I.F.R.S. Newsletter. Πληροφορίες για τα Δ.Π.Χ.Π. στην Ελλάδα.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "I.F.R.S. Newsletter. Πληροφορίες για τα Δ.Π.Χ.Π. στην Ελλάδα."

Transcript

1 1 I.F.R.S. Newsletter Περιεχόμενα IASB NEWS ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 610/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουνίου 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 611/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουνίου 2007 IFRIC 13 «Προγράμματα Πιστότητας Πελατών» IFRIC 14 «IAS 19 - Όριο περιουσιακών στοιχείων καθορισμένων παροχών, ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης και η αλληλεπίδρασή τους» Βελτιώσεις το IAS 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» Πληροφορίες για τα Δ.Π.Χ.Π. στην Ελλάδα. Η Grant Thornton International είναι διεθνής οργανισμός Ορκωτών Ελεγκτών, Φορολογικών Συμβούλων και Συμβούλων Επιχειρήσεων. Εκπροσωπείται σε 112 χώρες, αριθμεί περίπου εργαζομένους σε 519 γραφεία σε όλο τον κόσμο, με μικτό κύκλο εργασιών 2.5 δισεκατομμύρια δολάρια. Ένας από τους βασικούς ρόλους της Grant Thornton International είναι η συμβολή της στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, επιτυγχάνοντας την αξιοποίηση των ευκαιριών και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Η παρούσα έκδοση της Grant Thornton έχει σκοπό την ενημέρωση του αναγνώστη σε θέματα που σχετίζονται με τα ΔΠΧΠ (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης). Οι πληροφορίες που δίνονται περιορίζονται σε ουσιώδη σημεία και γι αυτό δεν πρέπει να θεωρηθούν πλήρεις. Η Grant Thornton διαθέτει οργανωμένο τμήμα που ασχολείται με την συστηματική μελέτη εφαρμογής των ΔΠΧΠ (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης) Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Διεύθυνση Ανάλυσης και Εφαρμογής των ΔΠΧΠ της Grant Thornton: Μάριος Λασανιάνος Μανώλης Μιχαλιός Γιάννης Λέος Νίκος Ιωάννου Δημήτρης Δουβρής Δήμητρα Παγώνη Αθανάσιος Ξύνας Εάν επιθυμείτε να μην σας ξαναστείλουμε το IFRS Newsletter της εταιρείας μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο:

2 12 IASB NEWS Βελτιώσεις στον λογιστικό χειρισμό των κοινών διακανονισμών (joint arrangements). Στις 13 Σεπτεμβρίου 2007 το IASB εξέδωσε προτάσεις για την βελτίωση του λογιστικού χειρισμού των κοινών διακανονισμών. Το Exposure Draft 9 «Κοινοί Διακανονισμοί» προτείνει την αντικατάσταση του υπάρχοντος Προτύπου IAS 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και αποτελεί την πρώτη μεγάλη αναθεώρηση του Προτύπου από την έκδοσή του το Η αναθεώρηση αυτή αποτελεί μέρος του βραχυπρόθεσμου σχεδίου σύγκλησης του IASB με το FASB προκειμένου να μειωθούν οι διαφορές μεταξύ των IFRS και των US GAAP. Οι προτεινόμενες βελτιώσεις εστιάζουν κυρίως σε δύο σημεία του παρόντος λογιστικού χειρισμού των κοινών διακανονισμών ο οποίος σύμφωνα με το IASB αποτελεί εμπόδιο για την σύνταξη αναφορών υψηλής ποιότητας. Βελτιώσεις στον λογιστικό χειρισμό των κοινών διακανονισμών (joint arrangements). Ο παρόν λογιστικός χειρισμός για τους κοινούς διακανονισμούς ακολουθεί τη νομική μορφή των δραστηριοτήτων. Αυτό όμως δεν αντικατοπτρίζει πάντα τα συμβατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις που προέρχονται από την συμφωνία μεταξύ των μερών. Η εστίαση σε αυτά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις θα παράσχει μια πιο ρεαλιστική απεικόνιση των κοινών διακανονισμών στις οικονομικές αναφορές των εμπλεκόμενων μερών. Ο παρόν λογιστικός χειρισμός για τους κοινούς διακανονισμούς ακολουθεί τη νομική μορφή των δραστηριοτήτων. Αυτό όμως δεν αντικατοπτρίζει πάντα τα συμβατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις που προέρχονται από την συμφωνία μεταξύ των μερών. Η εστίαση σε αυτά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις θα παράσχει μια πιο ρεαλιστική απεικόνιση των κοινών διακανονισμών στις οικονομικές αναφορές των εμπλεκόμενων μερών. Οι προτεινόμενες βελτιώσεις παρέχουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων μέσω κοινών διακανονισμών συμπεριλαμβανομένης μιας περιγραφής της φύσης των κοινών διακανονισμών και περιληπτικών οικονομικών πληροφοριών σχετικά με τις συμμετοχές της σε κοινοπραξίες. Έκδοση αναθεωρημένου Προτύπου για την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. Στις 6 Σεπτεμβρίου 2007 το IASB εξέδωσε αναθεωρημένη έκδοση του IAS 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων». Αυτή η έκδοση έχει ως σκοπό να βελτιώσει την ικανότητα των χρηστών για ανάλυση και σύγκριση των πληροφοριών των οικονομικών καταστάσεων. Αναλυτικά οι βελτιώσεις του Προτύπου παρουσιάζονται στο παρόν Newsletter σε επόμενη ενότητα. Πρόταση για επιπλέον οδηγίες για την αντιστάθμιση κινδύνων. Στις 6 Σεπτεμβρίου 2007 το IASB εξέδωσε ένα προσχέδιο (ED) σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση». Σκοπός των τροποποιήσεων αυτών είναι να διευκρινιστεί τι μπορεί να οριστεί ως αντισταθμιστικό εργαλείο σε μία σχέση λογιστικής αντιστάθμισης κινδύνων.

3 13 Το ED προσδιορίζει τους κινδύνους που μπορούν να χαρακτηριστούν ως αντισταθμισμένοι όταν μία επιχείρηση αντισταθμίζει την έκθεσή της σε ένα χρηματοοικονομικό μέσο. Επιπλέον, διευκρινίζει πότε μία επιχείρηση μπορεί να χαρακτηρίσει ένα τμήμα της ταμειακής ροής ενός χρηματοοικονομικού μέσου ως αντισταθμιστικό εργαλείο. Οι προτάσεις αντιστοιχούν στις αιτήσεις για πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά με το τι μπορεί να καθοριστεί ως αντισταθμιστικό εργαλείο κατά το ΔΛΠ 39. Παρόλο που το IASB αναλαμβάνει μία έρευνα που θα οδηγήσει τελικά στην αντικατάσταση του ΔΛΠ 39, η εργασία αυτή βρίσκεται στα πρώτα στάδια και γι αυτό πρότεινε τις τροποποιήσεις του ED. Έκδοση προτεινόμενης οδηγίας για αντιστάθμιση καθαρής επένδυσης σε επιχειρηματική δραστηριότητα του εξωτερικού. Στις 19 Ιουλίου 2007 η IFRIC εξέδωσε για δημόσιο σχολιασμό ένα προσχέδιο Διερμηνείας IFRIC D22 «Αντιστάθμιση καθαρής επένδυσης σε επιχειρηματική δραστηριότητα του εξωτερικού». Η IFRIC D22 διευκρινίζει δύο ζητήματα που προέκυψαν από δύο Πρότυπα και συγκεκριμένα το IAS 21 και το IAS 39 σχετικά με το λογιστικό χειρισμό της αντιστάθμισης κινδύνου ξένου νομίσματος μεταξύ μίας επιχείρησης και των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό. Το προσχέδιο διευκρινίζει τί αποτελεί κίνδυνο σε μια αντιστάθμιση καθαρής επένδυσης στο εξωτερικό και ποιο εργαλείο εντός του ομίλου θα αντισταθμίζει τον κίνδυνο. Έκδοση προτεινόμενης οδηγίας για πωλήσεις real estate. Στις 5 Ιουλίου 2007 η IFRIC εξέδωσε για δημόσιο σχολιασμό ένα προσχέδιο Διερμηνείας IFRIC D21 «Πωλήσεις Real Estate». Η προτεινόμενη Διερμηνεία θα παρέχει οδηγίες για την λογιστική πρακτική που θα πρέπει να ακολουθούν οι κατασκευαστές για την πώληση ακίνητης περιουσίας (όπως διαμερίσματα και σπίτια για παράδειγμα πριν ολοκληρωθεί η κατασκευή). Επί του παρόντος, οι κατασκευαστές real estate ερμηνεύουν τα IFRS με διαφόρους τρόπους και αναγνωρίζουν το έσοδο της πώλησης των ακινήτων σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Ορισμένοι αναγνωρίζουν έσοδο μόνο αφού έχουν πωλήσει μια ολοκληρωμένη κατασκευή στον αγοραστή, ενώ άλλοι αναγνωρίζουν έσοδο νωρίτερα, δηλαδή κατά την διάρκεια της κατασκευής σύμφωνα με το στάδιο ολοκλήρωσης του έργου. Η IFRIC D21 προτείνει την αναγνώριση του εσόδου κατά την διάρκεια της κατασκευής μόνο εάν ο κατασκευαστής παρέχει και κατασκευαστικές υπηρεσίες εκτός από την πώληση του αγαθού (δηλαδή ολοκληρωμένα ακίνητα). Επιπλέον προτείνει και τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα δεικνύουν ότι ο πωλητής παρέχει και κατασκευαστικές υπηρεσίες.

4 14 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 610/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουνίου 2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 περί της υιοθέτησης ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη Διερμηνεία 10 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (1), και ιδίως το Άρθρο 3 παράγραφος 1, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής (2) υιοθετήθηκαν ορισμένα από τα υφιστάμενα στις 14 Σεπτεμβρίου 2002 διεθνή λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες. (2) Στις 20 Ιουλίου 2006, η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ) εξέδωσε τη Διερμηνεία IFRIC 10 Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση και Απομείωση, εφεξής «IFRIC 10». Η IFRIC 10 διευκρινίζει ότι οι ζημίες απομείωσης στην υπεραξία και σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού (επενδύσεις σε συμμετοχικό τίτλο κατατασσόμενο ως «διαθέσιμο προς πώληση» και σε μη εισηγμένους συμμετοχικούς τίτλους που επιμετρώνται στο κόστος) που αναγνωρίζονται σε ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις δεν πρέπει να αναστρέφονται σε μεταγενέστερες ενδιάμεσες ή ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η διερμηνεία κατέστη αναγκαία λόγω εμφανούς αντίθεσης μεταξύ των απαιτήσεων του διεθνούς λογιστικού προτύπου (ΔΛΠ) 34 Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση και των απαιτήσεων στο ΔΛΠ 36 Απομείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού, και των διατάξεων περί απομείωσης αναφορικά με ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού του ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση. (3) Οι διαβουλεύσεις με την ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων (TEG) της ευρωπαϊκής συμβουλευτικής ομάδας για θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (EFRAG) επιβεβαιώνουν ότι η IFRIC 10 πληροί τα τεχνικά κριτήρια έγκρισης που ορίζονται στο Άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002. (4) Κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003. (5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής λογιστικών θεμάτων, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 προστίθεται η Διερμηνεία 10 Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση και Απομείωση της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής (ΕΔΔΠΧΠ- IFRIC), όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 2 Οι εταιρείες εφαρμόζουν την IFRIC 10 όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από την ημερομηνία έναρξης του οικονομικού τους έτους 2007 το αργότερο, με εξαίρεση τις εταιρείες με ημερομηνία έναρξης το Νοέμβριο ή το Δεκέμβριο, οι οποίες εφαρμόζουν την IFRIC 10 από την ημερομηνία έναρξης του οικονομικού τους έτους 2006 το αργότερο.

5 15 Άρθρο 3 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 1η Ιουνίου Για την Επιτροπή Charlie McCREEVY Μέλος της Επιτροπής (1) ΕΕ L 243 της , σ. 1. (2) ΕΕ L 261 της , σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1329/2006 (ΕΕ L 247 της , σ. 3). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ «IFRIC 10 Διερμηνεία IFRIC 10 - Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση και Απομείωση» ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ IFRIC10 Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση και Απομείωση Αναφορές -ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση -ΔΛΠ 36 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων -ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση Ιστορικό 1.Μια οντότητα υποχρεούται να εκτιμά την υπεραξία για απομείωση σε κάθε ημερομηνία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, να εκτιμά τις επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους και σε χρηματοοικονομικά μέσα που επιμετρώνται στο κόστος για απομείωση σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού και, εφόσον είναι αναγκαίο, να αναγνωρίζει ζημία απομείωσης κατά την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με το ΔΛΠ 36 και το ΔΛΠ 39.Ωστόσο ενδέχεται, σε μεταγενέστερη ημερομηνία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ή κλεισίματος του ισολογισμού, οι συνθήκες να έχουν μεταβληθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η ζημία απομείωσης να είχε μειωθεί ή να είχε αποφευχθεί εάν η εκτίμηση της απομείωσης είχε γίνει κατά την εν λόγω ημερομηνία. Η Διερμηνεία αυτή παρέχει διευκρινίσεις για το κατά πόσον επιτρέπεται η αναστροφή των ζημιών απομείωσης. 2.Η Διερμηνεία πραγματεύεται την αλληλεπίδραση μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΛΠ 34 και της αναγνώρισης των ζημιών απομείωσης επί της υπεραξίας στο ΔΛΠ 36 και σε ορισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο ΔΛΠ 39,και το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης αυτής σε μεταγενέστερες ενδιάμεσες και ετήσιες οικονομικές εκθέσεις. Θέμα 3.Το ΔΛΠ 34 προβλέπει στην παράγραφο 28 ότι μία επιχείρηση πρέπει να εφαρμόζει στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της τις ίδιες λογιστικές αρχές με εκείνες που εφαρμόζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της. Αναφέρει επίσης ότι «η συχνότητα σύνταξης εκθέσεων μιας επιχείρησης (ετησίως, εξαμηνιαίως ή τριμηνιαίως)δεν πρέπει να επηρεάζει την αποτίμηση των ετήσιων αποτελεσμάτων της. Για να επιτευχθεί αυτός ο αντικειμενικός στόχος, οι αποτιμήσεις για τους σκοπούς της ενδιάμεσης έκθεσης πρέπει να γίνονται πάνω σε μία βάση από την έναρξη της χρήσης μέχρι τη λήξη της ενδιάμεσης περιόδου.» 4.Η παράγραφος 124του ΔΛΠ 36 αναφέρει ότι «Ζημία απομείωσης που αναγνωρίζεται για υπεραξία δεν θα αντιστρέφεται σε επόμενες περιόδους.»

6 16 5.Η παράγραφος 69του ΔΛΠ 39 αναφέρει ότι «Οι ζημίες απομείωσης που είχαν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα για επένδυση σε συμμετοχικό τίτλο κατατασσόμενο ως διαθέσιμο προς πώληση δεν θα αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων.» 6.Η παράγραφος 66του ΔΛΠ 39 προβλέπει ότι δεν θα αναστρέφονται ζημίες απομείωσης επί χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που επιμετράται στο κόστος (όπως η ζημία απομείωσης επί μη εισηγμένου συμμετοχικού τίτλου που δεν εμφανίζεται στην εύλογη αξία του επειδή αυτή δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα). 7.Στη Διερμηνεία εξετάζεται το ακόλουθο ερώτημα: Πρέπει μια οντότητα να αναστρέφει ζημίες απομείωσης οι οποίες έχουν αναγνωριστεί ενδιάμεσα και αφορούν σε υπεραξία και σε επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους και χρηματοοικονομικά μέσα που επιμετρώνται στο κόστος, εάν, σε περίπτωση που είχε γίνει εκτίμηση της απομείωσης της αξίας σε μεταγενέστερη ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων, δεν θα είχε αναγνωριστεί ζημία, ή εάν θα είχε αναγνωριστεί μικρότερη ζημία; Ομόφωνη γνώμη 8.Μια οντότητα δεν αναστρέφει ζημία απομείωσης που έχει αναγνωριστεί σε προηγούμενη ενδιάμεση περίοδο σε σχέση με υπεραξία ή επένδυση σε συμμετοχικό τίτλο ή σε χρηματοοικονομικό στοιχείο που επιμετράται στο κόστος. 9.Μια οντότητα δεν μπορεί να επεκτείνει κατ' αναλογία την ομόφωνη αυτή γνώμη σε άλλα πεδία πιθανής σύγκρουσης μεταξύ του ΔΛΠ 34 και άλλων προτύπων. Ημερομηνία έναρξης ισχύος και μεταβατικές διατάξεις 10.Οι οντότητες οφείλουν να εφαρμόζουν τη Διερμηνεία για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Νοεμβρίου 2006 ή μεταγενέστερα. Ενθαρρύνεται η εφαρμογή πριν από την ημερομηνία αυτή. Εάν μια οντότητα εφαρμόσει τη Διερμηνεία για περίοδο που αρχίζει πριν από την 1η Νοεμβρίου 2006,πρέπει να το γνωστοποιήσει. Οι οντότητες οφείλουν να εφαρμόζουν τη Διερμηνεία στην υπεραξία προοπτικά από την ημερομηνία κατά την οποία εφαρμόζουν για πρώτη φορά το ΔΛΠ 36οφείλουν να εφαρμόζουν τη Διερμηνεία για τις επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους ή σε χρηματοοικονομικά μέσα που επιμετρώνται στο κόστος προοπτικά, από την ημερομηνία κατά την οποία εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα κριτήρια επιμέτρησης του ΔΛΠ 39.

7 17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 611/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουνίου 2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 περί της υιοθέτησης ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα η Διερμηνεία 11 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (1), και ιδίως το Άρθρο 3 παράγραφος 1, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 της Επιτροπής (2) υιοθετήθηκαν ορισμένα από τα υφιστάμενα στις 14 Σεπτεμβρίου 2002 διεθνή λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες. (2) Στις 2 Νοεμβρίου 2006, η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ) εξέδωσε τη Διερμηνεία IFRIC 11 ΔΠΧΠ 2 -Συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων της ιδίας επιχείρησης ή επιχειρήσεων του ιδίου ομίλου, εφεξής «IFRIC 11». Η IFRIC 11 πραγματεύεται τον τρόπο εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 2 - Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών στις συμφωνίες πληρωμής που βασίζονται στην αξία των μετοχών περιλαμβάνοντας τους συμμετοχικούς τίτλους της ίδιας της οικονομικής οντότητας ή μιας άλλης οικονομικής οντότητας του ίδιου ομίλου (π.χ. συμμετοχικοί τίτλοι της μητρικής εταιρείας). Η διερμηνεία κατέστη αναγκαία λόγω του ότι, μέχρι τώρα, δεν υπήρχαν οδηγίες για το πώς οι συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών, κατά τις οποίες μια οικονομική οντότητα λαμβάνει αγαθά ή υπηρεσίες έναντι συμμετοχικών τίτλων της μητρικής εταιρίας, θα πρέπει να καταλογίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της οντότητας. (3) Οι διαβουλεύσεις με την ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων (TEG) της ευρωπαϊκής συμβουλευτικής ομάδας για θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (EFRAG) επιβεβαιώνουν ότι η IFRIC 11 πληροί τα τεχνικά κριτήρια έγκρισης που ορίζονται στο Άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002. (4) Κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003. (5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής λογιστικών θεμάτων, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 προστίθεται η Διερμηνεία 11 ΔΠΧΠ 2 -Συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων της ιδίας επιχείρησης ή επιχειρήσεων του ιδίου ομίλου της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής (ΕΔΔΠΧΠ-IFRIC), όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

8 18 Άρθρο 2 Οι εταιρείες εφαρμόζουν την IFRIC 11 όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από την ημερομηνία έναρξης του οικονομικού τους έτους 2008 το αργότερο, με εξαίρεση τις εταιρείες με ημερομηνία έναρξης τον Ιανουάριο ή το Φεβρουάριο, οι οποίες εφαρμόζουν την IFRIC 11 από την ημερομηνία έναρξης του οικονομικού τους έτους 2009 το αργότερο. Άρθρο 3 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου Για την Επιτροπή Charlie McCREEVY Μέλος της Επιτροπής (1) ΕΕ L 243 της , σ. 1. (2) ΕΕ L 261 της , σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1329/2006 (ΕΕ L 247 της , σ. 3). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ «IFRIC 11 Διερμηνεία IFRIC 11 ΔΠΧΠ 2 - Συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων της ιδίας επιχείρησης ή επιχειρήσεων του ιδίου ομίλου» ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΠ 11 ΔΠΧΠ 2-Συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων της ιδίας επιχείρησης ή επιχειρήσεων του ιδίου ομίλου Αναφορές: -ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, Μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη -ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση -ΔΠΧΠ 2Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών Θέματα 1.Στην παρούσα Διερμηνεία θίγονται δύο θέματα. Το πρώτο αφορά το κατά πόσον οι κατωτέρω συναλλαγές πρέπει να λογιστικοποιηθούν ως διακανονιζόμενες με συμμετοχικούς τίτλους ή ως διακανονιζόμενες τοις μετρητοίς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΠ 2: α)μία οντότητα παραχωρεί στους εργαζομένους της δικαιώματα επί συμμετοχικών τίτλων της ιδίας της οντότητας (παραδείγματος χάρη μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης)και είτε επιλέγει είτε οφείλει να αγοράσει συμμετοχικούς τίτλους (παραδείγματος χάρη ίδιες μετοχές)από άλλο μέρος για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στους εργαζομένους της β)στους εργαζομένους μιας οντότητας παρέχονται δικαιώματα σε συμμετοχικούς τίτλους της οντότητας (παραδείγματος χάρη μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης),είτε από την ίδια την οντότητα είτε από τους μετόχους της, και οι μέτοχοι της οντότητας παρέχουν τους απαιτούμενους συμμετοχικούς τίτλους. 2.Το δεύτερο θέμα αφορά ρυθμίσεις πληρωμής βάσει της αξίας των μετοχών, οι οποίες περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερες οντότητες μέσα στον ίδιο όμιλο. Για παράδειγμα, στους εργαζομένους μιας θυγατρικής παρέχονται δικαιώματα σε συμμετοχικούς τίτλους της μητρικής ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στη θυγατρική. Το ΔΠΧΠ 2αναφέρει στην παράγραφο 3 ότι:

9 19 Για τους σκοπούς του παρόντος ΔΠΧΠ, μεταβιβάσεις των συμμετοχικών τίτλων μιας οντότητας από τους μετόχους της σε μέρη που έχουν προμηθεύσει αγαθά ή υπηρεσίες στην οντότητα (συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων)είναι αμοιβές που βασίζονται στην αξία των μετοχών, εκτός εάν η μεταβίβαση γίνεται για σαφώς διαφορετικό σκοπό από την πληρωμή για την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών προς την οντότητα. Αυτό ισχύει και για μεταβιβάσεις συμμετοχικών τίτλων της μητρικής εταιρείας της οντότητας ή συμμετοχικών τίτλων άλλης οντότητας του ιδίου ομίλου, σε μέρη που έχουν προμηθεύσει αγαθά και υπηρεσίες στην οντότητα. Ωστόσο, το ΔΠΧΠ 2δεν δίνει οδηγίες ως προς τον τρόπο καταλογισμού των συναλλαγών αυτών στις ατομικές ή χωριστές χρηματοοικονομικές καταστάσεις κάθε οντότητας του ομίλου. 3.Κατά συνέπεια, το δεύτερο θέμα εξετάζει τις ακόλουθες συμφωνίες πληρωμής με βάση την αξία μετοχών: α)η μητρική εταιρεία χορηγεί δικαιώματα σε συμμετοχικούς της τίτλους απευθείας στους εργαζομένους της θυγατρικής της: η μητρική εταιρεία (όχι η θυγατρική)έχει την υποχρέωση να παράσχει στους εργαζομένους της θυγατρικής τους αναγκαίους συμμετοχικούς τίτλους και β)η θυγατρική παραχωρεί στους εργαζομένους της δικαιώματα επί μετοχικών τίτλων της μητρικής της: η θυγατρική έχει την υποχρέωση να παράσχει στους εργαζομένους τους αναγκαίους συμμετοχικούς τίτλους. 4.Η παρούσα Διερμηνεία αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι συμφωνίες πληρωμής με βάση την αξία των μετοχών που αναφέρονται στην παράγραφο 3πρέπει να εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής η οποία λαμβάνει υπηρεσίες από τους εργαζομένους. 5.Είναι δυνατόν να υπάρξει συμφωνία μεταξύ μητρικής και της θυγατρικής της που να απαιτεί από τη θυγατρική να καταβάλει στη μητρική αμοιβή για την παροχή των συμμετοχικών τίτλων στους εργαζομένους. Η παρούσα Διερμηνεία δεν εξετάζει με ποιον τρόπο πρέπει να καταχωρίζεται μία τέτοιου είδους συμφωνία πληρωμής εντός ενός ομίλου. 6.Μολονότι η παρούσα Διερμηνεία εστιάζεται σε συναλλαγές με εργαζομένους, εφαρμόζεται επίσης σε παρόμοιες συναλλαγές παροχών, με βάση την αξία των μετοχών, με προμηθευτές αγαθών ή υπηρεσιών που δεν είναι εργαζόμενοι. Ομόφωνη γνώμη Συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών, στις οποίες περιλαμβάνονται συμμετοχικά δικαιώματα της ίδιας της οντότητας (παράγραφος 1). 7.Οι συναλλαγές σχετικά με παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών, στις οποίες μία οντότητα λαμβάνει υπηρεσίες με αντάλλαγμα την παροχή συμμετοχικών τίτλων της ίδιας της οντότητας θα θεωρούνται ότι διακανονίζονται με συμμετοχικούς τίτλους. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το εάν η οντότητα επιλέξει ή υποχρεούται να αγοράζει τους εν λόγω συμμετοχικούς της τίτλους από άλλο μέρος προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τους εργαζομένους της βάσει συμφωνίας παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών. Το ίδιο ισχύει ανεξάρτητα από το εάν: α)τα δικαιώματα των εργαζομένων σε συμμετοχικούς τίτλους της οντότητας παραχωρήθηκαν από την ίδια την οντότητα ή από μέτοχο (μετόχους)της ή β)η συμφωνία παροχής με βάση την αξία των μετοχών διακανονίστηκε από την ίδια την οντότητα ή από μέτοχό (μετόχους)της. Συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και περιλαμβάνουν συμμετοχικά δικαιώματα της μητρικής εταιρείας. Μία μητρική εταιρεία χορηγεί δικαιώματα σε συμμετοχικούς τίτλους προς τους εργαζομένους της θυγατρικής της [παράγραφος 3α)].

10 110 8.Υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία παροχών που εξαρτώνται από την τιμή των μετοχών θεωρείται ότι διακανονίζεται με συμμετοχικούς τίτλους στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας, η θυγατρική επιμετρά τις υπηρεσίες που λαμβάνονται από τους εργαζομένους της σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις συναλλαγές που αφορούν παροχές εξαρτώμενες από την αξία των μετοχών και οι οποίες διακανονίζονται με συμμετοχικούς τίτλους, με αντίστοιχη αύξηση η οποία αναγνωρίζεται στα ίδια κεφάλαια ως εισφορά από τη μητρική εταιρεία. 9.Μία μητρική εταιρεία μπορεί να παρέχει δικαιώματα σε συμμετοχικούς τίτλους της στους εργαζομένους των θυγατρικών της, υπό τον όρο της συμπλήρωσης συνεχούς υπηρεσίες εντός του ομίλου για καθορισμένη χρονική περίοδο. Ο εργαζόμενος μιας θυγατρικής μπορεί να μεταφέρει χρόνο απασχόλησης σε άλλη θυγατρική κατά τη διάρκεια της καθορισθείσας περιόδου κατοχύρωσης χωρίς να επηρεάζονται τα δικαιώματα του εργαζομένου επί των συμμετοχικών τίτλων της μητρικής εταιρείας δυνάμει της αρχικής συμφωνίας παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών. Κάθε θυγατρική επιμετρά τις υπηρεσίες που λαμβάνονται από τον εργαζόμενο με αναφορά στην εύλογη αξία των συμμετοχικών τίτλων κατά την ημερομηνία κατά την οποία τα δικαιώματα αυτά επί των συμμετοχικών τίτλων χορηγήθηκαν αρχικά από την μητρική εταιρεία όπως ορίζεται στο προσάρτημα Α του ΔΠΧΠ 2,και ανάλογα με το τμήμα της περιόδου κατοχύρωσης που υπηρέτησε ο εργαζόμενος σε κάθε θυγατρική. 10.Ένας τέτοιος εργαζόμενος, αφού μετακινηθεί μεταξύ οντοτήτων του ιδίου ομίλου, είναι πιθανό να μην ικανοποιεί κάποια από τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης εκτός από τις συνθήκες της αγοράς, όπως ορίζεται στο προσάρτημα Α του ΔΠΧΠ 2,π.χ.εάν ο εργαζόμενος εγκαταλείψει τον όμιλο προτού συμπληρώσει μία καθορισμένη περίοδο υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, κάθε θυγατρική θα προσαρμόζει το ποσό που είχε προηγουμένως αναγνωρίσει σε σχέση με τις ληφθείσες υπηρεσίες από τον εργαζόμενο, σύμφωνα με τις αρχές της παραγράφου 19 του ΔΠΧΠ 2. Επομένως, εάν τα δικαιώματα σε συμμετοχικούς τίτλους που παραχωρήθηκαν από τη μητρική εταιρεία δεν κατοχυρωθούν λόγω αδυναμίας του εργαζομένου να εκπληρώσει κάποια προϋπόθεση κατοχύρωσης, εκτός από τις συνθήκες της αγοράς, κανένα ποσό δεν αναγνωρίζεται σε αθροιστική βάση για τις υπηρεσίες που λήφθηκαν από τον εν λόγω εργαζόμενο στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις οιασδήποτε θυγατρικής. Μία θυγατρική παραχωρεί στους εργαζομένους της δικαιώματα επί συμμετοχικών τίτλων της μητρικής της [παράγραφος 3(β)]. 11. Η θυγατρική πρέπει να καταλογίζει τη συναλλαγή με τους εργαζομένους της ως διακανονισθείσα τοις μετρητοίς. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο η θυγατρική αποκτά τους συμμετοχικούς τίτλους προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των εργαζομένων της. Ημερομηνία έναρξης ισχύος 12. Οι οντότητες οφείλουν να εφαρμόζουν την παρούσα Διερμηνεία για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Μαρτίου 2007,ή μεταγενέστερα. Επιτρέπεται η εφαρμογή πριν από την ημερομηνία αυτή. Εάν μία οντότητα εφαρμόζει την παρούσα διερμηνεία για μία περίοδο η οποία αρχίζει πριν από την 1η Μαρτίου 2007,πρέπει να το γνωστοποιήσει. Μεταβατικές διατάξεις 13. Οι οντότητες εφαρμόζουν την παρούσα Διερμηνεία αναδρομικά σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 8,με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων του ΔΠΧΠ 2.

11 111 IFRIC 13 «Προγράμματα Πιστότητας Πελατών» Εισαγωγή Την 28 η Ιουνίου 2007 η IFRIC εξέδωσε την IFRIC 13 «Προγράμματα Πιστότητας Πελατών». Τα προγράμματα πιστότητας πελατών παρέχουν στους πελάτες κίνητρα να αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες μιας επιχείρησης. Εάν ο πελάτης αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες, τότε η επιχείρηση του χορηγεί award credits (όπως «πόντους» ή «ταξιδιωτικά μίλια») τα οποία ο πελάτης μπορεί να εξαγοράσει στο μέλλον προς απόκτηση δωρεάν ή σε μειωμένη τιμή προϊόντων/υπηρεσιών. Τα προγράμματα αυτά δύνανται να εφαρμόζονται από την επιχείρηση την ίδια ή από τρίτο μέρος. Τα προγράμματα πιστότητας πελατών είναι πλέον ιδιαίτερα διαδεδομένα σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων ενώ, διαφορετικοί λογιστικοί χειρισμοί έχουν αναπτυχθεί. Κάποιες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ολόκληρο το αντάλλαγμα που εισπράττεται από την αρχική συναλλαγή πώλησης και που ορίζει και το εκτιμώμενο κόστος των award credits (εφαρμόζοντας το ΔΛΠ 18.19). Άλλες επιχειρήσεις επιμερίζουν ένα μέρος του ανταλλάγματος που εισπράττουν από την αρχική συναλλαγή στα award credits και μεταφέρουν το έσοδο σε μεταβατικό λογαριασμό (εφαρμόζοντας το ΔΛΠ 18.13). Η Διερμηνεία διευκρινίζει πώς τα ΔΛΠ 18 «Έσοδα» και ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις» θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον λογιστικό χειρισμό των award credits των πελατών. Η Διερμηνεία αυτή, η οποία βασίζεται στο Προσχέδιο Διερμηνείας D20 (το οποία δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2006), επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός λογιστικού χειρισμού από μία επιχείρηση η οποία παρέχει award credits. Σκοπός της IFRIC 13 Η IFRIC 13 μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα award credits προγραμμάτων πιστότητας πελατών που μία επιχείρηση μπορεί να χορηγεί στους πελάτες της ως μέρος μίας συναλλαγής πώλησης. Μπορεί να εφαρμοστεί, δηλαδή, σε περιπτώσεις στις οποίες τα award credits παρέχονται σε πελάτες ως αποτέλεσμα: συναλλαγών πωλήσεων προϊόντων, παροχής υπηρεσιών, χρήσης των στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης. Η Διερμηνεία αυτή εξετάζει τα προγράμματα πιστότητας πελατών με τα οποία χορηγούνται award credits τα οποία ο πελάτης μπορεί να εξαργυρώσει στο μέλλον προς απόκτηση δωρεάν ή σε μειωμένη τιμή προϊόντων/υπηρεσιών (awards). Δεν εξετάζει award credits που χορηγούνται δωρεάν εκτός μίας συναλλαγής πώλησης. Η Διερμηνεία αυτή εφαρμόζεται είτε η επιχείρηση παρέχει award credits στους πελάτες απευθείας είτε μέσω ενός τρίτου μέρους όπως μπορεί να είναι μία αεροπορική εταιρεία ή κάποιος άλλος λιανοπωλητής. Παραδείγματα Τα ακόλουθα παραδείγματα εντάσσονται στον σκοπό της IFRIC 13 Ένας παντοπώλης που πωλεί λιανικώς διαχειρίζεται ένα πρόγραμμα πιστότητας πελατών. Χορηγεί πόντους στους πελάτες του, οι οποίοι συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα, κάθε φορά που αυτοί ξοδεύουν ένα συγκεκριμένο ποσό σε κάποιο από τα καταστήματα του. Οι πόντοι μπορούν να εξαργυρωθούν και για άλλα είδη παντοπωλείου στα καταστήματα του.

12 112 Ένας βιβλιοπώλης συμμετέχει σε πρόγραμμα πιστότητας πελατών που διαχειρίζεται μία αεροπορική εταιρεία. Χορηγεί ταξιδιωτικά μίλια στους πελάτες, οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα, κάθε φορά που αυτοί ξοδεύουν ένα συγκεκριμένο ποσό σε κάποιο από τα υποκαταστήματα του. Οι πόντοι μπορούν να εξαργυρωθούν από τους πελάτες προκειμένου να ταξιδέψουν μέσω της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας. Το ακόλουθο παράδειγμα είναι εκτός του σκοπού της IFRIC 13 Ένα εστιατόριο διανέμει εκπτωτικά κουπόνια. Παρέχει δωρεάν κουπόνια σε περαστικούς γύρω από το εστιατόριο. Τα κουπόνια μπορούν να εξαργυρωθούν από τους πελάτες προκειμένου να έχουν ένα γεύμα σε μειωμένη τιμή στο εστιατόριο. Αποτίμηση των award credits στην εύλογη αξία Η IFRIC 13.5 απαιτεί τα award credits να αναγνωρίζονται ξεχωριστά ως αναγνωρίσιμα στοιχεία των συναλλαγών πώλησης σύμφωνα με το IAS Το έσοδο επιμερίζεται στα award credits που χορηγεί η επιχείρηση και αντιμετωπίζεται λογιστικά ξεχωριστά. Τα award credits που χορηγούνται από την επιχείρηση αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, π.χ. στην αξία στην οποία θα μπορούσαν να πωληθούν ξεχωριστά. Συχνά, η εύλογη αξία δεν μπορεί να προσδιοριστεί άμεσα καθώς τα award credits χορηγούνται ως μέρος μίας μεγαλύτερης συναλλαγής πώλησης και δεν μπορούν να πωληθούν ξεχωριστά (IFRIC 13.BC12). Συνεπώς, απαιτείται κρίση προκειμένου να υπολογιστεί το έσοδο που επιμερίζεται στα award credits και στα άλλα στοιχεία της πώλησης. Η IFRIC 13 περιλαμβάνει οδηγό εφαρμογής που επισημαίνει πιθανές τεχνικές υπολογισμού του εσόδου. Αναγνώριση εσόδου Ο βαθμός και ο χρόνος αναγνώρισης του εσόδου όσον αφορά τα award credits εξαρτάται από το εάν τα award credits θα παρασχεθούν από την επιχείρηση την ίδια ή από ένα τρίτο μέρος. Όταν ένα τρίτο μέρος παρέχει τα award credits, είτε ως προεπιλογή είτε κατόπιν επιλογής του πελάτη, χρειάζεται να υπολογίσει κατά πόσο το αντάλλαγμα που εισπράττεται από τα award credits εισπράττεται για λογαριασμό του ιδίου (π.χ. ως εντολέας της συναλλαγής) ή για λογαριασμό του τρίτου μέρους (π.χ. ως πράκτορας). Η επιχείρηση παρέχει award credits από μόνη της Εάν η επιχείρηση παρέχει τα award credits από μόνη της, το έσοδο αναγνωρίζεται όταν τα award credits εξαργυρώνονται και η επιχείρηση ολοκληρώνει την υποχρέωση παροχής τους. Το έσοδο υπολογίζεται βάσει του αριθμού των award credits που εξαργυρώνονται σε σχέση με το σύνολο των award credits που αναμένονταν να εξαργυρωθούν (IFRIC 13.7) Έσοδο = Εύλογη αξία award credits x Αριθμός award credits που εξαργυρώθηκαν Σύνολο award credits που χορηγήθηκαν και αναμένονταν να εξαργυρωθούν

13 113 Το τρίτο μέρος παρέχει award credits και η επιχείρηση λειτουργεί ως πράκτορας Εάν η επιχείρηση εισπράττει το αντάλλαγμα για λογαριασμό τρίτου μέρους που παρέχει award credits, το έσοδο που αναγνωρίζεται είναι το καθαρό ποσό που απομένει για λογαριασμό της (π.χ. η προμήθεια). Το έσοδο αυτό αναγνωρίζεται ως το καθαρό ποσό του ανταλλάγματος που επιμερίζεται στα award credits και ως το ποσό που καταβάλλεται στο τρίτο μέρος για την παροχή των award credits. Έσοδο αναγνωρίζεται μόνο όταν το τρίτο μέρος υποχρεούται να παρέχει τα award credits και δικαιούται να λάβει και το αντάλλαγμα για αυτό (IFRIC 13.8). Έσοδο = Εύλογη αξία των award credits x Αριθμός των award credits που χορηγήθηκαν - Ποσό που καταβάλλεται στο τρίτο μέρος Το τρίτο μέρος παρέχει award credits και η επιχείρηση λειτουργεί ως εντολέας Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ως εντολέας και εισπράττει αντάλλαγμα για λογαριασμό της για award credits που πρόκειται να εξαργυρωθούν από τρίτο μέρος, το έσοδο αναγνωρίζεται ως το μεικτό ποσό του ανταλλάγματος που επιμερίζεται στα award credits. Έσοδο αναγνωρίζεται όταν η επιχείρηση έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την παροχή των award credits. Αναγνώριση του αναπόφευκτου κόστους εκπλήρωσης της υποχρέωσης Το αναπόφευκτο κόστος παροχής των award credits στους πελάτες μπορεί να υπερβεί την αξία του ανταλλάγματος που εισπράττεται π.χ. όταν ο ρυθμός εξαργύρωσης των award credits υπερβαίνει τις συνήθεις προσδοκίες της επιχείρησης. Σε τέτοιες περιπτώσεις η επιχείρηση συνάπτει επαχθείς συμβάσεις και αναγνωρίζει μία υποχρέωση σύμφωνα με το ΔΛΠ 37 (ΕΔΔΠΧΠ 13.9). Παράδειγμα Το παρόν παράδειγμα βασίζεται σε παράδειγμα του παραρτήματος της IFRIC 13 και διευκρινίζει τον λογιστικό χειρισμό των προγραμμάτων πιστότητας πελατών. Αντάλλαγμα για τα award credits που εισπράττονται για λογαριασμό μίας επιχείρησης ενώ, τα award credits παρέχονται από τρίτο μέρος Ένας λιανοπωλητής συμμετέχει σε πρόγραμμα πιστότητας πελατών που διαχειρίζεται μία αεροπορική εταιρεία. Οι πελάτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δύνανται να εξαργυρώσουν τα award credits προκειμένου να ταξιδέψουν μέσω της εταιρείας, ανάλογα με την διαθεσιμότητα. Ο λιανοπωλητής καταβάλλει στην αεροπορική εταιρεία ΝΜ 0,009 για κάθε award credit. Η επιχείρηση εισπράττει το αντάλλαγμα για λογαριασμό της ίδιας. Σε μία περίοδο, ο λιανοπωλητής πωλεί προϊόντα αντί συνολικού τιμήματος ΝΜ 1 εκατ. και χορηγεί 1 εκατ. αντίστοιχα award credits. Ο λιανοπωλητής εκτιμά ότι η εύλογη αξία κάθε credit ανέρχεται σε ΝΜ 0,01 και ως εκ τούτου επιμερίζει 1 εκατ. x ΝΜ 0,01 = ΝΜ του ανταλλάγματος που έχει λάβει από τις πωλήσεις των προϊόντων στα award credits.

14 114 Έχοντας χορηγήσει τα award credits, ο λιανοπωλητής δεν έχει περαιτέρω υποχρέωση προς τον πελάτη. Η αεροπορική εταιρεία υποχρεούται να χορηγήσει τα award credits και δικαιούται να εισπράξει το αντάλλαγμα. Ο λιανοπωλητής αναγνωρίζει έσοδο από τους πόντους όταν πωλεί προϊόντα. Το έσοδο που αναγνωρίζεται είναι η μεικτή αξία των ΝΜ επιμεριζόμενη στα award credits ενώ, το ποσό των ΝΜ που καταβάλλεται στην αεροπορική εταιρεία αναγνωρίζεται ξεχωριστά ως έξοδο. Βασικά θέματα εφαρμογής Ορισμένες επιχειρήσεις που διαχειρίζονται προγράμματα πιστότητας πελατών ενδεχομένως να χρειαστεί να αλλάξουν τις λογιστικές πολιτικές τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της IFRIC 13. Σημαντικά θέματα που θα πρέπει να απασχολήσουν τις επιχειρήσεις αποτελούν: Ο χειρισμός που απαιτείται από την IFRIC 13 μπορεί να διαφέρει από τις παρούσες λογιστικές πολιτικές. Κάποιες από τις προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στην πράξη περιλαμβάνουν την πλήρη αναγνώριση του εσόδου και προβλέπουν για τα μελλοντικά κόστη την εξαργύρωση των awards ως μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Οι μεταβολές στον λογιστικό χειρισμό πρέπει να εκτιμούνται παράλληλα με το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη» (IFRIC 13.11). Θα πρέπει να προσδιορίζεται η εύλογη αξία των award credits που χορηγούνται σε ένα πρόγραμμα πιστότητας πελατών. Όταν η εύλογη αξία δεν μπορεί άμεσα να προσδιοριστεί χρειάζεται να αναπτυχθεί μία κατάλληλη τεχνική εκτίμησης (βλέπε Οδηγό Εφαρμογής της IFRIC 13). Κάθε ποσό που επιμερίζεται στα award credits χρειάζεται να υπολογίζεται ως ξεχωριστό στοιχείο εσόδου σύμφωνα με το IAS Τα έσοδα θα μεταφέρονται σε μεταβατικό λογαριασμό μέχρι η επιχείρηση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της όσον αφορά τα award credits που έχει χορηγήσει. Ο βαθμός και ο χρόνος αναγνώρισης του εσόδου χρειάζεται να υπολογιστεί βάσει συγκεκριμένων συνθηκών του προγράμματος πιστότητας πελατών. Η επιχείρηση χρειάζεται να επιβλέπει τους συντελεστές εξαργύρωσης, το χρόνο, την αξία και το κόστος των award credits που παρέχονται, προκειμένου τα award credits να παρέχουν μία αξιόπιστη βάση επιμέτρησης και αναγνώρισης του εσόδου. Η επιχείρηση επίσης χρειάζεται να ελέγχει εάν κάποιο αναπόφευκτο κόστος αναμένεται να υπερβεί το αντάλλαγμα που εισπράττεται από τα award credits. Αυτό μπορεί να συμβαίνει λόγω αλλαγής της εκτίμησης των award credits που αναμένονταν να εξαργυρωθούν ή λόγω αλλαγής του κόστους παροχής των award credits. Κάθε αναπόφευκτο κόστος παροχής award credits που υπερβαίνει το αντάλλαγμα που εισπράττεται, θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως υποχρέωση επαχθών συμβάσεων σύμφωνα με το IAS 37. Πριν την εφαρμογή της Διερμηνείας, η επιχείρηση θα πρέπει να υπολογίσει την πιθανή επίδραση που αυτή θα έχει στις οικονομικές καταστάσεις κατά την περίοδο της αρχικής εφαρμογής και να προβεί σε σχετική γνωστοποίηση σύμφωνα με το IAS Ημερομηνία έναρξης και μετάβαση Η IFRIC 13 θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιουλίου Η αναδρομική εφαρμογή της Διερμηνείας απαιτείται ενώ η νωρίτερη εφαρμογή της ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις επεξηγηματικές σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης.

15 115 IFRIC 14 «IAS 19 - Όριο περιουσιακών στοιχείων καθορισμένων παροχών, ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης και η αλληλεπίδρασή τους» Εισαγωγή Στις 5 Ιουλίου 2007 η IFRIC εξέδωσε Διερμηνεία σχετικά με ένα θέμα που μπορεί να προκύψει από τον λογιστικό χειρισμό των καθορισμένων προγραμμάτων παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία. Η IFRIC 14 καλύπτει την αλληλεπίδραση μεταξύ των ελαχίστων απαιτήσεων χρηματοδότησης (οι οποίες συνήθως επιβάλλονται από νόμους και κανονισμούς) και της μέτρησης ενός περιουσιακού στοιχείου καθορισμένων παροχών, με τα οποία ασχολείται το IAS 19 παράγραφος 58. Το θέμα μελέτης της IFRIC 14 είναι σύνθετο. Σχετίζεται μόνο με περιορισμένες περιπτώσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία τα οποία βρίσκονται «σε πλεόνασμα» ή υπόκεινται σε ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης. Μεταξύ άλλων θεμάτων, ασχολείται ειδικά με την έννοια «διαθέσιμο» που χρησιμοποιείται στο IAS 19 παράγραφος 58. Η Διερμηνεία θα πρέπει να μελετάται προσεκτικά σε τέτοιες περιπτώσεις. Αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων καθορισμένων παροχών σύμφωνα με το IAS 19 Τα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών υπολογίζονται κατά την ημερομηνία του ισολογισμού ως εξής: Παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών + Αναλογιστικά κέρδη που δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί (εάν υπάρχουν) - Αναλογιστικές ζημιές που δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί (εάν υπάρχουν) - Κόστος προϋπηρεσίας που δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί (εάν υπάρχει) - Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος από (εάν υπάρχουν) τα οποία η υποχρέωση θα διακανονιστεί άμεσα = Υποχρέωση (ή περιουσιακό στοιχείο) καθορισμένων παροχών Οποιοδήποτε προκύπτον αρνητικό ποσό αποτελεί περιουσιακό στοιχείο καθορισμένων παροχών. Η αναγνώριση ενός τέτοιου στοιχείου είναι υποκείμενο περαιτέρω πρόβλεψης σύμφωνα με το IAS 19 παράγραφοι Το IAS 19 στην παράγραφο 58 περιορίζει το περιουσιακό στοιχείο καθορισμένων παροχών στο χαμηλότερο από: το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο, και το σύνολο οποιονδήποτε μη αναγνωρισμένων αναλογιστικών ζημιών και κόστους προϋπηρεσίας πλέον της παρούσας αξίας οποιωνδήποτε οικονομικών παροχών διαθέσιμων με τη μορφή επιστροφών από το πρόγραμμα ή μειώσεων μελλοντικών εισφορών στο πρόγραμμα. Η IFRIC 14 παρέχει επιπλέον διευκρίνιση σχετικά με την επίδραση των ελαχίστων απαιτήσεων χρηματοδότησης για την διαθεσιμότητα των επιστροφών ή μειώσεων από το πρόγραμμα σε μελλοντικές εισφορές.

16 116 Ειδικά θέματα που πραγματεύεται η Διερμηνεία Η IFRIC 14 ειδικότερα πραγματεύεται τα παρακάτω: πότε οι επιστροφές ή οι μειώσεις μελλοντικών εισφορών θα πρέπει να θεωρούνται ως «διαθέσιμες», πώς οι ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα των μειώσεων σε μελλοντικές εισφορές, πότε μία ελάχιστη απαίτηση χρηματοδότησης μπορεί να δημιουργήσει μία υποχρέωση. Γενικά, η Διερμηνεία επεξηγεί ότι ένα οικονομικό όφελος είναι διαθέσιμο εάν η επιχείρηση έχει ένα ανεπιφύλακτο δικαίωμα να αναγνωρίσει το όφελος κατά την διάρκεια ή κατά τον διακανονισμό του προγράμματος καθορισμένων παροχών. Η αναγνώριση του στοιχείου δεν εξαρτάται από το εάν τα οικονομικά οφέλη είναι άμεσα αναγνωρίσιμα κατά την ημερομηνία του ισολογισμού ή από το πώς προτίθεται να χρησιμοποιήσει το τυχόν πλεόνασμα. Σύμφωνα με το IAS 1 παράγραφος 116 η επιχείρηση θα πρέπει να γνωστοποιεί τα βασικά σημεία της εκτίμησης της αβεβαιότητας. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες για περιορισμούς σχετικά με την αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου καθορισμένων παροχών ή πώς αυτό μετράται. Η Διερμηνεία επιπλέον ασχολείται με τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης για τις ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης που προκύπτουν από υπηρεσίες που έχουν ήδη ληφθεί από την επιχείρηση. Στο βαθμό που μια τέτοια υποχρεωτική εισφορά στο ταμείο καλύπτει μια υπάρχουσα ανεπάρκεια για την ελάχιστη χρηματοδοτική βάση η οποία δεν μπορεί να είναι διαθέσιμη σαν επιστροφή ή μείωση σε μελλοντικές περιόδους, τότε η επιχείρηση θα πρέπει να αναγνωρίσει μια υποχρέωση όταν η υποχρέωση προκύψει. Αυτή θα αυξήσει τυχόν αναγνωρισμένη υποχρέωση καθορισμένων παροχών (ή θα μειώσει τυχόν αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία καθορισμένων παροχών). Η υποχρέωση σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης αναγνωρίζεται άμεσα σύμφωνα με την πολιτική της επιχείρησης για την αναγνώριση της επίδρασης του ορίου του IAS 19 παράγραφος 58 κατά την μέτρηση του περιουσιακού στοιχείου καθορισμένων παροχών. Η IFRIC 14 περιλαμβάνει κάποια χρήσιμα παραδείγματα για την επεξήγηση της εφαρμογής των απαιτήσεων. Ημερομηνία έναρξης και μετάβαση Η IFRIC 14 εφαρμόζεται για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιανουαρίου Ως εξαίρεση, η IFRIC 14 δεν απαιτεί πλήρη αναδρομική εφαρμογή. Η εφαρμογή απαιτείται κατά την έναρξη της πρώτης περιόδου για την οποία η Διερμηνεία έχει εφαρμογή. Όλες οι προσαρμογές που προκύπτουν κατά την πρώτη εφαρμογή της IFRIC 14 μεταφέρονται το υπόλοιπο κερδών εις νέον κατά την έναρξη της πρώτης περιόδου εφαρμογής.

17 117 Βελτιώσεις το IAS 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» Εισαγωγή Το IASB εξέδωσε το βελτιωμένο IAS 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων». Οι βασικές αλλαγές αυτού του Προτύπου συνοψίζονται στην ξεχωριστή παρουσίαση των μεταβολών της καθαρής θέσης που προέρχονται από συναλλαγές με τους μετόχους με την ιδιότητά τους ως μέτοχοι (π.χ. μερίσματα, αυξήσεις κεφαλαίου) από τις λοιπές μεταβολές της καθαρής θέσης (π.χ. αποθεματικά μετατροπής). Επιπλέον, η βελτιωμένη έκδοση του Προτύπου επιφέρει αλλαγές στην ορολογία καθώς και στην παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων. Προέκυψε στα πλαίσια σύγκλησης με τα US GAAP και πλέον φέρνει το IAS 1 πιο κοντά στο SFAS 130. Το IASB ακόμη επαναδιατύπωσε ορισμένες ενότητες του IAS 1 ώστε να γίνει πιο ευανάγνωστο. Οι νέοι ορισμοί του Προτύπου δεν αλλάζουν τους κανόνες αναγνώρισης, μέτρησης ή γνωστοποίησης συγκεκριμένων συναλλαγών και άλλων γεγονότων που απαιτούνται από τα υπόλοιπα Πρότυπα. Το βελτιωμένο IAS 1 περιλαμβάνει και Οδηγό Εφαρμογής ο οποίος δίνει παραδείγματα προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι νέες απαιτήσεις. Το νέο Πρότυπο εκδόθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2007 και έχει εφαρμογή για περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιανουαρίου Νωρίτερη εφαρμογή επιτρέπεται αρκεί να γνωστοποιείται. Αλλαγές σε σχέση με το υπάρχον IAS 1 Στη συνέχεια αναφέρονται οι βασικές αλλαγές σε σχέση με την υπάρχουσα έκδοση του IAS 1. Αλλαγές ορολογίας Ο όρος «μέτοχοι» αντικαθίσταται από τον όρο «ιδιοκτήτες». Ως ιδιοκτήτες ορίζονται οι κάτοχοι μέσων που ταξινομούνται ως στοιχεία καθαρής θέσης. Όλες οι μεταβολές στην καθαρή θέση που προέρχονται από συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες τις οποίες διεξάγουν με την ιδιότητά τους ως κάτοχοι στοιχείων καθαρής θέσης ορίζονται ως «μεταβολές στην καθαρή θέση των ιδιοκτητών». Ορισμένα Πρότυπα απαιτούν ή επιτρέπουν συγκεκριμένα στοιχεία να αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση (π.χ. μεταβολή στην λογιστική αξία από την αποτίμηση των ενσώματων παγίων και συναλλαγματικές διαφορές από την μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων λειτουργικής δραστηριότητας του εξωτερικού). Τέτοια στοιχεία περιγράφονται στην βελτιωμένη έκδοση του IAS 1 ως «αναγνωριζόμενα εκτός κερδών ή ζημιών περιόδου» ή «αναγνωριζόμενα εκτός κερδών ή ζημιών περιόδου, ως μέρος των συνολικών αποτελεσμάτων». Ομοίως, στοιχεία που προηγούμενα περιγράφονταν ως «αναγνωριζόμενα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων» μετονομάζονται σε «αναγνωριζόμενα στα κέρδη ή ζημιές περιόδου». Το IAS 1 έτσι όπως τροποποιήθηκε το 2007 χρησιμοποιεί τους παρακάτω τίτλους: - «Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης» αντί για «Ισολογισμός», - «Κατάσταση Ταμειακών Ροών» αντί για «Ταμειακές Ροές», - «Κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων» αντί για «Κατάσταση αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων». Ο τίτλος «Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης» παραμένει αλλά το περιεχόμενό της περιορίζεται μόνο στις μεταβολές καθαρής θέσης που προέρχονται από τους ιδιοκτήτες σύμφωνα με αυτή την ιδιότητά τους.

18 118 Το IASB θεώρησε ότι οι νέοι τίτλοι απεικονίζουν καλύτερα τη λειτουργία της κάθε οικονομικής κατάστασης και ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις στην χρήση τους. Παρόλα αυτά, η χρήση των νέων τίτλων δεν είναι υποχρεωτική. Οι αλλαγές στην ορολογία δημιουργούν ένα πλήθος συνεπακόλουθων βελτιώσεων σε έναν μεγάλο αριθμό Προτύπων. Επιπρόσθετες συγκριτικές γνωστοποιήσεις για αναταξινόμηση ή τροποποίηση στοιχείων Το IAS 1, έτσι όπως τροποποιήθηκε το 2007, εισάγει μια απαίτηση για παρουσίαση μίας επιπλέον κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης για την έναρξη της πιο πρόσφατης συγκριτικής περιόδου όταν συντρέχουν ορισμένες συνθήκες. Συγκεκριμένα, απαιτείται όταν μια επιχείρηση εφαρμόζει αναδρομικά μια λογιστική πολιτική, ή όταν προβαίνει σε αναδρομική τροποποίηση σύμφωνα με το IAS 8, ή όταν αναταξινομεί στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων. Μεταβολές στην καθαρή θέση των ιδιοκτητών και συνολικό εισόδημα Το IAS 1 στην παρούσα έκδοσή του απαιτεί τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα να παρουσιάζονται στην «Κατάσταση αποτελεσμάτων». Επιπλέον, απαιτεί μία ξεχωριστή «κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης» η οποία απεικονίζει είτε όλες τις μεταβολές στην καθαρή θέση είτε μεταβολές καθαρής θέσης που περιλαμβάνουν κέρδη και ζημιές, άλλα στοιχεία εσόδων και εξόδων και τις επιδράσεις των μεταβολών των λογιστικών πολιτικών και των διορθώσεων λαθών. Οι μεταβολές της καθαρής θέσης που προέρχονται από συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες σύμφωνα με την ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτες γνωστοποιούνται τότε σε σημείωση των οικονομικών καταστάσεων. Το IAS 1 όπως τροποποιήθηκε το 2007 απαιτεί μια επιχείρηση να παρουσιάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται σε μια περίοδο σε μία μόνο κατάσταση την «κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων» ή σε δύο καταστάσεις την «ιδιαίτερη κατάσταση αποτελεσμάτων» και την «κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων». Στην κατάσταση αποτελεσμάτων θα πρέπει να γνωστοποιούνται έσοδα και έξοδα που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τον ίδιο τρόπο όπως και στην προηγούμενη έκδοση του IAS 1. Στην κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων θα πρέπει να γνωστοποιούνται το κέρδος ή η ζημιά της περιόδου πλέον κάθε στοιχείο εσόδου και εξόδου που αναγνωρίζεται εκτός αποτελεσμάτων και ταξινομείται σύμφωνα με τη φύση του (π.χ. κέρδη και ζημιές από διαθέσιμα προς πώληση στοιχεία ή διαφορές μετασχηματισμού σχετικά με λειτουργικές δραστηριότητες του εξωτερικού). Μεταβολές στην καθαρή θέση που προέρχονται από συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες εξαιρούνται από την κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων. Όλες οι μεταβολές στα ίδια κεφάλαια οι οποίες σχετίζονται με τους ιδιοκτήτες της εταιρείας θα πρέπει να παρουσιάζονται σε μία Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων ξεχωριστά από τις αλλαγές στα ίδια κεφάλαια οι οποίες δεν σχετίζονται με τους ιδιοκτήτες (IAS 1.106). Οι μεταβολές στα επιμέρους στοιχεία των συνολικών αποτελεσμάτων οι οποίες δεν σχετίζονται με τους ιδιοκτήτες, δεν επιτρέπεται να παρουσιάζονται στην παραπάνω κατάσταση, καθώς πρέπει να παρουσιάζονται στην κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων. Η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων θα πρέπει να περιλαμβάνει: Το συνολικά αποτελέσματα της περιόδου, διακρίνοντάς τα σε αυτά που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της εταιρείας και σε αυτά που αναλογούν στη μειοψηφία, Για κάθε στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων, τις επιδράσεις από την αναδρομική εφαρμογή ή την αναδρομική επαναδιατύπωση των λογιστικών αρχών, Τα ποσά των συναλλαγών με τους ιδιοκτήτες της εταιρείας, υπό την ιδιότητα τους ως ιδιοκτήτες, απεικονίζοντας ξεχωριστά τις εισφορές κεφαλαίου και τα διανεμηθέντα μερίσματα στους ιδιοκτήτες και, Μία συμφωνία των υπολοίπων έναρξης και τέλους για κάθε στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων.

19 119 Η κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων (και η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, εφόσον παρουσιάζεται ξεχωριστά) και η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων θα πρέπει να παρουσιάζονται σε ίση ανάπτυξη (IAS 1.11). Λοιπά στοιχεία συνολικών αποτελεσμάτων προσαρμογές αναταξινομήσεων και σχετικές φορολογικές επιδράσεις Η αναθεώρηση του IAS 1 απαιτεί μία επιχείρηση να παρουσιάζει τις προσαρμογές αναταξινομήσεων προκειμένου να παρέχει στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων τη δυνατότητα να κατανοήσουν την επίδραση από τις αναταξινομήσεις των εσόδων ή εξόδων (IAS 1.92). Οι προσαρμογές αναταξινομήσεων περιλαμβάνουν τα ποσά που αναταξινομούνται ως έσοδα ή έξοδα την τρέχουσα περίοδο και τα οποία είχαν αναγνωριστεί ως λοιπά στοιχεία συνολικών αποτελεσμάτων σε προγενέστερες περιόδους (π.χ. σε μία πώληση δραστηριότητας του εξωτερικού -ΔΛΠ 21- ή η διαγραφή ενός διαθέσιμου προς πώληση περιουσιακού στοιχείου ΔΛΠ 39-) Το IAS 1 επιπλέον καθιστά υποχρεωτικό από μία επιχείρηση να γνωστοποιεί τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος κάθε στοιχείου των λοιπών συνολικών αποτελεσμάτων, καθώς αυτά τα στοιχεία συχνά έχουν διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές από εκείνους που ισχύουν για τα έσοδα ή έξοδα. Το ποσό του φόρου εισοδήματος κάθε στοιχείου των λοιπών συνολικών αποτελεσμάτων μπορεί να παρουσιάζεται είτε στην κατάσταση (λοιπών) συνολικών αποτελεσμάτων είτε στις επεξηγηματικές σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις (IAS 1.90). Παρουσίαση των διανεμηθέντων μερισμάτων Η παρούσα έκδοση του IAS 1 επιτρέπει την γνωστοποίηση του ποσού των μερισμάτων που διανέμονται στους μετόχους (τώρα αναφερόμενοι ως ιδιοκτήτες) και του αναλογούντος ποσού ανά μετοχή στην κατάσταση αποτελεσμάτων, στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων ή στις επεξηγηματικές σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις. Το αναθεωρημένο πρότυπο απαιτεί την παρουσίαση των μερισμάτων που διανέμονται στους ιδιοκτήτες και των αναλογούντων ποσών ανά μετοχή στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων ή στις επεξηγηματικές σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις. Δεν επιτρέπεται να γνωστοποιούνται στην κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων. Ημερομηνία εφαρμογής και μετάβασης Η τροποποίηση του IAS 1 είναι υποχρεωτική για τις περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιανουαρίου 2009 ενώ οι απαιτήσεις αυτές έχουν εφαρμογή και στο IAS 8 «Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη». Οι αλλαγές που προκαλούνται από την τροποποίηση του IAS 1 εφαρμόζονται αναδρομικά (IAS 8.19 (β)). Νωρίτερη εφαρμογή ενθαρρύνεται, αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις επεξηγηματικές σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης.

20

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 247/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 247/3 9.9.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 247/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1329/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2006 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 1.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 330/20 16.12.2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2015/2343 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2015 L 336/49 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2441 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

IFRS Newsletter Πληροφορίες για τα ΔΠΧΠ στην Ελλάδα

IFRS Newsletter Πληροφορίες για τα ΔΠΧΠ στην Ελλάδα Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μέλος της Grant Thornton International 1 IFRS Newsletter Πληροφορίες για τα ΔΠΧΠ στην Ελλάδα Περιεχόμενα IASB NEWS ΣΛΟΤ Αρ.Πρ.735/28.12.05 Λογιστικός Χειρισμός Ποσών

Διαβάστε περισσότερα

I.F.R.S. Newsletter. Πληροφορίες για τα Δ.Π.Χ.Π. στην Ελλάδα.

I.F.R.S. Newsletter. Πληροφορίες για τα Δ.Π.Χ.Π. στην Ελλάδα. 1 I.F.R.S. Newsletter Περιεχόμενα IFRS 8 «Επιχειρηματικοί Τομείς» IFRIC 11 «IFRS 2 Συναλλαγές Συμμετοχικών Τίτλων της Ίδιας Επιχείρησης ή Επιχείρησης του Ίδιου Ομίλου» IFRIC «Συμφωνίες για Παραχώρηση Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 1 «Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προστατεύονται όλα τα υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 9.1.2015 L 5/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/28 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

I.F.R.S. Newsletter. Πληροφορίες για τα Δ.Π.Χ.Π. στην Ελλάδα.

I.F.R.S. Newsletter. Πληροφορίες για τα Δ.Π.Χ.Π. στην Ελλάδα. Φεβρουάριος 2008 I.F.R.S. Newsletter Περιεχόμενα 1. IASB News 2. Η IASB Εκδίδει Νέα Πρότυπα για Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 3. Κανονισμός (ΕΚ) αρ.1358/2007

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι διαβουλεύσεις με τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες του. (5) Κατά συνέπεια ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 θα πρέπει

(4) Οι διαβουλεύσεις με τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες του. (5) Κατά συνέπεια ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 θα πρέπει 9.5.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 122/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 708/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαΐου 2006 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1375/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2011 2013 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2011 2013 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2011 2013 1 1 «Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προστατεύονται όλα τα υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

IFRS Newsletter Πληροφορίες για τα ΔΠΧΠ στην Ελλάδα

IFRS Newsletter Πληροφορίες για τα ΔΠΧΠ στην Ελλάδα Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μέλος της Grant Thornton International 1 IFRS Newsletter Πληροφορίες για τα ΔΠΧΠ στην Ελλάδα Περιεχόμενα IASB NEWS Σχετικά Πρότυπα: ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και ατομικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/37

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/37 16.10.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/37 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1004/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Οκτωβρίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 περί της υιοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, 382 21 ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ. 095026584 - Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121578399000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Λογ ο ι γ σ ι τι τ κ ι έ κ ς αρχές κ ι µέθ έ ο θ δοι ( cco c un u t n i t n i g Pol o i l c i i c e i s)

Λογ ο ι γ σ ι τι τ κ ι έ κ ς αρχές κ ι µέθ έ ο θ δοι ( cco c un u t n i t n i g Pol o i l c i i c e i s) ΛΠ 8 Λογιστικές αρχές, µεταβολές στις λογιστικές εκτιµήσεις και λάθη IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει τα κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/ Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/27.7.2015 Αθήνα, 27.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 1155 ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΤΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 360/145

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 360/145 29.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 360/145 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1256/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την τριμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την τριμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την τριμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΠΧΠ 4 ΔΠΧΠ 7 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Επενδύσεις σε Ακίνητα (ΔΛΠ 40), Πάγια Κατεχόμενα προς Πώληση & Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις (ΔΠΧΑ 5) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Επενδύσεις σε Ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

«Δ.ΣΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«Δ.ΣΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «Δ.ΣΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Άρθρου 29 Ν.4308/2013 (ΕΛΠ) Μικρών Επιχειρήσεων) Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 3, Άρθρου 29 του Ν.4308/2013. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 30 Ιουνίου 2007

Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 30 Ιουνίου 2007 Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 30/06/2007 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ:

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ: Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: 19420528000 ΑΦΜ: 092638282 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 01/01/2015-31/12/2015 Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου σύμφωνα το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Νοέμβριος 2016 Περιεχόμενα SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σελίδα Α) Βεβαίωση 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Έννοια λογιστικής τυποποίησης Λογιστική Τυποποίηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

L 149/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.6.2009

L 149/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.6.2009 L 149/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.6.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 494/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3 Ιουνίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής για την υιοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακα που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων: - Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής ή την εύλογη

Πίνακα που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων: - Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής ή την εύλογη A.G.BEST ON WEB SINGLE MEMBER P.C ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ MARKETING, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΡΩΑΔΟΣ 34, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ : 125173301000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.12.2015 L 317/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2231 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2010 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4-15343 - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ 998380500 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 7737101000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Β.1.1) 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη ΔΛΠ 8. Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors IAS 8

Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη ΔΛΠ 8. Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors IAS 8 Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη ΔΛΠ 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors IAS 8 Σκοπός & εφαρμογή Η ενίσχυση της σχετικότητας, της αξιοπιστίας

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014) της επιχείρησης: ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ ΑΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 01/01/2015-31/12/2015 Μέγεθος Οντότητας: "Μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 32601/06/B/95/25 ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 4 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 32601/06/B/95/25 ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 4 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 32601/06/B/95/25 ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 4 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράs (ΔΠΧΑ) (ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ)

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ) ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ) Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ... 4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 ης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Όμιλος εταιρειών

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Όμιλος εταιρειών ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και το Ν.3556/2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις... 4 1.1 Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται: Σε όλα τα στελέχη και υπαλλήλους επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ή πρόκειται να εφαρμόσουν τα IFRS

Απευθύνεται: Σε όλα τα στελέχη και υπαλλήλους επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ή πρόκειται να εφαρμόσουν τα IFRS Πρόγραμμα 107 Πρακτικό Σεμινάριο για Απόκτηση Διεθνής Πιστοποίησης στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) - IACAFM - ΚΕΛΕ Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών Τίτλος Σεμιναρίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3-4 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Εταιρίας 5 Ισολογισμός Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση :

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση : 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα: Εισαγωγή στη Λογιστική Καθηγητής : Κωνσταντίνος Ελευθερίου Διδάσκων: Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Γ.Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Γ.Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 1 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3-4 Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr Μ.Α.Ε. 10650/06/Β/86/22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του O Διευθύνων Σύμβουλος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του O Διευθύνων Σύμβουλος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για τη Χρήση που έληξε την

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 2: ΔΛΠ 1 - ΔΛΠ 7 Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΝΕΦ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε.

ΑΛΟΥΝΕΦ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΑΛΟΥΝΕΦ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων 1 Περιεχόμενα Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Λ. Ιωνίας 166, Τ.Κ , Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Λ. Ιωνίας 166, Τ.Κ , Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Ιωνίας 166, Τ.Κ. 111 44, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38098/01/Β/97/240 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 002534401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013 GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2013 είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΟΦΥΛΙ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.

ΣΤΡΟΦΥΛΙ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. ΣΤΡΟΦΥΛΙ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2008 (1 Ιανουαρίου έως ) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΙΟΙ Ε.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΙΟΙ Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. 1 ο Χιλιόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2015 ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΕ ΚΑΙΡ ΑΕ

2015 ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΕ ΚΑΙΡ ΑΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΕ ΚΑΙΡ ΑΕ 2 ΧΛΜ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔOΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 71280420000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 1:Παρουσίαση ΔΛΠ-ΤΕΙ Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008) με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε κόστος κτήσης

Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε κόστος κτήσης COMSYS S.A. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.43729/01ΑΤ/Β/99/191 (2010)-ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.122069602000 ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 17ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νάξου 12, 15238 Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133445201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Περίοδος 13 Φεβρουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Έκθεση Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα