ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ"

Transcript

1 ΑΒΔΕΛΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΩΑΝΝ ΑΙΚΑΤ ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΒΑΣΙΛ ΦΩΤΕΙ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ / ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΙΣΤ ΡΟΣΙΟ Β ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ /07 ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ ΑΒΡΑΜΠΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΩΜΑΣ ΑΝΝΑ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΑΓΑΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΕΥΑΓΓ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΜΥΝ / ΑΓΑΛΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΔΡ ΟΥΡΑΝ Α ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΤΥΑ / ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣΙΛ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ /07 ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΑΝΑΣΤ ΜΑΡΙΑ Α ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ /07 ΣΩΜ,ΣΤΥΑ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΠΟΣΤ ΜΑΡΙΑ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ /07 ΟΙΚ.,ΣΑΝ,ΣΤΥΑ,ΣΥΔ,ΣΜΥ-ΣΩΜ ΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΕΣ ΚΩΝΣΤ ΑΙΚΑΤ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΥΔ / ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΓΕΩΡΓ ΜΕΛΑΝ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΜΥΝ,ΣΤΥΑ / ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝ ΘΕΟΔΩ ΑΝΤΩΝ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΑΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΛΕΞΑ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΑΓΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΜΕΛΠΟ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚΗ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ /07 ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΜΥΝ,ΣΤΥΑ ΑΓΟΡΑΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤ ΕΥΑ Β ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ / ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤ ΔΙΟΝΥ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΣΩΜ / ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡ ΑΙΚΑΤ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ / ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓ ΕΛΕΝΗ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΤΥΑ,ΣΥΔ / ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜ ΑΝΑΣΤ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΤΥΑ / ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓ ΜΑΡΘΑ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΤΥΑ / ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΩΚΡΑ ΕΛΕΝΗ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΑΣ /07 ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΤΥΑ ΑΔΑΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΥΣΑ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΤΥΑ / ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑ ΒΑΣΙΛ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΜΥΝ,ΣΤΥΑ /07 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ: (Α, Β Αρθ. 11 πρ. 1α Ν 3648/08 ποσ/το 35%) (Γ,Δ,Ε Αρθ. 11 πρ. 1β Ν 3648/08 ποσ/το 10% επί του 35%) Σελ. 1 από 118

2 ΑΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΙΡΗΝ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ / ΑΘΑΝΑΣΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑ ΑΙΚΑΤ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΜΥ /07 ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΙΩΑΝΝ ΑΡΕΤΗ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗ ΠΑΝΑΓ ΧΡΙΣΤ Β ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤ ΠΑΡΑΣ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ /07 ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΤΥΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩ ΑΙΚΑΤ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤ ΒΑΣΙΛ Β ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ / ΑΚΙΜΟΒ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΛΙΑ ΓΚΑΛΙ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΑΚΡΙΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΙΑ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ /07 ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΜΥΝ,ΣΤΥΑ ΑΚΡΙΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓ ΕΛΙΣΣ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΤΥΑ / ΑΛΑΜΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΗΣΤ ΣΟΦΙΑ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥΝ,ΣΤΥΑ,ΣΥΔ / ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝ ΒΙΟΛΕ Α ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ /07 ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΑΛΒΑΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΙΩΑΝΝ ΝΕΚΤΑ ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΜΥΝ,ΣΤΥΑ / ΑΛΒΑΝΟΥΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΙΟΣ ΑΝΑΣΤ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΑΛΕΞΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΤΡΟ ΑΙΚΑΤ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΗΣΤ ΦΩΤΕΙ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛ ΘΕΟΛΟ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓ ΑΓΓΕΛ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ / ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΛΕΞΑ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ / ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΛΕΞΙ ΕΙΡΗΝ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΑΛΕΞΙΟΥ ΡΕΝΙΑ ΕΥΑΓΓ ΠΑΝΑΓ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΤΥΑ / ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ρ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣΙΛ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ / ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤ ΟΥΡΑΝ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ / ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΑΡΙΣΤ ΔΟΥΚΙ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ /07 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ: (Α, Β Αρθ. 11 πρ. 1α Ν 3648/08 ποσ/το 35%) (Γ,Δ,Ε Αρθ. 11 πρ. 1β Ν 3648/08 ποσ/το 10% επί του 35%) Σελ. 2 από 118

3 ΑΛΕΞΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛ ΛΑΜΠΡ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΜΥ /07 ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΤΥΑ ΑΛΕΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓ ΑΡΓΥΡ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ / ΑΛΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕΞΙ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΥΔ / ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΑΣ ΠΑΡΑΣ ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ / ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝΑΓ Β ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΑΛΜΠΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΛΙΑΣ ΕΛΕΝΗ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΤΥΑ / ΑΛΜΠΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛ ΧΡΥΣΟ Α ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΑΛΜΠΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΗΣΤ ΑΝΑΣΤ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ / ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΕΛΕΝΗ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ / ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΥΛΙΝΑ ΒΛΑΣΙ ΜΑΡΙΝ Β ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΑΝ / ΑΛΟΙΖΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΩΝ ΙΩΑΝΝ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΑΛΥΜΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΩΤΙΟ ΣΟΦΙΑ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ / ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΦΙ ΕΛΠΙΔ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ /07 ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΑ ΣΤΕΛΛ ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ / ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤ ΑΓΓΕΛ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ /07 ΣΣΝΣ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝ ΑΝΑΣΤ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΩΡΟΘ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤ ΣΟΦΙΑ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ /07 ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΕΡΙΚ ΣΟΦΙΑ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΥΔ / ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓ ΓΕΩΡΓ ΣΣΑΣ-ΚΤΗ / ΑΜΟΝΤΕΟ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟ ΚΥΡΙΑ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ /07 ΦΑΡ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΜΥΝ,ΣΤΥΑ ΑΜΠΑΡΤΣΟΥΜΙΑΝ ΑΡΑΜ ΓΚΡΙΓ ΛΙΑΝΑ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΤΥΑ / ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑΝΝ Α ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ / ΑΜΥΓΔΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΘΩΜΑΣ ΕΥΓΕΝ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ /07 ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓ ΖΩΗ ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ /07 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ: (Α, Β Αρθ. 11 πρ. 1α Ν 3648/08 ποσ/το 35%) (Γ,Δ,Ε Αρθ. 11 πρ. 1β Ν 3648/08 ποσ/το 10% επί του 35%) Σελ. 3 από 118

4 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΒΕΤΛ ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΜΥ /07 ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΜΥΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΜΑΡΙΑ Α ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ / ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤ ΜΑΡΙΑ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ /07 ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣΙΛ Α ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΕΥΑΓΓ ΕΥΑΓΓ Α ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ / ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΝΙΚΟΛ ΑΙΚΑΤ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ / ΑΝΑΣΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΕΥΑΓΓ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥΝ / ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝ ΔΕΣΠΟ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ /07 ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΝΑ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ /07 ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΤΥΑ,ΣΥΔ ΑΝΔΡΟΝΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΣΤ ΚΥΠΑΡ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΜΥΝ,ΣΤΥΑ,ΣΥΔ / ΑΝΔΡΟΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣΙΛ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ /07 ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝ ΜΕΤΑΞ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ Π ΣΠΥΡΙ ΣΟΦΙΑ ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΥΔ / ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑ ΧΡΥΣΟ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ /07 ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ- ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΙΣΤ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΤΥΑ / ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΓΕΩΡΓ ΧΡΙΣΤ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ / ΑΝΘΟΥΛΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΣΗ ΝΙΚΟΛ ΑΙΚΑΤ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ / ΑΝΤΑΒΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣΙΛ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝ ΔΗΜΗΤ Β ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ /07 ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΕΜΜΑΝ ΕΛΕΝΗ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΑΝΑ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ /07 ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΚΑΛΛΙ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ /07 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ: (Α, Β Αρθ. 11 πρ. 1α Ν 3648/08 ποσ/το 35%) (Γ,Δ,Ε Αρθ. 11 πρ. 1β Ν 3648/08 ποσ/το 10% επί του 35%) Σελ. 4 από 118

5 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΜ ΙΩΑΝΝ ΣΟΦΙΑ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΩΑΝΝ ΑΙΚΑΤ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΥΔ / ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΤΑΜΑΡΑ ΔΕΣ ΑΝΤΩΝ ΧΡΙΣΤ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ / ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΔΗΜΗΤ ΟΛΓΑ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ / ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΧΡΗΣΤ ΒΑΣΙΛ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ /07 ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΤΥΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΔΕΣΠΟ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓ ΜΑΡΙΑ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩ ΘΑΛΕΙ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΤΥΑ / ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΣΤΡ ΜΑΡΙΝ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ / ΑΞΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛ ΜΑΡΓΑ ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ / ΑΞΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩ ΧΡΙΣΤ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΤΥΑ / ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩ ΕΙΡΗΝ ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΥΔ / ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛ ΕΥΑΓΓ Α ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΜΑΡΙΑ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΤΥΑ / ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓ ΑΙΚΑΤ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ / ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΘΑ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑ ΕΥΔΟΞ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ /07 ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΥΔ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΝΑΓ ΣΟΦΙΑ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ / ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΙΑ ΑΛΕΞΑ ΕΥΘΥΜ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ / ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΕΛΙΣΑ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΙΩΑΝΝ ΣΟΥΖΑ ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ / ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΡΘΕ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕ ΕΥΘΥΜ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ /07 ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΜΥΝ,ΣΤΥΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕ ΜΑΡΙΑ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ /07 ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΤΥΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑ ΕΛΕΝΗ Α ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ /07 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ: (Α, Β Αρθ. 11 πρ. 1α Ν 3648/08 ποσ/το 35%) (Γ,Δ,Ε Αρθ. 11 πρ. 1β Ν 3648/08 ποσ/το 10% επί του 35%) Σελ. 5 από 118

6 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΑΘΑΝΑ ΦΑΝΗ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ / ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤ ΣΤΕΡΓ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ /07 ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΚΑΛΛΙ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ / ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΦΩΤΕΙ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΤΥΑ / ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩΡΓ Α ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ / ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑ ΣΤΑΥΡ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ / ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ ΘΕΟΦΙ ΕΥΑΓΓ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΜΥ /07 ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓ ΖΩΗ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΒΑΣΙΛ ΑΙΚΑΤ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ /07 ΣΩΜ,ΣΤΥΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝΑΓ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ / ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩΡΓ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ /07 ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΑΓΓ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ / ΑΡΜΕΝΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΥΛΙ Β ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΑΡΜΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΙΚΑΤ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΑΡΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤ ΑΙΚΑΤ ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΑΡΣΟΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΕΣΠΟ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΤΥΑ,ΣΥΔ / ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡ ΧΡΥΣΗ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ / ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΙΚΑΤ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ /07 ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΑΣΑΡΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΝΙΚΟΛ ΑΛΕΞΙ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΕΤΡΟ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ /07 ΣΩΜ,ΣΜΥΝ,ΣΤΥΑ ΑΣΛΑΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛ ΜΑΡΙΑ Α ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΤΥΑ / ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝΣΤ ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΙ-ΙΠΤ / ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΠΟΣΤ ΕΥΜΟΡ Α ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ / ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΑΥΡ ΜΑΡΙΑ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ /07 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ: (Α, Β Αρθ. 11 πρ. 1α Ν 3648/08 ποσ/το 35%) (Γ,Δ,Ε Αρθ. 11 πρ. 1β Ν 3648/08 ποσ/το 10% επί του 35%) Σελ. 6 από 118

7 ΑΣΤΕΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛ ΕΛΕΝΗ Α ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΙΑ Α ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ /07 ΣΩΜ,ΣΜΥΝ,ΣΤΥΑ ΑΤΣΙΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟ ΕΥΑΓΓ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ /07 ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΤΥΑ ΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛ ΕΛΕΟΝ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΙ-ΙΠΤ / ΑΤΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛ ΕΛΕΟΝ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ / ΑΥΓΕΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΚΩΝΣΤ ΕΥΤΕΡ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ / ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝΑΓ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ / ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩ ΑΦΡΟΔ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ /07 ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΑΥΔΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣΙΛ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ / ΑΦΟΡΟΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟ ΠΑΡΑΣ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΜΥΝ / ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΕΩΡΓ ΔΕΣΠΟ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥΝ / ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΙΡΗ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ / ΑΧΛΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΠΑΝΑΓ ΠΑΝΑΓ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΑΧΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΙΑ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ / ΒΑΓΕΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΙΑ Α ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ /07 ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΜΥΝ,ΣΤΥΑ ΒΑΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΝΗ Α ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ / ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΑ ΜΑΡΙΑ Α ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ /07 ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΒΑΖΟΥΒΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤ ΑΘΑΝΑ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ /07 ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΒΑΖΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡ ΚΛΕΟΝ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ / ΒΑΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΕΡΓ ΔΗΜΗΤ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΒΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑΝΝ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ / ΒΑΙΡΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤ ΚΑΛΛΙ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ /07 ΟΠΛΑ,ΣΜΥ- ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ: (Α, Β Αρθ. 11 πρ. 1α Ν 3648/08 ποσ/το 35%) (Γ,Δ,Ε Αρθ. 11 πρ. 1β Ν 3648/08 ποσ/το 10% επί του 35%) Σελ. 7 από 118

8 ΒΑΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΜΑΡΙΑ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ /07 ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΜΥΝ,ΣΤΥΑ ΒΑΙΤΣΙΔΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΒΑΙΤΣ ΕΛΕΝΗ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ /07 ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΤΥΑ ΒΑΚΑΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝΑΓ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ / ΒΑΚΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤ ΔΕΣΠΟ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ /07 ΣΩΜ,ΣΜΥΝ,ΣΤΥΑ ΒΑΚΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Χ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΜΥΝ / ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜ ΔΕΣΠΟ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ / ΒΑΛΑΜΟΥΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΣΤΑ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ / ΒΑΛΑΜΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤ ΕΥΣΤΑ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ / ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ Β ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ / ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΕΡΑΤ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ / ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΕΡΑΤ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΒΑΛΑΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓ ΒΑΡΒΑ ΣΣΑΣ-ΦΑΡ / ΒΑΛΕΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΤΩΝ ΓΑΡΥΦ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ /07 ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΒΑΛΙΕΡΟΥ ΕΛΛΗ ΝΙΚΟΛ ΜΑΡΙΑ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΒΑΛΚΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΕΣΤΩ ΜΑΡΙΑ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΤΥΑ,ΣΥΔ / ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΥΑΓΓ ΑΝΔΡΙ Α ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ / ΒΑΜΒΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΥΔ / ΒΑΜΠΕΡΤΖΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟΔΩ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥΝ / ΒΑΡΑΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓ ΜΑΡΙΑ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ / ΒΑΡΒΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩ ΔΗΜΗΤ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΒΑΡΒΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩ ΔΗΜΗΤ ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΤΥΑ / ΒΑΡΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΝΗ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ / ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓ ΣΟΦΙΑ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΒΑΡΝΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΘΕΟΔΩ ΦΩΤΕΙ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΤΥΛΙ ΜΑΡΙΑ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ /07 ΣΣΝΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ- ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ: (Α, Β Αρθ. 11 πρ. 1α Ν 3648/08 ποσ/το 35%) (Γ,Δ,Ε Αρθ. 11 πρ. 1β Ν 3648/08 ποσ/το 10% επί του 35%) Σελ. 8 από 118

9 ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΜΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΒΑΡΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛ ΜΑΡΙΑ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ / ΒΑΡΤΑΛΑ ΤΡΙΓΩΝΑ ΝΙΚΟΛ ΦΩΤΕΙ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΤΥΑ / ΒΑΡΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΠΕΡΙΣ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΤΥΑ,ΣΥΔ / ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩ ΑΡΙΣΤ Β ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ /07 ΣΩΜ,ΣΜΥΝ ΒΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜΗΤ ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΤΥΑ / ΒΑΣΔΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΖΑΡ ΜΑΡΙΑ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΒΑΣΙΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΡΓ ΣΤΕΛΛ ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΤΥΑ / ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝ ΣΙΜΕΛ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ /07 ΟΙΚ.,ΣΑΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ ΕΥΓΕΝ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΤΥΑ,ΣΥΔ / ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤ ΠΑΝΑΓ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΛΙΣΣ ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ / ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝ ΝΕΚΤΑ ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓ ΓΕΩΡΓ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΤΥΑ,ΣΥΔ / ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤ ΑΙΚΑΤ Β ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤ ΘΕΟΔΩ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ / ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩΡΓ Α ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ / ΒΑΣΙΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝΑΓ Α ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ / ΒΑΣΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΓΕΝ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΤΥΑ,ΣΥΔ / ΒΑΣΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΝΙΚΟΛ ΑΛΕΞΑ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΤΥΑ,ΣΥΔ / ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΗΛΙΑΣ ΕΛΕΝΗ Α ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΑΝ / ΒΑΦΕΙΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ ΔΗΜΗΤ ΔΕΣΠΟ ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΒΔΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΘΩΜΑΣ ΧΡΙΣΤ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΒΕΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΥΛΟ ΣΟΦΙΑ Α ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΒΕΛΑΝΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΖΑΧΑΡ ΟΛΓΑ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΙ-ΙΠΤ /07 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ: (Α, Β Αρθ. 11 πρ. 1α Ν 3648/08 ποσ/το 35%) (Γ,Δ,Ε Αρθ. 11 πρ. 1β Ν 3648/08 ποσ/το 10% επί του 35%) Σελ. 9 από 118

10 ΒΕΛΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛ ΑΙΚΑΤ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ /07 ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΒΕΛΛΙΔΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ ΘΕΟΦΑ ΝΕΒΕΝ Α,Ε ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΜΥΝ,ΣΥΔ / ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡ ΠΑΡΘΕ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΤΥΑ,ΣΥΔ / ΒΕΝΙΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΥΣΟ ΑΡΙΑΔ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ /07 ΣΩΜ,ΣΜΥΝ,ΣΤΥΑ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜ ΠΑΝΑΓ Β ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΒΕΡΓΕΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΛΕΥΘ ΘΕΑΝΩ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΤΥΑ / ΒΕΡΓΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΩΡΓ ΧΑΡΙΚ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ / ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΕΡΓ ΑΠΟΣΤ Α ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ / ΒΕΡΕΣΕΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΜΑΡΙΑ Α ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΥΔ,ΣΜΥΝ / ΒΕΡΙΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΣΜΑ ΠΑΝΑΓ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ /07 ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΜΥΝ ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓ ΘΑΛΕΙ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΙ-ΜΗΧ / ΒΙΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑΓΓ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΒΙΝΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗ ΠΑΝΑΓ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ / ΒΙΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝ ΣΤΑΜΑ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΤΥΑ / ΒΙΤΣΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΝΗ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΤΥΑ / ΒΙΤΩΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΝΗ Β ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ / ΒΛΑΣΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓ ΜΑΡΘΑ Α ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ / ΒΛΑΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΒΑΡΒΑ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΑΝ,ΣΤΥΑ,ΣΥΔ / ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓ ΣΤΥΛΙ Α ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ / ΒΛΑΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟ ΑΝΤΩΝ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓ ΑΓΛΑΙ ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ / ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΥΑΓΓ ΟΥΡΑΝ Β ΣΣΑΣ-ΦΑΡ / ΒΛΑΧΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΣΩΤΗΡ ΠΑΡΑΣ ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΒΛΑΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΙΧΑΗ ΔΕΣΠΟ Β ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΥΔ / ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΑΘΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΤΥΑ,ΣΥΔ / ΒΛΑΧΟΥΛΗ ΚΑΝΕΛΛΙΑ ΧΑΡΙΛ ΣΤΥΛΙ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΤΥΑ,ΣΥΔ /07 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ: (Α, Β Αρθ. 11 πρ. 1α Ν 3648/08 ποσ/το 35%) (Γ,Δ,Ε Αρθ. 11 πρ. 1β Ν 3648/08 ποσ/το 10% επί του 35%) Σελ. 10 από 118

11 ΒΛΩΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΕΥΑΓΓ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΙ /07 ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΤΥΑ ΒΟΓΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΙΝΑ ΜΙΧΑΗ ΕΛΕΝΗ Β ΣΣΑΣ-ΨΥΧ / ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘ ΕΥΔΟΚ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ /07 ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ Μ ΕΥΣΤΡ ΑΙΚΑΤ ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝΣΤ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΒΟΖΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΑΛΑΜ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ /07 ΚΤΗ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΜΥΝ,ΣΤΥΑ ΒΟΖΙΚΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΝΗ Α ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΤΥΑ,ΣΥΔ / ΒΟΙΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΛ ΠΑΝΑΓ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ / ΒΟΛΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΧΡΗΣΤ ΑΘΗΝΑ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ /07 ΣΩΜ,ΣΜΥΝ ΒΟΡΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΝΙΚΟΛ ΣΤΕΦΑ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΤΥΑ / ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΦΩΤΙΟ ΜΑΡΙΑ ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΥΔ / ΒΟΥΖΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝ ΕΛΕΝΗ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΤΥΑ,ΣΥΔ / ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΛΠΙΝ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ / ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΜΗΛΙΤ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΤΥΑ,ΣΥΔ / ΒΟΥΛΓΑΡΟΓΛΟΥ ΟΛΓΑ ΛΕΩΝΙ ΧΡΙΣΤ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ / ΒΟΥΡΒΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑΓΓ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ / ΒΟΥΡΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝ ΕΜΜΑΝ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ / ΒΟΥΤΣΑ ΒΕΝΕΤΙΑ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟΔΩ Α ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΑΝ / ΒΟΥΤΣΗ ΜΙΧΑΛΑ ΡΟΔΟΠΗ ΚΩΝΣΤ ΕΡΑΣΜ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ / ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛ ΜΑΡΙΑ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΤΥΑ,ΣΥΔ / ΒΡΕΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛ ΒΑΣΙΛ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΒΡΕΤΤΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΓΕΩΡΓ ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΒΡΥΩΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡΙΑ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ /07 ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΜΥΝ,ΣΤΥΑ ΓΑΒΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤ ΕΥΦΡΟ Α ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΣΩΜ / ΓΑΒΡΑΝΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΞΑΝΘΗ Α ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ /07 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ: (Α, Β Αρθ. 11 πρ. 1α Ν 3648/08 ποσ/το 35%) (Γ,Δ,Ε Αρθ. 11 πρ. 1β Ν 3648/08 ποσ/το 10% επί του 35%) Σελ. 11 από 118

12 ΓΑΒΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΟΛΓΑ Α ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΕΛΕΝΗ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓ ΧΡΙΣΤ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ /07 ΟΠΛΑ,ΣΜΥΝ,ΣΤΥΑ,ΣΥΔ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕΤΡΟ ΕΛΕΝΗ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΓΑΓΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΤΩΝ ΜΑΡΙΑ Α ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΤΥΑ,ΣΥΔ / ΓΑΖΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛ ΞΑΚΟΥ Α ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ /07 ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΤΥΑ ΓΑΖΕΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗ ΚΩΝΣΤ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΤΥΑ / ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΥΛΟ ΒΑΛΑΣ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ / ΓΑΙΤΣΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝ ΔΙΑΜΑ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ / ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤ ΜΥΡΣΙ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΛΕΝΗ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛ ΣΩΤΗΡ Α ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΓΑΛΑΝΤΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΧΡΥΣΟ ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΤΥΑ / ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜΗΤ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤ ΕΛΕΝΗ Α ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥΝ,ΣΤΥΑ,ΣΥΔ / ΓΑΛΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝ ΑΝΑΣΤ Α ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ / ΓΑΛΙΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑ ΕΥΣΤΑ ΑΣΗΜΙ ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΑΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑ ΔΕΣΠΟ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ /07 ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΓΑΛΜΠΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤ ΟΛΓΑ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ / ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΜΕΩ ΕΙΡΗΝ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΣΧΑ Α ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΑΛΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓ ΜΑΡΙΑ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΥΔ / ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕ ΑΙΚΑΤ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ / ΓΑΡΕΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΛΑΣΙ ΜΑΡΙΑ Β ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ / ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗΣΤ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΤΥΑ,ΣΥΔ /07 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ: (Α, Β Αρθ. 11 πρ. 1α Ν 3648/08 ποσ/το 35%) (Γ,Δ,Ε Αρθ. 11 πρ. 1β Ν 3648/08 ποσ/το 10% επί του 35%) Σελ. 12 από 118

13 ΓΑΤΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤ ΑΝΝΑ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΓΑΤΣΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΕΥΘΥΜ ΕΛΕΝΗ Α ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤ ΣΤΕΛΛ Α ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ / ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΦΑ ΕΥΓΕΝ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ / ΓΕΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝ ΚΩΝΣΤ ΖΩΙΤΣ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ / ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΘΕΟΔΩ ΑΝΑΣΤ ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ / ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΕΥΑΓΓ ΑΙΚΑΤ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ / ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΙΚΑΤ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ / ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝ ΙΩΑΝΝ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ / ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΚΛΕΟΠ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛ ΕΛΕΥΘ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΤΥΑ / ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΑΠΟΣΤ ΕΥΑΓΓ Β ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ / ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΤΖΕΝΝΗ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ /07 ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΜΥΝ,ΣΤΥΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΖΑΧΑΡ ΚΕΡΑΤ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΣΤΡ ΣΟΦΙΑ Β ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ / ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Μ ΧΡΗΣΤ ΛΑΜΠΡ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΕΥΣΤΑ ΕΛΕΝΗ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ /07 ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΩΝΣΤ ΑΝΝΑ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΧΡΥΣΟ ΔΗΜΗΤ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ / ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝ ΕΥΑΓΓ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ / ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΑΣΤ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ / ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΔΗΜΗΤ ΟΛΓΑ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣΙΛ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΙ-ΙΠΤ / ΓΕΩΡΓΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣΙΛ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ / ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΘ ΝΙΚΟΛ ΠΑΡΘΕ Α ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ / ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓ ΑΜΑΛΙ ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ / ΓΕΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑ ΑΙΚΑΤ Α ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ /07 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ: (Α, Β Αρθ. 11 πρ. 1α Ν 3648/08 ποσ/το 35%) (Γ,Δ,Ε Αρθ. 11 πρ. 1β Ν 3648/08 ποσ/το 10% επί του 35%) Σελ. 13 από 118

14 ΓΕΩΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΟ ΒΑΣΙΛ ΕΛΕΝΗ Α ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤ ΕΥΣΤΡ Α ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ / ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑΝΝ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΤΥΑ / ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΕΛΕΝΗ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ /07 ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ- ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟΔΩ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ / ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΧΡΙΣΤ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ / ΓΙΑΓΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΡΕΜΑ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΤΥΑ / ΓΙΑΚΕΙΜ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΑΡΙΑ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΜΥΝ / ΓΙΑΚΙΝΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ / ΓΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΟΥΡΑΝ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ /07 ΣΩΜ,ΣΜΥΝ,ΣΤΥΑ ΓΙΑΛΑΜΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΥΡΙΑ ΓΙΑΝΝ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΤΥΑ,ΣΥΔ / ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΝΑ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ /07 ΣΩΜ,ΣΜΥΝ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛ ΑΘΗΝΑ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ / ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΙΑ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ /07 ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΑΓΓΕΛ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ / ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛ ΘΕΟΔΟ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΙ ΑΝΝΑ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛ ΣΤΑΘΟ ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΔΑΝΙΗΛ ΣΩΤΗΡ ΒΑΣΙΛ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ ΠΑΥΛΟ ΑΙΚΑΤ ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓ ΑΠΟΣΤ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ / ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓ ΠΑΡΘΕ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΜΥ / ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣΙΛ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΜΥ /07 ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΤΥΑ ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΓΓΕΛ ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΤΥΑ,ΣΥΔ /07 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ: (Α, Β Αρθ. 11 πρ. 1α Ν 3648/08 ποσ/το 35%) (Γ,Δ,Ε Αρθ. 11 πρ. 1β Ν 3648/08 ποσ/το 10% επί του 35%) Σελ. 14 από 118

15 ΓΙΑΠΑΝΤΖΑΛΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΑΣ ΑΓΑΘΗ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΙΑΠΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΡΒΑ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ / ΓΙΑΡΤΙΜΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ ΑΝΑΣΤ ΕΛΕΝΗ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ /07 ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΓΙΟΒΑΝΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦ ΦΩΤΕΙ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝ ΧΡΙΣΤ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ / ΓΙΟΒΑΝΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΩΜΑΣ ΝΟΥΜΤ Α ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ / ΓΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΙΑ ΑΠΟΣΤ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ / ΓΙΟΥΒΑΝΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤ ΣΟΦΙΑ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΓΙΟΥΛΒΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕΞΑ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΑΝ / ΓΙΟΥΛΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓ Α ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΓΙΟΥΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΘΑ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΥΔ / ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑ ΑΝΝΑ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΓΙΩΒΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΡΣΕΝ ΕΛΕΝΗ Β ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΓΙΩΣΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤ ΚΑΙΤΗ Α ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ / ΓΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝ ΓΕΩΡΓ ΓΕΩΡΓ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ / ΓΚΑΙΤΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩΡΓ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΤΥΑ / ΓΚΑΙΤΑΤΖΗ ΑΡΕΤΗ ΔΑΝΑ ΓΕΩΡΓ ΚΑΛΛΙ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ / ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤ ΠΑΝΑΓ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ / ΓΚΑΛΙΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩΡΓ Α ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΤΥΑ,ΣΥΔ / ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΑΓΓ Α ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ /07 ΣΣΝΣ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΓΚΑΝΤΖΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛ ΟΛΓΑ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ /07 ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΓΚΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤ ΜΑΡΙΑ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΚΑΝΤΙΤΖΙΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟ ΚΑΣΣΙ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΚΑΝΤΟΥΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΑΝΑΣΤ ΜΑΡΙΑ ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ /07 ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΡΑΣ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ /07 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ: (Α, Β Αρθ. 11 πρ. 1α Ν 3648/08 ποσ/το 35%) (Γ,Δ,Ε Αρθ. 11 πρ. 1β Ν 3648/08 ποσ/το 10% επί του 35%) Σελ. 15 από 118

16 ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚΟΛ Α ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ / ΓΚΑΡΜΕΖΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓ ΑΡΤΕΜ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝΑΓ Α ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΚΑΡΣΕΝ ΔΑΓΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΕΥΔΟΚ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ /07 ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΤΕΡΨΙ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ /07 ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΓΚΑΣΙΑΒΕΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛ ΕΛΕΝΗ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ / ΓΚΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤ ΖΑΦΕΙ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΚΑΤΖΟΥΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΑ ΑΠΟΣΤ ΔΕΣΠΟ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΓΚΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΔΗΜΗΤ ΚΥΡΙΑ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΥΔ / ΓΚΕΝΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΔΗΜΗΤ ΑΙΚΑΤ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΤΥΑ / ΓΚΕΡΤΣΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤ ΑΜΑΛΙ Α ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ / ΓΚΕΣΟΥ ΒΕΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤ ΛΕΜΟΝ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΥΔ / ΓΚΙΑΒΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛ ΜΑΡΙΑ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΤΥΑ,ΣΥΔ / ΓΚΙΖΔΗΜΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΘΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ / ΓΚΙΝΗ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ / ΓΚΙΟΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟ ΧΡΥΣΑ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΚΙΤΖΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤ ΑΝΑΣΤ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ / ΓΚΙΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΝΑ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ / ΓΚΙΩΡΓΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤ ΒΑΙΑ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ / ΓΚΟΓΚΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝΑΓ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΙ-ΜΗΧ / ΓΚΟΓΚΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΦΙΓΕ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΚΟΓΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Δ ΓΕΩΡΓ ΧΑΡΙΚ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ / ΓΚΟΛΙΑ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣΙΛ Α ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΥΔ / ΓΚΟΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΒΑΣΙΛ ΘΕΟΔΩ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ /07 ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΜΥΝ,ΣΤΥΑ ΓΚΟΝΔΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΦΙ ΣΟΦΙΑ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΤΥΑ / ΓΚΟΡΟΥ ΜΑΤΙΝΑ ΜΑΡ ΚΩΝΣΤ ΚΩΝΣΤ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ /07 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ: (Α, Β Αρθ. 11 πρ. 1α Ν 3648/08 ποσ/το 35%) (Γ,Δ,Ε Αρθ. 11 πρ. 1β Ν 3648/08 ποσ/το 10% επί του 35%) Σελ. 16 από 118

17 ΓΚΟΡΤΣΙΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛ ΛΕΜΟΝ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΓΚΟΤΣΗ ΙΣΜΗΝΗ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑΝΑ Α ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΓΚΟΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΙΚΑΤ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ / ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΣΗΜΩ ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ / ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩΡΓ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ /07 ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΜΥΝ,ΣΤΥΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΠΟΣΤ ΒΑΓΙΑ Β ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ / ΓΚΟΥΛΙΑΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΙΣΤ ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΚΟΥΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΥΘΥΜ ΔΕΣΠΟ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ /07 ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΓΚΟΥΝΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΡΟΔΡ ΣΑΡΑΝ Α ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΣΑΣ /07 ΟΙΚ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΓΚΟΥΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤ ΒΑΙΑ Α ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ /07 ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΥΔ ΓΚΟΥΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΙΩΑΝΝ ΣΤΕΡΓ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ / ΓΚΡΙΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΑΣΙΛ ΑΝΑΣΤ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ / ΓΚΡΙΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣΙΛ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ / ΓΛΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤ ΑΙΚΑΤ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΟΝΤΟΚΟΣ ΚΑΝΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤ ΜΑΡΙΑ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΟΡΓΟΛΗ ΑΝΝΑ ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛ Β ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΤΥΑ / ΓΟΡΓΟΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΑΛ ΕΛΕΥΘ Β ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥΝ,ΣΤΥΑ / ΓΟΤΟΥΧΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΔΩ ΜΑΡΙΝ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΥΔ / ΓΟΥΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΑΣΤ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΑΝ / ΓΟΥΔΩΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Α ΧΡΗΣΤ ΕΛΕΝΗ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓ ΑΝΝΑ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ /07 ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΤΥΑ ΓΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΕΛΕΥΘ ΕΥΑΝΘ Β ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΥΔ / ΓΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΤΥΑ / ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤ ΑΝΑΣΤ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ /07 ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ- ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ: (Α, Β Αρθ. 11 πρ. 1α Ν 3648/08 ποσ/το 35%) (Γ,Δ,Ε Αρθ. 11 πρ. 1β Ν 3648/08 ποσ/το 10% επί του 35%) Σελ. 17 από 118

18 ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΙΩΑΝΝ ΣΟΥΣΑ Β ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΥΔ / ΓΟΥΡΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝΣΤ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ / ΓΟΥΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤ ΕΛΕΝΗ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΜΥ-ΣΩΜ / ΓΟΥΣΤΕΡΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝ ΧΡΗΣΤ ΑΝΑΣΤ Α ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΟΥΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛ ΚΥΡΙΑ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ / ΓΡΑΒΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗ ΕΥΘΥΜ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΚΡΥΩΝ ΤΡΙΑΔ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΑΣ /07 ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΥΔ ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΕΥΑΝΘ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ /07 ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΓΡΕΒΕΝΙΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓ ΚΥΡΙΑ Α ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΗ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΡΕΨΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟ ΠΑΣΧΑ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΡΗΓΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩΡΓ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ /07 ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΓΡΗΓΟΡΑΣ ΛΕΟΝΤΙΕΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΛΕΝ ΕΥΘΑΛ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ / ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΟΡΔΑ ΑΜΑΛΙ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ / ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜΗΤ Β ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΙΡΗΝ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ / ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΓΡΗΓΟ ΜΑΡΙΑ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ / ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΝΑΓ ΣΟΦΙΑ Α ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ /07 ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜΗΤ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΡΙΒΑ ΠΑΥΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝ ΕΛΕΝΗ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ / ΓΡΙΒΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΔΩΡΑ ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΔΗΜΗΤ ΑΝΔΡΟ Β ΣΣΑΣ-ΨΥΧ / ΓΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡ ΚΛΕΟΠ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΤΥΑ /07 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ: (Α, Β Αρθ. 11 πρ. 1α Ν 3648/08 ποσ/το 35%) (Γ,Δ,Ε Αρθ. 11 πρ. 1β Ν 3648/08 ποσ/το 10% επί του 35%) Σελ. 18 από 118

19 ΓΩΝΙΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑ ΣΤΕΦΑ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΔΑΒΙΔΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΑΝΑΣΤ ΜΑΡΙΑ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ /07 ΣΩΜ,ΣΜΥΝ ΔΑΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΦΑΝΟΥ Β ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΜΥ /07 ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΔΑΓΚΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑ ΑΘΑΝΑ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ / ΔΑΓΛΟΥΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΠΑΝΑΓ ΚΥΡΙΑ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ /07 ΣΣΝΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΔΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΙΛ ΑΛΕΞΑ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΥΔ / ΔΑΛΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΔΑΜ ΒΑΣΙΛ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΙ-ΜΗΧ / ΔΑΛΑΜΑΓΚΙΔΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΔΗΜΗΤ ΠΑΡΑΣ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ /07 ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΔΑΛΑΜΗΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ ΑΝΑΣΤ ΑΙΚΑΤ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΔΑΛΑΜΗΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝ ΜΑΡΙΑ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΤΥΑ,ΣΥΔ / ΔΑΜΑΚΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝΑΓ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ / ΔΑΜΑΝΙΑΝΙΔΟΥ ΜΠΑΜΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓ ΕΙΡΗΝ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΑΝ / ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝ ΕΛΕΝΗ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΤΥΑ / ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΗΓΟ ΟΛΓΑ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ /07 ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΜΥΝ,ΣΤΥΑ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΙΡΗΝ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΜΥ /07 ΣΩΜ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΤΥΑ,ΣΥΔ ΔΑΜΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝ ΒΑΣΙΛ ΕΛΕΝΗ Α ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ /07 ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΤΥΑ,ΣΥΔ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΙΧΑΗ ΕΥΑΓΓ Α ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΣΩΜ / ΔΑΝΕΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΙΣ ΜΑΡΙΑ ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ / ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΔΑΜ ΟΛΓΑ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΥΔ / ΔΑΟΥΛΤΖΗΣ ΜΗΤΣΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚΟΛ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ / ΔΑΡΔΑΒΟΥΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑ ΡΟΣΙΤ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΔΑΡΤΖΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΓΑ ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΕΥΔΟΚ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ /07 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ: (Α, Β Αρθ. 11 πρ. 1α Ν 3648/08 ποσ/το 35%) (Γ,Δ,Ε Αρθ. 11 πρ. 1β Ν 3648/08 ποσ/το 10% επί του 35%) Σελ. 19 από 118

20 ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΡΗΣΤ ΕΥΑΓΓ Β ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΔΕΒΕΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΜΕΩ ΜΑΤΟΥ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΥΔ / ΔΕΒΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΙΑ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΔΕΒΡΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚΟΛ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΔΕΔΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤ ΟΥΡΑΝ ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ / ΔΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤ ΑΓΓΕΛ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ / ΔΕΛΗΒΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝ ΓΙΑΝΝ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΑΣ /07 ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΤΥΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΒΒΑ ΑΝΝΑ Α ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ /07 ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΤΥΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑΝΝ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ / ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΑΓΝΗ ΠΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛ ΠΕΡΣΕ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ /07 ΣΩΜ,ΣΥΔ ΔΕΛΗΠΕΤΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣΙΛ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ /07 ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΤΥΑ ΔΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕ ΘΕΟΔΩ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ / ΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΚΕ ΘΕΟΔΩ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΔΕΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝ ΙΩΑΝΝ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΑΣ /07 ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΤΥΑ ΔΕΛΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ρ ΠΕΤΡΟ ΙΩΑΝΝ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ / ΔΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ ΓΙΑΝΝ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΣΑΣ-ΣΣΝΣ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΔΕΛΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΛΕΝΗ ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΤΥΑ,ΣΥΔ / ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΗΛΙΑΝΑ ΑΠΟΣΤ ΑΓΓΕΛ Β ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΤΥΑ / ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟ ΙΩΑΝΝ Β ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ / ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟ ΜΑΡΙΑ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ /07 ΣΩΜ,ΣΤΥΑ ΔΕΜΗΡΔΕΣΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΦΩΤΕΙ Β ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.,ΣΣΑΣ /07 ΣΣΝΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑ ΧΡΥΣΗ ΣΣΑΣ-ΙΑΤ.,ΣΣΕ-ΟΠΛΑ,ΣΣΕ-ΣΩΜ.,ΣΝΔ-ΜΑΧ.,ΣΝΔ-ΜΗΧ.,ΣΙ-ΙΠΤ.,ΣΙ-ΜΗΧ.,ΣΣΑΣ /07 ΚΤΗ.,ΣΣΑΣ-ΟΔΟ.,ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.,ΣΑΝ,ΣΜΥ-ΟΠΛΑ,ΣΜΥ-ΣΩΜ,ΣΜΥΝ,ΣΤΥΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ: (Α, Β Αρθ. 11 πρ. 1α Ν 3648/08 ποσ/το 35%) (Γ,Δ,Ε Αρθ. 11 πρ. 1β Ν 3648/08 ποσ/το 10% επί του 35%) Σελ. 20 από 118

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ ΠΥΣΠΕ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 VELASTI ARIANNA ANTON ΑΓΓΛΙΚ. Δ/ΝΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 9.

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ ΠΥΣΠΕ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 VELASTI ARIANNA ANTON ΑΓΓΛΙΚ. Δ/ΝΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 9. Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ ΠΥΣΠΕ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 VELASTI ARIANNA ANTON ΑΓΓΛΙΚ. Δ/ΝΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 9.16 2 ΑΒΔΕΛΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΑΣΚΑΛ. 2-Ο ΓΡ.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ 7 ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ. 700955 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Γ Αθήνας (Π.Ε.) Όχι 44,4

ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ 7 ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ. 700955 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Γ Αθήνας (Π.Ε.) Όχι 44,4 1 ΑΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 594092 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Γ Αθήνας (Π.Ε.) Όχι 53,32 2 ΑΒΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 552897 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Ζακύνθου (Π.Ε.) Όχι 150,14 3 ΑΒΡΑΜΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013-14 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013-14 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΑΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 594092 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Γ Αθήνας (Π.Ε.) Όχι 53,32 2 ΑΒΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 552897 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Ζακύνθου (Π.Ε.) Όχι 150,14 3 ΑΒΡΑΜΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.τ.Ε. (Κοινή Απόφαση Ε.Κ. & Τ. τ. Ε. 3130/19.7.2006 (ΦΕΚ B 1114/16.8.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.τ.Ε. (Κοινή Απόφαση Ε.Κ. & Τ. τ. Ε. 3130/19.7.2006 (ΦΕΚ B 1114/16.8. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.τ.Ε. (Κοινή Απόφαση Ε.Κ. & Τ. τ. Ε. 3130/19.7.2006 (ΦΕΚ B 1114/16.8.2006) Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα ονόματα των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΤΕ με αναφορά στο χρόνο πιστοποίησης

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΤΕ με αναφορά στο χρόνο πιστοποίησης ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΤΕ με αναφορά στο χρόνο πιστοποίησης Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα του συνόλου των φυσικών προσώπων τα οποία είναι κάτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37. Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37. Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E mail: press@minedu.gov.gr Μαρούσι,28/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37. Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37. Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr Μαρούσι,28/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΤΜ.ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 30/05/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΠΡ/ΛΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔ.ΥΠΟΨ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ARENDS (ΑΡΕΝΤΣ) GERALD (ΤΣΕΡΑΛΝΤ) GUNDOLF KATHARINA BAMFORTH ΜΠΑΜΦΟΡΘ JAMES NICHOLAS ΤΖΕΙΜΣ ΝΙΚΟΛΑΣ DAVID NICHOLAS DIANE BARTOLINI ΜΠΑΡΤΟΛΙΝΙ FABIANA ΦΑΜΠΙΑΝΑ VITTORIO CARLA BATESON (ΜΠΕΙΤΣΟΝ) DOUGLAS(ΝΤΑΓΚΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΑΒΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 620724 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Β ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Όχι 60,1 2 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΛΑΖΑΡΟΣ 620541 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Όχι 38,19 3 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 601446 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1379 31 Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Με την υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 15/06/2012

ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 15/06/2012 ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα 15/06/2012 Αριθμ. Πρωτ. Φ09/92 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ H ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΤΡΩΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

AM ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

AM ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 702469 PETKOVA NONKA IVAN (025) ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Όχι 25,44 (1903) Γ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) 211666 ΑΒΕΛΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ Όχι 101,1 (2301) Α Καστοριάς (Δ.Ε.) 180997 ΑΒΡΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.202Β /1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.202Β /1/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΜ/3/2013 ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 130

ΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΜ/3/2013 ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 130 ΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΜ/3/2013 ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 130 Α/Α ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ AMKA 1 ΑΒΔΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 30076501987 3507

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο1 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Β Ανατ. Αττικής ΑΔΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Πέλλα ΑΕΡΑΚΗ ΝΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ

Φύλλο1 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Β Ανατ. Αττικής ΑΔΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Πέλλα ΑΕΡΑΚΗ ΝΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α Καβάλας ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Πέλλα ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ Αιτωλοακαρνανία ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ ΙΩΑΝΝΗΣ Κιλκίς ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΜ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓ. ΜΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Αθήνα, 26.03.2015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα ονόματα του συνόλου των φυσικών προσώπων τα οποία είναι κάτοχοι του πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι σπουδαστές που αναγράφονται στην κατάσταση δικαιούχων κάρτας σίτισης πρέπει έως την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014 να προσέλθουν στο τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας του ΤΕΙ Θεσσαλίας (αφορά σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΡΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΡΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ ΑΞΗΣ Α/Α ΕΝΙΑΙΟ Υ ΠΙΝΑΚ Α ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 3-6-28 ΚΑΘΑΡΗ Αρ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 26 ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 25 (ΔΙΑ 2) ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗ ΡΕΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΡΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΚΛΑΔ ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 1.104/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 1.104/1/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κατάταξη (διορισμός) επιτυχόντων υποψηφίων Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων στο Πυροσβεστικό Σώμα».

ΘΕΜΑ: «Κατάταξη (διορισμός) επιτυχόντων υποψηφίων Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων στο Πυροσβεστικό Σώμα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

BAZHELLA DANJEL DOD ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

BAZHELLA DANJEL DOD ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΤΜΗΜΑ BAZHELLA DANJEL DOD ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ DO ESPIRITO JOAO DOMINGOS MARIA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ HAKANI JETNOR MUHARREM ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ MERO IRMA THOMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ SEVA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.201/1/2012 (Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ)

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.201/1/2012 (Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΡΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ / V 27/4/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 4896 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 2 8782 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 1.104/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 1.104/1/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Γ.Δ.Β.Μ. 17/9/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2012Β ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ Εξαμήνου Α/Α ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΕΚ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΑ 1 001240 ANDREA LIDA του

Γ.Γ.Δ.Β.Μ. 17/9/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2012Β ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ Εξαμήνου Α/Α ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΕΚ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΑ 1 001240 ANDREA LIDA του 1 001240 ANDREA LIDA του ΙΩΣΗΦ IEK ΛΑΓΚΑΔΑ - ΕΛ ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ 1 15,9 2 000365 BREGU JOANA του NIKO IEK ΕΠΑΝΟΜΗΣ - ΕΛ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ 1 17,9 3 000477 BUTKA (ΜΠΟΥΤΚΑ) ANXHELA

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΙΤΕ ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΝΟΣ 1 ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΕ01 ΠΕ01.00 0 Β 92 23,1 Β-Δ Κυκλάδων 2 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΕ01 ΠΕ01.00 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΧΙ-248. Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2012. ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος

ΑΔΑ: ΒΟΖΧΙ-248. Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2012. ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα