Για απεγκλωβισμό από το λαβύρινθο νόμων & διαταγμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για απεγκλωβισμό από το λαβύρινθο νόμων & διαταγμάτων"

Transcript

1 φιεωµέν στην ενηµέωση Εβδμδιί πλιτική εφημείδ Πάυ - Αντιπάυ Σκέψυ τν πλνήτη συ... νκύκλωσε τη ΦΩΝΗ συ Πσκευή 11 Ιυνίυ 2010 Φύλλ 112 Έτς 65 Νέ Πείδς Έτς Ίδυσης 1945 Επί πδός η κίνηση πλιτών γι τ Σχέδι Πόλης της Πικιάς Π. ΡΗΓΑΣ: ΥΠΟψΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ "Μεγάλη Πόκληση" γι τν Κυκλδίτη βυλευτή σελ 12 2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ Οι κινητπιήσεις έφεν πτέλεσμ Δμλγήθηκν ι άμεσες, λλά κι ι μκχόνιες λύσεις στ κτιικό πόβλημ τυ σχλείυ Γ' ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ γι τν "Σκόπ τν Πάι" σελ 7 Γι πεγκλωβισμό πό τ λβύινθ νόμων & διτγμάτων ΔΙΕΡΕΥΝΑτΑΙ ΔΥΝΑττητΑ ΝΕΑσ ΠΛΕΔΜΙΚησ ΜΕΛΕτησ ΑΠ τν ΔηΜ Ο «Γόδις δεσμός» τυ Σχεδίυ Πόλης της ΠιΌλ τ πόγμμ τυ συνεδίυ κι ι μιλητές κιάς πκλεί πλέν γγι τ έγ τυ σημντικύ γλύπτη. νάκτηση. Τη λύση τυ, όσ γίνετι πι γήγ, πιστν Εκθεσικό χώ Δημητκόπυλυ, τ τύν εκτντάδες ιδικτήεγκίνι της έκθεσης τυ Αιστείδη Βιά. τες γης, πυ εδώ κι πείσελ 6 πυ 20 χόνι τλιπωύντι, κθώς δεν μπύν ν ξιπιήσυν τις πειδωρεαν ΚΑΔΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ υσίες τυς, γι τις πίες ωστόσ φλγύντι κπό τ Δήμ Πάυ πς τυς πλίτες ννικόττ. Κι υτό γιτί, τ υπυγεί Οικνμικών Με βιλγική διδικσί, πγωγή φυσινγνωίζει τ ικόπεδά τυς ως εντός Σχεδίυ Πόλης κύ λιπάσμτς γι κήπυς κι κλλιέγειες κι έτσι τ φλγεί, ενώ η Πλεδμί τ νγνωίσελ 2 ζει ως «εντός κι εκτός» σχεδίυ κι δεν χηγεί ικδμικές άδειες. Δηλδή, η Πλεδμί δεν τ νγνωίζει σφώς, ύτε ως εκτός Σχεδίυ, διότι ν τ νγνώιζε έτσι κι έδινε σχετικές βεβιώσεις (θεώηση όων ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΟΥ ΟΣΦΠ δόμησης), θ λύνντν τυλάχιστν τ φλγικό πόπδσφιικός Αγώνς στ Δημ. γήπεδ βλημ. Διότι με την πσκόμιση της βεβίωσης υτής στη ΔΟΥ, η ντικειμενική τυς ξί θ υπλγιζότν ως Τ χήμτ θ διτεθύν στ Γηκμεί εκτός σχεδίυ κι ά θ ήτν σημντικά χμηλότεη. Πάυ σελ 8 Footer_I_foni_tis_Parou_PAROS_HSPD5_(260x50mm)_001.pdf 19/5/ :13:06 πµ Γι τ συγκεκιμέν θέμ, η Πλεδμί δηλώνει ότι C M Y CM MY CY CMY K έχει υπβάλει εώτημ στη Γ.Γ. Αιγίυ, Δ/νση Πδσικών Οικισμών κι πειμένει πάντηση. Τ μείζν υτό θέμ συζητήθηκε διεξδικά στη συνάντηση στν «Αχίλχ» την πεσμένη Δευτέ 7 Ιυνίυ πυ συγκάλεσε η Επιτπή πυ έχει συστηθεί με σκπό ν πιέσει όπυ κι όπως μπεί γι ν δθεί λύση. Στη συνάντηση υτή, σύμφων με τν εισηγητή, χιτέκτν Γ. Θλσσινό, η ίδι Πλεδμί με έδ τη Νάξ χηγεί ικδμικές άδειες στ γειτνικό νησί με βάση την υπ ιθμ. 124/1982 εγκύκλι, σύμφων με την πί, είνι δυντή η χήγηση δειών εάν διπιστωθεί μετά τη διενέγει υτψίς πό διμελή επιτπή μηχνικών ή τεχνικών της Πλεδμίς ότι τ κίνητ είνι εντός των ίων τυ ικισμύ. Ανείτι όμως ν τ πάξει κι γι την Πικιά (με τ επιχείημ: «δεν θ νλάβυμε εμείς την ευθύνη ν κθί συμε τ όι της Πικιάς». συνέχει στη σελ. 4 στην Πά με τ Highspeed! πό Πά πς Πειιά ευτέ - Πέμπτη - Σάββτ - Κυική 19:25 πό Πειιά πς Πά ευτέ - Πέμπτη - Σάββτ - Κυική 07:30, Πσκευή 17:00 * Τ δμλόγι ισχύυν πό 25/5/2010 έως 17/6/2010. Γι κτήσεις πευθυνθείτε στν τξιδιωτικό σς πάκτ ή στην HELLENIC SEAWAYS Άστιγγς 6, Πλτεί Κϊσκάκη Πειιάς τηλ.: , fax:

2 2 Πσκευή 11 Ιυνίυ 2010 Με βιλγική διδικσί, πγωγή φυσικύ λιπάσμτς γι κήπυς κι κλλιέγειες Δωεάν πό τ Δήμ ι κάδι κμπστπίησης Με φμή τν ετσμό στις 5 Ιυνίυ της Πγκόσμις Ημές Πειβάλλντς, Δήμς Πάυ νκίνωσε ότι πέχει δωεάν στυς πλίτες τυ νησιύ τν ειδικό κάδ κμπστπίησης των πιμμάτων (γνικά πόβλητ), τ πί μεττέπντι σε φυσικό λίπσμ γι τυς κήπυς, ενώ πάλληλ μειώνετι κι όγκς των σκυπιδιών πς τ ΧΥΤΑ. Σύμφων με τ δελτί Τύπυ τυ Δήμυ, τ πόγμμ υτό της ενλλκτικής διχείισης γνικών πιμμάτων (κμπστπίηση), είνι πιλτικό κι εντάσσετι στη γενικότεη πώθηση της νκύκλωσης πυ γίνετι πό τ Δήμ Πάυ. Όσι πό τυς πλίτες ενδιφέντι ν πκτήσυν τν ειδικό κάδ, θ πέπει ν συμπληώσυν τη φόμ συμμετχής στ ή με μί πλή σχετική ίτηση στ πωτόκλλ τυ Δήμυ Πάυ. Σε πώτη φάση Δήμς Πάυ θ μιάσει 150 κάδυς κμπστπίησης, πότε θ τηηθεί υστηά σειά πτειότητς. Οι κάδι είνι δύ μεγεθών: 235 κι 400 λίτων ντίστιχ. Πάλληλ με τν κάθε κάδ θ πέχντι ένς (1) νδευτής, έν (1) λίτ στθεπιητή Ph, κθώς κι έν μικό τεύχς ως «Οδηγός κμπστπίησης». Τέλς, θ πέχετι κόμ κι τηλεφωνική υπστήιξη. Βιλγική διδικσί Στ δελτί Τύπυ τυ δήμυ πέχντι πληφίες γι την όλη διδικσί της κμπστπίησης με τν ειδικό κάδ κι πι πό τ πίμμτ μπύν ν μεττπύν σε φυσικό λίπσμ. Συγκεκιμέν: Η κμπστπίηση είνι μί εντελώς φυσική διδικσί κτά την πί όλ τ γνικά πόβλητ πυ πάγυεβδμδι ί πλιτ ική εφ ημείδ Πάυ -Αν τ ιπάυ με, μέσω βιλγικής διδικέτς 65, Νέ Πείδς, Έτς ίδυσης 1945 σίς κι μεικής πσύνθεκωδικός Εντύπυ 3233, Αιθμ. φύλλυ: 112 σης δημιυγύν τ λεγόμεν κμπόστ, δηλδή φυσικό Ιδυτής: Φγκίσκς Γϊτάνς λίπσμ. Ιδικτήτης/ Εκδότης/ Διευθυντής: Τ γνικά σκυπίδι πυ Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ - ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ Αχισυντξί: Μί Δυλγέη πάγυμε πτελύν πάνω Αθλητικό επτάζ: Νίκς Σής πό τ 50% των πιμμάεμπικό τμήμ - Διφήμιση: των μς κι πάνω πό 70% πό Ελισάβετ Κτδύλη - Ργκύση υτά μπύν ν κμπστσχεδισμός - Σελιδπίηση: Μιλέν Γβιήλ πιηθύν. Με υτό τν τόπ μπύμε ν νκυκλώσυμε Εκτύπωση: τυλάχιστν τ 1/3 των σκυαγ. Απόστλι Νάυσς, Πάς T.K τηλ: fax: mail to: website: ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Κγιώγς Αθνάσις (πειφεεικός), Μπιζά Ελένη (Ανγέννηση), Ρύσσς Νικόλς (Internews), σ/μ Ατλάντικ (πειφεεικός), σ/μ σιόκ, Ατπιεί Αλιπάντη, Ατόπλις, Πτήι άτυ Αλιπάντη, Κάβ τάσσς, Πκτεί τξιδίων Πώλς Tours, Γενική τχυδμική, ACS, Avant Travel, View cafe, πωπωλεί Αλιπάντη, Κφέ Δωδώνη, Κφέ Λάζς (εφί), Γιάννης Ρύσσς Audiophile, βιβλιπωλεί Πλύχωμ, Πείπτε τε, Πκτεί ΠΡΠ Ασένης σής, Κπύτσς (πλ. τξιχών), Bioshop - Αλιπάντης Απ. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: τυπγφεί, φύνς Ργκύση ΝΑΟΥΣΑ: σντινύ Μγίτ, Αινύτσυ Ιωάνν «σΐτ», σ/μ Ευωγά, σ/μ σπυιδύλ. Ατπιεί Μγίτη, Ατπιεί Μπτίστ, Ατπιεί τσυνάκη, Smart computers σκιδάς, Μπμπίγυ Ευγγελί χωμτπωλεί, Erkyna Travel, κτάστημ Γεμνός ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφυνς ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Ατπιεί η Πάδση, σ/μ Ανδές Κβάλης ΜΑΡΜΑΡΑ: Φύνς Χ. Ζυμή ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιπωλεί Κλημέ, Ζχπλστεί Νικήτς, σ/μ Μινόπυλς, ΑΒ SHOP&GO. ΛΟΓΑΡΑΣ: σ/μ Μελνίτης ΔΡΥΟΣ: σ/μ Ανυσάκης ΑΛΥΚΗ: σ/μ Proton, πείπτε Ιωάννη Χνιώτη, πείπτε Βεττύ Νικλάυ, Πδσικός Φύνς της Αγκιιάς ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτγιάννη Μί (σ/μ Κλιόπυλς) ΚΩΣΤΟΣ: Κφενεί Α. Μπάλιυ, τάσυ Ρύσσυ ΛΕΥΚΕΣ: βιβλιπωλεί Γλάζι Όνει, Νικόλς Πντελίς (Ράφτης) ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: σ/μ Proton, Γηγόης Μιάνς, πείπτε Ιάκωβυ Μιάνυ Αν δεν βίσκετε την εφημείδ στ πκθισμέν σημεί, κλέστε μς στ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, τηλ πιδιών μς κι ν γίνυμε μές της λύσης κι της ντιμετώπισης τυ τεάστιυ όγκυ σκυπιδιών πυ πάγντι κάθε χόν, κάτι πυ πτελεί μί πό τις μεγλύτεες πηγές μόλυνσης. Κάθε μέ κτνλώνυμε γι τη διτφή μς μεγάλ όγκ φυτικών πϊόντων (φλύδες, φύτ, λχνικά, χτικά κ.λ.π.), πό τ πί τ μεγλύτε μές κτλήγει στυς συμβτικύς κάδυς πιμμάτων κι εν τέλει στ Χ.Υ.Τ.Α. Αλλά κι πό τυς κήπυς έχυμε πλλά φυτικά υλικά (ξεά φύλλ, βλστί, κμμέν γκζόν, γιόχτ, κλδιά κ.λ.π.) πυ συχνά μς δημιυγύν πβλήμτ διάθεσής των. Τώ πι όλ υτά τ υλικά υπάχει τόπς ν τ μεττέψυμε σε ωφέλιμη γνική υσί γι τν κήπ μς με τη μέθδ της κμπστπίησης ή χυμπίησης πυ υιθετεί Δήμς Πάυ. Η κμπστπίηση πγμτπιείτι σε ειδικύς κάδυς (τχυνκυκλωτές ή composters), όπυ δημιυγύντι ι ιδνικές συνθήκες εόβιων ζυμώσεων κι μεττέπντι τ γνικά πόβλητ (φλύδες φύτων, λχνικά, φύλλ, κμμέν γκζόν κ.ά.) σε ωφέλιμ λίπσμ γι τν κήπ ή τις γλάστες. Οι κάδι κμπστπίησης πυ θ μιάσει Δήμς Πάυ μπύν ν κλύψυν τις νάγκες κήπων έως 700 τ.μ. Όλ τ γνικά πίμμτ (φύτ, λχνικά κ.λ.π.) πυ τπθετύμε μέσ χάνυν τ νεό τυς κι μικίνει σημντικά όγκς τυς πότε κάδς κμπστπίησης δε γεμίζει εύκλ. Σε χνικό διάστημ πό δύ (2) έως έξι (6) μήνες πάγετι τ εδφβελτιωτικό (λίπσμ) πυ μπεί ν χησιμπιηθεί επί τόπυ σε κήπυς, γλάστες, χώυς πσίνυ κόμ κι σε βιλγικές κλλιέγειες. Ο κάδς κμπστπίησης τπθετείτι στν κήπ τυ κάθε σπιτιύ ή σε μές όπυ υπάχει λίγ χώμ κήπυ, κτά πτίμηση σε έν ημισκιεό μές, πσττευμέν πό τν έ. Η διεγσί της κμπστπίησης-χυμπίησης είνι εόβι με πτέλεσμ ν μην υπάχυν πβλήμτ σμών. Επιπόσθετ, δεν εγκυμνεί κινδύνυς, διότι ι θεμκσίες πυ νπτύσσντι κτά την κμπστπίηση ντιστιχύν σε συνθήκες στις πίες δεν επιβιώνει τ σύνλ των πθγόνων γνισμών πυ ενδέχετι ν εισέλθει στ υπό κμπστπίηση μίγμ. Με τη μέθδ της κμπστπίησης μειώνετι η πσότητ των πιμμάτων πυ κτλήγυν στ Χ.Υ.Τ.Α. κι βηθάμε γι ν έχυμε κλύτε κι κθότε πειβάλλν. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Ανγγελί γάμυ Ο Ακάλεστς Εμμνυήλ τυ Μιχήλ κι της Φωτεινής κι η Λεμιάση Νάντι τυ Αλεξάντ κι της Ελένης θ πντευτύν στν Άγι Δημήτι Πάυ τν Ιύλι τυ Ευχιστήι Με μί πλύ ωί μυσική βδιά έκλεισε η έκθεση ζωγφικής κι χειτεχνημάτων στ ίθι τυ «Αγίυ Αθνάσιυ» στην Νάυσ, πυ είχν γνώσει ι εθελντές τυ Κέντυ ΑΜΕΑΙ. Τη μυσική βδιά πλισίωσν ι κλί φίλι τυ Κέντυ, Πτσιώτης Γιώγς, Τιπλιτσιώτης Γιάννης, Κτσός Γιάννης, Ξύδης Γιάννης, Πύσης Γιάννης, Μένεγς Μύης, Γβλά Γυφλλιά, Σκιδά Μί, Ρύσσυ Νικλετίτσ, Μστάτς Λυκάς, τυς πίυς ευχιστύν πλύ γι την γάπη κι τ ενδιφέν τυς. Η Πόεδς Πλυκνδιώτη Άνν ευχίστησε όλες τις φίλες κι τυς φίλυς ι πίι βήθησν γι την πγμτπίηση της έκθεσης κι είνι ι εξής: Βσίλης Κυτλίδης, Χμηλθώης Πνγιώτης, Ργκύσης Αντώνης, Ζυμής Νίκς κι Στυιάνν, Κτύφς Γιάννης- Μιχάλης κι Βσίλης, Θεφίλη Ανδιάν, Τιπλιτσιώτης Γιάννης, Κυζύμη Αντωνί, Τιγλινύ Ντό, Οικνόμυ Απλλωνί, τν ΧΟΝ, Σπύυ Πνγιώτη, τν Πλιτιστικό Σύλλγ Νηέ, Ρύσσ Νικηφό, Ρύσσυ Λυκί κι Ρύσσ Ζχί, τν Σύλλγ Ξενδόχων Πάυ, ΔΕΠΑ & Πσωπικό, τ Τπικό Διμέισμ κι την Πόεδ κυί Τιπλιτσιώτη, Φυλάκτιες κι Φυλάκτες, Εκπιδευτές, την Αγωνιστική Λέσχη Αυτκινήτων Πάυ γι την δωεά τυ Πλυμηχνήμτς, τν Πόεδ Σμλτάνη Γιάννη κι τ Δ.Σ. Τις εφημείδες: Η Φωνή της Πάυ, τ Νέ της Πάυ, Πινός Τύπς πυ μετδίδετι μέσω τυ διδικτύυ κι τν ΗΧΩ FM. Κλό τξίδι Στις 2 Ιυνίυ έφυγε πό τη ζωή η κ. Αγυώ Κλξύλυ, τ γένς Δημητίυ Ακυλή (Φκιλή), σε ηλικί 94 ετών. Από μική έφυγε πό τ χωιό της, τις Λεύκες γι την Αθήν κι γότε εγάστηκε ως νσηλεύτι στ Γενικό Κτικό Νσκμεί. Ήτν πάντ πλύ φιλόξενη κι εξυπηέτησε πλύ κόσμ, ιδιίτε τυς Λευκινύς. Δεν πόκτησε δικά της πιδιά, γι υτό πήε την νιψιά της Μύλη, την πί κι υιθέτησε. Η Μύλη της στάθηκε πάντ κλύτε κι πό πγμτική της κόη έως κι τ τέλς της ζωής της. Ευχόμστε ν είνι ελφύ τ χώμ πυ τη σκεπάζει. Τ πιδιά της Γιάννης κι Μυλή Τ εγγόνι κι τ δισέγγνά της ΑΙΡΕΤΙΚΑ τυ Χίστυ Γεωγύση Σκόπς Πάις κι υθάδει Σπυδίι άνθωπι της τέχνης κι της επιστήμης εευνύν υτές τις μέες την πσωπικότητ κι τ έγ τυ Σκόπ τυ Πάιυ, όπως έπξν γι τν Αχίλχ τ Τεις ιώνες μετά τν μεγάλ Πινό λυικό κι λίγ χόνι μετά τ Σωκάτη, τν 4 π.χ. ιών, εμφνίζετι Σκόπς. Μθητής της κλσικής τέχνης τυ Φειδί, με πώτη ύλη τ διάφν Πινό μάμ, τλμά δικό τυ δόμ κι δικά τυ θύμτ. Τυ δήγησε θεός τ χέι κι λευτέωσε με τη σμίλη πνεύμτ της πέτς χάσσντς πνττινές μφές ξεχωιστής εμηνείς τυ κόσμυ. Τ φυτά νύμεν τ νόμ της βύτητς υψώνντι πς τν υνό. Δεν ξέυμε τ γιτί, θυμάζυμε ωστόσ την υθάδει πς τ κθιεωμέν. Η τέχνη φένει τξί στην κτεστημένη τάξη, ππσντλίζει πό χγμένες πείες στέφντς λλύ την πυξίδ, ελευθεώνει πό πλικίες συμβάσεων κι δεδμένων. Ενντίν της κιφυλκτύσς σκυιάς της ζωής η τέχνη γίνετι ντιξειδωτικό τυ νυ κι των ισθήσεων. Αντιστεκόμενι τλμύμε την εφεύεση άλλυ μέλλντς κι εμφυσύμε πνή πγμτικότητς στ όνει. Ανεμήνευτη είνι η τάση της μφιάς πυ κινεί τη φύση κι την τέχνη. Στν πυήν της βίσκυμε υπόσχεση νήμτς κι λήθειες πυ σγηνεύυν. Από σύλληπτες εσωτεικές δυνάμεις σπάνιων νθώπων η τέχνη έλκει κι έλκετι πς τ φως τυ Απόλλων κι της Αφδίτης. Είνι υτό τ ωί κι γιτί κτευθυνόμστε εκεί; Χωστής, σκπέλ ή μυσικό όγν, γίνντι κάπτε σε επιτήδει χέι λυχνάι τυ Αλντίν. Με τ γυάλισμά τυ νδύετι κυμμέν πνεύμ, διμόνι, τελώνι. Αθέτ μυστικά της ζωής ξετυλίγντι, άνθωπι με θεϊκές δυνάμεις διπγμτεύντι μζί τυς κι φωτίζει τη ζωή μς φως μκινών γλξιών. Με την τέχνη νζητύμε θύμτ λυχνιών. Πγιδευμένι σε σκτεινύς λβυίνθυς της ύπξης, πλικημένι τυ πεπωμένυ, κτύμε τ νήμ της Αιάδνης πσπθώντς ν βγύμε στην επιφάνει πό δυσθεώητ βάθη διεξόδων. Η τέχνη δίνει άνωση εξόδυ πέχντς πηγιά, ελπίδ κι δύνμη. Ο γλύπτης με τη σμίλη λξεύει στην πέτ μφές κινύιυ κόσμυ, επνλμβάνντς τ θύμ των πωτόπλστων. Δημιυγεί κινύι ζωή μετμφώνντς την πγμτικότητ με νέ πλύτ κι ινίγμτ μφιάς. Δίνει μιλιά στ μίλητ, κάνει τά τ σύλληπτ. Αντιπλεύει συμπληγάδες κι τέτ, πθύνει δυνάμεις τυ κκύ κι δηγεί σε πτίδ ελευθείς κι γνώσης τη ζωή μς. Εξκίζει τ φόβ, νικά τ φθτό κι πχωά πς την ιωνιότητ κι την θνσί. «Ο Σκόπς εγνώιζε ν εμβάλλει όχι μόνν ισχυάν πνήν εσωτεικής ζωής, λλά κι εμπάθειν, όσν κνείς π υτύ δεν ηδυνήθη ν εμφυσήσει εις τν λίθν» γάφει Χήστς Τσύντς. Συγκύστηκε με δίμνες γι ν λξεύσει ξεσπάσμτ ψυχής. Αυτή την πνή εσωτεικής ζωής κι τ πάθς μέσ μς ψάχνυμε πάντ τόπυς ν ελευθεώσυμε. Τ δεινά της ζωής μς πσένυν πς πμυθί μύθων. Αντιστεκόμστε στη συνήθει κι τη φθά με μγικά λυχνάι, ξετυλίγυμε κυβάι γι ν νεβύμε π τ σκότς στ φως. Πσχίζυμε ν κτνήσυμε κι με τν Σκόπ ν πλάσυμε κινύιες μφιές. Με τ μάτι τυ βλέπυμε τη ζωή, τν κόσμ κι τυς νθώπυς πευόμενι εκεί πυ δηγεί η τέχνη. Στην λληλεγγύη, την νθωπιά κι την ίσθηση κινής μίς.

3 Από τη συµµετχή µς στην έκθεση MED WOOD 2010 στ Εκθεσικό Κέντ Metropolitan Expo πυ πγµτπιήθηκε στις 22 έως 25 Απιλίυ Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΣ & Α. ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ο.Ε. Τύλς Μάπησσς Τ.Θ. 23 Πάς τηλ: fax:

4 4 Πσκευή 11 Ιυνίυ 2010 Επί πδός η κίνηση πλιτών γι τ Σχέδι Πόλης της Πικιάς Γι πεγκλωβισμό πό τ λβύινθ νόμων & διτγμάτων ΔΙΕΡΕΥΝΑτΑΙ ΝΕΑ ΠΛΕΔΜΙΚη ΜΕΛΕτη ΑΠ τ ΔηΜ συνέχει πό σελ.1 Όπως είπε, τ επιχείημ υτό στηίζετι στ γεγνός, ότι χάτης με τν ικισμό πυ συνδεύει τ Διάτγμ 345Δ/1998 στεείτι δύ ίων (συνεκτικό κι μη συνεκτικό, δηλδή ιδμημέν). Τ διάτγμ υτό ισχύει σήμε γι την Πικιά κι λόγω της μη ύπξης ίων γι τ μη συνεκτικό τμήμ τυ ικισμύ, δεν εκδίδντι ικδμικές άδειες. Ν σημειωθεί ωστόσ, ότι με τ διάτγμ υτό πό τ 1989 έως τ 1995 εκδίδντν ικδμικές άδειες (έχυν πάει πείπυ 1000 ιδιώτες) κι εδώ τέθηκε τ εώτημ πό τν κ. Θλσσινό κι τυς πβισκόμενυς στη συνάντηση: τι άλλξε στη συνέχει; Οι ιδικτήτες γης στην Πικιά γωνίζντι με κάθε τόπ (κόμη κι με πσφυγές), ν πετύχυν λύση στ πόβλημά τυς, ώστε όπως χκτηιστικά ειπώθηκε στη συνάντησή τυς στν «Αχίλχ», ν μην έχυν τις πειυσίες τυς μόν γι ν φυτεύυν πωκηπευτικά. Έτσι, τ Μάτι τυ 2010 σε συνάντηση εκπσώπων τυς με μόδιυς υπλλήλυς της Πλεδμίς Νάξυ τυς έγινε πότση ν τ βυν μετξύ τυς, ν εξσφλίσυν τη συνίνεση των τπικών χών κι στη συνέχει ν κθιστεί όι, πυ δεν θ είνι έξω πό υτό πυ υπήχε στ Σχέδι Πόλης πυ «έπεσε». Η πότση υτή μετφέετι στ Δήμχ, πίς συγκλεί έκτκτ Δημτικό Συμβύλι πίνει πόφση με βάση την πότση της Πλεδμίς, όμως σε σύσκεψη στην Πά ι μηχνικί της Πλεδμίς έφεν ντιήσεις κι πότεινν ν πχωήσει Δήμς τις ενέγειες γι νέ Σχέδι Πόλης, δηλδή 7 με 8 χόνι μέσ στ νεό κι πλλά χήμτ. Στη συνάντηση κύστηκν πλλές πτάσεις, ι σημντικότεες εκ των πίων, θ πτυπωθύν σε υπόμνημ πυ θ υπγφεί πό τυς πλίτες της Πικιάς κι στη συνέχει θ στλεί πς όλες τις μόδιες υπηεσίες, φείς κι υπυγεί. Τ υπόμνημ, γι ν μπέσυν ν τ υπγάψυν όσ γίνετι πεισσότει κάτικι, θ βίσκετι πό την Πσκευή (σήμε), στ κτάστημ τυ κ. Γκίκ στη διστύωση, στ κτάστημ στν Πειφεεικό Πικίς τυ κ. Τάσυ Τιντάφυλλυ κι στην κφετεί τυ κ. Αντώνη Δφεέ στ κάμπινγκ «Κύλ». Ο Δήμς Πάυ Στη συνάντηση εκ μέυς τυ Δημάχυ πβέθηκε Επιστημνικός τυ συνεγάτης σε τεχνικά θέμτ, χιτέκτνς Γ Κυζύμης. Όπως είπε, στη συνάντηση πυ είχν στις 10/12/2010 Δήμχς Χ. Βλχγιάννης, η Έπχς Γηγί Πωτλάτη, ίδις κι Στ. Τϊης πό την τεχνική υπηεσί τυ Επχείυ στ υπυγεί Μετφών Υπδμών κι Δικτύων, τυς ζήτησν η κ. Βγιάνυ πό τ Υπυγεί κι η Κωστπύλυ πό τη Γενική Γμμτεί Αιγίυ επικιπιημέν χτγφικά υπόβθ της Πικιάς, ώστε ν δυν πως μπύν ν πχωήσυν σε νέ Πλεδμική Μελέτη. Στις 24 Φεβυίυ εστάλησν πό τ Δήμ κι νμένετι πάντηση. Πάλληλ Δήμς διεευνά, στην πείπτωση πυ δεν πχωήσει η Πλεδμική μελέτη πό τ υπυγεί, εάν μπεί ν εξσφλίσει χημτδότηση γι ν πχωήσει ίδις σε Πλεδμική μελέτη, τ κόστς της πίς, μζί με την Πάξη Εφμγής, ξεπενά τις ευώ. Απιτείτι επίσης γι την πληότητ της μελέτης, επίγει τπγφική πτύπωση τυ τμήμτς πυ βγήκε πό τ Σχέδι Πόλης (1100 στέμμτ), μελέτες ιθέτησης εμάτων, μελέτη γεωλγικής κτλληλότητς κι σττηγική πειβλλντική εκτίμηση. Πάντως, κτά την εκτίμηση τυ κ. Κυζύμη, η εκπόνηση λκληωμένυ Σχεδίυ Πόλης είνι η μόνη επιστημνικά πλήως πδεκτή λύση διότι μόν με υτό τν τόπ εξσφλίζντι κινόχηστι κι κινωφελής χώι. Με πινδήπτε άλλ τόπ θ εξυπηετηθύν κάπιες κτστάσεις πόσκι, μελλντικά όμως, θ δημιυγηθύν πβλήμτ, φύ δεν θ έχυν εξσφλιστεί χώι γι κινωφελείς χήσης, όπως σχλεί, πιδικί στθμί, χώι θλητισμύ κι πλιτισμύ, πάσιν, parking κ.λπ. Άδικη φλόγηση Επφές πό τ Δήμ γίνντι κι γι τη φλόγηση των κινήτων. Στις 30 Ιυνίυ 2009 δήμχς με επιστλή πυ έστειλε στν τότε υπυγό Οικνμικών κ. Ππθνσίυ, στν υφυπυγό κ. Μπέζ κι Γ.Γ. Φλγικών κι Τελωνεικών θεμάτων, θέτει τ ζήτημ ως έχει κι ζητεί λύση πυ είνι η ντικειμενική φλόγηση των πλιτών. Γι τ ίδι θέμ είχε γίνει νφά κι πό τν βυλευτή Κυκλάδων Π. Ρήγ, στν πί δόθηκε πάντηση στις 7/8/2009, πυ κινπιήθηκε κι στ Δήμ Πάυ. Στην πάντηση μετξύ των άλλων νφέετι: «η κτάγηση τυ Πλεδμικύ Σχεδίυ της Πικιάς Πάυ δεν συνεπάγετι κι την κτάγηση τυ Αντικειμενικύ Συστήμτς στην πειχή. Σε επόμενη νπσμγή κι εφόσν υπάχει λλγή χάτυ στν ικισμό Πικιάς κι μς κινπιηθεί πό την μόδι Δ.Ο.Υ., θ ληφθεί υπόψη κτά τ σχεδισμό τυ κι η τππίηση τυ Συντελεστή Δόμησης στην πειχή». Η πάντηση δεν ήτν ικνπιητική κι έτσι Δήμς με νέ επιστλή τυ πς τις ίδιες υπηεσίες κι Υπυγεί Οικνμικών εξηγεί κι πάλι εκτενώς πως έχει η όλη κτάστση κι τ άδικ της φλόγησης των ιδικτητών κινήτων κι ζητεί επνεξέτση τυ θέμτς. Η πάντηση πυ δόθηκε στις 14/10/2009 εν κτκλείδι ήτν: «Η υπηεσί μς δεν υπεισέχετι με κνέν τόπ στν κθισμό τυ Συντελεστή Δόμησης, διότι είνι πλύτως νμόδι ν τ πάξει. Ο πσδιισμός τυ Συντελεστή Δόμησης πυ ισχύει γι κάθε κίνητ στν ικισμό της Πικιάς Πάυ θ είνι δυντός μετά την τκτπίηση τυ πλεδμικύ κθεστώτς πό τις μόδιες υπηεσίες τυ ΥΠΕΧΩΔΕ». Έτσι, σε σημεί 0 βίσκετι κι υτό τ ζήτημ κι δικιλγημέν ι πλίτες πυ πληώνυν τη «νύφη» γνκτύν κι πίνυν τ πόβλημ στ χέι τυς, ζητώντς τη στήιξη των εμπλεκόμενων φέων, ώστε ν δθεί τέλς στην τλιπωί τυς Κυκλδική Ομσπνδί Τυιστικών Κτλυμάτων Εφιστά την πσχή των μελών της «Η Κυκλδική Ομσπνδί Τυιστικών Κτλυμάτων, συνιστά στυς επιχειημτίες τυιστικών κτλυμάτων πυ νήκυν στυς 24 Συλλόγυς μέλη της, ν είνι ιδιίτε πσεκτικί κι επιφυλκτικί ότν τυς επισκέπτντι ή τυς τηλεφωνύν διάφι διφημιστές ή πωλητές. Πτηείτι τ φινόμεν ν πσπιύντι ότι είνι υπάλληλι ή εκπόσωπι ελεγκτικών υπηεσιών κι πιέζυν τυς επιχειημτίες ν γάσυν ενημεωτικά έντυπ. Κλύμε όλυς τυς επιχειημτίες ν μην πλάβυν τέτιες ντικτβλές, ν μην κτθέσυν χήμτ κι ν τυς γνήσυν. Σε πείπτωση πυ έχυν ήδη κτβάλει χήμτ, δικιύντι την επιστφή τυς. Μπύν ν κτγγείλυν τη πσπάθει εξπάτησής τυς στην Ομσπνδί κι στ «ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ , Τηλέφων: , , Φξ: ». Γι κάθε άλλη πείπτωση, πχ. γι διφημίσεις κι κτχωήσεις σε τυιστικύς δηγύς ή ιστσελίδες Ίντενετ, πιν πό πιδήπτε συμφωνί κι πληωμή, συμβυλεύυμε τυς επιχειημτίες τυιστικών κτλυμάτων τ πκάτω: Μην δεχτείτε σε κμιά πείπτωση ν «κλείσετε» μέσως τη συμφωνί. Αφήστε ν πεάσει πώτ μι εβδμάδ, ώστε ν έχετε τ χόν ν τ σκεφτείτε, λλά κυίως γι ν ωτήσετε κι ν πάετε γνώμες κι πληφίες. Ρωτήσετε τη γνώμη των επιχειημτιών πυ έχυν ήδη διφημιστεί σε υτό τν δηγό ή την ιστσελίδ, κτά τις πηγύμενες χνιές. Ελέγξτε πσεκτικά ν πόκειτι πάγμτι γι κάπιν υπκτό κι γνωστό τυιστικό δηγό Μην δίνετε σημσί σε «συσττικές επιστλές» πυ σς επιδεικνύυν ι πωλητές, τάχ πό γνισμύς ή υπηεσίες. Πλλές φές είνι πλστές ή ππιημένες ή σφείς, με μόν σκπό ν σς εντυπωσιάσυν κι ν συμφωνήσετε. Σε πείπτωση πυ σς πτείνυν ν πάετε με ντικτβλή βιβλί ή δηγύς σχετικύς με επιδτήσεις, επιχηγήσεις ή χημτδτήσεις, πευθυνθείτε πώτ στ Σύλλγό σς. Οι πληφίες θ είνι πι ξιόπιστες, πι νιδιτελείς, πι πόσφτες κι δωεάν. Σε κάθε πείπτωση πάντως, σς πτείνυμε ν επικινωνείτε πώτ με τ τπικό σς Σύλλγ Τυιστικών κτλυμάτων ή τη Κυκλδική Ομσπνδί, γι ν ενημεωθείτε. Κλυμπήστε άφβ Τέσσεις πλίες ββεύτηκν γι τ 2010 στην Πά γι την κθότητ των νεών κι την γάνωσή τυς. Οι πλίες είνι: Χυσή Ακτή, Λγάς, Τσεδάκι κι Πύντ. Ν σημειωθεί, ότι πεντκάθ νεά έχυν ι πλίες της Πάυ στην πλεινότητά τυς. Γι τη βάβευση όμως, μετάει κι τ ν ι πλίες είνι γνωμένες, γι υτό ι πεισσότεες έμεινν εκτός.

5 ΒΙΩΝΟΥΜΕ, ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ, ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ! Η λληλεγγύη κι η κτνόηση είνι πίτητες πϋπθέσεις συνεγσίς στυς δύσκλυς κιύς πυ ζύμε. Αυτές τις ξίες υπστηίζυμε πάντ έμπκτ. Αυτές είνι πυ δημιυγύν μιβίες σχέσεις εμπιστσύνης κι κλής συνεγσίς με τυς πελάτες μς επγγελμτίες. Γι υτό πχωάμε σε ειδικές πσφές στ πγάμμτ πβλής & διφήμισης γι τη Φωνή της Πάυ πό 15 Ιυνίυ έως 20 Αυγύστυ. Γιτί σε συνθήκες κίσης, η επικινωνί τυ επγγελμτί είνι πίτητη. ς ή λ β π ς ι ε σ Αξιόπιστες λεύμπιστσύνης Σχέσεις Άγιι Απόστλι, Νάυσ Τ:

6 6 Πσκευή 11 Ιυνίυ 2010 Γ Διεθνές Συνέδι Αχιλγίς Πάυ & Κυκλάδων «Σκόπς Πάις» Έλληνες & ξένι επιστήμνες μιλύν γι τν Πινό γλύπτη Ξεκινύν την Πσκευή 11 Ιυνίυ ι εγσίες τυ Γ Διεθνύς Συνεδίυ Αχιλγίς Πάυ κι Κυκλάδων «Σκόπς Πάις», στην ίθυσ τυ «Αχιλόχυ» στην Πικιά. Την ένξη των εγσιών έχει κληθεί ν κηύξει υπυγός Εσωτεικών, Ηλεκτνικής Δικυβένησης Γ. Ργκύσης. Τ Συνέδι διγνώνυν: Ο Δήμς Πάυ, η ΚΔΕΠΑΠ, τ Ινστιτύτ Αχιλγίς Πάυ κι Κυκλάδων κι Πλιτιστικός Σύλλγς «Αχίλχς». Τ πόγμμ τυ Συνεδίυ έχει ως εξής: Πσκευή, 11 Ιυνίυ Εγγφή Eνξη Συνεδίυ - Κλωσόισμ εκ μέυς της Ογνωτικής Επιτπής Αν. Κθ. Ντό Κτσωνπύλυ, Πόεδ Ινστιτύτυ Αχιλγίς Πάυ κι Κυκλάδων Χιετισμί: Χήστς Βλχγιάννης, Δήμχς Πάυ, Χ. Γεωγύσης Πόεδς Πλιτιστικύ Συλλόγυ «Αχίλχς» Χιετισμός-Ενημέωση γι τ πόσφτ έγ της ΚΑ Εφείς στην Πειχή της Πάυ πό Δ. Μίζ Μθάη, Πϊστμένη, ΚΑ Εφεί Πϊστικών κι Κλσικών Αχιτήτων Κήυξη Ενξης Εγσιών πό τν Υπυγό Εσωτεικών, Απκέντωσης κι Ηλεκτνικής Δικυβένησης κ. Ιωάννη Ργκύση Ομιλίες Andrew Stewart: Desperately Seeking Skopas Ντό Κτσωνπύλυ: Ο Σκόπς στν Τόπ Κτγωγής τυ Εγκίνι έκθεσης γλυπτών Αιστείδη Βιά Τελετή νμτδσίς δύ «Σκόπ τυ Πάιυ» Σάββτ, 12 Ιυνίυ Φωτεινή Ζφειπύλυ: Η Πινή Γλυπτική πιν πό τν Σκόπ σύμφων με τ Ευήμτ της τελευτίς 30ετίς Γιάννς Κυάγις: Τ Αχϊκό Ιεό τυ Απόλλων κι τ Πινά Εγστήι Γλυπτικής πιν πό την Επχή τυ Σκόπ Francis Prost: Parian Tradition in Delos: Sculptures from Paros in the Sanctuary of Apollo before and after Skopas Βσιλική Μπάλυ: Aristion of Paros and the Style of 6th Century Parian Sculpture Όλγ Πλγγιά: Three Sculptors Named Skopas 2η Συνεδί David Tandy: Skopas of Paros and the Fourth Century BC Πέτς Θέμελης: Σκόπς Πάις: Aχιτέκτων κι Γλύπτης Salvatore Settis: Drawings after Ancient Statuary and Workshop Practice Filippo Giudice: Skopas and Dionysiac Themes Aileen Ajootian: Praxiteles of Athens, Skopas of Paros: Bridging the Gap? Συζήτηση 15-3η Συνεδί Anton Bammer: The Artemision of Ephesos in the Time of Skopas Ulrike Muss una a Scopa : Sculpture from the Artemision at Ephesos Stephan Schmid The Twisted Amazon: A Small Mistake with Big Effect at the Mausolleion of Halikarnassos Claudia Lucchese: Skopas at Halikarnassos Christine Ozgan: Skopas in Knidos Συζήτηση 15-4η Συνεδί Giuliana Calcani: Searching for Skopas in Rome Elena Ghisellini: Skopas Echoes in Alexandrian Sculpture Anna Trofimova: The Influence of Skopas Style on Ancient Art from the Northern Black Sea Shore Συζήτηση 10 Κυική 13 Ιυνίυ - 5η Συνεδί Aenne Ohnesorg: The Base for the Reconstruction of the Sanctuary of Hestia on Paros (Peristylbau) Δημήτης Κύσυλς: Η Αχιτεκτνική Δημιυγί της Σχλής τυ Σκόπ: Πβλήμτ της Πελπννησικής Τέχνης Poul Pedersen: Skopas, the Αrchitect: Αrchitectural Relations between the 4th Century BC Ionian Renaissance and Mainland Greece Erik Ostby: Skopas from Paros: Peloponnesian Αrchitect at Tegea Ιφιγένει Λεβέντη: Ο Σκόπς κι Βωμός στ Ιεό της Αθηνάς Αλές στην Τεγέ Γεώγις Μστάτς: Πβλήμτ Ανπάστσης των Αετωμτικών Συνθέσεων κι των Ακωτηίων τυ Νύ της Αθηνάς Αλές στην Τεγέ Συζήτηση 20-6η Συνεδί Clemente Marconi: Skopas in Samothrace? Bonna Wescoat: Skopas s Aphrodite and Pothos and the Sanctuary of the Great Gods on Samothrace Άγγελς Δεληβιάς: Σκπδικά IV. Η Αφδίτη, Πόθς κι Φέθων στ Ιεό των Μεγάλων Θεών της Σμθάκης: Θεωητικές Αφετηίες γι την Επνεκτίμηση των Δεδμένων κι την Ανζωπύωση της Εευνητικής Διάθεσης Ersilia Lopes: Longing for Pothos at Samothrace Marie Kluge: Two Gems from the Museum of Thorvaldsens Συζήτηση Discussion 15-7η Συνεδί Ιωάννης Πετόπυλς: «Ekphrasis» as Οral Performance: Kallistratos Rhetoricizing Description of Skopas Statue of a Maenad Kτείν Κκάση: Από την Λνθάνυσ Κίνηση των Αχϊκών Αγλμάτων στ Χό της Μινάδς τυ Σκόπ Christina Wolf: The Maenad from Dresden and the Conception of Movement in Time and Space in the 4th Century BC Beryl Barr-Sharrar: Some Observations on the Iconography and Origin of the Dresden Maenad Wilfred Geominy: Looking for a New Skopaic Maenad Συζήτηση Discussion 15-8η Συνεδί Έλεν Πτίδ: Πινί Δημιυγί κι έν Νέ Εύημ της Επχής τυ Σκόπ στυς Δελφύς Γεώγις Σπυόπυλς: Έν Νέ Αγλμ τυ Ηκλή πό τη Βίλλ τυ Ηώδη Αττικύ στην Ακδί Στέλλ Δένη: The Works of Skopas in Megara Antonio Corso: The Marble Statue of Eros Ceraunophoros Attributed to Skopas Συζήτηση 10 - Τελικά Συμπεάσμτ. τηλ: & ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ Τ Ω Ν: 25 Ι Ο ΥΝ Ι Ο Υ Επκή τ δμλόγι γι Πά λέει τ Νυτιλίς Ξεχνάμε τ «Νήσς Μύκνς» Επκή κίνντι πό τ Υπυγεί Οικνμίς Αντγωνιστικότητς κι Νυτιλίς, τ δμλόγι πό κι πς την Πά, πό τ πλί της Blue Star κι τ τχύπλ, γι υτό κι γνωμδότησε θετικά κι πδέχτηκε τ ίτημ της πλικτήτις ετιίς γι τππίηση τυ δμλγίυ τυ «Νήσς Μύκνς», τ πί δεν πενά πλέν πό την Πά. Αυτό νφέετι σε πάντηση τυ Υπυγείυ σχετικά με την νφά «την πό 27/4/2010 κινή Επιστλή τυ Εμπεπγγελμτικύ Συλλόγυ Πάυ Αντιπάυ κι τυ Συλλόγυ Κφεζυθεστιτόιων Πάυ - Αντιπάυ πς τ Συμβύλι Ακτπλϊκών Συγκινωνιών με θέμ: τη διτήηση της δμλόγησης τυ «Νήσυ Μύκνς» στη γμμή Πειιά Πάς Νάξς Ικί Σάμς, την επνδμλόγηση τχυπλόων πς τ νησί της Πάυ κι την επνλειτυγί της γμμής Θεσσλνίκης Κυκλάδες Κήτη», πυ είχε κτθέσει βυλευτής τυ ΣΥΡΙΖΑ Θ. Δίτσς. Συγκεκιμέν στην πάντηση νφέετι: «Η πλικτήτι ετιί τυ Επιβτικύ Οχημτγωγύ «ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ» ιτήθηκε την τππίηση δμλόγησης υτύ, πκειμένυ κτά τ χνικό διάστημ πό έως ν εκτελεί δμλόγι στη γμμή Πειιά Σύυ Μυκόνυ Ικίς Σάμυ, ντί στη γμμή Πειιά Πάυ Νάξυ Ικίς Σάμυ, πυ εκτελύσε έως κι την πείδ υτή. Τ ίτημ εξετάστηκε μδίως πό τ Συμβύλι Ακτπλϊκών Συγκινωνιών (Σ.Α.Σ.), τ πί κι γνωμδότησε (με τ ιθμ. 02/ Πκτικό Συνεδίσης) κτά πλειψηφί θετικά γι την πδχή τυ ιτήμτς κι τππίηση τυ δμλγίυ πό έως κι ). Σύμφων με την πάντηση τυ υπυγείυ, τ ίτημ έγινε πδεκτό, κθώς «κτά την τέχυσ θεινή πείδ η Πάς εξυπηετείτι πό τ λιμάνι τυ Πειιά με 19 δμλόγι την εβδμάδ πλίων της BLUE STAR κι με άλλ 19 δμλόγι την εβδμάδ πό τχύπλ «HighSpeed 4 κι 5 κι SpeedRunner ΙΙΙ». Σε ότι φά στη σύνδεση των Κυκλάδων με Θεσσλνίκη κι Κήτη, στην πάντηση νφέετι ότι έγινε δύ φές πκήυξη διγωνισμύ της συγκεκιμένης δμλγικής γμμής (21 Ιυλίυ 2009 κι 22 Σεπτεμβίυ 2009), λλά δεν υπήξε επιχειημτικό ενδιφέν. Τνίζετι ωστόσ, ότι τ θέμ θ εισχθεί στην επόμενη συνεδίση τυ Συμβυλίυ Ακτπλϊκών Συγκινωνιών, «γι την κάλυψη των συγκινωνικών νγκών σύνδεσης της Θεσσλνίκης με τ νησιά των Κυκλάδων κι την Κήτη γι τη νέ δμλγική πείδ, πό έως Φωνές, Πηγυλίδες ΙΙ & Ρυάδες ΙΙ Ο Δήμς Πάυ πσκλεί στ εγκίνι της έκθεσης γλυπτικής Φωνές, Πηγυλίδες ΙΙ & Ρυάδες ΙΙ τυ γλύπτη Αιστείδη Βιά. Η έκθεση θ γίνει στ Δημτικό Εκθεσικό χώ «Δημητκόπυλυ» την Πσκευή 11 Ιυνίυ (σήμε) στις 8.30 μ.μ. Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΡΡΙΑΣ ARISTIDES VARRIAS Φωνές, Πηγυλίδες II & Ρυάδες II Voices, Pegylides II & Ryades II ΓΛΥΠΤΙΚΗ SCULPTURE Δημτικός Εκθεσικός Χώς Δημητκπύλυ Ιυνίυ ώες λειτυγίς 11:00-13:00 & 18:00-21:00

7 2 Δημτικό Σχλεί Πικίς Οι κινητπιήσεις έφεν πτέλεσμ Οι υπσχέσεις τέθηκν «επί τάπητς» κι δμλγήθηκν λύσεις γι τ 2 Δημτικό, ι μθητές τυ πίυ επνήλθν στις σχλικές ίθυσες πό τη Δευτέ 7 Ιυνίυ. Η μέγιστη πέκκλιση στυς όυς δόμησης, διεκδικείτι πό τυς γνείς κι την Νμχική Αυτδιίκηση, πκειμένυ ν ξεκινήσει η νέγεση νέων ιθυσών γι τ 2 Δημτικό Σχλεί Πικιάς. Στη Σύσκεψη πυ πγμτπιήθηκε την Κυική 6 Ιυνίυ, με όλυς τυς ενδιφεόμενυς φείς Νμάχης Κυκλάδων, φύ άκυσε με πσχή όλ τ ιστικό πό τυς γνείς κι τις επισημάνσεις της Επάχυ γι την πεί τυ όλυ θέμτς, ζήτησε πό την Έπχ κι την τεχνική υπηεσί τυ Επχείυ ν διμφώσυν την πμελέτη επέκτσης τυ σχλικύ κτιίυ, πυ θ είνι ενμνισμένη με την πότση πυ έχει κτθέσει τ Δ.Σ. τυ Συλλόγυ Γνέων κι Κηδεμόνων τυ σχλείυ πό Ζήτησε επίσης, πκειμένυ ν πχωήσει τ έγ, ν σκύντι πιέσεις πό όλυς. Ο Δήμς Πάυ δεσμεύτηκε ν υλπιήσει τ πστγγιστικό έγ κι την νάπλση τυ ύλειυ χώ Πσκευή 11 Ιυνίυ 2010 υ στ διάστημ τυ κλκιιύ. Όπως είπε Αντιδήμχς Στ. Γβλάς, τ Απστγγιστικό έγ θ υλπιηθεί πό τη ΔΕΥΑΠ κι σε ότι φά στην νάπλση τυ ύλειυ χώυ, υπάχει μελέτη πϋπλγισμύ ευώ, πυ θ εντχθεί στ πόγμμ ΘΗΣΕΑΣ. Επίσης, τ Επχεί θ πχωήσει άμεσ στη μίσθωση τυ πκείμενυ κινήτυ (Απνεμιά), τ πί θ είνι έτιμ ν δεχτεί τ πιδιά με την ένξη της νές σχλικής χνιάς. Οι νγκίες μεττπές τυ κτιίυ θ γίνυν πό τ Δήμ κι σύμφων με τν κ. Γβλά, ι τεχνικές υπηεσίες τυ Δήμυ έχυν ήδη έτιμη τη μελέτη πϋπλγισμύ ευώ. Μετά τη σύσκεψη, Νμάχης, συνδευόμενς πό κν επίσης, πϊστάμενς τυ 6υ γφείυ Πωτ/μις Εκπίδευσης Ν. Μινάκης, ι επχικί σύμβυλι κ.κ. Γ. Κάγκνης κι Ν. Ακυλής, εκ μέυς τυ Πειφεεικύ διευθυντή Α/θμις κι Β/θμις Εκπ/σης Ν. Αιγίυ η κ. Ελένη Γκνέλ, Σχλική Σύμβυλς, διευθυντής τυ 2υ Δημτικύ κ. Χσμέης, Πόεδς της Ένωσης Γνέων Αυγ. Κεφάλς, νές Πόεδς της Τπικής Ογάνωσης της Νές Δημκτίς Κ. Ρδίτης, εκ μέυς τυ Εμπ/κύ Συλλόγυ Πάυ Αντιπάυ η κ. Άντζελ Ρδίτυ κι πλλί γνείς. Από τη σύσκεψη πυσίζν ι βυλευτές τυ Ν. Κυκλάδων, γεγνός πυ στηλιτεύθηκε πό τν Πόεδ τυ Συλλόγυ Γνέων Τ. Τιντάφυλλ. την Έπχ κι τυς γνείς επισκέφθηκε τ 2Ο Νηπιγωγεί κι διπίστωσε την κτλληλότητ τυ κτιίυ γι τη στέγση μικών πιδιών. Επισκέφθηκε κι τ δεύτε δημτικό με τις τεις ίθυσες πκάτ κι εξέφσε την ευχή, ν δθεί η μέγιστη δυντή πέκκλιση, ώστε ν πκτστθεί τ πόβλημ τυ σχλείυ. Στη σύσκεψη, εκτός πό τν Νμάχη Δ. Μπάιλ, την Έπχ Γηγί Πωτλάτη κι τν Αντιδήμχ Στ. Γβλά πυ εκπσωπύσε τν Δήμχ, πβέθη- Ανφά στη Βυλή γι τ 2 Δημτικό Ανφά, με την πί Σύλλγς Γνέων κι Κηδεμόνων τυ 2υ δημτικύ σχλείυ Πικίς Πάυ ζητά πό τυς εμπλεκόμενυς φείς την ιστική λύση στ κτιικό πόβλημ τυ 2υ Δημτικύ σχλείυ, κτέθεσε στις 2 Ιυνίυ βυλευτής τυ ΣΥΡΙΖΑ Γ. Ψινός. Η νφά κττέθηκε στ Πεδεί της Βυλής κι στυς υπυγύς Πιδείς, Υπδμών, Μετφών κι Δικτύων κι Εσωτεικών, Απκέντωσης κι Ηλεκτνικής Δικυβένησης. Οι γνείς Σε δελτλί Τύπυ πυ εξέδωσε Σύλλγς Γνέων κι Κηδεμόνων τυ 2υ Δημτικύ, μετξύ των άλλων τνίζετι: «Πέπει ν τνίσυμε ιδιίτε ότι συνάντηση -όπως υτή της Κυικής 6 Ιυνίυ- με μνδικό θέμ ημεήσις διάτξης με όλυς τυς φείς δεν είχε επιτευχθεί μέχι σήμε. Τις δεσμεύσεις πό τ Νμάχη Δ. Μπάϊλ τις πήμε, γιτί είμστε όλι ενωμένι κι πφσισμένι. Η κθλική συμμετχή μς στις κινητπιήσεις έφεε τ ππάνω πτελέσμτ. Κι έτσι πέπει ν συνεχίσυμε, γιτί σίγυ είνι μκύς δόμς».

8 8 Πσκευή 11 Ιυνίυ 2010 Η νέ σύνθεσητης Τ.Ο. Τιμητική θέση της Νές Δημκτίς γι τν Χ. Κόκκιν Τν κόσμ της Νές Δημκτίς πυ πσήλθε κι ψήφισε στις εσωκμμτικές εκλγές, ευχιστεί νές πόεδς της Τπικής Ογάνωσης Κ. Ρδίτης, κθώς κι όλ τ νέ μέλη της Τπικής Ογάνωσης τυ κόμμτς. Η νέ σύνθεση της Τ.Ο. έχει ως εξής: Πόεδς: Κ. Ρδίτης, Αντιπόεδς: Γ. Τιπλιτσιώτης, Γμμτές: Ππκυίλυ - Σή Δώ, Ειδ. Γμμτές: Θεδσί Μνωλάκη - Κντάτυ, Τμίς: Γ. Ρύσσς, Τμές Γυνικών: Αντζελ Ρδίτυ, Γφεί Τύπυ: Γ. Τιντάφυλλς Γφεί Νελίς κι Ηλ. Τύπυ: Η. Μγίτης Μέλη: Μ. Τσιγώνι, Γ. Λτσός Ημέ Πλιτισμύ 2010 Φιλζωικός Σύλλγς Πάυ (PAWS) Νέ Διικητικό Συμβύλι Ο PAWS διεξήγγε εκλγές κτά τη διάκει της ετήσις γενικής συνέλευσης, έν χόν πιν πό τη λήξη της θητείς τυ πηγύμενυ συμβυλίυ, εξιτίς των πιτήσεων τιών μελών. Τ κινύγι συμβύλι πτελείτι πό 5 μέλη με δικίωμ ψήφυ κι 3 νπληωμτικά, πυ πθέτντι σύμφων με τν ιθμό των ψήφων πυ έλβν: Στέλλ Κώστ, Bram Van Spronsen, Βίκυ Σάυ, Krystal Jones, Γιώγς Μυλάκης, Λέν Γικυμπύλυ, Άνν-Μί Κυμιώτη, Ανθή Αιστεάκη. Τ νέ συμβύλι φείλει μέσ σε δύ εβδμάδες ν συνντηθεί γι ν ίσει θέσεις κι ν νθέσει μδιότητες. Ο Νικόλς Στεφάνυ, πυ διετέλεσε πόεδς τ τελευτί 5 χόνι, δεν συμμετείχε ως υπψήφις υτή τη φά, λλά θ συνεχίσει ν πσφέει τις υπηεσίες τυ εθελντικά γι τις διπγμτεύσεις με τ Δήμ Πάυ γι την πόκτηση ενός επίσημυ κτφυγίυ ζώων, τη συνεγσί με άλλες φιλζωικές γνώσεις στην Ελλάδ κι στ εξωτεικό κι στν τμέ της επικινωνίς. Δστηιότητες Τ στιχεί γι τ 2009 πτελύν τις βσικές δστηιότητες τυ PAWS, πυ φύν στη διάσωση κι επνστέγση σκύλων κθώς, στη στείωση λλά κι στη χειμεινή σίτιση γτών. Επίσης: Ζώ πυ υιθετήθηκν στη Γεμνί : 225 (200 σκύλι κι 25 γάτες) Γάτες πυ στειώθηκν (Σεπτέμβις 2009 Μάις 2010): 156 (25 σενικές) Έσδ κι έξδ: εκό εσόδων ( ευώ) γι τ 2009 με τη μφή δωεών, συνδμών κι εσόδων πό κυμπάδες κι εκδηλώσεις. Ωστόσ, τ λειτυγικά έξδ (πυ συμπειλμβάνυν τ έξδ τυ κτφυγίυ, μιβές κτηνιάτυ, τφές, φάμκ κι έξδ μετφάς), ήτν επίσης υπέγκ κι PAWS βέθηκε στ τέλς τυ 2009 με έν υπόλιπ μόλις 900 ευώ. Ανζήτηση χώυ Ο PAWS ενημεώθηκε ότι τ πόν μισθωτήι γι τ κτφύγι ζώων στην Τυπητή δεν πόκειτι ν ννεωθεί, κι έτσι ντιμετωπίζει τ επιπλέν πόβλημ ν βει κινύγι χώ τ συντμότε δυντόν. Ο PAWS ελπίζει ότι Δήμς Πάυ θ πγμτπιήσει την υπόσχεσή τυ ν πσφέει τ χώ, ώστε τ κτφύγι ν μπεί ν στεγάσει τν υξημέν πληθυσμό τυ πό εγκτλελειμμέν ζώ, πυ υτή τη στιγμή υπεβίνει τ 50 ζώ σε έν χώ πυ μπεί ν στεγάζει μόλις 25. Εν κτκλείδι, πόεδς δήλωσε ότι PAWS υξάνει δικώς τη δημτικότητά τυ στην τπική κινωνί, με πτέλεσμ ν δεχθεί πείπυ 300 κλήσεις σε σχέση με την κκπίηση ζώων, με ζώ συντφιάς πυ χάθηκν ή βέθηκν, με εγκτλελειμμέν νεγέννητ, κθώς κι με ιτήμτ γι υιθεσίες ή στειώσεις. Την κλκιινή πείδ ι πεισσότεες κλήσεις πέχντι πό τυίστες ι πίι νφέυν δέσπτ ή κκπιημέν ζώ κι λόγω της νπγωγικής πειόδυ, δυστυχώς, πλλά εγκτλελειμμέν γτάκι. Υπάχει όμως κάπι βελτίωση όσν φά στην ευζωί των ζώων στην Πά. Ο πόεδς σημείωσε ότι PAWS θ συνεχίσει ν δ πυσβεστικά γι τ εγκτλελειμμέν κι κκπιημέν ζώ κι θ νγκάζετι ν τ επνστεγάζει στη Γεμνί, μέχι ν υπάξει ιζική λλγή στην υπάχυσ ντπί σχετικά με τ ζώ. ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - MARKETING ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΚ ΟΣΗ ΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Πικί Πάυ (Όπισθεν ACS) Τηλ & ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ Τηλ Fax: Κιν Τ μέλς της Κ.Ε. της Ν.Δ. Χάλμπς Κόκκινς συμμετείχε στις εσωκμμτικές εκλγές της Ν.Δ. κτθέτντς υπψηφιότητ γι τ Διικητικό Συμβύλι της Ειδικής Κμμτικής Ογάνωσης (Ε.Κ.Ο.) Εκπιδευτικών. Στην εκλγική διδικσί πυ κλύθησε εκλέχτηκε πώτς σε ψήφυς στ νέ Δ.Σ. κι στη διδικσί συγκότησής τυ πτάθηκε μόφων κι πδέχθηκε ν τπθετηθεί στη θέση τυ Ανπληωτή Γενικύ Γμμτέ της Ε.Κ.Ο. Εκπιδευτικών. Σε δηλώσεις τυ κ. Κόκκινς ευχίστησε τ μέλη της γάνωσης γι την τιμητική εκλγή τυ. Θέτ, μυσική, χός στη Νάυσ Μι κόμ σημντική εκδήλωση είχν την ευκιί ν πκλυθήσυν όσι πβέθηκν στην «Ημέ Πλιτισμύ 2010», την Κυική 6 Ιυνίυ στην Νάυσ. Η Αίθυσ τυ Μυσικχευτικύ Συγκτήμτς γέμισε με νθώπυς πυ ήθελν ν δυν την πόδ των τμημάτων τυ Συλλόγυ. Τ πόγμμ άχισε με πλγισμό δάσης κι τν πγμμτισμό των εκδηλώσεων τυ κλκιιύ πό την κθηγήτι Σ. Αγγελπύλυ. Στη συνέχει η Πιδική Θετική Ομάδ τυ Συλλόγυ πυσίσε τ θετικό δώμεν της Γ. Λάττ «Ιστίες της πλίς» σε σκηνθεσί Υπ. Ρύσσυ, κτσκευές των Έλις Φτή κι Μάνις Σιμιτζή, επιμέλει ήχυ Εύ Σγκιώτη κι σκηνικά Αγκάτς Μθιέλλη. Τ πιδιά ενθυσίσν τ κινό δείχνντς ότι δεν πήγε χμένη η συστημτική δυλειά πυ γίνετι στην Θετική Ομάδ Νάυσς. Ακλύθησν χί πό τεις πλυπληθείς χευτικές μάδες, πυ πυσίσν χύς πό την Θάσ, την Σλμίν, την Μικά Ασί, τις Κυκλάδες κι την Πά με τις πδσικές τυς φεσιές, πλύ κέφι κι διάθεση. Τ τίτ μές της «Ημές Πλιτισμύ» νήκε στην Χωδί Νάυσς. Σε μι πό τις κλύτεές της εμφνίσεις, πυσίσε πόγμμ σε δύ μέη, με ζωντνή μυσική. Στ πώτ μές κύστηκν κντάδες κι τγύδι της Κέκυς, ενώ στ δεύτε, τγύδι τυ κλκιιύ. Μυσική έπιξν ι: Στέλις Γιμελάης πιάν, Μυσώ Μενέγυ βιλί, Πνγιώτης Πετόπυλς κι Γιάνης Κντάτς, κιθά κι Πνγιώτης Μενέγς λύτ. Διηύθυνε η Φένι Θεφίλυ. Τ Χστάσι Γι έβδμη συνεχή χνιά ΧΟΝ συνεχίζει τις χευτικές τυ πστάσεις υπό τν γενικό τίτλ Στ μνπάτι της πάδσης. Η φετινή πάστση, με τν τίτλ Τ Χστάσι, θ πγμτπιηθεί τ Σάββτ 12 Ιυνίυ, στν πύλι χώ τυ Ι.Ν. Κιμήσεως Θετόκυ στη Νάυσ, στι 9 μ.μ. Σε υτήν θ συμμετέχυν όλες ι μάδες τυ Ομίλυ πυσιάζντς δώμεν, χύς κι τγύδι πό την Πά, τη Νάξ, τη Σκιάθ, τη Λέ, τη Λέσβ κι τη Σάμ. Οι χευτές θ μετφέυν τυς θετές σε έν πδσικό γλέντι, σν υτά πυ στ πελθόν στήνντν κάτω πό έν δέντ, στ πύλι κάπις εκκλησίς. Ανκίνωση Ελληνική Ομάδ Στην Πά ι Ο Νυτικός Όμιλς Δυύ Διάσωσης πλίμχι τυ ΟΣΦΠ Πάυ «Τ Δελφίνι» νκινώνει ότι πγμτπιήπδσφιικός γώθηκν εγγφές κδημιών Πάτημ νς μετξύ πλιμάχων Windsurfing γι τις ηλικίες της Πάυ κι τυ Ολυ10 12 κι χνών. Κυκλάδων μπικύ Πειιώς θ διοι ππνήσεις γι τη φετινή σιζόν θ πγμτπιηθύν πό 15 Ιυνίυ έως κι 15 Σεπτεμβίυ στη Χυσή Ακτή. Οι ππνήσεις θ γίνντι τεις φές την εβδμάδ κι τ κόστς συμμετχής νέχετι στ 350 ευώ γι όλη τη σιζόν. Πληφίες γι εγγφές: Θεόδ. Φυσιλάνης FAX Η κλήωση της μτσικλέτς, θ πγμτπιηθεί την Κυική 13 Ιυνίυ στις τ μεσημέι, στ γφεί της ΕΟΔ Πτήμτς Κυκλάδων, στη Νάυσ. Λχνί διτίθεντι πό τ γφεί της μάδς κι πό μέλη της. εξχθεί τ Σάββτ 12 Ιυνίυ στις 7.00 τ πόγευμ στ Δημτικό Γήπεδ Πάυ στην Πικιά. Τ έσδ τυ γών θ διτεθύν γι την ενίσχυση τυ Γηκμείυ Πάυ. Ο γώνς διγνώθηκε πό τν Δήμ Πάυ Δ.Ο.Ν.Α κι την Π.Ε.Φ.Ο. Πάυ Αντιπάυ.

9 ADS Σε πείδ ικνμικής κίσης κι πά τις δυσκλίες πυ πκύπτυν, πάντ υπάχυν ευκιίες έξυπνων επενδύσεων γι όσυς έχυν κι θέλυν ν "τπθετήσυν" κάπι πσό χημάτων. Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ με τις ειδικές σελίδες πυ κθιεώνει θ πσπθήσει ν εξυπηετήσει τυς ενδιφεόμενυς. Πάλληλ, έχει δημιυγηθεί κι η ντίστιχη ιστσελίδ φιλδξώντς ν κλύψει τις νάγκες της κτημτγάς. Ψάχνντς λιπόν ίσως βείτε κι εσείς τη δική σς "χυσή ευκιί". Ν.Ρ. Λ. ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ, πωλείτι γκσνιέ 35τ.μ. επισκευσμένη, σε τιμή ευκιίς. Τηλ.: ,5 ΧΛΜ ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείτι βίλλ διώφη ημιτελής (στ τύβλ) ικόπεδ 1300τ.μ. εντός ικισμύ, πνμική θέ, μεγάλς χώς υπδχής, 4 υπνδωμάτι, 3 μπάνι, WC, κυζίν, βεάντες κλπ χώι. Πείφξη, βόθς, 2 δεξμενές σχεδόν έτιμ. Τιμή λγική. Τηλ.: ΑΛΥΚΗ, πωλείτι μνκτικί 50τ.μ. με ικόπεδ 550μέτ άτι κι ικδμήσιμ πάνω στ κεντικό δόμ 45μ. πό την θάλσσ. Τηλ.: , ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΓΙΑΛΟΣ, πωλείτι μνκτικί 45m2 επί ίσυ εμβδύ ικπέδυ, πίσω πό τν κεντικό δόμ της πλικής δύ. Τιμή : ,00. Τηλ.: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ Απλή γγελί ιδιωτών ως 15 λέξεις. ΔΩΡΕΑΝ ι 2 πώτες δημσιεύσεις. ΜΑΡΜΑΡΑ, πωλείτι μνκτικί (3άι) 75τ.μ. Τηλ.: Απλή γγελί ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 5,00 Απλή γγελί μεσιτών (ως 15 λέξεις): 3,00 Έγχωμη γγελί: 10,00 Αγγελί με φωτ (ως 15 λέξεις): 15,00 Αγγελί πέν των 15 λέξεων: 0,25 / λέξη ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΥΚΕΣ, νεόδμητη μνκτικί 137τμ πδσικής χιτεκτνικής σε ικόπεδ 370τμ, 3 υ/δ & 3 μπάνι, πθήκη, τζάκι & κλιμτισμός, κήπς, βεάντες με θέ σε βυνό & θάλσσ ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ Κωδικός: RP ΠΑΡΟΣ, πλυτελής πέτινη μνκτικί 200τμ δύ επιπέδων σε ικόπεδ 2000τμ εντός ικισμύ & με δυντότητ επιπλέν δόμησης 200τμ, 3 υ/δ, 3 μπάνι, WC, κεντική θέμνση, A/C & τζάκι, πθήκη, σκεπστή βεάντ με BBQ, parking, πλήως διμφωμένς κήπς, κτπληκτική θέ στν κόλπ τυ Πσπόυ ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ Κωδικός: RP τ.μ. με 30μέτ υπόγει κι με 400μέτ ικόπεδ με θέ. Τηλ.: , ΑΘΗΝΑ - ΑΜΦΙΑΛΗ, πωλείτι φδιμέισμ 73τ.μ. 4υ όφυ με θέ θάλσσ (γκάζ κι πθήκη). Τηλ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ, σε πλύ ήσυχη πειχή μνκτικί 138τμ. 3Υ/Δ, 2 μπάνι με θέμνση κλιφέ σε ικόπεδ 250τμ., θέ θάλσσ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ: , , ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ μφιθετική μεζνέτ 123τμ 3Υ/Δ 2 μπάνι σλόνι με τζάκι γκάζ κλειστό A/C & BBQ πνμική θέ θάλσσ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ: , , ΑΘΗΝΑ - ΜΟΣΧΑΤΟ πλύ κντά στν στθμό τυ ηλεκτικύ στ Μσχάτ, Διμέισμ 80τμ 1υ όφυ σε διπλκτικί με 2 υ/δ μπάνι σλόνι (έχει υπόλιπ δόμησης )ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τηλ: , ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, πωλείτι πλιά ικί 2 επιπέδων, 65τ.μ, στν κεντικό πεζόδμ, Τιμή: ΜΕΣΙΤΙΚΟ «ΚΑΛΙΜΠΕ». ΜΕΛΟΣ Μ.Α.Σ. Τηλ: ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, πωλείτι νκινισμένη κτικί 2 επιπέδων, 85τ.μ. κντά στην κεντική πλτεί, κτάλληλ κι γι επγγελμτική χήση. Τιμή: ΜΕΣΙΤΙΚΟ «ΚΑΛΙΜΠΕ».ΜΕΛΟΣ Μ.Α.Σ. Τηλ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείτι επιχείηση ενικιζόμενων δωμτίων (14 δωμάτι) πλήως εξπλισμέν κι νκινισμέν. Τηλ.: ΔΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλύντι 2 κτικίες πό 106τ.μ. η κάθε μί, με 2 κεβτκάμες, 2 μπάνι, υπόγει, τζάκι, σλόνι με πέγλες, πηγάδι, δεξμενές, πό 1,5 στέμμ τ κθέν. Εκπτώσεις ή ευκλίες δεκτές. Τηλ.: ΛΕΥΚΕΣ, πωλείτι πλιά κτικί- ενέγει πό τν ήλι ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΠΙΤΙΑ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΑ με φντστική θέ! Από 115 τμ2 Με ενδδπέδι θέμνση Πλήως εξπλισμέν Αννεώσιμες Πηγές Ενέγεις Ελλνίκυ 20, Αθήν , photovoltaic.gr Αντιπόσωπς, Πάυ - Αντιπάυ Αφί Ιωκειμίδη ΑΕΕ τηλ: Φωτβλτϊκά & ιλικά συστήμτ Στμάτης & Γιάννης Βιτζ Βιτζηλίς ζηλ λίς Μάπησσ,, τηλ.: , f gmail.c ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΟΥΣΑ, 250μ πό τη θάλσσ, πωλείτι εξχική κτικί 130τ.μ. χωίς υπόγει σε ικόπεδ 2,5 στεμμάτων. Μεσιτικό Γφεί «SPITI» Κχάλις Στύς. Τηλ.: ΑΛΥΚΗ. Πωλύντι νεξάτητες ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 100 τ.μ., 250μ. πό τ κέντ της Αλυκής 100μ. πό την πλί. ΤΗΛ.: ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, διμείσμτ 50 τ.μ. πλυτελύς κτσκευής, πάνω στν κεντικό δόμ. Τιμή: gr (45 χόνι πυσίς) Στέλις Θ. Μπιζάς: ΛΕΥΚΕΣ πδσική ικί 100 τ.μ. με δύ κύι υπνδωμάτι, έν μικότε, κυζίν, κθιστικό, ιδιωτικό σπ-πισίν. Τιμή Μεσιτικό Λεντής: , \ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ πωλείτι, εν ενεγεί, πλήως εξπλισμέν, στην πλί της Πικίς. Τηλ.: ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, μέσ στν ικισμό, πωλύντι στ σχεδί, 2 υτόνμες πέτινες κτικίες, 56τ.μ. έκστη, σε δικό τυς εντός σχεδίυ ικόπεδ 100τ.μ κι 115τ.μ ντίστιχ, με πχές κλπ. Τηλ.: , ΝΑΟΥΣΑ, πθλάσσι μνκτικί 150 τ.μ. σε 2 επίπεδ μέσ στ χωιό με μνδική θέ στν κόλπ της Νάυσς (χειάζετι επισκευές). Τιμή: (45 χόνι πυσίς) Στέλις Θ. Μπιζάς: ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πδσική ικί 60 τ.μ. με δύ υπνδωμάτι, μπάνι, κυζiν, σκεπστή βεάντ 8 τ.μ. κι βηθητικό δωμάτι 20 τ.μ., όλ σε ικόπεδ εντός ικισμύ 250 τ.μ. με θυμάσι θέ θάλσσ, με εύμ - νεό πόλεως. Τιμή Μεσητικό Λεντής: , www. parosgr.com κισμύ. Συνλικά 52τ.μ. Τηλ.: ΓΛΥΣΙΔΙΑ, ικίες πδσικής χιτεκτνικής 60, 65, 73 τ.μ., με υτόνμυς κήπυς (εντός ικισμύ), σε επικλινές ικόπεδ με θέ στην Αντίπ. Τιμές: , , (45 χόνι πυσίς) Στέλις Θ. Μπιζάς: ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείτι σπίτι κινύγι διώφ, 156τ.μ. με 3 κεβτκάμες, 2 κυζίνες, 2 σλόνι, 3 λυτά με πέγλες, τζάκι, κήπ, θέμνση, ηλικό, 200m πό την θάλσσ μέσ σε ικισμό. Εκπτώσεις ή ευκλίες δεκτές. Τηλ.: ΛΕΥΚΕΣ, κτικί 117τμ κτσκευής 2008 σε ύψωμ με κτπληκτική θέ στ Αιγί, σε ικόπεδ 4 στεμμάτων & με δυντότητ επιπλέν δόμησης 100τμ, 3 υ/δ, 2 μπάνι, ενεγεικό τζάκι & κεντική θέμνση, ηλικός θεμσίφωνς, πθήκη & γκάζ 35τμ, δεξμενή νεύ, τιμή ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ www. Aspis-RealEstate.gr Κωδικός: RP ΑΛΥΚΗ, πέτινη βίλ 230τ.μ., άνετι χώι, 4 υπνδωμάτι, 3 μπάνι, νεξάτητς ξενώνς, μεγάλη κυζίν πλήως εξπλισμένη, βεάντες, κλιφέ, air condition, ειδική κτσκευή, κήπς 810τ.μ., πισίν Εκπτώσεις ή ευκλίες δεκτές. www. paroshomes.livadas.de Τηλ ΕΛΗΤΑΣ ικί 117τ.μ. 2 μεγάλες κεβτκάμες, κι ένν ξενών, 4 μπάνι, τζκύσι, σλόνι, κλιφέ, πισίν, βεάντες με πέγλες, νεμπόδιστη θέ τυ λιμνιύ κι ηλιβσιλέμτς Εκπτώσεις ή ευκλίες δεκτές. livadas.de Τηλ ΝΑΟΥΣΑ, πωλείτι μεζνέτ κινύγι 95τ.μ. εντός ικισμύ σε πνμιύχ θέση, θέ στη θάλσσ κι όχι ηχύπνση, 2 δωμάτι, 2 μπάνι, σλκυζίν, τζάκι, κλιμτισμός, κεντική θέμνση κι γκάζ. Τηλ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, κινύγι πετόχτιστη ικί 89τ.μ., κλιφέ, πάκινγκ, κήπς, πέγλες Εκπτώσεις ή ευκλίες δεκτές. www. paroshomes.livadas.de Τηλ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, κινύι πετόχτιστη ικί 45τ.μ. θέ θλάσσης, μεγάλες βεάντες, πέγλες, κλιφέ, κήπς Εκπτώσεις ή ευκλίες δεκτές. www. paroshomes.livadas.de Τηλ ΑΛΥΚΗ, πωλύντι ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 60 τ.μ τ.μ τ.μ. πό τ κέντ της Αλυκής με θέ στη θάλσσ. ΤΗΛ.: ΔΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλύντι σπίτι, σε συγκότημ, 153τ.μ., 2 όφ με υπόγει, 2 λυτά, 3 κεβτκάμες, πθήκη, τζάκι, σλνκυζίν με πέγλες, κήπ, πηγάδι κι 2 στέμμτ ικόπεδ. Εκπτώσεις ή ευκλίες δεκτές. Τηλ.: ΑΓΚΑΙΡΙΑ, ικί 109,03τ.μ., πετόκτιστη με την πι ωί θέ τυ νησιύ γι πιτητικύς. Μεγάλες βεάντες, πέγλες, bbq, κήπς φυτεμένς, γκάζ, Εκπτώσεις ή ευκλίες δεκτές. livadas.de Τηλ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ικί εειπωμένη 60 τ.μ. πλύ κντά στ λιμάνι κι στ Κ.Τ.Ε.Λ., κτάλληλη κι γι χήση γφείυ ή ιτείυ. Τιμή: gr (45 χόνι πυσίς) Στέλις Θ. Μπιζάς: ΘΕΣΗ ΜΠΟΥΤΑΡΙ - ΔΡΥΟΣ, πωλείτι δωμάτι 26τ.μ. (πλιό κτίσμ) με κηπάι 26τ.μ. εντός ι- ΚΑΜΠΙ, ικί 70τ.μ. πετόχτιστη, με κτήμ 1.366τ.μ., βεάντες, κλιφέ, τάτσ, θέ, πέτινη μάντ Εκπτώσεις ή ευκλίες δεκτές. www. paroshomes.livadas.de Τηλ ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, ικί 85τ.μ. πετόχτιστη, με θέ την Αντίπ, 2 κεβτκάμες, σλόνι, σκεπστή βεάντ, κλιφέ, μεγάλες βεάντες με πέγλες, κήπς πειφγμένς Εκπτώσεις ή ευκλίες δεκτές. livadas.de Τηλ

10 ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ μική θέ θάλσσ, με άδει δσχείυ, κτίζει 400τ.μ, Τιμή: ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΛΙΜΠΕ. ΜΕΛΟΣ Μ.Α.Σ. Τηλ: Κτσκευές, Ανπλιώσεις, Επί-βλεψη, Δικόσμηση, REAL ESTATE. Πεισσότε Ακίνητ Κτσκευές στ: gr ΤΗΛ.: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΛΗΤΑΣ, μνκτικί 238τ.μ., σε 2 επίπεδ, 4 κεβτκάμες, 2 σλόνι, 3 μπάνι, 2 σκεπστές βεάντες, 200τ.μ. βεάντες με πέγλες κι μμόστωτη τάτσ 120τ.μ. με κτιστά κθιστικά, νεμπόδιστη θέ τυ λιμνιύ κι ηλιβσιλέμτς Εκπτώσεις ή ευκλίες δεκτές. livadas.de Τηλ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείτι κτίι κι επιχείηση ενικιζόμενων δωμτίων, πλήως εξπλισμέν κι νκινισμέν. Τηλ.: ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ Άγις Γεώγις, ικίες πλυτελύς κτσκευής 100 κι 110 τ.μ., με 2 ή 3 υπνδωμάτι, με υτόνμες πισίνες, σε ήσυχ σημεί με πλύ κλή θέ. Τιμές: εώς (45 χόνι πυσίς ) Στέλις Θ. Μπιζάς: ΑΘΗΝΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, πωλύντι διμείσμτ κινύγι 85τ.μ., 80τ.μ., 76τ.μ. κι 60τ.μ. Επίσης σε ΝΕΑΠΟΛΗ & ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 2 μγζιά 50τ.μ. Κτσκευστική Ετιί Αντιπιώτης. Τηλ.: , ΑΘΗΝΑ - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, πωλείτι διμέισμ 33τ.μ. ισόγει. Τηλ.: , ΚΡΩΤΗΡΙ, γτεμάχι 13 στεμμάτων σε ύψωμ, άτι & ικδμήσιμ, μνδική θέ στ λιμάνι της Πικίς & δύση ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ www. Aspis-RealEstate.gr, Κωδικός: RP ΛΕΥΚΕΣ κτπληκτικό γωνικό ικόπεδ 920τμ εντός ικισμύ με φντστική θέ θάλσσ, επίσης άλλ ικόπεδ τίφτσ 580τμ εντός με θέ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ: , , www. aiare.gr ΠΑΡΟΙΚΙΑ κτπληκτικό ικόπεδ 600τμ εντός ικισμύ 2 πό τη θάλσσ, επίσης άλλ ικόπεδ 550τμ εντός ικισμύ πλικό. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ: , , ΛΟΛΑΝΤΩΝΗΣ, πωλείτι γτεμάχι ικδμήσιμ, 4 μέτ πό την πλί. Τηλ.: , ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΡΟΜΟ), πωλείτι ικόπεδ εντός σχεδίυ 900m2 με 2 πηγάδι, νεό, φως, πλλά φυτόδεντ κι πλιά κτικί 35m2. Τηλ.: ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, πωλύντι ικόπεδ 1.000τμ. έκστ, εντός σχεδίυ, εντός ικισμύ, Σ.Δ:0,4, θέ θάλσσ, τιμές πό εως ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΛΙΜΠΕ. ΜΕΛΟΣ Μ.Α.Σ. Τηλ.: ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΠΟΣ, πωλείτε μφιθετικό γτεμάχι τ.μ., πν- τιµκτάλγι συβέ συπλά θήκες µχιιών ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πωλείτι γτεμάχι 8,4 στεμμάτων με έτιμη άδει ικδμής γι 310τ.μ. ενιί με τιμή: ή χωιστά δύ εξ διιέτυ ικόπεδ 180 κι 130τ.μ. με τιμή: κι ντίστιχ, σε πόστση 500μ πό την πλί, με πηγάδι κι 50 ίζες ελιές. Τηλ.: , , ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, Πειχή Κλύδι, πωλύντι στ σχέδι, 2 υτόνμες πέτινες μνκτικίες, 56 τ.μ έκστη, σε δικό τυς ικόπεδ, εντός σχεδίυ, 100 τ.μ κι 115 τ.μ ντίστιχ, βεάντ με πέγκλ, δεξμενή νεύ, πχές, κ.λ.π. ΤΗΛ , ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, πωλείτι ικόπεδ 20 στεμμάτων. Τιμή: (Συζητήσιμη) Τηλ.: ΑΜΠΕΛΑΣ, πωλύντι ικόπεδ 1 στέμμτς τ κθέν εντός σχεδίυ, λίγ μέτ πό τη θάλσσ. Μεσιτικό Γφεί «SPITI» Κχάλις Στύς. Τηλ.: ΝΑΟΥΣΑ, πωλείτι ικόπεδ 300τ.μ. με συντελεστή δόμηση 0,7. Μεσιτικό Γφεί «SPITI» Κχάλις Στύς. Τηλ.: ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΟ, πωλείτι ικόπεδ 4 στεμμάτων, άτι κι ικδμήσιμ με θέ θάλσσ κι έτιμ έντυπ τυ Δσχείυ. Μεσιτικό Γφεί «SPITI» Κχάλις Στύς. Τηλ.: ΝΑΟΥΣΑ, γτεμάχι τ.μ. στην πλγιά πιν την Αγί Κυική, σε ήσυχη τπθεσί με θέ στην Νάξ. Τιμή: www. parosrealestate.gr (45 χόνι πυσίς) Στέλις Θ. Μπιζάς: Τηλ. ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ Αγ. Γεώγις, ικόπεδ των τ.μ., εντός ικισμύ με Σ.Δ. 400 τ.μ, σε διάφ σημεί τυ ικισμύ. Τιμές: πό έως www. parosrealestate.gr (45 χόνι πυσίς) Στέλις Θ. Μπιζάς: ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, Οικόπεδ τμ άτι ικδμήσιμ, πάνω σε δόμ, κι όλες τις πχές, θεά θάλσσ. Τιμή: Μεσιτικό Λεντής. Τηλ.: ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, γόκτημ 8 πείπυ στ., σε ήσυχ μές, ικδμήσιμ. Τιμή Ευκλίες, ντλλγές, έκπτωση στ μετητά. Τηλ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πωλείτι ικόπεδ σε τιμή ευκιίς. Κλή τπθεσί. Τηλ.: , ΚΑΜΠΟΣ, ικόπεδ εντός ικισμύ τ.μ. σε κεντικό σημεί με Σ.Δ τ.μ. ντίστιχ. Τιμές: , , (45 χόνι πυσίς) Στέλις Θ. Μπιζάς: ΑΛΥΚΗ, πθλάσσι γτεμάχι τ.μ., δίπλ στην πλί Βτσλάκι, με Σ.Δ. 400τ.μ. (τ τ.μ. είνι εντός ικισμύ). gr (45 χόνι πυσίς) Στέλις Θ. Μπιζάς: ΧΛΜ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ (ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ), ενικιάζετι γφεί 50τ.μ. γι όλ τ χόν. Τηλ.: , ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενικιάζετι 2άι διμέισμ νεόκτιστ με υτόνμη θέμνση 50μ. πό θάλσσ γι όλ τ χόν σε μγευτική τπθεσί. Τηλ.: , ΒΟΥΝΑΛΙ - ΝΑΟΥΣΑΣ, ενικιάζετι ικί 100τ.μ. με υτόνμη θέμνση, τζάκι, 2 κεβτκάμες, 2 μπάνι, κυζίν - σλόνι. Τιμή: 500. Τηλ.: ΚΑΝΤΙΝΕΛΙΕΣ - 2,5 ΧΛΜ. ΑΠΟ ΝΑΟΥΣΑ, ενικιάζετι Ιύνι κι Σεπτέμβη σπιτάκι 35τ.μ. εξπλισμέν, στην εξχή. Τηλ.: , ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΔΡΥΟΥ, ενικιάζετι πλυτελές διμέισμ 75τ.μ. εντός μικύ συγκτήμτς, με κήπυς, κύνι, πκινγκ σε μγευτική τπθεσί, πλήως εξπλισμέν. Τηλ.: , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ενικιάζετι κτάστημ 30m2. Τιμή: 300 Τηλ.: , ΛΟΛΑΝΤΩΝΗΣ - ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, ενικιάζντι γκσνιέες γι κλκιινή σεζόν, πλήως εξπλισμένες, 50μ. πό τη θάλσσ. Τηλ , , ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, γόκτημ 4.150τ.μ., σε ήσυχ μές, ικδμήσιμ, μέσ στ πάσιν. Τιμή Ευκλίες, ντλλγές, έκπτωση στ μετητά. Τηλ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, γτεμάχι τ.μ., νάμεσ στις πλίες Συβλιά κι Πσπό. Τιμή: gr (45 χόνι πυσίς) Στέλις Θ. Μπιζάς: paroshomes.livadas.de ΘΑΨΑΝΑ, εινό κτήμ (15 λεπτά πό Πικιά) τ.μ. με κτικιά, πθήκες κι πλιό μύλ (ημιτελή). 220 ελιές κι πλλά πωφό. Ηλεκτδτείτι με φωτβλτϊκά. Επιπλωμέν. Θέ. Τιμή www. γι MENU; Μόν στ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενικιάζετι 4άι διμέισμ στην πειχή Ατλάντικ. Τηλ.: ΑΜΠΕΛΑΣ, ενικιάζετι γκσνιέ 40τ.μ. με T.V., DVD, 10μ. πό θάλσσ, κήπς, BBQ, πκινγκ, γι σεζόν ή έτς. Τηλ.: ΑΜΠΕΛΑΣ, lux studio, 50τ.μ. με AC, T.V., DVD, 10μ. πό θάλσσ, BBQ, πκινγκ, γι σεζόν ή έτς. Τηλ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενικιάζετι studio 27τ.μ. γι όλ τ χόν. Τιμή: (τν χόν) Τηλ.: , ΚΑΜΑΡΕΣ, ενικιάζετι διμέισμ με 3 υπνδωμάτι, 2 μπάνι, κυζίν, σλόνι, τπεζί, τζάκι, υτόνμη θέμνση, με θέ Κλυμπήθες. Τηλ.: , ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενικιάζντι δωμάτι με τν μήν, μνόκλιν κι δίκλιν, γι όλ τ χόν. Πλήως εξπλισμέν. Τηλ.: mexican food pizza SCOPA ΝΑΟΥΣΑ, ενικιάζντι 3 επιπλωμέν διμείσμτ, γι κλκιινή σεζόν. Τηλ.: μνικά, Αγγλικά, δίπλωμ υτκινήτυ/μτσικλέτς. Επιθυμητά Ιτλικά. Βιγφικά στ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΗΠΟΥΡΟΣ, νλμβάνει φντίδ κι συντήηση κήπων. Τηλ.: ΜΑΓΕΙΡΑΣ - ΨΗΣΤΗΣ, 45 ετών ζητά νάλγη εγσί σε τβέν. Μόν σβές πτάσεις. Τηλ.: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, νλμβάνει κθισμύς κι συντηήσεις. Τηλ.: ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, πδίδει ιδιίτε μθήμτ γι όλ τ επίπεδ. Τιμές πσιτές. Τηλ.: , ΚΟΠΕΛΑ, με πλύ κλή γνώση Αγγλικής κι Γλλικής γλώσσς ζητά εγσί γι Ιύλι κι Αύγυστ. Τηλ.: Από τις 19:00 έως τις 21:00. ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, ζητεί εγσί ως νσκόμ ή φύλξη πιδιών. Τηλ.: ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ, νλμβάνει μελέτες φωτεμηνείς γι τη διεεύνηση τυ δσικύ ή γτικύ χκτή έκτσης. Κ Βσιλική Νάκυ, Τηλ.: , ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ πδίδντι σε ενήλικες κι πιδιά. Πετιμσί Celi 15 Diploma, κτικό πιστπιητικό. Τηλ.: ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΝΕΛ, πωλείτι με HASP κι ISO 5 μηνών λειτυγί διστάσεις : (160 χ 160 χ 250) ωφέλιμ κι 1 λι. κντισιν B.T.U. Τηλ.: BMV, μντέλ 1984, 1800 κυβικά, χώμ πάσιν σκύ, injection μηχνή, με cd player. Πωλείτι. Τιμή : Τηλ.: PEUGEOT 106, rallye μντέλ 03, km, τκάιστ, a/c, πωλείτι. Τιμή: Δεκτός κάθε έλεγχς. Τηλ.: ΠΑΡΙΑΝΟ ΣΠΙΤΙΚΟ ΚΡΑΣΙ, πωλείτι. Τηλ.: , ΣΚΑΦΟΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟ, 4,40 με HONDA 50 cc, μντέλ 2007 με πλλά extra, υπεάιστ, πωλείτι. Τηλ.: ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ, 7-10, εσιτεχνικό με μηχνή 30 HP LISTER. Τηλ.: , ΜΗΧΑΝΑΚΙ HONDA SH 300i, 4000 km, με σύστημ PG-M-Fi, +ABS, πωλείτι. Τιμή: Τηλ.: NISSAN MURANO, V6, 4 X 4, πωλείτι. Τηλ.: ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ Επειδή σηµσί έχει...πώς τ σεβίεις! ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ, ζητύντι πό κέντ ξένων γλωσσών. Τηλ.: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ζητά representative. Απίτητ Γε- ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΤΟ, πωλείτι, μήκς 8,40 με μηχνή 270 HP, VOLVO PENTA / εγάτης-gps-vhf-βυθόμετδικσετόφων. Τιμή: Δεκτός κάθε έλεγχς. Τηλ.:

11 Συνελήφθησν ι «πντικί» Από την πεσμένη Πέμπτη 3 Ιυνίυ πυ συνελήφθησν τί άτμ πό στυνμικύς τυ Α.Τ. Πικιάς, δεν σημειώθηκν άλλες κλπές έως κι σήμε. Από τ τί υτά άτμ, ηλικίς 23, 25 κι 22 ετών, Αλβνικής κτγωγής, ένς βίσκετι νόμιμ στη χώ μς, ενώ ι άλλι δύ φίλι τυ, ήθν στην Πά πιν πό πείπυ έν μήν πάνμ κι κινύντι διδικσίες γι την πέλσή τυς. Ενντίν τυς σκήθηκε πινική δίωξη. Κτά την πνάκιση κνείς τυς δεν πδεχότν ότι ευθυνότν γι τ κύσμτ κλπών στ νησί κι ένς «κάφωνε» τν άλλν. Ν σημειωθεί ότι μές των κλπιμίων πδόθηκε πό τυς δάστες κι πδόθηκε στ θύμτά τυς. 2ήμε φεστιβάλ ψυχικής υγείς στην Πά Η έλλειψη χημάτων κθηλώνει την Ομάδ Διάσωσης Πσφά Έλεγχς στεπόωσης πγμτπιήθηκε πό 30 Μΐυ ως 3 Ιυνίυ, πό τυς γιτύς Ν. Δημάκη κι Π. Κεμπάμπη. Τ έσδ διτέθηκν στ Πάτημ της Ελληνικής Ομάδς Διάσωσης Κυκλάδων, πυ εδεύει στη Νάυσ. Ο πόεδς κι τ μέλη τυ Πτήμτς ευχιστύν θεμά τυς ιτύς γι την πσφά τυς. «Κόβντι» τ κνδύλι Την δυνμί της ν λειτυγήσει κι ν πσφέει τη βήθειά της σε πιδήπτε πεισττικό, λόγω έλλειψης χημάτων, επισημίνει με νκίνωσή της η Ελληνική Ομάδ Διάσωσης Πάτημ Κυκλάδων. Στην νκίνωση τνίζετι: "Πόσφτ πληφήθήκμε πως «βάσει νόμυ, δεν εγκίνντι γι τ έτς 2010 ντίστιχ κνδύλι. Ως εκ τύτυ, λόγω έλλειψης κυσίμων κι δυνμίς συντήησης των χημάτων δεν θ είμστε σε θέση ν σπεύσυμε, πό δω κι στ εξής, σε πεισττικά, με τ σκάφς κι τ όχημ. Αν νλάβει τη μετφά των εθελντών φές πυ χειάζετι βήθει (Πυσβεστική Υπηεσί, Λιμενχεί, Δήμς, κλπ), θ σπεύσυμε στ πεισττικό, με όπι εξπλισμό μπύμε ν μετφέυμε, χωίς όμως την υπστήιξη τυ σκάφυς κι τυ χήμτς της μάδς». Κτά της πκτάληψης κι τυ κινωνικύ πκλεισμύ Η Κινητή Μνάδ Ψυχικής Υγείς ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ κι τ Κέντ Πόληψης της Χήσης Εξτησιγόνων Ουσιών ΘΗΣΕΑΣ Κυκλάδων, σε συνεγσί με τ Δήμ Πάυ, διγνώνυν διήμε φεστιβάλ ψυχικής υγείς στις 10 & 11 Ιυλίυ, φιεωμέν στην κτπλέμηση της πκτάληψης, τυ στίγμτς γι την ψυχική σθένει κι τυ κινωνικύ πκλεισμύ. Στη συζήτηση θ συμμετέχει ηθπιός Λάκης Λζόπυλς, δημσιγάφς Στέλις Κύλγλυ, Αν. Κθηγητής Κινωνικής Ψυχιτικής Στέλις Στυλινίδης κι η κ. Αγγελική Τιντφύλλυ, εκπόσωπς τυ συλλόγυ ικγενειών τόμων με πβλήμτ ψυχικής υγείς. Κλύντι όλι ι τπικί σύλλγι κι ι κινωνικί φείς Πάυ κι Αντιπάυ ν δηλώσυν εγκίως συμμετχή στ φεστιβάλ στ τηλέφων (ΘΗΣΕΑΣ) κι (Κινητή Μνάδ Ψυχικής Υγείς) Πσκευή 11 Ιυνίυ 2010 Ν σημειωθεί, ότι την κλκιινή πείδ, τ όχημ της Ομάδς πειπλεί γι την πόληψη πυκγιών, ενώ τ σκάφς, εκτός των πεισττικών πυ σπεύδει, πειπλεί σε πλίες, κυίως όπυ δεν υπάχυν νυγσώστες, γι ν πσφέει βήθει, ν χειστεί. Ν σημειωθεί επίσης, ότι τ έξδ μετκίνησης κι διμνής των μελών σε σκήσεις κι εκπιδευτικά σεμινάι κλύπτντι πό τ ίδι τ μέλη. Γι φιλνθωπικό σκπό Τ μέλς τυ Πτήμτς Κυκλάδων Απ. Αλφγιάννης βέθηκε τν Απίλι στ νησί Svalbard της Νβηγίς, συμμετέχντς σε μι πστλή της μη κεδσκπικής γάνωσης HALO trust, γι φιλνθωπικό σκπό. Τ νησί βίσκετι μόλις 1000χλμ μκιά πό τ Βόει Πόλ κι στόχς της πστλής ήτν, ι τεις συμμετέχντες (ένς Άγγλς, ένς Συηδός κι Απόστλς), ν δισχίσυν με πέδιλ τυ σκι μι πόστση 600χλμ, σε 35 ημέες, μετφέντς σε έλκηθ τν πίτητ εξπλισμό κι τ τόφιμ γι τ διάστημ υτό. Οι συνθήκες ήσν ντίξες, με τη θεμκσί ν φτάνει τυς 30 βθμύς Κελσίυ υπό τυ μηδενός χωίς την επίδση τυ νέμυ - κι τις χινθύελλες ν δυσκλεύυν κόμ πεισσότε την πεί. Η μάδ είχε επίσης ν ντιμετωπίσει τν πιθνό κίνδυν πό τις πλικές κύδες, πυ εκείνη την επχή ξυπνύν κι νζητύν τφή, κθώς κι την νάβση 5 πγετώνων, με ό,τι υτό συνεπάγετι. Η πστλή λκληώθηκε σε 28 ημέες κι ι τεις συμμετέχντες επέστεψν σώι κι βλβείς. Σ Ο Τ Σ Η Ρ Χ Σ Ο Μ Ο Τ ΠΥΛΟΣ υτκινήτωνυτκινήτυ, ΜεµβάνεσςτηΑν εµ φάνιση τυ ό, Συµβάλλυν σί στ εσωτεικ κ µ ε θ τη τά η µειώνυν ισθ τ σε πείπτωση λέφτες. µ σ ύ θ ό π ν υ υς κ πσττεύ υν τυς επίδξ ίν χε σ υ δ ι κ ς τυχήµτ εµβάνες ι πό τη ζέστη Αν τηλικένςκμ τικίες κι κτί γίς Πσττεύυ τ έξδ λειτυ τά η θ ισ ν υ ν ώ ει νη κι την ντηλιά, µ ι ελχιστπιύν την εισεχόµε κ ν ώ των κλιµτιστικ λί. β υπειώδη κτιν ά νε ς β µ ε Μ ις ε δ ιώ ε Αν τιυπ ι σε βιτίνες κτστηµάτων, µυσείων, λ Τπθετύντ εκθέµτ κι έπιπ ν υ ύ τε τ σ π ι κτικιών κ. πό τ ξεθώισµ εµβάνεςν υξημ ς έ ικ τ ω ν µ µ Θε έχυ γι πειχές πυ ίζντς ί τε σ ι δ χε σ ν υ Έχ ει θέµνση κι π µένες νάγκες γι ικνµύν ενέγει & πόυς. την πώλειά της εξ ς ά Π, ί κ ι Π

12 12 Πσκευή 11 Ιυνίυ 2010 Π. Ρήγς: Υπψήφις Πειφεειάχης Δεν πκλείει την πιθνότητ ν είνι υπψήφις Πειφεειάχης στ Νότι Αιγί βυλευτής Π. Ρήγς. Η ππτική υτή είνι μέσ στ σχέδιά τυ, λλά υτό θ εξτηθεί, όπως δηλώνει στη ΦτΠ, πό ισμένυς πάγντες. Ο Κλλικάτης είνι πλέν νόμς τυ κάτυς. Η ιετή Πειφέει είνι νές ισχυός υτδιικητικός θεσμός. Σς ενδιφέει η υπψηφιότητ τυ ιετύ Πειφεειάχη γι την Πειφέει Ντίυ Αιγίυ; Η ισχυή πλιτική βύληση της Κυβένησης, η μόθυμη στήιξη της Κινβυλευτικής Ομάδς τυ ΠΑΣΟΚ, η διχνική πίτηση τυ υτδιικητικύ κινήμτς κι η ενεγός στήιξη της κινωνικής πλειψηφίς έφεν σε πές τη μεγλύτεη πό συστάσεως τυ ελληνικύ κάτυς θεσμική λλγή στ πεδί της Αυτδιίκησης κι της Απκεντωμένης Διίκησης. Πσωπικά, ως μέλς τυ ΠΑΣΟΚ πό τ 1974, έχω συμμετάσχει ενεγά στην εξέλιξη κι στη διμόφωση της νές πγμτικότητς στ πεδί των υτδιικητικών θεσμών. Υπήξ «πινιές» της Νμχικής Αυτδιίκησης κι υπηέτησ ως ιετός Νμάχης τ θεσμό γι δύ τετετίες. Έτσι σήμε, ι συγκλνιστικές λλγές πυ εισάγντι με τν «Κλλικάτη» πτελύν γι μέν μι μεγάλη πόκληση. Επμένως, κτ χήν πσεγγίζω θετικά την πείπτωση της υπψηφιότητς μυ ως ιετύ Πειφεειάχη στη Πειφέει Ντίυ Αιγίυ. Όπως ντιλμβάνεστε υτό πτελεί μι εντελώς θεωητική πσέγγιση κι δεν πδικάζει κνέν τελικό πτέλεσμ. Πιι πάγντες θ κθίσυν την επιλγή τυ υπψήφιυ Πειφεειάχη κι πόσες πιθνότητες έχετε ν επιλεγείτε εσείς γι υτήν τη θέση; Είνι πφνές, ότι ι εκλγές τυ Νεμβίυ γι την νάδειξη κυίως των Πειφεεικών χών συνιστύν μι κτ εξχήν πλιτική νμέτηση. Επμένως ι επιλγές θ γίνυν με κιτήι ικνότητς των υπψηφίων ν ντπκιθύν στις τεάστιες πιτήσεις κι ευθύνες τυ νέυ θεσμύ, λλά κι με κιτήι εκλγιμότητς κι νίκης. Με βάση τ ππάνω έχω ευθύς εξχής δηλώσει ότι - κτά την πσωπική μυ άπψη τ πβάδισμ γι την υπψηφιότητ στη θέση τυ ιετύ Πειφεειάχη στ Νότι Αιγί, έχει σημεινός Νμάχης Δωδεκνήσυ, Γιάννης Μχιίδης. Στέλεχς δκιμσμέν, ικνό, με υτδιικητική εμπειί κι πσφά. Θεωώ την επιλγή τυ, ως επιλγή νίκης κι θ την στηίξω με όλες μυ τις δυνάμεις. Αν Γιάννης Μχιίδης γι πιδήπτε λόγ δεν θελήσει ν θέσει υπψηφιότητ τότε μόν «ενεγπιείτι» τ δικό μυ ενδιφέν. Οφείλω πάντως ν διευκινίσω, ότι κθιστικός πάγντς γι την επιλγή των υπψηφίων δεν πόκειτι ν είνι ι πσωπικές επιθυμίες τυ κθενός πό εμάς ύτε ι μετξύ των πιθνών υπψηφίων συμφωνίες. Κάτι τέτι θ ήτν λζνι- "Μεγάλη πόκληση" Τί πυλάκι κάθντι κι πλέκυνε πυλόβε. Αυτό είνι μι συγκεκιμένη «κτγγελί» κι ελπίζω ν μην εκδθεί δελτί Τύπυ γι ν μς διψεύσει. Κι μις κι λέμε γι τ δελτί Τύπυ, θ ήθελ ν υπγμμίσω τ «μγιτάι», όπως πλιά στις σχλικές εκθέσεις: Αν δεν κάνω λάθς, τ Επχεί είνι Πάυ Αντιπάυ κι όχι μόν Πάυ. Η Έπχς είνι Πάυ Αντιπάυ κι όχι μόν Πάυ. Πεκλγικό υλικό δεν βγίνει πτέ με εθνόσημ. Επίσημς κτικός φές (Επχεί) πτέ δεν πντάει σε σκωπτικά ππλιτι- κό κι πκλητικό, λλά κι πσβλητικό γι τις κινωνίες πυ επιθυμύμε ν εκφάσυμε κι ν εκπσωπήσυμε. Οισμένι σς κτηγύν ότι πκειμένυ ν εξευμενίσετε τυς Δωδεκνήσιυς υπστηίξτε τ ίτημά τυς ν πάει η έδ της Γενικής Διίκησης στην Ρόδ κι δεν πλέψτε ν έθει στις Κυκλάδες; Η Γενική Διίκηση είνι μι λιγπόσωπη Κτική Υπηεσί πυ σχλείτι κυίως με τ έγ της εππτείς κι τυ ελέγχυ νμιμότητς των πφάσεων των γάνων της Αυτδιίκησης. Η χωική μδιότητ στην πείπτωση της Γενικής Διίκησης Αιγίυ είνι λόκλη τ Αιγί, επμένως η Πειφέει Βείυ κι Ντίυ Αιγίυ με τυς πέντε νμύς(λέσβυ, Χίυ, Σάμυ, Κυκλάδων, Δωδεκνήσυ). Οι Κυκλάδες με τν «Κλλικάτη» διτήησν στη Σύ την έδ της Πειφέεις Ντίυ Αιγίυ. Η επιλγή της έδς είχε γίνει ευθύς εξχής, πό την Κυβένηση τυ ΠΑΣΟΚ τ 1986 ότν ιδύθηκν ι 13 Πειφέειες της Χώς ως πκεντωμένες κτικές υπηεσικές δμές. Οι εκπόσωπι της Δωδεκνήσυ γι λόγυς πλιτικύ συμβλισμύ πεισσότε κι λιγότε γι λόγυς υσίς ζήτησν ν πάει η έδ της Γενικής Διίκησης στ Δωδεκάνησ. Βσικό τυς επιχείημ ήτν ότι πληθυσμικά πτελύν τ μεγλύτε νμό τυ Αιγίυ κι πλιτικά ψηφίζυν πάντ στην μεγάλη τυς πλειψηφί ΠΑΣΟΚ. Πά τύτ, μέχι σήμε υδέπτε «φιλξένησν» την έδ πισδήπτε θεσμικής κτικής ντότητς (π.χ. Υπυγεί Αιγίυ, Πνεπιστήμι, Πειφέει). Με δεδμέν τ ππάνω κι πό τ γεγνός ότι κι η Μυτιλήνη ήτν διεκδικήτι της έδς, θεώησ ότι θ πτελύσε συμβλή στην μλή κινή πεί κι στην μνική συμβίωση των Κυκλάδων κι των Δωδεκνήσιων ισμός της Ρόδυ ως έδ της Γενικής Διίκησης Αιγίυ. Οι Κυκλάδες είχν εξ χής πκλειστεί πό τυς εκπσώπυς των υπλίπων νμών τυ Αιγίυ, ι πίι μυ γνωστπίησν την άνηση τυς σε διεευνητικές συνντήσεις πυ είχ μζί τυς. Μετά πό υτό θεώησ θό, λλά κι σκόπιμ, γι λόγυς συμβλικύς, η Γενική Διίκηση τυ Αιγίυ ν έχει έδ νησί τυ Αιγίυ. Τ Υπυγεί Εσωτεικών πτάσσντς λόγυς λειτυγικύς όπως η εύκλη πόσβση κι η άμεση επικινωνί πφάσισε η έδ της Γενικής Διίκησης Αιγίυ ν ιστεί στν Πειιά. Αυτή είνι κι η τελική πόφση όπως την ψηφίσμε όλι ι Βυλευτές τυ ΠΑΣΟΚ. κά σχόλι. Τ «μγιτάι» στ μθητικά κείμεν, ήτν πτέλεσμ δύ πβλημάτων: της άγνις ή τυ άγχυς Επί της υσίς: Κτηγύμστε ότι στ πηγύμεν φύλλ της ΦτΠ τ κύι θέμ γι τ 2 Γυμνάσι «δεν ήτν ληθές».δεν θ σχλιάσυμε υτή την νφά, γιτί η πάντηση βγίνει πό την ειδική έκδση πλγισμύ τυ Επχείυ. Δεν θ σχλιάσυμε, κυίως γιτί πιστεύυμε ότι ι νγνώστες έχυν κι μνήμη κι κίση κι κτλβίνυν πυ είνι η λήθει κι πυ η νλήθει Δεν θ σχλιάσυμε, γιτί δεν δεχόμστε την πσπάθει υπτίμησης της νημσύνης των Πινών πό τν πιδήπτε. Οι σχετικές νφές σε 3 διφετικά κεφάλι στν πλγισμό τυ Επχείυ θ βηθήσυν τν κθέν ν βγάλει τ συμπεάσμτά τυ. Έν τσιγά δόμς, λέμε ότν θέλυμε ν πσεγγίσυμε έν χνικό διάστημ. Εδώ όμως, τ τσιγά τυ κ. Τσιγά είνι πύ Αβάνς κι μάλιστ συλλεκτικό, πυ ενώ τ κπνίζει δεν τελειώνει Γι ν είμστε όμως δίκιι, δεν φτίει μόν κπνίζων, λλά κι άλλι πυ νέχντι τ «φύμ». Σε μι επχή πυ βμβδιζόμστε πό όλων των ειδών τις «τξίες», μήπως πέπει ν σβευτύμε κι ν κλείσυμε υτή την πληγή πυ πυεί; Άλλ έν όνμ υπψηφίυ Δημάχυ Αντιπάυ «έπεσε» στ τπέζι, λλά ίδις τ διψεύδει με πλύ χιύμ. Πάντως, κάτι «ψήνετι» π ότι μθίνυμε, λλά με πλύ διστκτικά βήμτ. Ν θυμίσυμε τυς στίχυς τυ εθνικύ μς πιητή: «θέλει ετή κι τόλμη η ελευθεί».

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος Μί γείκευση της Αιθμητικής κι της Γεμετικής πόδυ - Ο Στθμικός μέσς ς γεικός μέσς Δ. Πγιώτης Λ. Θεδόπυς Σχικός Σύμυς κάδυ ΠΕ0 www.p-theodoropoulos.gr Πείηψη Στη εγσί υτή μεετάτι η ειδική κτηγί τ κυθιώ όπυ

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις για το σταδιακό αφανισμό τους

Αποφάσεις για το σταδιακό αφανισμό τους Σκέψυ ν πλνή συ... νκύκλωσε ΦΩΝΗ συ Εβδμδιί πλιική εφμείδ Πάυ - Ανιπάυ 67 ΧΡΟΝΙΑ φιεωµέν σν ενµέωσ Πσκευή 24 Σεπεμβίυ 2010 Φύλλ 126 www.fonitisparou.gr Ές 65 Νέ Πείδς Ές Ίδυσς 1945 Χάλμπς Κόκκινς υπψήφις

Διαβάστε περισσότερα

K a r fi t s a. Πολιτικοί, επιχειρηματίες και... μοντέλα. Κρίση και...κροίσοι. «Το δημοψήφισμα δεν είναι... μπαμπούλας»

K a r fi t s a. Πολιτικοί, επιχειρηματίες και... μοντέλα. Κρίση και...κροίσοι. «Το δημοψήφισμα δεν είναι... μπαμπούλας» Karfitsa Σάββτο 16.5.2015 Α. Φύλλου 565 kar fitsa.gr - paraskhnio.gr - toxrima.gr - verysorry.gr TA «ΑΛΛΙΣΤΕΙΑ» ΑΙ ΤΟ MONEY SHOW Πολιτικοί, επιχειημτίες κι... μοντέλ «ΕΛΑΙΑ ΕΡΙΖΩΣΕ» Ο πόεδος της NK Media

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σκιάθο µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο.

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σκιάθο µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ (ΤΡΙΤΗ) - 8 Μέρς Η Σκιάθς συνδυάζι την κσµπλίτικη τµόσφιρ µ την πράµιλλη φυσική µρφιά κι τη νησιώτικη γλήνη. Η πόλη της Σκιάθυ ίνι ένς γρφικός ικισµός πυ τν χρκτηρίζι η ξχωριστή γητί

Διαβάστε περισσότερα

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94 E.E. Π. Ι(ΙΙ) Α. 290,.7.94 167 Ν. 67(Η)/94 πεί Πϋπλγιμύ τυ Πνεπιτημίυ Κόπυ Νόμς τυ 1994 εκδίδετι με δημίευη την πίημη φημείδ της Κυπικής Δημκτίς ύμφν με τ 'Αθ 2 τυ Συντάγμτς. Αιθμός 67(11) τυ 1994 ΝΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ MILOSTAR. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ MILOSTAR. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας Σελίδ 1 π 6 ιθ. 197/26, Πάτημ ΙΙ Ανθεωήθηκε στι / έκδση: 19.1.211 / 9 Αντικθιστά διτύπωση π τι / έκδση: 25.2.29 / 8 Ισχύει π τι: 19.1.211 εμηνί εκτύπωση τυ χείυ PDF: 3.3.211 Δελτί δεδμένων σφλεί σύμφων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχς 1 Χειμώνς 2011 Ελληνική έκδση τυ σφλιστικύ μίλυ ERGO Rebranding Εκδήλωση στ Μέγρ Μυσικής Αθηνών Let it...flow Τ νέ σχεδιστικό concept της ετιρίς Πρόσωπ Στέλις Βυγιυκλίδης Διευθυντής Πωλήσεων Πρϊόντ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί

Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί ΚΡΙΤΙΚΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ίκπμμυιη: 4/06,77-93 Επιστήμες στην θωμνική υτκρτρί: ι εκπιδευτικί θεσμί C Βιβλιγρφική πρυσίση πό τ έργ: Ekmeleddin Ihsanoglu (ed.), History of the Ottoman State, Society and Civilization,

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 19/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/41214 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 19/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/41214 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 19/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/41214 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση Σκέψυ τν πλανήτη συ... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ συ Εβδμαδιαία πλιτική εφημερίδα Πάρυ - Αντιπάρυ 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 21 Ιανυαρίυ 2011 Φύλλ 145 www.fonitisparou.gr Έτς 66 Νέα Περίδς Έτς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014 ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Λάζαρς Κυρίζγλυ Υπψήφις Δήμαρχς Μιλάμε με τ έργ μας! Μαζί συνεχίζυμε! 2011-2014 Τ χαρτί πυ χρησιμπιήθηκε είναι από ανακύκλωση Πραγματπιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt Μία ιστρία στην ΕΞΝΓΚΣΜΕΝΗ ΤΛΝΤΩΣΗ Κατά την περσινή σχλική χρνιά, στα πλαίσια της Π.Δ.Σ. πρσπάησα, αντί να λύσ ασκήσεις πυ μπρεί να υπάρχυν σε πλλά ιαφρετικά εξσχλικά βιβλία, να εάν ι μαητές μυ έχυν πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. α) του αριθμού των αγοριών προς τον αριθμό των κοριτσιών:... β) του αριθμού των κοριτσιών προς τον αριθμό των αγοριών:...

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. α) του αριθμού των αγοριών προς τον αριθμό των κοριτσιών:... β) του αριθμού των κοριτσιών προς τον αριθμό των αγοριών:... ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ Μι νθοδέσμη έχει 5 λευκά κι 15 κόκκιν γρύφλλ. Τι μπορούμε ν πρτηρήσουμε; ότι τ κόκκιν είνι κτά δέκ περισσότερ πό τ λευκά, λλά κι ότι τ κόκκιν γρύφλλ είνι τρεις φορές περισσότερ πό τ λευκά Η μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ U ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Με την Καννιστική Απόφαση 40/12-2-2014 τ Δημτικό Συμβύλι τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά ψήφισε τν κάτωθι Καννισμό Απχέτευσης τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά : Σκπί τυ παρόντς Καννισμύ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Δεκέμβριος 2011. Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Παρασκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00

Newsletter. Δεκέμβριος 2011. Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Παρασκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00 Newsletter Δεκέμβριος 2011 Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Πρσκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00 Ελάτε ν γιορτάσουµε σε µί κεφάτη Χριστουγεννιάτικη τµόσφιρ µε πολύ µουσική, χορό, χορτοφγικό µπουφέ κι εκπλήξεις!

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Σε συνέχει της επικοινωνίς μς πρκλώ όπως προωθήσετε τ κόλουθ στο Σύλλογο Γονέων κι Κηδεμόνων κθώς κι στο Σύλλογο Διδσκόντων του σχολείου σς. Οι Σχολές Γονέων Νομού Κορινθίς προσκλούν το Σύλλογο Γονέων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (Οκτώβριος 2004 Μάρτιος 2005)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (Οκτώβριος 2004 Μάρτιος 2005) (Οκτώβ 2004 Μάτ 2005) 2 ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ Εσαγωγή στ SPSS for Windows Μέ Ι Πεγαφή σεµναίυ Πόκετα γα τ εσαγωγκό σεµνά στη χήση τυ SPSS. Είνα αχκό δηγό τυ τόπυ χήση κα τη πεγαφή τυ πεβάλλντ εγασία τυ SPSS.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ τυ Prem Rawat ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ πυ είχε μια μικρή επιχείρηση. Όπως ήταν φυσικό, ως, επιθυμύσε να απκτήσει όσ τ δυνατόν περισσότερα χρήματα. Μια μέρα, κάπις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονομικά της Υγείας: μια >υσάρεστη επιστήμη ή ένα χρήσιμο εργαλείο για τις πολιτικές Υγείας;

Τα οικονομικά της Υγείας: μια >υσάρεστη επιστήμη ή ένα χρήσιμο εργαλείο για τις πολιτικές Υγείας; Τ οικονομικά της Υγείς: μι υάρετη επιτήμη ή έν χρήιμο εργλείο γι τις πολιτικές Υγείς; Ιωάννης Κυριόπουλος Κθηγητής Οικονομικών της Υγείς, Διευθυντής του Τομέ Οικονομικών της Υγείς, Εθνική Σχολή Δημόις

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούµε ανοίξτε τα συνηµµένα. Ευχαριστούµε. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου. b ΟΤΕΕΧΝϊΚΟ επσμεπητηριο ΟΕ Σ ΣΑ i ΟΝΙΚ 1Σ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

Παρακαλούµε ανοίξτε τα συνηµµένα. Ευχαριστούµε. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου. b ΟΤΕΕΧΝϊΚΟ επσμεπητηριο ΟΕ Σ ΣΑ i ΟΝΙΚ 1Σ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµ ιικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.. Από: ecocom-k ίev Απστλή: Πρσκευή, 18 Ιυλ ίυ 214 1:58 µµ Πρς: ί ηf@acsmί.gr; ί ηf@bep.gr; Τµήµ ιικητικών Υπηρεσιών Β.Ε..; 'GRUA Chamber; @1.9Γ 'crete-exporters';

Διαβάστε περισσότερα

«Γροθιά» στην τοπική οικονομία

«Γροθιά» στην τοπική οικονομία Σκέψου τον πλνήτη σου... νκύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομδιί πολιτική εφημερίδ Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ φιερωµέν στην ενηµέρωση Πρσκευή 10 Δεκεμβρίου 2010 Φύλλο 139 www.fonitisparou.gr Έτος 65 ο Νέ Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ η ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: Μς ζητούν ν βρούμε την εξίσωση ενός κύκλου Ν βρεθεί η εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο το σημείο: Κ (3, 3) κι τέμνει πό την ευθεί

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΦΩΤΟΣ (Ερωτήσεις δικαιολόγησης στη Γεωµετρική Οπτική)

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΦΩΤΟΣ (Ερωτήσεις δικαιολόγησης στη Γεωµετρική Οπτική) ΙΣΤΡΙΕΣ ΦΩΤΣ (Ερωτήσεις δικιολόγησης στη εωµετρική πτική). Η πργκωνισµένη νάκλση στο προσκήνιο Τις περισσότερες ορές που ντιµετωπίζουµε έν έµ το οποίο σχετίζετι µε έν πρίσµ δινούς υλικού, έχουµε συνηίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

Εξέδρα συναυλίας στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου

Εξέδρα συναυλίας στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου Δ π λ ω μ τ κ ρ γ σ Δ π λ ω μ τ κ ρ γ σ Εξέδρ συνυλίς στ Πνθσσλκό στάδ Βόλυ Φτήτρ: Αντωνίυ Ουρνί Επβλέπντς κθγτές : Σπύρς Ππδόπυλς, Μρί Βρντίσ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εσγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πως διαμορφώνεται το πρόγραμμα σπουδών για τη Γ Γενικού Λυκείου;

Πως διαμορφώνεται το πρόγραμμα σπουδών για τη Γ Γενικού Λυκείου; είδα 1 Πω διαμφνεται τ όγαμμα σδν για τη ενικύ Λκεί; τη Τάξη μεήσι ενικύ Λκεί εφαμόζεται όγαμμα μαθημάτων 33 ων. Πειαμβάνει μαθήματα γενική αιδεία 13 διδακτικν ων εβδμαδιαίω και 3 Ομάδε Μαθημάτων Πσανατισμύ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ. ρ. Στυλιανός Γ. Λόζιος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ. ρ. Στυλιανός Γ. Λόζιος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ρ. Στυλινός Γ. Λόζιος Επ. Κθηγητής του Τµήµτος Γεωλογίς του Εθνικού & Κποδιστρικού Πνεπιστηµίου Αθηνών Το εφρµοσµέν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 142.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 142. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Λιβδειά 24 04-2015 Αριθ Πρωτ: 10259 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρκτικό της ριθμ15-11 ης Συνεδρίσης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβδέων Αριθμός πόφσης : 142 Περίληψη Εκθεση ποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967 ΒΙΟΛΟΓΙΑ είς δ ι ςπ ή κ ι Γε Υ Ο Ι ΚΕ Υ Λ Γ είς Πιδ τς Γ ής Γεικ ς ί γ ς ιολο θτή. όσ τ β Β µ ς τ τ οµ ριλ ύλς οσιτό στ λήρ κ ίο πε ς λ β ι έ στ πρ π Το β εξετ ε τρόπο ού στ ς τ ί µ κοπ. θεωρ γρµµέ ου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ένα πιστοποιητικό που επιτρέπει τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ακόμα και εάν η μονάδα μεταφοράς δεν είναι κατάλληλη.

Είναι ένα πιστοποιητικό που επιτρέπει τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ακόμα και εάν η μονάδα μεταφοράς δεν είναι κατάλληλη. ΚΕΦΑΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΑΙΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1 Ποιος έχει την υποχρέωση ν πρδώσει στον οδηό τις ρπτές οδηίες σχετικές με τη μετφερόμενη επικίνδυνη ύλη; Ο πρλήπτης. Η τροχί. Ο ποστολές.

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ A BE KT QOÄILf ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Διευθυντής : Κθηγητής Ι.Κ. Δρκόιτυλς ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Φυσικός - Γεωφυσικός ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ

Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ www.fonitisparou.gr Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ M. Τετάρτη 15 Απριλίου 09 Έτος: 64ο Νέα περίοδος Φύλλο: 57 Έτος Ίδρυσης 1945 Πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

!:feilti5. Defranceschi S.p.A. ΕΤΕΚΑ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤιΠΡΟΣΩΠΕIΕΣ ΟΜΗΡΟΥ20-ΑΘΗΝΑ10672. t;::j. c ~ ΕΜΦΙΜΩΤΙΚΑ ΟΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ANAΨVKΤΙKΩN ΙYΘoγ

!:feilti5. Defranceschi S.p.A. ΕΤΕΚΑ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤιΠΡΟΣΩΠΕIΕΣ ΟΜΗΡΟΥ20-ΑΘΗΝΑ10672. t;::j. c ~ ΕΜΦΙΜΩΤΙΚΑ ΟΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ANAΨVKΤΙKΩN ΙYΘoγ ΔΗΜ. ΓιΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΠΡΟΣΩΠΕΕΣ - ΕΣΑΓΩΓΕΣ & ΣΑ Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΟΜ. ΤΡΟΦΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Γρφεί: ΓΕΩΡ.GΛ ΥΜΠΟΥ 17-19 - 11741 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 9235722-9025755 ΤηΝκή Δ1η MECCANO Αθήνι Τέλεξ 21-6009

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας Η Υγεί σς - κι - η Κτάστσή σς Kidney Disease and Quality of Life (KDQOL-SF ) Αυτή η έρευν σς ρωτά γι τις πόψεις σς γι την υγεί σς. Αυτές οι πληροφορίες θ µς βοηθήσουν ν δούµε πώς ισθάνεσθε κι πόσο κλά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 4η Θεωρία Γραφηµάτων

ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 4η Θεωρία Γραφηµάτων ικριτά Μηµτικά κι Μηµτική Λογική ΠΛΗ Ε ρ γ σ ί 4η Θεωρί Γρφηµάτων Α π ν τ ή σ ε ι ς Ε ρ ω τ η µ ά τ ω ν Ερώτηµ. ίετι το ένρο του πρκάτω σχήµτος. e d f b l i a k m p c g h n o Θεωρώντς σν ρίζ του ένρου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιήσιμη Γη στα Δυτικά Προάστια της Αθήνας

Αξιοποιήσιμη Γη στα Δυτικά Προάστια της Αθήνας Αξιοποιήσιμη Γη στα Δυτικά Προάστια της Αθήνας Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται οι αγγελίες μεσιτικών γραφείων που δημοσιεύθηκαν στο δικτυακό τόπο tospitimou.gr τους τελευταίους δύο μήνες (από την

Διαβάστε περισσότερα

Ο δρόμος του αγώνα είναι πλέον μονόδρομος

Ο δρόμος του αγώνα είναι πλέον μονόδρομος Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2011 Φύλλο 147 www.fonitisparou.gr Έτος 66

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

άλλων και από τη σκοπιά της τουριστικής ανάπτυξης. Και μάλιστα σε μια χρονιά που μόνο δυσοίωνα μηνύματα λαμβάνουμε

άλλων και από τη σκοπιά της τουριστικής ανάπτυξης. Και μάλιστα σε μια χρονιά που μόνο δυσοίωνα μηνύματα λαμβάνουμε Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011 Φύλλο 152 www.fonitisparou.gr Έτος 66 ο Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ν γράψετε στο τετράδιό σς τον ριθμό κθεμιάς πό τις πρκάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 κι δίπλ το γράμμ που

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση ΕΞ.Α2 ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ

Έκδοση ΕΞ.Α2 ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ Έκδοση ΕΞ.Α2 ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ Η λίστα αυτή καταργεί κάθε προηγούμενη To BROKERAGE DEPARTMENT της EUROBANK PROPERTY SERVICES σας ενημερώνει για ενδιαφέρουσες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιονεφρικό σύνδρομο στην κλινική πράξη: Τι πρέπει να γνωρίζει ο γιατρός

Καρδιονεφρικό σύνδρομο στην κλινική πράξη: Τι πρέπει να γνωρίζει ο γιατρός Κδονεφκό σύνδομο στην κλνκή πάξη: Τ πέπε ν γνωίζε ο γτός Β. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ τ. Δ/ντής Νεφολογκού Τμήμτος, Νοσοκομείο «Ευγγελσμός», Αθήν 1 ΚΑΡΔΙΟΝΕΦΡΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Πελμβάνε τς πθοφυσολογκές δτχές της κδάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΕΞΟ OI 1 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΕΞΟ OI 1 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ναλυτικά στοιχεία για τις επαγγελματικές προοπτικές και διεξόδους όλων των επαγγελμάτων που συνδέονται με επιμέρους σπουδές που προσφέρονται σε ελληνικά ΕΙ και ΤΕΙ σε επίπεδο ΕΙ κατά επιστημονικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ολοκληρώματα. Υπολογισμός ολοκληρωμάτων. Μέθοδοι ολοκλήρωσης. Εμβαδά. Η συνάρτηση που ορίζεται από ολοκλήρωμα

Θέμα: Ολοκληρώματα. Υπολογισμός ολοκληρωμάτων. Μέθοδοι ολοκλήρωσης. Εμβαδά. Η συνάρτηση που ορίζεται από ολοκλήρωμα Θέμ: Ολοκληρώμτ Υολογισμός ολοκληρωμάτων Μέθοδοι ολοκλήρωσης Εμβδά Η συνάρτηση ου ορίζετι ό ολοκλήρωμ Ενλητικές σκήσεις ολοκληρωμάτων ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ή ΠΑΡΑΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πηγή: KEE

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πηγή: KEE 1. Ν ρεθεί η εξίσωση του κύκλου σε κθεµιά πό τις πρκάτω περιπτώσεις: ) έχει κέντρο την ρχή των ξόνων κι κτίν ) έχει κέντρο το σηµείο (3, - 1) κι κτίν 5 γ) έχει κέντρο το σηµείο (-, 1) κι διέρχετι πό το

Διαβάστε περισσότερα

TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71

TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71 TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71 Xαρακτηριστικά Τάση 100-240 V~ Συντητα 50-60 Hz 2 x 1,5 mm 2 ή 1 x 2,5 mm 2 (*) γκς 6 Βνάδες ΣυΒΒρωση IEC 60669-2-1 0 C έως + 45 C Απαγρεύεται η ανάβειη ρτίων τύπυ έως. 110

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 788/2014

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 788/2014 ΝΡΤΗΤ Τ Ι ΙΚΤΥ Π Π Μ Π Ρ Κ Τ Ι Κ Υ Της πό 9// Τκτικής υνεδρίσης του ηµοτικού υµβουλίου του ήµου Ρόδου ριθ Πρκτικού: /9-- ριθ πόφσης: 788/ τη Ρόδο σήµερ 9 η εκεµβρίου ηµέρ Πρσκευή κι ώρ 8 στην ίθουσ υνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Να συνδυάσουμε το αυθόρμητο με τη συνειδητή πολιτική επιλογή

Να συνδυάσουμε το αυθόρμητο με τη συνειδητή πολιτική επιλογή Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011 Φύλλο 164 Έτος 66 ο Νέα Περίοδος Έτος Ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΘΕΜΑ : Θεωρύμε τυς μιγαδικύς αριθμύς α) z(t) + z(t) = z(t)

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Δυνατότητα επέκτασης, ή συνδυασμού με άλλους προορισμούς)

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Δυνατότητα επέκτασης, ή συνδυασμού με άλλους προορισμούς) Ανχωρήσει ς Ημέρες Δίκλι νο/ Τξ. σφάλει Φιλοδωρήμτ Αχθοφορι κά ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Δυντότητ επέκτσης, ή συνδυσμού με άλλους προορισμούς) Διτροφή Τρίκλι νο/ 3) Είσοδος & ξενάγηση στο μουσείο Metropolitan + + Περιήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Λουτράκι 24 / 9 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 22978 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ, ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΟΛ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗ : ΙΑΣΟΝΟΣ 1 203 00 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΤΗΛ.: 27440

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ουράς. Πειθαρχία ουράς ή Πειθαρχία εξυπηρέτησης

Σύστηµα Ουράς. Πειθαρχία ουράς ή Πειθαρχία εξυπηρέτησης ΘΕΩΡΙΑ ΟΥΡΑΣ Ουρές ή Γρές Ανονής: Φινόενο που δηιουργείτι ότν η τρέχουσ ζήτηση γι ί εξυπηρέτηση είνι εγύτερη πό την τρέχουσ ικνότητ εξυπηρέτησης του συστήτος Αντικειενικός σκοπός του προβήτος της ουράς:

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρινού Γιώργος. Δεκέμβριος 2007. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής

Σταυρινού Γιώργος. Δεκέμβριος 2007. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 70 ΑΣΚΑΛΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείµενο» Κυρική 10-4-2005 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Έλλειμμα. πολιτικής... Νέα Δημοκρατία: The day after ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ... Επικαιρότητα. Πεζόδρομος Πυλαρινού Κόρινθος. Club Hotel Casino Loutraki

Έλλειμμα. πολιτικής... Νέα Δημοκρατία: The day after ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ... Επικαιρότητα. Πεζόδρομος Πυλαρινού Κόρινθος. Club Hotel Casino Loutraki ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 303/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / 1 ΕΥΡΩ www.reporteronline.gr Επικαιρότητα Έλλειμμα Κσμσυρρή (Καρναβάλι γαρ) αναμένεται και φέτ Λυτράκι τα δύ επόμενα Σαββατκύριακα

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα ακίνητα στην Χαλκιδική (01/2010)

Επιλεγμένα ακίνητα στην Χαλκιδική (01/2010) ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΘΥΤΟ ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ 70τμ 1 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΦΑΝΑΤΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΒΙΛΛΑ 350τμ ( 2C plat room ping-pong k.a) ΜΕ 1 ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΗΠΟ 4 ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΚΙΓΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007 Α) ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 20-7326.003 Χ.Υ.Τ.Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ Ν. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 2.482.788,49

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαιδευτική» βόμβα σε Λεύκες - Κώστο

«Εκπαιδευτική» βόμβα σε Λεύκες - Κώστο Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2010 Φύλλο 138 www.fonitisparou.gr Έτος 65 ο

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ ΘΕΩΡΙ 1. ιάνυσµα Λέγεται κάθε πρσανατλισµέν ευθύγραµµ τµήµα. (έχει αρχή και πέρας) A B 2. Μηδενικό διάνυσµα 0 Λέγεται τ διάνυσµα τυ πίυ η αρχή και τ πέρας συµπίπτυν. AA= 0 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη με όραμα και ομόνοια

Ανάπτυξη με όραμα και ομόνοια Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2010 Φύλλο 125 www.fonitisparou.gr Έτος 65

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε

Διαβάστε περισσότερα

magazine Η ERGO στην Παταγωνία Ταξιδεύοντας με τους επιτυχημένους Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Η ERGO στην Παταγωνία Ταξιδεύοντας με τους επιτυχημένους Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχος 3 Χειμώνς 2013 magazine Ελληνική έκδοση του σφλιστικού ομίλου ERGO Training Εμπειρίες φροντίδς γι το διοικητικό προσωπικό Web Portal Oι διδικτυκές σχέσεις της ERGO νβθμίστηκν Πρόσωπ Ανδρές Σούλης

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή της Πάρου. Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου-Αντιπάρου. Έρχεται κλιμάκιο του υπουργείου Οικονομικών

Φωνή της Πάρου. Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου-Αντιπάρου. Έρχεται κλιμάκιο του υπουργείου Οικονομικών ΠΑΡΟΥ 16 3233 Φωνή της Πάρου Τετάρτη 16 Απριλίου 08 Έτος: 63 ο Νεα περίοδος Φύλλο: 6 Έτος Ίδρυσης 1945 Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου-Αντιπάρου Πρωτοβουλία Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων για τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεπίγραφοι κοπτικοί λύχνοι του Μουσείου Μπενάκη (πίν. 39-42)

Ενεπίγραφοι κοπτικοί λύχνοι του Μουσείου Μπενάκη (πίν. 39-42) Ενεπίγρφι κπτικί λύχνι τυ Μυσείυ Μπενάκη (πίν. 39-42) Κάτι ΛΒΕΡΔΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ Δελτίν XAE 6 (1970-1972), Περίδς Δ'. Στη μνήμη τυ Πνγιώτη Μιχελή (1903-1969) Σελ. 130-145 ΑΘΝΑ 1972 ΕΝΕΠΙΓΡΑΦί ΚΠΤΙΚΙ ΛΥΝΙ ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΚΟΡΕΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΚΟΡΕΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΚΟΡΕΑ Γρφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείς της Ελλάδος στη Σεούλ Rm 25, Jang Kyo Bldg,, Jang Kyo-dong, Chung-ku Seoul, Korea 00-77 Tel. +82-2-754-822 Fax +82-2-754-823

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή της Πάρου. Η κοινωνία της Πάρου θα προωθήσει το πάγιο αίτημά της. Ενώνονται οι έμποροι του Αιγαίου. Επικαιρότητα Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ.

Φωνή της Πάρου. Η κοινωνία της Πάρου θα προωθήσει το πάγιο αίτημά της. Ενώνονται οι έμποροι του Αιγαίου. Επικαιρότητα Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ. ΠΑΡΟΥ 16 3233 Φωνή της Πάρου Τετάρτη 9 Απριλίου 08 Έτος: 63 ο Νεα περίοδος Φύλλο: 5 Έτος Ίδρυσης 1945 Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου-Αντιπάρου Επικαιρότητα Σημαντικά τα προβλήματα στη Μάρπησσα Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή της Πάρου. Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου-Αντιπάρου

Φωνή της Πάρου. Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου-Αντιπάρου ΠΑΡΟΥ 16 3233 Φωνή της Πάρου Τετάρτη 2 Απριλίου 08 Έτος: 63 ο Νεα περίοδος Φύλλο: 4 Έτος Ίδρυσης 1945 Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου-Αντιπάρου Επικαιρότητα Κηδεύτηκε με όλες τις τιμές ο μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη ΕφημΕριδα τύπος. αγροτικης ΑγροΕνημΕρωςης. Φωτό: Σιώη Μαρία. Τεύχος. Παρασκευή 27 Ιανουαρίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη ΕφημΕριδα τύπος. αγροτικης ΑγροΕνημΕρωςης. Φωτό: Σιώη Μαρία. Τεύχος. Παρασκευή 27 Ιανουαρίου Εβδμαδιαια ηλεκτνικη ΕφημΕιδα τ αγτικη ΑγΕνημΕωη Φωτό: Σιώη Μαία Τεχ 117 Παασκευή 27 Ιανυαίυ 2012 Φωτό: Σιώη Μαία Πειεχόμενα Τεχ 117/ Παασκευή 27 Ιανυαίυ 2012 Θέματα 6 Αώνια: Μια άλλη εκκλατόμενη καλλιέγεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµνση Ψύξη ΚλιµτισµόςΙΙ Ψυχροµετρί Εργστήριο Αιολικής Ενέργεις Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κτσπρκάκης Ξηρόςκιυγρός τµοσφιρικόςέρς Ξηρόςκιυγρόςτµοσφιρικός έρς Ξηρός τµοσφιρικός έρς: ο πλλγµένος πό τους

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΝΤΡΟΥ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΠΟΥ ΔΑΣΤ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ

ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΝΤΡΟΥ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΠΟΥ ΔΑΣΤ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΆΠΛΑΣΗ ΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΑΣΤ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ 1999 Τ Κρανίδι ειναι πρωτεύυσα της επαρχίας Ερμινίδς

Διαβάστε περισσότερα