Εισαγωγικά Στοιχεία για τον Επιστηµονικό Τοµέα της Επιχειρησιακής Έρευνας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγικά Στοιχεία για τον Επιστηµονικό Τοµέα της Επιχειρησιακής Έρευνας"

Transcript

1 Εισαγωγικά Στοιχεία για τον Επιστηµονικό Τοµέα της Επιχειρησιακής Έρευνας Η παρουσίαση προετοιµάστηκε από τον Ν.Α. Παναγιώτου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Επιχειρησιακή Έρευνα

2 Περιεχόµενα Παρουσίασης 1. Ορολογία Επιχειρησιακής Έρευνας 2. Βιβλιογραφία / Περιοδικά 3. Ιστορική Ανασκόπηση 4. Παραδείγµατα 5. Συµπεράσµατα 2

3 Ορισµοί - Ορολογία Ορολογία... OR: Operational Research (Ευρωπαϊκή ονοµασία) OR: Operations Research (Αµερικάνικη ονοµασία) MS: Management Science (εναλλακτική ονοµασία) OR/MS: Operations Research & Management Science (συνδυαστική ονοµασία) IE: Industrial Engineering (σπανιότερα χρησιµοποιούµενο) DS: Decision Science (σπανιότερα χρησιµοποιούµενο) ΕΕ: Επιχειρησιακή Έρευνα (Ελληνική ονοµασία) 3

4 Βιβλιογραφία Προτεινόµενη Βιβλιογραφία Churchman C. W., Ackoff R. L. and Arnoff E. L. Introduction to Operations Research,2nd edition (John Wiley) Anderson, D.R., Sweeney, D.J. and Williams, T.A. An Introduction to Management Science: Quantitative Approaches to Decision Making (West Publishing) [ISBN ] Pidd, M. Tools for Thinking: Modelling in Management Science (Wiley) [ISBN ] Waters D. A. Practical Introduction to Management Science, 2nd edition (Addison-Wesley) [ISBN ] 4

5 Βιβλιογραφία Μερικά Επιστηµονικά Περιοδικά OR Operations Research Management Science European Journal of Operational Research Journal of the Operational Research Society Mathematical Programming Interfaces (περιλαµβάνει µελέτες περιπτώσεων) 5

6 Ορισµοί - Ορολογία Μαθήµατα Ιστορίας... Η Επιχειρησιακή Έρευνα εµφανίστηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1930 στην Μ. Βρετανία Προσπάθησε να δώσει λύση σε καθαρά λειτουργικά προβλήµατα Ξεκίνησε ως ένας τρόπος εύρεσης του πιο αποδοτικού τρόπου εξολόθρευσης ανθρώπων εν καιρώ πολέµου! 6

7 Ιστορική Ανασκόπηση Flash back 1936 Ίδρυση του ερευνητικού κέντρου Bawdsey Research Station Κέντρο ερευνών και πειραµάτων που αφορούσαν τα ραντάρ και εξυπηρετούσαν το Βρετανικό στρατό και αεροπορία Ίδρυση της RAF (Royal Air Force) Η απουσία ικανών αεροσκαφών (Hurricanes, Spitfires) είχε σαν αποτέλεσµα τηναπουσίαδεδοµένων για το σύστηµα προειδοποίησης και ελέγχου των ραντάρ Έναρξη πειραµάτων σχετικά µε την καθοδήγηση και τον έλεγχο των αεροσκαφών µέσω ραντάρ - Πρώτα βήµατα της ΕΕ 7

8 Ιστορική Ανασκόπηση Flash back 1937 Πραγµατοποίηση των 3 πρώτων επίσηµων ασκήσεων µεχρήση ραντάρ Τα στοιχεία των ραντάρ τροφοδότησαν το γενικό σύστηµα προειδοποίησης και ελέγχου της Βρετανικής αεροπορίας Θετικά αποτελέσµατα στην έγκαιρη προειδοποίηση αλλά... Απογοητευτικά αποτελέσµατα στις πληροφορίες εντοπισµού (tracking information) µετά το φιλτράρισµα και την µετάδοση τωνστοιχείωναπότοδίκτυο... 8

9 Ιστορική Ανασκόπηση Flash back 1938 Νέα άσκηση µε την προσθήκη τεσσάρων σταθµών ραντάρ Παρά την αναµενόµενη επιτυχία, ηάσκησηστέφθηκεµε απόλυτη... αποτυχία! Εµφάνιση νέου προβλήµατος: Συντονισµός και συνδυασµός συχνά αντικρουόµενων πληροφοριών από τους διαφορετικούς σταθµούς Ενώ τεχνικά τα συστήµατα ραντάρ λειτουργούσαν αποτελεσµατικά, υπήρχε πρόβληµα στο λειτουργικό (operational) κοµµάτι, οπότε αποφασίστηκε έρευνα (research) σε αυτόν τον τοµέα Μπροστά στην απειλή του πολέµου, κάτι δραστικό θα έπρεπε να πραγµατοποιηθεί... 9

10 Ιστορική Ανασκόπηση Flash back 1939 Τελευταία άσκηση πριν τον πόλεµο (καλοκαίρι) 33,000 άντρες, 1,300 αεροσκάφη, 110 αντιαεροπορικά όπλα, 700 προβολείς Βελτίωση στη λειτουργία της αεράµυνας (εντοπισµός, έλεγχος) Αναγνώριση των υπηρεσιών της ΕΕ Ο αρχηγός της RAF ζήτησε την ενσωµάτωση της οµάδας ΕΕ στο αρχηγείο του κατά τη διάρκεια του πολέµου Stanmore Research Section (1939) Operational Research Section (1941) 10

11 Ιστορική Ανασκόπηση Flash back 1940 Το Μάιο ζητείται από το OR Section να εκτιµήσει αν συµφέρει η αποστολή 10 επιπρόσθετων αεροπορικών µοιρών στη Γαλλία Πραγµατοποιήθηκε µελέτη που λάµβανε υπόψη τους ρυθµούς απωλειών και αντικατάστασης Η µελέτη πρόβλεψε απώλεια 3 µοιρών κάθε 2 µέρες! Αποφασίστηκε να µην σταλεί βοήθεια και να ανακληθούν οι ήδη εµπλεκόµενες µοίρες Μία από τις µεγαλύτερες επιτυχίες του OR, αφού οι µοίρες που δεν στάλθηκαν υποστήριξαν σηµαντικά την επιτυχηµένη αναχαίτιση των Γερµανών στη µάχη της Βρετανίας... 11

12 Ιστορική Ανασκόπηση Flash back 1941 και έπειτα ηµιουργία OR section µε αντικείµενο τις πτήσεις αεροσκαφών µε στόχο τον εντοπισµό και την εξολόθρευση γερµανικών υποβρυχίων Έπρεπε να λυθούν συγκεκριµένα λειτουργικά προβλήµατα: Οργάνωση της συντήρησης και επιθεώρηση Σύγκριση τύπων αεροσκαφών Βελτίωση της πιθανότητας επιτυχίας της επίθεσης 12

13 Παραδείγµατα Παραµέτρων Επιχειρησιακής Έρευνας Οργάνωση της Συντήρησης και Επιθεώρηση εδοµένα: Κάθε 350 ώρες πτήσης, ένα αεροσκάφος απαιτεί 7 µικρές επιθεωρήσεις (διάρκειας 2-5 ηµερών) και µία µεγάλη (διάρκειας 15 ηµερών) Λύση: Κάθε συνεργείο µπορεί να εξυπηρετεί όλα τα αεροσκάφη (σχέση 1 προς Ν) Αποτελέσµατα: Αύξηση των ωρών πτήσεων κατά 61% (περίοδος δοκιµής 5 µηνών) 13

14 Σύγκριση Τύπων Αεροσκαφών Παραδείγµατα Παραµέτρων Επιχειρησιακής Έρευνας εδοµένα: Ύπαρξη διαφορετικών τύπων αεροσκαφών µε διαφορετικές ιδιότητες σε ζητήµατα όπως: Μίλια πτήσης ανά αριθµό συντηρητών ανά µήνα Φονικότητα φορτίου ιάρκεια εξόρµησης Πιθανότητα εντοπισµού υποβρυχίου Στόχος: Χρησιµοποίηση του κατάλληλου τύπου αεροσκαφών στην κατάλληλη πολεµική επιχείρηση 14

15 Παραδείγµατα Παραµέτρων Επιχειρησιακής Έρευνας Βελτίωση της Πιθανότητας Επιτυχίας της Επίθεσης εδοµένα: Απαιτούνται 170 ανθρωποώρες συντήρησης για 1 ώρα πτήσης Απαιτούνται 200 ώρες πτήσης για 1 επίθεση σε υποβρύχιο Πιθανότητα επιτυχίας (1941): 2-3% ( εκ. ανθρωποώρες) Επιτυχία δεν σηµαίνει και βύθιση του υποβρυχίου! Η χρήση των πυροµαχικών είχε σηµαντικό ρόλο και ενέπλεκε επιπλέον παραµέτρους, όπως: ακτίνα δράσης, λάθη σκόπευσης, προσανατολισµός βόµβας, ύψος απελευθέρωσης της βόµβας Αποτελέσµατα: Το 1945 η πιθανότητα επιτυχίας της επίθεσης αυξήθηκε στο 40% (από 3% max το 1941) 15

16 Αριθµητικό Παράδειγµα Βελτίωσης Η βελτίωση που πραγµατοποιήθηκε: Παραδείγµατα Παραµέτρων Επιχειρησιακής Έρευνας Απαιτούνται 170 ανθρωποώρες συντήρησης για 1 ώρα πτήσης Απαιτούνται 200 ώρες πτήσης για 1 επίθεση σε υποβρύχιο Πιθανότητα επιτυχίας (1945): 40% Απαιτούµενες ανθρωποώρες: 170 x 200 / 0.40 = 85,000 Εξοικονόµηση ανθρωποωρών: 1,100,000 85,000 = 1,015,000 Με κόστος 10 ανά ανθρωποώρα, εξοικονοµήθηκαν 10,150,000 16

17 Ορισµένα Ενδιαφέροντα Στοιχεία (1/2) Θέµατα για συζήτηση - Συµπεράσµατα Οι επιστήµονες κατά τη διάρκεια του πολέµου είχαν ασχοληθεί εκτενώς µε τον µηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισµό (hardware) αλλά δεν ασχολήθηκαν αρκετά µε το λειτουργικό κοµµάτι του πολεµικού εξοπλισµού. Το στρατιωτικό προσωπικό δεν είχε τέτοια τεχνογνωσία. Οι πρώτοι µελετητές ΕΕ προέρχονταν από ποικίλες επιστηµονικές περιοχές (Φυσικοί, Μαθηµατικοί, Ψυχολόγοι, Τοπογράφοι). Η συνεισφορά τους ήταν µελέτες µέσω ελέγχων υποθέσεων, λογικών συγκρίσεων, αξιολόγηση αποτελεσµάτων, πραγµατοποίησης πειραµάτων, συλλογής και ανάλυσης δεδοµένων, µετατροπής δεδοµένων σε πληροφορίες. Τέσσερις τουλάχιστον από τους µελετητές του OR Section κέρδισαν βραβείο Nobel µετά την ολοκλήρωση του πολέµου!!! 17

18 Ορισµένα Ενδιαφέροντα Στοιχεία (2/2) Θέµατα για συζήτηση - Συµπεράσµατα Μετά την ολοκλήρωση του πολέµου, η ΕΕ ακολούθησε το δρόµο της και απέκτησε ευρύτερο πεδίο εφαρµογής, ανάλογα µε τις ανάγκες της ανθρωπότητας σε καιρό ειρήνης. Στη Βρετανία, οι µελετητές του OR Section γύρισαν στις παλιές τους δουλειές και τελικώς, η ΕΕ δεν διαδόθηκε τόσο πολύ όσο θα έπρεπε, εκτός από συγκεκριµένες εξαιρέσεις (βιοµηχανία µετάλλων, ορυχεία). Στην Αµερική, η ΕΕ αναπτύχθηκε σηµαντικά µέσω των Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων µε αποτέλεσµα η χρήση της να εξαπλωθεί πολύ περισσότερο και η εκπαίδευση σε σχετικά ζητήµαταναείναιπροηγµένη. 18

19 Θέµατα για συζήτηση - Συµπεράσµατα Ανακεφαλαιώνοντας σε 1 λεπτό... ΗΕΕξεκίνησεστηΜ. Βρετανία προσπαθώντας να καλύψει ανάγκες που προέκυψαν από τον 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο. Ο απώτερος στόχος ήταν η αποδοτικότερη χρησιµοποίηση των διαθέσιµών στρατιωτικών πόρων µε εφαρµογή µαθηµατικών τεχνικών. Μετά την ολοκλήρωση του πολέµου, η ανάπτυξη που γνώρισε η ΕΕ ήταν διαφορετική στις χώρες (Ευρώπη και Αµερική) Η ανάπτυξη της ΕΕ ήταν ταχύτερη τα τελευταία 30 χρόνια λόγω της υπολογιστικής ισχύος που πρόσθεσε στην καθηµερινή ζωή η χρησιµοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 19

20 Εισαγωγικά Στοιχεία για τον Επιστηµονικό Τοµέα της Επιχειρησιακής Έρευνας Η παρουσίαση προετοιµάστηκε από τον Ν.Α. Παναγιώτου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Επιχειρησιακή Έρευνα

21 Περιεχόµενα Παρουσίασης 1. Ορισµοί Επιχειρησιακής Έρευνας 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Παραδείγµατα 4. Συµπεράσµατα 21

22 Ορισµός Εταιρείας Επιχειρησιακής Έρευνας UK Ορισµοί Η Επιχειρησιακή Έρευνα είναι η εφαρµογή της σύγχρονης επιστήµης πάνω σε πολύπλοκα προβλήµατα που ανακύπτουν στη διεύθυνση και διοίκηση µεγάλων συστηµάτων, αποτελούµενων από ανθρώπους, µηχανές, υλικά και κεφάλαια στις επιχειρήσεις. Η χαρακτηριστική της µεθοδολογία συνίσταται στην ανάπτυξη επιστηµονικού µοντέλου του υπό µελέτη συστήµατος που περιλαµβάνει µετρήσεις τυχαίων παραγόντων και µε το οποίο προβλέπει και συγκρίνει τα αποτελέσµατα εναλλακτικών αποφάσεων, στρατηγικών και ελέγχων. Ο σκοπός της είναι να βοηθήσει τη διοίκηση να καθορίσει την πολιτική και τις ενέργειές της επιστηµονικά. 22

23 Ορισµοί Ορισµός Ackoff και Sasienni Επιχειρησιακή Έρευνα µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι: ηεφαρµογή επιστηµονικών µεθόδων από µικτές οµάδες σε προβλήµατα που αφορούν τον έλεγχο οργανωµένων συστηµάτων (αποτελούµενων από ανθρώπους και µηχανές) κατά τρόπο ώστε να παρέχουν λύσεις που εξυπηρετούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους σκοπούς του οργανισµού ως συνόλου. 23

24 Ορισµοί και ο Ελληνικός Ορισµός... Επιχειρησιακή Έρευνα είναι η επιστηµονική προετοιµασία των αποφάσεων της ιοικήσεως (µε την επιστηµονική ανάλυση των δεδοµένων και τη δηµιουργία µαθηµατικών προτύπων). 24

25 Βσσικά Χαρακτηριστικά Βασικά Χαρακτηριστικά Επιχειρησιακής Έρευνας Αποτελεί νέα µορφή έρευνας που πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε διοικητικά στελέχη Αναφέρεται σε προβλήµατα λήψης αποφάσεων και ελέγχου ενεργών συστηµάτων Εφαρµόζει επιστηµονική µεθοδολογία για την ποσοτική εκτίµηση της βέλτιστης λύσης προβληµάτων µε βάση αντικειµενικά κριτήρια και χρησιµοποιεί µοντέλα ιεξάγεται από µικτές οµάδες επιστηµόνων Έχει υιοθετήσει συστηµική προσέγγιση (systems approach) 25

26 Βσσικά Χαρακτηριστικά Συνεργασία µε ιοικητικά Στελέχη Παλαιότερα, πολλά προβλήµατα που τώρα µελετούνται από την ΕΕ λύνονταν µετηλογική Η ΕΕ αποφορτίζει τα διοικητικά στελέχη και τα διευκολύνει στη λήψη σηµαντικών αποφάσεων ΗΕΕπραγµατοποιείται στον εργασιακό χώρο και όχι σε κάποιο ερευνητικό εργαστήριο Η συνεργασία των διοικητικών στελεχών και οι πληροφορίες που παρέχουν καθορίζουν την επιτυχία των έργων ΕΕ 26

27 Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων Βσσικά Χαρακτηριστικά Η λήψη αποφάσεων σε µεγάλες και διαρκώς αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις γίνεται πολύ δύσκολη υπόθεση Η αποκλειστική υιοθέτηση εµπειρικών τρόπων λήψης αποφάσεων κρύβει κινδύνους Η λήψη αποφάσεων θα πρέπει να περιλαµβάνει την οπτική των χαµηλότερων λειτουργικών επιπέδων, κάτι που συνήθως παραµελείται... 27

28 Βσσικά Χαρακτηριστικά ιεπιστηµονική Προσέγγιση Χρησιµοποιούνται οµάδες επιστηµόνων πολλών ειδικοτήτων όπως: Μηχανικοί Οικονοµολόγοι Ψυχολόγοι Κάθε ειδικότητα εξασφαλίζει µια διαφορετική οπτική του προβλήµατος που πρέπει να επιλυθεί 28

29 Παράδειγµα Παράδειγµα Ανελκυστήρα... 29

30 Παράδειγµα Βασικά Σηµεία Παραδείγµατος Τρεις εναλλακτικές τεχνικές λύσεις οι οποίες ήταν οικονοµικά ασύµφορες Ένα πρόβληµα φαινοµενικά τεχνολογικό επιλύθηκε τελικά από Ψυχολόγο! Οχρόνοςαναµονής δεν περιορίσθηκε, αλλά περιορίσθηκε η αίσθηση του χρόνου αναµονής! 30

31 Παράδειγµα Παράδειγµα Πρατηρίων Πετρελαίου... 31

32 Παράδειγµα Βασικά Σηµεία Παραδείγµατος Ηοµάδα Ψυχολόγων κατέληξε σε έναν κατάλογο 35 µεταβλητών του προβλήµατος αµφιβόλου χρησιµότητας Οι µηχανικοί βρήκαν τη µαθηµατικήλύσηκαικατάφεραννα ερµηνεύσουν επιτυχώς την ψυχολογία των καταναλωτών! Η «κυκλοφορία» ήταν η βασική µεταβλητή που χρησιµοποιήθηκε για την επίλυση του προβλήµατος Εξετάστηκαν οι εναλλακτικές διαδροµές προσέγγισης σταθµού εκ των οποίων οι 4 ήταν οι προτιµότερες Οεκτιµώµενος χρόνος καθυστέρησης επηρέαζε τους πελάτες Κάθε προσέγγιση έχει τελικώς τη δική της οπτική, ηοποία µπορεί να φανεί χρήσιµη σε συγκεκριµένες περιπτώσεις 32

33 Παράδειγµα Παράδειγµα Παραγωγικής Επιχείρησης... 33

34 Παράδειγµα Βασικά Σηµεία Παραδείγµατος Το αρχικό πρόβληµα ήταν πρόβληµα µεταφοράς, όµως το αληθινό πρόβληµα ενέπλεκε ολόκληρο το παραγωγικό σύστηµα της επιχείρησης και επηρέαζε περιοχές όπως: αχρησιµοποίητη δυναµικότητα (το κόστος µεταποιήσεως ήταν συνάρτηση της δυναµικότητας) σχεδιασµός παραγωγής (προγραµµατισµός) ενδιάµεσα προϊόντα (semi-final products) (είδος & στάδιο αποθήκευσης) 34

35 Παράδειγµα Παράδειγµα Αεροπορικής Εταιρείας... Εκπαίδευση Αεροσυνοδών Συχνότητα & Μεγέθη Τάξεων Αρχικής Εκπαίδευσης 35

36 Παράδειγµα Βασικά Σηµεία Παραδείγµατος (1/4) Το αρχικό πρόβληµα ήταν η εκπαίδευση των αεροσυνοδών που ανήκε στην κατηγορία µελέτης παραγωγής και αποθεµάτων! Κοπέλα: πρώτη ύλη Αεροσυνοδός: τελικό προϊόν Εκπαίδευση: διαδικασία παραγωγής Μισθός µηωφέλιµου χρόνου: κόστος αποθεµάτων Ματαιώσεις πτήσεων, απουσίες: ελλειµµατικό κόστος Κόστος εκπαίδευσης: κόστος προετοιµασίας Πρόβληµα βέλτιστης ποσότητας παραγωγής ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος 36

37 Παράδειγµα Βασικά Σηµεία Παραδείγµατος (2/4) Όµως, το κόστος λειτουργίας της σχολής ήταν πολύ ευαίσθητο στην ακρίβεια των προβλέψεων των µελλοντικών αναγκών Η µελέτη επεκτάθηκε στη διαδικασία των προβλέψεων Ορισµένα στοιχεία που επηρεάζουν το πρόβληµα: «Βάση» «Εκτός έδρας» Περίοδος προγραµµατισµού 37

38 Παράδειγµα Βασικά Σηµεία Παραδείγµατος (3/4) Σχέδιο Προγραµµατισµένων Πτήσεων Υπολογισµός Ωρών Πτήσεων Εύρεση προβλεπόµενου αριθµού αεροσυνοδών Υπολογισµός διαθέσιµου αριθµού αεροσυνοδών Εύρεση απαιτήσεων νέων αεροσυνοδών Πρόβληµα ΘετικήςΑνακύκλωσης Απαίτηση: 1000 ώρες πτήσης Μέσος αριθµός ωρών πτήσης ανά αεροσυνοδό: 60 Απαιτούνται 16.5 ή 17 αεροσυνοδοί µε 59 ώρες πτήσης Απαίτηση: 1000 ώρες πτήσης Μέσος αριθµός ωρών πτήσης ανά αεροσυνοδό: 59 Απαιτούνται 16.9 ή 17 αεροσυνοδοί µε 59 ώρες πτήσης Απαίτηση: 1005 ώρες πτήσης Μέσος αριθµός ωρών πτήσης ανά αεροσυνοδό: 59 Απαιτούνται 17.1 ή 18 αεροσυνοδοί µε 56 ώρες πτήσης 38

39 Παράδειγµα Βασικά Σηµεία Παραδείγµατος (4/4) Το πρόβληµα επιλύθηκε µε πολύπλοκα µαθηµατικά και µε τον περιορισµό τουµέγιστου αριθµού ωρών πτήσεως (100) Ο µέσος αριθµός ωρών πτήσεων αυξήθηκε σηµαντικά Η ικανοποίηση των εργαζοµένων δεν µειώθηκε (αποδείχθηκε ότι δεν ενδιέφερε ο αριθµός πτήσεων αλλά ο χρόνος διανυκτέρευσης στην περιοχή βάσης) Το τελευταίο πρόβληµα που έπρεπε να λυθεί ήταν ο απουσιασµόςκαιοιεφεδρικέςαεροσυνοδοί(απόθεµα) Και η µελέτη προχώρησε ακόµα πιοβαθιά... 39

40 Θέµατα για συζήτηση - Συµπεράσµατα Βασικά θέµατα για συζήτηση Παρότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ορισµοί της ΕΕ, όλοι συµφωνούν ότι αποσκοπεί στην επίλυση προβληµάτων που ανακύπτουν στη διοίκηση συστηµάτων. Η ΕΕ επιχειρεί να βοηθήσει στην λήψη αποφάσεων των διοικητικών στελεχών µιας επιχείρησης σε στενή συνεργασία µαζί τους. Η ΕΕ αποσκοπεί στην µέγιστη βελτίωση της συνολικής επίδοσης και δεν επιδιώκει τη βελτιστοποίηση σε τοπικό επίπεδο. Ο συνδυασµός ατόµων από πολλές διαφορετικές επιστηµονικές περιοχές εξασφαλίζει την παρουσία πολλών διαφορετικών οπτικών κατά τη λύση των προβληµάτων. 40

41 Μεθοδολογία Επιχειρησιακής Έρευνας & ιάκριση Προβληµάτων Η παρουσίαση προετοιµάστηκε από τον Ν.Α. Παναγιώτου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Επιχειρησιακή Έρευνα

42 Περιεχόµενα Παρουσίασης 1. Πρότυπα ΕΕ 2. Μεθοδολογία ΕΕ 3. ιάκριση Προβληµάτων 4. Θέµατα προς Συζήτηση 42

43 οµή Μαθηµατικών Μοντέλων Επιχειρησιακής Έρευνας Στάδια Μεθοδολογίας z = f (x j, y i ) Χαρακτηριστική συνάρτηση χρησιµότητας (οικονοµική συνάρτηση ή συνάρτηση κόστους) x j : Ελεγχόµενες µεταβλητές y i : Μη ελεγχόµενες µεταβλητές g (x j, y i ) < = 0 Περιορισµοί Ζητείται να προσδιορισθούν οι τιµές των ελεγχόµενων µεταβλητών x j για τις οποίες η συνάρτηση z λαµβάνει τη µέγιστηήελάχιστητιµή της 43

44 ιαδικασία Επίλυσης Προβληµάτων ΕΕ Στάδια Μεθοδολογίας ιαµόρφωση Προβλήµατος Κατασκευή Μαθ. Προτύπου Επίλυση Μαθ. Προτύπου Υλοποίηση & ιατήρηση της Λύσεως Αναθεώρηση ιαµορφώσεως οκιµή Μαθηµατικού Προτύπου Αξιολόγηση της Λύσεως (Ανάλυση Ευαισθησίας) 44

45 ιαµόρφωση Προβλήµατος Στάδια Μεθοδολογίας ιαµόρφωση Προβλήµατος Κατασκευή Μαθ. Προτύπου Επίλυση Μαθ. Προτύπου Υλοποίηση & ιατήρηση της Λύσεως ιάγνωση του προβλήµατος (συχνά, από τα συµπτώµατά του όταν δεν είναι προφανές) Εντοπισµός υπο-προβλήµατος που θα επιλυθεί Ορισµός στόχου, περιορισµών και απαιτήσεων 45

46 Στάδια Μεθοδολογίας Βήµατα ιαµόρφωσης Προβλήµατος (1/2) ιάγνωση συµπτωµάτων µη ικανοποιητικής λειτουργίας Καθορισµός στοιχείων προβλήµατος, όπως: Κατανόηση οργανωτικής δοµής Εντοπισµός ατόµων που λαµβάνουν τις αποφάσεις (decision makers) Ορισµός αντικειµενικών στόχων (ελαχιστοποίηση κόστους, µεγιστοποίηση κέρδους, αύξηση ποσοστού αγοράς κλπ) Εύρεση εναλλακτικών τρόπων δράσεως µε τηνεπισήµανση των ελεγχόµενων µεταβλητών Εντοπισµός του περιβάλλοντος του υπό µελέτη συστήµατος (µη ελεγχόµενες µεταβλητές) 46

47 Στάδια Μεθοδολογίας Βήµατα ιαµόρφωσης Προβλήµατος (2/2) Προσδιορισµός ενός κριτηρίου επιλογής της βέλτιστης λύσης, µε κριτήρια: Αιτιοκρατικά (π.χ. κόστος λειτουργίας) Στοχαστικά (π.χ. τιµή κόστους όταν υπεισέρχονται τυχαίες µεταβλητές των οποίων µπορούν να προσδιορισθούν οι κατανοµές) 47

48 Παράδειγµα Επηρεασµού Μεταβλητών (1/2) Βιοµηχανία 3,000 παράγει προϊόντα µε χαµηλό ή µηδενικό Κέρδος. Ενδεικτικό Παράδειγµα προϊόντα Από αυτά τα δεν υπάρχει γνώση για το ποια συµφέρουντηνεταιρείαναταπουλάκαιποιαόχι... αποφασίσει στρατηγική. Πωλήσεις Κάποιος έπρεπε να τη µελλοντική Οι προωθούσαν προϊόντα, Παραγωγή τα οποία η δεν ήθελε να παράγει... 48

49 Παράδειγµα Επηρεασµού Μεταβλητών (2/2) Υπήρχε η δικαιολογία ότι οι πελάτες αγοράζουν πακέτα προϊόντων, οπότε και τα 3,000 προϊόντα έπρεπε να συνεχίσουν να παράγονται (µη ελεγχόµενη µεταβλητή) Ητιµή των προϊόντων δεν µπορούσε να µεταβληθεί λόγω ανταγωνισµού (µη ελεγχόµενη µεταβλητή) Οι Πωλήσεις αξιολογούνταν µε βάση τον όγκο πωλήσεων και η Παραγωγή µεβάσητοκέρδος Αποφασίστηκε ότι οι Πωλητές δεν θα κέρδιζαν προµήθεια για τα «µη συµφέροντα» προϊόντα Με αυτόν τον τρόπο σταµάτησαν οι πωλήσεις πολλών µη επικερδών προϊόντων Ενδεικτικό Παράδειγµα 49

50 Κατασκευή Μαθηµατικού Προτύπου (Μοντέλο) Στάδια Μεθοδολογίας ιαµόρφωση Προβλήµατος Κατασκευή Μαθ. Προτύπου Επίλυση Μαθ. Προτύπου Υλοποίηση & ιατήρηση της Λύσεως Εντοπισµός εναλλακτικών τρόπων µοντελοποίησης Εντοπισµός διαθεσίµων δεδοµένων Υπολογισµός δυσκολίας απόκτησης δεδοµένων Επιλογή τελικού τρόπου µοντελοποίησης Επισηµοποίηση µοντέλου 50

51 Στάδια Μεθοδολογίας οκιµή Μαθηµατικού Μοντέλου Το µοντέλο είναι δυνατό να περιλαµβάνει ατέλειες όπως: να περιλαµβάνει άσχετες µεταβλητές να µην περιλαµβάνει σχετικές µεταβλητές ορισµένες µεταβλητές να µην αξιολογούνται σωστά ηδοµή του να είναι εσφαλµένη (η συνάρτηση που συνδέει το κριτήριο λειτουργίας του µε τις ελεγχόµενες µεταβλητές) Η εξακρίβωση ατελειών πραγµατοποιείται µε στατιστικές αναλύσεις (συσχετίσεως, παλινδροµήσεως, εκτιµήσεως, δειγµατοληψίας) Οι απαραίτητες πληροφορίες για την κατασκευή του µοντέλου εξασφαλίζονται µε την ανάλυση συστήµατος 51

52 Στάδια Μεθοδολογίας Επίλυση Μαθηµατικού Προτύπου (Αριθµητική Λύση) ιαµόρφωση Προβλήµατος Κατασκευή Μαθ. Προτύπου Επίλυση Μαθ. Προτύπου Υλοποίηση & ιατήρηση της Λύσεως Χρησιµοποίηση αλγορίθµου ή/ και χρησιµοποίηση ηλεκτρονικού υπολογιστή Εύρεση λύσεων (ανάλυση ευαισθησίας, what-if analysis) 52

53 Στάδια Μεθοδολογίας Μέθοδοι Επίλυσης Μαθηµατικού Μοντέλου Ανώτερα Μαθηµατικά: διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισµός, αριθµητική ανάλυση, γραµµική άλγεβρα, κλασικές µέθοδοι βελτιστοποίησης, λογισµός των µεταβολών Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής: θεωρία πιθανοτήτων, ανελίξεις Μαρκοφ, περιγραφική στατιστική, στατιστική συµπερασµάτων, εκτίµηση, παλινδρόµηση, αλληλοσυσχέτιση, ανάλυση µεταβλητότητας, παραγοντική ανάλυση, χρονολογικές σειρές Μέθοδοι και Θεωρίες Επιχειρησιακής Έρευνας: γραµµικός και µη γραµµικός προγραµµατισµός, δυναµικός προγραµµατισµός, ακέραιος και συνδυαστικός προγραµµατισµός, χρονικός προγραµµατισµός, προσοµοίωση, ευρετικές µέθοδοι, θεωρία ελέγχου αποθεµάτων, αναµονής, συντηρήσεως και αντικαταστάσεως, µηχανικού εξοπλισµού, αξιοπιστίας, παιγνίων 53

54 Υλοποίηση & ιατήρηση της Λύσεως Στάδια Μεθοδολογίας ιαµόρφωση Προβλήµατος Κατασκευή Μαθ. Προτύπου Επίλυση Μαθ. Προτύπου Υλοποίηση & ιατήρηση της Λύσεως Έγκριση των αποτελεσµάτων από την επιχείρηση Υλοποίηση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από την µελέτη Χρησιµοποίηση του αλγορίθµου/ εργαλείου για την επίλυση αντίστοιχων λειτουργικών προβληµάτων 54

55 Κατηγορίες Προβληµάτων Επιχειρησιακής Έρευνας ιακρίσεις Προβληµάτων Επιχειρησιακής Έρευνας Τα προβλήµατα ΕΕ διακρίνονται σε τρεις µεγάλες κατηγορίες, ανάλογα µε: το Επίπεδο ιοίκησης το Περιεχόµενο τον Τύπο ή τη Μορφή 55

56 Επίπεδο ιοίκησης Κατηγορίες Προβληµάτων Επιχειρησιακής Έρευνας Στρατηγικό Επίπεδο (Strategic Level) Τακτικό Επίπεδο (Tactical Level) Τεχνικό Επίπεδο (Operational Level) Η διάκριση των επιπέδων πραγµατοποιείται µε βάση: τη διάρκεια των προβληµάτων το µέρος της επιχείρησης που αφορούν τους αντικειµενικούς σκοπούς που θέτονται 56

57 Περιεχόµενο Κατηγορίες Προβληµάτων Επιχειρησιακής Έρευνας Το περιεχόµενο εξαρτάται από την φυσική έννοια παραµέτρων Υπάρχουν αναρίθµητα προβλήµατα ΕΕ από πλευράς περιεχοµένου όπως: Παραγωγή: επιλογή θέσεως εργοστασίου, χωροταξία εργοστασίου, προγραµµατισµός προµηθειών και έλεγχος αποθεµάτων Α υλών, προγραµµατισµός παραγωγής και έλεγχος αποθεµάτων προϊόντων, έλεγχος ποιότητας, συντήρηση µηχανολογικού εξοπλισµού, ανανέωση µηχανολογικού εξοπλισµού, ανάλυση αξιοπιστίας, εξισορρόπηση γραµµής παραγωγής Εµπορία: Καθορισµός βέλτιστης σύνθεσης παραγωγής, βέλτιστη στρατηγική διαφηµίσεως και τιµολογήσεως προϊόντων, προγ/µός πωλήσεων, προγ/µος µεταφοράς και διανοµής προϊόντων, προσδιορισµός θέσεως και αριθµού αποθηκών, σύνθεση µεταφορικού στόλου Οικονοµικά: Χρηµατοοικονοµικός προγ/µός, καθορισµός πιστωτικής πολιτικής, προϋπολογισµός Προσωπικό: Ανάλυση & αξιολόγηση προσωπικού, προγραµµατισµός προσωπικού, ανάλυση αιτιών απουσιασµού, πρόληψη ατυχηµάτων 57

58 Τύπος ή Μορφή Κατηγορίες Προβληµάτων Επιχειρησιακής Έρευνας Ο τύπος του προβλήµατος αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο οι παράµετροί του σχετίζονται µεταξύ τους Το µαθηµατικό πρότυπο ή µοντέλο καθορίζει τον τύπο του προβλήµατος Υπάρχουν συγκεκριµένες κατηγορίες προβληµάτων ΕΕ, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήµατα που δεν µπορούν να ενταχθούν σε καµία από τις κατηγορίες αυτές Η κατηγοριοποίηση αυτή διευκολύνει τη διδασκαλία των µοντέλων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία 58

59 Θέµατα για συζήτηση - Συµπεράσµατα Ανακεφαλαιώνοντας σε 1 λεπτό... Παρότι τα µαθηµατικά µοντέλα που χρησιµοποιεί η ΕΕ ποικίλουν σε τύπο και µορφή, παρουσιάζουν µια ενιαία δοµή µε µια χαρακτηριστική συνάρτηση χρησιµότητας, ελεγχόµενες και µη ελεγχόµενες µεταβλητές και περιορισµούς που πρέπει να ικανοποιούνται. Τα βασικά βήµατα της µεθοδολογίας της ΕΕ είναι η διαµόρφωση του προβλήµατος, η κατασκευή του µοντέλου, η επίλυση του µοντέλου και η υλοποίηση και διατήρηση της λύσεως. Ενδιάµεσα, απαιτούνται η αναθεώρηση της διαµόρφωσης (πιθανά) του προβλήµατος, ηδοκιµή του µοντέλου και η αξιολόγηση της λύσεως. Τα προβλήµατα της ΕΕ µπορούν να διακριθούν σε κατηγορίες από πλευράς: επιπέδου διοικήσεως περιεχοµένου τύπου ή µορφής 59

60 Πρότυπα Προβλήµατα & Συγγενείς Επιστηµονικοί Κλάδοι Η παρουσίαση προετοιµάστηκε από τον Ν.Α. Παναγιώτου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Επιχειρησιακή Έρευνα

61 Περιεχόµενα Παρουσίασης 1. Πρότυπα Προβλήµατα 2. Συγγενείς Επιστηµονικοί Κλάδοι 3. Θέµατα προς Συζήτηση 61

62 Πρότυπα Προβλήµατα Επιχειρησιακής Έρευνας Πρότυπα Προβλήµατα Επιχειρησιακής Έρευνας ΝΕΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΕ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΉΠΑΙΓΝΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΙΑ ΟΧΗ Ή ΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓ/ΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 62

63 Προβλήµατα Κατανοµής Πόρων Πρότυπα Προβλήµατα Επιχειρησιακής Έρευνας Κατανέµονται πόροι ή µέσα (εργαζόµενοι, υλικά, µηχανές, χρήµατα) σε ανταγωνιστικές δραστηριότητες Στόχος είναι το ελάχιστο κόστος ή το µέγιστο κέρδος Παραδείγµατα: Μακροχρόνιο πρόγραµµα οικονοµικής ανάπτυξης µιας χώρας Προγραµµατισµός επενδύσεων µιας εταιρείας Προγραµµατισµός παραγωγής µιας εταιρείας 63

64 Τύποι Προβληµάτων Κατανοµής Πόρων Πρότυπα Προβλήµατα Επιχειρησιακής Έρευνας Κατανοµή αριθµού πόρων σε ίσο αριθµό δραστηριοτήτων Κατανοµή εργαζοµένων σε θέσεις εργασίας Αντιστοίχηση µηχανών σε κατάλληλες θέσεις στο εργοστάσιο Αντιστοίχηση τάξεων σε σχολικές αίθουσες Εύρεση του φθηνότερου τρόπου µεταφοράς αγαθών από έναν αριθµό θέσεων Κατανοµή µέσων σε πολλών ειδών δραστηριότητες Ανάµιξη Α υλών για παραγωγή ετοίµων προϊόντων Πολύπλοκες διαδικασίες παραγωγής, εµπορίας κλπ. 64

65 Προβλήµατα Ελέγχου Αποθεµάτων Πρότυπα Προβλήµατα Επιχειρησιακής Έρευνας Υψηλό απόθεµα σηµαίνει κόστος δέσµευσης κεφαλαίου και κόστος συντήρησης του αποθέµατος Χαµηλό απόθεµα σηµαίνει κίνδυνο να µην είναι διαθέσιµος ο πόρος όταν ζητηθεί για χρήση Τίθεται ζήτηµα βελτιστοποίησης (ελαχιστοποίηση κόστους) Θα πρέπει να καθορισθούν τα κάτωθι: η ποσότητα της παραγγελίας η συχνότητα παραγγελίας Θεωρία Θεωρία Ελέγχου Αποθεµάτων (Μαθηµατικός Λογισµός & Θεωρία Πιθανοτήτων) 65

66 Παραδείγµατα Ελέγχου Αποθεµάτων Πρότυπα Προβλήµατα Επιχειρησιακής Έρευνας Προσθήκη θερµοηλεκτρικής µονάδας (αχρησιµοποίητη δυναµικότητα ή χαµένες πωλήσεις) ιάθεση λειτουργικού κεφαλαίου (κόστος δέσµευσης, κόστος δανεισµού) ιαχείριση υδροηλεκτρικών αποθεµάτων (υψηλή στάθµη = κίνδυνος υπερχείλισης, χρόνος χρησιµοποίησης) Αποθέµατα πολλαπλών επιπέδων (εργοστάσια, αποθήκες, διανοµείς) Αποθέµατα & Προγ/µος Παραγωγής ή Αποθέµατα & Πρόβλεψη τιµών αγοράς 66

67 Πρότυπα Προβλήµατα Επιχειρησιακής Έρευνας Προβλήµατα Αναµονής Βασικά στοιχεία των συστηµάτων αναµονής είναι η µορφή των αφίξεων των πελατών, ο µηχανισµός εξυπηρέτησης και ο νόµος προτεραιότητας Προβλήµατα είναι ο τρόπος πραγµατοποίησης των αφίξεων και η µεταβλητότητα των χρόνων εξυπηρέτησης Η επίλυση αφορά τον προσδιορισµό τωνµέσων εξυπηρέτησης, το νόµο προτεραιότητας και την εξοµάλυνση των αφίξεων Έχει αναπτυχθεί η Θεωρία Αναµονής και η Προσοµοίωση Ορισµένα προβλήµατα επιτήρησης & συντήρησης µηχανών λύνονται µε τηθεωρίααναµονής 67

68 Πρότυπα Προβλήµατα Επιχειρησιακής Έρευνας Προβλήµατα ιαδοχής ή ιάταξης Εργασιών Προσδιορισµός νόµου προτεραιότητας ή σειράς εξυπηρέτησης Εφαρµογή σε εργοστάσια µηχανουργικών κατεργασιών µε µηχανές και µε κριτήριο την ελαχιστοποίηση παραµέτρων όπως: του κόστους ενδιάµεσων αποθεµάτων του χρόνου εκτέλεσης εργασιών Χρησιµοποιούµενες µέθοδοι: ιαγράµµατα Gantt (για απλά προβλήµατα) υναµικός, ακέραιος και συνδυαστικός προγραµµατισµός Ευρετικοί αλγόριθµοι (Heuristic methods) (για πολύπλοκα προβλήµατα) 68

69 Παράδειγµα ιαγραµµάτων Gantt Πρότυπα Προβλήµατα Επιχειρησιακής Έρευνας 1 A B ιαδοχή ΑΒ 2 A B B A B ιαδοχή ΒΑ A Μηχανές 1 & 2 Προϊόντα Α & Β Α: 2 ώρες στην 1, 10 στη 2 Β: 6 ώρες στην 1, 4 στη Αναµονή για την Α 69

70 Πρότυπα Προβλήµατα Επιχειρησιακής Έρευνας Προβλήµατα Χρονικού Προγραµµατισµού Εργασιών (PERT, CPM) Η χρονική σειρά εκτελέσεως είναι δεδοµένη Σκοπός είναι να βρεθούν οι κρίσιµες εργασίες που ρυθµίζουν τον ολικό χρόνο εκτέλεσης του έργου µε τοµικρότερο κόστος PERT: Program Evaluation & Review Technique Λαµβάνει υπόψη την αβεβαιότητα των χρόνων εκτελέσεως των επιµέρους εργασιών, αλλά δεν επιτελεί απ ευθείας έλεγχο πάνω στους χρόνους αυτούς µε την κατανοµήτων µέσων στις επιµέρους εργασίες CPM: Critical Path Method Επιτελεί έλεγχο στους χρόνους εκτελέσεως αλλά µε καθορισµένο χρόνο εκτελέσεως κάθε εργασίας 70

71 Προβλήµατα Βέλτιστης ιαδροµής Πρότυπα Προβλήµατα Επιχειρησιακής Έρευνας Εύρεση µιας διαδροµής µεταξύ κόµβων δικτύου, η οποία παρέχει βέλτιστη τιµή σε ένα κριτήριο επιλογής (πχ. ολικός χρόνος, κόστος, απόσταση) Παραδείγµατα προβληµάτων βέλτιστης διαδροµής: Περιοδεύων πωλητής Καθορισµός διαδροµών και τέρµατος λεωφορείων Προγραµµατισµός µεταφοράς και διανοµής προϊόντων Σχεδίαση συστηµάτων (δικτύων) µεταφοράς Χρησιµοποιούµενες µέθοδοι: υναµικός, Ακέραιος και Συνδυαστικός Προγραµµατισµός Ευρετικές µέθοδοι 71

72 Πρότυπα Προβλήµατα Επιχειρησιακής Έρευνας Προβλήµατα Αντικατάστασης & Συντήρησης Έρχεται καιρός που οι δαπάνες συντήρησης µιας παλιάς µηχανής υπερβαίνουν τις ολικές δαπάνες συντηρήσεως, λειτουργίας και αποσβέσεως του κεφαλαίου αγοράς µιας καινούργιας (που θα την αντικαταστήσει) Κριτήριο βελτιστοποίησης είναι η ελαχιστοποίηση του ανά µονάδα χρόνου συνολικού κόστους, ή ηµεγιστοποίηση του κέρδους, ή µεγιστοποίηση της διαθεσιµότητας του εξοπλισµού Έχει αναπτυχθεί η Θεωρία Συντηρήσεως & Αντικαταστάσεως Μηχανικού Εξοπλισµού Υπάρχει σύνδεση µε τοπρόβληµα προγραµµατισµού επενδύσεων 72

73 Πρότυπα Προβλήµατα Επιχειρησιακής Έρευνας Προβλήµατα Αξιοπιστίας Αξιοπιστία µιας συσκευής είναι η πιθανότητα που έχει να επιτελεί τον σκοπό της ικανοποιητικά για την προβλεπόµενη περίοδο και για τις προβλεπόµενες συνθήκες λειτουργίας και αποτελεί ένα µέτρο διατηρήσεως της ποιότητας Η αξιοπιστία επιτυγχάνεται µε χρήση καλών υλικών, αντικατάσταση ανταλλακτικών, πολλαπλασιασµό εξαρτηµάτων κλπ. Το κόστος αυξηµένης αξιοπιστίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το όφελος που προκύπτει από αυτήν (βελτιστοποίηση) Έχει αναπτυχθεί η Θεωρία Αξιοπιστίας Υπάρχει σύνδεση µε τοπρόβληµα αντικαταστάσεως και συντηρήσεως και του προγραµµατισµού επενδύσεων 73

74 Προβλήµατα Συναγωνισµού η Παιγνίων Πρότυπα Προβλήµατα Επιχειρησιακής Έρευνας Στα προβλήµατα αυτής της µορφής, οι ανεξάρτητες µεταβλητές ελέγχονται από άτοµα µε αντικρουόµενα συµφέροντα από τα δικά µας Η ΕΕ επιχειρεί να καθορίσει τον κατάλληλο τρόπο ενέργειας ακόµα καιµετά από σωστές κινήσεις των αντιπάλων που µας φέρνουν σε δύσκολη θέση Η θεωρία παιγνίων είναι βασισµένη στη Θεωρία Πιθανοτήτων και στη µέθοδο του Γραµµικού Προγραµµατισµού Προβλήµατα αυτής της µορφής συναντώνται στο στρατό και σε επιχειρήσεις (κατάκτηση µεριδίου αγοράς, προώθηση πωλήσεων κλπ.) 74

75 Πρότυπα Προβλήµατα Επιχειρησιακής Έρευνας Προβλήµατα Αναζήτησης Σε αυτά τα προβλήµατα είναι γνωστό το τι πρέπει να γίνει αλλά δεν είναι διαθέσιµη η πληροφορία Τυπικά προβλήµατα: Αναζήτηση πόρων Έλεγχος λογιστικών λαθών (auditing) Σχεδίαση διαδικασιών ελέγχου ποιότητας Αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών σε Η/Υ Στρατιωτικά προβλήµατα (εντοπισµός στόχων) Η βελτιστοποίηση γίνεται µε βάση2 παραµέτρους κόστους: Κόστος απόκτησης πληροφορίας Κόστος χρησιµοποίησης εσφαλµένης πληροφορίας Χρησιµοποιούνται µέθοδοι Στατιστικής (Θεωρία Αποφάσεων, ειγµατοληψίας, Στατιστικής Συµπερασµάτων, Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας 75

76 Πρότυπα Προβλήµατα Επιχειρησιακής Έρευνας Νέα Προβλήµατα Επιχειρησιακής Έρευνας Σύγχρονη τάση ΕΕ για αντιµετώπιση στρατηγικών προβληµάτων (π.χ. Μακροχρόνιος Επιχειρησιακός Προγραµµατισµός και σχεδίαση Συστηµάτων Πληροφοριών της ιοίκησης) Αντικειµενικοί στόχοι οργανισµού ιατύπωση βασικών πολιτικών Προσδιορισµός απαιτούµενων πόρων & κατανοµή τουςστονοργανισµό Σχεδίαση απαιτούµενης οργανωτικής δοµής Εγκαθίδρυση διαδικασιών ελέγχου ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 76

77 Πρότυπα Προβλήµατα Επιχειρησιακής Έρευνας Συγγενείς Επιστηµονικοί Κλάδοι - Οργάνωση & ιοίκηση Η ΕΕ ασχολείται µε ταίδιαπροβλήµατα που ασχολείται και η Οργάνωση- ιοίκηση χρησιµοποιώντας διαφορετική µεθοδολογία Η µεθοδολογία της ΕΕ είναι η επιστηµονική µέθοδος των θετικών επιστηµών προσαρµοσµένη στις συνθήκες των κοινωνικών επιστηµών και κυρίως της ιοίκησης των Οργανισµών 77

78 Συγγενείς Επιστηµονικοί Κλάδοι - Κυβερνητική & Επιστήµη Συστηµάτων Πρότυπα Προβλήµατα Επιχειρησιακής Έρευνας Ασχολείται µε τηµελέτη συστηµάτων και δεν τα διακρίνει στη βάση της υλικής τους δοµής αλλά στη βάση της οργανωτικής τους δοµής (π.χ. αιτιοκρατικά και στοχαστικά, απλά και πολύπλοκα κλπ.) ίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα συστήµατα ελέγχου και επανατροφοδότησης Αναλύει την πληροφορία και επιχειρεί να την µετρήσει ποσοτικά Περιλαµβάνει µέλη ποικίλων επιστηµονικών κλάδων Ασχολείται και µε συστήµατα που δεν περιγράφονται µαθηµατικά ίνει περισσότερη βαρύτητα στις επικοινωνίες και τον έλεγχο και λιγότερη στις αποφάσεις 78

79 Θέµατα για συζήτηση - Συµπεράσµατα Ανακεφαλαιώνοντας σε 1 λεπτό... Υπάρχουν πρότυπα προβλήµατα ΕΕ, τα οποία επικεντρώνονται σε διαφορετικές περιοχές και προσπαθούν να τα επιλύσουν µε εξειδικευµένες θεωρίες και µεθοδολογίες. Οι σύγχρονες παγκόσµιες εξελίξεις και απαιτήσεις επηρεάζουν την ΕΕ, ηοποία προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να επικεντρωθεί στην αντιµετώπιση στρατηγικών προβληµάτων όπως ο Μακροχρόνιος Επιχειρησιακός Προγραµµατισµός. ΗΕΕείναισυγγενήςεπιστήµη µε την Οργάνωση & ιοίκηση (ασχολείται µε τα ίδια προβλήµατα µε άλλη µεθοδολογία) και την Κυβερνητική (αποτελεί υποσύνολό της). 79

80 Θέµατα για συζήτηση - Συµπεράσµατα Ερωτήσεις... 80

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α.Μ. 8049

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΝΙΑ, ΜΑΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Project Management ( 5109) . : 13/9/2010

Project Management ( 5109) . : 13/9/2010 Θέµα ιπλωµατικής Εργασίας: Μορφές Ηγεσίας στο Σύγχρονο Project Management ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ (Μ5109) Γενικό ΜΒΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. : κ. ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ [1] Θεσσαλονίκη 13/9/2010 ΠΕΡΙΛΗΨΗ H διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΓΩΝΑ ΚΟΥΡΟΥΘΙΑΝΑΚΗ Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT) Βασίλης Μουστάκης & Γεώργιος Θεολόγου ΧΑΝΙΑ 2000 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΟΥ Πτυχιακή εργασία με θέμα : «Χρήση μεθόδου πολυκριτηριακής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙ ΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Επιβλέπων: Μπιλάλης Νικόλαος Χανιά 2008 Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Άμφισσα, 2013 Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ.5537 ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου. Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου. Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014 10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 1. Eισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics) 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Καθηγητής Ευάγγελος Σαμπράκος

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Καθηγητής Ευάγγελος Σαμπράκος Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής Ευάγγελος Σαμπράκος Πανεπιστημιακές Σημειώσεις Για αποκλειστική και μόνο χρήση των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ Ο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ Ο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ Ο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΒΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Ένα Πληροφοριακό Σύστηµα (Π.Σ.) αποτελεί κάτι µη απτό. Είναι ένα ιδεατό κατασκεύασµα το οποίο δηµιουργείται για να αντιπροσωπεύσει µια φυσική οντότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Αλατσάκης Μιχαήλ (Α.Μ. 335)

Αλατσάκης Μιχαήλ (Α.Μ. 335) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η δηµιουργία και η εξέλιξη των συστηµάτων Logistics ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αλατσάκης Μιχαήλ (Α.Μ. 335)

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Μεταποιητικής Επιχείρησης

Πτυχιακή εργασία. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Μεταποιητικής Επιχείρησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευαστικός Πτυχιακή εργασία Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Μεταποιητικής Επιχείρησης Φοιτητές: Τζαγκουρνής

Διαβάστε περισσότερα

«Marketing και Logistics σε Εταιρία Ηλεκτρολογικού Υλικού»

«Marketing και Logistics σε Εταιρία Ηλεκτρολογικού Υλικού» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ «Marketing και Logistics σε Εταιρία Ηλεκτρολογικού Υλικού» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του σπουδαστή : Αχιλλέα Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις καθώς και η ανάγκη για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προς τους καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ ΕΙΗΓΗΣΗ: Δρ. ΑΝΣΩΝΙΑΔΗ ΠΑΝΣΕΛΗ ΠΟΤΔΑΣΗ: ΜΟΤΣΟΓΛΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. 2399 ΕΣΟ 2010 1 ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 1.3 CRM & μάρκετινγκ σχέσεων 11 1.4 Τα Δομικά στοιχεία του CRM 19 1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιδακτικές σηµειώσεις

ΠΑΙΓΝΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιδακτικές σηµειώσεις ΠΑΙΓΝΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιδακτικές σηµειώσεις Σύνταξη: Β. Γερογιάννης Λάρισα 2011 Περιεχόµενα 1. Παιχνίδια ιοίκησης Επιχειρήσεων... 8 1.1 Εισαγωγή στα Παίγνια της ιοίκησης Επιχειρήσεων... 8 1.2 Προσοµοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΑΑΣ ΣΧΟΑΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ Σπουδαστής: ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕΜ 2789 Επιβλέπων: ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Π. ΑΝΤΩΝΙΑΑΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ERP συστήµατα λογιστικής - Μελέτη περίπτωσης πληροφοριακού συστήµατος Soft1

ERP συστήµατα λογιστικής - Μελέτη περίπτωσης πληροφοριακού συστήµατος Soft1 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ERP συστήµατα λογιστικής - Μελέτη περίπτωσης πληροφοριακού συστήµατος Soft1 Επιµέλεια: Ιωάννου Βασίλειος (Α.Μ.009/05) Καθηγητής: Ανθιµίδης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3

Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3 Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3 Ο Σπουδαστής Καγιαβάς Ιωάννης-Ειρηναίος Ο Εισηγητής Ζοπόγλου Βασίλειος ΚΑΒΑΛΑ 2006

Διαβάστε περισσότερα