ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6-21/90 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1990

2 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα "Α" ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΚΟΙΝ: Τηλεφ. (Εσωτ.) Φ.617.4/18/ Σ.434 Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΘΕΜΑ: Συσκευασίες και Τεχνικά Υλικά Καυσίµων. ΣΧΕΤ: Π 6-21/81/ΓΕΣ/ ΕΜ ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6-21/90 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1. Σκοπός αυτής της Πάγιας γής είναι ο καθορισµός ενιαίας διαδικασίας και η παροχή των απαραίτητων οδηγιών για την συντήρηση και την εναποθήκευση συσκευασιών καυσίµων καθώς και για το χειρισµό των τεχνικών υλικών καυσίµων. 2. Για την πραγµατοποίηση του σκοπού αυτού είναι αναγκαία η λήψη των µέτρων που επιβάλλονται, από τις διοικήσεις των Μονάδων και των ανεφοδιαστικών οργάνων, για την πιστή εφαρµογή αυτής της διαταγής. 3. Με την παρούσα καταργείται η προηγούµενη Πάγια γή εκδόσεως 1981 η οποία να καταστραφεί. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 4. Σύστηµα συντήρησης συσκευασιών καυσίµων α. Οι εργασίες για την συντήρηση ποικίλλουν από την πιο απλή, που εκτελείται από όσους χειρίζονται τις συσκευασίες καυσίµων µέχρι και την πιο εξειδικευµένη επισκευή, που ε-εκτελείται, από τα ανεφοδιαστικά όργανα που διαθέτουν τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό. β. Οι κίνδυνοι που µπορεί να δηµιουργηθούν κατά την συντήρηση των συσκευασιών, εξ' αιτίας της φύσης του εναποθηκευµένου µέσα σ' αυτές καυσίµου, για την υγεία του προσωπικού

3 2 και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων επιβάλλουν: (1) Την κλιµάκωση των εργασιών συντήρησης (2) Την ανάθεση των ευθυνών, που απορρέουν από την παραπάνω κλιµάκωση, στα όργανα τα ικανά να εκτελέσουν τις εργασίες συντήρησης. γ. Κλιµάκωση εργασιών συντήρησης Η συντήρηση των συσκευασιών διαχωρίζεται σε τρία κλιµάκια (1ο, 2ο και 3ο) όπως παρακάτω: (1) Συντήρηση 1ου Κλιµακίου (Συντήρηση Μονάδας) Εκτελείται από το προσωπικό και µε τα µέσα των Μονάδων, που χρησιµοποιούν τις συσκευασίες καυσίµων και περιλαµβάνει εργασίες συντήρησης συσκευασιών, που βρίσκονται µέσα στις δυνατότητες των Μονάδων. Λεπτοµέρειες για τις εργασίες συντήρησης 1ου κλιµακίου στο Παράρτηµα "Α". (2) Συντήρηση 2ου Κλιµακίου (Συντήρηση Σχηµατισµού Εκτελείται από τα ανεφοδιαστικά όργανα που χορηγούν πλήρεις συσκευασίες καυσίµων (ΛΕΜ-ΤΕΦ-ΑΤΧ-ΑΚ) στις Μονάδες που ανεφοδιάζονται από αυτά και περιλαµβάνει εργασίες συντήρησης που απαιτούν ειδικές γνώσεις. Λεπτοµέρειες για τις εργασίες συντήρησης 2ου Κλιµακίου στο παράρτηµα "Β". (3) Συντήρηση 3ου Κλιµακίου (Συντήρηση Περιοχής) Εκτελείται από ΑΒΕΚ-ΑΚ και ΤΕΦ, που διαθέτουν το απαιτούµενο ειδικευµένο προσωπικά και µηχανικό εξοπλισµό και περιλαµβάνει κυρίως εργασίες για την αξιοποίηση των συσκευασιών. Λεπτοµέρειες για τις εργασίες συντήρησης 3ου Κλιµακίου στο Παράρτηµα "Γ". 5. Βασικός κανόνας για τη συντήρηση των συσκευασιών καυσίµων είναι ότι αυτή η συντήρηση πρέπει να εκτελείται κατά κλιµάκιο και µε γνώµονα την εξασφάλιση της υγείας του προσωπικού και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Για την εφαρµογή του κανόνα αυτού επιβάλλονται τα παρακάτω: α. Η συντήρηση να εκτελείται από το µικρότερο Κλιµάκιο το οποίο έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει, τη συγκεκριµένη εργασία συντήρησης. β. Κανένα κλιµάκιο συντήρησης να µην εκτελεί συντήρηση ανώτερου κλιµακίου σε βάρος της εκτέλεσης των εργασιών που έχουν καθοριστεί γι' αυτό γ. Κάθε Κλιµάκιο να είναι εφοδιασµένο µε τα απαραίτητα µέσα και εργαλεία συντήρησης για την αποπεράτωση του έργου συντήρησης που του έχει καθοριστεί. 6. Εναποθήκευση Συσκευασιών Καυσίµων Η εναποθήκευση των συσκευασιών καυσίµων (γεµάτων-άδειων) αποτελεί το πρώτο στάδιο της συντήρησης αυτών και

4 3 µε την σωστή εναποθήκευση αποφεύγονται πρόωρες φθορές καν αυξάνεται το όριο ζωής των συσκευασιών. Λεπτοµέρειες εναποθήκευσης συσκευασιών καυσίµων παρέχονται στο Παράρτηµα " ". 7. Επιθεώρηση- ιαλογή-κοστολόγηση-λογιστική Τακτοποίηση Επιστρεφοµένων Συσκευασιών Καυσίµων Στο Παράρτηµα "Ε". ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 8. Τα τεχνικά υλικά καυσίµων αποτελούν τη βάση του οµαλού ανεφοδιασµού καυσίµων και µέσω αυτών επιτυγχάνονται: α. Η ακίνδυνη, ασφαλής και γρήγορη χορήγηση των καυσίµων. β. Η εξοικονόµηση εργατικών χεριών. γ. Η συντήρηση των συσκευασιών καυσίµων µε τις πιο ευνοϊκές συνθήκες. 9. ιαδικασίες χειρισµού Τεχνικών Υλικών Καυσίµων. Στο Παράρτηµα "ΣΤ". ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 10. Οι συσκευασίες και τα τεχνικά υλικά καυσίµων αποτελούν πολύτιµο υλικό του Στρατού, που είναι δύσκολο να αναπληρωθεί, η δε συντήρηση και σωστή εναποθήκευση τους πρέπει να απασχολούν συνεχώς τις ιοικήσεις των Σχηµατισµών και των Μονάδων. 11. Οι ΕΜ ή 4 ο ΕΓ Σχηµατισµών να παρακολουθούν και να ελέγχουν τα ανεφοδιαστικά όργανα που υπάγονται σ' αυτά, για την πιστή εφαρµογή όσων αναγράφονται στην παρούσα διαταγή, για τη διατήρηση των, κατά οποιονδήποτε τρόπο, κατεχοµένων συσκευασιών και τεχνικών υλικών καυσίµων σε άριστη κατάσταση. 12. Η Πάγια δγή αυτή ισχύει από λήψεως και καταργεί την προηγούµενη εκδόσεως Ακριβές Αντίγραφο Β'Υ/ΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ "Α" Συντήρηση, Συσκευασιών Καυσίµων, 1 ου Κλιµακίου "Β" Συντήρηση, Συσκευασιών Καυσίµων, 2 ου Κλιµακίου "Γ" Συντήρηση, Συσκευασιών Καυσίµων, 3 ου Κλιµακίου " " Εναποθήκευση Άδειων και Γεµάτων Βαρελιών "Ε" Επιθεώρηση- ιαλογή-κοστολόγηση-λογιστική Τακτοποίηση. "ΣΤ" ιαδικασία Χειρισµού Τεχνικών Υλικών Καυσίµων.

5 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΣΤΗ ΓΗ Τηλεφ. (Εσωτ.) Φ.617.4/18/379349/Σ.434 Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 1 ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 1. Γενικά Αποτελεί τη βάση της διατήρησης των συσκευαστών σε επίπεδο υψηλής συντήρησης. Με αυτήν: α. ιατηρούνται οι συσκευασίες σε καλή κατάσταση. β. Εντοπίζονταν και διορθώνονταν εγκαίρως µικροβλάβες πριν αυτές πάρουν µεγαλύτερη έκταση. γ. Εξασφαλίζεται η τήρηση των ενδεδειγµένων µέτρων ασφαλείας κυρίως σε ότι αφορά τους κινδύνους που προέρχονταν από τον χειρισµό των άδειων καν των γεµάτων συσκευασιών. 2. Εκτελείται: Από όλες τις Μονάδες ανεξάρτητα από Όπλο ή Σώµα, που χρησιµοποιούν κατά οποιονδήποτε τρόπο άδειες ή γεµάτες συσκευασίες καυσίµων. 3. Περιλαµβάνει: αυτού. Τις εργασίες που φαίνονται στην Προσθήκη "1" του Παραρτήµατος 4. Ευθύνες: Οι ιοικητές των Μονάδων που χρησιµοποιούν κατά οποιονδήποτε τρόπο άδειες ή γεµάτες συσκευασίες καυσίµων, ευθύνονται για την καλή εκτέλεση των εργασιών που περιλαµβάνονται στην Προσθήκη "1/Α", όσο και για την διατήρηση των συσκευασιών που κατέχει η Μονάδα, σε άριστη από πλευράς συντήρησης και ασφαλείας κατάσταση. Ακριβές Αντίγραφο ιευθυντής ΕΜ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ "1" Εργασίες που Εκτελούνται απ' όλες τις Μονάδες κατά την Συντήρηση 1 ου Κλιµακίου των Συσκευασιών Καυσίµων.

6 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΡΟΣΘΗΚΗ "1" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" Τηλεφ. (Εσωτ.) ΣΤΗ ΓΗ Φ.617.4/18/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠ' ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 1. Κατά τη Φόρτωση και την εκφόρτωση των άδειων και γεµάτων συσκευασιών στα οχήµατα και από αυτά α. Για τα βαρέλια χρησιµοποιούνται µόνιµοι αναβαθµοί φορτοεκφόρτωσης οχηµάτων. Σε περίπτωση έλλειψης αυτών, χρησιµοποιούνται, ξύλινα δοκάρια που αγκιστρώνονται από το ένα άκρο τους επάνω στο πήγµα των οχηµάτων. εν χρησιµοποιούνται µεταλλικά δοκάρια για την παραπάνω εργασία γιατί και φθείρουν το ελαιόχρωµα των συσκευασιών και υπάρχει κίνδυνος εκδηλώσεως πυρκαγιάς λόγω των σπινθήρων που δηµιουργούνται από την τριβή των βαρελιών πάνω στα µεταλλικά δοκάρια. β. Η µέθοδος εκφόρτωσης άδειων και γεµάτων βαρελιών από τα οχήµατα µε πέταγµά τους στο έδαφος, απαγορεύεται απολύτως, γιατί καν αν ακόµα δεν ανοίξουν (σκιστούν) τα βαρέλια, στραβώνουν και έτσι µειώνεται η χωρητικότητά τους, φθείρεται ο ελαιοχρωµατισµός τους και γενικά καταστρέφονταν πρόωρα. γ. Τα κάνιστρα άδεια και γεµάτα φορτοεκφορτώνονται από τα οχήµατα και στα οχήµατα µε τα χέρια του προσωπικού. δ. Καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη φόρτωση των οχηµάτων, µε γεµάτες ή άδειες συσκευασίες, ώστε κατά τη µεταφορά τους ν' αποφεύγεται η τριβή µεταξύ τους από την οποία καταστρέφεται ο ελαιοχρωµατισµός τους (περίπτωση αντικανονικής ή µη πλήρους φόρτωσης του οχήµατος). ε. Μετά την εκφόρτωση καν κατά τη µεταφορά των βαρελιών µέχρι το χώρο της αποθήκευσης τους., δεν πρέπει να κυλιούνται οριζόντια πάνω στη µεγάλη πλευρά τους αλλά να µετατοπίζονται όρθια και περιστρεφόµενα ακουµπώντας στο έδαφος την στεφάνη του πυθµένα τους. (Η κύρια αιτία της καταστροφής του ελαιοχρωµατισµού των βαρελιών προέρχεται από την συνήθεια του προσωπικού να τα κυλά πάνω στο έδαφος, οριζόντια και όταν αυτό είναι λασπωµένο ή έχει χαλίκια). 2. Κατά τους Χειρισµούς των Γεµάτων και Άδειων Συσκευασιών α. Τα βαρέλια µετακινούνται, µέχρι το χώρο όπου θα αδειάσουν, πάνω στη στεφάνη του πυθµένα τους, όπως παραπάνω.

7 Α-1-2 β. Για την αφαίρεση του πώµατος τους χρησιµοποιούνται, ειδικά κλειδιά εκπωµάτωσης, που χορηγούνται από την Υπηρεσία. Αποκλείεται η χρησιµοποίηση σφυριού ή άλλων µεταλλικών αντικειµένων. γ. ίνεται µεγάλη προσοχή ώστε να αποφεύγεται η καταστροφή των ελαστικών παρεµβασµάτων των πωµάτων κατά το βίδωµα και ξεβίδωµά τους. δ. Αποφεύγεται η έκχυση των καυσίµων στο εξωτερικό µέρος των συσκευασιών, γιατί καταστρέφει τον ελαιοχρωµατισµό τους. 3. Ελαιοχρωµατισµός Συσκευασιών Η διατήρηση των άδειων και γεµάτων συσκευασιών καυσίµων καλά ελαιοχρωµατισµένων αποτελεί τη βάση της καλής τους συντήρησης. Η µέθοδος ελαιοχρωµατισµού καθορίζεται στην παράγραφο 2 της προσθήκης "1/Β" αυτής της διαταγής. 4. Μέτρα Ασφαλείας α. Το γέµισµα και άδειασµα των συσκευασιών καυσίµων µέσα σε χώρο που δεν εξαερίζεται σωστά απαγορεύεται λόγω του κινδύνου δηλητηριάσεως του προσωπικού από την εισπνοή ατµών των καυσίµων (τοξικά) ή εκρήξεως εξ' αιτίας της ιδιότητας τους να είναι εύφλεκτα. β. Απαγορεύεται εντελώς η έκχυση των καυσίµων στο χώρο αποθήκευσης άδειων ή γεµάτων συσκευασιών. γ. Ελέγχεται καθηµερινά η τήρηση των προληπτικών µέτρων που καθορίζονται από το Σχέδιο Πυρασφαλείας της Μονάδας (αποψίλωση του χώρου, πληρότητα του πυροσβεστικού υλικού, ενηµέρωση προσωπικού κλπ) δ. Το προσωπικό που χειρίζεται τις συσκευασίες πρέπει να έχει πάντοτε στο µυαλό του ότι µια συσκευασία χωρίς καύσιµο είναι το ίδιο επικίνδυνη από µία αντίστοιχη γεµάτη. Η δηµιουργία σπινθήρα ικανού να δηµιουργήσει έκρηξη ή ανάφλεξη ατµών καυσίµου είναι πάντοτε πιθανή και είναι δυνατόν να προέλθει από πάρα πολλές απρόβλεπτες αιτίες, από την περιστροφή αλυσίδας χάριν αστειότητας µέχρι την τριβή πρόσκρουσης δύο µεταλλικών επιφανειών µεταξύ τους. ε. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση από τις Μονάδες συσκευασιών για εναποθήκευση η διακίνηση καυσίµου διαφορετικού τύπου απ' αυτό που αναγράφεται πάνω στις συσκευασίες, γιατί εκτός από τις επιπτώσεις που θα έχει στον κινητήρα ενδεχόµενη κατανάλωση διαφορετικού απ' τον σωστό τύπο καυσίµου υπάρχει άµεσος κίνδυνος ατυχήµατος (περίπτωση χρησιµοποίησης βαρελιών βενζίνης ή κανίστρων για εναποθήκευση πετρελαίου και κατανάλωση του από συσκευές εξωτερικής καύσης, από την οποία δηµιουργείται έκρηξη κ.α) Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής ΕΜ

8 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" ΣΤΗ ΓΗ Τηλεφ. (Εσωτ.) Φ.617.4/18/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2 ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Αποτελεί συµπλήρωση καν επέκταση της συντήρησης συσκευασιών καυσίµων 1 ου Κλιµακίου και περιλαµβάνει τις παρακάτω εργασίες, που εκτελούνταν από τα Ανεφοδιαστικά Όργανα, που Χορηγούν καύσιµα στις Μονάδες µε βάση την αρχή " οχείο κενόν αντί πλήρους". α. Παραλαβή, και διαλογή των συσκευασιών που επιστρέφονται από τις Μονάδες. β. Ετήσια συντήρηση των συσκευασιών καυσίµων. 2. Παραλαβή-διαλογή των συσκευασιών που επιστρέφονται από τις Μονάδες. α. Κατά την παράδοση των συσκευασιών από τις Μονάδες στα αρµόδια ανεφοδιαστικά όργανα, αυτές Επιθεωρούνταν για να διαπιστωθεί αν: (1) Είναι τελείως άδειες. (2) Έχουν τα πώµατα και τα ελαστικά τους παρεµβάσµατα. (3) Χρησιµοποιήθηκαν για εναποθήκευση ή διακίνηση άλλου τύπου καυσίµου διαφορετικού από αυτό που αναγράφεται πάνω στις εξωτερικές τους ενδείξεις. (4) Βρίσκονται γενικά σε καλή κατάσταση (ελαιοχρώµατα, διαρροές κλπ) (5) Παρουσιάζουν κακώσεις, από κακή χρησιµοποίηση, από τις οποίες επήλθε µείωση της χωρητικότητας τους, πρόωρη Φθορά ή καταστροφή τους. β. Συσκευασίες που παρουσιάζουν κακώσεις από τις οποίες προήλθε η αχρήστευση τους κοστολογούνται από τα ανεφοδιαστικά όργανα που τις παραλαµβάνουν και µε την διαδικασία που καθορίζεται στο Παράρτηµα "Ε". γ. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις παράδοσης συσκευασιών που δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση, όπως αναφέρθηκε στις παραπάνω παραγράφους 2α(1), (2), (3), η Μονάδα που τις παραλαµβάνει, υποβάλλει αρµοδίως αναφορά για τον έλεγχο των υπευθύνων.

9 Β-2 δ. Μετά την επιθεώρηση τους οι, συσκευασίες διαχωρίζονται σε κατάλληλες, αξιοποιήσιµες και, άχρηστες, καν εναποθηκεύονται σε στοιβάδες σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο Παράρτηµα " ". ε. Οι συσκευασίες που έχουν κριθεί, αχρησίες ή προς αξιοποίηση εναποθηκεύονται σε χωριστές στοιβάδες, και προωθούνται ανά τρίµηνο στα ανεφοδιαστικά όργανα που είναι υπεύθυνα για τη συντήρηση 3ου Κλιµακίου, (Προσθήκη "1/Γ") υστέρα από σχετική αναφορά της ενδιαφερόµενης Μονάδας, που υποβάλλεται αρµοδίως για έγκριση της µεταφοράς. 3. Ετήσια συντήρηση των συσκευασιών καυσίµων α. Κάθε έτος καν από την 1η Ιουνίου µέχρι, την 30 η Σεπτεµβρίου, γίνεται, ετήσια συντήρηση σε όλες τις συσκευασίες καυσίµων η οποία έχει σαν σκοπό να τις διατηρήσει, σε τέτοια κατάσταση ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο. β. Η συντήρηση γίνεται από τα Ανεφοδιαστικά Όργανα κατά κατηγορίες συσκευασιών όπως παρακάτω: (1) Τις συσκευασίες των τηρουµένων αποθεµάτων καυσίµων των Ανεφοδιαστικών Οργάνων, για τις Μονάδες ΜΕ και ΤΕ που υποστηρίζουν. (2) Τις συσκευασίες που επιστρέφονται από τις Μονάδες, µε βάση την αρχή " οχείο κενόν αντί πλήρους" και τις προσωρινά επιστρεφόµενες κατά τη θερινή περίοδο για να γίνει η ετήσια συντήρησή τους. (3) Τις καινούργιες συσκευασίες του αποθέµατος ή αυτές που µπήκαν στο απόθεµα προερχόµενες από αξιοποίηση. γ. Οι εκτελούµενες εργασίες, η µέθοδος, και τα απαιτούµενα µέσα και υλικά για την εκτέλεση της ετήσιας συντήρησης των χρησιµοποιουµένων συσκευασιών (εκτός αυτών του αποθέµατος) φαίνονται στην Προσθήκη "1/Β". δ. Οι εκτελούµενες εργασίες, η µέθοδος και τα απαιτούµενα µέσα και υλικά για την εκτέλεση της ετήσιας συντήρησης των συσκευασιών του αποθέµατος, φαίνονται στην "2/Β". 4. Ανεφοδιασµός των Ανεφοδιαστικών Οργάνων σε Ελαιοχρώµατα α. Ύστερα από διαταγή του ΓΕΣ/ ΕΜ οι ΕΜ/ ΤΑΞΥΠ- ΜΕΡΥΠ-Σ Α-VIII ΜΠ και 4ο ΕΓ/ΑΣ ΕΝ υποβάλλουν στο ΓΕΓ/ ΕΜ πίνακα µε τις ποσότητες των ελαιοχρωµάτων που αναγκαιούν για το µεθεπόµενο έτος (έτος σύνταξης του Προϋπολογισµού)για κάλυψη των αναγκών συντήρησης των συσκευασιών καυσίµων των Μονάδων της περιοχής ευθύνης τους, χωριστά για τις χρησιµοποιούµενες συσκευασίες και χωριστά γι' αυτές του αποθέµατος.

10 Β-3 β. Η ΓΕΣ/ ΕΜ ζητάει συγκεντρωτικά τη διάθεση των παραπάνω ποσοτήτων ελαιοχρωµάτων που έχει ανάγκη από τη ΥΠ/ΓΕΣ. Η τελική διανοµή των ποσοτήτων που θα δοθούν πραγµατοποιείται µε διαταγή της ΕΜ/ΓΕΣ σε συνεργασία µε την ΥΠ/ΓΕΣ. 5. Ευθύνες ΕΜ/Σχηµατισµών-4ου ΕΓ/ΑΣ ΕΝ Ευθύνονται για: α. Την εξασφάλιση της ετήσιας συντήρησης των συσκευασιών που κατέχουν κατά οποιονδήποτε τρόπο τα Ανεφοδιαστικά Όργανα και οι Μονάδες της περιοχής ευθύνης τους που υποστηρίζονται από αυτά. β. Τον έλεγχο της καλής συντήρησης των συσκευασιών όπως καθορίζεται σε αυτό το Παράρτηµα. γ. Την υποβολή στο ΓΕΣ/ ΕΜ µέχρι την 30η Νοεµβρίου κάθε έτους του απολογισµού, των εργασιών πού εκτελέστηκαν κατά την ετήσια συντήρηση των συσκευασιών, που περιλαµβάνει: (1) Τις Συσκευασίες που συντηρήθηκαν κατά Μονάδα. (2) Τις εργασίες που εκτελέστηκαν για κάθε περίπτωση (συντήρηση των χρησιµοποιούµενων συσκευασιών και αυτών του αποθέµατος). (3) Τις ποσότητες τεχνικών υλικών καυσίµων πώµατα, παρεµβάσµατα) και ελαιοχρωµάτων κατά τύπο που καταναλώθηκαν. (4) υσχέρειες που αντιµετωπίσθηκαν µαζί µε προτάσεις για τη διόρθωση τους. Ακριβές Αντίγραφο ιευθυντής ΕΜ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ "1" Οδηγίες της Ετήσιας Συντήρησης των Χρησιµοποιουµένων Συσκευασιών (όχι αυτών του αποθέµατος) από τα Ανεφοδιαστικά Όργανα. "2" Οδηγίες Εκτέλεσης της Ετήσιας Συντήρησης των Καινούργιων ή από Αξιοποίηση Συσκευασιών του Πολεµικού Αποθέµατος. "3" Πίνάκας Ενδείξεων που Αναγράφονται πάνω στις Συσκευασίες Καυσίµων-Λιπαντικών.

11 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΡΟΣΘΗΚΗ "1" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" Τηλεφ. (Εσωτ.) ΣΤΗ ΓΗ Φ.617.4/18/379349/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΟΧΙ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ) ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 1. Υλικά και µέσα που Χρησιµοποιούνται α. Ελαιοχρώµατα Κατανάλωση ελαιοχρωµάτων σύµφωνα µε όσα καθορίζονταν στον πίνακα 31 της Π 6-9/81/ΓΕΣ/4ο ΕΓ, περί κλιµάκων αναλωσίµων Υλικών Συντηρήσεως Υλικού Στρατού. Εφοδιασµός των Ανεφοδιαστικών Οργάνων µε ελαιοχρώµατα όπως στην παράγραφο 4 του παραρτήµατος "Β". β. Ελαστικά Παρεµβάσµατα-Μεταλλικά Πώµατα (1) Ανεφοδιασµός των Μονάδων, σύµφωνα µε όσα καθορίζονταν στο Παράρτηµα "ΣΤ". (2) Σαν βάση για την αντικατάσταση των πωµάτων λαµβάνεται: (α) Η καταστροφή του σπειρώµατος τους. (β) Η στρέβλωσή τους. (γ) Γενικά η αδυναµία χρησιµοποίησης τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. (3) Σαν βάση για την αντικατάσταση των ελαστικών παρεµβασµάτων λαµβάνεται: (α) Η αλλοίωση της ύλης τους που είναι από ελαστικό (Μάζεµα-Σπάσιµο-Αυξοµείωση της διαµέτρου τους) (β) ιάφοροι τραυµατισµοί (Λόγω υπερβολικής σύσφίξηςκτυπηµάτων κλπ). (γ) Γενικά η αδυναµία χρησιµοποίησης τους για αποτελεσµατική στεγανοποίηση των συσκευασιών. (4) Κατόπιν οι συσκευασίες αναπληρώνονται. γ. Μεταλλικές Ψήκτρες-Πιστόλια Βαφής-Αεροσυµπιεστές Αυτά που διαθέτουν τα Ανεφοδιαστικά Όργανα.

12 Β Μέθοδος α. Η συντήρηση των συσκευασιών εκτελείται µετά την πλήρη εκκένωση, εξαέρωση και εσωτερική κάθαρση (πλύση). β. Κατ' αρχήν καθαρίζονται εξωτερικά οι συσκευασίες για αποµάκρυνση ξένων ουσιών από την επιφάνειά τους (λάσπη-χώµα-λάδια κλπ). γ. Τα µέρη των συσκευασιών που παρουσιάζουν οξειδώσεις λόγω φθοράς του ελαιοχρωµατισµού τους, καθαρίζονταν µε επιµέλεια, µέχρι να φανεί το λευκό µέταλλο, µε τη βοήθεια µεταλλικής βούρτσας. Πρέπει να γίνει κατανοητό από το προσωπικό ότι τυχόν ελαιοχρωµατισµός µεταλλικών µερών που έχουν οξειδωθεί, πριν αυτά καθαριστούν εντελώς όπως αναφέρθηκε παραπάνω, επιταχύνει την φθορά τους από την οξείδωση, επειδή η σκουριά όταν καλυφθεί µε ελαιόχρωµα, εξακολουθεί να µεγαλώνει και καταστρέφει τελικά τόσο το ελαιόχρωµα που είχε χρησιµοποιηθεί όσο και τις συσκευασίες. δ. Οι ενδείξεις του είδους των καυσίµων που περιέχεται σ' αυτές τις συσκευασίες δεν ελαιοχρωµατίζονται, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία έχουν καταστραφεί. Σ' αυτή την περίπτωση οι συσκευασίες προωθούνταν στο Ανεφοδιαστικό Όργανο, από το οποίο ανεφοδιάζεται σε καύσιµα η Μονάδα (ΛΕΜ) σύµφωνα µε όσα καθορίζονταν στην Παράγραφο 2α του Παραρτήµατος "Β". ε. Ο ελαιοχρωµατισµός µετά από όλα αυτά, γίνεται από οπλίτες ή ιδιώτες (όπου προβλέπονται) κατ ' αρχήν µε ειδικότητα ελαιοχρωµατιστή, σύµφωνα µε τους κανόνες της Τέχνης, µε τα πώµατα να βρίσκονται στη θέση τους καλά βιδωµένα. στ. Μέχρι να ξεραθεί τελείως το ελαιόχρωµα, οι συσκευασίες δεν µετακινούνται για να µην καταστραφεί. ζ. Τόσο κατά τον ελαιοχρωµατισµό όσο και κατά το στέγνωµα πρέπει: (1) Να µην σκονίζονται οι συσκευασίες. (2) Να αποµακρυνθεί από το χώρο ελαιοχρωµατισµού κάθε πηγή που µπορεί να προκαλέσει σπινθήρες, για να αποτραπεί περίπτωση έκρηξης των συσκευασιών που συντηρούνταν. (3) Να τονισθεί ιδιαίτερα η ανάγκη λήψης των απαραίτητων µέτρων, για την προστασία του προσωπικού, το οποίο ασχολείται µε τον ελαιοχρωµατισµό των συσκευασιών από την εισπνοή ατµών ελαιοχρώµατος για την υγεία του. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη διάλυση του ελαιοχρώµατος να χρησιµοποιείται σαν διαλυτικό το χορηγούµενο από την υπηρεσία τερεβινθέλαιο το οποίο αναφέρεται και στην Προσθήκη 1/ΣΤ αυτής της διαταγής. Η χρησιµοποίηση βενζίνης αντί διαλυτικού κατά την βαφή

13 Β-1-3 των συσκευασιών καυσίµων απαγορεύεται για λόγους υγείας του προσωπικού και για την καλή πρόσφυση του χρώµατος στις συσκευασίες. Σηµείωση: Τα βαρέλια τύπου Γαλβανιζέ όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δεν ελαιοχρωµατίζονται εξωτερικά. ΟΠΩΣ ΗΠΟΤΕ οι συσκευασίες πρέπει κατά την ετήσια συντήρηση να πλένονται Εσωτερικά, γι' αυτό ζητείται από τα Ανεφοδιαστικά Όργανα, τα οποία δεν διαθέτουν συσκευές πλύσης βιδών συσκευασίας καυσίµων, η έγκριση της µεταφοράς τους για κάθαρση στα πλησιέστερα Ανεφοδιαστικά Όργανα που διαθέτουν συσκευές κάθαρσης. Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής ΕΜ

14 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΡΟΣΘΗΚΗ "2" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" Τηλεφ. (Εσωτ.) ΣΤΗ ΓΗ Φ.617.4/18/379349/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ Ή ΑΠΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Καινούργιες συσκευασίες ή συσκευασίες που έχουν προέλθει από αξιοποίηση (κονίστρα-βαρέλια) του Πολεµικού Αποθέµατος τηρούν ορισµένα µόνο Ανεφοδιαστικά Όργανα (κατ' αρχήν ΑΚ και κατά δεύτερο λόγο ΤΕΦ, ΑΤΧ), αποθηκευµένες κάτω από στέγη ή στο ύπαιθρο (Παράρτηµα " ") 2. Εκτελούµενες Εργασίες α. Επιθεώρηση κάθε µιας συσκευασίας ξεχωριστά. β. Καθάρισµα από τη σκουριά µε συρµάτινη βούρτσα, των σηµείων στα οποία ο εξωτερικός ελαιοχρωµατισµός έχει φθαρεί, µέχρι να φανεί το λευκό µέταλλο (χτυπήµατα, γδάρσιµο ελαιοχρώµατος κ.λ.π) γ. Τοπικός ελαιοχρωµατισµός των παραπάνω σηµείων των συσκευασιών που έχουν καθαριστεί εντελώς από την σκουριά µε δύο στρώσεις (η πρώτη µε µίνιο και η δεύτερη µε χακί ελαιόχρωµα, αφού ξεραθεί η πρώτη στρώση). δ. Εσωτερικός ψεκασµός των µεν βαρελιών µε 10 γραµµάρια ειδικού συντηρητικού λαδιού (προστατευτικού) βαθµού 30 Προδιαγραφής ΠΕ -Ε- 47/1985, των δε κανίστρων µε 5 γραµµάρια του ιδίου λαδιού, ύστερα από λεπτοµερή επιθεώρηση του εσωτερικού των συσκευασιών, για να διαπιστωθεί η καλή εσωτερική τους κατάσταση (όπου υπάρχει σκουριά αφαιρείται µε τη βοήθεια των µηχανηµάτων του συνεργείου αξιοποίησης συσκευασιών των ΑΚ) ε. Καλή τοποθέτηση των πωµάτων των συσκευασιών, ώστε να κλείνουν αεροστεγώς και αντικατάσταση τυχόν φθαρµένων παρεµβασµάτων ή πωµάτων µετά από λεπτοµερή επιθεώρηση τους σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στη Παράγραφο 1β της Προσθήκης "1/Β". στ. Έλεγχος της καλής κατάστασης των υποθηµάτων των συσκευασιών και τοποθέτηση τους σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο Παράρτηµα " ". ζ. Επαναστοίβαξη των συσκευασιών µέσα στις αποθήκες ή στο ύπαιθρο. 3. Χρησιµοποιούµενα Υλικά-Μέσα Όπως καθορίζεται στην Προσθήκη "1/Β"

15 Β-2-2 Οι αναγκαίες ποσότητες συντηρητικού λαδιού (προστατευτικού) βαθµού 30, ζητούνται µε την ισχύουσα διαδικασία, ενώ οι ποσότητες που καταναλώνονται δικαιολογούνται σύµφωνα µε την παραπάνω κλίµακα (κατά βαρέλι-κάνιστρο) µε βάση την παρούσα διαταγή. 4. Μέθοδος Όπως στην προσθήκη "1/Β" µε την διαφορά ότι ο ελαιοχρωµατισµός εκτελείται µόνο τοπικά αντί για τη βαφή ολόκληρης της επιφάνειας των συσκευασιών. Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής ΕΜ

16 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΡΟΣΘΗΚΗ "3" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" Τηλεφ. (Εσωτ.) ΣΤΗ ΓΗ Φ.617.4/18/379349/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΙΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 1. Οι παρακάτω ενδείξεις να αναγράφονται µε λευκά γράµµατα (0,04 µ. ύψους Χ 0,02 µ. πλάτους) µέσα σε ορθογώνιο µε διαστάσεις 0,38 Χ 0,34 µ. του οποίου ο φόντος θα είναι: α. Για βενζίνη Α/Φ: Βαθύ κόκκινο β. Για βενζίνη Οχηµάτων: Ανοικτό κόκκινο γ. Για φωτιστικό πετρέλαιο: Γκρι δ. Για ακάθαρτο πετρέλαιο: Κίτρινο ε. Για ορυκτέλαια γενικά: Πράσινο στ. Για λίπη: Μπλε ζ. Για αντιπηκτικό υγρό: Μαύρο. 2. Αυτές να αναγράφονται στα βαρέλια και τα τύµπανα, πάνω στη βάση που βρίσκονται τα πώµατα, και στα δοχεία λίπους πάνω στη κυλινδρική τους επιφάνεια. Ειδικά για τα κάνιστρα να αναγράφονται πάνω στη µία απ' τις µεγάλες τους επιφάνειες. 3. Οι ενδείξεις θα είναι κατά σειρά όπως παρακάτω: α. ΕΣ (Σε όσες συσκευασίες δεν υπάρχει τυπωµένο) β. Κεντρικό ανεφοδιαστικά όργανο ή Εταιρεία Πετρελαιοειδών που το προµηθεύει. γ. Περιεχόµενο σε λίτρα ή κιλά. δ. Είδος καυσίµου. ε. Χρονολογία γεµίσµατος (Ηµεροµηνία-Μήνας-Έτος) στ. Ειδικά όταν πρόκειται για αντιπηκτικό επιπλέον των παραπάνω τοποθετείται και η ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ ΗΛΗΤΗΡΙΟ". 4. Σε ότι αφορά τον εξοπλισµό των Μονάδων (Ενεργών και Επιστρατευοµένων) µε κάνιστρα, που πρέπει να είναι τοποθετηµένα στις αντίστοιχες υποδοχές των οχηµάτων, δεµένα µε τους ιµάντες που προβλέπονται και άδεια να γράφεται µέσα στο ορθό-

17 Β-3-2 γώνιο µόνο η ένδειξη της παραγράφου 36, που θα πρέπει να συµφωνεί, µε το είδος του καυσίµου που καταναλώνει, το όχηµα. Για λόγους οµοιοµορφίας η πλευρά του κανίστρου που έχει την παραπάνω ένδειξη να είναι προς τα έξω (να φαίνεται). Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής ΕΜ

18 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Γ" ΣΤΗ ΓΗ Τηλεφ. (Εσωτ.) Φ.617.4/18/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 3ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Με αυτήν, οι συσκευασίες, που έχουν ανάγκη επισκευής, (αυτές που επιστρέφονταν περιοδικά από τις Μονάδες για επισκευή ή αυτές που χαρακτηρίζονταν µετά από διαλογή ότι χρειάζονται επισκευή), αξιοποιούνται και δίνονται ξανά για χρησιµοποίηση. 2. Μονάδες που εκτελούν τη Συντήρηση 3ου Κλιµακίου και Περιοχή Ευθύνης Όπως στην Προσθήκη "1/Γ". 3. Συσκευασίες στις οποίες πρέπει να γίνεται Συντήρηση 3ου Κλιµακίου α. Οι συσκευασίες που επιστρέφονται από τα Ανεφοδιαστικά Όργανα, οι οποίες µετά την επιθεώρηση-διαλογή τους κρίθηκε ότι έχουν ανάγκη αξιοποίησης όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2α του Παραρτήµατος "Β". β. Οι επιστρεφόµενες στα Ανεφοδιαστικά Όργανα της Προσθήκης "1/Γ" συσκευασίες από τις διάφορες Μονάδες, που ανεφοδιάζονται από αυτά, µε βάση την αρχή " οχείο Κενόν αντί Πλήρους". 4. ιαδικασία α. Τα ανεφοδιαστικά όργανα που είναι υπεύθυνα για τη συντήρηση του 3ου Κλιµακίου, κάνουν διαλογή των συσκευασιών που πρόκειται να επισκευαστούν και τις χαρακτηρίζουν σε εύχρηστες (για αξιοποίηση) και σε άχρηστες. β. Για τον χαρακτηρισµό των συσκευασιών σε άχρηστες λαµβάνεται σαν βάση: (1) Η εξάντληση κάθε δυνατής προσπάθειας, µε τη χρησιµοποίηση των µηχανηµάτων που υπάρχουν, για να χαρακτηριστούν ως άχρηστες ΜΟΝΟ οι συσκευασίες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν άλλο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονταν. (2) Το συµφέρον της Υπηρεσίας (3) Η υλοποίηση στην πράξη του πνεύµατος περισυλλογής και διάσωσης του υλικού. γ. Για τις συσκευασίες που έχουν κριθεί ως άχρηστες εφαρµόζεται η διαδικασία του Παραρτήµατος "Ε".

19 Γ-2 δ. Οι συσκευασίες των οποίων ο χαρακτηρισµός τους σαν άχρηστες προήλθε από την κακή χρήση, κοστολογούνταν σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο Παράρτηµα "Ε". ε. Οι χαρακτηριζόµενες ως αξιοποιήσιµες συσκευασίες προωθούνται στο συνεργείο αξιοποίησης συσκευασιών όπου µετά την εξαέρωση τους (φυσική ή τεχνητή): (1) Οξυγονοκολλούνται (2) Σκουπίζονται και καθαρίζονται (εσωτερικά-εξωτερικά) (3) ιαµορφώνονται (και οξυγονοκολλούνται ξανά εφ' όσον υπάρχει ανάγκη) (4) Ελέγχονται για τη στεγανότητα τους. (5) Πλένονται εσωτερικά (6) Ελαιοχρωµατίζονται (7) Σηµαίνονται (β) Εφοδιάζονται µε καινούργια ελαστικά παρεµβάσµατα και µεταλλικά πώµατα (εφ' όσον κριθεί ότι αυτά που υπάρχουν χρειάζονται αντικατάσταση). 5. Ευθύνες των Μονάδων που εκτελούν την Συντήρηση Συσκευασιών 3ου Κλιµακίου Οι Μονάδες ευθύνονται: α. Για την καλή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης σύµφωνα µε τους κανόνες της Τέχνης. β. Για την καλή οργάνωση και λειτουργία των συνεργείων αξιοποίησης συσκευασιών, όπως περιγράφεται παρακάτω. γ. Για την λήψη όλων των µέτρων που επιβάλλονται για την αποφυγή ατυχηµάτων. δ. Για την καλή χρησιµοποίηση των αναλωσίµων υλικών (ελαιόχρωµα κλπ). ε. Για την τήρηση ηµερολογίου, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία της ηµερήσιας απόδοσης του συνεργείου κατά εργασία (παραπάνω παράγραφος 4ε) και τα υλικά που καταναλώθηκαν. 6. Συνεργείο Αξιοποίησης Σε όλες τις ΑΚ-ΑΒΕΚ που χειρίζονται συσκευασίες όπως και στο 1ο, 2ο και 8ο ΤΕΦ πρέπει να λειτουργεί πλήρες συνεργείο αξιοποίησης συσκευασιών µε επικεφαλής υπεύθυνο Αξιωµατικό, που θα περιλαµβάνει τµήµατα ελέγχουταξινόµησης και

20 Γ-3 επισκευής (δοκιµαστήριο-επαναφορά-πλύση-αποχρωµατισµός-οξυγονοκόλλησηελαιοχρωµατισµός κλπ) Σηµείωση: Τα βαρέλια ορυκτελαίων, αντιπηκτικού υγρού και βενζίνης Α/Φ 100 L που αδειάζονται, να µην επιστρέφονται στην 871 ΑΒΕΚ αλλά στις Μονάδες που εκτελούν τη συντήρηση συσκευασιών καυσίµων 3ου Κλιµακίου (Προσθήκη 1/Γ). Από τις Μονάδες αυτές να γίνεται πλύση, αλλαγή της σήµανσης και στη συνέχεια διάθεση των βαρελιών για ανάγκες συντήρησης. Ακριβές Αντίγραφο ιευθυντής ΕΜ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ "1" Μονάδες που εκτελούν Συντήρηση 3ου Κλιµακίου και Περιοχή Ευθύνης τους.

21 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " " ΣΤΗ ΓΗ Τηλεφ. (Εσωτ.) Φ.617.4/18/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Α ΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΛΙΩΝ-ΚΑΝΙΣΤΡΩΝ 1. Για την εναποθήκευση των άδειων και γεµάτων βαρελιών εκτελούνται τα παρακάτω: α. Χρησιµοποιούνται ξύλινα υποθήµατα, κατά προτίµηση µε ξυλεία που είναι εµποτισµένη µε ειδικό υγρό, για να τοποθετηθούν πάνω σ' αυτά οι συσκευασίες. β. Η Γενική διάταξη των στοιβάδων, οι τύποι-διαστάσεις των υποδηµάτων που χρησιµοποιούνται και ο τρόπος που στοιβάζονται οι συσκευασίες περιλαµβάνονται στις Προσθήκες "1" "2" και "3". γ. Τα γεµάτα βαρέλια εναποθηκεύονται µε τα πώµατα ευθεία παράλληλη προς το έδαφος (όπως στην Προσθήκη τους σε"2"). δ. Μετά το άδειασµα τους, τοποθετούνται σωστά τα πώµατα στα βαρέλια-κάνιστρα και στη συνέχεια αυτά, εναποθηκεύονται όπως και τα γεµάτα µε καύσιµα, σε ιδιαίτερο χώρο. Η µη σωστή τοποθέτηση του πώµατος στις άδειες συσκευασίες προκαλεί την εσωτερική τους οξείδωση και την καταστροφή τους. ε. Καθηµερινά οι εναποθηκευµένες γεµάτες συσκευασίες, επιθεωρούνται από το αρµόδιο προσωπικά για εντοπισµό τυχόν διαρροών, και στην περίπτωση που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, οι συσκευασίες που έχουν διαρροή διαχωρίζονται και αδειάζονται µεταγγίζοντας το περιεχόµενο τους σε άλλες συσκευασίες. στ. Οι καινούργιες συσκευασίες του αποθέµατος (βαρέλια-κάνιστρα) ή αυτές που µεταφέρθηκαν στο απόθεµα, έπειτα από αξιοποίηση τους, εναποθηκεύονται κάτω από στέγη και πάνω σε ξύλινα υποθήµατα. Σε περίπτωση έλλειψης στεγασµένου χώρου εναποθηκεύονται στο ύπαιθρο αλλά πάντα πάνω σε ξύλινα υποθήµατα. Οι στοιβάδες των συσκευασιών καυσίµων αυτής της κατηγορίας επιθεωρούνται συχνά, για εξακρίβωση των καλών συνθηκών εναποθήκευσης και συντήρησης τους. Επιδίωξη των Σχηµατισµών, µέσα στις δυνατότητες τους, πρέπει ν' αποτελέσει η αποθήκευση των καινούργιων συσκευασιών κάτω από στέγη (κτίριαυπόστεγα) 2. Ο εφοδιασµός των Μονάδων µε υποθήµατα αντιµετωπίζεται σταδιακά από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση µη ύπαρξης εµποτισµένων υποθηµάτων είναι δυνατό να χρησιµοποιούνται ξύλα κα

22 -2 τάλληλα διασκευασµένα, κυρίως απ' αυτά που προορίζονται για τη θέρµανση των Μονάδων. Ακριβές Αντίγραφο ιευθυντής ΕΜ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ "1" Σχηµατική διάταξη στοιβάδας εναποθήκευσης άδειων και γεµάτων βαρελιών καυσίµων. "2" Λεπτοµέρειες διάταξης ή Μονάδας µέσα στη Στοιβάδα Εναποθήκευσης άδειων και γεµάτων βαρελιών καυσίµων. "3" ιάταξη στοιβάδας εναποθήκευσης Αδειών και Γεµάτων Κανίστρων.

23 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΡΟΣΘΗΚΗ "1" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " " Τηλεφ. (Εσωτ.) ΣΤΗ ΓΗ Φ.617.4/18/379349/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΣΤΟΙΒΑ ΑΣ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΛΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής ΕΜ

24 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΡΟΣΘΗΚΗ "2" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " " Τηλεφ. (Εσωτ.) ΣΤΗ ΓΗ Φ.617.4/18/379349/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΤΟΙΒΑ Α ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΛΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής ΕΜ

25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΡΟΣΘΗΚΗ "3" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " " Τηλεφ. (Εσωτ.) ΣΤΗ ΓΗ Φ.617.4/18/379349/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΙΑΤΑΞΗ ΣΤΟΙΒΑ ΑΣ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΜΑΤΩΝ ΚΑΝΙΣΤΡΩΝ Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής ΕΜ

26 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Ε" ΣΤΗ ΓΗ Τηλεφ. (Εσωτ.) Φ.617.4/18/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ- ΙΑΛΟΓΗ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Επιθεώρηση 1. Οι άδειες συσκευασίες που επιστρέφονται από τις Μονάδες στα ανεφοδιαστικά τους όργανα, επιθεωρούνται λεπτοµερειακά όπως στο Παράρτηµα "Β" παράγραφος Σε περίπτωση διαπίστωσης α. Παραλείψεων, όπως παραγρ. 2α(1), 2α(2) και 2α(3) του Παραρτήµατος "Β" το Ανεφοδιαστικό Όργανο που παραλαµβάνει τις συσκευασίες υποβάλλει αρµοδίως αναφορά, για τον έλεγχο των υπευθύνων. β. Κακώσεων ή αχρήστευσης των συσκευασιών, αυτές κοστολογούνται σύµφωνα µε την διαδικασία που καθορίζεται κάτω από την επικεφαλίδα "Κοστολόγηση". 3. ιαλογή Οι άδειες συσκευασίες που επιστρέφονται από Ανεφοδιαστικά Όργανα (ΛΕΜ, ΑΤΧ, κλπ) σε εκείνα τα ανεφοδιαστικά όργανα που διαθέτουν πλήρη συνεργεία αξιοποίησής τους, όπως στην παράγραφο 2 του Παραρτήµατος "Γ", επιθεωρούνται από ειδική οµάδα ελέγχου-ταξινόµησης που υπάρχει για το σκοπό αυτό και διαχωρίζονται σε: α. Κατάλληλες, οι οποίες προωθούνται για απλό καθαρισµό και στη συνέχεια για γέµισµα ή αποθήκευση. β. Αξιοποιήσιµες, οι οποίες προωθούνται για επισκευή -αξιοποίηση στο αντίστοιχο συνεργείο. γ. Άχρηστες, οι οποίες εναποθηκεύονται σε ειδικό χώρο, για παραπέρα διάθεση στο ΜΤΣ και εκποίηση υπέρ των πόρων του ή σύµφωνα µε διαταγές του ΓΕΣ/ ΥΠΟΣΤΗ/2ο, για κάλυψη άλλων αναγκών. 4. Κοστολόγηση Οι συσκευασίες που παρουσιάζουν κακώσεις εξ' αιτίας των οποίων προήλθε η αχρήστευση τους, κοστολογούνται. 5. Το ανεφοδιαστικό όργανο που παραλαµβάνει τέτοιες συσκευασίες (ΛΕΜ- ΤΕΦ-ΑΤΧ-ΑΚ) εκδίδει δελτίο ακαταλληλότητας " ΤΧ/2/1045" σε τέσσερα αντίγραφα, από τα οποία: α. Ένα (1) παραδίνεται στην καταλογιζόµενη Μονάδα η οποία θα ενεργήσει παραπέρα, για την είσπραξη του χρηµατικού ποσού που έχει καταλογισθεί υπέρ του ηµοσίου.

27 Ε-2 β. Ένα (1) υποβάλλεται στη ΕΜ ή 4ο ΕΓ του οικείου Σχηµατισµού η οποία θα παρακολουθεί την εξέλιξη των ενεργειών της Μονάδας για την γρήγορη τακτοποίηση του κοστολογίου. γ. Ένα (1) παραµένει, σαν στέλεχος στο αρχείο του Ανεφοδιαστικού Οργάνου που εκδίδει το δελτίο. δ. Ένα (1) συνοδεύει τις συσκευασίες, µέχρι, το Ανεφοδιαστικό Όργανο που έχει το δικαίωµα εκποίησης (Προσθήκη "1/Γ") από το οποίο θα εκπονηθούν σαν άχρηστες σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στην Προσθήκη "1/Ε" ή θα διατεθούν µε διαταγή του ΓΕΣ/ ΥΠΟΣΤΗ/2ο για κάλυψη άλλων αναγκών. 6. Πάνω στο δελτίο ακαταλληλότητας, εκτός των άλλων στοιχείων, αναγράφεται απαραίτητα, µε κόκκινη µελάνη, η ένδειξη ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ-ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ "ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΘΕΙ". 7. Επίσης πάνω στις κοστολογούµενες συσκευασίες αναγράφεται, µε µέριµνα του Ανεφοδιαστικού Οργάνου που έκανε την κοστολόγηση και στις δύο της µεγάλες πλευρές, µε κόκκινο ελαιόχρωµα η ένδειξη "ΠΕΕ". 8. Οι διατιµήσεις των κοστολογούµενων συσκευασιών που ισχύουν, περιλαµβάνονται στη Γενική ιαταγή που ισχύει κάθε φορά, για τη ιατίµηση των υλικών του Στρατού. 9. Λογιστική Τακτοποίηση Η Μονάδα που παραδίνει συσκευασίες παίρνει από το Ανεφοδιαστικό Όργανο, απόδειξη παραλαβής στην οποία αναγράφεται το σύνολο των συσκευασιών που έχουν παραδοθεί ανεξάρτητα από τον αριθµό αυτών που έχουν καταλογιστεί ή όχι, βάσει της οποίας και πιστώνεται οριστικά σύµφωνα µε όσα ισχύουν (για εύχρηστες). 10. Η παραπάνω διαδικασία εφαρµόζεται και για την πίστωση των Ανεφοδιαστικών Οργάνων (ΛΕΜ, ΤΕΦ, ΑΤΧ) από τα αντίστοιχα Κεντρικά Ανεφοδιαστικά Όργανα της Προσθήκης "1/Γ" 11. ιευκρινίζεται ότι οι άδειες συσκευασίες που επιστρέφονται: α. ιαχωρίζονται σε εύχρηστες και άχρηστες µόνο από τα Κεντρικά Ανεφοδιαστικά Όργανα, (Προσθήκη 1/Γ) µε βάση: (1) Επιθεώρηση, για τις συσκευασίες που επιστρέφονται απ' ευθείας από τις Μονάδες που ανεφοδιάζονται από αυτά. Στη συγκεκριµένη περίπτωση οι άχρηστες κοστολογούνται και επισηµαίνονται όπως παραπάνω, παράγραφος 5 έως 9. (2) Το δελτίο ακαταλληλότητας που τις συνοδεύει για τις συσκευασίες που επιστρέφονται µέσω άλλων Ανεφοδιαστικών Οργάνων. Στην περίπτωση αυτή οι άχρηστες φέρουν απαραίτητα µε κόκκινο ελαιόχρωµα την ένδειξη "ΠΕΕ" (παραπάνω παράγραφος 7).

28 Ε-3 β. Κατά την διακίνηση τους από τη Μονάδα που παραδίνει αρχικά, µέχρι τα Κεντρικά Ανεφοδιαστικά Όργανα που προαναφέρθηκαν, χρεοπιστώνονται σαν εύχρηστες για αποφυγή διαχειριστικών ανωµαλιών. 12. Η παραπέρα λογιστική τακτοποίηση των Ανεφοδιαστικών Οργάνων της Προσθήκης "1/Γ", µετά το διαχωρισµό των συσκευασιών σε εύχρηστες και άχρηστες ενεργείται, όπως καθορίζεται στην Προσθήκη "1/Ε". Ακριβές Αντίγραφο ιευθυντής ΕΜ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ "1" ιαδικασία Χαρακτηρισµού ιάθεσης και Εκποίησης Άχρηστων Συσκευασιών Πετρελαιολιπαντικών.

29 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΡΟΣΘΗΚΗ "1" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Ε" Τηλεφ. (Εσωτ.) ΣΤΗ ΓΗ Φ.617.4/18/379349/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 1. Οι συσκευασίες που χαρακτηρίζονται από τις οµάδες ελέγχου των Ανεφοδιαστικών Οργάνων της Προσθήκης "1/Γ" που έχουν αυτό το δικαίωµα, ως άχρηστες και µη επιδεχόµενες καµία παραπέρα επισκευή, δέχονται καινούργια τελική διαλογή, από τριµελή επιτροπή Αξιωµατικών (όχι από τη Μονάδα στην οποία ανήκουν οι συσκευασίες) που συγκροτείται µε µέριµνα του οικείου Σχηµατισµού/ ΕΜ ή 4ο ΕΓ. 2. Κάθε επιτροπή συνέρχεται στην έδρα των Ανεφοδιαστικών Οργάνων της (Προσθήκη "1/Γ") τα οποία και προτείνουν στην επιτροπή τον χαρακτηρισµό και τη µεταγραφή των συσκευασιών σε άχρηστες. Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στην: α. Αυστηρή και σχολαστική εξέταση κοµµάτι προς κοµµάτι των συσκευασιών που έχουν χαρακτηρισθεί από τη Μονάδα ως µη αξιοποιήσιµες και εφ' όσον πεισθεί ότι δεν είναι δυνατή καµία παραπάνω επισκευή, επικυρώνει το χαρακτηρισµό τους ως άχρηστες και επιβλέπει στην αχρήστευση των (συσκευασιών όπως καθορίζεται στην παράγραφο 6. β. Σύνταξη πρωτοκόλλου, σε τρία αντίγραφα, από τα οποία το ένα "1" µόνο πρωτότυπο για τον παραπάνω έλεγχο και χαρακτηρισµό των άχρηστων συσκευασιών. 3. Τα παραπάνω Ανεφοδιαστικά Όργανα µέχρι την 20η καθενός από τους µήνες Ιανουάριο-Απρίλιο-Ιούλιο-Οκτώβριο υποβάλλουν στον οικείο Σχηµατισµό/ ΕΜ, για το προηγούµενο τρίµηνο τα παρακάτω δικαιολογητικά µεταγραφής: α. Το πρωτότυπο, µαζί, µε ένα αντίγραφο του πρωτοκόλλου που αναφέρεται, στην παρακάνω παράγραφο 2β. β. Πίνακα, σε τρία αντίγραφα των συσκευασιών που διακινήθηκαν κατά τη διάρκεια του τριµήνου. γ. Αντίγραφο των δελτίων ακαταλληλότητας που εκδόθηκαν. δ. Αντίγραφο της διαταγής συγκρότησης της Επιτροπής ε. Υπόλοιπα δικαιολογητικά προβλεπόµενα από τον ΓΚΑ ΥΕ και ΕΕ Τα παραπάνω δικαιολογητικά µε τη σύµφωνη γνώµη των Σχηµατισµών/ ΕΜ, έπειτα από σχολαστικό έλεγχο, υποβάλλονται στο ΓΕΣ/ ΥΠΟΣΤΗ/2ο για να γνωµατεύσει, για τη µεταγραφή των

30 Ε-1-2 συσκευασιών από την κατηγορία των εύχρηστων σε αυτή των αχρήστων, όπως και για την παράδοσή τους στο ΜΤΣ για εκποίηση υπέρ πόρων του. 5. Με βάση την παραπάνω γνωµάτευση και ανάλογα µε την οικονοµική αρµοδιότητα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των υπ' αριθµόν 8/79 Σ /Ν- -Α και 721/70 Ν το ΓΕΣ/ ΕΜ ή ο Σχηµατισµός ΕΜ εκδίδει προς το ενδιαφερόµενο Ανεφοδιαστικό Όργανο, διαταγή µε την οποία αυτό τακτοποιείται λογιστικά και διαθέτει τις άχρηστες συσκευασίες στο ΜΤΣ για την επιτόπου εκποίηση τους. 6. Μετά την έκδοση της παραπάνω (παράγραφος 5) διαταγής µε µέριµνα της ενδιαφερόµενης Μονάδας, ενεργείται επισήµανση των συσκευασιών όπως καθορίζεται στο Κεφάλαιο "Ν" του ΓΚΑ ΥΕ α. Βαρέλια Γενικά Άνοιγµα κοντά στο µεγάλο πώµα µιας (1) τρύπας διαµέτρου δέκα (10) χιλιοστών. β. Κάνιστρα-Τύµπανα Γενικά Άνοιγµα µιας (1) τρύπας διαµέτρου οκτώ (8) χιλιοστών κοντά στο πώµα. γ. Κάβοι Γενικά εν σηµαίνονται, αλλά εκποιούνται όπως έχουν για διατήρηση της εµπορικής τους αξίας. 7. Μέρος των συσκευασιών που κρίθηκαν ως άχρηστες είναι δυνατό έπειτα από πρόταση των Σχηµατισµών/ ΕΜ και έγκριση του ΓΕΣ/ ΥΠΟΣΤΗ/2 να µην εκποιηθούν, αλλά να διατεθούν για κάλυψη διαφόρων αναγκών των Μονάδων (δοχεία απορριµµάτων-στα Πυροσβεστικά σηµεία κ.λ.π). 8. Στις επιτροπές που συγκροτούνται από τους Σχηµατισµούς/ ΕΜ πρέπει να τονίζεται ιδιαίτερα η στενότητα που υπάρχει σε είδη συσκευασίας, το υψηλό κόστος και η δυσχέρεια διάθεσης σηµαντικών πιστώσεων για την προµήθειά τους. Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής ΕΜ

31 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "ΣΤ" ΣΤΗ ΓΗ Τηλεφ. (Εσωτ.) Φ.617.4/18/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Χορηγήσεις Τεχνικών Υλικών 1. Αρχική Χορήγηση α. Τα απαραίτητα, σε κάθε Μονάδα, τεχνικά Υλικά καυσίµων, προβλέπονται, στους αντίστοιχους ΠΟΥ. β. Για τον αρχικό ανεφοδιασµό, κάθε Μονάδα υποβάλλει στη ΕΜ ή 4 ο ΕΓ ή 4 ο ΕΓ του Σχηµατισµού που υπάγεται, αναφορά µε αίτηση υποδ. ΕΦΕ 100 ή ΕΦΕ 101 και 102 ανάλογα µε την περίπτωση. γ. Η ΕΜ ή ΥΠ ή 4 ο ΕΓ του Σχηµατισµού, µετά από έλεγχο των παραπάνω στοιχείων, υποβάλλει ιεραρχικά την αναφορά της Μονάδας στη ΜΕΡΥΠ/ ΕΜ ή ΥΠ-Σ Α/ ΕΜ ή ΥΠ ή απ' ευθείας στη Σ Α/ ΕΜ- ΥΠ όπως καθορίζεται στη Γενική διαταγή του ΓΕΣ/ ΥΠΟΣΤΗ που ισχύει κάθε φορά, για τη διαδικασία αίτησης-έγκρισης και χορήγησης υλικών, για την έκδοση διαταγής χορήγησης από το πλησιέστερο Ανεφοδιαστικό Όργανο (ΕΜ ή ΥΠ). δ. Τα Τεχνικά Υλικά Καυσίµων κατά αρµοδιότητα (ΕΜ ή ΥΠ) φαίνονται στην Προσθήκη "1/ΣΤ". ε. Αποθέµατα Τεχνικών Υλικών Καυσίµων, ελεγχόµενα από το ΓΕΣ, τηρούνταν στην 871 ΑΒΕΚ και 873 ΑΚ µε διαταγή του ΓΕΣ/ ΕΜ. 2. Συµπληρωµατικές Χορηγήσεις α. Στην περίπτωση που σε κάποια Μονάδα χρειάζονται ορισµένα Τεχνικά Υλικά Καυσίµων επιπλέον απ' αυτά που προβλέπονται, ή που δεν προβλέπονται από τους ΠΟΥ, αυτή υποβάλλει στο Σχηµατισµό/ ΕΜ ή ΥΠ ή 4 ο ΕΓ που υπάγεται, αναφορά µαζί µε την αίτηση της παραγρ. 1β, στην οποία αναφέρει τους λογούς για τους οποίους ζητάει τα επιπλέον ή µη προβλεπόµενα Υλικά. β. Ο Σχηµατισµός/ ΕΜ ή ΥΠ ή 4 ο ΕΓ ύστερα από προηγούµενο έλεγχο των παραπάνω, εφ' όσον συµφωνεί, υποβάλλει την αναφορά της Μονάδας απ' ευθείας στο ΓΕΣ/ ΕΜ ή ΥΠ, διαφορετικά την επιστρέφει στη Μονάδα ζητώντας την µη παραπέρα προώθηση της. γ. Το ΓΕΣ/ ΕΜ ή ΥΠ εγκρίνει τη χορήγηση. 3. Αντικαταστάσεις α. Τα Τεχνικά Υλικά Καυσίµων που αχρηστεύονται από

32 ΣΤ-2 την πολύχρονη χρήση επιστρέφονταν, σύµφωνα µε αυτά που ισχύουν, στη Μονάδα ΥΠ, από την οποία εξυπηρετείται η ενδιαφερόµενη Μονάδα. β. Για την αντικατάσταση όσων επιστράφηκαν, η Μονάδα υποβάλλει αναφορά µαζί µε τη σχετική αίτηση στο Σχηµατισµό/ ΕΜ ή ΥΠ ή 4 ο ΕΓ που υπάγεται. γ. Ο Σχηµατισµός/ ΕΜ ή ΥΠ ή 4 ο ΕΓ, υποβάλλει, τη σχετική αλληλογραφία στη: (1) ΜΕΡΥΠ/ ΕΜ ή ΥΠ, για τις Μονάδες ΖΕ Α', Β', Γ' και, ' ΣΣ. (2) Σ Α/ ΕΜ ή ΥΠ, για τις Μονάδες ΖΕ Σ Α, ΑΣ ΕΝ και VIII ΜΠ. δ. Η ΜΕΡΥΠ ή Σ Α/ ΕΜ ή ΥΠ, εγκρίνουν τη χορήγηση από το πλησιέστερο Ανεφοδιαστικό Όργανο. Εναποθήκευση-Συντήρηση-Επισκευή 4. Τα σχετικά µε την εναποθήκευση, συντήρηση και επισκευή των τεχνικών υλικών καυσίµων καθορίζονται στην Προσθήκη "2". Σηµείωση Απαγορεύεται, για τις Μονάδες η προµήθεια από το Εµπόριο και η χρησιµοποίηση τεχνικών υλικών καυσίµων και ιδιαίτερα πλαστικών αντλιών για τη µετάγγιση των καυσίµων. Τονίζεται ότι το πλαστικό γενικά είναι πολύ επιδεκτικό στην παραγωγή ηλεκτρικών στατικών φορτίων µε άµεσο κίνδυνο δηµιουργίας σπινθήρων και πρόκλησης πυρκαγιάς. Από τις Μονάδες πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο τα τεχνικά υλικά καυσίµων τα οποία χορηγούνται από την Υπηρεσία, ενώ οι ΕΜ ή 4 ο ΕΓ των Σχηµατισµών πρέπει να ελέγχουν την ύπαρξη όλων των τεχνικών υλικών καυσίµων που προβλέπονται στις Μονάδες, και όσα λείπουν να ζητούνται αµέσως και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαταγές. Ακριβές Αντίγραφο ιευθυντής ΕΜ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ "1" Πίνακας στον οποίο φαίνονται τα Τεχνικά Υλικά Καυσίµων κατά Αρµοδιότητα ΕΜ ή ΥΠ. "2" Εναποθήκευση, Επισκευή, Συντήρηση Τεχνικών Υλικών Καυσίµων.

33 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΡΟΣΘΗΚΗ "1" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "ΣΤ" Τηλεφ. (Εσωτ.) ΣΤΗ ΓΗ Φ.617.4/18/379349/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ (ΕΜ ή ΥΠ) Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ Υλικά Αρµοδιότητας Εφοδ. Μεταφορών α. Μηχανήµατα 1 ΝIV Μηχανές εσωτερικής κάθαρσης συσκευασιών καυσίµων αυτοσχέδιες. 2 -"- Μηχανές εσωτερικής κάθαρσης βαρελιών µε λουτρό αποχρωµατισµού τύπου ΕΛΒΥΝ. 3 -"- Μηχανήµατα Μηχ/κης και Χηµικής αποµάξεως συσκευασνών καυσίµων τύπου ΕΛΒΥΝ Μηχανές εσωτερικής κάθαρσης συσκευασιών καυσίµων Αµερικανικού τύπου. 5 - Μηχανήµατα φορµαρίσµατος συσκευασιών καυσιµων αυτοσχέδια. β. Αντλίες 6 NIV Αντλίες ηλεκτροκίνητες (Βενζίνης-πετρελαίου) τύπου πεζοδεροµίου. 7 Παλαιοί Αντλίες βενζινοκίνητες (βενζίνης-πετρελαίου) (11-Ρ ) απόδοσης 190 Γαλ/1' ή 225 Γαλ/1/1 Νέοι ( ) 8 11-Ρ-483 Αντλίες Βενζινοκίνητες (βενζίνης-πετρελαίου) απόδοσης 30 Γαλ/1' Αντλίες χειροκίνητες περιστροφικές (βενζίνηςπετρελαίου) µε διάµετρο 1" Αντλίες χειροκίνητες ηµιπεριστροφικές Νο 4 µε διάµετρο 1½ και µε σωλήνα 6 ποδών.

34 ΣΤ γ. Κρουνοί Ν (Η-1544-ΗOSΕ) Κρουνοί βενζίνης µε πιστολοειδή σκανδάλη και διάµετρο 1" F-300 Κρουνοί, ορυκτελαίου µε διάµετρο 3/4" F-300 Κρουνοί ορυκτελαίου µε διάµετρο 1" Τ Ρύγχη εκκενώσεως κανίστρων Αµερ. Τύπου δ. Μετρητές 15 NIV Μετρητές βενζίνης 5 λίτρων (λιτρόµετρα) 16 -"- Μετρητές βενζίνης 20 λίτρων (λιτρόµετρα) Μετρητές Ορυκτ. ¼ γαλ. ή 0,95 λίτρων "- -"- ½ γαλ. ή 1,90 λίτρων "- -"- 0,5 λίτρων Χωνιά λευκοσιδηρά ½ γαλ. ε. Μεταλλικά Πώµατα 21 Μεταλλικά πώµατα βαρελιών 2" πλατιά 22 -"- -"- -"- 2" στενά 23 -"- -"- -"- ¾" πλατιά 24 -"- -"- -"- ¾" στενά 25 -"- -"- Αµερ. Καν. 2 ½" στενά 26 -"- -"- κανίστρων Γερµαν. Τύπου στ. Εφεδρικοί Ελαστικοί Σωλήνες-Κλείδες Η Εφεδρικοί ελαστικοί σωλήνες βενζινοκίνητης αντλίας 30 Γαλ/διαστ 1" x 10 ή 1" x 25" (εκτόξευσης) Η Εφεδρικοί ελαστικοί σωλήνες ηµιπεριστρο φικών αντλιών διαµ. 1 1/4" x 10 ή 1 ¼" x 25" (εκτόξευσης). 29 Η-1549-ΗOSΕ Εφεδρ. ελαστικοί σωλήνες βενζιναντλιών 30 γαλ. διαµ. 1 ½" x 30" µε συνδετήρα ταχείας σύνδεσης. 30 NIV Εφεδρ. ελαστικοί σωλήνες ηλεκτροβενζιναντλιών τύπου πεζοδροµίου (ΤΟΚΗΕΙΜ) 1" x 10 πόδια. 31 NIV Εφεδρ. ελαστικοί σωλήνες χειροκ. αντλιών περιστροφικών διαµ. ¾" x 1" (εκτόξευσης). 32 NIV Εφεδρ. ελαστικοί σωλήνες χειροκ. αντλιών ηµιπεριστοοφικών διαµ 1 ¼" x 10" (αναρρόφηοης). 33 Η-1549-ΗOSΕ Εφεδρ. ελαστικοί σωλήνες µηχ κάθαρσης Α µερ. κανίστρων 1 ½" x 25" ή 1 ½" x NIV Εφεδρ. ελαστικοί σωλήνες µηχ. κάθαρσης Αµερ. κανίστρων ¾" x 15" ή 1" x 15" F Κλειδιά εκπωµάτωσης βαρελιών σύνθετοι (δίδυµοι).

35 ΣΤ ζ. Αναλώσιµα Υλικά 36 Ελαστικοί, παράκυκλοι (παρεµβ.) βαρέλ. 2" 37 Ελαστικοί παράκυκλοι (παρεµβ.) βαρέλ. 2" στενά 38 Ελαστικοί παράκυκλοι (παρεµβ.) βαρέλ. 2" στενά 39 Ελαστικοί παράκυκλοι (παρεµβ.) βαρέλ. ¾" στενά 40 Ελαστικοί παράκύκλοι (παρεµβ.) Αµερ. Καν. 2 ½" 41 Ελαστικοί παράκυκλοι (παρεµβ.) Κανιστρ. Γερµαν. Τύπου 42 Ελαστικοί παράκυκλοι (παρεµβ.) Τύµπανων 1 ½". 43 NIV-G-221 Αλοιφή προστατευτική για άτοµα που έρχονται σε επαφή µε βενζίνη ή πετρέλαιο. 44 NIV Αλοιφή προσδιορισµού νερού. 45 NIV -"- -"- καυσίµων. 2. Υλικά Αρµοδιότητας Υλικού Πολέµου α. Αεροσυµπιεστές-Όργανα Χηµείου 46 CC-G Αεροσυµπιεστές φορητοί εναλλασσοµένου ρεύµατος ηλεκτροκίνητοι µε δεξαµενή 9ΚΠ 16 ίππων 220 V. 47 NIV Συλλογές οργάνων χηµείου πλήρεις. β. Εργαλεία Συλλογές Πυκνόµετρα Ηλαγραί µολυβδοσφράγισης συσκευασιών καυσίµων Η-284 Συλλογές οξυγονοκολλητών πλήρεις. 50 -"- ηλεκτροσυγκολλητών πλήρεις "- λευκοσιδηρουργού G-530 Πιστόλια βαφής Πυκνόµετρα αντιπηκτικού υγρού. γ. Αναλώσιµα Υλικά Κασσιτεροκολλήσεις λευκοσιδηρουργού Ράβδοι συγκόλλησης συσκευασιών κανίστρων από χάλυβα (των 1/8", 1/16", 3/16".) Μολυβδοσφραγίδες σε τεµάχια 57 NIV Ελαιόχρωµα που αντέχει στα πετρελαιοειδή (διαφόρων χρωµάτων)

36 ΣΤ NIV Σύρµα µαλακό για το σφράγισµα των συσκευασιών καυσίµων. 59 ΗΙ/12990 Τερεβινθέλαιο σε γαλόνια. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Τα µηχανήµατα και οι αντλίες των υποπαραγράφων (1α) και(1β) του πίνακα χαρακτηρίζονται, σαν κύρια τεχνικά υλικά πετρελαιολιπαντικών. 2. Τα αναγραφόµενα στους ΠΟΥ των Μονάδων Τεχνικά Υλικά καυσίµων θα ζητούνται από τη ΕΜ ή ΥΠ µε βάση το ανεφοδιαστικό όργανο (ΕΜ-ΥΠ) χορήγησης των υλικών που αναφέρεται στον ΠΟΥ. Οι ΕΜ- ΥΠ των ΜΕΡΥΠ-Σ Α-ΓΕΣ σε συνεργασία θα ικανοποιούν τις αιτήσεις ανάλογα µε τις δυνατότητες που υπάρχουν Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής ΕΜ

37 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΡΟΣΘΗΚΗ "2" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "ΣΤ" Τηλεφ. (Εσωτ.) ΣΤΗ ΓΗ Φ.617.4/18/379349/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 Εναποθήκευση ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 1. Στα Ανεφοδιαστικά Όργανα που τηρούν αποθέµατα τεχνικών υλικών, η εναποθήκευση και συντήρηση τους, πρέπει να εκτελείται, αν είναι δυνατό, από εξειδικευµένο προσωπικό, συµφωνά µε τις οδηγίες των οικείων Κανονισµών καν Τεχνικών Εγχειριδίων και επί πλέον: α. Να υπάρχει ξεχωριστός χώρος για κάθε είδος υλικού στις αποθήκες, η τοποθέτηση τους δε να γίνεται κατά οµάδες οµοειδών, µε βάση την ονοµασία τους. β. Αυτά που χορηγούνται πιο συχνά, να τοποθετούνται σε προσιτό µέρος της αποθήκης και να είναι πρόχειρα για χορήγηση. γ. Τα βαριά και όσα µετακοµίζονται δύσκολα υλικά (βενζιναντλίες, µηχανήµατα κλπ) να τοποθετούνται σε τέτοιες θέσεις, ώστε να αποφεύγονται οι πολλές µετακινήσεις κατά τη χορήγησή τους. δ. Οι ελαστικοί αγωγοί, τα ελαστικά παρεµβάσµατα και τα λοιπά υλικά πάνω στα οποία επιδρά άσχηµα η υψηλή θερµοκρασία να τοποθετούνται σε δροσερό µέρος και να ελέγχονται ιδιαίτερα. ε. Τα υλικά µεταλλικής κατασκευής, να προστατεύονται από την επίδραση των καιρικών συνθηκών, για ν' αποφευχθεί η διάβρωση ή η οξείδωσή τους δηλαδή: (1) Να αποθηκεύονται σε αποθήκες χωρίς υγρασία. (2) Να δίνεται προσοχή, ώστε να µη σχηµατίζονται σωροί, από τους οποίους θα µπορούσε να καταστραφεί η προστατευτική τους.συσκευασία και εξ' αιτίας αυτού να εκτεθούν στις επιδράσεις της υγρασίας ή λόγω του βάρους τους, να προκληθούν φθορές, στρεβλώσεις ή σπασίµατα αυτών. (3) Να δίνεται µεγάλη προσοχή, στις διάφορες φορτώσεις, εκφορτώσεις ή µετακινήσεις για την αποφυγή φθορών και κυρίως των λεπτών και ευαίσθητων οργάνων και µηχανηµάτων (πυκνόµετρα, αντλίες κλπ) τα οποία λόγω της συσκευασίας τους είναι πολύ ευπαθή ακόµη και στις πιο µικρές συγκρούσεις. στ. Γενικά η τοποθέτηση-τακτοποίηση των τεχνικών

38 ΣΤ-2-2 υλικών µέσα στις αποθήκες, να έχει σκοπό την διευκόλυνση των δοσοληψιών (παραλαβές-χορηγήσεις-φορτοεκφορτώσεις κλπ). 2. Το προσωπικό που χειρίζεται τα τεχνικά υλικά, να είναι εκπαιδευµένο στα σχετικά µε τη συντήρηση, συσκευασία και µετακινήσεις, για να επιτυγχάνεται η επιθυµητή οικονοµία σε υλικά, προσωπικό και χρόνο. 3. Τα τεχνικά υλικά πετρελαιολιπαντικών που έχουν χαρακτηρισθεί ως κύρια (όπως στην παρατήρηση 1 της Προσθήκης "1/ΣΤ") να συνοδεύονται απαραίτητα από τα ΣΒ 414 ( ΤΧ 37) στα οποία καταχωρούνται οι αναγκαίες µεταβολές και ενδείξεις (στοιχεία ταυτότητας, εργαλεία, εξαρτήµατα, επισκευές κλπ). Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής ΕΜ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 34458/90 Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών, διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και λοιπών βιοµηχανιών πετρελαίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Α.Π. Β 10451/929/88 Όροι ίδρυσης και λειτουργίας εµφιαλωτηρίων πεπιεσµένων αερίων, µονάδων παραγωγής ασετυλίνης ως και όροι διακίνησης, αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής 65. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 70/90

Αρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής 65. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 70/90 65. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 70/90 Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζοµένων σε ναυπηγικές εργασίες. Φ.Ε.Κ. 31 Α της 14 Μαρτ. 1990 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ07γ.ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης 34628/1985 (ΦΕΚ 799) 31.12.85/τ.Β )

Συµπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης 34628/1985 (ΦΕΚ 799) 31.12.85/τ.Β ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Π-7086/Φ5.2 /88 Συµπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης 34628/1985 (ΦΕΚ 799) 31.12.85/τ.Β ) «καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας, διαµόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) 1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595 (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) Οροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργία πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG).

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 44/87 Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφωσης,- σχεδίασης, κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας των µηχανολογικών εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίµων των επιχειρήσεων που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Συντήρηση και επισκευή ηµοτικών υπαίθριων χώρων του ήµου Θεσσαλονίκης. Αρ. Μελέτης : A.Κ. 1/ 2015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ [ΣΑΥ] Α.

ΕΡΓΟ : Συντήρηση και επισκευή ηµοτικών υπαίθριων χώρων του ήµου Θεσσαλονίκης. Αρ. Μελέτης : A.Κ. 1/ 2015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ [ΣΑΥ] Α. ΕΡΓΟ : Συντήρηση και επισκευή ηµοτικών υπαίθριων χώρων του ήµου Θεσσαλονίκης Αρ. Μελέτης : A.Κ. 1/ 2015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ [ΣΑΥ] Α. ΓΕΝΙΚΑ Το παρών Σχέδιο Υγείας και Ασφάλειας συντάχτηκε λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ o Οικοδοµικών εργασιών o Ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών o ΠΙΝΑΚΑΣ Κατάργησης Προδιαγραφών και αντικατάστασης µε ΕΤΕΠ Εγκυκλίου 26/2012 «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΥΜΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙ ΗΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG). (ΦΕΚ 218/Α/31-12-84) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG). (ΦΕΚ 218/Α/31-12-84) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 595/84 Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG). (ΦΕΚ 218/Α/31-12-84) Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 586.500,00 ΕΥΡΩ ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Συντάξας: Χρήστος Χατζηιωάννου. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 1

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Συντάξας: Χρήστος Χατζηιωάννου. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 1 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Συντάξας: Χρήστος Χατζηιωάννου ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ...1 1 Πρόληψη και καταστολή πυρκαγιών...3 1.1 Βασικές έννοιες...3 1.2 ιάδοση της θερµότητας...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΡΓΟ : ΣΑΥ - ΦΑΥ

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΡΓΟ : ΣΑΥ - ΦΑΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ 16 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 15-01-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 15-01-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 15-01-01-00 15 Κατεδαφίσεις Tεχνικών έργων 01 Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών 01 Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών µε χρήση εκρηκτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΥ - ΦΑΥ ΕΡΓΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΣΑΥ - ΦΑΥ ΕΡΓΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Έργο: Προϋπολογισµός: 295.000,00 Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης Αυλής τ.κ. Κασσάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ. Του Μεταπτυχιακού Φοιτητή Γιαννόπουλος Ιωάννης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ. Του Μεταπτυχιακού Φοιτητή Γιαννόπουλος Ιωάννης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Του Μεταπτυχιακού Φοιτητή Γιαννόπουλος Ιωάννης Πειραιάς Φεβρουάριος 2010 1 Copyright 2010 Το άτομο το οποίο εκπονεί την Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

ΟΓΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-15 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΓΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 01. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 3 02. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ... 10 03. TΟΙΧΟ ΟΜΕΣ... 16 04. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ... 26 05. ΣΙ ΕΡΕΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 44

Διαβάστε περισσότερα

Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Σελ 1 από 38

Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Σελ 1 από 38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΑΞΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΨΥΞΗΣ Η ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ. Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 9 ΑΘΗΝΑ 2003

Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΨΥΞΗΣ Η ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ. Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 9 ΑΘΗΝΑ 2003 Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΨΥΞΗΣ Η ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 9 ΑΘΗΝΑ 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων- ΕΦΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 3/14858/93 Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εµφιάλωσης, διακίνησης και διανοµής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών. (ΦΕΚ 132/Β/21-2-89)

Κανονισµοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών. (ΦΕΚ 132/Β/21-2-89) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3329/89 Κανονισµοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών. (ΦΕΚ 132/Β/21-2-89) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 225/1989 "Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα" (Φ.Ε.Κ. 106/Α/2-5-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 225/1989 Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα (Φ.Ε.Κ. 106/Α/2-5-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 225/1989 "Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα" (Φ.Ε.Κ. 106/Α/2-5-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σύµφωνα µε: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 και της παραγράφου 2 του

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο ΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2010 ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο ΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2010 ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο ΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2010 ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα