Build Up Skills (1/3)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Build Up Skills (1/3)"

Transcript

1 «ΕΘΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ» 1 Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ BUILD UP SKILLS GREECE Παρουσίαση: Καθ. Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης ΣχολήΗλεκτρολόγωνΜηχ. & Μηχ. ΗΥ, ΕΜΠ NQP meeting 1 Build Up Skills (1/3) Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πρόγραµµα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» ΆξοναςΙ Ανάλυση υφιστάµενης κατάσταση σε εθνικό επίπεδο Κατασκευή Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων ΆξοναςΙΙ Σύνθεση ή/και αναβάθµιση εθνικών δοµών NQP meeting εκπαίδευσης και πιστοποίησης 2

2 Στόχοι Άξονα Ι Build Up Skills (2/3) ιαδικασία ιαβούλευσης σε εθνικό επίπεδο Συµµετοχή όλων των άµεσα εµπλεκόµενων σε θέµατα κατάρτισης και προσόντων εγκαταστατών ΑΠΕ και ΕΞΕΝ Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης σε εθνικό επίπεδο Καθορισµός αναγκών καταρτισµένου εργατικού δυναµικού ΑΠΕ και ΕΞΕΝ µέχρι το ηµιουργία Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της αειφόρου ενεργειακής πολιτικής για το NQP meeting 3 Build Up Skills (3/3) NQP meeting 4

3 Ηελληνική κοινοπραξία Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών & Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Συντονιστής ΕθνικόΜετσόβιοΠολυτεχνείο ΕργαστήριοΣυστηµάτωνΑποφάσεων & ιοίκησης (ΕΜΠ) Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Ανανεώσιµων & Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ) Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδος Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ) ΓενικήΣυνοµοσπονδίαΕργατώνΕλλάδος ΙνστιτούτοΕργασίας (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ) Περιφέρεια υτικής Ελλάδας Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) NQP meeting 5 Στόχοι Συνάντησης 1 η συνάντησηεθνικήςπλατφόρµαεπαγγελµατικών Προσόντων Γνωριµίαµετουςστόχουςτουέργουκαιτουςεταίρους Συµβολή και Καθορισµός Επόµενων Βηµάτων NQP meeting 6

4 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! Καθ. Ιωάννης Ψαρράς, Τηλ: (+30) NQP meeting 7

5 Παρουσίαση της Πρωτοβουλίας ΒUILD UP Skills (ΑΝΑΠΤΥΞΗ( εξιοτήτων) Στόχοι και Αναµενόµενα Αποτελέσµατα / Το έργο ρ. Χαράλαµπος Μαλαµατένιος, Υπεύθυνος του Τµήµατος Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ, Συντονιστής του έργου, 1 η ΣυνεδρίατηςΕΠΕΠ ΕΜΠ, 5/10/ Υπόβαθρο της Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills, 1 η ΣυνεδρίατηςΕΠΕΠ ΕΜΠ, 5/10/ Αναµενόµενη συµβολή του κτιριακού τοµέα στους ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς στόχους για το 2020 Μεγάλη πρόκληση για τον κατασκευαστικό κλάδο (και τη βιοµηχανία γενικότερα), ο οποίος οφείλει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για ανακαινίσεις κτιρίων µε υψηλές ενεργειακές επιδόσεις και νέα κτίρια «σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας». Απαιτείται µεγάλη προσπάθεια ώστε να αυξηθεί ο αριθµός των εξειδικευµένων εργαζοµένων στην αγορά (σήµερα είναι διαθέσιµοι 1,1 εκατοµµύριο ειδικευµένοι εργαζόµενοι, ενώ εκτιµάται ότι µέχρι το 2015 θα χρειάζονται 2,5 εκατοµµύρια), µαζί µε µέτρα που θα διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων για κατασκευαστικά θέµατα που σχετίζονται µε την ενέργεια από τους ιδιοκτήτες των κτιρίων. Η κατάρτιση και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων αποτελούν µέτρα «µακράς πνοής» Είναι καιρός να ξεκινήσουν δράσεις έτσι ώστε τα Κ-Μ να είναι σε θέση να διαθέτουν ένα καλύτερα καταρτισµένο εργατικό δυναµικό µέχρι το 2020.

6 Υπόβαθρο της Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills, 1 η ΣυνεδρίατηςΕΠΕΠ ΕΜΠ, 5/10/ Η ανάγκη για κατάρτιση και πιστοποίηση αναγνωρίζεται επίσης από την Οδηγία για τις ΑΠΕ (2009/28/EC), στο Άρθρο 14 (3), το οποίο περιλαµβάνει την υποχρέωση για τα Κράτη-Μέλη να είναι προετοιµασµένα (µέχρι 31/12/2012) για την κατάρτιση και την πιστοποίηση των εγκαταστατών µικρής κλίµακας συστηµάτων ΑΠΕ. Το Πρόγραµµα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη», της Γ.. για την Ενέργεια, εισήγαγε την Πρωτοβουλία BUILD UP Skills, γιαναυποστηρίξειτακράτημέλη: στην εκτίµηση των αναγκών κατάρτισης για τον κατασκευαστικό κλάδο, και στη διαµόρφωση και υλοποίηση στρατηγικών σχετικά µε τη συνέχιση της κατάρτισης των τεχνιτών και των εργατών του κλάδου, και των εγκαταστατών τεχνολογιών ΕΞΕ και συστηµάτων ΑΠΕ στα κτίρια, µε στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους µετά τη βασική εκπαίδευσή τους. Υπόβαθρο της Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills Η Πρωτοβουλία αυτή αναµένεται να συµβάλει στην επίτευξη των στόχωντωνδύοεµβληµατικώνπρωτοβουλιώντηςεπιτροπής: την Στρατηγική «Ευρώπη 2020» - Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποδοτικά τους πόρους, και την «Ατζένταγιανέεςδεξιότητεςκαιθέσειςεργασίας». Θα ενισχυθούν οι αλληλεπιδράσεις µε τις υπάρχουσες δοµές και χρηµατοδοτικά εργαλεία, όπως το Ε.Κ.Τ. και το Πρόγραµµα ια ΒίουΜάθησης (Lifelong Learning)., 1 η ΣυνεδρίατηςΕΠΕΠ ΕΜΠ, 5/10/2012 4

7 Υπόβαθρο της Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills H Πρωτοβουλία BUILD UP Skills έχειδύοκύριουςπυλώνες: I. Εθνικές πλατφόρµες προσόντων και οδικοί χάρτες έως το 2020, και II.Σχήµατα πιστοποίησης προσόντων και κατάρτισης (άλλες προθεσµίες και φόρµες, άλλοι κανόνες,...). Επικεντρώνει στη συνεχιζόµενη ή περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση των επιτόπου εργαζοµένων ( blue collar workers) στον τοµέατωνκτιρίων, γιατηνενίσχυσητωνπροσόντωντωντεχνιτών, τωνεργαζόµενωνστηνοικοδοµή, τωνεγκαταστατώνσυστηµάτων, κλπ. µετά την αρχική, υποχρεωτική εκπαίδευση ή/και κατάρτισή τους ή µετά την έναρξη του επαγγελµατικού τους βίου. Μπορούν επίσης να συµπεριληφθούν η κατάρτιση και τα προσόντα για τους προσωρινά ανέργους., 1 η ΣυνεδρίατηςΕΠΕΠ ΕΜΠ, 5/10/2012 5, 1 η ΣυνεδρίατηςΕΠΕΠ ΕΜΠ, 5/10/ Στόχοιτου 1 ου πυλώνα,µετίτλο Εθνικέςπλατφόρµες προσόντων και οδικοί χάρτες έως το 2020 Ανάπτυξη ενός εθνικού οδικού χάρτη για την ενσωµάτωση της κατάρτισης σχετικά µε τις ευφυείς ενεργειακές λύσεις για τα κτίρια στα καθιερωµένα προγράµµατα σπουδών και την πρακτική των επαγγελµατιών του κτιρίου τους οποίους στοχεύει η Πρωτοβουλία. Βασιζόµενος σε µια ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να λάβει υπόψη την αναµενόµενη συνεισφορά του κτιριακού τοµέα στους εθνικούς στόχους για το 2020 και τις απαιτήσεις για «σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας»κτίρια. Πρέπει να επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο στην κατάρτιση του υπάρχοντος εργατικού δυναµικού (συνεχιζόµενη κατάρτιση), αλλά µπορείεπίσηςναεξεταστείηαρχικήεκπαίδευση. Θα µπορούσε να επικεντρωθεί σε έναν επιλεγµένο αριθµό τεχνών και επαγγελµάτων.

8 Στόχοιτου 1 ου πυλώνα,µετίτλο Εθνικέςπλατφόρµες προσόντων και οδικοί χάρτες έως το 2020 Σύσταση «εθνικήςπλατφόρµαςεπαγγελµατικώνπροσόντων», µε σκοπό την εκκίνηση µίας πειστικής και χωρίς αποκλεισµούς διαδικασίας διαβούλευσης. ιασφάλιση της συµµετοχής όλων των άµεσα ενδιαφερόµενων φορέων στους τοµείς τόσο των κτιρίων και της ενέργειας, όσο και της εκπαίδευσης / κατάρτισης: εκπρόσωποι των σχετικών τεχνών / επαγγελµάτων, βιοµηχανικέςενώσεις (κατασκευαστέςτωνυλικών / συστηµάτων), ινστιτούτα/φορείς εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης, και αρµόδιεςδηµόσιεςαρχές. Οι εθνικοί οδικοί χάρτες θα πρέπει να γίνουν αποδεκτοί από τις αρµόδιες αρχές και τα εµπλεκόµενα µέρη, µε τη δέσµευση να υλοποιήσουν και να εφαρµόσουν την προτεινόµενη στρατηγική., 1 η ΣυνεδρίατηςΕΠΕΠ ΕΜΠ, 5/10/2012 7, 1 η ΣυνεδρίατηςΕΠΕΠ ΕΜΠ, 5/10/ Αποτελέσµατα που αναµένονται από τις δράσεις του πυλώνα Εθνικές πλατφόρµες προσόντων και οδικοί χάρτες έως το 2020 Εκκίνηση εθνικού διαλόγου µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων µερών στα θέµατα της κατάρτισης και των προσόντων του εργατικού δυναµικού του κατασκευαστικού κλάδου στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ («Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων»). Ανάλυση της παρούσας κατάστασης: καθορισµός αλλά και ποσοτικοποίηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων για την ύπαρξη ικανού αριθµού εργατικού δυναµικού καταρτισµένου στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ µέχρι το Ανάπτυξη και ευρεία αποδοχή των Εθνικών Οδικών Χαρτών Προσόντων ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ενεργειακής πολιτικήςγιατο 2020, σεσχέσηµετησυνεχιζόµενηεκπαίδευση & κατάρτιση του εργατικού δυναµικού του κατασκευαστικού κλάδου.

9 Πλήρηςτίτλοςτουέργου: BUILD UP Skills - Greece Ακρωνύµιο: Αρ. Συµβολαίου: /SI ιάρκεια: 18µήνες Έναρξη: 08/06/2012 Πέρας: 07/12/2013, 1 η ΣυνεδρίατηςΕΠΕΠ ΕΜΠ, 5/10/ Εταιρικόσχήµατουέργου BUILD UP Skills Greece Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., 1 η ΣυνεδρίατηςΕΠΕΠ ΕΜΠ, 5/10/

10 οµή του προγράµµατος εργασιών του έργου, 1 η ΣυνεδρίατηςΕΠΕΠ ΕΜΠ, 5/10/ Βασικά παραδοτέα (υποχρεωτικά για την E.Ε. EACI), 1 η ΣυνεδρίατηςΕΠΕΠ ΕΜΠ, 5/10/ Όπως και για κάθε άλλη από τις εθνικές δράσεις που επιλέχθηκαν στοπλαίσιοτουπυλώναιτηςπρωτοβουλίας, έτσικαιγιατο BUS- GRπροβλέπονται 3 πολύβασικά (υποχρεωτικά) παραδοτέα: 1.Τααποτελέσµατατηςεργασίαςπουθαγίνειστοπλαίσιοτου WP2 Analysis of the national status quo (Ανάλυση της παρούσας κατάστασης), 2.ΟΟδικόςΧάρτης (Roadmap), πουθαείναιδιαθέσιµοςστοκοινό, 3.Η έκθεση σχετικά µε τις υλοποιηθείσες δράσεις αποδοχής (endorsement activities). Πρέπει να είναι διαθέσιµα σε 2 γλώσσες: εθνική γλώσσα & Αγγλικά. Όλα τα παραδοτέα του έργου θα είναι ελεύθερα προσβάσιµα στο κοινό και τους εν δυνάµει χρήστες τους (εάν χρειαστεί, η διάδοση κάποιων από αυτά µπορεί να περιοριστεί σε συγκεκριµένη οµάδαστόχο).

11 Χρονοδιάγραµµα των δράσεων του έργου, 1 η ΣυνεδρίατηςΕΠΕΠ ΕΜΠ, 5/10/ Project phase / Duration of the project (in months) Work package 1: Management Work package 2: Analysis of the national status quo Task 2.1 Situation for Continuing Education and Buildings Task 2.2 Mapping of national policies & strategies Task 2.3 Needs analysis for 2020 Task 2.4 Compilation of the Report Work package 3: Setting up & activating the NQ Platform Task 3.1 Establishment of the NQP Task 3.2 Establishment of the Consultation Process Task 3.3 Sustainability plan for the NQP Work package 4: Consultation on the national priorities Task 4.1 Study of building workforce qualifications Task 4.2 Priorities for training in RES and EE Task 4.3 Identification of certification requirements Task 4.4 Organisation of the Consultation Meetings Work package 5: Elaboration of the NQ Roadmap Task 5.1 Development of Strategic Plan Task 5.2 Composition of the Roadmap Task 5.3 Publication and dissemination of the Roadmap Work package 6: Endorsement activities Task 6.1 Development of endorsement plan Task 6.2 Platform for the consultation process Task 6.3 Focused actions on stakeholders engagement Task 6.4 Accomplishment of the endorsement statements Work package 7: EU Exchange Activities, 1 η ΣυνεδρίατηςΕΠΕΠ ΕΜΠ, 5/10/ Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα των προβλεπόµενων συναντήσεων Type of meeting Month WP # participants Duration Place Kick-off meeting (1 st partners meeting) day Athens 2 nd partners (and Steering Committee) meeting day Athens 3 rd partners (and Steering Committee) meeting day Athens 4 th partners (and Steering Committee) meeting day Athens Closed working meeting of the consortium with the MELLRA day Athens Closed working meeting of the consortium with the MEECC day Athens Closed working meeting of the consortium with the MELLRA day Athens Closed working meeting of the consortium with the MEECC day Athens NQP Kick-off Meeting 3 3 (&2) More than 30 1 day Athens 1 st Consultation Meeting (of the NQP) 8 4 More than 30 1 day Athens 2 nd Consultation Meeting (of the NQP) 10 4 More than 30 1 day Athens 3 rd Consultation Meeting (of the NQP) 12 4 More than 30 1 day Athens 4 th Consultation Meeting (of the NQP) 14 4 (&5) More than 30 1 day Athens SPC s 1 st meeting (in coordination with the NQP meeting) 12 5 Around 10 1 day Athens SPC s 2 nd meeting (in coordination with the NQP meeting) 14 5 Around 10 1 day Athens SPC s 3 rd meeting 16 5 Around 10 1 day Athens SPC s 4 th meeting 18 5 Around 10 1 day Athens Roundtable to consult the major regional authorities & stakeholders associations 12 6 Around 15 1 day Patras Roundtable to consult the major regional authorities & stakeholders associations 12 6 Around 15 1 day Thessaloniki Roundtable to consult the major regional authorities & stakeholders associations 12 6 Around 15 1 day Heraklio Regional consultation days with workers 13 6 Around 20 1 day Ioannina Regional consultation days with workers 13 6 Around 20 1 day Volos Regional consultation days with workers 13 6 Around 20 1 day Chania

12 ΚΑΠΕ Χαράλαμπος Μαλαματένιος , Με την υποστήριξη του Προγράµµατος 15

13 Σχεδιασµός και εφαρµογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων Όλγα Κωνσταντοπούλου ΤµήµαΕθνικούΠλαισίουΠροσόντων, Επαγγελµατικών ικαιωµάτων & Ισοτιµιών Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Θεσµικά, οικονοµικάκαι κοινωνικά δεδοµένα Η ανάπτυξη Πλαισίου Προσόντων σε εθνικό επίπεδο αναγνωρίζεται ως πεδίο στρατηγικής σηµασίας. Τέλος του έτους 2011 δηµιουργείται ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µέσω της συγχώνευσης τριών φορέων µε στόχο την ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την υλοποίηση πολιτικών πιστοποίησης προσόντων που να συνδέονται µε την αγορά εργασίας και την απασχόληση µέσω των Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων. Σε περιβάλλον δηµοσιονοµικής κρίσης και σε συνθήκες οξείας και παρατεταµένης οικονοµικής ύφεσης, οι δράσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. οφείλουν να συµβάλλουν στην αποδυνάµωσηκανονιστικώνασυµµετριών, κοινωνικών, περιφερειακών και οικονοµικών ανισοτήτων. 2

14 ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ηµιουργία ενός συνδυαστικού συστήµατος για την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. O ΕΟΠΠΕΠ : θα φέρει την ευθύνη για την εκπόνηση & ανάπτυξη των απαιτούµενων µεθοδολογικώνεργαλείων, θακαθορίζειτους όρους διαµόρφωσηςκαι εφαρµογής του Πλαισίου, κατόπιν & εισήγησηςτηςγνωµοδοτικήςεπιτροπής. Ανάπτυξη από τον ΕΟΠΠΕΠ του µηχανισµού που καταγράφει, θέτει προτεραιότητες & ιεραρχεί τα προς αντιστοίχιση προσόντα Με βάση το σύνολο των παραπάνω θα αποφασίζει για ad-hoc αντιστοίχιση (µε βάση τις δικές του προτάσεις) & ανοικτή αντιστοίχιση (µε βάση τις προτάσεις των ενδιαφερόµενων φορέων) Ανάπτυξη µηχανισµού για την παρακολούθηση της εφαρµογής & τη διαρκή εξειδίκευσή του 4

15 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Εκπόνηση µεθοδολογικών εργαλείων ΟΕΟΠΠΕΠεκπονείταπρότυπα & ταµέσαγιατηναναγνώριση & τηνπιστοποίησητωνπροσόντων (αρ τουν. 3879/2010). ιενέργεια αντιστοίχισης προσόντων, εξειδίκευση περιγραφικών δεικτών Στους σκοπούς του ΕΟΠΠΕΠ περιλαµβάνεται ιδίως η αντιστοίχιση των προσόντων που αποκτώνται µέσω της τυπικής εκπαίδευσης, της µη τυπικής εκπαίδευσης & της άτυπης µάθησης στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων καθώς και η δηµιουργία κλαδικών περιγραφικών δεικτών, σε µορφή γνώσεων, δεξιοτήτων & ικανοτήτων (αρ τουν.3879/2010). Παρακολούθηση της ανάπτυξης & εφαρµογής του Εθνικού ΠΠ Ο ΕΟΠΠΕΠ έχει την αρµοδιότητα για τη δηµιουργία & ανάπτυξη του Εθνικού ΠΠ & της αντιστοίχισης του µε το Ευρωπαϊκό ΠλαίσιοΠροσόντων (αρ τουν.3879/2010). Εθνικό Σηµείο Συντονισµού του Ευρωπαϊκού ΠΠ Ο ΕΟΠΠΕΠ αποτελεί το Εθνικό Σηµείο Συντονισµού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (αρ. 1 του Ν.3879/2010) 5 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Α) ΜεθοδολογικόςΟδηγόςγιατηντυπική (δευτεροβάθµια, τριτοβάθµια) Έχει ολοκληρωθεί. Μεθοδολογικός Οδηγός για τη µη τυπική εκπαίδευση και άτυπη µάθηση Έχει αναπτυχθεί και αναµένεται να οριστικοποιηθεί άµεσα. Β) 1. Ανάπτυξη του συνδυαστικού συστήµατος αντιστοίχισης προσόντων 2. Εξειδίκευση περιγραφικών δεικτών ΤονΑύγουστοτου 2012 εγκρίθηκετοτ Π. Υλοποιούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως πχ.: Προετοιµασία τροποποιηµένου Τ, καθώς και των απαιτούµενων Σχεδίων Αποφάσεων υλοποίησηςµείδιαµέσαγιατηνέναρξηεπιλεξιµότηταςτωνδαπανών. Καταγραφή φορέων πιστοποίησης και τίτλων που χορηγούνται στην Ελλάδα στο πλαίσιο τουτυπικούεκπαιδευτικούσυστήµατος. Επίκεινται προσκλήσεις για εµπειρογνώµονες µε γνώση και διεθνή εµπειρία στα θέµατα της εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης καθώς και στην ανάπτυξη Πλαισίων Προσόντων Η λειτουργία της Γνωµοδοτικής Επιτροπής συνεδρίασε για πρώτη φορά στις και στις και αναµένεται να συνεισφέρει µε τον προβλεπόµενο καθοδηγητικό και υποστηρικτικό της ρόλο στην οµαλή και απρόσκοπτη ανάπτυξη και εφαρµογή του Πλαισίου. Γ) Σύνταξη Έκθεσης Αντιστοίχισης προκειµένου να κατατεθεί στο αρµόδιο Advisory Group (ΕΕ) Όπως και στην περίπτωση άλλων χωρών, ενδέχεται να χρειασθεί παράταση Σηµειώσεις : α) Εκπονείται προσχέδιο Π για τους κανόνες εφαρµογής του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων β) Στο πλαίσιο του NCP εκπονείται µελέτη για την ανάπτυξη των περιγραφικών δεικτών στον τοµέα του τουρισµού και ειδικότερα στον κλάδο της υποδοχής και φιλοξενίας. 6

16 Η «ΕΘΝΙΚΗΠΛΑΤΦΟΡΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΠΡΟΣΟΝΤΩΝ»: Στόχοι, Λειτουργία, ιαδικασία ιαβούλευσης 1 Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ BUILD UP SKILLS GREECE Παρουσίαση: ρ. Χάρης ούκας Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης ΣχολήΗλεκτρολόγωνΜηχ. & Μηχ. ΗΥ, ΕΜΠ NQP meeting 1 Περιεχόµενα Εισαγωγή Ανάπτυξη Πλατφόρµας Μεθοδολογία ιαβούλευσης Επόµενα Βήµατα NQP meeting 2

17 Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Europe 2020 Resource Efficient Europe Agenda for new jobs & skills Ενεργειακή Αποδοτικότητα στον κτιριακό τοµέα Οδηγίες: 2002/91/ΕΚ, 2010/31/EΚ Προώθηση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) Οδηγία: 2009/28/ΕΚ Εισαγωγή (1/2) NQP meeting 3 Εισαγωγή (2/2) Εθνικός Οδικός Χάρτης ιαβούλευση Αποδοχή και Υιοθέτηση - - NQP meeting 4

18 Ανάπτυξη Πλατφόρµας (1/2) Συνεργασία Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Μεθοδολογίας ιαβούλευσης Εµπλεκοµένων στον τοµέα των ΑΠΕ και της Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΕΞΕΝ) Εθνικών Φορέων Επαγγελµατικής Κατάρτισης Εθνικών Φορέων Πιστοποίησης Ανάπτυξη Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων NQP meeting 5 Σηµαντικό εργαλείο για την υποστήριξη των εµπλεκόµενων: Ενώσεις τεχνιτών και εγκαταστατών να συζητήσουν θέµατα που αφορούν στις σύγχρονες απαιτήσεις εξειδίκευσης του κλάδου τους. Φορείς κατάρτισης να διαµορφώσουν τα εκπαιδευτικά τους προγράµµατα µε βάση τις νέες συνθήκες και να ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στις µελλοντικές απαιτήσεις. Παράγοντες της οικοδοµικής βιοµηχανίας να αναγνωρίσουν τα µελλοντικά κριτήρια επιλογής του εργατικού τους δυναµικού Εθνικές Αρχές να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες της διαβούλευσης για το Θεσµικό Πλαίσιο. Ανάπτυξη Πλατφόρµας (2/2) NQP meeting 6

19 Μεθοδολογία ιαβούλευσης (1/3) Οµάδες ιαβούλευσης Ινστιτούτα Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης Κοινωνικοί Εταίροι Επαγγελµατικά Επιµελητήρια Παράγοντες της οικοδοµικής βιοµηχανίας Τεχνολογικοί φορείς ΑΠΕ και ΕΞΕΝ Παραγωγοί και Εγκαταστάτες Συστηµάτων ΑΠΕ και ΕΞΕΝ Εξειδικευµένοι Αρχιτέκτονες και Μηχανικοί Φορείς ιαπίστευσης & Πιστοποίησης NQP meeting 7 Μεθοδολογία ιαβούλευσης (2/3) Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού Εκπρόσωποι εταίρων του Έργου Εκπρόσωποι εµπλεκόµενων Υπουργείων Ρόλος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού Λήψη στρατηγικών αποφάσεων για την ανάπτυξη του Οδικού Χάρτη Καθοδήγηση της διαδικασίας διαβούλευσης σε πολιτικό επίπεδο Επίτευξη ενεργού συµµετοχής των εµπλεκόµενων φορέων Εξασφάλιση µέγιστης προβολής των αποτελεσµάτων Εκπλήρωση της φιλοσοφίας και των απαιτήσεων του Οδικού Χάρτη NQP meeting 8

20 Μεθοδολογία ιαβούλευσης (3/3) NQP meeting 9 Επόµενα Βήµατα (1/2) Εργαλεία και µέθοδοι διαβούλευσης Συναντήσεις Ερωτηµατολόγια web-forums Συναντήσεις Οµάδων ιαβούλευσης Συγκεκριµένη θεµατική ενότητα ανά συνάντηση Συµµετοχή σχετιζόµενων µε τη θεµατική ενότητα φορέων Κατευθυντήριοι Άξονες Εθνικοί στόχοι 2020 Ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης (Status Quo) NQP meeting 10

21 Επόµενα Βήµατα (2/2) 4 Συναντήσεις Οµάδων ιαβούλευσης Ιανουάριος 2013 Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Ιούλιος 2013 Θέµατα Αποτύπωση προσόντων εργατικού δυναµικού ΑΠΕ και ΕΞΕΝ ιαµόρφωση εθνικών προτεραιοτήτων κατάρτισης εργατικού δυναµικού του κτιριακού τοµέασεθέµατααπεκαιεξεν Προσδιορισµός απαιτήσεων πιστοποίησης για το εργατικό δυναµικό του κτιριακού τοµέα NQP meeting 11 Συµµετοχή Συνεργασία Σχέδιο ράσης (Οδικός Χάρτης) NQP meeting 12

22 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! ρ. Χάρης ούκας, Τηλ: (+30) NQP meeting 13 είκτεςυφιστάµενηςκατάστασης (Status Quo) -1/2 Αριθµός τεχνιτών ανά κλάδο ή επάγγελµα ή ειδικότητα (σχετικά µε ΑΠΕ, ΕΞΕΝ) Μέσος όρος τεχνιτών που εισέρχονται στον κλάδο το επάγγελµα ή την ειδικότητα ανά έτος Αριθµός τεχνιτών ανά κλάδο ή επάγγελµα και επίπεδο σπουδών Αριθµόςτεχνιτώνανάκλάδοήεπάγγελµακαιέτη εµπειρίας NQP meeting 14

23 είκτεςυφιστάµενηςκατάστασης (Status Quo) -2/2 ιαθέσιµα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Αριθµός σχετιζόµενων µαθηµάτων ανά έτος Ετήσιος αριθµός καταρτιζοµένων συνολικά και ανά ειδικότητα Περιεχόµενοµαθηµάτων (π.χ.: θεωρητικήή/καιπρακτικήεκπαίδευση, τρόποςαξιολόγησης, κ.λπ.) Παρεχόµενη πιστοποίηση ή βεβαίωση παρακολούθησης Πηγή χρηµατοδότησης εκπαίδευσης κατάρτισης NQP meeting 15

24 Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Bασικοί άξονες, δράσεις για την υιοθέτησή του Σταυρούλα Τουρνάκη, Χηµ. Μηχ. ΕΜΠ Θεοχάρης Τσούτσος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης 1 η Συνάντηση Εργασίας - ΕΘΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦOΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, ΑΘΗΝΑ, ΕΜΠ, Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων να αναπτύξει στρατηγικό πλάνο για κατάρτιση και βελτίωση των δεξιοτήτων των τεχνιτών/εργατών του κατασκευαστικού τοµέα, των εγκαταστατών ενεργειακά αποδοτικών συστηµάτων και ΑΠΕ στα κτήρια να εισάγει εκπαίδευση σε πρακτικές εξοικονόµησης ενέργειας, στα βασικά προγράµµατα κατάρτισης και στην πρακτική άσκηση των επαγγελµατικών οµάδων που δραστηριοποιούνται στον κτηριακό τοµέα να προτείνει τρόπους/µεθόδους για να αντιµετωπιστούν εµπόδια ή πιθανές ελλείψεις σε δεξιότητες στα διάφορα επαγγέλµατα (µε βάση το υφιστάµενο εθνικό πλαίσιο και τις ανάγκες της αγοράς) Προτεραιότητα: Τεχνίτες, εγκαταστάτες και εργάτες εργοταξίου Συνεχιζόµενη κατάρτιση υφιστάµενου εργατικού δυναµικού

25 Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Προτείνει µέτρα κατάλληλα για τη επίτευξη των ενεργειακών στόχων γιατο 2020: την αναµενόµενη συµβολή του κτηριακού τοµέα στην επίτευξη των εθνικώνστόχωνγιατο 2020 (Εθνικόσχέδιο ράσης) τις απαιτήσεις της Οδηγίας για την προώθηση των ΑΠΕ (RES directive Article 14 (3)) τις δεσµεύσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και τις απαιτήσεις για κτήρια σχεδόν µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (ΕPBD recast) Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Αντιµετωπίζει επιλεγµένες οµάδες τεχνιτών και επαγγελµάτων (οµάδες προτεραιότητας) Επαγγέλµατα κλειδιά π.χ. εγκαταστάτες ιευκολύνει την «αναπαραγωγή» µεθοδολογιών και συστηµάτων για την προσαρµογή τους σε άλλα επαγγέλµατα 4

26 5 Επαγγέλµατα Στόχος Τεχνίτες: Οικοδόµοι, ξυλουργοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, τεχνίτεςκατασκευήςστεγών, σοβατζήδες, τζαµάδες, εργάτεςσκυροδέµατος, εργάτεςχάλυβα Υπεύθυνους εργοταξίου σε: θεµελίωση, τοίχους, στέγες, παράθυρα, πόρτες, καµινάδες, θέρµανσηκ.α. συστήµατακλιµατισµού, φωτισµού, διαχείρισηςαέρα Εγκαταστάτες συστηµάτων ΑΠΕ: Εγκαταστάτεςφωτοβολταϊκών, θερµικώνηλιακών, αντλιώνθερµότητας, συστηµάτων βιοµαζας > Εξειδικευµένουςεργαζόµενουςπουεπιλέγουν/διαστασιολογούν, ελέγχουν/επιθεωρούν εγκαταστάσεις: Λέβηταφυσικούαερίου, λέβηταπετρελαίου, καυστήραστερεώνκαυσίµων, ενδοδαπέδιαςθέρµανσης, καλοριφέρ, µονάδεςψύξης / κλιµατισµού 6

27 Τι περιλαµβάνει Αναφορά στους στόχους 2020: εξοικονόµηση ενέργειας και συµµετοχή ΑΠΕ στο ενεργειακό µίγµα σε σχέση µε τον κτηριακό τοµέα Στρατηγικό σχεδιασµό για την παροχή της κατάλληλης κατάρτισης σύµφωνα µε τις ποσοτικοποιηµένες ανάγκες και ελλείψεις Καταγραφή αναγκών των εκπαιδευτικών δοµών σε υποδοµές Μέτρα προτεραιότητας (νέα καθεστώτα πιστοποίησης ή ισοδύναµα συστήµατα χαρακτηρισµού ή/και εκσυχρονισµός υφιστάµενων) Σχέδιο δράσης για την εφαρµογή Χρονοδιάγραµµα τουλάχιστον ως το 2020 Φορείς που οδηγούν στην υλοποίηση Πόροι για την υλοποίηση Αναγκαία υποστηρικτικά µέτρα Μέθοδο παρακολούθησης προόδου 7 Προτεινόµενα νέα σχήµατα/εκσυχρονισµός υφιστάµενων Σκοπός, περιεχόµενο, µαθησιακά αποτελέσµατα των προτεινόµενων σχηµάτων Ελάχιστες προϋποθέσεις, επίπεδο προσόντων και διαδικασία πιστοποίησης των εκπαιδευοµένων Επιλογή / πιστοποίηση εκπαιδευτικών φορέων και διασφάλιση ποιότητας Κανονισµοί πιστοποίησης και απαιτήσεις από τις εταιρείες κατασκευής και εγκατάστασης Κίνητρα και µηχανισµοί στήριξης υνατότητες χρηµατοδότησης ιαδικασίες θεσµοθέτησης 8

28 Στάδια Ανάπτυξης 9 Ανάπτυξη στρατηγικού πλάνου Monitoring Alternative Scenarios for Priority Measures Results Oriented Indicators Key Professions Selection Strategic Planning Committee Detailed Tasks Assignment 10

29 Σχέδιο αποδοχής / εφαρµογής Ενθάρρυνση συµµετοχής όλων των ενδιαφεροµένων οµάδων Εποικοδοµητικός διάλογος µεταξύ φορέων διαµόρφωσης πολιτικής και ενδιαφεροµένων οµάδων ιασφάλιση ευέλικτου και αξιόπιστου τρόπου για την δηµόσια διαβούλευση Ενηµέρωση όλων των εµπλεκόµενων οµάδων µέσω στοχευµένων ενεργειών ράσεις για την υιοθέτηση και εφαρµογή του Οδικού Χάρτη, µε προτεραιότητα τις εθνικές αρχές 31 Οργανισµοί / Φορείς υποστήριξαν την πρωτοβουλία Εθνικές αρχές και εποπτευόµενοι οργανισµοί Κοινωνικοί Εταίροι ΣύνδεσµοικαιεπαγγελµατικέςενώσειςσυστηµάτωνΑΠΕκαι EE Επιµελητήρια Εκπαιδευτικοί φορείς και φορείς του Εθνικού ικτύου ια Βίου Μάθησης Φορείς ιαπίστευσης και Πιστοποίησης Αρχιτέκτονες, Εµπειρογνώµονες για το Βιώσιµο Κτήριο, άλλοι φορείς του κτηριακού τοµέα Kick-off Meeting Pikermi, 29/6/

30 Εργαλεία Ηλεκτρονική Πλατφόρµα για τη ηµόσια ιαβούλευση Υποστήριξη διαδικασίας διαβούλευσης µεσω web εφαρµογής, ευέλικτο και αξιόπιστο περιβάλλον Βάση δεδοµένων επαγγελµατικών προσόντων για το εργατικό δυναµικό στον κατασκευαστικό/κτηριακό τοµέα Κείµενο θέσεων και Σύµφωνο Αποδοχής ράσεις στοχευµένες Ηµέρες Ενηµέρωσης για τους τεχνίτες/εργάτες του κτηριακού τοµέα Παρουσιάσεις σε επαγγελµατικές ενώσεις Συναντήσεις εργασίας µε φορείς κατάρτισης και πιστοποίησης τεχνικών επαγγελµάτων ιοργάνωση συνεδρίων / συµµετοχή σε εκθέσεις του κατασκευαστικού/κτιριακού τοµέα Συναντήσεις διαβούλευσης µε περιφερειακές αρχές Ανοικτές συζητήσεις σε όλα τα παραρτήµατα του ΤΕΕ, και των κοινωνικών εταίρων 14

31 Επόµενα βήµατα Αξιοποίηση Αναµένονται προκηρύξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για υποστήριξη νέων σχηµάτων πιστοποίησης και εκπαίδευσης ΒάσηθαείναιοΟδικόςΧάρτηςµεσαφείςανάγκεςκαι προτεραιότητες Μετησυνεργασίαόλωντωνφορέωνµπορούµεναέχουµε σηµαντικό αποτέλεσµα στη χώρα µας, και να επιτύχουµε αναβάθµιση επαγγελµατικών προσόντων και ανταγωνιστικότητα του εργατικού µας δυναµικού 15 Towards a skilled building workforce Ευχαριστώ για την προσοχή σας

32 Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 17

33 Συζήτηση (τοποθετήσεις των εκπροσώπων των φορέων της Πλατφόρµας) Τρόπος δραστηριοποίησης του φορέα σας τα πλαίσια της πλατφόρµας Κρίσιµα ζητήµατα για τη λειτουργία της Πλατφόρµας Σηµαντικό θέµα που δεν συζητήθηκε σήµερα Παρακαλώ συµπληρώστε - πριν φύγετε - το 2-σελιδο ερωτηµατολόγιο Kick-off Meeting Pikermi, 29/6/2012 1

Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Δομή Μεθοδολογία ανάπτυξης - Ανασκόπηση προτεραιοτήτων

Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Δομή Μεθοδολογία ανάπτυξης - Ανασκόπηση προτεραιοτήτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Δομή Μεθοδολογία ανάπτυξης - Ανασκόπηση προτεραιοτήτων Δρ. Χάρης Δούκας, Λευτέρης Σίσκος Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

IEE/12/BWI/430/SI2.622870

IEE/12/BWI/430/SI2.622870 ράσεις και αποτελέσµατα (µέχρι σήµερα) τουέργου Στόχος της 2 ης και 3 ης Συνεδρίας ιαβούλευσης της ΕΠΕΠ ρ. Χαράλαµπος Μαλαµατένιος Υπεύθυνος του Τµήµατος Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ, Συντονιστής του έργου 2 η

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Έργο PVTRIN

Το Ευρωπαϊκό Έργο PVTRIN Kατάρτιση και Πιστοποίηση Εγκαταστατών Φ/Β Συστημάτων στην Ευρώπη Το Ευρωπαϊκό Έργο PVTRIN Toυρνάκη Σταυρούλα Senior Advisor PVTRIN project manager IEE/09/928/SI2.558379, 1/05/2010-30/4/2013 To Eυρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο BUILD UP Skills Greece παρέχονται στην ιστοσελίδα http://greece.buildupskills.eu

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο BUILD UP Skills Greece παρέχονται στην ιστοσελίδα http://greece.buildupskills.eu BUILD UP Skills Greece Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Αθήνα 2013 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόµενο αυτής της έκδοσης φέρουν οι συγγραφείς της. Οι απόψεις που εκφράζονται δεν απηχούν κατ ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο BUILD UP Skills Greece παρέχονται στην ιστοσελίδα http://greece.buildupskills.eu

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο BUILD UP Skills Greece παρέχονται στην ιστοσελίδα http://greece.buildupskills.eu BUILD UP Skills Greece Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Αθήνα 2013 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόµενο αυτής της έκδοσης φέρουν οι συγγραφείς της. Οι απόψεις που εκφράζονται δεν απηχούν κατ ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Advice by service companies - MOVIDA. MOVing from Inspection to Domestic Advice by service companies

Advice by service companies - MOVIDA. MOVing from Inspection to Domestic Advice by service companies Έργο MOVIDA: «Μετάβαση από την Επιθεώρηση στις κατ οίκον Συµβουλές από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών Συντήρησης» ρ. Χαράλαµπος Μαλαµατένιος Υπεύθυνος του Τµήµατος Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ Ηβασικήιδέατουέργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece

BUILD UP Skills Greece BUILD UP Skills Greece Εθνικός Οδικός Χάρτης της Ελλάδας 1 η Έκδοση Σεπτέµβριος 2013 The sole responsibility for the content of this publication etc lies with the authors. It does not necessarily reflect

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία www.pvtrin.eu Με την πιστοποίηση PVTRIN μπορείτε να αποκτήσετε ανταγωνιστικό επαγγελματικό πλεονέκτημα σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά και να διακριθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα GreenBuilding

Το πρόγραμμα GreenBuilding EUROPEAN COMMISSION Το πρόγραμμα GreenBuilding Λένα Λαμπροπούλου Αρχιτέκτων Μηχ/κος MSc ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΑΘΗΝΑ, 31 Μαίου 2006 Στόχοι της Πολιτικής της Ε Ε για τη Ενέργεια και το

Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Πολιτική για τις Ερευνητικές Υποδοµές Ε. Σ Ο Φ Ο Υ Λ Η Γ Γ Ε Τ - Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Υ Κ Α Ι Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Οι Ερευνητικές Υποδοµές ιαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα βρίσκεται σε µια κρίσιµη στιγµή της Ιστορίας της. Καλείται να διαχειριστεί µια νέα πρωτόγνωρη πραγµατικότητα και να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό µοντέλο που θα της επιτρέψει όχι µόνο να βγει από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθµιση Υποδοµών & Εξοπλισµών για την Προώθηση Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο»

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ShMILE 2 «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ρηματοδοτικό Μέσο Έχει εγκριθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Ειδικότερα στο Μέτρο Τίτλος Έργου Στόχος του Έργου 2 2.1 EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Ενέργειας

Διαχείριση της Ενέργειας Διαχείριση της Ενέργειας Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΜΠ Χρυσόστομος Δούκας, Λέκτορα ΕΜΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κυριακή 7 Ιουλίου 2013 06 25 Ξενοδοχείο Stanley Στόχος του μαθήματος Να συνεισφέρει στη γόνιμη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών EcoBuilding Conference, EXPO ATHENS Ανθούσα 10 Δεκεμβρίου 2010 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών () Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών Μαρκογιαννάκης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc. Τμήμα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Advice by service companies - MOVIDA. MOVing from Inspection to Domestic Advice by service companies

Advice by service companies - MOVIDA. MOVing from Inspection to Domestic Advice by service companies Έργο MOVIDA: «Περνώντας από τις Επιθεωρήσεις στις κατ οίκον Συµβουλές από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών Συντήρησης» ρ. Χαράλαµπος Μαλαµατένιος Υπεύθυνος του Τµήµατος Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ Ηβασικήιδέατουέργου

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικός Κλάδος

Εκπαιδευτικός Κλάδος Εκπαιδευτικός Κλάδος B U I L D U P S K I L L S E N E R G Y T R A I N I N G F O R B U I L D E R S Οι στόχοι «20-20-20» & τα κτίρια Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια (στόχοι «20-20-20»),

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος

Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Ολοκληρωμένος Ενεργειακός Σχεδιασμός ΟΤΑ και δυνατότητες χρηματοδότησης σχετικών δράσεων Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος ΜέλοςΜΕΤΑΠΑ ΜΕΤΑΠΑ τουτεε Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015 Έξυπνης Εξειδίκευσης Τι είναι; Τι Περιλαμβάνει; Στρατηγική προσέγγιση για την οικονομική ανάπτυξη, μέσω στοχοθετημένης υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Κατάρτισης και Στρατηγική του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων

Προγραμματισμός Κατάρτισης και Στρατηγική του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων Προγραμματισμός Κατάρτισης και Στρατηγική του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων Χριστίνα Ζερβού Η έννοια της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων/ The concept of waste prevention Πληθυσμιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ετοιµασία πρότασης για το 7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο (FP7)

Ετοιµασία πρότασης για το 7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο (FP7) Ετοιµασία πρότασης για το 7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο (FP7) Ηλίας Κυριακίδης, Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ερευνητικό Κέντρο ΚΟΙΟΣ Πανεπιστήµιο Κύπρου 4 Μαΐου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη ATLEC Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης State of the Art and Research Analysis Σύνοψη WP number WP2 Research and Needs WP title Analysis Status Draft 2 Project

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κεσεντές Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ένωσης Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης (HellasCert)

Κωνσταντίνος Κεσεντές Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ένωσης Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης (HellasCert) Κωνσταντίνος Κεσεντές Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ένωσης Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης (HellasCert) 2 η Συνάντηση Εργασίας Αθήνα, 4 Μαΐου 2011 Δομή Εισήγησης Η Ταυτότητα της HellasCert Πιστοποίηση Προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραµµα κατάρτισης καιπιστοποίησηςτης EHPA για τους εγκαταστάτες των αντλιών θερµότητας (EUCERT)

Το πρόγραµµα κατάρτισης καιπιστοποίησηςτης EHPA για τους εγκαταστάτες των αντλιών θερµότητας (EUCERT) Το πρόγραµµα κατάρτισης καιπιστοποίησηςτης EHPA για τους εγκαταστάτες των αντλιών θερµότητας (EUCERT) ΕυτυχίαΜαύρου, ΚΑΠΕ Τµήµα Εκπαίδευσης εκµέρουςτου... Thomas Nowak, EHPA thomas.nowak@ehpa.org O Ευρωπαϊκός

Διαβάστε περισσότερα

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0 Ενεργειακή Αϖόδοση Κτιρίων και Νοµικό Πλαίσιο Οδηγίες 2002/91/ΕΚ και 2010/31/ΕΚ και ϖρακτική εφαρµογή στην Κύϖρο Σεµινάριο ΕΤΕΚ µε θέµα «Ενεργειακή Αναβάθµιση Κτιρίων στην Κύπρο» 2 Μαρτίου 2013 Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ Έκθεση Διημερίδα Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» Σάκης Καραμόσχος Σύμβουλος Διαχείρισης Σκοπός Στόχοι η δημιουργία Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Φεβρουάριος 2013 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης φέρουν οι συγγραφείς. Δεν αντανακλά απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ) Ταχ. /νση: 19 ο χλµλεωφ.μαραθώνος Ταχ. Κώδικας:19009 Πληροφορίες: ρ Κ. Πατλιτζιάνας Τηλέφωνο: 2106603300 Fax: 2106603303 Email: xm-eox@cres.gr Ηµεροµηνία 11/08/2015 Α.Π.: ΥΠ. 350 Προς: ήµο Νέας Ιωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις και αποτελέσματα του έργου BUS-GR (μέχρι σήμερα) Στόχος της 1 ης Συνεδρίας Διαβούλευσης της ΕΠΕΠ

Δράσεις και αποτελέσματα του έργου BUS-GR (μέχρι σήμερα) Στόχος της 1 ης Συνεδρίας Διαβούλευσης της ΕΠΕΠ Δράσεις και αποτελέσματα του έργου (μέχρι σήμερα) Στόχος της 1 ης Συνεδρίας Διαβούλευσης της ΕΠΕΠ Δρ. Χαράλαμπος Μαλαματένιος, Υπεύθυνος του Τμήματος Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ, Συντονιστής του έργου, 1 η Συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη ΤΕΧNΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΑΘΗΝΑ, 8-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΕ Για την 9η Συνεδρία:

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015 ΙΕΚ Πειραιά Ιούνιος 2015 ιάδοση Αποτελεσµάτων Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Κινητικότητας Erasmus+ Τίτλος: Καινοτόµες Τεχνικές Μαγειρικής Μοριακή Γαστρονοµία Ροές: ΙΤΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ Οµάδα Στόχος: 45 Καταρτιζόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ INNO-CAREER Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO CAREER το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το κύριο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, P.E., ASHRAE Accredited

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα Διακήρυξη : 1.2014/ΔΝΥ Αντικείμενο : Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Ταυτότητα Σχεδίου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Α ό και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΠΠ 2014-20202020 Άξονας Προτεραιότητας: ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβουλοι Μηχανικοί. Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος. ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200

Σύµβουλοι Μηχανικοί. Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος. ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200 Σύµβουλοι Μηχανικοί Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200 www.abec.gr - info@abec.gr Η Athens Business Engineering Consulting-ABEC,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εισαγωγή στο έργο

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εισαγωγή στο έργο ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Προγραµµατική σύµβαση Εκπόνησης Ερευνητικού έργου µε την Περιφέρεια Κρήτης Εισαγωγή στο έργο

Διαβάστε περισσότερα