ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل &

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل &"

Transcript

1 ن- س ح ی ژ ر ن ا ل ا ق ت ن ا ر د ر ا و ی د ي ر ي گ ت ه ج و د ی ش ر و خ ش ب ا ت ه ی و ا ز و ت ه ج ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ر ال ر ه ش ي د ر و م ه ع ل ا ط م ( ي ر ي س م ر گ ي ا ه ر ه ش ر د ن ا م ت خ ا س ل خ ا د ه ب ی ی ا م ر گ 1 ی ر ک ش ل ن س ح ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ی ت ش ه ب د ی ه ش ه ا گ ش ن ا د ی ع ی ب ط ی ا ی ف ا ر غ ج ر ا ی ش ن ا د ی د م ح م ب ن ی ز ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ی ت ش ه ب د ی ه ش ه ا گ ش ن ا د ی س ا ن ش ا و ه و ب آ ی ر ت ک د ی و ج ش ن ا د / 1 9/ 0 : ه ل ا ق م ت ف ا ی ر د خ ی ر ا ت / 0 1/ 0 : ه ل ا ق م ش ر ی ذ پ خ ی ر ا ت ه د ی ک چ ش ب ا ت د ی د ش ی ا م ر گ و ا م ر س ا ه ن ا ف و ت ن و چ م ه ی و ج ی ا ی ال ب ز ا ی ش ا ن ای ه ب ی س آ ز ا ن د ن ا م ن م ی ا ت ه ج ر و د ر ا ی س ب ی ا ه ه ت ش ذ گ ز ا ر ش ب ه ب. ت س ا ه د و م ن ن ک س م و ه ا ن پ ر س ت خ ا س ه ب ت س د خود اموال ظ ف ح و ی ن ا و ر ش ی ا س آ و جانوران حمالت و ل ی س ف ر ب ن ا ر ا ب ب ا ت ف آ ت ه ج ن آ سوء اثراث ز ا ز ی ه ر پ و جوی پتانسیلهای ز ا ه د ا ف ت س ا و ی م ی ل ق ا شرایط با ر ت ش ی ب ی ز ا س م ه و ی و ج ط ی ا ر ش ه ب ش ن ک ا و ر د ه ب ر ج ت ر د. د ر ب ب ا ر ه ر ه ب ن ی ر ت ش ی ب ی م ی ل ق ا شرایط از ه ک ت س ا ه د و م ن ب ا خ ت ن ا گونهای به ا ر ا ه ه چ و ك و خيابان جهت مصالح و ا ه و ش ز ا ب ن ا م ت خ ا س ر ی غ و م ی ق ت س م ی ش ب ا ت ی ژ ر ن ا ( ب ا ت ف آ ش ب ا ت ز ا ل ص ا ح ی ا م ر گ ل ا ق ت ن ا ن ا ز ی م ر د ا ر ر ا و ی د ش ق ن د ش ی ع س ی ب ر ج ت ت ر و ص ب ق ی ق ح ت ن ی ا ق ا ط ا ل خ ا د ی ا و ه سازی مطلوب ی ا ر ب الزم هزینه که پدیدهای. د ه د ن ا ش ن جنوبي گرمسيري درشهرهاي ساختمان بداخل ا ر م( ی ق ت س م ر د. د ش ا ب ی م م ر گ م ی ل ق ا ک ی ر د ن ا م ت خ ا س ی ر ی گ ت ه ج و ح ل ا ص م ش ق ن ر گ ن ا ی ب ی ب ا خ ت ن ا ه ن و م ن. د ن ک ی م ن ی ی ع ت ن ا م ت خ ا س ن ا ن ک ا س ی ا ر ب ا ر ب ا خ ت ن ا ه ا گ ش ن ا د خوابگاه ساختمان ازیک جنوبی و ی ق ر ش ی ب ر غ جهات در ر ا و ی د ه س ی و ر ر ب ی ل ک ل ا ج ن س ا م د سه تجربی ق ی ق ح ت ن ی ا ل و ط ر د ب ا ت ف آ ش ب ا ت ت ه ج و ر ا و ی د ش ق ن و شد اندازهگیری ه ا م 2 ل و ط ر د ساعته سه زمانی ل ص ا و ف ر د ر ا و ی د ی و ر ر ب ا م د ت ا ر ی ی غ ت و ا م د ن ی ر ت م ک ه ا م ر ذ آ ن ا ی ا پ ا ت ر ه م ل ی ا و ا ز ا ش ب ا ت ه ی و ا ز ش ه ا ک ه ب ه ج و ت ا ب. ت س ا ه د ش ل ی ل ح ت ن ا م ت خ ا س ل خ ا د ه ب ا م ر گ ل ا ق ت ن ا ر د ز و ر ه ن ا ب ش و ح ب ص 9 ت ع ا س ر د ی ق ر ش ر ا و ی د ی و ر ر ب ش ب ا ت ر ا د ق م ن ی ر ت ش ی ب ه ک ن ی ا د و ج و ا ب. ت س ا ه د ش ت ب ث ه ا م ی د 0 1 ا ت 8 ر د ی ل خ ا د ر ا و ی د ر د ی ا ر ب و 5 1 ت ع ا س ر د ی ق ر ش ر ا و ی د ی ا ر ب ) ر ا و ی د ی ل خ ا د ه ن د ب ( ق ا ط ا ل خ ا د ر د ه د ش ت ب ث ی ا م د ی ل و ت س ا ه د و ب 5 1 ت ع ا س ر د ی ب ر غ ر ا و ی د ر ا و ی د ی و ر ر ب صورتیکه در. ت س ا ه د ش ر ش ت ن م ق ا ط ا ل خ ا د ب د ع ب ت ع ا س 6 ا م ر گ ی ن ع ی. ت س ا ه د ا ت ف ا ق ا ق ت ا 1 2 ت ع ا س ر د ی ب ر غ ر ا و ی د. ت س ا ه د ا ت ف ا ق ا ف ت ا 8 1 ا ت 5 1 ت ع ا س ق ا ط ا ل خ ا د ر د ا م د ج و ا ی ل و ه د و ب 2 1 ت ع ا س ر د ش ب ا ت ج و ا ی ب و ن ج ح ل ا ص م ر ا و ی د ن ا م ت خ ا س ی ر ی گ ت ه ج م ی ل ق ا : ی د ی ل ک ن ا گ ژ ا و ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل & 1

2 () ی ی ا م س ک ر( د ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 ه م د ق م د و خ ی گ د ن ز ل ح م ی م ی ل ق ا و ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ا ب ق ب ط ن م و ب و ل ط م ی ت ن و ک س ط ی ح م د ا ج ی ا ر د ی ع س ا د ت ب ا ن ا م ه ز ا ر ش ب. ت س ا ی ن ا س ن ا ی ا ه ط ی ح م ر د ی ت س ی ز ش ی ا س آ ر د ر ث و م و م ه م ل م ا و ع ز ا ی م ی ل ق ا ع ا ض و ا ر ظ ن ن ی ا ز ا. ت س ا ه ت ش ا د ه ر ا ش ا د ر ا و م ن ی ا ز ا ی د ا د ع ت ه ب ه ص ال خ ر و ط ه ب ن ا و ت ی م ه ک ت س ا ه ت ف ر گ صورت زیادی ی م ل ع ی ا ه ت ی ل ا ع ف ه ن ی م ز ن ی ا ر د 5( ( ر پ و ه ت س ا ه ت خ ا د ر پ ن ا م ت خ ا س ی ح ا ر ط ر د ی ط ی ح م ل م ا و ع ش ق ن ه ب د و خ ب ا ت ک ر د ) ( ز ن و ج ه ل م ج ز ا. د ر ک د و خ ب ا ت ک ر د ) ( ن ا ی د ا ب ع. ت س ا ه د و م ن ه ئ ا ر ا ا ی ن ک ت و ا ف ت م ی ا ه م ی ل ق ا ر د ه ن ی ز ه م ک ن ک ا س م ی ح ا ر ط ی ا ر ب ا ر ی ل و ص ا و ر ی ی غ ت ی ا ر ب ی ز و ر م ا ر ش ب ت ا ن ا ک م ا و ل ی ا س و ه ب ن ا م ت خ ا س ر د ی ژ ر ن ا د ر ب ر ا ک ی ا ر ج ا و ی ر ظ ن ل و ص ا ی م ی ل ق ا ی ح ا ر ط ی د ی ل ک م ی ر ا د ر ا ی ت خ ا ر د ه و ق ل ا ب ا م ه ک ی ا ه ز ا ت ت ا ن ا ک م ا ه ک ه ت ک ن ن ی ا ه ب و د ن ک ی م ه ر ا ش ا ه ن ا ن ی ب ن ا ه ج ش ن ی ب ا ب ی گ د ن ز د و ب ه ب و ن ا م ز ا ض ف م ا ن ه ب د و خ ب ا ت ک ر د ز ی ن ) ( ی د ی ر ف. ه د ن ی آ ن ا ی م د آ ز ا ی ر ا ی س ب ر ا م ش ی ا ر ب ی ل ا ع ت م ی گ د ن ز ر ب ت س ا. د ن ک ی م ه ر ا ش ا ط ی ح م ا ب ق ب ا ط ت ی ا ر ب ب س ا ن م ی ا ه ا ض ف د ا ج ی ا و ی ط ی ح م ط ی ا ر ش ا ب ه ل ب ا ق م و ا ه ان س ن ا ش ش و ک ی ر ا م ع م ی ژ و ل و ف ر و م ی ل ک ر و ط ه ب و ا ه ه ز ا س ع ا ف ت ر ا ی ن و ک س م ع م ت ج م ی ر ا م ع م و ا ه ان م ت خ ا س ی س د ن ه ل ک ش ه ب ) ( گ ن و ج ر ت ه ب ) ( گ ر ب س د ن ل. د ن ک ی م ه ر ا ش ا ا ه ان س ن ا ش ی ا س آ ر د ن آ ش ق ن و د ا ب ن ا ی ر ج ن د ر ک ز ی ل ا ن ا ک ر د ی ر ه ش ی ا ه اه گ ت ن و ک س ک ی ت ا م ی ل ک و ی ب ه ش ق ن ن ی ل و ا. ت س ا ه د ر ک ه ر ا ش ا ی ر ه ش ی ا ه اه گ ت ن و ک س ی ح ا ر ط ر د ) ه د ش ه ز ی ل ا ن ا ک ی ا ه د ا ب ( د ا ب ی ا ه نل و ت ل د م ر د ی د ی ش ر و خ ی ژ ر ن ا ی د ی ل ک ش ق ن ه ب ت ر ا ر ح ل ا ق ت ن ا ل و ص ا ر د ) ( ش خ ب ر ن ه. د و م ن ه ی ه ت ل ا س ر د ا ر ن ا ر ی ا ر د ر و ش ک ی م ی ل ق ا ی د ن ب ه ن ه پ و ی ر ا م ع م و م ی ل ق ا ه ن ی م ز ر د ه ک ی ف ل ت خ م ی ا ه ر ا ک و. ت س ا ه د ر ک ه ر ا ش ا ا ه ن ا م ت خ ا س ش ی ا م ر گ ی ن ا ی و ا ک ی ن ا ج ی ل ع ن ا ی و ج ز ا ر ی ی ا م س ک ی ا ه ر ا ک ز ا ن ا و ت ی م ه ت ف ر گ ت ر و ص ی ن ا س ن ا ی ا ه ت ی ل ا ع ف و ی ر ا م ع م ا ب ه ط ب ا ر. ت س ا ه د ا د ر ا ر ق ی ب ا ی ز ر ا د ر و م ن ک س م ر د ا ر ا و ه و ب آ ش ق ن ی ا ه ل ا ق م ر د ) ( ی ن ا ج ی ل ع. د ر ک ه ر ا ش ا صمیمی ریاضی ر د و ا ت س ا ه د و م ن ن ک س م و ن ا م ت خ ا س ی ح ا ر ط ر د ه د ا ف ت س ا ر و ظ ن م ه ب ر و ش ک ی م ی ل ق ا ی د ن ب ه ن ه پ ه ب م ا د ق ا ) ( ی ی ا م س ک ب ا ت ف آ ش ب ا ت ن و چ ی ل م ا و ع ه ج ی ت ن د ن ک ی م ر ا ر ق ر ب ه ط ب ا ر ن ا س ن ا ش ی ا س آ ا ب ه ک ا ج ن آ ا ت ا ر م ی ل ق ا د و خ ی ر ا م ع م و م ی ل ق ا ب ا ت ک و ن ا ت س ز و خ ی ر ا م ع م و م ی ل ق ا ن ا و ن ع ت ح ت د و خ ر گ ی د ب ا ت ک و د ر د و ا د ن ا د ی م ی گ د ن ر ا ب و د ا ب ش ز و و ا و ه ت ب و ط ر ا م د د ر و م ا ر ن ا ت س ا و د ن ی ا ی ا ر ب ی م ی ل ق ا ی ح ا ر ط ن و گ ا ن و گ ی ا ه ش و ر و ل و ص ا ن ا ن م س ک ش خ و م ر گ م ی ل ق ا ی ح ا ر ط ی ا م ن ه ا ر ف ل ت خ م ر ص ا ن ع و ل م ا و ع ر ی ث ا ت ی ر ا م ع م و م ی ل ق ا ن ا و ن ع ت ح ت د و خ ر گ ی د ب ا ت ک ر د ن ی ن چ م ه ی و. ت س ا ه د ا د ر ا ر ق ث ح ب ت س ا ه د و م ن ی ف ر ع م ی م ی ل ق ا ی ح ا ر ط ی ا ر ب ا ر ی ل و ص ا و ه د ا د ر ا ر ق ی س ر ر ب د ر و م ا ر ن ا م ت خ ا س ی ت ر ا ر ح ط ی ا ر ش ر د ی م ی ل ق ا ش ق ن د و خ ر گ ی د ب ا ت ک ر د و ) ( م ی ل ق ا ا ب ز ا س م ه ی ر ا م ع م د و خ ی ا ه ب ا ت ک ز ا ی ک ی ر د ن ا ی و ج ز ا ر ش ق ن ه ب ز ی ن ن ا م ت خ ا س ر د ش ی ا س آ و م ی ل ق ا ب ا ت ک ر د ) ( ی ض ا ی ر. ت س ا ه د ر ک ی س ر ر ب ا ر ن ا م ت خ ا س ی ح ا ر ط ر د د ا ب ( صمیمی است ه د ر ک ه ر ا ش ا ا ه ان س ن ا ش ی ا س آ ر د ن آ ر ی ث ا ت و ی م ی ل ق ا ل م ا و ع ی ا ر ب د ی ش ر و خ ی ژ ر ن ا د و خ ه ل ا ق م ی ل س و ت. ت س ا ه د ر ک ه ر ا ش ا ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ر د ن آ ش ق ن ن ی ن چ م ه و ی ژ ر ن ا ت ف ا ی ر د و ی ی ا ی ف ا ر غ ج ض ر ع ر ی ث ا ت ه ب ن ا ر ی ا و ت س ا ه د ا د ر ا ر ق ی س ر ر ب د ر و م ش ی و خ ب ا ت ک ر د ا ر ن ا ر ی ا ک ش خ و م ر گ ق ط ا ن م ی ر ا م ع م ر ب م ی ل ق ا ر ی ث ا ت 6( ( ر ب ی م ی ل ق ا ل م ا و ع ر ب د ی ک ا ت ا ب ز ی ن ن ا ر ی ا ک ش خ و م ر گ م ی ل ق ا ر د ی ر ا م ع م و ر ه ش ت خ ا س د و خ ر گ ی د ب ا ت ک ر د ن ی ن چ م ه

3 ر( د ر( د ر( د... و د ی ش ر و خ ش ب ا ت ه ی و ا ز و ت ه ج ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ( ی ر ک ش ل. 0( ی ل س و ت ( د ن ک ی م ه ر ا ش ا ی ر ه ش ی ا ه ز ا س و ت خ ا س ی ا ه ا ض ف ب س ا ن م ی ر ی گ ت ه ج د و خ ه ل ا ق م خود دیگر ه ل ا ق م ر د و ا ت س ا ه د ا د ر ا ر ق ث ح ب د ر و م ل ی ب د ر ا ر ه ش ر د ا ر ی ی ا و ه و ب آ ل م ا و ع ه ب ه ج و ت ا ب ) ط ا ی ح و ر ب ا ع م ( د ا ز آ ر ی ث ا ت ل م ا ع ن ی ر ت م ه م. ا ر ک ی ب ش و ر ه ب ی ب ر غ ن ا ج ی ا ب ر ذ آ ن ا ت س ا ی ن ا س ن ا ی ی ا م ی ل ک و ی ب ط ی ا ر ش ل ی ل ح ت ن ا و ن ع ت ح ت ) ( و ی ف ا ر گ و پ و ت ه ل م ج ز ا ر گ ی د ل م ا و ع ش ق ن ه ک د ن ک ی م ی ف ر ع م د ا ب ل م ا ع ا ر ه ق ط ن م ی ن ا س ن ا ی ی ا م ی ل ک و ی ب ط ی ا ر ش ر د ر ا ذ گ ی ر و ر ض ا ر ه ن ا ت س م ز د ر س ی ا ه د ا ب ت ه ج ه ب ه ج و ت ن ک ا س م ی ح ا ر ط ر د ه ک د ا د ر ا ر ق ر ی ث ا ت ت ح ت ا ر ی ی ا ی ف ا ر غ ج ض ر ع ی م ی ل ق ا ط ی ا ر ش س ا س ا ر ب ز ق س ر ه ش ر د د ا ز آ ی ا ه ا ض ف ی ر ی گ ت ه ج ی ز ا س ه ن ی ه ب د و خ ر گ ی د ه ل ا ق م ر د ن ی ن چ م ه و ا. د ن ا د ی م ک ی ه ب ن د ی س ر و ی م ی ل ق ا ت س ی ز ت ال ک ش م ز ا ن ت س ا ک ی ا ر ب د ا ز آ ی ا ه ا ض ف ی ح ا ر ط ا ب ه ط ب ا ر ر د ی م ی ل ق ا ی س ر ر ب م و ز ل ه ب ( ه ق ی ل س. ) ی ر ک ش ل ( د ن ا د ی م ضروری را ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ز ا س م ه ن ک س م ی ز ا س ل د م ن ا و ن ع ت ح ت ی ا ه ل ا ق م ن ال پ ل ک ش و ه ط و ح م ی ح ا ر ط ا ه و ش ز ا ب ا ه م ا ب ی ح ا ر ط ا ه ن ا ب ی ا س ی ح ا ر ط ی گ ن و گ چ ن و چ ی ل ئ ا س م ه ب ر ا ه ب ا چ ر د م ی ل ق ا ا ب. د ن ک ی م ه ر ا ش ا ی ی ا م ر گ ی ژ ر ن ا ب س ک ر ب ا ه ز ا س ه ی ا س ر ی ث ا ت ه ب ی ا ه ل ا ق م ر د ) ( ی م ی ه ی د ر و پ. ت س ا ه ت خ ا د ر پ ن ا م ت خ ا س ) ( ن ا ی ن ا ب ر ق و ش ن م ا ب ی ک ش. د ن ک ی م ه ر ا ش ا ن ا م ت خ ا س ی ر ی گ ت ه ج و د ی ش ر و خ ش ق ن ه ب ی ش ه و ژ پ ر د ز ی ن ) ز) ا ب ه ا ط ش م ا ر آ س ا س ح ا ن آ ر د ن ا س ن ا ه ک ی ی ا ه ط ی ح م د ا ج ی ا ر د ی ط ی ح م ل م ا و ع و ط ی ا ر ش ش ق ن ه ب ی ط ی ح م ط ی ا ر ش م ی ظ ن ت ب ا ت ک ر د ( ن ا ر ا ک م ه و ی س و و ا ط. د ن ر ا د ه ر ا ش ا د ش ا ب ه ت ش ا د ی ی ا ه ر ت م ا ر ا پ ن ا ه ف ص ا ز ا س و ن س ر ا د م ی ر ا م ع م و م ی ل ق ا ه ل ا ق م ر د ت ا ع ل ا ط م م ا ج ن ا ) ( ی ر ا ی ت خ ب. د ن ا ه د ا د ر ا ر ق ر ظ ن د م ا ر ن ا ب ی ا س ق م ع و ی ل خ ا د ی ا ه ا ض ف ی ع ی ب ط ر و ن و ه ی و ه ت ن و چ. د ن ا د ی م الزامی ی م ی ل ق ا ع و ن ت د و ج و ل ی ل د ه ب ا ر ن ا ر ی ا د ن ن ا م ی ر و ش ک ر د م ی ل ق ا ا ب ز ا س م ه ی ر ا م ع م ه ن ی م ز ه ع ل ا ط م د ر و م ه د و د ح م 5 5 ا ت ه ق ی ق د 5 2 و ه ج ر د 2 5 و ی ل ا م ش ض ر ع ه ق ی ق د 5 2 و ه ج ر د 8 2 ا ت ه ق ی ق د 0 6 و ه ج ر د 7 2 ن ی ب ن ا ت س ر ال ن ا ت س ر ه ش ه د ی د ر گ ع ق ا و س ر ا ف ن ا ت س ا ب و ن ج ر د ن ا ت س ر ه ش ن ی ا. ت س ا ع ق ا و ج ی و ن ی ر گ ر ا ه ن ل ا ف ص ن ز ا ی ق ر ش ل و ط ه ق ی ق د 8 3 و ه ج ر د د ا ب آ ز و ر ی ف ن ا ت س ر ه ش ه ب ی ب ر غ ل ا م ش ت ش د ن ی ر ز و ب ا ر ا د ن ا ت س ر ه ش ه ب ی ق ر ش ل ا م ش م ر ه ج ن ا ت س ر ه ش ه ب ل ا م ش ز ا ه ک ز ا و ر ه م و د ر م ال ن ا ت س ر ه ش ه ب ب ر غ ز ا ر ه م و د ر م ال ن ا ت س ر ه ش و ن ا گ ز م ر ه ن ا ت س ا ه ب ب و ن ج ز ا و ج ن خ و ن ی ز ر ا ک و ر ی ق ن ی ر ت ع ی س و ع ب ر م ر ت م و ل ی ک ر ا ز ه 8 1 ل د ا ع م ی ت ع س و ا ب ن ا ت س ر ال. د و ش ی م ی ه ت ن م س ا ب ع ر د ن ب ن ا ت س ر ه ش ن ی ف ش خ ب ه ب ق ر ش ک ش خ و م ر گ م ی ل ق ا ی ا ر ا د ر ه ش ن ی ا. د ر ی گ ی م ر ب ر د ا ر ن ا ت س ا ل ک ت ح ا س م ز ا د ص ر د 7 1 و ه د و ب س ر ا ف ن ا ت س ا ن ا ت س ر ه ش ه ج ر د ه ب 9(. 8 1 ( ل ا س ه ا م ن ی ر ت ک ن خ ر د و د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د ه ب 2(. 3 4 ( ل ا س ه ا م ن ی ر ت م ر گ ر د ا م د ر ث ک ا د ح ل د ع م ه د و ب ل ا س ه ا م ن ی ر ت ک ن خ و د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د ل ا س ه ا م ن ی ر ت م ر گ ر د ل ق ا د ح ی ا م د ل د ع م. د س ر ی م د ا ر گ ی ت ن ا س. د ش ا ب ی م ر ت م ی ل ی م ه ل ا س ی ر ا م آ ه ر و د ک ی ر ه ش ن ی ا ه ن ال ا س ش ر ا ب ل د ع م. د ش ا ب ی م د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د ش ه و ژ پ ش و ر ل خ ا د ب ا ه ر ا و ی د ق ی ر ط ز ا ی ل ا ق ت ن ا ی ژ ر ن ا ر ا د ق م ر د ر ا و ی د ت ه ج و ح ل ا ص م ش ق ن ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ت ه ج ق ی ق ح ت ن ی ا ر د ل ک ش. ت س ا ه د ی د ر گ ب ا خ ت ن ا ر ال ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ز ک ر م ه ا گ ب ا و خ ز ا ر ا و ی د ت ه ج ه س ز و ر ل و ط ر د ن ا م ت خ ا س. د ه د ی م ن ا ش ن ا ر ا ه ج ن س ا م د ب ص ن ل ح م و ن ا م ت خ ا س ت ی ع ق و م 1 ه ر ا م ش

4 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 4 ی ا ه ر ا و ی د ی ب ا خ ت ن ا ز ا ه س ت ه ج ی ب ر غ خوابگاه ساختمان ی ل ک ی ا م ن 1 ه ر ا م ش ل ک ش ی ق ر ش و ن ا گ د ن ر ا گ ن ع: ب ن م ی ب و ن ج ه س ق ا ط ا ه د و ب. ت س ا ا د ت ب ا ه س ج ن س ا م د ی ل ک ل ا ه ی ه ت ه د ش و ر ا و ی د ح ط س ا ب و ه ت ف ر گ ر ا ر ق ر ا و ی د ی و ر ر ب ی ل ک ل ا ن ز خ م ه ک د ن د ش ه ت ش ا ذ گ ر ا ک ر ا و ی د ی و ر ر ب ی ا ه ن و گ ه ب ا ه ج ن س ا م د س ا م ت. د ن ا ه ت ش ا د ی ل و ح و ط س ر گ ی د ه ب ی ا ه ن و گ ه د ی ش و پ د ش ه ک ی ا م ر گ ل خ ا د ق ا ط ا ر ب ی و ر ن ز خ م ی ل ک ل ا ه ب ل ق ا د ح ی ا ه ر ا و ی د ی ل خ ا د ی ا م د. د ن ت ش ا د ر ا ر ق ن ا م ت خ ا س م و س ه ق ب ط و ا ه ق ا ط ا ف ک ز ا ی ر ت م 1/5 9 ع ا ف ت ر ا ر د ا ه ج ن س ا م د ن ی ا. د س ر ب ه ا م 2 ت د م ه ب 9 8 0/ 1 0/ 3 ت ی ا غ ل 9 8 9/1/ خ ی ر ا ت ز ا ) ( ت ع ا س ه س ل ص ا و ف ه ب ه ن ا گ ه س ا ط خ ر ا چ د ا ر ی ر ی گ ه ز ا د ن ا د ش ن ش و ر ا ه ق ا ط ا ی ش ی ا م ر گ ل ی ا س و 9 8 0/ 1 0/ 2 خ ی ر ا ت ز ا ه ک ن ی ا ه ب ه ج و ت ا ب. د ش ی ر ی گ ه ز ا د ن ا و ت ا ع ا س م ا م ت ر د ا م د ت ا ر ی ی غ ت ی س ر ر ب ه ک ن ی ا ه ب ه ج و ت ا ب. ست ا ه د ی د ر گ ف ذ ح ت ا ب س ا ح م ز ا ا ه ز و ر ن ی ا ر ا م آ و د و م ن ز و ر 5 ی ن ا م ز ه ر و د ر ه ر د ق و ف ت ا ع ا س ز ا ک ی ر ه ر د ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ی ا ه ر ا م آ ه د و ب ر ی گ ت ق و و ی ن ال و ط ر ا ی س ب ا ه ز و ر م ا م ت ر د ا م د ت ا ر ی ی غ ت س پ س و ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ه ر و د ل و ط ر د ق و ف ت ا ع ا س ز ا ک ی ر ه ر د ا د ت ب ا ر د ا م د ت ا ر ی ی غ ت و ه د ش ی ر ی گ ل د ع م. د ن ا ه د ش ی س ر ر ب ز و ر 5 ه ر و د ر ه ر د ق و ف ت ا ع ا س ز ا ک ی ر ه ت ه ج ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ر ا د ق م ی ژ ر ن ا د ی ی أ ت ه د ش ر ب ی و ر ا ه ر ا و ی د ه ل ی س و ب ب ا ت ف آ ه ک ء ا ش ن م ی ل ص ا ن ی ا ا م ر گ ه د و ب ت س ا ا ب ف ل ت خ م ت ا ه ج ی ا ر ب ه ا م ی د و ر ذ آ ه ا م و د ی ا ر ب م ئ ا ق ر ا و ی د ی و ر ر ب ه د ش د ی ی أ ت ی ژ ر ن ا ر ا د ق م س و ن ی س ک ن و ن ا ق ز ا ه د ا ف ت س ا ن ا ز ی م ه چ ا ه ر ا و ی د ز ا ک ی ر ه ی و ر ر ب د د ر گ ص خ ش م ا ت. د ی د ر گ ه ب س ا ح م ز و ر ت ا ع ا س م ا م ت ی ا ر ب و ه ج ر د 5 1 ل ص ا و ف ا ب ون: ن ا ق ن ی ا ر د. ت س ا ه د ش د ر ا و ی ش ب ا ت ی ژ ر ن ا I s = I Cos ح ط س ی و ر ر ب ش ب ا ت ت د ش : I s ی د ی ش ر و خ ی و ت ر پ ر ب د و م ع ح ط س ی و ر ر ب د ی ش ر و خ ش ب ا ت ت د ش : I

5 ... و د ی ش ر و خ ش ب ا ت ه ی و ا ز و ت ه ج ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت 5 : د ی آ ی م ت س د ب ر ی ز ه ط ب ا ر ز ا ه ک ح ط س ر ب د و م ع ط خ و د ی ش ر و خ ع ا ع ش ن ا ی م ه ی و ا ز : Cos = CosβCos( ω) ) د ی ش ر و خ ع ا ف ت ر ا ( ش ب ا ت ه ی و ا ز β: ش ب ا ت ت ه ج ه ی و ا ز : ر ا و ی د ت ه ج ه ی و ا ز : ω. د و ش ی م د ر و آ ر ب ر ی ز ت ر و ص ه ب ف ل ت خ م ت ا ه ج ی ا ر ب ن آ ر ا د ق م ه ک د و ش ی م ه ت ف گ ز ی ن γ ) (ω ه ع و م ج م ه ب γγ = ω ح ب ص ی ب و ن ج ا ت ی ق ر ش ح و ط س ی ا ر ب γγ = + ω ر ه ظ ز ا د ع ب ی ب و ن ج ا ت ی ق ر ش ح و ط س ی ا ر ب γγ = + ω ح ب ص ی ب و ن ج ا ت ی ب ر غ ح و ط س ی ا ر ب γγ = ω ر ه ظ ز ا د ع ب ی ب و ن ج ا ت ی ب ر غ ح و ط س ی ا ر ب د: و ش ی م ه ب س ا ح م ر ی ز ق ی ر ط ه ب ز ی ن I ر ا د ق م I n = A/exp (B/sinβ)Btuh/ft. د ن ش ا ب ی م ل ا س ز و ر ع ب ا ت و د ر ه و د ش ا ب ی م ی ش و م ا خ ب ی ر ض B و ی د ی ش ر و خ ت ب ا ث A ق ی ق ح ت ی ا ه ه ت ف ا ی ر ه ر د ا م د ت ا ر ی ی غ ت ا د ت ب ا د ن ا ه ت ف ر گ ر ا ر ق ل ی ل ح ت د ر و م ر ظ ن م و د ز ا ه ن ا گ ه س ی ا ه ر ا و ی د ز ا ک ی ر ه ر د ه د ش ت ب ث ی ا ه ر ا م آ و ز و ر ه ن ا ب ش ل و ط ر د ا م د ت ا ر ی ی غ ت س پ س و ه ت ف ر گ ر ا ر ق ی س ر ر ب د ر و م ه ت ع ا س ه س ی ن ا م ز ل ص ا و ف ر د ه ز و ر 5 ی ن ا م ز ه ر و د. ت س ا ه د ش ل ی ل ح ت ه ز و ر 5 ه ر و د ر ه ر د ه ز و ر 5 ی ن ا م ز ه ر و د ر د ی ی ا م د ت ا ر ی ی غ ت ی ق ر ش ا و ی د ر- 1 د و ش ی م ه ظ ح ال م ه ک ر و ط ن ا م ه. د ه د ی م ن ا ش ن ح ب ص 6 ت ع ا س ر د ی ق ر ش ر ا و ی د ی و ر ر ب ا ر ا م د ت ا ر ی ی غ ت ه 2 ر ا م ش ل ک ش ر د ه ج ر د 0 2 ی ا م د ه د و د ح م ر د و ه د و ب ن ی ا ه ظ ح ال م ل ب ا ق ت ا ر ی ی غ ت ی ا ر ا د ه ا م ر ذ آ 0 2 ا ت ی ق ر ش ر ا و ی د ی و ر ر ب ا و ه ی ا م د د ح ن ی ی ا پ ه ب ه ا م ی د م ه ن ز و ر ر د و ه ت ش ا د ی ل و ز ن ط ی ا ر ش ا م د ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ه ر و د ن ا ی ا پ ا ت خ ی ر ا ت ن ی ا ز ا. ت س ا ه د و ب ن ا س و ن ر ا و ی د ی ا م د ل د ع م. ت س ا ه د و م ن ش ی ا ز ف ا ه ب ع و ر ش ه ر ا ب و د ا م د خ ی ر ا ت ن ی ا ز ا. ت س ا ه د ی س ر د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 5 1 8/ د و خ. ت س ا ه د و ب د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 9 1 4/ 7 1 ی ق ر ش ر ا و ی د ی و ر ر ب ) ه ز و ر 0 5 ( ا م د ت ب ث ه ر و د ر د ت ع ا س ن ی ا ر د ز و ر ا ت ا م د ت ا ر ی ی غ ت د ن و ر ت ع ا س ن ی ا ر د. د ه د ی م ن ا ش ن ی ق ر ش ر ا و ی د ی و ر ر ب ح ب ص 9 ت ع ا س ر د ا ر ا م د ت ا ر ی ی غ ت د ن و ر 0 1 ز و ر ر د. ت س ا ه د ش م ظ ن م ا م د ی ل و ز ن ر ی س خ ی ر ا ت ن ی ا ز ا و ه د و ب ن ا س و ن ر د د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 2 2 ا ت 1 2 ن ی ب ه ا م ر ذ آ 8 1 ر ی س ا م د ه ر ا ب و د خ ی ر ا ت ن ی ا ز ا. ت س ا ه د ی س ر د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 6 1 ی ن ع ی د و خ د ح ن ی ر ت ن ی ی ا پ ه ب ر ا و ی د ی ا م د ه ا م ی د ر ا و ی د ی ا م د ل د ع م. ت س ا ه د ی س ر د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 2 2 ه ب ه ر ا ب و د ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ه ر و د ن ا ی ا پ ر د و ه ت ف ر گ د و خ ب ی د و ع ص 0/6 د و د ح 6 ت ع ا س ه ب ت ب س ن ه ک د ش ا ب ی م د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 9 1 8/ 7 ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ه ر و د ل و ط ر د 9 ت ع ا س ر د ی ق ر ش. د ه د ی م ن ا ش ن ش ی ا ز ف ا د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د

6 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 6 ی و ر ر ا و ی د ی ق ر ش د ر ه ظ ر 5 1 و 2 1 و صبح 6 و 9 ت ع ا س ر د ی ق ر ش ر ا و ی د ی و ر ر ب ا م د ت ا ر ی ی غ ت 2 ه ر ا م ش ل ک ش 1 2 5/ ه ج ر د ن ا گ د ن ر ا گ ن ع: ب ن م ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ه ر و د ل و ط 7 1 ز و ر ا ت ر ا و ی د ی ا م د ه ا م ل و ا ز ا. د ه د ی م ن ا ش ن 2 1 ت ع ا س ر د ی ق ر ش ر ا و ی د ی ل خ ا د ش خ ب ر د ا ر ا م د ت ا ر ی ی غ ت د ن و ر و د ن ک ی م ا د ی پ ی ل و ز ن ر ی س ر ا و ی د ی ا م د ز و ر ن ی ا ز ا. ت س ا ه د و ب ن ا س و ن ر د د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 3 2 ش و ح و ل و ح ر د ه ا م ر ذ آ ر ب 2 1 ت ع ا س ر د ر ا و ی د ی ا م د ه د ر ک ا د ی پ ی د و ع ص ر ی س ا م د ه ر ا ب و د. د س ر ی م د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 7 1 5/ ه ب ه ا م ی د م ه د ز و ر ر د. د ه د ی م ن ا ش ن ش ی ا ز ف ا د ا ر گ ی ت ن ا س ه د و ب ت س ا ه ک د و د ح 1/2 7 ه ج ر د د ا ر گ ی ت ن ا س ت ب س ن ه ب ه س ت ع ا س ل ب ق م ه د ج ه ز و ر ا ت ه ا م ر ذ آ ل و ا ر د ر ا و ی د ی ا م د ت ع ا س ن ی ا ر د. د ه د ی م ن ا ش ن 5 1 ت ع ا س ر د ا ر ی ق ر ش ر ا و ی د ی ا م د ر ی س ه ب ا م د ز و ر ن ی ا ر د. د ب ا ی ی م ه م ا د ا م ه د ز و ر ا ت و ه د ش ع و ر ش ا م د ی ل و ز ن ر ی س خ ی ر ا ت ن ی ا ز ا. د ه د ی م ن ن ا ش ن ی ن ا د ن چ ر ی ی غ ت ه ز و ر 0 5 ی ر ا م آ ه ر و د ی ا ر ب ت ع ا س ن ی ا ر د ا م د ل د ع م. د ن ک ی م ا د ی پ ی د و ع ص ر ی س ه ر ا ب و د و. د س ر ی م د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د ت ع ا س ه ب ت ب س ن ا م د. ت س ا ه د و ب د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 3 2 4/ د 2 و د ح. د ه د ی م ن ا ش ن ش ی ا ز ف ا د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 1/9

7 و 4 و 4... و د ی ش ر و خ ش ب ا ت ه ی و ا ز و ت ه ج ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت 7 ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ه ر و د ل و ط ر د ح ب ص 3 و ب ش ه م ی ن 4 2 و ت ا ع ا س ر د ی ق ر ش ر ا و ی د ی و ر ر ب ا م د ت ا ر ی ی غ ت ه 3 ر ا م ش ل ک ش ن ا گ د ن ر ا گ ن ع: ب ن م ی ا ه ت ع ا س ر د ا ر ی ق ر ش ر ا و ی د ی ا م د ت ا ر ی ی غ ت د ن و ر ه 3 ر ا م ش ل ک ش ت ا ر ی ی غ ت د ن و ر. د ه د ی م ن ا ش ن ح ب ص 3 ه د و د ح م ر د ه ا م ر ذ آ ه د ج ی ه ز و ر ا ت ا و ه ی ا م د 5 1 ت ع ا س د ن ن ا م ه م ه ت ع ا س ن ی ا ر د ه ک د ه د ی م ن ا ش ن 8 1 ت ع ا س ر د ا ر ا م د د ن و ر ن ی ا و د ن ک ی م ل ز ن ت ه ب ع و ر ش 8 1 ز و ر ز ا ا م د ز ی ن ت ع ا س ن ی ا ر د. ت س ا ه د و ب ن ا س و ن ر د د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 5 2 ی ا م د ا د ی پ صعودی سیر ا م د ه ر ا ب و د. ت س ا ه د ی س ر د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 9 1 8/ ه ب ا م د ز و ر ن ی ا ر د و د ر ا د ه م ا د ا ه ا م ی د م ه د ز و ر ا ت ه ج ر د 0/2 0 3 ل ب ق ت ع ا س ه س ه ب ت ب س ن ه ک ت س ا ه د و ب د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 3 2 8/ 9 0 ه ر و د ن ی ا ی ا م د ل د ع م. ت س ا ه د ر ک. د ه د ی م ن ا ش ن ش ه ا ک د ا ر گ ی ت ن ا س ی ا ه ت ع ا س ر د ی ق ر ش ر ا و ی د ی ا م د ت ا ر ی ی غ ت د ن و ر ا ت ا و ه ی ا م د ز ی ن ت ع ا س ه س ن ی ا ر د ه ک د ه د ی م ن ا ش ن ح ب ص 3 ر د ح ب ص 3 ت ع ا س ی ا ر ب و 3 2 ه د و د ح م ر د 4 2 ت ع ا س ی ا ر ب 4 2 ه د و د ح م ر د 1 2 ت ع ا س ی ا ر ب ه ا م ر ذ آ 7 1 ا ت 6 1 ز و ر ر د 1 2 ت ع ا س ی ا ر ب و ه د ر ک ا د ی پ ی ل و ز ن ر ی س ا م د خ ی ر ا ت ن ی ا ز ا. ت س ا ه د ن ا م ت ب ا ث د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 2 2 ی ا م د ه د و د ح م 9 ز و ر ر د ح ب ص ه س ت ع ا س ی ا ر ب و 7 1 2/ ه ب ه ا م ی د 9 ز و ر ر د 4 2 ت ع ا س ی ا ر ب د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 8 1 2/ ه ب ه ا م ی د 9 ز و ر ه ر و د ی ا م د ل د ع م. ت س ا ه د ر ک ا د ی پ صعودی سیر ه ا م ی د 9 ز و ر ز ا د ع ب و ت س ا ه د ی س ر د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 6 1 2/ ه ب ه ا م ی د

8 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 8 ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ی ا ر ب ت ع ا س 1 2 ه ب 1 2 9/ ه ج ر د. د ش ا ب ی م د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 0 2 7/ 1 ه ب ح ب ص 3 ت ع ا س ه: ک د و ش ی م ه ظ ح ال م د ا ر گ ی ت ن ا س ی ا ر ب ت ع ا س 4 2 ا م د ه ب 1 2 5/ 2. د ه د ی م ن ا ش ن ا ر ا م د ن ی ر ت م ک ح ب ص 6 ت ع ا س ی ق ر ش ر ا و ی د ی و ر ر ب 1- ه ج ر د د ا ر گ ی ت ن ا س و ی ا ر ب ه د ی س ر د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 1 2 ه ب ا و ه ی ا م د د ر ا د ر ا ر ق ب ا ت ف آ ش ب ا ت ض ر ع م ر د ی ق ر ش ر ا و ی د ه ک ح ب ص 9 ت ع ا س ر د 2-. د ر ا د ن ق ا ب ط ن ا ه د ش ت ب ث ی ا م د ا ب ی ق ر ش ر ا و ی د ی و ر ر ب ش ب ا ت ج و ا د و ش ی م ه ظ ح ال م. ت س ا ر ب ه د ش د ر ا و ی ا م د ه ک د ه د ی م ن ا ش ن. ت س ا ه د ا ت ف ا ق ا ف ت ا 5 1 ت ع ا س ر د ی ق ر ش ر ا و ی د ی و ر ر ب ه د ش ت ب ث ی ا م د ج و ا 3- ر گ ی د ت ر ا ب ع ه ب. د س ر ی م ر ا و ی د ی ل خ ا د ش خ ب ا ی ق ا ط ا ل خ ا د ب ر ه ظ ز ا د ع ب ر 3 د ح ب ص ت 9 ع ا س ر د ی ق ر ش ر ا و ی د ی و ر. ت س ا ه ج ا و م ر ی خ أ ت ت ع ا س 6 ل ق ا د ح ا ب ق ا ط ا ل خ ا د ه ب ن و ر ی ب ت م س ز ا ا م ر گ ت ی ا د ه و ل ا ق ت ن ا ه ب ن آ ی ج ی ر د ت ل ا ق ت ن ا و ر ا و ی د ر د ا م ر گ ه ر ی خ ذ ه د ن ه د ن ا ش ن و ه د و ب ال ا ب ن ا ن چ م ه ی ق ر ش ر ا و ی د ی ا م د ز ی ن 8 1 ت ع ا س ر د 4-. د ش ا ب ی م ق ا ط ا ن و ر د -1/ / /9 1/2 7 0/0 6 6 ب ی ت ر ت ه ب ی ق ر ش ر ا و ی د ی و ر ر ب ا م د ه ت ع ا س ه س ت ا ر ی ی غ ت ه ب 9 ت ع ا س ز ا ی ل و د ن ک و ی ئ ط ب 9 ا ت 6 ت ع ا س ن ی ب ا م د ش ی ا ز ف ا ر ی س. ت س ا ه د و ب 0/ /8 0-0/5 6 ن ی ب ا م د ر ی ی غ ت ن ا ز ی م ن ی ر ت م ک. ت س ا ه د ی س ر د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 1/9 و 1/2 7 ه ب و ه د ر ک ا د ی پ ی ر ت ش ی ب ت ع ر س 5 1 ا ت 2 1 د ن و ر د ع ب ه ب 1 2 ت ع ا س ز ا و ت س ا ه د ر ک ا د ی پ ی ر ت ش ی ب ت ع ر س 1 2 ا ت 8 1 ت ع ا س ن ی ب س پ س و ه د و ب 8 1 ا ت 5 1 ت ع ا س. ت س ا ه د ر ک ا د ی پ ی ط س و ت م 2 ر- ا و ی د ت ب ث ه د ش ی ب ر غ ر د ل و ط ه ر و د 0 5 ه ز و ر ه ب ی و ر ر ا و ی د ی ب ر غ ن و ر د ر د ا و ه ی ا م د. د ه د ی م ن ا ش ن ی ب ر غ ر ا و ی د ی و ر ر ب ا ر ح ب ص 6 ت ع ا س ر د ه د ش ت ب ث ی ا م د ر ا د ق م 4 ه ر ا م ش ل ک ش ه ج ر د 9 1 3/ ز ا ه ز و ر 5 ی ا ه ه ر و د ل د ع م و ه د ش ع و ر ش د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 2 2 ز ا ه ا م ل ی ا و ا ر د ر ا و ی د ن ی ا ی و ر ر ب ن ا م ت خ ا س ی ا م د ن ی ر ت ال ا ب. ت س ا ه د ی س ر د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 4 1 5/ ه ب ) ه ا م ی د 0 1 ا ت ه ا م ی د )6 ز و ر ج ن پ ه ر و د و ه د ش ع و ر ش د ا ر گ ی ت ن ا س ر د ت ع ا س 6 ح ب ص 2 2 ه ج ر د د ا ر گ ی ت ن ا س ر د ل و ا و ه ا م ر ذ آ ر د 6 ت ع ا س ی ا م د ل د ع م. ت س ا ه د ر ک ا د ی پ ل ز ن ت د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 3 1 ه ب ه ک ت س ا ه د و ب ه ا م ی د م ه د ز و ر ر د ا م د ن ی ر ت م ک. ت س ا ه د و ب د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 7 1 6/ 4 ه ز و ر 0 5 ه ر و د ل و ط ر د ت ع ا س ن ی ا ر د ه د ش ت ب ث ی ا م د ل د ع م. د ه د ی م ن ا ش ن ح ب ص 9 ت ع ا س ر د ا ر ه د ش ت ب ث ی ا م د ر ا د ق م 4 ه ر ا م ش ل ک ش و د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 3 2 ن ا ز ی م ه ب ه ا م ر ذ آ ل و ا ز و ر ر د ا م د ن ی ر ت ال ا ب ه ک ه د و ب د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 7 1 6/ 5 ه د ش ت ب ث ه ر و د ل و ط و ه ت ش ا د ی ل و ز ن ر ی س ج ی ر د ت ب ل و ا ه ه د ز ا ا م د. ت س ا ه د و ب ه ا م ی د م ه د ز و ر ر د د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 3 1 1/ ن ا ز ی م ه ب ا م د ن ی ر ت م ک ت ع ا س ن ی ا ر د ا م د. ت س ا ه د ر ک ا د ی پ صعودی سیر ه ر ا ب و د و ه د ی س ر د و خ ر ا د ق م ن ی ر ت ن ی ی ا پ ه ب ه ا م ی د 0 1 ا ت 6 ه ز و ر ج ن پ ر گ ی د ت ر ا ب ع ه ب ت س ی ن ه ج و ت ل ب ا ق ن ا د ن چ ه ک د ه د ی م ن ا ش ن ش ی ا ز ف ا د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 0/1 ح ب ص 6 ت ع ا س ه ب ت ب س ن. د ه د ی م ن ن ا ش ن ی ن ا د ن چ ر ی ی غ ت 9 و 6 ت ع ا س ن ی ب ی ا م د ت س ا ه د ی س ر ن ی ب ر غ ر ا و ی د ه ب ب ا ت ف آ ز و ن ه ن و چ

9 ... و د ی ش ر و خ ش ب ا ت ه ی و ا ز و ت ه ج ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت 9 د ر ه ظ ر 5 1 و 2 1 و صبح 6 و 9 ت ع ا س ر د ی ب ر غ ر ا و ی د ی و ر ر ب ا م د ت ا ر ی ی غ ت 4 ه ر ا م ش ل ک ش ن ا گ د ن ر ا گ ن ع: ب ن م ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ه ر و د ل و ط م ه د ز و ر ا ت ت ب ث ی ا د ت ب ا ز ا ا م د ی ل و ز ن ر ی س. د ه د ی م ن ا ش ن ر ه ظ 2 1 ت ع ا س ر د ا ر ه د ش ت ب ث ی ا م د ر ا د ق م ه 4 ر ا م ش ل ک ش 0 5 ی ر ا م آ ه ر و د ر د ه د ش ت ب ث ی ا م د ن ی ر ت ش ی ب و ن ی ر ت م ک. ت س ا ه د ر ک ا د ی پ ی د و ع ص ر ی س ه ر ا ب و د س پ س و ه ت ش ا د ه م ا د ا ه ا م ی د ن ی ا ر د ه ر و د ی ا م د ل د ع م. ت س ا ه د و ب ه ا م ی د م ه د و ر ذ آ ل و ا ر د م ه ز ا ب د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 3 1 و 4 2 ب ی ت ر ت ه ب ه ز و ر ر ظ ن ه ب ه ک. د ه د ی م ن ا ش ن ش ی ا ز ف ا 0/7 د و د ح ح ب ص 9 ت ع ا س ه ب ت ب س ن ه ک ت س ا ه د و ب د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 8 1 6/ 2 ت ع ا س. ت س ا ه د ش د ن م ه ر ه ب ب ا ت ف آ ی ا م ر گ ز ا ی د و د ح ا ت ز ی ن ی ب ر غ ر ا و ی د ن ا م ت خ ا س ی ب و ن ج ع ل ض ه ب ب ا ت ف آ ی ل ا ق ت ن ا ا ب د س ر ی م ی ا م د ز ی ن ت ع ا س ن ی ا ر د. د ه د ی م ن ا ش ن ت ب ث ه ر و د ل و ط ر د ا ر 5 1 ت ع ا س ر د ه د ش ت ب ث ی ا م د ت ا ر ی ی غ ت ه 4 ر ا م ش ل ک ش ه د ر ک ا د ی پ صعودی سیر ه ر ا ب و د و ه ت ف ا ی ه م ا د ا ه ا م ی د 1 1 و 0 1 ز و ر ا ت د ن و ر ن ی ا و ه ت ش ا د ی ل و ز ن ر ی س ی ب ر غ ر ا و ی د ی ت ف ا ی ر د ه ج ر د 1/5 د و د ح 2 1 ت ع ا س ه ب ت ب س ن ه ک ت س ا ه د و ب د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 9 1 6/ 7 ت ع ا س ن ی ا ر د ه ر و د ی ا م د ل د ع م. ت س ا ه ت ف ا ی ش ی ا ز ف ا ز ی ن ی ب ر غ ر ا و ی د ی و ر ر ب ه د ش ت ب ث ی ا م د ی ب ر غ ر ا و ی د ه ب ب ا ت ف آ ل ا ق ت ن ا ا ب. ت س ا ه ت ف ا ی ش ی ا ز ف ا د ا ر گ ی ت ن ا س. ت س ا

10 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 0 1 ه ج ر د ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ه ر و د ل و ط ر د ح ب ص 3 و ب ش ه م ی ن 4 2 و ت ا ع ا س ر د ی ب ر غ ر ا و ی د ی و ر ر ب ا م د ت ا ر ی ی غ ت ه 5 ر ا م ش ل ک ش ن ا گ د ن ر ا گ ن ع: ب ن م ز ی ن ت ع ا س ن ی ا ر د ی ل و ز ن ر ی س. د ه د ی م ن ا ش ن 8 1 ت ع ا س ر د ر ا و ی د ن ی ا ی و ر ر ب ا ر ه د ش ت ب ث ی ا م د ت ا ر ی ی غ ت ه 5 ر ا م ش ل ک ش 6 1 9/ ه ب ه ا م ی د م ه د ز و ر ر د و ه د ش ع و ر ش ه ج ر د 3 2 ز ا ه ا م ر ذ آ ل و ا ز و ر ر د ر ا و ی د ی ا م د د ش ا ب ی م ل ب ق ت ا ع ا س د ن ن ا م ه د ا ر گ ی ت ن ا س ه د ی س ر و ه ر ا ب و د ر ی س ی د و ع ص ا د ی پ ه د ر ک. ت س ا ل د ع م ی ا م د ا و ه ر د ن ی ا ه ر و د ه ب 0 2 8/ 5 ه ج ر د ب ی ت ر ت ن ی ا ه ب. د ه د ی م ن ا ش ن ش ی ا ز ف ا د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 0/8 د و د ح 5 1 ت ع ا س ه ب ت ب س ن ه ک ت س ا ه د ی س ر د ا ر گ ی ت ن ا س ر ا و ی د ی و ر ر ب ش ب ا ت ج و ا ه ک ن ی ا د و ج و ا ب و ه د و ب ه ا ر م ه ی ن ا م ز ر ی خ أ ت ا ب ی ل خ ا د ر ا و ی د ه ب و ن ا م ت خ ا س ن و ر د ه ب ا م ر گ ل ا ق ت ن ا. د ر ا د ه م ا د ا 8 1 ت ع ا س ا ت ز و ن ه ق ا ط ا ل خ ا د ه ب ا م د ی د و ع ص ر ی س ی ل و ت س ا ه د ا ت ف ا ق ا ف ت ا 5 1 ت ع ا س ر د ی ب ر غ ر ا و ی د ی ا م د ت ع ا س ن ی ا ر د. د ه د ی م ن ا ش ن 1 2 ت ع ا س ر د ی ب ر غ ر ا و ی د ی و ر ر ب ا ر ه د ش ت ب ث ی ا م د ت ا ر ی ی غ ت ه 5 ر ا م ش ل ک ش ی ل و ز ن ر ی س س پ س و ت س ا ه د و ب ن ا س و ن ر د د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 3 2 ا ت 2 2 ه د و د ح م ر د ا با ی ر ق ت ه ا م ر ذ آ 6 1 ا ت ر ذ آ ل و ا ز ا ه ر و د ن ا ی ا پ ا ت ه ر ا ب و د. ت س ا ه د ر ک ا د ی پ ش ه ا ک د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 6 1 9/ ه ب ه ا م ی د م ه د ز و ر ر د و ه د ر ک ا د ی پ ت د ش ی ک د ن ا ن ا ش ن ه ک ت س ا ه د و ب د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 0 2 8/ 5 ت ع ا س ن ی ا ر د ر ا و ی د ی ا م د ل د ع م. ت س ا ه ت ش ا د صعودی سیر ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ل خ ا د ت م س ه ب ه د ش ت ی ا د ه ی ا م د د و ش ی م ه د ه ا ش م. د ه د ی م ن ا ش ن ی ئ ز ج ش ی ا ز ف ا ن ا ن چ م ه 8 1 ت ع ا س ه ب ت ب س ن د ه د ی م 5 1 ت ع ا س ر د ی ب ر غ ر ا و ی د ی و ر ر ب ش ب ا ت ج و ا ی ت ق و ت ف گ ن ا و ت ی م ر گ ی د ت ر ا ب ع ه ب. ت س ا ه ا ر م ه ی ن ا م ز ر ی خ أ ت ا ب ر ا و ی د. د و ش ی م ل ق ت ن م ق ا ط ا ل خ ا د ب ر ی خ أ ت ت ع ا س 6 حدود با ا م ر گ ن ی ا ت س ا ه د ا ت ف ا ق ا ف ت ا

11 ... و د ی ش ر و خ ش ب ا ت ه ی و ا ز و ت ه ج ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت 1 1 ی ل و ز ن د ن و ر ن ا م ه ه ک د و ش ی م ه ظ ح ال م. د ه د ی م ن ا ش ن 4 2 ت ع ا س ر د ی ب ر غ ر ا و ی د ی و ر ر ب ا ر ا م د ت ا ر ی ی غ ت ه 5 ر ا م ش ل ک ش ه ب ا م د ن ی ر ت ن ی ئ ا پ و ن ی ر ت ال ا ب. د ن ک ی م ا د ی پ صعودی سیر ه ر ا ب و د خ ی ر ا ت ن ی ا ز ا. د ر ا د ه م ا د ا ه ا م ی د م ه د ا ت ر ذ آ ی ا د ت ب ا ز ا ا ر ه د و د ح م ر د ا ا ب ی ر ق ت ه ا م ر ذ آ 6 1 ز و ر ا ت ه د ش ت ب ث ی ا م د ز ی ن ت ع ا س ن ی ا ر د. ت س ا ه د و ب د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 6 1 و 2 2 ب ی ت ر ت ه د ی س ر د و خ ل ق ا د ح ه ب ه ا م ی د 0 1 ز و ر ر د و ت س ا ه د ر ک ا د ی پ ی ل و ز ن ر ی س ج ی ر د ت ب س پ س و ه د و ب ت ب ا ث د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 2 2 د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 9 1 8/ د و د ح 4 2 ت ع ا س ر د ی ب ر غ ر ا و ی د ی و ر ر ب ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ز و ر 0 5 ر د ه د ش ت ب ث ی ا م د ل د ع م. ت س ا 2 ت ع ا س ه ب ت ب س ن ه ک ه د و ب د 1 و د ح. د ه د ی م ن ا ش ن ش ه ا ک ه ج ر د 0/3 7 ط ی ا ر ش ن ا م ه ز ی ن ت ع ا س ن ی ا ر د. د ه د ی م ن ا ش ن ی ب ر غ ر ا و ی د ی و ر ر ب ح ب ص 3 ت ع ا س ی ا ر ب ا ر ا م د ت ا ر ی ی غ ت ه 5 ر ا م ش ل ک ش ه د ی س ر د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 4 1 ی ن ع ی د و خ د ح ن ی ر ت ن ی ئ ا پ ه ب ه ا م ی د م ه د و م ه ن ز و ر ر د و ه د و ب م ک ا ح ل ب ق ت ا ع ا س ر د ی ل ک ت ع ا س ه ب ت ب س ن ه ک ه د و ب د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 8 1 1/ 7 ت ع ا س ن ی ا ر د ا م د ل د ع م. ت س ا ه د ر ک ا د ی پ صعودی سیر ه ر ا ب و د و. ت س ا ه ت ش ا د ت ف ا د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 1/4 1 ی ل ب ق ه ک د و ش ی م ه ظ ح ال م ب ی ت ر ت ن ی ا ه ب ت ا ر ی ی غ ت ه ا م ر ذ آ 6 1 ا ت 5 1 د و د ح ا ت ) ه ا م ی د ن ا ی ا پ ا ت ه ا م ر ذ آ ل و ا ( ا ه ه د ا د ت ب ث ی ر ا م آ هی ر و د ی ا د ت ب ا ز ا ا م د ت ا ر ی ی غ ت ا ی 5 1 ز و ر ز ا و د ه د ی م ن ن ا ش ن ر ی ی غ ت ه ج ر د 2 ا ت 1 ز ا ش ی ب ت ا ع ا س ه م ه ر د ا م د ت ا ر ی ی غ ت. د ه د ی م ن ن ا ش ن ی ن ا د ن چ. ت س ا ه د ر ک ا د ی پ ی د و ع ص ر ی س س پ س و ه د ی س ر ن ک م م ل ق ا د ح ه ب ه ا م ی د م ه د ز ا ی ا ی م ه د ر د و ه د ش د ی د ش ت ی ل و ز ن ر ی س. د ه د ی م ن ا ش ن ا ر ر ا د ق م ن ی ر ت ال ا ب 1 2 ت ع ا س ر د و ن ی ر ت م ک 6 ت ع ا س ر د ی ب ر غ ر ا و ی د ی و ر ر ب ه د ش ت ب ث ی ا م د ل د ع م 2- ق ا ف ت ا 5 1 ت ع ا س ر د ی ب ر غ ر ا و ی د ی و ر ر ب ش ب ا ت ن ا ز ی م ن ی ر ت ش ی ب ه ر و د ن ی ا ر د ه ک ن ی ا د و ج و ا ب ه ک ت س ا ن آ م و ه ف م ه ب ن ی ا ت ر ا ب ع ه ب. ت س ا ه د ا ت ف ا ق ا ف ت ا 1 2 و 8 1 ی ا ه ت ع ا س ر د ر ا و ی د ل خ ا د ه ب ه د ش ت ی ا د ه ی ا م ر گ ن ا ز ی م ن ی ر ت ش ی ب ی ل و ه د ا ت ف ا. د و ش ی م ل ق ت ن م ش ب ا ت ج و ا ه ب ت ب س ن ر ی خ أ ت ت ع ا س 6 ا ب ق ا ط ا ل خ ا د ه ب ا م ر گ ر گ ی د 0/7 0/4 3 0 ب ی ت ر ت ه ب ح ب ص 3 ا ت ح ب ص 6 ز ا ه ت ع ا س 3 ل ص ا و ف ر د ی ب ر غ ر ا و ی د ر د ه د ش ت ب ث ی ا م د ت ا ر ی ی غ ت 3- ه ب ش ی ا ز ف ا ن ی ر ت ش ی ب ه ک د و ش ی م ه ظ ح ال م. ت س ا ه د و ب 1/ /4 1-0/3 7 0/3 0 0/9 7 1/5 4 ی- ب و ن ج ر ا و ی د ه د ا ت ف ا ق ا ف ت ا 1 2 ا ت ا ت 6 ی ا ه ت ع ا س ن ی ب ر ی ی غ ت ن ا ز ی م ن ی ر ت م ک و 2 1 ا ت 9 ت ع ا س ن ی ب د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 1/5 ن ا ز ی م ه ج ر د 1/4 2 و 1/4 1 ب ی ت ر ت ه ب ح ب ص 6 ا ت ح ب ص 3 و ح ب ص 3 ا ت 4 2 ت ع ا س ن ی ب ز ی ن ا م د ش ه ا ک ن ا ز ی م ن ی ر ت ش ی ب. ت س ا. ت س ا ه د ش ه د ه ا ش م د ا ر گ ی ت ن ا س 6 ت ع ا س ر د ه ز و ر 0 5 ی ر ا م آ ه ر و د ک ی ر د ا ر ی ب و ن ج ر ا و ی د ی ل خ ا د ت م س ق ر د ه د ش ت ب ث ی ا م د ت ا ر ی ی غ ت ه 6 ر ا م ش ل ک ش ر د ا م د. د ه د ی م ن ش ی ا م ن ا ر ی ر ی گ م ش چ ت ا ر ی ی غ ت ر ذ آ 0 2 ز و ر ا ت ر ذ آ ل و ا ز ا ا و ه ی ا م د 6 ت ع ا س ر د. د ه د ی م ن ا ش ن ح ب ص 1 1 ز و ر ر د و ه د ر ک ا د ی پ ی ل و ز ن ر ی س ا م د ر ذ آ 0 2 ز و ر ز ا ی ل و. د ش ا ب ی م ن ا س و ن ر د د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 1 2 ا ت 0 2 ه د و د ح م ی ب و ن ج ر ا و ی د ی ا م د ل د ع م. ند ک ی م ا د ی پ ی د و ع ص ر ی س ه ر ا ب و د و د س ر ی م د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 6 1 ی ن ع ی د و خ ل ق ا د ح ه ب ه ا م ی د. د ش ا ب ی م د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 9 1 3/ 3 ح ب ص 6 ت ع ا س ر د

12 و ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 2 1 د ر ه ظ ر 5 1 و 2 1 و صبح 6 و 9 ت ع ا س ر د ی ب و ن ج ر ا و ی د ی و ر ر ب ا م د ت ا ر ی ی غ ت 6 ه ر ا م ش ل ک ش ن ا گ د ن ر ا گ ن ع: ب ن م ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ه ر و د ل و ط ی ا م د ت ع ا س ن ی ا ر د. د ه ید م ن ا ش ن ح ب ص 9 ت ع ا س ر د ا ر ی ب و ن ج ر ا و ی د ی و ر ر ب ه د ش ت ب ث ی ا م د ت ا ر ی ی غ ت ه 6 ر ا م ش ل ک ش ا د ی پ ی ل و ز ن ر ی س س پ س و ه د و ب ن ا س و ن ر د د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 2 2 ا ت 4 2 ی ا م د ه د و د ح م ر د 3 2 ز و ر ا ت ه ا م ر ذ آ ل و ا ز ا ا و ه ش خ ب ی ا م د ل د ع م. د ر ا د صعودی سیر دا ا د ج م و ه ت ف ا ی ل ز ن ت د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 9 1 ه ب ه ا م ی د 1 1 ا ت 9 ی ا ه ز و ر ر د و ه د ر ک ی ل خ ا د ر ا و ی د ی ب و ن ج ر د ت ع ا س. د ه د ی م ن ا ش ن ش ی ا ز ف ا د ا ر گ ی ت ن ا س 9 ح ب ص 2 2 8/ 5 2 ه ج ر د د ا ر گ ی ت ن ا س ه د و ب ت س ا ه ک ت ب س ن ه ب 6 ح ب ص 2/3 9 ه ج ر د ی ا م د ز ی ن ت ع ا س ن ی ا ر د. د ه د ی م ن ا ش ن ر ه ظ 2 1 ت ع ا س ر د ی ب و ن ج ر ا و ی د ی و ر ر ب ا ر ا م د ه ن ا ز و ر ت ا ر ی ی غ ت ه 6 ر ا م ش ل ک ش 2 ن ی ب ه ا م ر ذ آ 9 1 ز و ر ا ت ر ا و ی د ه ج ر د 8 1 ه ب ه ا م ی د 9 ز و ر ر د و ه د ر ک ا د ی پ ی ل و ز ن ر ی س س پ س و ه د و ب ن ا س و ن ر د 4 2 د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 2 2 3/ 4 ت ع ا س ن ی ا ر د ا م د ل د ع م. ت س ا ه د ر ک ا د ی پ صعودی سیر س پ س و ه د ر ک ا د ی پ ل ز ن ت د ا ر گ ی ت ن ا س. ت س ا ه ت ف ا ی ش ی ا ز ف ا د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 0/7 1 9 ت ع ا س ه ب ت ب س ن ه ک ت س ا ه د و ب ه د ش ا ت ز و ر م ه د ه ا م ی د ه م ا د ا ه ت ف ا ی. ت س ا ی ا م د ر ا و ی د ز ا ت ع ا س ن ی ا ر د ر ا و ی د ی ا م د. د ه د ی م ن ا ش ن ی ب و ن ج ر ا و ی د ی و ر ر ب 5 1 ت ع ا س ر د ا ر ا م د ت ا ر ی ی غ ت د ن و ر ه 6 ر ا م ش ل ک ش ع و ر ش ا م د ی ل و ز ن ر ی س ج ی ر د ت ب ز و ر ن ی ا ز ا و ه د و ب ن ا س و ن ر د د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 5 2 5/ ا ت 5 2 ن ی ب ه ا م ر ذ آ 8 1 ا ت ه ا م ل و ا ی ب و ن ج ر د ن ی ا ز و ر 0 2 ه ج ر د د ا ر گ ی ت ن ا س ه د و ب و س پ س ر ی س ر د ر ا و ی د ی ا م د ن ی ر ت ال ا ب ه ک ه د و ب د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 3 2 4/ 4 ت ع ا س ن ی ا ر د ر ا و ی د ی ا م د ل د ع م. ت س ا ه د ر ک ا د ی پ ی د و ع ص ن ا ش ن ش ی ا ز ف ا د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 1/ ت ع ا س ه ب ت ب س ن ر ا و ی د ی ا م د. د ش ا ب ی م ت ه ج ن ی ا ر د ز و ر ه ن ا ب ش ت ع ا س ل و ط. د ه د ی م

13 ... و د ی ش ر و خ ش ب ا ت ه ی و ا ز و ت ه ج ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت 3 1 ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ه ر و د ل و ط ر د ح ب ص 3 و ب ش ه م ی ن 4 2 و ت ا ع ا س ر د جنوبی دیوار ی و ر ر ب ا م د ت ا ر ی ی غ ت ه 7 ر ا م ش ل ک ش ن ا گ د ن ر ا گ ن ع: ب ن م ر ا و ی د ی ا م د ز ی ن ت ع ا س ن ی ا ر د. د ه د ی م ن ا ش ن ی ب و ن ج ر ا و ی د ی و ر ر ب 8 1 ت ع ا س ر د ا ر ا م د ه ن ا ز و ر ت ا ر ی ی غ ت ه 7 ر ا م ش ل ک ش ع و ر ش ا م د ی ل و ز ن ر ی س ج ی ر د ت ب 8 1 ز و ر ز ا. ت س ا ه د ا د ن ن ا ش ن ا ر ی ص ا خ ر ی ی غ ت و ه د و ب ه ج ر د 5 2 ا با ی ر ق ت ل و ا ز و ر 8 1 ر د. ت س ا ه ت ش ا د ی د و ع ص ر ی س ر ا و ی د ی ا م د س پ س و ه د ش ت ب ث د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 0 2 ی ا م د ه ا م ی د 1 1 ا ت 9 ی ا ه ز و ر ر د و ه د ش ه ج ر د 0/1 1 ل ب ق ت ع ا س ه ب ت ب س ن ه ک ت س ا ه د و ب د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 3 2 3/ 3 ی ر ا م آ ه ر و د ل و ط ر د ت ع ا س ن ی ا ی ا م د ل د ع م. د ه د ی م ن ا ش ن ش ه ا ک د ا ر گ ی ت ن ا س ل ب ق. د ر ا د ت ا ع ا س ه ی ب ش ی د ن ی ا ر ف ت ع ا س ن ی ا ر د ا م د ت ا ر ی ی غ ت. د ه د ی م ن ا ش ن 1 2 ت ع ا س ر د ا ر ر ا و ی د ی ا م د ت ی ع ض و ه 7 ر ا م ش ل ک ش ن ی ر ت م ک ا م د ر د ی ا ه ز و ر 9 ا ت 1 1 ه ا م ی د 9 1 ه ج ر د د ا ر گ ی ت ن ا س ت ب ث ه د ش. ت س ا ل د ع م. د ه د ی م ن ا ش ن د ا ر یگ ت ن ا س ه ج ر د 0/6 6 حدود در ی ش ه ا ک ه ک ت س ا ه د و ب د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 2 2 7/ 6 ا م د ر د ن ی ا ت ع ا س 0 2 ا ت 9 1 ر د ز ی ن ت ع ا س و د ن ی ا ر د. د ه د ی م ن ا ش ن ح ب ص 3 و 4 2 ی ا ه عت ا س ر د ا ر ر ا و ی د ی ا م د ت ی ع ض و ه 7 ر ا م ش ل ک ش ی ا م د ه ا م ی د 2 1 ا ت 8 ی ا ه ز و ر ر د و ه ت ش ا د ی ل و ز ن ر ی س ا م د ز و ر ن ی ا ز ا و ه د و ب ت ب ا ث ا با ی ر ق ت ر ا و ی د ی ا م د ه ا م ر ذ آ ل و ا ز و ر 4 2 ت ع ا س ر د ر ا و ی د ی ا م د ل د ع م. ت س ا ه د و ب د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 7 1 و 8 1 ح ب ص 3 و 4 2 ت ع ا س ر د ب ی ت ر ت ه ب ر ا و ی د. ت س ا ه د و ب د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 0 2 2/ 4 ح ب ص 3 ت ع ا س و 1 2 5/ 1 د و د ح ه ک د و ش ی م ه ظ ح ال م -1 د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 3 2 4/ 4 ی ا م د ل د ع م ا ب 5 1 ت ع ا س و ی ب و ن ج ر ا و ی د ی ا م د ن ی ر ت م ک ح ب ص 6 ت ع ا س ز ی ن ر ا و ی د ن ی ا ر د. د ه د ی م ن ا ش ن ا ر ی ب و ن ج ر ا و ی د ی ا م د ن ی ر ت ال ا ب س پ س و ه ت ش ا د ن ی ر ی گ م ش چ ر ی ی غ ت ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ت ا ع ا س م ا م ت ر د ا م د ت ا ر ی ی غ ت ه ا م ر ذ آ 9 1 ا ت 8 1 ز و ر ا ت ه ا م ر ذ آ ل و ا ز ا 2-. ت س ا ه د ش ع و ر ش ا م د ی ل و ز ن ر ی س

14 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 4 1. ت س ا ه ت ش ا د ی د و ع ص ر ی س س پ س و ه د ا ت ف ا ق ا ف ت ا ه ا م ی د 1 1 ا ت 9 ی ا ه ز و ر ر د ت ا ع ا س م ا م ت ر د ا م د ن ی ر ت م ک 3- ت ع ا س ر د ی ب و ن ج ر ا و ی د ی ن و ر د ش خ ب ر د ا م د ج و ا ی ل و ه د ا ت ف ا ق ا ف ت ا 2 1 ت ع ا س ر د ی ب و ن ج ر ا و ی د ی و ر ر ب ش ب ا ت ج و ا 4-. ت س ا ه ج ا و م ر ی خ أ ت ت ع ا س 6 ا ب ن ا م ت خ ا س ن و ر د ه ب ا م د ت ی ا د ه و ل ا ق ت ن ا م ه ز ا ب. ت س ا ه د ا ت ف ا ق ا ف ت ا 8 1 ا ت 5 1 ت ا ر ی ی غ ت 5- ل د ع م ی ا م د ن ی ب ت ا ع ا س 6 ا ت 3 ح ب ص ر د ر ا و ی د ی ب و ن ج ه ب ب ی ت ر ت 0/1 0 1/ / / /8 0-1/7 1-0/6 6-0/1 1 ا م د ش ی ا ز ف ا ن ی ر ت ش ی ب ه ک د و ش ی م ه ظ ح ال م. ت س ا ه د و ب ش ه ا ک ن ی ر ت ش ی ب و 5 1 ا ت 2 1 ت ا ع ا س ن ی ب د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 0/1 0 ن ا ز ی م ه ب ا م د ر ی ی غ ت ن ی ر ت م ک ح ب ص 0 ا ت 6 ت ع ا س ن ی ب. ت س ا ه د ا ت ف ا ق ا ف ت ا 4 2 ا ت 1 2 ت ا ع ا س ن ی ب ا م د ا ه ر ا و ی د ز ا ک ی ر ه ی و ر ر ب ا م د ی ز و ر ه ن ا ب ش ت ا ر ی ی غ ت 5- ه ج و ت د ر و م ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ه ر و د ل و ط ر د و ه ت ع ا س 3 ی ن ا م ز ل ص ا و ف ر د ا ه ر ا و ی د ز ا ک ی ر ه ی ا م د ل د ع م ی س ر ر ب ن ی ا ر د ر د ا ر ا و ه ی ا م د ل د ع م 6 2 ا ت 4 2 ه ر ا م ش ی ا ه ر ا د و م ن و ن آ ه ت ع ا س ه س ت ا ر ی ی غ ت و ا م د ل د ع م ه 1 ر ا م ش ل و د ج. د ش ا ب ی م د و ش ی م ه ظ ح ال م ه ک ر و ط ن ا م ه. د ه د ی م ن ا ش ن ا ر ن آ ه ت ع ا س ه س ت ا ر ی ی غ ت و ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ه ر و د ر د ز و ر ف ل ت خ م ت ا ع ا س ی و ر ی ا م د ه م ه ن ی ا ا ب. د ر ا د ر ا ر ق د و خ د ح ن ی ر ت م ک ر د ر ا و ی د ی و ر ی ا م د ا ه ر ا و ی د م ا م ت ی و ر ر ب ح ب ص 6 ت ع ا س ر د 1-. د ش ا ب ی م ا ه ر ا و ی د ر ی ا س ز ا ر ت م ک ی ب ر غ ر ا و ی د ن ی ا ر د ب ا ت ف آ ه ک ت س ا ی ل ا ح ر د ن ی ا. د ه د ی م ن ا ش ن ا ه ر ا و ی د ر ی ا س ز ا ی ر ت ال ا ب ی ا م د ی ب و ن ج ر ا و ی د ح ب ص 9 ت ع ا س ر د 2-. د ر و خ ی م م ش چ ه ب ی ب ر غ ر ا و ی د ی و ر ر ب ا م د ن ی ر ت م ک م ه ز ا ب. د ب ا ت ی م ی ق ر ش ر ا و ی د ی و ر ر ب ت ع ا س ن ا ش ن ا ر ا م د ن ی ر ت م ک ی ب ر غ ر ا و ی د م ه ز ا ب و ت س ا ه د ش ت ب ث ی ب و ن ج ر ا و ی د ی و ر ر ب ا م د ن ی ر ت ال ا ب 2 1 ت ع ا س ر د 3- ی ش ی ا ز ف ا د ن و ر ی ب و ن ج ر ا و ی د ی و ر ر ب ی ل و ی ئ ط ب ر ا ی س ب ی ب ر غ ر ا و ی د ی و ر ر ب ا م د ی ش ی ا ز ف ا د ن و ر ن ا م ز ن ی ا ا ت. د ه د ی م. د ر ا د ر ا ر ق ق و ف ر ا و ی د و د ن ی ب ی ر ی ی غ ت د ن و ر ی ق ر ش ر ا و ی د ی و ر ر ب د ش ا ب ی م ر ت ع ی ر س ر ا ی س ب و د ز ا ر ت م ک ن ا ن چ م ه ی ب ر غ ر ا و ی د ی ل و ه د ش ر ب ا ر ب م ه ا ب ی ب و ن ج و ی ق ر ش ر ا و ی د ی و ر ر ب ا م د ر ا د ق م 5 1 ت ع ا س ر د 4- ی ب و ن ج ر ا و ی د ی و ر ر ب ی ش ی ا ز ف ا د ن و ر ی ل و. ت س ا ی ش ی ا ز ف ا د ن و ر ا م د د ن و ر ر ا و ی د ه س ر ه ی و ر ر ب. د ش ا ب ی م ق و ف ر ا و ی د ر د ا م د ش ی ا ز ف ا ن ی ر ت د ی د ش ع ق ا و ر د. ت س ا ه د و ب ر ت د ی د ش ر گ ی د ر ا و ی د و د ی و ر ر ب ی ل و د ن ک ر ا ی س ب 2 1 ت ع ا س ه ب ت ب س ن. ت س ا ه د ا ت ف ا ق ا ف ت ا ع ق و م ن ی م ه ر د ر ا و ی د ن ی ا ی و ر ر ب ز و ر ه ن ا ب ش ل و ط ن ا ش ن ش ه ا ک ا م د ر گ ی د ر ا و ی د و د ی و ر ر ب ی ل و ه د ش م ا ج ن ا ی ب ر غ ر ا و ی د ی و ر ر ب ط ق ف ا م د ش ی ا ز ف ا د ن و ر 8 1 ت ع ا س ر د 5-. د ش ا ب ی م ی ب و ن ج ر ا و ی د ز ا ر ت ش ی ب ی ق ر ش ر ا و ی د ی و ر ر ب ا م د ش ه ا ک. د ه د ی م ی ک د ن ا ی ب ر غ ر ا و ی د ی و ر ر ب ی ل و ه د و ب ی ش ه ا ک ا م د د ن و ر ی ب و ن ج و ی ق ر ش ی ا ه ر ا و ی د ی و ر ر ب ن ا ن چ م ه 1 2 ت ع ا س ر د 6-. ت س ا ه د ا د ن ا ش ن ت ع ا س ن ی ا ر د ا ر د و خ ی ا م د ن ی ر ت ال ا ب ی ب ر غ ر ا و ی د ع ق ا و ر د. د ه د ی م ن ا ش ن ش ی ا ز ف ا ر گ ی د ر ا و ی د و د ز ا ر ت د ی د ش ی ب و ن ج ر ا و ی د ی و ر ر ب ش ه ا ک ن ی ا. د ن ا ه ت ش ا د ی ش ه ا ک د ن و ر ا ه ر ا و ی د م ا م ت 4 2 ت ع ا س ر د 7-. د ش ا ب ی م ر گ ی د ر ا و ی د و د ز ا ر ت م ر گ ی ب و ن ج ر ا و ی د ه م ه ن ی ا ا ب. ت س ا ه د و ب

15 (0 ه ج ر د و(... و د ی ش ر و خ ش ب ا ت ه ی و ا ز و ت ه ج ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت 5 1 ر ا و ی د ه س ر ه ی و ر ر ب ی ش ه ا ک د ن و ر ح ب ص 3 ا ت 4 2 ت ع ا س ن ی ب و ه ت ش ا د ه م ا د ا ن ا ن چ م ه ش ه ا ک د ن و ر 6 و 3 ت ع ا س ر د 8- ر ب ی ش ه ا ک د ن و ر ی ل و ه د ش ر ا ر ک ت ا با ی ر ق ت ز ی ن 6 و 3 ن ی ب د ن و ر ن ی ا. ت س ا ه د و ب د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 1 ی ال ا ب و ه د و ب د ی د ش. ت س ا ه د و ب د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د 1/4 2 ی ب ر غ ر ا و ی د ی و ر ر ب و 0/9 9 د و د ح و ر ت م ک ی ق ر ش ر ا و ی د ی و ر ی ق ر ش ر ا و ی د ا م د ت ا ر ی ی غ ت ی ب و ن ج ر ا و ی د ا م د ت ا ر ی ی غ ت ی ب ر غ ر ا و ی د ا م د ت ا ر ی غ ت ا ه ر ا و ی د ز ا ک ی ر ه ی و ر ر ب ا م د ه ت ع ا س ه س ت ا ر ی ی غ ت و ا م د ل د ع م 1 ه ر ا م ش ل و د ج ت 6 ع ا س 9 1 /4 7 1 ت 9 ع ا س 9 1 / ت ع ا س 1 2 /5 5 1 ت ع ا س 3 2 /4 8 1 ت ع ا س 3 2 / ت ع ا س 1 2 /9 4 2 ت ع ا س 1 2 /5 2 ت 3 ع ا س 0 2 /7 1-1/ /2 4-1/ /1 7-1/4 1-0/ /5-1/ /5 8-0/3 7-1/ /7 6-0/ /8 5 0/3 0-0/ /3 3-0/ /5 5 0/9 7 1/9 3 2 /4 4 0/ /6 7 1/5 1/ /3 4 1/ /6 2 0/7 0/ / / / / / / / / /4 4 2 ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی ع: ب ن م ی ب و ن ج و ی ب ر غ ی ق ر ش ر ا و ی د ه س ی و ر ر ب ز و ر ه ن ا ب ش ل و ط ر د ا م د ی ن ا م ز ت ا ر ی ی غ ت ه 8 ر ا م ش ل ک ش م ئ ا ق ر ا و ی د ی و ر ر ب ه د ش ه د ی ب ا ت ی ژ ر ن ا ر ی د ا ق م ن ا گ د ن ر ا گ ن ع: ب ن م 6 3 و ه ج ر د 7 2 ی ی ا ی ف ا ر غ ج ض ر ع ( ر ال ر ه ش ر د ه ا م ر ذ آ ر د ا ر م ئ ا ق ر ا و ی د ی و ر ی ش ب ا ت ی ژ ر ن ا ر ا د ق م 2 ه ر ا م ش ل و د ج 0 1 ز و ر ل و ط د ن ک ی م ع و ل ط ه ج ر د / ت ه ج ز ا و ه ق ی ق د 9 4 و 6 ت ع ا س د ی ش ر و خ ه ا م ن ی ا ر د. د ه د ی م ن ا ش ن ) ه ق ی ق د ک ی ر ه ر د ز و ر ت ا ع ا س ز ا ک ی ر ه ر د ی ش ب ا ت ی ژ ر ن ا ر ا د ق م ل و د ج ن ی ا ر د د و ش ی م ه ظ ح ال م د ش ا ب ی م ه ق ی ق د 1 3 و ت ع ا س ت ف ا ی ر د ی ش ب ا ت ی ژ ر ن ا ه ا م ن ی ا ر د ی ل ا م ش ر ا و ی د. ت س ا ه د ش ه د ا د ن ا ش ن ل ا م ش ز ا ه ج ر د 5 1 ل ص ا و ف ه ب ه ر ی ا د ت ا ه ج ز ا. د ن ر ی گ ی م ن ر ا ر ق ش ب ا ت ض ر ع م ر د ز ی ن ه ج ر د و ه ج ر د 5 1 ی ا ه ر ا و ی د ر و ط ن ی م ه د ن ک ی م ن شمال- ت ه ج ( ه ج ر د و و ) ق ر ش ل ا م ش ل- ا م ش ( ه ج ر د 5 4 و 0 3 ی ا ه ر ا و ی د ی و ر ر ب ی ش ب ا ت ی ژ ر ن ا ر ا د ق م. د ن ا ه د ر ک ت ف ا ی ر د ی م ک ر ا ی س ب ی ش ب ا ت ی ژ ر ن ا ز ی ن ) ب ر غ ل ا م ش 7 2 و 0 9 ( ی ب ر غ ر ا و ی د و ی ق ر ش ر ا و ی د 7 1 ت ی ا غ ل 3 1 و 1 1 ت ی ا غ ل 7 ت ع ا س ز ا د) ن ا ه د و ب ش ب ا ت ض ر ع م ر د ت ع ا س 5 ا عا و م ج م م ا د ک ر ه. د ن ا ه د و م ن ت ف ا ی ر د ی ژ ر ن ا BTU / 6 ا ع و م ج م. ت س ا ه د و م ن ت ف ا ی ر د ا ر ی ش ب ا ت ی ژ ر ن ا ر ا د ق م ن ی ر ت ال ا ب و ه ت ش ا د ر ا ر ق ش ب ا ت ض ر ع م ر د ا ر ت ع ا س ن ی ر ت ش ی ب ی ب و ن ج ر ا و ی د ر د ز ی ن ن آ ن ی ر ت ال ا ب و ت س ا ه د و ب BTU7971 6/ ط س و ت م ر و ط ه ب ه ن ا ز و ر ر ا و ی د ن ی ا ی و ر ر ب ه د ش ه د ی ب ا ت ی ژ ر ن ا ر ا د ق م. د ش ا ب ی م BTU713 8/ ر ا د ق م ه ب 2 1 ت ع ا س

16 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف 6 1 ه ا م ر ذ آ ف ل ت خ م ت ا ه ج ر د م ئ ا ق ر ا و ی د ی و ر ر ب ه د ش ه د ی ب ا ت ی ژ ر ن ا ر ا د ق م 2 ه ر ا م ش ل و د ج ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی : ع ب ن م ه ا م ن ی ا ر د. د ه د ی م ن ا ش ن ه ا م ی د ر د ر ال ر ه ش ی و ر ر ب ا ر م ئ ا ق ر ا و ی د ی و ر ر ب ه د ش ه د ی ب ا ت ی ژ ر ن ا ر ی د ا ق م 3 ه ر ا م ش ل و د ج ه د ز ن ا پ و ه ت ع ا س 0 1 ز و ر ل و ط. د ن ک ی م ب و ر غ ه ق ی ق د 7 و 7 1 و ع و ل ط ه ق ی ق د 2 5 و 6 ت ع ا س د و د ح ب ا ت ف آ ر ال ر ه ش ر د. د ش ا ب ی م ه ق ی ق د و ه ج ر د 0 3 ا ت ل ا م ش ت ا ه ج ن ی ا ر ب ا ن ب د ب ا ت ی م ه ج ر د / ز ا ح ب ص 7 ت ع ا س ر د د ی ش ر و خ د و ش ی م ه ظ ح ال م ه ک ر و ط ن ا م ه. د ر ی گ ی م ن ر ا ر ق ش ب ا ت ض ر ع م ر د ز و ر ز ا ع ق و م چ ی ه ر د ه ج ر د 0 3 ا ت س و ق ر گ ی د ت ر ا ب ع ه ب ا ی و ه ج ر د ت ع ا س ز ا ت ع ا س ج ن پ ل و ط ر د و د ن ک ی م ت ف ا ی ر د ی ژ ر ن ا BTU555 6/ ه ا م ن ی ا ر د ط س و ت م ر و ط ب ع و م ج م ر د ی ق ر ش ر ا و ی د. د ر ا د ر ا ر ق ش ب ا ت ض ر ع م ر د 1 1 ا ت 7 ت ف ا ی ر د ی ژ ر ن ا BTU / ز و ر ک ی ع و م ج م ر د ز ی ن ر ا و ی د ن ی ا. ت س ا م ک ا ح ی ب ر غ ر ا و ی د د ر و م ر د ط ی ا ر ش ن ی م ه ر د ی ق ر ش ر ا و ی د ی و ر ر ب ه د ش ه د ی ب ا ت ی ژ ر ن ا ن ا ز ی م ن ی ر ت ش ی ب. د ر ا د ر ا ر ق ش ب ا ت ض ر ع م ر د 7 1 ا ت 3 1 ت ع ا س ز ا و د ن ک ی م. د ت ف ا ی م ق ا ف ت ا 5 1 ت ع ا س ر د ی ب ر غ ر ا و ی د ی ا ر ب و BTU671 2/ 5 ن ا ز ی م ه ب ح ب ص 9 ت ع ا س ی و ر ر ب ی ژ ر ن ا ر ا د ق م ن ی ر ت ش ی ب. د ن ک ی م ت ف ا ی ر د ی ژ ر ن ا BTU / ی ز و ر ط س و ت م ر و ط ه ب ه ا م ی د ر د ی ب و ن ج ر ا و ی د. د ب ا ت ی م BTU213 ر ا د ق م ه ب ر ه ظ 2 1 ت ع ا س ر د ر ا و ی د ن ی ا ه ا م ی د ر ال ر ه ش ر د ف ل ت خ م جهات در م ئ ا ق ر ا و ی د ی و ر ر ب ه د ش ه د ی ب ا ت ی ژ ر ن ا ر ی د ا ق م ه 3 ر ا م ش ل و د ج ش ه و ژ پ ی ا ه ه ت ف ا ی : ع ب ن م

17 ح 9 ب ص 80 2 ا ت هی 1 ج ر د ز 0 و ر ن( ی م ه... و د ی ش ر و خ ش ب ا ت ه ی و ا ز و ت ه ج ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت 7 1 ی ر ی گ ه ج ی ت ن ا ضا ع ب و ه ق ط ن م ر ب م ک ا ح ی م ی ل ق ا ط ی ا ر ش ه د ن ن ک س ک ع ن م ر ب ا ع م و ا ه ر ا و ی د ت ه ج ا ه ه ر ج ن پ ا ه و ش ز ا ب ت ه ج ن ا م ت خ ا س ت ه ج. شد ا ب ی م ه ق ط ن م ن آ م ی ل ق ا ر گ ن ا ی ب ی ب و خ ه ب ی ا ه ق ط ن م ر ه ر د م و س ر م ی ر ا م ع م ی ا ه و گ ل ا. د ش ا ب ی م ه ق ط ن م ی ف ا ر گ و پ و ت ط ی ا ر ش.... و ن ا ر ا ب ر پ و ب و ط ر م م ی ل ا ق ا ر د ر ا د ب ی ش ی ا ه ف ق س ک ش خ و م ر گ م ی ل ا ق ا ر د ن ک ا س م ل ک ش ی د ب ن گ و ی ل گ ی ا ه ف ق س ر ا ک ب ح ل ا ص م ع و ن ا ت س ا ر ن ی م ه ر د. شد ا ب ی م م ی ل ق ا ا ب د و خ ن ک س م ی ر ا ک ز ا س ی ا ر ب ر ش ب ش ال ت هی د ن ه د ن ا ش ن ه م ه و ه م ه ن و ر د ز ا ا م ر س و ا م ر گ ن ت ف ر ر د ه ز ا ی ر ی گ و ل ج ی ا ر ب ن ک س م ی د ن ب ق ی ا ع ر د ی ع س ز ی ن ا ه ف ق س و ا ه ر ا و ی د ضخامت رفته. شد ا ب ی م ی ر و ر ض ر ی غ ع ق ا و م ر د ن ا م ت خ ا س ل خ ا د ب ن و ر ی ب ی ا م ر گ د و ر و ز ا ت ع ن ا ع م و ن و ر ی ب ه ب ن ا م ت خ ا س ا ه ف ق س و ا ه ر ا و ی د ر د ب س ا ن م ح ل ا ص م ب ا خ ت ن ا و ب س ا ن م ی ح ا ر ط ا ب ه ک ت س ا ی ل ا ز ی ال ا ه ی ژ ر ن ا د ی ش ر و خ ی ش ب ا ت ی ژ ر ن ا ل خ ا د ه ب ب س ا ن م ن ا م ز ر د و ه د ش ت ی ا د ه ا ر ی ژ ر ن ا ن ی ا و د ر ک ه د ا ف ت س ا ن ا م ت خ ا س ی ل خ ا د ش ی ا م ر ک ت ه ج ر د ن آ ز ا ن ا و ت ی م ر د ر ا و ی د ی ا م د و ه د ش ب ا خ ت ن ا ر و ش ک ر ی س م ر گ ه ق ط ن م ر د ی ر ا د ا ن ا م ت خ ا س ک ی ا ت س ا ر ن ی م ه ر د. د ر ک ل ق ت ن م ن ا م ت خ ا س ک ی ر ه ر د ی ل ا ق ت ن ا ی ژ ر ن ا ت ا ر ی ی غ ت ا ال و ا ا ت ه د ش ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ب ر غ و ب و ن ج ق ر ش ت ه ج ه س ر د ه ت ع ا س ه س ی ن ا م ز ل ص ا و ف. د و ش ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ر ا و ی د ر ه ی و ر ر ب ه د ش ه د ی ب ا ت ی ژ ر ن ا ن ا ز ی م ه ب ه ج و ت ا ب ت ا ه ج ز ا. د و ش ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ن ا م ت خ ا س ل خ ا د ب ا م ر گ ل ا ق ت ن ا و ه ر ی خ ذ ت د ش و ت ع ر س ر د ا ه ر ا و ی د گ ن ر و ح ل ا ص م ر ث ا ا یا ن ا ث د ش ه ظ ح ال م ه ک ر و ط ن ا م ه 1 د و د ح ا ت ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ی ا د ت ب ا ز ا ا م د ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ت ا ع ا س م ا م ت ر د 1. د ه د ی م ن ن ا ش ن ا ر ی ن ا د ن چ ر ی ی غ ت ه ا م ر ذ آ ر ه ر د ا م د ش ه ا ک د ن و ر خ ی ر ا ت ن ی ا ز ا ی ل و. ت س ا ه د و ب د ا ر گ ی ت ن ا س 5/ ر ث ک ا د ح ا ت 1 د و د ح ر د ا م د ی ش ه ا ک د ن و ر و ا ه ر ا و ی د ی ا م د خ ی ر ا ت ن ی ا ر د و ه ت ش ا د ه م ا د ا ه ا م ی د 0 1 ا ت 8 ا ت د ن و ر ن ی ا و ه د ر ک ا د ی پ ت د ش ) ی ب ر غ ی ب و ن ج ی ق ر ش ( ر ا و ی د ه س ر ث ا د ت ف ا ی م ق ا ف ت ا ه ا م ی د ل ی ا و ا ر د ش ب ا ت هی ی و ا ز ر ا د ق م ن ی ر ت م ک ه ک ن ی ا د و ج و ا ب ن ی ا ر ب ا ن ب ت س ا ه د ی س ر ن ک م م ل ق ا د ح ه ب 1 ا ت 8 حدود با ش ب ا ت هی ی و ا ز ش ه ا ک ن ی ا. ت س ا ه د ا د ن ا ش ن ا ه ر ا و ی د ی و ر ر ب ا ر د و خ ر ی خ ا ت هی ی و ا ز ش ی ا ز ف ا ل ی ل د ه ب ن ی ا ت س ا ه د و م ن ش ی ا ز ف ا ه ب ع و ر ش ه د ش ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ی ا م د ه ر ا ب و د ه ا م ی د 0 1 ا ت 8 خ ی ر ا ت ز ا 2.. د ش ا ب ی م ز و ر ل و ط و ش ب ا ت ت ع ا س ر د ی د و ر ذ آ ه ا م و د ر د ی ق ر ش ر ا و ی د ی و ر ر ب ه د ش ه د ی ب ا ت ی ژ ر ن ا ر ا د ق م ن ی ر ت ش ی ب ه د ش ه ظ ح ال م ه ک ر و ط ن ا م ه 3. و 6 ه 5 ر ا م ش ل و د ج ه ب د و ش ع و ج ر ( ت س ا ه د ا ت ف ا ق ا ف ت ا ق ا ف ت ا 5 1 ت ع ا س ر د ز ی ن ی ب ر غ ر ا و ی د ی ا ر ب ط ی ا ر ش ت ع ا س ر د ی ق ر ش ر ا و ی د ی ل خ ا د ش خ ب ی و ر ر ب ه د ش ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ی ا م د ج و ا د ش ه ظ ح ال م ه ک ر و ط ن ا م ه ی ل و ت س ا ه د ا ت ف ا ه د ی س ر ق ا ط ا ل خ ا د ب ت ع ا س 6 د و د ح ز ا د ع ب ر ا و ی د ی و ر ر ب ه د ش ه د ی ب ا ت ی ا م ر گ ر گ ی د ت ر ا ب ع ه ب. ت س ا ه د ا ت ف ا ق ا ف ت ا 5 1 ه ج و ت ل ب ا ق ی ل ی خ ا م د ش ه ا ک د ع ب ت ع ا س ه س ر د ت س ا ه د و ب ت ع ا س 6 ر ا و ی د ی ی ا م ر گ ت ی ف ر ظ ر گ ی د ت ر ا ب ع ه ب. ت س ا ن ی ا ر ب ا ن ب. ت س ا ه د و ب ال ا ب ن ا ن چ م ه ر ا و ی د ل خ ا د ر د ه د ش ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ی ا م د ز ی ن 8 1 ت ع ا س ا ت ر گ ی د ت ر ا ب ع ه ب و ه د و ب ن م ر گ ا ر ق ا ط ا ل خ ا د ا ت د ش ک ی م ل و ط ت ع ا س 9 ل ق ا د ح ی ق ر ش ر ا و ی د ی و ر ر ب ه د ش ه د ی ب ا ت ی ژ ر ن ا ت ش ا د ر ا ظ ت ن ا ن ا و ت ی م ر ب ش ب ا ت ج و ا ه ک ن ی ا د و ج و ا ب ت. س ا ت و ا ف ت م ی ر د ق ی ب ر غ ر ا و ی د ی ا ر ب ط ی ا ر ش ن ی ا. د ن ک د ی ل و ت ا م ر گ ق ا ط ا ی ا ر ب و. د ن ک

18 ح 7 ب ص ق 1 ا ف ت ا و 8 ن 1 ا س ک ی ر 7 د و و 5 ه 2 ب ر( د ر 7 د و ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن ی ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ت ع ا س ر د ا م د ج و ا د ت ف ا ی م ق ا ف ت ا 5 1 ت ع ا س ر د ی ب ر غ ر ا و ی د ی و ر 1 ت ع ا س ن ی ب ر ا و ی د ی ا م د ا با ی ر ق ت. ت س ا ه ت ش ا ذ گ ش ه ا ک. ت س ا ه د ا ت ف ا ق ا ف ت ا ش ب ا ت ج و ا ز ا د ع ب ت ع ا س 2 ه ب و ر ر ا و ی د ی و ر ی ا م د س پ س و ه د ا ت ف ا ا 6 ت 3 ه د ش ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ی ا م د ج و ا ه ک ن و چ. ت س ا ه ا م ر د ی ب و ن ج ر ا و ی د ی و ر ر ب ت ع ا س ن ی ا ر د ت س ا ه د ش ت ب ث ر ه ظ 2 1 ت ع ا س ر د ی ب و ن ج ر ا و ی د ی و ر ر ب ش ب ا ت ج و ا 4. ه ظ ح ال م. د ش ا ب ی م ه د ش ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ای م د ج و ا ه ک ی ل ا ح ر د. ت س ا ه د و ب دیBTU213 ه ا م 1 3 ر ذ آ ل و د ج ر د ه ک ر و ط ن ا م ه. ت س ا ه د و ب ش ب ا ت ج و ا ز ا د ع ب ت ع ا س 3 ق ا ط ا ن و ر د ه ب ه د ش ل ق ت ن م ای م د ج و ا ا ج ن ی ا ر د ه ک د و ش ی م صورتی در. د ر ا د ر ا ر ق ش ب ا ت ض ر ع م ر د ت ع ا س 1 1 د و د ح ر گ ی د ر ا و ی د و د ف ال خ ر ب ی ب و ن ج ر ا و ی د د ش ه ظ ح ال م 6 و 5 ه ر ا م ش ت ع ا س ز ا ی ب و ن ج ر ا و ی د ل ی ل د ن ی م ه ه ب د ر ی گ ی م ر ا ر ق م ی ق ت س م ش ب ا ت ض ر ع م ر د ت ع ا س 5 ط ق ف ی ب ر غ و ی ق ر ش ر ا و ی د ه ک 1 ت ع ا س 3 2 ر 3 / د و د ن ک ی م ت ف ا ی ر د ر ت م ک ه ی و ا ز ا ب ا ر ب ا ت ف آ ش ب ا ت م ک م ک ا م ر گ ه ج ی ت ن ر د د س ر ی م د و خ ج و ا ر د 8 1 ا ت 2 1 ت ع ا س ز ا ی ب و ن ج ر ا و ی د ی ل خ ا د ی ا م د ه ک د ش ه ظ ح ال م 3 2 4/ 4 ل ی ل د ن ی م ه ه ب. ود ش ی م ل ق ت ن م ق ا ط ا ل خ ا د ه ب 3 2 3/ 3 ( د ا ر گ ی ت ن ا س هی ج ر د 3 2 ی ی ا م د هی د و د ح م / ر ذ آ ه ا م ر د ی ب و ن ج ر ا و ی د ی و ر ر ب ه د ش ه د ی ب ا ت ی ژ ر ن ا ع و م ج م. ت س ا ن ا س و ن ی ق ر ش و ی ب ر غ ر ا و ی د ی و ر ر ب ه د ش ه د ی ب ا ت ی ژ ر ن ا ع و م ج م ه ک ی ل ا ح ر د د ش ا ب ی م دیماهBTU3071/1. د ش ا ب ی م BTU616 6/ ر ا و ی د و د ا ب ه س ا ی ق م ر د ی ب ر غ ر ا و ی د ی و ر ر ب ه د ش ه ت ف ر گ ه ز ا د ن ا ی ا م د د ش ه ظ ح ال م 4 ه ر ا م ش ل و د ج ر د ه ک ر و ط ن ا م ه 5. ر ت م ک د ا ر گ ی ت ن ا س ه ج ر د ا 3 ت 2 ی ب و ن ج و ی ق ر ش ر ا و ی د ه ب ت ب س ن ت ا ع ا س م ا م ت ر د ه ک ی ر و ط ب. د ش ا ب ی م ر ت م ک ر ا ی س ب ر گ ی د. ت س ا ی ق ر ش ر ا و ی د ط ی ا ر ش د ن ن ا م ه ت س ر د ی ب ر غ ر ا و ی د ی و ر ر ب ی ش ب ا ت ط ی ا ر ش ه ک ت س ا ی ل ا ح ر د ن ی ا. ت س ا ه د و ب ا م ن ن و د ب ی ق ر ش ر ا و ی د ی ل و د ش ا ب ی م ر ج آ ز ا ی ب ر غ و ی ق ر ش ر ا و ی د ر د ه ت ف ر ر ا ک ه ب ح ل ا ص م ه د ش ن ا ی ب ز ی ن ا ال ب ق ه ک ر و ط ن ا م ه ک ا خ ز ا ی ش ش و پ ا ب ر ا و ی د ی و ر ی ب ر غ ر ا و ی د ی و ر ر ب ی ل و د ش ا ب ی م ن ا م ی س و ر ج آ ی ق ر ش ر ا و ی د ر د ه ت ف ر ر ا ک ب ح ل ا ص م و ه ب ه ج و ت ا ب. ت س ا ه د ش ق ا ط ا ر ا و ی د ل خ ا د ه ب ا م ر گ ل ا ق ت ن ا و ب ذ ج ز ا ع ن ا م د س ر ی م ر ظ ن ه ب ه ک ت س ا ه د ش ه د ی ش و پ ن ا م ی س و ك ي ي ب و ن ج م ر گ ي ا ه ر ه ش ر د ل ز ا ن م ن د ر ك ك ن خ ل ك ش م ر و ش ك ي ب و ن ج ي ي ا ه ر ه ش ر د ل ا س ل و ط م ا م ت ر د ال ا ب ش ب ا ت ه ي و ا ز ي ا ر ب ا ر ت ا ر ا د ا و ل ز ن م ش ي ا م ر س ه ن ي ز ه د ش ا ب ه ا ر م ه ا و ه ي ج ر ش ي ر د ق ه ب ا م ر گ ر گ ا ص و ص خ ب. د ش ا ب ي م ي س ا س ا ه ل ئ س م ل خ ا د ر د ا م د ن د ن ا س ر ل د ا ع ت ه ب ي ا ر ب ر و ش ك ي ب و ن ج ي ا ه ر ه ش ر ث ك ا ه ك ي ر و ط ب. د ن ك ي م ن ا ر گ و ه ن ي ز ه ر پ ر ا ي س ب ن ي ن ك ا س ا و ه ال ا ب ي ا م د ه ب ه ج و ت ا ب و. د ن ش ا ب ي م د ن ن ك ی م ر ا ك ق ر ب ا ب ا ما و م ع ي ك ي ن ا ك م ل ي ا س و ز ا ه د ا ف ت س ا ه ب ر ا چ ا ن ه ت س ب ي ا ه ا ض ف ص و ص خ ب. د ز ا س ی م ن ك م م ر ي غ ي ع ي ب ط ه ي و ه ت و د ا ب ز ا ه د ا ف ت س ا ت ه ج ه ر ج ن پ ن د ر ك ز ا ب ن ا ك م ا ال ا ب ت ب و ط ر و ن و ر ي ب ي ا ض ف ر د ه د ا ف ت س ا ا ب ز ج ا ر ت ا ر ا د ا و ا ه ق ا ط ا ل خ ا د ر د ش ي ا س آ د ا ي ز ي ب س ن ت ب و ط ر و ال ا ب ي ا م ر گ و د ي د ش ش ب ا ت ن ا ت س ب ا ت ل ص ف ر د. د ز ا س ي م ن ك م م ر ي غ د ب ل ط ي م ا ر ر ل و ك ك ي ق ا ط ا ر ه ي ا ر ب ا ضا ع ب ه ك ي( ز ا گ ي ا ه ر ل و ك ( ت ر د ق ر پ ي ك ي ن ا ك م ل ي ا س و ز ا ه ب ) ي ر ا د ا و ي ن و ك س م ل ز ا ن م ( ن ك ا س م ن د ر ك ز ا س م ه ه ت س ب ي ا ه ا ض ف ش ي ا م ر س ه ن ي ز ه ن د ن ا س ر ل ق ا د ح ه ب ه ا ر ا ه ن ت ن ي ا ر ب ا ن ب ا ذ ل. د ر ب ه ر ه ب ر ب ا ع م ت ه ج ب س ا ن م ي ح ا ر ط و ا ه و ش ز ا ب ي ر ا ز گ ر ا ك ي ا ر ب ب س ا ن م ي ا ه ت ه ج ب س ا ن م ح ل ا ص م ز ا د ي ا ب ر ا چ ا ن. د ر ك ه د ا ف ت س ا ك ي ر ا ب ا ه ه چ و ك م ك ي ي ا م ر گ ت ي ا د ه ا ب ح ل ا ص م ز ا ا ه ر ا و ي د و ف ق س ر د ه ت ف ر ر ا ك ب ح ل ا ص م ر د د و ش ي م ه ي ص و ت

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر ل- ال ج ه) ن و م ن م د ر م ت ک ر ا ش م د ر ک و ر ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ) س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م : د ر و م 1 ل م آ م ظ ع ل ال ج ر و ن د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د ه ت خ م آ ر ص ا ع ز ا ا گ د ک د د ز ا ب د م ت ا ض ر س ر ر ب د ال م ج ر ب ر گ ش د ر گ ب ا ر ا ز ا ب خالر امر ا ر ا ا ر ه ت ا ر ه ت ه ا گ ش ا د ت ر د م ه د ک ش ا د ا گ ر ز ا ب ت ر د م ه و ر گ ر ا د ا ت س

Διαβάστε περισσότερα

2

2 م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ر ت آ م و ز ش د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه ب ه ا ر 9 3 ص ص -8 3 7 ح س ن ع ل ب ر ر س ر ا ب ط ه م ا ن ر ه ب ر ت ح

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا )

ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا ) ه) ن و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا

Διαβάστε περισσότερα

م ح ق ق س ا خ ت ه () ک ا ر ش ن ا س- ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 1 ب ه ا ر 3 9 3 1 ص ص -8 6 1 1 3 4 1

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 4-5 6 ص ص ه ل خ ا د م م د ع و ی ل د ا ب ت ن ی ر ف آ ل و

Διαβάστε περισσότερα

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ.

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 5931 پاییز 3 ه ر ا م ش م ه د ل ا س 5 1 1-12 3 ص ص ی ل ی ل خ د و و ا د ه ب ی ل غ ش ت ی ا ض ر ی ر گ ی ج ن

Διαβάστε περισσότερα

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت ي ش ز و م آ ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا س م ز 4 ه ر ا م ش م ف ه ل ا س 1 4-55 ص ص ه ط س و م ع ط ق م ر خ د ن ا ز و م آ ش ن ا د س ر

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 5 7 0-9 : 5 2 ی پ ا ی پ 1 9 3 1 م و د ه ا م ش م ت ش ه ه و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ک ی م ه ی ش ن م و ی د ی و پ س و ت پ ی ک ی ا ه ت س ی س و و ا ی ز ا س ا د ج ت ه ج ب س ا ن م ی ش و ی ف ع م ه د و

Διαβάστε περισσότερα

Gholami, S. Ph.D student of Educational Psychology, University of Tabriz, Iran

Gholami, S. Ph.D student of Educational Psychology, University of Tabriz, Iran Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 4/Issue14/Spring 2013 PP: 2135 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ص ن ع ت / س ا ز م ا ن س ا ل چ ه ا ر م. ش م ا ر ه چ ه ا ر د ه م بهار 2931 ص ص : 3 5 2 1 1

Διαβάστε περισσότερα

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ار س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 7-4 9 ص ص ش ق ه ع ل ا ط م ا ب ا م ز ا س ر گ د ا ر ب ر ا ز گ ت م د خ ر ب

Διαβάστε περισσότερα

ق ل ر ا ق د ا ج س 2 م ی ر ک ر و پ د ی س 3

ق ل ر ا ق د ا ج س 2 م ی ر ک ر و پ د ی س 3 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 9-5 1 1 ص ص د ا و ج ت ا س س ؤ م ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ا ه ف ر ح ا ه

Διαβάστε περισσότερα

ATLAS green. AfWA /AAE

ATLAS green. AfWA /AAE مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت K S A ا إل ص د ا ر ا ل د و ل ي ٠ ١ مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٠ ٣ ج و ھ ر ة( ع د ت خ ص ص ة م TENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUC ح د د ة م ا ل ھ و ي ة و ا ال ب ت ك ا ر و ا ل ط م و

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م و ر د م ط ا ل ع ه :) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص EFQM ی ل ا ع ت ل د م س ا س ا ر ب ی ن ا م ز

Διαβάστε περισσότερα

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 5 1-9 7 1 ص ص ن ا ر ب د ه ا گ د د ز ا و ن ع م ر ب ه ر ا ه

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ي و ج ش ن ا

Διαβάστε περισσότερα

2. Cropanzano, Byrne, Bobocel & Rupp 3. Maslach, & Leiter 4. Kivimaki,, Elovainio,., Vahtera., & Ferrie 5. Masterson., Lewise, Goldman, & Taylor 6.

2. Cropanzano, Byrne, Bobocel & Rupp 3. Maslach, & Leiter 4. Kivimaki,, Elovainio,., Vahtera., & Ferrie 5. Masterson., Lewise, Goldman, & Taylor 6. و ب و ش ش ز و م آ ت ر د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 9-4 1 1 ص ص ت ل ا د ع ن ی ب ط ا ب ت ر ا ن ی ی ب ت ر د

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 5-70 ص ص ه ر و د م و س ل ا س ن ا ز و م آ ش ن ا د ن

Διαβάστε περισσότερα

ی ا و ق ت د و ع س م ن

ی ا و ق ت د و ع س م ن ه د ک چ ت م ال س ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ر ث و م ل م ا و ع د ب ت و ل و ا و ا س ا ش ر و پ ل ر ب ک ا ل ع د س ا ر ا ا ه ف ص ا ه و ژ پ ص خ ا ش ه ا گ ش ه و ژ پ ر ا د ا ت س ا ا و ق ت د و ع س م ا ر ا ا ه ف

Διαβάστε περισσότερα

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س ر 2 ف د ا ه ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 تابستا 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 7 2-7 4 ص ص ص خ ش ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م و ا م ز ا س

Διαβάστε περισσότερα

ر ک خواهد کمک ر گ ی د ن ا م ز ا س ر د ی ر ا ک م ا ج ن ا ه ب د ا ی ز ل ا م ت ح ا ه ب و ر ا ک ک ی م ا ج ن ا ر د ی ن ا م ز ا س 6

ر ک خواهد کمک ر گ ی د ن ا م ز ا س ر د ی ر ا ک م ا ج ن ا ه ب د ا ی ز ل ا م ت ح ا ه ب و ر ا ک ک ی م ا ج ن ا ر د ی ن ا م ز ا س 6 م ط ا ل ع ه) ک م ا ل ف ص ل ن ا م ه ه ب ی و م د ي ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ م س ا س ا ل ه ش ت م. ش م ا ه 2 تابستان 3931 ص ص -8 5 1 1 9 3 پ ی ش ب ی ن ی ف ت ا ش ه و ن د ی

Διαβάστε περισσότερα

Phallocryptus spinosa ر ا

Phallocryptus spinosa ر ا 0 8 7 ا و لي ن گ ز ا ر ش م ش ا ه د ه Phallocryptus spinosa ا س ت ا ن ه ا ی ا ز و ي ز د ف ا ر س د ر ج ن و ب Anostraca( )Crustaceae; اي ر ا ن ب ه ر و ز 4 4 2 آ ت ش ب ا ر *, ر ا م ي ن م ن ا ف ف ر ن ا ص ر

Διαβάστε περισσότερα

ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 2 تابستان 3931 ص ص -7 8 6 7 ت ب ن ر ا ب ط ه ب ن ف ر ه ن گ س ا ز م ا ن و س ال

Διαβάστε περισσότερα

Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan

Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan ijk Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan Dibawah ini adalah Dzikir Nabawiyah yang dibaca / diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk ummatnya dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk diamalkan semua ummatnya.

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 3 4 1 13 5 : 9 2 ی پ ا ی پ ر د ی ز ا ئ ل ک و ن و ب ی ر ی س ک ا د ت ی ل ا ع ف ی س ر ر ب ی ر و ت س ا پ س و ک و ک و

Διαβάστε περισσότερα

S Ô Ñ ª ^ ھ ھ ھ ھ ا حل م د هلل ا ل ذ ي أ ك ر م ا ل ب رش ي ة ة ب م ب ع ث ا ل ر مح ة ا مل ه د ا ة و ا ل ن ع م ة املسداة خرية خ ل ق ا هلل ا ل ن ب ي ا مل ص ط ف ى و ا ل ر س و ل ا مل ج ت ب ى ن ب ي ن ا و إ م

Διαβάστε περισσότερα

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ه د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ا ر م ا ک 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 1 3 1-12 4 : 9 2 ی پ ا ی پ ی ا ه ه ی و س ی و ر ی ن ا ر ی ا ل س ع ر و ب ن ز

Διαβάστε περισσότερα

Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur.

Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur. ( ijk Assalamu 'Alaikum Wr.Wb. Pak Dasrul, Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur. Kepada Fir'un di dalam kuburnya

Διαβάστε περισσότερα

خ ہ ت ارف ادب جا زہ [+ ا ] through a cough and hiccough, he still had a rough

خ ہ ت ارف ادب جا زہ [+ ا ] through a cough and hiccough, he still had a rough ا ک( و ا ہ خان ب ری" ا جم ح د ث ان تح ات ا ہ پ جاب ) اج ) خ ا اور ت ظ ا واز ہ خ ہ ہ ا با د ا پر پا جا وا زبا وں ا ک روا ت ہ ان وت اور خ ا ا ار ں ت اد پا ا جاتا ہ تبد اں وت ات وا ن وجہ و وع پز ر وت ں جو

Διαβάστε περισσότερα

a;$ ag\a$ d D lb\ a;$ d d\ a$ d Dcn\

a;$ ag\a$ d D lb\ a;$ d d\ a$ d Dcn\ Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 1 ον, Θ. Λειτουργία Ἀραβική διά ἀρχαρίους, ἦχος πλ. Δ على للحن الثامن Beginning of the Divine Liturgy Ἦχος πλ. Δ weνη1 \s;$ s;cn\ s;$ 1a5 \

Διαβάστε περισσότερα

نقػ افؽبظبزی و گسارغ دهی در پیؽگیری از خطبهب در بیمبرظتبنهب

نقػ افؽبظبزی و گسارغ دهی در پیؽگیری از خطبهب در بیمبرظتبنهب اصلی مقبله مجله ارتقبی ایمنی و پیؽگیری از مصذومیت هب ز ض 2. قوبض 2. تبثؿتبى 393 نفحبت 73 تب 84 (Original Article) نقػ افؽبظبزی و گسارغ دهی در پیؽگیری از خطبهب در بیمبرظتبنهب 2 * امیر اؼکبن نصیری پور پوران

Διαβάστε περισσότερα

هکا یک ساز ا ضار ا/ سال 1395/ د ر 6/ ضوار 4/ صفح DOI: **** حرارتی س ل ل ای دا طج ی کارض اس ارضذ ه ذسی هکا یک دا طگا عل م ف ى بابل بابل 2

هکا یک ساز ا ضار ا/ سال 1395/ د ر 6/ ضوار 4/ صفح DOI: **** حرارتی س ل ل ای دا طج ی کارض اس ارضذ ه ذسی هکا یک دا طگا عل م ف ى بابل بابل 2 ی س ا هکا یک ساز ا ضار ا/ سال 395/ د ر 6/ ضوار 4/ صفح 262-249 مجله علم ی ژپو هش ی م کانیک سازه اه و شاره اه DOI: **** اثر افسایص تعذاد چیذهاى ل ل یال گرم بر رفتار ر ب هاد تغییر فاز د ذ در هبذل حرارتی س

Διαβάστε περισσότερα

ا جزء ا ثا ا شد ػ ذشج ح

ا جزء ا ثا ا شد ػ ذشج ح ا جزء ا ثا ا شد ػ ذشج ح ) ش د ج ( ا صخش وا د ا ض ح ) 4 : ( 1 و 10 Holy_bible_1 ا ضؤاي ثاي اخش 9-4: او 10 ج ؼ ششت ا ششاتا احذا س ح ا - أل وا ا ششت صخشج س ح ح ذاتؼر 1Co 10:4 ا صخشج وا د ا ض ح. ال جشب ا ض

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی ريش ای مختلف برآيرد تبخیر بر مبىای تابص در ایستگا سیى پتیک سمىان

ارزیابی ريش ای مختلف برآيرد تبخیر بر مبىای تابص در ایستگا سیى پتیک سمىان ارزیابی ريش ای مختلف برآيرد تبخیر بر مبىای تابص در ایستگا سیى پتیک سمىان 3 1 مسع د سمیعی حاتم حیاتی میالد میرزائی -1 - واسض اس اسضذ آتخيضداسي اداس ول ه لاتغ يثيؼل آتخيلضداسي ا ل اى فلاسسmassamie@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

انجزء انصانس نهسد ػه شث ح ا االنف ان اء انثدا ح ان ا ح اال ل االخس يضاف نضفس انسؤ ا

انجزء انصانس نهسد ػه شث ح ا االنف ان اء انثدا ح ان ا ح اال ل االخس يضاف نضفس انسؤ ا اال ل االخس زؤ 17 1: Holy_bible_1 انجزء انصانس نهسد ػه شث ح ا االنف ان اء انثدا ح ان ا ح اال ل االخس يضاف نضفس انسؤ ا 3( صفس زؤ ا د ا انال ذ 17 1: ف ه ا ز أ ر ص ق ط د ػ د ز ج ه ك د ف ض غ د ان ػ ه ق ائ

Διαβάστε περισσότερα

Εἰρηνικά Θείας Λειτουργίας Κλασσικά Ἦχος ςeνη1

Εἰρηνικά Θείας Λειτουργίας Κλασσικά Ἦχος ςeνη1 Εἰρηνικά Θείας Λειτουργίας Κλασσικά Ἦχος ςeνη1 nassj\pa #gif j \ndcnf: j[ aa\x#pa duaγ d \ndlb Κσ ρι ε ε λε ε ε η ζον Κσ ρι ε ε λε ε ε η ζον Ya a ra ab u u u ur 7am Ya a ra ab u u u ur 7am Го спо ди по

Διαβάστε περισσότερα

Tarbiat Modares University

Tarbiat Modares University Tarbiat Modares University From the SelectedWorks of Dr Alireza Zolfaghari December 25, 2012 تحليل تأثيرات استفاده از عايقهاي تغيير فاز دهنده بر - 25 ميزان مصرف ساالنه انرژي ساختمان در اقليم تهران Alireza

Διαβάστε περισσότερα

ال حش ذ باىض س. Holy_bible_1 اىشب ت. Rom 13:9

ال حش ذ باىض س. Holy_bible_1 اىشب ت. Rom 13:9 ال حش ذ باىض س Holy_bible_1 اىشب ت س ت 9 :13 Rom 13:9 ( SVD )أل»ال حض ال حقخو ال حغشق ال حش ذ باىض س ال حشخ «إ ما ج ص ت أخش ج عت ف ز اىني ت:»أ ححب قش بل م فغل«. ( ALAB )أل اى صا ا»ال حض ال حقخو ال حغشق

Διαβάστε περισσότερα

Refugee Phrasebook/Greece March 2016-c

Refugee Phrasebook/Greece March 2016-c Refugee Phrasebook/Greece March 2016-c Arabic / Farsi / Urdu / Greek alphabet / Greek phonetic / English These icons come from the The Noun Project (CC-BY 3.0, not edited). Source: https://thenounproject.com/.

Διαβάστε περισσότερα

هل تعبير والذي يأتي هو مضاف رؤيا 11:

هل تعبير والذي يأتي هو مضاف رؤيا 11: هل تعبير والذي يأتي هو مضاف 11 رؤيا 11: Holy_bible_1 الشبهة " 11 يقول البعض أن تعبير " الذي يأتي" في رؤيا 11: قائلين نشكرك ايها الرب االله القادر على كل شيء الكائن والذي كان والذي يأتي ألنك اخذت قدرتك

Διαβάστε περισσότερα

اثر عصارۀ آبی بادرنجبویه officinalis( )Melissa بر پاسخ ایمنی و عملکرد جوجههای گوشتی

اثر عصارۀ آبی بادرنجبویه officinalis( )Melissa بر پاسخ ایمنی و عملکرد جوجههای گوشتی صفحههای 281-290 اثر عصارۀ آبی بادرنجبویه officinalis( )Melissa بر پاسخ ایمنی و عملکرد جوجههای گوشتی *2 1 فائزه عبدینژاد و مهرداد محمدی 1. دانشآموخته کارشناسیارشد گروه علوم دامی دانشکدۀ علوم کشاورزی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΟΥ Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ. Aaqa ka Mahinah

ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΟΥ Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ. Aaqa ka Mahinah Aaqa ka Mahinah Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΟΥ Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε στα ουρντού (πακιστανικά) από τον Σαίχ-ε-Ταρίκατ Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, ιδρυτή της Δάβατ-ε-Ισλάμι, Αλλάμα Μολάνα Αμπου Μπιλάλ Μουχάμμαντ

Διαβάστε περισσότερα

شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران )

شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران ) شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران ) 1 فاطمه کریمي دانشجوي دوره کارشناسي ارشد رشته مدیریت فناوري اطالعات دانشگاه آزاد اسالمي تهران ایران fatima.karimi04@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

تحميمبت ه بث آة ايطاى Iran-Water Resources Research

تحميمبت ه بث آة ايطاى Iran-Water Resources Research تحميمبت ه بث آة ايطاى Iran-Water Resources Research ؾبل ز ن قوبض 3 ظهؿتبى 1393 38-5 Assessment of changes in hydro-meteorological variables upstream of Helmand Basin during the last century using CRU data

Διαβάστε περισσότερα

Άχμαντ Ελντίν Θάνατος: Το αναπόφευκτο γεγονός και η επίγεια προετοιμασία του Μουσουλμάνου. Θάνατος:

Άχμαντ Ελντίν Θάνατος: Το αναπόφευκτο γεγονός και η επίγεια προετοιμασία του Μουσουλμάνου. Θάνατος: Θάνατος: Το αναπόφευκτο γεγονός και η επίγεια προετοιμασία του Μουσουλμάνου كل نفس ذائقة املوت του Άχμαντ Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας Τζαμί Σάλαφ ους Σάλιχ (πρώην αρ- Ραχμάν) Αθήνα, 2016 Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΟΡΘΩΣΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ

ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΟΡΘΩΣΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ میں س دھرنا چاہتا ہوں Mayn Sudharna Chahta hon ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΟΡΘΩΣΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε στα ουρντού (πακιστανικά) από τον Σαίχ-ε-Ταρίκατ Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, ιδρυτή της Δάβατ-ε-Ισλάμι,

Διαβάστε περισσότερα

ا جزء ا ضابع ا شد ع اخطاء حشج ت ش د ط ب ا خشب

ا جزء ا ضابع ا شد ع اخطاء حشج ت ش د ط ب ا خشب ا جزء ا ضابع ا شد ع اخطاء حشج ت ش د ط ب ا خشب 19-17 : 19 Holy_bible_1 ا ضؤاي ى ىخف ف حع ا ا ض خ ب د ب ا ى حذم ش ف س ز ا خالص ا ذي ا ظ ب د ذ ا م ف حشج ا ظ ب ا ى خشب خ شى ع عخمذ ا ا ض خ ظ ب ع ى ط ب ب ع ى

Διαβάστε περισσότερα

Eacs Dsszs d d aa; f d dssaa[ Γ d d. ns\ ae s f: d d za d d a \a;#cd.k\ zaqe d d s

Eacs Dsszs d d aa; f d dssaa[ Γ d d. ns\ ae s f: d d za d d a \a;#cd.k\ zaqe d d s Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ον, Ὀκτώηχος, Δοξολογία Ἑλληνο-Ἀραβική, Ἦχος πλ. Δ Δοξολογία Ἦχος πλ δ,weνη1 Eacs Dsszs d d aa; f d dssaa[ Γ d d Δ ν ν μα ζνη ησ δεη μαλ ηη

Διαβάστε περισσότερα

سرآغاز

سرآغاز ی کبریه نقش حیطشنی درة 4 شة به 394 صفحة 5-37 ری قئشهر یهرد ردخنۀ طرف رب آب در جد گنکلره گنففره بقیندۀآفتکشهی 4 3 حدپر حن ردي حيدرض * بهريفر ندر طهري كي kmyrthri@yhoo.om نر پردی در تربیت دنشگه ز حیطزیت

Διαβάστε περισσότερα

الغشاء البولميري مطعم بالصبغات العضوية الستخدامها فعالة ليزرية ذات استقرا ريه عالية علي جهاد كاطع / جامعة ذي قار / كلية العلوم / قسم الفيزياء الخالصة

الغشاء البولميري مطعم بالصبغات العضوية الستخدامها فعالة ليزرية ذات استقرا ريه عالية علي جهاد كاطع / جامعة ذي قار / كلية العلوم / قسم الفيزياء الخالصة دراسة تكوين الغشاء البولميري مطعم بالصبغات العضوية الستخدامها فعالة ليزرية ذات استقرا ريه عالية علي جهاد كاطع / جامعة ذي قار / كلية العلوم / قسم الفيزياء كأوساط تمممي هممما بمممصن نة غممم ومممري مممي ممم

Διαβάστε περισσότερα

pfe d s d za d daa;fdssdh{aa\#a;cd.j\

pfe d s d za d daa;fdssdh{aa\#a;cd.j\ Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ον, Ἑλληνο-Ἀραβική Δοξολογία ἦχος Α Δοξολογία Ἑλληνο-Ἀραβική Ἦχος Α,qe.Πα2 pfe d s d za d daa;fdssdh{aa\#a;cd.j\ Γο ξα ζοι ηυ δει ξαν ηι ηο

Διαβάστε περισσότερα

اقحجبصبت انع ذ انجذ ذ ي صفش اخجبس اال بو اال ل انثب

اقحجبصبت انع ذ انجذ ذ ي صفش اخجبس اال بو اال ل انثب اقحجبصبت انع ذ انجذ ذ ي صفش اخجبس اال بو اال ل انثب Holy_bible_1 481 اخجبس اال بو اال ل 41 41: أ ب أك ن أثب ك ن اث ب, ال أ زع سح ح ع ك ب زعح ب ع انز كب (SVD) H1931 and he והוא H3808 and I will לא H5493

Διαβάστε περισσότερα

Jinnat ka Badshah Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΤΖΙΝ

Jinnat ka Badshah Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΤΖΙΝ ج ن ات کا بادشاھ Jinnat ka Badshah Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΤΖΙΝ Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε στα ουρντού (πακιστανικά) από τον Σαίχ-ε-Ταρίκατ Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, ιδρυτή της Δάβατ-ε-Ισλάμι, Αλλάμα Μολάνα Αμπου Μπιλάλ

Διαβάστε περισσότερα

انض دخ TC يز بثم انض دخ انطبفش CC لذ ثهغ انزكشاس االن ه نالن م C نذ ان غبء ان ش ؼبد 0.44 اكثش ي ػعف يب ف

انض دخ TC يز بثم انض دخ انطبفش CC لذ ثهغ انزكشاس االن ه نالن م C نذ ان غبء ان ش ؼبد 0.44 اكثش ي ػعف يب ف اسرجبؽ رعذد اشكبل اندCYP17 يع يزالصيخ رك ظ ان جب غ PCOS نذ غبء يسبفظخ طالذ انذ / انعشاق Plymorphism of CYP17 for Polycystic Ovarian Syndrome in Women of Salah Al-Din Provence/ Iraq عم م زغ انعبط * عبدل

Διαβάστε περισσότερα

3 24: فدخلن و لم يجدن جسد الرب يسوع

3 24: فدخلن و لم يجدن جسد الرب يسوع Holy_bible_1 م قب 3:24 امرة ش ػ م قب 3:24 3 24: فدخلن و لم يجدن جسد الرب يسوع امخى يبك أقن وى أؽظبء امنجي فظنح امقراء األقضر, خدؽو وب اموخع عبح ا ذؼث ش " D it a,b,d,e,ff2,l,r1 ( ايغر امونح غ ؽنى ؽده امز

Διαβάστε περισσότερα

The Fragments of Heraclitus

The Fragments of Heraclitus The Fragments of Heraclitus Introduction When reading the fragments of Heraclitus, we are reading what a dozen people a long time ago said Heraclitus said a long time ago. We are reaching back two thousand,

Διαβάστε περισσότερα

الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ٠ ذ عفش ا ال ١٠

الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ٠ ذ عفش ا ال ١٠ الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ٠ ذ عفش ا ال ١٠ Holy_bible_1 87 ال ١٠ 8 901»خ شا غىشا ال رششة ا ذ ث ن ؼه ػ ذ دخ ى ا خ ١ خ االجز بع ى ال ر ر ا. فشضب د ش ٠ ب ف اج ١ ب ى H8354 drink ת שת H413 אל H4191 ye die: תמתו H408

Διαβάστε περισσότερα

الزجبعبد ا ع ذ ا جذ ٠ ذ عفش اس ١ ب

الزجبعبد ا ع ذ ا جذ ٠ ذ عفش اس ١ ب الزجبعبد ا ع ذ ا جذ ٠ ذ عفش اس ١ ب Holy_bible_1 363 اس ١ ب 12 :5 (SVD) اع ع زا أ ٠ ب ا شعت ا جب ا عذ ٠ ا ف ا ز ٠ أع ١ ال ٠ جصش. آرا ال ٠ غ ع. H5530 O סכל להם H5971 people, עם H2063 this, ז H5869 which

Διαβάστε περισσότερα

Electricity and Energy

Electricity and Energy Electricity and Energy - 1 - Standards: 22.1: Distinguish alternating current (AC) from direct current (DC) and know why household electricity is AC and not DC. 22.2: Know that household electrical energy

Διαβάστε περισσότερα

Samundari Gumbad. (Τα δικαιώματα των γονιών στο Ισλάμ)

Samundari Gumbad. (Τα δικαιώματα των γονιών στο Ισλάμ) رى Samundari Gumbad ΩΚΕΑΝΙΟΣ ΤΡΟΥΛΟΣ (Τα δικαιώματα των γονιών στο Ισλάμ) Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε στα Ούρντου(Πακιστανικά) από τον Σαίχ-ε-Ταρίκατ Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, ιδρυτή της Δάβατ-ε-Ισλάμι, Αλλάμα

Διαβάστε περισσότερα

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2005 SET 2. 1 (a) Tulis semula petikan ayat al-quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna. ...

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2005 SET 2. 1 (a) Tulis semula petikan ayat al-quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna. ... 4 3 ( 1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2005 1 (a) Tulis semula petikan ayat al-quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna. ß ÏΒ σßϑø9$# ãνn= 9$# â ρ à)ø9$# à7î=yϑø9$# uθèδ ωî) tµ9î) Iω Ï%!$#

Διαβάστε περισσότερα

الزجبصبد ا ؿ ذ ا جذ ذ صفش ش ؼ

الزجبصبد ا ؿ ذ ا جذ ذ صفش ش ؼ الزجبصبد ا ؿ ذ ا جذ ذ صفش ش ؼ Holy_bible_1 071 ش ؼ 5 :0 ال مف إ ضب ف ج ه و أ ب ح بره. و ب و ذ ؽ صى أو ؿه. ال أ ه (SVD) ال أرشوه. H376 any man אי ש H834 as כא שר H5973 with עמך H2416 of thy life: חייך H3320

Διαβάστε περισσότερα

Refugee Phrasebook/Greece March 2016-a

Refugee Phrasebook/Greece March 2016-a Refugee Phrasebook/Greece March 2016-a Standard Arabic / English [ ر. ] / Farsi / Greek phonetic / Greek alphabet / Kurdish (Kurmancî) / Urdu These icons come from the The Noun Project (CC-BY 3.0, not

Διαβάστε περισσότερα

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش مهندس وحيد گودرزي چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش 1- مقدمه موتوره ای DC اولین وس یله تبدیل ان رژی الکتریکی به ان رژی مکانیکی بودند. موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

Κπ ξη ε ε θε θξα α μα πξν νο ζε εη ζα α α θνπ. ζπ κη α α α κα α ε λσ πη ν ν ν νλ ζνπ ε. da;sss;sssss;ss;sss;sss;s

Κπ ξη ε ε θε θξα α μα πξν νο ζε εη ζα α α θνπ. ζπ κη α α α κα α ε λσ πη ν ν ν νλ ζνπ ε. da;sss;sssss;ss;sss;sss;s b K Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα Εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς Γονυκλισίας, Ἦχος Δ,ce.Πα zq zg D Go ] G s k fe: x ] K π ξη ε ε θε θξα α μα

Διαβάστε περισσότερα

ms[\zsο d xd d gaqaγ[ d]\d<#vg\si\dzaqζ d Dg aaγ[ d] \d<#qk.\

ms[\zsο d xd d gaqaγ[ d]\d<#vg\si\dzaqζ d Dg aaγ[ d] \d<#qk.\ .p Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς, Μέρος 6 ον 1 Λειτουργικά Β. Νικολαΐδου Ἀραβικά-Ρωσικά-Ρουμανικά, Ἦχος Γ Λειτουργικά Βασ. Νικολαΐδου Ἑλληνικά-Ἀραβικά-Ρωσικά Φορωδιακά 1 Ἦχος Γ t

Διαβάστε περισσότερα

الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ٠ ذ االعفبس ا مب ١ خ ا ثب ١ خ

الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ٠ ذ االعفبس ا مب ١ خ ا ثب ١ خ الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ٠ ذ االعفبس ا مب ١ خ ا ثب ١ خ Holy_bible_1 ٠ جذ شى ز ١ ر اج ف الزجبعبد االعفبس ا مب ١ خ ا ثب ١ خ ا ال ػذ ر افك و ا زشج بد ف ا ش ا ذ فش ا ذ ٠ د ٠ ذ ف ا ف جبرب رخز ف ر ب ب ػ ا ز ف ا غجؼ

Διαβάστε περισσότερα

المعجم اإلنجليزي الفرنسي العربي لمصطلحات ضعف المناعة األولي. محمد واورير Mohamed OUAOURIR. أحمد عزيز بوصفيحة Ahmed Aziz Bousfiha

المعجم اإلنجليزي الفرنسي العربي لمصطلحات ضعف المناعة األولي. محمد واورير Mohamed OUAOURIR. أحمد عزيز بوصفيحة Ahmed Aziz Bousfiha Dictionary English French Arabic terms of PID Dictionnaire Anglais Français Arabe des termes des DIP المعجم اإلنجليزي الفرنسي العربي لمصطلحات ضعف المناعة األولي محمد واورير Mohamed OUAOURIR أحمد عزيز بوصفيحة

Διαβάστε περισσότερα

الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ذ عفش صوش ب ا ج

الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ذ عفش صوش ب ا ج الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ذ عفش صوش ب ا ج Holy_bible_1 415 صوش ب 2 :3 فمبي ا شة ش طب : ] ز شن ا شة ب ش طب. ز شن ا شة ا زي اخزبس (SVD) أ سش. أف ظ زا شؼ خ زش خ ا بس [. H7854 Satan, ה שטן H1605 rebuke ויגער H413

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

BAB DUA: PENENTUAN WAKTU SOLAT DAN RUKHSAHNYA TERHADAP MUSAFIR

BAB DUA: PENENTUAN WAKTU SOLAT DAN RUKHSAHNYA TERHADAP MUSAFIR BAB DUA: PENENTUAN WAKTU SOLAT DAN RUKHSAHNYA TERHADAP MUSAFIR 2.1 PENDAHULUAN Ibadah solat merupakan ibadah fardu dan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Nabi Muhammad menekankan solat setelah

Διαβάστε περισσότερα

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 SULIT 1223/1 Pendidikan Islam Kertas 1 September 2011 2 jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA 1223/1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 Dua jam 1 2 2 3 1 JANGAN BUKA KERTAS

Διαβάστε περισσότερα

الحجبصبت ا ع ذ ا جذ ٠ ذ صفش ص ئ ١ اال ي ا ثب

الحجبصبت ا ع ذ ا جذ ٠ ذ صفش ص ئ ١ اال ي ا ثب الحجبصبت ا ع ذ ا جذ ٠ ذ صفش ص ئ ١ اال ي ا ثب Holy_bible_1 371 ص ئ ١ اال ي 11 :31 (SVD) أل ال ٠ حشن ا شة شعج أج اص ا عظ ١. أل لذ شبء ا شة أ ٠ جع ى شعجب. H3068 the LORD H1419 for his great הגדול H6213 to

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی:

Archive of SID.  یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی: ج ه ر یا یات کار دی وا د لا جان سال م ماره ١ (ایپپی ٢۴ ھار ٨٩ ص ص ٩٣-١٠١ مقایسه عددی جواب معادله دیفرانسیل تصادفی با نوفه سفید گاوسی و پواسونی رمضان رضاییان رحمان فرنوش. چکیده دانشکده علوم پایه دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

بسم ا الرحمن الرحيم الطلاب و الطالبات الكرام... ا ليكم جميع حلول كتاب فيزياء الحادي عشر و الما خوذة من كتاب دليل المعلم الفلسطيني في الفيزياء..

بسم ا الرحمن الرحيم الطلاب و الطالبات الكرام... ا ليكم جميع حلول كتاب فيزياء الحادي عشر و الما خوذة من كتاب دليل المعلم الفلسطيني في الفيزياء.. بسم ا الرحمن الرحيم الطلاب و الطالبات الكرام... ا ليكم جميع حلول كتاب فيزياء الحادي عشر و الما خوذة من كتاب دليل المعلم الفلسطيني في الفيزياء.. لمشاهدة كل ما هو ممتع و مفيد في فيزياء الحادي عشر تفضلوا

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

KAJIAN BAHARU MENGENAI FASILAH: DARI ASPEK KEINDAHAN KEPADA KESERASIAN YANG MELUAS

KAJIAN BAHARU MENGENAI FASILAH: DARI ASPEK KEINDAHAN KEPADA KESERASIAN YANG MELUAS KAJIAN BAHARU MENGENAI FASILAH: DARI ASPEK KEINDAHAN KEPADA KESERASIAN YANG MELUAS Mohd Hisyam bin Abdul Rahim UniversitiTun Hussein Onn Malaysia mdhisyam@uthm.edu.my Prof. Dato Dr. Zulkifli bin Haji MohdYusoff

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID Vector Error Correction Model(VECM)

Archive of SID Vector Error Correction Model(VECM) فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي سال هفتم شماره چهارم زمستان ١٣٨۶ صفحات ١١٩-١۴٠ ارزيابي اثرات سياستهاي ا زادسازي مالي و تغييرات نرخ بهره بانكي بر توسعه بخش مالي در اقتصاد ايران (با استفاده از تكنيك (VECM علاءالدين

Διαβάστε περισσότερα

STATUS DAN HAK WANITA MENURUT ISLAM. Oleh: Fatimah Binti Ali 1. Abstrak

STATUS DAN HAK WANITA MENURUT ISLAM. Oleh: Fatimah Binti Ali 1. Abstrak STATUS DAN HAK WANITA MENURUT ISLAM Oleh: Fatimah Binti Ali 1 Abstrak Artikel ini menjelaskan mengenai status (taraf atau kedudukan) dan hak (kuasa berbuat sesuatu) wanita menurut Islam. Perbincangan meliputi

Διαβάστε περισσότερα

وبديلة اليلوهيم وهو ثيؤس في اليوناني أي اهلل

وبديلة اليلوهيم وهو ثيؤس في اليوناني أي اهلل اقتباس العهد الجديد من القديم يؤكد ان لقب الرب او كيريوس هو اسم يهوه كيريوس اسم الرب يسوع المسيح وبديلة اليلوهيم وهو ثيؤس في اليوناني أي اهلل Holy_bible_1 درسنا سابقا وعرفنا ان يسوع المسيح اهلل الظاهر

Διαβάστε περισσότερα

القواميس والم ارجع المختلفه واستخداماتها في الكتاب المقدس

القواميس والم ارجع المختلفه واستخداماتها في الكتاب المقدس لقب كيريس اثبات ان المسيح قال انا ه هللا Holy_bible_1 في البداية ارجا الرجع الي ملف اثبات ان السيد المسيح قال لفظيا انه هللا شرحت فيه معني كلمة كيريس اثبات ان كيريس باليناني تساي يهه بالعبري اركز هنا علي

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 27 Ιουνίου 2014 Βενετία (Βένετο)

ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 27 Ιουνίου 2014 Βενετία (Βένετο) A0 COMISSÃO INTERMEDITERRÂNICA COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA C O M I S I Ó N I N T E R M EDITERRÁNEA ΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COMMISSION INTERMEDITERRANEENNE ة ک ر ت ش م ل ا ة ي ط س و ت م ل ا ة ن ج ل ل ا

Διαβάστε περισσότερα

KELEBIHAN SURAH AL-FATIHAH

KELEBIHAN SURAH AL-FATIHAH KELEBIHAN SURAH AL-FATIHAH Diterbitkan oleh Jamiyah Singapura Percuma 2 Kandungan Mukadimah 5 Surah Al Fatihah dengan terjemahannya 9 Masa dan Tempat turunnya 10 Keagungan Surah Al-Fatihah 11 Kesimpulan

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή Γραμματική دستور زبان مختصر

Μικρή Γραμματική دستور زبان مختصر Μικρή Γραμματική قواع د بسيطة دستور زبان مختصر 66 ΓΡΑΜΜΑΤΑ Η ελληνική γλώσσα έχει 24 γράμμα. Χρησιμοπούμε κεφαλαία στην αρχή της πρόσης ή όν έχουμε ένα όνομα (προσώπου, χώρας, μέρας, μήνα κ.λπ.): Μοχάμετ,

Διαβάστε περισσότερα

خالط فعاليت اي آه زشي پص شي

خالط فعاليت اي آه زشي پص شي بنام خدا خالط فعاليت اي آه زشي پص شي Name: Present Position: Address: Phone: Fax: E-mail: Majid Sirati-Sabet Associate Professor Department of Clinical Biochemistry, School of Medicine, Shahid Beheshti

Διαβάστε περισσότερα

Family portrait. Cyrillic regular 120pt Italic regular 120pt

Family portrait. Cyrillic regular 120pt Italic regular 120pt Amaikha Hamaika means eleven in the Basque language. Sometimes we use the same word to say many or a lot, when the group of things we are talking about is countless or we just won t take the time to count

Διαβάστε περισσότερα

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود.

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود. حسینیان کاظم سید مرکز نور پيام دانشگاه حسابداری ارشد کارشناسی دانشجوی خوزستان سیمان شرکت مالی امور رئیس و عسلویه بینالمللی مقدم عبدالکریم دکتر نور پيام دانشگاه مدیریت و حسابداری گروه استادیار رفتار ب ر

Διαβάστε περισσότερα

Allied signal) (Jack Welch) % ػبذ الرحوي السؼذ هجلت ػالن السؼىد ت ق اش األداء الوؤسس و ه هج ت األداء الوتىازى ص 63

Allied signal) (Jack Welch) % ػبذ الرحوي السؼذ هجلت ػالن السؼىد ت ق اش األداء الوؤسس و ه هج ت األداء الوتىازى ص 63 Résumé, : La matrice de la Six Sigma est un système de gestion et de suivi de la performance, ce qui est une démarche globale et intégrée de la méthodologie de tous les aspects de l'activité de l'institution

Διαβάστε περισσότερα

Bahagian ini bertujuan memberi penjelasan mengenai Kem Bestari Solat dan cara pelaksanaannya.

Bahagian ini bertujuan memberi penjelasan mengenai Kem Bestari Solat dan cara pelaksanaannya. Panduan Pelaksanaan Kem Bestari Solat (KBS) Tahap Satu PANDUAN PELAKSANAAN KEM BESTARI SOLAT (KBS) TAHAP SATU 1. PENDAHULUAN Bahagian ini bertujuan memberi penjelasan mengenai Kem Bestari Solat dan cara

Διαβάστε περισσότερα

استجابة برنامج الا غذية العالمي في سوريا التقرير الدوري

استجابة برنامج الا غذية العالمي في سوريا التقرير الدوري استجابة برنامج الا غذية العالمي في سوريا التقرير الدوري ۳۰ نيسان - ۱۳ ا يار ۲۰۱٤ سوريا الا ردن لبنان تركيا العراق مصر ا برز التطورات: ا غذية العا إ ل ريف حلب ل رة يصل ا و ع ة أ ر سور قلت إرساليات ا صص

Διαβάστε περισσότερα

هل تعبير ووقف المالك قائال هو مضاف رؤيا 11:

هل تعبير ووقف المالك قائال هو مضاف رؤيا 11: هل تعبير ووقف المالك قائال هو 1 مضاف رؤيا 11: Holy_bible_1 الشبهة يقول البعض ان العدد الذي في رؤيا " 1 11: ثم اعطيت قصبة شبه عصا و وقف المالك قائال لي قم و قس هيكل هللا و المذبح و الساجدين فيه " محرف الن

Διαβάστε περισσότερα

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC)

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) .۱ No. F-3-AAA- بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) ا رمان صفايي قرهپت اين گي ورگ حس ين حسينيان حسين عسكان ابيانه

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

Personal Letter السي د ا حمد رامي ٣٣٥ شارع الجمهوري ة القاهرة ١١٥١١. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926

Personal Letter السي د ا حمد رامي ٣٣٥ شارع الجمهوري ة القاهرة ١١٥١١. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 - Address Greek Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Standard English Address format: name of recipient street number + street name name of town + region/state + zip/postal code. Jeremy Rhodes

Διαβάστε περισσότερα

قیقحت ماجنا یساسا فادها

قیقحت ماجنا یساسا فادها موثر عوامل حسابرسی حقالزحمهی تعیین بر مهرانی ساسان دكتر تهران دانشگاه مدیریت دانشكده دانشیار اوانكی جمشیدی كورش تهران دانشگاه حسابداری ارشد كارشناسی دوره دانشجوی تعیین ب ر موثر عوام ل بررس ی حاضر پژوهش

Διαβάστε περισσότερα

هل العدد الذي يقول وفيما هما منطلقتان لتخبرا تالميذه محرف متي

هل العدد الذي يقول وفيما هما منطلقتان لتخبرا تالميذه محرف متي هل العدد الذي يقول وفيما هما منطلقتان لتخبرا تالميذه محرف متي 9 :82 Holy_bible_1 الشبهة يقول البعض ان جملة " و فيما هما منطلقتان لتخبرا تالميذه " هي مضافه الن كثير من الترجمات ال تحتوي عليها الرد لنتاكل

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα