Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ"

Transcript

1 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ Άγις. Μ. Παπαδόπουλος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Στέλλα. Χαδιαράκου FIBRAN Α.Ε. 6o χλμ Θεσσαλονίκης Ωραιοκάστρου, Τ.Θ , A.C , Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Aναστάσιος.Καραμάνος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μια από τις σημαντικότερες απειλές στις οικοδομικές κατασκευές είναι η επιδείνωση των ιδιοτήτων των δομικών υλικών που μπορεί να επέλθει από τη διείσδυση και παραμονή υγρασίας στη μάζα τους. Η προκαλούμενη ζημιά μπορεί να έχει απλά οικονομικό κόστος, όπως στην περίπτωση διάβρωσης του θερμομονωτικού υλικού ή του επιχρίσματος. Σε μερικές περιπτώσεις, ωστόσο, μπορεί να συντρέχουν και λόγοι ασφάλειας, όπως στη περίπτωση της διάβρωσης του σκυροδέματος. Στη παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διερεύνησης της συμπεριφοράς του πετροβάμβακα υπό την επίδραση υγρασίας. Αναλυτικότερα μελετήθηκε η συμπεριφορά του συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ των διαφόρων τύπων πετροβάμβακα που χρησιμοποιούνται σε οικοδομικές εφαρμογές για όλες τις περιπτώσεις διαβροχής του υλικού. Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας μετρήθηκε σύμφωνα με τα νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που διέπουν το Ευρωπαϊκό Σήμα Ποιότητας σε δοκίμια ξηρά, καθώς και σε δοκίμια μετά από παραμονή τους στο νερό επί 28 ημέρες και εν συνεχεία μετά την ξήρανσή τους. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων συγκρίθηκαν με τις τιμές που υπάρχουν στη βιβλιογραφία και παρατηρήθηκε, με την αντίστοιχη ποσοτικοποιημένη τεκμηρίωση, πως ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας επιδεινώνεται όταν ο πετροβάμβακας έρθει σε επαφή με το νερό, αλλά μετά τη φυσική ξήρανσή του ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας επιστρέφει στην αρχική του τιμή. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

2 1. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Μια από τις σημαντικότερες απειλές στις οικοδομικές κατασκευές είναι η απαξίωση των δομικών υλικών που μπορεί να προέλθει από τη διείσδυση υγρασίας στη μάζα τους. Η προκαλούμενη ζημιά μπορεί να έχει απλά οικονομικό κόστος, όπως στην περίπτωση διάβρωσης του θερμομονωτικού υλικού ή του επιχρίσματος. Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να συντρέχουν λόγοι ασφάλειας, με χαρακτηριστική περίπτωση τη διάβρωση του σκυροδέματος. Αν η υγρασία εισχωρήσει στο σκυρόδεμα, μπορεί να μεταβληθεί η στατική αντοχή του και να μειωθεί σημαντικά η σεισμική αντοχή τους. Επομένως, η υγροπροστασία πρέπει να αποτελεί ένα από τα κυριότερα μελήματα του μελετητή μηχανικού. Η υγρασία μπορεί να διεισδύσει στα δομικά υλικά με δύο τρόπους: Άμεσα, ως διαβροχή από τα νερά της βροχής και του χιονιού αλλά και ως συμπύκνωση των υδρατμών της του αέρα Έμμεσα, είτε από τον υδροφόρο ορίζοντα που σχηματίζεται από τις μεγάλες βροχοπτώσεις και την τήξη του χιονιού ή από τα υπόγεια νερά που ανέρχονται μέσω τριχοειδών ρηγματώσεων, κινούμενα αντίθετα προς τη βαρύτητα, ανερχόμενα σε αρκετό ύψος 2. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ Τα θερμομονωτικά υλικά οφείλουν τη χαμηλή τιμή του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητάς τους (λ<0,1 Wm -1 K -1 ) στον αέρα που περιέχεται στη μάζα τους. Αυτό συμβαίνει γιατί ο ακίνητος και σε μικρή ποσότητα αέρας είναι ένα από τα στοιχεία με χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ αέρα = 0,026 Wm -1 K -1 ), σε συνθήκες περιβάλλοντος. Τα αέρια εν γένει έχουν χαμηλότερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας από τα υγρά και τα στερεά, επειδή τα μόρια τους είναι περισσότερο απομακρυσμένα και εμποδίζεται η μετάδοση θερμότητας με θερμική αγωγή. Για παράδειγμα, για το νερό, ο συντελεστής αγωγιμότητας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι περίπου, λ νερού = 0,6 Wm -1 K -1, δηλαδή κατά μία τάξη μεγέθους μεγαλύτερος. Σύμφωνα με τα παραπάνω, καθίσταται σαφές πως, αν ο αέρας που βρίσκεται εγκλωβισμένος μέσα στη μάζα του θερμομονωτικού υλικού αντικατασταθεί από νερό, τότε ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητάς του μεταβάλλεται σημαντικά. Επομένως, το θερμομονωτικό υλικό χάνει την θερμομονωτική του ικανότητα και αυξάνονται οι θερμικές απώλειες από το κέλυφος του κτιρίου. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

3 Το πρόβλημα εντοπίζεται στα θερμομονωτικά υλικά που ο περιβάλλων αέρας βρίσκεται σε επαφή με τον αέρα που εμπεριέχεται στη μάζα τους, δηλαδή τα υλικά ανοιχτής δομής. Όλα τα ανόργανα ινώδη υλικά, και ειδικότερα ο πετροβάμβακας, ανήκουν σ αυτήν την κατηγορία, καθώς αποτελούνται από ίνες με τον περιεχόμενο αέρα να βρίσκεται εγκλωβισμένος ανάμεσα σ αυτές. Επομένως, η υγρασία που συγκεντρώνεται στην επιφάνειά του ή το νερό που έρχεται σε επαφή μ αυτήν είναι ικανό να εισχωρήσει μέσα στη μάζα του, μεταβάλλοντας κατ αυτόν τον τρόπο το συντελεστή θερμικής αγωγιμότητάς του. Στόχος της εργασίας είναι να προσδιοριστεί το κατά πόσο επηρεάζεται ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του πετροβάμβακα, όταν αυτός απορροφήσει νερό στη μάζα του. Ένα επιπλέον ενδιαφέρον ζήτημα είναι η μεταβολή του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας στην περίπτωση που ο πετροβάμβακας διαποτιστεί με νερό και στη συνέχεια στεγνώσει, που συμβαίνει λόγω της ανοιχτής δομής του. Το τελευταίο αποτελεί συχνά πρόβλημα σε περιπτώσεις διαβροχής, π.χ. λόγω έντονης βροχόπτωσης, κατά την κατασκευή. 3. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 3.1. Υπολογισμός ροής υδρατμών Η ροή μάζας του υδρατμού σε ένα δομικό δίνεται από τη σχέση: όπου, m& = S P P D m& = ρυθμός ροής μάζας του υδρατμού, [g/h], D υδρατμοπερατότητας του δομικού στοιχείου, [g/(m = ο συντελεστής 2 h Pa)], S= επιφάνεια δομικού στοιχείου κάθετη στη ροή των υδρατμών, [m 2 ] P, οι μερικές πιέσεις στην εσωτερική και στην εξωτερική επιφάνεια P α του δομικού στοιχείου αντίστοιχα, [Pa] α Για δομικό στοιχείο που αποτελείται από στρώσεις, ο συντελεστής υδρατμοπερατότητάς του δίνεται από τη σχέση: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

4 1 D 1 l = + β δ + 1 β α όπου, 1 β, 1, οι αντιστάσεις υδρατμομετάβασης της εσωτερικής και εξωτερικής βα επιφάνειας του δομικού στοιχείου, [m 2 hpa/g] l =το πάχος της στρώσης, [m], της στρώσης δ =ο συντελεστής υδρατμοαγωγιμότητας Επειδή συνήθως για τα υλικά είναι διαθέσιμη τη τιμή του συντελεστή αντίστασης σε διάχυση υδρατμών μ, υπάρχει μια σχέση που δίνει προσεγγιστικά, αλλά ικανοποιητικά το συντελεστή υδρατμοαγωγιμότητας δ, σε σχέση με το μ και ισχύει για όλα τα υλικά. δ = /μ Η αντικατάσταση του περιεχόμενου αέρα από υδρατμούς δεν αποτελεί πρόβλημα, αφού ο υδρατμός έχει χαμηλότερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας από τον αέρα (λ υδρατμών < 0,2 Wm -1 K -1 ), επομένως δεν επηρεάζεται ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του θερμομονωτικού υλικού. Το πρόβλημα αρχίζει να υφίσταται με τη δημιουργία συμπυκνώματος, δηλαδή υγροποίησης των υδρατμών 3.2. Υπολογισμός μάζας συμπυκνώματος Διακρίνονται δύο περιπτώσεις συμπύκνωσης: Η συμπύκνωση σε επίπεδο, δηλαδή σε μια ευθεία της διατομής του δομικού στοιχείου, και η συμπύκνωση σε ζώνη, δηλαδή σε μια περιοχή (εμβαδόν) της διατομής του δομικού στοιχείου. Ας σημειωθεί πως η δημιουργία συμπυκνώματος μέσα στο δομικό στοιχείο παρατηρείται κατά τη χειμερινή περίοδο. Η διάχυση υδρατμών γίνεται από τον εσωτερικό αέρα (υψηλής μερικής πίεσης υδρατμών) προς τον εξωτερικό (χαμηλής μερικής πίεσης υδρατμών). Για τη συμπύκνωση σε επίπεδο: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

5 Η μάζα του συμπυκνώματος δίνεται από τη σχέση: ΔP ΔPα g ' = l l δ δ όπου, Δ P, η διαφορά μερικών πιέσεων υδρατμών του εσωτερικού αέρα και του σημείου όπου γίνεται η συμπύκνωση και είναι ΔP = P P A, [Pa] ΔP α, η διαφορά μερικών πιέσεων υδρατμών του εξωτερικού αέρα και του σημείου όπου γίνεται η συμπύκνωση και είναι ΔP α = P A P α, [Pa] l, η συνολική αντίσταση υδρατμοδιαφυγής από το χώρο υψηλής δ μερικής πίεσης υδρατμών (εσωτερικό) μέχρι τη θέση της συμπύκνωσης, [m 2 hpa/g] l,η συνολική αντίσταση υδρατμοδιαφυγής από τη θέση της δ συμπύκνωσης μέχρι το χώρο χαμηλής μερικής πίεσης υδρατμών (εξωτερικό), [m 2 hpa/g] Για τη συμπύκνωση σε ζώνη: Υποθέτουμε ότι η συμπύκνωση γίνεται ανάμεσα στις θέσεις Α και Β, με την Α πιο κοντά στον εσωτερικό αέρα και την Β στον εξωτερικό. Η μάζα του συμπυκνώματος δίνεται από τη σχέση: ΔP ΔPα g' = l l δ δ όπου, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

6 Δ P, η διαφορά μερικών πιέσεων υδρατμών του εσωτερικού αέρα και του σημείου Α, όπου αρχίζει να γίνεται η συμπύκνωση και είναι ΔP = P P A, [Pa] ΔP α, η διαφορά μερικών πιέσεων υδρατμών του εξωτερικού αέρα και του σημείου Β, όπου σταματά να υπάρχει συμπύκνωση και είναι ΔP α = P Β P α, [Pa] l, η συνολική αντίσταση υδρατμοδιαφυγής από το χώρο υψηλής δ μερικής πίεσης υδρατμών (εσωτερικό) μέχρι τη θέση αρχής της συμπύκνωσης (σημείο Α), [m 2 hpa/g] l δ,η συνολική αντίσταση υδρατμοδιαφυγής από τη θέση που σταματά η συμπύκνωση (σημείο Β) μέχρι το χώρο χαμηλής μερικής πίεσης υδρατμών (εξωτερικό), [m2hpa/g] Είναι σαφές, πως στην περίπτωση βροχοπτώσεων η χιονιού είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η ποσότητα του συμπυκνώματος, αφού αυτό εξαρτάται από συνδυασμό μετεωρολογικών δεδομένων. 4. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Λ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ Αρχικά πρέπει να μελετηθεί η απορρόφηση υγρασίας από τον πετροβάμβακα και στη συνέχεια ο τρόπος μεταβολής της θερμικής του αγωγιμότητας. Οι συνθήκες υγρασίας μπορούν να εξομοιωθούν εργαστηριακά σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1609 και ΕΝ 12087, για βραχυχρόνια και μακροχρόνια απορρόφηση νερού αντίστοιχα. Τέλος, ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας μετράται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ Πρότυπα ΕΝ 1609 και ΕΝ Τα δύο πρότυπα είναι όμοια σε ό,τι αφορά στην προετοιμασία και στις συνθήκες διεξαγωγής των μετρήσεών τους, με ουσιαστική διαφορά το χρονικό διάστημα της εμβάπτισης των δοκιμίων σε νερό. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

7 Και στα δύο πρότυπα λαμβάνονται δοκίμια πετροβάμβακα διαστάσεων 20 x 20 cm, από αποθήκη υλικού με απόθεμα τουλάχιστον 10 m 3. Τα δοκίμια εμβαπτίζονται σε νερό κατά 1 cm του πάχους τους. Καθ αυτόν τον τρόπο, εξομοιώνεται η προσβολή του πετροβάμβακα από την εξωτερική υγρασία και τις καιρικές συνθήκες, αφού και στην πραγματικότητα η υγρασία εισχωρεί από τη μία μόνο επιφάνειά του. Κατά το πρώτο πρότυπο το δοκίμιο παραμένει σε αυτές στις συνθήκες για 24 ώρες, ενώ κατά το δεύτερο για 28 ημέρες. Στη συνέχεια, μετράται το βάρος των δοκιμίων πριν και μετά την εμβάπτιση, για να υπολογιστεί η ποσότητα νερού που απορροφήθηκε. Πρότυπο ΕΝ Για την μέτρηση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας χρησιμοποιείται η βαθμονομημένη και διαπιστευμένη συσκευή Lambda 2300V, που πραγματοποιεί μετρήσεις του λ, βάσει του προτύπου ΕΝ Το δοκίμιο τοποθετείται ανάμεσα σε δύο πλάκες, μια ψυχρή στους 0 ο C και μια θερμή στους 20 ο C. Υπολογίζεται ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας, έχοντας ως δεδομένη τη διαφορά θερμοκρασίας, το πάχος του δοκιμίου και τη θερμορροή ανάμεσα στις δύο επιφάνειες. Η θερμορροή αυτή μεταφράζεται σε ηλεκτρική τάση στη συσκευή για την σχετική επεξεργασία του σήματος. Το δοκίμιο πρέπει να είναι διαστάσεων 30 x 30 cm. Η συσκευή μετρά τη θερμορροή στο κέντρο του δοκιμίου, σε μια επιφάνεια 10 x 10 cm. Αυτό γίνεται, για να απαλειφθεί η θερμορροή προς τα πλαγία του υλικού (οριζόντια θερμορροή), ώστε το μετρούμενο μέγεθος να είναι πράγματι μονοδιάστατο. Υπό αυτήν την έννοια, η υπόλοιπη μάζα υλικού, πλην του κεντρικού τμήματος του δοκιμίου, χρησιμεύει για να εμποδίζει την θερμορροή προς τα πλάγια. Στις μετρήσεις που έγινα επιλέχθηκαν δοκίμια πετροβάμβακα πυκνότητας 50, 75, 100 και 175g/m 3 και πάχους 50 και 80mm για τις πρώτες τρεις πυκνότητες και τεμάχια 30 και 50mm για την τελευταία. Λαμβάνονται δύο δοκίμια για τα πειράματα της εμβάπτισης, διαστάσεων 20x20cm και δυο δοκίμια διαστάσεων 30x30cm για τα πειράματα της μέτρησης του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας. 5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ Οι μετρήσεις διάρκεσαν 6 μήνες λόγω του χρονικού διαστήματος που απαιτούσε η μέτρηση της μακροχρόνιας απορρόφησης νερού. Τα πειράματα έγιναν κατά ομάδες πάχους του υλικού. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε βάσει του πρωτοκόλλου παρουσιάζεται αναλυτικά στη συνέχεια. Αρχικά εξετάστηκαν δοκίμια πάχους 50mm και πυκνότητας 75 και 100g/m 3 αντίστοιχα. Τα δοκίμια ζυγίστηκαν και μετρήθηκε ο συντελεστής θερμικής 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

8 αγωγιμότητας. Τα δοκίμια εμβαπτίστηκαν για 24 ώρες και στη συνέχεια ζυγίστηκαν και μετρήθηκε ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητάς τους, ενώ κατόπιν τα ίδια δοκίμια τοποθετήθηκαν στο νερό για 28 ημέρες και στη συνέχεια επαναλήφθηκαν οι ίδιες μετρήσεις. Τέλος, τα δοκίμια ξηράνθηκαν φυσικά, παραμένοντας σε χώρο με συνθήκες περιβάλλοντος για 7 ημέρες, και επαναλήφθηκαν οι μετρήσεις. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα όλων των μετρήσεων για τα υπό εξέταση δοκίμια. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τα δοκίμια πάχους 80mm και για πυκνότητες 75 και 100 g/m 3.Τα αποτελέσματα αυτής της ομάδας μετρήσεων παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Ομοίως, παρουσιάζονται στον πίνακα 3 τα αποτελέσματα για τα δοκίμια πάχους 50mm και πυκνότητας 50 και 175 g/m 3. Τέλος, στον πίνακα 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για το σετ δειγμάτων 80mm πυκνότητας 50 g/m 3 και 50mm πυκνότητας 175 g/m 3. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

9 ΤΥΠΟΣ B-570 B-001 Lot number C Α Πάχος 50mm 50mm Διαστάσεις 200x200mm 300x300mm 200x200mm 300x300mm Αρίθ. Δειγμάτων Ι ΙΙ Ι ΙΙ Ι ΙΙ Ι ΙΙ Μετρημένες Διαστάσεις 192x x x x x x x x300 (mm) Μετρημένο Βάρος 163,4gr 163,0gr 370,4gr 379,7gr 203,3gr 205,0gr 500,8gr 476,5gr Απορρόφηση νερού ΕΝ ,9gr 164,0gr 383,6gr 392,5gr 204,6gr 207,8gr 516,2gr 488,6gr Διαφορά 0,5gr 1gr 14,2gr 12,8gr 1,3gr 2,8gr 15,4gr 12,1gr 0,0013 0,025 0,158 0,142 0,032 0,07 0,166 0,134 % Απορρόφησης νερού Σύμφωνα με ΕΝ 1609 (max 1 Kg/m 2 ) Αγωγιμότητας (W/mK) Αγωγιμότητας (W/mK) μετά από το ΕΝ ,0308 0,0310 0,0320 0,0310 0,604 0,712 Απορρόφηση νερού ΕΝ 190,7 188,4 396,4 404,2 235,8 239,4 530,7 502, (gr) Διαφορά (gr) 27,3 25, ,5 32,5 34,4 29,9 26,2 % Απορρόφησης νερού Σύμφωνα με ΕΝ (max 3 Kg/m 2 ) 0,68 0,64 0,28 0,27 0,83 0,86 0,33 0,29 Αγωγιμότητας (W/mK) μετά από το ΕΝ Συντελεστής θερμικής Αγωγιμότητας μετά από την Ξήρανση 0,0767 0,0741 0,0637 0,0749 0,0308 0,0311 0,0318 0,0313 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

10 Πίνακας 2: Αποτελέσματα για δοκίμια πάχους 80mm και για πυκνότητες 75 και 100 g/m 3 ΤΥΠΟΣ B-570 B-001 Lot number Α D Πάχος 80mm 80mm Διαστάσεις 200x200mm 300x300mm 200x200mm 300x300mm Αρίθ. Δειγμάτων Ι ΙΙ Ι ΙΙ Ι ΙΙ Ι ΙΙ Μετρημένες Διαστάσεις (mm) 203x x x x x x x x298 Μετρημένο Βάρος 201,6 207,0 472,0 484,0 295,7 3210,3 730,5 701,2 Απορρόφηση νερού ΕΝ ,1 213,2 497,3 501,2 301,8 326,1 743,8 715,4 Διαφορά (gr) 6,5 6,2 25,3 17,2 6,1 5,7 13,3 14,2 (max 1 Kg/m 2 ) 0,1625 0,155 0,28 0,191 0,1525 0,1425 0,148 0,158 0,0325 0,0322 0,0342 0,0322 Αγωγιμότητας (W/mK) Απορρόφηση νερού ΕΝ 217,3 219,9 503,8 518,2 317,1 341,0 771,7 739, (gr) Διαφορά (gr) 15,7 12,9 31,8 34,2 21,4 20,6 41,2 38,4 (max 3 Kg/m 2 ) 0,3925 0,3225 0,3533 0,38 0,535 0,515 0,458 0,423 0, , , ,05314 Αγωγιμότητας (W/mK) μετά από το ΕΝ Συντελεστής θερμικής Αγωγιμότητας μετά από την Ξήρανση 0, , , , ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

11 Πίνακας 3: Αποτελέσματα για δοκίμια πάχους 50mm και πυκνότητας 50 και 175 g/m 3 ΤΥΠΟΣ B-050 B-571 Lot number Α C Πάχος 50mm 50mm Διαστάσεις 200x200mm 300x300mm 200x200mm 300x300mm Αρίθ. Δειγμάτων Ι ΙΙ Ι ΙΙ Ι ΙΙ Ι ΙΙ Μετρημένες Διαστάσεις (mm) 203x x x x x x x x298 Μετρημένο Βάρος 105,6 99,7 267,1 252,8 305,5 315,3 703,3 732,5 Απορρόφηση νερού ΕΝ ,4 266,1 725,5 754,1 Διαφορά 16,3 13, ,6 (max 1 Kg/m 2 ) 0,19 0,15 0,24 0,24 0, , , ,03463 Αγωγιμότητας (W/mK) Αγωγιμότητας (W/mK) μετά από 0, , , ,04748 το ΕΝ 1609 Απορρόφηση νερού ΕΝ 12087(gr) 116,4 111,3 297,1 272, ,5 780,6 809,8 Διαφορά (gr) 10,8 11, ,9 38,5 33,2 77,3 77,3 (max 3 Kg/m 2 ) 0,26 0,31 0,34 0,23 0,96 0,82 0,85 0,86 0, , , ,04367 Αγωγιμότητας (W/mK) μετά από το ΕΝ Αντοχή σε συμπίεση ΕΝ ,4 Pa 18,4 Pa Συντελεστής θερμικής Αγωγιμότητας μετά από την Ξήρανση 0, , , , ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

12 Πίνακας 4: Αποτελέσματα για δοκίμια πάχους 80mm πυκνότητας 50 g/m 3 και πάχους 50mm πυκνότητας 175 g/m 3 ΤΥΠΟΣ B-050 B-571 Lot number C Πάχος 80mm 30mm Διαστάσεις 200x200mm 300x300mm 200x200mm 300x300mm Αρίθ. Δειγμάτων Ι ΙΙ Ι ΙΙ Ι ΙΙ Ι ΙΙ Μετρημένες Διαστάσεις (mm) 200x x x x x x x x300 Μετρημένο Βάρος ,4 206,9 430,1 435,1 Απορρόφηση νερού ΕΝ Διαφορά (max 1 Kg/m 2 ) Αγωγιμότητας (W/mK) , ,0399 Αγωγιμότητας (W/mK) μετά από το ΕΝ 1609 Απορρόφηση νερού ΕΝ 12087(gr) ,0 224,9 475,3 474,1 Διαφορά (gr) , ,2 39 (max 3 Kg/m 2 ) ,565 0,45 0,502 0,433 Αγωγιμότητας , ,0414 (W/mK) μετά από το ΕΝ Αντοχή σε συμπίεση ΕΝ ,90 17,82 Ποσοστό της αρχικής αντοχής που χάνει 41,3% 38,70% Συντελεστής θερμικής Αγωγιμότητας μετά από την Ξήρανση ,0334 0,0342 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

13 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει από τη σειρά πειραμάτων της παρούσας μελέτης είναι η ευαισθησία του πετροβάμβακα απέναντι στα συμπυκνώματα υγρασίας. Όπως ήταν αναμενόμενο από τη θεωρητική προσέγγιση, ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητάς του αυξάνεται όταν συμπυκνωθεί η υγρασία μέσα στη μάζα του. Στο πείραμα μακροχρόνιας απορρόφησης νερού (ΕΝ 12087), η αύξηση που συντελείται είναι αξιοπρόσεκτη και σ αυτήν την περίπτωση ο πετροβάμβακας πρακτικά παύει να λειτουργεί ως θερμομονωτικό υλικό. Όσον αφορά στη χρήση του πετροβάμβακα σε κατασκευές πρέπει να σημειωθούν τα παρακάτω: Η υγρασία μπορεί να διαπερνά τη μάζα του πετροβάμβακα, αλλά δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επιτρέπεται να συμπυκνωθεί μέσα στη μάζα του υλικού. Επομένως, ο πετροβάμβακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κατασκευές τοιχοποιίας, αφού, για φυσιολογικά επίπεδα εξωτερικής και εσωτερικής υγρασίας, η τελευταία διαπερνά την τοιχοποιία, χωρίς ωστόσο να εγκλωβίζεται μέσα σ αυτήν. Αντίθετα, σε περιπτώσεις που η υγρασία, υπό τη μορφή υδρατμών, δεν μπορεί να διαπεράσει το δομικό στοιχείο, δεν συνιστάται η χρήση του πετροβάμβακα. Σε τέτοιες περιπτώσεις η υγρασία εγκλωβίζεται στην επιφάνεια μεταξύ του μονωτικού υλικού και του σκυροδέματος και αφενός μεν προκαλεί διάβρωση του φέροντος οργανισμού και αφετέρου δε παρατηρείται το φαινόμενο της θερμογέφυρας, αφού ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του πετροβάμβακα αυξάνεται δραματικά. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση του πετροβάμβακα για θερμική προστασία βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Σ αυτήν, όμως, την περίπτωση, και επειδή η θερμομόνωση αντικαθίσταται για άλλους λόγους περιοδικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με στεγανωτική μεμβράνη που θα αποτρέπει τη διείσδυση της υγρασίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων μετά την ξήρανση του πετροβάμβακα. Χάρις στην ανοιχτή δομή του υλικού, η υγρασία που έχει εγκλωβιστεί μέσα στη μάζα του μπορεί να εξατμιστεί όταν το υλικό εκτεθεί σε ξηρό περιβάλλον. Αυτό συμβαίνει γιατί η υγρασία αντικαθιστά μόνο τον περιεχόμενο αέρα του πετροβάμβακα και δεν εισχωρεί στη μάζα των ινών, υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες έχουν υποστεί την κατάλληλη ειδική επεξεργασία αδιαβροχοποίησης κατά 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

14 την παραγωγή. Βέβαια, σε μακροχρόνια έκθεση στην υγρασία, υπάρχει το ενδεχόμενο να παρατηρηθεί αλλοίωση των συνδετικών ρητινών του υλικού, με συνέπεια την αποκόλληση ινών από το σώμα του υλικού. Το γεγονός αυτό επηρεάζει τις μηχανικές ιδιότητες του πετροβάμβακα, που υστερούν ούτως ή άλλως σε σχέση με αυτές της εξηλασμένης πολυστερίνης. Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, δεν υπάρχει μείζον πρόβλημα αν ο πετροβάμβακας βραχεί κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή στο διάστημα που είναι αποθηκευμένος, υπό την προϋπόθεση ότι εν συνεχεία θα αποθηκευτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ο επαρκής για την ξήρανση αερισμός του. Εν κατακλείδι, η παραπάνω σειρά πειραμάτων, εστιάστηκε στο θεωρούμενο ως πλέον αδύνατο σημείο του πετροβάμβακα, που είναι η επίδραση της υγρασίας. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι υδρόφοβο υλικό, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που αναφέρθηκαν, η συμπεριφορά του στην υγρασία δεν αποτελεί αποτρεπτική ιδιότητα για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Συνεκτιμώντας και τις εξαιρετικές ιδιότητες του υλικού σε ό,τι αφορά στην ηχομόνωση και στην πυραντοχή, καθώς και το χαμηλό κόστος του σε σχέση με την εξηλασμένη πολυστερίνη, ο πετροβάμβακας αποτελεί μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα λύση για ένα πολλές κτιριακές εφαρμογές. Ευχαριστίες Προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη χρηματοδότηση στα πλαίσια του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» του υποψηφίου διδάκτορα Αν.Καραμάνου. Προς τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για τη συγχρηματοδότηση στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΑΝ του έργου «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων Πετροβάμβακα για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Υφιστάμενων και Νεόδμητων Κτιρίων. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Δ. Αραβαντινός (2000), σημειώσεις για το μάθημα Οικοδομικής ΙΙ, Η Θερμομόνωση των κτιρίων και τα θερμομονωτικά υλικά, Πανεπιστημιακό Τυπογραφείο, Θεσ/νίκη, 2. Σ. Ι. Καρέκος (2001), Μετάδοση Θερμότητας Θερμομόνωση, Αθήνα. 3. Σ.Σ. Κούκης(2001), Δομική Τεχνολογία Υλικά και εφαρμογές, Αθήνα 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

15 4. WKSB: Zetschrft fϋr Wärmeschutz Kälteschutz Schallschutz BrandSchutz, Neue Folge, Heft 46, ICAP: Kλαδική μελέτη «Μονωτικά Υλικά», Xaoyn Cheng, Jntu Fan (2004), Smulaton of heat and mosture transfer wth phase change and moble condensates n fbrous nsulaton, Internatonal Journal of Thermal Scences, 43, pp Jntu Fan, Xaoyn Cheng, Y-Song Chen (2003), An expermental nvestgaton of mosture absorpton and condensaton n fbrous nsulatons under low temperature, Expermental Thermal and Flud Scence, 27, pp Mlandr A., Asllan F., Jeandel G., Roche J.R. (2002), Heat transfer by radaton and conducton n fbrous meda wthout axal symmetry, Journal of Quanttatve Spectroscopy & Radatve Transfer,74, pp Papadopoulos A.M. (2005), State of the art n thermal nsulaton materals and ams for future developments, Energy and Buldngs, Volume 37, Issue 1, pp Karamanos A.K., Papadopoulos A.M. and Anastaselos D. (2004), Heat transfer phenomena n fbrous nsulatng materals, 2004 IASME / WSEAS Internatonal Conference on "HEAT AND MASS TRANSFER", Corfu August, CD Rom 11. Evseeva L.E. and Tanaeva S.A. (2004), Influence of mpregnaton on the thermal propertes of heat nsulatng fbrous materals, Journal of Engneerng Physcs and Thermophyscs, Vol. 77, No. 2, pp ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

The impact of moisture on the thermal conductivity value of stone wool based insulating materials

The impact of moisture on the thermal conductivity value of stone wool based insulating materials Internatona Worshop on Energy Performance and Envronmenta 1 The mpact of mosture on the therma conductvty vaue of stone woo based nsuatng materas A.M. Papadopouos and A. Karamanos Laboratory of Heat Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμα θερμομονωτικά υλικά ως εργαλείο ενεργειακής αναβάθμισης των κατασκευών

Καινοτόμα θερμομονωτικά υλικά ως εργαλείο ενεργειακής αναβάθμισης των κατασκευών Καινοτόμα θερμομονωτικά υλικά ως εργαλείο ενεργειακής αναβάθμισης των κατασκευών Στέλλα Χαδιαράκου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης FIBRAN A.E. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ το κέλυφος του κτιρίου και τα συστήματα ελέγχου του εσωκλίματος επηρεάζουν: τη θερμική άνεση την οπτική άνεση την ηχητική άνεση την ποιότητα αέρα Ο βαθμός ανταπόκρισης του κελύφους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ τρόποι μετάδοσης της θερμότητας αγωγιμότητα μεταφορά ακτινοβολία Θερμικές απώλειες (ή πρόσοδοι) Το κτίριο χάνει θερμότητα: Μέσω του κελύφους, ανάλογα με τη

Διαβάστε περισσότερα

DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα

DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα Ημερίδα «Καινοτόμα Δομικά Υλικά Υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης», Θεσσαλονίκη 21.01.2015 DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα Άγις Μ.Παπαδόπουλος Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών, Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση θερμομονωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ιστορικά στοιχεία Η πορεία της θερμομόνωσης στη χώρα: 1979 1990 ΚΘΚ Καμία θερμομόνωση - θερμοπροστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, Q ( W h ) ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Μεταφορά ενέργειας με: Θερμική αγωγή ή Θερμική μεταβίβαση ή με συναγωγιμότητα (μεταφορά θερμότητας στην επιφάνεια επαφής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Υπάρχουν πάρα πολλά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θερμομόνωση οικοδομικών κατασκευών. Ανάλογα με το τμήμα που θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, W Ως απόλυτη υγρασία του αέρα ορίζεται η ποσότητα των υδρατμών σε γραμμάρια, ηοποία περιέχεται σε 1 m 3 αέρα. Μονάδα μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: ΙΑΧΥΣΗ Υ ΡΑΤΜΩΝ. 5.1. Η υγροπροστασία των κατασκευών. 5.2. Βασικές έννοιες

Κεφάλαιο 5: ΙΑΧΥΣΗ Υ ΡΑΤΜΩΝ. 5.1. Η υγροπροστασία των κατασκευών. 5.2. Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 5: ΙΑΧΥΣΗ Υ ΡΑΤΜΩΝ 5.1. Η υγροπροστασία των κατασκευών Η υγρασία αλλάζει τις ιδιότητες των δοµικών υλικών, περιορίζει τις φυσικές τους αντοχές και καταστρέφει τις συνεκτικές και θερµοµονωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση και Εφαρμογή Θερμομονωτικών Υλικών για την Αναβάθμιση Υφιστάμενων Κτιρίων

Πιστοποίηση και Εφαρμογή Θερμομονωτικών Υλικών για την Αναβάθμιση Υφιστάμενων Κτιρίων ΤΕΕ: Συνέδριο για την Ενέργεια, Αθήνα 10-03-2010 Πιστοποίηση και Εφαρμογή Θερμομονωτικών Υλικών για την Αναβάθμιση Υφιστάμενων Κτιρίων Χαρίκλεια Κ. Μπαλλά Άγις Μ. Παπαδόπουλος Διπλ.Μηχανολόγος ΜηχανικόςΑν.

Διαβάστε περισσότερα

Πετροβάµβακας Geolan

Πετροβάµβακας Geolan Πετροβάµβακας Geolan Στη σύγχρονη τεχνολογία των κατασκευών και των εγκαταστάσεων η σωστή θερµοµόνωση, ηχοµόνωση και πυροπροστασία δεν αποτελούν πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα. Είναι σηµαντικό το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1 Ημερίδα ΣΜΗΒΕ Επεμβάσεις εξοικονομήσης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστηµα. εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας. Κων/νος. νος Ασλάνης

«Σύστηµα. εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας. Κων/νος. νος Ασλάνης «Σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας KELYFOS και η συµβολή του στην εξοικονόµηση ενέργειας.» Κων/νος νος Ασλάνης ιευθυντής τµηµάτων τεχνικής υποστήριξης και marketing ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. 1 Στην Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση αγροτικών εγκαταστάσεων 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση αγροτικών εγκαταστάσεων 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης Θερμομόνωση αγροτικών εγκαταστάσεων 100% HCFC-free 67 Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη θερμομόνωση αποθηκών φρούτων και λαχανικών καθώς και των εγκαταστάσεων εκτροφής ζώων με χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Τα θερμομονωτικά τούβλα είναι τούβλα που διαθέτουν πορώδη μάζα με αποτέλεσμα να έχουν αυξημένα θερμομονωτικά χαρακτηριστικά. Αυτό επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ Χρήστος Χατζηάστρου Χημικός ΜSc. Δ/ντης Τεχνικής Υποστήριξης, FIBRAN AE Λέξεις κλειδιά: Ηχοαπορρόφηση, ηχομόνωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS. Χώρος µέσης υγροµετρίας όπου 2.5 < W/N 5 gr/m 3. Χώρος πολύ έντονης υγροµετρίας όπου W/N > 7.5 gr/m3.

Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS. Χώρος µέσης υγροµετρίας όπου 2.5 < W/N 5 gr/m 3. Χώρος πολύ έντονης υγροµετρίας όπου W/N > 7.5 gr/m3. ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Υ ΡΑΤΜΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΕΡΙΤΤΕΥΕΙ Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS Η ΧΡΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Υ ΡΑΤΜΩΝ ΣΤΑ ΩΜΑΤΑ Το φράγµα υδρατµών δύναται να τοποθετηθεί ανάλογα της υγροµετρίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΤAΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪOΝΤΩΝ. Θερμομόνωση με προϊόντα Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps

Κ ΑΤAΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪOΝΤΩΝ. Θερμομόνωση με προϊόντα Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps Κ ΑΤAΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪOΝΤΩΝ Θερμομόνωση με προϊόντα Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps Εξηλασμένη πολυστερίνη Μονάδες Μέτρησης Σύμβολα σύμφωνα με το EN 13164 300 - L 400 - L 500 - L 600 - L 700 - L 300 - I MAESTRO

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση κουφωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Baumit Star. ποιότητα ζωής. Εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας Για νέα κτίρια και ανακαίνιση Άψογη αισθητική. Ιδέες με μέλλον.

Baumit Star. ποιότητα ζωής. Εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας Για νέα κτίρια και ανακαίνιση Άψογη αισθητική. Ιδέες με μέλλον. Baumit Star ποιότητα ζωής Εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας Για νέα κτίρια και ανακαίνιση Άψογη αισθητική Ιδέες με μέλλον. Baumit Star ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Επένδυση στο μέλλον Η θερμομόνωση είναι

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ

2 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΑEI ΠΕΙΡΑΙΑ(ΤΤ) ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΡΓ. ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Σκοπός της άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Ενημερωτική Ημερίδα Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Δημήτριος Αναστασέλος Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός jimanas@aix.meng.auth.gr Στάδια ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας. Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ

Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας. Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ Κτίρια-ενέργεια ενέργεια-περιβάλλον Στην Ευρώπη ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για 45% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΗΛΑΜΕΝΗ - ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΤΣΕΡΙΝΗ

ΕΞΗΛΑΜΕΝΗ - ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΤΣΕΡΙΝΗ 1 ARC Μελετητική - Λενακάκης Κ. & Λ. ΟΕ Μελετητική Εταιρεία Μηχανολογικών Περιβαλλοντικών Έργων - χεδιασμού έργων Α.Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ - ΘΕΡΙΟ Σ.Κ. 71304 Εργοτέλους 58 ΣΗΛ. +30.2810.260077 FAX Email:

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1 Άγις Μ.Παπαδόπουλος Αν.Καθηγητής, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Γ.Θεοδοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Θερμομόνωση Οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για κτίρια Κατοικιών - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Θερμομόνωση Οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για κτίρια Κατοικιών - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Θερμομόνωση Οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για κτίρια Κατοικιών - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΣΚΟΠΟΣ Ο προσδιορισμός του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας μεταλλικού υλικού και ο υπολογισμός του συνολικού συντελεστή μεταφοράς θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Styropan XPS. Building Insulation Products. S t y r o p a n Χ P S P r o d u c t s

Styropan XPS. Building Insulation Products. S t y r o p a n Χ P S P r o d u c t s Styropan XPS Building Insulation Products Θ ε ρ μ ο μ ό ν ω σ η μ ε π ρ ο ϊ ό ν τ α Α φ ρ ο ύ Ε ξ η λ α σ μ έ ν η ς Π ο λ υ σ τ ε ρ ί ν η ς P r o d u c t s o f E x t r u d e d P o l y s t y r e n e F o

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Όλο και συχνότερα στις µέρες µας γίνεται λόγος για τις Αρχές της Βιοκλιµατικής Αρχιτεκτονικής και τις απαιτήσεις της για: Θερµοµόνωση Παθητικό αερισµό Όµως ποιες είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γιατί μας ενδιαφέρει η συμπεριφορά των υλικών απέναντι στο νερό; 1. Προστασία των κτηριακών κατασκευών από το νερό της βροχής 2. Προστασία των κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Να υπολογιστεί η μαζική παροχή του ατμού σε (kg/h) που χρησιμοποιείται σε ένα θερμαντήρα χυμού με τα παρακάτω στοιχεία: αρχική θερμοκρασία χυμού 20 C, τελική θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Πώς ορίζεται η περίσσεια αέρα και η ισχύς μίγματος σε μία καύση; 2. Σε ποιές περιπτώσεις παρατηρείται μή μόνιμη μετάδοση της θερμότητας; 3. Τί είναι η αντλία

Διαβάστε περισσότερα

Baumit open. Καινοτομία στην θερμομόνωση. Ιδέες με μέλλον.

Baumit open. Καινοτομία στην θερμομόνωση. Ιδέες με μέλλον. Baumit open Καινοτομία στην θερμομόνωση Ιδέες με μέλλον. Baumit open EΥΧΑΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα H σημασία της άνετης διαβίωσης στο εσωτερικό του σπιτιού δεν αναφέρεται συχνά

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Θερμομονωτικά υλικά, πρότυπα, πιστοποίηση, ενεργειακή αναβάθμιση, υφιστάμενα κτίρια

Λέξεις κλειδιά: Θερμομονωτικά υλικά, πρότυπα, πιστοποίηση, ενεργειακή αναβάθμιση, υφιστάμενα κτίρια ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Χαρούλα Μπαλλά Διπλ.Μηχανολόγος Μηχανικός, Υπεύθυνη Ποιοτικού Ελέγχου, Γ.Μαριόγλου κ Υιοι ΑΒΕΕ, Θεσσαλονίκη Άγις Μ.Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ Μετάδοση της θερμότητας Αγωγή Μεταφορά θερμότητας από μόριο σε μόριο ενός στοιχείου Η θερμότητα μεταδίδεται πάντοτε από μια θερμότερη προς μια ψυχρότερη περιοχή.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Κατανάλωση Ενέργειας στον Κτιριακό Τομέα Κατανομή τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα (1999) Οικιακός Τομέας Τριτογενής Τομέας Κατανάλωση ενέργειας σε

Διαβάστε περισσότερα

2. Θερμογέφυρες. Βασικές αρχές. Υπολογισμός. Παραδείγματα

2. Θερμογέφυρες. Βασικές αρχές. Υπολογισμός. Παραδείγματα 2. Θερμογέφυρες Βασικές αρχές Υπολογισμός Παραδείγματα Θερμομόνωση Η θέση της θερμομόνωσης μπορεί να είναι: Εξωτερική Εσωτερική Στον πυρήνα της κατασκευής Το ίδιο το δομικό στοιχείο ως θερμομονωτικό Θερμομόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα n Διαπνέουσα θερμομόνωση n Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα n Εξοικονόμηση ενέργειας Ευχάριστο κλίμα για μιά ζωή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ.

ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ. ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ. Κλειώ Αξαρλή, αρχιτέκτονας, αναπλ. καθηγήτρια, τμήμα Πολ. Μηχανικών ΑΠΘ Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Κανονισμός για την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες Ανόργανο υλικό, διαπνέον, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με εξαιρετική εργασιμότητα.

Ιδιότητες Ανόργανο υλικό, διαπνέον, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με εξαιρετική εργασιμότητα. Baumit StarContact Προϊόν Σύνθεση Έτοιμη προς χρήση κονία για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών EPS, πετροβάμβακα και XPS και για επίστρωση του υαλοπλέγματος. Κατάλληλο για εφαρμογή με το χέρι ή μηχανή.

Διαβάστε περισσότερα

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C)

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ελαστοµερής ασφαλτική µεµβράνη κεραµοσκεπής EshaRoof Reflect ανήκει στις µεµβράνες κεραµοσκεπής νέας γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

Μόνωση Σκεπών Knauf Insulation υψηλής ποιότητας Εγγυημένες Λύσεις Προστασίας. Θερμομόνωση Πυρασφάλεια Ηχοαπορρόφηση Θερμική άνεση Διαπνοή Στεγάνωση

Μόνωση Σκεπών Knauf Insulation υψηλής ποιότητας Εγγυημένες Λύσεις Προστασίας. Θερμομόνωση Πυρασφάλεια Ηχοαπορρόφηση Θερμική άνεση Διαπνοή Στεγάνωση Φεβρουάριος 2014 Μόνωση Σκεπών Knauf Insulation υψηλής ποιότητας Εγγυημένες Λύσεις Προστασίας Θερμομόνωση Πυρασφάλεια Ηχοαπορρόφηση Θερμική άνεση Διαπνοή Στεγάνωση H Κnauf Insulation Είναι ανάμεσα στους

Διαβάστε περισσότερα

[ ] = = Συναγωγή Θερμότητας. QW Ahθ θ Ah θ θ. Βασική Προϋπόθεση ύπαρξης της Συναγωγής: Εξίσωση Συναγωγής (Εξίσωση Newton):

[ ] = = Συναγωγή Θερμότητας. QW Ahθ θ Ah θ θ. Βασική Προϋπόθεση ύπαρξης της Συναγωγής: Εξίσωση Συναγωγής (Εξίσωση Newton): Συναγωγή Θερμότητας: Συναγωγή Θερμότητας Μέσω Συναγωγής μεταδίδεται η θερμότητα μεταξύ της επιφάνειας ενός στερεού σώματος και ενός ρευστού το οποίο βρίσκεται σε κίνηση σχετικά με την επιφάνεια και ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας

Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας ΜΜΚ 312 Μεταφορά Θερμότητας Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Διάλεξη 1 MMK 312 Μεταφορά Θερμότητας Κεφάλαιο 1 1 Μεταφορά Θερμότητας - Εισαγωγή Η θερμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά. Μάθημα Νο 1

Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά. Μάθημα Νο 1 Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά Μάθημα Νο 1 Καταστάσεις της ΎΎλης (Φυσικές Ιδιότητες) Στερεά Υγρή Αέρια Στερεά Συγκεκριμένο Σχήμα Συγκεκριμένο ΌΌγκο Μεγάλη πυκνότητα Δεν συμπιέζονται εύκολα Σωματίδια με

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση: όπου, με αντικατάσταση των δεδομένων, οι ζητούμενες απώλειες είναι: o C. 4400W ή 4.4kW 0.30m Συζήτηση: ka ka ka dx x L

Ανάλυση: όπου, με αντικατάσταση των δεδομένων, οι ζητούμενες απώλειες είναι: o C. 4400W ή 4.4kW 0.30m Συζήτηση: ka ka ka dx x L Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές Έννοιες της Μετάδοσης Θερμότητας ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 1.1 Ένα διαχωριστικό τοίχωμα σκυροδέματος, επιφάνειας 30m, διαθέτει επιφανειακές θερμοκρασίες 5 ο C και 15 ο C, ενώ έχει

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομόνωση Κτιρίων. Στέλλα Χαδιαράκου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Τμήμα Έρευνας& Ανάπτυξης Διαχείρισης Ποιότητας

Θερμομόνωση Κτιρίων. Στέλλα Χαδιαράκου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Τμήμα Έρευνας& Ανάπτυξης Διαχείρισης Ποιότητας Θερμομόνωση Κτιρίων Στέλλα Χαδιαράκου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Τμήμα Έρευνας& Ανάπτυξης Διαχείρισης Ποιότητας Παθητικά Κτήρια Κτήρια Χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης Απογραφή Κτιρίων 2011 Έλλειψη μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Company ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ) ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΥ 5 ΧΑΛΚΙΔΑ Phone: EMail: 22210 61500 info@skatsaros.gr Device testo 8812 Serial No.: 2067498 Lens: Standard 32 Customer ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ antonypetrakis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ Τ.Ε.Ι. Λάρισας - Παράρτημα Καρδίτσας Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Εργαστήριο Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών 4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ του Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ ΦΑΙΝΟΛΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ Ο φαινολικός αφρός γνωστός και σαν ισοκυανουρίνη είναι σκληροποιημένος αφρός ο οποίος όπως και οι πολυστερίνες ανήκει στα

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθημα προς Οικοδομικές Αρχές Εφαρμογή των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων, Κανονισμών και Διαταγμάτων.

Βοήθημα προς Οικοδομικές Αρχές Εφαρμογή των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων, Κανονισμών και Διαταγμάτων. Βοήθημα προς Οικοδομικές Αρχές Εφαρμογή των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων, Κανονισμών και Διαταγμάτων. Ιανουάριος 2010 Υπηρεσία Ενέργειας Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα»

Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» ENERGY WASTE Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» Παρουσίαση έργου ENERGY WASTE Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών

Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών Περιγραφή Προϊόντος Επαλειφόμενο στεγανωτικό πολυουρίας υψηλού πάχους, ιδανικό για εκτεθειμένες ταράτσες όπου απαιτούνται υψηλές μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

Ιδανική λύση σε κάθε σύγχρονο πρόβλημα θερμομόνωσης

Ιδανική λύση σε κάθε σύγχρονο πρόβλημα θερμομόνωσης Ιδανική λύση σε κάθε σύγχρονο πρόβλημα θερμομόνωσης Ιδανική λύση σε κάθε σύγχρονο πρόβλημα θερμομόνωσης Ίσως το κορυφαίο μονωτικό υλικό σήμερα. Το αποτελεί την τεχνολογική εξέλιξη των θερμομονωτικών πλακών

Διαβάστε περισσότερα

// COMFORT. THERMOBELT Ultra. Low-E Insulating Glass

// COMFORT. THERMOBELT Ultra. Low-E Insulating Glass THERMOBELT Ultra Low-E Insulating Glass GR THERMOBELT Ultra Low-E Insulating Glass Η ενεργειακή απόδοση και η υψηλή αισθητική πρέπει να συνυπάρχουν. Με τη σειρά υαλοπινάκων THERMOBELT Ultra μπορούμε να

Διαβάστε περισσότερα

Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο - C O N F I D E N T I A L ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο - C O N F I D E N T I A L ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Σελίδα : 1 Από : 7 ΠΡΟΣΟΧΗ Τα αποτελέσματα των Δοκιμών αφορούν μόνον το Δοκιμασθέν Δοκίμιο. Απαγορεύεται η τμηματική Αναπαραγωγή της Έκθεσης Δοκιμών χωρίς την έγκριση του Εργαστηρίου. Η Έκθεση αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ Ημερίδα ηκκξκ Εξοικονόμηση & Διαχείριση Ενέργειας στα κτίρια Κέρκυρα, 3 Ιουλίου 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ Α. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΗΡΑ Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΗΡΑ Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΗΡΑ Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης Υγρασία Όλα σχεδόν τα υλικά που χρησιμοποιούνται για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Θερμομόνωση οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για Επαγγελματικά Κτίρια Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Θερμομόνωση οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για Επαγγελματικά Κτίρια Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Θερμομόνωση οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για Επαγγελματικά Κτίρια Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 30 Μέτρηση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας υλικών.

Εργαστηριακή Άσκηση 30 Μέτρηση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας υλικών. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Όνομα : Κάραλης Νικόλας Α/Μ: 944 Εργαστηριακή Άσκηση 3 Μέτρηση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας υλικών. Συνεργάτες:

Διαβάστε περισσότερα

H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow

H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow XENERGY - H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow Από την ημέρα που η Dow εφηύρε το αφρώδες εξηλασμένο πολυστυρένιο, η εξέλιξη και ανάπτυξη του προϊόντος είναι συνεχής.

Διαβάστε περισσότερα

Μονωτικά υλικά για ηλιακούς συλλέκτες

Μονωτικά υλικά για ηλιακούς συλλέκτες Μονωτικά υλικά για ηλιακούς συλλέκτες Γιάννης Κοντούλης Γενικός ιευθυντής Knauf Insulation Ελλάδας Ιούλιος 2012 www.knaufinsulation.gr Περιεχόµενα H Knauf Insulation Ινώδη µονωτικά προϊόντα για συλλέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1. Γενικά 2. Φυσικές ιδιότητες 3. Μηχανικές ιδιότητες 4. Χημικές ιδιότητες 5. Τεχνολογικές ιδιότητες 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα υλικά που χρησιμοποιούνται, για να κατασκευασθεί

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Η θερμομόνωση της τοιχοποιίας είναι ένα μεγάλο κομμάτι της θερμομόνωσης. Καταρχήν έχουμε τα διαφορετικά είδη τοιχοποιίας: Από σκυρόδεμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. Μεσογείων 45, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 534 CIVILTECH A.E. Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση αφρώδους εξηλασμένου πολυστυρενίου σε σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS)

Η χρήση αφρώδους εξηλασμένου πολυστυρενίου σε σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) Holger Merkel, Martin Reimers 1) Η χρήση αφρώδους εξηλασμένου πολυστυρενίου σε σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια Η Ευρώπη συνεχίζει να σπαταλά το 20% τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Dow - Λύσεις δόμησης. CE Mark 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. CE Mark 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης CE Mark 100% HCFC-free 9 Ο νέος κανονισμός ΕΝ 13164 για την Εξηλασμένη Πολυστερίνη και το CE Mark Από το Μάρτιο του 2003, η Dow εφαρμόζει το CE Mark στις πλάκες θερμομόνωσης των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η Επιστήμη της Θερμοδυναμικής ασχολείται με την ποσότητα της θερμότητας που μεταφέρεται σε ένα κλειστό και απομονωμένο σύστημα από μια κατάσταση ισορροπίας σε μια άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Αυτό που προτείνουμε είναι η ενεργειακή θωράκιση του χώρου μας, προκειμένου να πετύχουμε μείωση έως 50% στα έξοδα θέρμανσης. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 1 Φυσική (ελεύθερη) συναγωγή Κεφάλαιο 8 2 Ορισµός του προβλήµατος Μηχανισµός µετάδοσης θερµότητας ανάµεσα σε ένα στερεό και σε ένα ρευστό, το οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρασκευή κονιάματος ή σκυροδέματος με καθορισμένες ιδιότητες και αντοχές : Ανάμιξη των συστατικών με απαιτούμενη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική. Θερμογραφία είναι η παρατήρηση, μέτρηση και καταγραφή της θερμότητας και της ροής της. Όλα τα σώματα στη γη, με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν ( 273 ο C) εκπέμπουν θερμική ενέργεια στο υπέρυθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘEMA ο Επίπεδο κατακόρυφο σώµα από αλουµίνιο, µήκους 430 mm, ύψους 60 mm και πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Θερμοκρασία

Κεφάλαιο 7. Θερμοκρασία Κεφάλαιο 7 Θερμοκρασία Θερμοδυναμική Η θερμοδυναμική περιλαμβάνει περιπτώσεις όπου η θερμοκρασία ή η κατάσταση ενός συστήματος μεταβάλλονται λόγω μεταφοράς ενέργειας. Η θερμοδυναμική ερμηνεύει με επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια σηµεία διάλεξης για τη Θερµοµόνωση Κτιρίων από Η. Ζαχαρόπουλο, Καθηγητή Ε.Μ.Π.

Κύρια σηµεία διάλεξης για τη Θερµοµόνωση Κτιρίων από Η. Ζαχαρόπουλο, Καθηγητή Ε.Μ.Π. Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ 3 Κύρια σηµεία διάλεξης για τη Θερµοµόνωση Κτιρίων από Η. Ζαχαρόπουλο, Καθηγητή Ε.Μ.Π. Θερµότητα µεταδίδεται, σύµφωνα µε τη θεωρία της Φυσικής, µε: - αγωγή, σε στερεά

Διαβάστε περισσότερα

SUPER THERM ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

SUPER THERM ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Αυτό το σεμινάριο έχει απλώς ως στόχο να δώσει μερικά από τα βασικά της Θερμοδυναμικής, και πως σχετίζεται με τη μόνωση και με τη μόνωση με κεραμικά επιχρίσματα. Η θερμότητα μεταφέρεται με τους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

S t y r o p a n E P S P r o d u c t s EPS. Building Insulation Products

S t y r o p a n E P S P r o d u c t s EPS. Building Insulation Products EPS Building Insulation Products Θ ε ρ μ ο μ ό ν ω σ η μ ε π ρ ο ϊ ό ν τ α Δ ι ο γ κ ω μ έ ν η Π ο λ υ σ τ ε ρ ί ν η P r o d u c t s o f E x p a n d e d P o l y s t y r e n e S t y r o p a n E P S EPS

Διαβάστε περισσότερα

H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow

H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow XENERGY - H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow Από την ημέρα που η Dow εφηύρε το αφρώδες εξηλασμένο πολυστυρένιο, η εξέλιξη και ανάπτυξη του προϊόντος είναι συνεχής.

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικός έλεγχος ιδιοτήτων καινοτόμων θερμομονωτικών υλικών & πιλοτική εφαρμογή σε κτίριο κατοικίας

Πειραματικός έλεγχος ιδιοτήτων καινοτόμων θερμομονωτικών υλικών & πιλοτική εφαρμογή σε κτίριο κατοικίας Ημερίδα «Καινοτόμα Δομικά Υλικά Υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης», Θεσσαλονίκη 21.01.2015 Πειραματικός έλεγχος ιδιοτήτων καινοτόμων θερμομονωτικών υλικών & πιλοτική εφαρμογή σε κτίριο κατοικίας Π.Αντωνιάδου

Διαβάστε περισσότερα

Είναι το πλέον αξιόπιστο θερμομονωτικό υλικό σε όλο τον κόσμο. Είναι το θερμομονωτικό που εμπιστεύονται οι περισσότεροι Έλληνες Μηχανικοί

Είναι το πλέον αξιόπιστο θερμομονωτικό υλικό σε όλο τον κόσμο. Είναι το θερμομονωτικό που εμπιστεύονται οι περισσότεροι Έλληνες Μηχανικοί Γιατί STYROFOAM : Είναι το πλέον αξιόπιστο θερμομονωτικό υλικό σε όλο τον κόσμο Η DOW είναι η μόνη εταιρεία που διαθέτει αποτελέσματα τεχνικών εκθέσεων επιστημονικών φορέων και ινστιτούτων στη Γερμανία,

Διαβάστε περισσότερα