Κεφάλαιο 7: Κτίριο Υψηλής Πλαστιμότητας με διπλό στατικό σύστημα ισοδύναμο προς τοιχωματικό (ΔΥ2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 7: Κτίριο Υψηλής Πλαστιμότητας με διπλό στατικό σύστημα ισοδύναμο προς τοιχωματικό (ΔΥ2)"

Transcript

1 Κεφάλαιο 7: Κτίριο Υψηλής Πλαστιμότητας με διπλό στατικό σύστημα ισοδύναμο προς τοιχωματικό (ΔΥ2) 7.1 Εισαγωγή Χαρακτηρισμός στατικού συστήματος Τα εντατικά μεγέθη σχεδιασμού για τα κτίρια ΔΜ1 και ΔΥ2 είναι κατά σύμπτωση πανομοιότυπα καθώς η αύξηση της εδαφικής επιτάχυνσης σχεδιασμού από 0.16g για το ΔΜ1 σε 0.24g για το ΔΥ2 αντισταθμίζεται από την ανάλογη αύξηση του συντελεστή συμπεριφοράς από 3.60 σε 5.40 αντίστοιχα. Κατά συνέπεια το κτίριο ΔΥ2, όπως και το ΔΜ1, κατατάσσεται στην κατηγορία των τοιχωματικών συστημάτων (βλέπε 6.1) Παρατηρήσεις Κατά τον EC , σε κτίρια ΚΠΥ απαιτείται ελάχιστη κατηγορία σκυροδέματος C20/25 και χρήση χάλυβα οπλισμού κλάσης C στις κρίσιμες περιοχές των δομικών στοιχείων. Στις επόμενες παραγράφους γίνεται και για το κτίριο ΔΥ2 διαστασιολόγηση των ακόλουθων δομικών στοιχείων: Δοκός Δ1 Δ2 Δ3 οροφής ισογείου Στύλος Σ1 στο ισόγειο και Τοίχωμα Τ1 στο ισόγειο. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται προσαύξηση των εντατικών μεγεθών υπό την οριζόντια σεισμική φόρτιση καθώς προέκυψε θ < 0.1 σε όλους τους ορόφους (βλέπε Κεφάλαιο 3). Κατά συνέπεια τα διαγράμματα ροπών και τεμνουσών σχεδιασμού της δοκού Δ1 Δ2 Δ3 (Σχήματα 6.1 και 6.2), τα φορτία σχεδιασμού του Στύλου Σ1 στο ισόγειο και τον 1 ο όροφο (Πίνακες 6.1 και 6.2) και τα φορτία σχεδιασμού του Τοιχώματος Τ1 στο ισόγειο και τον 1 ο όροφο (Πίνακας 6.3 και 6.4), καθώς και τα διαγράμματα ροπών και τεμνουσών στο επίπεδο του Τοιχώματος (Σχήματα 6.11 και 6.12), ισχύουν και για τα αντίστοιχα δομικά στοιχεία του κτιρίου ΔΥ Διαστασιολόγηση δοκών Δ1 Δ2 Δ3 οροφής ισογείου σε κάμψη Δεδομένα δοκού Δ1 Δ2 Δ3 Οι παρατηρήσεις της 6.2.1(β, γ, δ και ε) ισχύουν και για δοκούς ΚΠΥ. Επί πλέον σημειώνονται τα εξής: α. Γεωμετρικοί περιορισμοί διατομής δοκών ΚΠΥ (EC ) Ελάχιστο πάχος κορμού: b 200mm. β. Διατάξεις τοποθέτησης διαμήκους οπλισμού (EC ) Απαιτούνται κατ ελάχιστον 214 σε όλο το μήκος της άνω και κάτω παρειάς της δοκού. Σε όλο το μήκος της άνω παρειάς απαιτείται οπλισμός A s > A s,max / 4, όπου Α s,max ο μεγαλύτερος οπλισμός άνω ίνας των εκατέρωθεν στηρίξεων. γ. Κρίσιμες περιοχές δοκών ΚΠΥ (EC (1)): l cr = 1.5h = 0.90m από τις παρειές των στηρίξεων και εκατέρωθεν φυτευτού υποστυλώματος. 191

2 7.2.2 Διαστασιολόγηση στήριξης της Δ1 στο στύλο Σ1 (βλέπε 6.2.2) α. Οπλισμός άνω ίνας: Ομοίως Α s,req = 4.60cm 2 Τίθενται ομοίως: 314 = 4.62cm 2 Συνολική διατομή διατιθέμενου οπλισμού (βλέπε Σχήμα 6.3): = 6.63cm 2 ρ prov = β. Οπλισμός κάτω ίνας: Ομοίως Α s,req = 3.86cm 2 Καθώς απαιτούνται τουλάχιστον 214 σε όλο το μήκος τίθενται: = 4.21cm 2 ρ prov = 3.06 > ρ prov / 2 = γ.μέγιστο ποσοστό εφελκυόμενου οπλισμού κρίσιμων περιοχών (EC (4β)) r max = r prov m j e sy,d f cd f yd όπου μ φ : πλαστιμότητα καμπυλοτήτων (EC (3)) Κτίριο ΔΥ2: Τ 1 = 0.352sec < T c = 0.50sec μ φ = 1 + 2(q o 1)(T c / T 1 ) = 1+ 2(5.40 1)(0.50 / 0.352) = ε sy,d = Με τις παραπάνω τιμές προκύπτει: ρ max = f cd f yd = = 5.27 > ρ prov = Διαστασιολόγηση στήριξης της Δ1 στο τοίχωμα Τ1 (βλέπε 6.2.3) α. Οπλισμός άνω ίνας: Ομοίως Α s,req = 8.77cm 2 Τίθενται ομοίως: = 8.64cm 2 ρ prov = β. Οπλισμός κάτω ίνας: Ομοίως Α s,req = 4.71cm 2 Τίθενται ομοίως: = 4.93cm 2 r prov = 3.59 > ρ prov /2 = γ. Μέγιστο ποσοστό εφελκυόμενου οπλισμού κρίσιμων περιοχών (EC (4β)) ρ max = = 5.80 < ρ prov = (ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ) Για την ικανοποίηση της απαίτησης ρ max ρ prov επιλέγεται αύξηση του οπλισμού κάτω ίνας: Τίθενται = 5.75cm 2 r prov = 4.18 και ρ max = = 6.39 > ρ prov = (ΕΠΑΡΚΕΙΑ) Διαστασιολόγηση ανοίγματος δοκού Δ1 (βλέπε 6.2.4) α. Οπλισμός κάτω ίνας: Ομοίως Α s,req = 1.52 < Α s,min = 3.03cm = 3.08cm 2. Συνεπώς, θα επαρκούσε η τοποθέτηση 214, καθώς όμως στις εκατέρωθεν στηρίξεις υπάρχουν κατ ελάχιστον (στήριξη στον στύλο Σ1), εκτιμάται ότι τα 12 θα υπερκαλύπτονται περί το μέσον του ανοίγματος. Έτσι τελικά συνεχίζονται στο άνοιγμα τα της κάτω παρειάς στήριξης στο στύλο Σ1. β. Οπλισμός άνω ίνας (βλέπε 7.2.1(β)) Απαιτείται A s > A s,max /4 = 8.64/4 = = 3.08cm 2. Συνεπώς, θα επαρκούσαν τα 214, καθώς όμως στις εκατέρωθεν στηρίξεις υπάρχουν κατ ελάχιστον 314, εκτιμάται ότι, εφόσον τα 192

3 114 τοποθετηθούν ως πρόσθετα, θα υπερκαλύπτονται περί το μέσον του ανοίγματος. Έτσι τελικά συνεχίζονται στο άνοιγμα τα 314 της άνω παρειάς στήριξης στο στύλο Σ Διαστασιολόγηση στηρίξεων της δοκού Δ2 (βλέπε 6.2.5) α. Οπλισμός άνω ίνας: Ομοίως Α s,req = 14.25cm 2 Τίθενται ομοίως: = 14.51cm 2 ρ prov = β. Οπλισμός κάτω ίνας: Ομοίως Α s,req = 10.22cm 2 Τίθενται ομοίως: 418 = 10.18cm 2 r prov = 7.40 > ρ prov /2 = γ. Μέγιστο ποσοστό εφελκυόμενου οπλισμού κρίσιμων περιοχών (EC (4β)) ρ max = = 9.61 < ρ prov = (ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ) Για την ικανοποίηση της απαίτησης ρ max ρ prov επιλέγεται αύξηση του οπλισμού κάτω ίνας: Τίθενται = 11.37cm 2 r prov = 8.27 και ρ max = = ρ prov = (οριακά αποδεκτό) Διαστασιολόγηση ανοίγματος της δοκού Δ2 (βλέπε 6.2.6) α. Οπλισμός κάτω ίνας: Ομοίως Α s,req = 0.64cm 2 < Α s,min = 3.03cm = 3.08cm 2. Συνεπώς, επαρκούν με άνεση τα 218 = 5.09 > 3.08cm 2 από τις εκατέρωθεν στηρίξεις. Καθώς όμως το άνοιγμα της δοκού Δ2 είναι μικρό (l cl = 3.00m) είναι φανερό ότι, εφόσον τα 220 τοποθετηθούν ως πρόσθετα στις εκατέρωθεν στηρίξεις, θα επικαλυφθούν στο μέσον του ανοίγματος. Κατά συνέπεια τα επεκτείνονται σε όλο το μήκος Διάταξη διαμήκους οπλισμού α. Σκαρίφημα διάταξης οπλισμού (βλέπε Σχήμα 7.1) β. Οι παρατηρήσεις της 6.2.7(β, γ και δ) ισχύουν και για την όπλιση της παρούσας δοκού. 193

4 Σχήμα 7.1: Διάταξη οπλισμών δοκού Δ1 Δ2 Δ3 (Κτίριο ΔΥ2) Μέγιστες επιτρεπόμενες διάμετροι οπλισμού δοκού εντός κόμβων (EC (2)) α. Οι παρατηρήσεις της 6.2.8(α) ισχύουν και για την παρούσα δοκό. Εφαρμογή των σχετικών διατάξεων για την αγκύρωση στον στύλο Σ1 Εξωτερικός κόμβος 194

5 d bl h c 7.5 f ctm g Rd f yd ( v d ) = /1.15 ( ) = 14.97mm > Æ14 όπου γ Rd = 1.2 για δοκούς ΚΠΥ και n d = N Ed min Αγκύρωση διαμήκων ράβδων kej. / ( f cd A c ) = Οι προβληματισμοί και οι παρατηρήσεις της ισχύουν και στην παρούσα περίπτωση ενώ το Σχήμα 6.5 τροποποιείται κατάλληλα καθώς τα μήκη αγκύρωσης σε δοκούς ΚΠΥ αρχίζουν σε βάθος 5 από την παρειά του κόμβου (EC (3)). 7.3 Διαστασιολόγηση υποστυλώματος Σ1 (Ισόγειο) Εισαγωγή Δεδομένα Παρατηρήσεις Οι παρατηρήσεις της ισχύουν και στην παρούσα περίπτωση Αρχικοί έλεγχοι επάρκειας διατομής α. Ελάχιστη διάσταση διατομής Κατά τον EC (1), απαιτείται ελάχιστη διάσταση διατομής πρωτευόντων στύλων ΚΠΥ: b c 250mm. Οι διατομές των στύλων του κτιρίου ΔΥ2 ικανοποιούν τον παραπάνω περιορισμό σε όλους τους ορόφους. β. Έλεγχος ανηγμένης αξονικής θλίψης Κατά τον EC , σε πρωτεύοντα υποστυλώματα ΚΠΥ η ανηγμένη τιμή θλιπτικής καταπόνησης υπό το σεισμικό συνδυασμό δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή Η διατομή του στύλου Σ1 είναι κοινή στο ισόγειο και τον 1ο όροφο. Κατά συνέπεια ο έλεγχος γίνεται στον πόδα του ισογείου: minn Ed = kn (βλέπε Πίνακα 6.1) και v Ed = minn Ed / (A c f cd ) = / ( f cd ) = 0.23 < 0.55 γ. Προκαταρκτικός έλεγχος λυγηρότητας Καθώς για το κτίριο ΔΥ2 προέκυψε θ < 0.10 δεν απαιτείται ο προκαταρκτικός έλεγχος λυγηρότητας της (1) του EC Πορεία διαστασιολόγησης Σε διπλό φέρον σύστημα ισοδύναμο προς τοιχωματικό τα διαδοχικά βήματα διαστασιολόγησης υποστυλώματος ΚΠΥ είναι τα ακόλουθα: α. Διαστασιολόγηση έναντι Ν, Μ x, M y : Διάταξη διαμήκων ράβδων. β. Έλεγχος λυγισμού υποστυλώματος ως μεμονωμένου στοιχείου. γ. Διαστασιολόγηση σε διάτμηση έναντι ικανοτικών τεμνουσών. δ. Έλεγχος έναντι περίσφιξης στις κρίσιμες περιοχές όλων των ορόφων. Σημειώνεται ότι σε διπλό φέρον σύστημα ισοδύναμο προς τοιχωματικό δεν απαιτείται ικανοτικός έλεγχος κόμβων για την ικανοποίηση της ανισότητας ΣΜ Rc 1.3ΣΜ Rb. 195

6 Διαστασιολόγηση έναντι Ν, Μx, My Εισαγωγή Οι επισημάνσεις και οι παραδοχές της ισχύουν και για τη διαστασιολόγηση του στύλου Σ1 του Κτιρίου ΔΥ Απαίτηση διαμήκους οπλισμού Όπως και στον στύλο Σ1 του Κτιρίου ΔΜ1 (βλέπε ) προκύπτει ω req,max = 0.02 για τον συνδυασμό maxn στον πόδα του ισογείου Υπολογισμός διάταξη διαμήκους οπλισμού Ομοίως απαιτείται τοποθέτηση του ελάχιστου οπλισμού: Α s,min = ρ min b h = = 20.25cm 2 Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της όσον αφορά στα όρια και την τοποθέτηση των διαμήκων ράβδων σε στύλους ΚΠΥ, προκρίνεται η διάταξη διαμήκων ράβδων: = > 20.25cm 2 (Σχήμα 7.2). Είναι φανερό ότι η διατομή των γωνιακών στύλων είναι αντιοικονομική. Στην γίνεται διερεύνηση της δυνατότητας μείωσης της διατομής τους. Σχήμα 7.2: Διάταξη όπλισης στύλου Σ1 (Κτίριο ΔΥ2) Διερεύνηση δυνατότητας μείωσης διατομής γωνιακών στύλων Η παρούσα διερεύνηση γίνεται κατά προσέγγιση με θεώρηση των εντατικών μεγεθών σχεδιασμού των Πινάκων 6.1 και 6.2. Ένα από τα κριτήρια επιλογής διατομής υποστυλωμάτων είναι και η δυνατότητα αγκύρωσης των διαμήκων οπλισμών των δοκών (βλέπε 7.2.8). Μέγιστη διατομή διαμήκων οπλισμών της δοκού Δ1 στον στύλο Σ1: 14. Έστω διατομή στύλου Σ1: 40 x 40cm 196

7 d bl /1.15 ( ) = 13.48mm < Æ14(οριακά αποδεκτό) kej. όπου v d = N Ed min / ( f cd A c ) = / ( f cd ) = Κατά συνέπεια η αυστηρή τήρηση των διατάξεων του κανονισμού δεν επιτρέπει μείωση της διατομής του στύλου. Σημειώνεται ότι τυχόν μείωση των διατομών των γωνιακών υποστυλωμάτων απαιτεί τροποποίηση του προσομοιώματος και επανάληψη της στατικής ανάλυσης. Καθώς στόχος της παρούσας εργασίας δεν είναι η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού, η διαστασιολόγηση του κτιρίου ΔΥ1 συνεχίζεται με τις αρχικές διατομές Έλεγχος λυγισμού υποστυλώματος ως μεμονωμένου στοιχείου Τα αποτελέσματα των ελέγχων έναντι κινδύνου λυγισμού είναι ταυτόσημα με αυτά του στύλου Σ1 του Κτιρίου ΔΜ1 ( 6.3.3), όπου διαπιστώθηκε άνετη επάρκεια έναντι κινδύνου λυγισμού Διαστασιολόγηση σε διάτμηση έναντι ικανοτικών τεμνουσών Εισαγωγή α. Οι ικανοτικές τέμνουσες V Ed υπολογίζονται από τις ροπές υπεραντοχής (Μ i.d ) στους κόμβους κεφαλής και πόδα του στύλου για εναλλασσόμενη φορά σεισμικής κίνησης: V Ed =(M K,d +M Π,d ) / l cl όπου l cl το καθαρό ύψος του στύλου. Οι ροπές υπεραντοχής στα άκρα του στύλου υπολογίζονται από την έκφραση 5.9 (EC (3)). M i,d = γ Rd M Rc,i min (1, ΣΜ Rb / ΣΜ Rc ) όπου για στύλο ΚΠΥ: γ Rd = 1.3. β. Κατά συνέπεια στον κόμβο οροφής ισογείου για τον υπολογισμό της Μ i,d πρέπει να προηγηθεί ο υπολογισμός των ροπών αντοχής στύλων και δοκών ώστε να προκύψει η τιμή του λόγου ΣΜ Rb / ΣΜ Rc. γ. Αντίθετα, στον πόδα του υποστυλώματος ο ικανοτικός υπολογισμός απαιτεί ισχυρότερες ροπές αντοχής των στοιχείων θεμελίωσης. Κατά συνέπεια για τον πόδα από την έκφραση 5.9 προκύπτει: Μ Π,d = 1.3 M Rc,Π Υπολογισμός ροπών αντοχής της δοκού Δ1 στη στήριξη επί του στύλου Σ1 Σύμφωνα με τον EC (2β) και (4β), για τον υπολογισμό των ροπών διαρροής από εφελκυσμό των οπλισμών άνω ίνας πρέπει να συνεκτιμηθεί η συμβολή και των οπλισμών στα συνεργαζόμενα πλάτη των πλακών. Σύμφωνα με τα Σχήματα 6.3 και 7.1 προκύπτει: A s,l = 3Æ14 + 4Æ8 = 6.63cm 2 - M R,l = kNm A s,l = 2Æ14 +1Æ12 = 3.80cm 2 + M R,l = 94.00kNm Υπολογισμός ροπών αντοχής στύλων στον κόμβο οροφής ισογείου α. Απαιτείται ο υπολογισμός των ροπών αντοχής στην κεφαλή του ισογείου και στον πόδα του 1 ου ορόφου. Κατά συνέπεια απαιτείται η γνώση των διαμήκων οπλισμών του στύλου Σ1 και στον 1 ο όροφο. Καθώς η διατομή παραμένει και στον 1 ο όροφο b h = 45 45cm είναι προφανές ότι αρκεί ο ελάχιστος διαμήκης οπλισμός Α s,min = 20.25cm 2 και συνεπώς διατηρούνται οι οπλισμοί του ισογείου: = 20.36cm

8 198 β. Οι επισημάνσεις και τα αποτελέσματα των παραγράφων (β, γ, δ, ε και στ) καθώς και το Σχήμα 6.7 ισχύουν και στην παρούσα περίπτωση με μόνη διαφορά ότι η τιμή της ροπής αντοχής της δοκού για σεισμό Ε x (maxn) στο δεξί τμήμα του Σχήματος 6.7 είναι Μ Rb = 94.00kN, όπως υπολογίσθηκε παραπάνω ( ). γ. Υπολογισμός των τιμών του λόγου ΣΜ Rb / ΣΜ Rc ( ) = E x : SM Rb / SM Rc = / E x : SM Rb / SM Rc = / ( ) = Υπολογισμός ροπών υπεραντοχής στύλου Σ1 στο ισόγειο α. Σεισμός Ε x (maxn) y y Κεφαλή: M K,d = M Rd M Rc,K = min 1, Πόδας: min( 1, SM Rb / SM Rc ) = ( ) = 61.50kNm N Ed = kN v = / f cd y M Rc,P y M P,d x M Ed = -7.80kNm m x = 7.80 / f cd w = = f cd = kNm y = 1.30 M Rc,P ( ) = ( ) = = = kNm ü ým R,y = þ β. Σεισμός Ε x (minn) y Κεφαλή: M K,d = min 1, ( ) = 96.36kNm Πόδας: N Ed = kN v = x M Ed w = = 13.59kNm m x = ü ým R,y = þ y M Rc,P y M P,d = f cd = kNm και y = 1.30 M Rc,P = = kNm Υπολογισμός ικανοτικών τεμνουσών α. Σεισμός Ε x (maxn) ( ) / l cl x y y V Ed = M K,d + M P,d Καθαρό ύψος στύλου: l cl = h ορ h b = = 3.90m και x V Ed,min ( ) / 3.90 = 78.55kN = β. Σεισμός Ε x (minn) = x V Ed,max ( ) / 3.90 = kN 198

9 Σχολιασμός τιμών ικανοτικών τεμνουσών Τέμνουσα Vx (=Vy) Φορά κύριου σεισμού E x (minn) E x (maxn) Ικανοτική τέμνουσα Τέμνουσα σχεδιασμού Οι ικανοτικές τέμνουσες προκύπτουν πάντα μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες σχεδιασμού, ιδιαίτερα μάλιστα σε στύλους ΚΠΥ λόγω της υψηλής τιμής του συντελεστή υπεραντοχής γ Rd = 1.3. Στην προκειμένη περίπτωση όμως προέκυψαν πολύ μεγαλύτερες διότι, όπως προαναφέρθηκε, η διατομή του υποστυλώματος είναι υπερβολική. Κατά συνέπεια, η υποχρεωτική τοποθέτηση του ελάχιστου διαμήκους οπλισμού (ρ min = 10 ) αυξάνει τις ροπές αντοχής (Μ R,c ). Σημειώνεται ότι οι ικανοτικές τέμνουσες θα προέκυπταν πολύ μεγαλύτερες εάν δεν είχε ληφθεί υπόψη ότι προηγείται η διαρροή των δοκών στον κόμβο με συνέπεια τη μείωση των ροπών υπεραντοχής του στύλου στην κεφαλή μέσω της ελάχιστης τιμής του παράγοντα min{1, ΣΜ Rb / ΣΜ Rc } Έλεγχος επάρκειας θλιβόμενων διαγωνίων σκυροδέματος Ο έλεγχος επάρκειας θα γίνει με τη μέγιστη από τις παραπάνω τιμές V Ed,max = kN. Σημειώνεται ότι, λόγω της ύπαρξης σημαντικής αξονικής δύναμης, η γωνία θ κλίσης των ρηγμάτων ως προς την κατακόρυφο θα είναι αυξημένη. Παρόλα αυτά, καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη από τους κανονισμούς, θεωρείται προς την πλευρά της ασφάλειας θ = (tanθ = 0.4, cotθ = 2.5). Επίσης, ο αυξητικός συντελεστής α cw, που προβλέπεται από τον EC (3) (Σημείωση 3) όταν υπάρχει θλιπτική αξονική δύναμη, λαμβάνεται ίσος με 1.0 καθώς οι αυξητικές τιμές επιτρέπονται από τον Κανονισμό μόνο σε περίπτωση προέντασης. Απαιτείται: V Rd,max > V Ed,max V Rd,max = α cw b w z v f cd / (cotθ + tanθ) = = ( ) f cd / 2.9 = >> Κανονιστικές διατάξεις τοποθέτησης συνδετήρων α. Κρίσιμο ύψος (EC (4)) l cr = max (1.5h c, l cl / 6, 0.60m) = max (0.675, 0.650, 0.600m) = 0.675m β. Ελάχιστοι συνδετήρες εκτός κρίσιμων περιοχών (EC ) Ελάχιστη διάμετρος: Ø w = 6mm (ελάχιστη διάμετρος στην Ελλάδα: Ø8mm) Μέγιστη απόσταση: s cl,t,max = min (20Ø L,min, b c, 400mm) = 320mm Ø8/320 γ. Ελάχιστες αποστάσεις συνδετήρων κρίσιμων περιοχών Οι ελάχιστες αποστάσεις κατά EC (12) καλύπτουν και τις ελάχιστες απαιτήσεις περίσφιξης των κρίσιμων περιοχών Ελάχιστη διάμετρος: Ø w 0.4 Ø L, max 6mm Ø w = 6.4mm 8 Μέγιστη απόσταση: s = min (b ο / 3, 6Ø L,min, 125mm) όπου b ο : η ελάχιστη διάσταση του περισφιγμένου πυρήνα μετρούμενη από τους άξονες των συνδετήρων b ο = b 2 (c + Ø w / 2) = (35 + 8/2) = 372mm οπότε: s = min (124, 84, 125mm) 85mm Ø8/85 Σύμφωνα με τον EC (13), στους δύο κατώτερους ορόφους κτιρίων ΚΠΥ οι ελάχιστοι συνδετήρες των κρίσιμων μηκών επεκτείνεται σε μήκος 1.5l cr 1.00m. 199

10 Υπολογισμός απαιτούμενων συνδετήρων α. Σημειώνεται ότι οι συνδετήρες υπολογίζονται χωρίς τη συνεισφορά της αξονικής δύναμης του υποστυλώματος (βλέπε ,10). β. Συνδετήρες εκτός κρίσιμων μηκών Ο υπολογισμός γίνεται προς την πλευρά της ασφάλειας, με τη δυσμενή θεώρηση γωνίας κλίσης των ρηγμάτων θ = 45 0 : Συνδετήρες τετράτμητοι Ø8 (βλέπε Σχήμα 7.2) V Rd,s = ( A sw / s) z f ywd cotq = ( A sw / s) z f ywd ³V Ed,max οπότε s A sw z f ywd /V Ed,max = ( ) ( ) f ywd / = 308.8mm < s max = 320mm Κατά συνέπεια τοποθετούνται συνδετήρες: Ø8/300 ( ) = γ. Συνδετήρες εντός κρίσιμων μηκών Η ικανοτική τέμνουσα είναι σταθερή καθύψος. Συνεπώς υπερεπαρκούν προφανώς οι ελάχιστοι συνδετήρες: Ø8/ Έλεγχος επάρκειας περίσφιξης στις κρίσιμες περιοχές του υποστυλώματος Εισαγωγή α. Οι διατάξεις της (α) ισχύουν και για τα υποστυλώματα του Κτιρίου ΔΥ2. β. Σε περίπτωση όπου στους κόμβους υποστυλώματος ΚΠΥ έχει γίνει ο ικανοτικός έλεγχος της 5.2.3, δηλαδή έχει εξασφαλισθεί η ανισότητα ΣΜ R,c > 1.3 ΣΜ R,b, επιτρέπεται η εισαγωγή μειωμένης τιμής για την μ φ στην έκφραση υπολογισμού του ω wd,req με χρήση της τιμή (2/3)q o αντί της τιμής q o στις σχέσεις υπολογισμού της μ φ (βλέπε 7.2.2). Στην περίπτωση του Κτιρίου ΔΥ2, λόγω της ύπαρξης των τοιχωμάτων (διπλό φέρον σύστημα ισοδύναμο προς τοιχωματικό), δεν απαιτείται ικανοτικός έλεγχος κόμβων. Κατά συνέπεια, δεν επιτρέπεται μείωση της τιμής της πλαστιμότητας καμπυλοτήτων Απαιτούμενο μηχανικό ογκομετρικό ποσοστό συνδετήρων στον πόδα του ισογείου α. Έλεγχος αποφλοίωσης σκυροδέματος επικάλυψης (βλέπε (α)) Έλεγχος της τιμής του γινομένου (μ φ v d ): μ φ = (βλέπε 7.2.2(γ)) v d = N Ed max / A c f cd = / f cd ( ) = οπότε μ φ v d = >> Κατά συνέπεια σπαιτείται ισχυρή περίσφιξη καθώς για την εξασφάλιση της μ φ αναμένεται αποφλοίωση του σκυροδέματος επικάλυψης (ε c,max > 3.5 ). β. Υπολογισμός του ω wd,req για τους ελάχιστους συνδετήρες κρίσιμου ύψους Ø8/85 και τη διάταξη του Σχήματος 7.2. ω wd,req = (30μ φ v d ε sy,d b c / b o 0.035) / α 0.12 όπου ε sy,d = f yd / E s = (500 / 1.15) / ( ) = α = α n α s = = όπου a n = 1- Sb i2 / 6b o h o a s = ( 1- s / 2b o ) ( 1- s / 2h o ) = (1 85 / (2 372)) 2 = ( ) = / ( ) =

11 201 όπου b i οι αξονικές αποστάσεις μεταξύ των συνδετήρων ανά πλευρά: b i = (450 2 c nom - 2Ø w /2) /3 = 372 / 3 = 124mm και s = 85mm με τις παραπάνω τιμές προκύπτει: ω wd,req = ( (450 / 372) 0.035) / = > Διατιθέμενο μηχανικό ογκομετρικό ποσοστό στον πόδα του ισογείου Υπολογισμός του ω wd,prov για τους ελάχιστους συνδετήρες κρίσιμου ύψους Ø8/85 και τη διάταξη του Σχήματος 7.2. w wd,prov = (V s /V o ) ( f yd / f cd ) όπου V s = Α s,w (4h o + 4b o ) = ( ) = cm 3 V o = b o h o s = = cm 3 οπότε w wd,prov = f yd = > w f wd,req = ( EPARKEIA ) cd Συνεπώς οι ελάχιστοι συνδετήρες Ø8/85 υπεραρκούν για την εξασφάλιση της απαιτούμενης περίσφιξης στον πόδα του ισογείου Έλεγχος επάρκειας περίσφιξης στην κρίσιμη περιοχή κεφαλής του ισογείου Είναι προφανές ότι οι ελάχιστοι συνδετήρες Ø8/85 υπεραρκούν και στην κεφαλή καθώς μάλιστα το απαιτούμενο μηχανικό ογκομετρικό ποσοστό συνδετήρων ω wd,req θα προκύψει μειωμένο λόγω ελαφρώς μικρότερου αξονικού φορτίου Διαστασιολόγηση σε διάτμηση του κόμβου οροφής ισογείου του στύλου Σ Εισαγωγή α. Ο EC απαιτεί σε κόμβους ΚΠΥ τον υπολογισμό των ικανοτικών τεμνουσών που αναπτύσσονται στο σώμα του κόμβου με θεώρηση ανάπτυξης των ετερόσημων (ομόρροπων) ροπών διαρροής των δοκών που συμβάλλουν στον κόμβο στις δύο ορθογώνιες διευθύνσεις και για εναλλασσόμενη φορά (Σχήμα 7.3). Ακολουθεί έλεγχος επάρκειας του σκυροδέματος και υπολογισμός των απαιτούμενων διαμήκων και εγκάρσιων οπλισμών. Στον γωνιακό στύλο Σ1, λόγω συμμετρίας οι δύο διευθύνσεις είναι ισοδύναμες. Το Σχήμα 7.3 αναφέρεται στη διεύθυνση x x. β. Τονίζεται ότι σε διπλά συστήματα ισοδύναμα προς τοιχωματικά δεν απαιτείται η εξασφάλιση στους κόμβους της συνθήκης ΣΜ Rc 1.3 ΣΜ Rb. Κατά συνέπεια σε κάποιους κόμβους ενδέχεται να ισχύει ΣΜ Rc < ΣΜ Rb. Σε τέτοια περίπτωση κατά την εκτίμηση των συντακτών της παρούσας, είναι σκόπιμο να εισαχθεί στον υπολογισμό των ικανοτικών τεμνουσών του κόμβου ο μειωτικός συντελεστής ΣΜ Rc / ΣΜ Rb < 1.0. Σημειώνεται ότι ο EC8 δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Πάντως στην παρούσα περίπτωση δεν απαιτείται κάτι τέτοιο καθώς, όπως διαπιστώθηκε στην (γ): ΣΜ Rc ΣΜ Rb. 201

12 Ικανοτική τέμνουσα x Έκφραση υπολογισμού της V jhd σε εξωτερικό κόμβο: x V jhd = g Rd A s1 f yd -V c EC8 εξίσωση 5.23, όπου γ Rd = 1.20 Σχήμα 7.3 Δεδομένα διαστασιολόγησης κόμβου Δ1 Σ1 οροφής ισογείου (Κτίριο ΔΥ2) x Αναζητείται η μέγιστη απόλυτη τιμή της V jhd,max που εμφανίζεται προφανώς για διαρροή των άνω ράβδων, δηλαδή για σεισμό Ε x (minν). Κατά συνέπεια το δεξί σχήμα στο Σχήμα 7.3 σχεδιάσθηκε για λόγους πληρότητας. Οπλισμοί άνω παρειάς της στήριξης της δοκού Δ1 στον στύλο Σ1: A s1 = 3Ø14 + 4Ø8 = 6.63 cm 2 οπότε = f yd kN = = kN x V jhd,max 202

13 Έλεγχος επάρκειας θλιβόμενης διαγωνίου του κόμβου x Απαιτείται: V jhd,max é 0.8 v f cd 1- v d v b h ù ê ú = V j jc Rjx (EC (2β)) ëê ûú όπου v d = /( f cd ) = b j = min[b c, (b w + 0.5h c )]=min[45, ( )] = 45cm h jc = 37.2cm Mε τις παραπάνω τιμές προκύπτει: V Rjx = f cd = >295.11kN (ΑΝΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ) Απαιτούμενοι συνδετήρες κόμβου α. Οι οριζόντιοι συνδετήρες υπολογίζονται ώστε να περιορίσουν τις λοξές εφελκυστικές τάσεις κάτω από την εφελκυστική αντοχή σχεδιασμού του σκυροδέματος f ctd. β. Και πάλι λόγω συμμετρίας ο έλεγχος θα γίνει μόνο στη μία διεύθυνση (x x: εξωτερικός κόμβος). Απαιτείται συνολική διατομή σκελών συνδετήρων σύμφωνα με την εξίσωση 5.35 του EC (3) για εξωτερικό κόμβο: x V jhd = V jhd,max b h ( V / ( b h )) A A f f f v f yd ctd d cd 2 x, tot j jw jhd j jc sh sh, req ctd = kN ό b j = 450mm, h jc = 372mm h jw : απόσταση μεταξύ των άνω και κάτω διαμήκων ράβδων της δοκού (500mm) v d : Από την θλιπτική δύναμη του υπερκείμενου στύλου v d = /( f cd ) = f ctd = f ctk,0.05 / γ c = 1.50 / 1.50 = 1.00MPa με τις παραπάνω τιμές προκύπτει: x,tot A sh,req ( ( )) 2 ( ) ³ é / ê 500 /1.15 ê / 1.5 ë ù ú < 0.00 (η αγκύλη προκύπτει < 0.00) ú û Το αποτέλεσμα αυτό σημαίνει ότι το σκυρόδεμα επαρκεί χωρίς συνδετήρες για την ανάληψη της τέμνουσας δυναμης του κόμβου (μεγάλη διατομή υποστυλώματος). γ. Σημειώνεται ότι ο EC (4) δίνει εναλλακτικά απλούστερες εκφράσεις για τον υπολογισμό των απαιτούμενων συνδετήρων ώστε να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα του κόμβου μετά τη διαγώνια ρηγμάτωση: Εξωτερικός κόμβος: A sh,req ³ g Rd A s2 (1-0.8v d ) Εξίσωση 5.36β, όπου γ Rd = 1.2, Α s2 = = 4.21cm 2 v d : Από την θλιπτική δύναμη του υποκείμενου στύλου v d = /( f cd ) = Με τις παραπάνω τιμές προκύπτει: Α sh,req ( ) = 4.16cm 2 Διαπιστώνεται σημαντική διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων των δύο εναλλακτικών εκφράσεων υπολογισμού των συνδετήρων στο σώμα του κόμβου. 203

14 204 Είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι, αντίθετα με την παρούσα εφαρμογή, στην περίπτωση του Κτιρίου ΠΥ1 δυσμενέστερα αποτελέσματα προέκυψαν από την εξίσωση 5.36 αλλά για τον μεσαίο στύλο της περιμέτρου και όχι τον γωνιακό. O M. Fardis (2009, σελ.468) σημειώνει επίσης ότι οι δύο εκφράσεις δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα και συνιστά οι συνδετήρες να υπολογίζονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις μεταξύ των δύο αντίστοιχων σχέσεων. Παρόλα αυτά στην προκειμένη περίπτωση γίνεται έλεγχος στην επόμενη παράγραφο με την δυσμενέστερη τιμή που προέκυψε από την εξίσωση 5.36β Έλεγχος επάρκειας των υφιστάμενων συνδετήρων Στο ύψος του κόμβου h jw = 500mm διατίθενται τετράτμητοι συνδετήρες 8/85 ( ). Πλήθος στρώσεων n = 500/85 = στρώσεις, οπότε: Α sh,prov = = 10.06cm 2 > 4.16cm 2 (ΕΠΑΡΚΕΙΑ) Απαιτούμενοι διαμήκεις οπλισμοί Κατά τον EC (6), στο σώμα του κόμβου υπολογίζονται τόσο οι απαιτούμενοι συνδετήρες, όσο και ο απαιτούμενος κατακόρυφος οπλισμός με συνολικό εμβαδόν A sv,i που δίδεται από την εξίσωση 5.37: Α sv,i,req (2/3)A sh (h jc / h jw ) όπου A sh = 4.21cm 2 : η συνολική απαιτούμενη διατομή συνδετήρων της προηγούμενης παραγράφου, οπότε προκύπτει: Α sv,i,req (2/3) 4.21 (37.2 / 50.0) = 2.09cm 2 Η απαίτηση σε διαμήκεις οπλισμούς πρέπει να καλυφθεί από το συνολικό εμβαδόν των διατιθέμενων ενδιάμεσων διαμήκων ράβδων, μεταξύ των γωνιακών διαμήκων ράβδων, στις δύο εγκάρσιες προς την εξεταζόμενη διεύθυνση απέναντι πλευρές του στύλου: Στις απέναντι πλευρές διατίθενται δύο ενδιάμεσες ράβδοι Ø14 (βλέπε Σχήμα 7.2): Α sv,i,prov = 2 (2Ø14) = 6.16 > 2.09cm 2 (ΕΠΑΡΚΕΙΑ) Τελική διάταξη όπλισης καθύψος του στύλου Σ1 Η τελική διάταξη όπλισης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των παραπάνω παραγράφων, φαίνεται στο Σχήμα

15 205 Σχήμα 7.4: Διάταξη συνδετήρων καθύψος του υποστυλώματος Σ1 (Κτίριο ΔΥ2) 205

16 Διαστασιολόγηση Δοκών Δ1 Δ2 Δ3 Οροφής Ισογείου σε Διάτμηση Εισαγωγή Ικανοτικές Τέμνουσες α. Όπως αναφέρθηκε στην σε κτίρια με διπλό φέρον σύστημα ισοδύναμο προς τοιχωματικό η διαστασιολόγηση των υποστυλωμάτων πρέπει να προηγηθεί της διαστασιολόγησης των δοκών σε διάτμηση καθώς για τον υπολογισμό των ικανοτικών τεμνουσών των δοκών απαιτείται η γνώση των ροπών αντοχής των στύλων (EC (2) (1)). β. Οι ικανοτικές τέμνουσες προκύπτουν από την άθροιση των τεμνουσών που αναπτύσσονται για τις ροπές υπεραντοχής (Μ i,d ) στα άκρα της δοκού με εναλλασσόμενη φορά σεισμικής κίνησης και των τεμνουσών από (G + ψ 2 Q) με θεώρηση αμφιαρθρωτής δοκού. Oι ροπές υπεραντοχής στα άκρα του κάθε ανοίγματος υπολογίζονται από τη σχέση 5.8 του EC Μ i,d = γ Rd M Rb,i min (1, ΣΜ Rc / ΣΜ Rb ) όπου γ Rd = 1.20 για δοκούς ΚΠΥ Διαστασιολόγηση σε διάτμηση της Δοκού Δ Ροπές υπεραντοχής άκρων α. Ροπές υπεραντοχής στη στήριξη επί του Στύλου Σ1 Από τα αποτελέσματα των και προκύπτει: Εx : ΣΜ Rc / ΣM Rb = 1 / = >>1.00 Εx : ΣΜ Rc / ΣM Rb = 1 / = >>1.00 Συνεπώς από την παραπάνω έκφραση για τις Μi,d προκύπτει: + E x : M l,d - E x : M l,d + = 1.20 M Rb,l min 1, ( ) = = kNm - = 1.20 M Rb,l min( 1, 3.049) = = kNm β. Ροπές υπεραντοχής στη στήριξη επί του Τοιχώματος Τ1 Καθώς το τοίχωμα είναι πολύ ισχυρότερο από τις δοκούς που στηρίζονται σε αυτό (ΣΜ Rc / ΣM Rb >>1.00), από την έκφραση για τις Μ i,d προκύπτει: Μ i,d = 1.2 M Rb,i. Οι ροπές αντοχής της δοκού στη στήριξη επί του Τοιχώματος Τ1 υπολογίζονται από τα δεδομένα της (βλέπε και Σχήμα 7.1): E x : A s,r = 3Æ14 + 2Æ16 = 8.64cm 2 - M Rb,r E x : A s,r - M r,b - = 1.2 M Rb,r = 3Æ14 +1Æ12 = 5.75cm 2 + M Rb,r + M r,b + = 1.2 M Rb,r» kNm οπότε = 1.2 ( ) = kNm = kNm οπότε = = kNm 206

17 Τέμνουσες V R,d για ροπές υπεραντοχής άκρων V R,d = S M i,d / l cl Καθαρό άνοιγμα: l cl = 5.00 (0.45 / 2) (2.00 / 2) = 3.775m - V R,d + - = -( M l.d + M r.d ) / l cl = = -( ) / = = kN + V R,d - + = + ( M l.d + M r.d ) / l cl = = + ( ) / = = 86.91kN Σχήμα 7.5: Επί μέρους διαγράμματα τεμνουσών και περιβάλλουσα ικανοτικών τεμνουσών δοκού Δ1 (Κτίριο ΔΥ2) Τέμνουσα αμφιαρθρωτής δοκού για φόρτιση (G + 0.3Q) Φορτίο: p = g + 0.3q = 24.7kN/m V o,l(r) = ± p l cl / 2 = / 2 = ± 46.62kN (βλέπε Σχήμα 7.5) Ικανοτικές τέμνουσες (V Ed ) Σεισμός Ε x (βλέπε Σχήμα 7.5) Σεισμός Ε x (βλέπε Σχήμα 7.5) V Ed,l = V + - o,l +V R,d = ( ) = kN V Ed,r = V - - o,r +V R,d = ( ) = kN V Ed,l = V + + o,l +V R,d = ( ) = kN 207

18 208 V Ed,r = V - + o,r +V R,d = ( ) = kN Προκύπτουν σημαντικά μεγαλύτερες από τις τέμνουσες V sd του σεισμικού συνδυασμού και πολύ μεγαλύτερες από τις V sd του συνδυασμού 1.35G+1.50Q (βλέπε Σχήμα 6.2) Διαδικασία όπλισης δοκών ΚΠΥ έναντι διάτμησης α. Οι ιδιαιτερότητες της διαδικασίας όπλισης δοκών ΚΠΥ έναντι διάτμησης αναφέρθηκαν στην (α). β. Εφαρμογή της διαδικασίας στη δοκό Δ1 Από απλή παρατήρηση των τιμών των ικανοτικών τεμνουσών (βλέπε Σχήμα 7.5) προκύπτει ζ > 0.5 και στα δύο άκρα της δοκού. Κατά συνέπεια οι V Ed max θα αναληφθούν με συνδετήρες Έλεγχος επάρκειας θλιβόμενων διαγωνίων α. Ο έλεγχος γίνεται για τη δυσμενέστερη απόλυτη τιμή ικανοτικής τέμνουσας παρειάς και με θεώρηση γωνίας κλίσης ρηγμάτων θ = 45 0 ( (α)). β. Απαιτείται V Rd,max > V Ed,max = kN V Rd,max = 0.25 ( ) f cd /2 =455.40kN >> kN (ΕΠΑΡΚΕΙΑ) Ελάχιστα συνδετήρων κατά τους κανονισμούς Οι διατάξεις της ισχύουν και για τη δοκό Δ1 του Κτιρίου ΔΥ2 με τις ακόλουθες αριθμητικές διαφορές: α. Εκτός κρίσιμων μηκών (EC2): min w = 6 στην Ελλάδα 8 Μέγιστη απόσταση συνδετήρων s max = 0.75 d = = 412.5mm Ελάχιστοι συνδετήρες εκτός κρίσιμων μηκών: Ø8/410mm β. Εντός κρίσιμων μηκών Κρίσιμα μήκη δοκών ΚΠΥ (EC (1)) l cr = 1.50h = = 0.90m Μέγιστη απόσταση συνδετήρων s max = min(h w /4, 24Ø w, 6Ø L,min, 175m) = min (150, 192, 84, 175mm) Ø8/85 Ελάχιστοι συνδετήρες κρισίμων μηκών: Ø8/85mm. γ. Αναλαμβανόμενη τέμνουσα από τους ελάχιστους συνδετήρες Όπως προαναφέρθηκε, ο EC (2) επιβάλλει στις κρίσιμες περιοχές δοκών ΚΠΥ δυσμενή θεώρηση γωνίας ρηγμάτων θ = Προς την πλευρά της ασφάλειας, στην παρούσα εφαρμογή θεωρείται σε όλο το μήκος της δοκού θ = V Rd,s = (A sw / s) z f ywd cotθ = (A sw / s) z f ywd min Εντός κρίσιμης περιοχής (Ø8/85): V Rd,s = kN min Εκτός κρίσιμης περιοχής (Ø8/410): V Rd,s = 52.81kN 208

19 Υπολογισμός συνδετήρων Καθώς τα διαγράμματα ικανοτικών τεμνουσών διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ των άκρων της δοκού, προκρίνεται, για λόγους απλότητας, συμμετρική διάταξη συνδετήρων με θεώρηση των δυσμενέστερων τιμών V Ed. Κρίσιμες περιοχές (l cr = 0.90m): Ο υπολογισμός γίνεται, προς την πλευρά της ασφάλειας, με τις τέμνουσες παρειάς και όχι σε απόσταση d όπως επιτρέπει ο EC2 για τον συνδυασμό κατακόρυφων φορτίων. min V Rd,s = V Ed,max = kN Άρα στις κρίσιμες περιοχές αρκούν οι ελάχιστοι συνδετήρες Ø8/85: 10 τεμάχια στο l cr Εκτός κρίσιμων περιοχών (x = l cr = 0.90m) V Ed,max = p l cr = x 0.90 = kN min Δεν αρκούν οι ελάχιστοι συνδετήρες καθώς >> V Rd,s = 52.81kN Απόσταση απαιτούμενων συνδετήρων s = 410 (52.81 / ) = 192.2mm: Ø8/ τεμάχια Συνολικά τοποθετούμενοι συνδετήρες σε όλο το μήκος της δοκού: 30 τεμάχια. Η διάταξη των συνδετήρων φαίνεται στο Σχήμα Διαστασιολόγηση σε διάτμηση της Δοκού Δ Ροπές υπεραντοχής άκρων α. Λόγω συμμετρίας οι ροπές υπεραντοχής στα άκρα επί των Τοιχωμάτων Τ1, Τ2 ταυτίζονται. Καθώς το τοίχωμα είναι πολύ ισχυρότερο από τις δοκούς που στηρίζονται σε αυτό (ΣΜ Rc / ΣM Rb >>1.00), οι ροπές υπεραντοχής άκρων προκύπτουν: Μ i,d = γ Rd M Rb,i = 1.2 Μ Rb,i. β. Οι ροπές αντοχής της δοκού στις στηρίξεις επί του Τοιχώματος Τ1 υπολογίζονται από τα δεδομένα της (βλέπε και Σχήμα 7.1): E x : A s,l = 2Æ = 11.37cm 2 M Rb / kNm, E x : A s,l = 3Æ20 + 2Æ18 = 14.51cm 2 - M Rb,l γ. Ροπές υπεραντοχής» / E x : M l,d - E x : M l,d ( ) = kNm + = M r,d - = M r,d = = kNm = 1.20 ( ) = kNm Τέμνουσες V R,d για ροπές υπεραντοχής άκρων (Σχήμα 7.6) V R,d = S M i.d / l cl Καθαρό άνοιγμα: l cl = (2.00 / 2) = 3.00m 209

20 210 Σχήμα 7.6 Επί μέρους διαγράμματα τεμνουσών και περιβάλλουσα ικανοτικών τεμνουσών δοκού Δ2 (Κτίριο ΔΥ2) - V R,d = -( ) / 3.00 = kN V kn ώ Rd, Τέμνουσα αμφιαρθρωτής δοκού για φόρτιση (G + 0.3Q) V o,l(r) = ± pl cl / 2 = / 2 = ± 37.05kN Ικανοτικές τέμνουσες δοκού (V Ed ) (Σχήμα 48) Σεισμός Ε x (βλέπε Σχήμα 7.6) Σεισμός Ε x (βλέπε Σχήμα 7.6) V Ed,l = V + - o,l +V R,d = ( ) = kN V Ed,r = V - - o,r +V R,d = ( ) = kN ί : V kn, V kN Ed, Ed, r Προκύπτουν σημαντικά μεγαλύτερες από τις τέμνουσες V sd του σεισμικού συνδυασμού και πολύ μεγαλύτερες από τις V sd του συνδυασμού 1.35G+1.50Q Έλεγχος χαρακτηρισμού της Δοκού Δ2 ως δοκού σύζευξης των Τ1-Τ2 α. Κατά τον EC δοκοί μεταξύ τοιχωμάτων χαρακτηρίζονται ως δοκοί σύζευξης εφόσον πληρούνται και οι δύο ακόλουθες συνθήκες: l cl /h b < 3.0 (Αναμένεται ότι η διατμητική αστοχία θα προηγηθεί της καμπτικής.) V Ed f ctd b w d (Αναμένεται ότι θα εμφανισθούν χιαστί διατμητικά ρήγματα.) 210

21 211 β. Σε δοκούς σύζευξης η αντίσταση έναντι σεισμικής καταπόνησης εξασφαλίζεται με διάταξη ομάδων χιαστί ράβδων κατά τις διαγωνίους της δοκού, σύμφωνα με το σχήμα 5.12 του EC8. γ. Έλεγχος των παραπάνω συνθηκών για τη Δοκό Δ2 l cl /h = 3.0/0.60 = 5.0 > 3.0: Η συνθήκη (i) δεν πληρούται. Για λόγους πληρότητας ελέγχεται και η δεύτερη συνθήκη V Ed max = N > 1.0MPa = N : Η συνθήκη (ii) πληρούται Συνεπώς, εφόσον η πρώτη συνθήκη δεν πληρούται, αναμένεται ότι η καμπτική (πλάστιμη) αστοχία θα προηγηθεί της διατμητικής (ψαθυρή) και η δοκός δεν χαρακτηρίζεται ως «δοκός σύζευξης». Έτσι η διαστασιολόγησή της έναντι διάτμησης διεξάγεται κανονικά στις επόμενες παραγράφους. Για λόγους πληρότητας, στην παράγραφο γίνεται διαστασιολόγηση της δοκού Δ2 ως Δοκού Σύζευξης θεωρώντας ότι τα Τοιχώματα Τ1, Τ2 βρίσκονται σε απόσταση 1.50m Διαδικασία διαστασιολόγησης της δοκού Δ2 έναντι διάτμησης Εφαρμογή των διατάξεων της (α) για δοκό ΚΠΥ (EC (3)): Υπολογισμός του λόγου ζ = V Ed,min / V Ed,max z = = < (και στα δύο άκρα της δοκού Δ2) Σύγκριση της V Ed max με την V lim V lim = (2 + ζ) f ctd b w d = ( ) 1.0MPa = = N = kN < V Ed,max = kN όπου f ctd = f ctk,0.05 / γ c = 1.5/1.5=1.0Mpa Συνεπώς στα άκρα της δοκού θα διαταχθούν συνδετήρες για την ανάληψη της V Ed max / 2 ενώ η υπόλοιπη μισή θα αναληφθεί από δισδιαγώνιες ράβδους υπό γωνία (α=45 0 ) ως προς τον άξονα της δοκού. Η εναλλακτική δυνατότητα που αναφέρει ο EC (3b ii ) για την τοποθέτηση των δισδιαγώνιων ράβδων κατά τις διαγωνίους της όψης της δοκού θα απαιτούσε μεγάλο εμβαδό διατομής λόγω της ιδιαίτερα οξείας γωνίας ως προς τον άξονα της δοκού (βλέπε ). Εκτός των περιοχών των δισδιαγώνιων ράβδων η V Ed αναλαμβάνεται μόνο με συνδετήρες Ελάχιστα συνδετήρων κατά τους κανονισμούς min α. Εκτός κρίσιμων μηκών (βλέπε ): 8/410 V Rd,s = 52.77kN β. Εντός κρίσιμων μηκών s max = min(h/4, 24Ø w, 6Ø L,min, 175m) = min (150, 192, 108, 175mm): 105mm Ελάχιστοι συνδετήρες κρίσιμων μηκών: Ø8/105mm Αναλαμβανόμενη τέμνουσα από τους ελάχιστους συνδετήρες (θ = 45 0 ): min V Rd,s = ( A sw / s) z f ywd cotq = ( /105) ( ) f ywd 1.0 = N = kN Έλεγχος επάρκειας θιβόμενων διαγωνίων Βλέπε : V Rd,max = >> V Ed,max = (ΕΠΑΡΚΕΙΑ) 211

22 Υπολογισμός συνδετήρων στην περιοχή των δισδιαγώνιων ράβδων Προφανώς υπερεπαρκούν οι ελάχιστοι συνδετήρες των κρίσιμων μηκών 8/105 καθώς: min V Rd,s = 206.2kN > V Ed max / 2 = / 2 = kN Θεωρήθηκε ότι δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση αραιότερων συνδετήρων καθώς η περιοχή των δισδιαγώνιων ράβδων περιλαμβάνεται στο l cr Υπολογισμός δισδιαγώνιων ράβδων Το απαιτούμενο εμβαδόν διατομής των δισδιαγώνιων ράβδων κάθε διεύθυνσης δίνεται από τη σχέση 5.28 του EC (b): A s,d 0.5 V Ed,max /(2 f yd sinα) = /(2 f yd 0.707) = 202.9mm 2 Τοποθετούνται 212 = 2.26cm 2 > 2.03cm 2. Η διάταξη των δισδιαγώνιων ράβδων φαίνεται στο Σχήμα Υπολογισμός συνδετήρων εκτός της περιοχής των δισδιαγώνιων ράβδων α. Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι καθώς οι δισδιαγώνιες ράβδοι σταματούν σε απόσταση l i h 2(c+ w ) = 600 2(35+8) 500mm, από την παρειά του κατακόρυφου στοιχείου, στο υπόλοιπο τμήμα του κρίσιμου μήκους Δl cr = = 400mm ολόκληρη η τέμνουσα πρέπει να αναληφθεί μόνο με συνδετήρες. Έτσι η τέμνουσα σε απόσταση l i (και όχι l cr ) προκύπτει: V Ed max = p l i = = kN Προφανώς δεν αρκούν οι ελάχιστοι συνδετήρες (8/105) καθώς min V Rd,s = <V Ed,max = kN (βλέπε ) β. Υπολογισμός απαιτούμενων συνδετήρων στην περιοχή 0.50 < x < 0.90m από τις παρειές s = 105(206.20/237.13) = 91.3mm: τοποθετούνται 8/90. Υπολογισμός απαιτούμενων συνδετήρων εκτός του κρίσιμου μήκους V Ed max = = kN s = 105(206.20/227.25) = 95.3mm Για απλοποίηση της όπλισης τοποθετούνται και πάλι 8/ Τελική διάταξη συνδετήρων Περιοχές l i = 500mm: Συνδετήρες 8/105 4 τεμάχια. Κεντρική περιοχή l = l cl 2l i = 2000mm: Συνδετήρες 8/90 22 τεμάχια. Συνολικά τοποθετούνται 30 τεμάχια συνδετήρων. Επισημαίνεται ότι λόγω της παρουσίας των δισδιαγώνιων ράβδων οι συνδετήρες περί τα άκρα της δοκού προέκυψαν αραιότεροι από ότι στην κεντρική περιοχή. Η διάταξη των συνδετήρων φαίνεται στο Σχήμα

23 Παράδειγμα διαστασιολόγησης της Δοκού Δ2 ως δοκού σύζευξης Έλεγχος των συνθηκών για την υποθετική Δοκό Δ2 μήκους 1.50m Στην υποθετική περίπτωση που τα Τοιχώματα Τ1, Τ2 απέχουν μεταξύ τους 1.50m και όχι 3.00m, πληρούται και η πρώτη (γεωμετρικού χαρακτήρα) συνθήκη (βλέπε ): l cl /h b = 1.50/0.60 = 2.50 < 3.00 Κατά συνέπεια η δοκός Δ2 χαρακτηρίζεται ως δοκός σύζευξης Υπολογισμός των δισδιαγώνιων ράβδων α. Καθώς η δοκός σύζευξης δεν προβλέπεται να διαθέτει άλλον επαρκώς αγκυρωμένο διαμήκη οπλισμό πλην των δισδιαγώνιων ράβδων (βλέπε ), οι οποίες αναλαμβάνουν τόσο την καμπτική όσο και τη διατμητική καταπόνηση, δεν έχει νόημα η ιδιαίτερη διαστασιολόγηση σε κάμψη, ούτε ο υπολογισμός ικανοτικών τεμνουσών. Έτσι η διαστασιολόγηση γίνεται για τις τέμνουσες της στατικής ανάλυσης (EC (3α)). Σημειώνεται ότι δεν έχει νόημα ούτε ο έλεγχος επάρκειας των θλιβόμενων διαγωνίων σκυροδέματος καθώς αυτές έχουν υποκατασταθεί από τις δισδιαγώνιες ράβδους. Για τις ανάγκες του παρόντος παραδείγματπς θεωρούνται οι τέμνουσες δυνάμεις της δοκού Δ2 (βλέπε Σχήμα 6.2): V Ed = kN). β. Υπολογισμός απαιτούμενου δισδιαγώνιου οπλισμού Υπολογισμός της γωνίας κλίσης των δισδιαγώνιων ράβδων Ο ορισμός της γωνίας (α) απαιτεί τη σχεδίαση της διάταξης των ράβδων. Η διαφορά «στάθμης» (h y ) μεταξύ των αξόνων των ομάδων των χιαστί ράβδων στην παρειά στήριξης της δοκού υπολογίζεται από το Σχήμα 7.7: h y = h b 2(c+0.5b w /2) = 600 2( /2) = 405mm και tanα = h y /l cl = 405/1500 = α = sinα = Υπολογισμός του δισδιαγώνιου οπλισμού (EC , εξίσωση 5.49): Α si V Ed /(2 f yd sinα) = /(2 f yd 0.261) = 904.7mm 2 Τοποθετούνται 418 = 10.18cm 2 > 9.05cm Διατάξεις όπλισης δοκών σύζευξης Ο EC προβλέπει τα ακόλουθα: α. Οι δισδιαγώνιες ράβδοι διατάσσονται σε μορφή κλωβού διαμήκων ράβδων «υποστυλώματος» με πλευρά 0.5b w και πρέπει να διαθέτουν μήκος αγκύρωσης 1.5l bd. β. Οι δισδιαγώνιες ράβδοι περιβάλλονται σε όλο το μήκος τους, περιλαμβανόμενου και του μήκους αγκύρωσης, με κλειστούς συνδετήρες σύμφωνα με τις διατάξεις περί συνδετήρων στις κρίσιμες περιοχές υποστυλωμάτων (EC (12)), βλέπε ). Στην παρούσα δοκό απαιτούνται: Διάμετρος συνδετήρων: w > 0.4 L = = 7.2mm 8 Απόσταση συνδετήρων: s min (b o /3, 125, 6 L,min ) = min (125/3, 125, 6 18) = 41.7mm. Οπότε προκύπτουν συνδετήρες 8/40mm(!). γ. Στις δύο όψεις της δοκού σύζευξης διατάσσονται επί πλέον οι ελάχιστοι οπλισμοί υψίκορμων δοκών (δοκοί με l cl /h < 3.0) σύμφωνα με τον EC2 9.7: Εσχάρες με ελάχιστο οπλισμό ανά διεύθυνση 213

24 214 ì A s,dbmin ³ max í î r min A c = A c / mm 2 / m και s max min{2b w, 300mm} Στην δοκό Δ2 προκύπτει ì A s,dbmin ³ max í î / 1000 = 250mm 2 / m 150mm 2 / m s max min{2 250, 300mm} 300mm Από την ελάχιστη απαίτηση των 250mm 2 /m προκύπτει εσχάρα #8/200 = 2.52cm 2 /m ανά όψη. Οι κατακόρυφες ράβδοι των εσχαρών, κατά την εκτίμηση των συντακτών της παρούσας, πρέπει να διαταχθούν με τη μορφή κλειστών συνδετήρων. δ. Σημειώνεται ότι ο EC2 για δοκούς ΚΠΥ επιβάλλει τοποθέτηση 214 κατ ελάχιστον σε όλο το μήκος της άνω και κάτω παρειάς. Οι ράβδοι αυτές, κατά την εκτίμηση του συντάκτη της παρούσας, πρέπει να τοποθετηθούν και στην δοκό σύζευξης. ε. Σύμφωνα με την (3d) του EC8 οι διαμήκεις ράβδοι του κορμού (214 άνω, κάτω και 8/200 στον κορμό) δεν πρέπει να αγκυρωθούν στα εκατέρωθεν τοιχώματα, αλλά να εισέλθουν σε βάθος 150mm. Σημειώνεται ότι η διάταξη των δισδιαγώνιων ράβδων είναι ιδιαίτερα προβληματική, τόσο στο σώμα της δοκού (ιδιαίτερα στην περιοχή συνάντησής τους περί το κέντρο της δοκού), όσο και στα μήκη αγκύρωσής τους καθώς διέρχονται από τα υπεροπλισμένα άκρα των τοιχωμάτων (βλέπε Σχήμα 7.7) Διάταξη οπλισμών της υποθετικής δοκού σύζευξης Δ2 Η τελική διάταξη όλων των απαιτούμενων οπλισμών της δοκού σύζευξης (υποθετική δοκός Δ2 μήκους 1.50m) φαίνεται στο Σχήμα

25 215 Σχήμα 7.7: Διάταξη όπλισης δοκού σύζευξης 215

26 Διαστασιολόγηση Τοιχώματος Τ1 στο Ισόγειο Εισαγωγή Δεδομένα Τοίχωμα Τ1 Οι παρατηρήσεις της ισχύουν και για το τοίχωμα του κτιρίου ΔΥ Αρχικοί έλεγχοι διαμόρφωσης της διατομής του τοιχώματος α. Οι παρατηρήσεις της (α,β,γ,δ και ε) ισχύουν και για τοιχώματα ΚΠΥ. β. Έλεγχος ανηγμένης αξονικής θλίψης Κατά τον EC (2) σε πλάστιμα Τοιχώματα ΚΠΥ η ανηγμένη τιμή θλιπτικής καταπόνησης υπό το σεισμικό συνδυασμό δεν πρέπει να υπερβαίνει το Ο έλεγχος γίνεται προφανώς στον πόδα του ισογείου (βλέπε Πίνακα 7). minn Ed = kN και v Ed = minn Ed / A c f cd Πορεία διαστασιολόγησης ( ) = / ( f cd ) = < 0.35 Τα διαδοχικά βήματα διαστασιολόγησης τοιχώματος ΚΠΥ είναι τα εξής: α. Διαστασιολόγηση έναντι Ν, Μ x, M y. β. Έλεγχος λυγισμού τοιχώματος ως μεμονωμένου στοιχείου. γ. Διαστασιολόγηση σε διάτμηση έναντι ικανοτικών τεμνουσών. δ. Διατμητικός έλεγχος αρμών διακοπής σκυροδέματος. ε. Έλεγχος έναντι περίσφιξης άκρων στο κρίσιμο ύψος Διαστασιολόγηση έναντι Ν, Μx, My Κανονιστική περιβάλλουσα καμπτικής ροπής σχεδιασμού σε όλο το ύψος του τοιχώματος Οι παρατηρήσεις και επισημάνσεις της ισχύουν και για τοιχώματα ΚΠΥ. Η μορφή και οι τιμές της κανονιστικής περιβάλλουσας της καμπτικής ροπής σχεδιασμού [Μ Ed ] του τοιχώματος του Κτιρίου ΔΥ2 ταυτίζονται με αυτές του Σχήματος 6.13 για το τοίχωμα του Κτιρίου ΔΜ Διατάξεις διαστασιολόγησης έναντι Ν, Μ x, M y Οι παρατηρήσεις και επισημάνσεις της ισχύουν και για τοιχώματα ΚΠΥ Απαίτηση διαμήκους οπλισμού άκρων στο ισόγειο Τα αποτελέσματα της ισχύουν και για το Τοίχωμα του Κτιρίου ΔΥ Υπολογισμός διάταξη διαμήκους οπλισμού άκρων ισογείου Ελάχιστος οπλισμός: Α s,min = ρ min b w l c = = 4.69cm

27 217 Μέγιστος οπλισμός: Α s,max = ρ max b w l c = = 18.75cm 2. Δυσμενέστερος συνδυασμός: ω req,max = tot A s,req = A req b w l w f cd / f yd ( ) = ( f cd / f yd ) = cm 2 tot Συνεπώς σε κάθε άκρο απαιτείται: A s,req = A s,req / 2 = 8.44 > A s,min Κατά τον EC (10) στα άκρα των τοιχωμάτων ΚΠΥ ισχύουν οι διατάξεις τοποθέτησης διαμήκων ράβδων για τα υποστυλώματα ΚΠΥ (EC (12)). Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν οι διατάξεις ράβδων του Σχήματος 7.8 (αποστάσεις μεταξύ συγκρατούμενων ράβδων 150mm), από τις οποίες προκρίνεται η πρώτη. Σχήμα 7.8: Εναλλακτικές διατάξεις όπλισης άκρων τοιχώματος (Κτίριο ΔΥ2) Υπολογισμός και διάταξη διαμήκους οπλισμού άκρων στον 1ο όροφο Τα αποτελέσματα της ισχύουν και για το Τοίχωμα του Κτιρίου ΔΥ2. Κατά συνέπεια στον 1 ο όροφο τοποθετούνται οι ίδιοι οπλισμοί άκρων με το ισόγειο Έλεγχος λυγισμού τοιχώματος ως μεμονωμένου στοιχείου Τα αποτελέσματα της , 2, 3 και 4 ισχύουν και για το Τοίχωμα του Κτιρίου ΔΥ2 με ελάχιστες αριθμητικές διαφοροποιήσεις. Κατά συνέπεια το τοίχωμα δεν διατρέχει κίνδυνο λυγισμού Διαστασιολόγηση σε διάτμηση έναντι ικανοτικών τεμνουσών Κανονιστική περιβάλλουσα τεμνουσών δυνάμεων σχεδιασμού σε όλο το ύψος του τοιχώματος α. Κατά τον EC (7,8) για την κάλυψη αβεβαιοτήτων, λόγω ανώτερων ιδιομορφών, ως προς τη μορφή του διαγράμματος των τεμνουσών δυνάμεων στο επίπεδο του τοιχώματος από τη στατική ανάλυση éë V Ed ù û, αλλά και την πιθανότητα αύξησής τους μετά τη διαρροή στον πόδα, η κανονιστική περιβάλλουσα των τεμνουσών σχεδιασμού λυγηρού τοιχώματος ΚΠΥ σε διπλά συστήματα διαμορφώνεται ως εξής: Η τέμνουσα πόδα πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή μεγέθυνσης (ε): V Ed,o = e V Ed,o Ομοίως οι τέμνουσες μέχρι ύψος h w /3 πολλαπλασιάζονται επί τον παράγοντα (ε). Κανονιστική τέμνουσα κορυφής V Ed,top ³ 0.50V Ed,o 217

28 218 Στα ανώτερα 2/3 του ύψους γραμμική μεταβολή β. Ο συντελεστής μεγέθυνσης ε υπολογίζεται σύμφωνα με την έκφραση (5.25) του EC8: Rd Rd, o q 2 2 M S T 1.5 e C 0.1 q M Ed, o S T e 1 q ό q = 5.40: Συντελεστής συμπεριφοράς: (Κεφάλαιο 3) γ Rd = 1.2: Συντελεστής υπεραντοχής Μ Rd,o /M Ed,o : Λόγος ροπής αντοχής προς ικανοτική ροπή στον πόδα για τις ακρότατες τιμές του αξονικού φορτίου. S e (T C ), S e (T 1 ): Οι τεταγμένες του φάσματος ελαστικής απόκρισης για τις αντίστοιχες ιδιοπεριόδους Υπολογισμός του λόγου (Μ Rd,o / M Ed,o ) για τις ακρότατες τιμές του αξονικού φορτίου Συνδυασμός minn: N Ed = kN v = ü x M Ed = 4.51kNm m x = ým R,y = w prov = ( 9.05 / 8.44) = þ y οπότε M Rd,o = M R,y b w l w2 f cd = kNm και M Rd,o / M Ed.o = / = Συνδυασμός maxn: Ομοίως προκύπτει Μ Rd,o = kNm οπότε M Rd,o /M Ed.o = / = Τεταγμένες του φάσματος ελαστικής απόκρισης Έδαφος Β: Οι τεταγμένες του φάσματος ελαστικής απόκρισης έχουν σταθερή τιμή στο διάστημα μεταξύ των χαρακτηριστικών ιδιοπεριόδων Τ Β =0.15 και T C = 0.50sec, στο οποίο βρίσκεται και η θεμελιώδης ιδιοπερίοδος του Κτιρίου ΔΥ2 (Τ 1 = 0.352sec: Κεφάλαιο 3). Κατά συνέπεια: S e (T C )/S e (T 1 ) = Για λόγους πληρότητας παρατίθεται ο υπολογισμός της τεταγμένης του φάσματος ελαστικής απόκρισης: S e (T B T T C ) = a g S n 2.5=0.72g όπου: (EC ) α g = γ i α gr = g = 0.24g S = 1.2: συντελεστής εδάφους κατηγορίας Β n = 1.0: διορθωτικός συντελεστής απόσβεσης για ιξώδη απόσβεση 5% Με τις παραπάνω τιμές προκύπτει: Συνδυασμός minn: q 5.40 Συνδυασμός maxn: q 5.40 δ. Εφαρμόζοντας τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν χαραχθεί στο Σχήμα 7.9 οι κανονιστικές περιβάλλουσες [V Ed ] των τεμνουσών δυνάμεων σχεδιασμού στο επίπεδο του τοιχώματος για τις ακρότατες τιμές του αξονικού φορτίου. Οι απόλυτες τιμές της κανονιστικής τέμνουσας σε τυχούσα θέση σε ύψος h από τη βάση του τοιχώματος υπολογίζονται από τις ακόλουθες σχέσεις: 218

29 219 Για h h V V 3 w : Ed Ed, o h kn kn w Για h : V 1.25 V h / h Ed Ed, o w maxn Σημειώνεται ότι η κανονιστική περιβάλλουσα [V Ed ] των τεμνουσών δυνάμεων διαφοροποιείται για κάθε ακρότατη τιμή του αξονικού φορτίου. minn Σχήμα 7.9: Κανονιστικές περιβάλλουσες τεμνουσών δυνάμεων σχεδιασμού [V Ed ] σε όλο το ύψος του τοιχώματος 219

30 Διατάξεις διαστασιολόγησης τοιχωμάτων ΚΠΥ έναντι τέμνουσας α. Έλεγχος επάρκειας θλιβόμενων διαγωνίων σκυροδέματος: Κατά τον EC η αντοχή των θλιβόμενων διαγωνίων V Rd,max υπολογίζεται, για όλο το ύψος του τοιχώματος, κατά τις διατάξεις του EC με θεώρηση γωνίας κλίσης ρηγμάτων θ = 45. Εντός όμως του κρίσιμου ύψους του τοιχώματος η V Rd,max μειώνεται λόγω ανακύκλισης στο 40% της τιμής του EC2 η οποία αντιστοιχεί σε μονότονη καταπόνηση. Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι οι υψηλές τιμές του συντελεστή μεγέθυνσης (ε) της τέμνουσας σχεδιασμού σε συνδυασμό με τη δραστική μείωση της αντίστασης των θλιβόμενων διαγωνίων σκυροδέματος στο κρίσιμο ύψος, καθιστούν καθοριστικό τον έλεγχο αυτό για την επιλογή του πάχους τοιχωμάτων ΚΠΥ (βλέπε ). β. Υπολογισμός οπλισμών κορμού: Κατά τον EC ο υπολογισμός διαφοροποιείται ανάλογα με την τιμή του λόγου διάτμησης α s = Μ Ed /(V Ed l w ), όπου τα μεγέθη Μ Ed και V Ed λαμβάνονται από τις αντίστοιχες κανονιστικές περιβάλλουσες. Σε κάθε όροφο θεωρείται η μέγιστη τιμή του α s μεταξύ πόδα και κεφαλής. Εάν α s 2.0, ισχύουν οι διατάξεις υπολογισμού του EC (1 7) για τους οριζόντιους οπλισμούς κορμού. Εάν α s < 2.0, ισχύουν τα ακόλουθα: Το ποσοστό (ρ h ) των οριζόντιων ράβδων υπολογίζεται από τη σχέση: V Ed V Rd,c ρ h f yd,h b wo α s l w (EC8: σχέση 5.38) όπου: ρ h = Α h /(b wo s h ) V Rd,c : η διατμητική αντοχή σχεδιασμού χωρίς οπλισμό διάτμησης (EC ). Σημειώνεται ότι στο κρίσιμο ύψος και εφόσον η αξονική δύναμη είναι εφελκυστική (maxn Ed > 0) λαμβάνεται V Rd,c = 0.0. Το ποσοστό ρ v των κατακόρυφων ράβδων υπολογίζεται από τη σχέση: ρ v f yd,v b wo z + N Ed ρ h f yd,h b wo z όπου ρ v = Α v /(b wo s v ) και N Ed : θετική εφόσον είναι θλιπτική Σημειώνεται ότι, λόγω της μεγάλης αύξησης των τιμών των τεμνουσών μέσω του συντελεστή μεγέθυνσης, προκύπτει συνήθως α s < 2.0. γ. Διατάξεις για τους οπλισμούς κορμού Με στόχο την αποφυγή πρόωρης διατμητικής ρηγμάτωσης απαιτείται: ρ h,min = ρ v,min = 2. Οι δύο απέναντι εσχάρες συνδέονται με άγκιστρα 8/500 48/m 2. Διάμετρος και αποστάσεις ράβδων κορμού: ì ³ 8mm w,h, w,v í b wo / 8 î s h, s v min (25 w, 250mm) Οι οριζόντιες ράβδοι πρέπει να αγκυρώνονται πλήρως στα άκρα του τοιχώματος με άγκριστρα (90 0 ή ). δ. Διαστασιολόγηση πιθανών επιπέδων διατμητικής ολίσθησης στο κρίσιμο ύψος του τοιχώματος Οι αρμοί διακοπής σκυροδέτησης είναι πιθανά επίπεδα διατμητικής ολίσθησης Απαιτείται V Ed V Rd,s = V dd + V id + V fd (EC8 σχέσεις ) όπου V dd : Αντοχή δράσης βλήτρου των κατακόρυφων ράβδων 220

31 221 ì 1.3SA V sj f cd f yd dd = min í 0.25 f yd SA î sj V id : Συμβολή τυχόν λοξών ράβδων με γωνία (φ) ως προς τον αρμό V id = ΣΑ si f yd cosφ V fd : Αντίσταση τριβής ì m V fd : f é( SA sj f yd + N Ed ) x + M Ed / zù = min í ë û όπου 0.5 n f cd x l w b î wo μ f : Συντελεστής τριβής υπό αναλυκλικές φορτίσεις: Λείες επιφάνειες (ελεύθερες χωρίς επεξεργασία): μ f = 0.60 Τραχείες επιφάνειες (με έκθεση αδρανών ή εγχαράξεις): μ f = 0.70 ξ: Ανηγμένο ύψος της ουδέτερης γραμμής (ξ = x/d) ΣΑ sj : Συνολική διατομή κατακόρυφων ράβδων ΣΑ si : Συνολική διατομή των λοξών ράβδων και των δύο διευθύνσεων (συνιστώνται ράβδοι μεγάλης διαμέτρου) n: 0.6(1 f ck /250) όπου f ck σε ΜΡα Ν Εd : Θετική εφόσον είναι θλιπτική Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ρηγμάτωσης απαιτείται στους αρμούς διακοπής σκυροδέτησης ελάχιστο ποσοστό πλήρως αγκυρωμένων κατακόρυφων ράβδων: όπου Αw η συνολική διατομή του τοιχώματος, ε. Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή του συντελεστή μεγέθυνσης (ε) που αντιστοιχεί στον συνδυασμό minn παρέχει προφανώς κανονιστική περιβάλλουσα με μεγαλύτερες τιμές τέμνουσας που είναι συνήθως δυσμενέστερες για τη διαστασιολόγηση των οπλισμών κορμού. Επισημαίνεται όμως ότι σε τοιχώματα με α s < 2.0 ενδέχεται να καταστεί δυσμενέστερη η ελάχιστη τιμή της V Ed που αντιστοιχεί στον συνδυασμό maxn καθώς, το υψηλό αξονικό φορτίο (minn) μειώνει την απαίτηση τόσο του οριζόντιου όσο και του κατακόρυφου οπλισμού κορμού (βλέπε σχέσεις 5.38 και 5.39 του EC8) Έλεγχος επάρκειας θλιβόμενων διαγωνίων σκυροδέματος Σημειώνεται ότι ο EC8 έχει θεσπίσει ιδιαίτερα αυστηρές διατάξεις όσον αφορά στην αντοχή της θλιβόμενης διαγωνίου στο κρίσιμο ύψος τοιχωμάτων ΚΠΥ ( α). α. Ο έλεγχος επάρκειας γίνεται με τη μέγιστη τιμή της κανονιστικής τέμνουσας σχεδιασμού V Ed,max = kN. Eντός του κρίσιμου ύψους θεωρείται θ=45 0 και απαιτείται: 0.4V Rd,max > V Ed,max = kN 0.4V Rd,max = 0.4[a cw b w z v f cd /(cotθ+tanθ)] = 0.4( ( ) f cd /2.0)] = = = kN < kN (ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ) β. Η ανεπάρκεια καθιστά υποχρεωτική είτε την αύξηση του πάχους του τοιχώματος στο κρίσιμο ύψος, είτε την αύξηση της κατηγορίας του σκυροδεματος. Στην επόμενη ενότητα 7.6 η διαστασιολόγηση του τοιχώματος επαναλαμβάνεται με κατάλληλη αύξηση πάχους στο κρίσιμο ύψος, ενώ στην μεθεπόμενη ενότητα 7.7 παρουσιάζεται η διαστασιολόγηση του τοιχώματος με θεώρηση υψηλότερης κατηγορίας σκυροδέματος. 221

32 Αναδιαστασιολόγηση του Τοιχώματος Τ1 με Αύξηση Πάχους στο Κρίσιμο Ύψος Απαιτούμενο πάχος στο κρίσιμο ύψος του τοιχώματος Η αντοχή των θλιβόμενων διαγωνίων V Rd,max είναι ευθέως ανάλογη του πάχους κορμού του τοιχώματος. Οπότε, με τα δεδομένα της προκύπτει: b w,req (bw) = b w (V Ed,max /V Rd,max ) = 25(822.61/588.90kN) = 34.93cm b w = 35cm Σημειώνεται ότι η αύξηση αυτή απαιτείται, σύμφωνα με τον Κανονισμό, μόνο στο κρίσιμο ύψος του τοιχώματος καθώς στο υπόλοιπο ύψος δεν ισχύει η μειωμένη τιμή της V Rd,max και το πάχος των 25cm επαρκεί (V Rd,max = > V Ed,max = kN). Κατά τη γνώμη των συντακτών της παρούσας κρίνεται σκόπιμο, για αισθητικούς αλλά και κατασκευαστικούς λόγους, η αύξηση του πάχους να εφαρμοσθεί σε όλο το ύψος του ισογείου (4.50m) και όχι μόνο στο κρίσιμο ύψος h cr = 2.25m Αναδιαστασιολόγηση του Τοιχώματος έναντι Ν, Μx, My α. Σημειώνεται ότι η σημαντική αύξηση της διατομής του τοιχώματος στο ισόγειο απαιτεί νέα στατική ανάλυση από την οποία η σεισμική καταπόνηση των τοιχωμάτων θα προκύψει ελαφρά αυξημένη. Καθώς όμως τα τοιχώματα με πάχος 25cm παραλαμβάνουν ήδη το 90.4% της σεισμικής τέμνουσας βάσης, εκτιμάται ότι η αύξηση αυτή θα είναι μικρή. Έτσι για την οικονομία της παρουσίασης η διαστασιολόγηση της νέας διατομής του τοιχώματος στο ισόγειο (b w x l w = 35 x 200) εκτελείται με τα ίδια εντατικά μεγέθη. β. Έλεγχος διαστάσεων περισφιγμένων άκρων ( ) Ελάχιστο μήκος περισφιγμένων άκρων (l c ) στο κρίσιμο ύψος l c, min = max(0.15l w, 1.50b w ) = 0.525m Έλεγχος επάρκειας πάχους περισφιγμένων άκρων καθώς l c = < max (2b w, 0.2l w ) = 0.70 απαιτείται: b w max (0.20, h s /15) = max (0.20, 3.90/15) = 26cm πράγματι b w = 35 > 26m γ. Απαίτηση διαμήκους οπλισμού άκρων στο ισόγειο Υπολογισμός του λόγου d 1 /h d 1 = l c /2 = 26.25cm και d 1 /h = d 1 /l w = συνεπώς θα πρέπει να γίνει γραμμική παρεμβολή μεταξύ των νομογραφημάτων διαστασιολόγησης (Τσερτικίδου, 2008) για d 1 /h = 0.10 και d 1 /h = Συνδυασμός minn ( ) = ( ) = ( ) = v = / f cd m y = / f cd m x = 4.61/ f cd ü ý þ w req =

33 223 Συνδυασμός maxn v= / ( 0.35x2.00xf cd )= m y = / ( 0.35x xf cd )=0.067 m x =6.87/ ( x2.00 xf cd )=0.002 δ. Υπολογισμός Διάταξη διαμήκους οπλισμού άκρων ισογείου ü ý þ w req = Ελάχιστος οπλισμός: Α s,min = ρ min b w l c = = 9.19cm 2 Απαιτούμενος οπλισμός: ω req,max = tot A s,req = w req b w l w f cd / f yd ( ) = ( f cd / f yd ) = 19.90cm 2 tot Συνεπώς σε κάθε άκρο απαιτείται: A s,req = A s,req / 2 = 9.98cm 2 > A s,min Με βάση τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει η διάταξη ράβδων του Σχήματος Σχήμα 7.10: Διάταξη διαμήκων ράβδων άκρου τοιχώματος με b w = 350mm (Κτίριο ΔΥ2) Σημειώνεται ότι το πλήθος των διαμήκων ράβδων (12) είναι το ελάχιστο ώστε να τηρηθεί η απαίτηση αξονικής απόστασης s 150mm μεταξύ γειτονικών συγκρατούμενων ράβδων, με αποτέλεσμα την αναγκαστική τοποθέτηση ράβδων μικρών διαμέτρων Έλεγχος λυγισμού τοιχώματος ως μεμονωμένου στοιχείου Ακολουθώντας τη διαδικασία της προκύπτει προφανώς ότι λόγω του αυξημένου πάχους δεν υπάρχει κίνδυνος λυγισμού του τοιχώματος κατά την εγκάρσια διεύθυνση Διαστασιολόγηση σε διάτμηση έναντι ικανοτικών τεμνουσών Κανονιστική περιβάλλουσα τεμνουσών δυνάμεων σχεδιασμού σε όλο το ύψος του τοιχώματος Εφαρμόζεται και πάλι η διαδικασία της : Υπολογισμός του λόγου Μ Rd,o / M Ed,o : 223

34 224 Συνδυασμός minn: ü ým R,y = þ = f cd = kNm v = m x = w = ( / 9.98)0.093 = y οπότε M Rd,o και Μ Rd,o / M Ed,o = / = Συνδυασμός maxn: ομοίως Μ Rd,o = kNm και Μ Rd,o / M Ed,o = / = Υπολογισμός του συντελεστή μεγέθυνσης (ε) από τη σχέση (5.25) του EC8 (βλέπε (β)): Συνδυασμός minn: ε = Συνδυασμός maxn: ε = Κανονιστικές τέμνουσες στον πόδα του ισογείου: minn: V = e V Ed,o Ed,o maxn: V = e V Ed,o Ed,o = = kN = = kN Οι κανονιστικές περιβάλλουσες τεμνουσών δυνάμεων έχουν τη μορφή του Σχήματος 7.9 με μικρές αριθμητικές διαφορές Διατάξεις διαστασιολόγηση έναντι τέμνουσας Οι διατάξεις της ισχύουν και στην παρούσα περίπτωση Έλεγχος επάρκειας θλιβόμενων διαγωνίων σκυροδέματος Εντός κρίσιμου ύψους απαιτείται: 0.4V Rd,max ³ V Ed,o (βλέπε ) 0.4V Rd,max = 0.4( ( ) f cd /2.0) = kN > kN (ΕΠΑΡΚΕΙΑ) Υπολογισμός απαιτούμενων οπλισμών κορμού α.υπολογισμός λόγου διάτμησης στο ισόγειο (βλέπε (β)) Αναζητείται η μέγιστη εκ των τιμών, στην κεφαλή ή τον πόδα, του λόγου α s = M Ed /(V Ed l w ). Επειδή η Μ Ed μειώνεται στην κεφαλή, ενώ η V Ed είναι σταθερή στο ύψος του ισογείου, οι μέγιστες τιμές του α s εμφανίζονται στον πόδα: ì / a s = í / î ( ) = < 2.0 ( maxn ) ( ) = < 2.0 ( minn ) β. Υπολογισμός οριζόντιων οπλισμών κορμού στο ισόγειο ( (β)) V Ed V Rd,c r h f yd,h b wo a s l w (EC8: σχέση 5.38) όπου V Rd,c = [(0.18/γ c ) k(100ρ l f ck )1/ σ cp ] b w d 0.035k3/2 f ck 1/2 bw d όπου d = l w (l c /2) = /2 = mm k 224

35 225 ρ l = Α sl /(b w d) = 10.12cm 2 /( ) = ì s cp = í î maxn Ed minn Ed ( ) = / ( ) = kPa ( ) = / ( ) = kPa / b w l w / b w l w σημειώνεται ότι απαιτείται σ cp 0.2f cd = kPa Με τις παραπάνω τιμές προκύπτει: maxn Ed : V Rd,c = [(0.18/1.5) 1.339( )1/ ] = = N /2 201/ = N minn Ed : ομοίως V Rd,c = N Οπότε από τη σχέση 5.38 του EC8 προκύπτει το απαιτούμενο ποσοστό οριζόντιων οπλισμών κορμού τοιχωμάτος στο ισόγειο: ρ h,req (V Ed V Rd,c )/(0.75 f yd, h b wo α s l w = ì ( ) / ( 0.75 f yd,h ) = 2.62 ( maxn ) = í ( ) / ( 0.75 f yd,h ) = 2.97 ( minn ) î max 2 2 Ash,req/m = (b wo 100) cm 5.20 cm / m/ ά h, req Τοποθετούνται 10/150 = 5.24cm2/m ρ h,prov = 2.99 > ρ h,req,max = Η διάμετρος και η απόσταση μεταξύ των ράβδων πληρούν τις απαιτήσεις της (γ) γ. Υπολογισμός κατακόρυφων οπλισμών κορμού στο ισόγειο r v f yd,v b wo z + N Ed ³ r h f yd,h b wo z (EC8 σχέση 5.39) Προφανώς το μεγαλύτερο ποσοστό ρ v προκύπτει για την maxn Ed = kN ρ v,req ρ h,prov N Ed /(f yd b wo z) = /(f yd ) = ( ) = =0.17 ρ v,min = 2.00 (EC (13)) δ. Σημειώνεται όμως ότι για αποφυγή της ρηγμάτωσης στους αρμούς διακοπής σκυροδέτησης (πόδας ισογείου) απαιτείται ελάχιστο ποσοστό κατακόρυφων ράβδων σύμφωνα με τη σχέση 5.47 του EC (16)): όπου, για τη μέγιστη τιμή του ρ v,min τέθηκε Ν Ed = maxn Ed = kN, και A w το συνολικό εμβαδόν διατομής του τοιχώματος. Συνεπώς, τελικά απαιτείται ρ v,req = 2.5 οπότε: Α sv,req /m = (b w 100) ρ v,req = = 8.75cm cm 2 /m/εσχάρα Τοποθετούνται 10/175 = 4.49cm 2 /m ρ v,prov = Η διάμετρος και οι αποστάσεις μεταξύ των ράβδων πληρούν τις απαιτήσεις της (γ) Διαστασιολόγηση έναντι ολίσθησης του αρμού διακοπής εργασίας στον πόδα του ισογείου α. Ελέγχεται η επάρκεια των υφιστάμενων οπλισμών σύμφωνα με τις σχέσεις του EC8 (βλέπε δ): Απαιτείται: V Ed V Rd,s = V dd + V id + V fd όπου Αντοχή δράσης βλήτρου των κατακόρυφων ράβδων: 225

36 226 ì 1.3SA sj f cd f yd = N V dd = min í 0.25 f yd SA sj = N î όπου ΣΑ sj = 2(10/175)(l w - 2l c ) = 853mm 2 Δεν υπάρχουν λοξές ράβδοι: V id = 0.0 Αντίσταση τριβής: maxn: ì m V f SA sj f yd + N Ed fd é( ) x + M Ed / zù = min ë û = N í 0.5 n f cd x l w b wo = N î όπου ξ = από υπολογισμό σε μονοαξονική κάμψη για τον συνδυασμό (maxn) μ f = 0.6 (λεία επιφάνεια) n = 0.6(1 f ck /250) = οπότε: V Rd,s = = kN < V Ed,maxN = kN (ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ) Διαφορά τέμνουσας: ΔV Rd,s = = kN minn: ì 0.6é( 853 f yd ) / ( ) ù V fd = min ë û = N í f cd = N î όπου από υπολογισμό σε μονοαξονική κάμψη για τον συνδυασμό (maxn) προέκυψε: ξ = οπότε: V Rd,s = = kN < V Ed,minN = kN (ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ) Διαφορά τέμνουσας: ΔV Rd,s = = 94.26kN Συνεπώς δυσμενής είναι η περίπτωση του συνδυασμού maxn οπότε απαιτείται κάλυψη της max ΔV Rd,s = kN με τοποθέτηση λοξών ράβδων. β. Τοποθέτηση και διαστασιολόγηση πρόσθετων λοξών ράβδων στη βάση του τοιχώματος Διατάξεις τοποθέτησης των λοξών ράβδων Κατά τον EC (4) οι λοξές ράβδοι τοποθετούνται συμμετρικά σε δύο ομάδες υπό γωνία (φ) ως προς την οριζόντιο και πρέπει να φθάνουν μέχρις ύψους h i = min(l w /2, h w /2) πάνω από τον αρμό διακοπής σκυροδέτησης στη βάση του τοιχώματος. Απαιτείται να διαθέτουν επαρκές μήκος αγκύρωσης τόσο κάτω από τον αρμό διακοπής όσο και πάνω από το ύψος h i. Στην (δ) περιλαμβάνεται η σχέση (5.42) του EC8 για τον υπολογισμό της συμβολής των λοξών ράβδων στη διατμητική αντίσταση. Σημειώνεται όμως ότι οι λοξές ράβδοι αυξάνουν και την καμπτική αντίσταση βάσης (Μ Rd,o ) του τοιχώματος, (βλέπε EC (5α), σχέση 5.45), με συνέπεια αντίστοιχη αύξηση της κανονιστικής τέμνουσας σχεδιασμού στη βάση V Ed,o καθώς αυτή υπολογίζεται ικανοτικά με τον συντελεστή μεγέθυνσης (ε) που είναι συνάρτηση του λόγου (Μ Rd,o /M Ed,o ) (βλέπε (α,β)). Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι ο υπολογισμός της διατομής των λοξών ράβδων απαιτεί επαναληπτική διαδικασία. Ο EC (5b) προτείνει την σχέση 5.46 η οποία παρέχει άμεσα την απαιτούμενη αυξημένη συνολική διατομή και των δύο ομάδων των λοξών ράβδων ΣΑ si λαμβάνοντας έμμεσα υπόψη την αύξηση της V Ed,o : l i 1.5m): V id = ΣΑ si f yd (cosφ 0.5l i sinφ/(α s l w )) (5.46) όπου l i : η οριζόντια απόσταση μεταξύ των «κέντρων βάρους» των δύο ομάδων λοξών ράβδων στη διατομή πόδα του τοιχώματος Επιλέγεται η τοποθέτηση λοξών ράβδων υπό γωνία φ = 45 0 (βλέπε διάταξη ράβδων στο Σχήμα 7.11: 226

37 227 V id = ΣΑ si f yd (cosφ 0.5l i sinφ/(α s l w )) ΔV Rd,s οπότε ΣΑ si ΔV Rd,s /f yd /(cosφ 0.5l i sinφ/(α s l w )) = = /f yd /( /( )) = m 2 = 8.56cm 2 Συνεπώς σε κάθε ομάδα απαιτούνται Α si = 8.56/2 = 4.28cm 2. Τοποθετούνται 314 = 4.62cm 2. Από τη σχέση 5.46 είναι φανερό ότι η απαιτούμενη διατομή των λοξών ράβδων αυξάνεται (μειώνεται) ραγδαία με την επιλογή μεγαλύτερης (μικρότερης) γωνίας (φ). Καθοριστική για την επιλογή της γωνίας (φ) είναι η απαίτηση επέκτασης των λοξών ράβδων μέχρις ύψους h i = min(l w /2, h w /2) και εξασφάλισης επαρκούς μήκους αγκύρωσης πάνω από αυτό (βλέπε Σχήμα 7.11) Υπολογισμός συνδετήρων περίσφιξης άκρων στο κρίσιμο ύψος Εισαγωγή α. Σε τοιχώματα ΚΠΥ απαιτείται, μετά την αποφλοίωση του θλιβόμενου άκρου, η εξασφάλιση της απαιτούμενης πλαστιμότητας καμπυλοτήτων μ φ (EC (2)) στο κρίσιμο ύψος (l cr ) της βάσης. Αυτό θεωρείται ότι επιτυγχάνεται με κατάλληλη περίσφιξη των άκρων του τοιχώματος σε μήκος l c (βλέπε β). β. Σε τοιχώματα ορθογωνικής διατομής το απαιτούμενο μηχανικό ογκομετρικό ποσοστό ω wd,req των συνδετήρων περίσφιξης ορίζεται από τον EC (4,10): α ω wd,req = 30μ φ (v d + ω v ) ε sy,d (b c / b o ) και ω wd,req 0.12 όπου ω v : μηχανικό ποσοστό των κατακόρυφων οπλισμών κορμού (ω v = ρ v f yd,v /f cd ) Τα υπόλοιπα μεγέθη έχουν ορισθεί στην του παρόντος. γ. Εφόσον, εφαρμόζοντας την παραπάνω εξίσωση με b o = b c, (απουσία αποφλοίωσης), προκύπτει αρνητική τιμή για το μέγεθος α ω wd,req (δηλαδή 30μ φ (v d + ω v ) ε sy,d < 0) θεωρείται ότι η απαιτούμενη πλαστιμότητα καμπυλοτήτων (μ φ ) εξασφαλίζεται χωρίς αποφλοίωση του σκυροδέματος (ε c,max < 3.5 ). Κατά συνέπεια δεν απαιτείται ιδιαίτερη περίσφιξη (βλέπε Fardis, ). Στην περίπτωση αυτή στα άκρα του τοιχώματος τοιποθετούνται οι ελάχιστοι συνδετήρες σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις Κανονιστικές διατάξεις ελάχιστων συνδετήρων περίσφιξης άκρων Κατά τον EC (10) για τα άκρα των τοιχωμάτων ΚΠΥ ισχύουν οι διατάξεις για τους συνδετήρες περίσφιξης των στύλων (EC (12), βλέπε (β)): w 0.4 L,max 6mm = 4.8 < 6.0mm 8 s = min{b o /3, 6 L,min, 125mm} = min{272/2, 6 10, 125} = 60mm 8/ Απαιτούμενη πλαστιμότητα καμπυλοτήτων Η απαιτούμενη τιμή της μ φ υπολογίζεται για τις ακρότατες τιμές της Ν Ed ως εξής σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της : μ φ = ( q o -1)(Τ c / T 1 ) όπου για τοιχώματα q o ( ) και = q o M Ed,o / M Rd,o ( M Ed,o / M Rd,o ) οι τιμές του λόγου της ροπής σχεδιασμού προς την αντίστοιχη ροπή αντοχής στον πόδα, για τις ακρότατες τιμές της αξονικής δύναμης. Στην έχουν ήδη υπολογισθεί οι λόγοι Μ Rd,o /M Ed,o, οπότε με αντιστροφή τους θα μπορούσε να υπολογισθεί το q o. Μετά όμως την τοποθέτηση των λοξών ράβδων έχει αυξηθεί η καμπτική αντίσταση βάσης 227

38 228 του τοιχώματος. Από τη σχέση 5.45 (EC (5a) υπολογίζεται η αύξηση της καμπτικής αντίστασης λόγω των λοξών ράβδων (δεδομένα από την (β)): ΔΜ Rd,ο = 0.5 ΣΑ si f yd sinφ l i = 0.5 ( ) f yd = kN οπότε: Συνδυασμός minn Μ Ed,o / (M Rd,o + ΔΜ Rd,o ) = /( ) = οπότε q o = q o = = 3.44 μ φ = q o -1 ( )( T c / T 1 ) = 1+ 2( )( / 0.352) = Συνδυασμός maxn Μ Ed,o / (M Rd,o + ΔΜ Rd,o ) = /( ) = οπότε q o = q o = και μ φ = Σημειώνεται ότι, όπως και στο τοίχωμα του Κτιρίου ΔΜ1, η μέγιστη τιμή της μ φ προέκυψε για τη μέγιστη τιμή του λόγου Μ Ed,o /M Rd,o η οποία όμως αντιστοιχεί στο ελάχιστο αξονικό φορτίο maxn Ed Απαιτούμενο μηχανικό ογκομετρικό ποσοστό συνδετήρων περίσφιξης στα άκρα του τοιχώματος α. Έλεγχος αποφλοίωσης σκυροδέματος επικάλυψης στα άκρα του τοιχώματος (βλέπε α) Όπως αναφέρθηκε ( (α)), κριτήριο αποτελεί το πρόσημο του μεγέθους α ω wd,req με θεώρηση b o = b c. Ο έλεγχος γίνεται μέσω της τιμής του γινομένου μ φ (v d + ω v ) (βλέπε α): Υπολογισμός του μηχανικού ποσοστού κατακόρυφων οπλισμών κορμού: r v = ( 2Æ10 /175/ m 2 ) f yd,v / f cd = ( 8.98cm 2 / ( ) ) f yd,v / f cd = Έλεγχος για τον συνδυασμό minn: v d = 0.137, μ φ = οπότε μ φ (v d + ω v ) = >> Έλεγχος για τον συνδυασμό maxn: v d = 0.074, μ φ = οπότε μ φ (v d + ω v ) = >> Κατά συνέπεια και στα δύο άκρα του τοιχώματος απαιτείται περίσφιξη καθώς για την εξασφάλιση της μ φ αναμένεται αποφλοίωση του σκυροδέματος επικάλυψης και ε c,max > 3.5. β. Υπολογισμός του ω wd,req για τους ελάχιστους συνδετήρες ακραίων περιοχών (8/60) και τη διάταξη του Σχήματος 7.10: Συνδυασμός minn: ω wd,req = (30μ φ (v d + ω v ) ε sy,d (b c / b o ) 0.035) / α 0.12 b c = 350mm, b o = 272mm α = α n α s = = με a n = 1- Sb i2 / 6b o h o όπου ( ) = 1 ( * ) / ( ) = ( ( ))( 1- s / ( 2h o )) = ( 1-60 / ( 2 272) )( 1-60 / ( 2 525) ) = a s = 1- s / 2b o (* Στην εσωτερική πλευρά δεν υπάρχει κίνδυνος αποφλοίωσης του σκυροδέματος). Με τις παραπάνω τιμές προκύπτει: ω wd,req = ( ( ) (350/272) 0.035)/ = > 0.12 Συνδυασμός maxn: Ομοίως για ν d = και μ φ = προκύπτει: ωwd,req = ( ( ) (350/272) 0.035)/0.668 = >

39 229 Όπως διαπιστώθηκε και στην (Κτίριο ΔΜ1: Τοίχωμα ΚΠΜ), η μέγιστη τιμή του ωwd,req προέκυψε για την minn Ed που αντιστοιχεί στην ελάχιστη τιμή της μ φ Διατιθέμενο μηχανικό ογκομετρικό ποσοστό για τους ελάχιστους συνδετήρες άκρων Ελάχιστοι συνδετήρες άκρων: 8/60 ω wd,prov = (V s / V o ) (f yd / f cd ) όπου V s = A s,w (5b o + 3h o ) = ( ) = 147.6cm 3 V o = b o h o s = = cm 3 οπότε w wd,prov = ( / ) ( f yd / f cd ) = maxw wd,req = ( UPEREPARKEIA ) Πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάγκη τοποθέτησης στα άκρα διαμήκων ράβδων μικρής διαμέτρου (10: βλέπε ) είχε ως αποτέλεσμα την απαίτηση διάταξης πολύ πυκνών συνδετήρων περίσφιξης, με αποτέλεσμα η διάταξη των οπλισμών στα περισφιγμένα άκρα του τοιχώματος να γίνεται ιδιαίτερα προβληματική λόγω των πολύ πυκνών συνδετήρων οι οποίοι φθάνουν να εξασφαλίζουν τιμή του ω wd υπερτριπλάσια της απαιτούμενης. Σημειώνεται ότι ο EC (11) απαιτεί σε ένα επί πλέον όροφο πάνω από το κρίσιμο ύψος την διάταξη στα στοιχεία των άκρων οπλισμού περίσφιξης ίσου με τον μισό του απαιτούμενου στο κρίσιμο ύψος χωρίς να καθορίζει ελάχιστη διάμετρο ή μέγιστη απόσταση μεταξύ των συνδετήρων. Κατά συνέπεια για έναν όροφο πάνω από το l cr πρέπει να τοποθετηθούν στα άκρα συνδετήρες Ø8/120. Σημειώνεται όμως και πάλι (βλέπε ) ότι ο EC8 δεν διευκρινίζει εάν το l cr πρέπει να καλύπτει πλήρη όροφο. Συνεπώς στην παρούσα περίπτωση (l cr = 2.25 < h ισογ. = 4.50m) δεν είναι σαφές που σταματά το l cr και πως νοείται ο όροφος πάνω από το l cr Διαμόρφωση διατομής στο κρίσιμο ύψος του τοιχώματος με bw = 350mm Η διάταξη όλων των οπλισμών στο κρίσιμο ύψος του τοιχώματος σε όψη και τομή φαίνεται στο Σχήμα

40 230 Σχήμα 7.11: Διαμόρφωση διατομής και διάταξη οπλισμών στο κρίσιμο ύψος του τοιχώματος κατηγορίας σκυροδέματος C20/25 (Κτίριο ΔΥ2) 230

Κεφάλαιο 6: Κτίριο Μέσης Πλαστιμότητας με διπλό στατικό σύστημα ισοδύναμο προς τοιχωματικό (ΔΜ1)

Κεφάλαιο 6: Κτίριο Μέσης Πλαστιμότητας με διπλό στατικό σύστημα ισοδύναμο προς τοιχωματικό (ΔΜ1) Κεφάλαιο 6: Κτίριο Μέσης Πλαστιμότητας με διπλό στατικό σύστημα ισοδύναμο προς τοιχωματικό (ΔΜ1) 6.1 Χαρακτηρισμός στατικού συστήματος Σύμφωνα με τον EC8 5.1.2, κτίριο με διπλό στατικό σύστημα θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμόζοντας τον ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8

Εφαρμόζοντας τον ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8 Τ.Ε.Ε./ Τ.Κ.Μ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Εφαρμόζοντας τον ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8 ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΓΝΑΤΑΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΛΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

EN ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ. γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού

EN ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ. γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού EN 1998 - ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ σελ.1 γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού εφελκυσμός άνω ίνα {L} i=1 εφελκυσμός άνω ίνα {R} i=2 N sd.l

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 1 Παθολογια και τεκμηριωση Στατική συμπεριφορά Στατική συμπεριφορά Στατική συμπεριφορά Στατική

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση και ανάλυση χαρακτηριστικών στατικών συστημάτων

Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση και ανάλυση χαρακτηριστικών στατικών συστημάτων Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση και ανάλυση χαρακτηριστικών στατικών συστημάτων 3.1 Εισαγωγή 3.1.1 Στόχος Ο στόχος του Κεφαλαίου αυτού είναι η παρουσίαση ολοκληρωμένων παραδειγμάτων προσομοίωσης και ανάλυσης απλών

Διαβάστε περισσότερα

2ο Mέρος: Αριθμητικά παραδείγματα

2ο Mέρος: Αριθμητικά παραδείγματα 5.5m 0.4m Y T1Y 300/25 X BY1 25/50 BY2 25/50 BY3 25/50 1.2m BX9 25/50 0.4m Τ3Χ 375/25 0.4m BX10 25/50 C7 40/40 C8 40/40 BY4 25/50 Π1Υ 25/270 BY5 25/50 BY6 25/50 BX6 25/50 BX7 25/50 BX8 25/50 BX4 25/50

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος Μικρή επανάληψη 2 Βασικές παράμετροι : Γεωμετρία Εντατικά μεγέθη στο ΚΒ Καταστατικές σχέσεις υλικού Μετατόπιση του σημείου εφαρμογής των εξωτερικών δράσεων: Γενική περίπτωση Μας διευκολύνει στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 5.1 Γενικά Η ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε διάτμηση με σύνθετα υλικά επιτυγχάνεται μέσω της επικόλλησης υφασμάτων ή, σπανιότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

: συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την θέση των ράβδων κατά τη σκυροδέτηση [=1 για ευνοϊκές συνθήκες, =0.7 για μη ευνοϊκές συνθήκες]

: συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την θέση των ράβδων κατά τη σκυροδέτηση [=1 για ευνοϊκές συνθήκες, =0.7 για μη ευνοϊκές συνθήκες] Αντοχή σχεδιασμού f bd Η οριακή τάση συνάφειας f bd προκύπτει σαν πολλαπλάσιο της εφελκυστικής αντοχής σχεδιασμού σκυροδέματος f ctd : όπου f bd = η 1 η 2 η 3 η 4 f ctd, όπου f ctd =f ctk0.05 /γ c f ctk

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων 1 Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων F 3=1.5εW W H F =εw W F =0.5 εw 1 Υ4 Δ1 Υ Δ1 W H Υ3 Υ1 H Π L L To τριώροφο επίπεδο πλαίσιο του σχήματος έχει (θεωρητικό) ύψος ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42 Ασκηση 3.1 (a) Αν μία ράβδος οπλισμού θεωρηθεί ότι λυγίζει μεταξύ δύο διαδοχικών συνδετήρων με μήκος λυγισμού το μισό της απόστασης, s w, των συνδετήρων, να υπολογισθεί η απόσταση συνδετήρων, s w, πέραν

Διαβάστε περισσότερα

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5 ( Σχόλια) (Κείµ ενο) 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9.1 Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής N Sd Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως V Sd M Sd1 h N Sd M Sd2 V Sd L l s =M Sd /V Sd M Sd

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Επίλυση γραμμικών φορέων ΟΣ σύμφωνα με τους EC & EC8 ΑΣΚΗΣΗ 4 (3/3/017) ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Να υπολογιστεί σε κάµψη η µονοπροέχουσα δοκός του σχήµατος για συνδυασµό φόρτισης 135G15Q Η δοκός ανήκει σε

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικά στοιχεία περί σεισμού και διαστασιολόγησης υποστυλωμάτων

Θεωρητικά στοιχεία περί σεισμού και διαστασιολόγησης υποστυλωμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Θεωρητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ν Α Υ Π Λ Ι Ο : Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α, Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ο ρ γ ά ν ω σ η : Τ Ε Ε Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ, Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ε Μ Π Ναύπλιο 8 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μετάβαση από τον ΕΑΚ στον ΕΚ8

Η Μετάβαση από τον ΕΑΚ στον ΕΚ8 Η Μετάβαση από τον ΕΑΚ στον ΕΚ8 Σεισμικά φορτία Βασικές διαφορές ΕΚ8 από ΕΑΚ Η γενική φιλοσοφία σχεδιασμού δεν αλλάζει. Εισάγεται ο συντελεστής εδάφους S Τιμές: 1.0 S 1.4 Το φάσμα σχεδιασμού πολλαπλασιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 1: Αντισεισμικός σχεδιασμός στεγάστρου με συνδέσμους δυσκαμψίας με εκκεντρότητα Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Σύντομη επανάληψη διαστασιολόγησης δοκών, στύλων και τοιχείων από Ο/Σ Πλαίσιο υπό φορτία βαρύτητας

Διαβάστε περισσότερα

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης.

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. 1. Ανατροπής ολίσθησης. 2. Φέρουσας ικανότητας 3. Καθιζήσεων Να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι διατομών και να υπολογισθεί ο απαιτούμενος

Διαβάστε περισσότερα

1 Αυτό προϋποθέτει καλή θεμελίωση ή ύπαρξη αμετάθετης οροφής. υπογείου 2 Σε φορείς όπου υπάρχουν τοιχώματα τα οποία αναλαμβάνουν πάνω

1 Αυτό προϋποθέτει καλή θεμελίωση ή ύπαρξη αμετάθετης οροφής. υπογείου 2 Σε φορείς όπου υπάρχουν τοιχώματα τα οποία αναλαμβάνουν πάνω ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ω.Σ. Κατασκευές από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα του 8 ου εξ. 1-5-016, 1 ο Μάθημα: Τοιχώματα ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ Ορισμοί: Τοίχωμα: δομικό στοιχείο που φέρει

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 7 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο και την όπλιση πεδιλοδοκών.

Η τεχνική οδηγία 7 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο και την όπλιση πεδιλοδοκών. CSI Hellas, Μάρτιος 4 Τεχνική Οδηγία 7 Πιλοδοκοί Η τεχνική οδηγία 7 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο και την όπλιση πιλοδοκών. Γενικά Η πιλοδοκός προσοµοιώνεται στο ETABS µε ένα ραβδωτό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

τομή ακροβάθρου δεδομένα

τομή ακροβάθρου δεδομένα B 1 = 4,4 m B 2 = 1,6 m B 3 = m B 4 = m B 5 =,3 m B 6 = m Η 1 = 1,6 m Η 2 = m Η 3 = m Η 4 = m Η 5 = m Η 6 =,3 m Η 7 = 1,3 m L 1 = m L 2 = 1 m L 3 = m E C = 28847,6 ΜPa μέτρο ελαστικότητας f ck = 2 ΜPa

Διαβάστε περισσότερα

Drill. Έλεγχος ιάτρησης. Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1)

Drill. Έλεγχος ιάτρησης. Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1) Drill Έλεγχος ιάτρησης Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1) Αθήνα, Ιούνιος 2009 version 1_0_1 2 Έλεγχος διάτρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 1 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Π1 Ππρ. Δ1 (20x60cm) Σ1 (25x25cm) Άσκηση 1 η

Π1 Ππρ. Δ1 (20x60cm) Σ1 (25x25cm) Άσκηση 1 η Πλάκες 1 ο μάθημα εργαστηρίου 1 Άσκηση 1 η Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

Να γίνει έλεγχος διάτμησης στη δοκό της εφαρμογής 3 για συνδυασμό. Λύση. Τα διαγράμματα τεμνουσών δυνάμεων για κάθε μία από τις 3 περιπτώσεις

Να γίνει έλεγχος διάτμησης στη δοκό της εφαρμογής 3 για συνδυασμό. Λύση. Τα διαγράμματα τεμνουσών δυνάμεων για κάθε μία από τις 3 περιπτώσεις Εφαρμογή 9 Να γίνει έλεγχος διάτμησης στη δοκό της εφαρμογής για συνδυασμό φόρτισης.5g.5q. Xάλυβας συνδετήρων S400 Λύση Τα διαγράμματα τεμνουσών δυνάμεων για κάθε μία από τις περιπτώσεις φόρτισης που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8 Σχεδιασμός κτιρίων από σκυρόδεμα (Κεφ. 5)

Ευρωκώδικας 8 Σχεδιασμός κτιρίων από σκυρόδεμα (Κεφ. 5) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ/ΤΚM: ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 0, 1, 2, 8 Ευρωκώδικας 8 Σχεδιασμός κτιρίων από σκυρόδεμα (Κεφ. 5) Καθηγητής Α. Ι. Κάππος Τμήμα Πολιτ. Μηχανικών ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, Μάιος 2010 1 2 Kατηγορίες πλαστιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Κανόνες λεπτομερειών όπλισης

Κεφάλαιο 2. Κανόνες λεπτομερειών όπλισης 2.5 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ [ΕΚΟΣ 17.6] 2.5.1 Τύποι αγκυρώσεων [ΕΚΟΣ 17.6.1] Διακρίνονται 4 τύποι αγκυρώσεων κατ αύξουσα αποδοτικότητα υπό εφελκυσμό ή θλίψη: 1. Ευθύγραμμες αγκυρώσεις 2. Αγκυρώσεις καμπύλου άκρου (D

Διαβάστε περισσότερα

Διάτρηση: Εφαρμογή Την επιμέλεια της εφαρμογής είχε η Γαλήνη Καλαϊτζοπούλου

Διάτρηση: Εφαρμογή Την επιμέλεια της εφαρμογής είχε η Γαλήνη Καλαϊτζοπούλου Διάτρηση: Εφαρμογή Την επιμέλεια της εφαρμογής είχε η Γαλήνη Καλαϊτζοπούλου Υποστύλωμα διαστάσεων 0.50*0.50m θεμελιώνεται σε πλάκα γενικής κοιτόστρωσης πάχους h=0.70m. Η πλάκα είναι οπλισμένη με διπλή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. Το παρόν Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 2 Μηχανισμοί μεταφοράς δυνάμεων Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συστηματική προσπάθεια για

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων

Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 10 Οκτωβρίου 2009 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΙΤΑΚΗ Διπλ. Πολ. Μηχανικός, MSc, DIC Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Κελύφη οπλισμένου σκυροδέματος Κελύφη Ο/Σ Καμπύλοι επιφανειακοί φορείς μικρού πάχους Εντατική

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχ/κών και Μηχ/κών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. 9.1.1 Το παρόν Κεφάλαιο περιλαµβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίµηση ή τον ανασχεδιασµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

«Η συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αντίσταση διατηρητέου κτιρίου από Ο/Σ έναντι σεισμού»

«Η συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αντίσταση διατηρητέου κτιρίου από Ο/Σ έναντι σεισμού» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 16 Ο Συνέδριο Σκυροδέματος «Η συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αντίσταση διατηρητέου κτιρίου από Ο/Σ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΔΟΚΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ WINDOWS

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΔΟΚΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ WINDOWS Έλεγχος & Ενίσχυση Κόμβου Δοκού Υποστυλώματος με Ανάπτυξη Εφαρμογής για Windows ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΔΟΚΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ WINDOWS ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΑΝΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Προπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης δοκών

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης δοκών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

εν απαιτείται οπλισµός διάτµησης για διατµητική δύναµη µικρότερη ή ίση µε την τιµή V Rd,c

εν απαιτείται οπλισµός διάτµησης για διατµητική δύναµη µικρότερη ή ίση µε την τιµή V Rd,c Χ. Κααγιάννης, Πολιτικός Μηχ. ΕΜΠ,. Μηχ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κατασκευών Ωπλισµένου Σκυοδέµατος και Αντισεισµικού Σχεδιασµού ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΘ Συνοπτική Παουσίαση Σχεδιασµού έναντι ιάτµησης

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:... Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Χειμερινό Εξάμηνο 00-0 Διάρκεια εξέτασης: ώρες Εξέταση Θεωρίας: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος Ταχείας Αποτίμησης Σεισμικής Επάρκειας Υφισταμένων Κατασκευών. Στυλιανός Ι. Παρδαλόπουλος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Μέθοδος Ταχείας Αποτίμησης Σεισμικής Επάρκειας Υφισταμένων Κατασκευών. Στυλιανός Ι. Παρδαλόπουλος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Μέθοδος Ταχείας Αποτίμησης Σεισμικής Επάρκειας Υφισταμένων Κατασκευών Στυλιανός Ι. Παρδαλόπουλος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο.Σ. Παλαιού τύπου κτίρια Ο.Σ. - Πλήρης

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαια 8-9

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαια 8-9 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαια 8-9 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

(MPa) f ctk0.05 = 0.7f ctm (MPa); E s = 200 GPa

(MPa) f ctk0.05 = 0.7f ctm (MPa); E s = 200 GPa Βοήθηµα µαθήµατος Ωπλισµένο Σκυρόδεµα Ια (Προσοχή: Εκτύπωση 6 σελίδων σε 3 φύλλα) Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΛΥΒΑ Συντελεστές υλικών και φορτίων για ΟΚΑ (βασικοί συνδυασµοί): γ c =1.5, γ =1.15

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ. ΑΣΚΗΣΗ 1 η και 2 η Α) Έλεγχος Κάµψης Πλάκας Β) Έλεγχος Κάµψης οκού

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ. ΑΣΚΗΣΗ 1 η και 2 η Α) Έλεγχος Κάµψης Πλάκας Β) Έλεγχος Κάµψης οκού ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η και η Α) Έλεγχος Κάµψης Πλάκας Β) Έλεγχος Κάµψης οκού Στον ξυλότυπο τυπικού ορόφου κτιρίου όπως φαίνεται στο σχήµα,

Διαβάστε περισσότερα

Χ. ΙΓΝΑΤΑΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.

Χ. ΙΓΝΑΤΑΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με Βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8» ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Στο Σχήμα 1 δίνεται η διαμόρφωση των φερόντων στοιχείων ενός τυπικού ορόφου του διώροφου κτιρίου με μια αρχική προεπιλογή των διαστάσεων τους.

Στο Σχήμα 1 δίνεται η διαμόρφωση των φερόντων στοιχείων ενός τυπικού ορόφου του διώροφου κτιρίου με μια αρχική προεπιλογή των διαστάσεων τους. Σύγκριση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου κτιρίου με βάση τον εφαρμοσμένο κανονισμό μελέτης του. Αποτίμηση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ με την χρήση της Στατικής Ανελαστικής μεθόδου PUSHOVER. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

12/23/16. Τοιχώματα. Σχεδιασμός Επίπεδων Στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος Ε. Μπούσιας. Ιδιότητες Τοιχωμάτων - Χρήση

12/23/16. Τοιχώματα. Σχεδιασμός Επίπεδων Στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος Ε. Μπούσιας. Ιδιότητες Τοιχωμάτων - Χρήση Τοιχώματα Σχεδιασμός Επίπεδων Στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος Ε. Μπούσιας Ιδιότητες Τοιχωμάτων - Χρήση 1 Τι χαρακτηρίζουμε ως τοίχωμα? EC2: } L / b > 4 EΚΩΣ: } L / b > 4 } L > 1.5m για κτίρια έως 4 ορόφους

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 1: Πλευρικός λυγισμός δοκού γέφυρας Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

14. Θεµελιώσεις (Foundations)

14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14.1 Εισαγωγή Οι θεµελιώσεις είναι η υπόγεια βάση του δοµήµατος που µεταφέρει στο έδαφος τα φορτία της ανωδοµής. Για τον σεισµό σχεδιασµού το σύστηµα θεµελίωσης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή. 3.2 Δοκοί υπό φορτία βαρύτητος E G P Q Q

ΔΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή. 3.2 Δοκοί υπό φορτία βαρύτητος E G P Q Q ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΟΚΟΙ 3.1 Εισαγωγή Στις κατασκευές οι δοκοί, όπως και όλα τα άλλα δομικά στοιχεία, αποτελούν ένα τμήμα του γενικότερου δομικού συνόλου στο οποίο συνυπάρχουν τα υποστυλώματα, οι δοκοί, οι πλάκες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Γεώργιος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός MSc, DIC, PhD, Αττικό Μετρό Α.Ε. email gkonstantinidis@ametro.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τοίχωμα 237x25cm ΚΠΜ

Τοίχωμα 237x25cm ΚΠΜ Τοίχωμα 237x25cm ΚΠΜ Υλικά Σκυρόδεμα C30/37 Χάλυβας B500C Γεωμετρικά δεδομένα Διαστάσεις ορθογωνικού τοιχώματος Μήκος τοιχώματος l(mm) 2370 Καθαρό ύψος ορόφου hs(mm) 2500 Πλάτος κορμού τοιχώματος bwo(mm)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ Αποτίμηση υφιστάμενου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ και διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ / ΟΑΣΠ / ΣΠΜΕ ΑΘΗΝΑ, 31 αϊου 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Εισαγωγή Ο Ευρωκώδικας 2 περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: Μέρος 1.1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια Μέρος 1.2: Σχεδιασµός για πυρασφάλεια Μέρος 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ 7 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -01», Μάρτιος 2001. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ Εργασία Νο B3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία μελετάται το πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ,, 16 εκεμβρίου 2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Πεδιλοδοκούς

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Πεδιλοδοκούς ADAPTOR Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Πεδιλοδοκούς Verson 1.1 Μάρτιος 004 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Το λογισµικό Adaptor και όλα τα σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαια 8 και 9 ιαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεµιναρίων Χρήστος Ιγνατάκης, Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιµέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π.,

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π., Αποκατάσταση Ανεπαρκών Αναμονών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π., nikosgeorgakopoulos94@gmail.com Περίληψη Η παρούσα εργασία στοχεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος 2016 1 Κατά την παραλαβή φορτίων στα υποστυλώματα υπάρχουν πρόσθετες παραμορφώσεις: Μονολιθικότητα Κατασκευαστικές εκκεντρότητες (ανοχές) Στατικές ροπές λόγω κατακορύφων Ηθελημένα έκκεντρα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα - Εφαρμογές κατά EN & ΚΑΝΕΠΕ

Παραδείγματα - Εφαρμογές κατά EN & ΚΑΝΕΠΕ Παραδείγματα - Εφαρμογές κατά EN1998-3 & ΚΑΝΕΠΕ Τηλέμαχος Β. Παναγιωτάκος Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ & ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ Χίος, 15-16 Μαρτίου 2013 Διάρθρωση Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ

Παράδειγμα 1. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ Τ.Ε.Ι. K.M. Τμήμα ΠΓ&ΜΤΓ Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Διδάσκων: Παναγόπουλος Γιώργος Παράδειγμα 1. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ Δίνεται η κάτοψη του σχήματος που ακολουθεί και ζητείται να εξεταστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ Διερεύνηση της επιρροής των Ματίσεων σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος με ή χωρίς τη συνεκτίμηση τοιχοπληρώσεων ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Κανόνες ΌπλισηςκατάEΚ2 καιεκ8

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Κανόνες ΌπλισηςκατάEΚ2 καιεκ8 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Κανόνες ΌπλισηςκατάEΚ2 καιεκ8 Τρίπολη, Απρίλιος 2011 Θεόδωρος Χ. Ρουσάκης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας ΔΠΘ trousak@civil civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ελικοειδείς ρωγµές Καθαρή στρέψη ( τυχαία διατοµή ) 2F 2F + = F F 2 Gϑ τ = τ = 2 x 2 y zy zx x y

Ελικοειδείς ρωγµές Καθαρή στρέψη ( τυχαία διατοµή ) 2F 2F + = F F 2 Gϑ τ = τ = 2 x 2 y zy zx x y ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος Σχεδιασµός φορέων από ΗΜΕΡΙ Α από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗΣ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΕΦ ΜΕ ΚΕΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΧΟΡ ΗΣ θ d.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗΣ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΕΦ ΜΕ ΚΕΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΧΟΡ ΗΣ θ d. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗΣ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΕΦ. 7-7.2.4.1 ΜΕ ΚΕΦ. 8-8.2.3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΧΟΡ ΗΣ θ d. ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΒΒΑ Α ΙΩΑΝΝΑ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Βλάβες από σεισµό Επισκευές Ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΓΕΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή της συμπεριφοράς διαφόρων διατάξεων δικτυωτών συνδέσμων σε πλευρικά επιβαλλόμενα φορτία. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA) ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκδ. 3.xx ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA) Ευρωκώδικες & 8 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 011 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 7101

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Περίοδος επανάληψης σεισμού για πιανότητα υπέρβασης p του

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση που αφορά στα κοντά υποστυλώµατα κατά τον σχεδιασµό των κατασκευών, σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις του ΕΚΩΣ 2000 ( ).

ιερεύνηση που αφορά στα κοντά υποστυλώµατα κατά τον σχεδιασµό των κατασκευών, σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις του ΕΚΩΣ 2000 ( ). ιερεύνηση που αφορά στα κοντά υποστυλώµατα κατά τον σχεδιασµό των κατασκευών, σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις του ΕΚΩΣ 2000 ( 18.4.9). Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Γ.Ε. Σκούρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΆΣΚΗΣΗ 1.: Να οπλισθεί η δοκός του ακόλουθου σχήματος με συνολικό φορτίο 1000 ΚΝ (εξωτερικό και ίδιο βάρος, όλα παραγοντοποιημένα φορτία σχεδιασμού).

ΆΣΚΗΣΗ 1.: Να οπλισθεί η δοκός του ακόλουθου σχήματος με συνολικό φορτίο 1000 ΚΝ (εξωτερικό και ίδιο βάρος, όλα παραγοντοποιημένα φορτία σχεδιασμού). 1 ΆΣΚΗΣΗ 1.: Να οπλισθεί η δοκός του ακόλουθου σχήματος με συνολικό φορτίο 1000 ΚΝ (εξωτερικό και ίδιο βάρος, όλα παραγοντοποιημένα φορτία σχεδιασμού). Πλάτος δοκού t beam =0.30m Πλάτος υποστυλωμάτων 0.50m

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 3 Επισκευή και Ενίσχυση Δομικών Στοιχείων Επισκευή και ενίσχυση υποστυλωμάτων Υποστυλώματα

Διαβάστε περισσότερα