13. Δίγλωσσα και πολύγλωσσα λεξικά ναυτικής ορολογίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "13. Δίγλωσσα και πολύγλωσσα λεξικά ναυτικής ορολογίας"

Transcript

1 1 13. Δίγλωσσα και πολύγλωσσα λεξικά ναυτικής ορολογίας Α. Δελάκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συγκεκριμένη ανακοίνωση έχει ως στόχο να παρουσιάσει μία πλήρη συγκέντρωση δίγλωσσων και πολύγλωσσων λεξικών ναυτικής ορολογίας, τα οποία περιλαμβάνουν τα νέα ελληνικά. Αυτή η συλλογή είναι αντιπροσωπευτική μίας πολύ σημαντικής λεξικογραφικής δραστηριότητας αλλά εξίσου μίας παραγωγής η οποία δεν είναι προσαρμοσμένη πάντα στις ανάγκες των χρηστών μεταφραστών ως προς τη χρήση τους. Καταγράψαμε δέκα λεξικά τα οποία εκδόθηκαν από το 1858 μέχρι το 1989, τα μελετήσαμε και στη συνέχεια δημιουργήσαμε μία τυπολογία καθώς και μεταλεξικογραφικά κριτήρια τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν σε καθένα από αυτά. Τα κριτήρια δεν είναι ιεραρχημένα με βάση την σημαντικότητά τους αλλά παρουσιάζονται σε δύο κατηγορίες, εκ των οποίων η πρώτη αντιπροσωπεύει τη μακροδομή και η δεύτερη τη μικροδομή. Η συνθετική ανάλυση των αποκτηθέντων αποτελεσμάτων από αυτή τη μελέτη αποδεικνύει από τη μία πλευρά ότι η ελληνική ναυτική λεξικογραφία άνθισε κατά τον 19 ο αιώνα και τις αρχές του 20 ου αιώνα, και από την άλλη πλευρά την επικράτηση της γαλλικής γλώσσας στα παλαιότερα λεξικά (τα οποία χρονολογούνται από το 1858), ενώ στα λεξικά που εκδόθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες (μέχρι το 1989), υπερέχει η αγγλική γλώσσα. Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι διπλός : να δημιουργήσει έναν κατάλογο λεξικών και να εξηγήσει γιατί τα στοιχεία που παραθέτουν είναι ανεπαρκή ως προς την χρήση τους από τους τεχνικούς μεταφραστές. Recueil et analyse des dictionnaires maritimes Bilingues et multilingues comprenant le grec moderne A. Delaki RÉSUMÉ Cette étude a pour but de présenter un recueil aussi complet que possible des dictionnaires maritimes bilingues et multilingues comprenant le grec moderne. Ce recueil est représentatif d'une activité lexicographique importante, mais également d'une production qui n'est pas toujours adaptée aux besoins des usagers traducteurs dans le contexte d'utilisation. Nous avons recensé une dizaine de dictionnaires, publiés entre 1858 et Nous les avons examinés, puis avons établi une typologie et des critères métalexicographiques qui soient applicables à chacun d entre eux. Les critères ne sont pas hiérarchisés par leur importance. Ils sont présentés en deux catégories, la première représentant la macrostructure et la seconde la microstructure. L analyse synthétique des résultats obtenus par cette étude montre d une part que la dictionnairique maritime grecque s est épanouie le XIXème et au début du XXème siècle et d autre part la prédominance de la langue française dans les plus anciens dictionnaires (qui datent depuis 1858), tandis que dans les dictionnaires, qui sont publiés les dernières décennies (jusqu au 1989), remporte la langue anglaise. L objectif donc de cette communication est double : constituer un inventaire des dictionnaires, et expliquer pourquoi leurs qualités sont insuffisantes, toujours du point de vue des traducteurs techniques.

2 2 1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Η κριτική μελέτη των ορολογικών λεξικών αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της μεταλεξικογραφικής έρευνας, με την έννοια ότι συμβάλλει όχι μόνο στην ανάπτυξη της θεωρητικής σκέψης γύρω από θέματα λεξικογραφίας και ορογραφίας, αλλά και στη βελτίωση των ίδιων των δίγλωσσων και πολύγλωσσων λεξικών που αντιπροσωπεύουν την πρακτική της εφαρμογή. Σε ένα τέτοιο ερευνητικό πλαίσιο, θα παρουσιάσουμε ένα σύνολο από 10 λεξικά ναυτικής ορολογίας, των οποίων το κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι περιλαμβάνουν τα νέα ελληνικά είτε ως γλώσσα-πηγή, είτε ως γλώσσα-στόχο. Η ίδια η καταγραφή των λεξικών από τα οποία συγκροτήθηκε το υλικό αναφοράς μπορεί, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να θεωρηθεί στάδιο της ερευνητικής εργασίας, δεδομένου ότι πρόκειται για έργα των οποίων δεν υπήρχε προηγουμένως κανενός είδους συγκεντρωτικός κατάλογος. Ο στόχος της εργασίας μας περιλαμβάνει τη συγκέντρωση, μελέτη και ανάλυση των δίγλωσσων και πολύγλωσσων λεξικών ναυτικής ορολογίας, που περιλαμβάνουν τα νέα ελληνικά. Πρέπει να αναφέρουμε ότι για μεθοδολογικούς λόγους, αποκλείστηκαν τα έργα στα οποία το ευρύ κοινό δεν έχει πρόσβαση, κυρίως πανεπιστημιακές εργασίες και ανέκδοτα γλωσσάρια όρων που έχουν δημιουργηθεί από επίσημες μεταφραστικές υπηρεσίες (σε υπουργεία, πρεσβείες, οργανισμούς...), από μεταφραστικά γραφεία ή από άλλες επιχειρήσεις για εσωτερική χρήση, οι εγκυκλοπαίδειες, τα λεξικά που δεν διατίθενται σε έντυπη μορφή και τα γλωσσάρια που εμφανίζονται ως ευρετήρια επιστημονικών ή άλλων συγγραμμάτων. Το υλικό που συγκεντρώθηκε με τον τρόπο αυτό αποτελείται από 10 λεξικά, γλωσσάρια και εγκυκλοπαιδικά λεξικά, τα οποία έχουν εκδοθεί από το 1858 μέχρι το Αν και δεν υπάρχει τρόπος ελέγχου, ώστε να βεβαιώσουμε ότι ο κατάλογος περιλαμβάνει το σύνολο των έργων που έχουν εκδοθεί κατά την περίοδο αυτή, το υλικό είναι οπωσδήποτε αντιπροσωπευτικό της ελληνικής ορογραφικής παραγωγής, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη το κριτήριο της πρόσβασης του κοινού 1 σε αυτήν. 1 Οι διεθνείς κατάλογοι λεξικογραφικών και ορολογικών έργων σπανίως διαθέτουν αναφορές στην ελληνική γλώσσα. Έτσι, το υλικό μας προέρχεται κυρίως από βιβλιοθήκες (Εθνική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοθήκη του Κοινοβουλίου, Βιβλιοθήκη της Παλαιάς Βουλής, Γεννάδειος, Βιβλιοθήκη ΤΕΕ και ορισμένες νοσοκομειακές βιβλιοθήκες) και από τα σπουδαστήρια των Πανεπιστημίων Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Paul Valéry-Montpellier III, αλλά και από προσωπική έρευνα στα αθηναϊκά βιβλιοπωλεία.

3 3 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Στη συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση των τίτλων του υλικού μας, τα οποία παραθέτουμε σύμφωνα με την χρονολογία έκδοσής τους, ξεκινώντας από αυτά που εκδόθηκαν παλαιότερα και συνεχίζοντας με εκείνα που έχουν εκδοθεί πιο πρόσφατα. ΠΑΛΑΣΚΑΣ (Λ.), ΚΟΥΜΕΛΑΣ (Α.), ΙΩΑΝΝΟΥ (Φ.),Ναυτικόν Ονοματολόγιον, Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, εν Αθήναις, 1884, [4+] 234 σ., 14,5x21,5 εκ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ (Λεωνίδας), Γαλλο-ελληνικόν Λεξικόν Ναυτικών Όρων, Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου και Λιθογραφείου, εν Αθήναις, 1898, [μ+] 710 σ., 15x21 εκ. ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ (Κωνστ. Δ.), Καθηγητής Αγγλικών Σ. Ε. Ν., Αγγλοελληνικόν Λεξικόν Ναυτικών Όρων περιλαμβάνον πλήρες ναυτικόν ονοματολόγιον και όρους, Εκδοτικός Οίκος Α. Ματαράγκα, Αθήναι, 1948, 270 σ., 17x25 εκ. ΖΗΤΡΙΔΗΣ (Γ. Χ.), Επιτροπή επιστημόνων και ειδικών περί τα ναυτιλιακά θέματα υπό την επιμέλεια του Δημοσιογράφος και Λογοτέχνη Γ. Χ. ΖΗΤΡΙΔΗ, Ναυτιλιακόν Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν, Αφιέρωμα εις τον Έλληνα ναυτικόν, Τόμος Α & B, Εκδόσεις "Ναυτιλία", χ.τ., 1957 (Τόμ. Α ): 106 [+2] σ., 1958 (Τόμ. Β ): 110 σ., 14,5x19,5 εκ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Δ. Π.), Πλωτάρχης Β. Ν., Ναυτική Αγγλική Ορολογία, Βασιλικόν Ναυτικόν, Σχολή Ν. Δοκίμων, Γενικόν Επιτελείον Ναυτικού, Τρίτη Έκδοσις, Πειραιάς, 1964, [4+] 600 σ., 18,5x25 εκ. ΣΕΓΔΙΤΣΑΣ (Π. Ε.), Πεντάγλωσσον Λεξικόν Ναυτικών Όρων, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήναι, 1971, [10+] 658 pages, 17x24,5 εκ. Σύγχρονο Ναυτιλιακό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Νομικών Οικονομικών Τεχνικών Όρων Ελληνο-αγγλικό, Αγγλο-ελληνικό, Έκδοσις Α, Εκδοτικός Οίκος Θεοδώρου Π. Τυροβόλα, «Interbooks», Αθήνα, 1977, 353 pages, 14,5x21,5 cm. ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ (Νικ.), Αγγλοελληνικόν και Ελληνοαγγλικόν Λεξικόν Ναυτιλιακών Όρων, Ναυτικός και Τεχνικός Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Ι. Λιοντή, Έκδοσις Έκτη Επηυξημένη, 1979, Εν Πειραιεί, 1979, 946 σ., 14x21 εκ. ΣΑΜΑΡΑΣ (Νίκος Μ.), Οικονομολόγος Ναυτιλίας και Λιμένων, Αγγλοελληνικό Λεξικό Ναυτιλιακών και Λιμενικών Όρων, dictionary seapping-port terms, Εκδόσεις University Studio , Θεσσαλονίκη, 1980, 14x20,5 εκ. BRODIE (Peter R.), VLASSOPOULOS (John S.), Dictionary of shipping terms Greek- English and English-Greek, Λεξικό Ναυτιλιακών και Ναυλομεσιτικών Όρων Ελληνοαγγλικό και Αγγλο-ελληνικό, Lloud s of London Press Ltd., London 1989, [xiii+] 174 σ., 13,5x21,5 εκ.

4 4 3. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ Το πρώτο κριτήριο επιλογής ενός λεξικογραφικού έργου εκ μέρους των χρηστών είναι η τυπολογική του κατηγορία, αν πρόκειται δηλαδή για λεξικό γλωσσικού ή εγκυκλοπαιδικού τύπου ή για απλό γλωσσάριο. Στην περίπτωση των μεταφραστών, είναι σαφής η προτίμηση για τα λεξικά έναντι των γλωσσαρίων αλλά και έναντι των εγκυκλοπαιδικών λεξικών. Το υλικό αναφοράς περιέχει 6 λεξικά (6/10) έναντι 2 εγκυκλοπαιδικών λεξικών (2/10) και 2 γλωσσαρίων (2/10). Ακολουθώντας μία κλασική διάκριση της λεξικογραφίας (Κατσογιάννου Μ. & Ευθυμίου Ε., 2004) κατατάξαμε τα κριτήρια, σύφωνα με τα οποία συγκεντρώσαμε και μελετήσαμε τα λεξικά σε δύο ομάδες, από τις οποίες η πρώτη αναφέρεται στο επίπεδο της μακροδομής και η δεύτερη σε αυτό της μικροδομής. Ορισμένα από αυτά μπορούν να θεωρηθούν συμπληρωματικά μεταξύ τους, ενώ άλλα αποτελούν αυτόνομα στοιχεία αξιολόγησης. Η πρώτη ομάδα κριτηρίων αφορά καταρχάς τα άμεσα παρατηρήσιμα στοιχεία, τα οποία ο αναγνώστης μπορεί να αξιολογήσει χωρίς να συμβουλευτεί το περιεχόμενο ενός λεξικού. Εκτός από την προτίμηση των χρηστών για τα επίτομα λεξικά, η γενική εμφάνιση, η τυπογραφική επιμέλεια και η ποιότητα της εικονογράφησης δίνουν μία πρώτη εντύπωση ευχρηστίας (ή μη). Σημαντικότερα όμως είναι τα βιβλιογραφικά δεδομένα (χρόνος και τόπος έκδοσης), και ιδιαίτερα η ημερομηνία έκδοσης, που αποτελεί ουσιώδη πληροφορία ως προς την επικαιρότητα των δεδομένων. Στο σύνολο του υλικού μας, (10/10) παρατηρούμε ότι αναγράφεται η ημερομηνία έκδοσής τους, παρά το γεγονός ότι η αναφορά της ημερομηνίας έγινε υποχρεωτική από την ελληνική νομοθεσία πολύ πρόσφατα (1997). Επιπλέον, η χρονολόγηση των λεξικών μάς επιτρέπει να προχωρήσουμε σε ορισμένες διαπιστώσεις σχετικές με την πορεία της ελληνικής ορογραφίας. Παρατηρούμε ότι ο ρυθμός έκδοσης των λεξικών ναυτικής ορολογίας δεν αυξάνεται μετά την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: μόνο ένα λεξικό, από τα 10 του συνόλου, έχει εκδοθεί από το 1981 και μετά, παρόλο που θα περιμέναμε ότι η ένταξη θα επηρέαζε θετικά την εκδοτική δραστηριότητα της ναυτικής ορολογίας. Τα αποτελέσματα δεν είναι ισορροπημένα, δεδομένου ότι τα λεξικά των οποίων η ημερομηνία έκδοσης είναι προγενέστερη του 1981, εκδόθηκαν μεταξύ του 1858 και του 1980, δηλαδή μέσα σε 122 χρόνια. Αντίθετα από τη χρονολογία, η αναφορά του τόπου έκδοσης δεν μπορεί να θεωρηθεί κριτήριο ποιότητας, αποτελεί όμως στοιχείο για τη γεωγραφική συγκέντρωση της λεξικογραφικής παραγωγής. Αρχικά, πρέπει να αναφέρουμε ότι σε 8 από τα 10 ναυτικά

5 5 λεξικά του συνόλου αναφέρεται ο τόπος έκδοσής τους. Στην περίπτωσή μας, τα περισσότερα λεξικά (5 τίτλοι, 5/10) έχουν εκδοθεί στην Αθήνα, ενώ οι άλλοι τόποι έκδοσης είναι ο Πειραιάς (1 τίτλος, 1/10), η Θεσσαλονίκη (1 τίτλος, 1/10) και το Λονδίνο (1 τίτλος, 1/10). Είναι όμως πιθανό το αποτέλεσμα αυτό να οφείλεται πιθανόν στο γεγονός ότι η έρευνά μας έγινε με έδρα την Αθήνα. Για να καλυφθούν άλλοι πιθανοί τόποι έκδοσης συμβουλευτήκαμε κυρίως διεθνείς καταλόγους ορολογικών έργων, οι οποίοι όμως δεν περιέχουν σημαντικό αριθμό λεξικών της ελληνικής γλώσσας. Ένα τελευταίο βιβλιογραφικό στοιχείο είναι η αναφορά του εκδοτικού οίκου. Στα 10 λεξικά ναυτικής ορολογίας του υλικού αναφοράς παρουσιάζεται ο εκδοτικός οίκος ή ο φορέας που τα εξέδωσε. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ανάλυση της λειτουργικότητας του λεξικού, που εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται και παρουσιάζονται τα δεδομένα στον αναγνώστη: από την άποψη αυτή, ένα πλήρες λεξικό οφείλει να έχει πρακτικό μέγεθος, να είναι ευανάγνωστο, εύχρηστο, να περιλαμβάνει ευρετήρια, καταλόγους συντομογραφιών, παραρτήματα με πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται στο κυρίως σώμα του λεξικού κλπ. Στην ιδανική περίπτωση, η παρουσίαση πρέπει να είναι συστηματική και να συνοδεύεται από αλφαβητικά ευρετήρια για καθεμία από τις γλώσσες του λεξικού. Ακόμη όμως και όταν η ταξινόμηση είναι αλφαβητική, τα ευρετήρια είναι απαραίτητα εκτός αν το λεξικό αποτελείται από διαφορετικά μέρη για καθένα από τα ζεύγη γλωσσών που περιέχει. Στην αντίθετη περίπτωση, είναι προφανής η δυσκολία χρήσης π.χ. ενός πεντάγλωσσου λεξικού το οποίο δεν διαθέτει ευρετήριο. Δυστυχώς κανένα από τα λεξικά του υλικού μας δεν ανταποκρίνεται στο σύνολο αυτών των απαιτήσεων. Παρατηρούμε 6 στα 10 λεξικά έχουν πρακτικό μέγεθος, 7 από τα 10 είναι ευανάγνωστα, 5 από τα 10 περιλαμβάνουν λίστα συντομογραφιών και πολύ πιο λίγα 3 από τα 10 διαθέτουν ευρετήριο (των Παλάσκα, Σεγδίτσα και Παλάσκα-Κουμελά-Ιωάννου). Μόνο 2 από τα 10 λεξικά του υλικού μας (δεν συμπεριλαμβάνουμε αυτό των Παλάσκα-Κουμελά-Ιωάννου, διότι το ευρετήριό του, που έχει μόνο τα νέα ελληνικά ως γλώσσα-πηγή, δεν είναι ικανό να καλύψει τις ανάγκες των μεταφραστών) μπορούν a priori να χρησιμοποιηθούν από τους γαλλόφωνους μεταφραστές για μετάφραση προς τη μητρική τους γλώσσα. Ο βαθμός εξειδίκευσης ενός λεξικού μπορεί να θεωρηθεί αντιστρόφως ανάλογος του αριθμού των θεματικών τομέων που περιέχει. Οι Auger και Rousseau (1978) εξαίρουν το σημασιολογικό ρόλο του τομέα, θεωρώντας ότι όταν ένα λεξικό περιλαμβάνει περισσότερους του ενός τομείς, περιορίζεται η αποτελεσματικότητά του ως μεταφραστικού εργαλείου. Τα λεξικά που μελετήσαμε όμως, δεν συνδυάζουν απόλυτα την επιλογή του

6 6 συγκεκριμένου θεματικού τομέα (τη ναυτική ορολογία) με την παρουσίαση ενός ειδικού λεξιλογίου, δεδομένου ότι συνήθως διογκώνονται με λήμματα τα οποία είτε δεν έχουν σχέση με τον τομέα που αναφέρεται στον τίτλο τους, είτε ανήκουν στη γενική γλώσσα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, όλα τα λεξικά του υλικού μας (10/10) αναφέρονται σε περισσότερους από έναν τομείς και κατ επέκταση οι όροι που περιλαμβάνονται δεν είναι αποκλειστικά τεχνικοί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επιλογή αυτή αιτιολογείται από το γεγονός ότι πρόκειται για συγγενή γνωστικά αντικείμενα συχνά όμως η μόνη δυνατή ερμηνεία είναι αυτή μίας εμπορικής πολιτικής που στοχεύει σε ευρύτερο κοινό, αλλά στην πραγματικότητα υπονομεύει την αξιοπιστία και την ποιότητα του λεξικού, όπως παρατηρούμε στα παρακάτω παραδείγματα: Alcali, (χημ.), άλκαλι. Alcyone, (αστρ.), Αλκυόνη. Beam (γεν.) δοκός, κν. δοκάρι. (ναυπ.), ζυγόν, κν. καμάρι. (μηχ.), ρυθμιστής, αντισηκωτήρ, ζυγός ατμομηχανη ς. [...] Στην πράξη, η αρχή αυτή δεν είναι εύκολο να τηρηθεί, δεδομένου ότι ένα λεξικό που αναφέρεται σε ορισμένο θεματικό αντικείμενο συνήθως περιέχει και όρους προερχόμενους από έναν ή περισσότερους συναφείς τομείς. Το κυριότερο πρόβλημα είναι η αμφισημία που δημιουργείται όταν σε έναν όρο της γλώσσας-πηγής αντιστοιχούν περισσότερες από μία μεταφράσεις προερχόμενες από διαφορετικούς τομείς (ή υποτομείς). Τέτοιες αμφισημίες λύνονται μόνο αν το λεξικό περιέχει σαφείς και ακριβείς ενδείξεις για το πεδίο (ή υποπεδίο) στο οποίο ανήκει κάθε λήμμα. Ο βαθμός εξειδίκευσης συνδέεται επίσης με την έκταση του λημματολογίου (δηλαδή το συνολικό αριθμό των λημμάτων) το οποίο δεν πρέπει να επεκτείνεται σε λέξεις της γενικής γλώσσας. Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω στοιχείων (εξειδίκευση και αριθμός λημμάτων) καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα του αποτελέσματος δηλαδή του λεξικού ως χρηστικού εργαλείου, κατάλληλου για μεταφραστική εργασία. Ένα επιπλέον κριτήριο ποιότητας αποτελεί και ο αριθμός των γλωσσών που περιλαμβάνουν τα λεξικά, δεδομένου ότι, εφόσον απευθύνονται σε μεταφραστές, πρέπει να περιορίζονται σε ένα μόνο ζεύγος γλωσσών (Opitz, 1990: ). Το σημείο αναφοράς της έρευνάς μας ήταν η συγκέντρωση όλων των λεξικών ναυτικής ορολογίας που περιλαμβάνουν τα νέα ελληνικά, συνεπώς η ελληνική γλώσσα υπάρχει σε όλα τα λεξικά του υλικού μας. Οι γλώσσες των λεξικών, εκτός των ελληνικών, είναι τα γαλλικά, τα αγγλικά, τα ιταλικά και τα ισπανικά οι δύο τελευταίες γλώσσες βρίσκονται στο μοναδικό

7 7 πεντάγλωσσο λεξικό του υλικού μας (αυτό του Σεγδίτσα). Μεταξύ των 10 λεξικών του υλικού μας, 8 είναι δίγλωσσα περιλαμβάνοντας τα ελληνικά και τα γαλλικά ή τα αγγλικά, ένα λεξικό είναι τρίγλωσσο περιλαμβάνοντας τα ελληνικά, τα γαλλικά και τα αγγλικά και ένα είναι πολύγλωσσο (πεντάγλωσσο). Παρατηρούμε εννιά διαφορετικούς συνδυασμούς για τις πέντε γλώσσες που προαναφέραμε, που είναι οι ακόλουθοι: αγγλικά ελληνικά (Καμαρινός, Σαμαράς) ελληνικά αγγλικά (Ιωαννίδης, Ζητρίδης) ελληνικά αγγλικά, αγγλικά ελληνικά (Brodie -Vlassopoulos, Κουρμπέλης, Σύγχρονο Εγκυκλοπαιδικό Ναυτιλιακό Λεξικό) γαλλικά ελληνικά (Παλάσκας) ελληνικά γαλλικά αγγλικά (Παλάσκας Κουμελάς Ιωάννου) ελληνικά αγγλικά γαλλικά ιταλικά ισπανικά (Σεγδίτσας) Τα αγγλικά εμφανίζονται σε 9 από τα 10 λεξικά του συνόλου και χρονολογικά, η παρουσία της αγγλικής γλώσσας εντείνεται από τα τέλη του 19 ου αιώνα μέχρι το Στην ιδανική περίπτωση, η παρουσίαση των λημμάτων στα τεχνικά λεξικά και κατ επέκταση στα λεξικά ναυτικής ορολογίας, που εξετάζουμε εμείς, πρέπει να είναι συστηματική (Κατσογιάννου Μ. & Ευθυμίου Ε., 2004) και να συνοδεύεται από αλφαβητικά ευρετήρια για καθεμία από τις γλώσσες του λεξικού. Η ταξινόμηση των λημμάτων στην πλειοψηφία του υλικού μας (8/10) είναι αλφαβητική, ενώ μόνο σε 2 από τα 10 είναι συστηματική ή θεματική. Ως προς τη μορφή της ελληνικής γλώσσας των λεξικών του υλικού μας και τα 10 λεξικά του υλικού μας έχουν συνταχθεί σε πολυτονικό σύστημα εκ των οποίων 3 λεξικά είναι σε δημοτική και 2 σε καθαρεύουσα, ενώ 5 χρησιμοποιούν και τις δύο γλωσσικές μορφές. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πρόκειται για έργα γραμμένα σε καθαρεύουσα τα οποία όμως περιλαμβάνουν και έναν αριθμό λέξεων της δημοτικής. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το γεγονός αυτό αντανακλά την προσπάθεια των συγγραφέων να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο κοινό, θεωρώντας ότι απευθύνονται και σε μη ελληνόφωνους χρήστες που δεν έχουν επαρκή γνώση της καθαρεύουσας ώστε να τη χρησιμοποιήσουν ως ζωντανή γλώσσα. Σαφές παράδειγμα αποτελούν τα λεξικά ναυτικής ορολογίας της έρευνάς μας, στα οποία αναφέρεται ρητά ότι η χρήση της δημοτικής κρίνεται απαραίτητη για την επικοινωνία των ναυτικών, όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε στα παρακάτω παραδείγματα: 292. Ἐρματίζω, ὁ ἐρματισμός, lester, lestage, σαβουρώνω, σαβούρωμα.

8 Τὸ ἡμικόριον, la demi-tonne, ἡ μετζατολενάδα, half-ton Τὸ σχοινίον, le cordage, le filin, τό σχοινί, cordage, rope Καννάβινον, σπάρτινον, συρμάτινον (σχοινίον), de chanvre, de bastin, de fil-de-fer, καννάβινο, βουρλιά, συρματένιο, hemp-rope, reed-rope, wire-rope Τό κλω σμα (καννάβινον), le fil de caret, τό φιλάτσο, rope- yarn Ἡ μη τρα του σχοινίου, la mêche, l ame, τὰ φτίλι, middlestrand. Το γεγονός ότι τα λεξικά περιλαμβάνουν πολλούς νεολογισμούς και όρους δανεισμένους από την δημοτική γλώσσα, μπορεί να ερμηνευτεί ως μία προσπάθεια επικοινωνίας με το ευρύ κοινό ή διότι απευθύνονται σε ένα κοινό χρηστών (τους ναυτικούς στην περίπτώσή μας), το οποίο δεν έχει μία επαρκή γνώση της καθαρεύουσας για να την χρησιμοποιήσουν στην καθομιλουμένη. Στον τομέα που μελετάμε η ορολογία βασίζεται στην ιστορία της ελληνικής ναυτιλίας (εμπορικό και πολεμικό ναυτικό), διότι ήταν απαραίτητο να εισαχθούν όροι στη δημοτικοί, για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν οι ναυτικοί. Στο λεξικό του Παλάσκα ο Μ. Γούδας περιγράφει την εξέλιξη την γλώσσας που ομιλείται από τους ναυτικούς και την επιρροή των Ενετών. Στη συνέχεια, παραθέτουμε κάποια παραδείγματα νεολογισμών: 359. ἅμμα τᾱς ἀλύσεως, κλειδί cable s length chaînon lunghezza di catena grillete γκάζφρι (ο.ξ.) gas-free container (n.) container berth δοχει ο (ο.), ἐμποροκιβώτιο (ο.), κονταίηνερ (ξ.) προβλήτα γιά κονταίηνερς Οι πρόλογοι και οι εισαγωγές των λεξικών δίνουν πολύ σπάνια ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την χρήση των νεολογισμών, συνεπώς δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε ότι ένας όρος προτιμάται από έναν άλλο. Επιπλέον, ένας άλλος λόγος που περιπλέκει τον εντοπισμό των νεολογισμών στα λεξικά του υλικού μας, αποτελεί η απουσία ευρετηρίων στην πλειοψηφία των λεξικών.

9 9 Στη μελέτη της μικροδομής εντάσσεται καταρχάς ο χαρακτηρισμός των λημμάτων, ο οποίος μπορεί να αναφέρεται απλώς στη γραμματική τους κατηγορία, μπορεί όμως να είναι και σημασιολογικός, οπότε αντιπροσωπεύεται από μία (και μόνο μία) λέξη που λειτουργεί ως ένδειξη του πεδίου χρήσης του λήμματος. Και τα δύο είδη χαρακτηρισμού χρησιμοποιούνται στα έργα που μελετήσαμε, χωρίς όμως να αξιοποιούνται με συστηματικό τρόπο. Από τα 10 λεξικά της έρευνάς μας, 3 έχουν γραμματικό χαρακτηρισμό. Ο γραμματικός χαρακτηρισμός, ο οποίος συνήθως περιορίζεται στη δήλωση της γραμματικής κατηγορίας χωρίς να συνοδεύεται από στοιχεία για το γένος και την κλίση των λέξεων παραλείπεται συστηματικά στα εγκυκλοπαιδικά λεξικά (σε 2 από τα 7 λεξικά χωρίς χαρακτηρισμό), στα γλωσσάρια (2 τίτλοι) και στα λεξικά γλωσσικού τύπου (3 τίτλοι). Όσο για το σημασιολογικό χαρακτηρισμό, παρατηρούμε ότι είναι αρκετά συχνός, καθώς υπάρχει σε 7 από τα 10 ναυτικά λεξικά αλλά συχνά παραλείπεται ακριβώς στις περιπτώσεις όπου θα είχε τη μεγαλύτερη χρησιμότητα, όταν δηλαδή ένα λήμμα διαθέτει περισσότερα από ένα μεταφραστικά αντίστοιχα. Στο σύνολο των λεξικών 2 από τα 10 περιέχουν τόσο γραμματικό όσο και σημασιολογικό χαρακτηρισμό. Naval, e, ἐπίθ. ἐπίσης ναυτικός, ή, όν τοῦ Ναυτικοῦ δηλαδή. armée et forces, architecture construction, tactique, évolution, combat, victoire, carré, ἰδέ τάς λέξεις. Αγγλ. sea ή naval army, forces, architecture, building tactics, evolutions, fight, victory, square. CABLEGRAM, Τηλεγράφημα μεταβιβαζόμενο με υποβρύχιο καλώδιο, ενω γιά τό διαβιβαζόμενο μέ τά συνήθη τηλεγραφικά μέσα ει ναι τό telegram. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της μικροδομής των λεξικών που ερευνήσαμε αποτελεί η επιλογή των μεταφραστικών ή ερμηνευτικών αντιστοίχων. Είναι σημαντικό για ένα λεξικό όρων να παρέχει ένα μόνο αντίστοιχο, έστω και περιφραστικό, για κάθε όρο, έτσι ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα αμφισημίας (βλ. και Opitz, 1990: 1508, Duval, 1991: 2819). Στην πράξη όμως όλα τα λεξικά (10/10) παραβιάζουν τον κανόνα αυτό, παρέχοντας δύο ή και περισσότερα μεταφραστικά αντίστοιχα για την πλειοψηφία των λημμάτων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο λεξικογράφος πρέπει να εξηγεί στον αναγνώστη τη διαφορά και να τον ενημερώνει όταν προτείνει ένα μη τυποποιημένο μεταφραστικό αντίστοιχο. Beam (γεν.) δοκός, κν. δοκάρι. (ναυπ.), ζυγόν, κν. καμάρι. (μηχ.), ρυθμιστής, αντισηκωτήρ, ζυγός ατμομηχανη ς. [...] Balance, πλάστιγξ, ζυγός. κν. ζυγαριά. υπόλοιπον λογ/μου. ισοζύγιον, ισολογισμός. sheet (εμπ.), ισολογισμός. of freight, υπόλοιπον ναύλου. of trade, εμπορικόν ισοζύγιον. reef, διαγώνιον επίρραμα ιστίου. weight, αντίβαρον.

10 10 BANK, Ὅχθη ποταμου, μπάγκος δηλ. ἀμμώδης ὓφαλος, μέσα στή θάλασσα. BED, Κρεβάτι, βάση, ρει θρο, κοι τη ποταμου Η χρήση λεξικογραφικής μεταγλώσσας, δηλαδή ο αναλυτικότερος σχολιασμός ενός λήμματος βάσει στοιχείων του ορισμού του ή πληροφοριών εγκυκλοπαιδικού τύπου, παρουσιάζεται σε 8 από τα 10 λεξικά. Τα 2 εγκυκλοπαιδικά λεξικά, τα οποία περιλαμβάνει το υλικό μας χρησιμοποιούν συστηματικά τη μεταγλώσσα για την αποσαφήνιση των όρων. Η μεταγλώσσα χρησιμοποιείται ακόμα από τα λεξικά (γλωσσικού τύπου) τα οποία είναι 6 (6/10). Παρ όλα αυτά υπάρχει και 1 γλωσσάριο μεταξύ των 10 λεξικών, ο συγγραφέας του οποίου δεν δίστασε να αποσαφηνίσει σημασιολογικά κάποια λήμματα με τη βοήθεια σύντομων ορισμών. Bassin (γεωγρ.), λεκάνη, λεκανοπέδιον. εξωτερική νηοδόχη (δεξαμενή, κν. ντόκος), ευρισκομένη πρός τη ς κυρίας νηοδόχης εις τό στόμιον πλωτου ποταμου. Cablegram, καλωδιογράφημα, τηλεγράφημα διαβιβαζόμενον δι υποβρυχίου καλωδίου. Ένα από τα ισχυρότερα μέσα για την αποσαφήνιση των λημμάτων είναι η χρήση παραδειγμάτων. Ασφαλώς, τα πιο χρήσιμα παραδείγματα είναι αυτά που αναδεικνύουν τη χρήση του όρου σε πραγματικό περιβάλλον, προέρχονται δηλαδή από το σώμα κειμένων αναφοράς από το οποίο έχει αντληθεί και η ορολογία που περιέχει το λεξικό (Opitz, 1990: ). Στα περισσότερα λεξικά όμως, τα παραδείγματα συγχέονται με τους πολυλεκτικούς όρους και με τα υπο-λήμματα. Έτσι, είναι συνηθισμένο να παρουσιάζονται ως παραδείγματα φραστικές ενότητες που αντιστοιχούν σε έννοιες διαφορετικές από αυτήν του λήμματος, χωρίς να ακολουθείται κάποια αρχή ταξινόμησης και παρουσίασής τους. Στην εργασία αυτή περιγράψαμε τα βασικά βήματα που ακολουθήσαμε για τη συγκέντρωση και την παρουσίαση του υλικού μας, το οποίο αποτελείται από το σύνολο των δίγλωσσων και πολύγλωσσων λεξικών ναυτικής ορολογίας που περιλαμβάνουν τα νέα ελληνικά. Ο στόχος αυτής της εργασίας ήταν αφενός μεν η επεξεργασία αυτών των λεξικών βάσει μίας τυπολογίας και μεταλεξικογραφικών κριτηρίων, κατηγοριοποιημένα σε αυτά τη μακροδομής και εκείνα της μικροδομής, αφετέρου δε η συνθετική μελέτη και ανάλυσή τους με σκοπό την υποστήριξη και βελτίωση της μετάφρασης επιστημονικών και τεχνικών κειμένων ναυτικής ορολογίας.

11 11 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Auger, P. & Rousseau, L.-J., Méthodologie de la recherche terminologique, Québec, L Éditeur officiel du Québec, 1978, 80 σ. [2] Bejoint, H. & Thoiron, Ph. Les dictionnaires bilingues, Duculot, Louvain-la-Neuve, 1996, 256 σ. [3] Delaki, A., Répertoire et analyse des dictionnaires maritimes bilingues et multilingues comprenant le grec moderne, Mémoire de DEA, Université Paul Valéry Montpellier III, 2004, 175 σ. [4] Duval, A., «L équivalence dans le dictionnaire bilingue», στο Wörterbücher / Dictionaries / Dictionnaires: Ein internationales Handbuch zur Lexikographie / An International Encyclopedia of Lexicography / Encyclopédie internationale de lexicographie, Berlin/New York, Walter de Gruyter, 1991, σ [5] Κατσογιάννου Μ. & Ευθυμίου Ε., (επιμέλεια): Ορολογία : Έρευνα και Εφαρμογές, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2004, 399 σ. [6] Marello C., "Les différents types de dictionnaires bilingues", in les dictionnaires bilingues, Duculot, [7] Opitz K., "The Technical Dictionary for the Expert", in Wörterbücher Dictionaries Dictionnaires, Encyclopédie Internationale de Lexicographie, Walter de Gruyter, [8] Rey A., La Terminologie : noms et notions, PUF coll. «Que sais-je?», n o 1780, Paris, 1970, 127 σ. [9] Van Campenhoudt M., «Évaluation des terminographies multilingues : le dictionnaire nautique du capitaine Paasch face au dictionnaire aéronautique de l'ingénieur Schlomann», dans HERMANS (A.), éd., Les dictionnaires spécialisés et l'analyse de la valeur, actes du colloque organisé en avril 1995 par le Centre de terminologie de Bruxelles (Institut libre Marie Haps), Louvain-la-Neuve, Peeters, 1997, σ (Bibliothèque des cahiers de l'institut de linguistique de Louvain, n 87). Αθηνά Γ. Δελάκη Τερψιθέας Πάτρα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το αρχείο Γεωργακά;

Τι είναι το αρχείο Γεωργακά; Τι είναι το αρχείο Γεωργακά; 0 Είναι ένα λεξικογραφικό αρχείο δυόμιση εκατομμυρίων δελτίων, προϊόν συστηματικής και ακαταπόνητης αποδελτίωσης της νέας ελληνικής γλώσσας που πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου:

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Περιγραφή και οδηγός χρήσης για φοιτητές και ερευνητές Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Ηπείρου Οκτώβριος 2015 Ο κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία Δογορίτη ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία Δογορίτη ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Αυτόνομη και συλλογική διαχείριση της ορολογίας μέσα από συναφή και παράλληλα κείμενα με την υποστήριξη εργαλείου κοινωνικής επισήμανσης στο μάθημα της εξειδικευμένης μετάφρασης Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ : ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ : ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ : ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ευαγγελία Μανουσάκη Μαριάννα Κατσογιάννου Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται τα στάδια σύνταξης και δόμησης ενός δίγλωσσου (ελληνικά-γαλλικά)

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

3 Πολυλεκτικά σύνθετα και ορολογία. Noms composés et terminologie. Βασιλική Φούφη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Vassiliki Foufi RÉSUMÉ

3 Πολυλεκτικά σύνθετα και ορολογία. Noms composés et terminologie. Βασιλική Φούφη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Vassiliki Foufi RÉSUMÉ 1 3 Πολυλεκτικά σύνθετα και ορολογία Βασιλική Φούφη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα ανακοίνωση θα μελετήσουμε τα πολυλεκτικά σύνθετα με τη μορφή επίθετο + ουσιαστικό που ανήκουν σε ειδικά λεξιλόγια, π.χ. νωτιαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Σπουδών. Επιστηµονικές Εργασίες

Τίτλοι Σπουδών. Επιστηµονικές Εργασίες ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΩ ΠΑΤΕΛΗ ΑΝΑΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλοι Σπουδών Ι. Πανεπιστηµιακοί Τίτλοι 1981 Πτυχίο (Licence ès Lettres) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΠΟΛΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΕΩΣ 2007»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΠΟΛΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΕΩΣ 2007» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων 518297-LLP-2011-IT-ERASMUS-FEXI Εισαγωγή Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να παρουσιάσει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων των μεταφράσεων των οικονομικών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Περί της Ταξινόμησης των Ειδών

Περί της Ταξινόμησης των Ειδών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής 541 24 Θεσσαλονίκη Καθηγητής Γεώργιος Θεοδώρου Tel.: +30 2310998051, Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/theodoru Περί της Ταξινόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Μαρία Γαβριηλίδου ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» Κοινοπραξία «Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων» Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ελλάδα Πολυγλωσσική Ελλάδα (1) Η Γλωσσική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ COMPOUNDS AND TERMINOLOGY ABSTRACT. Αγγελική Φωτοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αggeliki Fotopoulou

ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ COMPOUNDS AND TERMINOLOGY ABSTRACT. Αγγελική Φωτοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αggeliki Fotopoulou 1 ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αγγελική Φωτοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ' αυτή την ανακοίνωση θα σκιαγραφήσουμε τα όρια μεταξύ πολυλεκτικών ονοματικών εκφράσεων (σύμπλοκα) όπως παιδική χαρά, φακοί επαφής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ & ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΓΛΩΣΣΑ & ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Πανεπιστήμιο Κύπρου Κοινοπραξία «Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων» (ELRC) Εθνικό Σημείο Επαφής για την Κύπρο gfloros@ucy.ac.cy Εισαγωγικά Η Γλωσσική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGA460 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια παρουσίασης και αξιολόγησης δίγλωσσων λεξικών

Κριτήρια παρουσίασης και αξιολόγησης δίγλωσσων λεξικών Κριτήρια παρουσίασης και αξιολόγησης δίγλωσσων λεξικών Αγγελική Ι. Σακελλαρίου και Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης asakellariou@uowm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2016 GREC MODERNE MARDI 21 JUIN 2016 LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΥΝ ΤΣΟΥ. Οι διακεκριμένοι καθηγητές Στρατηγικής Αθανάσιος Πλατιάς και Κωνσταντίνος. Δελτίο Τύπου. Εκδόσεις: Διαθέσιμο από:

ΣΟΥΝ ΤΣΟΥ. Οι διακεκριμένοι καθηγητές Στρατηγικής Αθανάσιος Πλατιάς και Κωνσταντίνος. Δελτίο Τύπου. Εκδόσεις: Διαθέσιμο από: ΣΟΥΝ ΤΣΟΥ Πολεμική Στρατηγική Κείμενα: Αθανάσιος Πλατιάς, Κωνσταντίνος Κολιόπουλος ISBN: 978-960-531-342-5 Τιμή: 18,02 ευρώ Σελίδες: 280 Σχήμα: 17 x 24 Γλώσσα: Ελληνικά, Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2015 Εκδόσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α.

ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α. Η συμβολή του θεωρητικού της ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α.) Νομικά κείμενα: Κείμενα που περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & MΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Χριστίνα Μπάνου, επίκουρος καθηγήτρια cbanou@ionio.gr 1o μάθημα Α Εξάμηνο Ακαδ. Έτος: 2016-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Εκμάθηση του λεξιλογίου μιας γλώσσας σημαίνει να γνωρίζει ο σπουδαστής τη μορφή, τη σημασία, την κλίση, την παραγωγή, την πραγματολογική λειτουργία, την κοινωνική χρήση μιας λέξης.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης της Wikipedia στην εκπαιδευτική διαδικασία

Οδηγίες χρήσης της Wikipedia στην εκπαιδευτική διαδικασία Οδηγίες χρήσης της Wikipedia στην εκπαιδευτική διαδικασία Η Wikipedia είναι μία πολύγλωσση, ανοικτή διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια η οποία λειτουργεί με τις αρχές του wiki, όπου μπορεί να συνεισφέρει ο καθένας

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation et des Cultes, de la Culture et du Sport Certification en Langue Française NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός Αθήνα 1995 Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος του Κέντρου (τώρα Ινστιτούτου) Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα) Ονοματεπώνυμο ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Μιχαλίτσι (Ήπειρος) Έτη δραστηριότητας ως τεχνίτης Δουλεύει από 15 ετών Ήπειρος (Ελλάδα) Οργανώνει το συνεργείο κατά περίπτωση Έμαθε την τέχνη από τον πατέρα και

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής.

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Arist Von Schlippe, Jochen Schweitzer επιµέλεια: Βιργινία Ιωαννίδου µετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk (econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk Τοπική προσαρµογή ηλεκτρονικού περιεχοµένου Σήµερα, οι περισσότερες πληροφορίες είναι ψηφιακής φύσεως. Χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa 28e Colloque International sur le Lexique et la Grammaire Bergen 2009 Objectifs Traitement automatique

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Ζερδελή ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Sophia Zerdeli ABSTRACT

Σοφία Ζερδελή ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Sophia Zerdeli ABSTRACT Επιστημονική θεώρηση της λεξικογραφικής και λεξικολογικής ορολογίας σε μονόγλωσσα ελληνικά και ξένα λεξικά και εγχειρίδια γλωσσολογικών όρων: Η συμβολή της αρχαίας ελληνικής και λατινικής στη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό κόµβο «καλή πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές είναι:

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό κόµβο «καλή πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές είναι: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Όνοµα κόµβου URL Τοµέας Στοιχεία επικοινωνίας Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης http://www.emst.gr/ Μουσείο protocol@emst.culture.gr Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΟΣΙΟΥ-Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ. Κοκκινάκης, Ε. Δερματάς, Ε. Κουτσογεωργοπούλου Η ομάδα γλωσσικής τεχνολογίας του ΕΕΤ ανέπτυξε πρόσφατα τρία ηλεκτρονικά λεξικά της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς Οι πηγές πληροφόρησης ανάλογα με το επίπεδο εμβάθυνσης και το βαθμό επεξεργασίας του περιεχομένου τους, διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες (Μπώκος, 2001): Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe

NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα [1] Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα Παρουσίαση και ενδεικτικά παραδείγματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Συντάκτρια: Μαρία Αλεξίου (εκπαιδευτικός ΠΕ02, ΜΔΕ Θεωρητικής Γλωσσολογίας, συντονίστρια του ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης

Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης. H «ανάγνωση» και η «παραγωγή» πολυτροπικότητας σε μαθησιακό περιβάλλον: πρώτες διαπιστώσεις απο μια διδακτική εφαρμογή. Μελέτες για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Εξάμηνο. Αποτυπώσεις και τεκμηρίωση αντικειμένων. Τζώρτζια Πλατυπόδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Διαχείριση Μνημείων Ε.Κ.Π.Α.

1 ο Εξάμηνο. Αποτυπώσεις και τεκμηρίωση αντικειμένων. Τζώρτζια Πλατυπόδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Διαχείριση Μνημείων Ε.Κ.Π.Α. 1 ο Εξάμηνο 2015-2016 Αποτυπώσεις και τεκμηρίωση αντικειμένων Τζώρτζια Πλατυπόδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Διαχείριση Μνημείων Ε.Κ.Π.Α. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ Νέδα Αθ. Κανελλοπούλου-Μαλούχου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών Πάντειο Πανεπιστήμιο ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ Ε Ν

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Σοφιανόπουλος Σωκράτης Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Δομή παρουσίασης Τι είναι η Μηχανική Μετάφραση (Machine Translation) Ιστορική αναδρομή Είδη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis Μετάφραση Οδηγός Αγοράς metaphrasis Ποιος βρίσκεται πίσω από το metaphrasis: Κυριακή Παπακωνσταντίνου Ήδη από τη φοίτηση στο Τμήμα της Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας της Φιλοσοφικής Αθηνών, τις σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 1 Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα Στο: Γλωσσολογικές έρευνες για την Ελληνική Ι, Πρακτικά του 5 ου

Διαβάστε περισσότερα

27. Δυσκολίες κατά την ανάγνωση μαθηματικών παραστάσεων και αντιστοίχιση ορολογίας στην ελληνική - γαλλική γλώσσα

27. Δυσκολίες κατά την ανάγνωση μαθηματικών παραστάσεων και αντιστοίχιση ορολογίας στην ελληνική - γαλλική γλώσσα 1 27. Δυσκολίες κατά την ανάγνωση μαθηματικών παραστάσεων και αντιστοίχιση ορολογίας στην ελληνική - γαλλική γλώσσα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαρία Παπαγεωργίου Μια από τις ιδιαιτερότητες των επιστημονικών και τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Αποτελέσματα ερωτηματολογίου Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης Παναγιώτης ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ Ημερίδα Εργασίας «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

e-book Πρόωση Πλοίου

e-book Πρόωση Πλοίου e-book Πρόωση Πλοίου (για επαγγελματίες και σπουδαστές ναυπηγούς και μηχανολόγους μηχανικούς) Συγγραφείς: Θόδωρος Α. Λουκάκης, ομότιμος καθ. ΕΜΠ Αθανάσιος Δόδουλας, διπλ. Ναυπ. Μηχ. ΕΜΠ Ειδικά κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (MAE532) ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΕ532 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 o

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (MAE532) ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΕ532 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 o ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (MAE532) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΕ532 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

w w w. a p f. g r ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ:

w w w. a p f. g r ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ανδρέα Παπανδρέου 37,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 1.1 Η αξία του λεξιλογίου και η θέση του στο γλωσσικό μάθημα 18 1.2 Εμπόδια στη

Διαβάστε περισσότερα

Η ορολογική νοοτροπία. La mentalité technologique. Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Maria Kardouli RESUMÉ

Η ορολογική νοοτροπία. La mentalité technologique. Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Maria Kardouli RESUMÉ Η ορολογική νοοτροπία Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τον Homo Erectus φτάνουμε οσονούπω στον Homo Semanticus, εφόσον το πείραμα του Web semantique (σημασιολογικού Ιστού) στεφθεί με επιτυχία. Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» ΑΘΗΝΑ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Σύμφωνα με τα άρθρα του Καταστατικού της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ενότητα 5: Structuro-Globale Audio-Visuelle (SGAV) ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Μια νύχτα με φεγγάρι κάποιο μικρό αυγoυλάκι ήταν ακουμπισμένο πάνω σ ένα φύλλο. Dans la lumière

Διαβάστε περισσότερα

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction «Je n aurais pas laissé cette faute si j avais pu me relire» «J aurais corrigé ma traduction si vous m aviez laissé plus de temps» «Si j

Διαβάστε περισσότερα

ανθρωπιστικών επιστημών Ηρώ Φραντζή

ανθρωπιστικών επιστημών Ηρώ Φραντζή Πληροφόρηση και επικοινωνία στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών έρευνα χρηστών στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ Ηρώ Φραντζή Ανθρωπιστικές επιστήμες Litterae humaniores Humanities Geisteswissenschaften-Kulturwissenschaten

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ Σπύρος Δόικας translatum@translatum.gr ΑΠΘ Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ιούνιος 1981: ιδάκτωρ των ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Pantheon Sorbonne (Παρίσι Ι) µε άριστα 1980-1981: Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι, Diplome d Etudes Approfondies (DEA) Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 Closing address by the President of the House of Representatives, Mr. Marios Garoyian Mr. President of the Parliamentary

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι Ενότητα 4: Μεταφραστικές τεχνικές Ελπίδα Λουπάκη Επίκουρη Καθηγήτρια Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr ΤΕ 21 ΕΛΟΤ ΤΕΕ Ένωση Ελλήνων Χημικών Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΜΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα. Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française

Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα. Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ανθή Κυριακοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η περιγραφή ενός

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση Ειδικών Κειμένων Ι

Μετάφραση Ειδικών Κειμένων Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Ορολογία και ειδική μετάφραση Τιτίκα Δημητρούλια Τομέας Μετάφρασης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Η Λατινική γραμματική της σειράς Bescherelle είναι μια εύκολη και πλήρης γραμματική της λατινικής γλώσσας, με αντικειμενικό στόχο να δι ευκολύνει τη μελέτη, τη μετάφραση και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ "ΤΟ ΕΙΣΙΝ ΑΙ ΠΗΓΑΙ, έξ ών τα βιβλία βρύοντα το πνεύμα των ανθρώπων άρδεύουσι, το Συγγράφειν δηλ. καί το Μεταφράζειν... Το

Διαβάστε περισσότερα

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούνιος 2013 Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 24.06.1962 Ελληνική υπηκοότητα. Ενα παιδί. Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Από την παρουσία-ση (présence-présentation) στην αναπαράσταση (re-présentation): οι δύο χρόνοι του επίκαιρου στην εισήγηση του Scarfone 1

Από την παρουσία-ση (présence-présentation) στην αναπαράσταση (re-présentation): οι δύο χρόνοι του επίκαιρου στην εισήγηση του Scarfone 1 Από την παρουσία-ση (présence-présentation) στην αναπαράσταση (re-présentation): οι δύο χρόνοι του επίκαιρου στην εισήγηση του Scarfone 1 Γιώργος ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Η ενδιαφέρουσα και πλούσια σε ιδέες εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη Μαρίνα Ματθαιουδάκη Περίληψη Τα Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων (ΗΣΚ) αποτελούνται από σειρά κειμένων (γραπτών ή προφορικών) και είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή και προσβάσιμα με τη χρήση εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Τα κρυμμένα γλωσσάρια

Τα κρυμμένα γλωσσάρια Τα κρυμμένα γλωσσάρια Διονύσης Γιαννίμπας, Πέτρος Πούγγουρας, Ευτυχία Καραγκούνη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δεν είναι λίγα τα δημοσιευμένα έργα στα οποία βρίσκουμε ενταγμένο, συνήθως με τη μορφή παραρτήματος, κάποιο γλωσσάριο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ζητήματα μιας βάσης δεδομένων

Βασικά ζητήματα μιας βάσης δεδομένων Τριαντάφυλλος Πριμηκύρης* Βασικά ζητήματα μιας βάσης δεδομένων Τι είναι μια βάση δεδομένων; Ας ξεκινήσουμε με κάτι πολύ απλό! Όλοι έχετε έναν τηλεφωνικό κατάλογο. Ο κατάλογος αυτός είναι μια χειροκίνητη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή συζήτηση. 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007

Ανοικτή συζήτηση. 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 Ανοικτή συζήτηση Θέμα: Αρχές της Ορολογίας Προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα Συντονίστρια: Μαριάννα Κατσογιάννου,

Διαβάστε περισσότερα

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el Σαράντος Καπιδάκης 1, Στέλιος Πιπερίδης 2, Πένυ Λαμπροπούλου 2, Μαρία Γαβριηλίδου 2 ( 1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2 Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ)

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη ιστορική αναδρομή στο εργατικό κίνημα του Κεμπέκ

Σύντομη ιστορική αναδρομή στο εργατικό κίνημα του Κεμπέκ Σύντομη ιστορική αναδρομή στο εργατικό κίνημα του Κεμπέκ Η βιομηχανοποίηση του Κεμπέκ τον 19 ο αιώνα, έγινε σε συνθήκες απόλυτης ασυδοσίας της εργοδοσίας. Η κυρίαρχη αστική τάξη ήθελε το ρόλο του κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. "Δείκτες. ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μαρία Θ. Στουμπούδη

Ημερίδα. Δείκτες. ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μαρία Θ. Στουμπούδη Ημερίδα "Δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός πολιτικών για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (ΕΤΑΚ)" Αθήνα, Τετάρτη 2 Μαΐου 2012 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Για το Σ της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι.

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 2004 Πρόλογος Το φθινόπωρο του 2000

Διαβάστε περισσότερα