Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N"

Transcript

1 Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 6 2 ο Μ Α Ϊ Ο Σ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ Ἡ Ἁγία μεγαλομάρτυς Χριστίνα Ἡ Ἁγία μεγαλομάρτυς Χριστίνα γεννήθηκε στήν Τύρο τῆς Συρίας γύρω στά 200 μ.χ. καί ἦταν κόρη τοῦ στρατηγοῦ Οὐρβανοῦ. Οἱ γονεῖς της ἦταν εἰδωλολάτρες, ὅμως ἡ ἁγία Χριστίνα γνώρισε τήν ἀληθινή πίστη στόν Χριστό ἀπό μιά εὐσεβή γυναίκα. Ὅταν ὁ πατέρας της ἔμαθε ὅτι ἔγινε χριστιανή, τήν ἔκλεισε σ ἕναν πύργο καί τήν πίεζε νά πιστέψει στά εἴδωλα. Ἐκείνη δέν δέχθηκε καί γι αὐτό βασανίστηκε ἀπό τόν ἴδιο της τόν πατέρα πού τήν κράτησε ἐκεῖ φυλακισμένη χωρίς φαγητό. Τό ἴδιο βράδυ ὁ σκληρός πατέρας της πέθανε καί τή θέση τοῦ στρατηγοῦ πῆρε ὁ ἔπαρχος Δίων, ὁ ὁποῖος ἐπίσης προσπάθησε νά μεταπείσει τήν ἁγία Χριστίνα νά θυσιάσει στά εἴδωλα. Ἡ ἁγία γιά ἄλλη μιά φορά ὁμολόγησε τήν πίστη της καί ἀρνήθηκε νά ἀλλαξοπιστήσει. Αὐτό ἐξόργισε ἀκόμη περισσότερο τόν Δίωνα, ὁ ὁποῖος τήν ὁδήγησε σέ σκληρά βασανιστήρια, ὅπως τό σχίσιμο τῶν σαρκῶν της μέ μαχαίρια καί τροχούς. Τόν Δίωνα διαδέχθηκε ὁ Ἰουλιανός, πού διέταξε νά κάνουν χειρότερα βασανιστήρια στήν Ἁγία μέχρι νά ἀλλάξει τήν πίστη της. Διέταξε νά τή ρίξουν μέσα σέ θανατηφόρα θηρία, ὅπως καί σέ ἕνα κλουβί μέ δηλητηριώδη φίδια, τά ὁποῖα ἀντί νά τή δαγκώσουν τῆς ἔγλυφαν τά πόδια μέ εὐσπλαχνία. Ἔπειτα τήν ἔβαλαν μέσα σέ μιά πυρακτωμένη κάμινο γιά νά τήν κάψουν. Ὅμως, παρ ὅλα αὐτά ἡ Ἁγία Χριστίνα ἔμεινε ἄθικτη, μέ ἀποτέλεσμα πολλοί πού παρακολουθοῦσαν τά βασανιστήρια νά πιστεύψουν στόν Χριστό. Μετά τῆς ἔκοψαν τή γλώσσα καί τούς μαστούς, ἀπ ὅπου χύθηκε γάλα ἀντί γιά αἷμα. Ὅλα αὐτά τά μαρτύρια ἡ Ἁγία Χριστίνα τά ὑπέμεινε μέ παραδειγματική καρτερία. Στό τέλος οἱ εἰδωλολάτρες τή χτύπησαν μέ κοντάρια μέχρι θάνάτου καί παρέδωσε τό πνεῦμα της στόν Θεό, λαμβάνοντας τό στεφάνι τοῦ μαρτυρίου καί περνώντας στήν αἰώνια ζωή. Ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τή μνήμη της στίς 24 Ἰουλίου. Κατηχητικό Σχολεῖο Παλαικάστρου Σητείας

2 Οἱ Ἅγιοι καί τά Ζῶα: Ἡ ἀρκούδα βοσκός Δύο ἀσκητές, ὁ Φλωρέντιος καί ὁ Εὐτύχιος, ζοῦσαν μαζί στήν περιοχή τῆς Νουρσίας στήν Ἰταλία. Ὁ Εὐτύχιος εἶχε τό διδασκαλικό χάρισμα καί ὁδηγοῦσε πολλούς ἀπό τούς ἀκροατές του στή χριστιανική ζωή. Μέ τόν καιρό ἡ φήμη του ἐξαπλώθηκε καί ἄρχισαν νά τόν παρακαλοῦν νά ἱδρύσει Μοναστήρι. Ὅταν οἱ ἱκεσίες τῶν πιστῶν ἔγιναν ἐπίμονες καί θερμές, ὁ Εὐτύχιος δέχθηκε καί ἔτσι χωρίσθηκε ἀπό τόν συνασκητή του. Ὁ Φλωρέντιος ἔμεινε τώρα μόνος νά ὑπομένει καρτερικά τίς δυσκολίες τῆς ἀσκητικῆς ζωῆς. Παρακαλοῦσε ὅμως πάντοτε τόν Θεό, νά μήν τόν ἐγκαταλείψει, ἀλλά νά τόν βοηθᾶ. Μιά μέρα, μετά τήν πρωϊνή προσευχή, καθώς βγῆκε ἀπό τό ἀσκηταριό του, εἶδε στήν εἴσοδο μία ἀρκούδα. Τό θηρίο στεκόταν μέ σκυμμένο τό κεφάλι καί μέ τόν Οἱ ἀπορίες μας... τρόπο αὐτό τοῦ φανέρωνε, ὅτι εἶχε τή διάθεση νά τόν ὑπηρετήσει. Ὁ Φλωρέντιος κατάλαβε τόν λόγο τῆς παρουσίας τῆς ἀρκούδας καί εὐχαρίστησε τόν Θεό. Μετά τῆς παρέδωσε τά τέσσερα πρόβατά του, τά ὁποῖα ἀδυνατοῦσε ὁ ἴδιος νά βοσκήσει, καί τῆς εἶπε: -Πήγαινε καί βόσκησε τά πρόβατα αὐτά! Νά τά φέρεις πίσω τό ἀπόγευμα. Παρέλαβε λοιπόν ἡ ἀρκούδα τά πρόβατα καί, σάν καλός βοσκός, πῆγε καί τά βόσκησε καί τά ἐπέστρεψε ὅλα στήν ὥρα τους τό ἀπόγευμα. Ἐκτελοῦσε δέ στό ἑξῆς μέ ἐπιμέλεια τήν ἐντολή τοῦ ἐρημίτη. (Εὐεργετινός, Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Σίμωνος Μοναχοῦ, «Ἡ ζωοφιλία τῶν Ἁγίων καί ἡ ἁγιοφιλία τῶν ζώων», ἐκδ. «Ὁ Ἅγιος Στέφανος», Ἀθήνα 2007). -Ποιά εἶναι ἡ θέση τῆς Ἁγίας Γραφῆς στή ζωή τῶν χριστιανῶν; -Γιά τούς χριστιανούς ἡ Ἁγία Γραφή ἤ Βίβλος εἶναι τό ἱερό τους βιβλίο γιατί εἶναι ὁ γραπτός «λόγος τοῦ Θεοῦ». Ἀποτελεῖται ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη (49 βιβλία) καί τήν Καινή Διαθήκη (27 βιβλία) καί ἀναφέρεται στή φανέρωση τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο καί τή σχέση Του μέ τόν ἄνθρωπο, ὅπως τήν περιγράφουν οἱ θεόπνευστοι συγγραφεῖς της. Ὅλα τά βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι θεόπνευστα, δηλαδή σ αὐτά ὑπάρχει ἡ ἀποκαλυφθεῖσα ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ. Ἑπομένως ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι ἀλάθητη, ἀφοῦ ἀλάθητο εἶναι καί τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, τό ὁποῖο πνέει μέσα ἀπό στά ἱερά κείμενά της. Αὐτό σημαίνει ὅτι τό κύρος τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι αἰώνιο καί ἀκατάλυ-

3 το, γι αὐτό καί ἡ ἀνάγνωσή της καθώς καί ἡ ἐργασία τῶν ἐντολῶν της, δηλ. ἡ πρακτική ἐφαρμογή της, εἶναι ἀναγκαία γιά τή σωτηρία ὅλων τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί δείχνουν τόν σεβασμό τους πρός τό ἱερό κείμενο τῆς Ἁγίας Γραφῆς μέ πολλούς τρόπους, ὅπως μέ τήν τοποθέτηση τοῦ Εὐαγγελίου πάνω Π α ρ ο ι μ ί ε ς στήν Ἁγία Τράπεζα κάθε ναοῦ, μέ τό διάβασμα Εὐαγγελικῶν περικοπῶν, Ἀποστολικῶν ἀναγνωσμάτων καί ἄλλων ἁγιογραφικῶν κειμένων σέ κάθε Θεία Λειτουργία καί σέ ὅλες τίς ἱερές ἀκολουθίες, καί μέ τή συνεχή μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ στό σπίτι τους. Βρεῖτε τή σωστή ἑρμηνεία τῆς κάθε παροιμίας. 1. Ὅποιος θέλει τά πολλά χάνει καί τά λίγα. α. Ὅποιος εἶναι ὑπερόπτης στά παιχνίδια, συνήθως χάνει. β. Ὅποιος ἀγωνίζεται γιά νά προοδεύσει τελικά βγαίνει χαμένος. γ. Ὁ πλεονέκτης στό τέλος χάνει κι αὐτά πού δικαιοῦται. 2. Κατά φωνή κι ὁ γάιδαρος. α. Ὁ γάιδαρος εἶναι πολύ ὑπάκουο ζῶο. β. Ἐνῶ μιλᾶμε γιά κάποιον, ξαφνικά αὐτός ἐμφανίζεται μπροστά μας. γ. Ἀνάλογα πόσο δυνατή φωνή ἔχει κανείς ἀκούει τό κάθε ζῶο. 3. Ἦταν τρεῖς κι ὁ κοῦκος. α. Λέγεται ὅταν σέ μιά συγκέντρωση-ἐκδήλωση μαζεύονται πολύ λίγοι. β. Ὅλοι μαζί οἱ ἄνθρωποι ἦταν τέσσερα ἄτομα. γ. Ὁ κοῦκος ἔχει πάντα συνοδεία ἄλλους τρεῖς. 4. Τά ἔκανε γυαλιά-καρφιά. α. Ἔκανε τά γυαλιστερά μαλλιά του καρφάκια. β. Ἔσπασε τά γυαλικά καί εἶναι ἐπικίνδυνα νά μᾶς καρφώσουν τά κομμάτια. γ. Κατέστρεψε τά πάντα. 5. Ἄνοιξε ἡ γῆς καί τόν κατάπιε. α. Αὐτός πού καταζητεῖται ἀπό τήν Ἀστυνομία. β. Ἡ γῆ μπορεῖ νά καταπιεῖ τούς μικρούς ἀνθρώπους. γ. Ἐξαφανίστηκε ξαφνικά καί χάθηκε ἀπό τα μάτια μου. 6. Ὅποιος ζητᾶ τά πολλά, χάνει καί τάλίγα. α. Ὅποιος εἶναι πολυάσχολος δέν προκόβει. β. Ὅποιος ἐπιδιώκει πολλά πράγματα συγχρόνως στό τέλος δέν κατορθώνει τίποτα. γ. Ἡ ἀπληστία καί ἡ πλεονεξία τιμωροῦνται. 7. Ἕνας κοῦκος δέν φέρνει τήν ἄνοιξη. α. Ὁ κοῦκος δέν ἐμφανίζεται τήν Ἄνοιξη. β. Μόνο ὅταν κελαηδήσουν τά πολλά πουλιά ἔχει ἔρθει ἡ Ἄνοιξη. γ. Ἕνας μόνος του δέν τελειώνει ἕνα μεγάλο ἔργο. 8. Δέ δίνει τοῦ ἀγγέλου του νερό. α. Ὁ ὑπερβολικά φιλάργυρος ἄνθρωπος πού ἐνδιαφέρεται μόνο γιά τόν ἑαυτό του. β. Αὐτός πού λυπᾶται τό νερό. γ. Αὐτός πού δέν πιστεύει στόν φύλακα ἄγγελό του. 9. Ὅπου δέν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος. α. Ὅποιος δέν σωφρονίζεται μέ τά λόγια, πρέπει νά σωφρονίζεται μέ ξυλοδαρμό. β. Τό ξύλο εἶναι προτιμότερα ἀπό τίς συμβουλές καί τίς νουθεσίες. γ. Ὅταν τά παιδιά κάνουν ἀταξίες, οἱ γονεῖς πρέπει νά τά τιμωροῦν μέ τό ξύλο. π

4 Δάσκαλος: Θέλω νά μοῦ κάνετε προτάσεις μέ τή λέξη «μᾶλλον». Α μαθητής: Ἡ μητέρα μου μᾶλλον ξέχασε νά ταΐσει τόν μικρό μου ἀδελφό. Β μαθητής: Ὁ καιρός μᾶλλον σήμερα θά βρέξει. Δάσκαλος: Μπράβο παιδιά. Καί ἐσύ Μιχαλιό μία. Μιχαλιός: Κύριε, χθές μ ἄλλον μέ μπερδέψατε καί μοῦ τίς βρέξατε καλά. ξξξ Ὁ δάσκαλος πῆγε στήν ταβέρνα τοῦ πατέρα ἑνός μαθητῆ γιά νά φάει, καί τόν ἐξυπηρέτησε ὁ ἴδιος ὁ μαθητής. Δάσκαλος: Χρηστάκη, νά μοῦ φέρεις μιά ζεστή σούπα. Μαθητής: Ἀμέσως, Κύριε, καί σέ βαθύ πιάτο. Δάσκαλος: Χρηστάκη, ἡ σούπα πού μοῦ ἔφερες ἔχει μέσα μιά μεγάλη μύγα καί πλέει. Μαθητής: Κύριε, θά σᾶς βγάλω ἀμέσως λίγο ζουμί, γιά νά μπορέσει ἡ κακομοίρα νά πιάσει πάτο. ξξξ Ἡ δασκάλα στό Γιωργάκη: -Γιωργάκη, ἔχω πέντε λεμόνια καί τρώω τά τρία, πόσα μοῦ μένουν; Κι ὁ Γιωργάκης ἀπαντᾶ: 1. Τί εἶναι αὐτό πού δέν μιλᾶ, ἀλλά μᾶς λέει πολλά πράγματα; 2. Τί εἶναι αὐτό πού δεμένο τρέχει, ἐνῶ ὅταν τό λύσεις κάθεται; 3. Ποιό γράμμα φοβᾶται καί ὁ ἐνδοξότερος στρατηγός; 4. Τί εἶναι ἐκεῖνο πού ὅταν τρώει χορτάρι δυναμώνει, ἐνῶ ὅταν πίνει νερό ψοφάει; 5. Ποιό εἶναι ἐκεῖνο πού ταξιδεύει ὅλο τόν Τό χιοῦμορ εἶναι... ζωή!!! -Μπά, Κυρία, πῶς ἄντεξε τό στομάχι τόσο ξινό; ξξξ Ἀ π ρ ο σ δ ό κ η τ α α ἰ ν ί γ μ α τ α Δάσκαλος: Ὅταν τό νερό ἀρχίζει νά βράζει, ἀκοῦμε ἕνα θόρυβο καί βλέπουμε φυσαλίδες νά βγαίνουν. Γιατί; Μαθητής: Κύριε, δέν τό ξέρετε; Εἶναι τά μικρόβια πού φωνάζουν καί πετάγονται ἔξω γιά νά μήν καοῦν. ξξξ Ἀπό διαγωνισμούς γραπτῶν ἐξετάσεων: RΤά πρόβατα ξέρουμε ὅτι εἶναι πολύ χρήσιμα, διότι ἐκτός ἀπό τό γάλα μᾶς δίνουν καί ἄσπρο βαμβάκι μέ τό ὁποῖο φτιάχνουμε ροῦχα. R Ὁ ἥλιος εἶναι ἕνα τεράστιο οὐράνιο σῶμα, τό ὁποῖο ὅμως δέν ἔχει χέρια καί πόδια, ἀλλά μόνο κεφάλι. RΤά ἄλογα ἔχουν ὁπλές. Ὅλα τά ζῶα πού δέν ἔχουν ὁπλές, ὅπως τό ἄλογο, ὀνομάζονται ἄοπλα. R Ἡ μνήμη αὐτῶν πού ἀγωνίζονται ὑπέρ ὑψηλοτέρων φρονημάτων, εἶναι πρᾶξις ἀείμνηστος. R Τά ζῶα πού ζοῦν κάτω ἀπό τή γῆ ὀνομάζονται γενικά ὑπόγεια ζῶα καί αὐτά πού ζοῦνε στήν ἐπιφάνεια τῆς γῆς ὀνομάζονται ἰσόγεια. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἁγίας Φωτεινῆς. κόσμο κι ὅμως κάθεται σέ μιά γωνιά; 6. Τί εἶναι ἐκεῖνο πού ἐνῶ τρέμει σέ κάθε φύσημα τοῦ ἀνέμου, μπορεῖ νά σηκώσει μεγάλα βάρη; 7. Πῶς λέγεται αὐτό πού εἶναι γύρω ἀπό τό φτερό; 8. Πῶς λέγεται αὐτός πού γυρίζει γύρω ἀπό ἕναν ἄνδρα; 9. Τί κοινό ὑπάρχει μεταξύ τῆς ἱστορίας καί

5 τῶν σιδηροδρόμων; 10. Ποιά συνοικία τῶν Ἀθηνῶν συμπεριλαμβάνει ὅλα τά κράτη; 11. Πῶς ὀνομάζεται αὐτός πού λάμπει ἀπό χαρά; 12. Τί μᾶς κάνουν μιά πόλη καί ἕνας νομός; 13. Ποιός ἔχει ἐπάνω του τριάντα φύλλα; 14. Πῶς ὀνομάζεται αὐτός πού κρατᾶ ἕνα ἐνδεικτικό μέ ἄριστα; 15. Πῶς ὀνομάζεται ἐκεῖνος πού βρίσκεται πάνω ἀπό μιά πόλη; Kατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παλαικάστρου Σ ο φ έ ς π α ρ ο ι μ ί ε ς 1. «Ἀπού χει τήν ὑπομονή στό δίχτυ ψάρι πιάνει» (Πρέπει νά ἔχουμε ὑπομονή καί νά μή βιαζόμαστε, γιά νά πετύχουμε τό σκοπό μας). 2. «Δούλεψε νά φᾶς καί κράτησε νά ἔχεις» (Δέν πρέπει νά ἔξοδά μας νά εἶναι περισσότερα ἀπό τά ἔσοδά μας). 3. Ἀνάθρεψε τόν ποντικό νά φάει καί τό σακί σου» (Ὄχι πολύ θάρρος σέ ἀνθρώπους, πού συχνά μᾶς ἐκμεταλλεύονται). 4. «Θέλει νά ἀδειάσει τή θάλασσα μέ τό κουτάλι» (Εἶναι ματαιοπονία νά ἐπιχειρεῖς νά κάνεις ἀδύνατα πράγματα). 5. «Καλλιά εἶναι οἱ τρεῖς παρά οἱ δύο κι οἱ δύο παρά τόν ἕνα» (Ἡ συλλογική προσπάθεια εἶναι προτιμότερη ἀπό τήν ἀτομική). 6. «Ἄν ἀγαπᾶς τό μέλι, μή φοβᾶσαι τή μέλισσα» (Ἄν ἐπιθυμεῖς νά ἀποκτήσεις κάτι, δέν πρέπει νά φοβᾶσαι τά ἐμπόδια). 7. «Τά ἀδέλφια, ὅταν σμίζουνε, τριαντάφυλλα ἀνοιγμένα» (Ὅταν συναντῶνται τά ἀδέλφια εἶναι σάν ρόδα ἀνοιγμένα). 8. «Γλώσσα παπούτσι, ἀλλά μυαλό κουκούτσι» (Ὅποιος λέει πολλά, λέει πολλές ἀνοησίες χωρίς νά σκέφτεται). 9. «Νέος ἀκαμάτης, γέρος διακονιάρης» (Ὅταν δέν δουλέυεις ὅταν εἶσαι νέος, θά ζητιανεύεις ὅταν γίνεις γέρος). 10. «Ἀρνί πού βλέπει ὁ Θεός, ὁ λύκος δέν τό τρῶει (Ὅταν σέ προστατεύει ὁ Θεός, δέν πρόκειται νά πάθεις κακό). Κατηχητικό Σχολεῖο Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας Ἡ ἀκροστιχίδα τῆς ΑΝΑΛΗΨΗΣ Α _ Ν _ Α Λ _ Η Ψ _ Η Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος. Βρῆκε ὁ Φίλιππος τόν... Ὀρθογώνιο κάλυμμα τῶν Τιμίων Δώρων. Ἕνα ἀπό τά λειτουργικά σκεύη. Ἑορτάζει στίς 20 Ἰουλίου. Τούς ἔγραψε ὁ Προφήτης Δαυίδ. «... Ἠλί, Λαμά Σαβαχθανί».

6 Ἀντιστοίχηση Θυμίαμα Ἀπόγευμα Ἱερέας Κόλυβα Μητροπολίτης Φελώνιο Θεσβίτης Ἀστερίσκος Ἱερά Σκεύη Ποιμαντική ράβδος Ὁσιομάρτυς Παρακλητική Ἑσπερινός Ἅγ. Παντελεήμων Λειτουργικά βιβλία Ὀράριο Διάκονος Λιβάνι Μνημόσυνο Ἁγία Παρασκευή Ὄρθρος Προφήτης Ἠλίας Ἰαματικός Πρωΐ Κατασκευή-Ζωγραφική: Ἡ μαργαρίτα Κολλήσετε φακές καί φασόλια, γιά νά γίνουν τά ἐξωτερικά μέρη τῆς μαργαρίτας. Στή συνέχεια χρωματίσετε τό ἐσωτερικό της μέ τά χρώματα πού σᾶς ἀρέσουν. Ἀκόμα στό ἐσωτερικό τῶν πετάλων καί στό κέντρο τῆς μαργαρίτας μπορεῖτε νά κολλήσετε πολύχρωμες τροῦφες. Καλή ἐπιτυχία! Λύσεις-ἀπαντήσεις Παροιμιῶν: 1γ, 2β, 3α, 4γ, 5γ, 6γ, 7γ, 8α, 9α. Λύσεις ἀπροσδόκητων αἰνιγμάτων: 1. βιβλίο, 2. παπούτσι, 3. ἦτα, 4. φωτιά, 5. γραμματόσημο, 6. νερό, 7. περίπτερο, 8. Περίανδρος, 9. σταθμοί, 10. Παγκράτι, 11. Χαράλαμπος, 12. ἀστυνόμος, 13. Τριαντάφυλλος, 14. ἀριστοκράτης, 15. ἐπιπόλαιος. Λύσεις Ἀκροστιχίδας: ΑΔΑΜ, ΝΑΘΑΝΑΗΛ, ΑΕΡΑΣ, ΛΑΒΙΔΑ, ΗΛΙΟΣ, ΨΑΛΜΟΙ, ΗΛΙ. Λύση Κρυπτόλεξου: ΣΚΥΡΟΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΘΑΣΟΣ, ΣΥΡΟΣ, ΔΗΛΟΣ, ΡΟΔΟΣ, ΨΑΡΑ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΚΩΣ, ΣΥΜΗ, ΟΙΟΣ, ΥΔΡΑ, ΣΑΜΟΣ, ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, ΣΚΙΑΘΟΣ, ΝΑΞΟΣ, ΠΑΤΜΟΣ, ΠΟΡΟΣ, ΧΙΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΚΕΑ. Λύσεις Σταυρόλεξου: 1. ΣΟΛΟΜΩΝ, 2. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, 3. ΔΑ- ΜΙΑΝΟΣ, 4. ΣΜΑΡΩ, 5. ΜΗΝΑΣ, 6. ΙΗΣΟΥΣ, 7. ΟΡΑΡΙΟ, 8. ΡΟΥΑΝΤΑ, 9. ΤΩΒΙΤ, 10. ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ, 11. ΑΜΗΝ, 12. ΙΑΣΗ.

7 Κατασκευή: Kάδρο μέ κοχύλια Ὑ λ ι κ ά Χαρτόνι ὀντουλέ μπλέ Χαρτόνι ἀπό χαρτόκουτο Κοχύλια Κορδόνι Κόλλα Ψαλίδι, κοπίδι Τρόπος κατασκευῆς: Κόψτε ἕνα ὀρθογώνιο κομμάτι ἀπό τό χαρτόνι ὀντουλέ μέ ἐξωτερικές διαστάσεις 20X16 ἑκατοστά. Κόψτε καί ἀφαιρέστε ἐσωτερικά ἕνα ὀρθογώνιο διαστάσεων 10X15 ἑκατοστῶν πού εἶναι καί ἡ κλασσική διάσταση φωτογραφίας. Γιά νά τό κόψετε πιό εὔκολα, χρησιμοποιῆστε κοπίδι. Στή συνέχεια, ἀφοῦ ἀφαιρέσετε τό ἐσωτερικό κομμάτι, κολλῆστε τό χαρτόνι ὀντουλέ σέ ἕνα χοντρό χαρτόνι (π.χ. ἀπό χαρτόκουτο) μέ τίς ἴδιες ἐξωτερικές διαστάσεις, δηλαδή 20X16 ἑκ. Στή συνέχεια κολλῆστε γύρω-γύρω ἐπάνω στό μπλέ χαρτόνι κοχύλια, ὅπως ἐσεῖς νομίζετε. Στό πίσω μέρος, κολλῆστε ἕνα κομμάτι κορδόνι γιά νά φτιάξετε τό κρεμαστράκι. Τό καλοκαιρινό καδράκι εἶναι ἕτοιμο γιά νά κολλήσετε τίς φωτογραφίες τῶν καλοκαιρινῶν σας διακοπῶν! Κατηχητικό Σχολεῖο Παλαικάστρου Σητείας Συνταγή: Χορτόπιτα ΥΛΙΚΑ:P 1/2 κιλό χόρτα βρασμένα, Q 4 κρεμμυδάκια φρέσκα, O 1 φλιτζάνα φέτα τρίμα, π λίγο ἄνηθο, O ἁλάτι, O ἕτοιμο φύλλο ζύμης. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Πλένετε καλά τά χόρτα καί μετά τά βράζετε γιά πέντε λεπτά περίπου. Ἀφοῦ τά στραγγίσετε τά ἀφήνετε στήν ἄκρη. Βάζετε σέ ἕνα τηγάνι λίγο ἐλαιόλαδο καί τσιγαρίζετε τό κρεμμύδι μέ τόν ἄνηθο, ἐνῶ βάζετε καί πολύ λίγο ἁλάτι. Μόλις τσιγαριστοῦν βάζετε τά ὑλικά σας στήν ἀνοιχτή ζύμη (πού τήν ἔχετε βάλει σέ λαδωμένο ταψί) καί ἀπό πάνω τοποθετεῖτε τή φέτα. Στή συνέχεια σκεπάζετε τήν πίτα μέ τήν ἄλλη ζύμη μέ τόν τρόπο πού γνωρίζετε, τή λαδώνετε καλά μέ ἕνα πινέλο καί τή βάζετε σέ φοῦρνο μέ προθέρμανση στούς 160 βαθμούς C. Καλή ὄρεξη. Ἄννα Μακριδάκη, Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σητείας

8 Κρυπτόλεξο: Βρεῖτε 21 νησιά τῆς πατρίδας μας Σταυρόλεξο 1. Σοφός βασιλιάς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. 2. Ἀλλιῶς ἡ Μονή. 3. Ἕνας ἀπό τούς Ἁγίους Ἀναργύρους. 4. Γυναικεῖο ὄνομα. 5. Μεγαλομάρτυς Ἅγιος ἀπό τήν Αἴγυπτο. 6. Τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. 7. Ἄμφιο τοῦ Διακόνου. 8. Χώρα τῆς Ἀφρικῆς. 9. Βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. 10. Ἔτσι λέγεται ὁ κληρικός μάρτυρας. 11. Ἀπάντηση τοῦ ψάλτη σέ ἐκφώνηση τοῦ Ἱερέως.12. Ἀλλιῶς ἡ θεραπεία. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παχείας Ἄμμου Ἱεράπετρας

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 7 0 Σ Ε Π Τ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ὁ Ἰησοῦς Χριστός και μετονόμασε τόν Νεανία σέ Προκόπιο, γιά νά τοῦ δείξει ὅτι θά προκόψει πνευματικά γιά νά ἀντέξει ἔκανε Δούκα τῆς Ἀλεξάδρειας

ὁ Ἰησοῦς Χριστός και μετονόμασε τόν Νεανία σέ Προκόπιο, γιά νά τοῦ δείξει ὅτι θά προκόψει πνευματικά γιά νά ἀντέξει ἔκανε Δούκα τῆς Ἀλεξάδρειας Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 5 6 ο Μ Α Ϊ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Πλανᾶς

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Πλανᾶς Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 4 8 ο Ι Α Ν Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα

Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΟΣ «Υἱέ μή ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου» (Παροιμ. 3, 11) Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994)

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀóêïõ Äçìçôñßïõ Τά ἀκριτικά Φάρασα. Σύγχρονη ἄποψη. ÃÅÍÉÊÏ ÅÐÉÔÅËÅÉÏ ÓÔÑÁÔÏÕ 7 ï Å.Ã./5 ÓÔÑÁÔÉÙÔÉÊÇ Åðéèåþñçóç

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσία Σοφία, η ασκήτρια της Κλεισούρας Καστοριάς. Τό χειρόγραφό του Ἰσαάκ

Η Οσία Σοφία, η ασκήτρια της Κλεισούρας Καστοριάς. Τό χειρόγραφό του Ἰσαάκ Η Οσία Σοφία, η ασκήτρια της Κλεισούρας Καστοριάς Ἡ ἀσκήτρια τῆς Κλεισούρας Γερόντισσα Σοφία Χοτοκουρίδου, μία λαϊκή ἀσκήτρια, παράδειγμα γιά ὅλους μας. Τό χειρόγραφό του Ἰσαάκ Μέρα ἀπό τίς σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

«Θα προσευχηθώ όλη τη νύχτα και ό,τι μου πει ο Θεός»

«Θα προσευχηθώ όλη τη νύχτα και ό,τι μου πει ο Θεός» Η Λαμπρινή γεννήθηκε το 1918 στο χωριό Αγία Παρασκευή Άρτος. Οι γονείς της Σπυρίδων ρίβας και Θεοδώρα ήταν από τους πιο εύπορους του χωριού και είχαν αλλά τρία αγόρια. Η Λαμπρινή ήταν η μικρότερη, και

Διαβάστε περισσότερα

H Καρτέρη. Στη μνήμη της αγαπημένης και αλησμόνητης μάνας μου Αικατερίνης Σοφιανίδου-Τσινάκ (εκατό χρόνια από τη γέννησή της 1897-1997)

H Καρτέρη. Στη μνήμη της αγαπημένης και αλησμόνητης μάνας μου Αικατερίνης Σοφιανίδου-Τσινάκ (εκατό χρόνια από τη γέννησή της 1897-1997) H Καρτέρη Στη μνήμη της αγαπημένης και αλησμόνητης μάνας μου Αικατερίνης Σοφιανίδου-Τσινάκ (εκατό χρόνια από τη γέννησή της 1897-1997) Όλοι την έλεγαν Καρτέρη, ακόμα και τα παιδιά της. Μιά φορά η αδελφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 159

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 159 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 159 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗ ΝΑ Τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (14 Σεπτεμβρίου) ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (14 Σεπτεμβρίου) ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος. Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ) Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2011 Ἀριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑULO COELHO. ο ΑΛΧΗΜΙΣΤHΣ. Μετάφραση: ΜΑΡΙΑ-ΦΕΡΡΕΪΡΑ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ

ΡΑULO COELHO. ο ΑΛΧΗΜΙΣΤHΣ. Μετάφραση: ΜΑΡΙΑ-ΦΕΡΡΕΪΡΑ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ PAULO COELHO ο ΑΛΧΗΜΙΣΤHΣ ΡΑULO COELHO ο ΑΛΧΗΜΙΣΤHΣ Μετάφραση: ΜΑΡΙΑ-ΦΕΡΡΕΪΡΑ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ» ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 1996 Σειρά: ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Τίτλος πρωτοτύπου: Ο ALQUIMISTA Συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

Ω χ!το ξέχασα... Ε 1. Π ε μ π τ α σ τ έ ρ ι α τ ο υ 8 ο υ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Σ χ ο λ ε ί ο υ Π ε τ ρ ο ύ π ο λ η ς. και ακόμα...

Ω χ!το ξέχασα... Ε 1. Π ε μ π τ α σ τ έ ρ ι α τ ο υ 8 ο υ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Σ χ ο λ ε ί ο υ Π ε τ ρ ο ύ π ο λ η ς. και ακόμα... Ω χ!το ξέχασα... Σ χ ο λ ι κ ή η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α α π ό τ α Π ε μ π τ α σ τ έ ρ ι α τ ο υ 8 ο υ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Σ χ ο λ ε ί ο υ Π ε τ ρ ο ύ π ο λ η ς Ε 1 Συνέντευξη με τον Σεβασμιώτατο

Διαβάστε περισσότερα

Με την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου,

Με την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου, ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου ΕΝΤΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 3 3 ο Σεπτέμβριος 2013 Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε 11ου Δημ. Σχολείου Παλαιού Φαλήρου. τα σαΐνια

Ε 11ου Δημ. Σχολείου Παλαιού Φαλήρου. τα σαΐνια ΤΕΥΧΟΣ 6 Νοέμβριος Δεκέμβριος 2012 Ε 11ου Δημ. Σχολείου Παλαιού Φαλήρου τα σαΐνια Η εφημερίδα μας Τα «σαΐνια» επανεκδίδονται. Με χαρά αποφασίσαμε να φτιάξουμε κι εμείς, οι μαθητές της Ε τάξης, εφημερίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΑΝΑΨΕΙΣ ΕΝΑ ΚΕΡΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΙΕΣΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΑΝΑΨΕΙΣ ΕΝΑ ΚΕΡΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΙΕΣΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΑΝΑΨΕΙΣ ΕΝΑ ΚΕΡΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΙΕΣΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Συγγραφέας...13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι πρώτες μέρες στο σπίτι...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το τέλος των παιδικών μου χρόνων...39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιλoι υλακισμενων Παρακαλοῦμε: Eὐχαριστοῦμε!

ιλoι υλακισμενων Παρακαλοῦμε: Eὐχαριστοῦμε! MηνYματα για τον παραλhπτη ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ) Παρακαλοῦμε: Ἐάν μᾶς στείλετε χρήματα μέσῳ τραπέζης, εἰδοποιῆστε μας μέ τά στοιχεῖα καί τήν ἡμερομηνία κατάθεσης, ὥστε νά σᾶς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 57 κωδικός 01-7109 X τ. 57, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έργο της θείας Λειτουργίας είναι η μεταβολή των δώρων που προσφέρουν οι πιστοί του άρτου και του οίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Και σκοπός της είναι

Έργο της θείας Λειτουργίας είναι η μεταβολή των δώρων που προσφέρουν οι πιστοί του άρτου και του οίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Και σκοπός της είναι το πρόσφορο επιλογή & επιμέλεια κειμένων: π. Δημήτριος Ι. Μαρούλης Γεωργία Κοφινά επιλογή φωτογραφιών: π. Δημήτριος Ι. Μαρούλης σχέδια σφραγίδων: Βάσω Γώγου (τα σχε δια της Βάσως Γώγου έγιναν για το βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι της Μητροπόλεώς μας γνωρίζουν από κοντά τον Ορθόδοξο Μοναχισμό

Νέοι της Μητροπόλεώς μας γνωρίζουν από κοντά τον Ορθόδοξο Μοναχισμό Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 75ο Νέοι της Μητροπόλεώς μας γνωρίζουν από κοντά τον Ορθόδοξο Μοναχισμό Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΛΑΪΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ. Το χρυσό κορίτσι

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΛΑΪΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ. Το χρυσό κορίτσι ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΛΑΪΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ Το χρυσό κορίτσι Μια φορά κι έναν καιρό πέθανε η γυναίκα ενός άντρα και εκείνος, τι να κάνει; Ξαναπαντρεύτηκε. Μπήκε η μητριά στο σπίτι και είδε ότι εκτός από τη δικιά της την

Διαβάστε περισσότερα

24/7. Να γίνει καλύτεροι φίλοι με τον Ιησού. www.divinemissions.com. Έκδοση 1,00 Ιούνιο του 2012. Όρια Ευθύνης & Αποποίηση Εγγύησης

24/7. Να γίνει καλύτεροι φίλοι με τον Ιησού. www.divinemissions.com. Έκδοση 1,00 Ιούνιο του 2012. Όρια Ευθύνης & Αποποίηση Εγγύησης 24/7 Να γίνει καλύτεροι φίλοι με τον Ιησού Το Κεντ Λ. Γκόρντον www.divinemissions.com Έκδοση 1,00 Ιούνιο του 2012 Όρια Ευθύνης & Αποποίηση Εγγύησης Ο συγγραφέας και εκδότης του ebook και των συναφών υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΤΜΗΜΑ Β2

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΤΜΗΜΑ Β2 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΤΜΗΜΑ Β2 1. ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2. ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 3. ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ 4. ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ 5. ΑΝΕΚΔΟΤΑ-ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 6. ΟΜΟΡΦΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1) HΘΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ» ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (Ι.Μ. ΚΩΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ, ΒΙΓΛΑ, Ι.Μ. Μ. ΛΑΥΡΑΣ) 1915-2004

«ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ» ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (Ι.Μ. ΚΩΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ, ΒΙΓΛΑ, Ι.Μ. Μ. ΛΑΥΡΑΣ) 1915-2004 1 2 + «ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ» ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (Ι.Μ. ΚΩΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ, ΒΙΓΛΑ, Ι.Μ. Μ. ΛΑΥΡΑΣ) 1915-2004 3 Μικρός πρόλογος Ἦταν γύρω στά 1990 ὅταν γιά πρώτη φορά συναντήθηκα μέ τόν Γέροντα Εὐθύμιο.

Διαβάστε περισσότερα

www.kyttaro.eu πολιτισμικό περιοδικό έντυπο

www.kyttaro.eu πολιτισμικό περιοδικό έντυπο κύτταρο Ιερισσού www.kyttaro.eu πολιτισμικό περιοδικό έντυπο Τεύχος 03/2010 Η Ιερισσός λίγες ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό της 26 ης Σεπτεμβρίου 1932 [φωτογραφία απο το αρχείο του Κυττάρου] Οι πρώτοι

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙ ΤΩΝ ΘΛΙΨΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙ ΤΩΝ ΘΛΙΨΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 31 Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙ ΤΩΝ ΘΛΙΨΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Mιά χάρη ζήτησαν ἀπό τόν Χριστό δύο ἀγαπημένοι μαθητές Του, ὁ Ἰάκωβος καί ὁ Ἰωάννης, λίγο πρίν ἀπό τό Πάθος Του.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 ο ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ Τα γράμματα της γλώσσας μας κάνουν το αλφάβητο και είναι 24: α, Α = άλφα ν, Ν = νι β, Β = βήτα ξ, Ξ = ξι γ, Γ = γάμα ο, Ο = όμικρον δ, Δ = δέλτα π, Π = πι ε, Ε = έψιλον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ B ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ B ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ B ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Παραμύθια Tίτλος: Παραμύθια Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνική λογοτεχνία Συμβατότητα με το νέο ΠΣ: προβλέπεται ομότιτλη διδακτική ενότητα Είδος διδακτικής πρακτικής: project,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΚΑΛΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΚΑΛΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΚΑΛΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Μεταφρασμένα στη Δημοτική ή την Καθαρεύουσα Από την ιστοσελίδα: www.geocities.com/bibliokalia ΚΟΖΑΝΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ...3 Συμβουλές για το ήθος

Διαβάστε περισσότερα

Master Beinsa Duno. Contents

Master Beinsa Duno. Contents Master Beinsa Duno Contents Contents... 1 Το καλό και το φως... 2 Το µάτι της αγάπης... 12 Οι δύο γυναίκες... 22 Χαρούµενοι και γελαστοί... 32 Μαθητεία και υπηρεσία... 41 Η γλώσσα της αγάπης... 52 Οι ξεχωριστές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Έκδοση 18η «Ει θεολόγος ει, προσεύξη αληθώς και ει αληθώς προσεύχη θεολόγος ει». Όσιος Νείλος. ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Το

Διαβάστε περισσότερα