ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-77Α/3 ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 170 KV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-77Α/3 ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 170 KV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Οκτώβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-77Α/3 ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 170 KV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή η Τεχνική Περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΔΕΗ Α.Ε σε σχέση με τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, ονομαστικά χαρακτηριστικά και δοκιμές για συνεπτυγμένα στοιχεία υποσταθμών 170kV με μόνωση αερίου GIS κατάλληλα για εγκατάσταση στην ύπαιθρο. II. ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Τα συνεπτυγμένα ολοκληρωμένα δομημένα στοιχεία υποσταθμών αποτελούνται από διακοπτικά στοιχεία μόνωσης αερίου (GIS), πιθανόν με κάποια τμήματα μόνωσης αέρα (π.χ. Μ/Σ έντασης). Στην τελευταία περίπτωση ονομάζονται στοιχεία μεικτής τεχνολογίας (MTS) ή υβριδικής μόνωσης. Το δομημένο στοιχείο αποτελείται από τουλάχιστον μία διακοπτική συσκευή, απευθείας συνδεδεμένη ή μοιραζόμενη τμήματα με άλλη ή άλλες συσκευές, έτσι ώστε να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των λειτουργιών των συσκευών. III. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Συνεπτυγμένα ολοκληρωμένα δομημένα στοιχεία μονώσεως αερίου, συνεπτυγμένα διακοπτικά στοιχεία υβριδικής μονώσεως, προκατασκευασμένα δομημένα στοιχεία. IV. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Για συνεπτυγμένα δομημένα στοιχεία μονώσεως αερίου (SF 6 σύμφωνα με το πρότυπο ΙΕC 60376), ται εφαρμόσιμαι πρότυπα είναι ται ακόλουθα: - IEC IEC IEC IEC IEC IEC

2 - IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC V. ΧΡΗΣΗ Τα συνεπτυγμένα ολοκληρωμένα δομημένα στοιχεία υποσταθμών GIS 170kV θα χρησιμοποιηθούν στις πύλες εισόδου γραμμών μεταφοράς 150kV εντός υποσταθμών 150/20kV μονώσεως αέρος, όπου δεν υπάρχει επαρκής χώρος για την ανάπτυξη της πύλης με συμβατικό εξοπλισμό μονώσεως αέρος. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθούν και σε περιπτώσεις όπου ο χρόνος ανέγερσης μιας πύλης με συμβατικό εξοπλισμό είναι περιορισμένος και εξαιρετικά κρίσιμος. VI. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Εγκατάσταση : Στην ύπαιθρο 2. Θερμοκρασία περιβάλλοντος (εύρος) : Μέγιστη + 45 C : Ελάχιστη - 25 C 3. Υψόμετρο : Μέχρι 1000m πάνω από το επίπεδο της θάλασσας 4. Σχετική υγρασία : 95% 5. Στρώμα πάγου : 10mm 6. Επίπεδο περιβαλλοντικής μόλυνσης : Μέτριο έως βαρύ ανάλογα με την περιοχή 7. Ταχύτητα ανέμου : 150Km/h 8. Άλλες συνθήκες : Χιόνι & ομίχλη VII. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 150kV 1. Ονομαστική τάση : 150KV 2. Μέγιστη τάση λειτουργίας : 170KV 3. Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής : 750KV μέγιστη τιμή 4. Στάθμη βραχυκυκλώματος : 31KA 5. Αριθμός φάσεων : 3 6. Ονομαστική συχνότητα : 50 Hz 7. Μέθοδος γειώσεως : Το σύστημα των 150KV είναι στερεά γειωμένο 8. Βοηθητικές τάσεις : 110V Σ.Ρ, 3Φ 400V Ε.Ρ. 1 Φ 230V Ε.Ρ. 2

3 VIII. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ GIS ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 170KV 1. Εξαρτήματα (μέρη) του συνεπτυγμένου δομημένου στοιχείου Το συνεπτυγμένο δομημένο GIS στοιχείο υποσταθμού θα αποτελείται από τον ακόλουθο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό: α. Ένα (1) τριπολικό διακόπτη ή τρεις (3) μονοπολικούς διακόπτες SF 6, κατάλληλους όμως για τριπολική λειτουργία. β. Δύο (2) τριπολικούς αποζεύκτες ή δύο (2) σετ τριών μονοπολικών αποζευκτών με μόνωση αερίου SF 6 για πλήρη απομόνωση του διακόπτη και από τις δύο πλευρές του. Εάν το συνεπτυγμένο στοιχείο συνδεθεί σε διπλούς ζυγούς του Υ/Σ με μόνωση αέρος τότε θα προβλεφθούν τρεις (3) τριπολικοί ή τρία (3) σετ τριών (3) μονοπολικών αποζευκτών με μόνωση αερίου SF 6. Στην τελευταία περίπτωση, οι αποζεύκτες ζυγών θα πρέπει να διαθέτουν ικανότητα διακοπής ρεύματος εναλλαγής ζυγών. Οι αποζεύκτες θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για τριπολική λειτουργία. γ. Ένα (1) τριπολικό γειωτή ή τρεις (3) μονοπολικούς γειωτές κατάλληλους όμως για τριπολική λειτουργία. δ. Τρεις (3) μονοφασικούς μετασχηματιστές έντασης. ε. Τρεις (3) μονοφασικούς μετασχηματιστές τάσεως. στ. Oι συνδέσεις στους ζυγούς του υποσταθμού με μόνωση αέρος ή στις εναέριες γραμμές θα γίνονται με μονωτήρες διελεύσεως με μόνωση πυριτιούχου λάστιχου. Όλοι οι μονωτήρες θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με το πρότυπο IEC Θα πρέπει να έχουν κεραυνική κρουστική στάθμη μονώσεως 750KV και τάση αντοχής συχνότητας δικτύου 325KV rms, 1min. Εάν απαιτηθεί, οι συνδέσεις εισερχόμενων καλωδίων θα γίνουν μέσω καλωδίων XLPE με ακροκεφαλές τέρματος SF 6 τύπου plug-in οι οποίες θα χωρίζονται σε δύο τμήματα σύνδεσης (βύσμα και υποδοχή). Οι ακροκεφαλές θα ακολουθούν τa IEC και IEC Η υποδοχή θα είναι προκατασκευασμένη εντός του GIS συνεπτυγμένου στοιχείου. Το βύσμα επί του άκρου του καλωδίου θα παρέχεται ως ανεξάρτητος εξοπλισμός από τον κατασκευαστή του GIS συνεπτυγμένου στοιχείου. Οι σχετικές συνδέσεις του έργου θα είναι υπό την ευθύνη του ΑΔΜΗΕ. Σημειώσεις Το συνεπτυγμένο δομημένο στοιχείο μπορεί να αποτελείται και μόνον από τα είδη α και β όπως αναφέρονται παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα αναφέρεται στην διακήρυξη. O γειωτής και οι αποζεύκτες θα είναι ηλεκτροκίνητοι και μπορεί να είναι συνδυασμός αποζεύκτη SF 6 και γειωτή. Χειροκίνητη λειτουργία πρέπει να είναι δυνατή σε περίπτωση σφάλματος της βοηθητικής τροφοδοσίας. 2. Διάταξη του επιμέρους εξοπλισμού του συνεπτυγμένου δομημένου στοιχείου Η διάταξη του επιμέρους εξοπλισμού του συνεπτυγμένου στοιχείου θα είναι ή μονού ζυγού όπως δεικνύεται στο Σχήμα Νο.1 κατωτέρω: 3

4 Σχήμα Νο.1 Διάταξη του συνεπτυγμένου στοιχείου (μονογραμμικό διάγραμμα) ή διπλού ζυγού όπως δεικνύεται στο σχήμα Νο.2 κατωτέρω: Σχήμα Νο.2 Διάταξη συνεπτυγμένου στοιχείου (μονογραμμικό διάγραμμα) Εάν το συνεπτυγμένο δομημένο στοιχείο αποτελείται μόνο από διακόπτη και αποζεύκτες, τα παραπάνω σχήματα θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα. 3. Οπτική επιβεβαίωση της θέσης των αποζευκτών Η θέση των αποζευκτών (ανοικτή ή κλειστή) θα πρέπει να είναι εύκολα και ξεκάθαρα διακριτή από το επίπεδο εδάφους. Συνεπτυγμένα στοιχεία τα οποία δεν διαθέτουν αυτή την συγκεκριμένη δυνατότητα θα απορρίπτονται. 4. Τρόπος επίτευξης της αποζευκτικής λειτουργίας Το συγκρότημα αποζευκτών διακόπτη θα πρέπει να είναι τύπου GIS. Οι αποζεύκτες μπορεί να είναι ανεξάρτητοι από τον διακόπτη ή μπορεί να είναι ενσωματωμένοι με αυτόν. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παρέχονται ανεξάρτητα διάκενα απόζευξης. Δεν επιτρέπεται διακόπτης με ικανότητα απόζευξης. 5. Απαιτούμενος τύπος του τρόπου λειτουργίας για την επίτευξη της αποζευκτικής λειτουργίας Η λειτουργία του αποζεύκτη θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω ηλεκτροκινούμενου μηχανισμού και στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης μέσω χειροστροφάλου. 4

5 6. Ικρίωμα ή ικριώματα στήριξης του συνεπτυγμένου στοιχείου Το ικρίωμα ή ικριώματα στήριξης του συνεπτυγμένου στοιχείου θα πρέπει να είναι μέρος της προμήθειας και θα πρέπει να αποτελείται από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα. Ότι συνδετήρια πλαίσια, αγκύρια, περικόχλια, παράκυκλοι και γκρόβερ απαιτούνται για την στερέωση του ικριώματος θα πρέπει να είναι μέρος της προμήθειας και από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα. 7. Γείωση του ικριώματος στήριξης του συνεπτυγμένου στοιχείου. Tο ικρίωμα ή ικριώματα στήριξης θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο ή εφοδιασμένα με βίδες ή χάλκινη ταινία αντοχής 31,5 ΚΑ οι οποίες ή η οποία θα καταλήγει ή καταλήγουν σε ακροδέκτη ορθογωνικού σχήματος για την γείωση του ικριώματος ή ικριωμάτων και σύνδεση με το δίκτυο γειώσεως του υποσταθμού. 8. Απαιτούμενες διαστάσεις του συνεπτυγμένου στοιχείου 1. Οι μέγιστες αποδεκτές διαστάσεις του συνεπτυγμένου στοιχείου που αποτελείται από Α/Ζ, γειωτή, διακόπτη, Μ/Σ έντασης και Μ/Σ τάσης θα είναι ως ακολούθως: α. Μήκος (L) : 5.0m β. Πλάτος (W) : 4,8m γ. Ύψος (H) : 6,0m (ακροδέκτες) 2. Οι μέγιστες αποδεκτές διαστάσεις του συνεπτυγμένου στοιχείου που αποτελείται από Α/Ζ και διακόπτη θα είναι ως ακολούθως: α. Μήκος (L) : 4.5m β. Πλάτος (W) : 4,8m γ. Ύψος (H) : 5,5m (ακροδέκτες) 9. Απαιτούμενες αλληλασφαλίσεις του συνεπτυγμένου στοιχείου α. Θα πρέπει να υπάρχει μια αλληλασφάλιση η οποία να αποτρέπει την λειτουργία των αποζευκτών (άνοιγμα-κλείσιμο) όταν ο διακόπτης είναι στην κλειστή θέση. β. Θα πρέπει να υπάρχει μια αλληλασφάλιση η οποία να αποτρέπει την λειτουργία του γειωτή όταν οι αποζεύκτες δεν είναι στην θέση εκτός. γ. Οι διακοπτικές λειτουργίες είναι δυνατές μόνο εάν η πίεση αερίου είναι υψηλότερη από το επίπεδο κατωφλίου. 10. Αντισεισμικές απαιτήσεις Το συνεπτυγμένο στοιχείο θα πρέπει να είναι ικανό να αντέξει σεισμικές καταπονήσεις επιπέδου ΑF5 σύμφωνα με τον κανονισμό IEC (επίπεδο καταπόνησης: 0,5g οριζοντίως και 0,25g καθέτως). Για την απόδειξη της ικανότητας ΑF5 του ικριώματος θα πρέπει να υποβληθούν πιστοποιητικά δοκιμών κατά την προσφορά ή μαθηματική ανάλυση. 11. Ακροδέκτες Οι ακροδέκτες του συνεπτυγμένου στοιχείου οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση του με τον υπόλοιπο εξοπλισμό του υποσταθμού θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για σύνδεση μέσω ορειχάλκινων σφιγκτήρων (προμήθειας ΑΔΜΗΕ) με χάλκινους σωλήνες διαμέτρου 30mm. 5

6 12. Βοηθητικές επαφές Σε κάθε οριολωρίδα για σύνδεση προς άλλη συσκευή, εκτός του συνεπτυγμένου δομημένου στοιχείου, θα παρέχονται 10% ελεύθερες θέσεις. IX. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 1. Τύπος : SF 6 φυσητού ή αυτοφυσήτου τύπου 2. Ονομαστική τάση : 170KV 3. Ονομαστική συχνότητα : 50Hz 4. Ονομαστικό ρεύμα : 1250A 5. Ονομαστικό ρεύμα διακοπής βραχυκυκλώματος συνιστώσα ε.ρ. : 31,5 KA ενδεικνύμενη τιμή 6. Ονομαστικό ρεύμα ζεύξης κατά το βραχυκύκλωμα : 79 KA μέγιστη τιμή 7. Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα : 31,5 KA ενδεικνύμενη τιμή 8. Ονομαστικό μέγιστο ρεύμα : 79 KA μέγιστη τιμή 9. Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος : 3 sec 10. Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου : 325KV ενδεικνύμενη τιμή 11. Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής : 750KV μέγιστη τιμή 12. Συντελεστής ξεκαθαρίσματος πρώτου πόλου : 1,5 13. Ονομαστική παροδική τάση ανάκτησης για τερματικά σφάλματα α. Ονομαστική παροδική τάση ανάκτησης : 291KV, μέγιστη τιμή β. Συντελεστής ξεκαθαρίσματος πρώτου πόλου : 1.5 γ. Ρυθμός ανόδου της τάσης ανάκτησης : 2KV/μs 14. Ονομαστική παροδική τάση ανάκτησης για σφάλματα γραμμών μικρού μήκους α. Ονομαστική παροδική τάση ανάκτησης : 194KV, μέγιστη τιμή β. Συντελεστής ξεκαθαρίσματος πρώτου πόλου : 1 γ. Ρυθμός ανόδου της τάσης ανάκτησης : 2KV/μs 15. Ονομαστικό ρεύμα διακοπής αφόρτιστης γραμμής : 63A 16. Ονομαστικό ρεύμα διακοπής αφόρτιστου καλωδίου : 160A 17. Ονομαστικός χρόνος διακοπής : 60ms 18. Ονομαστικός χρόνος ανοίγματος : 40ms 19. Ονομαστικός χρόνος κλεισίματος : 70ms 20. Είδος υλικού που χρησιμοποιείται στο περίβλημα της στήλης μονώσεως και του θαλάμου διακοπής : Πυριτιούχο λάστιχο 21. Μήκος ερπυσμού κατά μήκος ακροδεκτών (για το στοιχείο μονώσεως αερίου) : 4250mm 22. Ονομαστική ακολουθία (κύκλος) λειτουργίας : 0-0,3sec-CO-3min-CO 23. Τύπος του μηχανισμού λειτουργίας : Ελατηρίου 24. Ονομαστική τάση τροφοδοσίας του κινητήρα κουρδίσματος του ελατηρίου 6 : 110V Σ.Ρ.

7 25. Ονομαστική τάση τροφοδοσίας των βοηθητικών κυκλωμάτων του μηχανισμού λειτουργίας : 110V Σ.Ρ. 26. Αριθμός των μηχανισμών λειτουργίας : Ένας ή τρεις (ένας ανά πόλο) (δεν απαιτείται δυνατότητα μονοπολικής λειτουργίας) 27. Αριθμός βοηθητικών επαφών ελεύθερων τάσεως 7 : Επτά (7) ανοικτές και επτά (7) κλειστές 28. Κλάση προστασίας του πίνακα (κιβωτίου) του μηχανισμού λειτουργίας : IP44 as per IEC Αντιστάσεις αντισυμπύκνωσης για τον πίνακα (κιβωτίου) του μηχανισμού λειτουργίας 30. Απώλεια SF 6 ανά έτος : 1% 31. Στατικό οριζόντιο φορτίο ακροδεκτών : 1000N 32. Μέγεθος των οριολωρίδων που χρησιμοποιούνται στον πίνακα του μηχανισμού λειτουργίας : Απαιτούνται αντιστάσεις αντισυμπύκνωσης ελεγχόμενες μέσω θερμοστάτη : κατάλληλες για αγωγούς διατομής 4mm 2 για έλεγχο και 10mm 2 για παροχή 33. Ονομαστική τάση τροφοδοσίας των αντιστάσεων αντισυμπύκνωσης : 1Φ, 230V Ε.Ρ 34. Αριθμός πηνίων πτώσεως : Δύο (2) 35. Επιλογικός διακόπτης ελέγχου τοπικά /εξ αποστάσεως για τον πίνακα του μηχανισμό λειτουργίας. : Ο πίνακας του μηχανισμού λειτουργίας θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με επιλογικό διακόπτη τριών (3) θέσεων χειροκίνητητοπικά-εξ αποστάσεως και με τόσες βαθμίδες όσες απαιτούνται για τα κυκλώματα ελέγχου του διακόπτη. Στην θέση χειροκίνητη θα επιτρέπεται λειτουργία του διακόπτη μόνον μέσω χειροστροφάλου. Η θέση τοπικά σε συνδυασμό με δύο (2) μπουτόν ή ένα διακόπτη ελέγχου δύο (2) θέσεων θα χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του διακόπτη από τον πίνακα (κιβώτιο) του μηχανισμού λειτουργίας για τους σκοπούς συντήρησης μόνον. Όταν

8 36. Μπουτόν ανοίγματος/κλεισίματος ή διακόπτης ελέγχου δύο (2) θέσεων (για τοπικό έλεγχο). ο διακόπτης είναι υπό τοπικό έλεγχο, η πύλη του εν λόγω διακόπτη θα είναι εκτός λειτουργίας. Η θέση εξ αποστάσεως θα χρησιμοποιείται για έλεγχο του διακόπτη εξ αποστάσεως και για λόγους προστασίας πτώσεως. Ο επιλογικός διακόπτης θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με ένα επιπρόσθετο αριθμό βαθμίδων πέραν αυτών που απαιτούνται για τα κυκλώματα ελέγχου του διακόπτη οι οποίες θα χρησιμοποιούνται για να παρεμβάλλονται στους ζυγούς συν (+) και πλην (-) των κυκλωμάτων ελέγχου του Σ.Ρ. 110V. : Ο πίνακας του μηχανισμού λειτουργίας θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με δύο (2) μπουτόν, ένα (1) για άνοιγμα του διακόπτη και ένα (1) για κλείσιμο του διακόπτη ή αντί δύο (2) μπουτόν ένα διακόπτη ελέγχου δύο (2) θέσεων (ανοικτή-κλειστή). 37. Κλάση μηχανικής αντοχής : M2 38. Κλάση επαναφής κατά τη διακοπή χωρητικού ρεύματος (φόρτιση γραμμής και καλωδίου) : C1 39. Λειτουργία έκτακτης ανάγκης : Ο διακόπτης θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας και μάλιστα χωρίς την χρήση βοηθητικής τάσεως Σ.Ρ. (μέσω χειροστροφάλου) 40. Χρώμα του δοχείου του συνεπτυγμένου στοιχείου μονώσεως αέρος/αερίου : γκρι 8

9 X. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΠΟΖΕΥΚΤΩΝ 1. Τύπος : Τριπολικός ή τρεις (3) μονοπολικοί με μόνωση αερίου SF 6 2. Ονομαστική τάση : 170KV 3. Αριθμός πόλων : Τρεις (3) 4. Ονομαστική συχνότητα : 50Hz 5. Ονομαστικό ρεύμα : 1250A 6. Ονομαστικά επίπεδα μονώσεως α. Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου - Φάση-γη και μεταξύ φάσεων : 325 KV ενδεικνύμενη τιμή - Κατά μήκος της απόστασης μονώσεως : 375 KV ενδεικνύμενη τιμή β. Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής - Φάση-γη και μεταξύ φάσεων : 750 KV μέγιστη τιμή - Κατά μήκος της απόστασης μονώσεως : 860 KV μέγιστη τιμή 7. Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα : 31.5 KA ενδεικνύμενη τιμή 8. Ονομαστικό μέγιστο ρεύμα : 79KA μέγιστη τιμή 9. Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος : 3sec 10. Κλάση μηχανικής αντοχής : Μ1 11. Τύπος του μηχανισμού οδήγησης (λειτουργίας) 12. Αριθμός των βοηθητικών επαφών ελεύθερων τάσεως 9 : Τριπολικός ή ένας ανά πόλο για την περιστροφή των επαφών αποζευκτών και γειωτή : 5 ανοικτές, 5 κλειστές και 2 ανοικτές πρώιμου κλεισίματος, 2 κλειστές καθυστερημένου ανοίγματος 13. Κλάση προστασίας του πίνακα του μηχανισμού οδήγησης (λειτουργίας) : IΡ44 κατά IEC Αντιστάσεις αντισυμπύκνωσης : Απαιτούνται αντιστάσεις αντισυμπύκνωσης για τον πίνακα του μηχανισμού οδήγησης ελεγχόμενες μέσω θερμοστάτου (1Φ, 230V Ε.Ρ.) 15. Τάση τροφοδοσίας των βοηθητικών κυκλωμάτων του μηχανισμού οδήγησης (λειτουργίας). 16. Επιλογικός διακόπτης για τον πίνακα του μηχανισμού οδήγησης (λειτουργίας). : 110V Σ.Ρ : Ο πίνακας του μηχανισμού οδήγησης θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με ένα επιλογικό διακόπτη τεσσάρων (4) θέσεων

10 (Χειροκίνητη-Τοπικά-Εξ Αποστάσεως-Εκτός). Στην θέση Νο.1 θα επιτρέπεται μόνο χειροκίνητη λειτουργία μέσω χειροστροφάλου. Στη θέση Νο. 2 θα επιτρέπεται μόνο τοπικός ηλεκτρικός χειρισμός. Η τοπική ηλεκτρική λειτουργία θα επιτυγχάνεται μέσω τοπικών (επί του πίνακα) μπουτόν ή χειριστηρίου για την εκκίνηση ή το σταμάτημα. Στη θέση Νο.3 θα επιτρέπεται μόνο ηλεκτρικός χειρισμός εξ αποστάσεως 17. Μέγεθος των οριολωρίδων του πίνακα του μηχανισμού οδήγησης (λειτουργίας) : Το μέγεθος θα πρέπει να είναι τέτοιο που να επιτρέπει την χρήση αγωγών διατομής 4mm 2 για έλεγχο και 10mm 2 για παροχή 18. Λειτουργία έκτακτης ανάγκης : Η λειτουργία της έκτατης ανάγκης θα επιτυγχάνεται μέσω χειροστροφάλου. Η λειτουργία περιγράφεται ήδη παραπάνω. XI. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΙΩΤΗ 1. Τύπος : Τριπολικός ή τρεις (3) μονοπολικοί με μόνωση αερίου SF Τύπος λειτουργίας : Χειροκίνητος με χειροστρόφαλο ή ηλεκτροκίνητος εάν ο σχεδιασμός του συνεπτυγμένου στοιχείου προβλέπει ηλεκτρικές αλληλασφαλίσεις. 3. Ονομαστική τάση : 170kV 10

11 4. Ονομαστική συχνότητα : 50Hz 5. Ονομαστική επίπεδο μονώσεως α. Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου : 325kV ενδεικνύμενη τιμή α. Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής : 750kV μέγιστη τιμή 6. Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα : 31.5KA ενδεικνύμενη τιμή 7. Ονομαστικό μέγιστο ρεύμα : 79KA μέγιστη τιμή 8. Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος : 3sec 9. Κλάση μηχανικής αντοχής : Μ0 10. Κλάση ηλεκτρικής αντοχής : E0 11. Κλάση διακοπής επαγόμενου ρεύματος : B 10. Βοηθητική τάση τροφοδοσίας : 110V Σ.Ρ. 11. Μέγεθος οριολωρίδων : Οι οριολωρίδες θα πρέπει να είναι κατάλληλες για αγωγούς διατομής 4mm 2 για έλεγχο 12. Βοηθητικές επαφές ελεύθερες τάσεως : 2 ανοικτές και 2 κλειστές 13. Έλεγχος μηχανισμού λειτουργίας : Μέσω επιλογέα και διακοπτών ελέγχου (χειριστηρίων) όπως περιγράφεται παραπάνω Σημείωση: To ολοκληρωμένο δομημένο στοιχείο GIS μπορεί να έχει ένα μοναδικό τοπικό πίνακα ελέγχου (IP44), πλήρως προκατασκευασμένο, προκαλωδιωμένο και δοκιμασμένο ως το μοναδικό πίνακα διεπαφής μεταξύ του ολοκληρωμένου δομικού στοιχείου GIS και του συστήματος ελέγχου και προστασίας ολόκληρου του υποσταθμού. Από τον πίνακα αυτό όλες οι τοπικές λειτουργίες ελέγχου που περιγράφηκαν παραπάνω για τον διακοπτικό εξοπλισμό θα εκτελούνται με τη χρήση διακοπτών ελέγχου (χειριστηρίων) με όσες βαθμίδες απαιτούνται για τα κυκλώματα ελέγχου του αυτόματου διακόπτη, των αποζευκτών και του γειωτή. Όλες οι καλωδιώσεις από τον τοπικό πίνακα ελέγχου στον επιμέρους εξοπλισμό του ολοκληρωμένου δομημένου στοιχείου GIS θα παρέχονται από τον κατασκευαστή του δομημένου στοιχείου. XII. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 1. Τύπος : Με μόνωση αερίου SF 6, ή εντός μονωτήρων διελεύσεως μονοφασικός με ένα (1) πρωτεύον τύλιγμα με δύο (2) τμήματα και τρία (3) δευτερεύοντα τυλίγματα το καθένα με το δικό του μαγνητικό πυρήνα. 2. Σχέση : /1-1-1A 11

12 3. Ρεύμα πρωτεύοντος : A 4. Ρεύμα δευτερεύοντος : 1A 5. Μονωτικό μέσο : Μόνωση αερίου SF 6 ή εποξικής ρητίνης. 6. Ακροδέκτες δευτερεύοντος : Οι ακροδέκτες δευτερεύοντος θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για αγωγούς διατομής 4mm 2 7. Μέγιστη τάση : 170kV 8. Ονομαστική συχνότητα : 50Hz 9. Θερμοκρασιακή κατηγορία : -25 o C/+45 o C 10. Ονομαστικό θερμικό ρεύμα συνεχούς λειτουργίας : 1,2 x I N 11. Χρήση τυλιγμάτων δευτερεύοντος και απαιτούμενα χαρακτηριστικά τους α. Τύλιγμα για σκοπούς μέτρησης - Αριθμός τυλιγμάτων : 1 - Ονομαστική ισχύς εξόδου : 30VA - Κλάση ακριβείας : 0,5 - Συντελεστής ασφαλείας οργάνου : Fs 5 β. Τύλιγμα για σκοπούς προστασίας - Αριθμός τυλιγμάτων : 1 - Ισχύς εξόδου : 30VA - Κλάση ακριβείας : 5P - Συντελεστής ορίου ακριβείας : 20 γ. Τύλιγμα για σκοπούς προστασίας - Αριθμός τυλιγμάτων : 1 - Ισχύς εξόδου : 30VA - Κλάση ακριβείας : 5P - Συντελεστής ορίου ακριβείας : Ονομαστικό βραχυχρόνιο θερμικό ρεύμα : 40KA για ένα (1) δευτερόλεπτο. 13. Ονομαστικό δυναμικό ρεύμα : 100kΑ μέγιστη τιμή 14. Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου των δευτερεύοντων τυλιγμάτων : 3kV 24. Όριο μεταδιδόμενης μέγιστης υπέρτασης : 1,6kV σε παλμό 222kV 12

13 XIII. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΤΑΣΕΩΣ 1. Τύπος : Με μόνωση αερίου SF 6, μονοφασικός, επαγωγικού τύπου με ένα (1) τύλιγμα πρωτεύοντος και τρία (3) ξεχωριστά τυλίγματα δευτερεύοντος. 2. Μονωτικό μέσο : Μ/Σ τάσεως με μόνωση SF 6 γίνονται αποδεκτοί. 3. Σχέση : V 4. Τάση πρωτεύοντος : / 3 V 5. Τάση δευτερεύοντος : 120/ 3 V 6. Ακροδέκτες δευτερεύοντος : Οι ακροδέκτες δευτερεύοντος θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για σύνδεση με αγωγούς διατομής 4mm 2. Επιπλέον, όλοι οι ακροδέκτες φάσεων θα προστατεύονται από ασφάλειες των 2Α τύπου έκρηξης και οι ακροδέκτες ουδετέρου από γέφυρες. 'Όλες οι ασφάλειες και γέφυρες θα πρέπει να είναι εγκαταστημένες εντός του κιβωτίου ακροδεκτών δευτερεύοντος. 7. Χρήση δευτερευόντων τυλιγμάτων και απαιτούμενα χαρακτηριστικά τους α. Τυλίγματα για σκοπούς μετρήσεων - Αριθμός τυλιγμάτων : 2 - Ισχύς εξόδου : 25VA - Κλάση ακριβείας : 0,5 - Ποσοστιαίο σφάλμα τάσης : ±0,5 - Φασική μετατόπιση : ±20λεπτά β. Τυλίγματα για σκοπούς προστασίας - Αριθμός τυλιγμάτων : 1 - Ισχύς εξόδου : 10VA 13

14 - Κλάση ακριβείας : 3Ρ - Ποσοστιαίο σφάλμα τάσης : ±3,0 - Φασική μετατόπιση : ±120λεπτά 8. Ονομαστική συχνότητα : 50Hz 9. Αριθμός δευτερευόντων τυλιγμάτων : Επίπεδο μερικών εκφορτίσεων : 5ρC στα 118kV 11. Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου πρωτεύοντος : 325kV ενδεικνύμενη τιμή 12. Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής πρωτεύοντος : 750kV, μέγιστη τιμή 13. Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου του γειωμένου (ουδετέρου) ακροδέκτη πρωτεύοντος. : 3 kv 14. Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου των δευτερευόντων τυλιγμάτων : 3kV, ενδεικνύμενη τιμή 15. Θερμοκρασιακή κατηγορία : -25 o C /+45 o C 16. Συντελεστής προστασίας της ονομαστικής τάσεως : 1,2 συνεχώς 1,5 για 30 δευτερόλεπτα 17. Όριο μεταδιδόμενης μέγιστης υπέρτασης : 1,6kV σε παλμό 222kV ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ένας μετασχηματιστής συνδυασμένου τύπου αποτελούμενος από ένα Μ/Σ τάσεως και ένα Μ/Σ εντάσεως οι οποίοι θα έχουν τα ονομαστικά χαρακτηριστικά και σχεδιαστικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις παραγράφους XII και ΧΙΙΙ αυτής εδώ της τεχνικής περιγραφής μπορεί να προσφερθεί αντί ξεχωριστών Μ/Σ έντασης και τάσης. XIV. ΔΟΚΙΜΕΣ Όλες οι δοκιμές θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους εφαρμόσιμους κανονισμούς IEC τους σχετιζόμενους με τον εμπλεκόμενο εξοπλισμό εκτός και εάν υποδεικνύεται διαφορετικά. A. Δοκιμές Σειράς Τα συνεπτυγμένα δομημένα ολοκληρωμένα στοιχεία 170KV θα πρέπει να υποβληθούν στις ακόλουθες δοκιμές σειράς. 1. Λειτουργικές δοκιμές στα βοηθητικά κυκλώματα και κυκλώματα ελέγχου του δομημένου στοιχείου. 2. Μηχανικές λειτουργικές δοκιμές σε όλα τα κινούμενα μέρη του συνεπτυγμένου στοιχείου, περιλαμβανομένων και όλων των μηχανικών αλληλασφαλίσεων. Έλεγχος της ορθής λειτουργίας των μηχανικών ενδείξεων θέσης των αποζευκτών και γειωτών.. 3. Οπτικούς ελέγχους για το σύνολο του συνεπτυγμένου στοιχείου αποτελούμενος από τα ακόλουθα.: α. Γλώσσα και δεδομένα των πινακίδων σήμανσης. (στην Αγγλική γλώσσα) β. Το χρώμα και την ποιότητα της βαφής και την αντισκωριακή προστασία των μεταλλικών επιφανειών. Επιπλέον ο έλεγχος του γαλβανίσματος θα 14

15 εκτελεσθεί με την μαγνητική μέθοδο σύμφωνα με τον κανονισμό ISO Δοκιμή τάσης συχνότητας δικτύου για όλα τα πρωτεύοντα εξαρτήματα του συνεπτυγμένου στοιχείου. α. Φάση-γη : 325kV ενδεικνύμενη τιμή β. Φάση-Φάση : 325kV ενδεικνύμενη τιμή γ. Κατά μήκος της απόστασης μονώσεως : 375kV ενδεικνύμενη τιμή δ. Του γειωμένου (ουδετέρου) ακροδέκτη πρωτεύοντος του Μ/Σ τάσης. (φάση-γη) : 3kV (μη εφαρμόσιμο για Μ/Σ έντασης τύπου μονωτήρων διελεύσεως) 5. Μέτρηση μερικών εκφορτίσεων για όλα τα πρωτεύοντα εξαρτήματα του συνεπτυγμένου στοιχείου (μη εφαρμόσιμο για Μ/Σ έντασης τύπου μονωτήρων διελεύσεως). 6. Δοκιμή τάσης συχνότητας δικτύου για τα βοηθητικά κυκλώματα ελέγχου του διακόπτη, αποζεύκτη και γειωτή (IEC , IEC , ) τάση δοκιμής : 1kV για 1 s 7. Μέτρηση της αντίστασης του κυρίου κυκλώματος 8. Δοκιμή τάσης συχνότητας δικτύου για τους μετασχηματιστές εντάσεως και τάσεως. στα δευτερεύοντα τυλίγματα : 3kV, ενδεικνύμενη τιμή μεταξύ τμημάτων του πρωτεύοντος τυλίγματος : 3kV, ενδεικνύμενη τιμή 9. Δοκιμή υπέρτασης μεταξύ σπειρών των Μ/Σ έντασης 10. Επιβεβαίωση των σημάνσεων των ακροδεκτών των Μ/Σ εντάσεως και τάσεως. 11. Δοκιμές ακρίβειας για τους μετασχηματιστές έντασης και τάσεως. 12. Δοκιμή στεγανότητας για όλες τις συσκευές και διαμερίσματα με μόνωση αερίου. 13. Δοκιμή πίεσης για το δοχείο και τα εσωτερικά διαχωριστικά του συνεπτυγμένου στοιχείου σύμφωνα με το πρότυπο IEC B. Δοκιμές τύπου Επειδή τα συνεπτυγμένα δομημένα ολοκληρωμένα στοιχεία αποτελούνται από καθιερωμένα και δοκιμασμένα μέρη, οι προσφέροντες υποχρεούνται να υποβάλουν στην τεχνική προσφορά τους όλα τα πιστοποιητικά δοκιμών τύπου που διαθέτουν. Αυτά τα πιστοποιητικά δοκιμών τύπου θα καλύπτουν τις ακόλουθες δοκιμές τύπου ανά συνιστώσα του συνεπτυγμένου στοιχείου. Εφαρμόζονται όλες οι δοκιμές που αναφέρονται στις παρ. XIV-B-1 έως XIV-B-5, όπως αυτές τροποποιούνται στο πρότυπο IEC Για τον διακόπτη (σύμφωνα με τα πρότυπα IEC , IEC και IEC ) 15

16 α. Δοκιμή τάσης συχνότητας δικτύου β. Δοκιμή κεραυνικής κρουστικής τάσεως γ. Διηλεκτρική δοκιμή στα βοηθητικά και κυκλώματα ελέγχου (AC=2kV) δ. Δοκιμή στεγανότητας ε. Έλεγχος του βαθμού προστασίας IP στα ερμάρια ελέγχου ζ Δοκιμές θερμοκρασίας περιβάλλοντος (ελάχιστη-μέγιστη θερμοκρασία) η. Μέτρηση της αντίστασης του κυρίου κυκλώματος θ. Δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας ι. Δοκιμές βραχυχρόνιου ρεύματος και ρεύματος μεγίστου. ια. Μηχανικές δοκιμές λειτουργίας ιβ. Δοκιμές διακοπής και ζεύξης ρεύματος βραχυκυκλώματος ιγ. Δοκιμή σφάλματος βραχείας γραμμής ιδ. Δοκιμή μονοφασικού σφάλματος ιε. Δοκιμές διακοπής ρεύματος αφόρτιστης γραμμής ιστ. Δοκιμή διακοπής ρεύματος αφόρτιστου καλωδίου 2. Για τους αποζεύκτες και γειωτές (σύμφωνα με τα πρότυπα IEC , IEC και IEC ) α. Δοκιμή τάσης συχνότητας δικτύου β. Δοκιμή κεραυνική κρουστικής τάσεως γ. Διηλεκτρική δοκιμή στα βοηθητικά και κυκλώματα ελέγχου (AC=2kV) δ. Δοκιμή στεγανότητας ε. Έλεγχος του βαθμού προστασίας IP στα ερμάρια ελέγχου στ. Μέτρηση της αντίστασης του κυρίου κυκλώματος ζ. Δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας η. Δοκιμή βραχυχρόνιου ρεύματος και ρεύματος μεγίστου. θ. Μηχανικές δοκιμές λειτουργίας, περιλαμβανομένων των μηχανικών αλληλασφαλίσεων ι. Δοκιμές θερμοκρασίας περιβάλλοντος (ελάχιστη-μέγιστη θερμοκρασία) ια. Δοκιμή διακοπής ρεύματος εναλλαγής ζυγών (εφαρμόσιμο μόνο για αποζεύκτες ζυγών σε διάταξη διπλού ζυγού) ιβ. Δοκιμή διακοπής επαγόμενου ρεύματος (εφαρμόσιμο μόνο για γειωτές εναέριας γραμμής και καλωδίου) ιγ. Λειτουργική δοκιμή των μηχανικών ενδείξεων θέσης 3. Για τους Μ/Σ έντασης (σύμφωνα με τα πρότυπα IEC και IEC ) α. Δοκιμή βραχυχρόνιου ρεύματος β. Δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας γ. Δοκιμές ακρίβειας δ. Έλεγχος του βαθμού προστασίας IP στο ερμάριο τερματισμού 4. Για τους Μ/Σ τάσεως (σύμφωνα με τα πρότυπα IEC και IEC ) α. Δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας β. Δοκιμή βραχυκυκλώματος γ. Δοκιμή κεραυνικής κρουστικής τάσεως δ. Δοκιμές ακρίβειας ε. Έλεγχος του βαθμού προστασίας IP στο ερμάριο τερματισμού θ. Δοκιμή στεγανότητας αερίου 16

17 5. Δοκιμές στο πλήρες, συναρμολογημένο δομημένο στοιχείο Όπως αναφέρθηκε στην παρ. II, υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συσκευών, οι οποίες απαρτίζουν το δομημένο στοιχείο Υ/Σ, εννοώντας τη μεταφορά ηλεκτρικών, μηχανικών και θερμικών καταπονήσεων μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας ή κατά τη διάρκεια σφάλματος. Σύμφωνα με το IEC , τουλάχιστον οι παρακάτω δοκιμές τύπου πρέπει να εκτελεστούν στο πλήρες, συναρμολογημένο δομημένο στοιχείο: α. Διηλεκτρικές δοκιμές β. Δοκιμή τάσεως ραδιοπαρεμβολών γ. Μέτρηση της αντίστασης του κυρίου κυκλώματος δ. Δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας ε. Δοκιμή βραχυχρόνιου ρεύματος και ρεύματος μεγίστου. ζ. Μηχανικές δοκιμές λειτουργίας, περιλαμβανομένων των μηχανικών αλληλασφαλίσεων Επιπρόσθετα είναι δυνατό να εκτελεστούν όποιες άλλες δοκιμές τύπου των επί μέρους συσκευών στο συναρμολογημένο δομημένο στοιχείο, φροντίζοντας να αποφευχθούν ανάρμοστες καταπονήσεις σε άλλες συσκευές του δομημένου στοιχείου. Επιπρόσθετα απαιτούνται οι παρακάτω δοκιμές για το τμήμα GIS του δομημένου στοιχείου: α. Δοκιμές πίεσης για το δοχείο και τα εσωτερικά διαχωριστικά (δοκιμές πιστοποίησης) β. Δοκιμές στεγανότητας των εσωτερικών διαχωριστικών γ. Δοκιμή θερμικού κύκλου για τα εσωτερικά διαχωριστικά και τους μονωτήρες Εάν κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά δοκιμών τύπου που αναφέρονται στην παρ. XIV-B δεν υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την εκτέλεση της δοκιμής ή των δοκιμών για την οποία ή όποιες δεν έχει ή δεν έχουν υποβληθεί πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό δοκιμών τύπου. Επιπρόσθετα ή οικονομική προσφορά θα επιβαρυνθεί με το κόστος της δοκιμής ή των δοκιμών για την οποία ή για τις οποίες δεν υποβλήθηκε ή υποβλήθηκαν πιστοποιητικό ή πιστοποιητικά δοκιμών τύπου. Συνεπώς, για τον λόγο αυτό στην οικονομική προσφορά πρέπει να περιληφθούν τιμές για όλες τις παραπάνω δοκιμές τύπου. XV. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Tο συνεπτυγμένο στοιχείο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μια πινακίδα σήμανσης ή πινακίδες σήμανσης που θα φέρει ή φέρουν τις ακόλουθες πληροφορίες. 1. Όνομα κατασκευαστή 2. Τύπος 3. Λίστα με όλα τα μέρη του συνεπτυγμένου στοιχείου 4. Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου 5. Αντοχή σε κεραυνική κρουστική τάση 6. Ονομαστική συχνότητα 7. Ονομαστικό ρεύμα 8. Ονομαστικό ρεύμα διακοπής 17

18 9. Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος 10. Ονομαστική τάση τροφοδοσίας των βοηθητικών κυκλωμάτων και κυκλωμάτων ελέγχου. 11. Ονομαστική τάση τροφοδοσίας όλων των μηχανισμών λειτουργίας και μηχανισμών οδήγησης. 12. Κλάση μηχανικής αντοχής για τον διακόπτη και αποζεύκτες. 13. Κλάση ηλεκτρικής αντοχής του γειωτή 14. Σχέση του Μ/Σ έντασης 15. Ισχύς εξόδου και κλάση ακριβείας των δευτερευόντων τυλιγμάτων του Μ/Σ έντασης. 16. Ονομαστικό θερμικό βραχυχρόνιο ρεύμα του Μ/Σ έντασης 17. Ονομαστικό δυναμικό ρεύμα του Μ/Σ έντασης 18. Σχέση του Μ/Σ τάσεως 19. Ισχύς εξόδου και κλάση ακριβείας των δευτερευόντων τυλιγμάτων του Μ/Σ τάσεως 20. Ονομαστικός συντελεστής υπερτάσεως και αντίστοιχους χρόνους για τον Μ/Σ τάσεως. XVI. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ 1. Ένα προκαταρκτικό διαστασιολογικό σχέδιο του συνεπτυγμένου στοιχείου. 2. Τεχνικά εγχειρίδια του προσφερόμενου συνεπτυγμένου στοιχείου και των εξαρτημάτων αυτού. 3. Οτιδήποτε πιστοποιητικά σεισμικής αντοχής για επίπεδο ΑF5 ή μαθηματική ανάλυση 4. Πιστοποιητικά δοκιμών τύπου για όλες τις δοκιμές τύπου που αναφέρονται στην παράγραφο XIV-B αυτής εδώ της τεχνικής περιγραφής. Σε κάθε περίπτωση, για τον σκοπό της τεχνικής αξιολόγησης, ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τους προσφέροντες να επιβεβαιώσουν οποιεσδήποτε δηλούμενες τιμές τεχνικών χαρακτηριστικών με την υποβολή σχετικών πιστοποιητικών δοκιμών. Η μη συμφωνία τιμών μεταξύ τους θα είναι λόγος απόρριψης της προσφοράς. 5. Ένα προκαταρκτικό σχέδιο του ικριώματος στήριξης του συνεπτυγμένου στοιχείου. 6. Το παράρτημα Α αυτής εδώ της Τεχνικής περιγραφής πλήρως συμπληρωμένο. Η μη συμπλήρωση ή η μερική συμπλήρωση του παραρτήματος Α θα αποτελεί επαρκή λόγο για απόρριψη της προσφοράς. XVII. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ Ο ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Πλήρη διαστασιολογικά σχέδια του συνεπτυγμένου στοιχείου για έγκριση πριν την κατασκευή του (3σετ) 18

19 2. Πλήρη σχηματικά και σχέδια συρματώσεων του συνεπτυγμένου στοιχείου για έγκριση πριν την κατασκευή (3σετ) 3. Ένα λεπτομερές σχέδιο του μεταλλικού ικριώματος στήριξης ή μεταλλικών ικριωμάτων στήριξης με τις ασκούμενες δυνάμεις δεικνυόμενες επ' αυτού ή επ' αυτών με το οποίο ο ΑΔΜΗΕ θα μπορέσει να κατασκευάσει την εξ οπλισμένου σκυροδέματος βάση του ή βάσεις τους. 4. Λεπτομερείς οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης του συνεπτυγμένου στοιχείου. 5. Κατασκευαστικά σχέδια σε ηλεκτρονική μορφή, συμβατού λογισμικού. XVIII. ΕΓΓΥΗΣΗ Θα πρέπει να δοθεί εγγύηση τριών (3) ετών αρχίζοντας από την ημερομηνία παράδοσης του συνεπτυγμένου στοιχείου για βλάβες προκαλούμενες από λανθασμένο σχεδιασμό ή από αναξιόπιστα εξαρτήματα ή από συνδυασμό των δύο παραπάνω περιπτώσεων. XIX. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Κάθε τμήμα μεταφοράς του συνεπτυγμένου στοιχείου θα πρέπει να παραδοθεί συσκευασμένο σε ξύλινα κιβώτια στιβαρής κατασκευής, πάχους 20mm τουλάχιστον. Τα κιβώτια θα είναι τύπου παλέτας και με ενίσχυση της βάσης. Κάθε δομημένο στοιχείο θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε χωριστή ομάδα κιβωτίων. Όλα τα κιβώτια θα πρέπει να φέρουν πινακίδες στις οποίες να αναγράφεται τι περιέχει το κάθε κιβώτιο. Ο εξοπλισμός θα παραδίδεται με αέριο SF6 κατάλληλης ποσότητας για τη λειτουργία του. 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ GIS ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 170 KV Το παράρτημα αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί στην ολότητά του. Η μη συμπλήρωση του θα αποτελεί επαρκή λόγο για την απόρριψη της προσφοράς. 1. Τύπος : Κατασκευαστής : Να καταγραφούν όλα τα επιμέρους μέρη (εξαρτήματα) του συνεπτυγμένου στοιχείου και να υποδειχθεί ο αριθμός του κάθε μέρους (εξαρτήματος). : Να σχεδιαστεί παραπλεύρως η διάταξη του προσφερόμενου στοιχείου. : Μπορεί η θέση των αποζευκτών να επιβεβαιωθεί οπτικά από το επίπεδο του εδάφους? 6. Να περιγραφεί πως επιτυγχάνεται η αποζευκτική λειτουργία. 7. Επιτυγχάνεται η αποζευκτική λειτουργία μέσω ηλεκτροκίνητου μηχανισμού καθώς επίσης και μέσω χειροστροφάλου?... :... : : Να υποδειχθεί ο τύπος χάλυβα που χρησιμοποιείται στο ικρίωμα ή 20

21 ικριώματα στήριξης του συνεπτυγμένου στοιχείου : Είναι το ικρίωμα ή ικριώματα στήριξης γαλβανισμένο ή γαλβανισμένα εν θερμώ; : Να περιγραφεί ο τρόπος γείωσης του ικριώματος ή ικριωμάτων στήριξης του συνεπτυγμένου στοιχείου. : 11. Να υποδειχθούν οι διαστάσεις (Μ x Π x Y) του προσφερόμενου συνεπτυγμένου στοιχείου. : Να καταγραφούν όλες οι απαιτούμενες αλληλασφαλίσεις του προσφερόμενου συνεπτυγμένου στοιχείου. : Είναι το συνεπτυγμένο στοιχείο στην πλήρη ανάπτυξή του ικανό να αντέξει σεισμικό επίπεδο AF5; 14. Να υποδειχθεί ο τύπος των μετάλλων και το σχήμα των ακροδεκτών που χρησιμοποιούνται στους ακροδέκτες εισόδου και εξόδου του συνεπτυγμένου στοιχείου : :. 15. Είδος και υλικά μονωτήρων διελεύσεως - Μήκος ερπυσμού : Στάθμη μονώσεως :. 16. Ονομαστικά μεγέθη και χαρακτηριστικά του διακόπτη α. Τύπος :. β. Ονομαστική τάση :. 21

22 γ. Ονομαστικό ρεύμα :.. δ. Ονομαστικό ρεύμα διακοπής βραχυκυκλώματος ε.ρ συνιστώσα ε. Ονομαστικό ρεύμα ζεύξης βραχυκυκλώματος στ. Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα αντοχής :. :.. :. ζ. Ονομαστικό μέγιστο ρεύμα αντοχής :. η. Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου :. θ. Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής : ι. Συντελεστής ξεκαθαρίσματος πρώτου πόλου :. κ. Παροδική τάση ανάκτησης για τερματικά σφάλματα - Ονομαστική τάση ανάκτησης :. - Συντελεστής ξεκαθαρίσματος πρώτου πόλου :. - Ρυθμός ανόδου της τάσης ανάκτησης :. λ. Παροδική τάση ανάκτησης για σφάλματα γραμμών μικρού μήκους - Ονομαστική τάση ανάκτησης :. - Ρυθμός ανόδου της τάσης ανάκτησης :. - Συντελεστής ξεκαθαρίσματος πρώτου πόλου μ. Ονομαστικό ρεύμα διακοπής αφόρτιστης γραμμής ν. Ονομαστικό ρεύμα διακοπής αφόρτιστου καλωδίου :.. :.. :.. ξ. Ονομαστικός χρόνος διακοπής :... ο. Ονομαστικός χρόνος ανοίγματος :... π. Ονομαστικός χρόνος κλεισίματος :. ρ. Τύπος υλικού του μονωτικού περιβλήματος 22 :.

23 σ. Είδος υλικού μονωτήρων διελεύσεως :. τ. Μήκος ερπυσμού των μονωτήρων διελεύσεως (εάν εφαρμόσιμο) :. υ. Ονομαστική ακολουθία (κύκλος) λειτουργίας :. φ. Τύπος του μηχανισμού λειτουργίας :. χ. Τάση τροφοδοσίας του κινητήρα του ελατηρίου κουρδίσματος ψ. Τάση τροφοδοσίας για τα βοηθητικά κυκλώματα και κυκλώματα ελέγχου του μηχανισμού λειτουργίας :. :. ω. Αριθμός μηχανισμών λειτουργίας :. ω. Αριθμός βοηθητικών επαφών ελεύθερων τάσεως ω. Κλάση προστασίας του πίνακα (κιβωτίου) του μηχανισμού λειτουργίας κατά IEC α1. Χρησιμοποιούνται αντιστάσεις αντισυμπύκνωσης ελεγχόμενες με θερμοστάτη στον πίνακα (κιβώτιο) του μηχανισμού λειτουργίας; :. :. :. β1. Απώλειες SF 6 ανά έτος :. γ1. Στατικό οριζόντιο φορτίο αντοχής ακροδεκτών :. δ1. Είναι οι κλέμες του πίνακα του μηχανισμού λειτουργίας κατάλληλες για αγωγό διατομής 4mm 2 για έλεγχο και 10mm 2 για παροχή; :. ε1. Τάση τροφοδοσίας των αντιστάσεων αντισυμπύκνωσης :. στ1. Αριθμός πηνίων πτώσεως :. ζ1. Είναι ο μηχανισμός λειτουργίας 23

24 εφοδιασμένος με ένα επιλογικό διακόπτη τριών (3) θέσεων εκτός/τοπικά/εξ αποστάσεως; :.. η1. Είναι ο μηχανισμός λειτουργίας εφοδιασμένος με δύο (2) μπουτόν για τοπικό άνοιγμα και κλείσιμο του διακόπτη; :.. θ1. Είναι ο επιλογικός διακόπτης εκτός/τοπικά/εξ αποστάσεως εφοδιασμένος με επιπρόσθετες βαθμίδες για παρεμβολή στους ζυγούς (+) και (-) των κυκλωμάτων ελέγχου του Σ.Ρ 110V; :.. ι1. Κλάση μηχανικής αντοχής :.. κ1. Κλάση επαναφής κατά τη διακοπή χωρητικού ρεύματος (φόρτιση γραμής και καλωδίου) λ1. Είναι ο διακόπτης εφοδιασμένος με δυνατότητα λειτουργίας έκτακτης ανάγκης; μ1. Χρώμα του δοχείου συνεπτυγμένου στοιχείου μονώσεως αέρος/αερίου :. : :. 17. Ονομαστικά μεγέθη και χαρακτηριστικά των αποζευκτών α. Ονομαστική τάση :.. β. Αριθμός πόλων :.. γ. Ονομαστική συχνότητα :.. δ. Ονομαστικό ρεύμα :.. ε. Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου :.. - Φάση-γη και μεταξύ φάσεων :. - Κατά μήκος της απόστασης μονώσεως : στ. Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής - Φάση-γη και μεταξύ φάσεων :.. - Κατά μήκος της απόστασης μονώσεως : ζ. Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα :.. 24

25 η. Ονομαστικό μέγιστο ρεύμα κορυφής :.. θ. Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος :.. ι. Κλάση μηχανικής αντοχής :... κ. Τύπος του μηχανισμού οδήγησης (λειτουργία) :.... λ. Αριθμός βοηθητικών επαφών ελεύθερων τάσεως :. μ. Κλάση προστασίας του πίνακα (κιβωτίου) του μηχανισμού οδήγησης (λειτουργίας) ν. Είναι ο πίνακας (κιβώτιο) του μηχανισμού οδήγησης εφοδιασμένος με αντιστάσεις αντισυμπύκνωσης ελεγχόμενες μέσω θερμοστάτου; ο. Τάση τροφοδοσίας των βοηθητικών κυκλωμάτων π.διατίθεται επιλογικός διακόπτης τεσσάρων (4) θέσεων εκτός/ τοπικά/εξ αποστάσεως/χειροκίνητα ; ρ. Διατίθενται δύο (2) μπουτόν για τοπικό άνοιγμα και κλείσιμο; σ. Είναι οι κλέμες κατάλληλες για αγωγούς διατομής 4mm 2 για έλεγχο και 10mm 2 για παροχή; τ. Επιτυγχάνεται η λειτουργία έκτακτης ανάγκης με χειροστρόφαλο; :. :. :.... :.... :..... :.... : 18. Ονομαστικά μεγέθη και χαρακτηριστικά του γειωτή α. Τύπος :. β. Τρόπος λειτουργίας (χειροκίνητος με χειροστρόφαλο ή ηλεκτροκίνητος) :. γ. Ονομαστική τάση :. 25

26 δ. Ονομαστική συχνότητα :. ε. Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου :.... στ. Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής :. ζ. Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα : η. Ονομαστικό μέγιστο ρεύμα :. θ. Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος :..... ι. Κλάση ηλεκτρικής αντοχής :.. κ. Κλάση διακοπής επαγώγιμου ρεύματος (IEC , Annex C) : λ. Βοηθητική τάση τροφοδοσίας :. μ. Είναι οι κλέμες κατάλληλες για αγωγούς διατομής 4mm 2 για έλεγχο ν. Αριθμός βοηθητικών επαφών ελεύθερων τάσεως :. : Ονομαστικά μεγέθη και χαρακτηριστικά των μετασχηματιστών εντάσεως. α. Τύπος :.. β. Σχέση :.. γ. Ρεύμα πρωτεύοντος :.. δ. Ρεύμα δευτερεύοντος :.. ε. Μονωτικό μέσο :.. στ. Είναι οι ακροδέκτες δευτερεύοντος κατάλληλοι για αγωγούς διατομής 4mm 2 :. ζ. Μέγιστη τάση :. η. Ονομαστική συχνότητα :. θ. Θερμοκρασιακή κατηγορία :.. ι. Ονομαστικό θερμικό ρεύμα συνεχούς λειτουργίας κ. Αριθμός τυλιγμάτων δευτερεύοντος και χρήση :.. :.. 26

27 λ. Τύλιγμα για σκοπούς μέτρησης - Αριθμός τυλιγμάτων :.. - Ονομαστική σχύς εξόδου :... - Κλάση ακριβείας :.. -Συντελεστής ασφαλείας οργάνου :.. μ. Τύλιγμα για σκοπούς προστασίας - Αριθμός τυλιγμάτων :.. - Ονομαστική ισχύς εξόδου :... - Κλάση ακριβείας : Συντελεστής ορίου ακριβείας :..... ν. Τύλιγμα για σκοπούς προστασίας - Αριθμός τυλιγμάτων : Ονομαστική ισχύς εξόδου : Κλάση ακριβείας : Συντελεστής ορίου ακριβείας :.... ξ. Ονομαστικό βραχυχρόνιο θερμικό ρεύμα ο.ονομαστικό δυναμικό ρεύμα :... : π. Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου : ρ. Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής :.... σ. Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου για τα δευτερεύοντα τυλίγματα :.... τ. Μέγιστο όριο μεταδιδόμενης υπέρτασης : 20. Ονομαστικά μεγέθη και χαρακτηριστικά των μετασχηματιστών τάσεως α. Τύπος :

28 β. Μονωτικό μέσο : γ. Σχέση : δ. Τάση πρωτεύοντος : ε. Τάση δευτερεύοντος : στ. Είναι οι ακροδέκτες δευτερεύοντος κατάλληλοι για σύνδεση με αγωγούς διατομής 4mm 2 ; :.. ζ. Προστατεύονται οι ακροδέκτες φάσεων των δευτερευόντων από ασφαλές 2Α, τύπου έκρηξης; :... η. Προστατεύονται οι ακροδέκτες ουδετέρου των δευτερευόντων από γέφυρες; :... θ. Αριθμός δευτερεύοντος τυλιγμάτων : ι. Τυλίγματα για τους σκοπούς μετρήσεων - Αριθμός τυλιγμάτων : - Ονομαστική ισχύς εξόδου : - Κλάση ακριβείας : - Ποσοστιαίο λάθος τάσεως : - Φασική μετατόπιση : κ. Τύλιγμα για σκοπούς προστασίας - Αριθμός τυλιγμάτων : - Ονομαστική ισχύς εξόδου : - Κλάση ακριβείας : - Ποσοστιαίο λάθος τάσεως : - Φασική μετατόπιση : λ. Ονομαστική συχνότητα : μ. Επίπεδο μερικών εκφορτίσεων : ν. Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου : ξ. Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής : ο. Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου δευτερευόντων τυλιγμάτων : 28

29 π. Θερμοκρασιακή κατηγορία : ρ. Συντελεστής υπέρτασης - Συνεχώς : - 1,5 για 30 δευτερόλεπτα : σ. Μέγιστο όριο μεταδιδόμενης υπέρτασης: τ. Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου του γειωμένου (ουδετέρου) ακροδέκτη πρωτεύοντος 21. Συνολικό βάρος του συνεπτυγμένου στοιχείου :. : Προσφέρεται ένα συνδυασμός Μ/Σ εντάσεως/τάσεως ή ξεχωριστοί Μ/Σ έντασης και ξεχωριστοί Μ/Σ τάσης; : Είναι τα αγκύρια καθώς και τα περικόχλια παράκυκλοι και γκρόβερ που απαιτούνται για την στερέωση του ικριώματος ή ικριωμάτων μέρος της προμήθειας; 24. Είναι το ικρίωμα ή ικριώματα του συνεπτυγμένου στοιχείου μέρος της προμήθειας; 25. Είναι τα αγκύρια τα περικόχλια και οι παράκυκλοι από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα; :.. :... : Σε περίπτωση σύνδεσης καλωδιακής γραμμής είναι οι ακροκεφαλές καλωδίου τύπου plug-in μέρος της προμήθειας; : Παραδίδεται ο εξοπλισμός με την κατάλληλη ποσότητα αερίου SF6 για τη λειτουργία του; :. 29

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-135/5. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-135/5. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ -1- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Ιούνιος 2013 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Ιανουάριος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ Ιούλιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΖΕΥΞΕΩΣ 150 KV ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή εδώ η προδιαγραφή καλύπτει τα ονοµαστικά χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΜ/ΤΜΟ Μάιος 2007 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV (Απόδοση του αγγλικού κειµένου στα ελληνικά) I. ΘΕΜΑ Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της.ε.η.

Διαβάστε περισσότερα

Αποζεύκτες, εξοπλισμός ζεύξης / απόζευξης, αποζεύκτες τύπου γονάτου, γειωτές.

Αποζεύκτες, εξοπλισμός ζεύξης / απόζευξης, αποζεύκτες τύπου γονάτου, γειωτές. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Φεβρουάριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 64/4 ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 420KV, ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΤΥΠΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-134/3

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-134/3 -1- ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ TRANSMISSION NEW PROJECTS DEPARTMENT ATHENS - GREECE Μάρτιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-134/3 ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 20 kv ΟΞΕΙ ΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΙΑΚΕΝΑ I. ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα προδιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ Ιούνιος 2007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 89/2 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑ ΜΙΟΥ 110 V Σ.Ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 -1- ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 20kV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (XLPE) I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-10 / 3

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-10 / 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μάιος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-10 / 3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (ΚΜΣ) I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Μέσης Τάσης. GSec Διακόπτης φορτίου

Προϊόντα Μέσης Τάσης. GSec Διακόπτης φορτίου Προϊόντα Μέσης Τάσης GSec Διακόπτης φορτίου Περιεχόμενα Περιγραφή 1 Επιλογή και παραγγελία 4 Τεχνικά χαρακτηριστικά 12 Διαστασιολόγιο 18 2 GSec ABB Διακόπτες φορτίου Περιγραφή GSec είναι διακόπτης φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR, 18MVAR, 20MVAR, 25MVAR

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR, 18MVAR, 20MVAR, 25MVAR ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Μάρτιος 2012 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25/20 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 40/50MVA, 150 / 15,75-21kV

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25/20 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 40/50MVA, 150 / 15,75-21kV ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Νοέμβριος 2013 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25/20 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 40/50MVA, 150 / 15,75-21kV

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DPX Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DMX Διακόπτες φορτίου νεο σ. 24 DPX 3 60 από 6 Α έως 60 Α νεο σ. 27 DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων νεο σ. 32 DMX 3 Διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Περιγραφή: της κατασκευαστικής δομής των ΜΣ που χρησιμοποιούνται σε υποσταθμούς ΜΤ,

Αντικείμενο. Περιγραφή: της κατασκευαστικής δομής των ΜΣ που χρησιμοποιούνται σε υποσταθμούς ΜΤ, Αντικείμενο Περιγραφή: της κατασκευαστικής δομής των ΜΣ που χρησιμοποιούνται σε υποσταθμούς ΜΤ, των παραγόντων που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των ΜΣ, των τρόπων προστασίας ΜΣ υποσταθμών ΜΤ. Διάκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Υ/Σ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 134 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 7.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.30.7331.007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή. ΜΕΤΑΛΛΟΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ (metal enclosed) ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Τεχνική Προδιαγραφή. ΜΕΤΑΛΛΟΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ (metal enclosed) ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Τεχνική Προδιαγραφή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1... 3 1.1 Γενικά - Πρότυπα... 3 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ UniSec... 5 2.1 Εισαγωγή... 5 2.2 Πίνακας ΜΤ... 5 2.3 Γείωση του πίνακα...

Διαβάστε περισσότερα

Âéïμç ανικό Õëéêü ÌÝóçò ÔÜóçò

Âéïμç ανικό Õëéêü ÌÝóçò ÔÜóçò Âéïμç ανικό Õëéêü ÌÝóçò ÔÜóçò Ε Περιεχόμενα Ε Κεφαλαίου Ε.2 Μετασχηματιστές διανομής ελαίου / ξηρού τύπου Ε.4 Κυψέλες Μέσης Τάσης 24kV - AIR 24 Ε.5 Ασφάλειες Μέσης Τάσης 10/24kV / Αλεξικέραυνα ΕÂéïμç ανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 13/05/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 5294 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις προκατασκευασμένων πινάκων Μέσης Τάσης για εσωτερική εγκατάσταση.

Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις προκατασκευασμένων πινάκων Μέσης Τάσης για εσωτερική εγκατάσταση. Τεχνική Προδιαγραφή 1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις προκατασκευασμένων πινάκων Μέσης Τάσης για εσωτερική εγκατάσταση. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καποδιστρίου 3, 15343 Αγία Παρασκευή, Τηλ.:2112118000 Fax:2112118089, email: info@ppcr.gr web:www.ppcr.gr Σελίδα 1 από 5

Καποδιστρίου 3, 15343 Αγία Παρασκευή, Τηλ.:2112118000 Fax:2112118089, email: info@ppcr.gr web:www.ppcr.gr Σελίδα 1 από 5 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός Ως ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός νοείται οι 17 υποσταθμοί των ανεμογεννητριών (ΑΓ) και οι 2 κεντρικού υποσταθμοί (Substation Control Room) που στεγάζονται στο Αιολικό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές Ουσιαστικά πρόκειται για τρεις μονοφασικούς μετασχηματιστές, στους οποίους συνδέουμε τα άκρα κατάλληλα. Κάθε μονοφασικός μετασχηματιστής μπορεί να έχει το δικό του πυρήνα, ή εναλλακτικά μπορούν και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25 / 19. I. ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός αυτής της προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαιτήσεων της ΕΗ Α.Ε.

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25 / 19. I. ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός αυτής της προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαιτήσεων της ΕΗ Α.Ε. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ υρραχίου 89 & Κηφισού ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑΣ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25 / 19 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 40/50MVA, 150 / 15,75-21kV I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSMxx-21-BS / SSMxx-21-BS-JP είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ε. Πυργιώτη Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι το σύνολο των εγκατεστημένων στοιχείων που λειτουργικά συμβάλλουν στη χρησιμοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

-Το πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16853

-Το πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16853 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16853 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων.

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Fronius IG Plus Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Μέγιστη απόδοση. Σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο πρώτος μετατροπέας πολλαπλών λειτουργιών. Αξιόπιστος και με μέγιστη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

9.6 Όργανα προστασίας σε υπερρεύματα, υπερφόρτιση και βραχυκυκλώματα στη Χαμηλή Τάση

9.6 Όργανα προστασίας σε υπερρεύματα, υπερφόρτιση και βραχυκυκλώματα στη Χαμηλή Τάση 9.6 Όργανα προστασίας σε υπερρεύματα, υπερφόρτιση και βραχυκυκλώματα στη Χαμηλή Τάση Τα όργανα προστασίας ΧΤ ανοίγουν αυτόματα ένα κύκλωμα, όταν το ρεύμα του υπερβεί μία τιμή σε καθορισμένο χρόνο Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C Επιλογή Κινητήρων Οι κινητήρες κατασκευάζονται με μονώσεις που μπορούν να αντέξουν μόνο μέχρι μια οριακή θερμοκρασία Τα συστήματα μόνωσης έχουν κατηγοριοποιηθεί σε διάφορες κλάσεις: Y, A, E, B, F, H, C

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 20-05-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 39 3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Είναι συνηθισµένο φαινόµενο να χρειάζεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας µε τάση διαφορετική από αυτή που έχει το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο συνεχές ρεύµα αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5.3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5.3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Θερμική συμπεριφορά γραμμών διανομής Μέσης Τάσης που

Διαβάστε περισσότερα

671. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

671. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 671.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 671. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις απαιτήσεις µελέτης και κατασκευής εργοστασιακά προκατασκευασµένων πινάκων Μέσης Τάσης κατάλληλων για εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

LH1 UC30E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής

LH1 UC30E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής Συστήματα επικοινωνίας LH1 UC3E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής LH1 UC3E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής www.boschsecrity.gr Εξαιρετική αναπαραγωγή ομιλίας και μουσικής Σύστημα διπλής κατεύθυνσης Κομψό περίβλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Άρθρο 281 Γενικές προδιαγραφές σχεδιασµού και λειτουργίας 1. Για την ασφαλή και αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ-384 ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μιχάλης Π. Παπαδόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ 1 Αυτορυθμιζόμενες θερμαντικές ταινίες Διατηρούν την θερμοκρασία στην επιφάνεια σωληνώσεων και δοχείων αντισταθμίζοντας τις απώλειες θερμότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤ 400 kv/150 kv/mt ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΡΟΥΦ

ΚΥΤ 400 kv/150 kv/mt ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΡΟΥΦ ΚΥΤ 400 kv/150 kv/mt ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΡΟΥΦ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 1. Το αντικείµενο του Έργου είναι η ολοκληρωµένη µελέτη, η προµήθεια εξοπλισµού, η ανέγερση, η δοκιµή και η παράδοση στη ΕΗ έτοιµου για εµπορική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.2 Θέμα: «Μελέτη Σχεδίαση ΕΗΕ Κτηρίων» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 27/2Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 27/2Α ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ υρραχίου 89 & Κηφισού ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑΣ Φεβρουάριος 2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 27/2Α ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΓΙΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2 2. Γερμανία, Ρυθμίσεις χώρας 4 3. Γαλλία 8 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 L00410594-01_27 1 1. Ρυθμίσεις ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιλαµβάνει όλα τα µέτρα µε τα οποία διαπιστώνεται ότι η ολόκληρη η εγκατάσταση που ελέγχεται, πληροί τις απαιτήσεις. Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται

Διαβάστε περισσότερα

Κλέμμες ράγας ωμέγα και din NORA

Κλέμμες ράγας ωμέγα και din NORA Κλέμμες ράγας ωμέγα και din NORA ΚΛΕΜΜΕΣ ΡΑΓΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗ (mm 2 ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2.5-4 60 195.10.010 6-10 40 195.10.020 10-16 36 195.10.030 16-25 40 195.10.040 16-35 32 195.10.050 35-70 10 195.10.060 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΡΩΜΝΣ ΛΥΣΙΣ ΙΩΣΣ ΚΙ ΝΤΙΚΡΥΝΙΚΣ ΠΡΟΣΤΣΙΣ Φ/ ΣΥΣΤΜΤΩΝ ενικά Τα τελευταία χρόνια οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βρίσκονται σε διαρκή ανάπτυξη και ειδικότερα τα φωτοβολταϊκά (Φ/) συστήματα, με αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτης προστασίας αγωγών:

Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διαστασιολόγηση των κατάλληλων διακοπτών προστασίας αγωγών για μετατροπείς υπό ειδικές συνθήκες Περιεχόμενα Η επιλογή του σωστού διακόπτη προστασίας αγωγών εξαρτάται από διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.3 Θέμα: «Επιλογή Αγωγών και Καλωδίων ΕΗΕ» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2013. Marina πλαστικά ερμάρια, IP 66 (σ. 98) Atlantic-E. Eρμάρια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2013. Marina πλαστικά ερμάρια, IP 66 (σ. 98) Atlantic-E. Eρμάρια NEO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ Eρμάρια σ. 98 Μεταλικά ερμάρια Atlantic-E IP Κλέμμες ράγας και στυπιοθλήπτες σ. 101 Viking 3 Βιομηχανικές κλέμμες ράγας Σήμανση καλωδίων, Ακροδέκτες σ.

Διαβάστε περισσότερα

MainTech Υπηρεσίες Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκά έργα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας

MainTech Υπηρεσίες Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκά έργα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας MainTech Υπηρεσίες Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκά έργα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ A/A ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617 Σύμβολα βασικών στοιχείων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1 06-15-01 Ηλεκτρικό στοιχείο ή συσσωρευτής (η μακρύτερη γραμμή παριστάνει το θετικό πόλο). 2 06-A1-01 Συστοιχία ηλεκτρικών στοιχείων ή συσσωρευτών (σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ EDUCATIONAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ SYSTEMS YSTEMS LTD

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ EDUCATIONAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ SYSTEMS YSTEMS LTD ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ EDUCATIONAL SYSTEMS YSTEMS LTD ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝΗΧΑΝΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 101 111 44 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.20.10.384 ΦΑΞ: 210.20.15.054

Διαβάστε περισσότερα

Orion Plus : στεγανά ερμάρια για εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις

Orion Plus : στεγανά ερμάρια για εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις Orion Plus : στεγανά ερμάρια για εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις Orion Plus : στεγανά ερμάρια για εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις H νέα σειρά ερμαρίων Orion Plus IP 65 έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ-ΥΣ1. ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 2 ( ΝΕΜ-ΥΣ1.Ι-2)

Προδιαγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ-ΥΣ1. ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 2 ( ΝΕΜ-ΥΣ1.Ι-2) - 1 - Προδιαγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ-ΥΣ1 ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 2 ( ΝΕΜ-ΥΣ1.Ι-2) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Υ/Σ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kv / M.T. ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, εκέµβριος 2004 -2- ΤΟΜΟΣ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά Τεχνικές πληροφορίες Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά / Περιεχόμενο Το παρόν έγγραφο περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την εγκατάσταση και την επιλογή των καλωδίων των κύριων διανομέων D και.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E - mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕ ΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ SM6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕ ΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ SM6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕ ΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ SM6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προσφορά µας περιλαµβάνει προµήθεια εξοπλισµoύ µέσης τάσης της σειράς SM6, κατάλληλου για εσωτερική χρήση. Οι κυψέλες τύπου SM6 συνιστούν µια σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ GR - 362 / 3.12.2012. Εκδίδεται από τον Τομέα Συστημάτων Μετρήσεων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ GR - 362 / 3.12.2012. Εκδίδεται από τον Τομέα Συστημάτων Μετρήσεων. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ GR - 362 / 3.12.2012 Εκδίδεται από τον Τομέα Συστημάτων Μετρήσεων Διεύθυνση Δικτύου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ / 362 / 3.12.2012 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ. Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ. Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Μαρία Γκιζελή K. Σφακιαννάκη και Γρηγορίου Ε 50 73135 Τηλ.: 28213-41710 Fax: 28210-73847 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Εναρμονισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ. Τεύχος ΝΕΜ/ΥΣ1.Ι-6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ Υ/Σ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kv / MT. (ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 6)

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ. Τεύχος ΝΕΜ/ΥΣ1.Ι-6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ Υ/Σ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kv / MT. (ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 6) ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ Τεύχος ΝΕΜ/ΥΣ1.Ι-6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ Υ/Σ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kv / MT (ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 6) AΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΤΟΜΟΣ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Τοπολογία Συνδέσεων... 1. 2. Χώρος εγκατάστασης μετρητικής διάταξης παραγωγής - Κριτήρια επιλογής... 2

Περιεχόμενα. 1. Τοπολογία Συνδέσεων... 1. 2. Χώρος εγκατάστασης μετρητικής διάταξης παραγωγής - Κριτήρια επιλογής... 2 Τεχνικό Εγχειρίδιο Για την εγκατάσταση της μετρητικής διάταξης παραγωγής στις εσωτερικές εγκαταστάσεις αυτοπαραγωγών με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) Περιεχόμενα 1. Τοπολογία Συνδέσεων... 1 2. Χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική Συμπεριφορά Γραμμών Κορμού Διανομής Μέσης Τάσης κατά το Βραχυκύκλωμα στον Αέρα

Θερμική Συμπεριφορά Γραμμών Κορμού Διανομής Μέσης Τάσης κατά το Βραχυκύκλωμα στον Αέρα Θερμική Συμπεριφορά Γραμμών Κορμού Διανομής Μέσης Τάσης κατά το Βραχυκύκλωμα στον Αέρα Δυναμική και Θερμική Καταπόνηση Εγκαταστάσεων Γεώργιος Α. Βίλλιας1, Αθανάσιος Χ. Μέρμιγκας, Ελευθερία X. Πυργιώτη3,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

System pro E comfort Nέα σειρά πινάκων MISTRAL65 Μοναδικός σχεδιασμός Απεριόριστες δυνατότητες

System pro E comfort Nέα σειρά πινάκων MISTRAL65 Μοναδικός σχεδιασμός Απεριόριστες δυνατότητες System pro E comfort Nέα σειρά πινάκων MISTRAL65 Μοναδικός σχεδιασμός Απεριόριστες δυνατότητες Στεγανοί πλαστικοί πίνακες IP 65 System pro E comfort MISTRAL65 Η νέα σειρά πινάκων MISTRAL65 της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 Γενικά Αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα νερού Aquasnap, Μοντέλο: 30 RA. Ονομαστική ψυκτική απόδοση: από 40 250 kw. Γενική Περιγραφή Μονάδος Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic

Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic Πίνακας επιλογής PM9/PM9P/PM9C PM1000/PM1200 PM200/PM200P PM210 Γενικά Εγκατάσταση Σε ράγα DIN Σε μετώπη/πόρτα Σε μετώπη/πόρτα PM700/PM700P PM710/PM750 Σε μετώπη/πόρτα Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ Α/Α Περιγραφή Τίµηµα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μερζιώτης Ι. Χαράλαμπος (Α.Μ. 35732) Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 ΤEXNIKA TEYXH TΗΣ. για το Έργο : «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 ΤEXNIKA TEYXH TΗΣ. για το Έργο : «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤEXNIKA TEYXH TΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 για το Έργο : «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Υποβρύχια καλώδια 150 kv Υφιστάµενο Σύστηµα 150 kv Υφιστάµενο Σύστηµα 400

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα