ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ."

Transcript

1 Θεόδωρος Γ. Θανόπουλος τ. Σχολικός Σύµβουλος Ε. Α. Ε ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. ΑΙΤΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ. Α) Γενετικά αίτια: όπως, διάφορες χρωµοσωµιακές διαταραχές, ανωµαλίες µεταβολισµού (έλλειψη ενζύµων ή πρωτεϊνών, ατροφία ή υπερτροφία θυρεοειδούς, αυξηµένη ποσότητα υγρού στις κοιλότητες του κρανίου κ.λπ. Β) Περιβαλλοντικά αίτια: 1) Κατά την κύηση : (µολυσµατικές ασθένειες π.χ. ερυθρά, παρωτίτιδα κ.λπ., χρήση φαρ- µάκων από τη µητέρα, ακτινοβολίες, διατροφή εγκύου, συναισθηµατική ζωή εγκύου, δηλητηριάσεις, τραυµατισµοί, χρήση αλκοόλ ή τσιγάρου από τη µητέρα, ασυµβατότητα Rhesus κ. ά.). 2) Κατά τον τοκετό : Ανοξαιµία, τραυµατισµοί και ατυχήµατα κατά τον τοκετό, πρόωρος τοκετός κ. ά. 3) Κατά την παιδική ηλικία : Ασθένειες (όπως εγκεφαλίτιδα, µηνιγγίτιδα κ.λπ.), τραύµατα που προκαλούνται στην κρανιακή χώρα και κυρίως στον εγκέφαλο, κακή διατροφή, δηλητηριάσεις, ελαττωµατικά αισθητήρια όργανα, ενδοκρινολογικές ανωµαλίες, ακατάλληλο οικογενειακό ή σχολικό περιβάλλον. ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ. 1. Οι πάσης φύσεως Μαθησιακές υσκολίες (Μ..) και ιδιαίτερα οι δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή, αναφαίνονται σήµερα τόσο πιο έντονες όσο µεγαλύτερες είναι κι οι απαιτήσεις της σηµερινής κοινωνίας για αναγνωστικές επιδόσεις. Συνέπεια αυτών των απαιτήσεων είναι οι χαµηλές οριακές επιδόσεις των µαθητών να αξιολογούνται ως ελλείψεις και ανεπάρκειες. 2. Γονείς και δάσκαλοι µπορούν π. χ. να κατανοήσουν και να παραδεχτούν τις λαθεµένες ασκήσεις των παιδιών τους, στην αριθµητική, όµως δεν µπορούν να παραδεχτούν λάθη στην ανάγνωση και γραφή, των οποίων την εκµάθηση θεωρούν αυτονόητη και νο- µίζουν πως δεν υπάρχει «θέληση» από την πλευρά του παιδιού. 3. Οι γονείς αρχίζουν να ανησυχούν, συγκρίνουν τα παιδιά τους µε τ άλλα παιδιά, κυριεύονται από άγχος και ανατρέχουν σε «ειδικούς», χωρίς τις πιο πολλές φορές η όποια παρέµβαση, των «ειδικών», να έχει αποτελέσµατα. 4. Στο χώρο του σχολείου συµβαίνει συχνά το επαναλαµβανόµενο λάθος της γενίκευσης. Αδύνατος µαθητής στην ανάγνωση και στην ορθογραφία, αναµένεται να αποτύχει και στα άλλα µαθήµατα. Κατά συνέπεια, ο µαθητής αυτός παίρνει την ετικέτα το κακού, του «τεµπέλη» µαθητή. Το αποτέλεσµα είναι το παιδί να βιώνει συχνές αποτυχίες, να κλονίζεται το αυτοσυναίσθηµά του, να αµφισβητείται η αξιοσύνη του και να δηµιουργείται έτσι ένας φαύλος κύκλος. 5. Από µερικές έρευνες στο εξωτερικό επισηµαίνεται το γεγονός ότι η ύπαρξη του θεσµικού πλαισίου των «Τµηµάτων Ένταξης» ( Τ. Ε.) σ ένα σχολικό συγκρότηµα έχει µειώσει την ανεκτικότητα του δασκάλου της "κανονικής" τάξης για τα µαθησιακά προβλήµατα του παιδιού. Έτσι το παιδί µε τα πραγµατικά ή πλασµατικά µαθησιακά προβλήµατα προωθείται άµεσα ή έµµεσα από το δάσκαλο στο «τµήµα ένταξης», που λει- Θ. Γ. Θανόπουλος, τ. Σχολικός Σύµβουλος Ε. Α. Ε. 1

2 τουργεί στα πλαίσια της Ειδικής Εκπαίδευσης και Αγωγής για τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 6. Έρευνες επισηµαίνουν ότι αν οι Μ.. δεν εντοπιστούν και αντιµετωπιστούν έγκαιρα κι έγκυρα επισύρουν και συµπτώµατα διαταρακτικής (προβληµατικής) συµπεριφοράς, τα οποία µε τη σειρά τους ανακυκλώνονται και δηµιουργούν και πάλι Μ.. Ετσι δη- µιουργείται ο φαύλος κύκλος µαθησιακών δυσκολιών προβληµατικής συµπεριφοράς. ΕΙ ΙΚΟΙ ΠΛΥΘΗΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΙ- ΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ. ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΚΑΚΗ ΠΛΕΥΡΙΩΣΗ. ΙΓΛΩΣΣΑ ΠΑΙ ΙΑ. ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. εν κατανοούν την ύλη του σχολικού προγράµµατος. ε γράφουν σωστά. εν έχει λογική η έκφρασή τους. Κάνουν «παράξενα» ορθογραφικά λάθη π.χ. σχωλοιο. Αντιµεταθέτουν ή παραλείπουν φθόγγους ή συλλαβές µέσα στη λέξη π.χ. γαλός αντί λαγός, ωδέ αντί εδώ, άογο αντί άλογο κ.λπ. Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. Εµφανίζουν λογικά σφάλµατα στο χειρισµό των αριθµών π.χ. για 109 γράφουν 19. Ανικανότητα εκτέλεσης µιας αριθµητικής πράξης. εν κατανοούν τους δεκαδικούς αριθµούς. ε γνωρίζουν τη σειρά των αριθµών ή των ηµερών της εβδοµάδας. Γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μπερδεύουν το αριστερό µε το δεξιό χέρι, το πάνω από το κάτω, το µακριά από το κοντά Είναι «υπερκινητικά». Έχουν διάσπαση προσοχής. εν παρακολουθούν το µάθηµα για πολλή ώρα. Κάνουν αδέξιες κινήσεις. εν έχουν ισορροπία. Είναι «υποκινητικά» και απαθή Τι είναι Μαθησιακές υσκολίες; «Μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικευµένος όρος, ο οποίος αναφέρεται σε µια ετερογενή οµάδα προβληµάτων, που εκδηλώνονται στη λειτουργία και µάθηση της οµιλίας, της ανάγνωσης, της γραφής, της κατανόησης και των µαθηµατικών. Αυτά τα προβλήµατα είναι εγγενή στο άτοµο, θεωρούνται ότι υπάρχουν εξαιτίας της δυσλειτουργίας του κεντρικού νευρικού συστήµατος και είναι δυνατόν να εκδηλώνονται καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Με τις µαθησιακές δυσκολίες είναι δυνατόν να συνυπάρχουν προβλήµατα αυτορρύθµισης της συµπεριφοράς, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, τα οποία, όµως, από µόνα τους δεν προσδιορίζουν µια µαθησιακή δυσκολία. Αν και η µαθησιακή δυσκολία µπορεί να παρατηρείται ταυτόχρονα µε άλλα προβλήµατα (π. χ. λειτουργική αδυναµία αισθήσεων, νοητική υστέρηση, σοβαρή συναισθηµατική διαταραχή) ή µε εξωγενείς επιρροές (όπως οι πολιτιστικές διαφορές, η ανε- Θ. Γ. Θανόπουλος, τ. Σχολικός Σύµβουλος Ε. Α. Ε. 2

3 παρκής ή ακατάλληλη εκπαίδευση), δεν είναι αποτέλεσµα αυτών των συνθηκών ή επιρροών». {Εθνική Συλλογική Επιτροπή Μαθησιακών δυσκολιών Η. Π. Α. (N. J. C. L. D.), 1988, p. 1}. ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΥΣΚΟΛΙΑ, είναι η αδυναµία ανταπόκρισης του µαθητή στις απαιτήσεις του «κανονικού» σχολικού προγράµµατος. ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ : 5 15 % Μαθητικός Πληθυσµός : (περίπου). Παιδιά µε δυσκολίες µάθησης : (περίπου) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ. ( Ν. 3699/ , αθρθ. 6) Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, εφόσον πρόκειται για µαθητές µε ήπιες µαθησιακές δυσκολίες. Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, µε παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε. Α. Ε.). Σε ειδικά οργανωµένα και κατάλληλα στελεχωµένα Τµήµατα Ένταξης (Τ.Ε.), που λειτουργούν µέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται φοιτούν ή σε αυτοτελείς Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε). ή σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης ή σε Τ. Ε. µε την ανάλογη στήριξη και παρουσία Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), ανάλογα µε το είδος της αναπηρίας τους και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που απορρέουν από αυτή. Όταν η φοίτηση των µαθητών µε αναπηρία και ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες καθίστανται ι- διαίτερη δύσκολη στα σχολεία του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος ή στα Τ.Ε., λόγω των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους, η εκπαίδευση των µαθητών αυτών παρέχεται : Σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Σε σχολεία ή τµήµατα που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή είτε ως παραρτήµατα άλλων σχολείων σε νοσοκοµεία, κέντρα αποκατάστασης, ιδρύµατα αγωγής ανηλίκων, ιδρύµατα χρονίως πασχόντων ή Υπηρεσίες εκπαίδευσης και αποκατάστασης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, εφόσον σε αυτά διαβιούν άτοµα σχολικής ηλικίας µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Με διδασκαλία στο σπίτι, όταν αυτή κρίνεται αναγκαία, για σοβαρά βραχυχρόνια ή χρόνια προβλήµατα υγείας, τα οποία δεν επιτρέπουν τη µετακίνηση και φοίτηση των µαθητών στο σχολείο. ΙΑΓΝΩΣΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ. ε τα βοηθά η µνήµη τους. ιασπάται εύκολα η προσοχή τους. Σε απλές λογικές ερωτήσεις απαντούν αυτόµατα, επιπόλαια και ανεύθυνα, δίνοντας λαθεµένες απαντήσεις. Αδιαφορούν στο να µάθουν µε κύρια χαρακτηριστικά : τη νωθρότητα, την τεµπελιά και µια γνωστική υποκινητικότητα. Παιδιά που αποµονώνονται, περιθωριοποιούνται, χωρίς προσπάθεια απόκτησης φίλων, χωρίς συµµετοχή στο οµαδικό παιχνίδι ή στις κοινωνικές δραστηριότητες της σχολικής ζωής. Χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο για την κατάκτηση του όποιου γνωστικού αντικειµένου. Θ. Γ. Θανόπουλος, τ. Σχολικός Σύµβουλος Ε. Α. Ε. 3

4 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ Μ.. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟ ΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ. ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ. Τι είναι δυσλεξία: Είναι µια απροσδόκητη αποτυχία ή πολύ χαµηλή επίδοση στην ανάγνωση και τη γραφή, που δε δικαιολογεί η ηλικία, οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες και το νοητικό επίπεδο του παιδιού ( Στ. Πολυχρονοπούλου, 1989). ΥΣΛΕΞΙΑ (ο όρος τελευταία αµφισβητείται) : είναι η δυσκολία πλήρους κατάκτησης του µηχανισµού της ανάγνωσης και της γραφής, που δεν οφείλεται σε νοητική ανεπάρκεια, αλλά σε αίτια που δεν έχουν επιστηµονικά καθοριστεί επακριβώς. Μερικές παρατηρήσεις για τα παιδιά µε προβλήµατα ανάγνωσης και γραφής. 1.Πολλά παιδιά προπαντός αυτά που έχουν δυσκολίες θα µάθουν ίσως δύσκολα να διαβάζουν και να γράφουν αν δε διδαχτούν συστηµατικά, µεθοδευµένα, οργανωµένα και µε επιδεξιότητα. 2. Από τις διάφορες µεθόδους που µέχρι σήµερα εφαρµόστηκαν δεν µπορούµε να αναφέρουµε καµία ως την πιο άριστη. Η επιτυχία µιας µεθόδου είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων µεταξύ των οποίων κυρίως : ο µαθητής, ο δάσκαλος και τα µέσα διδασκαλίας. 3. Ο σπουδαιότερος παράγοντας για να µάθει ένα παιδί να διαβάζει και να γράφει είναι η οργάνωση της δουλειάς του δασκάλου, η επιδεξιότητα κι η εφευρετικότητά του. ΜΕΘΟ ΟΙ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Α ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ. Οπτικές ή Ολικές Φωνητικές ή Αναλυτικές DECROLY H Ι ΕΟΠΤΙΚΗ 1. Η Ονοµατολογική : Το παιδί µαθαίνει τα ονόµατα των γραµµάτων ( βήτα + άλφα = βα) 2. Η φθογγική : Προφέρονται ένας ένας οι φθόγγοι ( β + α = βα) 3.Η φωνοµιµητική : Το παιδί µιµείται φυσικούς ή χους (ζζ κάνει η µέλισσα). Θ. Γ. Θανόπουλος, τ. Σχολικός Σύµβουλος Ε. Α. Ε. 4

5 Λειτουργική δυνατότητα µατιών 4 5 γράµµατα ( δηλ. έκταση 1-2 εκατοστών) Η ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ. Η «στιγµιαία αναδροµή» του µυαλού µας στο πρόσφατο παρελθόν λέγεται «βραχυχρόνια ή ά- µεση µνήµη». Κατά το Miller (1956) συγκρατούµε στη βραχυχρόνια µνήµη 7 ± 2 στοιχεία (φθόγγους, λέξεις, αριθµούς) Χωρίς «εσωτερική επανάληψη» τα περιεχόµενα χάνονται από τη βραχυχρόνια µνήµη σε 30. Το πρόβληµα αυτό ξεπερνιέται όταν η µνήµη µπορεί να οργανωθεί. Π. χ / / κ.λπ. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ. Παραδείγµατα Α Ανάγνωσης και Γραφής. Θ. Γ. Θανόπουλος, τ. Σχολικός Σύµβουλος Ε. Α. Ε. 5

6 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ. γά 1 2 λα γάλα ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ. ΠΩΣ Ι ΑΣΚΩ ΜΙΑ ΣΥΛΛΑΒΗ. 1. τ και ρ ίσον τρ, τρ και α ίσον τρα = 10 φωνές. 2. τ και ρ - τρ, τρ και α - τρα = 8 φωνές. 3. τ - ρ - τρ, τρ - α - τρα = 6 φωνές τρα = 1 φωνή Θεέ µου δώσε µου την ψυχραιµία να δέχοµαι αυτά που δεν µπορώ να αλλάξω, τη δύναµη να κάνω όσα µπορώ και τη σοφία να δέχοµαι τη διαφορά!!! (Μάρκος Αυρήλιος) Ενδεικτική Βιβλιογραφία 1. Βερνάδος Μιχαήλ Τερεζάκη Μαρία : «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ», Ρέθυµνο Θανόπουλος Γ. Θεόδωρος: «Μαθητές µε µαθησιακά προβλήµατα κι η αντιµετώπισή τους στο κανονικό σχολείο», Περιοδικό "Ανοιχτό Σχολείο", τεύχος 81 / Θανόπουλος Γ. Θανόπουλος : «Τεχνικές διδασκαλίας του Γλωσσικού µαθήµατος στα παιδιά µε ιδιαίτερες µαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδευτικές ανάγκες», ΑΧΑΪΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ, Πάτρα Θανόπουλος Γ. Θανόπουλος : «ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ για παιδιά µε ιδιαίτερες µαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδευτικές ανάγκες», εκδ. Ατραπός, Αθήνα Ιόνιος Σχολή: «Σχολείο για όλους: Συνεκπαίδευση παιδιών µε και χωρίς ειδικές ανάγκες», Εισηγήσεις, 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής, Αθήνα ελτίο Πληροφοριών Ειδικής Αγωγής, Ο. Ε.. Β., ΥΠ. Ε. Π. Θ Ο. Ε. : «Πρακτικά Ηµερίδας για την ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ», Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου Π. Ε. Σ. Ε. Α. : Περιοδικό «Θέµατα Ειδικής Αγωγής», Τεύχος 1, Αθήνα Σπετσιώτης Γιάννης : «ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑ- ΣΗ», εκδ. ΩΡΙΩΝ, Αθήνα Στάθης Φώτης : «Θέµατα Ειδικής Αγωγής», εκδ. «ΕΛΛΗΝ», Αθήνα Στάθης Φώτης : «ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΑΙ Ι µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», Αθήνα Χρηστάκης Κώστας : «ΘΕΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ», εκδ. "ΤΕΛΕΘΡΙΟΝ", Αθήνα Τζανετάκης Γιώργος : «Λίστα αξιολόγησης και διδακτικό υλικό για την εφαρµογή προγράµµατος παρέµβασης σε παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες στην Ειδική Τάξη», περιοδ. Θέµατα Ειδικής Αγωγής, τεύχος 3 / Ελληνικά Γράµµατα : «Άτοµα µε "Ειδικές" Ανάγκες» (Πρακτικά ιεπιστηµονικού Ευρωπαϊκού Συµποσίου), Β έκδοση, Αθήνα Νόµος 2817 / 2000 (θεσµικό πλαίσιο). Θεόδωρος Γ. Θανόπουλος, τ. Σχολικός Σύµβουλος Ε. Α. Ε. Θ. Γ. Θανόπουλος, τ. Σχολικός Σύµβουλος Ε. Α. Ε. 6

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, ΥΣΘΥΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΣΛΕΞΙΑ : ΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΥΦΥΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. Του Κώστα Χρηστάκη Ειδικού Παρέδρου (ε.τ.) του Π.Ι. 1.

ΥΣΛΕΞΙΑ : ΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΥΦΥΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. Του Κώστα Χρηστάκη Ειδικού Παρέδρου (ε.τ.) του Π.Ι. 1. ΥΣΛΕΞΙΑ : ΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΥΦΥΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Του Κώστα Χρηστάκη Ειδικού Παρέδρου (ε.τ.) του Π.Ι. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μερικά παιδιά προβληµατίζουν έντονα τους γονείς τους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ανάγνωση, Ορθογραφία, υσλεξία, Μαθηµατικά)

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ανάγνωση, Ορθογραφία, υσλεξία, Μαθηµατικά) Πανεπιστήµιο Πατρών Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και υσλεξίας Ερευνητική και ιαγνωστική Μονάδα υσλεξίας, Ανάγνωσης και Γραφής ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ανίχνευσης, διάγνωσης & αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών για τη Β/θμια Εκπαίδευση

Οδηγός ανίχνευσης, διάγνωσης & αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών για τη Β/θμια Εκπαίδευση Οδηγός ανίχνευσης, διάγνωσης & αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών για τη Β/θμια Εκπαίδευση Συνεργασία Επιμέλεια: Παπαδομαρκάκης Γιάννης - Διευθυντής Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Δωδεκανήσου Γκονέλα Ελένη - Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

«Στάση εκπαιδευτικών ηµοτικών σχολείων απέναντι στις Μαθησιακές υσκολίες παιδιών»

«Στάση εκπαιδευτικών ηµοτικών σχολείων απέναντι στις Μαθησιακές υσκολίες παιδιών» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ:Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Στάση εκπαιδευτικών ηµοτικών σχολείων απέναντι στις Μαθησιακές υσκολίες παιδιών» Εποπτεύουσα καθηγήτρια: Σαπουνάκη Αλεξάνδρα Συντάκτριες πτυχιακής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «Μαθησιακές Δυσκολίες και λογισμικά» Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος 2

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ- ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Καλώς ήρθατε ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ- ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Καλώς ήρθατε ΑΡΧΙΚΗ Καλώς Ήρθατε στον ιστότοπό μας... Το Έργο Λόγος Έκφραση απευθύνεται σε παιδιά µε δυσκολίες, σε εφήβους, σε ενήλικες, σε γονείς, και σε εκπαιδευτικούς. Στο γραφείο ειδικών θεραπειών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΕΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΡΕΒΕΚΑ ΑΡΑΠΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογή του Boehm Test of Basic Concepts- Preschool Version σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοπαιδαγωγική αντιµετώπιση των µαθησιακών δυσκολιών

Ψυχοπαιδαγωγική αντιµετώπιση των µαθησιακών δυσκολιών Ψυχοπαιδαγωγική αντιµετώπιση των µαθησιακών δυσκολιών Καυκούλα Ευαγγελία, Μ.Ed., ρ. εκπαιδευτικός Π.Ε. 70 Περίληψη: Αρχικά γίνεται µια γενική προσέγγιση του θέµατος των µαθησιακών δυσκολιών, όπου διασαφηνίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Σχολές Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Φυσικοθεραπείας Πτυχιακή εργασία µε θέµα: ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Εισηγήτρια: Κα Γεωργιάδου

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλεξία και ΔΕΠΥ: Χαρακτηριστικά και αντιμετώπιση δυσκολιών

Δυσλεξία και ΔΕΠΥ: Χαρακτηριστικά και αντιμετώπιση δυσκολιών 1.Εισαγωγή Δυσλεξία και ΔΕΠΥ: Χαρακτηριστικά και αντιμετώπιση δυσκολιών Το φαινόμενο των μαθησιακών δυσκολιών, έγκειται σε αναπτυξιακά προβλήματα και στην καθυστέρηση απόκτησης της ικανότητας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ»

«ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ για τις «ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τάσση Παρασκευή ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μετάνοια Βασιλική (10209) Μπακάλη Ελευθερία (10440) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τι εννοούμε με τον όρο «Μαθησιακές Δυσκολίες»;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Σωτηριάδου Μαργαρίτα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Σωτηριάδου Μαργαρίτα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εκπαίδευσης στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική Σωτηριάδου Μαργαρίτα «Η αποτελεσµατικότητα των διδακτικών µεθόδων σε µαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΑΡΙ ΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ T.E.I ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΟΒΑΡΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΟΒΑΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΟΒΑΡΑ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΡ ΟΥΚΟΥΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΡ ΟΥΚΟΥΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΡ ΟΥΚΟΥΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ Στη σημερινή κοινωνία, η οποία χαρακτηρίζεται από πολυγλωσσία και ποικιλομορφία σε δομές και συστήματα καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο µάθηµα «Εκπαιδευτικά προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας µε προβλήµατα µάθησης»

Εργασία στο µάθηµα «Εκπαιδευτικά προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας µε προβλήµατα µάθησης» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΕΙΟ Τ.Ε.Π.Α.Ε. ΤΜΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Εργασία στο µάθηµα «Εκπαιδευτικά προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1.1. Εισαγωγή Η νοητική καθυστέρηση αναφέρεται σε γενική νοητική λειτουργία κάτω από το μέσο όρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μαθησιακές Δυσκολίες. Μελέτη της Γλώσσας Α Δημοτικού. Α Τεύχος Βιβλίο Μαθητή και Α Τεύχος Τετράδιο Εργασιών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μαθησιακές Δυσκολίες. Μελέτη της Γλώσσας Α Δημοτικού. Α Τεύχος Βιβλίο Μαθητή και Α Τεύχος Τετράδιο Εργασιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Μαθησιακές Δυσκολίες Μελέτη της Γλώσσας Α Δημοτικού Α Τεύχος Βιβλίο Μαθητή και Α Τεύχος Τετράδιο Εργασιών Σπουδάστρια: Τζουανοπούλου Αντωνία Α.Μ. 10898 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Τάσση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «Τεστ Διάγνωσης Δυσλεξίας στη Σχολική Ηλικία. Πιλοτική χορήγηση- Ανάλυση δεδομένων» Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Μια προσφορά της σελίδας 60gr.com ΔΥΣΛΕΞΙΑ. Ο Δυσλεξικός Έφηβος. Προετοιμασία για Επιτυχία

Μια προσφορά της σελίδας 60gr.com ΔΥΣΛΕΞΙΑ. Ο Δυσλεξικός Έφηβος. Προετοιμασία για Επιτυχία Μια προσφορά της σελίδας 60gr.com ΔΥΣΛΕΞΙΑ Ο Δυσλεξικός Έφηβος Προετοιμασία για Επιτυχία Οδηγίες για δασκάλους και καθηγητές Προειδοποιητικά Σημάδια Η Δυσλεξία είναι μια μαθησιακή δυσκολία, πράγμα που

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διπλωματική εργασία Σχολική ένταξη και εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δυσλεξία και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ψυχολογικά προβλήματα και Διαταραχές Μάθησης σε παιδιά του Δημοτικού Σχολείου. Πρώιμη διάγνωση. Μια νευροψυχολογική προσέγγιση 1

Βασικά ψυχολογικά προβλήματα και Διαταραχές Μάθησης σε παιδιά του Δημοτικού Σχολείου. Πρώιμη διάγνωση. Μια νευροψυχολογική προσέγγιση 1 Βασικά ψυχολογικά προβλήματα και Διαταραχές Μάθησης σε παιδιά του Δημοτικού Σχολείου. Πρώιμη διάγνωση. Μια νευροψυχολογική προσέγγιση 1 Γλυκερία Μήτσιου Δάκτυλα gmitsiou@yahoo.gr Διδάκτωρ τμ. Ειδικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αίτια - Διάγνωση Μαθησιακές Δυσκολίες

Αίτια - Διάγνωση Μαθησιακές Δυσκολίες Βασίλειος Κωτούλας Σχολικός Σύμβουλος 2ης Εκπ. Περ. ΠΕ Καρδίτσας vaskotoulas@sch.gr http://dipe.kar.sch.gr/grss Αίτια - Διάγνωση Μαθησιακές Δυσκολίες Δομή Εισήγησης Ορισμός - Χαρακτηριστικά Βασικές παραδοχές

Διαβάστε περισσότερα

«Διδακτική των Μαθηματικών» Διπλωματική Εργασία. Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Το φαινόμενο της Δυσαριθμησίας

«Διδακτική των Μαθηματικών» Διπλωματική Εργασία. Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Το φαινόμενο της Δυσαριθμησίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μαθηματικών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διδακτική των Μαθηματικών» Διπλωματική Εργασία Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα