Kλειδιά της Ελληνικής Γραμματικής 希 腊 语 语 法 概 要

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Kλειδιά της Ελληνικής Γραμματικής 希 腊 语 语 法 概 要"

Transcript

1 Kλειδιά της Ελληνικής Γραμματικής 希 腊 语 语 法 概 要 Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυμνο 2011

2 Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) Πανεπιστημιούπολη Ρέθυμνο 电 话 : , 传 真 : 网 址 :www.uoc.gr/diaspora 电 子 邮 件 Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 2ο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

3 Kλειδιά της Ελληνικής Γραμματικής 希 腊 语 语 法 概 要 Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυμνο 2011

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Το Πρόγραμμα Παιδεία Ομογενών χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του Μέτρου 1.1. του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και η υλοποίησή του ανατέθηκε στο Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης ΣΥΓΓΡΑΦΗ Γεωργία Κατσιμαλή, Δέσποινα Παπαδοπούλου, Ευαγγελία Θωμαδάκη, Ευγενία Βασιλάκη, Μαρία Αντωνίου ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΚΙΝΕΖΙΚΑ Shengwei Wang ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Φώτης Φωτίου, Πηνελόπη Μιχαλακοπούλου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ Βαγγέλης Παπιομύτογλου, Νατάσα Αντωνάκη ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Γεωργία Κατσιμαλή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ Μιχάλης Δαμανάκης

5 Εισαγωγή Στόχος του παρόντος εγχειριδίου είναι να περιγράψει τη δομή των Νέων Ελληνικών για αλλοδαπούς μαθητές και για δασκάλους των Ελληνικών. Πρόκειται για μια συνοπτική Γραμματική της γλώσσας η οποία είναι δομημένη με απλή ορολογία, εξεικονίζει έννοιες και παραδείγματα και συνοδεύεται από ασκήσεις που εμπεδώνουν και επεκτείνουν τα φαινόμενα (Παιδαγωγική Γραμματική για αλλόγλωσσους). Η ανάγκη για μια συνολική συστηματική περιγραφή της γλώσσας απορρέει από το γεγονός ότι τα διδακτικά εγχειρίδια παρουσιάζουν τα γραμματικο-συντακτικά φαινόμενα των ελληνικών σε διαφορετικά βιβλία ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειας και τη θεματική ενότητα και έτσι μαθητές και καθηγητές δεν αποκτούν μια συνολική εικόνα της δομής της γλώσσας. Επειδή υπάρχουν πολλά θεωρητικά πρότυπα (βλ. βιβλιογραφία) τα οποία κατευθύνουν τη συγγραφή μιας Γραμματικής, για τη δόμηση των ενοτήτων ακολουθούμε την οπτική του αλλόγλωσσου που έρχεται σε επαφή με τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα. Δίνουμε δηλαδή έμφαση σε φαινόμενα τα οποία διαφοροποιούν τα ελληνικά από άλλες γλώσσες και, όπου χρειάζεται, αντιπαραβάλλουμε τα χαρακτηριστικά της Ελληνικής με αντίστοιχα χαρακτηριστικά της Αγγλικής. Για τη συγγραφή του συγκεκριμένου εγχειριδίου ακολουθούμε τις παρακάτω αρχές: α) Επιλέγουμε τα βασικότερα κλιτικά παραδείγματα και συντακτικά φαινόμενα και παραλείπουμε εξαιρέσεις των ελληνικών σε όλα τα επίπεδα (φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία), οι οποίες δεν είναι συχνές στον καθημερινό λόγο. β) Η δομή των ενοτήτων διακρίνει ανάλογα με το φαινόμενο που πραγματεύεται: μορφολογία ( 形 式 ), σημασία ( 意 义 ), χρήση ( 用 法 ). ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Πώς σχηματίζεται; ΣΗΜΑΣΙΑ Τι σημαίνει; ΧΡΗΣΗ Πότε/ πώς χρησιμοποιείται;

6 γ) Χρησιμοποιούμε ορολογία (μεταγλώσσα) η οποία είναι απαραίτητη για να συνδέσει ο μαθητής έννοιες και παραδείγματα και να οριοθετήσει το σύστημα των ελληνικών και των άλλων γλωσσών (βλ. 术 语 ). δ) Επειδή τα ελληνικά χαρακτηρίζονται από πλούσια μορφολογία, περισσότερα από ένα ρηματικά θέματα και αρκετά συνώνυμα για την ίδια έννοια, καταγράφουμε συχνόχρηστα ρήματα στο παράρτημα. Η προσπάθεια συγγραφής μιας γραμματικής για την ελληνική γλώσσα λαμβάνει υπόψη: Α Φύση της γλώσσας Τα ελληνικά με τη διαχρονική/ιστορική εξέλιξη της γλώσσας εμφανίζουν ποικιλία τύπων (π.χ. πόλεως - πόλης, φτερό - περίπτερο). Επίσης, χαρακτηρίζονται από αναντιστοιχία γραφής και φωνητικής απόδοσης των λέξεων (π.χ. οικογένεια, γάλα γύρος). Διαφοροποιούνται τυπολογικά από άλλες γλώσσες τόσο σε επίπεδο σύνταξης (π.χ. από τα αγγλικά ως προς την προαιρετικότητα του υποκειμένου) όσο και σε επίπεδο μορφολογίας (π.χ. αγαπάω/-ώ, -άς, -ά, -άμε, -άτε, -ούν vs. love-loves). Β Θεωρία περιγραφής Υιοθετούμε πορίσματα της γλωσσολογικής ανάλυσης των ελληνικών τα οποία είναι δυνατόν να διευκολύνουν τη διδασκαλία των ελληνικών σε αλλόγλωσσους. Πρόσφορη είναι η συντακτική θεώρηση χωρίς να απορρίπτεται η παραδοσιακή ορολογία κυρίως στην κλιτική μορφολογία. Γίνεται επίσης σύγκριση των ελληνικών με άλλες γλώσσες αν και παρουσιάζεται μόνο η αντιπαράθεση με τα αγγλικά. Γ Λεξικό ρημάτων Ο κατάλογος των ρημάτων καταρτίστηκε με τα ακόλουθα κριτήρια: 1) Διαλέχτηκαν ρήματα που απαντούν συχνά στον προφορικό και γραπτό λόγο. 2) Οι τύποι που εμφανίζονται είναι: ενεστώτας και αόριστος στην ενεργητική φωνή, ενεστώτας και αόριστος στη μέση-παθητική φωνή και μετοχή παθητικού παρακειμένου (π.χ. -μενος). 3) Σε παρένθεση σημειώνονται τύποι που δεν σχηματίζονται ομαλά (π.χ. θα/να/ας πιω) ή δεν είναι πάντοτε εύκολο να προβλεφθούν από το μαθητή. 4) Η κύρια μόνο σημασία του ρήματος στην ενεργητική φωνή αποδίδεται στα αγγλικά και η τυχόν διαφοροποιημένη σημασία στη μέση-παθητική φωνή.

7 5) Στις διτυπίες καταγράφεται το καταληκτικό μόρφημα που απαντά στον προφορικό λόγο και στη συνέχεια η κατάληξη από τη λόγια παράδοση. Δ Ομάδα - στόχος Το βιβλίο απευθύνεται σε: - έφηβους μαθητές σε προχωρημένο στάδιο ελληνομάθειας - εκπαιδευτικούς που διδάσκουν ελληνικά - φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν ελληνικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Δ Δομή του βιβλίου Το βιβλίο περιέχει 30 ενότητες που πραγματεύονται την ονοματική φράση, τη ρηματική φράση και τις επιρρηματικές προτάσεις. Οι τελευταίες ενότητες αξιοποιούν στοιχεία ορθογραφίας και φωνολογίας με στόχο να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε ορθογραφικές κανονικότητες των ελληνικών. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει ενδεικτικές δραστηριότητες για το μαθητή. Το γλωσσάρι περιέχει τους όρους που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο. Ε Διδακτική αξιοποίηση του εγχειριδίου Ο εκπαιδευτικός έχει την ευχέρεια να επιλέξει κατά περίπτωση τις ενότητες ή τις ασκήσεις που επιθυμεί να διδάξει, να αντιπαραθέσει τη γλώσσα-στόχο (ελληνικά) με τη μητρική γλώσσα και να ανατρέξει στο εγχειρίδιο για να παρουσιάσει ολοκληρωμένα ένα γλωσσικό φαινόμενο. Γεωργία Κατσιμαλή Επίκ. Καθηγήτρια Γλωσσολογίας

8 1. 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λέξεις, φράσεις και προτάσεις Συντακτικές λειτουργίες 目 录 词 短 语 和 句 子 11 句 法 功 能 Ονοματική Φράση Άρθρα Ουσιαστικά Περισσότερα Ουσιαστικά Επίθετα Μετοχή παρακειμένου Αντωνυμίες Ονοματικά συμπληρώματα και προσδιορισμοί των ουσιαστικών 名 词 短 语 冠 词 21 名 词 28 其 它 名 词 36 形 容 词 42 过 去 分 词 52 代 词 56 名 词 补 语 和 名 词 修 饰 语 69 Ρηματική Φράση 动 词 短 语 Το ρηματικό σύστημα Χρόνοι: σχηματισμός και χρήση Ενεστώτας Παρελθόν Παρακείμενος Μέλλον Ρηματική άποψη Έγκλιση και τροπικότητα Προστακτική Υποτακτική Έκφραση ευχής, δυνατότητας / πιθανότητας, αναγκαιότητας 动 词 系 统 76 时 态 : 构 成 和 用 法 79 现 在 时 80 过 去 时 83 现 在 完 成 时 88 将 来 时 91 动 词 的 体 95 情 态 和 语 气 101 祈 使 式 101 虚 拟 式 107 如 何 表 达 愿 望 可 行 性 / 可 能 性 必 要 性 111

9 Χρήση της παθητικής Αυτοπάθεια και αλληλοπάθεια Δομή της ρηματικής φράσης 被 动 语 态 的 用 法 116 被 动 语 态 反 身 性 和 交 互 性 的 用 法 120 动 词 短 语 的 结 构 124 Επ ι ρ ρ η μ α τ ι κ ά 状 语 20. Επιρρήματα 21. Επιρρημ. ρηματικός τύπος /-ondas/ 22. Προθέσεις και προθετικές φράσεις 23. Επιρρηματικές προτάσεις Χρονικές προτάσεις Αιτιολογικές, τελικές, αποτελεσματικές προτάσεις Υποθετικές προτάσεις Παραχωρητικές / εναντιωματικές προτάσεις 24. Συμπληρωματικές προτάσεις Πλάγιες ερωτηματικές 25. Αναφορικές προτάσεις 26. Μία πρόταση, δύο σημασίες 副 词 133 副 动 词 形 式 /-ondas/ 137 介 词 和 介 词 短 语 139 状 语 句 145 时 间 状 语 句 145 原 因 目 的 结 果 状 语 句 150 条 件 状 语 句 153 让 步 / 转 折 状 语 句 156 补 语 句 157 间 接 引 语 161 关 系 句 163 一 句 两 意 166 Λέξεις μέσα σε λέξεις 词 中 词 Παραγωγή Σύνθεση Στοιχεία ορθογραφίας Βασικοί κανόνες προφοράς Πίνακας όρων γραμματικής Παράρτημα ρημάτων Βιβλιογραφία 派 生 169 复 合 174 拼 写 规 则 177 基 本 发 音 规 则 183 语 法 术 语 列 表 188 动 词 附 录 198 参 考 书 目 224

10 语 法 符 号 动 词 名 词 阳 性 阴 性 中 性 冠 词 形 容 词 代 词 介 词 副 词 单 数 复 数 时 间 动 词 过 去 现 在 将 来 反 身 交 互 被 动 句 子 结 构 句 子 名 词 短 语 动 词 短 语 动 词 名 词 短 语 Το μπαλόνι φλέρταρε το σύννεφο 词 的 连 接 部 分 词 或 句 子

11 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις ( 词 短 语 和 句 子 ) 如 同 所 有 人 类 语 言 一 样, 希 腊 语 有 词 汇 和 语 法 用 来 组 句 词 汇 由 语 言 中 存 在 的 词 组 成 这 些 词 有 形 式 和 意 义 语 法 包 括 规 则, 即 规 则 形 式, 它 们 决 定 如 何 将 语 音 词 汇 和 句 子 组 成 更 大 的 单 位 描 写 语 音 系 统 及 其 特 征 的 语 法 成 分 称 作 音 系 学, 而 描 写 词 汇 以 及 说 明 词 汇 形 式 的 成 分 被 称 作 形 态 学 将 词 汇 构 成 短 语 的 规 则 称 为 句 法 学 νησί δεν 语 言 音 系 学 词 汇 ένα τώρα 语 法 形 态 学 σε μένω 句 法 学 Μένω σε ένα νησί Α. Μέρη του λόγου( 词 类 ) 希 腊 语 中 的 词 汇 ( 如 同 汉 语 中 的 词 汇 ) 根 据 其 在 句 子 中 的 形 式 意 义 和 功 能, 分 属 不 同 的 词 类 或 词 性 (μέρη του λόγου) 但 与 汉 语 不 同 的 是, 希 腊 语 中 的 词 类 整 体 上 可 以 被 分 为 两 组 : 有 屈 折 变 化 的 ( 有 不 同 的 词 尾 ) 和 无 屈 折 变 化 的 ( 词 尾 从 不 发 生 改 变 ) μένεις 有 屈 折 变 化 的 νησί ένα νησιά δεν 无 屈 折 变 化 的 τώρα σε πια Τώρα δεν μένεις πια σε ένα νησί 11

12 该 表 介 绍 了 希 腊 语 中 主 要 的 有 屈 折 变 化 和 无 屈 折 变 化 的 词 类 : Kλιτά μέρη του λόγου ( 有 屈 折 变 化 的 词 类 ) Άκλιτα μέρη του λόγου ( 无 屈 折 变 化 的 词 类 ) oυσιαστικά( 名 词 ) παιδί, φίλη, δρόμος επίθετα( 形 容 词 ) καλός, καλή, καλό επιρρήματα( 副 词 ) πάνω, χτες, πολύ επιρρηματικός ρηματικός τύπος ( 副 动 词 ) γράφοντας αριθμητικά( 数 词 ) δεύτερος, δεύτερη, δεύτερο τρεις, τρία δύο, οκτώ μετοχές( 分 词 ) γραμμένος, γραμμένη, γραμμένο προθέσεις( 介 词 ) σε, με, από, για άρθρα( 冠 词 ) ο, η, το - ένας, μία, ένα σύνδεσμοι( 连 词 ) αλλά, και, ούτε ούτε αντωνυμίες( 代 词 ) αυτός, αυτή, αυτό προσδιοριστικά( 限 定 词 ) κάποιος, κανένας ρήματα( 动 词 ) μένω, έρχομαι συμπληρωματικοί δείκτες ( 标 补 语 ) ότι, που επιφωνήματα( 感 叹 词 ) αχ! πο πο! αμάν πια! μπα! μόρια( 小 品 词 ) να, θα, ας 12

13 B. Φράσεις( 语 短 ) 单 词 以 特 定 的 方 式 组 合 就 形 成 了 短 语 ( 句 子 成 分 ) 和 句 子 例 如, 在 如 下 句 子 中, 单 词 ο 和 Σαχίνης 构 成 名 词 短 语 (NP), 而 单 词 αγαπάει 和 την Αγκάθα 则 构 成 动 词 短 语 (VP): VP [Ο Σαχίνης] [αγαπάει την Αγκάθα] NP NP Ο Σαχίνης αγαπάει την Αγκάθα 在 下 列 句 子 中, 括 号 内 的 成 分 为 方 式 时 间 和 地 点 的 介 词 短 语 Ταξιδεύει [με αεροπλάνο] ( 方 式 ) Θα φτάσει [κατά τις 10] ( 时 间 ) Θα μείνει [στο ξενοδοχείο] ( 地 点 ) C. Προτάσεις( 句 子 ) 将 短 语 放 在 一 起 就 形 成 了 句 子, 即 主 句 或 从 句 主 句 可 以 单 独 成 句, 即 不 依 靠 另 一 个 句 子 的 某 一 成 分 另 一 方 面, 从 句 依 赖 于 或 修 饰 另 一 个 句 子 的 某 一 成 分 Ο Σαχίνης κοιμάται αργά κάθε βράδυ Σκέφτεται ότι / πως θα την παντρευτεί Επειδή την αγαπάει θα την παντρευτεί 13

14 练 习 2. 使 用 备 忘 录 中 的 符 号 按 例 句 尽 可 能 多 地 划 出 单 词 Είμαι ο αστυνόμος Σαχίνης. Η δουλειά μου είναι να ερευνώ μυστήρια και να βρίσκω λύση σε δύσκολα προβλήματα. Δουλεύω γρήγορα και μεθοδικά. Ασχολούμαι πολλές ώρες με τη δουλειά μου και δεν έχω πολύ ελεύθερο χρόνο. Όταν όμως θέλω να ξεκουραστώ παίρνω την Αγκάθα 备 忘 录 动 词 名 词 冠 词 形 容 词 代 词 介 词 副 词 και πάμε βόλτα. Είμαι η Αγκάθα. Είμαι ψηλή, ξανθιά και έχω μεγάλα γαλανά μάτια. Ο Σαχίνης είναι ο ήρωάς μου και είμαι τρελά ερωτευμένη μαζί του. 2. 按 例 句 划 出 短 语 NP VP [Η Κλειώ] [είναι φίλη της Αγκάθας]. [Η Κλειώ και η Αγκάθα] [πηγαίνουν στο σπίτι]. [Ο Λάκης] [μαγειρεύει] και [ο Σαχίνης] [πίνει τον καφέ του] και [διαβάζει εφημερίδα]. [Οι τέσσερις φίλοι] [κάθονται στο τραπέζι]. 14

15 3. 按 例 句 将 单 词 组 合 在 一 起 形 成 句 子 το, η, καράβι, Αγκάθα, φίλη, έρχεται, περιμένει, το, από, Ρέθυμνο Η Αγκάθα περιμένει μια φίλη 将 两 栏 内 的 短 语 组 合 在 一 起 形 成 句 子 Ο Λάκης τρέχει όταν έφτασε ο Σαχίνης 1. Ο κλέφτης φεύγει για να δει το Σαχίνη 2. Ο κλέφτης είχε φύγει όταν βλέπει το Σαχίνη 3. Η Αγκάθα έρχεται καθώς περπατάει 4. Ο Σαχίνης σκέφτεται την Αγκάθα να βοηθήσει το Σαχίνη 15

16 2 Συντακτικές λειτουργίες ( 句 法 功 能 ) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες ( 格 与 句 法 功 能 ) 可 以 通 过 提 问 ποιος( 谁 ) 或 τι( 什 么 ) 来 识 别 出 句 子 的 主 语 如 果 与 动 词 关 联 在 一 起, 直 接 宾 语 通 常 回 答 提 问 ποιον( 谁 ) 或 τι( 什 么 ) Ποιoς βρήκε τον κατάσκοπο; Ποιον βρήκε ο Σαχίνης; Ο Σαχίνης βρήκε τον κατάσκοπο O Σαχίνης Τον κατάσκοπο 某 些 语 言 通 过 将 句 子 成 分 置 于 特 定 的 位 置 来 表 达 它 们 之 间 的 语 法 关 系, 也 就 是 说 主 谓 宾 汉 语 通 常 就 是 这 样 的 语 言 在 汉 语 陈 述 句 中, 主 语 在 动 词 前, 宾 语 在 动 词 后 其 它 语 言, 如 希 腊 语, 通 过 屈 折 变 化 体 系 来 表 达 语 法 关 系 该 体 系 的 一 方 面 就 体 现 在 词 尾 名 词 短 语 的 词 尾 表 示 性 数 和 格 除 词 尾 外, 名 词 前 的 冠 词 也 表 示 相 同 的 语 法 特 征 整 个 名 词 短 语 ( 冠 词 和 名 词 词 尾 ) 将 主 语 ( 通 常 是 主 格 ) 和 宾 语 区 别 开 来 直 接 宾 语 通 常 以 宾 格 出 现 Ο Σαχίνης 主 语 主 格 βρήκε τον κατάσκοπο 宾 语 宾 格 16

17 下 表 给 出 了 主 格 和 宾 格 的 一 些 常 见 形 式 阳 性 ποιος ( 主 语 ) 主 格 ο δάσκαλος άνδρας μαθητής οι δάσκαλοι άνδρες μαθητές η γυναίκα κόρη ποιον / τι ( 宾 语 ) 宾 格 το(ν) δάσκαλο άνδρα μαθητή τους δασκάλους άνδρες μαθητές τη(ν) γυναίκα κόρη 阴 性 中 性 οι γυναίκες κόρες το παιδί βιβλίο μάθημα τα παιδιά βιβλία μαθήματα τις γυναίκες κόρες το παιδί βιβλίο μάθημα τα παιδιά βιβλία μαθήματα B. Προαιρετικό Υποκείμενο ( 主 语 的 省 略 ) 一 个 句 子 总 是 有 主 语 和 动 词 但 在 希 腊 语 中, 主 语 可 以 被 省 略 这 是 因 为 动 词 形 式 有 一 个 词 尾 可 以 表 示 出 主 语 因 此, 没 有 必 要 使 用 代 词 ( 代 词 的 强 势 用 法, 见 代 词 ) Κοιτάζει την Αγκάθα Κοιτάζει την Αγκάθα 尽 管 省 略 了 主 语, 仍 可 以 通 过 动 词 词 尾 和 / 或 上 下 文 来 理 解 主 语 17

18 C. Συμφωνία Υποκειμένου - Ρήματος ( 主 谓 一 致 ) 在 希 腊 语 中, 动 词 必 须 在 数 和 人 称 上 与 其 主 语 保 持 一 致 如 果 主 语 是 单 数, 动 词 则 也 是 单 数 ; 主 语 是 复 数, 动 词 也 是 复 数 Η Αγκάθα κάνει γυμναστική κάθε μέρα αλλά εμείς κάνουμε σπάνια D. Κατηγορούμενο( 谓 词 ) 对 一 些 动 词 ( 系 动 词 :είμαι, γίνομαι, φαίνομαι, μοιάζω, δείχνω, σπουδάζω, μένω, παραμένω, θεωρούμαι 等 ), 名 词 短 语 修 饰 动 词 的 主 语, 因 而 它 使 用 主 格 如 果 谓 词 指 的 是 直 接 宾 语, 则 以 宾 格 出 现 在 主 语 和 宾 语 谓 词 中, 谓 词 必 须 在 数 和 格 上 与 修 饰 的 名 词 保 持 一 致 Ο Σαχίνης θα γίνει επιθεωρητής 主 语 主 格 谓 词 主 格 Θα κάνουν το Σαχίνη επιθεωρητή 宾 语 宾 格 谓 词 宾 格 E. Σειρά των όρων( 词 序 ) 在 希 腊 语 中, 主 语 或 宾 语 既 可 以 在 动 词 前 也 可 以 在 动 词 后 名 词 词 尾 ( 而 不 是 名 词 的 位 置 ) 表 示 出 名 词 短 语 是 主 语 还 是 宾 语 因 此, 不 需 要 固 定 的 词 序 来 区 别 主 语 和 宾 语 在 汉 语 中, 某 些 情 况 下 也 无 需 固 定 词 序 主 宾 Ο Σαχίνης αγαπάει την Αγκάθα 宾 主 Aγαπάει την Αγκάθα ο Σαχίνης 18

19 练 习 1. 填 空 1. Ο Λακ φαίνεται πάντα κουρασμέν 2. Αγκάθα αγαπάει το Σαχίν 3. παιδιά πίνουν χυμ 4. Τα μωρ δεν έχουν δόντ 5. Ο Σαχίν έχει το κλειδ 6. Είδα το Σαχίν θυμωμέν 2. 用 如 下 单 词 尽 可 能 多 地 造 句 名 词 短 语 τα πλοία τις εφημερίδες οι φίλοι μου ο Λάκης την ταινία 动 词 έρχομαι φεύγω διαβάζω κοιμάμαι βλέπω Τα πλοία έρχονται Οι φίλοι μου έρχονται 19

20 3. 按 例 句 划 出 主 语 和 宾 语 主 宾 Ο Σαχίνης συναντάει την Αγκάθα 1. Γιατί πάντα χάνει το φακό του ο Σαχίνης; 2. Το φάντασμα του Σαχίνη κυνηγάει την Αγκάθα 3. Τα παιδιά αγαπάνε τα γλυκά 4. Το χειμώνα κάνει κρύο και χιονίζει 4. 用 如 下 单 词 造 句 1. φοβάται / ο / την / Αγκάθα / Σαχίνης 2. τηλεόραση / βλέπει / Σαχίνης / κάθε / ο / βράδυ 3. κάθε / παίζουν / Σαχίνης / Αγκάθα / Κυριακή / ο / η / τένις / και 4. Σαχίνης / θέλει / ο / να γίνει / Λάκης 20

21 3 Ονοματική Φράση( 名 词 短 语 ) Άρθρα ( 冠 词 ) 冠 词 分 为 定 冠 词 (ο, η, το) 和 不 定 冠 词 (ένας, μία,ένα) 它 们 与 其 修 饰 的 名 词 在 性 数 和 格 上 保 持 一 致 Είναι ο φίλος μου ο γιατρός Ένας φίλος μου είναι γιατρός 有 无 冠 词 会 改 变 句 子 的 意 思 定 冠 词 表 示 一 个 特 定 实 体, 而 不 定 冠 词 则 用 于 非 特 定 实 体 任 何 冠 词 的 缺 少 都 与 名 词 的 属 性 ( 固 有 的 或 限 定 的 ) 有 关 Είναι ο φίλος μου Είναι ένας φίλος μου Είναι φίλος μου 我 问 过 医 生 了! Ρώτησα το γιατρό Ρώτησα ένα γιατρό Ρώτησα γιατρό! A. Οριστικό άρθρο ( 定 冠 词 ) 单 数 复 数 主 格 宾 格 属 格 ο το(ν) του η τη(ν) της το το του οι τους των οι τις των τα τα των 21

22 不 要 将 阳 性 名 词 单 数 宾 格 (τον) 与 复 数 属 格 (των) 相 混 淆 τον των των των 不 要 将 阴 性 名 词 单 数 属 格 (της) 与 阴 性 名 词 复 数 宾 格 (τις) 相 混 淆 在 书 面 语 中, 如 果 下 一 个 词 以 元 音 开 始 或 以 辅 音 τ, π, κ, ξ, ψ, τσ, τζ, μπ, ντ, γκ 开 始, 则 保 留 单 数 宾 格 冠 词 τον / την 的 尾 字 母 -ν άνθρωπο της χώρας - τις χώρες την Ελλάδα τον πρόεδρο την Ξάνθη ανθρώπων χωρών παιδιών ν κ π τ γκ μπ ντ ξ ψ τσ/τζ 定 冠 词 和 与 其 密 切 相 关 的 名 词 的 词 尾 是 性 数 和 格 的 标 记 不 要 将 定 冠 词 与 同 音 的 附 着 ( 弱 势, 见 代 词 ) 人 称 代 词 相 混 淆 Η φίλη μου η Μαρία είναι φοιτήτρια Χτες είδα τη φίλη μου τη Μαρία Τον είδα το Γιάννη 代 词 冠 词 Χρήση του οριστικού άρθρου ( 定 冠 词 的 用 法 ) 与 中 文 不 同, 希 腊 语 中 的 专 有 名 词 前 总 会 有 一 个 定 冠 词 定 冠 词 通 常 与 以 下 单 词 一 起 出 现 : αυτός, εκείνος, όλος / ολόκληρος 它 们 也 可 能 在 附 着 物 主 代 词 ( 见 物 主 代 词 ) 前 小 明 Ο Γιάννης μένει στην Αθήνα 小 明 Ο φίλος μου ο Γιάννης Όλος ο κόσμος μιλάει γι αυτόν Ο κόσμος όλος μιλάει γι αυτόν Όλοι τους ήταν υπέροχοι 22

23 定 冠 词 广 泛 用 于 表 明 一 个 特 定 的 时 间 点 ( 日 月 季 节 和 日 期 ) 如 果 表 达 一 般 性 的 陈 述, 则 使 用 定 冠 词 定 冠 词 的 中 性 形 式 可 以 用 于 与 其 它 词 类 构 成 名 词 短 语 Την Κυριακή πηγαίνω εκκλησία Το 2003 ο Σαχίνης θα βρει τον κλέφτη Το γάλα κάνει καλό αλλά το κάπνισμα κακό Η Ευρώπη του σήμερα Το τι έχω να κάνω δεν λέγεται Μη ρωτάς το πώς και το γιατί Το 75% των Ελλήνων βλέπει ποδόσφαιρο B. Αόριστο άρθρο( 不 定 冠 词 ) 单 数 主 格 ένας μία ένα 宾 格 ένα(ν) μία ένα 属 格 ενός μίας ενός 不 定 冠 词 没 有 复 数 形 式 取 而 代 之 的 是 使 用 不 定 代 词 Μερικοί / Κάποιοι Έλληνες δεν διαβάζουν ποτέ 不 要 混 淆 不 定 冠 词 和 数 词 Έχει μόνο ένα ευρώ στην τσέπη του 23

24 Χρήση αόριστου άρθρου ( 不 定 冠 词 的 使 用 ) 不 定 冠 词 用 于 表 达 泛 指, 即 名 词 的 主 要 属 性 在 此 情 况 下, 名 词 通 常 是 动 词 的 主 语 所 有 小 孩 每 个 小 孩 Ένα παιδί πάντα έχει δίκιο 克 里 特 人 们 每 个 克 里 特 人 Ένας Κρητικός δεν κάνει ποτέ πίσω 不 定 冠 词 广 泛 用 于 表 示 不 定 的 时 间 点 ( 日 月 季 节 和 日 期 ) Ένα καλοκαίρι πήγα στη Σαντορίνη Μια φορά κι έναν καιρό πήγαινα συχνά στη Σαντορίνη 也 可 以 用 不 定 冠 词 表 达 强 调, 它 通 常 在 宾 语 位 置 Πήρα μία τρομάρα!! 不 定 冠 词 与 不 可 数 名 词 和 物 质 名 词 一 起 使 用 不 定 冠 词 可 以 用 在 某 些 代 词 前, 如 άλλος τέτοιος 和 δικός μου/σου/του 等 Θέλω έναν καφέ με ζάχαρη και ένα νερό Ένα milko και ένα καλαμάκι, παρακαλώ Και ξαφνικά είδα έναν άλλο Λάκη Ένα τέτοιο γεγονός με αφήνει έκπληκτη Ο Λάκης δεν θέλει το δικό σου αυτοκίνητο, θέλει ένα δικό του C. Απουσία / παράλειψη άρθρου ( 缺 少 / 省 略 冠 词 ) 在 主 语 和 宾 语 位 置, 泛 指 意 义 的 名 词 短 语 没 有 冠 词 Άνθρωποι γύριζαν εδώ κι εκεί Τρώει ψάρι αλλά όχι χόρτα 24

25 在 动 词 ( 如 έχω, κάνω, παίζω, παίρνω) 的 固 定 搭 配 中, 宾 语 名 词 通 常 没 有 冠 词 给 句 中 主 语 或 宾 语 赋 予 属 性 的 名 词 没 有 任 何 冠 词 ( 也 参 见 主 语 和 宾 语 的 谓 词 ) Έχω δίκιο και έχεις άδικο! Παίζει χαρτιά κάθε Πρωτοχρονιά Παίζει κιθάρα Αυτός είναι εξωγήινος Τον έβγαλαν πρόεδρο της τάξης αλλά αυτός ήθελε να γίνει ταμίας 如 果 详 细 说 明 了 主 语 的 特 性 ( 名 称 出 处 属 性 ), 则 使 用 定 冠 词 Αυτός είναι ο πρόεδρος της τάξης μας Είναι η φίλη μου η Κλειώ 在 由 两 个 名 词 组 成 的 复 合 名 词 短 语 中, 表 达 主 要 内 容 的 第 二 个 名 词 通 常 没 有 冠 词 表 示 尺 寸 高 度 深 度 等 的 复 合 名 词 短 语 也 如 此 Μια παρέα παιδιά κάνουν βόλτα στην παραλία Έχουν μαζί τους δύο λίτρα νερό, ένα πακέτο μπισκότα και ένα κουτί τσίχλες Δεν θα κάνουν μπάνιο γιατί η θάλασσα έχει 10 μέτρα βάθος 商 店 或 公 司 标 牌 街 道 名 称 名 片 通 讯 地 址 等 从 不 使 用 冠 词 ( 尽 管 它 们 都 涉 及 专 有 名 词 ) Έκθεση επίπλων Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Οδός Κυπρίων Αγωνιστών 如 果 冠 词 的 位 置 由 代 词 (ποιος, όποιος, τόσος, όσος) 所 取 代, 则 不 使 用 冠 词 Πόσα χρόνια θα ζήσουμε; Όσα χρόνια και να περάσουν δεν θα ξεχάσω ποτέ το χωριό μου 25

26 练 习 1. 在 所 需 的 空 白 处 填 入 缺 少 的 冠 词 τεστ Ελληνικών ήταν για Σάββατο. Μετά από ατέλειωτες ώρες σ σχολείο ήθελα να χαλαρώσω. φίλες μου θα πηγαίνανε βόλτα τους σ μαγαζιά, θα τρώγανε πίτσα και θα βλέπανε καινούργιο θρίλερ σ σινεμά, ενώ εγώ θα παιδευόμουν με άρθρα και δύσκολες λέξεις Ελληνικών. χαμένο απόγευμα σ σπίτι. Κλείστηκα σ δωμάτιό μου και άνοιξα βιβλία Γλώσσας και Ιστορίας. γραμμές περνάγανε μπροστά μου αλλά δεν καταλάβαινα τίποτα. Έστειλα μήνυμα σ κινητό Γιάννη. Ούτε λέξη για απάντηση. Έβαλα σι-ντι Θηβαίου. Μου θύμισε διαγώνισμα και το κλεισα. Πήρα Ειρήνη τηλέφωνο. Απάντησε αδελφή της. Μου είπε ότι πέρασε Γιάννης και βγήκανε έξω με φίλους του. Νευρίασα και ορκίστηκα ότι δεν θα τους ξαναμιλήσω. 2. 用 适 当 的 名 词 短 语 完 成 如 下 句 子 1. ο φίλος οι φίλοι η φίλη τα φύλλα - Ο Γιάννης είναι μου - Το φθινόπωρο των δέντρων κιτρινίζουν και πέφτουν - Όλοι μου είναι Έλληνες - μου η Ειρήνη βγαίνει με το φίλο μου 2. η χώρα ο χώρος οι χώροι ο χορός - του σχολείου διατηρούνται καθαροί - του σχολείου θα γίνει το Σάββατο - μου μου αρέσει - μου αρέσει 26

27 3. η μέση το μέσο τα μέσα - Η Ελένη έχει δαχτυλίδι - Σήμερα έχει απεργία. Δεν έχω να πάω στο αεροδρόμιο - Δεν έχει να σπουδάσει στο εξωτερικό 4. - Δεν έχω με τα λαχεία η τύχη το τείχος - είναι γεμάτος graffiti - του Βερολίνου έπεσε - Και έχουν αυτιά ο τοίχος / οι τοίχοι 3. 用 定 冠 词 或 不 定 冠 词 填 空 1. Ένας καθηγητής πρέπει να έχει χιούμορ καθηγητές δεν το καταλαβαίνουν αυτό 2. Αυτό σπίτι στη γωνία είναι του Σαχίνη Βρήκα τέτοιο σπίτι κι εγώ 3. - Αγόρασα μπλούζα στις εκπτώσεις! - Ποια; Εκείνη μπλούζα που είδαμε στη βιτρίνα χτες; 4. Σε πήρε τηλέφωνο Πηνελόπη Ποια είναι πάλι αυτή; 27

28 4 Ουσιαστικά ( 名 词 ) 希 腊 语 中 的 名 词 可 以 是 阳 性 阴 性 或 中 性 它 们 有 不 同 的 格 形 式 ( 主 格 宾 格 和 属 格 ) 和 不 同 的 功 能 ( 句 法 功 能, 名 词 作 为 补 语 ) 它 们 可 以 是 单 数 或 复 数 Αυτός ο δρόμος βγάζει στο κέντρο της πόλης Βρήκα το δρόμο για το σπίτι μου Στέκομαι στην άκρη του δρόμου Οι δρόμοι είναι γεμάτοι κόσμο Γέμισαν τους δρόμους αφίσες Ποτέ δεν θυμάμαι τα ονόματα των δρόμων 希 腊 语 中 的 名 词 或 者 有 三 种 不 同 的 格 形 式 或 者 有 两 种 不 同 的 格 形 式 两 种 不 同 的 格 形 式 宾 格 属 格 主 格 两 种 不 同 的 格 形 式 属 格 主 格 宾 格 三 种 不 同 的 格 形 式 宾 格 主 格 属 格 所 有 阳 性 名 词 单 数 在 主 格 中 以 -ς 为 词 尾 28

29 根 据 词 尾 不 同, 可 以 将 希 腊 语 中 的 名 词 分 成 不 同 的 组 如 果 你 知 道 一 个 例 词, 就 可 以 对 这 一 组 内 的 其 它 名 词 进 行 变 化 下 表 举 例 说 明 不 同 的 分 组 A. 三 种 不 同 的 格 形 式 单 数 复 数 主 格 ο δρόμος η οδός οι δρόμοι οι οδοί 宾 格 το(ν) δρόμο τη(ν) οδό τους δρόμους τις οδούς 属 格 του δρόμου της οδού των δρόμων των οδών 以 -ος( 阳 性 和 阴 性 ) 结 尾 的 一 组 名 词 在 单 数 和 复 数 的 词 尾 中 与 其 它 组 不 同 Β. 两 种 不 同 的 格 形 式, 阳 性 和 阴 性 Δεν είδα τον αγώνα Λάκη - Σαχίνη αλλά έμαθα το σκορ Το σκορ του αγώνα ήταν 5-0 Οι μαθητές του αθλητικού σχολείου έχουν πολλές νίκες στο μπάσκετ Οι ομάδες που κερδίζουν τους αγώνες έχουν δουλέψει σκληρά 29

30 单 数 主 格 ο μαθητής / αγώνας νίκη / ομάδα η 宾 格 το(ν) μαθητή / αγώνα τη(ν) νίκη / ομάδα 属 格 του μαθητή / αγώνα της νίκης / ομάδας 复 数 主 格 宾 格 属 格 οι/τους μαθητές / αγώνες οι/τις νίκες / ομάδες των μαθητών / αγώνων νικών / ομάδων των 阳 性 和 阴 性 名 词 复 数 有 相 同 的 词 尾 某 些 阳 性 和 阴 性 名 词 的 复 数 形 式 比 单 数 形 式 多 出 一 个 音 节 Γιατί άραγε οι κεφτέδες των γιαγιάδων είναι πιο νόστιμοι από τους κεφτέδες των μαμάδων; Οι καφέδες της Βραζιλίας είναι οι καλύτεροι Ο καπετάνιος έφερε στο νησί μια παιχνιδιάρα μαϊμού Οι εξηντάρηδες μπαμπάδες ονειρεύονται να γίνουν παππούδες 30

31 单 数 主 格 ο μπαμπάς / ταξιτζής η γιαγιά / μαϊμού 宾 格 το(ν) μπαμπά / ταξιτζή τη(ν) γιαγιά / μαϊμού 属 格 του μπαμπά / ταξιτζή της γιαγιάς / μαϊμούς 复 数 主 格 宾 格 οι/τους μπαμπάδες / ταξιτζήδες οι/τις γιαγιάδες / μαϊμούδες 属 格 των μπαμπάδων / ταξιτζήδων των γιαγιάδων / μαϊμούδων 以 该 模 式 变 形 的 名 词 通 常 是 外 来 语 (καφές), 可 以 表 示 职 业 (ταξιτζής), 并 且 用 于 口 语 (Aεκτζής) 中 O οπαδός της ΑΕΚ λέγεται Αεκτζής Κάθε φορά που πάει στη λαϊκή, της αρέσει να πιάνει κουβέντα με τους μανάβηδες και τους ψαράδες Έφερε μπακλαβάδες από την Αλεξάνδρεια 31

32 C. 两 种 不 同 的 格 形 式, 中 性 中 性 名 词 有 其 自 己 的 一 套 词 尾 Το δάσος που αγαπώ βρίσκεται στο βουνό. Εκεί πάω κάθε καλοκαίρι με τα παιδιά του σχολείου και ξεχνάμε όλοι τα βαρετά μαθήματα ή τα γραψίματα 单 数 主 格 宾 格 το παιδί βουνό μάθημα γράψιμο δάσος 属 格 του παιδιού βουνού μαθήματος γραψίματος δάσους 复 数 τα παιδιά βουνά μαθήματα γραψίματα δάση 主 格 宾 格 των παιδιών μαθημάτων βουνών γραψιμάτων δασών 属 格 32

33 以 / -i / 结 尾 的 名 词 无 论 单 数 还 是 复 数, 在 属 格 中 最 后 一 个 音 节 重 读 το χερι του χεριου των χεριων 添 加 了 -τ-( 以 -τος, -τα, -των 构 成 格 形 式 的 名 词 ) 的 第 二 组 中 性 名 词 是 : 以 -μα 为 结 尾 的 名 词 το γράμμα, το χρήμα 以 -σιμο/-ξιμο/-ψιμο 为 结 尾 的 名 词 请 注 意 另 一 变 化 :ο>α : το γράψιμο, το τρέξιμο, το πλύσιμο το γράψιμο 但 του γραψίματος το τρέξιμο 但 του τρεξίματος το πλύσιμο 但 του πλυσίματος 第 三 组 中 性 名 词 的 主 格 单 数 以 -ος 结 尾 你 需 要 记 住 哪 些 名 词 属 于 该 组 最 常 见 的 是 : το δάσος, βάρος, τέλος, λάθος, πλήθος, έθνος, κέρδος, θάρρος, κράτος, μήκος, ύψος, πάχος, πλάτος, έδαφος, μέγεθος 在 属 格 复 数 形 式 中, 重 音 位 于 最 后 一 个 音 节 : το λαθος τα λαθη των λαθων το εδαφος τα εδαφη των εδαφων 33

34 练 习 1. Sahinis 和 Agatha 邀 请 了 一 些 朋 友 与 他 们 欢 度 周 日 夜 晚 请 帮 助 Agatha 完 成 给 Sahinis 的 如 下 便 条 Αγάπη μου, Θα αργήσω να γυρίσω. Γι αυτό αγόρασε, σε παρακαλώ, μερικά πράγματα για την Κυριακή το βράδυ: λίγα αναψυκτικά, μερικές, 2-3 πορτοκάλι, ¼, ένα κουτί, λίγους και μερικά. Πάρε και λίγες και 3-4 κιλά από το μανάβη. Α! πήγαινε από την Κλειώ να πάρεις τους και τις που της είχαμε δανείσει. Θα μας χρειαστούν! Αν προλάβεις, πέρασε και από το καθαριστήριο να πάρεις τα σου και τις μου. Μην ξεχάσεις να στείλεις τις και τα που γράψαμε χθες για τη Σοφία και τον Τάκη. Τι θα λεγες να παραγγείλουμε και μερικούς στο ψητοπωλείο της γειτονιάς; Καλά ψώνια! Η Αγκάθα σου αναψυκτικό, μπίρα, χυμός, καφές, σοκολατάκι, ξηροί καρποί, γλυκό, μπανάνα, μήλο, δίσκος, κασέτα, παντελόνι, φούστα, κάρτα, γράμμα, μεζές 34

35 2. Sahinis 告 诉 一 个 朋 友 怎 样 找 到 他 的 住 处 请 完 整 该 说 明 Λοιπόν άκου, Σάκη, πώς θα έρθεις. Είναι πανεύκολο! Όπως θα ανεβαίνεις τη (λεωφόρος) Μεσογείων, θα συναντήσεις μια μεγάλη πλατεία με μία εκκλησία στο κέντρο. Θα κάνεις τον κύκλο της (πλατεία) και θα μπεις στην (οδός) (Φανερωμένη). Θα προχωρήσεις ευθεία. Στα 500 μέτρα περίπου θα δεις ένα (φούρνος). Θα στρίψεις στον επόμενο (δρόμος) αριστερά. Θα συνεχίσεις ευθεία μέχρι το τέλος του (δρόμος) και θα στρίψεις δεξιά στην (οδός) (Πυθαγόρας). Στον (αριθμός) 11 θα δεις ένα σπίτι με μεγάλο (κήπος) 35

36 5 Περισσότερα ουσιαστικά ( 其 它 名 词 ) Α. 复 数 以 -εις 结 尾 的 名 词 一 组 以 -η 为 词 尾 的 阴 性 名 词 有 不 同 的 复 数 形 式 单 数 Θα ψωνίσω στις εκπτώσεις γιατί βρίσκω καλύτερες τιμές Σήμερα θα δούμε τις φίλες του Σαχίνη στις ειδήσεις 复 数 主 格 η είδηση οι ειδήσεις 宾 格 την είδηση τις ειδήσεις 属 格 της είδησης / (ειδήσεως) των ειδήσεων 以 -ση, -ξη, -ψη(απόφαση, λέξη, άποψη) 为 词 尾 的 阴 性 名 词 和 名 词 πόλη( 及 其 复 合 词, 如 πανεπιστημιού-πολη), δύναμη, πίστη, τίγρη 属 于 该 组 Η Κλειώ και η Αγκάθα έχουν διαφορετικές απόψεις για πολλά θέματα. Τους αρέσει όμως να μοιράζονται τις σκέψεις τους και να παίρνουν αποφάσεις μαζί Η ζωή στις μεγαλουπόλεις είναι κουραστική, αλλά ενδιαφέρουσα Με μπερδεύει η ορθογραφία κάποιων λέξεων στα ελληνικά 名 词 βρύση 不 属 于 该 组 Μην ξεχνάτε τις βρύσες ανοιχτές 36

37 还 有 一 组 以 -έας 为 词 尾 的 阳 性 名 词 与 上 面 一 组 有 相 同 的 复 数 形 式 Ο Λάκης ποτέ δεν θυμάται τα ονόματα των αγαπημένων του συγγραφέων 单 数 复 数 主 格 o συγγραφέας οι συγγραφείς 宾 格 τo(ν) συγγραφέα τους συγγραφείς 属 格 του συγγραφέα των συγγραφέων 其 它 属 于 该 组 的 名 词 有 :τομέας, διερμηνέας, γραμματέας, προβολέας, ιερέας 以 及 少 数 以 -ης 为 词 尾 的 名 词 :συγγενής, πρύτανης, πρέσβης Οι διερμηνείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταξιδεύουν πολύ Κλείσε τους προβολείς. Με στραβώνουν Η Αγκάθα μιλάει συχνά με τους συγγενείς της στην Ελλάδα Β. 其 它 中 性 名 词 以 -ν 为 词 尾 的 中 性 名 词 有 其 自 己 的 变 化 Η Κλειώ είναι μια κοπέλα με πολλά ενδιαφέροντα και πολλά προσόντα 37

38 单 数 主 格 宾 格 το προϊόν ενδιαφέρον 属 格 του προϊόντος ενδιαφέροντος 复 数 τα προϊόντα ενδιαφέροντα 主 格 宾 格 των προϊόντων ενδιαφερόντων 属 格 属 于 该 组 的 一 些 名 词 有 :παρελθόν, παρόν, μέλλον, περιβάλλον, καθήκον, συμφέρον, ον, σύμπαν, συμβάν, παν, φωνήεν Όταν ήταν μικρός ο Λάκης, ήθελε να γίνει αστροφυσικός για να ανακαλύψει τα μυστικά του σύμπαντος. Τώρα που μεγάλωσε έγινε βοηθός του Σαχίνη 38

39 还 要 特 别 记 住 一 些 以 -ς 结 尾 的 中 性 名 词 : το κρέας, τέρας, φως, καθεστώς, γεγονός 单 数 复 数 主 格 宾 格 το κρέας φως τα κρέατα φώτα 属 格 του κρέατος φωτός των κρεάτων φώτων Lakis 写 了 一 首 押 韵 的 小 诗 来 帮 你 记 住 这 些 名 词 : Ήρθανε τα τέρατα Φάγανε τα κρέατα Σβήσανε τα φώτα Άλλαξε το καθεστώς Ξεχάστηκαν τα γεγονότα 39

40 练 习 1. 找 出 下 文 中 的 名 词, 然 后 根 据 其 性 数 和 变 格 的 分 组 将 其 归 类 Αρχίζει το ματς Οι δυο ομάδες συναντήθηκαν έξω από το γήπεδο. Σημαίες, καπέλα, κασκόλ, πανό και συνθήματα. Θα πάρουμε το πρωτάθλημα, ακουγόταν από τη μια πλευρά. Το παιχνίδι είναι δικό μας, απαντούσε η άλλη. Η εμφάνιση των παιχτών στον αγωνιστικό χώρο ξεσήκωσε τις κερκίδες. Οι παράγοντες και οι πρόεδροι εμφανίστηκαν στην είσοδο. Ο αγώνας άρχισε με το σφύριγμα του διαιτητή. Τα μάτια των προπονητών και των οπαδών ήταν καρφωμένα στην μπάλα. Με την πρώτη τρίπλα μπήκε γκολ. Το πλήθος ενθουσιάστηκε. Οι αντίπαλοι χλόμιασαν 单 数 两 种 不 同 的 格 形 式 三 种 不 同 的 格 形 式 阳 性 复 数 单 数 阴 性 复 数 ομάδες, σημαίες 单 数 中 性 复 数 40

41 2. 用 单 词 给 下 列 句 子 填 空 επιθετικός, πρόεδρος ομάδας, τερματοφύλακας, αθλητικογράφος, προπονητής 1. Eίναι σημαντικό για ένα(ν) να είναι γρήγορος 2. Eίναι σημαντικό για ένα(ν) να έχει λεφτά 3. Eίναι σημαντικό για ένα(ν) να έχει πείρα 4. Eίναι σημαντικό για ένα(ν) να έχει γερά μπράτσα 5. Eίναι σημαντικό για ένα(ν) να έχει καλή πένα 3. 找 出 括 号 内 单 词 适 当 的 形 式 并 填 空 1. Κατά τη διάρκεια (η προπόνηση) (ο αθλητής) κουράζονται πολύ 2. (ο φίλαθλος) ξέσπασαν σε (χειροκρότημα) 3. Το ματς της Κυριακής είναι (το γεγονός) (η εβδομάδα) 4. Όταν παίζει η Εθνική, όλοι καρφώνονται στις οθόνες (η τηλεόραση) 5. Αθλητισμός είναι η συστηματική άσκηση (ο άνθρωπος) για (η βελτίωση) και (η διατήρηση) (η υγεία) (ο οργανισμός). 41

42 6 Επίθετα ( 形 容 词 ) 希 腊 语 中 的 形 容 词 是 有 屈 折 变 化 的 词, 或 者 修 饰 名 词 (τα κόκκινα τριαντάφυλλα) 或 者 给 它 们 赋 予 属 性 (τα τριαντάφυλλα είναι ακριβά) 形 容 词 必 须 在 性 数 和 格 上 与 各 自 的 名 词 保 持 一 致 Τα κόκκινα τριαντάφυλλα που της έστειλε είναι ακριβά παλιά Ήρθε να με δει μια φίλη παλιές Συνάντησα κάτι φίλες χτες 但 是 : 名 词 和 形 容 词 ( 修 饰 或 限 定 名 词 ) 可 能 会 有 不 同 的 变 格 模 式 与 名 词 相 比, 大 多 数 的 希 腊 语 形 容 词 有 三 种 性 变 化 区 别 ( 阳 性 阴 性 和 中 性 ) ο παλιός φίλος η παλιά φίλη το παλιό σπίτι 尽 管 如 此, 虽 然 数 量 不 多, 希 腊 语 中 还 有 另 外 两 类 形 容 词, 即 : 1. 有 两 种 性 变 化 区 别 ( 非 中 性 和 中 性 ) 的 的 形 容 词, 如 ο, η διεθνής - το διεθνές ο η διεθνής οργανισμός συμφωνία το διεθνές αεροδρόμιο 2. 外 来 语 中 的 形 容 词 在 性 格 或 数 上 没 有 区 别, 如 μπλε ο η το μπλε τοίχος φούστα αυτοκίνητο 42

43 有 三 种 性 变 化 区 别 的 形 容 词 属 于 如 下 各 组 : 以 /-o-/ 结 尾 以 /-i-/ 结 尾 阳 性 καλ-ό-(ς) νέ-ο-(ς) βαθυ-(ς) πορτοκαλη-(ς) ζηλιάρ-η-(ς) 阴 性 καλ-ή νέ-α βαθι-ά πορτοκαλι-ά ζηλιάρ-α 中 性 καλ-ό νέ-ο βαθύ πορτοκαλί ζηλιάρ-ικο 这 里 的 形 容 词 包 括 : 表 示 颜 色 特 性 的 形 容 词 ( 如 πορτοκαλής), 少 数 表 示 规 格 或 其 它 感 知 特 性 的 形 容 词 ( 如 πλατύς, μακρύς, βαθύς, ελαφρύς) 这 里 的 形 容 词 主 要 以 -άρης, -ούλης 结 尾, 或 以 -μάλλης, -πόδης, -μάτης, -μύτης, -χέρης 等 结 尾 的 复 合 词, 或 者 如 下 形 容 词 :τεμπέλης, τσιγκούνης, κουτσομπόλης, κατσούφης 形 容 词 的 变 格 如 同 名 词 ( 见 名 词 ) 以 -α(νέα, βαθιά, πορτοκαλιά, ζηλιάρα) 或 -η(καλή) 结 尾 的 阴 性 形 式 的 变 格 如 同 以 -α(ομάδα) 或 -η(νίκη) 结 尾 的 名 词 像 ζηλιάρα 这 样 的 形 容 词 没 有 属 格 复 数 以 -oς / -o 结 尾 的 阳 性 和 中 性 形 式 ( 包 括 像 ζηλιάρικο 的 中 性 词 ) 变 格 如 同 δρόμος 和 βουνό 以 -i-(βαθύ, πορτοκαλί) 结 尾 的 中 性 词 变 格 如 同 παιδί 像 ζηλιάρης 的 阳 性 形 式 变 格 如 同 ταξιτζής Οι νέες ομάδες ξεκίνησαν δυναμικά το πρωτάθλημα Τα βουνά στη δύση φαίνονταν πορτοκαλιά Οι ζηλιάρηδες άντρες είναι εκνευριστικοί 43

44 只 有 像 βαθύς 或 πορτοκαλής 的 形 容 词 阳 性 没 有 与 其 确 切 相 同 的 名 词 变 格 相 对 应, 虽 然 其 复 数 形 式 如 同 以 -ος 结 尾 的 名 词 它 们 的 性 和 数 形 式 变 化 如 下 : 主 格 宾 格 属 格 单 数 βαθύς βαθύ βαθιού / βαθύ 复 数 βαθιοί βαθιούς βαθιών 阴 性 形 式 是 -α 还 是 -η? 这 只 针 对 以 -o- 结 尾 的 形 容 词 阳 性 在 阴 性 形 式 中,-o- 被 -a 或 -i( 书 写 -η) 所 代 替, 举 例 如 下 : α η α 以 辅 音 结 尾 的 形 容 词 词 干 阴 性 以 /i/ 结 尾 πρώτ-(ος) πρώτ -η καλ-(ός) καλ -ή εκείν-(ος) εκείν -η λυμέν-(ος) λυμέν -η σκούρος γκρίζος μοντέρνος σκούρα γκρίζα μοντέρνα σκούρο γκρίζο μοντέρνο Η Κλειώ αγόρασε μία μοντέρνα σκούρα γκρίζα τσάντα 以 /i/ 结 尾 的 形 容 词 词 干 阴 性 以 /a/ 结 尾 以 重 读 元 音 结 尾 的 形 容 词 词 干 阴 性 以 /a/ 结 尾 πλούσι-(ος) πλούσι-α γελοί-(ος) γελοί -α νέ-(ος) νέ-α αρχαί-(ος) αρχαί-α 以 非 重 读 元 音 结 尾 的 形 容 词 词 干 阴 性 以 /i/ 结 尾 όγδο- (ος) όγδο-η υπάκου-(ος) υπάκου-η 44

45 Θέση και διάταξη των επιθέτων ( 形 容 词 的 位 置 和 词 序 ) 在 希 腊 语 中, 形 容 词 通 常 位 于 名 词 前 但 如 果 有 不 定 冠 词, 则 也 可 以 在 名 词 后 如 果 名 词 前 有 定 冠 词, 后 置 的 形 容 词 则 也 需 要 一 个 定 冠 词 Η Αγκάθα αγόρασε ένα γαλάζιο φόρεμα Η Αγκάθα αγόρασε ένα φόρεμα γαλάζιο Η Αγκάθα αγόρασε το γαλάζιο φόρεμα Η Αγκάθα αγόρασε το γαλάζιο το φόρεμα Η Αγκάθα αγόρασε το φόρεμα το γαλάζιο 两 个 以 上 的 形 容 词 可 以 修 饰 一 个 名 词 这 些 名 词 的 顺 序 通 常 可 以 互 换 Η όμορφη νέα κοπέλα Η νέα όμορφη κοπέλα 传 统 上 所 讲 的 过 去 分 词 (μετοχή μεσοπαθητικού παρακειμένου) 来 源 于 动 词 的 被 动 完 成 体 词 干, 其 作 用 如 同 形 容 词 ( 见 过 去 分 词 ) 45

46 练 习 1. 阅 读 对 Petros 画 像 的 描 写, 然 后 描 述 他 的 双 胞 胎 妹 妹 Ο Πέτρος είναι ψηλός, αδύνατος αλλά όχι κοκαλιάρης, καστανός και γαλανομάτης. Είναι πεισματάρης, λίγο ζηλιάρης αλλά καθόλου γκρινιάρης. Είναι περιπετειώδης χαρακτήρας, ριψοκίνδυνος και πολύ γενναίος. Είναι κοινωνικός και εξωστρεφής και κάνει εύκολα παρέες. Όταν όμως έχει κάποιο πρόβλημα γίνεται βαρύς και μελαγχολικός. Η Πέτρα είναι ψηλή,, αλλά όχι,, και. Είναι, λίγο, αλλά καθόλου. Είναι, χαρακτήρας,, και πολύ. Είναι, και και κάνει εύκολα παρέες. Όταν όμως έχει κάποιο πρόβλημα γίνεται και. 2. 填 空, 描 述 一 下 你 的 故 乡 Το σπίτι του παππού και της γιαγιάς στο χωριό είναι παλιό και πέτρινο (παλιός, πέτρινος) 1. Τα τριαντάφυλλα στην αυλή είναι και (κόκκινος, μυρωδάτος) 2. Το φαγητό που μαγειρεύει η γιαγιά είναι και (ελαφρύς, νόστιμος) 3. Η κερασιά είναι (γέρικος) αλλά (φορτωμένος) κεράσια 4. Τα βράδια του καλοκαιριού είναι και (δροσερός, μυστηριώδης) 46

47 3. 使 用 两 栏 内 的 词 构 成 短 语, 然 后 编 写 一 个 侦 探 故 事 πανούργος χαμένα αγωνιώδης τυχερός σκοτεινή τρομακτικός κατάσκοπος υπόθεση ίχνη θόρυβος αστυνόμος καταδίωξη 4. 使 用 形 容 词 的 正 确 形 式 完 成 句 子 Ανοίγοντας πόρτες, ανεβοκατεβαίνοντας σκάλες και στριφογυρίζοντας στους διαδρόμους, ανακάλυψαν τελικά αυτό που ζητούσαν: ένα (μεγάλος) (πανέμορφος) (θολωτός) δωμάτιο με τοίχους (ντυμένος) (ολόκληρος) με μπλε και (κόκκινος) πλακάκια από τη (βυζαντινός) Νίκαια, ενώ μια (πλατύς) (γαλάζιος) ζώνη στη μέση είχε επιγραφές με (άσπρος) (καλλιγραφικός) γράμματα. Απέναντι, στο τζάκι, βρισκόταν μια (διακοσμημένος) εσοχή από (πολύχρωμος) μάρμαρο. (Ε. Τριβιζάς, Η τελευταία μαύρη γάτα) 5. 使 用 形 容 词 的 阴 性 形 式 完 成 如 下 各 句 1. Για να μπεις μέσα έπρεπε να περάσεις μια καγκελόπορτα 2. Η θεία Πουπέτα, που ήτανε και, χόρευε σαν πούπουλο 3. Η θάλασσα είναι και 4. Εκείνο όμως που μου έκανε εντύπωση ήταν η φωνή του: και 阴 性 以 /-a/ 结 尾 βαθύς σιδερένιος κοντούλης ελαφρύς 阴 性 以 /-i/ 结 尾 ζεστός παχουλός ήρεμος καθαρός 47

48 Σύγκριση( 比 较 级 ) 比 较 实 体 人 物 或 事 物 涉 及 使 用 形 容 词 的 比 较 级 和 最 高 级 形 式 构 成 形 容 词 比 较 级 形 式 的 后 缀 是 -τερoς, -τερα, -τερο 最 高 级 形 式 的 后 缀 是 -τατος, -τατη, -τατο 也 可 以 使 用 比 较 级 的 迂 说 表 达 方 式 Ο κ. Κοντός είναι πιο ψηλός/ ψηλότερος από το Σαχίνη 最 高 级 πάρα πολύ πονηρός πονηρότατος πάρα πολύ παχύς παχύτατος νόστιμος παχύς συνεπής πάρα πολύ συνεπής συνεπέστατος νόστιμος παχύς συνεπής 比 较 级 πιο νόστιμος νοστιμότερος πιο παχύς παχύτερος πιο συνεπής συνεπέστερος ο πιο νόστιμος ο νοστιμότερος ο πιο παχύς ο παχύτερος ο πιο συνεπής ο συνεπέστερος 48

49 对 某 些 形 容 词 的 比 较 级 和 最 高 级 必 须 使 用 迂 说 表 达 方 式, 即 复 合 形 容 词 或 以 -άτος 结 尾 的 派 生 形 容 词 与 τεμπέλης 同 组 的 形 容 词 外 来 词 和 分 词 Αυτός ο δρόμος είναι πολύ πιο επικίνδυνος απ ό,τι είχα φανταστεί Είναι το πιο αφράτο κέικ που έχω φάει Σήμερα φαινόταν πιο κουρασμένος από χτες Παντρεύτηκε την πιο ζηλιάρα γυναίκα 用 法 使 用 比 较 级 来 比 较 两 个 实 体 如 果 比 较 两 个 以 上 的 实 体, 则 使 用 定 冠 词 如 果 相 对 量 以 最 高 等 级 出 现, 则 使 用 最 高 级 如 要 比 较 两 个 相 似 的 实 体, 则 使 用 τόσο όσο, σαν / όπως 等 表 达 方 式 Το φαγητό που μαγειρεύει η Αγκάθα είναι νοστιμότερο/ πιο νόστιμο από το φαγητό της Κλειώς Όλα τα φαγητά είναι νόστιμα, αλλά αυτό είναι το νοστιμότερo / το πιο νόστιμο απ όλα. Νοστιμότατα / πάρα πολύ νόστιμα τα γεμιστά σου! Μια γάτα ζυγίζει τόσο όσο δέκα ποντίκια Η Μαρία είναι ψηλή όπως η μητέρα της / σαν τη μητέρα της 49

50 练 习 1. 看 图, 然 后 用 形 容 词 造 句 συμπαθητικός αθλητικός γοητευτικός γλυκός ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ αποφασιστικός δυναμικός νέος ωραίος ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Ο Βαγγέλης δεν είναι τόσο ωραίος όσο ο Μάρκος αλλά είναι γλυκός 50

51 2. 用 比 较 级 或 最 高 级 形 式 填 空 如 有 必 要, 请 使 用 迂 说 形 式 1. Το δέντρο αυτό έκανε τα (μυρωδάτος) πορτοκάλια που έχω φάει ποτέ μου 2. Η Νίκη μιλούσε τώρα ακόμη (εκνευρισμένος) από πριν 3. Σκεπασμένα μέρες τώρα είναι τα γύρω βουνά από (πυκνός) ομίχλη 4. Αυτή είναι (λαμπρός) γιορτή του χρόνου 5. Την αλήθεια δεν την αποκάλυψε ούτε σ αυτόν, που ήταν ο (έμπιστος) φίλος του 3. 从 下 表 中 选 择 适 当 的 比 较 级 或 最 高 级 形 式 来 完 成 如 下 各 句 比 较 级 最 高 级 πολύς περισσότερος απλός απλούστερος απλούστατος κακός χειρότερος καλός καλύτερος άριστος λίγος λιγότερος ελάχιστος μεγάλος μεγαλύτερος μέγιστος (κάτω) κατώτερος κατώτατος (άνω) ανώτερος ανώτατος 1. Η θερμοκρασία στην Αθήνα πέρσι τον Ιούλιο έφτασε στους 45 C! 2. Το παίξιμο της νεαρής ηθοποιού έκανε εντύπωση. Όλοι την χειροκρότησαν 3. Κόψε το τσιγάρο: είναι η λύση για να σταματήσει ο πονόλαιμος 4. Το ταξίδι με αυτό το σαπιοκάραβο ήταν ό,τι μου έχει συμβεί ποτέ 5. Είναι να πεις την αλήθεια παρά να τον αφήσεις να σε περιμένει 6. Έμεινα στην Ελλάδα μέρες και δεν κατόρθωσα να δω όλους τους φίλους μου 51

52 7 Μετοχή παρακειμένου ( 过 去 分 词 ) 传 统 上 所 讲 的 中 间 被 动 完 成 体 分 词 (μετοχή μεσοπαθητικού παρακειμένου) 来 源 于 动 词 的 被 动 完 成 体 词 干, 其 作 用 如 同 形 容 词 O Σαχίνης είναι πολύ κουρασμένος 构 成 被 动 完 成 体 词 干 和 词 尾 -μένος, -η, -ο 构 成 分 词 词 干 可 能 会 变 化 : aγαπώ διαβάζω κρύβω γράφω ανοίγω αναπτύσσω αγαπήθ-ηκα αγαπημένος / αγαπημένη / αγαπημένο διαβάστ-ηκα διαβασμένος / διαβασμένη / διαβασμένο κρύφτ-ηκα κρυμμένος / κρυμμένη / κρυμμένο γράφτ-ηκα γραμμένος / γραμμένη / γραμμένο ανοίχτ-ηκα ανοιγμένος / ανοιγμένη / ανοιγμένο αναπτύχθ-ηκα αναπτυγμένος / αναπτυγμένη / αναπτυγμένο μολύνω μολύνθ-ηκα μολυσμένος / μολυσμένη / μολυσμένο απομακρύνω απομακρύνθ-ηκα απομακρυσμένος / απομακρυσμένη / απομακρυσμένο 如 果 词 干 以 -ευτ- 结 尾, 分 词 则 省 掉 -υ-, 但 主 动 完 成 体 词 干 以 -ευσ- 结 尾 除 外 μαγειρεύω 但 是 εκπαιδεύω μαγειρεύτηκα μαγειρεμένος / μαγειρεμένη / μαγειρεμένο εκπαιδεύτηκα εκπαιδευμένος / εκπαιδευμένη / εκπαιδευμένο 52

53 某 些 以 -γμένος 结 尾 的 分 词 可 以 省 掉 -γ- πετάω βρέχω πετάχτηκα πετα(γ)μένος / πετα(γ)μένη / πετα(γ)μένο βράχηκα βρε(γ)μένος / βρε(γ)μένη / βρε(γ)μένο 兼 有 主 动 语 态 和 被 动 语 态 的 及 物 动 词 通 常 会 构 成 这 些 分 词, 但 有 一 些 例 外 情 况 ανεβαίνω ανέβασα ανεβασμένος κατεβαίνω κατέβασα κατεβασμένος αρρωσταίνω αρρώστησα αρρωστημένος δακρύζω δάκρυσα δακρυσμένος θυμώνω θύμωσα θυμωμένος πέφτω έπεσα πεσμένος πεινώ πείνασα πεινασμένος διψώ δίψασα διψασμένος μεθώ μέθυσα μεθυσμένος 不 规 则 的 被 动 完 成 体 分 词 请 参 见 动 词 列 表 ( 附 录 ) 用 法 这 些 分 词 根 据 数 性 和 格 进 行 变 化, 如 同 以 -ος, -η, -ο 结 尾 的 形 容 词 以 -μένος, -μένη, -μένο 结 尾 的 分 词 可 以 修 饰 名 词, 但 必 须 与 名 词 在 性 数 和 格 上 保 持 一 致 Ο Σαχίνης είναι πολύ κουρασμένος και θέλει να κοιμηθεί αλλά η Αγκάθα δεν είναι καθόλου κουρασμένη και θέλει να πάει βόλτα είμαι κουρασμένος 结 构 与 现 在 完 成 时 έχω κουραστεί 的 意 义 基 本 相 同 H Aγκάθα δεν είναι κουρασμένη Η Αγκάθα δεν έχει κουραστεί 53

54 练 习 1. 按 例 句 改 写 句 子 Η Κλειώ έχει μαλώσει με το Λάκη Η Κλειώ είναι μαλωμένη με το Λάκη 1. Η μηχανή της Κλειώς έχει πάλι χαλάσει 2. Το τηλέφωνο στο σπίτι του Λάκη έχει κοπεί 3. Ο λογαριασμός του τηλεφώνου δεν έχει πληρωθεί 4. Ο Σαχίνης έχει θυμώσει πολύ με την Αγκάθα 5. Η Αγκάθα έχει στενοχωρηθεί πολύ με την κατάσταση 2. 按 例 句 填 空 Mετά από δέκα ώρες ταξίδι, ο Σαχίνης γύρισε σπίτι πεινασμένος (πεινάω) και (διψάω). Βρήκε τα ρολά (κατεβάζω). Μπήκε στην κουζίνα και είδε τη γάτα (ανεβάζω) στο τραπέζι της κουζίνας και το φαγητό του (πέφτω) στο πάτωμα. Πήρε αμέσως τηλέφωνο την Αγκάθα πολύ (θυμώνω)... 54

55 3. Sahinis 和 Agatha 回 家 很 晚, 发 现 他 们 的 家 被 盗 使 用 动 词 的 过 去 分 词 进 行 描 述 ανοίγω, σχίζω, αναποδογυρίζω, πετάω στο πάτωμα, χύνω, ξεβιδώνω, γράφω, σπάζω Τα τζάμια ήταν σπασμένα 55

56 8 Αντωνυμίες ( 代 词 ) Α. Προσωπικές αντωνυμίες ( 人 称 代 词 ) 人 称 代 词 指 第 一 第 二 或 第 三 人 称 在 现 代 希 腊 语 中 有 两 类 人 称 代 词 : 弱 势 / 附 着 形 式 ( 与 动 词 关 联 ) 以 及 强 势 形 式 此 外, 代 词 形 式 依 其 是 否 代 替 直 接 宾 语 ( 宾 格 ) 间 接 宾 语 ( 属 格 ) 或 主 语 ( 主 格 ) 而 不 同 Ο Σαχίνης ξέρει τον κλέφτη. Τον δείχνει a. Αιτιατική και Γενική( 宾 格 和 属 格 ) 宾 格 单 数 复 数 强 势 弱 势 强 势 弱 势 (εμένα) με (εμάς) μας (εσένα) σε (εσάς) σας (αυτόν) (αυτή(ν)) (αυτό) τον τη(ν) το (αυτούς) (αυτές) (αυτά) τους τις τα Ο Σαχίνης ξέρει τον κλέφτη Ο Σαχίνης ξέρει τους κλέφτες Ο Σαχίνης τον ξέρει Ο Σαχίνης τους ξέρει 56

57 属 格 单 数 复 数 强 势 弱 势 强 势 弱 势 (εμένα) μου (εμάς) μας (εσένα) σου (εσάς) σας (αυτού) (αυτής) (αυτού) του της του (αυτών) τους Ο Σαχίνης μιλάει στον κλέφτη Ο Σαχίνης μιλάει στους κλέφτες Ο Σαχίνης του μιλάει Ο Σαχίνης τους μιλάει 这 些 代 词 可 以 用 于 动 词 的 宾 语, 或 者 是 作 为 宾 格 的 直 接 宾 语 (a), 或 者 作 为 属 格 的 间 接 宾 语 (b) 代 词 τον 代 替 名 词 短 语 το Σαχίνη, 因 为 它 是 动 词 βλέπεις 的 直 接 宾 语 ( 宾 格 ) (a) Βλέπεις το Σαχίνη; Ναι, τον βλέπω (b) Τηλεφώνησες στους γονείς σου; Όχι, δεν τους τηλεφώνησα ακόμη 位 置 在 希 腊 语 中, 弱 势 ( 附 着 ) 代 词 直 接 位 于 动 词 形 式 前 即 使 有 否 定 词 δεν/μην 或 动 词 是 将 来 时 完 成 时 或 虚 拟 语 气 也 如 此 Δεν τον βλέπω Θα τον βλέπω τον έχω δει/είχα δει Να (μην) τον δω 57

58 在 祈 使 式 或 有 副 动 词 形 式 /-ondas/ 的 情 况 下, 弱 势 ( 附 着 ) 代 词 位 于 动 词 后 强 势 代 词 最 频 繁 使 用 的 代 词 是 直 接 宾 语 的 弱 势 / 附 着 代 词 Δες Βλέποντάς Σε ξέρει ο Σαχίνης τον τον 如 果 想 要 强 调 人 称, 则 既 可 以 使 用 强 势 形 式 也 可 以 使 用 弱 势 形 式 在 此 情 况 下 强 势 代 词 既 可 以 前 置 ( 即 在 人 称 前 ) 也 可 以 后 置 ( 即 在 人 称 后 ) 以 稍 微 强 调 ( 话 题 语 调 ) 的 方 式 表 达 Εσένα σε ξέρει ο Σαχίνης Σε ξέρει ο Σαχίνης εσένα 词 汇 名 词 也 有 相 同 的 结 构 如 果 我 们 想 要 表 示 特 定 人 物, 而 非 别 人, 则 也 可 以 使 用 强 势 代 词 在 此 情 况 下, 以 焦 点 语 调 ( 着 重 强 调 ) 来 重 读 代 词 Το Γιώργο τον ξέρει ο Σαχίνης Τον ξέρει ο Σαχίνης το Γιώργο 是 你 ( 不 是 其 他 人 ) ΕΣΕΝΑ ξέρει ο Σαχίνης 他 们 只 想 要 你 Δεν θέλουν το Σαχίνη, εσένα θέλουν 不 要 将 人 称 代 词 ( 直 接 位 于 动 词 前 ) 与 物 主 代 词 ( 紧 随 其 修 饰 的 名 词 后, 见 物 主 代 词 ) 相 混 淆 Η Αγκάθα κάλεσε το Λάκη και την Κλειώ στο πάρτι και τους είπε να φέρουν τους δίσκους τους. 58

59 να τος!, να τη!, να το!, να τοι!, να τες!, να τα! 等 的 感 叹 短 语 是 省 略 句 中 弱 势 / 附 着 代 词 的 形 式 : 主 格 形 式 Nα τος ο Γιάννης! [έρχεται] 宾 格 形 式 Nα τον το Γιάννη! [τον βλέπω] Να το το βιβλίο! Το βρήκα! Να τες οι κοπέλες! Εκεί κάτω είναι! 如 果 介 词 短 语 作 为 间 接 宾 语, 则 可 以 用 属 格 弱 势 形 式 将 其 代 替 Σ αυτούς / αυτές / αυτά λέει την αλήθεια ο Σαχίνης (= τους λέει την αλήθεια ο Σαχίνης) 介 词 (από, με, σε, για, χωρίς) 后 永 远 使 用 强 势 代 词, 而 非 弱 势 代 词 Από εσένα όλα να τα περιμένει κανείς! Χωρίς εμένα δεν θα τα καταφέρεις από με για σε εμένα 59

60 如 果 动 词 有 两 个 宾 语 ( 双 及 物 ), 代 词 可 以 取 代 这 两 个 宾 语, 但 其 语 序 更 为 严 格 : 间 接 宾 语 / 直 接 宾 语 / 动 词 Τελικά, ο Σαχίνης έδωσε τον υπολογιστή του στην Αγκάθα; 直 接 宾 语 间 接 宾 语 Ναι, της τον έδωσε τελικά, γιατί ήταν αργός b. Ονομαστική( 主 格 ) 单 数 复 数 εγώ εμείς εσύ αυτός αυτή αυτό εσείς αυτοί αυτές αυτά 在 现 代 希 腊 语 中, 简 单 句 通 常 没 有 主 语 代 词, 因 为 动 词 词 尾 已 经 表 示 了 人 称 在 此 情 况 下, 不 会 提 及 εγώ, 因 为 词 尾 -ω 已 经 将 其 表 明 了 同 样 地 : Θέλω να φάω παγωτό Θέλεις παγωτό; (ποιος; εσύ) Θέλετε παγωτό; (ποιος; εσείς) ( 见 句 法 功 能 ) 我 们 仅 使 用 强 势 代 词 用 于 强 调 或 对 比 : 至 于 你 是 我 Εσύ γιατί δεν μιλάς; Εγώ θέλω να φάω παγωτό, όχι ο Σαχίνης 60

61 练 习 1. 用 附 着 形 式 替 换 划 线 的 宾 语, 然 后 回 答 问 题 1. Θα μιλήσεις στην Κλειώ για το Λάκη; Ναι,, όταν την δω 2. Πότε θα γνωρίσεις τελοσπάντων τους φίλους σου στη μάνα σου; Ποτέ 3. Ζήτησες από τη Μαρία το τηλέφωνό της; Όχι, 4. Μπορείς να στείλεις αυτές τις προσκλήσεις στους φίλους μας; Ναι, μπορώ 2. 将 单 词 正 确 排 序 形 成 句 子 1. να / πες / στην ώρα του / έρθει / του / 2. ποτέ! / ξεχάσω / την / θα / δεν / 3. ενδιαφέρει / τον / με / τι / απασχολεί / δεν 4. να / του / συναντήσει / θέλει / για / τον / να / μιλήσει / η Ελένη 61

62 3. 用 人 称 代 词 的 弱 势 形 式 填 空 Όταν ο Αλέξης με τον Αντόνιο έφτασαν στην αμμουδιά, είδαν τη Σοφία με την Κατερίνα ξαπλωμένες στον ήλιο. Μόλις πλησίασαν, τα κορίτσια σηκώθηκαν για να χαιρετήσουν. Αλέξης: Να συστήσω τις φίλες μου, τη Σοφία και την Κατερίνα. Αντόνιο: Χαίρομαι. Σοφία: Κι εμείς. Αν δεν κάνω λάθος, κάπου έχω ξαναδεί. Αλέξης: Λίγο δύσκολο, γιατί ο Αντόνιο είναι από την Αργεντινή και είναι μόνο δύο μέρες στην Ελλάδα. Σοφία: Έ τότε θα πέρασα για κάποιον άλλον. Κατερίνα: Όχι, έχει δίκιο η Σοφία. είχαμε δει πριν από τρία χρόνια πάλι εδώ στο νησί. Έκανε παρέα με τον Τάκη και την Έλλη. Αντόνιο: ξέρετε; Σοφία: Ναι, και πολύ καλά μάλιστα. Εσύ πώς γνώρισες; Αντόνιο: Α, είναι μεγάλη ιστορία Αλέξης: Έμαθα ότι είναι και αυτοί εδώ στο νησί. Γιατί δεν τηλεφωνούμε να έρθουν εδώ; Κατερίνα: Καλή ιδέα! 62

63 Β. Κτητικές αντωνυμίες ( 物 主 代 词 ) 所 属 关 系 由 两 种 结 构 来 表 达 : a) 由 人 称 代 词 的 弱 势 形 式, 以 属 格 形 式 位 于 其 修 饰 的 名 词 后 b) 由 结 构 我 的 钱 包 Έχασα το πορτοφόλι μου ο δικός η δική το δικό μου σου του της τον μας σας τους Αυτό το πορτοφόλι είναι (το) δικό μου 第 一 部 分 (δικός) 如 同 形 容 词, 并 根 据 其 修 饰 的 名 词 进 行 性 数 和 格 的 屈 折 变 化 第 二 部 分 附 着 物 主 (μου) 代 词 根 据 所 有 者 进 行 变 化 日 本 制 造 Ο δικός σου υπολογιστής είναι αμερικάνικος 美 国 制 造 Ο δικός μου υπολογιστής είναι γιαπωνέζικος 代 词 δικός μου 具 有 定 语 性 或 谓 语 性 特 征 : Ο δικός μου υπολογιστής είναι καινούργιος Ο υπολογιστής αυτός είναι δικός μου 也 可 以 用 属 格 短 语 表 示 所 属 关 系 Το βιβλίο του Γιάννη / Του Γιάννη το βιβλίο 63

64 练 习 1. 用 适 当 的 物 主 代 词 填 空 O Σαχίνης έχει έναν ακριβό φακό Ο φακός του χάθηκε 1. Η Αγκάθα αγόρασε καινούρια φούστα Το ύφασμα δεν τσαλακώνει 2. Ο Λάκης και η Κλειώ πήγαν μια βόλτα με τα ποδήλατά 3. Οι φίλες μου έδειξαν τις φωτογραφίες 4. Χάσαμε χτες τα κλειδιά 2. 按 例 句 改 写 句 子 Η Μαρία έχει καλύτερο σπίτι από μένα Το σπίτι της Μαρίας είναι καλύτερο από το δικό μου 1. Οι γονείς μου έχουν περισσότερα βιβλία από σένα Τα βιβλία είναι περισσότερα από 2. Εμείς έχουμε μεγαλύτερα δωμάτια από σας Τα δωμάτιά είναι μεγαλύτερα από 3. Αυτός έχει πιο όμορφη φίλη από μένα Η φίλη είναι πιο όμορφη από 4. Ο Πέτρος έχει πιο ωραία παιχνίδια από αυτούς Τα παιχνίδια είναι πιο ωραία από 64

65 C. Δεικτικές, αόριστες και άλλες αντωνυμίες / προσδιοριστές ( 指 示 代 词 不 定 代 词 和 其 它 代 词 / 限 定 词 ) ποιος;/τι; αυτός / εκείνος ίδιος / μόνος / άλλος κάποιος / κάτι κανένας / τίποτα καθένας / καθετί όποιος / ό,τι οποιοσδήποτε οτιδήποτε πόσος; τόσος όλος κανένας / καθόλου όσος οσοσδήποτε τι είδους; τέτοιος 代 词 καθένας 和 κανένας 根 据 性 和 格 进 行 屈 折 变 化, 而 且 只 有 单 数 它 们 的 变 化 如 同 ένας μία ένα, 如 下 : 主 格 宾 格 属 格 阳 性 阴 性 中 性 καθένας καθεμία / καθεμιά καθένα καθένα(ν) καθεμία / καθεμιά καθένα καθενός καθεμίας / καθεμιάς καθενός 主 格 宾 格 属 格 阳 性 阴 性 中 性 κανένας / κανείς καμία / καμιά κανένα κανένα(ν) καμία(ν) / καμιά(ν) κανένα κανενός καμίας / καμιάς κανενός 65

66 代 词 在 数 性 和 格 上 进 行 屈 折 变 化, 如 同 形 容 词 -ος, -η, -ο 和 -ος, -α, -ο 的 变 格 ( 见 形 容 词 ) 代 词 οποιοσδήποτε 和 οσοσδήποτε 变 格 如 同 代 词 όποιος 和 όσος, 但 后 缀 -δήποτε 没 有 格 变 化 代 词 τι, κάτι, τίποτα, καθετί, ό,τι, οτιδήποτε, καθόλου 没 有 格 变 化 Δεν μπορώ να ασχολούμαι με τα προβλήματα οποιουδήποτε μου το ζητήσει Eίδα κάτι παλιές φωτογραφίες του Σαχίνη 用 法 代 词 καθένας, καθεμία, καθένα 有 如 下 含 义 : 任 何 人 Αυτό μπορεί να το καταλάβει ο καθένας 你 们 中 的 每 一 位 Ο Σαχίνης είπε στους βοηθούς του: για να βρούμε το ληστή, ο καθένας από σας θα πάει σε διαφορετική πόλη 代 词 κανένας, καθόλου, τίποτα 只 有 当 用 于 否 定 句 中 才 有 否 定 意 义 在 这 些 情 况 下 必 须 使 用 否 定 词 δεν/μην 没 有 任 何 人 没 有 任 何 东 西 Όταν γύρισε ο Σαχίνης στο σπίτι, δεν βρήκε κανέναν. Δεν είχε τίποτα να φάει 根 本 不 Έτσι και αλλιώς δεν πεινούσε καθόλου 66

67 如 果 这 些 代 词 用 于 疑 问 句 和 肯 定 句, 则 有 非 特 定 的 含 义, 而 非 否 定 意 义 一 次 旅 行 Λέω να πάω κανένα ταξίδι, γιατί έχω κουραστεί 任 何 朋 友 Θα πάρεις και κανένα φίλο σου μαζί; 谁 也 不 代 词 ίδιος, -α, -ο 有 如 下 含 义 之 一 : Όχι, δεν θα πάρω κανέναν, αυτή τη φορά θα πάω μόνος μου Ο Σαχίνης κατάλαβε ότι ο άνθρωπος που του τηλεφώνησε χθες ήταν ο ίδιος με αυτόν που του είχε τηλεφωνήσει και πριν από τρεις μέρες 就 像 相 同 的 Ο Σαχίνης είναι ίδιος ο παππούς του 他 自 己 在 下 列 各 句 中 使 用 μόνος, -η, -ο: Ο Σαχίνης πήγε ο ίδιος να δει τον παππού του που ήταν άρρωστος 独 自 Η Αγκάθα δεν ζει μόνη της 唯 一 的 男 人 Μένει με τον Σαχίνη, το μόνο άντρα που αγάπησε 她 自 己 代 词 όποιος οποιοσδήποτε 等 请 参 考 关 系 句 Επειδή ο Σαχίνης δουλεύει πολύ, κάνει μόνη της όλες τις δουλειές του σπιτιού 67

68 练 习 1. 按 例 句 回 答 问 题 Βγήκε καμιά καλή ταινία αυτό το μήνα; Ναι, βγήκε το «Οξυγόνο» των Ρέππα και Παπαθανασίου Όχι, δεν βγήκε καμία 1. Υπάρχει τίποτε για φαγητό στο σπίτι σήμερα; Ναι, Όχι, 2. Βρήκες κανένα ενδιαφέρον site στο Ίντερνετ; Ναι, Όχι, 3. Γνώρισες κανέναν ωραίο τύπο στο γυμναστήριο; Ναι, Όχι, 2. Clio 去 参 加 了 一 个 聚 会, 但 她 玩 得 根 本 不 尽 兴 用 代 词 完 成 她 的 描 述 αυτός, κάποιος, κανένας, άλλος, όλος, ίδιος, κάτι, τίποτε, καθόλου, μόνος Είμαι πολύ θυμωμένη με το φίλο μου που με κάλεσε σε το απαίσιο πάρτι. Πρώτα απ όλα, δεν ήξερα αλλά και δεν ήθελε να με γνωρίσει. μιλούσαν μεταξύ τους και σε μένα δεν έλεγαν. Ύστερα, κάθε φορά που προσπαθούσα να πω σε, δεν με άκουγε γιατί η μουσική ήταν πολύ δυνατή. Ο ο φίλος μου έφυγε χωρίς να με χαιρετήσει. Στο τέλος έμεινα μου να κάθομαι να κοιτάζω τους που χόρευαν. Τότε αποφάσισα ότι πρέπει επιτέλους να κάνω κι εγώ! 68

69 9 Ονοματικά συμπληρώματα και προσδιορισμοί των ουσιαστικών ( 名 词 补 语 和 名 词 修 饰 语 ) 在 一 个 名 词 短 语 (NP) 中, 中 心 名 词 可 能 会 被 另 一 名 词 修 饰 或 做 另 一 名 词 的 补 语, 该 名 词 或 者 处 在 属 格 或 者 与 中 心 名 词 的 格 相 同 例 如, 在 第 一 句 中 属 格 的 NP(της μαμάς του) 修 饰 中 心 名 词 (παιδί) 在 第 二 句 中 NP(η φίλη της Αγκάθας) 修 饰 NP(η Κλειώ) 而 且 它 们 的 格 相 同 Ο Λάκης είναι παιδί της μαμάς του Η Κλειώ, η φίλη της Αγκάθας, είναι δυναμική A. Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί του ουσιαστικού ( 属 格 与 名 词 相 关 ) 修 饰 中 心 名 词 的 属 格 名 词 回 答 τίνος/ ποιανού 的 提 问, 并 且 有 一 系 列 的 语 义 关 系 属 格 NP 通 常 表 示 所 属 关 系 它 同 样 也 可 以 表 示 其 它 语 义 关 系, 如 出 处 质 量 时 间 / 地 点 数 量 原 因 目 的 内 容 等 Το ποδήλατο του Λάκη είναι κόκκινο Το ποδήλατο που έχει ο Λάκης είναι κόκκινο Τα μαθήματα της επόμενης εβδομάδας δεν θα γίνουν Του αρέσουν πολύ οι ελιές Καλαμών, ο χαλβάς Μακεδονίας, το μέλι Αττικής και η γραβιέρα Νάξου Του αρέσουν πολύ οι ελιές από την Καλαμάτα, ο χαλβάς από τη Μακεδονία, το μέλι από την Αττική και η γραβιέρα από τη Νάξο 69

70 属 格 名 词 和 与 动 词 关 联 的 中 心 名 词 的 关 系 相 当 于 动 词 及 其 主 语 或 宾 语 的 关 系 To τηλεφώνημα της Κλειώς αναστάτωσε το Λάκη Η Κλειώ τηλεφώνησε και αναστάτωσε το Λάκη Ο Σαχίνης συνήθως βοηθάει την Αγκάθα στο καθάρισμα του σπιτιού Ο Σαχίνης βοηθάει την Αγκάθα να καθαρίσει το σπίτι 属 格 的 ΝP 也 有 某 些 习 语 的 用 法 时 髦 Το γκρι είναι της μόδας 明 年 Θα ρθω του χρόνου 他 很 固 执 Κάνει του κεφαλιού του 某 些 省 略 结 构 表 示 地 点 或 时 间, 其 中 中 心 名 词 被 省 略 Πήγαμε Θα φύγω στης Ελένης στο σπίτι της Ελένης με των εφτά με το τρένο των εφτά Σήμερα είναι του Αγίου Νικολάου η γιορτή του Αγίου Νικολάου 有 些 表 示 比 较 程 度 的 形 容 词 后 会 有 名 词 或 属 格 附 着 代 词 Ο Γιάννης είναι συνομήλικός του 某 些 代 词 数 词 和 副 词 会 搭 配 属 格 附 着 代 词 来 说 明 / 指 定 它 们 提 及 的 实 体 阴 性 姓 氏 由 阳 性 的 属 格 构 成 Ήρθε μόνη της / Ήρθαν και οι δυο τους Ήρθαν όλοι τους / Δεν ήρθαν ποτέ τους Ήρθε η κυρία Πουλοπούλου 70

71 练 习 1. 用 适 当 的 形 容 词 代 替 属 格 来 改 写 如 下 句 子 τα προβλήματα κυκλοφορίας τα κυκλοφοριακά προβλήματα 1. η στοργή της μητέρας 2. oι ιστορίες της θάλασσας 3. το φεγγάρι του Αυγούστου 4. η κατάσταση της οικογένειας 5. το μάτι του ανθρώπου 6. τo λάδι της Κρήτης 2. 比 较 如 下 希 腊 语 和 汉 语 短 语 在 词 序 和 词 形 式 方 面 希 腊 语 和 汉 语 例 子 有 什 么 不 同? το βιβλιάριο ασθενείας 病 历 φακοί επαφής 隐 形 眼 镜 η ρακέτα του τένις 网 球 拍 γυαλιά ηλίου 太 阳 镜 3. 你 能 指 出 如 下 省 略 短 语 中 缺 少 的 名 词 吗? την ημέρα 1. Οι χειμερινοί κολυμβητές κάνουν το πρώτο τους μπάνιο των Φώτων 2. Φεύγω για τις πασχαλινές διακοπές των Βαΐων και επιστρέφω του Θωμά 3. Το πάρτι είναι στου Κώστα 71

72 4. 用 介 词 短 语 (από, σε, για) 代 替 划 线 的 短 语 1. Στο κυλικείο η Θεανώ παράγγειλε ένα φλιτζάνι καφέ, ένα σάντουιτς τόνου και μια σοκολάτα αμυγδάλου Στο κυλικείο η Θεανώ παράγγειλε ένα φλιτζάνι με καφέ 2. Η καλύτερη πίτσα έχει σάλτσα ντομάτας, γραβιέρα Κρήτης και σαλάμι Θράκης 3. Για το μάθημα χρειάζομαι: ένα βιβλίο ελληνικών, ένα τετράδιο ασκήσεων, ένα λεξικό φράσεων και ένα μαρκαδόρο υπογράμμισης 5. 用 动 词 代 替 第 一 个 名 词 来 变 换 短 语 有 时 会 有 两 个 可 能 的 句 子 η σκέψη της γιαγιάς σκέφτομαι τη γιαγιά με σκέφτεται η γιαγιά 1. η παρακολούθηση του υπόπτου 2. η υποστήριξη της οικογένειάς του 3. η γέννηση της κόρης της 4. η φροντίδα του θείου 5. ο πόνος του παππού 72

73 B. Ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί του ουσιαστικού ( 同 位 语 ) 一 个 名 词 可 能 会 被 相 同 格 ( 主 格 宾 格 或 属 格 ) 的 另 一 名 词 所 修 饰 在 这 些 情 况 下 修 饰 的 名 词 具 体 说 明 中 心 名 词 的 特 征, 因 此 称 作 同 位 语 修 饰 的 名 词 没 有 格 变 化 也 有 同 位 语 结 构, 其 中 修 饰 的 名 词 根 据 中 心 语 变 化, 因 此 可 以 与 其 互 换 位 置 当 名 词 短 语 表 示 内 容 尺 寸 数 量 和 规 格 时, 修 饰 的 名 词 和 被 修 饰 的 名 词 有 相 同 的 格 Ο Άργος, ο σκύλος του Λάκη, έχει χαθεί από χθες το απόγευμα Ο Λάκης είναι πολύ στενοχωρημένος που έχασε το σκύλο του, τον Άργο Η τύχη του Άργου, του σκύλου του Λάκη, αγνοείται Όταν πήγε ο Σαχίνης στην Κρήτη, έμεινε στον ξενώνα «Ο Κρητικός» Η Κλειώ και η Αγκάθα είχαν δώσει ραντεβού στις 8:30 έξω από την είσοδο του κινηματογράφου «Δαναός» Ο Σαχίνης διάβασε μέσα σ ένα βράδυ ένα βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη, του αγαπημένου του συγγραφέα Πάνω στο γραφείο του ο Σαχίνης έχει ένα κουτί μαρκαδόρους / Πάνω στο γραφείο του Σαχίνη υπάρχει ένα κουτί μαρκαδόροι Η βιβλιοθήκη του Σαχίνη έχει δύο μέτρα ύψος, τέσσερα μέτρα πλάτος και είναι γεμάτη βιβλία 在 如 下 句 子 中, 第 一 句 表 示 内 容, 而 第 二 句 则 表 示 一 种 特 殊 的 勺 子 ( 小, 茶 勺 ) Ο Σαχίνης έφαγε μόνο ένα κουταλάκι γλυκό, για να μην παχύνει Ο Σαχίνης βάζει στον καφέ του ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη 73

Ελληνικά με την παρέα μου

Ελληνικά με την παρέα μου Ελληνικά με την παρέα μου 2. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυμνο 2004 Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) Πανεπιστημιούπολη 74 100 Ρέθυμνο Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ. Μ. Τζεβελέκου Β. Κάντζου Σ. Σταμούλη

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ. Μ. Τζεβελέκου Β. Κάντζου Σ. Σταμούλη ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Μ. Τζεβελέκου Β. Κάντζου Σ. Σταμούλη ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2007 Συγγραφική ομάδα: Μαρία Τζεβελέκου, Βίκυ Κάντζου, Σπυριδούλα Σταμούλη Εικονογράφηση: Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2007 Συγγραφική ομάδα: Μαρία Τζεβελέκου, Βίκυ Κάντζου, Σπυριδούλα Σταμούλη Εικονογράφηση: Ελευθέριος Βλαχάκης Σελιδοποίηση, εκτύπωση : On Demand A.E. Λ. Κορωπίου -

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες. τ ε τ ρ ά δ ι ο α σ κ ή σ ε ω ν. τετράδιο ασκήσεων επίπεδο Α2. Συγγραφική Ομάδα. Επιστημονική Εποπτεία - Επιμέλεια

Ενότητες. τ ε τ ρ ά δ ι ο α σ κ ή σ ε ω ν. τετράδιο ασκήσεων επίπεδο Α2. Συγγραφική Ομάδα. Επιστημονική Εποπτεία - Επιμέλεια τετράδιο επίπεδο Α2 Ενότητες Εγώ και οι άλλοι σελ. (13-22) Μετακινήσεις σελ. (23-28) Συναλλαγές σελ. (29-36) Κοινωνική Ζωή σελ. (37-44) Εργασία σελ. (45-53) Κοινωνικές Υπηρεσίες σελ. (54-62) ΜΜΕ σελ. (63-70)

Διαβάστε περισσότερα

Κρατούμενοι Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1)

Κρατούμενοι Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα Ζωάκου Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 ΤΑ ΑΡΘΡΑ Στην Ελληνική γλώσσα έχουμε 2 είδη άρθρων, το οριστικό και το αόριστο. α. Το αόριστο άρθρο συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1 η ενότητα ΤΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΟΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1 η ενότητα ΤΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΟΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 η ενότητα ΤΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΟΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 1. Στις λέξεις που ακολουθούν να βάλετε σε κύκλο τα φωνήεντα (α, ε, η, ι, ο, υ, ω), τα δίψηφα

Διαβάστε περισσότερα

2. Να συμπληρώσετε τα κενά με το γράμμα ε με τόνο ή χωρίς τόνο να

2. Να συμπληρώσετε τα κενά με το γράμμα ε με τόνο ή χωρίς τόνο να 1 ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ 1 η ενότητα ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ, ΟΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με το γράμμα α με τόνο ή χωρίς τόνο να διαβάσετε με φωνή τις λέξεις που σχηματίζονται και να τις

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος 0 Ενότητα 1 Ένα ακόμα σκαλί Ο Σεπτέμβρης Αλφαβητική σειρά Στα λεξικά, στις εγκυκλοπαίδειες, στις ατζέντες, στους καταλόγους κ.α. οι λέξεις δε γράφονται τυχαία αλλά κατ αλφαβητική σειρά. Πρώτα γράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Ακόμα καλύτερα! Λύσεις των ασκήσεων. Μαθαίνουμε ελληνικά: Εγχειρίδιο διδασκαλίας για το Επίπεδο Β'

Ακόμα καλύτερα! Λύσεις των ασκήσεων. Μαθαίνουμε ελληνικά: Εγχειρίδιο διδασκαλίας για το Επίπεδο Β' Η δ ι δ α σ κ α λ ί α τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς ω ς δ ε ύ τ ε ρ η ς γ λ ώ σ σ α ς Μαθαίνουμε ελληνικά: Ακόμα καλύτερα! Εγχειρίδιο διδασκαλίας για το Επίπεδο Β' Λύσεις των ασκήσεων Μαρία Αντωνίου Μαρία Γαλαζούλα

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνω την ορθογραφία μου

Βελτιώνω την ορθογραφία μου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Βελτιώνω την ορθογραφία μου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Τζαμαλή Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Αποτύπωση και ενοποίηση της ύλης για την Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική για να συνοδεύει το ΕΠΣ-ΞΓ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΕΛ. 3 2. ΤΟ ΡΗΜΑ «ΕΙΜΑΙ» ΣΕΛ. 5 3. ΡΗΜΑ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΣΕΛ. 7 4. ΑΡΘΡΟ ΟΥΔΕΤΕΡΩΝ ΣΕΛ. 11 5. ΟΥΔΕΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

σελ. (3-12) σελ. (13-22) σελ. (23-28) σελ. (29-36) σελ. (37-44) σελ. (45-52) σελ. (53-62) σελ. (63-70)

σελ. (3-12) σελ. (13-22) σελ. (23-28) σελ. (29-36) σελ. (37-44) σελ. (45-52) σελ. (53-62) σελ. (63-70) τετράδιο επίπεδο Α1 Ενότητες Αλφαβητικό Σύστημα Εγώ και οι άλλοι Μετακινήσεις Συναλλαγές Κοινωνική Ζωή Εργασία Κοινωνικές Υπηρεσίες ΜΜΕ Συγγραφική Ομάδα Θανάσης Αγάθος Ιωάννης Γαλαντόμος Βαγγέλης Ιντζίδης

Διαβάστε περισσότερα

ιλώ κ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ 1 "^ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ιλώ κ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ 1 ^ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΥΠΥΡΓΕΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ 1 "^ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ii - i -.w""iiiiy ιλώ κ ά ΤΡΙΤ ΕΠΙΠΕΔ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΒΙΒΛΙ ΤΥ ΜΑΘΗΤΗ ΠΡΓΡΑΜΜΑ: «ΕΝΤΑΞΗ ΤΣΙΓΓΑΝΠΑΙΔΩΝ ΣΤ ΣΧΛΕΙ» ΒΛίΙ 2DQ7 ΥΠΥΡΓΕΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα Γ Δημοτικού Τα απίθανα μολύβια

Γλώσσα Γ Δημοτικού Τα απίθανα μολύβια Γλώσσα Γ Δημοτικού Τα απίθανα μολύβια ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Πάλι μαζί! ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ

Γ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Πάλι μαζί! ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ Γ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Πάλι μαζί! 2 Α Τ ε ύ χ ο ς Γ λ ώ σ σ α ς ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Πρόταση είναι μια ομάδα από λέξεις που μας δίνουν ένα ολοκληρωμένο νόημα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μια πρόταση αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα Γ Δημοτικού Τα απίθανα μολύβια ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ

Γλώσσα Γ Δημοτικού Τα απίθανα μολύβια ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ Γλώσσα Γ Δημοτικού Τα απίθανα μολύβια ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σηµεία στίξης. Αν δεν έχει ολοκληρωθεί το νόηµα της πρότασης συνεχίζουµε µε µικρό. π.χ. Ποιος έσπασε το τζάµι; ρώτησε η Μαρία.

Τα σηµεία στίξης. Αν δεν έχει ολοκληρωθεί το νόηµα της πρότασης συνεχίζουµε µε µικρό. π.χ. Ποιος έσπασε το τζάµι; ρώτησε η Μαρία. για την Γ τάξη Επιστροφή στα θρανία!! Τα σηµεία στίξης Όταν γράφουµε, στο τέλος των λέξεων ή των προτάσεων βάζουµε κάποια σηµάδια για να µας βοηθούν να διαβάσουµε το κείµενο και να καταλάβουµε καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα Στ Δημοτικού Λέξεις... Φράσεις... Kείμενα Tετράδιο Eργασιών

Γλώσσα Στ Δημοτικού Λέξεις... Φράσεις... Kείμενα Tετράδιο Eργασιών TETRADIO (TEYX. A)8_TETRADIO (TEYX. A).QXD copy 25/2/2013 4:45 μμ Page 1 Γλώσσα Στ Δημοτικού Λέξεις... Φράσεις... Kείμενα Tετράδιο Eργασιών α τεύχος TETRADIO (TEYX. A)8_TETRADIO (TEYX. A).QXD copy 25/2/2013

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περιβάλλοντος. Γ Δημοτικού ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μελέτη Περιβάλλοντος. Γ Δημοτικού ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ Δημοτικού Παναγιώτης Κόκκοτας Δημήτριος Αλεξόπουλος Αικατερίνη Μαλαμίτσα Γεώργιος Μαντάς Μαρία Παλαμαρά Παναγιώτα Παναγιωτάκη Μελέτη Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ejercicios de Gramática

Ejercicios de Gramática 1. Γραψτε το σωστό άρθρο Παιδί Φοιτητής Ελλάδα Έλληνας Μαδρίτη Λολούδι Αναπτήρας Παλτό Νερό Άνθρωπος Βιβλίο Γυναίκα Άντρας Σχολείο Βιβλιοθήκη Μάθημα Λέξη Γλώσσα Σπίτι Λογαριασμός Λόγος Κόρη Ήλιος Παραλία

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό ΤΕΥΧΟΣ Β ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς

πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Ε Ξ Ε Τ Α Σ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Π Ι Π Ε Δ Ο Β 2 Νιόβη Αντωνοπούλου Σμαράγδα Βογιατζίδου Συνεργάστηκαν: Aγγελική

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε όλους όσους μοιράστηκαν μαζί μας την ανάγκη έκδοσης του συγκεκριμένου βιβλίου και βοήθησαν με κάθε τρόπο.

Ευχαριστούμε όλους όσους μοιράστηκαν μαζί μας την ανάγκη έκδοσης του συγκεκριμένου βιβλίου και βοήθησαν με κάθε τρόπο. στην Ούζμα... Το βιβλίο αυτό τυπώθηκε σε 500 αντίτυπα το Μάιο του 2012. Διακινείται έξω από τον εμπορευματικό κόσμο και μακριά από κάθε χαρακτηριστικό του. Ανεκτίμητο, χωρίς κανένα αντίτιμο και εχθρικό

Διαβάστε περισσότερα

TEYXOΣ 2α: Γαρδένια και τριαντάφυλλο

TEYXOΣ 2α: Γαρδένια και τριαντάφυλλο ERGASION 2_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 10:47 π.μ. Page 1 TEYXOΣ 2α: Γαρδένια και τριαντάφυλλο Μπορείς να βάλεις σωστά τις λέξεις που είναι στην παρένθεση στις παρακάτω προτάσεις; Ο παππούς (παππούς)

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα μας. Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω

Η αλφαβήτα μας. Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΑΚΗ 2 3 Η αλφαβήτα μας Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω 4 Το ελληνικό αλφάβητο έχει 24 γράμματα: Α α άλφα Ι ι γιώτα Ρ ρ ρο Β β

Διαβάστε περισσότερα

PERIPETEIA STO AIGAIO sel_d_layout 1 13/05/2010 2:34 μ.μ. Page 1

PERIPETEIA STO AIGAIO sel_d_layout 1 13/05/2010 2:34 μ.μ. Page 1 PERIPETEIA STO AIGAIO sel_d_layout 1 13/05/2010 2:34 μ.μ. Page 1 PERIPETEIA STO AIGAIO sel_d_layout 1 13/05/2010 2:34 μ.μ. Page 2 PERIPETEIA STO AIGAIO sel_d_layout 1 13/05/2010 2:34 μ.μ. Page 3 ΝΕΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα Στ Δημοτικού Λέξεις... Φράσεις... Kείμενα Tετράδιο Eργασιών

Γλώσσα Στ Δημοτικού Λέξεις... Φράσεις... Kείμενα Tετράδιο Eργασιών 100159_GlossaSTDimotikou_Tetradio_b_teuxos_100159_GlossaSTDimotikou_Tetradio_b_teuxos 25/2/2013 5:03 μμ Page 1 Γλώσσα Στ Δημοτικού Λέξεις... Φράσεις... Kείμενα Tετράδιο Eργασιών β τεύχος 100159_GlossaSTDimotikou_Tetradio_b_teuxos_100159_GlossaSTDimotikou_Tetradio_b_teuxos

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίο παιδικων ονείρων

βιβλίο παιδικων ονείρων Ë Ï Ã Ï Í Å Ù Í & Ê Ó Η ΠΡΟΟ ΟΣ 1971 - ΓΕΡΑΚΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΛΛ. ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤ. Β ΗΜΟΤ. ΣΧΟΛ. Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων 2 ου & 5 ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα Ï Ë Õ Ã Ó Ï 5 o õ Ä Ç Ì Ï Ô É Ê

Διαβάστε περισσότερα