EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυ ο 34 για την ερίοδο α ό 1 η Ιανουαρίου 2008 µέχρι και 30 η Ιουνίου 2008 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο 1

2 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις εριόδου ου έληξε στις 30/06/2008 (1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30 η Ιουνίου 2008, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ την 27 η Αυγούστου 2008 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο ιαδίκτυο, στη διεύθυνση Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΟΥΤΚΟΥ ΑΚΗΣ Α..Τ.: ΑΕ Α..Τ.: Ρ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ Γ. ΡΩΜΟΥ ΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Σ. ΤΣΑΚΝΗΣ ΘΩΜΑΣ Α. ΚΑΖΙΝΕΡΗΣ Α..Τ.: Ν Α..Τ.: ΑΑ Α..Τ.: Π ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΟΕΕ / Α ΤΑΞΗ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο 2

3 Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...3 Α. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Ενδιάµεσος Ισολογισµός... 4 Ενδιάµεση Κατάσταση Α οτελεσµάτων Χρήσεως... 5 Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων... 6 Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία Βάση Παρουσίασης Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων Βασικές Λογιστικές Αρχές & Εκτιµήσεις Νέα Πρότυ α, Τρο ο οιήσεις Προτύ ων & ιερµηνείες Οικονοµικές Πληροφορίες Κατά Τοµέα Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Αναβαλλόµενη Φορολογία και Φόρος Εισοδήµατος Μετοχικό Κεφάλαιο Α οτελέσµατα εις Νέο Κέρδη / (Ζηµίες) άνεια Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή / Πλήρως Κατανεµηµένα Κέρδη ανά Μετοχή Μέρισµα Α οµείωση Περιουσιακών Στοιχείων Κεφαλαιουχικές εσµεύσεις Ενδεχόµενες Α αιτήσεις - Υ οχρεώσεις Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις Υφιστάµενα εµ ράγµατα βάρη Αριθµός α ασχολούµενου ροσω ικού Γεγονότα Μετά την Ηµ/νία Κατάρτισης των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο 3

4 Α. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2008 Ενδιάµεσος Ισολογισµός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία , ,24 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία , ,21 ιαθέσιμα προς Πώληση Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 3.196,76 466,24 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις , , , ,45 Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέματα , ,13 Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις , ,43 Λοιπές Απαιτήσεις , ,26 Ταμειακά ιαθέσιμα & Ισοδύναμα , , , ,83 Σύνολο Ενεργητικού , ,28 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους Μετόχους Μετοχικό Κεφάλαιο , ,00 ιαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο ,00 - Λοιπά Αποθεματικά , ,77 Αποτελέσματα εις Νέον , ,05 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,82 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις άνεια , ,56 Υποχρεώσεις σε Εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 5.079, ,31 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις , ,31 Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία , ,03 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις , , , ,20 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές & Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις , ,24 Τράπεζες - Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις , ,52 Τράπεζες - Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση , ,92 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Χρημ. Μισθ. Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση 6.445, ,44 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις , ,84 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις , , , ,26 Σύνολο Υποχρεώσεων , ,46 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων , ,28 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο 4

5 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ενδιάµεση Κατάσταση Α οτελεσµάτων Χρήσεως Σημείωση Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) , ,22 Κόστος Πωλήσεων ( ,32) ( ,01) Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως , ,21 Λοιπά Έσοδα Εκμεταλλεύσεως , ,53 Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας ( ,06) ( ,02) Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως ( ,70) ( ,30) Έξοδα Λειτουργίας ιαθέσεως ( ,17) ( ,67) Λοιπά Έξοδα Εκμεταλλεύσεως (93.604,66) (18.105,26) Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης , ,49 Χρηματοοικονομικά Έσοδα 2.210, ,25 Χρηματοοικονομικά Έξοδα ( ,20) ( ,88) Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως προ Φόρων , ,86 Φόρος Εισοδήματος 8 (42.515,70) (77.579,05) Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως μετά από Φόρους , ,81 Κατανεμημένα σε Μετόχους της Εταιρείας , ,81 Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών Κοινές Ονομαστικές Μετοχές Βασικά Κέρδη / (Ζημίες) ανά Μετοχή 12 0,1143 0,0989 Πλήρως Κατανεμημένα Κέρδη / (Ζημίες) ανά Μετοχή 12 0,1143 0,0989 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο 5

6 Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μετοχικό Κεφάλαιο ιαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο Τακτικό Αποθεματικό Λοιπά Αποθεματικά Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο Σύνολο Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου , , , , ,09 Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου από έως μετά Φόρων , ,81 Μέρισμα Χρήσης 2006 εγκεκριμένο από ΤΓΣ της 20ης Ιουνίου 2007 ( ,20) ( ,20) Υπόλοιπο 30 Ιουνίου , , , , ,70 Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου , , , , ,82 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου , ,00 ιαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο , ,00 Έξοδα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου για την Εισαγωγή στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. (80.000,00) (80.000,00) Ωφέλεια Φόρου από Έξοδα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου , ,00 Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου από έως μετά Φόρων , ,80 Μέρισμα Χρήσης 2007 εγκεκριμένο από ΤΓΣ της 22ης Μαΐου 2008 ( ,80) ( ,80) Υπόλοιπο 30 Ιουνίου , , , , , ,82 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο 6

7 Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών Άμεση Μέθοδος Λειτουργικές ραστηριότητες Εισπράξεις από απαιτήσεις , ,65 Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους κλπ ( ,53) ( ,82) Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων - - Τόκοι πληρωθέντες ( ,20) ( ,02) Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) , ,81 Επενδυτικές ραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων - ( ,74) Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων ( ,97) ( ,63) Τόκοι εισπραχθέντες 2.210, ,33 Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων - (1.324,20) Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ( ,65) ( ,24) Χρηματοδοτικές ραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ,00 - Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια , ,40 Εξοφλήσεις δανείων ( ,58) ( ,35) Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (3.087,71) (3.087,71) Μερίσματα πληρωθέντα (48.757,56) ( ,20) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) ,56 ( ,86) Καθαρή Αύξηση (Μείωση) στα Ταμειακά ιαθέσιμα & Ισοδύναμα ,95 ( ,29) Ταμειακά ιαθέσιμα & Ισοδύναμα στην Αρχή της Περιόδου: , ,10 Ταμειακά ιαθέσιμα & Ισοδύναμα στο Τέλος της Περιόδου: , ,81 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο 7

8 Β. Σηµειώσεις ε ί των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων 1. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία Η εταιρεία EPSILON NET Ανώνυµη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκ αίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας µε τον διακριτικό τίτλο EPSILON NET Α.Ε., ιδρύθηκε µε τη σηµερινή της µορφή το έτος 1999 (Φ.Ε.Κ / ). Η αρχική επωνυµία είχε οριστεί ως: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρεία Εκδόσεων, Πληροφορικής και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας µε τον διακριτικό τίτλο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. και τροποποιήθηκε στην ως άνω ισχύουσα, κατόπιν της από απόφασης της 12 ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ / ), καθώς επίσης και της από απόφασης της 9 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ / ). Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Ελλάδα, στο ήµο Πυλαίας του Ν. Θεσσαλονίκης, επί της οδού 17 ης Νοέµβρη, αριθµός 79. Ως αρχική έδρα είχε οριστεί ο ήµος Θεσσαλονίκης, ενώ µε την από απόφαση της 9 ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ ) έγινε η µεταφορά αυτής στο ήµο Πυλαίας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας είναι Η εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε Αριθµό Μητρώου 43452/62/Β/99/194 και η διάρκεια ζωής της ορίστηκε σε πενήντα (50) έτη, µέχρι την 22 η Ιουλίου Η EPSILON NET Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο πληροφορικής και συγκεκριµένα στην ανάπτυξη λογισµικών προγραµµάτων για οικονοµολόγους, λογιστές φοροτεχνικούς, λογιστικά γραφεία και τµήµατα λογιστηρίων και οικονοµικής διεύθυνσης εταιρειών. Επιπρόσθετα, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεµινάρια οικονοµικού, επιστηµονικού περιεχοµένου. Επιπλέον, αποτελεί αντιπρόσωπο πώλησης του εβδοµαδιαίου οικονοµικού περιοδικού EPSILON 7 και εµπορεύεται επιστηµονικά φορολογικά βιβλία. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, η θητεία του οποίου λήγει στις , συγκροτείται από: 1. ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ, Πρόεδρος & /νων Σύµβουλός.Σ. 2. ΚΟΥΤΚΟΥ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, Αντιπρόεδρος.Σ. 3. ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, Μέλος.Σ. 4. ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΑ και της ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ, Μέλος.Σ. 5. ΡΩΜΟΥ ΗΣ ΦΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΝΘΗΣ, Μέλος.Σ. 6. ΣΒΑΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, Μέλος.Σ. 7. ΤΣΑΚΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ και της ΚΥΡΙΑΚΗΣ, Μέλος.Σ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο 8

9 2. Βάση Παρουσίασης Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2008 έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο ( ΛΠ) Βασικές Λογιστικές Αρχές & Εκτιµήσεις Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους. Οι λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν, είναι συνεπείς µε αυτές που ακολουθήθηκαν στη σύνταξη των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 η εκεµβρίου Η ανάγνωση των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων της περιόδου από θα πρέπει να γίνεται σε συνδυασµό µε τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2007, που είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της εταιρείας ώστε να παρέχεται στον αναγνώστη πιο ολοκληρωµένη πληροφόρηση. Η σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΠ, απαιτεί από τη ιοίκηση να προβαίνει στη διενέργεια εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της περιόδου. Οι εκτιµήσεις και υποθέσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες. 4. Νέα Πρότυ α, Τρο ο οιήσεις Προτύ ων & ιερµηνείες Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω: Πρότυ α υ οχρεωτικά για την χρήση 31 εκεµβρίου 2008 εν έχουν εκδοθεί νέα πρότυπα ή τροποποιήσεις προτύπων, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης. ιερµηνείες υ οχρεωτικές για την χρήση 31 εκεµβρίου 2008 ΕΕΧΠ 11 - ΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1 η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει τον χειρισµό όπου οι υπάλληλοι µίας θυγατρικής Εταιρείας λαµβάνουν µετοχές της µητρικής Εταιρείας. Επίσης διασαφηνίζει εάν ορισµένοι τύποι συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές µε διακανονισµό µε συµµετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές µε διακανονισµό τοις µετρητοίς. Η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο 9

10 ΕΕΧΠ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1 η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. ΕΕΧΠ 14 Όρια εριουσιακών στοιχείων καθορισµένων αροχών, ελάχιστο α αιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλε ίδρασή τους Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1 η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία και άλλα µακροχρόνια προγράµµατα καθορισµένων παροχών προς τους εργαζόµενους. Η διερµηνεία διασαφηνίζει πότε οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή επιστροφών από το πρόγραµµα ή µειώσεων µελλοντικών εισφορών στο πρόγραµµα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιµα, πώς η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου ενδεχοµένως θα επηρέαζε τα διαθέσιµα οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή µειώσεων µελλοντικών εισφορών και πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου θα δηµιουργούσε υποχρέωση. Εφόσον η εταιρεία δεν έχει τέτοια προγράµµατα παροχών για τους εργαζόµενους, η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στις Οικονοµικές της Καταστάσεις. Πρότυ α υ οχρεωτικά µετά α ό την χρήση 31 εκεµβρίου 2008 ΠΧΠ 8 - Τοµείς ραστηριοτήτων Το πρότυπο έχει εφαρµογή από την 1 η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ΛΠ 14, κάτω από το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ΠΧΠ 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας, που εξετάζονται τακτικά από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο / ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας και παρουσιάζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Η εταιρεία θα εφαρµόσει το ΠΧΠ 8 από την 1 η Ιανουαρίου Τρο ο οιήσεις στο ΛΠ 23 Κόστος ανεισµού Η αναθεωρηµένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρµογή από την 1 η Ιανουαρίου Η βασική διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως έξοδο του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Η εταιρεία θα εφαρµόσει το ΛΠ 23 από την 1 η Ιανουαρίου Τρο ο οιήσεις στο ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων Το ΛΠ 1 έχει τροποποιηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις και εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου Οι πιο σηµαντικές τροποποιήσεις είναι: η απαίτηση όπως η Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο 10

11 Κεφαλαίων περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους, η εισαγωγή µιας καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήµατος ( Comprehensive Income ) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων µε Λοιπά Εισοδήµατα ( Other Comprehensive Income ) και της απαίτησης όπως επαναδιατυπώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις ή αναδροµικές εφαρµογές νέων λογιστικών πολιτικών παρουσιάζονται από την αρχή της ενωρίτερης συγκριτικής περιόδου. Η εταιρεία θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων για το Τρο ο οιήσεις στο ΠΧΠ 2 Παροχές ου Εξαρτώνται α ό την Αξία των Μετοχών Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2009 και διευκρινίζει τον ορισµό της προϋπόθεσης κατοχύρωσης, µε την εισαγωγή του όρου µη-προϋπόθεση κατοχύρωσης, για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση. Η εταιρεία δεν αναµένει ότι αυτή η ιερµηνεία θα έχει επίδραση στις Οικονοµικές της Καταστάσεις. Αναθεωρηµένο ΠΧΠ 3 Συνενώσεις Ε ιχειρήσεων και Τρο ο οιηµένο ΛΠ 27 Ενο οιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις Το αναθεωρηµένο ΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και το τροποποιηµένο ΛΠ 27 Ενοποιηµένες Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις εφαρµόζονται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιουλίου Το αναθεωρηµένο ΠΧΠ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων, οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση µελλοντικών µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος στα αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην Καθαρή Θέση. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρµοστούν από την ηµεροµηνία εφαρµογής τους και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας από την ηµεροµηνία αυτή και µετά. Τρο ο οιήσεις στο ΛΠ 32 και ΛΠ 1 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα α ό τον κάτοχο (ή puttable µέσο) Η τροποποίηση στο ΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο ( puttable µέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση µιας οντότητας καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια, εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο 11

12 πληροφοριών αναφορικά µε τα puttable µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου Η εταιρεία αναµένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις Οικονοµικές της Καταστάσεις. ιερµηνείες υ οχρεωτικές µετά α ό την χρήση 31 εκεµβρίου 2008 ΕΕΧΠ 13 Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1 η Ιουλίου 2008 και διασαφηνίζει τον χειρισµό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας µορφής επιβράβευση πιστότητας όπως πόντους ή ταξιδιωτικά µίλια σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. ΕΕΧΠ 15 Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης εριουσίας Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1 η Ιανουαρίου 2009 και αναφέρεται στους υφιστάµενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς αναφορικά µε πωλήσεις ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονοµικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύµφωνα µε το ΛΠ 18 (δηλ. όταν µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το ΛΠ 11. Η διερµηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. ΕΕΧΠ 16 - Αντισταθµίσεις µιας καθαρής ε ένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1 η Οκτωβρίου 2008 και έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου νοµίσµατος, που προκύπτει από καθαρή επένδυση σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληροί τους όρους για λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µία οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινοµούνται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το αντισταθµισµένο στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο 12

13 5. Οικονοµικές Πληροφορίες Κατά Τοµέα Πρωτεύων Τοµέας Πληροφόρησης Ε ιχειρηµατικός Πληροφορική Εκπαίδευση Λοιπές Εμπορικές ραστηριότητες Μη Κατανεμηθέν Σύνολο Επιχειρηματικός Τομέας Κύκλος Εργασιών , , , ,42 Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες) , , , ,38 Χρηματοοικονομικά Έσοδα , ,32 Χρηματοοικονομικά Έξοδα ( ,20) ( ,20) Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) προ Φόρων , , ,15 ( ,88) ,50 Φόρος Εισοδήματος (42.515,70) (42.515,70) Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) Μετά από Φόρους , , ,15 ( ,58) ,80 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία , , , ,20 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία , , ,85 Λοιπά Στοιχεία Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού , , , , , , ,57 Κυκλοφορούν Ενεργητικό , , , , ,83 Σύνολο Ενεργητικού , , , , ,40 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις , , ,81 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις , , , , ,77 Σύνολο Υποχρεώσεων , , , , ,58 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο 13

14 Πληροφορική Εκπαίδευση Λοιπές Εμπορικές ραστηριότητες Μη Κατανεμηθέν Σύνολο Επιχειρηματικός Τομέας Κύκλος Εργασιών , , , ,22 Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες) , , , ,49 Χρηματοοικονομικά Έσοδα , ,25 Χρηματοοικονομικά Έξοδα ( ,88) ( ,88) Καθαρά Αποτελέσματα - Κέρδη / (Ζημίες) Προ Φόρων , , ,78 ( ,63) ,86 Φόρος Εισοδήματος (77.579,05) (77.579,05) Καθαρά Αποτελέσματα - Κέρδη / (Ζημίες) Μετά Από Φόρους , , ,78 ( ,68) ,81 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία , , , ,97 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία , , ,15 Λοιπά Στοιχεία Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού , , , , , , ,48 Κυκλοφορούν Ενεργητικό , , , , ,80 Σύνολο Ενεργητικού , , , , ,28 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις , , ,41 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις , , , , ,17 Σύνολο Υποχρεώσεων , , , , ,58 ευτερεύων Τοµέας Πληροφόρησης Γεωγραφικός Κύκλος Εργασιών ανά Γεωγραφική Περιοχή Βόρεια Ελλάδα , ,99 Νότια Ελλάδα , , , ,22 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο 14

15 6. Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Κτίρια - Τεχνικά Έργα σε Ακίνητα Τρίτων Μεταφορικά Μέσα Μεταφορικά Μέσα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός Ακινητοποιήσεις Υπό Εκτέλεση Σύνολα Κόστος Κτήσης 1η Ιανουαρίου , , , , ,05 Προσθήκες , , , , ,59 Πωλήσεις / ιαγραφές η Ιουνίου , , , , , ,64 Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 1η Ιανουαρίου , , , , ,81 Αποσβέσεις Χρήσης , , , , ,63 Πωλήσεις / ιαγραφές η Ιουνίου , , , , ,44 Λογιστικό Υπόλοιπο κατά την 30η Ιουνίου , , , , , ,20 Κόστος Κτήσης 1η Ιανουαρίου , , , , ,34 Προσθήκες , ,94 Πωλήσεις / ιαγραφές (4.208,23) - (4.208,23) 31η εκεμβρίου , , , , ,05 Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 1η Ιανουαρίου , , , , ,59 Αποσβέσεις Χρήσης , , , , ,29 Πωλήσεις / ιαγραφές (4.204,07) - (4.204,07) 31η εκεμβρίου , , , , ,81 Λογιστικό Υπόλοιπο κατά την 31η εκεμβρίου , , , , ,24 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο 15

16 7. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Ανάπτυξη Λογισμικού - Ολοκληρωμένο Εμπορικά Σήματα Λογισμικό - Αγορά από Τρίτους Ανάπτυξη Λογισμικού - Μη Ολοκληρωμένο Σύνολα Κόστος Κτήσης 1η Ιανουαρίου , , , , ,26 Προσθήκες , , , ,38 Πωλήσεις / ιαγραφές Μεταφορές , ( ,39) - 30η Ιουνίου , , , , ,64 Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 1η Ιανουαρίου , , , ,05 Αποσβέσεις Χρήσης ,69 363, , ,74 Πωλήσεις / ιαγραφές η Ιουνίου , , , ,79 Λογιστικό Υπόλοιπο κατά την 30η Ιουνίου , , , , ,85 Κόστος Κτήσης 1η Ιανουαρίου , , , , ,70 Προσθήκες , , , ,56 Πωλήσεις / ιαγραφές Μεταφορές , ( ,76) - 31η εκεμβρίου , , , , ,26 Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 1η Ιανουαρίου , , , ,80 Αποσβέσεις Χρήσης ,67 726, , ,25 Πωλήσεις / ιαγραφές η εκεμβρίου , , , ,05 Λογιστικό Υπόλοιπο κατά την 31η εκεμβρίου , , , , ,21 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο 16

17 8. Αναβαλλόµενη Φορολογία και Φόρος Εισοδήµατος Η φορολογική δαπάνη υπολογίζεται ως εξής: Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Περιόδου προ Φόρων , ,86 Φόρος Εισοδήματος Υπολογισμένος με τον ισχύοντα Φορολογικό Συντελεστή ( ,13) ( ,72) Φορολογική Επίδραση μη Εκπιπτόμενων Φορολογικά Εξόδων - Λογιστικοποίηση Πρόβλεψης Αποζημίωσης Προσωπικού (662,83) 3.218,29 Φορολογική Επίδραση μη Φορολογήσιμου Εισοδήματος - απάνες Επιστημονικής & Τεχνολογικής Έρευνας , ,38 Πρόβλεψη για ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου (32.500,00) (25.000,00) - (42.515,70) (77.579,05) Το ποσό της πρόβλεψης για διαφορές φορολογικού ελέγχου καταχωρείται στις λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, ενώ το ποσό του αναβαλλόµενου φόρου αφορά σε πίστωση λογαριασµών αναβαλλόµενης φορολογίας. Το κονδύλι του µη φορολογήσιµου εισοδήµατος προέρχεται από το 50% των δαπανών επιστηµονικής & τεχνολογικής έρευνας του Ν.3296/2004, άρθρο 9, 8, που σύµφωνα µε την περίπτωση ια της 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994, αφαιρείται εξωλογιστικά από τα καθαρά κέρδη χρήσεως. Οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν µέχρι την 31/12/2008. Για το ανωτέρω κονδύλι λαµβάνεται σχετική εγκριτική απόφαση από αρµόδια επιτροπή του Υπουργείου Ανάπτυξης.. Για τη χρήση 2007 & για την περίοδο από µέχρι δεν υπολογίστηκε στις Οικονοµικές Καταστάσεις ο φόρος εισοδήµατος που αναλογεί, διότι η διοίκηση θεωρεί πολύ πιθανό, ότι το 50% του εγκριθέντος ποσού, θα υπερβαίνει το φορολογητέο κέρδος αυτής της χρήσεως, όπως συνέβη και κατά την προηγούµενη χρήση 2006 Αναλυτικά η κίνηση των αναβαλλόµενων φόρων εµφανίζεται στον επόµενο πίνακα: Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο 17

18 Άϋλα Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώματα Πάγια Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Φορολογική Ζημία Πρόβλεψη Συναλλαγματικών ιαφορών Σύνολα Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 1η Ιανουαρίου , ,16 Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων - 797, , ,05 Χρέωση / Πίστωση στα Ίδια Κεφάλαια (Υπόλοιπο Κερδών Προηγούμενων Χρήσεων) η Ιουνίου , , , ,21 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 1η Ιανουαρίου 2008 ( ,44) (110,81) - (11.292,22) ( ,47) Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων (7.027,75) (7.027,75) Χρέωση / Πίστωση στα Ίδια Κεφάλαια (Υπόλοιπο Κερδών Προηγούμενων Χρήσεων) η Ιουνίου 2008 ( ,19) (110,81) - (11.292,22) ( ,22) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ / (ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) κατά την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ( ,19) 687, , ,88 ( ,01) Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 1η Ιανουαρίου , ,16 Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων , ,14 Χρέωση / Πίστωση στα Ίδια Κεφάλαια (Υπόλοιπο Κερδών Προηγούμενων Χρήσεων) η εκεμβρίου , , ,30 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 1η Ιανουαρίου 2007 (28.593,70) (136,84) - - (28.730,54) Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων ( ,74) (1.566,11) - (11.292,22) ( ,07) Χρέωση / Πίστωση στα Ίδια Κεφάλαια (Υπόλοιπο Κερδών Προηγούμενων Χρήσεων) η εκεμβρίου 2007 ( ,44) (1.702,95) - (11.292,22) ( ,61) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ / (ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) κατά την 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ( ,44) (110,81) ,16 (11.292,22) ( ,31) Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο 18

19 9. Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχικό Κεφάλαιο αποτελούμενο από: Κοινές Μετοχές των τριάντα λεπτών (0,30 ) η κάθε μία , ,00 Κατά την περίοδο , το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες ( ) µετοχές ονοµαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 ), που αντιστοιχεί σε ποσό εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ ( ,00 ), βάσει της από απόφασης της 25 ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατοµµύριο εξακόσιες εβδοµήντα έξι χιλιάδες τριακόσια δεκαέξι ευρώ ( ,00 ), διαιρούµενο σε πέντε εκατοµµύρια πεντακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες επτακόσιες είκοσι ( ) µετοχές. Επιπρόσθετα, ποσό ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες δώδεκα χιλιάδες ευρώ ( ,00 ), που αφορούν σε διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, έχει καταχωρηθεί σε αντίστοιχο λογαριασµό στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου Μειωτικά του ανωτέρω ποσού καταχωρείται η διαφορά µεταξύ ποσού ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00 ), που αφορά στα έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου για την εισαγωγή της εταιρείας στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) και ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 ), που αφορά στην ωφέλεια φόρου των ανωτέρω εξόδων. Οπότε η διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ανέρχεται πλέον σε ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες ευρώ ( ,00 ). 10. Α οτελέσµατα εις Νέο Κέρδη / (Ζηµίες) Υπόλοιπο κατά την Έναρξη της Περιόδου , ,77 Καθαρά Κέρδη (Ζημίες) Περιόδου μετά από Φόρους , ,93 Μερίσματα Πληρωτέα ( ,80) ( ,20) Τακτικό Αποθεματικό - (72.629,45) Υπόλοιπο κατά τη Λήξη της Περιόδου , , άνεια Στα πλαίσια υλοποίησης του επενδυτικού της σχεδίου, η εταιρεία έχει λάβει µακροχρόνιο (5ετές) δανεισµό, προκειµένου να καλύψει τις επενδυτικές της ανάγκες. Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των µακροπρόθεσµων δανείων της εταιρείας κατά την περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2008 και κατά την προηγούµενη χρήση, εµφανίζεται ως ακολούθως: Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο 19

20 Μακροπρόθεσμα άνεια Πληρωτέα στους Επόμενους 12 Μήνες , ,92 Μακροπρόθεσμα άνεια από το δεύτερο έως και το πέμπτο Έτος , ,56 Σύνολο , ,48 Επιπλέον, κατά την περίοδο από έως προέβη σε µεµονωµένες λήψεις βραχυπρόθεσµου δανεισµού προκειµένου να καλύψει στιγµιαίες ανάγκες, όπως την κάλυψη κεφαλαίου κίνησης, µε 100% κάλυψη (ενέχυρο) επιταγών πελατείας της. Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των βραχυπρόθεσµων δανείων εµφανίζεται παρακάτω: Βραχυπρόθεσμος Τραπεζικός ανεισμός , , Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή / Πλήρως Κατανεµηµένα Κέρδη ανά Μετοχή Ο υπολογισµός των βασικών κερδών ανά µετοχή βασίζεται στα ακόλουθα δεδοµένα: Κέρδη / (Ζημίες) Περιόδου που Αναλογούν στους Μετόχους , ,81 Σταθμισμένος Μέσος Όρος Αριθμού Μετοχών σε Κυκλοφορία Βασικά Κέρδη / (Ζημίες) ανά Μετοχή 0,1143 0,0989 Πλήρως Κατανεμημένα Κέρδη / (Ζημίες) ανά Μετοχή 0,1143 0, Μέρισµα Ύστερα από πρόταση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22 ης Μαΐου 2008 ενέκρινε τη διανοµή µερίσµατος ποσού 0,040 ανά µετοχή, ήτοι συνολικού ποσού διακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσια οκτώ ευρώ & ογδόντα λεπτά ( ,80 ), για τη χρήση Α οµείωση Περιουσιακών Στοιχείων Κατά την εξέταση των ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ένδειξη αποµείωσής τους. 15. Κεφαλαιουχικές εσµεύσεις Η εταιρεία δεν έχει δεσµεύσεις για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο 20

21 16. Ενδεχόµενες Α αιτήσεις - Υ οχρεώσεις εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών είτε διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή τη λειτουργία της εταιρίας. Η εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα, που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της, ως ακολούθως: Εγγυήσεις για Εξασφάλιση Καλής Πληρωμής σε Προμηθευτές , ,00 Εγγυήσεις για Εξασφάλιση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης , ,39 Σύνολο , , Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Η εταιρεία, κατά την περίοδο από έως , δεν εµφανίζει συναλλαγές µε οποιαδήποτε εταιρεία, η οποία να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που αναφέρει το ΛΠ 24, ώστε να χαρακτηριστεί συνδεδεµένο µέρος µε την EPSILON NET Α.Ε.. Τα ποσά των κινήσεων της εταιρείας που προέκυπταν από συναλλαγές µε διευθυντικά στελέχη & µέλη διοίκησης, σύµφωνα µε το ΛΠ 24, κατά τη λήξη της τρέχουσας περιόδου έχουν ως εξής: Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών σε συνδεδεμένες εταιρείες 0,00 0,00 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών από συνδεδεμένες εταιρείες 0,00 0,00 Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες 0,00 0,00 Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες 0,00 0,00 Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης , ,66 Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης , ,25 Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης 25,00 0, Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Παραµένουν ανέλεγκτες οι χρήσεις 2006 & Υφιστάµενα εµ ράγµατα βάρη Επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρείας δεν υπάρχουν υποθήκες ή προσηµειώσεις. 20. Αριθµός α ασχολούµενου ροσω ικού Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούµενης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο 21

22 περιόδου ήταν: Γεγονότα Μετά την Ηµ/νία Κατάρτισης των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων Πέρα των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων της 30 ης Ιουνίου 2008 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ). Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο 22

ΑLTIUS ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν. 3371/05 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 4/186/7.3.

ΑLTIUS ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν. 3371/05 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 4/186/7.3. ΑLTIUS ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Εταιρεία Ν. 3371/05 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 4/186/7.3.2000 Έδρα Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45928/06/Β/00/39 Πατριάρχου Ιωακείµ 1 Κολωνάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 (σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Ανώνυµη Βιοµηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06

Διαβάστε περισσότερα

CLOUD HELLAS - 31 2008 - 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ) 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

CLOUD HELLAS - 31 2008 -   10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ) 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2008 (από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2008) σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Πληροφορίες είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥBΟΪΚΟΥ Α.Ε Αρ.Μ.Α.Ε 47713/14/Β/00/15 ΣΚΑΛΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ- Τ.Κ 352 00 ΤΗΛ 2233-32449 FAX 5575830 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«N.G.P. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Α.Ε.» Αρ.Μ.Α.Ε. 49119/71/Β/01/003 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης εκεµβρίου 2008 (περίοδος: 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («.Π.Χ.Π.») όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («.Π.Χ.Π.») όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ατοµικές και Ενοποιηµένες) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («.Π.Χ.Π.») όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Της χρήσης που έληξε Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε.

FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη δεύτερη εταιρική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

EPSILON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EPSILON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2010 Περιεχόµενα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009

Ενδιάµεσες Οικονοικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009 ENVITEC A.E. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Ενδιάµεσες Οικονοικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009 Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 32332/01ΑΤ/Β/94/2571 Έδρα: Αγίου Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ής εκεµβρίου 2008 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 από 40 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ της 31 ης Δεκεμβρίου 2008 (περίοδος 1 η Ιανουαρίου 31 η Δεκεμβρίου 2008) Αρ.Μ.Α.Ε. 39231/67/Β/97/007

Διαβάστε περισσότερα

Αιµιλία Φιλίππου-Klopfer ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ. Ειρήνη Σούλη Με σύµφωνη γνώµη. Αθανάσιος Φαλάγγας www.voice-net.

Αιµιλία Φιλίππου-Klopfer ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ. Ειρήνη Σούλη Με σύµφωνη γνώµη. Αθανάσιος Φαλάγγας www.voice-net. VOICENET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ (VOICENET) ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ( ηµοσιευόµενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 ης Δεκεμβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2006) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2009 (01.01.2009 31.12.2009) Σε ενοποιημένη και εταιρική βάση Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης της 31ης εκεµβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2006) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) Αρ.Μ.Α.Ε. 39231/67/Β/97/007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Νόµου 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση

Διαβάστε περισσότερα

N.G.P. PLASTIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε. 60787/071/Β/06/0006 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης εκεµβρίου 2009 (περίοδος: 1 η Ιανουαρίου 31 η εκεµβρίου 2009) Σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό VENTURES A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου ) Σελίδα 1 από 32 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 52140/84/Β/02/05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

2013 & 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

2013  & 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.  19. 20.  21. 22. 23. 24.  25. 26. 27. 28. 29. 30. ΒΙΑΝΑΤΤ Α.Β.Ε.Ε. Α.M.A.E: 62942/03/B07/28, Λ. ΝΑΤΟ, Ασπρόπυργος Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η εκεµβρίου 2013 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Πηγών 33 145 64 Κηφισιά ΑΡ.Μ.ΑΕ: 47750/01/ΑΤ/Β/00/572 ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Πηγών 33 145 64 Κηφισιά ΑΡ.Μ.ΑΕ: 47750/01/ΑΤ/Β/00/572 ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Της 31 ης εκεµβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου 31 εκεµβρίου 2007) 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 - 2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5.

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 -  2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5. ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρεία ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6620/06/Β/86/23 Λεωφ. ηµοκρατίας 455-188 63 Πέραµα - Πειραιά, ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30

Διαβάστε περισσότερα