SoilPackage. SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, Αθήνα Τηλ: , Fax:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SoilPackage. SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik."

Transcript

1 Γεωτεχνικές Εφαρμογές SoilPackage SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, Αθήνα Τηλ: , Fax:

2 Η σειρά προγραμμάτων γεωτεχνικών εφαρμογών SoilPackage έγινε σε συνεργασία με την γερμανική εταιρεία FIDES DV-Partner και παρέχει λύσεις σε σύνθετα γεωτεχνικά προβλήματα όπως: Έργων υποστήριξης: πασσαλότοιχοι, τοίχοι αντιστήριξης και ωπλισμένη γη. Ελέγχων ευστάθειας, χρησιμοποιώντας την κινηματική μέθοδο στοιχείων ή συμβατικές μεθόδους, όπως η χάραξη κύκλων ολίσθησης. Διαστασιολόγησης πασσάλων, είτε αυτοί είναι μεμονωμένοι είτε διαμορφωμένοι σε ομάδες στις τρεις διαστάσεις. Επίσης είναι δυνατή η συνολική προσομοίωση ανωδομής με θεμελίωση σε πασσάλους. Θεμελιώσεων με ελαστική έδραση ή ελαστικού ημιχώρου με ή χωρίς πασσάλους όπου μπορεί και να ερευνηθεί η αλληλεπίδραση εδάφους ανωδομής. Επίσης, είναι δυνατόν να υπολογιστούν με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων χρησιμοποιώντας επιπλέον προγράμματα της σειράς SOFiSTiK: - Καθιζήσεις, αστοχίες (θραύσεις) εδάφους. - Επίπεδα μοντέλα σηράγγων (plain strain), αλλά και τρισδιάστατα μοντέλα, όπου μπορεί να ληφθεί υπόψη η ελαστοπλαστική συμπεριφορά του εδάφους. Ειδική περίπτωση αποτελεί η προσομοίωση του κελύφους της σήραγγας που εδράζεται ελαστικά. - Υδρολογικά και προβλήματα υπογείου ροής. Τα προγράμματα περιέχουν τις νέες εκδόσεις του Ευρωκώδικα, τόσο όσον αφορά τους μερικούς συντελεστές ασφαλείας των Γεωτεχνικών ελέγχων όσο και της διαστασιολόγης των στοιχείων απο σκυρόδεμα SOFiSTiK HELLAS A.E. 3ης Σεπτεμβρίου 56, Τ.Κ Αθήνα, Τηλ.: / Fax: , 2

3 Κοινά στοιχεία των προγραμμάτων της σειράς Soil Package Στο σύνολό τους τα προγράμματα του πακέτου προσφέρουν ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας σε περιβάλλον Windows έτσι ώστε όταν ο χρήστης γνωρίσει ένα από τα προγράμματα της σειράς, να μπορεί να εργαστεί αμέσως και με τα υπόλοιπα. Τα προγράμματα μπορούν να εισάγουν την γεωμετρία ενός συστήματος μέσω αρχείου DXF του AutoCAD. Η βιβλιοθήκη με χαρακτηριστικούς τύπους εδαφών είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στον χρήστη και μπορεί να επεκταθεί με πρόσθετα στοιχεία. Η στρωματογραφία του εδάφους ορίζεται από πολυγωνικές γραμμές, των οποίων οι αλληλοτομές υπολογίζονται αυτόματα. Είναι δυνατή η εισαγωγή οποιουδήποτε αριθμού φάσεων κατασκευής, φορτίων, ζωνών εδάφους, αγκυρίων, μέτρων υποστήριξης κλπ. Εύκολη παράσταση της στάθμης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα ή της υπόγειας ροής. Η επίδραση σεισμού λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωκώδικα (Mononobe Okabe). Τα προγράμματα του SoilPackage έχουν κοινή βάση δεδομένων, ώστε να είναι δυνατή η μεταξύ τους ανταλλαγή στοιχείων και χαρακτηριστικών μεγεθών. Το Format της αποθήκευσης των δεδομένων είναι ίδιο για όλα τα προγράμματα της σειράς, έτσι ώστε για παράδειγμα, ένας πασσαλότοιχος που υπολογίστηκε με κάποιο από αυτά (WALLS-FEM, ΚΕΜ, Settlement, GroundFailure κλπ.), να μπορεί να ελεγχθεί επιπλέον με το πρόγραμμα για τον κύκλο ολίσθησης - SlipCircle. Τα αποτελέσματα είναι σε μορφή αναλυτικών πινάκων και γραφικών. Αποθηκεύονται σε αρχείο ASCII ή σε RTF-Format, ή κατευθείαν σε Word Document, που μπορεί ο χρήστης να τροποποιήσει σύμφωνα με τις επιθυμίες του. Περιέχουν τον πλήρη στατικό υπολογισμό και έλεγχο και είναι δυνατόν να συμπληρωθούν με επιπρόσθετα στοιχεία όπως διαστάσεις και σχόλια. Τα προγράμματα περιέχουν τις νέες εκδόσεις του Ευρωκώδικα, τόσο όσον αφορά τους μερικούς συντελεστές ασφαλείας των Γεωτεχνικών ελέγχων όσο και της διαστασιολόγης των στοιχείων απο σκυρόδεμα. Ολοι οι συντελεστές μπορούν να μεταβληθούν απο τον χρήστη. 3

4 WALLS Τοίχοι αντιστήριξης με αγκυρώσεις Το WALLS είναι ένα πρόγραμμα σχεδιασμού τοίχων αντιστήριξης με πολλαπλές αγκυρώσεις (πασσαλότοιχοι). Μπορεί να λάβει υπόψη πολλαπλές στρώσεις εδάφους, ροή υπόγειου ύδατος, κλίσεις πρανών πάνω από την κεφαλή του τοίχου, εκσκαφές υπογείων και φορτία κτιρίων πίσω από τον τοίχο. Οι τοίχοι μπορεί να είναι από έγχυτο σκυρόδεμα ή μεταλλικά διαφράγματα καθώς και μεταλλικές πασσσαλοσανίδες με ξύλινα διαφράγματα. Τα δεδομένα που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα για τους ελέγχους είναι: Ο τύπος του πασσαλότοιχου. Η μορφολογία του εδάφους μπροστά και πίσω από τον τοίχο. Επίσης: Το βάθος εκσκαφής και η μορφολογία του πυθμένα. Η θέση των στηρίξεων / αγκυρώσεων καθώς και η προένταση, ελαστικότητα και κλίση των αγκυρίων και αντηρίδων. oι στάθμες του υδροφόρου ορίζοντα, τα διαγράμματα ώθησης γαιών και οι σταθερές έδρασης. Υπολογίζονται: Οι ωθήσεις γαιών και ύδατος που βαρύνουν ή και στηρίζουν τον τοίχο. Γίνεται επιλογή του στατικού συστήματος του τοίχου και υπολογίζεται η καταπόνηση του, οι αντιδράσεις των αγκυρίων και γίνεται έλεγχος του απαραίτητου βάθους πάκτωσης. Ειδικότερα υπολογίζονται οι δυνάμεις στον τοίχο από: ώθηση γαιών και ίδιο βάρος επιπρόσθετα φορτία στατική πίεση ύδατος πίεση από ροή ύδατος Τα εντατικά μεγέθη και οι αντιδράσεις. Ο έλεγχος ασφάλειας σε ολίσθηση αρμού κατά Kranz για όλες τις φάσεις εκσκαφής και αγκύρωσης. Ο έλεγχος ασφάλειας έναντι υδραυλικής θραύσης εδάφους. Λαμβάνεται υπόψη το υπολογιστικό μοντέλο των Mononobe και Okabe για την επιρροή του σεισμού δίνοντας την κατακόρυφη και οριζόντια επιτάχυνση σύμφωνα με τις σχετικές παραγράφους του Ευρωκώδικα. μπορεί να γίνει επιλογή της γλώσσας των αποτελεσμάτων στα αγγλικά ή γερμανικά. Γραφικές παραστάσεις αποτελεσμάτων Είναι δυνατές οι γραφικές παραστάσεις: Του στατικού συστήματος και των ιδιοτήτων του εδάφους. Των ωθήσεων των γαιών. Των εντατικών μεγεθών του τοίχου (ροπές και διατμητικές δυνάμεις) σε κάθε φάση εκσκαφής και συνολικά. Εκτύπωση του σχεδίου του αγκυρωμένου τοίχου. Έλεγχος ασφάλειας σε ολίσθηση αρμού του συστήματος τοίχος-έδαφος-αγκύριο και γραφική παράσταση του κύκλου ολίσθησης. Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να δει στην οθόνη τα αποτελέσματα των υπολογισμών. Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να σταλεί κατόπιν στον plotter ή στον εκτυπωτή. Μπορεί να γίνει εξαγωγή των γραφικών αποτελεσμάτων σε διάφορα τυπικά Format των Windows όπως για το Winword και άλλα προγράμματα. Passive earth press m 2.35 Earth press. w.out modificat. Envelope of moments Umlagerung 0.00 m Excav m Excav m m Excav. S 1 φ= 35.00, δ= γ0= kn/m 3 c=0.00 kn/m Excav m Excav m Excav. R m Earth pressure 1cm = 20 2 kn/m m Moment 1cm = 25 knm/m 4

5 WALLS-Retain Τοίχοι αντιστήριξης με αγκυρώσεις νέο πρόγραμμα / Ευρωκώδικας WALLS-Retain είναι η νέα έκδοσις του προγράμματος WALLS που περιλαμβάνει επιπλέον : Οποιοδήποτε πλήθος εδαφικών στρώσεων Υπολογισμός ευσταθείας εσωτερικά με την μέθοδο κινηματικών στοιχείων Έλεγχος ευσταθείας οριακών καταστάσεων, οποιαδήποτε γεωμετρίας σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα ή και άλλους κανονισμούς όπως DIN 1054(1976), DIN 1054:2005, SIA 267, Διαστασιολόγηση σύμφωνα με Ευρωκώδικα 2, DIN 1045, DIN , SIA 262, ÖNORM B4700 Μερικοί συντελεστές ασφαλείας που ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τις τιμές τους Οποιαδήποτε στρωματογραφία πολυγωνικά όρια Ιδιότητες εδάφους από βάση κοινή για όλα τα προγράμματα Επιφάνεια εργασίας Windows ταυτόσημη με τα υπόλοιπα προγράμματ της σειράς Βελτιωμένη παρουσίαση και εκτύπωση των αποτελεσμάτων WWDim Διαστασιολόγηση πασσαλότοιχων Το πρόγραμμα WWDim διαστασιολογεί τους πασσαλότοιχους και τα αγκύρια. Μπορεί να εργαστεί ανεξάρτητα ή να παραλάβει κατευθείαν τα αποτελέσματα από το πρόγραμμα WALLS. Μπορεί να διαστασιολογήσει αυτόματα τοίχους από: Πασσάλους. Μεταλλικά διαφράγματα. Μεταλλικές πασσαλοσανίδες με ξύλινα διαφράγματα. Διαφράγματα από έγχυτο σκυρόδεμα. 5

6 Η διαστασιολόγηση γίνεται σύμφωνα με Ευρωκώδικα, DIN1045, DIN 4124 EAB, EAU,λαμβάνοντας υπόψη τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Διαθέτει βάση δεδομένων με διαφράγματα, προφίλ κλπ. γνωστών κατασκευαστών. WALLS-FEA Πασσαλότοιχοι με την μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα στον γεωτεχνικό μηχανικό να χρησιμοποιήσει εύκολα την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων για να υπολογίσει πασσαλότοιχους. Μπορεί να ανταλλάξει δεδομένα με το πρόγραμμα WALLS και να συμπληρώσει έτσι τον υπολογισμό με επιπρόσθετα αποτελέσματα (όπως για παράδειγμα μετακινήσεις του τοίχου και καθιζήσεις του εδάφους). Τα στοιχεία που παράγονται είναι: επίπεδα πεπερασμένα στοιχεία σε επίπεδη παραμόρφωση (plane strain) μη γραμμικό συνδυασμένο στοιχείο σχοινιού-ράβδου με ή χωρίς προένταση για τααγκύρια ραβδωτά στοιχεία για τον τοίχο στοιχεία ελατηρίων για τις αντηρίδες. Τα ελαστοπλαστικά κριτήρια υλικού που διαθέτει το πρόγραμμα (εκτός φυσικά από το καθαρά γραμμικό υλικό) είναι: Mohr-Coulomb Drucker-Prager Duncan/Chang Μια σημαντική ιδιότητα του προγράμματος είναι να μπορεί να εκτελεί υπολογισμούς με φάσεις κατασκευής και ελαστοπλαστική συμπεριφορά του εδάφους και κυρίως να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο φάσεις εκσκαφής αλλά και επανεπίχωσης που αναφέρονται σε προϋπάρχουσα κατάσταση (πολυφασικός υπολογισμός). Αυτό επιτυγχάνεται με ελαστοπλαστικό κριτήριο και μέθοδο επίλυσης που επιτρέπει φόρτιση και αποφόρτιση. Ο υπολογισμός ασφάλειας σε ευστάθεια εκτελείται σύμφωνα με την μέθοδο Fellenius (phi c reduction). Δεδομένου ότι το πρόγραμμα έχει κοινή βάση δεδομένων με τα υπόλοιπα προγράμματα της σειράς, μπορεί ακολούθως να χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα το πρόγραμμα WWDim για την διαστασιολόγηση του τοίχου. Angular Retaining Wall Τοίχοι αντιστήριξης, βαρύτητας Με το πρόγραμμα Angular Retainment Wall υπολογίζονται φορείς για στήριξη γαιών. Μπορεί να διαστασιολογήσει και να ελέγξει την ασφάλεια τοίχων αντιστήριξης και τοίχων βαρύτητας. Μπορούν να οριστούν μέχρι 10 στρώματα εδάφους πίσω από τον τοίχο, ένα στρώμα εδάφους από την ελεύθερη πλευρά και ένα στρώμα κάτω από τον τοίχο. Οι φορτίσεις μπορεί να είναι εκτός από τα φορτία των γαιών και φορτία λόγω διαφορετικού ύψους ύδατος στις δύο πλευρές, σταθερά φορτία και φορτία κυκλοφορίας πάνω και μέσα στο έδαφος. Επίσης με την επιλογή των κατάλληλων συντελεστών εισάγεται και η επίδραση του σεισμού. Εκτός από τους συνήθεις ελέγχους όπως σε ανατροπή, ολίσθηση και πίεση εδάφους σύμφωνα με το DIN, γίνονται και έλεγχοι σε θραύση εδάφους, σε υδραυλική θραύση εδάφους και θραύση στρώματος. Είναι δυνατή η γραφική απεικόνιση του τοίχου, όπως και η σχεδίαση της φόρτισης, των πιέσεων γαιών και των εντατικών μεγεθών. 6

7 Gabion Wall Ευστάθεια Τοίχου με Συρματοκιβώτια Το πρόγραμμα εκτελεί τους απαιτουμένους ελέγχους για την ευστάθεια τοίχων που αποτελούνται από κιβώτια με σύρμα και πλήρωση με πέτρες. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα: Έλεγχος ευστάθειας σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα ή και άλλους κανονισμούς όπως DIN 1054(1976), DIN 1054:2005, SIA 267, οριακών καταστάσεων, οποιαδήποτε γεωμετρίας Μερικοί συντελεστές ασφαλείας σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα που μπορεί όμως ο χρήστης να αλλάξει τις τιμές τους Οποιαδήποτε στρωματογραφία Ιδιότητες εδάφους από βάση κοινή για όλα τα προγράμματα Οποιαδήποτε φορτία - συγκεντρωμένο, τραπεζοειδές κλπ. Φάσεις εκσκαφής / κατασκευής Γεωυφάσματα σαν υποστηρικτικά μέτρα Λαμβάνει υπόψη το υπόγειο ύδωρ σαν αρτεισιανό ή καμπύλη πιέσεως καθώς και ξεχωριστά σε κάθε εδαφικό στρώμα Θεμέλιο απο σκυρόδεμα στον πόδα Σεισμός, Mononobe-Okabe Αυτόματη εύρεση του δυσμενέστερου κύκλου ολίσθησης χωρίς να χρειαστεί να οριστεί το κέντρο ή η ακτίνα του. Κατά την διάρκεια της βελτιστοποίησης, το πρόγραμμα σχεδιάζει τον κύκλο ώστε ο μηχανικός να μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη του υπολογισμού. Εύρεση του κύκλου ολίσθησης χωριστά σε κάθε φάση κατασκευής ή του δυσμενέστερου από όλες τις φάσεις. Διαστασιολόγηση σύμφωνα με Ευρωκώδικα 2, DIN 1045, DIN , SIA 262, ÖNORM B4700 Συνδυάζεται με τα υπόλοιπα προγράμματα της σειράς, ιδιαίτερα SlipCircle, KEA 7

8 SlipCircle Έλεγχος Ευστάθειας κατά Krey-Bishop / DIN 4084 Το πρόγραμμα μπορεί να εκτελέσει με βάση το DIN 4084 τον απαιτούμενο έλεγχο θραύσεως εδάφους για γενικά συστήματα εδάφους/[μέτρων υποστήριξης ανωδομής]. Είναι ιδιαίτερα φιλικό προς το χρήστη, χάρη στο γραφικό περιβάλλον που καθιστά εύκολο τον ορισμό μεγάλου πλήθους στοιχείων μεταξύ των οποίων αγκύρια, κατασκευαστικά στοιχεία, φορτία, στρωματογραφία εδάφους, φάσεις κατασκευής. Τι προσφέρει το πρόγραμμα: Έλεγχος ευστάθειας πρανών, τοίχων βαρύτητας, τοίχων αντιστήριξης, φραγμάτων, ορυγμάτων, πασσαλότοιχων κλπ. Μέθοδος λωρίδων κατά Krey-Bishop. Αυτόματη εύρεση του δυσμενέστερου κύκλου ολίσθησης χωρίς να χρειαστεί να οριστεί το κέντρο ή η ακτίνα του. Κατά την διάρκεια της βελτιστοποίησης, το πρόγραμμα σχεδιάζει τον κύκλο ώστε ο μηχανικός να μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη του υπολογισμού. Εύρεση του κύκλου ολίσθησης χωριστά σε κάθε φάση κατασκευής ή του δυσμενέστερου από όλες τις φάσεις. Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί τον αυτόματο υπολογισμό του κύκλου ολίσθησης, αλλά προτιμά να τον σχεδιάσει ο ίδιος, μπορεί να σύρει το ποντίκι πάνω στην επιφάνεια εργασίας παρακολουθώντας στην γραμμή με τις ενδείξεις (Status Line) την εξέλιξη της ασφάλειας του κύκλου. Έτσι, μπορεί εύκολα να βρει έναν κατάλληλο αρχικό κύκλο με τον οποίο να αρχίσει την αυτόματη βελτιστοποίηση. Αυτόματη εισαγωγή μοντέλων από το πρόγραμμα WALLS. Ακολουθούν διάφορα ενδεικτικά συστήματα που μπορούν να επιλυθούν με το πρόγραμμα: Ευστάθεια πρανούς με κεκλιμένο τοίχο και υποστηρικτικά μέτρα (αγκύρια) Κλασική ευστάθεια πρανούς. Ευστάθεια πρανούς με γεωϋφάσματα Ευστάθεια πρανούς με τοίχο βαρύτητας (ορισμένης διατμητικής ακαμψίας). EarthPressure Ωθήσεις γαιών σύμφωνα με την μέθοδο Culmann / Gudehus Το πρόγραμμα υπολογίζει την πίεση του εδάφους σε συγκεκριμένα σημεία κατά μήκος ενός τοίχου και από τις παραγώγους ως προς το βάθος του τοίχου κατασκευάζει το διάγραμμα μεταβολής των ωθήσεων γαιών. Το πρόγραμμα κάνει χρήση μαθηματικής βελτιστοποίησης για να μπορέσει να λάβει υπόψη ασυνέχειες από στοιχεία όπως: υποχρεωτικές γραμμές από πρανή συγκεντρωμένα φορτία ευθύγραμμοι ή πολυγωνικοί τοίχοι στρωματογραφία από πολυγωνικές γραμμές υδροφόρο ορίζοντα από πολυγωνικές γραμμές 8

9 Τι προσφέρει το πρόγραμμα: Απεριόριστος αριθμός φορτίων (επιφανειακά, γραμμικά). Ο υπολογισμός της ώθησης γαιών μπορεί να παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο από τον χρήστη: όλες οι γεωμετρίες ολισθαινόντων σωμάτων που υπολογίζονται αυτόματα σχεδιάζονται ταυτόχρονα στην οθόνη. Εκτεταμένο εγχειρίδιο με επεξηγήσεις για τις υπολογιστικές μεθόδους που εφαρμόζονται. KEA (Geostability) Κινηματική μέθοδος στοιχείων Το πρόγραμμα KEA (kinematic element analysis) δημιουργεί και υπολογίζει γενικούς κινηματικούς μηχανισμούς για την επίλυση γεωτεχνικών προβλημάτων όπως ασφάλεια σε ευστάθεια, υπολογισμό μήκους αγκυρίων, υπολογισμό καθιζήσεων κ.α. Η μέθοδος αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί σαν γενικευμένη μορφή της αποκαλούμενης μεθόδου ολίσθησης άκαμπτων στοιχείων. Το αποτέλεσμα του υπολογισμού είναι ανάλογα με το πρόβλημα, ένας συντελεστής ασφάλειας σε ευστάθεια (για παράδειγμα σύμφωνα με τον ορισμό του Fellenius) ή μία συνισταμένη ενεργητική ή παθητική ώθηση γαιών. Η μέθοδος αυτή βρίσκει κυρίως εφαρμογή σε προβλήματα που δεν μπορούν να μοντελοποιηθούν και να επιλυθούν με τους υπάρχοντες κανονισμούς, όπως το πρόβλημα ώθησης γαιών σύμφωνα με το DIN 4085, ευστάθειας πρανών / θραύσης εδάφους / κύκλου ολίσθησης σύμφωνα με το DIN 4084 και θραύσης εδάφους σύμφωνα με το DIN Η μέθοδος ΚΕΑ είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, όταν υπάρχουν συγκεντρωμένα φορτία, γεωμετρικές ανωμαλίες, ολισθαίνουσες ζώνες και γενικά συνθήκες που δεν μπορούν να απεικονίσουν οι απλοποιημένοι μηχανισμοί αστοχίας που προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς. Τα αποτελέσματα υπολογισμών σύμφωνα με τους πιο πάνω κανονισμούς μπορεί να μην είναι υπέρ της ασφάλειας επειδή στις παραδοχές τους λείπουν οι απαραίτητοι βαθμοί ελευθερίας. Το πλεονέκτημα της γενικής μεθοδολογίας στην κινηματική μέθοδο είναι ακριβώς ότι αποφεύγονται οι απλοποιημένες παραδοχές. Τι προσφέρει το πρόγραμμα: Το πρόγραμμα ΚΕA συνεργάζεται απολύτως με τα προγράμματα SlipCircle (κύκλος ολίσθησης) και EarthPressure (ώθησης γαιών). Με τον κύκλο ολίσθησης μπορούν να εκτιμηθούν εύκολα γεωμετρίες αστοχίας και μετά να γίνει συγκριτικός υπολογισμός με την κινηματική μέθοδο KEA. Οι μέθοδοι του προγράμματος EarthPressure (ώθηση γαιών) επιτρέπουν τον εύκολο υπολογισμό των ωθήσεων για οποιεσδήποτε γεωμετρίες εδάφους, πρανούς, τοίχου και μέτρων υποστήριξης. Εκτεταμένο εγχειρίδιο και online-help με επεξηγήσεις για τις υπολογιστικές μεθόδους που εφαρμόζονται. Πολυγωνική μορφή της επιφάνειας του εδάφους με οποιοδήποτε αριθμό σημείων και κεκλιμένων ή κατακόρυφων πρανών. Οποιοσδήποτε αριθμός φάσεων κατασκευής, φορτίων, ζωνών εδάφους, αγκυρίων, μέτρων υποστήριξης. 9

10 SoilNailing (περιλαμβάνεται στο ΚΕΑ) Ωπλισμένη γη Το πρόγραμμα μπορεί να εκτελέσει όλους τους υπολογισμούς και ελέγχους σε συστήματα ωπλισμένης γης. Τι προσφέρει το πρόγραμμα: Υπολογισμό : σύμφωνα με την γενική μέθοδο άκαμπτων σωμάτων που υπόκεινται σε ολίσθηση εσωτερικής και εξωτερικής ευστάθειας του απαραίτητου μήκους καρφιών των απαραίτητων στατικών ελέγχων των ωθήσεων γαιών σύμφωνα με τον Culmann για οποιαδήποτε μορφή επιφάνειας εδάφους και στρωματογραφίας συστημάτων με μεταβλητό υδροφόρο ορίζοντα των εντατικών μεγεθών του τοίχου και δυνάμεων στα καρφιά των διαστάσεων και χαρακτηριστικών μεγεθών του τοίχου σε έλεγχο διάτρησης στην κεφαλή των καρφιών σε έλεγχο ευστάθειας μέσω θραύσης εδάφους και ευστάθειας πρανών (κύκλος ολίσθησης) συστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση του σεισμού σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα Επίσης, το πρόγραμμα έχει την δυνατότητα: Εισαγωγής οποιουδήποτε αριθμού φάσεων κατασκευής, ζωνών εδάφους, καρφιών, φορτίσεων (συγκεντρωμένων, γραμμικών και κεκλιμένων φορτίων). Αυτόματης παραγωγής σειράς εξορύξεων και καρφιών σε ίσες αποστάσεις. Γραφικών αποτελεσμάτων ανά φόρτιση και φάση κατασκευής. Settlement Καθίζηση θεμελίου Το πρόγραμμα Settlement υπολογίζει τις καθιζήσεις ενός μεμονωμένου θεμελίου σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα ή και άλλους κανονισμούς όπως DIN 1054(1976), DIN 1054:2005, SIA 267 Διαστασιολόγηση εκτελείται σύμφωνα με Ευρωκώδικα 2, DIN 1045, DIN , SIA 262, ÖNORM B4700 BearingCapacity Θραύση εδάφους για μεμονωμένο θεμέλιο Το πρόγραμμα BearingCapacity πραγματοποιεί ελέγχους θραύσης εδάφους σύμφωνα με σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα ή και άλλους κανονισμούς όπως DIN 1054(1976), DIN 1054:2005, SIA 267 Διαστασιολόγηση σύμφωνα με Ευρωκώδικα 2, DIN 1045, DIN , SIA 262, ÖNORM B4700 Τα προγράμματα αυτά παρέχουν την δυνατότητα υπολογισμού όλων των συνήθων τύπων θεμελίων (ορθογωνικό, κυκλικό, απειρομήκες). Μπορούν να συμπεριλάβουν οποιονδήποτε αριθμό στρωμάτων εδάφους, όπως και την ύπαρξη του υδροφόρου ορίζοντα. Τα φορτία και οι αναμενόμενες βυθίσεις καθώς και οι διαστάσεις του θεμελίου σχεδιάζονται γραφικά. 10

11 0.00 SoilPackage Settlement 2½D Υπολογισμός καθίζησης ομάδος θεμελίων σύμφωνα με το DIN 4019 Με το Settlement2½D μπορούν να υπολογιστούν καθιζήσεις σε απλοποιημένο μοντέλο μιας τρισδιάστατης κατασκευής. Η χρήση του προγράμματος είναι ιδιαίτερα εύκολη χάρη στο γραφικό περιβάλλον. Ο χρήστης αναγνωρίζει εύκολα εντολές των Windows. Κάθε μελέτη μπορεί να χωριστεί σε περισσότερες φάσεις κατασκευής. Κατά την εισαγωγή μίας νέας φάσης μπορούν να παραληφθούν τα δεδομένα της προηγούμενης ώστε να επιταχυνθεί η εργασία. Μπορεί να οριστεί απεριόριστο πλήθος θεμελίων ορθογωνικής ή κυκλικής μορφής. Δεν υπάρχει περιορισμός στο πλήθος των προφίλ και στρωμάτων εδάφους, φάσεων κατασκευής και ανοικτών παραθύρων για διάφορες όψεις. Ο υπολογισμός εκτελείται λεπτομερώς για κάθε θεμέλιο. Σε κάτοψη μπορούν να σχεδιαστούν οι καθιζήσεις αριθμητικά ή με ισοϋψείς. GroundSlab - Υπολογισμός καθιζήσεων Υπολογισμός καθίζησης με πεπερασμένα στοιχεία και θεωρία ελαστικού ημιχώρου Με το πρόγραμμα GroundSlab μπορούν να υπολογιστούν καθιζήσεις σε τρισδιάστατο μοντέλο με βάση την θεωρία του ελαστικού ημιχώρου. Μπορούν να οριστούν οσαδήποτε θεμέλια και πλάκες θεμελίωσης σε ορθογωνική, πολυγωνική ή κυκλική μορφή. Όσον αφορά το προφίλ με τις ιδιότητες του εδάφους σημειώνεται ότι: Μπορεί να είναι το ίδιο σε όλα τα σημεία. Μπορεί να εφαρμοστεί γραμμική παρεμβολή με την βοήθεια ενός δεύτερου επιφανειακού μοντέλου. Μπορεί να εφαρμοστεί παρεμβολή με τη βοήθεια συντελεστών επιρροής. Οι καθιζήσεις μπορούν να υπολογιστούν και να απεικονιστούν αριθμητικά ή να σχεδιαστούν ισοϋψείς στην ανώτατη επιφάνεια του εδάφους είτε και σε οποιοδήποτε άλλο βάθος. Το πρόγραμμα επεξεργάζεται αρχικά το συνολικό προφίλ του εδάφους και υπολογίζει την ακαμψία του με βάση την θεωρία του ελαστικού ημίχωρου για μια συγκεκριμένη περιοχή που επιλέγεται. Έπειτα συνδέει την ακαμψία αυτή με την ακαμψία των στοιχείων της θεμελίωσης σε ένα συνολικό τρισδιάστατο σύστημα. Για το σκοπό αυτό, το έδαφος (σε κάτοψη) και τα στοιχεία θεμελίωσης χωρίζονται αυτόματα σε πεπερασμένα στοιχεία. Τα στοιχεία θεμελίωσης μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικό βάθος Μελλοντική έκδοση του προγράμματος θα λαμβάνει υπόψη ενισχυτικά στοιχεία πασσάλων. Σαν φορτίσεις μπορούν να δοθούν σημειακά φορτία (για παράδειγμα φορτία που μεταφέρονται από τα υποστυλώματα στην πλάκα), όπως και γραμμικά (τοιχοποιία) ή επιφανειακά φορτία Μετά τον τρισδιάστατο υπολογισμό πεπερασμένων στοιχείων μπορούν να υπολογιστούν οι καθιζήσεις, αλλά και τα

12 εντατικά μεγέθη σε οποιεσδήποτε οριζόντιες και κατακόρυφες τομές. Οι πλάκες από ωπλισμένο σκυρόδεμα μπορούν να διαστασιολογηθούν σύμφωνα με γνωστούς κανονισμούς, όπως ο Ευρωκώδικας, DIN κ.α. Συνολικό σύστημα ανωδομής εδάφους όπου έχει δοθεί λεπτομερειακά η στρωματογραφία είναι δυνατό να υπολογισθεί με την σειρά προγραμμάτων SOFiSTiK. Η φόρτιση του εδάφους προκύπτει κατευθείαν από την ανωδομή της οποίας οι καθιζήσεις επηρεάζονται από την συμπεριφορά του ελαστικού ημιχώρου. Άνω και κάτω απαιτούμενος οπλισμός, κύρια διεύθυνση X Z Y Top main-reinforcements in Nodes, Design Case 1, in From Nodes, 0 to 5.15 step cm2/m Design Case 1, from 0 to 5.15 step cm2/m PilePRO Μεμονωμένοι πάσσαλοι και ομάδες πασσάλων X Z Y Bottom main-reinforcements in Nodes, Design Case 1, in From Nodes, 0 to 6.82 step cm2/m Design Case 1, from 0 to 6.82 step cm2/m Το πρόγραμμα υπολογίζει ένα μεμονωμένο πάσσαλο ή ομάδες πασσάλων και διαθέτει τις παρακάτω δυνατότητες: Ακίνητη ή ελαστική κεφαλή. Θεωρία 2ης τάξης για τον μεμονωμένο πάσσαλο. Οποιαδήποτε μεταβολή της ελαστικής έδρασης σε περισσότερα στρώματα εδάφους. Διαφορετικές ελαστικές εδράσεις σε όλες τις διευθύνσεις. Αστοχία ή ελάττωση της έδρασης για μεμονωμένους πασσάλους. Τριβή μανδύα. Αλληλεπίδραση των πασσάλων. Θεμελιώσεις κάτω από την επιφάνεια του υδροφόρου ορίζοντα. Υπολογισμός απαιτούμενου οπλισμού Το πρόγραμμα εργάζεται σε γραφικό περιβάλλον εισαγωγής δεδομένων χρησιμοποιώντας παράλληλα την μέθοδο της αυτοματοποιημένης παραγωγής πλέγματος πεπερασμένων στοιχείων. Επιπλέον δυνατότητες: Οποιοδήποτε πλήθος φάσεων κατασκευής, εδαφικών στρωμάτων, θεμελιώσεων, φορτίων, πασσάλων, κεφαλόδεσμων, συνδετήριων πλακών. Εκτεταμένη λίστα εδαφικών προφίλ και δυνατότητα από το χρήστη να την διευρύνει ακόμα περισσότερο. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν κείμενο και γραφικές απεικονίσεις των παραμορφώσεων, των εντατικών μεγεθών και του απαιτούμενου οπλισμού των πασσάλων και της πλάκας. 12

13 Τέλος, είναι δυνατή η διαστασιολόγηση του πασσάλου σαν στοιχείο σκυροδέματος με βάση το DIN ή τον Ευρωκώδικα, όπως και της πλάκας. Ελαστική έδραση Η ελαστική έδραση των πασσάλων σε αξονική και εγκάρσια διεύθυνση υπολογίζεται από την χωρική κατανομή των προφίλ με τις ιδιότητες του εδάφους (θέση γεώτρησης, στρώματα με παραμέτρους υλικού) σε σχέση με την θέση του άξονα των πασσάλων. Επιτρέπεται οποιοσδήποτε αριθμός προφίλ εδάφους. Η μεταβολή των τιμών έδρασης κατά μήκος του πασσάλου μπορεί να παρασταθεί με ένα σταθερό, ένα γραμμικό, ένα παραβολικό 2 ου βαθμού και ένα παραβολικό 4 ου βαθμού τμήμα ή και οποιονδήποτε συνδυασμό τους. Έτσι μπορούν να παραχθούν πρακτικά όλοι οι τύποι μεταβολής των τιμών ελαστικής έδρασης. Αξονική έδραση Η αξονική έδραση περιγράφει την τριβή μανδύα του πασσάλου σε σχέση με την παραμόρφωση και την πλευρική δύναμη έδρασης. Εγκάρσια έδραση Η έδραση στην εγκάρσια διεύθυνση μπορεί να είναι επίσης μεταβλητή. Ο νόμος μεταβολής αναπτύσσεται με την βοήθεια συνημιτονοειδούς σειράς. Συνολικά συστήματα με ανωδομή Στο πρόγραμμα PILEPRO δεν λαμβάνεται υπόψη η ανωδομή. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει με το πακέτο της σειράς προγραμμάτων SOFiSTiK με το οποίο μπορεί να υπολογιστεί ένα συνολικό σύστημα ανωδομής θεμελίωσης. Σ αυτή την περίπτωση τα φορτία της θεμελίωσης προκύπτουν αυτόματα από την ανωδομή. Επιπλέον οι πάσσαλοι μπορούν να ληφθούν υπόψη σε ένα υπολογισμό έδρασης με την βοήθεια του ελαστικού ημίχωρου πρόγραμμα WinIGEL της παρούσης σειράς ή από την σειρά προγραμμάτων SOFiSTiK. Flow Υπολογισμός υπογείου ροής στα γεωτεχνικά προβλήματα Πλήρως ενσωματωμένο μέσα στο πρόγραμμα Fides KEA. Υπολογίζει μεταξύ άλλων για μόνιμα (γραμμικά) και μη μόνιμα (μη γραμμικά) προβλήματα : Τις πιέσεις υπόγειου ύδατος σύμφωνα με τον νόμο του Darcy. Την ελεύθερη επιφάνεια ύδατος Τις ταχύτητες ροής Την παροχή Το δυναμικό και τις πιέσεις. Έτσι, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να υπολογίζει: Την ελεύθερη επιφάνεια ύδατος σε κατασκευές αντιστήριξης κάτω από νερό. Την επίδραση από τις καθ ύψος μειώσεις του Υ.Υ.Ο. Να λαμβάνει υπόψη του σωστά: Τις δυναμικές πιέσεις κατά τον υπολογισμό του κύκλου ολίσθησης και του μηχανισμού αστοχίας μέσω των κινηματικών στοιχείων. Τις ροές, στον υπολογισμό των ωθήσεων γαιών και στην ανάλυση ευστάθειας, διορθώνοντας το ίδιο βάρος του εδαφικού υλικού. 13

14 SOFiSTiK HELLAS A.E. 3ης Σεπτεμβρίου 56, Τ.Κ Αθήνα, Τηλ.: / Fax: , 14

SoilPackage. SOFiSTiK Hellas A.E. Γ Σεπτεµβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8251632 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik.

SoilPackage. SOFiSTiK Hellas A.E. Γ Σεπτεµβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8251632 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik. Γεωτεχνικές Εφαρµογές SoilPackage SOFiSTiK Hellas A.E. Γ Σεπτεµβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8251632 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik.gr Η σειρά προγραµµάτων γεωτεχνικών εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

COMPUTEC SOFTWARE Ν Ε Χ Τ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

COMPUTEC SOFTWARE Ν Ε Χ Τ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ NEXT RETAIN --- Τοιχος Αντιστήριξης --- 1 COMPUTEC SOFTWARE Ν Ε Χ Τ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 2 --- Τοιχος Αντιστήριξης --- NEXT RETAIN NEXT RETAIN --- Τοιχος Αντιστήριξης --- 3 1 ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Retain

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες Έκδοση 14 Νέες Δυνατότητες Νέο Περιβάλλον εργασίας Το νέο Scada Pro 2014, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Πλευρικές Ωθήσεις Γαιών

Πλευρικές Ωθήσεις Γαιών Πλευρικές Ωθήσεις Γαιών Ευχαριστώ για την Στήριξή σου!! Διάρκεια: 30 λεπτά Dr. C. Sachpazis Περιεχόμενα Γεωτεχνικές Εφαρμογές K 0, ενεργητικές & παθητικές συνθήκες Θεωρεία Ωθήσεων Γαιών Rankine Διάλειμμα

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

30/07/2011. Αντιστηρίξεις Τοίχοι από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τοίχοι Βαρύτητας Οπλισμένου Σκυροδέματος Οπλισμένα Γη - Επιχώματα

30/07/2011. Αντιστηρίξεις Τοίχοι από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τοίχοι Βαρύτητας Οπλισμένου Σκυροδέματος Οπλισμένα Γη - Επιχώματα Τοίχοι Βαρύτητας Οπλισμένου Σκυροδέματος Οπλισμένα Γη - Επιχώματα Βαθειές Πασσαλοσανίδες ιαφραγματικοί Τοίχοι Πασσαλότοιχοι Οριακή Κατάσταση Σχεδιασμός έναντι θραύσης Αριθμητικές Μέθοδοι Κατάσταση Λειτουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1: Υπολογίστε τη συνισταμένη κατακόρυφη δύναμη σε οριζόντιο επίπεδο με για συγκεντρωμένο σημειακό φορτίο, σύμφωνα με το σχήμα.

ΑΣΚΗΣΗ 1: Υπολογίστε τη συνισταμένη κατακόρυφη δύναμη σε οριζόντιο επίπεδο με για συγκεντρωμένο σημειακό φορτίο, σύμφωνα με το σχήμα. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Μετάδοση τάσεων στο έδαφος (8 η σειρά ασκήσεων). Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 Μπελόκας Γεώργιος ιδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 «.Ο.Υ. 7000» «ΦΡΑΓΜΑ 7000» Ειδικό Λογισµικό: Για την ιευθέτηση Ορεινών Υδάτων (.Ο.Υ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 «.Ο.Υ. 7000» «ΦΡΑΓΜΑ 7000» Ειδικό Λογισµικό: Για την ιευθέτηση Ορεινών Υδάτων (.Ο.Υ) Ειδικό Λογισµικό: ΕΝΟΤΗΤΑ 1 «.Ο.Υ. 7000» Για την ιευθέτηση Ορεινών Υδάτων (.Ο.Υ) ΕΝΟΤΗΤΑ 2 «ΦΡΑΓΜΑ 7000» Για την ιαστασιολόγηση, Στατική επίλυση και Σχεδίαση Ευθυγράµµων Φραγµάτων Χειµάρρων εκ Λιθοσκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ Πιστοποιητικά ποιότητας Φινλανδία: VTT-RTH-03040-07, Γερμανία: Z-26.2-49, Ηνωμένο Βασίλειο: BBA 05/4204, Ρωσσία: РОСС FI.СЛ19.Н00323, Τσεχία: 204/C5/2006/060-025293, Σλοβακία:

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

3ης Σεπτεµβρίου 56, 10433 Αθήνα, Τηλ. 210-8220607, 210-8251632 Fax 210-8251632 info@sofistik.gr http://www.sofistik.gr.

3ης Σεπτεµβρίου 56, 10433 Αθήνα, Τηλ. 210-8220607, 210-8251632 Fax 210-8251632 info@sofistik.gr http://www.sofistik.gr. 3ης Σεπτεµβρίου 56, 10433 Αθήνα, Τηλ. 210-8220607, 210-8251632 Fax 210-8251632 info@sofistik.gr http://www.sofistik.gr ΕΚ ΟΣΗ Αύγουστος 2005 Σελίδα 1 Γέφυρα στην Λεµεσό Κύπρου. Σταδιακή κατασκευή ανά άνοιγµα.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Μάρκος Νόβακ Γεωλόγος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Γεωλογίας Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας (http://users.teiath.gr/gbelokas/)

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

4. Ανάλυση & Σχεδιασμός

4. Ανάλυση & Σχεδιασμός 4. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.1 Περιγραφή Κατασκευή Αγκυρώσεων 4.2 Αστοχία Αγκυρίου 4.3 Αστοχία Σφήνας Εδάφους 4.4 Σύνθετη Αστοχία Εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Τμήμα Γεωτεχνικών Μελετών Εσπερίδα ΕΕΣΥΕ - 05/12/2012 (α) (β) (γ) 1. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Θεμελίωση είναι η βάση πάνω στην οποία κατασκευάζεται ένα κτίριο ή μία κατασκευή Είναιταβασικότεραμέρητουφέρονταοργανισμούενόςδομικούέργου γιατί μ αυτά επιτυγχάνεται η ασφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Fepla. Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC

Fepla. Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Στατικό Παράδειγμα Μελέτη γενικής κοιτόστρωσης επί ελαστικού εδάφους εξαώροφου κτιρίου, με συνυπολογισμό τοιχωμάτων υπογείου

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Εξαμήνου - Matlab

Προτεινόμενα Θέματα Εξαμήνου - Matlab ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑ ΟΜΟΤΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΤΗΡΙΟ ΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΕΙΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ακαδ. Έτος: 2012-2013 Μάθημα: Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τρίτη, 27/11/2012 ιδάσκοντες:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική προσομοίωση συστήματος αντιστήριξης σε βαθιά εκσκαφή

Αριθμητική προσομοίωση συστήματος αντιστήριξης σε βαθιά εκσκαφή ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Αριθμητική προσομοίωση συστήματος αντιστήριξης σε βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

µεταλλικές και σύµµικτες κατασκευές

µεταλλικές και σύµµικτες κατασκευές κατασκευές 3ης Σεπτεµβρίου 56, 10433 Αθήνα, Τηλ. 210-8220607, 210-8251632 Fax 210-8251632 info@sofistik.gr http://www.sofistik.gr 3ης Σεπτεµβρίου 56, 10433 Αθήνα, Τηλ. 210-8220607, 210-8251632 Fax 210-8251632

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Γ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Υ.Π.&.Περ.- ΔΠΜΣ Μάθημα: Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα - Ν.Ι.Μουτάφης Λίμνη ΥΗΕ Καστρακίου Τεχνικό έργο υπερχείλισης

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος αντιστήριξης: Γεωτεχνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούν σημαντική παράμετρο στην κατασκευή των έργων υποδομής, παρέχουν συστηματική παρακολούθηση. ευρύτερης ζώνης την οποία αυτό

Αποτελούν σημαντική παράμετρο στην κατασκευή των έργων υποδομής, παρέχουν συστηματική παρακολούθηση. ευρύτερης ζώνης την οποία αυτό Τα Γεωτεχνικά όργανα Αποτελούν σημαντική παράμετρο στην κατασκευή των έργων υποδομής, παρέχουν συστηματική παρακολούθηση της συμπεριφοράς του έργου και της ευρύτερης ζώνης την οποία αυτό επηρεάζει, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...13 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...17 Εισαγωγή...25 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Επιφανειακές θεμελιώσεις 33 1.1 Εισαγωγή...33 1.2 Διατάξεις Ευρωκώδικα ΕΝ 1997-1...35 1.3 Μεμονωμένα πέδιλα...39

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Τοίχοι Αντιστήριξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : Τ. ΑΝΤ-001, Τοίχος αντιστήριξης ωπ λισμένου σκυροδέματος 1.1. Στοιχεία τοίχου-παράμετροι-κανονισμοί 1.. Επ ιμέρους συντελεστές για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Ορισμός Κατολίσθηση καλείται η απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα στοιχεία θεμελίωσης είναι τα σημαντικότερα από πλευράς ασφάλειας στοιχεία του δομικού συστήματος. Τυχούσα αστοχία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

5. Pushover Ανάλυση. 5.1 Pushover Παράμετροι (Pushover control data) 5-1

5. Pushover Ανάλυση. 5.1 Pushover Παράμετροι (Pushover control data) 5-1 NEXT r mode - --- Pushover Ανάλυση--- 5-1 5. Pushover Ανάλυση Για την δημιουργία ενός αρχείου δεδομένων για pushover ανάλυση ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: Δημιουργούμε ένα αρχείο next, όπως κάνουμε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) Ένας ομογενής οριζόντιος δίσκος, μάζας Μ και ακτίνας R, περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο ακλόνητο άξονα z, ο οποίος διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8 ΠΛΑΙΣΙΟ ver. Πρόκειται ια ένα υπολοιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού υπολοισμού ενός πλαισιωτού αμφίπακτου φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων). Η στατική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική SIVA έδαφος Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 12 Λεπτά 1 Σύνηθες Γεωτεχνικό Έργο Γεω-Εργαστήριο ~ για δοκιμές Ιδιότητες εδάφους Γραφείο Μελετών ~ για σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 4 Προσδιορισμός συνθηκών υπεδάφους Επιτόπου δοκιμές Είδη θεμελίωσης Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.1 Προσδιορισμός των συνθηκών υπεδάφους Με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού. Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος. Προκατασκευή

Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού. Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος. Προκατασκευή Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος Προκατασκευή 2 Δοκός Δοκός Δοκός Δοκός Δ1 25/50 Δοκός Μορφή Ολόσωμες Δοκός α) Αμφιέρειστη β) Τετραέρειστη Με νευρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Χ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ / ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 8.1 Γενικά περί Γεωσυνθετικών Υλικών

Χρήστος ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Χ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ / ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 8.1 Γενικά περί Γεωσυνθετικών Υλικών 8. ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Χρήστος ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Καθηγητής Σχολής Ικάρων Απρίλιος 2014. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 8.1 Γενικά περί Γεωσυνθετικών Υλικών 8.2 Εφαρμογές σε Οδικά,, Γεωτεχνικά,, Γεωπεριβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

watering - sewerage design software

watering - sewerage design software Λογισμικό επίλυσης και σχεδιασμού υδραυλικών δικτύων watering - sewerage design software Λογισμικό επίλυσης και σχεδιασμού υδραυλικών δικτύων ΦΡΗΗ Το WaterNet-CAD είναι λογισμικό μελέτης και σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος.

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος. Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1o A Λυκείου 22 Μαρτίου 28 Στις ερωτήσεις Α,Β,Γ,Δ,E μια μόνο απάντηση είναι σωστή. Γράψτε στο τετράδιό σας το κεφαλαίο γράμμα της ερώτησης και το μικρό γράμμα της σωστής απάντησης.

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική στο επίπεδο. Ομάδα Γ.

Δυναμική στο επίπεδο. Ομάδα Γ. 1.3.21. Η τριβή και η κίνηση. στο επίπεδο. Ομάδα Γ. Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστές τριβής μ=μ s =0,2. Σε μια στιγμή t 0 =0 στο σώμα ασκείται μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Δ Συστήματα Εκτροπής Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τ.Υ.Π.&Π. -ΔΠΜΣ - Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα - Ν.Ι.Μουτάφης 1 Πολιτικών Μηχανικών Τ.Υ.Π.&Π.-

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 24-27 Αρχή υνατών Έργων (Α Ε) Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 και Τρίτη, 9 Νοεµβρίου, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014 minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/014 minimath.eu Περιεχόμενα Κινηση 3 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 4 Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση 5 Δυναμικη 7 Οι νόμοι του Νεύτωνα 7 Τριβή 8 Ομαλη κυκλικη

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10. Εκπαιδευτική έκδοση 5.4.0.104. For Windows. Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν. Version 1.0.11

Fespa 10. Εκπαιδευτική έκδοση 5.4.0.104. For Windows. Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν. Version 1.0.11 Fespa 10 For Windows Εκπαιδευτική έκδοση 5.4.0.104 Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν Version 1.0.11 Αθήνα, Μάιος 2013 2 Fespa 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι των δυνάµεων Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1

ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι των δυνάµεων Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1 ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι επίλυσης υπερστατικών φορέων: Μέθοδοι των δυνάµεων Τρίτη, 16, Τετάρτη, 17, Παρασκευή 19 Τρίτη, 23, και Τετάρτη 24 Νοεµβρίου 2004 Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ I Β. ΤΣΟΥΡΑΣ Λέκτορας ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Οι σηµειώσεις σ αυτό το τεύχος αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα