ΕΡΓΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ι και ΙΙ (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ι και ΙΙ (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών ΜΜΥ424 και ΜΜΥ425 ΕΡΓΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ι και ΙΙ (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) Ακαδημαϊκό Έτος: (Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο του Τμήματος τις 21 Μαΐου 2014) Περιγραφή Προτάσεων ( Ορισμένες προτάσεις μπορεί να μη δοθούν εάν ο φόρτος του Σύμβουλου Καθηγητή έχει ξεπεραστεί ) Μάιος 2014

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο παρόν εγχειρίδιο περιέχονται οι προτάσεις για πτυχιακές εργασίες για το ακαδημαϊκό έτος που ετοιμάστηκαν από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών (ΤΜΗΜΕΜΥ). Για κάθε πρόταση περιλαμβάνεται ο τίτλος και σύντομη περιγραφή. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να δοθούν στους ενδιαφερόμενους φοιτητές και φοιτήτριες από τους εισηγητές/συμβούλους κάθε πρότασης. Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να ενσωματώνει το πρόγραμμα σπουδών σε μια περιεκτική εμπειρία μηχανολογικής μηχανικής και επιστήμης και μηχανικής υλικών έτσι ώστε ο φοιτητής να εφαρμόζει και να επεκτείνει ότι έχει μάθει σε όλο το προπτυχιακό πρόγραμμα φοίτησης. Αυτό περιλαμβάνει και την δυνατότητα πτυχιακής εργασίας με στοιχεία έρευνας στα πιο πάνω γνωστικά αντικείμενα. Η πτυχιακή εργασία αποτελείται από τα ακόλουθα δύο στάδια: (i) Έργο Σχεδιασμού I: Περιλαμβάνει την εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών της Μηχανολογίας/Μηχανικής Υλικών για την επίλυση ενός προβλήματος πρακτικής φύσης. Αναμένεται ότι η προαναφερθείσα λύση θα εμπεριέχει καινοτομία και θα είναι αποτέλεσμα κριτικής σκέψεις και ενδελεχούς έρευνας στο σχετικό θέμα. Σε πολλές περιπτώσεις, η εργασία περιλαμβάνει το σχεδιασμό ενός συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφικής ανασκόπησης του θέματος, καθιέρωσης των στόχων και των κριτηρίων, διατύπωση των δηλώσεων προβλήματος, προετοιμασία των προδιαγραφών, εκτίμηση των εναλλακτικών λύσεων και των εκτιμήσεων του εφικτού. Το σχέδιο πρέπει να λάβει υπόψη τους κατάλληλους περιορισμούς όπως οι οικονομικοί παράγοντες, η ασφάλεια, η αξιοπιστία, η ηθική και ο περιβαλλοντικός και κοινωνικός αντίκτυπος. Επίσης περιλαμβάνει στοιχεία καινοτομίας και έρευνας για τη λύση ενός προβλήματος Μηχανολογικής Μηχανικής ή Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών ή την προώθηση της γνώσης σε αυτά τα γνωστικά αντικείμενα. (ii) Έργο Σχεδιασμού II: Συνέχεια και περάτωση του προγράμματος που οδηγεί στην τελική τεχνική έκθεση και την παρουσίαση. Η υποβολή ενός εργαστηριακού σημειωματάριου/ημερολογίου, μιας γραπτής τεχνικής έκθεσης και μιας παρουσίασης είναι τα απαιτούμενα για την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας. Η εργασίες θα γίνονται από ένα φοιτητή ή ομάδες αποτελούμενες μόνο από 2 φοιτητές που θα δύνανται να εκπονήσουν την πτυχιακή εργασία, με την έγκριση του τμήματος. Οι κανονισμοί που διέπουν την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του τμήματος στην ακόλουθη διεύθυνση: στον ιστοχώρο των πτυχιακών εργασιών Δρ Ανδρέας Στασής, Ανώτερος Λέκτορας Υπεύθυνος Πτυχιακών Εργασιών Λεμεσός, Μάιος 2014 σελ 2 από 47

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 1. Μοντελοποίηση και προσομοίωση μηχανισμού με χρήση της MATLAB/SimMechanics Σχεδιασμός γενικευμένης πλεούμενης πλατφόρμας για ναυτικές εργασίες 6 3. Μοντελοποίηση και προσομοίωση μηχανικού συστήματος με χρήση BOND GRAPHS Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών Αέρα στην Πρόσοψη Κτηρίων (Building Integration of Solar Thermal Air Collectors on Facades) Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών Αέρα σε Κεκλιμένη Οροφή Κτηρίων ( Building Integration of Solar Thermal Air Collectors on Sloping Roofs.) Θερμική Συμπεριφορά Φωτοβολταϊκών Ενσωματωμένων στην Πρόσοψη και Οροφή Κτηρίων (Thermal Behaviour of Building Integrated Photovoltaics on Façade and Roof of Buildings) Διερεύνηση του βαθμού ενημέρωσης και εφαρμογής οδηγιών της ΕΕ και προτύπων στο τομέα της Μηχανικής στην Κύπρο Διερεύνηση της διαχρονικής αλλοίωσης των μηχανικών ιδιοτήτων, κυρίως βάθος επικάλυψης γαλβανίσματος, Κυπριακών εγκατεστημένων μεταλλικών κατασκευών Εφαρμογή και συντονισμός Εργαλείων Διασφάλισης Ποιότητας σε μεταποιητική βιομηχανία / βιομηχανία υπηρεσιών Σχεδιασμός μηχανισμού εναέριας μεταφοράς σταφυλιών σε αμπελώνα Σχεδιασμός εναέριου συστήματος αλυσοκίνησης για μεταφορά τρόλεϊ Σχεδιασμός συστήματος διαχείρισης υλικών με την επεξεργασία ανάμειξης και μεταφοράς Τεχνικές Μέτρησης Ηλεκτροχημικής Διάβρωσης/Αξιολόγηση της Διαβρωτικής Συμπεριφοράς μετάλλων Σχέση Μικροδομής και Μηχανικών Ιδιοτήτων Χαλύβων Έρευνα για την αποτελεσματικότητα των Πράσινων Παρεμποδιστών(inhibitors) Διάβρωσης Μετάλλων Υποβάθμιση οργανικών φωτοβολταϊκών διατάξεων, κάτω από επιταχυνόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες Μελέτη Εγκατάστασης Υποθαλάσσιων Αγωγών Αερίου Σχεδιασμός Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στην Πόλη της Λεμεσού Προσομοίωση και έλεγχος υποβρύχιου ρομποτικού οχήματος Ανάπτυξη συστήματος μοντελοποίησης 2-διάστατου περιβάλλοντος για ρομποτική πλοήγηση Μοντελοποίηση 2-διάστατου περιβάλλοντος για ρομποτική πλοήγηση με χρήση αισθητήρα Kinect Θερμοδυναμική διαχείριση ισορροπίας αντίδρασης με αέριες και συμπυκνωμένες φάσεις καθορισμένης σύστασης Θεμελιώδης μελέτη και εφαρμογή της ποσοτικής αντιστοιχίας μεταξύ διαγραμμάτων ελεύθερης ενέργειας Gibbs-σύστασης και διαγραμμάτων φάσης Λανθάνουσα ή/και θερμο-χημική αποθήκευση ενέργειας και δυνατότητα ελεγχόμενης απελευθέρωσης Αντίσταση πειραματικών μοντέλων στη ροή Σχεδιασμός κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας Mμαθηματική μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας μηχανής stirling υγρών εμβολων.. 34 σελ 3 από 47

4 28. Aανάλυση της λειτουργίας διελασης αλουμινίου προς βελτιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μήτρας διελασης Ανάπτυξη αισθητήρων για ανίχνευση και μέτρηση ταλαντώσεων χρησιμοποιώντας οπτικές ίνες Σχεδιασμός ενός συμπιεστή κλαδεμάτων για οικιστικούς σκοπούς Μηχανολογικός σχεδιασμός μονάδας επεξεργασίας αερίων που παράγονται από βιομάζα σε μικρή κτηνοτροφική μονάδα Μηχανική Νανοσύνθετων Υλικών με Βάση το Τσιμέντο Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Λεπτών Υμενίων Μοντελοποίηση της τεχνικής νανοδιείσδυσης με την μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων Ανάπτυξη μικρομηχανικού μοντέλου για τον υπολογισμό ιδιοτήτων λεπτών υμενίων στην μικρο/νανο- κλίμακα Ανάλυση δεδομένων Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας και Μαγνητοεγκεφαλογραφίας στην λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου Έλεγχος και χειρισμός αισθητήρων/συστήματος από Η/Υ τύπου ταμπλέτα ή και «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος υποβοήθειας στην οδήγηση (assist driving system) με την χρήση ανάλυσης και επεξεργασίας εικόνων Σχεδιασμός και δημιουργία ασύρματου συστήματος ελέγχου της στάθμης ντεποζίτου πετρελαίου θέρμανσης 47 σελ 4 από 47

5 Σύμβουλος: Κώστας Νεοκλέους Τίτλος: Μοντελοποίηση και προσομοίωση μηχανισμού με χρήση της MATLAB/SimMechanics Σειρά προτεραιότητας : 1 Αναμενόμενο κόστος (όπου ισχύει): Να γίνει συστηματική μελέτη της MATLAB/SimMechanics ώστε να γίνει πλήρης κατανόηση. Ακολούθως, να αναπτυχθεί σύστημα γενικευμένου μηχανισμού, π.χ. ρομποτικού βραχίονα. Να εκτιμηθούν οι διαστάσεις, μάζες, αδράνειες για το κάθε συστατικό μέλος. Το σύστημα να αναπτυχθεί ως κινηματικό μοντέλο στη πλατφόρμα MATLAB/SimMechanics. Να γίνει προσομοίωση για την συστηματική μελέτη της θέσης, ταχύτητας, επιτάχυνσης, και jerk κάθε σημαντικού μέλους σαν συναρτήσεις του χρόνου. Να παρουσιαστούν σε οργανωμένη αναφορά όλα τα μοντέλα, οι υπολογισμοί και τα αποτελέσματα. Με βάση τις αναλύσεις, να εξαχθούν συμπεράσματα για βελτίωση και για αποδοτικό δυναμικό σχεδιασμό τέτοιων συστημάτων. σελ 5 από 47

6 Σύμβουλος: Κώστας Νεοκλέους Τίτλος: Σχεδιασμός γενικευμένης πλεούμενης πλατφόρμας για ναυτικές εργασίες Σειρά προτεραιότητας : 2 Αναμενόμενο κόστος (όπου ισχύει): Να γίνει συστηματική μελέτη και ολοκληρωμένος σχεδιασμός γενικευμένης πλεούμενης πλατφόρμας για ελαφρές ναυτικές εργασίες (π.χ. στη μαρίνα ή λιμάνι Λεμεσού). Συγκεκριμένα: Να προσδιοριστούν οι παράμετροι σχεδιασμού. Να γίνει ενδελεχής μελέτη των υπαρχόντων συστημάτων. Να προταθούν πολλές εναλλακτικές λύσεις. Να επιλεγεί η καταλληλότερη. Να δημιουργηθούν κατάλληλες ναυπηγικές γραμμές. Να μελετηθεί η στατική και δυναμική ευστάθεια της πλατφόρμας. Να υπολογισθεί η αντοχή του συστήματος. Να μελετηθούν οι πιο σοβαρές πιθανές αστοχίες. Να σχεδιαστούν/επιλεγούν όλα τα υποσυστήματα λειτουργίας του συστήματος. Να γίνει κοστολόγηση. Να ετοιμαστούν ολοκληρωμένα κατασκευαστικά σχέδια. σελ 6 από 47

7 Σύμβουλος: Κώστας Νεοκλέους Τίτλος: Μοντελοποίηση και προσομοίωση μηχανικού συστήματος με χρήση BOND GRAPHS Σειρά προτεραιότητας : 3 Αναμενόμενο κόστος (όπου ισχύει): Να γίνει συστηματική μελέτη των BOND GRAPHS ώστε να γίνει πλήρης κατανόηση. Να γίνει μοντελοποίηση και προσομοίωση κατάλληλου μηχανικού συστήματος που θα δοθεί. Να παρουσιαστούν σε οργανωμένη αναφορά το μοντέλο, οι υπολογισμοί και τα αποτελέσματα. Με βάση τις αναλύσεις, να εξαχθούν συμπεράσματα για βελτίωση και για καλύτερη μοντελοποίηση τέτοιων συστημάτων. σελ 7 από 47

8 Σύμβουλος: Σωτήρης Καλογήρου Τίτλος: Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών Αέρα στην Πρόσοψη Κτηρίων Building Integration of Solar Thermal Air Collectors on Facades. Πρόγραμμα COST TU 1205 Αναμενόμενο κόστος (όπου ισχύει): 500 Ευρώ Με βάση την νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων αυτά μέχρι το 2020 πρέπει να γίνουν σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Με τον όρο αυτό υπονοείται η χρήση ανανεώσιμων πηγών στα κτήρια για παραγωγή της ενέργειας που χρησιμοποιείται με βάση υπολογισμού το ένα έτος. Ως εκ τούτου αναμένετε να υπάρξει σημαντική αύξηση στην χρήση θερμικών ηλιακών συστημάτων στα κτήρια αλλά και η ανάγκη ενσωμάτωση τους σε αυτά για να βελτιωθεί η αισθητική τους (λόγω και έλλειψης χώρου στην οροφή). Στο έργο αυτό ο φοιτητής θα σχεδιάσει μαζί με τον σύμβουλο καθηγητή αριθμό πιθανών λύσεων για ενσωμάτωση ηλιακών θερμικών συλλεκτών αέρα στην πρόσοψη κτηρίων. Για τις λύσεις αυτές θα γίνουν λεπτομερή σχέδια κατασκευής και θα υπολογιστεί η ηλιακή ακτινοβολία που πέφτει σε αυτές κατά την διάρκεια του έτους καθώς και η απόδοση των συστημάτων. Θα γίνει επίσης ανάλυση των διαφόρων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για αύξηση της ζωής των συλλεκτών και υπολογισμός του συντελεστή θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου. Θα ληφθούν επίσης υπόψη προβλήματα πυρασφάλειας, στεγανοποίησης, κόστους και αισθητικής (χρήσης χρωμάτων άλλων από το μαύρο). Θα μετρηθεί επίσης η ποσότητα ενέργειας που παίρνουμε από τον αέρα και η θερμική απόδοση του ηλιακού συλλέκτη. Περιορισμοί: Καλή γνώση του μαθήματος μετάδοσης θερμότητας και πρακτικές γνώσεις που θα απαιτηθούν για την κατασκευή. σελ 8 από 47

9 Σύμβουλος: Σωτήρης Καλογήρου Τίτλος: Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών Αέρα σε Κεκλιμένη Οροφή Κτηρίων - Building Integration of Solar Thermal Air Collectors on Sloping Roofs. ή 2 Πρόγραμμα COST TU 1205 Αναμενόμενο κόστος (όπου ισχύει): 500 Ευρώ Με βάση την νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων αυτά μέχρι το 2020 πρέπει να γίνουν σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Με τον όρο αυτό υπονοείται η χρήση ανανεώσιμων πηγών στα κτήρια για παραγωγή της ενέργειας που χρησιμοποιείται με βάση υπολογισμού το ένα έτος. Ως εκ τούτου αναμένετε να υπάρξει σημαντική αύξηση στην χρήση θερμικών ηλιακών συστημάτων στα κτήρια αλλά και η ανάγκη ενσωμάτωση τους σε αυτά για να βελτιωθεί η αισθητική τους (λόγω και έλλειψης χώρου στην οροφή). Στο έργο αυτό ο φοιτητής θα σχεδιάσει μαζί με τον σύμβουλο καθηγητή αριθμό πιθανών λύσεων για ενσωμάτωση ηλιακών θερμικών συλλεκτών αέρα στην κεκλιμένη οροφή κτηρίων. Για τις λύσεις αυτές θα γίνουν λεπτομερή σχέδια κατασκευής και θα υπολογιστεί η ηλιακή ακτινοβολία που πέφτει σε αυτές κατά την διάρκεια του έτους καθώς και η απόδοση των συστημάτων. Θα γίνει επίσης ανάλυση των διαφόρων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για αύξηση της ζωής των συλλεκτών και υπολογισμός του συντελεστή θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου. Θα ληφθούν επίσης υπόψη προβλήματα πυρασφάλειας, στεγανοποίησης, κόστους και αισθητικής (χρήσης χρωμάτων άλλων από το μαύρο). Θα σχεδιαστούν δύο είδη συστημάτων, φυσικής κυκλοφορίας και βεβιασμένα (με αεριστήρα). Και για τα δύο θα μετρηθεί η ποσότητα ενέργειας που παίρνουμε από τον αέρα που κυκλοφορεί και η θερμική απόδοση του ηλιακού συλλέκτη. Περιορισμοί: Καλή γνώση του μαθήματος μετάδοσης θερμότητας και πρακτικές γνώσεις που θα απαιτηθούν για την κατασκευή. σελ 9 από 47

10 Σύμβουλος: Σωτήρης Καλογήρου Τίτλος: Θερμική Συμπεριφορά Φωτοβολταϊκών Ενσωματωμένων στην Πρόσοψη και Οροφή Κτηρίων Thermal Behaviour of Building Integrated Photovoltaics on Façade and Roof of Buildings. ή 2 Πρόγραμμα BFirst Αναμενόμενο κόστος (όπου ισχύει): 500 Ευρώ Με βάση την νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων αυτά μέχρι το 2020 πρέπει να γίνουν σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Με τον όρο αυτό υπονοείται η χρήση ανανεώσιμων πηγών στα κτήρια για παραγωγή της ενέργειας που χρησιμοποιείται με βάση υπολογισμού το ένα έτος. Ως εκ τούτου αναμένετε να υπάρξει σημαντική αύξηση στην χρήση ηλιακών θερμικών συστημάτων στα κτήρια αλλά και η ανάγκη ενσωμάτωση τους σε αυτά για να βελτιωθεί η αισθητική τους (λόγω και έλλειψης χώρου στην οροφή). Στο έργο αυτό ο φοιτητής θα πειραματιστεί με το ηλιακό προσομοιωτή και θα μελετήσει την θερμική συμπεριφορά φωτοβολταϊκών ενσωματωμένων στην πρόσοψη και στην οροφή κτηρίων. Η πειραματική διάταξη υπάρχει ήδη αλλά στην εργασία θα γίνουν σειρές πειραμάτων τόσο με φυσική κυκλοφορία αέρα αλλά και με αεριστήρα που θα αγοραστεί και θα προσαρμοστεί στο σύστημα. Το σύστημα μπορεί να περιστραφεί οπότε με τον τρόπο αυτό θα διερευνηθεί η περίπτωση της κεκλιμένης οροφής. Θα γίνει υπολογισμός του συντελεστή θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου. Θα υπολογιστούν επίσης η ποσότητα ενέργειας που παίρνουμε από τον αέρα που κυκλοφορεί καθώς και η αύξηση της απόδοσης του φωτοβολταϊκού λόγω της μείωσης της θερμοκρασίας λειτουργίας του. Περιορισμοί: Καλή γνώση του μαθήματος μετάδοσης θερμότητας και πρακτικές γνώσεις που θα απαιτηθούν για την κατασκευή. σελ 10 από 47

11 Σύμβουλος: Δρ. Ιωάννης Αγγελή, Ανώτερος Λέκτορας τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τίτλος: Διερεύνηση του βαθμού ενημέρωσης και εφαρμογής οδηγιών της ΕΕ και προτύπων στο τομέα της Μηχανικής στην Κύπρο. Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης και Κυπριακή Εταιρία Πιστοποίησης Αναμενόμενο κόστος (όπου ισχύει): Σκοποί της έρευνας: Κύριος σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι μετά από ενδελεχή μελέτη της σημασίας της τυποποίησης, των οδηγιών της Ευρωπαϊκής ένωσης και προτύπων, είναι να διερευνήσει τη υφιστάμενη κατάσταση στα Κυπριακά δρώμενα. Μέσα από παγκύπρια έρευνα, θα διερευνηθεί η γνώση και η άποψη των καταναλωτών της Κύπρου καθώς επίσης και η γνώση, άποψη, εφαρμογή η και υιοθέτηση των οδηγιών και προτύπων από Κυπριακές επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο τομέα της Μηχανολογίας Μηχανικής. Μετά τη απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης θα γίνουν προτάσεις σε διάφορα επίπεδα για πληρέστερη και αποτελεσματικότερη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μελών αναφορικά με τη σημασία και οφέλη τις τυποποίησης. Σύντομη περιγραφή εργασίας: 1. Βιβλιογραφική μελέτη της σημασίας και ορισμού της Διαχείρισης συστημάτων, τυποποίησης, πιστοποίησης, διαπίστευσης, οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), Διεθνή Ευρωπαϊκά - Εθνικά πρότυπα, εναρμονισμένα πρότυπα, νομοθετικά πλαίσια, φορείς, επιτροπές κλπ. 2. Μελέτη και ανάπτυξη του τρόπου αποτελεσματικής και αποδοτικής εφαρμογής των πιο πάνω. 3. Διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης στη Κύπρο αναφορικά με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στη Κύπρο. (Οδηγίες ΕΕ, Διαπίστευση, Τυποποίηση, Πιστοποίηση, Φορείς, νομοθετικό πλαίσια κλπ.) 4. Επιλογή του εργαλείου παγκύπριας έρευνας σε οργανισμούς/ βιομηχανίες και καταναλωτές. Επιλογή των παραμέτρων προς διερεύνηση και τρόπου διερεύνησης. 5. Μέρος Α: Διεξαγωγή έρευνας αποτύπωσης της γνώσης, απόψεις και του τρόπου εφαρμογής και τρόπου διαχείρισης των προαναφερθέντων με τη τυποποίηση. Οι επιλεχθέντες επιχειρήσεις στο τομέα της Μηχανολογίας και καταναλωτές θα ερωτηθούν να δώσουν μεταξύ άλλων τις απόψεις τους για τα οφέλη, βελτιώσεις στις διαδικασίες, τις βελτιώσεις σε οικονομικά και μη θέματα καθώς επίσης και προβλήματα και μειονεκτήματα αναφορικά με την εφαρμογή προτύπων, οδηγιών κλπ. 6. Μέρος Β. Με βάση τη έρευνα τη ανάλυση των αποτελεσμάτων και τη βιβλιογραφία θα γίνει μια ανάλυση των υπέρ και των κατά (SWOT ανάλυση). Θα γίνει μια προσπάθεια να εντοπιστούν από τη μια μεριά οι δυνητικές θετικές σελ 11 από 47

12 δυνάμεις και ευκαιρίες των προτύπων και από την άλλη μεριά να εντοπιστούν οι πιθανές αδυναμίες και απειλές / προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την εφαρμογή των προτύπων ειδικότερα στις επιχειρήσεις Μηχανολογίας. 7. Μέρος Γ. Τελικά με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, τη παγκύπρια έρευνα και την ανάλυση SWOT θα γίνουν προτάσεις για την υιοθέτηση και εφαρμογή των προτύπων και οδηγιών για μια πληρέστερη και αποτελεσματικότερη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μελών αναφορικά με τη σημασία και οφέλη τις τυποποίησης. Στόχος είναι η προώθηση της τυποποίησης σαν ένα εργαλείο συγκριτικού πλεονεκτήματος και ανταγωνιστικότητας των Κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών. Οι προτάσεις θα γίνουν σε διάφορα επίπεδα πχ.: Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης Κυβερνητικούς οργανισμούς η φορείς Οργανωμένα σύνολα ( ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, Επαγγελματικοί σύνδεσμοι, σύνδεσμοι καταναλωτών, κλπ) Επιχειρηματικό επίπεδο Ατομικό επίπεδο επίπεδο καταναλωτή Όροι και περιορισμοί: Η συλλογή δεδομένων, πληροφοριών μέσα από την έρευνα θα γίνει σε συγκεκριμένη περίοδο και όχι πέραν των δύο μηνών. Τα χαρακτηριστικά, οι παράμετροι, το μέγεθος του δείγματος θα επιλεγούν από τον φοιτητή σε συνεργασία με το συνεργαζόμενο φορέα και τον επιβλέποντα καθηγητή. Η έρευνα μπορεί να γίνει νε οιανδήποτε μορφή, ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, ηλεκτρονικά κλπ. Χρειάζεται όμως η τεκμηρίωση της επιλογής Το πανεπιστήμιο θα προμηθεύσει τον φοιτητή με τα απαραίτητα λογισμικά και μέσα που είναι διαθέσιμα, εάν χρειαστούν Προτείνεται όπως ο φοιτητής που θα αναλάβει αυτή την διπλωματική έχει παρακολουθήσει το μάθημα Στατική και Έλεγχος ποιότητας η έχει υπόβαθρο σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας. Ο συνεργαζόμενος φορέας θα δώσει ελεύθερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του, καθώς επίσης και σε πληροφορίες και δεδομένα που άπτονται της ερευνητικής εργασίας. Η επιλογή των επιχειρήσεων θα είναι στοχευόμενη με τη συνεργασία του επιβλέποντα καθηγητή και θα καλύπτουν το φάσμα της Μηχανικής με περισσότερη συγκέντρωση στη Μηχανολογία σελ 12 από 47

13 Σύμβουλος: Δρ. Ιωάννης Αγγελή, Ανώτερος Λέκτορας τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τίτλος: Διερεύνηση της διαχρονικής αλλοίωσης των μηχανικών ιδιοτήτων, κυρίως βάθος επικάλυψης γαλβανίσματος, Κυπριακών εγκατεστημένων μεταλλικών κατασκευών. Αριθμός φοιτητών 1-2 Συρματουργία και εταιρία γαλβανίσματος ΚΕΝΑΣ ΛΤΔ, Παροχή τεχνογνωσίας Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης, Πρόσβαση σε πρότυπα που αφορούν την μελέτη. Αναμενόμενο κόστος (όπου ισχύει): 300 Ευρώ για έξοδα μετακίνησης για δειγματοληψία σε όλη την Κύπρο Σκοποί της έρευνας: H Κύπρος λόγω της τελευταίας οικονομικής βιομηχανικής και κατασκευαστικής ανάπτυξης έχει εγκαταστήσει μεγάλο αριθμό μεταλλικών κατασκευών (μεταλλικοί αποθηκευτικοί χώροι, περιφράξεις, πασσάλους, στηρίγματα) κυρίως από σίδερο με επικάλυψη από τσίγκο (γαλβανισμένα μέταλλα). Όμως δεν έχει γίνει μελέτη σε παγκύπρια βάση ανάλογα με τον γεωγραφικό χώρο και περιβαλλοντικές επιθέσεις το τι μέταλλο θα χρησιμοποιηθεί και με τί βάθος επικάλυψης. Κύριος σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι μετά από ενδελεχή μελέτη των αντίστοιχων διεθνών προτύπων και πρακτικών, η διερεύνηση σε παγκύπρια βάση την αλλοίωση των μηχανικών ιδιοτήτων κυρίως γαλβανίσματος σε σχέση με το χρόνο εγκατάστασης τους. Απώτερος στόχος είναι η χαρτογράφηση της Κύπρου όπου θα φαίνονται οι περιοχές που έχουν επιφέρει μεγάλες αλλοιώσεις στα μέταλλα σε ήδη εγκατεστημένες κατασκευές. Η έρευνα επίσης θα συσχετίζει τις αλλοιώσεις με τους λόγους, τις τοποθεσίες και τη χρήση των εγκατασταθέντων κατασκευών. Σύντομη περιγραφή εργασίας: 1. Βιβλιογραφική μελέτη και ανασκόπηση της σχετικής θεωρίας και υφιστάμενων πρακτικών αναφορικά με την αντοχή υλικών και του τρόπου και μεθοδολογίας επικάλυψης ζίγκου και μέτρησης βάθους με βάση διεθνή πρότυπα. 2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης και χρησιμοποιηθέντων μεθόδων μέτρησης επικάλυψης σε άλλες χώρες ειδικότερα σε χώρες με τις ίδιες κλιματολογικές συνθήκες με την Κύπρο. 3. Διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης στη Κύπρο αναφορικά με υπό μελέτη θέμα, παρόμοιες μελέτες, δεδομένα, κύριοι χώροι εγκατάστασης κλπ 4. Επιλογή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί για τη συλλογή πληροφοριών, δεδομένων και μετρήσεων. Επιλογή των παραμέτρων προς διερεύνηση και τρόπου διερεύνησης. σελ 13 από 47

14 5. Σε συνεργασία με κρατικούς φορείς, επιχειρήσεις και ημικρατικούς οργανισμούς θα εντοπιστούν χώροι που έχουν εγκατασταθεί μεταλλικές κατασκευές, οι προδιαγραφές που έχουν χρησιμοποιηθεί, οι μηχανικές ιδιότητες η ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και δεδομένα όπου υπάρχουν. 6. Δημιουργία πλάνου δειγματοληψίας που να καθορίζει των αριθμό δειγμάτων, τοποθεσίες και μεθοδολογίας ελέγχου. 7. Επίσκεψη στους επιλεγμένους χώρους εγκατάστασης και συλλογή δειγμάτων μεταλλικών κατασκευών για μέτρηση μηχανικών χαρακτηριστικών η βάθους επικάλυψής. Όπου δεν μπορούν να παρθούν (αποκοπούν δοκίμια) οι έλεγχοι/ μετρήσεις θα γίνονται επί τόπου με τη χρήση κατάλληλων διακριβωμένων οργάνων 8. Πινακοποίηση όλων των χαρακτηριστικών των δειγμάτων. 9. Σύγκριση των χαρακτηριστικών και μετρήσεων με βάση των αρχικών προδιαγραφών η και προτύπων που υφίσταντο η ζητούντο κατά την αρχική εγκατάσταση. 10. Δημιουργία Παγκύπριου χάρτη αλλοίωσης των μηχανικών ιδιοτήτων κυρίως της αλλοίωσης του βάθους επικάλυψης ζίγκου ανάλογα με το χρόνο εγκατάστασης. 11. Εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων της αλλοίωσης των χαρακτηριστικών ανάλογα με το είδος, τοποθεσίας και προτύπων / προδιαγραφών 12. Καταγραφή εισηγήσεων και προδιαγραφών που πρέπει να ζητούνται απο επιχειρήσεις και οργανισμούς για το τι είναι ορθό να χρησιμοποιείτε η να εγκατασταίνετε ανάλογα με την τοποθεσία, η χρήση, με βάση τα πορίσματα της έρευνας. Με αυτό τον τρόπο οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν τα ανάλογα υλικά για κάθε χρήση και τοποθεσία με απώτερο στόχο την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και την αύξηση του χρόνου αλλοίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών αφού θα χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα υλικά για κάθε περιοχή και χρήση τους. Όροι και περιορισμοί: Η συλλογή δεδομένων, πληροφοριών μέσα από την έρευνα θα γίνει σε συγκεκριμένη περίοδο και όχι πέραν των δύο μηνών. Τα χαρακτηριστικά, οι παράμετροι, το μέγεθος του δείγματος θα επιλεγούν από τον φοιτητή σε συνεργασία με το συνεργαζόμενο φορέα και τον επιβλέποντα καθηγητή. Το πανεπιστήμιο και εταιρία Κένας θα προμηθεύσει τον φοιτητή με τα απαραίτητα όργανα μέτρησης η συσκευές ελέγχου μηχανικών χαρακτηριστικών. Θα ζητηθούν προδιαγραφές και συνεργασία κυρίως από : 1. Κρατικούς φορείς : ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία, υπουργείο συγκοινωνιών 2. Ημικρατικούς οργανισμούς: ΑΗΚ, ΑΤΗΚ 3. Ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει στο παρελθόν εγκαταστάσεις μεγάλου μεγέθους όπως περίφραξη αυτοκινητοδρόμων, λιμανιών, αεροδρομίων, μεγάλα υποστατικά, αποθήκες κλπ Προτείνεται όπως ο φοιτητής που θα αναλάβει αυτή την διπλωματική έχει παρακολουθήσει το μάθημα Στατική και Έλεγχος ποιότητας η έχει υπόβαθρο σε θέματα Διασφάλισης ποιότητας. Καλόν είναι να έχει επιλέξει κατεύθυνση Υλικών. σελ 14 από 47

15 Σύμβουλος: Δρ. Ιωάννης Αγγελή, Ανώτερος Λέκτορας τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τίτλος: Εφαρμογή και συντονισμός Εργαλείων Διασφάλισης Ποιότητας σε μεταποιητική βιομηχανία / βιομηχανία υπηρεσιών Αριθμός φοιτητών 1-2 Η οργανισμοί θα επιλεγούν σε κατοπινό στάδια σε συνεργασία με τον φοιτητή. Αναμενόμενο κόστος (όπου ισχύει): Σκοποί της έρευνας: Η όλη μελέτη και εφαρμογή θα γίνει σε οργανισμό/ βιομηχανία που θα επιλεγεί. Σε συνεργασία με την διεύθυνση της επιχείρησης, θα επιλεγούν οι τομείς, η τμήματα, η οι πιο σημαντικές διεργασίες της επιχείρησης, με απώτερο σκοπό την βελτίωση η και διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων η υπηρεσιών. Για ένα χρονικό διάστημα θα παίρνονται πληροφορίες, δεδομένα και μετρήσεις ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση της συμπεριφοράς των διεργασιών και τέλος ο συντονισμός αυτών των διεργασιών. Η όλη εργασία θα ολοκληρωθεί με την παράδοση των αποτελεσμάτων από τα εργαλεία ποιότητας και τις προτάσεις για βελτίωση της ποιότητας. Σύντομη περιγραφή: 1. Βιβλιογραφική μελέτη της σημασίας της Ποιότητας και ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη σε βιομηχανίες μεταποίησης/ υπηρεσιών. 2. Διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης και των υφιστάμενων ποιοτικών ελέγχων, η δεικτών μέτρησης της απόδοσης των διεργασιών της επιχείρησης που θα επιλεγεί. 3. Σε συνεργασία με την διεύθυνση, θα εντοπιστούν δραστηριότητες η διεργασίες που παρουσιάζουν προβλήματα ποιότητας η χρειάζονται περισσότερη βελτίωση. 4. Επιλογή των περιοχών, η παραμέτρων, η δεικτών που εντοπίστηκαν προηγουμένως και συλλογή πληροφοριών, δεδομένων και μετρήσεων για ορισμένη περίοδο, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση η συντονισμό των εξερχομένων των διεργασιών μέσω των δεικτών. 5. Με την χρησιμοποίηση συγκεκριμένου λογισμικού, Στατιστικού Ελέγχου διεργασιών (Statistical Process Control SPC) θα επιλεγούν πια εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν, θα σχεδιαστούν οι πλατφόρμες εργασίας (templates ) και τα πλάνα δειγματοληψίας. Ακολούθως θα συλλεγούν, εισαχθούν στο λογισμικό και απεικονιστούν η αναλυθούν στατιστικά δεδομένα από τις διεργασίες για να εντοπισθεί η σταθερότητα και η δυνατότητα των διεργασιών χρησιμοποιώντας εργαλεία στατιστικού ελέγχου διεργασιών. 6. Εντοπισμός σημείων / περιοχών για βελτίωση και εισήγηση τρόπων προς επίτευξη τους. Θα γίνουν εισηγήσεις για συνεχή συντονισμό και σελ 15 από 47

16 παρακολούθηση των παραμέτρων δεικτών μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος διασφάλισης ποιότητας. 7. Τα αποτελέσματα και οι εισηγήσεις θα μπορούν να έχουν οιανδήποτε μορφή (κείμενα, πίνακες, διαγράμματα, σχήματα κλπ) αλλά προτείνεται όπως χρησιμοποιηθούν όσο το δυνατό περισσότερα εργαλεία SPC και τεχνικών διασφάλισης ποιότητας που έχουν διδαχτεί στο συγκεκριμένο μάθημα. Όροι και περιορισμοί: Οι συλλογή δεδομένων και πληροφοριών θα γίνει σε συγκεκριμένη περίοδο και όχι πέραν των τριών μηνών. Τα χαρακτηριστικά, οι παράμετροι, το μέγεθος του δείγματος θα επιλεγούν από τον φοιτητή σε συνεργασία με την διεύθυνση της επιχείρησης και τον επιβλέποντα καθηγητή. Η επιχείρηση που θα επιλεγεί, θα επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση του φοιτητή στα υποστατικά της και προμηθεύσει με όλες τις πληροφορίες, δεδομένα και μέσα για την επιτυχή διεκπεραίωση της μελέτης. Όλες οι πληροφορίες και δεδομένα που θα συλλεγούν θα είναι εμπιστευτικά, εκτός εάν συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό με την διεύθυνση. Το πανεπιστήμιο θα προμηθεύσει τον φοιτητή με τα απαραίτητα λογισμικά που είναι διαθέσιμα. Προτείνεται όπως ο φοιτητής που θα αναλάβει αυτή την διπλωματική έχει παρακολουθήσει το μάθημα Στατική και Έλεγχος ποιότητας η έχει υπόβαθρο σε θέματα στατιστικού ελέγχου διεργασιών. Συστήνεται όπως ο φοιτητής/ές που θα επιλεγούν να τοποθετηθούν για βιομηχανική κατάρτιση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στη ίδια βιομηχανία που θα γίνει η διπλωματική αφού γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις και συνεννοήσεις σελ 16 από 47

17 Σύμβουλος: Νίκος Παπαναστασίου Τίτλος: Σχεδιασμός μηχανισμού εναέριας μεταφοράς σταφυλιών σε αμπελώνα. χ Αναμενόμενο κόστος (όπου ισχύει):χ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (300 Λέξεις) Να σχεδιασθεί μηχανισμός εναέριας μεταφοράς σταφυλιών σε αμπελώνα ευρισκόμενος στην πλαγιά ενός βουνού. Γενικά ο μηχανισμός πρέπει να στοχεύει στα ακολουθα: 1. Να αναπτυχθούν εναλλακτικές ιδέες σχεδιασμού και αφού αξιολογηθούν να επιλεγεί η καλύτερη. 2. Να εκτιμηθούν οι παράμετροι σχεδιασμού για επαρκή αντοχή, ευστάθεια, διάρκεια ζωής, ασφάλεια,λειτουργικότητα και αποδοτικότητα. 3. Να γίνει συμμόρφωση σύμφωνα με κώδικες και πρότυπα. 4. Να γίνουν υπολογισμοί μελέτης για στατικό και δυναμικό σχεδιασμό και να γίνει παρουσίαση των διαδικασιών επιλογής των στοιχείων μηχανών από καταλόγους κατασκευαστικών εταιρειών. 5. Να γίνει παραγωγή πλήρους συνόλου σχεδίων που να περιλαμβάνει τα ακόλουθα. Σχέδια συναρμολόγησης με κατάλογο στοιχείων και υλικών για κάθε στοιχείο. Λεπτομερή σχέδια ανεξάρτητων στοιχείων για στοιχεία που πρόκειται να κατασκευαστούν. 6. Να γίνει εκτίμηση του κόστους κατασκευής του μηχανισμού. σελ 17 από 47

18 Σύμβουλος: Νίκος Παπαναστασίου Τίτλος: Σχεδιασμός εναέριου συστήματος αλυσοκίνησης για μεταφορά τρόλεϊ. Σειρά προτεραιότητας : Αναμενόμενο κόστος (όπου ισχύει): Το σύστημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε αποθήκη μεγάλης υπεραγοράς. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των γάντζων θα πρέπει να είναι 2m. Ο δρόμος ροής θα πρέπει να έχει σχήμα ορθογωνίου και μήκος 120m.Το συνολικό βάρος κάθε τρόλεϊ θα πρέπει να είναι 120 kg.γενικά ο σχεδιασμός πρέπει να στοχεύει στα ακόλουθα: 1. Να αναπτυχθούν εναλλακτικές ιδέες σχεδιασμού και αφού αξιολογηθούν να επιλεγεί η καλύτερη. 2. Να εκτιμηθούν οι παράμετροι σχεδιασμού για επαρκή αντοχή, ευστάθεια, διάρκεια ζωής, ασφάλεια,λειτουργικότητα και αποδοτικότητα. 3. Να γίνει συμμόρφωση σύμφωνα με κώδικες και πρότυπα. 4. Να γίνουν υπολογισμοί μελέτης για στατικό και δυναμικό σχεδιασμό και να γίνει παρουσίαση των διαδικασιών επιλογής των στοιχείων μηχανών από καταλόγους κατασκευαστικών εταιρειών. 5. Να γίνει παραγωγή πλήρους συνόλου σχεδίων που να περιλαμβάνει τα ακόλουθα. 6. Σχέδια συναρμολόγησης με κατάλογο στοιχείων και υλικών για κάθε στοιχείο. 7. Λεπτομερή σχέδια ανεξάρτητων στοιχείων για στοιχεία που πρόκειται να κατασκευαστούν. 8. Να γίνει εκτίμηση του κόστους κατασκευής του μηχανισμού. σελ 18 από 47

19 Σύμβουλος: Νίκος Παπαναστασίου. Τίτλος: Σχεδιασμός συστήματος διαχείρισης υλικών με την επεξεργασία ανάμειξης και μεταφοράς. Σειρά προτεραιότητας : Αναμενόμενο κόστος (όπου ισχύει): Το σύστημα θα χρησιμοποιεί 2 μεταφορείς 2 διαφορετικών υλικών (Τσιμέντο και άμμο) σε χοάνη όπου ένας κοχλίας μεταφοράς θα αναμειγνύει τα υλικά και θα τα μεταφέρει σε κεκλιμένη κατεύθυνση σε κάποιο ύψος. Γενικά ο σχεδιασμός θα στοχεύει στα ακόλουθα: 1. Να αναπτυχθούν εναλλακτικές ιδέες σχεδιασμού και αφού αξιολογηθούν να επιλεγεί η καλύτερη. 2. Να εκτιμηθούν οι παράμετροι σχεδιασμού για επαρκή αντοχή, ευστάθεια, διάρκεια ζωής, ασφάλεια,λειτουργικότητα και αποδοτικότητα. 3. Να γίνει συμμόρφωση σύμφωνα με κώδικες και πρότυπα. 4. Να γίνουν υπολογισμοί μελέτης για στατικό και δυναμικό σχεδιασμό και να γίνει παρουσίαση των διαδικασιών επιλογής των στοιχείων μηχανών από καταλόγους κατασκευαστικών εταιρειών. 5. Να γίνει παραγωγή πλήρους συνόλου σχεδίων που να περιλαμβάνει τα ακόλουθα. 6. Σχέδια συναρμολόγησης με κατάλογο στοιχείων και υλικών για κάθε στοιχείο. 7. Λεπτομερή σχέδια ανεξάρτητων στοιχείων για στοιχεία που πρόκειται να κατασκευαστούν. 8. Να γίνει εκτίμηση του κόστους κατασκευής του μηχανισμού. σελ 19 από 47

20 Σύμβουλος: Γεώργιος Κατωδρύτης Τίτλος: Τεχνικές Μέτρησης Ηλεκτροχημικής Διάβρωσης/Αξιολόγηση της Διαβρωτικής Συμπεριφοράς μετάλλων Σειρά προτεραιότητας : Αρ. Φοιτητών: Αναμενόμενο κόστος (όπου ισχύει): Η Διάβρωση είναι η φθορά του μετάλλου που προκαλείται από την χημική του αντίδραση με το περιβάλλον. Το μέγεθος αυτής της καταστροφικής διάβρωσης των μεταλλικών κατασκευών επιφέρει μεγάλο οικονομικό κόστος λόγω επιδιορθώσεων και αντικαταστάσεων καθώς και θέματα ασφάλειας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για τους πιο πάνω λόγους, το θέμα της μελέτης των μηχανισμών της Διάβρωσης και γενικά της Διαβρωτικής Συμπεριφοράς Μετάλλων είναι σημαντικό. Το θέμα αυτό καθίσταται σημαντικό λόγω του ότι οι Τεχνικές Προστασίας των Μετάλλων από την Διάβρωση στηρίζεται στη γνώση των μηχανισμών διάβρωσης. Ο φοιτητής σε πρώτο στάδιο θα πρέπει να ετοιμάσει μελέτη για την Ηλεκτροχημική Διάβρωση Μετάλλων και προστασία από την Διάβρωση. Ακολούθως, θα ασχοληθεί με τις διάφορες τεχνικές μέτρησης της Ηλεκτροχημικής Διάβρωσης. Θα πρέπει να μελετήσει το πρόγραμμα Nova 1.10 και της πειραματικές συσκευές του Ποτενσιοστάτη Mertohm Autolab. Στη συνέχεια θα εκτελέσει τις πειραματικές τεχνικές του Ποτενσιοστάτη για την Αξιολόγηση της Διαβρωτικής Συμπεριφοράς Μετάλλων. Θα εξεταστεί επίσης και το θέμα της αντιμετώπισης της Διάβρωσης των Μετάλλων με βάση την Διαβρωτική Συμπεριφορά. σελ 20 από 47

21 Σύμβουλος: Γεώργιος Κατωδρύτης Τίτλος: Σχέση Μικροδομής και Μηχανικών Ιδιοτήτων Χαλύβων Σειρά προτεραιότητας : Αρ. Φοιτητών: Αναμενόμενο κόστος (όπου ισχύει): Σε αυτή τη πτυχιακή εργασία, ο φοιτητής θα μελετήσει ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της μεταλλουργίας, αυτό της Σχέσης Μικροδομής και Μηχανικών Ιδιοτήτων των Μετάλλων γενικότερα και ειδικότερα σε αυτή την περίπτωση των Χαλύβων. Θα ασχοληθεί έμπρακτα με τις διάφορες κατεργασίες αλλαγής της δομής των χαλύβων, κυρίως θερμικές. Ακολούθως θα διενεργήσει δοκιμές εφελκυσμού και σκληρομέτρησης για τον προσδιορισμό των μηχανικών ιδιοτήτων. Οι δοκιμές αυτές θα πρέπει να συνάδουν με τις προδιαγραφές των αντίστοιχων διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων. Ο φοιτητής θα ασχοληθεί επίσης με το θέμα της Μεταλλογραφίας η οποία συνίσταται στην διαδικασία προετοιμασίας των δειγμάτων και ακολούθως στην μικροσκοπική εξέταση. Τα αποτελέσματα των μηχανικών δοκιμών και της μικροσκοπικής εξέτασης θα συσχετιστούν και τα σχετικά αποτελέσματα θα εξαχθούν. Οι ιδιότητες των χαλύβων θα συγκριθούν με άλλα υλικά, σύνθετα κλπ και θα εξεταστεί η πιθανότητα εναλλακτικής χρήσης τους. σελ 21 από 47

22 Σύμβουλος: Γεώργιος Κατωδρύτης Τίτλος: Έρευνα για την αποτελεσματικότητα των Πράσινων Παρεμποδιστών(inhibitors) Διάβρωσης Μετάλλων. Σειρά προτεραιότητας : Αρ. Φοιτητών: Αναμενόμενο κόστος (όπου ισχύει): 500 Οι παρεμποδιστές διάβρωσης (corrosion inhibitors) είναι χημικές ουσίες που προστίθενται στα διαλύματα (ηλεκτρολύτες) που είναι σε επαφή με τα μέταλλα και ελαττώνουν αποτελεσματικά την διάβρωση τους. Γνωστό παράδειγμα είναι τα χημικά διαλύματα που προστίθενται στο νερό του εναλλάκτη θερμότητας (ραδιατέρ) των αυτοκινήτων. Οι παρεμποδιστές διάβρωσης που χρησιμοποιούνται τώρα είναι οργανικές ουσίες οι οποίες είναι τοξικές στη φύση καθώς περιέχουν βαρέα μέταλλα και άλλες τοξικές χημικές ουσίες αλλά έχουν και σχετικό οικονομικό κόστος. Ο φοιτητής καλείται σε αυτή τη πτυχιακή εργασία να ασχοληθεί με αυτό το σημαντικό θέμα της προστασίας μετάλλων από την διάβρωση με την χρήση πράσινων παρεμποδιστών διάβρωσης το οποίο είναι ταυτόχρονα και περιβαλλοντικό για τους πιο πάνω λόγους. Ο φοιτητής θα διερευνήσει την αποτελεσματικότητα πράσινων παρεμποδιστών διάβρωσης οι οποίοι είναι φιλικοί προς το περιβάλλον διότι είναι βιοδιασπώμενοι και δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα και άλλες τοξικές ουσίες. Ταυτόχρονα έχουν χαμηλό κόστος λόγω του ότι υπάρχουν σε μεγάλες ποσότητες στη φύση. Συγκεκριμένα, θα γίνει χρήση εκχυμώσεων από βλαστούς, φύλλα και καρπούς με ιδιαίτερη έμφαση σε άγρια φυτά/βότανα της Κυπριακής Φύσης που περιέχουν αντιοξειδωτικές φυτοχημικές ουσίες. Η αποτελεσματικότητα αυτών των πράσινων παρεμποδιστών διάβρωσης θα γίνει με απλές πειραματικές τεχνικές αλλά και με προηγμένες τεχνικές που προσφέρει το πρόγραμμα Nova 1.10 και ο Ποτενσιοστάτης Metrohm Autolab. σελ 22 από 47

23 Σύμβουλος: Στέλιος Χούλης Τίτλος: Υποβάθμιση οργανικών φωτοβολταϊκών διατάξεων, κάτω από επιταχυνόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες Σειρά προτεραιότητας : -2 Αναμενόμενο κόστος (όπου ισχύει): 5000 Euro Ο χρόνος ζωής των οργανικών φωτοβολταϊκών είναι μία σημαντική πτυχή στον χαρακτηρισμό των φωτοβολταϊκών συσκευών. Σε πολλές εφαρμογές των συσκευών προτιμάται ο μεγαλύτερος χρόνος ζωής τους με μικρότερη απόδοση, παρά η μέγιστη απόδοση με μικρότερο χρόνο ζωής. Ο χρόνος ζωής των οργανικών φωτοβολταϊκών επηρεάζεται κατά κύριο λόγω από τις συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν οι συσκευές και πιο συγκεκριμένα από την ακτινοβολία, την θερμότητα, το οξυγόνο, και την υγρασία. Είναι απαραίτητο λοιπόν να γίνει εκτενής μελέτη της επίδρασης του κάθε περιβαλλοντικού παράγοντα, αλλά και συνδυασμού αυτών, στο χρόνο ζωής του φωτοβολταϊκού ώστε να αναγνωριστούν οι μηχανισμοί υποβάθμισης των συσκευών σε όλα τα επίπεδα της συσκευής (ηλεκτρόδιο ανόδου, ενεργό επίπεδο, ηλεκτρόδιο καθόδου, ενδιάμεσα επίπεδα). Η μελέτη αυτή γίνεται τοποθετώντας τις συσκευές σε ειδικά μηχανήματαφούρνους που προσομοιώνουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες (ακτινοβολία, θερμότητα, και υγρασία) σύμφωνα με πρωτόκολλα πού έχουν συμφωνηθεί από την διεθνή επιστημονική κοινότητα. Επιπλέον, η μελέτη αυτή ονομάζεται επιταχυνόμενος χρόνος ζωής (accelerated lifetime) όπου ενδεικτικά, 1000 ώρες αντοχής του φωτοβολταϊκού στο μηχάνημα προσομοίωσης ισοδυναμούν με 365 ημέρες αντοχής στο πραγματικό περιβάλλον. Ο προσδιορισμός των μηχανισμών υποβάθμισης των οργανικών φωτοβολταϊκών δίνει χρήσιμές πληροφορίες για ανασχεδιασμό των συσκευών ή επέμβαση στη διαδικασία παρασκευής ώστε να αυξηθεί ο χρόνος ζωής τους. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιλογή της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η επιτυχής παρακολούθηση και μεγάλη βαθμολογία του μαθήματος εργαστηρίων υλικών ΜΜΥ335, καθώς και η παρακολούθηση του καλοκαιρινού σχολείου «Organic Electronics and Applications». σελ 23 από 47

24 Σύμβουλος: Λάζαρος Λαζαρής Τίτλος: Μελέτη Εγκατάστασης Υποθαλάσσιων Αγωγών Αερίου Σειρά προτεραιότητας :1 Αρ. Φοιτητών: 2 Αναμενόμενο κόστος (όπου ισχύει): Οι φοιτητές, εφόσον μελετήσουν τη μορφολογία του πυθμένα, από το οικόπεδο 12 μέχρι την ακτή (Τερματικό Περιοχή Βασιλικού), να εντοπίσουν τα προβλήματα που θα παρουσιαστούν κατά την εγκατάσταση υποθαλάσσιων αγωγών. Να μελετήσουν διάφορες μεθόδους εγκατάστασης υποθαλάσσιων αγωγών που να έχουν εφαρμογή στον γεωγραφικό μας χώρο. Με βάση τα αρχικά αποθέματα αερίου να υπολογιστούν τα απολήψιμα αποθέματα και να γίνουν κατά-προσέγγιση υπολογισμοί της ποσότητας του φυσικού αεριού (in Standard Cubic Feet, SFC) που θα χρειαστεί να μεταφερθούν στο Τερματικό. Να υπολογιστούν τα μεγέθη των αγωγών, τρόποι τοποθέτησης και στερέωσης τους στον πυθμένα. Να μελετηθούν οι διαθέσιμοι τρόποι συγκόλλησης των αγωγών και να διερευνηθούν τα φορτία και ροπές με τα όποια θα καταπονούνται οι αγωγοί. Να μελετηθεί η διαδικασία συγκόλλησης των αγωγών και να γίνουν εισηγήσεις όσον αφορά τον τύπο των συγκολλήσεων και το υλικό της συγκόλλησης. Να γίνει Μηχανολογικός Σχεδιασμός των συγκολλήσεων και να προταθούν συντελεστές ασφαλείας. Να μελετηθούν διάφοροι καταστροφικοί και μή καταστροφικοί μέθοδοι έλεγχου ποιότητας των συγκολλήσεων. Να μελετηθεί η συγκέντρωσης τάσεων ως αποτέλεσμα των συγκολλήσεων και να γίνουν εισηγήσεις για αποφυγή τέτοιων φαινομένων. Να μελετηθεί κατά πόσο δικαιολογείται να υποβληθούν οι συγκολλήσεις σε θερμική κατεργασία. Να μελετηθεί η πιθανότητα διάβρωσης των αγωγών και να γίνουν εισηγήσεις για προστασία των αγωγών π.χ. από γαλβανική διάβρωση. Προϋπόθεση: Οι φοιτητές να έχουν εξασφαλίσει Βαθμολόγια τουλάχιστον 6,5 στο Μηχανολογικό Σχεδιασμό Ι. σελ 24 από 47

25 Σύμβουλος: Λάζαρος Λαζαρής Τίτλος: Σχεδιασμός Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στην Πόλη της Λεμεσού. Σειρά προτεραιότητας :2-2 Αναμενόμενο κόστος (όπου ισχύει): Να μελετηθεί το υφιστάμενο δίκτυο διανομής νερού στην Πόλη της Λεμεσού. Να μελετηθούν χάρτες με οικίες/υποστατικά και βιομηχανικά κτίρια και να υπολογιστεί τον συνολικό εμβαδόν των κτιρίων που θα συνδεθούν με το δίκτυο. Χρησιμοποιώντας στατιστικά στοιχειά από το Υπουργεία Εμπορίου Βιομηχανίας να υπολογιστεί η κατανάλωση της Πόλης της Λεμεσού σε φυσικό αέριο και να γίνουν προβλέψεις για τις απαιτήσεις της Πόλης σε αέριο τα επόμενα 10 και τα επόμενα 20 χρόνια. Να επιλεγούν κατάλληλοι αγωγοί και τρόποι σύνδεσης/συγκόλλησης τους για ταχεία εγκατάσταση του δικτύου. Να ληφθεί υπόψη το κυκλοφοριακό πρόβλημα που θα δημιουργηθεί κατά την εγκατάσταση του δικτύου και να γίνουν εισηγήσεις για άμβλυνση του προβλήματος. Να μελετηθούν διάφορα μέτρα ασφάλειας κατά την εγκατάσταση τους και κυρίως κατά την λειτουργία του δικτύου για έγκαιρο εντοπισμό τυχόν διαρροών. σελ 25 από 47

26 Σύμβουλος: Σάββας Γ. Λοΐζου Τίτλος: Προσομοίωση και έλεγχος υποβρύχιου ρομποτικού οχήματος - Αναμενόμενο κόστος (όπου ισχύει): - Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος για εκμετάλλευση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Κυπριακή ΑΟΖ, η υποβρύχια ρομποτική αποτελεί μια καίρια τεχνολογία που προσφέρει λύσεις μεταξύ άλλων σε θέματα πρόσβασης, συντήρησης και παρακολούθησης των γεωτρήσεων, ειδικά σε βάθη τα οποία δεν είναι άμεσα προσβάσιμα από τον άνθρωπο ή σε εργασίες όπου η ανθρώπινη εμπλοκή έχει αυξημένο κίνδυνο. Η διπλωματική αυτή εργασία στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνολογιών οι οποίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν για αυτούς τους στόχους. Η διπλωματική αυτή εργασία στοχεύει στην ανάπτυξη συστήματος προσομοίωσης και ελέγχου ενός υποβρύχιου ρομποτικού οχήματος VideoRay Pro-4. H προσομοίωση θα υλοποιηθεί στο λογισμικό ανοικτού κώδικα Gazebo. Στα πλαίσια του ελέγχου θα αναπτυχθεί σύστημα ταυτόχρονης εκτίμησης και προσαρμογής παραμέτρων και εντοπισμού θέσης. Τα συστήματα που θα αναπτυχθούν θα εφαρμοστούν και στην προσομοίωση και το πραγματικό σύστημα. Η όλη ανάπτυξη θα βασιστεί στο ρομποτικό λειτουργικό σύστημα (Robotic Operating System ROS) και σε λειτουργικό σύστημα Linux. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής ο φοιτητής θα εξοικειωθεί με αλγόριθμους ελέγχου, ρομποτικής πλοήγησης, συστήματα τεχνητής όρασης, το λειτουργικό σύστημα Linux και γλώσσες προγραμματισμού (C/C++, Matlab, Python). Προαπαιτήσεις: 1. Αναλυτικές ικανότητες 2. Επιθυμητή γνώση υπολογιστών/προγραμματισμού. Σημείωση: Ο φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα ώστε να ολοκληρώσει την προπαρασκευαστική φάση μέσα στο καλοκαίρι. σελ 26 από 47

27 Σύμβουλος: Σάββας Γ. Λοΐζου Τίτλος: Ανάπτυξη συστήματος μοντελοποίησης 2-διάστατου περιβάλλοντος για ρομποτική πλοήγηση - Αναμενόμενο κόστος (όπου ισχύει): - Η διπλωματική αυτή εργασία στοχεύει στην ανάπτυξη συστήματος μοντελοποίησης 2-διάστατου περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας συνδυασμούς κυκλικών, σφαιρικών και πολυγωνικών σχημάτων. Η μοντελοποίηση στοχεύει στην ανάπτυξη κατάλληλων συναρτήσεων δυναμικού οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία ρομποτικών συναρτήσεων πλοήγησης. Η εργασία έχει δύο σκέλη: α) Την μαθηματική/θεωρητική ανάπτυξη και β) την υπολογιστική υλοποίηση. Η υπολογιστική υλοποίηση θα βασιστεί στο ρομποτικό λειτουργικό σύστημα (Robotic Operating System ROS) και σε λειτουργικό σύστημα Linux. Η μεθοδολογία που θα αναπτυχθεί θα υλοποιηθεί στα ρομπότ Turtlebot τα οποία διαθέτει το εργαστήριο Ρομποτικής Αυτομάτου Ελέγχου και Συστημάτων Αποφάσεων. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής ο φοιτητής θα εξοικειωθεί με αλγόριθμους και μεθοδολογίες ρομποτικής πλοήγησης, το λειτουργικό σύστημα Linux και γλώσσες προγραμματισμού (C/C++, Matlab/Octave, Python). Προαπαιτήσεις: 1. Αναλυτικές ικανότητες 2. Επιθυμητή γνώση υπολογιστών/προγραμματισμού. Σημείωση: Ο φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα ώστε να ολοκληρώσει την προπαρασκευαστική φάση μέσα στο καλοκαίρι. σελ 27 από 47

28 Σύμβουλος: Σάββας Γ. Λοΐζου Τίτλος: Μοντελοποίηση 2-διάστατου περιβάλλοντος για ρομποτική πλοήγηση με χρήση αισθητήρα Kinect - Αναμενόμενο κόστος (όπου ισχύει): - Η διπλωματική αυτή εργασία στοχεύει στην ανάπτυξη συστήματος μοντελοποίησης 2-διάστατου περιβάλλοντος από πληροφορία που λαμβάνεται από αισθητήρα Kinect. Η μοντελοποίηση στοχεύει στην ανάπτυξη κατάλληλων συναρτήσεων δυναμικού οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία ρομποτικών συναρτήσεων πλοήγησης. Η εργασία έχει δύο σκέλη: α) Την μαθηματική/θεωρητική ανάπτυξη και β) την υπολογιστική υλοποίηση. Η υπολογιστική υλοποίηση θα βασιστεί στο ρομποτικό λειτουργικό σύστημα (Robotic Operating System ROS) και σε λειτουργικό σύστημα Linux. Η μεθοδολογία που θα αναπτυχθεί θα υλοποιηθεί στα ρομπότ Turtlebot τα οποία διαθέτει το εργαστήριο Ρομποτικής Αυτομάτου Ελέγχου και Συστημάτων Αποφάσεων (RCDS Lab). Στα πλαίσια της εργασίας αυτής ο φοιτητής θα εξοικειωθεί με αλγόριθμους και μεθοδολογίες ρομποτικής πλοήγησης, το λειτουργικό σύστημα Linux και γλώσσες προγραμματισμού (C/C++, Matlab/Octave, Python). Προαπαιτήσεις: 1. Αναλυτικές ικανότητες 2. Επιθυμητή γνώση υπολογιστών/προγραμματισμού. Σημείωση: Ο φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα ώστε να ολοκληρώσει την προπαρασκευαστική φάση μέσα στο καλοκαίρι. σελ 28 από 47

29 Σύμβουλος: Δρ. Νίκος Αγκαστινιώτης Τίτλος: Θερμοδυναμική διαχείριση ισορροπίας αντίδρασης με αέριες και συμπυκνωμένες φάσεις καθορισμένης σύστασης Σειρά προτεραιότητας : Αναμενόμενο κόστος (όπου ισχύει): Το κριτήριο ισορροπίας σε ένα σύστημα αντιδρώντων αερίων (gaseous reaction system) αλλάζει αν ένα ή περισσότερα από τα αντιδρώντα ή προϊόντα της αντίδρασης παρουσιάζεται ως μια συμπυκνωμένη φάση με καθορισμένη σύσταση. Πολλά πρακτικά συστήματα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία αντιδράσεων, συμπεριλαμβανομένης της αντίδρασης των μετάλλων με αέρια στοιχεία για το σχηματισμό μεταλλικών οξειδίων ή σουλφιδίων (sulfides) για την κατασκευή καινοτόμων φωτοβολταϊκών. Σε τέτοια συστήματα, πλήρη ισορροπία συνεπάγεται τη δημιουργία (1) ισορροπίας φάσεων (phase equilibrium) μεταξύ των επιμέρους συμπυκνωμένων φάσεων και της αέριας φάσης, και (2) reaction equilibrium ανάμεσα στα διάφορα είδη (species) που είναι παρόντα στη αέρια φάση. Λόγω του ότι η ισορροπία των φάσεων (phase equilibrium) καθιερώνεται όταν οι συμπυκνωμένες φάσεις ασκούν τα saturated vapor pressures τους, οι οποίες καθορίζονται με μοναδικό τρόπο όταν καθορίζεται η θερμοκρασία του συστήματος, οι μόνες πιέσεις που μπορεί να μεταβληθούν σε σταθερή θερμοκρασία είναι εκείνες των species που υπάρχουν μόνο στην αέρια φάση. Οι μοναδικές μεταβολές, με τη θερμοκρασία, των saturated vapor pressures των species που βρίσκονται σε συμπυκνωμένες φάσεις και η σχετική ανεξαρτησία των ελεύθερων ενεργειών Gibbs των συμπυκνωμένων φάσεων από τις μεταβολές της πίεσης θα αποτελέσουν το κύριο αντικείμενο της υπό αναφορά εργασίας μέσα από την οποία θα επιτευχθεί η θερμοδυναμική διαχείριση των reaction equilibria σε συστήματα που περιέχουν αέριες και συμπυκνωμένες φάσεις. Ο στόχος της εργασίας είναι να επιτευχθεί σημαντική απλοποίηση όσον αφορά στην θερμοδυναμική διαχείριση των reaction equilibria σε συστήματα που περιέχουν αέριες και συμπυκνωμένες φάσεις πριν γίνει η εφαρμογή σε καινοτόμα states of matter τα οποία έχουν ήδη διαμορφωθεί εργαστηριακά στο εργαστήριο του επιβλέποντα Συμβούλου. σελ 29 από 47

30 Σύμβουλος: Δρ. Νίκος Αγκαστινιώτης Τίτλος: Θεμελιώδης μελέτη και εφαρμογή της ποσοτικής αντιστοιχίας μεταξύ διαγραμμάτων ελεύθερης ενέργειας Gibbs-σύστασης και διαγραμμάτων φάσης. Σειρά προτεραιότητας : Αναμενόμενο κόστος (όπου ισχύει): Έχει διαπιστωθεί ότι, σε σταθερή θερμοκρασία και πίεση, η σταθερή κατάσταση της ύπαρξης ενός συστήματος είναι αυτή που έχει την ελάχιστη δυνατή τιμή της ελεύθερης ενέργειας Gibbs. Κατά συνέπεια, η σταθερότητα μιας φάσης σ ένα σύστημα, όπως αυτή συνήθως παρουσιάζεται σε ένα ισοβαρές διάγραμμα φάσης, μπορεί να καθοριστεί από τη γνώση των μεταβολών της ελεύθερης ενέργειας Gibbs των διαφόρων φάσεων που δυνατόν να υπάρχουν με την σύσταση και τη θερμοκρασία. Έτσι, σύμφωνα με τα δεδομένα -- (1) η κατάσταση με τη χαμηλότερη ελεύθερη ενέργεια Gibbs είναι η σταθερή κατάσταση και (2) όταν συνυπάρχουν φάσεις σε ισορροπία το έχει την ίδια τιμή σε όλες τις συνυπάρχουσες φάσεις -- πρέπει να υφίσταται μια ποσοτική αντιστοιχία μεταξύ των διαγραμμάτων ελεύθερης ενέργειας Gibbs-σύνθεσης με τα "διαγράμματα φάσης". Η αντιστοιχία είναι το αντικείμενο ανάλυσης της υπό αναφορά εργασίας, μέσα από την οποία θα διαφανεί ότι κανονικά "διαγράμματα φάσης" δημιουργούνται από, και είναι απλά παραστάσεις, διαγραμμάτων ελεύθερης ενέργειας Gibbs-σύνθεσης. Ο αντικειμενικός στόχος της εργασίας είναι να προηγηθεί η θεμελιώδης κατανόηση του συσχετισμού ελεύθερης ενέργειας Gibbs-σύστασης πριν γίνει η εφαρμογή σε καινοτόμα states of matter τα οποία έχουν ήδη διαμορφωθεί πειραματικά στο εργαστήριο του επιβλέποντα Συμβούλου. σελ 30 από 47

31 Σύμβουλος: Δρ. Νίκος Αγκαστινιώτης Τίτλος: Λανθάνουσα ή/και θερμο-χημική αποθήκευση ενέργειας και δυνατότητα ελεγχόμενης απελευθέρωσης Σειρά προτεραιότητας : Αναμενόμενο κόστος (όπου ισχύει): 500 Ευρώ Ένα σημαντικό μέρος της συνολικής πρωτογενούς ενέργειας καταναλώνεται από τα κτίρια. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού της ενέργειας καταναλώνεται για λόγους θέρμανσης. Κατά συνέπεια, η εφαρμογή ενός συστήματος που να παρέχει θερμότητα από την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας με ελεγχόμενο τρόπο θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη μείωση της θερμότητας που παράγεται από τα ορυκτά καύσιμα και θα ήταν ένα μεγάλο βήμα προς τη μετάβαση στη βιώσιμη ενέργεια. Η ηλιακή ενέργεια ωστόσο είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ενώ η θερμότητα καταναλώνεται κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ως εκ τούτου, η ηλιακή ενέργεια θα πρέπει να είναι ρυθμισμένη προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Διάφορες μέθοδοι είναι διαθέσιμες για αποθήκευση θερμικής ενέργειας και οι πιο σημαντικές είναι: αποθήκευση sensible θερμότητας (SHS), αποθήκευση λανθάνουσας θερμότητας (LHS) και θερμο-χημική αποθήκευση (TCS). Κάθε μέθοδος έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της αλλά οι πιο πολλά υποσχόμενες μέθοδοι για την αποθήκευση θερμότητας είναι η LHS και η θερμο-χημική. Η πρόθεση αυτής της εργασίας είναι να συγκρίνει τις διαφορετικές μεθόδους για την αποθήκευση θερμότητας και να ενδιατρίψει επί των πιθανών υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με τις πρακτικές δυσκολίες (π.χ. αργή θερμομεταφορά, διαχωρισμός φάσεων, υπο-ψύξη κλπ.) που πρέπει να ξεπεραστούν ώστε να προταθούν εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές λύσεις. σελ 31 από 47

32 Σύμβουλος: Πολύβιος Ελευθερίου Τίτλος: Αντίσταση πειραματικών μοντέλων στη ροή Σειρά προτεραιότητας : 1 -- Αναμενόμενο κόστος (όπου ισχύει): 200 Από την ρευστομηχανική γνωρίζουμε ότι οποιοδήποτε αντικείμενο κινείται μέσα σε ένα ρευστό, τότε παρουσιάζεται μια δύναμη (αντίσταση) που το εμποδίζει σε αυτή του τη κίνηση. Η δύναμη αυτή μπορεί να υπολογιστεί θεωρητικά για απλά γεωμετρικά σχήματα αλλά είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστεί για περίπλοκα σχήματα όπως τα αεροπλάνα ή τα αυτοκίνητα. Για το υπερπηδήσουμε το πρόβλημα αυτό εξετάζουμε μοντέλα των σχημάτων αυτών και μετρούμε πειραματικά την δύναμη. Σκοπός της προτεινόμενης εργασίας είναι να μετρηθεί η δύναμη αυτή, η σχέση της με τα διάφορα μοντέλα (για γεωμετρικά σχήματα έγινε στο παρελθόν) αντικειμένων που κινούνται σε ροή αέρα/νερού (όπως αυτοκίνητο-αεροπλάνο). Προτείνεται να εξεταστούν γεωμετρικά μοντέλα που θα κατασκευαστούν με 3D printer ή άλλο τρόπο που θα αποφασιστεί. Η όλη εργασία απαιτεί πειραματική διάταξη που διαθέτει το τμήμα στο εργαστήριο ρευστών αλλά και ώρες πειραματισμού στο εργαστήριο ρευστών του τμήματος μηχανολογίας. Οι μετρήσεις θα γίνονται εντός των εργαστηρίων του τμήματος οπόταν και ο φοιτητής που θα ενδιαφερθεί θα πρέπει να είναι διευθετημένος/η να σπαταλήσει ώρες σε πειραματική δουλειά. Για την εργασία αυτή θα απαιτηθεί επιπλέον και η αγορά ή κατασκευή 2-3 μοντέλων. Το κόστος αγοράς θα βαρύνει το τμήμα, αλλά θα πρέπει να γίνει συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή για να μπορούν να ικανοποιηθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Θα προτιμηθεί φοιτητής που έχει ψηλό βαθμό στα ρευστά και γνώσεις κατασκευής μοντέλου σε 3D printer. σελ 32 από 47

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕ 8/6 Μαθηματικά ΙΙ /ΑΒΓΔΕ Πειραματική Αντοχή Υλικών /Γ Σελίδα 1 από 5 Διάβρωση και προστασία υλικών /A Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής /Γ Καύση /BΓ Μελέτη και σχεδιασμός οχημάτων /ΔΕ ΤΡ 9/6 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Α Εξάμηνο Σπουδών α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 3 Χημική Τεχνολογία (103) MΓY Υ 2 0 2 4 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες Το παρακάτω κείμενο περιέχει οδηγίες, παραδείγματα και διευκρινήσεις σχετικά με το τι θεωρείται Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, με έμφαση σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Βασίζεται στο εγχειρίδιο Frascati

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας 213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας Σκοπός Το Τμήμα προσφέρει εκτεταμένες σπουδές στη Μηχανική συμπεριλαμβάνοντας τις διάφορες περιοχές που σχετίζονται με σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER

DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER 8 Ος / 2 01 3 Τεύχος 1 ΜΑΙΧ, Μακεδονίας 1, 73100. Χανιά www.maich.gr info@maich.gr +30 28210 35000 Συντάκτες: Μπαουράκης Γεώργιος Βουρδουμπάς Ιωάννης Αγγελάκης Γεώργιος Μπορέτος Νικόλαος Μανθούλης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1.1 Πολυλειτουργικά προϊόντα Ανάπτυξη προϊόντων που ενσωματώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education «Πράσινη» Θέρμανση Μετάφραση-επιμέλεια: Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δημήτριος Αηδόνης Δημήτριος Τριανταφύλλου Δημήτριος Φωλίνας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Σεμινάριο κατάρτισης και εργαστήριο εκμάθησης λογισμικού «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και εκμάθηση λογισμικού isbemcy» Διάρκεια 14 ώρες 6-7 Απριλίου 2015, Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Απαντήσεων

Παρουσίαση Απαντήσεων Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Παρουσίαση Απαντήσεων Ερωτηματολογίου για το Πρόγραμμα Σπουδών και τους Τρόπους Μετάδοσης Γνώσης στη Σχολή Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1. Γενικά Τελευταία η Ελληνική νομοθεσία έχει εμπλουτισθεί με σημαντικές διατάξεις που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού

Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. YT2 Χαρακτηριστικά Μηχανολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. Διαμόρφωση Εξαγωγικής Στρατηγικής σε κλαδικό ή τοπικό επίπεδο Η GlobalGreece έχει την εμπειρία και αναλαμβάνει την διαμόρφωση μακροχρόνιων σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών Γνωστικά Αντικείμενα Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Π. Ταούκης, Αν. Καθ. ΕΜΠ Κ. Τζιά, Καθ. ΕΜΠ, Β. Ωραιοπούλου, Καθ. ΕΜΠ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 1 ο & 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ο & 4 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο & 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7 ο & 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κτ. Χ.-Μ. Αιθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Η λίπανση Ως λίπανση ορίζεται η παρεμβολή μεταξύ των δύο στοιχείων του τριβοσυστήματος τρίτου κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΈΡΓΟ ΕΠΕ 3.4.9. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014, 5 6 μμ. Σας καλωσορίζουμε!

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014, 5 6 μμ. Σας καλωσορίζουμε! Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014, 5 6 μμ Σας καλωσορίζουμε! ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Εισαγωγή Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής Προγράμματα Μεταπτυχιακού Επιπέδου Μάστερ (M.Eng. & M.Sc.) Υποστήριξη Ερωτήσεις Απαντήσεις Διατμηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam)

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) 1.1 Ορισμός σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή CAD (Computer

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ 1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α1Υ Α2Υ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 1 1 5 2 2 5 Α3Υ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 3 1 1 6 Α10Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΠ&Δ

Διαβάστε περισσότερα

1. Χωρητικότητα Δεξαμενής

1. Χωρητικότητα Δεξαμενής 1. Χωρητικότητα Δεξαμενής Η επιλογή πρέπει να γίνεται με βάση τα άτομα που θα καταναλώνουν ζεστό νερό. Η διεθνής πρακτική συνιστά 40 λίτρα ανά άτομο. Προσοχή: σε μη πιστοποιημένα προϊόντα η ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙV: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙV:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτήρια και την Πράσινη Ανάπτυξη

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτήρια και την Πράσινη Ανάπτυξη ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτήρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Χτίζοντας το Μέλλον Το Χτίζοντας το Μέλλον είναι το πρωτοποριακό πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - Πρακτικά 2ης Συνεδρίας του Συµβουλίου του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήµης και Μηχανικής Υλικών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - Πρακτικά 2ης Συνεδρίας του Συµβουλίου του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήµης και Μηχανικής Υλικών ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 22 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2014 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α. Γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοποί και Στόχοι του Έργου Χρήση Φυσικού Αερίου Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων Ασφάλεια Εκτίμηση Κόστους Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Χάρτες Διαδρομή Σωληνώσεων ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Εξοικονόμηση Ενέργειας Ενεργειακή Απόδοση Εξοικονόμηση ενέργειας Τα θερμικά ηλιακά συστήματα της ΤΙΕΜΜΕ, καλύπτουν πάνω από το 90% των αναγκών για ΖΝΧ* και μέχρι το 40% των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (www.ccs.rg.cy ), ανταποκρινόμενος θετικά στην παρότρυνση και τις εισηγήσεις αριθμού συνεργατών τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες και τα θετικά σχόλια κατά τις συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ.

Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ. Παναγιώτης Σεφερλής Αναπληρωτής Καθηγητής Έχεις το «μικρόβιο» του Μηχανικού; Dilbert 2 Επιστήμη του Μηχανολόγου

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : INNWIND.EU-Innovative Wind Conversion Systems (10-20MW) for Offshore Applications

Έργο : INNWIND.EU-Innovative Wind Conversion Systems (10-20MW) for Offshore Applications 3/1/2013 Α.π. 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραμμάτων που υλοποιεί το

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

Εισαγωγή. Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 Εισαγωγή Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε.

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Χαράλαμπος Κουκλίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Γκουραμάνης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άμπετ Νάτσε, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Κολιός, Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΤΥΠΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Άρθρο AN002 JAN-2006

Τεχνικό Άρθρο AN002 JAN-2006 Τεχνικό Άρθρο JAN-2006 ιαφορικοί Θερµοστάτες Η βασικότερη ενεργειακή πηγή των τελευταίων αιώνων, τα ορυκτά καύσιµα, βρίσκονται χρονικά πολύ κοντά στην οριστική τους εξάντληση. Ταυτόχρονα η αλόγιστη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΗ. Επαμεινώνδας Βουτσάς. Λέκτορας Ε.Μ.Π.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΗ. Επαμεινώνδας Βουτσάς. Λέκτορας Ε.Μ.Π. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Επαμεινώνδας Βουτσάς Λέκτορας Ε.Μ.Π. Στον ιδρυτικό νόμο 980 του 1917 γράφεται: "Το Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, σκοπούν τον καταρτισμόν επιστημόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ www.westplatform.gr Άξονας Βιομηχανικών Συστημάτων και Επικοινωνιών : Πανεπιστήμιο Πατρών Άξονας Βιομηχανικού Ελέγχου : Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας»

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Επιβλέπων: Συρμακέσης Σπύρος e-mail: syrma@teimes.gr τηλ: 26310-XXXXX Στόχος είναι η εκμάθηση εργαλείων ελέγχου ευχρηστίας στο διαδίκτυο. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012 Ε-News Τεύχος 60 Μάιος 2012 Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων To προγράμμα Ωριαίας Ανάλυσης της Carrier (HAP) είναι ένα εργαλείο πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάτες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Εγκαταστάτες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Η συνεχής και αυξανόμενη χρήση των Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστημάτων θα απαιτήσει ειδικευμένους τεχνικούς για την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση τους. Η Πιστοποίηση Τεχνιτών Εγκαταστατών Φ/Β συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕ.Δ.Ε.Α, ΑΠΘ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κωνσταντίνος Α. Λυμπερόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα