ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε."

Transcript

1 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Τομέας Υποστήριξης Εθνικής Αμύνης 9 Α, Θεσσαλονίκη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΜ-Θ / ΤΥ-5 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΜ-Θ / ΕΡΓΟ : Ανακαίνιση και Εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο κτήριο Γραφείων Τεχνικού Τομέα έδρας τής Περιοχής ΣΕΡΡΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ Αθήνα F /30

2 ΕΡΓΟ : Ανακαίνιση και Eσωτερικές διαρρυθμίσεις στο κτήριο Γραφείων Τεχνικού Τομέα έδρας της Περιοχής ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ Α - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Με την παρούσα εργολαβία θα γίνουν πρώτα οι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ανακαίνισης, των κτηρίων στά Γραφεία Τεχνικού Τομέα καθώς και oι εργασίες συντήρησης στά Συνεργεία Αποθήκες, οι οποίες συντελούν στην ενεργειακή αναβάθμιση για εξοικονόμηση ενέργειας. Στη συνέχεια θα γίνουν οι εργασίες για την εσωτερική διαρρύθμιση του χώρoυ του κτηρίου Γραφεία Τεχνικού Τομέα (διόρο με υπόγειο), oπου αποσκοπούν κυρίως στην ποιοτική-αισθητική αναβάθμιση των υφισταμένων χώρων και στην καλύτερη λειτουργία τους, για την στέγαση των υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ της ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ. Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες που θα γίνουν, στις προδιαγραφές των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και στις υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά την εκτέλεση του έργου. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες, με την σειρά που αναφέρονται : Στο ισόγειο του κτηρίου Γραφεία Τεχνικού Τομέα, με είσοδο από τον Περιβάλλοντα Χώρο θα διαμορφωθεί o νέος χώρος γραφείων του Τομέα Χρηστών με την Αίθουσα Εξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου Ε=86,00μ 2 με ύψος Η=3,20μ μέχρι την οροφή του ισογείου, το γραφείο Προϊσταμένου Χ.Δ το Λογιστήριο την Καταμέτρηση,καθώς και o χώρος γραφείων του Τομέα Δικτύου & Εκμετάλλευσης,με την διαμόρφωση της Αίθουσας Τεχνητών με τους χώρους Υγιεινής και Αποδυτηρίων, του Κυλικείου, και τα αντίστοιχα WC προσωπικού. Επίσης στον όροφο θα διαμορφωθεί ο νέος χώρος γραφείων του Διευθυντή Περιοχής, της Γραμματείας, καθώς και χώρος γραφείων του Τομέα Υποστήριξης δηλ. της Οικονομικής Διαχείρισης, του γραφείου Προσωπικού καθώς και του γραφείου Επίβλεψης Εργολάβου με την αναμόρφωση των χώρων Υγιεινής που θα κατασκευασθούν με την παρούσα εργολαβία. Στη μελέτη του έργου προβλέπονται οι εξής δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης: - Προσθήκη περιμετρικού κελύφους για τη θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων, - Θερμομόνωση δωμάτων, - Τοποθέτηση νέων κουφωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης με διπλούς υαλοπίνακες, - Τοποθέτηση νέου συστήματος φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Συγκεκριμένα θα γίνουν : - Περιμετρικά του κτηρίου θα τοποθετηθούν ικριώματα σιδηρά σωληνωτά με τα αντίστοιχα πετάσματα ασφαλείας και στην συνέχεια θα γίνει καθαίρεση στίς κύριες όψεις του κτηρίου τμημάτων της εξωτερικής τοιχοποιίας από πλινθοδομή λόγο της νέας διαμόρφωσης ανοιγμάτων στις όψεις ιδίων διαστάσεων με τα υπάρχοντα ανοίγματα για τον καλύτερο (αερισμό-φωτισμό) στους εσωτερικούς χώρους του κτηρίου, καθώς και καθαίρεση τμήματος της εξωτερικής περίφραξης πάχους περίπου 40εκ. από άοπλο σκυρόδεμα και λιθοδομή για την καλύτερη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. 2/30

3 - Παράλληλα θα γίνει η αποξήλωση των παλιών φθαρμένων μεταλλικών εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου (θυρών, παραθύρων και φεγγιτών) που υπάρχουν στο κτήριο Γραφείων Τεχνικού Τομέα καθώς και οι φεγγίτες στα κτήρια Συνεργεία Αποθήκες. - Στα ανοίγματα που θα διαμορφωθούν στις όψεις του κτηρίου ισογείου-ορόφου, θα τοποθετηθούν: 1) Κουφώματα αλουμινίου από θερμοδιακοπτόμενο προφίλ τύπου Alumil Μ9660 ή ισοδυνάμου, προερχόμενο από πιστοποιημένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία, με διαστάσεις που θα είναι ( Πλάτος\Ύψος κάσας ) 55,0 / 56,0 mm και ( Πλάτος\Ύψος φύλλου ) 65,5 / 74,5 mm, με ηλεκτροστατική βαφή ελάχιστο πάχος βαφής (Η/Β) 75μm minimum, χρώματος RAL επιλογής της Επίβλεψης. ( κατασκευαστική λεπτομέρεια 1, 4, 5) διακρινόμενα στους διάφορους τύπους που αναφέρονται παρακάτω : α) κουφώματα αλουμινίου εξωτερικά μεμονωμένα δίφυλλα (παράθυρα) και τα δύο φύλλα ανοιγόμενα περί κατακόρυφο και οριζόντιο άξονα (ανακλινόμενα), μέ διπλούς υαλοπίνακες. β) κουφώματα αλουμινίου εξωτερικά μεμονωμένα μονόφυλλα σταθερά (φεγγίτες), με ένα κινητό φεγγίτη οριζόντιου άξονα (ανακλινόμενο), με διπλούς υαλοπίνακες. γ) καθώς και προφίλ αλουμινίου εξωτερικά μεμονωμένα μονόφυλλα σταθερά (υαλοστάσια), μέ διπλούς υαλοπίνακες. 2) Στις κεντρικές εισόδους εξόδους στο ισόγειο του κτηρίου, θα τοποθετηθούν εξωτερικές δίφυλλες πόρτες αλουμινίου με φεγγίτη σταθερό, ανοιγόμενες προς τα έξω με ταμπλά, μεντεσέδες και διπλούς υαλοπίνακες, από θερμοδιακοπτόμενο προφίλ τύπου Alumil M11000 Alutherm plus ή ισοδυνάμου, προερχόμενο από πιστοποιημένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία, με διαστάσεις που θα είναι ( Πλάτος\Ύψος κάσας ) 68,0/62,50mm και ( Πλάτος\Ύψος φύλλου ) 90,40/62,50mm, με ηλεκτροστατική βαφή ελάχιστο πάχος βαφής (Η/Β) 75μm minimum, χρώματος RAL επιλογής της Επίβλεψης. ( κατασκευαστική λεπτομέρεια 2, 4, 5) 3) Στις μπαλκονόπορτες του ορόφου, θα τοποθετηθούν κουφώματα αλουμινίου εξωτερικά μεμονωμένα, δίφυλλες πόρτες αλουμινίου (υαλοστάσια),και τα δύο φύλλα ανοιγόμενα ανακλινόμενα περί κατακόρυφο και οριζόντιο άξονα και διπλούς υαλοπίνακες, από θερμοδιακοπτόμενο προφίλ τύπου Alumil M11000 Alutherm plus ή ισοδυνάμου, προερχόμενο από πιστοποιημένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία, με διαστάσεις που θα είναι ( Πλάτος\Ύψος κάσας ) 58,00 /62,50 mm και ( Πλάτος\Ύψος φύλλου ) 71,50/71,50mm, και ηλεκτροστατική βαφή ελάχιστο πάχος βαφής (Η/Β) 75μm minimum,χρώματος RAL επιλογής της Επίβλεψης.( κατασκευαστική λεπτομέρεια 2) Η κατασκευή των παραπάνω κουφωμάτων γίνεται από προφίλ πλήρως κατασκευασμένο και τοποθετημένο μετά της δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για την εξασφάλιση θερμομόνωσης Uf=1,9 3,00 W/(m 2 *K) μέ πάχος διατομών (min-max) 1,3-1,6 mm, θερμοδιακοπή μηχανική με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6 πλάτους 24 mm σε κάσα και φύλλο, που εμποδίζει την μεταφορά θερμότητας από και προς τον εσωτερικό χώρο, και προσδιορίζεται βάσει ΚΕΝΑΚ για την κλιματική ζώνη της περιοχής του κτιρίου. Τα προφίλ αλουμινίου θα είναι με αεροστεγανότητα, υδατοστεγανότητας και στεγάνωση τριών επιπέδων από ελαστικά EPDM και κεντρικό ελαστικό με ψαλιδωτή απόληξη (σύστημα στεγάνωσης ALUSEAL), με κανάλι απορροής και εξαερισμού των υδρατμών, για υψηλές επιδόσεις σε ηχομόνωση, θερμομόνωση, ανεμοπίεση, ενώ πρέπει να προσφέρουν και υψηλό επίπεδο ασφάλειας με περιμετρικό χαλύβδινο μηχανισμό 16 mm πίσω κλεισίματος ασφάλειας σε σχήμα μανιταριού (κλείδωμα έως 3/30

4 και σε 4 σημεία, για μέγιστη ασφάλεια), και γενικώς άρτιας λειτουργίας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των συστημάτων κουφωμάτων αλουμινίου. Τα κλείθρα, οι μηχανισμοί κλεισίματος, οι χειρολαβές κλπ, πρέπει να είναι βαρέως τύπου από χρωμονικελιούχο χάλυβα αντίστοιχα της συγκεκριμένης σειράς. Όλα τα παραπάνω κουφώματα αλουμινίου θα κατασκευαστούν με δυνατότητα υποδοχής διπλού ενεργειακοί υαλοπίνακα, θα είναι θερμομονωτικοί ηχομονωτικοί ανακλαστικοί με Bostik HIFLO και διπλή κόλληση, με συντελεστής θερμοαγωγιμοτητας Ug=1W/(m 2 *K), συνολικού πάχους 24χιλ., (κρύσταλλο 4χιλ. Planitherm 4S, κενό15χιλ. ARGON, κρύσταλλο 5χιλ.). - Στην εξωτερική πλευρά των ανοιγμάτων του ισογείου στο κτήριο Γραφείων Τεχνικού Τομέα θα τοποθετηθούν σιδηρά κιγκλιδώματα παραθύρων από ράβδους ίδια με τα υπάρχοντα και θα βαφούν με ελαιόχρωμα ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου, με την διάστρωση πρώτα αντισκωρικού ελαιοχρώματος (μίνιο), μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. - Eπίσης θα γίνει καθαίρεση όλων των διαβρωμένων εξωτερικών επιχρισμάτων με αντίστοιχο καθαρισμό των αρμών. Στην συνέχεια θα κατασκευαστεί κατάλληλη Θερμομόνωση Πυροπροστασία - Ηχομόνωση με εφαρμογή εξωτερικά στην τοιχοποιία και στα περιμετρικά τοιχεία σκυροδέματος. Αρχικά θα γίνει τοποθέτηση μονωτικού υλικού, με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 8cm για τα στοιχεία σκυροδέματος, και με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 8cm στην εξωτερική τοιχοποιία, με υλικό υψηλής ελαστικότητας τσιμεντοειδούς βάσης τύπου Strong Bond εμπλουτισμένο με ρητίνες υψηλών αντοχών. Ακολουθεί τοποθέτηση βυσμάτων αγκύρωσης και ειδικών τεμαχίων όπως γωνιόκρανα και νεροσταλάκτες. Στήν συνέχεια γίνεται εφαρμογή του βασικού επιχρίσματος με οργανικό υλικό, εξαιρετικά υψηλής ελαστικότητας τύπου Total Bond, ενισχυμένο με αντιαλκαλικό πλέγμα από υαλοίνες τύπου Strong Net (αντιρρηγματική στρώση).τέλος εφαρμόζεται ελαφροβαρές έγχρωμο επίχρισμα ( ειδικό βάρος < 1gr/m 3 ), υψηλής ηλιακής ανακλαστικότητας ( >85% λευκό ) τύπου Comfort Stucco. ( κατασκευαστική λεπτομέρεια 3, 4, 5, 6) - Επί των εξωτερικών ανοίγματα που θα διαμορφωθούν στις όψεις του κτηρίου ισογείου-ορόφου θα τοποθετηθούν ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο λευκό πάχους 2εκ. πλάτους έως 40cm, με αμύγδαλο και την μόρφωση εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο τους, ίδιας ποιότητας με το υπάρχον στο κτήριο. - Τμήματα της εσωτερικής τοιχοποιίας από πλινθοδομή στο ισόγειο και στον όροφο θα καθαιρεθούν χωρίς να θίγονται τα δομικά στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτηρίου, και θα γίνει κατασκευή νέων διαχωριστικών τοίχων ξηράς δόμησης (γυψότοιχοι), σύμφωνα με το νέο σχέδιο διαρρύθμισης των γραφείων ισογείου καθώς επίσης και των γραφείων του ορόφου, με μεταλλικό σκελετό από στραντζαριστή λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ και αφρώδη αυτοκόλλητη ταινία στην επαφή με τα δομικά στοιχεία (δάπεδα - τοίχοι κλπ), αμφίπλευρη επένδυση με γυψοσανίδες πάχους 12,5mm, με πυραντίσταση 30 min, και μόνωση από πλάκες ορυκτοβάμβακα 5εκ., συνολικού πάχους χωρίσματος 10 12cm. Η χάραξη θα γίνει παρουσία του επιβλέποντος μηχανικού. Στο άνω μέρος των τοίχων οι ορθοστάτες και οι οδηγοί του μεταλλικού σκελετού θα στερεωθούν στην πλάκα οροφής, ενώ στο κάτω μέρος στο δάπεδο. Οι αρμοί θα στοκαριστούν αφού πρώτα ενισχυθούν με ειδική γάζα. Οι γυψότοιχοι θα βαφούν με πλαστικό χρώμα, αφού πρώτα σκαπουλαριστούν σε τόσες στρώσεις και προετοιμασία των επιφανειών, με εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφητικότητας της) και διάστρωση δύο στρώσεων πλαστικού χρώματος, ώστε να έχουμε τέλειο αποτέλεσμα. 4/30

5 - Στην συνέχεια θα τοποθετηθούν περιθώρια (σοβατεπιά) πλάτους 10εκ. από κεραμικό πλακάκι οποιουδήποτε τύπου, μονόχρωμα ή έχρωμα με αρμούς πλάτους 2 mm. Η δόμηση και η αρμολόγηση, θα γίνει με κατάλληλη τσιμεντοκονία ή κόλλα. - Στα γραφεία του ισογείου (Προϊστάμενος Χ.Δ. και Λογιστήριο Χ.Δ. - Καταμέτρηση) τοποθετούνται χαμηλά διαχωριστικά (τύπουβ) κινητά από σκελετό αλουμινίου πάχος προφίλ 50χιλ.ή ισοδυνάμου σε φυσική ανοδίωση ή ηλεκτροστατικής βαφής, χρώμα RAL, με πλάτος 0,80-1,00μ. και ύψος από 1,60-1,80μ, με πλήρωση του σκελετού από μοριοσανίδα και επικάλυψη μελαμίνη μέχρι τα 80εκ από το δάπεδο και κρύσταλλο security 4 mm διαφανές στο υπόλοιπο του χωρίσματος, πλήρως τοποθετημένα σύμφωνα με τα σχεδία της μελέτης. - Θα γίνει ανακατασκευή των WC του ισογείου και του ορόφου με αντικατάσταση των Υδραυλικών Εγκαταστάσεων μετά των ειδών υγιεινής, καθώς και των Εγκαταστάσεων Αποχετεύσεως, με καθαίρεση των πλακιδίων δαπέδου και τοίχου, καθώς και με αποξήλωση των παλαιών ειδών υγιεινής. Δηλαδή θα γίνει αντικατάσταση των παλιών σωληνώσεων ύδρευσης με νέους σωλήνες PVC (tubomak) εντός σωλήνων spiral χωνευτούς, με κύκλωμα ζεστού -κρύου καθώς και πλήρη νέα αποχετευτική εγκατάσταση με σωλήνες PVC για τις λεκάνες και εύκαμπτους σπιράλ για τους νιπτήρες με πλαστικά σιφώνια δαπέδου. Τα παλιά είδη υγιεινής που έχουν φθαρεί θα αντικατασταθούν με καινούργια δηλαδή λεκάνες ευρωπαϊκού τύπου από πορσελάνη κανονικού μεγέθους λευκού χρώματος, με καζανάκι πορσελάνινο ενσωματωμένο του ιδίου χρώματος, με μηχανισμό λειτουργίας press, νιπτήρες πορσελάνης στον προθάλαμο, λευκού χρώματος, με κολώνα και μείκτη νερού (μπαταρία) ADIA και καθρέπτες για νιπτήρες με την αντίστοιχη εταζέρα και την σαπουνοθήκη. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο διαρρύθμισης των WC τμήματα των εσωτερικών τοίχων των χώρων αυτών θα καθαιρεθούν και θα γίνει κατασκευή νέων διαχωριστικών τοίχων ξηράς δόμησης (γυψότοιχοι) με ανθυγρές γυψοσανίδες πάχους 12,5mm, με πυραντίσταση 30 min, και μόνωση από πλάκες ορυκτοβάμβακα 5εκ., συνολικού πάχους χωρίσματος 10-12εκ. Θα επικαλυφθούν με κεραμικά πλακίδια τοίχου GROUP1 διαστάσεων 20x20εκ. 1 ης ποιότητας αναύλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη"group1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη.περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου (το οποίο αποζημιώνεται ιδιαίτερα), ή με ειδική κόλλα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών θα γίνει με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του τοίχου. - Επίσης στα δάπεδα των WC αφού πρώτα γίνουν οι πάσης φύσεως εγκαταστάσεις (ηλεκτρολογικές, ύδρευσης, αποχέτευσης) θα επιστρωθούν με κεραμικά πλακίδια δαπέδου GROUP 4 διαστάσεων 20x20εκ. 1 ης ποιότητας αναύλωτα έγχρωμα, υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου (το οποίο αποζημιώνεται ιδιαίτερα), ή με ειδική κόλλα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. - Στο κενό που θα δημιουργηθεί από την αποξήλωση υπαρχουσών ψευδοροφών, (κάλυψη F.C., αεραγωγών κλιματισμού και οροφής), κάθε είδους και μορφής, δηλαδή σκελετού, πλακών και υλικών στερέωσης συγκράτησης και ανάρτησης, χωρίς επαναχρησιμοποίηση, και μετά την 5/30

6 εγκατάσταση των δικτύων Η/Μ κάτω από τα εμφανή δοκάρια της πλάκας οροφής ισογείου καθώς και κάτω από την πλάκα οροφής ορόφου στους χώρους των γραφείων, θα τοποθετηθεί ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15-20χιλ. διαστάσεων 60Χ60 εκ. μέ μεταλλικό σκελετό ανάρτησης από γαλβανισμένο σύρμα d=4χιλ και μεταλλικά upat αυτορυθμιζόμενα, επισκέψιμη, φωτιστική, σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, με την τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων ψευδοροφής 4Χ18W διαστάσεων 60Χ60εκ., χωνευτά σύμφωνα με την μελέτη. - Οι θύρες των γυψοχωρισμάτων θα είναι ξύλινες πρεσαριστείς από ξυλεία τύπου Σουηδίας και εσωτερικού ξύλινου σκελετού με ειδικό χαρτί πλάτους έως 13 cm, με σιδερένια κάσα ανάρτησης από γαλβανισμένη λαμαρίνα πλάτους έως 13 cm δρομική και βαμμένες με μία στρώση βελατούρας και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος σατινέ ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ΧΡΩΤΕΞ, αφού προηγηθεί προετοιμασία των ξυλίνων επιφανειών με ξύσιμο, επάλειψη 2 στρώσεων λινελαίου και επιμελημένο στοκάρισμα και γιαλοχάρτισμα, ώστε να έχουμε τέλειο αποτέλεσμα. - Στα κενά διαστήματα που θα προκύψουν από την καθαίρεση των πλακιδίων δαπέδων στους χώρους των γραφείων ισογείου και ορόφου θα γίνει επίστρωση με μάρμαρο σκληρό πάχους 2εκ. ίδιας ποιότητας με το υπάρχον στο κτήριο σε ισομεγέθεις πλάκες 0.45Χ0.45εκ. Στη συνέχεια θα γίνει τρίψιμο και στίλβωση με νερόλουστρα του υπάρχοντος καθώς και του νέου μαρμάρινου δαπέδου ισογείου και ορόφου, καθώς και του υπάρχοντος μαρμάρινου κλιμακοστασίου στην κεντρική είσοδο. - Στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου θα γίνει καθαίρεση των κατεστραμμένων πλακών και στη συνέχεια θα γίνουν επιστρώσεις με αντιολισθητικές πλάκες τσιμέντου πλευράς εκ. πάχους 3 έως 5 cm, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m 3 ασβέστου. - Στο χώρο του Κυλικείου θα τοποθετηθούν ερμάρια κουζίνας δαπέδου τοίχου με την προμήθεια του αντίστοιχου εξοπλισμού σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και θα περιλαμβάνει : α) Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με «κουτιά» από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και με κατάλληλες εντορμίες. Οι τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν με φρέζα. Η πλάτη του κουτιού προς τον τοίχο θα κατασκευασθεί από φορμάϊκα πάχους 8 mm, τα οριζόντια (ράφια) και τα κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα, θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1 mm) συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με σπασμένες ακμές. Τα φύλλα (μονά ή διπλά) οιασδήποτε μορφής ή λειτουργίας θα κατασκευαστούν από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές. Τα είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν χειρολαβές (πόμολα) φύλλων και κρυφούς μεταλλικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτους και ρυθμιζόμενους. Όλη η κατασκευή θα στηρίζεται σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά πάνω σε πλαστικό προφίλ (ή ελαστικές λωρίδες) για την προστασία τους από την υγρασία με κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm. Στο πάνω μέρος θα τοποθετηθεί Πάγκος από άκαυστη φορμάικα τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm περίπου, που περιλαμβάνει την διαμόρφωση - κοπή κατάλληλου ανοίγματος οιουδήποτε σχεδίου, για την υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη. Συρτάρια επιφάνειας έως 0,20 m 2 μη εμφανή, καλυπτόμενα από φύλλο ντουλαπιού με πλαίσιο από τεμάχια λευκής ξυλείας πάχους 6/30

7 16 mm επενδυμένα με μελαμίνη περαστά και κολλητά με οπές ή τομές στο «πρόσωπο» ή χειρολαβές και με πυθμένα από μοριοσανίδα (hard board) επενδυμένη με μελαμίνη περαστή και κολλητή και με οδηγούς λειτουργίας του συρταριού μεταλλικούς απλούς.β) Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστά, μή τυποποιημένα, με βάθος 35 cm, διάταξης σύμφωνα με την μελέτη, με «κουτιά» από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm,με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και με κατάλληλες εντορμίες. και κατασκευή ίδια με τα ανωτέρω ερμάρια δαπέδου.τα είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν, χειρολαβές (πόμολα) φύλλων και κρυφούς μεταλλικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής ανοξείδωτους και ρυθμιζόμενους. - Υδροχρωματισμοί ασβέστου επί παλαιών επιφανειών oροφής σε τόσες στρώσεις ώστε να έχουμε τέλειο αποτέλεσμα, με υδρόχρωμα ασβέστου, τσίγκου και κόλλας με ψεκαστήρα ή χρωστήρα, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις, μέχρι να επιτευχθεί πλήρης ομοιοχρωμία. Θα προηγηθεί καθαρισμός της επιφάνειας από σκόνες, απόξεση του παλαιού χρώματος και στοκάρισμα, όπου απαιτείται., με σποραδικές επισκευές της επιφανείας. - Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών παλαιών η νέων τοίχων, με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, εγχώριας προέλευσης (ΒΙΒΕΧΡΩΜ, ΧΡΩΤΕΞ κλπ). Θα προηγηθεί προετοιμασία των επιφανειών, με καθαρισμό από σκόνες, ξύσιμο και στοκάρισμα, όπου απαιτείται. Ακολουθεί αστάρωμα με αραιωμένο πλαστικό και βαφή σε τόσες στρώσεις ώστε να έχουμε τέλειο αποτέλεσμα. - Ανακαίνιση εξωτερικών παλαιών χρωματισμένων επιφανειών επιχρισμάτων σαγρέ η relief με διπλή στρώση πλαστικού χρώματος τύπου RELIEF με την προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους. Απόξεση της επιφανείας και καθαρισμός της με σάρωθρο, πρώτη στρώση πλαστικού χρώματος RΕLIEF αραιωμένου σε νερό (σε αναλογία 400 gr νερού ανά kg πλαστικού) με κύλινδρο ή πινέλο, δεύτερη στρώση με πλαστικό RELIEF χωρίς αραίωση με πινέλο ή σπάτουλα και κυλίνδρωση πριν από την ξήρανση αυτού για την επίτευξη αδρής επιφανείας (σαγρέ). - Σε όλες τις όψεις του κτηρίου θα γίνουν χρωματισμοί επί παλαιών εξωτερικών επιφανειών σκυροδέματος με τσιμεντοχρώματα ακρυλικής βάσεως καθώς και των παλιών επιφανειών επιχρισμάτων με διπλή στρώση πλαστικού χρώματος τύπου RELIF και χρήση σιδερένιας σκαλωσιάς. - Για την καλύτερη ενεργειακή απόδοση του κτηρίου θα γίνουν εργασίες Υγρομόνωσης Θερμομόνωσης ανοικτού εξώστη στο κτήριο Γραφείων του Τ.Τ., με αποξήλωση της παλιάς μόνωσης και τοποθέτηση νέας, πρώτα την δημιουργία κλίσεων 1%-2% με ελαφρύ τσιμεντοκονίαμα σε δυο στρώσεις όπου μετά την διαβροχή του γίνεται επάλειψη με στεγνωτικό κονίαμα σε δυο η τρεις στρώσεις με ενσωματωμένο πολυεστερικό ύφασμα.πάνω στην στεγάνωση τοποθετούνται πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης 10εκ. στην συνέχεια γεωυφασμα, και στο τέλος επίστρωση με πλάκες τσιμέντου πλευράς cm και πάχους 3 έως 5 cm με αρμούς πλάτους έως 5 mm, στα μεγάλα ανοίγματα, η κεραμικά πλακίδια δαπέδου στα μικρά ανοίγματα του εξώστη. ( κατασκευαστική λεπτομέρεια 6, 7) - Επίσης θα γίνουν εργασίες στεγανοποίησης του δώματος κτηρίου Γραφείων του Τ.Τ., καθώς και στα κτήρια (Συνεργεία Αποθήκες), στο υπόστεγο Οχημάτων με αποξήλωση της παλιάς μόνωσης και τοποθέτηση νέας,αφού πρώτα γίνει αστάρωμα με ασφαλτικό γαλάκτωμα, και στην συνέχεια επικόλληση ελαστομερών ασφαλτόπανων με επικάλυψη ψηφίδας > -150 και βάρος > 4.5κg., και αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές, γωνίες και συναρμογές, απολήξεις με τοποθέτηση των ειδικών πλαστικών εξαεριστήρων από DUTRAL τύπου ITALPROFILI ή παρόμοιου (1 τεμ ανά 50m 2 επιφάνειας). 7/30

8 - Ανακατασκευή ανάδειξη των υπαρχόντων τοιχογραφιών, στις εξωτερικές επιφάνειες των κτηρίων στά Συνεργεία Τεχνητών και στις Αποθήκες Υλικών, με αντικατάσταση των φθαρμένων επιφανειών και τονισμό των ειδικών υπαρχόντων παραστάσεων των τοιχογραφιών, δηλαδή απόξεση των φθαρμένων επιφανειών και επαναφιλοτέχνηση αυτών σε αρχική κατάσταση. Β - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠEPIEXOMENA 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ 1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ & ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ) 1.3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΛΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 1.4 ΦΟΡΗΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 1.5 ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ 2.2 ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ-ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ 2.3 ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ 2.5 ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ 3.2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 3.3 ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ 3.4 ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.3 ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 4.4 ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 4.5 ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 4.6 ΔΟΚΙΜΕΣ 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 5.1 ΓΕΝΙΚΑ 5.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 5.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Η ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (U.P.S) 5.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 220 / 380 V ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 8/30

9 5.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 6.1 ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΠΡΙΖΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ /DATA ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εγκατάσταση πυροπροστασίας θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του κράτους τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα, τους όρους και τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας τις τεχνικές περιγραφές τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και τις οδηγίες της επίβλεψης Συγκεκριμένα: Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων, Π.Δ. ( ΦΕΚ Α/32/ ) Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2451/86, Μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με νερό σε κτίρια Παραρτήματα Πυροσβεστικής Διάταξης Νο 3 της Φορητοί πυροσβεστήρες, Υπ. Αποφ /314 ( ΦΕΚ Β 264/ ) Εθνικά ελληνικά πρότυπα ( NHS ) περί φορητών πυροσβεστήρων Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ2 ; Κατηγορίες πυρκαγιών Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ3 : Φορητοί πυροσβεστήρες Πρότυπα ΕΛΟΤ 54: Εξαρτήματα συστημάτων αυτόματης ανίχνευσης πυρκαγιάς Πρότυπα ΕΛΟΤ 571 : Δοκιμασίες αντοχής σε φωτιά ( 1. Δομικά στοιχεία, 2. Κουφώματα, 3. Τοιχεία από γυαλί) Πρότυπα ΕΛΟΤ 664 : Συστήματα πυροσβεστικών εγκαταστάσεων με νερό κανονισμοί: Διεθνείς κανοσμοί ISO Standards: 64/1974, R336, R1338, 2546/1973 Αμερικάνικοι κανονισμοί NFPA Η εγκατάσταση της πυροπροστασίας περιλαμβάνει τις επί μέρους εγκαταστάσεις: πυρανίχνευσης και κατάσβεσης, καθώς και τα φορητά πυροσβεστικά μέσα, θα μελετηθεί δε και θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 71/88, στα Παραρτήματα της Π.Δ.3, στην ΤΟΤΕΕ 2451/86 και τους ισχύοντες κανονισμούς, σχετικές υπουργικές αποφάσεις και πυροσβεστικές διατάξεις. 2. Σκοπός της εγκατάστασης πυροπροστασίας είναι η λήψη μέτρων για την προστασία τόσο των ατόμων που βρίσκονται εντός του κτιρίου όσο και του ιδίου του κτιρίου και των εγκαταστάσεων του γενικά, έναντι κινδύνου πυρκαϊάς. Τα μέτρα πυροπροστασίας διακρίνονται σε : Προληπτικά μέτρα και Κατασταλτικά μέτρα 9/30

10 3. Πιο συγκεκριμένα η εγκατάσταση πυροπροστασίας του κτιρίου θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες επί μέρους εγκαταστάσεις : Εγκατάσταση διευθυνσιοδοτούμενης Πυρανίχνευσης & διευθυνσιοδοτούμενο Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού Εγκατάσταση απλού Υδροδοτικού Πυροσβεστικού δικτύου στην αίθουσα συνεδριάσεων σχολικών εκδηλώσεων. Φορητά πυροσβεστικά μέσα Φωτεινή σήμανση 1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ & ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ) Γενικά Θα τοποθετηθεί αυτόματο διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα Πυρανίχνευσης και χειροκίνητου συστήματος συναγερμού (σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ-54) στο κτίριο και θα αποτελείται από: Το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης (διευθυνσιοδοτούμενο) Το χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστημα συναγερμού (διευθυνσιοδοτούμενο) Συγκρότηση της εγκατάστασης Το σύστημα θα είναι αναλογικό διευθυνσιοδοτούμενο, όπου η κάθε συσκευή ανίχνευσης θα παρέχει επίπεδα ενδείξεων σχετικά με την λειτουργική της κατάσταση. Αυτά τα αναλογικά δείγματα θα μεταδίδονται στον πίνακα ελέγχου σε ψηφιακή μορφή ούτως ώστε να μειωθούν οι πιθανές παρεμβολές. Για την βέλτιστη απόδοση και συμβατότητα τον συστήματος όλες οι συσκευές θα είναι του ιδίου οίκου, ο δε κατασκευαστής θα πρέπει να έχει πάρει έγκριση κατασκευής όλων των συσκευών σύμφωνα με τις Βρετανικές προδιαγραφές BS5750 Part ΙΙ & ΕΝ 54. Οι περιφερειακές συσκευές ενεργοποίησης όσο και οι συσκευές αναγγελίας θα πρέπει να έχουν τα εξής γενικά χαρακτηριστικά. Όλες οι συσκευές θα συνδέονται με τον πίνακα ελέγχου σε βρόχο μέσω κυκλώματος οπλισμένου διπολικού καλωδίου, τόσο οι συσκευές ενεργοποίησης όσο και οι συσκευές αναγγελίας. Η διευθυνσιοδότηση κάθε αναλογικής συσκευής που είναι συνδεδεμένη με το σύστημα δεν θα γίνεται χειροκίνητα από διακόπτες που θα βρίσκονται στην βάση ή στον ανιχνευτή αλλά θα γίνεται αυτόματα από τον πίνακα ελέγχου. Όλες οι συσκευές θα συνδέονται με τον πίνακα ελέγχου σε βρόχο μέσω κυκλώματος διπολικού καλωδίου. Με αυτόν τον τρόπο συνδέονται τόσο οι συσκευές ενεργοποίησης όσο και οι συσκευές αναγγελίας. Η τροφοδοσία τους θα γίνεται από το διπολικό καλώδιο του βρόγχου χωρίς την απαίτηση για επιπλέον καλώδιο και ξεχωριστή πηγή τροφοδοσίας. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει πλήρεις πληροφορίες για κάθε συσκευή όσον αφορά την κατάστασή της σε περίπτωση ηρεμίας, ενεργοποίησης, κατάστασης λάθους, βραχυκυκλώματος ή ανοικτού κυκλώματος. Τόσο οι συσκευές ενεργοποίησης όσο και οι συσκευές αναγγελίας θα φέρουν συσκευή απομόνωσης (isolator) για την απομόνωση της κάθε συσκευής χωριστά όταν εμφανίζεται πρόβλημα. "Κύκλωμα Ομαδικής Παρακολούθησης" το οποίο απομονώνει / προστατεύει μέρος τον βρόχου ή ομάδα συσκευών, μέσω απομονωτών, δεν είναι αποδεκτό. 10/30

11 Οι γραμμές ανίχνευσης (βρόγχοι) θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά. θα μπορούν να είναι είτε κλειστού, είτε ανοικτού τύπου δηλαδή κλάση Α ή Β κατά τους κανονισμούς ΝFPΑ. Κάθε γραμμή ανίχνευσης ή κλειστός βρόγχος ή ομάδα βρόγχων (loops) θα πρέπει να έχει το δικό της μικροεπεξεργαστή, που θα συνεργάζεται με τον κεντρικό επεξεργαστή και θα μπορεί να αναλάβει τις βασικές λειτουργίες σε περίπτωση βλάβης της κεντρικής μονάδας. Οι μικροεπεξεργαστές αυτοί θα βρίσκονται στον κεντρικό πίνακα του συστήματος. Σε κάθε βρόχο (loop pair) θα μπορούν να καταχωρηθούν μέχρι και 200 συσκευές έως και 400 διευθύνσεις. Κάθε κλειστός βρόγχος θα μπορεί να φθάσει μέχρι και τα 1,5 Κm μήκος και στο βρόχο αυτό θα μπορούν να τοποθετηθούν κομβία διευθυνσιοδοτούμενα, ανιχνευτές καπνού αναλογικοί διευθυνσιοδοτούμενοι, ανιχνευτές καπνού δέσμης αναλογικοί διευθυνσιοδοτούμενοι, θερμικοί ανιχνευτές αναλογικοί διευθυνσιοδοτούμενοι ή μονάδες επιτήρησης διευθυνσιοδοτούμενες, για την προσαρμογή συστημάτων ανίχνευσης με συμβατικούς ανιχνευτές καθώς επίσης και μονάδες διευθυνσιοδοτούμενες για εντολές ( π.χ. για ενεργοποίηση συστημάτων κατάσβεσης, ρήξη κλιματιστικών μονάδων ) τροφοδοτούμενες τοπικά. Η κατάσταση του περιβάλλοντος σε κάθε συσκευή θα ελέγχεται κάθε 1,5 λεπτό και θα δημιουργείται μία κατάσταση με όλα τα αναλογικά σήματα για ανάλυση των γεγονότων. Ειδικά για τους ανιχνευτές που βρίσκονται σε κατάσταση ενεργοποίησης θα λειτουργεί πρόγραμμα γρήγορης ανεύρεσης το οποίο συλλέγει 256 ενδεικτικά στοιχεία μέσα σε χρόνο 0,5 δευτερολέπτων. Τα παραπάνω θα επιτυγχάνονται με μια σειρά από αισθητήρια που θα υπάρχουν σε όλους τους τύπους των αναλογικών ανιχνευτών και θα ελέγχουν: - Εάν η ρύθμιση της ευαισθησίας είναι η ιδανικότερη για το χώρο - Εάν ο συγκεκριμένος τύπος ανιχνευτή είναι ο καταλληλότερος για το χώρο - Τα όρια λειτουργίας του ανιχνευτή εάν έχει φθάσει σε μη επιτρεπτά όρια και πρέπει να αντικατασταθεί. - Τις εξωτερικές παρεμβολές από υψηλή τάση και εάν είναι σε αποδεκτά επίπεδα. - Εάν υπάρχουν προβλήματα επικοινωνίας με τον κεντρικό πίνακα ελέγχου του συστήματος. - Εάν υπάρχουν προβλήματα λειτουργίας στο ίδιο τον ανιχνευτή. Το σύστημα απαρτίζεται από τα πιο κάτω μέρη : Τον κεντρικό πίνακα πυρανιχνεύσεως του κτιρίου χωρητικότητας 2 βρόχων Τούς πυρανιχνευτές με τη βάση τους η οποία θα φέρει λυχνία αφής σβέσεως. Χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστημα συναγερμού Τις Φαροσειρήνες αναγγελίας πυρκαγιάς και συναγερμού για την εκκένωση τον κτιρίου. Τις καλωδιώσεις (πυράντοχο καλώδιο 2x1,5 mm2.) Πίνακας Πυρανίχνευσης Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα εξασφαλίζει τις απαραίτητες λειτουργίες που προβλέπονται. Για την κάλυψη του κτιρίου, προβλέπεται ένας κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης σημειακής αναγνώρισης (analogue addressable). Ο πίνακας θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τα σχέδια και θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας με μικροεπεξεργαστή (Microprocessor) που θα επιτρέπει την σύνδεση των ανιχνευτών σ' ένα ενιαίο βρόχο. Στο βρόχο αυτό κάθε ανιχνευτής θα έχει τον δικό του κωδικό ώστε να αναγνωρίζεται μονοσήμαντα από τον Κεντρικό Πίνακα. 11/30

12 Ο κεντρικός πίνακας Πυρανίχνευσης αποτελεί μία κεντρική θέση ενδείξεων και χειρισμών του συνολικού συστήματος πυροπροστασίας και θα περιλαμβάνει: Ενδείξεις βλάβης των γραμμών των ανιχνευτών, γραμμής συσκευών Ενδείξεις διακοπής της γραμμής τροφοδοσίας 220 V. Ενδείξεις οπτικές και ηχητικές για προσυναγερμό και συναγερμό Διακόπτες των διαφόρων κυκλωμάτων του συστήματος για επανάταξη, επανήχηση, έλεγχο των διαφόρων λειτουργιών Το σημείο στο οποίο εκδηλώθηκε σήμα αναγγελίας της πυρκαγιάς αυτόματα θα απεικονίζεται στην οθόνη του πίνακα ενώ θα αναφέρεται ακριβώς η ζώνη και η διεύθυνση του ενεργοποιημένου στοιχείου. Ταυτόχρονα θα ειδοποιείται αυτόματα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, και το κέντρο λήψης σημάτων. Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα έχει την δυνατότητα μέσω ειδικών μονάδων ελέγχου να ενεργοποιεί ή να διακόπτει την λειτουργία συσκευών ή ομάδας συσκευών, να επιτηρεί συστήματα συμβατικών ανιχνευτών και συμβατικών πινάκων κατάσβεσης. Ο πίνακας πυρανίχνευσης σε περίπτωση πυρκαγιάς θα διακόπτει τα συστήματα κλιματισμού και θα ελέγχει τους αντίστοιχους ανεμιστήρες αερισμού του κτιρίου. Ο πίνακας θα διαθέτει δυνατότητα δικτύωσης με δίκτυο RS485 ή οπτική ίνα. Ώστε να μπορεί να μπορεί να συνδεθεί σε κοινό δίκτυο με όμοιους πίνακες καθιστώντας έτσι εφικτό τον έλεγχό του από οποιοδήποτε σημείο Ανιχνευτές πυρκαϊάς Για την ανίχνευση της πυρκαϊάς στο κτίριο θα τοποθετηθούν: Διευθυνσιοδοτούμενοι ανιχνευτές καπνού Φωτοηλεκτρονικοί (analogue addressable). Διευθυνσιοδοτούμενοι ανιχνευτές θερμότητας θερμοδιαφορικοί (analogue addressable). 1. Οι πυρανιχνευτές τοποθετούνται επί της οροφής του πυροπροστατευόμενου χώρου, λαμβανομένης υπόψη της κατασκευής της οροφής έτσι ώστε η ανίχνευση να μην εμποδίζεται από διάφορα δομικά στοιχεία. 2. εγκατάσταση περιλαμβάνει κατά βάση ανιχνευτές καπνού πλην της κουζίνας όπου χρησιμοποιούνται μόνο θερμοδιαφορικοί 3. Οι ανιχνευτές ορατού καπνού που τοποθετούνται διεγείρονται με την παρουσία ορισμένης ποσότητας καπνού στους χώρους και καλύπτουν μια μέση επιφάνεια κάλυψης 50m 2 σύμφωνα με τους κανονισμούς. 4. Οι θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές καλύπτουν επιφάνεια περίπου 30m 2 και ενεργοποιούνται όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 57 0 C, ή παρουσιάσει απότομη άνοδο κατά 8 0 C μέσα σε χρονικό διάστημα 1 λεπτού. Η απόσταση μεταξύ των ανιxνευτών υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα Α της 3 ΠΔ και, ανάλογα με τον xώρο, γίνεται ομοιόμορφη κατανομή των ανιxνευτών επί της οροφής Αγγελτήρες πυρκαϊάς (κομβία) Για την χειροκίνητη αναγγελία πυρκαϊάς θα τοποθετηθούν αγγελτήρες πυρκαϊάς (κομβία) (analogue addressable). πλησίον των εξόδων κινδύνου. 12 /30

13 Η πίεση του ηλεκτρικού κομβίου μετά το σπάσιμο του καλύμματός του αγγελτήρα, ενεργοποιεί οπτικό συναγερμό. Ταυτόχρονα δίνεται σήμα συναγερμού στον Πίνακα Ελέγχου του κτιρίου από τον οποίο ενεργοποιείται ηχητικός συναγερμός/αναγγελία πυρκαϊάς, μέσω του μεγαφωνικού συστήματος του κτιρίου. Το οπτικό σήμα συναγερμού δίνεται από φωτεινούς επαναλήπτες (αναλάμπουσες λυχνίες - flussing alarm ligihts) που τοποθετούνται σε επιλεγμένα σημεία των χώρων, όπως φαίνεται στα σχέδια Συσκευές συναγερμού Προβλέπεται η εγκατάσταση συσκευών συναγερμού που ενεργοποιούνται με την πίεση του κομβίου των αγγελτήρων πυρκαϊάς μετά το σπάσιμο του καλύμματός του ή αυτόματα μέσω του Πίνακα Πυρανίχνευσης. Προβλέπονται οι ακόλουθες συσκευές συναγερμού : Σειρήνες αναγγελίας πυρκαγιάς και συναγερμού (analogue addressable). με ηχητικό και οπτικό σήμα, όπως φαίνεται στα σχέδια. Η τροφοδότηση τους θα γίνεται απευθείας από το βρόγχο χωρίς τη χρήση βοηθητικών συσκευών ενεργοποίησης Καλωδιώσεις Όλες οι καλωδιώσεις των βρόχων του πίνακα θα γίνουν με πυράντοχο θωρακισμένο Διπολικό καλώδιο τύπου SR114 H Cavicel Stranded διατομής 2 Χ 1,5 mm2. Το μέγιστο μήκος τον κάθε βρόχου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 km, και καθώς το σύστημα επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο απαιτείται γείωση για κάθε βρόχο. Όλες οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον βρόχο ακολουθούν μία απλή διαδικασία σύνδεσης, όπου το ζεύγος των καλωδίων εισέρχεται και εξέρχεται. Το κύκλωμα του βρόγχου μπορεί να διακλαδωθεί μόνο σε ειδική συσκευή η οποία επιτρέπει την διακλάδωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΛΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τα σημεία υδροληψίας έχουν μόνιμα προσαρμοσμένο κοινό ελαστικό σωλήνα νερού με ακροφύσιο έτσι ώστε να καλύπτεται ο χώρος. Ο ελαστικός σωλήνας νερού θα έχει διάμετρο Φ19 mm και μήκος 20 m και θα είναι εφοδιασμένος με κατάλληλο ακροφύσιο. Το σημείο υδροληψίας και ο ελαστικός σωλήνας θα είναι τοποθετημένα μέσα σε μεταλλικό πυράντοχο ερμάριο κόκκινου χρώματος που θα φέρει εξωτερικά την ένδειξη Π.Φ. Σωληνώσεις: Το σημείο υδροληψίας θα συνδεθεί με το δίκτυο της ύδρευσης είτε με χακλκοσωλήνα είτε με σιδηροσωλήνα διαμέτρου Φ 19 mm (3/4 ). Η μεταλλική σωλήνα θα πρέπει να εισέρχεται εσωτερικά της φωλιάς και θα ενώνεται με τον ελαστικό σωλήνα εντός του ερμαρίου. 1.4 ΦΟΡΗΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Προβλέπεται η εγκατάσταση φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως των 6 Kgr στο κτίριο. Επίσης στο κτίριο τοποθετούνται φορητοί πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα CO 2 των 5Kg. Οι θέσεις των πυροσβεστήρων φαίνονται στα σxέδια της μελέτης. 13/30

14 1.5 ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ α. Γενικά Προβλέπεται η εγκατάσταση φωτισμού των εξόδων κινδύνου και των αλλαγών κατεύθυνσης των οδεύσεων διαφυγής στο κτίριο. Φωτεινή σήμανση των εξόδων κινδύνου και των αλλαγών κατεύθυνσης των οδεύσεων διαφυγής έχει γίνει με πινακίδες που προβλέπει το Π.Δ 105/95. Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν πινακίδες τόσο στις εξόδους κινδύνου όσο και όπου υπάρχει αλλαγή κατεύθυνσης των οδεύσεων διαφυγής. Οι πινακίδες αυτές θα είναι φωτισμένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 της 3/81 Π.Δ. Ο τεχνητός φωτισμός πρέπει να τροφοδοτείται από σίγουρες πηγές ενέργειας όπως ηλεκτρικό ρεύμα από τη ΔΕΗ. και σε περίπτωση διακοπής αυτό συνεχίζεται και η τροφοδότησή του γίνεται αυτόματα από εφεδρική πηγή η οποία καλύπτει την κανονική λειτουργία για μια ώρα τουλάχιστον. Η μεταγωγή του συστήματος φωτισμού των εξόδων κινδύνου από το δίκτυο της ΔΕΗ προς εφεδρική πηγή και αντίστροφα γίνεται αυτόματα χωρίς ανθρώπινο χειρισμό και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 10 δευτερολέπτων. β. Φωτισμός οδεύσεων διαφυγής Ο φωτισμός σήμανσης είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το άρθρο 9 της 3/81 Π.Δ. και προβλεπεται να είναι θα τεχνητός και συνεχής καθ όλο το χρονικό διάστημα που το κτίριο βρίσκεται σε λειτουργία, παρέχοντας ελάχιστη ένταση φωτισμού των 0,5 lux. Τα φωτιστικά στοιχεία είναι διαταγμένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η βλάβη ενός στοιχείου να μην αφήνει σκοτεινή την περιοχή. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φωτιστικών σωμάτων που λειτουργούν με συσσωρευτές και η χρήση φορητών στοιχείων για τον κανονικό φωτισμό των οδεύσεεων διαφυγής, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σαν βοηθητική πηγή ενέργειας. 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εγκατάσταση ύδρευσης θα μελετηθεί σύμφωνα με: Την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2411/86 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Διανομή κρύου - ζεστού νερού» Τον Ελληνικό κανονισμό περί εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων Την ερμηνευτική εγκύκλιο αρ / , ΦΕΚ 270/Α/ Τον κανονισμό δικτύου ύδρευσης ΕΥΔΑΠ ( Αποφ. ΕΔ5/22/17-1/ , ΦΕΚ 52 Β ). Την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων Η/Μ έργων ( Ε.10716/420/50/ Υπ. Δημοσίων έργων). Διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος Υπ. Αποφ /5387/ Όλα τα υλικά, θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα τυποποίησης υλικού και μορφής κατά ΕΛΟΤ ή ΕN/ISO ή DIN. 2.2 ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ-ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ Το κτήριο είναι υφιστάμενο και διαθέτει παροχή ύδρευσης. Οι χώροι των WC στο ισόγειο και τον όροφο θα ανακαινιστούν και θα αντικατασταθούν όλες οι σωληνώσεις και οι υποδοχείς. Θα χρησημοποιηθεί η υφιστάμενη παροχή του κτηρίου αλλά θα αντικατασταθούν όλες οι σωληνώσεις εντός του κτηρίου. 14/30

15 Τα εσωτερικά δίκτυα μέχρι τους συλλέκτες θα κατασκευασθούν από πλαστικό σωλήνα πολυπροπυλενίου (PP-R), που θα οδεύει εντός της τσιμεντοκωνίας του δαπέδου ή θα στηρίζεται στα οικοδομικά στοιχεία του κτιρίου, με ειδικά διμερή στηρίγματα με λάστιχο κατάλληλης διαμέτρου. Οι εσωτερικοί κλάδοι, θα οδεύουν στο δάπεδο του κάθε επιπέδου του κτηρίου και θα χωρίζονται σε επί μέρους κλάδους, οι οποίοι θα οδεύουν αρχικά οριζόντια και στη συνέχεια θα τροφοδοτούν τους επιμέρους συλλέκτες. Οι συλλέκτες θα είναι ορειχάλνικοι με βάνες αποκοπής στην είσοδο τους. Κάθε παροχική γραμμή θα φέρει διακόπτη απομόνωσης στον συλλέκτη. Η σύνδεση των υδραυλικών υποδοχέων με τους συλλέκτες του δικτύου, θα γίνει με εύκαμπτες σωληνώσεις από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο PEX-a διαστάσεων Φ16 x 2mm, με προστατευτικό σωλήνα από πολυαιθυλένιο και διακόπτη απομόνωσης επιχρωμιωμένο γωνιακό με λαβή στον υδραυλικό υποδοχέα. Τα όργανα διακοπής θα είναι σφαιρικές δικλείδες (BALL VALVES) ορειχάλκινες κοχλιωτές. Τέλος σε όσα σημεία του δικτύου υπάρχει διάβαση από αρμούς διαστολής, θα τοποθετηθούν ειδικά εξαρτήματα παραλαβής των συστολοδιαστολών. Εκτός από τους υδραυλικούς υποδοχείς, από το δίκτυο ύδρευση θα τροφοδοτηθούν και οι πυροσβεστικές φωλιές του κτηρίου. Τα δίκτυα τροφοδοσίας των πυροσβεστικών φωλιών και στα τμήματα που είναι εμφανείς οι σωληνώσεις θα γίνουν από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα. Στα τμήματα σωληνώσεων που θα οδεύουν εντός του αιθρίου του κτηρίου οι σωληνώσεις θα είναι μονωμένες με κογχύλια κλειστής κυτταρικής δομής από συνθετικό καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX, πάχους 13mm με εξωτερική επένδυση φύλλο αλομινίου για προστασία από εξωτερικές συνθήκες. 2.3 ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Για την κάλυψη των αναγκών του κτηρίου σε ζεστό νερό χρήσης θα εγκατασταθεί στο χώρο των αποδυτηρίων του ισογείου ένας ταχυθερμοσίφωνας ισχύος 11KW. Ο θερμαντήρας νερού θα τροφοδοτεί το ντούζ και τέσσερις νιπτήρες των αποδυτηρίων. Η γραμμή του ζεστού νερού χρήσης θα κατασκευαστεί από πλαστικό σωλήνα πολυπροπυλενίου (PP-R). 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ Στα αποδυτήρια, λουτρά και WC θα τοποθετηθούν όλα τα απαιτούμενα είδη υγιεινής (λεκάνη με δοχείο έκπλυσης, νιπτήρας) κατασκευασμένα από υαλώδη πορσελάνη, λευκού χρώματος και θα φέρουν σήμανση CE. Οι αναμικτήρες, οι κρουνοί, οι διακόπτες και λοιπά εξαρτήματα των ειδών υγιεινής θα είναι από ορείχαλκο αρίστης ποιότητας και επιχρωμιωμένα. 2.5 ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Τα δίκτυα σωληνώσεων πριν την μόνωση τους ή τη βαφή τους ή την κάλυψη τους θα υποστούν δοκιμές στεγανότητας οι οποίες μπορεί να γίνονται και κατά τμήματα σύμφωνα με τη πρόοδο των εργασιών για την παράδοση αυτών σε κανονική λειτουργία. Οι δοκιμασίες θα είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα από τους Ελληνικούς Κανονισμούς. Ο Επιβλέπων Μηχανικός μπορεί να ζητήσει και οποιαδήποτε άλλη δοκιμή κρίνει απαραίτητη χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. 15/30

16 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εγκατάσταση θα μελετηθεί σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86 Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα : Αποχετεύσεις. Επίσης θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω : - Κανονισμός Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκ/σεων (Κ.Ε.Υ.Ε. - Β.Δ ). - Ερμηνευτική Εγκύκλιος (ΦΕΚ 270Α/ ). - Διατάξεις του ισχύοντος Γ.Ο.Κ. - Προδιαγραφές του ΕΛ.Ο.Τ. - Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86, Εγκ/σεις σε Κτήρια και Οικόπεδα: Αποχετεύσεις. - Υγειονομική διάταξη Ε1β/221 (ΦΕΚ 138/Β/ ). Θα προβλεφθεί πλήρες δίκτυο αποχέτευσης για την απορροή των λυμάτων των κάθε είδους υποδοχέων. 3.2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Στο κτήριο θα αντικατασταθούν οι εσωτερικοί αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων που φαίνονται στα σχέδια και θα συνδεθούν στις υφιστάμενες γραμμές του εξωτερικού δικτύου. Η αποχέτευση των ακαθάρτων περιλαμβάνει την αποχέτευση όλων των υδραυλικών υποδοχέων, όπως αυτοί κατανέμονται στο κτίριο. Σε όλα τα WC και στις αποθήκες ειδών καθαρισμού, θα τοποθετηθούν απορροές στραγγισμού με οσμοπαγίδα (σιφώνια). Οι οριζόντιοι αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων εντός του κτηρίου θα έχουν ελάχιστη κλίση 2%. Από τους υποδοχείς του ισογείου, τα ακάθαρτα, οδηγούνται μέσω συλλεκτηρίων αγωγών από U- P.V.C. 6atm, κατευθείαν στο εξωτερικό δίκτυο ακαθάρτων. Η αποχέτευση των συμπυκνωμάτων των κλιματιστικών μονάδων θα γίνεται με δίκτυο από PVC 6atm διατομής Φ32. Η απορροή θα γίνεται, όπου είναι αυτό εφικτό, στα σιφώνια δαπέδου των WC, αλλιώς θα γίνεται στον περιβάλλοντα χώρο. 3.3 ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ Στο κτήριο θα αποξηλωθούν οι υφιστάμενες υδρορροές και θα αντικατασταθούν από νέο δίκτυο συλλογής και μεταφοράς ομβρίων. Η συλλογή των ομβρίων του δώματος, θα γίνεται από συλλεκτήρες ομβρίων(κεφαλές με σχάρα), που θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα σημεία σε κάθε τμήμα αυτού. Στα σχέδια της μελέτης περιγράφονται επακριβώς οι λεπτομέρειες και οι διαστάσεις τους. Οι υδρορροές θα είναι από πλαστικό σωλήνα u-p.v.c. 6atm διαμέτρου Φ100 και θα φέρουν ειδικό εξάρτημα (τσατάλι) στο ύψος του δώματος, το οποίο θα παραλαμβάνει την ενσωματωμένη στο σκυρόδεμα σωλήνωση της απορροής των ομβρίων του δώματος και θα επεκτείνονται κατά 0.50 Μ προς τα άνω. H απόληξη θα γίνεται με ειδικό τάπωμα και κατάλληλη στήριξη. 16/30

17 Η απομάκρυνση των ομβρίων του κτηρίου θα γίνεται με ελεύθερη απορροή στον περιβάλοντα χώρο του κτηρίου. 3.4 ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Τα δίκτυα σωληνώσεων πριν την κάλυψη τους θα υποστούν δοκιμές στεγανότητας οι οποίες μπορεί να γίνονται και κατά τμήματα σύμφωνα με τη πρόοδο των εργασιών για την παράδοση αυτών σε κανονική λειτουργία. Οι δοκιμασίες θα είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα από τους Ελληνικούς Κανονισμούς. Ο Επιβλέπων Μηχανικός μπορεί να ζητήσει και οποιαδήποτε άλλη δοκιμή κρίνει απαραίτητη χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα περιγραφή αναφέρεται στη θέρμανση, κλιματισμό και εξαερισμό του κτηρίου Για την μελέτη, επιλογή και εγκατάσταση των παραπάνω συστημάτων ελήφθησαν υπόψη τα παρακάτω: Φιλική ως προς το περιβάλλον λειτουργία (μηδενική εκπομπή ρύπων) Χαμηλή στάθμη θορύβου Χαμηλό κόστος αγοράς Εξαιρετικά χαμηλό κόστος λειτουργίας με κατάλληλο σχεδιασμό των συστημάτων Μεγάλη διάρκεια ζωής Ασφάλεια της εγκατάστασης και του κτιρίου Συντήρηση της εγκατάστασης Αξιοπιστία της εγκατάστασης Τα αρχιτεκτονικά δεδομένα του κτιρίου Υψηλή ποιότητα μηχανημάτων Τις απαιτήσεις του κάθε τμήματος του κτιρίου 4.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Η εγκατάσταση θέρμανσης-κλιματισμού θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του κράτους, τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα, τους όρους και τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας, τις τεχνικές περιγραφές, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης, την συγγραφή υποχρεώσεων, τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και τις οδηγίες της επίβλεψης. Συγκεκριμένα η εγκατάσταση θα κατασκευασθεί σύμφωνα με: Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.) Κτιριοδομικός Κανονισμός Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2423/86 Κλιματισμός κτιριακών χώρων Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2425/86 Στοιχείων υπολογισμού φορτίων κλιματισμού κτιριακών χώρων ΚΕΝΑΚ ASHRAE Handbook of Fundametals. ASHRAE Handbook of Systems. ASHRAE Standards for Natural and Mechanical Ventilation. Το Π.Δ. 110/81 για το θόρυβο. 17/30

18 4.3 ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Σε όλο το κτήριο θα γίνει εγκατάσταση συστήματος κεντρικού κλιματισμού. Οι μόνοι χώροι που δε θα κλιματίζονται θα είναι τα WC και οι χώροι αρχείου. 4.4 ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Το σύστημα κλιματισμού θα είναι πολυζωνικό, πολυδιαιρούμενο αερόψυκτο, άμεσης εκτόνωσης, μεταβλητής ροής νέου οικολογικού ψυκτικού μέσου R410Α. Αποτελούμενο από δύο εξωτερικές μονάδες σε συστοιχία και πλήθους εσωτερικών μονάδων σε ένα αυτόνομο δίκτυο σωληνώσεων ψυκτικού μέσου. Το σύστημα δουλεύει ως αντλία θερμότητας, είτε σε ψύξη, είτε σε θέρμανση. Ο σχεδιασμός του συστήματος με βάση τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας για το R410A και η προηγμένη τεχνολογία των συμπιεστών και εναλλακτών έχει ως αποτέλεσμα ένα πολύ υψηλό COP σε πλήρες φορτίο, από 4,10 έως 3,80 για κάθε εξωτερική μονάδα, που αυξάνει ακόμα περισσότερο στα μερικά φορτία. Οι εσωτερικές μονάδες είναι τύπου κασέτες ψευδοροφής για όλους τους χώρους. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ενσύρματο χειριστήριο. Για τον πλήρη έλεγχο του συστήματος θα εγκατασταθεί κεντρικό χειρστήριο με δυνατότητα ελέγχου κάθε μονάδας ξεχωριστά και με λειτουργία εβδομαδιαίου χρονοπρογραμματισμού. Για τον κλιματισμό του χώρου UPS θα εγκατασταθεί μία αντλία θερμότητας, επίτυχη, διαιρούμενου τύπου, τεχνολογίας inverter νέου οικολογικού ψυκτικού μέσου R410Α, ενεργειακής κλάσης Α/Α σε ψύξη και θέρμανση αντίστοιχα. Η εσωτερική κλιματιστική μονάδα θα διαθέτει ασύρματο χειριστήριο.η εξωτερική μονάδα κλιματισμού θα είναι εγκατεστημένη στο δώμα του κτηρίου. Όλα τα μηχανήματα κλιματισμού VRF θα πρέπει να είναι Ιαπωνικής κατασκευής & προέλευσης. 4.5 ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ Εξαερισμός στο κτήριο θα εγκατασταθεί στους χώρους που δε διαθέτουν φυσικό αερισμό. Τα WC ανδρών του ισογείου και τα WC του ορόφου θα διαθέτουν εξαερισμό μέσω στομίων, αεραγωγών και τοπικών ανεμιστήρων που θα λειτουργούν μαζί με το φωτισμό. Ομοίως το αρχείο του ισογείου και το κυλικείο θα διαθέτουν ανεξάρτητα συστήματα εξαερισμού μέσω στομίων, αεραγωγών και τοπικών ανεμιστήρων που θα λειτουργούν με ξεχωριστό διακόπτη. Οι διαστάσεις και οι θέσεις των παραπάνω φαίνονται στα σχέδια. 4.6 ΔΟΚΙΜΕΣ Οι έλεγxοι, ρυθμίσεις και δοκιμές θα περιλαμβάνουν : (1) τον έλεγxο των εγκαταστάσεων από πλευράς συμμόρφωσης προς την μελέτη. (2) την επαλήθευση της λειτουργίας όλων των μηxανημάτων. (3) την καταγραφή και παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Οι δοκιμές στα συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού και εξαερισμού περιλαμβάνουν επίσης δοκιμές όπως στεγανότητας σωληνώσεων και πρωτόκολλα επιθεώρησης και κατάστασης όλων των μηχανημάτων. 18/30

19 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 5.1 ΓΕΝΙΚΑ Για την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων ελήφθησαν υπόψη: Η εγκεκριμένη Οριστική Μελέτη Η Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής Οι Κανονισμοί που αναφέρονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο του παρόντος τεύχους Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του κτηρίου έχουν μελετηθεί με κριτήρια: Την ασφάλεια, αξιοπιστία και το χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης Την μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας Την ευελιξία και προσαρμογή σε πιθανές αναδιατάξεις των χώρων Την δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας, περιορισμένου χρόνου, των υπολογιστικών συστημάτων του κτηρίου σε περίπτωση διακοπής του δικτύου ηλεκτροδότησης Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων προβλέπονται αντίστοιχα: Η όδευση όλων των δικτύων των εγκαταστάσεων σε επισκέψιμα κανάλια ώστε να είναι επιθεωρήσιμα Η εγκατάσταση κατάλληλου συστήματος αδιάλειπτης λειτουργίας (U.P.S.) Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τον πίνακα προμηθευτών που επισυνάπτεται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών. 5.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Οι εγκαταστάσεις θα εκτελεσθούν βάσει των κανονισμών που ισχύουν των όρων της ΔΕΗ, των κανόνων της τέχνης και επιστήμης και των οδηγιών της επίβλεψης. Βάσει αυτών των προδιαγραφών θα αποτελέσουν οι παρακάτω κανονισμοί και τροποποιήσεις, όπως είναι ενημερωμένοι στην τελευταία δημοσίευση αυτών κατά την ημέρα της προκήρυξης της δημοπρασίας: Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων : (ΦΕΚ 59Β/ , ΦΕΚ 118Α/ , ΦΕΚ 293Β/ , ΦΕΚ 620Β/ ΦΕΚ 630Β/ ) Διάταγμα Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτρικών εν γένει εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 89Α/1982 ) Οδηγίες ΔΕΗ Τυποποιήσεις DIN, BS, NEMA. Εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές οδικού ηλεκτροφωτισμού ΦΕΚ 573Β/1986. ΕΛΟΤ ΗD 384 IEC 60909, DIN VDE Επιπλέον, όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι καινούρια και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών, που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και να έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προέρχονται από τους κανονισμούς, όταν δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές. Κάθε υλικό υπόκεινται στην έγκριση της υπηρεσίας και του επιβλέποντα μηχανικού, που έχει το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα ή τα ειδικά του χαρακτηριστικά κρίνονται όχι ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την εκτέλεση της εγκατάστασης. 19/30

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ BIΟΦΙΑΛ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ BIΟΦΙΑΛ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Βασικές αρχές εκπόνησης της μελέτης - Προβλεπόμενες εγκαταστάσεις... 4 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ... 6 2.1 ΓΕΝΙΚA... 6 2.2 YΔΡΕΥΣΗ... 6 2.3

Διαβάστε περισσότερα

T E X N I K O M E Ρ Ο Σ

T E X N I K O M E Ρ Ο Σ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : 40812 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΟΡΟΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ Έργο ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΧΑΡΑ 1- ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ" ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-09-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-09-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-09-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 455 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ TEXNIKΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά το είδος και την έκταση των εργασιών μετασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ. A.M. : 99/2015 ΠΡΟΫΠ: 80.000,00 Κ.Α.: ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τις Η/Μ εγκαταστάσεις του έργου Για την σύνταξη της μελέτης ελήφθησαν υπόψη οι εν ισχύ κανονισμοί, προδιαγραφές, Εθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κ3 & ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Κ4 ΣΤΟ Ο.Τ. 2060 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήναι, Ιούλιος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΛ4691ΩΓ-ΥΑΧ ΑΠ: 7977/22-05-2013

ΑΔΑ: ΒΕΖΛ4691ΩΓ-ΥΑΧ ΑΠ: 7977/22-05-2013 ΑΠ: 7977/22-05-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ290 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) Α.Μ.: 2/13 ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Γυμνασίου Χαλκίδας Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Γυμνασίου Χαλκίδας Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: XAΛΚΙΔΑ, Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: «Ενίσχυση - αποκατάσταση ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ φέροντος οργανισμού και Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 17 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 2428 Ταχ. Δ/νση. Παπαρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Α.Μ. 3224) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 2.1 Πυροδιαµερίσµατα και Πυράντοχες θύρες...4 2.1.1 Πυροδιαµερίσµατα... 4 2.1.2 Πυράντοχες θύρες...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 / 16 : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 / 16 : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 / 16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2 / 16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αφορά τον τρόπο κατασκευής της οικοδομής στην οδό... Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε 28-30 μήνες από την έκδοση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ54691Ω2-Χ1Χ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 30/10/13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΛΛ54691Ω2-Χ1Χ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 30/10/13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 30/10/13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 8400 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ Ταχ.Δ/νση: Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Τεχνική Περιγραφή Η-Μ Εγκαταστάσεων, Σελίδα 1 Εισαγωγή - Οδεύσεις ΗΜ εγκαταστάσεων Αρχιτεκτονικές επιπτώσεις... 4 1. Ύδρευση... 5 1.1 Σχετικοί κανονισμοί, Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων Τμήμα Προδιαγραφών, Τυποποίησης & Έρευνας Αγοράς Εξοπλιστικών Μέσων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Εισηγητής: Ιωάννης Προδρόμου Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 1200.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε ΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε ΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΥ LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2011 ΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα