Βιογραφικό Σηµείωµα. Επαγγελµατική ραστηριότητα 1/ /1989 Project Leader, Senior Development Engineer, Senior Engineer, ANADRILL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιογραφικό Σηµείωµα. Επαγγελµατική ραστηριότητα 1/1986-12/1989 Project Leader, Senior Development Engineer, Senior Engineer, ANADRILL"

Transcript

1 Βιογραφικό Σηµείωµα Όνοµα: Βασίλειος Χ. Κελεσίδης Ηµερ. γεν.: 13/11/1957 Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά τηλ: & Τίτλοι Σπουδών 1980 ίπλωµα Χηµικού Μηχανικού, Πολ. Σχ. Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης 1982 Master of Science, Χηµικού Μηχανικού 1985 Doctor of Philosophy, Χηµικού Μηχανικού, Παν. Χιούστον, Τέξας, ΗΠΑ Επαγγελµατική ραστηριότητα 1/ /1989 Project Leader, Senior Development Engineer, Senior Engineer, ANADRILL SCHLUMBERGER, Χιούστον, ΗΠΑ Ανάπτυξη τεχνικών για διασκοπήσεις επιφανείας (surface logging) για αξιολόγηση φρεάτων γεώτρησης υδρογονανθράκων. 1/1990-8/1993 Section Head, Senior Development Engineer, DOWELL SCHLUMBERGER, Saint Etienne, Γαλλία Μελέτη, ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων βελτιστοποίησης τοποθέτησης τσιµέντων σε γεωτρήσεις υδρογονανθράκων. 9/1993-8/1994 Programme Leader, SCHLUMBERGER CAMBRIDGE RESEARCH, Cambridge, Αγγλία Ανάπτυξη νέων τεχνικών γεωτρήσεων υδρογονανθράκων. 9/1994-3/2000 Ελεύθερος Επαγγελµατίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΠΘ) & Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών, Υπεύθυνος Μεταφοράς Τεχνολογίας 3/2000- Σήµερα Επίκουρος, Αν. Καθηγητής, Καθηγητής, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, τµ. Μηχ. Ορυκτών Πόρων. Γεωτρήσεις υδρογονανθράκων και ρευστοµηχανική Professor, TEXAS A&M UNIVERSITY AT QATAR, Petroleum Engineering, QATAR Γεωτρήσεις υδρογονανθράκων. Επιστηµονική και Επαγγελµατική Εµπειρία Καθηγητής µε αντικείµενο τις γεωτρήσεις υδρογονανθράκων, διδασκαλία Μηχανικής Γεωτρήσεων & Ρευστοµηχανικής (Νευτώνεια και µη Νευτώνεια ρευστά). Έρευνα σε φαινόµενα ροής κατά την εκτέλεση των γεωτρήσεων, µελέτη και ανάπτυξη ρευστών και προσθέτων γεώτρησης, µεταφορά τριµµάτων γεωτρήσεων, διφασική ροή, ρεολογικές και διηθητικές ιδιότητες πολφών, καταστροφή σχηµατισµών, φαινόµενα µεταφοράς, µετρήσεις-συλλογή-ανάλυση δεδοµένων, νέες τεχνικές γεώτρησης, βελτιστοποίηση. Μεταφορά τεχνολογίας, καινοτοµία, τεχνολογικά πάρκα. 1

2 Έρευνα, ανάπτυξη και διαχείριση πλέον των εννέα ετών σε τεχνικά και ερευνητικά κέντρα της µεγαλύτερης στον κόσµο εταιρείας παροχής υπηρεσιών για ανεύρεση και εξόρυξη υδρογονανθράκων. ηµιουργία θεωρητικών µοντέλων και πιλοτικών συστηµάτων, επίβλεψη και εκτέλεση δοκιµών µικρής και µεγάλης κλίµακας, ανάπτυξη νέων τεχνικών ανίχνευσης υδρογονανθράκων (πατέντα), έρευνα για βελτιστοποίηση τοποθετήσεως τσιµέντου σε γεωτρήσεις, έρευνα για νέες τεχνικές γεωτρήσεων. Υλοποίηση σηµαντικών έργων στις περιοχές Μεταφοράς Τεχνολογίας και Αξιοποίησης Τεχνολογίας, Τεχνοδιαγνώσεις, Τεχνοµεσιτείες, ιαχείριση Έργων. Εξειδίκευση σε Μεταφορά Τεχνολογίας, δικτυώσεις, προώθηση καινοτοµίας, υποβολή-εκτέλεση- παρακολούθηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων. Εφαρµογή κατά κόρον βέλτιστων διαδικασιών µεταφοράς υψηλής τεχνολογίας από την Έρευνα (ερευνητικά κέντρα) στην Εφαρµοσµένη Έρευνα (τεχνικά κέντρα) στη Παραγωγή (τόπους εφαρµογής). Σχεδιασµός και συντονισµός µεγάλων διακρατικών έργων εφαρµοσµένης έρευνας. Με σηµαντική εµπειρία σε διοίκηση, κατάρτιση προϋπολογισµών, στρατηγικές κατευθύνσεις, καθοδήγηση και αξιολόγηση υφισταµένων. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Είµαι στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων από το 2000 στις θέσεις, Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής και Καθηγητής (Ιούλιος 2012) στην Τεχνική/Μηχανική Γεωτρήσεων και στην Ρευστοµηχανική. Έχω αναπτύξει και διδάσκω τα ακόλουθα προπτυχιακά και µεταπτυχιακά µαθήµατα: Τεχνική Γεωτρήσεων, 3 πιστωτικές µονάδες, προπτυχιακό µάθηµα, διδάσκεται στο 9ο εξάµηνο και καλύπτει τις γεωτρήσεις υδρογονανθράκων (βαθιές γεωτρήσεις). Εφαρµοσµένη Ρευστοµηχανική, 3 πιστωτικές µονάδες, προπτυχιακό µάθηµα, διδάσκεται στο 6ο εξάµηνο και καλύπτει στατική και ροή Νευτώνειων ρευστών. Γεωτρήσεις ειγµατοληψίας, υδρογεωτρήσεις και γεωθερµικές γεωτρήσεις, 2 πιστωτικές µονάδες, εδιδάσκετο στο 7ο εξάµηνο ( ) καλύπτοντας τις περιπτώσεις αβαθών γεωτρήσεων (είχα συγγράψει και το αντίστοιχο βιβλίο Αβαθείς και Ειδικές Γεωτρήσεις). Προχωρηµένα µαθήµατα Ρευστοµηχανικής, 3 πιστωτικές µονάδες, σε συνδιδασκαλία, δίδεται στο µεταπτυχιακό Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον, καλύπτοντας ροή µη-νευτώνειων ρευστών. Γεωτρήσεις µε Σεβασµό στο Περιβάλλον, 3 πιστωτικές µονάδες, µεταπτυχιακό µάθηµα, δίδεται στο µεταπτυχιακό Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον, καλύπτει νέες τεχνικές γεωτρήσεις µε µικρό αποτύπωµα και σεβασµό στο περιβάλλον, όπως γεωτρήσεις σπειροειδούς σωλήνα, γεωτρήσεις υποισοσταθµισµένης κατάστασης καθώς και περιβαλλοντικά θέµατα βαθιών γεωτρήσεων. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Έχουµε κατασκευάσει ένα σύστηµα ροής, 5µ οριζόντιο δακτύλιο, µε δυνατότητα για κλίση έως 30 µοίρες, µε εσωτερικό σωλήνα εξωτερικής διαµέτρου 40 χλ. και εξωτερικό σωλήνα εσωτερικής διαµέτρου 70 χλ., µε πλεξιγκλάς για να επιτρέπει οπτική παρατήρηση. Έχει δυνατότητες για µετρήσεις πτώσης πίεσης και µετρήσεις σχετιζόµενες µε µεταφορά τριµµάτων. Ο εξοπλισµός του συστήµατος περιλαµβάνει παροχόµετρο µάζας και όργανο µέτρησης διαφορικής πίεσης, µε σύνδεση των οργάνων για συλλογή των µετρήσεων µέσω Η/Υ. Το εργαστήριο περιλαµβάνει ιξωδόµετρο τύπου Fann (Couette viscometer) πολλαπλών ταχυτήτων, φιλτρόπρεσσα API (American Petroleum Institute), ρεόµετρο για µέτρηση τάσης διολίσθησης, φούρνο κελιών γήρανσης πολφών, ζυγαριά πολφών, χωνί Marsh και µικρή διάταξη για µέτρηση ταχύτητας καθίζησης στερών. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Βασίλειος Χ. Κελεσίδης, Σεπτέµβριος 2015 Σελ. 2

3 Έργο ανάπτυξης νέων τσιµέντων γεωτρήσεων υδρογονανθράκων µε ικανότητες αυτοίασης, συνεργάτης µε άλλους δύο ερευνητικούς φορείς και ερευνητική υπεργολαβία τριών επιχειρήσεων. ιάρκεια 1.5 χρόνια, 06/14-11/15. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΙΓΑΙΟ, Μελέτη για ελαχιστοποίηση της µείωσης της διαπερατότητας πυρήνων πετρωµάτων λόγω των πολφών γεωτρήσεων κατά την διάτρηση, µε την προσθήκη Ελληνικού λιγνίτη. ιάρκεια , Προϋπολογισµός , Χρηµατοδότης: Υπουργείο Παιδείας - Πυθαγόρας ΙΙ. ΧΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΙΓΝΙΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΦΟΥΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ιάρκεια: , Προϋπολογισµός , Χρηµατοδότηση ΙΓΜΕ Ο στόχος ήταν η µελέτη της χρήσης Ελληνικού λιγνίτη για την ρύθµιση ρεολογικών και διηθητικών ιδιοτήτων πολφών γεωτρήσεις για χρήση σε υψηλής θερµοκρασίας. Texas A&M University at Qatar (TAMUQ) ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Το διάστηµα δίδασκα Drilling Engineering και Advanced Drilling Engineering στο 4ο έτος. Ως ερευνητής δηµιούργησα το εργαστήριο Μηχανικής Γεωτρήσεων για µελέτης των ιδιοτήτων των πολφών και της υδραυλικής των γεωτρήσων. Στόχος η αριστεία στην έρευνα ρευστοµηχανικής µη-νευτώνειων ρευστών, µεταφορά τριµµάτων γεωτρήσεων, ανάπτυξη πολφών, ρεολογία πολφών, επιµόλυνση σχηµατισµών, βελτιστοποίηση διατρητικής διεργασίας. ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM CHAIR) Ήµουν επικεφαλής του προγράµµατος Μηχανικής Πετρελαίου για 2 έτη (Αύγουστος Αύγουστος 2014), στο πρόγραµµα µε έξι καθηγητές, έξι τεχνικούς και ερευνητές. Συνολικός αριθµός προπτυχιακών φοιτητών περίπου 100 (δεν υπάρχει µεταπτυχιακό πρόγραµµα). Σηµαντικές επιδόσεις: Χρηµατοδότηση πέραν των 450,000 US$ για τρία έτη από βιοµηχανικούς εταίρους για υποστήριξη φοιτητικών δραστηριοτήτων. Λειτουργία της µονάδας rock-nmr unit (ατµοσφαιρικές συνθήκες). Προµήθεια / εγκατάσταση / λειτουργία της µονάδας Foam Rheometer/Acid core flooding unit (Grace Instruments) µε κόστος περίπου US$ Προµήθεια συστήµατος Benchtop Magnetic Resonance Imaging (MRI), κόστος ~ $ για χρήση σε µελέτες core flooding / EOR studies. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ιδασκαλία Drilling Engineering και Advanced Drilling Engineering. a) Μηχανική Γεωτρήσεων: σχεδιασµός και αποτίµηση γεωτρητικών συστηµάτων, ανίχνευση και επίλυση προβληµάτων διατρήσεων, υδραυλική γεωτρήσεων, τσιµέντωση, σχεδιασµός επενδύσεων (casing). ιδασκαλία µε βοήθεια του βιβλίου 'Fundamentals of Drilling Engineering, by R.F. Mitchell and S.Z. Miska, 2011, SPE Textbook Series No. 12'. b) Προχωρηµένη Μηχανική Γεωτρήσεων, καλύπτοντας προχωρηµένα µαθήµατα ρεολογίας πολφών και υδραυλικής, γεωτρήσεις µε διφασικά µίγµατα, γεωτρήσεις µε σπειροειδή σωλήνα, νέες τεχνικές γεωτρήσεων. Χρήση του Προσοµοιωτή Γεωτρήσεων (Drilling Systems Drilling Simulator) για εφαρµογές Ρύθµισης Γεωτρήσεων. Βασίλειος Χ. Κελεσίδης, Σεπτέµβριος 2015 Σελ. 3

4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Μελετάµε την ρεολογία µη-νευτώνειων ρευστών και τις διηθητικές ιδιότητες µε στόχο την ανάπτυξη νέων προσθέτων για χρήση π.χ. σε υψηλές θερµοκρασίες και µε 'ιδιότητες κατά παραγγελία'. Αναπτύσσουµε ρεολογικά µοντέλα, µε χρήση κυρίως του µοντέλου Herschel-Bulkley, και ανάπτυξη τεχνικών µε προσοµοιωτή για την επιλογή του καλύτερου δυνατού µοντέλου από ρεολογικά δεδοµένα. Έχουµε δικά µας µοντέλα για την υδραυλική γεωτρήσεων και εκτελούµε πειράµατα µε Νευτώνεια και µη-νευτώνεια ρευστά σε οµόκεντρο και έκκεντρο δακτύλιο. Έχουµε αναπτύξει µία ολοκληρωµένη προσέγγιση / προσοµοιωτή για την πρόβλεψη της πτώσης πίεσης µη-νευτώνειων ρευστών (Herschel-Bulkley fluids) για στρωτή, µεταβατική, τυρβώδη ροή. Αναπτύσσουµε µοντέλα διφασικής ροής αερίου-υγρού σε δακτύλιο για χρήση σε γεωτρήσεις υποισοσταθµισµένης κατάστασης. Αντίστοιχα αναπτύσσουµε µοντέλα για µεταφορά τριµµάτων γεωτρήσεων σε οµόκεντρο και έκκεντρο δακτύλιο. Έχουµε αναπτύξει δικό µας προσοµοιωτή για βελτιστοποίηση των γεωτρήσεων, PAYZONE, µε πρόβλεψη των βέλτιστων τιµών για τα Weight on Bit, Torque και Rotational Speed και κατάσταση κοπτικού, µε την χρήση δεδοµένων πεδίου για την προσαρµογή του προσοµοιωτή, και ακολούθως την χρησιµοποίηση του σε µελλοντικές γεωτρήσεις σε παρόµοια περιοχή. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ QATAR Ανάπτυξη και δοκιµές 'έξυπνων' πολφών γεωτρήσεων για επίλυση γεωτρητικών προβληµάτων στο Κατάρ και για ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου. Έργο τριετούς διάρκειας (έναρξη ), Κύριος Ερευνητής, χρηµατοδότηση Qatar National Research Fund (QNRF). Ανάπτυξη µεθοδολογιών Magnetic Resonance Imaging για 3-D ανάλυση πολυφασικών ροών σε κοιτάσµατα υδρογονανθράκων. Τριετές πρόγραµµα, Συνεργάτης ερευνητής, (έναρξη ) χρηµατοδότηση Qatar National Research Fund (QNRF). ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αντιπρόεδρος και Μέλος ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ιαχείρισης της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Μέλος της επταµελούς Ερευνητικής Επιτροπής του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, για την διαχείριση των ερευνητικών έργων, ετησίου προϋπολογισµού 15 εκ., Συντονιστής της Μονάδας Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας Γενικός Συντονιστής Πρακτικής Άσκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Τµηµατικός Συντονιστής Πρακτικής Άσκησης του τµήµατος ΜΗΧΟΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης Πρόεδρος του Συλλόγου ΕΠ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Schlumberger ( ) Έρευνα, ανάπτυξη και διαχείριση για 9 έτη σε Κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης της µεγαλύτερης εταιρείας υπηρεσιών σε γεωτρήσεις και παραγωγή υδρογονανθράκων. Ανάπτυξη θεωρητικών µοντέλων και πιλοτικών συστηµάτων, στη στεριά και υποθαλάσσια, ανάπτυξη νέων τεχνικών για ανίχνευση υδρογονανθράκων (Anadrill Houston, πατέντα). Μεγάλες δοκιµές πεδίου προσοµοιωτή τσιµέντωσης γεωτρήσεων υδρογονανθράκων για βέλτιστη τοποθέτηση τσιµέντων. Έρευνα για ανάπτυξη νέων τεχνικών διάτρησης Βασίλειος Χ. Κελεσίδης, Σεπτέµβριος 2015 Σελ. 4

5 ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επισκέπτης Καθηγητής (5 µήνες), Τµήµατα Mining Engineering / Petroleum and Natural Gas Engineering, Istanbul Technical University, Turkey, Επισκέπτης Ερευνητής (3 εβδοµάδες), Chinese Academy of Sciences, Beijing China, ιεθνής Μάνατζερ στην διαχείριση Τεχνολογικών Πάρκων, Κέντρων Καινοτοµίας, Μεταφορά Τεχνολογίας, Αξιοποίηση Τεχνολογίας. Συγγραφικό Έργο 1. Αβαθείς και Ειδικές Γεωτρήσεις, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ. 2. Τεχνική Γεωτρήσεων, προπτυχιακό µάθηµα, σηµειώσεις. 3. Ροή µη Νευτώνειων Ρευστών, µεταπτυχιακό µάθηµα, σηµειώσεις. 4. Chapter 5 - Drilling Hydraulics in Fundamentals of Drilling Engineering, co-author, edited by: R.F. Mitchell and S.Z. Miska, 2011, 710 pp.; SPE Textbook Series No. 12. Πατέντες USA Patent (& European Patent ), 19 December 1989 (& ) E. Tannenbaum, T. Burgess, V. Kelessidis, A. Orban, J. Williams, K. Zanker, Measurement System and Method for Quantitatively Determining the Concentrations of a Plurality of Gases in Drilling Mud. Επαγγελµατικές ραστηριότητες Μέλος του ΤΕΕ Ελλάδος Μέλος του Συλλόγου Χηµικών Μηχανικών Ελλάδος Μέλος της Κοινωνίας Μηχανικών Πετρελαίου (Society of Petroleum Engineers - SPE). Επιστηµονικός κριτής σε περισσότερο από 20 επιστηµονικά περιοδικά. Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής (Editorial Review Committee) των περιοδικών Advances in Petroleum Exploration and Development Chinese Journal of Chemical Engineering International Journal of Gas, Oil and Coal Technology Γλώσσες Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 39 δηµοσιεύσεις σε περιοδικά και 51 δηµοσιεύσεις σε συνέδρια µε κριτές, περισσότερες από 850 βιβλιογραφικές αναφορές, µε δείκτη h=17. Επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές 1. V.C. Kelessidis, A.E. Dukler, Modeling Flow Pattern Transitions for Upward Gas Liquid Flow in Vertical Concentric and Eccentric Annuli, Int. J. Multiphase Flow, 15, V.C. Kelessidis, A.E. Dukler, Motion of Large Gas Bubbles through Liquids in Vertical Concentric and Eccentric Annuli, Int. J. Multiphase Flow, 16, , G. Roberts, V.C. Kelessidis, J. Williams, New System Provides Continuous Quantitative Analysis of Gas Concentration in the Mud During Drilling, SPE Drill. Eng. 6, No. 3, V.C. Kelessidis, R. Rafferty, A. Merlo, R. Maglione, Simulator Models U-Tubing to Improve Primary Cementing, Oil & Gas J., Mar. 7, Βασίλειος Χ. Κελεσίδης, Σεπτέµβριος 2015 Σελ. 5

6 5. V.C. Kelessidis, D.J. Guillot, R. Rafferty, G. Borriello, A. Merlo, Field Data Demonstrate Improved Mud Removal Techniques Lead to Successful Cement Jobs, SPE 26982, SPE Advanced Technology Series, 4, No. 1, V.C. Kelessidis, Terminal velocity of solid spheres falling in Newtonian and non-newtonian liquids, Tech. Chron. Sci. J. TCG., V, No. 1&2, V.C. Kelessidis, An explicit equation for the terminal velocity of solid spheres falling in pseudoplastic liquids, Chem. Eng. Sci., 59, V.C. Kelessidis, G.E. Bandelis *, Measurements and prediction of terminal velocity of solid spheres falling through stagnant pseudoplastic liquids, Powder Techn, 147, V.C. Kelessidis, G.E. Bandelis *, Flow patterns and minimum suspension velocity for efficient cuttings transport in horizontal and deviated wells in coiled tubing drilling, SPE Drilling and Completion, 19 (4) December, V.C. Kelessidis, R. Maglione, C. Tsamantaki and Y. Aspirtakis, Optimal determination of rheological parameters for Herschel-Bulkley drilling fluids and impact on pressure drop, velocity profiles and penetration rates during drilling, J. Petrol. Sci. Eng., 53, The particular article has been nominated as the top 5 th Journal of Petroleum Science and Engineering, for Oct. Dec popular article (in the list of ΤΟΡ 25) of The article has become the Νο. 11 with the most citation of the Journal of Petroleum Science and Engineering, for the period V.C. Kelessidis, R. Maglione, Modeling rheological behavior of bentonite suspensions as Casson and Robertson-Stiff fluids using Newtonian and true shear rates in Couette viscometry, Powder Techn., 168, V.C. Kelessidis, C. Tsamantaki, A. Michalakis *, G.E. Christidis, P. Makri, C. Papanicolaou, A. Foscolos, Greek lignites as additives for controlling filtration properties of water bentonite suspensions at high temperatures, Fuel, 86, V.C. Kelessidis, G.E. Christidis, P. Makri, V. Chadjistamou *, C. Tsamantaki, A. Michalakis *, C. Papanicolaou, A. Foscolos, Gelation of water bentonite suspensions at high temperatures and rheological control with lignite addition, Applied Clay Sci., 36, V.C. Kelessidis, C. Tsamantaki, P. Dalamarinis *, Effect of ph and electrolyte on the rheology of aqueous Wyoming bentonite-dispersions, Applied Clay Sci. 38, V.C. Kelessidis, G.E. Bandelis *, J. Li, Flow of Dilute Solid Liquid Mixtures in Horizontal Concentric and Eccentric Annulus, J. Can. Petr. Techn. 46, V.C. Kelessidis, G.I. Karydakis, N. Andritsos, Method for selecting casing diameters in wells producing low-enthalpy geothermal waters containing dissolved carbon dioxide, Geothermics, 36, The particular article has been nominated as the top 11 th popular article (in the list of ΤΟΡ 25) of Geothermics, for Arpil-June V. C. Kelessidis, C. Tsamantaki, P. Dalamarinis *, E. Repouskou and E. Tombacz, Influence of electrolyte concentration on rheological properties of Zenith and Wyoming bentonite-water suspensions, Mineral Wealth, 144, V.C. Kelessidis, R. Maglione, Yield stress of water bentonite dispersions, Colloids and Surfaces A, 318, V.C. Kelessidis, R. Maglione, Shear rate corrections for Herschel-Bulkley fluids in Couette geometry, Appl. Rheol. 18:3 (2008) K. Founargiotakis, V.C. Kelessidis, R. Maglione, Laminar, transitional and turbulent flow of Herschel-Bulkley fluids in concentric annulus, J. Can. Chem. Engr., 86, V.C. Kelessidis, Investigations on the thixotropy of bentonite suspensions, Energy Sources Part A, 30, V.C. Kelessidis, C. Papanicolaou, A. Foscolos, Greek lignites prove to be very good additives for controlling rheological and filtration properties of water-bentonite suspensions at high temperatures: A review, International Journal of Coal Geology 77, Βασίλειος Χ. Κελεσίδης, Σεπτέµβριος 2015 Σελ. 6

7 23. M. B.Oyeneyin, V.C. Kelessidis, G. Bandelis * and P. Dalamarinis *, Developing a Managed Pressure Drilling Strategy for Casing Drilling Operations, Advanced Materials Research Vols , VC Kelessidis, V. Chatzistamou *, N. Ntioudi, N. Koumakis, Optimization of water-well drilling, Mineral Wealth 152, 1-20 (in greek) 25. V.C. Kelessidis, R. Maglione, G. Bandelis *, On the end-effect correction for Couette type oil-field direct-indicating viscometers for Newtonian and non-newtonian fluids, J Petrol. Sci. Engr., 71, Mavromatidis A., V. C. Kelessidis, Investigations into the causes of high formation pressures in deep drilling in western Greece, Mineral Wealth 153, VC Kelessidis, Estimation of rock drillability in mineral and oil-gas drilling, how close are we?, Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 1, (in greek). 28. V.C. Kelessidis, V. Chatzistamou *, R. Maglione, Wall slip phenomenon assessment of yield stress pseudoplastic fluids in Couette geometry, Appl. Rheol. 20:5 (2010) R Maglione, VC Kelessidis, Choosing the Best Rheological Model for Water-bentonite Suspensions, Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 3, V. C. Kelessidis and V. Chatzistamou *, Preparation methodology and rheological properties of yield pseudoplastic transparent fluids, J. Dispers. Sci. Technol., 32: 3, V. C. Kelessidis, Rock drillability prediction with in-situ determined unconfined compressive strength of rock, The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 111 (June), V.C. Kelessidis, P. Dalamarinis *, R. Maglione, Experimental study and predictions of pressure losses of fluids modelled as Herschel-Bulkley in concentric and eccentric annuli in laminar, transitional and turbulent flow, J Petroleum Science Engineering, 77, V.C. Kelessidis, M. Poulakakis *, V. Chatzistamou *, Use of Carbopol 980 and Carboxymethyl- Cellulose polymers as rheology modifiers of sodium-bentonite water dispersions, Applied Clay Science, 54, Ζ. Mao, C. Yang and V.C. Kelessidis, Modelling and Numerical Simulation of Yield Viscoplastic Fluid Flow in Concentric and Eccentric Annuli, Chin. J. Chem. Eng., 20, R. Rooki, F. Doulati Ardejani, A. Moradzadeh, V.C. Kelessidis, M. Nourozi, Prediction of terminal velocity of solid spheres falling through Newtonian and non-newtonian pseudoplastic power law fluid using artificial neural network, International Journal of Mineral Processing Vol , pg R. Rooki, F. Doulati Ardejani, A. Moradzadeh, H. Mirzaei, V.C. Kelessidis, R. Maglione, M. Nourozi, Optimal Determination of Rheological Parameters for Herschel Bulkley Drilling Fluids Using Genetic Algorithms (GAs), Korea Australia Rheology Journal, 24, Y.C. Chemeda, G.E. Christidis, N.M. Tauhid Khan; E. Koutsopoulou; V. Hatzistamou * ; V.C. Kelessidis, Rheological properties of palygorskite-bentonite and sepiolite-bentonite mixed clay suspensions, Applied Clay Science, 90, M. Mirarab Razi, V.C. Kelessidis, R. Maglione, M. Ghiass, M.A. Ghayyem, Experimental study and numerical modelling of rheological and flow behaviour of xanthan gum solutions using artificial neural network, J. Dispersion Science & Technology, 35, E. Karakosta, L. Lagkaditi, S. ElHardalo, A. Biotaki*, V.C. Kelessidis, M. Fardis, and G. Papavassiliou. Pore Structure Evolution and Strength Development of G-type Elastic Oil Well Cement. A combined 1H NMR and Ultrasonic Study, Cement & Concrete Research, 72, Συνέδρια µε κριτές 1. V.C. Kelessidis, G. Roberts, J. Williams, New System Provides Continuous Quantitative Analysis of Gas Concentration in the Mud During Drilling, SPE 19562, SPE Annual Technical Conference, San Antonio TX, Oct. 2. J. Hoskins, S. Chakravarthy, B. Ferreol, V.C. Kelessidis, L. Prouvost, D. Zighed, A Predictive Model of Mud Removal Efficiency Using Historical Well Data, SPE 26221, 8th Petroleum Computer Conference, New Orleans, LA, July. Βασίλειος Χ. Κελεσίδης, Σεπτέµβριος 2015 Σελ. 7

8 3. V.C. Kelessidis, D.J. Guillot, R. Rafferty, G. Borriello, A. Merlo, Field Data Demonstrate Improved Mud Removal Techniques Lead to Successful Cement Jobs, SPE 26982, SPE IIIrd Latin American Carribean Petroleum Engineering Conference, Buenos Aires, Argentina, April. 4. V.C. Kelessidis, System for experimental study of two-phase solid-liquid flow of Newtonian and non-newtonian liquids in horizontal and inclined annuli and literature review of the phenomenon. European Research Community On Flow Turbulence And Combustion (ERCOFTAC) Conference, Thessaloniki, 31 Jan. 1 Feb. 5. V.C. Kelessidis, G.E. Bandelis *, Flow Patterns and Minimum Suspension Velocity for Efficient Cuttings Transport in Horizontal and Deviated Wells in Coiled Tubing Drilling, SPE 81746, SPE/ICoTA Coiled Tubing Conference held in Houston, Texas, U.S.A., 8 9 April. 6. L. Saputelli, M. Economides, M. Nikolaou, V.C. Kelessidis, Real-Time Decision Making for Value Creation while Drilling, SPE 85314, IADC/SPE Middle East Drilling Technology Conference and Exhibition, Abu Dhabi, UAE, Oct. 7. A.S. Michalakis *, P.G. Makri, V.C. Kelessidis, G.E. Christidis, A.E. Foscolos, C.E. Papanicolaou, Improving Rheological And Filtration Properties Of Drilling Muds With Addition Of Greek Lignite, 7th National Congress on Mechanics, June 24-26, Chania, Greece, A. Kounadis, C. Providakis, G. Exadaktylos edts. 8. V.C. Kelessidis, G.E. Bandelis *, Hydraulic Parameters Affecting Cuttings Transport For Horizontal Coiled Tubing Drilling, 7th National Congress on Mechanics, June 24-26, Chania, Greece, A. Kounadis, C. Providakis, G. Exadaktylos edts. 9. G.E. Bandelis *, V.C. Kelessidis, New approaches for estimation of terminal settling velocity of solid spheres falling in Newtonian and non-newtonian fluids, 7th National Congress on Mechanics, June 24-26, Chania, Greece, A. Kounadis, C. Providakis, G. Exadaktylos edts. 10. Mavromatidis, V.C. Kelessidis, D. Monopolis, A review of recent hydrocarbon exploration in Greece and its potential, 1st International Conference AMIREG, 7-9 June, Chania, Greece, Z. Agioutantis, K. Komnitsas edts., Heliotopos Conf. 11. V. C. Kelessidis, X. Tsamantaki, M. Dimopoulou and A. Michalakis *, Effect of ph on rheological parameters of bentonite-water suspensions, Paper presented at the 5th Panhellenic Symposium of Chemical Engineering, Thessaloniki, Greece, May (in greek) 12. V. C. Kelessidis, K. Founargiotakis and P. Liolios, Sensitivity analysis of important parameters during two-phase solid-liquid flow in horizontal annulus for the two layer model, Paper presented at the 5th Panhellenic Symposium of Chemical Engineering, Thessaloniki, Greece, May (in greek) 13. V. C. Kelessidis, M. Zervakis and Z. Theodosiou *, System for collection and analysis of analog camera signal for studying solid motion during two-phase flow in horizontal annulus, Paper presented at the 5th Panhellenic Symposium of Chemical Engineering, Thessaloniki, Greece, May (in greek) 14. V.C. Kelessidis, A. Michalakis *, C. Tsamantaki, Rheology and Rheological Parameter Determination of Bentonite Water and Bentonite Lignite Water Mixtures at Low and High Temperatures, 7th World Congress in Chem. Engineering, Glasgow, July V.C. Kelessidis and G.E. Bandelis *, Flow Pattern Transitions and Flow Pattern Detection of Dilute Solid Liquid Mixtures in Horizontal Concentric and Eccentric Annulus, 7th World Congress in Chem. Engineering, Glasgow, July V.C. Kelessidis, C. Tsamantaki, N. Pasadakis, E. Repouskou, E. Hamilaki, Permeability, porosity and surface characteristics of filter cakes from water-bentonite suspensions, 6th International Conference on Advances in Fluid Mechanics, 8-10 May, Skiathos, Greece, published in Computational Methods in Multiphase Flow IV, WIT Transactions on Engineering Sciences, Vol. 56, , A.A. Mammoli, and C.A. Brebbia Editors, WIT Press. 17. G.E. Bandelis * and V.C. Kelessidis, Solid bed erosion by liquids flowing in horizontal concentric annulus, 2nd International Conference AMIREG, Chania, Greece, Z. Agioutantis, K. Komnitsas edts., Heliotopos Conf. 18. G.I. Karydakis, V.C. Kelessidis, Geothermal drilling activity in Greece from 1975 to 2005, 2nd International Conference AMIREG, Chania, Greece, Z. Agioutantis, K. Komnitsas edts., Heliotopos Conf. Βασίλειος Χ. Κελεσίδης, Σεπτέµβριος 2015 Σελ. 8

9 19. Tsamantaki C., V.C. Kelessidis, P. Dalamarinis and G.E. Bandelis *, Static and Dynamic Yield Stress of Water-Bentonite Suspensions 2nd International Conference AMIREG, Chania, Greece, Z. Agioutantis, K. Komnitsas edts., Heliotopos Conf. 20. V.C. Kelessidis, D. Marinakis, C. Tsamantaki, Laboratory Assessment Of Drilling Fluid Formation Damage In Sandstone Cores And Mitigation With Lignite Additives For High Temperature Fields, SPE presented at the SPE European Formation Damage Conference, Scheveningen, The Netherlands, 30 May 1 June. 21. V.C. Kelessidis, Sustainable drilling for oil and gas: challenging drilling environments demand new formulations of bentonite based drilling fluids, 3rd International Conference on Sustainable Development Indicators in the Minerals Industry, June 17-20, Milos, Greece. 22. Mavromatidis A., V.C. Kelessidis, D. Monopolis, Causes of High Formation Pressures in Deep Drilling in Western Greece, Paper presented at the AAPG International Energy Conference & Exhibition, November, Athens, Greece. 23. VC. Kelessidis, Drilling fluid additives for high temperature fields, Poster presentation, SPE FORUM SERIES IN EUROPE, Forum III: Evolving Mud Operations in a Changing Drilling World, Sept. 24. Papanicolaou C., V.C. Kelessidis, N. Pasadakis, V. Gekas, C. Galanakis, G. Triantafyllou, A. Foscolos, Benefits from simultaneous exploitation of lignite for industrial and environmental uses as well as feedstock for power generation: The case of Elassona coal basin, Thessaly Greece. Paper presented at the 19th Industrial Minerals Congress, 30 March - 2 April, Athens 25. M.B. Oyeneyin, V.C. Kelessidis, G. Bandelis, P. Dalamarinis *, Developing a Managed Pressure Drilling Strategy for Casing Drilling Operations. The Tenth Meditteranean Peetroleum Conference and Exhibition, February 26-28, Tripoli - Libya 26. VC Kelessidis, N. Pasadakis, Determination of parameters for improvement of rheological and filtration characteristics of bentonite fluids containing lignite using principal component analysis, 7th Panhellenic Chemical Engineering Symposium, Patras, 3-5 June (in greek). 27. VC Kelessidis, G. Potsi *, Influence of sea water on rheological and filtration characteristics of water bentonite suspensions, 7th Panhellenic Chemical Engineering Symposium, Patras, 3-5 June (in greek) 28. VC Kelessidis, G. Potsi *, V. Chatzistamou, Influence of time of hydration, agitation and measurement on the development of rheological parameters of water bentonite suspensions, 7th Panhellenic Chemical Engineering Symposium, Patras, 3-5 June (in greek) 29. VC Kelessidis, Drilling fluid challenges for oil-well deep drilling, 9th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & EXPO SGEM 2009, Albena, Bulgaria, June. 30. V.C. Kelessidis, P. Dalamarinis *, Monitoring drilling bit parameters allows optimization of drilling rates, 9th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & EXPO SGEM 2009, Albena, Bulgaria, June. 31. VC. Kelessidis, Need for better knowledge of in-situ unconfined compressive strength of rock (UCS) to improve rock drillability prediction, 3rd International AMIREG Conference, Athens, 7-9 Sept. 32. P. Dalamarinis *, VC. Kelessidis, V Chatzistamou *, Analysis of water and geothermal-well shallow drilling data via drilling software allows for rock drillability assessment and drill bit performance, 3rd International AMIREG Conference, Athens, 7-9 Sept. 33. VC. Kelessidis, Challenges for very deep oil and gas drilling will there ever be a depth limit? 3rd International AMIREG Conference, Athens, 7-9 Sept. 34. RW. Time, A.H. Rabenjafimanantsoa, VC. Kelessidis, R Maglione, On end-effect correction for Couette type viscometers for Newtonian and non-newtonian fluids, Annual Transactions Of The Nordic Rheology Society, 17, M. Poulakakis *, V. Chatzistamou, V.C. Kelessidis, Modification of rheological properties of bentonite-water dispersions with use of carboxy-methyl-cellulose polymer, 9th HSTAM International Congress on Mechanics, Cyprus, July, V. C. Kelessidis, Advances in drilling hydraulics and drilling fluid rheology, Invited paper presented at the 20th ITU Petroleum and Natural Gas Conference, June, Istanbul, Turkey Βασίλειος Χ. Κελεσίδης, Σεπτέµβριος 2015 Σελ. 9

10 37. V. C. Kelessidis, H. Ergin, Drilling Fluid Advances for Core Drilling, paper presented at the VI Drilling - Blasting Symposium, Nov. 4-5, Ancara Turkey. 38. V. C. Kelessidis, H. Ergin, Analysis and optimization of drilling operating parameters in coring and drilling operations, 22nd World Mining Congress & Expo, Istanbul, Sept R. Mahmoud *, V.C. Kelessidis, M. Karimi, V. Sankar, Optimization of Casing Drilling Performance Using PAYZONE Simulator and Historical Well Data, Paper SPE PP presented at the IADC/SPE Asia Pacific Drilling Technology Conference and Exhibition, Tianjin, China, 9 11 July V. C. Kelessidis, M. Zografou*, V. Chatzistamou*, Optimization of drilling fluid rheological and fluid loss properties utilizing PHPA polymer, paper SPE presented at the Middle East Oil and Gas Show and Exhibition held in Manama, Bahrain, March. 41. P. Arkoudeas, L. Lagkaditi, A. Gupta, V. C. Kelessidis, M. Fardis, E. Karakosta, G. Diamantopoulos, and G. Papavassiliou, Investigations into assessing oil well drilling fluid properties by using 1H NMR, paper presented at 2013 EUROMAR, Hersonissos, Greece, June 30 - July D. Gerogiorgis, V. C. Kelessidis, Isothermal CFD modeling of annular multiphase flows during underbalanced drilling (UBD) in oil reservoirs, Poster presented at the 2013 AIChE Annual Meeting, San Fransisco, CA, 3-8 Nov. 43. V.C. Kelessidis, M. Fraim, M. Fardis, E. Karakosta, G. Diamantopoulos, P. Arkoudeas, S. Elhardalo, L. Lagkaditi, and G. Papavassiliou, Comprehensive Assessment of Additive and Class G Cement Properties Affecting Rheology, Fluid Loss, Setting Time and Long Term Characteristics of Elastic Cements, paper SPE 14UNCV MS selected to be presented at the SPE/EAGE European Unconventional Conference and Exhibition, Vienna, Austria, Feb. 44. D.I. Gerogiorgis, V.C. Kelessidis, Fouling investigation via CFD modeling of annular multiphase flows during underbalanced drilling (UBD), paper to be presented at the TMS (The Minerals Metals and Materials Society) 2014 Conference, Febr , San Diego CA. 45. V.C. Kelessidis, Use of magnetorheological fluids to resolve critical issues in drilling oil and gas wells, paper presented at the 14th International Conference on Electrorheological Fluids and Magnetorheological Suspensions, Granada, Spain, July V.C. Kelessidis, Z. Vryzas, P. Arkoudeas**, Improvement of drilling fluid flow parameters using nanoparticles for optimization of drilling process, paper presented at the International Conference on Safe and Sustainable Nanotechnology, Oct., Phitanulok, Thailand. 47. V.C. Kelessidis, S. Ahmed, A. Koulidis*, An Improved Drilling Simulator for Operations, Research and Training, SPE MS presented at the 19th Middle East Oil & Gas Show and Conference, 8 11 March, 2015 in Manama, Kingdom of Bahrain. 48. Z. Vryzas*, P. Arkoudeas**, O. Mahmoud*, H. Nasr-El-Din, V.C. Kelessidis, Utilization of Iron Oxide Nanoparticles in Drilling Fluids Improves Fluid Loss and Formation Damage Characteristics, Paper presented at the First EAGE Workshop on Well Injectivity & Productivity in Carbonates (WIPIC), Doha, March 30 - April V.C. Kelessidis, L. Lagkaditi, M. Fardis, M. Karayanni, G. Diamantopoulos, K. Dong, D. Hill, and G. Papavassiliou A 1H NMR Study on Acidized and Non-acidized Carbonate Rock Cores to explore correlations between Pore Geometry and Fluid-Solid Interactions. Paper presented at the First EAGE Workshop on Well Injectivity & Productivity in Carbonates (WIPIC), Doha, March 30 - April Z. Vryzas, O. Mahmoud, H.A. Nasr-El-Din, V.C. Kelessidis, Development and Testing of Novel Drilling Fluids Using Fe2O3 and SiO2 Nanoparticles for Enhanced Drilling Operations, paper IPTC MS to be presented at the International Petroleum Technology Conference, Doha, Qatar, 7 9 Dec. 51. O. Mahmoud, H.A. Nasr-El-Din, Z. Vryzas, V. C. Kelessidis, Nanoparticle-Based Drilling Fluids for Minimizing Formation Damage in HTHP Applications, Paper SPE MS to be presented at the SPE International Conference & Exhibition on Formation Damage Control, Lafayette, Louisiana, USA, Feb. ** - post doctorate * - graduate student Βασίλειος Χ. Κελεσίδης, Σεπτέµβριος 2015 Σελ. 10

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, 73 100 ΧΑΝΙA. Βιογραφικό Σηµείωµα. Βασίλειος Χ. Κελεσίδης Ηµερ. γεν.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, 73 100 ΧΑΝΙA. Βιογραφικό Σηµείωµα. Βασίλειος Χ. Κελεσίδης Ηµερ. γεν. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 73 100 ΧΑΝΙA Βιογραφικό Σηµείωµα Όνοµα: Βασίλειος Χ. Κελεσίδης Ηµερ. γεν.: 13/11/1957 ιεύθυνση: Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100,

Διαβάστε περισσότερα

Choosing the Best Rheological Model for Water-bentonite Suspensions

Choosing the Best Rheological Model for Water-bentonite Suspensions Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 3 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 3 211 Choosing the Best Rheological Model for Water-bentonite Suspensions ROBERTO MAGLIONE Consultant, Vercelli, Italy VASSILIOS KELESSIDIS

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Γεωτρήσεων Υδρογονανθράκων: Στάθµη Τεχνικής, Προκλήσεις και Προοπτικές

Τεχνολογίες Γεωτρήσεων Υδρογονανθράκων: Στάθµη Τεχνικής, Προκλήσεις και Προοπτικές Τεχνολογίες Γεωτρήσεων Υδρογονανθράκων: Στάθµη Τεχνικής, Προκλήσεις και Προοπτικές Βασίλειος Χ. Κελεσίδης Αν. Καθ. Τµ. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείο Κρήτης ιηµερίδα ΤΕΕ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Υ

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Ζαχαρίας Αγιουτάντης

Καθ. Ζαχαρίας Αγιουτάντης Ερευνητικό και εργαστηριακό δυναµικό του Τµήµατος ΜηχΟΠ για την υποστήριξη της έρευνας και της εκµετάλλευσης κοιτασµάτων υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή Καθ. Ζαχαρίας Αγιουτάντης Το Τµήµα µας Το

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο : ιεύθυνση : Email: Web: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ Τµήµα Μαθηµατικών, Λεωφ. Κνωσσού, Ηράκλειο, 71409. chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ευαγγέλου Β. Λιαράκου Διπλ. Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, MSc, PhD. Ημερομηνία Γέννησης: 29-9-1981 Τόπος Διαμονής: Χανιά, Δήμος Χανίων Εθνικότητα: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Μεθοδολογία προσέγγισης του προβλήματος στο έργο PhoReSE ΤόλκουΑθανασία Χημικός Εργαστήριο Ανόργανης & Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Ερευνητική ομάδα : Δήμος Τριάντης, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Κίμων Αναστασιάδης, Καθηγητής Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL

THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL 1 THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL Μαρίνα Κλεάνθους Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D ƒ π ª À ƒ À Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Â ÎˆÛ 2009 , Ph.D : 2009 , 2009 Copyright ISBN: 978-9963-9599-4-5 : : Theopress Ltd.. 10 2113 (470.. - 399..).,,,,.

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

MSc in Oil and Gas Technology Α.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

MSc in Oil and Gas Technology Α.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ MSc in Oil and Gas Technology ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΜΕΙΣ Η πετρελαϊκή βιοµηχανία έχει 3 τοµείς. Upstream Midstream Downstream : Παραγωγή. : Μεταφορά-αποθήκευση.

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. Κυματομηχανική Κωδικός

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. Κυματομηχανική Κωδικός ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Κυματομηχανική Κωδικός CE0 μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητή ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΒΑΡΟΤΣΗ. ιευθυντή Εργαστηρίου Ανάλυσης Ρευστών και Πυρήνων Υπόγειων Ταµιευτήρων Τµήµατος Μηχ.Ο.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης

Καθηγητή ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΒΑΡΟΤΣΗ. ιευθυντή Εργαστηρίου Ανάλυσης Ρευστών και Πυρήνων Υπόγειων Ταµιευτήρων Τµήµατος Μηχ.Ο.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητή ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΒΑΡΟΤΣΗ ιευθυντή Εργαστηρίου Ανάλυσης Ρευστών και Πυρήνων Υπόγειων Ταµιευτήρων Τµήµατος Μηχ.Ο.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης τ. ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ιφιγένεια Μεταξά Γ. Παπανδρέου 31, 54645, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 6944 831485 Fax: 2310 569996 e-mail imetaxa@aqs.gr Περίληψη προσόντων Συµβουλευτική δραστηριότητα σε θέµατα Ποιότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Λίτος Όνομα : Χαράλαμπος Όνομα πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία Γέννησης : 6 Ιουνίου 1974 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση : Πολογιώργη

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου Καθηγητής Εφαρµογών MSc Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και ΣΤΕΦ ΤΕΙ Μ Κ. Τσιτσιλίκη 2 Κοζάνη 50100 Tel: 24610-40161 εσωτ.224 & 2461024273 e-mail: vsoum@teikoz.gr ΣΠΟΥ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατισμών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική

Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατισμών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατισμών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική Athens InnoCenter, Μαρούσι, 29.05.2012 Next Generation Intelligent Gateway

Διαβάστε περισσότερα

Μπουλούσης Γεώργιος. Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com

Μπουλούσης Γεώργιος. Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com Μπουλούσης Γεώργιος Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ημ. και Τόπος Γέννησης : 18 Νοεμβρίου 1977, Werl Γερμανίας Στρατιωτικές Υποχρεώσεις :

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation».

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation». Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and» Τα Τμήματα, Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

www.cost.esf.org European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research www.cost.eu

www.cost.esf.org European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research www.cost.eu Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα COST Ευκαιρίες Συµµετοχής στον Κλάδο της Μηχανικής Κωνσταντίνα Μακρή Επιστηµονικός Λειτουργός Εκπρόσωπος της Κύπρου στην Επιτροπή Ανώτερων Λειτουργών του Προγράµµατος COST Τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ MSc in Energy

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ MSc in Energy ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ MSc in Energy Επιστηµονικός Υπεύθυνος ρ Ι.Κ. Καλδέλλης www.sealab.gr jkald@sealab.gr 1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ KAI ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Institute of Sound

Διαβάστε περισσότερα

AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. www.anek.gr

AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. www.anek.gr AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 0 Ρ α ν τ ε β ο ύ S e e y o u σ τ ο o n π λ ο ί ο! b o a r d! Χάρτης δρομολογίων - Route map ΧΑΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οι γραμμές πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Ονομα: Επώνυμο: Στέφανος Γκούμας Ημερομ.Γέννησης: 25/8/1960 Οικογενειακή κατάσταση: Τόπος κατοικίας: Έγγαμος Παλιό Καβάλας Διεύθυνση κατοικίας: Παπαϊωάννου 45 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ. Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ. Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής 1. 1. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Προσομοίωση κινητήρων με έμφαση στην καύση και το σχηματισμό ρύπων. Λεπτομερή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (τεχνολογικός τοµέας, Ν. 2916/2001).

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (τεχνολογικός τοµέας, Ν. 2916/2001). ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΒΙ.ΠΕ., Βόλος - ΤΚ 38500 Τηλ. 2421078299 FAX 2421078298 GSM 69.77.33.64.60 ή 69.75.75.33.

ιεύθυνση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΒΙ.ΠΕ., Βόλος - ΤΚ 38500 Τηλ. 2421078299 FAX 2421078298 GSM 69.77.33.64.60 ή 69.75.75.33. ιεύθυνση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΒΙ.ΠΕ., Βόλος - ΤΚ 38500 Τηλ. 2421078299 FAX 2421078298 GSM 69.77.33.64.60 ή 69.75.75.33.13 Email: thomaidis@mie.uth.gr Σπουδές: Process Systems Engineering. Ph.D.

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Χαραλαμπάκος

Βασίλειος Χαραλαμπάκος Ερυθρού Σταυρού 44, Περιοχή Διάκου, Πάτρα T.K. 26331 Τηλ.: 6974757648 Email: vharalab1@gmail.com Βασίλειος Χαραλαμπάκος Βιογραφικά Στοιχεία Ημερομηνία Γέννησης: 8/12/1975 Τόπος Γέννησης: Σπάρτη Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Ο Συµεών Καραφόλας είναι καθηγητής της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, όπου εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

Project REPUBLIC MED ref: 1C MED12 73 Προσέγγιση και πρώτα αποτελέσματα

Project REPUBLIC MED ref: 1C MED12 73 Προσέγγιση και πρώτα αποτελέσματα Project REPUBLIC MED ref: 1C MED12 73 Προσέγγιση και πρώτα αποτελέσματα Δρ. Γ.Μ. Σταυρακάκης Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, Συντονιστής εταίρος Κίνητρα και Στόχοι [1/2] Ισόγειο και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: E-mail: Δημήτρης Π. Μπάλιος dbalios@econ.uoa.gr 2. Εκπαίδευση Περίοδος: Ιούνιος 2001 Ιούλιος 2006 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΤΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έτος ίδρυσης: 2000 Το μοναδικό Ερευνητικό Κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Προώθηση του τρίπτυχου Έρευνα-Ανάπτυξη-Καινοτομία ιεξαγωγή Επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Γεωπολιτική και Ανατολική Μεσόγειος

Ενεργειακή Γεωπολιτική και Ανατολική Μεσόγειος Ενεργειακή Γεωπολιτική και Ανατολική Μεσόγειος Μιχαήλ Ι. Οικονομίδης 2013 Petroleum Production Engineering PROF. M. J. ECONOMIDES Πλούτος και Κατανάλωση Ενέργειας NATURAL GAS PROF. M. J. ECONOMIDES Energy

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας και πρόσθετες πληροφορίες.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας και πρόσθετες πληροφορίες. Ημερίδα με θέμα «Έξυπνα ενεργειακά συστήματα για Αειφόρα Νοσοκομεία: Η εμπειρία του προγράμματοςgreen@hospital» θα πραγματοποιηθεί στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων στις 10.00 15.00 την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ν.4152/2013, Ν.4305/2014 & Ν.4321/2015 - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ν.4152/2013, Ν.4305/2014 & Ν.4321/2015 - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015» Αθήνα, 25/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΟΣ Ρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΌΝΟΜΑ: ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Ερευνητικές Υποδοµές, 21 Φεβρουαρίου 2013, Αθήνα

Συνάντηση Εργασίας για τις Ερευνητικές Υποδοµές, 21 Φεβρουαρίου 2013, Αθήνα Η πορεία διαµόρφωσης του νέου Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδοµών. Φ α ρ µ ά κ η, Ε θ ν. Ε µ π ε ι ρ ο γ ν ώ µ ο ν α ς, Ε ρ ε υ ν η τ ι κ έ ς Υ π ο δ ο µ έ ς Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α µ µ α τ ε ί α Έ ρ ε υ ν α ς

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Terminal Velocity of Solid Spheres Falling in Newtonian and non Newtonian Liquids

Terminal Velocity of Solid Spheres Falling in Newtonian and non Newtonian Liquids Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ. 1-2 2003, Tech. Chron. Sci. J. TCG, V, No 1-2 43 Terminal Velocity of Solid Spheres Falling in Newtonian and non Newtonian Liquids VASSILIOS C. KELESSIIS Assistant

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολάου Μαλαματάρη του Αθανασίου. 22 Απριλίου 1963, Θεσσαλονίκη, Ελλάς

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολάου Μαλαματάρη του Αθανασίου. 22 Απριλίου 1963, Θεσσαλονίκη, Ελλάς ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολάου Μαλαματάρη του Αθανασίου Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως 22 Απριλίου 1963, Θεσσαλονίκη, Ελλάς Διεύθυνση κατοικίας Μ. Μερκούρη 17, 50100 Κοζάνη Υπηκοότης Ελληνική Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design www.ihu.edu.gr Thessaloniki study live excel Masters of Science Programmes in: Energy MSc in Energy Systems MSc in Energy Management MSc in Energy Building Design Information & Online Applications at www.tech.ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis The first board game for the environment and the planet page 1 ΚΕΑΝ Stavros Milionis 4 th InnoForum 2012, Athens, Greece Education and Vocational Training page 2 ΚΕΑΝ To know us better. Our branches Athens

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF CENTRAL MACEDONIA SCHOOL OF TECHNOLOGICAL APPLICATIONS DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Graduate Studies Program: Academic Year 2015-16 Renewable Energy Systems:

Διαβάστε περισσότερα

2014 / ENERGY. Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015

2014 / ENERGY. Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015 ENERGY 2014 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Χριστιάνα Σιαμπέκου

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ FULBRIGHT Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ίδρυμα Fulbright Σύντομη ιστορία του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ιεύθυνση: Ευελπίδων 47A και Λευκάδος 33, 113 62, Αθήνα. τηλ.: +302108203673, φαξ: +30218203684 e-mail: kandro@aueb.gr Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ. Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ, ΜΔΕ ΕΜΠ, Διδάκτορας Μηχανικός ΕΜΠ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ. Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ, ΜΔΕ ΕΜΠ, Διδάκτορας Μηχανικός ΕΜΠ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ, ΜΔΕ ΕΜΠ, Διδάκτορας Μηχανικός ΕΜΠ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Ονοματεπώνυμο: Ηλίας Παπακωνσταντής - Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα σελ. 1 / 5 Βιογραφικό, MSc, DIC Ημ. Γέννησης: 09 /05/ 1967 Εκπαίδευση 1992 Master of Science in Foundations of Advanced Information Technologies, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. (Γ) ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (BRITISH TELECOM - B.T.) (Λονδίνο, Αγγλία) 1989-1990

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. (Γ) ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (BRITISH TELECOM - B.T.) (Λονδίνο, Αγγλία) 1989-1990 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Νικόλαος Λογοθέτης Εθνικότητα: Ελληνική / Βρετανική Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος, δύο παιδιά 2. ΣΠΟΥΔΕΣ - ΠΤΥΧΙΑ (A) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (Doctor of Philosophy

Διαβάστε περισσότερα

Digital Travel Trends

Digital Travel Trends Travel @ Digital Travel Trends February 2012 Stefanos Loukakos Country Manager, Google Greece Google Confidential and Proprietary 1 Travel Market: Online vs Offline Google Confidential and Proprietary 2 Travel

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση του Περιβάλλοντος», Πολυτεχνείο Κρήτης (βαθμός: 9.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση του Περιβάλλοντος», Πολυτεχνείο Κρήτης (βαθμός: 9. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γέννησης : 26-11-1975 Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη με δύο παιδιά Διεύθυνση: Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Marios Karagiannopoulos, B.Eng, M.Sc Staff Software Engineer, Tech Lead

Marios Karagiannopoulos, B.Eng, M.Sc Staff Software Engineer, Tech Lead Daedalus/Bytemobile/Citrix Marios Karagiannopoulos, B.Eng, M.Sc Staff Software Engineer, Tech Lead About.me Marios Karagiannopoulos B.Eng. Software Engineering, T.E.I. of Athens M.Sc. Computational Mathematics

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ. 2001 2003: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ. 2001 2003: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ Όνομα Τμήμα : ΗΡΑΚΛΗΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Μάθημα : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι & ΙΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βαθμίδα : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα