Πολιτική και Οικονομία της Κρίσης και Ψυχική Υγεία. Γιάννης Κυριόπουλος, MD,MPH,MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολιτική και Οικονομία της Κρίσης και Ψυχική Υγεία. Γιάννης Κυριόπουλος, MD,MPH,MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας"

Transcript

1 Πολιτική και Οικονομία της Κρίσης και Ψυχική Υγεία Γιάννης Κυριόπουλος, MD,MPH,MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Περίγραμμα Εισαγωγή Οικονομική κρίση και επίδραση στο επίπεδο υγείας Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία Το φορτίο των ψυχικών νοσημάτων Το κόστος της ψυχικής υγείας Συμπεράσματα 1

2 Εισαγωγή Η ψυχική υγεία, σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είναι η κατάσταση της υγείας, κατά την οποία ένα άτομο συνειδητοποιεί τις δυνατότητές του, μπορεί να αντεπεξέρχεται στο άγχος που προκύπτει από την καθημερινότητα, είναι παραγωγικό και συνεισφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Εισαγωγή Ηεμφάνισηψυχικώννόσωνσυναρτάται με πλήθος κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και συμπεριφορικών παραγόντων οι οποίοι επιδρούν στην ψυχοσύνθεση του ατόμου (WHO, 2011). Τα ψυχικά νοσήματα αποτελούν πεδίο ιδιαίτερης σημασίας για τη δημόσια υγεία καθώς κατατάσσονται ανάμεσα στις πρώτες αιτίες που προκαλούν ανικανότητα και απώλεια της παραγωγής. Πηγή: WHO (2011). Impact of economic crises on mental health. World Health Organization. 2

3 Παράγοντες επίδρασης στην ψυχική υγεία του ατόμου Δημόσια Πολιτική Κοινωνική και Οικονομική Ανάπτυξη Ανθρώπινη συμπεριφορά Συμπεριφορά οικογένειας Οικονομικοί, Συμπεριφοριστικοί και Κοινωνικοί Παράγοντες Σύνθεση οικογένειας Συμπεριφορά Άγχος Γενετικοί παράγοντες Φύλο Ψυχολογικό άγχος Ψυχική υγεία Εκπαίδευση Πόροι Κοινωνικές αξίες Ψυχολογικοί παράγοντες Κοινοτικές αξίες Οικογενειακές αξίες Φυσική κατάσταση Οικονομικές ευκαιρίες Κοινωνική υποστήριξη Κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη Κοινωνικά δίκτυα Ατομικό επίπεδο Οικογενειακό επίπεδο Κοινοτικό επίπεδο Κοινωνικό επίπεδο Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα Τον Μάιο του 2010 η Ελλάδα τέθηκε υπό επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εξαιτίας δημόσιων ελλειμμάτων, του δημόσιου χρέους και της κρίσης δανεισμού. Το δημόσιο χρέος της χώρας αυξήθηκε μεταξύ 2007 και 2010 από 105,4% σε 142,8% του ΑΕΠ, διαμορφώνοντας το ελληνικό χρέος σε 328,6 δισεκατομμύρια, ενώ η βιομηχανική παραγωγή παρουσίασε πτώση 8%. Πηγή: Kentikelenis A., Karanikolos M., Papanicolas I., Basu S., Mckee M., Stucler D. (2011). Health effects of financial crisis: omens of a Greek tragedy. The Lancet.Published online October 10, doi: /s (11)

4 Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα Στην Ελλάδα, η οικονομική ύφεση είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια θέσεων εργασίας και την αύξηση του δείκτη ανεργίας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε χρονικό διάστημα μόλις τριών ετών ( ). Το ποσοστό ανεργίας τον Ιούνιο του 2011 ανήλθε σε 16,0% έναντι 11,6% τον Ιούνιο του 2010 και 16,6% 6% το Μάιο του 2011, ενώ αντίστοιχα η ανεργία στους νέους αυξήθηκε από 18,6% σε 40,1%. Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2011 Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά μήνα Ιανουάριος 2006 Ιούνιος 2011 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ,

5 Οικονομική κρίση και υγεία Η αύξηση των ψυχικών διαταραχών, των προβλημάτων εθισμού και εξάρτησης από ουσίες, των αυτοκτονιών και της θνησιμότητας από ισχαιμική καρδιοπάθεια είναι οι πιο εμφανείς επιπτώσεις της κρίσης στην υγεία του πληθυσμού, οι οποίες επηρεάζουν κυρίως τις χαμηλότερα κοινωνικές τάξεις (Τσιάντου, 2010). Η οικονομική κρίση δημιουργεί επίσης, προβλήματα στη χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας, απειλεί τη βιωσιμότητα των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών και επιβαρύνει τη λειτουργία των δημόσιων μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας λόγω αυξημένης ζήτησης. Παράλληλα, η οικονομική κρίση συνοδεύεται από μείωση των επισκέψεων σε γιατρούς και οδοντιάτρους, μολονότι υπάρχει ανάγκη, σε μία προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων από τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς (Kentikelenis, 2011). Πηγή: Τσιάντου Β, Κυριόπουλος Γ (2010). Η Οικονομική Κρίση και οι Επιπτώσεις της στην Υγεία και την Ιατρική Περίθαλψη, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 27(5): Kentikelenis A., Karanikolos M., Papanicolas I., Basu S., Mckee M., Stucler D. (2011). Health effects of financial crisis: omens of a Greek tragedy. The Lancet.Published online October 10, doi: /s (11) Αλλαγές στην αυτοαξιολόγηση της υγείας και πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας Πηγή: Kentikelenis A., Karanikolos M., Papanicolas I., Basu S., Mckee M., Stucler D. (2011). Health effects of financial crisis: omens of a Greek tragedy. The Lancet.Published online October 10, doi: /s (11)

6 Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία Η απασχόληση είναι ένας από τους βασικότερους τομείς οι οποίοι πλήττονται κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής κρίσης. Έχει ως συνέπεια την απώλεια θέσεων εργασίας, τη μείωση του εισοδήματος και την εργασιακή ανασφάλεια. Η απώλεια της εργασίας συνοδεύεται από ψυχικές διαταραχές, προβλήματα εξάρτησης και εθισμού σε ουσίες καθώς και υιοθέτηση μη υγιεινού τρόπου ζωής με αυξανόμενη κατανάλωση τροφής χαμηλής διατροφικής αξίας, καπνού και οινοπνεύματος (Stuckler et al, 2009). Πηγή: Weehuizen R. Mental capital. The economic significance of mental health. Maastricht, Universitaire Pers Maastricht, Stuckler D et al. The public health effect of economic crises and alternative policy responses in Europe: an empirical analysis. Lancet, 2009, 374: Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία Ο απουσιασμός από την εργασία και η αποχή από την παραγωγική εργασία έχουν αυξηθεί σημαντικά εξαιτίας του στρες, του άγχους και της κατάθλιψης που σχετίζονται με ψυχικές διαταραχές (Jarvisalo, 2005). Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, περίπου το ένα τρίτο των παροχών και επιδομάτων αναπηρίας οφείλονται σε διαταραχές οι οποίες αποδίδονται στις ψυχικές ασθένειες, ενώ το μερίδιο αυτό διαρκώς αυξάνεται (OECD, 2010), ενώ σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα προβλήματα ψυχικής υγείας αφορούν το 25% των επιδομάτων αναπηρίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πηγή: Järvisalo J et al., eds. Mental disorder as a major challenge in prevention of work disability. Helsinki, Social Security Institution, Mental health, disability and work. Issues for discussion. OECD Expert Meeting April Paris, Organisation for Economic Co operation and Development,

7 Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία Η οικονομική κρίση και η μακρόχρονη ανεργία οδηγεί πολλά άτομα στον κοινωνικό αποκλεισμό και στη φώ φτώχεια, με αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο για πρόωρη θνησιμότητα και υψηλή νοσηρότητα κυρίως σε άτομα, τα οποία ανήκουν σε μειονότητες, στους μετανάστες και τους χρονίως πάσχοντες από ψυχικά ήσωματικάνοσήματα(power 1994, Wilkinson 1996, van Doorslaer 1997). Van Doorslaer E. et al. Income related inequalities in health: some international comparisons. Journal of health economics 1997;16: Wilkinson RG, Unhealthy societies: the affliction of inequality. London Routledge 1996 Power C. Health and social inequality in Europe. BMJ 1994; 309: Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία Σύμφωνα με μελέτες, τα άτομα με χαμηλό εισόδημα, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν κάποια ψυχική διαταραχή. Το χαμηλό εισόδημα και τα χρέη συνδέονται με την εμφάνιση ψυχικών νοσημάτων. Το υψηλό ποσοστό δανεισμού συνεπάγεται την αύξηση των πιθανοτήτων εμφάνισης ψυχικών νοσημάτων. Από το σύνολο των ατόμων που πάσχουν από κάποιο ψυχικό νόσημα, το 23% έχει χρέη από δανεισμό, ενώ συγκριτικά γρ με ταάτομα χωρίς ψυχικό νόσημα μόλις το 8% έχει οφειλές από δανειακές συμβάσεις. Ο παράγοντας των χρεών υπερισχύει συγκριτικά με εκείνον του χαμηλού εισοδήματος. Πηγή: Jenkins R et al. Debt, income and mental disorder in the general population, Psycological Medicine, 2008, 38:

8 Εμφάνιση ψυχικών διαταραχών σε συσχέτιση με προσωπικό δανεισμό ατόμου Πηγή: Jenkins R et al. Debt, income and mental disorder in the general population, Psycological Medicine, 2008, 38: Η ψυχική υγεία ως οικονομικός παράγοντας Η ψυχική υγεία είναι ένας σημαντικός οικονομικός παράγοντας. Η μετάβαση από την κοινωνία της παραγωγής στην κοινωνία της γνώσης υπερθεματίζει τη σημασία της ψυχικής υγείας για τη διατήρηση της παραγωγικότητας, της οικονομίας και της ευημερίας, γεγονός γγ που καθιστά την ανάπτυξη πολιτικών για την προαγωγή της ψυχικής υγείας σε ζωτικής σημασίας θέμα για την οικονομική ανάπτυξη. 8

9 Ψυχικά νοσήματα και θνησιμότητα Ο δείκτης αυτοκτονιών χρησιμοποιείται συχνά ως μέτρο των ψυχικών νοσημάτων, καθώς συνήθως σε κάθε αυτοκτονία ενυπάρχουν στοιχεία ψυχικής διαταραχής του ατόμου. Σύμφωνα με μελέτες αποδεικνύεται η στατιστικά σημαντική σχέση της ανεργίας και της θνησιμότητας. Τα πορίσματα των ερευνών τεκμηριώνουν αύξηση των αυτοκτονιών κατά 0,79% όταν αυξάνεται η ανεργία κατά 1% στις 26 χώρες της ΕΕ. Σε κλίμακα 13 χωρών της ΕΕ, η αύξηση της ανεργίας κατά 1% συνεπάγεται αύξηση στο δείκτη θνησιμότητας κατά 2,18 (δηλαδή 2,18 θανάτους/ ) (Economou, 2007). Πηγή: Economou A, Nikolaou A, Theodossiou I. Are recessions harmful to health after all? Evidence from the European Union. Centre for European Labour Market Research (2007) Διαθέσιμο στο pdf Συσχέτιση της αύξησης της ανεργίας >1% με τον κατά ηλικία προτυποποιημένο δείκτη θνησιμότητας (SMR) στην Ε.Ε, Stuckler D, Basu S, Suhrcke M, Coutts A, McKee M. The public health effect of economic crisis and alternative policy responses in Europe: an empirical analysis. Lancet 2009;374:

10 Ψυχικά νοσήματα και θνησιμότητα Στην περίπτωση κατά την οποία ο δείκτης ανεργίας αυξάνεται πλέον του 3% για μακρά περίοδο η επίπτωση στη θνησιμότητα από αυτοκτονίες ανέρχεται σε 4% έως 4,5%. Επίσης, παρατηρείται υψηλή θνησιμότητα από κατάχρηση οινοπνεύματος, διαπίστωση η οποία θεμελιώνει αρκούντως την υπόθεση ότι η ανεργία συνδέεται με ψυχολογικές διαταραχές. Συσχέτιση της αύξησης της ανεργίας >3% με τον κατά ηλικία προτυποποιημένο δείκτη θνησιμότητας (SMR) στην Ε.Ε, Stuckler D, Basu S, Suhrcke M, Coutts A, McKee M. The public health effect of economic crisis and alternative policy responses in Europe: an empirical analysis. Lancet 2009;374:

11 Παράγοντες που επιδρούν στην αυτοεκτίμηση του επιπέδου υγείας Μεταβλητή Odds Ratio P value 95% CI Εισόδημα 1,18 0,000 1,13 1,24 Εκπαίδευση 1,47 0,000 1,32 1,61 Άνεργοι 0,79 0,050 0,63 0,99 Συνταξιούχοι 0,83 0,045 0,70 0,99 Νοικοκυρές 0,78 0,008 0,65 0,94 Φοιτητής, 1,54 0,039 1,02 2,34 φαντάρος Άλλο 0,95 0,890 0,46 1,93 Ηλικία 0,87 0,000 0,82 0,92 Ύπαρξη χρόνιου 0,17 0,000 0,15 0,20 προβλήματος Φύλο (άντρες) 1,31 0,000 1,16 1,47 Έτος (2011) 0,88 0,042 0,78 0,99 Παράγοντες που επιδρούν στην αυτοεκτίμηση του επιπέδου υγείας 11

12 Ποσοστό αυτοκτονιών σε επιλεγμένες χώρες του ΟΟΣΑ, Πηγή: OECD, Health data, 2008 Συσχέτιση μεταβολής ρυθμού αυτοκτονιών και εισοδηματικών ανισοτήτων (Gini coefficient), σε επιλεγμένες χώρες της Ευρώπης Πηγή: De Vogli R, Gimeno D. Changes in income inequality and suicide rates after shock therapy : evidence from Eastern Europe. Journal of Epidemiology and Community Health, 2009, 63:

13 Ψυχικά νοσήματα και θνησιμότητα Στην Ελλάδα παρατηρείται αύξηση κατά 17% στο ποσοστό των αυτοκτονιών το 2009, συγκριτικά με τα στοιχεία του 2007, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις για το 2010, έχουμε επιπλέον αύξηση των αυτοκτονικών συμβάντων κατά 25%. Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΥΚΑ,, το πρώτο εξάμηνο του 2011 καταγράφεται αύξηση 45% των αυτοκτονιών συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του Παράγοντες που επιδρούν στην κατάσταση άγχους Μεταβλητή Odds Ratio P value 95% CI Εκπαίδευση 0,77 0,000 0,68 0,87 Οικονομικά ενεργοί 0,72 0,009 0,56 0,92 Ηλικία 1,03 0,000 1,02 1,05 Φύλο (άνδρες) 0,32 0,000 0,21 0,48 13

14 Διάγραμμα: Παράγοντες που επιδρούν στην κατάσταση άγχους Το φορτίο των ψυχικών νοσημάτων Ετησίως σχεδόν 165 εκατομμύρια Ευρωπαίοι (38,2%) εμφανίζουν κάποια ψυχική διαταραχή (Gustavsson et al, 2011) Τον υψηλότερο επιπολασμό εμφανίζουν οι αγχώδεις διαταραχές (14,0%), η αϋπνία (7,0%), η μείζονα κατάθλιψη (6,9%), οι σωματομορφικές διαταραχές (6,3%), δηλαδή οι ψυχικές διαταραχές με σωματικά συμπτώματα, ηεξάρτησηαπότοοινόπνευμα ή άλλες ουσίες (>4,0%), οι διαταραχές ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (5,0% στα παιδιά) και η άνοια (30% στις ηλικίες άνω των 85 ετών) Gustavsson, A., et al., Cost of disorders of the brain in Europe 2010, Eur. Neuropsychopharmacol. (2011), doi: /j.euroneuro

15 Συγκριτικά στοιχεία επιπολασμού 2005 και εκτιμήσεις 2011, Ευρώπη Επιπολασμός Διάγνωση Εξάρτηση από αλκοόλ Εξάρτηση από οπιούχα Εξάρτηση από κάνναβη Ψυχωτικές διαταραχές Μείζον κατάθλιψη Διπολική διαταραχή Διαταραχή πανικού Αγοραφοβία Κοινωνική φοβία Αγχώδεις Διαταραχές Συγκεκριμένες φοβίες Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή Μετατραυματική διαταραχή άγχους Σωματοφορμικές διαταραχές Νευρική ανορεξία Νευρική βουλιμία Σύνολο Έτη ζωής με ανικανότητα (YLD) ανά φύλο, παγκοσμίως, 2004 Αιτία Άνδρες YLD (εκατομμύρια) Ποσοστό επί του συνόλου των YLD Αιτία Γυναίκες YLD (εκατομμύρια) 1. Κατάθλιψη Κατάθλιψη Διαταραχέςαπό τη Διαθλαστικό χρήση αλκοόλ σφάλμα 3. Απώλεια ακοής Απώλεια ακοής Διαθλαστικό σφάλμα Καταρράκτης Σχιζοφρένεια Οστεοαρθρίτιδα Καταρράκτης Σχιζοφρένεια Διπολική ήδιαταραχή Αναιμία Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθειας Διπολική διαταραχή Άσθμα Ασφυξία κατά τον τοκετό 10 Πτώσεις Alzheimer/άνοιες Ποσοστό επί του συνόλου των YLD Πηγή:The global burden of disease: 2004 updated. Geneva, World Health Organization,

16 Συμβολή νοσημάτων στα έτη ζωής με ανικανότητα (DALYs), στην Αμερική Πηγή:The global burden of disease: 2004 updated. Geneva, World Health Organization, 2008 Το κόστος της ψυχικής υγείας Το κόστος των προβλημάτων ψυχικής υγείας στην κοινωνία είναι σημαντικό. Σύμφωνα με συντηρητική εκτίμηση από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, τα προβλήματα ψυχικής υγείας υπολογίζεται ότι προκαλούν απώλεια 3% 4% του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μελέτες για το κόστοςτωνασθενειώνπουπραγματοποιήθηκανσε επτά χώρες του ΟΟΣΑ κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δέκα ετών δείχνουν ότι η φροντίδα για τις ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές αποτέλεσε το 9% τηςσυνολικήςδαπάνηςγιατην υγεία κατά μέσον όρο. 16

17 Το κόστος της ψυχικής υγείας Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η εθνική δαπάνη για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και για τη θεραπεία των εξαρτημένων ατόμων από τη χρήση ουσιών ανερχόταν συνολικά στα 121 δισεκατομμύρια δολάρια το 2003, ή σε 7,5% της συνολικής δαπάνης για την υγεία. Το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης αυτής αφορά κυρίως τη ιατρική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της ενδονοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής φροντίδας των ασθενών (27%), ακολουθούμενη από τις πληρωμές των ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας (22%), τη δαπάνη για συνταγογραφούμενα φάρμακα (19%) και τους οργανισμούς παροχής πολλαπλών υπηρεσιών ψυχικής υγείας όπως οι ψυχιατρικές κλινικές (12%). Πηγή: National Institute of Mental Health, 2011, Το κόστος της ψυχικής υγείας Το έμμεσο κόστος συνδέεται με την ανάγκη παροχής υποστήριξης στους ανθρώπους που υποφέρουν από ψυχικές διαταραχές και το οποίο μεταφέρεται κατά κύριο λόγο στις οικογένειες τους. Ο οικονομικός αντίκτυπος αντισταθμίζει το άμεσο κόστος της θεραπείας, και αποτελεί το 60% 80% της συνολικής δαπάνης για τη διαχείριση των προβλημάτων ψυχικήςυγείας. 17

18 Το κόστος της ψυχικής υγείας Το κόστος από την απώλεια παραγωγικότητας λόγω των προβλημάτων ψυχικής υγείας είναι 2,5 φορές μεγαλύτερο από εκείνο που σχετίζεται με τις καρδιαγγειακές παθήσεις στην ΕΕ. Τοσυνολικόκόστοςτηςσυστηματικήςαποχήςαπότην εργασία και της πρόωρης συνταξιοδότησης λόγω των ψυχικών διαταραχών στις χώρες ΕΕ 25 (συν τη Νορβηγία, την Ισλανδία και την Ελβετία) ήταν δισεκατομμύρια το 2007, συμπεριλαμβανομένων των 99.3 δισεκατομμυρίων για την κατάθλιψη και τις αγχώδεις διαταραχές. Γράφημα 9. Η δαπάνη για ψυχική υγεία ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης για υγεία στην Ευρώπη 18

19 Το κόστος της κατάθλιψης Ηκατάθλιψηείναιαπότιςπλέον δαπανηρές ψυχικές διαταραχές, λόγωτουμεγάλουαριθμούανθρώπωνπου πάσχουν από αυτήν και ως εκ τούτου της επιρροής στη δυναμική και το εύρος του εργατικού δυναμικού. Περίπου 21 εκατομμύρια άνθρωποι σε 28 ευρωπαϊκές χώρες (4,5% του συνολικού πληθυσμού) πάσχουν από κατάθλιψη. Το κόστος διαχείρισης των ασθενών αυτών ανέρχεται σε 253 ανά κάτοικο, ισοδύναμο δηλαδή με 1% του ΑΕΠ των 22 χωρών της ΕΕ 22. Συνολικά η δαπάνη εκτιμάται μεγαλύτερη των 118 δισεκατομμυρίων. Πηγή: Sobocki, P. B. et al. (2006), Cost of Depression in Europe, Journal of Mental Health Policy and Economics 9: Το κόστος της κατάθλιψης Το άμεσο κόστος υπολογίζεται σε 42 δισεκατομμύρια, αποτελούμενο από 22 δισεκατομμύρια για τη φροντίδα του ασθενή, 9δισεκατομμύρια για την φαρμακευτική αγωγή και περίπου 10 δισεκατομμύρια από τις εισαγωγές σε νοσοκομεία και μονάδες φροντίδας. Το έμμεσο κόστος εξαιτίας του απουσιασμού από την εργασία και τη πρόωρη θνησιμότητα αποτελεί τα 76 δισεκατομμύρια, δηλαδή τα δύο τρίτα του συνολικού κόστους. Πηγή: Sobocki, P. B. et al. (2006), Cost of Depression in Europe, Journal of Mental Health Policy and Economics 9:

20 Φάρμακα για ψυχικές διαταραχές Το φάρμακο, είναι σημαντικό για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής υγείας, καθώς σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη διαχείριση της νόσου, δεν ενδείκνυται η γενικευμένη εισαγωγή και παραμονή σε μονάδες υγείας. Μεταξύ 18 χωρών του ΟΟΣΑ, η Ισλανδία, η Αυστραλία, η Σουηδία και η Δανία έχουν υψηλότερη χρήση αντικαταθλιπτικών χαπιών, με πάνω από 60 DDD/1000 άτομα/ημέρα το Μεταξύ 2000 και 2006, η χρήση των αντικαταθλιπτικών χαπιών σε όλες τις χώρες αυξήθηκε με μέσο όρο 32 έως 50 DDD/1 000 άτομα/ημέρα. Πηγή: WHO, Mental Health in OECD countries. Policy Brief, Φάρμακα για ψυχικές διαταραχές Οι πωλήσεις των φαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν για τη θεραπεία των ψυχικών και συμπεριφορικών προβλημάτων (αντικαταθλιπτικά, αγχολυτικά, και υπνωτικά & ηρεμιστικά) ανήλθαν συνολικά σε 4.7 δισεκατομμύρια δολάρια σε 16 χώρες του ΟΟΣΑ το Αυτό αποτέλεσε το 5,9% των συνολικών πωλήσεων φαρμάκων που καταγράφηκαν σε αυτές τις χώρες. Τη μεγαλύτερη κατανάλωση σημείωσαν η Ισπανία, η Γερμανία και η Γαλλία, οι οποίες ξόδεψαν 678, 662 και 540 εκατομμύρια, αντίστοιχα, σε αντικαταθλιπτικά χάπια μόνο. Λαμβάνοντας υπόψη το αυξανόμενο κόστος που σχετίζεται με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία διαφόρων ψυχικών προβλημάτων, πολλές χώρες του ΟΟΣΑ επεκτείνουν τις προσπάθειές τους να ελέγξουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Πηγή: WHO, Mental Health in OECD countries. Policy Brief,

21 Κατανάλωση αγχολυτικών φαρμάκων, καθορισμένη ημερήσια δόση (DDD) ανά 1000 άτομα, 2000 και 2006 Κατανάλωση φαρμάκων για ψυχικές νόσους (καθορισμένη ημερήσια δόση DDD) την περίοδο % μεταβολή , ,75 Αντιψυχωτικά 16,08DDD/ ,07DDD/ ,59 % άτομα άτομα Ηρεμιστικά ,7DDD/1000 άτομα 30,87DDD/1000 άτομα 00,52 % Αντικαταθλιπτικά ,5 40,57DDD/1000 άτομα 54,69DDD/1000 άτομα 34,80 % 21

22 Συμπεράσματα Τα ψυχικά νοσήματα εξελίσσονται σε παγκόσμια επιδημία, καθώς περίπου το 10% του ενήλικου πληθυσμού θα αναφέρουν κάποιο είδος ψυχικής ή συμπεριφορικής διαταραχής σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Η οικονομική ύφεση επιδρά κατά τρόπο πολλαπλό στην υγεία του ατόμου, καθώςαφενόςσεπεριόδουςύφεσης μειώνονται οι πόροι για την υγεία και τις δομές πρόνοιας, αφετέρου οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον με τη μείωση των αποδοχών, την εργασιακή ανασφάλεια και την απώλεια θέσεων εργασίας, έχει ως συνέπεια την αύξηση του επιπολασμού των ψυχικών διαταραχών. Συμπεράσματα Δεδομένου του κινδύνου για την ψυχική υγεία του ατόμου από τις οικονομικές μεταβολές, η πολιτεία καλείται να αναπτύξει δομές και πολιτικές προστασίας. Η ανάγκη σχεδιασμού ενιαίας πολιτικής για την προαγωγή της εργασίας και της οικονομικής ανεξαρτησίας του ατόμου, καθώς και υποβοήθηση μέσω προγραμμάτων εργασιακής απασχόλησης τα οποία θα επιδοτούνται επιμέρους από το κράτος ή θα δίνουν κίνητρα στον εργοδότη για την αύξηση των θέσεων εργασίας και όχι μείωσης αυτών. Επιπρόσθετα, καθώς κάθε κρίση αποτελεί παράλληλα ευκαιρία για διαρθρωτικές αλλαγές, οστρατηγικόςσχεδιασμός για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού οφείλει να γίνεται με γνώμονα το μικρότερο ποσοστό απώλειας εργασιακών θέσεων, μέσω μετακινήσεων, μείωση ωρών κα. 22

23 Συμπεράσματα Η κοινωνική συνοχή μπορεί να αποτελέσει άτυπη μορφή πρόνοιας για την προαγωγή της ψυχικής υγείας Δεδομένου ότι, η ευημερία και η κοινωνική συνοχή δεν αποτελούν αποκλειστικά χρηματικό ζήτημα και δεν εξασφαλίζονται μόνο μέσω μεταβιβάσεων σε χρήμα, πολιτική η οποία καθίσταται ακόμη δυσκολότερη στην εφαρμογή της λόγω δημοσιονομικής στενότητας, είναικρίσιμηηεφαρμογή εναλλακτικών τρόπων παραγωγής κοινωνικής προστασίας (Rose, 1989). Πηγή: Μυλωνά Κ, Τσιάντου Β., Κυριόπουλος Γ, (2011). Η Ανάπτυξη του Κοινωνικού Δικτύου ως ΣυνιστώσατηςΚοινωνικήςΣυνοχήςσεΣυνθήκες Οικονομικής Κρίσης, Κοινωνική Εργασία Επιθεώρηση Κοινωνικών Λειτουργών, 101: Rose R. (1989). Welfare: The Public/Private Mix, στο Kamerman S. anda. Kahn, Privatization and the Welfare State, Princeton University Press. Συμπεράσματα Τέτοιοι φορείς είναι τα κοινωνικά δίκτυα τα οποία χαρακτηρίζονται από ευελιξία και αμεσότητα, διαθέτουν μηχανισμούς άμεσης προσαρμογής στις εξελίξεις και τα σύγχρονα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα ενώ δύνανται να αποτελούν, σε συνδυασμό με το κράτος, την αγορά και τα νοικοκυριά, φορείς παραγωγής και κατανάλωσης κοινωνικής προστασίας (Μυλωνά, 2011). Η ύπαρξη δικτύου και προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει στη συρρίκνωση των κοινωνικών ανισοτήτων και την καθιέρωση ενός κοινωνικού consensus το οποίο συσχετίζεται άμεσα με τοεπίπεδουγείας του πληθυσμού (Berkman, 2000). Πηγή: Μυλωνά Κ, Τσιάντου Β., Κυριόπουλος Γ, (2011). Η Ανάπτυξη του Κοινωνικού Δικτύου ως ΣυνιστώσατηςΚοινωνικήςΣυνοχήςσεΣυνθήκες Οικονομικής Κρίσης, Κοινωνική Εργασία Επιθεώρηση Κοινωνικών Λειτουργών, 101: Berkman LF, Glass T. (2000). Social integration, social networks, social support and health, στο Berkman LF, Kawachi I., (επιμ.), Social epidemiology, NewYork, Oxford University Press,

24 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 24

Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία. Τι γνωρίζουμε για την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα;

Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία. Τι γνωρίζουμε για την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα; Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία. Τι γνωρίζουμε για την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ*, ΑΡΓΑΛΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ**, ΚΑΣΚΑΜΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ**, ΜΑΚΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ** Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Το εγχείρημα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Το εγχείρημα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Το εγχείρημα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) Αθήνα, Αύγουστος 2012 Πρόλογος Το κείμενο αυτό συνιστά μια πρώτη περιεκτική και

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Κυριόπουλος. Ο πληθυσμός χωρίς ασφαλιστική κάλυψη και σε κίνδυνο

Γιάννης Κυριόπουλος. Ο πληθυσμός χωρίς ασφαλιστική κάλυψη και σε κίνδυνο Πρόταση για μια εναλλακτική στρατηγική διαρθρωτικών αλλαγών με σκοπό τη συγκέντρωση των οικονομικών πόρων και την αναδιανομή τους σε όφελος των φτωχών, των ανέργων, των ασθενών και των ηλικιωμένων Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΡΓΩΣ Γ (2011-2020) Σχέδιο αναθεώρησης του Προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΨΥΧΑΡΓΩΣ Γ (2011-2020) Σχέδιο αναθεώρησης του Προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ Γ (2011-2020) Σχέδιο αναθεώρησης του Προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ Νοέμβριος 2011 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΑΡΓΩΣ Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ... 4 Α.0

Διαβάστε περισσότερα

Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134-135, Α - Β 2011, 165-192. Διονύσης Μπαλούρδος

Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134-135, Α - Β 2011, 165-192. Διονύσης Μπαλούρδος Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134-135, Α - Β 2011, 165-192 Διονύσης Μπαλούρδος Επιπτώσεις της κρίσης στη φτώχεια και στον οικονομικό αποκλεισμό: αρχικές μετρήσεις και προσαρμοστικές πολιτικές Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το βασικό θέμα της

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Λέξεις - κλειδιά Abstract

Περίληψη Λέξεις - κλειδιά Abstract Περίληψη Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι μια πρώτη προσέγγιση της κοινωνικής προστασίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πώς αυτή εξελίσσεται κάτω από την επίδραση των πρόσφατων δημογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή υγιούς εργασίας για τους πάσχοντες από χρόνια ασθένεια: Οδηγός καλής πρακτικής

Προαγωγή υγιούς εργασίας για τους πάσχοντες από χρόνια ασθένεια: Οδηγός καλής πρακτικής Εργασία. Κατάλληλη για όλους. Η Ευρώπη σε Κίνηση. Προαγωγή υγιούς εργασίας για τους πάσχοντες από χρόνια ασθένεια: Οδηγός καλής πρακτικής Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Προαγωγή της Υγείας στους Χώρους Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική αξιολόγηση του ελληνικού συστήματος υγείας Νικόλαος Πολύζος, ΤΕΙ Καλαμάτας Στυλιανός Δρακόπουλος, ΤΕΙ Καλαμάτας

Οικονομική αξιολόγηση του ελληνικού συστήματος υγείας Νικόλαος Πολύζος, ΤΕΙ Καλαμάτας Στυλιανός Δρακόπουλος, ΤΕΙ Καλαμάτας Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2008 3 (2),121-136 Social Cohesion and Development 2008 3 (2),121-136 Οικονομική αξιολόγηση του ελληνικού συστήματος υγείας Νικόλαος Πολύζος, ΤΕΙ Καλαμάτας Στυλιανός Δρακόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, κοινωνική πολιτική και απασχόληση: στρατηγικές επιλογές πολιτικής

Ανταγωνιστικότητα, κοινωνική πολιτική και απασχόληση: στρατηγικές επιλογές πολιτικής Ανταγωνιστικότητα, κοινωνική πολιτική και απασχόληση: στρατηγικές επιλογές πολιτικής Ηλίας Κικίλιας Διευθυντής Ερευνών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Περίληψη Η επιβίωση της χώρας μας και η σταδιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Κάτι το παράξενο συμβαίνει ενώ συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε. σοβαρά προβλήματα σε ότι αφορά την τήρηση των αποφάσεων για τα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Κάτι το παράξενο συμβαίνει ενώ συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε. σοβαρά προβλήματα σε ότι αφορά την τήρηση των αποφάσεων για τα Τεύχος 178, Δεκέμβριος 2010 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Κάτι το παράξενο συμβαίνει ενώ συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα σε ότι αφορά την τήρηση των αποφάσεων για τα δημόσια έσοδα και για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση του δικτύου παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Αθήνα 2012.

Αναδιοργάνωση του δικτύου παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Αθήνα 2012. Αναδιοργάνωση του δικτύου παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Αθήνα 2012 27/11/2013 1 Εισαγωγή Υπό την πίεση του εκτροχιασμού των δημοσίων οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Κυριάκος Σουλιώτης Ελευθέριος Θηραίος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Β. Νικολόπουλος *, Γιάννης Ν. Υφαντόπουλος ** Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Κωνσταντίνος Β. Νικολόπουλος *, Γιάννης Ν. Υφαντόπουλος ** Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 132-133, B - Γ 2010, 171-196 Κωνσταντίνος Β. Νικολόπουλος *, Γιάννης Ν. Υφαντόπουλος ** Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην περίοδο της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος

Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Μελλοντικές Τάσεις και Προκλήσεις στο Χώρο της Υγείας. Όμιλος INTERAMERICAN Αθήνα Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

Μελλοντικές Τάσεις και Προκλήσεις στο Χώρο της Υγείας. Όμιλος INTERAMERICAN Αθήνα Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014 Μελλοντικές Τάσεις και Προκλήσεις στο Χώρο της Υγείας Όμιλος INTERAMERICAN Αθήνα Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014 Σε ένα νέο κόσμο που αλλάζει και προσαρμόζεται διαρκώς με μεγάλες ταχύτητες, όποιος καθυστερεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κατσίκας, Αλέξανδρος Καρακίτσιος, Κυριάκος Φιλίνης Αθανάσιος Πετραλιάς

Δημήτρης Κατσίκας, Αλέξανδρος Καρακίτσιος, Κυριάκος Φιλίνης Αθανάσιος Πετραλιάς Έκθεση για το κοινωνικό προφίλ της Ελλάδας σε σχέση με τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ανισότητα πριν και μετά από την εκδήλωση της κρίσης Δημήτρης Κατσίκας, Αλέξανδρος Καρακίτσιος, Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τεύχος 8: είκτες Κοινωνικού Αποκλεισµού

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τεύχος 8: είκτες Κοινωνικού Αποκλεισµού Ανάπτυξη περιφερειακών δεικτών κοινωνικού αποκλεισµού και µεθόδων µέτρησης της κοινωνικής ανισότητας για τη υτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και τα Ιόνια Νησιά Πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Μαρία Ρεκλείτη 1, Μαρία Τανανάκη 2, Παναγιώτης Κυλούδης 3 1. Νοσηλεύτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Ασφάλιση Υγείας: Πρόταση μεταρρύθμισης

Εθνική Ασφάλιση Υγείας: Πρόταση μεταρρύθμισης Εθνική Ασφάλιση Υγείας: Πρόταση μεταρρύθμισης Περίληψη Λυκούργος Λιαρόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Οργανωσης και οικονομικών υγείας Πανεπιστήμιο Αθηνών Σύμφωνα με τα τελευταία και μόνα αξιόπιστα δεδομένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤHΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΤΑΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ... σελ. 3. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ... σελ. 23

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΤΑΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ... σελ. 3. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ... σελ. 23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΤΑΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ.... σελ. 3 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.... σελ. 23 ΦΑΡΜΑΚΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ.... σελ. 44 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... σελ. 58 TPIMHNIAIA

Διαβάστε περισσότερα