Wiki εφαρμογές και Iστο εξερευνήσεις με Ιστορία, Λογοτεχνία και, φυσικά, Χημεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Wiki εφαρμογές και Iστο εξερευνήσεις με Ιστορία, Λογοτεχνία και, φυσικά, Χημεία"

Transcript

1 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Wiki εφαρμογές και Iστο εξερευνήσεις με Ιστορία, Λογοτεχνία και, φυσικά, Χημεία Κονδυλόπουλος Ιωάννης 1, Παλούμπα Ελένη 2 1 Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φιλόλογος, 4 ο Γυμνάσιο Σπάρτης, «Γιάννης Ρίτσος» 2 Καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Χημικός, Υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Λακωνίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με αφορμή την αμφιλεγόμενη μορφή του αυτοκράτορα Ιουλιανού και τις θρησκευτικές διαμάχες της εποχής του και με όχημα τις Τ.Π.Ε., η διδακτική αυτή πρόταση εκκινεί από την Ιστορία, διέρχεται, χάρη στα αινίγματα που θέτει ένας επινοημένος παππούς, μέσα από την ποίηση του Κ.Π. Καβάφη και εκβάλλει στη Χημεία και στην ενότητα των ιδιοτήτων των υλικών. Η συνεργασία των ομάδων πραγματοποιείται στη συνεργατική δομή ενός wiki, από όπου η σχετική ιστοεξερεύνηση καθοδηγεί τα βήματα των εμπλεκομένων, προκειμένου αυτοί να διαλευκάνουν το μυστήριο της πυρκαγιάς που κατέκαυσε το ναό του Απόλλωνα, στη Δάφνη της Αντιόχειας (362 μ.χ). Στόχοι η ενεργητική μάθηση και η καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: διαθεματική-διεπιστημονική προσέγγιση, σύγχρονα μαθησιακά περιβάλλοντα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Οι εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση της γνώσης, στη σχολική πραγματικότητα και στη μάθηση. Μεταξύ των εφαρμογών νέας γενιάς του read and write Παγκόσμιου Ιστού web2.0, τα wikis κατέχουν ξεχωριστή θέση, έχοντας αποτελέσει συχνά αντικείμενο εκπαιδευτικής έρευνας. Πρόκειται για δυναμικά μαθησιακά περιβάλλοντα, ευέλικτα και προσαρμόσιμα στις επιλογές της βαθμίδας, του αντικειμένου και της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας κατά περίπτωση. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, φαίνεται πως τα wikis μπορούν να θεωρηθούν ως πολύτιμο διδακτικό εργαλείο, με χαρακτηριστικά όπως: «το εύχρηστο περιβάλλον, την υπερκειμενική μη ιεραρχική δομή, την ανεξάρτητη από χώρο ή χρόνο πρόσβαση, το ότι αποτελούν χώρο επικοινωνίας και συνεργασίας, κατέχοντας δυνατότητες δυναμικής και συνεργατικής δημιουργίας περιεχόμενου, τόσο ατομικά όσο και στα πλαίσια εκπαιδευτικών ομάδων ή κοινοτήτων» (Roussinos & Jimoyiannis, 2011). Έτσι, η σχολική τάξη διευρύνεται χωρικά και χρονικά, χωρίς απώλεια του ρόλου και της λειτουργικότητάς της, και μετατρέπεται σε μια δυναμική μαθησιακή κοινότητα, μαθητοκεντρική, με τους εκπαιδευτικούς να ενισχύουν και να συνεργάζονται στην κατεύθυνση της ανακάλυψης και οικοδόμησης της γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές μπορούν μέσα στις μαθησιακές κοινότητες να [217]

2 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» επεξεργάζονται απόψεις και προβλήματα και να συνδέουν την επιστημονική γνώση με τον κόσμο στον οποίο ζουν (OECD, 2006). Εξίσου δυναμικό και εύχρηστο διδακτικό εργαλείο του web 2.0, οι ιστοεξερευνήσεις (webquests), συνεισφέρουν στην οργάνωση της διερευνητικής δραστηριότητας των μαθητών, καθοδηγώντας την αναζήτηση της γνώσης σε συγκεκριμένα πεδία, διαδικτυακά ή βιβλιογραφικά. Πρόκειται για μια εφαρμογή της μεθόδου project, όπου η ανακαλυπτική και συνεργατική μάθηση, ο εποικοδομισμός και ο ψηφιακός γραμματισμός, εφαρμόζονται αποτελεσματικά προς όφελος του μαθητή. Κομβικής σημασίας εδώ κρίνεται «ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ο οποίος προετοιμάζει το σενάριο του μαθήματος, σχεδιάζει κατάλληλες δραστηριότητες και επιλέγει πηγές, ενώ στη διάρκεια του μαθήματος λειτουργεί ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στις νέες τεχνολογίες και στους μαθητές. Υποστηρίζει την προσπάθειά τους και διαμορφώνει ένα κλίμα συνεργασίας με τους μαθητές, απαλλαγμένος από το ρόλο της αυθεντίας, του μοναδικού κατόχου και μεταδότη της γνώσης» (Βοσνιάδου, 2006). Ως προς την προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ, ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στα εμπλουτισμένα ηλεκτρονικά βιβλία και ιδιαίτερα σε αυτό του μαθητή της Χημείας Β Γυμνασίου, το οποίο, διαθέτοντας πληθώρα καινοτόμων δυνατοτήτων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με το παραδοσιακό εγχειρίδιο και να δράσει υποστηρικτικά σε αυτό. Στην παρούσα μελέτη, οι μαθητές, παρωθημένοι από την ιστοεξερεύνηση και το wiki, στο σπίτι τους ή στο σχολείο, οδηγούνται στον ιστοχώρο του εμπλουτισμένου σχολικού βιβλίου, όπου εκτελούν το πείραμα της σκληρότητας των υλικών, κατατάσσοντας τα υλικά ανάλογα με τη σκληρότητά τους στην κλίμακα Mohs. Από την άλλη, οι πρόσφατες θεωρητικές αναζητήσεις για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των μαθητών-αναγνωστών ως συνδημιουργών του νοήματος των κειμένων. Στο πλαίσιο αυτό, τα κείμενα που μελετώνται οδηγούν στην παραγωγή νέων κειμένων, όπου αξιοποιούνται η δημιουργικότητα των μαθητών και οι δυνατότητες που δίνουν οι Τ.Π.Ε. για επικοινωνία ανάμεσα στις αναγνωστικές κοινότητες-ομάδες (Φρυδάκη, 2003 και Αποστολίδου, 2012). Επιπλέον, έχει προταθεί η ανάδειξη του παιγνιώδους χαρακτήρα της λογοτεχνίας, μέσω της ρευστότητας που χαρίζει στο λογοτεχνικό κείμενο ο επεξεργαστής κειμένου (word) αλλά και της δυνατότητας μετατροπής της σειριακής/γραμμικής του ανάπτυξης σε πολυεπίπεδη, μέσω της αξιοποίησης του υπερκειμένου (hypertext), με την προσθήκη σχολίων, παραπομπών αλλά και υπερσυνδέσμων, που μπορούν να οδηγήσουν, μέσω του διαδικτύου, σε πολυμεσικό υλικό ή άλλα κείμενα (Νικολαϊδου, 2009 και Παντζαρέλας, 2012). Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και των συνεργατικών δομών του Παγκόσμιου Ιστού στην κατεύθυνση της ολιστικής προσέγγισης της παρεχόμενης σχολικής γνώσης. Με αφετηρία τη διαπιστωμένη δυσκολία των μαθητών να συσχετίσουν τα επιστημονικά δεδομένα που διδάσκονται στο σχολείο στα διάφορα διδακτικά αντικείμενα, τόσο μεταξύ τους, όσο και με έννοιες, φαινόμενα και υλικά της καθημερινής ζωής, μελετήθηκε η δημιουργία «διαύλων επικοινωνίας» μεταξύ των διδακτικών αντικειμένων της Χημείας, των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (στο εξής: Λογοτεχνίας) και της Ιστορίας μέσω των ΤΠΕ και των πολυμεσικών εφαρμογών που παρέχουν. Η προσέγγιση αυτή είναι διεπιστημονική στη βάση της, αφού «διατηρεί τα διακριτά μαθήματα ως πλαίσια επιλογής και [218]

3 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ διάταξης της σχολικής γνώσης, αλλά επιχειρεί µε ποικίλους τρόπους να συσχετίσει μεταξύ τους το περιεχόμενο των διακριτών μαθημάτων». Στοχεύει, όμως, παράλληλα σε μια συνεκτική και ολιστική μορφή της παρεχόμενης γνώσης, έτσι ώστε τα διδακτικά αντικείμενα να αποτελούν ως σύνολο το μορφωτικό αγαθό που κατακτά ο μαθητής βιωματικά στη διάρκεια της σχολικής του φοίτησης, και τον συνοδεύει ως εφόδιο στη μετέπειτα ζωή του. Υπό την έννοια αυτή, εξαιτίας α) της ενιαιοποίησης και όχι του κατακερματισμού της γνώσης και β) της αναζήτησης της γνώσης με διερευνητικό και βιωματικό τρόπο, δύναται να θεωρηθεί διαθεματική (Θεοφιλίδης, 1997). ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το μέρος της περιγραφόμενης διδακτικής παρέμβασης που αφορά τα μαθήματα της φιλολογικής ζώνης αποτελεί τμήμα διδακτικού σεναρίου με τίτλο «Το ουσιώδες είναι που παίξαμε: παιχνίδια με την ποίηση». (Κονδυλόπουλος, 2013). Το σενάριο εκπονήθηκε στο πλαίσιο Πράξης που υλοποιεί το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με τίτλο «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α /βάθμια και Β /βάθμια εκπαίδευση» Οριζόντια Πράξη στους άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο. Το σενάριο θα αναρτηθεί σύντομα σε βάση δεδομένων με το όνομα «Πρωτέας». Βασική συνιστώσα του προγράμματος αυτού είναι η προσπάθεια αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. ως μέσων πρακτικής γραμματισμού, σύμφωνα με την προσαρμογή του μοντέλου των τριών κύκλων για τη γλωσσική διδασκαλία (Κουτσογιάννης, 2011) στη διδασκαλία της λογοτεχνίας (Ακριτίδου, 2013). Επίσης, υπόκεινται πολλές από τις αναζητήσεις των Πολιτισμικών σπουδών και των αναγνωστικών θεωριών σχετικά με τη διδασκαλία της λογοτεχνίας (Αποστολίδου κ.α., 2004). Προσδοκώντας τη διεπιστημονική προσέγγιση που περιγράφηκε παραπάνω, το συγκεκριμένο σενάριο, στην επαυξημένη του εκδοχή, εφάπτεται με τη Χημεία στο σημείο ακριβώς όπου εκβάλλει η Λογοτεχνία. Συγκεκριμένα, το ποίημα του Κ.Π. Καβάφη «Εις τα περίχωρα της Αντιοχείας» δίνει την αφόρμηση για μια εργασία δημιουργικής γραφής αλλά και για την ιστοεξερεύνηση με την εργαστηριακή επίλυση του μυστηρίου της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο ναό του Απόλλωνα, ο οποίος βρισκόταν στο όμορφο προάστιο της Αντιόχειας, τη Δάφνη, γεγονότος ιστορικού που συνέβη το 362 μ.χ. Υπενθυμίζεται ότι ο αυτοκράτορας Ιουλιανός, λάτρης της αρχαίας θρησκείας ο ίδιος, είχε διατάξει τη μεταφορά του λειψάνου του χριστιανού μάρτυρα Βαβύλα μακριά από το ναό του Απόλλωνα. Έτσι, όταν λίγες ημέρες αργότερα κάηκε ολοσχερώς ο ναός, ο Ιουλιανός την απέδωσε στην εκδικητική μανία των χριστιανών. Οι τελευταίοι ποτέ δεν αποδέχθηκαν την κατηγορία. Το τελικό ερώτημα στο οποίο καλούνται να απαντήσουν οι μαθητές είναι ποιος τελικά έκαψε το ναό. Φυσικά, δεν προσδοκούμε να ανακαλύψουμε εμείς την ιστορική αλήθεια για ένα γεγονός για το οποίο υπάρχουν διφορούμενες απόψεις. Ωστόσο, αναμένουμε από τους μαθητές, μέσω της Λογοτεχνίας, καταρχάς να μελετήσουν ποιήματα του Καβάφη και στη συνέχεια να κατασκευάσουν δικά τους κείμενα, υιοθετώντας διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η εξέταση μέσω της Χημείας, πάλι, προϋποθέτει την παρατήρηση και το πείραμα. Από τη μια, λοιπόν, η λογοτεχνία ως [219]

4 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» κατασκευή και από την άλλη η επιστήμη με την αντικειμενικότητα και τις βεβαιότητές της, με ή χωρίς εισαγωγικά: τα πειράματα οδηγούν με σχετική βεβαιότητα σε κάποιον ύποπτο, ωστόσο μένει μετέωρο το ερώτημα μήπως η καταστροφή ενέσκηψε εντελώς τυχαία λόγω ενός φυσικού φαινομένου. Ο τελικός αναστοχασμός των ομάδων επεκτείνεται και σε ερωτήματα σχετικά με τη φύση της λογοτεχνίας ή της επιστήμης. ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο σχεδιασμός που παρουσιάζουμε αφορά τους μαθητές της Β τάξης Γυμνασίου. Γνωστικά εμπλέκονται τα διδακτικά αντικείμενα της Ιστορίας, της Λογοτεχνίας και της Χημείας. Καλό είναι το εγχείρημα να υλοποιηθεί στην αρχή της διδακτικής χρονιάς, οπότε και προβλέπεται από τα αναλυτικά προγράμματα της Χημείας και της Ιστορίας η διδασκαλία ενοτήτων που σχετίζονται με τους γνωστικούς στόχους που έχουν τεθεί εδώ. Η αξιολόγηση του εγχειρήματος και ο σχετικός αναστοχασμός, θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη διεύρυνση της δράσης με τη συμμετοχή της Γεωγραφίας, των Θρησκευτικών κ.ά. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης: κρίνεται αναγκαία η συνεργασία ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων (ενός εκπαιδευτικού ΠΕ04 και ενός ή δύο ΠΕ02- αυτό θα εξαρτηθεί από την κατανομή των μαθημάτων φιλολογικής ζώνης στο συγκεκριμένο τμήμα). Είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί αυτοί να έχουν παρακολουθήσει επιμόρφωση Β επιπέδου, επομένως να είναι εξοικειωμένοι με τη δημιουργία και συντονισμό ενός wiki, ιστοεξερευνήσεων αλλά και τη δημιουργική αξιοποίηση των προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, προβολής παρουσίασης, των ψηφιακών βιβλίων και των αντίστοιχων λογισμικών. επιθυμητή είναι και η εξοικείωση των μαθητών με τα παραπάνω εργαλεία, αλλιώς θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος κατά την υλοποίηση. καλό είναι να έχουν εργαστεί οι μαθητές μας στο παρελθόν σε ομάδες, καθώς από το σενάριο προβλέπεται εργασία σε τετραμελείς ή πενταμελείς ομάδες. η σχολική ομάδα πρέπει να διαθέτει αίθουσα εφοδιασμένη με διαδραστικό πίνακα ή βιντεοπροβολέα, εργαστήριο Φυσικών επιστημών, ενώ είναι απαραίτητο να είναι διαθέσιμο για κάποιες ώρες και το εργαστήριο Πληροφορικής. ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΑ Εκκινούμε με το μάθημα της Ιστορίας, ώστε να δοθεί σε δύο διδακτικές ώρες το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα στα οποία αναφέρονται τα ποιήματα που θα εξεταστούν. Είναι επιθυμητή η διδασκαλία της ενότητας για τα ελληνιστικά βασίλεια από την προηγούμενη σχολική χρονιά, ώστε να έχουν έρθει οι μαθητές σε επαφή με τα χαρακτηριστικά του ελληνιστικού κόσμου και των μεγάλων πνευματικών του κέντρων, όπως η Αλεξάνδρεια και η Αντιόχεια. Καταρχάς, προσεγγίζουμε τις ενότητες Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη και την υποενότητα β. με τίτλο Μέτρα κατά της αρχαίας θρησκείας από την ενότητα Η [220]

5 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ πάλη της Ορθοδοξίας με τις αιρέσεις του σχολικού εγχειριδίου της Β Γυμνασίου (Δημητρούκας & Ιωάννου, 2006) θέτοντας ως στόχους: να αντιληφθούν οι μαθητές τα χαρακτηριστικά των πόλεων της ύστερης αρχαιότητας και των πρώτων χριστιανικών αιώνων (τοπογραφία, τρόπος ζωής, φυσιογνωμία). να συνειδητοποιήσουν ότι η μεταβατική αυτή περίοδος χαρακτηρίζεται από το συγκρητισμό πολλών θρησκειών μέσα στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. να πληροφορηθούν για την απόπειρα του αυτοκράτορα Ιουλιανού ( μ.χ.) να αναβιώσει την αρχαία θρησκεία και να δημιουργήσει με πρότυπο τη χριστιανική Εκκλησία, ένα αντίστοιχο εκκλησιαστικό σύστημα για τη λατρεία των θεών του Ολύμπου (Ostrogorsky, 1978 [1963]). Καταρχάς, προβλέπεται διδασκαλία σε αίθουσα εφοδιασμένη με διαδραστικό πίνακα ή βιντεοπροβολέα, ώστε να προβληθεί απόσπασμα από την ταινία «Βυζάντιο, η χαμένη αυτοκρατορία» ( Byzantium the Lost Empire ) (μέρος I, από έως και έως ), με ελεύθερη πρόσβαση από το YouTube, ώστε να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά που φανερώνουν συγκρητισμό και να πληροφορηθούν, με οδηγό την Κωνσταντινούπολη, την Τριέρ και την Παλμύρα, τις ομοιότητες στο ρυμοτομικό σχέδιο και στον τρόπο ζωής στις πόλεις της ύστερης αρχαιότητας. Με τη βοήθεια της ταινίας, οι μαθητές θα μεταβούν νοερά σε δύο από αυτές, την Παλμύρα και την Απάμεια, που βρίσκονταν στην ίδια περιοχή και είχαν μεγάλες ομοιότητες με την Αντιόχεια, την πόλη όπου θα διαδραματιστεί το κύριο μέρος του σεναρίου μας. Παράλληλα, αρχίζει η εργασία των ομάδων στο wiki. Οι μαθητές έχουν επιλέξει μόνοι τα ονόματα των ομάδων τους, που παραμένουν ίδιες, ως προς τη σύνθεσή τους, σε όλες διδακτικές ώρες των συνδεόμενων διδακτικών αντικειμένων. Τους ζητούμε να ανατρέξουν στο διαδίκτυο και να αντλήσουν υλικό για το βίο του Ιουλιανού και την πόλη της Αντιόχειας. Τους προτρέπουμε να συνεργαστούν ασύγχρονα μέσω της σελίδας που θα κατασκευάσει η ομάδα τους στο wiki και να αναρτήσουν πολυτροπικά ή πολυμεσικά κείμενα για τα παραπάνω θέματα. Μπορούν μόνοι τους να επιλέξουν αν για την εργασία τους θα χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες του word για υπομνηματισμό και υπερσυνδέσεις, αν θα κατασκευάσουν μια προβολή παρουσίασης ή μια αφίσα ή αν το υλικό θα αναρτηθεί κατευθείαν σε σελίδα του wiki. Ως διδάσκοντες, παρεμβαίνουμε διακριτικά όπου χρειάζεται. Αξιολογούμε θετικά τη χρήση υλικού που προέρχεται από διαφορετικές και αξιόπιστες ιστοσελίδες, την πρωτοτυπία και ευρηματικότητα των εργασιών, την ικανότητα κάθε ομάδας να αποδώσει τα χαρακτηριστικά της εποχής αλλά και την ποιότητα συνεργασίας των μελών της. Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Αφού ολοκληρωθεί η διδασκαλία των παραπάνω ενοτήτων της Ιστορίας, η σκυτάλη περνά στη Λογοτεχνία. Πρόκειται, σε τρία μαθήματα, κατανεμημένα σε συνεχή δίωρα, να προσεγγίσουμε ποιήματα του Κ.Π. Καβάφη από το λεγόμενο «κύκλο του Ιουλιανού». Ας υπενθυμίσουμε εδώ ότι το θέμα του Ιουλιανού και των επιλογών του απασχολεί τον Καβάφη ήδη από το 1896 με το «Ο Ιουλιανός εν τοις μυστηρίοις» (1896) έως το τέλος της ζωής του («Εις τα περίχωρα της Αντιοχείας», ποίημα του 1933), δίνοντάς του την ευκαιρία να προβληματιστεί σε βάθος σχετικά με: α. τη διάσταση και αντιπαλότητα των δύο κόσμων, του χριστιανικού/ανατολικού κόσμου και του ελληνικού/εθνικού, β. το συγκρητισμό των δύο αντιλήψεων ζωής, της ηδονιστικής και [221]

6 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» της ασκητικής αλλά και γ. την εναλλαγή στους τρόπους και τις μεθόδους προσέγγισης των φαινομένων, από τη μια της ιστορικής/λογικής και από την άλλη της υπερβατικής/ανορθόλογης (Δάλλας, 2000). Στο σενάριο που έχει κατατεθεί στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχουν τεθεί στόχοι, όπως οι παρακάτω: η συνειδητοποίηση της ανάγκης για διαλλακτικότητα και διάλογο, ιδίως σε μεταβατικές περιόδους, οπότε και ευδοκιμούν μισαλλόδοξες συμπεριφορές (Γνώσεις για τον κόσμο, αξίες, στάσεις ζωής) η γνωριμία με την προσωπικότητα και την ποιητική του Κ.Π. Καβάφη, μέσω (και) διαδικτυακών τόπων, με την έννοια του λογοτεχνικού προσωπείου και, γενικότερα, της λογοτεχνίας ως κατασκευής, όπου κυριαρχεί η ποιητική λειτουργία της γλώσσας (Γνώσεις για τη λογοτεχνία) η καλλιέργεια δεξιοτήτων παρατήρησης, αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης για την επίλυση των προβλημάτων και των γρίφων που θα τεθούν, η δημιουργική αξιοποίηση του διαδικτύου για τη συλλογή του υλικού και του επεξεργαστή κειμένου για τον υπομνηματισμό του, η εμπλοκή στο λογοτεχνικό παιχνίδι μέσω της δημιουργίας κειμένων από τους μαθητές αλλά και της δημιουργικής αξιοποίησης του wiki (Γραμματισμοί) Όσον αφορά τις διδακτικές πρακτικές, προκρίθηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος. (Κονδυλόπουλος, 2013) Κατά το πρώτο δίωρο οι ομάδες εργάζονται στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου. Δεν τους έχουμε προϊδεάσει για το αντικείμενο της ενασχόλησής μας. Κύριο στοιχείο της διδακτικής μας παρέμβασης γίνεται πλέον η απόκρυψη, η χρήση προσωπείων, ο παιγνιώδης χαρακτήρας, σύμφυτος, άλλωστε, τόσο με την ίδια την ουσία της λογοτεχνίας (Scholes, 1986 [1969]), όσο και με την ειρωνική υφή της καβαφικής ποίησης, ως στοιχείου πολυφωνίας και αποφόρτισης του ποιήματος από «κάθε είδους στράτευση και δογματισμό» (Κωστίου, 2000). Στόχοι μας η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών αλλά και η διερεύνηση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. Συγκεκριμένα, η επινοημένη μορφή ενός παππού που αγαπά τους γρίφους, την Ιστορία, τη Λογοτεχνία και τη Χημεία αναθέτει προς επίλυση στους μαθητές αινίγματα και προβλήματα. Με οδηγό απόσπασμα από το ποίημα του Κ. Καρυωτάκη «Ολοι μαζί», πληκτρολογημένο ως πεζό, χωρίς δηλαδή να είναι χωρισμένο σε στίχους, οι ομάδες καλούνται να αντιληφθούν ότι πρόκειται για ποιητικό κείμενο και να το χωρίσουν σε στίχους, ώστε στη συνέχεια να κάνουν το ίδιο και για τρία από τα «Ατελή ποιήματα» του Κ.Π. Καβάφη ( «Hunc deorum templis», «Αθανάσιος», «Ο επίσκοπος Πηγάσιος») (Καβάφης, 1994). Σημειώνεται ότι τα ποιήματα αυτά επελέγησαν σκόπιμα, διότι, ως «ατελή», δεν είναι ευρέως γνωστά, δεν είναι αναρτημένα στον επίσημο διαδικτυακό κόμβο του αρχείου Καβάφη (αλλά σε προσωπικά ιστολόγια) και, διότι, όσον αφορά το περιεχόμενό τους, διαπνέονται από μια ατμόσφαιρα μυστηρίου. Επίσης, είναι πολύ πιθανόν να μην αντιληφθούν οι μαθητές ότι πρόκειται για ποιήματα, στοιχείο που, εκτός από την επιδιωκόμενη παραπλάνηση, θα αξιοποιηθεί κατά τον τελικό αναστοχασμό αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της καβαφικής ποίησης. Αναφορικά με τις Τ.Π.Ε., στόχος εδώ είναι να εξεταστούν οι δυνατότητες του επεξεργαστή κειμένου στην ανάδειξη της ρευστότητας και του παιγνιώδους χαρακτήρα της λογοτεχνικής γραφής (Νέζη & Σεφερλή, 2009). Επιπλέον, ενώ στο φύλλο εργασίας ο επινοημένος παππούς χρησιμοποιεί πολυτονικό και γραμματοσειρά που παραπέμπει σε παλαιότερα κείμενα, για να δημιουργηθεί η ψευδαίσθηση ότι δε μεταχειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή αλλά γραφομηχανή, από [222]

7 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ το επόμενο φύλλο εργασίας ο παππούς «δηλώνει» ότι χρησιμοποιεί πλέον υπολογιστή και μονοτονικό, προκειμένου να επικοινωνήσει καλύτερα και να προσεγγίσει τις μικρότερες ηλικίες. Στόχος εδώ να διερευνηθεί αν το παραπάνω τέχνασμα θα συμβάλει στην εξαπάτηση των μαθητών σχετικά με την ταυτότητα του «παππού». Τελικά η τεχνολογία και τα μέσα της γραφής επηρεάζουν τις εκάστοτε αναγνωστικές πρακτικές; (Ακριτίδου, 2013). Επιπροσθέτως, το γεγονός ότι πρόκειται για ποιήματα του Καρυωτάκη και, κυρίως, του Καβάφη θα παραμείνει προς το παρόν άγνωστο στους μαθητές, με στόχο να διερευνήσουμε για πόσο μπορεί να διατηρηθεί το στοιχείο του μυστηρίου σχετικά με την ταυτότητα του ποιητή, τη στιγμή που η πρόσβαση στα κείμενα μέσω του διαδικτύου είναι πλέον ευκολότερη από παλιά. Άλλωστε, οι μαθητές θα βρίσκονται εμπρός σε υπολογιστές όταν θα τους δοθεί το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας. Πόσες ομάδες θα επιλέξουν να προστρέξουν αμέσως στο διαδίκτυο, αναζητώντας την ταυτότητα, το είδος και την αρχική μορφή-γραμμική διάταξη των ποιημάτων, που θα τους έχουν δοθεί χωρίς κανένα στοιχείο για την προέλευση και το συγγραφέα τους; Ποιες επιλογές αναζήτησης θα ακολουθήσουν τελικά; Έχουν τελικά δίκιο όσοι υποστηρίζουν ότι το διαδίκτυο «καταστρέφει τη διδασκαλία της λογοτεχνίας», γιατί, ανάμεσα στα άλλα, μέσω των δυνατοτήτων αναζήτησης που παρέχει, οδηγεί στην απώλεια του στοιχείου της έκπληξης ως μέσου κινητοποίησης του ενδιαφέροντος των σπουδαστών/μαθητών (Clemens, 2013) ή μήπως οι σχετικές ενστάσεις κρύβουν την αμηχανία όσων τις διατυπώνουν απέναντι σε πρακτικές πρωτόγνωρες για αυτούς; (Μουλά, 2013). Για τα παραπάνω ερωτήματα θα αξιοποιηθεί όχι μόνον ο σχολικός χρόνος, αλλά θα ανοίξουν σχετικές συζητήσεις στο wiki (στην περίπτωσή μας στο Κάποια από τα ερωτήματα που θα τεθούν στις συζητήσεις αυτές: Γιατί ενώ ο «παππούς» πληκτρολογούσε αρχικά σε πολυτονικό σύστημα, ξαφνικά άρχισε να χρησιμοποιεί το μονοτονικό; Πόσο μας βοήθησε το διαδίκτυο στην ανακάλυψη του υλικού; Είναι πάντα αξιόπιστο το υλικό που βρίσκουμε εκεί; Ποιες δυνατότητες μας δίνει ο επεξεργαστής κειμένου στην παρουσίαση του υλικού μας; Σας παραπλάνησε ο ορθογραφικός έλεγχος του επεξεργαστή για το είδος και την εποχή που γράφτηκαν τα κείμενα; Στο σημείο αυτό μας ενδιαφέρει να συζητήσουμε τις προοπτικές και τους περιορισμούς από τη χρήση των Τ.Π.Ε. για την προσέγγιση της λογοτεχνίας. Το τελευταίο ερώτημα θα θέσει το ζήτημα της γλώσσας των κειμένων και της χρήσης του πολυτονικού συστήματος. Πώς είχαν ερμηνεύσει οι μαθητές την πληθώρα των υπογραμμισμένων λέξεων, μόλις είδαν ότι οι περισσότερες επισημαίνονται ως ορθογραφικά λάθη; Σε ποια εποχή είχαν τοποθετήσει αρχικά τη συγγραφή των ποιημάτων; Πάντως, πριν ολοκληρωθεί το μάθημα, οι μαθητές έχουν ανακαλύψει τίνος είναι τα ποιήματα και ποιο το θέμα τους και έχουν ενημερωθεί για το θέμα και τους στόχους του σεναρίου μας. Τους αναθέτουμε μέχρι το επόμενο μάθημα να έχουν συνεργαστεί στο πλαίσιο της ομάδας τους, ώστε να προετοιμάσει καθεμιά ένα ποίημα από το φύλλο εργασίας που θα αναρτηθεί στο wiki. Μέσω αυτού του φύλλου εργασίας, κάθε ομάδα παραπέμπεται στον επίσημο διαδικτυακό κόμβο του αρχείου Καβάφη, για να μελετήσει και να υπομνηματίσει ένα [223]

8 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ποίημα από τον «κύκλο του Ιουλιανού» («Μεγάλη συνοδεία εξ ιερέων και λαϊκών», «Ο Ιουλιανός και οι Αντιοχείς», «Ο Ιουλιανός εν Νικομηδεία», «Ο Ιουλιανός, ορών ολιγωρίαν», «Ουκ έγνως»). Σημειώνουμε ότι αυτή τη φορά επελέγησαν κάποια από τα 154 αναγνωρισμένα ποιήματα (Καβάφης, 1989), ώστε να διατυπώσουν οι μαθητές αισθητικές κρίσεις για τα ποιήματα αυτά, συγκρίνοντάς τα με τα «ατελή». Κάθε ομάδα, με τη διακριτική υποστήριξη του εκπαιδευτικού, συγκεντρώνει στοιχεία και εκφράζει τις απόψεις της σχετικά με τα ποιήματα, διαμορφώνοντας πολυτροπικά και πολυμεσικά κείμενα στη σελίδα της στο wiki, σε word ή σε power point, με ερωτήματα σύμφωνα με τους στόχους που έχουν προαναφερθεί. Αναμένουμε, βέβαια, ότι σε πολλά σημεία τους τα απαιτητικά αυτά ποιήματα θα προκαλέσουν την ερμηνευτική αμηχανία των μαθητών. Δεν αποβλέπουμε, ωστόσο, σε μια εξαντλητική προσέγγισή τους μας ενδιαφέρει κυρίως να εστιάσουμε στο προσωπείο που επιλέγει κάθε φορά ο ποιητής και συζητούμε για τον αφηγητή/ομιλητή σε καθένα από αυτά τα ποιήματα και τη στάση του απέναντι στον Ιουλιανό και τα γεγονότα της αφήγησης, στοιχείο που θα αξιοποιηθεί κατά την τελική φάση του σεναρίου. Την επόμενη εβδομάδα η ολομέλεια συγκεντρώνεται στην αίθουσα διδασκαλίας, που είναι εφοδιασμένη με διαδραστικό πίνακα ή βιντεοπροβολέα. Η πρώτη ώρα διατίθεται για σύντομο σχολιασμό των εργασιών των ομάδων. Μας ενδιαφέρουν ο βαθμός και η ποιότητα της συνεργασίας καθεμιάς, η πρωτοτυπία και η ποικιλία των μέσων που επέλεξε ώστε να επικοινωνήσει με το ποίημα και να μας φέρει και εμάς σε επικοινωνία με αυτό. Η δεύτερη ώρα αυτού του μαθήματος διατίθεται για μελέτη στην ολομέλεια του ποιήματος «Εις τα περίχωρα της Αντιοχείας». Το ποίημα αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να συνοψίσουμε όσα έχουν συζητηθεί και να προετοιμάσουμε το έδαφος για τις δύο τελικές δραστηριότητες, όπου θα συναντηθούν, ως οι δύο όψεις ενός νομίσματος, η Λογοτεχνία με τη Χημεία: α. τη συγγραφή ατομικής δραστηριότητας δημιουργικής γραφής, με τίτλο «ώρα να φορέσεις το δικό σου λογοτεχνικό προσωπείο». β. την εργαστηριακή επίλυση του μυστηρίου που αφορά την πυρκαγιά στο ναό του Απόλλωνα. Αναφορικά με την πρώτη, σημειώνουμε τα εξής: αν οι εργασίες δημιουργικής γραφής γραφτούν στην αίθουσα διδασκαλίας, είναι δυνατόν μετά την αξιολόγησή τους από το διδάσκοντα να πληκτρολογηθούν βελτιωμένες και να αναρτηθούν στο wiki για περαιτέρω σχολιασμό. Υπάρχει, βέβαια, πάντα η δυνατότητα να ανατεθούν ως εργασία στο σπίτι και να αναρτηθούν κατευθείαν στο wiki. Αξιολογούμε θετικά την ικανότητα κάθε μαθητή να αποδώσει το κλίμα της εποχής, να φορέσει το κατάλληλο προσωπείο και να επιλέξει το κατάλληλο ύφος, ώστε να εκφράσει, ανάλογα με την ταυτότητά του, τις εικασίες του σχετικά με τον ένοχο. Επίσης, μας ενδιαφέρει να αποδώσουν την τοπογραφία και τη ζωή στην Αντιόχεια, ανακαλώντας τις σχετικές μας συζητήσεις στο μάθημα της Ιστορίας, αλλά και να αποτυπώσουν το κλίμα συγκρητισμού ή φανατισμού που επικρατούσε. Φυσικά, στην τελική φάση του αναστοχασμού, θα επανέλθουμε και θα τονίσουμε στους μαθητές ότι δεν είναι ζήτημα της λογοτεχνίας, αλλά της επιστήμης, να προσπαθήσει να ανακαλύψει τον ένοχο. Η λογοτεχνία, ως κατασκευή, φτιάχνει ενόχους ή αθώους και εμπλέκει ως συνενόχους τον αναγνώστη ή το λογοτέχνη, που κατασκευάζουν την ιστορία ανάλογα με τις δικές τους πεποιθήσεις και τις επιδιώξεις τους. Στόχος είναι να αναδειχθεί τελικά ότι στη λογοτεχνία δε χωράνε φανατισμοί και [224]

9 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ μισαλλοδοξίες και ότι κάτι τέτοιο καλό είναι να συμβαίνει και στην καθημερινή μας ζωή ότι, τελικά, το ουσιώδες δεν είναι «που έσκασε» ο Ιουλιανός, αλλά που συμμετείχαμε όλοι μας στο παιχνίδι του ποιητή με τα προσωπεία και τις λέξεις. Γ. ΧΗΜΕΙΑ Ως προς τη Χημεία, όπως προβλέπεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα, διδάσκονται οι φυσικές ιδιότητες των υλικών. Επιδιώκεται οι μαθητές να μελετήσουν τις ιδιότητες των υλικών ολιστικά, διερευνητικά, συνεργατικά και ανακαλυπτικά, με κατά το δυνατόν ευχάριστο και εύληπτο τρόπο, μέσω εκπαιδευτικών γρίφων και προβλημάτων που θα λύσουν χαράσσοντας οι ίδιοι τις στρατηγικές επίλυσης. Το τρέχον Αναλυτικό Πρόγραμμα, το σχολικό εγχειρίδιο και ο οδηγός του εκπαιδευτικού, οδηγούν στη διαμόρφωση της σχετικής στοχοθεσίας, βάσει της οποίας οι μαθητές, με την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέμβασης, αναμένεται πως θα είναι ικανοί να: εντοπίζουν και να περιγράφουν τις φυσικές ιδιότητες ενός υλικού. συγκρίνουν διάφορα υλικά ως προς συγκεκριμένες ιδιότητές τους (σκληρότητα, πυκνότητα, διαλυτότητα). επιλέγουν το κατάλληλο υλικό για μια συγκεκριμένη χρήση, με βάση τις ιδιότητές του. συνεργάζονται και να ανακοινώνουν απόψεις και συμπεράσματα, ως αποτέλεσμα της εργασίας τους. επιλέγουν προς επεξεργασία χρήσιμα και αξιόπιστα στοιχεία, απορρίπτοντας άλλα (κριτικός-ψηφιακός γραμματισμός). επιχειρηματολογούν στηριγμένοι σε διερεύνηση βάσει των στρατηγικών και των μελετών τους. εξοικειώνονται με τη διαδικασία «πρόβλεψη πειραματικός έλεγχος εξήγηση» ως βασικό πυρήνα της πειραματικής διαδικασίας. Οι μαθητές εργάζονται στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του σχολείου, στη σχολική αίθουσα και στην αίθουσα πληροφορικής. Όπως προαναφέρθηκε, η ύπαρξη διαδραστικού συστήματος διδασκαλίας ή βιντεοπροβολέα είναι επιθυμητή. Ως προς τη διάρκεια, απαιτούνται δύο διδακτικές ώρες για τη Χημεία, η μία εξ αυτών με εργαστηριακή πρακτική για την εστιασμένη μελέτη των ιδιοτήτων των υλικών. Η ασύγχρονη επικοινωνία, με τη χρήση του wiki, εξαλείφει τα χρονικά όρια και επιτρέπει την προσαρμογή τους στις δεξιότητες και επιλογές των μαθητών. Οι τελευταίοι, πέραν του γνωστικού οφέλους, συνεργαζόμενοι σύγχρονα ή ασύγχρονα, θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ, με την εφαρμογή και χρήση του περιβάλλοντος wiki και της ιστοεξερεύνησης, τη διαμόρφωση κειμένου με google Docs και δημιουργία παρουσίασης με συνδυασμό εικόνας και κειμένου. Έτσι, σε συμφωνία και με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, θα μπορέσουν να αποκτήσουν «κριτική στάση απέναντι στα προβλήματα και ισορροπημένη συμπεριφορά μέσα στο κοινωνικό σύνολο». Οι μαθητές της Β τάξης, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, οφείλουν να γνωρίσουν διάφορα υλικά, τις χρήσεις και τις ιδιότητές τους και, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να εκτελέσουν τις αντίστοιχες εργαστηριακές ασκήσεις. Προκειμένου να εμπλακούν στη διαδικασία της οικοδόμησης της νέας γνώσης με τρόπο ευχάριστο, κατά το δυνατόν ενδιαφέροντα και παιγνιώδη, καλούνται να διαλευκάνουν μια υπόθεση μυστηρίου (απόσπασμα παρατίθεται στο Παράρτημα). Η υπόθεση προς εξιχνίαση τους δίνεται, μέσω μιας ιστοεξερεύνησης, ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα [225]

10 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ιστοεξερευνήσεων zunal (http://zunal.com/webquest.php?w=212980, ή, στην ελληνική πλατφόρμα, Στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, οι μαθητές, ομαδοσυνεργατικά, εκτελούν τα προβλεπόμενα της διδακτέας ύλης πειράματα ταξινόμησης συγκεκριμένων υλικών βάσει της πυκνότητας και της σκληρότητάς τους, μελετούν τη διαλυτότητα ως φυσική ιδιότητα και διερευνούν ιδιότητες, όπως αγωγιμότητα θερμική και ηλεκτρική, ελαστικότητα, ευθραυστότητα κ.ά., σε συνδυασμό με τη χρήση των υλικών. Στη συνέχεια, μεταφέρονται στην εποχή του 362 μ.χ. οπότε, υποδυόμενοι τους ειδικούς ερευνητές του μυστηρίου συμβάντος, περνούν κυκλικά από τους πάγκους εργασίας, όπου έχουν τοποθετηθεί οι σάκοι με τα ευρήματα - ενοχοποιητικά υλικά των υπόπτων για την πυρκαγιά στο ναό του Απόλλωνα. Τα υλικά που συναντούν έχουν επιλεγεί ώστε να αντιπροσωπεύουν την εποχή εκείνη (π.χ. οι σάκοι είναι λινοί και όχι πλαστικοί). Οι εμπλεκόμενοι συνεργάζονται στην παρατήρηση, την καταγραφή των μετρήσεων και συμπερασμάτων, καθώς και στην παρουσίαση των πορισμάτων τους. Στη διάρκεια των βημάτων δράσεων, γίνεται ομαδική αξιολόγηση από το διδάσκοντα, βάσει των αντίστοιχων στόχων. Ακολουθεί αξιολόγηση με το αντίστοιχο φύλλο, με μορφή εντύπου ή ηλεκτρονικά. Το φύλλο εργασίας, σχεδιασμένο από την εκπαιδευτικό βάσει της αντίστοιχης στοχοθεσίας και των επιμέρους δεδομένων, δίνεται έντυπο στους μαθητές. Αποτελεί το σκελετό της διερευνητικής/ανακαλυπτικής εργασίας κάθε ομάδας, καθοδηγώντας τη δράση της. Παράλληλα, περιέχει συνδετικά σημεία με τα άλλα διδακτικά αντικείμενα, όπως γρίφους, στίχους ή φράσεις, που παραπέμπουν στη ζωή και την ποίηση του Καβάφη και στις πόλεις στις οποίες έζησε. Ο πολυπράγμων επινοημένος παππούς, ο οποίος θέτει ερωτήματα και στις παράλληλα διδασκόμενες ενότητες της Ιστορίας και της Λογοτεχνίας, έχει τελικά, όπως διαπιστώνουν κάποια στιγμή οι μαθητές, το ρόλο συνδέσμου μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων. Μάλιστα, έχει επιλεγεί σχετική φιγούρα, η οποία εμφανίζεται σταδιακά στα φύλλα εργασίας της Λογοτεχνίας και της Χημείας. Επισημαίνουμε, έτσι, στους μαθητές και εφιστούμε την προσοχή τους στα σύμβολα και στους συμβολισμούς, ενώ τους τονίζουμε την ανάγκη να είναι παρατηρητικοί. Οι μαθητές στο σπίτι μπορούν να συνεχίσουν την έρευνά τους ατομικά ή ομαδικά, μέσω του wiki, που προσφέρεται για αναρτήσεις εργασιών, συμπερασμάτων και σχετικού υλικού, καθώς και επικοινωνία ομαδική και ατομική. Μελετούν συγκεκριμένα σημεία του εμπλουτισμένου σχολικού βιβλίου Χημείας, όπως τους προτείνονται από τον εκπαιδευτικό, και εκθέτουν γραπτά στο wiki ή δια ζώσης στην τάξη απορίες, απαντήσεις και προτάσεις. Δ. ΣΥΝΘΕΣΗ-ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ Μετά την ολοκλήρωση του εγχειρήματος, οι συνεργαζόμενοι διδάσκοντες κανονίζουν μια κοινή συνάντηση με την ολομέλεια. Εκεί οι ομάδες επιχειρηματολογούν ανακοινώνοντας το τελικό πόρισμα της ομάδας τους και σχολιάζουν σύντομα εκθέτοντας τις εντυπώσεις τους, τόσο για τον ιδιαίτερο τρόπο (συν)εργασίας, όσο και για τη σημασία της διεπιστημονικής προσέγγισης της διδακτέας ύλης. Εντοπίζονται, τέλος, οι όποιες διαφορές ανάμεσα στο λογοτεχνικό λόγο και τον επιστημονικό και τονίζονται οι διαφορετικοί «τρόποι» που χρησιμοποιούν η λογοτεχνία και η επιστήμη. E. ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Τον Οκτώβριο του 2013 επιχειρήσαμε μια πρώτη εφαρμογή τμημάτων αυτής της διδακτικής παρέμβασης στη Β τάξη του 4 ου Γυμνασίου Σπάρτης «Γιάννης Ρίτσος», [226]

11 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ διερευνώντας τη δυνατότητα συντεταγμένης και ολιστικής δράσης κατά τη διδασκαλία τους. Αρωγοί μας ο διευθυντής του σχολείου, κ. Καρράς Θεόδωρος, και ο διδάσκων το μάθημα της Χημείας, κ. Βαλκανάς Γεώργιος, που πρόθυμα συνεργάστηκε στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών με τη συνδημιουργό της παρέμβασης. Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους, που για μια ακόμη φορά ανέδειξαν την αξία της συνεργασίας ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την υλοποίηση των καινοτόμων (και όχι μόνον) δράσεων. Τα σχήματα 1-4 δίνουν κάποια στιγμιότυπα από αυτήν την πρώτη προσπάθεια. Πλήρης εφαρμογή του συνταγμένου σεναρίου προβλέπεται να γίνει, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προαναφερθέντος προγράμματος του Κ.Ε.Γ., μετά από σχετική έγκριση, κατά το σχολικό έτος Σχήμα 1: Οι σάκοι των υπόπτων και το περιεχόμενό τους Σχήμα 2: Τα εργαστήρια ελέγχου ιδιοτήτων των υλικών Σχήμα 3: Στιγμιότυπο από το wiki με την ιστοεξερεύνηση και την αποστολή των ομάδων Σχήμα 4: Συνοψίζοντας στο wiki, μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής μας παρέμβασης [227]

12 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ΑΝΑΦΟΡΕΣ Αβραμιώτης, Σ.& Αγγελόπουλος, Β.& Καπελώνης, Γ. & Σινιγάλιας, Π. &Σπαντίδης & Δ., Τρικαλίτη, Α. & Φίλος, Γ. (2007). Χημεία Β Γυμνασίου, Βιβλία Μαθητή και Εκπαιδευτικού. Ο.Ε.Δ.Β. Αθήνα. Ακριτίδου, Μ. (2013). Τ.Π.Ε. και διδασκαλία της λογοτεχνίας. Το μοντέλο των τριών αλληλένδετων κύκλων. Επιμορφωτικό υλικό. β έκδ. Θεσσαλονίκη: Κ.Ε.Γ, σσ Αναρτημένο στο προσβάσιμο από τα μέλη της κοινότητας του «Διαλόγου». Ανακτήθηκε στις Αποστολίδου, Β. (2012). Η λογοτεχνία στα νέα περιβάλλοντα των Τ.Π.Ε.: κυβερνολογοτεχνία και e-books, ψηφιακές κοινότητες αναγνωστών, δημιουργική γραφή και αφήγηση στον ψηφιακό κόσμο. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: Θεσσαλονίκη, σσ Αναρτήθηκε στο στις Ανακτήθηκε στις Αποστολίδου, Β. & Καπλάνη, Β. & Χοντολίδου, Ε. (2004). Διαβάζοντας λογοτεχνία στο σχολείο Μια νέα πρόταση διδασκαλίας. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός, σσ και Βοσνιάδου, Σ. (2006). Παιδιά, Σχολεία και Υπολογιστές. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. Δάλλας, Γ Ο Ιουλιανός και η διάσταση των δύο κόσμων στον Καβάφη. Στο Πιερής, Μ (επιμ). Η ποίηση του κράματος. Μοντερνισμός και διαπολιτισμικότητα στο έργο του Καβάφη. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, σσ Δημητρούκας, Ι. & Ιωάννου, Θ. (2006) Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία. Β Γυμνασίου, Βιβλία Μαθητή και Εκπαιδευτικού. Αθήνα ΟΕΔΒ. Θεοφιλιδης, Χ., (1997). Διαθεματική Προσέγγιση της Διδασκαλίας. Έκδοση 2 η. Αθήνα: εκδόσεις Γρηγόρη. Καβάφη, Κ.Π. (1989). Ποιήματα ( ). Στιχαριθμημένη έκδοση φροντισμένη από τον Γ.Π. Σαββίδη. Αθήνα: Ίκαρος. Καβάφης, Κ.Π. (1994). Ατελή ποιήματα Φιλολογική έκδοση και σχόλια Renata Lavagnini. Αθήνα: Ίκαρος. Κονδυλόπουλος, Ι. (2013). Το ουσιώδες είναι που παίξαμε: παιχνίδια με την ποίηση. Διδακτικό σενάριο για τη Νεοελληνική Λογοτεχνία (Β Γυμνασίου) στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Κουτσογιάννης, Δ. (2011). ΤΠΕ και γλωσσική διδασκαλία: οι τρεις αλληλένδετοι κύκλοι. Στο Κουτσογιάννης Δ. & Παυλίδου Μ. & Χαλισιάνη Ι. Μελέτη για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, σσ Αναρτήθηκε στις Ανακτήθηκε στις Κουτσογιάννης, Δ. (2010). Τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής λόγου, Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. τχ. 3: κλάδος ΠΕ 02, β έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη. Πάτρα: ΙΤΥ, σσ [228]

13 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Κωστίου, Κ. (2000). Ακόμη λίγα για την ειρωνεία του Κ.Π. Καβάφη. Στο Πιερής, Μ (επιμ). Η ποίηση του κράματος. Μοντερνισμός και διαπολιτισμικότητα στο έργο του Καβάφη. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, σσ Ματσαγγούρας, Η. (2002). ιεπιστηµονικότητα, διαθεµατικότητα και ενιαιοποίηση στα νέα Προγράµµατα Σπουδών: Τρόποι οργάνωσης της σχολικής γνώσης. «Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων», τεύχος 7, ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., Αθήνα Ανάκτηση 27 Ιανουαρίου 2014 από Μουλά, Ε. (2013). Νέες τεχνολογίες και λογοτεχνία. Η αμηχανία μπροστά στο «καινούριο» ή η διαμάχη μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας με νέο προσωπείο; i- teacher τχ. 6 Σεπτέμβριος 2013, σσ Ανακτήθηκε στις από τη διεύθυνση Νέζη, Μ. & Σεφερλή Ν. (2009). Αποκαθιστώντας ένα χειρόγραφο. Στο Νικολαϊδου, Σ. Λογοτεχνία και Νέες Τεχνολογίες. Από τη Θεωρία στη διδακτική πράξη. Αθήνα: Κέδρος, σσ Νικολαϊδου, Σ. (2009). Λογοτεχνία και Νέες Τεχνολογίες. Από τη Θεωρία στη διδακτική πράξη. Αθήνα: Κέδρος, σσ Παντζαρέλας, Π. (2012). Τα βασικά εργαλεία των ΤΠΕ στη διδασκαλία της λογοτεχνίας και οι χρήσεις τους: περιβάλλοντα παραγωγής λόγου, λογισμικό παρουσίασης και διαδίκτυο. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, σσ _0.pdf. Αναρτήθηκε στις Ανακτήθηκε στις 29 Ιανουαρίου Φρυδάκη, Ε. (2003). Η θεωρία της λογοτεχνίας στην πράξη της διδασκαλίας. Αθήνα: Κριτική, σσ Clemens, D. (2013). Πώς το διαδίκτυο κατέστρεψε τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Φιλόλογος, τχ. 151, Ιαν-Μάρτ. 2013, σσ Gardner, G.(2007). Science in school «Το αστυνομικό μυστήριο: μια διαθεμα-τική «επιδρομή» στη βασική δικαστική επιστήμη». (μτφ. Πιερράτος Θ.). Ανακτήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2012 από OECD (2006). The PISA Assessment Framework. Ανακτήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2014 από Ostrogorsky, G. (1978 [1963]). Ιστορία του βυζαντινού κράτους (μτφρ. Ι. Παναγόπουλος). Τόμ. Ι. Αθήνα: Ιστορικές εκδόσεις Στεφ. Δ. Βασιλόπουλος, σσ Roussinos, D., & Jimoyiannis, A. (2011). Blended collaborative learning through a wiki-based project: A case study on students perceptions. International Journal of Digital Literacy and Digital Competence, 2(3), Scholes, R. (1986 [1969]). Στοιχεία της ποίησης (μτφρ. Α. Παρίση). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κωνσταντινίδη, σσ Ανακτήθηκε στις 29 Ιανουαρίου [229]

14 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η υπόθεση της ιστορίας μυστηρίου (απόσπασμα) Ολοσχερής καταστροφή του ναού του Aπόλλωνα στην Aντιόχεια, από πυρκαγιά. Οι κάτοικοι της Δάφνης, ανάστατοι. Οι φήμες δίνουν και παίρνουν. Οι ειδικοί αναλαμβάνουν την εξιχνίαση της υπόθεσης. Είχαν ακουστεί αρκετοί κεραυνοί τη νύχτα εκείνη Σύμφωνα με πραγματογνώμονες της εποχής, οι οποίοι έσπευσαν επί τόπου, η φωτιά ξέσπασε αργά το βράδυ της 22ας Οκτωβρίου στο ναό του Απόλλωνος, που βρισκόταν στο προάστιο Δάφνη της Αντιόχειας και τον κατέστρεψε ολοσχερώς. Πιθανή αιτία: εμπρησμός, με αντικείμενο από εύφλεκτο, ιδιαίτερα μαλακό υλικό, ίσως κερί. Σε αυτοσχέδια κρύπτη, κάτω από το δάπεδο του τεμένους, διασώθηκε αγαλματίδιο της θεάς Αφροδίτης, από υλικό υψηλής πυκνότητας, πλήρως βυθισμένο σε γυάλινο δοχείο με νερό. Ο ΠΡΑΙΤΩΡ (βυζαντινός αξιωματούχος που εκτελούσε αστυνομικά καθήκοντα), απεφάνθη: 1. Εμπρηστικό υλικό δεν ανευρέθη. 2. Λευκή, κρυσταλλική, ιδιαιτέρως διαλυτή στο νερό ουσία, η οποία εντοπίστηκε, είναι πιθανώς άλας εξ αλυκών. 3. Πλησίον του τεμένους παρατηρήθηκαν ίχνη από δερμάτινα σανδάλια ανδρικά, μικρό χάλκινο έλασμα, πιθανώς από χύτρα και διάσπαρτα κυανά σταγονίδια, μάλλον μελάνης. Διερευνήθηκαν οι οικίες πέντε υπόπτων. Τα υλικά που συνελέγησαν παραδίδονται προς εξέτασιν. 1ος ΥΠΟΠΤΟΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΟΣ, ΙΑΤΡΟΣ: Ως άλλοθι προέβαλε ότι τα δοχεία γυαλιού που βρέθηκαν στο εργαστήριό του χρησιμοποιούνταν από τον ίδιο για τις δοκιμαστικές αναμίξεις θεραπευτικών ουσιών. Την ημέρα εκείνη είχε καταπιαστεί με μια ιδιαιτέρως απαιτητική συνταγή κατά της τριχόπτωσης, με φύλλα και άνθη λαδανιάς. Φυσικά χρησιμοποιεί μεγάλες ποσότητες απολύτως καθαρού ύδατος, αφού αυτό είναι γνωστό ως «οικουμενικός διαλύτης», απαραίτητο για κάθε του πειραματισμό. Όσο για το δοχείο της μελάνης, εξυπακούεται πως οι συνταγές του καταγράφονται, ώστε «να μείνουν εις τους αιώνας». 2ος ΥΠΟΠΤΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ: Υποστήριξε ότι έως αργά το βράδυ της 22ας Οκτωβρίου, με το λιγοστό φως ενός κεριού, μελετούσε ένα εντυπωσιακό σύγγραμμα με επιγράμματα διαπρεπών αρχαίων Ελλήνων. Κρατούσε μάλιστα λεπτομερείς σημειώσεις ώσπου, «φευ!», είδε το μελανοδοχείο του να σπάζει στο δάπεδο σε χίλια κομμάτια Δήλωσε μανιώδης συλλέκτης μεταλλικών αγαλματιδίων αρχαίων ολύμπιων θεών και τόνισε πως, για κανέναν απολύτως λόγο, δε θα τα αποχωριζόταν. 3ος ΥΠΟΠΤΟΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ, ΜΟΝΑΧΟΣ: Προέβαλε ως άλλοθι ότι το απόγευμα της μέρας εκείνης είχε πάει στον έμπορο της Δάφνης, γνωστό του από την εποχή που ήταν λαϊκός, να αγοράσει αλάτι. Άργησε να γυρίσει, γιατί στο μεταξύ ξέσπασε καταιγίδα. Επίμηκες τεμάχιο ξύλου με μορφή δαδιού, που βρέθηκε στην πόρτα του, υποστήριξε πως προερχόταν από ένα κατεστραμμένο από τον καιρό αναλόγιοψαλτήριο. [230]

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Εισαγωγή στη Χημεία: Διδακτική παρέμβαση διερευνητική, με Ποίηση, γρίφους και Ιστορία.

1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Εισαγωγή στη Χημεία: Διδακτική παρέμβαση διερευνητική, με Ποίηση, γρίφους και Ιστορία. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ «PATHWAY» Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ / ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ / ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Σενάριο Διδασκαλίας Χημείας Γυμνασίου Ελένη Γ. Παλούμπα, Χημικός κλ. ΠΕ04.02,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Σχολική Σύμβουλος φιλολόγων xarampa@gmail.com

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Σχολική Σύμβουλος φιλολόγων xarampa@gmail.com Διδακτική προσέγγιση της Ιστορίας με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.: ένα διδακτικό σενάριο στο μάθημα της Ιστορίας της Γ Γυμνασίου με θέμα: «Η στάση της Ευρώπης απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση» Χριστίνα Αραμπατζή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Ι. Εισαγωγή Το σενάριο είναι κατά βάση ένα σχέδιο μαθήματος, αυτό που πάντα έχει στο μυαλό του ο εκπαιδευτικός πριν μπει στην τάξη να διδάξει.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Το Π.Σ. για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 2015 ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ https://greece450bc.wordpress.com/ ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2015 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Τίτλος ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1940, ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Γ. ΡΙΤΣΟΥ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1940, ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Γ. ΡΙΤΣΟΥ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1940, ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Γ. ΡΙΤΣΟΥ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νικόλαος Κούκης, Φιλόλογος ΠΕ02 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Γενικό Λύκειο Κηφισιάς Κηφισιά, 18/04/2015 1. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 677 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT Πέτρος Κούμουλος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Τα ζώα που ζουν κοντά μας»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Τα ζώα που ζουν κοντά μας» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Τα ζώα που ζουν κοντά μας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σχολείο: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τάξη: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Θέατρο: από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΑΠΛΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΑΠΛΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ 244 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΑΠΛΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ Αγάθη Καραμπούλα Βιολόγος, καθηγήτρια 2ου Γυμνασίου Σύρου. Γιώργος Μακρυωνίτης Χημικός, υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Βιβλία-βιβλιοθήκες» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Γκουντέλα Βασιλική Ειδικότητα: Φιλόλογος (ΠΕ2) Σχολείο: 4 ο Γυμνάσιο Κομοτηνής Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Διάρκεια: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις εισηγήσεων εργαστηρίου λογοτεχνίας

Περιλήψεις εισηγήσεων εργαστηρίου λογοτεχνίας Περιλήψεις εισηγήσεων εργαστηρίου λογοτεχνίας Το πρόγραμμα του εργαστηρίου Βασίλης Βασιλειάδης: Εισαγωγή στη θεματική του εργαστηρίου Αλεξάνδρα Γερακίνη: «Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει». Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς;

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; Ζωγραφιά: Β. Χατζηβαρσάνης 2014, ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; 95 Οδηγίες για τις δραστηριότητες της Γ φάσης Έχοντας συζητήσει για την κατάσταση της γειτονιάς μας

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2.2. Φόρµα Μαθήµατος 2 ης Τηλεδιάσκεψης Το νερό νεράκι Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος και της Κύπρου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας B Γυμνασίου Τίτλος:

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. των αναλυτικών

ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. των αναλυτικών 1 ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας. Γενικοί άξονες όλων των αναλυτικών 2 Εισαγωγή του ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στα Σχολεία Η εισαγωγή του ΝΑΠ στα Αρχαία Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτική συνάντηση

Επιμορφωτική συνάντηση Επιμορφωτική συνάντηση Ψηφιακό υλικό (διαδραστικάσχολικά βιβλία, Ψηφίδες, Φωτόδεντρο) και διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Ευγενία Δανιηλίδου Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02 21 Οκτωβρίου2015 Διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Φτιάχνοντας τον ερευνητή

Φτιάχνοντας τον ερευνητή Αθήνα 24 Σεπτεμβρίου 2015 Διδακτική προσέγγιση του νέου μαθήματος της Τεχνολογίας της Γ τάξης του Γυμνασίου MIND MAP CONCEPT MAP FLOW CHART Web 2.0 Γιάννης Τζωρτζάκης, Σχολικός Σύμβουλος (ΠΕ12.01), ΠΔΕ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΕΚΤ 5 η Συνεδρίαση 25 / 07 /2013. Πρόσβαση στη Γνώση

ΕΣΕΚΤ 5 η Συνεδρίαση 25 / 07 /2013. Πρόσβαση στη Γνώση ΕΣΕΚΤ 5 η Συνεδρίαση 25 / 07 /2013 Πρόσβαση στη Γνώση Τρόποι αξιοποίησης της ψηφιακής συνεργατικής πλατφόρμας εκπαιδευτικού περιεχομένου ΜΗΤΙΔΑ: Παρουσίαση του Εργαλείου εκπαιδευτικών σεναρίων Μπέκος Κωνσταντίνος,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Το παραμύθι της τάξης» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Αναλυτικά Προγράμματα ή Προγράμματα Σπουδών ¾ Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Τι είναι σχέδιο μαθήματος, Τι περιλαμβάνει ένα σχέδιο μαθήματος ¾ Μορφές σχεδίων μαθήματος ¾ Διδακτικές τεχνικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής 1 η Σεπτέμβρη 2010 Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία Έργο του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Εργασία (project) στο Νέο Λύκειο

Η Ερευνητική Εργασία (project) στο Νέο Λύκειο Η Ερευνητική Εργασία (project) στο Νέο Λύκειο Ορισμός ομάδων και στρατηγικές επικοινωνίας στις Ερευνητικές Εργασίες 12/11/2011 Γιάννης Τζωρτζάκης M.Sc. Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Ζάννειο Πειραιά Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 5 ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας Δημοτικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

1. Θέµα project κριτήρια επιλογής θέµατος

1. Θέµα project κριτήρια επιλογής θέµατος ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «Ταξίδι στα µέρη του ιονύσου» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013-2014 ΤΑΞΗ : Γ 1. Θέµα project κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Έκδοση Α Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Κατάρτισης Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το μοντέλο των τριών κύκλων... 3 1.1 Α κύκλος:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ» 4 & 5 Σεπτεμβρίου 2013. Διδασκαλία Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματισμός: Σύγχρονα διδακτικά πλαίσια

«ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ» 4 & 5 Σεπτεμβρίου 2013. Διδασκαλία Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματισμός: Σύγχρονα διδακτικά πλαίσια Σχολική Χρονιά 2013-2014 «ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ» 4 & 5 Σεπτεμβρίου 2013 Διδασκαλία Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματισμός: Σύγχρονα διδακτικά πλαίσια Παρουσίαση-Οργάνωση: Oμάδα Eργασίας για τη Διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόμβος της γλωσσικής εκπαίδευσης

Ο ρόμβος της γλωσσικής εκπαίδευσης Ο ρόμβος της γλωσσικής εκπαίδευσης Το παράδειγμα του παράγω Έκδοση Α Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Κατάρτισης Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το θεωρητικό μοντέλο του ρόμβου... 3 2. Το μοντέλο του ρόμβου μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη»

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ηλεκτρονική τάξη» Ζάφειρας Παναγιώτης 1 Μπίστα Πολυξένη 2, 1 Εκπαιδευτικός 1 ου Λυκείου Παπάγου Μαθηματικός με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

«Η αξιοποίηση ενός συνεργατικού περιβάλλοντος (Βlog) και ενός λογισμικού στη διδασκαλία της Ιστορίας»

«Η αξιοποίηση ενός συνεργατικού περιβάλλοντος (Βlog) και ενός λογισμικού στη διδασκαλία της Ιστορίας» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Η αξιοποίηση ενός συνεργατικού περιβάλλοντος (Βlog) και ενός λογισμικού στη διδασκαλία της Ιστορίας» Κυριακή Ασκιανάκη 1, Αναστάσιος Βιολέτης 2 1 Φιλόλογος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα