Παντανάσσης Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΛΕΦΑΞ: TELEFAX: ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: ΤΕΛΗ: ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Επιµέλεια - Έκδοση: Βασιλείου Χρήστος Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) 3 Σεπτεµβρίου 2012 TELEPHONS: GENERAL INFORMATION: RECEIVING OFFICE: FEES: EXAMINERS: ACCOUNTS OFFICE: LEGAL METTERS: TECHNICAL INFORMATION: PUBLIC RELATIONS: Editor - Publisher: Vassiliou Christos Industrial Property Organisation (ΟΒΙ) Industrial Property Organisation (ΟΒΙ) September 3, 2012

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο τεύχη: Στο ΤΕΥΧΟΣ Α δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση τα εξής : Αιτήσεις και χορηγήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (.Ε.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας (Π.Υ.Χ.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Σ.Π.Π.Φ.Π.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα (Σ.Π.Π.Φ.) Αιτήσεις Μετάφρασης Αξιώσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Βεβαιώσεις Μεταφράσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Μεταβολές - ιορθώσεις αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Εκπτώσεις - Ανακλήσεις Εκπτώσεων αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Στο ΤΕΥΧΟΣ Β δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι αιτήσεις και τα καταχωρη- µένα Σχέδια ή Υποδείγµατα. Τα παραπάνω τεύχη διατίθενται ξεχωριστά. 1

4 2

5 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ηµεροµηνία έκδοσης: 03/09/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ανάλυση κωδικών αρθµών... 5 Συντµήσεις... 5 JULY 2012 Publication date: 03/09/2012 CONTENTS Page INID Codes...5 Abbreviations...5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 Αιτήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµερο- µηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των αιτούντων Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των αιτούντων Αιτήσεις παράτασης ισχύος για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Παιδιατρικά Φάρµακα Ευρετήριο αιτήσεων παράτασης ισχύος για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Παιδιατρικά Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων παράτασης ισχύος για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Παιδιατρικά Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των αιτούντων PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES CHAPTER 1 APPLICATIONS: PATENT UTILITY MODEL APPLICATIONS SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES 1.1 Patent Applications Patent Application Index by filing date Patent Application Index in alphabetical order of the patentee Utility Model Applications Utility Model Application Index by filing date Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection products Applications Index forsupplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection products in alphabetical order of the applicants...36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2.1 ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων CHAPTER 2 PATENTS AND UTILITY MODELS 2.1 Patents Patent Index by filing date Patent Index in alphabetical order of the patentee

6 2.4 Πιστοποιητικά Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Utility Models Utility Model Index by filing date Utility Model Index in alphabetical order of the patentee Supplementary Protection Certificates for medicines products Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products in alphabetical order of the owner Supplementary Protection Certificates for plant protection products Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection product in alphabetical order of the owner...73 ΜΕΡΟΣ B ΕYΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων.ε Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B1) 2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B2) 3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε PART B EUROPEAN PROTECTION TITLES CHAPTER 1 TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS 1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims Index by publication number of the European applications patents Index in alphabetical order of the patentee...79 CHAPTER 2 EUROPEAN PATENTS (B1) 2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents Index by publication number of the European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek CHAPTER 3 AMENDED EUROPEAN PATENTS (B2) 3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ Ή ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B3) 4.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΓ Ε 5.2 Ανακλήσεις από ΕΓ Ε χορηγηθέντων Ε Ε CHAPTER 4.EUROPEAN PATENTS AFTER LIMITATION PROCEEDINGS (B3) 4.1 Notification concerning the translation into Greek of European patents after limitation proceedings Index by publication number of European patents after limitation proceedings translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of European patents after limitation proceedings translated into Greek CHAPTER 5 REVOCATION FROM EPO 5.2 Revocations from EPO of European patents ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ PART C MODIFICATIONS - ANNULMENTS MODIFICATIONS - CORRECTIONS ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συνδροµές για το Ε ΒΙ PART D SPECIAL COMMUNICATIONS Subscription of the Industrial Property Bulletin

8 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟ (11) Αριθµός.Ε. (11) Αριθµός Π.Υ.Χ. (21) Αριθµός Αίτησης.Ε. (21) Αριθµός Αίτησης Π.Υ.Χ. (22) Ηµεροµηνία κατάθεσης (30) Συµβατικές Προτεραιότητες (47) Ηµεροµηνία απονοµής (51) ιεθνής ταξινόµηση (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (61) Τροποποίηση στο κύριο.ε. (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (11) Αριθµός Ευρωπαϊκού.Ε. (21) Αριθµός Ελληνικής κατάθεσης (22) Ηµεροµηνία Ελληνικής κατάθεσης (30) Προτεραιότητα (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος (86) Αριθµ./ηµερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης (87) Αριθµ./ηµερ. δηµοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης (68) Αριθµ./ηµερ. κυρίου.ε. (92) Αριθµ./ηµερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (93) Αριθµ./ηµερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ. (95) Προσδιορισµός προϊόντος INID CODES PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES (11) Patent No (11) Utility Model No (21) Patent application No (21) Utility Model application No (22) Filing date (30) Priority (47) Date of grant (51) International Patent Classification (54) Invention title (57) Abstract (61) Addition to the patent (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative PART Β EUROPEAN PATENTS (11) European Patent No (21) Greek application No (22) Greek application filing date (30) Priority (54) Invention title (57) Abstract (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative (86) European application No/European application filing date (87) EP Publication No/Date (68) Number/publication number of the basic patent (92) Number/date of the first marketing authorization in Greece (93) Number/date of the first marketing authorization in the EU (95) Name of the product ΟΒΙ: Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ε ΒΙ: Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΒΙ: ελτίο Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.Ε.: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας.Σ.: ιοικητικό Συµβούλιο ΑΠ./ΗΜ. ΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθµός/ηµεροµηνία δηµοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθµός Ελληνικής Κατάθεσης ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθµός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγµατος χρησιµότητας ΕΓ Ε: Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ: European Patent Office ΣΠΠΦΠ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΣΠΠΦ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρµακα ΣΠΠΠΦ: Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικό Προστασίας για Παιδιατρικά Φάρµακα 6

9 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7

10 8

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F03D 3/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Αλέκου Παναγούλη 2, ΣΥΡΟΣ (ΚΥΚΛΑ ΩΝ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟ- ΝΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΟΙΛΩΝ ΠΤΕΡΥ- ΓΙΩΝ Η ανεµογεννήτρια κάθετου άξονα οριζόντιων κοίλων πτερυγίων που αποτελείται από τον κεντρικό άξονα (2), την µονάδα των πτερυγίων (1) και το οκταγωνικό πλαίσιο (3) των οκτώ ρυθµιζόµενου - ανοίγµατος θυρών (4) εξυπηρετεί στην µετατροπή της αιολικής ενέργειας σε µηχανική. Οι θύρες (4) διασφαλίζουν την καλύτερη συλλογή αέρα σε περίπτωση ασθενών ανέµων και την διοχέτευση του αέρα µε αυξηµένη κατευθυντικότητα. Επιπρόσθετα, εξασφαλίζουν, προστασία του συστήµατος έναντι των ισχυρών ανέµων χωρίς αδρανοποίηση της ανεµογεννήτριας, και την αδρανοποίηση της (µε κλείσιµο των θυρών) σε πολύ ισχυρούς ανέµους, χωρίς την αναγκαιότητα µηχανικού φρένου. Η γεωµετρική διάταξη των τριών κοίλων πτερυγίων (βαθµίδα πτερυγίων - (1)) σε συνδυασµό µε τις θύρες (4) µας δίνει την δυνατότητα καλύτερης συλλογής αέρα και µεγαλύτερης απόδοσης του συστήµατος. Το βολάτι (5) διασφαλίζει σταθερό ρυθµό λειτουργίας στις απότοµες εναλλαγές κατεύθυνσης, και ταχύτητας του ανέµου. Η αστεροειδής διάταξη των πτερυγίων, η τοποθέτησητων θυρών, και η ύπαρξη του βολατίου, αποτελούν ένα πρωτοποριακό σύστηµα. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F03D 7/02 IPC8: F03D 1/06 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. Μαραντή 26, ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):07/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΦΥΤΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ Γ. Μαραντή 26,71303 ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΠΛΩΜΑ ΚΑΙ ΜΑΖΕΜΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ ΙΣΤΙΟΥ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΠΤΕ- ΡΥΓΙΟ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ Το άπλωµα και το µάζεµα του τριγωνικού ιστίου (2) που λειτουργεί ως πτερύγιο φτερωτής ανεµόµυλου γίνετε ηλεκτρικά µε µοτέρ(9) που περιστρέφει ιστό(5) γύρω από τον άξονα του µήκους του πάνω στον όποιο είναι καρφωµένο το ιστίο κατά µήκος της µιας του πλευράς µε την γωνία του (13) δεµένη σε κατάλληλο σηµείο(14) πάνω σε συρµατόσκοινο ή σχοινί (12) που κινείτε στην περίµετρο της φτερωτής και ευθύγραµµα µεταξύ δυο συνεχόµενων ιστών µε την βοήθεια ράουλων (15) και τυλίγετε µέσα σε καρούλι(8) οµοαξονικά τοποθετηµένο πάνω στον ιστό (5) και από την µεριά της περιµέτρου της φτερωτής. 9

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: G06Q 10/00 IPC8: H04W 4/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Χρ.Σµύρνης 44, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΝΑΥΛΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Το σύστηµα σύµφωνα µε την παρούσα εφεύρεση έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Το φορτίο και το µεταφορικό µέσο γεωκωδικοποιούνται οπότε είναι δυνατή η τοποθέτηση τους σε χάρτη. Έρχονται σε άµεση επαφήοι ενδιαφερόµενοι χωρίς την ύπαρξη ενδιαµέσων. Το σύστηµα παρέχει την δυνατότητα σύναψης ναύλου φόρτωσης καθ' όλο το εικοσιτετράωρο. Ο µεταφορέας έχει την δυνατότητα να οργανώσει το δροµολόγιο ώστε να εξυπηρετήσει τµηµατικές φορτώσεις µέχρι την πλήρη κάλυψη, σε φορτίο, του µεταφορικού µέσου. Το σύστηµα παρέχει την δυνατότητα παρακολούθησης του µεταφορικού µέσου που εξυπηρετεί το φορτίο σε πραγµατικό χρόνο. Το σύστηµα παρέχει την δυνατότητα επικοινωνίας µε το µεταφορικό µέσο σε πραγµατικό χρόνο. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B44D 2/00 IPC8: B05D 3/00 IPC8: C09D 5/03 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ιουστινιανού 23,, ΓΛΥΦΑ Α (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):11/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΞΕΙ ΙΩΝ Χρωµατισµός κοσµηµάτων µε χρωστικές οξειδίων, µε εφαρµογή των Χρωστικών χωρίς ανάµιξη µε την ρητίνη, που σαν αποτέλεσµα έχει την ανάδειξη του φυσικού χρώµατος των χρωστικών και του µατ φινιρίσµατος. 10

13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B65F 1/14 IPC8: B30B 9/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κύπρου 26, ΑΡΙ ΑΙΑ (ΠΕΛΛΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΒΥΘΙΖΟΜΕ- ΝΟΥΣ ΚΑ ΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α Η παρούσα εφεύρεση που ονοµάζεται σύστηµα κάθετης συµπίεσης απορριµµάτων σε βυθιζόµενους κάδους κοινής χρήσης των Ο.Τ.Α., αποτελείται από την κεφαλή ρίψης απορριµµάτων (1), από ένα συγκρότηµα πρέσας µε ελεγχόµενη βύθιση για την συµπίεση των απορριµµάτων (2) και από ένα συγκρότηµα συγκράτησης του φορτίου του κάδου και της αντιστάθµισης του φορτίου πίεσης της πρέσας (3). Η κεφαλή ρίψης απορριµµάτων (1) αποτελείται από ένα κώνο (4) µε τέσσερις υδραυλικές µπουκάλες υδραυλικής συµπίεσης (5) που στηρίζονται στο κεντρικό καπάκι της κατασκευής (6) και από τέσσερις οδηγούς (7) για την πλήρη ισορροπία του συστήµατος. Το συγκρότηµα πρέσας (2) που είναι κάτω και οµόκεντρα από την κεφαλή ρίψης απορριµµάτων (1) αποτελείται από ένα φορείο παραλληλόγραµµου σχήµατος (8) και λειτουργεί µε τέσσερις υδραυλικούς κυλίνδρους (9), οι οποίοι βρίσκονται εσωτερικά µέσα στο φορείο συµπίεσης και πιέζοντας ανοίγουν τις δύο οριζόντιες λάµες φραγής (10) της οπής της κεφαλής ρίψης και συµπίεσης των απορριµµάτων. Το συγκρότηµα συγκράτησης του φορτίου του κάδου και της αντιστάθµισης του φορτίου πίεσης της πρέσας (3), είναι κάτω ακριβώς από τον κάδο (14) για να δηµιουργεί αντιστάθµιση φορτίου την ώρα λειτουργίας του φορείου (8) και αποτελείται από µια βάση (11), δύο οδηγούς (12) οι οποίοι λειτουργούν τηλεσκοπικά ο ένας µέσα στον άλλο και δύο υδραυλικούς κυλίνδρους (13) µέσα στους οδηγούς (12), οι οποίοι ανεβάζουν και κρατάνε τον κάδο (14) σταθερό κατά την διάρκεια του πρεσαρίσµατος και τον ελευθερώνουν αυτόµατα, όταν πρόκειται να εξαχθεί ο κάδος από το συνεργείο αποκοµιδής των απορριµµάτων για να τον αδειάσει στο απορριµµατοφόρο. Πλεονέκτηµα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι µε την χρήση του συστήµατος συµπίεσης, στους ίδιους κάδους που ήδη χρησιµοποιούνται, να έχουµε πάνω από τέσσερις φορές περισσότερα απορρίµµατα µέσα στον ίδιο χώρο αποθήκευσης µειώνοντας των όγκο τους µε συµπίεση. Επίσης πλεονέκτηµα αυτής της εφεύρεσης, είναι η χρήση των ήδη υπαρχόντων κάδων και µηχανισµών αποκοµιδής των Ο.Τ.Α. και η µείωση του χρόνου συλλογής των απορριµµάτων, µε αποτέλεσµα την µείωση του εργατικού κόστους. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A61Q 9/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γρ. Λαµπράκη 36, ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΠΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΑΛΛΙΓΕΡΙ ΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ Τατοϊου 25, ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) (74):ΚΑΛΛΙΓΕΡΙ ΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ Τατοϊου 25,14561 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):100% ΑΠΟΤΡΙΧΩΤΙΚΟ ΚΕΡΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ Ο Περιγράφεται ένα σταθερό στερεό σκεύασµα 100 τoις εκατό φυσικού αποτριχωτικού κεριού, καθώς και η µέθοδος παρασκευής αυτού, το οποίο περιέχει 3 φυσικά συστατικά, την ρητίνη (72, 6 γραµµάρια ανά 100 γραµµάρια σκευάσµατος), το κερί της µέλισσας (5, 2 γραµµάρια ανά 100 γραµµάρια σκευάσµατος) και το ελαιόλαδο (22, 2 γραµµάρια ανά 100 γραµµάρια σκευάσµατος), χωρίς να απαιτείται και η προσθήκη αρωµάτων και χρωµάτων. Πρόκειται για ένα σκεύασµα χρήσιµο, αποτελεσµατικό και παράλληλα υγιεινό και ευεργετικό για το δέρµα, γεγονός που οφείλεται στις ευεργετικές ιδιότητες τόσο του ελαιόλαδου όσο και του κεριού της µέλισσας. 11

14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B43K 29/05 IPC8: B65H 37/00 (72):1)ΒΑΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φαιάκων 9, ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΒΑΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΤΥΛΟ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Το στυλό διορθωτικό µε το στυλό (1) και το διορθωτικό (2) τα οποία συνδέονται βιδώνοντας το ένα κοµµάτι µε το άλλο (3) Το διορθωτικό βοηθά στην διόρθωση των λαθών µας µειώνοντας έτσι τον χρόνο της διόρθωσης. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: G10D 1/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΤΣΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Κατσαντώνη 58, ΚΟΜΟΤΗΝΗ (ΡΟ ΟΠΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):13/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΤΣΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΓΧΟΡ Α ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΤΑ- ΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΥΛΙΚΑ Γνωστά ένχορδα µουσικά όργανα, (βιολί, βιόλα, τσέλο, κοντραµπάσο, ούτι, κιθάρα, µαντολίνο, µπουζούκι, κτλ. ) κατασκευασµένα από χρησιµοποιηµένα και µη, µαλακά kol εύκαµπτα υλικά, (ύφασµα, δέρµα, πλαστικό, χαρτί, αλουµινόχαρτο, κτλ. ) και τα όποια αποτελούνται από αρκετά επιµέρους κοµµάτια, (σχ. 1, (1), (2), (3), (4)) τα όποια ενωµένα µεταξύ τους συνθέτουν ένα ολοκληρωµένο µουσικό όργανο. Όλα αυτά τα κοµµάτια κατασκευάζονται από µαλακά υλικά, τα όποια κόβονται στο σωστό µέγεθος και σχήµα και µε µια οικολογική κόλλα που έχουµε φτιάξει τα κολλάµε τοποθετώντας το ένα επάνω στο άλλο σε στρώσεις(σχ. 2, (6), (7)), (σχ. 3, (11)και (σχ. 4, (12) στην συνέχεια µε τα ανάλογα εργαλεία και τεχνική τους δίνουµε το σχήµα που Θέλουµε (σχ. 2, (5), (8) ),(σχ. 3, (10) ), (σχ. 4, (14), (15)). Ανάµεσα στις στρώσεις και πριν την τοποθέτηση της οικολογικής κόλλας και του επόµενου κοµµατιού και αναλόγως το κοµµάτι το οποίο θέλουµε να φτιάξουµε, περνάµε το υλικό µας µε βερνίκι πολυουρεθανης όπως και όλες τις εξωτερικές πλευρές των κοµµατιών µας µετά την µορφοποίηση αλλά και στο τελικό φινίρισµα. Ο συνδυασµός της οικολογικής κόλλας και του βερνικιού πολυουρεθανης και αφού έχει περάσει ο απαραίτητος χρόνος στεγνώµατος, είναι αυτός που προσδίδει στο υλικό µας την απαραίτητη σκληρότητα, ελαστικότητα και συνοχή που χρειάζεται, έτσι ώστε να αποκτήσει τις απαραίτητες ηχητικές ιδιότητες, αλλά και να µπορούµε να του δώσουµε εύκολα, το κατάλληλο σχήµα και µορφή που θέλουµε καινά ολοκληρώσουµε την κατασκευή ενός οικολογικού έγχορδου µουσικού οργάνου που θα παίζει κανονικά. 12

15 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A01K 89/012 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΕΤΡΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κωνσταντηλιέρη 86, ΒΥΡΩΝΑΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):14/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΠΕΤΡΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΠΕΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ Σύστηµα ανέλκυσης πετονιάς στο µηχανάκι ψαρέµατος το οποίο βοηθάει στο ψάρεµα µε πετονιά. Τα µηχανάκια ψαρέµατος που χρησιµοποιούνται µέχρι σήµερα δίνουν την δυνατότητα στον ψαρά να µην καταβάλλει καθόλου προσπάθεια, όµως είναι συστήµατα µε περίπλοκους µηχανισµούς, οι οποίοι µπλέκονται ή και συστρέφουν την πετονιά και δεν λειτουργούν αποτελεσµατικά. Το πλεονέκτηµα της εφεύρεσης είναι ότι µαζεύειτην πετονιά µε πολύ απλό και αποτελεσµατικό τρόπο, χωρίς να την µπερδεύει ή και να την συστρέφει λόγωτου τρόπου έλξης της πετονιάς. Η πετονιά περνάει µεταξύ ενός τύµπανου και ενός ιµάντα και ανελκύεται λόγω της τριβής που αναπτύσσεται µεταξύ τους. Επιπλέον περνάει και από ένα σύστηµα από ράουλα για την ορθή οδήγηση και έξοδο. Η εφεύρεση δίνει επιπλέον την δυνατότητα ελέγχου της ακριβούς γωνίας εξόδου της πετονιάς από τον µηχανισµό. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F03B 13/18 IPC8: E02B 9/08 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μακρυγιάννη 10, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μακρυγιάννη 10,30300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥ- ΣΤΗΣ Η κατασκευή µας αναφέρεται στην αξιοποίηση και µετατροπή σε ενέργεια προς διαχείριση ένα µέρος από τις κινούµενες µάζες νερού που µετατοπίζονται από τα υποθαλάσσια ρεύµατα νερού στις παραθαλάσσιες περιοχές προερχόµενα είτε από ανεµογενή ρεύµατα όπουθαλάσσιες µάζες νερού παρασύρονται κατά τη διεύθυνση του ανέµου είτε µε την έλξη των παλιρροιών κλπ. Η µάζα νερού που εισέρχεται προς την κατασκευή πιέζει τα πτερύγια άξονα(2), (9), (13) και τα πτυσσόµενα πτερύγια (4), (7), (11) εναλλάξ τα οποία έχουν πάρει κάθετη θέση λόγω της σωληνοειδών δεξαµενών αέρα(5), (6), (10) και αρχίζει να περιστρέφετε ο κεντρικός άξονας(ι). Η µάζα νερού που πιέζετε πάνω στην επιφάνεια στο πτερύγιο(15) οδηγείτε και πιέζει τα πτερύγια και περιστρέφουν τον κεντρικό άξονα(ι) προς τη φορά στρέψης. Η περιστρεφόµενη ενέργεια µεταδίδεται στις υδραυλικές αντλίες (24) και (25) που µεταδίδουν σε επιθυµητή απόσταση την υδραυλική πίεση µέσω των σωλήνων υψηλής πιέσεως (22)(23)(30)(31) στα υδραυλικά µοτέρ(35)(36). Την θέση απέναντι στο ρεύµα της µάζας νερού την επιλέγει η όλη επιφάνεια της κατασκευής µας η οποία συγκρατείτε στηριζόµενη στο συρµατόσχοινο(18) και στο συρµατόσχοινο(19) τα οποία στην άλλη άκρη τους είναι συνδεδεµένα στον περιστρεφόµενο κρίκο(39), που περιστρέφεται για να µην µπλέκονται. 13

16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B21D 11/12 IPC8: B21F 27/12 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΕ A' ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ, ΒΟΛΟΣ (ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):19/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΓΑΛΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ Α'ΒΙ.ΠΕ. Βόλου,38500 ΒΟΛΟΣ (ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΙΣ- ΙΑΣΤΑΤΩΝ, ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΒΕΡΓΑ ΣΙ ΗΡΟΥ Ο Μηχανισµός διαµόρφωσης τρισδιάστατων, σπιράλ και επίπεδων σχηµάτων από βέργα σιδήρου, διαµορφώνει σχήµατα τσέρκια από βέργες σιδήρου (16), οι οποίες προωθούνται προς διαµόρφωση ανά µία ή δύο και πλέον ταυτόχρονα. Αποτελείται από την κεντρική πλάκακάµψης (4), που φέρει τον πείρο κάµψης (15). Μέσω εµβόλων (7), η πλάκα (4) εκτελεί ανοδική-καθοδική κίνηση. Το σταθερό εξάρτηµα κάµψης (17), προσαρµόζεται στη βάση (18), η οποία συνδέεται µε έµβολο (19) και εκτελεί ανοδική-καθοδική κίνηση. Ο µηχανισµός διαµόρφωσης τρισδιάστατων σχηµάτων (2), αποτελείται από το εξάρτηµα κάµψης (27) και το εξάρτηµα κάµψης (28) που έχει δυνατότητα να µετακινείται µέσα - έξω µε τη βοήθεια εµβόλου (29). Για τρισδιάστατη κάµψη, ο µηχανισµός µετακινείται στην «άνω θέση» µέσω εµβόλου (35). ιαµορφώνει τρισδιάστατα και σπιράλ σχήµατα, µε την διαµορφωµένη πλευρά να είναι κατακόρυφη ως προς τις οριζόντιες πλευρές του σχήµατος και υπό αριστερή ή δεξιά γωνία, ως προς τις κατακόρυφες πλευρές και πραγµατοποιείται µε αντίστοιχη περιστροφή του µηχανισµού. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: E06B 1/04 IPC8: E06B 1/20 IPC8: E06B 1/70 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Γαϊτάνι, ΖΑΚΥΝΘΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΥ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):19/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΥ ΜΑΡΙΑ Κουµπάρη 2, ΑΘΗΝΑ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ Κουµπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΣΩΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕ- ΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΥΡΩΝ Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε µέθοδο κασώµατος αρχιτεκτονικής κατασκευής, είτε για την επικάλυψη αυτής µε ποικίλες εφαρµογές είτε για την κατασκευή κάσας σε αυτή. Το σύστηµα της κάσας αποτελείταιαπό την βάση (1) η οποία στηρίζεται στην κατασκευή µε διάφορους τρόπους και είναι πλήρως ανεξάρτητη από τα πλαϊνά πρεβάζια (2) της κάσας, τα οποία όµως µπορούν να συναρµολογούνται στη βάση (1) µε ελεγχόµενο τρόπο ούτως ώστε να προσαρµόζονται σε ποικίλες µορφές και διαφορετικών διαστάσεων τοιχοποιίες (12) και διαφορετικού τύπου αρχιτεκτονικές κατασκευές. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η κατασκευήκάσας η οποία εξαιτίας του σχεδιασµού της µπορεί να λάβει σε συγκεκριµένα µέρη της (8), (9), (15) επιπλέον εξάρτηµα, το καπάκι (3) αλλά και ειδικά εξαρτήµατα (14), (17) προκειµένου να στηριχθεί σε αυτήπόρτα (13) ανοιγόµενη, µονής ή διπλής φοράς. 14

17 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A01D 46/253 IPC8: A01D 46/24 IPC8: A01D 46/26 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Επτανήσου 7, ΑΙΓΑΛΕΩ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡ- ΠΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ) Το µηχάνηµα συλλογής ελαιοκάρπου είναι µια καινοτόµος εφεύρεση που δουλεύει οικονοµικά ξεκούραστα για τον χειριστή του και αποτελεσµατικά, χάρις στα ειδικά δόντια που αποκολλούν τον καρπό από το δέντρο χωρίς να τον πληγώνουν, την πρωτοποριακή λύση µε την σούστα για την µετακίνηση του κονταριού προς µεγάλη εξυπηρέτηση του χειριστού, όπως και µε την οµπρέλλα συλλογής που δεν αφήνει να διασκορπίζεται ο καρπός και τον οδηγεί ασφαλώς προς την χοάνη συλλογής αφού πρώτα περάσει από την σχάρα και εγκλωβιστούν τα φύλλα που πέφτουν µαζί µε τον καρπό, προς µεγάλη εξυπηρέτηση του χειριστού, έχει εφεδρικά κοντάρια διαφόρων µεγεθών τα οποία συναρµολογούνται ευκολότατα και έτσι ο χειριστής έχει πρόσβαση και εις το υψηλότεροσηµείο του δένδρου, το αµαξίδιοείναι κατασκευασµένο από ελαφριά υλικά µε χονδρές ρόδες και έτσι µε µικρή προσπάθεια µετακινείται µέσα στο χωράφι. Πηγαίνοντας το αµαξίδιο στην κατάλληλη θέση κάτω από το δένδρο ανοίγουµε την οµπρέλλα (10) που θα πέσει µέσα ο καρπός όταν θα αποσπασθεί απο το δένδρο και κατευθύνουµε το κοντάρι µας (5) µε τα δόντια στο σηµείο της εργασίας, πατώντας την έναρξη στο (9) κοντρόλ κίνησης, αυτό αρχίζει να περιστρέφεται παίρνοντας κίνηση από το (4) µοτέρ κίνησης, πέφτοντας ο καρπός µέσα στην (10) οµπρέλα συλλογής κατευθύνεται υποχρεωτικά στην (11) χοάνη περνώντας από την ενσωµατωµένη σχάρα που θα εµποδίσει τα φύλλα του δένδρου να φτάσουν µαζί µε τονκαρπό στον τελικό προορισµό τους δηλαδή στο τελλάρο, γεµίζοντας το κάθε τελλάρο χωρίς να σταµατήση η εργασία αλλάζουµε το γεµάτο µε ένα άδειο τελλάρο, γιαυτό είπαµε ότι µε δύο ανθρώπους γίνεται όλη ηεργασία, µε αυτό τον τρόπο συνεχίζουµε την συλλογή κινώντας το (1) αµαξίδιο περιµετρικά σε κάθε δένδρο, αυξοµειώνοντας όποτε χρειασθεί το ύψος του κονταριού (5) που µε µια εύκολη κίνηση µπορεί να γίνει η αλλαγή µεγαλύτερου κονταριού που θα µπορεί να φτάσει και τα τρία έως τέσσερα µέτρα ύψος, η πρωτοτυπία του είναι ότι σε πολύ δύσκολες τοποθεσίες µπορούµε να αποσπάσουµε το καλώδιο που υπάρχει να δουλέψουµε κρατώντας το στα χέρια µας, µε αυτόν τον τρόπο εργασίας είµαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουµε απώλειες καρπού και η σοδειά µας θα µας αποδώσει το µέγιστο δυνατό. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A01K 27/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ταχ. Θυρίδα 470, ΡΟ ΟΣ ( Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):20/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΑΝΑΜΟΥΡΛΗ ΕΣΠΟΙΝΑ Λειβαδιάς 19,85100 ΡΟ ΟΣ ( Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Ο Η- ΓΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΡΙ- ΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΜΠΛΟ- ΚΗ Μηχανισµός σε συσκευές οδηγών σκύλων µε χειριστήριο τριών θέσεων και αυτόµατη εµπλοκή, αποτελούµενος από το χειριστήριο τριών θέσεων (22), µέσω του οποίου στην ουδέτερη θέση του, οι οδόντες χειριστηρίου (40), βρίσκονται σε απόσταση από αντίστοιχους οδόντες εµπλοκής (4) και οδόντες περιορισµένης διαδροµής (5), επί του καρουλιού (1), µε αποτέλεσµα την περιστροφή του. Στην ενδιάµεση θέση πραγµατοποιεί µια στροφή πριν την κάθε εµπλοκή του, ξετυλίγοντας τον ανάλογο επ` αυτού ιµάντα, ενώ στην επόµενηθέση έχουµε οριστική εµπλοκή. Η συσκευή επίσης φέρει και τον εµπλοκέα βαρύτητας (46), ο οποίος κινείται ελεύθερα λόγω του βάρους του, µε αποτέλεσµα οι οδόντες αυτού (47), να πέφτουν επί των αντιστοίχων οδόντων του καρουλιού µπλοκάροντας το, ή να αποµακρύνονται επιτρέποντας την περιστροφή του. 15

18 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F03D 7/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Μπισκίνη 32, ΖΩΓΡΑΦΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):26/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗ- ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΡΟ- ΤΟΡΑ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΤΑΧΥΤΗ- ΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ Η εφεύρεση αναφέρεται σε µέθοδο ελέγχου της ισχύος για ανεµογεννήτριες µεταβλητής ταχύτητας µε πτερύγια ρότορα σε σταθερή γωνία κλίσης για ταχύτητες ανέµου µεγαλύτερες της ονοµαστικής που χαρακτηρίζεται από το ότι χρησιµοποιεί για τον έλεγχο της ισχύος µεταβολές της γωνιακής ταχύτητας του ρότορα της ανεµογεννήτριας, οι οποίες βασίζονται σε εκτιµήσεις της αποτελεσµατικής ταχύτητας του ανέµου σε ολόκληρη την περιοχή λειτουργίας της ανεµογεννήτριας και από το ότι για κάθε εκτίµηση της ταχύτητας του ανέµου, υπολογίζει όλες τις πιθανές γωνιακές ταχύτητες του ρότορα της ανεµογεννήτριας που µπορούννα οδηγήσουν σε λειτουργία στο επιθυµητό επίπεδο ισχύος. Το βασικό χαρακτηριστικό της προτεινόµενης µεθόδου ελέγχου της ισχύος είναι ότι εξασφαλίζει αποτελεσµατικό έλεγχο της ηλεκτρικής ισχύος της ανεµογεννήτριας χωρίς να χρησιµοποιεί ανάδραση. Κατά συνέπεια δεν είναι επιρρεπής σε φαινόµενα αστάθειας. Η προτεινόµενη µέθοδος ελέγχου της ισχύος υλοποιείται µε τη µορφή αλγορίθµου πραγµατικού χρόνου,που µπορεί να τρέχει σε µικροεπεξεργαστή του εµπορίου χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A47J 37/07 IPC8: A47J 37/06 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΣΑΝ ΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ισµήνης 14, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):26/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΣΑΝ ΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΣΑΝ ΡΟΣ Ισµήνης 14,12133 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΦΟΥΡΝΟΨΗΣΤΑΡΙΑ Μεταλλική κατασκευή που χρησιµοποιείται ως φούρνος και ως ψησταριά και αποτελείται από ένα κουτί µεταλλικό (1) µε καπάκι µεταλλικό (2), µια σχάρα (3) και µια σούβλα (4). Χρησιµοποιώντας τη φουρνοψησταριά έχουµε µια συσκευή και για τις δυο χρήσεις (φούρνου και ψησταριάς). εν καταναλώνουµε ηλεκτρικό ρεύµα ή γκάζι αλλά ξύλα ή κάρβουνα. Μετακινείται εύκολα και γρήγορα οπουδήποτε εξαιτίας του χαµηλού της βάρους και του µικρού της όγκου. ίνει τη δυνατότητα ρύθµισης του ύψους της σχάρας (3) ή της σούβλας (4), ενώ δεν ελλοχεύει ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση που το φαγητό ξεχαστεί στη φουρνοψησταριά. 16

19 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F03B 13/14 IPC8: F04B 17/00 (72):1)ΡΟ ΙΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Καπετάν Ματάπα 133, ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):26/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΡΟ ΙΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ Με την παρούσα εφεύρεση προτείνουµε την µετατροπή της ενέργειας του θαλασσίου κύµατος µέσω πλωτού µηχανισµού κινητοποίησης κατακόρυφων σωληνωτών αντλιών (2) µε ανεπίστροφη βαλβίδα (3), οι οποίες αντλίες τροφοδοτούν µε θαλασσινό νερό κάποιο υδροηλεκτρικό σύστηµα, και η εφεύρεση χαρακτηρίζεται από την εφαρµογή µιας µεθόδου κι ενός αντίστοιχου, ενσωµατωµένου σε κάθε αντλία, συστήµατος για την εφαρµογή της µεθόδου αυτής, σύµφωνα µε την οποία µέθοδο η µέγιστη ανοδική ταχύτητα της εµπεριεχόµενης στηναντλία στήλης νερού (1) µπορεί να παραµένει σχετικά ανεπηρέαστη, λόγω του ότι επιτρέπεται στο ανερχόµενο, ως προς τον σωλήνα (2), νερό να διαρρέει αφόρτιστο, µέσω κάποιας διόδου ελεύθερης διαρροής (12), µέχρι τη στιγµή που η σχετική ταχύτητα της ανερχόµενης και ελεύθερα διαρρέουσας στήλης νερού (1), ως προς την ταχύτητα του σωληνωτού περιβλήµατος της (2), θα ξεπεράσει κάποιο συγκεκριµένο και προδιαγεγραµµένο κατώφλι µεγέθους, έτσι ώστε, από εκεί και πέρα, η άσκηση φορτίου µεταβολής της ορµής της ανερχόµενης στήλης νερού (1), ως προς το σωληνωτό περίβληµα της (2) να µπορεί να δηµιουργήσει τη δέουσα ηλεκτροπαραγωγό πίεση, η οποία θα επιτρέψει στο υπό πίεση νερό να τροφοδοτήσει το υδροηλεκτρικό σύστηµα. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: H01G 9/058 IPC8: H01G 9/155 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πανασός Γόρτυνας Ηρακλείου, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΗΡΟΥΝΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ιδοµενέως 16, ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) (74):ΠΗΡΟΥΝΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ιδοµενέως 16,71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚ- ΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΞΟΥ ΕΤΕ- ΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕ- ΙΟΥ Συσκευή που αποτελείται από ένα µεταλλικό κιβώτιο εντός του οποίου και σε εποξική ρητίνη 2 συστατικών έχει εµβαπτιστεί µια πλακέτα ηλεκτρονικών κατασκευών µονής όψης µε τυπωµένες 4 χάλκινες λωρίδες - ακίδες που µε 4 αγωγούς συνδέονται στον κεντρικό πίνακα µιας ηλεκτρικής εγκατάστασης. Στην αντίθετη όψη της πλακέτας εφαρµόζεται σε 2 στρώσεις υλικό φραγής και εξουδετέρωσης ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων από σκόνη ορυκτού γραφίτη ακρυλικής σύνθεσης µε βάση το νερό και αγώγιµο. Το υλικό αυτό δεν παρουσιάζει το φαινόµενο της πόλωσης κατά την εξουδετέρωση των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων, δεν έχει προτιµισιακή διεύθυνση ταλάντωσης του πεδίου και τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα εξουδετερώνονται από όλες τις γωνίες. Η σε υψηλό ποσοστό και µε υψηλή ταχύτητα εξουδετέρωση των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων έχει σαν αποτέλεσµα το ποσοστό εξοικονόµησης ενέργειας που παρέχει καθότι διευκολύνει την ελεύθερη ροή των ηλεκτρονίων προς τις καταναλώσεις. 17

20 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A61K 31/121 IPC8: A61P 23/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)VITA (EUROPE) LIMITED Scarfe House 15 Archery Fields, RG291AE ODIHAM, HAMPSHIRE, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):27/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)WATKINS MAX 2)THEOPHILIDIS GEORGE 3)PAPACHRISTOFOROU ALEXANDROS ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΥ ΜΑΡΙΑ Κουµπάρη 2, ΑΘΗΝΑ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ Κουµπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ Σε µία όψη παρέχεται 2-επτανόνη ή ένα άλας αυτής για χρήση ως τοπικό αναισθητικό. Σε µία άλλη όψη, παρέχεται µία φαρµακευτική σύνθεση που περιλαµβάνει 2-επτανόνη ή ένα άλας αυτής και ένας ή περισσότεροι φαρµακευτικά αποδεκτοί φορείς. Επίσης παρέχεται η χρήση της 2-επτανόνης ή ενός άλατος αυτής στην παρασκευή ενός φαρµακευτικού σκευάσµατος για χρήση ως τοπικό αναισθητικό. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A45D 40/26 IPC8: A45D 34/00 IPC8: A46B 13/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1) ΗΜΑΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ροσιά-θέρµης, ΤΘ 1134, ΘΕΡΜΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1) ΗΜΑΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΚΟΥΜΑΡΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ροσιά-θέρµης,57001 ΘΕΡΜΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑΡΑ Ηλεκτρονική µάσκαρα, η οποία χρησιµοποιείται για καλλωπισµό, είναι σε συσκευασία στυλ µικρό βαλιτσάκι µε χερούλι για την µεταφορά της και αποτελείται από µηχανισµό δόνησης και περιστροφής (1), µηχανισµό (2) ο οποίος θα επιτρέπει στα βουρτσάκια να εισέρχονται και να εξέρχονται από την µάσκαρα, αποσπώµενο και αεροστεγώς σφραγιζόµενο διαφανές πλαστικό δοχείο (4), ανακυκλώσιµο πλαστικό δοχείο διάφορων χρωµατισµών όπου τοποθετείται το υγρό της µάσκαρας (ανταλλακτικό για το περιεχόµενο της µάσκαρας) (3), µηχανισµό (5), αποσπώµενα βουρτσάκια διάφορων σχηµάτων και υφής (6), δύο [2] µικρές στρόγγυλεςµπαταρίες (7). Πλεονεκτήµατα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι µε µία συσκευασία µπορούµε να έχουµε το ίδιο αποτέλεσµα µε αυτό για το οποίο θα απαιτούνταν περισσότερες συσκευασίες ανάλογα µε την απόχρωσηκαι την πύκνωση ή την επιµήκυνση την οποία θα επιθυµούσαµε συνεπώς είναι οικονοµικότερη, πιο εύχρηστη και λιγότερη επιβλαβής για το περιβάλλον. Επιπλέον έχει αποτελεσµατικότερη εφαρµογή από τις κοινές µάσκαρες. 18

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999).

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999). 5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 5.1. Γενικά Η χρήση της ΘΕ στη Α, εκτός από τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς (π.χ. εκποµπές ρύπων) καθορίζεται επίσης από οικονοµικούς περιορισµούς (συνολικό κόστος), τις διαµορφούµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια. Μαθητές Β Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια. Μαθητές Β Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια Μαθητές Β Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσμική Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης Οδήγησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O)

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 170 ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Κατανοεί και εξηγεί τη σημασία και τη σπουδαιότητα της επινόησης, της

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Κωδικός φορέα :0085 - Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο : 2132157762 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΗΠΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΗΠΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προγράµµατα Ανοικτών Περιβαλλοντικών Τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΗΠΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.6.1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΡΙΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ»

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ» Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ» ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 2014 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ DESIGN AND CONSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και υδρογόνου από τη φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ενώσεων σε µια φωτοηλεκτροχηµική κυψελίδα. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΚΙΜΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΚΙΜΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 2004 Γιώργος Ν. Φιλίππου Εργοθεραπευτής M.A., OTR Καθηγητής Εφαρµογών Τεχνολογία στην Εργοθεραπεία 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισαγωγή 3 Ορισµοί 4 Το σύστηµα της Dr. Bain

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: «Συντήρηση βελτίωση και εκσυγχρονισµός του δικτύου Ηλεκτροφωτισµού πόλης» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ήµος Θεσσαλονίκης 350.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠMΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Επίκουρος Καθηγητής Ρούσκας Άγγελος Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ,ΣΥΡΜΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ,ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ. 2009 Επιβλέποντες

Διαβάστε περισσότερα