Διαταραχές κροταφογναθικής διάρθρωσης υπό το πρίσμα της μοριακής βιολογίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαταραχές κροταφογναθικής διάρθρωσης υπό το πρίσμα της μοριακής βιολογίας"

Transcript

1 Ακίνητη Προσθετική ΣTOMA 2011; 39: Βιβλιογραφική ανασκόπηση Διαταραχές κροταφογναθικής διάρθρωσης υπό το πρίσμα της μοριακής βιολογίας Α. ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ 1, Α. ΑΥΓΕΡΗΣ 2, Ε. ΚΟΝΤΟΝΑΣΑΚΗ 3, Π. ΚΟΪΔΗΣ 4 Εργαστήριο Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Disorders of temporomandibular joint under the prism of molecular biology A. THEOCHARIDOU 1, A. AUGERIS 2, E. KONTONASAKI 3, P. KOIDIS 3 Department of Fixed Prosthesis and Implant Prosthodontics, School of Dentistry, Aristotle University of Thessaloniki. Περίληψη Εισαγωγή. Η εσωτερική αποδιοργάνωση της κροταφογναθικής διάρθρωσης (ΚΦΓΔ) μαζί με τις αρθρίτιδες συγκροτούν τις διαταραχές της ΚΦΓΔ. Στη βιβλιογραφία, υπάρχει ποικιλία απόψεων ως προς την αιτιολογία τους, ενώ τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια ερμηνείας τους και υπό το πρίσμα της μοριακής βιολογίας, παρά τις τεχνικές δυσκολίες και τους περιορισμούς βιοηθικής που υπάρχουν. Σκοπός. Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η διερεύνηση τόσο των κυτταρικών διεργασιών όσο και των μικρο- και μακρο- μορίων που υφίστανται ή παράγονται στην περιοχή της ΚΦΓΔ σε περιπτώσεις διαταραχών της. Αποτελέσματα. Διαπιστώνεται ότι πολλά μόρια μικρού μοριακού βάρους (Μ.Β.) όπως κυτοκίνες ένζυμα, νευροπεπτίδια, αλλά και μεγάλου Μ.Β. όπως ορμόνες, πρωτεΐνες, προσταγλανδίνη Ε 2 και λευκοτριένιο Β 4 σχετίζονται με διαταραχές ΚΦΓΔ. Επιπρόσθετα, φαίνεται ότι συγκεκριμένα μόρια συνδέονται με ιδιαίτερες μορφές των διαταραχών, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η οστεοαρθρίτιδα, οι φλεγμονώδεις και εκφυλιστικές αλλοιώσεις. Συμπεράσματα. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας καταδεικνύει την ύπαρξη ποικίλων μακρομορίων όπως οι κυτοκίνες, διάφορα ένζυμα, νευροπεπτίδια και ορμόνες που έχουν συσχετιστεί με την εμφάνιση διαταραχών της ΚΦΓΔ. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για πιθανή συσχέτιση συγκεκριμένων μορίων με συγκεκριμένες διαταραχές ΚΦΓΔ, ενώ εκτός από τη μορφή της νόσου, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προσπάθεια σύνδεσης ορισμένων σημείων και συμπτωμάτων των διαταραχών αυτών με συγκεκριμένα χημικά μόρια. Ιδιάιτερο ερευνητικό και κλινικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η θεραπευτική αντιμετώπιση των διαταραχών της ΚΦΓΔ με προσέγγιση μοριακής βιολογίας, αλλά και η εξέταση πιθανής παρέμβασης σε συγκεκριμένα εμπλεκόμενα γονίδια. ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Διαταραχες ΚΦΓΔ, κροταφογναθικές διαταραχές, κρανιογναθικές διαταραχές, μοριακοί μηχανισμοί, κυτοκίνες, ένζυμα, οιστρογόνα. Στάλθηκε στις Εγκρίθηκε στις Διδάκτωρ 2 Οδοντίατρος 3 Λέκτορας 4 Καθηγητής Summary Ιnternal derangements of the temporomandibular joint together with arthritis constitute the disorders of temporomandibular joint (TMJ). These disorders include a variety of symptoms such as pain, restriction in joint movements, joint sounds during movements and joint interlocking. Many causative factors are reported. However, the absence of pathology, despite the existence of clinical findings, reveals the possibility of pathogenetic mechanisms that remain unknown. Although molecular approach of these disorders has already been made, both technical and ethical limitations restrict the investigations. The purpose of this review article was to report both molecules and molecular activities which seem to be involved in the pathogenesis of disorders of TMJ. Various molecules with low and high molecular weight seem to be involved with molecular pathogenetic mechanisms. Moreover, the correlation between certain molecules with symptoms or even the severity and the type of disorders is thoroughly presented. The conclusions of this review paper could be summarized to the following: Substances with low molecular weight such as cytokines, peptides that activate enzymes, enzymes, neuropeptides, as well as substances with high molecular weight such as hormones, proteins, prostaglandin E 2 and leukotrieno B 4 are high molecular weight substances are correlated with the evolution of disorders of TMJ. Specific molecules are involved with specific type of disorders, while it seems that there is correlation between symptoms or even type of disorders and specific molecules. Sex hormones seem to influence directly synthesis of major TMJʼs components, such as elastin and collagen, thus increasing the prevalence of these disorders at women population. Moreover, genetic marker studies of genes involved with catecholamine metabolism and adrenergic receptors suggest that certain polymorphisms KEY WORDS: disorders of temporomandibular joint, temporomandibular disorders, molecular mechanisms, macro molecules, cytokines, enzyme, estrogen. Receivet on 20 th Oct., Accepted on 15 th May, Dentist, PhD 2 Dentist 3 Lecturer 4 Professor

2 122 (e.g., in the catechol O-methyltransferase [COMT] gene) might be associated with changes in pain responsiveness and pain processing in patients with chronic disorders of temporomandibular joint. Differences in pain modulation have already been reported, suggesting that women present usually more hyperalgesia. The molecular mechanisms at TMJ joint are investigated through the achieved capacity of analysing articular fluid. However, the disability of having comparable synovial fluid samples makes the investigations of molecular mechanisms incomparable. Also, because of ethical limitations, studies do not have control groups, thus restricting the interpretation of the results. So, despite intensive clinical and experimental studies, the molecular mechanisms involved in symptom-generating processes in TMJ are not clear, yet. Although pharmaceutical treatment is already used and gene treatment is under investigation, the conservative approach of treatment seems to be still safer, as gene and molecular causative factors are not clear, yet. Εισαγωγή Οι κροταφογναθικές ή κρανιογναθικές διαταραχές ορίζονται ως οι συνθήκες εκείνες που οδηγούν σε ατελή ή και περιορισμένη λειτουργία της κροταφογναθικής διάρθρωσης (ΚΦΓΔ) 1. Διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες α) στις διαταραχές μυϊκής αιτολογίας, β) στις διαταραχές που οφείλονται σε εσωτερική αποδιοργάνωση της ΚΦΓΔ και γ) στις αρθρίτιδες 2. Οι διαταραχές που οφείλονται σε εσωτερική αποδιοργάνωση μαζί με τις αρθρίτιδες συγκροτούν τις διαταραχές της ΚΦΓΔ με κύρια συμπτωματολογία την εμφάνιση πόνου, περιορισμό διάνοιξης του στόματος, ήχους κατά τις κινήσεις της διάρθρωσης κ.α. 3. Στη βιβλιογραφία, υπάρχει ποικιλία απόψεων ως προς την αιτιολογία, τα συμπτώματα και τη θεραπεία των κροταφογναθικών διαταραχών. Καταγράφονται τόσο η ασυμφωνία κλινικών και ακτινογραφικών ευρημάτων όσο και η συχνή αποτυχία της θεραπείας, ενώ έχει αναφερθεί και η απουσία της νόσου παρά την ύπαρξη κλινικών ευρημάτων 4,5. Υποστηρίζεται ότι στην εμφάνιση κροταφογναθικών διαταραχών συμμετέχουν βιολογικοί, ψυχολογικοί και κοινωνικοί παραγόντες Πιο συγκεκριμένα, οι Greene και συν. 6,7 σημειώνουν ότι οι θεωρίες αιτιοπαθογένειας που στηρίζονται σε ένα μόνο αιτιολογικό παράγοντα τείνουν να αντικατασταθούν από τις θεωρίες πολυπαραγοντικής αιτιολογίας. Τα τελευταία χρόνια, οι κροταφογναθικές διαταραχές διερευνώνται υπό το πρίσμα γενικότερων αρχών ορθοπεδικής, νευροφυσιολογίας του πόνου, νευροανατομικών μηχανισμών διάδοσης του πόνου, αλλά και του ψυχολογικού προφίλ των ασθενών με χρόνιο πόνο 10. Ταυτόχρονα, ολοένα και αυξανόμενος όγκος ερευνητικής δραστηριότητας επικεντρώνεται σε μια προσπάθεια ερμηνείας των κροταφο- Θεοχαρίδου και συν γναθικών διαταραχών υπό το πρίσμα της Μοριακής Βιολογίας. Κατʼ επέκταση μελετώνται και μοριακές και κυτταρικές διεργασίες, που φαίνεται να εμπλέκονται στην παθοφυσιολογία της άρθρωσης και στην εμφάνιση διαταραχών της ΚΦΓΔ. Γίνεται, δηλαδή, προσπάθεια σύνδεσης μορίων μικρού και μεγάλου μοριακού βάρους, που είτε εντοπίζονται στην άρθρωση είτε αποτελούν προϊόντα μεταβολισμού στοιχείων της και που η μεταβολή στη συγκέντρωσή τους πιθανόν επηρεάζει μεταβολικές και αναβολικές διαδικασίες και οδηγεί, τελικά, στην εμφάνιση διαταραχών της ΚΦΓΔ. Τέτοια μόρια, είναι οι κυτοκίνες, τα ένζυμα, οι ουσίες μεγάλου Μ.Β., αλλά και ορμόνες, όπως τα οιστρογόνα και η προγεστερόνη που συμμετέχουν σε μεταβολικές διαδικασίες στην διάρθρωση. Στο σημείο αυτό αξίζει να υπογραμμιστεί ότι η μοριακή διερεύνηση της αιτιοπαθογένειας διαταραχών της ΚΦΓΔ είναι ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω αδυναμίας εύκολης πρόσβασης στην περιοχή, ηθικών περιορισμών, αλλά και παρασκευής επαναλήψιμων δειγμάτων αρθρικού υγρού, ώστε να προκύψουν έρευνες που επιτρέπουν τη μεταξύ τους σύγκριση και τελικά την εξαγωγή συμπερασμάτων. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η αναφορά τόσο των κυτταρικών διεργασιών όσο και των μικροκαι μακρομορίων που υφίστανται ή παράγονται στην περιοχή της ΚΦΓΔ, σε περιπτώσεις διαταραχών της ΚΦΓΔ. Φυσιολογία ΚΦΓΔ Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες αρθρώσεις στις οποίες οι αρθρικές επιφάνειες καλύπτονται από υαλώδη αρθρικό χόνδρο, οι αρθρικές επιφάνειες της ΚΦΓΔ καλύπτονται από πυκνό ινώδη συνδετικό ιστό 11. Ο αρθρικός ιστός διαφέρει από αυτόν των υπόλοιπων αρθρώσεων στον κυτταρκό πληθυσμό, αλλά και στα συστατικά της εξωκυττάριας ουσίας, η οποία σε μοριακό επίπεδο χαρακτηρίζεται από μία μοναδική ποικιλία μορίων Επιπλέον, οι αρθρικές επιφάνειες καλύπτονται από ίνες κολλαγόνου τύπου Ι, ελαστικές ίνες και ίνες οξυταλάνης που σχηματίζουν ένα πυκνό ινώδες δίκτυο 17. Μάλιστα, έχει διατυπωθεί ότι οι ίνες κολλαγόνου τύπου Ι συντελούν στην προσαρμογή σε εφελκυστικές δυνάμεις, ενώ αντίθετα οι ίνες κολλαγόνου τύπου ΙΙ εντοπίζονται πιο περιφερικά και συμβάλλουν στην απορρόφηση συμπιεστικών δυνάμεων. Βρίσκονται οργανωμένες σε ένα διασταυρούμενο πλέγμα με υψηλή αντοχή σε δυνάμεις εφελκυσμού και διάτασης 18 και περιβάλλονται από πρωτεογλυκάνες 19. Αυτές αποτελούνται από μία πρωτεΐνη πυρήνα που συνδέεται με γλυκοζαμινογλυκάνες 18. Στην εξωκυττάρια ουσία απαντώνται ακόμη νερό, γλυκοπρωτεΐνες και υαλουρονικό οξύ (ΗΑ) 18. Υποστηρίζεται ότι συμπιεστικές και εφελ-

3 Διαταραχές κροταφογναθικής διάρθρωσης υπό το πρίσμα της μοριακής βιολογίας 123 κυστικές δυνάμεις προκαλούν μεταβολές στο συνδετικό ιστό που καλύπτει τις αρθρικές επιφάνειες τροποποιώντας την αντοχή του αρθρικού χόνδρου 20,21. Σε πειραματικές μελέτες με πειραματόζωα διαπιστώθηκε λειτουργική προσαρμογή των δομών της άρθρωσης σε συγκλεισιακές φορτίσεις 22. Μάλιστα, έχει διατυπωθεί πως δεν επιτελείται απλά προσαρμογή, αλλά και δομική αλλαγή στην άρθρωση, ώστε να ανταποκριθεί στις λειτουργικές συνθήκες (π.χ. εμφάνιση μυοϊνοβλαστών) 23. Ακόμη, έχει καταγραφεί ότι, όταν ο διάρθριος δίσκος υποστεί φορτίσεις, παρατηρείται μετακίνηση υγρού στις αρθρικές κοιλότητες, με τελικό αποτέλεσμα τη μεταβολή οσμωτικής πίεσης. Παράλληλα, η απουσία φορτίσεων έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια των πρωτεογλυκανών και των γλυκοζαμινογλυκανών και την αποδόμηση/εκφύλιση του χόνδρου 24. Κατά συνέπεια, ο ρόλος του διάρθριου δίσκου στην προσαρμοστική αυτή ικανότητα είναι σημαντικός. Η ικανότητα δε αυτή, επηρεάζει την άρθρωση και σε μοριακό επίπεδο, τροποποιώντας κυτταρικές λειτουργίες και μεταβάλλοντας μοριακές συγκεντρώσεις στην περιοχή. Τελικά, χάρη στην προσαρμοστική αυτή ικανότητα είναι πιθανή η αποφυγή εκδήλωσης των συμπτωμάτων διαταραχών της ΚΦΓΔ. Έτσι, στη βιβλιογραφία αναφέρονται τόσο ασυμφωνία κλινικών και ακτινογραφικών ευρημάτων, όσο και αποτυχία της θεραπείας 4,5. Η προσαρμοστική αυτή ικανότητα επηρεάζεται, κυρίως, από δυο παράγοντες, την ηλικία και το φύλο O Βouvier 28 μελετώντας αρθρώσεις ποντικών, διερεύνησε την επίδραση της ηλικίας στην ικανότητα προσαρμογής της άρθρωσης σε λειτουργικές ανάγκες και αναφέρει συμπερασματικά πως η προσαρμοστική ικανότητα μειώνεται με την πάροδο της ηλικίας. Εξάλλου, έχουν παρατηρηθεί στην άρθρωση εκφυλιστικές αλλοιώσεις που εμφανίζονται με την πάροδο των χρόνων 29. Όσον αφορά το φύλο, αναφέρεται στην βιβλιογραφία πως οι διαταραχές της ΚΦΓΔ εμφανίζονται συχνότερα σε γυναίκες 27. Τα οιστρογόνα δρουν μέσω υποδοχέων στην άρθρωση επηρεάζοντας τις μεταβολικές της διαδικασίες 30, όπως διαπιστώθηκε σε έρευνες σε πειραματόζωα 31,32. Σε έρευνα με πειραματόζωα διαπιστώθηκε ότι τα οιστρογόνα έχουν την ικανότητα να μειώνουν τόσο το πάχος της εξωκυττάριας ουσίας όσο και του αρθρικού χόνδρου, ενώ διαπιστώθηκε και η ύπαρξη υποδοχέων τους στο χόνδρο κονδύλου ποντικιών 33. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι προκαλούν αύξηση της παραγωγής κυτοκινών από τα μακροφάγα 34. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η μηχανική αντοχή τμημάτων της άρθρωσης ποικίλει με βάση την τοπογραφία τους, αλλά και το είδος της δύναμης 35. Έτσι, η ικανότητα της ΚΦΓΔ να προσαρμόζεται σε πιέσεις και μηχανικές φορτίσεις δεν είναι απεριόριστη. Αν και η παρατήρηση αφορά μελέτη σε πειραματόζωα, υποστηρίζεται πως το μέτρο της δύναμης ή η κατεύθυνση της εφαρμογής της επηρεάζουν την προσαρμοστική της ικανότητα προκαλώντας πλαστική παραμόρφωση ή δομικές αλλαγές στο εσωτερικό της άρθρωσης, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται η νόσος και τελικά να διαταράσσεται η λειτουργία της 35. Μοριακοί μηχανισμοί παθογένεσης Τα τελευταία χρόνια γίνονται βήματα προς τη διερεύνηση μοριακών μηχανισμών παθογένεσης διαταραχών της ΚΦΓΔ. Οι μελέτες πραγματοποιούνται για λόγους δεοντολογίας κυρίως, σε πειραματόζωα και ειδικότερα σε πιθήκους Rhesus, καθώς η ανατομικότητα της άρθρωσή τους παρουσιάζει υψηλή ομοιότητα με την ανθρώπινη ΚΦΓΔ 36. Στη βιβλιογραφία πιθανολογείται η ύπαρξη τριών τέτοιων μηχανισμών, οι οποίοι καταγράφονται στον πίνακα Ι 37. Παρόλο που όλοι οι μοριακοί παθογενετικοί μηχανισμοί σχετίζονται με την παραγωγή και απελευθέρωση ελευθέρων ριζών στους ιστούς της άρθρωσης, υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις τρεις προαναφερθείσες θεωρίες (Σχήμα 1). Σύμφωνα με την πρώτη θεωρία, η μηχανική φόρτιση οδηγεί στην απελευθέρωση ριζών. Αναφέρεται πως διαταράσσεται η μεταφορά ηλεκτρονίων (e ) στη μεμβράνη των μιτοχονδρίων των κυττάρων που δέχονται φόρτιση από δυνάμεις απόσχισης. Επίσης, οι Bates και συνεργάτες 38 συνδέουν το υπεροξείδιο του υδρογόνου με την καταστροφή υαλουρονικού οξέος (ΗΑ), ενός δηλαδή συστατικού του αρθρικού χόνδρου. Κι ακόμη, σε πρόκληση μικροαιμορραγίας από συνεχείς μικροτραυματισμούς συνήθως απελευθερώνεται αιμοσφαιρίνη. Η τελευταία καταλύει την αντίδραση που οδηγεί σε σχηματισμό και απελευθέρωση ιόντων υδροξυλίου (ΟΗ ), τα οποία σχετίζονται με μεταβολισμό στοιχείων τη άρθρωσης όπως το ΗΑ (αντίδραση Fenton: F 2 +H 2 O 2 =F 3 +OH +ΟΗ ) 39. Με βάση τη δεύτερη άποψη, όταν η ενδοαρθρική πίεση υπερβεί αυτήν στις άκρες των αρτηριδίων, διακόπτεται η αιμάτωση. Επικρατούν συνθήκες υποξίας και τελικά παράγονται Ο 2. Αυτά μετασχηματίζονται σε ιόντα ΟΗ με τη δράση της υδρογονο-υπεροξείδασης, ενός ενζύμου που εντοπίζεται στο ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Μοριακοί μηχανισμοί παθογένεσης διαταραχών ΚΦΓΔ. Μοριακοί μηχανισμοί παθογένεσης 1. Άμεση μηχανική φόρτιση 2. Υποξία - Επαναοξυγόνωση 3. Νευρογενής φλεγμονή

4 124 Θεοχαρίδου και συν ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΦΓΔ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΡΑΥΜΑ (ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Άμεση μηχανική φόρτιση Υποξία / Επαναοξυγόνωση Νευρογενής φλεγμονή ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΛΛΑΓΕΝΑΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΣΦΟΛΙΠΑΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΔΟΑΡΘΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΥΡΟ- ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ ΑΡΑΧΙΔΟΝΙΚΟ ΟΞΥ ΚΥΚΛΟΟΞΥΓΕΝΑΣΗ ΛΙΠΟΟΞΥΓΕΝΑΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ - ΥΠΟΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΥΤΟΚΙΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΓΛΑΝΔΙΝΗ (PGE 2 ) ΛΕΥΚΟΤΡΙΕΝΙΟ (LTB 4 ) ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ Σχήμα 2. Διαγραμματική απεικόνιση του καταβολισμού του αραχιδονικού οξέος από τη δράση φορτίου και μεταβολιτών (τροποποίηση από Quinn & Bazan 56 ). Σχήμα 1. Διαγραμματική απεικόνιση των διαφοροποιήσεων στις θεωρίες για τους μοριακούς μηχανισμούς παθογένεσης των διαταραχών της ΚΦΓΔ. αρθρικό υγρό. Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα τελευταία συνδέονται με το μεταβολισμό των στοιχείων της άρθρωσης 37,40. Τέλος, όσον αφορά τον τρίτο μηχανισμό, νευροπεπτίδια, όπως η ουσία Ρ (SP) και η C αντιδρώσα πρωτεΐνη οδηγούν στην παραγωγή κυτοκινών και στον καταβολισμό κάποιων συστατικών του χόνδρου, όπως είναι το αραχιδονικό οξύ (Σχήμα 2). Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο το εύρημα ότι οι αισθητικές ίνες C που σχετίζονται με τα προαναφερθέντα νευροπεπτίδια υπερτερούν στην ΚΦΓΔ σε σύγκριση με άλλες αρθρώσεις και εντοπίζονται στο άνω τμήμα του διάρθριου δίσκου, καθώς και στον οπισθοδισκικό ιστό, όπως διαπιστώθηκε σε μελέτη σε πειραματόζωα 41. Είναι δε αυξημένες σε περιπτώσεις φλεγμονής στην άρθρωση 42. Τέλος, απαντώνται πιο συχνά στην ΚΦΓ διάρθρωση σε σύγκριση με άλλες αρθρώσεις. Με βάση τους παραπάνω μηχανισμούς ενεργοποιούνται κυτταρικές διαδικασίες, όπως η παραγωγή κυτοκινών και ο καταβολισμός στοιχείων της άρθρωσης, με επακόλουθες αλλοιώσεις στην ΚΦΓΔ. Παρακάτω αναφέρονται, πιο αναλυτικά, μόρια που παράγονται ή τροποποιείται η δράση τους ή επηρεάζουν τις κυτταρικές διεργασίες, με τελικό αποτέλε- σμα την εμφάνιση διαταραχών της ΚΦΓΔ. Τελευταία, με εξελιγμένες μεθόδους γίνονται αναλύσεις του αρθρικού υγρού 43. Σε αυτές εξετάζονται ουσίες μικρού Μ.Β. όπως οι κυτοκίνες, τα νευροπεπτίδια, η προσταγλανδίνη PGE 2 και το λευκoτριένιο LTB 4, αλλά και ένζυμα μεσοκυττάριας ουσίας, όπως και ουσίες υψηλού Μ.Β., όπως η θεϊκή χρονδροϊτίνη (CS), η κερατίνη(ks) 44 και το HA που αποτελούν προϊόντα αποδόμησης του χόνδρου και συνεπώς σχετίζονται με διαταραχές της ΚΦΓΔ 43. Α) Kυτοκίνες Πρόκειται για διαλυτά πεπτίδια, που παράγονται κυρίως από μονοκύτταρα, μακροφάγα, αλλά και αρθρικά κύτταρα και συμμετέχουν στους ανοσολογικούς μηχανισμούς 45,46. Οι κυτοκίνες που φέρονται να σχετίζονται με τις διαταραχές της ΚΦΓΔ είναι οι ιντερλευκίνες IL-1β, IL-6, IL-8, INFγ και ο παράγοντας νέκρωσης Α (ΤΝFa) Ιδιαίτερα η ιντερελευκίνη IL-1β ενοχοποιείται και για την ενεργοποίηση παραγωγής κολαγενάσης 50. Με τη δράση του ενζύμου της κολαγενάσης καταλύεται η αντίδραση καταβολισμού δομικών στοιχείων της άρθρωσης και εμφανίζονται σε άλλοτε άλλο βαθμό διαταραχές 51. Την ίδια δράση φέρεται να έχει και ο παράγοντας νέκρωσης Α (ΤΝFa) 51. Σε μοριακές δοκιμασίες διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση IL-1β σε ασθενείς 52. Ενώ, παράλληλα, βρέθηκε θετική σχέση μεταξύ IL-1β και ενζύμων

5 Διαταραχές κροταφογναθικής διάρθρωσης υπό το πρίσμα της μοριακής βιολογίας 125 μεσοκυττάριας ουσίας 53, που επίσης ενοχοποιούνται για τον καταβολισμό των δομικών στοιχείων της άρθρωσης. Έτσι, οι Κubota και συν πρότειναν τη χρησιμοποίηση τόσο της IL-1β όσο και πρωτεϊνών της μεσοκυττάριας ουσίας ως δεικτών των εκφυλιστικών αλλαγών που συμβαίνουν στην άρθρωση. Τέλος, αναφέρεται στη βιβλιογραφία ότι σε ποσοστό μεγαλύτερο από 55% ατόμων με διαταραχές της ΚΦΓΔ υπάρχει στο αρθρικό υγρό τουλάχιστον μία κυτοκίνη, ενώ αυξημένο είναι το ποσοστό των κυτοκινών στο αρθρικό υγρό σε εκφυλιστικές αλλοιώσεις 54,55. Β) Ένζυμα Τα ένζυμα είναι μόρια που καταλύουν με τη δράση τους αναβολικές, αλλά και καταβολικές αντιδράσεις. Έτσι, συμμετέχουν σε διαδικασίες αναδόμησης, αλλά και αποδόμησης στοιχείων της άρθρωσης. Είναι κατανοητό ότι, για να διαπιστωθεί η σχέση των ενζύμων της μεσοκυττάριας ουσίας με τις διαταραχές της ΚΦΓΔ, θα πρέπει να βρεθούν σε αυξημένα ποσοστά είτε τα ίδια είτε προϊόντα της δράσης τους σε δείγματα ιστού ή του αρθρικού υγρού ασθενών. Οι Quinn και συν. 56 διερεύνησαν τη σχέση της κυκλοοξυγενάσης (COX) με τη νόσο της ΚΦΓΔ. Διαπίστωσαν την ύπαρξη δύο ενζύμων κυκλοοξυγενάσης 1-2 (COX-1,COX-2), που ελέγχονται από διαφορετικά γονίδια. Μετά από μελέτη δειγμάτων τόσο ιστού όσο και αρθρικού υγρού βρήκαν πως το ένζυμο COX-2 είναι αυτό που συσχετίζεται με την πάθηση (94% εντόπιση σε δείγματα ιστού και 75% παρουσία σε δείγματα αρθρικού υγρού ασθενών). Αλλοι ερευνητές συνδέουν την αυξημένη παρουσία στρομελυσίνης (ΜΜΡ-3) με αυξημένο ποσό της κυτοκίνης IL-1β 57,58 που, όπως ήδη έχει αναφερθεί, σχετίζεται με διαταραχές στην ΚΦΓΔ 51. Σε ήπιες και σοβαρές μορφές εσωτερικής αποδιοργάνωσης της ΚΦΓΔ αναφέρεται και η αύξηση των επιπέδων των ενζύμων που ενισχύουν την αποδόμηση του κολλαγόνου τύπου Ι 59. Επιπλέον, οι γλυκοζαμινογλυκάνες συστατικά του αρθρικού χόνδρου 60 βρέθηκαν αυξημένες σε διαταραχές της ΚΦΓΔ 61. Το στοιχείο αυτό καθιστά εμφανή τη συσχέτιση της νόσου με τον καταβολισμό δομικών στοιχείων της άρθρωσης. Γ) Νευροπεπτίδια Τα νευροπεπτίδια δρουν στον αρθρικό θύλακα. Σχετίζονται είτε με το συμπαθητικό σύστημα (ΝΡΥ) είτε με το παρασυμπαθητικό σύστημα (VIP, NOS). Τα τελευταία συνδέονται με τη ροή του αίματος και την αγγειοδιαπερατότητα. Αλλα πεπτίδια σχετίζονται με τις αισθητικές ίνες (ίνες C). Αυτά πιθανό να μεσολαβούν στη μετάδοση πληροφοριών πόνου, αλλά και βλαπτικών ερεθισμάτων. Τέλος, είναι πιθανή η συμ- μετοχή και αυτών των νευροπεπτιδίων στην κυκλοφορία, αλλά και σε εκκριτικές λειτουργίες 62. Γενικά, τα νευροπεπτίδια συνδέονται με τον τρίτο μοριακό μηχανισμό παθογένεσης, αυτό δηλαδή της νευρογενούς φλεγμονής. Με βάση αυτόν ορισμένα νευροπεπτίδια (π.χ. SP, η C αντιδρώσα πρωτεΐνη και το πεπτίδιο σχετιζόμενο με την καλσιτονίνη (CGRP)) συντελούν στην παραγωγή κυτοκινών 63,64. Εκκρίνονται από τις απολήξεις των περιφερικών αισθητικών νεύρων και προκαλούν φλεγμονώδη αντίδραση γνωστή ως νευρογενής φλεγμονή 65. Οι Yoshida και συν. 66 αναφέρουν πως η SP εντοπίζεται σε νευρικές ίνες, νεοσχηματιζόμενα αγγεία και στην υπερτροφική αρθρική μεμβράνη. Υποστηρίζει παράλληλα, πως η υπερπλασία στοιχείων ΚΦΓΔ, αλλά και ο σχηματισμός αγγείων παρατηρούνται σε αλλοιώσεις ΚΦΓΔ. Άλλοι ερευνητές μελέτησαν τη συγκέντρωση τέτοιων ουσιών στο αρθρικό υγρό ασθενών 67. Πράγματι βρήκαν σε αυξημένο ποσό τα νευροπεπτίδια SP, CGRP και τη νευροκινίνη. Μάλιστα τη μεγαλύτερη συγκέντρωση παρουσιάζει η CGPR και την πιο μικρή η SP στο αρθρικό υγρό ασθενών, με συγκεκριμένη μορφή αρθρίτιδας (ρευματοειδή). Οι Sato και συν. 63 αναφέρουν στατιστικά σημαντικά μεγάλη αύξηση της ουσίας Ρ σε 54 ασθενείς με εσωτερική αποδιοργάνωση της ΚΦΓΔ σε σύγκριση με υγιείς αρθρώσεις. Δ) Άλλες ουσίες μικρού μοριακού βάρους Άλλες ουσίες μικρού μοριακού βάρους που συσχετίζονται με της διαταραχές της ΚΦΓΔ είναι οι ενώσεις νιτρικών οξέων (NO), αλλά και οι μορφογενετικές πρωτεΐνες του οστού (BMP) 68,69. Αξίζει να σημειωθεί ότι βρέθηκε θετική συσχέτιση υψηλού επιπέδου ΝΟ και εκφυλιστικών αρθρικών αλλοιώσεων, αλλά και φλεγμονωδών καταστάσεων (οστεοαρθρίτιδα και αρθροθυλακίτιδα) 68. Αντίθετα, η σχέση των πρωτεϊνών BMP-2 με διαταραχές ΚΦΓΔ απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση. Αξίζει, όμως, να σημειωθεί και στις περιπτώσεις αυτές η σύνδεση μορίου με τύπο διαταραχής. Έτσι, το επίπεδο των νιτρικών οξέων όπως ήδη αναφέρθηκε είναι αυξημένο σε περίπτωση εκφυλιστικών αλλοιώσεων και οστεοαρθρίτιδας, ενώ σχετίζεται και με την παρουσία πόνου. Παράλληλα, διαπιστώθηκε πως ενώ οι μορφογενετικές πρωτεϊνες (ΒΜΡ-2) βρίσκονται φυσιολογικά σε καλυπτικά και ενδοθηλιακά κύτταρα, εντοπίζονται και γύρω από χονδροκύτταρα σε περίπτωση εσωτερικής αποδιοργάνωσης της ΚΦΓΔ 69. Τέλος, άλλα δύο μόρια φέρονται να σχετίζονται με διαταραχές στην ΚΦΓΔ. Η σεροτονίνη (5-ΗΤ) σχετίζεται με τον πόνο κατά τη διάρκεια κινήσεων της κάτω γνάθου 70, ενώ υπάρχουν ενδείξεις για τη σχέση της ισταμίνης με διαταραχές της ΚΦΓΔ 71.

6 126 Θεοχαρίδου και συν Ε) Ουσίες μεγάλου μοριακού βάρους Στις ουσίες μεγάλου μοριακού βάρους που εντοπίζονται στην ΚΦΓΔ και συσχετίζονται με την εμφάνιση διαταραχών της ΚΦΓΔ συγκαταλέγονται η θεϊκή κερατίνη (KS), η θεϊκή χονδροϊτίνη (CS), η προσταγλανδίνη E 2 (PGE 2 ) και το λευκοτριένιο (LTB 4 ) 60,72. Με τη βοήθεια της αρθροσκόπησης και παράλληλα της ανάλυσης του αρθρικού υγρού βρέθηκε θετική συσχέτιση θειϊκής κερατίνης (ΚS) προϊόν καταβολισμού πρωτεογλυκανών και των διαταραχών της ΚΦΓΔ. Όσον αφορά τις ουσίες PGE 2 και LTB 4, αυτές αποτελούν προϊόντα καταβολισμού του αραχιδονικού οξέως, ενός από τα συστατικά του αρθρικού χόνδρου 56. Παρατηρήθηκαν σε αυξημένα ποσά σε ασθενείς με διαταραχές της ΚΦΓΔ 73. Παράλληλα, διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση PGE 2 και αλλοιώσεων στο εσωτερικό της άρθρωσης. Τέλος, οι Murakami και συν. 60 εξέτασαν δύο μορφές θεϊκής χονδροϊτίνης (C4S-C6S) σε σχέση με την ηλικία και τις εκφυλιστικές αλλοιώσεις της ΚΦΓΔ. Η C4S αποτελεί συστατικό του αρθρικού ιστού, ενώ η C6S του αρθρικού χόνδρου. Ενώ υποστηρίζουν ότι τόσο η C4S όσο και η C6S αυξάνονται με την ηλικία, καθώς και με την ύπαρξη αλλοιώσεων στην περιοχή της ΚΦΓΔ, διαπίστωσαν ότι ο λόγος C4S+C6S/HA είναι ανεξάρτητος από την ηλικία, αλλά παρουσιάζει θετική συσχέτιση μόνο σε περίπτωση εκφυλιστικών αλλοιώσεων στην περιοχή της διάρθρωσης. ΣΤ) Ορμόνες Ο υψηλός επιπολασμός της νόσου στο γυναικείο πληθυσμό 25-27,74 καθιστά αναγκαία και τη διερεύνηση πιθανής συσχέτισης ορμονών σχετιζόμενων με το φύλο με τις διαταραχές στην ΚΦΓΔ. Έτσι, με σκοπό την εξιχνίαση του ρόλου των ορμονών στην παθογένεια των διαταραχών της ΚΦΓΔ διερευνήθηκαν πειραματικά τόσο η δράση αυτών στη δημιουργία κολλαγόνου όσο και στις αναγεννητικές διαδικασίες της άρθρωσης 32,75. Στις μελέτες αυτές τεκμηριώθηκε ο ευεργετικός ρόλος των οιστρογόνων σε διεργασίες αναγέννησης ΚΦΓΔ, μέσω αύξησης της σύνθεσης κολλαγόνου και ελαστίνης, αλλά και του μεταβολισμού των αρθρικών κυττάρων 75,76. Παράλληλα, διαπιστώθηκε μεταβολή του κολλαγόνου και των πρωτεϊνών στον αρθρικό θύλακα σε άρρενα και θήλεα πειραματόζωα μετά από χορήγηση οιστρογόνων και προγεστερόνης 74. Η αρχική υπόθεση ήταν ότι η δράση των ουσιών αυτών στην άρθρωση γίνεται μέσω κάποιων υποδοχέων. Πράγματι, οι Aufdemorte και συν. 31 διαπίστωσαν την παρουσία υποδοχέων για την οιστραδιόλη-17 στην ΚΦΓΔ ηλικιωμένων θηλυκών μπαμπουίνων και ειδικότερα στην αρθρική επιφάνεια του κονδύλου, στο διάρθριο δίσκο και στον αρθρικό θύλακο. Όμως, τέτοιοι υποδοχείς δεν εντοπίστηκαν στην περίπτωση του ανθρώπου 77. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και μια πρόσφατη μελέτη των Henry και συν. 78. Έτσι, οι Warren και Fried 79 αναφέρουν ότι ο πιθανότερος μηχανισμός επίδρασης των ορμονών στην εκδήλωση συμπτωμάτων από την ΚΦΓΔ είναι η αύξηση των κυτοκινών που σχετίζονται άμεσα με τις εκφυλιστικές αλλοιώσεις της ΚΦΓΔ 11. Παρά το γεγονός ότι διαφαίνεται κάποιο είδος επίδρασης των οιστρογόνων στην εμφάνιση διαταραχών της ΚΦΓΔ, περισσότερες μελέτες απαιτούνται, ώστε να τεκμηριωθεί ο ρόλος τους, και να προσδιοριστεί εάν υπάρχει ο ακριβής παθογενετικός μηχανισμός. Πέρα, όμως, από ορμονικού τύπου διαφοροποιήσεις και πιθανή διαφορετική αντίδραση στη φλεγμονή σχετιζόμενη με το φύλλο, η αιτιολόγηση της συχνότερης εμφάνισης διαταραχών της ΚΦΓΔ στις γυναίκες παραμένει ασαφής 80,81. Πιθανολογείται δε ότι σχετίζεται και με ψυχογενή αίτια (κατάθλιψη, στρες κ.λ.π.) Συσχέτιση είδους μακρομορίου - νόσος - σημεία συμπτώματα της νόσου Η πιθανή συσχέτιση συγκεκριμένου μορίου με συγκεκριμένη μορφή διαταραχής της ΚΦΓΔ ή ακόμα και συγκεκριμένης αρθρίτιδας θα συντελούσε στην εξιχνίαση των διαφορετικών μοριακών μηχανισμών των εκδηλώσεων διαταραχών ΚΦΓΔ. Επιπλέον, θα συνέβαλε και στην τροποποίηση της θεραπευτικής αντιμετώπισης τέτοιων διαταραχών. Πιο συγκεκριμένα, τα μόρια IL-1β και ΤΝFa συνδέονται με ρευματοειδή αρθρίτιδα, ενώ παράλληλα ο TNFa συνδέεται με κλινικά διαγνωσμένες διαταραχές τηςκφγδ 40,47,84 (Πινακας ΙΙ) και είναι αυξημένος ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ Συσχέτιση τύπου νόσου-εμπλεκόμενου μορίου.

7 Διαταραχές κροταφογναθικής διάρθρωσης υπό το πρίσμα της μοριακής βιολογίας 127 στο υγρό της άρθρωσης σε εκφυλιστικές αλλαγές (81%) και σε περίπτωση παρεκτόπισης διάρθριου δίσκου (45%) 85. Επιπρόσθετα, η ΙL-6 συνδέεται με οξεία φλεγμονή 53, στην περιοχή της άρθρωσης, ενώ διαπιστώθηκε θετική σχέση μεταξύ της συγκέντρωσης των κυτοκινών ΙL-1β και IL-6 στο αρθρικό υγρό και της παρουσίας οστικών αλλοιώσεων στην άρθρωση 86. Επίσης, τεκμηριώθηκε η θετική συσχέτιση της συγκέντρωσης της KS, BMP-3 και ΝΟ στο αρθρικό υγρό με την οστεοαρθρίτιδα 44,87. Κι ακόμη, το ΗΑ και οι λόγοι C45/HA και C65/HA βρέθηκε ότι αυξάνονται σε περιπτώσεις εκφυλιστικών αλλαγών στο εσωτερικό της άρθρωσης, αλλά και σε φλεγμονή του αρθρικού θυλάκου 61. Εκτός από τη μορφή της νόσου, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προσπάθεια σύνδεσης ορισμένων σημείων και συμπτωμάτων των διαταραχών ΚΦΓΔ με συγκεκριμένα χημικά μόρια (Πίνακας ΙΙΙ) 88. Έτσι, αναφέρεται πιθανή σχέση της IL-1β που παράγεται μάλιστα από αρθρικά κύτταρα με την ύπαρξη ήχων στην ΚΦΓΔ 50. Επίσης, βιβλιογραφικά αναφέρεται και συσχέτιση μορίων με το σύμπτωμα του πόνου τόσο κατά τη διάρκεια κινήσεων όσο και κατά την ψηλάφηση μερών της ΚΦΓΔ (Πίνακας ΙΙΙ). Βρέθηκε, λοιπόν, συσχέτιση των IL-1β, ΡGE 2, αλλά και του επιπέδου πρωτεϊνών στο αρθρικό υγρό σε περιπτώσεις, όπου εκδηλώθηκαν διαταραχές της ΚΦΓΔ και συνοδεύονται από το σύμπτωμα του πόνου 69. Τέλος, με τον πόνο κατά τη διάρκεια κινήσεων της κάτω γνάθου έχει συνδεθεί η σεροτονίνη (5-ΗΤ) 50,70, ενώ με ύπαρξη πόνου στη μέγιστη διάνοιξη έχει σχετισθεί η ΡGE 2 62, τo HA 60, οι λόγοι C45/HA και C65/HA 60 και ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ Συσχέτιση συμπτώματος-εμπλεκόμενου μορίου. ΤΝFa 89. Αντίθετα, με την ύπαρξη πόνου σε ανάπαυση ίσως συνδέονται τόσο τα ΝΡΥ όσο και η ΙL -1β 70. Συζήτηση-Συμπεράσματα Τα τελευταία χρόνια,όπως γίνεται σαφές από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον στη διερεύνηση πιθανών μοριακών μηχανισμών παθογένεσης των διαταραχών της ΚΦΓΔ. Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις και για τη συμμετοχή μορίων, τόσο μικρού, όσο και μεγάλου Μ.Β. στην παθογένεση των διαταραχών ΚΦΓΔ. Αξίζει να αναφερθεί ότι ήδη μελετάται η θεραπευτική αντιμετώπιση κροταφογναθικών διαταραχών, υπό το πρίσμα της μοριακής βιολογίας, παρόλο που προέκυψε μετά από βιβλιογραφική ανασκόπηση - με σαφώς προσδιορισμένα κριτήρια και στατιστική επεξεργασία ότι μόνο το 16% ατόμων με κροταφογναθικές διαταραχές έχουν ανάγκη θεραπευτικής αγωγής 90. Εκτός από τη θεραπευτική αγωγή με νάρθηκες ή ασκήσεις ή διευθέτηση της σύγκλεισης, αναφέρονται θετικά ή αντιφατικά αποτελέσματα κατά τη φαρμακευτική αγωγή σε ασθενείς με κροταφογναθικές διαταραχές 91,92. Η ευνοϊκή επίδραση αυτών των φαρμάκων ενισχύει τη θεωρία της ύπαρξης και μοριακών παθογενετικών μηχανισμών, καθώς τα φάρμακα αυτά αναστέλλουν τη δράση του ενζύμου COX-2 και έτσι την παραγωγή PGE 2. Αλλοι ερευνητές υποστηρίζουν την υπεροχή των αντιϊσταμινικών φαρμάκων σε σχέση με τα αντιφλεγμονώδη, όσον αφορά την αντιμετώπιση διαταραχών της ΚΦΓΔ 93. Κι ακόμη, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των διαταραχών της ΚΦΓΔ με παρέμβαση στον αριθμό και στη λειτουργία των κυτοκινών, αναφέρεται η πιθανή φαρμακευτική χρήση διαλυτών υποδοχέων των μορίων IL-1β και ΤΝFa, καθώς και αντισωμάτων anti-tnfa με έγχυση στο αρθρικό υγρό. Τέλος, ιδιαίτερα. ενδιαφέρουσα θα ήταν και η εξέταση πιθανής παρέμβασης σε γονίδια με σκοπό την αντιμετώπιση των διαταραχών της ΚΦΓΔ 10 και αυτό, γιατί έχει ήδη αποδειχθεί πως άτομα με υπολειπόμενο το γονίδιο που εκφράζει το ένζυμο κατεχολο- Ο- μεθυλοτρανσφεράση [catecholamine-o-methyltransferase (COMT)] έχουν μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης διαταραχών με πόνο κατά 2,3 φορές, σε σχέση με αυτούς που φέρουν το επικρατές γονίδιο. Το γεγονός αυτό εξηγείται από τη δράση του ενζύμου στο μεταβολισμό των κατεχολαμινών και την εμφάνιση τελικά πόνου 94,95. Η μείωση της δραστηριότητας του ενζύμου αυτού που εμφανίζεται κατά 20-30% μειωμένη στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες πιθανώς σχετίζεται με μείωση του επιπέδου των εγκεφαλινών (ενδογενή πεπτίδια με οπιοειδή δράση) σε συγκεκεριμένες περιοχές του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος που σχετίζονται με τον πόνο ή με αυξημένα επίπεδα κατεχολαμινών, όπως η επινεφρίνη που προά-

8 128 Θεοχαρίδου και συν γουν την παραγωγή καταστάσεων έντονου πόνου μέσω ενεργοποίησης b2-αδρενεργικών υποδοχέων 94,96. Σε άτομα που έχουν το γονίδιο που εκφράζει τους αδρενεργικούς υποδοχείς εμφανίζεται 10 φορές πιο σπάνια επώδυνη διαταραχή της ΚΦΓΔ 97. Μελέτες που σχετίζονται με μεταφορά γονιδίων υπεύθυνων για ανταγωνιστές υποδοχέων της IL-1β στην άρθρωση έχουν γίνει σε πειραματόζωα 98. Έχει βρεθεί ευνοϊκή σχέση του επιπέδου των ανταγωνιστών υποδοχέων της κυτοκίνης IL-1β και των συμπτωμάτων διαταραχών της ΚΦΓΔ 99. Τα παραπάνω ευρήματα, αφορούν κυρίως μελέτες σε πειραματόζωα και αποτελούν ενδείξεις για θεραπευτικές μεθόδους στο μέλλον. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα σε ασθενείς με αυστηρά πρωτόκολλα και μάρτυρες, ώστε να τεκμηριωθεί η θεραπευτική αντιμετώπιση διαταραχών της ΚΦΓΔ με μοριακές και γονιδιακές παρεμβάσεις. Συμπερασματικά θα μπορούσαν να αναφερθούν τα εξής: Οι πιθανοί μοριακοί μηχανισμοί παθογένεσης διαταραχών της ΚΦΓΔ είναι τρεις: α) Η άμεση μηχανική φόρτιση β) η υποξία-επαναοξυγόνωση στους αρθρικούς ιστούς και γ) η νευρογενής φλεγμονή. Σχετίζονται όλοι με απελευθέρωση ελεύθερων ριζών στην περιοχή του αρθρικού θυλάκου. Πολλές είναι οι μελέτες που συσχετίζουν μόρια όπως οι κυτοκίνες, διάφορα ενζυμα, νευροπεπτιδια και ορμόνες με την εμφάνιση διαταραχών της ΚΦΓΔ, ενώ υπάρχουν ενδείξεις για τη συμμετοχή μορίων, τόσο μικρού, όσο και μεγάλου Μ.Β. στην παθογένεση των διαταραχών της ΚΦΓΔ. Αν και υπάρχουν πολλές εξελιγμένες τεχνικές, είναι δύσκολη η παρασκευή τυποποιημένων δειγμάτων αρθρικού υγρού, ώστε τα αποτελέσματα των ερευνών να είναι συγκρίσιμα και ως εκ τούτου χρειάζονται περαιτέρω έρευνες για την πλήρη εξιχνίαση του ακριβή ρόλου των μορίων αυτών. Ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια, καταδεικνύεται και πιθανή συσχέτιση συγκεκριμένων μορίων με συγκεκριμένες μορφές διαταραχών της ΚΦΓΔ ή ακόμα και συγκεκριμένο τύπο αρθρίτιδας, ενώ εκτός από την μορφή της νόσου, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προσπάθεια σύνδεσης ορισμένων σημείων και συμπτωμάτων των διαταραχών της ΚΦΓΔ με συγκεκριμένα χημικά μόρια. Τα πρώτα αποτελέσματα γονιδιακής παρέμβασης με στόχο τη θεραπευτική προσέγγιση διαταραχών της ΚΦΓΔ είναι ενθαρρυντικά. Απαιτείται, όμως, επιπλέον διερεύνηση του θέματος, ώστε να προσδιορισθούν με ακρίβεια τα γονίδια στα οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ευεργετική παρέμβαση και, τελικά, να αποτραπεί η εκδήλωση ή να αντιμετωπιστούν διαταραχές που ήδη έχουν εκδηλωθεί στην ΚΦΓΔ. Καταλήγοντας, γίνεται εμφανές ότι στο πεδίο διαχείρισης ασθενών με διαταραχές της ΚΦΓΔ επισυμβαίνουν τα τελευταία χρόνια σημαντικές διαφοροποιήσεις, ως αποτέλεσμα της επέκτασης της ερευνητικής δραστηριότητας σε μοριακό επίπεδο. Παρόλο που τα ευρήματα αναδεικνύουν το σημαντικό ρόλο συγκεκριμένων μηχανισμών και μορίων, χρειάζεται χρόνος, ώστε τα ευρήματα που προκύπτουν από τις ερευνητικές μελέτες- με σύγχρονες μοριακού χαρακτήρα θεραπευτικές προσεγγίσεις-, να ενσωματωθούν στην ευρύτερη κλινική θεραπευτική αντιμετώπιση. Βιβλιογραφία 1. The Glossary of Prosthodontic Terms 2005; 94: Okeson JP. Nonodontogenic toothache. Tex Dent J ;117: National institute of dental and craniofacial research, national institute of Health NIH Publication No ; Holmlund A, Hellsing G, Axelsson S. The temporomandibular joint: a comparison of clinical and arthroscopic findings. J Prosthet Dent 1989; 62: Tallents RH, Hatala M, Katzberg RW, Westesson PL. Temporomandibular joint sounds in asymptomatic volunteers. J Prosthet Dent 1993; 69: Greene CS, Laskin DM. Temporomandibular disorders: moving from a dentally based to a medically based model. J Dent Res 2000; 79: Greene CS. The etiology of temporomandibular disorders: implications for treatment. J Orofac Pain 2001; 15:93-105; discussion Engel GL. The need for a new medical model: a challenge for biomedicine. Science 1977; 196:4286: Dworkin SF, Massoth DL. Temporomandibular disorders and chronic pain: disease or illness? J Prosthet Dent 1994; 72: Klasser G, Greene CS. The changing field at temporomandibular disorders: what dentists need to know. JCDA 2009; 75: Haskin CL, Milam SB, Cameron IL. Pathogenesis of degenerative joint disease in the human temporomandibular joint. Crit Rev Oral Biol Med 1995; 6: Grinnell F, Lamke CR. Reorganization of hydrated collagen lattices by human skin fibroblasts. J Cell Sci 1984; 66: Mills DK, Daniel JC, Scapino R. Histological features and in-vitro proteoglycan synthesis in the rabbit craniomandibular joint disk. Arch Oral Biol 1988; 33: Silbermann Mr Reddi AH, Hand AR, Leapman RD, von der Mark K, Franzen A. Further characterization of the extracellular matrix in the mandibular condyle in neonatal mice. J Anat 1987;151:

9 Διαταραχές κροταφογναθικής διάρθρωσης υπό το πρίσμα της μοριακής βιολογίας Silbermann M, von der Mark K. An immunohistochemical study of the distribution of matrical proteins in the mandibular condyle of neonatal mice. I. Collagens. J Anat 1990; 170: Ben AY, von der Mark K, Franzen A, de Bernard B, Lunazzi GC, Silbermann M. Immunohistochemical studies of the extracellular matrix in the condylar cartilage of the human fetal mandible: collagens and noncollagenous proteins. Am I Anat 1991;190: Mizoguchi I, Takahashi I, Nakamura M, Sasano Y, Sato S, Kagayama M, Mitani H. An immunohistochemical study of regional differences in the distribution of type I and type II collagens in rat mandibular condylar cartilage. Arch Oral Biol. 1996;41: Mow VC, Ratcliffe A, Poole AR. Cartilage and diarthrodial joints as paradigms for hierarchical materials and structures review). Biomaterials 1992;13: Axelsson S, Homlund A, Hjerpe A. Glycozaminoglycans in normal and osteoarthrotic human temporomandibular joint disks. Acta Odontol Scand 1992; 50: Stegenga B, de Bont LG, Boering G, van Willigen JD. Tissue responses to degenerative changes in the temporomandibular joint: A Review. J Oral Maxillofac Surg 1991; 49: Takano-Yamamoto T, Soma S, Nakagawa K, Kobayashi Y, Kawakami M, Sakuda M. Comparison of the effects of hydrostatic compressive force on glycosaminoglycan synthesis and proliferation in rabbit chondrocytes from mandibular condylar cartilage, nasal septum, and spheno-occipital synchondrosis in vitro. Am J Orthodont Dentofacial Orthoped 1991;99: Carvalho R, Yen E, Suga D. Glycosaminoglycan synthesis in the rat articular disk in response to mechanical stress. Am J Orthod Dentofac Orthop,1995; 107: Marchetti C, Piacentini C, Farina A, Bernasconi G, Calligaro A. A microscopic and immunocytochemical study of structural changes in dysfunctional human temporomandibular joint discs. Arch Oral Biol 1995; 40: Jurvelin J, Kiviranta I, Saamanen AM, Tammi M, Helminen HJ. Indentation stiffness of young canine knee articular cartilage influence of strenuous joint loading. J Biomechan 1990; 23: Eλευθεριάδης M, Παπαδημητρίου M, Κοïδης Π, Τριγωνίδης Γ. Μακροσκοπικές μεταβολές της ΚΦΓΔ σε άτομα τρίτης ηλικίας. Ευρήματα από υλικό αυτοψίας. Ελλ. Π. Στομ. Γναθοπροσωπ. Χειρ. 1992; 7: Nilner M, Kopp S. Distribution of age and sex of functional disturbances and diseases of the stomatognathic system in 7-18 year olds. Swed Dent J 1983; 7: Koidis PT, Zarifi A, Grigoriadou E, Garefis P. Effect of age and sex on craniomandibular disorders. J Prosth Dent 1993; 69: Bouvier M. Effects of age on the ability of the rat temporomandibular joint to respond to changing functional demands. J Dent Res 1988; 67: de Bont LG, Liem RS, Boering G. Ultrastructure of the articular cartilage of the mandibular condyle: aging and degeneration. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1985; 60: Yasuoka T, Nakashima M, Okuda T, Tatematsu N. Effect of estrogen replacement on temporomandibular joint remodeling in ovariectomized rats. J Oral Maxillofac Surg 2000; 58: Aufdemorte TB, Van Sickels JE, Dolwick MF, Sheridan PJ, Holt GR, Aragon SB, Gates GA. Estrogen receptors in the temporomandibular joint of the baboon Papio cynocephalus;: an autoradiographic study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1986; 61: Milam SB, Aufdemorte TB, Sheridan PJ, Triplett RG, Van Sickels JE, Holt GR. Sexual dimorphism in the distribution of estrogen receptors in the temporomandibular joint complex of the baboon. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1987; 64: Ng MC, Harper RP, Le CT, Wong BS. Effects of estrogen on the condylar cartilage of the rat mandible in organ culture. J Oral Maxillofac Surg 1999; 57: Galal N, El Beialy W, Deyama Y, Yoshimura Y, Yoshikawa T, Suzuki K, και συν. Effect of estrogen on bone resorption and inflammation in the temporomandibular joint cellular elements.int J Mol Med. 2008; 21: Teng S, Herring SW. Anatomic and directional variation in the mechanical properties of the mandibular condyle in pigs. J Dent Res 1996; 75: Tong AC, Tideman H. The microanatomy of the rhesus Monkey temporomandibular joint. J Oral Maxillofac Surg 2001; 59: Milam S, Schmitz JP. Molecular biology of temporomandibular joint disorders: Proposed mechanisms of disease. J Oral Maxillofac Surg 1995; 53: Bates EJ, Lowther DA, Johnson CC. Hyaluronic acid synthesis in articular cartilage: an inhibition by hydrogen peroxide. Biochem Biophys Res Commun 1985; 30;132: Kawai Y, Kubota E, Okabe E. Reactive oxygen species participation in experimentally induced arthritis of the temporomandibular joint in rats. J Dent Res. 2000; 79: Nitzan DW. Intraarticular pressure in the functioning human temporomandibular joint and its alteration by uniform elevation of the occlusal plane. J Oral Maxillofac Surg 1994; 52: Takeuchi Y, Zeredo JL, Fujiyama R, Amagasa T, Toda K. Effects of experimentally induced inflammation on temporomandibular joint nociceptors in rats. Neurosci Lett Jan 9;354(2): Takeuchi Y, Toda K. Subtypes of nociceptive units in the rat temporomandibular joint. Brain Res Bull Oct 15;61(6): Aghabeigi B, Cintra N, Meghji S, Reher P, Evans AW, Hopper C. Measurement of nitric oxide in temporomandibular joint saline aspirates. Int J Oral Maxillofac Surg 2003;32: Israel H, Saed- Nejad F, Ratcliffe A.Early diagnosis of osteoarthrosis of temporomandibular joint: Correlation between arthroscopic diagnosis and keratan sulfate levels in the synivial fluid. J Oral Maxillofacial Surg 1991;49:

10 130 Θεοχαρίδου και συν 45. Alstergren P, Kopp S, Theodorsson E. Synovial fluid sampling from the temporomandibular joint: sample quality criteria and levels of interleukin-1 beta and serotonin. Acta Odontol Scand (1999); 57: Alstergren P. Cytokines in temporomandibular joint arthritis. Oral Diseases (2000) 6: Nishimura M, Segami N, Kaneyama K, Suzuki T, Miyamaru M. Proinflammatory cytokins and arthroscopic findings of patients with internal derangement and osteoarthritis of the temporomandibular joint. Br J Oral Maxillofac Surg (2002) 40: Alvaro-Gracia JM, Zvaifler NJ, Brown CB, Kaushansky K, Firestein GS. Cytokines in chronic inflammatory arthritis. VI. Analysis of the synovial cells involved in granulocyte-macrophage colony-stimulating factor production and gene expression in rheumatoid arthritis and its regulation by IL-1 and tumor necrosis factor-alpha. J Immunol (1991)146: Feldmann M, Maini SR. Role of cytokines in rheumatoid arthritis: an education in pathophysiology and therapeutics. Immunol Rev (2008)223: Suzuki T, Segami N, Kaneyama K, Nishimura M, NojimaT. Specific expression of interleukin-1β in temporomandibular joints with internal derangement: Correlation with clinical findings. Oral Surg, Oral Med, Oral Pathol, Oral Radiol Endodontol (1999)88: Fu K, Ma X, Zhang Z, Chen W. Tumor necrosis factor in synovial fluid of patients with temporomandibular disorders. J Oral Maxillofac Surg (1995) 53; Jouvenne P, Vannier E, Dinarello CA, Miossec P. Elevated levels of soluble interleukin-1 receptor type II and interleukin-1 receptor antagonist in patients with chronic arthritis: correlations with markers of inflammation and joint destruction. Arthritis Rheum 1998; 41: Kubota E, Kubota T, Matsumoto J, Shibata T, Murakami KI. Synovial fluid cytokines and proteinases as markers of temporomandibular joint disease. J Oral Maxillofac Surg 1998; 56: Emshoff R, Puffer P, Strobl H, Gassner R. Effect of temporomandibular joint arthrocentesis on synovial fluid mediator level of tumor necrosis factor-α: implications for treatment outcome. Int J Oral Maxillofac Surg 2000;29: Gulen H, Ataoglu H, Haliloglu S, Isik K. Proinflammatory cytokines in temporomandibular joint synovial fluid before and after arthrocentesis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2009; 107:e Quinn JH, Bazan NG. Identification of prostaglandin E2 and leukotriene B4 in the synovial fluid of painful, dysfunctional temporomandibular joints. J Oral Maxillofac Surg 1990; 48: Ishimaru JI, Oguma Y, Goss AN. Matrix metalloproteinase and tissue inhibitor of metalloproteinase in serum and lavage synovial fluid of patients with temporomandibular joint disorders. Br J Oral Maxillofac Surg 2000; 38: Mizui T, Ishimaru J, Miyamoto K, Kurita K. Matrix metalloproteinase-2 in synovial lavage fluid of patients with disorders of the temporomandibular joint. Br J Oral Maxillofac Surg 2001;39: Srinivas R, Sorsa T, Tjäderhane L, Niemi E, Raustia A, Pernu H, Teronen O, Salo T. Matrix metalloproteinases in mild and severe temporomandibular joint internal derangement synovial fluid. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2001;91: Murakami Κ, Shibata Τ, Kubota Ε, Maeda Η. Intra articular levels of prostaglandin E2, Hyaluronic acid, chondroitin 4 and 6-sulfates in the temporomandibular joint synovial fluid of patients with internal derangementʼ J Oral Maxillofacial Surg 1998;56: Shibata Τ, Murakami K, Kubota E, Maeda H. Glycosaminoglycans components in temporomandibular joint synovial fluid as markers of joint pathology. J Oral Maxillofac Surg 1998; 56: Uddman R, Grunditz T, Kato J, Sundler F. Distribution and origin of nerve fibers in the rat temporomandibular joint capsule. Anat Embryol Berl; : Sato J, Segami N, Yoshitake Y, Kaneyama K, Yoshimura H, Fujimura K, Kitagawa Y. Specific expression of substance P in synovial tissues of patients with symptomatic, non-reducing internal derangement of the temporomandibular joint: comparison with clinical findings. Br J Oral Maxillofac Surg 2007; 45: Appelgren A, Appelgren B, Eriksson S, Kopp S, Lundeberg T, Nylander M, Theodorsson E. Neuropeptides in temporomandibular joints with rheumatoid arthritis: a clinical study. Scand J Dent Res 1991; 99: Rosenfeld MG, Mermod JJ, Amara SG, Swanson LW, Sawchenko PE, RivierJ et al. Production of a novel neuropeptide encoded by the calcitonin gene via tissue-specific RNA processing. Nature 1983; 304: Yoshida H, Fujita S, Nishida M, Iizuka T. The expression of substance P in human temporomandibular joint samples: an immunohistochemical study. J Oral Rehabil 1999; 26: Appelgren A, Appelgren B, Kopp S, Lundeberg T, Theodorsson E. Neuropeptides in the arthritic TMJ and symptoms and signs from the stomatognathic system with special considerations to rheumatoid arthritis. J Orofac Pain 1995; 9: Takahashi T, Kondoh T, Ohtani M, Homma H, Fukuda M. Association between arthroscopic diagnosis of temporomandibular joint osteoarthritis and synovial fluid nitric oxide levels. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1999; 88: Suzuki T, Bessho K, Segami N, Nojima T, Iizuka T. Bone morphogenetic protein-2 in temporomandibular joints with internal derangement.oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1999;88: Kopp S. The influence of neuropeptides, serotonin, and interleukin 1beta on temporomandibular joint pain and inflammation. J Oral Maxillofac Surg 1998; 56: Ting E, Roveroni RC, Ferrari LF, Lotufo CM, Veiga MC, Parada CA, Tambeli CH. Indirect mechanism of histamine-induced nociception in temporomandibular joint of rats. Life Sci. 2007; 81: Kaneyama K, Segami N, Sato J, Fujimura K, Nagao T, Yoshimura H. Prognostic Factors in Arthrocentesis of the Temporomandibular Joint: Comparison of

11 Διαταραχές κροταφογναθικής διάρθρωσης υπό το πρίσμα της μοριακής βιολογίας 131 Bradykinin, Leukotriene B4, Prostaglandin E2, and Substance P Level in Synovial Fluid Between Successful and Unsuccessful Cases. J Oral Maxillofac Surg 2007; 65: Arinci A, Ademoglu E, Aslan A, Mutlu-Turkoglu U, Karabulut AB, Karan A.Molecular correlates of temporomandibular joint disease. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005; 99: Abubaker, AO, John F, Sotereano GC, Patterson G, Jenosky J. Prevalence of female sex hormone use by female TMJ patients. J Dent Res 1992; 71: 259 (abst;1225). 75. Corvol M, Blanchard O, Tsagris L.Bone and cartilage responsiveness to sex steroid hormones. J Steroid Biochem Mol Biol 1992; 43: Abubaker AO, Hebda PC, Gunsolley JN. Effects of sex hormones on protein and collagen content of the temporomandibular joint disc of the rat. J Oral Maxillofac Surg 1996; 54: Campbell JH, Courey MS, Bourne P, Odziemiec C. Estrogen receptor analysis of human temporomandibular disc. J Oral Maxillofac Surg 1993; 51: Henry CH, Tull GT, Whittum-Hudson JA, Wolford LM. Analysis of estrogen binding sites of the posterior ligament of the human TMJ. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2008; 105: Warren MP, Fried JL. Temporomandibular disorders and hormones in women.cells Tissues Organs 2001; 169: Floderus Y, Wetterberg L. The inheritance of human erythrocyte catechol-o-methyltransferase activity. Clin Genet 1981; 19: Floderus Y, Ross SB, Wetterberg L. Erythrocyte catechol-omethyltransferase activity in a Swedish population. Clin Genet 1981; 19 : Nilsson IM. Reliability, validity, incidence and impact of temporormandibular pain disorders in adolescents. Swed Dent J Suppl 2007; 183: Licini F, Nojelli A, Segù M, Collesano V. Role of psychosocial factors in the etiology of temporomandibular disorders: relevance of a biaxial diagnosis. Minerva Stomatol 2009;58: Sandler N, Buckley M, Cillo J, Braun T W. Correlation of inflammatory cytokines with arthroscopic findings in patients with temporomandibular joint internal derangements. J Oral Maxillofac Surg 1998; 56: Nordahl S, Alstergren P, Kopp S. Tumor necrosis factor-alpha in synovial fluid and plasma from patients with chronic connective tissue disease and its relation to temporomandibular joint pain. J Oral Maxillofac Surg 2000; 58: Takahashi T, Kondoh T, Fukuda M, Yamazaki Y, Toyosaki T, Suzuki R, Proinflammatory cytokines detectable in synovial fluids from patients with temporomandibular disorders. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1998; 85: Ratcliffe A, Israel H, Saed- Nejad F, Diamond B. Proteglycans in the synovial fluid of the temporomandibular joint as an indicator of changes in cartilage metabolism during pimary and secondary osteoarthrisis. J Oral Maxillofacial Surg 1998; 56: Bouloux GF. Temporomandibular joint pain and synovial fluid analysis: a review of the literature. J Oral Maxillofac Surg 2009; 67: Emshoff R, Puffer P, Rudisch A, Gassner R. Temporomandibular joint pain: relationship to internal derangement type, osteoarthrosis, and synovial fluid mediator level of tumor necrosis factor-alpha. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2000; 90: Al-Jundi MA, John MT, Setz JM, Szentpétery A, Kuss O. Meta-analysis of treatment need for temporomandibular disorders in adult nonpatients. J Orofac Pain 2008; 22: Clark GT, Baba K, McCreary CP. Predicting the outcome of a physical medicine treatment for temporomandibular disorder patients. J Orofac Pain 2009; 23: Shi Z, Guo C, Awad M. Hyaluronate for temporomandibular joint disorders (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 1. Art. No.: CD Gerschman JA, Reade PD, Burrows GD. Evaluation of a proprietary analgesic/antihistamine in the management of pain associated with temporomandibular joint pain dysfunction syndrome. Aust Dent J 1984; 29: Diatchenko L, Slade GD, Nackley AG, Bhalang K, Sigurdsson A, Belfer I et al. Genetic basis for individual variations in pain perception and the development of a chronic pain condition. Hum Mol Genet 2005; 14: Nackley A, Diatchenko L, Maixner W. Perspectives on the genetic basis of opioid-induced hyperalgesia. Anesthesiology 2006; 104: Zubieta JK, Heitzeg MM, Smith YR, Bueller JA, Xu K, Xu Y, Koeppe RA, Stohler CS, Goldman D. COMT val158met genotype affects mu-opioid neurotransmitter responses to a pain stressor. Science 2003; 299: Diatchenko L, Nackley AG, Slade GD, Fillingim RB, Maixner W. Idiopathic pain disorders--pathways of vulnerability. Pain 2006; 123: Pelletier JP, Caron JP, Evans C, Robbins PD, Georgescu HI, Jovanovic D, Fernandes JC, Martel- Pelletier J. In vivo suppression of early experimental osteoarthritis by interleukin-1 receptor antagonist using gene therapy. Arthritis Rheum 1997; 40: Alstergren P, Benavente C, Kopp S. Interleukin-1beta, interleukin-1 receptor antagonist, and interleukin-1 soluble receptor II in temporomandibular joint synovial fluid from patients with chronic polyarthritides. J Oral Maxillofac Surg 2003; 61:

Συσχέτιση μεταξύ οστεοπόρωσης και περιοδοντίτιδας Association between osteoporosis and periodontitis

Συσχέτιση μεταξύ οστεοπόρωσης και περιοδοντίτιδας Association between osteoporosis and periodontitis Ξ. Δερέκα: Συσχέτιση μεταξύ οστεοπόρωσης και περιοδοντίτιδας 1 Συσχέτιση μεταξύ οστεοπόρωσης και περιοδοντίτιδας Association between osteoporosis and periodontitis Ξανθίππη E. Δερέκα Λέκτορας, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ξηρό φατνίο (φατνιακή οστεΐτιδα): Σύγχρονες απόψεις για την αιτιολογία, την πρόληψη και τη θεραπεία του

Ξηρό φατνίο (φατνιακή οστεΐτιδα): Σύγχρονες απόψεις για την αιτιολογία, την πρόληψη και τη θεραπεία του Στοματογναθοπροσωπική Χειρ/κή ΣTOMA 2012; 40 : 179-190 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Ξηρό φατνίο (φατνιακή οστεΐτιδα): Σύγχρονες απόψεις για την αιτιολογία, την πρόληψη και τη θεραπεία του Γ. ΜΠΑΡΚΑ 1, Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος του άνδρα, οφειλόμενες στο σακχαρώδη διαβήτη

Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος του άνδρα, οφειλόμενες στο σακχαρώδη διαβήτη 21(2):222-230, 2009 Ανασκόπηση Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος του άνδρα, οφειλόμενες στο σακχαρώδη διαβήτη Α. Κόιου Η. Κατσίκης Ε. Καλαϊτζάκης Ε. Τιμαμοπούλου Β. Ζουρνατζή Δ. Πανίδης Μονάδα Ενδοκρινολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τ α διφωσφονικά είναι φαρµακολογικοί παράγοντες που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία της νόσου

Τ α διφωσφονικά είναι φαρµακολογικοί παράγοντες που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία της νόσου ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011,68(1): 20-34 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Θ. ΚΟΝ ΥΛΗΣ*, Α. ΚΑΤΣΙΜΙΓΑ**, Β. ΠΑΝΗΣ*** Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Τ α διφωσφονικά είναι φαρµακολογικοί παράγοντες που χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος των ορμονικών αλλαγών στην επαγόμενη από αρτηριακή υπέρταση αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου*

O ρόλος των ορμονικών αλλαγών στην επαγόμενη από αρτηριακή υπέρταση αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου* Αρτηριακή Υπέρταση, 21, 1-3: 37-49, 2012 ανασκoπηση O ρόλος των ορμονικών αλλαγών στην επαγόμενη από αρτηριακή υπέρταση αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου* Α. Κοτρότσου 1 Ι. Μουρούζης 1,2 Δ. Παπαδόπουλος 1 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία του Τμήματος Ανδρολογίας και Υπογονιμότητας της Ε.Ο.Ε. για συνεισφορά στην Ενημέρωση και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του Έλληνα Ουρολόγου

Πρωτοβουλία του Τμήματος Ανδρολογίας και Υπογονιμότητας της Ε.Ο.Ε. για συνεισφορά στην Ενημέρωση και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του Έλληνα Ουρολόγου Πρωτοβουλία του Τμήματος Ανδρολογίας και Υπογονιμότητας της Ε.Ο.Ε. για συνεισφορά στην Ενημέρωση και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του Έλληνα Ουρολόγου Αγαπητοί Συνάδελφοι Η Συντονιστική Επιτροπή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ

7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ Σπέτσες 10 13 Ιουνίου 2010 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελευθέρων Ριζών και Οξειδωτικού Στρες Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη βιολογική θεώρηση της κατάθλιψης Νευροπεπτίδια και νέες θεραπευτικές προοπτικές

Σύγχρονη βιολογική θεώρηση της κατάθλιψης Νευροπεπτίδια και νέες θεραπευτικές προοπτικές ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(4):456-462 Σύγχρονη βιολογική θεώρηση της κατάθλιψης Νευροπεπτίδια και νέες θεραπευτικές προοπτικές Η κατάθλιψη αποτελεί διαταραχή του συναισθήματος

Διαβάστε περισσότερα

«Ιρισίνη», απλά μια μυοκίνη;

«Ιρισίνη», απλά μια μυοκίνη; : 35-43, 2014 Ανασκόπηση «Ιρισίνη», απλά μια μυοκίνη; Π. Δρογγίτης 1 Ε.Π. Κοτανίδου 2 Α. Γαλλή-Τσινοπούλου 2 Περίληψη Μόλις το 2012 προσδιορίστηκε η ύπαρξη μιας μυοκίνης, της «ιρισίνης». Φάνηκε αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία

Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία ISSN 1105-7688 Περίοδος Β Τόμος 4 Τεύχη 1 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία Επίσημο Όργανο Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας Ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟDONTOSTOMATOLOGIC NEWS ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ 1 & 2/2005 ΙSSΝ 1790-2320. Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας

ΟDONTOSTOMATOLOGIC NEWS ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ 1 & 2/2005 ΙSSΝ 1790-2320. Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας ΟDONTOSTOMATOLOGIC NEWS A four month issue of the Thessalian Stomatologic Society of Greece ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΕΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: Εξακολουθεί να αποτελεί στόχο ανάπτυξης φαρµάκων κατά της παχυσαρκίας ;

ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΕΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: Εξακολουθεί να αποτελεί στόχο ανάπτυξης φαρµάκων κατά της παχυσαρκίας ; 1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΕΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: Εξακολουθεί να αποτελεί στόχο ανάπτυξης φαρµάκων κατά της παχυσαρκίας ; Αντωνάτος Σ. 1, Γαλανοπούλου Π. 2 1 Ψυχίατρος, ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Cited in: SCOPUS Εmbase Copernicus Index Google Scholar doaj ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Cited in: SCOPUS Εmbase Copernicus Index Google Scholar doaj ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 25 ΤΕΥΧΟΣ/No 1 ΙΑΝΟΥΑρΙΟΣ/JANUARY - ΜΑΡΤΙΟΣ/MARCH 2012 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο ΚΕΜΠ Αθηνών Αριθμός Άδειας 4/2007 ôåχíïãñáììámed Λ. Μεσογείων 380-15341 Áãßá ÐáñáóêåõÞ AÖÌ:

Διαβάστε περισσότερα

«ιάλογοι Ελλήνων Νευροεπιστηµόνων για την Παιδική & Εφηβική Πολλαπλή Σκλήρυνση»

«ιάλογοι Ελλήνων Νευροεπιστηµόνων για την Παιδική & Εφηβική Πολλαπλή Σκλήρυνση» 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ & ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚIΑΣ µε θέµα: «ιάλογοι Ελλήνων Νευροεπιστηµόνων για την Παιδική & Εφηβική Πολλαπλή Σκλήρυνση» 16-18 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο γαγγραινώδες πυόδερμα αποτελεί μια σπάνια. Eνδιαφέρουσα Περίπτωση

Τ ο γαγγραινώδες πυόδερμα αποτελεί μια σπάνια. Eνδιαφέρουσα Περίπτωση Γαγγραινώδες πυόδερμα σε ασθενή με διαπυητική ιδρωταδενίτιδα. Θετική ανταπόκριση στην κολχικίνη Eνδιαφέρουσα Περίπτωση Σαρακηνός Α. Μπαλαμιώτη Ε. Ζουριδάκη Ε. Κατσαβού Α. Γρηγορίου Σ. Ζακοπούλου Ν. Κοντοχριστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης και οστεοπόρωση

Εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης και οστεοπόρωση Εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης και οστεοπόρωση Β. Κεχαγιάς, Θ. Γρίβας Τμήμα Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας, ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο» 112 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης

Διαβάστε περισσότερα

H ριτουξιμάμπη στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας

H ριτουξιμάμπη στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας Á íá óêü ðç óç EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(3):203-211 H ριτουξιμάμπη στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας Π. ΑΘΑΝΑΣIΟΥ 1 Ι. ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2 1 Ρευματολογικό Τμήμα, ΓΝ «Ασκληπιείο» Βούλας 2

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοάνοση Θρομβοπενία

Αυτοάνοση Θρομβοπενία ΤΟΜΟΣ 1 - ΤΕΥΧΟΣ 2 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ISSN: 1108-2682 Διευθυντής Σύνταξης: Καθηγητής Φώτης Ν. Μπερής Συνεκδότες: Καθηγητής Νικόλαος Κ. Ζούμπος, Καθηγήτρια Ελένη A. Παπαδάκη Αυτοάνοση Θρομβοπενία

Διαβάστε περισσότερα

Το σεροτονινεργικό σύστημα του εγκεφάλου επηρεάζει σημαντικά την όρεξη. Για το λόγο αυτόν,

Το σεροτονινεργικό σύστημα του εγκεφάλου επηρεάζει σημαντικά την όρεξη. Για το λόγο αυτόν, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18 (1), 2007 69 Ερευνητική εργασία Research article Ο ρόλος των σεροτονινεργικών 2C υποδοχέων στη νευροβιολογία και στη θεραπεία των διαταραχών πρόσληψης τροφής Σ. Αντωνάτος Εργαστήριο Πειραματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 Τόμος 7 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2008

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 Τόμος 7 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2008 Τόμος 7 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2008 vima asklipiou.gr 162 Σελίδα Τόμος 7 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος Ιούνιος 2008 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Μια όχι συνηθισμένη επίσκεψη Αρχές Ιουνίου του 2008, παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση τoυ Mεταβολικού Συνδρόμου στην παιδική και εφηβική ηλικία: η παχυσαρκία ως κυριότερος αιτιολογικός παράγοντας

Διερεύνηση τoυ Mεταβολικού Συνδρόμου στην παιδική και εφηβική ηλικία: η παχυσαρκία ως κυριότερος αιτιολογικός παράγοντας Δελτ Α' Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 54, 2007 41 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διερεύνηση τoυ Mεταβολικού Συνδρόμου στην παιδική και εφηβική ηλικία: η παχυσαρκία ως κυριότερος αιτιολογικός παράγοντας Π. Περβανίδου 1 Χ. Κανακά-Gantenbein

Διαβάστε περισσότερα

Β-χρονία λεμφική λευχαιμία Νεότερα δεδομένα

Β-χρονία λεμφική λευχαιμία Νεότερα δεδομένα archieves review 1883 TZOURA (pages 13) Σελιδοποίηση: 16/2/2008 Αποστολή galley-proofs: 18/2/2008 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Β-χρονία λεμφική λευχαιμία Νεότερα δεδομένα Η B-χρονία λεμφική λευχαιμία (ΧΛΛ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

[Αυτή η σελίδα δεν τυπώνεται]

[Αυτή η σελίδα δεν τυπώνεται] [Αυτή η σελίδα δεν τυπώνεται] 37 ο Επιστηµονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών Βόλος 21-23 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES

Διαβάστε περισσότερα

Άλλες πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες Μια λιγότερο γνωστή ομάδα κεφαλαλγιών Νεότερα δεδομένα, βιβλιογραφική ανασκόπηση

Άλλες πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες Μια λιγότερο γνωστή ομάδα κεφαλαλγιών Νεότερα δεδομένα, βιβλιογραφική ανασκόπηση Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Άλλες πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες Μια λιγότερο γνωστή ομάδα κεφαλαλγιών Νεότερα δεδομένα, βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες απόψεις για τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος

Σύγχρονες απόψεις για τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(2):165-179 Σύγχρονες απόψεις για τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC

Διαβάστε περισσότερα

Αν και η παθοβιολογία της σχιζοφρένειας μπορεί να διερευνηθεί σε πολλαπλά επίπεδα, η οργανική

Αν και η παθοβιολογία της σχιζοφρένειας μπορεί να διερευνηθεί σε πολλαπλά επίπεδα, η οργανική 272 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 24 (4), 2013 Ειδικό άρθρο Special article Ήπια νευρολογικά σημεία στη σχιζοφρένεια: Συσχετίσεις με ηλικία, φύλο, εκπαίδευση και ψυχοπαθολογία Π. Παναγιωτίδης, 1 Γ. Καπρίνης, 2 Α. Ιακωβίδης,

Διαβάστε περισσότερα

NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Εις μνήμην Αλέκου Αυγερινού. NOSOKOMIAKA CHRONIKA Official publication of the Scientific Society of Evangelismos Hospital

NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Εις μνήμην Αλέκου Αυγερινού. NOSOKOMIAKA CHRONIKA Official publication of the Scientific Society of Evangelismos Hospital NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 71 ΤΕΥΧΟΣ 1 3-2009 EΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 71 NUMBER 1 3-2009 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία

Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία ISSN 1105-7688 Περίοδος Β Τόμος 1 Τεύχος 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία Επίσημο Όργανο Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας Διασταυρούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 22 No 4 OCTOBER-DECEMBER 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 22 No 4 OCTOBER-DECEMBER 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PNEUMON VOL. 22 No 4 OCTOBER-DECEMBER 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GREEK

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικά Νέα. Το συνεχές μιας ενοποιημένης θεωρίας για τις ασθένειες. Homeo News

Ομοιοπαθητικά Νέα. Το συνεχές μιας ενοποιημένης θεωρίας για τις ασθένειες. Homeo News Ομοιοπαθητικά Νέα Homeo News Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Mάρτιος - Μάιος 10 #16 www.homeopathy.gr Το συνεχές μιας ενοποιημένης θεωρίας για τις ασθένειες Aντικρουόμενα

Διαβάστε περισσότερα