Σχεδιάζοντας ένα µάθηµα Πληροφορικής που βασίζεται στις αρχές του Εποικοδοµητισµού, της Υπολογιστικής Σκέψης και της Παιχνιδοποίησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιάζοντας ένα µάθηµα Πληροφορικής που βασίζεται στις αρχές του Εποικοδοµητισµού, της Υπολογιστικής Σκέψης και της Παιχνιδοποίησης"

Transcript

1 Σχεδιάζοντας ένα µάθηµα Πληροφορικής που βασίζεται στις αρχές του Εποικοδοµητισµού, της Υπολογιστικής Σκέψης και της Παιχνιδοποίησης Ι. Κοτίνη 1, Σ. Τζελέπη 1 1 Σχολικοί Σύµβουλοι Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας { ikotini, Περίληψη Σκοπός της εκπαίδευσης του µέλλοντος είναι η δηµιουργία σκεπτόµενων µαθητών που γνωρίζουν πως να εκµεταλλευτούν τη δυναµική της Πληροφορικής για την επίλυση προβληµάτων σε ένα συνεργατικό περιβάλλον. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, µπορούν να χρησιµοποιηθούν δραστηριότητες που βασίζονται στις Εποικοδοµητικές Θεωρίες Μάθησης και στην ενεργοποίηση και συµµετοχή των µαθητών µε αξιοποίηση στοιχείων Παιχνιδοποίησης. Στο παρόν άρθρο, παρουσιάζεται ένα πλαίσιο σχεδιασµού σεναρίων διδασκαλίας για το µάθηµα Πληροφορικής, αναπτύσσονται τα βήµατα σχεδιασµού και παρουσιάζεται ένα σενάριο διδασκαλίας για µάθηµα Πληροφορικής Γυµνασίου. Το σενάριο, τα φύλλα εργασίας και οι δραστηριότητες που δίνονται στους µαθητές βασίζονται στις Εποικοδοµητικές Θεωρίες Μάθησης και ακολουθούν το πλαίσιο που βασίζεται στις έννοιες του Εποικοδοµητισµού, της Υπολογιστικής Σκέψης και της Παιχνιδοποίησης. Λέξεις κλειδιά: Θεωρίες Μάθησης, Εποικοδοµητισµός, διδασκαλία Πληροφορικής, Υπολογιστική Σκέψη, Παιχνιδοποίηση 1. Εισαγωγή Υπολογιστική Σκέψη είναι ένα σύνολο επιµέρους ικανοτήτων που µπορούν να συµβάλλουν στη διαµόρφωση µιας βασικής ικανότητας η οποία θεωρείται ήδη διεθνώς ότι είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της βασικής εκπαίδευσης, µαζί µε την ανάγνωση, τη γραφή και την αριθµητική. Όπως η τυπογραφία διευκόλυνε την εξάπλωση της γραφής, της ανάγνωσης και της αριθµητικής, οι υπολογιστές µπορούν να διευκολύνουν την εξάπλωση και καλλιέργεια της υπολογιστικής σκέψης η οποία περιλαµβάνει επίλυση προβληµάτων, σχεδιασµό συστηµάτων και κατανόηση της ανθρώπινης συµπεριφοράς, αντλώντας στοιχεία από τις βασικές έννοιες της επιστήµης των υπολογιστών [Wing (2006)]. Βασικές ικανότητες που µπορεί να καλλιεργηθούν είναι η ανάλυση, η αφαίρεση, η σύνθεση, η γενίκευση της διαδικασίας επίλυσης προβληµάτων και η κριτική σκέψη. Για να επιλύσουµε ένα πρόβληµα αποδοτικά, θα πρέπει να αναρωτηθούµε αν µια προσεγγιστική λύση είναι αρκετά καλή, αν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την τυχαιότητα προς όφελός µας,

2 2 ConferrenceonInformaticsinEducation2013 καθώς και αν επιτρέπονται µικρά σφάλµατα σε ορισµένες περιπτώσεις. Θέτοντας τέτοια προβλήµατα προς επίλυση στους µαθητές, επιτρέπουµε την ανάπτυξη ικανοτήτων Υπολογιστικής Σκέψης. Σκοπός της εκπαίδευσης του µέλλοντος είναι η δηµιουργία σκεπτόµενων µαθητών που γνωρίζουν πως να εκµεταλλευτούν τη δυναµική της Πληροφορικής για την επίλυση προβληµάτων σε ένα συνεργατικό περιβάλλον. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, µπορούν να χρησιµοποιηθούν δραστηριότητες που βασίζονται στις Εποικοδοµητικές Θεωρίες Μάθησης και δηµιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον Παιχνιδοποίησης που αποσκοπεί στην ενεργοποίηση και συµµετοχή των µαθητών. Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά παιχνίδια βασίζονται στην αρχέγονη µορφή µάθησης «παίζω και µαθαίνω» απ όπου κι αντλούν τα πλεονεκτήµατά τους ως εκπαιδευτικά µέσα. Αξιοποιούν σύγχρονες θεωρίες µάθησης και καινοτόµα µαθησιακά µοντέλα, όπως η «ανακαλυπτική µάθηση», η «βιωµατική µάθηση» και η «µάθηση µέσω συµµετοχής σε κοινότητες». Η Παιχνιδοποίηση (gamification) αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο µέσω του οποίου οι εκπαιδευτικοί µπορούν να διδάξουν, να πείσουν και να παρακινήσουν τους µαθητές τους. Επιπρόσθετα, η αξιοποίηση στοιχείων Παιχνιδοποίησης, όπως η φαντασία, ο έλεγχος, η πρόκληση, η περιέργεια και ο ανταγωνισµός, µπορούν να προκαλέσουν την επιδιωκόµενη εσωτερική υποκίνηση. Στο παρόν άρθρο, παρουσιάζεται ένα πλαίσιο σχεδιασµού σεναρίων διδασκαλίας για το µάθηµα Πληροφορικής. Συγκεκριµένα, αναπτύσσονται τα βήµατα σχεδιασµού και παρουσιάζεται ένα σενάριο διδασκαλίας για µάθηµα Πληροφορικής Γυµνασίου. Το σενάριο, τα φύλλα εργασίας και οι δραστηριότητες που δίνονται στους µαθητές βασίζονται στις Εποικοδοµητικές Θεωρίες Μάθησης και ακολουθούν ένα πλαίσιο που βασίζεται στις έννοιες του Εποικοδοµητισµού, της Υπολογιστικής Σκέψης και της Παιχνιδοποίησης (ΕΥΠΑ). Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην καλλιέργεια και ανάπτυξη ικανοτήτων Υπολογιστικής Σκέψης τόσο σε επίπεδο γνωστικών στόχων όσο και σε επίπεδο συναισθηµατικών και ψυχοκινητικών στόχων σύµφωνα µε τη ταξινοµία Bloom. Πιο συγκεκριµένα, σε κάθε επιµέρους διδακτική δραστηριότητα του σεναρίου, ο εκπαιδευτικός σηµειώνει ποιά αρχή της Εποικοδοµητικής Μάθησης ακολουθείται, ποιά γνωστική - συναισθηµατική ικανότητα της Υπολογιστικής Σκέψης αναπτύσσεται, ποιο στοιχείο της Παιχνιδοποίησης αξιοποιείται, ποιός µαθησιακός στόχος επιτυγχάνεται και µε ποιον τρόπο και για ποιον λόγο συνδέεται η δραστηριότητα αυτή µε την προηγούµενη. Ακολουθώντας το προτεινόµενο πλαίσιο, ο εκπαιδευτικός συνειδητοποιεί την αναγκαιότητα της ενσωµάτωσης δραστηριοτήτων που βασίζονται στην Εποικοδοµητική Θεωρία Μάθησης και οι οποίες καλλιεργούν την Υπολογιστική Σκέψη µε τη χρήση στοιχείων και χαρακτηριστικών Παιχνιδοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγει ο εκπαιδευτικός την ασύνδετη συρραφή επιµέρους διδακτικών δραστηριοτήτων συµπεριφοριστικών πρακτικών που δεν έχουν νόηµα για τους µαθητές, δεν ικανοποιούν τους στόχους των προγραµµάτων σπουδών και δεν βασίζονται στις αρχές της θεωρίας του Εποικοδοµητισµού. Το πλαίσιο αυτό συστηµατοποιεί τον σχεδιασµό σεναρίων

3 Πρακτικά 5 th CIE βοηθώντας τον εκπαιδευτικό να αναρωτηθεί σχετικά µε το εύρος της ζητούµενης διερευνητικής µάθησης, να αναζητήσει δραστηριότητες που έχουν νόηµα για τους µαθητές και να ενισχύσει την αυτονοµία και την επικοινωνιακή ικανότητα των µαθητών. 2. Πλαίσιο σχεδιασµού µαθηµάτων Πληροφορικής Το προτεινόµενο πλαίσιο (ΕΥΠΑ) βασίζεται στις αρχές του Εποικοδοµητισµού, της Υπολογιστικής σκέψης και της Παιχνιδοποίησης. Το ΕΥΠΑ βασίζεται στην ελευθερία επιλογής των µαθησιακών δραστηριοτήτων από τον µαθητή και στη διαµόρφωση κατάλληλου µαθησιακού περιεχοµένου µε στοιχεία Παιχνιδοποίησης. Το πλαίσιο (ΕΥΠΑ) περιλαµβάνει το προτεινόµενο υβριδικό µοντέλο Παιχνιδοποίησης και Εποικοδοµητικής Μάθησης (ΠΑΕΠ). Στη συνέχεια, περιγράφονται η έννοια της Παιχνιδοποίησης, το προτεινόµενο υβριδικό µοντέλο ΠΑΕΠ και τα χαρακτηριστικά του καθώς και οι αρχές της προτεινόµενης Εποικοδοµητικής Θεωρίας Μάθησης µε ενσωµατωµένα τα χαρακτηριστικά της Παιχνιδοποίησης. Επίσης, παρουσιάζονται οι ικανότητες, οι στάσεις και συµπεριφορές, το λεξιλόγιο της Υπολογιστικής Σκέψης, καθώς και ένας οδηγός σύνδεσης των ικανοτήτων της Υπολογιστικής Σκέψης µε την Παιδαγωγική Στρατηγική που ακολουθείται Παιχνιδοποίηση Η εισαγωγή της Παιχνιδοποίησης στις µαθησιακές δραστηριότητες, αποσκοπεί να τις καταστήσει πιο ενδιαφέρουσες και ελκυστικές για τους µαθητές. Αξιοποιούνται σύγχρονες θεωρίες µάθησης και καινοτόµα µαθησιακά µοντέλα, όπως η «ανακαλυπτική µάθηση», η «βιωµατική µάθηση» και η «µάθηση µέσω συµµετοχής σε κοινότητες» (Facer, 2003), (Shaffer et al., 2004). Μέσω της κοινωνικής δικτύωσης ο µαθητής µαθαίνει να σέβεται τους συµπαίκτες του, να αναγνωρίζει τα δικαιώµατά τους, να αναπτύσσει τη συνεργασία, τη φιλία, τη δικαιοσύνη, να ασκεί αυτοέλεγχο και αυτοπειθαρχία και να αναπτύσσει την κοινωνικότητά του. Είναι φυσικό να επιτυγχάνονται καλύτερα µαθησιακά αποτελέσµατα όταν ο µαθητής µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού αποφασίζει ο ίδιος για την µαθησιακή του πορεία. Αυθεντικές δραστηριότητες, από τον χώρο της µοντελοποίησης, της ροµποτικής και του σχεδιασµού παιχνιδιών, που βασίζονται σε προσεγγίσεις Υπολογιστικής Σκέψης αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα των µαθητών και καθιστούν τις δραστηριότητες ενδιαφέρουσες και ελκυστικές, ενισχύοντας κατά αυτόν τον τρόπο τα εσωτερικά κίνητρα (Κοτίνη & Τζελέπη, 2013). Η εύρεση νοήµατος ενισχύει τα εσωτερικά κίνητρα που µε την σειρά τους επηρεάζουν την απόφαση του µαθητή να συµµετάσχει και να εντείνει τις προσπάθειες που καταβάλλει για την επίτευξη των µαθησιακών στόχων.

4 4 ConferrenceonInformaticsinEducation Προτεινόµενο υβριδικό µοντέλο ΠΑΕΠ Η Εποικοδοµητική Θεωρία της µάθησης υποστηρίζει ότι η γνώση κατασκευάζεται ενεργά από τον µαθητή και δεν απορροφάται παθητικά από την παρακολούθηση διαλέξεων και την ανάγνωση βιβλίων (Aebli, 1980), (Ben-Ari, 2001), (Davis, Maher & Noddings, 1990). Ο απώτερος στόχος του Εποικοδοµητισµού είναι να επιτευχθεί σηµαντική µάθηση (Fink, 2003), δηλαδή επαρκή νοητικά µοντέλα που θα είναι διαθέσιµα για χρήση σε διαφορετικά περιβάλλοντα και πλαίσια. Υπάρχουν διάφορες παιδαγωγικές προσεγγίσεις για το εποικοδοµητικό µοντέλο µάθησης (Bruner, 1990). Σύµφωνα µε το προτεινόµενο υβριδικό µοντέλο (ΠΑΕΠ), οι εκπαιδευτικοί εφαρµόζουν τεχνικές διδασκαλίας και αξιοποιούν κατάλληλα προγραµµατιστικά περιβάλλοντα που υποστηρίζουν την οικοδόµηση της νέας γνώσης από τους µαθητές και καθιστούν τις έννοιες ενδιαφέρουσες και σηµαντικές για τον µαθητή. Οι έννοιες παρουσιάζονται µε πολλαπλές αναπαραστάσεις σε ένα πλαίσιο ρεαλιστικό που έχει νόηµα για τους µαθητές µε στόχο την γενικευµένη κατανόηση της έννοιας. Επιδιώκεται η κατανόηση και η αποσαφήνιση των διασυνδέσεων µεταξύ των εννοιών µέσω της επίλυσης ανοικτών προβληµάτων και µελετών περίπτωσης. Χρησιµοποιούνται βιωµατικές προσεγγίσεις, φυσική αναπαράσταση των εννοιών της πληροφορικής και παιχνίδι ρόλων µε σκοπό οι ίδιοι οι µαθητές να εντοπίσουν τα λάθη τους και να ανακατασκευάσουν την νέα γνώση υπό φθίνουσα καθοδήγηση. Οι µαθητές βρίσκονται στο επίκεντρο της µαθησιακής διαδικασίας και αντιµέτωποι µε δύο βασικές προκλήσεις, αυτής της γνωστικής πολυπλοκότητας και της διαχείρισης της µαθησιακής πορείας. Ο µαθητής καθορίζει ο ίδιος το προσωπικό του στυλ µάθησης και είναι συνυπεύθυνος για την εξατοµικευµένη προσέγγιση µάθησης. Επιλύει το πρόβληµα που του τίθεται µέσω της µαθησιακής δραστηριότητας σύµφωνα µε τον προσωπικό του ρυθµό επίλυσης ή επιλέγει τον τύπο ανατροφοδότησης που ταιριάζει περισσότερο στο ατοµικό του στυλ µάθησης. Εργασίες που βασίζονται στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες των µαθητών και τους παρέχουν ευκαιρίες για δηµιουργία και δηµιουργική σκέψη µε ξεκάθαρους στόχους και ρόλους αµβλύνουν τις αντιδράσεις τους όσον αφορά την εποικοδοµητική αυτή προσέγγιση της µάθησης Ικανότητες, Στάσεις και Συµπεριφορές - Λεξιλόγιο Υπολογιστικής Σκέψης Η Υπολογιστική Σκέψη στη Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση αφορά µια διαδικασία επίλυσης προβλήµατος, που περιέχει την ανάπτυξη ικανοτήτων (Computational Thinking Teachers Recourses). Στο πλαίσιο των µαθηµάτων Πληροφορικής είναι επιθυµητό να αναπτυχθούν οι παρακάτω ικανότητες της Υπολογιστικής Σκέψης.

5 Πρακτικά 5 th CIE Ικανότητες Υπολογιστικής Σκέψης: Διατύπωση προβληµάτων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίηση του υπολογιστή και άλλων ψηφιακών εργαλείων για την επίλυση τους. Μοντελοποίηση του προβλήµατος. Λογική οργάνωση δεδοµένων. Αναπαράσταση των δεδοµένων του προβλήµατος µέσω αφαιρέσεων, όπως διαγράµµατα και γράφοι. Ανάλυση δεδοµένων. Αυτοµατοποίηση των λύσεων µε τη χρήση αλγοριθµικής σκέψης. Προσδιορισµός, ανάλυση και εφαρµογή εναλλακτικών λύσεων µε στόχο την επίτευξη του πιο αποδοτικού και αποτελεσµατικού συνδυασµού χρόνου επίλυσης και πόρων. Σύνθεση των επιµέρους λύσεων και εύρεση της «βέλτιστης» λύσης. Γενίκευση και µεταφορά αυτής της διαδικασίας επίλυσης προβληµάτων σε ποικιλία προβληµάτων. Ανάπτυξη της αφαιρετικής ικανότητας και της αναγνώρισης προτύπων. Αυτοαξιολόγηση του µαθητή. Οι παραπάνω ικανότητες υποστηρίζονται και ενισχύονται από έναν αριθµό στάσεων και συµπεριφορών που αποτελούν απαραίτητα χαρακτηριστικά της Υπολογιστικής Σκέψης. Στάσεις και Συµπεριφορές Υπολογιστικής Σκέψης: Εµπιστοσύνη στην αντιµετώπιση της πολυπλοκότητας. Ανθεκτικότητα όσον αφορά την εργασία µε δύσκολα προβλήµατα. Ανοχή όσον αφορά την ασάφεια. Ικανότητα αντιµετώπισης ανοιχτών προβληµάτων. Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας µε άλλους για την επίτευξη ενός κοινού στόχου ή επίλυσης. Οι διαδικασίες επίλυσης προβληµάτων που χρησιµοποιούνται για την ενίσχυση των παραπάνω ικανοτήτων σε ένα πλαίσιο γνωστικό - συναισθηµατικό περιλαµβάνουν ένα κατάλληλο λεξιλόγιο το οποίο είναι χρήσιµο στην µεταφορά των γνώσεων σε άλλα γνωστικά αντικείµενα. Λεξιλόγιο Υπολογιστικής Σκέψης: Συλλογή δεδοµένων Ανάλυση δεδοµένων Αναπαράσταση δεδοµένων Διάσπαση προβλήµατος Γενίκευση - Αφαίρεση Αλγόριθµοι και διαδικασίες

6 6 ConferrenceonInformaticsinEducation2013 Αυτοµατοποίηση Προσοµοίωση Παράλληλη εκτέλεση διαδικασιών 2.4. Αρχές της Εποικοδοµητικής θεωρίας µάθησης µε ενσωµατωµένα χαρακτηριστικά Παιχνιδοποίησης Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του προτεινόµενου υβριδικού θεωρητικού µοντέλου µάθησης ΠΑΕΠ, για την διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής στο όποιο έχουν ενσωµατωθεί στοιχεία Παιχνιδοποίησης (Κοτίνη & Τζελέπη, 2012) στις βασικές αρχές της εποικοδοµητικής µάθησης. Χαρακτηριστικά Υβριδικού Μοντέλου (ΠΑΕΠ): Ενεργητική συµµετοχή των µαθητών. Η διδασκαλία προσαρµόζεται στις προϋπάρχουσες γνώσεις των µαθητών. Χρήση εννοιών από την καθηµερινή ζωή. Αντικειµενοποίηση εννοιών πληροφορικής. Οµαδοσυνεργατική Μάθηση. Συστηµατοποίηση των σεναρίων διδασκαλίας. Προσαρµογή της διδασκαλίας στα προγραµµατιστικά περιβάλλοντα και ψηφιακά εργαλεία. Σπειροειδής προσέγγιση της διδασκαλίας. Ελευθερία επιλογής της µαθησιακής πορείας. Ανατροφοδότηση. Δραστηριότητες µε κλιµακούµενα επίπεδα δυσκολίας. Συγκεκριµένοι κανόνες που διέπουν τις δραστηριότητες. Οι µαθητές µαθαίνουν καλύτερα όταν γνωρίζουν τους σκοπούς και τους στόχους του µαθήµατος Ενισχύεται η µάθηση όταν συντελείται σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Οι δραστηριότητες βασίζονται στα ενδιαφέροντα των µαθητών Οδηγός Υπολογιστικής Σκέψης και Παιδαγωγικής Στρατηγικής Σύµφωνα µε το πλαίσιο ΕΥΠΑ, κάθε δραστηριότητα συνοδεύεται από µία σειρά χαρακτηριστικών υπολογιστικής σκέψης και παιδαγωγικών στρατηγικών του προτεινόµενου υβριδικού µαθησιακού µοντέλου ΠΑΕΠ. Πιο αναλυτικά, τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαµβάνουν: Σύντοµη περιγραφή της αντίστοιχης ικανότητας της Υπολογιστικής Σκέψης και πώς σχετίζεται µε τη δραστηριότητα ή γιατί η συγκεκριµένη δραστηριότητα, θεωρείται δραστηριότητα που ενισχύει την υπολογιστική σκέψη. Στάση Υπολογιστικής Σκέψης: Η συσχέτιση της δραστηριότητας µε µια στάση υπολογιστικής σκέψης, βοηθά τόσο τον εκπαιδευτικό όσο και τον

7 Πρακτικά 5 th CIE µαθητή να αναγνωρίσει τις στάσεις και τις συµπεριφορές που είναι απαραίτητες για την κατάκτηση του υπολογιστικού τρόπου σκέψης. Λεξιλόγιο Υπολογιστικής Σκέψης: Η χρήση του κατάλληλου λεξιλογίου συντελεί στην αναγνώριση του και στην επιτυχή µεταφορά της γνώσης και σε άλλες εργασίες και γνωστικά αντικείµενα. Παιδαγωγική στρατηγική του υβριδικού µοντέλου Εποικοδοµητισµού και Παιχνιδοποίησης: Η σύντοµη περιγραφή και αναφορά στην αντίστοιχη παιδαγωγική στρατηγική βοηθάει τον εκπαιδευτικό να αναρωτηθεί σχετικά µε το εύρος της προτεινόµενης ζητούµενης διερευνητικής µάθησης που έχει νόηµα για τους µαθητές και την ενίσχυση της αυτονοµίας των µαθητών. Στα παραπάνω χαρακτηριστικά, προσθέτουµε και τον επιµέρους γνωστικό στόχο. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα απλό παράδειγµα που αποτελεί τµήµα ενός συνόλου διδακτικών δραστηριοτήτων ενός διαθεµατικού σεναρίου µαθήµατος σχετικά µε την διατροφική αλυσίδα, το οποίο περιλαµβάνει υλοποίηση σε προγραµµατιστικό περιβάλλον Scratch (Εικόνα 1). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά συνδέονται µε συγκεκριµένες λέξεις που περιέχονται στο κείµενο της δραστηριότητας. Οι λέξεις αυτές περιέχονται µεταξύ αγκύλων. Οι λέξεις µέσα σε αγκύλες σε πλάγια µορφή αντιστοιχούν σε παιδαγωγική στρατηγική ενώ οι υπογραµµισµένες λέξεις σε ικανότητες, στάσεις και λεξικό Υπολογιστικής Σκέψης Παράδειγµα Εφαρµογής Δραστηριότητα Εργαστείτε σε [οµάδες] των δύο ατόµων. [Δηµιουργείστε] µία διαδραστική ιστορία που θα αναπαριστά την διατροφική αλυσίδα στο προγραµµατιστικό περιβάλλον Scratch. [Χωρίστε την ιστορία σας] σε επιµέρους τµήµατα - µεµονωµένοι χαρακτήρες έχουν συγκεκριµένες συµπεριφορές και οι χαρακτήρες αλληλεπιδρούν µε µια συγκεκριµένη σειρά. Σκεφτείτε, τι θέλουν οι χαρακτήρες σας να κάνουν, πως θα είναι οι ενδυµασίες τους και τα υπόβαθρα και στη συνέχεια [υλοποιήστε] τις ιδέες σας. Τρέξτε το πρόγραµµα και βεβαιωθείτε ότι η διαδραστική ιστορία εξελίσσεται όπως την είχατε σχεδιάσει. Διαφορετικά, [εντοπίστε και διορθώστε τα λάθη σας], έτσι ώστε να αναπαριστάτε ολοκληρωµένα το µοντέλο της σχέσης µεταξύ των ειδών. Παρουσιάστε και [συζητείστε] την πορεία του έργου σας στην τάξη. Στο τέλος, συµπληρώστε και προσθέστε στο [ατοµικό σας φάκελο], το φύλλο αξιολόγησης.

8 8 ConferrenceonInformaticsinEducation2013 Οδηγός Υπολογιστικής Σκέψης, Παιδαγωγικής Στρατηγικής και Γνωστικών Στόχων [οµάδες] Παιδαγωγική στρατηγική: Οι µαθητές µαθαίνουν καλύτερα, όταν δουλεύουν σε οµάδες Οµαδοσυνεργατική Μάθηση. [Δηµιουργείστε] Παιδαγωγική στρατηγική: Η ενεργή συµµετοχή των µαθητών σε δραστηριότητες επίλυσης αυθεντικών ανοικτών προβληµάτων συντελεί στην οικοδόµηση της νέας γνώσης. [Χωρίστε την ιστορία σας] Οι µαθητές αναλύουν τις ιστορίες τους σε µικρότερα επιµέρους τµήµατα ( Αφαιρετική Ικανότητα). Λεξικό Υπολογιστικής Σκέψης: Διαίρεση προβλήµατος: Ανάλυση του έργου σε µικρότερα διαχειρίσιµα τµήµατα. [υλοποιήστε] Ένας από τους στόχους αυτής της δραστηριότητας είναι η δυναµική αναπαράσταση του µοντέλου της διατροφικής αλυσίδας στο προγραµµατιστικό περιβάλλον Scratch. Η επίτευξη του παραπάνω στόχου απαιτεί ικανότητες αλγοριθµικής σκέψης (για τον προγραµµατισµό) και προσοµοίωσης (αναπαράσταση του νοητικού µοντέλου). [εντοπίστε και διορθώστε τα λάθη σας] Στάση Υπολογιστικής Σκέψης: Ψυχικές ικανότητες υποµονής και επιµονής για την επίλυση δύσκολων προβληµάτων. [συζητείστε] Παιδαγωγική στρατηγική: Η συζήτηση, η παρουσίαση και η ανταλλαγή απόψεων ανακατασκευάζει τη νέα γνώση, ενδυναµώνει την αυτοεκτίµηση και ενισχύει τις επικοινωνιακές ικανότητες. [ατοµικό σας φάκελο] Παιδαγωγική στρατηγική: Οι µαθητές γίνονται οι ίδιοι υπεύθυνοι για την µαθησιακή τους πορεία. Γνωστικός Σκοπός: Οι µαθητές είναι σε θέση να δηµιουργήσουν µια διαδραστική ιστορία σε Scratch που αναπαριστά την διατροφική αλυσίδα.

9 Πρακτικά 5 th CIE Εικόνα 1. Εφαρµογή σε Scratch 3. Εφαρµογή Πλαισίου ΕΥΠΑ-Διδακτικό σενάριο Στη συνέχεια παρουσιάζεται σε ολοκληρωµένη µορφή µια εφαρµογή του πλαισίου ΕΥΠΑ, µε τη µορφή τµήµατος διδακτικού σεναρίου που σχετίζεται µε τη διδασκαλία της δοµής επιλογής. Το διδακτικό σενάριο αφορά την εισαγωγή στην δοµή επιλογής σε µαθητές Γυµνασίου. Οι συσχετίσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Στην πρώτη στήλη παρουσιάζεται η δραστηριότητα και στη δεύτερη στήλη του πίνακα παρουσιάζεται ο οδηγός της Υπολογιστικής Σκέψης και του υβριδικού µοντέλου (ΠΑΕΠ). Όπως και στο προηγούµενο παράδειγµα, τα χαρακτηριστικά συνδέονται µε συγκεκριµένες λέξεις που περιέχονται στο κείµενο της δραστηριότητας. Οι λέξεις αυτές περιέχονται µεταξύ αγκύλων. Οι λέξεις µέσα σε αγκύλες σε πλάγια µορφή αντιστοιχούν σε παιδαγωγική στρατηγική ενώ οι υπογραµµισµένες λέξεις σε ικανότητες, στάσεις και λεξικό Υπολογιστικής Σκέψης. Σε αυτή την εφαρµογή επιχειρήθηκε να παρουσιαστούν ξεχωριστά οι στόχοι της παιχνιδοποίησης και της Εποκοδοµητικής Θεωρίας Μάθησης, ώστε να γίνει πιο κατανοητή η διαφοροποίησή τους. Εποµένως, στη δεύτερη στήλη, µε πλάγια γράµµατα παρουσιάζονται οι στόχοι της Εποικοδοµητικής Θεωρίας Μάθησης (ΕΘΜ) που επιτυγχάνονται, µε έντονα γράµµατα οι ικανότητες της Υπολογιστικής Σκέψης που αναπτύσσονται και µε υπογράµµιση οι αρχές της Παιχνιδοποίησης που αξιοποιούνται. Σε κάθε στόχο που επιτυγχάνεται σηµειώνεται και η στάση-συµπεριφορά της Υπολογιστικής Σκέψης που ενισχύεται. Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόµα και σε αρχές και στόχους Παιχνιδοποίησης και Εποικοδοµητικής Θεωρίας Μάθησης, αντίστοιχα, υπάρχει µια στάση-συµπεριφορά Υπολογιστικής Σκέψης που ενισχύεται. Αυτή η συσχέτιση µας οδηγεί σε θετικά αποτελέσµατα όσον αφορά τις στάσεις-συµπεριφορές της Υπολογιστικής Σκέψης που αποκτούνται µέσα από το υβριδικό µοντέλο (ΠΑΕΠ). Είναι λοιπόν φανερό ότι δραστηριότητες που βασίζονται στην Εποικοδοµητική

10 10 ConferrenceonInformaticsinEducation2013 Θεωρία Μάθησης και οι οποίες γίνονται πιο ελκυστικές µε τη χρήση χαρακτηριστικών Παιχνιδοποίησης µπορούν να αναπτύξουν ικανότητες Υπολογιστικής Σκέψης και να βελτιώσουν τις στάσεις και συµπεριφορές της. Επιπρόσθετα, παρέχουν στους µαθητές το κατάλληλο λεξιλόγιο για να εφαρµόσουν τις ικανότητες και γνώσεις σε άλλα γνωστικά αντικείµενα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται διάχυση των γνώσεων και ικανοτήτων της Υπολογιστικής Σκέψης. Πίνακας 1. Πίνακας Συσχέτισης Δραστηριοτήτων και ΥΣ και ΠΑΕΠ Δραστηριότητες Εισαγωγή στη απλή δοµή επιλογής Αν. [Γνωστοποιούνται] στους µαθητές ο σκοπός και οι στόχοι του µαθήµατος. Οι µαθητές [εργάζονται σε οµάδες] των δύο ατόµων. [Εντοπίζουν] και καταγράφουν [παραδείγµατα από την καθηµερινότητά τους], αλλά και από την αλληλεπίδρασή τους µε τον ψηφιακό κόσµο, όπου η πραγµατοποίηση µιας πράξης αποτελεί συνέπεια ενός γεγονότος που έχει συµβεί προηγουµένως. Στη συνέχεια τους ζητείται να [µορφοποιήσουν] τα παραδείγµατα τους στην µορφή Αν.. τότε... Ακολουθεί [παρουσίαση και συζήτηση στην τάξη]. Γνωστικός στόχος: Συνειδητοποίηση, αναγνώριση και µοντελοποίηση της δοµής επιλογής από γεγονότα της καθηµερινότητά τους. Δίνονται [αποσπάσµατα] σε ηλεκτρονική µορφή από τον χώρο των σπορ, της ψυχαγωγίας και της ενηµέρωσης. Οι µαθητές καλούνται να [επιλέξουν] ένα από τα τρία αυτά είδη, να [εντοπίσουν] τις συνθήκες επιλογής που υπάρχουν, τις ενέργειες που ακολουθούν ως αποτέλεσµα των συνθηκών αυτών και να [προσδιορίσουν] αν είναι Οδηγός Υπολογιστικής Σκέψης (ΥΣ), Παιχνιδοποίησης και Εποικοδοµητικής Θεωρίας Μάθησης (ΕΘΜ`) [Γνωστοποιούνται] Στόχοι ΕΘΜ: Οι µαθητές µαθαίνουν καλύτερα όταν γνωρίζουν τους σκοπούς και τους στόχους του µαθήµατος Στάση Υπολογιστικής Σκέψης: Εµπιστοσύνη στην αντιµετώπιση της πολυπλοκότητας [εργάζονται σε οµάδες] Στόχοι ΕΘΜ: Ενισχύεται η µάθηση όταν συντελείται σε ένα κοινωνικό πλαίσιο Στάση Υπολογιστικής Σκέψης: Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας µε άλλους για την επίτευξη ενός κοινού στόχου ή επίλυσης [εντοπίζουν] Ανάπτυξη της αφαιρετικής ικανότητας και της αναγνώρισης προτύπων Λεξιλόγιο Υπολογιστικής Σκέψης: Οργάνωση Δεδοµένων Στάση Υπολογιστικής Σκέψης: Ανοχή όσον αφορά την ασάφεια [παραδείγµατα από την καθηµερινότητά τους] Στόχοι ΕΘΜ: Αξιοποίηση της προηγούµενης γνώσης των µαθητών [µορφοποιήσουν] Ανάπτυξη της ικανότητας της

11 Πρακτικά 5 th CIE απλή ή σύνθετης επιλογής. Στη µοντελοποίησης συνέχεια τους ζητείται να τα Λεξιλόγιο Υπολογιστικής Σκέψης: [µορφοποιήσουν] στην µορφή Αν... τότε... ή στη µορφή Αν... και Αναπαράσταση των δεδοµένων του προβλήµατος µέσω αφαιρέσεων... τότε... Ακολουθεί παρουσίαση Στάση Υπολογιστικής Σκέψης: και συζήτηση στην τάξη. Εµπιστοσύνη στην αντιµετώπιση της Γνωστικός στόχος: πολυπλοκότητας Συνειδητοποίηση, αναγνώριση και µοντελοποίηση της δοµής επιλογής και των χαρακτηριστικών της που παρουσιάζονται σε γραπτά κείµενα. Δίνονται περιγραφές σεναρίων έργων σε Scratch. Ζητείται από τους µαθητές να [εντοπίσουν] ενέργειες που υποδηλώνουν δοµές επιλογής και να τις [µορφοποιήσουν] στην µορφή Αν... τότε... Τα σενάρια προέρχονται από τον χώρο των games, των animations και των stories. Οι µαθητές έχουν την δυνατότητα να [επιλέξουν] το σενάριο που προτιµούν. Στη συνέχεια εκτελούν τα αντίστοιχα έργα και [παρατηρούν] την συµπεριφορά των αντικειµένων και πως αυτή επηρεάζεται. [Συγκρίνουν] και αντιστοιχούν τις παρατηρήσεις τους µε ότι έχουν καταγράψει προηγουµένως. Στο επόµενο στάδιο [εξετάζουν] τις εντολές. Εντοπίζουν εκείνο το τµήµα των εντολών που σπάει τη σειριακή ροή εκτέλεσης και εκτρέπει το σενάριο προς άλλη κατεύθυνση. [Αντιστοιχίζουν] το τµήµα αυτό των εντολών στην προηγούµενη οµαδοποίηση. Ακολουθεί παρουσίαση και συζήτηση στην τάξη. Γνωστικός στόχος: Συνειδητοποίηση, αναγνώριση και µοντελοποίηση της δοµής επιλογής και των χαρακτηριστικών της σε σενάρια έργων Scratch τόσο κατά την ανάγνωση των σεναρίων, όσο και κατά την εκτέλεσή τους και την [παρουσίαση και συζήτηση στην τάξη] Στόχοι ΕΘΜ: Ενισχύεται η µάθηση όταν συντελείται σε ένα κοινωνικό πλαίσιο Στάση Υπολογιστικής Σκέψης: Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας µε άλλους για την επίτευξη ενός κοινού στόχου ή επίλυσης [αποσπάσµατα] Στόχοι ΕΘΜ: Οι δραστηριότητες βασίζονται στα ενδιαφέροντα των µαθητών [επιλέξουν] Στόχοι Παιχνιδοποίησης: Οι µαθητές αποφασίζουν για την επιλογή της δραστηριότητας στην οποία θα εµπλακούν Στάση Υπολογιστικής Σκέψης: Εµπιστοσύνη στην αντιµετώπιση της πολυπλοκότητας [εντοπίσουν] Λογική οργάνωση και ανάλυση δεδοµένων Στάση Υπολογιστικής Σκέψης: Ανοχή όσον αφορά την ασάφεια [προσδιορίσουν] Ανάπτυξη της αναλυτικής ικανότητας [παρατηρούν], [Συγκρίνουν], [εξετάζουν] [Αντιστοιχίζουν] Ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας Λεξιλόγιο Υπολογιστικής Σκέψης: Γενίκευση- Αφαίρεση Στάση Υπολογιστικής Σκέψης:

12 12 ConferrenceonInformaticsinEducation2013 παρατήρηση του κώδικα. Μεταφορά Ανθεκτικότητα όσον αφορά την εργασία µε και συσχέτιση νοητικών µοντέλων δύσκολα προβλήµατα από τον ένα χώρο στον άλλο. Ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία µε τους µαθητές παρουσιάζει την δοµή επιλογής, τα χαρακτηριστικά της και την αναγκαιότητά της. Δίνονται έργα σε Scratch από τον χώρο των games, των animations και των stories. Ζητείται από τους µαθητές να [επιλέξουν] µεταξύ [τροποποίησης] και [επέκτασης] των σεναρίων αυτών µε συγκεκριµένα κριτήρια για κάθε µία από τις δύο δραστηριότητες. Ακολουθεί [παρουσίαση και συζήτηση στην τάξη]. Οι µαθητές [δηµιουργούν] τα δικά τους έργα µε συγκεκριµένες προδιαγραφές, ξεκινώντας από το µηδέν ή µε βάση ένα δοσµένο σύνολο εντολών δηµιουργούν έργα µιας συγκεκριµένης θεµατολογίας. Ακολουθεί [παρουσίαση και συζήτηση στην τάξη]. [Αυτοαξιολόγηση]. Οι µαθητές περιγράφουν τον τρόπο δουλειάς τους, τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν, τι τους άρεσε, τι θα ήθελαν να αλλάξουν τόσο σε ατοµικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο διδασκαλίας. 4. Συµπεράσµατα [τροποποίησης] Ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας Λεξιλόγιο Υπολογιστικής Σκέψης: Γενίκευση Στάση Υπολογιστικής Σκέψης: Ανθεκτικότητα όσον αφορά την εργασία µε δύσκολα προβλήµατα [επέκτασης] Ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας Λεξιλόγιο Υπολογιστικής Σκέψης: Γενίκευση [δηµιουργούν] Ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας Λεξιλόγιο Υπολογιστικής Σκέψης: Αυτοµατοποίηση [Αυτοαξιολόγηση] Στόχοι Παιχνιδοποίησης: Οι µαθητές είναι υπεύθυνοι για την µαθησιακή τους πορεία Στάση Υπολογιστικής Σκέψης: Εµπιστοσύνη στην αντιµετώπιση της πολυπλοκότητας Σύµφωνα µε το προτεινόµενο πλαίσιο ΕΥΠΑ επιδιώκεται να αποκτήσουν οι µαθητές µια εις βάθος γνώση του γνωστικού αντικειµένου, αναπτύσσοντας παράλληλα ικανότητες και στάσεις/συµπεριφορές Υπολογιστικής Σκέψης. Οι ικανότητες αυτές θα τους δώσουν τα απαραίτητα εφόδια για να αντιµετωπίσουν τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις του µέλλοντος. Το πλαίσιο αυτό παρέχει ένα γερό θεµέλιο για τη διδασκαλία της Πληροφορικής και την προώθηση της περαιτέρω ανάπτυξης και εξέλιξης των γνωστικών, µεταγνωστικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων των

13 Πρακτικά 5 th CIE µαθητών. Επιπρόσθετα, το πλαίσιο αυτό παρέχει σαφείς οδηγίες και διευκρινήσεις προς τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να το εφαρµόσουν. Από την εφαρµογή του πλαισίου ΕΥΠΑ σε πραγµατικό σενάριο διδασκαλίας, έγινε φανερό ότι οι δραστηριότητες που βασίζονται σε Εποικοδοµητικές Θεωρίες Μάθησης και οι οποίες γίνονται πιο ελκυστικές µε τη χρήση χαρακτηριστικών Παιχνιδοποίησης µπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων Υπολογιστικής Σκέψης και να βελτιώσουν τις στάσεις και συµπεριφορές της. Επιπρόσθετα, παρέχουν στους µαθητές το κατάλληλο λεξιλόγιο για να εφαρµόσουν τις ικανότητες και γνώσεις σε άλλα γνωστικά αντικείµενα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται διάχυση των γνώσεων και ικανοτήτων της Υπολογιστικής Σκέψης σε άλλες εργασίες και τοµείς δραστηριοτήτων του µαθητή. Επόµενο στάδιο, θα είναι η εφαρµογή και η αξιολόγηση του σεναρίου σε πραγµατικές συνθήκες τάξης, ώστε µέσω της ανατροφοδότησης να αναθεωρηθούν και να βελτιωθούν τυχόν αστοχίες και παραλείψεις ώστε να επιτευχθούν τα προσδοκώµενα µαθησιακά αποτελέσµατα. Αναφορές Aebli H. (1980). Denken.: Das Ordnen des Tuns - Kognitive Aspekte der Handlungstheorie / Denkprozesse. Klett-Cotta. Ben-Ari M. (2001). Constructivism in computer science education. Journal of Computers in Mathematics& Sc. Teaching, 20(1), Bruner J. (1990). Act of Meaning. Harvard Press. Davis R., Maher C., and Noddings N. (1990). (Eds.) Constructivist views of the teaching and learning of mathematics. Nat. Council for Teaching Mathematics. Computational Thinking Teachers Recourses Second Edition (2013). Ανάκτηση από: Facer, K. (2003). Computer games and learning. Ανάκτηση από: Fink L. D. (2003). Creating Significant Learning Experiences: An Integrated Approach to Designing College Courses. Jossey-Bass. Shaffer, D., Squire, K., Halverson, R., & Gee, J. (2004). Video games and the future of learning. University of Wisconsin- Madison and Academic Advanced Distributed

14 14 ConferrenceonInformaticsinEducation2013 Learning Co- Laboratory. Ανάκτηση από Wing, J. M. (2006), Computational thinking. Communications of the ACM. 49, no 3, pp Κοτίνη Ι. και Τζελέπη Σ. (2013). Θεωρητικό Μαθητοκεντρικό Μοντέλο Παιχνιδοποίησης για Ενεργή Συµµετοχή Μαθητών σε Δραστηριότητες Ανάπτυξης Υπολογιστικής Σκέψης. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνέδριου Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη. Abstract Scope of future education is the creation of thoughtful students who know how to exploit the potential of Computer Science in order to solve problems in a collaborative environment. To achieve this objective, can be used activities based on constructive learning theories and on activation and participation of students with exploiting data of gamification. This article presents a framework design scenarios for teaching computer courses, develops the design steps and presents a scenario for teaching a Computer Science course in High School. Scenario, worksheets and activities are given to students based on constructive learning theories and follow the framework based on the principles of constructivism, computational thinking and gamification. Keywords: Constructivism, lesson plan, teaching computer science, computational thinking, gamification

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ο εποικοδομητισμός ως μοντέλο διδασκαλίας της Πληροφορικής

Ο εποικοδομητισμός ως μοντέλο διδασκαλίας της Πληροφορικής Ο εποικοδομητισμός ως μοντέλο διδασκαλίας της Πληροφορικής Σ. Τζελέπη 1, Ι. Κοτίνη 1 1 Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας {stzelepi, ikotini}@sch.gr Περίληψη Η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού Μάριος Ξένος Κων/νος Ασημακόπουλος Πληροφορικός ΠΕ20 Μηχανολόγος ΠΕ12 mariosxenos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της»

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Καλλιάρας Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής, 7 ο Γυμνάσιο Τρικάλων kkalliaras@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Η κατασκευή Poster ως Οπτικό Εργαλείο Σκέψης στη ιδασκαλία: Η χρήση του καινοτόµου λογισµικού PosterGenius στην εκπαιδευτική διαδικασία

Η κατασκευή Poster ως Οπτικό Εργαλείο Σκέψης στη ιδασκαλία: Η χρήση του καινοτόµου λογισµικού PosterGenius στην εκπαιδευτική διαδικασία Η κατασκευή Poster ως Οπτικό Εργαλείο Σκέψης στη ιδασκαλία: Η χρήση του καινοτόµου λογισµικού PosterGenius στην εκπαιδευτική διαδικασία Μουστακίδης Θεόφιλος 1, Βαρδής Φοίβος 2 1 Μαθητής Ε 1 Τάξης, 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικό Μαθητοκεντρικό Μοντέλο Παιχνιδοποίησης για Ενεργή Συμμετοχή Μαθητών σε Δραστηριότητες Ανάπτυξης Υπολογιστικής Σκέψης

Θεωρητικό Μαθητοκεντρικό Μοντέλο Παιχνιδοποίησης για Ενεργή Συμμετοχή Μαθητών σε Δραστηριότητες Ανάπτυξης Υπολογιστικής Σκέψης Θεωρητικό Μαθητοκεντρικό Μοντέλο Παιχνιδοποίησης για Ενεργή Συμμετοχή Μαθητών σε Δραστηριότητες Ανάπτυξης Υπολογιστικής Σκέψης Ισαβέλλα Κοτίνη 1, Σοφία Τζελέπη 2 ikotini@sch.gr, stzelepi@sch.gr 1 Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΤΠΕ στην Α/θµια Εκπαίδευση Διδασκαλία προγραµµατισµού µε το εκπαιδευτικό περιβάλλον Kodu Game Lab Πρακτική εφαρµογή στην τάξη

Οι ΤΠΕ στην Α/θµια Εκπαίδευση Διδασκαλία προγραµµατισµού µε το εκπαιδευτικό περιβάλλον Kodu Game Lab Πρακτική εφαρµογή στην τάξη Οι ΤΠΕ στην Α/θµια Εκπαίδευση Διδασκαλία προγραµµατισµού µε το εκπαιδευτικό περιβάλλον Kodu Game Lab Πρακτική εφαρµογή στην τάξη Ε. Σεραλίδου Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ20 Msc eseralid@gmail.com Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch

Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch Λεωνίδας Λεβέντης 1 Φανή Αποστολίνα 2 levenleo@otenet.gr faposto@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19-2 Καθηγήτρια Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ώρα του κώδικα (Hour of code)

Η ώρα του κώδικα (Hour of code) Η ώρα του κώδικα (Hour of code) ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών Σαλαμίνας Σαλαμίνα, Απρίλιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε

Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Κοκκαλάρα Μαρία 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1 Τίτλος διδακτικού σεναρίου Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Κριτήρια αξιολόγησης θέµατος ελεύθερης ανάπτυξης & Οδηγίες Βαθµολόγησης Κλάδος ΠΕ60-70 Εισαγωγή Στη διεθνή ερευνητική πρακτική χρησιµοποιούνται, συνήθως, δύο µέθοδοι αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας τους Κανόνες Ηθικής και Κανόνες Δικαίου: η Διαφορά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών

Διδάσκοντας τους Κανόνες Ηθικής και Κανόνες Δικαίου: η Διαφορά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Διδάσκοντας τους Κανόνες Ηθικής και Κανόνες Δικαίου: η Διαφορά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών Κακαρόντζα Ευαγγελία 1, Μάλλιου Βασιλική 2 1 Υπεύθυνη Συμβουλευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ροµποτική; Ποιοι οι διδαχτικοί στόχοι; Πως θα υλοποιηθεί η όλη εργασία; Ποιο ροµπότ θα χρησιµοποιηθεί; Πως θα χρηµατοδοτηθεί;

Γιατί ροµποτική; Ποιοι οι διδαχτικοί στόχοι; Πως θα υλοποιηθεί η όλη εργασία; Ποιο ροµπότ θα χρησιµοποιηθεί; Πως θα χρηµατοδοτηθεί; Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου «ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ» Βεζονιαράκης ηµήτρης καθηγητής ΠΕ19 4 ου ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1 Μάθηµα ερευνητικής εργασίας «ροµποτική» Γιατί ροµποτική; Ποιοι οι διδαχτικοί στόχοι; Πως θα υλοποιηθεί η

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό»

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» Γίδας Γεώργιος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 3ο Πιλοτικό Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μαρμαρινός Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική Επιμορφωτικό σεμινάριο υποψηφίων ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Metropolitan Hotel Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Προσκεκλημένη εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου

Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου Εκπαιδευτικοί: Δημήρης Φάσουρας, Καθηγητής Τεχνολογίας dfasouras@gmail.com Λεμονιά Γολικίδου, Καθηγήτρια Πληροφορικής lgolikidou@sch.gr Τίτλος : Εκτιμώμενη διάρκεια: Ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό Όλα όσα θέλατε να µάθετε και δεν τολµούσατε να ρωτήσετε Γιακουµάτου Τερέζα www.netschoolbook netschoolbook.gr Με προσεκτικά βήµατα Μπορούµε να χαρακτηρίσουµε ένα λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ;

Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ; Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ; Καρτσιώτης Θ., Αγγελής Α., Κωστάκος Α. και Αράπογλου Α. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Μιχαλούδης

Απόστολος Μιχαλούδης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών προσομοιώσεων Φυσικής σε θέματα ταλαντώσεων και κυμάτων Απόστολος Μιχαλούδης υπό την επίβλεψη του αν. καθηγητή Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών Ματσατσίνης Ν., Καθηγητής Κρασαδάκη Ε., Υποψ.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας

«Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 «Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας Βάια Μανώλη ιευθύντρια 6/θ ηµοτικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy 2004-2006 CARDET 1 Απόψεις Γιατί οι ορισμοί ενός κλάδου είναι σημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακάτικα Πρωινά και όχι μόνο

Κυριακάτικα Πρωινά και όχι μόνο «ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Σάββατο + Κυριακή 9 +10 Ιουνίου 2012 β Θεματική Ενότητα Κυριακάτικα Πρωινά και όχι μόνο Ανακαλύπτοντας τον θαυμαστό κόσμο της σύγχρονης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου»

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΚΣΕ ΚΕΚ ΕΥΡΩΪ ΕΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς» (Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις υποψηφίων καθηγητών Πληροφορικής

Διδακτικές προσεγγίσεις υποψηφίων καθηγητών Πληροφορικής Διδακτικές προσεγγίσεις υποψηφίων καθηγητών Πληροφορικής Μαρία Κορδάκη 1. Εισαγωγή Η διερεύνηση των διδακτικών προσεγγίσεων που αναπτύσσονται από τους καθηγητές σε κάθε γνωστικό αντικείμενο καθώς και των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Web 2.0 egatou@sch.gr

Web 2.0 egatou@sch.gr ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιδακτική Της Πληροφορικής- Καλές Πρακτικές ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ Web 2.0 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ Ευαγγελία Γάτου, egatou@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ)

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Ο Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (ΣΕΠ) στοχεύει να βοηθήσει

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 1.1. Τίτλος: Ανάβοντας ένα λαμπάκι 1.2. Θεματική περιοχή: Ηλεκτρισμός 1.3. Σκοπός & Στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα