Γυναικείο επιχειρείν: Ωραίο αλλά ασθενές!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γυναικείο επιχειρείν: Ωραίο αλλά ασθενές!"

Transcript

1 Γυναικείο επιχειρείν: Ωραίο αλλά ασθενές! του Παναγιώτη Κωνσταντινίδη Είναι απ όλους αποδεκτό ότι η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας αποτελεί βασικό µοχλό οικονοµικής ανάπτυξης και κοινωνικής εξέλιξης. Το θέµα είναι επίκαιρο όσο ποτέ για τη µελλοντική πορεία της Ελληνικής οικονοµίας, καθώς έχουν ωριµάσει πλέον οι συνθήκες για την πιο ενεργό επιχειρηµατική δραστηριοποίηση των Ελληνίδων. Η τόνωση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την άσκηση µιας πραγµατικά αναπτυξιακής οικονοµικής πολιτικής που στηρίζει ενεργά την απασχόληση. Η γυναίκα σήµερα έχει ενισχύσει το ρόλο της στο κοινωνικό σύνολο. Στηρίζεται στις δυνάµεις της, βγαίνει από την αποµόνωση, συνδυάζει περισσότερο αποτελεσµατικά την οικογένεια µε την καριέρα. Ταυτόχρονα, ενισχύει σε σηµαντικό βαθµό την παραγωγική δυνατότητα της οικονοµίας. Παρά, όµως, την δεδοµένη άνοδο της γυναικείας επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης, η θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας απέχει πολύ από το να θεωρηθεί ισότιµη µε την αντίστοιχη των ανδρών. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας το ποσοστό ανεργίας των γυναικών στην Ελλάδα κυµαίνεται στο 16,8%, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο 22,4% και στη Θεσσαλονίκη προσεγγίζει το 16%, µε εκείνο των ανδρών να αγγίζει το 7,3%. Αν εξειδικεύσουµε τα ποσοστά ανεργίας µε βάση την ηλικία παρατηρούµε ότι τα µεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας εντοπίζονται στις ηλικίες ετών. Το δε ποσοστό απασχόλησης του ενεργού πληθυσµού (16-65 ετών) ήταν το ,5% για τις γυναίκες έναντι 71,4% για τους άντρες. Με το 13% των εργοδοτών στην Ελλάδα να είναι «γένους» θηλυκού, η Ελλάδα βρίσκεται στην ίδια µοίρα µε τις χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπου το ποσοστό γυναικείας επιχειρηµατικότητας αγγίζει το 10%, την ώρα που στην Eυρώπη ανέρχεται στο 20% και στις HΠA στο 35%. Ενδεικτικό του χαµηλού ποσοστού των γυναικών που δραστηριοποιούνται στο επιχειρηµατικό πεδίο, είναι το ότι η γυναικεία επιχειρηµατικότητα ανέρχεται στη Μακεδονία µόλις στο 10%, µε το "ασθενές" φύλο να στρέφεται κυρίως στο εµπόριο, αλλά και στον τοµέα των υπηρεσιών, ο οποίος και κερδίζει έδαφος διαρκώς. Τέλος, ελάχιστες είναι οι γυναίκες που καταλαµβάνουν υψηλόβαθµες θέσεις στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, παρά το γεγονός ότι έχουν τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα µε τους άνδρες συναδέλφους τους, ενώ το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται µε σχέση µισθωτής εργασίας ανέρχεται στο 34%. Οι λίγες έστω γυναίκες αυτές, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα σχετικής έρευνας, φαίνονται αφοσιωµένες στην καριέρα µε γρήγορο ρυθµό επαγγελµατικής εξέλιξης σε καινοτόµες επιχειρήσεις, µε αντίκτυπο όµως στην προσωπική τους ζωή (από την έρευνα φαίνεται ότι οι γυναίκες που κατέκτησαν υψηλές θέσεις στην ιεραρχία των επιχειρήσεων, είτε δεν έκαναν οικογένεια είτε έκαναν το πολύ ένα παιδί). Το γυναικείο επιχειρείν στο Κιλκίς

2 Μια µικρή έρευνα που διενέργησα πρόσφατα για το γυναικείο επιχειρείν στο νοµό Κιλκίς, αποκάλυψε ορισµένα σηµαντικά πιστεύω συµπεράσµατα. Γενικά, οι γυναικείες επιχειρήσεις αποτελούν σήµερα το 35% του συνόλου των ενεργών επιχειρήσεων. Ειδικότερα δε για την περίοδο : Α) Οι γυναίκες έδειξαν ότι προτιµούν περισσότερο το εµπόριο και τις υπηρεσίες καθόσον στο ανωτέρω διάστηµα εγγράφηκαν 355 γυναικείες επιχειρήσεις στο εµπορικό τµήµα (ανθοπωλεία, κρεοπωλεία κ.ά.), 394 στο επαγγελµατικό (καφετέριες, κοµµωτήρια κ.ά) και 91 στο βιοτεχνικό τµήµα (φασόν κ.ά). Β) Οι γυναίκες φοβούνται τα µεγάλα µεγέθη και προτιµούν τις µικρές µορφές επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης καθόσον δηµιούργησαν 784 ως ατοµική επιχείρηση, 32 Ο.Ε., 5 Ανώνυµες Εταιρείες, 9 Ε.Π.Ε., 4 Ε.Ε. Γ) Ο µέσος όρος ηλικίας των επίδοξων γυναικών επιχειρηµατιών είναι 34 έτη, µε την ακόλουθη κατηγοριοποίηση: 158 νέες επιχειρήσεις από γυναίκες ετών, 257 µε ηλικίες ετών και 243 νέες επιχειρήσεις από γυναίκες µε ηλικία 41 ετών και άνω. ) Η τάση δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων είναι σχετικά ανοδική αλλά όχι ενθαρρυντική καθόσον το 2000 δηµιουργήθηκαν 121 νέες επιχειρήσεις, το 2001: 136, το 2002: 126, το 2003: 139, το 2004: 161 και το 2005: 158, ήτοι 16% περισσότερες από το Ε) Ευχάριστη διαπίστωση αποτέλεσε η πτωτική τάση διαγραφής γυναικείων επιχειρήσεων καθόσον το 2000 διαγράφηκαν 41 επιχειρήσεις, το 2001: 36, το 2002: 38, το 2003: 26, το 2004: 22 και το 2005 µόνο 7. Στ) Αναφορικά µε το είδος των δηµιουργούµενων νέων επιχειρήσεων από γυναίκες καταγράφεται πληθώρα επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και εµπορίου. Π.χ. το δηµιουργήθηκαν 102 καφετέριες, καφενεία κ.λπ., 34 ψησταριές, ταβέρνες, 30 κοµµωτήρια, 36 παντοπωλεία, 18 περίπτερα, 17 Κέντρα Ξένων Γλωσσών, 15 οικοδοµικές επιχειρήσεις αλλά και 32 βιοτεχνίες φασόν και παραγωγής ενδυµάτων. Ζ) Χωροταξικά, η δηµιουργία των νέων γυναικείων επιχειρήσεων σηµειώθηκε στο Πολύκαστρο µε 128 επιχειρήσεις, την Αξιούπολη: 65, τη Γουµένισσα: 54, τις Μουριές: 22, το Χέρσο: 17, τη οϊράνη: 11 και γενικότερα στην υπόλοιπη περιοχή του Κιλκίς: 495 (Κιλκίς, Ν. Σάντα κ.ά.). Γιατί είναι ωραίο; Στις σύγχρονες οικονοµίες η απασχόληση είναι άµεση συνάρτηση του βαθµού συµµετοχής όλων των πολιτών στην παραγωγική διαδικασία. Οι γυναίκες αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι του εργατικού δυναµικού. Η συµβολή των γυναικών επιχειρηµατιών στην οικονοµική δραστηριότητα και απασχόληση αυξάνεται µε την πάροδο του χρόνου. Οι γυναίκες επιχειρηµατίες και οι επιχειρήσεις τους αποτελούν σηµαντικό και αναπτυσσόµενο τµήµα του επιχειρηµατικού πληθυσµού. Οι γυναίκες επιχειρηµατίες διαπρέπουν όχι µόνο στους κλάδους όπου δραστηριοποιούνταν παραδοσιακά (εκπαίδευση, κοινωνικές υπηρεσίες, δηµόσιες σχέσεις, marketing, διαφήµιση, διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού) όπου είναι ευκολότερο να αναπτύξουν τις ιδιαίτερες δεξιότητές τους, αλλά και σε λιγότερο παραδοσιακούς τοµείς (π.χ. µεταποίηση, κατασκευές). Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, το προφίλ των γυναικών που αυτοαπασχολούνται είναι µέσης ηλικίας, έγγαµες, χαµηλού ή υψηλού µορφωτικού επιπέδου, έχοντας στην οικογένειά τους ένα τουλάχιστον αυτοαπασχολούµενο

3 µέλος. Παρουσιάζονται ιδιαίτερα ενεργητικές, συναισθηµατικές, ανοικτές και ανεξάρτητες µε αυτοπεποίθηση. ιακρίνονται για τη σεµνότητα, την υποµονή και τη µετριοπάθειά τους και διαθέτουν υψηλές προσδοκίες και καθορισµένους στόχους. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτελούν το κλειδί για την επιτυχία µιας επιχείρησης καθώς µπορούν να συµβάλουν ουσιαστικά στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που δυσχεραίνουν τη δηµιουργία και την επιβίωσή της. Οι καλές πρακτικές έχουν αποδείξει, ότι παρά τα πιθανά προβλήµατα της εισόδου της γυναίκας στον επιχειρηµατικό κόσµο, η επιχειρηµατικότητα µπορεί να αποτελέσει µοχλό βιώσιµης ανάπτυξης τόσο της οικογένειάς της όσο και της κοινωνίας στην οποία είναι ενταγµένη. Σε ότι αφορά στις γνωστικές δεξιότητες άνδρες και γυναίκες είναι καλοί σε ορισµένα πράγµατα. Οι άντρες πλεονεκτούν στον αναλυτικό τρόπο σκέψης την µαθηµατική αντίληψη ενώ οι γυναίκες είναι καλύτερες σε προφορικές δεξιότητες, επικοινωνιακές σχέσεις, ένστικτα, διαίσθηση κ.λ.π. αλλά και σε άλλες δεξιότητες όπως οργάνωση χρόνου, τήρηση προθεσµιών, µεθοδικότητα, οργάνωση εγγράφων κ.λ.π. Η ικανότητα οράµατος και θέσπισης συγκεκριµένης στρατηγικής κατεύθυνσης, η αποτελεσµατική επικοινωνία, η υψηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη και ωρίµανση, η αναπτυγµένη ικανότητα ταυτόχρονου χειρισµού πολλών θεµάτων και δράσεων, καθώς και η ικανότητα κινητοποίησης ατόµων από διαφορετικές οµάδες για την επίτευξη κοινών στόχων, αποτελούν σήµερα ζητούµενα ποιοτικά χαρακτηριστικά ηγεσίας σε όλους τους τοµείς του επιχειρηµατικού και κοινωνικού γίγνεσθαι. Χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι οι άνδρες στερούνται των χαρακτηριστικών αυτών, οι γυναίκες τα καλλιεργούν ενδεχοµένως σε µεγαλύτερο βαθµό, λόγω και του ότι ο κοινωνικός τους ρόλος -ως συζύγων και µητέρων- τις ωθεί από νωρίς στην κατεύθυνση ανάπτυξης αυτών των χαρακτηριστικών και στην ολοένα σταθερότερη οικονοµική ανεξαρτησία. Παράλληλα, όταν βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις αναπτύσσουν την ικανότητα να ασκήσουν τη δύναµη και την εξουσία που τους δίνεται, όχι δια της επιβολής µε αυταρχικό τρόπο, αλλά µε µεθόδους µεγαλύτερης συνεργατικότητας και ευελιξίας, διακρίνοντας ευκολότερα την ανάγκη για αλλαγή και αποτελώντας πηγή έµπνευσης για τη συλλογική προσπάθεια και επίτευξη στόχων. Έτσι, χρόνο µε τον χρόνο όλο και περισσότερο συναντάµε το γυναικείο φύλο σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, σε οργανισµούς, επιχειρήσεις αλλά και στον ελεύθερο επαγγελµατικό χώρο, να συνδυάζει ταυτόχρονα τον ρόλο της συζύγου, της µητέρας, της γυναίκας, αλλά και του επιτυχούς στελέχους.είναι ένας συνδυασµός-πρότυπο που αρχίζει πλέον να αποτελεί συνείδηση στον γυναικείο πληθυσµό, ο συνδυασµός δηλαδή της ανατροφής των παιδιών αλλά και της επένδυσης στον εργασιακό χώρο. Γιατί, όµως, είναι ασθενές; Είναι πανθοµολογούµενο ότι οι γυναίκες είναι η πολυπληθέστερη από τις προς στήριξη κοινωνικά αποκλεισµένες οµάδες. Η άνιση µεταχείριση των δύο φύλων δεν είναι µύθος αλλά πρέπει να εκλαµβάνεται ως δεδοµένο και απαντάται στην κοινωνία είτε άµεσα είτε έµµεσα, µε τρόπους µάλιστα που πολλές φορές είναι δυσδιάκριτοι. Η θέση των γυναικών στον 21 ο αιώνα χαρακτηρίζεται από την εξής παραδοξότητα, ενώ η συµµετοχή της στα κοινά και στην εργασία αυξάνεται δεν παρατηρείται αντίστοιχα ουσιαστική πρόοδος στον τοµέα της ισότητας και της ανατροπής των κοινωνικών στερεοτύπων. Το πρόβληµα σε σχέση µε την µικρή ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας έχει να κάνει µε ένα γενικότερο έλλειµµα επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα, µε τη

4 νοοτροπία που υπάρχει σε σχέση µε τον επαγγελµατικό προσανατολισµό των γυναικών. Αν και οι περισσότερες δυσκολίες στη δηµιουργία και διατήρηση των επιχειρήσεων είναι κοινές και για τα δύο φύλα, σε πολλές περιπτώσεις είναι σηµαντικότερες για τις γυναίκες επιχειρηµατίες και επίδοξες επιχειρηµατίες. Ορισµένες από τις δυσκολίες αυτές αφορούν: αδύναµη κοινωνική θέση, διακρίσεις λόγω του φύλου και στερεότυπα, δυσχερής και ελλιπής πρόσβαση στην ενηµέρωση, την πληροφόρηση αλλά και την συνεχιζόµενη και επαγγελµατική κατάρτιση, έλλειψη κοινωνικών υποδοµών, µε ελλιπή και καθόλου ευέλικτη παροχή υπηρεσιών παιδικής φροντίδας, δυσκολίες στον συµβιβασµό των επιχειρηµατικών και των οικογενειακών υποχρεώσεων, έλλειψη επαφών και πρόσβασης στη δικτύωση, κακό επιχειρηµατικό περιβάλλον, επιλογή ειδών και τοµέων επιχειρήσεων, προβλήµατα στις σχέσεις µε το τραπεζικό σύστηµα, διαφορές στον τρόπο προσέγγισης της επιχειρηµατικότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών. Τέλος, η γυναικεία επιχειρηµατικότητα (στην Ελλάδα και φυσικά στο Κιλκίς) χαρακτηρίζεται από το υψηλό ποσοστό Επιχειρηµατικότητας Ανάγκης, επιχειρηµατική δραστηριότητα δηλαδή που εκδηλώνεται επειδή η επιχειρηµατίας δεν έχει άλλη δυνατότητα βιοπορισµού. Ταυτόχρονα, αυτή η επιχειρηµατικότητα εµφανίζεται εξαιρετικά «ρηχή», µε την έννοια ότι είναι σε πολύ µεγάλο βαθµό προσανατολισµένη σε προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή, παρά σε άλλες επιχειρήσεις. Τι πρέπει να γίνει; Για την αντιµετώπιση των ανωτέρω εµποδίων στην γυναικεία επιχειρηµατικότητα και εφ όσον η Ελλάδα σήµερα θέλει να ανταποκριθεί στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αύξηση της απασχόλησης στις γυναίκες θα πρέπει να εφαρµόσει πολιτικές πέρα από τις δεδοµένες για την εν γένει επιχειρηµατική δραστηριότητα: καλλιέργεια επιχειρηµατικής κουλτούρας, µείωση γραφειοκρατίας, νέοι χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί, διαφάνεια συναλλαγών, συνεχιζόµενη κατάρτιση κλ.π. Θα πρέπει να υιοθετήσει νέες και αποδοτικότερες πολιτικές για την στήριξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας που ενσωµατώνουν όµως τη γυναικεία διάσταση κατά τη φάση του σχεδιασµού τους εξασφαλίζοντας πάντα ότι θα ακούγεται και η άποψη των γυναικών επιχειρηµατιών. Κατ αρχήν, για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού των γυναικών και την βελτίωση του επιχειρείν είναι απαραίτητη η ύπαρξη προνοιακών δοµών και δράσεων που ενθαρρύνουν την εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. Οι προνοιακές πολιτικές πρέπει να κινηθούν σε επίπεδο πρακτικών µε την παροχή οικονοµικά προσιτών υπηρεσιών για τη φροντίδα τω παιδιών αλλά και στο «άτυπο» επίπεδο αλλαγής των αξιών και της νοοτροπίας. Η επιχειρηµατικότητα µπορεί να αποτελέσει µια εναλλακτική µορφή απασχόλησης για την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας, και κυρίως εκείνων που διαµένουν στην ύπαιθρο, είναι µεγάλης ηλικίας και χαµηλού εισοδήµατος. Σε συνδυασµό µε το ευέλικτο ωράριο που µπορεί να προσφέρει σε ορισµένες περιπτώσεις η επιχειρηµατικότητα (π.χ. αγροτουριστικοί, αγροβιοτεχνικοί

5 συνεταιρισµοί, φασόν κ.λπ.), µπορούν να οδηγήσουν στη συµφιλίωση της επαγγελµατικής και της οικογενειακής ζωής των γυναικών. Για να αλλάξουν δραµατικά τα πράγµατα θα πρέπει να εξαλειφθεί κάθε κατάλοιπο προκατάληψης και να δηµιουργηθεί πνεύµα συνεργασίας, και σωστής επικοινωνίας των δύο φύλων στον εργασιακό χώρο. Είναι χρέος µας να αποδεχθούµε στον καινούργιο αιώνα που ήδη διανύουµε, τις πλείστες δυνατότητες και γνώσεις µας για µια κοινή, ισότιµη και όχι ανταγωνιστική σε σχέση µε τους άνδρες πορεία στην εργασία και στην προσωπική ζωή. Στην κατεύθυνση αυτή σηµαντική είναι η βοήθεια που µπορούν να προσφέρουν και ο ρόλος που πρέπει να διαδραµατίζουν (τοπικοί) φορείς µε στόχους: α) την υποστήριξη και την προώθηση ανάληψης επιχειρηµατικής δράσης των γυναικών µε στόχο την εργασιακή και επαγγελµατική ένταξή τους µέσα από την ενίσχυση της αυτενέργειάς τους, την αναγνώριση των δεξιοτήτων τους και τη διερεύνηση των επιλογών τους, β) την αντιµετώπιση της ασυµβατότητας µεταξύ εργασιακών και οικογενειακών υποχρεώσεων και η προώθηση δηµιουργικών λύσεων, τόσο σε επίπεδο ατόµου, όσο και σε επίπεδο οικογένειας, γ) την κοινωνική- ψυχολογική και συναισθηµατική υποστήριξη των γυναικών, συνειδητοποιώντας το ρόλο τους στις σηµερινές κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες. Για να έχει όµως διαρκές και ποιοτικό αποτέλεσµα η δραστηριοποίηση αυτών των φορέων πρέπει να πληρούν ορισµένες σηµαντικές προϋποθέσεις όπως η προσβασιµότητα και η ποιότητα των υπηρεσιών τους αλλά και η παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους. Είναι σύνηθες, ιδιαίτερα στην Ελλάδα αλλά και στο Κιλκίς να βλέπουµε να λειτουργούν, µε ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση, νέες δοµές τοπικών φορέων στα πλαίσια συγκεκριµένων προγραµµάτων, δοµές όµως στην ουσία «ξένα σώµατα» στην κουλτούρα και διάρθρωσή τους, µε αποσπασµατικές συνεργασίες - δικτυώσεις, χωρίς περιοδικές αξιολογήσεις του έργου, των αποτελεσµάτων και της ποιότητας και ακόµη χειρότερα, µε ηµεροµηνία λήξης (αφού δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη λειτουργία τους όταν λήξει η χρηµατοδότηση), στοιχεία που αναιρούν, εξ αρχής, την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα της λειτουργίας τους. Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει το δύσκολο και σηµαντικό έργο φορέων υποστήριξης των γυναικών για παράδειγµα να το αναλαµβάνουν υφιστάµενες δοµές τοπικών φορέων µε πραγµατική και επιτυχηµένη προγραµµατική και διαχειριστική εµπειρία και ικανότητα, µε πολύχρονη δραστηριοποίηση και έµπειρο και καταρτισµένο προσωπικό και συνεργάτες. Η Πολιτεία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι κοινωνικοί εταίροι, ο ιδιωτικός τοµέας, όλοι µαζί θα πρέπει να στηρίξουν τις προσπάθειες των γυναικών, προκειµένου αυτές να εναρµονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόµενους ρόλους τους, της γυναίκας, της επιχειρηµατία, της εργαζόµενης, της συζύγου, της µητέρας, χωρίς παράλληλα να αλλοιώνεται η ποιότητα της εργασίας και της ζωής τους γενικότερα, από την ανάγκη για εργασία, εξέλιξη, αυτοεκτίµηση. Γιατί το γυναικείο επιχειρείν εκτός από ωραίο πρέπει να είναι και ισχυρό.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙA ΤΩΝ: ΜΩΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΤΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ - ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Υποβληθείσα στον Καθηγητή κ. Ρουκανά Σπύρο

Πτυχιακή εργασία. Υποβληθείσα στον Καθηγητή κ. Ρουκανά Σπύρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέ»α πτυχιακής εργασίας: Ο ρόλος του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος στην Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ και ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΩΚΙΑΛΗ ΠΕΡΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Επιβλέπουσα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΩΚΙΑΛΗ ΠΕΡΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Επιβλέπουσα ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΩΚΙΑΛΗ ΠΕΡΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Επιβλέπουσα ΒΡΥΩΝΙ ΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Μέλος συµβουλευτικής επιτροπής ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΜΕΛΕΤΗ «ιερεύνηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Επιβλέπων καθηγητής: κος Γιώργος Αναστασόπουλος Επιμέλεια: Γεωργία Ροσγοβά Νοέμβριος 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1.Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Το συντονισµό για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ LOREM LPSUM ΣΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014-2020 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Το συντονισμό για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΑΣ ΑΣ ΕΛΑΝΗ Λευκωσία 2008 1 Μαρία Γκασούκα ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα: 1980-2000» Αθανασιάδου Χριστίνα, Πετροπούλου Στεφανία, Μιµίκου Γεωργία

«Οι συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα: 1980-2000» Αθανασιάδου Χριστίνα, Πετροπούλου Στεφανία, Μιµίκου Γεωργία «Οι συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα: 1980-2000» Αθανασιάδου Χριστίνα, Πετροπούλου Στεφανία, Μιµίκου Γεωργία Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι) Αθήνα, Μάιος 2001 Περιεχόµενα Πρόλογος....2

Διαβάστε περισσότερα

Προφορική εισήγηση ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ - Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ. ΚΟΓΚΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ Η ισορροπία ανάµεσα στην επαγγελµατική και την ιδιωτική /οικογενειακή ζωή σήµερα είναι ένα δύσκολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ :Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ :Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Α.Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝ/ΚΩΝ ΟΡΓ/ΣΕΩΝ & ΕΚΜ/ΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ :Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μπάρκουλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας. Επιχειρηµατικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας. Επιχειρηµατικότητα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε εξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 1.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ " ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΙΠΑ Σύστηµα Υποστήριξης Ανέργων Υποέργο 2

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ  ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΙΠΑ Σύστηµα Υποστήριξης Ανέργων Υποέργο 2 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΙΠΑ ΕΡΓΟ "ΠΡΑΞΗ Σύστηµα Υποστήριξης Ανέργων Υποέργο 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 Σκοπός της µελέτης...5 Υλικά και µέθοδοι...5 Περίγραµµα της µελέτης...6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1.

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. Θετικές ράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών στις ΜΜΕ και στις µεγάλες επιχειρήσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006 ΑΘΗΝΑ 2005 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΥΡΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 2003-2004...4

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ»

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ» ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ» ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: ΑΒΡΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ AΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001 Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL

Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Κύπρος Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου ΑΣ ΕΛΑΝΗ Ισπανία ΑΣ Melilla es Mujer ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ SEMELI ΚΥΠΡΟΣ ΕΛΛΑ Α - ΙΣΠΑΝΙΑ Η είσοδος των γυναικών στην αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΑΘΗΝΑ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ του Χρήστου Πολυζωγόπουλου, Προέδρου της Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα