Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον επικείμενο διαγωνισμό τους,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον επικείμενο διαγωνισμό τους,"

Transcript

1 Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον επικείμενο διαγωνισμό τους, και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη προετοιμασία τους, παραθέτουν ενδεικτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης Ψυχοπαιδαγωγικών- Γενικής Διδακτικής. Τα θέματα επιμελήθηκαν οι συνεργάτες-εισηγητές των φροντιστηρίων μας.

2 1) Ποιο είδος ΑΠ δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να παρεκκλίνει από τις κατευθύνσεις του; α) Το κλειστό. β) Το ανοιχτό. γ) Κανένα από τα δύο. δ) Και τα δύο. 2) Η θεωρία του σκόπιμου μπιχεβιορισμού υποστηρίζει ότι η μάθηση δεν προκαλείται τυχαία, αλλά διαμορφώνεται ανάλογα με τον σκοπό και την προσδοκία του ατόμου. Ποιος παιδαγωγός υποστήριξε αυτή τη θέση; α) Tolman. β) Thorndike. γ) Hull. δ) Skinner. 3) Η κυριότερη διαφορά μεταξύ του ερβαρτιανού συστήματος και του σχολείου εργασίας του Dewey είναι: α) Η εφαρμογή της αποκτημένης γνώσης. β) Η ανάκληση των εμπειριών του μαθητή. γ) Η σύγκριση παλαιάς και νέας εμπειρίας. δ) Η αυτενέργεια των μαθητών. 4) Το παραπρόγραμμα (hidden curriculum) περιλαμβάνει: α) Οτιδήποτε επιδρά στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών και επηρεάζει τις στάσεις και τις αντιλήψεις τους. β) Τη διδακτέα και εξεταστέα ύλη του κάθε μαθήματος. γ) Γενικούς και ειδικούς στόχους κάθε μαθήματος, ύλη, μεθοδολογία, μέσα, υλικά και μέθοδο αξιολόγησης. δ) Τα προτεινόμενα σχέδια μαθήματος. 5) Ποια είναι η ενδεδειγμένη στάση του δασκάλου απέναντι σ έναν καλό μαθητή που αδιαφορεί προκλητικά για το μάθημα, επειδή αισθάνεται ότι ξέρει αυτά που λέγονται κατά τη διδακτική διαδικασία: α) Να του απευθύνει μια δύσκολη ερώτηση στην οποία δε θα μπορεί να ανταποκριθεί και έτσι θα του εξαλείψει την τάση αδιαφορίας. β) Να αδιαφορήσει παντελώς μέχρι να γίνει απόσβεση της προβληματικής συμπεριφοράς. γ) Να προσπαθήσει να τον εντάξει στη διδακτική διαδικασία υπενθυμίζοντάς του ότι η αδιαφορία του θα έχει βαθμολογική επίπτωση. δ) Να αναπροσαρμόσει το μάθημα κάνοντάς το πιο ελκυστικό. 2

3 6) Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι μια μορφή μεταδεξιότητας, η οποία μπορεί να καλλιεργηθεί κάτω από την επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων. Ποια είναι η αποστολή του σχολείου για την ανάπτυξή της; α) Να μεταδώσει γνώσεις. β) Να στοχοθετήσει εκτός από τους διδακτικούς και ψυχοσυναισθηματικούς σκοπούς. γ) Να καλλιεργήσει γνωστικές ικανότητες. δ) Να αναδείξει τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των ατόμων. 7) Για να παρακινήσετε τους μαθητές σας να προσέχουν καλύτερα στο μάθημα και να ενδιαφέρονται γενικά για τη μάθηση: α) Δίνετε έμφαση στην αυστηρή βαθμολογία και στη συνεχή αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών β) Είστε ανεκτικοί και επιεικείς με τη σχολική αποτυχία τους γ) Αμείβετε και επαινείτε μόνο τις επιτυχίες τους δ) Οργανώνετε και θέτετε ελκυστικούς αλλά ταυτόχρονα ρεαλιστικούς, πραγματοποιήσιμους στόχους 8) Στην πληθώρα των γνώσεων που κατακλύζουν το ευρύτερο κοινωνικό συγκείμενο, ο ρόλος του σχολείου περιορίζεται. Συμφωνείτε μ αυτήν την άποψη; α) Όχι, διότι η εισαγωγή της εκπαιδευτικής τεχνολογίας μπορεί να καλύψει το έλλειμμα ακαδημαϊκών γνώσεων των εκπαιδευτικών. β) Όχι, διότι η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τα νέα διδακτικά σχολικά εγχειρίδια καλύπτουν την ραγδαία εισροή πληροφοριών στην εκπαίδευση. γ) Όχι, διότι ο παραδοσιακός ρόλος του σχολείου παραμένει αδιαμφισβήτητος. δ) Όχι, διότι το σχολείο μπορεί και πρέπει να συμβάλει στην καλλιέργεια γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων. 9) Ποιο είναι το επίπεδο της γλωσσικής επικοινωνίας που πρέπει να χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός στη σχολική τάξη; α) Στη γλώσσα που καταλαβαίνει ο μαθητής και κατά τρόπο που να την κατανοεί. β) Ανώτερο του ηλικιακού επιπέδου των μαθητών για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ωρίμασης. γ) Κατώτερο του ηλικιακού επιπέδου των μαθητών για να είναι εύληπτο από το σύνολο της τάξης και ο ρυθμός διδασκαλίας να είναι συνεχής. δ) Στη γλώσσα των συνομηλίκων τους. 10) Ο Bandura υποστηρίζει ότι μέσω της παρότρυνσης, που καλλιεργεί ο κοινωνικός περίγυρος, οι μαθητές: α) Μπορούν να διαμορφώνουν θετικές στάσεις απέναντι στη μαθησιακή διαδικασία. β) Μπορούν να υιοθετήσουν νέα γνωστικά σχήματα τμηματικά και σταδιακά. γ) Μπορούν να αναπτύξουν στάσεις και συμπεριφορές έξω από τα πλαίσια της ατομικής τους εμπειρίας. δ) Μπορούν να αντιλαμβάνονται με σαφήνεια μια νέα προβληματική κατάσταση. 3

4 11) Τι εννοούμε με τον όρο συνεχής αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών; α) Την εξέταση που πραγματοποιείται από τον εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. β) Την εξέταση που πραγματοποιείται από τον εκπαιδευτικό στο τέλος κάθε έτους. γ) Την εξέταση που πραγματοποιείται από τον εκπαιδευτικό στο τέλος κάθε εξαμήνου. δ) Την εξέταση που πραγματοποιείται από τον εκπαιδευτικό στο τέλος του μαθήματος. 12) Σε ποια ηλικία, σύμφωνα με τα βιοκοινωνικά στάδια ανάπτυξης του Erikson, το άτομο διέρχεται από το στάδιο της εμπιστοσύνης δυσπιστίας; α) Μέχρι τα 2 του χρόνια (βρεφική ηλικία). β) 2 3 έτος. γ) 3 6 έτος. δ) 6 11 έτος. 13) Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της διαθεματικότητας; α) Η προσέγγιση της γνώσης γίνεται βάσει της λογικής των εμπλεκόμενων επιστημών. β) Καταλύονται τα διακριτά μαθήματ γ) Επιχειρεί τη σφαιρική μελέτη θεμάτων καθολικού ενδιαφέροντος. δ) Προτεραιότητα έχουν όχι οι οργανωμένες γνώσεις, αλλά τα υπό μελέτη θέματα. 14) Η χρήση των εποπτικών μέσων στη διδασκαλία δεν πρέπει: α) Να δεσμεύει τον ρόλο του δασκάλου. β) Να αποσπά την προσοχή των μαθητών από τους διδακτικούς στόχους. γ) Να καθορίζει το είδος της διδασκαλίας. δ) Όλες οι άλλες απαντήσεις. 15) Ποια στάση πρέπει να κρατήσει ένας εκπαιδευτικός όταν σε μια γενικότερη συζήτηση για ευαίσθητα κοινωνικά θέματα, όπως ισότητα, διαπιστώσει ότι η πλειοψηφία της τάξης ρέπει προς στερεότυπες απόψεις και αντιλήψεις; α) Εκνευρίζεται και παίρνει τη συζήτηση στα χέρια του. β) Αναθέτει στην τάξη ένα project με παρόμοιο θέμα γ) Κρατάει ουδέτερη στάση, προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στις δύο απόψεις. δ) Πληροφορεί τους μαθητές για τις προσωπικές του απόψεις. 16) Η ενθάρρυνση ενός μαθητή πρέπει: α) Να έχει τα χαρακτηριστικά της σύγκρισης με τους υπόλοιπους μαθητές. β) Να έχει την ίδια μορφή για όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές για να μην υπάρχουν διακρίσεις. γ) Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. δ) Να γίνεται με βάση την προσωπική προσπάθεια του μαθητή και όχι με βάση τις προσδοκίες του εκπαιδευτικού. 17) Ποιο από τα παρακάτω θεωρείται σωστό κατά την ανάθεση κατ οίκον εργασιών; 4

5 α) Οι εργασίες τις ημέρες των αργιών και των διακοπών πρέπει να είναι αυξημένες. β) Ο αριθμός των κατ οίκον εργασιών πρέπει να είναι μικρότερος στις ημέρες των αργιών και των διακοπών. γ) Οι εργασίες τις ημέρες των αργιών και των διακοπών δεν πρέπει να είναι αυξημένες. δ) Τις ημέρες των αργιών και των διακοπών ο δάσκαλος δεν πρέπει να αναθέτει κατ οίκον εργασίες. 18) Σε ποια κατηγορία της ταξινομίας των διδακτικών στόχων του Bloom θα κατατάσσατε, πρωτίστως, τον ακόλουθο διδακτικό στόχο: «Οι μαθητές μετά το πέρας του μαθήματος να είναι σε θέση να σταθμίσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της αιολικής ενέργειας»; α) Αξιολόγηση. β) Εφαρμογή. γ) Ανάλυση. δ) Σύνθεση. 19) Ο Dreikurs θεωρεί τις τιμωρίες και τις ποινές: α) Αποδεκτό μέσο επιβολής του δασκάλου. β) Απαράδεκτη πρακτική. γ) Μη αποδεκτό αλλά αποτελεσματικό μέσο διατήρησης τη σχολικής πειθαρχίας. δ) Απαραίτητες. 20) Ποια είναι η επιστημονικά επικρατέστερη άποψη για τη δυσλεξία: α) Αποτελεί μια ειδική μαθησιακή δυσκολία β) Είναι απόρροια κληρονομικών καταβολών και δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς. γ) Αφορά προβλήματα μόνο του προφορικού και του γραπτού λόγου. δ) Αφορά παιδιά που έχουν χαμηλό δείκτη νοημοσύνης. 21) Στη σύγχρονη διδακτική των ξένων γλωσσών ποια από τις παρακάτω προσεγγίσεις θεωρείται ξεπερασμένη και αναποτελεσματική για την κατανόηση ενός γραπτού κειμένου; α) Η σύλληψη του γενικού νοήματος. β) Η προσπάθεια κατανόησης θερμών λέξεων. γ) Η προσπάθεια εφαρμογής γνωστικών στρατηγικών. δ) Η λέξη προς λέξη μετάφραση. 22) Σε ποια κατηγορία της ταξινομίας του Bloom θα κατατάσσατε τις ερωτήσεις που υ ποβάλλει ο εκπαιδευτικός για να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών του; α) Ανάκλησης πληροφοριών. β) Κατανόησης πληροφοριών. γ) Ανάλυσης πληροφοριών. δ) Ανάλυσης, σύνθεσης και αξιολόγησης πληροφοριών. 5

6 23) Τι πρέπει να προσέξει κυρίως ένας δάσκαλος καταρτίζοντας ένα μη σταθμισμένο τεστ συμπλήρωσης κενών; α) Τα κενά να απαιτούν σύντομες απαντήσεις. β) Οι ερωτήσεις να επιδέχονται μια μόνο απάντηση. γ) Οι ερωτήσεις να αναφέρονται κυρίως σε χρονολογίες και σε γεγονότα απομνημόνευσης. δ) Να αποτελούν ζητούμενο απάντησης αυτούσια κομμάτια από τα κείμενα του σχολικού εγχειριδίου, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση στους μαθητές. 24) Σύμφωνα με τη θεωρία της ζωτικής ορμής του Πλάτωνα: α) Η μάθηση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον ρόλο του δασκάλου. β) Η μάθηση συντελείται με την παροχή των κατάλληλων κινήτρων στο μαθητή. γ) Η διαδικασία της μάθησης είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες. δ) Η μάθηση είναι αποκλειστικό προνόμιο της εσωτερικής θέλησης του ατόμου. 25) Τόσο ο έπαινος όσο και η αποδοκιμασία ως εξωτερικά παρωθητικά μέσα πρέπει να επιλέγονται με ιδιαίτερη προσοχή και δεν μπορεί να είναι σταθερά, αλλά εξαρτώνται: α) Από την προσωπικότητα του μαθητή β) Από την αιτία για την οποία επαινείται ή μέμφεται ο μαθητής γ) Aπό την ψυχολογική κατάσταση του μαθητή δ) Από το συνδυασμό όλων των παραπάνω 26) Ποιος από τους παρακάτω λόγους είναι ο σημαντικότερος για την ερμηνεία της προβληματικής συμπεριφοράς των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος; α) Κακή διαπαιδαγώγηση από το οικογενειακό τους περιβάλλον. β) Ενστικτώδης κακή συμπεριφορά. γ) Απουσία ενδιαφέροντος για το περιεχόμενο του μαθήματος. δ) Αυταρχικότητα του δασκάλου. 27) Τι εννοεί ο Skinner με τον όρο συντελεστική ενίσχυση; α) Ότι ο μαθητής προσπαθεί να ανταποκριθεί με επιτυχία σε ένα μάθημα, αφού είναι εμφανή τα κίνητρα που του παρέχονται. β) Ότι ο μαθητής προσπαθεί να επιτύχει σε ένα τεστ προκειμένου να βιώσει μια ευχάριστη γι αυτόν συναισθηματική κατάσταση, όπως είναι ο έπαινος του δασκάλου. γ) Όταν ο μαθητής συμφωνεί και ο ίδιος με το είδος της ενίσχυσης. δ) Όλες οι άλλες απαντήσεις. 28) Ποιο είναι το πλεονέκτημα των προφορικών εξετάσεων που γίνονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος; α) Είναι αντικειμενικές. β) Αξιολογούνται πέρα από τις γνωστικές και οι επικοινωνιακές δυνατότητες του μαθητή. γ) Είναι συχνές. δ) Ο μαθητής είναι απαλλαγμένος από το εξεταστικό άγχος. 6

7 29) Ποια διάταξη θρανίων περιορίζει την απόσπαση της προσοχής των μαθητών; α) Η ημικυκλική διάταξη. β) Η διάταξη κατά ομάδες. γ) Η μετωπική διάταξη. δ) Η διάταξη σε σχήμα σταυρού. 30) Ποιο από τα παρακάτω θεωρείται το βασικό πρόβλημα των ομαδοσυνεργατικών μορφών διδασκαλίας; α) Η έλλειψη ανταγωνιστικού κλίματος που, ούτως ή άλλως, υφίσταται στην κοινωνία. β) Η άρνηση των εκπαιδευτικών να παραμερίσουν τις παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας. γ) Η έλλειψη σε υλικοτεχνική υποδομή. δ) Η έλλειψη διδακτικού χρόνου. 31) Πώς λέγεται η ικανότητα του ατόμου να συνθέτει, να συγκρίνει, να αναλύει και να ταξινομεί παραστάσεις και έννοιες με λογικό τρόπο, με σκοπό την εύρεση της μιας και μόνο λύσης; α) Αποκλίνουσα νόηση. β) Αξιολόγηση. γ) Συγκλίνουσα νόηση. δ) Κατανόηση. 32) Ποια από τις παρακάτω μορφές διδασκαλίας θεωρείται δασκαλοκεντρική; α) Η δραματοποίηση. β) Ο κατευθυνόμενος διάλογος. γ) Προγραμματισμένη μορφή διδασκαλίας. δ) Η εργαστηριακή μορφή διδασκαλίας. 7

8 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ου ΤΕΣΤ 1β 2α 3δ 4α 5δ 6β 7δ 8δ 9α 10γ 11α 12α 13α 14δ 15β 16δ 17γ 18α 19β 20α 21δ 22δ 23β 24δ 25δ 26γ 27β 28β 29γ 30α 31γ 32γ 8

Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον επικείμενο διαγωνισμό τους,

Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον επικείμενο διαγωνισμό τους, Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον επικείμενο διαγωνισμό τους, και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον επικείμενο διαγωνισμό τους,

Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον επικείμενο διαγωνισμό τους, Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον επικείμενο διαγωνισμό τους, και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια σύνταξης απαντήσεων: Μαρία Πέτρα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Επιμέλεια σύνταξης απαντήσεων: Μαρία Πέτρα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά Γενική Διδακτική) Κυριακή 1-2-2009 ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: Την τελευταία περίπου πενταετία εφαρμόζεται στα νηπιαγωγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μάιος Ιούνιος 2009 1 Η παρούσα ʺΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Γενικό Πλάνο Εισαγωγή Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρώιμη Παρέμβαση Αντισταθμιστικός Ρόλος του νηπιαγωγείου Τι είναι αντισταθμιστική εκπαίδευση Ίσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου ΤΟΜΟΣ Β Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου ΑΘΗΝΑ 2008 Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου Αθήνα 2008 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μεταπτυχιακή εργασία με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Δημήτριος Σαμψών Ελευθερία Πατρικαλάκη Αντώνης Μαραγκάκης Ηλίας Σπανάκης Χημικός Μηχανικός Μηχανικός Περιβάλλοντος Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Αθήνα 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. H EΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Cum libellis

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΤΟΜΟΣ Α Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΑΘΗΝΑ, 2007 Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιστημονική Επιμέλεια Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Αθήνα 2007 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Επιμέλεια απαντήσεων: Κοντογιαννίδου Γαβριέλα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο Γιώργου Σεφέρη, «Ο γυρισμός του ξενιτεμένου» Με βάση τη μορφή, το περιεχόμενο, τον τίτλο, τον τόνο, τη χρονολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου Μπότσας, Γ. (2008). Μαθησιακές Δυσκολίες: Χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων. Στο Παπούλια Γιαννάτου, Ε. (επ.) Θέματα διαχείρισης προβλημάτων σχολικής τάξης, σελ. 8 22, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μπότσας

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Κινητική Μάθηση Μέρος Πρώτο : Ανθρώπινη απόδοση εκτέλεση 1. Εισαγωγή «Η ικανότητα που έχει κάποιος, να πετυχαίνει ένα τελικό αποτέλεσμα με την μεγαλύτερη δυνατή σιγουριά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Τομέας Οικονομικών της Υγείας Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 1 Αθήνα, 2009 Ερευνητική Ομάδα Αθανασάκης Κωνσταντίνος Καρέλα

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία της ανάγνωσης

Η διαδικασία της ανάγνωσης Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ BRAILLE Η διαδικασία της ανάγνωσης Όλα τα παιδιά, βλέποντα ή μη, μαθαίνουν «αυθόρμητα» να μιλούν, μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον και αν δεν υπάρχουν προβλήματα ακοής ή άλλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: Ο 3 ΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ο 20 ος αιώνας έχει μείνει στην Ιστορία ως ο αιώνας δυο φοβερών, πολυαίματων Παγκόσμιων Πολέμων,

Διαβάστε περισσότερα

Αστυνομική επιστήμη Η ευρωπαϊκή προσέγγιση του Hans Gerd Jaschke

Αστυνομική επιστήμη Η ευρωπαϊκή προσέγγιση του Hans Gerd Jaschke Αστυνομική επιστήμη Η ευρωπαϊκή προσέγγιση του Hans Gerd Jaschke Η αύξηση του οργανωμένου και του διασυνοριακού εγκλήματος ακολουθεί την παγκοσμιοποίηση. Η γρήγορη ανταλλαγή των πληροφοριών και της γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βουλγαρίδου Μαρία (Διδάκτωρ Ψυχολογίας, Eκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής) Ο Αυτισμός είναι μια διάχυτη διαταραχή της ψυχολογικής ανάπτυξης του ατόμου. Ο όρος Διάχυτη Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Παράλληλα, ο συνεντευξιαζόμενος προβάλλει τον εαυτό του και παίρνει περισσότερες πληροφορίες για τη θέση.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Παράλληλα, ο συνεντευξιαζόμενος προβάλλει τον εαυτό του και παίρνει περισσότερες πληροφορίες για τη θέση. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σκοπός της Συνέντευξης είναι η αναζήτηση του καλύτερου υποψηφίου που θα στελεχώσει την προκηρυσσόμενη θέση. Η Συνέντευξη έχει διττό χαρακτήρα, όπου λόγο έχουν και οι αξιολογητές και

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων Περίληψη Κεφαλαίου: Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά χαρακτηριστικά του μείγματος Marketing (Μ.Κ.Τ.), στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 68 Σχεδιασμός κλινικών μελετών και διαχείριση δεδομένων έρευνας

Κεφάλαιο 68 Σχεδιασμός κλινικών μελετών και διαχείριση δεδομένων έρευνας Κεφάλαιο 68 Σχεδιασμός κλινικών μελετών και διαχείριση δεδομένων έρευνας Γ. Η. Πανάγος 1195 ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΙ ΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΏΝ Η ορθή πρακτική διεξαγωγής των κλινικών δοκιμών (GCP) είναι ένα διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

YΠOΛOΓIΣTEΣ KAI APXAIOΓNΩΣIA: TO ΠAPAΔEIΓMA TOY «ΠEPΣEA» Παρά τα όσα κατά καιρούς λέγονται και γράφονται, οι σχέσεις των

YΠOΛOΓIΣTEΣ KAI APXAIOΓNΩΣIA: TO ΠAPAΔEIΓMA TOY «ΠEPΣEA» Παρά τα όσα κατά καιρούς λέγονται και γράφονται, οι σχέσεις των Λάμπρος Πόλκας YΠOΛOΓIΣTEΣ KAI APXAIOΓNΩΣIA: TO ΠAPAΔEIΓMA TOY «ΠEPΣEA» Ι. Προλεγόμενα Παρά τα όσα κατά καιρούς λέγονται και γράφονται, οι σχέσεις των εκπροσώπων των κλασικών σπουδών με τα επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες, Τεχνικές και Μοντέλα για την Αξιολόγηση της Ετοιµότητας των Επιχειρήσεων για Υποστήριξη ιαλειτουργικότητας

Μεθοδολογίες, Τεχνικές και Μοντέλα για την Αξιολόγηση της Ετοιµότητας των Επιχειρήσεων για Υποστήριξη ιαλειτουργικότητας ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Μεθοδολογίες, Τεχνικές και Μοντέλα για την Αξιολόγηση της Ετοιµότητας των Επιχειρήσεων για Υποστήριξη ιαλειτουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Πρωτότυπο κειμενο (Ενότητα 15): Ἄλλας δὲ καθημένας πέριξ δι ἴσου τρεῖς, ἐν θρόνῳ ἑκάστην, θυγατέρας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου

Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου Μ. Παπαδάκου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ανθρώπινες απώλειες που προκαλεί ο καρκίνος είναι τεράστιες. Παραμένει η κυριότερη αιτία θανάτου μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η διπλωματική εργασία

Η διπλωματική εργασία Η διπλωματική εργασία Αριστείδης Χατζής * Το κείμενο αυτό ανανεώνεται συνέχεια με τη δική σας παρέμβαση, τις ερωτήσεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Αυτή η εκδοχή ανανεώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2006.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...7 1.1 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...7 1.1 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ...7 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Διερεύνηση των Εμποδίων που Αντιμετωπίζουν οι Γυναίκες Επιχειρηματίες και των Ευκαιριών που Προσφέρονται για Γυναικεία Επιχειρηματική Δραστηριοποίηση ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα