23 23 ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2. Ειδικός Κατασταλτικός Έλεγχος Ο.Τ.Α. Α Βαθμού (Άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 2307/1995) ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΟΣΟ ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΦΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΟΣΟ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΦΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΟΣΟ ΕΚΚΡΕΜΗ ΦΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΟΣΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚ ΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΡΙΘ. ΠΟΣΟ ΑΡΙΘ. ΠΟΣΟ , , , , , ,11 Α.3.6. Υπηρεσία Επιτρόπου Νομολογίας - Μελετών και Προεργασίας Συνταξιοδοτικών Υποθέσεων Από την αρμόδια 10 η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Νομολογίας - Μελετών και Προεργασίας Συνταξιοδοτικών Υποθέσεων), έγινε επεξεργασία 30 υποθέσεων του Γ Κλιμακίου. Επίσης, από την ίδια Υπηρεσία, έγινε επεξεργασία περιλήψεων 656 συνολικά αποφάσεων της Ολομέλειας και των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και 740 Πράξεων των Τμημάτων και των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Α.3.7. ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (Χ.Ε.Π.) Κατά το οικονομικό έτος 2009 ελέγχθηκαν δικαιολογητικά απόδοσης λογαριασμού Χ.Ε.Π. του Δημοσίου, συνολικού ποσού ,68 ευρώ, Χ.Ε.Π. των Ν.Π.Δ.Δ., συνολικού ποσού ,95 ευρώ και Χ.Ε.Π. των Ο.Τ.Α. συνολικού ποσού ,08 ευρώ. Εκδόθηκαν πράξεις επιστροφής δικαιολογητικών για ογδόντα έξι (86) Χ.Ε.Π. του Δημοσίου, συνολικού ποσού ,61 ευρώ, τρία (3) Χ.Ε.Π. των Ν.Π.Δ.Δ., συνολικού ποσού ,49 ευρώ και οκτώ (8) ΧΕΠ των Ο.Τ.Α., συνολικού ποσού ,96. ευρώ. Για τις ελλείψεις ή παρανομίες που διαπιστώθηκαν κατά τον ανωτέρω έλεγχο εκδόθηκαν δεκαεπτά (17) καταλογιστικές πράξεις, συνολικού ποσού ,10 ευρώ.

24 Α.4. ΑΛΛΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 24 Α.4.1. Γνωμοδοτήσεις Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά το οικονομικό έτος 2009, εξέδωσε συνολικά ένδεκα (11) γνωμοδοτήσεις, επί συνταξιοδοτικών νομοσχεδίων (άρθρο 73 παρ. 2 του Συντάγματος) και επί ερωτημάτων Υπουργών, σχετικών με τη νομιμότητα δημοσιολογιστικών ενεργειών καθώς και επί άλλων σοβαρών γενικής φύσεως θεμάτων. Με τις γνωμοδοτήσεις αυτές διευκολύνεται, αφ ενός μεν το νομοθετικό έργο, αφ ετέρου δε η ορθή εφαρμογή της δημοσιολογιστικής νομοθεσίας. Α.4.2. Αποφάσεις, Πράξεις και Πρακτικά που εκδόθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2009 από την Ολομέλεια, τα Τμήματα και τα Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αποφάσεις Ολομέλειας και Τμημάτων επί ενδίκων μέσων Γνωμοδοτήσεις 11 Αποφάσεις, Πράξεις και Πρακτικά Ολομέλειας και Τμημάτων διοικητικού περιεχομένου Πράξεις και Πρακτικά των Κλιμακίων (πλην εκείνων που αφορούν εκδίκαση λογαριασμών και απολογισμών) Πράξεις επί σχεδίων συμβάσεων άρθρων 15 ν. 2145/1993 και 8 ν. 2741/ Σύνολο Α.4.3. Εκδίκαση Λογαριασμών Από τα αρμόδια Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκδικάσθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2009, λογαριασμοί. Α Κλιμάκιο Β Κλιμάκιο 304 Σ ύ ν ο λ ο Το ανωτέρω έργο απεικονίζεται στον κατωτέρω πίνακα 4.

25 25 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις κ.λπ. που εκδόθηκαν κατά το οικον. έτος 2009 από την Ολομέλεια, τα Τμήματα και τα Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙ ΕΚΔΙΚΑΣΕΩΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ/ ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΠΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ/ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ν. 1232/1982 ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ν. 2145/93 και ν. 2741/99 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ι ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΤΜΗΜΑ 805 ΙΙΙ ΤΜΗΜΑ 1482 ΙV ΤΜΗΜΑ V TMHMA VΙ ΤMHMA VΙΙ ΤMHMA A ΚΛΙΜΑΚΙΟ 3038 Β ΚΛΙΜΑΚΙΟ 424 Γ ΚΛΙΜΑΚΙΟ 33 Δ ΚΛΙΜΑΚΙΟ 19 Ε ΚΛΙΜΑΚΙΟ 622 ΣΤ ΚΛΙΜΑΚΙΟ 197 Ζ ΚΛΙΜΑΚΙΟ 415 ΣΥΝΟΛΟ

26 26 Α.4.4. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Κατά το οικονομικό έτος 2009 περιήλθαν στην Υπηρεσία του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο πράξεις κανονισμού συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 109 πράξεις της Επιτροπής του άρθρου 4 του α.ν. 599/1968 και αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων του άρθρου 1 του α.ν. 599/1968. Κατά το ίδιο οικονομικό έτος, ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας, ο Επίτροπος της Επικρατείας και οι Αντεπίτροποι διατύπωσαν γνώμες προς τους δικαστικούς σχηματισμούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επίσης, έγιναν τέσσερις (4) ενημερώσεις της Ολομέλειας για άρση αμφισβητήσεως επί αποφάσεων που υποβλήθηκαν στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (Α.Ε.Δ.) και υποβλήθηκαν ένδεκα (11) αιτήσεις ενώπιον του IV και V Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για καταλογισμό στρατιωτικών υπαλλήλων, οι οποίοι από ευθύνη τους προξένησαν στο Δημόσιο θετική ζημία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επί του Απολογισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού. ΕΤΩΝ 2010 και 2011

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού. ΕΤΩΝ 2010 και 2011 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΕΤΩΝ 2010 και 2011 Αθήνα 2012 2 3 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΑΠΌ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 Β ΕΚΔΟΣΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο μακροχρόνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αλεξίου Ντορέττα Δικηγόρος ΚΕΔΕ Δήμητρα Κουτσούρη τ. Γεν. Διευθύντρια Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις

Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΣΤ, 26 Ιουνίου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 14 Οκτωβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3889 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πρά σινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 )

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 ) ΤΥΠ. ΠΗΓ. ΕΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 ) ΠΡΞ Τ4 2003 5 ΠΡΞ Τ4 2003 14 ΠΡΞ Τ4 2003 188 ΠΡΞ Τ5 2003 1 ΠΡΞ Τ1 2005 162 Εισηγητής: Β. Ανδρεοπούλου, Πάρεδρος Δημόσιο τεχνικό έργο. Διάκριση από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.... 6 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ A.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7292365-6 Fax: 210 7290942 e-mail: thesis@thesisltd.com http: www.thesissa.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους.

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους. ΣτΕ.Ολ 2193/2014 Αναδρομική μείω ση αποδοχώ ν εν ενεργεία στρατιω τικώ ν τω ν ενόπλω ν δυνάμεω ν - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αίτηση ακύρω σης - Έλλειψη νομιμοποίησης δικηγόρου -. Αντισυνταγματική

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 2 Μαρτίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3918 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις-Κλειδιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις-Κλειδιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή αφορά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και ειδικότερα, το ελεγκτικό του έργο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Στο πρώτο μέρος γίνεται παρουσίαση του θεσμικού αυτού οργάνου της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα