Build Up Skills (1/3)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Build Up Skills (1/3)"

Transcript

1 «ΕΘΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ» 1 Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ BUILD UP SKILLS GREECE Παρουσίαση: Καθ. Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης ΣχολήΗλεκτρολόγωνΜηχ. & Μηχ. ΗΥ, ΕΜΠ NQP meeting 1 Build Up Skills (1/3) Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πρόγραµµα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» ΆξοναςΙ Ανάλυση υφιστάµενης κατάσταση σε εθνικό επίπεδο Κατασκευή Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων ΆξοναςΙΙ Σύνθεση ή/και αναβάθµιση εθνικών δοµών NQP meeting εκπαίδευσης και πιστοποίησης 2

2 Στόχοι Άξονα Ι Build Up Skills (2/3) ιαδικασία ιαβούλευσης σε εθνικό επίπεδο Συµµετοχή όλων των άµεσα εµπλεκόµενων σε θέµατα κατάρτισης και προσόντων εγκαταστατών ΑΠΕ και ΕΞΕΝ Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης σε εθνικό επίπεδο Καθορισµός αναγκών καταρτισµένου εργατικού δυναµικού ΑΠΕ και ΕΞΕΝ µέχρι το ηµιουργία Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της αειφόρου ενεργειακής πολιτικής για το NQP meeting 3 Build Up Skills (3/3) NQP meeting 4

3 Ηελληνική κοινοπραξία Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών & Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Συντονιστής ΕθνικόΜετσόβιοΠολυτεχνείο ΕργαστήριοΣυστηµάτωνΑποφάσεων & ιοίκησης (ΕΜΠ) Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Ανανεώσιµων & Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ) Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδος Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ) ΓενικήΣυνοµοσπονδίαΕργατώνΕλλάδος ΙνστιτούτοΕργασίας (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ) Περιφέρεια υτικής Ελλάδας Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) NQP meeting 5 Στόχοι Συνάντησης 1 η συνάντησηεθνικήςπλατφόρµαεπαγγελµατικών Προσόντων Γνωριµίαµετουςστόχουςτουέργουκαιτουςεταίρους Συµβολή και Καθορισµός Επόµενων Βηµάτων NQP meeting 6

4 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! Καθ. Ιωάννης Ψαρράς, Τηλ: (+30) NQP meeting 7

5 Παρουσίαση της Πρωτοβουλίας ΒUILD UP Skills (ΑΝΑΠΤΥΞΗ( εξιοτήτων) Στόχοι και Αναµενόµενα Αποτελέσµατα / Το έργο ρ. Χαράλαµπος Μαλαµατένιος, Υπεύθυνος του Τµήµατος Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ, Συντονιστής του έργου, 1 η ΣυνεδρίατηςΕΠΕΠ ΕΜΠ, 5/10/ Υπόβαθρο της Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills, 1 η ΣυνεδρίατηςΕΠΕΠ ΕΜΠ, 5/10/ Αναµενόµενη συµβολή του κτιριακού τοµέα στους ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς στόχους για το 2020 Μεγάλη πρόκληση για τον κατασκευαστικό κλάδο (και τη βιοµηχανία γενικότερα), ο οποίος οφείλει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για ανακαινίσεις κτιρίων µε υψηλές ενεργειακές επιδόσεις και νέα κτίρια «σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας». Απαιτείται µεγάλη προσπάθεια ώστε να αυξηθεί ο αριθµός των εξειδικευµένων εργαζοµένων στην αγορά (σήµερα είναι διαθέσιµοι 1,1 εκατοµµύριο ειδικευµένοι εργαζόµενοι, ενώ εκτιµάται ότι µέχρι το 2015 θα χρειάζονται 2,5 εκατοµµύρια), µαζί µε µέτρα που θα διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων για κατασκευαστικά θέµατα που σχετίζονται µε την ενέργεια από τους ιδιοκτήτες των κτιρίων. Η κατάρτιση και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων αποτελούν µέτρα «µακράς πνοής» Είναι καιρός να ξεκινήσουν δράσεις έτσι ώστε τα Κ-Μ να είναι σε θέση να διαθέτουν ένα καλύτερα καταρτισµένο εργατικό δυναµικό µέχρι το 2020.

6 Υπόβαθρο της Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills, 1 η ΣυνεδρίατηςΕΠΕΠ ΕΜΠ, 5/10/ Η ανάγκη για κατάρτιση και πιστοποίηση αναγνωρίζεται επίσης από την Οδηγία για τις ΑΠΕ (2009/28/EC), στο Άρθρο 14 (3), το οποίο περιλαµβάνει την υποχρέωση για τα Κράτη-Μέλη να είναι προετοιµασµένα (µέχρι 31/12/2012) για την κατάρτιση και την πιστοποίηση των εγκαταστατών µικρής κλίµακας συστηµάτων ΑΠΕ. Το Πρόγραµµα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη», της Γ.. για την Ενέργεια, εισήγαγε την Πρωτοβουλία BUILD UP Skills, γιαναυποστηρίξειτακράτημέλη: στην εκτίµηση των αναγκών κατάρτισης για τον κατασκευαστικό κλάδο, και στη διαµόρφωση και υλοποίηση στρατηγικών σχετικά µε τη συνέχιση της κατάρτισης των τεχνιτών και των εργατών του κλάδου, και των εγκαταστατών τεχνολογιών ΕΞΕ και συστηµάτων ΑΠΕ στα κτίρια, µε στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους µετά τη βασική εκπαίδευσή τους. Υπόβαθρο της Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills Η Πρωτοβουλία αυτή αναµένεται να συµβάλει στην επίτευξη των στόχωντωνδύοεµβληµατικώνπρωτοβουλιώντηςεπιτροπής: την Στρατηγική «Ευρώπη 2020» - Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποδοτικά τους πόρους, και την «Ατζένταγιανέεςδεξιότητεςκαιθέσειςεργασίας». Θα ενισχυθούν οι αλληλεπιδράσεις µε τις υπάρχουσες δοµές και χρηµατοδοτικά εργαλεία, όπως το Ε.Κ.Τ. και το Πρόγραµµα ια ΒίουΜάθησης (Lifelong Learning)., 1 η ΣυνεδρίατηςΕΠΕΠ ΕΜΠ, 5/10/2012 4

7 Υπόβαθρο της Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills H Πρωτοβουλία BUILD UP Skills έχειδύοκύριουςπυλώνες: I. Εθνικές πλατφόρµες προσόντων και οδικοί χάρτες έως το 2020, και II.Σχήµατα πιστοποίησης προσόντων και κατάρτισης (άλλες προθεσµίες και φόρµες, άλλοι κανόνες,...). Επικεντρώνει στη συνεχιζόµενη ή περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση των επιτόπου εργαζοµένων ( blue collar workers) στον τοµέατωνκτιρίων, γιατηνενίσχυσητωνπροσόντωντωντεχνιτών, τωνεργαζόµενωνστηνοικοδοµή, τωνεγκαταστατώνσυστηµάτων, κλπ. µετά την αρχική, υποχρεωτική εκπαίδευση ή/και κατάρτισή τους ή µετά την έναρξη του επαγγελµατικού τους βίου. Μπορούν επίσης να συµπεριληφθούν η κατάρτιση και τα προσόντα για τους προσωρινά ανέργους., 1 η ΣυνεδρίατηςΕΠΕΠ ΕΜΠ, 5/10/2012 5, 1 η ΣυνεδρίατηςΕΠΕΠ ΕΜΠ, 5/10/ Στόχοιτου 1 ου πυλώνα,µετίτλο Εθνικέςπλατφόρµες προσόντων και οδικοί χάρτες έως το 2020 Ανάπτυξη ενός εθνικού οδικού χάρτη για την ενσωµάτωση της κατάρτισης σχετικά µε τις ευφυείς ενεργειακές λύσεις για τα κτίρια στα καθιερωµένα προγράµµατα σπουδών και την πρακτική των επαγγελµατιών του κτιρίου τους οποίους στοχεύει η Πρωτοβουλία. Βασιζόµενος σε µια ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να λάβει υπόψη την αναµενόµενη συνεισφορά του κτιριακού τοµέα στους εθνικούς στόχους για το 2020 και τις απαιτήσεις για «σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας»κτίρια. Πρέπει να επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο στην κατάρτιση του υπάρχοντος εργατικού δυναµικού (συνεχιζόµενη κατάρτιση), αλλά µπορείεπίσηςναεξεταστείηαρχικήεκπαίδευση. Θα µπορούσε να επικεντρωθεί σε έναν επιλεγµένο αριθµό τεχνών και επαγγελµάτων.

8 Στόχοιτου 1 ου πυλώνα,µετίτλο Εθνικέςπλατφόρµες προσόντων και οδικοί χάρτες έως το 2020 Σύσταση «εθνικήςπλατφόρµαςεπαγγελµατικώνπροσόντων», µε σκοπό την εκκίνηση µίας πειστικής και χωρίς αποκλεισµούς διαδικασίας διαβούλευσης. ιασφάλιση της συµµετοχής όλων των άµεσα ενδιαφερόµενων φορέων στους τοµείς τόσο των κτιρίων και της ενέργειας, όσο και της εκπαίδευσης / κατάρτισης: εκπρόσωποι των σχετικών τεχνών / επαγγελµάτων, βιοµηχανικέςενώσεις (κατασκευαστέςτωνυλικών / συστηµάτων), ινστιτούτα/φορείς εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης, και αρµόδιεςδηµόσιεςαρχές. Οι εθνικοί οδικοί χάρτες θα πρέπει να γίνουν αποδεκτοί από τις αρµόδιες αρχές και τα εµπλεκόµενα µέρη, µε τη δέσµευση να υλοποιήσουν και να εφαρµόσουν την προτεινόµενη στρατηγική., 1 η ΣυνεδρίατηςΕΠΕΠ ΕΜΠ, 5/10/2012 7, 1 η ΣυνεδρίατηςΕΠΕΠ ΕΜΠ, 5/10/ Αποτελέσµατα που αναµένονται από τις δράσεις του πυλώνα Εθνικές πλατφόρµες προσόντων και οδικοί χάρτες έως το 2020 Εκκίνηση εθνικού διαλόγου µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων µερών στα θέµατα της κατάρτισης και των προσόντων του εργατικού δυναµικού του κατασκευαστικού κλάδου στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ («Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων»). Ανάλυση της παρούσας κατάστασης: καθορισµός αλλά και ποσοτικοποίηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων για την ύπαρξη ικανού αριθµού εργατικού δυναµικού καταρτισµένου στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ µέχρι το Ανάπτυξη και ευρεία αποδοχή των Εθνικών Οδικών Χαρτών Προσόντων ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ενεργειακής πολιτικήςγιατο 2020, σεσχέσηµετησυνεχιζόµενηεκπαίδευση & κατάρτιση του εργατικού δυναµικού του κατασκευαστικού κλάδου.

9 Πλήρηςτίτλοςτουέργου: BUILD UP Skills - Greece Ακρωνύµιο: Αρ. Συµβολαίου: /SI ιάρκεια: 18µήνες Έναρξη: 08/06/2012 Πέρας: 07/12/2013, 1 η ΣυνεδρίατηςΕΠΕΠ ΕΜΠ, 5/10/ Εταιρικόσχήµατουέργου BUILD UP Skills Greece Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., 1 η ΣυνεδρίατηςΕΠΕΠ ΕΜΠ, 5/10/

10 οµή του προγράµµατος εργασιών του έργου, 1 η ΣυνεδρίατηςΕΠΕΠ ΕΜΠ, 5/10/ Βασικά παραδοτέα (υποχρεωτικά για την E.Ε. EACI), 1 η ΣυνεδρίατηςΕΠΕΠ ΕΜΠ, 5/10/ Όπως και για κάθε άλλη από τις εθνικές δράσεις που επιλέχθηκαν στοπλαίσιοτουπυλώναιτηςπρωτοβουλίας, έτσικαιγιατο BUS- GRπροβλέπονται 3 πολύβασικά (υποχρεωτικά) παραδοτέα: 1.Τααποτελέσµατατηςεργασίαςπουθαγίνειστοπλαίσιοτου WP2 Analysis of the national status quo (Ανάλυση της παρούσας κατάστασης), 2.ΟΟδικόςΧάρτης (Roadmap), πουθαείναιδιαθέσιµοςστοκοινό, 3.Η έκθεση σχετικά µε τις υλοποιηθείσες δράσεις αποδοχής (endorsement activities). Πρέπει να είναι διαθέσιµα σε 2 γλώσσες: εθνική γλώσσα & Αγγλικά. Όλα τα παραδοτέα του έργου θα είναι ελεύθερα προσβάσιµα στο κοινό και τους εν δυνάµει χρήστες τους (εάν χρειαστεί, η διάδοση κάποιων από αυτά µπορεί να περιοριστεί σε συγκεκριµένη οµάδαστόχο).

11 Χρονοδιάγραµµα των δράσεων του έργου, 1 η ΣυνεδρίατηςΕΠΕΠ ΕΜΠ, 5/10/ Project phase / Duration of the project (in months) Work package 1: Management Work package 2: Analysis of the national status quo Task 2.1 Situation for Continuing Education and Buildings Task 2.2 Mapping of national policies & strategies Task 2.3 Needs analysis for 2020 Task 2.4 Compilation of the Report Work package 3: Setting up & activating the NQ Platform Task 3.1 Establishment of the NQP Task 3.2 Establishment of the Consultation Process Task 3.3 Sustainability plan for the NQP Work package 4: Consultation on the national priorities Task 4.1 Study of building workforce qualifications Task 4.2 Priorities for training in RES and EE Task 4.3 Identification of certification requirements Task 4.4 Organisation of the Consultation Meetings Work package 5: Elaboration of the NQ Roadmap Task 5.1 Development of Strategic Plan Task 5.2 Composition of the Roadmap Task 5.3 Publication and dissemination of the Roadmap Work package 6: Endorsement activities Task 6.1 Development of endorsement plan Task 6.2 Platform for the consultation process Task 6.3 Focused actions on stakeholders engagement Task 6.4 Accomplishment of the endorsement statements Work package 7: EU Exchange Activities, 1 η ΣυνεδρίατηςΕΠΕΠ ΕΜΠ, 5/10/ Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα των προβλεπόµενων συναντήσεων Type of meeting Month WP # participants Duration Place Kick-off meeting (1 st partners meeting) day Athens 2 nd partners (and Steering Committee) meeting day Athens 3 rd partners (and Steering Committee) meeting day Athens 4 th partners (and Steering Committee) meeting day Athens Closed working meeting of the consortium with the MELLRA day Athens Closed working meeting of the consortium with the MEECC day Athens Closed working meeting of the consortium with the MELLRA day Athens Closed working meeting of the consortium with the MEECC day Athens NQP Kick-off Meeting 3 3 (&2) More than 30 1 day Athens 1 st Consultation Meeting (of the NQP) 8 4 More than 30 1 day Athens 2 nd Consultation Meeting (of the NQP) 10 4 More than 30 1 day Athens 3 rd Consultation Meeting (of the NQP) 12 4 More than 30 1 day Athens 4 th Consultation Meeting (of the NQP) 14 4 (&5) More than 30 1 day Athens SPC s 1 st meeting (in coordination with the NQP meeting) 12 5 Around 10 1 day Athens SPC s 2 nd meeting (in coordination with the NQP meeting) 14 5 Around 10 1 day Athens SPC s 3 rd meeting 16 5 Around 10 1 day Athens SPC s 4 th meeting 18 5 Around 10 1 day Athens Roundtable to consult the major regional authorities & stakeholders associations 12 6 Around 15 1 day Patras Roundtable to consult the major regional authorities & stakeholders associations 12 6 Around 15 1 day Thessaloniki Roundtable to consult the major regional authorities & stakeholders associations 12 6 Around 15 1 day Heraklio Regional consultation days with workers 13 6 Around 20 1 day Ioannina Regional consultation days with workers 13 6 Around 20 1 day Volos Regional consultation days with workers 13 6 Around 20 1 day Chania

12 ΚΑΠΕ Χαράλαμπος Μαλαματένιος , Με την υποστήριξη του Προγράµµατος 15

13 Σχεδιασµός και εφαρµογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων Όλγα Κωνσταντοπούλου ΤµήµαΕθνικούΠλαισίουΠροσόντων, Επαγγελµατικών ικαιωµάτων & Ισοτιµιών Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Θεσµικά, οικονοµικάκαι κοινωνικά δεδοµένα Η ανάπτυξη Πλαισίου Προσόντων σε εθνικό επίπεδο αναγνωρίζεται ως πεδίο στρατηγικής σηµασίας. Τέλος του έτους 2011 δηµιουργείται ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µέσω της συγχώνευσης τριών φορέων µε στόχο την ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την υλοποίηση πολιτικών πιστοποίησης προσόντων που να συνδέονται µε την αγορά εργασίας και την απασχόληση µέσω των Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων. Σε περιβάλλον δηµοσιονοµικής κρίσης και σε συνθήκες οξείας και παρατεταµένης οικονοµικής ύφεσης, οι δράσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. οφείλουν να συµβάλλουν στην αποδυνάµωσηκανονιστικώνασυµµετριών, κοινωνικών, περιφερειακών και οικονοµικών ανισοτήτων. 2

14 ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ηµιουργία ενός συνδυαστικού συστήµατος για την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. O ΕΟΠΠΕΠ : θα φέρει την ευθύνη για την εκπόνηση & ανάπτυξη των απαιτούµενων µεθοδολογικώνεργαλείων, θακαθορίζειτους όρους διαµόρφωσηςκαι εφαρµογής του Πλαισίου, κατόπιν & εισήγησηςτηςγνωµοδοτικήςεπιτροπής. Ανάπτυξη από τον ΕΟΠΠΕΠ του µηχανισµού που καταγράφει, θέτει προτεραιότητες & ιεραρχεί τα προς αντιστοίχιση προσόντα Με βάση το σύνολο των παραπάνω θα αποφασίζει για ad-hoc αντιστοίχιση (µε βάση τις δικές του προτάσεις) & ανοικτή αντιστοίχιση (µε βάση τις προτάσεις των ενδιαφερόµενων φορέων) Ανάπτυξη µηχανισµού για την παρακολούθηση της εφαρµογής & τη διαρκή εξειδίκευσή του 4

15 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Εκπόνηση µεθοδολογικών εργαλείων ΟΕΟΠΠΕΠεκπονείταπρότυπα & ταµέσαγιατηναναγνώριση & τηνπιστοποίησητωνπροσόντων (αρ τουν. 3879/2010). ιενέργεια αντιστοίχισης προσόντων, εξειδίκευση περιγραφικών δεικτών Στους σκοπούς του ΕΟΠΠΕΠ περιλαµβάνεται ιδίως η αντιστοίχιση των προσόντων που αποκτώνται µέσω της τυπικής εκπαίδευσης, της µη τυπικής εκπαίδευσης & της άτυπης µάθησης στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων καθώς και η δηµιουργία κλαδικών περιγραφικών δεικτών, σε µορφή γνώσεων, δεξιοτήτων & ικανοτήτων (αρ τουν.3879/2010). Παρακολούθηση της ανάπτυξης & εφαρµογής του Εθνικού ΠΠ Ο ΕΟΠΠΕΠ έχει την αρµοδιότητα για τη δηµιουργία & ανάπτυξη του Εθνικού ΠΠ & της αντιστοίχισης του µε το Ευρωπαϊκό ΠλαίσιοΠροσόντων (αρ τουν.3879/2010). Εθνικό Σηµείο Συντονισµού του Ευρωπαϊκού ΠΠ Ο ΕΟΠΠΕΠ αποτελεί το Εθνικό Σηµείο Συντονισµού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (αρ. 1 του Ν.3879/2010) 5 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Α) ΜεθοδολογικόςΟδηγόςγιατηντυπική (δευτεροβάθµια, τριτοβάθµια) Έχει ολοκληρωθεί. Μεθοδολογικός Οδηγός για τη µη τυπική εκπαίδευση και άτυπη µάθηση Έχει αναπτυχθεί και αναµένεται να οριστικοποιηθεί άµεσα. Β) 1. Ανάπτυξη του συνδυαστικού συστήµατος αντιστοίχισης προσόντων 2. Εξειδίκευση περιγραφικών δεικτών ΤονΑύγουστοτου 2012 εγκρίθηκετοτ Π. Υλοποιούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως πχ.: Προετοιµασία τροποποιηµένου Τ, καθώς και των απαιτούµενων Σχεδίων Αποφάσεων υλοποίησηςµείδιαµέσαγιατηνέναρξηεπιλεξιµότηταςτωνδαπανών. Καταγραφή φορέων πιστοποίησης και τίτλων που χορηγούνται στην Ελλάδα στο πλαίσιο τουτυπικούεκπαιδευτικούσυστήµατος. Επίκεινται προσκλήσεις για εµπειρογνώµονες µε γνώση και διεθνή εµπειρία στα θέµατα της εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης καθώς και στην ανάπτυξη Πλαισίων Προσόντων Η λειτουργία της Γνωµοδοτικής Επιτροπής συνεδρίασε για πρώτη φορά στις και στις και αναµένεται να συνεισφέρει µε τον προβλεπόµενο καθοδηγητικό και υποστηρικτικό της ρόλο στην οµαλή και απρόσκοπτη ανάπτυξη και εφαρµογή του Πλαισίου. Γ) Σύνταξη Έκθεσης Αντιστοίχισης προκειµένου να κατατεθεί στο αρµόδιο Advisory Group (ΕΕ) Όπως και στην περίπτωση άλλων χωρών, ενδέχεται να χρειασθεί παράταση Σηµειώσεις : α) Εκπονείται προσχέδιο Π για τους κανόνες εφαρµογής του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων β) Στο πλαίσιο του NCP εκπονείται µελέτη για την ανάπτυξη των περιγραφικών δεικτών στον τοµέα του τουρισµού και ειδικότερα στον κλάδο της υποδοχής και φιλοξενίας. 6

16 Η «ΕΘΝΙΚΗΠΛΑΤΦΟΡΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΠΡΟΣΟΝΤΩΝ»: Στόχοι, Λειτουργία, ιαδικασία ιαβούλευσης 1 Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ BUILD UP SKILLS GREECE Παρουσίαση: ρ. Χάρης ούκας Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης ΣχολήΗλεκτρολόγωνΜηχ. & Μηχ. ΗΥ, ΕΜΠ NQP meeting 1 Περιεχόµενα Εισαγωγή Ανάπτυξη Πλατφόρµας Μεθοδολογία ιαβούλευσης Επόµενα Βήµατα NQP meeting 2

17 Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Europe 2020 Resource Efficient Europe Agenda for new jobs & skills Ενεργειακή Αποδοτικότητα στον κτιριακό τοµέα Οδηγίες: 2002/91/ΕΚ, 2010/31/EΚ Προώθηση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) Οδηγία: 2009/28/ΕΚ Εισαγωγή (1/2) NQP meeting 3 Εισαγωγή (2/2) Εθνικός Οδικός Χάρτης ιαβούλευση Αποδοχή και Υιοθέτηση - - NQP meeting 4

18 Ανάπτυξη Πλατφόρµας (1/2) Συνεργασία Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Μεθοδολογίας ιαβούλευσης Εµπλεκοµένων στον τοµέα των ΑΠΕ και της Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΕΞΕΝ) Εθνικών Φορέων Επαγγελµατικής Κατάρτισης Εθνικών Φορέων Πιστοποίησης Ανάπτυξη Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων NQP meeting 5 Σηµαντικό εργαλείο για την υποστήριξη των εµπλεκόµενων: Ενώσεις τεχνιτών και εγκαταστατών να συζητήσουν θέµατα που αφορούν στις σύγχρονες απαιτήσεις εξειδίκευσης του κλάδου τους. Φορείς κατάρτισης να διαµορφώσουν τα εκπαιδευτικά τους προγράµµατα µε βάση τις νέες συνθήκες και να ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στις µελλοντικές απαιτήσεις. Παράγοντες της οικοδοµικής βιοµηχανίας να αναγνωρίσουν τα µελλοντικά κριτήρια επιλογής του εργατικού τους δυναµικού Εθνικές Αρχές να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες της διαβούλευσης για το Θεσµικό Πλαίσιο. Ανάπτυξη Πλατφόρµας (2/2) NQP meeting 6

19 Μεθοδολογία ιαβούλευσης (1/3) Οµάδες ιαβούλευσης Ινστιτούτα Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης Κοινωνικοί Εταίροι Επαγγελµατικά Επιµελητήρια Παράγοντες της οικοδοµικής βιοµηχανίας Τεχνολογικοί φορείς ΑΠΕ και ΕΞΕΝ Παραγωγοί και Εγκαταστάτες Συστηµάτων ΑΠΕ και ΕΞΕΝ Εξειδικευµένοι Αρχιτέκτονες και Μηχανικοί Φορείς ιαπίστευσης & Πιστοποίησης NQP meeting 7 Μεθοδολογία ιαβούλευσης (2/3) Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού Εκπρόσωποι εταίρων του Έργου Εκπρόσωποι εµπλεκόµενων Υπουργείων Ρόλος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού Λήψη στρατηγικών αποφάσεων για την ανάπτυξη του Οδικού Χάρτη Καθοδήγηση της διαδικασίας διαβούλευσης σε πολιτικό επίπεδο Επίτευξη ενεργού συµµετοχής των εµπλεκόµενων φορέων Εξασφάλιση µέγιστης προβολής των αποτελεσµάτων Εκπλήρωση της φιλοσοφίας και των απαιτήσεων του Οδικού Χάρτη NQP meeting 8

20 Μεθοδολογία ιαβούλευσης (3/3) NQP meeting 9 Επόµενα Βήµατα (1/2) Εργαλεία και µέθοδοι διαβούλευσης Συναντήσεις Ερωτηµατολόγια web-forums Συναντήσεις Οµάδων ιαβούλευσης Συγκεκριµένη θεµατική ενότητα ανά συνάντηση Συµµετοχή σχετιζόµενων µε τη θεµατική ενότητα φορέων Κατευθυντήριοι Άξονες Εθνικοί στόχοι 2020 Ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης (Status Quo) NQP meeting 10

21 Επόµενα Βήµατα (2/2) 4 Συναντήσεις Οµάδων ιαβούλευσης Ιανουάριος 2013 Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Ιούλιος 2013 Θέµατα Αποτύπωση προσόντων εργατικού δυναµικού ΑΠΕ και ΕΞΕΝ ιαµόρφωση εθνικών προτεραιοτήτων κατάρτισης εργατικού δυναµικού του κτιριακού τοµέασεθέµατααπεκαιεξεν Προσδιορισµός απαιτήσεων πιστοποίησης για το εργατικό δυναµικό του κτιριακού τοµέα NQP meeting 11 Συµµετοχή Συνεργασία Σχέδιο ράσης (Οδικός Χάρτης) NQP meeting 12

22 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! ρ. Χάρης ούκας, Τηλ: (+30) NQP meeting 13 είκτεςυφιστάµενηςκατάστασης (Status Quo) -1/2 Αριθµός τεχνιτών ανά κλάδο ή επάγγελµα ή ειδικότητα (σχετικά µε ΑΠΕ, ΕΞΕΝ) Μέσος όρος τεχνιτών που εισέρχονται στον κλάδο το επάγγελµα ή την ειδικότητα ανά έτος Αριθµός τεχνιτών ανά κλάδο ή επάγγελµα και επίπεδο σπουδών Αριθµόςτεχνιτώνανάκλάδοήεπάγγελµακαιέτη εµπειρίας NQP meeting 14

23 είκτεςυφιστάµενηςκατάστασης (Status Quo) -2/2 ιαθέσιµα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Αριθµός σχετιζόµενων µαθηµάτων ανά έτος Ετήσιος αριθµός καταρτιζοµένων συνολικά και ανά ειδικότητα Περιεχόµενοµαθηµάτων (π.χ.: θεωρητικήή/καιπρακτικήεκπαίδευση, τρόποςαξιολόγησης, κ.λπ.) Παρεχόµενη πιστοποίηση ή βεβαίωση παρακολούθησης Πηγή χρηµατοδότησης εκπαίδευσης κατάρτισης NQP meeting 15

24 Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Bασικοί άξονες, δράσεις για την υιοθέτησή του Σταυρούλα Τουρνάκη, Χηµ. Μηχ. ΕΜΠ Θεοχάρης Τσούτσος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης 1 η Συνάντηση Εργασίας - ΕΘΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦOΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, ΑΘΗΝΑ, ΕΜΠ, Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων να αναπτύξει στρατηγικό πλάνο για κατάρτιση και βελτίωση των δεξιοτήτων των τεχνιτών/εργατών του κατασκευαστικού τοµέα, των εγκαταστατών ενεργειακά αποδοτικών συστηµάτων και ΑΠΕ στα κτήρια να εισάγει εκπαίδευση σε πρακτικές εξοικονόµησης ενέργειας, στα βασικά προγράµµατα κατάρτισης και στην πρακτική άσκηση των επαγγελµατικών οµάδων που δραστηριοποιούνται στον κτηριακό τοµέα να προτείνει τρόπους/µεθόδους για να αντιµετωπιστούν εµπόδια ή πιθανές ελλείψεις σε δεξιότητες στα διάφορα επαγγέλµατα (µε βάση το υφιστάµενο εθνικό πλαίσιο και τις ανάγκες της αγοράς) Προτεραιότητα: Τεχνίτες, εγκαταστάτες και εργάτες εργοταξίου Συνεχιζόµενη κατάρτιση υφιστάµενου εργατικού δυναµικού

25 Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Προτείνει µέτρα κατάλληλα για τη επίτευξη των ενεργειακών στόχων γιατο 2020: την αναµενόµενη συµβολή του κτηριακού τοµέα στην επίτευξη των εθνικώνστόχωνγιατο 2020 (Εθνικόσχέδιο ράσης) τις απαιτήσεις της Οδηγίας για την προώθηση των ΑΠΕ (RES directive Article 14 (3)) τις δεσµεύσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και τις απαιτήσεις για κτήρια σχεδόν µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (ΕPBD recast) Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Αντιµετωπίζει επιλεγµένες οµάδες τεχνιτών και επαγγελµάτων (οµάδες προτεραιότητας) Επαγγέλµατα κλειδιά π.χ. εγκαταστάτες ιευκολύνει την «αναπαραγωγή» µεθοδολογιών και συστηµάτων για την προσαρµογή τους σε άλλα επαγγέλµατα 4

26 5 Επαγγέλµατα Στόχος Τεχνίτες: Οικοδόµοι, ξυλουργοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, τεχνίτεςκατασκευήςστεγών, σοβατζήδες, τζαµάδες, εργάτεςσκυροδέµατος, εργάτεςχάλυβα Υπεύθυνους εργοταξίου σε: θεµελίωση, τοίχους, στέγες, παράθυρα, πόρτες, καµινάδες, θέρµανσηκ.α. συστήµατακλιµατισµού, φωτισµού, διαχείρισηςαέρα Εγκαταστάτες συστηµάτων ΑΠΕ: Εγκαταστάτεςφωτοβολταϊκών, θερµικώνηλιακών, αντλιώνθερµότητας, συστηµάτων βιοµαζας > Εξειδικευµένουςεργαζόµενουςπουεπιλέγουν/διαστασιολογούν, ελέγχουν/επιθεωρούν εγκαταστάσεις: Λέβηταφυσικούαερίου, λέβηταπετρελαίου, καυστήραστερεώνκαυσίµων, ενδοδαπέδιαςθέρµανσης, καλοριφέρ, µονάδεςψύξης / κλιµατισµού 6

27 Τι περιλαµβάνει Αναφορά στους στόχους 2020: εξοικονόµηση ενέργειας και συµµετοχή ΑΠΕ στο ενεργειακό µίγµα σε σχέση µε τον κτηριακό τοµέα Στρατηγικό σχεδιασµό για την παροχή της κατάλληλης κατάρτισης σύµφωνα µε τις ποσοτικοποιηµένες ανάγκες και ελλείψεις Καταγραφή αναγκών των εκπαιδευτικών δοµών σε υποδοµές Μέτρα προτεραιότητας (νέα καθεστώτα πιστοποίησης ή ισοδύναµα συστήµατα χαρακτηρισµού ή/και εκσυχρονισµός υφιστάµενων) Σχέδιο δράσης για την εφαρµογή Χρονοδιάγραµµα τουλάχιστον ως το 2020 Φορείς που οδηγούν στην υλοποίηση Πόροι για την υλοποίηση Αναγκαία υποστηρικτικά µέτρα Μέθοδο παρακολούθησης προόδου 7 Προτεινόµενα νέα σχήµατα/εκσυχρονισµός υφιστάµενων Σκοπός, περιεχόµενο, µαθησιακά αποτελέσµατα των προτεινόµενων σχηµάτων Ελάχιστες προϋποθέσεις, επίπεδο προσόντων και διαδικασία πιστοποίησης των εκπαιδευοµένων Επιλογή / πιστοποίηση εκπαιδευτικών φορέων και διασφάλιση ποιότητας Κανονισµοί πιστοποίησης και απαιτήσεις από τις εταιρείες κατασκευής και εγκατάστασης Κίνητρα και µηχανισµοί στήριξης υνατότητες χρηµατοδότησης ιαδικασίες θεσµοθέτησης 8

28 Στάδια Ανάπτυξης 9 Ανάπτυξη στρατηγικού πλάνου Monitoring Alternative Scenarios for Priority Measures Results Oriented Indicators Key Professions Selection Strategic Planning Committee Detailed Tasks Assignment 10

29 Σχέδιο αποδοχής / εφαρµογής Ενθάρρυνση συµµετοχής όλων των ενδιαφεροµένων οµάδων Εποικοδοµητικός διάλογος µεταξύ φορέων διαµόρφωσης πολιτικής και ενδιαφεροµένων οµάδων ιασφάλιση ευέλικτου και αξιόπιστου τρόπου για την δηµόσια διαβούλευση Ενηµέρωση όλων των εµπλεκόµενων οµάδων µέσω στοχευµένων ενεργειών ράσεις για την υιοθέτηση και εφαρµογή του Οδικού Χάρτη, µε προτεραιότητα τις εθνικές αρχές 31 Οργανισµοί / Φορείς υποστήριξαν την πρωτοβουλία Εθνικές αρχές και εποπτευόµενοι οργανισµοί Κοινωνικοί Εταίροι ΣύνδεσµοικαιεπαγγελµατικέςενώσειςσυστηµάτωνΑΠΕκαι EE Επιµελητήρια Εκπαιδευτικοί φορείς και φορείς του Εθνικού ικτύου ια Βίου Μάθησης Φορείς ιαπίστευσης και Πιστοποίησης Αρχιτέκτονες, Εµπειρογνώµονες για το Βιώσιµο Κτήριο, άλλοι φορείς του κτηριακού τοµέα Kick-off Meeting Pikermi, 29/6/

30 Εργαλεία Ηλεκτρονική Πλατφόρµα για τη ηµόσια ιαβούλευση Υποστήριξη διαδικασίας διαβούλευσης µεσω web εφαρµογής, ευέλικτο και αξιόπιστο περιβάλλον Βάση δεδοµένων επαγγελµατικών προσόντων για το εργατικό δυναµικό στον κατασκευαστικό/κτηριακό τοµέα Κείµενο θέσεων και Σύµφωνο Αποδοχής ράσεις στοχευµένες Ηµέρες Ενηµέρωσης για τους τεχνίτες/εργάτες του κτηριακού τοµέα Παρουσιάσεις σε επαγγελµατικές ενώσεις Συναντήσεις εργασίας µε φορείς κατάρτισης και πιστοποίησης τεχνικών επαγγελµάτων ιοργάνωση συνεδρίων / συµµετοχή σε εκθέσεις του κατασκευαστικού/κτιριακού τοµέα Συναντήσεις διαβούλευσης µε περιφερειακές αρχές Ανοικτές συζητήσεις σε όλα τα παραρτήµατα του ΤΕΕ, και των κοινωνικών εταίρων 14

31 Επόµενα βήµατα Αξιοποίηση Αναµένονται προκηρύξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για υποστήριξη νέων σχηµάτων πιστοποίησης και εκπαίδευσης ΒάσηθαείναιοΟδικόςΧάρτηςµεσαφείςανάγκεςκαι προτεραιότητες Μετησυνεργασίαόλωντωνφορέωνµπορούµεναέχουµε σηµαντικό αποτέλεσµα στη χώρα µας, και να επιτύχουµε αναβάθµιση επαγγελµατικών προσόντων και ανταγωνιστικότητα του εργατικού µας δυναµικού 15 Towards a skilled building workforce Ευχαριστώ για την προσοχή σας

32 Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 17

33 Συζήτηση (τοποθετήσεις των εκπροσώπων των φορέων της Πλατφόρµας) Τρόπος δραστηριοποίησης του φορέα σας τα πλαίσια της πλατφόρµας Κρίσιµα ζητήµατα για τη λειτουργία της Πλατφόρµας Σηµαντικό θέµα που δεν συζητήθηκε σήµερα Παρακαλώ συµπληρώστε - πριν φύγετε - το 2-σελιδο ερωτηµατολόγιο Kick-off Meeting Pikermi, 29/6/2012 1

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

IEE/12/BWI/430/SI2.622870

IEE/12/BWI/430/SI2.622870 ράσεις και αποτελέσµατα (µέχρι σήµερα) τουέργου Στόχος της 2 ης και 3 ης Συνεδρίας ιαβούλευσης της ΕΠΕΠ ρ. Χαράλαµπος Μαλαµατένιος Υπεύθυνος του Τµήµατος Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ, Συντονιστής του έργου 2 η

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο BUILD UP Skills Greece παρέχονται στην ιστοσελίδα http://greece.buildupskills.eu

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο BUILD UP Skills Greece παρέχονται στην ιστοσελίδα http://greece.buildupskills.eu BUILD UP Skills Greece Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Αθήνα 2013 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόµενο αυτής της έκδοσης φέρουν οι συγγραφείς της. Οι απόψεις που εκφράζονται δεν απηχούν κατ ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Advice by service companies - MOVIDA. MOVing from Inspection to Domestic Advice by service companies

Advice by service companies - MOVIDA. MOVing from Inspection to Domestic Advice by service companies Έργο MOVIDA: «Μετάβαση από την Επιθεώρηση στις κατ οίκον Συµβουλές από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών Συντήρησης» ρ. Χαράλαµπος Μαλαµατένιος Υπεύθυνος του Τµήµατος Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ Ηβασικήιδέατουέργου

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Advice by service companies - MOVIDA. MOVing from Inspection to Domestic Advice by service companies

Advice by service companies - MOVIDA. MOVing from Inspection to Domestic Advice by service companies Έργο MOVIDA: «Περνώντας από τις Επιθεωρήσεις στις κατ οίκον Συµβουλές από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών Συντήρησης» ρ. Χαράλαµπος Μαλαµατένιος Υπεύθυνος του Τµήµατος Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ Ηβασικήιδέατουέργου

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece

BUILD UP Skills Greece BUILD UP Skills Greece Εθνικός Οδικός Χάρτης της Ελλάδας 1 η Έκδοση Σεπτέµβριος 2013 The sole responsibility for the content of this publication etc lies with the authors. It does not necessarily reflect

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα βρίσκεται σε µια κρίσιµη στιγµή της Ιστορίας της. Καλείται να διαχειριστεί µια νέα πρωτόγνωρη πραγµατικότητα και να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό µοντέλο που θα της επιτρέψει όχι µόνο να βγει από

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Φεβρουάριος 2013 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης φέρουν οι συγγραφείς. Δεν αντανακλά απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο»

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ShMILE 2 «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ρηματοδοτικό Μέσο Έχει εγκριθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Ειδικότερα στο Μέτρο Τίτλος Έργου Στόχος του Έργου 2 2.1 EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Ενέργειας

Διαχείριση της Ενέργειας Διαχείριση της Ενέργειας Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΜΠ Χρυσόστομος Δούκας, Λέκτορα ΕΜΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κυριακή 7 Ιουλίου 2013 06 25 Ξενοδοχείο Stanley Στόχος του μαθήματος Να συνεισφέρει στη γόνιμη

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» Σάκης Καραμόσχος Σύμβουλος Διαχείρισης Σκοπός Στόχοι η δημιουργία Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη ΤΕΧNΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΑΘΗΝΑ, 8-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΕ Για την 9η Συνεδρία:

Διαβάστε περισσότερα

Digital. Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση. Women & Girls Go. Παντελής Νικολαΐδης Συντονιστής Δράσης. Συνέδριο Women & Girls Go Digital

Digital. Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση. Women & Girls Go. Παντελής Νικολαΐδης Συντονιστής Δράσης. Συνέδριο Women & Girls Go Digital Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση Women & Girls Go Digital Παντελής Νικολαΐδης Συντονιστής Δράσης Συνέδριο Women & Girls Go Digital Ψηφιακή Συμμαχία για την Γυναικεία Απασχόληση 2 Agenda Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη ATLEC Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης State of the Art and Research Analysis Σύνοψη WP number WP2 Research and Needs WP title Analysis Status Draft 2 Project

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση στη διαβούλευση για εκπόνηση Σχεδίου δράσης για Περιβαλλοντικά Φιλικό Τουρισμό στη Δυτική Μακεδονία

Πρόσκληση στη διαβούλευση για εκπόνηση Σχεδίου δράσης για Περιβαλλοντικά Φιλικό Τουρισμό στη Δυτική Μακεδονία Πρόσκληση στη διαβούλευση για εκπόνηση Σχεδίου δράσης για Περιβαλλοντικά Φιλικό Τουρισμό στη Δυτική Μακεδονία Στα πλαίσια του έργου «Greece / Albania Energy Tourism G.A.L.E.T.» και συγκεκριμένα βάση του

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών EcoBuilding Conference, EXPO ATHENS Ανθούσα 10 Δεκεμβρίου 2010 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών () Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών Μαρκογιαννάκης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc. Τμήμα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Ταυτότητα Σχεδίου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Α ό και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΠΠ 2014-20202020 Άξονας Προτεραιότητας: ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

SPP TRAINING SESSIONS GREECE

SPP TRAINING SESSIONS GREECE SPP TRAINING SESSIONS GREECE 7 training sessions took place in Greece over a period of 3 days in October and November in 2012. They were held at PEDA in Athens and the participants that attended all sessions

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραµµα κατάρτισης καιπιστοποίησηςτης EHPA για τους εγκαταστάτες των αντλιών θερµότητας (EUCERT)

Το πρόγραµµα κατάρτισης καιπιστοποίησηςτης EHPA για τους εγκαταστάτες των αντλιών θερµότητας (EUCERT) Το πρόγραµµα κατάρτισης καιπιστοποίησηςτης EHPA για τους εγκαταστάτες των αντλιών θερµότητας (EUCERT) ΕυτυχίαΜαύρου, ΚΑΠΕ Τµήµα Εκπαίδευσης εκµέρουςτου... Thomas Nowak, EHPA thomas.nowak@ehpa.org O Ευρωπαϊκός

Διαβάστε περισσότερα

ST-ESCOs Newsletter. Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005

ST-ESCOs Newsletter. Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005 Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005 ST - ESCOs ST-ESCOs Newsletter Πρόγραμμα ST-ESCOs - Γενικά Σκοπός του προγράμματος ST-ESCOs είναι να προωθήσει τη δημιουργία και ανάπτυξη Εταιρειών Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ΝΠΙ, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998 µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο BUILD UP Skills Greece Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο D2.1 - Status Quo 1 st draft Chapters 3 6 of the report D2.2 - Skills Gap Analysis Chapters 7 & 8 of the report Φεβρουάριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα 8-5-2014 Αριθμ. Πρωτ. 21008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, P.E., ASHRAE Accredited

Διαβάστε περισσότερα

ΤιείναιΠρότυπα; Βασίλης Μαυροειδής, Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας

ΤιείναιΠρότυπα; Βασίλης Μαυροειδής, Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας Ο Κανονισµός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση Γενική ρ Βασίλης Μαυροειδής Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΣΕΠ) 13 Νοεµβρίου 2014 ΤιείναιΠρότυπα; 2 Πωςδηµιουργείταιένα Πρότυπο; Μέσω

Διαβάστε περισσότερα

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0 Ενεργειακή Αϖόδοση Κτιρίων και Νοµικό Πλαίσιο Οδηγίες 2002/91/ΕΚ και 2010/31/ΕΚ και ϖρακτική εφαρµογή στην Κύϖρο Σεµινάριο ΕΤΕΚ µε θέµα «Ενεργειακή Αναβάθµιση Κτιρίων στην Κύπρο» 2 Μαρτίου 2013 Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

της υπηρεσίας ecall Σοφία Παπαθανασοπούλου Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και ικτύων Hμερίδα eκληση Ξενοδοχείο Caravel, Aθήνα

της υπηρεσίας ecall Σοφία Παπαθανασοπούλου Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και ικτύων Hμερίδα eκληση Ξενοδοχείο Caravel, Aθήνα ράσεις της Ελλάδας για την εφαρμογή της υπηρεσίας ecall Σοφία Παπαθανασοπούλου Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και ικτύων Hμερίδα eκληση Ξενοδοχείο Caravel, Aθήνα ράσεις της Ελλάδας: το έργο HeERO Η Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS)

APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS) APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα αφορά στην κατάρτιση δέκα (10) πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικές βιώσιμες ενεργειακές εφαρμογές στο Δήμο Ρεθύμνης H Eυρωπαϊκή πρωτοβουλία Green Partnerships

Πιλοτικές βιώσιμες ενεργειακές εφαρμογές στο Δήμο Ρεθύμνης H Eυρωπαϊκή πρωτοβουλία Green Partnerships Πιλοτικές βιώσιμες ενεργειακές εφαρμογές στο Δήμο Ρεθύμνης H Eυρωπαϊκή πρωτοβουλία Green Partnerships Θεοχάρης Τσούτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ταχ. /νση: 19ο χλµ Λεωφόρου Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας:19009 Πληροφορίες: ρ Κ. Πατλιτζιάνας Τηλέφωνο: 2106603300 Fax: 2106603303 Email: xm-eox@cres.gr Ηµεροµηνία 11/08/2015 Α.Π.: ΥΠ. 348 Προς: ήµο Καρπενησίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011 UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING Division of Electronics and Computers Laboratory of Applied Electronics (APEL) Τηλ.: +302610996427, Fax: +302610996818 Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

LIFE09 ENV/GR/000297. Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report)

LIFE09 ENV/GR/000297. Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report) LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων CARBONTOUR Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report) Αύγουστος 2014 LIFE09 ENV/GR/0297

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προγράμματος SUSREG

Περιγραφή Προγράμματος SUSREG Περιγραφή Προγράμματος SUSREG Επενδύοντας στην Αειφόρο Ανάπτυξη Στέλιος Στυλανίδης Δήμος Λεμεσού SUSREG Τίτλος Έργου : Stimulating Sustainable Regional Development by means of a Structured Process Approach

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GREEK INNOVATION EXPO 2013, ΑΘΗΝΑ 16-19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ www.forth.gr 7 Ινστιτούτα στην Περιφέρεια Δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Chamber of Commerce & Industry of Rodopi 2 Vas. Georgiou Str. 69100 Komotini Hellas

Chamber of Commerce & Industry of Rodopi 2 Vas. Georgiou Str. 69100 Komotini Hellas ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ Βασ.Γεωργίου 2β, 69100 Κομοτηνή, Τηλ.: +30 25310-22831, 36831, 81037, Fax.: +30 25310 26714 http://www.rodopicci.gr e-mail : info@rodopicci.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc Τµήµα Κτιρίων Ενεργειακή ιαχείριση Η διαχείριση ενέργειας δεν είναι µόνο ένα τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Έργο: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Α.Σ.: «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ» ΔΡΑΣΕΙΣ 6, 7, 8, 9: Στέλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΑΙΑ 25 /03/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2012

ΝΙΚΑΙΑ 25 /03/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πετρίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ KLAB Knowledge & Learning Among Businesses Φραγκίσκος Μαγκαφάς, Συντονιστής Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2015. Το παρόν αποτελεί το 6 ο e-newsletter του έργου ClusterPoliSEE. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Θεσµικές Ρυθµίσεις για «Αειφόρα Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις: Μηχανισµοί παρακολούθησης και ελέγχου Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον

Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον ρ. Κ. Αραβώσης Πρόεδρος ΠΑΣΕΠΠΕ ΘΕΣΜΟΣ Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

, ΕΜΠ Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Χρηµατοδότηση Ενεργειακών Επενδύσεων από Τρίτους (ΧΑΤ) ΗΜΕΡΙ Α: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παραδοτέου: Κατάλογος Μελών Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Σχημάτων Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων (ΠE 2 Task 2.1, D2.1)

Τίτλος Παραδοτέου: Κατάλογος Μελών Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Σχημάτων Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων (ΠE 2 Task 2.1, D2.1) Αρ. Σύμβασης: IEE/13/BWI/715/SI2.680180 Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα Τίτλος Παραδοτέου: Κατάλογος Μελών Εθνικών

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα