Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ME TH ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ Η/Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ME TH ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ Η/Υ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ,ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ& ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ιαπανεπιστηµιακό- ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ME TH ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ Η/Υ ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Θ.ΖΑΧΑΡΙΑ ΗΣ ΑΘΗΝΑ 28

2 Η παρούσα ιπλωµατική Εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης που απονέµει το ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεπταπτυχιακών Σπουδών «ιδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηµατικών» Εγκρίθηκε την..από Εξεταστική Επιτροπή αποτελούµενη από τους : Ονοµατεπώνυµο Βαθµίδα Υπογραφή 1). (επιβλέπων Καθηγητής).... 2) )

3 Ευχαριστώ όλους εκείνους που µε την καθόδηγησή τους συνέβαλαν στην πραγµατοποίηση αυτής της εργασίας. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον επιβλέποντα καθηγητή κ.θεοδόσιο Ζαχαριάδη, καθηγητή του Μαθηµατικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών για την ολόπλευρη βοήθεια που µου παρείχε στην ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά µου Χριστίνα και Γιάννη καθώς και την γυναίκα µου Κυριακή για την βοήθεια και την κατανόησή τους. 3

4 Περιεχόµενα Περιεχόµενα 4 Εισαγωγή... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο 1.Ιστορική Αναδροµή Ο συµβολισµός lim ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο Θεωρία Ορισµοί-Παραδείγµατα Σχετικά θεωρήµατα Ασυνέχεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο 1.Αναπαραστάσεις- Εικασίες - Νοητικά Μοντέλα υσκολίες κατανόησης της έννοιας του ορίου Οριο. Το επιτυγχάνουµε; 39 4.Οριο-Η/Υ.. 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο 1.Πρόταση διδασκαλίας µε τη βοήθεια Η/Υ (Τα εργαστήρια) Προϋποθέσεις για την πραγµατοποίηση των εργαστηρίων Σχεδιασµός των µαθηµάτων-εργαστηρίων Μάθηµα - εργαστήριο 1 ο... 5 Το όριο συνάρτησης Μάθηµα - εργαστήριο 2 ο Η συνέχεια συνάρτησης Μάθηµα - εργαστήριο 3 ο Θεώρηµα Bolzano- Θεώρηµα Ενδιάµεσης Τιµής Εφαρµογές των Θεωρηµάτων Bolzano- Ενδιάµεσης Τιµής 77 4

5 ΚΕΦAΛΑΙΟ 5 Ο Εισαγωγή 81 1.Ερωτηµατολόγιο µε το πέρας των εργαστηρίων 82 2.Φύλλο απαντήσεων Σχόλια επί των απαντήσεων 91 4.Συµπεράσµατα 13 5.Επίλογος 14 Βιβλιογραφία 15 5

6 Εισαγωγή Οι µαθηµατικές έννοιες και γενικότερα οι µαθηµατικές διαδικασίες είναι αφηρηµένες και, αρκετές φορές, ιδιαίτερα πολύπλοκες. Η κατανόηση τους παρουσιάζει σηµαντικές δυσκολίες για τους µαθητές. Αυτές οι δυσκολίες οδηγούν στην υποβάθµιση της διδασκαλίας των Μαθηµατικών, σε µια διδασκαλία διαδικασιών µε καθαρά τυπικό τρόπο, χωρίς να επιδιώκεται η ουσιαστική κατανόηση τους Η µαθηµατική έννοια του ορίου είναι µια ιδιαίτερα δύσκολη έννοια αντιπροσωπευτική του είδους των νοητικών διεργασιών που απαιτούνται στα ανώτερα µαθηµατικά. Κατέχει δεσπόζουσα θέση και υπεισέρχεται στο σύνολο της Μαθηµατικής Ανάλυσης ως θεµέλιο της θεωρίας των διαδοχικών προσεγγίσεων, της συνέχειας, του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισµού. Μία από τις µεγαλύτερες δυσκολίες στη διδασκαλία και µάθηση της έννοιας του ορίου, βρίσκεται όχι µόνο στην πολυπλοκότητά του αλλά επίσης και στο γεγονός ότι οι γνωστικές έννοιες δεν µπορούν να παραχθούν αποκλειστικά από την µαθηµατική έννοια-ορισµό. Η διάκριση ανάµεσα στον ορισµό και την ίδια την έννοια είναι διδακτικά πολύ σηµαντική, σκεπτόµενοι τον αυστηρό ορισµό του ορίου από τη µια µεριά και κατακτώντας την ουσία της έννοιας (διαδοχικοί προσεγγιστικοί υπολογισµοί) από την άλλη. Μια όψη είναι η ιδέα των διαδοχικών προσεγγίσεων που συνήθως αρχικά αντιµετωπίζεται µέσω µιας δυναµικής θεώρησης της έννοιας του ορίου. Μια δεύτερη είναι ο τρόπος µε τον οποίο η έννοια του ορίου τίθεται σε λειτουργία για τη λύση πραγµατικών προβληµάτων τα οποία βασίζονται όχι στον αυστηρό ορισµό αλλά σε ποικίλες ιδιότητες της «διαισθητικής» αντίληψης για την έννοια. Ξεκινώντας µε µια πρώτη άποψη οι µαθητές συχνά πιστεύουν ότι «καταλαβαίνουν» τον αυστηρό ορισµό του ορίου χωρίς πραγµατικά να έχουν κατακτήσει όλες τις κρυφές σηµασίες της τυπικής έννοιας. Οι µαθητές συχνά µπορούν να είναι ικανοί να συµπληρώσουν πολλές από τις ασκήσεις που τους 6

7 ζητείται να εκτελέσουν χωρίς να «χρειάζεται» να καταλάβουν την τυποποίηση της έννοιας του ορίου. Από τον ένα µαθητή στον άλλο η σηµασία που αποδίδεται στις λέξεις ή τις εκφράσεις ποικίλει. Για ένα µαθητή µια λέξη ή µια έκφραση µπορεί να έχει διάφορες σηµασίες. Οι εκφράσεις «για κάθε» και «υπάρχει ένα τουλάχιστον» ( που συναντώνται στον αυστηρό ορισµό της έννοιας του ορίου) δεν έχουν την ίδια σηµασία για όλους τους µαθητές. Από ένα τέτοιο ξεκίνηµα προκύπτουν εννοιολογικά εµπόδια τα οποία πιθανώς να προκαλέσουν σοβαρές δυσκολίες στην κατανόηση της έννοιας του ορίου. Μέχρι τα µέσα του 2 ου αιώνα στην Ελλάδα στη διδασκαλία χρησιµοποίησαν την έννοια του ορίου µε ένα διαισθητικό τρόπο, χωρίς έναν τυπικό ορισµό, για να εισάγουν τον ορισµό της παραγώγου. Τη δεκαετία του 6 η έννοια εισήχθη κανονικά στο πρόγραµµα. Τα βιβλία γενικά αφιέρωναν ένα κεφάλαιο στη γενική έννοια του ορίου, συµπεριλαµβανοµένου ενός τυπικού ορισµού, µιας απόδειξης της µοναδικότητας του ορίου και θεωρηµάτων σχετικά µε υπολογιστικές λειτουργίες των ορίων. Οι ασκήσεις εν τούτοις δεν επικεντρώνονταν στην έννοια του ορίου αλλά σε ανισότητες, στην έννοια της απόλυτης τιµής, στην ιδέα µιας επαρκούς προϋπόθεσης και πάνω από όλα σε υπολογιστικές λειτουργίες: Το όριο ενός αθροίσµατος, ενός γινοµένου κ.λ.π. Αυτές οι ασκήσεις σχετίζονται πολύ περισσότερο µε υπολογισµούς και τις συνήθεις διαδικασίες τυπικής διαφόρισης και ολοκλήρωσης, από ότι µε την Ανάλυση. Οι ασκήσεις αποκτούν τόση εξέχουσα σηµασία που σε σχολικό βιβλίο «Μαθηµατικά Γ λυκείου (ΣΤ γυµνασίου) θετικής κατευθύνσεως Βασιλείου Στάικου » παρατίθεται πλήθος διαφορετικών θεωρηµάτων µε στόχο υπολογισµούς. Στο σχολικό βιβλίο που διδάσκεται τα τελευταία χρόνια αυτή η κατεύθυνση έχει υποχωρήσει αλλά πάλι πρακτικά οι υπολογιστικές λειτουργίες κατέχουν δεσπόζουσα θέση. 7

8 Στη διδασκαλία των µαθηµατικών στα σχολεία µε τις κρατούσες συνθήκες κάθε φορά δίνεται µεγαλύτερη έµφαση σε συγκεκριµένα πλαίσια της έννοιας του ορίου, τα οποία φαίνονται µελετώντας το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών, το ωρολόγιο πρόγραµµα, τη διδασκόµενη ύλη, τα σχολικά βιβλία και τις ασκήσεις τους, τις εκδόσεις Κ.Ε.Ε., τα θέµατα εξετάσεων. ιάφορες έρευνες που έχουν γίνει, δείχνουν ξεκάθαρα ότι η πλειοψηφία των µαθητών δεν κατέχουν την ιδέα-έννοια του ορίου, ακόµη και σε πιο προχωρηµένο στάδιο των σπουδών τους. Αυτό όµως δεν τους εµποδίζει στο να επεξεργάζονται και να επιλύουν ασκήσεις, να λύνουν προβλήµατα και να επιτυγχάνουν στις εξετάσεις τους. Ο C.F. GAUSS σε µια επιστολή του το 1843 γράφει. «Το χαρακτηριστικό των σύγχρονων µαθηµατικών είναι ότι,από τη µεσολάβηση της γλώσσας και της ορολογίας µας,κατέχουµε ένα µέσο µε το οποίο οι πιο πολύπλοκοι λογισµοί µπορούν να απλοποιηθούν σ έναν ειδικό µηχανισµό. Η επιστήµη κέρδισε πλουσιοπάροχα, µια οµορφιά και µια συνοχή σχεδόν απεριόριστη. Αλλά, στην καθηµερινή χρήση αυτού του εργαλείου, η επιστήµη έχασε σχεδόν ό,τι κέρδισε. Πολύ συχνά αυτό το µέσο εφαρµόζεται µηχανικά, παρόλο που η επίσηµη χρήση του απαιτεί συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Επιµένω.κάθε χρήστης πρέπει να έχει πλήρη συνείδηση των αρχικών προϋποθέσεων γέννεσης και χρήσης του εργαλείου αυτού.» Σε αυτή την εργασία θα µελετηθούν µερικές διδακτικές απόψεις-πλευρές της έννοιας των ορίων, καθώς και έννοιες που συνδέονται µε αυτή την έννοια όπως η συνέχεια και το θεώρηµα ενδιαµέσων τιµών. Θα δούµε διάφορα εµπόδια που βρίσκονται στο δρόµο των µαθητών που µαθαίνουν την έννοια του ορίου και διάφορες στρατηγικές για τη διδασκαλία αυτής της έννοιας. 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο 1.Ιστορική Αναδροµή Στην Αρχαία Ελλάδα η έννοια του ορίου ήταν άγνωστη. Η κοσµοθεωρία των Πυθαγορείων για τη ρητή δόµηση του σύµπαντος, µετά την ανακάλυψη της ασυµµετρίας πλευράς και διαγωνίου του τετραγώνου, καταρρίφθηκε, και η κατάρριψη έγινε (πιθανότατα) µε τη βοήθεια των δύο πιο σηµαντικών επιτευγµάτων τους, του Πυθαγορείου θεωρήµατος και της θεωρίας αριθµών. Απ αυτό το γεγονός ήλθαν στο προσκήνιο οι άρρητοι αριθµοί και οι άπειρες διαδικασίες που συνεπάγονται. Τα παράδοξα του Ζήνωνα έπαιξαν ένα καθοριστικό ρόλο στην παραπέρα ανάπτυξη των µαθηµατικών γιατί διαµόρφωσαν την υποβόσκουσα περί ορίου αντίληψη στους υπολογισµούς και τις αποδείξεις των αρχαίων Ελλήνων. Μετά τον Ζήνωνα η έννοια του απείρου έγινε κεντρικό θέµα συζήτησης και αντιπαράθεσης των φιλοσόφων και των µαθηµατικών. Ο Εύδοξος ήταν ο πρώτος που απέδειξε αυστηρά, χρησιµοποιώντας τη µέθοδό του-που σήµερα είναι γνωστή ως η «µέθοδος της εξάντλησης»-προηγούµενες εικασίες του Ιπποκράτη του Χίου και του ηµόκριτου για καµπυλόγραµµα εµβαδά και όγκους στερεών. Με τη µέθοδο της εξάντλησης επιτυγχάνεται η εύρεση, εµβαδών και όγκων, µέσω αλλεπάλληλων προσεγγίσεων. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι ο Εύδοξος και οι µεταγενέστεροι Έλληνες µαθηµατικοί ποτέ δεν θεώρησαν ότι η διαδικασία στη µέθοδο της εξάντλησης συνεχίζεται επ άπειρον, µέχρις ότου να εξαντληθεί πλήρως το αρχικό µέγεθος, αλλά υπήρχε µια ποσότητα που έµενε και η οποία µπορούσε να γίνει οσοδήποτε µικρή επιθυµούσαν. Θα µπορούσε εποµένως κανείς να ισχυρισθεί, ότι η µέθοδος της εξάντλησης, εισήγαγε για πρώτη φορά στην ιστορία των µαθηµατικών την ιδέα του ορίου. Έναν αιώνα µετά τον Εύδοξο εµφανίστηκε ο Αρχιµήδης ( π.χ.). Ο Αρχιµήδης υπολόγισε τα εµβαδά επιπέδων χωρίων που περιέχονται ανάµεσα σε διάφορες καµπύλες χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της εξάντλησης και της διπλής αντίφασης. 9

10 Τον 16 ο αιώνα ανάµεσα στους µελετητές του Αρχιµήδη ξεχωρίζουν ο Φλαµανδός Simon Stevin και ο Ιταλός Luca Valerio. Αυτοί οι δύο ήταν οι πρώτοι που µε άµεση προσφυγή στο όριο, στην έννοια του ορίου δεν αναφέρονται, τείνουν να αποφύγουν τη διπλή αντίφαση της µεθόδου της εξάντλησης. Ο πρώτος ακολούθησε µια οριακή διαδικασία σύµφωνα µε την οποία αν µπορούσε να αποδειχθεί ότι η διαφορά µεταξύ δύο µεγεθών γινόταν µικρότερη από κάθε δοσµένο µέγεθος, τότε αναγκαία θα ήταν ίσα µεταξύ των. Γίνεται χρήση κάποιας «έννοιας ορίου» το 1656 από τον Wallis όταν εξέδωσε το έργο του «Arithmetica Ininitorum» που έχει γεωµετρικό χαρακτήρα. Το 1659 ο Ιταλός Pietro Mengoli, βελτίωσε τη µέθοδο του Luca Valerio για αναπαράσταση εµβαδών κάτω από συγκεκριµένες καµπύλες µε το βιβλίο του «Geometrica Speciosa»(εισαγωγή Άλγεβρας στη Γεωµετρία). Οι Fermat και D Alembert προσέγγισαν την έννοια του ορίου µέσω του ορισµού της κλίσης εφαπτοµένης ευθείας σε σηµείο καµπύλης. Αυστηρή διατύπωση της έννοιας του ορίου ακολουθίας δόθηκε τον 19ο αιώνα από τον Γάλλο µαθηµατικό Augustin-Louis Cauchy. Όµως τόσο η µέθοδος της εξάντλησης του Αρχιµήδη, όσο και η έννοια του ορίου στη σύγχρονη µορφή, εµπεριέχουν την έννοια της άπειρης διαδικασίας, καθώς και του απείρου [GrabinerV. Judith]. Κατά τον 18ο αιώνα είχε γίνει αρκετή δουλειά πάνω σε κάποιες συγκεκριµένες ακολουθίες και σειρές. Ο D Alembert µελέτησε το 1768 τη διωνυµική ανάπτυξη του m ( 1+ ) όταν το m είναι άρτιος. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις µόνο στο έργο του D Alembert για την απόδειξη της πρότασης, ότι το όριο του γινοµένου δύο ακολουθιών ισούται µε το γινόµενο των ορίων τους [Bell]. Στο έργο του L Huilier (1795) υπάρχουν ενδείξεις για την απόδειξη της αντίστοιχης πρότασης για το πηλίκο. Οι τυπικές όµως αποδείξεις, όπως τις γνωρίζουµε σήµερα, έπρεπε να περιµένουν τον τυπικό ορισµό της σύγκλισης του Cauchy το 1821 στο «Cours d Analyse» όπου διαπραγµατεύεται και τις σειρές [Boyer B. Carl]. 1

11 Ο συµβολισµός των ακολουθιών µε χρήση δεικτών αντικρούστηκε από τον Lagrange (1759), ο οποίος στην πραγµατικότητα χρησιµοποιούσε άνω δείκτες αντί για κάτω δείκτες. Ο συµβολισµός µε δείκτες οφείλεται στον S.F.Lacroi (18), αλλά µόνο στα χέρια του Cauchy µετατράπηκε σ ένα ισχυρό µαθηµατικό εργαλείο, όπως το γνωρίζουµε σήµερα, αφού οι εκφράσεις «Υπάρχει n τέτοιο ώστε, όταν n > n να είναι» και «για αρκετά µεγάλα n», οφείλονται στον Cauchy [Bell]. Η έννοια του ορίου συναρτήσεως σε σηµείο είναι σχετικά πρόσφατη, αφού αρχίζει να διαµορφώνεται µετά τη διαµόρφωση της έννοιας της συνάρτησης που συνειδητοποιήθηκε στα τέλη του 17ου αιώνα. Πρώτος ο Leibniz χρησιµοποίησε τον όρο «συνάρτηση» (Function) για να εκφράσει διάφορες καταστάσεις ή σχέσεις. Ο Euler έδωσε τον πρώτο ορισµό της έννοιας της συνάρτησης περί τα τέλη του 18ου αιώνα. Οι D Alembert, Bernoulli και Fourier διερεύνησαν την έννοια. Τελικά ο Fourier οδηγείται στην έννοια της συνάρτησης όπως είναι περίπου γνωστή σήµερα. Οπότε πριν τα τέλη του 18ου αιώνα δε µιλάµε για όριο συνάρτησης. Αποφασιστική συµβολή στη διατύπωση του ορισµού του ορίου µιας συνάρτησης σε σηµείο είναι αυτή του Cauchy ( ). Οι πρώτες «ε δ αποδείξεις» εµφανίζονται στα έργα του Cauchy, αν και δεν αναγνωρίζονται πάντα ως αποδείξεις διότι ο Cauchy χρησιµοποιεί ένα περιφραστικό ορισµό του ορίου του εξής: «Όταν οι διαδοχικές τιµές της ίδιας µεταβλητής πλησιάζουν απεριόριστα µια σταθερή τιµή, έτσι ώστε τελικά να διαφέρουν από αυτή όσο λίγο θέλουµε, τότε η σταθερή αυτή τιµή λέγεται όριο όλων των άλλων» [GrabinerV. Judith]. Εξετάζοντας την κατάσταση στα Μαθηµατικά του 17ου και 18ου αιώνα και ιδιαιτέρως στην περίοδο ακριβώς πριν από τον Cauchy, απαντάµε στο ερώτηµα γιατί κατόρθωσε να θεµελιώσει αυστηρά τον Απειροστικό Λογισµό και ιδιαιτέρως την έννοια του ορίου. 11

12 Τον 17ο αιώνα οι Newton & Leibniz αν και εργάζονταν ανεξάρτητα, ανακάλυψαν ταυτόχρονα τον ιαφορικό και Ολοκληρωτικό λογισµό. Αρχικά εισήγαγαν τις έννοιες του διαφορικού πηλίκου (λόγου µεταβολής) και του ολοκληρώµατος κατά την ορολογία του Leibniz. Ο Newton χρησιµοποίησε αντίστοιχα τους όρους «luion» και «luent». Εισήγαγαν σύµβολα για τις έννοιες αυτές ώστε να γίνουν λειτουργικές στον Λογισµό και τελικά αντελήφθησαν ότι οι δύο βασικές διαδικασίες, της εύρεσης εφαπτοµένων και εµβαδών, δηλαδή της παραγώγισης και της ολοκλήρωσης είναι αντίστροφες. ηλαδή έφθασαν τελικά σε αυτό που σήµερα λέµε «Θεµελιώδες Θεώρηµα του Απειροστικού Λογισµού». Όσον αφορά τη φύση των εννοιών αυτών για τον Leibniz το πηλίκο διαφορών ήταν ένα άθροισµα απειροστών. Για τον Newton η παράγωγος ήταν ένας ρυθµός µεταβολής και το ολοκλήρωµα ήταν το αντίστροφο του. Στο ερώτηµα «τι είναι απειροστό;» ή «τι είναι ρυθµός µεταβολής;» η απάντηση που θα έδιναν τόσο ο Leibniz όσο και ο Newton θα έπρεπε να είναι κατασκευαστική: Αν θεωρήσουµε το λόγο ( + h) ( ), h τότε καθώς το h τείνει στο µηδέν ο λόγος αυτός γίνεται ένας «ultimate» λόγος, καθώς θα έλεγε ο Newton, δηλαδή ένα όριο που η διαφορά του από τις τιµές του λόγου να µπορεί να γίνει όσο θέλουµε µικρή [Boyer B.Carl]. Κατά τον Newton «ultimate» λόγοι είναι όρια προς τα οποία συγκλίνουν πάντα λόγοι ποσοτήτων που ελαττώνονται απεριόριστα και τα οποία (όρια) πλησιάζουν όσο θέλουµε αλλά δεν τα ξεπερνούν, ούτε ποτέ τα φθάνουν, έως ότου οι ποσότητας αυτές εξανεµισθούν Στον ορισµό αυτό δεν γίνεται χρήση της αλγεβρικής γλώσσας, όπως π.χ. των ανισοτήτων. Ένας τέτοιος ορισµός δε θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί στις αποδείξεις θεωρηµάτων σχετικών µε όρια. Ήταν αναγκαία η επαναδιατύπωσή του µε τη βοήθεια της Άλγεβρας στα αυστηρά µαθηµατικά πλαίσια. Στις αρχές του 19ου αιώνα για πρώτη φορά συνυπήρξαν τρεις συνθήκες που βοήθησαν στην αυστηρή θεµελίωση των εννοιών του Απειροστικού Λογισµού. Οι συνθήκες ήταν οι εξής: 12

13 Η αυστηρότητα στη διατύπωση των µαθηµατικών εννοιών και προτάσεων θεωρείτο σηµαντική. Είχε αναπτυχθεί αρκετά η άλγεβρα των ανισοτήτων και Ήταν ήδη γνωστές ορισµένες βασικές έννοιες της Ανάλυσης, όπως του ορίου, της σύγκλισης, της συνέχειας, της παραγώγου και του ολοκληρώµατος, οι οποίες µπορούσαν να εκφρασθούν µε τη γλώσσα των ανισοτήτων. Ο Cauchy, ακολουθούµενος από του Riemann και Weierstrass θεµελίωσε αυστηρά τον Απειροστικό Λογισµό, χρησιµοποιώντας την άλγεβρα των ανισοτήτων, αφού όπως προαναφέραµε υπήρξαν οι κατάλληλες συνθήκες [Bell]. Η διδασκαλία των µαθηµατικών ήταν µια αιτία για τη δηµιουργία ερωτηµάτων πάνω στα θεµέλια. Τα Μαθηµατικά άρχισαν να διδάσκονται πρώτα σε στρατιωτικές σχολές και στη συνέχεια στην «Ecole Polytechnic» του Παρισιού. Πολλά ερωτήµατα τέθηκαν κατά τη διάρκεια των παραδόσεων πολλών µεγάλων µαθηµατικών σε σχολές. Τα «θεµέλια» του Weierstrass προέρχονται από τις παραδόσεις του στο Βερολίνο. Τα θεµέλια του Cauchy στην Ανάλυση εµφανίζονται στα βιβλία του που δίδασκε στη Ecole Polytechnic. Η ιδέα του ορίου από την εποχή της µεθόδου της εξάντλησης των αρχαίων Ελλήνων µέχρι την εποχή του Νεύτωνα (Principia) θεωρείτο ότι ήταν ένα άνω φράγµα το οποίο δεν µπορούσε να ξεπεραστεί. Σε όλη αυτή τη µακρόχρονη περίοδο δεν υπήρχε ακριβής διατύπωση για την έννοια αυτή, γιατί ήταν βασισµένη στην γεωµετρική διαίσθηση και ενόραση [Grabiner V.Judith]. Οι D Alembert L Huilier και Lacroi προσπάθησαν να εκλαϊκεύσουν την έννοια του ορίου στα έργα τους, εργαζόµενοι πάντα µέσα στα πλαίσια της γεωµετρικής εποπτείας. Γι αυτό θεωρείται ότι ετοίµασαν το έδαφος για το έργο του Cauchy, ο οποίος στο έργο του «Cours d analyse» έδωσε τον πρώτο ορισµό του ορίου συναρτήσεως, όπως προαναφέρθηκε. Ο ορισµός αυτός 13

14 βασίζεται στις έννοιες του αριθµού, της µεταβλητής και της συνάρτησης και είναι απαλλαγµένος από τη γεωµετρική διαίσθηση και την κίνηση. Θέλοντας, δε, να αποσαφηνίσει την έννοια του ορίου είπε ότι ένας άρρητος αριθµός είναι το όριο ακολουθίας ρητών κλασµάτων που οι τιµές τους δίνουν όλο και πλησιέστερες προσεγγίσεις της τιµής του. Το 18 οι L Huilier & Lacroi παρουσίασαν µια εργασία στις εναλλάσουσες σειρές, µε την οποία καταρρίφθηκε ο ισχυρισµός ότι το όριο µπορούσε να προσεγγισθεί µόνο από τη µια πλευρά. Τη νέα αυτή θεώρηση του ορίου ο Cauchy τη µετέφρασε µε τη βοήθεια των ανισοτήτων και έτσι άρχισε να υλοποιείται σιγά-σιγά η ιδέα της θεµελίωσης του Απειροστικού Λογισµού µε τη βοήθεια ορίων [Bell]. Η συµβολή του Cauchy στη θεωρία της σύγκλισης είναι καθοριστική. Ήδη ο Maclaurin είχε πει ότι το άθροισµα µιας σειράς ήταν το όριο των µερικών αθροισµάτων. Για τον Cauchy αυτό σήµαινε ότι: Αν δοθεί κάποιο ε >, τότε µπορεί να βρει κανείς n, τέτοιο ώστε κάθε µερικό άθροισµα µε περισσότερους από n όρους ( m n ) διαφέρει από το άθροισµα της σειράς λιγότερο από ε. Ο Cauchy απέδειξε ότι µια γεωµετρική σειρά µε ακτίνα µικρότερη κατ απόλυτη τιµή από 1, συγκλίνει. O D Alembert είχε δείξει ότι η διωνυµική σειρά p q ( 1+ ) φράσσεται πάνω και κάτω από συγκλίνουσες γεωµετρικές σειρές. O Cauchy υπέθεσε ότι εάν µια σειρά θετικών όρων είναι φραγµένη προς τα πάνω όρο προς όρο (δηλαδή κάθε µερικό άθροισµα S n είναι πάνω φραγµένη ακολουθία), τότε συγκλίνει. Χρησιµοποιώντας τέτοιες συγκρίσεις απέδειξε ένα αριθµό κριτηρίων σύγκλισης, όπως: Το κριτήριο της ρίζας, του λόγου και του λογαρίθµου. Έτσι ο Cauchy χρησιµοποιώντας τον ορισµό του αθροίσµατος µιας σειράς που στηρίζεται στην έννοια του ορίου και σε µια τεχνική D Alembert & Lagrange πάνω στην οποία στηρίζεται η προσέγγιση, δηµιούργησε την πρώτη αυστηρή θεωρία της σύγκλισης. 14

15 Η έννοια της συνέχειας εµφανίζεται τον 18ο αιώνα σε προβλήµατα Φυσικής. Ως αντικείµενο µελέτης από τα Μαθηµατικά απαντάται γύρω στα 1817, οπότε κυκλοφορεί ιδιωτικά στην Πράγα ένα φυλλάδιο από τον Βοηµό µαθηµατικό και ιερωµένο Bernad Bolzano, που περιέχει έναν ορισµό της συνεχούς συνάρτησης. «Κατά τον Bolzano λοιπόν, µια συνάρτηση λέγεται συνεχής σε ένα διάστηµα, αν για κάθε σηµείο του, η διαφορά ( + h) ( ) µπορεί να γίνει όσο θέλουµε µικρή, αρκεί το h να εκλεγεί κατάλληλα µικρό.» [Βοyer B. Carl]. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1821, ο Cauchy έδωσε ένα παρόµοιο ορισµό της συνέχειας που περιέχεται στο έργο του «Cours d Analyse». Ο ορισµός αυτός έχει ως εξής: «Με άλλα λόγια, η συνάρτηση ( χ ),θα παραµένει συνεχής ως προς χ, σ ένα δεδοµένο διάστηµα, αν (σ αυτό το διάστηµα) µια απειροστή αύξηση της µεταβλητής παράγει πάντα µια απειροστή αύξηση στην ίδια τη συνάρτηση». ηλαδή µια συνάρτηση λέγεται συνεχής σ ένα διάστηµα αν το όριο του ( ) καθώς το τείνει στο a είναι το (a), για κάθε τιµή a που ανήκει στο διάστηµα αυτό. Με τον ορισµό αυτό ο Cauchy µαθηµατικοποίησε την έννοια της συνέχειας και έδειξε ότι εξαρτάται από την έννοια του ορίου. Αξιοσηµείωτο είναι ότι ο ορισµός του Cauchy για τη συνέχεια που προαναφέρθηκε δεν κάνει διάκριση ανάµεσα στη σηµειακή και την οµοιόµορφη συνέχεια. Η έννοια της οµοιόµορφης συνέχειας είναι σφαιρική, σε αντίθεση µε την έννοια της σηµειακής συνέχειας που είναι τοπική. Παρά το ότι ο Cauchy έδωσε στις έννοιες του ορίου και της συνέχειας αυστηρή µαθηµατική µορφή και στήριξε σε αυτές το οικοδόµηµα του Απειροστικού Λογισµού, υπήρχαν αρκετές εκφράσεις του στους ορισµούς που έπρεπε να εξηγηθούν ακόµη περισσότερο. Τέτοιες εκφράσεις είναι για παράδειγµα «πλησιάζει απεριόριστα», «τόσο µικρό όσο θέλει κανείς» και άλλες. Υπήρχαν επίσης κάποια λεπτά λογικά κενά στην ανάπτυξη των εννοιών από τον Cauchy. Όπως η ασάφεια της έννοιας του άπειρου αθροίσµατος, πάνω 15

16 στην οποία στηρίχθηκαν οι έννοιες της παραγώγου και του ολοκληρώµατος [G GrabinerV. Judith]. Επίσης ο Cauchy παρέλειψε να δώσει σαφή ορισµό της έννοιας του αριθµού, που είναι απαραίτητη για τον ορισµό του ορίου, πάνω στον οποίο στηρίζονται και οι περισσότερες έννοιες του Απειροστικού Λογισµού. O Karl Weierstrass ήταν εκείνος που έδωσε την τελική αυστηρή θεµελίωση και διατύπωση των ορισµών και εννοιών, ας δούµε αυτόν της συνέχειας και του ορίου: «Η συνάρτηση είναι συνεχής σε κάποιο διάστηµα, εάν για κάθε τιµή του διαστήµατος και για έναν αυθαίρετο πολύ µικρό θετικό αριθµό ε, µπορούµε να βρούµε ένα διάστηµα γύρω από το, τέτοιο ώστε, για όλες τις τιµές σε αυτό το διάστηµα η διαφορά ) ( ) να είναι κατ απόλυτη τιµή µικρότερη από ε. ( O Heine (µαθητής του Weierstrass) οδηγούµενος από τις διαλέξεις του Weierstrass εξέφρασε τον παραπάνω ορισµό της συνέχειας ως εξής: «Εάν δοθεί οποιοδήποτε ε >, µπορεί να βρεθεί n >: για < n < n η διαφορά + ( n) ( ) είναι µικρότερη κατ απόλυτη τιµή από ε.» Το όριο µιας µεταβλητής ή µιας συναρτήσεως ορίζεται ανάλογα: «Ο αριθµός L είναι το όριο της συναρτήσεως ( ) για =, εάν, δοθέντος ενός οποιουδήποτε µικρού αριθµού ε >, µπορεί να βρεθεί ένας άλλος θετικός αριθµός δ, τέτοιος ώστε για όλες τις τιµές του που διαφέρουν από το λιγότερο από δ και είναι διάφορο του, οι τιµές ( ) διαφέρουν από το L λιγότερο από ε.» Αυτή η έκφραση της έννοιας του ορίου σε συνδυασµό µε τους ορισµούς του Cauchy για την παράγωγο και το ολοκλήρωµα εφοδίασαν τις βασικές έννοιες του Απειροστικού Λογισµού µε την ακρίβεια που έπρεπε να έχουν. 16

17 Συµπερασµατικά προκύπτει ότι η συµβολή των Cauchy & Weierstrass ήταν καθοριστική για την αυστηρή µαθηµατική διατύπωση των βασικών εννοιών του Απειροστικού Λογισµού, όπως του ορίου και της συνέχειας συναρτήσεως, πάνω στους οποίους στηρίχτηκαν και οι έννοιες της παραγώγου και του ολοκληρώµατος. Ο µεν Cauchy έκανε το πρώτο βήµα εισάγοντας την ανισότητα στη διατύπωση των ορισµών ορίου και συνέχειας, ο δε Weierstrass (µαζί µε τον Heine) έδωσε στους ορισµούς αυτούς την ε-δ µορφή τους, όπως τη γνωρίζουµε σήµερα. 2.Ο συµβολισµός lim. Η χρήση της συντοµογραφίας lim για το όριο ανάγεται στα 1786 και χρησιµοποιείται από τον Simon L Huilier χρησιµοποιήθηκε από τον Garcao Stockler, τον L.N.M. Carnot (1797) και τον Brinkley (1818) [GrabinerV. Judith]. O A. L. Cauchy (1821) έγραφε «lim» και επεσήµαινε τα εξής: Το «lim( ηµ )» έχει µια µοναδική τιµή το, καθώς το τείνει στο, ενώ το 1 lim(( )) παίρνει δύο τιµές καθώς το τείνει στο. Ο Cauchy χρησιµοποιεί τη διπλή παρένθεση για να δηλώσει όλες τις τιµές που παίρνει η συνάρτηση που βρίσκεται µέσα στην παρένθεση. Από πολλούς χρησιµοποιήθηκε ο συµβολισµός «Lim =» για να εκφράσει «το όριο καθώς το τείνει στο a». a Ανάµεσα σε αυτούς & ο K. Weierstrass, ο οποίος το 1841 έγραφε «lim» & το 1854 έγραφε «Lim P =». Τέλος η σύγχρονη γραφή για το όριο lim ( ) n= n οφείλεται στον Βρετανό Μαθηµατικό J. G. Leather που την εισήγαγε το

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο Θεωρία 2.1 Ορισµοί Η έννοια του ορίου είναι οπωσδήποτε η πιο σηµαντική και ίσως η πιο δύσκολη σ ολόκληρο τον Απειροστικό Λογισµό. Στη Μέση Εκπαίδευση είναι σίγουρα η πιο δύσκολη έννοια. Είναι το θεµέλιό και πάνω σε αυτήν στηρίζονται οι έννοιες της συνέχειας, της παραγώγου και του ολοκληρώµατος. Στη Β θµια εκπαίδευση σήµερα δεν διδάσκεται ο ακολουθιακός ορισµός της σύγκλισης που οφείλεται στον Heine ( ). Όµως ο ορισµός της σύγκλισης κατά Cauchy ( ) ή ε-δ ορισµός αναφέρεται στα σχολικά βιβλία (Μαθηµατικά Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ τάξης ενιαίου λυκείου εκδ. ΟΕ Β 2 σελ.161). Για αυτόν όµως χρειαζόµαστε την έννοια του σηµείου συσσωρεύσεως και της περιοχής ενός πραγµατικού αριθµού. Αν R, τότε περιοχή του ορίζεται να είναι N δ ( ) = { R : < δ }, όπου δ θετικός πραγµατικός αριθµός, και η * δακτυλική περιοχή του ορίζεται N δ ( ) = { R : < < δ}. Αν τα δώσουµε ως διαστήµατα, N ) = ( δ, ), και * N ) = ( δ, ) (, δ ). δ ( + δ ( + δ Επίσης ορίζουµε την δεξιά περιοχή του N ) = { R : < + } ή N ) = [, + ), όπου δ > ( δ δ + και την αριστερή περιοχή του ( δ δ + N ( ) = { R : δ < } ή N ( ) (, ] δ = δ δ, όπου δ >. Αυτές λέγονται πλευρικές περιοχές του. 18

19 Οι αντίστοιχες δακτυλικές πλευρικές περιοχές του, ορίζονται ως * * εξής: N ) = { R : < < + δ} ή N ) = (, + δ ), όπου δ > ( δ + ( δ + * * N ( ) = { R : δ < < } ή N ( ) (, ) δ = δ δ, όπου δ >. Ένα σηµείο a A R θα λέγεται µεµονωµένο σηµείο του A, αν και µόνο αν δ > τέτοιο, ώστε N * ( α ) Α = «. δ συνόλου Για την έννοια του σηµείου συσσωρεύσεως ενός συνόλου, ορίζουµε: «Ένας πραγµατικός αριθµός θα λέγεται σηµείο συσσωρεύσεως ενός A R, αν και µόνο αν κάθε δακτυλική περιοχή του περιέχει σηµεία του A, δηλαδή * N δ ( ) A Ø, δ >.» «Ένας πραγµατικός αριθµός θα λέγεται σηµείο συσσωρεύσεως από αριστερά αν και µόνο αν κάθε αριστερή δακτυλική περιοχή ( -δ, ) του περιέχει σηµεία του A και θα λέγεται σηµείο συσσωρεύσεως από δεξιά, αν και µόνο αν, κάθε δεξιά δακτυλική περιοχή (, +δ ) του περιέχει σηµεία του A.» [Ντούγιας Σ.]. Ορισµός 2.1.1: Έστω R σηµείο συσσωρεύσεως του πεδίου ορισµού D µιας συνάρτησης. Θα λέµε ότι η έχει όριο το l R στο σηµείο, αν και µόνο αν, για κάθε ε >, υπάρχει δ >, τέτοιο ώστε, για όλα τα D µε < - <δ να έχουµε ( ) l < ε. Συµβολικά lim ( ) = l > ε, δ > : D µε < - <δ ( ) l < ε. 19

20 Παρατήρηση Οποιαδήποτε αλλαγή στη σειρά των ποσοδεικτών ε, δ, αλλάζει το νόηµα της πρότασης. Κάθε ποσοδείκτης εξαρτάται από τους προηγούµενούς του. Ο πραγµατικός αριθµός δ >, εξαρτάται από τον αυθαίρετο αριθµό ε >. Τον δ πρέπει εµείς να τον προσδιορίσουµε, αλλά για το ίδιο ε > ο δ γενικά εξαρτάται και από το σηµείο, δηλαδή το δ =δ (ε, ). Αν λοιπόν για κάποιο ε > βρούµε ένα δ >, ώστε παίρνοντας το από το διάστηµα ( - δ, ) (, +δ ) να επιτυγχάνουµε ( ) l < ε, είναι προφανές ότι αυτό το δ είναι κατάλληλο και για οποιοδήποτε ε µεγαλύτερο από το αρχικό, αλλά µπορεί να µην είναι κατάλληλο για µικρότερα ε. Παρατήρηση Η σύγκλιση είναι µια τοπική ιδιότητα. Η ανισότητα < - <δ υποδηλώνει ότι η δεν είναι απαραίτητο να ορίζεται στο. ηλώνει δηλαδή ότι το ενδιαφέρον µας για την µεταβολή της στρέφεται σε µια περιοχή του, χωρίς να µας ενδιαφέρει τι γίνεται στο σηµείο. Αν η ορίζεται στο, δεν είναι αναγκαίο να έχουµε ( )=l (l = lim ( ) ). Επίσης δεν µας ενδιαφέρει πως «λειτουργεί» η για αποµακρυσµένα από το, δηλαδή για ( -δ, ) (, +δ ). Παρατήρηση Χρησιµοποιώντας τις περιοχές, ο ορισµός 1 διατυπώνεται ως εξής: lim ( ) = l ( > * ε )( δ > ): ( ) D ( ) N ( l) Nδ ε 2

21 Παρατήρηση Η γεωµετρική ερµηνεία του ορισµού 1 αποδίδεται στο σχήµα y y = () l + ε l l ε δ + δ ηλαδή lim ( ) = l, αν και µόνο αν το διάγραµµα της, εκτός ίσως του σηµείου Μ(, ( )), βρίσκεται στο ορθογώνιο που ορίζουν οι ευθείες = -δ, = +δ, y = l ε, y = l + ε. Παρατήρηση Βασικό µειονέκτηµα του ορισµού 1 είναι ότι αυτός δεν είναι ανεξάρτητος από την τιµή του ορίου. Γι αυτό δεν διευκολύνει στην µελέτη της σύγκλισης, αφού δεν µπορούµε να συµπεράνουµε εκ των προτέρων αν υπάρχει το lim ( ). Παρατήρηση Για την οποιαδήποτε συνάρτηση, µέσω πίνακα τιµών για τιµές του σε µια περιοχή του, έχουµε τιµές της ( ) και µια εικασία για την οριακή τιµή της. Αν γι αυτήν την οριακή τιµή εφαρµόζεται ο ορισµός κατά Cauchy, τότε αυτή είναι και το όριο της στο. 21

22 Παράδειγµα Έστω :[-6, + ) R µε ( ) = + 6 lim ( ) = 2 2. Θα αποδείξουµε ότι. Έχουµε =-2, l =2. Πρέπει να αποδείξουµε ότι για δοσµένο ε >, υπάρχει δ > (τον οποίο και αναζητούµε), τέτοιος ώστε: < -(-2) <δ, δηλαδή < +2 <δ () 2 < ε. Είναι = ( + 6 2)( ) = ( + 6) = Επειδή εµφανίζεται το +2 που θα απαιτήσουµε να είναι µικρότερο κάποιου δ, αναρωτιόµαστε πόσο µικρό µπορεί να είναι το , ώστε το να είναι µικρότερο του ε. Χωρίς να εκλέξουµε οριστικά το δ, ας υποθέσουµε ότι δ <1. Αυτό είναι δυνατό, αφού ενδιαφερόµαστε για τιµές του σε µια περιοχή του 2. Τότε 2 < +2 <1 1 < + 2 < 1 3 < < 1 3 < + 6 < 5 3 < + 6 < < 1 1 άρα < < < > Συνεπώς, = + 2 < + 2 = > ηλαδή όλα τα που ικανοποιούν την ανισότητα + 2 <ε, ικανοποιούν και την <ε. Έχουµε +2 <1 και +2 < ε ( 3+ 2), οπότε µπορούµε να διαλέξουµε ως δ το δ = min{1, ε ( 3 + 2)}. Τότε για τα που ικανοποιούν την ανισότητα < +2 <δ, συνεπάγεται ότι 22

23 + 6 2 <ε. Πράγµατι: < + 2 < δ < < <ε Άρα ( ) 2 = = = + 2 <ε Ο περιορισµός δ <1 δεν είναι ουσιαστικός. Γίνεται µόνο για λόγους ευκολίας. Π.χ. µπορούµε να θεωρήσουµε δ <2 ή οποιονδήποτε άλλον αριθµό. Τότε προφανώς το δ στην τελική επιλογή θα είναι διαφορετικό. Ορισµός Έστω R σηµείο συσσωρεύσεως του συνόλου, ) D ( (αντίστοιχα D (, + ) ). Θα λέµε ότι ο αριθµός l R είναι όριο της στο από αριστερά (αντίστοιχα από δεξιά), αν και µόνο αν, για κάθε ε >, υπάρχει δ > τέτοιο, ώστε για όλα τα µε -δ < < (αντίστοιχα D < < +δ ) να έχουµε: ( )-l <ε. Συµβολικά, lim ( ) =l ε >, > : δ D ( -δ, ) ( )-l <ε (αντίστοιχα lim ( ) =l ε >, δ > : D (, +δ ) ( )-l <ε ) + Προφανώς το όριο της στο υπάρχει, τότε και µόνο τότε, αν τα πλευρικά όρια της στο υπάρχουν και είναι ίσα. ηλαδή: lim ( ) =l lim ( ) =l = lim ( ). + 23

24 Παράδειγµα Έστω :[-2,) (,2] R, µε 1 2, -2 < ( ) = 1 +, χ 2 Θα αποδείξουµε ότι lim ( ) =1. Πράγµατι, έστω ε τέτοιο, ώστε <ε <1. Πρέπει να αποδείξουµε ότι υπάρχει δ > µε τις ιδιότητες: 2 (1- )-1 <ε ή 2 <ε (1), για όλα τα µε δ < <, και (1+ )-1 <ε ή <ε (2), για όλα τα µε < <δ. ιαλέγοντας ως δ =ε, ο (2) προφανώς ισχύει. Αλλά και ο (1) ισχύει γιατί -δ < < <- <δ =ε <1 2 < ε 2 <ε, οπότε lim ( ) εποµένως lim ( ) =1. =1= lim ( ) και + Ορισµός Μια συνάρτηση θα λέγεται συνεχής στο D κάθε θετικό αριθµό ε, υπάρχει δ > τέτοιο, ώστε για όλα τα µε - <δ, να έχουµε ( )- ( ) <ε., αν και µόνο αν, για D Συµβολικά συνεχής στο ( )- ( ) <ε. D ε > δ >: D µε - <δ 24

25 Ορισµός Μια συνάρτηση θα λέγεται συνεχής στο D, αν αυτή είναι συνεχής σε κάθε σηµείο του πεδίου ορισµού της. Επίσης µια συνάρτηση θα λέγεται συνεχής σε ένα σύνολο A D, αν ο περιορισµός της στο A είναι συνεχής σε κάθε σηµείο του A. Μια συνάρτηση που δεν είναι συνεχής θα λέγεται ασυνεχής. Παρατήρηση Συγκρίνοντας τον ορισµό µε τον ορισµό 2.1.3, βλέπουµε ότι αυτοί στη βασική τους δοµή είναι όµοιοι. Ας σηµειώσουµε όµως µερικές βασικές ιδιότητες: i) Στο όριο έχουµε < - <δ, δηλαδή, ενώ στη συνέχεια έχουµε - <δ, δηλαδή ο ορισµός ισχύει και για =. ii) Αντί του l που είχαµε στο όριο, στη συνέχεια έχουµε το ( ). Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε για τη συνέχεια η συνάρτηση να ορίζεται στο. Έτσι λοιπόν δεν έχει νόηµα να µιλάµε για συνέχεια µιας συνάρτησης σε σηµεία που δεν ανήκουν στο πεδίο ορισµού της. iii) Στον ορισµό του ορίου πρέπει οπωσδήποτε το να είναι σηµείο συσσωρεύσεως του D και άρα µπορεί να µην ανήκει στο D, ενώ στη συνέχεια αυτό δεν είναι αναγκαίο. Μπορεί µάλιστα το να είναι µεµονωµένο σηµείο του D. 25

26 2.2 Σχετικά θεωρήµατα: Θεώρηµα Αν : D R, D D, τότε η είναι συνεχής στο R και D είναι σηµείο συσσωρεύσεως του, αν και µόνο αν, lim ( ) = ( ). Απόδειξη: Έστω ότι η είναι συνεχής στο. Θα δείξουµε ότι lim ( ) = ( ). Αφού η είναι συνεχής στο, το ( ) υπάρχει και είναι ένας ορισµένος πραγµατικός αριθµός. Ακόµη ισχύει: ε > δ >: D µε - <δ ( )- ( ) <ε. Τότε προφανώς ισχύει και ε > δ >: µε < - <δ ( )- ( ) <ε, το οποίο D από τον ορισµό του ορίου στο σηµαίνει ότι lim ( ) D = ( ). Αντίστροφα:, αν lim ( ) = ( ), τότε θα αποδείξουµε ότι η είναι συνεχής στο D. Σύµφωνα µε τον ορισµό του ορίου, αφού το ( ) υπάρχει, θα έχουµε: ε > δ >: µε < - <δ ( )- ( ) <ε. D Όµως για = θα έχουµε ( )- ( ) =<ε για οποιοδήποτε ε > και για οποιοδήποτε δ >, αφού - =<δ. Άρα ε > δ >: µε - <δ ( )- ( ) <ε, το οποίο D σηµαίνει ότι ε είναι συνεχής στο D. 26

27 Θεώρηµα Αν : D R, D τότε η είναι συνεχής στο. R και D είναι µεµονωµένο σηµείο του D, Απόδειξη: τέτοιο ώστε: Από τον ορισµό του µεµονωµένου σηµείου έχουµε ότι υπάρχει δ > N = < < δ} D * δ ( ) D { R : οποιοδήποτε ε > ότι ( )- ( ) <ε για όλα τα * N ) D = { R : < < δ} D δ ( { = }. =Ø. Άρα έχουµε για Παρατήρηση Από ορισµό έχουµε ότι οποιοδήποτε σηµείο συσσωρεύσεως του απαιτούν προσοχή στην εφαρµογή τους D θα είναι ή µεµονωµένο ή D. Γι αυτό τα θεωρήµατα και

28 Παράδειγµα Έστω :{} R µε ( )=1. Η συνάρτηση αυτή είναι συνεχής στο } = D {. Πράγµατι, έχουµε ( )- ( ) = 1-1 =<ε, για όλα τα N δ () D για οποιοδήποτε ε > και δ >. Το θεώρηµα σε αυτή την περίπτωση δεν εφαρµόζεται, αφού το δεν είναι σηµείο συσσωρεύσεως του {} και δεν έχει έννοια το lim ( ). Από το παράδειγµα φαίνεται ότι είναι λαθεµένη η στενή αντίληψη που συνήθως επικρατεί για τη συνέχεια, ότι µια συνάρτηση είναι συνεχής σε ένα σηµείο, αν και µόνο αν, το όριό της ισούται µε την τιµή της συνάρτησης σε αυτό το σηµείο. Παράδειγµα Έστω : N R µε ( )=. Τότε η είναι συνεχής, από το θεώρηµα 2.2.2, αφού κάθε σηµείο του N είναι µεµονωµένο. Παράδειγµα Έστω : R R µε ( )= 2. Τότε η είναι συνεχής. Για να το δείξουµε, αρκεί να δείξουµε ότι είναι συνεχής σε οποιοδήποτε R, µε τη βοήθεια του ορισµού 3. (Προφανώς αυτό το τυχαίο είναι σηµείο συσσωρεύσεως του D = R.) 2 ( )- ( ) = - = ( - ) ( + ) = = - ( - )+2 - ( - +2 )<δ (δ +2 ), για όλα τα R µε - <δ. Χωρίς να εκλέξουµε τελικά το δ, ας θεωρήσουµε δ <1. Τότε 2 δ < δ και εποµένως δ (δ +2 )<δ (1+2 ). Επειδή θέλουµε 28

29 ( )- ( ) <ε για οποιοδήποτε ε>, αρκεί να πάρουµε ωςδ το ε δ = min{ 1, } Παράδειγµα Έστω : R R µε 1 ηµ ( ) = {,, αν αν = Το είναι σηµείο συσσωρεύσεως του D. Συνεπώς έχουµε lim 1 ( ) = lim( ηµ ) == () και από το θεώρηµα 1 η είναι συνεχής στο. Παρατήρηση Ο ορισµός της συνέχειας, γνωστός και ως ορισµός του Cauchy, µπορεί να παραφραστεί στις ακόλουθες δύο ισοδύναµες µορφές: i) Μια συνάρτηση θα λέγεται συνεχής στο σηµείο D αν για δοσµένο ε >, υπάρχει δ > µε την ιδιότητα το ( ) να ανήκει στην περιοχή N ε ( ( )) για όλα τα που ανήκουν στο D N δ ( )). ii) Μια συνάρτηση θα λέγεται συνεχής στο D αν για δεδοµένο ε >, υπάρχει δ > τέτοιο, ώστε: ( + h) ( ) < ε για όλους τους πραγµατικούς αριθµούς h µε την ιδιότητα + h και h <δ. D Παρατήρηση Η συνέχεια µιας συνάρτησης στο σηµείο D ερµηνεύεται γεωµετρικά ως εξής: Έστω y = () µια συνάρτηση και D ένα σηµείο στο οποίο η είναι συνεχής. Σύµφωνα µε τον ορισµό θα έχουµε 29

30 ε >, δ >: µε - <δ ( )- ( ) <ε, δηλαδή D µε -δ < < +δ να ισχύει ( )-ε < ( )< ( )+ε. D Αυτά σηµαίνουν τα εξής: Το σηµείο Μ(, ( )) είναι καλώς καθορισµένο, και για τις τιµές του από το διάστηµα ( -δ, +δ ) αντιστοιχούν σηµεία της, που βρίσκονται στο ορθογώνιο ΑΒΓ. ( ) + ε Γ y = () ( ) ( ) ε A B δ + δ 3

31 2.3 Ασυνέχεια Αν µια συνάρτηση δεν είναι συνεχής σε ένα σηµείο του πεδίου ορισµού της, τότε λέγεται ασυνεχής στο και το λέγεται σηµείο ασυνέχειας της. ηλαδή µια συνάρτηση θα λέγεται ασυνεχής στο D,αν και µόνο αν το είναι σηµείο συσσωρεύσεως του D και i) δεν υπάρχει το lim ( ) στο R, ή ii) υπάρχει το lim ( ) και είναι διαφορετικό από το ( ). Μια πολύ σηµαντική ιδιότητα των συνεχών συναρτήσεων µε πεδίο ορισµού διάστηµα, είναι η λεγόµενη ιδιότητα των ενδιαµέσων τιµών. Η ιδιότητα αυτή λέει ότι «µια συνεχής συνάρτηση σε διάστηµα παίρνει κάθε τιµή µεταξύ δύο οιωνδήποτε τιµών της». Έτσι έχουµε το ακόλουθο Θεώρηµα. 31

32 Θεώρηµα Αν :Ι R είναι συνεχής σε ένα διάστηµα Ι, τότε η έχει την ιδιότητα των ενδιαµέσων τιµών στο Ι, δηλαδή όταν α,β Ι µε (α) ( β), τότε για κάθε τιµή n µεταξύ των (α) και (β), υπάρχει ξ (α,β) τέτοιο, ώστε (ξ ) = n. Απόδειξη: y (β ) n (α) α ξ 1 ξ 2 ξ β Ας υποθέσουµε ότι (α)< (β) και (α)< n < (β) (Οµοίως εξετάζεται η περίπτωση (α)> (β)). Θεωρούµε το σύνολο Α = { [ α, β ] : ( ) n} (βλέπε σχήµα). Τότε α A και άρα Α Ø. Επίσης το Α είναι άνω φραγµένο από το β. Άρα θα υπάρχει το supremum του Α και έστω supa=ξ. Θα αποδείξουµε ότι α<ξ<β και (ξ)= n. Πρώτα ας αποδείξουµε ότι α<ξ<β. Η είναι συνεχής στο α. Επειδή (α)< n, θα υπάρχει δ > 1 ώστε ( )< n, [α,α+ δ 1). Εποµένως δ 1 δ ( + ) < + 1 δ1 α n α Α α + ξ

33 Επίσης η είναι συνεχής στο β. Επειδή (β)> n, θα υπάρχει δ > 2 ώστε ( )> n (β-δ 2,β]. ηλαδή τα για τα οποία ισχύει β-δ 2 < β δεν ανήκουν στο Α. Άρα Α α β-δ 2 <β ξ β-δ 2 <β ξ<β. Θα αποδείξουµε τώρα ότι (ξ)= n. Έστω (ξ)> n. Επειδή η είναι συνεχής στο ξ, συνεπάγεται ότι δ > ώστε ( )> n, (ξ-δ,ξ+δ ) ( )> n για ξ-δ < ξ. Αυτό σηµαίνει ότι το ξ-δ είναι άνω φράγµα του Α µικρότερο του ξ, άτοπο, αφού ξ=supα. Έστω (ξ)< n. Επειδή η είναι συνεχής στο ξ, συνεπάγεται ότι δ > ώστε ( )< n, (ξ-δ,ξ+δ ) ( )< n για ξ ξ+δ. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν τιµές του µεγαλύτερες του ξ που ανήκουν στο Α, για τις οποίες ισχύει ( )< n και συνεπώς το ξ δεν είναι το supa, άτοπο. Άρα αναγκαστικά (ξ)= n [Ντούγιας Σ.]. Παρατήρηση i) Το ξ στο παραπάνω θεώρηµα ενδιαµέσων τιµών δεν είναι το µοναδικό (βλέπε σχήµα θεωρήµατος 2.3.1). Το θεώρηµα εξασφαλίζει την ύπαρξη ενός τουλάχιστον ξ. ii) Στην περίπτωση που n =, παίρνουµε το παρακάτω πόρισµα, γνωστό ως θεώρηµα του Bolzano. Πόρισµα Αν η : [α,β] R είναι συνεχής στο [α,β] και (α)- (β)<, τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον ξ (α,β) τέτοιο, ώστε: (ξ)=. 33

34 Παρατήρηση Το θεώρηµα των ενδιαµέσων τιµών στη γλώσσα της Γεωµετρίας ερµηνεύεται ως εξής: «Αν το γράφηµα µιας συνεχούς συνάρτησης περνάει από το ένα µέρος µιας οριζόντιας ευθείας στο άλλο, πρέπει να τέµνει κάπου την ευθεία.» Επίσης το θεώρηµα αυτό µπορεί να διατυπωθεί ως εξής: «Αν η :[α,β] R είναι συνεχής στο [α,β] µε ( ) n, [α,β] και (α)< n (αντίστοιχα (α)> n ), τότε και (β)< n (αντίστοιχα (β)> n ).» Αυτό µε απλά λόγια λέει ότι το γράφηµα µιας συνεχούς συνάρτησης η οποία δεν τέµνει µια οριζόντια, πρέπει να µένει από το ένα µέρος της. Τέλος το θεώρηµα του Bolzano (Πόρισµα 1) µεταφράζεται ως εξής: «Αν µια συνεχής συνάρτηση στο [α,β] παίρνει στα άκρα του διαστήµατος ετερόσηµες τιµές, τότε έχει τουλάχιστον µια ρίζα σε αυτό το διάστηµα.» Θεώρηµα Έστω :[α,β] [α,β] µε συνεχής συνάρτηση. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ξ [α,β] τέτοιο ώστε (ξ)=ξ. Απόδειξη: Θεωρούµε τη συνάρτηση g :[α,β] [α,β] µε g ( )= ( )-. Τότε g (α)= (α)-α και g (β)= (β)-β, αφού (α) [α,β] και (β) [α,β]. Αν g (α)=, τότε το ζητούµενο σηµείο είναι το α. Αν g (β)=, τότε το ζητούµενο σηµείο είναι το β. 34

35 Αν g (α) και g (β), τότε g (α ) g (β)< και συνεπώς από το θεώρηµα του Bolzano υπάρχει ξ (α,β) τέτοιο ώστε g (ξ)=, δηλαδή (ξ)-ξ= και εποµένως (ξ)=ξ, οπότε υπάρχει ξ [α,β] τέτοιο ώστε (ξ)=ξ Παρατήρηση Αν υπάρχει ξ [α,β] τέτοιο ώστε (ξ)=ξ, τότε το ξ λέγεται σταθερό σηµείο της. Γεωµετρικά αυτό σηµαίνει ότι η διχοτόµος της πρώτης γωνίας των αξόνων y = τέµνει τουλάχιστον µία φορά το γράφηµα της (Σχήµα 1). Αξίζει εδώ να παρατηρήσουµε ότι το συµπέρασµα του θεωρήµατος ισχύει και αν το πεδίο τιµών της δεν είναι το [α,β], αλλά περιέχει το [α,β], ή ακόµα και αν το πεδίο τιµών της περιέχεται στο [α,β] (βλέπε σχήµατα 2 και 3 αντίστοιχα). y y = y y = β β α α α β α β Σχήµα 1 Σχήµα 2 y y = β α α β Σχήµα 3 35

36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο 1.Αναπαραστάσεις- Εικασίες - Νοητικά Μοντέλα Για τις περισσότερες µαθηµατικές έννοιες η διδασκαλία δεν ξεκινά από το µηδέν. Στην περίπτωση των ορίων, πριν από όποια διδασκαλία σε αυτό το αντικείµενο, ο µαθητής οπωσδήποτε έχει σίγουρα ένα πλήθος ιδεών, διαισθήσεων, ενοράσεων, εικόνων, γνώσεων οι οποίες προέρχονται από την καθηµερινή εµπειρία, έτσι όπως χρησιµοποιούνται στην καθοµιλουµένη τακτικά. Περιγράφουµε αυτές τις ιδέες σε µια έννοια, η οποία εµφανίζεται πριν από τη φορµαλιστική διδασκαλία, ως αυθόρµητες αντιλήψεις. Όταν ένας µαθητής συµµετέχει σε ένα µάθηµα µαθηµατικών αυτές οι έννοιες δεν εξαφανίζονται αντίθετα µε ότι µπορεί να φαντάζονται οι περισσότεροι καθηγητές. (Cornu ).Αυτές οι προυπάρχουσες εικόνες αναµειγνύονται µε τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις, τροποποιηµένες και προσαρµοσµένες έτσι ώστε να σχηµατίζουν οι µαθητές νέες προσωπικές αντιλήψεις για την έννοια. Ξέρουµε ότι στα πλαίσια επίλυσης ενός προβλήµατος δεν επικαλούµαστε µόνο µια επαρκή επιστηµονική θεωρία αλλά µια φυσική αυθόρµητη αιτιολόγηση, η οποία βασίζεται σε αυτές τις αυθόρµητες. αντιλήψεις.αυτό το φαινόµενο είναι σαφώς γνωστό στην εµπειρική και θεωρητική ανάπτυξη των επιστηµονικών εννοιών από τον Bachelard το 193, αλλά µόνο τη δεκαετία του 8 έχει γίνει πλήρως αντιληπτό ότι οι ίδιες δυνάµεις λειτουργούν στα µαθηµατικά. Στην περίπτωση της έννοιας του ορίου παρατηρούµε ότι οι λέξεις «τείνει» και «όριο» έχουν ένα νόηµα για τους µαθητές, πριν ξεκινήσει το οποιοδήποτε µάθηµα, και ότι οι µαθητές συνεχίζουν να βασίζονται σε αυτά τα νοήµατα αφού τους έχει δοθεί ένας επίσηµος ορισµός. Έρευνες έχουν 36

37 αποκαλύψει πολλές διαφορετικές ερµηνείες για την έκφραση «τείνει προς»: Να προσεγγίζει Να προσεγγίζει... χωρίς να φθάνει. Να προσεγγίζει... µόλις και να το φθάνει. Να µοιάζει Η λέξη όριο µόνη της µπορεί να έχει διαφορετική σηµασία σε διαφορετικούς ανθρώπους και σε διαφορετικές στιγµές. Πιο συχνά θεωρείται ως «αξεπέραστο όριο», αλλά µπορεί επίσης να είναι: Ένα αξεπέραστο όριο που είναι προσβάσιµο. Ένα αξεπέραστο όριο που είναι αδύνατο να το φτάσεις. Ένα σηµείο που προσεγγίζεται χωρίς να το φτάσεις. Ένα σηµείο που προσεγγίζεται και φτάνεται. Ένα υψηλότερο (ή χαµηλότερο) όριο. Ένα µέγιστο ή ελάχιστο. Ένα κλειστό διάστηµα. Το τέλος. Από τον ένα µαθητή στον άλλο η ερµηνεία που δίνεται στις λέξεις ποικίλει. Για έναν µαθητή µπορεί να έχει πολλές ερµηνείες, σύµφωνα µε τις περιστάσεις. Αυθόρµητες έννοιες υπάρχουν για πολύ καιρό. Έρευνες έδειξαν ότι αυτές µπορεί να µείνουν στους µαθητές σε ένα πολύ πιο προηγµένο στάδιο µάθησης. Εν όψει µιας ποικιλίας αυθορµήτων εννοιών και της αναπτυσσόµενης συνειδητοποίησης των µαθητών στην τυποποίηση, συµβαίνει 37

38 αρκετές φορές οι ιδέες που αντιπαρατίθενται να συνυπάρχουν στο µυαλό κάποιου, οδηγώντας σε µια σφαιρική ιδέα της έννοιας η οποία περιλαµβάνει δυνατούς αντιµαχόµενους παράγοντες [Tall-Vinner 1981.] H Aline Robert έχει µελετήσει διαφορετικά µοντέλα που οι σπουδαστές πιθανόν να έχουν για την έννοια του ορίου µιας ακολουθίας. Από αυτή την µελέτη προκύπτει το συµπέρασµα ότι: Παρά το γεγονός ότι στους µαθητές έχει δοθεί ένας φορµαλιστικός ορισµός του ορίου µιας ακολουθίας, όταν τους ζητηθεί να περιγράψουν την έννοια του ορίου, οι περισσότεροι προτείνουν στοιχειώδη µοντέλα που µόνο αυθόρµητα µπορούν να ανακληθούν. πχ Στατικά: οι «τελικές» τιµές πάντοτε έχουν το ίδιο αποτέλεσµα. Φραγµένα: οι τιµές δεν µπορούν να περάσουν το όριο l [RobertAline 1982]. 2. υσκολίες κατανόησης της έννοιας του ορίου Άλλες έννοιες του Απειροστικού Λογισµού όπως οι έννοιες της συνέχειας, διαφορισιµότητας, ολοκλήρωσης κ.λ.π. αν και επιφανειακά δείχνουν διαφορετικές, από γνωστική άποψη παρουσιάζουν παρόµοιες δυσκολίες. Λόγου χάρη, η συνέχεια πάσχει από το γεγονός ότι υφίσταται µια αυθόρµητη αντίληψη που προκαλείται από τη χρήση του όρου στην καθηµερινή ζωή σε φράσεις όπως «έβρεχε συνεχώς όλη µέρα» (δηλαδή, δεν υπήρξε διακοπή στη βροχόπτωση) ή «η σιδηροδροµική γραµµή είναι συνεχώς ενωµένη» (δεν υπάρχουν κενά στις ράγες). Αυτή η άποψη ενισχύεται συχνά από τις προσπάθειες του δασκάλου να δώσει µια απλή ενόραση στην έννοια της συνέχειας λέγοντας ότι η γραφική παράσταση «είναι µονοκόµµατη» ή «σχεδιάζεται χωρίς να σηκώσουµε το µολύβι από το χαρτί», συγχέοντας µ αυτό τον τρόπο τις µαθηµατικές έννοιες της συνέχειας και της συνεκτικότητας. 38

39 Μια ακόµα δυσκολία στο να εισάγει κάποιος την έννοια του ορίου στα Μαθηµατικά είναι η µεγάλη σχέση που φαίνεται να έχει µε τη µεταφυσική ή τη φιλοσοφία. Οι µαθηµατικοί συχνά δε λένε πολλά όταν µιλάνε για τέτοιες έννοιες, από τους Αρχαίους Έλληνες µέχρι τον D Alembert που έγραψε «Κάποιος µπορεί εύκολα να ζήσει και χωρίς όλη αυτή τη µεταφυσική του απείρου στο ιαφορικό Λογισµό». Ο Lagrange εξέφρασε παρόµοιο τρόµο για τις µεταφυσικές έννοιες. Αν και στην αρχή της καριέρας του πίστευε ότι θα µπορούσε να κάνει αυστηρή τη χρήση απειροστών ποσοτήτων, αργότερα θεώρησε ότι τα απειροστά του Leibniz δεν έχουν ικανοποιητική µεταφυσική βάση και ανασκεύασε τα θεµέλια του λογισµού. Χρησιµοποίησε άπειρες σειρές σε καθαρά αλγεβρικούς όρους. Παρόλα αυτά και αυτό επίσης αποδείχτηκε ακατανόητο. Η µεταφυσική άποψη της έννοιας του ορίου είναι ένα από τα κύρια εµπόδια για τους µαθητές σήµερα. Σε µια συνέντευξη κάποιος είπε: «εν είναι πραγµατικά µαθηµατικά», επειδή τα αρχικά στάδια του λογισµού δε βασίζονται πια αποκλειστικά σε απλή αριθµητική και άλγεβρα. Οι µαθητές πιθανόν να έχουν δυσκολίες χειριζόµενοι την έννοια του απείρου: «εν είναι αυστηρό αλλά λειτουργεί», «δεν υπάρχει», «είναι πολύ αφηρηµένο», «η µέθοδος είναι εντάξει, µε την προϋπόθεση να είσαι ευχαριστηµένος µε µια τιµή στο περίπου». Αυτό το εµπόδιο κάνει την κατανόηση της έννοιας του ορίου υπερβολικά δύσκολη κυρίως επειδή ένα όριο δεν µπορεί να υπολογιστεί άµµεσα χρησιµοποιώντας οικείες µεθόδους άλγεβρας και αριθµητικής. 3.Οριο-το επιτυγχάνουµε; Αυτή είναι µια αντιπαράθεση που διήρκεσε σε όλη την ιστορία της έννοιας. Λόγου χάρη, ο Robins ( ) υπολόγισε ότι το όριο δεν µπορεί ποτέ να επιτευχθεί, ακριβώς όπως τα κανονικά πολύγωνα που εγγράφονται στο κύκλο δε µπορούν ποτέ να είναι ίσα µε αυτόν. Υποστήριξε ότι «δίνουµε την ονοµασία έσχατο µέγεθος στο όριο το οποίο µια µεταβλητή µπορεί να προσεγγίσει όσο πολύ εµείς θέλουµε, αλλά µε το οποίο ποτέ δεν µπορεί να γίνει απολύτως ίση». 39

40 Από την άλλη πλευρά, ο Jurin ( ), είπε ότι «ο έσχατος λόγος δύο ποσοτήτων είναι ο λόγος που επιτυγχάνεται τη στιγµή που αυτές εξουδετερώνονται». Ο D Alembert επέµεινε ότι µια ποσότητα δεν θα µπορούσε ποτέ να ταυτιστεί µε το όριό της: «Για να µιλήσει κανείς σωστά, το όριο ποτέ δεν συµπίπτει ή ποτέ δεν ταυτίζεται µε την ποσότητα της οποίας είναι το όριο, αλλά πάντοτε προσεγγίζει και µπορεί να διαφέρει τόσο µικρή ποσότητα, όσο θέλουµε.» Αυτή η συζήτηση είναι ακόµη ζωντανή µεταξύ των µαθητών, κάποιος ρώτησε «όταν το τείνει στο τότε δεν ταυτίζεται το µε το ;» Ο ακόλουθος διάλογος µεταξύ µαθητών ξεκάθαρα διευκρινίζει το επιστηµολογικό εµπόδιο. l Όσο πιο πολύ µεγαλώνει το n το προσεγγίζει το. n Όσο θέλει ο καθένας; Όχι γιατί µια µέρα θα συναντηθούν. Υπάρχουν σίγουρα πολλά άλλα εµπόδια στην έννοια του ορίου. Τα λάθη που κάνουν οι µαθητές, είναι πολύτιµες ενδείξεις για την αντιµετώπιση των εµποδίων. Η δόµηση παιδαγωγικών στρατηγικών για τη διδασκαλία µαθητών πρέπει να λάβει υπ όψη της τέτοια εµπόδια. εν είναι θέµα του να το αποφύγουµε αλλά αντίθετα να οδηγήσουµε τον µαθητή να τα αντιµετωπίσει και να τα υπερνικήσει, θεωρώντας τα εµπόδια σαν συστατικά µέρη των αναθεωρηµένων µαθηµατικών εννοιών που πρόκειται να αποκτηθούν. 4.Οριο-Η/Υ Ο υπολογιστής µπορεί πολύ καλά να παίξει ένα σηµαντικό ρόλο στην παροχή ενός περιβάλλοντος όπου ο µαθητής µπορεί να αποκτήσει κατάλληλες εµπειρίες για να δοµήσει την έννοια του ορίου. Παρόλα αυτά τέτοιες προσεγγίσεις είναι πολύ πιθανό να περιέχουν τα δικά τους ιδιαίτερα 4

41 επιστηµολογικά εµπόδια και είναι αναγκαίο να εκφράσει βαθιά εµπειρίες µαθητών στο νέο περιβάλλον για να δει κάποιος, ακριβώς τι µαθαίνεται και σε τι µορφή η γνώση µπαίνει στο µυαλό. Η αλληλεπίδραση µε τον υπολογιστή, πιθανόν να προαπαιτεί προγραµµατισµό για το άτοµο, για να κατασκευάσει υπολογιστικά προγράµµατα, τα οποία µέσω της σκέψης µπορεί να επιτρέπουν την απόκτηση και πλήρη γνώση των σχετικών µαθηµατικών δοµών. Ίσως απαιτείται έτοιµο λογισµικό που καθιστά τον µαθητή ικανό να αποκτήσει εµπειρικά, προσεκτικά επιλεγµένα περιβάλλοντα τα οποία µοντελοποιούν την έννοια του ορίου. Είναι εξίσου δυνατό να φανταστεί κανείς ένα είδος υπολογιστικού «toolbo» για την µάθηση της έννοιας του ορίου, ένα υπολογιστικό περιβάλλον που επιτρέπει στους µαθητές να χειρίζονται αντικείµενα και να κατασκευάζουν γνώση, να αναγνωρίζουν και να κατασκευάζουν συναρτήσεις, να λειτουργούν πάνω σε αυτές κατασκευάζοντας νέες, αλλάζοντάς τους µορφή και µεταχειρίζοντάς τες µελετώντας τη συµπεριφορά τους και τη φύση της σύγκλισής τους. Πολλές άλλες προσεγγίσεις είναι δυνατές. Σε ένα πλαίσιο όπως αυτό της µελέτης των ορίων είναι ζωτικής σηµασίας το λογισµικό του υπολογιστή να έχει σχεδιαστεί µέσα σε µια εκπαιδευτική στρατηγική, βασισµένη σε προσεκτική ανάλυση της έννοιας που πρόκειται να αποκτηθεί. Αυθόρµητες εικασίες, ενοράσεις, εµπόδια, στοχαστικές αφαιρέσεις και γενετική αποσύνθεση, είναι όλα εννοιολογικά εργαλεία σχεδιασµένα να βοηθήσουν στο σχεδιασµό τέτοιων παιδαγωγικών στρατηγικών. 41

42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΠΡΟΤΑΣΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ Τα εργαστήρια Βασικός στόχος στα εργαστήρια είναι η διαισθητική προσέγγιση της έννοιας, ο τελικός υπολογισµός του ορίου µιας συνάρτησης σε επιλεγµένη θέση και η µελέτη της συνέχειας µιας συνάρτησης µε εφαρµογή της στο θεώρηµα ενδιαµέσων τιµών. Στα εργαστήρια χρησιµοποιούµε την ανακαλυπτική προσέγγιση. Ο καθηγητής αφήνει τους µαθητές να αυτενεργήσουν ενώ αυτός λειτουργεί ως σύµβουλος. Αυτό λόγω της απειρίας µου στη διδασκαλία µε Η/Υ δεν έγινε κατορθωτό σε µεγάλο βαθµό. Συζητώνται όλες οι απόψεις, ελέγχεται η αποτελεσµατικότητά τους και υιοθετούνται οι πιο γόνιµες. Οι µαθητές ακολουθούν µια πορεία εξερεύνησης και προσεκτικής παρατήρησης, µέχρι να φτάσουν στο επιθυµητό αποτέλεσµα. Αυτό απαιτεί καλή προετοιµασία και υλικοτεχνική υποδοµή. Η σειρά των γεγονότων σε ένα µάθηµα, που διεξάγεται µέσω της ανακαλυπτικής προσέγγισης, ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα: 1) Καθορισµός προβλήµατος. 2) Συλλογή δεδοµένων, επεξεργασία, οργάνωση, ανάλυση. 3) Σχηµατισµός εικασίας. 4) Έλεγχος εικασίας. 5) Τελική διατύπωση εικασίας συµπέρασµα. Τα µαθήµατα που διεξάγονται µέσω των προσεγγίσεων ανακάλυψης µπορεί να προσφέρουν ιδανικούς τρόπους για να πραγµατοποιήσουµε κάποιους στόχους. Συγκεκριµένα, είναι δυνατό να παράγουν «υποπροϊόντα» πιο πολύτιµα από το συγκεκριµένο αποτέλεσµα που ανακαλύφθηκε. [Τουµάσης Χ.] 42

43 Έχουµε τρία µαθήµατα-εργαστήρια. Μέσα από τις δραστηριότητες του πρώτου µαθήµατος-εργαστηρίου οι µαθητές καλούνται να διακρίνουν ποιον αριθµό προσεγγίζουν οι τιµές µιας συνάρτησης όταν η µεταβλητή τείνει σε ένα επιλεγµένο σηµείο. Στο δεύτερο µάθηµα-εργαστήριο χρησιµοποιώντας τα εργαλεία του πρώτου, οι µαθητές καλούνται να διακρίνουν τη συνέχεια µιας συνάρτησης σε επιλεγµένο σηµείο και σε κλειστό διάστηµα. Το τρίτο µάθηµα-εργαστήριο έχει σκοπό να καταλήξουν οι µαθητές µέσω διαδοχικών παρατηρήσεων στο συµπέρασµα των θεωρηµάτων ενδιαµέσων τιµών και Bolzano, που είναι σηµαντική εφαρµογή της συνέχειας. Προϋποθέσεις πραγµατοποίησης των µαθηµάτων-βασικές εντολές για τη σχεδίαση γραφικών παραστάσεων συναρτήσεων µε το Μathematica Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση των εργαστηρίων είναι η ύπαρξη υπολογιστή εφοδιασµένου µε µια γλώσσα προγραµµατισµού ικανή να σχεδιάζει συναρτήσεις.το µάθηµα έγινε στο εργαστήριο πληροφορικής σε ένα τµήµα Τεχνολογικής Κατεύθυνσης µε 2 µαθητές. Χρησιµοποιήθηκε το Mathematica 4.. Αρχικά οι µαθητές επιλέγουν από την επιφάνεια εργασίας το εικονίδιο: Mathematica 4.lnk Η πληκτρολόγηση των συναρτήσεων γίνεται αφού οι µαθητές επιλέξουν από το µενού επιλογών του Mathematica: File Palettes BasicInput 43

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ τάξης Ημερήσιου και Δ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ τάξης Ημερήσιου και Δ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ τάξης Ημερήσιου και Δ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 3 4 ΜΕΡΟΣ Α : Άλγεβρα Κεφάλαιο ο (Προτείνεται να διατεθούν διδακτικές ώρες) Ειδικότερα:.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ι (2006-07)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ι (2006-07) ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ι (2006-07) Επιµέλεια Σηµειώσεων : Βασιλειάδης Γεώργιος Καστοριά, εκέµβριος 2006

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Παράγωγος

Κεφάλαιο 6 Παράγωγος Σελίδα από 5 Κεφάλαιο 6 Παράγωγος Στο κεφάλαιο αυτό στόχος µας είναι να συνδέσουµε µία συγκεκριµένη συνάρτηση f ( ) µε µία δεύτερη συνάρτηση f ( ), την οποία και θα ονοµάζουµε παράγωγο της f. Η τιµή της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR. Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων. Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής:

ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR. Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων. Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής: ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής: p( ) = a + a + a + a + + a, όπου οι συντελεστές α i θα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

e-mail@p-theodoropoulos.gr

e-mail@p-theodoropoulos.gr Ασκήσεις Μαθηµατικών Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών e-mail@p-theodoropoulos.gr Στην εργασία αυτή ξεχωρίζουµε και µελετάµε µερικές περιπτώσεις ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ.Καρτάλη 8 Βόλος Τηλ. 43598 ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ 3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ... 5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Δραστηριότητα: Εισαγωγή στο ορισμένο ολοκλήρωμα

5.1 Δραστηριότητα: Εισαγωγή στο ορισμένο ολοκλήρωμα 5.1 Δραστηριότητα: Εισαγωγή στο ορισμένο ολοκλήρωμα Θέμα της δραστηριότητας Η δραστηριότητα εισάγει τους μαθητές στο ολοκλήρωμα Riemann μέσω του υπολογισμού του εμβαδού ενός παραβολικού χωρίου. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ιαχείριση διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Μαθηµατικών Γ τάξης Ηµερήσιου και τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2010 2011.

ΘΕΜΑ: ιαχείριση διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Μαθηµατικών Γ τάξης Ηµερήσιου και τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2010 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί µέχρι... Βαθµός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηµατισµοί Laplace, Αναλογικά Συστήµατα, ιαφορικές Εξισώσεις

Μετασχηµατισµοί Laplace, Αναλογικά Συστήµατα, ιαφορικές Εξισώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Μετασχηµατισµοί Laplace, Αναλογικά Συστήµατα, ιαφορικές Εξισώσεις 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως έχουµε δει, για να προσδιορίσουµε τις αποκρίσεις ενός κυκλώµατος, πρέπει να λύσουµε ένα σύνολο διαφορικών

Διαβάστε περισσότερα

Θεώρημα Βolzano. Κατηγορία 1 η. 11.1 Δίνεται η συνάρτηση:

Θεώρημα Βolzano. Κατηγορία 1 η. 11.1 Δίνεται η συνάρτηση: Κατηγορία η Θεώρημα Βolzano Τρόπος αντιμετώπισης:. Όταν μας ζητούν να εξετάσουμε αν ισχύει το θεώρημα Bolzano για μια συνάρτηση f σε ένα διάστημα [, ] τότε: Εξετάζουμε την συνέχεια της f στο [, ] (αν η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3 Ε_3.Μλ3ΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-15 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α και Β Ενιαίου Λυκείου» των Αργυρόπουλου Η., Βλάμου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός

Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός Μονοτονία Συνάρτησης Tζουβάλης Αθανάσιος Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός Περιεχόμενα Μονοτονία συνάρτησης... Λυμένα παραδείγματα...

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Εποµένως η f είναι κοίλη στο διάστηµα (, 1] και κυρτή στο [ 1, + ).

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Εποµένως η f είναι κοίλη στο διάστηµα (, 1] και κυρτή στο [ 1, + ). 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελίδα 194, το θεώρηµα ενδιάµεσων τιµών. Β. Βλέπε τον ορισµό στη σελίδα 279 του σχολικού βιβλίου. Γ. Βλέπε

Διαβάστε περισσότερα

[ ] [ ] ΘΕΜΑ 1o A. Για x x 0 έχουµε: παραγωγίσιµη στο χ 0 ) άρα η f είναι συνεχής στο χ 0.

[ ] [ ] ΘΕΜΑ 1o A. Για x x 0 έχουµε: παραγωγίσιµη στο χ 0 ) άρα η f είναι συνεχής στο χ 0. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 23 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1o A. Για x x έχουµε: f (

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητήσ Μαθηματικών: Κωτςάκησ Γεώργιοσ e-mail: kotsakis @ windowslive. com.

Καθηγητήσ Μαθηματικών: Κωτςάκησ Γεώργιοσ e-mail: kotsakis @ windowslive. com. Καθηγητήσ Μαθηματικών: Κωτςάκησ Γεώργιοσ e-mail: kotsakis @ windowslive. com. A. Οι κανόνες De L Hospital και η αρχική συνάρτηση κάνουν πιο εύκολη τη λύση των προβλημάτων με το Θ. Rolle. B. Η αλγεβρική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων

Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων Με τον όρο μη γραμμικές εξισώσεις εννοούμε εξισώσεις της μορφής: f( ) 0 που προέρχονται από συναρτήσεις f () που είναι μη γραμμικές ως προς. Περιέχουν δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β : Ανάλυση Κεφάλαιο 1ο (Προτείνεται να διατεθούν 33 διδακτικές ώρες) Ειδικότερα:

ΜΕΡΟΣ Β : Ανάλυση Κεφάλαιο 1ο (Προτείνεται να διατεθούν 33 διδακτικές ώρες) Ειδικότερα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ. 3.1 Η έννοια της παραγώγου. y = f(x) f(x 0 ), = f(x 0 + x) f(x 0 )

Κεφάλαιο 3 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ. 3.1 Η έννοια της παραγώγου. y = f(x) f(x 0 ), = f(x 0 + x) f(x 0 ) Κεφάλαιο 3 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 3.1 Η έννοια της παραγώγου Εστω y = f(x) µία συνάρτηση, που συνδέει τις µεταβλητές ποσότητες x και y. Ενα ερώτηµα που µπορεί να προκύψει καθώς µελετούµε τις δύο αυτές ποσοτήτες είναι

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται: 4.4 Ερωτήσεις διάταξης Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:! µία σειρά από διάφορα στοιχεία και! µία πρόταση / κανόνας ή οδηγία και ζητείται να διαταχθούν τα στοιχεία µε βάση την πρόταση αυτή. Οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γιώργος Πρέσβης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Φροντιστήρια Φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ η Κατηγορία : Ο Κύκλος και τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

I. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. math-gr

I. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. math-gr I ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ i e ΜΕΡΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Α Ορισμός Ο ορισμός του συνόλου των Μιγαδικών αριθμών (C) βασίζεται στις εξής παραδοχές: Υπάρχει ένας αριθμός i για τον οποίο ισχύει i Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΦ 1 ο : Όριο Συνέχεια Συνάρτησης

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΦ 1 ο : Όριο Συνέχεια Συνάρτησης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΦ ο : Όριο Συνέχεια Συνάρτησης Φυλλάδιο Φυλλάδι555 4 ο ο.α) ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ.α) ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÁÍÅËÉÎÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÁÍÅËÉÎÇ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Μ. Τρίτη 3 Απριλίου 3 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Σχολικό βιβλίο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ o A. Να αποδείξετε ότι, αν µία συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη σ ένα σηµείο x, τότε είναι και συνεχής στο σηµείο αυτό. Β. Τι

Διαβάστε περισσότερα

2 o Καλοκαιρινό σχολείο Μαθηµατικών Νάουσα 2008

2 o Καλοκαιρινό σχολείο Μαθηµατικών Νάουσα 2008 2 o Καλοκαιρινό σχολείο Μαθηµατικών Νάουσα 2008 Μικρό Θεώρηµα του Fermat, η συνάρτηση του Euler και Μαθηµατικοί ιαγωνισµοί Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης ags@math.uoc.gr Αύγουστος 2008 Αλεξανδρος Γ. Συγκελακης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΘΕΙΑ... 13 1.1 Οι συντεταγμένες ενός σημείου...13 1.2 Απόλυτη τιμή...14

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΘΕΙΑ... 13 1.1 Οι συντεταγμένες ενός σημείου...13 1.2 Απόλυτη τιμή...14 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΘΕΙΑ... 13 1.1 Οι συντεταγμένες ενός σημείου...13 1.2 Απόλυτη τιμή...14 Κεφάλαιο 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 20 2.1 Οι συντεταγμένες

Διαβάστε περισσότερα

4.3 Δραστηριότητα: Θεώρημα Fermat

4.3 Δραστηριότητα: Θεώρημα Fermat 4.3 Δραστηριότητα: Θεώρημα Fermat Θέμα της δραστηριότητας Η δραστηριότητα αυτή εισάγει το Θεώρημα Fermat και στη συνέχεια την απόδειξή του. Ακολούθως εξετάζεται η χρήση του στον εντοπισμό πιθανών τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωµετρική εποπτεία στην παρουσίαση της απόλυτης τιµής

Η γεωµετρική εποπτεία στην παρουσίαση της απόλυτης τιµής Η γεωµετρική εποπτεία στην παρουσίαση της απόλυτης τιµής Η µέθοδος άξονα-κύκλου: µια διδακτική πρόταση για την επίλυση εξισώσεων και ανισώσεων µε απόλυτες τιµές στην Άλγεβρα της Α Λυκείου ηµήτριος Ντρίζος

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και λύσεις των ασκήσεων της Τράπεζας Θεμάτων στην Άλγεβρα Α ΓΕΛ

Εκφωνήσεις και λύσεις των ασκήσεων της Τράπεζας Θεμάτων στην Άλγεβρα Α ΓΕΛ Κοίταξε τις µεθόδους, τις λυµένες ασκήσεις και τις ασκήσεις προς λύση των ενοτήτων 6, 7 του βοηθήµατος Μεθοδολογία Άλγεβρας και Στοιχείων Πιθανοτήτων Α Γενικού Λυκείου των Ευσταθίου Μ. και Πρωτοπαπά Ελ.

Διαβάστε περισσότερα

13 Μονοτονία Ακρότατα συνάρτησης

13 Μονοτονία Ακρότατα συνάρτησης 3 Μονοτονία Ακρότατα συνάρτησης Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Θεώρημα Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σ ένα διάστημα Δ, τότε: Αν f ( ) > 0για κάθε εσωτερικό του Δ, η f είναι γνησίως αύξουσα στο Δ. Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) TEΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 4 Ιουνίου 7 Από τα κάτωθι Θέµατα καλείστε να λύσετε το ο που περιλαµβάνει ερωτήµατα από όλη την ύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για να εκφράσουμε τη διαδικασία αυτή, γράφουμε: :

Για να εκφράσουμε τη διαδικασία αυτή, γράφουμε: : Η θεωρία στα μαθηματικά προσανατολισμού Γ υκείου Τι λέμε συνάρτηση με πεδίο ορισμού το σύνολο ; Έστω ένα υποσύνολο του Ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το μία διαδικασία (κανόνα), με την

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ. Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους

Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ. Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 ο ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους 1. Ποιοι αριθμοί ονομάζονται: α) ρητοί β) άρρητοι γ) πραγματικοί;

Διαβάστε περισσότερα

x 2 = x 2 1 + x 2 2. x 2 = u 2 + x 2 3 Χρησιµοποιώντας το συµβολισµό του ανάστροφου, αυτό γράφεται x 2 = x T x. = x T x.

x 2 = x 2 1 + x 2 2. x 2 = u 2 + x 2 3 Χρησιµοποιώντας το συµβολισµό του ανάστροφου, αυτό γράφεται x 2 = x T x. = x T x. Κεφάλαιο 4 Μήκη και ορθές γωνίες Μήκος διανύσµατος Στο επίπεδο, R 2, ϐρίσκουµε το µήκος ενός διανύσµατος x = (x 1, x 2 ) χρησιµοποιώντας το Πυθαγόρειο ϑεώρηµα : x 2 = x 2 1 + x 2 2. Στο χώρο R 3, εφαρµόζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΥΜΑΣ ΕΣΠΟΤΑΤΟΥ 3 ΑΓΡΙΝΙΟ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έννοια της συνάρτησης είναι στενά συνυφασµένη µε τον πίνακα τιµών και τη γραφική παράσταση.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ- ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ. i) Για την εύρεση µονοτονίας µιας συνάρτησης υπολογίζω την f ( x )

ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ- ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ. i) Για την εύρεση µονοτονίας µιας συνάρτησης υπολογίζω την f ( x ) () Μονοτονία ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ- ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ i) Για την εύρεση µονοτονίας µιας συνάρτησης υπολογίζω την f ( ) και βρίσκω το πρόσηµό της ii) Αν προκύψει να είναι αύξουσα ή φθίνουσα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 80 ΝΙΚΑΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0965897 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΡΟΥΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Η έννοια του μιγαδικού

Διαβάστε περισσότερα

1. στο σύνολο Σ έχει ορισθεί η πράξη της πρόσθεσης ως προς την οποία το Σ είναι αβελιανή οµάδα, δηλαδή

1. στο σύνολο Σ έχει ορισθεί η πράξη της πρόσθεσης ως προς την οποία το Σ είναι αβελιανή οµάδα, δηλαδή KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ιατεταγµένα σώµατα-αξίωµα πληρότητας Ένα σύνολο Σ καλείται διατεταγµένο σώµα όταν στο σύνολο Σ έχει ορισθεί η πράξη της πρόσθεσης ως προς την οποία το Σ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Κωνσταντίνος Παπασταματίου Μαθηματικά Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Συνοπτική Θεωρία Μεθοδολογίες Λυμένα Παραδείγματα Επιμέλεια: Μαθηματικός Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ. Καρτάλη 8 (με

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Μπουμπούλης, M.Sc., Ph.D. σελ. 2 math-gr.blogspot.com, bouboulis.mysch.gr

Παντελής Μπουμπούλης, M.Sc., Ph.D. σελ. 2 math-gr.blogspot.com, bouboulis.mysch.gr VI Ολοκληρώματα Παντελής Μπουμπούλης, MSc, PhD σελ mth-grlogspotcom, ououlismyschgr ΜΕΡΟΣ Αρχική Συνάρτηση Ορισμός Έστω f μια συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα Δ Αρχική συνάρτηση ή παράγουσα της στο Δ

Διαβάστε περισσότερα

μαθηματικά β γυμνασίου

μαθηματικά β γυμνασίου μαθηματικά β γυμνασίου Κάθε αντίτυπο φέρει την υπογραφή ενός εκ των συγγραφέων Σειρά: Γυμνάσιο, Θετικές Επιστήμες Μαθηματικά Β Γυμνασίου, Βασίλης Διολίτσης Ιωάννα Κοσκινά Νικολέττα Μπάκου Θεώρηση Κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα. Μάθημα 3 ο, Τμήμα Α. Τρόποι απόδειξης

Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα. Μάθημα 3 ο, Τμήμα Α. Τρόποι απόδειξης Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα Μάθημα 3 ο, Τμήμα Α Ο πυρήνας των μαθηματικών είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να συλλογιζόμαστε στα μαθηματικά. Τρόποι απόδειξης Επαγωγικός συλλογισμός (inductive)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A Έστω f µια συνάρτηση ορισµένη σε ένα διάστηµα Αν F είναι µια παράγουσα της f στο, τότε να αποδείξετε ότι: όλες οι συναρτήσεις της µορφής G() F() + c, c

Διαβάστε περισσότερα

Mathematics and its Applications, 5th

Mathematics and its Applications, 5th Μαθηµατικα για Πληροφορικη Εφαρµογες και τεχνικες Ηλιας Κουτσουπιάς Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχετικα µε το µαθηµα Σχετικα µε το µαθηµα Το µαθηµα πραγµατευεται καποια ϑεµατα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια συνάρτησης σε κλειστό διάστημα

Συνέχεια συνάρτησης σε κλειστό διάστημα 8 Συνέχεια συνάρτησης σε κλειστό διάστημα Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 Μια συνάρτηση f θα λέμε ότι είναι: i Συνεχής σε ένα ανοιχτό διάστημα (α,β) όταν είναι συνεχής σε κάθε σημείο του διαστήματος (α,β)

Διαβάστε περισσότερα

Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο... 7. 3. Δειγματικός χώρος Ενδεχόμενα... 42 Εύρεση δειγματικού χώρου... 46

Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο... 7. 3. Δειγματικός χώρος Ενδεχόμενα... 42 Εύρεση δειγματικού χώρου... 46 ΠEΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο................................................ 7 1. Το Λεξιλόγιο της Λογικής.............................................. 11. Σύνολα..............................................................

Διαβάστε περισσότερα

Δύο λόγια από τη συγγραφέα

Δύο λόγια από τη συγγραφέα Δύο λόγια από τη συγγραφέα Τα μαθηματικά ή τα λατρεύεις ή τα μισείς! Για να λατρέψεις κάτι πρέπει να το κατανοήσεις, για τη δεύτερη περίπτωση τα πράγματα μάλλον είναι λίγο πιο απλά. Στόχος αυτού του βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµητική Παραγώγιση και Ολοκλήρωση

Αριθµητική Παραγώγιση και Ολοκλήρωση Ιαν. 9 Αριθµητική Παραγώγιση και Ολοκλήρωση Είδαµε στο κεφάλαιο της παρεµβολής συναρτήσεων πώς να προσεγγίζουµε µια (συνεχή) συνάρτηση f από ένα πολυώνυµο, όταν γνωρίζουµε + σηµεία του γραφήµατος της συνάρτησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 14 1.3 ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ 14 1.3 ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 4. ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Μονοτονία συνάρτησης Ακρότατα συνάρτησης Θεωρία Σχόλια Μέθοδοι Ασκήσεις ΘΕΩΡΙΑ. Ορισµός Συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα σε διάστηµα, όταν για οποιαδήποτε,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Τύποι - Βασικές έννοιες

ΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Τύποι - Βασικές έννοιες Τύποι - Βασικές έννοιες Όρια - Συνέχεια 37. ΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Τύποι - Βασικές έννοιες Με τη βοήθεια του παρακάτω θεωρήματος διευκολύνεται ο υπολογισμός ορίων (άλγεβρα ορίων): Αν τα όρια lim f () και lim g()

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωμετρία της Αντιστροφής Η βασική θεωρία. Αντιστροφή

Η Γεωμετρία της Αντιστροφής Η βασική θεωρία. Αντιστροφή Αντιστροφή Υποθέτουμε ότι υπάρχει ένας κανόνας ο οποίος επιτρέπει την μετάβαση από ένα σχήμα σε ένα άλλο, με τέτοιο τρόπο ώστε το δεύτερο σχήμα να είναι τελείως ορισμένο όταν το πρώτο είναι δοσμένο και

Διαβάστε περισσότερα

2.7 ΤΟΠΙΚΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

2.7 ΤΟΠΙΚΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ .7 ΤΟΠΙΚΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ I. Αν μια συνάρτηση παρουσιάζει τοπικό ακρότατο σε ένα εσωτερικό σημείο του πεδίου ορισμού της και είναι παραγωγισιμη σε αυτό τότε ( ).(Θεώρημα Fermat) II.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γιώργος Πρέσβης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Φροντιστήρια Φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1η Κατηγορία : Εξίσωση Γραμμής 1.1 Να εξετάσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών Γ/σίου και Γεν. Λυκείου.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών Γ/σίου και Γεν. Λυκείου. Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι Πληροφορίες : Αν. Πασχαλίδου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος;

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος; ΙΝΥΣΜΤ ΘΕΩΡΙ ΘΕΜΤ ΘΕΩΡΙΣ Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; AB A (αρχή) B (πέρας) Στη Γεωµετρία το διάνυσµα ορίζεται ως ένα προσανατολισµένο ευθύγραµµο τµήµα, δηλαδή ως ένα ευθύγραµµο τµήµα του οποίου τα άκρα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΤΑΣΟΣ. Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

ΝΙΚΟΣ ΤΑΣΟΣ. Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΝΙΚΟΣ ΤΑΣΟΣ Mα θ η μ α τ ι κ ά Γ Λυ κ ε ί ο υ Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Τό μ ο ς στον Αλέξη, το Σπύρο, τον Ηλία και το Λούη, στην παντοτινή φιλία Πρό λ ο γ ο ς Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό και στόχο

Διαβάστε περισσότερα

f f x f x = x x x f x f x0 x

f f x f x = x x x f x f x0 x 1 Παράγωγος 1. για να βρω την παράγωγο της f σε διάστηµα χρησιµοποιώ βασικές παραγώγους και κανόνες παραγωγισης. για να βρω την παράγωγο σε σηµείο αλλαγής τύπου η σε άκρο διαστήµατος δουλεύω µε ορισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά. Παράδειγµα άµεσης απόδειξης. Μέθοδοι αποδείξεως για προτάσεις της µορφής εάν-τότε. 08 - Αποδείξεις

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά. Παράδειγµα άµεσης απόδειξης. Μέθοδοι αποδείξεως για προτάσεις της µορφής εάν-τότε. 08 - Αποδείξεις HY118- ιακριτά Μαθηµατικά Παρασκευή, 06/03/2015 Αντώνης Α. Αργυρός e-mail: argyros@csd.uoc.gr Το υλικό των διαφανειών έχει βασιστεί σε διαφάνειες του Kees van Deemter, από το University of Aberdeen 3/8/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΤΑΞΗΣ. χρησιμοποιήσουμε καθημερινά φαινόμενα όπως το θερμόμετρο, Θετικοί-Αρνητικοί αριθμοί.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΤΑΞΗΣ. χρησιμοποιήσουμε καθημερινά φαινόμενα όπως το θερμόμετρο, Θετικοί-Αρνητικοί αριθμοί. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΤΑΞΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ (50 Δ. ώρες) Περιεχόμενα Στόχοι Οδηγίες - ενδεικτικές δραστηριότητες Οι μαθητές να είναι ικανοί: Μπορούμε να ΟΙ ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ χρησιμοποιήσουμε καθημερινά φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Συναρτήσεις δύο ή περισσοτέρων µεταβλητών

5.1 Συναρτήσεις δύο ή περισσοτέρων µεταβλητών Κεφάλαιο 5 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 5.1 Συναρτήσεις δύο ή περισσοτέρων µεταβλητών Οταν ένα µεταβλητό µέγεθος εξαρτάται αποκλειστικά από τις µεταβολές ενός άλλου µεγέθους, τότε η σχέση που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

A. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

A. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ A. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδακτέα- Εξεταστέα ύλη Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α και Β Ενιαίου Λυκείου» των Αργυρόπουλου Η, Βλάμου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάκη

Διαβάστε περισσότερα

1.8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO A. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

1.8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO A. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ .8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO A. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ : ΣΥΝΕΧΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ - ΟΡΙΣΜΟΣ Όταν θέλουμε να εξετάσουμε ως προς τη συνέχεια μια συνάρτηση πολλαπλού τύπου, εργαζόμαστε ως εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Περιεχόμενα : Α) Προτάσεις-Σύνθεση προτάσεων Β)Απόδειξη μιας πρότασης Α 1 ) Τι είναι πρόταση Β 1 ) Βασικές έννοιες Α ) Συνεπαγωγή Β ) Βασικές μέθοδοι απόδειξης Α 3 ) Ισοδυναμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Ερώτηση 1. Αν το x o δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης f, έχει νόημα να μιλάμε για παράγωγο της f. στο x = x o?

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Ερώτηση 1. Αν το x o δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης f, έχει νόημα να μιλάμε για παράγωγο της f. στο x = x o? ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Ερώτηση 1 Αν το x o δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης f, έχει νόημα να μιλάμε για παράγωγο της f στο x = x o? Δεν έχει νόημα Ερώτηση 2 Αν μία συνάρτηση f είναι συνεχής στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ του Παν. Λ. Θεοδωρόπουλου 0

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ του Παν. Λ. Θεοδωρόπουλου 0 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ του Παν. Λ. Θεοδωρόπουλου 0 Η Θεωρία Πιθανοτήτων είναι ένας σχετικά νέος κλάδος των Μαθηματικών, ο οποίος παρουσιάζει πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία. Επειδή η ιδιαιτερότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικά θέματα στα Μαθηματικά προσανατολισμού-ψηφιακό σχολείο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Επαναληπτικά θέματα στα Μαθηματικά προσανατολισμού-ψηφιακό σχολείο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο -ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Απο το Ψηφιακό Σχολείο του ΥΠΠΕΘ Επιμέλεια: Συντακτική Ομάδα mathpgr Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

1) κατακόρυφη ασύµπτωτη την ευθεία x = x0 =± ( ηλαδή η ευθεία x = x0. είναι κατακόρυφη ασύµπτωτη όταν ένα τουλάχιστον από τα δύο πλευρικά όρια

1) κατακόρυφη ασύµπτωτη την ευθεία x = x0 =± ( ηλαδή η ευθεία x = x0. είναι κατακόρυφη ασύµπτωτη όταν ένα τουλάχιστον από τα δύο πλευρικά όρια ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΥΜΠΤΩΤΩΝ Η : A έχει: ) κατακόρυφη ασύµπτωτη την ευθεία 0 τ.µ.τ. όταν lim ± ή lim ± ή lim ± ( ηλαδή η ευθεία 0 0 + 0 0 είναι κατακόρυφη ασύµπτωτη όταν ένα τουλάχιστον από τα δύο πλευρικά όρια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ο χρυσός φ Στην άκρη του νήµατος βρίσκονται πέντε ερωτήµατα καθένα από τα οποία περιµένει την απάντησή του

ο χρυσός φ Στην άκρη του νήµατος βρίσκονται πέντε ερωτήµατα καθένα από τα οποία περιµένει την απάντησή του Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας ο χρυσός φ Στην άκρη του νήµατος βρίσκονται πέντε ερωτήµατα καθένα από τα οποία περιµένει την απάντησή του 1. Υπάρχει αριθµός τέτοιος ώστε εάν τον υψώσεις στο τετράγωνο να αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του θεωρήματος του Bolzano»

«Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του θεωρήματος του Bolzano» «Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του θεωρήματος του Bolzano» Ιορδανίδης Ι. Φώτιος Καθηγητής Μαθηματικών, 2 ο Γενικό Λύκειο Πτολεμαΐδας fjordaneap@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το θεώρημα του Bolzano

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1 ΜΑΘΗΜΑ 1 ο +2 ο ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ Διάνυσμα ορίζεται ένα προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα, δηλαδή ένα ευθύγραμμο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

lim f(x) =, τότε f(x)<0 κοντά στο x Επιμέλεια : Ταμπούρης Αχιλλέας M.Sc. Mαθηματικός 1

lim f(x) =, τότε f(x)<0 κοντά στο x Επιμέλεια : Ταμπούρης Αχιλλέας M.Sc. Mαθηματικός 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑΪΟΥ 0 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ Α Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράµµατα υναµικής Γεωµετρίας και η Χρήση τους στη ιδασκαλία της Άλγεβρας και της Ανάλυσης στη Μέση Εκπαίδευση

Τα Προγράµµατα υναµικής Γεωµετρίας και η Χρήση τους στη ιδασκαλία της Άλγεβρας και της Ανάλυσης στη Μέση Εκπαίδευση Τα Προγράµµατα υναµικής Γεωµετρίας και η Χρήση τους στη ιδασκαλία της Άλγεβρας και της Ανάλυσης στη Μέση Εκπαίδευση Αριστοτέλης Μακρίδης Μαθηµατικός, Επιµορφωτής των Τ.Π.Ε Αποσπασµένος στην ενδοσχολική

Διαβάστε περισσότερα

εκπαίδευση Μαθηματικά Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Λύκειο Ιδαλίου - Π.Ι. Κύπρου Μιχάλης

εκπαίδευση Μαθηματικά Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Λύκειο Ιδαλίου - Π.Ι. Κύπρου Μιχάλης Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Μαθηματικά Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Λύκειο Ιδαλίου - Π.Ι. Κύπρου Τιμοθέου Σάββας & Χριστοφορίδης Μιχάλης Μελέτη και γραφική Παράσταση Συνάρτησης Τμήμα:Γ6 ( με 18 μαθητές)

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4 x2 - x1. x = x2 x1 . . 1

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4  x2 - x1. x = x2 x1 . . 1 1 1 o Κεφάλαιο: Ευθύγραµµη Κίνηση Πώς θα µπορούσε να περιγραφεί η κίνηση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου; Πόσο γρήγορα κινείται η µπάλα που κλώτσησε ένας ποδοσφαιριστής; Απαντήσεις σε τέτοια ερωτήµατα δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 2 ο (150)

Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 2 ο (150) Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα ο (150) -- Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρας Α Λυκείου Φεργαδιώτης Αθανάσιος -3- Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρας Α Λυκείου Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

10.05.12 ΑΠΘ. Χαρά Χαραλάμπους Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ. Ιστορία των Μαθηματικών Εαρινό Εξάμηνο 2012

10.05.12 ΑΠΘ. Χαρά Χαραλάμπους Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ. Ιστορία των Μαθηματικών Εαρινό Εξάμηνο 2012 Εαρινό εξάμηνο 2012 10.05.12 Χ. Χαραλάμπους 1. Έχει κάθε πολυώνυμο ρίζα? 2. Πόσες ρίζες έχει ένα πολυώνυμο βαθμού n? 3. Μπορούμε να καθορίσουμε πότε οι ρίζες είναι ρητές, πραγματικές, θετικές, κλπ? 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

2.6 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ

2.6 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ 6 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ : ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Αν θέλουμε να δείξουμε ότι μια συνάρτηση είναι σταθερή σε ένα διάστημα Δ αποδεικνύουμε ότι η είναι συνεχής στο Δ και ότι για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 3 η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 12 Ιανουαρίου 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 3 η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 12 Ιανουαρίου 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΕΡΓΑΣΙΑ η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: Ιανουαρίου 009 Ημερομηνία παράδοσης της Εργασίας: Φεβρουαρίου 009. Πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ -- ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ -- ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ -- ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Άσκηση η Γραμμικά συστήματα Δίνονται οι ευθείες : y3 και :y 5. Να βρεθεί το R, ώστε οι ευθείες να τέμνονται. Οι ευθείες και θα τέμνονται όταν το μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ; Εμμ. Νικολουδάκης Σχ. Σύμβουλος Μαθηματικών

Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ; Εμμ. Νικολουδάκης Σχ. Σύμβουλος Μαθηματικών Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ; Εμμ. Νικολουδάκης Σχ. Σύμβουλος Μαθηματικών Η Ευκλείδεια Γεωμετρία σε σχέση με Θεωρία van Hiele Οι τρεις κόσμοι του Tall

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ. Αναστασία Ταουκτσόγλου. Μαθηματικός, Δρ Διαφορικής Γεωμετρίας

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ. Αναστασία Ταουκτσόγλου. Μαθηματικός, Δρ Διαφορικής Γεωμετρίας ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Αναστασία Ταουκτσόγλου Μαθηματικός, Δρ Διαφορικής Γεωμετρίας Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στην εφαρμογή των Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤEΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤEΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤEΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ ο A. Έστω µια συνάρτηση f, η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστηµα. Αν f () > σε κάθε εσωτερικό σηµείο του, τότε να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 28 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. y R, η σχέση (1) γράφεται

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 28 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. y R, η σχέση (1) γράφεται ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 8 ΜΑΪΟΥ 0 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Θεωρία, σελ. 53, σχολικού βιβλίου. Α. Θεωρία, σελ. 9, σχολικού βιβλίου. Α3. Θεωρία, σελ. 58, σχολικού βιβλίου. Α4. α) Σ, β) Σ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο δείγμα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο δείγμα ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο δείγμα Α1 Αν α> με α 1 τότε για οποιουσδήποτε θ1, θ> να αποδείξετε ότι ισχύει: logα(θ1θ) = logαθ1 + logαθ Α Πότε ένα πολυώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 3 Οι ιδιότητες των αριθμών... 37 3.1 Αριθμητικά σύνολα... 37 3.2 Ιδιότητες... 37 3.3 Περισσότερες ιδιότητες...

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 3 Οι ιδιότητες των αριθμών... 37 3.1 Αριθμητικά σύνολα... 37 3.2 Ιδιότητες... 37 3.3 Περισσότερες ιδιότητες... Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Κεφάλαιο Βασικές αριθμητικές πράξεις... 5. Τέσσερις πράξεις... 5. Σύστημα πραγματικών αριθμών... 5. Γραφική αναπαράσταση πραγματικών αριθμών... 6.4 Οι ιδιότητες της πρόσθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Μονοτονία - Ακρότατα - 1 1 Αντίστροφη Συνάρτηση

Μονοτονία - Ακρότατα - 1 1 Αντίστροφη Συνάρτηση 4 Μονοτονία - Ακρότατα - Αντίστροφη Συνάρτηση Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Μονοτονία συνάρτησης Μια συνάρτηση f λέγεται: Γνησίως αύξουσα σ' ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε,

Διαβάστε περισσότερα