13. Δίγλωσσα και πολύγλωσσα λεξικά ναυτικής ορολογίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "13. Δίγλωσσα και πολύγλωσσα λεξικά ναυτικής ορολογίας"

Transcript

1 1 13. Δίγλωσσα και πολύγλωσσα λεξικά ναυτικής ορολογίας Α. Δελάκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συγκεκριμένη ανακοίνωση έχει ως στόχο να παρουσιάσει μία πλήρη συγκέντρωση δίγλωσσων και πολύγλωσσων λεξικών ναυτικής ορολογίας, τα οποία περιλαμβάνουν τα νέα ελληνικά. Αυτή η συλλογή είναι αντιπροσωπευτική μίας πολύ σημαντικής λεξικογραφικής δραστηριότητας αλλά εξίσου μίας παραγωγής η οποία δεν είναι προσαρμοσμένη πάντα στις ανάγκες των χρηστών μεταφραστών ως προς τη χρήση τους. Καταγράψαμε δέκα λεξικά τα οποία εκδόθηκαν από το 1858 μέχρι το 1989, τα μελετήσαμε και στη συνέχεια δημιουργήσαμε μία τυπολογία καθώς και μεταλεξικογραφικά κριτήρια τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν σε καθένα από αυτά. Τα κριτήρια δεν είναι ιεραρχημένα με βάση την σημαντικότητά τους αλλά παρουσιάζονται σε δύο κατηγορίες, εκ των οποίων η πρώτη αντιπροσωπεύει τη μακροδομή και η δεύτερη τη μικροδομή. Η συνθετική ανάλυση των αποκτηθέντων αποτελεσμάτων από αυτή τη μελέτη αποδεικνύει από τη μία πλευρά ότι η ελληνική ναυτική λεξικογραφία άνθισε κατά τον 19 ο αιώνα και τις αρχές του 20 ου αιώνα, και από την άλλη πλευρά την επικράτηση της γαλλικής γλώσσας στα παλαιότερα λεξικά (τα οποία χρονολογούνται από το 1858), ενώ στα λεξικά που εκδόθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες (μέχρι το 1989), υπερέχει η αγγλική γλώσσα. Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι διπλός : να δημιουργήσει έναν κατάλογο λεξικών και να εξηγήσει γιατί τα στοιχεία που παραθέτουν είναι ανεπαρκή ως προς την χρήση τους από τους τεχνικούς μεταφραστές. Recueil et analyse des dictionnaires maritimes Bilingues et multilingues comprenant le grec moderne A. Delaki RÉSUMÉ Cette étude a pour but de présenter un recueil aussi complet que possible des dictionnaires maritimes bilingues et multilingues comprenant le grec moderne. Ce recueil est représentatif d'une activité lexicographique importante, mais également d'une production qui n'est pas toujours adaptée aux besoins des usagers traducteurs dans le contexte d'utilisation. Nous avons recensé une dizaine de dictionnaires, publiés entre 1858 et Nous les avons examinés, puis avons établi une typologie et des critères métalexicographiques qui soient applicables à chacun d entre eux. Les critères ne sont pas hiérarchisés par leur importance. Ils sont présentés en deux catégories, la première représentant la macrostructure et la seconde la microstructure. L analyse synthétique des résultats obtenus par cette étude montre d une part que la dictionnairique maritime grecque s est épanouie le XIXème et au début du XXème siècle et d autre part la prédominance de la langue française dans les plus anciens dictionnaires (qui datent depuis 1858), tandis que dans les dictionnaires, qui sont publiés les dernières décennies (jusqu au 1989), remporte la langue anglaise. L objectif donc de cette communication est double : constituer un inventaire des dictionnaires, et expliquer pourquoi leurs qualités sont insuffisantes, toujours du point de vue des traducteurs techniques.

2 2 1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Η κριτική μελέτη των ορολογικών λεξικών αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της μεταλεξικογραφικής έρευνας, με την έννοια ότι συμβάλλει όχι μόνο στην ανάπτυξη της θεωρητικής σκέψης γύρω από θέματα λεξικογραφίας και ορογραφίας, αλλά και στη βελτίωση των ίδιων των δίγλωσσων και πολύγλωσσων λεξικών που αντιπροσωπεύουν την πρακτική της εφαρμογή. Σε ένα τέτοιο ερευνητικό πλαίσιο, θα παρουσιάσουμε ένα σύνολο από 10 λεξικά ναυτικής ορολογίας, των οποίων το κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι περιλαμβάνουν τα νέα ελληνικά είτε ως γλώσσα-πηγή, είτε ως γλώσσα-στόχο. Η ίδια η καταγραφή των λεξικών από τα οποία συγκροτήθηκε το υλικό αναφοράς μπορεί, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να θεωρηθεί στάδιο της ερευνητικής εργασίας, δεδομένου ότι πρόκειται για έργα των οποίων δεν υπήρχε προηγουμένως κανενός είδους συγκεντρωτικός κατάλογος. Ο στόχος της εργασίας μας περιλαμβάνει τη συγκέντρωση, μελέτη και ανάλυση των δίγλωσσων και πολύγλωσσων λεξικών ναυτικής ορολογίας, που περιλαμβάνουν τα νέα ελληνικά. Πρέπει να αναφέρουμε ότι για μεθοδολογικούς λόγους, αποκλείστηκαν τα έργα στα οποία το ευρύ κοινό δεν έχει πρόσβαση, κυρίως πανεπιστημιακές εργασίες και ανέκδοτα γλωσσάρια όρων που έχουν δημιουργηθεί από επίσημες μεταφραστικές υπηρεσίες (σε υπουργεία, πρεσβείες, οργανισμούς...), από μεταφραστικά γραφεία ή από άλλες επιχειρήσεις για εσωτερική χρήση, οι εγκυκλοπαίδειες, τα λεξικά που δεν διατίθενται σε έντυπη μορφή και τα γλωσσάρια που εμφανίζονται ως ευρετήρια επιστημονικών ή άλλων συγγραμμάτων. Το υλικό που συγκεντρώθηκε με τον τρόπο αυτό αποτελείται από 10 λεξικά, γλωσσάρια και εγκυκλοπαιδικά λεξικά, τα οποία έχουν εκδοθεί από το 1858 μέχρι το Αν και δεν υπάρχει τρόπος ελέγχου, ώστε να βεβαιώσουμε ότι ο κατάλογος περιλαμβάνει το σύνολο των έργων που έχουν εκδοθεί κατά την περίοδο αυτή, το υλικό είναι οπωσδήποτε αντιπροσωπευτικό της ελληνικής ορογραφικής παραγωγής, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη το κριτήριο της πρόσβασης του κοινού 1 σε αυτήν. 1 Οι διεθνείς κατάλογοι λεξικογραφικών και ορολογικών έργων σπανίως διαθέτουν αναφορές στην ελληνική γλώσσα. Έτσι, το υλικό μας προέρχεται κυρίως από βιβλιοθήκες (Εθνική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοθήκη του Κοινοβουλίου, Βιβλιοθήκη της Παλαιάς Βουλής, Γεννάδειος, Βιβλιοθήκη ΤΕΕ και ορισμένες νοσοκομειακές βιβλιοθήκες) και από τα σπουδαστήρια των Πανεπιστημίων Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Paul Valéry-Montpellier III, αλλά και από προσωπική έρευνα στα αθηναϊκά βιβλιοπωλεία.

3 3 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Στη συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση των τίτλων του υλικού μας, τα οποία παραθέτουμε σύμφωνα με την χρονολογία έκδοσής τους, ξεκινώντας από αυτά που εκδόθηκαν παλαιότερα και συνεχίζοντας με εκείνα που έχουν εκδοθεί πιο πρόσφατα. ΠΑΛΑΣΚΑΣ (Λ.), ΚΟΥΜΕΛΑΣ (Α.), ΙΩΑΝΝΟΥ (Φ.),Ναυτικόν Ονοματολόγιον, Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, εν Αθήναις, 1884, [4+] 234 σ., 14,5x21,5 εκ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ (Λεωνίδας), Γαλλο-ελληνικόν Λεξικόν Ναυτικών Όρων, Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου και Λιθογραφείου, εν Αθήναις, 1898, [μ+] 710 σ., 15x21 εκ. ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ (Κωνστ. Δ.), Καθηγητής Αγγλικών Σ. Ε. Ν., Αγγλοελληνικόν Λεξικόν Ναυτικών Όρων περιλαμβάνον πλήρες ναυτικόν ονοματολόγιον και όρους, Εκδοτικός Οίκος Α. Ματαράγκα, Αθήναι, 1948, 270 σ., 17x25 εκ. ΖΗΤΡΙΔΗΣ (Γ. Χ.), Επιτροπή επιστημόνων και ειδικών περί τα ναυτιλιακά θέματα υπό την επιμέλεια του Δημοσιογράφος και Λογοτέχνη Γ. Χ. ΖΗΤΡΙΔΗ, Ναυτιλιακόν Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν, Αφιέρωμα εις τον Έλληνα ναυτικόν, Τόμος Α & B, Εκδόσεις "Ναυτιλία", χ.τ., 1957 (Τόμ. Α ): 106 [+2] σ., 1958 (Τόμ. Β ): 110 σ., 14,5x19,5 εκ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Δ. Π.), Πλωτάρχης Β. Ν., Ναυτική Αγγλική Ορολογία, Βασιλικόν Ναυτικόν, Σχολή Ν. Δοκίμων, Γενικόν Επιτελείον Ναυτικού, Τρίτη Έκδοσις, Πειραιάς, 1964, [4+] 600 σ., 18,5x25 εκ. ΣΕΓΔΙΤΣΑΣ (Π. Ε.), Πεντάγλωσσον Λεξικόν Ναυτικών Όρων, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήναι, 1971, [10+] 658 pages, 17x24,5 εκ. Σύγχρονο Ναυτιλιακό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Νομικών Οικονομικών Τεχνικών Όρων Ελληνο-αγγλικό, Αγγλο-ελληνικό, Έκδοσις Α, Εκδοτικός Οίκος Θεοδώρου Π. Τυροβόλα, «Interbooks», Αθήνα, 1977, 353 pages, 14,5x21,5 cm. ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ (Νικ.), Αγγλοελληνικόν και Ελληνοαγγλικόν Λεξικόν Ναυτιλιακών Όρων, Ναυτικός και Τεχνικός Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Ι. Λιοντή, Έκδοσις Έκτη Επηυξημένη, 1979, Εν Πειραιεί, 1979, 946 σ., 14x21 εκ. ΣΑΜΑΡΑΣ (Νίκος Μ.), Οικονομολόγος Ναυτιλίας και Λιμένων, Αγγλοελληνικό Λεξικό Ναυτιλιακών και Λιμενικών Όρων, dictionary seapping-port terms, Εκδόσεις University Studio , Θεσσαλονίκη, 1980, 14x20,5 εκ. BRODIE (Peter R.), VLASSOPOULOS (John S.), Dictionary of shipping terms Greek- English and English-Greek, Λεξικό Ναυτιλιακών και Ναυλομεσιτικών Όρων Ελληνοαγγλικό και Αγγλο-ελληνικό, Lloud s of London Press Ltd., London 1989, [xiii+] 174 σ., 13,5x21,5 εκ.

4 4 3. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ Το πρώτο κριτήριο επιλογής ενός λεξικογραφικού έργου εκ μέρους των χρηστών είναι η τυπολογική του κατηγορία, αν πρόκειται δηλαδή για λεξικό γλωσσικού ή εγκυκλοπαιδικού τύπου ή για απλό γλωσσάριο. Στην περίπτωση των μεταφραστών, είναι σαφής η προτίμηση για τα λεξικά έναντι των γλωσσαρίων αλλά και έναντι των εγκυκλοπαιδικών λεξικών. Το υλικό αναφοράς περιέχει 6 λεξικά (6/10) έναντι 2 εγκυκλοπαιδικών λεξικών (2/10) και 2 γλωσσαρίων (2/10). Ακολουθώντας μία κλασική διάκριση της λεξικογραφίας (Κατσογιάννου Μ. & Ευθυμίου Ε., 2004) κατατάξαμε τα κριτήρια, σύφωνα με τα οποία συγκεντρώσαμε και μελετήσαμε τα λεξικά σε δύο ομάδες, από τις οποίες η πρώτη αναφέρεται στο επίπεδο της μακροδομής και η δεύτερη σε αυτό της μικροδομής. Ορισμένα από αυτά μπορούν να θεωρηθούν συμπληρωματικά μεταξύ τους, ενώ άλλα αποτελούν αυτόνομα στοιχεία αξιολόγησης. Η πρώτη ομάδα κριτηρίων αφορά καταρχάς τα άμεσα παρατηρήσιμα στοιχεία, τα οποία ο αναγνώστης μπορεί να αξιολογήσει χωρίς να συμβουλευτεί το περιεχόμενο ενός λεξικού. Εκτός από την προτίμηση των χρηστών για τα επίτομα λεξικά, η γενική εμφάνιση, η τυπογραφική επιμέλεια και η ποιότητα της εικονογράφησης δίνουν μία πρώτη εντύπωση ευχρηστίας (ή μη). Σημαντικότερα όμως είναι τα βιβλιογραφικά δεδομένα (χρόνος και τόπος έκδοσης), και ιδιαίτερα η ημερομηνία έκδοσης, που αποτελεί ουσιώδη πληροφορία ως προς την επικαιρότητα των δεδομένων. Στο σύνολο του υλικού μας, (10/10) παρατηρούμε ότι αναγράφεται η ημερομηνία έκδοσής τους, παρά το γεγονός ότι η αναφορά της ημερομηνίας έγινε υποχρεωτική από την ελληνική νομοθεσία πολύ πρόσφατα (1997). Επιπλέον, η χρονολόγηση των λεξικών μάς επιτρέπει να προχωρήσουμε σε ορισμένες διαπιστώσεις σχετικές με την πορεία της ελληνικής ορογραφίας. Παρατηρούμε ότι ο ρυθμός έκδοσης των λεξικών ναυτικής ορολογίας δεν αυξάνεται μετά την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: μόνο ένα λεξικό, από τα 10 του συνόλου, έχει εκδοθεί από το 1981 και μετά, παρόλο που θα περιμέναμε ότι η ένταξη θα επηρέαζε θετικά την εκδοτική δραστηριότητα της ναυτικής ορολογίας. Τα αποτελέσματα δεν είναι ισορροπημένα, δεδομένου ότι τα λεξικά των οποίων η ημερομηνία έκδοσης είναι προγενέστερη του 1981, εκδόθηκαν μεταξύ του 1858 και του 1980, δηλαδή μέσα σε 122 χρόνια. Αντίθετα από τη χρονολογία, η αναφορά του τόπου έκδοσης δεν μπορεί να θεωρηθεί κριτήριο ποιότητας, αποτελεί όμως στοιχείο για τη γεωγραφική συγκέντρωση της λεξικογραφικής παραγωγής. Αρχικά, πρέπει να αναφέρουμε ότι σε 8 από τα 10 ναυτικά

5 5 λεξικά του συνόλου αναφέρεται ο τόπος έκδοσής τους. Στην περίπτωσή μας, τα περισσότερα λεξικά (5 τίτλοι, 5/10) έχουν εκδοθεί στην Αθήνα, ενώ οι άλλοι τόποι έκδοσης είναι ο Πειραιάς (1 τίτλος, 1/10), η Θεσσαλονίκη (1 τίτλος, 1/10) και το Λονδίνο (1 τίτλος, 1/10). Είναι όμως πιθανό το αποτέλεσμα αυτό να οφείλεται πιθανόν στο γεγονός ότι η έρευνά μας έγινε με έδρα την Αθήνα. Για να καλυφθούν άλλοι πιθανοί τόποι έκδοσης συμβουλευτήκαμε κυρίως διεθνείς καταλόγους ορολογικών έργων, οι οποίοι όμως δεν περιέχουν σημαντικό αριθμό λεξικών της ελληνικής γλώσσας. Ένα τελευταίο βιβλιογραφικό στοιχείο είναι η αναφορά του εκδοτικού οίκου. Στα 10 λεξικά ναυτικής ορολογίας του υλικού αναφοράς παρουσιάζεται ο εκδοτικός οίκος ή ο φορέας που τα εξέδωσε. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ανάλυση της λειτουργικότητας του λεξικού, που εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται και παρουσιάζονται τα δεδομένα στον αναγνώστη: από την άποψη αυτή, ένα πλήρες λεξικό οφείλει να έχει πρακτικό μέγεθος, να είναι ευανάγνωστο, εύχρηστο, να περιλαμβάνει ευρετήρια, καταλόγους συντομογραφιών, παραρτήματα με πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται στο κυρίως σώμα του λεξικού κλπ. Στην ιδανική περίπτωση, η παρουσίαση πρέπει να είναι συστηματική και να συνοδεύεται από αλφαβητικά ευρετήρια για καθεμία από τις γλώσσες του λεξικού. Ακόμη όμως και όταν η ταξινόμηση είναι αλφαβητική, τα ευρετήρια είναι απαραίτητα εκτός αν το λεξικό αποτελείται από διαφορετικά μέρη για καθένα από τα ζεύγη γλωσσών που περιέχει. Στην αντίθετη περίπτωση, είναι προφανής η δυσκολία χρήσης π.χ. ενός πεντάγλωσσου λεξικού το οποίο δεν διαθέτει ευρετήριο. Δυστυχώς κανένα από τα λεξικά του υλικού μας δεν ανταποκρίνεται στο σύνολο αυτών των απαιτήσεων. Παρατηρούμε 6 στα 10 λεξικά έχουν πρακτικό μέγεθος, 7 από τα 10 είναι ευανάγνωστα, 5 από τα 10 περιλαμβάνουν λίστα συντομογραφιών και πολύ πιο λίγα 3 από τα 10 διαθέτουν ευρετήριο (των Παλάσκα, Σεγδίτσα και Παλάσκα-Κουμελά-Ιωάννου). Μόνο 2 από τα 10 λεξικά του υλικού μας (δεν συμπεριλαμβάνουμε αυτό των Παλάσκα-Κουμελά-Ιωάννου, διότι το ευρετήριό του, που έχει μόνο τα νέα ελληνικά ως γλώσσα-πηγή, δεν είναι ικανό να καλύψει τις ανάγκες των μεταφραστών) μπορούν a priori να χρησιμοποιηθούν από τους γαλλόφωνους μεταφραστές για μετάφραση προς τη μητρική τους γλώσσα. Ο βαθμός εξειδίκευσης ενός λεξικού μπορεί να θεωρηθεί αντιστρόφως ανάλογος του αριθμού των θεματικών τομέων που περιέχει. Οι Auger και Rousseau (1978) εξαίρουν το σημασιολογικό ρόλο του τομέα, θεωρώντας ότι όταν ένα λεξικό περιλαμβάνει περισσότερους του ενός τομείς, περιορίζεται η αποτελεσματικότητά του ως μεταφραστικού εργαλείου. Τα λεξικά που μελετήσαμε όμως, δεν συνδυάζουν απόλυτα την επιλογή του

6 6 συγκεκριμένου θεματικού τομέα (τη ναυτική ορολογία) με την παρουσίαση ενός ειδικού λεξιλογίου, δεδομένου ότι συνήθως διογκώνονται με λήμματα τα οποία είτε δεν έχουν σχέση με τον τομέα που αναφέρεται στον τίτλο τους, είτε ανήκουν στη γενική γλώσσα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, όλα τα λεξικά του υλικού μας (10/10) αναφέρονται σε περισσότερους από έναν τομείς και κατ επέκταση οι όροι που περιλαμβάνονται δεν είναι αποκλειστικά τεχνικοί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επιλογή αυτή αιτιολογείται από το γεγονός ότι πρόκειται για συγγενή γνωστικά αντικείμενα συχνά όμως η μόνη δυνατή ερμηνεία είναι αυτή μίας εμπορικής πολιτικής που στοχεύει σε ευρύτερο κοινό, αλλά στην πραγματικότητα υπονομεύει την αξιοπιστία και την ποιότητα του λεξικού, όπως παρατηρούμε στα παρακάτω παραδείγματα: Alcali, (χημ.), άλκαλι. Alcyone, (αστρ.), Αλκυόνη. Beam (γεν.) δοκός, κν. δοκάρι. (ναυπ.), ζυγόν, κν. καμάρι. (μηχ.), ρυθμιστής, αντισηκωτήρ, ζυγός ατμομηχανη ς. [...] Στην πράξη, η αρχή αυτή δεν είναι εύκολο να τηρηθεί, δεδομένου ότι ένα λεξικό που αναφέρεται σε ορισμένο θεματικό αντικείμενο συνήθως περιέχει και όρους προερχόμενους από έναν ή περισσότερους συναφείς τομείς. Το κυριότερο πρόβλημα είναι η αμφισημία που δημιουργείται όταν σε έναν όρο της γλώσσας-πηγής αντιστοιχούν περισσότερες από μία μεταφράσεις προερχόμενες από διαφορετικούς τομείς (ή υποτομείς). Τέτοιες αμφισημίες λύνονται μόνο αν το λεξικό περιέχει σαφείς και ακριβείς ενδείξεις για το πεδίο (ή υποπεδίο) στο οποίο ανήκει κάθε λήμμα. Ο βαθμός εξειδίκευσης συνδέεται επίσης με την έκταση του λημματολογίου (δηλαδή το συνολικό αριθμό των λημμάτων) το οποίο δεν πρέπει να επεκτείνεται σε λέξεις της γενικής γλώσσας. Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω στοιχείων (εξειδίκευση και αριθμός λημμάτων) καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα του αποτελέσματος δηλαδή του λεξικού ως χρηστικού εργαλείου, κατάλληλου για μεταφραστική εργασία. Ένα επιπλέον κριτήριο ποιότητας αποτελεί και ο αριθμός των γλωσσών που περιλαμβάνουν τα λεξικά, δεδομένου ότι, εφόσον απευθύνονται σε μεταφραστές, πρέπει να περιορίζονται σε ένα μόνο ζεύγος γλωσσών (Opitz, 1990: ). Το σημείο αναφοράς της έρευνάς μας ήταν η συγκέντρωση όλων των λεξικών ναυτικής ορολογίας που περιλαμβάνουν τα νέα ελληνικά, συνεπώς η ελληνική γλώσσα υπάρχει σε όλα τα λεξικά του υλικού μας. Οι γλώσσες των λεξικών, εκτός των ελληνικών, είναι τα γαλλικά, τα αγγλικά, τα ιταλικά και τα ισπανικά οι δύο τελευταίες γλώσσες βρίσκονται στο μοναδικό

7 7 πεντάγλωσσο λεξικό του υλικού μας (αυτό του Σεγδίτσα). Μεταξύ των 10 λεξικών του υλικού μας, 8 είναι δίγλωσσα περιλαμβάνοντας τα ελληνικά και τα γαλλικά ή τα αγγλικά, ένα λεξικό είναι τρίγλωσσο περιλαμβάνοντας τα ελληνικά, τα γαλλικά και τα αγγλικά και ένα είναι πολύγλωσσο (πεντάγλωσσο). Παρατηρούμε εννιά διαφορετικούς συνδυασμούς για τις πέντε γλώσσες που προαναφέραμε, που είναι οι ακόλουθοι: αγγλικά ελληνικά (Καμαρινός, Σαμαράς) ελληνικά αγγλικά (Ιωαννίδης, Ζητρίδης) ελληνικά αγγλικά, αγγλικά ελληνικά (Brodie -Vlassopoulos, Κουρμπέλης, Σύγχρονο Εγκυκλοπαιδικό Ναυτιλιακό Λεξικό) γαλλικά ελληνικά (Παλάσκας) ελληνικά γαλλικά αγγλικά (Παλάσκας Κουμελάς Ιωάννου) ελληνικά αγγλικά γαλλικά ιταλικά ισπανικά (Σεγδίτσας) Τα αγγλικά εμφανίζονται σε 9 από τα 10 λεξικά του συνόλου και χρονολογικά, η παρουσία της αγγλικής γλώσσας εντείνεται από τα τέλη του 19 ου αιώνα μέχρι το Στην ιδανική περίπτωση, η παρουσίαση των λημμάτων στα τεχνικά λεξικά και κατ επέκταση στα λεξικά ναυτικής ορολογίας, που εξετάζουμε εμείς, πρέπει να είναι συστηματική (Κατσογιάννου Μ. & Ευθυμίου Ε., 2004) και να συνοδεύεται από αλφαβητικά ευρετήρια για καθεμία από τις γλώσσες του λεξικού. Η ταξινόμηση των λημμάτων στην πλειοψηφία του υλικού μας (8/10) είναι αλφαβητική, ενώ μόνο σε 2 από τα 10 είναι συστηματική ή θεματική. Ως προς τη μορφή της ελληνικής γλώσσας των λεξικών του υλικού μας και τα 10 λεξικά του υλικού μας έχουν συνταχθεί σε πολυτονικό σύστημα εκ των οποίων 3 λεξικά είναι σε δημοτική και 2 σε καθαρεύουσα, ενώ 5 χρησιμοποιούν και τις δύο γλωσσικές μορφές. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πρόκειται για έργα γραμμένα σε καθαρεύουσα τα οποία όμως περιλαμβάνουν και έναν αριθμό λέξεων της δημοτικής. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το γεγονός αυτό αντανακλά την προσπάθεια των συγγραφέων να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο κοινό, θεωρώντας ότι απευθύνονται και σε μη ελληνόφωνους χρήστες που δεν έχουν επαρκή γνώση της καθαρεύουσας ώστε να τη χρησιμοποιήσουν ως ζωντανή γλώσσα. Σαφές παράδειγμα αποτελούν τα λεξικά ναυτικής ορολογίας της έρευνάς μας, στα οποία αναφέρεται ρητά ότι η χρήση της δημοτικής κρίνεται απαραίτητη για την επικοινωνία των ναυτικών, όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε στα παρακάτω παραδείγματα: 292. Ἐρματίζω, ὁ ἐρματισμός, lester, lestage, σαβουρώνω, σαβούρωμα.

8 Τὸ ἡμικόριον, la demi-tonne, ἡ μετζατολενάδα, half-ton Τὸ σχοινίον, le cordage, le filin, τό σχοινί, cordage, rope Καννάβινον, σπάρτινον, συρμάτινον (σχοινίον), de chanvre, de bastin, de fil-de-fer, καννάβινο, βουρλιά, συρματένιο, hemp-rope, reed-rope, wire-rope Τό κλω σμα (καννάβινον), le fil de caret, τό φιλάτσο, rope- yarn Ἡ μη τρα του σχοινίου, la mêche, l ame, τὰ φτίλι, middlestrand. Το γεγονός ότι τα λεξικά περιλαμβάνουν πολλούς νεολογισμούς και όρους δανεισμένους από την δημοτική γλώσσα, μπορεί να ερμηνευτεί ως μία προσπάθεια επικοινωνίας με το ευρύ κοινό ή διότι απευθύνονται σε ένα κοινό χρηστών (τους ναυτικούς στην περίπτώσή μας), το οποίο δεν έχει μία επαρκή γνώση της καθαρεύουσας για να την χρησιμοποιήσουν στην καθομιλουμένη. Στον τομέα που μελετάμε η ορολογία βασίζεται στην ιστορία της ελληνικής ναυτιλίας (εμπορικό και πολεμικό ναυτικό), διότι ήταν απαραίτητο να εισαχθούν όροι στη δημοτικοί, για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν οι ναυτικοί. Στο λεξικό του Παλάσκα ο Μ. Γούδας περιγράφει την εξέλιξη την γλώσσας που ομιλείται από τους ναυτικούς και την επιρροή των Ενετών. Στη συνέχεια, παραθέτουμε κάποια παραδείγματα νεολογισμών: 359. ἅμμα τᾱς ἀλύσεως, κλειδί cable s length chaînon lunghezza di catena grillete γκάζφρι (ο.ξ.) gas-free container (n.) container berth δοχει ο (ο.), ἐμποροκιβώτιο (ο.), κονταίηνερ (ξ.) προβλήτα γιά κονταίηνερς Οι πρόλογοι και οι εισαγωγές των λεξικών δίνουν πολύ σπάνια ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την χρήση των νεολογισμών, συνεπώς δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε ότι ένας όρος προτιμάται από έναν άλλο. Επιπλέον, ένας άλλος λόγος που περιπλέκει τον εντοπισμό των νεολογισμών στα λεξικά του υλικού μας, αποτελεί η απουσία ευρετηρίων στην πλειοψηφία των λεξικών.

9 9 Στη μελέτη της μικροδομής εντάσσεται καταρχάς ο χαρακτηρισμός των λημμάτων, ο οποίος μπορεί να αναφέρεται απλώς στη γραμματική τους κατηγορία, μπορεί όμως να είναι και σημασιολογικός, οπότε αντιπροσωπεύεται από μία (και μόνο μία) λέξη που λειτουργεί ως ένδειξη του πεδίου χρήσης του λήμματος. Και τα δύο είδη χαρακτηρισμού χρησιμοποιούνται στα έργα που μελετήσαμε, χωρίς όμως να αξιοποιούνται με συστηματικό τρόπο. Από τα 10 λεξικά της έρευνάς μας, 3 έχουν γραμματικό χαρακτηρισμό. Ο γραμματικός χαρακτηρισμός, ο οποίος συνήθως περιορίζεται στη δήλωση της γραμματικής κατηγορίας χωρίς να συνοδεύεται από στοιχεία για το γένος και την κλίση των λέξεων παραλείπεται συστηματικά στα εγκυκλοπαιδικά λεξικά (σε 2 από τα 7 λεξικά χωρίς χαρακτηρισμό), στα γλωσσάρια (2 τίτλοι) και στα λεξικά γλωσσικού τύπου (3 τίτλοι). Όσο για το σημασιολογικό χαρακτηρισμό, παρατηρούμε ότι είναι αρκετά συχνός, καθώς υπάρχει σε 7 από τα 10 ναυτικά λεξικά αλλά συχνά παραλείπεται ακριβώς στις περιπτώσεις όπου θα είχε τη μεγαλύτερη χρησιμότητα, όταν δηλαδή ένα λήμμα διαθέτει περισσότερα από ένα μεταφραστικά αντίστοιχα. Στο σύνολο των λεξικών 2 από τα 10 περιέχουν τόσο γραμματικό όσο και σημασιολογικό χαρακτηρισμό. Naval, e, ἐπίθ. ἐπίσης ναυτικός, ή, όν τοῦ Ναυτικοῦ δηλαδή. armée et forces, architecture construction, tactique, évolution, combat, victoire, carré, ἰδέ τάς λέξεις. Αγγλ. sea ή naval army, forces, architecture, building tactics, evolutions, fight, victory, square. CABLEGRAM, Τηλεγράφημα μεταβιβαζόμενο με υποβρύχιο καλώδιο, ενω γιά τό διαβιβαζόμενο μέ τά συνήθη τηλεγραφικά μέσα ει ναι τό telegram. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της μικροδομής των λεξικών που ερευνήσαμε αποτελεί η επιλογή των μεταφραστικών ή ερμηνευτικών αντιστοίχων. Είναι σημαντικό για ένα λεξικό όρων να παρέχει ένα μόνο αντίστοιχο, έστω και περιφραστικό, για κάθε όρο, έτσι ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα αμφισημίας (βλ. και Opitz, 1990: 1508, Duval, 1991: 2819). Στην πράξη όμως όλα τα λεξικά (10/10) παραβιάζουν τον κανόνα αυτό, παρέχοντας δύο ή και περισσότερα μεταφραστικά αντίστοιχα για την πλειοψηφία των λημμάτων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο λεξικογράφος πρέπει να εξηγεί στον αναγνώστη τη διαφορά και να τον ενημερώνει όταν προτείνει ένα μη τυποποιημένο μεταφραστικό αντίστοιχο. Beam (γεν.) δοκός, κν. δοκάρι. (ναυπ.), ζυγόν, κν. καμάρι. (μηχ.), ρυθμιστής, αντισηκωτήρ, ζυγός ατμομηχανη ς. [...] Balance, πλάστιγξ, ζυγός. κν. ζυγαριά. υπόλοιπον λογ/μου. ισοζύγιον, ισολογισμός. sheet (εμπ.), ισολογισμός. of freight, υπόλοιπον ναύλου. of trade, εμπορικόν ισοζύγιον. reef, διαγώνιον επίρραμα ιστίου. weight, αντίβαρον.

10 10 BANK, Ὅχθη ποταμου, μπάγκος δηλ. ἀμμώδης ὓφαλος, μέσα στή θάλασσα. BED, Κρεβάτι, βάση, ρει θρο, κοι τη ποταμου Η χρήση λεξικογραφικής μεταγλώσσας, δηλαδή ο αναλυτικότερος σχολιασμός ενός λήμματος βάσει στοιχείων του ορισμού του ή πληροφοριών εγκυκλοπαιδικού τύπου, παρουσιάζεται σε 8 από τα 10 λεξικά. Τα 2 εγκυκλοπαιδικά λεξικά, τα οποία περιλαμβάνει το υλικό μας χρησιμοποιούν συστηματικά τη μεταγλώσσα για την αποσαφήνιση των όρων. Η μεταγλώσσα χρησιμοποιείται ακόμα από τα λεξικά (γλωσσικού τύπου) τα οποία είναι 6 (6/10). Παρ όλα αυτά υπάρχει και 1 γλωσσάριο μεταξύ των 10 λεξικών, ο συγγραφέας του οποίου δεν δίστασε να αποσαφηνίσει σημασιολογικά κάποια λήμματα με τη βοήθεια σύντομων ορισμών. Bassin (γεωγρ.), λεκάνη, λεκανοπέδιον. εξωτερική νηοδόχη (δεξαμενή, κν. ντόκος), ευρισκομένη πρός τη ς κυρίας νηοδόχης εις τό στόμιον πλωτου ποταμου. Cablegram, καλωδιογράφημα, τηλεγράφημα διαβιβαζόμενον δι υποβρυχίου καλωδίου. Ένα από τα ισχυρότερα μέσα για την αποσαφήνιση των λημμάτων είναι η χρήση παραδειγμάτων. Ασφαλώς, τα πιο χρήσιμα παραδείγματα είναι αυτά που αναδεικνύουν τη χρήση του όρου σε πραγματικό περιβάλλον, προέρχονται δηλαδή από το σώμα κειμένων αναφοράς από το οποίο έχει αντληθεί και η ορολογία που περιέχει το λεξικό (Opitz, 1990: ). Στα περισσότερα λεξικά όμως, τα παραδείγματα συγχέονται με τους πολυλεκτικούς όρους και με τα υπο-λήμματα. Έτσι, είναι συνηθισμένο να παρουσιάζονται ως παραδείγματα φραστικές ενότητες που αντιστοιχούν σε έννοιες διαφορετικές από αυτήν του λήμματος, χωρίς να ακολουθείται κάποια αρχή ταξινόμησης και παρουσίασής τους. Στην εργασία αυτή περιγράψαμε τα βασικά βήματα που ακολουθήσαμε για τη συγκέντρωση και την παρουσίαση του υλικού μας, το οποίο αποτελείται από το σύνολο των δίγλωσσων και πολύγλωσσων λεξικών ναυτικής ορολογίας που περιλαμβάνουν τα νέα ελληνικά. Ο στόχος αυτής της εργασίας ήταν αφενός μεν η επεξεργασία αυτών των λεξικών βάσει μίας τυπολογίας και μεταλεξικογραφικών κριτηρίων, κατηγοριοποιημένα σε αυτά τη μακροδομής και εκείνα της μικροδομής, αφετέρου δε η συνθετική μελέτη και ανάλυσή τους με σκοπό την υποστήριξη και βελτίωση της μετάφρασης επιστημονικών και τεχνικών κειμένων ναυτικής ορολογίας.

11 11 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Auger, P. & Rousseau, L.-J., Méthodologie de la recherche terminologique, Québec, L Éditeur officiel du Québec, 1978, 80 σ. [2] Bejoint, H. & Thoiron, Ph. Les dictionnaires bilingues, Duculot, Louvain-la-Neuve, 1996, 256 σ. [3] Delaki, A., Répertoire et analyse des dictionnaires maritimes bilingues et multilingues comprenant le grec moderne, Mémoire de DEA, Université Paul Valéry Montpellier III, 2004, 175 σ. [4] Duval, A., «L équivalence dans le dictionnaire bilingue», στο Wörterbücher / Dictionaries / Dictionnaires: Ein internationales Handbuch zur Lexikographie / An International Encyclopedia of Lexicography / Encyclopédie internationale de lexicographie, Berlin/New York, Walter de Gruyter, 1991, σ [5] Κατσογιάννου Μ. & Ευθυμίου Ε., (επιμέλεια): Ορολογία : Έρευνα και Εφαρμογές, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2004, 399 σ. [6] Marello C., "Les différents types de dictionnaires bilingues", in les dictionnaires bilingues, Duculot, [7] Opitz K., "The Technical Dictionary for the Expert", in Wörterbücher Dictionaries Dictionnaires, Encyclopédie Internationale de Lexicographie, Walter de Gruyter, [8] Rey A., La Terminologie : noms et notions, PUF coll. «Que sais-je?», n o 1780, Paris, 1970, 127 σ. [9] Van Campenhoudt M., «Évaluation des terminographies multilingues : le dictionnaire nautique du capitaine Paasch face au dictionnaire aéronautique de l'ingénieur Schlomann», dans HERMANS (A.), éd., Les dictionnaires spécialisés et l'analyse de la valeur, actes du colloque organisé en avril 1995 par le Centre de terminologie de Bruxelles (Institut libre Marie Haps), Louvain-la-Neuve, Peeters, 1997, σ (Bibliothèque des cahiers de l'institut de linguistique de Louvain, n 87). Αθηνά Γ. Δελάκη Τερψιθέας Πάτρα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ : ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ : ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ : ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ευαγγελία Μανουσάκη Μαριάννα Κατσογιάννου Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται τα στάδια σύνταξης και δόμησης ενός δίγλωσσου (ελληνικά-γαλλικά)

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων 518297-LLP-2011-IT-ERASMUS-FEXI Εισαγωγή Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να παρουσιάσει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων των μεταφράσεων των οικονομικών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation et des Cultes, de la Culture et du Sport Certification en Langue Française NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια παρουσίασης και αξιολόγησης δίγλωσσων λεξικών

Κριτήρια παρουσίασης και αξιολόγησης δίγλωσσων λεξικών Κριτήρια παρουσίασης και αξιολόγησης δίγλωσσων λεξικών Αγγελική Ι. Σακελλαρίου και Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης asakellariou@uowm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ COMPOUNDS AND TERMINOLOGY ABSTRACT. Αγγελική Φωτοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αggeliki Fotopoulou

ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ COMPOUNDS AND TERMINOLOGY ABSTRACT. Αγγελική Φωτοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αggeliki Fotopoulou 1 ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αγγελική Φωτοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ' αυτή την ανακοίνωση θα σκιαγραφήσουμε τα όρια μεταξύ πολυλεκτικών ονοματικών εκφράσεων (σύμπλοκα) όπως παιδική χαρά, φακοί επαφής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΠΟΛΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΕΩΣ 2007»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΠΟΛΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΕΩΣ 2007» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Ζερδελή ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Sophia Zerdeli ABSTRACT

Σοφία Ζερδελή ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Sophia Zerdeli ABSTRACT Επιστημονική θεώρηση της λεξικογραφικής και λεξικολογικής ορολογίας σε μονόγλωσσα ελληνικά και ξένα λεξικά και εγχειρίδια γλωσσολογικών όρων: Η συμβολή της αρχαίας ελληνικής και λατινικής στη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ. Κοκκινάκης, Ε. Δερματάς, Ε. Κουτσογεωργοπούλου Η ομάδα γλωσσικής τεχνολογίας του ΕΕΤ ανέπτυξε πρόσφατα τρία ηλεκτρονικά λεξικά της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa 28e Colloque International sur le Lexique et la Grammaire Bergen 2009 Objectifs Traitement automatique

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

27. Δυσκολίες κατά την ανάγνωση μαθηματικών παραστάσεων και αντιστοίχιση ορολογίας στην ελληνική - γαλλική γλώσσα

27. Δυσκολίες κατά την ανάγνωση μαθηματικών παραστάσεων και αντιστοίχιση ορολογίας στην ελληνική - γαλλική γλώσσα 1 27. Δυσκολίες κατά την ανάγνωση μαθηματικών παραστάσεων και αντιστοίχιση ορολογίας στην ελληνική - γαλλική γλώσσα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαρία Παπαγεωργίου Μια από τις ιδιαιτερότητες των επιστημονικών και τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

w w w. a p f. g r ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ:

w w w. a p f. g r ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ανδρέα Παπανδρέου 37,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής.

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Arist Von Schlippe, Jochen Schweitzer επιµέλεια: Βιργινία Ιωαννίδου µετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη Μαρίνα Ματθαιουδάκη Περίληψη Τα Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων (ΗΣΚ) αποτελούνται από σειρά κειμένων (γραπτών ή προφορικών) και είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή και προσβάσιμα με τη χρήση εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis Μετάφραση Οδηγός Αγοράς metaphrasis Ποιος βρίσκεται πίσω από το metaphrasis: Κυριακή Παπακωνσταντίνου Ήδη από τη φοίτηση στο Τμήμα της Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας της Φιλοσοφικής Αθηνών, τις σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση

Εργαστηριακή εισήγηση 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Εργαστηριακή εισήγηση «Διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας με τη χρήση ΤΠΕ και εκπαιδευτικού λογισμικού σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Ι ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία είναι ομαδική (έως τρία άτομα)

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Σοφιανόπουλος Σωκράτης Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Δομή παρουσίασης Τι είναι η Μηχανική Μετάφραση (Machine Translation) Ιστορική αναδρομή Είδη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Session mai 2013 ATTENTION ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE

Session mai 2013 ATTENTION ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION ET DES CULTES, DE LA CULTURE ET DU SPORT CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk (econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk Τοπική προσαρµογή ηλεκτρονικού περιεχοµένου Σήµερα, οι περισσότερες πληροφορίες είναι ψηφιακής φύσεως. Χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr ΤΕ 21 ΕΛΟΤ ΤΕΕ Ένωση Ελλήνων Χημικών Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΜΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ιούνιος 1981: ιδάκτωρ των ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Pantheon Sorbonne (Παρίσι Ι) µε άριστα 1980-1981: Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι, Diplome d Etudes Approfondies (DEA) Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ανθή Κυριακοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η περιγραφή ενός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή της Ορολογίας στη µετάφραση ειδικών κειµένων: το παράδειγµα µίας ορολογικής εργασίας µε αντικείµενο την ειδική γλώσσα της Kρυπτολογίας

Η συµβολή της Ορολογίας στη µετάφραση ειδικών κειµένων: το παράδειγµα µίας ορολογικής εργασίας µε αντικείµενο την ειδική γλώσσα της Kρυπτολογίας Η συµβολή της Ορολογίας στη µετάφραση ειδικών κειµένων: το παράδειγµα µίας ορολογικής εργασίας µε αντικείµενο την ειδική γλώσσα της Kρυπτολογίας Πέτρος Πούγγουρας Institut Libre Marie Haps Abstract: When

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1η Δεκεμβρίου 2010

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1η Δεκεμβρίου 2010 Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1η Δεκεμβρίου 2010 Σπουδέςανοικτέςσεόλους -2 200 000 φοιτητές στη Γαλλία -270.000 ξένοι φοιτητές (12% ) -4η χώρα υποδοχής ξένων φοιτητών Οι ξένοι

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ Σπύρος Δόικας translatum@translatum.gr ΑΠΘ Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα Σειρά «ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ+» : Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής Γλώσσας Η «Λογομάθεια+» είναι ένα πολυμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό (σειρά 3 CD-ROM) που καλύπτει το σύνολο των φαινομένων της γραμματικής, του

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Quadrilingual dictionary of scientific and technical terms

Lexicon Quadrilingual dictionary of scientific and technical terms 1 14. LEXICON 4ΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ A. Bασιλειάδου-Ζάχου Φ. Δημέλη-Κωνσταντίνου Μπέρτς Στεπανιάν Ε. Φίνογλου-Χαρσούλη Σκοπός: Συγγραφή 4γλωσσου λεξικού βασικού λεξιλογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ Μ. ΜΠΕΝΑΡΔΗ ΚΑΙ Α. ΣΥΡΚΟΥ

ΜΕΤΑΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ Μ. ΜΠΕΝΑΡΔΗ ΚΑΙ Α. ΣΥΡΚΟΥ ΜΕΤΑΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ Μ. ΜΠΕΝΑΡΔΗ ΚΑΙ Α. ΣΥΡΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ Περίληψη In this paper I discuss issues pertaining to single locality dialectal dictionaries and I

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009, 2009-

Σχολή, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009, 2009- Θεόδωρος Π. Φορτσάκης τηλ.: +30 210 3688437, 2103688648, φαξ: +30 210 3688640, e-mail: tfortsak@law.uoa.gr Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1954. Είµαι έγγαµος. Σταδιοδροµία Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

http://approaches.primarymusic.gr * * * * * Εγχειρίδιο Συντακτών 2 η έκδοση, Ιούλιος 2009 από τον Γιώργο Τσίρη Επιμελητή Σύνταξης του APPROACHES

http://approaches.primarymusic.gr * * * * * Εγχειρίδιο Συντακτών 2 η έκδοση, Ιούλιος 2009 από τον Γιώργο Τσίρη Επιμελητή Σύνταξης του APPROACHES * * * * * 2 η έκδοση, Ιούλιος 2009 από τον Γιώργο Τσίρη Επιμελητή Σύνταξης του APPROACHES 1 (2 η έκδοση, Ιούλιος 2009) Περιεχόμενα Γενικό πλαίσιο δράσης του Approaches... 2 Έκδοση του Approaches.. Όραμα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. "Δείκτες. ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μαρία Θ. Στουμπούδη

Ημερίδα. Δείκτες. ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μαρία Θ. Στουμπούδη Ημερίδα "Δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός πολιτικών για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (ΕΤΑΚ)" Αθήνα, Τετάρτη 2 Μαΐου 2012 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Για το Σ της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Υπηρεσία Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικής Αγωγής Παγκύπριες Εξετάσεις Επιστηµονικά Πεδία και Πλαίσια Πρόσβασης ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ και ΠΛΑΙΣΙA ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 27, 28, 30/03 & 02/04/2015. éna ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME AFREL HEC

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 27, 28, 30/03 & 02/04/2015. éna ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME AFREL HEC Φοιτητές: Ελάτε να ανακαλύψετε την αριστεία των γαλλικών Πανεπιστημίων και Ανώτατων Σχολών Επιχειρήσεις: Ελάτε να προωθήσετε τις επαγγελματικές δεξιότητες του μέλλοντος Alumni: Ας αναδείξουμε το ταλέντο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό ελληνοαγγλικό βιβλιοθηκονομικό λεξικό. Online Greek-English Dictionary of Library and Information Science. Joanna Andreou.

Διαδικτυακό ελληνοαγγλικό βιβλιοθηκονομικό λεξικό. Online Greek-English Dictionary of Library and Information Science. Joanna Andreou. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διαδικτυακό ελληνοαγγλικό βιβλιοθηκονομικό λεξικό Ιωάννα Ανδρέου Στην Επιστήμη της Πληροφόρησης η δόκιμη απόδοση, προσαρμογή και ένταξη ξένων όρων στην ελληνική βιβλιοθηκονομική ορολογία γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

24 Κατασκευή ηλεκτρονικού λεξικού οικονομικής-χρηματιστηριακής ορολογίας Γενικές παρατηρήσεις

24 Κατασκευή ηλεκτρονικού λεξικού οικονομικής-χρηματιστηριακής ορολογίας Γενικές παρατηρήσεις 1 24 Κατασκευή ηλεκτρονικού λεξικού οικονομικής-χρηματιστηριακής ορολογίας Γενικές παρατηρήσεις Τζιάφα Ελένη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εν λόγω έρευνα συνίσταται στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού λεξικού οικονομικής-χρηματιστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.Π.Θ. (OPAC) Ο ΗΓΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.Π.Θ. (OPAC) Ο ΗΓΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.Π.Θ. (OPAC) Ο ΗΓΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ OPAC - Online Public Access Catalogue Είναι µία ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, στην οποία καταγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ελένη Γαλιώτου Τμήμα Πληροφορικής, ρ ΤΕΙ Αθήνας 1-10-2010 1 Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου Ψηφιοποίηση Το ερευνητικό έργο «ΠΟΛΥΤΙΜΟ» Πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστορικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τσάφου Σταµατία,* Χατζηµαρή Στέλλα,** Τοράκη Κατερίνα*** *stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εγχειρίδιο χρήσης ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εισαγωγή στο Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων Εφόσον είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, ανοίξτε το φυλλομετρητή Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ (Αθήνα 1953) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 1976

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες Το παρακάτω κείμενο περιέχει οδηγίες, παραδείγματα και διευκρινήσεις σχετικά με το τι θεωρείται Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, με έμφαση σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Βασίζεται στο εγχειρίδιο Frascati

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην ανάπτυξη «Στρατηγικών σχεδίων» στο πλαίσιο του ΕΝPI CBC MED (Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης)

Διαβάστε περισσότερα

Ecoles Européennes Bureau de Secrétaire Général

Ecoles Européennes Bureau de Secrétaire Général Ecoles Européennes Bureau de Secrétaire Général Unité de Développement Pédagogique Réf.: 2010-D-239- el-2 Orig.:EL ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΠΙΛΟΓΗ: ΑΡΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα και ελλείψεις στα Ελληνο-Ισπανικά και Ισπανο-Ελληνικά λεξικά. Problems and deficiencies in the Greek-Spanish and Spanish-Greek dictionaries

Προβλήματα και ελλείψεις στα Ελληνο-Ισπανικά και Ισπανο-Ελληνικά λεξικά. Problems and deficiencies in the Greek-Spanish and Spanish-Greek dictionaries Προβλήματα και ελλείψεις στα Ελληνο-Ισπανικά και Ισπανο-Ελληνικά λεξικά Μαριάνο Βιγιέγας Ερνάντεθ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εκμάθηση της ισπανικής γλώσσας στην Ελλάδα έχει αυξηθεί αισθητά κατά τη διάρκεια των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

Ουρανία Πολυκανδριώτη Κύρια Ερευνήτρια Τοµέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210-7273586 Fax: 210-7246212 E-mail: ranpoly@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/ouraniapolycandrioti ΣΠΟΥ ΕΣ 1984: Πτυχίο Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 Αδαμαντίου Κοραή De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura Κωνσταντίνος Ηροδότου (Συντονιστής, Δρ. Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Paris VIII) Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ-Αθήνας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 Πρώτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Ιnfo Point περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015. Στο διάστημα αυτό συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ. New Buildings Manager of Evalend Shipping Co. S.A. Η.Ι.Μ.Τ. & MARTECMA Member

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ. New Buildings Manager of Evalend Shipping Co. S.A. Η.Ι.Μ.Τ. & MARTECMA Member ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2013» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΤΗΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚH ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Σχέδιο Πρότασης Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για Φυσικές Επιστήμες Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Γαλλικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2013-2014

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Γαλλικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Νίκος Σουλιώτης Κοινωνιολόγος Ερευνητής Δ βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Σπουδές Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµος οδηγός συγγραφής. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα Θεσσαλονίκη)

Χρήσιµος οδηγός συγγραφής. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα Θεσσαλονίκη) Εκδοτικές οδηγίες Χρήσιµος οδηγός συγγραφής Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα Θεσσαλονίκη) Αθήνα Ιπποκράτους 23, 106 79 Θεσσαλονίκη Εθνικής Αµύνης 42, 546 21 Φράγκων 1, 546 26 e-mail: info@sakkoulas.gr http://www.sakkoulas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της.

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της. Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας Ανέμη: έ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαριέττα Φάνη 1, Μαρία Μονόπωλη 2, Μανόλης Κουκουράκης 3 1 Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου E-mail: info@itl.auth.gr http://www.itl.auth.gr/site ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αντικείμενο Σπουδών: Ιταλική Γλώσσα και Λογοτεχνία Από το

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΡΥΔΗ Γεώργιου Επίκουρου Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Έδρα Jean Monnet, Δικηγόρος Αθηνών Διεύθυνση: Ζαϊμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 Τρίτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η δραστηριότητα της σκέψης ήταν στην προέλευσή της, διαδικασία εκτόνωσης της ψυχής, από υπερχείλισμα ερεθισμάτων.

Η δραστηριότητα της σκέψης ήταν στην προέλευσή της, διαδικασία εκτόνωσης της ψυχής, από υπερχείλισμα ερεθισμάτων. Σκέψη και ονειροπόληση της μητέρας Η δραστηριότητα της σκέψης ήταν στην προέλευσή της, διαδικασία εκτόνωσης της ψυχής, από υπερχείλισμα ερεθισμάτων. Ο Bion εμπνεόμενος από το άρθρο του Freud του 1911,

Διαβάστε περισσότερα

Vers une pédagogie interculturelle : les écoles interculturelles en Grèce

Vers une pédagogie interculturelle : les écoles interculturelles en Grèce Actes du VIII ème Congrès de l Association pour la Recherche InterCulturelle (ARIC) Université de Genève 24-28 septembre 2001 L'auteur assume la responsabilité du texte et en garde les droits. Vers une

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 46/2014 - Έργα λογοτεχνικής μετάφρασης Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: έργα λογοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΤΑΞΗ Δ : ΒΙΒΛΙΑ *1.Arthur et Lilou 1- Niveau 1- Delf A1 1- Cahier (βιβλίο εργασιών) 2.Arthur et Lilou 1- Niveau 1- Delf A1 1- Livre de l élève (αναγνωστικό) (Τα 2 βιβλία πωλούνται μαζί σε πακέτο ως σετ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2015 Σύμφωνα με τη με αριθμ. Φ.52/63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦΕΚ 253, τ.β ), (ΑΔΑ: Β4439- ΩΞ1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Επιμέλεια: Γιώργος Μαρνελάκης

ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Επιμέλεια: Γιώργος Μαρνελάκης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς ολοταχώς για την Αριστεία στην Πράξη!

Προς ολοταχώς για την Αριστεία στην Πράξη! Προς ολοταχώς για την Αριστεία στην Πράξη! Για την ΕΕΔΕ η Αριστεία και στη Ναυτιλία είναι Πράξη, γι αυτό δημιούργησε νέες συνθήκες για τη συμμετοχή της Ναυτιλίας στις Πιστοποιήσεις Επιχειρηματικής Αριστείας,

Διαβάστε περισσότερα

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL)

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) Short Product Description Οι Εξετάσεις City & Guilds IESOL και ISESOL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Business Studies Επίπεδο 2

Business Studies Επίπεδο 2 Business Studies Επίπεδο 2 8994-12-012 (PR-BS 12) Δείγμα 00002 Αυτό το έγγραφο πρέπει να επιστραφεί με την εργασία του υποψηφίου, διαφορετικά η εγγραφή του θα ακυρωθεί και δε θα εκδοθεί αποτέλεσμα. Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχολικό έτος 2014-2015 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα