ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6-21/90 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1990

2 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα "Α" ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΚΟΙΝ: Τηλεφ. (Εσωτ.) Φ.617.4/18/ Σ.434 Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΘΕΜΑ: Συσκευασίες και Τεχνικά Υλικά Καυσίµων. ΣΧΕΤ: Π 6-21/81/ΓΕΣ/ ΕΜ ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6-21/90 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1. Σκοπός αυτής της Πάγιας γής είναι ο καθορισµός ενιαίας διαδικασίας και η παροχή των απαραίτητων οδηγιών για την συντήρηση και την εναποθήκευση συσκευασιών καυσίµων καθώς και για το χειρισµό των τεχνικών υλικών καυσίµων. 2. Για την πραγµατοποίηση του σκοπού αυτού είναι αναγκαία η λήψη των µέτρων που επιβάλλονται, από τις διοικήσεις των Μονάδων και των ανεφοδιαστικών οργάνων, για την πιστή εφαρµογή αυτής της διαταγής. 3. Με την παρούσα καταργείται η προηγούµενη Πάγια γή εκδόσεως 1981 η οποία να καταστραφεί. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 4. Σύστηµα συντήρησης συσκευασιών καυσίµων α. Οι εργασίες για την συντήρηση ποικίλλουν από την πιο απλή, που εκτελείται από όσους χειρίζονται τις συσκευασίες καυσίµων µέχρι και την πιο εξειδικευµένη επισκευή, που ε-εκτελείται, από τα ανεφοδιαστικά όργανα που διαθέτουν τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό. β. Οι κίνδυνοι που µπορεί να δηµιουργηθούν κατά την συντήρηση των συσκευασιών, εξ' αιτίας της φύσης του εναποθηκευµένου µέσα σ' αυτές καυσίµου, για την υγεία του προσωπικού

3 2 και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων επιβάλλουν: (1) Την κλιµάκωση των εργασιών συντήρησης (2) Την ανάθεση των ευθυνών, που απορρέουν από την παραπάνω κλιµάκωση, στα όργανα τα ικανά να εκτελέσουν τις εργασίες συντήρησης. γ. Κλιµάκωση εργασιών συντήρησης Η συντήρηση των συσκευασιών διαχωρίζεται σε τρία κλιµάκια (1ο, 2ο και 3ο) όπως παρακάτω: (1) Συντήρηση 1ου Κλιµακίου (Συντήρηση Μονάδας) Εκτελείται από το προσωπικό και µε τα µέσα των Μονάδων, που χρησιµοποιούν τις συσκευασίες καυσίµων και περιλαµβάνει εργασίες συντήρησης συσκευασιών, που βρίσκονται µέσα στις δυνατότητες των Μονάδων. Λεπτοµέρειες για τις εργασίες συντήρησης 1ου κλιµακίου στο Παράρτηµα "Α". (2) Συντήρηση 2ου Κλιµακίου (Συντήρηση Σχηµατισµού Εκτελείται από τα ανεφοδιαστικά όργανα που χορηγούν πλήρεις συσκευασίες καυσίµων (ΛΕΜ-ΤΕΦ-ΑΤΧ-ΑΚ) στις Μονάδες που ανεφοδιάζονται από αυτά και περιλαµβάνει εργασίες συντήρησης που απαιτούν ειδικές γνώσεις. Λεπτοµέρειες για τις εργασίες συντήρησης 2ου Κλιµακίου στο παράρτηµα "Β". (3) Συντήρηση 3ου Κλιµακίου (Συντήρηση Περιοχής) Εκτελείται από ΑΒΕΚ-ΑΚ και ΤΕΦ, που διαθέτουν το απαιτούµενο ειδικευµένο προσωπικά και µηχανικό εξοπλισµό και περιλαµβάνει κυρίως εργασίες για την αξιοποίηση των συσκευασιών. Λεπτοµέρειες για τις εργασίες συντήρησης 3ου Κλιµακίου στο Παράρτηµα "Γ". 5. Βασικός κανόνας για τη συντήρηση των συσκευασιών καυσίµων είναι ότι αυτή η συντήρηση πρέπει να εκτελείται κατά κλιµάκιο και µε γνώµονα την εξασφάλιση της υγείας του προσωπικού και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Για την εφαρµογή του κανόνα αυτού επιβάλλονται τα παρακάτω: α. Η συντήρηση να εκτελείται από το µικρότερο Κλιµάκιο το οποίο έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει, τη συγκεκριµένη εργασία συντήρησης. β. Κανένα κλιµάκιο συντήρησης να µην εκτελεί συντήρηση ανώτερου κλιµακίου σε βάρος της εκτέλεσης των εργασιών που έχουν καθοριστεί γι' αυτό γ. Κάθε Κλιµάκιο να είναι εφοδιασµένο µε τα απαραίτητα µέσα και εργαλεία συντήρησης για την αποπεράτωση του έργου συντήρησης που του έχει καθοριστεί. 6. Εναποθήκευση Συσκευασιών Καυσίµων Η εναποθήκευση των συσκευασιών καυσίµων (γεµάτων-άδειων) αποτελεί το πρώτο στάδιο της συντήρησης αυτών και

4 3 µε την σωστή εναποθήκευση αποφεύγονται πρόωρες φθορές καν αυξάνεται το όριο ζωής των συσκευασιών. Λεπτοµέρειες εναποθήκευσης συσκευασιών καυσίµων παρέχονται στο Παράρτηµα " ". 7. Επιθεώρηση- ιαλογή-κοστολόγηση-λογιστική Τακτοποίηση Επιστρεφοµένων Συσκευασιών Καυσίµων Στο Παράρτηµα "Ε". ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 8. Τα τεχνικά υλικά καυσίµων αποτελούν τη βάση του οµαλού ανεφοδιασµού καυσίµων και µέσω αυτών επιτυγχάνονται: α. Η ακίνδυνη, ασφαλής και γρήγορη χορήγηση των καυσίµων. β. Η εξοικονόµηση εργατικών χεριών. γ. Η συντήρηση των συσκευασιών καυσίµων µε τις πιο ευνοϊκές συνθήκες. 9. ιαδικασίες χειρισµού Τεχνικών Υλικών Καυσίµων. Στο Παράρτηµα "ΣΤ". ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 10. Οι συσκευασίες και τα τεχνικά υλικά καυσίµων αποτελούν πολύτιµο υλικό του Στρατού, που είναι δύσκολο να αναπληρωθεί, η δε συντήρηση και σωστή εναποθήκευση τους πρέπει να απασχολούν συνεχώς τις ιοικήσεις των Σχηµατισµών και των Μονάδων. 11. Οι ΕΜ ή 4 ο ΕΓ Σχηµατισµών να παρακολουθούν και να ελέγχουν τα ανεφοδιαστικά όργανα που υπάγονται σ' αυτά, για την πιστή εφαρµογή όσων αναγράφονται στην παρούσα διαταγή, για τη διατήρηση των, κατά οποιονδήποτε τρόπο, κατεχοµένων συσκευασιών και τεχνικών υλικών καυσίµων σε άριστη κατάσταση. 12. Η Πάγια δγή αυτή ισχύει από λήψεως και καταργεί την προηγούµενη εκδόσεως Ακριβές Αντίγραφο Β'Υ/ΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ "Α" Συντήρηση, Συσκευασιών Καυσίµων, 1 ου Κλιµακίου "Β" Συντήρηση, Συσκευασιών Καυσίµων, 2 ου Κλιµακίου "Γ" Συντήρηση, Συσκευασιών Καυσίµων, 3 ου Κλιµακίου " " Εναποθήκευση Άδειων και Γεµάτων Βαρελιών "Ε" Επιθεώρηση- ιαλογή-κοστολόγηση-λογιστική Τακτοποίηση. "ΣΤ" ιαδικασία Χειρισµού Τεχνικών Υλικών Καυσίµων.

5 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΣΤΗ ΓΗ Τηλεφ. (Εσωτ.) Φ.617.4/18/379349/Σ.434 Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 1 ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 1. Γενικά Αποτελεί τη βάση της διατήρησης των συσκευαστών σε επίπεδο υψηλής συντήρησης. Με αυτήν: α. ιατηρούνται οι συσκευασίες σε καλή κατάσταση. β. Εντοπίζονταν και διορθώνονταν εγκαίρως µικροβλάβες πριν αυτές πάρουν µεγαλύτερη έκταση. γ. Εξασφαλίζεται η τήρηση των ενδεδειγµένων µέτρων ασφαλείας κυρίως σε ότι αφορά τους κινδύνους που προέρχονταν από τον χειρισµό των άδειων καν των γεµάτων συσκευασιών. 2. Εκτελείται: Από όλες τις Μονάδες ανεξάρτητα από Όπλο ή Σώµα, που χρησιµοποιούν κατά οποιονδήποτε τρόπο άδειες ή γεµάτες συσκευασίες καυσίµων. 3. Περιλαµβάνει: αυτού. Τις εργασίες που φαίνονται στην Προσθήκη "1" του Παραρτήµατος 4. Ευθύνες: Οι ιοικητές των Μονάδων που χρησιµοποιούν κατά οποιονδήποτε τρόπο άδειες ή γεµάτες συσκευασίες καυσίµων, ευθύνονται για την καλή εκτέλεση των εργασιών που περιλαµβάνονται στην Προσθήκη "1/Α", όσο και για την διατήρηση των συσκευασιών που κατέχει η Μονάδα, σε άριστη από πλευράς συντήρησης και ασφαλείας κατάσταση. Ακριβές Αντίγραφο ιευθυντής ΕΜ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ "1" Εργασίες που Εκτελούνται απ' όλες τις Μονάδες κατά την Συντήρηση 1 ου Κλιµακίου των Συσκευασιών Καυσίµων.

6 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΡΟΣΘΗΚΗ "1" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" Τηλεφ. (Εσωτ.) ΣΤΗ ΓΗ Φ.617.4/18/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠ' ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 1. Κατά τη Φόρτωση και την εκφόρτωση των άδειων και γεµάτων συσκευασιών στα οχήµατα και από αυτά α. Για τα βαρέλια χρησιµοποιούνται µόνιµοι αναβαθµοί φορτοεκφόρτωσης οχηµάτων. Σε περίπτωση έλλειψης αυτών, χρησιµοποιούνται, ξύλινα δοκάρια που αγκιστρώνονται από το ένα άκρο τους επάνω στο πήγµα των οχηµάτων. εν χρησιµοποιούνται µεταλλικά δοκάρια για την παραπάνω εργασία γιατί και φθείρουν το ελαιόχρωµα των συσκευασιών και υπάρχει κίνδυνος εκδηλώσεως πυρκαγιάς λόγω των σπινθήρων που δηµιουργούνται από την τριβή των βαρελιών πάνω στα µεταλλικά δοκάρια. β. Η µέθοδος εκφόρτωσης άδειων και γεµάτων βαρελιών από τα οχήµατα µε πέταγµά τους στο έδαφος, απαγορεύεται απολύτως, γιατί καν αν ακόµα δεν ανοίξουν (σκιστούν) τα βαρέλια, στραβώνουν και έτσι µειώνεται η χωρητικότητά τους, φθείρεται ο ελαιοχρωµατισµός τους και γενικά καταστρέφονταν πρόωρα. γ. Τα κάνιστρα άδεια και γεµάτα φορτοεκφορτώνονται από τα οχήµατα και στα οχήµατα µε τα χέρια του προσωπικού. δ. Καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη φόρτωση των οχηµάτων, µε γεµάτες ή άδειες συσκευασίες, ώστε κατά τη µεταφορά τους ν' αποφεύγεται η τριβή µεταξύ τους από την οποία καταστρέφεται ο ελαιοχρωµατισµός τους (περίπτωση αντικανονικής ή µη πλήρους φόρτωσης του οχήµατος). ε. Μετά την εκφόρτωση καν κατά τη µεταφορά των βαρελιών µέχρι το χώρο της αποθήκευσης τους., δεν πρέπει να κυλιούνται οριζόντια πάνω στη µεγάλη πλευρά τους αλλά να µετατοπίζονται όρθια και περιστρεφόµενα ακουµπώντας στο έδαφος την στεφάνη του πυθµένα τους. (Η κύρια αιτία της καταστροφής του ελαιοχρωµατισµού των βαρελιών προέρχεται από την συνήθεια του προσωπικού να τα κυλά πάνω στο έδαφος, οριζόντια και όταν αυτό είναι λασπωµένο ή έχει χαλίκια). 2. Κατά τους Χειρισµούς των Γεµάτων και Άδειων Συσκευασιών α. Τα βαρέλια µετακινούνται, µέχρι το χώρο όπου θα αδειάσουν, πάνω στη στεφάνη του πυθµένα τους, όπως παραπάνω.

7 Α-1-2 β. Για την αφαίρεση του πώµατος τους χρησιµοποιούνται, ειδικά κλειδιά εκπωµάτωσης, που χορηγούνται από την Υπηρεσία. Αποκλείεται η χρησιµοποίηση σφυριού ή άλλων µεταλλικών αντικειµένων. γ. ίνεται µεγάλη προσοχή ώστε να αποφεύγεται η καταστροφή των ελαστικών παρεµβασµάτων των πωµάτων κατά το βίδωµα και ξεβίδωµά τους. δ. Αποφεύγεται η έκχυση των καυσίµων στο εξωτερικό µέρος των συσκευασιών, γιατί καταστρέφει τον ελαιοχρωµατισµό τους. 3. Ελαιοχρωµατισµός Συσκευασιών Η διατήρηση των άδειων και γεµάτων συσκευασιών καυσίµων καλά ελαιοχρωµατισµένων αποτελεί τη βάση της καλής τους συντήρησης. Η µέθοδος ελαιοχρωµατισµού καθορίζεται στην παράγραφο 2 της προσθήκης "1/Β" αυτής της διαταγής. 4. Μέτρα Ασφαλείας α. Το γέµισµα και άδειασµα των συσκευασιών καυσίµων µέσα σε χώρο που δεν εξαερίζεται σωστά απαγορεύεται λόγω του κινδύνου δηλητηριάσεως του προσωπικού από την εισπνοή ατµών των καυσίµων (τοξικά) ή εκρήξεως εξ' αιτίας της ιδιότητας τους να είναι εύφλεκτα. β. Απαγορεύεται εντελώς η έκχυση των καυσίµων στο χώρο αποθήκευσης άδειων ή γεµάτων συσκευασιών. γ. Ελέγχεται καθηµερινά η τήρηση των προληπτικών µέτρων που καθορίζονται από το Σχέδιο Πυρασφαλείας της Μονάδας (αποψίλωση του χώρου, πληρότητα του πυροσβεστικού υλικού, ενηµέρωση προσωπικού κλπ) δ. Το προσωπικό που χειρίζεται τις συσκευασίες πρέπει να έχει πάντοτε στο µυαλό του ότι µια συσκευασία χωρίς καύσιµο είναι το ίδιο επικίνδυνη από µία αντίστοιχη γεµάτη. Η δηµιουργία σπινθήρα ικανού να δηµιουργήσει έκρηξη ή ανάφλεξη ατµών καυσίµου είναι πάντοτε πιθανή και είναι δυνατόν να προέλθει από πάρα πολλές απρόβλεπτες αιτίες, από την περιστροφή αλυσίδας χάριν αστειότητας µέχρι την τριβή πρόσκρουσης δύο µεταλλικών επιφανειών µεταξύ τους. ε. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση από τις Μονάδες συσκευασιών για εναποθήκευση η διακίνηση καυσίµου διαφορετικού τύπου απ' αυτό που αναγράφεται πάνω στις συσκευασίες, γιατί εκτός από τις επιπτώσεις που θα έχει στον κινητήρα ενδεχόµενη κατανάλωση διαφορετικού απ' τον σωστό τύπο καυσίµου υπάρχει άµεσος κίνδυνος ατυχήµατος (περίπτωση χρησιµοποίησης βαρελιών βενζίνης ή κανίστρων για εναποθήκευση πετρελαίου και κατανάλωση του από συσκευές εξωτερικής καύσης, από την οποία δηµιουργείται έκρηξη κ.α) Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής ΕΜ

8 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" ΣΤΗ ΓΗ Τηλεφ. (Εσωτ.) Φ.617.4/18/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2 ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Αποτελεί συµπλήρωση καν επέκταση της συντήρησης συσκευασιών καυσίµων 1 ου Κλιµακίου και περιλαµβάνει τις παρακάτω εργασίες, που εκτελούνταν από τα Ανεφοδιαστικά Όργανα, που Χορηγούν καύσιµα στις Μονάδες µε βάση την αρχή " οχείο κενόν αντί πλήρους". α. Παραλαβή, και διαλογή των συσκευασιών που επιστρέφονται από τις Μονάδες. β. Ετήσια συντήρηση των συσκευασιών καυσίµων. 2. Παραλαβή-διαλογή των συσκευασιών που επιστρέφονται από τις Μονάδες. α. Κατά την παράδοση των συσκευασιών από τις Μονάδες στα αρµόδια ανεφοδιαστικά όργανα, αυτές Επιθεωρούνταν για να διαπιστωθεί αν: (1) Είναι τελείως άδειες. (2) Έχουν τα πώµατα και τα ελαστικά τους παρεµβάσµατα. (3) Χρησιµοποιήθηκαν για εναποθήκευση ή διακίνηση άλλου τύπου καυσίµου διαφορετικού από αυτό που αναγράφεται πάνω στις εξωτερικές τους ενδείξεις. (4) Βρίσκονται γενικά σε καλή κατάσταση (ελαιοχρώµατα, διαρροές κλπ) (5) Παρουσιάζουν κακώσεις, από κακή χρησιµοποίηση, από τις οποίες επήλθε µείωση της χωρητικότητας τους, πρόωρη Φθορά ή καταστροφή τους. β. Συσκευασίες που παρουσιάζουν κακώσεις από τις οποίες προήλθε η αχρήστευση τους κοστολογούνται από τα ανεφοδιαστικά όργανα που τις παραλαµβάνουν και µε την διαδικασία που καθορίζεται στο Παράρτηµα "Ε". γ. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις παράδοσης συσκευασιών που δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση, όπως αναφέρθηκε στις παραπάνω παραγράφους 2α(1), (2), (3), η Μονάδα που τις παραλαµβάνει, υποβάλλει αρµοδίως αναφορά για τον έλεγχο των υπευθύνων.

9 Β-2 δ. Μετά την επιθεώρηση τους οι, συσκευασίες διαχωρίζονται σε κατάλληλες, αξιοποιήσιµες και, άχρηστες, καν εναποθηκεύονται σε στοιβάδες σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο Παράρτηµα " ". ε. Οι συσκευασίες που έχουν κριθεί, αχρησίες ή προς αξιοποίηση εναποθηκεύονται σε χωριστές στοιβάδες, και προωθούνται ανά τρίµηνο στα ανεφοδιαστικά όργανα που είναι υπεύθυνα για τη συντήρηση 3ου Κλιµακίου, (Προσθήκη "1/Γ") υστέρα από σχετική αναφορά της ενδιαφερόµενης Μονάδας, που υποβάλλεται αρµοδίως για έγκριση της µεταφοράς. 3. Ετήσια συντήρηση των συσκευασιών καυσίµων α. Κάθε έτος καν από την 1η Ιουνίου µέχρι, την 30 η Σεπτεµβρίου, γίνεται, ετήσια συντήρηση σε όλες τις συσκευασίες καυσίµων η οποία έχει σαν σκοπό να τις διατηρήσει, σε τέτοια κατάσταση ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο. β. Η συντήρηση γίνεται από τα Ανεφοδιαστικά Όργανα κατά κατηγορίες συσκευασιών όπως παρακάτω: (1) Τις συσκευασίες των τηρουµένων αποθεµάτων καυσίµων των Ανεφοδιαστικών Οργάνων, για τις Μονάδες ΜΕ και ΤΕ που υποστηρίζουν. (2) Τις συσκευασίες που επιστρέφονται από τις Μονάδες, µε βάση την αρχή " οχείο κενόν αντί πλήρους" και τις προσωρινά επιστρεφόµενες κατά τη θερινή περίοδο για να γίνει η ετήσια συντήρησή τους. (3) Τις καινούργιες συσκευασίες του αποθέµατος ή αυτές που µπήκαν στο απόθεµα προερχόµενες από αξιοποίηση. γ. Οι εκτελούµενες εργασίες, η µέθοδος, και τα απαιτούµενα µέσα και υλικά για την εκτέλεση της ετήσιας συντήρησης των χρησιµοποιουµένων συσκευασιών (εκτός αυτών του αποθέµατος) φαίνονται στην Προσθήκη "1/Β". δ. Οι εκτελούµενες εργασίες, η µέθοδος και τα απαιτούµενα µέσα και υλικά για την εκτέλεση της ετήσιας συντήρησης των συσκευασιών του αποθέµατος, φαίνονται στην "2/Β". 4. Ανεφοδιασµός των Ανεφοδιαστικών Οργάνων σε Ελαιοχρώµατα α. Ύστερα από διαταγή του ΓΕΣ/ ΕΜ οι ΕΜ/ ΤΑΞΥΠ- ΜΕΡΥΠ-Σ Α-VIII ΜΠ και 4ο ΕΓ/ΑΣ ΕΝ υποβάλλουν στο ΓΕΓ/ ΕΜ πίνακα µε τις ποσότητες των ελαιοχρωµάτων που αναγκαιούν για το µεθεπόµενο έτος (έτος σύνταξης του Προϋπολογισµού)για κάλυψη των αναγκών συντήρησης των συσκευασιών καυσίµων των Μονάδων της περιοχής ευθύνης τους, χωριστά για τις χρησιµοποιούµενες συσκευασίες και χωριστά γι' αυτές του αποθέµατος.

10 Β-3 β. Η ΓΕΣ/ ΕΜ ζητάει συγκεντρωτικά τη διάθεση των παραπάνω ποσοτήτων ελαιοχρωµάτων που έχει ανάγκη από τη ΥΠ/ΓΕΣ. Η τελική διανοµή των ποσοτήτων που θα δοθούν πραγµατοποιείται µε διαταγή της ΕΜ/ΓΕΣ σε συνεργασία µε την ΥΠ/ΓΕΣ. 5. Ευθύνες ΕΜ/Σχηµατισµών-4ου ΕΓ/ΑΣ ΕΝ Ευθύνονται για: α. Την εξασφάλιση της ετήσιας συντήρησης των συσκευασιών που κατέχουν κατά οποιονδήποτε τρόπο τα Ανεφοδιαστικά Όργανα και οι Μονάδες της περιοχής ευθύνης τους που υποστηρίζονται από αυτά. β. Τον έλεγχο της καλής συντήρησης των συσκευασιών όπως καθορίζεται σε αυτό το Παράρτηµα. γ. Την υποβολή στο ΓΕΣ/ ΕΜ µέχρι την 30η Νοεµβρίου κάθε έτους του απολογισµού, των εργασιών πού εκτελέστηκαν κατά την ετήσια συντήρηση των συσκευασιών, που περιλαµβάνει: (1) Τις Συσκευασίες που συντηρήθηκαν κατά Μονάδα. (2) Τις εργασίες που εκτελέστηκαν για κάθε περίπτωση (συντήρηση των χρησιµοποιούµενων συσκευασιών και αυτών του αποθέµατος). (3) Τις ποσότητες τεχνικών υλικών καυσίµων πώµατα, παρεµβάσµατα) και ελαιοχρωµάτων κατά τύπο που καταναλώθηκαν. (4) υσχέρειες που αντιµετωπίσθηκαν µαζί µε προτάσεις για τη διόρθωση τους. Ακριβές Αντίγραφο ιευθυντής ΕΜ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ "1" Οδηγίες της Ετήσιας Συντήρησης των Χρησιµοποιουµένων Συσκευασιών (όχι αυτών του αποθέµατος) από τα Ανεφοδιαστικά Όργανα. "2" Οδηγίες Εκτέλεσης της Ετήσιας Συντήρησης των Καινούργιων ή από Αξιοποίηση Συσκευασιών του Πολεµικού Αποθέµατος. "3" Πίνάκας Ενδείξεων που Αναγράφονται πάνω στις Συσκευασίες Καυσίµων-Λιπαντικών.

11 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΡΟΣΘΗΚΗ "1" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" Τηλεφ. (Εσωτ.) ΣΤΗ ΓΗ Φ.617.4/18/379349/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΟΧΙ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ) ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 1. Υλικά και µέσα που Χρησιµοποιούνται α. Ελαιοχρώµατα Κατανάλωση ελαιοχρωµάτων σύµφωνα µε όσα καθορίζονταν στον πίνακα 31 της Π 6-9/81/ΓΕΣ/4ο ΕΓ, περί κλιµάκων αναλωσίµων Υλικών Συντηρήσεως Υλικού Στρατού. Εφοδιασµός των Ανεφοδιαστικών Οργάνων µε ελαιοχρώµατα όπως στην παράγραφο 4 του παραρτήµατος "Β". β. Ελαστικά Παρεµβάσµατα-Μεταλλικά Πώµατα (1) Ανεφοδιασµός των Μονάδων, σύµφωνα µε όσα καθορίζονταν στο Παράρτηµα "ΣΤ". (2) Σαν βάση για την αντικατάσταση των πωµάτων λαµβάνεται: (α) Η καταστροφή του σπειρώµατος τους. (β) Η στρέβλωσή τους. (γ) Γενικά η αδυναµία χρησιµοποίησης τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. (3) Σαν βάση για την αντικατάσταση των ελαστικών παρεµβασµάτων λαµβάνεται: (α) Η αλλοίωση της ύλης τους που είναι από ελαστικό (Μάζεµα-Σπάσιµο-Αυξοµείωση της διαµέτρου τους) (β) ιάφοροι τραυµατισµοί (Λόγω υπερβολικής σύσφίξηςκτυπηµάτων κλπ). (γ) Γενικά η αδυναµία χρησιµοποίησης τους για αποτελεσµατική στεγανοποίηση των συσκευασιών. (4) Κατόπιν οι συσκευασίες αναπληρώνονται. γ. Μεταλλικές Ψήκτρες-Πιστόλια Βαφής-Αεροσυµπιεστές Αυτά που διαθέτουν τα Ανεφοδιαστικά Όργανα.

12 Β Μέθοδος α. Η συντήρηση των συσκευασιών εκτελείται µετά την πλήρη εκκένωση, εξαέρωση και εσωτερική κάθαρση (πλύση). β. Κατ' αρχήν καθαρίζονται εξωτερικά οι συσκευασίες για αποµάκρυνση ξένων ουσιών από την επιφάνειά τους (λάσπη-χώµα-λάδια κλπ). γ. Τα µέρη των συσκευασιών που παρουσιάζουν οξειδώσεις λόγω φθοράς του ελαιοχρωµατισµού τους, καθαρίζονταν µε επιµέλεια, µέχρι να φανεί το λευκό µέταλλο, µε τη βοήθεια µεταλλικής βούρτσας. Πρέπει να γίνει κατανοητό από το προσωπικό ότι τυχόν ελαιοχρωµατισµός µεταλλικών µερών που έχουν οξειδωθεί, πριν αυτά καθαριστούν εντελώς όπως αναφέρθηκε παραπάνω, επιταχύνει την φθορά τους από την οξείδωση, επειδή η σκουριά όταν καλυφθεί µε ελαιόχρωµα, εξακολουθεί να µεγαλώνει και καταστρέφει τελικά τόσο το ελαιόχρωµα που είχε χρησιµοποιηθεί όσο και τις συσκευασίες. δ. Οι ενδείξεις του είδους των καυσίµων που περιέχεται σ' αυτές τις συσκευασίες δεν ελαιοχρωµατίζονται, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία έχουν καταστραφεί. Σ' αυτή την περίπτωση οι συσκευασίες προωθούνταν στο Ανεφοδιαστικό Όργανο, από το οποίο ανεφοδιάζεται σε καύσιµα η Μονάδα (ΛΕΜ) σύµφωνα µε όσα καθορίζονταν στην Παράγραφο 2α του Παραρτήµατος "Β". ε. Ο ελαιοχρωµατισµός µετά από όλα αυτά, γίνεται από οπλίτες ή ιδιώτες (όπου προβλέπονται) κατ ' αρχήν µε ειδικότητα ελαιοχρωµατιστή, σύµφωνα µε τους κανόνες της Τέχνης, µε τα πώµατα να βρίσκονται στη θέση τους καλά βιδωµένα. στ. Μέχρι να ξεραθεί τελείως το ελαιόχρωµα, οι συσκευασίες δεν µετακινούνται για να µην καταστραφεί. ζ. Τόσο κατά τον ελαιοχρωµατισµό όσο και κατά το στέγνωµα πρέπει: (1) Να µην σκονίζονται οι συσκευασίες. (2) Να αποµακρυνθεί από το χώρο ελαιοχρωµατισµού κάθε πηγή που µπορεί να προκαλέσει σπινθήρες, για να αποτραπεί περίπτωση έκρηξης των συσκευασιών που συντηρούνταν. (3) Να τονισθεί ιδιαίτερα η ανάγκη λήψης των απαραίτητων µέτρων, για την προστασία του προσωπικού, το οποίο ασχολείται µε τον ελαιοχρωµατισµό των συσκευασιών από την εισπνοή ατµών ελαιοχρώµατος για την υγεία του. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη διάλυση του ελαιοχρώµατος να χρησιµοποιείται σαν διαλυτικό το χορηγούµενο από την υπηρεσία τερεβινθέλαιο το οποίο αναφέρεται και στην Προσθήκη 1/ΣΤ αυτής της διαταγής. Η χρησιµοποίηση βενζίνης αντί διαλυτικού κατά την βαφή

13 Β-1-3 των συσκευασιών καυσίµων απαγορεύεται για λόγους υγείας του προσωπικού και για την καλή πρόσφυση του χρώµατος στις συσκευασίες. Σηµείωση: Τα βαρέλια τύπου Γαλβανιζέ όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δεν ελαιοχρωµατίζονται εξωτερικά. ΟΠΩΣ ΗΠΟΤΕ οι συσκευασίες πρέπει κατά την ετήσια συντήρηση να πλένονται Εσωτερικά, γι' αυτό ζητείται από τα Ανεφοδιαστικά Όργανα, τα οποία δεν διαθέτουν συσκευές πλύσης βιδών συσκευασίας καυσίµων, η έγκριση της µεταφοράς τους για κάθαρση στα πλησιέστερα Ανεφοδιαστικά Όργανα που διαθέτουν συσκευές κάθαρσης. Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής ΕΜ

14 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΡΟΣΘΗΚΗ "2" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" Τηλεφ. (Εσωτ.) ΣΤΗ ΓΗ Φ.617.4/18/379349/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ Ή ΑΠΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Καινούργιες συσκευασίες ή συσκευασίες που έχουν προέλθει από αξιοποίηση (κονίστρα-βαρέλια) του Πολεµικού Αποθέµατος τηρούν ορισµένα µόνο Ανεφοδιαστικά Όργανα (κατ' αρχήν ΑΚ και κατά δεύτερο λόγο ΤΕΦ, ΑΤΧ), αποθηκευµένες κάτω από στέγη ή στο ύπαιθρο (Παράρτηµα " ") 2. Εκτελούµενες Εργασίες α. Επιθεώρηση κάθε µιας συσκευασίας ξεχωριστά. β. Καθάρισµα από τη σκουριά µε συρµάτινη βούρτσα, των σηµείων στα οποία ο εξωτερικός ελαιοχρωµατισµός έχει φθαρεί, µέχρι να φανεί το λευκό µέταλλο (χτυπήµατα, γδάρσιµο ελαιοχρώµατος κ.λ.π) γ. Τοπικός ελαιοχρωµατισµός των παραπάνω σηµείων των συσκευασιών που έχουν καθαριστεί εντελώς από την σκουριά µε δύο στρώσεις (η πρώτη µε µίνιο και η δεύτερη µε χακί ελαιόχρωµα, αφού ξεραθεί η πρώτη στρώση). δ. Εσωτερικός ψεκασµός των µεν βαρελιών µε 10 γραµµάρια ειδικού συντηρητικού λαδιού (προστατευτικού) βαθµού 30 Προδιαγραφής ΠΕ -Ε- 47/1985, των δε κανίστρων µε 5 γραµµάρια του ιδίου λαδιού, ύστερα από λεπτοµερή επιθεώρηση του εσωτερικού των συσκευασιών, για να διαπιστωθεί η καλή εσωτερική τους κατάσταση (όπου υπάρχει σκουριά αφαιρείται µε τη βοήθεια των µηχανηµάτων του συνεργείου αξιοποίησης συσκευασιών των ΑΚ) ε. Καλή τοποθέτηση των πωµάτων των συσκευασιών, ώστε να κλείνουν αεροστεγώς και αντικατάσταση τυχόν φθαρµένων παρεµβασµάτων ή πωµάτων µετά από λεπτοµερή επιθεώρηση τους σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στη Παράγραφο 1β της Προσθήκης "1/Β". στ. Έλεγχος της καλής κατάστασης των υποθηµάτων των συσκευασιών και τοποθέτηση τους σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο Παράρτηµα " ". ζ. Επαναστοίβαξη των συσκευασιών µέσα στις αποθήκες ή στο ύπαιθρο. 3. Χρησιµοποιούµενα Υλικά-Μέσα Όπως καθορίζεται στην Προσθήκη "1/Β"

15 Β-2-2 Οι αναγκαίες ποσότητες συντηρητικού λαδιού (προστατευτικού) βαθµού 30, ζητούνται µε την ισχύουσα διαδικασία, ενώ οι ποσότητες που καταναλώνονται δικαιολογούνται σύµφωνα µε την παραπάνω κλίµακα (κατά βαρέλι-κάνιστρο) µε βάση την παρούσα διαταγή. 4. Μέθοδος Όπως στην προσθήκη "1/Β" µε την διαφορά ότι ο ελαιοχρωµατισµός εκτελείται µόνο τοπικά αντί για τη βαφή ολόκληρης της επιφάνειας των συσκευασιών. Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής ΕΜ

16 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΡΟΣΘΗΚΗ "3" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" Τηλεφ. (Εσωτ.) ΣΤΗ ΓΗ Φ.617.4/18/379349/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΙΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 1. Οι παρακάτω ενδείξεις να αναγράφονται µε λευκά γράµµατα (0,04 µ. ύψους Χ 0,02 µ. πλάτους) µέσα σε ορθογώνιο µε διαστάσεις 0,38 Χ 0,34 µ. του οποίου ο φόντος θα είναι: α. Για βενζίνη Α/Φ: Βαθύ κόκκινο β. Για βενζίνη Οχηµάτων: Ανοικτό κόκκινο γ. Για φωτιστικό πετρέλαιο: Γκρι δ. Για ακάθαρτο πετρέλαιο: Κίτρινο ε. Για ορυκτέλαια γενικά: Πράσινο στ. Για λίπη: Μπλε ζ. Για αντιπηκτικό υγρό: Μαύρο. 2. Αυτές να αναγράφονται στα βαρέλια και τα τύµπανα, πάνω στη βάση που βρίσκονται τα πώµατα, και στα δοχεία λίπους πάνω στη κυλινδρική τους επιφάνεια. Ειδικά για τα κάνιστρα να αναγράφονται πάνω στη µία απ' τις µεγάλες τους επιφάνειες. 3. Οι ενδείξεις θα είναι κατά σειρά όπως παρακάτω: α. ΕΣ (Σε όσες συσκευασίες δεν υπάρχει τυπωµένο) β. Κεντρικό ανεφοδιαστικά όργανο ή Εταιρεία Πετρελαιοειδών που το προµηθεύει. γ. Περιεχόµενο σε λίτρα ή κιλά. δ. Είδος καυσίµου. ε. Χρονολογία γεµίσµατος (Ηµεροµηνία-Μήνας-Έτος) στ. Ειδικά όταν πρόκειται για αντιπηκτικό επιπλέον των παραπάνω τοποθετείται και η ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ ΗΛΗΤΗΡΙΟ". 4. Σε ότι αφορά τον εξοπλισµό των Μονάδων (Ενεργών και Επιστρατευοµένων) µε κάνιστρα, που πρέπει να είναι τοποθετηµένα στις αντίστοιχες υποδοχές των οχηµάτων, δεµένα µε τους ιµάντες που προβλέπονται και άδεια να γράφεται µέσα στο ορθό-

17 Β-3-2 γώνιο µόνο η ένδειξη της παραγράφου 36, που θα πρέπει να συµφωνεί, µε το είδος του καυσίµου που καταναλώνει, το όχηµα. Για λόγους οµοιοµορφίας η πλευρά του κανίστρου που έχει την παραπάνω ένδειξη να είναι προς τα έξω (να φαίνεται). Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής ΕΜ

18 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Γ" ΣΤΗ ΓΗ Τηλεφ. (Εσωτ.) Φ.617.4/18/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 3ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Με αυτήν, οι συσκευασίες, που έχουν ανάγκη επισκευής, (αυτές που επιστρέφονταν περιοδικά από τις Μονάδες για επισκευή ή αυτές που χαρακτηρίζονταν µετά από διαλογή ότι χρειάζονται επισκευή), αξιοποιούνται και δίνονται ξανά για χρησιµοποίηση. 2. Μονάδες που εκτελούν τη Συντήρηση 3ου Κλιµακίου και Περιοχή Ευθύνης Όπως στην Προσθήκη "1/Γ". 3. Συσκευασίες στις οποίες πρέπει να γίνεται Συντήρηση 3ου Κλιµακίου α. Οι συσκευασίες που επιστρέφονται από τα Ανεφοδιαστικά Όργανα, οι οποίες µετά την επιθεώρηση-διαλογή τους κρίθηκε ότι έχουν ανάγκη αξιοποίησης όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2α του Παραρτήµατος "Β". β. Οι επιστρεφόµενες στα Ανεφοδιαστικά Όργανα της Προσθήκης "1/Γ" συσκευασίες από τις διάφορες Μονάδες, που ανεφοδιάζονται από αυτά, µε βάση την αρχή " οχείο Κενόν αντί Πλήρους". 4. ιαδικασία α. Τα ανεφοδιαστικά όργανα που είναι υπεύθυνα για τη συντήρηση του 3ου Κλιµακίου, κάνουν διαλογή των συσκευασιών που πρόκειται να επισκευαστούν και τις χαρακτηρίζουν σε εύχρηστες (για αξιοποίηση) και σε άχρηστες. β. Για τον χαρακτηρισµό των συσκευασιών σε άχρηστες λαµβάνεται σαν βάση: (1) Η εξάντληση κάθε δυνατής προσπάθειας, µε τη χρησιµοποίηση των µηχανηµάτων που υπάρχουν, για να χαρακτηριστούν ως άχρηστες ΜΟΝΟ οι συσκευασίες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν άλλο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονταν. (2) Το συµφέρον της Υπηρεσίας (3) Η υλοποίηση στην πράξη του πνεύµατος περισυλλογής και διάσωσης του υλικού. γ. Για τις συσκευασίες που έχουν κριθεί ως άχρηστες εφαρµόζεται η διαδικασία του Παραρτήµατος "Ε".

19 Γ-2 δ. Οι συσκευασίες των οποίων ο χαρακτηρισµός τους σαν άχρηστες προήλθε από την κακή χρήση, κοστολογούνταν σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο Παράρτηµα "Ε". ε. Οι χαρακτηριζόµενες ως αξιοποιήσιµες συσκευασίες προωθούνται στο συνεργείο αξιοποίησης συσκευασιών όπου µετά την εξαέρωση τους (φυσική ή τεχνητή): (1) Οξυγονοκολλούνται (2) Σκουπίζονται και καθαρίζονται (εσωτερικά-εξωτερικά) (3) ιαµορφώνονται (και οξυγονοκολλούνται ξανά εφ' όσον υπάρχει ανάγκη) (4) Ελέγχονται για τη στεγανότητα τους. (5) Πλένονται εσωτερικά (6) Ελαιοχρωµατίζονται (7) Σηµαίνονται (β) Εφοδιάζονται µε καινούργια ελαστικά παρεµβάσµατα και µεταλλικά πώµατα (εφ' όσον κριθεί ότι αυτά που υπάρχουν χρειάζονται αντικατάσταση). 5. Ευθύνες των Μονάδων που εκτελούν την Συντήρηση Συσκευασιών 3ου Κλιµακίου Οι Μονάδες ευθύνονται: α. Για την καλή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης σύµφωνα µε τους κανόνες της Τέχνης. β. Για την καλή οργάνωση και λειτουργία των συνεργείων αξιοποίησης συσκευασιών, όπως περιγράφεται παρακάτω. γ. Για την λήψη όλων των µέτρων που επιβάλλονται για την αποφυγή ατυχηµάτων. δ. Για την καλή χρησιµοποίηση των αναλωσίµων υλικών (ελαιόχρωµα κλπ). ε. Για την τήρηση ηµερολογίου, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία της ηµερήσιας απόδοσης του συνεργείου κατά εργασία (παραπάνω παράγραφος 4ε) και τα υλικά που καταναλώθηκαν. 6. Συνεργείο Αξιοποίησης Σε όλες τις ΑΚ-ΑΒΕΚ που χειρίζονται συσκευασίες όπως και στο 1ο, 2ο και 8ο ΤΕΦ πρέπει να λειτουργεί πλήρες συνεργείο αξιοποίησης συσκευασιών µε επικεφαλής υπεύθυνο Αξιωµατικό, που θα περιλαµβάνει τµήµατα ελέγχουταξινόµησης και

20 Γ-3 επισκευής (δοκιµαστήριο-επαναφορά-πλύση-αποχρωµατισµός-οξυγονοκόλλησηελαιοχρωµατισµός κλπ) Σηµείωση: Τα βαρέλια ορυκτελαίων, αντιπηκτικού υγρού και βενζίνης Α/Φ 100 L που αδειάζονται, να µην επιστρέφονται στην 871 ΑΒΕΚ αλλά στις Μονάδες που εκτελούν τη συντήρηση συσκευασιών καυσίµων 3ου Κλιµακίου (Προσθήκη 1/Γ). Από τις Μονάδες αυτές να γίνεται πλύση, αλλαγή της σήµανσης και στη συνέχεια διάθεση των βαρελιών για ανάγκες συντήρησης. Ακριβές Αντίγραφο ιευθυντής ΕΜ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ "1" Μονάδες που εκτελούν Συντήρηση 3ου Κλιµακίου και Περιοχή Ευθύνης τους.

21 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " " ΣΤΗ ΓΗ Τηλεφ. (Εσωτ.) Φ.617.4/18/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Α ΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΛΙΩΝ-ΚΑΝΙΣΤΡΩΝ 1. Για την εναποθήκευση των άδειων και γεµάτων βαρελιών εκτελούνται τα παρακάτω: α. Χρησιµοποιούνται ξύλινα υποθήµατα, κατά προτίµηση µε ξυλεία που είναι εµποτισµένη µε ειδικό υγρό, για να τοποθετηθούν πάνω σ' αυτά οι συσκευασίες. β. Η Γενική διάταξη των στοιβάδων, οι τύποι-διαστάσεις των υποδηµάτων που χρησιµοποιούνται και ο τρόπος που στοιβάζονται οι συσκευασίες περιλαµβάνονται στις Προσθήκες "1" "2" και "3". γ. Τα γεµάτα βαρέλια εναποθηκεύονται µε τα πώµατα ευθεία παράλληλη προς το έδαφος (όπως στην Προσθήκη τους σε"2"). δ. Μετά το άδειασµα τους, τοποθετούνται σωστά τα πώµατα στα βαρέλια-κάνιστρα και στη συνέχεια αυτά, εναποθηκεύονται όπως και τα γεµάτα µε καύσιµα, σε ιδιαίτερο χώρο. Η µη σωστή τοποθέτηση του πώµατος στις άδειες συσκευασίες προκαλεί την εσωτερική τους οξείδωση και την καταστροφή τους. ε. Καθηµερινά οι εναποθηκευµένες γεµάτες συσκευασίες, επιθεωρούνται από το αρµόδιο προσωπικά για εντοπισµό τυχόν διαρροών, και στην περίπτωση που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, οι συσκευασίες που έχουν διαρροή διαχωρίζονται και αδειάζονται µεταγγίζοντας το περιεχόµενο τους σε άλλες συσκευασίες. στ. Οι καινούργιες συσκευασίες του αποθέµατος (βαρέλια-κάνιστρα) ή αυτές που µεταφέρθηκαν στο απόθεµα, έπειτα από αξιοποίηση τους, εναποθηκεύονται κάτω από στέγη και πάνω σε ξύλινα υποθήµατα. Σε περίπτωση έλλειψης στεγασµένου χώρου εναποθηκεύονται στο ύπαιθρο αλλά πάντα πάνω σε ξύλινα υποθήµατα. Οι στοιβάδες των συσκευασιών καυσίµων αυτής της κατηγορίας επιθεωρούνται συχνά, για εξακρίβωση των καλών συνθηκών εναποθήκευσης και συντήρησης τους. Επιδίωξη των Σχηµατισµών, µέσα στις δυνατότητες τους, πρέπει ν' αποτελέσει η αποθήκευση των καινούργιων συσκευασιών κάτω από στέγη (κτίριαυπόστεγα) 2. Ο εφοδιασµός των Μονάδων µε υποθήµατα αντιµετωπίζεται σταδιακά από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση µη ύπαρξης εµποτισµένων υποθηµάτων είναι δυνατό να χρησιµοποιούνται ξύλα κα

22 -2 τάλληλα διασκευασµένα, κυρίως απ' αυτά που προορίζονται για τη θέρµανση των Μονάδων. Ακριβές Αντίγραφο ιευθυντής ΕΜ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ "1" Σχηµατική διάταξη στοιβάδας εναποθήκευσης άδειων και γεµάτων βαρελιών καυσίµων. "2" Λεπτοµέρειες διάταξης ή Μονάδας µέσα στη Στοιβάδα Εναποθήκευσης άδειων και γεµάτων βαρελιών καυσίµων. "3" ιάταξη στοιβάδας εναποθήκευσης Αδειών και Γεµάτων Κανίστρων.

23 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΡΟΣΘΗΚΗ "1" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " " Τηλεφ. (Εσωτ.) ΣΤΗ ΓΗ Φ.617.4/18/379349/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΣΤΟΙΒΑ ΑΣ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΛΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής ΕΜ

24 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΡΟΣΘΗΚΗ "2" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " " Τηλεφ. (Εσωτ.) ΣΤΗ ΓΗ Φ.617.4/18/379349/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΤΟΙΒΑ Α ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΛΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής ΕΜ

25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΡΟΣΘΗΚΗ "3" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " " Τηλεφ. (Εσωτ.) ΣΤΗ ΓΗ Φ.617.4/18/379349/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΙΑΤΑΞΗ ΣΤΟΙΒΑ ΑΣ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΜΑΤΩΝ ΚΑΝΙΣΤΡΩΝ Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής ΕΜ

26 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Ε" ΣΤΗ ΓΗ Τηλεφ. (Εσωτ.) Φ.617.4/18/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ- ΙΑΛΟΓΗ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Επιθεώρηση 1. Οι άδειες συσκευασίες που επιστρέφονται από τις Μονάδες στα ανεφοδιαστικά τους όργανα, επιθεωρούνται λεπτοµερειακά όπως στο Παράρτηµα "Β" παράγραφος Σε περίπτωση διαπίστωσης α. Παραλείψεων, όπως παραγρ. 2α(1), 2α(2) και 2α(3) του Παραρτήµατος "Β" το Ανεφοδιαστικό Όργανο που παραλαµβάνει τις συσκευασίες υποβάλλει αρµοδίως αναφορά, για τον έλεγχο των υπευθύνων. β. Κακώσεων ή αχρήστευσης των συσκευασιών, αυτές κοστολογούνται σύµφωνα µε την διαδικασία που καθορίζεται κάτω από την επικεφαλίδα "Κοστολόγηση". 3. ιαλογή Οι άδειες συσκευασίες που επιστρέφονται από Ανεφοδιαστικά Όργανα (ΛΕΜ, ΑΤΧ, κλπ) σε εκείνα τα ανεφοδιαστικά όργανα που διαθέτουν πλήρη συνεργεία αξιοποίησής τους, όπως στην παράγραφο 2 του Παραρτήµατος "Γ", επιθεωρούνται από ειδική οµάδα ελέγχου-ταξινόµησης που υπάρχει για το σκοπό αυτό και διαχωρίζονται σε: α. Κατάλληλες, οι οποίες προωθούνται για απλό καθαρισµό και στη συνέχεια για γέµισµα ή αποθήκευση. β. Αξιοποιήσιµες, οι οποίες προωθούνται για επισκευή -αξιοποίηση στο αντίστοιχο συνεργείο. γ. Άχρηστες, οι οποίες εναποθηκεύονται σε ειδικό χώρο, για παραπέρα διάθεση στο ΜΤΣ και εκποίηση υπέρ των πόρων του ή σύµφωνα µε διαταγές του ΓΕΣ/ ΥΠΟΣΤΗ/2ο, για κάλυψη άλλων αναγκών. 4. Κοστολόγηση Οι συσκευασίες που παρουσιάζουν κακώσεις εξ' αιτίας των οποίων προήλθε η αχρήστευση τους, κοστολογούνται. 5. Το ανεφοδιαστικό όργανο που παραλαµβάνει τέτοιες συσκευασίες (ΛΕΜ- ΤΕΦ-ΑΤΧ-ΑΚ) εκδίδει δελτίο ακαταλληλότητας " ΤΧ/2/1045" σε τέσσερα αντίγραφα, από τα οποία: α. Ένα (1) παραδίνεται στην καταλογιζόµενη Μονάδα η οποία θα ενεργήσει παραπέρα, για την είσπραξη του χρηµατικού ποσού που έχει καταλογισθεί υπέρ του ηµοσίου.

27 Ε-2 β. Ένα (1) υποβάλλεται στη ΕΜ ή 4ο ΕΓ του οικείου Σχηµατισµού η οποία θα παρακολουθεί την εξέλιξη των ενεργειών της Μονάδας για την γρήγορη τακτοποίηση του κοστολογίου. γ. Ένα (1) παραµένει, σαν στέλεχος στο αρχείο του Ανεφοδιαστικού Οργάνου που εκδίδει το δελτίο. δ. Ένα (1) συνοδεύει τις συσκευασίες, µέχρι, το Ανεφοδιαστικό Όργανο που έχει το δικαίωµα εκποίησης (Προσθήκη "1/Γ") από το οποίο θα εκπονηθούν σαν άχρηστες σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στην Προσθήκη "1/Ε" ή θα διατεθούν µε διαταγή του ΓΕΣ/ ΥΠΟΣΤΗ/2ο για κάλυψη άλλων αναγκών. 6. Πάνω στο δελτίο ακαταλληλότητας, εκτός των άλλων στοιχείων, αναγράφεται απαραίτητα, µε κόκκινη µελάνη, η ένδειξη ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ-ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ "ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΘΕΙ". 7. Επίσης πάνω στις κοστολογούµενες συσκευασίες αναγράφεται, µε µέριµνα του Ανεφοδιαστικού Οργάνου που έκανε την κοστολόγηση και στις δύο της µεγάλες πλευρές, µε κόκκινο ελαιόχρωµα η ένδειξη "ΠΕΕ". 8. Οι διατιµήσεις των κοστολογούµενων συσκευασιών που ισχύουν, περιλαµβάνονται στη Γενική ιαταγή που ισχύει κάθε φορά, για τη ιατίµηση των υλικών του Στρατού. 9. Λογιστική Τακτοποίηση Η Μονάδα που παραδίνει συσκευασίες παίρνει από το Ανεφοδιαστικό Όργανο, απόδειξη παραλαβής στην οποία αναγράφεται το σύνολο των συσκευασιών που έχουν παραδοθεί ανεξάρτητα από τον αριθµό αυτών που έχουν καταλογιστεί ή όχι, βάσει της οποίας και πιστώνεται οριστικά σύµφωνα µε όσα ισχύουν (για εύχρηστες). 10. Η παραπάνω διαδικασία εφαρµόζεται και για την πίστωση των Ανεφοδιαστικών Οργάνων (ΛΕΜ, ΤΕΦ, ΑΤΧ) από τα αντίστοιχα Κεντρικά Ανεφοδιαστικά Όργανα της Προσθήκης "1/Γ" 11. ιευκρινίζεται ότι οι άδειες συσκευασίες που επιστρέφονται: α. ιαχωρίζονται σε εύχρηστες και άχρηστες µόνο από τα Κεντρικά Ανεφοδιαστικά Όργανα, (Προσθήκη 1/Γ) µε βάση: (1) Επιθεώρηση, για τις συσκευασίες που επιστρέφονται απ' ευθείας από τις Μονάδες που ανεφοδιάζονται από αυτά. Στη συγκεκριµένη περίπτωση οι άχρηστες κοστολογούνται και επισηµαίνονται όπως παραπάνω, παράγραφος 5 έως 9. (2) Το δελτίο ακαταλληλότητας που τις συνοδεύει για τις συσκευασίες που επιστρέφονται µέσω άλλων Ανεφοδιαστικών Οργάνων. Στην περίπτωση αυτή οι άχρηστες φέρουν απαραίτητα µε κόκκινο ελαιόχρωµα την ένδειξη "ΠΕΕ" (παραπάνω παράγραφος 7).

28 Ε-3 β. Κατά την διακίνηση τους από τη Μονάδα που παραδίνει αρχικά, µέχρι τα Κεντρικά Ανεφοδιαστικά Όργανα που προαναφέρθηκαν, χρεοπιστώνονται σαν εύχρηστες για αποφυγή διαχειριστικών ανωµαλιών. 12. Η παραπέρα λογιστική τακτοποίηση των Ανεφοδιαστικών Οργάνων της Προσθήκης "1/Γ", µετά το διαχωρισµό των συσκευασιών σε εύχρηστες και άχρηστες ενεργείται, όπως καθορίζεται στην Προσθήκη "1/Ε". Ακριβές Αντίγραφο ιευθυντής ΕΜ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ "1" ιαδικασία Χαρακτηρισµού ιάθεσης και Εκποίησης Άχρηστων Συσκευασιών Πετρελαιολιπαντικών.

29 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΡΟΣΘΗΚΗ "1" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Ε" Τηλεφ. (Εσωτ.) ΣΤΗ ΓΗ Φ.617.4/18/379349/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 1. Οι συσκευασίες που χαρακτηρίζονται από τις οµάδες ελέγχου των Ανεφοδιαστικών Οργάνων της Προσθήκης "1/Γ" που έχουν αυτό το δικαίωµα, ως άχρηστες και µη επιδεχόµενες καµία παραπέρα επισκευή, δέχονται καινούργια τελική διαλογή, από τριµελή επιτροπή Αξιωµατικών (όχι από τη Μονάδα στην οποία ανήκουν οι συσκευασίες) που συγκροτείται µε µέριµνα του οικείου Σχηµατισµού/ ΕΜ ή 4ο ΕΓ. 2. Κάθε επιτροπή συνέρχεται στην έδρα των Ανεφοδιαστικών Οργάνων της (Προσθήκη "1/Γ") τα οποία και προτείνουν στην επιτροπή τον χαρακτηρισµό και τη µεταγραφή των συσκευασιών σε άχρηστες. Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στην: α. Αυστηρή και σχολαστική εξέταση κοµµάτι προς κοµµάτι των συσκευασιών που έχουν χαρακτηρισθεί από τη Μονάδα ως µη αξιοποιήσιµες και εφ' όσον πεισθεί ότι δεν είναι δυνατή καµία παραπάνω επισκευή, επικυρώνει το χαρακτηρισµό τους ως άχρηστες και επιβλέπει στην αχρήστευση των (συσκευασιών όπως καθορίζεται στην παράγραφο 6. β. Σύνταξη πρωτοκόλλου, σε τρία αντίγραφα, από τα οποία το ένα "1" µόνο πρωτότυπο για τον παραπάνω έλεγχο και χαρακτηρισµό των άχρηστων συσκευασιών. 3. Τα παραπάνω Ανεφοδιαστικά Όργανα µέχρι την 20η καθενός από τους µήνες Ιανουάριο-Απρίλιο-Ιούλιο-Οκτώβριο υποβάλλουν στον οικείο Σχηµατισµό/ ΕΜ, για το προηγούµενο τρίµηνο τα παρακάτω δικαιολογητικά µεταγραφής: α. Το πρωτότυπο, µαζί, µε ένα αντίγραφο του πρωτοκόλλου που αναφέρεται, στην παρακάνω παράγραφο 2β. β. Πίνακα, σε τρία αντίγραφα των συσκευασιών που διακινήθηκαν κατά τη διάρκεια του τριµήνου. γ. Αντίγραφο των δελτίων ακαταλληλότητας που εκδόθηκαν. δ. Αντίγραφο της διαταγής συγκρότησης της Επιτροπής ε. Υπόλοιπα δικαιολογητικά προβλεπόµενα από τον ΓΚΑ ΥΕ και ΕΕ Τα παραπάνω δικαιολογητικά µε τη σύµφωνη γνώµη των Σχηµατισµών/ ΕΜ, έπειτα από σχολαστικό έλεγχο, υποβάλλονται στο ΓΕΣ/ ΥΠΟΣΤΗ/2ο για να γνωµατεύσει, για τη µεταγραφή των

30 Ε-1-2 συσκευασιών από την κατηγορία των εύχρηστων σε αυτή των αχρήστων, όπως και για την παράδοσή τους στο ΜΤΣ για εκποίηση υπέρ πόρων του. 5. Με βάση την παραπάνω γνωµάτευση και ανάλογα µε την οικονοµική αρµοδιότητα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των υπ' αριθµόν 8/79 Σ /Ν- -Α και 721/70 Ν το ΓΕΣ/ ΕΜ ή ο Σχηµατισµός ΕΜ εκδίδει προς το ενδιαφερόµενο Ανεφοδιαστικό Όργανο, διαταγή µε την οποία αυτό τακτοποιείται λογιστικά και διαθέτει τις άχρηστες συσκευασίες στο ΜΤΣ για την επιτόπου εκποίηση τους. 6. Μετά την έκδοση της παραπάνω (παράγραφος 5) διαταγής µε µέριµνα της ενδιαφερόµενης Μονάδας, ενεργείται επισήµανση των συσκευασιών όπως καθορίζεται στο Κεφάλαιο "Ν" του ΓΚΑ ΥΕ α. Βαρέλια Γενικά Άνοιγµα κοντά στο µεγάλο πώµα µιας (1) τρύπας διαµέτρου δέκα (10) χιλιοστών. β. Κάνιστρα-Τύµπανα Γενικά Άνοιγµα µιας (1) τρύπας διαµέτρου οκτώ (8) χιλιοστών κοντά στο πώµα. γ. Κάβοι Γενικά εν σηµαίνονται, αλλά εκποιούνται όπως έχουν για διατήρηση της εµπορικής τους αξίας. 7. Μέρος των συσκευασιών που κρίθηκαν ως άχρηστες είναι δυνατό έπειτα από πρόταση των Σχηµατισµών/ ΕΜ και έγκριση του ΓΕΣ/ ΥΠΟΣΤΗ/2 να µην εκποιηθούν, αλλά να διατεθούν για κάλυψη διαφόρων αναγκών των Μονάδων (δοχεία απορριµµάτων-στα Πυροσβεστικά σηµεία κ.λ.π). 8. Στις επιτροπές που συγκροτούνται από τους Σχηµατισµούς/ ΕΜ πρέπει να τονίζεται ιδιαίτερα η στενότητα που υπάρχει σε είδη συσκευασίας, το υψηλό κόστος και η δυσχέρεια διάθεσης σηµαντικών πιστώσεων για την προµήθειά τους. Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής ΕΜ

31 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "ΣΤ" ΣΤΗ ΓΗ Τηλεφ. (Εσωτ.) Φ.617.4/18/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Χορηγήσεις Τεχνικών Υλικών 1. Αρχική Χορήγηση α. Τα απαραίτητα, σε κάθε Μονάδα, τεχνικά Υλικά καυσίµων, προβλέπονται, στους αντίστοιχους ΠΟΥ. β. Για τον αρχικό ανεφοδιασµό, κάθε Μονάδα υποβάλλει στη ΕΜ ή 4 ο ΕΓ ή 4 ο ΕΓ του Σχηµατισµού που υπάγεται, αναφορά µε αίτηση υποδ. ΕΦΕ 100 ή ΕΦΕ 101 και 102 ανάλογα µε την περίπτωση. γ. Η ΕΜ ή ΥΠ ή 4 ο ΕΓ του Σχηµατισµού, µετά από έλεγχο των παραπάνω στοιχείων, υποβάλλει ιεραρχικά την αναφορά της Μονάδας στη ΜΕΡΥΠ/ ΕΜ ή ΥΠ-Σ Α/ ΕΜ ή ΥΠ ή απ' ευθείας στη Σ Α/ ΕΜ- ΥΠ όπως καθορίζεται στη Γενική διαταγή του ΓΕΣ/ ΥΠΟΣΤΗ που ισχύει κάθε φορά, για τη διαδικασία αίτησης-έγκρισης και χορήγησης υλικών, για την έκδοση διαταγής χορήγησης από το πλησιέστερο Ανεφοδιαστικό Όργανο (ΕΜ ή ΥΠ). δ. Τα Τεχνικά Υλικά Καυσίµων κατά αρµοδιότητα (ΕΜ ή ΥΠ) φαίνονται στην Προσθήκη "1/ΣΤ". ε. Αποθέµατα Τεχνικών Υλικών Καυσίµων, ελεγχόµενα από το ΓΕΣ, τηρούνταν στην 871 ΑΒΕΚ και 873 ΑΚ µε διαταγή του ΓΕΣ/ ΕΜ. 2. Συµπληρωµατικές Χορηγήσεις α. Στην περίπτωση που σε κάποια Μονάδα χρειάζονται ορισµένα Τεχνικά Υλικά Καυσίµων επιπλέον απ' αυτά που προβλέπονται, ή που δεν προβλέπονται από τους ΠΟΥ, αυτή υποβάλλει στο Σχηµατισµό/ ΕΜ ή ΥΠ ή 4 ο ΕΓ που υπάγεται, αναφορά µαζί µε την αίτηση της παραγρ. 1β, στην οποία αναφέρει τους λογούς για τους οποίους ζητάει τα επιπλέον ή µη προβλεπόµενα Υλικά. β. Ο Σχηµατισµός/ ΕΜ ή ΥΠ ή 4 ο ΕΓ ύστερα από προηγούµενο έλεγχο των παραπάνω, εφ' όσον συµφωνεί, υποβάλλει την αναφορά της Μονάδας απ' ευθείας στο ΓΕΣ/ ΕΜ ή ΥΠ, διαφορετικά την επιστρέφει στη Μονάδα ζητώντας την µη παραπέρα προώθηση της. γ. Το ΓΕΣ/ ΕΜ ή ΥΠ εγκρίνει τη χορήγηση. 3. Αντικαταστάσεις α. Τα Τεχνικά Υλικά Καυσίµων που αχρηστεύονται από

32 ΣΤ-2 την πολύχρονη χρήση επιστρέφονταν, σύµφωνα µε αυτά που ισχύουν, στη Μονάδα ΥΠ, από την οποία εξυπηρετείται η ενδιαφερόµενη Μονάδα. β. Για την αντικατάσταση όσων επιστράφηκαν, η Μονάδα υποβάλλει αναφορά µαζί µε τη σχετική αίτηση στο Σχηµατισµό/ ΕΜ ή ΥΠ ή 4 ο ΕΓ που υπάγεται. γ. Ο Σχηµατισµός/ ΕΜ ή ΥΠ ή 4 ο ΕΓ, υποβάλλει, τη σχετική αλληλογραφία στη: (1) ΜΕΡΥΠ/ ΕΜ ή ΥΠ, για τις Μονάδες ΖΕ Α', Β', Γ' και, ' ΣΣ. (2) Σ Α/ ΕΜ ή ΥΠ, για τις Μονάδες ΖΕ Σ Α, ΑΣ ΕΝ και VIII ΜΠ. δ. Η ΜΕΡΥΠ ή Σ Α/ ΕΜ ή ΥΠ, εγκρίνουν τη χορήγηση από το πλησιέστερο Ανεφοδιαστικό Όργανο. Εναποθήκευση-Συντήρηση-Επισκευή 4. Τα σχετικά µε την εναποθήκευση, συντήρηση και επισκευή των τεχνικών υλικών καυσίµων καθορίζονται στην Προσθήκη "2". Σηµείωση Απαγορεύεται, για τις Μονάδες η προµήθεια από το Εµπόριο και η χρησιµοποίηση τεχνικών υλικών καυσίµων και ιδιαίτερα πλαστικών αντλιών για τη µετάγγιση των καυσίµων. Τονίζεται ότι το πλαστικό γενικά είναι πολύ επιδεκτικό στην παραγωγή ηλεκτρικών στατικών φορτίων µε άµεσο κίνδυνο δηµιουργίας σπινθήρων και πρόκλησης πυρκαγιάς. Από τις Μονάδες πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο τα τεχνικά υλικά καυσίµων τα οποία χορηγούνται από την Υπηρεσία, ενώ οι ΕΜ ή 4 ο ΕΓ των Σχηµατισµών πρέπει να ελέγχουν την ύπαρξη όλων των τεχνικών υλικών καυσίµων που προβλέπονται στις Μονάδες, και όσα λείπουν να ζητούνται αµέσως και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαταγές. Ακριβές Αντίγραφο ιευθυντής ΕΜ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ "1" Πίνακας στον οποίο φαίνονται τα Τεχνικά Υλικά Καυσίµων κατά Αρµοδιότητα ΕΜ ή ΥΠ. "2" Εναποθήκευση, Επισκευή, Συντήρηση Τεχνικών Υλικών Καυσίµων.

33 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΡΟΣΘΗΚΗ "1" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "ΣΤ" Τηλεφ. (Εσωτ.) ΣΤΗ ΓΗ Φ.617.4/18/379349/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ (ΕΜ ή ΥΠ) Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ Υλικά Αρµοδιότητας Εφοδ. Μεταφορών α. Μηχανήµατα 1 ΝIV Μηχανές εσωτερικής κάθαρσης συσκευασιών καυσίµων αυτοσχέδιες. 2 -"- Μηχανές εσωτερικής κάθαρσης βαρελιών µε λουτρό αποχρωµατισµού τύπου ΕΛΒΥΝ. 3 -"- Μηχανήµατα Μηχ/κης και Χηµικής αποµάξεως συσκευασνών καυσίµων τύπου ΕΛΒΥΝ Μηχανές εσωτερικής κάθαρσης συσκευασιών καυσίµων Αµερικανικού τύπου. 5 - Μηχανήµατα φορµαρίσµατος συσκευασιών καυσιµων αυτοσχέδια. β. Αντλίες 6 NIV Αντλίες ηλεκτροκίνητες (Βενζίνης-πετρελαίου) τύπου πεζοδεροµίου. 7 Παλαιοί Αντλίες βενζινοκίνητες (βενζίνης-πετρελαίου) (11-Ρ ) απόδοσης 190 Γαλ/1' ή 225 Γαλ/1/1 Νέοι ( ) 8 11-Ρ-483 Αντλίες Βενζινοκίνητες (βενζίνης-πετρελαίου) απόδοσης 30 Γαλ/1' Αντλίες χειροκίνητες περιστροφικές (βενζίνηςπετρελαίου) µε διάµετρο 1" Αντλίες χειροκίνητες ηµιπεριστροφικές Νο 4 µε διάµετρο 1½ και µε σωλήνα 6 ποδών.

34 ΣΤ γ. Κρουνοί Ν (Η-1544-ΗOSΕ) Κρουνοί βενζίνης µε πιστολοειδή σκανδάλη και διάµετρο 1" F-300 Κρουνοί, ορυκτελαίου µε διάµετρο 3/4" F-300 Κρουνοί ορυκτελαίου µε διάµετρο 1" Τ Ρύγχη εκκενώσεως κανίστρων Αµερ. Τύπου δ. Μετρητές 15 NIV Μετρητές βενζίνης 5 λίτρων (λιτρόµετρα) 16 -"- Μετρητές βενζίνης 20 λίτρων (λιτρόµετρα) Μετρητές Ορυκτ. ¼ γαλ. ή 0,95 λίτρων "- -"- ½ γαλ. ή 1,90 λίτρων "- -"- 0,5 λίτρων Χωνιά λευκοσιδηρά ½ γαλ. ε. Μεταλλικά Πώµατα 21 Μεταλλικά πώµατα βαρελιών 2" πλατιά 22 -"- -"- -"- 2" στενά 23 -"- -"- -"- ¾" πλατιά 24 -"- -"- -"- ¾" στενά 25 -"- -"- Αµερ. Καν. 2 ½" στενά 26 -"- -"- κανίστρων Γερµαν. Τύπου στ. Εφεδρικοί Ελαστικοί Σωλήνες-Κλείδες Η Εφεδρικοί ελαστικοί σωλήνες βενζινοκίνητης αντλίας 30 Γαλ/διαστ 1" x 10 ή 1" x 25" (εκτόξευσης) Η Εφεδρικοί ελαστικοί σωλήνες ηµιπεριστρο φικών αντλιών διαµ. 1 1/4" x 10 ή 1 ¼" x 25" (εκτόξευσης). 29 Η-1549-ΗOSΕ Εφεδρ. ελαστικοί σωλήνες βενζιναντλιών 30 γαλ. διαµ. 1 ½" x 30" µε συνδετήρα ταχείας σύνδεσης. 30 NIV Εφεδρ. ελαστικοί σωλήνες ηλεκτροβενζιναντλιών τύπου πεζοδροµίου (ΤΟΚΗΕΙΜ) 1" x 10 πόδια. 31 NIV Εφεδρ. ελαστικοί σωλήνες χειροκ. αντλιών περιστροφικών διαµ. ¾" x 1" (εκτόξευσης). 32 NIV Εφεδρ. ελαστικοί σωλήνες χειροκ. αντλιών ηµιπεριστοοφικών διαµ 1 ¼" x 10" (αναρρόφηοης). 33 Η-1549-ΗOSΕ Εφεδρ. ελαστικοί σωλήνες µηχ κάθαρσης Α µερ. κανίστρων 1 ½" x 25" ή 1 ½" x NIV Εφεδρ. ελαστικοί σωλήνες µηχ. κάθαρσης Αµερ. κανίστρων ¾" x 15" ή 1" x 15" F Κλειδιά εκπωµάτωσης βαρελιών σύνθετοι (δίδυµοι).

35 ΣΤ ζ. Αναλώσιµα Υλικά 36 Ελαστικοί, παράκυκλοι (παρεµβ.) βαρέλ. 2" 37 Ελαστικοί παράκυκλοι (παρεµβ.) βαρέλ. 2" στενά 38 Ελαστικοί παράκυκλοι (παρεµβ.) βαρέλ. 2" στενά 39 Ελαστικοί παράκυκλοι (παρεµβ.) βαρέλ. ¾" στενά 40 Ελαστικοί παράκύκλοι (παρεµβ.) Αµερ. Καν. 2 ½" 41 Ελαστικοί παράκυκλοι (παρεµβ.) Κανιστρ. Γερµαν. Τύπου 42 Ελαστικοί παράκυκλοι (παρεµβ.) Τύµπανων 1 ½". 43 NIV-G-221 Αλοιφή προστατευτική για άτοµα που έρχονται σε επαφή µε βενζίνη ή πετρέλαιο. 44 NIV Αλοιφή προσδιορισµού νερού. 45 NIV -"- -"- καυσίµων. 2. Υλικά Αρµοδιότητας Υλικού Πολέµου α. Αεροσυµπιεστές-Όργανα Χηµείου 46 CC-G Αεροσυµπιεστές φορητοί εναλλασσοµένου ρεύµατος ηλεκτροκίνητοι µε δεξαµενή 9ΚΠ 16 ίππων 220 V. 47 NIV Συλλογές οργάνων χηµείου πλήρεις. β. Εργαλεία Συλλογές Πυκνόµετρα Ηλαγραί µολυβδοσφράγισης συσκευασιών καυσίµων Η-284 Συλλογές οξυγονοκολλητών πλήρεις. 50 -"- ηλεκτροσυγκολλητών πλήρεις "- λευκοσιδηρουργού G-530 Πιστόλια βαφής Πυκνόµετρα αντιπηκτικού υγρού. γ. Αναλώσιµα Υλικά Κασσιτεροκολλήσεις λευκοσιδηρουργού Ράβδοι συγκόλλησης συσκευασιών κανίστρων από χάλυβα (των 1/8", 1/16", 3/16".) Μολυβδοσφραγίδες σε τεµάχια 57 NIV Ελαιόχρωµα που αντέχει στα πετρελαιοειδή (διαφόρων χρωµάτων)

36 ΣΤ NIV Σύρµα µαλακό για το σφράγισµα των συσκευασιών καυσίµων. 59 ΗΙ/12990 Τερεβινθέλαιο σε γαλόνια. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Τα µηχανήµατα και οι αντλίες των υποπαραγράφων (1α) και(1β) του πίνακα χαρακτηρίζονται, σαν κύρια τεχνικά υλικά πετρελαιολιπαντικών. 2. Τα αναγραφόµενα στους ΠΟΥ των Μονάδων Τεχνικά Υλικά καυσίµων θα ζητούνται από τη ΕΜ ή ΥΠ µε βάση το ανεφοδιαστικό όργανο (ΕΜ-ΥΠ) χορήγησης των υλικών που αναφέρεται στον ΠΟΥ. Οι ΕΜ- ΥΠ των ΜΕΡΥΠ-Σ Α-ΓΕΣ σε συνεργασία θα ικανοποιούν τις αιτήσεις ανάλογα µε τις δυνατότητες που υπάρχουν Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής ΕΜ

37 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΡΟΣΘΗΚΗ "2" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "ΣΤ" Τηλεφ. (Εσωτ.) ΣΤΗ ΓΗ Φ.617.4/18/379349/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 Εναποθήκευση ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 1. Στα Ανεφοδιαστικά Όργανα που τηρούν αποθέµατα τεχνικών υλικών, η εναποθήκευση και συντήρηση τους, πρέπει να εκτελείται, αν είναι δυνατό, από εξειδικευµένο προσωπικό, συµφωνά µε τις οδηγίες των οικείων Κανονισµών καν Τεχνικών Εγχειριδίων και επί πλέον: α. Να υπάρχει ξεχωριστός χώρος για κάθε είδος υλικού στις αποθήκες, η τοποθέτηση τους δε να γίνεται κατά οµάδες οµοειδών, µε βάση την ονοµασία τους. β. Αυτά που χορηγούνται πιο συχνά, να τοποθετούνται σε προσιτό µέρος της αποθήκης και να είναι πρόχειρα για χορήγηση. γ. Τα βαριά και όσα µετακοµίζονται δύσκολα υλικά (βενζιναντλίες, µηχανήµατα κλπ) να τοποθετούνται σε τέτοιες θέσεις, ώστε να αποφεύγονται οι πολλές µετακινήσεις κατά τη χορήγησή τους. δ. Οι ελαστικοί αγωγοί, τα ελαστικά παρεµβάσµατα και τα λοιπά υλικά πάνω στα οποία επιδρά άσχηµα η υψηλή θερµοκρασία να τοποθετούνται σε δροσερό µέρος και να ελέγχονται ιδιαίτερα. ε. Τα υλικά µεταλλικής κατασκευής, να προστατεύονται από την επίδραση των καιρικών συνθηκών, για ν' αποφευχθεί η διάβρωση ή η οξείδωσή τους δηλαδή: (1) Να αποθηκεύονται σε αποθήκες χωρίς υγρασία. (2) Να δίνεται προσοχή, ώστε να µη σχηµατίζονται σωροί, από τους οποίους θα µπορούσε να καταστραφεί η προστατευτική τους.συσκευασία και εξ' αιτίας αυτού να εκτεθούν στις επιδράσεις της υγρασίας ή λόγω του βάρους τους, να προκληθούν φθορές, στρεβλώσεις ή σπασίµατα αυτών. (3) Να δίνεται µεγάλη προσοχή, στις διάφορες φορτώσεις, εκφορτώσεις ή µετακινήσεις για την αποφυγή φθορών και κυρίως των λεπτών και ευαίσθητων οργάνων και µηχανηµάτων (πυκνόµετρα, αντλίες κλπ) τα οποία λόγω της συσκευασίας τους είναι πολύ ευπαθή ακόµη και στις πιο µικρές συγκρούσεις. στ. Γενικά η τοποθέτηση-τακτοποίηση των τεχνικών

38 ΣΤ-2-2 υλικών µέσα στις αποθήκες, να έχει σκοπό την διευκόλυνση των δοσοληψιών (παραλαβές-χορηγήσεις-φορτοεκφορτώσεις κλπ). 2. Το προσωπικό που χειρίζεται τα τεχνικά υλικά, να είναι εκπαιδευµένο στα σχετικά µε τη συντήρηση, συσκευασία και µετακινήσεις, για να επιτυγχάνεται η επιθυµητή οικονοµία σε υλικά, προσωπικό και χρόνο. 3. Τα τεχνικά υλικά πετρελαιολιπαντικών που έχουν χαρακτηρισθεί ως κύρια (όπως στην παρατήρηση 1 της Προσθήκης "1/ΣΤ") να συνοδεύονται απαραίτητα από τα ΣΒ 414 ( ΤΧ 37) στα οποία καταχωρούνται οι αναγκαίες µεταβολές και ενδείξεις (στοιχεία ταυτότητας, εργαλεία, εξαρτήµατα, επισκευές κλπ). Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής ΕΜ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η διαδικασία αυτή περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται ο χειρισµός, η συσκευασία, η αποθήκευση και η παράδοση των προϊόντων στους Πελάτες της εταιρείας, έτσι ώστε να προστατεύεται η ποιότητά

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166).

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166). ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 7568 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2/13.3.1996 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ ήλωση αποποίησης - Disclaimer Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών πληροφορεί ότι το υλικό αυτό είναι καθαρά πληροφοριακό και ότι δεν φέρει ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Τον ξέρουμε σαν ένα χτύπημα ή τίναγμα στον άνθρωπο το οποίο όμως, σπάνιες φορές, μπορεί να καταστεί θανατηφόρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ)

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμμάτων CPV 44316000-8 Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ Φ.604/130/222933/ Σ.2643 Αθήνα, 21 Σεπ 16

Τηλ Φ.604/130/222933/ Σ.2643 Αθήνα, 21 Σεπ 16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝ : ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/2α Τηλ. 2103483135 Φ.604/130/222933/ Σ.2643 Αθήνα, 21 Σεπ 16 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Σύµβολα κινδύνου και Σήµατα προειδοποίησης, απαγόρευσης και υποχρέωσης που χρησιµοποιούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Μαύρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Επιλογή δομικών μηχανών, κόστος, συντήρηση, οργάνωση διαχείρισης των δομικών μηχανών, απόδοση Η επιλογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 240 λίτρων και 770 λίτρων πλαστικών για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (RUBBER FOAM)

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (RUBBER FOAM) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-AE-1367/12-2009 8335-03-004-041209 ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (RUBBER FOAM) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο Γρ. ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. Κατηγορία κινδύνου (στήλη 4) Παραποµπή ADR. Σηµείο καταλόγου (στήλη 1) Παράβαση. (στήλη 2) (στήλη 3) 13 Έγγραφο Μεταφοράς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. Κατηγορία κινδύνου (στήλη 4) Παραποµπή ADR. Σηµείο καταλόγου (στήλη 1) Παράβαση. (στήλη 2) (στήλη 3) 13 Έγγραφο Μεταφοράς ΠΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Σηµείο καταλόγου (στήλη 1) Παράβαση (στήλη 2) Παραποµπή ADR (στήλη 3) Κατηγορία κινδύνου (στήλη 4) 13 Έγγραφο Μεταφοράς Μεταφορά χωρίς το απαιτούµενο έγγραφο µεταφοράς 8.1.2.1 (α), 5.4.1.

Διαβάστε περισσότερα

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Κλάδεµα δένδρων 1. Το κλάδεµα δένδρων τµήµατα των οποίων βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς είναι ενέργεια απαραίτητη για να προληφθούν ατυχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

- - - (K.A ) : 2.714, Fax:

- - - (K.A ) : 2.714, Fax: /ΝΣΗ ΤΜ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ασετυλίνης - προπανίου - αργού» ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείµενο Συγγραφής ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην πλήρωση των φιαλών οξυγόνου, ασετυλίνης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το βιβλίο είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε ασχολείται µε τις συγκολλήσεις και όχι µόνο από τους τεχνίτες αµαξωµάτων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το βιβλίο είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε ασχολείται µε τις συγκολλήσεις και όχι µόνο από τους τεχνίτες αµαξωµάτων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 0-1. Γενικά Σκοπός του σχολικού αυτού βιβλίου είναι να δώσει στους µαθητές τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά µε τις συγκολλήσεις των µετάλλων και να τους εξοικειώσει µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων)

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων) ΠΡΟΣ: 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ Τµ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ.: 2310 381080 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Φ. 460.2/64/14050 Σ. 4098 ΚΟΙΝ: Θεσσαλονίκη, 03 Σεπ 2014 Συν. ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 1112/22-10-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GLAUNACH. Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής GLAUNACH GMBH Ausgabe Seite 1 von 8

GLAUNACH. Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής GLAUNACH GMBH Ausgabe Seite 1 von 8 GLAUNACH Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής Seite 1 von 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΓΕΝΙΚΑ 3 1.1 ιευκρινιστική παρατήρηση 3 1.2 Πεδίο ισχύος 3 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 21/2015 CPV: 15511000-3 Κ.Α.Ε. : 20.6063 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το σκυρόδεµα αποτελείται από τσιµέντο, αµµοχάλικα, νερό, και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣTEΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠlΣΗΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-07-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-07-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-07-01-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 07 ιάφορες Εργασίες 01 Κοπή Εκρίζωση δέντρων και θάµνων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 "κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α).

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα (ΦΕΚ 137/Α). Αριθ. 16440/Φ.10.4/445. Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογουµένων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (Β 756). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Τύπος Περιγραφή τύπου ΤΥΠΟΣ 2 Διπλοί Ασκοί Αίματος CPDA ή CPDA-1, 450ml για ερυθρά 35 ημερών και με ειδικό δορυφορικό ασκό τουλάχιστον 300ml για αιμοπετάλια

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΝΤΖΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΓΑΝΤΖΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΓΤΑ-1348/11-2009 8335-03-003-041209 ΓΑΝΤΖΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο Γρ. ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 -2- ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Γραφείο Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΠΛΗΡ: Γ. Μακρής, Γεωπόνος Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη.

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη. τη συσκευή µετά την προθέρµανση. Μην ζεσταίνετε αδιάλυτο αλκοόλ. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη αν τα τρόφιµα που ζεσταίνονται/µαγειρεύονται βρίσκονται σε συσκευασίες µιας χρήσης από πλαστικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΤΖΙΝΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτρια Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ α/α Τροπο ποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι 14/12/2015 και ώρα: 13:00 μ.μ.

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι 14/12/2015 και ώρα: 13:00 μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ.ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Διεύθυνση: Τέρμα Ερυθρού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γραφείο Προμηθειών και Διαγωνισμών Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα Πληροφ.:Κούμαρος Αντώνης ΤΗΛ.: 22213-55178 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MEAT&DORIA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Ancom ΕΠΕ: τ. 2310533540, f. 2310546342, info@ancomnet.gr

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MEAT&DORIA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Ancom ΕΠΕ: τ. 2310533540, f. 2310546342, info@ancomnet.gr ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MEAT&DORIA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ancom ΕΠΕ: τ. 2310533540, f. 2310546342, info@ancomnet.gr MEAT&DORIA Περιγραφή Φωτογραφία Γενικό καθαριστικό 500ml Μ 1 Για µετρητές µάζας αέρος, βαλβίδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003

Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης Νοέµβριος 2003 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά ΕΡΓΟ : Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ.Δροσιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 500.000

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Προϋπολογισµός 44.900,00 Φ.Π.Α. (23%) 10.327,00 ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00 1 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τον ήµο ιονύσου και αφορά στον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Εκσυγχρονισμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού λιμανιού Επανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 4/07-02-2012 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 50 χρόνια τεχνολογία Lutz Ο Οίκος Lutz Γερµανίας ειδικεύεται στην ασφάλεια των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος αφού µε την χρήση των ειδικών αντλιών για

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος?

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Δρ Αθανάσιος Βαζούρας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dli 1 Παρουσίαση Δρ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και διάθεση συσκευασιών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων

Διαχείριση και διάθεση συσκευασιών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αρ. μελέτης: 20/205 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Εντός του περιφραγμένου ΧΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΩΦ-ΦΒΠ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226

ΑΔΑ: ΒΟΧΩΦ-ΦΒΠ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226 Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ' Ταχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος ΠΡΟΣ : Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλέφ.: 2103893256 FAX: 2103301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Βέροια, 11 Νοεµβρίου 2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Μητροπόλεως 44, Βέροια Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ HELLAS PHARM 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΑΝΤΕΛΊΑ ΓΚΟΥΡΑ ΧΗΜΙΚΌς MBA TQM Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Αποστολή του ΕΟΦ Η προώθηση και κατοχύρωση της δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ SFT-17K. Οδηγίες Χρήσης

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ SFT-17K. Οδηγίες Χρήσης ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ SFT-17K Οδηγίες Χρήσης 5202650054975 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε

Διαβάστε περισσότερα

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά 02 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Υγρά - Υγρό Αυτομάτου Κιβωτίου Ταχυτήτων 2.1 - Υγρό Φρένων 2.2 - Ψυκτικό Υγρό 2.3 - Λάδι & Φίλτρο Λαδιού του Κινητήρα 2.4 - Υγρό Μηχανικού Κιβωτίου Ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25/02/2016 Αρ. Πρωτ. 236

Αθήνα, 25/02/2016 Αρ. Πρωτ. 236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 105 57 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-3223509 FAX: 210-3220048 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ι.ΤΣΙΓΚΡΗ-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Αθήνα, 25/02/2016 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

BV-GD BVE-GD BV-GDZ BVE-GDZ

BV-GD BVE-GD BV-GDZ BVE-GDZ BV-GD BVE-GD BV-GDZ BVE-GDZ el Οδηγίες εγκατάστασης, συντήρηση και χρήση 1. Η εγκατάσταση Αυτές οι οδηγίες εγκατάστασης ισχύουν για τους ακόλουθους τύπους: BV-GD, BVE-GD, BV-GDZ και BVE-GDZ 1 Το µέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Fax : E mail

Fax : E mail προς ανάρτηση στο ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Apostol [Πληκτρολογήστε την επωνυμία της εταιρείας] [Ημερομηνία] Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΒΕΤΕ ως προμηθευτή σας για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΣΚΟΠΟΣ Η ενηµέρωσή σας, για της υποχρεώσεις τους γραφείου αθλητισµού του ΣΞ και τα καθήκοντα απορρέουν από αυτό. 2 ΠΑΓΙΕΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/132/317922

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΠΕ14/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ Ιούλιος, 2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 21 / 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προµήθεια πλαστικών σάκων ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γιατί μας ενδιαφέρει η συμπεριφορά των υλικών απέναντι στο νερό; 1. Προστασία των κτηριακών κατασκευών από το νερό της βροχής 2. Προστασία των κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ Οι μηχανουργικές κατεργασίες έχουν στόχο την μορφοποίηση των υλικών (σχήμα, ιδιότητες) ώστε αυτά να είναι πιο εύχρηστα και αποτελεσματικά. Η μορφοποίηση μπορεί να γίνει: με αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Αναλώσιμα είδη βουλκανιζατέρ και συνεργείων

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Αναλώσιμα είδη βουλκανιζατέρ και συνεργείων ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Αναλώσιμα είδη βουλκανιζατέρ και συνεργείων Γιαννούλη 23 Ελευθέριο Θεσσαλονίκη Κιν. 6973234144 Τηλ.& Fax. 2310707793 Email : vulkalefteris@yahoo.gr ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 7, 8,

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων

Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων ΜΕΡΟΣ Β Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται για τις πωλήσεις καυσίµων σε πελάτες λιανικής (ιδιώτες) ή χονδρικής (επιτηδευµατίες). ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 11 Αυγούστου 2011. Αρ.πρωτ.: 12 1113908 ΕΞ 2011. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π..

ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 11 Αυγούστου 2011. Αρ.πρωτ.: 12 1113908 ΕΞ 2011. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ. : 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ηµεροµηνία: 17-12-2015 ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ηµεροµηνία: 17-12-2015 ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ηµεροµηνία: 17-12-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 559 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Πετρέλαιο θέρµανσης για τη βάση του ΕΚΑΒ στην Ορεστιάδα. Ποσότητα: 1.500 Lit

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8)

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) Ενότητα 5 Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) ελτίο Αποστολής (Έκδοση από Υπόχρεο) ελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών: α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ TH ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ TH ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝIΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΞ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα