ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υποχρεωτικές και αναγκαίες διαδικασίες ποιότητας, στα πλαίσια της εγκατάστασης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που βασίζεται στο πρότυπο EN ISO 9001:2000 στις Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου της παραγωγής βάμβακος» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΑΝ ΡΕΟΥ ΘΕΜΙΣ Επιβλέπων : Παναγιώτης Μπάτος Εργαστηριακός Συνεργάτης Καστοριά, Οκτώβριος 2009

2

3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υποχρεωτικές και αναγκαίες διαδικασίες ποιότητας, στα πλαίσια της εγκατάστασης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που βασίζεται στο πρότυπο EN ISO 9001:2000 στις Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου της παραγωγής βάμβακος» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΑΝ ΡΕΟΥ ΘΕΜΙΣ Επιβλέπων :Παναγιώτης Μπάτος Εργαστηριακός Συνεργάτης Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 31 η Μήνα Έτος.... Ον/μο Μέλος Ε.Π Ιδίοτητα Μέλους Ε.Π... Ον/μο Μέλος Ε.Π Ιδίοτητα Μέλους Ε.Π... Ον/μο Μέλος Ε.Π Ιδίοτητα Μέλους Ε.Π Καστοριά Οκτώβριος 2009

4 Copyright 2009 ΘΕΜΙΣ Δ. ΑΝΔΡΕΟΥ Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν αποκλειστικά τον συγγραφέα και δεν αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη Εισαγωγή 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ο κλάδος της παραγωγής βάμβακος στην Ελλάδα, η θέση του στο διεθνές εμπόριο και οι εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου. Εισαγωγή Γενικά για τον κλάδο Η πορεία του κλάδου την τελευταία 5ετία στην Ελλάδα Οι προοπτικές του κλάδου Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου (χαρακτηριστικά, λειτουργία) και τα εξαγώγιμα προϊόντα Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου Χαρακτηριστικά και τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής βάμβακος Τα εξαγώγιμα προϊόντα του κλάδου Η θέση του κλάδου στο διεθνές εμπόριο σήμερα Η πορεία των Ελληνικών εξαγωγών την τελευταία 5ετία Οι χώρες προορισμού των Ελληνικών εξαγωγών και οι βασικοί ανταγωνιστές Οι προοπτικές διεύρυνσης των Ελληνικών εξαγωγών Τρόποι διαχείρισης των χωρών προορισμού σήμερα Νέες χώρες στόχοι και στρατηγικές προσέγγισης τους...20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η αναγκαιότητα της εγκατάστασης ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας βασισμένου στο πρότυπο EN ISO 9001:2000, οι υποχρεωτικές και οι αναγκαίες διαδικασίες που το συνοδεύουν, στις εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου της παραγωγής βάμβακος Εισαγωγή Η αναγκαιότητα εγκατάστασης του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2000 στις Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις παραγωγής βάμβακος και οι διαδικασίες που το συνοδεύουν Γενικά..22

6 Γιατί είναι αναγκαία η εφαρμογή του προτύπου Τι περιλαμβάνει το πρότυπο- έγγραφα - διαδικασίες Οι υποχρεωτικές διαδικασίες ποιότητας που επιβάλλει το πρότυπο Έλεγχος εγγράφων και αρχείων Εσωτερικές επιθεωρήσεις ιορθωτικές και προληπτικές ενέργειες Έλεγχος μη συμμορφούμενων προϊόντων Οι αναγκαίες διαδικασίες ποιότητας που επιβάλλονται από το πρότυπο Ανάλυση των επί μέρους λειτουργιών των εξαγωγικών επιχειρήσεων παραγωγής βάμβακος Οι αναγκαίες διαδικασίες ποιότητας που προκύπτουν από τις επί μέρους λειτουργίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Ανάλυση των αναγκαίων διαδικασιών ποιότητας Εισαγωγή Προμήθειες α υλών και υλικών συσκευασίας Τι προβλέπει το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2000 για την εφαρμογή της διαδικασίας Η πρακτική εφαρμογή της διαδικασίας Έντυπα φόρμες που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της διαδικασίας Συσκευασία και τυποποίηση των προϊόντων Τι προβλέπει το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2000 για την εφαρμογή της διαδικασίας Η πρακτική εφαρμογή της διαδικασίας Έντυπα φόρμες που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της διαδικασίας ιαδικασία εξαγωγών των προϊόντων Τι προβλέπει το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2000 για την εφαρμογή της διαδικασίας Η πρακτική εφαρμογή της διαδικασίας. 42

7 Έντυπα φόρμες που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της διαδικασίας. 43 Συμπεράσματα Βιβλιογραφία...47 Παράρτημα 1 Παραδείγματα ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου που εφαρμόζουν το πρότυπο Παράδειγμα 1 Παράδειγμα 2 Παράδειγμα 3 Παράρτημα 2 Έντυπα των διαδικασιών

8 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παραγωγή βάμβακος στην Ελλάδα αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους κλάδους παραγωγής αγροτικών προϊόντων πράγμα το οποίο το κάνει να συμβάλλει αισθητά στην αγροτική οικονομία. Το βαμβάκι είναι ένα από τα πρώτα φυτά τα οποία άρχισε να καλλιεργεί ο άνθρωπος. Από την καλλιέργεια βάμβακος βιώνουν πάρα πολλές οικογένειες ενώ η γεωργία είναι από τις πρώτες τέχνες που ανέπτυξε ο άνθρωπος. Είναι στενά συνδεδεμένο με τον τρόπο και την ποιότητα ζωής του ανθρώπου αφού αποτελεί κύριο συστατικό για προϊόντα τα οποία είναι απαραίτητα στην καθημερινή χρήση. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται άνοδος του κλάδου και αύξηση των επιχειρήσεων που τον αντιπροσωπεύουν παρόλο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Οι επιχειρήσεις βελτιώνονται συνεχώς υιοθετώντας νέες τεχνολογικές μεθόδους παραγωγής για την καλύτερη ικανοποίηση των πελατών. Συνεπώς τα παραγόμενα προϊόντα χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα πράγμα το οποίο αυξάνει την δυναμικότητα του κλάδου. Λέξεις- κλειδιά: βαμβάκι, παραγωγή, EN ISO 9001:2000, τυποποίηση

9 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το βαμβάκι από παλιά μέχρι και σήμερα αποτελεί το κυριότερο φυτό μεγάλης καλλιέργειας στην Ελλάδα. Για την σωστή ανάπτυξη του βάμβακος θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν όλοι οι παράγοντες που το επηρεάζουν π.χ. Καιρικές συνθήκες, θερμοκρασία κ.α. Ο συνολικός ετήσιος όγκος παραγωγής βάμβακος φτάνει τους τόνους και τροφοδοτεί μια ολόκληρη σειρά μεταποιητικών βιομηχανιών, όπως εκκοκκιστήρια, κλωστήρια, υφαντουργεία, μονάδες παραγωγής ελαίου και ζωοτροφών κ.ά. Καλλιεργείται σε μεγάλες εκτάσεις και η βασική γεωγραφική του κατανομή αρχίζει νότια από το νομό Βοιωτίας και φτάνει βόρεια μέχρι τη Θράκη. Πρώτοι νομοί στη χώρα σε επίπεδο καλλιεργούμενων εκτάσεων είναι οι νομοί Λάρισας και Καρδίτσας και ακολουθούν πολλοί άλλοι μεταξύ των οποίων εξέχουσες θέσεις κατέχουν οι νομοί Ροδόπης, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Θεσσαλονίκης και Σερρών. Από το βαμβάκι αποκτούν εισόδημα πάνω από οικογένειες στην Ελλάδα σε διάφορους τομείς. (Βαμβακοπαραγωγοί, εργαζόμενοι σε εκκοκκιστήρια - κλωστήρια κ.λπ.). Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιαστεί αναλυτικά ο κλάδος της παραγωγής βάμβακος στην Ελλάδα και να εξετασθεί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις που το αντιπροσωπεύουν. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια γενική αναφορά στον κλάδο παρακολουθώντας την πορεία του τα τελευταία έτη, την θέση του στο διεθνές εμπόριο σήμερα, τον τρόπο λειτουργίας των εξαγωγικών επιχειρήσεων, τα εξαγώγιμα προϊόντα καθώς και τους βασικούς ανταγωνιστές του. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το τι είναι το πρότυπο EN ISO 9001:2000 και γιατί είναι απαραίτητη η εγκατάστασή του στις επιχειρήσεις και ποιες είναι οι υποχρεωτικές και αναγκαίες διαδικασίες που το συνοδεύουν. Τέλος στο τρίτο κεφάλαιο παρακολουθείται η διαδικασία αγοράς πρώτων υλών και επιλογής προμηθευτών, η συσκευασία και η τυποποίηση των προϊόντων και η διαδικασία εξαγωγής των προϊόντων.

10 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τις πρώτες τέχνες που ανέπτυξε ο άνθρωπος είναι η γεωργία. Γεωργία λέγεται η κάθε ασχολία που έχει σαν αντικείμενο της την καλλιέργεια της γης. Η καλλιέργεια αυτή μπορεί να έχει σαν σκοπό να παράγει γεωργικά προϊόντα, που είναι χρήσιμα για τη διατροφή του ανθρώπου ή προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν στη βιομηχανία όπως είναι το βαμβάκι, ο καπνός ή το σιτάρι. Το βαμβάκι θεωρείται σαν ένα από τα πιο εμπορεύσιμα προϊόντα και είναι ένα από τα τέσσερα παραδοσιακά και βασικά αγροτικά προϊόντα που καλλιεργούνται στην Ελλάδα. Η επιστημονική του ονομασία είναι γοσύπιο. Στην Ελλάδα καλλιεργούνται κάθε χρόνο περίπου στρέμματα, ενώ η παραγωγή του φτάνει τους τόνους. Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιασθούν κάποια γενικά στοιχεία για τον κλάδο παραγωγής βάμβακος, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις και τα εξαγώγιμα προϊόντα του κλάδου και τέλος η θέση του στο διεθνές εμπόριο σήμερα ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑ Ο Η πορεία του κλάδου την τελευταία 5ετία στην Ελλάδα Το βαμβάκι είναι ένα από τα πρώτα φυτά που άρχισε να καλλιεργεί ο άνθρωπος προκειμένου να εξασφαλίσει κάποια χρηματική απολαβή από την πώλησή του. Η καλλιέργεια του άρχισε από τους ιθαγενείς της Κίνας, της Ινδίας και της Αμερικής. Αν και στην ελληνική βιβλιογραφία αναφέρεται για πρώτη φορά από

11 4 τον Ηρόδοτο, στην Ελλάδα πρωτοεμφανίστηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο που το έφερε από τις Ινδίες. Οι Σαρακηνοί ήταν εκείνοι που το διάδωσαν στις άλλες Μεσογειακές χώρες ενώ στην Αμερική πρώτοι το καλλιέργησαν οι Αζτέκοι(Βικιπαιδεία,2009). Αξίζει να σημειωθεί ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το βαμβάκι άρχισε να διαδίδεται όταν το δουλεμπόριο άρχισε να επεκτείνεται. Εξάλλου μια από τις αιτίες του δουλεμπορίου ήταν ότι έπρεπε να εξασφαλιστούν αρκετά εργατικά χέρια για την καλλιέργεια του βαμβακιού. Το βαμβάκι, λοιπόν, «είναι ένα φυτό των τροπικών και υποτροπικών περιοχών της γης που διακλαδίζεται από αρκετά χαμηλά. Τα φύλλα του είναι εναλλασσόμενα τρίλοβα μέχρι επτάλοβα. Τα άνθη του είναι μεγάλα και άσπρα. Ο καρπός είναι κάψα που, όταν ωριμάσει, σκάει και ανοίγει. Η κάψα χωρίζεται σε τρία ως πέντε κομμάτια και περιέχει από 20 ως 40 σπόρους που καλύπτονται από μακριές, άσπρες και ανθεκτικές ίνες. Όταν ανοίξουν οι κάψες, τότε αρχίζει η συγκομιδή(. Τόλη,1975). Οι ίνες, όταν μαζεύονται μαζί με τους σπόρους, είναι το λεγόμενο σύσπορο βαμβάκι κατόπιν το σύσπορο βαμβάκι εκκοκκίζεται από ειδικά μηχανήματα, δηλ. χωρίζονται οι ίνες από τους σπόρους. Οι ίνες χωρίζονται, ανάλογα με την ποιότητα, την απαλότητα και τη στιλπνότητά τους. Κατόπιν στέλνονται στα νηματουργεία και μετατρέπονται σε νήματα, πριν σταλούν στα υφαντουργεία». Τέσσερα είναι τα καλλιεργήσιμα είδη βαμβακιού: Χνουδωτό βαμβάκι: Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες του είδους αυτού παράγουν το 95% της παγκόσμιας παραγωγής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Στην Ελλάδα είναι το μοναδικό είδος που καλλιεργείται. Βαρβαδεινό βαμβάκι: Περιλαμβάνει πολυετείς και ετήσιους τύπους φυτών. Στο Περού, στη Βραζιλία και την Κολομβία καλλιεργούνται πολυετείς τύποι, που γίνονται ολόκληρα δέντρα, ύψους μέχρι και 6 μέτρα Ποώδες βαμβάκι: Καλλιεργείται στην Ινδία, στο Πακιστάν και στην Αφρική. Στην Ελλάδα, μέχρι το 1940 καλλιεργούνταν στην περιοχή Σερρών, όπου ήταν γνωστό με την ονομασία Μπατούτο. ενδρώδεις βαμβάκι: Καλλιεργείται στην Ινδία και τη Σρι Λάνκα. Στην Ινδία μάλιστα θεωρείται ιερό φυτό και βρίσκεται ακόμη και σήμερα γύρω από ναούς.

12 5 Για να αναπτυχθεί το βαμβάκι με επιτυχία σε μια περιοχή τουλάχιστον 180 έως 200 ημέρες. Το βαμβάκι χρειάζεται υγρασία και άφθονη ηλιοφάνεια. Είναι φυτό της θερμής εποχής, και είναι ιδιαίτερα απαιτητικό σε θερμοκρασία. Οι πρώιμοι παγετοί του φθινοπώρου και οι όψιμοι της άνοιξης καθορίζουν τα όρια καλλιέργειας του βαμβακιού. Οι πιο ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του είναι μέτρια άνοιξη, δηλαδή ούτε πολλή ζέστη ούτε πολύ κρύο, με ελαφρές αλλά συχνές βροχοπτώσεις. Ζεστό και υγρό καλοκαίρι και φθινόπωρο ξηρό και δροσερό. Ο βροχερός καιρός όταν ανοίγουν τα καρύδια καθυστερεί την ωρίμανση, διακόπτει τη συλλογή και προκαλεί ζημιές στις ίνες του βαμβακιού. Τα κατάλληλα εδάφη θεωρούνται αυτά που είναι αμμοπηλώδη με αρκετή ποσότητα αργίλου, οργανικές ουσίες και λίγο άζωτο και φώσφορο. Η απόδοση σε παραγωγή δεν επηρεάζεται εάν το χωράφι φυτεύεται για πολλά χρόνια. Στην Ελλάδα λόγω έλλειψης μεγάλων εκτάσεων καλλιεργείται στο ίδιο χωράφι για πολλά χρόνια και πολλές φορές. Επειδή είναι ένα αρκετά ευαίσθητο φυτό η καταπολέμηση των ζιζανίων είναι αρκετά δύσκολη και η ύπαρξη τους μπορεί να μειώσει αισθητά τη παραγωγή του. Ο πολλαπλασιασμός του βαμβακιού γίνεται με σπορά αφού πρώτα τα σπόρια υποστούν ειδική επεξεργασία και αφαιρεθούν οι διάφορες ίνες που τα περιβάλλουν. Έτσι ο σπόρος κυλά ευκολότερα στις μηχανές σποράς και διευκολύνει την απορρόφηση της υγρασίας του εδάφους. Η καλύτερη εποχή σποράς του βαμβακιού στην Ελλάδα είναι το χρονικό διάστημα από τις αρχές Απριλίου ως και τις πρώτες ημέρες του Μαΐου. Για να σπαρθεί το βαμβάκι πρέπει το έδαφος σε βάθος 5 περίπου εκατοστόμετρα να έχει θερμοκρασία 15 C. Χαμηλότερες θερμοκρασίες καθυστερούν το φύτρωμα και ο σπόρος ή το νεαρό φυτώριο υφίσταται ζημιές από μύκητες ή από διάφορα άλλα αίτια(αγροτικά νέα,2009). Το μεγαλύτερο μέρος των καλλιεργούμενων εκτάσεων σπέρνεται με σπαρτικές μηχανές. Η σπορά με μηχανές παρουσιάζει σοβαρά πλεονεκτήματα, όπως οικονομία σπόρου, δυνατότητα χρησιμοποίησης σκαλιστηριού ή φρέζας για την καταπολέμηση των ζιζανίων, ευκολία στην άρδευση και συγκομιδή. Η άρδευση γίνεται με τη μέθοδο της κατάκλισης, των αυλακών (ροή) ή της τεχνητής βροχής ή της άρδευσης με σταγόνες. Η συλλογή του βαμβακιού γίνεται είτε με το χέρι είτε με μηχανές.

13 6 Οι αποδόσεις σε ίνες από ένα στρέμμα είναι πολλές φορές τελείως διαφορετικές. Αρχίζουν από 7 κιλά το στρέμμα και φτάνουν μέχρι τα 55 κιλά. Σήμερα σ' ολόκληρο τον κόσμο καλλιεργούνται πάνω από 370 εκατομμύρια στρέμματα. Από αυτά τα 80% είναι στην Κίνα, την Ινδία, τη Ρωσία και την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στην Ελλάδα καλλιεργούνται κάθε χρόνο στρέμματα, ενώ η παραγωγή του σύσπορου βαμβακιού φτάνει τόνους. Και σε ίνες φτάνει τις τόνους. Από την ποσότητα αυτή η μισή περίπου εξάγεται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα καλλιεργείται κυρίως στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Οι προοπτικές του κλάδου Η βαμβακοκαλλιέργεια αν και αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα κατάφερε να εξελιχτεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας στο ανώτατο όριο για τα σημερινά δεδομένα. Για να συνεχίσει όμως να προσφέρει και στο μέλλον θα πρέπει να επιλυθούν τα προβλήματα αυτά που κυρίως αφορούν την παραγωγή, την εμπορία και μεταποίηση του, τα τοπικά ή εσωτερικά προβλήματα και το μεγάλο πρόβλημα που έχει σχέση με την προοπτική της καλλιέργειας. Αναφορικά με την παραγωγή, την εμπορία και μεταποίηση του, οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν προς την κατεύθυνση της συμπίεσης του κόστους παραγωγής, με τον εκσυγχρονισμό της τεχνικής της καλλιέργειας και τον περιορισμό των εισροών, παράλληλα με την επιδίωξη σταθερών στρεμματικών αποδόσεων και καλύτερης ποιότητας παραγόμενου βαμβακιού, ώστε να είναι ανταγωνιστικό και κατάλληλο για υψηλής ποιότητας κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Για την επίτευξη των στόχων αυτών απαιτούνται: Η εξασφάλιση των απαραίτητων ποσοτήτων αρδευτικού νερού με την κατασκευή μεγάλων φραγμάτων για μακροχρόνια επίλυση του προβλήματος Η κατασκευή αρδευτικών δικτύων για τον περιορισμό των απωλειών και την εξυπηρέτηση μεγαλύτερης έκτασης Η ορθολογικότερη χρήση του υπάρχοντος νερού με τα εντελώς απαραίτητα ποτίσματα και τις αναγκαίες ποσότητες νερού για ελεγχόμενη ανάπτυξη των φυτειών.

14 7 Η προώθηση της ηλεκτροδότησης των γεωτρήσεων για τον περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμων και κυρίως του κόστους άρδευσης, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών παραγωγής Θα πρέπει να ερευνηθούν νέες τεχνικές καλλιέργειας με μικρότερο κόστος και μεγαλύτερες αποδόσεις, όπως για παράδειγμα καλλιέργεια σε πυκνότερες γραμμές. Επίσης περιορισμός των καλλιεργητικών εργασιών στις τελείως απαραίτητες για να αποφεύγεται η συμπίεση του εδάφους λόγω της αυξανόμενης χρήσης μηχανημάτων Η εφαρμογή της ολοκληρωμένης καταπολέμησης των εχθρών της καλλιέργειας, η χρήση σκευασμάτων φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον Η τυποποίηση του προϊόντος και η διατήρηση της καλής ποιότητας και φήμης του βαμβακιού από τη συλλογή μέχρι την εκκόκκιση για να συνεχίσει να είναι ανταγωνιστικό και να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της αγοράς. Η έρευνα της δυνατότητας παραγωγής οικολογικού βαμβακιού με πλήρη αποφυγή λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και άλλων χημικών σκευασμάτων που επιδρούν δυσμενώς στο προϊόν και στο περιβάλλον Το βαμβάκι είναι ένα δυναμικό προϊόν, χαρακτηρίζεται ως «ο λευκός χρυσός», και πρέπει να γίνει επώνυμο με τα γνωστά άριστα χαρακτηριστικά που διαθέτει. Προς τον σκοπό αυτό απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια όλων των φορέων που εμπλέκονται στο προϊόν, αρχής γενομένης από τους παραγωγούς που πρέπει να διαφυλάξουν τη σημερινή καλή ποιότητα στο χωράφι, στη συλλογή και ιδιαίτερα στην αποθήκευση, που πρέπει να γίνεται με τις καλύτερες συνθήκες. Οι εκκοκκιστές, επίσης, παραλαμβάνοντας το προϊόν θα πρέπει να φροντίζουν για τη διατήρηση της καλής ποιότητας του στην αποθήκευση αλλά και στην εκκόκκιση, η οποία είναι από τις σημαντικότερες διεργασίες του προϊόντος με σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα του εκκοκκισμένου του οποίου αποτελεί την πρώτη ύλη της κλωστοϋφαντουργίας. Το βαμβάκι όπως αναφέρθηκε είναι «ο λευκός χρυσός» της χώρας. Είναι τρόπος ζωής. Ο παραγωγός έχει μεγαλώσει με το βαμβάκι. Στους επαρχιακούς νομούς σχεδόν όλα εξαρτώνται από το βαμβάκι. Αγρότες, εργάτες, έμποροι,

15 8 επαγγελματίες, βιομήχανοι, έχουν σαν σημείο αναφοράς και εξάρτησης το βαμβάκι. Για να διατηρηθεί βέβαια η καλλιέργεια θα πρέπει να συνεχιστεί και να βελτιωθεί το σημερινό καθεστώς, όσον αφορά στην τιμή και την οικονομική ενίσχυση του προϊόντος. Τα μηνύματα όμως που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ενθαρρυντικά. Από την άλλη μεριά όμως το βαμβάκι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί όπως ο καπνός, τα σιτηρά ή άλλα προϊόντα για πολλούς λόγους: Το βαμβάκι δεν είναι ούτε πλεονασματικό προϊόν, ούτε παρουσιάζει προβλήματα διάθεσης, ούτε έχει σχέση με χωματερές όπως άλλα προϊόντα, αφού το παραγόμενο στην Ευρώπη βαμβάκι αντιστοιχεί μόνο στο 26% περίπου των αναγκών της Ευρωπαϊκής κλωστοϋφαντουργίας Για τη βαμβακοκαλλιέργεια στην Ελλάδα έχουν επενδυθεί τεράστια κεφάλαια σε βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές και άλλα μηχανήματα (σπαρτικές, συστήματα φορτοεκφόρτωσης, μεταφορικά, ψεκαστικά) Η ΕΟΚ μέχρι σήμερα αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα του προϊόντος ψήφισε ειδικό πρωτόκολλο για το βαμβάκι και χορήγησε επιδοτήσεις για τις παραπάνω βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές και την ίδρυση και εκσυγχρονισμό εκκοκκιστηρίων για την εξυπηρέτηση του προϊόντος Σήμερα βρίσκονται σε λειτουργία 76 εκκοκκιστήρια με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα καθώς και 3 μεγάλα κέντρα επεξεργασίας και περιποίησης βαμβακόσπορου Το βαμβάκι δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι το Εθνικό προϊόν, κομμάτι και τρόπος ζωής των παραγωγών, κινητήρια δύναμη της κλωστοϋφαντουργίας, βασική πηγή συναλλάγματος και σημαντικότατος πόρος για την Εθνική Οικονομία. Από όλα τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα ότι είναι χρέος και καθήκον όλων να διατηρηθεί και να βελτιωθεί το σημερινό καθεστώτος τιμών, για να συνεχίσει η καλλιέργεια να προσφέρει και στο μέλλον τη σημαντική οικονομική και κοινωνική προσφορά της στους παραγωγούς ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ (ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΓΩΓΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

16 Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου Στο επίπεδο της μεταποίησης, ένα μίγμα ιδιωτικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών μετατρέπουν το ακατέργαστο βαμβάκι, μέσω της διαδικασίας του εκκοκκισμού με την οποία διαχωρίζονται οι ίνες βάμβακος από το βαμβακόσπορο. Στην Ελλάδα λειτουργούν 76 εκκοκκιστήρια και η δυναμικότητα εκκοκκισμού είναι περισσότερο εξισορροπημένη με την παραγωγή. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα εκκοκκιστήρια του κλάδου: Πίνακας 1.1 Εκκοκκιστήρια βάμβακος ( ) Εκκοκκιστήρια βάμβακος ( ) Α/Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΚΑ 1 ΕΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΑΝΙΑΣ ΣΤΕ 27 2 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΕ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΑΝΙΑΣ ΣΤΕ 28 3 ΕΚΚ/ΡΙΑ ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ ΜΙΧΑΣ ΑΕΒΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕ 1 4 ΕΚΚ/ΡΙΑ ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ ΜΙΧΑΣ ΑΕΒΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕ 10 5 ΕΚΚ/ΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΘΗΒΩΝ ΑΒΕΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕ 11 6 ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕ 12 7 ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕ 13 8 ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΒΕΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕ 15 9 ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕ ΕΚΚ/ΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΘΗΒΩΝ ΑΒΕΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕ ΕΚΚ/ΡΙΑ ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ ΜΙΧΑΣ ΑΕΒΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕ 2 12 GOLDEN WEST SEED ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕ 4 14 ΑΚΑΡ ΑΕΒΕ (ΛΕΙΒ) ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕ 5 15 SKL ΕΚΚ/ΡΙΑ ΑΕΒΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕ 6 16 ΒΑΜΒΑΞ ΑΒΕΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕ 7 17 SKL ΕΚΚ/ΡΙΑ ΑΕΒΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΕ 8 18 ΕΚΚ/ΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΑΕ ΡΑΜΑΣ ΜΑΚ ΚΑΠΑ-ΣΙΓΜΑ ΒΑΜΒΑΚ ΑΒΕΕ ΡΑΜΑΣ ΜΑΚ ΕΚΚ/ΡΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ (ΦΩΤ/ΒΟΣ) ΡΑΜΑΣ ΜΑΚ ΕΚΚ/ΡΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΒΕΕ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΑΚ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΑΚ COTTON STONE HELLAS SA ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΑΚ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΕ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΑΚ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΑΚ ΕΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ (ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΑΚ ΜAVICOTON ΕΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΑΚ ΑΓΡΟΒΑΜ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΕΒΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΑΚ 67

17 1 29 ΕΘΙΑΓΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΑΚ ΕΓΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΑΚ ΕΚΚ/ΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΒΕΕ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΘΕΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΛ ΑΕΒΕΜΕ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΘΕΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΒΕΕ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΘΕΣ ΠΥΡΑΜΙ Α ΑΕ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΘΕΣ ΠΡΟΝΤΑΚΤΑ ΑΕ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΘΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΚ/ΡΙΑ ΑΒΕΕ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΘΕΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞ ΑΒΕΕ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΘΕΣ ΕΚΚ/ΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ ΑΕ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΘΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΚ/ΡΙΑ ΑΒΕΕ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΘΕΣ 45 Πίνακας 1.1 (Συνέχεια) Α/Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΚΑ 41 ΒΙΟΛΑΡ ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣ 36 Α/Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΚΑ 43 ΠΥΡΑΜΙ Α ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛ/ΓΙΑ ΑΕΒΕ (Φ) ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΚ/ΡΙΑ ΑΒΕΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣ ΒΙΒΑΤΟΜ ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΚ/ΡΙΑ ΑΒΕΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΚ/ΡΙΑ ΑΒΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΘΕΣ ΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΘΕΣ ΕΑΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΘΡΑ ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙ ΗΣ ΑΒΕΕ ΠΕΛΛΑΣ ΜΑΚ ΕΚΚ/ΡΙΑ ΥΤΙΚΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΑΕ ΠΕΛΛΑΣ ΜΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΚ/ΡΙΑ ΑΒΕΕ ΠΕΛΛΑΣ ΜΑΚ ΕΓΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΜΑΚ ΕΚΚ/ΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΑΕ ΠΕΛΛΑΣ ΜΑΚ ΕΚΚ/ΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ ΡΟ ΟΠΗΣ ΘΡΑ ΕΚΚ/ΡΙΑ-ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΒΟΡ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΡΟ ΟΠΗΣ ΘΡΑ ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚ/ΡΙΑ ΑΕ ΡΟ ΟΠΗΣ ΘΡΑ ΕΑΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΘΡΑ ΕΞΙ ΑΛΦΑ ΑΕ ΡΟ ΟΠΗΣ ΘΡΑ BELCOT ΑΕ ΣΕΡΡΩΝ MAK ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΛ ΑΕΒΕ ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΚ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΚΚ/ΡΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΚ ΕΚΚ/ΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΑΕ ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΚ ΣΙΑΡΚΟΣ ΑΕ ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΚ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΚΚ/ΡΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΚ ΑΚΑΡ ΑΕΒΕ (ΤΡΙΚ) ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣ ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣ 51

18 1 71 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΚ/ΡΙΑ ΑΒΕΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛ/ΓΙΑ ΑΕΒΕ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΣΤΕ ΕΓΣ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΣΤΕ ΕΛΒΕΤ ΑΕ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΣΤΕ ΒΑΪΤΣΟΥ Κ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΣΤΕ ΕΓΣ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΣΤΕ 25 Πηγή: Επιμελητήριο Λάρισας Χαρακτηριστικά και τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής βάμβακος Για την σωστή λειτουργία των επιχειρήσεων παραγωγής βάμβακος έχουν τεθεί κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία είναι απαραίτητο να τηρούν όλες οι επιχειρήσεις. Αυτά είναι: Εξειδικευμένο Αρχείο Προμηθευτών, στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα επιπλέον απαραίτητα πεδία (Κωδικός Οργανισμού Βάμβακος, Αρ. Λογ. Τραπέζης, Αρ. Ταυτότητος, Κωδικός Κοινότητας, Κοινότητα) Κατά την παραλαβή βάμβακος από παραγωγούς, αναζήτηση των παραγωγών με βάση Αρ. Ταυτότητας, ΑΦΜ, Κοινότητα ή και κατά οποιοδήποτε πεδίο κρίνει η επιχείρηση ότι μπορεί να διευκολύνει την αναζήτηση Ευρετήριο Παραλαβών, στο οποίο προβάλλονται άμεσα όλες οι καθημερινές ζυγίσεις Γρήγορη και απλή καταχώρηση παραλαβής εμπορεύματος σε ειδικά διαμορφωμένη οθόνη με τα απαραίτητα πεδία: Αριθμός Παρτίδας, Αριθμός Ζυγολογίου, Αριθμός Αυτοκινήτου, Α/Α Ζύγισης (για πολλαπλές ζυγίσεις) Μικτό Βάρος, Απόβαρο, Καθαρό Βάρος, Προβλεπόμενη τιμή Αγοράς, Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Παραλαβής, Μεσίτης Έλεγχος των παραλαβών κατά Ζυγολόγιο με ομαδοποιημένο ευρετήριο για εύκολο έλεγχο των ημερήσιων παραλαβών Ευρετήριο παραλαβών ομαδοποιημένο κατά μεσίτη Έλεγχος συνολικής παραλαβής παραγωγού κατά την καταχώριση παραστατικού παραλαβής Τήρηση των χαρακτηριστικών του είδους στο αρχείο αποθήκης με στοιχεία αναλώσεων για τη διαδικασία παραγωγής

19 1 Αυτοματοποιημένη διαδικασία καταγραφής της παραγωγής με ανάγνωση από αρχείο ASCII που παράγει το σύστημα καταγραφής στην πρέσα της μονάδος ή και διασύνδεση με το υπάρχον καταγραφικό σύστημα Παραστατικό παραγωγής με πλήρη καταγραφή δεμάτων και των χαρακτηριστικών τους. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα καταγραφής της ποιοτικής διαβάθμισης των δεμάτων (υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης με μηχανήματα ποιοτικού προσδιορισμού παραγωγής SCADA) Βιβλίο Πρέσας, η εκτύπωση του οποίου είναι παραμετρικά οριζόμενη με graphics report generator από το χρήστη ελτίο Εσωτερικής διακίνησης των αναλούμενων υλικών και του παραγόμενου προϊόντος με τα σχετικά ποσοστά απόδοσης Packing List πωλήσεων με αυτόματη ανάγνωση των δεμάτων από Scanner και αυτόματη δημιουργία του σχετικού Packing List. Υπολογισμός των βαρών του φορτίου και των τυχόν διαφορών ζύγισης Εκτύπωση Packing List σύμφωνα με τις απαιτήσεις των συμβολαίων των πελατών της επιχείρησης ιαδικασία αυτόματης δημιουργίας επιταγών και πληρωμών παραγωγών βάσει παραμετρικής διαδικασίας Παραμετρική οργάνωση Τα εξαγώγιμα προϊόντα του κλάδου Τα δύο κύρια προϊόντα της βαμβακοκαλλιέργειας είναι κατά πρώτο λόγο οι ίνες και κατά δεύτερο ο σπόρος. Και τα δύο προϊόντα αποτελούν την πρώτη ύλη για διάφορες βιομηχανίες. Η αξία των ινών είναι πολύ μεγαλύτερη από την αξία του σπόρου και για το λόγο αυτό οι προσπάθειες κατευθύνονται προς την αύξηση της απόδοσης σε ίνες και της ποιότητας αυτών. Το βαμβάκι σήμερα χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές περιπτώσεις που κανείς δε θα μπορούσε να φανταστεί. Εκτός από τις ίνες του χρησιμοποιούνται ακόμη και τα σπόρια, που περιέχουν αρκετή ποσότητα φυτικού λίπους. Από την επεξεργασία ενός τόνου σύσπορου βαμβακιού παράγονται τα παρακάτω : κιλά ίνες, από τις οποίες μπορούν να κατασκευαστούν περίπου μέτρα ύφασμα κιλά σπόρους, από τους οποίους μπορούν να παραχθούν κιλά λάδι, το λάδι του μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σαν τροφή είτε στη βιομηχανία

20 κιλά βαμβακόπιτα που χρησιμοποιείται για τη διατροφή των ζώων Ενδεικτικά αναφέρονται μερικά προϊόντα που παρασκευάζονται κατευθείαν από το βαμβάκι ή χρησιμοποιούν το βαμβάκι σαν πρώτη ύλη όπως είναι: κλωστές, υφάσματα, βάτες, επίδεσμοι, τσάντες, ομπρέλες, σκηνές, λιπάσματα, καλλυντικά, σαπούνι, δίσκοι γραμμοφώνων, μαργαρίνη, το πλαστικό λινόλεουμ, που χρησιμοποιείται για πατώματα, στα χρώματα, στις πλαστικές ύλες, στην κατασκευή σελοφάν, στην κατασκευή σπάγκων και χαρτιού, στην κατασκευή εκρηκτικών κλπ. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι το βαμβάκι χρησιμοποιείται για την κατασκευή νημάτων και υφασμάτων αλλά και από τις βιομηχανίες εκρηκτικών και πλαστικών ειδών. Ένα μέρος της παραγωγής καταναλώνεται για τη βαμβακοπυρίτιδα (άκαπνη πυρίτιδα, για φαρμακευτικές χρήσεις και για ελαστικά αυτοκινήτων). Για να χρησιμοποιηθεί στην Ιατρική χρειάζεται ειδική επεξεργασία και αποστείρωση. Από το βαμβακόσπορο βγάζουν λάδι κατάλληλο για φαγητό, για κατασκευή σαπουνιών και για λίπανση μηχανών. Τα υπολείμματα του γίνονται βαμβακόπιτα για τα ζώα, αλεύρι ή λίπασμα. Συνεπώς, το βαμβάκι έχει αρκετές χρήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες απευθύνονται αποκλειστικά στον άνθρωπο, σαν πρωτογενή παράγοντα. Όμως για να παραχθούν όλα τα παραπάνω, το ακατέργαστο βαμβάκι πρέπει να περάσει από μια διαδικασία επεξεργασίας. Η συνολική διαδικασία επεξεργασίας στο εκκοκκιστήριο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την ποιότητα της παραγόμενης ίνας. Ο εκκοκκισμός με ακατάλληλα μηχανήματα προκαλεί το πλέγμα των ινών και την δημιουργία κόμπων, ενώ η εκκόκκιση βαμβακιού με υψηλό ποσοστό υγρασίας υποβιβάζει την ποιότητα της ίνας και την χρωματίζει. Για αυτούς τους λόγους, η διαδικασία εκκοκκισμού περιλαμβάνει ξήρανση και αποθήκευση του βαμβακιού στα διάφορα στάδια της επεξεργασίας. Η εκκόκκιση είναι το πρώτο στάδιο επεξεργασίας του βαμβακιού μετά την πρωτογενή παραγωγή, την αγροτική καλλιέργεια. Πρόκειται για τον διαχωρισμό των συστατικών που περιέχονται στην κάψα του βαμβακιού, ώστε να είναι εφικτή η περαιτέρω επεξεργασία για τη παραγωγή νήματος και υφάσματος ή υποπροϊόντων, δηλαδή βαμβακέλαιου και βαμβακόπιτας. Συγκεκριμένα, όταν η

21 1 βαμβακιά καρποφορεί οι σπόροι περιέχονται σε κάψες που περιέχουν κατ' αναλογία βάρους και κατά μέσο όρο: Ίνες εκμεταλλεύσιμες για νήμα σε ποσοστό 32-33% Βαμβακόσπορο για ζωοτροφή ή επεξεργασία 52-54% Υπολείπονται ίνες μικρού μήκους, φύλλα, σκόνη 14-16% Το κυριότερο έργο του εκκοκκιστηρίου είναι ο διαχωρισμός των ινών από τους σπόρους με τη χρήση ειδικών πριονιών πάνω σε πριονοφόρους άξονες. Για να γίνει εφικτό αυτό πρέπει το σύσπορο βαμβάκι, που έχει μαζευτεί από τα χωράφια με μηχανές ή με το χέρι, να καθαριστεί σ ένα ικανοποιητικό επίπεδο και να ξηρανθεί για να αποβληθεί η υπερβολική υγρασία, που εμποδίζει την αποκοπή των ινών και αντίθετα μπλέκει τις ίνες. Μετά την εκκόκκιση ακολουθούν ένα ή δύο στάδια επιπλέον καθαρισμού και στρωσίματος των ινών, ύγρανση του εκκοκκισμένου πλέον βαμβακιού για να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται στα επόμενα στάδια επεξεργασίας και δεματοποίηση σε δέματα τυποποιημένων διαστάσεων για αποθήκευση και μεταφορά Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΗΜΕΡΑ Η πορεία των Ελληνικών εξαγωγών την τελευταία 5ετία Όπως ήδη έχει αναφερθεί η βαμβακοκαλλιέργεια είναι μια από τις κυριότερες καλλιέργειες στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια καταλαμβάνει το 45-50% του συνόλου των εκτάσεων, γεγονός που αποδεικνύει την ανταγωνιστικότητα της έναντι των άλλων καλλιεργειών. Με αυτήν ασχολούνται σήμερα περίπου αγροτικές οικογένειες. Προμηθεύει με πρώτη ύλη την ελληνική βαμβακουργία και σπορελαιουργία, δίνοντας εργασία σε άλλες περίπου οικογένειες που ασχολούνται με την εμπορία και μεταποίηση του προϊόντος (εκκόκκιση, μεταφορές, νηματοποίηση, υφαντική, βαφική, πλεκτική, έτοιμο ένδυμα, εμπόριο κτλ). Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ελλάδα καταλαμβάνει σε παραγωγή βαμβακιού την 8η έως 10η θέση (ανάλογα με το ετήσιο ύψος παραγωγής των μεγαλύτερων γαλακτοπαραγωγικών χωρών, όπως Κίνα, Ινδία, ΗΠΑ, Αυστραλία, Πακιστάν, Τουρκία, Βραζιλία κ.α). Σε παγκόσμιο επίσης επίπεδο, τα τελευταία χρόνια κατέχει την 6η έως 8η θέση ως εξαγωγική χώρα ακατέργαστου βαμβακιού, μετά τις ΗΠΑ, Ουζμπεκιστάν, γαλλόφωνες αφρικανικές χώρες, Αυστραλία και

22 1 Αργεντινή. Ωστόσο, η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βαμβακοκαλλιέργειας οφείλεται κυρίως στην κοινοτική στήριξη του εισοδήματος των βαμβακοπαραγωγών με τους κανονισμούς οργάνωσης της αγοράς βαμβακιού της Ε.Ε, που περιλαμβάνουν το σύστημα ελλειμματικών πληρωμών(οι διεθνείς εκτιμήσεις και οι προοπτικές της ελληνικής παραγωγής,2009). Οι διεθνείς τιμές την τελευταία δεκαπενταετία είναι χαμηλές. Η μέση διεθνής τιμή 1997/98 ήταν η μικρότερη των τεσσάρων τελευταίων ετών. Με αυτές τις διεθνείς τιμές, που είναι κατά πολύ κατώτερες του κόστους παραγωγής στην Ελλάδα, η βαμβακοκαλλιέργεια δε θα μπορούσε να είναι βιώσιμη χωρίς τις ενισχύσεις. Οι τιμές διεθνώς του εκκοκκισμένου βαμβακιού κινούνται πτωτικά, οδηγώντας αντίστοιχα και την εγχώρια αγορά σε χαμηλές προσφερόμενες τιμές. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι πρώτες τιμές που φαίνονται στον ορίζοντα φέτος είναι αρκετά χαμηλότερες σε σύγκριση με τις περσινές. Οι επιχειρήσεις εμφανίζουν μεγάλη επιφυλακτικότητα. Σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία, οι εκτάσεις που καλλιεργήθηκαν στη Ελλάδα με βαμβάκι είναι μειωμένες κατά 20% περίπου σε σχέση με τις περσινές. Αυτή η μείωση αποδίδεται κυρίως στη στροφή των αγροτών σε άλλες καλλιέργειες, όπως τα δημητριακά. Σύμφωνα με έρευνες, «στον νομό Τρικάλων, που αποτελεί έναν από τους κατ' εξοχήν βαμβακοπαραγωγούς της χώρας, καλλιεργήθηκαν φέτος στρέμματα με βαμβάκι, έναντι στρεμμάτων το 2007 (μείωση κατά 15%). Στις Σέρρες η καλλιεργηθείσα έκταση με βαμβάκι φέτος ανέρχεται στα στρέμματα, έναντι στρεμμάτων πέρυσι (μείωση κατά 29%), ενώ στη Βοιωτία τα καλλιεργηθέντα φέτος στρέμματα με βαμβάκι ανήλθαν στα , έναντι στρεμμάτων πέρυσι (μείωση κατά 16%). Μειωμένη σχεδόν στο μισό από πέρυσι είναι η καλλιεργηθείσα έκταση με βαμβάκι στην Αιτωλοακαρνανία». Ελαφρά πτώση στην παγκόσμια χρήση βάμβακος στην υφαντουργία για την περίοδο 2008/9 προβλέπει και η ιεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος (ICAC). Ειδικότερα, η παγκόσμια χρήση βάμβακος στην υφαντουργία αναμένεται να σημειώσει ύφεση της τάξεως του 1% την περίοδο 2008/9, αγγίζοντας τους 26,2 εκατ. τόνους, λόγω των βραδύτερων ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης και των υψηλότερων τιμών του βάμβακος σε σχέση με τον μεγαλύτερο «ανταγωνιστή» του, τον πολυεστέρα.

23 1 Η χρήση του βαμβακιού στην υφαντουργική βιομηχανία προβλέπεται να μειωθεί στις ΗΠΑ, την Ε.Ε., την Τουρκία, τη Ρωσία, τη Βραζιλία, το Μεξικό και την Ταϊλάνδη. Αντίθετα, αύξηση στη χρήση του βαμβακιού πρόκειται να σημειωθεί, σε πιο ήπιο βαθμό, στην Κίνα, το Μπαγκλαντές, την Ινδονησία και το Βιετνάμ. Επιχειρώντας, λοιπόν, μια κλαδική ανάλυση των ελληνικών εξαγωγών διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς το κατέχει ο κλάδος των τροφίμων με ποσοστό 17,1%, αφήνοντας τέταρτο τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης που κυριαρχούσε μέχρι το 2004 με μερίδιο 13,4% για το εύτερη θέση κατέχει ο κλάδος των μετάλλων(16,5%) και τρίτη ο κλάδος των χημικών και πλαστικών(15,3%). Το 2006 σε ετήσια βάση, σημαντική αύξηση σημειώθηκε στις εξαγωγές των πετρελαιοειδών, των μη μεταλλικών ορυκτών, των μετάλλων και των μηχανών και συσκευών. Αντίθετα, σημαντική μείωση καταγράφηκε σε ετήσια πάντα βάση, στον κλάδο των ποτών και καπνών και των οχημάτων. Ωστόσο όλοι οι κλάδοι σημείωσαν μια αύξηση για την περίοδο με την μικρότερη να εμφανίζεται στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν πιο κατανοητά στα παρακάτω γραφήματα. Στο γράφημα 1 φαίνονται οι ελληνικές εξαγωγές ανά κλάδο για την περίοδο ενώ στο γράφημα 1 φαίνονται οι ελληνικές εξαγωγές ανά κλάδο για την περίοδο Σκοπός χρήσης τους είναι να γίνουν πιο κατανοητές οι αυξομειώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΚΛΑ Ο Μηχανές & Συσκευές 11,2% Οχήματα 2,5% Αλλα 2,0% Τρόφιμα 16,5% Ποτά & Καπνά 4,2% Μέταλλα 14,2% Μη μεταλλικά ορυκτά 3,8% Κλωστοϋφαντουργία & Ενδυση 20,4% Ξύλο & Χαρτί 2, 0% Πετρελαιοειδή 7,1% Χημικά & Πλαστικά 16,0%

24 1 Γράφημα 1.1: Οι ελληνικές εξαγωγές ανά κλάδο Πηγή: Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΚΛΑ Ο 2006 Μηχανές & Συσκευές 10,5% Οχήματα 2,1% Αλλα 2,3% Τρόφιμα 17,1% Ποτά & Καπ νά 3,1% Μέταλλα 16,5% Μη μεταλλικά ορυκτά 5,0% Κλωστοϋφαντουργία & Ενδυση 13,4% Ξύλο & Χαρτί 1,5% Πετρελαιοειδή 13,1% Χημικά & Πλαστικά 15,3% Γράφημα 1.2: Οι ελληνικές εξαγωγές ανά κλάδο 2006 Πηγή: Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Οι χώρες προορισμού των Ελληνικών εξαγωγών και οι βασικοί ανταγωνιστές Σε διεθνές επίπεδο, η ΕΕ δεν αποτελεί σημαντικό παίκτη, συμβάλλοντας μόνο στο 2% της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής βαμβακιού. Οι κυριότερες χώρες παραγωγοί είναι η Κίνα, οι ΗΠΑ και η Ινδία. Η ΕΕ είναι ένας από τους καθαρούς παγκόσμιους εισαγωγείς βαμβακιού. Οι παγκόσμιες εξαγωγές βαμβακιού κυριαρχούνται από τις ΗΠΑ, οι οποίες επί του παρόντος εξάγουν περίπου 2,75 εκατ. τόνους, ποσότητα που αντιπροσωπεύει το 36,5% του παγκόσμιου εμπορίου. Πίνακας 1.2 Παγκόσμια παραγωγή εκκοκκισμένου Βάμβακος (σε εκατ. τόνους)

25 1 Παγκόσμια παραγωγή εκκοκκισμένου Βάμβακος (σε εκατ. τόνους) Χώρες 2007/ / /10 ιαφορά 09/10-08/09 (%) Κίνα 8,056 7,794 7,185-7,81 Ινδία 5,356 5,008 5,443 8,69 ΗΠΑ 4,182 2,79 2,885 3,41 Πακιστάν 1,938 1,96 2,003 2,19 Βραζιλία 1,602 1,263 1,197-5,23 Ουζμπεκιστάν 1,165 1,067 0,98-8,15 Τουρκία 0,675 0,457 0,414-9,41 Άλλες 3,249 3,15 3,072-2,48 Συνολικά 26,223 23,489 23,179-1,32 Πηγή: FAS/USDA Οι μεγαλύτεροι καταναλωτές βαμβακιού είναι οι χώρες εκείνες με εδραιωμένες μεταποιητικές βιομηχανίες. Η Κίνα χρησιμοποιεί το 32% του παγκοσμίου βαμβακιού, ακολουθούμενη από την Ινδία και το Πακιστάν. Η κατανάλωση της ΕΕ, που ανέρχεται σε 0,6 εκατ. τόνους εκκοκκισμένου βαμβακιού (2,7% σε παγκόσμιο επίπεδο), συγκεντρώνεται κυρίως στην Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Γερμανία. Πίνακας 1.3 Παγκόσμια κατανάλωση εκκοκκισμένου βάμβακος (σε εκατ. τόνους) Παγκόσμια κατανάλωση εκκοκκισμένου βάμβακος (σε εκατ. τόνους) Χώρες 2007/ /09* 2009/10** ιαφορά 09/10-08/09 (%) Κίνα 11,213 9,907 10,342 4,39 Ινδία 3,984 3,756 3,919 4,34 Πακιστάν 2,722 2,504 2,613 4,35 Τουρκία 1,306 1,045 1,067 2,11 Βραζιλία 1,002 0,914 0,914 0,00 ΗΠΑ 0,999 0,773 0,762-1,42 Μπαγκλαντές 0,599 0,631 0,664 5,23 Ινδονησία 0,484 0,435 0,446 2,53 Μεξικό 0,435 0,392 0,414 5,61 Ταϊλάνδη 0,425 0,392 0,414 5,61 Άλλες 3,539 3,217 3,166-1,59 Συνολικά 26,708 23,966 24,721 3,15 Πηγή: FAS/USDA

26 1 Το γεγονός ότι η ΕΕ είναι μικρός παραγωγός βαμβακιού, σημαίνει ότι η επίπτωση της κοινοτικής παραγωγής στην εξέλιξη των παγκόσμιων αγοραίων τιμών υπήρξε αμελητέα. Η παρατηρούμενη τα τελευταία χρόνια υποχώρηση των διεθνών τιμών οφείλεται κατά κύριο λόγο στον αυξημένο ανταγωνισμό από τις συνθετικές ίνες Οι προοπτικές διεύρυνσης των Ελληνικών εξαγωγών Τρόποι διαχείρισης των χωρών προορισμού σήμερα Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την πρόθεση να υποστηρίξει την ανάπτυξη του τομέα του βαμβακιού. Πρώτος στόχος είναι η υλοποίηση περισσότερο ισότιμων εμπορικών όρων στις διεθνείς αγορές του βαμβακιού στο πλαίσιο των γεωργικών διαπραγματεύσεων που διεξάγονται βάσει του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ). Αυτό αφορά κυρίως: το πλήρες άνοιγμα των αγορών όλων των αναπτυγμένων χωρών στο βαμβάκι και στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καταγωγής των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών ακολουθώντας το παράδειγμα της πρωτοβουλίας της ΕΕ «τα πάντα εκτός από όπλα». Επιπλέον, η ΕΕ προτείνει να αναζητήσει λύσεις για το πρόβλημα της κλιμάκωσης των δασμών και της μείωσης των εμπορικών προτιμήσεων των οποίων απολαύουν οι αναπτυσσόμενες χώρες τη μείωση κάθε μορφής επιδοτήσεων των εξαγωγών βαμβακιού καθώς και των επιδοτήσεων στην παραγωγή, που νοθεύουν τις αγορές προκαλώντας αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών την τεχνική βοήθεια που συνδέεται με το εμπόριο, για να μπορέσουν οι αφρικανικές χώρες να προσδιορίσουν και να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους στο πλαίσιο του πολυμερούς εμπορίου Κατά δεύτερο λόγο για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των οικονομιών του βαμβακιού, η Επιτροπή προτείνει να: προωθήσει την εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων αειφόρου ανάπτυξης των βαμβακοπαραγωγών χωρών και περιοχών και να ευνοήσει τη διαφοροποίηση γύρω από τον τομέα του βαμβακιού να ενισχύσει την ανάπτυξη των θεσμών και πολιτικών συναφών με το βαμβάκι, που θα επιτρέψουν την ανάληψη τομεακών μεταρρυθμίσεων

27 2 ενθαρρύνει τις επενδύσεις στις δραστηριότητες ολοκλήρωσης της αλυσίδας του βαμβακιού προαγάγει τις τεχνολογικές καινοτομίες και την προσαρμογή των παραγωγών, ιδίως στο επίπεδο των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων προωθήσει την αναγνώριση της ποιότητας του αφρικανικού βαμβακιού στη διεθνή αγορά αξιοποιήσει τις διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του τομέα Εξάλλου, για να μειώσει τον ευάλωτο χαρακτήρα του εισοδήματος που συνδέεται με την αστάθεια των τιμών, η Επιτροπή προτείνει να: βοηθήσει τους βαμβακοπαραγωγούς ώστε να έχουν πρόσβαση σε μηχανισμούς βασισμένους στην αγορά για τη διαχείριση των κινδύνων προτρέψει τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να ενσωματώσουν στους μηχανισμούς τους διατάξεις που επιτρέπουν την αντιμετώπιση των διακυμάνσεων των τιμών των βασικών προϊόντων Η εφαρμογή της εταιρικής σχέσης απαιτεί τη συμβολή των κρατών μελών της ΕΕ και των βαμβακοπαραγωγών. Η Επιτροπή προτείνει να δημιουργηθούν επιχειρησιακές ομάδες «βαμβάκι», αποτελούμενες από αντιπροσώπους των κυβερνήσεων των χωρών παραγωγής, της Επιτροπής και άλλων παραγόντων, που θα είναι επιφορτισμένοι με την εξέταση και το συντονισμό των δράσεων. Η εφαρμογή θα υπόκειται σε περιοδικές αξιολογήσεις.η χρηματοδότηση βασίζεται σε μέσα και διευκολύνσεις που υφίστανται ήδη, ιδίως στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης Νέες χώρες στόχοι και στρατηγικές προσέγγισης τους Για να διευρύνει η Ελλάδα τις εξαγωγές της θα πρέπει να στοχεύσει σε νέες αγορές στις οποίες το βαμβάκι και τα παραγόμενα προϊόντα αποτελούν σημαντικό παράγοντα. Οι αγορές αυτές θα μπορούσαν να είναι οι εξής: Το Αζερμπαϊτζάν: η χώρα είναι μεγάλος παραγωγός βαμβακιού αλλά λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει με το αρδευτικό σύστημα παράγει το μισό των δυνατοτήτων της. Έτσι στην αγορά αυτή υπάρχει μεγάλο επενδυτικό περιθώριο όσο αναφορά το βαμβάκι και τα παραγόμενα προϊόντα του.

28 2 Η Ινδία: στην χώρα αυτή παρόλο που το βαμβάκι είναι ένα από τα βασικότερα εξαγόμενα προϊόντα εισάγει βιοτεχνικά προϊόντα, μηχανήματα, δημητριακά, λάδια κλπ. Η Κίνα: Με την υφιστάμενη δομή του κινεζικού εξωτερικού εμπορίου, υπάρχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες κρατικής παρέμβασης - υποστήριξης στις κινεζικές εταιρείες και ιδιαίτερα στα κρατικά μονοπώλια, ώστε να αυξήσουν τις εισαγωγές ελληνικών προϊόντων, με άμεσο αποτέλεσμα τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου, παρόλα τα εμπόδια. Το βαμβάκι είναι ένα δυναμικό ελληνικό προϊόν και θα μπορούσε να καλύψει τις απώλειες εξαγωγής καπνών μας στην Κίνα Αίγυπτος: Παρόλο που το αιγυπτιακό μακρύμισχο βαμβάκι θεωρείται ποιοτικώς πολύ καλό, η χώρα έχει ανάγκη να αυξήσει την παραγωγή της σε βραχύμισχο βαμβάκι προκειμένου να καλύψει την εγχώρια ζήτηση. Η κυβέρνηση προτιμά σαφώς την καλλιέργεια του μακρύμισχου και ακριβότερου βαμβακιού, ενώ οι βιομήχανοι και βιοτέχνες προτιμούν το βραχύμισχο χαμηλού κόστος βαμβάκι, προκειμένου το τελικό προϊόν να είναι ανταγωνιστικό. Επί του παρόντος, η εγχώρια ζήτηση σε βραχύμισχο και μεσαίου μήκους βαμβάκι καλύπτεται από εισαγωγές. Το εν λόγω βαμβάκι χρησιμοποιείται από τις βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας για την παραγωγή ετοίμων ενδυμάτων casual wear. Εξάλλου, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επιμελητηρίων Κλωστοϋφαντουργίας της Αιγύπτου κ. Mohamed Al-Qalioubi, δήλωσε ότι τα περισσότερα αιγυπτιακά εργοστάσια και βιοτεχνίες δεν χρησιμοποιούν το αιγυπτιακό μακρύμισχο βαμβάκι που θέλει μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας και απαιτεί τεράστιες επενδύσεις, αλλά προτιμούν το μεσαίου μήκους βαμβάκι. Ως εκ τούτου οι Έλληνες βαμβακοπαραγωγοί και εξαγωγείς θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και να προμηθεύσουν την Αίγυπτο με ελληνικό βαμβάκι. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που το πρώτο εξαγώγιμο προϊόν της Ελλάδας προς την Αίγυπτο τα δύο τελευταία χρόνια είναι το βαμβάκι. Μάλιστα, το 2004, 57% της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών στην Αίγυπτο προήλθε από το βαμβάκι. Για να γίνει εφικτή η προσέλκυση των νέων αγορών στόχων θα πρέπει οι εξαγωγείς να εφαρμόσουν κάποιες στρατηγικές προσέγγισης. Θα πρέπει λοιπόν όλοι οι φορείς να ενδιαφερθούν και να επενδύσουν στο σκοπό αυτό. Η

29 2 διατήρηση της γενικής μακροοικονομικής σταθερότητας και συγκράτησης των μισθών, η αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας, η αναβάθμιση των υποδομών ανθρώπινου και φυσικού κεφαλαίου, η απελευθέρωση των εγχώριων αγορών (τουλάχιστον στο βαθμό που αφορά επαχθείς γραφειοκρατικές διαδικασίες που επιβάλλονται από τη δημόσια διοίκηση), η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, τα κίνητρα για επενδύσεις και η άμεση προώθηση των εξαγωγών είναι όλες στρατηγικές επιλογές που μπορούν να βελτιώσουν, άμεσα ή έμμεσα, την εξαγωγική θέση της χώρας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 9001:2000, ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟ ΕΥΟΥΝ, ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας βασισμένου στο πρότυπο EN ISO 9001:2000 είναι αναγκαία σε μια επιχείρηση. Το πρότυπο ISO 9001:2000 στηρίζεται στην ανάλυση μιας επιχείρησης στις επιμέρους διεργασίες της. Για την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθούν οι λόγοι που καθιστούν το πρότυπο απαραίτητο στις Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις παραγωγής βάμβακος και τα περιεχόμενά του καθώς και οι υποχρεωτικές διαδικασίες που επιβάλλει το πρότυπο στους χρήστες του Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ ISO 9001: 2000 ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟ ΕΥΟΥΝ Γενικά Ο ιεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ISO (International Οrganization for Standardization) είναι μια διεθνής ομοσπονδία η οποία έχει ως σκοπό την δημιουργία προτύπων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο ISO ιδρύθηκε το 1947 με έδρα

30 2 τη Γενεύη και ως μέλη του έχει τους Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από εκατόν εξήντα (160) χώρες. Για την Ελλάδα αρμόδιος φορέας για την έκδοση προτύπων είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Η χρήση του ιεθνούς Προτύπου EN ISO 9001:2000 έχει σαν σκοπό την απόκτηση ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μεταξύ των επιχειρήσεων. Στοχεύει στην διοικητική οργάνωση της επιχείρησης, βελτιώνοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων της, με σκοπό την ικανοποίηση των πελατών της επιχείρησης. Η διαδικασία πιστοποίησης είναι μια απλή διαδικασία. Η πιστοποίηση παρέχεται από κάποιον φορέα πιστοποίησης. Οι οργανισμοί αυτοί ως επί των πλείστων είναι μεγάλοι ιδιωτικοί οργανισμοί, οι οποίοι δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με την επιχείρηση που πιστοποιούν. Για να μπορούν όμως οι φορείς αυτοί να πιστοποιούν μια επιχείρηση θα πρέπει και οι ίδιοι να έχουν διαπιστευτεί από έναν οργανισμό διαπίστευσης. Κατά την επιλογή του κατάλληλου Φορέα Πιστοποίησης εφαρμόζονται τα ακόλουθα κριτήρια: Αναγνώριση της πιστοποίησης από τους άλλους φορείς πιστοποίησης Αναγνώριση της αξιοπιστίας που έχει αυτός ο φορέας στην αντίληψη των κυριότερων πελατών σας Η προτεινόμενη από το φορέα στρατηγική αξιολόγησης και επίβλεψης Τα αρχικά κόστη της αξιολόγησης και τα επακόλουθα της διατήρησης της καταχώρησης μέσω τακτών επισκέψεων επίβλεψης Η χρονική κλίμακα, στην οποία σκοπεύεται να επιτευχθεί η καταχώρηση, σε σχέση με την ικανότητα εξυπηρέτησής της από το φορέα Η διαδικασία πιστοποιήσεις ακολουθεί τα παρακάτω βήματα: ιαγνωστική Μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης: Καταγραφή των διαδικασιών που εφαρμόζει η εταιρεία αναφορικά με τις απαιτήσεις των προτύπων. Ανάλυση των στοιχείων και ανάπτυξη πρότασης στρατηγικής στα πλαίσια αποτελεσματικότερης υλοποίησης των στόχων ανάπτυξης από την εταιρεία συστήματος ποιότητας. Ανάπτυξη χρονοδιαγράμματος υλοποίησης ιατύπωση, τεκμηρίωση και εφαρμογή των διαδικασιών:

31 2 Ανάπτυξη και σύνταξη των γενικών και των λειτουργικών διαδικασιών Ανάπτυξη των Σχεδίων Ποιότητας για όλα τα προϊόντα της εταιρείας Ανάπτυξη και υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης προσωπικού Προετοιμασία και έκδοση Εγχειριδίων Ποιότητας Αξιολόγηση της τεκμηρίωσης: Αξιολόγηση από τον επιλεγέντα Φορέα Πιστοποίησης της υποβληθείσης τεκμηρίωσης σε σχέση με τις αντίστοιχες παραγράφους του εφαρμοζόμενου προτύπου Έλεγχος/επιθεώρηση του εφαρμοζόμενου συστήματος: Έλεγχος - επιθεώρηση από τον Φορέα Πιστοποίησης της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας του εφαρμοζόμενου συστήματος σε σχέση με τα στοιχεία τεκμηρίωσης του ελέγχου / επιθεώρησης και προετοιμασία εισήγησης για πιστοποίηση Πιστοποίηση και καταχώρηση στο Μητρώο: Πιστοποίηση της συμφωνίας του εφαρμοζόμενου συστήματος ποιότητας με τις απαιτήσεις του προτύπου Απονομή του πιστοποιητικού συμμόρφωσης Παρακολούθηση: Παρακολούθηση της εφαρμογής του συστήματος ποιότητας μέσω προκαθορισμένων επισκέψεων με σκοπό την διατήρηση της πιστοποίησης Γιατί είναι αναγκαία η εφαρμογή του προτύπου Για να διασφαλιστεί το μέλλον ενός τόσο σημαντικού για την ελληνική αγροτική οικονομία προϊόντος, θα πρέπει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά του, τόσο στην εσωτερική όσο και στη διεθνή αγορά. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας απαιτεί την εφαρμογή μιας σειράς μέτρων που θα καλύπτουν όλους τους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας, με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας και την τυποποίηση του προϊόντος για την καλύτερη τοποθέτησή του στην αγορά. Από τους παραπάνω στόχους εξαρτάται η βιωσιμότητα και το μέλλον της Ελληνικής βαμβακοκαλλιέργειας. Η απώλεια της ταυτότητας του ελληνικού βαμβακιού, ως προϊόν καλής ποιότητας, είχε ως αποτέλεσμα την εκτόπισή του από τις διεθνείς αγορές. Έτσι πρέπει να υπάρξει άμεσα στρατηγικός σχεδιασμός, ώστε να

32 2 μπορέσει να επανέλθει το προϊόν στις ξένες αγορές. Το ISO 9001:2000, αποτελείται από τέσσερις κύριες ενότητες οι οποίες αφορούν την οργανωτική υποδομή που πρέπει να δημιουργήσει μια επιχείρηση για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι(κατσαμπάνης Παναγιώτης,2003): ιοίκηση της εταιρείας Οι πόροι (άνθρωποι και εξοπλισμός) Οι διεργασίες (παραγωγικές, παροχής υπηρεσιών και άλλα) Η ενότητα που αφορά την μέτρηση, ανάλυση και συνεχή βελτίωση των δομών της επιχείρησης Οι επιχειρήσεις που τελικά επιτυγχάνουν την πιστοποίηση τους κατά ISO 9000 φαίνεται να αποκομίζουν αρκετά οφέλη. Τα οφέλη αυτά μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες τα εσωτερικά και τα εξωτερικά. Λίγο πιο αναλυτικά: Εξωτερικά Η εικόνα και η φήμη της επιχείρησης παρουσιάζεται βελτιωμένη και το επίπεδο εμπιστοσύνης σε αυτήν αυξημένο Οι απαιτήσεις των πελατών ικανοποιούνται καθώς οι επιχειρήσεις εστιάζουν σε αυτούς βελτιώνοντας τις σχέσεις τους μαζί τους, διατηρώντας τους υπάρχοντες πελάτες και αποκτώντας Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι υψηλότερης ποιότητας - Αποκτάται συγκριτικό πλεονέκτημα από τη χρήση της πιστοποίησης ως εργαλείο προβολής, μετατρέποντας την επιχείρηση σε πιο ελκυστικό προμηθευτή για άλλες επιχειρήσεις Εσωτερικά Αύξηση των πωλήσεων, των κερδών και του μεριδίου αγοράς καθώς επίσης και πρόσβαση σε νέες διεθνείς αγορές Βελτιωμένη οικονομική επίδοση κυρίως μέσω της σημαντικής μείωσης του κόστους και των λαθών. Επιτυγχάνεται με τη βελτίωση των εσωτερικών οργανωτικών και επικοινωνιακών πρακτικών των επιχειρήσεων και τη συστηματική καταγραφή τους Αυξημένη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα λόγω καλύτερης διαχείρισης η οποία οφείλεται στον καθορισμό, την τυποποίηση, το συνεχή έλεγχο και τη βελτίωση των διαδικασιών του οργανισμού

33 2 Καλύτερο πλαίσιο αξιολόγησης και κατηγοριοποίησης των προμηθευτών του οργανισμού Βελτίωση της παραγωγικότητας που οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη γνώση των λειτουργικών προβλημάτων και στην ανάμιξη των εργαζομένων, η οποία συνήθως παρέχει άμεση και εύκολη επίλυση των προβλημάτων αυτών, προσδίδοντας έτσι στον οργανισμό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα χωρίς επιπλέον τεχνολογικές επενδύσεις Άλλα οφέλη που επισημαίνονται είναι η αλλαγή κουλτούρας στον οργανισμό που βοηθάει στην καλύτερη σύλληψη για την ποιότητα μέσα από συνεχείς μετρήσεις για τη βελτίωσή της. Επίσης, η πιστοποίηση ενός οργανισμού με βάση τη σειρά προτύπων ISO 9000 αποτελεί συνήθως τη βάση για την ανάπτυξη και βελτίωση ενός συστήματος διοίκησης ολικής ποιότητας. Η αυξανόμενη διείσδυση των Συστημάτων ιαχείρισης Ποιότητας (Σ..Π.) στη βιομηχανία, παγκόσμια και ελληνική αποδεικνύει ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις θεωρούν τα σχετικά οφέλη πολύ πιο σημαντικά Τι περιλαμβάνει το πρότυπο έγγραφα διαδικασίες Το πρότυπο ISO 9001:2000 επιβάλλει σε μια επιχείρηση να τηρεί κάποιες υποχρεωτικές διαδικασίες ποιότητας και στη συνέχεια να ακολουθούν κάποιες αναγκαίες διαδικασίες ποιότητας. Οι διαδικασίες μπορεί να είναι τεκμηριωμένες ή όχι. Μια διαδικασία θεωρείται τεκμηριωμένη αν καταγραφεί με οποιονδήποτε τρόπο, όπως σε χαρτί, σε ηλεκτρονικό αρχείο, βίντεο κ.λπ. και καθιερωθεί να εφαρμόζεται σε μόνιμη βάση, τότε να περιλαμβάνει και τα εξής στοιχεία: Τίτλο Σκοπό Το πεδίο εφαρμογής Ποιοι είναι υπεύθυνοι κατά την εφαρμογή της Περιγραφή δραστηριοτήτων της διαδικασίας Αναγκαία αρχεία καθώς και τον τρόπο που συμπληρώνονται Παροχή επεξηγήσεων Για την σωστή λειτουργία μιας επιχείρησης χρειάζονται διάφορες πληροφορίες όπως είναι οι παραγγελίες, οι συμβάσεις πελατών κ.λπ. Οι

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. Στην αρχή της ομιλίας του ο Γεωπόνος κ. Παύλος Καπόγλου, συγγραφέας του βιβλίο «ΣΤΕΒΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

καταγραφή τεκμηρίωση πιστοποίηση ιχνηλάτηση

καταγραφή τεκμηρίωση πιστοποίηση ιχνηλάτηση καταγραφή τεκμηρίωση πιστοποίηση ιχνηλάτηση cert in-progress ltd Πατρ. Γρηγορίου Ε 24 - Έδεσσα - Τ.Κ. 58200. Eπικοινωνία: Τηλ.+30.23810.25689 URL: http://www.yourpoint.gr email:info@yourpoint.gr Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Cotton Plus WinPlan Enterprise Resource Planning Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ιαχείρισης Εκκοκκιστικών Επιχειρήσεων Προσχέδιο Τεχνικής Μελέτης «Cotton» ISO 9001:2000 Winplan Cotton Plus Ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Δρ. Δημήτριος Π. Πετρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Γεωργικής Οικονομίας ΤΕΙ Καλαμάτας d.petro@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) Καθοδηγητική Επιτροπή ς Πρόεδρος Ζανάκης Γεώργιος Pioneer Hellas S.A. Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Πως δημιουργήθηκε η ιδέα και ξεκίνησε η δημιουργία του συνεταιρισμού παραγωγών Φραγκόσυκων και εναλλακτικών καλλιεργειών,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Παραγωγή, ιαχείριση και Επεξεργασία της Βιοµάζας για την Παραγωγή Βιοκαυσίµων Συµβουλές Μελέτες Εφαρµογές Κατασκευές Αυγεροπούλου 1 173 42 Άγ. ηµήτριος Αττική Τηλ.: 210 9915300, 210 9939100 Fax: 210 9960150

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ Agrino. 1969 Δημιουργία του σήματος Agrino Τυποποίηση στη χάρτινη συσκευασία.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ Agrino. 1969 Δημιουργία του σήματος Agrino Τυποποίηση στη χάρτινη συσκευασία. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ Agrino 1955 Ίδρυση της εταιρείας με έδρα το Αγρίνιο. 1962 Κατασκευή του πρώτου εργοστασίου στο Αγρίνιο. 1969 Δημιουργία του σήματος Agrino Τυποποίηση στη χάρτινη συσκευασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ Αποφευχθέν CO 2 (Kg / εκτάριο / έτος) Προϊόντα: Υψηλό κόστος σακχαρούχων και αμυλούχων προϊόντων (τεύτλα, καλαμπόκι, κ.ά.) που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

2006 - ΕΤΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ

2006 - ΕΤΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ 2006 - ΕΤΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ Με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1625/24/11/2005, ορίστηκε το 2006 ως Έτος Ελαιολάδου και Ελιάς και συγκροτήθηκε Επιτροπή προετοιμασίας των δράσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 Παρουσίαση: Βασίλης Πιτσινίγκος

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου Φ. 2110/ΑΣ 1260 Τηλ.: +7 495 644 32 70

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013 π ε ρ ι ο δ ι κ η ε κ δ ο σ η τ η ς ε φ η μ ε ρ ι δ α σ ε π ε ν δ υ τ η σ aγρoterra #14 14/09/2013 Μάρκετινγκ Εξάγεις; Χτίσε τον «μύθο» των προϊόντων σου Καλλιέργειες Λαχανικά: Μπορούμε να γίνουμε ο κήπος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο: Ανάγκες, Προβλήματα, Προοπτικές

Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο: Ανάγκες, Προβλήματα, Προοπτικές Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο: Ανάγκες, Προβλήματα, Προοπτικές Δρ Τζουραμάνη Ειρήνη Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών Τέρμα Αλκμάνος, 115 28 Αθήνα tzouramani@agreri.gr Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ποιότητας (quality management)

ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ρ. Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση

Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση Τ Tο πρόβλημα της διατροφής του ανθρώπου σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ιδιαίτερα οξύ και καθημερινά οξύνεται περισσότερο, εξαιτίας του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού της γης τον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ Ονοματεπώνυμο: Τολιόπουλος Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκις Γεώργιος Δεκέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών

Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ Προϊσταμένη του Tμήματος Πυρηνοκάρπων - Μηλοειδών Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΥΠΑΑΤ Ιστιαία 25-10-2012 ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ Βασικό συστατικό μεσογειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>>

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>> ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ > ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ Ηεξημέρωσητουφασολιούξεκινάπριναπό7000 χρόνια στην Κεντρική Αμερική. Το γένος Phaseolus

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη& Προώθησημιαςδιαφανούς ΕυρωπαϊκήςΑγοράςΣύμπηκτων(Pellets)

Ανάπτυξη& Προώθησημιαςδιαφανούς ΕυρωπαϊκήςΑγοράςΣύμπηκτων(Pellets) Ανάπτυξη& Προώθησημιαςδιαφανούς ΕυρωπαϊκήςΑγοράςΣύμπηκτων(Pellets) ηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Άτλαντα Σύµπηκτων συνεχούς ανανέωσης Σταματία Βουλγαράκη Γεωπόνος Επιστημονικός Συνεργάτης Γ.Π.Α. Κύριος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού Η καλλιέργεια κριθαριού στην Ελλάδα Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, το σύνολο σχεδόν της ελληνικής παραγωγής κριθαριού προοριζόταν για χρήση στην κτηνοτροφία,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για τον Ελαιοκομικό τομέα

Εθνική Στρατηγική για τον Ελαιοκομικό τομέα Εθνική Στρατηγική για τον Ελαιοκομικό τομέα Σύνοψη Λαμβάνοντας υπόψη: αφενός την διαχρονική, οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική σημασία που έχει ο τομέας της ελαιοκαλλιέργειας για την Ελλάδα γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της από 20-3-2014 συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε.» Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήµερα, την 20-3-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ «ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ Ποιο είναι το θέμα μας Η Ελληνική μελισσοκομία έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι η πιστοποίηση των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών

Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ Προϊσταμένη του τμήματος Πυρηνοκάρπων - Μηλοειδών Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΥΠΑΑΤ Κύμη 3-12-2012 ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ Βασικό συστατικό μεσογειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης, Στατιστικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη των ενεργειακών καλλιεργειών μέσα από το βιοντίζελ και οι προοπτικές τους

Η ανάπτυξη των ενεργειακών καλλιεργειών μέσα από το βιοντίζελ και οι προοπτικές τους Η ανάπτυξη των ενεργειακών καλλιεργειών μέσα από το βιοντίζελ και οι προοπτικές τους Δρ Έφη Αλεξοπούλου Υπεύθυνη Ενεργειακών Καλλιεργειών του Τμήματος Βιομάζας ΚΑΠΕ Ενεργειακές καλλιέργειες Ετήσιες για

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΣΠΡΙΑ-ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΆ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά Κατερίνα Μ. Κουκ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΘΙΑΓΕ 1 Σκοπός της ομιλίας να περιγράψω

Διαβάστε περισσότερα

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa.

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site:

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης Ιστορικό υπόβαθρο Το παλαιότερο παράδειγµα πιστοποίησης ήταν πρότυπα µέτρα και σταθµά

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

12-13-14 Μαρτίου 2010 Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ Πειραιάς

12-13-14 Μαρτίου 2010 Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ Πειραιάς Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς Συνέδριο Ελαιοκομίας Το μεγάλο ετήσιο ραντεβού της ελαιοκομίας 12-13-14 Μαρτίου 2010 Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Αιμ. Κονδύλη, Ι. Κ. Καλδέλλης, Χρ. Παπαποστόλου ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Μηχανολογίας Απρίλιος 2007 Στόχοι της εργασίας Η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. 13/5/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. Με αφορμή εμπεριστατωμένη μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY: ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

CASE STUDY: ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ CASE STUDY: ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Απρίλιος 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Close the Loop πρόσφατα ολοκλήρωσε μελέτη υπολογισμού του Ανθρακικού Αποτυπώματος ελαιόλαδου, το οποίο διατίθεται από την εταιρεία Σελλάς

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική προβατοτροφία

Βιολογική προβατοτροφία Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

3.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

3.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 3.3. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ Η περιγραφή του εισαγωγικού και εξαγωγικού profile της Κεντρικής Μακεδονίας δίνει ιδιαίτερα χρήσιµες πληροφορίες όταν τοποθετηθεί συγκριτικά µε την Αττική και το σύνολο των εισαγωγών-εξαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Γ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ EURIMAC

ΜΕΡΟΣ Γ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ EURIMAC ΜΕΡΟΣ Γ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ EURIMAC Νικητίδου Μαρία (ερωτήσεις συνέντευξης) Πριτσίνη Φιλίππα - Χουβαρδά Σουλτάνα (συνέντευξη) Τελλίδου Ναταλία Ιωακειµίδης Βασίλης (φωτογραφίες) Κουρουκελέσης Νικόλας Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φράντς Φίσλερ, πρώην Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις Επενδύσεις και συνεργασίες τα αντίδοτα στην κρίση Με την αποσύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών

Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών ΕΘΙΑΓΕ 14 / 15 Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών στροφής των καπνοπαραγωγών προς άλλες απασχολήσεις Δρ Δημήτρης Παπαδόπουλος, Δόκιμος Ερευνητής Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών Το Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Το Γκότζι Μπέρι (Goji Berry) είναι ένα φυτό που ξεκίνησε το μακρύ του «ταξίδι» από την Κίνα και έρχεται να κατακτήσει τα ελληνικά χωράφια.

Το Γκότζι Μπέρι (Goji Berry) είναι ένα φυτό που ξεκίνησε το μακρύ του «ταξίδι» από την Κίνα και έρχεται να κατακτήσει τα ελληνικά χωράφια. Το Γκότζι Μπέρι (Goji Berry) είναι ένα φυτό που ξεκίνησε το μακρύ του «ταξίδι» από την Κίνα και έρχεται να κατακτήσει τα ελληνικά χωράφια. Το φυτό Γκότζι Μπέρι (Goji Berry) είναι γνωστό εδώ και αιώνες

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. είκτες Ευηµερίας. Μέσος όρος χώρας ΑΕΠ κατά κεφαλή 2001 3,70 εκατ.δρχ. 4,05 8 Αποταµιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. είκτες Ευηµερίας. Μέσος όρος χώρας ΑΕΠ κατά κεφαλή 2001 3,70 εκατ.δρχ. 4,05 8 Αποταµιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Η Περιφέρεια Θεσσαλίας περιλαµβάνει τους νοµούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. Με έδρα τη Λάρισα, η Περιφέρεια συγκεντρώνει ποσοστό 6,9% του πληθυσµού και παράγει 6,3%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Ο Συνεταιρισµός Το 2011 ιδρύθηκε ο Συνεταιρισµός «ΘΕΣγάλα-ΠΙΕς» από µια οµάδα αγελαδοτρόφων γαλακτοπαραγωγών. Σύντοµα, και µέσα από τη σκληρή δουλειά και το µεράκι των µελών

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

«Ασφάλεια και Πιστοποίηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων»

«Ασφάλεια και Πιστοποίηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων» «Ασφάλεια και Πιστοποίηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων» Δρ.Ελένη Μαλισσιόβα Κτηνίατρος, MSc, MSc, PhD Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλίας malissiova@teilar.gr «Τοπικά» παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Ρίγανη. Τζουραµάνη Ε., Ναβρούζογλου Π., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ.

Ρίγανη. Τζουραµάνη Ε., Ναβρούζογλου Π., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ. Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596 Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TO ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TO ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TO ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ Προϊσταμένη του τμήματος Πυρηνοκάρπων - Μηλοειδών Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΥΠΑΑΤ ΛΑΡΙΣΑ 22-02-2013 ΜΥΡΤΙΛΟ 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ Υψηλό κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ Δρ. Ευάγγελος Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Διευθύνων Σύμβουλος ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ & ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Α.Ε. ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία: προκλήσεις και

Ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία: προκλήσεις και ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΩΣ «ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ»

Ο ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΩΣ «ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» Ο ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΩΣ «ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» Γιάννης Κουρτίδης, Γεωπόνος Σύμβουλος Βιολογικής Γεωργίας & Αειφορικής Ανάπτυξης http://gkbioculture.gr/ Λευτέρης Χατζής, Γεωπόνος, MSc Σύμβουλος Ποιότητας www.isolution.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη.

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη. Θεσσαλονίκη, 2 Νοεµβρίου 2009 Κυρίες και Κύριοι, Οι κλάδοι τροφίµων και ποτών από τους σηµαντικότερους κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας - αποτέλεσαν για σειρά ετών σηµείο αναφοράς της παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα