Business Simulation. The international Business Simulation for tomorrow s leaders

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Business Simulation. The international Business Simulation for tomorrow s leaders"

Transcript

1 Business Simulation The international Business Simulation for tomorrow s leaders

2 Περιεχόµενα Τάσεις της αγοράς Κερδίζοντας µε το Storewars Τι είναι το Storewars Τιλένεοιπελάτεςµας Γιατί να συµµετάσχει κανείς στο Storewars Η ιδέα του Storewars Χαρακτηριστικά σεµιναρίου Storewars Τι παίρνετε µαζί σας! οµή σεµιναρίου (παράδειγµα) Είδη προγραµµάτων Οφέλη διαφορετικών τύπων σεµιναρίων Το Storewars ως εργαλείο συνεχούς εκπαίδευσης

3 Τάσεις της αγοράς Ωρίµανση αγορών Αύξηση ανταγωνισµού Επέκταση πολυεθνικών εταιριών λιανεµπορίου Θα υπάρξουν κερδισµένοι και χαµένοι Οι νικητές θα είναι εκείνοι οι οποίοι κατανοούν καλύτερα τον καταναλωτή και τον τρόπο που λειτουργεί το λιανεµπόριο

4 Κερδίζοντας µε το Storewars To Storewarsείναιπρόκληση Το Storewars είναι από µόνο του η λειτουργία και ο ανταγωνισµός της αγοράς Το Storewars δρα καταλυτικά στην συνεργασία διαφορετικών πλευρών της αγοράς στην πορεία για να κερδίσουν οι εταιρίες τον τελικό καταναλωτή Το Storewars προετοιµάζει για τις µελλοντικές αλλαγές της αγοράς Το Storewars καταπιάνεται ρεαλιστικά µε όλα τα θέµατα που αφορούν σύγχρονες τάσεις του marketing

5 Τι είναι το Storewars Ένααπόταπληρέστερα business simulation > 600 προγράµµαταπαγκοσµίωςσε 43 χώρες > στελέχηέχουνσυµµετάσχει > 500 εταιρίες Έχει αναπτυχθεί από τον Marcel Corstjens, Professor of Marketing, INSEAD business school

6 Ποσοστά συµµετεχόντων ανά τµήµα παγκοσµίως

7 Τιλένεοιπελάτεςµας Πραγµατικές και ζωντανές διαπραγµατεύσεις Υψηλό επίπεδο συµµετεχόντων Cross functional Networking µε στελέχη από διαφορετικές εταιρίες και κλάδους Είναι µία επιχειρηµατική πραγµατικότητα και όχι ένα simulation

8 THE BEST TRAINING I VE EVER HAD.λένε τα στελέχη που έχουν συµµετάσχει σε Storewars παγκοσµίως

9 Γιατί να συµµετάσχει κανείς στο Storewars Το µοναδικό business simulation µε χρήση ρεαλιστικής διαπραγµάτευσης Το µοναδικό business simulation το οποίο βασίζεται σε πραγµατικά στοιχεία δύο διαφορετικών Ευρωπαϊκών αγορών FMCG Μαθαίνω κάνοντας ηµιουργεί πελατοκεντρική και εστιασµένη στα οικονοµικά αποτελέσµατα εταιρική φιλοσοφία Αναπτύσσει την συναισθηµατική νοηµοσύνη µέσα από τη διαδικασία λήψης διοικητικών και στρατηγικών αποφάσεων ίνει την δυνατότητα σε µια εταιρία να αξιολογήσει πολύπλευρα τα στελέχη της

10 Γιατί να συµµετάσχει κανείς στο Storewars (συνέχεια) Βάζει τον συµµετέχοντα να ασχοληθεί από την Έρευνα & Ανάπτυξη και την παραγωγή µέχρι τις ιδιαίτερες προτιµήσεις του τελικού καταναλωτή Το Storewars αποτελεί το δικό σου «εργαστήριο» για να δοκιµάσεις εργαλεία και ιδέες marketing υνατότητα διαπραγµατεύσεων µε Key Accounts. Ένα ευαίσθητο θέµα στα χέρια σας! Μοναδικό, δυναµικό και γεµάτο έντονες συγκινήσεις! Αναπαριστά πολύ ρεαλιστικά τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν σήµερα οι εταιρίες στην κατηγορία FMCG, και γενικότερα όσες εµπλέκονται µε πωλήσεις µέσω ενός τρίτου καναλιού διανοµής / πώλησης

11 Γιατί να συµµετάσχει κανείς στο Storewars (συνέχεια) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ CUSTOMER SERVICE ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ TEAM BUILDING ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ.. Storewars Business Simulation ΓΝΩΣΗ

12 Η ιδέα του Storewars Εκπαίδευση 2 ½ έως 5ηµερών για όλες τις εµπορικές επιχειρήσεις 3 έως 8 αποφάσεις & 2 έως 4 διαπραγµατεύσεις = 1,5-4 χρόνιαπραγµατικούεπιχειρηµατικούχρόνου Η αγορά του Storewars 5 οµάδες (2 λιανέµποροι, 3 παραγωγοί) ανταγωνίζονταισε 2 χώρες (Limburg & Oland) µε 2 κατηγορίες = τρόφιµα & µητρόφιµα (Foodles & Woodles)

13 Χαρακτηριστικάσεµιναρίου Storewars - οµή Παραγωγός 1 Παραγωγός 2 Παραγωγός 3 Λιανέµπορος 1 Λιανέµπορος 2 Αγοραστές Καταναλωτές

14 Χαρακτηριστικάσεµιναρίου Storewars -Προϊόντα Foodles Woodles

15 Χαρακτηριστικά σεµιναρίου Storewars (συνέχεια) ιοικείτε µία επιχείρηση µε συγκεκριµένα προϊόντα (παραγωγόςήλιανέµπορος) Παίρνετεπραγµατικές αποφάσεις Οι αποφάσεις σας έχουν πραγµατικές επιπτώσεις Χρειάζεται να κατανοήσετε και να επιτύχετε υψηλούς δείκτες κερδοφορίας για τα προϊόντα σας

16 Χαρακτηριστικά σεµιναρίου Storewars (συνέχεια) Προετοιµασίαπριναπότοσεµινάριο (εγχειρίδιοήelearning)

17 Χαρακτηριστικά σεµιναρίου Storewars (συνέχεια) Εσωτερική οργάνωση εταιρίας & διαχωρισµός ρόλων

18 Χαρακτηριστικά σεµιναρίου Storewars (συνέχεια) Αναλύετε τα στοιχεία της εταιρίας σας, αγοράζετε έρευνες αγοράς Κάνετε τα επιχειρηµατικά σας πλάνα

19 Χαρακτηριστικά σεµιναρίου Storewars (συνέχεια) ιαπραγµατεύεστε, υπογράφετε συµφωνίες & παίρνετε αποφάσεις

20 Χαρακτηριστικά σεµιναρίου Storewars (συνέχεια) Σε κάθε περίοδο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των αποφάσεών σας..εδραιώνετε ηγετική θέση στην αγορά, και βγαίνετε νικητές!

21 Τι παίρνετε µαζί σας! Την εµπειρία συµµετοχής σε ένα από τα καλύτερα και πιο απαιτητικά business simulations στονκόσµο Τηγνώσηαπόταλάθηπουκάνατε, ταοποίαδενσαςέχουν κοστίσει τίποτα στην πραγµατικότητα Μία καλύτερη κατανόηση βασικών επιχειρηµατικών θεµάτων τα οποίααντιµετωπίζουνοιεταιρίεςλιανεµπορίουκαιπαραγωγής / διάθεσης προϊόντων Την κατανόηση και γνώση της σηµαντικότητας των ακολούθων: Επιχειρηµατική στρατηγική & αναγκαιότητα οικονοµικής ανάλυσης ιαχείριση χρόνου & οµαδικότητα οικονοµική ανάλυση Λήψη αποφάσεων, προετοιµασία & διαχείριση διαπραγµατεύσεων category management σχέση brand awareness µε δείκτες χώρου ραφιού και µεριδίου αγοράς

22 οµή σεµιναρίου (ενδεικτικό παράδειγµα)

23 Είδη προγραµµάτων In Company seminar ιοργάνωση από 1 εταιρία & προσκλήσεις σε πελάτες, προµηθευτές ιάρκεια: 2 ½µε 5 ηµέρες / Συµµετοχές: Shared seminar ιοργάνωση από 2 µε 3 εταιρίες ιάρκεια: 2 ½µε 5 ηµέρες / Συµµετοχές: Open seminar 1-10 ανάεταιρία ιάρκεια: 3 ηµέρες / Συµµετοχές: Τιµή: / άτοµο (Περιλαµβάνονται έξοδα του εκπαιδευτικού κέντρου, γευµάτων και καφέ) 1day course ιοργάνωση από 1 εταιρία & προσκλήσεις σε πελάτες, προµηθευτές ιάρκεια: 1 ηµέρα / Συµµετοχές: Annual License ιοργάνωση από 1 εταιρία & προσκλήσεις σε πελάτες, προµηθευτές ιάρκεια: 8 ηµέρες / Συµµετοχές: / Τιµή:

24 Οφέλη In Company & Shared σεµιναρίων Καλέστε και συνεκπαιδευτείτε µε τους πελάτες και τους προµηθευτές σας! Επιλέγετε αντικείµενα στα οποία θέλετε να εστιάσουµε υνατότητα συµµετοχής εσωτερικών εκπαιδευτών / οµιλητών της εταιρίας σας Κλείσιµο καλύτερων συµφωνιών! Cross Functional & Cross departmental team building υνατότητα αξιολόγησης διοικητικών ικανοτήτων επιλεγµένων στελεχών (ηγεσία οµάδας) Απόκτηση κοινής φιλοσοφίας

25 Οφέλη Open σεµιναρίων Γνωρίστε τους συνεργάτες, ακόµα και τους ανταγωνιστές σας σε ένα «ανεπίσηµο»περιβάλλον Γνωρίστετιςκαλύτερεςπρακτικές (best practices)στρατηγικής & διαπραγµάτευσης στην αγορά Networking Αξιολογήσετε τις συγκριτικές γνώσεις και δεξιότητες των στελεχών σας

26 Το Storewars ως εργαλείο συνεχούς εκπαίδευσης Όπωςκαιστηνπραγµατικότητα, όσοπιοέµπειροςείναικανείς, τόσο καλύτερα αποδίδει υνατότητα απόκτησης εµπειριών διαφορετικών επιχειρήσεων και ρόλων οκιµή διαφορετικών στρατηγικών υνατότητα προσαρµογής του σεµιναρίου στις ανάγκες του πελάτη Κάθε σεµινάριο είναι διαφορετικό και µοναδικό

27 Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας Γιάννος Κουδούνας PrimeLink 9 Solomou Str. GR Kifissia Athens, Greece Main: +30 (210) Fax: + 30 (210) Mobile: Web:

Με επιχειρησιακή προσοµοίωση Storewars

Με επιχειρησιακή προσοµοίωση Storewars Σχετικάµετο Storewars Το Mini-MBA µε τα 25 χρόνια ιστορίας, ανανεώνεται κάθε χρόνο Μοναδικής υψηλής ποιότητας επιχειρηµατικής εκπαίδευσης µέσω ηλεκτρονικού εξοµοιωτή. Αφορά εταιρίες όλων των κλάδων παγκοσµίως.

Διαβάστε περισσότερα

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ? Γιατί δίνει στους συµµετέχοντες πραγµατική γνώση σε ειδικά αλλά και εταιρικά θέµατα των επιχειρήσεων.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ? Γιατί δίνει στους συµµετέχοντες πραγµατική γνώση σε ειδικά αλλά και εταιρικά θέµατα των επιχειρήσεων. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ? Γιατί δίνει στους συµµετέχοντες πραγµατική γνώση σε ειδικά αλλά και εταιρικά θέµατα των επιχειρήσεων. ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι? Ένα δυναµικό παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

D.Tsantes/ G.Damasiotis. Customer Partnership Management

D.Tsantes/ G.Damasiotis. Customer Partnership Management D.Tsantes/ G.Damasiotis Customer Partnership Management Το περιβάλλον και οι ανάγκες που δημιουργούνται H σημασία του Key Accounting Ο ρόλος του Key Account Manager Το προφίλ του K.A.M. Account Plan Βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδο-επιχειρησιακή Εκπαίδευση

Ενδο-επιχειρησιακή Εκπαίδευση Ενδο-επιχειρησιακή Εκπαίδευση Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο και πολύ απαιτητικό περιβάλλον της ελληνικής αγοράς, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό είναι αδήριτη ανάγκη για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ To «τελευταίο χιλιόμετρο» για την αύξηση των πωλήσεων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ To «τελευταίο χιλιόμετρο» για την αύξηση των πωλήσεων ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ To «τελευταίο χιλιόμετρο» για την αύξηση των πωλήσεων Τρίτη 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Διοργάνωση: Επιστημονική Υποστήριξη: Achieving Excellence

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ MINI MBA ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Σ. ΜΕ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Λίγα λόγια για το Mini MBA Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) συνεχίζει την εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΘΗΝΑ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ σελ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 3η σειρά Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 01 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πάτρα 02 Diploma in

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α ΚΕΒΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Εισαγωγή Θεματικές Ενότητες Η αποτελεσματική διοίκηση του Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιο Πρόγραμμα ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Ακ. Έτος 2009-2010

Μακροχρόνιο Πρόγραμμα ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Ακ. Έτος 2009-2010 ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) ΚΕΚ / Ο. Π. Α. Κεφαλληνίας 46 112 51 Αθήνα - Τηλ: 210-8665368, 371, 372 - Fax: 210-8625553 Web: www.kek.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Your Business Partner

Your Business Partner ICAP MARKETING SOLUTIONS ICAP Group ΚΕΝΤΡΙΚA ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2, 176 76 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΤΗΛ.: 210 7200 000 E-mail: icap@icap.gr, URL: www.icap.gr ICAP Management Consultants ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 64, 115 28

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων e-commerce Project Manager Ακαδημαϊκό Έτος 2015 2016 1. Intro to e-commerce Μάθετε σε αυτή την ενότητα τις βασικές έννοιες και αρχές του e-commerce και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 1.3 CRM & μάρκετινγκ σχέσεων 11 1.4 Τα Δομικά στοιχεία του CRM 19 1.5

Διαβάστε περισσότερα

15+1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Μεµονωµένων ελληνικών επιχειρήσεων

15+1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Μεµονωµένων ελληνικών επιχειρήσεων 15+1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Μεµονωµένων ελληνικών επιχειρήσεων 1. ιαµόρφωση Εξαγωγικής Στρατηγικής σε κλαδικό ή τοπικό επίπεδο Η GlobalGreece έχει την εµπειρία και αναλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Certificate in Supply Management

Certificate in Supply Management Certificate in Supply Management Accelerated ιάρκεια: 2 εξάµηνα 1,650 + ΦΠΑ/εξάµηνο Powered by Επιχειρήσεις και Οργανισµοί που έχουν εµπιστευθεί το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα CSM του ΕΙΠ για την περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ :ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (LOGISTICS) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ(BUSSINES

Διαβάστε περισσότερα

Financi. Offered by Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε) http://www.eede.gr. Endorsed by Corallia Clusters Initiative www.corallia.

Financi. Offered by Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε) http://www.eede.gr. Endorsed by Corallia Clusters Initiative www.corallia. Financi Η Τεχνική των Διαπραγματεύσεων al Γιατί να δεχτείς όχι για απάντηση; Οι επιτυχημένοι άνθρωποι δεν το κάνουν. Παίρνουν αυτό που θέλουν με το να διαπραγματεύονται καλύτερες συμφωνίες και για τις

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

EFQM RECOGNISED FOR EXCELLENCE QUALIFICATION FILE REFERENCE EFQM EXCELLENCE MODEL 2010

EFQM RECOGNISED FOR EXCELLENCE QUALIFICATION FILE REFERENCE EFQM EXCELLENCE MODEL 2010 EFQMRecognisedforExcellence Qualificationfile EFQMRECOGNISEDFOREXCELLENCE QUALIFICATIONFILE REFERENCEEFQMEXCELLENCEMODEL2010 EFQM R4EQualificationfile October2010,Page1/25 Content KeyInformation KeyInformationisthosekeyfactsaboutyourorganisationwhichhelpassessorstogainanoverall

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ : ΜΑΡΚΟΖΑΝΝΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ.: 12175 ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.Μ.: 13058 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΠΡΙΝΗ ΕΣΠΟΙΝΑ

ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ : ΜΑΡΚΟΖΑΝΝΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ.: 12175 ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.Μ.: 13058 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΠΡΙΝΗ ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ..Ο.) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑ Ο ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ : ΜΑΡΚΟΖΑΝΝΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α ΚΕΒΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα