Σχεδιάζοντας ένα µάθηµα Πληροφορικής που βασίζεται στις αρχές του Εποικοδοµητισµού, της Υπολογιστικής Σκέψης και της Παιχνιδοποίησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιάζοντας ένα µάθηµα Πληροφορικής που βασίζεται στις αρχές του Εποικοδοµητισµού, της Υπολογιστικής Σκέψης και της Παιχνιδοποίησης"

Transcript

1 Σχεδιάζοντας ένα µάθηµα Πληροφορικής που βασίζεται στις αρχές του Εποικοδοµητισµού, της Υπολογιστικής Σκέψης και της Παιχνιδοποίησης Ι. Κοτίνη 1, Σ. Τζελέπη 1 1 Σχολικοί Σύµβουλοι Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας { ikotini, Περίληψη Σκοπός της εκπαίδευσης του µέλλοντος είναι η δηµιουργία σκεπτόµενων µαθητών που γνωρίζουν πως να εκµεταλλευτούν τη δυναµική της Πληροφορικής για την επίλυση προβληµάτων σε ένα συνεργατικό περιβάλλον. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, µπορούν να χρησιµοποιηθούν δραστηριότητες που βασίζονται στις Εποικοδοµητικές Θεωρίες Μάθησης και στην ενεργοποίηση και συµµετοχή των µαθητών µε αξιοποίηση στοιχείων Παιχνιδοποίησης. Στο παρόν άρθρο, παρουσιάζεται ένα πλαίσιο σχεδιασµού σεναρίων διδασκαλίας για το µάθηµα Πληροφορικής, αναπτύσσονται τα βήµατα σχεδιασµού και παρουσιάζεται ένα σενάριο διδασκαλίας για µάθηµα Πληροφορικής Γυµνασίου. Το σενάριο, τα φύλλα εργασίας και οι δραστηριότητες που δίνονται στους µαθητές βασίζονται στις Εποικοδοµητικές Θεωρίες Μάθησης και ακολουθούν το πλαίσιο που βασίζεται στις έννοιες του Εποικοδοµητισµού, της Υπολογιστικής Σκέψης και της Παιχνιδοποίησης. Λέξεις κλειδιά: Θεωρίες Μάθησης, Εποικοδοµητισµός, διδασκαλία Πληροφορικής, Υπολογιστική Σκέψη, Παιχνιδοποίηση 1. Εισαγωγή Υπολογιστική Σκέψη είναι ένα σύνολο επιµέρους ικανοτήτων που µπορούν να συµβάλλουν στη διαµόρφωση µιας βασικής ικανότητας η οποία θεωρείται ήδη διεθνώς ότι είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της βασικής εκπαίδευσης, µαζί µε την ανάγνωση, τη γραφή και την αριθµητική. Όπως η τυπογραφία διευκόλυνε την εξάπλωση της γραφής, της ανάγνωσης και της αριθµητικής, οι υπολογιστές µπορούν να διευκολύνουν την εξάπλωση και καλλιέργεια της υπολογιστικής σκέψης η οποία περιλαµβάνει επίλυση προβληµάτων, σχεδιασµό συστηµάτων και κατανόηση της ανθρώπινης συµπεριφοράς, αντλώντας στοιχεία από τις βασικές έννοιες της επιστήµης των υπολογιστών [Wing (2006)]. Βασικές ικανότητες που µπορεί να καλλιεργηθούν είναι η ανάλυση, η αφαίρεση, η σύνθεση, η γενίκευση της διαδικασίας επίλυσης προβληµάτων και η κριτική σκέψη. Για να επιλύσουµε ένα πρόβληµα αποδοτικά, θα πρέπει να αναρωτηθούµε αν µια προσεγγιστική λύση είναι αρκετά καλή, αν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την τυχαιότητα προς όφελός µας,

2 2 ConferrenceonInformaticsinEducation2013 καθώς και αν επιτρέπονται µικρά σφάλµατα σε ορισµένες περιπτώσεις. Θέτοντας τέτοια προβλήµατα προς επίλυση στους µαθητές, επιτρέπουµε την ανάπτυξη ικανοτήτων Υπολογιστικής Σκέψης. Σκοπός της εκπαίδευσης του µέλλοντος είναι η δηµιουργία σκεπτόµενων µαθητών που γνωρίζουν πως να εκµεταλλευτούν τη δυναµική της Πληροφορικής για την επίλυση προβληµάτων σε ένα συνεργατικό περιβάλλον. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, µπορούν να χρησιµοποιηθούν δραστηριότητες που βασίζονται στις Εποικοδοµητικές Θεωρίες Μάθησης και δηµιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον Παιχνιδοποίησης που αποσκοπεί στην ενεργοποίηση και συµµετοχή των µαθητών. Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά παιχνίδια βασίζονται στην αρχέγονη µορφή µάθησης «παίζω και µαθαίνω» απ όπου κι αντλούν τα πλεονεκτήµατά τους ως εκπαιδευτικά µέσα. Αξιοποιούν σύγχρονες θεωρίες µάθησης και καινοτόµα µαθησιακά µοντέλα, όπως η «ανακαλυπτική µάθηση», η «βιωµατική µάθηση» και η «µάθηση µέσω συµµετοχής σε κοινότητες». Η Παιχνιδοποίηση (gamification) αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο µέσω του οποίου οι εκπαιδευτικοί µπορούν να διδάξουν, να πείσουν και να παρακινήσουν τους µαθητές τους. Επιπρόσθετα, η αξιοποίηση στοιχείων Παιχνιδοποίησης, όπως η φαντασία, ο έλεγχος, η πρόκληση, η περιέργεια και ο ανταγωνισµός, µπορούν να προκαλέσουν την επιδιωκόµενη εσωτερική υποκίνηση. Στο παρόν άρθρο, παρουσιάζεται ένα πλαίσιο σχεδιασµού σεναρίων διδασκαλίας για το µάθηµα Πληροφορικής. Συγκεκριµένα, αναπτύσσονται τα βήµατα σχεδιασµού και παρουσιάζεται ένα σενάριο διδασκαλίας για µάθηµα Πληροφορικής Γυµνασίου. Το σενάριο, τα φύλλα εργασίας και οι δραστηριότητες που δίνονται στους µαθητές βασίζονται στις Εποικοδοµητικές Θεωρίες Μάθησης και ακολουθούν ένα πλαίσιο που βασίζεται στις έννοιες του Εποικοδοµητισµού, της Υπολογιστικής Σκέψης και της Παιχνιδοποίησης (ΕΥΠΑ). Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην καλλιέργεια και ανάπτυξη ικανοτήτων Υπολογιστικής Σκέψης τόσο σε επίπεδο γνωστικών στόχων όσο και σε επίπεδο συναισθηµατικών και ψυχοκινητικών στόχων σύµφωνα µε τη ταξινοµία Bloom. Πιο συγκεκριµένα, σε κάθε επιµέρους διδακτική δραστηριότητα του σεναρίου, ο εκπαιδευτικός σηµειώνει ποιά αρχή της Εποικοδοµητικής Μάθησης ακολουθείται, ποιά γνωστική - συναισθηµατική ικανότητα της Υπολογιστικής Σκέψης αναπτύσσεται, ποιο στοιχείο της Παιχνιδοποίησης αξιοποιείται, ποιός µαθησιακός στόχος επιτυγχάνεται και µε ποιον τρόπο και για ποιον λόγο συνδέεται η δραστηριότητα αυτή µε την προηγούµενη. Ακολουθώντας το προτεινόµενο πλαίσιο, ο εκπαιδευτικός συνειδητοποιεί την αναγκαιότητα της ενσωµάτωσης δραστηριοτήτων που βασίζονται στην Εποικοδοµητική Θεωρία Μάθησης και οι οποίες καλλιεργούν την Υπολογιστική Σκέψη µε τη χρήση στοιχείων και χαρακτηριστικών Παιχνιδοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγει ο εκπαιδευτικός την ασύνδετη συρραφή επιµέρους διδακτικών δραστηριοτήτων συµπεριφοριστικών πρακτικών που δεν έχουν νόηµα για τους µαθητές, δεν ικανοποιούν τους στόχους των προγραµµάτων σπουδών και δεν βασίζονται στις αρχές της θεωρίας του Εποικοδοµητισµού. Το πλαίσιο αυτό συστηµατοποιεί τον σχεδιασµό σεναρίων

3 Πρακτικά 5 th CIE βοηθώντας τον εκπαιδευτικό να αναρωτηθεί σχετικά µε το εύρος της ζητούµενης διερευνητικής µάθησης, να αναζητήσει δραστηριότητες που έχουν νόηµα για τους µαθητές και να ενισχύσει την αυτονοµία και την επικοινωνιακή ικανότητα των µαθητών. 2. Πλαίσιο σχεδιασµού µαθηµάτων Πληροφορικής Το προτεινόµενο πλαίσιο (ΕΥΠΑ) βασίζεται στις αρχές του Εποικοδοµητισµού, της Υπολογιστικής σκέψης και της Παιχνιδοποίησης. Το ΕΥΠΑ βασίζεται στην ελευθερία επιλογής των µαθησιακών δραστηριοτήτων από τον µαθητή και στη διαµόρφωση κατάλληλου µαθησιακού περιεχοµένου µε στοιχεία Παιχνιδοποίησης. Το πλαίσιο (ΕΥΠΑ) περιλαµβάνει το προτεινόµενο υβριδικό µοντέλο Παιχνιδοποίησης και Εποικοδοµητικής Μάθησης (ΠΑΕΠ). Στη συνέχεια, περιγράφονται η έννοια της Παιχνιδοποίησης, το προτεινόµενο υβριδικό µοντέλο ΠΑΕΠ και τα χαρακτηριστικά του καθώς και οι αρχές της προτεινόµενης Εποικοδοµητικής Θεωρίας Μάθησης µε ενσωµατωµένα τα χαρακτηριστικά της Παιχνιδοποίησης. Επίσης, παρουσιάζονται οι ικανότητες, οι στάσεις και συµπεριφορές, το λεξιλόγιο της Υπολογιστικής Σκέψης, καθώς και ένας οδηγός σύνδεσης των ικανοτήτων της Υπολογιστικής Σκέψης µε την Παιδαγωγική Στρατηγική που ακολουθείται Παιχνιδοποίηση Η εισαγωγή της Παιχνιδοποίησης στις µαθησιακές δραστηριότητες, αποσκοπεί να τις καταστήσει πιο ενδιαφέρουσες και ελκυστικές για τους µαθητές. Αξιοποιούνται σύγχρονες θεωρίες µάθησης και καινοτόµα µαθησιακά µοντέλα, όπως η «ανακαλυπτική µάθηση», η «βιωµατική µάθηση» και η «µάθηση µέσω συµµετοχής σε κοινότητες» (Facer, 2003), (Shaffer et al., 2004). Μέσω της κοινωνικής δικτύωσης ο µαθητής µαθαίνει να σέβεται τους συµπαίκτες του, να αναγνωρίζει τα δικαιώµατά τους, να αναπτύσσει τη συνεργασία, τη φιλία, τη δικαιοσύνη, να ασκεί αυτοέλεγχο και αυτοπειθαρχία και να αναπτύσσει την κοινωνικότητά του. Είναι φυσικό να επιτυγχάνονται καλύτερα µαθησιακά αποτελέσµατα όταν ο µαθητής µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού αποφασίζει ο ίδιος για την µαθησιακή του πορεία. Αυθεντικές δραστηριότητες, από τον χώρο της µοντελοποίησης, της ροµποτικής και του σχεδιασµού παιχνιδιών, που βασίζονται σε προσεγγίσεις Υπολογιστικής Σκέψης αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα των µαθητών και καθιστούν τις δραστηριότητες ενδιαφέρουσες και ελκυστικές, ενισχύοντας κατά αυτόν τον τρόπο τα εσωτερικά κίνητρα (Κοτίνη & Τζελέπη, 2013). Η εύρεση νοήµατος ενισχύει τα εσωτερικά κίνητρα που µε την σειρά τους επηρεάζουν την απόφαση του µαθητή να συµµετάσχει και να εντείνει τις προσπάθειες που καταβάλλει για την επίτευξη των µαθησιακών στόχων.

4 4 ConferrenceonInformaticsinEducation Προτεινόµενο υβριδικό µοντέλο ΠΑΕΠ Η Εποικοδοµητική Θεωρία της µάθησης υποστηρίζει ότι η γνώση κατασκευάζεται ενεργά από τον µαθητή και δεν απορροφάται παθητικά από την παρακολούθηση διαλέξεων και την ανάγνωση βιβλίων (Aebli, 1980), (Ben-Ari, 2001), (Davis, Maher & Noddings, 1990). Ο απώτερος στόχος του Εποικοδοµητισµού είναι να επιτευχθεί σηµαντική µάθηση (Fink, 2003), δηλαδή επαρκή νοητικά µοντέλα που θα είναι διαθέσιµα για χρήση σε διαφορετικά περιβάλλοντα και πλαίσια. Υπάρχουν διάφορες παιδαγωγικές προσεγγίσεις για το εποικοδοµητικό µοντέλο µάθησης (Bruner, 1990). Σύµφωνα µε το προτεινόµενο υβριδικό µοντέλο (ΠΑΕΠ), οι εκπαιδευτικοί εφαρµόζουν τεχνικές διδασκαλίας και αξιοποιούν κατάλληλα προγραµµατιστικά περιβάλλοντα που υποστηρίζουν την οικοδόµηση της νέας γνώσης από τους µαθητές και καθιστούν τις έννοιες ενδιαφέρουσες και σηµαντικές για τον µαθητή. Οι έννοιες παρουσιάζονται µε πολλαπλές αναπαραστάσεις σε ένα πλαίσιο ρεαλιστικό που έχει νόηµα για τους µαθητές µε στόχο την γενικευµένη κατανόηση της έννοιας. Επιδιώκεται η κατανόηση και η αποσαφήνιση των διασυνδέσεων µεταξύ των εννοιών µέσω της επίλυσης ανοικτών προβληµάτων και µελετών περίπτωσης. Χρησιµοποιούνται βιωµατικές προσεγγίσεις, φυσική αναπαράσταση των εννοιών της πληροφορικής και παιχνίδι ρόλων µε σκοπό οι ίδιοι οι µαθητές να εντοπίσουν τα λάθη τους και να ανακατασκευάσουν την νέα γνώση υπό φθίνουσα καθοδήγηση. Οι µαθητές βρίσκονται στο επίκεντρο της µαθησιακής διαδικασίας και αντιµέτωποι µε δύο βασικές προκλήσεις, αυτής της γνωστικής πολυπλοκότητας και της διαχείρισης της µαθησιακής πορείας. Ο µαθητής καθορίζει ο ίδιος το προσωπικό του στυλ µάθησης και είναι συνυπεύθυνος για την εξατοµικευµένη προσέγγιση µάθησης. Επιλύει το πρόβληµα που του τίθεται µέσω της µαθησιακής δραστηριότητας σύµφωνα µε τον προσωπικό του ρυθµό επίλυσης ή επιλέγει τον τύπο ανατροφοδότησης που ταιριάζει περισσότερο στο ατοµικό του στυλ µάθησης. Εργασίες που βασίζονται στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες των µαθητών και τους παρέχουν ευκαιρίες για δηµιουργία και δηµιουργική σκέψη µε ξεκάθαρους στόχους και ρόλους αµβλύνουν τις αντιδράσεις τους όσον αφορά την εποικοδοµητική αυτή προσέγγιση της µάθησης Ικανότητες, Στάσεις και Συµπεριφορές - Λεξιλόγιο Υπολογιστικής Σκέψης Η Υπολογιστική Σκέψη στη Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση αφορά µια διαδικασία επίλυσης προβλήµατος, που περιέχει την ανάπτυξη ικανοτήτων (Computational Thinking Teachers Recourses). Στο πλαίσιο των µαθηµάτων Πληροφορικής είναι επιθυµητό να αναπτυχθούν οι παρακάτω ικανότητες της Υπολογιστικής Σκέψης.

5 Πρακτικά 5 th CIE Ικανότητες Υπολογιστικής Σκέψης: Διατύπωση προβληµάτων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίηση του υπολογιστή και άλλων ψηφιακών εργαλείων για την επίλυση τους. Μοντελοποίηση του προβλήµατος. Λογική οργάνωση δεδοµένων. Αναπαράσταση των δεδοµένων του προβλήµατος µέσω αφαιρέσεων, όπως διαγράµµατα και γράφοι. Ανάλυση δεδοµένων. Αυτοµατοποίηση των λύσεων µε τη χρήση αλγοριθµικής σκέψης. Προσδιορισµός, ανάλυση και εφαρµογή εναλλακτικών λύσεων µε στόχο την επίτευξη του πιο αποδοτικού και αποτελεσµατικού συνδυασµού χρόνου επίλυσης και πόρων. Σύνθεση των επιµέρους λύσεων και εύρεση της «βέλτιστης» λύσης. Γενίκευση και µεταφορά αυτής της διαδικασίας επίλυσης προβληµάτων σε ποικιλία προβληµάτων. Ανάπτυξη της αφαιρετικής ικανότητας και της αναγνώρισης προτύπων. Αυτοαξιολόγηση του µαθητή. Οι παραπάνω ικανότητες υποστηρίζονται και ενισχύονται από έναν αριθµό στάσεων και συµπεριφορών που αποτελούν απαραίτητα χαρακτηριστικά της Υπολογιστικής Σκέψης. Στάσεις και Συµπεριφορές Υπολογιστικής Σκέψης: Εµπιστοσύνη στην αντιµετώπιση της πολυπλοκότητας. Ανθεκτικότητα όσον αφορά την εργασία µε δύσκολα προβλήµατα. Ανοχή όσον αφορά την ασάφεια. Ικανότητα αντιµετώπισης ανοιχτών προβληµάτων. Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας µε άλλους για την επίτευξη ενός κοινού στόχου ή επίλυσης. Οι διαδικασίες επίλυσης προβληµάτων που χρησιµοποιούνται για την ενίσχυση των παραπάνω ικανοτήτων σε ένα πλαίσιο γνωστικό - συναισθηµατικό περιλαµβάνουν ένα κατάλληλο λεξιλόγιο το οποίο είναι χρήσιµο στην µεταφορά των γνώσεων σε άλλα γνωστικά αντικείµενα. Λεξιλόγιο Υπολογιστικής Σκέψης: Συλλογή δεδοµένων Ανάλυση δεδοµένων Αναπαράσταση δεδοµένων Διάσπαση προβλήµατος Γενίκευση - Αφαίρεση Αλγόριθµοι και διαδικασίες

6 6 ConferrenceonInformaticsinEducation2013 Αυτοµατοποίηση Προσοµοίωση Παράλληλη εκτέλεση διαδικασιών 2.4. Αρχές της Εποικοδοµητικής θεωρίας µάθησης µε ενσωµατωµένα χαρακτηριστικά Παιχνιδοποίησης Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του προτεινόµενου υβριδικού θεωρητικού µοντέλου µάθησης ΠΑΕΠ, για την διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής στο όποιο έχουν ενσωµατωθεί στοιχεία Παιχνιδοποίησης (Κοτίνη & Τζελέπη, 2012) στις βασικές αρχές της εποικοδοµητικής µάθησης. Χαρακτηριστικά Υβριδικού Μοντέλου (ΠΑΕΠ): Ενεργητική συµµετοχή των µαθητών. Η διδασκαλία προσαρµόζεται στις προϋπάρχουσες γνώσεις των µαθητών. Χρήση εννοιών από την καθηµερινή ζωή. Αντικειµενοποίηση εννοιών πληροφορικής. Οµαδοσυνεργατική Μάθηση. Συστηµατοποίηση των σεναρίων διδασκαλίας. Προσαρµογή της διδασκαλίας στα προγραµµατιστικά περιβάλλοντα και ψηφιακά εργαλεία. Σπειροειδής προσέγγιση της διδασκαλίας. Ελευθερία επιλογής της µαθησιακής πορείας. Ανατροφοδότηση. Δραστηριότητες µε κλιµακούµενα επίπεδα δυσκολίας. Συγκεκριµένοι κανόνες που διέπουν τις δραστηριότητες. Οι µαθητές µαθαίνουν καλύτερα όταν γνωρίζουν τους σκοπούς και τους στόχους του µαθήµατος Ενισχύεται η µάθηση όταν συντελείται σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Οι δραστηριότητες βασίζονται στα ενδιαφέροντα των µαθητών Οδηγός Υπολογιστικής Σκέψης και Παιδαγωγικής Στρατηγικής Σύµφωνα µε το πλαίσιο ΕΥΠΑ, κάθε δραστηριότητα συνοδεύεται από µία σειρά χαρακτηριστικών υπολογιστικής σκέψης και παιδαγωγικών στρατηγικών του προτεινόµενου υβριδικού µαθησιακού µοντέλου ΠΑΕΠ. Πιο αναλυτικά, τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαµβάνουν: Σύντοµη περιγραφή της αντίστοιχης ικανότητας της Υπολογιστικής Σκέψης και πώς σχετίζεται µε τη δραστηριότητα ή γιατί η συγκεκριµένη δραστηριότητα, θεωρείται δραστηριότητα που ενισχύει την υπολογιστική σκέψη. Στάση Υπολογιστικής Σκέψης: Η συσχέτιση της δραστηριότητας µε µια στάση υπολογιστικής σκέψης, βοηθά τόσο τον εκπαιδευτικό όσο και τον

7 Πρακτικά 5 th CIE µαθητή να αναγνωρίσει τις στάσεις και τις συµπεριφορές που είναι απαραίτητες για την κατάκτηση του υπολογιστικού τρόπου σκέψης. Λεξιλόγιο Υπολογιστικής Σκέψης: Η χρήση του κατάλληλου λεξιλογίου συντελεί στην αναγνώριση του και στην επιτυχή µεταφορά της γνώσης και σε άλλες εργασίες και γνωστικά αντικείµενα. Παιδαγωγική στρατηγική του υβριδικού µοντέλου Εποικοδοµητισµού και Παιχνιδοποίησης: Η σύντοµη περιγραφή και αναφορά στην αντίστοιχη παιδαγωγική στρατηγική βοηθάει τον εκπαιδευτικό να αναρωτηθεί σχετικά µε το εύρος της προτεινόµενης ζητούµενης διερευνητικής µάθησης που έχει νόηµα για τους µαθητές και την ενίσχυση της αυτονοµίας των µαθητών. Στα παραπάνω χαρακτηριστικά, προσθέτουµε και τον επιµέρους γνωστικό στόχο. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα απλό παράδειγµα που αποτελεί τµήµα ενός συνόλου διδακτικών δραστηριοτήτων ενός διαθεµατικού σεναρίου µαθήµατος σχετικά µε την διατροφική αλυσίδα, το οποίο περιλαµβάνει υλοποίηση σε προγραµµατιστικό περιβάλλον Scratch (Εικόνα 1). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά συνδέονται µε συγκεκριµένες λέξεις που περιέχονται στο κείµενο της δραστηριότητας. Οι λέξεις αυτές περιέχονται µεταξύ αγκύλων. Οι λέξεις µέσα σε αγκύλες σε πλάγια µορφή αντιστοιχούν σε παιδαγωγική στρατηγική ενώ οι υπογραµµισµένες λέξεις σε ικανότητες, στάσεις και λεξικό Υπολογιστικής Σκέψης Παράδειγµα Εφαρµογής Δραστηριότητα Εργαστείτε σε [οµάδες] των δύο ατόµων. [Δηµιουργείστε] µία διαδραστική ιστορία που θα αναπαριστά την διατροφική αλυσίδα στο προγραµµατιστικό περιβάλλον Scratch. [Χωρίστε την ιστορία σας] σε επιµέρους τµήµατα - µεµονωµένοι χαρακτήρες έχουν συγκεκριµένες συµπεριφορές και οι χαρακτήρες αλληλεπιδρούν µε µια συγκεκριµένη σειρά. Σκεφτείτε, τι θέλουν οι χαρακτήρες σας να κάνουν, πως θα είναι οι ενδυµασίες τους και τα υπόβαθρα και στη συνέχεια [υλοποιήστε] τις ιδέες σας. Τρέξτε το πρόγραµµα και βεβαιωθείτε ότι η διαδραστική ιστορία εξελίσσεται όπως την είχατε σχεδιάσει. Διαφορετικά, [εντοπίστε και διορθώστε τα λάθη σας], έτσι ώστε να αναπαριστάτε ολοκληρωµένα το µοντέλο της σχέσης µεταξύ των ειδών. Παρουσιάστε και [συζητείστε] την πορεία του έργου σας στην τάξη. Στο τέλος, συµπληρώστε και προσθέστε στο [ατοµικό σας φάκελο], το φύλλο αξιολόγησης.

8 8 ConferrenceonInformaticsinEducation2013 Οδηγός Υπολογιστικής Σκέψης, Παιδαγωγικής Στρατηγικής και Γνωστικών Στόχων [οµάδες] Παιδαγωγική στρατηγική: Οι µαθητές µαθαίνουν καλύτερα, όταν δουλεύουν σε οµάδες Οµαδοσυνεργατική Μάθηση. [Δηµιουργείστε] Παιδαγωγική στρατηγική: Η ενεργή συµµετοχή των µαθητών σε δραστηριότητες επίλυσης αυθεντικών ανοικτών προβληµάτων συντελεί στην οικοδόµηση της νέας γνώσης. [Χωρίστε την ιστορία σας] Οι µαθητές αναλύουν τις ιστορίες τους σε µικρότερα επιµέρους τµήµατα ( Αφαιρετική Ικανότητα). Λεξικό Υπολογιστικής Σκέψης: Διαίρεση προβλήµατος: Ανάλυση του έργου σε µικρότερα διαχειρίσιµα τµήµατα. [υλοποιήστε] Ένας από τους στόχους αυτής της δραστηριότητας είναι η δυναµική αναπαράσταση του µοντέλου της διατροφικής αλυσίδας στο προγραµµατιστικό περιβάλλον Scratch. Η επίτευξη του παραπάνω στόχου απαιτεί ικανότητες αλγοριθµικής σκέψης (για τον προγραµµατισµό) και προσοµοίωσης (αναπαράσταση του νοητικού µοντέλου). [εντοπίστε και διορθώστε τα λάθη σας] Στάση Υπολογιστικής Σκέψης: Ψυχικές ικανότητες υποµονής και επιµονής για την επίλυση δύσκολων προβληµάτων. [συζητείστε] Παιδαγωγική στρατηγική: Η συζήτηση, η παρουσίαση και η ανταλλαγή απόψεων ανακατασκευάζει τη νέα γνώση, ενδυναµώνει την αυτοεκτίµηση και ενισχύει τις επικοινωνιακές ικανότητες. [ατοµικό σας φάκελο] Παιδαγωγική στρατηγική: Οι µαθητές γίνονται οι ίδιοι υπεύθυνοι για την µαθησιακή τους πορεία. Γνωστικός Σκοπός: Οι µαθητές είναι σε θέση να δηµιουργήσουν µια διαδραστική ιστορία σε Scratch που αναπαριστά την διατροφική αλυσίδα.

9 Πρακτικά 5 th CIE Εικόνα 1. Εφαρµογή σε Scratch 3. Εφαρµογή Πλαισίου ΕΥΠΑ-Διδακτικό σενάριο Στη συνέχεια παρουσιάζεται σε ολοκληρωµένη µορφή µια εφαρµογή του πλαισίου ΕΥΠΑ, µε τη µορφή τµήµατος διδακτικού σεναρίου που σχετίζεται µε τη διδασκαλία της δοµής επιλογής. Το διδακτικό σενάριο αφορά την εισαγωγή στην δοµή επιλογής σε µαθητές Γυµνασίου. Οι συσχετίσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Στην πρώτη στήλη παρουσιάζεται η δραστηριότητα και στη δεύτερη στήλη του πίνακα παρουσιάζεται ο οδηγός της Υπολογιστικής Σκέψης και του υβριδικού µοντέλου (ΠΑΕΠ). Όπως και στο προηγούµενο παράδειγµα, τα χαρακτηριστικά συνδέονται µε συγκεκριµένες λέξεις που περιέχονται στο κείµενο της δραστηριότητας. Οι λέξεις αυτές περιέχονται µεταξύ αγκύλων. Οι λέξεις µέσα σε αγκύλες σε πλάγια µορφή αντιστοιχούν σε παιδαγωγική στρατηγική ενώ οι υπογραµµισµένες λέξεις σε ικανότητες, στάσεις και λεξικό Υπολογιστικής Σκέψης. Σε αυτή την εφαρµογή επιχειρήθηκε να παρουσιαστούν ξεχωριστά οι στόχοι της παιχνιδοποίησης και της Εποκοδοµητικής Θεωρίας Μάθησης, ώστε να γίνει πιο κατανοητή η διαφοροποίησή τους. Εποµένως, στη δεύτερη στήλη, µε πλάγια γράµµατα παρουσιάζονται οι στόχοι της Εποικοδοµητικής Θεωρίας Μάθησης (ΕΘΜ) που επιτυγχάνονται, µε έντονα γράµµατα οι ικανότητες της Υπολογιστικής Σκέψης που αναπτύσσονται και µε υπογράµµιση οι αρχές της Παιχνιδοποίησης που αξιοποιούνται. Σε κάθε στόχο που επιτυγχάνεται σηµειώνεται και η στάση-συµπεριφορά της Υπολογιστικής Σκέψης που ενισχύεται. Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόµα και σε αρχές και στόχους Παιχνιδοποίησης και Εποικοδοµητικής Θεωρίας Μάθησης, αντίστοιχα, υπάρχει µια στάση-συµπεριφορά Υπολογιστικής Σκέψης που ενισχύεται. Αυτή η συσχέτιση µας οδηγεί σε θετικά αποτελέσµατα όσον αφορά τις στάσεις-συµπεριφορές της Υπολογιστικής Σκέψης που αποκτούνται µέσα από το υβριδικό µοντέλο (ΠΑΕΠ). Είναι λοιπόν φανερό ότι δραστηριότητες που βασίζονται στην Εποικοδοµητική

10 10 ConferrenceonInformaticsinEducation2013 Θεωρία Μάθησης και οι οποίες γίνονται πιο ελκυστικές µε τη χρήση χαρακτηριστικών Παιχνιδοποίησης µπορούν να αναπτύξουν ικανότητες Υπολογιστικής Σκέψης και να βελτιώσουν τις στάσεις και συµπεριφορές της. Επιπρόσθετα, παρέχουν στους µαθητές το κατάλληλο λεξιλόγιο για να εφαρµόσουν τις ικανότητες και γνώσεις σε άλλα γνωστικά αντικείµενα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται διάχυση των γνώσεων και ικανοτήτων της Υπολογιστικής Σκέψης. Πίνακας 1. Πίνακας Συσχέτισης Δραστηριοτήτων και ΥΣ και ΠΑΕΠ Δραστηριότητες Εισαγωγή στη απλή δοµή επιλογής Αν. [Γνωστοποιούνται] στους µαθητές ο σκοπός και οι στόχοι του µαθήµατος. Οι µαθητές [εργάζονται σε οµάδες] των δύο ατόµων. [Εντοπίζουν] και καταγράφουν [παραδείγµατα από την καθηµερινότητά τους], αλλά και από την αλληλεπίδρασή τους µε τον ψηφιακό κόσµο, όπου η πραγµατοποίηση µιας πράξης αποτελεί συνέπεια ενός γεγονότος που έχει συµβεί προηγουµένως. Στη συνέχεια τους ζητείται να [µορφοποιήσουν] τα παραδείγµατα τους στην µορφή Αν.. τότε... Ακολουθεί [παρουσίαση και συζήτηση στην τάξη]. Γνωστικός στόχος: Συνειδητοποίηση, αναγνώριση και µοντελοποίηση της δοµής επιλογής από γεγονότα της καθηµερινότητά τους. Δίνονται [αποσπάσµατα] σε ηλεκτρονική µορφή από τον χώρο των σπορ, της ψυχαγωγίας και της ενηµέρωσης. Οι µαθητές καλούνται να [επιλέξουν] ένα από τα τρία αυτά είδη, να [εντοπίσουν] τις συνθήκες επιλογής που υπάρχουν, τις ενέργειες που ακολουθούν ως αποτέλεσµα των συνθηκών αυτών και να [προσδιορίσουν] αν είναι Οδηγός Υπολογιστικής Σκέψης (ΥΣ), Παιχνιδοποίησης και Εποικοδοµητικής Θεωρίας Μάθησης (ΕΘΜ`) [Γνωστοποιούνται] Στόχοι ΕΘΜ: Οι µαθητές µαθαίνουν καλύτερα όταν γνωρίζουν τους σκοπούς και τους στόχους του µαθήµατος Στάση Υπολογιστικής Σκέψης: Εµπιστοσύνη στην αντιµετώπιση της πολυπλοκότητας [εργάζονται σε οµάδες] Στόχοι ΕΘΜ: Ενισχύεται η µάθηση όταν συντελείται σε ένα κοινωνικό πλαίσιο Στάση Υπολογιστικής Σκέψης: Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας µε άλλους για την επίτευξη ενός κοινού στόχου ή επίλυσης [εντοπίζουν] Ανάπτυξη της αφαιρετικής ικανότητας και της αναγνώρισης προτύπων Λεξιλόγιο Υπολογιστικής Σκέψης: Οργάνωση Δεδοµένων Στάση Υπολογιστικής Σκέψης: Ανοχή όσον αφορά την ασάφεια [παραδείγµατα από την καθηµερινότητά τους] Στόχοι ΕΘΜ: Αξιοποίηση της προηγούµενης γνώσης των µαθητών [µορφοποιήσουν] Ανάπτυξη της ικανότητας της

11 Πρακτικά 5 th CIE απλή ή σύνθετης επιλογής. Στη µοντελοποίησης συνέχεια τους ζητείται να τα Λεξιλόγιο Υπολογιστικής Σκέψης: [µορφοποιήσουν] στην µορφή Αν... τότε... ή στη µορφή Αν... και Αναπαράσταση των δεδοµένων του προβλήµατος µέσω αφαιρέσεων... τότε... Ακολουθεί παρουσίαση Στάση Υπολογιστικής Σκέψης: και συζήτηση στην τάξη. Εµπιστοσύνη στην αντιµετώπιση της Γνωστικός στόχος: πολυπλοκότητας Συνειδητοποίηση, αναγνώριση και µοντελοποίηση της δοµής επιλογής και των χαρακτηριστικών της που παρουσιάζονται σε γραπτά κείµενα. Δίνονται περιγραφές σεναρίων έργων σε Scratch. Ζητείται από τους µαθητές να [εντοπίσουν] ενέργειες που υποδηλώνουν δοµές επιλογής και να τις [µορφοποιήσουν] στην µορφή Αν... τότε... Τα σενάρια προέρχονται από τον χώρο των games, των animations και των stories. Οι µαθητές έχουν την δυνατότητα να [επιλέξουν] το σενάριο που προτιµούν. Στη συνέχεια εκτελούν τα αντίστοιχα έργα και [παρατηρούν] την συµπεριφορά των αντικειµένων και πως αυτή επηρεάζεται. [Συγκρίνουν] και αντιστοιχούν τις παρατηρήσεις τους µε ότι έχουν καταγράψει προηγουµένως. Στο επόµενο στάδιο [εξετάζουν] τις εντολές. Εντοπίζουν εκείνο το τµήµα των εντολών που σπάει τη σειριακή ροή εκτέλεσης και εκτρέπει το σενάριο προς άλλη κατεύθυνση. [Αντιστοιχίζουν] το τµήµα αυτό των εντολών στην προηγούµενη οµαδοποίηση. Ακολουθεί παρουσίαση και συζήτηση στην τάξη. Γνωστικός στόχος: Συνειδητοποίηση, αναγνώριση και µοντελοποίηση της δοµής επιλογής και των χαρακτηριστικών της σε σενάρια έργων Scratch τόσο κατά την ανάγνωση των σεναρίων, όσο και κατά την εκτέλεσή τους και την [παρουσίαση και συζήτηση στην τάξη] Στόχοι ΕΘΜ: Ενισχύεται η µάθηση όταν συντελείται σε ένα κοινωνικό πλαίσιο Στάση Υπολογιστικής Σκέψης: Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας µε άλλους για την επίτευξη ενός κοινού στόχου ή επίλυσης [αποσπάσµατα] Στόχοι ΕΘΜ: Οι δραστηριότητες βασίζονται στα ενδιαφέροντα των µαθητών [επιλέξουν] Στόχοι Παιχνιδοποίησης: Οι µαθητές αποφασίζουν για την επιλογή της δραστηριότητας στην οποία θα εµπλακούν Στάση Υπολογιστικής Σκέψης: Εµπιστοσύνη στην αντιµετώπιση της πολυπλοκότητας [εντοπίσουν] Λογική οργάνωση και ανάλυση δεδοµένων Στάση Υπολογιστικής Σκέψης: Ανοχή όσον αφορά την ασάφεια [προσδιορίσουν] Ανάπτυξη της αναλυτικής ικανότητας [παρατηρούν], [Συγκρίνουν], [εξετάζουν] [Αντιστοιχίζουν] Ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας Λεξιλόγιο Υπολογιστικής Σκέψης: Γενίκευση- Αφαίρεση Στάση Υπολογιστικής Σκέψης:

12 12 ConferrenceonInformaticsinEducation2013 παρατήρηση του κώδικα. Μεταφορά Ανθεκτικότητα όσον αφορά την εργασία µε και συσχέτιση νοητικών µοντέλων δύσκολα προβλήµατα από τον ένα χώρο στον άλλο. Ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία µε τους µαθητές παρουσιάζει την δοµή επιλογής, τα χαρακτηριστικά της και την αναγκαιότητά της. Δίνονται έργα σε Scratch από τον χώρο των games, των animations και των stories. Ζητείται από τους µαθητές να [επιλέξουν] µεταξύ [τροποποίησης] και [επέκτασης] των σεναρίων αυτών µε συγκεκριµένα κριτήρια για κάθε µία από τις δύο δραστηριότητες. Ακολουθεί [παρουσίαση και συζήτηση στην τάξη]. Οι µαθητές [δηµιουργούν] τα δικά τους έργα µε συγκεκριµένες προδιαγραφές, ξεκινώντας από το µηδέν ή µε βάση ένα δοσµένο σύνολο εντολών δηµιουργούν έργα µιας συγκεκριµένης θεµατολογίας. Ακολουθεί [παρουσίαση και συζήτηση στην τάξη]. [Αυτοαξιολόγηση]. Οι µαθητές περιγράφουν τον τρόπο δουλειάς τους, τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν, τι τους άρεσε, τι θα ήθελαν να αλλάξουν τόσο σε ατοµικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο διδασκαλίας. 4. Συµπεράσµατα [τροποποίησης] Ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας Λεξιλόγιο Υπολογιστικής Σκέψης: Γενίκευση Στάση Υπολογιστικής Σκέψης: Ανθεκτικότητα όσον αφορά την εργασία µε δύσκολα προβλήµατα [επέκτασης] Ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας Λεξιλόγιο Υπολογιστικής Σκέψης: Γενίκευση [δηµιουργούν] Ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας Λεξιλόγιο Υπολογιστικής Σκέψης: Αυτοµατοποίηση [Αυτοαξιολόγηση] Στόχοι Παιχνιδοποίησης: Οι µαθητές είναι υπεύθυνοι για την µαθησιακή τους πορεία Στάση Υπολογιστικής Σκέψης: Εµπιστοσύνη στην αντιµετώπιση της πολυπλοκότητας Σύµφωνα µε το προτεινόµενο πλαίσιο ΕΥΠΑ επιδιώκεται να αποκτήσουν οι µαθητές µια εις βάθος γνώση του γνωστικού αντικειµένου, αναπτύσσοντας παράλληλα ικανότητες και στάσεις/συµπεριφορές Υπολογιστικής Σκέψης. Οι ικανότητες αυτές θα τους δώσουν τα απαραίτητα εφόδια για να αντιµετωπίσουν τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις του µέλλοντος. Το πλαίσιο αυτό παρέχει ένα γερό θεµέλιο για τη διδασκαλία της Πληροφορικής και την προώθηση της περαιτέρω ανάπτυξης και εξέλιξης των γνωστικών, µεταγνωστικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων των

13 Πρακτικά 5 th CIE µαθητών. Επιπρόσθετα, το πλαίσιο αυτό παρέχει σαφείς οδηγίες και διευκρινήσεις προς τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να το εφαρµόσουν. Από την εφαρµογή του πλαισίου ΕΥΠΑ σε πραγµατικό σενάριο διδασκαλίας, έγινε φανερό ότι οι δραστηριότητες που βασίζονται σε Εποικοδοµητικές Θεωρίες Μάθησης και οι οποίες γίνονται πιο ελκυστικές µε τη χρήση χαρακτηριστικών Παιχνιδοποίησης µπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων Υπολογιστικής Σκέψης και να βελτιώσουν τις στάσεις και συµπεριφορές της. Επιπρόσθετα, παρέχουν στους µαθητές το κατάλληλο λεξιλόγιο για να εφαρµόσουν τις ικανότητες και γνώσεις σε άλλα γνωστικά αντικείµενα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται διάχυση των γνώσεων και ικανοτήτων της Υπολογιστικής Σκέψης σε άλλες εργασίες και τοµείς δραστηριοτήτων του µαθητή. Επόµενο στάδιο, θα είναι η εφαρµογή και η αξιολόγηση του σεναρίου σε πραγµατικές συνθήκες τάξης, ώστε µέσω της ανατροφοδότησης να αναθεωρηθούν και να βελτιωθούν τυχόν αστοχίες και παραλείψεις ώστε να επιτευχθούν τα προσδοκώµενα µαθησιακά αποτελέσµατα. Αναφορές Aebli H. (1980). Denken.: Das Ordnen des Tuns - Kognitive Aspekte der Handlungstheorie / Denkprozesse. Klett-Cotta. Ben-Ari M. (2001). Constructivism in computer science education. Journal of Computers in Mathematics& Sc. Teaching, 20(1), Bruner J. (1990). Act of Meaning. Harvard Press. Davis R., Maher C., and Noddings N. (1990). (Eds.) Constructivist views of the teaching and learning of mathematics. Nat. Council for Teaching Mathematics. Computational Thinking Teachers Recourses Second Edition (2013). Ανάκτηση από: Facer, K. (2003). Computer games and learning. Ανάκτηση από: Fink L. D. (2003). Creating Significant Learning Experiences: An Integrated Approach to Designing College Courses. Jossey-Bass. Shaffer, D., Squire, K., Halverson, R., & Gee, J. (2004). Video games and the future of learning. University of Wisconsin- Madison and Academic Advanced Distributed

14 14 ConferrenceonInformaticsinEducation2013 Learning Co- Laboratory. Ανάκτηση από Wing, J. M. (2006), Computational thinking. Communications of the ACM. 49, no 3, pp Κοτίνη Ι. και Τζελέπη Σ. (2013). Θεωρητικό Μαθητοκεντρικό Μοντέλο Παιχνιδοποίησης για Ενεργή Συµµετοχή Μαθητών σε Δραστηριότητες Ανάπτυξης Υπολογιστικής Σκέψης. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνέδριου Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη. Abstract Scope of future education is the creation of thoughtful students who know how to exploit the potential of Computer Science in order to solve problems in a collaborative environment. To achieve this objective, can be used activities based on constructive learning theories and on activation and participation of students with exploiting data of gamification. This article presents a framework design scenarios for teaching computer courses, develops the design steps and presents a scenario for teaching a Computer Science course in High School. Scenario, worksheets and activities are given to students based on constructive learning theories and follow the framework based on the principles of constructivism, computational thinking and gamification. Keywords: Constructivism, lesson plan, teaching computer science, computational thinking, gamification

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες ενίσχυσης της Υπολογιστικής Σκέψης

Δραστηριότητες ενίσχυσης της Υπολογιστικής Σκέψης Δραστηριότητες ενίσχυσης της Υπολογιστικής Σκέψης Τζελέπη Σοφία 1, Κοτίνη Ισαβέλλα 2 1,2 Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας stzelepi@sch.gr, ikotini@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην σύγχρονη ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολική Μονάδα: ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Εργαλεία Web 2.0 για την τάξη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή,

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή, Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Ένας νηπιαγωγός, προκειµένου να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το λεξιλόγιο των φρούτων Σωστό και λαχανικών που συνδέονται µε τις διατροφικές συνήθειες µας, δε ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παναγάκος Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βασικοί Στόχοι ενός Προγράμματος Σπουδών Ένα πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να επιτύχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Εισαγωγή στη Διδακτική Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Φοιτητής: Σκαρπέντζος Γεώργιος Καθηγήτρια: Κολέζα Ευγενία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές θεωρίες σχεδιασμού της διδασκαλίας Δραστηριότητες και κατανόηση εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Τι είναι μάθηση; Συμπεριφορισμός: Aλλαγή συμπεριφοράς Γνωστική ψυχολογία: Aλλαγή νοητικών δομών Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο εποικοδομητισμός ως μοντέλο διδασκαλίας της Πληροφορικής

Ο εποικοδομητισμός ως μοντέλο διδασκαλίας της Πληροφορικής Ο εποικοδομητισμός ως μοντέλο διδασκαλίας της Πληροφορικής Σ. Τζελέπη 1, Ι. Κοτίνη 1 1 Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας {stzelepi, ikotini}@sch.gr Περίληψη Η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Διδακτικές τεχνικές/ μέθοδοι Εκπαίδευση για το Περιβάλλον & την Αειφορία Μεθοδολογικές προσεγγίσεις προσανατολισμένη στη ΔΡΑΣΗ με κεντρικό άξονα την ΟΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Κων/νος Στεφανίδης Σχολικός Σύμβουλος Πειραιά kstef2001@yahoo.gr Νικόλαος Στεφανίδης Φοιτητής ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Με βάση τα παρακάτω παιδαγωγικά κριτήρια αξιολογήστε το µαθησιακό περιβάλλον µίας διδακτικής παρέµβασης σηµειώνοντας την ύπαρξή τους είτε µε εισαγωγή σχολίου πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1283 Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων Σ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΔΒΜΘ, sofipapadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων...35. Ημερήσια πλάνα...53

Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων...35. Ημερήσια πλάνα...53 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 5 Κεφάλαιο 1 Πώς μαθαίνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας...11 Η Φυσική Αγωγή στην προσχολική ηλικία...14 Σχέση της Φυσικής Αγωγής με τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού...16

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Αξιοποίηση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τη Διδασκαλία Γνωστικών Αντικειμένων Κέρκυρα, 18.06.15 Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου ΣΕΝΑΡΙΟ «Προσπάθησε να κάνεις ένα τρίγωνο» Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου Ηµεροµηνία: Φλώρινα, 6-5-2014 Γνωστική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ημερομηνίες ΠΑ 2015-2016 Ημερομηνίες ΠΑ Έργο 15-18/3/2016 & 21-24/3/2016 Παρακολούθηση προγράμματος Νηπιαγωγείου 28/3-1/4/2015 & 4-8/3/2015 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Ποιος έφαγε την τούρτα;» Αθήνα Μάρτιος 2008 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Εργασία 2 - Α' φάση. Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος. Σταματία Κορρέ Μ1430

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Εργασία 2 - Α' φάση. Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος. Σταματία Κορρέ Μ1430 Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Εργασία 2 - Α' φάση Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος Σταματία Κορρέ Μ1430 2 Περιεχόμενα Τίτλος... 2 Γνωστικό αντικείμενο... 2 Βαθμίδα εκπαίδευσης... 3 Διδακτικοί στόχοι... 3 Αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του μαθητή για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων

Αξιολόγηση του μαθητή για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων Αξιολόγηση του μαθητή για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου kyriakid@ucy.ac.cy Διήμερο Εκπαιδευτικού Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα).

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα). τάξης είναι ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν σηµαντικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραµέτρους και να προσαρµόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν εφαρµόσει το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms

Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms Γεώργιος Βουνάτσος Εκπαιδευτικός ΠΕ12 gvounatsos@freemail.gr Ανδριανή Μέγα Εκπαιδευτικός ΠΕ19 adrianim@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο : Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ., ο παιδαγωγικός ρόλος ανανεώνεται, αναθεωρείται, αναβαθμίζεται, προκειμένου να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή των εννοιών μέσης και στιγμιαίας ταχύτητας σε περιβάλλον όπου αξιοποιούνται οι

Εισαγωγή των εννοιών μέσης και στιγμιαίας ταχύτητας σε περιβάλλον όπου αξιοποιούνται οι 3ο ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Η ΜΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2. Γνωστικό αντικείμενο: ΦΥΣΙΚΗ 3. Τάξη: Β 4. Μάθημα: 2.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 5. Γενική ενότητα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9: Διδακτικός Σχεδιασμός Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου 1 Κριτήρια: Διδακτική διαδικασία Μαθητοκεντρικά Δασκαλοκεντρικά Αλληλεπίδρασης διδάσκοντα διδασκόµενου Είδος δεξιοτήτων που θέλουν να αναπτύξουν Επεξεργασίας Πληροφοριών Οργάνωση-ανάλυση πληροφοριών, λύση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή 2 Τηλεκπαίδευση Χρήση της τηλεµατικής τεχνολογίας (τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατική. Μοντελοποίηση

Μαθηµατική. Μοντελοποίηση Μαθηµατική Μοντελοποίηση Μοντελοποίηση Απαιτητική οικονοµία και αγορά εργασίας Σύνθετες και περίπλοκες προβληµατικές καταστάσεις Μαθηµατικές και τεχνολογικές δεξιότητες Επίλυση σύνθετων προβληµάτων Μαθηµατικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών. Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.

Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών. Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Στάσεις απέναντι στα Μαθηματικά Τι σημαίνουν τα μαθηματικά για εσάς; Τι σημαίνει «κάνω μαθηματικά»;

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα µπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός αιώνας µιας και τα νέα δεδοµένα µαρτυρούν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικογνωστικές θεωρίες μάθησης. Διδάσκουσα Φ. Αντωνίου

Κοινωνικογνωστικές θεωρίες μάθησης. Διδάσκουσα Φ. Αντωνίου Κοινωνικογνωστικές θεωρίες μάθησης Διδάσκουσα Φ. Αντωνίου Περίγραμμα Νοοκατασκευαστική θεώρηση της μάθησης Ιστορικό υπόβαθρο Top-down * bottom up Ομαδοσυνεργατική μάθηση Νοοκατασκευαστικές μέθοδοι στην

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1. Τίτλος Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ «Ισοδύναµα κλάσµατα» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο µπορεί να αξιοποιηθεί από τους µαθητές της Γ δηµοτικού και εντάσσεται στις γνωστικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα Σενάριο 3. Τα µέσα των πλευρών τριγώνου Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα τριγώνων, τριγωνοµετρικοί αριθµοί περίµετρος και εµβαδόν.

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 1 Συνάντηση με εκπαιδευτικούς εσπερινών Γυμνασίων - Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα