Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)"

Transcript

1 Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός ομάδων, κατηγοριών ή κλάσεων προϊόντων (aggregate planning) Συνήθης χρονικός ορίζοντας προγραμματισμού από έξι μήνες μέχρι ένα ή το πολύ δύο έτη Εισροή δεδομένων που σχετίζονται με τους εφικτούς τρόπους ικανοποίησης της ζήτησης σε διαδοχικές περιόδους, ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους και τα μέσα παραγωγής. 1

2 Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (2) Στο παρόν πρόβλημα περιορίζουμε τον αριθμό των προϊόντων σε δύο και το χρονικό ορίζοντα σε τρεις μήνες Η παραγωγή των προϊόντων πραγματοποιείται σε δύο είδη μηχανών, δηλαδή ουσιαστικά σε δύο γραμμές παραγωγής διαφορετικής τεχνολογίας Πιο συγκεκριμένα, η «Tires Co» παράγει ελαστικά αυτοκινήτων και έχει αναλάβει τη δέσμευση να παραδώσει στους πελάτες της κατά το δεύτερο τρίμηνο ενός συγκεκριμένου έτους τις ποσότητες δύο κύριων κατηγοριών ελαστικών Α και Β 2

3 Τα υπόλοιπα δεδομένα (1) Ζήτηση: Μηχανοώρες: Χρόνος παραγωγής : 3

4 Τα υπόλοιπα δεδομένα (2) Μεταβλητό κόστος παραγωγής: 3 χ.μ. ανά ώρα Κόστος διατήρησης σε απόθεμα: 0,15 χ.μ. ανά τεμάχιο το μήνα Κόστος πρώτων υλών ανά μονάδα προϊόντος: 4 χ.μ. για τα προϊόντα τύπου Α 4,5 χ.μ. για τα προϊόντα τύπου Β Κόστος συσκευασίας και διανομής: 0,3 χ.μ. ανά τεμάχιο Τιμή πώλησης: Τύπος Α : 8 χ.μ. - Τύπος Β : 10 χ.μ. Ποιο είναι το πρόβλημα; Κατάρτιση ενός γενικού προγράμματος παραγωγής, ώστε με τους διαθέσιμους πόρους να ικανοποιηθεί η μηνιαία ζήτηση με το ελάχιστο δυνατό συνολικό σχετικό κόστος. Ταυτόχρονα να προσδιορίζεται η συνεισφορά του άριστου προγράμματος παραγωγής στο κέρδος. 4

5 Βασικές Υποθέσεις Ο προγραμματισμός αναφέρεται σε δύο προϊόντα Α και Β. Στην πραγματικότητα έχουμε οικογένειες ομοειδών προϊόντων (π.χ. ως προς τη διαδικασία παραγωγής, τις απαιτούμενες πρώτες ύλες, τους προμηθευτές πρώτων υλών, τις αγορές στις οποίες διατίθενται) και για τις ανάγκες κατάρτισης ενός αρχικού σχεδίου παραγωγής εργαζόμαστε κάπως γενικότερα (aggregate). Η ζήτηση μίας χρονικής περιόδου πρέπει να ικανοποιείται τη δεδομένη χρονική περίοδο και δεν επιτρέπονται αναβολές ή ακυρώσεις. Η ζήτηση θεωρείται γνωστή εκ των προτέρων οπότε η επιχείρηση περιορίζεται στο να ελαχιστοποιήσει το συνολικό σχετικό κόστος παραγωγής. Ισχύουν και οι υποθέσεις που καθιστούν το πρόβλημα γραμμικό. Δηλαδή, όλες οι παράμετροι του μοντέλου παραμένουν γνωστές και προσδιορισμένες στον ορίζοντα προγραμματισμού, ενώ οι σχέσεις που συνδέουν την κατανάλωση των πόρων και το συνολικό μεταβλητό κόστος με τις μεταβλητές απόφασης είναι γραμμικές. Η τιμή πώλησης κάθε προϊόντος παραμένει σταθερή στον ορίζοντα προγραμματισμού και είναι ανεξάρτητη από την ποσότητα της παραγγελίας ή από τον πελάτη. 5

6 Το μοντέλο Μεταβλητές Απόφασης Μεταβλητές Απόφασης: x ijt : ο αριθμός ελαστικών τύπου i (i=a, B) που παράγονται στην μηχανή τύπου j (j=1,2) τη χρονική περίοδο t (t=1, 2, 3). I it : το απόθεμα ελαστικών τύπου i (i=a, B) που παραμένει στην αποθήκη στο τέλος του μήνα t (t=1, 2, 3). ΣχετικαμεταΑρχικάκαιΤελικάαποθέματα: Αν και τα τελικά αποθέματα είναι μηδενικά, θα διατηρήσουμε τις μεταβλητές Ι A3 και I B3 για λόγους συνέπειας του μοντέλου. Άλλωστε μπορεί να χρειαστούν σε άλλη περίοδο προγραμματισμού. Αν και δεν υπάρχουν αρχικά αποθέματα, θα ορίσουμε δύο επιπλέον μεταβλητές τις Ι A0 και I B0 οι οποίες θα έχουν μηδενική τιμή. 6

7 Το μοντέλο Αντικειμενική Συνάρτηση (1) o Η παραγόμενη ποσότητα από κάθε προϊόν είναι γνωστή και σταθερή o Η τιμή πώλησης κάθε προϊόντος παραμένει η ίδια, ανεξάρτητα από την ποσότητα παραγγελίας ή τον πελάτη o Το κόστος πρώτων υλών και το κόστος συσκευασίας και διανομής είναι γνωστά επειδή αναφέρονται σε συγκεκριμένες ζητούμενες ποσότητες των δύο ελαστικών που θα παραχθούν o Κατά συνέπεια, τα έσοδα της επιχείρησης κατά την δεδομένη περίοδο είναι γνωστά οπότε είναι λογικό να ελαχιστοποιηθεί η συνάρτηση του μεταβλητού κόστους παραγωγής και του κόστους διατήρησης των αποθεμάτων κατά τις διαδοχικές περιόδους του ορίζοντα προγραμματισμού 7

8 Το μοντέλο Αντικειμενική Συνάρτηση (2) Κόστος παραγωγής σε κάθε μηχανή: Αντικειμενική Συνάρτηση Ελαχιστοποίηση μεταβλητού κόστους παραγωγής : 8

9 Το μοντέλο περιορισμοί (1) Περιορισμοί της διαθέσιμης παραγωγικής δυναμικότητας Μηχανές τύπου 1 Απρίλιος Μηχανές τύπου 2 Απρίλιος Μηχανές τύπου 1 και 2 Μάιος Μηχανές τύπου 1 και 2 Ιούνιος 9

10 Το μοντέλο περιορισμοί (2) Περιορισμοί ισορροπίας Απρίλιος : Μάιος : Ιούνιος : 10

11 Το μοντέλο περιορισμοί (3) Οι περιορισμοί που αφορούν τα αρχικά και τελικά αποθέματα : Αρχικά αποθέματα: Ι Α,0 = 0 Ι Β,0 = 0 Τελικά αποθέματα: Ι Α,3 = 0 Ι Β,3 = 0 Οι τιμές των παραπάνω μεταβλητών μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με το σενάριο και τις απαιτήσεις Περιορισμοί μη αρνητικότητας: 11

12 Ανακεφαλαίωση 12

13 Εισαγωγή στοιχείων στο WinQSB 13

14 Επίλυση με το WinQSB (μεταβλητές) 14

15 Επίλυση με το WinQSB (περιορισμοί) 15

16 Σύνοψη του άριστου σχεδίου παραγωγής Στους δύο τύπους μηχανών, παραμένουν οι εξής αχρησιμοποίητες ώρες τον Απρίλιο (780 και 2000), τον Μάιο (0 και 860) και τον Ιούνιο (240 και 1.700). Δεν δημιουργείται σε καμία περίοδο απόθεμα. 16

17 Συνεισφορά του άριστου σχεδίου στη δημιουργία του κέρδους (1) Συνολικά Έσοδα : Συνολικό Σχετικό Κόστος Μεταβλητό κόστος παραγωγής και αποθεμάτων (z=13.260) Κόστος Πρώτων Υλών (?) Κόστος συσκευασίας και διανομής (?) Κόστος συσκευασίας και διανομής = 0,3 x = χ.μ. Συνολικό Σχετικό Κόστος = = χ.μ. 17

18 Συνεισφορά του άριστου σχεδίου στη δημιουργία του κέρδους (2) Συνολικό Σχετικό Κόστος: Συνεπώς : Μεταβλητό κόστος παραγωγής Κόστος διατήρησης αποθεμάτων 0 Κόστος Πρώτων Υλών Κόστος συσκευασίας και διανομής Συνολικό σχετικό κόστος Συνολικά Έσοδα Συνολικό Σχετικό Κόστος Συνολική συνεισφορά

19 Υπολογισμός του Συνολικού Σχετικού Κόστους απευθείας Αντικατάσταση των αντικειμενικών συντελεστών με τους ακόλουθους Τι παριστάνουν οι παραπάνω συντελεστές ; Οι αντικειμενικοί συντελεστές των μεταβλητών που παριστάνουν τα αποθέματα παραμένουν οι ίδιοι 19

20 Επίλυση με το WinQSB (για το συνολικό σχετικό κόστος) Baseline 20

21 Υπολογισμός του Συνολικού Κέρδους απευθείας Αντικατάσταση των αντικειμενικών συντελεστών με τους ακόλουθους Τι παριστάνουν οι παραπάνω συντελεστές ; Για τις μεταβλητές των αποθεμάτων οι αντικειμενικοί συντελεστές πρέπει να αντικατασταθούν με τους αντίθετούς τους 21

22 Επίλυση με το WinQSB (για το συνολικό κέρδος) Baseline 22

23 Ανάλυση Ευαισθησίας Αντικειμενικοί Συντελεστές Γενικά Σχόλια Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα κόστη ευκαιρίας και τα διαστήματα ευαισθησίας των συντελεστών των μη βασικών μεταβλητών που αντιστοιχούν στην παραγωγή με μηχανές τύπου 2. Ειδικότερα, για το μήνα Απρίλιο, εξετάζοντας τις x A21 και x Β21 παρατηρούμε ότι τα κόστη ευκαιρίας είναι 0,09 και 0,06 αντίστοιχα όσο δηλαδή απαιτείται ώστε το κόστος παραγωγής στις μηχανές τύπου 2 να εξισωθεί με το κόστος των μηχανών τύπου 1. Το δεξιό άκρο των διαστημάτων ευαισθησίας είναι + (??) Όμοια συμπεράσματα εξάγονται και για τους αντικειμενικούς συντελεστές των μεταβλητών x A23 και x Β23 (Ιούνιος, μηχανές τύπου 2) Για τον Μάιο έχουμε μερική συμμετοχή στην παραγωγή του προϊόντος Β (x Β22 = 4.000) και καθόλου συμμετοχή για το προϊόν Α (x Α22 = 0). Το κόστος ευκαιρίας είναι 0,0129 Baseline 23

24 Μείωση του c Α22 στις 0,6171 μονάδες (= 0,63 0,0129) Η παραγωγή στις μηχανές τύπου 2 μεταφέρθηκε στα προϊόντα τύπου Α. Όμως η μεταβλητή x B22 έχει τώρα μηδενικό κόστος ευκαιρίας (?) Baseline 24

25 Ανάλυση Ευαισθησίας Δεξιά μέλη Με εξαίρεση τον C3 (Μάιος μηχανές τύπου 1), οι πρώτοι έξι περιορισμοί παρουσιάζουν αδρανή παραγωγική δυναμικότητα και στις δύο μηχανές η οποία διακρίνεται από τις τιμές των χαλαρών μεταβλητών. Όπου υπάρχουν αδρανείς μηχανοώρες η σκιώδης τιμή είναι μηδενική (?) Τον Μάιο καταναλώνεται πλήρως η δυναμικότητα των ωρών και η σκιώδης τιμή είναι ίση με -0,4286 (ερμηνεία?) Αν η διαθεσιμότητα ωρών στις μηχανές τύπου 1 κατά το μήνα Μάιο ξεπεράσει το δεξιό άκρο του διαστήματος εφικτότητας (που είναι ίσο με 1.960) τότε τι αναμένεται να συμβεί με τη σκιώδη τιμή του πόρου αυτού (?) Σύνοψη Baseline 25

26 Παραμετρική Ανάλυση για το δεξιό μέλος του C3 Μετά τις ώρες η σκιώδης τιμή μηδενίζεται (ελεύθερο αγαθό) Στο εύρος τιμών από 660 μέχρι ώρες η οριακή αξία είναι -0,5 ενώ στο εύρος από 0 μέχρι 660 είναι-0,8333 (ερμηνεία??) Baseline 26

27 Γραφική παραμετρική ανάλυση για το b 1 Κλίση = -0,8333 Κλίση = -0,5 Κλίση = -0,4286 Κλίση = 0 Baseline 27

28 Οι υπόλοιποι περιορισμοί Οι περιορισμοί C7 μέχρι C12 αφορούν τις σχέσεις ισορροπίας μεταξύ παραγωγής και ζήτησης. Όλοι είναι ισότητες (αφού κάθε πιθανό slack αποδίδεται στο ενδιάμεσο απόθεμα). Οι σκιώδεις τιμές τους παριστάνουν την επιβάρυνση στο συνολικό κόστος για κάθε επιπλέον μονάδα αύξησης της ζήτησης Οι περιορισμοί C13 μέχρι C16 καθορίζουν το ύψος των αρχικών (C13 και C14) και τελικών (C15 και C16) αποθεμάτων. Οι σκιώδεις τιμές των περιορισμώνc13 και C14 παριστάνουν τη μείωση που θα προέκυπτε στο συνολικό κόστος για κάθε μονάδα προϊόντος (Α ήβ) πουθαείχαμεωςαρχικόαπόθεμα(-0,54 και -0,42 αντίστοιχα) και συμπίπτουν με το μοναδιαίο κόστος παραγωγής στις μηχανές τύπου 1 (?) ) Οι σκιώδεις τιμές των περιορισμών C15 και C16 δείχνουν το ρυθμό αύξησης του συνολικού κόστους παραγωγής, αν η απαίτηση για τη δημιουργία τελικού αποθέματος αυξηθεί κατά μία μονάδα (για κάθε προϊόν αντίστοιχα) Baseline 28

29 Εναλλακτικό σενάριο με αρχικά και τελικά αποθέματα Υποθέτουμε ότι: το αρχικό απόθεμα προϊόντος Α (αρχή Απριλίου) είναι μονάδες Το αρχικό απόθεμα προϊόντος Βείναι2.100 μονάδες Επίσης η επιχείρηση επιθυμεί στο τέλος Ιουνίου να έχει: Τελικό απόθεμα προϊόντος Α, 500 μονάδες Τελικό απόθεμα προϊόντος Β, 700 μονάδες Συνεπώς θέτουμε: Ι Α0 = 2.000, Ι Β0 = Ι Α3 = 500, Ι Β3 = 700 στους περιορισμούς C13 έως C16 αντίστοιχα Baseline 29

30 Επίλυση εναλλακτικού σεναρίου (μεταβλητές) Το συνολικό κόστος είναι μειωμένο, άρα η καθαρή διαφορά από την ύπαρξη αρχικού αποθέματος σε σχέση με την απαίτηση τελικών αποθεμάτων είναι θετική. Το νέο σχέδιο παραγωγής διαφοροποιείται ουσιαστικά από το αρχικό Baseline 30

31 Επίλυση εναλλακτικού σεναρίου (περιορισμοί) Συγκρίνοντας με τα αποτελέσματα του αρχικού σεναρίου, παρατηρούμε αύξηση της αδρανούς παραγωγικής δυναμικότητας τον Απρίλιο και τον Μάιο λόγω της ύπαρξης αρχικών αποθεμάτων Αντίθετα τον Ιούνιο έχουμε μείωση της αδρανούς παραγωγικής δυναμικότητας λόγω της απαίτησης δημιουργίας τελικού αποθέματος Η σκιώδης τιμή του C14 έγινε -0,33 από -0,42 που ήταν πριν (?) Baseline 31

32 Επίλυση με το LINDO Αρχικό Μοντέλο Εισαγωγή δεδομένων Baseline Model 32

33 Επίλυση με το LINDO Αρχικό Μοντέλο Αποτελέσματα (1) QSB Results 33

34 Επίλυση με το LINDO Αρχικό Μοντέλο Αποτελέσματα (2) QSB Results 34

35 Επίλυση με το Excel Εισαγωγή δεδομένων και επίλυση Baseline Model 35

36 Επίλυση με το Excel Εισαγωγή δεδομένων - Live Προγραμματισμός Παραγωγής Ελαστικών "Tires Co" Αρχικό Απόθεμα Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Τελικό απόθεμα ΙΑ0 ΙΒ0 ΧΑ11 ΧΑ21 ΧΒ11 ΧΒ21 ΙΑ1 ΙΒ1 ΧΑ12 ΧΑ22 ΧΒ12 ΧΒ22 ΙΑ2 ΙΒ2 ΧΑ13 ΧΑ23 ΧΒ13 ΧΒ23 ΙΑ3 ΙΒ3 Μεταβλητές Κόστος 0,15 0,15 0,54 0,63 0,42 0,48 0,15 0,15 0,54 0,63 0,42 0,48 0,15 0,15 0,54 0,63 0,42 0,48 0,15 0,15 Περιορισμοί: Απρίλιος - Μηχανή 1 0,18 0, < Απρίλιος - Μηχανή 2 0,21 0,16 0 < Μάιος - Μηχανή 1 0,18 0, < Μάιος - Μηχανή 2 0,21 0, < Ιούνιος - Μηχανή 1 0,18 0, < Ιούνιος - Μηχανή 2 0,21 0,16 0 < Απρίλιος Α 1,00 1,00 1,00-1, = Απρίλιος Β 1,00 1,00 1,00-1, = Μάιος Α 1,00 1,00 1,00-1, = Μάιος Β 1,00 1,00 1,00-1, = Ιούνιος Α 1,00 1,00 1,00-1, = Ιούνιος Β 1,00 1,00 1,00-1, = Αρχικό Απόθεμα Α 1,00 0 = 0 Αρχικό Απόθεμα Β 1,00 0 = 0 Τελικό Απόθεμα Α 1,00 0 = 0 Τελικό Απόθεμα Β 1,00 0 = 0 Συνολικό Κόστος: ,00 Αριστερό μέλος Φορά Δεξιό μέλος QSB Results 36

37 Επίλυση με το Excel Αναφορά Αποτελεσμάτων QSB Results 37

38 Επίλυση με το Excel Αναφορά Ευαισθησίας QSB Results 38

39 Διοικητικός Διάλογος (1) Στις αρχές Ιουλίου πρόκειται να εγκατασταθεί στο σύστημα παραγωγής της επιχείρησης μια νέα μηχανή τύπου 1. Η εταιρεία μίσθωσης της μηχανής αυτής προτείνει την επίσπευση της εγκατάστασής της, ώστε να γίνει στις αρχές Ιουνίου με επιπρόσθετο όμως κόστος 300 χ.μ.. Η εγκατάσταση της μηχανής θα αυξήσει τις διαθέσιμες ώρες λειτουργίας του Ιουνίου κατά 168 ώρες. Ο διευθυντής παραγωγής διερωτάται αν είναι σκόπιμο να αποδεχτεί την πρόταση αυτή. Σχόλιο: Το οριακό κόστος της μηχανής αυτής θα είναι 300/168 = 1,79 χ.μ. ενώ η οριακή αξία των μηχανοωρών τύπου 1 για το μήνα Ιούνιο είναι μηδενική (αφού υπάρχουν 240 ανεκμετάλλευτες ώρες). QSB Results 39

40 Διοικητικός Διάλογος (2) Ποιο γενικότερο πρόβλημα παρατηρείτε στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης σε σχέση με τις ώρες μηχανών όλων των τύπων ; Σχόλιο: Μεγάλο μέρος της παραγωγικής δυναμικότητας παραμένει ανεκμετάλλευτο. Το συμπέρασμα αφορά μόνο στο άριστο πρόγραμμα παραγωγής των προϊόντων Α και Β, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας, και όχι στο συνολικό πρόγραμμα παραγωγής για όλα τα προϊόντα της επιχείρησης. Αν οι αχρησιμοποίητες ώρες όλων των μηνών μπορούσαν, εφόσον αυτό είναι εφικτό, να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή άλλων προϊόντων, το συμπέρασμα ενδεχομένως να ήταν διαφορετικό. Πιθανότατα να ήταν διαφορετική και η απάντηση του διευθυντή παραγωγής στο προηγούμενο ερώτημα, αφού οι 168 επιπλέον ώρες που θα προέκυπταν από την επίσπευση της εγκατάστασης της νέας μηχανής να μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν παραγωγικά. QSB Results 40

41 Διοικητικός Διάλογος (3) Ας υποθέσουμε ότι η εταιρεία μίσθωσης της νέας μηχανής τύπου 1 αντιπροτείνει την περαιτέρω επίσπευση της εγκατάστασης της μηχανής κατά τομήναμάιομετοίδιοκόστος. Σχόλιο: Όπως φαίνεται στην ανάλυση του περιορισμού C3, κατά το μήνα Μάιο οι ώρες μηχανών τύπου 1 καταναλώνονται πλήρως. Για κάθε επιπλέον ώρα τύπου 1 που εξασφαλίζει ηεπιχείρηση, μπορεί να βελτιώσει το κόστος παραγωγής κατά 0,4286 χ.μ., όσο δηλαδή είναι η σκιώδης τιμή του περιορισμού. Επειδή όμως το οριακό κόστος κάθε επιπρόσθετης ώρας είναι 1,79 χ.μ. θα πρέπει πάλι να αρνηθεί την προσφορά. Μπορεί βέβαια να αντιπροτείνει μέγιστη τιμή ανά επιπρόσθετη ώρα ίση με τη σκιώδη τιμή δηλαδή ίση με 0,4286 χ.μ. Με άλλα λόγια, για τις 168 επιπρόσθετες ώρες θα ήταν διατεθειμένη να πληρώσει το πολύ 168 0,4286 = 72 χ.μ. ως επιπρόσθετο κόστος εγκατάστασης της νέας μηχανής. QSB Results 41

42 Διοικητικός Διάλογος (4) Πότε είναι σκόπιμο να προγραμματιστεί η περιοδική συντήρηση των μηχανών; Σχόλιο: Αν και δεν είναι γνωστή από τα δεδομένα του προβλήματος η χρονική διάρκεια που απαιτείται για τη συντήρηση αυτή, γνωρίζουμε από τα αποτελέσματα της επίλυσης πως για τις μηχανές τύπου 1 υπάρχουν ελεύθερες 780 ώρες τον Απρίλιο, καμίατομάιοκαι240 τον Ιούνιο. Για τις μηχανές τύπου 2 υπάρχουν ελεύθερες ώρες τον Απρίλιο, 860 το Μάιο και ώρες τον Ιούνιο. Επομένως, είναι σκόπιμο η περιοδική συντήρηση να πραγματοποιηθεί κατά τους μήνες που οι μηχανές παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αχρησιμοποίητες. Αν είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί η συντήρηση των μηχανών τύπου 1 κατά τον Μάιο, τι προτείνουμε; Σχόλιο: Μπορούμε να μειώσουμε τις διαθέσιμες ώρες το μήνα Μάιο κατά 140 ώρες οπότε καθιστούμε το δεξιό μέλος του περιορισμού C3 ίσομετοαριστερόάκροτουδιαστήματος εφικτότητας (1.260). Αυτό επιβαρύνει το κόστος σύμφωνα με τη σκιώδη τιμή (0,4286), δηλαδή συνολικά κατά 140x0,4286 = 60 χ.μ. Αυτό, επειδή η παραγωγή του προϊόντος Β θα μεταφερθεί συνολικά στις μηχανές τύπου 2 οπότε η μεταβλητή X B22 αυξάνεται από τις στις μονάδες με μοναδιαία επιβάρυνση: 0,48 0,42 = 0,06 (x1.000 δίνει 60 χ.μ.) Σύνοψη QSB Results 42

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Το πρόβλημα της επιλογής των μέσων διαφήμισης (??) το αντιμετωπίζουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι διαφημιστικές εταιρείες στην προσπάθειά τους ν' αναπτύξουν

Διαβάστε περισσότερα

Case 01: Προγραµµατισµός Αγροτικής Παραγωγής «AGRO» ΣΕΝΑΡΙΟ

Case 01: Προγραµµατισµός Αγροτικής Παραγωγής «AGRO» ΣΕΝΑΡΙΟ Case 01: Προγραµµατισµός Αγροτικής Παραγωγής «AGRO» ΣΕΝΑΡΙΟ Προγραµµατισµός τεσσάρων διαφορετικών προϊόντων Σιτάρι, σόγια, βρώµη καικαλαµπόκι Μέγιστη συνολική έκταση 1.500 στρέµµατα Ακριβώς 100 στρέµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Άμφισσα, 2013 Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Homework 1. 2. Πρόκειται για ατομικές ασκήσεις οι οποίες συνεισφέρουν το 25% του τελικού σας βαθμού.

Homework 1. 2. Πρόκειται για ατομικές ασκήσεις οι οποίες συνεισφέρουν το 25% του τελικού σας βαθμού. ΠΜΣ: Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ακαδημαϊκό Έτος: 2012-13 Διδάσκων: Ν. Τσάντας Homework 1 1. Ασκήσεις: δείτε τις σελίδες 2-6 του παρόντος. 2. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT):

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT): ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT): Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΩΤΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

υϊκή Θεωρία, Ανάλυση Ευαισθησίας

υϊκή Θεωρία, Ανάλυση Ευαισθησίας υϊκή Θεωρία, Ανάλυση Ευαισθησίας Το δυϊκό πρόβληµα Χρησιµότητα, εφαρµογές Ανάλυση ευαισθησίας Παραδείγµατα 1 Το δυϊκό πρόβληµα Σε κάθε πρόβληµα γραµµικού προγραµµατισµού πρωτεύον, primal - αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Παραδείγματα προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Τα προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού ασχολούνται με καταστάσεις όπου ένας αριθμός πλουτοπαραγωγικών πηγών, όπως άνθρωποι,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανιών και Διεργασιών

Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανιών και Διεργασιών Ενότητα 3 Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανιών και Διεργασιών 3. 1 Εισαγωγή Η Αντικειμενική Συνάρτηση είναι το κριτήριο αξιολόγησης με βάση το οποίο διενεργούμε την αριστοποίηση. Υπάρχουν πολλά είδη τέτοιων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Διοικητική Λογιστική» 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν την τέταρτη εργασία της ενότητας ΔΕΟ13

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν την τέταρτη εργασία της ενότητας ΔΕΟ13 Άσκηση 1 η 4 η Εργασία ΔEO13 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν την τέταρτη εργασία της ενότητας ΔΕΟ13 Μια βιομηχανική επιχείρηση χρησιμοποιεί ένα εργοστάσιο (Ε) για την παραγωγή των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3

Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3 Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3 Ο Σπουδαστής Καγιαβάς Ιωάννης-Ειρηναίος Ο Εισηγητής Ζοπόγλου Βασίλειος ΚΑΒΑΛΑ 2006

Διαβάστε περισσότερα

2.1. ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2.1. ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ . ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ( Linear Programming ) Ο Γραμμικός Προγραμματισμός είναι μια τεχνική που επιτρέπει την κατανομή των περιορισμένων πόρων μιας επιχείρησης με τον πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Τέταρτη Γραπτή Εργασία στην Επιχειρησιακή Έρευνα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Τέταρτη Γραπτή Εργασία στην Επιχειρησιακή Έρευνα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2012-13 Τέταρτη Γραπτή Εργασία στην Επιχειρησιακή Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ ΕΙΗΓΗΣΗ: Δρ. ΑΝΣΩΝΙΑΔΗ ΠΑΝΣΕΛΗ ΠΟΤΔΑΣΗ: ΜΟΤΣΟΓΛΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. 2399 ΕΣΟ 2010 1 ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα αποθήκης και ελέγχου αποθεμάτων

Συστήματα αποθήκης και ελέγχου αποθεμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Συστήματα αποθήκης και

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις καθώς και η ανάγκη για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προς τους καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική σύνδεση Κρήτης και σύνδεση με ηπειρωτική Ελλάδα Ανάλυση Κόστους Οφέλους. Από

Σιδηροδρομική σύνδεση Κρήτης και σύνδεση με ηπειρωτική Ελλάδα Ανάλυση Κόστους Οφέλους. Από Σιδηροδρομική σύνδεση Κρήτης και σύνδεση με ηπειρωτική Ελλάδα Ανάλυση Κόστους Οφέλους Από Ιωάννης Κατσαμποξάκης Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στηνεφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή..σελ. 2 Μέτρηση εργασίας σελ. 2 Συστήματα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Σηµειώσεις Γραµµικού Προγραµµατισµού

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Σηµειώσεις Γραµµικού Προγραµµατισµού ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΕΟ- Ποσοτικές Μέθοδοι Σηµειώσεις Γραµµικού Προγραµµατισµού Ακαδηµαϊκό Έτος: 005-006 Πρόλογος Οι σηµειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τμήμα Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Silver Management Trainer. Σενάριο

Silver Management Trainer. Σενάριο 46 Silver Management Trainer Σενάριο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 0.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.- ΕΤΑΙΡΙΕΣ...3 2.- ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...4 3.- ΠΡΟΪΟΝΤΑ...5 4.- ΑΓΟΡΕΣ...6 5.- ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ)...8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΟ 11

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΟ 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 19 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 19.1.1 Οικονοµικά αγαθά Οικονοµικά αγαθά είναι τα µέσα µε τα οποία ικανοποιούνται οι ανάγκες των ανθρώπων. Τα αγαθά µπορεί να είναι υλικά αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα