ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου». Άρθρο 1. Επωνυμία και έδρα. Η επωνυμία του Σωματείου είναι «Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου» και έδρα αυτού η Λευκωσία. Η επωνυμία στα αγγλικά είναι «European Guitar Teachers Association Cyprus». Η επωνυμία σε συντομία είναι «EGTA Κύπρου» ή «EGTA Cyprus». Άρθρο 2. Έμβλημα. Το Σωματείο έχει έμβλημα ορθογώνιου σχήματος. Με μεγάλα λευκά γράμματα στο πάνω μέρος υπάρχει η επιγραφή EGTA, με μικρότερα λευκά γράμματα πιο κά κάτω η επιγραφή CYPRUS, ενώ στο κάτω μέρος η επιγραφή EUROPEAN GUITAR TEACHERS ASSOCIATION, μία λέξη σε κάθε γραμμή. Ολες οι επιγραφές είναι με λευκά γράμματα σε μαύρο φόντο κάι πλαισιώνονται με λεπτό ορθογώνιο λευκό πλαίσιο και απ έξω μεγαλύτερο μαύρο πλαίσιο. Το έμβλημα χρησιμοποιείται εφ ολων ανεξαιρέτως των εγγράφων και επιστολών του Σωματείου. Άρθρο 3. Σκοποί. 1. Η προώθηση και ανάπτυξη της κιθάρας στην Κύπρο και ειδικότερα η διδασκαλική, καλλιτεχνική και επιστημονική της πλευρά. 2. Η Διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και συνεδρίων με θέμα την κιθάρα.

2 3. Η συνεργασία με το European Guitar Teachers Association, EGTA. 4. Η συνεργασία με οποιανδήποτε αρχή καθώς επίσης και με παρόμοια σωματεία στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 5. Η ηθική εξύψωση αλλά και η αισθητική και πνευματική καλλιέργεια των μελών. 6. Προώθηση ταλαντούχων σπουδαστών κιθάρας με χορήγηση υποτροφιών ή άλλων μέσων. 7. Έκδοση εντύπων σχετικά με την κιθάρα. Ο τομέας δράσης του Σωματείου περιορίζεται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρθρο 4. Μέσα πραγματοποίησης των σκοπών. 1. Διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με επίκεντρο την κλασσική κιθάρα καθώς και συμμετοχή και σε συναφείς εκδηλώσεις εντός και εκτός Κύπρου. 2. Συνεργασία με άλλα μορφωτικά και πολιτιστικά ιδρύματα και οργανισμούς της Κύπρου ή του εξωτερικού για την επίτευξη αυτών των στόχων. 3. Έκδοση εντύπων σχετικά με την κλασσική κιθάρα. 4. Άλλα νόμιμα μέσα που προσφέρονται. Άρθρο 5. Πόροι. 1. Από τα δικαιώματα εγγραφής και τις ετήσιες συνδρομές των μελών. 2. Από δωρεές και χορηγίες που γίνονται προς το Σωματείο χωρίς απολύτως καμία δέσμευση. 3. Από κυβερνητικές ενισχύσεις η χορηγίες. 4. Από χορηγείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της UNESCO. 5. Από την διαχείριση των ιδίων των πόρων του Σωματείου και κάθε άλλου περιουσιακού του στοιχείου, που δημιουργεί η αποκτά με νόμιμο τρόπο. Άρθρο 6. Μέλη. Τα μέλη του Σωματείου είναι Τακτικά, Αρωγά και Επίτιμα. 1. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν δάσκαλοι κιθάρας και κιθαρίστες οι οποίοι διαμένουν στην Κύπρο ανεξάρτητα από φύλο ή εθνικότητα και

3 έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους και κατόπιν αιτήσεως τους στο Σωματείο και έγκρισης του Δ.Σ. 2. Για να εγγράφει κάποιο πρόσωπο ως Τακτικό μέλος πρέπει να υποβάλει προς το Δ.Σ. του Σωματείου γραπτή αίτηση επί ειδικού προς τον σκοπό αυτό εντύπου. Η αίτηση πρέπει να υποστηρίζεται ενυπόγραφα από 2 Τακτικά μέλη. Το Δ.Σ. αποφασίζει εντός ενός μηνός εάν θα εγκρίνει ή θα απορρίψει την αίτηση. 3. Τα ονόματα των νέων Τακτικών μελών των οποίων εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. θα ανακοινώνονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση (Τ.Γ.Σ) 4. Το Δ.Σ. υποχρεούται να δώσει γραπτώς στον ενδιαφερόμενο την αιτιολογία σε περίπτωση που απορρίπτει την αίτηση του και να την κοινοποιήσει κατά την διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Τ.Γ.Σ) 5. Η αίτηση για εγγραφή μέλους που απορρίφθηκε μπορεί να υποβληθεί εκ νέου μετά παρέλευση ενός έτους. 6. Αρωγά μέλη μπορούν να γίνουν οποιονδήποτε πρόσωπα το οποία διαμένουν στην Κύπρο ανεξάρτητα από φύλο ή εθνικότητα και επιθυμούν να βοηθήσουν το Σωματείο. Γράφονται σε ξεχωριστό μητρώο με τον τίτλο «Αρωγά Μέλη» και δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 7. Τα αρωγά μέλη μπορούν να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις και έχουν δικαίωμα λόγου. 8. Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν σε ένδειξη τιμής όσοι πρόσφεραν ή όσοι δύνανται να προσφέρουν στο Σωματείο με το κύρος, την προσωπικότητα και την δράση τους εξαιρετικές υπηρεσίες και όσοι εργάσθηκαν υπέρ των σκοπών του Σωματείου. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις αλλά μόνο λόγου. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών Άρθρο 7 Για τη διατήρηση της ιδιότητας του Τακτικού μέλους, τα μέλη, μη εξαιρουμένων των μελών του Δ.Σ., υποχρεούνται να πληρώνουν κάθε χρόνο την ετήσια συνδρομή τους, που ορίζεται από την Γ.Σ.

4 Ανεξαρτήτως του πότε καταβάλλεται, η συνδρομή καλύπτει ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος, από 1 ης Ιανουαρίου μέχρι και της 31 ης Δεκεμβρίου του έτους που καταβάλλεται, κι όχι άλλη περίοδο. Άρθρο 8 Μέλος που παραλείπει να πληρώσει την ετήσια συνδρομή του χάνει αυτόματα και προσωρινά την ιδιότητα του μέλους. Προς επαναπόκτηση της, το μέλος υποχρεούται να πληρώσει τις συνδρομές όλων των ετών που παρέλειψε να πληρώσει. Άρθρο 9 1. Όλα τα ταμιακώς εντάξει τακτικά μέλη έχουν τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 2. Τακτικό μέλος χάνει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι μόνο στην περίπτωση του Άρθρου 8. Άρθρο 10 Τακτικό μέλος χάνει την ιδιότητα του μέλους στις εξής περιπτώσεις: 1. Στην περίπτωση του Άρθρου Δια αποχωρήσεως του που υποβάλλεται γραπτώς προς το Δ.Σ. 3. Κατόπιν αποβολής του, που γίνεται μόνον με απόφαση της Γ.Σ. Αποβολή μέλους μπορεί να γίνει (α) Λόγω παραπτώματος του ή συμπεριφοράς του που είναι αντίθετη ή ανάρμοστη προς τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Σωματείου, (β) Σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης του από το δικαστήριο για σοβαρό ποινικό ή σοβαρό αστικό αδίκημα. Η αποβολή γίνεται με πρόταση του Δ.Σ. προς την Γ.Σ. η οποία συγκαλείται ειδικά για αυτό το λόγο ή και για αυτό. Απώλεια της ιδιότητας του μέλους αποστερεί από το τέως μέλος όλα τα δικαιώματα που είχε σαν μέλος.

5 Μέλος που απώλεσε την ιδιότητα του μέλους, μπορεί να την επανακτήσει εάν πείσει ότι έχουν εκλείψει οι λόγοι που την προκάλεσαν ή αυτομάτως εφόσον εκτίσει τυχόν ποινή που του επιβλήθηκε. Άρθρο 11 Το επίτιμο μέλος χάνει την ιδιότητα του για τους ίδιους λόγους που τη χάνει και το τακτικό μέλος και με την ίδια διαδικασία. Δεν νοείται επανάκτηση απολεσθείσης ιδιότητας επίτιμου μέλους. Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) Άρθρο 12 Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει δεσμευτικώς επί παντός θέματος του Σωματείου που εισάγεται σ αυτή προς συζήτηση. Ειδικότερα η Γ.Σ.: 1. Χαράσσει τη γενική πολιτική του Σωματείου και εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές προς το Δ.Σ. 2. Αποφασίζει την οικονομική πολιτική του Σωματείου. 3. Εγκρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ. και την έκθεση του ταμία. 4. Αναγορεύει τα επίτιμα μέλη και επιβάλλει ποινές σε όλα τα μέλη σύμφωνα με τα Άρθρα 10 και Αποφασίζει για τις διεθνείς σχέσεις και την διεθνή εκπροσώπηση του Συλλόγου ή εγκρίνει σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. 6. Κατά την διάρκεια της προς τούτο ανά διετία συνεχόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Τ.Γ.Σ.) εκλέγεται το Δ.Σ. του Σωματείου. Άρθρο 13 Η Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου συνέρχεται κάθε χρόνο με σκοπό τα πιο κάτω: Υποχρεωτικά θέματα της Ημερησίας Διάταξης (Η.Δ.) της Τ.Γ.Σ. αποτελούν: 1. Έγκρισης των πρακτικών της προηγούμενης Τ.Γ.Σ. 2. Λογοδοσία του Δ.Σ.

6 3. Έκθεση από τον ταμία και απολογισμός των πεπραγμένων του Δ.Σ και η έγκριση τους από την Γ.Σ. 4. Εκλογή κάθε δεύτερο έτος νέου Δ.Σ δια την επόμενη διετία. 5. Εκλογή κάθε δεύτερο έτος διμελής Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Η.Δ. δυνατόν να περιλαμβάνει και αλλά θέματα για τα οποία αποφασίζει το Δ.Σ. από μόνο του ή κατόπιν εισηγήσεως μέλους του Σωματείου. Άρθρο 14 Η Τακτική Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εάν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα τρία τέταρτα των τακτικών μελών. Εάν όχι, δίδεται παράταση μισής ώρας και ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών η Γ.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία. Η Τ.Γ.Σ. διευθύνεται από τριμελές Προεδρείο που αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Πρακτικογράφο. Τα μέλη του προεδρείου εκλέγονται με σχετική πλειοψηφία κατά την έναρξη της Τ.Γ.Σ. Άρθρο 15 Για την διεξαγωγή αρχαιρεσιών εκλέγεται από την Τ.Γ.Σ. κατά την έναρξη της τριμελής Εφορευτική Επιτροπή (Εφ.Ε.). Η Εφ.Ε. έχει την εποπτεία και την ευθύνη των εκλογών. Άρθρο 16 Οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. του Σωματείου υποβάλλονται κατά την διάρκεια της Γ.Σ. Μέλος που απουσιάζει μπορεί να είναι υποψήφιο εάν το ζητήσει γραπτώς. Οι υποψηφιότητες πρέπει να είναι τουλάχιστον εννέα. Άρθρο Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτια. Ο τύπος των ψηφοδελτίων ορίζεται από το Δ.Σ. 2. Για να είναι έγκυρο ένα ψηφοδέλτιο πρέπει να έχει σημειωμένα πέντε ονόματα υποψηφίων με το σημείο «ν» «χ» ή «+». Ψηφοδέλτια που έχουν

7 σημειωμένα λιγότερα ή περισσότερα από πέντε ονόματα θεωρούνται άκυρα. 3. Η καταμέτρηση των ψήφων γίνεται αμέσως μετά το τέλος της ψηφοφορίας και επιτυχών θεωρείται αυτός που έλαβε τις περισσότερες ψήφους. 4. Σε περίπτωση ισοψηφίας δια κατάληψη θέσης στο Δ.Σ, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μόνον δια τους ισοψηφήσαντες υποψηφίους. Αν και πάλι υπάρξει ισοψηφία, η εκλογή αποφασίζεται με κλήρο. 5. Ενστάσεις εγκυρότητας κατά ψηφοδελτίων γίνονται μόνο από τους υποψήφιους. Η Εφ.Ε. αποφασίζει επί τόπου περί του κύρους της ενστάσεως. Άρθρο 18 Έκτακτη Γενική Συνέλευση (Ε.Γ.Σ.) συγκαλείται οποτεδήποτε αποφασίσει το Δ.Σ. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει Ε.Γ.Σ εάν το ζητήσουν τρία τουλάχιστον μέλη του ή τουλάχιστον το εν δεύτερο των τακτικών μελών του Σωματείου, που ορίζουν και το προς συζήτηση θέμα. Για την σύγκλιση Ε.Γ.Σ, την Ημερήσια Διάταξη, την απαιτούμενη απαρτία και την ακολουθούμενη διαδικασία, ισχύουν όσα τα άρθρα 13 & 14 προνοούν για τη Τ.Γ.Σ. Άρθρο 19 Καταστατική Γενική Συνέλευση (Κ.Γ.Σ.) συγκαλείται με σκοπό και αποκλειστικό θέμα τη τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου. Το Δ.Σ. συγκαλεί Κ.Γ.Σ εάν το αποφασίσει το ίδιο ή, υποχρεωτικώς, εάν το ζητήσουν το εν δεύτερο των τακτικών μελών, τα οποία συνυπογράφουν και υποβάλουν τις τροποποιήσεις που εισηγούνται. Η απόφαση για την σύγκλιση Κ.Γ.Σ λαμβάνεται από το Δ.Σ τουλάχιστο ένα μήνα πριν την ημερομηνία συγκλήσεως. Το Δ.Σ αποστέλλει αμέσως με το ταχυδρομείο τις προσκλήσεις προς όλα τα μέλη, μαζί με τις εισηγήσεις για τροποποίηση. Για να ευρίσκεται σε απαρτία η Κ.Γ.Σ απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των τριών τετάρτων των τακτικών μελών του Σωματείου. Εάν η απαρτία αυτή δεν

8 επιτευχθεί εντός μιας ώρας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Σωματείου αναβάλλει τη συνέλευση. Το Δ.Σ ορίζει την εξ αναβολής συνέλευση εντός διμήνου οπότε όσα μέλη παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία. Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) Άρθρο 20 Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Δ.Σ. με διετή θητεία. Το Δ.Σ. εκλέγεται κατά την Τ.Γ.Σ. του Σωματείου και σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 14, 16 και 17. Τα μέλη του Δ.Σ δεν λαμβάνουν μισθό, αμοιβή ή άλλο ποσό για τις υπηρεσίες που προσφέρουν υπό την ιδιότητα τους αυτή. Δικαιούνται μόνον αποζημιώσεις για όλα τα έξοδα τους σε περίπτωση εκτός Κύπρου εκπροσωπήσεως του Σωματείου. Γι αυτή την περίπτωση προαπαιτείται απόφαση του Δ.Σ. Άρθρο 21 Το Δ.Σ αποτελεί το Εκτελεστικό και Πειθαρχικό όργανο του Σωματείου και έχει τις έξής Αρμοδιότητες: 1. Έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της διοικήσεως του Σωματείου και της διαχειρίσεως των οικονομικών του στα μεταξύ των Γ.Σ διαστήματα. 2. Φροντίζει για την πιστή εφαρμογή και τήρηση των προνοιών του καταστατικού του Σωματείου. 3. Συγκαλεί της κάθε μορφής Γ.Σ του Σωματείου, όπως ορίζεται στα οικεία άρθρα. 4. Συντάσσει και υποβάλλει προς την Τ.Γ.Σ τον απολογισμό των πεπραγμένων του. 5. Φροντίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων των Γ.Σ 6. Αποφασίζει την πολιτική του Σωματείου για θέματα που δεν υπάρχει απόφαση της Γ.Σ και επιλαμβάνεται όλων των τρεχούσης φύσεως θεμάτων που αφορούν τον Σωματείου. 7. Εκπροσωπεί το Σωματείο όπου επιβάλλεται ή όπου θεωρήσει χρήσιμο.

9 8. Φροντίζει για την οικονομική ευρωστία του Σωματείου και την σωστή διάθεση των πόρων του. 9. Έχει την πειθαρχική δικαιοδοσία του άρθρου 28. Άρθρο 22 Τα μέλη του Δ.Σ είναι υπόλογα απέναντι στη Γ.Σ και μπορούν να διωχθούν πειθαρχικός σε περίπτωση καταχρηστικής ασκήσεως των καθηκόντων τους. Υπέχουν ποινική ευθύνη σε περίπτωση οικονομικών ατασθαλιών. Άρθρο 23 Το νεοεκλεγέν Συμβούλιο συνέρχεται στην πρώτη του συνεδρία εντός δεκαπενθημέρου από της εκλογής του και καταρτίζεται σε σώμα. Εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα (Γ.Γ) και ταμία. Η εκλογή είναι ξεχωριστή για τη κάθε θέση, η απαιτούμενη πλειοψηφία σχετική και η ψηφοφορία φανερή. Ο Πρόεδρος φέρει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του Δ.Σ. Συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ και φέρει μετά του Γ.Γ τη κύρια ευθύνη της εκπροσωπήσεως έναντι τρίτων (προς τα έξω) τόσον δικαστικά όσον και εξώδικα του Σωματείου. Εποπτεύει κάθε δραστηριότητα του Δ.Σ, συντάσσει και θέτει ενώπιον του Δ.Σ τον απολογισμό, τον οποίο παρουσιάζει και υπερασπίζεται ενώπιον της Τ.Γ.Σ. Διατηρεί την μια εκ των δυο σφραγίδων του Σωματείου. Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στην άσκηση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει όταν αυτός κωλύεται. Ο Γ.Γ τηρεί το μητρώο των μελών του Σωματείου, το πλήρες αρχείο αυτού και τη δεύτερη σφραγίδα, τα οποία φυλάσσει. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Σωματείου και υπογράφει τα έγγραφα του, είτε μόνος είτε μετά του Προέδρου, ανάλογα με την απόφαση του Δ.Σ. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ και φέρει μαζί του στις Γ.Σ το καταστατικό και άλλα βασικά έγγραφα και στοιχεία του αρχείου.

10 Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και λογαριασμών του Σωματείου. Διενεργεί όλες τις πράξεις εισπράξεων και πληρωμών του Σωματείου, πάντοτε με αποδείξεις. Μεριμνά για την είσπραξη των ετήσιων συνδρομών των μελών και προς το σκοπό αυτό αποστέλλει προς αυτά εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους σχετική ειδοποίηση. Διαθέτει ανά πάσα στιγμή, κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί από την Εξελεγκτική Επιτροπή. Συντάσσει την έκθεση του, την οποία παρουσιάζει πρώτα ενώπιον του Δ.Σ και κατόπιν ενώπιον της Τ.Γ.Σ. Κάνει εισηγήσεις για τη βελτίωση των οικονομικών του Σωματείου. Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ βοηθούν στο συνολικό έργο του Συμβουλίου, αναλαμβάνουν ειδικά καθήκοντα που τους ανατίθενται ή εποπτεύουν επιτροπών που μπορεί να δημιουργηθούν. Άρθρο 24 Το Δ.Σ συνέρχεται τακτικώς ανά διμηνία και εκτάκτως όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν δυο τουλάχιστον μέλη του. Το Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται πέντε τουλάχιστον μέλη του και των συνεδριάσεων προεδρεύει ο Πρόεδρος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία, εκτός εάν άλλως ορίζεται, και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ έχουν δικαίωμα να παρίστανται τακτικά μέλη του Σωματείου, εάν προσκληθούν από το Δ.Σ ή εάν το ζητήσουν τα ίδια. Τα μέλη έχουν δικαίωμα γνώμης, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Άρθρο 25 Θέση μέλους του Δ.Σ κενώνεται: 1. Δια παραιτήσεως του, που γίνεται γραπτώς αναφέροντας και τους λόγους. 2. Στις περιπτώσεις των άρθρων 10 και Αυτομάτως, εάν απουσιάσει από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις. Της περιπτώσεως αυτής εξαιρούνται απουσίες λόγω σοβαρών λόγων υγείας ή

11 απουσίας μακράς διαρκείας στο εξωτερικό, εφόσον και στις δυο περιπτώσεις έχει προηγηθεί ενημέρωση του Δ.Σ. Η κένωση της θέσεως κυρώνεται με απόφαση του Δ.Σ, το οποίο προβαίνει στη συνέχεια στην πλήρωση της, καλώντας κατά σειρά επιτυχίας τον καθένα από τους επιλαχόντες στις εκλογές. Επιλαχών που αποποιείται του δικαιώματος του, χάνει δια παντός το δικαίωμα του σε περίπτωση άλλης πληρώσεως. Άρθρο 26. Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε) Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από δυο τακτικά μέλη τα οποία εκλέγονται μαζί με το Δ.Σ κατά τη Τ.Γ.Σ, με θητεία επίσης διετή. Ως Ε.Ε εκλέγονται οι δυο πρώτοι επιλαχόντες των εκλογών για το Δ.Σ. Σε περίπτωση που κενωθεί θέση στο Δ.Σ, τη θέση δικαιούται να καταλάβει το μέλος της Ε.Ε, το οποίο αναπληρώνεται στη συνέχεια από τον επόμενο επιλαχόντα. Αρμοδιότητα της Ε.Ε είναι ο έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του Σωματείου. Προς το σκοπό αυτό δικαιούται να ζητά ανά πάσα στιγμή πληροφορίες από τον Ταμία του Σωματείου ή και από το υπόλοιπο Δ.Σ, που πρέπει να της παρέχονται. Στο τέλος της θητείας της συντάσσει την έκθεση της, την οποία παρουσιάζει στη Τ.Γ.Σ. Εάν σε οιονδήποτε χρόνο της θητείας της διαπιστώσει ατασθαλία στα οικονομικά του Σωματείου, υποχρεούται να το αναφέρει με έκθεση στο Δ.Σ. Άρθρο 27. Διοικητική Οργάνωση. Για την καλύτερη οργάνωση του το Σωματείο μπορεί να δημιουργήσει ειδικούς κλάδους και επιτροπές. Η απόφαση για την δημιουργία κλάδου ή επιτροπής ανήκει στην Γ.Σ ή στο Δ.Σ, η απόφαση του οποίου, όμως, τελεί υπό την έγκριση της Γ.Σ. Άρθρο 28. Πειθαρχικές ποινές.

12 Το Δ.Σ αποτελεί το Πειθαρχικό Όργανο του Σωματείου. Επιβάλλει τις εξής ποινές, τις οποίες πάντοτε κοινοποιεί προς όλα τα μέλη: 1. Απλή επίπληξη. 2. Προσωρινή, μέχρι ενός έτους, διαγραφή. Ο καταδικασθείς έχει το δικαίωμα εφέσεως, η δε έφεση του εξετάζεται από Γ.Σ που συνέρχεται γι αυτό ή και γι αυτό το σκοπό. Το Δ.Σ κινεί τη πειθαρχική διαδικασία αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν γραπτής καταγγελίας εναντίον μέλους του Σωματείου από άλλο μέλος. Άρθρο 29. Διάλυση του Σωματείου. Η διάλυση του Σωματείου επέρχεται στις εξής τρεις περιπτώσεις: 1. Αυτοδικαίως, την 31 η Δεκεμβρίου εάν κατά την διάρκεια του έτους ο αριθμός των μελών παρέμεινε μικρότερος του δέκα. 2. Δι αυτοδιαλύσεως, που επέρχεται κατόπιν αποφάσεως Ε.Γ.Σ που συνέρχεται αποκλειστικά και μόνο για αυτό το σκοπό. Την Ε.Γ.Σ συγκαλεί το Δ.Σ είτε με δική του αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται με πέντε τουλάχιστο θετικές ψήφους, είτε εάν το ζητήσουν γραπτώς και αιτιολογημένα τουλάχιστον τα τρία τέταρτα των τακτικών μελών του Σωματείου. Η απόφαση για την σύγκληση της συνέλευσης λαμβάνεται από το Δ.Σ ένα τουλάχιστο μήνα πριν την ημερομηνία σύγκλησης και οι προσκλήσεις προς τα μέλη, μαζί με το αιτιολογικό της εισήγησης για τη διάλυση, αποστέλλονται αμέσως. Η Ε.Γ.Σ για την διάλυση του Σωματείου βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τουλάχιστο τα τρία τέταρτα των τακτικών μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία εντός μιας ώρας, η συνέλευση αναβάλλεται και συγκαλείται ξανά εντός μηνός. Στην εξ αναβολής όσα μέλη παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία. Η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή της Τ.Γ.Σ, με τις εξής διαφορές:

13 Στο τέλος της συζήτησης διαμορφώνεται μια και απλή πρόταση: «Το Σωματείο επιβάλλεται να διαλυθεί: Ναι ή Όχι». Η πρόταση τίθεται σε ψηφοφορία εάν και μόνο εάν υποστηριχθεί από πέντε τουλάχιστο μέλη. Η ψηφοφορία είναι φανερή και ονομαστική. Ο Πρόεδρος του Προεδρείου της Γ.Σ καλεί το κάθε μέλος ονομαστικά και ξεχωριστά εάν ψηφίζει υπέρ ή κατά της διάλυσης του Σωματείου και το μέλος ψηφίζει εις επήκοον όλων. Η απόφαση για τη διάλυση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων μελών. Το Προεδρείο της Γ.Σ μαζί με το Δ.Σ φροντίζουν για τη δημοσίευση της απόφασης στο τύπο και την κοινοποίηση της στην αρμόδια αρχή εγγραφής του Σωματείου. 1. Δια δικαστικής αποφάσεως. Άρθρο 30. Εκκαθάριση. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου για οποιοδήποτε λόγο η περιουσία του περιέρχεται στην κατοχή των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Απαγορεύεται ο καθοποιονδήποτε τρόπο διαμοιρασμός της περιουσίας μεταξύ των μελών του Σωματείου. Άρθρο 31. Τροποποίηση καταστατικού Το παρόν καταστατικό τροποποιείται μόνο σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 3 και 19.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Αθήνα Σωµατείο µε την επωνυµία «Πανελλήνια Ένωση Φορέων Άλφα», και τον διακριτικό τίτλο «Π.Ε.Φ.Α.», διεπόµενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Αθλητικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό

Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό Χοιροκοιτία 9 Ιουνίου 2013 Η (ΚΥ.Σ.Ο.) τροποποιεί εξολοκλήρου το καταστατικό της όπως πιο κάτω: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΔΡΑ ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΚΟΠΟΙ - ΠΟΡΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ "Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ "Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE» Άρθρα Καταστατικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Συστατικά Στοιχεία...3 1ο Άρθρο: Ι ΡΥΣΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο ΣΙΣΛΟ ΑΡΘΡΟΤ - ΘΕΜΑ ελ. 1 Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού 3 Αθλητισμού...... 2 Ερμηνεία Ορισμοί... 3 3 Έδρα... 4 4 Διεθνή...

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ( Με διακριτικό τίτλο Κ.Ο.Ε. ) THE KENNEL CLUB OF GREECE ΑΡΘΡΟ 1 0 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Επωνυµία Σκοπός και Μέσα του Σωµατείου Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελµατικό Σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1. Επωνυμία και Έδρα Η επωνυμία της παρούσης Εταιρείας είναι "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " (Ε.Π.Β.Ε.) και για τις σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1ο 1) Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση -

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο για την Σχεσιοδυναμική Προσωποκεντρική έρευνα στην Παιδαγωγική και την Συμβουλευτική, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας Με την υπ αριθμ. 280/03 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε και ισχύει το νέο Καταστατικό της Εταιρείας μας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 α) Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» β) Έδρα του συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ PANCYPRIAN SOCIETY OF PSYCHOLOGISTS ΕΔΡΑ: ΛΕΜΕΣΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Χριστοδούλου Καρύδη 20, 3031 ΛΕΜΕΣΟΣ Τηλ.: 25-738199, fax: 25736199 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1: Ίδρυση, Επωνυμία, Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999) ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Αεραθλητικός Οργανισμός μη Κυβερνητικού μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ» (Α.Κί.Σ.) ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ» (Α.Κί.Σ.) ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ» (Α.Κί.Σ.) ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα την 10 η Νοεμβρίου 2010 ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα