Wiki εφαρμογές και Iστο εξερευνήσεις με Ιστορία, Λογοτεχνία και, φυσικά, Χημεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Wiki εφαρμογές και Iστο εξερευνήσεις με Ιστορία, Λογοτεχνία και, φυσικά, Χημεία"

Transcript

1 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Wiki εφαρμογές και Iστο εξερευνήσεις με Ιστορία, Λογοτεχνία και, φυσικά, Χημεία Κονδυλόπουλος Ιωάννης 1, Παλούμπα Ελένη 2 1 Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φιλόλογος, 4 ο Γυμνάσιο Σπάρτης, «Γιάννης Ρίτσος» 2 Καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Χημικός, Υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Λακωνίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με αφορμή την αμφιλεγόμενη μορφή του αυτοκράτορα Ιουλιανού και τις θρησκευτικές διαμάχες της εποχής του και με όχημα τις Τ.Π.Ε., η διδακτική αυτή πρόταση εκκινεί από την Ιστορία, διέρχεται, χάρη στα αινίγματα που θέτει ένας επινοημένος παππούς, μέσα από την ποίηση του Κ.Π. Καβάφη και εκβάλλει στη Χημεία και στην ενότητα των ιδιοτήτων των υλικών. Η συνεργασία των ομάδων πραγματοποιείται στη συνεργατική δομή ενός wiki, από όπου η σχετική ιστοεξερεύνηση καθοδηγεί τα βήματα των εμπλεκομένων, προκειμένου αυτοί να διαλευκάνουν το μυστήριο της πυρκαγιάς που κατέκαυσε το ναό του Απόλλωνα, στη Δάφνη της Αντιόχειας (362 μ.χ). Στόχοι η ενεργητική μάθηση και η καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: διαθεματική-διεπιστημονική προσέγγιση, σύγχρονα μαθησιακά περιβάλλοντα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Οι εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση της γνώσης, στη σχολική πραγματικότητα και στη μάθηση. Μεταξύ των εφαρμογών νέας γενιάς του read and write Παγκόσμιου Ιστού web2.0, τα wikis κατέχουν ξεχωριστή θέση, έχοντας αποτελέσει συχνά αντικείμενο εκπαιδευτικής έρευνας. Πρόκειται για δυναμικά μαθησιακά περιβάλλοντα, ευέλικτα και προσαρμόσιμα στις επιλογές της βαθμίδας, του αντικειμένου και της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας κατά περίπτωση. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, φαίνεται πως τα wikis μπορούν να θεωρηθούν ως πολύτιμο διδακτικό εργαλείο, με χαρακτηριστικά όπως: «το εύχρηστο περιβάλλον, την υπερκειμενική μη ιεραρχική δομή, την ανεξάρτητη από χώρο ή χρόνο πρόσβαση, το ότι αποτελούν χώρο επικοινωνίας και συνεργασίας, κατέχοντας δυνατότητες δυναμικής και συνεργατικής δημιουργίας περιεχόμενου, τόσο ατομικά όσο και στα πλαίσια εκπαιδευτικών ομάδων ή κοινοτήτων» (Roussinos & Jimoyiannis, 2011). Έτσι, η σχολική τάξη διευρύνεται χωρικά και χρονικά, χωρίς απώλεια του ρόλου και της λειτουργικότητάς της, και μετατρέπεται σε μια δυναμική μαθησιακή κοινότητα, μαθητοκεντρική, με τους εκπαιδευτικούς να ενισχύουν και να συνεργάζονται στην κατεύθυνση της ανακάλυψης και οικοδόμησης της γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές μπορούν μέσα στις μαθησιακές κοινότητες να [217]

2 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» επεξεργάζονται απόψεις και προβλήματα και να συνδέουν την επιστημονική γνώση με τον κόσμο στον οποίο ζουν (OECD, 2006). Εξίσου δυναμικό και εύχρηστο διδακτικό εργαλείο του web 2.0, οι ιστοεξερευνήσεις (webquests), συνεισφέρουν στην οργάνωση της διερευνητικής δραστηριότητας των μαθητών, καθοδηγώντας την αναζήτηση της γνώσης σε συγκεκριμένα πεδία, διαδικτυακά ή βιβλιογραφικά. Πρόκειται για μια εφαρμογή της μεθόδου project, όπου η ανακαλυπτική και συνεργατική μάθηση, ο εποικοδομισμός και ο ψηφιακός γραμματισμός, εφαρμόζονται αποτελεσματικά προς όφελος του μαθητή. Κομβικής σημασίας εδώ κρίνεται «ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ο οποίος προετοιμάζει το σενάριο του μαθήματος, σχεδιάζει κατάλληλες δραστηριότητες και επιλέγει πηγές, ενώ στη διάρκεια του μαθήματος λειτουργεί ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στις νέες τεχνολογίες και στους μαθητές. Υποστηρίζει την προσπάθειά τους και διαμορφώνει ένα κλίμα συνεργασίας με τους μαθητές, απαλλαγμένος από το ρόλο της αυθεντίας, του μοναδικού κατόχου και μεταδότη της γνώσης» (Βοσνιάδου, 2006). Ως προς την προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ, ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στα εμπλουτισμένα ηλεκτρονικά βιβλία και ιδιαίτερα σε αυτό του μαθητή της Χημείας Β Γυμνασίου, το οποίο, διαθέτοντας πληθώρα καινοτόμων δυνατοτήτων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με το παραδοσιακό εγχειρίδιο και να δράσει υποστηρικτικά σε αυτό. Στην παρούσα μελέτη, οι μαθητές, παρωθημένοι από την ιστοεξερεύνηση και το wiki, στο σπίτι τους ή στο σχολείο, οδηγούνται στον ιστοχώρο του εμπλουτισμένου σχολικού βιβλίου, όπου εκτελούν το πείραμα της σκληρότητας των υλικών, κατατάσσοντας τα υλικά ανάλογα με τη σκληρότητά τους στην κλίμακα Mohs. Από την άλλη, οι πρόσφατες θεωρητικές αναζητήσεις για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των μαθητών-αναγνωστών ως συνδημιουργών του νοήματος των κειμένων. Στο πλαίσιο αυτό, τα κείμενα που μελετώνται οδηγούν στην παραγωγή νέων κειμένων, όπου αξιοποιούνται η δημιουργικότητα των μαθητών και οι δυνατότητες που δίνουν οι Τ.Π.Ε. για επικοινωνία ανάμεσα στις αναγνωστικές κοινότητες-ομάδες (Φρυδάκη, 2003 και Αποστολίδου, 2012). Επιπλέον, έχει προταθεί η ανάδειξη του παιγνιώδους χαρακτήρα της λογοτεχνίας, μέσω της ρευστότητας που χαρίζει στο λογοτεχνικό κείμενο ο επεξεργαστής κειμένου (word) αλλά και της δυνατότητας μετατροπής της σειριακής/γραμμικής του ανάπτυξης σε πολυεπίπεδη, μέσω της αξιοποίησης του υπερκειμένου (hypertext), με την προσθήκη σχολίων, παραπομπών αλλά και υπερσυνδέσμων, που μπορούν να οδηγήσουν, μέσω του διαδικτύου, σε πολυμεσικό υλικό ή άλλα κείμενα (Νικολαϊδου, 2009 και Παντζαρέλας, 2012). Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και των συνεργατικών δομών του Παγκόσμιου Ιστού στην κατεύθυνση της ολιστικής προσέγγισης της παρεχόμενης σχολικής γνώσης. Με αφετηρία τη διαπιστωμένη δυσκολία των μαθητών να συσχετίσουν τα επιστημονικά δεδομένα που διδάσκονται στο σχολείο στα διάφορα διδακτικά αντικείμενα, τόσο μεταξύ τους, όσο και με έννοιες, φαινόμενα και υλικά της καθημερινής ζωής, μελετήθηκε η δημιουργία «διαύλων επικοινωνίας» μεταξύ των διδακτικών αντικειμένων της Χημείας, των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (στο εξής: Λογοτεχνίας) και της Ιστορίας μέσω των ΤΠΕ και των πολυμεσικών εφαρμογών που παρέχουν. Η προσέγγιση αυτή είναι διεπιστημονική στη βάση της, αφού «διατηρεί τα διακριτά μαθήματα ως πλαίσια επιλογής και [218]

3 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ διάταξης της σχολικής γνώσης, αλλά επιχειρεί µε ποικίλους τρόπους να συσχετίσει μεταξύ τους το περιεχόμενο των διακριτών μαθημάτων». Στοχεύει, όμως, παράλληλα σε μια συνεκτική και ολιστική μορφή της παρεχόμενης γνώσης, έτσι ώστε τα διδακτικά αντικείμενα να αποτελούν ως σύνολο το μορφωτικό αγαθό που κατακτά ο μαθητής βιωματικά στη διάρκεια της σχολικής του φοίτησης, και τον συνοδεύει ως εφόδιο στη μετέπειτα ζωή του. Υπό την έννοια αυτή, εξαιτίας α) της ενιαιοποίησης και όχι του κατακερματισμού της γνώσης και β) της αναζήτησης της γνώσης με διερευνητικό και βιωματικό τρόπο, δύναται να θεωρηθεί διαθεματική (Θεοφιλίδης, 1997). ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το μέρος της περιγραφόμενης διδακτικής παρέμβασης που αφορά τα μαθήματα της φιλολογικής ζώνης αποτελεί τμήμα διδακτικού σεναρίου με τίτλο «Το ουσιώδες είναι που παίξαμε: παιχνίδια με την ποίηση». (Κονδυλόπουλος, 2013). Το σενάριο εκπονήθηκε στο πλαίσιο Πράξης που υλοποιεί το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με τίτλο «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α /βάθμια και Β /βάθμια εκπαίδευση» Οριζόντια Πράξη στους άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο. Το σενάριο θα αναρτηθεί σύντομα σε βάση δεδομένων με το όνομα «Πρωτέας». Βασική συνιστώσα του προγράμματος αυτού είναι η προσπάθεια αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. ως μέσων πρακτικής γραμματισμού, σύμφωνα με την προσαρμογή του μοντέλου των τριών κύκλων για τη γλωσσική διδασκαλία (Κουτσογιάννης, 2011) στη διδασκαλία της λογοτεχνίας (Ακριτίδου, 2013). Επίσης, υπόκεινται πολλές από τις αναζητήσεις των Πολιτισμικών σπουδών και των αναγνωστικών θεωριών σχετικά με τη διδασκαλία της λογοτεχνίας (Αποστολίδου κ.α., 2004). Προσδοκώντας τη διεπιστημονική προσέγγιση που περιγράφηκε παραπάνω, το συγκεκριμένο σενάριο, στην επαυξημένη του εκδοχή, εφάπτεται με τη Χημεία στο σημείο ακριβώς όπου εκβάλλει η Λογοτεχνία. Συγκεκριμένα, το ποίημα του Κ.Π. Καβάφη «Εις τα περίχωρα της Αντιοχείας» δίνει την αφόρμηση για μια εργασία δημιουργικής γραφής αλλά και για την ιστοεξερεύνηση με την εργαστηριακή επίλυση του μυστηρίου της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο ναό του Απόλλωνα, ο οποίος βρισκόταν στο όμορφο προάστιο της Αντιόχειας, τη Δάφνη, γεγονότος ιστορικού που συνέβη το 362 μ.χ. Υπενθυμίζεται ότι ο αυτοκράτορας Ιουλιανός, λάτρης της αρχαίας θρησκείας ο ίδιος, είχε διατάξει τη μεταφορά του λειψάνου του χριστιανού μάρτυρα Βαβύλα μακριά από το ναό του Απόλλωνα. Έτσι, όταν λίγες ημέρες αργότερα κάηκε ολοσχερώς ο ναός, ο Ιουλιανός την απέδωσε στην εκδικητική μανία των χριστιανών. Οι τελευταίοι ποτέ δεν αποδέχθηκαν την κατηγορία. Το τελικό ερώτημα στο οποίο καλούνται να απαντήσουν οι μαθητές είναι ποιος τελικά έκαψε το ναό. Φυσικά, δεν προσδοκούμε να ανακαλύψουμε εμείς την ιστορική αλήθεια για ένα γεγονός για το οποίο υπάρχουν διφορούμενες απόψεις. Ωστόσο, αναμένουμε από τους μαθητές, μέσω της Λογοτεχνίας, καταρχάς να μελετήσουν ποιήματα του Καβάφη και στη συνέχεια να κατασκευάσουν δικά τους κείμενα, υιοθετώντας διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η εξέταση μέσω της Χημείας, πάλι, προϋποθέτει την παρατήρηση και το πείραμα. Από τη μια, λοιπόν, η λογοτεχνία ως [219]

4 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» κατασκευή και από την άλλη η επιστήμη με την αντικειμενικότητα και τις βεβαιότητές της, με ή χωρίς εισαγωγικά: τα πειράματα οδηγούν με σχετική βεβαιότητα σε κάποιον ύποπτο, ωστόσο μένει μετέωρο το ερώτημα μήπως η καταστροφή ενέσκηψε εντελώς τυχαία λόγω ενός φυσικού φαινομένου. Ο τελικός αναστοχασμός των ομάδων επεκτείνεται και σε ερωτήματα σχετικά με τη φύση της λογοτεχνίας ή της επιστήμης. ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο σχεδιασμός που παρουσιάζουμε αφορά τους μαθητές της Β τάξης Γυμνασίου. Γνωστικά εμπλέκονται τα διδακτικά αντικείμενα της Ιστορίας, της Λογοτεχνίας και της Χημείας. Καλό είναι το εγχείρημα να υλοποιηθεί στην αρχή της διδακτικής χρονιάς, οπότε και προβλέπεται από τα αναλυτικά προγράμματα της Χημείας και της Ιστορίας η διδασκαλία ενοτήτων που σχετίζονται με τους γνωστικούς στόχους που έχουν τεθεί εδώ. Η αξιολόγηση του εγχειρήματος και ο σχετικός αναστοχασμός, θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη διεύρυνση της δράσης με τη συμμετοχή της Γεωγραφίας, των Θρησκευτικών κ.ά. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης: κρίνεται αναγκαία η συνεργασία ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων (ενός εκπαιδευτικού ΠΕ04 και ενός ή δύο ΠΕ02- αυτό θα εξαρτηθεί από την κατανομή των μαθημάτων φιλολογικής ζώνης στο συγκεκριμένο τμήμα). Είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί αυτοί να έχουν παρακολουθήσει επιμόρφωση Β επιπέδου, επομένως να είναι εξοικειωμένοι με τη δημιουργία και συντονισμό ενός wiki, ιστοεξερευνήσεων αλλά και τη δημιουργική αξιοποίηση των προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, προβολής παρουσίασης, των ψηφιακών βιβλίων και των αντίστοιχων λογισμικών. επιθυμητή είναι και η εξοικείωση των μαθητών με τα παραπάνω εργαλεία, αλλιώς θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος κατά την υλοποίηση. καλό είναι να έχουν εργαστεί οι μαθητές μας στο παρελθόν σε ομάδες, καθώς από το σενάριο προβλέπεται εργασία σε τετραμελείς ή πενταμελείς ομάδες. η σχολική ομάδα πρέπει να διαθέτει αίθουσα εφοδιασμένη με διαδραστικό πίνακα ή βιντεοπροβολέα, εργαστήριο Φυσικών επιστημών, ενώ είναι απαραίτητο να είναι διαθέσιμο για κάποιες ώρες και το εργαστήριο Πληροφορικής. ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΑ Εκκινούμε με το μάθημα της Ιστορίας, ώστε να δοθεί σε δύο διδακτικές ώρες το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα στα οποία αναφέρονται τα ποιήματα που θα εξεταστούν. Είναι επιθυμητή η διδασκαλία της ενότητας για τα ελληνιστικά βασίλεια από την προηγούμενη σχολική χρονιά, ώστε να έχουν έρθει οι μαθητές σε επαφή με τα χαρακτηριστικά του ελληνιστικού κόσμου και των μεγάλων πνευματικών του κέντρων, όπως η Αλεξάνδρεια και η Αντιόχεια. Καταρχάς, προσεγγίζουμε τις ενότητες Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη και την υποενότητα β. με τίτλο Μέτρα κατά της αρχαίας θρησκείας από την ενότητα Η [220]

5 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ πάλη της Ορθοδοξίας με τις αιρέσεις του σχολικού εγχειριδίου της Β Γυμνασίου (Δημητρούκας & Ιωάννου, 2006) θέτοντας ως στόχους: να αντιληφθούν οι μαθητές τα χαρακτηριστικά των πόλεων της ύστερης αρχαιότητας και των πρώτων χριστιανικών αιώνων (τοπογραφία, τρόπος ζωής, φυσιογνωμία). να συνειδητοποιήσουν ότι η μεταβατική αυτή περίοδος χαρακτηρίζεται από το συγκρητισμό πολλών θρησκειών μέσα στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. να πληροφορηθούν για την απόπειρα του αυτοκράτορα Ιουλιανού ( μ.χ.) να αναβιώσει την αρχαία θρησκεία και να δημιουργήσει με πρότυπο τη χριστιανική Εκκλησία, ένα αντίστοιχο εκκλησιαστικό σύστημα για τη λατρεία των θεών του Ολύμπου (Ostrogorsky, 1978 [1963]). Καταρχάς, προβλέπεται διδασκαλία σε αίθουσα εφοδιασμένη με διαδραστικό πίνακα ή βιντεοπροβολέα, ώστε να προβληθεί απόσπασμα από την ταινία «Βυζάντιο, η χαμένη αυτοκρατορία» ( Byzantium the Lost Empire ) (μέρος I, από έως και έως ), με ελεύθερη πρόσβαση από το YouTube, ώστε να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά που φανερώνουν συγκρητισμό και να πληροφορηθούν, με οδηγό την Κωνσταντινούπολη, την Τριέρ και την Παλμύρα, τις ομοιότητες στο ρυμοτομικό σχέδιο και στον τρόπο ζωής στις πόλεις της ύστερης αρχαιότητας. Με τη βοήθεια της ταινίας, οι μαθητές θα μεταβούν νοερά σε δύο από αυτές, την Παλμύρα και την Απάμεια, που βρίσκονταν στην ίδια περιοχή και είχαν μεγάλες ομοιότητες με την Αντιόχεια, την πόλη όπου θα διαδραματιστεί το κύριο μέρος του σεναρίου μας. Παράλληλα, αρχίζει η εργασία των ομάδων στο wiki. Οι μαθητές έχουν επιλέξει μόνοι τα ονόματα των ομάδων τους, που παραμένουν ίδιες, ως προς τη σύνθεσή τους, σε όλες διδακτικές ώρες των συνδεόμενων διδακτικών αντικειμένων. Τους ζητούμε να ανατρέξουν στο διαδίκτυο και να αντλήσουν υλικό για το βίο του Ιουλιανού και την πόλη της Αντιόχειας. Τους προτρέπουμε να συνεργαστούν ασύγχρονα μέσω της σελίδας που θα κατασκευάσει η ομάδα τους στο wiki και να αναρτήσουν πολυτροπικά ή πολυμεσικά κείμενα για τα παραπάνω θέματα. Μπορούν μόνοι τους να επιλέξουν αν για την εργασία τους θα χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες του word για υπομνηματισμό και υπερσυνδέσεις, αν θα κατασκευάσουν μια προβολή παρουσίασης ή μια αφίσα ή αν το υλικό θα αναρτηθεί κατευθείαν σε σελίδα του wiki. Ως διδάσκοντες, παρεμβαίνουμε διακριτικά όπου χρειάζεται. Αξιολογούμε θετικά τη χρήση υλικού που προέρχεται από διαφορετικές και αξιόπιστες ιστοσελίδες, την πρωτοτυπία και ευρηματικότητα των εργασιών, την ικανότητα κάθε ομάδας να αποδώσει τα χαρακτηριστικά της εποχής αλλά και την ποιότητα συνεργασίας των μελών της. Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Αφού ολοκληρωθεί η διδασκαλία των παραπάνω ενοτήτων της Ιστορίας, η σκυτάλη περνά στη Λογοτεχνία. Πρόκειται, σε τρία μαθήματα, κατανεμημένα σε συνεχή δίωρα, να προσεγγίσουμε ποιήματα του Κ.Π. Καβάφη από το λεγόμενο «κύκλο του Ιουλιανού». Ας υπενθυμίσουμε εδώ ότι το θέμα του Ιουλιανού και των επιλογών του απασχολεί τον Καβάφη ήδη από το 1896 με το «Ο Ιουλιανός εν τοις μυστηρίοις» (1896) έως το τέλος της ζωής του («Εις τα περίχωρα της Αντιοχείας», ποίημα του 1933), δίνοντάς του την ευκαιρία να προβληματιστεί σε βάθος σχετικά με: α. τη διάσταση και αντιπαλότητα των δύο κόσμων, του χριστιανικού/ανατολικού κόσμου και του ελληνικού/εθνικού, β. το συγκρητισμό των δύο αντιλήψεων ζωής, της ηδονιστικής και [221]

6 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» της ασκητικής αλλά και γ. την εναλλαγή στους τρόπους και τις μεθόδους προσέγγισης των φαινομένων, από τη μια της ιστορικής/λογικής και από την άλλη της υπερβατικής/ανορθόλογης (Δάλλας, 2000). Στο σενάριο που έχει κατατεθεί στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχουν τεθεί στόχοι, όπως οι παρακάτω: η συνειδητοποίηση της ανάγκης για διαλλακτικότητα και διάλογο, ιδίως σε μεταβατικές περιόδους, οπότε και ευδοκιμούν μισαλλόδοξες συμπεριφορές (Γνώσεις για τον κόσμο, αξίες, στάσεις ζωής) η γνωριμία με την προσωπικότητα και την ποιητική του Κ.Π. Καβάφη, μέσω (και) διαδικτυακών τόπων, με την έννοια του λογοτεχνικού προσωπείου και, γενικότερα, της λογοτεχνίας ως κατασκευής, όπου κυριαρχεί η ποιητική λειτουργία της γλώσσας (Γνώσεις για τη λογοτεχνία) η καλλιέργεια δεξιοτήτων παρατήρησης, αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης για την επίλυση των προβλημάτων και των γρίφων που θα τεθούν, η δημιουργική αξιοποίηση του διαδικτύου για τη συλλογή του υλικού και του επεξεργαστή κειμένου για τον υπομνηματισμό του, η εμπλοκή στο λογοτεχνικό παιχνίδι μέσω της δημιουργίας κειμένων από τους μαθητές αλλά και της δημιουργικής αξιοποίησης του wiki (Γραμματισμοί) Όσον αφορά τις διδακτικές πρακτικές, προκρίθηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος. (Κονδυλόπουλος, 2013) Κατά το πρώτο δίωρο οι ομάδες εργάζονται στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου. Δεν τους έχουμε προϊδεάσει για το αντικείμενο της ενασχόλησής μας. Κύριο στοιχείο της διδακτικής μας παρέμβασης γίνεται πλέον η απόκρυψη, η χρήση προσωπείων, ο παιγνιώδης χαρακτήρας, σύμφυτος, άλλωστε, τόσο με την ίδια την ουσία της λογοτεχνίας (Scholes, 1986 [1969]), όσο και με την ειρωνική υφή της καβαφικής ποίησης, ως στοιχείου πολυφωνίας και αποφόρτισης του ποιήματος από «κάθε είδους στράτευση και δογματισμό» (Κωστίου, 2000). Στόχοι μας η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών αλλά και η διερεύνηση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. Συγκεκριμένα, η επινοημένη μορφή ενός παππού που αγαπά τους γρίφους, την Ιστορία, τη Λογοτεχνία και τη Χημεία αναθέτει προς επίλυση στους μαθητές αινίγματα και προβλήματα. Με οδηγό απόσπασμα από το ποίημα του Κ. Καρυωτάκη «Ολοι μαζί», πληκτρολογημένο ως πεζό, χωρίς δηλαδή να είναι χωρισμένο σε στίχους, οι ομάδες καλούνται να αντιληφθούν ότι πρόκειται για ποιητικό κείμενο και να το χωρίσουν σε στίχους, ώστε στη συνέχεια να κάνουν το ίδιο και για τρία από τα «Ατελή ποιήματα» του Κ.Π. Καβάφη ( «Hunc deorum templis», «Αθανάσιος», «Ο επίσκοπος Πηγάσιος») (Καβάφης, 1994). Σημειώνεται ότι τα ποιήματα αυτά επελέγησαν σκόπιμα, διότι, ως «ατελή», δεν είναι ευρέως γνωστά, δεν είναι αναρτημένα στον επίσημο διαδικτυακό κόμβο του αρχείου Καβάφη (αλλά σε προσωπικά ιστολόγια) και, διότι, όσον αφορά το περιεχόμενό τους, διαπνέονται από μια ατμόσφαιρα μυστηρίου. Επίσης, είναι πολύ πιθανόν να μην αντιληφθούν οι μαθητές ότι πρόκειται για ποιήματα, στοιχείο που, εκτός από την επιδιωκόμενη παραπλάνηση, θα αξιοποιηθεί κατά τον τελικό αναστοχασμό αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της καβαφικής ποίησης. Αναφορικά με τις Τ.Π.Ε., στόχος εδώ είναι να εξεταστούν οι δυνατότητες του επεξεργαστή κειμένου στην ανάδειξη της ρευστότητας και του παιγνιώδους χαρακτήρα της λογοτεχνικής γραφής (Νέζη & Σεφερλή, 2009). Επιπλέον, ενώ στο φύλλο εργασίας ο επινοημένος παππούς χρησιμοποιεί πολυτονικό και γραμματοσειρά που παραπέμπει σε παλαιότερα κείμενα, για να δημιουργηθεί η ψευδαίσθηση ότι δε μεταχειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή αλλά γραφομηχανή, από [222]

7 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ το επόμενο φύλλο εργασίας ο παππούς «δηλώνει» ότι χρησιμοποιεί πλέον υπολογιστή και μονοτονικό, προκειμένου να επικοινωνήσει καλύτερα και να προσεγγίσει τις μικρότερες ηλικίες. Στόχος εδώ να διερευνηθεί αν το παραπάνω τέχνασμα θα συμβάλει στην εξαπάτηση των μαθητών σχετικά με την ταυτότητα του «παππού». Τελικά η τεχνολογία και τα μέσα της γραφής επηρεάζουν τις εκάστοτε αναγνωστικές πρακτικές; (Ακριτίδου, 2013). Επιπροσθέτως, το γεγονός ότι πρόκειται για ποιήματα του Καρυωτάκη και, κυρίως, του Καβάφη θα παραμείνει προς το παρόν άγνωστο στους μαθητές, με στόχο να διερευνήσουμε για πόσο μπορεί να διατηρηθεί το στοιχείο του μυστηρίου σχετικά με την ταυτότητα του ποιητή, τη στιγμή που η πρόσβαση στα κείμενα μέσω του διαδικτύου είναι πλέον ευκολότερη από παλιά. Άλλωστε, οι μαθητές θα βρίσκονται εμπρός σε υπολογιστές όταν θα τους δοθεί το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας. Πόσες ομάδες θα επιλέξουν να προστρέξουν αμέσως στο διαδίκτυο, αναζητώντας την ταυτότητα, το είδος και την αρχική μορφή-γραμμική διάταξη των ποιημάτων, που θα τους έχουν δοθεί χωρίς κανένα στοιχείο για την προέλευση και το συγγραφέα τους; Ποιες επιλογές αναζήτησης θα ακολουθήσουν τελικά; Έχουν τελικά δίκιο όσοι υποστηρίζουν ότι το διαδίκτυο «καταστρέφει τη διδασκαλία της λογοτεχνίας», γιατί, ανάμεσα στα άλλα, μέσω των δυνατοτήτων αναζήτησης που παρέχει, οδηγεί στην απώλεια του στοιχείου της έκπληξης ως μέσου κινητοποίησης του ενδιαφέροντος των σπουδαστών/μαθητών (Clemens, 2013) ή μήπως οι σχετικές ενστάσεις κρύβουν την αμηχανία όσων τις διατυπώνουν απέναντι σε πρακτικές πρωτόγνωρες για αυτούς; (Μουλά, 2013). Για τα παραπάνω ερωτήματα θα αξιοποιηθεί όχι μόνον ο σχολικός χρόνος, αλλά θα ανοίξουν σχετικές συζητήσεις στο wiki (στην περίπτωσή μας στο Κάποια από τα ερωτήματα που θα τεθούν στις συζητήσεις αυτές: Γιατί ενώ ο «παππούς» πληκτρολογούσε αρχικά σε πολυτονικό σύστημα, ξαφνικά άρχισε να χρησιμοποιεί το μονοτονικό; Πόσο μας βοήθησε το διαδίκτυο στην ανακάλυψη του υλικού; Είναι πάντα αξιόπιστο το υλικό που βρίσκουμε εκεί; Ποιες δυνατότητες μας δίνει ο επεξεργαστής κειμένου στην παρουσίαση του υλικού μας; Σας παραπλάνησε ο ορθογραφικός έλεγχος του επεξεργαστή για το είδος και την εποχή που γράφτηκαν τα κείμενα; Στο σημείο αυτό μας ενδιαφέρει να συζητήσουμε τις προοπτικές και τους περιορισμούς από τη χρήση των Τ.Π.Ε. για την προσέγγιση της λογοτεχνίας. Το τελευταίο ερώτημα θα θέσει το ζήτημα της γλώσσας των κειμένων και της χρήσης του πολυτονικού συστήματος. Πώς είχαν ερμηνεύσει οι μαθητές την πληθώρα των υπογραμμισμένων λέξεων, μόλις είδαν ότι οι περισσότερες επισημαίνονται ως ορθογραφικά λάθη; Σε ποια εποχή είχαν τοποθετήσει αρχικά τη συγγραφή των ποιημάτων; Πάντως, πριν ολοκληρωθεί το μάθημα, οι μαθητές έχουν ανακαλύψει τίνος είναι τα ποιήματα και ποιο το θέμα τους και έχουν ενημερωθεί για το θέμα και τους στόχους του σεναρίου μας. Τους αναθέτουμε μέχρι το επόμενο μάθημα να έχουν συνεργαστεί στο πλαίσιο της ομάδας τους, ώστε να προετοιμάσει καθεμιά ένα ποίημα από το φύλλο εργασίας που θα αναρτηθεί στο wiki. Μέσω αυτού του φύλλου εργασίας, κάθε ομάδα παραπέμπεται στον επίσημο διαδικτυακό κόμβο του αρχείου Καβάφη, για να μελετήσει και να υπομνηματίσει ένα [223]

8 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ποίημα από τον «κύκλο του Ιουλιανού» («Μεγάλη συνοδεία εξ ιερέων και λαϊκών», «Ο Ιουλιανός και οι Αντιοχείς», «Ο Ιουλιανός εν Νικομηδεία», «Ο Ιουλιανός, ορών ολιγωρίαν», «Ουκ έγνως»). Σημειώνουμε ότι αυτή τη φορά επελέγησαν κάποια από τα 154 αναγνωρισμένα ποιήματα (Καβάφης, 1989), ώστε να διατυπώσουν οι μαθητές αισθητικές κρίσεις για τα ποιήματα αυτά, συγκρίνοντάς τα με τα «ατελή». Κάθε ομάδα, με τη διακριτική υποστήριξη του εκπαιδευτικού, συγκεντρώνει στοιχεία και εκφράζει τις απόψεις της σχετικά με τα ποιήματα, διαμορφώνοντας πολυτροπικά και πολυμεσικά κείμενα στη σελίδα της στο wiki, σε word ή σε power point, με ερωτήματα σύμφωνα με τους στόχους που έχουν προαναφερθεί. Αναμένουμε, βέβαια, ότι σε πολλά σημεία τους τα απαιτητικά αυτά ποιήματα θα προκαλέσουν την ερμηνευτική αμηχανία των μαθητών. Δεν αποβλέπουμε, ωστόσο, σε μια εξαντλητική προσέγγισή τους μας ενδιαφέρει κυρίως να εστιάσουμε στο προσωπείο που επιλέγει κάθε φορά ο ποιητής και συζητούμε για τον αφηγητή/ομιλητή σε καθένα από αυτά τα ποιήματα και τη στάση του απέναντι στον Ιουλιανό και τα γεγονότα της αφήγησης, στοιχείο που θα αξιοποιηθεί κατά την τελική φάση του σεναρίου. Την επόμενη εβδομάδα η ολομέλεια συγκεντρώνεται στην αίθουσα διδασκαλίας, που είναι εφοδιασμένη με διαδραστικό πίνακα ή βιντεοπροβολέα. Η πρώτη ώρα διατίθεται για σύντομο σχολιασμό των εργασιών των ομάδων. Μας ενδιαφέρουν ο βαθμός και η ποιότητα της συνεργασίας καθεμιάς, η πρωτοτυπία και η ποικιλία των μέσων που επέλεξε ώστε να επικοινωνήσει με το ποίημα και να μας φέρει και εμάς σε επικοινωνία με αυτό. Η δεύτερη ώρα αυτού του μαθήματος διατίθεται για μελέτη στην ολομέλεια του ποιήματος «Εις τα περίχωρα της Αντιοχείας». Το ποίημα αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να συνοψίσουμε όσα έχουν συζητηθεί και να προετοιμάσουμε το έδαφος για τις δύο τελικές δραστηριότητες, όπου θα συναντηθούν, ως οι δύο όψεις ενός νομίσματος, η Λογοτεχνία με τη Χημεία: α. τη συγγραφή ατομικής δραστηριότητας δημιουργικής γραφής, με τίτλο «ώρα να φορέσεις το δικό σου λογοτεχνικό προσωπείο». β. την εργαστηριακή επίλυση του μυστηρίου που αφορά την πυρκαγιά στο ναό του Απόλλωνα. Αναφορικά με την πρώτη, σημειώνουμε τα εξής: αν οι εργασίες δημιουργικής γραφής γραφτούν στην αίθουσα διδασκαλίας, είναι δυνατόν μετά την αξιολόγησή τους από το διδάσκοντα να πληκτρολογηθούν βελτιωμένες και να αναρτηθούν στο wiki για περαιτέρω σχολιασμό. Υπάρχει, βέβαια, πάντα η δυνατότητα να ανατεθούν ως εργασία στο σπίτι και να αναρτηθούν κατευθείαν στο wiki. Αξιολογούμε θετικά την ικανότητα κάθε μαθητή να αποδώσει το κλίμα της εποχής, να φορέσει το κατάλληλο προσωπείο και να επιλέξει το κατάλληλο ύφος, ώστε να εκφράσει, ανάλογα με την ταυτότητά του, τις εικασίες του σχετικά με τον ένοχο. Επίσης, μας ενδιαφέρει να αποδώσουν την τοπογραφία και τη ζωή στην Αντιόχεια, ανακαλώντας τις σχετικές μας συζητήσεις στο μάθημα της Ιστορίας, αλλά και να αποτυπώσουν το κλίμα συγκρητισμού ή φανατισμού που επικρατούσε. Φυσικά, στην τελική φάση του αναστοχασμού, θα επανέλθουμε και θα τονίσουμε στους μαθητές ότι δεν είναι ζήτημα της λογοτεχνίας, αλλά της επιστήμης, να προσπαθήσει να ανακαλύψει τον ένοχο. Η λογοτεχνία, ως κατασκευή, φτιάχνει ενόχους ή αθώους και εμπλέκει ως συνενόχους τον αναγνώστη ή το λογοτέχνη, που κατασκευάζουν την ιστορία ανάλογα με τις δικές τους πεποιθήσεις και τις επιδιώξεις τους. Στόχος είναι να αναδειχθεί τελικά ότι στη λογοτεχνία δε χωράνε φανατισμοί και [224]

9 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ μισαλλοδοξίες και ότι κάτι τέτοιο καλό είναι να συμβαίνει και στην καθημερινή μας ζωή ότι, τελικά, το ουσιώδες δεν είναι «που έσκασε» ο Ιουλιανός, αλλά που συμμετείχαμε όλοι μας στο παιχνίδι του ποιητή με τα προσωπεία και τις λέξεις. Γ. ΧΗΜΕΙΑ Ως προς τη Χημεία, όπως προβλέπεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα, διδάσκονται οι φυσικές ιδιότητες των υλικών. Επιδιώκεται οι μαθητές να μελετήσουν τις ιδιότητες των υλικών ολιστικά, διερευνητικά, συνεργατικά και ανακαλυπτικά, με κατά το δυνατόν ευχάριστο και εύληπτο τρόπο, μέσω εκπαιδευτικών γρίφων και προβλημάτων που θα λύσουν χαράσσοντας οι ίδιοι τις στρατηγικές επίλυσης. Το τρέχον Αναλυτικό Πρόγραμμα, το σχολικό εγχειρίδιο και ο οδηγός του εκπαιδευτικού, οδηγούν στη διαμόρφωση της σχετικής στοχοθεσίας, βάσει της οποίας οι μαθητές, με την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέμβασης, αναμένεται πως θα είναι ικανοί να: εντοπίζουν και να περιγράφουν τις φυσικές ιδιότητες ενός υλικού. συγκρίνουν διάφορα υλικά ως προς συγκεκριμένες ιδιότητές τους (σκληρότητα, πυκνότητα, διαλυτότητα). επιλέγουν το κατάλληλο υλικό για μια συγκεκριμένη χρήση, με βάση τις ιδιότητές του. συνεργάζονται και να ανακοινώνουν απόψεις και συμπεράσματα, ως αποτέλεσμα της εργασίας τους. επιλέγουν προς επεξεργασία χρήσιμα και αξιόπιστα στοιχεία, απορρίπτοντας άλλα (κριτικός-ψηφιακός γραμματισμός). επιχειρηματολογούν στηριγμένοι σε διερεύνηση βάσει των στρατηγικών και των μελετών τους. εξοικειώνονται με τη διαδικασία «πρόβλεψη πειραματικός έλεγχος εξήγηση» ως βασικό πυρήνα της πειραματικής διαδικασίας. Οι μαθητές εργάζονται στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του σχολείου, στη σχολική αίθουσα και στην αίθουσα πληροφορικής. Όπως προαναφέρθηκε, η ύπαρξη διαδραστικού συστήματος διδασκαλίας ή βιντεοπροβολέα είναι επιθυμητή. Ως προς τη διάρκεια, απαιτούνται δύο διδακτικές ώρες για τη Χημεία, η μία εξ αυτών με εργαστηριακή πρακτική για την εστιασμένη μελέτη των ιδιοτήτων των υλικών. Η ασύγχρονη επικοινωνία, με τη χρήση του wiki, εξαλείφει τα χρονικά όρια και επιτρέπει την προσαρμογή τους στις δεξιότητες και επιλογές των μαθητών. Οι τελευταίοι, πέραν του γνωστικού οφέλους, συνεργαζόμενοι σύγχρονα ή ασύγχρονα, θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ, με την εφαρμογή και χρήση του περιβάλλοντος wiki και της ιστοεξερεύνησης, τη διαμόρφωση κειμένου με google Docs και δημιουργία παρουσίασης με συνδυασμό εικόνας και κειμένου. Έτσι, σε συμφωνία και με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, θα μπορέσουν να αποκτήσουν «κριτική στάση απέναντι στα προβλήματα και ισορροπημένη συμπεριφορά μέσα στο κοινωνικό σύνολο». Οι μαθητές της Β τάξης, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, οφείλουν να γνωρίσουν διάφορα υλικά, τις χρήσεις και τις ιδιότητές τους και, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να εκτελέσουν τις αντίστοιχες εργαστηριακές ασκήσεις. Προκειμένου να εμπλακούν στη διαδικασία της οικοδόμησης της νέας γνώσης με τρόπο ευχάριστο, κατά το δυνατόν ενδιαφέροντα και παιγνιώδη, καλούνται να διαλευκάνουν μια υπόθεση μυστηρίου (απόσπασμα παρατίθεται στο Παράρτημα). Η υπόθεση προς εξιχνίαση τους δίνεται, μέσω μιας ιστοεξερεύνησης, ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα [225]

10 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ιστοεξερευνήσεων zunal (http://zunal.com/webquest.php?w=212980, ή, στην ελληνική πλατφόρμα, Στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, οι μαθητές, ομαδοσυνεργατικά, εκτελούν τα προβλεπόμενα της διδακτέας ύλης πειράματα ταξινόμησης συγκεκριμένων υλικών βάσει της πυκνότητας και της σκληρότητάς τους, μελετούν τη διαλυτότητα ως φυσική ιδιότητα και διερευνούν ιδιότητες, όπως αγωγιμότητα θερμική και ηλεκτρική, ελαστικότητα, ευθραυστότητα κ.ά., σε συνδυασμό με τη χρήση των υλικών. Στη συνέχεια, μεταφέρονται στην εποχή του 362 μ.χ. οπότε, υποδυόμενοι τους ειδικούς ερευνητές του μυστηρίου συμβάντος, περνούν κυκλικά από τους πάγκους εργασίας, όπου έχουν τοποθετηθεί οι σάκοι με τα ευρήματα - ενοχοποιητικά υλικά των υπόπτων για την πυρκαγιά στο ναό του Απόλλωνα. Τα υλικά που συναντούν έχουν επιλεγεί ώστε να αντιπροσωπεύουν την εποχή εκείνη (π.χ. οι σάκοι είναι λινοί και όχι πλαστικοί). Οι εμπλεκόμενοι συνεργάζονται στην παρατήρηση, την καταγραφή των μετρήσεων και συμπερασμάτων, καθώς και στην παρουσίαση των πορισμάτων τους. Στη διάρκεια των βημάτων δράσεων, γίνεται ομαδική αξιολόγηση από το διδάσκοντα, βάσει των αντίστοιχων στόχων. Ακολουθεί αξιολόγηση με το αντίστοιχο φύλλο, με μορφή εντύπου ή ηλεκτρονικά. Το φύλλο εργασίας, σχεδιασμένο από την εκπαιδευτικό βάσει της αντίστοιχης στοχοθεσίας και των επιμέρους δεδομένων, δίνεται έντυπο στους μαθητές. Αποτελεί το σκελετό της διερευνητικής/ανακαλυπτικής εργασίας κάθε ομάδας, καθοδηγώντας τη δράση της. Παράλληλα, περιέχει συνδετικά σημεία με τα άλλα διδακτικά αντικείμενα, όπως γρίφους, στίχους ή φράσεις, που παραπέμπουν στη ζωή και την ποίηση του Καβάφη και στις πόλεις στις οποίες έζησε. Ο πολυπράγμων επινοημένος παππούς, ο οποίος θέτει ερωτήματα και στις παράλληλα διδασκόμενες ενότητες της Ιστορίας και της Λογοτεχνίας, έχει τελικά, όπως διαπιστώνουν κάποια στιγμή οι μαθητές, το ρόλο συνδέσμου μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων. Μάλιστα, έχει επιλεγεί σχετική φιγούρα, η οποία εμφανίζεται σταδιακά στα φύλλα εργασίας της Λογοτεχνίας και της Χημείας. Επισημαίνουμε, έτσι, στους μαθητές και εφιστούμε την προσοχή τους στα σύμβολα και στους συμβολισμούς, ενώ τους τονίζουμε την ανάγκη να είναι παρατηρητικοί. Οι μαθητές στο σπίτι μπορούν να συνεχίσουν την έρευνά τους ατομικά ή ομαδικά, μέσω του wiki, που προσφέρεται για αναρτήσεις εργασιών, συμπερασμάτων και σχετικού υλικού, καθώς και επικοινωνία ομαδική και ατομική. Μελετούν συγκεκριμένα σημεία του εμπλουτισμένου σχολικού βιβλίου Χημείας, όπως τους προτείνονται από τον εκπαιδευτικό, και εκθέτουν γραπτά στο wiki ή δια ζώσης στην τάξη απορίες, απαντήσεις και προτάσεις. Δ. ΣΥΝΘΕΣΗ-ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ Μετά την ολοκλήρωση του εγχειρήματος, οι συνεργαζόμενοι διδάσκοντες κανονίζουν μια κοινή συνάντηση με την ολομέλεια. Εκεί οι ομάδες επιχειρηματολογούν ανακοινώνοντας το τελικό πόρισμα της ομάδας τους και σχολιάζουν σύντομα εκθέτοντας τις εντυπώσεις τους, τόσο για τον ιδιαίτερο τρόπο (συν)εργασίας, όσο και για τη σημασία της διεπιστημονικής προσέγγισης της διδακτέας ύλης. Εντοπίζονται, τέλος, οι όποιες διαφορές ανάμεσα στο λογοτεχνικό λόγο και τον επιστημονικό και τονίζονται οι διαφορετικοί «τρόποι» που χρησιμοποιούν η λογοτεχνία και η επιστήμη. E. ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Τον Οκτώβριο του 2013 επιχειρήσαμε μια πρώτη εφαρμογή τμημάτων αυτής της διδακτικής παρέμβασης στη Β τάξη του 4 ου Γυμνασίου Σπάρτης «Γιάννης Ρίτσος», [226]

11 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ διερευνώντας τη δυνατότητα συντεταγμένης και ολιστικής δράσης κατά τη διδασκαλία τους. Αρωγοί μας ο διευθυντής του σχολείου, κ. Καρράς Θεόδωρος, και ο διδάσκων το μάθημα της Χημείας, κ. Βαλκανάς Γεώργιος, που πρόθυμα συνεργάστηκε στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών με τη συνδημιουργό της παρέμβασης. Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους, που για μια ακόμη φορά ανέδειξαν την αξία της συνεργασίας ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την υλοποίηση των καινοτόμων (και όχι μόνον) δράσεων. Τα σχήματα 1-4 δίνουν κάποια στιγμιότυπα από αυτήν την πρώτη προσπάθεια. Πλήρης εφαρμογή του συνταγμένου σεναρίου προβλέπεται να γίνει, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προαναφερθέντος προγράμματος του Κ.Ε.Γ., μετά από σχετική έγκριση, κατά το σχολικό έτος Σχήμα 1: Οι σάκοι των υπόπτων και το περιεχόμενό τους Σχήμα 2: Τα εργαστήρια ελέγχου ιδιοτήτων των υλικών Σχήμα 3: Στιγμιότυπο από το wiki με την ιστοεξερεύνηση και την αποστολή των ομάδων Σχήμα 4: Συνοψίζοντας στο wiki, μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής μας παρέμβασης [227]

12 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ΑΝΑΦΟΡΕΣ Αβραμιώτης, Σ.& Αγγελόπουλος, Β.& Καπελώνης, Γ. & Σινιγάλιας, Π. &Σπαντίδης & Δ., Τρικαλίτη, Α. & Φίλος, Γ. (2007). Χημεία Β Γυμνασίου, Βιβλία Μαθητή και Εκπαιδευτικού. Ο.Ε.Δ.Β. Αθήνα. Ακριτίδου, Μ. (2013). Τ.Π.Ε. και διδασκαλία της λογοτεχνίας. Το μοντέλο των τριών αλληλένδετων κύκλων. Επιμορφωτικό υλικό. β έκδ. Θεσσαλονίκη: Κ.Ε.Γ, σσ Αναρτημένο στο προσβάσιμο από τα μέλη της κοινότητας του «Διαλόγου». Ανακτήθηκε στις Αποστολίδου, Β. (2012). Η λογοτεχνία στα νέα περιβάλλοντα των Τ.Π.Ε.: κυβερνολογοτεχνία και e-books, ψηφιακές κοινότητες αναγνωστών, δημιουργική γραφή και αφήγηση στον ψηφιακό κόσμο. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: Θεσσαλονίκη, σσ Αναρτήθηκε στο στις Ανακτήθηκε στις Αποστολίδου, Β. & Καπλάνη, Β. & Χοντολίδου, Ε. (2004). Διαβάζοντας λογοτεχνία στο σχολείο Μια νέα πρόταση διδασκαλίας. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός, σσ και Βοσνιάδου, Σ. (2006). Παιδιά, Σχολεία και Υπολογιστές. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. Δάλλας, Γ Ο Ιουλιανός και η διάσταση των δύο κόσμων στον Καβάφη. Στο Πιερής, Μ (επιμ). Η ποίηση του κράματος. Μοντερνισμός και διαπολιτισμικότητα στο έργο του Καβάφη. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, σσ Δημητρούκας, Ι. & Ιωάννου, Θ. (2006) Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία. Β Γυμνασίου, Βιβλία Μαθητή και Εκπαιδευτικού. Αθήνα ΟΕΔΒ. Θεοφιλιδης, Χ., (1997). Διαθεματική Προσέγγιση της Διδασκαλίας. Έκδοση 2 η. Αθήνα: εκδόσεις Γρηγόρη. Καβάφη, Κ.Π. (1989). Ποιήματα ( ). Στιχαριθμημένη έκδοση φροντισμένη από τον Γ.Π. Σαββίδη. Αθήνα: Ίκαρος. Καβάφης, Κ.Π. (1994). Ατελή ποιήματα Φιλολογική έκδοση και σχόλια Renata Lavagnini. Αθήνα: Ίκαρος. Κονδυλόπουλος, Ι. (2013). Το ουσιώδες είναι που παίξαμε: παιχνίδια με την ποίηση. Διδακτικό σενάριο για τη Νεοελληνική Λογοτεχνία (Β Γυμνασίου) στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Κουτσογιάννης, Δ. (2011). ΤΠΕ και γλωσσική διδασκαλία: οι τρεις αλληλένδετοι κύκλοι. Στο Κουτσογιάννης Δ. & Παυλίδου Μ. & Χαλισιάνη Ι. Μελέτη για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, σσ Αναρτήθηκε στις Ανακτήθηκε στις Κουτσογιάννης, Δ. (2010). Τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής λόγου, Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. τχ. 3: κλάδος ΠΕ 02, β έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη. Πάτρα: ΙΤΥ, σσ [228]

13 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Κωστίου, Κ. (2000). Ακόμη λίγα για την ειρωνεία του Κ.Π. Καβάφη. Στο Πιερής, Μ (επιμ). Η ποίηση του κράματος. Μοντερνισμός και διαπολιτισμικότητα στο έργο του Καβάφη. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, σσ Ματσαγγούρας, Η. (2002). ιεπιστηµονικότητα, διαθεµατικότητα και ενιαιοποίηση στα νέα Προγράµµατα Σπουδών: Τρόποι οργάνωσης της σχολικής γνώσης. «Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων», τεύχος 7, ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., Αθήνα Ανάκτηση 27 Ιανουαρίου 2014 από Μουλά, Ε. (2013). Νέες τεχνολογίες και λογοτεχνία. Η αμηχανία μπροστά στο «καινούριο» ή η διαμάχη μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας με νέο προσωπείο; i- teacher τχ. 6 Σεπτέμβριος 2013, σσ Ανακτήθηκε στις από τη διεύθυνση Νέζη, Μ. & Σεφερλή Ν. (2009). Αποκαθιστώντας ένα χειρόγραφο. Στο Νικολαϊδου, Σ. Λογοτεχνία και Νέες Τεχνολογίες. Από τη Θεωρία στη διδακτική πράξη. Αθήνα: Κέδρος, σσ Νικολαϊδου, Σ. (2009). Λογοτεχνία και Νέες Τεχνολογίες. Από τη Θεωρία στη διδακτική πράξη. Αθήνα: Κέδρος, σσ Παντζαρέλας, Π. (2012). Τα βασικά εργαλεία των ΤΠΕ στη διδασκαλία της λογοτεχνίας και οι χρήσεις τους: περιβάλλοντα παραγωγής λόγου, λογισμικό παρουσίασης και διαδίκτυο. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, σσ _0.pdf. Αναρτήθηκε στις Ανακτήθηκε στις 29 Ιανουαρίου Φρυδάκη, Ε. (2003). Η θεωρία της λογοτεχνίας στην πράξη της διδασκαλίας. Αθήνα: Κριτική, σσ Clemens, D. (2013). Πώς το διαδίκτυο κατέστρεψε τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Φιλόλογος, τχ. 151, Ιαν-Μάρτ. 2013, σσ Gardner, G.(2007). Science in school «Το αστυνομικό μυστήριο: μια διαθεμα-τική «επιδρομή» στη βασική δικαστική επιστήμη». (μτφ. Πιερράτος Θ.). Ανακτήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2012 από OECD (2006). The PISA Assessment Framework. Ανακτήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2014 από Ostrogorsky, G. (1978 [1963]). Ιστορία του βυζαντινού κράτους (μτφρ. Ι. Παναγόπουλος). Τόμ. Ι. Αθήνα: Ιστορικές εκδόσεις Στεφ. Δ. Βασιλόπουλος, σσ Roussinos, D., & Jimoyiannis, A. (2011). Blended collaborative learning through a wiki-based project: A case study on students perceptions. International Journal of Digital Literacy and Digital Competence, 2(3), Scholes, R. (1986 [1969]). Στοιχεία της ποίησης (μτφρ. Α. Παρίση). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κωνσταντινίδη, σσ Ανακτήθηκε στις 29 Ιανουαρίου [229]

14 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η υπόθεση της ιστορίας μυστηρίου (απόσπασμα) Ολοσχερής καταστροφή του ναού του Aπόλλωνα στην Aντιόχεια, από πυρκαγιά. Οι κάτοικοι της Δάφνης, ανάστατοι. Οι φήμες δίνουν και παίρνουν. Οι ειδικοί αναλαμβάνουν την εξιχνίαση της υπόθεσης. Είχαν ακουστεί αρκετοί κεραυνοί τη νύχτα εκείνη Σύμφωνα με πραγματογνώμονες της εποχής, οι οποίοι έσπευσαν επί τόπου, η φωτιά ξέσπασε αργά το βράδυ της 22ας Οκτωβρίου στο ναό του Απόλλωνος, που βρισκόταν στο προάστιο Δάφνη της Αντιόχειας και τον κατέστρεψε ολοσχερώς. Πιθανή αιτία: εμπρησμός, με αντικείμενο από εύφλεκτο, ιδιαίτερα μαλακό υλικό, ίσως κερί. Σε αυτοσχέδια κρύπτη, κάτω από το δάπεδο του τεμένους, διασώθηκε αγαλματίδιο της θεάς Αφροδίτης, από υλικό υψηλής πυκνότητας, πλήρως βυθισμένο σε γυάλινο δοχείο με νερό. Ο ΠΡΑΙΤΩΡ (βυζαντινός αξιωματούχος που εκτελούσε αστυνομικά καθήκοντα), απεφάνθη: 1. Εμπρηστικό υλικό δεν ανευρέθη. 2. Λευκή, κρυσταλλική, ιδιαιτέρως διαλυτή στο νερό ουσία, η οποία εντοπίστηκε, είναι πιθανώς άλας εξ αλυκών. 3. Πλησίον του τεμένους παρατηρήθηκαν ίχνη από δερμάτινα σανδάλια ανδρικά, μικρό χάλκινο έλασμα, πιθανώς από χύτρα και διάσπαρτα κυανά σταγονίδια, μάλλον μελάνης. Διερευνήθηκαν οι οικίες πέντε υπόπτων. Τα υλικά που συνελέγησαν παραδίδονται προς εξέτασιν. 1ος ΥΠΟΠΤΟΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΟΣ, ΙΑΤΡΟΣ: Ως άλλοθι προέβαλε ότι τα δοχεία γυαλιού που βρέθηκαν στο εργαστήριό του χρησιμοποιούνταν από τον ίδιο για τις δοκιμαστικές αναμίξεις θεραπευτικών ουσιών. Την ημέρα εκείνη είχε καταπιαστεί με μια ιδιαιτέρως απαιτητική συνταγή κατά της τριχόπτωσης, με φύλλα και άνθη λαδανιάς. Φυσικά χρησιμοποιεί μεγάλες ποσότητες απολύτως καθαρού ύδατος, αφού αυτό είναι γνωστό ως «οικουμενικός διαλύτης», απαραίτητο για κάθε του πειραματισμό. Όσο για το δοχείο της μελάνης, εξυπακούεται πως οι συνταγές του καταγράφονται, ώστε «να μείνουν εις τους αιώνας». 2ος ΥΠΟΠΤΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ: Υποστήριξε ότι έως αργά το βράδυ της 22ας Οκτωβρίου, με το λιγοστό φως ενός κεριού, μελετούσε ένα εντυπωσιακό σύγγραμμα με επιγράμματα διαπρεπών αρχαίων Ελλήνων. Κρατούσε μάλιστα λεπτομερείς σημειώσεις ώσπου, «φευ!», είδε το μελανοδοχείο του να σπάζει στο δάπεδο σε χίλια κομμάτια Δήλωσε μανιώδης συλλέκτης μεταλλικών αγαλματιδίων αρχαίων ολύμπιων θεών και τόνισε πως, για κανέναν απολύτως λόγο, δε θα τα αποχωριζόταν. 3ος ΥΠΟΠΤΟΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ, ΜΟΝΑΧΟΣ: Προέβαλε ως άλλοθι ότι το απόγευμα της μέρας εκείνης είχε πάει στον έμπορο της Δάφνης, γνωστό του από την εποχή που ήταν λαϊκός, να αγοράσει αλάτι. Άργησε να γυρίσει, γιατί στο μεταξύ ξέσπασε καταιγίδα. Επίμηκες τεμάχιο ξύλου με μορφή δαδιού, που βρέθηκε στην πόρτα του, υποστήριξε πως προερχόταν από ένα κατεστραμμένο από τον καιρό αναλόγιοψαλτήριο. [230]

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

The Pathway to Inquiry Based Science Teaching. Ελένη Γ. Παλούμπα, Χημικός, Υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Λακωνίας,

The Pathway to Inquiry Based Science Teaching. Ελένη Γ. Παλούμπα, Χημικός, Υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Λακωνίας, Διερευνητική μέθοδος διδασκαλίας στις Φυσικές Επιστήμες Ευρωπαϊκό έργο PATHWAY Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής The Pathway to Inquiry Based Science Teaching Ελένη Γ. Παλούμπα, Χημικός, Υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η διαμάχη για τις Εικόνες κατέληξε σε μάχη για τη γνώση. Αναστάσιος Παπάς Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Mth, Επιμορφωτής Β Επιπέδου ΤΠΕ

Πώς η διαμάχη για τις Εικόνες κατέληξε σε μάχη για τη γνώση. Αναστάσιος Παπάς Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Mth, Επιμορφωτής Β Επιπέδου ΤΠΕ Πώς η διαμάχη για τις Εικόνες κατέληξε σε μάχη για τη γνώση Αναστάσιος Παπάς Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Mth, Επιμορφωτής Β Επιπέδου ΤΠΕ Εισαγωγικά «Η ιστορία είναι η συστηματική μελέτη των ανθρώπων στο παρελθόν»

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Διδακτικοί Στόχοι. Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:

Περίληψη. Διδακτικοί Στόχοι. Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Περίληψη Προτείνεται ένα διδακτικό σενάριο για το μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Γ Γυμνασίου με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, συγκεκριμένα με το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

«Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ» Χριστίνα Μεγαλομύστακα

«Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ» Χριστίνα Μεγαλομύστακα «Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ» 1 Η Κοινωνία της Πληροφορίας νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, ευημερία και ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο Ταυτότητα Τίτλος: Ο τόπος µας, Γιάννη Ρίτσου ηµιουργός: Μπούρα Ευφροσύνη Το σενάριο δοκιµάστηκε στην τάξη. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές: αφορά το µάθηµα της νεοελληνικής λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας Ασημίνα Κοντογεωργίου 2010-2011 2 2.Ποιοι θα είναι οι μαθησιακοί στόχοι; 3.Πώς θα εξασφαλίσετε την υλοποίησή τους; 4.Για τις Συνθήκες υλοποίησης του Project: Πότε και πώς

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Η παράσταση αρχίζει»

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Εισαγωγή στη Χημεία: Διδακτική παρέμβαση διερευνητική, με Ποίηση, γρίφους και Ιστορία.

1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Εισαγωγή στη Χημεία: Διδακτική παρέμβαση διερευνητική, με Ποίηση, γρίφους και Ιστορία. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ «PATHWAY» Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ / ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ / ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Σενάριο Διδασκαλίας Χημείας Γυμνασίου Ελένη Γ. Παλούμπα, Χημικός κλ. ΠΕ04.02,

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Salinity Project: Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό

Salinity Project: Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό Salinity Project: Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό Μέτρηση της Αλατότητας σε θάλασσες τις Αττικής Ε. Θαρουνιάτη ΠΕ03, Ε. Κοντογούλα ΠΕ04 & ΠΕ32, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα με Λ.Τ. Περιγραφή της Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο. Ταυτότητα:

Εκπαιδευτικό σενάριο. Ταυτότητα: Εκπαιδευτικό σενάριο Ταυτότητα: Τίτλος: Επί ασπαλάθων του Σεφέρη Τάξη: Β Λυκείου Δημιουργός: Ποντίκη Μαρία Το σενάριο δοκιμάστηκε στην τάξη. Διδακτικές ώρες : 2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Η χρήση πολλαπλών αναπαραστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Το σενάριο αυτό επιδιώκει να υπηρετήσει τους παρακάτω γενικούς διδακτικούς σκοπούς. Να αποκτήσει το παιδί γενικές γνώσεις και προσλαμβάνουσες παραστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Citation (ΑΡΑ format): Μουζάκης, Χ. (2017, 2 Μαρτίου). Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo [Webinar], Στο: Webinars ΠΕ19-20 Ιστο-διαλέξεις για καθηγητές

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια Μάθημα 12 ο Διδακτικά σενάρια 1 Τι είναι το διδακτικό σενάριο; 2 Διδακτικό σενάριο είναι η δομημένη, πλήρης και λεπτομερειακή περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται σε μια διδασκαλία η οποία: εστιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες διδασκαλίας για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο Λύκειο, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και του εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης

Οδηγίες διδασκαλίας για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο Λύκειο, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και του εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης Οδηγίες διδασκαλίας για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο Λύκειο, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και του εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης Βενετία Μπαλτά Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Στόχοι της εισήγησης:

Διαβάστε περισσότερα

Σεμιναριακό Εργαστήριο

Σεμιναριακό Εργαστήριο Σεμιναριακό Εργαστήριο Μέθοδοι και τεχνικές στη σύγχρονη Θρησκευτική Εκπαίδευση Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Σχολική Σύμβουλος φιλολόγων xarampa@gmail.com

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Σχολική Σύμβουλος φιλολόγων xarampa@gmail.com Διδακτική προσέγγιση της Ιστορίας με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.: ένα διδακτικό σενάριο στο μάθημα της Ιστορίας της Γ Γυμνασίου με θέμα: «Η στάση της Ευρώπης απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση» Χριστίνα Αραμπατζή

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος θα έχει το πάνω χέρι; Μετρήσεις μάζας και όγκου υγρών σωμάτων, υπολογισμοί και εφαρμογές της πυκνότητας τους.

Ποιος θα έχει το πάνω χέρι; Μετρήσεις μάζας και όγκου υγρών σωμάτων, υπολογισμοί και εφαρμογές της πυκνότητας τους. Ποιος θα έχει το πάνω χέρι; Μετρήσεις μάζας και όγκου υγρών σωμάτων, υπολογισμοί και εφαρμογές της πυκνότητας τους. Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Χημεία Δημιουργός: Χριστίνα Μαστή ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΑ Ε & Στ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΦΥΣΙΚΑ Ε & Στ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΑ Ε & Στ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Φυσικές Επιστήμες Θεματικό εύρος το οποίο δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του σχολικού μαθήματος. Έμφαση στην ποιότητα, στη συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες Δημιουργός: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς. Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος }

Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς. Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος } Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος } Είδη αξιολόγησης: αρχική-διαγνωστική, συντρέχουσαδιαμορφωτική, τελική Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Λογοτεχνίας

Διδακτική της Λογοτεχνίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Λογοτεχνίας Ενότητα 1: Σκοποί της διδασκαλίας της λογοτεχνίας l Βενετία Αποστολίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ο φίλος μας ο άνεμος»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ο φίλος μας ο άνεμος» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Ο φίλος μας ο άνεμος» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

"Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!"

Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς! ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος:2015-2016 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6o ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: "Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!" ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOY

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Το Π.Σ. για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης.

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης. Περιγραφή της ερευνητικής εργασίας Βασικοί σκοποί της έρευνας: Η οικοδόμηση γνώσεων όσον αφορά στη λειτουργία των φωτογραφικών τεχνικών (αναλογικών ψηφιακών) διερευνώντας το θέμα κάτω από το πρίσμα των

Διαβάστε περισσότερα

Μηνύματα επανάστασης - Μηνύματα ελευθερίας

Μηνύματα επανάστασης - Μηνύματα ελευθερίας Μηνύματα επανάστασης - Μηνύματα ελευθερίας Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία (ΔΕ) Δημιουργός: ΘΕΩΝΗ ΓΙΑΜΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3 - Δύσκολες. Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος. Κατασκευή Ιστοεξερεύν ησης.

Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3 - Δύσκολες. Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος. Κατασκευή Ιστοεξερεύν ησης. Μέρος: Θέμα: Μέρος Α: Τεχνολογίες αιχμής, επικαιροποίηση και ανανέωση γνώσεων Πληροφορικής Σύγχρονες τεχνολογίες λογισμικού Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3 - Δύσκολες Κωδικός Τίτλος Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης διάρκειας 42 ωρών. ΠΕΚ Καβάλας. Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος 2017

Επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης διάρκειας 42 ωρών. ΠΕΚ Καβάλας. Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος 2017 «Ψηφιακή Αφήγηση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων παραγωγής λόγου και συνεργατικών δεξιοτήτων» Επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης διάρκειας 42 ωρών ΠΕΚ Καβάλας Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος 2017 Το επιμορφωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά 15-9-2016 Βασικές αρχές Oδηγιών Τι διδάσκουμε; Πώς διδάσκουμε; Τι θέλουμε να πετύχουμε;

Διαβάστε περισσότερα

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. ΣΧΟΛΕΙΟ Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε τάξης δημοτικού κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Μουσική»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Μουσική» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Μουσική» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Διαθεματικό Δημιουργός: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φθιώτιδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φθιώτιδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φθιώτιδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΠΕΚ Λαμίας Υπεύθυνος: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

12 Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ στην εκπαιδευση

12 Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ στην εκπαιδευση προλογοσ Το βιβλίο αυτό αποτελεί καρπό πολύχρονης ενασχόλησης με τη θεωρητική μελέτη και την πρακτική εφαρμογή του παραδοσιακού χορού και γράφτηκε με την προσδοκία να καλύψει ένα κενό όσον αφορά το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Ι. Εισαγωγή Το σενάριο είναι κατά βάση ένα σχέδιο μαθήματος, αυτό που πάντα έχει στο μυαλό του ο εκπαιδευτικός πριν μπει στην τάξη να διδάξει.

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων.

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Απόλυτη τιµή πραγµατικών αριθµών. Συµµεταβολή σηµείων. Θέµα: Στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ταξίδι στο διάστημα»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ταξίδι στο διάστημα» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Ταξίδι στο διάστημα» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΠΕ) Δημιουργός: ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο προτείνεται να υλοποιηθεί με το λογισμικό Geogebra.

Το σενάριο προτείνεται να υλοποιηθεί με το λογισμικό Geogebra. 9.3. Σενάριο 9. Μελέτη της συνάρτησης f(x) = αx +βx+γ Γνωστική περιοχή: Άλγεβρα Α Λυκείου. Η συνάρτηση ψ= αχ +βχ+γ (γραφική παράσταση, μονοτονία, ακρότατα). Θέμα: Το προτεινόμενο θέμα αφορά την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

«Έχω δικαιώματα. Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση μέσω ΤΠΕ»

«Έχω δικαιώματα. Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση μέσω ΤΠΕ» «Έχω δικαιώματα. Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση μέσω ΤΠΕ» Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Δημιουργός: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση» «Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2017 Εισαγωγή Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 2015 ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ https://greece450bc.wordpress.com/ ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2015 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Τίτλος ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον!

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! 1 ΣΥΝΟΨΗ 150.000 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα συμμετάσχουν μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδαγωγική προσέγγιση της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού μέσω τηλεκπαίδευσης (e-learning)»

«Παιδαγωγική προσέγγιση της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού μέσω τηλεκπαίδευσης (e-learning)» «Παιδαγωγική προσέγγιση της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού μέσω τηλεκπαίδευσης (e-learning)» Εισαγωγικά Στη σημερινή πρώτη μας συνάντηση θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε με απλό και ευσύνοπτο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Στη σηµερινή εποχή της εικόνας ασκήθηκαν στο να διαβάζουν µια εικόνα (οπτικός γραµµατισµός). Τα παιδιά βρήκαν πολύ ενδιαφέρουσα την εργασία σε οµάδες.

Στη σηµερινή εποχή της εικόνας ασκήθηκαν στο να διαβάζουν µια εικόνα (οπτικός γραµµατισµός). Τα παιδιά βρήκαν πολύ ενδιαφέρουσα την εργασία σε οµάδες. Φιλοθέη Κολίτση ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 2 ου Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1. Υλοποιήθηκε το σενάριο σύµφωνα µε το σχεδιασµό και τους στόχους του; Το σενάριο υλοποιήθηκε µε σχετική επιτυχία καθώς κάποιοι από τους

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

3. Σενάρια: δομή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων Δ. Κουτσογιάννης

3. Σενάρια: δομή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων Δ. Κουτσογιάννης 236 3. Σενάρια: δομή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων Δ. Κουτσογιάννης Σενάριο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η πλήρης καταγραφή μιας διδακτικής πρότασης σε όλα της τα μέρη, από την ταυτότητα των

Διαβάστε περισσότερα

Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη

Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη TEACHERS4EUROPE 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΑ ΤΑΞΗ Β Γυμνασίου 1 Α. ΘΕΜΑ : Σενάριο - Σχέδιο Διδασκαλίας Α1. Ταυτότητα Σεναρίου Σχεδίου Διδασκαλίας Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ. Διδακτικές δραστηριότητες και μικροσενάρια Εισαγωγή στο Φωτόδεντρο

6 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ. Διδακτικές δραστηριότητες και μικροσενάρια Εισαγωγή στο Φωτόδεντρο 6 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Διδακτικές δραστηριότητες και μικροσενάρια Εισαγωγή στο Φωτόδεντρο ΣΤΟΧΟΙ Οι επιμορφούμενοι μετά το πέρας της Συνεδρίας θα πρέπει: να γνωρίζουν τις δυνατότητες που τους προσφέρει το Φωτόδεντρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διδακτική παρέμβαση 2-3 ωρών στο μάθημα της Λογοτεχνίας της Β Λυκείου και συγκεκριμένα στο κείμενο «Ζάβαλη Μάϊκω» του Στρατή Μυριβήλη με αξιοποίηση ΤΠΕ (χρήση αρχείων power point, διαδικτύου και

Διαβάστε περισσότερα

Η Χημεία στο Γυμνάσιο Οδηγίες /Δ2/ Κατερίνα Νίκα Κατερίνα Σάλτα Κωνσταντίνος Χαρίτος

Η Χημεία στο Γυμνάσιο Οδηγίες /Δ2/ Κατερίνα Νίκα Κατερίνα Σάλτα Κωνσταντίνος Χαρίτος Η Χημεία στο Γυμνάσιο Οδηγίες 150022/Δ2/15-9-2016 Κατερίνα Νίκα Κατερίνα Σάλτα Κωνσταντίνος Χαρίτος 21-9-2016 Αναγκαιότητα Προσανατολισμός της διδασκαλίας της Χημείας σε προσεγγίσεις που θα καταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

«Ευριπίδη ΕΛΕΝΗ (ένα επαναληπτικό μάθημα)»

«Ευριπίδη ΕΛΕΝΗ (ένα επαναληπτικό μάθημα)» Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ κλάδου ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ «Ευριπίδη ΕΛΕΝΗ (ένα επαναληπτικό μάθημα)» Σενάριο στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1940, ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Γ. ΡΙΤΣΟΥ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1940, ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Γ. ΡΙΤΣΟΥ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1940, ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Γ. ΡΙΤΣΟΥ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νικόλαος Κούκης, Φιλόλογος ΠΕ02 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Γενικό Λύκειο Κηφισιάς Κηφισιά, 18/04/2015 1. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολική Μονάδα: ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Εργαλεία Web 2.0 για την τάξη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PROFILES ανακοινώνει τη δυνατότητα δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο δεύτερο κύκλο βιωματικών εργαστηρίων (2012-2013) με θέμα το σχεδιασμό και

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές Τεχνικές

Συνεργατικές Τεχνικές Καταιγισμός ιδεών, Παιχνίδι ρόλων, Ομάδες Εργασίας, Συζήτηση με διάταξη δύο κύκλων, Δομημένη Συζήτηση - Debate Μέθοδος σχεδίων εργασίας ΚΕΣΥΠ ΚΙΛΚΙΣ Καταιγισμός ιδεών Είναι η εξέταση ενός ζητήματος μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του Κολίτση Φιλοθέη ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ 1. Θέµα της ενότητας Αναφέρετε το γνωστικό αντικείµενο της ενότητας, τη σχέση της µε το ΑΠΣ και το υλικό του ΚΣΕ. Ποιες ήταν οι κυριότερες νέες γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας παράλληλα λατινική γλώσσα και ρωμαϊκή ιστορία

Διδάσκοντας παράλληλα λατινική γλώσσα και ρωμαϊκή ιστορία Διδάσκοντας παράλληλα λατινική γλώσσα και ρωμαϊκή ιστορία Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Λατινικά Δημιουργός: Αλεξάνδρα Χιώτη ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Ερώτημα-κλειδί 2 Οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής μετακινούνταν για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα