Παντανάσσης Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΛΕΦΑΞ: TELEFAX: ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: ΤΕΛΗ: ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Επιµέλεια - Έκδοση: Βασιλείου Χρήστος Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) 3 Σεπτεµβρίου 2012 TELEPHONS: GENERAL INFORMATION: RECEIVING OFFICE: FEES: EXAMINERS: ACCOUNTS OFFICE: LEGAL METTERS: TECHNICAL INFORMATION: PUBLIC RELATIONS: Editor - Publisher: Vassiliou Christos Industrial Property Organisation (ΟΒΙ) Industrial Property Organisation (ΟΒΙ) September 3, 2012

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο τεύχη: Στο ΤΕΥΧΟΣ Α δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση τα εξής : Αιτήσεις και χορηγήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (.Ε.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας (Π.Υ.Χ.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Σ.Π.Π.Φ.Π.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα (Σ.Π.Π.Φ.) Αιτήσεις Μετάφρασης Αξιώσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Βεβαιώσεις Μεταφράσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Μεταβολές - ιορθώσεις αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Εκπτώσεις - Ανακλήσεις Εκπτώσεων αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Στο ΤΕΥΧΟΣ Β δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι αιτήσεις και τα καταχωρη- µένα Σχέδια ή Υποδείγµατα. Τα παραπάνω τεύχη διατίθενται ξεχωριστά. 1

4 2

5 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ηµεροµηνία έκδοσης: 03/09/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ανάλυση κωδικών αρθµών... 5 Συντµήσεις... 5 JULY 2012 Publication date: 03/09/2012 CONTENTS Page INID Codes...5 Abbreviations...5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 Αιτήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµερο- µηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των αιτούντων Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των αιτούντων Αιτήσεις παράτασης ισχύος για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Παιδιατρικά Φάρµακα Ευρετήριο αιτήσεων παράτασης ισχύος για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Παιδιατρικά Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων παράτασης ισχύος για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Παιδιατρικά Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των αιτούντων PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES CHAPTER 1 APPLICATIONS: PATENT UTILITY MODEL APPLICATIONS SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES 1.1 Patent Applications Patent Application Index by filing date Patent Application Index in alphabetical order of the patentee Utility Model Applications Utility Model Application Index by filing date Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection products Applications Index forsupplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection products in alphabetical order of the applicants...36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2.1 ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων CHAPTER 2 PATENTS AND UTILITY MODELS 2.1 Patents Patent Index by filing date Patent Index in alphabetical order of the patentee

6 2.4 Πιστοποιητικά Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Utility Models Utility Model Index by filing date Utility Model Index in alphabetical order of the patentee Supplementary Protection Certificates for medicines products Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products in alphabetical order of the owner Supplementary Protection Certificates for plant protection products Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection product in alphabetical order of the owner...73 ΜΕΡΟΣ B ΕYΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων.ε Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B1) 2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B2) 3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε PART B EUROPEAN PROTECTION TITLES CHAPTER 1 TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS 1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims Index by publication number of the European applications patents Index in alphabetical order of the patentee...79 CHAPTER 2 EUROPEAN PATENTS (B1) 2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents Index by publication number of the European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek CHAPTER 3 AMENDED EUROPEAN PATENTS (B2) 3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ Ή ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B3) 4.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΓ Ε 5.2 Ανακλήσεις από ΕΓ Ε χορηγηθέντων Ε Ε CHAPTER 4.EUROPEAN PATENTS AFTER LIMITATION PROCEEDINGS (B3) 4.1 Notification concerning the translation into Greek of European patents after limitation proceedings Index by publication number of European patents after limitation proceedings translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of European patents after limitation proceedings translated into Greek CHAPTER 5 REVOCATION FROM EPO 5.2 Revocations from EPO of European patents ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ PART C MODIFICATIONS - ANNULMENTS MODIFICATIONS - CORRECTIONS ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συνδροµές για το Ε ΒΙ PART D SPECIAL COMMUNICATIONS Subscription of the Industrial Property Bulletin

8 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟ (11) Αριθµός.Ε. (11) Αριθµός Π.Υ.Χ. (21) Αριθµός Αίτησης.Ε. (21) Αριθµός Αίτησης Π.Υ.Χ. (22) Ηµεροµηνία κατάθεσης (30) Συµβατικές Προτεραιότητες (47) Ηµεροµηνία απονοµής (51) ιεθνής ταξινόµηση (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (61) Τροποποίηση στο κύριο.ε. (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (11) Αριθµός Ευρωπαϊκού.Ε. (21) Αριθµός Ελληνικής κατάθεσης (22) Ηµεροµηνία Ελληνικής κατάθεσης (30) Προτεραιότητα (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος (86) Αριθµ./ηµερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης (87) Αριθµ./ηµερ. δηµοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης (68) Αριθµ./ηµερ. κυρίου.ε. (92) Αριθµ./ηµερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (93) Αριθµ./ηµερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ. (95) Προσδιορισµός προϊόντος INID CODES PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES (11) Patent No (11) Utility Model No (21) Patent application No (21) Utility Model application No (22) Filing date (30) Priority (47) Date of grant (51) International Patent Classification (54) Invention title (57) Abstract (61) Addition to the patent (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative PART Β EUROPEAN PATENTS (11) European Patent No (21) Greek application No (22) Greek application filing date (30) Priority (54) Invention title (57) Abstract (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative (86) European application No/European application filing date (87) EP Publication No/Date (68) Number/publication number of the basic patent (92) Number/date of the first marketing authorization in Greece (93) Number/date of the first marketing authorization in the EU (95) Name of the product ΟΒΙ: Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ε ΒΙ: Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΒΙ: ελτίο Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.Ε.: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας.Σ.: ιοικητικό Συµβούλιο ΑΠ./ΗΜ. ΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθµός/ηµεροµηνία δηµοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθµός Ελληνικής Κατάθεσης ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθµός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγµατος χρησιµότητας ΕΓ Ε: Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ: European Patent Office ΣΠΠΦΠ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΣΠΠΦ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρµακα ΣΠΠΠΦ: Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικό Προστασίας για Παιδιατρικά Φάρµακα 6

9 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7

10 8

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F03D 3/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Αλέκου Παναγούλη 2, ΣΥΡΟΣ (ΚΥΚΛΑ ΩΝ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟ- ΝΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΟΙΛΩΝ ΠΤΕΡΥ- ΓΙΩΝ Η ανεµογεννήτρια κάθετου άξονα οριζόντιων κοίλων πτερυγίων που αποτελείται από τον κεντρικό άξονα (2), την µονάδα των πτερυγίων (1) και το οκταγωνικό πλαίσιο (3) των οκτώ ρυθµιζόµενου - ανοίγµατος θυρών (4) εξυπηρετεί στην µετατροπή της αιολικής ενέργειας σε µηχανική. Οι θύρες (4) διασφαλίζουν την καλύτερη συλλογή αέρα σε περίπτωση ασθενών ανέµων και την διοχέτευση του αέρα µε αυξηµένη κατευθυντικότητα. Επιπρόσθετα, εξασφαλίζουν, προστασία του συστήµατος έναντι των ισχυρών ανέµων χωρίς αδρανοποίηση της ανεµογεννήτριας, και την αδρανοποίηση της (µε κλείσιµο των θυρών) σε πολύ ισχυρούς ανέµους, χωρίς την αναγκαιότητα µηχανικού φρένου. Η γεωµετρική διάταξη των τριών κοίλων πτερυγίων (βαθµίδα πτερυγίων - (1)) σε συνδυασµό µε τις θύρες (4) µας δίνει την δυνατότητα καλύτερης συλλογής αέρα και µεγαλύτερης απόδοσης του συστήµατος. Το βολάτι (5) διασφαλίζει σταθερό ρυθµό λειτουργίας στις απότοµες εναλλαγές κατεύθυνσης, και ταχύτητας του ανέµου. Η αστεροειδής διάταξη των πτερυγίων, η τοποθέτησητων θυρών, και η ύπαρξη του βολατίου, αποτελούν ένα πρωτοποριακό σύστηµα. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F03D 7/02 IPC8: F03D 1/06 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. Μαραντή 26, ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):07/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΦΥΤΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ Γ. Μαραντή 26,71303 ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΠΛΩΜΑ ΚΑΙ ΜΑΖΕΜΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ ΙΣΤΙΟΥ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΠΤΕ- ΡΥΓΙΟ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ Το άπλωµα και το µάζεµα του τριγωνικού ιστίου (2) που λειτουργεί ως πτερύγιο φτερωτής ανεµόµυλου γίνετε ηλεκτρικά µε µοτέρ(9) που περιστρέφει ιστό(5) γύρω από τον άξονα του µήκους του πάνω στον όποιο είναι καρφωµένο το ιστίο κατά µήκος της µιας του πλευράς µε την γωνία του (13) δεµένη σε κατάλληλο σηµείο(14) πάνω σε συρµατόσκοινο ή σχοινί (12) που κινείτε στην περίµετρο της φτερωτής και ευθύγραµµα µεταξύ δυο συνεχόµενων ιστών µε την βοήθεια ράουλων (15) και τυλίγετε µέσα σε καρούλι(8) οµοαξονικά τοποθετηµένο πάνω στον ιστό (5) και από την µεριά της περιµέτρου της φτερωτής. 9

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: G06Q 10/00 IPC8: H04W 4/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Χρ.Σµύρνης 44, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΝΑΥΛΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Το σύστηµα σύµφωνα µε την παρούσα εφεύρεση έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Το φορτίο και το µεταφορικό µέσο γεωκωδικοποιούνται οπότε είναι δυνατή η τοποθέτηση τους σε χάρτη. Έρχονται σε άµεση επαφήοι ενδιαφερόµενοι χωρίς την ύπαρξη ενδιαµέσων. Το σύστηµα παρέχει την δυνατότητα σύναψης ναύλου φόρτωσης καθ' όλο το εικοσιτετράωρο. Ο µεταφορέας έχει την δυνατότητα να οργανώσει το δροµολόγιο ώστε να εξυπηρετήσει τµηµατικές φορτώσεις µέχρι την πλήρη κάλυψη, σε φορτίο, του µεταφορικού µέσου. Το σύστηµα παρέχει την δυνατότητα παρακολούθησης του µεταφορικού µέσου που εξυπηρετεί το φορτίο σε πραγµατικό χρόνο. Το σύστηµα παρέχει την δυνατότητα επικοινωνίας µε το µεταφορικό µέσο σε πραγµατικό χρόνο. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B44D 2/00 IPC8: B05D 3/00 IPC8: C09D 5/03 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ιουστινιανού 23,, ΓΛΥΦΑ Α (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):11/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΞΕΙ ΙΩΝ Χρωµατισµός κοσµηµάτων µε χρωστικές οξειδίων, µε εφαρµογή των Χρωστικών χωρίς ανάµιξη µε την ρητίνη, που σαν αποτέλεσµα έχει την ανάδειξη του φυσικού χρώµατος των χρωστικών και του µατ φινιρίσµατος. 10

13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B65F 1/14 IPC8: B30B 9/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κύπρου 26, ΑΡΙ ΑΙΑ (ΠΕΛΛΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΒΥΘΙΖΟΜΕ- ΝΟΥΣ ΚΑ ΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α Η παρούσα εφεύρεση που ονοµάζεται σύστηµα κάθετης συµπίεσης απορριµµάτων σε βυθιζόµενους κάδους κοινής χρήσης των Ο.Τ.Α., αποτελείται από την κεφαλή ρίψης απορριµµάτων (1), από ένα συγκρότηµα πρέσας µε ελεγχόµενη βύθιση για την συµπίεση των απορριµµάτων (2) και από ένα συγκρότηµα συγκράτησης του φορτίου του κάδου και της αντιστάθµισης του φορτίου πίεσης της πρέσας (3). Η κεφαλή ρίψης απορριµµάτων (1) αποτελείται από ένα κώνο (4) µε τέσσερις υδραυλικές µπουκάλες υδραυλικής συµπίεσης (5) που στηρίζονται στο κεντρικό καπάκι της κατασκευής (6) και από τέσσερις οδηγούς (7) για την πλήρη ισορροπία του συστήµατος. Το συγκρότηµα πρέσας (2) που είναι κάτω και οµόκεντρα από την κεφαλή ρίψης απορριµµάτων (1) αποτελείται από ένα φορείο παραλληλόγραµµου σχήµατος (8) και λειτουργεί µε τέσσερις υδραυλικούς κυλίνδρους (9), οι οποίοι βρίσκονται εσωτερικά µέσα στο φορείο συµπίεσης και πιέζοντας ανοίγουν τις δύο οριζόντιες λάµες φραγής (10) της οπής της κεφαλής ρίψης και συµπίεσης των απορριµµάτων. Το συγκρότηµα συγκράτησης του φορτίου του κάδου και της αντιστάθµισης του φορτίου πίεσης της πρέσας (3), είναι κάτω ακριβώς από τον κάδο (14) για να δηµιουργεί αντιστάθµιση φορτίου την ώρα λειτουργίας του φορείου (8) και αποτελείται από µια βάση (11), δύο οδηγούς (12) οι οποίοι λειτουργούν τηλεσκοπικά ο ένας µέσα στον άλλο και δύο υδραυλικούς κυλίνδρους (13) µέσα στους οδηγούς (12), οι οποίοι ανεβάζουν και κρατάνε τον κάδο (14) σταθερό κατά την διάρκεια του πρεσαρίσµατος και τον ελευθερώνουν αυτόµατα, όταν πρόκειται να εξαχθεί ο κάδος από το συνεργείο αποκοµιδής των απορριµµάτων για να τον αδειάσει στο απορριµµατοφόρο. Πλεονέκτηµα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι µε την χρήση του συστήµατος συµπίεσης, στους ίδιους κάδους που ήδη χρησιµοποιούνται, να έχουµε πάνω από τέσσερις φορές περισσότερα απορρίµµατα µέσα στον ίδιο χώρο αποθήκευσης µειώνοντας των όγκο τους µε συµπίεση. Επίσης πλεονέκτηµα αυτής της εφεύρεσης, είναι η χρήση των ήδη υπαρχόντων κάδων και µηχανισµών αποκοµιδής των Ο.Τ.Α. και η µείωση του χρόνου συλλογής των απορριµµάτων, µε αποτέλεσµα την µείωση του εργατικού κόστους. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A61Q 9/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γρ. Λαµπράκη 36, ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΠΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΑΛΛΙΓΕΡΙ ΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ Τατοϊου 25, ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) (74):ΚΑΛΛΙΓΕΡΙ ΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ Τατοϊου 25,14561 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):100% ΑΠΟΤΡΙΧΩΤΙΚΟ ΚΕΡΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ Ο Περιγράφεται ένα σταθερό στερεό σκεύασµα 100 τoις εκατό φυσικού αποτριχωτικού κεριού, καθώς και η µέθοδος παρασκευής αυτού, το οποίο περιέχει 3 φυσικά συστατικά, την ρητίνη (72, 6 γραµµάρια ανά 100 γραµµάρια σκευάσµατος), το κερί της µέλισσας (5, 2 γραµµάρια ανά 100 γραµµάρια σκευάσµατος) και το ελαιόλαδο (22, 2 γραµµάρια ανά 100 γραµµάρια σκευάσµατος), χωρίς να απαιτείται και η προσθήκη αρωµάτων και χρωµάτων. Πρόκειται για ένα σκεύασµα χρήσιµο, αποτελεσµατικό και παράλληλα υγιεινό και ευεργετικό για το δέρµα, γεγονός που οφείλεται στις ευεργετικές ιδιότητες τόσο του ελαιόλαδου όσο και του κεριού της µέλισσας. 11

14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B43K 29/05 IPC8: B65H 37/00 (72):1)ΒΑΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φαιάκων 9, ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΒΑΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΤΥΛΟ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Το στυλό διορθωτικό µε το στυλό (1) και το διορθωτικό (2) τα οποία συνδέονται βιδώνοντας το ένα κοµµάτι µε το άλλο (3) Το διορθωτικό βοηθά στην διόρθωση των λαθών µας µειώνοντας έτσι τον χρόνο της διόρθωσης. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: G10D 1/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΤΣΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Κατσαντώνη 58, ΚΟΜΟΤΗΝΗ (ΡΟ ΟΠΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):13/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΤΣΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΓΧΟΡ Α ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΤΑ- ΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΥΛΙΚΑ Γνωστά ένχορδα µουσικά όργανα, (βιολί, βιόλα, τσέλο, κοντραµπάσο, ούτι, κιθάρα, µαντολίνο, µπουζούκι, κτλ. ) κατασκευασµένα από χρησιµοποιηµένα και µη, µαλακά kol εύκαµπτα υλικά, (ύφασµα, δέρµα, πλαστικό, χαρτί, αλουµινόχαρτο, κτλ. ) και τα όποια αποτελούνται από αρκετά επιµέρους κοµµάτια, (σχ. 1, (1), (2), (3), (4)) τα όποια ενωµένα µεταξύ τους συνθέτουν ένα ολοκληρωµένο µουσικό όργανο. Όλα αυτά τα κοµµάτια κατασκευάζονται από µαλακά υλικά, τα όποια κόβονται στο σωστό µέγεθος και σχήµα και µε µια οικολογική κόλλα που έχουµε φτιάξει τα κολλάµε τοποθετώντας το ένα επάνω στο άλλο σε στρώσεις(σχ. 2, (6), (7)), (σχ. 3, (11)και (σχ. 4, (12) στην συνέχεια µε τα ανάλογα εργαλεία και τεχνική τους δίνουµε το σχήµα που Θέλουµε (σχ. 2, (5), (8) ),(σχ. 3, (10) ), (σχ. 4, (14), (15)). Ανάµεσα στις στρώσεις και πριν την τοποθέτηση της οικολογικής κόλλας και του επόµενου κοµµατιού και αναλόγως το κοµµάτι το οποίο θέλουµε να φτιάξουµε, περνάµε το υλικό µας µε βερνίκι πολυουρεθανης όπως και όλες τις εξωτερικές πλευρές των κοµµατιών µας µετά την µορφοποίηση αλλά και στο τελικό φινίρισµα. Ο συνδυασµός της οικολογικής κόλλας και του βερνικιού πολυουρεθανης και αφού έχει περάσει ο απαραίτητος χρόνος στεγνώµατος, είναι αυτός που προσδίδει στο υλικό µας την απαραίτητη σκληρότητα, ελαστικότητα και συνοχή που χρειάζεται, έτσι ώστε να αποκτήσει τις απαραίτητες ηχητικές ιδιότητες, αλλά και να µπορούµε να του δώσουµε εύκολα, το κατάλληλο σχήµα και µορφή που θέλουµε καινά ολοκληρώσουµε την κατασκευή ενός οικολογικού έγχορδου µουσικού οργάνου που θα παίζει κανονικά. 12

15 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A01K 89/012 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΕΤΡΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κωνσταντηλιέρη 86, ΒΥΡΩΝΑΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):14/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΠΕΤΡΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΠΕΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ Σύστηµα ανέλκυσης πετονιάς στο µηχανάκι ψαρέµατος το οποίο βοηθάει στο ψάρεµα µε πετονιά. Τα µηχανάκια ψαρέµατος που χρησιµοποιούνται µέχρι σήµερα δίνουν την δυνατότητα στον ψαρά να µην καταβάλλει καθόλου προσπάθεια, όµως είναι συστήµατα µε περίπλοκους µηχανισµούς, οι οποίοι µπλέκονται ή και συστρέφουν την πετονιά και δεν λειτουργούν αποτελεσµατικά. Το πλεονέκτηµα της εφεύρεσης είναι ότι µαζεύειτην πετονιά µε πολύ απλό και αποτελεσµατικό τρόπο, χωρίς να την µπερδεύει ή και να την συστρέφει λόγωτου τρόπου έλξης της πετονιάς. Η πετονιά περνάει µεταξύ ενός τύµπανου και ενός ιµάντα και ανελκύεται λόγω της τριβής που αναπτύσσεται µεταξύ τους. Επιπλέον περνάει και από ένα σύστηµα από ράουλα για την ορθή οδήγηση και έξοδο. Η εφεύρεση δίνει επιπλέον την δυνατότητα ελέγχου της ακριβούς γωνίας εξόδου της πετονιάς από τον µηχανισµό. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F03B 13/18 IPC8: E02B 9/08 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μακρυγιάννη 10, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μακρυγιάννη 10,30300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥ- ΣΤΗΣ Η κατασκευή µας αναφέρεται στην αξιοποίηση και µετατροπή σε ενέργεια προς διαχείριση ένα µέρος από τις κινούµενες µάζες νερού που µετατοπίζονται από τα υποθαλάσσια ρεύµατα νερού στις παραθαλάσσιες περιοχές προερχόµενα είτε από ανεµογενή ρεύµατα όπουθαλάσσιες µάζες νερού παρασύρονται κατά τη διεύθυνση του ανέµου είτε µε την έλξη των παλιρροιών κλπ. Η µάζα νερού που εισέρχεται προς την κατασκευή πιέζει τα πτερύγια άξονα(2), (9), (13) και τα πτυσσόµενα πτερύγια (4), (7), (11) εναλλάξ τα οποία έχουν πάρει κάθετη θέση λόγω της σωληνοειδών δεξαµενών αέρα(5), (6), (10) και αρχίζει να περιστρέφετε ο κεντρικός άξονας(ι). Η µάζα νερού που πιέζετε πάνω στην επιφάνεια στο πτερύγιο(15) οδηγείτε και πιέζει τα πτερύγια και περιστρέφουν τον κεντρικό άξονα(ι) προς τη φορά στρέψης. Η περιστρεφόµενη ενέργεια µεταδίδεται στις υδραυλικές αντλίες (24) και (25) που µεταδίδουν σε επιθυµητή απόσταση την υδραυλική πίεση µέσω των σωλήνων υψηλής πιέσεως (22)(23)(30)(31) στα υδραυλικά µοτέρ(35)(36). Την θέση απέναντι στο ρεύµα της µάζας νερού την επιλέγει η όλη επιφάνεια της κατασκευής µας η οποία συγκρατείτε στηριζόµενη στο συρµατόσχοινο(18) και στο συρµατόσχοινο(19) τα οποία στην άλλη άκρη τους είναι συνδεδεµένα στον περιστρεφόµενο κρίκο(39), που περιστρέφεται για να µην µπλέκονται. 13

16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B21D 11/12 IPC8: B21F 27/12 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΕ A' ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ, ΒΟΛΟΣ (ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):19/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΓΑΛΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ Α'ΒΙ.ΠΕ. Βόλου,38500 ΒΟΛΟΣ (ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΙΣ- ΙΑΣΤΑΤΩΝ, ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΒΕΡΓΑ ΣΙ ΗΡΟΥ Ο Μηχανισµός διαµόρφωσης τρισδιάστατων, σπιράλ και επίπεδων σχηµάτων από βέργα σιδήρου, διαµορφώνει σχήµατα τσέρκια από βέργες σιδήρου (16), οι οποίες προωθούνται προς διαµόρφωση ανά µία ή δύο και πλέον ταυτόχρονα. Αποτελείται από την κεντρική πλάκακάµψης (4), που φέρει τον πείρο κάµψης (15). Μέσω εµβόλων (7), η πλάκα (4) εκτελεί ανοδική-καθοδική κίνηση. Το σταθερό εξάρτηµα κάµψης (17), προσαρµόζεται στη βάση (18), η οποία συνδέεται µε έµβολο (19) και εκτελεί ανοδική-καθοδική κίνηση. Ο µηχανισµός διαµόρφωσης τρισδιάστατων σχηµάτων (2), αποτελείται από το εξάρτηµα κάµψης (27) και το εξάρτηµα κάµψης (28) που έχει δυνατότητα να µετακινείται µέσα - έξω µε τη βοήθεια εµβόλου (29). Για τρισδιάστατη κάµψη, ο µηχανισµός µετακινείται στην «άνω θέση» µέσω εµβόλου (35). ιαµορφώνει τρισδιάστατα και σπιράλ σχήµατα, µε την διαµορφωµένη πλευρά να είναι κατακόρυφη ως προς τις οριζόντιες πλευρές του σχήµατος και υπό αριστερή ή δεξιά γωνία, ως προς τις κατακόρυφες πλευρές και πραγµατοποιείται µε αντίστοιχη περιστροφή του µηχανισµού. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: E06B 1/04 IPC8: E06B 1/20 IPC8: E06B 1/70 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Γαϊτάνι, ΖΑΚΥΝΘΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΥ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):19/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΥ ΜΑΡΙΑ Κουµπάρη 2, ΑΘΗΝΑ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ Κουµπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΣΩΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕ- ΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΥΡΩΝ Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε µέθοδο κασώµατος αρχιτεκτονικής κατασκευής, είτε για την επικάλυψη αυτής µε ποικίλες εφαρµογές είτε για την κατασκευή κάσας σε αυτή. Το σύστηµα της κάσας αποτελείταιαπό την βάση (1) η οποία στηρίζεται στην κατασκευή µε διάφορους τρόπους και είναι πλήρως ανεξάρτητη από τα πλαϊνά πρεβάζια (2) της κάσας, τα οποία όµως µπορούν να συναρµολογούνται στη βάση (1) µε ελεγχόµενο τρόπο ούτως ώστε να προσαρµόζονται σε ποικίλες µορφές και διαφορετικών διαστάσεων τοιχοποιίες (12) και διαφορετικού τύπου αρχιτεκτονικές κατασκευές. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η κατασκευήκάσας η οποία εξαιτίας του σχεδιασµού της µπορεί να λάβει σε συγκεκριµένα µέρη της (8), (9), (15) επιπλέον εξάρτηµα, το καπάκι (3) αλλά και ειδικά εξαρτήµατα (14), (17) προκειµένου να στηριχθεί σε αυτήπόρτα (13) ανοιγόµενη, µονής ή διπλής φοράς. 14

17 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A01D 46/253 IPC8: A01D 46/24 IPC8: A01D 46/26 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Επτανήσου 7, ΑΙΓΑΛΕΩ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡ- ΠΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ) Το µηχάνηµα συλλογής ελαιοκάρπου είναι µια καινοτόµος εφεύρεση που δουλεύει οικονοµικά ξεκούραστα για τον χειριστή του και αποτελεσµατικά, χάρις στα ειδικά δόντια που αποκολλούν τον καρπό από το δέντρο χωρίς να τον πληγώνουν, την πρωτοποριακή λύση µε την σούστα για την µετακίνηση του κονταριού προς µεγάλη εξυπηρέτηση του χειριστού, όπως και µε την οµπρέλλα συλλογής που δεν αφήνει να διασκορπίζεται ο καρπός και τον οδηγεί ασφαλώς προς την χοάνη συλλογής αφού πρώτα περάσει από την σχάρα και εγκλωβιστούν τα φύλλα που πέφτουν µαζί µε τον καρπό, προς µεγάλη εξυπηρέτηση του χειριστού, έχει εφεδρικά κοντάρια διαφόρων µεγεθών τα οποία συναρµολογούνται ευκολότατα και έτσι ο χειριστής έχει πρόσβαση και εις το υψηλότεροσηµείο του δένδρου, το αµαξίδιοείναι κατασκευασµένο από ελαφριά υλικά µε χονδρές ρόδες και έτσι µε µικρή προσπάθεια µετακινείται µέσα στο χωράφι. Πηγαίνοντας το αµαξίδιο στην κατάλληλη θέση κάτω από το δένδρο ανοίγουµε την οµπρέλλα (10) που θα πέσει µέσα ο καρπός όταν θα αποσπασθεί απο το δένδρο και κατευθύνουµε το κοντάρι µας (5) µε τα δόντια στο σηµείο της εργασίας, πατώντας την έναρξη στο (9) κοντρόλ κίνησης, αυτό αρχίζει να περιστρέφεται παίρνοντας κίνηση από το (4) µοτέρ κίνησης, πέφτοντας ο καρπός µέσα στην (10) οµπρέλα συλλογής κατευθύνεται υποχρεωτικά στην (11) χοάνη περνώντας από την ενσωµατωµένη σχάρα που θα εµποδίσει τα φύλλα του δένδρου να φτάσουν µαζί µε τονκαρπό στον τελικό προορισµό τους δηλαδή στο τελλάρο, γεµίζοντας το κάθε τελλάρο χωρίς να σταµατήση η εργασία αλλάζουµε το γεµάτο µε ένα άδειο τελλάρο, γιαυτό είπαµε ότι µε δύο ανθρώπους γίνεται όλη ηεργασία, µε αυτό τον τρόπο συνεχίζουµε την συλλογή κινώντας το (1) αµαξίδιο περιµετρικά σε κάθε δένδρο, αυξοµειώνοντας όποτε χρειασθεί το ύψος του κονταριού (5) που µε µια εύκολη κίνηση µπορεί να γίνει η αλλαγή µεγαλύτερου κονταριού που θα µπορεί να φτάσει και τα τρία έως τέσσερα µέτρα ύψος, η πρωτοτυπία του είναι ότι σε πολύ δύσκολες τοποθεσίες µπορούµε να αποσπάσουµε το καλώδιο που υπάρχει να δουλέψουµε κρατώντας το στα χέρια µας, µε αυτόν τον τρόπο εργασίας είµαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουµε απώλειες καρπού και η σοδειά µας θα µας αποδώσει το µέγιστο δυνατό. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A01K 27/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ταχ. Θυρίδα 470, ΡΟ ΟΣ ( Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):20/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΑΝΑΜΟΥΡΛΗ ΕΣΠΟΙΝΑ Λειβαδιάς 19,85100 ΡΟ ΟΣ ( Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Ο Η- ΓΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΡΙ- ΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΜΠΛΟ- ΚΗ Μηχανισµός σε συσκευές οδηγών σκύλων µε χειριστήριο τριών θέσεων και αυτόµατη εµπλοκή, αποτελούµενος από το χειριστήριο τριών θέσεων (22), µέσω του οποίου στην ουδέτερη θέση του, οι οδόντες χειριστηρίου (40), βρίσκονται σε απόσταση από αντίστοιχους οδόντες εµπλοκής (4) και οδόντες περιορισµένης διαδροµής (5), επί του καρουλιού (1), µε αποτέλεσµα την περιστροφή του. Στην ενδιάµεση θέση πραγµατοποιεί µια στροφή πριν την κάθε εµπλοκή του, ξετυλίγοντας τον ανάλογο επ` αυτού ιµάντα, ενώ στην επόµενηθέση έχουµε οριστική εµπλοκή. Η συσκευή επίσης φέρει και τον εµπλοκέα βαρύτητας (46), ο οποίος κινείται ελεύθερα λόγω του βάρους του, µε αποτέλεσµα οι οδόντες αυτού (47), να πέφτουν επί των αντιστοίχων οδόντων του καρουλιού µπλοκάροντας το, ή να αποµακρύνονται επιτρέποντας την περιστροφή του. 15

18 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F03D 7/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Μπισκίνη 32, ΖΩΓΡΑΦΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):26/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗ- ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΡΟ- ΤΟΡΑ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΤΑΧΥΤΗ- ΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ Η εφεύρεση αναφέρεται σε µέθοδο ελέγχου της ισχύος για ανεµογεννήτριες µεταβλητής ταχύτητας µε πτερύγια ρότορα σε σταθερή γωνία κλίσης για ταχύτητες ανέµου µεγαλύτερες της ονοµαστικής που χαρακτηρίζεται από το ότι χρησιµοποιεί για τον έλεγχο της ισχύος µεταβολές της γωνιακής ταχύτητας του ρότορα της ανεµογεννήτριας, οι οποίες βασίζονται σε εκτιµήσεις της αποτελεσµατικής ταχύτητας του ανέµου σε ολόκληρη την περιοχή λειτουργίας της ανεµογεννήτριας και από το ότι για κάθε εκτίµηση της ταχύτητας του ανέµου, υπολογίζει όλες τις πιθανές γωνιακές ταχύτητες του ρότορα της ανεµογεννήτριας που µπορούννα οδηγήσουν σε λειτουργία στο επιθυµητό επίπεδο ισχύος. Το βασικό χαρακτηριστικό της προτεινόµενης µεθόδου ελέγχου της ισχύος είναι ότι εξασφαλίζει αποτελεσµατικό έλεγχο της ηλεκτρικής ισχύος της ανεµογεννήτριας χωρίς να χρησιµοποιεί ανάδραση. Κατά συνέπεια δεν είναι επιρρεπής σε φαινόµενα αστάθειας. Η προτεινόµενη µέθοδος ελέγχου της ισχύος υλοποιείται µε τη µορφή αλγορίθµου πραγµατικού χρόνου,που µπορεί να τρέχει σε µικροεπεξεργαστή του εµπορίου χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A47J 37/07 IPC8: A47J 37/06 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΣΑΝ ΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ισµήνης 14, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):26/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΣΑΝ ΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΣΑΝ ΡΟΣ Ισµήνης 14,12133 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΦΟΥΡΝΟΨΗΣΤΑΡΙΑ Μεταλλική κατασκευή που χρησιµοποιείται ως φούρνος και ως ψησταριά και αποτελείται από ένα κουτί µεταλλικό (1) µε καπάκι µεταλλικό (2), µια σχάρα (3) και µια σούβλα (4). Χρησιµοποιώντας τη φουρνοψησταριά έχουµε µια συσκευή και για τις δυο χρήσεις (φούρνου και ψησταριάς). εν καταναλώνουµε ηλεκτρικό ρεύµα ή γκάζι αλλά ξύλα ή κάρβουνα. Μετακινείται εύκολα και γρήγορα οπουδήποτε εξαιτίας του χαµηλού της βάρους και του µικρού της όγκου. ίνει τη δυνατότητα ρύθµισης του ύψους της σχάρας (3) ή της σούβλας (4), ενώ δεν ελλοχεύει ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση που το φαγητό ξεχαστεί στη φουρνοψησταριά. 16

19 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F03B 13/14 IPC8: F04B 17/00 (72):1)ΡΟ ΙΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Καπετάν Ματάπα 133, ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):26/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΡΟ ΙΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ Με την παρούσα εφεύρεση προτείνουµε την µετατροπή της ενέργειας του θαλασσίου κύµατος µέσω πλωτού µηχανισµού κινητοποίησης κατακόρυφων σωληνωτών αντλιών (2) µε ανεπίστροφη βαλβίδα (3), οι οποίες αντλίες τροφοδοτούν µε θαλασσινό νερό κάποιο υδροηλεκτρικό σύστηµα, και η εφεύρεση χαρακτηρίζεται από την εφαρµογή µιας µεθόδου κι ενός αντίστοιχου, ενσωµατωµένου σε κάθε αντλία, συστήµατος για την εφαρµογή της µεθόδου αυτής, σύµφωνα µε την οποία µέθοδο η µέγιστη ανοδική ταχύτητα της εµπεριεχόµενης στηναντλία στήλης νερού (1) µπορεί να παραµένει σχετικά ανεπηρέαστη, λόγω του ότι επιτρέπεται στο ανερχόµενο, ως προς τον σωλήνα (2), νερό να διαρρέει αφόρτιστο, µέσω κάποιας διόδου ελεύθερης διαρροής (12), µέχρι τη στιγµή που η σχετική ταχύτητα της ανερχόµενης και ελεύθερα διαρρέουσας στήλης νερού (1), ως προς την ταχύτητα του σωληνωτού περιβλήµατος της (2), θα ξεπεράσει κάποιο συγκεκριµένο και προδιαγεγραµµένο κατώφλι µεγέθους, έτσι ώστε, από εκεί και πέρα, η άσκηση φορτίου µεταβολής της ορµής της ανερχόµενης στήλης νερού (1), ως προς το σωληνωτό περίβληµα της (2) να µπορεί να δηµιουργήσει τη δέουσα ηλεκτροπαραγωγό πίεση, η οποία θα επιτρέψει στο υπό πίεση νερό να τροφοδοτήσει το υδροηλεκτρικό σύστηµα. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: H01G 9/058 IPC8: H01G 9/155 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πανασός Γόρτυνας Ηρακλείου, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΗΡΟΥΝΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ιδοµενέως 16, ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) (74):ΠΗΡΟΥΝΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ιδοµενέως 16,71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚ- ΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΞΟΥ ΕΤΕ- ΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕ- ΙΟΥ Συσκευή που αποτελείται από ένα µεταλλικό κιβώτιο εντός του οποίου και σε εποξική ρητίνη 2 συστατικών έχει εµβαπτιστεί µια πλακέτα ηλεκτρονικών κατασκευών µονής όψης µε τυπωµένες 4 χάλκινες λωρίδες - ακίδες που µε 4 αγωγούς συνδέονται στον κεντρικό πίνακα µιας ηλεκτρικής εγκατάστασης. Στην αντίθετη όψη της πλακέτας εφαρµόζεται σε 2 στρώσεις υλικό φραγής και εξουδετέρωσης ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων από σκόνη ορυκτού γραφίτη ακρυλικής σύνθεσης µε βάση το νερό και αγώγιµο. Το υλικό αυτό δεν παρουσιάζει το φαινόµενο της πόλωσης κατά την εξουδετέρωση των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων, δεν έχει προτιµισιακή διεύθυνση ταλάντωσης του πεδίου και τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα εξουδετερώνονται από όλες τις γωνίες. Η σε υψηλό ποσοστό και µε υψηλή ταχύτητα εξουδετέρωση των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων έχει σαν αποτέλεσµα το ποσοστό εξοικονόµησης ενέργειας που παρέχει καθότι διευκολύνει την ελεύθερη ροή των ηλεκτρονίων προς τις καταναλώσεις. 17

20 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A61K 31/121 IPC8: A61P 23/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)VITA (EUROPE) LIMITED Scarfe House 15 Archery Fields, RG291AE ODIHAM, HAMPSHIRE, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):27/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)WATKINS MAX 2)THEOPHILIDIS GEORGE 3)PAPACHRISTOFOROU ALEXANDROS ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΥ ΜΑΡΙΑ Κουµπάρη 2, ΑΘΗΝΑ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ Κουµπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ Σε µία όψη παρέχεται 2-επτανόνη ή ένα άλας αυτής για χρήση ως τοπικό αναισθητικό. Σε µία άλλη όψη, παρέχεται µία φαρµακευτική σύνθεση που περιλαµβάνει 2-επτανόνη ή ένα άλας αυτής και ένας ή περισσότεροι φαρµακευτικά αποδεκτοί φορείς. Επίσης παρέχεται η χρήση της 2-επτανόνης ή ενός άλατος αυτής στην παρασκευή ενός φαρµακευτικού σκευάσµατος για χρήση ως τοπικό αναισθητικό. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A45D 40/26 IPC8: A45D 34/00 IPC8: A46B 13/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1) ΗΜΑΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ροσιά-θέρµης, ΤΘ 1134, ΘΕΡΜΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/01/2011 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1) ΗΜΑΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΚΟΥΜΑΡΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ροσιά-θέρµης,57001 ΘΕΡΜΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑΡΑ Ηλεκτρονική µάσκαρα, η οποία χρησιµοποιείται για καλλωπισµό, είναι σε συσκευασία στυλ µικρό βαλιτσάκι µε χερούλι για την µεταφορά της και αποτελείται από µηχανισµό δόνησης και περιστροφής (1), µηχανισµό (2) ο οποίος θα επιτρέπει στα βουρτσάκια να εισέρχονται και να εξέρχονται από την µάσκαρα, αποσπώµενο και αεροστεγώς σφραγιζόµενο διαφανές πλαστικό δοχείο (4), ανακυκλώσιµο πλαστικό δοχείο διάφορων χρωµατισµών όπου τοποθετείται το υγρό της µάσκαρας (ανταλλακτικό για το περιεχόµενο της µάσκαρας) (3), µηχανισµό (5), αποσπώµενα βουρτσάκια διάφορων σχηµάτων και υφής (6), δύο [2] µικρές στρόγγυλεςµπαταρίες (7). Πλεονεκτήµατα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι µε µία συσκευασία µπορούµε να έχουµε το ίδιο αποτέλεσµα µε αυτό για το οποίο θα απαιτούνταν περισσότερες συσκευασίες ανάλογα µε την απόχρωσηκαι την πύκνωση ή την επιµήκυνση την οποία θα επιθυµούσαµε συνεπώς είναι οικονοµικότερη, πιο εύχρηστη και λιγότερη επιβλαβής για το περιβάλλον. Επιπλέον έχει αποτελεσµατικότερη εφαρµογή από τις κοινές µάσκαρες. 18

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΜΑΪΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ

ΤΕΥΧΟΣ Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΕΥΧΟΣ Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου

Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕΔΙΑ Η ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου 5, Gianni Stavroulaki str.(former Pandanassis str.) GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου

Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕΔΙΑ Η ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου 5, Gianni Stavroulaki str.(former Pandanassis str.) GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει:

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρικό πεδίο 1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 10 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει: (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Εργοταξίου. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

Διοίκηση Εργοταξίου. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Στοιχεία περιστροφικής κίνησης (άξονες, άτρακτοι, έδρανα) Άξονες και άτρακτοι Οι άξονες είναι κυλινδρικά κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) Ένας ομογενής οριζόντιος δίσκος, μάζας Μ και ακτίνας R, περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο ακλόνητο άξονα z, ο οποίος διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Physics by Chris Simopoulos

Physics by Chris Simopoulos ΕΠΩΗ 1. Ευθύγραμμος αγωγός μήκους L = 1 m κινείται με σταθερή ταχύτητα υ = 2 m/s μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β = 0,8 Τ. Η κίνηση γίνεται έτσι ώστε η ταχύτητα του αγωγού να σχηματίζει γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β ΜΑΪΟΥ 03 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΕ 14 5η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-05-08 ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Aσκηση 2 :

ΦΥΕ 14 5η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-05-08 ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Aσκηση 2 : ΦΥΕ 14 5 η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-5-8 ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Συµπαγής κύλινδρος µάζας Μ συνδεδεµένος σε ελατήριο σταθεράς k = 3. N / και αµελητέας µάζας, κυλίεται, χωρίς να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. Ένας ακίνητος τρoχός δέχεται σταθερή συνιστάμενη ροπή ως προς άξονα διερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητααπό τον τύπο του ρυθµιστή πρέπει να διαθέτει δυο κύρια χαρακτηριστικά: Ακρίβεια λειτουργίας Ευστάθεια

Ανεξάρτητααπό τον τύπο του ρυθµιστή πρέπει να διαθέτει δυο κύρια χαρακτηριστικά: Ακρίβεια λειτουργίας Ευστάθεια ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ Ανεξάρτητααπό τον τύπο του ρυθµιστή πρέπει να διαθέτει δυο κύρια χαρακτηριστικά: Ακρίβεια λειτουργίας Ευστάθεια Το πρώτο αναφέρεται σε µόνιµη λειτουργία δηλαδή σε σταθερές στροφές. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Υδραυλικές Αντλίες Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Παναγιώτης Ματζινός, Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Τμήμα Οχημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποια η σημασία των παρακάτω μεγεθών; Αναφερόμαστε στην κυκλική κίνηση. Α. Επιτρόχια επιτάχυνση: Β. Κεντρομόλος επιτάχυνση: Γ. Συχνότητα: Δ. Περίοδος: 2. Ένας τροχός περιστρέφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 3 ΜΑΪOY 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά οχήματα συλλέκτη

Ειδικά οχήματα συλλέκτη Ειδικά οχήματα συλλέκτη ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ VM00XT10 ΚΛΑΣΣΙΚΗ PNA/PNH 80 VM00XT10 ΚΛΑΣΣΙΚΗ PNA/PNH 80 VM2XT10 ΚΛΑΣΣΙΚΗ PGA 100 ΜΕΡΑ ΜΕ ΜΕΡΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ για ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ιαθεµατική Εργασία µε Θέµα: Οι Φυσικές Επιστήµες στην Καθηµερινή µας Ζωή Η Ηλιακή Ενέργεια Τµήµα: β2 Γυµνασίου Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Δρ. Α. ΦΑΤΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο Διαγώνισμα Φυσικής B Λυκείου Γενικής Παιδείας

Προτεινόμενο Διαγώνισμα Φυσικής B Λυκείου Γενικής Παιδείας Προτεινόμενο Διαγώνισμα Φυσικής B Λυκείου Γενικής Παιδείας Θέμα 1 ο Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε τη μια σωστή απάντηση: 1. Δύο σώματα Α και Β ( ) εκτοξεύονται ταυτόχρονα οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

F r. www.ylikonet.gr 1

F r. www.ylikonet.gr 1 3.5. Έργο Ενέργεια. 3.5.1. Έργο δύναµης- ροπής και Κινητική Ενέργεια. Το οµοαξονικό σύστηµα των δύο κυλίνδρων µε ακτίνες R 1 =0,1m και R =0,5m ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Τυλίγουµε γύρω από τον κύλινδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003

EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003 1 EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003 1. Από την ίδια γραµµή αφετηρίας(από το ίδιο ύψος) ενός κεκλιµένου επιπέδου αφήστε να κυλήσουν, ταυτόχρονα προς τα κάτω, δύο κυλίνδροι της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ [Υποκεφάλαιο 4.2 Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων του σχολικού βιβλίου]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ [Υποκεφάλαιο 4.2 Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων του σχολικού βιβλίου] ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μην ψάχνετε για δείκτη στάθμης λιπαντικού στην νέα γενιά συστημάτων λίπανσης!

Μην ψάχνετε για δείκτη στάθμης λιπαντικού στην νέα γενιά συστημάτων λίπανσης! Μην ψάχνετε για δείκτη στάθμης λιπαντικού στην νέα γενιά συστημάτων λίπανσης! Όλο και περισσότεροι κατασκευαστές σήμερα, ιδιαίτερα στα νέα ακριβά μοντέλα της μάρκας τους χρησιμοποιούν νέα συστήματα λίπανσης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 10 : Γεωργικά Μηχανήματα Μηχανήματα δευτερογενούς κατεργασίας του εδάφους Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΜΗΧΑΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ταχύτητα μέτρου. Με την άσκηση κατάλληλης σταθερής ροπής, επιτυγχάνεται

ταχύτητα μέτρου. Με την άσκηση κατάλληλης σταθερής ροπής, επιτυγχάνεται ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ 26. Δύο σημειακές σφαίρες που η καθεμιά έχει μάζα συνδέονται μεταξύ τους με οριζόντια αβαρή ράβδο. Το σύστημα περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2006 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ZHTHMA Στις ερωτήσεις έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

has 60 Για αληθινά καθαρές πόλεις.

has 60 Για αληθινά καθαρές πόλεις. Ο βασίζει τη λειτουργία του σε μια μεταθετή κιβωτάμαξα που υποδέχεται άνωθεν το φορτίο των απορριμματοφόρων οχημάτων, μέσω μίας κατάλληλα διαμορφωμένης εγκατάστασης. Η KAOUSSIS αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. γ. r 1 r 2 =(2k+1) 2. δ. r 1 +r 2 =(2k+1) 2. Μονάδες 5

Μονάδες 5. γ. r 1 r 2 =(2k+1) 2. δ. r 1 +r 2 =(2k+1) 2. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 73 5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στην συνέχεια εξετάζονται οι µονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες αλλά και ορισµένοι άλλοι όπως οι τριφασικοί σύγχρονοι κινητήρες που υπάρχουν σε µικρό ποσοστό σε βιοµηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. = 2r, τότε:

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. = 2r, τότε: ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1. (Διατήρηση της στροφορμής) Η Γη στρέφεται σε ελλειπτική τροχιά γύρω από τον Ήλιο. Το κοντινότερο σημείο στον Ήλιο ονομάζεται Περιήλιο (π) και το πιο απομακρυσμένο Αφήλιο (α).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1 ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RSD ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΙΩΝ 0 Οι Ταχυκίνητες Πόρτες (ταχυπόρτες) είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, κατάλληλα κατασκευασμένες για βιομηχανικούς χώρους, αποθήκες και χώρους υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία των εφευρέσεων

Η προστασία των εφευρέσεων Η προστασία των εφευρέσεων Κ. Αµπατζής, ιευθυντής Κατάθεσης και Χορήγησης Τίτλων 1 Το έργο "Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και εξοικείωση του κοινού σε θέµατα Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας" συγχρηµατοδοτείται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ονοµατεπώνυµο: ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιο σας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 7 : Γεωργικός ελκυστήρας Συστήματα μηχανικής μετάδοσης της κίνησης Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ. Βάρος: 500 gr

ΕΡΓΑΛΕΙΟ. Βάρος: 500 gr ΟΝΟΜΑ Αλφάδι Μεταλλικό πλαίσιο που συγκρατεί μικρό γυάλινο σωλήνα με νερό και φυσαλίδα αέρα. Διαστάσεις: Μήκος ~ 30cm Βάρος: 500 gr Επαλήθευση οριζόντιου επιπέδου. Τρόπος Χρήσης: (πως χρησιμοποιείται το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 8 : Γεωργικός Ελκυστήρας Σύστημα Διεύθυνσης - Σύστημα Πέδησης Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 8 ο ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 03 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos

Διαβάστε περισσότερα

1. Σέρβο (R/C Servo) 2. Βηματικοί κινητήρες 3. Χαρακτηριστικά κινητήρων. ΜΠΔ, 9 Ο Εξάμηνο Σάββας Πιπερίδης

1. Σέρβο (R/C Servo) 2. Βηματικοί κινητήρες 3. Χαρακτηριστικά κινητήρων. ΜΠΔ, 9 Ο Εξάμηνο Σάββας Πιπερίδης www.robolab.tuc.gr 1. Σέρβο (R/C Servo) 2. Βηματικοί κινητήρες 3. Χαρακτηριστικά κινητήρων ΜΠΔ, 9 Ο Εξάμηνο Σάββας Πιπερίδης 1. Ηλεκτρικοί κινητήρες σέρβο (R/C servo) (1) Το σέρβο είναι συσκευή που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 23 ΜΑΪOY 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 23 ΜΑΪOY 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 3 ΜΑΪOY 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Σελίδα 1/8 Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Επισκόπηση προϊόντων γενικής χρήσης PRODUCT INFORMATION Όχημα/εφαρμογή Προϊόν Αρ. Pierburg βλέπε κατάλογο/tecdoc-cd ηλεκτρική αντλία καυσίμου (E1F) 7.21440.51.0/.53.0/.63.0/.68.0/.78.0

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑΤΑ Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι δεκτή

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑΤΑ Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι δεκτή ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ 1ο Λ.Βουλιαγµένης 283, Αγ. ηµήτριος (Παναγίτσα), τηλ: 210-9737773 2ο Κάτωνος 13, Ηλιούπολη (Κανάρια), τηλ: 210-9706888 3o Αρχιµήδους 22 & ούναρη (Άνω λυφάδα), τηλ: 210-9643433 4ο Θεοµήτορος

Διαβάστε περισσότερα