ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 134

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 134"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 134 Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 20/11/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συσκέψεων του Περιφερειακού Συμβουλίου η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. ΜΗΤΡ.Ε. οικ (681)/ προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010. Παρόντες : 1. Τζάκη Ιωάννα, Πρόεδρος 2. Φεστερίδης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος 3. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 4. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό μέλος 5. Κανάκας Βασίλειος, τακτικό μέλος 6. Κελεσίδου Χριστίνα, τακτικό μέλος 7. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό μέλος 8. Φύκα Ελένη, τακτικό μέλος 9. Κουκουλεκίδης Παντελής, τακτικό μέλος 10. Δράγας Αδαμ, τακτικό μέλος 11. Μπαρμπουνάκης Χαράλαμπος, τακτικό μέλος 12. Πορφυριάδου Αγγελίδου Ανθή, αναπληρωματικό μέλος 13. Θάνος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος 14. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος Στη συνεδρίαση παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Τσαμασλής Γεώργιος. Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας. Δεν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, η κ. Βασιλειάδου Ευτέρπη, τακτικό μέλος, την οποία αντικατέστησε η κ. Πορφυριάδου Αγγελίδου Ανθή, αναπληρωματικό μέλος, ο κ. Αβραμίδης Γαβριήλ, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Θάνος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος, ο κ. Ζιώγας Ιωάννης, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος, και ο κ. Βελόπουλος Κυριάκος, τακτικό μέλος. 1

2 Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Ε. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΘΕΜΑ 6 ο : «Γνωμοδότηση για την Ανανέωση-Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας Βιομηχανία παραγωγής εύκαμπτων υλικών συσκευασίας με την επωνυμία «Α. Χατζόπουλος Α.Ε.» που είναι εγκατεστημένη στην οδό Αρκαδίου 19 στην εκτός σχεδίου περιοχή Καλοχωρίου (αγροτ. 1111, 1112) του Δήμου Δέλτα Π.Ε. Θεσσαλονίκης» Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 6 ο θέμα ημερήσιας Διάταξης «Γνωμοδότηση για την Ανανέωση-Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας Βιομηχανία παραγωγής εύκαμπτων υλικών συσκευασίας με την επωνυμία «Α. Χατζόπουλος Α.Ε.» που είναι εγκατεστημένη στην οδό Αρκαδίου 19 στην εκτός σχεδίου περιοχή Καλοχωρίου (αγροτ. 1111, 1112) του Δήμου Δέλτα Π.Ε. Θεσσαλονίκης». Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον Εντεταλμένο Σύμβουλο στον Τομέα Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Ορυκτού Πλούτου κ. Θάνο Αλέξανδρο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπόψη της επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2144/ εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης/Δ/νσης Ανάπτυξης/ Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης. Ακολούθως παρενέβη η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής η οποία ενημέρωσε τα μέλη ότι η εταιρία «Α. Χατζόπουλος Α.Ε.» είναι από τις πιο καινοτόμες και φιλικές προς το περιβάλλον εταιρίες που δραστηριοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα. Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Θάνου Αλέξανδρου, Εντεταλμένου Συμβούλου στον Τομέα Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Ορυκτού Πλούτου, και της διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής, την υπ αριθμ. 3/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, την με αρ. πρωτ. 2092/ απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 1/ απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το αριθμ. 3925/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, την με αρ. πρωτ. οικ (6950)/ απόφαση της Δ/νσης Διοίκησης, Τμήμα Συλλογικών Οργάνων, της Π.Κ.Μ., «περί Ορισμού Υπαλλήλων για τη Γραμματειακή Υποστήριξη της Μητροπολιτικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.», την με αρ. πρωτ.: 2144/ εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης/Δ/νσης Ανάπτυξης/Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα τα κατωτέρω: 1. Ο Νόμος 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α/ ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Νόμο 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91Α/ ) «Εναρμόνιση του Νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις», το Νόμο 3851/2010 (Φ.Ε.Κ. 85Α/ ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», το Νόμο 3937/2011 (Φ.Ε.Κ. 60Α/ ) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», και με το Νόμο 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 2. Ο Νόμος 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως 2

3 τροποποιήθηκε με το Νόμο 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/ ) και το Νόμο 4062/2012 (Φ.Ε.Κ. 70Α/ ) (άρθρο 35, παράγραφος 1). 3. Ο Νόμος 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/ ) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 4. Η ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ 332 Β / ) «Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το αρ. 4 του Ν.1650/86 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις»(α 91)» 5. Η ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678Β/ ) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/86» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022 Β /5-8-02) «Κατάταξη δημοσιών και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/03». 6. Η Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) με Αριθμ. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21Β/ ) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Νόμου 4014/ (Φ.Ε.Κ. 209Α/2011)», όπως τροποποιήθηκε με την με Αριθμ /2012 (Φ.Ε.Κ. 1565Β/ ) «Τροποποίηση της 1958/ απόφασης» Υπουργική Απόφαση (Υ.Α). 7. Η ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391 Β / ) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του αρ.3 του Ν.3010/02». 8. Ο Ν. 3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α/ ). 9. Ο Ν (ΦΕΚ143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» 10. Η ΚΥΑ 13727/724/03 για την αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα 11. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με Αριθμ. Οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (Φ.Ε.Κ. 1048Β/ ) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα». 12. Ο Νόμος 3852 (ΦΕΚ 87/ ) Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης Το Π.Δ. 133 (ΦΕΚ 226/ ) Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 14. Η με αριθμ. πρωτ. 1064/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης <<Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας>>. 15. Η με Αρ. Πρωτ.3190/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «Επικύρωση εκλογής νέου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» 16. Η με αριθμ. πρωτ. 985/ ( ΦΕΚ 687/Β / ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας <<Μεταβίβαση Άσκησης Αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας>>. 17. Η με Αριθμ. Οικ (6425 ) ΦΕΚ 2364/ ''Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,αποφάσεων και άλλων πράξεων ''ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ '' στους Προισταμένους των Γενικών Διευθύνσεων της Π.Κ.Μ. 18. Η ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/ ) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Ακινήτων». 19. Η ΚΥΑ Η.Π /725/06 (ΦΕΚ 383Β/ ) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα 3

4 επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου Αντικατάσταση της υπ αριθ /1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (Β 604). 20. Ο Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-01) «Περί συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 21. Η ΚΥΑ Η.Π /1942 ΦΕΚ 832Β/ ) «Μέτρα και όροι για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις» 22. Το με ΑΠ: ΜΕ (146) έγγραφο της ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( δημοσιοποίηση της ΜΠΕ ) 23. Το με Αρ. Πρωτ. 958 έγγραφο διαβίβαση της ΜΠΕ από την Δ/νση Ανάπτυξης Ημαθίας όπου εστάλη εκ παραδρομής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. 24. Η από αυτοψία της Υπηρεσίας μας. Από την εξέταση του περιεχομένου της μελέτης προκύπτουν τα εξής: Η μελέτη αυτή υποβάλλεται με σκοπό την περιβαλλοντική αδειοδότηση στα πλαίσια Ανανέωσης - Τροποποίησης της υπ αρ. 5426/ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας παραγωγής εύκαμπτων υλικών συσκευασίας της εταιρείας " Α. Χατζόπουλος Α.Ε.", η οποία λειτουργεί στα υπ αρ & 1112 αγροτεμάχια της εκτός σχεδίου περιοχή Καλοχωρίου, της Δ.Ε. Εχεδώρου του Δ. Δέλτα. Ειδικότερα η εταιρεία αιτείται πέραν της ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων της μονάδας, την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της υπό εξέταση μονάδας, δεδομένου ότι η εταιρεία δρομολογεί αφενός την επεξεργασία ημιέτοιμων προϊόντων από την έτερη μονάδα παραγωγής εύκαμπτων υλικών συσκευασίας της οδού Σταδίου και αφετέρου αύξηση της παραγωγής της με καθιέρωση περισσότερων βαρδιών λειτουργίας (3έως 4 βάρδιες ημερησίως). Η καθιέρωση των 3 4 βαρδιών/ημέρα αναμένεται να αυξήσει την παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας κατά 70 % (2.120 tn/έτος επιπλέον), οπότε η δυναμικότητα της μονάδας αναμένεται να ανέρχεται στους tn/έτος. Αντίστοιχα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα προϊόντα που παράγονται στην έτερη μονάδα της εταιρείας, στην οδό Σταδίου θα οδηγούνται προς κοπή, συσκευασία και αποθήκευση στο υπό εξέταση εργοστάσιο. Επιπλέον, μέρος των προϊόντων περίπου tn/έτος που παράγονται (με τη μέθοδο της βαθυτυπίας) στην μονάδα της εταιρείας στη Σταδίου, παραλαμβάνονται ως ημιέτοιμα προϊόντα στην υπό εξέταση μονάδα και οδηγούνται προς λαμινάρισμα και ολοκλήρωση της παραγωγής. Ως εκ τούτου η παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί, με αποτέλεσμα τα προϊόντα της μονάδας να προβλέπεται να ανέρχονται στους tn/έτος (συμπεριλαμβανομένων των υλικών της Σταδίου, τόσο αυτών που οδηγούνται μόνο προς κοπήσυσκευασία και αποθήκευση όσο και αυτών που επεξεργάζονται λαμινάρονται- και ολοκληρώνονται) έναντι των tn/έτος. Η εκτιμώμενη αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας πρόκειται να επιδράσει άμεσα στην αύξηση της κατανάλωσης διαλυτών της μονάδας η οποία από 190 tn/έτος αναμένεται να ανέλθει στους 450tn/έτος και ως εκ τούτου η εν λόγω μονάδα παραγωγής εύκαμπτων υλικών συσκευασίας εμπίπτει στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ (IPPC). Διότι σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 15393/2332/2002 και δη τη 6.7, προβλέπεται ότι οι "Εγκαταστάσεις επεξεργασίας της επιφάνειας υλών, αντικειμένων ή προϊόντων με τη χρησιμοποίηση οργανικών διαλυτών, ιδίως για τις εργασίες προετοιμασίας, εκτύπωσης, επίστρωσης, καθαρισμού των λιπών, αδιαβροχοποίησης, κολλαρίσματος βαφής, καθαρισμού ή διαβροχής, με δυναμικότητα κατανάλωσης άνω των 150 kg διαλύτη ανά ώρα ή άνω των 200 tn ανά έτος, εμπίπτουν στην Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Συνολική Εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Υπάγεται όμως και στις διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π /1942 ΦΕΚ 832Β/ ) «Μέτρα και όροι για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις» και ειδικότερα στην κατηγορία 8 «Άλλες διεργασίες επίχρισης, όπου συμπεριλαμβάνονται η επίχριση μετάλλων, πλαστικών υλών, υφάνσιμων υλών, υφασμάτων, μεμβρανών και χαρτιού» με συνολική κατανάλωση διαλυτών άνω των 15 τόνων κατ έτος. Η εταιρεία Α. Χατζόπουλος Α.Ε. εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή εύκαμπτων υλικών συσκευασίας. Ουσιαστικά, η εταιρία μεταποιεί υλικά συσκευασίας για τρόφιμα όπως μπισκότα, σοκολατοειδή, αρτοσκευάσματα, ζυμαρικά, καφέ, ζάχαρη, κατεψυγμένες τροφές, ειδικές συσκευασίες για αλλαντικά - ιχθυηρά - γαλακτοκομικά και γενικά εύκαμπτες συσκευασίες 4

5 από τις πιο απλές έως τις πιο εξειδικευμένες. Επιπλέον, η εταιρεία παράγει sleeves για πρωτοποριακό ετικετάρισμα ή ταινίες ασφαλείας, προπαρασκευασμένες σακούλες κ.α. Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης Ποιότητος ISO 9001:2008 σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού, της παραγωγής, του ποιοτικού ελέγχου, των πωλήσεων αλλά και στη παρακολούθηση των προϊόντων μετά τη πώληση τους. Παράλληλα στην εταιρεία εφαρμόζονται συστήματα Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP) σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22000:2005 και BRC/IoP. Επιπλέον η εταιρεία έχει επενδύσει σε συστήματα και εξοπλισμό για την προστασία του περιβάλλοντος και είναι πιστοποιημένη με ISO 14001:2004. Η μονάδα διαθέτει τις παρακάτω (πλέον πρόσφατες ) άδειες και εγκρίσεις : 1. Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας α/α Τίτλος έγκρισης Άδεια λειτουργίας Εργοστασίου Παραγωγής Εύκαμπτων Υλικών Συσκευασίας,της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης Άδεια λειτουργίας Εργοστασίου Παραγωγής Εύκαμπτων Υλικών Συσκευασίας, Δ/νση Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου Ημερομηνία έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλου 23/07/2013 Φ /9/3738/ Α/ /04/ /Φ /11/6747 / Α/ Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων α/α Τίτλος έγκρισης Τροποποίηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, Π.Κ.Μ. Ανανέωση Περιβαλλοντικών Όρων, Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, Π.Κ.Μ. Ημερομηνία έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλου Δεδομένου ότι η κινητήρια ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας ανέρχεται στα 1.705,01 KW kw, προκύπτει ότι η υπό εξέταση δραστηριότητα κατατάσσεται στη Μέση Όχληση. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και επειδή η προτεινόμενη δραστηριότητα εμπίπτει στην κατηγορία της Μέσης Όχλησης, η ελάχιστη απόσταση που θα πρέπει να τηρείται από το όριο του οικισμού Καλοχωρίου είναι 500 m. ( μέτρα από τον οικισμό ) Η χρήση γης αφορά σε "Περιοχή Μη Οχλούσας Βιομηχανίας - Βιοτεχνίας" όπου επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικών δραστηριοτήτων μέσης όχλησης. Επιπλέον, στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της υπ αρ /2011 (ΦΕΚ 304ΑΑΠ/ ) Υ.Α. προβλέπεται ότι "Νομίμως υφιστάμενες εγκαταστάσεις μεταποίησης σε περιοχές, που από τις διατάξεις της παρούσας δεν επιτρέπονται, εξακολουθούν και δύνανται να λειτουργούν, να εκσυγχρονίζονται ή να επεκτείνονται στο γήπεδο που λειτουργούσαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3325/2005." Αντιστοίχηση δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης, βάσει του παραρτήματος της ΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048Β/ ) 5

6 Ομάδα έργων Α/Α Είδος έργου - δραστηριότητας Κωδ. ΕΣΥΕ Βαθμός Όχλησης Υψηλή Μέση Χαμηλή 9 η ομάδα 78 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες > 400 kw 400 kw 9 η ομάδα 109 Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας > 250 kw 250 kw 9 η ομάδα 111 Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων > 250 kw 250 kw Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας δημοσιοποίησης της ΜΠΕ του θέματος δεν εκφράστηκαν εγγράφως αντιρρήσεις του Δήμου, ενδιαφερόμενων πολιτών ή φορέων. Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Μητροπολιτική Επιτροπή Γνωμοδοτεί ομόφωνα Θετικά για Ανανέωση Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την υφιστάμενη δραστηριότητα Βιομηχανία παραγωγής εύκαμπτων υλικών συσκευασίας με την επωνυμία «Α. Χατζόπουλος Α.Ε.» που είναι εγκατεστημένη στην οδό Αρκαδίου 19 (αγροτεμάχια 1111 & 1112) στην εκτός σχεδίου περιοχή Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα Π.Ε. Θεσσαλονίκης με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι παρακάτω όροι : 1. Είδος, μέγεθος και βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά δραστηριότητας 1.1 Συνοπτικά στοιχεία επιχείρησης Επωνυμία : Είδος δραστηριότητας : Α. Χατζόπουλος Α.Ε. Βιομηχανία παραγωγής εύκαμπτων υλικών συσκευασίας Κατάταξη : 3. Ομάδα 9 η Κατηγορία Β Α/Α 71 Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι 2. Ομάδα 9 η Κατηγορία Α2 Α/Α 78 Εκτύπωση βιβλίων, περιοδικών και λοιπές εκτυπωτικές δραστηριότητες μ.α.κ (Υπαγόμενες στο Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (περ. 6.7) 3. Ομάδα 9 η Κατηγορία Β Α/Α 80 Άλλες δραστηριότητες συναφείς με την εκτύπωση και δραστηριότητες προεκτύπωσης 4.Ομάδα 9η Κατηγορία Β Α/Α 112 Κατασκευή πλαστικών προιόντων Κατάταξη δραστηριότητα 1. Α/Α 109 ΚΑΔ Κατασκευή πλαστικών ειδών ως προς την όχληση ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ συσκευασίας ΜΕΣΗ όχληση > 250 Kw 6

7 1048Β/ ) 2. Α/Α 78 ΚΑΔ Άλλες δραστηριότητες συναφείς με την εκτύπωση και δραστηριότητες προεκτύπωσης ΜΕΣΗ όχληση > 400 Kw 3.Α/Α 111 ΚΑΔ Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων ΜΕΣΗ όχληση > 250 Kw Μέγεθος μονάδας : Συνολικά εγκατεστημένη ισχύς : Κινητήρια : 1705,01 KW Θερμική : 69,80 ΚW Εργαζόμενοι : 130 άτομα σε 3 ή 4 βάρδιες Συνολικό εμβαδόν οικοπέδων : ,50 τ.μ Συνολικό εμβαδόν κτιρίων : ,71 τ.μ.στο 1111αγρ τ.μ. στο 1112 αγρ Δυναμικότητα παραγωγής : 8000 τόνοι ετησίως ( συμπεριλαμβανομένων και των ημιέτοιμων υλικών της Σταδίου ) Δ/νση εγκατάστασης : 1111 & 1112 αγροτεμάχια περιοχής Καλοχωρίου ( οδός Αρκαδίου 19 ) Δ/νση Έδρας : 1111 & 1112 αγροτεμάχια περιοχής Καλοχωρίου ( οδός Αρκαδίου 19 ) 1.2 Περιγραφή λειτουργίας Η συγκεκριμένη εγκατάσταση παράγει υλικά εύκαμπτης συσκευασίας, όπως : Συσκευασίες Τροφίμων (φάκελοι, σακούλες, φιλμ) Προκατασκευασμένες θερμοκολλητικές σακούλες, Sleeves Υλικά με εκτύπωση διπλής όψης Στην εν λόγω δραστηριότητα λαμβάνουν χώρα κυρίως εκτυπωτικές εργασίες σε φιλμ με το εκάστοτε επιθυμητό λογότυπο και παράσταση. Η παραγωγική διαδικασία της δραστηριότητας περιλαμβάνει την εκτύπωση, λαμινάρισμα και κοπή των υλικών συσκευασίας με σκοπό τη διαμόρφωση της τελικής μορφής των υλικών συσκευασίας. Εκφόρτωση Αποθήκευση α υλών Προετοιμασία των μακετών κλισέ Προετοιμασία χρωμάτων για παραγωγή Εκτύπωση Υλικών Συσκευασίας (Φλεξογραφία) ή και Παραγωγή με Λαμιναριστικές Ενδεικτικά η εκτυπωτική μηχανή αποτελείται από τον εκτυπωτικό πύργο, όπου είναι προσαρμοσμένος σε ένα πλαίσιο και αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: μακετοφόροι κύλινδροι μεταφοράς κλισέ κύλινδροι πίεσης κύλινδροι μελάνωσης ή εγχάρακτοι κύλινδροι (άνιλοξ) κύλινδροι απόξεσης σύστημα τροφοδοσίας (εκτύλιξης) με το υπόστρωμα εκτύπωσης σύστημα επανατυλιξης του υποστρώματος εκτύπωσης σύστημα ξήρανσης, (στεγνώματος της μελάνης) καθώς και μηχανισμούς ελέγχου, συστήματα αντλιών μελάνης και άλλα βοηθητικά υποσυστήματα Κατά την διαδικασία λαμιναρίσματος λαμβάνει χώρα διπλή ή τριπλή συγκόλληση διαφόρων υλικών όπως πολυπροπυλενίου, πολυαιθυλενίου, πολυεστέρα, αλουμινίου, πολυαμιδίου, χάρτου κλπ. Κοπή Συσκευασία Αποθήκευση τελικού προϊόντος Σακουλοποίηση Παραγωγή Sleeves ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : Κινητήρια Ισχύς (KW) Θερμική Ισχύς (KW) Αδειοδοτημένη ισχύς μονάδας 7

8 Μηχανήματα - παραγωγικός εξοπλισμός 1.705,01 KW 69,80 KW Μηχανήματα Προστασίας περιβάλλοντος Εφεδρικό Η/Ζ 307,50 KW 1656 KVA ( Απαλλαγή 1147/ της Δ/νσης Ανάπτυξης ) Χρήση νερού Νερό απαιτείται τόσο για τις ανάγκες του προσωπικού (πόση, χώροι υγιεινής, πλύση ειδών ρουχισμού εργαζομένων κτλ) και προέρχεται από το δίκτυο ύδρευσης. Η εταιρία απασχολεί περίπου 130 εργαζόμενους Χρήση ηλεκτρικής ενέργειας Η εγκατάσταση τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο της ΔΕΗ, Χρήση καυσίμου Για την παραγωγική διαδικασία και για την θέρμανση του κτιρίου χρησιμοποιείται ως καύσιμο μέσο το φυσικό αέριο Πρώτες ύλες Προϊόντα Οι εισερχόμενες Α ύλες είναι κυρίως εύκαμπτα πολυμερή (πλαστικά) υλικά, ήτοι πολυπροπυλένιο (PP), πολυαιθυλένιο (PE), PET), πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), φύλλα αλουμινίου, αλλά και οι οργανικοί διαλύτες, οι κόλλες και τα μελάνια, που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία. Επιπλέον, ως α ύλες της εν λόγω μονάδας πλέον θεωρούνται και τα ημιέτοιμα προϊόντα βαθυτυπίας που οδηγούνται από την έτερη μονάδα της εταιρείας (στην οδό Σταδίου), με σκοπό την τελική τους επεξεργασία (λαμινάρισμα, κοπή, αποθήκευση και προώθηση). Α/Α Είδος Πρώτης Ύλης Υφιστάμενες ποσότητες προς επεξεργασία Ποσότητες προς επεξεργασία μετά την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας 1. πολυπροπυλένιο (PP) tn/ έτος tn/ έτος 2. πολυαιθυλένιο (PE PET) 800 tn/ έτος tn/ έτος 3. πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) - 50 tn/ έτος 4. χαρτί 350 tn/ έτος 100 tn/ έτος 5. φύλλα αλουμινίου 300 tn/ έτος 400 tn/ έτος 6. εκτυπωμένα υλικά από έτερη μονάδα (Σταδίου) tn/ έτος προς λαμινάρισμα 7. υλικά από έτερη μονάδα (Σταδίου) προς κοπή, tn/ έτος συσκευασία, αποθήκευση 8. διαλύτες 188 tn/ έτος 450 tn/ έτος (συμπεριλαμβανομένων των διαλυτών που περιέχονται σε 8

9 κόλλες και μελάνια) 9. κόλλες 120 tn/ έτος 400 tn/ έτος 10. μελάνια 120 tn/ έτος 500 tn/ έτος Τα προϊόντα της μονάδας όπως προαναφέρθηκε είναι υλικά εύκαμπτης συσκευασίας, όπως : Ι) Συσκευασίες Τροφίμων (φάκελοι, σακούλες, ετικέτες, φιλμ) ΙΙ) Προκατασκευασμένες θερμοκολλητικές σακούλες, shrink film, ΙΙΙ) Sleeves Α/Α Είδος Πρώτης Ύλης Υφιστάμενες ποσότητες που παράγονται Ποσότητες που πρόκειται να παράγονται μετά την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας 1. Χαρτοσακούλες 140 tn/ ετησίως - 2. Χαρτιά περιτυλίγματος 70 tn/ ετησίως - 3. Λαμιναρισμένα Υλικά tn/ ετησίως tn/ετησίως (από Σταδίου) tn/ετησίως 4. Αλαμινάριστα Υλικά 250 tn/ετησίως Λοιπά είδη υλικών 620 tn/ ετησίως 5. εύκαμπτης συσκευασίας 430 tn/ετησίως (ετικέτες ατύπωτα κλπ) Υλικά εύκαμπτης 6. συσκευασίας από Σταδίου προς κοπή, συσκευασία, tn/ετησίως αποθήκευση Σύνολο: tn/ ετησίως tn/ ετησίως Εκπομπές Οι σημαντικότερες επιπτώσεις που προκύπτουν από την λειτουργία της μονάδας αφορούν το ατμοσφαιρικό περιβάλλον. Αέρια απόβλητα αερολύματα αιωρούμενα σωματίδια Εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων από τη χρήση των διαλυτών, ήτοι ατμοί των οργανικών διαλυτών που προκύπτουν από τις παραγωγικές διαδικασίες της μονάδας και συγκεκριμένα στο στάδιο των εκτυπώσεων, της ξήρανσης των μελανιών και των πλύσεων του εξοπλισμού. Καυσαέρια από την καύση φυσικού αερίου στους καυστήρες των λεβήτων Όζον το οποίο ενδεχομένως παράγεται στο στάδιο του λαμιναρίσματος Αιωρούμενα σωματίδια σκόνης τα οποία παράγονται κατά τον καθαρισμό του χώρου με πίεση αέρα και την κίνηση των φορτηγών οχημάτων. Εκπομπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων Η χρήση οργανικών διαλυτών προκαλεί έκλυση πτητικών οργανικών ενώσεων. Ειδικά κατά στο στάδιο της εκτύπωσης, της ξήρανσης των μελανιών και των πλύσεων του εξοπλισμού, παράγονται ατμοί των οργανικών πτητικών ενώσεων. Οι πτητικές οργανικές ενώσεις που παρουσιάζονται κατά την λειτουργία της μονάδας είναι κυρίως οξικός αιθυλεστέρας και αιθανόλη, διαλύτες που περιέχονται στις κόλλες και στα μελάνια, ενώ σε σημαντικά μικρότερη κλίμακα παρουσιάζονται μεθόξυπροπανόλη, 1-αιθοξυ-2-προπανόλη, μεθυλεθυλοκετόνη, κυκλοεξάνιο κλπ. Για την επίτευξη της μείωσης της συγκέντρωσης των εκπεμπόμενων διαλυτών κατά την παραγωγική διαδικασία της μονάδας έχει εγκατασταθεί σύστημα μετάκαυσης 9

10 Στα εκπεμπόμενα αέρια (τα οποία είναι ο αέρας που χρησιμοποιείται για το στέγνωμα των μελανιών) εμπεριέχονται οργανικές πτητικές ενώσεις. Οι ατμοί των διαλυτών και των μελανιών - κολλών συλλέγονται από το σύστημα συλλογής ατμών και οδηγούνται με σύστημα απαγωγών στο σύστημα μετάκαυσης των ατμών των πτητικών οργανικών ενώσεων πριν την απόρριψη τους στην ατμόσφαιρα. Το σύστημα μετάκαυσης διαλυτών - RTO (Regenerative Thermal Oxidizers) οδηγεί στην εξάλειψη των διαλυτών και οσμών. Μέσω της καύσης επιτυγχάνεται η μετατροπή των διαλυτών σε διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ) και υδρατμούς (Η 2 Ο). Η μετάκαυση των απαερίων πραγματοποιείται σε θερμοκρασίες μέχρι και 850 ο C. Από τα απαέρια που εξέρχονται από την καμινάδα έχουν απομακρυνθεί οι ρύποι κατά ποσοστό 99,9% και οι συγκεντρώσεις στις εκπομπές θα είναι μικρότερες των 20 mgc/nm 3 (τιμή σύμφωνη με την Οδηγία).Οι μετρήσεις Οκτωβρίου 2013 που κατετέθησαν αναφέρονται σε μέση συγκέντρωση 11,9* mgc/nm 3 Το σύστημα καύσης των διαλυτών αποτελείται από τρεις θαλάμους από πυρίμαχα τούβλα όπου εισέρχονται οι ατμοί που απάγονται από τους χώρους παραγωγής. Οι διαλύτες οι οποίοι απάγονται από τους χώρους παραγωγής οδηγούνται αρχικά σον πρώτο θάλαμο καύσης σε θερμοκρασία ο C όπου καίγονται οι ατμοί των διαλυτών. Στους επόμενους δύο θαλάμους γίνεται ανάκτηση της θερμότητας της καύσης για την προθέρμανση των απαερίων που πρόκειται να οξειδωθούν. Η υψηλή θερμότητα που δημιουργείται, ανακτάται σε πολύ υψηλά ποσοστά απόδοσης, ενώ το γεγονός της αποδοτικής αξιοποίησης και ανάκτησης της θερμότητας καθιστά το σύστημα μετάκαυσης ενεργειακά αυτόνομο, με την ανάγκη προσθήκης μικρού ποσοστού επιπλέον καυσίμου. Καυσαέρια λεβήτων παραγωγής Η επιχείρηση χρησιμοποιεί φυσικό αέριο ως καύσιμη ύλη τόσο για την παραγωγική διαδικασία της μονάδας. Όσον αφορά το φυσικό αέριο είναι φιλικότερο προς το περιβάλλον σε σχέση με τα άλλα συμβατικά καύσιμα ορυκτής προέλευσης. Αιωρούμενα Σωματίδια - Όζον Αιωρούμενα σωματίδια σκόνης προκύπτουν από τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής εύκαμπτων υλικών συσκευασίας και παρατηρούνται τόσο στους εσωτερικούς χώρους της μονάδας κατά τον καθαρισμό, όσο και στους εξωτερικούς χώρους της μονάδας λόγω της κίνησης των φορτηγών οχημάτων. Όσον αφορά στην παρουσία του όζοντος κατά την παραγωγική διαδικασία της μονάδας αυτή οφείλεται στην εκπομπή υπεριώδους ακτινοβολίας συγκεκριμένου μήκους κύματος, κατά τα στάδιο του λαμιναρίσματος Υγρά απόβλητα Τα παραγόμενα υγρά απόβλητα της που προκύπτουν από την λειτουργία της υπό εξέταση μονάδας παραγωγής εύκαμπτων υλικών συσκευασίας είναι τα ακόλουθα: αστικά λύματα των χώρων υγιεινής και υγρά απόβλητα από τα πλυντήρια του ρουχισμού των εργαζομένων Κωδ. ΕΚΑ "βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα" διαλύτες που προκύπτουν από την πλύση των μηχανών εκτύπωσης, των κυλίνδρων και των φωτοπολυμερικών κλισέ, διαλύτες προκύπτουν από την πλύση των κυλίνδρων και εξαρτημάτων των μηχανών, χώρων παραγωγής, και περιέχουν υπολείμματα μελανιών και κολλών. Οι εν λόγω διαλύτες συλλέγονται αυτόματα και μεταφέρονται στον αποστακτήρα, όπου γίνεται ανάκτηση του διαλύτη, με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση τους - Κωδ. ΕΚΑ * "Άλλοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών" -. χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, από τις συντηρήσεις των μετασχηματιστών τάσων και του κυκλώματος θερμικού λαδιού - Κωδ. ΕΚΑ * "Απόβλητα λιπαντικών ελαίων" «μούργα» ήτοι υπολείμματα μελάνης, που απομένουν μετά την ανάκτηση των χρησιμοποιημένων διαλυτών στο σύστημα απόσταξης της εγκατάστασης - Κωδ. ΕΚΑ * "Λάσπες μελάνης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες" -. Στερεά απόβλητα Ιλύς Τοξικά απόβλητα Απορρίμματα Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από την λειτουργία της υπό εξέταση μονάδας είναι τα ακόλουθα: Οι συσκευασίες των πρώτων και δευτερευουσών βοηθητικών υλών (χάρτινη -πλαστική ξύλινη συσκευασία, καθώς επίσης και δοχεία χημικών ουσιών κτλ. ), - Κωδ. ΕΚΑ "συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι", Κωδ. ΕΚΑ " πλαστική συσκευασία", Κωδ. ΕΚΑ " ξύλινη συσκευασία", Κωδ. ΕΚΑ * "συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα 10

11 επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές" Τα απορρίμματα που προκύπτουν από το καθάρισμα και κόψιμο των άκρων των ρολών των Α υλών (ξάκρισμα), συμπεριλαμβανομένων και τα εκτός προδιαγραφών ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα, Κωδ. ΕΚΑ "συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι", Κωδ. ΕΚΑ "πλαστική συσκευασία" Κωδ. ΕΚΑ " μεικτή συσκευασία", Απορροφητικά υλικά - Κωδ. ΕΚΑ "απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο " Αστικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων και τα υλικά δύναται να ανακυκλωθούν όπως χαρτιά από έντυπα εσωτερικής επικοινωνίας κλπ) - Κωδ. ΕΚΑ "δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως", Κωδ. ΕΚΑ " χαρτιά και χαρτόνια" Απόβλητα όπως μπαταρίες οικιακού τύπου Κωδ. ΕΚΑ * "μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα σημεία , ή και μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες" λαμπτήρες φθορισμού Κωδ. ΕΚΑ * "Σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο" απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (π.χ. τηλέφωνα, φαξ, εκτυπωτές κλπ) Κωδ. ΕΚΑ "απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία , και " Εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών Βέλτιστη Διαθέσιμη Τρόπος Εφαρμογής Α Τεχνική Αντικατάσταση διαλυτών, μελανιών και κολλών με βάση διαλύτες με χαμηλής ή μηδενικής περιεκτικότητας διαλύτες Απαγωγή και επεξεργασία αερίων εκπομπών κατά το στάδιο ξήρανσης Κάλυψη των ενδεχόμενων πηγών διαφυγής πτητικών οργανικών ενώσεων Απαγωγή και επεξεργασία αερίων ρύπων από τις πλυστικές μηχανές Βελτιστοποίηση συστήματος μετάκαυσης μεταβολή της ταχύτητας του ανεμιστήρα -Προγραμματισμός συντήρησης συστήματος μετάκαυσης οργανικών πτητικών ενώσεων Βελτιστοποίηση συγκέντρωσης πτητικών οργανικών ενώσεων προς το σύστημα καύσης Αυτόματο και χρονικά προγραμματισμένο κλείσιμο του bypass Πλύση μηχανών με νερό υψηλής πίεσης ή άλλες τεχνικές καθαρισμού του 11 Δεδομένου ότι στην υπό εξέταση δραστηριότητα υπάρχει και λειτουργεί σύστημα μετάκαυσης των πτητικών οργανικών ενώσεων η εν λόγω τεχνική δεν εφαρμόζεται. Εν τούτοις, η εταιρεία διερευνά συνεχώς τη δυνατότητα αντικατάστασης των διαλυτών, μελανιών και κολλών με χαμηλής περιεκτικότητας διαλύτες. Εφαρμόζεται. Ο επιβαρυμένος με τις πτητικές οργανικές ενώσεις αέρας απάγεται από τους ξηραντήρες προς το σύστημα καύσης όπου οξειδώνονται οι πτητικές οργανικές ενώσεις Εφαρμόζεται όπου αυτό είναι εφικτό στην εγκατάσταση (σημειακά στα τμήματα αποθήκευσης, ανάμειξης χρωμάτων - μελανιών κλπ). Εφαρμόζεται, δεδομένου ότι οι πλυστικές μηχανές είναι κλειστού τύπου ενσωματωμένες στις μηχανές εκτύπωσης και ο χρησιμοποιημένος διαλύτης οδηγείται προς ανάκτηση στον αποστακτήρα, ενώ οι πτητικές οργανικές ενώσεις στο σύστημα καύσης. Εφαρμόζεται. Το σ ύστημα καύσης των οργανικών πτητικών ενώσεων λειτουργεί και συντηρείται σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές του, ενώ η ταχύτητα του αέρα ρυθμίζεται αυτόματα με αποτέλεσμα να ρυθμίζεται κατ επέκταση η υποπίεση που δημιουργείται στο σύστημα ξήρανσης. Εφαρμόζεται. Εφαρμόζεται. Οι αέριοι ρύποι από το στάδιο ξήρανσης οδηγούνται στο σύστημα καύσης αυτόματα Δεν εφαρμόζεται δεν είναι τεχνικά εφικτό.

12 9 εξοπλισμού χωρίς τη χρήση διαλυτών Εκμετάλλευση θερμότητας από το σύστημα καύσης Εφαρμόζεται. Η θερμότητα των καυσαερίων που προκύπτουν από την καύση των οργανικών ενώσεων χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του διαθερμικού λαδιού των εναλλακτών που χρησιμοποιούνται κατά το στάδιο ξήρανσης Οι διαλύτες σε βαρέλια και σε δεξαμενές 1000 lt αποθηκεύονται σε στεγασμένο χώρο της μονάδος με λεκάνη ασφαλείας. Δεν επιτρέπεται να αποθηκεύονται και να διακινούνται χημικά άλλα πλην των αναφερομένων στην υποβληθείσα ΜΠΕ, και σε ποσότητες μεγαλύτερες από αυτές που αναφέρονται σε αυτήν. Σε περίπτωση που αποθηκεύονται και άλλα χημικά και σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις μέγιστες επιτρεπόμενες στην ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376 Β/ ) «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικινδύνων ουσιών. αντικατάσταση της υπ αριθμ. 5697/590/2000ΚΥΑ», η Εταιρεία οφείλει να προβεί σε υποβολή συμπληρωματικής μελέτης και να συμμορφωθεί άμεσα με τις διατάξεις της ανωτέρω ΚΥΑ Περιβαλλοντικοί Όροι Αέριες εκπομπές: Οι οριακές τιμές εκπομπής των ρυπαντικών φορτίων από τη λειτουργία της δραστηριότητας του θέματος να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264Β/ ) και της ΚΥΑ 10315/93 (ΦΕΚ 369/Β/ )): α)εκπομπή καπνού στα καυσαέρια των κλιβάνων: δείκτης αιθάλης 1 της κλίμακας Bacharach (Π.Δ 1180/81 αρ.2) β) CO 2 10% κ.ό. ή O 2 7,5% κ.ό. ( ΚΥΑ Η.Π /1942 ΦΕΚ 832Β/ ) «Μέτρα και όροι για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις») Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις: Ατμόσφαιρα: όπως καθορίζονται στις Π.Υ.Σ. 9238/332/2004 (ΦΕΚ 405Β/ ), Π.Υ.Σ. 34/ (ΦΕΚ 125Α/ ) και το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/ ). Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων (Π.Δ. 1180/81, ΦΕΚ 293Α/ ): Κατά την λειτουργία του έργου Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΑ της ΚΥΑ 11641/1942/2002 (ΦΕΚ 832Β/ ), προβλέπεται ότι η εγκατάσταση θα πρέπει να τηρεί ορισμένες οριακές τιμές εκπομπής πτητικών οργανικών ενώσεων: Οριακές τιμές εκπομπής διαλυτών στην ατμόσφαιρα και συγκεντρώσεων σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Οριακές τιμές συγκέντρωσης διαλυτών, όπως προβλέπονται στην ΚΥΑ 11641/1942/2002 (ΦΕΚ 832 Β/ ) «Μέτρα και όροι για τον περιορισμό των πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ), που οφείλονται στην χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις» Όριο εκπομπής ΠΟΕ : 50 mgrτοc/nm 3 Ειδικά σε περίπτωση που διακινούνται υλικά που φέρουν την φράση κινδύνου R45, R46, R49, R60, R61, και εφόσον οι εκπομπές υπερβαίνουν τα 10 gr/hr, το όριο εκπομπής καθορίζεται στα 2 mgr/nm 3 (άρθρο3, παρ. 5), ενώ σε περίπτωση που διακινούνται υλικά που φέρουν την φράση κινδύνου R40 (αλογονομένες ΠΟΕ), και εφόσον οι εκπομπές υπερβαίνουν τα 100 gr/hr, το όριο εκπομπής καθορίζεται στα 20 mgr/nm 3 (άρθρο3, παρ. 6). Οι οριακές τιμές εφαρμόζονται στο άθροισμα των μαζών των επιμέρους ενώσεων. Οριακές τιμές εκπεμπόμενων αερίων αποβλήτων από εγκαταστάσεις σταθερών εστιών καύσης για θέρμανση κτιρίων και νερού όπως προβλέπονται στην KYA 10315/93 (ΦΕΚ 369 Β / ). Για τα όρια εκπομπών και τη λειτουργία των λεβήτων να ισχύουν όσα αναφέρονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 11294/1993 (ΦΕΚ 264 Β/ ). Να τηρείται θεωρημένο βιβλίο μετρήσεως εκπομπών καυσαερίων. 12

13 Οριακές τιμές λοιπών εκπεμπόμενων αερίων αποβλήτων όπως καθορίζονται στην Π.Υ.Σ. 34/02 (ΦΕΚ 125 Α /5-6-02) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και σκόνης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Όπως προβλέπονται στο ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α / ) (60 db(α) & 100 mgr/nm 3 ) Τεχνικά έργα, μέτρα, όροι και περιορισμοί για την αντιμετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα υποβάθμισης του περιβάλλοντος Αέρια απόβλητα Τα όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από τη λειτουργία των συστημάτων καυστήραλέβητα των μονάδων κεντρικής θέρμανσης, βάσει της ΚΥΑ 10315/93 (ΦΕΚ 369 Β /93) ορίζονται ως εξής : Συγκέντρωση CO 2 στα καυσαέρια 10% Τιμή δείκτη αιθάλης 1 της κλίμακας Bacharach Θερμοκρασία καυσαερίων 230 ο C Για τη θέρμανση των χώρων της εγκατάστασης θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως καύσιμο φυσικό αέριο σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές. Κατά τα λοιπά, για τη σωστή συντήρηση και λειτουργία του συστήματος καυστήρα λέβητα καπνοδόχου των εγκαταστάσεων, η εταιρία οφείλει να τηρεί όλα όσα προβλέπονται στις διατάξεις της KYA 10315/93 (ΦΕΚ 369 Β / ). Για τη λειτουργία του λέβητα θέρμανσης λαδιού ισχύουν όσα αναφέρονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 11294/1993 (ΦΕΚ 264 Β/ ). Να τηρείται θεωρημένο βιβλίο μετρήσεως εκπομπών καυσαερίων. Απαγορεύεται η χρήση ως καυσίμων πλαστικών υλικών, ελαστικών, χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και λοιπών αποβλήτων (στερεών, υγρών ή αερίων). Να ληφθεί κατάλληλη μέριμνα από την εταιρία ώστε εντός της εγκατάστασης οι οδοί διακίνησης των οχημάτων να είναι ασφαλτοστρωμένοι για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης. Απόσταξη για παραλαβή καθαρού διαλύτη ethyl acetate Υγρά απόβλητα Ο χρησιμοποιημένος διαλύτης από τις πλύσεις να αποστάζεται και ο καθαρός διαλύτης που θα ανακτάται να επαναχρησιμοποιείται. Τα υπολείμματα που θα παραμένουν στον πυθμένα της δεξαμενής, («μούργα»), θα αποτελούνται 60% από στερεά και 40% από διαλύτη. Η μούργα να αποθηκεύεται προσωρινά σε βαρέλια εντός ειδικά διαμορφωμένου χώρου και να διατίθεται σε εξωτερικό συνεργάτη σαν επικίνδυνο απόβλητο. Η συγκεκριμένη διαδικασία πλύσης και ανακύκλωσης του διαλύτη να είναι τμήμα της παραγωγικής διαδικασίας και να μην επιτρέπει την διάθεση οποιασδήποτε ποσότητας αποβλήτων στο περιβάλλον. Όπου γίνεται αποθήκευση πρώτων υλών και προϊόντων, καθώς και φορτοεκφορτώσεις, να υπάρχει πρόβλεψη για την συλλογή τυχόν διαρροών. Να υπάρχει σύστημα αποκλεισμού των ομβρίων υδάτων από τυχόν επιβαρυμένα νερά από διαρροές χημικών ή νερά πυρόσβεσης. Τα προκύπτοντα λύματα από τους χώρους υγιεινής του προσωπικού να οδηγούνται στο αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου Εχεδώρου. Στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα Τα οικιακού τύπου και προσμοιαζόμενα προς αυτά απορρίμματα να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους απορριμμάτων και να απομακρύνονται είτε από συνεργεία αποκομιδής του οικείου Ο.Τ.Α. είτε από αδειοδοτημένο φορέα συλλογής /μεταφοράς στερεών αποβλήτων προκειμένου να διατεθούν σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (χαρτί, ξύλο, νάυλον, κλπ) που θα προκύπτουν από τη λειτουργία της δραστηριότητας να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες και στη συνέχεια θα δίνονται για ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρίες. Η εταιρία οφείλει να διατηρεί καθαρό τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο συγκέντρωσης των στερεών αποβλήτων. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη, η ανεξέλεγκτη διάθεση ή η καύση στερεών αποβλήτων. Γενικά η εταιρία υποχρεούται να παραδίδει τα παραγόμενα στερεά απόβλητά της σε φορέα διαχείρισης, ο οποίος έχει εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη από το αρ.(8) σχετική άδεια της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ1909 Β ) ή να εξασφαλίζει η ίδια η εταιρία την αξιοποίηση ή τη διάθεσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προαναφερόμενης ΚΥΑ. Μετά την έναρξη λειτουργίας της 13

14 εγκατάστασης να προσκομιστεί σύμβαση της εταιρίας με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης υλικών συσκευασίας. Να τηρείται βιβλίο διακίνησης όλων των αξιοποιήσιμων στερεών αποβλήτων στο οποίο να αναγράφονται, το είδος του αποβλήτου, ο 6ψήφιος κωδικός του βάσει Ε.Κ.Α. (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων), οι ποσότητες, η ημερομηνία εκχώρησης καθώς και τα στοιχεία του φορέα που παρέλαβε τα αξιοποιήσιμα απόβλητα. Επικίνδυνα απόβλητα Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων προβλέπονται από τις διατάξεις της ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β ) και τις τεχνικές προδιαγραφές της ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β ). Τα επικίνδυνα απόβλητα της δραστηριότητας, να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί επικίνδυνων αποβλήτων. Η προσωρινή διάθεση των επικινδύνων αποβλήτων να γίνεται σε τσιμεντοστρωμένο και στεγασμένο χώρο διαστάσεων 5,0Χ2,8. Τα επικίνδυνα υλικά να φυλάσσονται στον χώρο αυτό μέσα σε στεγανά βαρέλια πάνω σε παλέτες. Το δάπεδο του χώρου να σχηματίζει στεγανή λεκάνη όγκου 2,5 m 3, ώστε να συλλέγονται τα στραγγίσματα από τυχόν διαρροές της συσκευασίας. Στην οροφή να τοποθετηθούν δύο πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως των 10 Kg. Ο χώρος να κλειδώνεται και στην είσοδο να υπάρχουν πινακίδες και σημάνσεις. Η διαχείριση ρευμάτων επικινδύνων αποβλήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179 Α ) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερομένου νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Π.Δ/τος που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ιδίου νόμου. Για την περαιτέρω διαχείριση των αποβλήτων αυτών, να παραδίδονται αποκλειστικά σε εταιρίες που διαθέτουν άδεια διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06. ( Σύμβαση με POLYECO ). Να τηρείται μητρώο καταγραφής της ποσότητας, ποιότητας, προέλευσης, ο 6ψήφιος κωδικός του βάσει Ε.Κ.Α. (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων) όλων ανεξαιρέτως των μη επικινδύνων στερεών καθώς και στοιχείων παράδοσης σε τρίτους (ημερομηνία, ποσότητα, στοιχεία τρίτου) και να διαβιβάζεται υποχρεωτικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης και στην αδειοδοτούσα αρχή το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους ετήσια έκθεση με στοιχεία για την παραγωγή όλων των μη επικινδύνων αποβλήτων και για τη διαχείρισή τους το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β ) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση επικινδύνων Αποβλήτων». Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη και η ανεξέλεγκτη διάθεση επικινδύνων αποβλήτων. Ειδικά ρεύματα αποβλήτων Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) (Επικίνδυνα απόβλητα) Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η καύση χρησιμοποιημένων λιπαντικών-ελαίων (ΚΥΑ 10315/93 ΦΕΚ 369 Β/ ). Απαγορεύεται η διάθεση χρησιμοποιημένων λιπαντικών - ελαίων στο έδαφος, στα επιφανειακά ύδατα και στο δίκτυο αποχέτευσης. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων Λιπαντικών-Ελαίων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179 Α ) και του ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64 Α ). Τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά-έλαια που τυχόν προκύψουν από τη δραστηριότητα να συλλέγονται και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία, τα οποία να φυλάγονται σε ιδιαίτερο στεγανοποιημένο και καθαρό χώρο, μη εκτεθειμένο σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η Εταιρεία οφείλει να ενταχθεί στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Λ.Ε,ή, τα Α.Λ.Ε. να παραδίδονται σε τρίτους που διαθέτουν άδεια διαχείρισης μεταχειρισμένων λιπαντικών ελαίων και είναι ενταγμένοι σε εναλλακτικό σύστημα διαχείρισης. ( ΕΛΤΕΠΕ ) Θόρυβος Ο παραγόμενος θόρυβος από τη λειτουργία της μονάδας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 65 dba μετρούμενος στα όρια του οικοπέδου. Τέλος, τα ακίνητα μηχανήματα θα φέρουν ειδικές αντικραδασμικές βάσεις. Στην περίπτωση που ο εκπεμπόμενος θόρυβος υπερβαίνει τα όρια που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία (ΠΔ 1180/81 ΦΕΚ 293 Α / ) να γίνουν οι απαραίτητες ηχομονώσεις και η τοποθέτηση κατάλληλων αντικραδασμικών βάσεων στο μηχανολογικό εξοπλισμό. Περιβάλλων χώρος 14

15 Περιμετρικά του οικοπέδου του εργοστασίου να υπάρχει και να συντηρείται πυκνή και υψηλή βλάστηση (δενδροφύτευση, θαμνοκάλυψη). Οι μη δομημένοι χώροι των οικοπέδων να διατηρούνται καθαροί και να μην υπάρχουν διάσπαρτα διάφορα άχρηστα υλικά ή απόβλητα (στερεά ή υγρά). Λοιποί όροι Για όλες τις χημικές ουσίες που διακινούνται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση, να υπάρχουν αρχειοθετημένα και μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των Υλικών (Material Safety Data Sheets) στην πλέον ενημερωμένη έκδοσή τους. Να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτά. Απαγορεύεται η χρήση ψυκτικών ελαίων με PCB s άνω των 50 ppm στους μετασχηματιστές και πυκνωτές της εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεων της ΚΥΑ 7589 /731/2000 (ΦΕΚ 514/Β/2000). Η εταιρία υποχρεούται : να ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημα των αρμοδίων αρχών για χορήγηση στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων και γενικότερα ζητήματα προστασίας περιβάλλοντος. να συμμορφώνεται σε συστάσεις-υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Παρακολούθηση τήρησης των περιβ/ντικών όρων από την ίδια την επιχείρηση Η εταιρία οφείλει να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κλπ), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή της με τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του εργοστασίου. Εφόσον η εκπομπή διαλυτών θα είναι ανώτερη των 10 Kg/hr, θα πρέπει να υπάρχει πλήρες σύστημα παρακολούθησης των εκπομπών ΠΟΕ και συνεχής μέτρηση των συγκεντρώσεων TOC (11641/1942/2002 (ΦΕΚ 832 Β/ ), άρθρο 6 παρ. 1) για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Oι οριακές τιμές εκπομπών (άρθρο 3 παραγρ.-β εδάφιο 1) θεωρείται ότι τηρούνται εάν: α) κανένας από τους μέσους όρους υπό κανονικές συνθήκες επί 24 ώρες κανονικής λειτουργίας δεν υπερβαίνει τις οριακές τιμές εκπομπών και, β) κανένας από τους ωριαίους μέσους όρους δεν υπερβαίνει τις οριακές τιμές εκπομπών κατά συντελεστή μεγαλύτερο του 1.5. Η δειγματοληψία να πραγματοποιείται από σημεία που βρίσκονται στην ίδια διατομή του απαγωγού των εκπομπών. Εντός 6 (έξη) μηνών από την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων η εταιρία σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας -Θράκης, να προβεί στην κατάρτιση και υλοποίηση προγράμματος παρακολούθησης (monitoring) - μέτρησης και αξιολόγησης των εκπεμπόμενων αερίων ρύπων της δραστηριότητας. Για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος παρακολούθησης : Να τοποθετηθούν ειδικοί αναλυτές αερίων (VOCs) και μετρητές λοιπών φυσικών παραμέτρων (θερμοκρασία, πίεση και ταχύτητα απαερίων) συνεχούς μέτρησης στην τελική έξοδο κάθε αυτόνομου συστήματος εξαερισμού. Οι μετρήσεις να πραγματοποιούνται συνεχώς και να υπάρχει ταυτόχρονα συνεχές σύστημα καταγραφής των αποτελεσμάτων των μετρήσεων. Οι μέθοδοι και οι συσκευές μέτρησης για τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων των ΠΟΕ όπως και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για την βαθμονόμηση των συσκευών μέτρησης και για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης(ΕΛΟΤ) ή ελλείψει αυτών σε διεθνώς δόκιμες και αναγνωρισμένες τεχνολογίες βιομηχανικών μετρήσεων και να παρέχουν αναπαραγώγιμα και συγκρίσιμα αποτελέσματα. Να γίνεται κατάλληλη επεξεργασία των μετρήσεων και τα αποτελέσματα να εκφράζονται τόσο σε μονάδες συγκέντρωσης (μάζα/νm 3 ή % ή ppm) όσο και σε μονάδες μαζικής παροχής (μάζα/χρόνο). Τα συστήματα συνεχούς μέτρησης να ελέγχονται τακτικά (τουλάχιστον κάθε μήνα) σε συνεννόηση με την αρμόδια αρχή. Οι συσκευές συνεχούς μέτρησης των συγκεντρώσεων των ΠΟΕ υποβάλλονται τακτικά (τουλάχιστον κάθε εξάμηνο) σε βαθμονόμηση και εξέταση της λειτουργίας τους. Η βαθμονόμηση να πραγματοποιείται σύμφωνα με μέθοδο αναφοράς εγκεκριμένη από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ. 15

16 Τα επεξεργασμένα αποτελέσματα να υποβάλλονται κάθε έτος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας -Θράκης προκειμένου, μετά από αξιολόγηση, να εξεταστεί το ενδεχόμενο λήψης ή μη πρόσθετων μέτρων ελέγχου των εκπεμπόμενων ρύπων με παράλληλη τροποποίηση της Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Συμμόρφωση με την οδηγία IPPC Η μονάδα εμπίπτει στις διατάξεις της οδηγίας IPPC για την εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών. Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται στην κατηγορία 6.7 της ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022 Β /5-8-02) «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας της επιφάνειας υλών, αντικειμένων ή προϊόντων με την χρησιμοποίηση οργανικών διαλυτών ιδίως για τις επεξεργασίες προετοιμασίας, εκτύπωσης, επίστρωσης καθαρισμού των λιπών, αδιαβροχοποίησης, κολαρίσματος, βαφής, καθαρισμού,ή, διαβροχής, με δυμανικότητα κατανάλωσης διαλυτών άνω των 150 κιλά διαλυτών /ώρα ή άνω των 200 tn/y» Για την συγκεκριμένη δραστηριότητα αναφέρονται ειδικές βέλτιστες τεχνικές στην αντίστοιχη αναφορά Document on Best Available techniques on the «Surface treatment using organic solvents»,chapter 21, Dated January Η μονάδα υποχρεούται να εκπονήσει και να εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης, με το οποίο : - Να δεσμεύεται η διοίκηση για την περιβαλλοντική πολιτική που θα ακολουθεί. - Να καθορίζει συγκεκριμένες διαδικασίες που ταιριάζουν στην ιδιαιτερότητα της δικής της παραγωγικής διαδικασίας. - Να υπάρχει συγκεκριμένη ιεραρχία αρμοδιοτήτων, εκπαίδευση των εμπλεκομένων, γραπτές διαδικασίες, αποτελεσματικός έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας, πρόγραμμα συντήρησης των εγκαταστάσεων, προβλεπόμενες ενέργειες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. - Να επιλέγει την καθαρότερη τεχνολογία παραγωγής. - Να ελέγχει την κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με τα δεδομένα στην αντίστοιχη αναφορά Surface treatment using organic solvents (Κεφάλαια 20,21). - Να ελέγχει την παραγωγή και επεξεργασία υγρών αποβλήτων σύμφωνα με τα δεδομένα στην αντίστοιχη αναφορά Surface treatment using organic solvents (Κεφάλαια 20,21). - Να ελέγχει την εκπομπή αερίων αποβλήτων, εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων και διάχυτων εκπομπών, σύμφωνα με τα δεδομένα στην αντίστοιχη αναφορά Surface treatment using organic solvents (Κεφάλαια 20,21). - Να ελέγχει την παραγωγή και διαχείριση των στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τα δεδομένα στην αντίστοιχη αναφορά Surface treatment using organic solvents (Κεφάλαια 20,21). - Να ενημερώνει τις αρχές για τις απορρίψεις ρυπαντών ( εκπομπών και αποβλήτων ) από τις δραστηριότητες του παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. ΗΠ 15393/2332 / 2002 ΚΥΑ (Β 1022). Η ενημέρωση (αναφορά) να γίνεται σε ετήσια βάση, το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε έτους, προς την αρχή που εκδίδει τους Περιβαλλοντικούς όρους. Για την συμπλήρωση των στοιχείων να χρησιμοποιείται το έντυπο με οδηγίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της ρύπανσης, που δίνεται στο Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού μητρώου ρυπογόνων εκπομπών (EPER), που έχει εκδώσει η Κοινότητα. Χρονικό διάστημα ισχύος της Απόφασης Ε.Π.Ο. Η Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων να ισχύει για 10 χρόνια από την έκδοσή της με την προϋπόθεση ότι θα ισχύουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. και δεν έρχονται σε αντίθεση με τα όσα ορίζει η Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί στην Μ.Π.Ε., η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας -Θράκης. μπορεί να επιβάλει πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους ή να μεταβάλει του αρχικούς Η μη τήρηση των ανωτέρω όρων, η εκτέλεση εργασιών καθ υπέρβαση των όρων και προϋποθέσεων της Απόφασης Ε.Π.Ο. και των όσων αναφέρονται στην εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. και η πρόκληση ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος συνεπάγονται κυρώσεις που 16

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 60

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 60 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 41

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 41 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 96

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 96 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 81

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 81 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 43

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 43 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /06.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 42

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /06.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 42 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 2-12- 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 4962/220871 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /12.06.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 74

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /12.06.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 74 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /25.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 103

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /25.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 103 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 5470/234263 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΦΟΡ1Κ-Ν2Π. Σχετ. : Φ6130/4462/12, Φ6130/4357/12, Φ6130/3915/12, Φ6130/3719/12, ΤΜΗΜΑ A Φ6130/3717/12

ΑΔΑ: Β43ΦΟΡ1Κ-Ν2Π. Σχετ. : Φ6130/4462/12, Φ6130/4357/12, Φ6130/3915/12, Φ6130/3719/12, ΤΜΗΜΑ A Φ6130/3717/12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/10/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6130 / 4563 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κέρκυρα 17/02/2015 Αρ. Πρωτ. 22709/11588ΠΕ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα