Θεματική Ενότητα: 1 ο Συμπόσιο Ελληνικής Εταιρείας Προπονητικής Προφορικές Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεματική Ενότητα: 1 ο Συμπόσιο Ελληνικής Εταιρείας Προπονητικής Προφορικές Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού"

Transcript

1 Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 24 Μαΐου 2012 Last updated: Thursday, May 24, 2012 Θεματική Ενότητα: 1 ο Συμπόσιο Ελληνικής Εταιρείας Προπονητικής Προφορικές Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: 1 st Symposium of the Hellenic Society of Training & Coaching Oral Presentations of the 20th International Congress on Physical Education & Sport ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΤΥΛ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Γούργουλης Β., Μπόλη Α., Σολωμίδου Μ., Μαυρίδης Γ., Κασιμάτης Π., Βέζος Ν., Αγγελούσης Ν., Μαυρομάτης Γ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α. ACUTE EFFECT OF RESISTED SWIMMING ΟN THE INTRA-CYCLIC VELOCITY VARIATION IN FRONT CRAWL V. Gourgoulis, A. Boli, M. Solomidou, G. Mavridis, P. Kasimatis, N. Vezos, N. Aggeloussis, G. Mavrommatis Σκοπός της έρευνας ήταν η μελέτη της άμεσης επίδρασης της έλξης αντίστασης στο συγχρονισμό μεταξύ των δύο χεριών και στη διακύμανση της ταχύτητας των κολυμβητών στο ελεύθερο στυλ κολύμβησης. Εννέα κολυμβήτριες κολύμπησαν με τυχαία σειρά 25m με μέγιστη ένταση, χωρίς αντίσταση και με έλξη αντίστασης διαφορετικού μεγέθους. Χρησιμοποιήθηκαν τρία διαφορετικά μεγέθη αντίστασης (αντίσταση μικρού μεγέθους: λεκάνη χωρητικότητας 2.2 lt, αντίσταση μεσαίου μεγέθους: λεκάνη χωρητικότητας 4 lt και αντίσταση μεγάλου μεγέθους: λεκάνη χωρητικότητας 6.5 lt). Η υποβρύχια κίνηση καταγράφτηκε από 4 αναλογικές κάμερες (60 Hz), που τοποθετήθηκαν πίσω από ειδικά διαμορφωμένα περισκόπια. Για τη διαβάθμιση του χώρου καταγραφής, στο μέσον της πισίνας των 25m, χρησιμοποιήθηκε ένας κύβος διαβάθμισης 24 σημείων ελέγχου, διαστάσεων 1m x 3m x 1m, για τον εγκάρσιο, τον επιμήκη και τον κατακόρυφο άξονα, αντίστοιχα. Η ψηφιοποίηση επιλεγμένων σημείων πάνω στο σώμα κάθε κολυμβήτριας πραγματοποιήθηκε χειροκίνητα μέσω του Ariel Performance Analysis System. Για τη μελέτη του συγχρονισμού μεταξύ των δύο χεριών και την αλληλουχία των προωθητικών τους φάσεων, υπολογίστηκε ο δείκτης συγχρονισμού. Για τη μελέτη της διακύμανσης της ταχύτητας της κάθε κολυμβήτριας, βάσει του μέσου όρου της ταχύτητας του δεξιού και αριστερού ισχίου στον άξονα προώθησης των κολυμβητριών, υπολογίστηκε τόσο ο συντελεστής μεταβλητότητας της ταχύτητας, όσο και η διαφορά μεταξύ της μέγιστης και ελάχιστης ταχύτητας σχετικοποιημένη ως προς τη μέση ταχύτητα. Από την ανάλυση διακύμανσης για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, κατά την κολύμβηση με έλξη αντίστασης διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση τόσο του δείκτη συγχρονισμού, όσο και της διακύμανσης της ταχύτητας του ισχίου των κολυμβητριών, συγκριτικά με την ελεύθερη κολύμβηση. Συνεπώς, παρόλο που κατά την κολύμβηση με έλξη αντίστασης παρατηρείται αύξηση του δείκτη συγχρονισμού και κατ επέκταση θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι επιτυγχάνεται μια καλύτερη αλληλουχία των προωθητικών φάσεων των δύο χεριών, η διακύμανση της ταχύτητας του ισχίου δεν παρουσιάζει αντίστοιχη μείωση, καθώς δεν εξαρτάται μόνο από την εφαρμογή των προωθητικών δυνάμεων, αλλά και των δυνάμεων αντίστασης. Τουλάχιστον λοιπόν σε ότι αφορά την άμεση επίδρασή της, η κολύμβηση με έλξη αντίστασης δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι επιφέρει βελτίωση της τεχνικής, καθώς δεν οδηγεί (άμεσα) σε μείωση της διακύμανσης της ταχύτητας των κολυμβητριών και κατ επέκταση σε πιο «οικονομική» προώθηση. Λέξεις κλειδιά: έλξη αντίστασης, δείκτης συγχρονισμού, διακύμανση ταχύτητας ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 1

2 Σιάχος Ν., Πυλιανίδης Θ., Μαντζουράνης Ν., Σούλας Δ., Αγγελούσης Ν. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α. PERFORMANCE EVALUATION OF MIDDLE DISTANCE EVENT IN PREADOLESENT TRACK AND FIELD ATHLETES WEARING RUNNING SHOES AND BAREFOOT N. Siachos, T. Pilianidis, N. Mantzouranis, D. Soulas, N. Aggeloussis, University of Thessaly, D.P.E.S.S. Η εικόνα των κορυφαίων μαύρων αθλητών αντοχής του πλανήτη να τρέχουν στην παιδική τους ηλικία χωρίς παπούτσια αποτέλεσε για τους επιστήμονες της προπονητικής αφορμή για έρευνα. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογήσει τις επιδόσεις στην απόσταση των 1000m σε προέφηβους εφαρμόζοντας 2 συνθήκες αγώνα: i) με αθλητικά παπούτσια και ii) χωρίς παπούτσια. Το δείγμα μελέτης αποτέλεσαν είκοσι δύο (n=22) αγόρια ηλικίας 10.6±1.1 ετών με σωματική μάζα 36.8±8.7kg, ανάστημα 145±10cm και προπονητική ηλικία 1.5±1 έτη. Στην 1η ερευνητική συνεδρία καταγράφηκαν τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων ενώ υπολογίστηκε και η VO2max με τη χρήση του Παλίνδρομου Τεστ Αντοχής. Για κάθε αθλητή, η μέτρηση της επίδοσης στα 1000m έγινε υπό αγωνιστικές συνθήκες και στον ίδιο ελαστικό τάπητα (ταρτάν) με τους συμμετέχοντες στη μελέτη να ολοκληρώνουν τις 2 ερευνητικές συνθήκες με τυχαία σειρά. Για την επιβεβαίωση της μέγιστης αγωνιστικής απόδοσης των αθλητών και στα δυο 1000αρια καταγράφηκε η Καρδιακή Συχνότητα (b.min-1) τερματισμού. Η σύγκριση στις επιδόσεις ανάμεσα στις 2 συνθήκες έγινε με το t-test, ενώ η Πολυμεταβλητή Ανάλυση Συνδιακύμανσης (MANCOVA) εφαρμόστηκε για τον έλεγχο της επίδρασης της VO2max, της προπονητικής ηλικίας και των σωματομετρικών χαρακτηριστικών των αθλητών στις επιδόσεις τους στα 1000m με αθλητικά παπούτσια και χωρίς παπούτσια. Οι στατιστικές αναλύσεις έγιναν με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS 18. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι επιδόσεις των αθλητών στα 1000m χωρίς παπούτσια ήταν σημαντικά καλύτερες (5.05±1.07min) έναντι των επιδόσεων που καταγράφηκαν στα 1000m με αθλητικά παπούτσια (5.15±1.05min). Παράλληλα, ως προς το γραμμικό σχεδιασμό των εξαρτημένων μεταβλητών (2 ερευνητικές συνθήκες) η VO2max φαίνεται να έχει σημαντικότερη επίδραση στις επιδόσεις των αθλητών στα 1000m χωρίς παπούτσια από ότι σε εκείνες των 1000m με αθλητικά παπούτσια. Αντίθετα δεν καταγράφηκαν σημαντικές επιδράσεις των σωματομετρικών χαρακτηριστικών και της προπονητικής ηλικίας των προέφηβων στις επιδόσεις σε καμιά από τις 2 συνθήκες. Συμπερασματικά, τα ευρήματα της μελέτης αυτής με τις επιδόσεις των αθλητών ηλικίας 11 ετών να καταγράφονται καλύτερες στα 1000m χωρίς παπούτσια έναντι των επιδόσεων στην απόσταση αυτή με αθλητικό παπούτσι είναι αφορμή για μελλοντική έρευνα σχετικά με τη φιλοσοφία και το περιεχόμενο της προπόνησης αθλητών αναπτυξιακής ηλικίας. Λέξεις κλειδιά: ανάπτυξη, φυσικές ικανότητες, αντοχή Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΑΣΕ Γκάρας Α., Σολωμίδου Μ., Μπόλη Α., Γούργουλης Β., Αγγελούσης Ν., Μαυρομάτης Γ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α. THE IMPORTANCE OF THE DIRECTION OF THE LIFTING FORCES IN SNATCH LIFTS A. Garas, M. Solomidou, A. Boli, V. Gourgoulis, N. Aggeloussis, G. Mavrommatis Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η σπουδαιότητα της διεύθυνσης εφαρμογής των ανυψωτικών δυνάμεων κατά την άρση της μπάρας στην κίνηση του αρασέ. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν έγκυρες και άκυρες άρσεις στην κίνηση του αρασέ, στο ίδιο μέγιστο φορτίο, 8 Ελλήνων αρσιβαριστών υψηλού επιπέδου, ηλικίας 17.5 ± 0.5 ετών, ύψους 1.70 ± 0.09 m και μάζας σώματος 76.3 ± 13.7 Kg. Όλες οι άρσεις καταγράφτηκαν από δύο αναλογικές κάμερες με συχνότητα λήψης 60Hz και η τρισδιάστατη ανάλυσή τους πραγματοποιήθηκε μέσω του συστήματος APAS. Για την μετατροπή των δυσδιάστατων συντεταγμένων οθόνης σε τρισδιάστατες συντεταγμένες εφαρμόστηκε η μέθοδος του άμεσου γραμμικού μετασχηματισμού. Για την λεπτομερέστερη ανάλυσή της, η συνολική κίνηση της άρσης διαχωρίστηκε σε 5 φάσεις: 1ο τράβηγμα, μετάβαση, 2ο τράβηγμα, κάθοδος, σταθεροποίηση, βάσει της γωνιακής μετατόπισης της άρθρωσης του γόνατος και της κατακόρυφης μετατόπισης της μπάρας. Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων εφαρμόστηκε t test για εξαρτημένες μετρήσεις και δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ έγκυρων και άκυρων άρσεων ούτε στις γραμμικές μετατοπίσεις, ούτε στην 2

3 κατακόρυφη γραμμική ταχύτητα της μπάρας. Επίσης δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη γωνία της συνισταμένης επιτάχυνσης της μπάρας με την κατακόρυφο σε καμία από τις επιμέρους φάσεις της άρσης, εκτός από τη γωνία της συνισταμένης επιτάχυνσης της μπάρας με την κατακόρυφο στη διάρκεια του 1ου τραβήγματος. Συνεπώς, παρόλο που σε αρσιβαρίστες υψηλού επιπέδου δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις στη μετατόπιση και τη γραμμική ταχύτητα της μπάρας, μικρές διαφοροποιήσεις στη γωνία εφαρμογής των ανυψωτικών δυνάμεων μπορεί να οδηγήσουν σε πτώση της μπάρας. Ιδιαίτερα καθοριστική φαίνεται να είναι μάλιστα η σωστή εφαρμογή των ανυψωτικών δυνάμεων, ήδη από την έναρξη της άρσης, στη διάρκεια του 1ου τραβήγματος. Λέξεις κλειδιά: Συνισταμένη δύναμη, γωνία εφαρμογής, τεχνική Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΝΑΜΗΣ/ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ Φούντας Μ., Τσιμαχίδης K., Λαζαρίδης Σ., Μπάσσα Ε., Ξενοφώντος Α., Κοτζαμανίδης Χ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α. THE EFFECT OF A COMBINED RESISTANCE/SPEED TRAINING PROGRAM ON THE RUNNING VELOCITY OF ADOLESCENT BASKETBALL PLAYERS M. Fountas, K. Tsimaxidis, S. Lazaridis, E. Bassa, A. Xenofondos, C. Kotzamanidis Aristotle University Thessaloniki, D.P.E.S.S. Σκοπός της εργασίας ήταν να αξιολογήσει τη μεταδιεγερτική διευκόλυνση (ΜΔΔ) στην ταχύτητα 30μ. (10μ.: φάση επιτάχυνσης καθώς και τη συνολική απόσταση) που εκτελείται ανάμεσα σε 5 σετ ασκήσεων με εξωτερικές αντιστάσεις για να προσδιοριστεί το χρονικό σημείο εμφάνισης ΜΔΔ κατά τη διάρκεια ενός συνδυαστικού προγράμματος δύναμης/ταχύτητας. Συμμετείχαν 26 έφηβοι αθλητές καλαθοσφαίρισης χωρίς προηγούμενη εμπειρία συστηματικής πλειομετρικής ή με εξωτερικές αντιστάσεις προπόνηση μετά από ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων τους. Διαχωρίστηκαν τυχαία σε ομάδα άσκησης (n=13) και ελέγχου (n=13). Η ομάδα ελέγχου ακολούθησε μόνο την τεχνικοτακτική προπόνηση ενώ η ομάδα άσκησης ακολούθησε για 10 εβδομάδες και ένα συνδυαστικό πρόγραμμα δύναμης/ταχύτητας 2 φορές την εβδομάδα με απόσταση δύο ημερών. Κάθε προπονητική μονάδα αποτελούνταν από 5 σετ των 8RM ημικάθισμα κατά τη διάρκεια των πρώτων 5 εβδομάδων και 5 σετ των 5 RM τις επόμενες 5 εβδομάδες. 90sec μετά από κάθε σετ δύναμης, εκτελούσαν ένα μέγιστο 30μ. σπριντ. Κάθε εβδομάδα το 1 RM επαναπροσδιοριζόταν. Κατά την πρώτη προπονητική μονάδα και την τελευταία αξιολογήθηκε η ταχύτητα και των δύο ομάδων πριν, ανάμεσα και μετά τα σετ δύναμης. Πριν το πρώτο σετ δύναμης εκτέλεσαν 4 μέγιστα σπριντ με διάλειμμα 3min από όρθια θέση εκκίνησης. Η καλύτερη προσπάθεια χρησιμοποιήθηκε ως αρχική για να συγκριθεί με τα σπριντ ανάμεσα στα σετ. Τα υπόλοιπα 4 σπριντ εκτελέστηκαν 90sec μετά από κάθε σετ δύναμης. Αμέσως μετά και 5 λεπτά μετά του τελευταίου σετ δύναμης εκτελούνταν άλλα 2 σπριντ. Για τη στατιστική ανάλυση υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των μεταβλητών και χρησιμοποιήθηκε 3-way ANOVA (2X2X5: 2 ομάδες, 2 μετρήσεις και 5 προσπάθειες) για την αξιολόγηση των σπριντ ανάμεσα στα σετ και 2x2x3 (2 ομάδες, 2 μετρήσεις και 3 προσπάθειες) για την αξιολόγηση των σπριντ πριν, αμέσως μετά και 5 min μετά τα σετ. Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε σε p<0,05. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι ένα συνδυαστικό πρόγραμμα 10 εβδομάδων δύναμης/ταχύτητας με σπριντ να εκτελούνται ανάμεσα στα σετ δύναμης προκάλεσε βελτίωση του 1RM και της ταχύτητας (0-10μ. 0-30μ.). Στην τελευταία προπονητική μονάδα η ταχύτητα κάλυψης τόσο των 10μ. όσο και των 30μ. πριν, ανάμεσα και 5min μετά τα σετ βελτιώθηκε για την πειραματική ομάδα αλλά όχι για την ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέσματα μπορούν να αποδοθούν στη μεταδιεγερτική διευκόλυνση όσο και στην κινητική μάθηση. Η παρούσα εργασία προτείνει ένα νέο τύπο συνδυαστικής προπόνησης δύναμης/ταχύτητας με τις ταχύτητες να εκτελούνται ανάμεσα στα σετ δύναμης καθώς αποδείχθηκε να επιδρά θετικά τόσο στη δύναμη όσο και στην ταχύτητα. Λέξεις κλειδιά: ταχύτητα, μεταδιεγερτική διευκόλυνση, συνδυαστική προπόνηση ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ 3

4 Γεροδήμος Β., Καρατράντου Κ., Τσιακάρας Ν., Σωτηριάδης Σ., Παπαδημητρίου Δ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α. DIFFERENCES IN PEAK HANDGRIP STRENGTH BETWEEN BASKETBALL PLAYERS AND NON-ATHLETES DURING THE DEVELOPMENTAL YEARS V. Gerodimos, K. Karatrantou, N. Tsiakaras, S. Sotiriadis, D. Papadimitriou University of Thessaly, D.P.E.S.S. Η δύναμη χειρολαβής είναι ένας σημαντικός παράγοντας απόδοσης σε διάφορα αθλήματα. Στην καλαθοσφαίριση, η δύναμη χειρολαβής είναι σημαντική λόγω της συνεχής χρήσης του καρπού και των δακτύλων σε διάφορες κινήσεις όπως η προώθηση της μπάλας, το σουτ κ.α. Η μέγιστη δύναμη χειρολαβής πιθανόν επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως είναι η ηλικία, τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, αλλά και το είδος της εργασίας ή το άθλημα κ.α. Επομένως, σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξετασθεί η επίδραση της αθλητικής δραστηριότητας και της ηλικίας στη μέγιστη δύναμη χειρολαβής. Στη μελέτη έλαβαν μέρος εθελοντικά 90 καλαθοσφαιριστές και 90 μη-αθλούμενοι, οι οποίοι χωρίστηκαν σε 3 ηλικιακές ομάδες: παιδιά (9.80±0.68 ετών), έφηβοι (14.17±0.69 ετών), και ενήλικες (24.80±4.98 ετών), 30 άτομα ανά ηλικιακή ομάδα. Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε φορητό υδραυλικό δυναμόμετρο (Jamar). Αξιολογήθηκε η μέγιστη ισομετρική δύναμη (kg) χειρολαβής του χεριού προτίμησης, και υπολογίστηκε η σχετική μέγιστη δύναμη χειρολαβής (kg/σωματική μάζα). Για να εξετασθεί η επίδραση της αθλητικής δραστηριότητας αλλά και της ηλικίας στη μέγιστη δύναμη χειρολαβής, χρησιμοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης με δύο παράγοντες (two-way ANOVA), (αθλητική δραστηριότητα x ηλικία, 2 x 3), καθώς και ο μαθηματικός τύπος του Tukey ως κριτήριο post-hoc σύγκρισης, όπου αυτό ήταν απαραίτητο. Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση των παραγόντων «αθλητική δραστηριότητα» και «ηλικία» στη μέγιστη δύναμη χειρολαβής τόσο σε απόλυτες όσο και σε σχετικές τιμές. Τόσο στους καλαθοσφαιριστές όσο και στους μη-αθλούμενους παρατηρήθηκε αύξηση της μέγιστης δύναμης χειρολαβής (απόλυτες και σχετικές) με την ηλικία, με εξαίρεση τους μη αθλούμενους έφηβους οι οποίοι δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντική διαφορά στη σχετική μέγιστη δύναμη χειρολαβής με τους μη αθλούμενους ενήλικες. Όσον αφορά στη σύγκριση μεταξύ των δύο ομάδων (καλαθοσφαιριστές - μη αθλούμενοι) στα παιδιά και στους έφηβους δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων, αντίθετα στους ενήλικες παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ καλαθοσφαιριστών και μηαθλούμενων, με τους καλαθοσφαιριστές να εμφανίζουν υψηλότερες τιμές μέγιστης δύναμης χειρολαβής (απόλυτες και σχετικές) από τους μη αθλούμενους (απόλυτες: 66.49±9.33kg και 54.81±7.87kg, και σχετικές τιμές: 0.84±0.15kg/kg και 0.74±0.10kg/kg για τους καλαθοσφαιριστές και τους μη-αθλούμενους, αντίστοιχα). Συμπερασματικά, φαίνεται ότι τόσο η αθλητική δραστηριότητα όσο και η ηλικία επηρεάζουν τη μέγιστη δύναμης χειρολαβής. Η αξιολόγηση της μέγιστης δύναμης χειρολαβής στην καλαθοσφαίριση μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στο σχεδιασμό και την καθοδήγηση της προπονητικής διαδικασίας, στην ανίχνευση αθλητικών ταλέντων, αλλά και στην πρόληψη και αποκατάσταση τραυματισμών. Λέξεις κλειδιά: ισομετρική δύναμη, χέρι προτίμησης, ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά Η ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΟΛΟΣΩΜΗ ΔΟΝΗΣΗ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΕΤ, ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ Καρατράντου Κ., Χάνου Κ., Βασιλοπούλου Θ., Κρίκη Θ., Παπαϊωάννου Ε., Γεροδήμος Β. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α. THE ACUTE EFFECTS OF DIFFERENT WHOLE-BODY VIBRATION SET ON FLEXIBILITY AND VERTICAL JUMPING ABILITY K. Karatrantou, K. Chanou, T. Vasilopoulou, T. Kriki, E. Papaioannou, V. Gerodimos University of Thessaly, D.P.E.S.S. Η άσκηση με ολόσωμη δόνηση είναι μια σχετικά νέα πολύ δημοφιλής μορφή άσκησης, η οποία όμως δεν έχει μελετηθεί επαρκώς όσον αφορά στον τρόπο που επηρεάζει τις φυσικές ικανότητες και γενικότερα δε γνωρίζουμε ποια στοιχεία της επιβάρυνσης (σετ, διάρκεια, εύρος μετατόπισης, συχνότητα κ.α.) είναι πιο αποτελεσματικά. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει την άμεση επίδραση της αμφίπλευρης ολόσωμης δόνησης, διαφορετικών σειρών (σετ), στην κινητικότητα και την κατακόρυφη αλτικότητα νεαρών γυναικών. Στην έρευνα έλαβαν μέρος εθελοντικά δώδεκα νεαρές φυσικά δραστήριες γυναίκες (ηλικία: 20.00±1.48 ετών, ανάστημα: 4

5 1.67±.05m, σωματική μάζα: 59.38±7.61kg), οι οποίες πραγματοποίησαν οχτώ πρωτόκολλα: 4 πρωτόκολλα ολόσωμης δόνησης με διαφορετικό αριθμό σειρών για το καθένα (1, 2, 3, και 4 σειρές) και κοινά όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της επιβάρυνσης (συχνότητα: 20Hz, εύρος μετατόπισης: 6mm, διάρκεια: 45s, διάλειμμα: 45s μεταξύ των σειρών), και αντίστοιχα 4 πρωτόκολλα ελέγχου (συχνότητα: 0Hz, εύρος μετατόπισης: 0mm, διάρκεια: 45s, σειρές: 1, 2, 3 και 4, διάλειμμα: 45s μεταξύ των σειρών) στα οποία δεν εφαρμόστηκε δόνηση. Όλα τα πρωτόκολλα πραγματοποιήθηκαν σε πλατφόρμα αμφίπλευρης ολόσωμης δόνησης, με τις συμμετέχουσες να στέκονται όρθιες πάνω στην πλατφόρμα με τα γόνατα λυγισμένα (90ο). Η κινητικότητα (sit-and-reach test) και η κατακόρυφη αλτικότητα (άλμα από ημικάθισμα και άλμα με αντίθετη κίνηση) των νεαρών γυναικών αξιολογήθηκε πριν και αμέσως μετά το πέρας των πρωτοκόλλων. Για τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης με δυο παράγοντες (πρωτόκολλο x χρόνος, 8 x 2) με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις και στους δύο παράγοντες, καθώς και ο μαθηματικός τύπος του Tukey ως κριτήριο post-hoc σύγκρισης, όπου αυτό ήταν απαραίτητο. Σύμφωνα με την ανάλυση των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση του παράγοντα «χρόνος», ενώ δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση του παράγοντα «πρωτόκολλο», αλλά ούτε και αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων «πρωτόκολλο» και «χρόνος» στην κινητικότητα. Από την ανάλυση πολλαπλών συγκρίσεων προέκυψε ότι σε όλα τα πρωτόκολλα δόνησης και ελέγχου παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της πρώτης (25.75±2.07cm) και της δεύτερης μέτρησης (27.27±2.09cm) στην κινητικότητα, ενώ δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των πρωτοκόλλων σε καμία από τις μετρήσεις. Σχετικά με την κατακόρυφη αλτικότητα, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, δε διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ούτε μεταξύ των πρωτοκόλλων ούτε μεταξύ των μετρήσεων. Συμπερασματικά φαίνεται ότι η κινητικότητα δεν επηρεάζεται από την άσκηση με ολόσωμη δόνηση, αλλά από τη θέση τοποθέτησης τους σώματος πάνω στην πλατφόρμα (ισομετρική άσκηση: ημικάθισμα 90ο). Επιπρόσθετα, ο αριθμός των σειρών (σετ) που χρησιμοποιήθηκε δεν επηρέασε το μέγεθος της επίδρασης αυτής. Τέλος, η αμφίπλευρη ολόσωμη δόνηση δεν επηρεάζει την κατακόρυφη αλτικότητα των νεαρών γυναικών. Λέξεις κλειδιά: ευλυγισία-ευκαμψία, ισχύς, ισομετρική άσκηση ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ Μάνου Β., Κέλλης Ι., Βαβρίτσας Γ., Κέλλης Σ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Κέντρο Αθλητικής & Κινητικής Αξιολόγησης Metrisis, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α. RELATIONSHIPS OF DIFFERENT PROTOCOLS ASSESSING ANAEROBIC POWER V. Manou, I. Kellis, G. Vavritsas, S. Kellis University of Thessaly, D.P.E.S.S., Center of Sports Performance Evaluation Metrisis, Aristotle University of Thessaloniki, D.P.E.S.S Η αξιολόγηση της αναερόβιας ισχύος μπορεί να γίνει μέσω της μέτρησης της ταχυδύναμης, της κατακόρυφης αλτικότητας, του Margaria τεστ ή του Wingate τεστ. Οι τιμές της μέγιστης αναερόβιας ισχύος που προκύπτουν από τα διαφορετικά αυτά πρωτόκολλα μέτρησης διαφέρουν και αυτό οφείλεται στο είδος της μυϊκής δραστηριότητας, στη διάρκεια της δραστηριότητας, στις μεταβλητές αξιολόγησης, στον τρόπο υπολογισμού αυτών των μεταβλητών. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να διερευνήσει τον βαθμό συσχέτισης των μεταβλητών που προκύπτουν από διαφορετικά πρωτόκολλα αξιολόγησης της αναερόβιας ισχύος. Στην έρευνα συμμετείχαν 520 αθλητές και αθλήτριες ομαδικών αθλημάτων (σωματική μάζα 87.2kg και 67.3kg, ανάστημα 188.7cm και 175.6cm, λίπος 12.2% και 18.5% για τους άντρες και τις γυναίκες αντίστοιχα). Στο Κέντρο Αθλητικής & Κινητικής Αξιολόγησης Metrisis πραγματοποιήθηκαν κατακόρυφα άλματα από ημικάθισμα και με αντίθετη κίνηση, ισομετρική αξιολόγηση της δύναμης των κάτω άκρων με δυναμόμετρο τύπου πρέσας και Wingate τεστ. Καταγράφηκαν τα ύψη των κατακόρυφων αλμάτων, η μέγιστη σχετική ισομετρική δύναμη, η αρχική δύναμη και ο μέγιστος ρυθμός ανάπτυξης της δύναμης, καθώς και η μέγιστη και μέση σχετική ισχύς, ο χρόνος και ο δείκτης ανάπτυξης της μέγιστης ισχύος και ο δείκτης κόπωσης. Ο βαθμός συσχέτισης αυτών των μεταβλητών υπολογίστηκε με τον συντελεστή συσχέτισης r του Pearson (Pearson s product moment correlation coefficient). Διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις (p<0.05) της μέγιστης και μέσης ισχύος, του δείκτη ανάπτυξης της μέγιστης ισχύος και της αναερόβιας ικανότητας με τα κατακόρυφα άλματα και τις μεταβλητές της μέγιστης ισομετρικής δύναμης. Επιπλέον, σημαντικές ήταν οι συσχετίσεις των μεταβλητών της μέγιστης ισομετρικής δύναμης με τα κατακόρυφα άλματα. Οι συσχετίσεις 5

6 μεταξύ των μεταβλητών κυμάνθηκαν από 0,361 έως 0,788. Φαίνεται λοιπόν ότι ανεξάρτητα από το πρωτόκολλο μέτρησης της αναερόβιας ισχύος οι τιμές που προκύπτουν από αυτά συσχετίζονται μεταξύ τους. Λέξεις κλειδιά: Κατακόρυφα άλματα, Ισομετρική αξιολόγηση, Wingate test ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΣΕ ΤΑΛΕΝΤΑ ΝΗΠΙΑΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Τυρίτη Ε., Πυλιανίδης Θ., Μαντζουράνης Ν., Μπερμπερίδου Φ., Καρυπίδης Α., Πρώϊος Μ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α. VALIDITY EVALUATION OF GENERAL AND SPECIFIC TESTS IN GYMNASTICS ΙΝ PRE-SCHOOL AGED TALENTS E. Tyriti, T. Pilianidis, N. Mantzuranis, F. Mpermperidou, A. Karipidis, M. Proios Η αγωνιστική απόδοση των αθλητών υψηλού επιπέδου εξαρτάται τόσο από την προπόνηση όσο και από το ταλέντο. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογήσει τη διαγνωστική εγκυρότητα και αλληλοσυσχέτιση σε δοκιμασίες που εφαρμόζονται στα ταλέντα νηπιακής ηλικίας στην ενόργανη γυμναστική. Τα ταλέντα που προέκυψαν από τη διαδικασία ανίχνευσης ήταν 94 παιδιά (46 αγόρια & 48 κορίτσια) ημερολογιακής ηλικίας 58.4±7.4 μηνών. Τα σωματομετρικά τεστ σύμφωνα με τα οποία επιλέχτηκαν τα ταλέντα ήταν: το ανάστημα, η σωματική μάζα, τα επιμέρους μήκη (κορμού & κάτω άκρων), το μήκος χεριών από έκταση, η διακρομιακή και η διάμετρος λεκάνης, η περίμετρος θώρακα μετά από εκπνοή και σε πλήρη εισπνοή καθώς και τα ύψη του πατέρα και μητέρας. Επιπλέον, στα επιλεγμένα ταλέντα έγιναν τεστ αξιολόγησης φυσικών ικανοτήτων και ήταν: το άλμα άνευ φοράς, το κατακόρυφο άλμα, η ισομετρική έλξη, η ευλυγισία καμπτήρων του ισχίου, η ευκαμψία ώμων, οι κοιλιακοί 30s, ο δρόμος επιδεξιότητας και η ταχύτητα 20m. Η σύγκριση στις μέσες τιμές στις δοκιμασίες, σε σχέση με το φύλο έγινε με την εφαρμογή του t-test μη συσχετισμένων τιμών (independent samples). Οι καμπύλες Receiver-Operating-Characteristic (ROC) έγιναν για να αξιολογηθεί η διαγνωστική εγκυρότητα των τεστ. Η ανάλυση του Pearson εφαρμόστηκε στο σύνολο των μεταβλητών της μελέτης για να καταγραφεί το μέγεθος αλληλοσυσχέτισης (διμεταβλητές συσχετίσεις). Ο έλεγχος της κανονικής κατανομής (Shapiro-Wilk), η στάθμιση (weighted cases) και η επαγωγική στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος IBM SPSS v.19. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι στις σωματομετρικές μετρήσεις δεν καταγράφηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Η περιοχή κάτω από την καμπύλη που ερμηνεύει τη συνολική απόδοση της ROC για τα τεστ σε σχέση με το φύλο, έδειξε ότι στα αγόρια η ευκαμψία-κινητικότητα των ώμων (0.69), το άλμα άνευ φοράς (0.64) και στα κορίτσια ο δρόμος 20m (0.69) και η ευκαμψία των καμπτήρων του ισχίου (0.64) εμφανίζουν υψηλή διαγνωστική εγκυρότητα. Τέλος, η ανάλυση Pearson έδωσε σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στα αλτικά τεστ, στο σπριντ 20m και στο τεστ των κοιλιακών 30s. Συμπερασματικά, η μελέτη αυτή έδειξε ότι τα ταχυδυναμικά τεστ καθώς και η δοκιμασία των κοιλιακών 30s που κατέγραψαν την μεγαλύτερη διαγνωστική εγκυρότητα αποτελούν ισχυρά διαγνωστικά εργαλεία αξιολόγησης της αγωνιστικής απόδοσης των ταλέντων στην ενόργανη γυμναστική. Λέξεις κλειδιά: δοκιμασίες ελέγχου, αναπτυξιακή ηλικία, απόδοση Η ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 8 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΕΡΟΒΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ Δαλαμήτρος Α., Πέτρου Μ., Αλαμάνος Ν., Λούπος Δ., Κέλλης Σ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α. SPEED RESERVE IN SWIMMING. ADAPTATIONS AFTER AN 8 WEEKS PROGRAM RELATED TO MAXIMAL AEROBIC SPEED A. Dalamitros, M. Petrou, N. Alamanos, D. Loupos, S. Kellis Aristotle University of Thessaloniki, D.P.E.S.S. Ως Εφεδρική Ταχύτητα ορίζεται η διαφορά μεταξύ της επίδοσης που επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια μιας σύντομης σε διάρκεια προσπάθειας και του μέσου όρου της επίδοσης σε προσπάθεια μεγαλύτερης διάρκειας. Η Εφεδρική Ταχύτητα φαίνεται ότι επηρεάζεται από το επίπεδο της ειδικής αντοχής των αθλητών και σχετίζεται με την 6

7 ικανότητα επίτευξης υψηλών επιδόσεων. Αθλητές με υψηλές τιμές Εφεδρικής Ταχύτητας δαπανούν μικρότερα ποσά ενέργειας για τη διατήρηση συγκεκριμένης ταχύτητας. Η Εφεδρική Ταχύτητα εκφράζεται με τον Δείκτη Εφεδρικής Ταχύτητας (Δ.Ε.Τ.) και οι μικρότερες τιμές του σε υψηλές ταχύτητες συνεπάγονται υψηλότερο επίπεδο ειδικής αντοχής. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετήσει τις προσαρμογές στην Εφεδρική Ταχύτητα μετά από πρόγραμμα παρέμβασης 8 εβδομάδων με ένταση στη Μέγιστη Αερόβια Ταχύτητα σε δύο ομάδες, μια πειραματική και μια ελέγχου 14 πρώην αθλητών κολύμβησης (ηλικία 22.29±0.95έτη, προπονητική ηλικία 11.57±3.83έτη, ανάστημα ±3.49cm., σωματικό βάρος 77.51±6.59kg για την πειραματική ομάδα vs ηλικία 22.25±2.22έτη, προπονητική ηλικία 11.0±3.37έτη, ανάστημα ±5.36cm., σωματικό βάρος 85.38±6.15kg για την ομάδα ελέγχου). Μετρήθηκε η μέγιστη επίδοση στα 50m, ο μέσος όρος επίδοσης των 50m σε μέγιστη δοκιμασία 400m με χρονόμετρο χειρός και υπολογίστηκε ο Δ.Ε.Τ. Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε T-test για ανεξάρτητες ομάδες. Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε στο p<0.05. Η ανάλυση δεδομένων έδειξε ότι ο Δ.Ε.Τ. της πειραματικής ομάδας εμφάνισε στατιστικά σημαντική μείωση (14.38 vs 11.38s) μετά από το πρόγραμμα παρέμβασης. Ο αντίστοιχος δείκτης για την ομάδα ελέγχου δεν παρουσίασε καμία στατιστικά σημαντική μεταβολή. Ο υπολογισμός του Δ.Ε.Τ. μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο και πρακτικό εργαλείο για την αξιολόγηση της ειδικής αντοχής και τη σύγκριση μεταξύ των αθλητών κολύμβησης. Λέξεις κλειδιά: Εφεδρική ταχύτητα, Μέγιστη αερόβια ταχύτητα, Κολύμβηση ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ TABLE TENNIS SPECIFIC TEST BATTERY ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Κατσικαδέλης Μ., Πυλιανίδης Θ., Αγγελούσης Ν., Φατούρος Ι., Μαντζουράνης Ν. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α RELIABILITY EVALUATION OF TABLE TENNIS SPECIFIC TEST BATTERY IN COMPETITIVE LEVEL ATHLETES M. Katsikadelis, T. Pilianidis, N. Aggeloussis, I. Fatouros, N. Mantzouranis H εφαρμογή της τεχνικής σε αγωνιστικές συνθήκες αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους κάθε προπονητή, ενώ η αξιολόγησή της χρησιμοποιείται πάντα ως εργαλείο στο σχεδιασμό της προπόνησης. Το Table Tennis Specific Battery Test αποτελεί μια δέσμη μετρήσεων αξιολόγησης της τεχνικής στο άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή της αξιοπιστίας και επαναληπτικότητας της δέσμης μετρήσεων Table Tennis Specific Battery Test σε αθλητές/τριες αγωνιστικού επιπέδου. Στη μελέτη συμμετείχαν εθελοντικά 30 αθλητές/τριες (n=30) επιτραπέζιας αντισφαίρισης που βρίσκονταν στον επίσημο πίνακα αξιολόγησης της Ε.Φ.Ο.ΕπΑ και με προπονητική ηλικία τουλάχιστον δύο ετών Στο δείγμα μελέτης (16 αθλητές & 14 αθλήτριες) ηλικίας 14±3 ετών αρχικά καταγράφηκαν τα σωματομετρικά τους χαρακτηριστικά ενώ σε διάστημα 2 εβδομάδων αξιολογήθηκε 2 φορές η επίδοση τους στις δοκιμασίες της δέσμης μετρήσεων Χρόνος Αντίδρασης, Ταχύτητα Μετακινήσεων και Εκτέλεσης Κτυπημάτων καθώς και Οπτικο-κινητική Συναρμογή. Η ρίψη των μπαλών κατά τη διάρκεια των μετρήσεων έγινε τόσο με τη χρήση του εξειδικευμένου εξοπλισμού εκτόξευσης AMDT/Y&T V- 989 όσο και με τη μέθοδο «Multiball». Για την εκτίμηση του δείκτη αξιοπιστίας της δέσμης χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση ελέγχου αξιοπιστίας (ICC) επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (test-retest reliability). Η αξιολόγηση των διαφορών σε κάθε ζεύγος μεταβλητών ανάμεσα στην αρχική και τελική μέτρηση έγινε με την εφαρμογή του συσχετισμένου ελέγχου t (paired sample test). O έλεγχος της ομαλής κατανομής (Kolmogorov-Smirnov), η στάθμιση των δεδομένων (weighted cases) και η επαγωγική στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS 17. Από τα αποτελέσματα φάνηκε, ότι ο δείκτης αξιοπιστίας της εσωτερικής συνοχής Cronbach s Alpha (a) αρχικής και τελικής μέτρησης για κάθε τεστ ήταν: Χρόνος Αντίδρασης I 0.71, Χρόνος Αντίδρασης II 0.07, Ταχύτητα Μετακινήσεων I 0.69, Ταχύτητα Μετακινήσεων II a=0.00, Ταχύτητα Μετακινήσεων III 0.55, Ταχύτητα Εκτέλεσης Κτυπημάτων I 0.83, Ταχύτητα Εκτέλεσης Κτυπημάτων II 0.86 και Οπτικο-κινητική Συναρμογή Παρά του ότι σε μερικές δοκιμασίες καταγράφηκε χαμηλός δείκτης αξιοπιστίας κάτι που πιθανά οφείλεται στις σύνθετες απαιτήσεις των τεστ για την ηλικία του δείγματος, ο συνολικά υψηλός δείκτης επαναληπτικότητας επιβεβαιώνει ότι το Table Tennis Specific Battery Test είναι μια αξιόπιστη δέσμη καταγραφής της τεχνικής στην προπόνηση στην επιτραπέζια αντισφαίριση. Λέξεις κλειδιά: επιτραπέζια αντισφαίριση, τεστ, απόδοση 7

8 16420 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΙΒΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Κυριακουλακης Θ., Πυλιανίδης Θ., Μαντζουράνης Ν., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α. EVALUATION OF LONGITUDINAL PERFORMANCE PROGRESS AND PREDICTION IN SPRINT EVENTS IN ATHLETICS IN MALE AND FEMALE ATHLETES WHO PARTICIPATED IN MEDITERRANEAN GAMES T. Kyriakoulakis, T. Pilianidis, N. Mantzouranis, N. Aggeloussis, V. Gourgoulis Οι Μεσογειακοί αγώνες είναι από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις στο κόσμο γιατί συμμετέχει σ αυτούς μεγάλος αριθμός αθλητών/τριών που είναι κάτοχοι Ολυμπιακών μεταλλίων από Ευρώπη, Αφρική και Ασία. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογήσει την εξέλιξη και να προβλέψει τις επιδόσεις ανδρών και γυναικών στα αγωνίσματα ταχύτητας του στίβου των Μεσογειακών αγώνων. Οι επιδόσεις που καταγράφηκαν ήταν των τριών πρώτων νικητών/τριών (624 άνδρες & 369 γυναίκες) των αγωνισμάτων ταχύτητας (100m, 200m, 400m, 110/100m με εμπόδια, 400m με εμπόδια, 4x100m, 4x400m) στους 16 Μεσογειακούς αγώνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Η ποιοτική καταγραφή (Normative stability) των επιδόσεων βασίστηκε στην ανάλυση του Pearson (performance correlation-via-games). Οι διαφορές στις επιδόσεις στα αγωνίσματα ταχύτητας σε σχέση με το φύλο αξιολογήθηκαν με το t-test μη σχετικών τιμών (unrelated samples). Για την πρόβλεψη της επίδοσης στα αγωνίσματα ταχύτητας των Μεσογειακών αγώνων εφαρμόστηκε η μη γραμμική παλινδρόμηση (Curve Estimation) ακολουθώντας το μοντέλο καμπύλης S-shaped και οι συντελεστές που αξιολογήθηκαν ήταν ο συντελεστής μεταβλητότητας (R2) με διάστημα αναφοράς 99%. Η στάθμιση των δεδομένων (weighted cases), ο έλεγχος της κανονικότητας του δείγματος (Shapiro-Wilk) και η επαγωγική στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος IBM SPSS 19. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι στα 58 χρόνια του θεσμού των Μεσογειακών αγώνων τα περισσότερα αγωνίσματα ταχύτητας βελτιώθηκαν σημαντικά, με εξαίρεση 3 αγωνίσματα γυναικών: 200m (r=0.09), 400m με εμπόδια (r=-0.39) και σκυταλοδρομία 4x400m (r=-0.49), στα οποία η εξέλιξη δεν ήταν γραμμική. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι οι επιδόσεις των ανδρών σε όλα τα αγωνίσματα ταχύτητας ήταν σημαντικά καλύτερες έναντι των γυναικών. Επιπλέον, από τους συντελεστές πολλαπλής συσχέτισης R2 της παλινδρόμησης καταγράφηκε ότι στα αγωνίσματα ταχύτητας των ανδρών η πρόβλεψη μπορεί να γίνει σε ποσοστά που κυμαίνονται από 64-90%. Αντίθετα, στα γυναικεία αγωνίσματα ταχύτητας των Μεσογειακών αγώνων τα ποσοστά διακύμανσης βρέθηκαν χαμηλά (1-74%) περιορίζοντας τη δυνατότητα πρόβλεψης της επίδοσης που απαιτείται για την κατάκτηση μιας εκ των τριών θέσεων στο βάθρο των νικητών μελλοντικών διοργανώσεων. Συμπερασματικά, καταγράφεται ότι ενώ η εξέλιξη των επιδόσεων των νικητών των Μεσογειακών αγώνων στα αγωνίσματα ταχύτητας των ανδρών είναι γραμμική δεν συμβαίνει το ίδιο και στα γυναικεία αγωνίσματα που διαχρονικά εμφανίζουν στασιμότητα ή οριακή βελτίωση. Λέξεις κλειδιά: Σπριντ, Απόδοση, Αγώνας 8

Θεματική Ενότητα: Προπονητική Ατομικών Αθλημάτων Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Προπονητική Ατομικών Αθλημάτων Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 Last updated: Monday, June 3, 2013 Θεματική Ενότητα: Προπονητική Ατομικών Αθλημάτων Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD

Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD Σπύρος Κέλλης, καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Δύναμη Είναι η ικανότητα του ανθρώπου να επενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : καταγραφή δεδομένων Το πιο πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Μεταβλητές...5 Πληθυσμός, δείγμα...7 Το ευρύτερο γραμμικό μοντέλο...8 Αναφορές στη βιβλιογραφία... 11 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 Περίληψη... 13 Εισαγωγή... 13 Με μια ματιά...

Διαβάστε περισσότερα

Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Σπουδές 2006- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (PhD σε εξέλιξη). Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Η επίδραση του μυικού τραυματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της αντοχής στη χιονοδρομία

Ανάπτυξη της αντοχής στη χιονοδρομία Ανάπτυξη της αντοχής στη χιονοδρομία Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Η ικανότητα αντοχής χαρακτηρίζεται από:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ

Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Βασικοί άξονες του αθλητικού συστήματος Ανίχνευση-ανεύρεση ταλαντούχων παιδιών Επιλογή ταλέντων - επίλεκτων αθλητών

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 6: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης ταχύτητας Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

Multiball Training. Μιχάλης Κατσικαδέλης MSc-PhDc

Multiball Training. Μιχάλης Κατσικαδέλης MSc-PhDc Multiball Training Μιχάλης Κατσικαδέλης MSc-PhDc Επιτραπέζια Αντισφαίριση The Sport which perform chess while carrying out 100m. running I.Ogimura Εισαγωγικά Στοιχεία Χαρακτηριστικά του Αθλήματος Επαναλαμβανόμενες

Διαβάστε περισσότερα

31 OCT 2 NOV 2014, ROME

31 OCT 2 NOV 2014, ROME 31 OCT 2 NOV 2014, ROME Ekkart Arbeit - Youth program Strength Training Bart Bennema The Journey from Potential to Performance Joans Tawiah Dodoo - Speed: Coaching Philoshophy Wolfgang Killing - Developing

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση - Αξιολόγηση Καθοδήγηση της επίδοσης απόδοσης σε αθλητές και ελεύθερα αθλούμενους

Μέτρηση - Αξιολόγηση Καθοδήγηση της επίδοσης απόδοσης σε αθλητές και ελεύθερα αθλούμενους Μέτρηση - Αξιολόγηση Καθοδήγηση της επίδοσης απόδοσης σε αθλητές και ελεύθερα αθλούμενους Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. kellis@phed.auth.gr spiros@metrisislab.gr Καθοδήγηση ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ Του Σπύρου Κέλλη, Καθηγητή προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ, επιστημονικού υπεύθυνου του εργομετρικού

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι σημαντικότερες παράμετροι της φυσικής κατάστασης για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή; Πώς και πόσο μπορούν να βελτιωθούν;

Ποιες είναι οι σημαντικότερες παράμετροι της φυσικής κατάστασης για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή; Πώς και πόσο μπορούν να βελτιωθούν; Ποιες είναι οι σημαντικότερες παράμετροι της φυσικής κατάστασης για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή; Πώς και πόσο μπορούν να βελτιωθούν; Γρηγόρης Μπογδάνης, PhD Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ

ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ 1) Έλξεις στο μονόζυγο για αγόρια. Έχουμε τα χέρια με λαβή στραμμένα προς το σώμα και ζητάμε από τον μαθητή να κάνει όσες περισσότερες έλξεις μπορεί. Προσέχουμε, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ XANIA ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΧΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Προπονητική Περιοδικότητα - Προγραμματισμός

Εισαγωγή στην Προπονητική Περιοδικότητα - Προγραμματισμός Εισαγωγή στην Προπονητική Περιοδικότητα - Προγραμματισμός Σχολή Προπονητών Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Γ κατηγορίας Μιχάλης Κατσικαδέλης PhDc - MSc Προετοιμασία για τη Νίκη Η θέληση για τη νίκη αρκετή.

Διαβάστε περισσότερα

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστήμιου Πατρών Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας «Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών». ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD)

Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD) Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD) Γρηγόρης Μπογδάνης, Ph.D Τ.Ε.Φ.Α.Α. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τεχνική υποστήριξη & Συνεργασία: Σ. Μεθενίτης,

Διαβάστε περισσότερα

Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία»

Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα. Καθαρές ή βασικές μορφές ταχύτητας. Ταχύτητα. Σύνθετες μορφές ταχύτητας

Ταχύτητα. Καθαρές ή βασικές μορφές ταχύτητας. Ταχύτητα. Σύνθετες μορφές ταχύτητας Ταχύτητα Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητική ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Βασιλική Μάνου Επίκουρος καθηγήτρια προπονητική ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ vmanou@phed.auth.gr Ταχύτητα Είναι η κινητική ικανότητα του ατόμου να

Διαβάστε περισσότερα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 9η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 14-16 ΕΤΩΝ (1 η διάλεξη) Φαμίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth.gr Βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής

Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προχωρημένη Στατιστική 2. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Ονοματεπώνυμο : Hμερ. Γέννησης: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κινανθρωπομετρία. Μέγεθος σώματος Σχήμα σώματος Αναλογίες σώματος Βιολογική Ωρίμανση. Σύσταση σώματος

Κινανθρωπομετρία. Μέγεθος σώματος Σχήμα σώματος Αναλογίες σώματος Βιολογική Ωρίμανση. Σύσταση σώματος Φροντιστήριο 2: Αξιολόγηση της σύστασης σώματος σε αθλητές και ασκούμενους 3 ο Συνέδριο Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης Φροντιστήριο 2 Αξιολόγηση της σύστασης σώματος σε αθλητές και ασκούμενους

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση του Συγχρονισμού των Χεριών κατά την Ελεύθερη Κολύμβηση με Έλξη Αντίστασης

Διαφοροποίηση του Συγχρονισμού των Χεριών κατά την Ελεύθερη Κολύμβηση με Έλξη Αντίστασης Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (1), 131 137 Δημοσιεύτηκε: 15 Ιουλίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (1), 131-137 Released: July 15, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΕΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ. ΑΙΣΧΥΛΟΥ 30, Υμηττός, 172 36 ΑΘΗΝΑ 210 9754156, 6936 830525. mtsetsel@phyed.duth.gr ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΕΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ. ΑΙΣΧΥΛΟΥ 30, Υμηττός, 172 36 ΑΘΗΝΑ 210 9754156, 6936 830525. mtsetsel@phyed.duth.gr ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΤΣΕΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΙΣΧΥΛΟΥ 30, Υμηττός, 172 36 ΑΘΗΝΑ 210 9754156, 6936 830525 mtsetsel@phyed.duth.gr Υπηκοότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/ FITNESS: ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ FITNESS ΕΝΩ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για το µέλλον. Σαρασλανίδης Πλούταρχος Αναπληρωτής καθηγητής προπονητικής κλασικού αθλητισµού

Προτάσεις για το µέλλον. Σαρασλανίδης Πλούταρχος Αναπληρωτής καθηγητής προπονητικής κλασικού αθλητισµού Πορεία εµφάνισης Ελλήνων αθλητών σε Πανευρωπαϊκούς αγώνες και συγκριτική πορεία µεσοπρόθεσµης αθλητικής ανάπτυξης µεταξύ της Ελλάδος και οµοειδών ευρωπαϊκών χωρών Προτάσεις για το µέλλον Σαρασλανίδης Πλούταρχος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Φατούρος Γ. Ιωάννης, Ph.D., C.S.C.S., Λέκτορας T.E.Φ.A.A..Π.Θ. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Οι µετρήσεις δύναµης αντιπροσωπεύουν συγκεκριµένες ποιοτικές παραµέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί στόχοι: Φυσική κατάσταση Τεχνική Τακτική

Βασικοί στόχοι: Φυσική κατάσταση Τεχνική Τακτική ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΣΙΣ Βασικοί στόχοι: Φυσική κατάσταση Τεχνική Τακτική Χρονική διάρκεια της περιόδου προετοιμασίας Ένταση: στην αρχή χαμηλή και προοδευτικά αυξάνει Ποσότητα: στην αρχή μεγάλη και προοδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος προγραμματισμός. Αγωνιστική περίοδος ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Μεταβατική περίοδος Περίοδος αποκατάστασης

Ετήσιος προγραμματισμός. Αγωνιστική περίοδος ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Μεταβατική περίοδος Περίοδος αποκατάστασης τήσιος προγραμματισμός γωνιστική Μεταβατική ερίοδος αποκατάστασης ΓΩΝΤΗ Ρ τόχος της αγωνιστικής περιόδου είναι η μεγιστοποίηση της αγωνιστικής απόδοσης και η σταθεροποίησή της (κυρίως ατομικά αθλήματα),

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.ΖΗ.Ν. (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Ε.Υ.ΖΗ.Ν. (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 1990-2007: Πρόγραμμα Ανίχνευσης Ταλέντων Συμμετείχε το σύνολο των μαθητών των Β (1990-2002) και Γ τάξεων Δημοτικού της χώρας (70-80.000 ετησίως),

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος προγραμματισμός στο TKD

Ετήσιος προγραμματισμός στο TKD Ετήσιος προγραμματισμός στο TKD Σπύρος Κέλλης, καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Αρχή της περιοδικότητας και κυκλικότητας Ένας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Διαλέξεων Ακαδημαϊκό έτος 2014-'15 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Διαλέξεων Ακαδημαϊκό έτος 2014-'15 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Διαλέξεων Ακαδημαϊκό έτος 2014-'15 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ημερολόγιο επιμορφωτικών διαλέξεων Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Eργομετρική Αξιολόγηση

Eργομετρική Αξιολόγηση Eργομετρική Αξιολόγηση Εργο μετρι Αξιο λόγ κή Αθ λητ ών ηση Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ Η εταιρεία Life-Ergo δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει πλήρεις και ολοκληρωμένες λύσεις στο χώρο του αθλητισμού. Αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ TAE KWON DO (ITF) (Εβδομάδα 1η 10η)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ TAE KWON DO (ITF) (Εβδομάδα 1η 10η) [1] ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ TAE KWON DO (ITF) (Εβδομάδα 1η η) [2] ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ TAE KWON DO (ITF) Εβδομάδα 1 η [14-20/07/2014] Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 1 η Αλεξανδρής Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μούλελης Ηλίας Καθηγητής Φ.Α. Δευτεροβάθμιας εκπσης Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Προπονητικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Προπονητής Χιονοδρομίας

Μούλελης Ηλίας Καθηγητής Φ.Α. Δευτεροβάθμιας εκπσης Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Προπονητικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Προπονητής Χιονοδρομίας Μούλελης Ηλίας Καθηγητής Φ.Α. Δευτεροβάθμιας εκπσης Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Προπονητικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Προπονητής Χιονοδρομίας Τεχνικός Εκπρόσωπος ΕΟΧ/FIS Ως ανάπτυξη χαρακτηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της δύναμης στη χιονοδρομία με έμφαση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Ανάπτυξη της δύναμης στη χιονοδρομία με έμφαση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ανάπτυξη της δύναμης στη χιονοδρομία με έμφαση στις αναπτυξιακές ηλικίες Σπύρος Κέλλης, καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα)

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) 405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) Σκοπός Nα οδηγήσει τους φοιτητές σε ένα σύγχρονο πτυχίο που θα ανταποκρίνεται στις πολύπλευρες ανάγκες της κοινωνίας του 2000. Nα συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασίλης Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Σχεδιασμού και Κριτήρια Ένταξης στον Σχεδιασμό της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ για τα έτη 2010-2012. Ατομικά Αθλήματα:

Κατηγορίες Σχεδιασμού και Κριτήρια Ένταξης στον Σχεδιασμό της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ για τα έτη 2010-2012. Ατομικά Αθλήματα: Κατηγορίες Σχεδιασμού και Κριτήρια Ένταξης στον Σχεδιασμό της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ για τα έτη 2010-2012 Ατομικά Αθλήματα: Για τα ατομικά αθλήματα: Στίβος, Κολύμβηση, Σκοποβολή, Άρση Βαρών σε πάγκο, Ποδηλασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ. Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015

ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ. Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015 ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Θεωρία & Πρακτική Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης

Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης Βασίλης Μούγιος Καθηγητής βιοχηµείας της άσκησης Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Επισκέπτης καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Επιτροπή Στήριξης Ταλαντούχων Αθλητών ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΠΕΥΘYΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ε/Ν Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Φυσική δραστηριότητα Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Δεδομένα έρευνας Το 24% περίπου των παιδιών δεν συμμετέχει σε καμία οργανωμένη φυσική δραστηριότητα. Μόλις το 4% δεν συμμετέχει σε

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Ορισμός : Οξεία μυϊκή θλάση ορίζεται η ρήξη των μυϊκών ινών στο μυ η οποία είναι αποτέλεσμα εφαρμογής υπέρμετρης ξαφνικής δύναμης στο μυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Τριανταφυλλίδου Ιωάννα Μαθηματικός

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Τριανταφυλλίδου Ιωάννα Μαθηματικός ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ SPSS To SPSS θα: - Κάνει πολύπλοκη στατιστική ανάλυση σε δευτερόλεπτα -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ 0103 «Φυσιολογία της Άσκησης: Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ! Οι υποψήφιοι/ες επιλέγουν 3 από τα 4 αγωνίσματα. Τα παραπάνω αγωνίσματα διεξάγονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Στο άλμα σε μήκος και στη σφαιροβολία οι υποψήφιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ, ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ-Ι ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ, ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ-Ι ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ, ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ-Ι ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.S Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Βρες τα δικά σου όρια... Ξεπέρασε τα... την επιτυχία!

Βρες τα δικά σου όρια... Ξεπέρασε τα... την επιτυχία! Βρες τα δικά σου όρια... Ξεπέρασε τα... Απόλαυσε την επιτυχία! H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ Η εταιρεία Life-Ergo δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει πλήρεις και ολοκληρωμένες λύσεις στο χώρο του αθλητισμού. Αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Προπόνηση Ταχυδύναμης με Βάρη και Πλειομετρικές Ασκήσεις σε Παιδιά

Προπόνηση Ταχυδύναμης με Βάρη και Πλειομετρικές Ασκήσεις σε Παιδιά Προπόνηση Ταχυδύναμης με Βάρη και Πλειομετρικές Ασκήσεις σε Παιδιά Φατούρος Γιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. & Χατζηνικολάου Αθανάσιος Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α.- ΔΠΘ Περιεχόμενα Μαθήματος Α.

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Exercise for people with disabilities Poster Presentations of the 18

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

1 σεµινάριο 40 2 σεµινάρια 70 3 σεµινάρια 90 4 σεµινάρια 110 2109765100, 2109711213, 2109713665, 2109734341

1 σεµινάριο 40 2 σεµινάρια 70 3 σεµινάρια 90 4 σεµινάρια 110 2109765100, 2109711213, 2109713665, 2109734341 Fitness Training Seminar Series ΙΙ H Maximum Fitness σε συνεργασία µε τη Gymnastika διοργανώνουν σειρά επιµορφωτικών και εκπαιδευτικών σεµιναρίων. Ο σχεδιασµός και η δοµή των σεµιναρίων ακολουθούν τα διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διατροφή Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Διατροφή Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματική Ενότητα: Διατροφή Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Nutrition Oral Presentations of the 18 th International Congress of Physical Education &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΖΙΩΓΑΣ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΟΣ, SPORTSCLINIC ΠΥΛΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ T. 2310365012 ZIOGAS14@YAHOO.GR

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΖΙΩΓΑΣ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΟΣ, SPORTSCLINIC ΠΥΛΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ T. 2310365012 ZIOGAS14@YAHOO.GR ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΖΙΩΓΑΣ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΟΣ, SPORTSCLINIC ΠΥΛΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ T. 2310365012 ZIOGAS14@YAHOO.GR ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ SPECIFICITY OF TRAINING (ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ) OVERLOAD

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ Σύμφωνα με τον νέο αθλητικό σχεδιασμό Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά μετατράπηκε σε ένα σύγχρονο προπονητικό κέντρο που φιλοξενεί και

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ Σύμφωνα με τον νέο αθλητικό σχεδιασμό Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά μετατράπηκε σε ένα σύγχρονο προπονητικό κέντρο που φιλοξενεί και ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΡΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ» 2015 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΩΡΑ 10:30

«ΣΤ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ» 2015 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΩΡΑ 10:30 Σελίδα1 «ΣΤ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ» 2015 ΣΤΙΒΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ «KIDS ATHLETICS» 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΩΡΑ 10:30 ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Η Οργανωτική Επιτροπή των ΣΤ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΩΝ αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο. Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing

Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο. Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing Ο Μαραθώνιος δρόμος αποτελεί ίσως το μαζικότερο και πιο ιστορικό αγώνισμα στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ «ΚΩΣΤΑ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ» «Ε ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ 2014»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ «ΚΩΣΤΑ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ» «Ε ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ 2014» Α.Σ. ΡΗΓΑΣ Ε ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ 31.5. Σελίδα 1/9 Α.Σ. ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 54638 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ (ΙΒΑΝ): GR2201102110000021148010248 Α.Φ.Μ. : 099412486 / ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

. (Ασκήσεις προς αποφυγή)

. (Ασκήσεις προς αποφυγή) ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωσημεθοδολογία-προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συγγραφική ομάδα: Δίπλα Κωνσταντίνα, Ph.D., Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ Καρατράντου Κωνσταντίνα, MSc, Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ - ΠΘ Ιπποκράτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ων ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΝΙΚΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ Η

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ων ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΝΙΚΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ων ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΝΙΚΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ Η Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σε συνεργασία µε τον ΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και τον Σύνδεσµο Βετεράνων Αθλητών Στίβου του Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Να δοθούν οι βασικές αρχές των µη παραµετρικών ελέγχων (non-parametric tests). Να παρουσιασθούν και να αναλυθούν οι γνωστότεροι µη παραµετρικοί έλεγχοι Να αναπτυχθεί η µεθοδολογία των

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Η Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Η Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 Last updated: Monday, June 3, 2013 Θεματική Ενότητα: Η Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Σεπτέμβριος 2012

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Σεπτέμβριος 2012 Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Σεπτέμβριος 2012 Εισαγωγή Το ενδιαφέρον των Ελλήνων για τους φετινούς Ολυμπιακούς καταγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Προπονητικός προγραµµατισµός. Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό της Προπόνησης. Συστατικά προπονητικού προγραµµατισµού

Προπονητικός προγραµµατισµός. Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό της Προπόνησης. Συστατικά προπονητικού προγραµµατισµού ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο

Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο Εισηγητής: Γούλας Παναγιώτης, ΚΦΑ ΤΑ ΑΛΜΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΘΕΤΑ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ε/Ν

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ε/Ν ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ε/Ν o o o o ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ: 1.Ανά ομάδα αγωνισμάτων. 2.Ανά αγώνισμα. Σε χρονικές περιόδους (διακοπές, χριστούγεννα,πάσχα) μόνο για τους Π/Κ-Ε/Ν) Σε προπονητικά κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

EGOGYM ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2015 Be Active By Gymnastics for ALL 12 Σεπτεμβρίου 2015

EGOGYM ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2015 Be Active By Gymnastics for ALL 12 Σεπτεμβρίου 2015 Αθήνα, 27/08/15 αρ. Πρωτ. 3651 Προς: Σωματεία-Μέλη της Ε.Γ.Ο. Αθλητικοί Οργανισμοί Δήμων Δημόσια Σχολεία - Εκπαιδευτήρια Ιδιωτικά Γυμναστήρια κ.α. EGOGYM ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2015 Be Active By

Διαβάστε περισσότερα

http://users.sch.gr/oxyzoglou

http://users.sch.gr/oxyzoglou ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΗ & ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΕΥ-ΖΗΝ» Θέμα: Η σηµασία της αξιολόγησης για τους μαθητές τριες και πως πραγματοποιείται Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2014 Νίκος Οξύζογλου Σχολικός Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυµναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας (Λοχαγού Μενούνου και Παπάγου) στη Πάτρα, 22 και 23 Νοεµβρίου 2014.

Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυµναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας (Λοχαγού Μενούνου και Παπάγου) στη Πάτρα, 22 και 23 Νοεµβρίου 2014. Τοπική Επιτροπή υτικής Ελλάδας Παµπελοποννησιακό Στάδιο Τηλ./Fax: 2610 335141 e-mail: tepelop@httf.gr Πάτρα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. 157 Η Τοπική Επιτροπή Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ήµο Πατρέων, διοργανώνει, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο Κλασικού Αθλητισµού

Σεµινάριο Κλασικού Αθλητισµού Σεµινάριο Κλασικού Αθλητισµού Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Εισηγητής : Σαρηβασιλείου Χαράλαµπος, ΚΦΑ Εισαγωγή (Στίβος & Φυσική Αγωγή) Χαρακτηριστικά των αγωνισµάτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Εισαγωγή στο SPSS 37. 1 Βασικές αρχές καταχώρισης δεδομένων και στατιστικής ανάλυσης με το SPSS 39

Μέρος 1 Εισαγωγή στο SPSS 37. 1 Βασικές αρχές καταχώρισης δεδομένων και στατιστικής ανάλυσης με το SPSS 39 41 Περιεχόμενα Ξενάγηση στο βιβλίο 25 Ξενάγηση στο συνοδευτικό CD 27 Εισαγωγή 29 Ευχαριστίες 33 Οι βασικές διαφορές μεταξύ του SPSS 16 και των προηγούμενων εκδόσεων 35 Μέρος 1 Εισαγωγή στο SPSS 37 1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Σαμαρά Β., Γιαταγαντζίδης Α., Δώνης Α., Ισαακίδου Σ., Κοντού Ε., Κουγιουμτζίδης Ν., Μαρτάκου Α., Μεχανετζίδου Μ., Μπαλτζόπουλος Α., Νούλης Β., Πάδη Μ., Παπαϊωαννίδης Γ.,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών

Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Με την επιστημονική ευθύνη του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µαθήµατος: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1. Απλή γραµµική παλινδρόµηση. 1.2 Παράδειγµα 6 (συνέχεια)

Στόχος µαθήµατος: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1. Απλή γραµµική παλινδρόµηση. 1.2 Παράδειγµα 6 (συνέχεια) ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007, 3ο εξάµηνο ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Απλή γραµµική παλινδρόµηση Παράδειγµα 6: Χρόνος παράδοσης φορτίου ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D.

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ 2007-2008 Ορισμοί Υπερπροπόνηση: (overtraining) Μη φυσιολογική επιβάρυνση (σε διάρκεια ή ένταση) του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιοι Αγώνες Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011

Παγκόσμιοι Αγώνες Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011 Παγκόσμιοι Αγώνες Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011 «Θέλω να νικήσω! Αν όμως δεν τα καταφέρω βοηθείστε με να προσπαθήσω με θάρρος!» Όρκος Αθλητού Special Olympics Τα Special Olympics σε παγκόσμιο Επίπεδο Τα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100.

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100. ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Πήδουλας Γεώργιος, Σούλας Δημήτριος, Βουτσελάς Βασίλειος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

αμαξίδιο Αντισφαίριση με αναπηρικό Σοφία Μπάτσιου Νοέμβριος 2013 δυναμικό άθλημα, που απαιτεί

αμαξίδιο Αντισφαίριση με αναπηρικό Σοφία Μπάτσιου Νοέμβριος 2013 δυναμικό άθλημα, που απαιτεί Αντισφαίριση με αναπηρικό αμαξίδιο Σοφία Μπάτσιου Νοέμβριος 2013 Αντισφαίριση με αναπηρικό αμαξίδιο δυναμικό άθλημα, που απαιτεί υψηλή τεχνική κατάρτιση, εξαιρετική φυσική κατάσταση, ταχύτητα, αντανακλαστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ/-ΡΙΩΝ

ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ/-ΡΙΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ/-ΡΙΩΝ Η επαρκής πρόσληψη όλων των θρεπτικών συστατικών αποτελεί τη βάση της προσφοράς της διατροφής στην επιτυχία του αθλητή. Βασίλης Μούγιος Καθηγητής βιοχηµείας της άσκησης http://users.auth.gr/mougios

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Κ. K. Ευαγόρου ρ. Χηµικός, ιευθυντής Ποιότητας της Τσιµεντοποιίας ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Κύπρου A. Γ. ηµητρίου Μεταλλειολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Πόρος, 21-4-15 ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 14 Έδρα: Άλσος Παπαντωνίου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ ΣΠΡΙΝΤ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2015»

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Πόρος, 21-4-15 ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 14 Έδρα: Άλσος Παπαντωνίου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ ΣΠΡΙΝΤ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2015» ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Πόρος, 21-4-15 ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 14 Έδρα: Άλσος Παπαντωνίου Πόρος 18 020 Τηλ. / Fax: 22980 25403 22980 25619 E-mail: nopt_poros@yahoo.com Προς ΕΟΚΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Δομή Κεφάλαια 1. Εισαγωγή- αναφορά στο θέμα της εργασίας 2. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Αθλητικός Τουρισμός Αθλητική Αναψυχή Προφορικές Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Αθλητικός Τουρισμός Αθλητική Αναψυχή Προφορικές Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 24 Μαΐου 2012 Last updated: Thursday, May 24, 2012 Θεματική Ενότητα: Αθλητικός Τουρισμός Αθλητική Αναψυχή Προφορικές Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 17.05.2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ- ΒΑΓΙΩΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ- ΒΑΓΙΩΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ- ΒΑΓΙΩΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ VS ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ Ι 1. Η στατιστική σημαντικότητα αντανακλά την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα