ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6-21/90 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1990

2 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα "Α" ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΚΟΙΝ: Τηλεφ. (Εσωτ.) Φ.617.4/18/ Σ.434 Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΘΕΜΑ: Συσκευασίες και Τεχνικά Υλικά Καυσίµων. ΣΧΕΤ: Π 6-21/81/ΓΕΣ/ ΕΜ ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6-21/90 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1. Σκοπός αυτής της Πάγιας γής είναι ο καθορισµός ενιαίας διαδικασίας και η παροχή των απαραίτητων οδηγιών για την συντήρηση και την εναποθήκευση συσκευασιών καυσίµων καθώς και για το χειρισµό των τεχνικών υλικών καυσίµων. 2. Για την πραγµατοποίηση του σκοπού αυτού είναι αναγκαία η λήψη των µέτρων που επιβάλλονται, από τις διοικήσεις των Μονάδων και των ανεφοδιαστικών οργάνων, για την πιστή εφαρµογή αυτής της διαταγής. 3. Με την παρούσα καταργείται η προηγούµενη Πάγια γή εκδόσεως 1981 η οποία να καταστραφεί. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 4. Σύστηµα συντήρησης συσκευασιών καυσίµων α. Οι εργασίες για την συντήρηση ποικίλλουν από την πιο απλή, που εκτελείται από όσους χειρίζονται τις συσκευασίες καυσίµων µέχρι και την πιο εξειδικευµένη επισκευή, που ε-εκτελείται, από τα ανεφοδιαστικά όργανα που διαθέτουν τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό. β. Οι κίνδυνοι που µπορεί να δηµιουργηθούν κατά την συντήρηση των συσκευασιών, εξ' αιτίας της φύσης του εναποθηκευµένου µέσα σ' αυτές καυσίµου, για την υγεία του προσωπικού

3 2 και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων επιβάλλουν: (1) Την κλιµάκωση των εργασιών συντήρησης (2) Την ανάθεση των ευθυνών, που απορρέουν από την παραπάνω κλιµάκωση, στα όργανα τα ικανά να εκτελέσουν τις εργασίες συντήρησης. γ. Κλιµάκωση εργασιών συντήρησης Η συντήρηση των συσκευασιών διαχωρίζεται σε τρία κλιµάκια (1ο, 2ο και 3ο) όπως παρακάτω: (1) Συντήρηση 1ου Κλιµακίου (Συντήρηση Μονάδας) Εκτελείται από το προσωπικό και µε τα µέσα των Μονάδων, που χρησιµοποιούν τις συσκευασίες καυσίµων και περιλαµβάνει εργασίες συντήρησης συσκευασιών, που βρίσκονται µέσα στις δυνατότητες των Μονάδων. Λεπτοµέρειες για τις εργασίες συντήρησης 1ου κλιµακίου στο Παράρτηµα "Α". (2) Συντήρηση 2ου Κλιµακίου (Συντήρηση Σχηµατισµού Εκτελείται από τα ανεφοδιαστικά όργανα που χορηγούν πλήρεις συσκευασίες καυσίµων (ΛΕΜ-ΤΕΦ-ΑΤΧ-ΑΚ) στις Μονάδες που ανεφοδιάζονται από αυτά και περιλαµβάνει εργασίες συντήρησης που απαιτούν ειδικές γνώσεις. Λεπτοµέρειες για τις εργασίες συντήρησης 2ου Κλιµακίου στο παράρτηµα "Β". (3) Συντήρηση 3ου Κλιµακίου (Συντήρηση Περιοχής) Εκτελείται από ΑΒΕΚ-ΑΚ και ΤΕΦ, που διαθέτουν το απαιτούµενο ειδικευµένο προσωπικά και µηχανικό εξοπλισµό και περιλαµβάνει κυρίως εργασίες για την αξιοποίηση των συσκευασιών. Λεπτοµέρειες για τις εργασίες συντήρησης 3ου Κλιµακίου στο Παράρτηµα "Γ". 5. Βασικός κανόνας για τη συντήρηση των συσκευασιών καυσίµων είναι ότι αυτή η συντήρηση πρέπει να εκτελείται κατά κλιµάκιο και µε γνώµονα την εξασφάλιση της υγείας του προσωπικού και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Για την εφαρµογή του κανόνα αυτού επιβάλλονται τα παρακάτω: α. Η συντήρηση να εκτελείται από το µικρότερο Κλιµάκιο το οποίο έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει, τη συγκεκριµένη εργασία συντήρησης. β. Κανένα κλιµάκιο συντήρησης να µην εκτελεί συντήρηση ανώτερου κλιµακίου σε βάρος της εκτέλεσης των εργασιών που έχουν καθοριστεί γι' αυτό γ. Κάθε Κλιµάκιο να είναι εφοδιασµένο µε τα απαραίτητα µέσα και εργαλεία συντήρησης για την αποπεράτωση του έργου συντήρησης που του έχει καθοριστεί. 6. Εναποθήκευση Συσκευασιών Καυσίµων Η εναποθήκευση των συσκευασιών καυσίµων (γεµάτων-άδειων) αποτελεί το πρώτο στάδιο της συντήρησης αυτών και

4 3 µε την σωστή εναποθήκευση αποφεύγονται πρόωρες φθορές καν αυξάνεται το όριο ζωής των συσκευασιών. Λεπτοµέρειες εναποθήκευσης συσκευασιών καυσίµων παρέχονται στο Παράρτηµα " ". 7. Επιθεώρηση- ιαλογή-κοστολόγηση-λογιστική Τακτοποίηση Επιστρεφοµένων Συσκευασιών Καυσίµων Στο Παράρτηµα "Ε". ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 8. Τα τεχνικά υλικά καυσίµων αποτελούν τη βάση του οµαλού ανεφοδιασµού καυσίµων και µέσω αυτών επιτυγχάνονται: α. Η ακίνδυνη, ασφαλής και γρήγορη χορήγηση των καυσίµων. β. Η εξοικονόµηση εργατικών χεριών. γ. Η συντήρηση των συσκευασιών καυσίµων µε τις πιο ευνοϊκές συνθήκες. 9. ιαδικασίες χειρισµού Τεχνικών Υλικών Καυσίµων. Στο Παράρτηµα "ΣΤ". ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 10. Οι συσκευασίες και τα τεχνικά υλικά καυσίµων αποτελούν πολύτιµο υλικό του Στρατού, που είναι δύσκολο να αναπληρωθεί, η δε συντήρηση και σωστή εναποθήκευση τους πρέπει να απασχολούν συνεχώς τις ιοικήσεις των Σχηµατισµών και των Μονάδων. 11. Οι ΕΜ ή 4 ο ΕΓ Σχηµατισµών να παρακολουθούν και να ελέγχουν τα ανεφοδιαστικά όργανα που υπάγονται σ' αυτά, για την πιστή εφαρµογή όσων αναγράφονται στην παρούσα διαταγή, για τη διατήρηση των, κατά οποιονδήποτε τρόπο, κατεχοµένων συσκευασιών και τεχνικών υλικών καυσίµων σε άριστη κατάσταση. 12. Η Πάγια δγή αυτή ισχύει από λήψεως και καταργεί την προηγούµενη εκδόσεως Ακριβές Αντίγραφο Β'Υ/ΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ "Α" Συντήρηση, Συσκευασιών Καυσίµων, 1 ου Κλιµακίου "Β" Συντήρηση, Συσκευασιών Καυσίµων, 2 ου Κλιµακίου "Γ" Συντήρηση, Συσκευασιών Καυσίµων, 3 ου Κλιµακίου " " Εναποθήκευση Άδειων και Γεµάτων Βαρελιών "Ε" Επιθεώρηση- ιαλογή-κοστολόγηση-λογιστική Τακτοποίηση. "ΣΤ" ιαδικασία Χειρισµού Τεχνικών Υλικών Καυσίµων.

5 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΣΤΗ ΓΗ Τηλεφ. (Εσωτ.) Φ.617.4/18/379349/Σ.434 Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 1 ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 1. Γενικά Αποτελεί τη βάση της διατήρησης των συσκευαστών σε επίπεδο υψηλής συντήρησης. Με αυτήν: α. ιατηρούνται οι συσκευασίες σε καλή κατάσταση. β. Εντοπίζονταν και διορθώνονταν εγκαίρως µικροβλάβες πριν αυτές πάρουν µεγαλύτερη έκταση. γ. Εξασφαλίζεται η τήρηση των ενδεδειγµένων µέτρων ασφαλείας κυρίως σε ότι αφορά τους κινδύνους που προέρχονταν από τον χειρισµό των άδειων καν των γεµάτων συσκευασιών. 2. Εκτελείται: Από όλες τις Μονάδες ανεξάρτητα από Όπλο ή Σώµα, που χρησιµοποιούν κατά οποιονδήποτε τρόπο άδειες ή γεµάτες συσκευασίες καυσίµων. 3. Περιλαµβάνει: αυτού. Τις εργασίες που φαίνονται στην Προσθήκη "1" του Παραρτήµατος 4. Ευθύνες: Οι ιοικητές των Μονάδων που χρησιµοποιούν κατά οποιονδήποτε τρόπο άδειες ή γεµάτες συσκευασίες καυσίµων, ευθύνονται για την καλή εκτέλεση των εργασιών που περιλαµβάνονται στην Προσθήκη "1/Α", όσο και για την διατήρηση των συσκευασιών που κατέχει η Μονάδα, σε άριστη από πλευράς συντήρησης και ασφαλείας κατάσταση. Ακριβές Αντίγραφο ιευθυντής ΕΜ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ "1" Εργασίες που Εκτελούνται απ' όλες τις Μονάδες κατά την Συντήρηση 1 ου Κλιµακίου των Συσκευασιών Καυσίµων.

6 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΡΟΣΘΗΚΗ "1" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" Τηλεφ. (Εσωτ.) ΣΤΗ ΓΗ Φ.617.4/18/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠ' ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 1. Κατά τη Φόρτωση και την εκφόρτωση των άδειων και γεµάτων συσκευασιών στα οχήµατα και από αυτά α. Για τα βαρέλια χρησιµοποιούνται µόνιµοι αναβαθµοί φορτοεκφόρτωσης οχηµάτων. Σε περίπτωση έλλειψης αυτών, χρησιµοποιούνται, ξύλινα δοκάρια που αγκιστρώνονται από το ένα άκρο τους επάνω στο πήγµα των οχηµάτων. εν χρησιµοποιούνται µεταλλικά δοκάρια για την παραπάνω εργασία γιατί και φθείρουν το ελαιόχρωµα των συσκευασιών και υπάρχει κίνδυνος εκδηλώσεως πυρκαγιάς λόγω των σπινθήρων που δηµιουργούνται από την τριβή των βαρελιών πάνω στα µεταλλικά δοκάρια. β. Η µέθοδος εκφόρτωσης άδειων και γεµάτων βαρελιών από τα οχήµατα µε πέταγµά τους στο έδαφος, απαγορεύεται απολύτως, γιατί καν αν ακόµα δεν ανοίξουν (σκιστούν) τα βαρέλια, στραβώνουν και έτσι µειώνεται η χωρητικότητά τους, φθείρεται ο ελαιοχρωµατισµός τους και γενικά καταστρέφονταν πρόωρα. γ. Τα κάνιστρα άδεια και γεµάτα φορτοεκφορτώνονται από τα οχήµατα και στα οχήµατα µε τα χέρια του προσωπικού. δ. Καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη φόρτωση των οχηµάτων, µε γεµάτες ή άδειες συσκευασίες, ώστε κατά τη µεταφορά τους ν' αποφεύγεται η τριβή µεταξύ τους από την οποία καταστρέφεται ο ελαιοχρωµατισµός τους (περίπτωση αντικανονικής ή µη πλήρους φόρτωσης του οχήµατος). ε. Μετά την εκφόρτωση καν κατά τη µεταφορά των βαρελιών µέχρι το χώρο της αποθήκευσης τους., δεν πρέπει να κυλιούνται οριζόντια πάνω στη µεγάλη πλευρά τους αλλά να µετατοπίζονται όρθια και περιστρεφόµενα ακουµπώντας στο έδαφος την στεφάνη του πυθµένα τους. (Η κύρια αιτία της καταστροφής του ελαιοχρωµατισµού των βαρελιών προέρχεται από την συνήθεια του προσωπικού να τα κυλά πάνω στο έδαφος, οριζόντια και όταν αυτό είναι λασπωµένο ή έχει χαλίκια). 2. Κατά τους Χειρισµούς των Γεµάτων και Άδειων Συσκευασιών α. Τα βαρέλια µετακινούνται, µέχρι το χώρο όπου θα αδειάσουν, πάνω στη στεφάνη του πυθµένα τους, όπως παραπάνω.

7 Α-1-2 β. Για την αφαίρεση του πώµατος τους χρησιµοποιούνται, ειδικά κλειδιά εκπωµάτωσης, που χορηγούνται από την Υπηρεσία. Αποκλείεται η χρησιµοποίηση σφυριού ή άλλων µεταλλικών αντικειµένων. γ. ίνεται µεγάλη προσοχή ώστε να αποφεύγεται η καταστροφή των ελαστικών παρεµβασµάτων των πωµάτων κατά το βίδωµα και ξεβίδωµά τους. δ. Αποφεύγεται η έκχυση των καυσίµων στο εξωτερικό µέρος των συσκευασιών, γιατί καταστρέφει τον ελαιοχρωµατισµό τους. 3. Ελαιοχρωµατισµός Συσκευασιών Η διατήρηση των άδειων και γεµάτων συσκευασιών καυσίµων καλά ελαιοχρωµατισµένων αποτελεί τη βάση της καλής τους συντήρησης. Η µέθοδος ελαιοχρωµατισµού καθορίζεται στην παράγραφο 2 της προσθήκης "1/Β" αυτής της διαταγής. 4. Μέτρα Ασφαλείας α. Το γέµισµα και άδειασµα των συσκευασιών καυσίµων µέσα σε χώρο που δεν εξαερίζεται σωστά απαγορεύεται λόγω του κινδύνου δηλητηριάσεως του προσωπικού από την εισπνοή ατµών των καυσίµων (τοξικά) ή εκρήξεως εξ' αιτίας της ιδιότητας τους να είναι εύφλεκτα. β. Απαγορεύεται εντελώς η έκχυση των καυσίµων στο χώρο αποθήκευσης άδειων ή γεµάτων συσκευασιών. γ. Ελέγχεται καθηµερινά η τήρηση των προληπτικών µέτρων που καθορίζονται από το Σχέδιο Πυρασφαλείας της Μονάδας (αποψίλωση του χώρου, πληρότητα του πυροσβεστικού υλικού, ενηµέρωση προσωπικού κλπ) δ. Το προσωπικό που χειρίζεται τις συσκευασίες πρέπει να έχει πάντοτε στο µυαλό του ότι µια συσκευασία χωρίς καύσιµο είναι το ίδιο επικίνδυνη από µία αντίστοιχη γεµάτη. Η δηµιουργία σπινθήρα ικανού να δηµιουργήσει έκρηξη ή ανάφλεξη ατµών καυσίµου είναι πάντοτε πιθανή και είναι δυνατόν να προέλθει από πάρα πολλές απρόβλεπτες αιτίες, από την περιστροφή αλυσίδας χάριν αστειότητας µέχρι την τριβή πρόσκρουσης δύο µεταλλικών επιφανειών µεταξύ τους. ε. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση από τις Μονάδες συσκευασιών για εναποθήκευση η διακίνηση καυσίµου διαφορετικού τύπου απ' αυτό που αναγράφεται πάνω στις συσκευασίες, γιατί εκτός από τις επιπτώσεις που θα έχει στον κινητήρα ενδεχόµενη κατανάλωση διαφορετικού απ' τον σωστό τύπο καυσίµου υπάρχει άµεσος κίνδυνος ατυχήµατος (περίπτωση χρησιµοποίησης βαρελιών βενζίνης ή κανίστρων για εναποθήκευση πετρελαίου και κατανάλωση του από συσκευές εξωτερικής καύσης, από την οποία δηµιουργείται έκρηξη κ.α) Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής ΕΜ

8 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" ΣΤΗ ΓΗ Τηλεφ. (Εσωτ.) Φ.617.4/18/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2 ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Αποτελεί συµπλήρωση καν επέκταση της συντήρησης συσκευασιών καυσίµων 1 ου Κλιµακίου και περιλαµβάνει τις παρακάτω εργασίες, που εκτελούνταν από τα Ανεφοδιαστικά Όργανα, που Χορηγούν καύσιµα στις Μονάδες µε βάση την αρχή " οχείο κενόν αντί πλήρους". α. Παραλαβή, και διαλογή των συσκευασιών που επιστρέφονται από τις Μονάδες. β. Ετήσια συντήρηση των συσκευασιών καυσίµων. 2. Παραλαβή-διαλογή των συσκευασιών που επιστρέφονται από τις Μονάδες. α. Κατά την παράδοση των συσκευασιών από τις Μονάδες στα αρµόδια ανεφοδιαστικά όργανα, αυτές Επιθεωρούνταν για να διαπιστωθεί αν: (1) Είναι τελείως άδειες. (2) Έχουν τα πώµατα και τα ελαστικά τους παρεµβάσµατα. (3) Χρησιµοποιήθηκαν για εναποθήκευση ή διακίνηση άλλου τύπου καυσίµου διαφορετικού από αυτό που αναγράφεται πάνω στις εξωτερικές τους ενδείξεις. (4) Βρίσκονται γενικά σε καλή κατάσταση (ελαιοχρώµατα, διαρροές κλπ) (5) Παρουσιάζουν κακώσεις, από κακή χρησιµοποίηση, από τις οποίες επήλθε µείωση της χωρητικότητας τους, πρόωρη Φθορά ή καταστροφή τους. β. Συσκευασίες που παρουσιάζουν κακώσεις από τις οποίες προήλθε η αχρήστευση τους κοστολογούνται από τα ανεφοδιαστικά όργανα που τις παραλαµβάνουν και µε την διαδικασία που καθορίζεται στο Παράρτηµα "Ε". γ. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις παράδοσης συσκευασιών που δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση, όπως αναφέρθηκε στις παραπάνω παραγράφους 2α(1), (2), (3), η Μονάδα που τις παραλαµβάνει, υποβάλλει αρµοδίως αναφορά για τον έλεγχο των υπευθύνων.

9 Β-2 δ. Μετά την επιθεώρηση τους οι, συσκευασίες διαχωρίζονται σε κατάλληλες, αξιοποιήσιµες και, άχρηστες, καν εναποθηκεύονται σε στοιβάδες σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο Παράρτηµα " ". ε. Οι συσκευασίες που έχουν κριθεί, αχρησίες ή προς αξιοποίηση εναποθηκεύονται σε χωριστές στοιβάδες, και προωθούνται ανά τρίµηνο στα ανεφοδιαστικά όργανα που είναι υπεύθυνα για τη συντήρηση 3ου Κλιµακίου, (Προσθήκη "1/Γ") υστέρα από σχετική αναφορά της ενδιαφερόµενης Μονάδας, που υποβάλλεται αρµοδίως για έγκριση της µεταφοράς. 3. Ετήσια συντήρηση των συσκευασιών καυσίµων α. Κάθε έτος καν από την 1η Ιουνίου µέχρι, την 30 η Σεπτεµβρίου, γίνεται, ετήσια συντήρηση σε όλες τις συσκευασίες καυσίµων η οποία έχει σαν σκοπό να τις διατηρήσει, σε τέτοια κατάσταση ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο. β. Η συντήρηση γίνεται από τα Ανεφοδιαστικά Όργανα κατά κατηγορίες συσκευασιών όπως παρακάτω: (1) Τις συσκευασίες των τηρουµένων αποθεµάτων καυσίµων των Ανεφοδιαστικών Οργάνων, για τις Μονάδες ΜΕ και ΤΕ που υποστηρίζουν. (2) Τις συσκευασίες που επιστρέφονται από τις Μονάδες, µε βάση την αρχή " οχείο κενόν αντί πλήρους" και τις προσωρινά επιστρεφόµενες κατά τη θερινή περίοδο για να γίνει η ετήσια συντήρησή τους. (3) Τις καινούργιες συσκευασίες του αποθέµατος ή αυτές που µπήκαν στο απόθεµα προερχόµενες από αξιοποίηση. γ. Οι εκτελούµενες εργασίες, η µέθοδος, και τα απαιτούµενα µέσα και υλικά για την εκτέλεση της ετήσιας συντήρησης των χρησιµοποιουµένων συσκευασιών (εκτός αυτών του αποθέµατος) φαίνονται στην Προσθήκη "1/Β". δ. Οι εκτελούµενες εργασίες, η µέθοδος και τα απαιτούµενα µέσα και υλικά για την εκτέλεση της ετήσιας συντήρησης των συσκευασιών του αποθέµατος, φαίνονται στην "2/Β". 4. Ανεφοδιασµός των Ανεφοδιαστικών Οργάνων σε Ελαιοχρώµατα α. Ύστερα από διαταγή του ΓΕΣ/ ΕΜ οι ΕΜ/ ΤΑΞΥΠ- ΜΕΡΥΠ-Σ Α-VIII ΜΠ και 4ο ΕΓ/ΑΣ ΕΝ υποβάλλουν στο ΓΕΓ/ ΕΜ πίνακα µε τις ποσότητες των ελαιοχρωµάτων που αναγκαιούν για το µεθεπόµενο έτος (έτος σύνταξης του Προϋπολογισµού)για κάλυψη των αναγκών συντήρησης των συσκευασιών καυσίµων των Μονάδων της περιοχής ευθύνης τους, χωριστά για τις χρησιµοποιούµενες συσκευασίες και χωριστά γι' αυτές του αποθέµατος.

10 Β-3 β. Η ΓΕΣ/ ΕΜ ζητάει συγκεντρωτικά τη διάθεση των παραπάνω ποσοτήτων ελαιοχρωµάτων που έχει ανάγκη από τη ΥΠ/ΓΕΣ. Η τελική διανοµή των ποσοτήτων που θα δοθούν πραγµατοποιείται µε διαταγή της ΕΜ/ΓΕΣ σε συνεργασία µε την ΥΠ/ΓΕΣ. 5. Ευθύνες ΕΜ/Σχηµατισµών-4ου ΕΓ/ΑΣ ΕΝ Ευθύνονται για: α. Την εξασφάλιση της ετήσιας συντήρησης των συσκευασιών που κατέχουν κατά οποιονδήποτε τρόπο τα Ανεφοδιαστικά Όργανα και οι Μονάδες της περιοχής ευθύνης τους που υποστηρίζονται από αυτά. β. Τον έλεγχο της καλής συντήρησης των συσκευασιών όπως καθορίζεται σε αυτό το Παράρτηµα. γ. Την υποβολή στο ΓΕΣ/ ΕΜ µέχρι την 30η Νοεµβρίου κάθε έτους του απολογισµού, των εργασιών πού εκτελέστηκαν κατά την ετήσια συντήρηση των συσκευασιών, που περιλαµβάνει: (1) Τις Συσκευασίες που συντηρήθηκαν κατά Μονάδα. (2) Τις εργασίες που εκτελέστηκαν για κάθε περίπτωση (συντήρηση των χρησιµοποιούµενων συσκευασιών και αυτών του αποθέµατος). (3) Τις ποσότητες τεχνικών υλικών καυσίµων πώµατα, παρεµβάσµατα) και ελαιοχρωµάτων κατά τύπο που καταναλώθηκαν. (4) υσχέρειες που αντιµετωπίσθηκαν µαζί µε προτάσεις για τη διόρθωση τους. Ακριβές Αντίγραφο ιευθυντής ΕΜ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ "1" Οδηγίες της Ετήσιας Συντήρησης των Χρησιµοποιουµένων Συσκευασιών (όχι αυτών του αποθέµατος) από τα Ανεφοδιαστικά Όργανα. "2" Οδηγίες Εκτέλεσης της Ετήσιας Συντήρησης των Καινούργιων ή από Αξιοποίηση Συσκευασιών του Πολεµικού Αποθέµατος. "3" Πίνάκας Ενδείξεων που Αναγράφονται πάνω στις Συσκευασίες Καυσίµων-Λιπαντικών.

11 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΡΟΣΘΗΚΗ "1" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" Τηλεφ. (Εσωτ.) ΣΤΗ ΓΗ Φ.617.4/18/379349/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΟΧΙ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ) ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 1. Υλικά και µέσα που Χρησιµοποιούνται α. Ελαιοχρώµατα Κατανάλωση ελαιοχρωµάτων σύµφωνα µε όσα καθορίζονταν στον πίνακα 31 της Π 6-9/81/ΓΕΣ/4ο ΕΓ, περί κλιµάκων αναλωσίµων Υλικών Συντηρήσεως Υλικού Στρατού. Εφοδιασµός των Ανεφοδιαστικών Οργάνων µε ελαιοχρώµατα όπως στην παράγραφο 4 του παραρτήµατος "Β". β. Ελαστικά Παρεµβάσµατα-Μεταλλικά Πώµατα (1) Ανεφοδιασµός των Μονάδων, σύµφωνα µε όσα καθορίζονταν στο Παράρτηµα "ΣΤ". (2) Σαν βάση για την αντικατάσταση των πωµάτων λαµβάνεται: (α) Η καταστροφή του σπειρώµατος τους. (β) Η στρέβλωσή τους. (γ) Γενικά η αδυναµία χρησιµοποίησης τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. (3) Σαν βάση για την αντικατάσταση των ελαστικών παρεµβασµάτων λαµβάνεται: (α) Η αλλοίωση της ύλης τους που είναι από ελαστικό (Μάζεµα-Σπάσιµο-Αυξοµείωση της διαµέτρου τους) (β) ιάφοροι τραυµατισµοί (Λόγω υπερβολικής σύσφίξηςκτυπηµάτων κλπ). (γ) Γενικά η αδυναµία χρησιµοποίησης τους για αποτελεσµατική στεγανοποίηση των συσκευασιών. (4) Κατόπιν οι συσκευασίες αναπληρώνονται. γ. Μεταλλικές Ψήκτρες-Πιστόλια Βαφής-Αεροσυµπιεστές Αυτά που διαθέτουν τα Ανεφοδιαστικά Όργανα.

12 Β Μέθοδος α. Η συντήρηση των συσκευασιών εκτελείται µετά την πλήρη εκκένωση, εξαέρωση και εσωτερική κάθαρση (πλύση). β. Κατ' αρχήν καθαρίζονται εξωτερικά οι συσκευασίες για αποµάκρυνση ξένων ουσιών από την επιφάνειά τους (λάσπη-χώµα-λάδια κλπ). γ. Τα µέρη των συσκευασιών που παρουσιάζουν οξειδώσεις λόγω φθοράς του ελαιοχρωµατισµού τους, καθαρίζονταν µε επιµέλεια, µέχρι να φανεί το λευκό µέταλλο, µε τη βοήθεια µεταλλικής βούρτσας. Πρέπει να γίνει κατανοητό από το προσωπικό ότι τυχόν ελαιοχρωµατισµός µεταλλικών µερών που έχουν οξειδωθεί, πριν αυτά καθαριστούν εντελώς όπως αναφέρθηκε παραπάνω, επιταχύνει την φθορά τους από την οξείδωση, επειδή η σκουριά όταν καλυφθεί µε ελαιόχρωµα, εξακολουθεί να µεγαλώνει και καταστρέφει τελικά τόσο το ελαιόχρωµα που είχε χρησιµοποιηθεί όσο και τις συσκευασίες. δ. Οι ενδείξεις του είδους των καυσίµων που περιέχεται σ' αυτές τις συσκευασίες δεν ελαιοχρωµατίζονται, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία έχουν καταστραφεί. Σ' αυτή την περίπτωση οι συσκευασίες προωθούνταν στο Ανεφοδιαστικό Όργανο, από το οποίο ανεφοδιάζεται σε καύσιµα η Μονάδα (ΛΕΜ) σύµφωνα µε όσα καθορίζονταν στην Παράγραφο 2α του Παραρτήµατος "Β". ε. Ο ελαιοχρωµατισµός µετά από όλα αυτά, γίνεται από οπλίτες ή ιδιώτες (όπου προβλέπονται) κατ ' αρχήν µε ειδικότητα ελαιοχρωµατιστή, σύµφωνα µε τους κανόνες της Τέχνης, µε τα πώµατα να βρίσκονται στη θέση τους καλά βιδωµένα. στ. Μέχρι να ξεραθεί τελείως το ελαιόχρωµα, οι συσκευασίες δεν µετακινούνται για να µην καταστραφεί. ζ. Τόσο κατά τον ελαιοχρωµατισµό όσο και κατά το στέγνωµα πρέπει: (1) Να µην σκονίζονται οι συσκευασίες. (2) Να αποµακρυνθεί από το χώρο ελαιοχρωµατισµού κάθε πηγή που µπορεί να προκαλέσει σπινθήρες, για να αποτραπεί περίπτωση έκρηξης των συσκευασιών που συντηρούνταν. (3) Να τονισθεί ιδιαίτερα η ανάγκη λήψης των απαραίτητων µέτρων, για την προστασία του προσωπικού, το οποίο ασχολείται µε τον ελαιοχρωµατισµό των συσκευασιών από την εισπνοή ατµών ελαιοχρώµατος για την υγεία του. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη διάλυση του ελαιοχρώµατος να χρησιµοποιείται σαν διαλυτικό το χορηγούµενο από την υπηρεσία τερεβινθέλαιο το οποίο αναφέρεται και στην Προσθήκη 1/ΣΤ αυτής της διαταγής. Η χρησιµοποίηση βενζίνης αντί διαλυτικού κατά την βαφή

13 Β-1-3 των συσκευασιών καυσίµων απαγορεύεται για λόγους υγείας του προσωπικού και για την καλή πρόσφυση του χρώµατος στις συσκευασίες. Σηµείωση: Τα βαρέλια τύπου Γαλβανιζέ όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δεν ελαιοχρωµατίζονται εξωτερικά. ΟΠΩΣ ΗΠΟΤΕ οι συσκευασίες πρέπει κατά την ετήσια συντήρηση να πλένονται Εσωτερικά, γι' αυτό ζητείται από τα Ανεφοδιαστικά Όργανα, τα οποία δεν διαθέτουν συσκευές πλύσης βιδών συσκευασίας καυσίµων, η έγκριση της µεταφοράς τους για κάθαρση στα πλησιέστερα Ανεφοδιαστικά Όργανα που διαθέτουν συσκευές κάθαρσης. Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής ΕΜ

14 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΡΟΣΘΗΚΗ "2" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" Τηλεφ. (Εσωτ.) ΣΤΗ ΓΗ Φ.617.4/18/379349/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ Ή ΑΠΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Καινούργιες συσκευασίες ή συσκευασίες που έχουν προέλθει από αξιοποίηση (κονίστρα-βαρέλια) του Πολεµικού Αποθέµατος τηρούν ορισµένα µόνο Ανεφοδιαστικά Όργανα (κατ' αρχήν ΑΚ και κατά δεύτερο λόγο ΤΕΦ, ΑΤΧ), αποθηκευµένες κάτω από στέγη ή στο ύπαιθρο (Παράρτηµα " ") 2. Εκτελούµενες Εργασίες α. Επιθεώρηση κάθε µιας συσκευασίας ξεχωριστά. β. Καθάρισµα από τη σκουριά µε συρµάτινη βούρτσα, των σηµείων στα οποία ο εξωτερικός ελαιοχρωµατισµός έχει φθαρεί, µέχρι να φανεί το λευκό µέταλλο (χτυπήµατα, γδάρσιµο ελαιοχρώµατος κ.λ.π) γ. Τοπικός ελαιοχρωµατισµός των παραπάνω σηµείων των συσκευασιών που έχουν καθαριστεί εντελώς από την σκουριά µε δύο στρώσεις (η πρώτη µε µίνιο και η δεύτερη µε χακί ελαιόχρωµα, αφού ξεραθεί η πρώτη στρώση). δ. Εσωτερικός ψεκασµός των µεν βαρελιών µε 10 γραµµάρια ειδικού συντηρητικού λαδιού (προστατευτικού) βαθµού 30 Προδιαγραφής ΠΕ -Ε- 47/1985, των δε κανίστρων µε 5 γραµµάρια του ιδίου λαδιού, ύστερα από λεπτοµερή επιθεώρηση του εσωτερικού των συσκευασιών, για να διαπιστωθεί η καλή εσωτερική τους κατάσταση (όπου υπάρχει σκουριά αφαιρείται µε τη βοήθεια των µηχανηµάτων του συνεργείου αξιοποίησης συσκευασιών των ΑΚ) ε. Καλή τοποθέτηση των πωµάτων των συσκευασιών, ώστε να κλείνουν αεροστεγώς και αντικατάσταση τυχόν φθαρµένων παρεµβασµάτων ή πωµάτων µετά από λεπτοµερή επιθεώρηση τους σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στη Παράγραφο 1β της Προσθήκης "1/Β". στ. Έλεγχος της καλής κατάστασης των υποθηµάτων των συσκευασιών και τοποθέτηση τους σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο Παράρτηµα " ". ζ. Επαναστοίβαξη των συσκευασιών µέσα στις αποθήκες ή στο ύπαιθρο. 3. Χρησιµοποιούµενα Υλικά-Μέσα Όπως καθορίζεται στην Προσθήκη "1/Β"

15 Β-2-2 Οι αναγκαίες ποσότητες συντηρητικού λαδιού (προστατευτικού) βαθµού 30, ζητούνται µε την ισχύουσα διαδικασία, ενώ οι ποσότητες που καταναλώνονται δικαιολογούνται σύµφωνα µε την παραπάνω κλίµακα (κατά βαρέλι-κάνιστρο) µε βάση την παρούσα διαταγή. 4. Μέθοδος Όπως στην προσθήκη "1/Β" µε την διαφορά ότι ο ελαιοχρωµατισµός εκτελείται µόνο τοπικά αντί για τη βαφή ολόκληρης της επιφάνειας των συσκευασιών. Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής ΕΜ

16 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΡΟΣΘΗΚΗ "3" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" Τηλεφ. (Εσωτ.) ΣΤΗ ΓΗ Φ.617.4/18/379349/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΙΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 1. Οι παρακάτω ενδείξεις να αναγράφονται µε λευκά γράµµατα (0,04 µ. ύψους Χ 0,02 µ. πλάτους) µέσα σε ορθογώνιο µε διαστάσεις 0,38 Χ 0,34 µ. του οποίου ο φόντος θα είναι: α. Για βενζίνη Α/Φ: Βαθύ κόκκινο β. Για βενζίνη Οχηµάτων: Ανοικτό κόκκινο γ. Για φωτιστικό πετρέλαιο: Γκρι δ. Για ακάθαρτο πετρέλαιο: Κίτρινο ε. Για ορυκτέλαια γενικά: Πράσινο στ. Για λίπη: Μπλε ζ. Για αντιπηκτικό υγρό: Μαύρο. 2. Αυτές να αναγράφονται στα βαρέλια και τα τύµπανα, πάνω στη βάση που βρίσκονται τα πώµατα, και στα δοχεία λίπους πάνω στη κυλινδρική τους επιφάνεια. Ειδικά για τα κάνιστρα να αναγράφονται πάνω στη µία απ' τις µεγάλες τους επιφάνειες. 3. Οι ενδείξεις θα είναι κατά σειρά όπως παρακάτω: α. ΕΣ (Σε όσες συσκευασίες δεν υπάρχει τυπωµένο) β. Κεντρικό ανεφοδιαστικά όργανο ή Εταιρεία Πετρελαιοειδών που το προµηθεύει. γ. Περιεχόµενο σε λίτρα ή κιλά. δ. Είδος καυσίµου. ε. Χρονολογία γεµίσµατος (Ηµεροµηνία-Μήνας-Έτος) στ. Ειδικά όταν πρόκειται για αντιπηκτικό επιπλέον των παραπάνω τοποθετείται και η ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ ΗΛΗΤΗΡΙΟ". 4. Σε ότι αφορά τον εξοπλισµό των Μονάδων (Ενεργών και Επιστρατευοµένων) µε κάνιστρα, που πρέπει να είναι τοποθετηµένα στις αντίστοιχες υποδοχές των οχηµάτων, δεµένα µε τους ιµάντες που προβλέπονται και άδεια να γράφεται µέσα στο ορθό-

17 Β-3-2 γώνιο µόνο η ένδειξη της παραγράφου 36, που θα πρέπει να συµφωνεί, µε το είδος του καυσίµου που καταναλώνει, το όχηµα. Για λόγους οµοιοµορφίας η πλευρά του κανίστρου που έχει την παραπάνω ένδειξη να είναι προς τα έξω (να φαίνεται). Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής ΕΜ

18 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Γ" ΣΤΗ ΓΗ Τηλεφ. (Εσωτ.) Φ.617.4/18/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 3ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Με αυτήν, οι συσκευασίες, που έχουν ανάγκη επισκευής, (αυτές που επιστρέφονταν περιοδικά από τις Μονάδες για επισκευή ή αυτές που χαρακτηρίζονταν µετά από διαλογή ότι χρειάζονται επισκευή), αξιοποιούνται και δίνονται ξανά για χρησιµοποίηση. 2. Μονάδες που εκτελούν τη Συντήρηση 3ου Κλιµακίου και Περιοχή Ευθύνης Όπως στην Προσθήκη "1/Γ". 3. Συσκευασίες στις οποίες πρέπει να γίνεται Συντήρηση 3ου Κλιµακίου α. Οι συσκευασίες που επιστρέφονται από τα Ανεφοδιαστικά Όργανα, οι οποίες µετά την επιθεώρηση-διαλογή τους κρίθηκε ότι έχουν ανάγκη αξιοποίησης όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2α του Παραρτήµατος "Β". β. Οι επιστρεφόµενες στα Ανεφοδιαστικά Όργανα της Προσθήκης "1/Γ" συσκευασίες από τις διάφορες Μονάδες, που ανεφοδιάζονται από αυτά, µε βάση την αρχή " οχείο Κενόν αντί Πλήρους". 4. ιαδικασία α. Τα ανεφοδιαστικά όργανα που είναι υπεύθυνα για τη συντήρηση του 3ου Κλιµακίου, κάνουν διαλογή των συσκευασιών που πρόκειται να επισκευαστούν και τις χαρακτηρίζουν σε εύχρηστες (για αξιοποίηση) και σε άχρηστες. β. Για τον χαρακτηρισµό των συσκευασιών σε άχρηστες λαµβάνεται σαν βάση: (1) Η εξάντληση κάθε δυνατής προσπάθειας, µε τη χρησιµοποίηση των µηχανηµάτων που υπάρχουν, για να χαρακτηριστούν ως άχρηστες ΜΟΝΟ οι συσκευασίες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν άλλο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονταν. (2) Το συµφέρον της Υπηρεσίας (3) Η υλοποίηση στην πράξη του πνεύµατος περισυλλογής και διάσωσης του υλικού. γ. Για τις συσκευασίες που έχουν κριθεί ως άχρηστες εφαρµόζεται η διαδικασία του Παραρτήµατος "Ε".

19 Γ-2 δ. Οι συσκευασίες των οποίων ο χαρακτηρισµός τους σαν άχρηστες προήλθε από την κακή χρήση, κοστολογούνταν σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο Παράρτηµα "Ε". ε. Οι χαρακτηριζόµενες ως αξιοποιήσιµες συσκευασίες προωθούνται στο συνεργείο αξιοποίησης συσκευασιών όπου µετά την εξαέρωση τους (φυσική ή τεχνητή): (1) Οξυγονοκολλούνται (2) Σκουπίζονται και καθαρίζονται (εσωτερικά-εξωτερικά) (3) ιαµορφώνονται (και οξυγονοκολλούνται ξανά εφ' όσον υπάρχει ανάγκη) (4) Ελέγχονται για τη στεγανότητα τους. (5) Πλένονται εσωτερικά (6) Ελαιοχρωµατίζονται (7) Σηµαίνονται (β) Εφοδιάζονται µε καινούργια ελαστικά παρεµβάσµατα και µεταλλικά πώµατα (εφ' όσον κριθεί ότι αυτά που υπάρχουν χρειάζονται αντικατάσταση). 5. Ευθύνες των Μονάδων που εκτελούν την Συντήρηση Συσκευασιών 3ου Κλιµακίου Οι Μονάδες ευθύνονται: α. Για την καλή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης σύµφωνα µε τους κανόνες της Τέχνης. β. Για την καλή οργάνωση και λειτουργία των συνεργείων αξιοποίησης συσκευασιών, όπως περιγράφεται παρακάτω. γ. Για την λήψη όλων των µέτρων που επιβάλλονται για την αποφυγή ατυχηµάτων. δ. Για την καλή χρησιµοποίηση των αναλωσίµων υλικών (ελαιόχρωµα κλπ). ε. Για την τήρηση ηµερολογίου, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία της ηµερήσιας απόδοσης του συνεργείου κατά εργασία (παραπάνω παράγραφος 4ε) και τα υλικά που καταναλώθηκαν. 6. Συνεργείο Αξιοποίησης Σε όλες τις ΑΚ-ΑΒΕΚ που χειρίζονται συσκευασίες όπως και στο 1ο, 2ο και 8ο ΤΕΦ πρέπει να λειτουργεί πλήρες συνεργείο αξιοποίησης συσκευασιών µε επικεφαλής υπεύθυνο Αξιωµατικό, που θα περιλαµβάνει τµήµατα ελέγχουταξινόµησης και

20 Γ-3 επισκευής (δοκιµαστήριο-επαναφορά-πλύση-αποχρωµατισµός-οξυγονοκόλλησηελαιοχρωµατισµός κλπ) Σηµείωση: Τα βαρέλια ορυκτελαίων, αντιπηκτικού υγρού και βενζίνης Α/Φ 100 L που αδειάζονται, να µην επιστρέφονται στην 871 ΑΒΕΚ αλλά στις Μονάδες που εκτελούν τη συντήρηση συσκευασιών καυσίµων 3ου Κλιµακίου (Προσθήκη 1/Γ). Από τις Μονάδες αυτές να γίνεται πλύση, αλλαγή της σήµανσης και στη συνέχεια διάθεση των βαρελιών για ανάγκες συντήρησης. Ακριβές Αντίγραφο ιευθυντής ΕΜ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ "1" Μονάδες που εκτελούν Συντήρηση 3ου Κλιµακίου και Περιοχή Ευθύνης τους.

21 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " " ΣΤΗ ΓΗ Τηλεφ. (Εσωτ.) Φ.617.4/18/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Α ΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΛΙΩΝ-ΚΑΝΙΣΤΡΩΝ 1. Για την εναποθήκευση των άδειων και γεµάτων βαρελιών εκτελούνται τα παρακάτω: α. Χρησιµοποιούνται ξύλινα υποθήµατα, κατά προτίµηση µε ξυλεία που είναι εµποτισµένη µε ειδικό υγρό, για να τοποθετηθούν πάνω σ' αυτά οι συσκευασίες. β. Η Γενική διάταξη των στοιβάδων, οι τύποι-διαστάσεις των υποδηµάτων που χρησιµοποιούνται και ο τρόπος που στοιβάζονται οι συσκευασίες περιλαµβάνονται στις Προσθήκες "1" "2" και "3". γ. Τα γεµάτα βαρέλια εναποθηκεύονται µε τα πώµατα ευθεία παράλληλη προς το έδαφος (όπως στην Προσθήκη τους σε"2"). δ. Μετά το άδειασµα τους, τοποθετούνται σωστά τα πώµατα στα βαρέλια-κάνιστρα και στη συνέχεια αυτά, εναποθηκεύονται όπως και τα γεµάτα µε καύσιµα, σε ιδιαίτερο χώρο. Η µη σωστή τοποθέτηση του πώµατος στις άδειες συσκευασίες προκαλεί την εσωτερική τους οξείδωση και την καταστροφή τους. ε. Καθηµερινά οι εναποθηκευµένες γεµάτες συσκευασίες, επιθεωρούνται από το αρµόδιο προσωπικά για εντοπισµό τυχόν διαρροών, και στην περίπτωση που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, οι συσκευασίες που έχουν διαρροή διαχωρίζονται και αδειάζονται µεταγγίζοντας το περιεχόµενο τους σε άλλες συσκευασίες. στ. Οι καινούργιες συσκευασίες του αποθέµατος (βαρέλια-κάνιστρα) ή αυτές που µεταφέρθηκαν στο απόθεµα, έπειτα από αξιοποίηση τους, εναποθηκεύονται κάτω από στέγη και πάνω σε ξύλινα υποθήµατα. Σε περίπτωση έλλειψης στεγασµένου χώρου εναποθηκεύονται στο ύπαιθρο αλλά πάντα πάνω σε ξύλινα υποθήµατα. Οι στοιβάδες των συσκευασιών καυσίµων αυτής της κατηγορίας επιθεωρούνται συχνά, για εξακρίβωση των καλών συνθηκών εναποθήκευσης και συντήρησης τους. Επιδίωξη των Σχηµατισµών, µέσα στις δυνατότητες τους, πρέπει ν' αποτελέσει η αποθήκευση των καινούργιων συσκευασιών κάτω από στέγη (κτίριαυπόστεγα) 2. Ο εφοδιασµός των Μονάδων µε υποθήµατα αντιµετωπίζεται σταδιακά από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση µη ύπαρξης εµποτισµένων υποθηµάτων είναι δυνατό να χρησιµοποιούνται ξύλα κα

22 -2 τάλληλα διασκευασµένα, κυρίως απ' αυτά που προορίζονται για τη θέρµανση των Μονάδων. Ακριβές Αντίγραφο ιευθυντής ΕΜ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ "1" Σχηµατική διάταξη στοιβάδας εναποθήκευσης άδειων και γεµάτων βαρελιών καυσίµων. "2" Λεπτοµέρειες διάταξης ή Μονάδας µέσα στη Στοιβάδα Εναποθήκευσης άδειων και γεµάτων βαρελιών καυσίµων. "3" ιάταξη στοιβάδας εναποθήκευσης Αδειών και Γεµάτων Κανίστρων.

23 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΡΟΣΘΗΚΗ "1" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " " Τηλεφ. (Εσωτ.) ΣΤΗ ΓΗ Φ.617.4/18/379349/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΣΤΟΙΒΑ ΑΣ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΛΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής ΕΜ

24 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΡΟΣΘΗΚΗ "2" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " " Τηλεφ. (Εσωτ.) ΣΤΗ ΓΗ Φ.617.4/18/379349/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΤΟΙΒΑ Α ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΛΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής ΕΜ

25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΡΟΣΘΗΚΗ "3" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " " Τηλεφ. (Εσωτ.) ΣΤΗ ΓΗ Φ.617.4/18/379349/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΙΑΤΑΞΗ ΣΤΟΙΒΑ ΑΣ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΜΑΤΩΝ ΚΑΝΙΣΤΡΩΝ Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής ΕΜ

26 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Ε" ΣΤΗ ΓΗ Τηλεφ. (Εσωτ.) Φ.617.4/18/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ- ΙΑΛΟΓΗ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Επιθεώρηση 1. Οι άδειες συσκευασίες που επιστρέφονται από τις Μονάδες στα ανεφοδιαστικά τους όργανα, επιθεωρούνται λεπτοµερειακά όπως στο Παράρτηµα "Β" παράγραφος Σε περίπτωση διαπίστωσης α. Παραλείψεων, όπως παραγρ. 2α(1), 2α(2) και 2α(3) του Παραρτήµατος "Β" το Ανεφοδιαστικό Όργανο που παραλαµβάνει τις συσκευασίες υποβάλλει αρµοδίως αναφορά, για τον έλεγχο των υπευθύνων. β. Κακώσεων ή αχρήστευσης των συσκευασιών, αυτές κοστολογούνται σύµφωνα µε την διαδικασία που καθορίζεται κάτω από την επικεφαλίδα "Κοστολόγηση". 3. ιαλογή Οι άδειες συσκευασίες που επιστρέφονται από Ανεφοδιαστικά Όργανα (ΛΕΜ, ΑΤΧ, κλπ) σε εκείνα τα ανεφοδιαστικά όργανα που διαθέτουν πλήρη συνεργεία αξιοποίησής τους, όπως στην παράγραφο 2 του Παραρτήµατος "Γ", επιθεωρούνται από ειδική οµάδα ελέγχου-ταξινόµησης που υπάρχει για το σκοπό αυτό και διαχωρίζονται σε: α. Κατάλληλες, οι οποίες προωθούνται για απλό καθαρισµό και στη συνέχεια για γέµισµα ή αποθήκευση. β. Αξιοποιήσιµες, οι οποίες προωθούνται για επισκευή -αξιοποίηση στο αντίστοιχο συνεργείο. γ. Άχρηστες, οι οποίες εναποθηκεύονται σε ειδικό χώρο, για παραπέρα διάθεση στο ΜΤΣ και εκποίηση υπέρ των πόρων του ή σύµφωνα µε διαταγές του ΓΕΣ/ ΥΠΟΣΤΗ/2ο, για κάλυψη άλλων αναγκών. 4. Κοστολόγηση Οι συσκευασίες που παρουσιάζουν κακώσεις εξ' αιτίας των οποίων προήλθε η αχρήστευση τους, κοστολογούνται. 5. Το ανεφοδιαστικό όργανο που παραλαµβάνει τέτοιες συσκευασίες (ΛΕΜ- ΤΕΦ-ΑΤΧ-ΑΚ) εκδίδει δελτίο ακαταλληλότητας " ΤΧ/2/1045" σε τέσσερα αντίγραφα, από τα οποία: α. Ένα (1) παραδίνεται στην καταλογιζόµενη Μονάδα η οποία θα ενεργήσει παραπέρα, για την είσπραξη του χρηµατικού ποσού που έχει καταλογισθεί υπέρ του ηµοσίου.

27 Ε-2 β. Ένα (1) υποβάλλεται στη ΕΜ ή 4ο ΕΓ του οικείου Σχηµατισµού η οποία θα παρακολουθεί την εξέλιξη των ενεργειών της Μονάδας για την γρήγορη τακτοποίηση του κοστολογίου. γ. Ένα (1) παραµένει, σαν στέλεχος στο αρχείο του Ανεφοδιαστικού Οργάνου που εκδίδει το δελτίο. δ. Ένα (1) συνοδεύει τις συσκευασίες, µέχρι, το Ανεφοδιαστικό Όργανο που έχει το δικαίωµα εκποίησης (Προσθήκη "1/Γ") από το οποίο θα εκπονηθούν σαν άχρηστες σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στην Προσθήκη "1/Ε" ή θα διατεθούν µε διαταγή του ΓΕΣ/ ΥΠΟΣΤΗ/2ο για κάλυψη άλλων αναγκών. 6. Πάνω στο δελτίο ακαταλληλότητας, εκτός των άλλων στοιχείων, αναγράφεται απαραίτητα, µε κόκκινη µελάνη, η ένδειξη ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ-ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ "ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΘΕΙ". 7. Επίσης πάνω στις κοστολογούµενες συσκευασίες αναγράφεται, µε µέριµνα του Ανεφοδιαστικού Οργάνου που έκανε την κοστολόγηση και στις δύο της µεγάλες πλευρές, µε κόκκινο ελαιόχρωµα η ένδειξη "ΠΕΕ". 8. Οι διατιµήσεις των κοστολογούµενων συσκευασιών που ισχύουν, περιλαµβάνονται στη Γενική ιαταγή που ισχύει κάθε φορά, για τη ιατίµηση των υλικών του Στρατού. 9. Λογιστική Τακτοποίηση Η Μονάδα που παραδίνει συσκευασίες παίρνει από το Ανεφοδιαστικό Όργανο, απόδειξη παραλαβής στην οποία αναγράφεται το σύνολο των συσκευασιών που έχουν παραδοθεί ανεξάρτητα από τον αριθµό αυτών που έχουν καταλογιστεί ή όχι, βάσει της οποίας και πιστώνεται οριστικά σύµφωνα µε όσα ισχύουν (για εύχρηστες). 10. Η παραπάνω διαδικασία εφαρµόζεται και για την πίστωση των Ανεφοδιαστικών Οργάνων (ΛΕΜ, ΤΕΦ, ΑΤΧ) από τα αντίστοιχα Κεντρικά Ανεφοδιαστικά Όργανα της Προσθήκης "1/Γ" 11. ιευκρινίζεται ότι οι άδειες συσκευασίες που επιστρέφονται: α. ιαχωρίζονται σε εύχρηστες και άχρηστες µόνο από τα Κεντρικά Ανεφοδιαστικά Όργανα, (Προσθήκη 1/Γ) µε βάση: (1) Επιθεώρηση, για τις συσκευασίες που επιστρέφονται απ' ευθείας από τις Μονάδες που ανεφοδιάζονται από αυτά. Στη συγκεκριµένη περίπτωση οι άχρηστες κοστολογούνται και επισηµαίνονται όπως παραπάνω, παράγραφος 5 έως 9. (2) Το δελτίο ακαταλληλότητας που τις συνοδεύει για τις συσκευασίες που επιστρέφονται µέσω άλλων Ανεφοδιαστικών Οργάνων. Στην περίπτωση αυτή οι άχρηστες φέρουν απαραίτητα µε κόκκινο ελαιόχρωµα την ένδειξη "ΠΕΕ" (παραπάνω παράγραφος 7).

28 Ε-3 β. Κατά την διακίνηση τους από τη Μονάδα που παραδίνει αρχικά, µέχρι τα Κεντρικά Ανεφοδιαστικά Όργανα που προαναφέρθηκαν, χρεοπιστώνονται σαν εύχρηστες για αποφυγή διαχειριστικών ανωµαλιών. 12. Η παραπέρα λογιστική τακτοποίηση των Ανεφοδιαστικών Οργάνων της Προσθήκης "1/Γ", µετά το διαχωρισµό των συσκευασιών σε εύχρηστες και άχρηστες ενεργείται, όπως καθορίζεται στην Προσθήκη "1/Ε". Ακριβές Αντίγραφο ιευθυντής ΕΜ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ "1" ιαδικασία Χαρακτηρισµού ιάθεσης και Εκποίησης Άχρηστων Συσκευασιών Πετρελαιολιπαντικών.

29 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΡΟΣΘΗΚΗ "1" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Ε" Τηλεφ. (Εσωτ.) ΣΤΗ ΓΗ Φ.617.4/18/379349/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 1. Οι συσκευασίες που χαρακτηρίζονται από τις οµάδες ελέγχου των Ανεφοδιαστικών Οργάνων της Προσθήκης "1/Γ" που έχουν αυτό το δικαίωµα, ως άχρηστες και µη επιδεχόµενες καµία παραπέρα επισκευή, δέχονται καινούργια τελική διαλογή, από τριµελή επιτροπή Αξιωµατικών (όχι από τη Μονάδα στην οποία ανήκουν οι συσκευασίες) που συγκροτείται µε µέριµνα του οικείου Σχηµατισµού/ ΕΜ ή 4ο ΕΓ. 2. Κάθε επιτροπή συνέρχεται στην έδρα των Ανεφοδιαστικών Οργάνων της (Προσθήκη "1/Γ") τα οποία και προτείνουν στην επιτροπή τον χαρακτηρισµό και τη µεταγραφή των συσκευασιών σε άχρηστες. Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στην: α. Αυστηρή και σχολαστική εξέταση κοµµάτι προς κοµµάτι των συσκευασιών που έχουν χαρακτηρισθεί από τη Μονάδα ως µη αξιοποιήσιµες και εφ' όσον πεισθεί ότι δεν είναι δυνατή καµία παραπάνω επισκευή, επικυρώνει το χαρακτηρισµό τους ως άχρηστες και επιβλέπει στην αχρήστευση των (συσκευασιών όπως καθορίζεται στην παράγραφο 6. β. Σύνταξη πρωτοκόλλου, σε τρία αντίγραφα, από τα οποία το ένα "1" µόνο πρωτότυπο για τον παραπάνω έλεγχο και χαρακτηρισµό των άχρηστων συσκευασιών. 3. Τα παραπάνω Ανεφοδιαστικά Όργανα µέχρι την 20η καθενός από τους µήνες Ιανουάριο-Απρίλιο-Ιούλιο-Οκτώβριο υποβάλλουν στον οικείο Σχηµατισµό/ ΕΜ, για το προηγούµενο τρίµηνο τα παρακάτω δικαιολογητικά µεταγραφής: α. Το πρωτότυπο, µαζί, µε ένα αντίγραφο του πρωτοκόλλου που αναφέρεται, στην παρακάνω παράγραφο 2β. β. Πίνακα, σε τρία αντίγραφα των συσκευασιών που διακινήθηκαν κατά τη διάρκεια του τριµήνου. γ. Αντίγραφο των δελτίων ακαταλληλότητας που εκδόθηκαν. δ. Αντίγραφο της διαταγής συγκρότησης της Επιτροπής ε. Υπόλοιπα δικαιολογητικά προβλεπόµενα από τον ΓΚΑ ΥΕ και ΕΕ Τα παραπάνω δικαιολογητικά µε τη σύµφωνη γνώµη των Σχηµατισµών/ ΕΜ, έπειτα από σχολαστικό έλεγχο, υποβάλλονται στο ΓΕΣ/ ΥΠΟΣΤΗ/2ο για να γνωµατεύσει, για τη µεταγραφή των

30 Ε-1-2 συσκευασιών από την κατηγορία των εύχρηστων σε αυτή των αχρήστων, όπως και για την παράδοσή τους στο ΜΤΣ για εκποίηση υπέρ πόρων του. 5. Με βάση την παραπάνω γνωµάτευση και ανάλογα µε την οικονοµική αρµοδιότητα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των υπ' αριθµόν 8/79 Σ /Ν- -Α και 721/70 Ν το ΓΕΣ/ ΕΜ ή ο Σχηµατισµός ΕΜ εκδίδει προς το ενδιαφερόµενο Ανεφοδιαστικό Όργανο, διαταγή µε την οποία αυτό τακτοποιείται λογιστικά και διαθέτει τις άχρηστες συσκευασίες στο ΜΤΣ για την επιτόπου εκποίηση τους. 6. Μετά την έκδοση της παραπάνω (παράγραφος 5) διαταγής µε µέριµνα της ενδιαφερόµενης Μονάδας, ενεργείται επισήµανση των συσκευασιών όπως καθορίζεται στο Κεφάλαιο "Ν" του ΓΚΑ ΥΕ α. Βαρέλια Γενικά Άνοιγµα κοντά στο µεγάλο πώµα µιας (1) τρύπας διαµέτρου δέκα (10) χιλιοστών. β. Κάνιστρα-Τύµπανα Γενικά Άνοιγµα µιας (1) τρύπας διαµέτρου οκτώ (8) χιλιοστών κοντά στο πώµα. γ. Κάβοι Γενικά εν σηµαίνονται, αλλά εκποιούνται όπως έχουν για διατήρηση της εµπορικής τους αξίας. 7. Μέρος των συσκευασιών που κρίθηκαν ως άχρηστες είναι δυνατό έπειτα από πρόταση των Σχηµατισµών/ ΕΜ και έγκριση του ΓΕΣ/ ΥΠΟΣΤΗ/2 να µην εκποιηθούν, αλλά να διατεθούν για κάλυψη διαφόρων αναγκών των Μονάδων (δοχεία απορριµµάτων-στα Πυροσβεστικά σηµεία κ.λ.π). 8. Στις επιτροπές που συγκροτούνται από τους Σχηµατισµούς/ ΕΜ πρέπει να τονίζεται ιδιαίτερα η στενότητα που υπάρχει σε είδη συσκευασίας, το υψηλό κόστος και η δυσχέρεια διάθεσης σηµαντικών πιστώσεων για την προµήθειά τους. Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής ΕΜ

31 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "ΣΤ" ΣΤΗ ΓΗ Τηλεφ. (Εσωτ.) Φ.617.4/18/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Χορηγήσεις Τεχνικών Υλικών 1. Αρχική Χορήγηση α. Τα απαραίτητα, σε κάθε Μονάδα, τεχνικά Υλικά καυσίµων, προβλέπονται, στους αντίστοιχους ΠΟΥ. β. Για τον αρχικό ανεφοδιασµό, κάθε Μονάδα υποβάλλει στη ΕΜ ή 4 ο ΕΓ ή 4 ο ΕΓ του Σχηµατισµού που υπάγεται, αναφορά µε αίτηση υποδ. ΕΦΕ 100 ή ΕΦΕ 101 και 102 ανάλογα µε την περίπτωση. γ. Η ΕΜ ή ΥΠ ή 4 ο ΕΓ του Σχηµατισµού, µετά από έλεγχο των παραπάνω στοιχείων, υποβάλλει ιεραρχικά την αναφορά της Μονάδας στη ΜΕΡΥΠ/ ΕΜ ή ΥΠ-Σ Α/ ΕΜ ή ΥΠ ή απ' ευθείας στη Σ Α/ ΕΜ- ΥΠ όπως καθορίζεται στη Γενική διαταγή του ΓΕΣ/ ΥΠΟΣΤΗ που ισχύει κάθε φορά, για τη διαδικασία αίτησης-έγκρισης και χορήγησης υλικών, για την έκδοση διαταγής χορήγησης από το πλησιέστερο Ανεφοδιαστικό Όργανο (ΕΜ ή ΥΠ). δ. Τα Τεχνικά Υλικά Καυσίµων κατά αρµοδιότητα (ΕΜ ή ΥΠ) φαίνονται στην Προσθήκη "1/ΣΤ". ε. Αποθέµατα Τεχνικών Υλικών Καυσίµων, ελεγχόµενα από το ΓΕΣ, τηρούνταν στην 871 ΑΒΕΚ και 873 ΑΚ µε διαταγή του ΓΕΣ/ ΕΜ. 2. Συµπληρωµατικές Χορηγήσεις α. Στην περίπτωση που σε κάποια Μονάδα χρειάζονται ορισµένα Τεχνικά Υλικά Καυσίµων επιπλέον απ' αυτά που προβλέπονται, ή που δεν προβλέπονται από τους ΠΟΥ, αυτή υποβάλλει στο Σχηµατισµό/ ΕΜ ή ΥΠ ή 4 ο ΕΓ που υπάγεται, αναφορά µαζί µε την αίτηση της παραγρ. 1β, στην οποία αναφέρει τους λογούς για τους οποίους ζητάει τα επιπλέον ή µη προβλεπόµενα Υλικά. β. Ο Σχηµατισµός/ ΕΜ ή ΥΠ ή 4 ο ΕΓ ύστερα από προηγούµενο έλεγχο των παραπάνω, εφ' όσον συµφωνεί, υποβάλλει την αναφορά της Μονάδας απ' ευθείας στο ΓΕΣ/ ΕΜ ή ΥΠ, διαφορετικά την επιστρέφει στη Μονάδα ζητώντας την µη παραπέρα προώθηση της. γ. Το ΓΕΣ/ ΕΜ ή ΥΠ εγκρίνει τη χορήγηση. 3. Αντικαταστάσεις α. Τα Τεχνικά Υλικά Καυσίµων που αχρηστεύονται από

32 ΣΤ-2 την πολύχρονη χρήση επιστρέφονταν, σύµφωνα µε αυτά που ισχύουν, στη Μονάδα ΥΠ, από την οποία εξυπηρετείται η ενδιαφερόµενη Μονάδα. β. Για την αντικατάσταση όσων επιστράφηκαν, η Μονάδα υποβάλλει αναφορά µαζί µε τη σχετική αίτηση στο Σχηµατισµό/ ΕΜ ή ΥΠ ή 4 ο ΕΓ που υπάγεται. γ. Ο Σχηµατισµός/ ΕΜ ή ΥΠ ή 4 ο ΕΓ, υποβάλλει, τη σχετική αλληλογραφία στη: (1) ΜΕΡΥΠ/ ΕΜ ή ΥΠ, για τις Μονάδες ΖΕ Α', Β', Γ' και, ' ΣΣ. (2) Σ Α/ ΕΜ ή ΥΠ, για τις Μονάδες ΖΕ Σ Α, ΑΣ ΕΝ και VIII ΜΠ. δ. Η ΜΕΡΥΠ ή Σ Α/ ΕΜ ή ΥΠ, εγκρίνουν τη χορήγηση από το πλησιέστερο Ανεφοδιαστικό Όργανο. Εναποθήκευση-Συντήρηση-Επισκευή 4. Τα σχετικά µε την εναποθήκευση, συντήρηση και επισκευή των τεχνικών υλικών καυσίµων καθορίζονται στην Προσθήκη "2". Σηµείωση Απαγορεύεται, για τις Μονάδες η προµήθεια από το Εµπόριο και η χρησιµοποίηση τεχνικών υλικών καυσίµων και ιδιαίτερα πλαστικών αντλιών για τη µετάγγιση των καυσίµων. Τονίζεται ότι το πλαστικό γενικά είναι πολύ επιδεκτικό στην παραγωγή ηλεκτρικών στατικών φορτίων µε άµεσο κίνδυνο δηµιουργίας σπινθήρων και πρόκλησης πυρκαγιάς. Από τις Μονάδες πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο τα τεχνικά υλικά καυσίµων τα οποία χορηγούνται από την Υπηρεσία, ενώ οι ΕΜ ή 4 ο ΕΓ των Σχηµατισµών πρέπει να ελέγχουν την ύπαρξη όλων των τεχνικών υλικών καυσίµων που προβλέπονται στις Μονάδες, και όσα λείπουν να ζητούνται αµέσως και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαταγές. Ακριβές Αντίγραφο ιευθυντής ΕΜ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ "1" Πίνακας στον οποίο φαίνονται τα Τεχνικά Υλικά Καυσίµων κατά Αρµοδιότητα ΕΜ ή ΥΠ. "2" Εναποθήκευση, Επισκευή, Συντήρηση Τεχνικών Υλικών Καυσίµων.

33 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΡΟΣΘΗΚΗ "1" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "ΣΤ" Τηλεφ. (Εσωτ.) ΣΤΗ ΓΗ Φ.617.4/18/379349/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ (ΕΜ ή ΥΠ) Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ Υλικά Αρµοδιότητας Εφοδ. Μεταφορών α. Μηχανήµατα 1 ΝIV Μηχανές εσωτερικής κάθαρσης συσκευασιών καυσίµων αυτοσχέδιες. 2 -"- Μηχανές εσωτερικής κάθαρσης βαρελιών µε λουτρό αποχρωµατισµού τύπου ΕΛΒΥΝ. 3 -"- Μηχανήµατα Μηχ/κης και Χηµικής αποµάξεως συσκευασνών καυσίµων τύπου ΕΛΒΥΝ Μηχανές εσωτερικής κάθαρσης συσκευασιών καυσίµων Αµερικανικού τύπου. 5 - Μηχανήµατα φορµαρίσµατος συσκευασιών καυσιµων αυτοσχέδια. β. Αντλίες 6 NIV Αντλίες ηλεκτροκίνητες (Βενζίνης-πετρελαίου) τύπου πεζοδεροµίου. 7 Παλαιοί Αντλίες βενζινοκίνητες (βενζίνης-πετρελαίου) (11-Ρ ) απόδοσης 190 Γαλ/1' ή 225 Γαλ/1/1 Νέοι ( ) 8 11-Ρ-483 Αντλίες Βενζινοκίνητες (βενζίνης-πετρελαίου) απόδοσης 30 Γαλ/1' Αντλίες χειροκίνητες περιστροφικές (βενζίνηςπετρελαίου) µε διάµετρο 1" Αντλίες χειροκίνητες ηµιπεριστροφικές Νο 4 µε διάµετρο 1½ και µε σωλήνα 6 ποδών.

34 ΣΤ γ. Κρουνοί Ν (Η-1544-ΗOSΕ) Κρουνοί βενζίνης µε πιστολοειδή σκανδάλη και διάµετρο 1" F-300 Κρουνοί, ορυκτελαίου µε διάµετρο 3/4" F-300 Κρουνοί ορυκτελαίου µε διάµετρο 1" Τ Ρύγχη εκκενώσεως κανίστρων Αµερ. Τύπου δ. Μετρητές 15 NIV Μετρητές βενζίνης 5 λίτρων (λιτρόµετρα) 16 -"- Μετρητές βενζίνης 20 λίτρων (λιτρόµετρα) Μετρητές Ορυκτ. ¼ γαλ. ή 0,95 λίτρων "- -"- ½ γαλ. ή 1,90 λίτρων "- -"- 0,5 λίτρων Χωνιά λευκοσιδηρά ½ γαλ. ε. Μεταλλικά Πώµατα 21 Μεταλλικά πώµατα βαρελιών 2" πλατιά 22 -"- -"- -"- 2" στενά 23 -"- -"- -"- ¾" πλατιά 24 -"- -"- -"- ¾" στενά 25 -"- -"- Αµερ. Καν. 2 ½" στενά 26 -"- -"- κανίστρων Γερµαν. Τύπου στ. Εφεδρικοί Ελαστικοί Σωλήνες-Κλείδες Η Εφεδρικοί ελαστικοί σωλήνες βενζινοκίνητης αντλίας 30 Γαλ/διαστ 1" x 10 ή 1" x 25" (εκτόξευσης) Η Εφεδρικοί ελαστικοί σωλήνες ηµιπεριστρο φικών αντλιών διαµ. 1 1/4" x 10 ή 1 ¼" x 25" (εκτόξευσης). 29 Η-1549-ΗOSΕ Εφεδρ. ελαστικοί σωλήνες βενζιναντλιών 30 γαλ. διαµ. 1 ½" x 30" µε συνδετήρα ταχείας σύνδεσης. 30 NIV Εφεδρ. ελαστικοί σωλήνες ηλεκτροβενζιναντλιών τύπου πεζοδροµίου (ΤΟΚΗΕΙΜ) 1" x 10 πόδια. 31 NIV Εφεδρ. ελαστικοί σωλήνες χειροκ. αντλιών περιστροφικών διαµ. ¾" x 1" (εκτόξευσης). 32 NIV Εφεδρ. ελαστικοί σωλήνες χειροκ. αντλιών ηµιπεριστοοφικών διαµ 1 ¼" x 10" (αναρρόφηοης). 33 Η-1549-ΗOSΕ Εφεδρ. ελαστικοί σωλήνες µηχ κάθαρσης Α µερ. κανίστρων 1 ½" x 25" ή 1 ½" x NIV Εφεδρ. ελαστικοί σωλήνες µηχ. κάθαρσης Αµερ. κανίστρων ¾" x 15" ή 1" x 15" F Κλειδιά εκπωµάτωσης βαρελιών σύνθετοι (δίδυµοι).

35 ΣΤ ζ. Αναλώσιµα Υλικά 36 Ελαστικοί, παράκυκλοι (παρεµβ.) βαρέλ. 2" 37 Ελαστικοί παράκυκλοι (παρεµβ.) βαρέλ. 2" στενά 38 Ελαστικοί παράκυκλοι (παρεµβ.) βαρέλ. 2" στενά 39 Ελαστικοί παράκυκλοι (παρεµβ.) βαρέλ. ¾" στενά 40 Ελαστικοί παράκύκλοι (παρεµβ.) Αµερ. Καν. 2 ½" 41 Ελαστικοί παράκυκλοι (παρεµβ.) Κανιστρ. Γερµαν. Τύπου 42 Ελαστικοί παράκυκλοι (παρεµβ.) Τύµπανων 1 ½". 43 NIV-G-221 Αλοιφή προστατευτική για άτοµα που έρχονται σε επαφή µε βενζίνη ή πετρέλαιο. 44 NIV Αλοιφή προσδιορισµού νερού. 45 NIV -"- -"- καυσίµων. 2. Υλικά Αρµοδιότητας Υλικού Πολέµου α. Αεροσυµπιεστές-Όργανα Χηµείου 46 CC-G Αεροσυµπιεστές φορητοί εναλλασσοµένου ρεύµατος ηλεκτροκίνητοι µε δεξαµενή 9ΚΠ 16 ίππων 220 V. 47 NIV Συλλογές οργάνων χηµείου πλήρεις. β. Εργαλεία Συλλογές Πυκνόµετρα Ηλαγραί µολυβδοσφράγισης συσκευασιών καυσίµων Η-284 Συλλογές οξυγονοκολλητών πλήρεις. 50 -"- ηλεκτροσυγκολλητών πλήρεις "- λευκοσιδηρουργού G-530 Πιστόλια βαφής Πυκνόµετρα αντιπηκτικού υγρού. γ. Αναλώσιµα Υλικά Κασσιτεροκολλήσεις λευκοσιδηρουργού Ράβδοι συγκόλλησης συσκευασιών κανίστρων από χάλυβα (των 1/8", 1/16", 3/16".) Μολυβδοσφραγίδες σε τεµάχια 57 NIV Ελαιόχρωµα που αντέχει στα πετρελαιοειδή (διαφόρων χρωµάτων)

36 ΣΤ NIV Σύρµα µαλακό για το σφράγισµα των συσκευασιών καυσίµων. 59 ΗΙ/12990 Τερεβινθέλαιο σε γαλόνια. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Τα µηχανήµατα και οι αντλίες των υποπαραγράφων (1α) και(1β) του πίνακα χαρακτηρίζονται, σαν κύρια τεχνικά υλικά πετρελαιολιπαντικών. 2. Τα αναγραφόµενα στους ΠΟΥ των Μονάδων Τεχνικά Υλικά καυσίµων θα ζητούνται από τη ΕΜ ή ΥΠ µε βάση το ανεφοδιαστικό όργανο (ΕΜ-ΥΠ) χορήγησης των υλικών που αναφέρεται στον ΠΟΥ. Οι ΕΜ- ΥΠ των ΜΕΡΥΠ-Σ Α-ΓΕΣ σε συνεργασία θα ικανοποιούν τις αιτήσεις ανάλογα µε τις δυνατότητες που υπάρχουν Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής ΕΜ

37 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γραφείο 4 ο /γ ΠΡΟΣΘΗΚΗ "2" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "ΣΤ" Τηλεφ. (Εσωτ.) ΣΤΗ ΓΗ Φ.617.4/18/379349/ Αθήνα 1 Αυγ. 90 Εναποθήκευση ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 1. Στα Ανεφοδιαστικά Όργανα που τηρούν αποθέµατα τεχνικών υλικών, η εναποθήκευση και συντήρηση τους, πρέπει να εκτελείται, αν είναι δυνατό, από εξειδικευµένο προσωπικό, συµφωνά µε τις οδηγίες των οικείων Κανονισµών καν Τεχνικών Εγχειριδίων και επί πλέον: α. Να υπάρχει ξεχωριστός χώρος για κάθε είδος υλικού στις αποθήκες, η τοποθέτηση τους δε να γίνεται κατά οµάδες οµοειδών, µε βάση την ονοµασία τους. β. Αυτά που χορηγούνται πιο συχνά, να τοποθετούνται σε προσιτό µέρος της αποθήκης και να είναι πρόχειρα για χορήγηση. γ. Τα βαριά και όσα µετακοµίζονται δύσκολα υλικά (βενζιναντλίες, µηχανήµατα κλπ) να τοποθετούνται σε τέτοιες θέσεις, ώστε να αποφεύγονται οι πολλές µετακινήσεις κατά τη χορήγησή τους. δ. Οι ελαστικοί αγωγοί, τα ελαστικά παρεµβάσµατα και τα λοιπά υλικά πάνω στα οποία επιδρά άσχηµα η υψηλή θερµοκρασία να τοποθετούνται σε δροσερό µέρος και να ελέγχονται ιδιαίτερα. ε. Τα υλικά µεταλλικής κατασκευής, να προστατεύονται από την επίδραση των καιρικών συνθηκών, για ν' αποφευχθεί η διάβρωση ή η οξείδωσή τους δηλαδή: (1) Να αποθηκεύονται σε αποθήκες χωρίς υγρασία. (2) Να δίνεται προσοχή, ώστε να µη σχηµατίζονται σωροί, από τους οποίους θα µπορούσε να καταστραφεί η προστατευτική τους.συσκευασία και εξ' αιτίας αυτού να εκτεθούν στις επιδράσεις της υγρασίας ή λόγω του βάρους τους, να προκληθούν φθορές, στρεβλώσεις ή σπασίµατα αυτών. (3) Να δίνεται µεγάλη προσοχή, στις διάφορες φορτώσεις, εκφορτώσεις ή µετακινήσεις για την αποφυγή φθορών και κυρίως των λεπτών και ευαίσθητων οργάνων και µηχανηµάτων (πυκνόµετρα, αντλίες κλπ) τα οποία λόγω της συσκευασίας τους είναι πολύ ευπαθή ακόµη και στις πιο µικρές συγκρούσεις. στ. Γενικά η τοποθέτηση-τακτοποίηση των τεχνικών

38 ΣΤ-2-2 υλικών µέσα στις αποθήκες, να έχει σκοπό την διευκόλυνση των δοσοληψιών (παραλαβές-χορηγήσεις-φορτοεκφορτώσεις κλπ). 2. Το προσωπικό που χειρίζεται τα τεχνικά υλικά, να είναι εκπαιδευµένο στα σχετικά µε τη συντήρηση, συσκευασία και µετακινήσεις, για να επιτυγχάνεται η επιθυµητή οικονοµία σε υλικά, προσωπικό και χρόνο. 3. Τα τεχνικά υλικά πετρελαιολιπαντικών που έχουν χαρακτηρισθεί ως κύρια (όπως στην παρατήρηση 1 της Προσθήκης "1/ΣΤ") να συνοδεύονται απαραίτητα από τα ΣΒ 414 ( ΤΧ 37) στα οποία καταχωρούνται οι αναγκαίες µεταβολές και ενδείξεις (στοιχεία ταυτότητας, εργαλεία, εξαρτήµατα, επισκευές κλπ). Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής ΕΜ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ ήλωση αποποίησης - Disclaimer Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών πληροφορεί ότι το υλικό αυτό είναι καθαρά πληροφοριακό και ότι δεν φέρει ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166).

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166). ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 7568 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2/13.3.1996 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων)

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων) ΠΡΟΣ: 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ Τµ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ.: 2310 381080 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Φ. 460.2/64/14050 Σ. 4098 ΚΟΙΝ: Θεσσαλονίκη, 03 Σεπ 2014 Συν. ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003

Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης Νοέµβριος 2003 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 50 χρόνια τεχνολογία Lutz Ο Οίκος Lutz Γερµανίας ειδικεύεται στην ασφάλεια των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος αφού µε την χρήση των ειδικών αντλιών για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το σκυρόδεµα αποτελείται από τσιµέντο, αµµοχάλικα, νερό, και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Κλάδεµα δένδρων 1. Το κλάδεµα δένδρων τµήµατα των οποίων βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς είναι ενέργεια απαραίτητη για να προληφθούν ατυχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 7, 8,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το βιβλίο είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε ασχολείται µε τις συγκολλήσεις και όχι µόνο από τους τεχνίτες αµαξωµάτων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το βιβλίο είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε ασχολείται µε τις συγκολλήσεις και όχι µόνο από τους τεχνίτες αµαξωµάτων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 0-1. Γενικά Σκοπός του σχολικού αυτού βιβλίου είναι να δώσει στους µαθητές τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά µε τις συγκολλήσεις των µετάλλων και να τους εξοικειώσει µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων

Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων ΜΕΡΟΣ Β Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται για τις πωλήσεις καυσίµων σε πελάτες λιανικής (ιδιώτες) ή χονδρικής (επιτηδευµατίες). ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Αναλώσιμα είδη βουλκανιζατέρ και συνεργείων

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Αναλώσιμα είδη βουλκανιζατέρ και συνεργείων ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Αναλώσιμα είδη βουλκανιζατέρ και συνεργείων Γιαννούλη 23 Ελευθέριο Θεσσαλονίκη Κιν. 6973234144 Τηλ.& Fax. 2310707793 Email : vulkalefteris@yahoo.gr ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 04-05-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 04-05-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-05-08-00 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 05 Πυρόσβεση 08 Πυροσβεστικοί Σταθµοί 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ -- ΠΡΩΤΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ 1. ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΥΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ. ΟΙ ΓΩΝΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣTEΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠlΣΗΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Προϋπολογισµός 44.900,00 Φ.Π.Α. (23%) 10.327,00 ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00 1 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τον ήµο ιονύσου και αφορά στον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γραφείο Προμηθειών και Διαγωνισμών Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα Πληροφ.:Κούμαρος Αντώνης ΤΗΛ.: 22213-55178 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά 02 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Υγρά - Υγρό Αυτομάτου Κιβωτίου Ταχυτήτων 2.1 - Υγρό Φρένων 2.2 - Ψυκτικό Υγρό 2.3 - Λάδι & Φίλτρο Λαδιού του Κινητήρα 2.4 - Υγρό Μηχανικού Κιβωτίου Ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συλλογή Επικίνδυνων Αποβλήτων από τον ψυκτικό θάλαμο του νοσοκομείου Σάμου και μεταφοράς τους σε μονάδα επεξεργασίας ιατρικών αποβλήτων. ΓΕΝΙΚΑ Η όλη διαχείριση των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ και

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 Η γεννήτριες DSPA 11-1 έως DSPA 11-6 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς τύπου Α και Β, και υπό ηλεκτρική τάση. Βρίσκει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. Οι ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. Οι ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Οι ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Το ηλεκτρικό ρεύµα εκτός από την τεράστια συνεισφορά στην ανθρώπινη πρόοδο δεν παύει να εγκυµονεί πάντοτε µεγάλους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Εκτός από τις οδηγίες στα φυλλάδια που συνοδεύουν τις αντλίες και τους ηλεκτρικούς πίνακες που αποτελούν τα αντλητικά συγκροτήµατα της WILO πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) Τάνια Ζορµπά, Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Υπεύθυνη Παραρτήµατος Ιωαννίνων ΕΛΙΝΥΑΕ 1 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) Ως Μέσα (ή εξοπλισµός) Ατοµικής Προστασίας νοείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΩΦ-ΦΒΠ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226

ΑΔΑ: ΒΟΧΩΦ-ΦΒΠ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226 Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ' Ταχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος ΠΡΟΣ : Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλέφ.: 2103893256 FAX: 2103301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7-10-2013

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7-10-2013 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 0-9-20 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/-8- Θ 7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΒΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. Π.. 163/09 (ΦΕΚ 201 Α/1-10-2009) : Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 78/1963 «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Που συντάχθηκε, σύμφωνα με την αριθ. 6 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 150 τ. Β / 13-3-1996)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΣΚΟΠΟΣ Η ενηµέρωσή σας, για της υποχρεώσεις τους γραφείου αθλητισµού του ΣΞ και τα καθήκοντα απορρέουν από αυτό. 2 ΠΑΓΙΕΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 39/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ -ΠΛΑΤΟΣ -ΒΑΘΟΣ -ΥΨΟΣ -ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες & Συχνές Ερωτήσεις. Σχετικά με τα ειδικά εξελιγμένα ενεργά Συστατικά για το υγραέριο (LPG) micrologic PREMIUM 163 και 164

Γενικές Πληροφορίες & Συχνές Ερωτήσεις. Σχετικά με τα ειδικά εξελιγμένα ενεργά Συστατικά για το υγραέριο (LPG) micrologic PREMIUM 163 και 164 Γενικές Πληροφορίες & Συχνές Ερωτήσεις Σχετικά με τα ειδικά εξελιγμένα ενεργά Συστατικά για το υγραέριο (LPG) micrologic PREMIUM 163 και 164 Η ιστορία Το έτος 2006 ξεκίνησε η συνεργασία της Adam Opel GmbH,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

01205 υναµική επιφόρτηση. Φυσική αιτία 01206 υναµική επιφόρτηση. Ανατινάξεις. 01207 υναµική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισµός 1 1 1

01205 υναµική επιφόρτηση. Φυσική αιτία 01206 υναµική επιφόρτηση. Ανατινάξεις. 01207 υναµική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισµός 1 1 1 (1) Αντικαταστάσεις- Συντηρήσεις (2) Μεταφορές υλικών 01100. Φυσικά πρανή 01101 Κατολίσθηση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης 01102 Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας 01103 Στατική επιφόρτηση. Εγκταστάσεις/εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

ιαλύεται στο νερό, δηµιουργεί λεπτό/φυσικό φιλµ, και έχει εφαρµογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ιαλύεται στο νερό, δηµιουργεί λεπτό/φυσικό φιλµ, και έχει εφαρµογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.161 Aqua-Holzlasur Ι. Το προϊόν Είναι διαλυτό στο νερό, είναι κατάλληλο για εµποτισµό ξύλων µε ανοικτούς πόρους, και έχει γενική εφαρµογή σε όλες τις ξύλινες κατασκευές (εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel)

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 1 Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 2 Φυσικό Αέριο ιστορική ανάδρομη Η κίνηση με αέρια καύσιμα για αυτοκίνητα δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ενότητα 2.3 Κεφάλαιο 2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αναφέρετε την αρχή λειτουργίας των πνευματικών αυτοματισμών. Να περιγράφετε τα δομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξας καθηγητής Παναγιώτης Φαντάκης

Συντάξας καθηγητής Παναγιώτης Φαντάκης Νο1 Ο λέβητας είναι σημαντικότατο κομμάτι της Κεντρικής Θέρμανσης. Από την καλή του κατάσταση εξαρτάται η απρόσκοπτη, ασφαλής και οικονομική λειτουργία όλης της εγκατάστασης. Κατά την συντήρηση του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HELLAS ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ SEKA-Q.System 2:2007 Προώθηση Προϊόντων Ο κατασκευαστής οφείλει να διατηρεί µόνιµο εκθεσιακό χώρο, είτε εντός του εργοστασίου /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙ Δέκα λόγοι μη επισκευής των ελαστικών και RunFlat 1 Υπερβολικά μεγάλη οπή στο πέλμα Μη επισκευάσιμη για τα επιβατικά ελαστικά είναι οπή μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony Κατάλληλο για τον καθαρισμό μπαλκονιών. Ιδανικό για τον καθαρισμό της βεράντας και των επίπλων. Καλύτερα και γρηγορότερα αποτελέσματα από τη χρήση σφουγγαρίστρας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρισμός - Συντήρηση Κουφωμάτων

Καθαρισμός - Συντήρηση Κουφωμάτων Στο παρόν εγχειρίδιο γίνεται προσπάθεια παράθεσης µιας σειρά οδηγιών που αφορούν τον καθαρισ µό-συντήρηση των κουφωµάτων αλουµινίου. Εκπονήθηκε έπειτα από µια ευρύτερη έρευνα µε βάση έγκυρα περιοδικά του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: ORGANO Pb 24 ΧΡΗΣΗ: Στεγνωτικό χρώµατος βάθους ΕΤΑΙΡΙΑ: ιεύθυνση: Γ. Ανδρούτσου 5 Κουκάκι Αθήνα Τηλέφωνο: 22620 30982 Τηλετυπία: 22620

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 21, 24.1.2009, σ. 39. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 29, 31.1.2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα