Ηχοπροστασία Οικισμών από Αιολικά Πάρκα : συγκριτική αξιολόγηση μιας εγκατάστασης στην ορεινή Ροδόπη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηχοπροστασία Οικισμών από Αιολικά Πάρκα : συγκριτική αξιολόγηση μιας εγκατάστασης στην ορεινή Ροδόπη"

Transcript

1 Δημοσιεύτηκε στα ψηφιακά πρακτικά του 10 ου Συνεδρίου της CFA «Lyon 2010», n. ref 200 Ηχοπροστασία Οικισμών από Αιολικά Πάρκα : συγκριτική αξιολόγηση μιας εγκατάστασης στην ορεινή Ροδόπη Nicolas K. Barkas Département d Architecture, Faculté Polytechnique, Université Démocrite de Thrace, Bien qu elles produisent de l énergie renouvelable et respectueuse de l environnement, les installations éoliennes ne sont pas exemptes d un certain impact sur l environnement, dont le plus notable est la pollution acoustique due au bruit des turbines éoliennes en fonctionnement. La localisation d un parc éolien tient quant à elle compte des données techniques de l installation (quantité d unités et bruit de fonctionnement) ainsi que de la distance qui le sépare des habitations riveraines, afin d'assurer le confort acoustique des habitants. La communication proposée s inscrit dans un travail de recherche plus large effectué en dans la zone de Monastiri de la localité de Kechros située dans la partie montagneuse du département du Rhodope (Grèce), où fonctionne une installation éolienne composée de huit (8) turbines placées à 250 mètres de distance en amont des habitations. Ce travail de recherche présente les résultats des mesures d émissions sonores réalisées in situ (en des points particuliers et avec diverses conditions de vent), ainsi que leur comparaison avec les données informatiques correspondantes issues de différents modèles de calcul de propagation du son à l air libre. Les éléments de la recherche sont évalués en fonction des critères se rapportant au confort acoustique dans les réglementations grecques et européennes en matière d isolation acoustique, ainsi que des seuils réglementaires de distances minimales obligatoires séparant une installation éolienne de différentes zones protégées. Cette communication analyse les paramètres agissant sur le désagrément causé par les installations éoliennes et tente de formuler des propositions d aménagement relatives aux critères de localisation des parcs éoliens. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις για ενέργεια οδήγησαν στην ανάπτυξη των εναλλακτικών και οικολογικά καθαρών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Αιολική ονομάζεται η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του ανέμου, δηλαδή της κινητικής ενέργειας, λόγω τοπικών διαφορών στην ατμοσφαιρική πίεση. Οι αιολικές εγκαταστάσεις λειτουργούν, είτε με τη μορφή μεμονωμένων ανεμογεννητριών (Α/Γ), είτε με τη μορφή αιολικών πάρκων Α/Π (συστοιχιών Α/Γ). [1] Κατάλληλες θέσεις για την εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού μιας περιοχής θεωρούνται οι κορυφές λείων λόφων με ελαφρές κατωφέρειες και ευρύ ορίζοντα, οι ανοικτές πεδιάδες, οι ακρογιαλιές και τα ορεινά ανοίγματα που εννοούν τη δημιουργία αερίων ρευμάτων.[2] Η χωροθέτηση μιας αιολικής εγκατάστασης προϋποθέτει ευκολία προσπέλασης και πρόσβασης, γειτνίαση με το εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο, κοινωνική αποδοχή, μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) και κανονισμούς λειτουργίας.[3] Όπως κάθε τεχνικό έργο, η εγκατάσταση ενός Α/Π έχει ορισμένες επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον : [4] 1. Αισθητική προσβολή του τοπίου, 2. Εξολόθρευση πουλιών, 3. Πρόσκαιρες καταστροφές της τοπικής χλωρίδας, στη φάση κατασκευής, 4. Σχετικούς περιορισμούς στις χρήσεις γης, 5. Τοπική έξαρση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, 6. Ηχορύπανση. Η ηχορύπανση από τα Α/Π είναι η ουσιαστικότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εγκατάστασης ενός πλήθους Α/Γ, μεγάλων διαστάσεων. Ο θόρυβος λειτουργίας τους προσομοιάζει με το θρόισμα των καλαμιών. Κατά τη λειτουργία μιας Α/Γ παράγονται 4 είδη ήχων : -ο τονικός ήχος από τα γρανάζια, σε διακριτές συχνότητες, -ο παλμικός ήχος, με μεταβλητό πλάτος, -ο ευρέως φάσματος ήχος, με ομοιόμορφη κατανομή στις μέσες και ψηλές συχνότητες (>100Hz) και τέλος -οι ήχοι χαμηλών συχνοτήτων (20-100Hz). [5] Οι θόρυβος μιας Α/Γ είναι: μηχανικοί ή αεροδυναμικοί. Μηχανικός θόρυβος παράγεται από τα εξαρτήματα και τείνει να είναι τονικός, με πιθανές προσθήκες ήχων ευρέως φάσματος. Αεροδυναμικός θόρυβος προκύπτει από την περιστροφή και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των πτερυγίων. Θόρυβοι χαμηλών συχνοτήτων δημιουργούνται εξαιτίας των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του πύργου και τη θέση ροής (ανάντη ή κατάντη). [6] Οι σύγχρονες Α/Γ σχεδιάζονται για μειωμένες στάθμες λειτουργίας (χωρίς τονικότητα) και αυξημένη αεροδυναμική απόδοση. Οι τρέχουσες στάθμες θορύβου είναι περίπου 55 ως 45 db(a), σε απόσταση 40 ως 200m. Η επικρατούσα αντίληψη πως οι ωφέλιμες ταχύτητες του ανέμου υπερκαλύπτουν το θόρυβο λειτουργίας των Α/Γ, οδήγησε στη θεσμοθέτηση ενός τυπικού ορίου 500m, ως ελάχιστης απόστασης για την εγκατάσταση ενός Α/Π εγγύς ενός οικισμού [4, 7]

2 2. Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΑΔΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η Ελλάδα, αν και ιδιαίτερα προικισµένη από ήλιο και ανέμους, παραμένει δέσµια των ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κιότο, για να περιορίσει τις εκπομπές αέριων ρύπων, η Ελλάδα θα πρέπει να τροφοδοτήσει την εθνική ηλεκτροπαραγωγή της με ΑΠΕ σε ποσοστό 29% μέχρι το [3] Η Ελλάδα έχει μεσογειακό κλίμα και πλούσιο τοπογραφικό ανάγλυφο, κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας ως οικονομικά ανταγωνιστικής ΑΠΕ. [2] Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, η χωροθέτηση ενός Α/Π διακρίνει : [3] -φυσικές περιοχές απόλυτης προστασίας, όπου απαιτείται ο προσδιορισμός ειδικών όρων, -αρχαιολογικά μνημεία παγκόσμιου ενδιαφέροντος, όπου προβλέπεται ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης 3.000m, -παραδοσιακούς οικισμούς ή υφιστάμενες εγκαταστάσεις, με ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης 1500m (για νέες εγκαταστάσεις απαιτούνται 2.500m από υφιστάμενο Α/Π), -πόλεις >2000 κατοίκων ή οργανωμένα οικιστικά σύνολα < 2000 κατοίκων, ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης 1.000m, -ζώνες αρχαιολογικής προστασίας, ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης 7d, όπου d η διάμετρος των φτερωτής Α/Γ (min 500m) -άλλους οικισμούς ή μοναστήρια, ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης 500m, -μεμονωμένες κατοικίες, απαίτηση ελάχιστης στάθμης θορύβου 45dB. 3. ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ και ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΗΧΟΔΙΑΔΟΣΗ Στις σύγχρονες Α/Γ ο θόρυβος λειτουργίας γίνεται αισθητός σε συνθήκες μέτριων ταχυτήτων ανέμου. Σε ψηλές ταχύτητες (> 8 m/s) είναι δύσκολη η διάκριση του θορύβου, επειδή η όχληση καλύπτεται ή συγχωνεύεται στους θορύβους βάθους, που προέρχονται από τη φύση, τις ανθρώπινες δραστηριότητες, την κυκλοφορία και συνήθως μεταβάλλεται ανάλογα με την ώρα, την εποχή και τις μετεωρολογικές συνθήκες. [5] Βασικός παράγων αξιολόγησης της χωροθέτησης κάθε τεχνικής εγκατάστασης είναι η σχετική θέση της προστατευόμενης περιοχής ως προς τις πηγές όχλησης. Όταν η πηγή βρίσκεται κατάντη, η επίδραση ενός ενδιάμεσου ορύγματος περιγράφεται με τον παράγοντα διόρθωσης. Σε συνεπίπεδες διαμορφώσεις, ο περιορισμός των κώνων εκπομπής-λήψης επαφίεται συνήθως στην παρεμβολή φυτεύσεων ή τεχνητών ηχοφραγμάτων. Τέλος όταν η πηγή βρίσκεται ανάντη, η ηχοπροστασία θα απαιτήσει την παρεμβολή ηχοφραγμάτων αυξημένου ενεργού ύψους. [8] Σύμφωνα με την κλασική θεωρία, η πρόγνωση της ηχητικής έντασης σε συνθήκες υπαίθριας ηχοδιάδοσης προκύπτει από τον τύπο : Ιθ = Ιπ 10*log( d / dα) Σ10*log(Pi) (1) όπου είναι Ιπ η στάθμη θορύβου της Α/Γ, Ιθ η στάθμη στη θέση παρατήρησης, dα η απόσταση αναφοράς κατά την ηχομέτρηση της πηγής και d η ευθεία απόσταση της θέσης παρατήρησης από την Α/Γ, ενώ στις παραμέτρους του μοντέλου (Pi) περιλαμβάνονται επίσης τα χαρακτηριστικά της ηχητικής πηγής, η ηχοαπορρόφηση στον αέρα, η επίδραση του εδάφους και του ανάγλυφου της περιοχής, οι καιρικές και μετεωρολογικές συνθήκες. [8, 9] Σχετικά, για την εκτίμηση του θορύβου λειτουργίας ενός Α/Π προτάθηκε ένα συγκεκριμένο μοντέλο ημισφαιρικής ηχοδιάδοσης σύμφωνα με τον τύπο : Lp= Lw 10*log(2πR 2 ) ar (2) όπου Lp (db) η στάθμη θορύβου σε απόσταση R από την ηχητική πηγή, Lw (db) η στάθμη ισχύος (που δίδεται από τον κατασκευαστή της Α/Γ) και a ο συντελεστής ηχοαπορρόφησης στον αέρα.[10] Οι μετρήσεις της ηχοστάθμης θορύβου ενός Α/Π στη θέση της εγκατάστασης και στις προστατευόμενες περιοχές πραγματοποιούνται συνδυαστικά (με τις Α/Γ εντός και εκτός λειτουργίας), ακολουθώντας τη μεθοδολογία των διεθνών προτύπων. [5] Σε πολλές χώρες οι Κανονισμοί ορίζουν ένα ανώτατο όριο έκθεσης στον θόρυβο και σε ορισμένες χώρες διαφορετικά όρια ημέρας / νύχτας. Στην Ελλάδα ισχύει το ανώτατο όριο 65 db(a) σε περιοχές εμπορίου, 55 db(a) σε μικτές περιοχές εμπορίου κατοικίας και 45 db(a) σε περιοχές αμιγούς κατοικίας.[1] Αξιοσημείωτο είναι πως, σε περιστάσεις τονικού θορύβου, οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί προβλέπουν προσαύξηση της στάθμης όχλησης κατά 5 db(a), δηλαδή εάν μια Α/Γ παράγει δυνατό σφύριγμα σε περιοχή με όριο 45 db(a), τότε δεν πρέπει να υπερβαίνει τη στάθμη λειτουργίας 40 db(a). [5] 4. ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στον οικισμό Μοναστήρι της κοινότητας Κέχρος του Νομού Ροδόπης. Η Ροδόπη πήρε το όνομά της από την ομώνυμη οροσειρά που αποτελεί το φυσικό σύνορο μεταξύ Ελλάδας Βουλγαρίας, διαθέτει αξιόλογο υδάτινο πλούτο, υψηλό δείκτη βροχοπτώσεων και προστατευόμενες φυσικές περιοχές. [6] Figure 1 : La region de Kehros au N-E de la Grece Η κοινότητα Κέχρος βρίσκεται στα βόρεια του Νομού Ροδόπης (υψόμετρο 900m) και περιλαμβάνει 12 οικισμούς, με ονομαστικό πληθυσμό κατοίκους, μουσουλμάνους πομάκους (απογραφή 2001) που ασχολούνται κυρίως με την καλλιέργεια καπνού και την εκτροφή αιγοπροβάτων. Η περιοχή έχει ασφαλτοστρωμένο μόνο τον βασικό άξονα, διαθέτει ένα αγροτικό ιατρείο, ενώ το πλησιέστερο Γυμνάσιο-Λύκειο βρίσκεται σε απόσταση 45Km από τον Κέχρο. [11] Το πλούσιο αιολικό δυναμικό της περιοχής, σε συνδυασμό με υφιστάμενο ηλεκτρικό δίκτυο και τη συνεργατική στάση της τοπικής αυτοδιοίκησης απετέλεσαν

3 βασικούς παράγοντες επιλογής για μια μεγάλη αιολική εγκατάσταση που συγκροτείται από 5 Α/Π με 71 Α/Γ. Το Μοναστήρι βρίσκεται σε μια ορεινή περιοχή με πλούσια βλάστηση και έντονο ανάγλυφο (υψόμετρο 780m). Έχει 79 μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι ασχολούνται κυρίως με την εκτροφή αιγοπροβάτων. Διαθέτει πλατεία με καφενείο, διθέσιο μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο και εξυπηρετείται από τις Δημόσιες Υπηρεσίες του Κέχρου. Οι μετακινήσεις των κατοίκων γίνονται αποκλειστικά με ιδιόκτητα οχήματα, μέσω του παλιού χωματόδρομου ή της νέας δασικής χάραξης που εξυπηρετεί το Α/Π. [6] Ο οικισμός δεν έχει θεσμική πολεοδομική οργάνωση, σχηματίζει ένα σύμπλεγμα λιθόκτιστων κατοικιών, διάσπαρτων στη πλαγιά του βουνού. Τα τελευταία χρόνια οι κάτοικοι χρησιμοποιούν σύγχρονα οικοδομικά υλικά (σκυρόδεμα, τούβλα, κεραμίδια, κουφώματα αλουμινίου) για προσθήκες ή επισκευές, με αποτέλεσμα τη μερική αλλοίωση της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του οικισμού. Figure 2 : Le village Manastiri et l` installation eolien 5. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ και ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι ο προσδιορισμός της ακουστικής άνεσης των κατοικιών ενός οικισμού εγγύς ενός αιολικού πάρκου. Το χωριό Μοναστήρι επιλέχθηκε επειδή δέχεται τη δυσμενέστερη επιβάρυνση (οι υπόλοιποι οικισμοί είτε βρίσκονται σε μεγαλύτερες αποστάσεις, είτε δεν έχουν άμεση επίδραση από τις θέσεις εγκατάστασης).[12] Το Α/Π της θέσης «ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ Ι» συγκροτείται από 8 Α/Γ τύπου NORDEX N50/800 (ηχητική στάθμη 108 db(a), ύψος πύργου 46m, διάμετρος φτερωτής 50m, ονομαστική ισχύς 800 kw). Κατά την προετοιμασία της έρευνας εντοπίστηκαν οι θέσεις μέτρησης και υπολογίστηκαν οι σχετικές αποστάσεις, μέσω του ψηφιακού εποπτικού προγράμματος google earth. Στη συνέχεια έγιναν επισκέψεις στους εμπλεκόμενους φορείς και συλλέχθηκαν πληροφορίες αναφορικά με τα προβλήματα της περιοχής και τα δεδομένα των εγκαταστάσεων. Όπως πληροφορηθήκαμε, της εγκατάστασης των μονάδων δεν προηγήθηκε κάποιο στάδιο ενημέρωσης και διαβούλευσης. Κατά την αρχική περίοδο λειτουργίας του Α/Π, οι κάτοικοι εξέφρασαν σοβαρά παράπονα για το θόρυβο των Α/Γ (ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, όταν πνέουν Β άνεμοι). Ωστόσο η αντίδραση τους δεν υιοθετήθηκε επίσημα από τη Κοινότητα Κέχρου, αρχικά υποβαθμίστηκε και τελικά αγνοήθηκε, καθώς υπήρξε μια σταδιακή εξοικείωση με το νέο θορυβικό περιβάλλον. Τα παράπονα αφορούν πλέον τη διαχείριση των αντισταθμιστικών ωφελημάτων, επειδή οι εγκαταστάσεις δεν εξασφάλισαν νέες θέσεις εργασίας, ούτε παρέχουν δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα στην περιοχή, ενώ με το ανταποδοτικό τέλος προς την Κοινότητα Κέχρου (3% επί των ακαθάριστων εσόδων) δεν έγινε καμία ουσιαστική επένδυση στο Μοναστήρι, ούτε βελτιώθηκαν οι συνθήκες διαβίωσής των κατοίκων. [12] Κατά τη διάρκεια της έρευνας πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) ερευνητικές επισκέψεις : -1η επίσκεψη, 16/11/2008 (11:12 πμ-13.57μμ), Ν άνεμος, ταχύτητες 4,0 ως 4.5m/s. Κατά την άφιξη λειτουργούσε μόνο 1 από τις 8 Α/Γ, ενώ σταδιακά τέθηκαν σε λειτουργία άλλες 3 Α/Γ (συνολικά 4 Α/Γ). Λόγω των συγκεκριμένων μετεωρολογικών συνθηκών, εκτιμούμε ότι οι καταγεγραμμένες στάθμες είναι μικρότερες των τυπικά αναμενόμενων, σε όλες τις θέσεις παρατήρησης. -2η επίσκεψη, 8/12/2008, (12:46-14:05μ.μ), ΒΔ άνεμος, ταχύτητες 4,1 ως 7.4m/s. Το Α/Π βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία και η όχληση ήταν αισθητή σε ολόκληρη την περιοχή. Ειδικά στην θέση 4 (η κατοικία εγγύτερα στο Α/Π), καταμετρήθηκε η δυσμενέστερη στάθμη 48.3 db(a), μέγεθος που καλύπτει το ανώτατο όριο 45 db(a) της Ελληνικής Νομοθεσίας και υπερβαίνει σημαντικά το ανεκτό όριο 35dB(A) του Ελληνικού Κτιριοδομικού Κανονισμού, για την ακουστική άνεση σε περιοχές κατοικίας. -3η επίσκεψη, 27/05/2009, (18:37-19:30μ.μ), ΒΑ άνεμος 5.0 ως 5.5m/s. Το Α/Π ήταν πάλι σε πλήρη λειτουργία και οι μετρημένες τιμές επαλήθευσαν τις προηγούμενες ηχομετρήσεις. Χαρακτηριστικό είναι πως, σε όλες τις θέσεις παρατήρησης οι μετρημένες στάθμες ανταποκρίνονται στο τυπικό μοντέλο της υπαίθριας ηχοδιάδοσης, με εξαίρεση τη θέση 6 (έξω από το σχολείο) όπου, εξαιτίας της πτώσης του ανέμου (και του πρωτογενούς θορύβου στην πηγή) η αντίστοιχη στάθμη εμφανίζεται δυσανάλογα χαμηλή (40,3 dba) σε σχέση με την απόσταση ή το ανάγλυφο της περιοχής. Σε κάθε επίσκεψη επαναλήφθηκε μια τυπική σειρά ηχομετρήσεων στις έξι (6) επιλεγμένες θέσεις παρατήρησης : -θέση 1, απόσταση 6m από την ανατολική Α/Γ αα2 (στάθμιση του θορύβου πηγής), -θέση 2, μεταξύ των ανατολικών Α/Γ αα 1 και 2 (απόσταση 65m), -θέση 3, στην είσοδο του οικισμού (απόσταση 168m από την ανατολική Α/Γ αα 1), -θέση 4, στη Β κατοικία του οικισμού (απόσταση 248m από την Α/Γ αα 2), -θέση 5, στην πλατεία του οικισμού (απόσταση 320m από την Α/Γ αα 2), -θέση 6, στο σχολείο του οικισμού (απόσταση 440m από την Α/Γ αα 2). Κατά τη διάρκεια των ηχομετρήσεων συμπληρώθηκε ένα καταγραφικό έντυπο με τις στάθμες του θορύβου λειτουργίας των Α/Γ, του θορύβου βάθους, τα μετεωρολογικά στοιχεία και τη διάρκεια της μέτρησης. Παράλληλα καταγράφηκαν οι συντεταγμένες της θέσης (σε GPS), ώστε να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι σχετικές αποστάσεις. Οι ηχομετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με ψηφιακό και αναλογικό ηχόμετρο (type 1). Οι ενδείξεις αποθηκεύθηκαν σε ισοδύναμες στάθμες Leq (10min), σε μέγιστες σφαιρικές στάθμες (κλίμακα Α και Lin) και συχνοτικές οκταβικές τιμές (από 63 ως 4000Hz). Κατά τη 2η και 3η επίσκεψη, τα μετεωρολογικά δεδομένα διασταυρώθηκαν με στοιχεία από το σταθμό ελέγχου της εγκατάστασης.

4 Τα αποτελέσματα των ηχομετρήσεων, στις επιλεγμένες θέσεις καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα 1 db(a) / 1η μ 2η μ 3η μ Θέση Θ Θ Θ Θ Θ Θ Table 1 : détails des styles utilisés en fichier.doc 6. ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ Τις ηχομετρήσεις ακολούθησε ένα στάδιο υπολογισμού και αξιολόγησης της ηχορύπανσης, σύμφωνα με τρία (3) διακριτά μοντέλα υπολογισμού -το τυπικό μοντέλο της απομείωσης λόγω απόστασης, σε συνθήκες υπαίθριας ηχοδιάδοσης (τύπος 1) -το ειδικό μοντέλο υπολογισμού του θορύβου λειτουργίας των Α/Π (τύπος 2) -το λογισμικό μοντέλο πρόγνωσης Wind PRO (DECI- BEL, Assumptions for noise calculation, version , 2007). Στον πίνακα 2 εμφανίζονται οι υπολογισμένες τιμές (Iυ) της υπαίθριας ηχοδιάδοσης κυλινδρικού κύματος (τύπος 1) στις θέσεις παρατήρησης (οι αναγραφόμενες αποστάσεις d προέκυψαν από ψηφιακό χάρτη, ενώ η απόσταση αναφοράς είναι 6m) και συγκρίνονται με τα δεδομένα της 2ης σειράς των ηχομετρήσεων (Iμ). ΘΕΣΗ Ιπ d (m) Ιμ Ιυ +/- db(a) Θ Θ Θ Θ Θ Table 2 : détails des styles utilisés en fichier.doc Εικόνα 3. Η κατανομή της ηχητικής όχλησης στην περιοχή του οικισμού, σύμφωνα με το μοντέλο της υπαίθριας ηχοδιάδοσης Αναζητώντας τις επιβεβλημένες αποστάσεις, ώστε η αναμενόμενη όχληση να υπολείπεται των ορίων 45 (ή 35) db(a) των Ελληνικών Κανονισμών (με σταθερή στάθμη αναφοράς 63.9 db(a)], αποδεικνύεται ότι η χωροθέτηση του Α/Π θα έπρεπε να απέχει 465m (ή αντίστοιχα 1450m) από τον οικισμό Μοναστήρι, αντί της υφιστάμενης απόστασης περίπου 250m. Δηλαδή, ακόμη και στην πλέον απομακρυσμένη θέση 6 (έξω από το σχολείο), η αναμενόμενη στάθμη όχλησης υπερβαίνει το προβλεπόμενο ευμενές όριο 45dB(A) της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σχηματικά, η κατανομή των ηχητικών εντάσεων στην περιοχή του οικισμού εμφανίζεται στην εικόνα 3, όπου οριζόντια καταγράφονται οι πραγματικές αποστάσεις των θέσεων παρατήρησης από την πηγή Α/Γ και κατακόρυφα οι στάθμες του θορύβου λειτουργίας. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι, η υποκειμενική ακουστική αίσθηση του θορύβου είναι αληθινή, επαληθεύεται από τις ηχομετρήσεις και όχληση είναι ευδιάκριτη επειδή ο θόρυβος βάθους της περιοχής είναι ιδιαίτερα χαμηλός. Αυτή η δυσμενής εξέλιξη θα μπορούσε να είχε προβλεφτεί ακόμη και με το τυπικό μοντέλο υπολογισμού της υπαίθριας ηχοδιάδοσης. Κατά συνέπεια η συνέχιση της λειτουργίας του Α/Π Μοναστήρι Ι απαιτεί τη λήψη πρόσθετων μέτρων ηχοπροστασίας. Συνεχίζοντας την αξιολόγηση της ηχητικής όχλησης σύμφωνα με το εξειδικευμένο μοντέλο ημισφαιρικής ηχοδιάδοσης (τύπος 2, μέγιστη στάθμη θορύβου 108dB(A, ταχύτητα ανέμου 8m/s, ύψος μέτρησης 10 m από το έδαφος και συντελεστής ηχοαπορρόφησης a=0,005 db/m στα 1000zHzHz) προκύπτει ότι, η αναμενόμενη στάθμη θορύβου από την Α/Γ αα 2, ανάντη της εγγύτερης οικίας του οικισμού (απόσταση 248m), ανέρχεται σε db(a). Όπως φαίνεται στην εικόνα 4, σύμφωνα με αυτό το μοντέλο πρόγνωσης, μια ανεκτή στάθμη όχλησης 45 / 35 db(a) οδηγεί σε επιβεβλημένες αποστάσεις χωροθέτησης περίπου 440 / 1000m αντίστοιχα. Όπως φαίνεται από τη σύγκριση, η συνέλιξη των τιμών μέτρησης και υπολογισμού είναι πολύ καλή (< +/-0,6 dba) και η κατανομή των υπολογισμένων τιμών ιδιαίτερα ομαλή, με εξαίρεση τη θέση παρατήρησης 6 (το σχολείο) σε απόσταση 440m από την εγκατάσταση. Ωστόσο και αυτή η ασύμπτωτη τιμή, μας βοηθά να διορθώσουμε τη στάθμη του θορύβου στην πηγή, λόγω της σημαντικής πτώσης στις ταχύτητες του ανέμου (περίπου -5dB(A) από την έναρξη της μέτρησης). Εικόνα 4. Η μεταβολή της ηχητικής στάθμης της πηγής σε συνάρτηση με την απόσταση Εφαρμόζοντας τα ίδια δεδομένα στο λογισμικό μοντέλο υπολογισμού της Danish Wind Industry Association προκύπτει ότι η ηχητική επιβάρυνση από το σύνολο των 8 Α/Γ αυξάνει κατά περίπου 4 db(a) την όχληση στην θέση 4 (την εγγύτερη κατοικία), προσδίδοντας μια συνολική επιβάρυνση περίπου 55 db(a).

5 Η γραφική απεικόνιση των παραπάνω υπολογιστικών δεδομένων, για πλήρη λειτουργία του Α/Π, εμφανίζεται στην εικόνα 5, με τοπογραφικό κάναβο 50m και χρωματική διαβάθμιση ανάλογα με το μέγεθος του θορύβου. Όπως φαίνεται, η αναμενόμενη ηχητική επιβάρυνση στο σύνολο του οικισμού κυμαίνεται μεταξύ 50 και 54 db(a). Εικόνα 5. Στάθμες θορύβου λειτουργίας [Danish Wind Turbine Manufacturers Association, 1997, guided tour ] Τέλος, σε ανάλογα αποτελέσματα καταλήγει και το υπολογιστικό μοντέλο πρόγνωσης Wind PRO (version ), που εφαρμόστηκε με παραπλήσιες παραδοχές (μέγιστη στάθμη Α/Γ 107 db(a), ταχύτητα ανέμου 10m/sec, απόσταση θέσης 253m, ανάντη της Α/Γ αα2 m). Όπως φαίνεται στην εικόνα 6 (MAP KEXROS, Wind farm WT1 WT8), το σύνολο του οικισμού καλύπτεται από τις ισοσταθμικές καμπύλες θορύβου 50 / 55 db(a), διακύμανση που δίνει από 49.2 db(a) στη θέση 6 του σχολείου έως 54dB(A) στη θέση 4 της εγγύτερης κατοικίας. Εικόνα 6. Στάθμες θορύβου 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η εγκατάσταση ενός Α/Π πραγματοποιείται σε ελάχιστη απόσταση 500m από την τελευταία κατοικία του εγγύς οικισμού, με μέγιστη ανεκτή στάθμη θορύβου 45 db(a). Όπως έδειξαν οι ηχομετρήσεις, η υφιστάμενη όχληση ανέρχεται σε 48.3 db(a). Επιπλέον, οι υπολογισμοί σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας του Α/Π, είτε με το τυπικό μοντέλο υπαίθριας ηχοδιάδοσης, είτε με κάποιο εξειδικευμένο λογισμικό προγράμματα προσδιορίζουν την αναμενόμενη όχληση μεταξύ 49.2 και 55dB(A). Αποδεικνύεται λοιπόν πως στον οικισμό Μοναστήρι δεν έχει τηρηθεί ούτε η τοπογραφική, ούτε η ακουστική απαίτηση με αποτέλεσμα το Α/Π να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ηχορύπανσης. Μερική, αλλά ανακουφιστική παρέμβαση θα αποτελούσε η συστηματική οικοδομική ενίσχυση των κατοικιών του οικισμού (νέα κουφώματα, διπλά παράθυρα, θερμομονωτικοί υαλοπίνακες) με ευθύνη της εταιρείας, παρέμβαση που σε συνδυασμό με την παραδοσιακή λιθοδομή του υφιστάμενου κελύφους θα αύξανε σημαντικά την ηχομονωτική ικανότητα των κατασκευών. Επιπροσθέτως γίνεται φανερό ότι τα ελάχιστα όρια της Ελληνικής Νομοθεσίας δεν είναι ικανά να προστατεύσουν την ακουστική άνεση των κατοίκων ενός υφιστάμενου οικισμού. Πρόκειται για μια επιστημονικά ευάλωτη διάταξη, τα τοπογραφικά όρια της οποίας θα πρέπει κατά περίπτωση να διπλασιαστούν ή και να τριπλασιαστούν, ώστε να εξασφαλίζεται η ελάχιστη επιβεβλημένη ησυχία 35dB(A) που προβλέπουν οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί Ηχοπροστασίας. Γενικά, η αντιμετώπιση του θορύβου λειτουργίας ενός Α/Π αφορά την υποβάθμιση της ηχορύπανσης στην πηγή (μηχανολογικές βελτιώσεις), ή / και την ελαχιστοποίηση της όχλησης στην προστατευόμενη περιοχή (θεσμικό πλαίσιο, χωροταξικός σχεδιασμός). Όπως εύκολα διαπιστώνουμε, στην περιοχή της έρευνας πνέουν ισχυροί Β άνεμοι, φαινόμενο που θέτει σε απόλυτη αμφισβήτηση τη χωροθέτηση της εγκατάστασης βόρεια και ανάντη του οικισμού. Η ηχοαπορρόφηση με φυτεύσεις, αποτελεί έναν συνήθη τρόπο απομείωσης του περιβαλλοντικού θορύβου, όμως στην περίπτωση των Α/Π δεν είναι εφικτή, επειδή παρεμποδίζουν τον άνεμο. Επομένως, βασικά εργαλεία της χωροθέτησης των Α/Π εγγύς οικισμών απομένουν η θεσμοθέτηση κατάλληλων αποστάσεων και η πρόβλεψη ηχοφραγμάτων. Références [1] Leclair J.M., Marchand L., "Baroque music in the early 18th", Acta Acustica united with Acustica, 55, (1984). [2] Ampère A.M. "Home sweet home in Poleymieux", J. Acoust. Soc. Am. 121 (5), (2007). [1] Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, Δεδομένα, Δράσεις, Προγράμματα, για την Προστασία του Περιβάλλοντος, Αθήνα, Ιούλιος 1995 [2] Καλδέλης Κ.Ι., Διαχείριση της Αιολικής Ενέργειας, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα, 1999 [3] Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για Α.Π.Ε Αθήνα Ιανουάριος 2008 [4] GREEN PEACE : Μύθοι και πραγματικότητα για την Αιολική Ενέργεια, [6] Βαβαλέκας Κ., Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Άνεμος ΑΕ, Σέρρες 2005 [7] Περιοδικό Ανεμολόγια, Έκδοση Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας, Τεύχος 44, 2007

6 [8] Μπάρκας Ν. Η ηχοπροστασία ως παράμετρος σχεδιασμού στην αρχιτεκτονική τοπίου, Πρακτικά Συνεδρίου «Αρχιτεκτονική Τοπίου», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2005 [11] Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας Θράκης,.Δημογραφικές Πληροφορίες Κοινότητας Κέχρου [12] ΣκλαβούνοςA. - Παπαδίτση Σ. Ηχοπροστασία οικισμών από αιολικά πάρκα, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ, Ξάνθη, Ιούνιος 2009

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής Κύκλος Διαλέξεων Εφαρμογές της Ακουστικής στην Δόμηση 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων εισηγητής Νίκος Κ. Μπάρκας δρ. πολιτικός μηχανικός, duap ακουστικής LeMans

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Αιολική Ενέργεια 2 η περίοδος Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Αιολική Ενέργεια 2 η περίοδος Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Αιολική Ενέργεια 2 η περίοδος Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης Β Περίοδος 1. Σύμφωνα με το χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, επιτρέπεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή. Νίκος Κ. Μπάρκας. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ. nbarkas@arch.duth.gr

ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή. Νίκος Κ. Μπάρκας. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ. nbarkas@arch.duth.gr ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή Νίκος Κ. Μπάρκας Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ nbarkas@arch.duth.gr Ήχος και Θόρυβος μια εισαγωγή στα ακουστικά χαρακτηριστικά του ήχου στις αιτίες και στις συνέπειες του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Φορέας του έργου: VOLTERRA Α.Ε. Έργο: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΙΣΧΥΟΣ 30 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «XAΛΚΟΔΟΝΙΟ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου

Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2008», Ξάνθη, σελ. 225-233 Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου Ελένη Αρτέμη, Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σχηματάρι ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Αρ.Πρωτ:16717/2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σχηματάρι ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Αρ.Πρωτ:16717/2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σχηματάρι 11-11-2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Αρ.Πρωτ:16717/2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Από το Αριθ. 10/3-11-2016 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Απόφαση 45/2016

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0

Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0 Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0 19 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Ταχύτητα έναρξης λειτουργίας: Παραγόμενη ισχύς = 0 Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Πικέρμι, 21/10/2011. Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πικέρμι, 21/10/2011. Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πικέρμι, 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Φορέας Υλοποίησης του Έργου: «Πράσινο Νησί Αη Στράτης», καλεί εντός δέκα πέντε (15 ) ημερών από

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοπροστασία Ήχος Ήχος είναι καθετί που ακούμε. Ο ήχος γενικότερα υπήρξε ένα μέσο έκφρασης και πληροφόρησης του ανθρώπου με το περιβάλλον του. Ο ήχος ανήκει στο φυσικό περιβάλλον του ανθρώπου. Με την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση. 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ. Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ. Προφορική ανακοίνωση στο

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση. 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ. Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ. Προφορική ανακοίνωση στο Προφορική ανακοίνωση στο 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση Διοργάνωση HELEXPO ECON3 στο πλαίσιο της έκθεσης ENERGY TECH ΙΙ, 3 / 2009 Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που εκτίθεται σε θόρυβο πάνω από τα θεσμοθετημένα όρια εξαιτίας της λειτουργίας του άξονα. Η έκθεση στο θόρυβο έχει την έννοια της έκθεσης ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής

ΘΟΡΥΒΟΣ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΘΟΡΥΒΟΣ Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΟΡΙΣΜΟΣ Θόρυβος είναι κάθε ανεπιθύμητος ήχος. Ήχος είναι το αίτιο που διεγείρει το αισθητήριο της ακοής. Δημιουργία θορύβου Οι ήχοι δημιουργούνται όταν ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Μάθημα: Ενέργεια και επιπτώσεις στο περιβάλλον

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Μάθημα: Ενέργεια και επιπτώσεις στο περιβάλλον ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μάθημα: Ενέργεια και επιπτώσεις στο περιβάλλον Ηαιολική ενέργεια χρησιμοποιεί την ενέργεια του ανέμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα σύστημα αιολικής ενέργειας μετατρέπει την

Διαβάστε περισσότερα

ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. ABB Group April 1, 2013 Slide 1

ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. ABB Group April 1, 2013 Slide 1 ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας April 1, 2013 Slide 1 Η ενεργειακή πρόκληση σήμερα Αυξανόμενη ζήτηση Ευρώπη και Β. Αμερική 5.4% 26% Κίνα 94% 177% Πρόβλεψη IEA 2007-30 Αύξηση στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γ. ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΣ Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ταχύτητα ανέμου Παράγοντες που την καθορίζουν Μεταβολή ταχύτητας ανέμου με το ύψος από το έδαφος Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Υδροµετεωρολογία Αιολική ενέργεια

Υδροµετεωρολογία Αιολική ενέργεια Υδροµετεωρολογία Αιολική ενέργεια Νίκος Μαµάσης και ηµήτρης Κουτσογιάννης Τοµέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 6 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΑΙΟΛΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές ανεμογεννήτριες

Μικρές ανεμογεννήτριες Μικρές ανεμογεννήτριες Οι μικρές ανεμογεννήτριες παρουσιάζουν συγκεκριμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως: Η δυνατότητα αξιοποίησης του αιολικού δυναμικού που είναι διαθέσιμο σε περιοχές που δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΑΝΕΜΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Η AIR-SUN A.E.B.E δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό και Ηλιακό δυναμικό και επεκτείνεται στο χώρο των ενεργειακών και περιβαλλοντικών τεχνολογιών γενικότερα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 6. Ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος 6Α. Παρουσίαση κατάστασης Η χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου όπως προσδιορίζεται στην Οδηγία 2002/49/ΕΚ ενσωματώθηκε στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Στάθης Παπαχριστόπουλος Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΜSc MBA Προϊστάμενος Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων ΠΤΑ/ΠΔΕ Αναπληρωτής Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΛΕΩΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΛΑΙ ΛΕΝΤΙΩΝ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης Ισχύς κινητικής ενέργειας φλέβας ανέμου P αν de dt, 1 2 ρdvυ dt P όπου, S, το εμβαδόν του κύκλου της φτερωτής και ρ, η πυκνότητα του αέρα.

Διαβάστε περισσότερα

4.3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (OWF)

4.3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (OWF) Operational Programme Education and Lifelong Learning Continuing Education Programme for updating Knowledge of University Graduates: Modern Development in Offshore Structures AUTh TUC 4.3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού, σαν να είμαστε μετεωρολόγοι.

2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού, σαν να είμαστε μετεωρολόγοι. 1. Παρατηρούμε τον καιρό σήμερα και περιγράφουμε τις συνθήκες που αφορούν τη βροχή, τον άνεμο, τον ήλιο και τη θερμοκρασία. βροχή άνεμος ήλιος-σύννεφα θερμοκρασίαάνεση 2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος διαλέξεων ακουστικής. Εισαγωγή στα θέματα

Κύκλος διαλέξεων ακουστικής. Εισαγωγή στα θέματα Κύκλος διαλέξεων ακουστικής Εισαγωγή στα θέματα In memoriam Χρήστου Κουτσοδημάκη Τι είναι ήχος? Ότι ακούω. (?) ΕΛΟΤ 263.1 Ήχος ορίζεται ως η μηχανική διαταραχή που διαδίδεται με ορισμένη ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Έλεγχος λειτουργίας δικτύων διανομής με χρήση μοντέλων υδραυλικής ανάλυσης Βασικό ζητούμενο της υδραυλικής ανάλυσης είναι ο έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 1ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 1ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 1ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ Κ. Γκαράκης Εργαστήριο ΑΠΕ / Τµήµα Ενεργειακής Τεχνολογίας / ΤΕΙ Αθήνας Αγ. Σπυρίδωνος

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση, Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων

Προσομοίωση, Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μαρία Σαμαράκου Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Διονύσης Κανδρής Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» 19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Τεχνική περιγραφή Μια ανεμογεννήτρια (Α/Γ) 50kW παράγει ενέργεια για να τροφοδοτηθούν αρκετές κατοικίες. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτηθούν με ρεύμα απομονωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο νησί της Νάξου

Μελέτη για την αξιοποίηση υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο νησί της Νάξου Μελέτη για την αξιοποίηση υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο νησί της Νάξου Σουσούνης Μάριος Χαρίλαος Υποψήφιος Διδάκτορας Ινστιτούτο Ενεργειακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου M.Sousounis@ed.ac.uk

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ /04/2013 ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εισαγωγή Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι μία συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση Μελετών για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων

Εκπόνηση Μελετών για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Τμήμα Αιολικής Ενέργειας Εκπόνηση Μελετών για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΕΜ 7424 ΕΤΟΣ 2009-2010

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΕΜ 7424 ΕΤΟΣ 2009-2010 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΕΜ 7424 ΕΤΟΣ 2009-2010 Γενικά αιολική ενέργεια ονομάζεται ηενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου. Ηενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη

Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δ.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη Ζαχαριάδης Παναγιώτης - Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δρ. Νίκος Βασιλάκος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραγωγών Ενέργειας από ΑΠΕ (EREF) ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα διασκέδασης σε Βόλο και Ιωάννινα : θόρυβοι λειτουργίας και προβλήματα ηχοπροστασίας των εγγύς κατοικιών.

Κέντρα διασκέδασης σε Βόλο και Ιωάννινα : θόρυβοι λειτουργίας και προβλήματα ηχοπροστασίας των εγγύς κατοικιών. Δημοσίευση στα ψηφιακά πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2012», Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2012 Κέντρα διασκέδασης σε Βόλο και Ιωάννινα : θόρυβοι λειτουργίας και προβλήματα ηχοπροστασίας των εγγύς κατοικιών.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής *Βασικές μορφές προσανατολισμού *Προσανατολισμός με τα ορατά σημεία προορισμού στη φύση *Προσανατολισμός με τον ήλιο *Προσανατολισμός από τη σελήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ ΗΧΟΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ Σιδερής Ευστάθιος

ΘΟΡΥΒΟΣ ΗΧΟΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ Σιδερής Ευστάθιος ΘΟΡΥΒΟΣ ΗΧΟΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ Σιδερής Ευστάθιος 1. Θόρυβος Θόρυβος είναι κάθε υπερβολικός ή ανεπιθύμητος ήχος ο οποίος προκαλεί στον αποδέκτη άνθρωπο δυσφορία ή ακόμα και απώλεια ακοής. Δεκάδες εκατομμύρια εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά πλαίσια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Φωτοβολταϊκά πλαίσια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Φ/Β σταθμού ονομαστικής ισχύος 5 MW p στη θέση «Καμάρα», του Δ.Δ. Δρυμού Δήμου Μυγδονίας, από την εταιρεία «ENEXON HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ακουστική 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δημοσίευση στα ψηφιακά πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2012», Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2012 Συνδυαστική Διερεύνηση Παραμέτρων Αξιολόγησης Οπτικών και Ακουστικών Ανέσεων σε Σχολικά Κτίρια της Ξάνθης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χάρης Δημουλιάς Επίκουρος Καθηγητής, ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ

Χάρης Δημουλιάς Επίκουρος Καθηγητής, ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Περιθώριο Εγκατάστασης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Ζώνες Καταλληλότητας Ανάπτυξης ΑΠΕ

Περιθώριο Εγκατάστασης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Ζώνες Καταλληλότητας Ανάπτυξης ΑΠΕ Προκαταρκτική Μελέτη Περιθώριο Εγκατάστασης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Ζώνες Καταλληλότητας Ανάπτυξης ΑΠΕ Στο πλαίσιο του έργου: Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Διάλεξη 3: DSP for Audio Δρ. Θωµμάς Ζαρούχας Επιστηµμονικός Συνεργάτης Μεταπτυχιακό Πρόγραµμµμα: Τεχνολογίες και Συστήµματα Ευρυζωνικών Εφαρµμογών και Υπηρεσιών 1 Προεπισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομικό Δίκτυο και Ακουστική Άνεση : η επίδραση του κυκλοφοριακού θορύβου στις εγγύς πολυκατοικίες της Ξάνθης ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σιδηροδρομικό Δίκτυο και Ακουστική Άνεση : η επίδραση του κυκλοφοριακού θορύβου στις εγγύς πολυκατοικίες της Ξάνθης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2010», Αθήνα σελ. 504-511 Σιδηροδρομικό Δίκτυο και Ακουστική Άνεση : η επίδραση του κυκλοφοριακού θορύβου στις εγγύς πολυκατοικίες της Ξάνθης Νίκος Μπάρκας,

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΔΟΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ. χατζηπέτρου_ελένη. Περιοχές-Όψεις

ΟΜΟΔΟΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ. χατζηπέτρου_ελένη. Περιοχές-Όψεις Τοποθεσία χωριού : Το Όμοδος περιβάλλεται από 2 ψηλές βουνοκορφές Στην εργασία θα μελετηθούν οι διαφορετικές τυπολογίες που εμφανίζονται στο χωρίο, οι σχέσεις τους με το ιδιωτικό και το δημόσιο,ο τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Ανεµογεννήτριες. Γιάννης Κατσίγιαννης

Ανεµογεννήτριες. Γιάννης Κατσίγιαννης Ανεµογεννήτριες Γιάννης Κατσίγιαννης Ισχύςαέριαςδέσµης Ηισχύς P air µιαςαέριαςδέσµηςείναιίσηµε: P air 1 = ρ 2 A V 3 όπου: ρ: πυκνότητααέρα Α: επιφάνεια (για µια ανεµογεννήτρια αντιστοιχεί στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ κ. Καριώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Εισαγωγή στις ήπιες μορφές ενέργειας Χρήσεις ήπιων μορφών ενέργειας Ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης προληπτικού σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών μετά την πυρκαγιά 3 ο Συμμετοχικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια : Οι μαθητές & οι μαθήτριες της Β τάξης : Αναγνωστοπούλου Δανάη Βενουζίου Λυδία Γκατένιο Ολίνα. Ρομπίσα Ελίνα.

Επιμέλεια : Οι μαθητές & οι μαθήτριες της Β τάξης : Αναγνωστοπούλου Δανάη Βενουζίου Λυδία Γκατένιο Ολίνα. Ρομπίσα Ελίνα. Επιμέλεια : Οι μαθητές & οι μαθήτριες της Β τάξης : Αναγνωστοπούλου Δανάη Βενουζίου Λυδία Γκατένιο Ολίνα Λάμπογλου Άρης Σαλτιέλ Μάρκος Μπίσκας Χρήστος Σαπόρτα Ντάνη Ρομπίσα Ελίνα Σέφα Αλέξανδρος & η δασκάλα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Ομιλητές: Ι. Νικολετάτος Σ. Τεντζεράκης, Ε. Τζέν ΚΑΠΕ ΑΠΕ και Περιβάλλον Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ΑΠΕ προκαλούν συγκριτικά τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Κώστα Σκανδαλίδη 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου 1 Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Ζαντής Γιώργος, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αιολικών πάρκων : "Μύθος και πραγματικότητα" Ε. Μπινόπουλος, Π. Χαβιαρόπουλος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αιολικών πάρκων : Μύθος και πραγματικότητα Ε. Μπινόπουλος, Π. Χαβιαρόπουλος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αιολικών πάρκων : "Μύθος και πραγματικότητα" Ε. Μπινόπουλος, Π. Χαβιαρόπουλος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια θεαματική άνοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ Χαρτογραφία Ι 1 Το σχήμα και το μέγεθος της Γης [Ι] Σφαιρική Γη Πυθαγόρεια & Αριστοτέλεια αντίληψη παρατηρήσεις φυσικών φαινομένων Ομαλότητα γεωμετρικού σχήματος (Διάμετρος

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013 Για την απόρριψη της υπ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-01490/10.5.2006 αίτησης της

Διαβάστε περισσότερα

Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 706 MW στις νήσους Χίος-Λέσβος-Λήμνος από την εταιρεία ROKAS RENEWABLES - ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ

Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 706 MW στις νήσους Χίος-Λέσβος-Λήμνος από την εταιρεία ROKAS RENEWABLES - ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ «Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 706 MW στις νήσους Χίος-Λέσβος-Λήμνος από την εταιρεία ROKAS RENEWABLES - ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ». Παρατηρήσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ Με το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί ζητάμε τις απόψεις σας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων του έργου GP-WIND Πάτρα 29 Σεπτεμβρίου 2011 Αιολικά Πάρκα Παναχαϊκού & Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Πιθανών Επιπτώσεων Κων/νος Γ. Κωνσταντακόπουλος, ΑΔΕΠ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ Εισαγωγή Το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας βρίσκεται στον άνω ρου του ποταμού Αχελώου, κοντά στο χωριό Μεσοχώρα, και αποτελεί την πρώτη βαθμίδα αξιοποιήσεώς του. Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός είναι ο τρόπος σχεδιασμού κτιρίων που λαμβάνει υπόψη τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, τη θέση των χώρων και

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑIΟ 1: ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΗΧΟΥ KAI H ANTIΛΗΨΗ AYTOY

KEΦΑΛΑIΟ 1: ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΗΧΟΥ KAI H ANTIΛΗΨΗ AYTOY KEΦΑΛΑIΟ 1: ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΗΧΟΥ KAI H ANTIΛΗΨΗ AYTOY 13 1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΗΧΟΥ 1.1.1. ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ Ήχος είναι ό,τι ακούμε. Ο ήχος είναι μια μορφή ενέργειας που μεταδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Προσδιορισμός βλαπτικών παραγόντων σε τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Λορέντζο Ραντίν Χημικός

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Προσδιορισμός βλαπτικών παραγόντων σε τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Λορέντζο Ραντίν Χημικός Προσδιορισμός βλαπτικών παραγόντων σε τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Λορέντζο Ραντίν Χημικός Κέντρο Υγείας και Υγιεινής της Εργασίας ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Κατά τη διάρκεια της μελέτης εκθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ RENOVATION WORKSHOP Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης - Εθνικό Σημείο Επαφής του Renovate Europe Campaign, διοργάνωσε στο πλαίσιο της Green Building Expo 2014, το 1ο διαδραστικό εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Α.Π.Ε: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Α.Π.Ε: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Α.Π.Ε: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1. 20% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο του 2020 2. 20% εξοικονόμηση ενέργειας 3. 20% μείωση των ΑΦΘ σε σχέση με το 1990

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας Εύη Τζανακάκη Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας New Integrated Renovation Strategy

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Μπροστά στην πρόκληση της Μεταλιγνιτικής περιόδο

Μπροστά στην πρόκληση της Μεταλιγνιτικής περιόδο + Δήμος Κοζάνης Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας Λευτέρης Ιωαννίδης Δήμαρχος Κοζάνη 12-2-16 Μπροστά στην πρόκληση της Μεταλιγνιτικής περιόδο + Το παρελθόν: Πρώτες μονάδες την δεκαετία του 1950. Αναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές

6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές 6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές 6.6.1 Οζον Ο ΟΤΕ και η COSMOTE εφαρμόζoυν προγράμματα σταδιακής αντικατάστασης των ψυκτικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγεγραμμένη καύση και αντίπυρ: Επιστημονική τεκμηρίωση

Προδιαγεγραμμένη καύση και αντίπυρ: Επιστημονική τεκμηρίωση Προδιαγεγραμμένη καύση και αντίπυρ: Επιστημονική τεκμηρίωση Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων e-mail: gxnrtc@fria.gr Το

Διαβάστε περισσότερα

ENV01: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ

ENV01: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο θόρυβος, που προέρχεται από την κίνηση των μέσων μεταφοράς, αποτελεί την πιο διαδεδομένη και άμεσα αισθητή επίπτωση των μεταφορών στο περιβάλλον. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού Μέρος 2 ο : Φυσική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Θερμοκρασία 2. Πυκνότητα 3. Διάδοση του φωτός στο νερό 4. Διάδοση του ήχου στο νερό Μια από τις πιο σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο

Προς : Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας: Τηλεομοιοτυπία : Μητροπόλεως 55 Γκαράνη

Διαβάστε περισσότερα

β. Το τρίγωνο που σχηματίζεται στην επιφάνεια της σφαίρας, του οποίου οι πλευρές αποτελούν τόξα μεγίστων κύκλων, ονομάζεται σφαιρικό τρίγωνο.

β. Το τρίγωνο που σχηματίζεται στην επιφάνεια της σφαίρας, του οποίου οι πλευρές αποτελούν τόξα μεγίστων κύκλων, ονομάζεται σφαιρικό τρίγωνο. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ 1 ο ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ II ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα μας το κλίμα. Και οι παράγοντες που το επηρεάζουν.

Θέμα μας το κλίμα. Και οι παράγοντες που το επηρεάζουν. Θέμα μας το κλίμα. Και οι παράγοντες που το επηρεάζουν. 1 Που συμβαίνουν οι περισσότερες βροχοπτώσεις; Κυρίως στη θάλασσα. Και μάλιστα στο Ισημερινό. Είδαμε γιατί στο προηγούμενο μάθημα. Ρίξε μία ματιά.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Σπουδαστές: ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: ΒΕΡΝΑΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα