ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 98 ΘΕΜΑ: Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους Στη Λάρισα σήµερα ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα µ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σπυρίδωνα Μπαρµπούτη, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.1/2011 απόφαση του Δηµάρχου Λαρισαίων, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Σπυρίδων Μπαρµπούτης ως Προέδρος, 2) Αράπκουλε Δέσποινα, 3) Αγραφιώτη Μαρία, 4) Κέλλας Χρήστος, 5) Μαμάκος Αθανάσιος, 6) Πρασσάς Αναστάσιος, 7) Λαμπρούλης Γεώργιος, 8) Καλογιάννης Απόστολος και 9) Κοτάκου Μαρία Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2011 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/ Την πρόταση προϋπολογισμού έτους 2011 που παρουσιάσθηκε σε αναλυτικούς πίνακες εσόδων εξόδων και των αλλαγών - τροποποιήσεων που εν τω μεταξύ προστέθηκαν, ολικού ύψους ,95 Ευρώ. Διενεργήθηκε προφορική ψηφοφορία κατά την οποία o Πρόεδρος και πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν ΥΠΕΡ, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αράπκουλε Δέσποινα, Λαμπρούλης Γεώργιος, και ο Καλογιάννης Απόστολος ψήφισαν ΚΑΤΑ. Κατόπιν αυτού η Οικονομική Επιτροπή ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2011 όπως ακολουθεί στην αναλυτική κατάσταση και το υποβάλλει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΑΣΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Σελίδα 1 από 98

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΓΡΩΝ , , , , , , , ,00 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Κ.Χ.ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦ.ΜΕΣΩΝ (ΑΡ.3 Ν2946/01) 1.000,00 0,00 0, , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ (ΑΡ. 20 Ν 669/77, ΑΡ. 7 Ν 1428/84) 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Εσοδα από εκμετάλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.000,00 0,00 0, , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ , , , , ΤΕΛΗ ΠΛΑΝΟΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ 100,00 0,00 0,00 100, ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ,ΠΑΖΑΡΙΑ & ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (ΑΡ.19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) , , , , ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΑ 100,00 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 2 από 98

3 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ (ΑΡ.5, ΒΔ 1958, ΑΡ. 16 Ν. 2130/93 0,00 0,00 0, , ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 100,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ , , , , ΤΟΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 100,00 0,00 0,00 100, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 100,00 0,00 0,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 100,00 0,00 0,00 100, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 100,00 0,00 0,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 200,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ , , , , ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔ.ΤΕΛΟΣ-ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΑΠΟ ΔΕΗ , , , ,00 ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ & ΤΑΠ ΑΝΕΥ ΓΝΩΜΟΝΟΣ , , , ,00 Σελίδα 3 από 98

4 ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 1.000,00 0,00 0, , ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.000,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ , , , , ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ , , , , ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ , , , , ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΦΗΣ) 1.000,00 0,00 0, , ΤΕΛΗ ΕΚΤΑΦΗΣ , , , , ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ , , , , ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ , , , , ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΦΗΣ ΚΑΝΤΗΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΜΝΗΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Εσοδα από την εκμετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ , , , ,00 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.000,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 Σελίδα 4 από 98

5 ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , , ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , , ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΕΥ ΓΝΩΜΟΝΟΣ 5.000,00 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ , , , ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ , , , ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Λοιπά τέλη και δικαιώματα Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ (ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ) , , ,47 ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ , , ,64 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ , , ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΧ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ , , , ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΧ ΓΙΑ ΣΤΕΚΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ , , , ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) , , , ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ , , , ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ- ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΑ , , , ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1.000,00 0,00 0, , , , , , , ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 0,00 0,00 0, , ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν 1828/89 Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΛΟΙΠΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 1.000,00 0,00 0, ,00 Σελίδα 5 από 98

6 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ , , , , ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ , , , , ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ 100,00 0,00 0,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Εισφορές Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ν 1337/ , , , , ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ , , , , ΕΙΣΦΟΡΑ 40% Ή 75% ΤΟΥ ΚΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ,00 0,00 0, , ΤΡΟΦΕΙΑ ΙΔΙΩΤΩΝ ΤΡΟΦΕΙΑ ΙΚΑ ΤΡΟΦΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΡΟΦΕΙΑ ΕΕΤΑ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 0,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Δυνητικές εισφορές άρθρο 25 Ν. 1828/89 Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 100,00 0,00 0,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 Σελίδα 6 από 98

7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ , , , ,00 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ , , , ,20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ (ΑΡ.14 Ν 2817/2000) , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 062 0,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,20 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΔΕΙΑΣ-ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (Ν2520/40) , , , ,00 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (Ν.2880/01) , , , , ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 30% , , , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΞΕΙΣ 1.000,00 100,00 100, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ,00 100,00 100, , ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΚΤΗΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3838/ , , , ,00 Σελίδα 7 από 98

8 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,20 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Εσοδα από εκποίηση ακινήτων Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ (ΑΡ.247 ΔΚΚ) 100,00 0,00 0,00 81,40 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΟΝ ΟΕΚ (ΑΡ.2 Ν 2336/95) 100,00 0,00 0,00 100,00 ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΛΠ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ , , , ,00 ΠΡΟΙΟΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ,00 0,00 0, , ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 100,00 0,00 0,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Εσοδα από εκποίηση κινητών Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΡ.10 Ν 2880/2001) 100,00 0,00 0,00 100,00 ΠΡΟΙΟΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , , , ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,40 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 Σελίδα 8 από 98

9 ΥΠΟΥΡ. ΕΣΩΤ. ΓΙΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 1.000,00 0,00 0, , ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , , , ΥΠΟΥΡ. ΕΣΩΤ. ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 50% ΝΕΩΝ ,00 0,00 0, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΛΑΕΚ 0,45%) ,00 0,00 0, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2.000,00 0,00 0, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 100,00 0,00 0,00 100, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΦΟΔΣΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ , , , , ΥΠΕΧΩΔΕ-ΗΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 1.000,00 0,00 0, , ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΧΥΤΑ , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ , , , , ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ , , , , ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ,00 0,00 0, , ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡ. - ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ,00 0,00 0, , ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡ. ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΜΕΑ ,00 0,00 0, ,00 ΥΠΟΥΡ. ΕΣΩΤ. -ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ,00 0,00 0, ,00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓ. ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ (ΟΒΔΣΠΛ) , , , ,00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓ. ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ ,00 0,00 0, ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ (ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ 79Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ,00 0,00 0, ,00 ΥΠΕΣ - ΥΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ" , , ,82 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΣΑΤΑ , , , , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΔΤΕ) , , , , ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ,00 0,00 0,00 10,00 Σελίδα 9 από 98

10 ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ,00 0,00 0,00 0, ΘΗΣΕΑΣ , , , , ΕΛΛΑΔΑ 2004 (ΔΤΕ) , , , , ΥΠΕΧΩΔΕ (ΕΠΠΕΡ) ,00 0,00 0,00 1, ΕΡΓΑ RΟΜ ,00 0,00 0,00 0, ΟΣΚ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤ. ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ & W.C , , ,01 0, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ,00 0,00 0,00 4,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ - ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,67 ΔΕΥΑΛ ΛΟΓΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ , , , , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΦΟΔΣΑ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ 20η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΤΟ 6ο ΛΥΚΕΙΟ , , ,44 0,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,67 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,35 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΩΡΕΕΣ ,00 0,00 0, ,00 Σελίδα 10 από 98

11 ΠΑΓΓΑΡΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ , , , , ΔΩΡΕΑ ΜΑΚΡΗ (ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ,00 0,00 0, , ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΝΤΩΝΙΑ 1.000,00 0,00 0, , ΔΩΡΕΑ ΚΑΝΕΛΛΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ 1.000,00 0,00 0, , ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΒΕΡΩΦ ,00 0,00 0, ,00 ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ν ,00 0,00 0, ,00 ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΔΩΡΕΑ ΔΕΥΑΛ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 0,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Κληρονομιές και Κληροδοσίες Κωδικός Περιγραφή ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ,ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ , , , , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖ/ΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ 1.000,00 0,00 0, , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΠΕΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 1.000,00 12,13 12, , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ , , , , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ 1.000,00 0,00 0, , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 1.000,00 0,00 0, , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 1.000,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 Σελίδα 11 από 98

12 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.000,00 10,00 10, ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΑΜΕΙΟ , , , ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ , , , ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 1.000,00 0,00 0, , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ , , , , ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΡ.284 Ν 1188/81) 1.000,00 0,00 0, , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙΒΑΛΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΙΡΕΤΟΥΣ 1.000,00 0,00 0, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ 1.000,00 0,00 0, , ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ & ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 1.000,00 0,00 0, , ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1.000,00 0,00 0, , ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ 1.000,00 0,00 0, , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 1.000,00 0,00 0, , ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1.000,00 0,00 0, , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΦ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 1.000,00 0,00 0, , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ 100,00 0,00 0,00 100, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΙΚΡΟΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ 1.000,00 0,00 0, , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.000,00 0,00 0, , ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΠΡΟΞΕΝΗΘΕΙΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2.000,00 0,00 0, , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ) 1.000,00 77,00 77, , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) 2.000,00 0,00 0, , ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 5.000,00 0,00 0, , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ- ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ,00 0,00 0, , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖ/ΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ 2.000, , , , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ , , , , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 1.000, , , , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Παράβολα Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 Σελίδα 12 από 98

13 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 1.000,00 0,00 0, ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΠΟ ΥΠΟΒΑΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ & ΕΦΕΣΕΙΣ 5.000, , ,57 600, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 161 Έσοδα απο επιχειρήσεις Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΗΜ. Ή ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 100,00 0,00 0,00 100,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΙΓΕΙΣ ΔΗΜ./ΔΙΑΔΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 100,00 0,00 0,00 100,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 100,00 0,00 0,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, , Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαρισμό άλλων Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ,00 0,00 0, ,00 ΕΞΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 5.000, , , ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ & ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.000,00 80,62 80, ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ , , , ,00 ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΩΣ ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝΤΑ ,00 0,00 0, ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 1.000,00 0,00 0, , ΔΕΥΑΛ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ (ΔΤΥ) ,00 0,00 0, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ 1.000,00 0,00 0, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ , , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ Ν.Π ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 Σελίδα 13 από 98

14 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ 100,00 0,00 0,00 100, ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧ. ΠΟΛΗΣ , , , , ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ , , , , ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ , , , , ΕΣΟΔΑ 10% ΑΠΟ ΣΗΜΑΤΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 5.000,00 0,00 0, , ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ 1.000,00 63,40 63, , ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,75 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Κωδικός Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1.000,00 0,00 0, ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.000,00 0,00 0, ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ Ή ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 1.000,00 0,00 0, ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΣΕΥΜΑΤΙΩΝ 1.000,00 0,00 0, , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ,00 0,00 0, , ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ , , , , ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ,00 0,00 0, ,00 Σελίδα 14 από 98

15 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΕ ΝΒ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ , , , , ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ , , , , ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ , , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 1.000,00 0,00 0, , ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 312 Δάνεια για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΠΔ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, ,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα Κωδικός Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 Σελίδα 15 από 98

16 Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΕ ΠΒ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ , ,60 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ΠΕ ΠΒ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ν.1337/ , , , , ΠΕ ΠΒ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ , , , , ΠΕ ΠΒ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ν.1337/83 ΑΠΌ ΔΗΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 0,00 0,00 0, , ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ , , , ,00 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ , , , ,00 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ , , , , ΠΕ ΠΒ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΓΡΩΝ ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 6.700, , , , , ,26 736, , ΠΕ ΠΒ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , , , , ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 5.500, , , , ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ , , , , ΠΕ ΠΒ ΕΝΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠ.ΤΕΛΟΣ- ΑΝΕΙΣΠΡ.ΑΠΟ ΔΕΗ , , , , ΠΕ ΠΒ ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΑΡ.8 Ν.2307/95) , , , , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛ.ΕΤΩΝ ΠΕ ΠΒ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΑ ΠΕ ΠΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ , , , , ,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 ΠΕ ΠΒ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ , , , ,00 ΠΕ ΠΒ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ , ,66 0, ,00 ΠΕ ΠΒ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 500,00 433,26 0,00 440, ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ , , , , ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΝ.ΚΑΘ/ΤΗΤΑΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 3.420, ,57 446, , ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ , , , ,00 Σελίδα 16 από 98

17 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ , , , ,00 ΠΕ ΠΒ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ- ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ , , , ,00 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ 2.820, ,34 674, , ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΑΤ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ ΠΕ ΠΒ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΠΕ ΠΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ , , ,32 0, , , , , , , , , ΠΕ ΠΒ ΤΡΟΧΑΙΑ , , , , ΠΕ ΠΒ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 4.200, , , , ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 5.100, ,00 270, , ΠΕ ΠΒ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ 1.200, ,66 461, , ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 0,00 0,00 0, , ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 0,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ (0823) ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (0824) ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ , , , , , , , , ,94 100,00 0,00 0, ,00 780,80 780, ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 5.000,00 259,60 259, ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 60% (ΝΕΟΙ ΥΠΑΛΛ.) 100,00 0,00 0, ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 40% (ΝΕΟΙ ΥΠΑΛΛ.) 100,00 0,00 0, , , ,00 100, , ,00 100,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 Σελίδα 17 από 98

18 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 15% ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ , , ,80 100,00 0,00 0, , , , , , , ,00 100, , , ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3.000,00 937,96 937, , ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1% 100,00 0,00 0, , ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4% 0,00 0,00 0, , ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8% 0,00 0,00 0, , ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΥΕ 0,30% 0,00 0,00 0, , ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,25% 0,00 0,00 0, , ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ 1,5% 0,00 0,00 0, , ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 0,5% 0,00 0,00 0, , ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ-ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 8.000, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Ασφαλιστικές εισφορές Κωδικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Περιγραφή Εισπραχθέντα Διαμορφωθέντα Βεβαιώσεις (Γραμμάτια) ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ , , ,79 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ , , ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ) ΚΥΤ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΥΤ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Σελίδα 18 από 98

19 ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ-ΚΕΑΔ ΕΡΓ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΕΛΠΠ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΛΠΠ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΜΤΠΥ ΤΑΥΠ ΤΠΔΥ ΤΥΔΕΡΓ ΤΑΥΥΓ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΣΑΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΤΣΑΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΤΣΑΥ) ΣΤΕΓΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΥΔΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΤΑΜΠΥΕΕΘΑ ΑΣΦ ΤΑΥΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΑΔΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΑΗΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΕΑΗΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΦΑΠΑΞ (ΤΣΜΕΔΕ) ,00 0,00 0, ,00 968,86 968,86 100,00 0,00 0, , , , , , ,15 100,00 0,00 0, , , ,99 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0, , , ,63 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 699,81 699, , , , ,00 763,49 763,49 200,00 48,00 48,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0, , , , , , , ,00 691,11 691, ,00 691,11 691, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 100, , ,00 100, ,00 100,00 100, ,00 100,00 100, , , , , , , ,00 200,00 100,00 100,00 250, , , , , , , ΚΡΑΤΗΣΗ 8% (0822) , , ,00 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΒΑΡΕΑ-ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ) , , ,91 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΒΑΡΕΑ ,00 0,00 0, , , ,00 Σελίδα 19 από 98

20 ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ) ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΑΣΦ , , , , ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ΑΣΦ , , , , ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΕΡΓΟΔ , , , , ΤΕΑΔΥ ΑΣΦ. Ν.Υ. 0,00 0,00 0,00 700, ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 0,00 0,00 0,00 700, ΤΣΠΕΑΘ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 0,00 0,00 0, , ΤΣΠΕΑΘ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 0,00 0,00 0, , ΕΙΔ.ΛΟΓ. ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓΟΔ. 0,00 0,00 0, , ΤΠΥ ΕΦ' ΑΠΑΞ 0,00 0,00 0,00 600, ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 0,00 0,00 0, , ΤΕΑΔΥ-Τ.ΕΑΠΟΚΑ 0,00 0,00 0, , ΕΤΑΑ - ΚΛ. ΚΑ - Τ.ΣΑΥ 0,00 0,00 0, , ΚΡΑΤΗΣΗ Ν. 103/75 (ΚΕΦΟ) 100,00 0,00 0,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ , , , , ΟΔΔΥ 6.000, , , , ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ , , , , ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ , , , , ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρημάτων Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 Σελίδα 20 από 98

21 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ , , , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 6.000, , , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ 1.000,00 0,00 0, , ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ (ΑΡ.26 Ν 318/69,ΑΠΟΦ.ΥΠ.ΟΙΚΟΝ )1/11652/1997) , , , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΑ-ΓΕΝΙΚΑ Ή ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (ΤΑΜ. ΔΗΜΟΥ) ,00 841,40 841, , ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 3.000,00 0,00 0,00 0, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ ( ) 6.480, , , , ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ ( ) 100,00 0,00 0,00 0, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ ( ) 100,00 0,00 0,00 0, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ ( ) 100,00 0,00 0,00 0, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ( ) , , , , ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) , , , , ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) , , , , ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) , , , , NOVA ΓΙΑ ΚΕΦΟ ( ) ,00 0,00 0,00 0, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) , , , , ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) 1.000,00 0,02 0,02 0, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) 1.860, , , , ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ ( ) ,00 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 21 από 98

22 ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA ( ) , , , , ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ( ) 0,00 0,00 0, ,93 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ( ) 0,00 0,00 0, ,95 ΤΑΚΤΙΚΑ-ΓΕΝΙΚΑ Ή ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΤΗΣ 31/12/2010 0,00 0,00 0, ,15 ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΗΣ 31/12/2010 0,00 0,00 0, ,80 ΓΕΝΙΚΑ & ΚΑΙ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΗΣ 31/12/2010 0,00 0,00 0, ,58 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA ( ΑΚΙΝΗΤΑ) 1.000,00 0,00 0,00 0, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ( ΚΛ. ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ) ,00 0,00 0, ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA ( ) ,00 0,00 0, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( , ΑΚΙΝΗΤΑ) , , , ,65 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( , ΑΚΙΝΗΤΑ) 1.000,00 0,03 0, ΤΡΑΠΕΖΑ ΩΜΕΓΑ ( , ΑΚΙΝΗΤΑ) , , ,46 0, ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA ( ) 1.000,00 0,00 0,00 0, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΗΣ 31/12/2010 0,00 0,00 0, ,77 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,42 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , ,95 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 22 από 98

23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδικός Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 ΠΗΓΗ ΧΡ/ΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Διαμ/θέντα Τιμολ/θέντα Πληρωθέντα 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔ.ΣΥΜΒ-ΣΥΝΕΡΓ- ΙΔ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ , , , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 6.000, , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΕΡΓΟΔ. (ΠΑΡΑΚΡ. ΑΠΟ ) ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1% ΕΡΓΟΔ. (ΠΑΡΑΚΡ. ΑΠΟ ) , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΥΝΟΛΟ , , , , Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ 5.000,00 0,00 0, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΡ.13 Ν 2527/97) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & Σελίδα 23 από 98

24 ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 0,00 0, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΕΠ (ΑΡ.13 Ν 2597/97) ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων ΣΥΝΟΛΟ , , , , Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ) , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ , ,66 0, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 0,00 0,00 0, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 0,00 0,00 0, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΥΝΟΛΟ , , , , Δαπάνες αιρετών ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ- ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕ-ΔΣ ΤΩΝ ΔΗΜ.ΣΥΜΒ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒ. Α ΔΗΜ. ΚΟΙΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒ. Β ΔΗΜ. ΚΟΙΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒ. Γ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒ. Δ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (ΑΡ.4 Ν 2539/97) ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΑΡ.175 ΔΚΚ Ν 2685/99) ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & , , ,27 10,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & , , ,80 10,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 7.500,00 0,00 0,00 10,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & , , ,40 10,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & , , ,40 10,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & , , ,60 10,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & , , ,00 10,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ,00 0,00 0, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ,00 0,00 0, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 100,00 0,00 0,00 10,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 1.000,00 0,00 0, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & Σελίδα 24 από 98

25 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 10,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 8.000, ,48 0,00 10,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ & ,00 0,00 0,00 10,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ & , , ,00 10,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 40, Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου ΑΜΟΙΒ-ΠΡΟΜΗΘ. ΤΡΑΠΕΖΩΝ-ΔΙΑΦ. ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ" ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ" ΑΜΟΙΒΗ ΔΕΤΠΟΛ ΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΔΕΤΠΟΛ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 1.000,00 0,00 0, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & , ,64 0,00 0,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & , ,61 0,00 0,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ,00 0,00 0,00 0,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & , , ,00 0,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 0,00 0,00 0, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΑΜΟΙΒΗ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ 0,00 0,00 0, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ , , , , Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ΔΕΗ 2% ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΟ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 3.000, , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ,00 0,00 0, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΥΝΟΛΟ , , , , Λοπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 100,00 62 Παροχές τρίτων ΣΥΝΟΛΟ , , , , Επικοινωνίες ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & Σελίδα 25 από 98

26 ΤΗΛΕΦ.-ΤΗΛΕΓ.-ΤΗΛ.ΤΕΛΗ , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 63 Φόροι - Τέλη ΣΥΝΟΛΟ , , , , Φόροι ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 0,00 0,00 0, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, , Διάφοροι φόροι και τέλη ΤΕΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 100,00 70,00 70, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΤΑΚ) , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα ΣΥΝΟΛΟ , , , , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΡΙΤΩΝ 5.000,00 917,05 917, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 2.000,00 0,00 0, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΥΝΟΛΟ ,00 917,05 917, , Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ) ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2.000, ,24 0, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & , , ,42 0,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 5.000,00 0,00 0, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ,00 0,00 0, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 5.000,00 0,00 0, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ,00 0,00 0,00 0,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & Σελίδα 26 από 98

27 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (1ο Δ.Δ.) ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (2ο Δ.Δ.) ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (3ο Δ.Δ.) ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (4ο Δ.Δ.) 900,00 0,00 0,00 0,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 900,00 0,00 0,00 0,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 900,00 0,00 0,00 0,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 900,00 0,00 0,00 0,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΥΝΟΛΟ , , , , Συνέδρια και εορτές ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ & ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ (1ο Δ.Δ.) ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ (2ο Δ.Δ.) ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ (3ο Δ.Δ.) ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ (4ο Δ.Δ.) 1.000,00 0,00 0, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 1.000,00 0,00 0, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 3.600,00 0,00 0,00 0,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 3.600,00 0,00 0,00 0,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 3.600,00 0,00 0,00 0,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & 3.600,00 0,00 0,00 0,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ,00 0,00 0, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΥΝΟΛΟ , , , , Συνδρομές ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ & , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ INTERNET 4.000,00 570,12 421, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 1.000,00 400,00 400, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΛΕΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛEΩΝ 2.000, , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΓIA ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ 2.000,00 0,00 0, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ , , , , Έξοδα δημοσιεύσεων ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 5.000,00 0,00 0, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, , Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Σελίδα 27 από 98

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 522 ΘΕΜΑ: Τρίμηνη Έκθεση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-09-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Εισπραχθέντα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΚΩ 2012 Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις

Εισπραχθέντα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΚΩ 2012 Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΚΩ 2012 Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραµµάτια) ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 0111.001 350.000,00 720.000,00 705.272,42 316.485,03 ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΓΡΩΝ Ι ΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΩΛΞ-ΨΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 06/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 5 ης /10.10.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - -

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - 5 - - 2512 /29-1- 5 6 -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - ` 12.499.988,58 8.001.587,95 159.436,49 1.923.657,54 2.253.500,00 3.829.991,51 28.668.162,07 14.457.580,44 9.654.508,82 4.472.745,22

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γεράνι 10-7-2015 Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-6-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΚΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 660 ΘΕΜΑ: 18 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 172/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 172/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 172/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προέλεγχος των λογαριασµών του οικονοµικού έτους 2010 για την υποβολή του απολογισµού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 264 ΘΕΜΑ: 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 31 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 30842 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 20 ο πρακτικό της από 23-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.

Απόσπασμα από το 20 ο πρακτικό της από 23-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 20 ο πρακτικό της από 23-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Τροποποίηση- Συμπλήρωση της υπ αρ.264/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/01/2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Τελικά Βεβαιωθέντα Τελικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Οικονομικό Έτος 2015 Ημερομηνία Εκτύπωσης 28.02.2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 260.318,43 186.818,65

Διαβάστε περισσότερα