Για απεγκλωβισμό από το λαβύρινθο νόμων & διαταγμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για απεγκλωβισμό από το λαβύρινθο νόμων & διαταγμάτων"

Transcript

1 φιεωµέν στην ενηµέωση Εβδμδιί πλιτική εφημείδ Πάυ - Αντιπάυ Σκέψυ τν πλνήτη συ... νκύκλωσε τη ΦΩΝΗ συ Πσκευή 11 Ιυνίυ 2010 Φύλλ 112 Έτς 65 Νέ Πείδς Έτς Ίδυσης 1945 Επί πδός η κίνηση πλιτών γι τ Σχέδι Πόλης της Πικιάς Π. ΡΗΓΑΣ: ΥΠΟψΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ "Μεγάλη Πόκληση" γι τν Κυκλδίτη βυλευτή σελ 12 2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ Οι κινητπιήσεις έφεν πτέλεσμ Δμλγήθηκν ι άμεσες, λλά κι ι μκχόνιες λύσεις στ κτιικό πόβλημ τυ σχλείυ Γ' ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ γι τν "Σκόπ τν Πάι" σελ 7 Γι πεγκλωβισμό πό τ λβύινθ νόμων & διτγμάτων ΔΙΕΡΕΥΝΑτΑΙ ΔΥΝΑττητΑ ΝΕΑσ ΠΛΕΔΜΙΚησ ΜΕΛΕτησ ΑΠ τν ΔηΜ Ο «Γόδις δεσμός» τυ Σχεδίυ Πόλης της ΠιΌλ τ πόγμμ τυ συνεδίυ κι ι μιλητές κιάς πκλεί πλέν γγι τ έγ τυ σημντικύ γλύπτη. νάκτηση. Τη λύση τυ, όσ γίνετι πι γήγ, πιστν Εκθεσικό χώ Δημητκόπυλυ, τ τύν εκτντάδες ιδικτήεγκίνι της έκθεσης τυ Αιστείδη Βιά. τες γης, πυ εδώ κι πείσελ 6 πυ 20 χόνι τλιπωύντι, κθώς δεν μπύν ν ξιπιήσυν τις πειδωρεαν ΚΑΔΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ υσίες τυς, γι τις πίες ωστόσ φλγύντι κπό τ Δήμ Πάυ πς τυς πλίτες ννικόττ. Κι υτό γιτί, τ υπυγεί Οικνμικών Με βιλγική διδικσί, πγωγή φυσινγνωίζει τ ικόπεδά τυς ως εντός Σχεδίυ Πόλης κύ λιπάσμτς γι κήπυς κι κλλιέγειες κι έτσι τ φλγεί, ενώ η Πλεδμί τ νγνωίσελ 2 ζει ως «εντός κι εκτός» σχεδίυ κι δεν χηγεί ικδμικές άδειες. Δηλδή, η Πλεδμί δεν τ νγνωίζει σφώς, ύτε ως εκτός Σχεδίυ, διότι ν τ νγνώιζε έτσι κι έδινε σχετικές βεβιώσεις (θεώηση όων ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΟΥ ΟΣΦΠ δόμησης), θ λύνντν τυλάχιστν τ φλγικό πόπδσφιικός Αγώνς στ Δημ. γήπεδ βλημ. Διότι με την πσκόμιση της βεβίωσης υτής στη ΔΟΥ, η ντικειμενική τυς ξί θ υπλγιζότν ως Τ χήμτ θ διτεθύν στ Γηκμεί εκτός σχεδίυ κι ά θ ήτν σημντικά χμηλότεη. Πάυ σελ 8 Footer_I_foni_tis_Parou_PAROS_HSPD5_(260x50mm)_001.pdf 19/5/ :13:06 πµ Γι τ συγκεκιμέν θέμ, η Πλεδμί δηλώνει ότι C M Y CM MY CY CMY K έχει υπβάλει εώτημ στη Γ.Γ. Αιγίυ, Δ/νση Πδσικών Οικισμών κι πειμένει πάντηση. Τ μείζν υτό θέμ συζητήθηκε διεξδικά στη συνάντηση στν «Αχίλχ» την πεσμένη Δευτέ 7 Ιυνίυ πυ συγκάλεσε η Επιτπή πυ έχει συστηθεί με σκπό ν πιέσει όπυ κι όπως μπεί γι ν δθεί λύση. Στη συνάντηση υτή, σύμφων με τν εισηγητή, χιτέκτν Γ. Θλσσινό, η ίδι Πλεδμί με έδ τη Νάξ χηγεί ικδμικές άδειες στ γειτνικό νησί με βάση την υπ ιθμ. 124/1982 εγκύκλι, σύμφων με την πί, είνι δυντή η χήγηση δειών εάν διπιστωθεί μετά τη διενέγει υτψίς πό διμελή επιτπή μηχνικών ή τεχνικών της Πλεδμίς ότι τ κίνητ είνι εντός των ίων τυ ικισμύ. Ανείτι όμως ν τ πάξει κι γι την Πικιά (με τ επιχείημ: «δεν θ νλάβυμε εμείς την ευθύνη ν κθί συμε τ όι της Πικιάς». συνέχει στη σελ. 4 στην Πά με τ Highspeed! πό Πά πς Πειιά ευτέ - Πέμπτη - Σάββτ - Κυική 19:25 πό Πειιά πς Πά ευτέ - Πέμπτη - Σάββτ - Κυική 07:30, Πσκευή 17:00 * Τ δμλόγι ισχύυν πό 25/5/2010 έως 17/6/2010. Γι κτήσεις πευθυνθείτε στν τξιδιωτικό σς πάκτ ή στην HELLENIC SEAWAYS Άστιγγς 6, Πλτεί Κϊσκάκη Πειιάς τηλ.: , fax:

2 2 Πσκευή 11 Ιυνίυ 2010 Με βιλγική διδικσί, πγωγή φυσικύ λιπάσμτς γι κήπυς κι κλλιέγειες Δωεάν πό τ Δήμ ι κάδι κμπστπίησης Με φμή τν ετσμό στις 5 Ιυνίυ της Πγκόσμις Ημές Πειβάλλντς, Δήμς Πάυ νκίνωσε ότι πέχει δωεάν στυς πλίτες τυ νησιύ τν ειδικό κάδ κμπστπίησης των πιμμάτων (γνικά πόβλητ), τ πί μεττέπντι σε φυσικό λίπσμ γι τυς κήπυς, ενώ πάλληλ μειώνετι κι όγκς των σκυπιδιών πς τ ΧΥΤΑ. Σύμφων με τ δελτί Τύπυ τυ Δήμυ, τ πόγμμ υτό της ενλλκτικής διχείισης γνικών πιμμάτων (κμπστπίηση), είνι πιλτικό κι εντάσσετι στη γενικότεη πώθηση της νκύκλωσης πυ γίνετι πό τ Δήμ Πάυ. Όσι πό τυς πλίτες ενδιφέντι ν πκτήσυν τν ειδικό κάδ, θ πέπει ν συμπληώσυν τη φόμ συμμετχής στ ή με μί πλή σχετική ίτηση στ πωτόκλλ τυ Δήμυ Πάυ. Σε πώτη φάση Δήμς Πάυ θ μιάσει 150 κάδυς κμπστπίησης, πότε θ τηηθεί υστηά σειά πτειότητς. Οι κάδι είνι δύ μεγεθών: 235 κι 400 λίτων ντίστιχ. Πάλληλ με τν κάθε κάδ θ πέχντι ένς (1) νδευτής, έν (1) λίτ στθεπιητή Ph, κθώς κι έν μικό τεύχς ως «Οδηγός κμπστπίησης». Τέλς, θ πέχετι κόμ κι τηλεφωνική υπστήιξη. Βιλγική διδικσί Στ δελτί Τύπυ τυ δήμυ πέχντι πληφίες γι την όλη διδικσί της κμπστπίησης με τν ειδικό κάδ κι πι πό τ πίμμτ μπύν ν μεττπύν σε φυσικό λίπσμ. Συγκεκιμέν: Η κμπστπίηση είνι μί εντελώς φυσική διδικσί κτά την πί όλ τ γνικά πόβλητ πυ πάγυεβδμδι ί πλιτ ική εφ ημείδ Πάυ -Αν τ ιπάυ με, μέσω βιλγικής διδικέτς 65, Νέ Πείδς, Έτς ίδυσης 1945 σίς κι μεικής πσύνθεκωδικός Εντύπυ 3233, Αιθμ. φύλλυ: 112 σης δημιυγύν τ λεγόμεν κμπόστ, δηλδή φυσικό Ιδυτής: Φγκίσκς Γϊτάνς λίπσμ. Ιδικτήτης/ Εκδότης/ Διευθυντής: Τ γνικά σκυπίδι πυ Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ - ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ Αχισυντξί: Μί Δυλγέη πάγυμε πτελύν πάνω Αθλητικό επτάζ: Νίκς Σής πό τ 50% των πιμμάεμπικό τμήμ - Διφήμιση: των μς κι πάνω πό 70% πό Ελισάβετ Κτδύλη - Ργκύση υτά μπύν ν κμπστσχεδισμός - Σελιδπίηση: Μιλέν Γβιήλ πιηθύν. Με υτό τν τόπ μπύμε ν νκυκλώσυμε Εκτύπωση: τυλάχιστν τ 1/3 των σκυαγ. Απόστλι Νάυσς, Πάς T.K τηλ: fax: mail to: website: ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Κγιώγς Αθνάσις (πειφεεικός), Μπιζά Ελένη (Ανγέννηση), Ρύσσς Νικόλς (Internews), σ/μ Ατλάντικ (πειφεεικός), σ/μ σιόκ, Ατπιεί Αλιπάντη, Ατόπλις, Πτήι άτυ Αλιπάντη, Κάβ τάσσς, Πκτεί τξιδίων Πώλς Tours, Γενική τχυδμική, ACS, Avant Travel, View cafe, πωπωλεί Αλιπάντη, Κφέ Δωδώνη, Κφέ Λάζς (εφί), Γιάννης Ρύσσς Audiophile, βιβλιπωλεί Πλύχωμ, Πείπτε τε, Πκτεί ΠΡΠ Ασένης σής, Κπύτσς (πλ. τξιχών), Bioshop - Αλιπάντης Απ. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: τυπγφεί, φύνς Ργκύση ΝΑΟΥΣΑ: σντινύ Μγίτ, Αινύτσυ Ιωάνν «σΐτ», σ/μ Ευωγά, σ/μ σπυιδύλ. Ατπιεί Μγίτη, Ατπιεί Μπτίστ, Ατπιεί τσυνάκη, Smart computers σκιδάς, Μπμπίγυ Ευγγελί χωμτπωλεί, Erkyna Travel, κτάστημ Γεμνός ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφυνς ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Ατπιεί η Πάδση, σ/μ Ανδές Κβάλης ΜΑΡΜΑΡΑ: Φύνς Χ. Ζυμή ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιπωλεί Κλημέ, Ζχπλστεί Νικήτς, σ/μ Μινόπυλς, ΑΒ SHOP&GO. ΛΟΓΑΡΑΣ: σ/μ Μελνίτης ΔΡΥΟΣ: σ/μ Ανυσάκης ΑΛΥΚΗ: σ/μ Proton, πείπτε Ιωάννη Χνιώτη, πείπτε Βεττύ Νικλάυ, Πδσικός Φύνς της Αγκιιάς ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτγιάννη Μί (σ/μ Κλιόπυλς) ΚΩΣΤΟΣ: Κφενεί Α. Μπάλιυ, τάσυ Ρύσσυ ΛΕΥΚΕΣ: βιβλιπωλεί Γλάζι Όνει, Νικόλς Πντελίς (Ράφτης) ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: σ/μ Proton, Γηγόης Μιάνς, πείπτε Ιάκωβυ Μιάνυ Αν δεν βίσκετε την εφημείδ στ πκθισμέν σημεί, κλέστε μς στ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, τηλ πιδιών μς κι ν γίνυμε μές της λύσης κι της ντιμετώπισης τυ τεάστιυ όγκυ σκυπιδιών πυ πάγντι κάθε χόν, κάτι πυ πτελεί μί πό τις μεγλύτεες πηγές μόλυνσης. Κάθε μέ κτνλώνυμε γι τη διτφή μς μεγάλ όγκ φυτικών πϊόντων (φλύδες, φύτ, λχνικά, χτικά κ.λ.π.), πό τ πί τ μεγλύτε μές κτλήγει στυς συμβτικύς κάδυς πιμμάτων κι εν τέλει στ Χ.Υ.Τ.Α. Αλλά κι πό τυς κήπυς έχυμε πλλά φυτικά υλικά (ξεά φύλλ, βλστί, κμμέν γκζόν, γιόχτ, κλδιά κ.λ.π.) πυ συχνά μς δημιυγύν πβλήμτ διάθεσής των. Τώ πι όλ υτά τ υλικά υπάχει τόπς ν τ μεττέψυμε σε ωφέλιμη γνική υσί γι τν κήπ μς με τη μέθδ της κμπστπίησης ή χυμπίησης πυ υιθετεί Δήμς Πάυ. Η κμπστπίηση πγμτπιείτι σε ειδικύς κάδυς (τχυνκυκλωτές ή composters), όπυ δημιυγύντι ι ιδνικές συνθήκες εόβιων ζυμώσεων κι μεττέπντι τ γνικά πόβλητ (φλύδες φύτων, λχνικά, φύλλ, κμμέν γκζόν κ.ά.) σε ωφέλιμ λίπσμ γι τν κήπ ή τις γλάστες. Οι κάδι κμπστπίησης πυ θ μιάσει Δήμς Πάυ μπύν ν κλύψυν τις νάγκες κήπων έως 700 τ.μ. Όλ τ γνικά πίμμτ (φύτ, λχνικά κ.λ.π.) πυ τπθετύμε μέσ χάνυν τ νεό τυς κι μικίνει σημντικά όγκς τυς πότε κάδς κμπστπίησης δε γεμίζει εύκλ. Σε χνικό διάστημ πό δύ (2) έως έξι (6) μήνες πάγετι τ εδφβελτιωτικό (λίπσμ) πυ μπεί ν χησιμπιηθεί επί τόπυ σε κήπυς, γλάστες, χώυς πσίνυ κόμ κι σε βιλγικές κλλιέγειες. Ο κάδς κμπστπίησης τπθετείτι στν κήπ τυ κάθε σπιτιύ ή σε μές όπυ υπάχει λίγ χώμ κήπυ, κτά πτίμηση σε έν ημισκιεό μές, πσττευμέν πό τν έ. Η διεγσί της κμπστπίησης-χυμπίησης είνι εόβι με πτέλεσμ ν μην υπάχυν πβλήμτ σμών. Επιπόσθετ, δεν εγκυμνεί κινδύνυς, διότι ι θεμκσίες πυ νπτύσσντι κτά την κμπστπίηση ντιστιχύν σε συνθήκες στις πίες δεν επιβιώνει τ σύνλ των πθγόνων γνισμών πυ ενδέχετι ν εισέλθει στ υπό κμπστπίηση μίγμ. Με τη μέθδ της κμπστπίησης μειώνετι η πσότητ των πιμμάτων πυ κτλήγυν στ Χ.Υ.Τ.Α. κι βηθάμε γι ν έχυμε κλύτε κι κθότε πειβάλλν. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Ανγγελί γάμυ Ο Ακάλεστς Εμμνυήλ τυ Μιχήλ κι της Φωτεινής κι η Λεμιάση Νάντι τυ Αλεξάντ κι της Ελένης θ πντευτύν στν Άγι Δημήτι Πάυ τν Ιύλι τυ Ευχιστήι Με μί πλύ ωί μυσική βδιά έκλεισε η έκθεση ζωγφικής κι χειτεχνημάτων στ ίθι τυ «Αγίυ Αθνάσιυ» στην Νάυσ, πυ είχν γνώσει ι εθελντές τυ Κέντυ ΑΜΕΑΙ. Τη μυσική βδιά πλισίωσν ι κλί φίλι τυ Κέντυ, Πτσιώτης Γιώγς, Τιπλιτσιώτης Γιάννης, Κτσός Γιάννης, Ξύδης Γιάννης, Πύσης Γιάννης, Μένεγς Μύης, Γβλά Γυφλλιά, Σκιδά Μί, Ρύσσυ Νικλετίτσ, Μστάτς Λυκάς, τυς πίυς ευχιστύν πλύ γι την γάπη κι τ ενδιφέν τυς. Η Πόεδς Πλυκνδιώτη Άνν ευχίστησε όλες τις φίλες κι τυς φίλυς ι πίι βήθησν γι την πγμτπίηση της έκθεσης κι είνι ι εξής: Βσίλης Κυτλίδης, Χμηλθώης Πνγιώτης, Ργκύσης Αντώνης, Ζυμής Νίκς κι Στυιάνν, Κτύφς Γιάννης- Μιχάλης κι Βσίλης, Θεφίλη Ανδιάν, Τιπλιτσιώτης Γιάννης, Κυζύμη Αντωνί, Τιγλινύ Ντό, Οικνόμυ Απλλωνί, τν ΧΟΝ, Σπύυ Πνγιώτη, τν Πλιτιστικό Σύλλγ Νηέ, Ρύσσ Νικηφό, Ρύσσυ Λυκί κι Ρύσσ Ζχί, τν Σύλλγ Ξενδόχων Πάυ, ΔΕΠΑ & Πσωπικό, τ Τπικό Διμέισμ κι την Πόεδ κυί Τιπλιτσιώτη, Φυλάκτιες κι Φυλάκτες, Εκπιδευτές, την Αγωνιστική Λέσχη Αυτκινήτων Πάυ γι την δωεά τυ Πλυμηχνήμτς, τν Πόεδ Σμλτάνη Γιάννη κι τ Δ.Σ. Τις εφημείδες: Η Φωνή της Πάυ, τ Νέ της Πάυ, Πινός Τύπς πυ μετδίδετι μέσω τυ διδικτύυ κι τν ΗΧΩ FM. Κλό τξίδι Στις 2 Ιυνίυ έφυγε πό τη ζωή η κ. Αγυώ Κλξύλυ, τ γένς Δημητίυ Ακυλή (Φκιλή), σε ηλικί 94 ετών. Από μική έφυγε πό τ χωιό της, τις Λεύκες γι την Αθήν κι γότε εγάστηκε ως νσηλεύτι στ Γενικό Κτικό Νσκμεί. Ήτν πάντ πλύ φιλόξενη κι εξυπηέτησε πλύ κόσμ, ιδιίτε τυς Λευκινύς. Δεν πόκτησε δικά της πιδιά, γι υτό πήε την νιψιά της Μύλη, την πί κι υιθέτησε. Η Μύλη της στάθηκε πάντ κλύτε κι πό πγμτική της κόη έως κι τ τέλς της ζωής της. Ευχόμστε ν είνι ελφύ τ χώμ πυ τη σκεπάζει. Τ πιδιά της Γιάννης κι Μυλή Τ εγγόνι κι τ δισέγγνά της ΑΙΡΕΤΙΚΑ τυ Χίστυ Γεωγύση Σκόπς Πάις κι υθάδει Σπυδίι άνθωπι της τέχνης κι της επιστήμης εευνύν υτές τις μέες την πσωπικότητ κι τ έγ τυ Σκόπ τυ Πάιυ, όπως έπξν γι τν Αχίλχ τ Τεις ιώνες μετά τν μεγάλ Πινό λυικό κι λίγ χόνι μετά τ Σωκάτη, τν 4 π.χ. ιών, εμφνίζετι Σκόπς. Μθητής της κλσικής τέχνης τυ Φειδί, με πώτη ύλη τ διάφν Πινό μάμ, τλμά δικό τυ δόμ κι δικά τυ θύμτ. Τυ δήγησε θεός τ χέι κι λευτέωσε με τη σμίλη πνεύμτ της πέτς χάσσντς πνττινές μφές ξεχωιστής εμηνείς τυ κόσμυ. Τ φυτά νύμεν τ νόμ της βύτητς υψώνντι πς τν υνό. Δεν ξέυμε τ γιτί, θυμάζυμε ωστόσ την υθάδει πς τ κθιεωμέν. Η τέχνη φένει τξί στην κτεστημένη τάξη, ππσντλίζει πό χγμένες πείες στέφντς λλύ την πυξίδ, ελευθεώνει πό πλικίες συμβάσεων κι δεδμένων. Ενντίν της κιφυλκτύσς σκυιάς της ζωής η τέχνη γίνετι ντιξειδωτικό τυ νυ κι των ισθήσεων. Αντιστεκόμενι τλμύμε την εφεύεση άλλυ μέλλντς κι εμφυσύμε πνή πγμτικότητς στ όνει. Ανεμήνευτη είνι η τάση της μφιάς πυ κινεί τη φύση κι την τέχνη. Στν πυήν της βίσκυμε υπόσχεση νήμτς κι λήθειες πυ σγηνεύυν. Από σύλληπτες εσωτεικές δυνάμεις σπάνιων νθώπων η τέχνη έλκει κι έλκετι πς τ φως τυ Απόλλων κι της Αφδίτης. Είνι υτό τ ωί κι γιτί κτευθυνόμστε εκεί; Χωστής, σκπέλ ή μυσικό όγν, γίνντι κάπτε σε επιτήδει χέι λυχνάι τυ Αλντίν. Με τ γυάλισμά τυ νδύετι κυμμέν πνεύμ, διμόνι, τελώνι. Αθέτ μυστικά της ζωής ξετυλίγντι, άνθωπι με θεϊκές δυνάμεις διπγμτεύντι μζί τυς κι φωτίζει τη ζωή μς φως μκινών γλξιών. Με την τέχνη νζητύμε θύμτ λυχνιών. Πγιδευμένι σε σκτεινύς λβυίνθυς της ύπξης, πλικημένι τυ πεπωμένυ, κτύμε τ νήμ της Αιάδνης πσπθώντς ν βγύμε στην επιφάνει πό δυσθεώητ βάθη διεξόδων. Η τέχνη δίνει άνωση εξόδυ πέχντς πηγιά, ελπίδ κι δύνμη. Ο γλύπτης με τη σμίλη λξεύει στην πέτ μφές κινύιυ κόσμυ, επνλμβάνντς τ θύμ των πωτόπλστων. Δημιυγεί κινύι ζωή μετμφώνντς την πγμτικότητ με νέ πλύτ κι ινίγμτ μφιάς. Δίνει μιλιά στ μίλητ, κάνει τά τ σύλληπτ. Αντιπλεύει συμπληγάδες κι τέτ, πθύνει δυνάμεις τυ κκύ κι δηγεί σε πτίδ ελευθείς κι γνώσης τη ζωή μς. Εξκίζει τ φόβ, νικά τ φθτό κι πχωά πς την ιωνιότητ κι την θνσί. «Ο Σκόπς εγνώιζε ν εμβάλλει όχι μόνν ισχυάν πνήν εσωτεικής ζωής, λλά κι εμπάθειν, όσν κνείς π υτύ δεν ηδυνήθη ν εμφυσήσει εις τν λίθν» γάφει Χήστς Τσύντς. Συγκύστηκε με δίμνες γι ν λξεύσει ξεσπάσμτ ψυχής. Αυτή την πνή εσωτεικής ζωής κι τ πάθς μέσ μς ψάχνυμε πάντ τόπυς ν ελευθεώσυμε. Τ δεινά της ζωής μς πσένυν πς πμυθί μύθων. Αντιστεκόμστε στη συνήθει κι τη φθά με μγικά λυχνάι, ξετυλίγυμε κυβάι γι ν νεβύμε π τ σκότς στ φως. Πσχίζυμε ν κτνήσυμε κι με τν Σκόπ ν πλάσυμε κινύιες μφιές. Με τ μάτι τυ βλέπυμε τη ζωή, τν κόσμ κι τυς νθώπυς πευόμενι εκεί πυ δηγεί η τέχνη. Στην λληλεγγύη, την νθωπιά κι την ίσθηση κινής μίς.

3 Από τη συµµετχή µς στην έκθεση MED WOOD 2010 στ Εκθεσικό Κέντ Metropolitan Expo πυ πγµτπιήθηκε στις 22 έως 25 Απιλίυ Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΣ & Α. ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ο.Ε. Τύλς Μάπησσς Τ.Θ. 23 Πάς τηλ: fax:

4 4 Πσκευή 11 Ιυνίυ 2010 Επί πδός η κίνηση πλιτών γι τ Σχέδι Πόλης της Πικιάς Γι πεγκλωβισμό πό τ λβύινθ νόμων & διτγμάτων ΔΙΕΡΕΥΝΑτΑΙ ΝΕΑ ΠΛΕΔΜΙΚη ΜΕΛΕτη ΑΠ τ ΔηΜ συνέχει πό σελ.1 Όπως είπε, τ επιχείημ υτό στηίζετι στ γεγνός, ότι χάτης με τν ικισμό πυ συνδεύει τ Διάτγμ 345Δ/1998 στεείτι δύ ίων (συνεκτικό κι μη συνεκτικό, δηλδή ιδμημέν). Τ διάτγμ υτό ισχύει σήμε γι την Πικιά κι λόγω της μη ύπξης ίων γι τ μη συνεκτικό τμήμ τυ ικισμύ, δεν εκδίδντι ικδμικές άδειες. Ν σημειωθεί ωστόσ, ότι με τ διάτγμ υτό πό τ 1989 έως τ 1995 εκδίδντν ικδμικές άδειες (έχυν πάει πείπυ 1000 ιδιώτες) κι εδώ τέθηκε τ εώτημ πό τν κ. Θλσσινό κι τυς πβισκόμενυς στη συνάντηση: τι άλλξε στη συνέχει; Οι ιδικτήτες γης στην Πικιά γωνίζντι με κάθε τόπ (κόμη κι με πσφυγές), ν πετύχυν λύση στ πόβλημά τυς, ώστε όπως χκτηιστικά ειπώθηκε στη συνάντησή τυς στν «Αχίλχ», ν μην έχυν τις πειυσίες τυς μόν γι ν φυτεύυν πωκηπευτικά. Έτσι, τ Μάτι τυ 2010 σε συνάντηση εκπσώπων τυς με μόδιυς υπλλήλυς της Πλεδμίς Νάξυ τυς έγινε πότση ν τ βυν μετξύ τυς, ν εξσφλίσυν τη συνίνεση των τπικών χών κι στη συνέχει ν κθιστεί όι, πυ δεν θ είνι έξω πό υτό πυ υπήχε στ Σχέδι Πόλης πυ «έπεσε». Η πότση υτή μετφέετι στ Δήμχ, πίς συγκλεί έκτκτ Δημτικό Συμβύλι πίνει πόφση με βάση την πότση της Πλεδμίς, όμως σε σύσκεψη στην Πά ι μηχνικί της Πλεδμίς έφεν ντιήσεις κι πότεινν ν πχωήσει Δήμς τις ενέγειες γι νέ Σχέδι Πόλης, δηλδή 7 με 8 χόνι μέσ στ νεό κι πλλά χήμτ. Στη συνάντηση κύστηκν πλλές πτάσεις, ι σημντικότεες εκ των πίων, θ πτυπωθύν σε υπόμνημ πυ θ υπγφεί πό τυς πλίτες της Πικιάς κι στη συνέχει θ στλεί πς όλες τις μόδιες υπηεσίες, φείς κι υπυγεί. Τ υπόμνημ, γι ν μπέσυν ν τ υπγάψυν όσ γίνετι πεισσότει κάτικι, θ βίσκετι πό την Πσκευή (σήμε), στ κτάστημ τυ κ. Γκίκ στη διστύωση, στ κτάστημ στν Πειφεεικό Πικίς τυ κ. Τάσυ Τιντάφυλλυ κι στην κφετεί τυ κ. Αντώνη Δφεέ στ κάμπινγκ «Κύλ». Ο Δήμς Πάυ Στη συνάντηση εκ μέυς τυ Δημάχυ πβέθηκε Επιστημνικός τυ συνεγάτης σε τεχνικά θέμτ, χιτέκτνς Γ Κυζύμης. Όπως είπε, στη συνάντηση πυ είχν στις 10/12/2010 Δήμχς Χ. Βλχγιάννης, η Έπχς Γηγί Πωτλάτη, ίδις κι Στ. Τϊης πό την τεχνική υπηεσί τυ Επχείυ στ υπυγεί Μετφών Υπδμών κι Δικτύων, τυς ζήτησν η κ. Βγιάνυ πό τ Υπυγεί κι η Κωστπύλυ πό τη Γενική Γμμτεί Αιγίυ επικιπιημέν χτγφικά υπόβθ της Πικιάς, ώστε ν δυν πως μπύν ν πχωήσυν σε νέ Πλεδμική Μελέτη. Στις 24 Φεβυίυ εστάλησν πό τ Δήμ κι νμένετι πάντηση. Πάλληλ Δήμς διεευνά, στην πείπτωση πυ δεν πχωήσει η Πλεδμική μελέτη πό τ υπυγεί, εάν μπεί ν εξσφλίσει χημτδότηση γι ν πχωήσει ίδις σε Πλεδμική μελέτη, τ κόστς της πίς, μζί με την Πάξη Εφμγής, ξεπενά τις ευώ. Απιτείτι επίσης γι την πληότητ της μελέτης, επίγει τπγφική πτύπωση τυ τμήμτς πυ βγήκε πό τ Σχέδι Πόλης (1100 στέμμτ), μελέτες ιθέτησης εμάτων, μελέτη γεωλγικής κτλληλότητς κι σττηγική πειβλλντική εκτίμηση. Πάντως, κτά την εκτίμηση τυ κ. Κυζύμη, η εκπόνηση λκληωμένυ Σχεδίυ Πόλης είνι η μόνη επιστημνικά πλήως πδεκτή λύση διότι μόν με υτό τν τόπ εξσφλίζντι κινόχηστι κι κινωφελής χώι. Με πινδήπτε άλλ τόπ θ εξυπηετηθύν κάπιες κτστάσεις πόσκι, μελλντικά όμως, θ δημιυγηθύν πβλήμτ, φύ δεν θ έχυν εξσφλιστεί χώι γι κινωφελείς χήσης, όπως σχλεί, πιδικί στθμί, χώι θλητισμύ κι πλιτισμύ, πάσιν, parking κ.λπ. Άδικη φλόγηση Επφές πό τ Δήμ γίνντι κι γι τη φλόγηση των κινήτων. Στις 30 Ιυνίυ 2009 δήμχς με επιστλή πυ έστειλε στν τότε υπυγό Οικνμικών κ. Ππθνσίυ, στν υφυπυγό κ. Μπέζ κι Γ.Γ. Φλγικών κι Τελωνεικών θεμάτων, θέτει τ ζήτημ ως έχει κι ζητεί λύση πυ είνι η ντικειμενική φλόγηση των πλιτών. Γι τ ίδι θέμ είχε γίνει νφά κι πό τν βυλευτή Κυκλάδων Π. Ρήγ, στν πί δόθηκε πάντηση στις 7/8/2009, πυ κινπιήθηκε κι στ Δήμ Πάυ. Στην πάντηση μετξύ των άλλων νφέετι: «η κτάγηση τυ Πλεδμικύ Σχεδίυ της Πικιάς Πάυ δεν συνεπάγετι κι την κτάγηση τυ Αντικειμενικύ Συστήμτς στην πειχή. Σε επόμενη νπσμγή κι εφόσν υπάχει λλγή χάτυ στν ικισμό Πικιάς κι μς κινπιηθεί πό την μόδι Δ.Ο.Υ., θ ληφθεί υπόψη κτά τ σχεδισμό τυ κι η τππίηση τυ Συντελεστή Δόμησης στην πειχή». Η πάντηση δεν ήτν ικνπιητική κι έτσι Δήμς με νέ επιστλή τυ πς τις ίδιες υπηεσίες κι Υπυγεί Οικνμικών εξηγεί κι πάλι εκτενώς πως έχει η όλη κτάστση κι τ άδικ της φλόγησης των ιδικτητών κινήτων κι ζητεί επνεξέτση τυ θέμτς. Η πάντηση πυ δόθηκε στις 14/10/2009 εν κτκλείδι ήτν: «Η υπηεσί μς δεν υπεισέχετι με κνέν τόπ στν κθισμό τυ Συντελεστή Δόμησης, διότι είνι πλύτως νμόδι ν τ πάξει. Ο πσδιισμός τυ Συντελεστή Δόμησης πυ ισχύει γι κάθε κίνητ στν ικισμό της Πικιάς Πάυ θ είνι δυντός μετά την τκτπίηση τυ πλεδμικύ κθεστώτς πό τις μόδιες υπηεσίες τυ ΥΠΕΧΩΔΕ». Έτσι, σε σημεί 0 βίσκετι κι υτό τ ζήτημ κι δικιλγημέν ι πλίτες πυ πληώνυν τη «νύφη» γνκτύν κι πίνυν τ πόβλημ στ χέι τυς, ζητώντς τη στήιξη των εμπλεκόμενων φέων, ώστε ν δθεί τέλς στην τλιπωί τυς Κυκλδική Ομσπνδί Τυιστικών Κτλυμάτων Εφιστά την πσχή των μελών της «Η Κυκλδική Ομσπνδί Τυιστικών Κτλυμάτων, συνιστά στυς επιχειημτίες τυιστικών κτλυμάτων πυ νήκυν στυς 24 Συλλόγυς μέλη της, ν είνι ιδιίτε πσεκτικί κι επιφυλκτικί ότν τυς επισκέπτντι ή τυς τηλεφωνύν διάφι διφημιστές ή πωλητές. Πτηείτι τ φινόμεν ν πσπιύντι ότι είνι υπάλληλι ή εκπόσωπι ελεγκτικών υπηεσιών κι πιέζυν τυς επιχειημτίες ν γάσυν ενημεωτικά έντυπ. Κλύμε όλυς τυς επιχειημτίες ν μην πλάβυν τέτιες ντικτβλές, ν μην κτθέσυν χήμτ κι ν τυς γνήσυν. Σε πείπτωση πυ έχυν ήδη κτβάλει χήμτ, δικιύντι την επιστφή τυς. Μπύν ν κτγγείλυν τη πσπάθει εξπάτησής τυς στην Ομσπνδί κι στ «ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ , Τηλέφων: , , Φξ: ». Γι κάθε άλλη πείπτωση, πχ. γι διφημίσεις κι κτχωήσεις σε τυιστικύς δηγύς ή ιστσελίδες Ίντενετ, πιν πό πιδήπτε συμφωνί κι πληωμή, συμβυλεύυμε τυς επιχειημτίες τυιστικών κτλυμάτων τ πκάτω: Μην δεχτείτε σε κμιά πείπτωση ν «κλείσετε» μέσως τη συμφωνί. Αφήστε ν πεάσει πώτ μι εβδμάδ, ώστε ν έχετε τ χόν ν τ σκεφτείτε, λλά κυίως γι ν ωτήσετε κι ν πάετε γνώμες κι πληφίες. Ρωτήσετε τη γνώμη των επιχειημτιών πυ έχυν ήδη διφημιστεί σε υτό τν δηγό ή την ιστσελίδ, κτά τις πηγύμενες χνιές. Ελέγξτε πσεκτικά ν πόκειτι πάγμτι γι κάπιν υπκτό κι γνωστό τυιστικό δηγό Μην δίνετε σημσί σε «συσττικές επιστλές» πυ σς επιδεικνύυν ι πωλητές, τάχ πό γνισμύς ή υπηεσίες. Πλλές φές είνι πλστές ή ππιημένες ή σφείς, με μόν σκπό ν σς εντυπωσιάσυν κι ν συμφωνήσετε. Σε πείπτωση πυ σς πτείνυν ν πάετε με ντικτβλή βιβλί ή δηγύς σχετικύς με επιδτήσεις, επιχηγήσεις ή χημτδτήσεις, πευθυνθείτε πώτ στ Σύλλγό σς. Οι πληφίες θ είνι πι ξιόπιστες, πι νιδιτελείς, πι πόσφτες κι δωεάν. Σε κάθε πείπτωση πάντως, σς πτείνυμε ν επικινωνείτε πώτ με τ τπικό σς Σύλλγ Τυιστικών κτλυμάτων ή τη Κυκλδική Ομσπνδί, γι ν ενημεωθείτε. Κλυμπήστε άφβ Τέσσεις πλίες ββεύτηκν γι τ 2010 στην Πά γι την κθότητ των νεών κι την γάνωσή τυς. Οι πλίες είνι: Χυσή Ακτή, Λγάς, Τσεδάκι κι Πύντ. Ν σημειωθεί, ότι πεντκάθ νεά έχυν ι πλίες της Πάυ στην πλεινότητά τυς. Γι τη βάβευση όμως, μετάει κι τ ν ι πλίες είνι γνωμένες, γι υτό ι πεισσότεες έμεινν εκτός.

5 ΒΙΩΝΟΥΜΕ, ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ, ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ! Η λληλεγγύη κι η κτνόηση είνι πίτητες πϋπθέσεις συνεγσίς στυς δύσκλυς κιύς πυ ζύμε. Αυτές τις ξίες υπστηίζυμε πάντ έμπκτ. Αυτές είνι πυ δημιυγύν μιβίες σχέσεις εμπιστσύνης κι κλής συνεγσίς με τυς πελάτες μς επγγελμτίες. Γι υτό πχωάμε σε ειδικές πσφές στ πγάμμτ πβλής & διφήμισης γι τη Φωνή της Πάυ πό 15 Ιυνίυ έως 20 Αυγύστυ. Γιτί σε συνθήκες κίσης, η επικινωνί τυ επγγελμτί είνι πίτητη. ς ή λ β π ς ι ε σ Αξιόπιστες λεύμπιστσύνης Σχέσεις Άγιι Απόστλι, Νάυσ Τ:

6 6 Πσκευή 11 Ιυνίυ 2010 Γ Διεθνές Συνέδι Αχιλγίς Πάυ & Κυκλάδων «Σκόπς Πάις» Έλληνες & ξένι επιστήμνες μιλύν γι τν Πινό γλύπτη Ξεκινύν την Πσκευή 11 Ιυνίυ ι εγσίες τυ Γ Διεθνύς Συνεδίυ Αχιλγίς Πάυ κι Κυκλάδων «Σκόπς Πάις», στην ίθυσ τυ «Αχιλόχυ» στην Πικιά. Την ένξη των εγσιών έχει κληθεί ν κηύξει υπυγός Εσωτεικών, Ηλεκτνικής Δικυβένησης Γ. Ργκύσης. Τ Συνέδι διγνώνυν: Ο Δήμς Πάυ, η ΚΔΕΠΑΠ, τ Ινστιτύτ Αχιλγίς Πάυ κι Κυκλάδων κι Πλιτιστικός Σύλλγς «Αχίλχς». Τ πόγμμ τυ Συνεδίυ έχει ως εξής: Πσκευή, 11 Ιυνίυ Εγγφή Eνξη Συνεδίυ - Κλωσόισμ εκ μέυς της Ογνωτικής Επιτπής Αν. Κθ. Ντό Κτσωνπύλυ, Πόεδ Ινστιτύτυ Αχιλγίς Πάυ κι Κυκλάδων Χιετισμί: Χήστς Βλχγιάννης, Δήμχς Πάυ, Χ. Γεωγύσης Πόεδς Πλιτιστικύ Συλλόγυ «Αχίλχς» Χιετισμός-Ενημέωση γι τ πόσφτ έγ της ΚΑ Εφείς στην Πειχή της Πάυ πό Δ. Μίζ Μθάη, Πϊστμένη, ΚΑ Εφεί Πϊστικών κι Κλσικών Αχιτήτων Κήυξη Ενξης Εγσιών πό τν Υπυγό Εσωτεικών, Απκέντωσης κι Ηλεκτνικής Δικυβένησης κ. Ιωάννη Ργκύση Ομιλίες Andrew Stewart: Desperately Seeking Skopas Ντό Κτσωνπύλυ: Ο Σκόπς στν Τόπ Κτγωγής τυ Εγκίνι έκθεσης γλυπτών Αιστείδη Βιά Τελετή νμτδσίς δύ «Σκόπ τυ Πάιυ» Σάββτ, 12 Ιυνίυ Φωτεινή Ζφειπύλυ: Η Πινή Γλυπτική πιν πό τν Σκόπ σύμφων με τ Ευήμτ της τελευτίς 30ετίς Γιάννς Κυάγις: Τ Αχϊκό Ιεό τυ Απόλλων κι τ Πινά Εγστήι Γλυπτικής πιν πό την Επχή τυ Σκόπ Francis Prost: Parian Tradition in Delos: Sculptures from Paros in the Sanctuary of Apollo before and after Skopas Βσιλική Μπάλυ: Aristion of Paros and the Style of 6th Century Parian Sculpture Όλγ Πλγγιά: Three Sculptors Named Skopas 2η Συνεδί David Tandy: Skopas of Paros and the Fourth Century BC Πέτς Θέμελης: Σκόπς Πάις: Aχιτέκτων κι Γλύπτης Salvatore Settis: Drawings after Ancient Statuary and Workshop Practice Filippo Giudice: Skopas and Dionysiac Themes Aileen Ajootian: Praxiteles of Athens, Skopas of Paros: Bridging the Gap? Συζήτηση 15-3η Συνεδί Anton Bammer: The Artemision of Ephesos in the Time of Skopas Ulrike Muss una a Scopa : Sculpture from the Artemision at Ephesos Stephan Schmid The Twisted Amazon: A Small Mistake with Big Effect at the Mausolleion of Halikarnassos Claudia Lucchese: Skopas at Halikarnassos Christine Ozgan: Skopas in Knidos Συζήτηση 15-4η Συνεδί Giuliana Calcani: Searching for Skopas in Rome Elena Ghisellini: Skopas Echoes in Alexandrian Sculpture Anna Trofimova: The Influence of Skopas Style on Ancient Art from the Northern Black Sea Shore Συζήτηση 10 Κυική 13 Ιυνίυ - 5η Συνεδί Aenne Ohnesorg: The Base for the Reconstruction of the Sanctuary of Hestia on Paros (Peristylbau) Δημήτης Κύσυλς: Η Αχιτεκτνική Δημιυγί της Σχλής τυ Σκόπ: Πβλήμτ της Πελπννησικής Τέχνης Poul Pedersen: Skopas, the Αrchitect: Αrchitectural Relations between the 4th Century BC Ionian Renaissance and Mainland Greece Erik Ostby: Skopas from Paros: Peloponnesian Αrchitect at Tegea Ιφιγένει Λεβέντη: Ο Σκόπς κι Βωμός στ Ιεό της Αθηνάς Αλές στην Τεγέ Γεώγις Μστάτς: Πβλήμτ Ανπάστσης των Αετωμτικών Συνθέσεων κι των Ακωτηίων τυ Νύ της Αθηνάς Αλές στην Τεγέ Συζήτηση 20-6η Συνεδί Clemente Marconi: Skopas in Samothrace? Bonna Wescoat: Skopas s Aphrodite and Pothos and the Sanctuary of the Great Gods on Samothrace Άγγελς Δεληβιάς: Σκπδικά IV. Η Αφδίτη, Πόθς κι Φέθων στ Ιεό των Μεγάλων Θεών της Σμθάκης: Θεωητικές Αφετηίες γι την Επνεκτίμηση των Δεδμένων κι την Ανζωπύωση της Εευνητικής Διάθεσης Ersilia Lopes: Longing for Pothos at Samothrace Marie Kluge: Two Gems from the Museum of Thorvaldsens Συζήτηση Discussion 15-7η Συνεδί Ιωάννης Πετόπυλς: «Ekphrasis» as Οral Performance: Kallistratos Rhetoricizing Description of Skopas Statue of a Maenad Kτείν Κκάση: Από την Λνθάνυσ Κίνηση των Αχϊκών Αγλμάτων στ Χό της Μινάδς τυ Σκόπ Christina Wolf: The Maenad from Dresden and the Conception of Movement in Time and Space in the 4th Century BC Beryl Barr-Sharrar: Some Observations on the Iconography and Origin of the Dresden Maenad Wilfred Geominy: Looking for a New Skopaic Maenad Συζήτηση Discussion 15-8η Συνεδί Έλεν Πτίδ: Πινί Δημιυγί κι έν Νέ Εύημ της Επχής τυ Σκόπ στυς Δελφύς Γεώγις Σπυόπυλς: Έν Νέ Αγλμ τυ Ηκλή πό τη Βίλλ τυ Ηώδη Αττικύ στην Ακδί Στέλλ Δένη: The Works of Skopas in Megara Antonio Corso: The Marble Statue of Eros Ceraunophoros Attributed to Skopas Συζήτηση 10 - Τελικά Συμπεάσμτ. τηλ: & ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ Τ Ω Ν: 25 Ι Ο ΥΝ Ι Ο Υ Επκή τ δμλόγι γι Πά λέει τ Νυτιλίς Ξεχνάμε τ «Νήσς Μύκνς» Επκή κίνντι πό τ Υπυγεί Οικνμίς Αντγωνιστικότητς κι Νυτιλίς, τ δμλόγι πό κι πς την Πά, πό τ πλί της Blue Star κι τ τχύπλ, γι υτό κι γνωμδότησε θετικά κι πδέχτηκε τ ίτημ της πλικτήτις ετιίς γι τππίηση τυ δμλγίυ τυ «Νήσς Μύκνς», τ πί δεν πενά πλέν πό την Πά. Αυτό νφέετι σε πάντηση τυ Υπυγείυ σχετικά με την νφά «την πό 27/4/2010 κινή Επιστλή τυ Εμπεπγγελμτικύ Συλλόγυ Πάυ Αντιπάυ κι τυ Συλλόγυ Κφεζυθεστιτόιων Πάυ - Αντιπάυ πς τ Συμβύλι Ακτπλϊκών Συγκινωνιών με θέμ: τη διτήηση της δμλόγησης τυ «Νήσυ Μύκνς» στη γμμή Πειιά Πάς Νάξς Ικί Σάμς, την επνδμλόγηση τχυπλόων πς τ νησί της Πάυ κι την επνλειτυγί της γμμής Θεσσλνίκης Κυκλάδες Κήτη», πυ είχε κτθέσει βυλευτής τυ ΣΥΡΙΖΑ Θ. Δίτσς. Συγκεκιμέν στην πάντηση νφέετι: «Η πλικτήτι ετιί τυ Επιβτικύ Οχημτγωγύ «ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ» ιτήθηκε την τππίηση δμλόγησης υτύ, πκειμένυ κτά τ χνικό διάστημ πό έως ν εκτελεί δμλόγι στη γμμή Πειιά Σύυ Μυκόνυ Ικίς Σάμυ, ντί στη γμμή Πειιά Πάυ Νάξυ Ικίς Σάμυ, πυ εκτελύσε έως κι την πείδ υτή. Τ ίτημ εξετάστηκε μδίως πό τ Συμβύλι Ακτπλϊκών Συγκινωνιών (Σ.Α.Σ.), τ πί κι γνωμδότησε (με τ ιθμ. 02/ Πκτικό Συνεδίσης) κτά πλειψηφί θετικά γι την πδχή τυ ιτήμτς κι τππίηση τυ δμλγίυ πό έως κι ). Σύμφων με την πάντηση τυ υπυγείυ, τ ίτημ έγινε πδεκτό, κθώς «κτά την τέχυσ θεινή πείδ η Πάς εξυπηετείτι πό τ λιμάνι τυ Πειιά με 19 δμλόγι την εβδμάδ πλίων της BLUE STAR κι με άλλ 19 δμλόγι την εβδμάδ πό τχύπλ «HighSpeed 4 κι 5 κι SpeedRunner ΙΙΙ». Σε ότι φά στη σύνδεση των Κυκλάδων με Θεσσλνίκη κι Κήτη, στην πάντηση νφέετι ότι έγινε δύ φές πκήυξη διγωνισμύ της συγκεκιμένης δμλγικής γμμής (21 Ιυλίυ 2009 κι 22 Σεπτεμβίυ 2009), λλά δεν υπήξε επιχειημτικό ενδιφέν. Τνίζετι ωστόσ, ότι τ θέμ θ εισχθεί στην επόμενη συνεδίση τυ Συμβυλίυ Ακτπλϊκών Συγκινωνιών, «γι την κάλυψη των συγκινωνικών νγκών σύνδεσης της Θεσσλνίκης με τ νησιά των Κυκλάδων κι την Κήτη γι τη νέ δμλγική πείδ, πό έως Φωνές, Πηγυλίδες ΙΙ & Ρυάδες ΙΙ Ο Δήμς Πάυ πσκλεί στ εγκίνι της έκθεσης γλυπτικής Φωνές, Πηγυλίδες ΙΙ & Ρυάδες ΙΙ τυ γλύπτη Αιστείδη Βιά. Η έκθεση θ γίνει στ Δημτικό Εκθεσικό χώ «Δημητκόπυλυ» την Πσκευή 11 Ιυνίυ (σήμε) στις 8.30 μ.μ. Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΡΡΙΑΣ ARISTIDES VARRIAS Φωνές, Πηγυλίδες II & Ρυάδες II Voices, Pegylides II & Ryades II ΓΛΥΠΤΙΚΗ SCULPTURE Δημτικός Εκθεσικός Χώς Δημητκπύλυ Ιυνίυ ώες λειτυγίς 11:00-13:00 & 18:00-21:00

7 2 Δημτικό Σχλεί Πικίς Οι κινητπιήσεις έφεν πτέλεσμ Οι υπσχέσεις τέθηκν «επί τάπητς» κι δμλγήθηκν λύσεις γι τ 2 Δημτικό, ι μθητές τυ πίυ επνήλθν στις σχλικές ίθυσες πό τη Δευτέ 7 Ιυνίυ. Η μέγιστη πέκκλιση στυς όυς δόμησης, διεκδικείτι πό τυς γνείς κι την Νμχική Αυτδιίκηση, πκειμένυ ν ξεκινήσει η νέγεση νέων ιθυσών γι τ 2 Δημτικό Σχλεί Πικιάς. Στη Σύσκεψη πυ πγμτπιήθηκε την Κυική 6 Ιυνίυ, με όλυς τυς ενδιφεόμενυς φείς Νμάχης Κυκλάδων, φύ άκυσε με πσχή όλ τ ιστικό πό τυς γνείς κι τις επισημάνσεις της Επάχυ γι την πεί τυ όλυ θέμτς, ζήτησε πό την Έπχ κι την τεχνική υπηεσί τυ Επχείυ ν διμφώσυν την πμελέτη επέκτσης τυ σχλικύ κτιίυ, πυ θ είνι ενμνισμένη με την πότση πυ έχει κτθέσει τ Δ.Σ. τυ Συλλόγυ Γνέων κι Κηδεμόνων τυ σχλείυ πό Ζήτησε επίσης, πκειμένυ ν πχωήσει τ έγ, ν σκύντι πιέσεις πό όλυς. Ο Δήμς Πάυ δεσμεύτηκε ν υλπιήσει τ πστγγιστικό έγ κι την νάπλση τυ ύλειυ χώ Πσκευή 11 Ιυνίυ 2010 υ στ διάστημ τυ κλκιιύ. Όπως είπε Αντιδήμχς Στ. Γβλάς, τ Απστγγιστικό έγ θ υλπιηθεί πό τη ΔΕΥΑΠ κι σε ότι φά στην νάπλση τυ ύλειυ χώυ, υπάχει μελέτη πϋπλγισμύ ευώ, πυ θ εντχθεί στ πόγμμ ΘΗΣΕΑΣ. Επίσης, τ Επχεί θ πχωήσει άμεσ στη μίσθωση τυ πκείμενυ κινήτυ (Απνεμιά), τ πί θ είνι έτιμ ν δεχτεί τ πιδιά με την ένξη της νές σχλικής χνιάς. Οι νγκίες μεττπές τυ κτιίυ θ γίνυν πό τ Δήμ κι σύμφων με τν κ. Γβλά, ι τεχνικές υπηεσίες τυ Δήμυ έχυν ήδη έτιμη τη μελέτη πϋπλγισμύ ευώ. Μετά τη σύσκεψη, Νμάχης, συνδευόμενς πό κν επίσης, πϊστάμενς τυ 6υ γφείυ Πωτ/μις Εκπίδευσης Ν. Μινάκης, ι επχικί σύμβυλι κ.κ. Γ. Κάγκνης κι Ν. Ακυλής, εκ μέυς τυ Πειφεεικύ διευθυντή Α/θμις κι Β/θμις Εκπ/σης Ν. Αιγίυ η κ. Ελένη Γκνέλ, Σχλική Σύμβυλς, διευθυντής τυ 2υ Δημτικύ κ. Χσμέης, Πόεδς της Ένωσης Γνέων Αυγ. Κεφάλς, νές Πόεδς της Τπικής Ογάνωσης της Νές Δημκτίς Κ. Ρδίτης, εκ μέυς τυ Εμπ/κύ Συλλόγυ Πάυ Αντιπάυ η κ. Άντζελ Ρδίτυ κι πλλί γνείς. Από τη σύσκεψη πυσίζν ι βυλευτές τυ Ν. Κυκλάδων, γεγνός πυ στηλιτεύθηκε πό τν Πόεδ τυ Συλλόγυ Γνέων Τ. Τιντάφυλλ. την Έπχ κι τυς γνείς επισκέφθηκε τ 2Ο Νηπιγωγεί κι διπίστωσε την κτλληλότητ τυ κτιίυ γι τη στέγση μικών πιδιών. Επισκέφθηκε κι τ δεύτε δημτικό με τις τεις ίθυσες πκάτ κι εξέφσε την ευχή, ν δθεί η μέγιστη δυντή πέκκλιση, ώστε ν πκτστθεί τ πόβλημ τυ σχλείυ. Στη σύσκεψη, εκτός πό τν Νμάχη Δ. Μπάιλ, την Έπχ Γηγί Πωτλάτη κι τν Αντιδήμχ Στ. Γβλά πυ εκπσωπύσε τν Δήμχ, πβέθη- Ανφά στη Βυλή γι τ 2 Δημτικό Ανφά, με την πί Σύλλγς Γνέων κι Κηδεμόνων τυ 2υ δημτικύ σχλείυ Πικίς Πάυ ζητά πό τυς εμπλεκόμενυς φείς την ιστική λύση στ κτιικό πόβλημ τυ 2υ Δημτικύ σχλείυ, κτέθεσε στις 2 Ιυνίυ βυλευτής τυ ΣΥΡΙΖΑ Γ. Ψινός. Η νφά κττέθηκε στ Πεδεί της Βυλής κι στυς υπυγύς Πιδείς, Υπδμών, Μετφών κι Δικτύων κι Εσωτεικών, Απκέντωσης κι Ηλεκτνικής Δικυβένησης. Οι γνείς Σε δελτλί Τύπυ πυ εξέδωσε Σύλλγς Γνέων κι Κηδεμόνων τυ 2υ Δημτικύ, μετξύ των άλλων τνίζετι: «Πέπει ν τνίσυμε ιδιίτε ότι συνάντηση -όπως υτή της Κυικής 6 Ιυνίυ- με μνδικό θέμ ημεήσις διάτξης με όλυς τυς φείς δεν είχε επιτευχθεί μέχι σήμε. Τις δεσμεύσεις πό τ Νμάχη Δ. Μπάϊλ τις πήμε, γιτί είμστε όλι ενωμένι κι πφσισμένι. Η κθλική συμμετχή μς στις κινητπιήσεις έφεε τ ππάνω πτελέσμτ. Κι έτσι πέπει ν συνεχίσυμε, γιτί σίγυ είνι μκύς δόμς».

8 8 Πσκευή 11 Ιυνίυ 2010 Η νέ σύνθεσητης Τ.Ο. Τιμητική θέση της Νές Δημκτίς γι τν Χ. Κόκκιν Τν κόσμ της Νές Δημκτίς πυ πσήλθε κι ψήφισε στις εσωκμμτικές εκλγές, ευχιστεί νές πόεδς της Τπικής Ογάνωσης Κ. Ρδίτης, κθώς κι όλ τ νέ μέλη της Τπικής Ογάνωσης τυ κόμμτς. Η νέ σύνθεση της Τ.Ο. έχει ως εξής: Πόεδς: Κ. Ρδίτης, Αντιπόεδς: Γ. Τιπλιτσιώτης, Γμμτές: Ππκυίλυ - Σή Δώ, Ειδ. Γμμτές: Θεδσί Μνωλάκη - Κντάτυ, Τμίς: Γ. Ρύσσς, Τμές Γυνικών: Αντζελ Ρδίτυ, Γφεί Τύπυ: Γ. Τιντάφυλλς Γφεί Νελίς κι Ηλ. Τύπυ: Η. Μγίτης Μέλη: Μ. Τσιγώνι, Γ. Λτσός Ημέ Πλιτισμύ 2010 Φιλζωικός Σύλλγς Πάυ (PAWS) Νέ Διικητικό Συμβύλι Ο PAWS διεξήγγε εκλγές κτά τη διάκει της ετήσις γενικής συνέλευσης, έν χόν πιν πό τη λήξη της θητείς τυ πηγύμενυ συμβυλίυ, εξιτίς των πιτήσεων τιών μελών. Τ κινύγι συμβύλι πτελείτι πό 5 μέλη με δικίωμ ψήφυ κι 3 νπληωμτικά, πυ πθέτντι σύμφων με τν ιθμό των ψήφων πυ έλβν: Στέλλ Κώστ, Bram Van Spronsen, Βίκυ Σάυ, Krystal Jones, Γιώγς Μυλάκης, Λέν Γικυμπύλυ, Άνν-Μί Κυμιώτη, Ανθή Αιστεάκη. Τ νέ συμβύλι φείλει μέσ σε δύ εβδμάδες ν συνντηθεί γι ν ίσει θέσεις κι ν νθέσει μδιότητες. Ο Νικόλς Στεφάνυ, πυ διετέλεσε πόεδς τ τελευτί 5 χόνι, δεν συμμετείχε ως υπψήφις υτή τη φά, λλά θ συνεχίσει ν πσφέει τις υπηεσίες τυ εθελντικά γι τις διπγμτεύσεις με τ Δήμ Πάυ γι την πόκτηση ενός επίσημυ κτφυγίυ ζώων, τη συνεγσί με άλλες φιλζωικές γνώσεις στην Ελλάδ κι στ εξωτεικό κι στν τμέ της επικινωνίς. Δστηιότητες Τ στιχεί γι τ 2009 πτελύν τις βσικές δστηιότητες τυ PAWS, πυ φύν στη διάσωση κι επνστέγση σκύλων κθώς, στη στείωση λλά κι στη χειμεινή σίτιση γτών. Επίσης: Ζώ πυ υιθετήθηκν στη Γεμνί : 225 (200 σκύλι κι 25 γάτες) Γάτες πυ στειώθηκν (Σεπτέμβις 2009 Μάις 2010): 156 (25 σενικές) Έσδ κι έξδ: εκό εσόδων ( ευώ) γι τ 2009 με τη μφή δωεών, συνδμών κι εσόδων πό κυμπάδες κι εκδηλώσεις. Ωστόσ, τ λειτυγικά έξδ (πυ συμπειλμβάνυν τ έξδ τυ κτφυγίυ, μιβές κτηνιάτυ, τφές, φάμκ κι έξδ μετφάς), ήτν επίσης υπέγκ κι PAWS βέθηκε στ τέλς τυ 2009 με έν υπόλιπ μόλις 900 ευώ. Ανζήτηση χώυ Ο PAWS ενημεώθηκε ότι τ πόν μισθωτήι γι τ κτφύγι ζώων στην Τυπητή δεν πόκειτι ν ννεωθεί, κι έτσι ντιμετωπίζει τ επιπλέν πόβλημ ν βει κινύγι χώ τ συντμότε δυντόν. Ο PAWS ελπίζει ότι Δήμς Πάυ θ πγμτπιήσει την υπόσχεσή τυ ν πσφέει τ χώ, ώστε τ κτφύγι ν μπεί ν στεγάσει τν υξημέν πληθυσμό τυ πό εγκτλελειμμέν ζώ, πυ υτή τη στιγμή υπεβίνει τ 50 ζώ σε έν χώ πυ μπεί ν στεγάζει μόλις 25. Εν κτκλείδι, πόεδς δήλωσε ότι PAWS υξάνει δικώς τη δημτικότητά τυ στην τπική κινωνί, με πτέλεσμ ν δεχθεί πείπυ 300 κλήσεις σε σχέση με την κκπίηση ζώων, με ζώ συντφιάς πυ χάθηκν ή βέθηκν, με εγκτλελειμμέν νεγέννητ, κθώς κι με ιτήμτ γι υιθεσίες ή στειώσεις. Την κλκιινή πείδ ι πεισσότεες κλήσεις πέχντι πό τυίστες ι πίι νφέυν δέσπτ ή κκπιημέν ζώ κι λόγω της νπγωγικής πειόδυ, δυστυχώς, πλλά εγκτλελειμμέν γτάκι. Υπάχει όμως κάπι βελτίωση όσν φά στην ευζωί των ζώων στην Πά. Ο πόεδς σημείωσε ότι PAWS θ συνεχίσει ν δ πυσβεστικά γι τ εγκτλελειμμέν κι κκπιημέν ζώ κι θ νγκάζετι ν τ επνστεγάζει στη Γεμνί, μέχι ν υπάξει ιζική λλγή στην υπάχυσ ντπί σχετικά με τ ζώ. ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - MARKETING ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΚ ΟΣΗ ΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Πικί Πάυ (Όπισθεν ACS) Τηλ & ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ Τηλ Fax: Κιν Τ μέλς της Κ.Ε. της Ν.Δ. Χάλμπς Κόκκινς συμμετείχε στις εσωκμμτικές εκλγές της Ν.Δ. κτθέτντς υπψηφιότητ γι τ Διικητικό Συμβύλι της Ειδικής Κμμτικής Ογάνωσης (Ε.Κ.Ο.) Εκπιδευτικών. Στην εκλγική διδικσί πυ κλύθησε εκλέχτηκε πώτς σε ψήφυς στ νέ Δ.Σ. κι στη διδικσί συγκότησής τυ πτάθηκε μόφων κι πδέχθηκε ν τπθετηθεί στη θέση τυ Ανπληωτή Γενικύ Γμμτέ της Ε.Κ.Ο. Εκπιδευτικών. Σε δηλώσεις τυ κ. Κόκκινς ευχίστησε τ μέλη της γάνωσης γι την τιμητική εκλγή τυ. Θέτ, μυσική, χός στη Νάυσ Μι κόμ σημντική εκδήλωση είχν την ευκιί ν πκλυθήσυν όσι πβέθηκν στην «Ημέ Πλιτισμύ 2010», την Κυική 6 Ιυνίυ στην Νάυσ. Η Αίθυσ τυ Μυσικχευτικύ Συγκτήμτς γέμισε με νθώπυς πυ ήθελν ν δυν την πόδ των τμημάτων τυ Συλλόγυ. Τ πόγμμ άχισε με πλγισμό δάσης κι τν πγμμτισμό των εκδηλώσεων τυ κλκιιύ πό την κθηγήτι Σ. Αγγελπύλυ. Στη συνέχει η Πιδική Θετική Ομάδ τυ Συλλόγυ πυσίσε τ θετικό δώμεν της Γ. Λάττ «Ιστίες της πλίς» σε σκηνθεσί Υπ. Ρύσσυ, κτσκευές των Έλις Φτή κι Μάνις Σιμιτζή, επιμέλει ήχυ Εύ Σγκιώτη κι σκηνικά Αγκάτς Μθιέλλη. Τ πιδιά ενθυσίσν τ κινό δείχνντς ότι δεν πήγε χμένη η συστημτική δυλειά πυ γίνετι στην Θετική Ομάδ Νάυσς. Ακλύθησν χί πό τεις πλυπληθείς χευτικές μάδες, πυ πυσίσν χύς πό την Θάσ, την Σλμίν, την Μικά Ασί, τις Κυκλάδες κι την Πά με τις πδσικές τυς φεσιές, πλύ κέφι κι διάθεση. Τ τίτ μές της «Ημές Πλιτισμύ» νήκε στην Χωδί Νάυσς. Σε μι πό τις κλύτεές της εμφνίσεις, πυσίσε πόγμμ σε δύ μέη, με ζωντνή μυσική. Στ πώτ μές κύστηκν κντάδες κι τγύδι της Κέκυς, ενώ στ δεύτε, τγύδι τυ κλκιιύ. Μυσική έπιξν ι: Στέλις Γιμελάης πιάν, Μυσώ Μενέγυ βιλί, Πνγιώτης Πετόπυλς κι Γιάνης Κντάτς, κιθά κι Πνγιώτης Μενέγς λύτ. Διηύθυνε η Φένι Θεφίλυ. Τ Χστάσι Γι έβδμη συνεχή χνιά ΧΟΝ συνεχίζει τις χευτικές τυ πστάσεις υπό τν γενικό τίτλ Στ μνπάτι της πάδσης. Η φετινή πάστση, με τν τίτλ Τ Χστάσι, θ πγμτπιηθεί τ Σάββτ 12 Ιυνίυ, στν πύλι χώ τυ Ι.Ν. Κιμήσεως Θετόκυ στη Νάυσ, στι 9 μ.μ. Σε υτήν θ συμμετέχυν όλες ι μάδες τυ Ομίλυ πυσιάζντς δώμεν, χύς κι τγύδι πό την Πά, τη Νάξ, τη Σκιάθ, τη Λέ, τη Λέσβ κι τη Σάμ. Οι χευτές θ μετφέυν τυς θετές σε έν πδσικό γλέντι, σν υτά πυ στ πελθόν στήνντν κάτω πό έν δέντ, στ πύλι κάπις εκκλησίς. Ανκίνωση Ελληνική Ομάδ Στην Πά ι Ο Νυτικός Όμιλς Δυύ Διάσωσης πλίμχι τυ ΟΣΦΠ Πάυ «Τ Δελφίνι» νκινώνει ότι πγμτπιήπδσφιικός γώθηκν εγγφές κδημιών Πάτημ νς μετξύ πλιμάχων Windsurfing γι τις ηλικίες της Πάυ κι τυ Ολυ10 12 κι χνών. Κυκλάδων μπικύ Πειιώς θ διοι ππνήσεις γι τη φετινή σιζόν θ πγμτπιηθύν πό 15 Ιυνίυ έως κι 15 Σεπτεμβίυ στη Χυσή Ακτή. Οι ππνήσεις θ γίνντι τεις φές την εβδμάδ κι τ κόστς συμμετχής νέχετι στ 350 ευώ γι όλη τη σιζόν. Πληφίες γι εγγφές: Θεόδ. Φυσιλάνης FAX Η κλήωση της μτσικλέτς, θ πγμτπιηθεί την Κυική 13 Ιυνίυ στις τ μεσημέι, στ γφεί της ΕΟΔ Πτήμτς Κυκλάδων, στη Νάυσ. Λχνί διτίθεντι πό τ γφεί της μάδς κι πό μέλη της. εξχθεί τ Σάββτ 12 Ιυνίυ στις 7.00 τ πόγευμ στ Δημτικό Γήπεδ Πάυ στην Πικιά. Τ έσδ τυ γών θ διτεθύν γι την ενίσχυση τυ Γηκμείυ Πάυ. Ο γώνς διγνώθηκε πό τν Δήμ Πάυ Δ.Ο.Ν.Α κι την Π.Ε.Φ.Ο. Πάυ Αντιπάυ.

9 ADS Σε πείδ ικνμικής κίσης κι πά τις δυσκλίες πυ πκύπτυν, πάντ υπάχυν ευκιίες έξυπνων επενδύσεων γι όσυς έχυν κι θέλυν ν "τπθετήσυν" κάπι πσό χημάτων. Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ με τις ειδικές σελίδες πυ κθιεώνει θ πσπθήσει ν εξυπηετήσει τυς ενδιφεόμενυς. Πάλληλ, έχει δημιυγηθεί κι η ντίστιχη ιστσελίδ φιλδξώντς ν κλύψει τις νάγκες της κτημτγάς. Ψάχνντς λιπόν ίσως βείτε κι εσείς τη δική σς "χυσή ευκιί". Ν.Ρ. Λ. ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ, πωλείτι γκσνιέ 35τ.μ. επισκευσμένη, σε τιμή ευκιίς. Τηλ.: ,5 ΧΛΜ ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείτι βίλλ διώφη ημιτελής (στ τύβλ) ικόπεδ 1300τ.μ. εντός ικισμύ, πνμική θέ, μεγάλς χώς υπδχής, 4 υπνδωμάτι, 3 μπάνι, WC, κυζίν, βεάντες κλπ χώι. Πείφξη, βόθς, 2 δεξμενές σχεδόν έτιμ. Τιμή λγική. Τηλ.: ΑΛΥΚΗ, πωλείτι μνκτικί 50τ.μ. με ικόπεδ 550μέτ άτι κι ικδμήσιμ πάνω στ κεντικό δόμ 45μ. πό την θάλσσ. Τηλ.: , ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΓΙΑΛΟΣ, πωλείτι μνκτικί 45m2 επί ίσυ εμβδύ ικπέδυ, πίσω πό τν κεντικό δόμ της πλικής δύ. Τιμή : ,00. Τηλ.: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ Απλή γγελί ιδιωτών ως 15 λέξεις. ΔΩΡΕΑΝ ι 2 πώτες δημσιεύσεις. ΜΑΡΜΑΡΑ, πωλείτι μνκτικί (3άι) 75τ.μ. Τηλ.: Απλή γγελί ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 5,00 Απλή γγελί μεσιτών (ως 15 λέξεις): 3,00 Έγχωμη γγελί: 10,00 Αγγελί με φωτ (ως 15 λέξεις): 15,00 Αγγελί πέν των 15 λέξεων: 0,25 / λέξη ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΥΚΕΣ, νεόδμητη μνκτικί 137τμ πδσικής χιτεκτνικής σε ικόπεδ 370τμ, 3 υ/δ & 3 μπάνι, πθήκη, τζάκι & κλιμτισμός, κήπς, βεάντες με θέ σε βυνό & θάλσσ ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ Κωδικός: RP ΠΑΡΟΣ, πλυτελής πέτινη μνκτικί 200τμ δύ επιπέδων σε ικόπεδ 2000τμ εντός ικισμύ & με δυντότητ επιπλέν δόμησης 200τμ, 3 υ/δ, 3 μπάνι, WC, κεντική θέμνση, A/C & τζάκι, πθήκη, σκεπστή βεάντ με BBQ, parking, πλήως διμφωμένς κήπς, κτπληκτική θέ στν κόλπ τυ Πσπόυ ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ Κωδικός: RP τ.μ. με 30μέτ υπόγει κι με 400μέτ ικόπεδ με θέ. Τηλ.: , ΑΘΗΝΑ - ΑΜΦΙΑΛΗ, πωλείτι φδιμέισμ 73τ.μ. 4υ όφυ με θέ θάλσσ (γκάζ κι πθήκη). Τηλ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ, σε πλύ ήσυχη πειχή μνκτικί 138τμ. 3Υ/Δ, 2 μπάνι με θέμνση κλιφέ σε ικόπεδ 250τμ., θέ θάλσσ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ: , , ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ μφιθετική μεζνέτ 123τμ 3Υ/Δ 2 μπάνι σλόνι με τζάκι γκάζ κλειστό A/C & BBQ πνμική θέ θάλσσ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ: , , ΑΘΗΝΑ - ΜΟΣΧΑΤΟ πλύ κντά στν στθμό τυ ηλεκτικύ στ Μσχάτ, Διμέισμ 80τμ 1υ όφυ σε διπλκτικί με 2 υ/δ μπάνι σλόνι (έχει υπόλιπ δόμησης )ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τηλ: , ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, πωλείτι πλιά ικί 2 επιπέδων, 65τ.μ, στν κεντικό πεζόδμ, Τιμή: ΜΕΣΙΤΙΚΟ «ΚΑΛΙΜΠΕ». ΜΕΛΟΣ Μ.Α.Σ. Τηλ: ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, πωλείτι νκινισμένη κτικί 2 επιπέδων, 85τ.μ. κντά στην κεντική πλτεί, κτάλληλ κι γι επγγελμτική χήση. Τιμή: ΜΕΣΙΤΙΚΟ «ΚΑΛΙΜΠΕ».ΜΕΛΟΣ Μ.Α.Σ. Τηλ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείτι επιχείηση ενικιζόμενων δωμτίων (14 δωμάτι) πλήως εξπλισμέν κι νκινισμέν. Τηλ.: ΔΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλύντι 2 κτικίες πό 106τ.μ. η κάθε μί, με 2 κεβτκάμες, 2 μπάνι, υπόγει, τζάκι, σλόνι με πέγλες, πηγάδι, δεξμενές, πό 1,5 στέμμ τ κθέν. Εκπτώσεις ή ευκλίες δεκτές. Τηλ.: ΛΕΥΚΕΣ, πωλείτι πλιά κτικί- ενέγει πό τν ήλι ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΠΙΤΙΑ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΑ με φντστική θέ! Από 115 τμ2 Με ενδδπέδι θέμνση Πλήως εξπλισμέν Αννεώσιμες Πηγές Ενέγεις Ελλνίκυ 20, Αθήν , photovoltaic.gr Αντιπόσωπς, Πάυ - Αντιπάυ Αφί Ιωκειμίδη ΑΕΕ τηλ: Φωτβλτϊκά & ιλικά συστήμτ Στμάτης & Γιάννης Βιτζ Βιτζηλίς ζηλ λίς Μάπησσ,, τηλ.: , f gmail.c ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΟΥΣΑ, 250μ πό τη θάλσσ, πωλείτι εξχική κτικί 130τ.μ. χωίς υπόγει σε ικόπεδ 2,5 στεμμάτων. Μεσιτικό Γφεί «SPITI» Κχάλις Στύς. Τηλ.: ΑΛΥΚΗ. Πωλύντι νεξάτητες ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 100 τ.μ., 250μ. πό τ κέντ της Αλυκής 100μ. πό την πλί. ΤΗΛ.: ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, διμείσμτ 50 τ.μ. πλυτελύς κτσκευής, πάνω στν κεντικό δόμ. Τιμή: gr (45 χόνι πυσίς) Στέλις Θ. Μπιζάς: ΛΕΥΚΕΣ πδσική ικί 100 τ.μ. με δύ κύι υπνδωμάτι, έν μικότε, κυζίν, κθιστικό, ιδιωτικό σπ-πισίν. Τιμή Μεσιτικό Λεντής: , \ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ πωλείτι, εν ενεγεί, πλήως εξπλισμέν, στην πλί της Πικίς. Τηλ.: ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, μέσ στν ικισμό, πωλύντι στ σχεδί, 2 υτόνμες πέτινες κτικίες, 56τ.μ. έκστη, σε δικό τυς εντός σχεδίυ ικόπεδ 100τ.μ κι 115τ.μ ντίστιχ, με πχές κλπ. Τηλ.: , ΝΑΟΥΣΑ, πθλάσσι μνκτικί 150 τ.μ. σε 2 επίπεδ μέσ στ χωιό με μνδική θέ στν κόλπ της Νάυσς (χειάζετι επισκευές). Τιμή: (45 χόνι πυσίς) Στέλις Θ. Μπιζάς: ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πδσική ικί 60 τ.μ. με δύ υπνδωμάτι, μπάνι, κυζiν, σκεπστή βεάντ 8 τ.μ. κι βηθητικό δωμάτι 20 τ.μ., όλ σε ικόπεδ εντός ικισμύ 250 τ.μ. με θυμάσι θέ θάλσσ, με εύμ - νεό πόλεως. Τιμή Μεσητικό Λεντής: , www. parosgr.com κισμύ. Συνλικά 52τ.μ. Τηλ.: ΓΛΥΣΙΔΙΑ, ικίες πδσικής χιτεκτνικής 60, 65, 73 τ.μ., με υτόνμυς κήπυς (εντός ικισμύ), σε επικλινές ικόπεδ με θέ στην Αντίπ. Τιμές: , , (45 χόνι πυσίς) Στέλις Θ. Μπιζάς: ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείτι σπίτι κινύγι διώφ, 156τ.μ. με 3 κεβτκάμες, 2 κυζίνες, 2 σλόνι, 3 λυτά με πέγλες, τζάκι, κήπ, θέμνση, ηλικό, 200m πό την θάλσσ μέσ σε ικισμό. Εκπτώσεις ή ευκλίες δεκτές. Τηλ.: ΛΕΥΚΕΣ, κτικί 117τμ κτσκευής 2008 σε ύψωμ με κτπληκτική θέ στ Αιγί, σε ικόπεδ 4 στεμμάτων & με δυντότητ επιπλέν δόμησης 100τμ, 3 υ/δ, 2 μπάνι, ενεγεικό τζάκι & κεντική θέμνση, ηλικός θεμσίφωνς, πθήκη & γκάζ 35τμ, δεξμενή νεύ, τιμή ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ www. Aspis-RealEstate.gr Κωδικός: RP ΑΛΥΚΗ, πέτινη βίλ 230τ.μ., άνετι χώι, 4 υπνδωμάτι, 3 μπάνι, νεξάτητς ξενώνς, μεγάλη κυζίν πλήως εξπλισμένη, βεάντες, κλιφέ, air condition, ειδική κτσκευή, κήπς 810τ.μ., πισίν Εκπτώσεις ή ευκλίες δεκτές. www. paroshomes.livadas.de Τηλ ΕΛΗΤΑΣ ικί 117τ.μ. 2 μεγάλες κεβτκάμες, κι ένν ξενών, 4 μπάνι, τζκύσι, σλόνι, κλιφέ, πισίν, βεάντες με πέγλες, νεμπόδιστη θέ τυ λιμνιύ κι ηλιβσιλέμτς Εκπτώσεις ή ευκλίες δεκτές. livadas.de Τηλ ΝΑΟΥΣΑ, πωλείτι μεζνέτ κινύγι 95τ.μ. εντός ικισμύ σε πνμιύχ θέση, θέ στη θάλσσ κι όχι ηχύπνση, 2 δωμάτι, 2 μπάνι, σλκυζίν, τζάκι, κλιμτισμός, κεντική θέμνση κι γκάζ. Τηλ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, κινύγι πετόχτιστη ικί 89τ.μ., κλιφέ, πάκινγκ, κήπς, πέγλες Εκπτώσεις ή ευκλίες δεκτές. www. paroshomes.livadas.de Τηλ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, κινύι πετόχτιστη ικί 45τ.μ. θέ θλάσσης, μεγάλες βεάντες, πέγλες, κλιφέ, κήπς Εκπτώσεις ή ευκλίες δεκτές. www. paroshomes.livadas.de Τηλ ΑΛΥΚΗ, πωλύντι ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 60 τ.μ τ.μ τ.μ. πό τ κέντ της Αλυκής με θέ στη θάλσσ. ΤΗΛ.: ΔΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλύντι σπίτι, σε συγκότημ, 153τ.μ., 2 όφ με υπόγει, 2 λυτά, 3 κεβτκάμες, πθήκη, τζάκι, σλνκυζίν με πέγλες, κήπ, πηγάδι κι 2 στέμμτ ικόπεδ. Εκπτώσεις ή ευκλίες δεκτές. Τηλ.: ΑΓΚΑΙΡΙΑ, ικί 109,03τ.μ., πετόκτιστη με την πι ωί θέ τυ νησιύ γι πιτητικύς. Μεγάλες βεάντες, πέγλες, bbq, κήπς φυτεμένς, γκάζ, Εκπτώσεις ή ευκλίες δεκτές. livadas.de Τηλ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ικί εειπωμένη 60 τ.μ. πλύ κντά στ λιμάνι κι στ Κ.Τ.Ε.Λ., κτάλληλη κι γι χήση γφείυ ή ιτείυ. Τιμή: gr (45 χόνι πυσίς) Στέλις Θ. Μπιζάς: ΘΕΣΗ ΜΠΟΥΤΑΡΙ - ΔΡΥΟΣ, πωλείτι δωμάτι 26τ.μ. (πλιό κτίσμ) με κηπάι 26τ.μ. εντός ι- ΚΑΜΠΙ, ικί 70τ.μ. πετόχτιστη, με κτήμ 1.366τ.μ., βεάντες, κλιφέ, τάτσ, θέ, πέτινη μάντ Εκπτώσεις ή ευκλίες δεκτές. www. paroshomes.livadas.de Τηλ ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, ικί 85τ.μ. πετόχτιστη, με θέ την Αντίπ, 2 κεβτκάμες, σλόνι, σκεπστή βεάντ, κλιφέ, μεγάλες βεάντες με πέγλες, κήπς πειφγμένς Εκπτώσεις ή ευκλίες δεκτές. livadas.de Τηλ

10 ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ μική θέ θάλσσ, με άδει δσχείυ, κτίζει 400τ.μ, Τιμή: ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΛΙΜΠΕ. ΜΕΛΟΣ Μ.Α.Σ. Τηλ: Κτσκευές, Ανπλιώσεις, Επί-βλεψη, Δικόσμηση, REAL ESTATE. Πεισσότε Ακίνητ Κτσκευές στ: gr ΤΗΛ.: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΛΗΤΑΣ, μνκτικί 238τ.μ., σε 2 επίπεδ, 4 κεβτκάμες, 2 σλόνι, 3 μπάνι, 2 σκεπστές βεάντες, 200τ.μ. βεάντες με πέγλες κι μμόστωτη τάτσ 120τ.μ. με κτιστά κθιστικά, νεμπόδιστη θέ τυ λιμνιύ κι ηλιβσιλέμτς Εκπτώσεις ή ευκλίες δεκτές. livadas.de Τηλ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείτι κτίι κι επιχείηση ενικιζόμενων δωμτίων, πλήως εξπλισμέν κι νκινισμέν. Τηλ.: ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ Άγις Γεώγις, ικίες πλυτελύς κτσκευής 100 κι 110 τ.μ., με 2 ή 3 υπνδωμάτι, με υτόνμες πισίνες, σε ήσυχ σημεί με πλύ κλή θέ. Τιμές: εώς (45 χόνι πυσίς ) Στέλις Θ. Μπιζάς: ΑΘΗΝΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, πωλύντι διμείσμτ κινύγι 85τ.μ., 80τ.μ., 76τ.μ. κι 60τ.μ. Επίσης σε ΝΕΑΠΟΛΗ & ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 2 μγζιά 50τ.μ. Κτσκευστική Ετιί Αντιπιώτης. Τηλ.: , ΑΘΗΝΑ - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, πωλείτι διμέισμ 33τ.μ. ισόγει. Τηλ.: , ΚΡΩΤΗΡΙ, γτεμάχι 13 στεμμάτων σε ύψωμ, άτι & ικδμήσιμ, μνδική θέ στ λιμάνι της Πικίς & δύση ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ www. Aspis-RealEstate.gr, Κωδικός: RP ΛΕΥΚΕΣ κτπληκτικό γωνικό ικόπεδ 920τμ εντός ικισμύ με φντστική θέ θάλσσ, επίσης άλλ ικόπεδ τίφτσ 580τμ εντός με θέ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ: , , www. aiare.gr ΠΑΡΟΙΚΙΑ κτπληκτικό ικόπεδ 600τμ εντός ικισμύ 2 πό τη θάλσσ, επίσης άλλ ικόπεδ 550τμ εντός ικισμύ πλικό. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ: , , ΛΟΛΑΝΤΩΝΗΣ, πωλείτι γτεμάχι ικδμήσιμ, 4 μέτ πό την πλί. Τηλ.: , ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΡΟΜΟ), πωλείτι ικόπεδ εντός σχεδίυ 900m2 με 2 πηγάδι, νεό, φως, πλλά φυτόδεντ κι πλιά κτικί 35m2. Τηλ.: ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, πωλύντι ικόπεδ 1.000τμ. έκστ, εντός σχεδίυ, εντός ικισμύ, Σ.Δ:0,4, θέ θάλσσ, τιμές πό εως ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΛΙΜΠΕ. ΜΕΛΟΣ Μ.Α.Σ. Τηλ.: ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΠΟΣ, πωλείτε μφιθετικό γτεμάχι τ.μ., πν- τιµκτάλγι συβέ συπλά θήκες µχιιών ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πωλείτι γτεμάχι 8,4 στεμμάτων με έτιμη άδει ικδμής γι 310τ.μ. ενιί με τιμή: ή χωιστά δύ εξ διιέτυ ικόπεδ 180 κι 130τ.μ. με τιμή: κι ντίστιχ, σε πόστση 500μ πό την πλί, με πηγάδι κι 50 ίζες ελιές. Τηλ.: , , ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, Πειχή Κλύδι, πωλύντι στ σχέδι, 2 υτόνμες πέτινες μνκτικίες, 56 τ.μ έκστη, σε δικό τυς ικόπεδ, εντός σχεδίυ, 100 τ.μ κι 115 τ.μ ντίστιχ, βεάντ με πέγκλ, δεξμενή νεύ, πχές, κ.λ.π. ΤΗΛ , ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, πωλείτι ικόπεδ 20 στεμμάτων. Τιμή: (Συζητήσιμη) Τηλ.: ΑΜΠΕΛΑΣ, πωλύντι ικόπεδ 1 στέμμτς τ κθέν εντός σχεδίυ, λίγ μέτ πό τη θάλσσ. Μεσιτικό Γφεί «SPITI» Κχάλις Στύς. Τηλ.: ΝΑΟΥΣΑ, πωλείτι ικόπεδ 300τ.μ. με συντελεστή δόμηση 0,7. Μεσιτικό Γφεί «SPITI» Κχάλις Στύς. Τηλ.: ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΟ, πωλείτι ικόπεδ 4 στεμμάτων, άτι κι ικδμήσιμ με θέ θάλσσ κι έτιμ έντυπ τυ Δσχείυ. Μεσιτικό Γφεί «SPITI» Κχάλις Στύς. Τηλ.: ΝΑΟΥΣΑ, γτεμάχι τ.μ. στην πλγιά πιν την Αγί Κυική, σε ήσυχη τπθεσί με θέ στην Νάξ. Τιμή: www. parosrealestate.gr (45 χόνι πυσίς) Στέλις Θ. Μπιζάς: Τηλ. ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ Αγ. Γεώγις, ικόπεδ των τ.μ., εντός ικισμύ με Σ.Δ. 400 τ.μ, σε διάφ σημεί τυ ικισμύ. Τιμές: πό έως www. parosrealestate.gr (45 χόνι πυσίς) Στέλις Θ. Μπιζάς: ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, Οικόπεδ τμ άτι ικδμήσιμ, πάνω σε δόμ, κι όλες τις πχές, θεά θάλσσ. Τιμή: Μεσιτικό Λεντής. Τηλ.: ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, γόκτημ 8 πείπυ στ., σε ήσυχ μές, ικδμήσιμ. Τιμή Ευκλίες, ντλλγές, έκπτωση στ μετητά. Τηλ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πωλείτι ικόπεδ σε τιμή ευκιίς. Κλή τπθεσί. Τηλ.: , ΚΑΜΠΟΣ, ικόπεδ εντός ικισμύ τ.μ. σε κεντικό σημεί με Σ.Δ τ.μ. ντίστιχ. Τιμές: , , (45 χόνι πυσίς) Στέλις Θ. Μπιζάς: ΑΛΥΚΗ, πθλάσσι γτεμάχι τ.μ., δίπλ στην πλί Βτσλάκι, με Σ.Δ. 400τ.μ. (τ τ.μ. είνι εντός ικισμύ). gr (45 χόνι πυσίς) Στέλις Θ. Μπιζάς: ΧΛΜ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ (ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ), ενικιάζετι γφεί 50τ.μ. γι όλ τ χόν. Τηλ.: , ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενικιάζετι 2άι διμέισμ νεόκτιστ με υτόνμη θέμνση 50μ. πό θάλσσ γι όλ τ χόν σε μγευτική τπθεσί. Τηλ.: , ΒΟΥΝΑΛΙ - ΝΑΟΥΣΑΣ, ενικιάζετι ικί 100τ.μ. με υτόνμη θέμνση, τζάκι, 2 κεβτκάμες, 2 μπάνι, κυζίν - σλόνι. Τιμή: 500. Τηλ.: ΚΑΝΤΙΝΕΛΙΕΣ - 2,5 ΧΛΜ. ΑΠΟ ΝΑΟΥΣΑ, ενικιάζετι Ιύνι κι Σεπτέμβη σπιτάκι 35τ.μ. εξπλισμέν, στην εξχή. Τηλ.: , ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΔΡΥΟΥ, ενικιάζετι πλυτελές διμέισμ 75τ.μ. εντός μικύ συγκτήμτς, με κήπυς, κύνι, πκινγκ σε μγευτική τπθεσί, πλήως εξπλισμέν. Τηλ.: , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ενικιάζετι κτάστημ 30m2. Τιμή: 300 Τηλ.: , ΛΟΛΑΝΤΩΝΗΣ - ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, ενικιάζντι γκσνιέες γι κλκιινή σεζόν, πλήως εξπλισμένες, 50μ. πό τη θάλσσ. Τηλ , , ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, γόκτημ 4.150τ.μ., σε ήσυχ μές, ικδμήσιμ, μέσ στ πάσιν. Τιμή Ευκλίες, ντλλγές, έκπτωση στ μετητά. Τηλ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, γτεμάχι τ.μ., νάμεσ στις πλίες Συβλιά κι Πσπό. Τιμή: gr (45 χόνι πυσίς) Στέλις Θ. Μπιζάς: paroshomes.livadas.de ΘΑΨΑΝΑ, εινό κτήμ (15 λεπτά πό Πικιά) τ.μ. με κτικιά, πθήκες κι πλιό μύλ (ημιτελή). 220 ελιές κι πλλά πωφό. Ηλεκτδτείτι με φωτβλτϊκά. Επιπλωμέν. Θέ. Τιμή www. γι MENU; Μόν στ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενικιάζετι 4άι διμέισμ στην πειχή Ατλάντικ. Τηλ.: ΑΜΠΕΛΑΣ, ενικιάζετι γκσνιέ 40τ.μ. με T.V., DVD, 10μ. πό θάλσσ, κήπς, BBQ, πκινγκ, γι σεζόν ή έτς. Τηλ.: ΑΜΠΕΛΑΣ, lux studio, 50τ.μ. με AC, T.V., DVD, 10μ. πό θάλσσ, BBQ, πκινγκ, γι σεζόν ή έτς. Τηλ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενικιάζετι studio 27τ.μ. γι όλ τ χόν. Τιμή: (τν χόν) Τηλ.: , ΚΑΜΑΡΕΣ, ενικιάζετι διμέισμ με 3 υπνδωμάτι, 2 μπάνι, κυζίν, σλόνι, τπεζί, τζάκι, υτόνμη θέμνση, με θέ Κλυμπήθες. Τηλ.: , ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενικιάζντι δωμάτι με τν μήν, μνόκλιν κι δίκλιν, γι όλ τ χόν. Πλήως εξπλισμέν. Τηλ.: mexican food pizza SCOPA ΝΑΟΥΣΑ, ενικιάζντι 3 επιπλωμέν διμείσμτ, γι κλκιινή σεζόν. Τηλ.: μνικά, Αγγλικά, δίπλωμ υτκινήτυ/μτσικλέτς. Επιθυμητά Ιτλικά. Βιγφικά στ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΗΠΟΥΡΟΣ, νλμβάνει φντίδ κι συντήηση κήπων. Τηλ.: ΜΑΓΕΙΡΑΣ - ΨΗΣΤΗΣ, 45 ετών ζητά νάλγη εγσί σε τβέν. Μόν σβές πτάσεις. Τηλ.: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, νλμβάνει κθισμύς κι συντηήσεις. Τηλ.: ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, πδίδει ιδιίτε μθήμτ γι όλ τ επίπεδ. Τιμές πσιτές. Τηλ.: , ΚΟΠΕΛΑ, με πλύ κλή γνώση Αγγλικής κι Γλλικής γλώσσς ζητά εγσί γι Ιύλι κι Αύγυστ. Τηλ.: Από τις 19:00 έως τις 21:00. ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, ζητεί εγσί ως νσκόμ ή φύλξη πιδιών. Τηλ.: ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ, νλμβάνει μελέτες φωτεμηνείς γι τη διεεύνηση τυ δσικύ ή γτικύ χκτή έκτσης. Κ Βσιλική Νάκυ, Τηλ.: , ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ πδίδντι σε ενήλικες κι πιδιά. Πετιμσί Celi 15 Diploma, κτικό πιστπιητικό. Τηλ.: ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΝΕΛ, πωλείτι με HASP κι ISO 5 μηνών λειτυγί διστάσεις : (160 χ 160 χ 250) ωφέλιμ κι 1 λι. κντισιν B.T.U. Τηλ.: BMV, μντέλ 1984, 1800 κυβικά, χώμ πάσιν σκύ, injection μηχνή, με cd player. Πωλείτι. Τιμή : Τηλ.: PEUGEOT 106, rallye μντέλ 03, km, τκάιστ, a/c, πωλείτι. Τιμή: Δεκτός κάθε έλεγχς. Τηλ.: ΠΑΡΙΑΝΟ ΣΠΙΤΙΚΟ ΚΡΑΣΙ, πωλείτι. Τηλ.: , ΣΚΑΦΟΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟ, 4,40 με HONDA 50 cc, μντέλ 2007 με πλλά extra, υπεάιστ, πωλείτι. Τηλ.: ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ, 7-10, εσιτεχνικό με μηχνή 30 HP LISTER. Τηλ.: , ΜΗΧΑΝΑΚΙ HONDA SH 300i, 4000 km, με σύστημ PG-M-Fi, +ABS, πωλείτι. Τιμή: Τηλ.: NISSAN MURANO, V6, 4 X 4, πωλείτι. Τηλ.: ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ Επειδή σηµσί έχει...πώς τ σεβίεις! ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ, ζητύντι πό κέντ ξένων γλωσσών. Τηλ.: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ζητά representative. Απίτητ Γε- ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΤΟ, πωλείτι, μήκς 8,40 με μηχνή 270 HP, VOLVO PENTA / εγάτης-gps-vhf-βυθόμετδικσετόφων. Τιμή: Δεκτός κάθε έλεγχς. Τηλ.:

Αποφάσεις για το σταδιακό αφανισμό τους

Αποφάσεις για το σταδιακό αφανισμό τους Σκέψυ ν πλνή συ... νκύκλωσε ΦΩΝΗ συ Εβδμδιί πλιική εφμείδ Πάυ - Ανιπάυ 67 ΧΡΟΝΙΑ φιεωµέν σν ενµέωσ Πσκευή 24 Σεπεμβίυ 2010 Φύλλ 126 www.fonitisparou.gr Ές 65 Νέ Πείδς Ές Ίδυσς 1945 Χάλμπς Κόκκινς υπψήφις

Διαβάστε περισσότερα

K a r fi t s a. Πολιτικοί, επιχειρηματίες και... μοντέλα. Κρίση και...κροίσοι. «Το δημοψήφισμα δεν είναι... μπαμπούλας»

K a r fi t s a. Πολιτικοί, επιχειρηματίες και... μοντέλα. Κρίση και...κροίσοι. «Το δημοψήφισμα δεν είναι... μπαμπούλας» Karfitsa Σάββτο 16.5.2015 Α. Φύλλου 565 kar fitsa.gr - paraskhnio.gr - toxrima.gr - verysorry.gr TA «ΑΛΛΙΣΤΕΙΑ» ΑΙ ΤΟ MONEY SHOW Πολιτικοί, επιχειημτίες κι... μοντέλ «ΕΛΑΙΑ ΕΡΙΖΩΣΕ» Ο πόεδος της NK Media

Διαβάστε περισσότερα

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση Σκέψυ τν πλανήτη συ... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ συ Εβδμαδιαία πλιτική εφημερίδα Πάρυ - Αντιπάρυ 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 21 Ιανυαρίυ 2011 Φύλλ 145 www.fonitisparou.gr Έτς 66 Νέα Περίδς Έτς

Διαβάστε περισσότερα

«Γροθιά» στην τοπική οικονομία

«Γροθιά» στην τοπική οικονομία Σκέψου τον πλνήτη σου... νκύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομδιί πολιτική εφημερίδ Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ φιερωµέν στην ενηµέρωση Πρσκευή 10 Δεκεμβρίου 2010 Φύλλο 139 www.fonitisparou.gr Έτος 65 ο Νέ Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχς 1 Χειμώνς 2011 Ελληνική έκδση τυ σφλιστικύ μίλυ ERGO Rebranding Εκδήλωση στ Μέγρ Μυσικής Αθηνών Let it...flow Τ νέ σχεδιστικό concept της ετιρίς Πρόσωπ Στέλις Βυγιυκλίδης Διευθυντής Πωλήσεων Πρϊόντ

Διαβάστε περισσότερα

άλλων και από τη σκοπιά της τουριστικής ανάπτυξης. Και μάλιστα σε μια χρονιά που μόνο δυσοίωνα μηνύματα λαμβάνουμε

άλλων και από τη σκοπιά της τουριστικής ανάπτυξης. Και μάλιστα σε μια χρονιά που μόνο δυσοίωνα μηνύματα λαμβάνουμε Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011 Φύλλο 152 www.fonitisparou.gr Έτος 66 ο Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη ΕφημΕριδα τύπος. αγροτικης ΑγροΕνημΕρωςης. Φωτό: Σιώη Μαρία. Τεύχος. Παρασκευή 27 Ιανουαρίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη ΕφημΕριδα τύπος. αγροτικης ΑγροΕνημΕρωςης. Φωτό: Σιώη Μαρία. Τεύχος. Παρασκευή 27 Ιανουαρίου Εβδμαδιαια ηλεκτνικη ΕφημΕιδα τ αγτικη ΑγΕνημΕωη Φωτό: Σιώη Μαία Τεχ 117 Παασκευή 27 Ιανυαίυ 2012 Φωτό: Σιώη Μαία Πειεχόμενα Τεχ 117/ Παασκευή 27 Ιανυαίυ 2012 Θέματα 6 Αώνια: Μια άλλη εκκλατόμενη καλλιέγεια,

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούµε ανοίξτε τα συνηµµένα. Ευχαριστούµε. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου. b ΟΤΕΕΧΝϊΚΟ επσμεπητηριο ΟΕ Σ ΣΑ i ΟΝΙΚ 1Σ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

Παρακαλούµε ανοίξτε τα συνηµµένα. Ευχαριστούµε. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου. b ΟΤΕΕΧΝϊΚΟ επσμεπητηριο ΟΕ Σ ΣΑ i ΟΝΙΚ 1Σ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµ ιικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.. Από: ecocom-k ίev Απστλή: Πρσκευή, 18 Ιυλ ίυ 214 1:58 µµ Πρς: ί ηf@acsmί.gr; ί ηf@bep.gr; Τµήµ ιικητικών Υπηρεσιών Β.Ε..; 'GRUA Chamber; @1.9Γ 'crete-exporters';

Διαβάστε περισσότερα

Δέσμευση χρονοδιαγράμματος έργων

Δέσμευση χρονοδιαγράμματος έργων Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011 Φύλλο 177 www.fonitisparou.gr Έτος 66

Διαβάστε περισσότερα

Ρεαλιστικά, τα απόλυτα αναγκαία

Ρεαλιστικά, τα απόλυτα αναγκαία Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 4 Μαρτίου 2011 Φύλλο 151 www.fonitisparou.gr Έτος 66 ο Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρό πλήγμα στα "τυφλά" οικόπεδα

Ισχυρό πλήγμα στα τυφλά οικόπεδα Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2010 Φύλλο 98 Έτος 65 ο Νέα Περίοδος Έτος

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαιδευτική» βόμβα σε Λεύκες - Κώστο

«Εκπαιδευτική» βόμβα σε Λεύκες - Κώστο Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2010 Φύλλο 138 www.fonitisparou.gr Έτος 65 ο

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα - Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή 19:25 ευτέρα - Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή 07:30

ευτέρα - Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή 19:25 ευτέρα - Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή 07:30 Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010 Φύλλο 131 www.fonitisparou.gr Έτος 65 ο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη με όραμα και ομόνοια

Ανάπτυξη με όραμα και ομόνοια Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2010 Φύλλο 125 www.fonitisparou.gr Έτος 65

Διαβάστε περισσότερα

Ομόφωνα στην εντατική η υγεία

Ομόφωνα στην εντατική η υγεία Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011 Φύλλο 146 www.fonitisparou.gr Έτος 66

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχίζουμε με νέα έργα για την Πάρο

Συνεχίζουμε με νέα έργα για την Πάρο Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2010 Φύλλο 136 www.fonitisparou.gr Έτος 65 ο

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ

Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ www.fonitisparou.gr Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ M. Τετάρτη 15 Απριλίου 09 Έτος: 64ο Νέα περίοδος Φύλλο: 57 Έτος Ίδρυσης 1945 Πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ούτε τα μισά βιβλία στους μαθητές

Ούτε τα μισά βιβλία στους μαθητές Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011 Φύλλο 178 Έτος 66 ο Νέα Περίοδος Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Ομόφωνα ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου το Τεχνικό Πρόγραμμα

Ομόφωνα ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου το Τεχνικό Πρόγραμμα Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αν τιπάρου Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2009 Φύλλο 90 Έτος 65ο Νέα Περίοδος Έτος Ίδρυσης 1945 ΝΕΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση του νερού με υπευθυνότητα

Διαχείριση του νερού με υπευθυνότητα Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου ΕΝΑΣ ΠΑΛΙΟΣ ΓΝΩΣΤΟΣ ο κ. Εμμανουήλ Κανάλης είναι ο νέος λιμενάρχης Πάρου στη θέση του αποχωρίσαντος λιμενάρχη Ηλία Κουντρομιχάλη Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ

Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ www.fonitisparou.gr Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ Τετάρτη 06 Μαΐου 09 Έτος: 64ο Νέα περίοδος Φύλλο: 59 Έτος Ίδρυσης 1945 Θετικός ο

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί

Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί ΚΡΙΤΙΚΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ίκπμμυιη: 4/06,77-93 Επιστήμες στην θωμνική υτκρτρί: ι εκπιδευτικί θεσμί C Βιβλιγρφική πρυσίση πό τ έργ: Ekmeleddin Ihsanoglu (ed.), History of the Ottoman State, Society and Civilization,

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσουμε ενωμένοι - δυναμικά!

Να απαντήσουμε ενωμένοι - δυναμικά! Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011 Φύλλο 153 www.fonitisparou.gr Έτος 66 ο Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο δρόμος του αγώνα είναι πλέον μονόδρομος

Ο δρόμος του αγώνα είναι πλέον μονόδρομος Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2011 Φύλλο 147 www.fonitisparou.gr Έτος 66

Διαβάστε περισσότερα

2 Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011 www.fonitisparou.gr

2 Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011 www.fonitisparou.gr Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ Οκτώβριος αφιερωµένα στην ενηµέρωση Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011 Φύλλο 183 www.fonitisparou.gr Έτος

Διαβάστε περισσότερα

«Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας»

«Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας» Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011 Φύλλο 168 Έτος 66 ο Νέα Περίοδος Έτος Ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Να συνδυάσουμε το αυθόρμητο με τη συνειδητή πολιτική επιλογή

Να συνδυάσουμε το αυθόρμητο με τη συνειδητή πολιτική επιλογή Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011 Φύλλο 164 Έτος 66 ο Νέα Περίοδος Έτος Ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Αντίπαρος επιλέχθηκε από το «Δημόκριτο» για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE + Πανελλήνια περιβαλλοντική πρωτοπορία

Η Αντίπαρος επιλέχθηκε από το «Δημόκριτο» για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE + Πανελλήνια περιβαλλοντική πρωτοπορία Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 15 Ιουλίου 2011 Φύλλο 170 www.fonitisparou.gr Έτος 66 ο Νέα

Διαβάστε περισσότερα

"Ξαναζωντανεύουν τα αρχαία Από τις 9 Ιουνίου 2011 ξεκινάει το ταξίδι της Φλόγας της. εργαστήρια γλυπτικής"

Ξαναζωντανεύουν τα αρχαία Από τις 9 Ιουνίου 2011 ξεκινάει το ταξίδι της Φλόγας της. εργαστήρια γλυπτικής 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου Σκέψου τον πλανήτη σου... Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011 Φύλλο 165 Έτος 66ο Νέα Περίοδος Έτος Ίδρυσης 1945 ανακύκλωσε τη

Διαβάστε περισσότερα

Αδιαφορία και εγκατάλειψη του Δεσποτικού

Αδιαφορία και εγκατάλειψη του Δεσποτικού ΠΑΡΟΥ Τετάρτη 29 Ιουλίου 2009 Έτος 64 ο Νέα Περίοδος Φύλλο 71 www.fonitisparou.gr Έτος ίδρυσης 1945 16 3233 Αδιαφορία και εγκατάλειψη του Δεσποτικού Έρμαιο στους αρχαιοκάπηλους Αφημένος στην τύχη του είναι

Διαβάστε περισσότερα