ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΣΤΙΛ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΡΑ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΣΤΙΛ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΡΑ."

Transcript

1 ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΣΤΙΛ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΡΑ. Ν. Κουράκος, Λ. Καραογλάνογλου, Σ. Παπαδάκη, Δ. Κουλλάς, Ε. Κούκιος Ομάδα ΒΙΟΤΟΠΟΣ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ Λέξεις κλειδιά:μαθησιακά στιλ, εκπαίδευση, μαθητοκεντρική διδασκαλία ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή ανατρέχει στα μοντέλα διερεύνησης του μαθησιακού στιλ, σχολιάζει την αναγκαιότητά τους, την σημασία τους, τα θετικά και αρνητικά των διάφορων προσεγγίσεων και χρησιμοποιεί πιλοτικά ένα από αυτά, μελετώντας το προφίλ των φοιτητών οι οποίοι αποτέλεσαν την ερευνητική ομάδα στόχο. Εν προκειμένω, ομάδα στόχο αποτέλεσαν οι συμμετέχοντες στο μάθημα «Κοινωνία της Γνώσης και της Πληροφορίας» του β εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους στο ΕΜΠ. Σκοπός της όλης προσέγγισης η μέσω της καταγραφής των μαθησιακών στιλ των φοιτητών, προσαρμογή της όλης σχεδίασης, της μεθοδολογίας και του υλικού του μαθήματος ώστε αυτό να αποβεί χρησιμότερο και αποδοτικότερο για τους εκπαιδευόμενους. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ραγδαίες αλλαγές στην εκπαίδευση με την έκρηξη της τεχνολογίας της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η ανάδειξη της ανάγκης για συνεχιζόμενη κατάρτιση και δια βίου μάθηση, καθώς και η καταιγιστική πρόοδος στις θετικές κύρια επιστήμες, αποτελεί σήμερα συνείδηση όλων. Η παρεχόμενη σήμερα εκπαίδευση τόσο με το συμβατικό τρόπο όσο και μέσω διαδικτύου, εκτός των άλλων επανέφερε εμφατικά και ένα διαχρονικό και σημαντικό πρόβλημα. Την αδυναμία παροχής εκπαίδευσης με μαθητοκεντρική προσέγγιση. Το γενικό μοντέλο ένα μέγεθος για όλους (one-size-fits-all) στο σημερινό κόσμο αναδεικνύει με έντονο τρόπο τη ανεπάρκειά του. Με τον τρόπο αυτό δεν λαμβάνεται υπ όψη η διαφορετικότητα του κάθε εκπαιδευομένου, οι διαφορετικές του ανάγκες, το διαφορετικό του υπόβαθρο, η διαφορετική του ενσωμάτωση στη σημερινή ψηφιακή εποχή. Τη σημαντικότητα αυτής της διάστασης αναδεικνύουν πολλοί ερευνητές (Martinson & Schindler, 995; Janicki & Liegle, 200). Επιπρόσθετα η ανάγκη της προαγωγής των μαθητών, σε αυτόνομες, κριτικά σκεπτόμενες και ανεξάρτητες οντότητες, εμφανίζεται εντονότερη πάρα ποτέ (Chester, 2002). Είναι όμως εμφανές ότι αυτοί έχουν ήδη διαφορετικό υπόβαθρο, διαφορετικά ισχυρά και ασθενή σημεία, διαφορετικά ενδιαφέροντα και φιλοδοξίες. Διαφέρουν στην αίσθηση ευθύνης, στο τρόπο με τον οποίο μπορεί ο καθηγητής τους να τους παρακινήσει, μελετούν με ξεχωριστούς τρόπους.

2 Είναι βέβαιο ότι είναι αδύνατο για τον διδάσκοντα να προσαρμόσει την διδασκαλία του σε κάθε ένα μαθητή ξεχωριστά, αλλά το ίδιο βέβαιο είναι, ότι ο ένας, ενιαίος και άκαμπτος τρόπος διδασκαλίας (Felder & Brent, 2005) δεν είναι πλέον αποδοτικός. Η εξισορρόπηση των δύο αυτών άκρων εμφανίζεται ως η πλέον υποσχόμενη λύση. Η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο ο κάθε φοιτητής μαθαίνει αποδοτικότερα, αποτελεί πιεστική, καθημερινή και θέλουμε να πιστεύουμε βιωματική ανάγκη του σύγχρονου εκπαιδευτικού. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ Τα ευρήματα μιας τυπικής βιβλιογραφικής επισκόπησης με αντικείμενο τα γνωσιακά (cognitive) ή μαθησιακά στιλ (learning styles) είναι ιδιαίτερα πλούσια σε περιεχόμενο και ποικιλία οπτικών και προσεγγίσεων. Ήδη μια πρώτη ένδειξη του πλουραλιστικού χαρακτήρα του ερευνητικού αυτού πεδίου έρχεται από το δίπολο των όρων γνωσιακός / γνωστικός (cognitive) και μαθησιακός (learning) τύπος. Η εναλλακτική χρήση των όρων σε πολλά κείμενα δημιουργεί μια αίσθηση σύγχυσης υπό το πρίσμα της ισότιμης λειτουργικής χρήσης των όρων. Είναι λοιπόν ταυτόσημοι οι όροι αυτοί ή υπάρχει κάποια ειδοποιός διαφορά μεταξύ τους; Κάποιοι ερευνητές θεωρούν ότι δεν υπάρχει ουσιώδης διαφορά και ως εκ τούτου επαφίεται στον κάθε συγγραφέα η επιλογή χρήση του όρου (ntwistle, 98). Άλλοι πάλι θεωρούν ως διαφορετικούς τους δύο αυτούς όρους και διαχωρίζουν την χρήση τους (Das, 988). Ο όρος «γνωστικό στιλ», εισήχθη από Allport (9) για να περιγράψει την τυπική /συνήθη λειτουργία ενός ατόμου όσον αφορά την σκέψη, την αντίληψη και την μνήμη σε κάποια νοητική εργασία (π.χ. κατά την διαδικασία επίλυσης προβλημάτων). Εστιάζει και αποδίδει τον τρόπο που επιλέγει ένα πρόσωπο να επεξεργασθεί τις πληροφορίες που δέχεται (Triantafillou, Pomportsis & Demetriadis, 200). Οι Riding & Rayner (998), εντοπίζουν την επικράτηση του όρου «μαθησιακό στιλ» στην δεκαετία του 90. Αναφέρουν ότι το μαθησιακό στιλ διευρύνει τον ορισμό του γνωσιακού, υπό το πρίσμα της πρακτικής διάστασης και του προσανατολισμού στην δράση. Τονίζουν ότι ο μαθησιακός τύπος συμπεριλαμβάνει πέρα από των γνωστικών, τους συναισθηματικούς και τους συγκινησιακούς τύπους. Μαθησιακά στιλ είναι «χαρακτηριστικές γνωστικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές συμπεριφορές που χρησιμεύουν ως σχετικά σταθεροί δείκτες για το πώς μαθητές αντιλαμβάνονται, αλληλεπιδρούν με, και ανταποκρίνονται σε ένα μαθησιακό περιβάλλον» (Keefe, 99). Σύμφωνα με Curry (98), θεωρίες μάθησης στιλ μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις επάλληλες στρώσεις των οποίων η αναπαράσταση μοιάζει με ένα κρεμμύδι (σχήμα ). Cognitive / Personality Style Information Processing Style Instructional Preference

3 Σχήμα. Curry s onion model of learning theories (98). Ο εσώτερος φλοιός αντιπροσωπεύει το γνωστικό στιλ και την προσωπικότητα. Ασχολείται με εκείνα τα βαθιά προβλήματα προσωπικότητας που επηρεάζουν το πώς αλληλεπιδρούν οι μαθητές με το εκπαιδευτικό τους περιβάλλον. Ο Carl Jung θεωρείται ότι είναι ο θεμελιωτής της συγκεκριμένης περιοχής. Ο Jung (966) εισάγει τους όρους «εξωστρεφής» και «εσωστρεφής» για την περιγραφή των βασικών «τύπων στάσης» (ο τρόπος έκφρασης στην κατεύθυνση του ενδιαφέροντος). Ένα νέο σύνολο των τύπων, οι «τύποι λειτουργίας» (απέδιδαν την σκέψη / αίσθηση vs / διαίσθηση) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα μπορούν να προσαρμοστούν. Ο Jung ονόμαζε όλα αυτά τα είδη, τα «4 σημεία της πυξίδας». Βασιζόμενη στο έργο του Jung, η Isabel Myers-Briggs δημιούργησε τον δείκτη MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), το πλέον παγκόσμια χρησιμοποιούμενο τεστ προσωπικότητας (Myers, 98). Πρόθεση της Myers ήταν η μέτρηση του πως τα άτομα προσλαμβάνουν το εξωτερικό τους περιβάλλον και του τρόπου διαχείρισης των αντιθέσεων τους με αυτό. Η Myers ισχυρίζεται ότι τα πρόσωπα διαφέρουν μεταξύ τους με βάση τέσσερεις διπολικούς άξονες κατευθύνσεις. Ονόμασε αυτές τις διαφορές «προτιμήσεις» και επεξήγησε την λειτουργία τους με την αντίστοιχη προτίμηση στη χρήση του ενός από τα δύο χέρια που ανιχνεύεται σε κάθε άνθρωπο (δεξιόχειρες αριστερόχειρες). Τα δίπολα αυτά έχουν σχέση με: Πρόσληψη εξωτερικών πληροφοριών αντιληπτική λειτουργία o Αισθητηριακός τύπος (σαφή, απτά δεδομένα τα οποία ταιριάζουν με τα βιωματικά στοιχεία, τις προσλήψεις μέσω των αισθήσεων, τις εμπειρίες) (Sensing perception) o Διαισθαντικός τύπος (πληροφορίες κύρια αφηρημένες συνοπτικές, απόδοση της μεγάλης εικόνας, ιδεατές συλλήψεις) (Ιntuition perception) Στάθμιση κρίση λήψη αποφάσεων o Σκεπτικιστής, κρίση που βασίζεται στη σκέψη (λογικά, αναλυτικά βήματα με εστίαση τις επιμέρους δράσεις και τα αποτελέσματα) (Thinking judgment) o Ο βασιζόμενος στο συναίσθημα, (σφαιρική προσέγγιση, προσανατολισμός στην τελικά αξία, με εστίαση στον αντίκτυπο των δράσεων και αποφάσεων στους άλλους ανθρώπους) (Feeling judgment) Ενεργειακός προσανατολισμός o Εσωστρεφής τύπος (Introversion) o Εξωστρεφής τύπος (xtraversion) Ερμηνευτική λειτουργία

4 o Ο κριτικός (Judging) o Ο προσλαμβάνων (Perceiving) Το μεσαίο επίπεδο και τα μοντέλα του εστιάζουν στην επεξεργασία των πληροφοριών. Στο πεδίο αυτό, ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο και αποδεκτό μοντέλο, είναι αυτό του Kolb. Ο David Kolb (984) πρότεινε 2 διακριτές διαστάσεις που έχουν σχέση με: Το πως τα άτομα προτιμούν να εκτελούν μια εργασία, ήτοι: o Ενεργός πειραματισμός o Στοχαστική παρατήρηση Και το πως τα άτομα προτιμούν να επεξεργασθούν την εμπειρία o Απτή εμπειρία αίσθηση πραγμάτων o Αφηρημένη αντίληψη εννοιών ενεργοποίηση σκέψης Εδώ έχουμε ένα πλήθος τεσσάρων συνδυασμών τύπων, ήτοι: Ο αποκλίνων μαθησιακός τύπος (Diverging) o Σημαντικά σημεία εδώ η απτή εμπειρία και η στοχαστική παρατήρηση. Ισχυρά σημεία η παρατήρηση, η προσαρμογή σ αυτήν και η ευρηματικότητα Ο αφομοιωτικός μαθησιακός τύπος (Assimilator) o Επίκεντρο η αφηρημένη αντίληψη εννοιών σε συνδυασμό με τη στοχαστική παρατήρηση o Ισχυρά σημεία η επαγωγική σκέψη, η παραγωγή θεωρητικών μοντέλων, η πλήρης επεξήγηση Ο συγκλίνων τύπος (Converging) o Επίκεντρο η αφηρημένη αντίληψη και ο ενεργός πειραματισμός o Αρέσκεται στα τεχνικά προβλήματα, διαλέγει συνήθως τη σωστή λύση Ο διευκολύνων (Accommodating) o Συνδυασμός απτής εμπειρίας και ενεργού πειραματισμού o Αναζήτηση ευκαιριών και ανάληψη διακινδύνευσης, ταχύτατη προσαρμογή Είναι άξιο αναφοράς ότι όλα τα ανωτέρω δεν αποτελούν αναλλοίωτες μεταβλητές αλλά μάλλον ενδεικτικές τάσεις. Άλλωστε ο ίδιος ο Kolb τα αναφέρει «ως μη σταθερά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, αλλά ως δομές επεξεργασίας ενδεχομένων, οι οποίες προκύπτουν από ένα μοναδικό προγραμματισμό της βασικής αλλά και

5 εύκαμπτης δομής της ανθρώπινης μάθησης» (Kolb, 984 σ. 9). Αποτέλεσμα της όλης εργασίας του ερευνητή ήταν η δημιουργία από το 96 ενός δομημένου ερωτηματολογίου 9 ερωτήσεων το γνωστό (Learning Style Inventory (LSI)). Σε κάθε ερώτηση του LSI του Kolb αντιστοιχούν τέσσερις επιλογές και ζητείται η ιεράρχηση τους με διαβάθμιση 4 = περισσότερο και = λιγότερο. Στην πορεία το ερωτηματολόγιο γνώρισε αναθεωρήσεις με κυριότερες αυτή του 999 έκδοση. ενώ σήμερα το LSI ευρίσκεται στην έκδοση 4.0. A C T I V X P R I M N T A T I O N CONCRT XPRINC Accommodative Divergent Knowledge Knowledge Diverger Accommodators X-Axis Y-Axis Assimilative Knowledge Convergent Knowledge Assimillator Converger ABSTRACT CONCPTUALIZATION R F L C T I V O B S R V A T I O N Σχήμα2. Οι διαστάσεις της εμπειρικής μάθησης του Kolb (984, p. 42) Το τρίτο επίπεδο, το εξωτερικό επίπεδο του φλοιού, έχει να κάνει με την προτίμηση του τρόπου διδασκαλίας καθοδήγησης. Εδώ, οι Coffield κ.α. (2004) μας παρέχουν μια διαφορετική κατηγοριοποίηση, ορίζοντας πέντε οικογένειες από σχετικά ως προς την προσέγγισή τους- μοντέλα μαθησιακών στιλ. Θεωρητικό υπόβαθρο στη θεμελίωση της όλης διαδρομής των μαθησιακών στιλ αποτελεί και η ανίχνευση του πλαισίου, του τρόπου λειτουργίας του εγκεφάλου (brain theory). Πρωτοπόρος ο βραβευμένος με Nobel βιολόγος και ψυχολόγος Roger Sperry (9-994). Ο Sperry υποστήριξε ότι τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου, λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο όταν επεξεργάζονται πληροφορίες και εξειδικεύονται στη εκτέλεση διαφορετικών λειτουργιών (Dervan, et al. 2006). Οι δραστηριότητες του αριστερού ημισφαιρίου είναι περισσότερο λογικές, διαδοχικές, αναλογικές, αντικειμενικές, ενώ οι αντίστοιχες του δεξιού ημισφαιρίου είναι περισσότερο διαισθητικές, μη προγραμματισμένες, συνθετικές και ολιστικές. Απότοκο της προσέγγισης αυτής η αναφερόμενη ως θεωρία Διπλής Κωδικοποίησης (Dual Coding Theory) η οποία προτάθηκε από τον Allan Paivio (9) του Πανεπιστημίου του Δυτικού Οντάριο. Σύμφωνα με την θεωρία αυτή, η οπτική εκδοχή της πληροφορίας επεξεργάζεται από διαφορετικό κανάλι απ ότι η αντίστοιχή ακουστική εκδοχή της. Ενώ για την ανάκληση της πληροφορίας χρησιμοποιούνται και οι δύο εκδοχές συνδυαστικά. Στην κατεύθυνση αυτή ο Herman (988) προχώρησε σε ένα καταμερισμό των δύο ημισφαιρίων (δεξί αριστερό) διακρίνοντας στα σε πάνω και κάτω ημισφαίριο. Εδώ οι λειτουργίες αποτυπώνονται ως εξής: Πάνω αριστερά ημισφαίριο o Λειτουργίες αναλυτικές, μαθηματικές,

6 Κάτω αριστερό ημισφαίριο o Λειτουργίες σχεδίασης, οργάνωσης και ελέγχου Πάνω δεξιά ημισφαίριο o Λειτουργίες σύνθεσης, καλιτεχνικής έκφρασης, ολιστικές Κάτω δεξιά ημισφαίριο o Λειτουργίες μουσικές, διανοητικές, διαπροσωπικές, συγκινησιακές Η έκταση, οι διαφορετικές προσεγγίσεις των ερευνητών και η πληθώρα των ερευνητικών εργαλείων ερωτηματολογίων έχει δημιουργήσει μια σχετική σύγχυση. Χαρακτηριστικό το σχόλιο του Sternberg (99) «η σχετική έρευνα έχει μέχρι σήμερα αποτύχει στο να προβάλει ένα κοινό εννοιολογικό πλαίσιο και κατανοητή γλώσσα, προκειμένου οι ερευνητές να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά μεταξύ τους». Στην εργασία τους οι Coffield, κ.α. (2004), επιχειρώντας να ταξινομήσουν το πολύ μεγάλο πλήθος των προσεγγίσεων κατέγραψαν ως κατ αυτούς σημαντικά μαθησιακά στιλ, αριθμός ιδιαίτερα εντυπωσιακός. Κατά τους Felder & Silverman (988) μαθησιακό στιλ είναι τα χαρακτηριστικά και οι προτιμήσεις στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι λαμβάνουν εισπράττουν την πληροφορία και την επεξεργάζονται. Ο χημικός μηχανικός Richard Felder (988), ισχυρίζεται ότι ένα μοντέλο καταγραφής μαθησιακών στιλ πρέπει να δίνει απαντήσεις στα εξής 4 ερωτήματα: Τι είδους πληροφορίας προτιμούν να δέχονται οι μαθητές; (πρόσληψη) Ποιο είναι το προτιμώμενο από τους μαθητές κανάλι - δίαυλος για την λήψη των πληροφοριών; (κανάλι) Ποιός είναι ο τρόπος που προτιμά ο μαθητής να επεξεργαστεί μια πληροφορία; (επεξεργασία) Πώς επιτελείται η πρόοδος στην επεξεργασία των πληροφοριών από τον μαθητή; (κατανόηση) Ως προς την πρόσληψη διακρίνουμε τους: Αισθητηριακός (Sensitive), o Είναι πρακτικός, προτιμά να διαχειρίζεται γεγονότα, πρωτογενή δεδομένα και πειράματα, παρουσιάζει υπομονή στις λεπτομέρειες αλλά δεν αρέσκεται σε πολύπλοκα και δαιδαλώδη. o Δεν του αρέσουν τα μαθήματα χωρίς άμεση συσχέτιση αναγωγή με τον πραγματικό κόσμο, ενώ αντιθέτως του αρέσουν τα εργαστήρια και τα πειράματα.

7 o Από τις μεθόδους διδασκαλίας προτιμά τις παρουσιάσεις, τις ερωτήσεις - απαντήσεις, τη μέθοδο διδασκαλίας μέσω επίλυσης προβλημάτων Διαισθαντικός o Είναι καινοτόμος και ισχυρός στη σύλληψη ιδεών. Προτιμά τις θεωρίες και τις αφηρημένες προσεγγίσεις, κουράζεται με λεπτομέρειες, ανέχεται τα πολύπλοκα σχήματα, ενορατικός o Αντιπαθεί την επαναλαμβανόμενη εργασία και δεν του αρέσουν τα μαθήματα που απαιτούν απομνημόνευση και συχνούς υπολογισμούς. o Προτιμά τα πάνελ διαλόγου, τα παιχνίδια και τις προσομοιώσεις, το παιχνίδι ρόλων, τις μελέτες περίπτωσης. Ως προς το κανάλι λήψης της πληροφορίας διακρίνουμε τους: Οπτικός o Θυμάται με ευκολία αυτά ότι βλέπει, φωτογραφίες, διαγράμματα, πίνακες, γραφήματα και φιλμ. o Προτιμά τα παιχνίδια και τις προσομοιώσεις, τις παρουσιάσεις Ακουστικός o Θυμάται με ευκολία ότι άκουσε, διάβασε σε κείμενο, ότι είπε o Αρέσκεται σε ηχητικά αποσπάσματα (podcasting) o Προτιμά τα πάνελ διαλόγων, τον καταιγισμό ιδεών, την μέθοδο των ερωτήσεων - απαντήσεων Ως προς το τρόπο επεξεργασίας και συμμετοχής, διακρίνουμε τους: Ενεργητικός o Κατανοεί καλύτερα όταν εμπλέκεται ενεργά, αρέσκεται σε ομαδικές εργασίες o Του ταιριάζουν οι ομαδικές εργασίες, ο καταιγισμός ιδεών, το παιχνίδι ρόλων και η μέθοδος project Αντανακλαστικός o Κατανοεί καλύτερα μετά από σκέψη και ανάλυση, προτιμά την μελέτη κατά μόνας και τείνει να γράφει μικρές περιλήψεις o Αρέσκεται στο να ακούει και να βλέπει, στις παρουσιάσεις και στις μελέτες περίπτωσης Ως προς τη εξέλιξη πρόοδο, διακρίνουμε τους: Σειριακός

8 o Ακολουθεί μια γραμμική επεξεργασία των πληροφοριών, παρουσιάζει αυξημένη αναλυτική ικανότητα o Προτιμά τις παρουσιάσεις και την μέθοδο των ερωτήσεων - απαντήσεων Σφαιρικός o Η πρόοδος της κατανόησης επιτυγχάνεται μέσα από μεγάλα / αποσπασματικά άλματα, παρουσιάζει αυξημένη συνθετική ικανότητα o Ακολουθεί την προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω (top-down) και προτιμά τα παιχνίδια ρόλων, τον καταιγισμό ιδεών, τις μελέτες περίπτωσης Για την εξυπηρέτηση της καταγραφικής των μαθησιακών αυτών χαρακτηριστικών οι Felder & Solomon (994) κατασκεύασαν το ερωτηματολόγιο (Index of Learning Styles ILS-), το οποίο είναι προσβάσιμο δωρεάν στο διαδίκτυο από τον ιστότοπο του Πανεπιστημίου της Bόρειας Καρολίνας ΗΠΑ- (http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.html). Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείται από 44 ερωτήσεις δυαδικής επιλογής, και αφορούν τους 4 άξονες του μοντέλου με κλίμακα από - έως +. Οι απαντήσεις μετά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου (ερωτήσεις δυαδικής επιλογής), αποδίδονται σε 4 άξονες που αντιστοιχούν με την κλιμάκωση που περιγράφηκε ανωτέρω. Η εικόνα που ακολουθεί οπτικοποιεί τον τρόπο απεικόνισης των αποτελεσμάτων. Εικόνα. Μορφή παροχής των αποτελεσμάτων του LSI Ο πρώτος άξονας αφορά το δίπολο Ενεργός Αντανακλαστικός (Active/Reflective), ο δεύτερος το δίπολο Αισθητηριακός Διαισθαντικός (Sensitive/Intuitive), ακολουθεί το δίπολο Οπτικός Ακουστικός (Visual/Verbal) και τέλος το δίπολο Σειριακός Σφαιρικός (Sequential/Global). Για την κλίμακα έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα. Ο τιμές από +/- έως +/- αποδίδουν μια σχετικά καλή ισορροπία μεταξύ του δίπολου κάθε άξονα. Από +/-5 έως +/- έχουμε καταγραφή μιάς ήπιας έντασης προτίμηση ως προς την αναφερόμενη κατεύθυνση. Οι τιμές από +/- 9 έως +/- απεικονίζουν μία ιδιαίτερα ισχυρή προτίμηση η οποία είναι συνήθως δεσμευτική και μη ανατρέψιμη. Η ΕΡΕΥΝΑ

9 Συμμετέχοντες στην πιλοτική αυτή καταγραφή του μαθησιακού στιλ ήταν οι φοιτητές του 2 ου εξαμήνου στης σχολής Χ.Μ. του ΕΜΠ στο μάθημα Κοινωνία της Γνώσης και της Πληροφορίας. Η συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη παρούσα έρευνα ήταν προαιρετική. Το δείγμα μας με ερευνητικούς όρους χαρακτηρίζεται ως «βολικό». Έγινε συμπλήρωση του πρωτότυπου ερωτηματολογίου ILS των Fielder & Solomon. Στην αρχή της διαδικασίας υπήρξε μικρής διάρκειας επεξήγηση από τους ερευνητές. Η διάρκεια συμπλήρωσης και συλλογής των αποτελεσμάτων είχε διάρκεια μια εβδομάδα. Το ποσοστό συμμετοχής έφτασε περίπου το 0%. Το δείγμα αποτελείτο κατά 5% από γυναίκες και 65% από άνδρες. Τα πρώτα αποτελέσματα έχουν ως ακολούθως: ACTIV / RFLCTIV Σχήμα Ενεργητικός Αντανακλαστικός SNSITIV / INTUITIV Σχήμα 4. Αισθητηριακός - Διαισθαντικός VISUAL / VRBAL Σχήμα 5. Οπτικός Ακουστικός SQUNTIAL / GLOBAL Σχήμα 6. Σειριακός Σφαιρικός

10 ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σχολιάζοντας τα ευρήματα το πρώτο πράγμα που διαπιστώνουμε είναι ο πολύ ισχυρός προσανατολισμός στο οπτικό τρόπο απεικόνισης της πληροφορίας, στοιχείο το οποίο αναδεικνύει την ανάγκη για επεκταμένη χρήση οπτικοποιημένου υλικού (video clips, FLVs, κλπ). Το επόμενο σχόλιο αφορά τη σαφή τάση προς το σφαιρικό ολιστικό τρόπο στη ροή επεξεργασίας της πληροφορίας. Εδώ σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η χρήση διαγραμμάτων ροής, γνωσιακών πινάκων (mind maps) αποτελεί μια σημαντικά βοηθητική λύση. Στο δίπολο ενεργητικού αντανακλαστικού τύπου υπάρχει μια ήπια στροφή προς το δεύτερο. Είναι προφανές ότι κατά την εξέλιξη των μαθημάτων πρέπει να ενταθεί η χρήση διαφόρων τεχνικών δραστηριοποίησης ώστε να επιτευχθεί ένας ακόμη καλύτερος ρυθμός στη ροή του μαθήματος. Τέλος, οι μεικτές καταγραφές στο δίπολο αισθητηριακός διαισθαντικός ενισχύουν την ανάγκη ενός συνδυασμού μεικτών που εστιάζουν τόσο στο απτό ρεαλιστικό μετρήσιμο όσον και στο θεωρητικό και καινοτόμο. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ. Να γίνει εκτεταμένη εφαρμογή του εν λόγω μοντέλου σε όλους τους φοιτητές του ίδιου έτους, καθώς και μεταξύ των φοιτητών των άλλων ετών Να υπάρξει αναλυτική στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων μεταξύ των φοιτητών διαφορετικών ετών, καθώς και η καταγραφή της πιθανής αλλαγής των καταγραφών των ίδιων προσώπων κατά την διάρκεια της φοίτησης τους ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Martsinson, M. G., & Scindler, F.R. (995). Organizational Visions for Technology Assimilation. I Transactions on ngineering Management, 42 (), 9-8. Janiki, T., & Liegle, J.O. (200). Development and evaluation of a framework for creating Web-based learning module & pedagogical and system perspective. Journal of Asynchronous Learning Networks 5(). Felder, R., & Brent, R. (2005). Understanding Students Differences. Journal of ngineering ducation, 94(), 5-2

11 Das, J.P. (988) Implications for School Learning, in: R. R. SCHMCK (d.) Learning Strategies and Learning Styles (New York, Plenum Press). ntwistle, N. (98) Styles of Learning and Teaching (Chichester, Wiley). Allport, G.W. (9) Personality: A Psychological Interpretation (New York, Holt & Co). Curry, L. (98) An organization of learning styles theory and constructs. RIC Document Triantafillou,., Pomportsis, A., Demetriadis, S. (200). The design and the formative evaluation of an adaptive educational system based on cognitive styles, Computers & ducation, 4, 8-0. Riding, R. & Rayner, S. (998). Cognitive stylew and learning strategies: Understanding style differencies in learning and behavior. London: David Fulton Publishers. Keefe, J.W., (99). Learning Style: An Overview, in Keefe, J.W., ed., Student Learning Styles: Diagnosing and Prescribing Programs, Reston, Va.: National Association of Secondary School Principals, 99. Curry, I. (98). An organization of learning styles theory and constructs. In learning style in continuing medical education (pp. 5-). Ottawa: Canadian Medical Association Jung, C.G., (966). Psychological Types, Princeton University Press, Princeton, N.J., 966. (Originally published in 92.) Myers, I.B. (98). Myers-Briggs type indicator. Paolo Alto, CA:Consulting Psychologist Press. KoIb, D.A., (984). xperiential Learning: xperience as the Source of Learning and Development, Prentice-Hall, nglewood Cliffs, N.J., 984. Coffield, F.J., Moseley, D.V., Hall.., & cclestone, K. (2004). Learning styles and pedagogy in post-6 learning: a systematic and critical review. London: Learning and Skills Research Center / University of Newcastle upon Tyne. Sternberg, R.J. 99. Thinking Styles. Cambridge: Cambridge University Press. Dervan, S. McCosker, C., McDaniel, B., & O Nuallain, C. (2006). ducational multimedia. In Mendez-Vilaw, A. Solano Martin, J.A. Mesa Gonzales (ds.). current Developments in Technology-Assisted ducation, Badajoz, Spain: Formatex, Herrmann, N The Creative Brain. Brain Books: Felder, R.M., Silverman, L.K. (988). Learning and Teaching Styles in ngineering ducation. ngineering ducation, Vol. 8, No.. pp Felder, R.M., Solomon, B.A.(994). Index of Learning Styles. Available online at (πρόσβαση 5/20) Paivio, A (969). Mental Review, 6(), Imagery in associative learning and memory. Psychological

Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Α Σ Τ Υ Λ Μ Α Θ Η Σ Η Σ

Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Α Σ Τ Υ Λ Μ Α Θ Η Σ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Η διατριβή ακολουθεί την εξής δομή :

Περίληψη. Η διατριβή ακολουθεί την εξής δομή : Περίληψη Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή διαπραγματευόμαστε την κατασκευή ενός εκπαιδευτικού λογισμικού που να απευθύνεται στους μαθητές της Γ- Λυκείου, για τη διδασκαλία του Μαθήματος των Αρχών Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ν., ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΛΙΟΥΤΑ Χ., ΜΑΣΟΥΡΟΥ Β. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ISBN: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ... 6 Θεωρίες μάθησης και υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Μια μαθητοκεντρική σχεδίαση εποικοδομιστικού τύπου για την οικοδόμηση της γνώσης στον ηλεκτρομαγνητισμό

Μια μαθητοκεντρική σχεδίαση εποικοδομιστικού τύπου για την οικοδόμηση της γνώσης στον ηλεκτρομαγνητισμό Μια μαθητοκεντρική σχεδίαση εποικοδομιστικού τύπου για την οικοδόμηση της γνώσης στον ηλεκτρομαγνητισμό Παπαδημητρίου Α. Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ Γυφτοδήμος Γ. Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: Εκπαιδευτική Πολιτική και Κοινωνικός Αποκλεισμός - Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία του Προγραμματισμού και της αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων στο Ενιαίο Λύκειο

Η διδασκαλία του Προγραμματισμού και της αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων στο Ενιαίο Λύκειο Η διδασκαλία του Προγραμματισμού και της αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων στο Ενιαίο Λύκειο Αθανάσιος Τζιμογιάννης Σκοπός Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι η διαπραγμάτευση του πλαισίου διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Ο εποικοδομητισμός ως μοντέλο διδασκαλίας της Πληροφορικής

Ο εποικοδομητισμός ως μοντέλο διδασκαλίας της Πληροφορικής Ο εποικοδομητισμός ως μοντέλο διδασκαλίας της Πληροφορικής Σ. Τζελέπη 1, Ι. Κοτίνη 1 1 Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας {stzelepi, ikotini}@sch.gr Περίληψη Η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΕΠΕΚ ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σύνταξη / Συγγραφή Μελέτης: Σμαράγδα Παπαδοπούλου

ΟΕΠΕΚ ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σύνταξη / Συγγραφή Μελέτης: Σμαράγδα Παπαδοπούλου ΟΕΠΕΚ ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γουδήρας Δημήτριος Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας Σύνταξη / Συγγραφή Μελέτης: Σμαράγδα Παπαδοπούλου Επίκουρος Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη»

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Αξιοποίηση και αξιολόγηση του πολυχρηστικού εικονικού περιβάλλοντος ανοικτού κώδικα Open Sim σε διασύνδεση με το Scratch4OS

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α T Ε Ι Κ Α Β Α Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (E-UNIVERSITY) ΣΜΠΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Μ. 14 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Εφαρμογή της μεθόδου δημιουργικής μάθησης «Τα Έξι Καπέλα Σκέψης» στην εκπαίδευση ενηλίκων μέσω της διαδικτυακής εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Application of the creative learning method six

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάλυση των διδακτικών βιβλίων μαθητή της Χημείας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Μαθηματικά της Δ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Στεφάνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων: Θανάσης Καραλής Επίκουρος Καθηγητής

Ιωάννης Στεφάνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων: Θανάσης Καραλής Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Μοντελοποίηση και ανάπτυξη πολυμεσικού συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης με χρήση αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Μιχάλης Νικητάκης ΤΕΙ Κρήτης, Κεντρική Βιβλιοθήκη, nikit@lib.teicrete.gr Παμπουχίδου Αναστασία ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

«Η στάση των μαθητών επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε. σε σχέση με το φύλο και το μαθησιακό τους στυλ»

«Η στάση των μαθητών επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε. σε σχέση με το φύλο και το μαθησιακό τους στυλ» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Η στάση των μαθητών επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε. σε σχέση με το φύλο και το μαθησιακό τους στυλ» Βασίλειος Νεοφώτιστος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PAGE 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Γνώση στην ψηφιακή εποχή : Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά και οφέλη... 3 Εξατομίκευση... 6 Κίνητρο... 7 Υπευθυνότητα... 7 Διαδραστικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες ανάλυσης της συνεργασίας

Μεθοδολογίες ανάλυσης της συνεργασίας Μεθοδολογίες ανάλυσης της συνεργασίας 8 Γιώργος Καχριμάνης, Βασίλης Κόμης και Νίκος Αβούρης Πανεπιστήμιο Πατρών Σκοπός Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η εισαγωγή στην ανάλυση της συνεργασίας σε δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Διδακτική Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση Ηλεκτρονική Μάθηση Αξιοποίηση της τεχνολογίας του Podcasting για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα