ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2012 ΧΡΟΝΟΣ 26ος, Φύλλο 1246, ΤΙΜΗ 0,30 d ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΟΥΖΑΚH, πρώην εργοστάσιο «ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ» ΖΗΤΗΣΕ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Σελίδα 9 ΛΗΓΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 60 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Σελίδα 13 ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΔΕ ΧΑΘΗΚΑΝ ΟΛΑ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΛΕΠΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Σελίδα 5 ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Σελίδα 7 Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στο Δήμο Περιστερίου Ιούνιος-Ιούλιος Σελίδα 12 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη συνεδρίαση της 29ης Μαΐου 2012, ο Δήμος Περιστερίου θα συμμετέχει στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο την «Αστική Αναζωογόνηση». Η πρόταση που υποβάλλει ο Δήμος Περιστερίου αφορά στην προμήθεια Κάδων Κομποστοποίησης, όπου τα οργανικά υλικά που περιέχονται στα οικιακά απορρίμματα μετατρέπονται σε πολύτιμο για τα φυτά λίπασμα. Μια πραγματικά σπουδαία ενέργεια την οποία ήδη ακολουθούν αρκετοί Δήμοι της χώρας με επιτυχία. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Σελίδα 4 Aπόψεις... και Σχόλια Σελίδα 3 Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Σελίδες Στη Σελίδα 5 Υποκριτική... του Παναγιώτη Ιωακειμίδη Σελίδα 6 Η πό λη έ χει τη δι κή της ι στο ρί α Η σπου δαί α ι στο ρι κή με λέ τη του Γ. Χρι στο φι λό που λου. Σε λί δα 10 «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Σελίδα 15

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 31» ÖÜ 2012 ` À ¾ˆ ` À ¾ˆ` ÌØåÖ ÖÚ ÑØåÙ Ú, Ô æóàú ÖÜ Ü ÆØÞÖÜÔ Ñ ÑÆ Ö ˇÌÛ ÑÆ. â- É ÌÓÌåÚ ˇ ØÖÛ ÓÖçÙ ÓÌ Ô Ó Ô Û Ô ÌåÞ ÓÌ Ô ØÙÌ ÙÛÖ ÌÛÙå Ó Ú Ñ Ô ªÓ ÙÛ Ô æ àú Ø Ô. ¾ Òæ ÖÚ Û Ô Ì ÙÛØÖݪ ÛàÔ ÒÉ ÔØÔ ÙÛ Ô ÛØå ÛÖÜÚ. å Ô Ö ÆÔˇØà Ö àú ÌÔ Ó ÖØÖçÔ ÒâÖÔ Ô âþöüô Þ ŒØ Ñ ØÖÑÖ ª ÙÛ Ô ÒÒÆ Ñ ÖÒÒÖå ÖÝÆÙ Ù Ô Ô ÜØåÙÖÜÔ åùà ÙÛ Ô ÒÉ Ôå. æ àú Ú ÖçÓÌ Ì Ñ Û ÒÌå ÖÜÔ Û ÖÔÛå- Ñ ÛÖ Ñ ØÆÉ æû Ô Ô ØÙÖÜÔ æû ÉÖÜÒ Æ Ì. Ø Ô Ýç ÖÜÔ ÌåÞ Ô Û Ô Øæ- ÔÖ Ô ÓÌÛ ÝâØÖÜÔ Û ÞØªÓ ÛÆ ÛÖÜÚ ÙÌ ÒÉ Ô ÑâÚ ÛØÆ Ì ÌÚ Ûå Û Ú ˇÌàØÖçÔ Ö ÙÝ ÒÌåÚ. ( ت- ÖØ ÕâÞ Ù Ô ÛÖ ÙÑÆÔ ÒÖ ÛàÔ ß ÜØ Óå àôý). Ô ÙÑÌÝÛÌå Ñ ÔÌåÚ àú ÑÜÉâØÔ Ùª ÛÖÜÚ, ÌåÞÌ ÙÛ ØåÕÌ Û Ú ÌÒ å ÌÚ Û Ú ÙÛ ÞØªÓ Û ÖÜ âùûìòô Ô Ö ÌØ æ- ÓÌÔÖ Ì Ø ÙÛ Ú Ö ÑÖ ÖÓâÚ Ñ ÙÛ ÞàØÆÝ. íò æóàú ÖÜ Ö ÖÜ- ÒÌ âú ÙÛ Ô ÒÒÆ ÓÌ Øˇ Ñ Ô, ÔÌÉÆ ÖÔÛ Ú ÙÛ çß Û Ô ÔÌØ- å. åûìø Ö ÑÖ ÖÓ Ñª Ø - ÙÛ Ø æû Û ÔâÌ Û...ÒÖåÙˇ. ìôìø Ö Ö íòò ÔÌÚ, ÆÔÌØ Ö Ñ Ö ÒÉ ÔÖå. `ÑÌÝÛÌåÛÌ àú Û ÌÓÉÆÙÓ Û ÖÜ âùûìòô Ô ÙÛ Ú ÒÉ Ôå ÛÖ 2007 ªÛ Ô ÙÞÌ æô 800 ÌÑ ÛÖÓ. ÌÜØØ Ñ ÓÌ Øˇ Ñ Ô ÛÖ 2011 ÙÛ 500 ÌÑ ÛÖÓ. ÜÛª ß ØØÖªý ÙÜÔ ÒÒÆ - Ó ÛÖÚ ØÖÚ Û Ì ÛÖÔ Ñª ÞØØ ÆØÞ ÙÌ æ ÛÖ 1992 (ÞØæÔÖÚ ÖØæÙ ÓÖ) æû Ô ÆÔÖ Õ Ô Û ÙçÔÖ- Ø Ñ â ÔÌ ßÑÆˇÖ ÖÚ ÛàÔ ÓÜØåàÔý ÒÉ ÔØÔ ÙÛ Ô ÒÒÆ. Û ÖÜÒÌ Æ ÛÖÜÚ ÉâÉ, ÛÖ âûöú ÜÛæ âùûì Ò Ô ÙÛ Ô ÛØå ÛÖÜÚ 120 ÌÑ ÛÖÓ. ÌÜØØ Ô ÝÛÆÙÖÜÔ Û ÌÓÉÆÙÓ ÛÆ ÛÖÜÚ ÛÖ 2007 ÙÛ 800 ÌÑ Û. æ àú ØÖ- Ìå. ¾ ÑÜÉÌØÔØÔÛÌÚ Û Ú ÒÉ - Ôå Ú ÝÖÉÖçÔÛ àú ÛÖ ÑçÓ Ì Ô ÛØ ÙÓÖç ˇ ÜÕªÙÌ Ø - Ó Û ÑÆ Û Ô ÔÌØ å. Ò å ÖÜÔ æóàú àú Û ÞØªÓ - Û ÖÜ ˇ ÝâØÖÜÔ ˇ ÙÜÓÉÆÒÖÜÔ ÙÛ Ô ÔÆÑ Óß ÌÔ ÓâØÌ Û Ú Ö ÑÖÔÖÓå Ú. ÜÛæ âþöüô ØÙÌ ÑÆ Ö ÑåÔ ÛØ ÙÌ æùöüú Ì Ô - ÛØ ÙˇâÔÛÌÚ ÔÖåÕÖÜÔ Ì ÞÌ Øª- ÙÌ Ú, æ àú ÜÛæ ÛàÔ ÓÌ àóâôàô ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ ÓÖÛ ÑØÔ ÛÌÒØÔ Ñ ÆÒÒ. å- Ù Ú ÌÒ å ÖÜÔ ÙÛ Ô ÛÖÜØ ÙÛ Ñª ÌØåÖ Ö, ÛÖÜÚ Ñ ÒÖÑ Ø ÔÖçÚ Óª- ÔÌÚ, Ñ ÛÆ ÛÖÜÚ Ö ÖåÖÚ Ö Ò ˇÜ- ÙÓæÚ ÛàÔ æòìàô ( åûìø ÛàÔ åàô ` ØÆÔÛ ) Ü ÌØ Ò Ù Æ Ì- Û, ÓÌ Û ØÖÓÖÒæ ÛàÔ ÒÖåàÔ Ô ÜÑÔØÔÖÜÔ æ Ñ ØÖÚ âøñüø. åù Ú Ñ ÌÑÌå Ö ÑÖ ÖÓ Ñª Ø ÙÛ Ø æû Û ÌåÔ Ó ÌÔ Ñª. `ÑâßÖÜ àú Ó ÖØÌåÚ Ô ÖØÆ- ÙÌ Ú ÖÒÜÛÌÒâÚ ÓâØ ÙÓ 150 Û.Ó. ÙÛÖÜÚ åöüú ` ØÆÔÛ ÓÌ ÌÜØØ, ÌÔØ ØÖ ÌÛå Ú Û Óª ÛÖÜ ªÛ Ô ÛØ ÒÆÙ. íûù Ö ÒÉ ÔÖå Ô Ñ ÉÒâ ÖÜÔ Û Ô ÔÌØ å Ñ Û ÞÆÒ Û Ú Ö ÑÖÔÖ- Óå Ú ÛÖÜÚ, Ì ˇÜÓÖçÔ Ô Ì ÙÛØâßÖÜÔ Ù ÜÛª. Ö 2009 Ö 8 ÙÛÖÜÚ 10 ªˇÌÒ Ô Ô ÓÌåÔÖÜÔ ÓæÔ Ó ÙÛ Ô ÒÒÆ. `ªÓÌØ ÛÖ 65% ˇâÒÌ Ô Ì Ô ÛØ ÙˇÌå. Ö Ñç- Ó Ì ÙÛØÖÝªÚ Ý åôìû Ñ æ Û ÙÞÖÒÌå ÛÖÜÚ ÙÛ Ö Öå ÝâÛÖÚ ÝÖ ÛÖçÔ ÖÒÒÆ Æ Ì Ô - ÛØ ÙˇâÔÛàÔ Û Ö Öå ÌÔ Ó ÒÖçÔ Ñ ˇæÒÖÜ ÒÉ Ô ÑÆ. `Ü ÑÌÑØ ÓâÔ ÙÌ ÙÞÖÒÌåÖ ÛàÔ åàô ` ØÆÔÛ ØÆÝÛ Ñ Ô ÝâÛÖÚ 130 Æ ÛàÔ Ö ÖåàÔ Ö ÖÔÌåÚ ÓâÔÖÔÛ Ú ÞàØåÚ ÖÜÒÌ Æ ÙÛ Ô ÒÒÆ, Ì âùûøìß Ô ÙÛ Ô ÞØØ ÛÖÜÚ. íûù æû Ô Ø ÛÌÛ ÓâÔ ÔÌØ å Òæ à Û Ú Ñ Û Ø ÓâÔ Ú ÑØåÙ Ú, ÛÖÜÚ ÝªÔÌ ÞàØåÚ ÖÜ- ÒÌ Æ, ÓÌ É Ø Æ Ñ Ø Æ Ô ÑÆ Ö- ÔÛ Ô ÜØåÙÖÜÔ ÙÛ Ô ÛØå ÛÖÜÚ. ÌÔ Þ ØæÓ ÙÛÌ ÜÛæ, ÒÒÆ Ñ ÛÆÙÛ Ù ÙÛ Ô ÒÒÆ ÌÔ ÛÖÜÚ åôì ÆÒÒ ÒçÙ. ÒªˇÌ ÌåÔ àú ÓÌÛ Õç ÒÉ ÔØÔ Ñ ÒÒªÔàÔ âþöüô Ô - ÛÜÞˇÌå ÙÞâÙÌ Ú Ñ ÒªÚ Ì ÛÖÔå Ú. åô Ö ÆÔˇØà Ö Û Ú Ò ÔªÚ æøû Ú, ÛÖÜ âô ÔÛ Ù Û Öç, Ó ÒÆÔÌ ÌÒÒ Ô ÑÆ Ñ ÌåÞÔÖÜÔ Ô Ó Ú ÙÜÓ ˇÖçÔ. åô ØÖÑÖÓÓâ- ÔÖ Ñ Ö ÌØ ÙÙæÛÌØÖ, ÑÆÔÖÔÛ Ú ÆÝÖØÌÚ ÖÜÒÌ âú, ÙÞå ÖÜÔ Ô ªÙÖÜÔ Û Ú Ö ÑÖ âôì âú ÛÖÜÚ Ñ Ô ÑÆÛ ÌØ ÙÙâßÌ ÛÖ ÙÛâÒÔÖÜÔ ÙÛÖÜÚ ÑÖçÚ ÛÖÜÚ ÙÛ Ô ÒÉ Ôå. íþöüô ÙÞÌ æô ÌÔÙàÓ ÛàˇÌå ÓÌ ÛÖ ÌÒÒ Ô Ñæ ÙÛÖ ÞÌåÖ. Æ ÛÖÜÚ åôöüô ÙÛ ÑÆ Ó Ú ÙÞÖÒÌå, Ó ˇ åôöüô Û Ô ÙÛÖØå Ó Ú Ñ æû Ô Ø ÙÛÌçÖÜÔ åôöôû Ù Ó Ö- ÝæØÖ ÙÛ Ú ØÌÒÆÙÌ Ú. íûù 20 ÞØæÔ Ø ÓÖÔªÚ ÙÛ Ô ÞØØ Ó Ú, ÖÒÒÖçÚ ÒÉ ÔÖçÚ ÒÒÆ ˇ ÌåÔ Ó àø å ÔÆ- ÓÔ Ù. Ì Ì ª Ö ÒÉ ÔÖå ÙÛ Ô ÒÒÆ âþöüô Ñ Û ÙÛÌå ÓÌ ÆÝÖØÌÚ ÖÜÒÌ âú, ÙÞÌÛ Ñª ÌåÔ Ñ ÌçˇÜÓ ÙÛÖØå Ó Ú. ÜÔ å- Ñ ÌÔæÚ ØÆÝÛ Ø ÖÔ æû Ô ÙÛÖÔ ÆÔÛØ Û Ú, æûì Û Ú ÉØçÙÌÚ ÖÜ âùû Ô, æûì Û Ú É ÒÓâÔÌÚ Øå ÌÚ, Ñ æûì Û Ú æøûìú ÖÜ âûø Ô. - Ø ÜÔ åñ ÌåÓ ØÆÝÛ Ú, ÌÔ ÕâØà ÜÛÆ, ÔÛÖçÙÌ ÜÛæÚ. âé ÌÔ ªˇÌÒÌ Ô ÝàÔÆÕÌ ÛÌÞÔåÛ Ûå ªÛ Ô ßÙ Æ ÑÖÚý. íô æ ÌÜÓ ÜØÔØÔÛ Ú ÙÛÖ Ù åû Û ÉØªÑ æò ÌÔÛÆÕÌ Ñ Û Ú ÉØçÙÌÚ Ñ Û Ú Øå ÌÚ Ñ Û Ú æøûìú. - Òâ à ÜÔ åñ âýìøìú ÓÆ- ÙÛÖØ, ÙÖÜ ªØÌ ÖÒÒÆ; - å ÖÛ ÆÔÛØ ÓÖÜ, ÝØÔ Õ ÛÖÔ ÒÉ Ôæ æ å Ò, ÛÆÝÛ ÕÌ Ñ ØØÛ Ù Û ÞØàÙÛÆà, Ñ ÜÛæÚ ÓÖÜ Ìå Ì Ô ÛÖÜ ÑÆÔà Ó ÑÒ ÉÆ ª... Ì Ø ÆÔÛØ ÓÖÜ, æ àú ÕâØÌ Ú, ÌÔ ÌåÓ Þ ØÖ ÒÆÙÛ Ú. ¾ ¾»¾ ¾ ` ¾ (3) ¾ à ÑÌ Ú ÖßÌ Ú ÛÖÜ ÌÒÓÖÜ ÖÜ Û Ú ØÖ- Ùà ÑÌ Ú ÙÞÌ ÙÌ Ú ÙÑ ÒÖÜ Ñ Ó ˇ ÛàÔ Ñ ˇàÚ Ñ ÛÖ - à ÑÖ ÑÒ Ó ÖÜ ÙÜÓÉ ÒÒÌ ÙÛ Ô Ö ÖÛ ÑÖÛÌØ ÑÛ Ñ Ñ Ù Û Ô ÖÒÜÛ ÖØˇÌ Ú.» Ò ÙÛ ÛÖ Ò ˇ ÛÖ ÑÖ Ì ÔÙÛ ÑÛÖ ÔÛ Ò ÓÉ ÔÌÛ ÛÖ Ì - Ò ÑØ ÔÌ Ú ÌÔ ÝÌ ØÖÔ ÛÖÜ ÙÑ - ÒÖÜ Ñ Û Ô ÓÌ Ø ÙÛ ÛÖÜ Ñ ÔÛ Ø Ô ÒÖ. ÙÞÜØ Ö- Û Ô ÖÛ Ø Ô Û Ô Ì ÉÖÒ Û Ú Ö Ö Ú Û ÓàØ Ú ÙÛÖ Ñ Ö Ö Ø ÛàÓ ˇ ØÌ Ì Ô ÌÒÌ ÞÌÛ Ô Ö ÙÑ ÒÖÚ Ì ÞÌ ØÖÑ ÒÌ ÙÌ ØÖÚ ÜÛ Û Ô Ñ - ÛÌÜ ˇÜÔÙ. ¾ÙÖÔ Ô ÝÖØ Û Ô ÌØ Ý - Ó Ó ÙÛ Û Ú ÙÛÌ Ø Ú ÖÙÛ - ˇ Ù Ú Ö ÌÒÓÖÜ ÖÚ Ì Ô ÖÒÜ- ÛÖÚ Ñ ØÖÙ ˇÌ Ô ÌØ ÖØ ÙÌ ÜÛÖ ÛÖ Ó ˇ Ù ÑÖ Ý ÔÖÓÌÔÖ ÓÌ Û Ô ÖÙÛ Ù Ö Ö Ù Ö Û ÑÛ Ñ Ì ÞÌ Ø, Û ÓÌ - ÒÜ ÛÌØ ÞØ Ù ÑÌ ÓÌ ÔàÔ- àô Ñ Û Ô ÌØ ˇàØ Ö Ö Ù Û Ú Ñ ˇ ØÌÜ ÖÜÙ Ú. Ø ÖÔÛ Ú Ì- ÛÜÞ Ú Û Ú ÌÑ ÌÜÛ Ñ Ú ØÖ- Ù ˇÌ Ú ˇÌàØÖÜ ÙÌ Û Ô ØÞ Û Ú ÜÛÌÔÌ Ø Ì Ú. ÖÔ Ì - ÛÌØ ÖÛ ØÌ Ì Ô Ñ Û É ÒÒÌ- Û ÓÌ ÙÛ ØÖÙ ˇÌ àùûì Û Ô Ó Ô ÓÌ ÔÖÜÔ ˇ Û Ñ Ñ Û Û ØÑÌ Û Ú ÙÑ - Ò Ú, ÒÒ Ô ÜÛÌÔÌØ ÖÜ Ô ÓÌ Ì Ò ÑØ ÔÌ Ú ÌÔ ÝÌ ØÖÔ Ñ ÛÖ Ñ ˇÌ Ô Ô ÒÖ ÓÌ Û Ú Ñ ÔÖÛ - ÛÌ Ú ÛÖÜ. `Ì ÜÛÖ ÑØ ÉàÚ ÛÖ Ù ÓÌ Ö ÌÔÛÖ ÌÛ Ñ Ó Ì - ÒÌ ÖÔ Ñ ÔÖÛÖÓ ÛÖÜ ÌÒÓÖÜ - ÖÜ : ÙÜÔÌÞ Ú ØÖÙ ˇÌ Ô Ü ÖÑÌ Û Ñ ÙÛÖ ØÑ ÙÌÉ - ÙÓÖ, ÝÜ Ò Õ Ñ Ô Ì Õ Û Ú ÛÖÓ ÑÖÛ Û Ú Ñ ÛÌØÖ- Û Û Ú ÛÖÜ Ñ ˇÌ Ó ˇ Û. ÜÛÖ ÖÜ Ö ÙÜ ÞØÖÔÖ à Ö ÖÔÖÓ ÖÜÔ ÝÖØÖ Ö ÓÌ Ô - ÙÑ Ò. Ö ÙÜÔÌØ Û ÑÖ ÓÖÔÛÌ ÒÖ - à Ú ÖÜ ØÖÛÌ ÔÌ Ö ÌÒÓÖÜ - ÖÚ ÖÉÒÌ Ì ÙÌ Ó à ÖÜ ÌÔ Ì ÛÌÒÌ Û ÓÖÔÖ ÙÛÖ ÙÞÖ- ÒÌ Ö ÖÑÒÌ ÙÛ Ñ ÙÛÖ Ù Û, ÌÔ ÌØ ÖØ ÌÛ ÙÝÜÑÛ Ñ ÙÛÖÜÚ ÛÖ ÞÖÜÚ Ó Ú ÙÞÖÒ Ñ Ú ˇÖÜÙ Ú. Ù Ó ÔÌ Û Ô Ô - Ñ ÖÛ Û Ó Ú ÒÖÜ Ù Ú Ñ ÌÒÌÜ ˇÌØ Ú ÙÞÖÒ Ñ Ú à Ú, Ö Ö Ô ÌØ Ò ÓÉ ÔÌ ÌØ - ÛÖÜÚ, ÌÑ ØÖÓÌ Ú, ÞÔ, ÖØ- ÛÌ Ú, ÑÖ ÔàÔ ÑÌ Ú ÌÑ ÒàÙÌ Ú ÝÜ-» ¾ `»¾ ÔàÙÛÖ Ö Ì Û, ÙÜÓÝà- Ô ÓÌ ÛÖ ØˇØÖ 1369 ÛÖÜ ÙÛ ÑÖÜ à Ñ, Ö àú ÛØÖ- Ö Ö ˇ ÑÌ ÓÌ ÛÖ. 1250) 1982 ÖÛ : ¾» À ¾` ÛÖÜ `ÛÜÒ ÔÖÜ Ñ Û Ú ÒÌ- Ô Ú, ÛÖ Ì ÔÖÚ Ñ ÝÖ ØÖÜ, ÖÜ ÌÔÔ ˇ ÑÌ ÙÛ Ô ˇ Ô Ñ Ñ ÛÖ ÑÌ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌ Ø Ñ ÛÖÜ Ó ÛØ ÖÜ Ñ Û Ú àôùû - ÔÛ Ô Ú, ÛÖ Ì ÔÖÚ µìø Û, ÖÜ ÌÔÔ ˇ ÑÌ ÙÛ Ô ˇ Ô Ñ Ñ ÛÖ ÑÌ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌ Ø, ØÖ - ÑÌ Û Ô ÔÛØÌÜÛÖÜ Ô Ñ Ö ÓÖÚ ˇ ÔÌ ÙÛ Ú 15 `Ì ÛÌÓ- ÉØ ÖÜ 2012 ÙÛÖÔ ÌØÖ Ö ÖÜ Ó ÛØ ÖÜ ÌÛØÖÜ Ö- Ò Ú. Ù Ñ ÓÌ Û Ô ØàÛ àô ÙÛ Ñ ØÖÜÙ ÛàÔ àô ÛàÔ - àô. ˆ ÖÙÛ Ø Ì ÖÛ ÛÖ ÙÞÖÒÌ Ö ÖÝÌ ÒÌ Ô Ñ ÒÒ ÌØ ÙÌ ÙÛÖ ÑÖ ÔàÔ ÑÌ Ú ÌÕ ÖÛ ÛÌÚ Ñ ÜÛÖ ÛÖ ÙÞÖÒÌ Ö ØÌ Ì Ô Ì Ô ÔÖ ÞÛÖ ÙÛ Ô ÔÌÖÌÒÒ Ô Ñ Ø Ó Û ÑÖÛ Û. ÖÓÌ ÔàÚ ÙÑ Ø ÝÖÜ ÙÌ Ó ÙÞÖÒ Ñ à ÌÓ ÒÖÜÛ ÙÓÌ Ô ÓÌ ÙÛÖ ÞÌ ÛÖÜ ÝÜÙ ÑÖÜ ÌØ É ÒÒÖÔÛÖÚ, ÛÖÜ Ö- Ò Û ÙÓÖÜ, Û Ú ÑÖ ÔàÔ Ú Ñ Û Ú Ô ÑÌÚ ÛÖÜ ÖÜ. Ì ÉÒÌ Ì ÙÛ Ô Ì Ô ˇÌÓÌ- Ò àù ÛÖÜ ÌÑ ÌÜÛ ÑÖÜ ÙÜÙÛ - Ó ÛÖÚ ÓÌ ÔàÓÖÔ Û ÓÖÛ Ñ ÒàÙÙ, Û Ô Ñ ˇ ÓÌØ Ô ÒàÙ- Ù ÛÖÜ Ò ÖÜ.¾ ÖÚ ÔÌ ÝÌØÌ Û ÌÕ Ú: ß»ÖØÝàÙ ÛÖÜ Ì ˇÔÖÜÚ Ì ˇÌÓÌÒ àôìû Ôà ÙÛ Ô Ø - ÖÙ ÛàÔ ÒÖ àô.» ÖØÌ Ô ˇÌÓÌÒ àˇì ÓÖÔ Þ ÓÌ ÛÖ ÓÖ- Û Ñ ÙÓÖý. Ì ÙÛ ÙÌ Ô ÙÑ ÙÌ Ø ÓÜ Û Û ÑØ Û Ñ ÙÛ Ô Ñ ˇ - ØÌÜ ÖÜÙ, Û Ô Ö Ö Þ Ø ÑÛ Ø - Ì àú ß Üˇ ØÌÛÖ ÒàÙÙ ÑÖ Ñ - Û ÙÑÌÜ ÙÓ ÛÖÜ Ø ÝÌ ÖÜý. - ÞÌ ÌÔÛÖ ÙÌ ÖÛ Ñ ˇ ØÌÜ ÖÜÙ ÞàØ Ì Ö ÓÖØÝàÛ Ñ Öß ÛÖ Ì ˇÔÖÚ ÙÌ ÜÖ Ô Ù ÓÌ Ø, ÖÛ ÛÌÒ Ñ Û Ô Ñ ˇ ØÌÜ ÖÜÙ Ó ˇ - ÔÌ Ó ÓÌ Öß Ý, ÖÛ ÌÔ Û Ô ÒàÙÙ àôû Ô Ñ Ì ÑÖÛÌØ ÙÛÖ ÞàØÖ ÛÖÜ ÙÞÖÒÌ ÖÜ ÓÖÔÖ ØÖÉÒ Ó Û Ì ÞÌ Ó ÖÜØ ÙÌ. ˆ ÌØˇÌÓ Û Ì Û Ô Ñ ˇ Ì ØàÙ Û Ú ÓÖÛ Ñ Ú ÒàÙÙ Ú Ö Û Ô ØàÛ Û Õ ÛÖÜ ÓÖÛ ÑÖÜ ÓÌ ÞØ ÛÖ ÔÌ ÙÛ Ó Ö. àô ÖÛ Ô Ó ÌÔ ÌÑ ÌÜÛ Ñ ÖÒ Û Ñ, Ö Ö ˇ Û Ô Ü ÌØ Ôà ÑÖÓÓ Û ÑàÔ ÔÛ àô ÙÓàÔ. `Ì Ì Ô Ö Û ÑÌ ÓÌÔ Û Ú àø ÓÖÛ Û Ú ÛÖÜ Ü Ö Û Ô ÖÛ Û ÛÖÜ Ñ ˇ Û Û Ú à Ñ Ú ÙÛÖ ÔÌ ÙÛ - Ó Ö Û Ú ÌÙÙ ÒÖÔ Ñ Ú Ñ ˇÖØ Ì Û Ì ÔÛÌ É Ù Ñ Û Ó Û Û Ú Ì Ú: - Ì ÓÖÑØ Û Ñ ÙÛ Ô ÖØ ÔàÙ Ñ ÙÛ Ö Ñ Ù Û Ú. - Ì ÌÔ, Û Ú Ö Ö Ú ÛÖ ÔÌÜ Ó ˇ ÙÜÔÌ ÞÌ Û ÙÞÖÒÌ ÖÒàÔ ÛàÔ É ˇÓàÔ Ñ ÛàÔ ÛÜ - àô. - Ì ÖÜ ˇ ÙÛ Ø ÌÛ ÙÛ ÓÌÒÌ Û ÛÖÜ ÛÖ ÖÜ, Û Ú à Ú Ñ ÛÖÜ ÖÒ Û ÙÓÖÜ ÛÖÜ. - Ì ÖÜ ˇ Ì ÒÌ ÕÌ Û ÖÔ Ó Ñ ÖÜÙ ÙÛ Ñ ÙÛÖ ÞÌ ÛÖÜ ÖÒ Û ÙÓÖÜ Ó Ú. - Ì ÖÜ ˇ É Ù ÌÛ ÙÌ Ì Ô Ñ ÔÖ Ñ ÙÜÔÌÞàÚ Ñ - Û ØÛ ÖÓÌÔÖ ÑÛ ÑÖ ØÖÙà- ÑÖ. Û ˇÌ Ù ÛÖÜ Ì Ô ÔÛ ÙÛ ˇØ ÙÑÌÜÛ Ñ à Ñ Û ÖØ - ˇ ÑÌ ÒÒÌ ÒÒ ÒÌÚ ÝÖØÌ Ú. ÙÞÜ- Ø ÖÛ Ô ÖÛ Û ÔÌ Ô ÔàÙÛ Ñ Ø ÝÛ Ñ Ô ÙÛ Ô ÑÖ Ô ÓÖÛ Ñ Ñ ØàÛ ÝÖØ Û Ì Þ Ô É ÉÒ ÖÜ Û Ñ Û Ò É - Ô Ô Ñ Û ÙÜ Ñ ÔÖÜ Ù Ô. Ô - ÔàØ Ì ÖÛ Ø ÛÖ Ì ÖÔÖÚ ÖÜ Ñ Ö ÛØÌ Ú ØÖÙ ˇÌ Ì Ú ÛÖÜ Ô ØÖÙÝÌ ØÌ ÙÛ Ô Ü ÖˇÌÙ Û Ú Ì Ú Ì Ô Ô ÙÜÔÛØ ÓÓ, Ü ÖÙÛ Ø Ì ÖÛ ßÑ Û ÙÜÔÛØ Ó- Ó Ì Ô ÖÒÜ Û Ó, ÖÛ Ô Ó ÖØÌ Ô É Ì Ö ÜÛ Ñ Ö à. `ÜÔÖß ÖÔÛ Ú ÛÖ ÓÖÔÛÌ ÒÖ ÛÖÜ ÌÒÓÖÜ ÖÜ Ì Ô ÖÑÌ- ÔÛØ ÑÖ, ÔÌ Ì ÓÝ Ù ÙÛ Ô ÖÓ - Ñ ÌØ Ù, ÙÌ ÉÌÛ Û Ô ÛÖ- Ó ÑÖÛ Û, ØÖÉ ÒÒÌ Û Ô ÜÛÌ- ÔÌ Ø Ì Ñ Û É àó Û Ñ ØÖ- ÙÌ Ù Û Ú ÔàÙ Ú, ÛÖÔ Ì Û Ô Ì ÔÔÖ Û Ú ÜÛÖ à Ú Ñ ÛÖ Ó ˇ Ó ÛàÔ ˇØ ÙÑÌÜÛ ÑàÔ ÌÔ Ì Ì ÝÌØÌ ÒÒ Ì Ú ÖÜ ÛÌ Ì Û ÉÌÒÛ àöü ÛÌ Ì Û ÞÌ Øà. Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Πέμπτη 31 Μαΐου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 3 Ούτε 1 ευρώ! Ο αντιδήμαρχος Παιδείας Θ. Αρβανίτης είπε, σχετικά με την καθαριότητα στα σχολεία, κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου: «Όποια διαδικασία και αν ακολουθηθεί, ό,τι κι αν προκύψει σχετικά με το θέμα των 60 και πλέον καθαριστριών που εργάζονται με σύμβαση έργου στα σχολεία, το σίγουρο είναι πως τα σχολεία θα παραμείνουν καθαρά και πως οι γονείς δε θα βάλουν ούτε 1 ευρώ για την καθαριότητα». Μένει να δούμε πως αυτό θα επιτευχθεί, αφού αν γίνουν μέσω ΑΣΕΠ οι νέες προσλήψεις, ώστε να καλυφθούν οι θέσεις των καθαριστριών που εργάζονται τώρα με σύμβαση έργου, θα υπάρξει καθυστέρηση και τα σχολεία ίσως μείνουν χωρίς καθαριότητα για πολλές ημέρες με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Μ.Μπ. Πλησιάζει! Με τον ένα ή τον άλλο «τρόπο», η δημιουργία ενός mall, εμπορικού κέντρου, στην περιοχή μας πλησιάζει προς την υλοποίησή της. Χρειάζεται σθεναρή αντίδραση από τον εμπορικό κόσμο της περιοχής της Δυτικής Αθήνας, ιδιαίτερα των όμορων προς το Περιστέρι Δήμων, καθώς και από όσους πολίτες κατανοούν ότι η δημιουργία τέτοιου τύπου εμπορικών κέντρων όχι μόνο δε βοηθούν την ανάπτυξη μιας περιοχής, αλλά την υποβαθμίζουν αφού συντελούν στην υποβάθμιση του τοπικού οικονομικού ιστού και καταδικάζουν τα μικρά εμπορικά σε μαρασμό από τη μία και απ την άλλη οδηγούν στην άνθηση των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, με όσα αυτή επιφέρει! Μ.Μπ. ΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΩΣ ΛΑΟΣ, ΛΙΓΗ «ΤΣΙΠΑ» ΠΑΝΩ ΜΑΣ... Πραγματικά τον τελευταίο καιρό ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΑΝ ως λαός, έχουμε πάνω μας την στοιχειώδη «τσίπα» (αίσθηση ντροπής) εκείνη, που θα μας απέτρεπε από το να εκλιπαρούμε τη μια και να... ψιλο-εκβιάζουμε την άλλη, να κάνει η Ευρώπη για μας (άκουσον-άκουσον) αυτά που... παραλείψαμε εμείς να κάνουμε... για λογαριασμό μας! Για το ίδιο μας το... (ταξικό) συμφέρον! Κι αυτό το λέω γιατί θεωρώ πως, δεν είναι δουλειά της κυρίας Λαγκάρντ ή της κυρίας Μέρκελ να μας... υποδείξουν ΠΩΣ και ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ θα έπρεπε να εισπράττουμε τους φόρους!!! Δεν είναι δική τους... υποχρέωση, να μας υποδείξουν τους Ελληναράδες πλούσιους και τα διεφθαρμένα λαμόγια και πολύ δε περισσότερο, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑ να τους... φορολογήσουν και πολύ δε περισσότερο; Να... εισπράξουν και για... λογαριασμό μας αυτούς τους φόρους (!) και... να μας τους αποδώσουν!!! Ή είμαστε ικανοί να τους καταδείξουμε και να προβούμε στις απαραίτητες «συνεννοήσεις... κυρίων» ή είμαστε ανίκανοι και άξιοι της μοίρας μας! Αφήνοντας έτσι, να πληρώνει τα δικά τους κατά κύριο λόγο σπασμένα, ο... συνήθης ηλίθιος! Ο Ελληνικός λαός! Και μ αυτή μου την... ταπεινή υπόδειξη, θέλω να επιστήσω την προσοχή, όσων μ αυτές τις απαράδεκτες κλαψιάρικες συμπεριφορές και συγκαλύψεις και αποσιωπήσεις, απλώς... ανοίγουν τον δρόμο στο ΚΚΕ και τις άλλες δυνάμεις, να... βγάλουν με τον... τρόπο τους, -δια λογαριασμό μας- το φίδι από την τρύπα!!! Κι αυτό το επισημαίνω, επειδή είμαι απολύτως πεπεισμένος, πως «υπάρχουν κι άλλοι δρόμοι» εξίσου αποδοτικοί με τους του ΚΚΕ υποδεικνυόμενους και... με πολύ λιγότερες «απρόσμενες επιπτώσεις» για τον κοινωνικό ιστό!!! Θέλετε και γι αυτό... κάποια περαιτέρω ανάλυση ή... να μπούμε επιτέλους στο ψητό, χωρίς πολλά-πολλά... σκαλίσματα!!! Μ.Κ. * * * ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΚΑΙ Σ ΑΥΤΟ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΘΕΣΗ!!! Δεδομένης της πληθώρας «κρουσμάτων» εξάπλωσης του φαινομένου των... ΛΑΘΟΣ ΣΥ- ΝΕΥΡΕΣΕΩΝ (ΛΑΘΟΣ ΓΑΜΩΝ) με... οικτρά αποτελέσματα για τους εν αγνοία των γόνους που αραδιάζουν στην κοινωνία, θεωρώ υποχρέωσή μου να ξαναμανατολμήσω να προτείνω, την ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ παρακολούθηση προγαμιαίων μαθημάτων, με... σκοπό την απόκτηση καίριων γνώσεων για την λήψη ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ... ΓΑΜΟΥ!!! Και αυστηρά, άνευ αυτής της αδείας, να αποτρέπεται η τέλεση του μυστηρίου! Αλλιώς; Θα βλέπουμε μια ζωή, δεκάδες, εκατοντάδες μα και χιλιάδες παιδάκια, μέλη πολυμελών συνήθως οικογενειών, χωρίς κανένα όρο στοιχειώδους έστω διαβίωσης ή μόρφωσης, να στοιβάζονται στους δρόμους επαιτώντας την ελεημοσύνη μας!!! ΑΝ αυτό το θεωρούμε ΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ της ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ των... γονιών τους... «έχει καλώς»!!! Αν ΟΧΙ όμως! Οφείλουμε να πάρουμε θέση ως κοινωνία! Δεν μπορεί να απαιτεί ο νομοθέτης, άδεια ικανότητας για οδήγηση, ή για άσκηση ενός οποιουδήποτε επαγγέλματος και ν αφήνουμε στην τύχη του, ένα μείζονος σημασίας θέμα, όπως αυτό της ΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΕΚΝΟΠΟΙΗΣΗΣ!!! Πολύ δε μάλλον, να αφήνουμε στην τύχη τους, την... ανάθρεψη και διαπαιδαγώγηση αυτών των εκατοντάδων και χιλιάδων «μοιραίων» υπάρξεων, ως αποτέλεσμα των ίδιων «μοιραίων» συνευρέσεων!!! Άδεια ικανότητας για γάμο μεν, αλλά και ΑΔΕΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ανάληψης του γονεϊκού ρόλου!!! Ρόλους και τους δύο -κυρίως αυτόν του γονέαπολύ περισσότερο σοβαρούς και υπεύθυνους, παρά οποιασδήποτε άλλης ανθρώπινης δραστηριότητας!!! Ή μήπως κι αυτό εμπίπτει στη λογική της... ΜΗ ανάληψης κοινωνικής ευθύνης, έναντι μιας... αμφισβητούμενης ελευθεροποίησης του μοιραίου!!! Μ.Κ. * * * ΑΠ ΤΗΝ ΑΛΛΗ... Βέβαια ν αναγνωρίσω την... αναγκαιότητα αυτής της... «τυχαιότητας»!!! Γιατί πάνω σ αυτήν, έχει κτιστεί μια ολόκληρη επιστήμη, απονομής δικαιοσύνης και... εκδίκασης υποθέσεων διαζυγίων!!! Γιατί, μη μου πείτε πως προέχει το... κριτήριο του ενστίκτου ως προς την επιλογή συντρόφου, έναντι της τεκμηριωμένης γνώσης και της αποδεδειγμένης ενστέρνησης ή εμπέδωσης των γνώσεων αυτών; Γιατί ΑΝ ισχυριστείτε κάτι τέτοιο, τότε δίνετε άλλοθι στους κάθε μορφής και επιπέδου κομπογιαννίτες! Τις επιπτώσεις της ασυδοσίας των οποίων εύκολα αναγνωρίζουμε στις μέρες μας!!! ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ σε ρόλο... γονιμοποιού μέλισσας που... προσδοκά οφέλη σας!!! ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΤΟΥ «ΣΙΝΕ ΠΕΡΑΝ» Το φετινό πρόγραμμα των προβολών του «ΣΙΝΕ ΠΕΡΑΝ» του Δήμου Περιστερίου περιλαμβάνει τις καλύτερες ταινίες της μεγάλης οθόνης. Ο θερινός κινηματογράφος βρίσκεται επί των οδών Κ. Βάρναλη 32 και Μ. Αλεξάνδρου στο κέντρο της πόλης μας. Πληροφορίες στα τηλ και στην ιστοσελίδα gr. Το πρόγραμμα του «ΣΙΝΕ ΠΕ- ΡΑΝ» έχει ως εξής: ΙΟΥΝΙΟΣ * ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΙΙΙ * Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ Ο ΚΥΝΗΓΟΣ * ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ * Η ΣΙΔΗΡΑ ΚΥΡΙΑ * THE ARTIST * HUGO * ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ * ΠΕΙΡΑΤΕΣ / FISH N CHIPS * Ο ΕΡΩΤΑΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ * SHAME * ΑΘΙΚΤΟΙ * Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕ ΠΟΛΛΑ * THE AMAZING SPIDERMAN * Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΓΕΤΩΝΩΝ: Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ / ΑΔΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ * ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ * ΤΑ ΧΙΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΙΛΙΜΑΝΤΖΑΡΟ * ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ * ΕΝΑΣ ΧΩΡΙΣΜΟΣ * ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΡΩΤΑΣ * ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ * Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ * Ο ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ * ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΧΑΒΡΗΣ Ενημέρωση των πολιτών για το πρόβλημα της Ακράτειας Ούρων O Δήμος Περιστερίου σε συνεργασία με την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία διοργανώνουν εβδομάδα ενημέρωσης του κοινού για το μείζον και παραμελημένο πρόβλημα της Ακράτειας Ούρων. Στόχος της ενημέρωσης είναι η ενθάρρυνση των πασχόντων συνανθρώπων μας, ανδρών και γυναικών, να μιλήσουν για το πρόβλημά τους και να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια. Η ενημέρωση θα διεξάγεται στην πλατεία σταθμού Μετρό Αγ. Αντωνίου έως και την Παρασκευή 1/6/2012 τις εξής ημέρες και ώρες: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή από ώρα 9.00π.μ. έως 3.00μ.μ. Τρίτη - Πέμπτη από ώρα 2.00μ.μ. έως 8.00 μ.μ. Θερινή λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Ο Δήμος Περιστερίου ανακοινώνει ότι θα λειτουργήσει για άλλη μία χρονιά το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), που στεγάζεται στην περιοχή Τσαλαβούτα (Καρυταίνης και Κρυστάλη 53) στο Περιστέρι, με πρωινά τμήματα και πιο συγκεκριμένα από 8:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ.

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 31 Μαΐου 2012 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας, διοργάνωσε και πραγματοποίησε εκδηλώσεις στα ΚΑΠΗ του Δήμου Περιστερίου, κατά τις οποίες ιατροί και ειδικοί επιστήμονες υγείας μίλησαν για θέματα υγείας και ψυχικής υγείας που απασχολούν όλους, και ιδιαίτερα τα άτομα της τρίτης ηλικίας. 3ο ΚΑΠΗ ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ Ε. ΚΟΝΤΟΒΑΖΕΝΙΤΗ Η επίκαιρη και αρκετά σημαντική για όλους ομιλία του ιατρού κ. Ε. Κοντοβαζενίτη στις 18 Μαΐου στο 3ο ΚΑΠΗ Περιστερίου είχε μεγάλη ανταπόκριση από τα μέλη, που παρακολούθησαν την ομιλία με πραγματικό ενδιαφέρον, γιατί τα άπειρα κοινωνικά προβλήματα που έχουν ξεσπάσει μετά το μνημόνιο έχουν δημιουργήσει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία αρκετών ανθρώπων, πολύ δε περισσότερο, όταν αυτοί οι άνθρωποι είναι κάπως περισσότερο ταλαιπωρημένοι από την ίδια τη ζωή. Ο Ε. Κοντοβαζενίτης και η υπεύθυνη του ΚΑΠΗ κ. Γαλανοπούλου Ο κ. Κοντοβαζενίτης ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας προς όλους ότι δεν πρέπει διαρκώς να ρίχνουμε τα βάρη των πράξεων ή των προβλημάτων μας σε άλλους, ψάχνοντας να βρούμε δικαιολογίες για τους εαυτούς μας, γιατί αυτή η τακτική δεν μας κάνει ούτε καλύτερους, ούτε υπεύθυνους. Πρέπει να είμαστε καλά ενημερωμένοι για το τι συμβαίνει γύρω μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα μας πιάνει πανικός και υστερία. «Στη ζωή να παίρνουμε καθοριστικές αποφάσεις που θα βοηθήσουν 5ο ΚΑΠΗ ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΦΟΒΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» Την Παρασκευή 18 Μαΐου στο 5ο ΚΑΠΗ Περιστερίου συγκεντρώθηκαν πολλά μέλη και παρακολούθησαν την κ. Ελένη Παπαδοπούλου, Ψυχολόγο, η οποία μίλησε για τις επιπτώσεις που επιφέρει σήμερα η οικονομική κρίση στη κοινωνία και πως αυτές επηρεάζουν άμεσα την ψυχική υγεία καθώς και την διάθεσή μας, αλλά και την ποιότητα της ζωής. «Τα άτομα που βρίσκονται στην τρίτη ηλικία» είπε η κ. Παπαδοπούλου, «είναι ευάλωτα στις αλλαγές που συμβαίνουν γύρω μας, καθώς έχουν ανάγκη να αισθάνονται ασφάλεια που συνδέεται με την ικανότητα να ελέγχουν τους γύρω τους και να ασκούν επίδραση στη ζωή των άλλων. Οι Η υπεύθυνη του 5ου ΚΑΠΗ Χ. Θεοδωρακάκη Η ψυχολόγος Ελένη Παπαδοπούλου αλλαγές στην κοινωνία και στην οικογένεια διαταράσσουν τα σταθερά στοιχεία στη ζωή των ατόμων με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα επίπεδα του άγχους. Το άγχος είναι κάτι που όλοι βιώνουμε κάποιες στιγμές, είναι ο τρόπος με τον οποίο το σώμα μας προετοιμάζεται να αντιδράσει απέναντι σε απειλές και κινδύνους. Πρόκειται για σωματική και ψυχολογική αντίδραση σε οποιαδήποτε αλλαγή, καλή ή κακή, ενώ συνοδεύεται από αποθάρρυνση, κακή διάθεση και αρνητικές σκέψεις. Αν και ακούγεται παράξενο το άγχος, όπως και ο φόβος, είναι απαραίτητα στη ζωή μας καθώς χωρίς αυτά δεν θα μπορούσαμε να αντιδράσουμε αποτελεσματικά απέναντι σε άγνωστες καταστάσεις. Το άγχος που βιώνει το άτομο οφείλεται στην αγωνία για εμφανώς ασήμαντα ή σημαντικά γεγονότα, καθώς και σε μια αγωνιώδη προσμονή σε καθημερινό επίπεδο. Όταν το άτομο βιώνει έντονο άγχος γίνει δυσλειτουργικό μέσα στην καθημερινότητά του, καθώς δεν θυμάται, δεν ικανοποιείται από τίποτα, δεν ενδιαφέρεται για τίποτα και παρουσιάζει πολλαπλά σωματικά ενοχλήματα». ή να κάνουμε διαλείμματα μέσα στην καθημερινότητα ώστε να βρεθούμε μακριά από τα στοιχεία που μας προκαλούν άγχος. Βρίσκουμε δραστηριότητες που θα μας βοηθήσουν να μειώσουμε το άγχος και να εκτονώσουμε τα συναισθήματα που νοιώθουμε. Η άσκηση και η σωματική δραστηριότητα καθώς και η δημιουργική ενασχόληση με τέχνες και πράγματα που μας ευχαριστούν, φαίνεται πως βοηθούν στη μείωση του άγχους...σημαντικό επίσης είναι να αναγνωρίζει κάποιος τα λάθη του και να τα διορθώνει, να μην τον πιάνει άγχος όταν κάνει κάποιο λάθος γιατί θα πρέπει πάντα να σκέφτεται ότι τα λάθη είναι ανθρώπινα και όλοι δικαιούνται να σφάλουν... Ας προσπαθήσουμε να βάλουμε το γέλιο στη ζωή μας, καθώς φαίνεται πως το γέλιο διώχνει το άγχος. Ένα βιβλίο, μια ευχάριστη μουσική, ένα καλό περιοδικό, μια ήρεμη βόλτα, η φυσική άσκηση και ο καθαρός αέρας μπορούν να διώξουν το άγχος». 8ο ΚΑΠΗ ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ» Την Τρίτη 22 Μαΐου στο 8ο ΚΑΠΗ Περιστερίου, πραγματοποιήθηκε ομιλία από τη νοσηλεύτρια Α. Κολοβού, που είχε θέμα: «Αρτηριακή υπέρταση», την οποία παρακολούθησαν αρκετά μέλη. Παρούσα στην ομιλία ήταν και η υπεύθυνη για τα ΚΑΠΗ Περιστερίου κ. Αναστασία Τριανταφυλλοπούλου. Με απλό τρόπο η κ. Κολοβού εξήγησε στις κυρίες μέλη του ΚΑΠΗ τις αιτίες που οδηγούν τις περισσότερες φορές τους ανθρώπους στην υψηλή αρτηριακή πίεση. Μια πολύ σοβαρή Η νοσηλεύτρια Α. Κολοβού αιτία, όπως είπε, είναι το άγχος, το οποίο δημιουργεί και άλλες παρενέργειες στον οργανισμό και γι αυτό επιβάλλεται η σωστή διαχείριση του άγχους. Το στρες (ψυχικό άγχος) συχνά αναφέρεται ως ένας από τους παράγοντες που προδιαθέτει σε υπέρταση. Τα επίπεδά του όμως είναι δύσκολο να μετρηθούν και οι απαντήσεις στο στρες ποικίλουν από άτομο σε άτομο. Διαφορετικά πράγματα επιδρούν στους ανθρώπους με διαφορετικό τρόπο. Γενικά είναι κοινή πεποίθηση ότι αν είναι κάποιος αγχώδης και ανυπόμονος τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αναπτύξει υπέρταση. Ωστόσο υπάρχουν πολλά άτομα με τέτοιο χαρακτήρα που έχουν φυσιολογική πίεση, όπως υπάρχουν και άτομα χωρίς άγχος που έχουν υπέρταση. εμάς αλλά και τα πρόσωπα του περιβάλλοντός μας. Όλα τα προβλήματα έχουν λύσεις και για τον λόγο αυτό, τόνισε ο ιατρός, επιβάλλεται ο κάθε άνθρωπος να είναι ανοιχτός προς τον συνάνθρωπο και να μην τον βλέπει με καχυποψία, αλλά με τη σκέψη ότι μπορεί να βοηθήσει σ ένα πρόβλημά μας, που ίσως κάποτε αντιμετώπισε κι αυτός το ίδιο. Αυτό λοιπόν αποτελεί κι ένα φρένο, όπως είπε, ακόμη και στις αυτοκτονίες, στις οποίες καταφεύγουν μερικές φορές (δυστυχώς τελευταία σε αρκετό βαθμό), ορισμένοι άνθρωποι που ήταν ερμητικά κλεισμένοι στον εαυτό τους και δεν άφησαν ποτέ χαραμάδα να μπει και μια άλλη γνώμη από ένα συνάνθρωπο». Ένα άλλο σημείο που τόνισε ο γιατρός, ήταν και το γεγονός πως όλα τα πράγματα που γίνονται έχουν αιτίες, άρα πρέπει να ψάξουμε και να τις βρούμε. «Δεν χρειάζονται εμμονές σε διάφορες πράγματα που ακούγονται γύρω μας, αλλά προγραμματισμός και ηρεμία. Μάλιστα τώρα που υπάρχει και κρίση είναι απαραίτητο να γίνονται κινήσεις με σκέψη και αν αντιλαμβανόμαστε ότι δεν τα καταφέρνουμε μόνοι μας δεν θα είναι κακό να μιλήσουμε μ έναν άνθρωπο που εμείς κρίνουμε, είτε αυτός είναι γιατρός, είτε αυτός είναι και ιερέας ακόμη. Ό,τι κι αν συμβαίνει ο άνθρωπος πρέπει να είναι δυναμικός, θαρρετός, παραγωγικός, χρήσιμος και ικανός, ώστε να προσφέρει στον εαυτό του και στην κοινωνία που ζει». Στο τέλος της ομιλίας του ο κ. Κοντοβαζενίτης υπομονετικά άκουσε και τις ερωτήσεις των μελών γύρω από τα θέματα που έθιξε, αλλά και τις ανησυχίες τους για το αβέβαιο αύριο... Στη συνέχεια η Ψυχολόγος κ. Παπαδοπούλου, μίλησε για τον φόβο και τον τρόμο που συνδέονται πολλές φορές με το άγχος. Εξήγησε πως το χρόνιο άγχος μπορεί να οδηγήσει το άτομο σε κατάθλιψη, ενώ το άγχος σε μικρό βαθμό, μπορεί να είναι χρήσιμο και να βοηθήσει το άτομο να έχει την απαραίτητη διέγερση ώστε να ενεργήσει με καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο. Όσον αφορά τις φοβίες είπε ότι πολλές φορές χαρακτηρίζονται από υπερβολικό, αδικαιολόγητο και παράλογο φόβο, που ωστόσο μόνο αν βρεθεί το άτομο μέσα σε μια κατάσταση που συναντά τις φοβίες του θα μπορέσει να τις βιώσει, να τις προσεγγίσει και να τις αντιμετωπίσει. «Τις περισσότερες φορές οι φοβίες που έχουμε», είπε στη συνέχεια της ομιλίας της η κ. Παπαδοπούλου, «κρύβουν το φόβο του θανάτου, την απώλεια ελέγχου, αλλά και χαμηλή αυτοεκτίμηση, ανασφάλεια, άγχος, τραύματα της παιδικής ηλικίας και γενικότερα τραυματικά γεγονότα που έχουμε απωθήσει στο ασυνείδητο». Στο τέλος κατέληξε λέγοντας: «Για την αντιμετώπιση του άγχους προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να χαλαρώσουμε «Γενικά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν ότι είναι υπερτασικοί και ο μόνος τρόπος για να το μάθουν είναι να μετρήσουν την πίεσή τους», εξήγησε η κ. Α. Κολοβού, «και γι αυτό το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν, όταν διαπιστώσουν πως έχουν υψηλή πίεση είναι να πάνε στο γιατρό. Ο γιατρός θα επιβεβαιώσει με τις μετρήσεις του ότι έχετε υπέρταση και θα πάρει ένα πλήρες ιστορικό της κατάστασης της υγείας μέχρι εκείνη την ώρα και θα ενδιαφερθεί επίσης για τυχόν προβλήματα της καρδιάς, νεφρά, υψηλή χοληστερίνη, διαβήτη, βάρος, διατροφικές συνήθειες, δουλειά και τυχόν φάρμακα». Εκείνο, όμως, που τόνισε η κ. Κολοβού στις παρευρισκόμενες κυρίες ήταν πως όταν ο άνθρωπος βάζει πρόγραμμα και μεθοδικότητα στη ζωή του και στη καθημερινότητά του γενικότερα, μπορεί να εξασφαλίσει κατά ένα μεγάλο μέρος, ένα μέλλον δυνατό και ελεύθερο από την πάθηση αυτή και τις συνέπειές της.

5 Πέμπτη 31 Μαΐου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ Μια πολύ σπουδαία απόφαση πάρθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 29 Μαΐου. Ο Δήμος Περιστερίου θα συμμετέχει στην πρόσκληση με κωδικό 12/2012/Δ του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση» με την πρόταση που υποβάλει «Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης για την εγκατάστασή τους σε κήπους νοικοκυριών και σχολικών μονάδων του Δήμου». Σύμφωνα με την εισήγηση του αντιδημάρχου Καθαριότητας κ. Β. Λώλου ο Δήμος Περιστερίου θα προμηθευτεί 500 κάδους κομποστοποίησης, μεγέθους λίτρων, οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε σχολικές μονάδες του Δήμου αρχικά. Το συνολικό κόστος της ενέργειας είναι ευρώ και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση», ο Δήμος Περιστερίου δε θα επιβαρυνθεί καθόλου οικονομικά. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική ενέργεια αφού τα οικιακά απορρίμματα θα μετατρέπονται από «άχρηστα σκουπίδια» στο πολύτιμο για τα φυτά κομπόστ, ενώ ταυτόχρονα θα μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων που απορρίπτονται στους ΧΥΤΑ και η ενέργεια που χρειάζεται για την καύση των απορριμμάτων. Με αυτό το πρόγραμμα ο Δήμος Περιστερίου μπαίνει σε νέα εποχή, που συμπληρώνει τους κάδους ανακύκλωσης, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και οικολογικής συνείδησης, στην οποία έχουν ήδη «εισέλθει» αρκετοί Δήμοι της χώρας. Τι είναι η κομποστοποίηση Η κομποστοποίηση είναι μια φυσική διαδικασία η οποία μετατρέπει τα οργανικά υλικά σε μια σκούρα ουσία, κομπόστ ή χούμους, που είναι τέλειο λίπασμα για τα φυτά, βάσει μιας απλής διαδικασίας: τα βακτήρια, οι μύκητες και άλλα μικρόβια παράγουν διοξείδιο του άνθρακα (CO2), θερμότητα και νερό καθώς αποικοδομούν τα οργανικά υλικά, με αποτέλεσμα το τέλειο λίπασμα, από το οποίο απουσιάζουν χημικά ή τεχνητές ουσίες. Είναι ένας άμεσος και σημαντικός τρόπος ανακύκλωσης. Έχει υπολογιστεί ότι το 35% των οικιακών απορριμμάτων μπορούν να κομποστοποιηθούν. Οι μικροοργανισμοί που είναι υπεύθυνοι για την κομποστοποίηση χρειάζονται τροφή για να επιβιώσουν και να πολλαπλασιαστύν: άζωτο (Ν), άνθρακα (C) και υγρασία (Η2Ο). Οργανικά που έχουν άζωτο (ΠΡΑΣΙΝΑ): Φρούτα και λαχανικά Υπολείμματα από καφέ και αφεψήματα Φρεσκοκομμένο γκαζόν και αγριόχορτα Χλωρά κλαδέματα με πράσινα φύλλα Χλωρά φυτά Απορρίμματα κουζίνας π.χ. τσόφλια αβγών Φρέσκια κοπριά (π.χ. από αγελάδες, άλογα, κότες, πουλιά ή κουνέλια) Οργανικά που έχουν άνθρακα (ΚΑΦΕ): Ξερά κλαδέματα με καφέ φύλλα (έως cm μήκος) Ξεραμένο γκαζόν και αγριόχορτα Στάχτη από ανεπεξέργαστο ξύλο Φίλτρα από καφέ και αφεψήματα Χαρτί κουζίνας Χαρτοπετσέτες Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος Την Πέμπτη 31 Μαΐου 2012, Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος, θα βρίσκονται στο Άλσος Περιστερίου στελέχη του Κέντρου Πρόληψης «Οδοιπορικό» και εθελοντές από τις 18:00 έως τις 20:00 για να ενημερώσουν τους Δημότες μας για το πώς μπορούν να κόψουν το κάπνισμα να προετοιμαστούν για την ημέρα διακοπής να αντισταθούν στην έντονη επιθυμία για τσιγάρο να αντιμετωπίσουν τα συμπτώματα στέρησης να βοηθήσουν ένα άτομο που προσπαθεί να κόψει το κάπνισμα και αν είναι γονείς να μάθουν πώς να αποτρέψουν το παιδί τους να καπνίσει. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου Περιστερίου «Οδοιπορικό», μπορείτε να επικοινωνείτε με την γραμματεία του Κέντρου καθημερινά ( ) στο , Άχυρο Πριονίδι Φλούδες κορμών Στελέχη καλαμποκιού Όλα τα παραπάνω υλικά περιέχουν νερό (υγρασία). Αυτά μπορούμε να ρίχνουμε στους κάδους. Τι να αποφεύγετε: «ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΔΕ ΧΑΘΗΚΑΝ ΟΛΑ» ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΛΕΠΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Σοβαρά προβλήματα προκύπτουν στην καθημερινή ζωή των πολιτών που δοκιμάζονται από τη φτώχεια, την ανεργία και την έλλειψη των κοινωνικών δομών, λόγω της ύφεσης που αντιμετωπίζει η χώρα. Τα προβλήματα αυτά έρχεται να αντιμετωπίσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση που προσπαθεί να βοηθήσει και να στηρίξει τους πολίτες. Στο Περιστέρι η διοίκηση του Δήμου με τις αρμόδιες υπηρεσίες προσπαθεί να στηρίξει τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Ακριβώς αυτό το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου ήρθε να επιβεβαιώσει η ευχαριστήρια επιστολή κατοίκων της οδού Χαλεπά προς τον Δήμαρχο κ. Ανδρέα Παχατουρίδη και τον Αντιδήμαρχο κ. Τάσο Θεοδωράκο, οι οποίοι με τις ενέργειές τους έδωσαν άμεση λύση σε πρόβλημα που απασχολούσε εδώ και πολύ καιρό μια ολόκληρη περιοχή στο Περιστέρι. Η ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Δήμαρχο Ανδρέα Παχατουρίδη και τον Αντιδήμαρχο Αναστάσιο Θεοδωράκο, για τις άμεσες ενέργειές τους για την επίλυση του προβλήματος που απασχολούσε εδώ και πολύ καιρό μια ολόκληρη περιοχή στο Περιστέρι. Συγκεκριμένα, μετά από επίσκεψη στον Αντιδήμαρχο κύριο Θεοδωράκο επιτροπής κατοίκων της οδού Χαλεπά, του γνωστοποιήθηκε ότι στη συγκεκριμένη οδό διαμένει ένας άνθρωπος σε κάκιστη κατάσταση εξαιτίας εντονότατου προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει με αποτέλεσμα να παρουσιάζει ο ίδιος αλλά και το περιβάλλον του (οικία του) μια άσχημη εικόνα υγιεινής. Μετά από αυτοψία της Δημοτικής Αστυνομίας διαπιστώθηκε πως η κατάσταση ήταν ιδιαιτέρως σοβαρή και επικίνδυνη καθώς απειλούσε και τον ίδιο αλλά και τους περιοίκους. Αρμόδιοι υπάλληλοι, κοινωνικοί λειτουργοί, δημοτικοί αστυνόμοι καθώς και υπάλληλοι καθαριότητας του Δήμου, έπειτα από αυτοψίες στο χώρο, ανέφεραν τις πρωτόγνωρες συνθήκες διαβίωσης του συγκεκριμένου ατόμου, καθώς και τον κίνδυνο Φλούδες από εσπεριδοειδή Μαγειρευτά φαγητά Ζωικά υπολείμματα π.χ. κρέατα/ψάρια Γαλακτοκομικά Λάδια Λίπη Λιπαρές ουσίες Κόκαλα μόλυνσης της ευρύτερης περιοχής. Αμέσως κινήθηκαν κατεπείγουσες διαδικασίες από τις υπηρεσίες του Δήμου Περιστερίου, με έγγραφα αλλά και τηλεφωνική επίμονη επικοινωνία προς το Υγειονομικό και τον Εισαγγελέα, διαδικασίες οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα το συντονισμό όλων των αρμοδίων φορέων και τελικά την επίλυση του προβλήματος. Τέλος, όλα πήγαν καλά, το σημαντικότερο είναι ότι ο άνθρωπος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ο χώρος καθαρίστηκε και απολυμάνθηκε και έτσι ανακουφίστηκε μια ολόκληρη περιοχή. Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο κύριο Ανδρέα Παχατουρίδη και τον Αντιδήμαρχο Αναστάσιο Θεοδωράκο, που για μια ακόμα φορά στάθηκαν στο πλευρό ανθρώπων που έχουν ανάγκη. ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ : Κιοσσέ Σταματία, Μήλιος Γιάννης, Μαρκάτος Σταύρος, Κρουτσίδας Γιάννης, Μαρίκα Κατριτζή, Μαρκάτος Σάκης, Μεταξάς Γιώργος, Μαρία Μυκονιάτη, Τσουπάκη Κατερίνα, Καρακωνσταντή Όλγα, Κοκκολάκη Ευαγγελία, Μαργώνη Άννα, Πρεβίζης Κωνσταντίνος, Μπενά Όλγα, Μαργώνη Θεοδώρα, Ζριγάγη Γεωργία, Παντελής Κιοσσές, Χλέτσος Άγγελος, Κοκκολάκης Ιωσήφ, Λαζαρίδου Δέσποινα, Λαζαρίδου Φώφη, Τριγάζης Κώστας, Κιοσσέ Στέλλα, Ψαρρή Άννα, Σαλάπας Δημήτριος, Στρίμπελ Γιώργος, Καραβίτης Αλέξανδρος, Κόκιου Στέλλα, Κόκιος Ζώης, Καραμιχαηλίδου Δήμητρα» «Να ναι καλά οι άνθρωποι που ήρθαν αμέσως και μας βοήθησαν... Ούτε στη πόρτα μας δεν μπορούσαμε να βγούμε...» είπε στον «Ελεύθερο ΔΙΑ- ΛΟΓΟ» η κάτοικος της οδού Χαλεπά στη Ν. Ζωή, κα Σταματία Κιοσσέ, όταν πήγαμε εκεί για να συνομιλήσουμε με τους κατοίκους που ευγενικά ευχαρίστησαν δημόσια τις υπηρεσίες του Δήμου που ενεργοποιήθηκαν δια μέσου του Δημάρχου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη και του Αντιδημάρχου κ. Τάσου Θεοδωράκου με αποτέλεσμα να δοθεί λύση άμεσα στο πρόβλημα που ταλαιπώρησε επικίνδυνα σχεδόν ολόκληρη τη γειτονιά. Βρεθήκαμε στην οδό Χαλεπά και διαπιστώσαμε την ευγνωμοσύνη Χρωματιστά ή μη ανακυκλώσιμα χαρτιά π.χ. γκλασέ ή χαρτιά με χημικά όπως βενζινόκολα Απορρίμματα σαρκοφάγων ζώων π.χ. σκύλων/ γάτων Σπόρους ζιζανίων Άρρωστα φυτά που αισθάνονται οι κάτοικοι για τον κ. Τάσο Θεοδωράκο, που χωρίς δεύτερη σκέψη -όταν του εξέθεσαν το πρόβλημά τους- ανέλαβε μακριά από χρονοβόρες καθυστερήσεις και εκείνα τα γνωστά...»θα κοιτάξουμε τι μπορεί να γίνει...» και έκανε αυτό που έπρεπε. «Τρέχαμε και δε φτάναμε...» συνέχισε η κ. Κιοσσέ. «Δεν μπορούσαμε Η κ. Σ. Κιοσσέ να μπούμε στα σπίτια μας, ούτε να βγούμε στα μπαλκόνια μας, γιατί από παντού ερχόταν μια δυσοσμία... Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε από πού, αλλά μάταια... μέχρι που ένας γείτονας και συγκεκριμένα ο κ. Κοκκολάκης ανακάλυψε από πού τελικά ερχόταν αυτή η δυσοσμία... που σου έκοβε την ανάσα. Ερχόταν από το σπίτι ενός ταλαίπωρου ανθρώπου, ο οποίος για δικούς του λόγους είχε αποφασίσει να κλειστεί μέσα. Εμείς όμως είχαμε σοβαρό πρόβλημα. Κατσαρίδες, ζουζούνια και ποντίκια μπαινόβγαιναν από το σπίτι και κινδυνεύαμε όλοι. Κινητοποιηθήκαμε και τρέξαμε αμέσως στην Αστυνομία, στο Υγειονομικό, αλλά εκεί μας είπαν τα γνωστά... «θα το δούμε, θα το κοιτάξουμε» κι άλλα τέτοια... Οπότε αποφασίσαμε να πάμε στο Δήμο. Όταν κάναμε γνωστό το πρόβλημα στον Αντιδήμαρχο κ. Τάσο Θεοδωράκο -καλή του ώρα του ανθρώπου, νάναι καλά- αμέσως άρχισε τις ενέργειες. Με τη βοήθεια και του κ. Παχατουρίδη η κατάσταση στη γειτονιά μας, που ήταν πλέον ανυπόφορη αλλά και επικίνδυνη για την υγεία μας, πήρε το δρόμο της. Όταν άνθρωποι του Δήμου ήρθαν για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει έμειναν άφωνοι. Αντίκρισαν πρωτόγνωρα πράγματα. Τέλος πάντων έκαναν όλα όσα έπρεπε. Βεβαίως πήραν πρώτα τον άνθρωπο, που ήταν σε άθλια κατάσταση, από το διαμέρισμα και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Στη συνέχεια ο χώρος αφού καθαρίστηκε σπιθαμή προς σπιθαμή, απολυμάνθηκε. Μετά απ όλα αυτά νιώσαμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε το Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο, που έκαναν το πρόβλημά μας, δικό τους και το έλυσαν. Και πάλι τους ευχαριστούμε!!»

6 `ÌÒ 6 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 31» ÖÜ 2012 Ô ÛÜÕ ÑÌ Ú Ó ˇ Ù ÑÌ Ú Û Ø ÞÌ Ú Ö Û Ñ ˆÙÛÌ Ø Ù Ñ Ì ÛàÙÌ Ú ÙÛ Ô Ì ÑÖ ÔàÔ ¾ Ô ÛÜÕ ÑÌÚ Ó ˇ Ù - ÑÌ Ú Û Ø ÞÌ Ú, ÙÜÓÝàÔ ÓÌ ÛÖÔ Mercer, Ì Ô Û Ø ÞÌ Ú ÖÜ Þ Ø ÑÛ Ø ÖÜÔ ÓÌ ÜÙÑÖÒ ÌÚ ÔÛ Ò ß Ú, Ñ Ô - Ù Ú, ÓÔ Ó Ú Ñ ØÖÉÒ Ó Û ÑÖ ÔàÔ ÑÖÙÜÔ Ùˇ Ó Û Ñ Ú ÝÜÙ Ú, Ñ Ô ÛØàÔ Ñ ÓÌÛ Ôà- ÙÛ Ñ Ú ÝÜÙ Ú. ¾ ÜÙÑÖÒ ÌÚ Û Ø ÞÌÚ ÜÛÌÚ ÝÖØÖÜÔ ÙÌ ÖÒÖÜÚ ÛÖÜÚ ÛÖÓÌ Ú Û Ú ÔàÙ Ú, ÔÛ Ò ß, ÝÖÓÖ à- Ù, Öˇ ÑÌÜÙ ÔàÙÌàÔ ÌÕ ÖÛ ÛàÔ, Ô Ø à Ñ ÝÜÙ Ñ Û ÞØ Ù ÛÖÜÚ (. ÒÌÕ Ô ØÖÜ). ÔÖ Û Ñ ÜÙÛÌ Ø Ù Ô ÝÌ - ØÌÛ ÙÛ ÌÔ Ñ ÔÖ Û Ñ ÒÌ - ÛÖÜØ, Ö Ö Þ Ø ÑÛ Ø Ì- Û Ö ÔÖ Û Ñ Ñ ÔÖÛ Û Ñ - Ûà ÛÖÜ ÓÌÙÖÜ ÖØÖÜ ÛàÔ - àô Û Ú Ú ÞØÖÔÖÒÖ Ñ Ú Ò Ñ Ú, Ö ÔÌ ØÑÌ ØÖ- Ù ØÓÖÙÛ Ñ Ú ÙÜÓ ÌØ ÝÖØ Ú, Ñ ÌÑ ÒàÔÌÛ Ñ Û Û Ô Ì- Ø Ö Ö Û Ú Ô ÛÜÕ Ú. ¾Ø ÙÓÌ Ô Ö Û Þ Ø ÑÛ - Ø ÙÛ Ñ ÛàÔ àô ÓÌ Ö Û - Ñ ˆÙÛÌØ Ù ÝÖØÖÜÔ ÙÛÖ Ì ÑÛ Ö ÓÖÙÜÔ Ú, ÖÜ Ì - Ô Þ Ó ÒÖÛÌØÖÚ ÛÖÜ 70, ÓÌ É Ù Û ÞÖØ ÖÜÓÌÔ ÙÛ ˇÓ - ÙÓÌ Ô ÛÌÙÛ ÔÖ Û ÑàÔ Ñ ÔÖÛ - ÛàÔ Ñ ÜÔ ÛÖÛ ÛàÔ, ÙÛ Ú ÌØ ÖØ ÙÓÌ ÔÌÚ ÌÕ ÖÛ ÛÌÚ Ñ - ˇ ÓÌØ Ô Ú É àù Ú, ÖÜ Ì - Ô Ø Û ÛÌÚ Û Ô ØÖ- Ù ØÓÖ ÙÛÖ ÑÖ ÔàÔ ÑÖ Ò - Ù Ö, ÙÛ Ô ÌÑÝØ ÙÛ Ñ ÓÖÔÖ ÔÛ Ò Û Ñ Ñ ÌÑÝØ ÙÛ Ñ Ñ ˇÜÙÛÌ Ø Ù Ñ ÙÛ ÒàÙÙ - Ñ ÌÒÒÌ ÓÓ Û, ÙÛ Ô Ñ ˇÜÙÛÌ- Ø ÓÌ Ô Ñ Û Ø ÓÌ Ô ÝàÔÖÒÖ Ñ Ô ÛÜÕ, ÙÛ Ú Ì ÑÖ ÔàÔ ÑÌ Ú ÜÙÑÖÒ ÌÚ ÙÛÖ Ö ÑÖ ÌÔÌ ÑÖ, ÙÞÖÒ ÑÖ, ÑÖ ÔàÔ ÑÖ Ò Ù Ö ÑÖÓ Ñ ÙÛ Ô Ì ÌÒÓ Û Ñ ÌÑ ÌÜ- Ù (». ÌØÔ Ø Ñ Ú). ˇÌØ ÌÜÛ Ñ ØÌ ÓÉ Ù ØÌ Ì Ô ÙÛÖÞÌÜÌ ÙÛ Ô Ñ - ÒÜß ÛàÔ Ì ÑÖ ÔàÔ ÑàÔ - Ô ÑàÔ ÛÖÜ ÛÖÓÖÜ ÙÛ Ô Ñ - ˇ ÓÌØ ÔÖÛ Û ÛÖÜ, ÙÛ Ô Ô - ÛÜÕ Û Ú ÔÛ Ò ß Ú Ñ Û Ú ÑØ Ù Ú ÛàÔ ÝÖØÌÛ ÑàÔ ÌØÌˇ ÙÓ ÛàÔ, ÙÛ ÞØ Ù ÛÖÜ É Ù ÑÖÜ ÒÌÕ ÒÖ ÖÜ ÙÛ Ô Ñ - ˇ ÓÌØ Ô Ì ÑÖ ÔàÔ, ÙÛ ÞØ Ù Û Ú ÙÜÓÉ Û Ñ Ú ÓÖØÝÖ- ÒÖ Ú Ñ ÙÜÔÛ Õ Ú, Ñ Û Û ØÑÌ Û Ú ÒÒ ÒÌ Ø Ù Ú ÓÌ ÛÖÜÚ ÒÒÖÜÚ, ÙÛ Ô Ñ ÒÒ Ì Ø- Ì ÛàÔ ÝàÔÖÒÖ ÑàÔ ÌÕ Ö- Û ÛàÔ, Ô ÒÖ ÓÌ Û Ú ÔÖ Û - ÑÌÚ ÛÖÜ ÜÔ ÛÖÛ ÛÌÚ, ÙÛ Ô Ñ Û ÒÒ Ò ÌÑ ÌÜÙ, àùûì Ô Ó ÖØÌ Ô ÞØ Ù ÓÖ Ö Ì Ì ÜÕ Û ÑÌ Ú ÌÔ ÒÒ ÑÛ ÑÌÚ ÓÖØÝÌ Ú Ì ÑÖ ÔàÔ Ú, Ô ÒÒ ÒÌ Ø ÖÛÌÒÌÙÓ Û Ñ ÙÛ Ô Ñ ˇ ÓÌØ Ô ÛÖÜ à. ÜÛÖÞØÖÔ ÓÌÙ Ö Û ÙÛ - Ñ Ñ Û ÑÛ Ù ÛàÔ ÙÛÖÞàÔ ÛÖÜ ØÖ Ø ÓÓ ÛÖÚ ÛÖ ÌÔˇ ØØÜÔÌÛ Ñ ÙÜÔ Ùˇ - Ó Û Ñ ÜÛ ÛÖÔàÙ ÉÖ ˇ ÑÖÓ ÌØ ÙÙÖÛÌØÖ ÙÛÖ ˇÌØ - ÌÜÛ ÑÖ ÌÑ ÌÜÛ ÑÖ ØÖ- Ø ÓÓ. ÙÜÓÓÌÛÖÞ ÛàÔ ÖÔÌ àô ÙÛ Ñ Ù Õ ÖÒÖ Ù Ú Ñ ÙÜÔÌ ÙÝÖØ ÛÖÜÚ ÙÛ Ô ÌØÓ ÔÌ ÛàÔ Ò ØÖÝÖØ àô Ö ÜÛ Ô Ì Ô ÖÒÜ Ù Ó ÔÛ - Ñ, Ö àú Ì Ù Ú Ñ Ö Ö- Þ, ÙÌ Ì ÖÓÌÔÖ ÙÛ Ö, ÛàÔ ÙÜÙÛ ÙÌàÔ ÖÜ ÛÖÜÚ ÔÖÔÛ Ö ÛÖ ÒÖ ÖˇÌØ ÌÜÛ Ñ ÛÖÜÚ ÒÒÖÜÚ Ì ÑÖÜÚ, ÙÞÌÛ - Ñ ÓÌ ÛÖÜÚ ÒàÙÙ ÑÖÜÚ ÙÛÖ- ÞÖÜÚ Ñ Û ÙÛØ Û Ñ ØÌ Ó- É Ù Ú. Ø Û ÛÖ Ì Ù Ú Ì - Ô Ô Ñ Û ÔÖÖÜÔ Ñ Ô Ì - ÞÖÔÛ Ö ÖÔÌ Ú ÒÒ Ñ Ö ÙÑ ÒÖ Û ÌÒÒÌ ÓÓ Û ÙÛÖ ÒÖ Ö Ñ Û Ô ÖÓ Ò ÛÖÜ - ÖÜ, ÙÌ ÙÞÌÙ ÓÌ Û Ô Ô ÛÜ- Õ, Û ÔàÙÛ Ñ Ñ ÝÜÙ Ñ Ñ Û ÙÛ Ù ÛÖÜ, àùûì Ô Ô - ÛÜÙÙÖÜÔ ØÌ Ò ÙÛ ÑÌ Ú ØÖÙ- ÖÑ ÌÚ, Ô Ô ÛÖÜÔ ˇÌÛ ÑÌ Ú Ñ Ü ÖÙÛ Ø ÑÛ ÑÌ Ú Ì Ú Ñ Ô Ó ÖØÖÜÔ ÛÌÒ Ñ Ô ÒÌ ÛÖÜØ- ÖÜÔ Ü ÖÙÛ Ø ÑÛ Ñ ÛÖ ÛÖÜÚ (K. Landis, J. V. Woude, A.E. Jongsma, Jr.). Ø Ô Û ( ÙÑ Ò ÙÛ Ô Ñ à ) 17» ð¾ˆ: ¾`»» À À»» ¾ ` ÌˇÔàÚ: ÑÒ ÙÌ Ú Ö ÙÌ Ø ÓÓÌ Ú Ö ˇÌ Ú ÙÌ ÖÒÖ ÛÖÔ ÑÖÙÓÖ! ÒÒ, ß Ö ÓÖ ÌÒÖ ÛÖÜ ÖÜý: ÑÒ ÙÌ Ú ÛÖ 2011 (724 ÑÒ ÙÌ Ú Û Ô ÓÌ Ø ) ÙÛ Ô ˇÔ Ñ ÒÌÝàÔ Ñ Ø ÓÓ Û SOS ÑÒ ÙÌ Ú ÛÖ 2011 ÙÛ Ô ÜØà Ñ ÒÌÝàÔ Ñ Ø ÓÓ Û Õ Ý Ô ÙÓÌ Ô»Ì ÝÖØÓ Û Ô 17» ÖÜ, ÑÖÙÓ ÓÌ Ø ÒÌÝàÔ ÑàÔ Ø ÓÓàÔ Ö ˇÌ Ú, Ô ÑÖ ÔàÔÖÜÓÌ Û Ø Ôà ÙÛÖ ÞÌ, ÖÜ Ö Ì ÑÔÜÖÜÔ Û Ô ÛÌØ ÙÛ Ù Ó Ù ÖÜ Ø Ó Û ÖÜÔ Ö ÒÌÝàÔ ÑÌ Ú Ø ÓÓÌ Ú Ö ˇÌ Ú ÙÌ ÖÒÖ ÛÖÔ ÑÖÙÓÖ Ñ ÙÛ ÞàØ Ó Ú. E ÌÑÛ ˇ Ñ Ô ß ˇÔ Ñ ÒÌÝàÔ Ñ Ø ÓÓ Û SOS 1056ý Ñ ß ÜØà Ñ Ø ÓÓ Û Õ Ý Ô ÙÓÌ Ô ý, ÖÜ Ø ÑÛ Ñ ÙÜÔÌ ÌÛ : EÒ Þ ÙÛÖ Ö Ù ÛÖÜ ÞØÖÔÖÜ Ô ÓÖÔ Ú ÑÒ ÙÌàÔ EÔ ÜÔ ÓàÙ Û Ú ÜÔ ÛÖÛ Û Ú ÞÌ Ø Ù Ú ÌØ ÙÙÖÛÌØàÔ Û Ó ÛàÔ/ÑÒ ÙÌàÔ ÖÜ ÞÌ Ø ÖÓ ÙÛÌ ÒÜÛÌØÖ ÙÜÔÛÖÔ ÙÓÖ ÖÒàÔ ÛàÔ ÙÛÌÒÌÞàÔ ÛàÔ Ø ÓÓàÔ (SOS 1056 & ). ÌÑÛ Ù ÛÖÜ ÔˇØà ÔÖÜ ÜÔ Ó ÑÖÜ ÛàÔ Ø ÓÓàÔ (SOS 1056 & ) Y Ö Ø ÓÓ ÖÜÓÌ Û ÒÌ ÛÖÜØ ÛÖÜ ÜÛÖÔÖÓÖÜ ÌÔÛØÖÜ Ì ÛÖÜØ Ú ÑÛ ÑÛ Ú Ô Ñ Ú ÙÛÖ... Ò. ÌÔ ÌÒÖÚ (disaster recovery site), ÛÖ Ö Ö Ö ÓÌ ÜÛÖÔÖÓÌÚ Ü Ö ÖÓÌ Ú ˇ Ø ÓÌ ÔÌ ˇÌ Ù ÓÖ ÙÌ ÌÝÌ ØÌ ÒÌ ÛÖÜØ ÙÌ ÌØ Ûà- ÙÌ Ú ÌÑÛ ÑÛÖÜ Ô Ñ Ú. ß ˇÔ Ñ ÒÌÝàÔ Ñ Ø ÓÓ Û SOS 1056ý Ñ ß ÜØà Ñ Ø ÓÓ Û Õ Ý Ô ÙÓÌ Ô ý ÌܡÜÔÖÔÛ ÙÌ Ñ ÌÔ Ò ÑÌÚ Ì ÛÖÜØ ÖÜÔ 365 ÓÌ ØÌÚ ÛÖ ÞØÖÔÖ Ñ ˇ ÖÒo ÛÖ 24àØÖ `ÛÌÒÌÞàÔÖÔÛ ÓÌ ÌÕÌ ÑÌÜÓÌ ÔÖ Ì ÙÛ ÓÖÔ ÑÖ ØÖÙà ÑÖ, Ö ÔàÔ ÑÖÜÚ Ì ÛÖÜØ ÖÜÚ Ñ ÜÞÖÒÖ ÖÜÚ. Ô Ì Ù Ñ ÒÌÙÌ Ó Ú Ö,Û ÖÛÌ ÙÌ ÙÞÖÒÌ Ô Ì Ù ÌÔ Ò Ñ Ú Ñ ÒÌÙÌ Ó Ú Ö,Û ÖÛÌ ÙÌ ÙÞÖÒÌ Ñ ÝÖØ ÙÌ ¾ `» À ` À¾` À ` ` ¾ ¾»» ` ¾À ` ØâÓÌ ÙâÒÙ,» ØÛÙÌÒæÔ Ñ ÀÌÆÒ. `Û Ô ÒÒÆ ÙÜÔÛÌÒÖçÔÛ ØàÛæ ÔàØÌÚ ÓÌÛ Ø ÝâÚ ÙÛ Ô ÌÕ Æ ÖÒÜÑ ÛÖ Ñå. ÖÒÜÑ ÛÖ Ñå ØÆÝà, ØÆ Ñ Ñ É ÆÒÌ.»Ì ÆÒ ÓÌ ÒÌå ÙÛ Ô - Ø ÑÖç ÖÒ. Ö ØæÙÛÌØ ÖÜ ÝÛ ÆÞÔÌ.. Ü Ûå Ì ÛÖ Ó ÆÛ ÌÛ Ñ Ù ÆÌ ÛÖ âô ØÌÑæØ ÓÌÛÆ ÛÖ ÆÒÒÖ. `ÜÙ Ì ØØÔÖÔÛ Û Æ Ó ØÖÚ ÙÛÖÔ ÑåÔ ÜÔÖ Ô ÑÜÉÌØÔªÙÖÜÔ Ö Ñ Û ÔæÓ ÙÛÖ ÛÖÜ Ñ Û ÔæÓ - ÙÛÖÜ. ¾ ` Ó ØÆÚ ÛÌÒ ÑÆ ØÖÙÞØØ ÙÌ ÙÛÖ ÑæÓÓ Û Ú ÛæØ Ú Ô ÌÔØÙÖÜÔ Û Ú ÜÔÆÓÌ Ú ÛÖÜÚ Ñ Ô Ñ ÒçßÖÜÔ Û Ú ÜÔ ÓåÌÚ ÛÖÜÚ. ÝàÔÌåÛÌ æû Ö ` Ó ØÆÚ ØÖÙÞØØ ÙÌ ÙÛÖ ÑæÓÓ Û Ú ÛæØ Ú; Ûå; æû Ô ÛÖ `¾ âýìøì ÙÛ Ô ÖÜÒª ßªÝ Ù ÛÖ ÓÔ ÓæÔ Ö, ÛæØ ÛÖ ßªÝ ÙÌ, Ö ` Ó ØÆÚ æþ. ˇÌØØ Ù Ô ÙàÙÛæ ÛæÛÌ Ô ØÆßÖÜÔ Û Ô ÛæØ æ Û.. æû Ô âýìø Ô ÙÛ Ô ÖÜÒª ÛÖ ÌçÛÌØÖ ÓÔ ÓæÔ Ö Ö ` Ó ØÆÚ ØÖÙÞØØ ÙÌ ÙÛ Ô Æ Öß Û Ú ÛæØ Ú Ñ ÛÖ ßªÝ ÙÌ. ìùì Û âñ ÔÌ ÛæØ. Ö ßªÝ ÙÌ ÓÌ ÛâÙÙÌØ ÞâØ, Û ÆÒÒ çö ªÛ Ô ÛÖÜ Ó Ó Æ. íûù Û Æ ªØˇ Ô Ö ÑÖÔÛÆ, ÝÖç Ö ÔÛàÔÆÑ Ú âñ ÔÌ ÛÖ ØØÛÖ ÉªÓ, ÛÖ ÙÜÔÖ ÑâÙ Ö Ô ÓÌÛ ÛØ Ìå ÙÌ âøàû, ÛØÌÒæ Ñ ˇ ÆØ ÑÖ. Ö ÖÚ ÛÌÒ ÑÆ ØÖÙÞØØ ÙÌ ÙÌ Ö ÖÔ; ¾ ÑÖÒÖ- ÛÖçÓ Ú ÝÜÙ ÑÆ. `ˆ ` À¾` À ` ` ` À» å ÓÌ Û Ô ÛæØ ØÖÙÞØØ Ù Ô Ñ Ö ÑÖÒÒ ÛÖå Û Ú Ô ÑÆÔÖÜÔ æòö Ó å ÔÛ ÖÒå- ÛÌÜÙ, ÙÛÖÜÚ `ÜØ åöüú. ¾ ØÖÙÞàتÙÌ Ú æóàú ÙÜÔÌÞåÙÛ Ñ Ô ÙÛ Ô ÌÕ Æ ØÆ Ñ Ñ æ ÛÖ ÆÒÒÖ ÔÛåÙÑ ÔÖ ÛÖÜ ÑÜØåÖÜ Ø Û ÝâØ. Ø Ô Ö ÑæÑÖØ Ú Ò ÒªÙÌ ÛØÌ Ú ÝÖØâÚ Û Ô âñ Ô Ô ÓÌ ÌÒ ÝØâÚ ÑÖÒÖÛÖçÓ ÌÚ Ñ ÆÒÒÖ. ¾ ÌÒæ ÖÜÒÖÚ ÖÜ Ø Ô âôûì ÓâØÌÚ âòì Ì ÙÛÖÔ ì àô, Ì Ì ª âýü Ì æ ÛÖ.¾.`. ßÓ ÝÖØÆ ØÖ æû Ú, Æ Õ ØÖ æû Úý. Ö ßÓ ÝÖØÆý Ñ ÛÖ ßÆ Õý ÌÔ ÌåÔ ÑÆ ÓÖÜ ÌÒÒ Ô ÑÆ, ÌåÔ ÛÖÜ ÒÒ Ô ØÆ ÌÒæ ÖÜÒÖÜ, ÖÜ æ àú Ìå Ì, àú ÒæÚ ÙÛØ Û æú ÛåˇÌÛ ÙÛÖÔ ÑçØ Ö ` Ó ØÆ ØÖÚ ÆÙ ÞتÙ. Øâ ÓÌ ÛÖÔ ÌÒæ ÖÜÒÖ Ñ Ö ÓÖÑØÆÛ Ú ØØ Ô ÉÖÜÒÌÜÛªÚ ÛÖÜ.¾.`. Ñ ÔÜÔ ÖÒ ÛÌÜÛªÚ Û Ú.. ÔÆÙ Ú ÒÌçØ Ú. Ì Ì ª ÓÌ Û Ô Óå åûù, æþ ÒÆˇÖÚ -ÓÌ ÛÖÔ âô ØØ Ô ÉÖÜÒÌܪ ÛÖÜ.¾.`. åøôì Ú Ñ âô Ô ÆÒÒÖ ØØÖ, ÙÜÔÖ- ÌçÌÛ ÓÌ ÛÖÔ Ò ÒåÙÛ ÛÖ ØØ Ô ÉÖÜÒÌÜÛª ÛÖÜ.¾.`. Ñ. Ô ÛÖÒÆÑ. ÜÛÆ Û Ò ÑÆØ ÖÜ Ø Ô Û ÉÆÒÌ ÙÛ Ô ÙæÖÜ Ó Ö Ø Û ÝâØ Ú, Û ªÕÌØÌ Ùå ÖÜØ Ó ÓÆ ÛÖÜÚ, ÛÖÔ ÖçÒ Ù Ô ÙÛ Ô ÙÛØÖݪ. Ô ØàÛ âó ÆØ Ì ÌÆÔ ÌåÞ Ô ÌÕ ÙÝ ÒåÙÌ ÛÖ ÉÖÜÒÌÜÛ ÒåÑ Ö ÒÒ Ô ØÆ ÌÚ ˇ ØÖÙÞàØÖçÙ Ô ÙÛ Ô.. Ô ÙØÙÖÜÔ Û Ô ÛØå æ ÛÖÜÚ Ñ ÑÖçÚ ÒçÑÖÜÚ; ` ¾ˆ ¾ À ¾ ¾»» ÜÛæ ÖÜ Þ åøöó ÙÛÖÜÚ çö ØØ Ô ÛÖÜ ÑÖÓÓ Û ÙÓÖç ÌåÔ ÒÌ ÛæÛ Û Ñ ÌÜ âôì ÖÜ ÌåÞÔÖÜÔ âô ÔÛ ÙÛÖÜÚ ÕâÔÖÜÚ ÖÜ Ó Ú âùàù Ô Ñ âþöüô ÌÔ ÌåÕÌ Ú, ÓÌ Û Ñ ÆÒ, æû ˇ Ó Ú ÙØÙÖÜÔ ÆÒ. Ö Ñæ ªÛ Ô Ô ØÌÕ ˇÖçÔ æ Û Ñ ÓØ- Ó Û, ÛÖÜ ÙÜÓ ˇÖçÚ ÒÒÆ ÔÛ ˇÖçÚ Ùå Ø, Û ÌÔª, ÛÖÜ Ó ˇª, ÛÖÜ ÞÆØ ÙÛÖÜ Ñ ÆÌ Òâ- ÖÔÛ Ú. í Ù Ô Ñ Û Ñ ÒÆ ÖÜÒÌ Æ Ñ Ö ÌØ ÖÒÆÉÖ ÛàÔ»» Ñ ØÖÙ ˇÖçÔ Ô Ó Ú ÌåÕÖÜÔ æùö ÆÕÌÙÛ ÝâØˇ ÑÌ ÓÌ ÌÑÌåÔÖ ÛÖ ¾Ò ÔÛØâÖÜ Ö Ùå Ø Ú. ìòòàùûì ÔâÖÚ ÌåÔ Æ Ì - ØÖÚ, æû Ô ˇ ÙÛ Ý ÆÙÌ ˇ ÓÆˇÌ. ÌÔÙàÓ - ÛàˇÌå ÙÛÖ ÙçÙÛ Ó Û Ú ÒÖÑªÚ ÌÔÔÖÖçÔ Ñ ˇ å Ì ÛÖ ÞÔå ÛàÔ Ò ÓÖ åàô. ¾ ÆÒÒÖ Û Ú ÒÒå Ú Þ Ó ÆØ ÌÔ ªØ Ô ÛÖ Ì ÖÔæÚ, ÛÖÔ Ñ É Æ ÛÖÔ ÙÜÔâÒ É Ô ÙÛ Ô ÒÒÆ Ö ÔàÙÛÖå ÛàÔ ÓâÙàÔ ÌÔ ÓâØàÙ Ú ÖÜ ÛØâÓÖÜÔ ÙÛ Ô â Ô ÓÌåÔÖÜÔ ÞàØåÚ Ó æñö ÓÌÛÆ Û Ú Ì æóìôìú ÌÑÒÖ âú. `¾ˆ» ¾ ` ¾ ¾»» î ¾ ˆ» ¾; Ø Ô ÑÆÔÌ ÜÛâÚ Û Ú ÒØÙÌ Ú Ö Ùå Ø Ú, Ö Ü ÖÜØ æú ÛàÔ ÕàÛÌØ ÑØÔ ÛÖÜ ¾ÒÆÔÛ, ÛØ ØÔ ÓÌØØÔ Ü ÖÜØ æú, Ö Ó ÖçÚ Ó Ú ØÖÌ Ö- Ö ÖçÙÌ ÛÖÜÚ íòò ÔÌÚ ß Ô ˇâÒÌÛÌ ÌÜØØ, ß ÝåÙÛÌ ÑæÓÓ Û ÖÜ ÛÖ ÙÛ Øå ÖÜÔý. ÌÔ Ó Ú Ìå Ì ÑØ ÉØÚ Û Ô ß ÝåÙÖÜÓÌ, ÛÖ ÙÆ Ö ÑæÓÓ ª ÛÖ Ñ ÛÌßÜ Óâ- ÔÖ. `Û Ô Ì æóìô ªÒàÙª ÛÖÜ. ¾ Ùå Ø Ú ÙÛÖ ØåÙ Ìå Ì æû Øâ Ì ÜÛÆ ÖÜ ÒâÓÌ ØÖÌÑÒÖ ÑÆ Ô Û Û ØÖçÓÌ Ñ ÓÌÛÌÑÒÖ ÑÆ, ÝÖØÌÛ ÑÆ ˇ åôöüóì ¾Ò ÔÛØâÖÜ. Û ÛÖ Ñ Ñæ âþì Ö ØØ Ô ØÞ æú ÛÖÜ `¾, ÙÜÔ âì ÛÖ æôöóæ ÛÖÜ ÓÌ ÛÖ æôöó ÛÖÜ ÔâÖÜ ØÖâ ØÖÜ Û Ú ÒÒå Ú; ØÌÕ ˇÖçÓÌ ÛØØ ÖÜ Ö àø ÆÑ Ú, Ö ØØ Ô ØæÌ ØÖÚ ÛÖÜ `¾ Ó Ú âñ ÔÌ ÌˇÔØÚ ÔàÙÛÖçÚ ÓÌ ÛÖ Ô ÙÜÔ âìû ÛÖ æôöóæ ÛÖÜ ÓÌ Û Ú ÖÒ Û ÑâÚ ØÖ- ÒÖ åìú; ÕÆ ÖÜÓÌ ÖÒ Û Ñª Ø ÑÛ Ñª Ñ Ó ØÛÜØæ- Ó ÙÛÌ; ` `» ` ` ` ` 90»¾ À ` ÒÒÆ Ñ Ô ÛÖ ÙÖÉ ØâßÖÜÓÌ Ò ÆÑ ÛÖ ˇâÓ. ÛÆ ÛÖÔ ` Ó ØÆ Ñ ÛÖÔ ÌÔ âòö Ö ØÞ Öå ÛàÔ ÖÒ Û ÑØÔ ÑÖÓÓÆÛàÔ, æû Ô åôöüô ÙÛ Ô ÜØØ Ô Ó ÒªÙÖÜÔ ÓÌ ÛÖÜÚ ÜØà åöüú âûìú Øâ Ì Ô Û ØÖçÔ ÛÖ ØàÛæÑÖÒÒÖ. ÙÑçÉÖÜÔ Û Ô ÓâÙ ÙÌ ÑÒåÙ ÌØå ÖÜ 90 ÓÖ ØØÔ Ñ ÙÛÖ ØæÙà Ö Ô ÝÖØÖçÔ Û Ô ÓÆÙÑ ÓÌ ÛÖ Òåˇ Ö Þ Óæ ÌÒÖ Û Ú Ü ÖÛ ªÚ. ÌÔ ÔàØå ÖÜÔ Ö ÝÌÒÌåÚ æû ÛÖÜÚ ØÖÜÝ ÆÔÖÜÚ Ñ ÛÖÜÚ ÒÌåÝÛÌÚ ÛÖÜÚ ÞØÌ Æ ÖÔÛ, ÒÒÆ ÌÔ ÛÖÜÚ Ü ÖÒÖ å ÖÜÔ; ÌØå ÛàÙª ÛÖÜÚ ÝÜÙ ÑÆ ÌÔ ÌÓ å ÛÌ ÙÛÖÜÚ ØÖÜÝ ÆÔÖÜÚ, ÖÜ Ö ÌØÓ ÔÖå Ñ Û ÑÛ ÛâÚ ÙÛÖ ÛâÒÖÚ ÛÖÜÚ Ñ ˇÆØ Ù Ô, ÒÒÆ ÌÓ å ÛÌ ÙÛ Ô ÌçÛÌØ ÌØå ÛàÙ ÛÖÜ ÒÌ ßåÓ ÛÖÚ, ØÖÑÌ ÓâÔÖÜ Ô àôåùöüóì Û Ô Ó Û Ö ÖÕå Û Ú ªˇÌÔ ÌÕÖÜÙå Ú ÖÜ ÑØ ÛÆÓÌ. `Ì ÜÛÖçÚ ÖÜ Ó Ú ÑæÒÒ Ù Ô ÓÌ Û Ù Øæ ÛÖÜÚ, ÖÜ ÛÖÜÚ ÝÖØÛØ- ÔÖÜÔ ÓÌ ÓÔ ÓæÔ Ñ Ü ÖÙÞâÙÌ Ú Û Ô ÆÒÒ àª. ` ¾À À» ˆ ¾ ` ¾ˆ` ¾ˆ` íþìûì Ì Ñ ÔâÔ Ô Ûç Ö, Ûç ÖÜ ` Ó ØÆ Ñ ÌÔ âòöü Ô ØÆÝÌ ÙÛÖØå Û Ô ÒÒÆ ÓÌ Û Ô Ü ÖÛ ª ÙÛ ÕâÔ ÙÜÓÝâØÖÔÛ ; ÔâÔ Ú. ÙÛÖØå ØÆÝÌÛ ÓÌ Õ Ö Øâ Ì ÛàÔ ÌÛØÔ ÖÜ ÌÑÝØÆ ÖÜÔ ÛÖÔ Ò æ ÛÖÜÚ Ñ æþ Û ÙÜÓÝâ- ØÖÔÛ ÛàÔ ÛØ Ì ÛØÔ Ñ ÛàÔ ÛÖÑÖ ÒçÝàÔ. Ø ÜØ ÓÖ ÉÖçÚ ÛÖÜÚ ÒâÔÌ Ñ âþöüô ÌÓåÙÌ ÛÖÔ Ûæ Ö ÙÛ Ô ÒÒÆ ÛÖÜ ÓÔ ÓÖÔåÖÜ, ÙÛ Ô ÒÒÆ ÛÖÜ ` Ó ØÆ Ñ ÛÖÜ ÌÔ âòöü. ÖÜÚ ˇÜÓå à ÛÖÔ àôùû ÔÛåÔÖ Ø Ó ÔÒª, æþ ÛÖÔ Ó ÖÜÒÖçÑÖ, ÛÖÔ ˇÌåÖ ÛÖÜ, ÖÜ ÌåÞÌ Û ÑæÛÙ Ô Ì ÙÛÖÜÚ ÔÛÖ çô ÓÖÜÚ ÛæÛÌ ÓÌØ Ñ ÔÖçÚ ßíÕà æ ÛÖ ÙÛØ Û àû Ñæ ÙÑâÒÖÚ ÛÖÜ ¾ý. Ø æûìø Ö Ô Øâ Ú Ô ØâÖÜ ÌåÞÌ Û ÑæÛÙ Ô Ì ß ÜˇåÙ ÛÌ ÛÖ æø ý. Ö Ùå Ø Ú ØÖÞˇâÚ ÙÛÖ ØåÙ Ñ ÛÖ ÌØÖÒåÔÖ ÛÖÜÚ âùûì ÒÌ ÛÖ ÓªÔÜÓ æû Ö íòò ÔÌÚ ÒâÖÔ ÌÔ Ó ÙÆÓÌ ÆÒÒÖ. Ñ Ø ÓÌÒåÛÙ ÛÖÜÚ, æù Ì ÑÆÒÜß ÒçÑ Ú Ñ Ô âþì, ÛÖ Ý ØÓÆÑ Ü ÌØ ÙÞçÌ. ÌÔ Ó ÙÆÓÌ ÑçØ Ö ÓÌ ÛÖÜÚ ØÆÑÖÜÚ Ù Ú, ÌØå Ì ÙÛØÖÝªÚ ÙÛ Ô Ø ÞÓª. ÛÖÜÚ ÓÔ ÓÖÔ ÑÖçÚ ˇ Ó ÜØåÙÖÜÓÌ Ñ ÙÛÖ ÌÜØØ ˇ Ø ÓÌåÔÖÜÓÌ, Ô âþìûì Û Ô ÌÒ å æû ˇ ÆØÌÛÌ åùà Û ÒÌÝÛÆ Ù Ú. ¾ À ` Ö Ó å ÓÌ ÛÖÜÚ ÆÒÒÖÜÚ çö Û Ú ØæäÑ, Ó Ú ÞØ Ù ÓÖ Öå Ù Ô àú Ì Ø Ó Ûæ àö, Û Ô ÒÒÆ- Ñ ÛÖÜÚ íòò ÔÌÚ.»Ì Û Ô ßªÝÖ Ó Ú ÙÛ Ú 6 ÛÖÜ»Æ ÛÖ Ì Ø Ó Ûæ àö ÌÕÌ âøˇ ÑÌ, Ñ ÛâÒ ÉÌ ÛÖ ÌØ ÙÛªØ Ö Ñ Ì ÒÌå ÛÖÜÚ ÛÙ Ø Ñ Û ª ÌÚ Ì ÙÛª- ÓÖÔÌÚ ÛÖÜ ÓÔ ÓÖÔåÖÜ.»Ì Û Ô ßªÝÖ Ó Ú ÛÖÜÚ ÌåÕ ÓÌ æû ÛÖ ÓÔ ÓæÔ æ ÛÖÜÚ ÌÔ ÌåÔ ØÆ âô ÑÖÜØÌÒæÞ ØÛÖ. Ö Ñ ÛÆ- Ò É Ô Ñ Ö å Ö, ÙÞâÛàÚ ÓÌ Û Ú Ì ÒâÚ ÖÜ ÌÑÛÖÕÌçÖÜÔ Ô Ó Ô ÖÒÖÑÒ ØØÙÖÜÓÌ ÛÖ ØØÛÖ ÉªÓ ÖÜ ÑÆÔ ÓÌ. `Û Ú 17 ÛÖÜ ÖçÔ ÓÌ Ó Ñ ˇÖØ ÙÛ Ñª ߪÝÖ ÖÜ ˇ ÙÛâÒÔÌ ÙÛ ÙÑÖÜ å Û Ú Ø ÝâÚ ÛÖÜÚ ˇ ÛÖÜÚ ÌåÕÖÜÓÌ æû ÌÔ Ó ÙÆÓÌ. ÛÖ Ñ ÛÆÒ É Ô. æ ÓæÔÖ ÛÖÜÚ, ÞàØåÚ Ô ÛÖÜÚ ÛÖ ÛªÙÌ Ñ ÔÌåÚ Ó ÒÖçÔ Ì ÓªÑÜÔÙ ÛÖÜ ÞØâÖÜÚ Ñ ÆØÞ Ù Ô Ô ÙÜ ÛÖçÔ Ñ ÑÆ Ö ÌÚ ÒÒ âú ÙÛ ÓÔ ÓæÔ. ÌÔ âòöú Ñ ` Ó ØÆÚ âàú Û Ú 5 ÛÖÜ»Æ ÌÔ ªˇÌÒ Ô Ô ÑÖçÙÖÜÔ ØâÑÑÒ Ù æ ÛÖ ÓÔ ÓæÔ Ö. Ûå æ àú âòì Ô ÙâÉÖÔÛ Û Ú Ü Ö Ø - ÝâÚ ÛÖÜÚ. ØØ Ö ÌÔ âòöú Ó Ú ÕÌÝÖÜØÔå Ì âùó âõ ÓâÛØàÔ, Û Ô Ì Ô Ø ÓÆÛÌÜÙ ÛÖÜ ÓÔ ÓÖÔåÖÜ. ¾ ` Ó ØÆÚ âé ÒÌ ÆÒÒ Ù ÓÌå. ØØ ÛÖ ˇÜÓªˇ Ñ Ô ÖÜ Ìå Ô Ô Ì ÒÌåÛ ÌÕÖÜÙå ÛÖÜÚ; `Û Ú 17 ÛÖÜ ÖçÔ ˇ Øâ Ì Ô ÛÖÜÚ ÖçÓÌ ÓÌ Û Ô ßªÝÖ Ó Ú. Ö ÆØÛ ÆÑ ÛÌÒÌåàÙÌ. àˇìåûì æòö ÙÛ Ú ÛØç ÌÚ Ù Ú Ñ æùö âñòìß Ô ÛÖÔ Ûæ Ö ˇ Ò ØØÙÖÜÔ.

7 Πέμπτη 31 Μαΐου ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΙ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Δήλωση για συμμετοχή στις εκλογές υπέβαλαν στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου 27 κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία (μεσάνυχτα Δευτέρας, 28 Μαΐου 2012). Ακόμη, οι εκπρόσωποι άλλων δύο κομμάτων υπέβαλαν δήλωση την Τρίτη 29 Μαΐου 2012, μετά τη λήξη της προθεσμίας. Συγκεκριμένα, δηλώσεις υποβλήθηκαν από τα εξής κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων: 1) Νέα Δημοκρατία (Α. Σαμαράς), 2) Σύριζα Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο (Αλ. Τσίπρας), 3) Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ) (Ευ. Βενιζέλος), 4) Ανεξάρτητοι Έλληνες (Π. Καμμένος), 5) Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Αλ. Παπαρήγα), 6) Δημοκρατική Αριστερά (Φ. Κουβέλης), 7) Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή (Ν. Μιχαλολιάκος), 8) Ανεξάρτητη Ανανεωτική Αριστερά, Ανανεωτική Δεξιά, Ανανεωτικό ΠΑΣΟΚ, Ανανεωτική Νέα Δημοκρατία, Όχι στον Πόλεμο Κόμμα Επιχείρηση Χαρίζω Οικόπεδα Χαρίζω Χρέη Σώζω Ζωές Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος ΠΑ.Ε.Κ.Ε. (Μ. Τζαλαζίδης), 9) Λευκό (Κων. Ντάλιος), 10) ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή (21μελής Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή), 11) ΚΕΑΝ Κίνημα Εθνικής Αντίστασης (Ιπποκράτης Σαββούρας), 12) Ε.Λ.Κ.Σ.Ι. Ελληνικό-Λευκό- Κίνημα-Σημερινής-Ιδεολογίας (Ελ. Δανιηλίδης), 13) Κοινωνία Πολιτική Παράταξη συνεχιστών του Καποδίστρια (Μιχ. Ηλιάδης), 14) Π.Α.Μ.Ε. στο Γ.Ε.Σ.Ε.ΕΠ. (Θεοδ. Κυραγιάννης), 15) Κίνημα Δεν Πληρώνω (Βασ. Παπαδόπουλος, 16) Ένωση Κεντρώων (Βασ. Λεβέντης), 17) «Παναθηναϊκό Κίνημα» (ΠΑΝ.ΚΙ.) (Γ. Μπέτσικος), 18) Κόμμα Φιλελευθέρων (Εμμ. Καλλιγιάννης), 19) Κόμμα Πειρατών Ελλάδας (Διοικ. Επιτροπή πρ. Ραφ.-Ανδρ. Παππάς), 20) Οικολόγοι Πράσινοι (6μελής εκτελεστική επιτροπή), 21) Εθνική Ελπίδα (Γ. Παπδόπουλος), 22) Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός (ΛΑ.Ο.Σ.) (Γ. Καρατζαφέρης), 23) Ελλην. Ε.Σ. (Ελλήνων Ελευθέρων Συνένωση),(Δ.Μιχάκης) 24) «Δημοβούλιο Πολιτών»- Ελληνική Συμπολιτεία με ( Αμεση) Δημοκρατία στην Πράξη (Γ. Κόκκας) (συνδυασμός ανεξάρτητων υποψηφίων), 25) «Δημιουργία, ξανά!» (συνασπισμός των κομμάτων Δημιουργία Ξανά, Δράση και Φιλελεύθερη Συμμαχία) (Γλ.-Αβ. Τζήμερος-Σ. Μάνος-Γρ. Βαλλιανάτος), 26) ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - Εκλογική Συνεργασία (συνασπισμός) (4μελής διοικούσα επιτροπή), 27) Τυραννομάχοι (Αθ. Δασκαλόπουλος) (μεμονωμένος υποψήφιος). Την Τρίτη 29 Μαΐου δήλωση συμμετοχής υπέβαλαν στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου οι εκπρόσωποι των εξής κομμάτων: Περιφερειακή Αστική ανάπτυξη (μεμονωμένος υποψήφιος) (Νικ. Κολίτσης) και Νέο Κόμμα Σωτηρίας Χριστιανική Δημοκρατία (Αλκ. Στοΐλης). «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 7 ΧΩΡΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Τη Δευτέρα 28 Μαΐου συνεδρίασε η διακομματική επιτροπή και αποφάσισε για τους χώρους που θα τοποθετηθούν τα προεκλογικά περίπτερα των κομμάτων στο Δήμο Περιστερίου, τα οποία λαμβάνουν μέρος στις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Στην επιτροπή συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων: Ν.Δ. εκπρόσωπος κ. Αναγνωστόπουλος ΣΥ.ΡΙΖ.Α. εκπρόσωπος κ. Πουλιάσης ΠΑ.ΣΟ.Κ. εκπρόσωπος κ. Καπετανάκης Ανεξάρτητοι Έλληνες εκπρόσωπος κ. Κακλαμάνος Κ.Κ.Ε. εκπρόσωπος κ. Τημπλαλέξης Χρυσή Αυγή εκπρόσωπος κ. Γιανόγκωνας Δημοκρατική Αριστερά εκπρόσωπος κ. Μουκουβίνας Οικολόγοι πράσινοι εκπρόσωπος κ. Μπανάκος ΛΑ.Ο.Σ. εκπρόσωπος κ. Μαγγανάρης Κοινωνική συμφωνία εκπρόσωπος κ. Ζερβάκη ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α εκπρόσωπος κ. Βαφειάδης ΧΩΡΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ Μετά τη συζήτηση αποφασίστηκε η κατανομή των χώρων ως εξής: Ν.Δ. Παν. Τσαλδάρη - στην γωνία Εθνικής Τράπεζας Πλατεία Μπουρναζίου (έξω από GOODYS) Πλατεία Λόφου (πιτσαρία ΜΑΤΙΝΑ) Πλατεία Δέγλερη ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Εθν. Αντιστάσεως - μπροστά στο ΚΕΛΑΡΙ Παλιά πλατεία Μπουρναζίου Πλατεία Λόφου (Αγ. Τριάδος & Αγ. Πολυκάρπου) Πλατεία Αγ. Γεωργίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κώστα Βάρναλη & Παν. Τσαλδάρη Ανεξάρτητοι Έλληνες Παν. Τσαλδάρη και Αισώπου έναντι άγαλμα Πόντιας μάνας Πλατεία Αγ. Γεωργίου Πλατεία Μπουρναζίου (Παρασκευοπούλου & Μεγ. Αλεξάνδρου) Πλατεία Αγ. Τριάδος Κ.Κ.Ε. Εθν. Αντιστάσεως - μουσείο Πλατεία Αγ. Τριάδος Πλατεία Δέγλερη Πλατεία Λόφου Χρυσή Αυγή Παν. Τσαλδάρη άγαλμα Πατριάρχη Πλατεία Λόφου - τράπεζα Πειραιώς Πλατεία Αγ. Ιεροθέου - πιάτσα ταξί Πλατεία Μπουρναζίου - έξω από τα GOODYS Δημοκρατική Αριστερά Εθν. Αντιστάσεως - έναντι ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ Πλατεία Ποιητών Μπουρνάζι Οικολόγοι Πράσινοι Εθν. Αντιστάσεως - δίπλα στο μουσείο Πλατεία Αγ. Γεωργίου Πλατεία Μπουρναζίου (μπροστά από ΔΑΦΝΗ ή ΠΑΤΑΤΡΑΚ) ΛΑ.Ο.Σ. Εθν. Αντιστάσεως έξω από ΠΛΑΙΣΙΟ Πλατεία Λόφου - Ζαχαροπλαστείο ΚΑΜΕΛΙΑ Πλατεία Αγ. Ιερόθεος - διασταύρωση Αστυνομικό Τμήμα Πλατεία Μπουρναζίου - μπροστά GOODYS Κοινωνική Συμφωνία Παν. Τσαλδάρη κατάστημα Μπατουβάνη ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Παν. Τσαλδάρη μπροστά από την VODAPHONE Πλατεία Μπουρναζίου (παλιά) Πλατεία Λόφου Πλατεία Αγ. Γεωργίου Επίσης αποφασίστηκε η κατανομή των σταθερών πλαισίων διαφήμισης (στάσεις) να γίνει αναλογικά και επί ίσοις όροις. Οι εκπρόσωποι Κ.Κ.Ε. (εκπρόσωπος κ. Τημπλαλέξης) και ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. (εκπρόσωπος κ. Βαφειάδης) δήλωσαν την αντίθεση τους με τον ισχύοντα εκλογικό Νόμο. Ως 15 Ιουνίου οι αιτήσεις εγγραφής στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Περιστερίου Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού και Πρόνοιας ΟΠΑΑΠ του Δήμου Περιστερίου ανακοίνωσε ότι οι εγγραφές στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου θα γίνονται ως τις 15 Ιουνίου. Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Περιστερίου Α Βρεφονηπιακός Σταθμός Δ/νση: Κουντουριώτη 1 Αγ. Αντώνιος, Τηλ.: Δεκτά βρέφη και νήπια. B Βρεφονηπιακός Σταθμός Xριστοδουλάκειο Δ/νση: Ρούσβελτ 55 πλησίον ΙΚΑ, Τηλ.: Δεκτά βρέφη και νήπια. Γ Βρεφονηπιακός Σταθμός Δ/νση: Εθν. Αντιστάσεως & Στράβωνος - πλησίον γήπεδο Ηφαίστου, Τηλ.: Δεκτά βρέφη και νήπια. Ε Παιδικός Σταθμός + 14 ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Δ/νση: Ανθέων & Χρυσανθέμων - Κηπούπολη, Τηλ.: Δεκτά νήπια. ΣΤ Παιδικός Σταθμός + Δ Παιδικός Σταθμός Δ/νση: Λήμνου 10 - Μπουρνάζι, Τηλ.: Δεκτά νήπια. Ζ Βρεφονηπιακός Σταθμός Δ/νση: Αλκίμου & Καρυάτιδος, Τηλ.: Δεκτά βρέφη και νήπια. Η Παιδικός Σταθμός Δ/νση: Σικελιανού 7 - Ανθούπολη, Τηλ.: Δεκτά νήπια. Θ Παιδικός Σταθμός Δ/νση: Κ. Παλαμά & Κων/πόλεως πλησίον εκκλησίας Αγ. Παύλου, Τηλ.: Δεκτά νήπια. 10 ος Παιδικός Σταθμός Δ/νση: Φοινίκων 4 - Κηπούπολη, Τηλ.: Δεκτά νήπια. 11 ος Παιδικός Σταθμός Δ/νση: Ρήγα Φεραίου 44 Αγ. Τριάδα, Τηλ.: Δεκτά νήπια. 12 ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Δ/νση: Αττικής 22 Άλσος Περιστερίου, Τηλ.: Δεκτά βρέφη και νήπια. 13 ος Παιδικός Σταθμός Δ/νση: Μαρίνου Αντύπα 2 - Λόφο Αξιωματικών πλησίον εκκλησίας Αγ. Αναστασίας, Τηλ.: Δεκτά νήπια. 15 ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Γ. Παπαδάκης Δ/νση: Αρκαδίας & Ορχομενού, Τηλ.: Δεκτά βρέφη και νήπια. Γραφείο Παραρτήματος του Δ Παιδικού Σταθμού Δ/νση: Αγίου Κηρύκου 76 - Ανθούπολη, Τηλ.: Δεκτά βρέφη και νήπια. Γραφείο Παραρτήματος του 13 ου Παιδικού Σταθμού Δ/νση: Μιλτιάδου 19 πλησίον ΙΚΑ, Τηλ.: Δεκτά βρέφη και νήπια. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Πιστοποιητικό ή Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως του Παιδιού. 2. Ιατρική βεβαίωση για την ανάπτυξη και την ψυχοκινητική εξέλιξη του παιδιού και φωτοαντίγραφο σελίδας εμβολιασμού του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού ώστε να φαίνονται τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια. Επίσης φυματιοαντίδρασης (mantoux) με τις τρέχουσες ιατρικές απόψεις και ότι μπορεί να παρακολουθήσει παιδικό σταθμό. 3. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης συζύγων του τρέχοντος οικονομικού έτους συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα βεβαιώνεται η γνησιότητα του αντιγράφου που κατατίθεται. 4. Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ενσήμων των γονέων προκειμένου για τους εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι η μητέρα ή ο έχων την επιμέλεια του τέκνου (μονογονεϊκή) εργάζεται. 5. Γονείς που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες θα προσκομίζουν:α) υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται η έδρα της επιχείρησης και το αντικείμενο εργασιών και θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησης και β) αντίγραφο πληρωμής των τελευταίων εισφορών στον ΟΑΕΕ. 6. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στον παιδικό σταθμό εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών απαραίτητα προϋπόθεση είναι και η άδεια παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΥ: Προσκομίζεται οικεία βεβαίωση ή αντίγραφο μισθοδοσίας. ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (4 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ): Προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. ΤΡΙΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. ΠAΙΔΙ ΟΡΦΑΝΟ: Προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα. ΑΓΑΜΗ ΜΗΤΕΡΑ: Προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της μητέρας. ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ή ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ: Προσκομίζεται βεβαίωση επιμέλειας δικαστηρίου. ΦΟΙΤΗΤΕΣ ή ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Προσκομίζεται βεβαίωση από τη γραμματεία της σχολής τελευταίου εξαμήνου σπουδών. ΓΟΝΕΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ: Προσκομίζεται βεβαίωση από την υπηρεσία. ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Προσκομίζεται βεβαίωση πρωτοβάθμιας Υγειονομικής επιτροπής με ποσοστό 67%. ΑΝΕΡΓΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Προσκομίζεται η κάρτα του ΟΑ- ΕΔ(επικυρωμένη φωτοτυπία).

8 Σελίδα 8 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 31 Μαΐου 2012 ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ Συνεχίζουμε Πρόσωπα ροζιασμένα, με μάτια γεμάτα συγκίνηση, που αντικρίζουν τον έρημο σήμερα τόπο, αλλά και νέοι, που κοιτούν τα χαλάσματα και θέλουν να μάθουν. Ήταν οι εκατοντάδες παλιοί και νέοι αγωνιστές, που πάτησαν και πάλι τα ιερά και ποτισμένα με αίμα χώματα της Μακρονήσου, χτες Κυριακή. Αποτίνοντας φόρο τιμής στους ήρωες και, κυρίως, διαβεβαιώνοντάς τους ότι συνεχίζουν, κρατώντας ψηλά τη σημαία του αγώνα. Άσβεστες μνήμες των ματωμένων και ηρωικών στιγμών του αγώνα του λαού μας ξανάρθαν στην επιφάνεια την Κυριακή στο Λαύριο, με αφορμή το κλείσιμο 64 χρόνων από τη σφαγή των Μακρονησιωτών, αγωνιστών φαντάρων, από τα πειθήνια όργανα των Αμερικάνων επικυρίαρχων ιμπεριαλιστών. Εκατοντάδες βετεράνοι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, από δεκάδες Παραρτήματα και από άλλες περιοχές της χώρας, καθώς και πολλοί εκπρόσωποι μαζικών φορέων, συγκεντρώθηκαν στη Μακρόνησο για μια ακόμη φορά να τιμήσουν τους αγωνιστές κρατούμενους φαντάρους, που την 29η Φλεβάρη και την 1η Μάρτη του 48, έπεσαν θύματα μιας προσχεδιασμένης σφαγής, οργανωμένης από τους Αμερικανούς και εκτελεσμένης από τα ελληνόφωνα πιόνια τους. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Γ.Γραμματέας του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα. Το Δ.Σ. κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του αγωνιστή της Μακρονήσου. Το Δ.Σ. θέλει να ευχαριστήσει όλους όσους συμμετείχαν στην εκδήλωση τιμής και μνήμης στη Μακρόνησο και όλους αυτούς που εκδήλωσαν επιθυμία συμμετοχής αλλά δεν μπόρεσαν να ενσωματωθούν στην αποστολή λόγω συμπλήρωσης θέσεων στο πούλμαν. Να επισκεφτούν τα σχολεία το Μουσείο Μακρονήσου Το Μουσείο Μακρονήσου, στην οδό Αγίων Ασωμάτων 31, κρίθηκε, πλέον, επισκέψιμο για σχολεία και μαθητές, με απόφαση του υπουργείου Παιδείας. Έτσι, η Πανελλήνια Ένωση Κρατουμένων Αγωνιστών Μακρονήσου (ΠΕΚΑΜ) και το Μουσείο απευθύνεται στους λειτουργούς της Εκπαίδευσης, καλώντας τους να συμπεριλάβουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα των σχολείων επισκέψεις μαθητών στο χώρο, όπου υπάρχει έγγραφο και φωτογραφικό υλικό. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «με την επίσκεψη στο Μουσείο διατηρείται ζωντανή η παράδοση και η ιστορία μας, ιδιαίτερα η άγραφη ιστορία - η νεότερη - της πατρίδας μας. Αυτή που με επιμέλεια και δεν την έγραψε η αντίδραση της χώρας μας και επιμελώς την απέκρυψε και εξακολουθεί να την αποκρύπτει». «Απευθυνόμαστε σε σας, τους λειτουργούς της Εκπαίδευσης, που διαμορφώνετε τους χαρακτήρες και τις συνειδήσεις των παιδιών μας (...) Σας περιμένουμε να σας καλωσορίζουμε και να σας διανείμουμε έντυπο και οπτικό υλικό σχετικό με την ιστορία και Άποψη από το Μουσείο Μακρονήσου τους αγώνες των κρατουμένων της Μακρονήσου», επισημαίνει η ΠΕΚΑΜ. Να σημειώσουμε ότι πάνω από κομμουνιστές, αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και προοδευτικοί άνθρωποι πέρασαν από το κολαστήριο της Μακρονήσου. Βασανίστηκαν απάνθρωπα, υπέστησαν απίστευτες κακουχίες, πολλοί δολοφονήθηκαν κι όλα αυτά προκειμένου να απαρνηθούν τον εαυτό τους και τα ιδανικά τους και να υπογράψουν δήλωση μετανοίας. Μαρτυρίες και υλικά, που κατάφεραν να διασώσουν οι κρατούμενοι, κοσμούν τις προθήκες του Μουσείου της Μακρονήσου και διηγούνται την ιστορία του κολαστηρίου και το μεγαλείο του αγωνιζόμενου λαού μας. Φωτογραφίες, ενθύμια, σημειώσεις, ποιήματα, χαρακτικά είναι μερικά από τα εκθέματα. Παράλληλα, στις βιβλιοθήκες του Μουσείου φιλοξενούνται εκατοντάδες βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, βιβλία ιστορικά, φιλοσοφικά, αλλά και λογοτεχνικά έργα Μακρονησιωτών λογοτεχνών, όπως ο Γιάννης Ρίτσος, ο Μενέλαος Λουντέμης, ο Τάσος Λειβαδίτης κ.ά. Μνημείο για τα θύματα της βαρβαρότητας Ενα χρέος απέναντι στους πολλές χιλιάδες αγωνιστές που «γνώρισαν» τη Μακρόνησο, εκπληρώνεται!! Ενα χρέος σ αυτούς που θανατώθηκαν, που πνίγηκαν, σ αυτούς που σάλεψαν τα λογικά τους, σ αυτούς που έμειναν ανάπηροι σ όλη τους τη ζωή απ τα βασανιστήρια, για να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους, για να μην απαρνηθούν τα ιδανικά τους. Υστερα από πολύχρονες προσπάθειες της Πανελλήνιας Ενωσης Κρατουμένων Αγωνιστών Μακρονήσου (ΠΕΚΑΜ) στήθηκε στο Μακρονήσι μνημείο προς τιμή των χιλιάδων κρατουμένων που «πέρασαν» απ αυτό το κολαστήρι - θανατονήσι την περίοδο Οι επτά ειδικοί επιστήμονες -ανάμεσά τους καθηγητές του Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου, ζωγράφοι και εκπρόσωποι της ΠΕΚΑΜπου αποτέλεσαν την επιτροπή κρίσεως, επέλεξαν, μεταξύ τριών συνολικά προσφερθέντων έργων, τη γλυπτική σύνθεση του αρχιτέκτονα γλύπτη Γρηγόρη Ριζόπουλου. Δεδομένου ότι τα οικονομικά της ΠΕΚΑΜ ήταν πενιχρά, το πρόπλασμα του μνημείου προσφέρθηκε απ τον καλλιτέχνη χωρίς χρηματική αμοιβή. Η ιδέα του μνημείου στηρίζεται στα σωματικά και ψυχολογικά μαρτύρια που υπέστησαν οι κρατούμενοι αγωνιστές και αγωνίστριες που έφτασαν μέχρι το θάνατο. Ο Γρ. Ριζόπουλος, εξηγώντας τη σύνθεση του μνημείου αναφέρει ότι θεώρησε -από προσωπική εμπειρία- αντιπροσωπευτική τη διττή σημασία του γεγονότος της μεταφοράς της πέτρας. Σαν μαρτύριο, αποτέλεσμα μιας νοσηρής σκέψης βασανισμού και σαν εθελοντική εργασία, αφού πέτρα - πέτρα οι κρατούμενοι εκεί, έχτιζαν τους χώρους των βάσεων των σκηνών τους. Με αυτές τις σκέψεις, σε συνδυασμό με τις οικονομικές δυνατότητες, μελέτησε το μνημείο. Είναι μια ολόσωμη μορφή κρατούμενου που κουβαλάει την πέτρα στον ώμο και με το άλλο χέρι διατρανώνει την ακατάβλητη πίστη του στα ιδανικά που πρεσβεύει. Τα δεσμά(συρματόπλεγμα) που περιζώνουν το σώμα του είναι σκληρά, μα και έχουν ήδη κοπεί. Στην πέτρα γράφονται τα αρχικά των τμημάτων του στρατοπέδου(αετο, ΒΕΤΟ, ΣΦΑ κλπ.) και είναι όλη η Μακρόνησος στον ώμο του. Το ύψος της φιγούρας είναι από τη βάση ως το άνω άκρο του υψωμένου χεριού περίπου 6,15 μέτρα και είναι κατασκευασμένη από μπρούντζο. Επίσης, διαμορφώθηκε ένας χώρος όπου στις δυο γωνίες του κατασκευάστηκαν 6 μικρές πυραμίδες -μνήμη ατομικού αντίσκηνου- που σ αυτές γράφτηκαν τα αρχικά των τμημάτων του στρατοπέδου - ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ. Στο βάθρο του γλυπτού γράφτηκε η αφιέρωση και στήθηκε στο χώρο του Α Τάγματος Σκαπανέων, επειδή εκεί δημιουργήθηκε προβλήτα κι ακόμη για να είναι ορατό τόσο από το Λαύριο, όσο και απ τα παραπλέοντα πλοία. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» Αντιφασιστική σύσκεψη στο Περιστέρι με τη συμμετοχή κομμάτων, πολιτικών οργανώσεων και της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας Την Κυριακή 27 Μαΐου αντιπρόσωποι από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, την Κίνηση ενωμένοι ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή, το ΣΥΡΙΖΑ, την Κίνηση απελάστε το ρατσισμό, την Αριστερή Κίνηση Περιστερίου, το ΚΚΕ (μ-λ), την Πακιστανική κοινότητα Ελλάδος, αγωνιστές και αντιφασίστες-ιες βρεθήκαμε σε σύσκεψη στο Περιστέρι, για να συζητήσουμε πώς μπορεί ο λαός να απαντήσει στις επιθέσεις της Χρυσής Αυγής και στο φασισμό συνολικότερα. Μέσα από ανοιχτές πρωτοβουλίες και δράσεις. Κοινή διαπίστωση όλων ήταν ότι οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής έχουν αποθρασυνθεί μετά την εκλογική τους άνοδο και σαν αποτέλεσμα έχουν αυξηθεί και οι φασιστικές επιθέσεις σε πολλές γειτονιές της Αθήνας. Αισθάνονται ότι τώρα μπορούν να δρουν ανενόχλητοι στηριζόμενοι ακόμα περισσότερο στις δυνάμεις καταστολής και τους κρατικούς μηχανισμούς που τους εξασφαλίζουν ατιμωρησία και ασυλία για τη δολοφονική τους δράση. Πογκρόμ κατά των μεταναστών στην Καλλιθέα, πογκρόμ στην Πειραική Πατραική στην Πάτρα, επιθέσεις στην Εύβοια, πογκρόμ στο κέντρο της Αθήνας, επίθεση στα γραφεία του ΣΕΚ, στοχοποίηση και επιθέσεις κατά αγωνιστών και πολιτών αδιακρίτως, αυτή είναι η δήθεν «αντισυστημική» τους δράση. Την ίδια στιγμή που ντύνονται τα κοινοβουλευτικά τους κοστούμια και το προφίλ της «πολιτικής δύναμης», οργανώνουν και εξαπολύουν σειρά επιθέσεων. Την ίδια τακτική ακολουθούν και στο Περιστέρι. Ζητούν νομιμοποίηση από το δημοτικό συμβούλιο για να έχουν εκλογικό περίπτερο, αυτοί που πριν από μερικούς μήνες μαχαιρώσαν έναν νεολαίο στο Περιστέρι, ενώ την ίδια ώρα απειλούσαν με ξυλοδαρμούς αριστερούς και αγωνιστές. Την ημέρα των εκλογών στις 6 Μάη έκαναν επίδειξη των ναζιστικών τους πεποιθήσεων μέσα στα εκλογικά κέντρα του Περιστερίου (6 και 8 Λύκειο) προκαλώντας και τραμπουκίζοντας. Λίγες μέρες μετά (στις 12 Μάη) χτύπησαν στο Μετρό του Αγ. Αντώνη το σπουδαστή Μ.Κ. κάτοικο Περιστερίου είτε εξαιτίας της αγωνιστικής του δράσης ως μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Περιστερίου, είτε επειδή τους ενόχλησε η μπλούζα με τον Τσε Γκεβάρα που φορούσε. Το Σάββατο 26 Μάη έκαναν επίθεση σε σπίτια Πακιστανών εργαζόμενων, στο Περιστέρι. Έσπαγαν τις πόρτες τους και χτυπούσαν τους μετανάστες χωρίς καμία αφορμή. Μάλιστα η αστυνομία που πήγε στο σημείο, ενώ προσήγαγε ένα μέλος της Χρυσής Αυγής και έναν μετανάστη «κατάφερε», όπως συνηθίζει, να αφήσει το φασίστα να πάει ανενόχλητος σε λίγη ώρα σπίτι του και κράτησε στο κρατητήριο τον Πακιστανό εργάτη. Η Χρυσή Αυγή σήμερα εξυπηρετώντας τις δυνάμεις της Τρόικας και του μαύρου μετώπου, αξιοποιείται για την εφαρμογή της βασικής γραμμής τους, που είναι οι μειώσεις μισθών και συντάξεων, η φτώχεια και η ανεργία, το ξεπούλημα κάθε δημόσιου αγαθού. Αποτελεί δε, τη σιδερένια γροθιά ενάντια στους αγώνες. Το Περιστέρι δεν ξεχνά τα μπλόκα των ναζί και των συνεργατών τους, των δοσίλογων και των ταγματασφαλιτών. Δεν θα αφήσουμε τους απογόνους των γερμανοτσολιάδων να σπέρνουν ανενόχλητοι το ρατσιστικό τους δηλητήριο και την φασιστική χολέρα. Δε θα αφήσουμε τους εχθρούς της ελευθερίας του λαού, να το παίζουν αντιμνημονιακοί και αντισυστημικοί. Η απάντηση του κόσμου της δουλειάς είναι ο ανυποχώρητος αγώνας και η αλληλεγγύη στον εργάτη, στον άνεργο, στο μετανάστη, στο συνταξιούχο, στον απεργό. Εξω οι φασίστες από το Περιστέρι και από κάθε γειτονιά. Η σύσκεψη αποφάσισε να καλέσει πλατιά όλους τους αγωνιστές του λαού, τις συλλογικότητες, τα σωματεία, τις συνελεύσεις κατοίκων, τους πολιτικούς φορείς, τους αντιφασίστες του Περιστερίου σε σύσκεψη-συνέλευση την Πέμπτη 31/5, ώρα 7μ.μ στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου (Ξυλοτεχνία) για να φτιάξουμε πλατιά, ενωτική αντιφασιστική επιτροπή που θα προωθήσει μια σειρά από αντιφασιστικές δράσεις, για να δοθεί απάντηση στις προκλήσεις των νεοναζί της Χρυσής Αυγής. Για να στείλουμε το φασισμό εκεί που είναι η θέση του, στους υπονόμους της ιστορίας. Τ.Ε ΑΝΤΑΡΣΥΑ Περιστερίου Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή Αριστερή Κίνηση Περιστερίου ΣΥΡΙΖΑ Περιστερίου Κίνηση Απελάστε το Ρατσισμό ΚΚΕ (μ-λ) Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδας

9 Πέμπτη 31 Μαΐου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 9 ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΟΥΖΑΚH, πρώην εργοστάσιο «ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ» ΖΗΤΗΣΕ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «Είμαστε κάθετα αντίθετοι και ζητούμε τη στήριξή σας» είπε ο Εμπορικός Σύλλογος Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 29 Μαΐου, ο Εμπορικός Σύλλογος Περιστερίου ζήτησε και έκανε παρέμβαση για ένα πολύ σοβαρό, όπως είπαν, θέμα: τη δημιουργία πολυχώρου με εμπορικά καταστήματα στα όρια του Δήμου Περιστερίου, στην έκταση Μουζάκη, πρώην εργοστάσιο «Πεταλούδα». Για το θέμα μίλησε στους δημοτικούς συμβούλους ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Μάριος Σίμος. «Θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας ένα πολύ σοβαρό θέμα που απασχολεί τον εμπορικό κόσμο του Περιστερίου. Ο εμπορικός κόσμος του Περιστερίου, αλλά και γενικά της Δυτικής Αθήνας, βρίσκεται μπροστά σε μια τεράστια απειλή: ένα χρόνο μετά την αίτηση αδειοδότησης ενός μεγάλου εμπορικού κέντρου επανέρχεται το θέμα στη δημοσιότητα. Ένας μεγάλος βρετανικός επενδυτικός οργανισμός, που έχει αγοράσει την έκταση τ.μ. στην παλιά βιομηχανική περιοχή Μουζάκη, από τα ΚΤΕΛ ως και την Λένορμαν, διεκδικεί αδειοδότηση προκειμένου να οικοδομήσει τ.μ. ενοικιαζόμενων χώρων με στόχο την αξιοποίησή τους ως πολιτιστικό κέντρο, χώρο αναψυχής και, βεβαίως, χώρους για εμπορικές δραστηριότητες. Πρόκειται για μια επένδυση που θα ξεπεράσει τα 350 εκ. ευρώ, αφού μόνο η αγορά ξεπέρασε τα 37 εκατ. ευρώ, τα οποία πληρώθηκαν μετρητά προκειμένου να εξασφαλίσουν οι αγοραστές την έκταση. Αντιλαμβάνεστε ότι τα συμφέροντα αυτά χτυπούν το σύνολο της αγοράς της Δυτικής Αθήνας, χρησιμοποιώντας ως ένα πολυσυλλεκτικό αγοραστικό κέντρο αυτή την περιοχή, και ταυτόχρονα θα δημιουργήσουν ένα «φρένο» όλης της Δυτικής Περιφέρειας προς το κέντρο της Αθήνας. Ο Εμπορικός Σύλλογος Περιστερίου θα καταθέσει στο προεδρείο σήμερα την οριστική και αμετάκλητη θέση του για το θέμα: «Στη βαθιά ύφεση που περνά η χώρα και η τοπική μας αγορά μια τέτοια νέα προσπάθεια θα δώσει τη χαριστική βολή στις χιλιάδες μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις - καταστήματα που δραστηριοποιούνται στα δυτικά προάστια και που με μεγάλη δυσκολία και πολλά προβλήματα αγωνιζόμαστε να κρατήσουμε ανοιχτά. Ο Εμπορικός Σύλλογος Περιστερίου είναι κάθετα αντίθετος σε μια τέτοια επένδυση η οποία προβλέπουμε ότι πιθανόν να δώσει νέες θέσεις εργασίας, αλλά από τα καταστήματα που θα κλείσουν θα μείνουν πολλοί άνεργοι. Οι απώλειες θα είναι πολλαπλάσιες του οφέλους που ευαγγελίζονται οι επενδυτές. Σας καλούμε να στηρίξετε την προσπάθειά μας να αντισταθούμε σε ένα επιχειρηματικό κανιβαλισμό που προωθείται, προκειμένου να σωθούν ή ακόμα καλύτερα να δικαιούνται να αγωνίζονται ακόμη για την επιβίωσή τους χιλιάδες επιχειρήσεις της τοπικής αγοράς που κινδυνεύουν να καταστραφούν ολοσχερώς και αμετάκλητα, αν επιτρέψουμε τη δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου. Ξεκινάμε από σήμερα τις κινητοποιήσεις μας και ζητάμε από το Δήμο και όλους τους φορείς να είστε αρωγοί στην προσπάθειά μας. Μπορεί διοικητικά να μην είναι αποκλειστικά αρμόδιος ο Δήμος Περιστερίου, αλλά όπως προβλέπεται και από τα νομοθετικά διατάγματα, οι όμορες περιοχές, οι Δήμοι που πλήττονται έμμεσα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε θέση σ αυτό που η οικονομοτεχνική μελέτη των επενδυτών πρέπει να μας αποδείξει ότι η επένδυση είναι παραγωγική και προς όφελος της τοπικής αγοράς». ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης τοποθετήθηκε επί του θέματος: «Προσυπογράφουμε τη διαμαρτυρία και τη θέση του Εμπορικού Συλλόγου Περιστερίου. Μίλησα με το δήμαρχο Αθήνας, τον κ. Καμίνη και με κάποιους που είναι στις «παρυφές» των επενδυτών. Στη συζήτησή μας τους είπα ότι η Αττική έχει περίπου τρεις φορές (2,8) περισσότερα επαγγελματικά ακίνητα από το Λονδίνο, σε σχέση πάντα με τον πληθυσμό τους και ότι θεωρώ ότι ειδικά τώρα είναι ένα εγχείρημα επιχειρηματικό που δε θα χει καμιά τύχη. Υπάρχει υπερπληθώρα ακινήτων και χώρων για επαγγελματική και επιχειρηματική χρήση και με δεδομένη την κρίση που επικρατεί προσωπικά δεν βλέπω το εγχείρημα να προχωρά». Και συνέχισε αναφερόμενος προς τον Εμπορικό Σύλλογο: «Πρέπει να είμαστε, βέβαια, σε εγρήγορση και σε ο,τιδήποτε χρειαστείτε θα είμαστε μαζί. Βέβαια, άλλες θα ήταν οι ενέργειές μας αν ήταν εντός των ορίων του Δήμου μας και άλλες τώρα, αλλά θα είμαστε μαζί». Ο Α. Πουλιάσης, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι είπε κατά την τοποθέτησή του: «Το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό, δηλαδή όπως ειπώθηκε με αυτά τα εμπορικά κέντρα οδηγείται σε μαρασμό η τοπική οικονομία, είναι και πολιτικό. Τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, τα mall, θα κατευθύνουν την κατανάλωση, τη διασκέδαση, τον τρόπο ζωής, προς τρόπους που δεν είναι οι καλύτεροι. Φυσικά θα είμαστε αρωγοί στο σύλλογο». Η Α. Αθανασοπούλου, επικεφαλής της παράταξης «Αριστερή Κίνηση Περιστερίου» είπε: «Σε περίοδο κρίσης γίνεται πάντα μια υπερσυγκεντροποίηση του πλούτου στα χέρια των ολίγων. Έτσι ερμηνεύεται και το ζήτημα που έβαλε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου. Ένας όμιλος - μαμούθ ετοιμάζεται να επενδύσει, διασφαλίζοντας τα κέρδη του για μια εικοσαετία, σε μια περίοδο που κλείνουν πάνω από το 60% των μαγαζιών και τα άλλα αγωνίζονται να επιβιώσουν. Αυτός είναι ο νόμος του καπιταλισμού και του κεφαλαίου και αυτή την εποχή γίνεται η μεγαλύτερη ανακατανομή πλούτου. Την ώρα που πεθαίνουν πληθυσμοί από την πείνα κάποιοι πλουτίζουν. Επίσης, το άλλο ζήτημα που μπαίνει είναι ότι τα κέρδη του αυτός ο κολοσσός θα τα διώχνει «έξω» από τη χώρα. Πιστεύω πως είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Πρέπει να δημιουργηθεί μια πίεση, δηλαδή να μαζευτεί κόσμος κατά τη συζήτηση του θέματος στο Ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας, ώστε να μην προχωρήσει». Ο Γρ. Τημπλαλέξης, επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» Περιστερίου τόνισε κατά την τοποθέτησή του: «Το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην αγορά, δεν το αντιμετωπίζουν μόνο οι έμποροι και οι βιοτέχνες. Το πρόβλημα έχει να κάνει με το ότι σε εποχές κρίσης και ύφεσης δεν κυκλοφορεί χρήμα άρα δεν υπάρχει και κατανάλωση, όπως έγραψε και ο Κ. Μαρξ. Είμαστε όλοι έμποροι και καταναλωτές μπλεγμένοι στην λεγόμενη «αλυσίδα της αγοράς», που είναι αποτέλεσμα της κρίσης, η οποία είναι απόρροια της λυκοσυμμαχίας της Ε.Ε. Έχει να κάνει με τη συνθήκη του Μάαστριχ, που έχει να κάνει με τις 4 ελευθερίες στην Ε.Ε.: υπηρεσιών, εμπορευμάτων, κεφαλαίου, εργατικής δύναμης. Αν δεν υπήρχε αυτή η ελευθερία κίνησης κεφαλαίου θα μπορούσε ο «κολοσσός», που περιέγραψε ο κ. Σίμος, να έχει τη δυνατότητα να επενδύει τέτοια κεφάλαια και να σπρώχνει στο λουκέτο τα μικρά μαγαζιά και βιοτέχνες; Η πίεση δεν πρέπει να γίνει μόνο με μαζικές κινητοποιήσεις, αλλά πρέπει να είναι για αλλαγή εξουσίας, για μια άλλη κοινωνία. Η πρόταση αυτή δεν είναι για τη δευτέρα παρουσία, θεωρούμε ότι η πρόταση της «μαχόμενης ενωμένης αριστεράς» είναι για τη δευτέρα παρουσία. Θεωρούμε αδύνατο να μεταλλαχθεί η λυκοσυμμαχία της Ε.Ε. και να πάρει μέτρα εξόδου από την κρίση υπέρ του λαού. Αυτό θα το κρίνει ο κόσμος είτε στις εκλογές είτε μετά απ αυτές. Το θέμα δεν είναι να είμαστε στο πλευρό τους, αλλά να βάλουν οι ίδιοι πλάτη μαζικοποιώντας τα μέλη τους και τους προτρέπουμε να μην κινούνται εντός των τειχών του συστήματος, διότι λύση μέσα σ αυτό το σύστημα δεν μπορεί να υπάρξει πλέον. Ο Ηλ. Ψυρόγιαννης, δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Περιστέρι για Όλους» είπε, κατά την τοποθέτησή του: «Ως επαγγελματίας και ο ίδιος θα ήθελα να παρατηρήσω ότι εμείς οι επαγγελματίες δεν είμαστε ποτέ ενωμένοι και συγκεντρωμένοι μ αποτέλεσμα να μην είμαστε δυνατοί. Αν είμαστε ενωμένοι και δυνατοί, όχι μόνο γι αυτό το θέμα, αλλά για χιλιάδες θέματα θα μπορούσαμε να ενεργήσουμε. Υπάρχουν τεράστιες αδυναμίες, που είναι κορύφωση του φαινομένου της αύξησης των μεγάλων επιχειρήσεων και ομίλων που γίνεται χρόνια τώρα, η οποία οδήγησε στη συρρίκνωση του μικρού επαγγελματία. Σήμερα με την παγκοσμιοποίηση και τη συγκέντρωση του κεφαλαίου έχουμε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Αγωνιώ για το αποτέλεσμα κάθε κίνησης και ενέργειάς μας, γιατί πιστεύω ότι οι δυνάμεις πίσω απ αυτούς τους ομίλους είναι τεράστιες. Και εμείς δεν έχουμε την κουλτούρα της συνεννόησης και της συνένωσης ως επαγγελματίες. Πρέπει να βρούμε τους κατάλληλους τρόπους ν αντιμετωπίσουμε αυτό το τρομακτικό ζήτημα, να συνεννοηθούμε έστω και τώρα». Ο Στ. Μουκουβίνας, δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Περιστέρι για Όλους» τοποθετήθηκε τονίζοντας: «Συνυπογράφω αυτά που είπε ο πρόεδρος του συλλόγου. Δεν είναι μόνο δικό τους πρόβλημα αλλά και όλων των επαγγελματιών και εμπόρων των όμορων περιοχών. Αυτό που πρέπει να κάνετε πρέπει να το κάνετε ενωμένοι, όπως είπε και ο κ. Ψυρόγιαννης. Μπορούν να δοθούν λύσεις μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Υπάρχει το δίκαιο της Ε.Ε. σύμφωνα με το οποίο τέτοιου τύπου εμπορικά μπορούν να γίνονται μόνο σε απόσταση άνω των 40 χιλιομέτρων από αστική περιοχή. Πιστεύω πως μπορείτε να βρείτε πολλούς συμμάχους. Μπορείτε, επίσης, να παλέψετε για να πάρετε χρηματική ενίσχυση για την ανάπτυξη της δουλειάς σας, όπως παίρνουν και οι τράπεζες. Επίσης, ο δήμαρχος Περιστερίου μπορεί να συνεννοηθεί με δημάρχους, συλλόγους και φορείς όμορων Δήμων και όλοι μαζί να ακυρώσουν αυτή την επένδυση. Πιστεύω πως αυτή η επένδυση είναι αντιπαραγωγική, γιατί είναι επένδυση στο τριτοβάθμιο επίπεδο της οικονομίας, μόνο στο πρωτοβάθμια επίπεδο, στο επίπεδο της παραγωγής είναι επένδυση». Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Αλέξιος Σταυρούλιας τοποθετήθηκε τονίζοντας στην αρχή: «Αυτό μας έλειπε, θα έλεγα με μια λέξη. Το «επιχειρείν» έχει ποινικοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Τέλος Ιουνίου η Ελλάδα όλη θα είναι χρεωμένη στην εφορία. Η αγοραστική δύναμη του κοινού θα μηδενιστεί». Ανέφερε παραδείγματα φορολόγησης φυσικών προσώπων και επαγγελματιών που θα ισχύσουν φέτος, μετά τη νέα αλλαγή στο φορολογικό σύστημα. «Είναι αδιανόητο πλέον να δημιουργούνται mall και μεγάλα σούπερ μάρκετ εντός του αστικού ιστού. Δεν ξέρω αν ο Εμπορικός Σύλλογος μπορεί μόνος του να αντιπαλέψει αυτούς τους οικονομικούς κολοσσούς. Σίγουρο είναι πως ο Δήμος Περιστερίου, συνεπικουρούμενος και από τους όμορους Δήμους, όλοι μαζί μπορούμε να αντιπαλέψουμε το θέμα. Έπρεπε ήδη να έχει απαγορευτεί δια νόμου η δημιουργία τέτοιων μεγάλων εμπορικών εντός του αστικού ιστού. Επιτέλους! Μας έπνιξαν». Η αντιδήμαρχος Μαίρη Τσιώτα-Μάρκου είπε κατά την τοποθέτησή της: «Πρέπει να είμαστε παρόντες και παρούσες στις συζητήσεις του Εμπορικού Συλλόγου, διότι έτσι θα καταλάβουμε τα προβλήματά τους που είναι πολλά. Εμείς είμαστε σε θέση να τους διαβεβαιώσουμε ότι είμαστε κοντά τους, δίπλα τους. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο δικό μας. Το θέμα είναι πως οι έμποροι ως Σύλλογος μπορούν να δυναμώσουν την παρουσία τους, να ενισχύσουν τις τάξεις τους, να ενεργοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι και να κρατήσουν την αγοραστική τους δύναμη. Ας προσπαθήσουν οι έμποροι να κάνουν ενισχυτικές δράσεις για να κρατήσουν στην πόλη μας τον κόσμο». Η Β. Μαλλιοστάθη, μέλος του Εμπορικού Συλλόγου, ζήτησε να παρθεί απόφαση και να γίνουν δεσμευτικές προτάσεις. «Εμείς ως Εμπορικός Σύλλογος έχουμε έρθει σε επικοινωνία με τον Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας και δημοτικούς συμβούλους της Αθήνας. Θέλουμε και τη δική σας δεσμευτική θέση». Ο δήμαρχος Α. Παχατουρίδης είπε: «Την πρωτοβουλία που θα πάρει ο Εμπορικός Σύλλογος ο Δήμος Περιστερίου θα τη στηρίξει. Δε χωρά καμιά αμφιβολία ότι ένα mall νεκρώνει την τοπική αγορά. Μην περιμένετε ότι εύκολα θα σταματήσει αυτό το επενδυτικό σχέδιο. Όμως δεν είμαστε και πολύ σίγουροι ότι θα προχωρήσει μια τέτοια επένδυση σε μια χώρα που διαλύεται, σε μια αγορά που έχει στερέψει οικονομικά. Για να είμαστε όμως πραγματιστές πρέπει να δούμε τι βγαίνει απ αυτή τη συζήτηση. Ξέρουμε όλοι την αγωνία και τη δυσκολία του μικρού επαγγελματία, εμπόρου και βιοτέχνη, αυτό όμως που ως Δημοτική Αρχή μπορούμε να πούμε είναι ότι όποια πρωτοβουλία και να πάρει ο Εμπορικός Σύλλογος θα έχει δίπλα του κι εμάς και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει, αυτό είναι σίγουρο!»

10 `ÌÒ 10 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 31» ÖÜ 2012 ÖÒ ÞÌ Ñ Ú ÙÛÖØ ¾ ÙÛÖØ ÑÖÚ ß ¾`ý, Ù ÖÜ Ø ÖÙ Ñ Û ÉÌØÔ, ß Ò ÙÛ Ô Ô Ù Ò Ø, Ì ßÌ Ô Ü ØÞÌ, ÛÖ 1968, Ó ÓÌ ÛÖ Ó ÖÜØ ÖÛÖÜ ÔÛØÌ» ØÑÖÜ, ÛÖ Ö Ñ Ô ÑÖ Û Ú» Ô Ú. 40 ÌØ ÖÜ ÞØÖÔ Û Ô ÛÖÜÚ Ì- Ø ÙÛÌØ àûìú Ñ ÖÒÒÖÜÚ Ö ÒÒÌÚ ÌØ ÖÞÌÚ, ÌÙÛ Ù Û Ñ àô, ÙÛ Ô Ö Ö ÌÜØ ÙÑ Ô, ÌÑÛÖÚ ÛÖ Ñ ÒÖ ÑØ Ù Ñ ÛÖÜÚ àø ÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ Û Ú àø Ú, ÌܡÜÓ Ñ Þ Ò ØàÙ. Ö ÌåÞ Ô ÛÆÓ Ö ÛØÌ Ú Ì ÛæÔ ÙÙÌÚ Ô ÆÔÌ ÓÌ Û æ, ÕÜ æòüûìú, ÓÌ Û Æ ÛÖÜÚ, ÙÛ Ô å ØÉÆ- Ø, ÙÛÖÔ ÖÓØÔÜÓÖ Ì ÛÖÔ Ñæ ÙÜÔÖ - Ñ ÙÓæ, ÔªÓÌØ ÙÛ ÖØÛª Û Ú å Ú. æ Û Ô Ò Ñå ÛàÔ ØÔ Ó ÖØÖçÓÌ Ô Ü ÖÒÖ åùöüóì æû ÛÖ ØÖÙÑçÔ Ó â ÔÌ ÛÖ 1938, æû Ô å ØÉÆØ ªÛ Ô âô Ó ÑØæ ÞàØ ÖÜ ÆÑ. åô, æ Ø ÙÛÌØÆ: ˇ ÔÆ ØÆÔ, àô/ô»æøñöü Ñ Ø ÙÛåÔ ÒÑ Û Ôå -`ÜÓÌàÔå, ( ØÆÝÖÜÓÌ Û Ø ÙÛåÔ Ñ ÛÖÜÚ ÑÖçÚ Û Ú ÙÛÖÔ ÛæÓÖ ÛÖÜ ØÖÔ ÑÖç). Æ ÌåÔ ( æ Ø ÙÛÌØÆ ÆÒ ) Ö : ÜØ ÆÑÖÚ Ô- ÔåÛÙ Ú,» Øå Ñ ÌÒ Ñª ØÆ- Ô, ØæÔ Ú ÒÑ Û Ôå Ú, Ô - ØÛ»ÆØÑÖÜ Ñ âó Ú ÒÑ Û - Ôå Ú. `Û Ô Ñ Ò Æ Û Ú ÓÆÔ Ú ÛÖÜ - ÜÛæÚ ÌÔ ÌØ ÆÛ ÙÌ- ÌåÔ Ö ØØ ÖÚ»ÆØÑÖÜ. ¾ ÖÚÛÖÜ ØÜÛ, Ö àø ÖÚ, ÖÜ ÖÜÒÌßÌ ÑÖÔÛ ÛÖÜ Ù ÙÌØÉ ÛÖØÖÚ, Ì 20 ÞØÖÔ, ( Ø ÝÖÜÓÌ ÙÞÌÛ Ñ ÙÛÖ ØÖ ÖÜÓÌÔÖ ÑÌÝ Ò Ö), Ì ˇÌÒ ÙÌ Ô ÙÜÔÌÞ ÙÌ ÓÖÔÖÚ ÛÖÜ. Ö Ó Ñ ÛÌ Ý ÙÛ ÑÌÑ ÛÖÖ ÑÖ Ì- Ö Õ Ö Ö ˇ ÑÌ. ¾ àø ÖÚ ÙÜÔÌ- Þ ÙÌ, Ù Ô Ü ÒÒ ÒÖÚ, ÙÛÖÔ àû ÑÖ ÛÖÓÌ, ÓÌÞØ ÖÜ ÙÜÔÛ Õ Ö ÖÛ ˇ - ÑÌ. Ô Û Ø ÙÛ Ø Ñ ÝÖ- Ù àóìô ÓÌÒ ÛÖÜ `ÜÒÒÖ ÖÜ ÛàÔ» ˇ ÛàÔ ÛÖÜ ÜÓÔ Ù ÖÜ Û Ú Ø - Ñ Ú, ÌÑ ØÖÙà àôû Ú, Ì à Ñ ÖÒÒ ÞØÖÔ, ÛÖÜÚ ÙÜÓÓ ˇ ÛÌÚ ÛÖÜ Û Ú 13 Ú `Ì Ø Ú, ÒÒÖÛÌ Ù Ô Û ÑÛ ÑÖ Ñ ÒÒÖÛÌ Ù Ô Ô Ò Øà- Ó Û ÑÖÓÌÒÖÚÙÛÖ Ö Ñ Û ÑÖ`ÜÓÉÖÜ- Ò Ö.»ÌÛ ÜÔ Ñ ÛÖÜ ÒÌÔ ØÔÌ ÙÜÞÔ ÓÌØÖÚ ÙÛ Ú ÌÑ ÒàÙÌ Ú ÛÖÜ ÙÜÒÒÖ ÖÜ, ÙÌ ÓÌØ ÑÌÚ Ö Û Ú Ö- Ö ÌÚÖ Ý ÒÖ ÛÖÜÌÞÖÜÔÛ ÔÌÜÑ Ø Ô ÌÑÛ Ó ÙÖÜÔ Û Ô ÛÌÞÔ ÛÖÜ ÙÛ Ó Ì Ø Ñ. `Ì Ó ÙÜÔÌÙÛ Ù, ÙÜ- ÑÌÑØ ÓÌÔ, ÛÖÜÚ ÑÌØ ÙÌ ÙÛÖÜØ- Ó Ö Û, Ö Ö ÖÒÒÖÜÚ, ÑÜØ àú ÌÒÖ ÖÔÔ Ù ÖÜÚ, Û Ô - ÔàÙÛÖ Ì ÖÚ. ¾ àø ÖÚ Ì ÞÌ ÖÒ Û ØÖÙÖÔÛ Ô ØÖÞàØ ÙÌ ÓÌÛ ÛÖ ÜÓÔ Ù Ö, Ñ Ô Ñ ÔÌ ÔàÛÌØÌÚ Ù ÖÜ ÌÚ. ÖÔ ÑÌØ ÙÌ ÖÓàÚ Ö ÑÖ ÌÔÌ Ñ Ì ÞÌ Ø Ù Ñ Ì ÑÌÔÛØàÙÌ Û Ú Ý - ÒÖ ÖÕ ÌÚ ÛÖÜ Ù ÜÛ. Ô ÔÛØÌ- ÓÌÔÖÚ ÓÌ Û Ô ÒÌÔ ÛÖÜ, Ö Û ØÖÙ,ÌÔ ÞàØ Ö ÑÖÔÛ ÙÛ ÒÑ -, ÙÛ ÜÛ Ñ Ø Ò ÛÖÜ ÜÉÖ - ÑÖÜ. ÛÖÜÚ: àô/ô, Ö ÔÛØÌ Ú Ñ µ Þ ØÖÜÒ, ÛÌÒÌ à- Ù Ô ÙÞÖÒÌ Û Ú ÖÒ Ú Ñ ÖÜÔ Ì à. àô/ô Ì Ô ÙÑ Ò ÙÌ ÙÞÖÒÌ Ö ÛÖÜ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ, ÌÔà Ö ÔÛØÌ Ú Ñ µ Þ ØÖÜÒ ÌØ Ö- ÔÛ ÙÛÖÔ àû ÑÖ ÛÖÓÌ. Ø ÝÌ Ö àø ÖÚ Ø ÙÛÖÝ ÒÖ ÖÜÒÖÚ `Û ß Ù Ø àó Û ý, Ö ÛÖ ÌÖÞàØ Û Ú Ô ÛÖÒ Ñ Ú» Ô Ú. Ö ØàÛÖ Ù Û Û Ú Ö ÑÖ ÌÔÌ Ú, ÌÔ Ì Ñ Û ÒÌ ÓÓÌÔÖ ÒÌàÝÖØÌ Ö.»Ì Ñ Ö ÙÛÖ Ùà ÓÌØÖÚ Ñ àôû Ô ÓÖÜÙ Ñ Ô àû, ÌØÝ ÛÖÜ àø ÖÜ, ÓÌ ÒÜÛÌØ ÛÖÜ Ñ Û ÓÌ- Ø Ñ ÞØÖÔ, ÌÑ ÔÌ Ö ÑÖ ÌÔÌ ÓÌ ÛÖÔ ÙÛÜÔÖÓ ÑÖ ÔÔ» ÙÛØÖÔ - ÑÖÒ ÖÜ, Ö Û Ú ÖÒÒ ÔÌÚ ØÑ Ú. ÞÖÜÔ ÜÖ : Û Ô Ù Ù, Ñ ˇ ÛØ Ò ÑàÔ Ñ ÛÖÔ Ò, ÛÌÞÔ ÑÖ. Ô ˇÜÓ ˇÖÜÓÌ, ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌ- Ø Øˇ Ô ÓÌØ Ñ ÞØÖÔ Ø Ô ÛÖÔ ÔÛØÌ Ñ Û ÓÌ ÒÜÛÌØ ÌØÝ ÛÖÜ: ÔÔÖÜÒ Ñ Ö Ö àøöú. ( Ø ÝÖÜÓÌ ÙÛÖ ØÖ ÖÜÓÌÔÖ ÑÌ- Ý Ò Ö). ÔÔÖÜÒ ÔÛØÌÜÛ ÑÌ ÛÖ ÔÔ ÔÔ ÛÙ, Ö ÛÖ ¾ ÛÜÒÖ Û Ú ÜÛ.» Ô Ú, ÌÒÌܡÌØÖ ÌØ Û ÙÛ ÑÛ Ó Û Û Ú ÌØ ÖÞ Ú. ÛÖÜÚ: Ö ÜØ ÑÖÚ, Û Ô Ñ» Ø Ñ ÓÌ ÒàÙ Ô ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ. ¾ Ö àøöú Ñ ÜÔ Ñ ÛÖÜ ÖÔ ÜÒ, Ö Û Ô ØÜÙÛÖ Û Ú ÜÉÖ Ú, ÌÑ Ô Ô ÛÖ àø Ö, ÛÖÔ ÔÛàÔ, Û» Ø Ñ, ÛÖ Ó ÛØ Ñ Û Ùà, Ö Û Ö Ö Ì Ô ÙÛ à Û ÜÖ ÑÖØ ÛÙ. ¾ ÛÌØ Ú ÕÌÑ Ô - ÙÌ Û ÙÛ Ö ØÖÓ ÛÖÜ ÙÛÖ ÌØ - ÙÛÌØ Ù Ô ÕÜÒÖÜØ ÖÚ, ÒÒ Ø Ö- Ø Ý ÙÌ ÙÑÌ ØÔ, Ñ Ò ÔÌÚ Ñ Ó ÑÌ ÙÛÖ ÞàØÖ Û Ú ÙÑÌ - Ù Ú. ÝÛ ÕÌ ÙÛ Ô Ö Ö ÖÜÑÜ ÖÜ, Ùà ÛÖ Ù ÓÌØ ÔÖ Ó ØÞÌ Ö, ÌÔ ÌÜÞ Ø ÙÛÖ ÑÌÔÛØ Ñ, ÓÌ Ñ Ö ÙÛÖ Ùà ÓÌØÖÚ Ñ àôû Ô ÓÖÜÙ - Ö ÑÖ âôì ÛØ ÑÆÑÖÜ, ÛÖ ÌÖÞØØ Û Ú Ô Û.»ÆÔ Ú, Û Ú ß ØÖÙ Ò ÑªÚý, æ àú Û Ô ÖÑ - ÒÖçÔ Ö ÑÆÛÖ ÑÖå Û Ú, ªÛ Ô ÙÛ Ò Æ ÞØæÔ ØÞÖÔÛæÙÖ Ö ÓÌ Ì- Ø ÖÜÙå Ñ Ñæ Û Ú çø Ö. æ ÌÔ Æ ÙÌ ÌÔ Æ æóàú, âþ ÙÌ Û ÙÌ ØÆ Û Ú. `Û ÝàÛÖ Ø Ýå ÔÛ ØÖÙà- ÌÜÛ ÑæÚ Ó Ô ÆÛ ÑÖÚ çø ÖÚ, æ àú ÛÖÔ ÖÛç àùì Ö Ô. äé ÒªÚ, ÙÛ ÙÌ ØÆ ß ý, ÛàÔ ÌÑ æùìàô ß ¾» ý. Ú ÆÒÒÌÚ ÝàÛÖ Ø ÝåÌÚ ÛÖÜ ÑÌÝ Ò åöü Ó Ú â àùì Ö Ñ ÒæÚ ÝåÒÖÚ ØØ ÖÚ»ÆØÑÖÜ. Ñ, ÖÓ ÑØÌÚÑÖÓ Ô ÌÚ, Ñ ÖÛÌ Ñ Ö Ò ÔÖ ÖÜÚ ÓÖÜÙ ÑÖÜÚ. Ö ÌÒÌ Ì ß ØÜÙ ÒÒ ý Ñ ÖÞÛ - ÙÌ Ø ÖØ ÌÒ ÛÌ. Û Ô Ñ ÒÖÚ Ì ÌÒÓ Û Ú Ñ Ñ ÒÖÚ ÔÖ ÑÖÑÜ- Ø Ú Ñ Û Ñ Û ÝÌØÌ ÓÌ Û ÜÔ Ñ ÛÖÜ Ô ÌÞÖÜÔ Û ÌÔÛÌ ÛÖÜÚ, Û Ø Û Û. Ö Û ÖØ, Ö àø ÖÚ ØÌÛÖ ØÞ ÑÖ Ì ÌÒÓ ÛÖÜ ÛÌØ - ÕÜÒÖÜØ ÖÚ, Ö ÔÛàÔ Ú ÖÜÒÌßÌ Û Õ Ñ Ö Ó ÛØ Ú Ì ÔÌ Ö ÑÖ Ö- ÓÖÚ -Ù ÌØ Ú. ¾ àø ÖÚ Ñ Û Û Ô ÛÌÒÌÜÛ ÌØ Ö Ö Û Ú à Ú ÛÖÜ ÌØ ÙÛ ÑÌ ÙÛ Ô Ì ÞÌ Ø Ù ÒÜÖÓÌ- ÔàÔ Ù Û àô ÛàÔ: Ø ÑàÙÛ - Ì ÜØ ÔÔ.»ÌÛ Û ØÑ É Ñ Ô ÔÛ ØÛÌÚ ÙÛ Ô ØÔ ˇ ¾ àø ÖÚ Ñ ÜÔ Ñ ÛÖÜ ÖÜÒ ÌÑ Ô Ô ÛÖ Ö àøö, Û Ô Ø ÙÛÌ Ñ ÛÖ ` ÓÖ. ¾ ÔÛàÔ Ú ÌÓÌ ÔÌ ÔÜ ÔÛØÖÚ.» Ø Ñ ÔÛØÌÜÛ ÑÌ ÛÖ - Ó ÛØ Ñ àô Ñ, Ó Ô É ÙÛ Ô Ì- Ø ÖÞ ÛÖÜ» ÖÜØÔ ÖÜ Ñ ÌÑ Ô Ô Û `ÛÌÒÒ Ñ ÛÖ àø Ö. ¾ Ó ÛØ Ú ÓÌ Û ÜÔ Ñ ÛÖÜ ØÉ Ø, ØÖÙÝÜ Ñ Ú Ñ Û à Ú, ÌÑ Ô Ô ÛÖ Ö àøö, Û Ô ÖÔ ÜÒ Ñ ÛÖ Ø ÙÛÖ. Ùà, ÛÌÒÖÚ, ÔÛØÌÜÛ ÑÌ ÛÖÔ. Ö ÖÜÒÖ Ñ ÌÞÖÜÔ Û Ô Ø - Ô Ñ Û ÌÖ àø. Û Û Ô ÛÌÒÌÜÛ ÌØ Ö Ö Û Ú ÌÞˇØ Ñ Ú ÛÖÞ Ú( ˇ ÔÖ àøö 43 - ÌÑÌÓÉØ ÖÚ 44) Û ÜÖ ÓÌ ÒÜÛÌ- Ø ÖØ Ôàˇ Ñ Ô ÙÛÖ» Ñ Ô ÛÜÕ Ô ÌÔÛÖÔ Ø Ù : Ö àø ÖÚ Ù Ô ÖÒ ÛÖÝÜÒ Ñ Ú Ñ Ö ÔÛàÔ Ú Ù ÓÌÒÖÚ ÛÖÜ ÝÌ Ø ÑÖÜ `. Ö ÓÌÛ Û ÙÜÓÝàÔ Û Ú Ø- Ñ Ú ( ØÞÌÚ 45) Ö ÔÛàÔ Ú Ñ 6 ÑÖÓ ÙÜÔ àô ÙÛÌÚ ÛÖÜ, ÓÌÛ ÕÜ ÛàÔ Ö Ö àô Ö : ÖÔÛÖÉ ÌÒÖÚ, ÖÔ- ÜÒ Ú, Ù ÛÙÖÜØ Ú Ñ ÖÜØÉÖÜ- Ò Ñ Ú, É Ñ Ô ÔÛ ØÛÌÚ ÙÛ Ô Ø- Ô ˇ. ÙÛ Ñ Ô ÙÛ Ù Ñ ÝÜÒ Ñ ÙÛ Ñ Ô - Ø ÖÛÌØ ÓÌØ ÑÖ ÛÖÜÚ ÌÑÛÌÒÌÙÛ Ñ Ô ÙÛ Ô - Ô ( ÌØ ÙÙÖÛÌØ Û Ô Ü ÖˇÌÙ, ÙÌÌ ÖÓÌÔÖÛÖÓÖÛÖÜ ØÖÔ ÑÖÜ). Ô ÌØ ÖÜ ÌØ Ö Ö ÝÜÒ Ñ ÙÛ ÑÌ Ñ Ö àø ÖÚ. ÜÖ ÌØÝ ÜØ Ù Ô ÙÛ Ù Û ÛÖÜÚ ÓÌØ Ñ ÞØÖÔ Ø ÖÛÌØ, ÓÌ Û ÓÌÛØ ßÌ Ì ÑÌ Úý ÛàÔ ÑÜÉÌØÔ ÙÌàÔ Ò ÙÛ Ø ( ). `Ì ÓÌ Ò Ò Ñ ØˇÌ ÙÛÖ Ì- Ø ÙÛÌØ, Ö àú Ø ÝÖÜÓÌ Ñ ÙÛÖ ØÖ ÖÜÓÌÔÖ ÑÌÝ Ò Ö, Ñ ÛÖ ÛÌ- Û ØÛÖ Û ÛÖÜ àø ÖÜ Ñ Û Ú Ô àû Ú» ØÑÖÜ, Ö Ò Ú, Ö Ö Ö ÖÚ Ì ÙÌ ÙÛ Ô ÖÜ ÖÒ, ÑÖÔÛ ÙÛÖ ÓÖÔ ÞÖ ÛÖÜ àø Ö. ÑÌ Ì ÞÌ Û Þ Ø Ô Ì Ô ÓÌ Òà- ÔÖÜÔÛ ÛØ Ì ÖÔ ÛÖÜ: àô/ô,ö Ò Ú Ñ ÌÒ Ñ. ¾ Ò Ú Ù ÖÜ- ÙÌ Ö ÑÖÔÖÓ Ñ Ñ Ì ÔÌ ÌÝÖØ - ÑÖÚ ( ÌÔ ÙÛ Ó Ü ØÌÛ ÙÌ Ñ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ ), ÌÔà ÌÒ Ñ ÌÞÌ ÑÖ Û Ú Ý ØÓ ÑÌ Ö ÙÛ Ô Ì- Ø ÖÞ. `ÛÖ Ôà ÓÌØÖÚ Û Ú Ô. Ù Ò- Ø, ÑÖÔÛ ÙÛÖ ßÛÌØÓ ÌÓ ÙÛÖ- ÑÒÌÖÜÚý, Ì ÙÌ Ø Ô ÛÖÔ ÖÒÌÓÖ Ó ÑÖÓ Ó Ô Û Ñ Ö ÑÖ ÌÔÌ : ÛÖÜ ÌÛØÖÜ ÖÜØ ÑÒ, ÖÜ Ì ÞÌ ÌÑÌ, Ò ÙÛÖ Ù Û ÛÖÜ, ÌÔ Ö Û ÙÛÖØ Ñ Ñ ÝÌÔÌ ÛÖÜ ÌØ ÙÛÌ- Ø ÖÜ. ÌÓÌ ÙÛÖØ Ñ Û Û Ô, ÖÒÒ ÞØÖÔ, ÛÖ ÙÛÌÑ ÛàÔ Ò Ô Ûà- ØÜÞàÔ Û Ú ÖÒ Ú. ` ÜÛÖ Ó ÌÜÖ- ÔÛ Ô Ñ ˇÌ Ö ÌÜÓ, ÖÛ Ô Ù Ô Øà Ô É Ø, Ô ÙÜÔ ÔÛ - ÙÖÜÔ ÛÖÜÚ Ý ÒÖÜÚ ÛÖÜÚ Ñ Ô Û ÖÜÔ, ÔÖÔÛ Ú ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ ÖÜ Ö Ñ ÛÖ ÑØ Ù ÛÖÜÚ. ÌØÞÖÔÛ Ô Ö ÔÛÖÜ: ÖÛ ØÓÌÔ Ñ, Û Ô ÌØ Ö- Þ Û Ú Ô ÜÙÌàÚ, Û Ì ÛÖÔ ÛàÔ ÖÔÛ àô, ÑÖÓ Ñ Û Ô ÔˇÖÜ Ö- Ò Ñ ÛÖ ÀÖÜ Ñ. Ø ÖÛÌØ Ö Ò Ô ÛàØÜÞÖ ÙÜ- ÞÔ Ô Ñ ÙÛÖ Ò ÔÖ Ñ ÝÌÔÌ Ö - ÌÔ ÙÛÌÔÖ Ö Ø Ô- ÛÖÜ ÒÌÑÖÜ» ÖÝ Ò ÖÜ, Ö Û `ÌØ ÝÖ, ÖÜ Û Ô Ñ ØÖÌ ØÖÚ ÛÖÜ ÙàÓ ÛÌ ÖÜ. ( ÛÖ Ò Ô ÛàØÜÞÌ Ö ÔÌÛ ÒÖ ÖÚ ÙÌ Ì ÖÓÌÔÖ ÑÌÝ Ò Ö). Ô Ò Ö ÒÌàÝÖØÌ Ö, ÛÖ ØàÛÖ ÛÖÜÚ Ù Û! ÛÜ ÓÌÔ Ö Û Ú ÙÜÔÌ Ì ÌÚ Û Ú ÌÓÝÜÒ Ú ÙÜ ÑØÖÜÙ Ú, ÖÜ ØÞ ÙÌ Ò Ö Ø Ô Û Ô ÌÒÌܡÌØà- Ù, Øˇ Ô ÙÛ Ô ˇ Ô Ô Ùà- ˇÖÜÔ, Û ÛØ ÖÛ ÛÌÙÙÌØ ÛÖÜ Ô àû ÛØ Ñ ÑÖÜ. Ø Û Ú Ö ÑÖ ÌÔÌ Ú Û Ô ÙÛÖ Ö 1929, ÞØÖÔÖÒÖ å Û Ú ÝàÛÖ Ø Ýå Ú, ÒÜÝÆ ªÛ Ô Ó Û Ú ßÓ ÑØ ÔâÚý ÌÕÖÞâÚ Û Ú ˇªÔ Ú, ÓÌ Ó ÑØÆ Ø Ý ÑÆ ÑÌÔÛØÆÑ, æ àú ÛÖ Ì ÑÖÔ æóìôö, ÙÛ Ö Öå Ö ÑÆÛÖ ÑÖ ÛÖÜ ÌÑ ÔÖ â ÖÜ ÌçØ ÙÑ Ô Ô ßÜÞª. `Û ÝàÛÖ Ø Ýå Ö ÔÛØâ Ú»ÆØÑÖÜ, ÌçÛÌØÖÚ æ Ø ÙÛÌØÆ, ÓÌ ÒÌ Ûæ ÓÖÜÙÛÆÑ Ñ ÛÖ ß Ô Ó ÆÑ ý ÛÖÜ, ÙçÓÝàÔ ÓÌ Û Óæ Û Ú Ì ÖÞªÚ, ÙÑÌ Æ Ì ÓÌ ÝåÒÖÜÚ ÛÖÜ. åô Ì ÖÞª ÖÜ ÕÌÑåÔ ÙÌ Ô ÒÌ ÛÖÜØ Ìå Ö ß ¾`ý, àø å Ø Ö٠Ѫ ÛÖÜ Û ÉâØÔ, ÙÛÖ Ì ÆÔà ÓâØÖÚ Û Ú Ô. Ù Ò ÆØ, Ñ ÌåÞÔÌ ÖÒç ÆÔÌÛÖÚ.»Ì ÒÖçÙ ÑæÓ -ßÑÆØ ÑÖÓæà- ÔÛÌÚý, Ñ ÛÆ Û Ô ÖÓ Ø Ñª âñýø Ù - Ñ ÌØÖ ÌÓâÔÖ, Ö ÛØÌ Ú ÝåÒÖ Ñ ÙÜÓÓ ˇ ÛâÚ Ö ÆØÖÜÔ, Û Ô - Ô ÓÔ ÙÛ Ñª ÝàÛÖ Ø Ýå, ÙÛÖ Æ- ÙÖÚ Û Ú Û Öç ÌÔÛâÒ Ú, Û Ô ÆÔÖ Õ ÛÖÜ åô æ Ø ÙÛÌØÆ: Ö ÆÔÔ Ú» ÞÌÒÆÑ Ú, Ö ØØ ÖÚ Ö- ÙÓå Ú Ñ Ö ØØ ÖÚ»ÆØÑÖÜ -Ñ Ö ÛØÌ Ú Û Ú 13 Ú `Ì ØÆÚ, æýö - ÛÖ ¾ çö ÌØØ ÌÚ ÌÑ ØÖ- Ùà ÖçÔ æ ÞØæÔ Û `Ì ØÆ ÛÖÜÚ ÙÛÖ Ö Ñ. `ÜÓÉÖçÒ Ö ÛÖÜ `ÜÒÒæ ÖÜ ÛàÔ» ˇ ÛØÔ ÛÖÜ ÜÓÔ ÙåÖÜ Û Ú ØÆ Ñ Ú. ¾ ØØ ÖÚ ÖÙÓå Ú ÌåÔ Ñ ØæÌ ØÖÚ ÛÖÜ ÙÜÒÒæ ÖÜ, Û ÛÌÒÌÜÛ å 4 ÞØæÔ, ÓÌ Ù Ó ÔÛ - Ѫ ØÖÙÝÖØÆ. Õ ØÌÛ ÑÆ Ø ÙÛª- Ø ÖÚ Ñ Ø à ÑæÚ. ÌÖÞàØ, ÌÔ Ó ÑØÖ ÞàØ Ö Û Ú Ô - ÛÖÒ Ñ Ú» Ô Ú, Û Ú ß ØÖÙ Ò - Ñ Úý, Ö àú Û ÒÌÔÌ Ö ÑàÔÌÚ, Ô Û Ô ÕÌÞàØ ÖÜÔ Ö Û ÜÛ Ñ, Û Ô ß ÖÙÑÌØ ý. ¾ ÛØ Ñ Ñ Ö Ù Ô ØÞÖÔÛÖÙÖ Ö, ÓÌ ÌØ ÖÜÙ Ñ ÑÖ ÛÖÜÚ ÜØ Ö.»Ì ÛÖÔ Ñ ØÖ ÖÓàÚ ÌÞ Ù Ô Û ÙÌ Ø ÛÖÜÚ. Ù Ô Ì Ù Ú, Ö ÔÌÑ ˇÌÔ, Ý ÒÖÉ Ù Ò - ÑÖ Ñ ÌÕ Ö, ÒÒ ÙÛ Ô ÛÖÞ Û ÓÌ ÒÜÛÌØ ÛÖÜ Ô àû, Ö àø ÖÚ, Ö» Þ Ò Ú Ñ Ö Û ÔÖÚ Ø ÙÛ Ø Ö Ö ˇ Ñ Ô ÙÛÖ», Ñ ÌÉ Ò Ô ÙÌ Ñ Ô ÜÔÖ Û à ÛÖÜÚ, ÓÌÛ Û ß ÌÑÌÓÉØ Ô ý. `Û ØÑÌ ÛÖÜ ÓÝÜÒ ÖÜ Ö- ÒÌÓÖÜ, ÖÛ Ô Ñ Û Ò É Ô ÖÛ Ñ Ô Ü- ÔÌÜÌ Ñ ÛÖ ÑÌÝ Ò ÛÖÜÚ, Ý Ù Ô Û ÞÛ Ó Û ÛÖÜÚ ÙÛÖ Ó ÑØÖÛÌØÖ ÌØ- ÝÖ, ÛÖ ÌàÔ, ÖÜ Ì ÞÌ ÓÌ ÔÌ ÙÛÖÚ ÙÛ Ô ÛØÖ ÖÔ Ñ Ø Ö- Ù Ñ ÌÝÜ ÔÓÌÛÖÜÚ ÑÖÜÚ ÛÖÜÚ. ÞÖÔÛ Ú ÌÒ Þ ÙÛ ÞØ Ó Û Ó ÛÖÜÚ, Ì Ù Ô ÌØ Ó ÑÌÚ ÛÖ ÖˇÌ- Ù ÌÚ Ñ ØÖÙ ˇ Ù Ô Ô ÙÛ ÙÖÜÔ Û Ù Û Ñ ÛÖÜÚ ÓÌ ÛÖ Û ÖÛÌ: Ö Û ÔÖÚ ÙÛÖÔ ÖÑÑ ÔÖ»ÜÒÖ,Ö ÜÖ ÓÌ ÒÜ- ÛÌØÖ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ. ¾» Þ Ò Ú ÉØ ÑÌ ÑÌ Ö ß - Ò ÙÛÖÔ Ö ÌØÖˇÌÖ, Ö ÖÜ Ó ÖØÌ- ÙÌÔ Ì É àùì Ñ Ô ÓÌ ÒàÙÌ Û ÛÖÜ. ¾ àø ÖÚ,ÓÌ Û ÜÔ Ñ ÛÖÜ Ñ Û ÌÕ ÛÖÜÚ, ØˇÌ ÔÖÛ àûìø, ÙÛ Ù Ø àó Û, ÖÜ Û Ô ÛÖÛÌ ÞàÓ ÛÌØ Ñ ÙÑÖÜ- ÖÛÖ ÖÚ, ÓÌ ÉÖÙÑÖÛÖ ÌÔ Ü- Øà. Ø ÑÌ ÌÑÌ ÌÔ Ò Ö, Ì Ñ Û - ÒÌ ÓÓÌÔÖ ÒÌàÝÖØÌ Ö Ñ ÛÖ ØÌ ÓÌÙàÚ ÙÛ Ô Ñ ÛÖÞ ÛÖÜ - Û Ô ÛÖ ØàÛÖ ÛÖÜÚ Ù Û! É Ù Û Ú Ì É àù Ú ÛÖÜÚ. ˇÌ ` ÉÉ ÛÖ ÖÒ Û ÒÌÝÛ ÙÛ Ó Ô ÖÔÌ Ú Ñ,Ó ˇ ÓÌÔÖ Û à ÛÖÜÞàØ ÖÜÖØ ÔàÙ Ô ÖÒÜ Ø ÖØ ÛÖ ØÖÛ ÑÖ ÛÖÜÚ ÔÖ ÑÖÑÜ- Ø Ö. ÝÛ Õ Ô ÛÖÔ Ñ Ö ÛÖÜÚ, ÖØ - Ù Ô ÑÖÛÌÚ Ñ Ñ ÛÙ Ñ. ÒÒ ÓÌ Ò ÛÖÜÚ Ì ÛÜÞ Ù Ô Û ÑÖÜ- ÔÌÒ. ÝÌØ Ô ÓÌØ Ñ ÌÜ Ø ÙÛ Ô ØÞ Ñ ÙÌ Ò Ö Ì Ó ÖØÖÜ- Ù ÔÔ Û ÓÌÛØ ÙÖÜÔ. ¾ ÒÖÝÖÚ ÖÜ ÌÓÌÔ Ô Ì ÞÌ ÌÓ ÙÌ Ò ÖÜÓ Ñ ÝàÒ ÌÚ. ÌÔ Ì Þ Ô Ñ ÔÌÔ ÌÒÌ ÞÖ Ôà ÛÖÜÚ, ÓÖÔÖ ÖÛ Ô ˇÌÒ Ô Ô Ó Ì ØÌßÖÜÔ ÑØÌ Ú, Ì Ô Ô 1-2 ÜÛ. ØÌˇ Ñ Ô Ô ÛØàÔÌ ÑÖÜÔÌÒ ÖÒÖ ÛÖ ÞØÖÔÖ, ˇÜÓÖÜÔÛ Ù ÓÌØ ÖÙÖ ÛÖÜÚ Ò ÖÜÚ ÉØ ÙÑÖÔÛ ÙÛ à.»ì Û Ú ØÖÙ ˇÌ ÌÚ ÖÒàÔ Ñ ÙÜÔÌÛ ÞÌ Ø Ù, Ö ÑÖ ÌÔÌ ÙÛ ˇ ÑÌ ÙÛ Ö Û Ú Ñ ÌÝÛ ÕÌ, Ò Ö-Ò Ö, ÛÖ ÙÖ Ì Ö Ù Û Ñ Û Ú. Ö ÌÔ ÑÖ ÑÖÜÓ ÔÛÖ Ì ÞÌ Ó Ô, ÙÛ Ô Ö Ö Û Ø Ô Ô Ñ ˇÌ ` ÉÉ ÛÖ, ÓÌÞØ Ø ÞÓ, Û ÒÌÝÛ ÖÜ ÌÉ Ô. ˆ ØÞÌ Ñ Û ÔÖ Ù, ÒÒ Ñ Ì ˇ ØÞ. ÌÔ Ñ Ö ÛØ - Ñ Ñ Ö Ù Ô ÛØ ØÞ Ñ Ö ÑÖ Ì- ÔÌ, ÓÌ ÓÌ Ò ÙÜÔÖÞ, ÙÛ É Ù Û Ú Ö Ö ÚÜ ØÞÌÓ ÞàØ Ú ÖØ. ¾Ò Û ÌØÝ, Ñ Ö ÓÌ ÒÜÛÌ- ØÖ ÖÜ Øˇ Ô ÙÛ Ô ˇ Ô, Ñ Û - à ÓÌÔÖ Ù Ô Ø ÙÛÌØÖ, Ñ Ö Ó ÑØÖÚ ÖÜ ÌÓÌ ÔÌ ÙÛÖ ÞàØ Ö,Ñ Û ÛÖÜÚ, Ñ Û Ì ÖÔ ÛÖÜÚ Ø ÖÛÌØ, ÌÔ Ì ß Ô ÖÜÛÌ ÙÛ Ó Ô Ì Ô Ó ÙÝ ÞÛÖ ÌÓÌÔ Ö ÑÖ Ì- ÔÌ. Þ ØÌÛ Ö ÌÔ Ú Û Ñ Ò ÛÖÜ ÒÒÖÜ Ñ Ô ÛÖÔ ÙÜÔÛØÌÞÌ ÙÛ ÜÙÑÖÒ. ÌÔÛÌ àø ÌÚ Ñ ÜÖ ÔÛ ÖÔÌÚ ØàÛÖÚ Û ÌÝÌØÌ ÒÌÝÛ ÙÛÖ Ù Û Ö Ô àû Ú, Ö ÓÌ ÒÜÛÌØÖÚ. à ÌÑ ÞØÖÔàÔ - Ì ÙÛ Ô Ö ÑÖ ÖÓ.»ÌÛ Ì ÔÌ ÌØ - Û Ú ÙÛ Ü Ì `Ñ Ø Ó Ñ, Ì Ì Û ÙÌ ÜÝ ÔÛÖÜØ Ì Ö Ñ ÛÌÒÖÚ Ü ÒÒ ÒÖÚ ÙÛÖÔ Ü ÌÒ ÙÓÖ, Ö ÖÜ ØÌ ÙÜÔÛ Õ. `Û ÖÜÒÌ Ó Ñ Ô Ñ Û ÒÒ : `Û Ü- ØÖÜÒ, Ö ÑÖÚ, Ö Ò Ú, ÒÌÔ Ñ Ö Ø ÖØ Ú. ¾ Ô àû Ú ÔÛØÌÜÛ ÑÌ Û Ô ÒÌÔ» ÔÛ, ÓÖØÝàÓÌÔ ÑÖ ÌÒ Ñ Ö ÔàÙÛ Ö ÑÖ ÌÔÌ Û Ú Ü - Ø ÙÙ Ú. ÛÖÜÚÌ Ô : Ö àø ÖÚ Ñ Ö Ô ÙÛ Ù ÖÚ. `Û ÜØÖÜÒ ÔÛØÌÜÛ ÑÌ ÛÖ ÌØ Ù ÓÖ» ØÖÜÒ ÛÖ Ø Ö- ÙÛÖÒ. Ù Ô ÌÑÌ. ¾ ÑÖÚ,Ü ÒÒ ÒÖÚÙÛ Ô ÌÔÛØ - Ñ Þ Ô ÖØ ˇ ÔàÔ, ÌÑ ÔÌ Ö ÑÖ ÌÔÌ ÓÌ Û Ô Ñ ÛÌØ Ô, Û Ô ÌØ ÖÞ Û Ú ØÛ Ú. ÛÖÜÚ Ì Ô Ö àø ÖÚ Ñ Ö ¾ÔÖÜÝØ ÖÚ. ¾ Ò Ú Ì ÔÌ Ù ØÖÜØ ÖÚ, ÓÌ ÑÖ ÛÖÜ Ù ØÖÜØ Ì Ö.»Ì Û ÜÔ - Ñ Ù Ò Ñ, ÛÖ ÒÑ Ú ÌÑ Ô Ô Û Ô ÔÛ ÖÔ Ñ ÛÖ àø Ö. ÒÌÔ, ÌØ ÙÛ ÑÌ Ù Ô Ü Ò- Ò ÒÖÚ, ÙÛÖ Ý ØÓ ÑÌ Ö ÛÖÜ» Ø ÔÖ- ÖÜÒÖÜ Ñ ÌÑ ÔÌ Ö ÑÖ ÌÔÌ ÓÌ ÛÖÔ Ò Ö, ÌØ ÛÖÜ ÒÒ ÒÖ Û Ô Ø ÛÙ. Ñ Ô Ô ÛÖ àø Ö. ÌÒÖÚ Ö Ø ÖØ Ú, Ö ÌÔ Ó Ô Û Ú Ö ÑÖ ÌÔÌ Ú ÛÖÜ àø ÖÜ Ñ Û Ú ÔÛ ÖÔ Ú ÛØ Ñ ÑÖÜ, Ì ÔÌ ÜÛÖ- Ñ Ô Û ÙÛ Ú Ñ ÌÞÌ Ó ÑÖØ, Û Ô ÔÛ ÖÔ. Ö Û Û Ú ÛØ Û Ú ÌÔ Ú5 Ì Ô àø ÌÚ Ñ 2 ÔÛ ÖÔÌÚ. àø ÌÒÒ Ô Ñ Ø ÖÙ Û Ø - ˇ ÑÌ Ñ Ì à. `ˆ µ

11 Πέμπτη 31 Μαΐου 2012 Επιτυχία του Β Τ.Α. Περιστερίου Συνέλαβαν Ιρακινούς που είχαν διαπράξει διαρρήξεις στο Περιστέρι Εξάρθρωση σπείρας «πορτοφολάδων» που δρούσε στο Περιστέρι Εξαρθρώθηκε σπείρα Ρουμάνων «πορτοφολάδων», που διέπραττε κλοπές σε λεωφορεία στο Περιστέρι. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν την Πέμπτη 24/5/2012 τέσσερις Ρουμάνοι, γιατί λίγο πριν είχαν αφαιρέσει από επιβάτες λεωφορείου της γραμμής Κηπούπολη-Αθήνα τα πορτοφόλια τους, ενώ αναζητούνται άλλοι τέσσερις συνεργοί τους. Στη κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο πορτοφόλια, χρηματικό ποσό 315 ευρώ, πέντε κινητά τηλέφωνα και τέσσερα σακίδια ώμου. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες από το Φεβρουάριο του 2012 μέχρι σήμερα διέπραξαν 10 κλοπές. Συγκεκριμένα: 1. Στις , το πρωί, έκλεψαν πορτοφόλι από ηλικιωμένο ημεδαπό επιβάτη λεωφορείου, το οποίο περιείχε προσωπικά έγγραφα και 400 ευρώ. 2. Στις , το μεσημέρι, έκλεψαν πορτοφόλι από ημεδαπή επιβάτιδα λεωφορείου, το οποίο περιείχε προσωπικά έγγραφα και 300 ευρώ. 3. Στις , το απόγευμα, έκλεψαν πορτοφόλι από ημεδαπή, το οποίο περιείχε προσωπικά έγγραφα και 30 ευρώ. 4. Στις , το πρωί, έκλεψαν πορτοφόλι από ημεδαπή επιβάτιδα λεωφορείου, το οποίο περιείχε προσωπικά έγγραφα και Εξαρθρώθηκε στο Περιστέρι, από αστυνομικούς του Β Τ.Α. Περιστερίου εγκληματική ομάδα που διέπραττε διαρρήξεις-κλοπές σε σπίτια και καταστήματα στην περιοχή του Περιστερίου. Συνελήφθησαν μετά από αστυνομική επιχείρηση σε κατοικία στο Περιστέρι, τέσσερις αλλοδαποί υπήκοοι Ιράκ, ηλικίας 20, 21, 25 και 29 ετών, ενώ αναζητούνται και άλλοι συνεργοί τους. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι παραπάνω δράστες είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα με συνεχή δράση, η οποία διέπραττε διαρρήξεις σε ισόγεια σπίτια και καταστήματα, παραβιάζοντας την κεντρική είσοδο και τα παράθυρα. Οι δράστες εισέρχονταν στις οικίες κατά τη διάρκεια που οι ένοικοι και οι ιδιοκτήτες τους απουσίαζαν και αφαιρούσαν χρήματα, τιμαλφή, κινητά τηλέφωνα, ρολόγια, ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία και άλλα αντικείμενα. 200 ευρώ. Στη συνέχεια χρησιμοποίησαν την πιστωτική της κάρτα και έκαναν τρεις (3) αναλήψεις συνολικής αξίας 400 ευρώ. 5. Στις , το μεσημέρι, έκλεψαν πορτοφόλι από ηλικιωμένη ημεδαπή επιβάτιδα λεωφορείου, το οποίο περιείχε προσωπικά έγγραφα. 6. Στις , το πρωί, έκλεψαν πορτοφόλι από ημεδαπή επιβάτιδα λεωφορείου, το οποίο περιείχε προσωπικά έγγραφα και 170 ευρώ. 7. Στις , το μεσημέρι, έκλεψαν πορτοφόλι από ημεδαπή επιβάτιδα λεωφορείου, το οποίο περιείχε προσωπικά έγγραφα και 400 ευρώ. 8. Στις , το μεσημέρι, έκλεψαν πορτοφόλι από ημεδαπή επιβάτιδα λεωφορείου, το οποίο περιείχε προσωπικά έγγραφα και 140 ευρώ. 9. Στις , το απόγευμα, έκλεψαν πορτοφόλι από ηλικιωμένο ημεδαπό επιβάτη λεωφορείου, το οποίο περιείχε προσωπικά έγγραφα. 10. Στις , το βράδυ, έκλεψαν τσαντάκι μέσης από ημεδαπό επιβάτη λεωφορείου, το οποίο περιείχε προσωπικά έγγραφα και 10 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τη συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες πράξεις συνεχίζεται. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Το Δ.Σ., με βάση τα άρθρα 10, 11 και 14 του καταστατικού, σας καλεί στη δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, την ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, στις 8.30 π.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1 ου Δημ. Σχ.(Αγ.Αντώνιος)με θέμα: Συζήτηση της Ημερήσιας Διάταξης της 81 ης Γ.Σ. της ΔΟΕ που σας έχει αποσταλεί και περιλαμβάνει: Α. Επαγγελματικά Εργασιακά (Δαπάνες για την Παιδεία, Οικονομικά Εκπαιδευτικών, Προσχολική Αγωγή, Υγειονομική περίθαλψη, Αξιολόγηση, Μετεκπαίδευση - Επιμόρφωση) Διεκδικητικό Πλαίσιο Πρόγραμμα δράσης Υπενθυμίζουμε ότι το Σύλλογό μας θα αντιπροσωπεύσουν στην 81 η Γ.Σ. της ΔΟΕ οι αντιπρόσωποι που εκλέχτηκαν πέρυσι το Μάη, γιατί έχουν διετή θητεία με βάση το καταστατικό της ΔΟΕ. ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ! To Δ.Σ. «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 11 Μέχρι τώρα έχει εξακριβωθεί ότι η παραπάνω σπείρα κατά το τελευταίο τρίμηνο, έχει διαπράξει στην περιοχή του Περιστερίου 14 διαρρήξεις. Σε έρευνα που διενεργήθηκε σε ισόγεια κατοικία στο Περιστέρι, που χρησιμοποιούσαν σαν χώρο αποθήκευσης των κλοπιμαίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: * Κοσμήματα. * Τρείς (3) φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές. * Δύο (2) πληκτρολόγια ηλεκτρονικού υπολογιστή. * Μια (1) ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. * Οκτώ (8) κινητά τηλέφωνα. * Ένδεκα (11) ρολόγια. * Μία (1) ψηφιακή βιντεοκάμερα. * Ένας (1) ψηφιακός εκτυπωτής. * Δύο (2) συσκευές DVD. * Τρείς (3) αποκωδικοποιητές. * Ένα (1) ηχοσύστημα. * Ένα (1) ζευγάρι ηχεία. * Πέντε (5) ξυριστικές μηχανές. * Δύο (2) ηλεκτρικές μικροσυσκευές. * Διαρρηκτικά εργαλεία και γάντια. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ ερευνάται η συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις. Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ένωση Ηπειρωτών Περιστερίου «Ο Πύρρος» Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ηπειρωτών Περιστερίου «Ο Πύρρος», ξεκινά τη θητεία του με ένα πλαίσιο δράσεων μέσα στον κοινωνικό ιστό του Δήμου Περιστερίου, στον οποίο «Η ΗΠΕΙΡΟΣ» αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του. Αξίες όπως αυτές του κοινωνικού εθελοντισμού, της υπευθυνότητας της εμπιστοσύνης, της ενεργής συνεργασίας με θεσμικούς και πολιτιστικούς φορείς της πολιτείας αλλά και των πολιτών, αποτελούν παραδείγματα και αφετηρία δράσης για την Ένωση Ηπειρωτών Περιστερίου «Ο Πύρρος». Οι πολιτιστικές δράσεις για το τρέχον έτος θα είναι μια σειρά εκδηλώσεων με τίτλο « , ένας αιώνας με άρωμα Ελλάδας - Ελεύθερη Ήπειρος». Θα είναι ένα επίκαιρο πρόγραμμα απόδοσης τιμής στους απανταχού Ηπειρώτες, με χορό, μουσική, εικαστικά, λογοτεχνία, ιστορικά δρώμενα, μαρτυρίες ζωής και αυθεντική ελληνική παράδοση, αξίες και ιδανικά των Ηπειρωτών. Στα πλαίσια των εκδηλώσεων αυτών, το ετήσιο θερινό χοροστάσι που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί τον Ιούνιο 2012, θα αποτελέσει την πρώτη πολιτιστική αντάμωση με Ηπειρωτική παραδοσιακή μουσική. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες του Απριλίου 2012 είναι: Γκούντας Κωνσταντίνος - Πρόεδρος, Κόντης Ζήκος - Α Αντιπρόεδρος, Μπάος Βασίλειος - Β Αντιπρόεδρος, Ανδρεάδης Σάββας - Γενικός Γραμματέας, Τσατσούλης Νικόλαος - Ταμίας, Αθανάσιος Σταμάτης - Ειδικός Γραμματέας, Ζηκόπουλος Διονύσιος - Έφορος Πολιτιστικών και Δημοσίων Σχέσεων, Τσίμα - Τασούλα Εύη - Έφορος Εντευκτηρίου και Χορευτικού, Γαλάζιος Παύλος - Υπεύθυνος Τύπου, Δρούγκας Φώτιος - Υπεύθυνος Νεολαίας και Άθλησης, Βασιλικώστα Μαρία - Υπεύθυνη Επικοινωνίας με Πολιτιστικούς Συλλόγους. Στα Γραφεία της Ένωσης Ηπειρωτών Περιστερίου, Νέδοντος 11 και Αλίκης, κάθε Δευτέρα - Παρασκευή και Κυριακή, διδάσκονται από το 2009, Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί για όλες τις ηλικίες. Επικοινωνία με την Έφορο του Χορευτικού, κα Εύη Τασούλα στο τηλέφωνο Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με κ. Γκούντα Κωνσταντίνο στα τηλέφωνα: , ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο πανέμορφο Δήλεσι Βοιωτίας εξοχική μονοκατοικία σε οικόπεδο 243,80 τ.μ. με δύο κτιστές αποθήκες σύνολο 55 τ.μ. και μια αποθήκη κήπου, με τρεις ελιές, μια πορτοκαλιά, μια αχλαδιά, μια μηλιά, μια μικρή βερυκοκιά και σαράντα περίπου τριανταφυλλιές, με πλακόστρωτη αυλή, πλήρως νομιμοποιημένη σε τιμή ευκαιρίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο κ. Δημήτρη.

12 Σελίδα 12 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 31 Μαΐου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Περιστερίου, οι οποίες πραγματοποιούνται στο Άλσος Περιστερίου, στο Νέο Θέατρο «Τέχνη στην Πέτρα» και στο Θέατρο Πολιτών. ΑΛΣΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Στο Άλσος Περιστερίου παρουσιάζονται πολιτιστικά προγράμματα σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκδηλώσεις των Βρεφονηπιακών Σταθμών, εκδηλώσεις των Τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου και των Εργαστηρίων του Δήμου, Θεατρικές παραστάσεις και αφιερώματα. Η ώρα έναρξης των εκδηλώσεων είναι στις 8.00 μ.μ. και η είσοδος ελεύθερη. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΝΙΟΣ Παρασκευή 1 Ιουνίου: 27 ο Δ.Σ. Παραδοσιακοί & Λαϊκοί Χοροί Σάββατο 2 Ιουνίου: 35 ο Δ.Σ. Παραδοσιακοί Χοροί Κυριακή 3 Ιουνίου: 31 ο Δ.Σ. Παραδοσιακοί Χοροί Τρίτη 5 Ιουνίου: 10 ο Δ.Σ. Παραδοσιακοί Χοροί Τετάρτη 6 Ιουνίου: 15 ο Δ.Σ. Παραδοσιακοί Χοροί Πέμπτη 7 Ιουνίου: 21 ο Δ.Σ. Παραδοσιακοί & Λαϊκοί χοροί Παρασκευή 8 Ιουνίου: 24 ο Δ.Σ. Παραδοσιακοί Χοροί Σάββατο 9 Ιουνίου: 41 ο Δ.Σ. Παραδοσιακοί Χοροί Κυριακή 10 Ιουνίου: Εκδήλωση Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Περιστερίου - 32 ο Δ.Σ. Παραδοσιακοί Χοροί με συνοδεία Ορχήστρας Δευτέρα 11 Ιουνίου: «Παλιά κι αγαπημένα...» από την Ορχήστρα των Καθηγητών του Δημοτικού Ωδείου και τις Χορωδίες των ΚΑΠΗ Τετάρτη 13 Ιουνίου: Έκθεση Εργαστηρίων Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Χειροτεχνίας, Κεντητικής και Ετήσια εκδήλωση από το εργαστήρι Μοντέρνων Χορών Πέμπτη 14 Ιουνίου: 36 ο Δ.Σ. Παραδοσιακοί Χοροί Παρασκευή 15 Ιουνίου: 22 ο Δ.Σ. Παραδοσιακοί Χοροί Σάββατο 16 Ιουνίου & Δευτέρα 18 Ιουνίου: Ετήσια εκδήλωση Τμημάτων Παραδοσιακών χορών Δήμου Περιστερίου Τρίτη 19 Ιουνίου & Τετάρτη 20 Ιουνίου: Πανελλήνιος Αθλητικός Σύλλογος «Τα Περιστέρια» Παραδοσιακοί Χοροί Πέμπτη 21 Ιουνίου: Συναυλία σπουδαστών τζαζ - ροκ μουσικής του Δημοτικού Ωδείου στον Πεζόδρομο της Εθνικής Αντιστάσεως Παρασκευή 22 Ιουνίου: «...Για το καλό μου» Μουσική παράσταση της ομάδας «εξ αδιαιρέτου» Σάββατο 23 Ιουνίου: «5 η Πανελλήνια Συνάντηση Χορωδιών του Δήμου Περιστερίου» Τρίτη 26 Ιουνίου: Σχολή Χορού Πάνου Μεταξόπουλου Τετάρτη 27 Ιουνίου: 13 ο Λύκειο Περιστερίου Μουσικό ταξίδι από το χθες στο σήμερα Παρασκευή 29 Ιουνίου: Ομάδα «Encore theatrical arts project» Σάββατο 30 Ιουνίου: Αφιέρωμα στη Δόμνα Σαμίου με τους Λάκη Χαλκιά, Καίτη Κούλια, Σοφία Παπάζογλου, Χρόνη Αηδονίδη, Χρήστο Τσιαμούλη ΙΟΥΛΙΟΣ Κυριακή 1 Ιουλίου: το «θέατρο Πόλις» παρουσιάζει το έργο του Αριστοφάνη «Βάτραχοι» Δευτέρα 2 Ιουλίου: Συναυλία με έντεχνα και λαϊκά ελληνικά τραγούδια, από την Ορχήστρα των Καθηγητών του Δημοτικού Ωδείου Τετάρτη 4 Ιουλίου: Θεατρική ομάδα συλλόγου «Η Πρόοδος» παρουσίαση του θεατρικού έργου «Ματωμένος Γάμος» Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα Πέμπτη 5 Ιουλίου & Παρασκευή 6 Ιουλίου: Η θεατρική σκηνή του Δήμου Περιστερίου «Ανδρέας Βαρούχας» παρουσιάζει το έργο του Αριστοφάνη «ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΕΣ» Σάββατο 7 Ιουλίου: Το θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου Αγίας Βαρβάρας παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Ρίτσου «ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΕΝΟ ΤΣΟΥΚΑΛΙ» Κυριακή 8 Ιουλίου: Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Ίχνος παρουσιάζει το έργο του Γάλλου συγγραφέα Antoine de Saint Exupery. «Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ» Δευτέρα 9 Ιουλίου & Τρίτη 10 Ιουλίου: Η θεατρική σκηνή του Δήμου Περιστερίου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ» παρουσιάζει το έργο του A.Gurny «Η ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ» Τετάρτη 11 Ιουλίου: «Σε ήχους soul jazz» Συναυλία από τους Καθηγητές του μοντέρνου τμήματος του Δημοτικού Ωδείου Πέμπτη 12 Ιουλίου : Μουσική εκδήλωση με την ορχήστρα Άγγλων μαθητών Σάββατο 14 Ιουλίου : Αφιέρωμα στον Μάρκο Βαμβακάρη Κυριακή 17 Ιουλίου : Επετειακή εκδήλωση για την ΚΥΠΡΟ με δημοτικά τραγούδια και χορούς από τον χορευτικό όμιλο του Πανεπιστημίου Κύπρου Τετάρτη 18 Ιουλίου : Αφιέρωμα στο Νέο Κύμα, μουσική ξενάγηση στο κλίμα των μπουάτ των άρχων της 10ετίας του 60 Σάββατο 21 Ιουλίου : Σμυρναϊικη Μουσική Τετάρτη 25 Ιουλίου : Αφιέρωμα στο Λαϊκό Τραγούδι Σάββατο 28 Ιουλίου: Αφιέρωμα στο Γιώργο Ζαμπέτα ( ) & Ελληνικός Κινηματογράφος Επίσης τον μήνα Ιούλιο θα πραγματοποιηθούν βραδιές κινηματογράφου και καραγκιόζη καθώς και όλο τον Ιούνιο και Ιούλιο παιδικές δραστηριότητες θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη & Πέμπτη από ώρα ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Στο Θέατρο Πολιτών παρουσιάζονται θεατρικές παραστάσεις σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ώρα έναρξης των παραστάσεων είναι 8.45 μ.μ. και η είσοδος ελεύθερη. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΝΙΟΥ Πέμπτη 31 Μαΐου: Παιδική θεατρική παράσταση θεατρικής ομάδας Δήμου Περιστερίου Τετάρτη 6 Ιουνίου: 24 ο Δ.Σ. θεατρική παράσταση «Η ωραιότερη ιστορία του κόσμου» Παρασκευή 8 Ιουνίου: 11 ο Δ.Σ. θεατρική παράσταση «Ειρήνη» του Αριστοφάνη & «Μύθοι του Αισώπου» Τρίτη 12 Ιουνίου: 26 ο Νηπιαγωγείο καλοκαιρινή γιορτή Τετάρτη 20 Ιουνίου: 6 ο Γυμνάσιο θεατρικό έργο (Έξοδος) του Αντώνη Παπαδόπουλου Πέμπτη 21 Ιουνίου: 11 ο Λύκειο θεατρικό έργο (Μήδεια) του Μποστ Παρασκευή 22 Ιουνίου: 3 ο Γυμνάσιο θεατρικό έργο (Το Μυστικό των αοράτων) του Λεφ Ουστίνοφ Σάββατο 23 Ιουνίου: 1 ο Λύκειο θεατρικό έργο (Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες) του Αλέκου Σακελλάριου Κυριακή 24 Ιουνίου: 14 ο Λύκειο θεατρικό έργο (Ηλίθιοι) του Νιλ Σάιμον Δευτέρα 25 Ιουνίου: 10 ο Γυμνάσιο θεατρικό έργο (Με δύναμη από την Κηφισιά) των Κεχαίδη- Χαβιαρά Τρίτη 26 Ιουνίου: 2 ο Γυμνάσιο θεατρικό έργο (Μαθήματα Βιολογίας) της Τάνιας Χριστοφοράτου Τετάρτη 27 Ιουνίου: 5 ο Γυμνάσιο θεατρικό έργο (Κατά φαντασία ασθενής) του Μολιέρου, διασκευή Ζουφλάκου Μαρία Πέμπτη 28 Ιουνίου: 8 ο Λύκειο θεατρικό έργο (Μπαμπά μην πεθάνεις ποτέ Παρασκευή) των Ρήγα - Αποστόλου Παρασκευή 29 Ιουνίου: 16 ο Γυμνάσιο θεατρικό έργο (Οι μικροί φαρισαίοι) του Δημήτρη Ψαθά Σάββατο 30 Ιουνίου: 2 ο νυχτερινό ΕΠΑΛ θεατρικό έργο (Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού) του Ντάριο Φο.

13 Πέμπτη 31 Μαΐου 2012 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αγίου Βασιλείου 63 Άλσος - Τ.Κ Περιστέρι Τηλ. & Φαξ: , Εκπαίδευση μελών Εθελοντικών Οργανώσεων στη Δασοπροστασία και Δασοπυρόσβεση Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος η εκπαίδευση των ενεργών μελών των εθελοντικών οργανώσεων της πόλης μας σε θέματα δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης από τον 10 ο Πυροσβεστικό Σταθμό. Στο κάλεσμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ανταποκρίθηκαν και έλαβαν μέρος η Εθελοντική Ομάδα Πολιτών Περιστερίου (ΕΟΠΠ), η Ελληνική Ένωση Έρευνας καθ Διάσωσης Εθελοντών Αττκής (ΕΕΕΔΕΑ)και η Ομάδα Εκτάκτων Αναγκών και Πυρασφάλειας Καματερού Η εκπαίδευση των μελών των εθελοντικών ομάδων πραγματοποιήθηκε σε τρεις ημέρες 9, 12 και 16 Μαϊου 2012 στο χώρο του 10 ου Πυροσβεστικού Σταθμού από αξιωματικούς της Π.Υ.,πυραγούς. Αντώνιο Ταμπάκη και Τσαβαλόπουλο Χρήστο. Την Τρίτη ημέρα μετά την θεωρητική εκπαίδευση οργανώθηκε από τους εκπαιδευτές και το προσωπικό του Π.Σ. πρακτική άσκηση σε δασική έκταση παρά το νταμάρι Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Τα μέλη των Εθελοντικών Οργανώσεων ανέπτυξαν εγκαταστάσεις και ασκήθηκαν πρακτικά σε πραγματικό πεδίο στην αντιμετώπιση εικονικής πυρκαγιάς. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτών Περιστερίου (ΕΟΠΠ) εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες στους εκπαιδευτές αξ/κούς και το προσωπικό του 10 ου Π.Σ., διότι έδωσαν την ευκαιρία και στα νέα μέλη να εκπαιδευθούν, να αποκομίσουν γνώσεις και να αναπτύξουν ικανότητες χρήσιμες για τους ίδιους και την συνεργασία με τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, αν χρειασθεί. Καλούμε τους Πολίτες του που θέλουν να ενταχθούν και συμμετέχουν εθελοντικά στην πυροπροστασία στο Ποικίλο το καλοκαίρι του 2012 να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα και Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Χατζηπαναγιώτου Αθηνόδωρος Η Γενική Γραμματέας Διαμάντω Γλάρου «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 13 Αγωνιστική παράσταση και παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Λαϊκής Επιτροπής Αγώνα Περιστερίου για το θέμα των καθαριστριών Παρέμβαση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 29 Μαΐου, έκανε η Λαϊκή Επιτροπή Αγώνα Περιστερίου σχετικά με το θέμα των καθαριστριών των σχολείων, οι οποίες εργάζονται με σύμβαση εργασίας. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ Το πρωί της ίδιας ημέρας η Λαϊκή Επιτροπή Αγώνα με εκπροσώπους γονέων και εκπαιδευτικών και εργαζομένων (καθαριστριών) πραγματοποίησαν αγωνιστική παράσταση στον αντιδήμαρχο Παιδείας Θεόδωρο Αρβανίτη, απ τον οποίο όπως δήλωσαν δεν πήραν απάντηση για την εξασφάλιση της εργασίας των συγκεκριμένων εργαζομένων, αλλά απλά την δέσμευση ότι τα σχολεία θα έχουν καθαριότητα και κατά τη νέα σχολική χρονιά, με όποια διαδικασία κι αν προκύψει με τις καθαρίστριες. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το θέμα ετέθηκε αρχικά κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ερώτηση που κατέθεσε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Περιστερίου Γρηγόρης Τημπλαλέξης: «Ο Καλλικράτης αφήνει αίολες περισσότερες από 60 καθαρίστριες που εργάζονται με σύμβαση έργου στα σχολεία του Περιστερίου. Η Λαϊκή Επιτροπή είχε συνάντηση το πρωί με τον αντιδήμαρχο Παιδείας. Τι θα γίνει; Τι απαντά ο αντιδήμαρχος; Θα πληρώνουν οι Σύλλογοι Γονέων και για την καθαριότητα στα σχολεία, όπως πληρώνουν και για άλλα;». Στη συνέχεια ζήτησε και τοποθετήθηκε για το θέμα, με τη σύμφωνη γνώμη του σώματος, ο Θ. Κρανάς, Μέλος της Λαϊκής Επιτροπής Αγώνα και του ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών: «Για εμάς οι καθαρίστριες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής κοινότητας. Πιστεύουμε πως η σημερινή κατάσταση που αντιμετωπίζουν είναι αποτέλεσμα του Καλλικράτη και της βάρβαρης συρρίκνωσης των οικονομικών δαπανών του δημοσίου. Είναι ένα σοβαρό θέμα. Η μη συνέχιση της εργασίας τους θα αφήσει ένα κενό που πιστεύουμε πως θα καλυφθεί είτε με το να βάλουν οι γονείς το χέρι στην τσέπη είτε με εθελοντική εργασία είτε με εργολάβους εταιρειών καθαρισμού που θα στοιχίσουν πολύ περισσότερο και θα επιβάλλουν αμοιβές και σχέσεις εργασίας του μεσαίωνα. Είναι φανερό ότι αντιμετωπίζουμε απολύσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και «επιθέσεις» στους εργαζόμενους. Καλούμε όλους και κάθε πρωτοβάθμιο σωματείο σε μια συντονισμένη δράση ανατροπής αυτού του άδικου νόμου, αυτής της αντεργατικής πολιτικής. Εμείς ζητάμε: καμία μεταφορά αρμοδιοτήτων στους Δήμους χωρίς τους απαραίτητους πόρους και να μην αποδεχτεί αυτή την κατάσταση το Δημοτικό Συμβούλιο». Ο αντιδήμαρχος Παιδείας Θεόδωρος Αρβανίτης τόνισε κατά την τοποθέτησή του: «Σήμερα έγινε μια συνάντηση με τους εκπροσώπους και συζητήσαμε για το θέμα των καθαριστριών με σύμβαση έργου, των οποίων η θητεία τελειώνει με τη λήξη του σχολικού έτους. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι Σύλλογοι Γονέων δε θα πληρώσουν για την καθαριότητα των σχολείων. Τα σχολεία είναι και θα παραμείνουν καθαρά». Συνέχισε λέγοντας: «Βάσει του νόμου 4002 αρθ. 69 του 12 οι καθαρίστριες από την έναρξη του νέου σχολικού έτους και εφ όσον οι ανάγκες για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορούν να καλυφθούν με συμβάσεις που καταρτίζονται από τους οικείους Δήμους βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Και η κείμενη νομοθεσία αναφέρει ότι αυτό θα γίνει μέσω της διαδικασίας του ΑΣΕΠ. Αν αυτό ισχύσει, αυτό θα εφαρμόσουμε. Δεν πρόκειται να παραβλέψουμε το νόμο. Αυτό που μπορώ να εξασφαλίσω εγώ είναι ότι οποιαδήποτε διαδικασία θα προκύψει για τις καθαρίστριες, σίγουρα στα σχολεία θα υπάρχουν καθαρίστριες, τα σχολεία θα παραμείνουν καθαρά και δε θα μπει κανένα ιδιωτικό συνεργείο στα σχολεία». ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο Γ. Καταχανάς, από τη Λαϊκή Επιτροπή Αγώνα, ο Κ. Λεμπέσης, από την Ένωση Συλλόγων Γονέων Περιστερίου και εκπρόσωποι των καθαριστριών έκαναν σχετικές δηλώσεις στον «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟΓΟ». Οι εκπρόσωποι των καθαριστριών μας είπαν: «Είμαστε σε μια αβεβαιότητα, κινδυνεύουμε κατά τη νέα σχολική χρονιά να μείνουμε χωρίς δουλειά. Για να κάνουμε αυτή την εργασία, για την οποία αμειβόμαστε με πολύ λίγα χρήματα, την κάνουμε γιατί έχουμε ανάγκη, έχουμε να αντιμετωπίσουμε την καθημερινή μας επιβίωση, αλλά και αν χάσουμε αυτή την εργασία δε θα μπορέσουμε να βρούμε άλλη δουλειά, ειδικά τώρα που η ανεργία είναι σε υψηλά επίπεδα. Προσφέρουμε έργο, και, παρ όλη τη χαμηλή αμοιβή, προσπαθούμε καθημερινά να είναι τα σχολεία μας καθαρά, δουλεύοντας και πέραν του ωραρίου μας». Συνέχισαν τονίζοντας: «Υπάρχουν κενά στην καθαριότητα των σχολείων, η δουλειά που κάνουμε είναι για να καλύπτονται αυτά τα κενά, δεν είναι μια δουλειά που είναι περιττή. Και είναι μια δουλειά για την οποία, ενώ δουλεύουμε με εξευτελιστική αμοιβή, την κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Πολλές απ εμάς δουλεύουν δέκα και δεκαπέντε χρόνια. Αν μείνουν χωρίς αυτή τη δουλειά τι θα κάνουν; Εργαζόμαστε όσο καλύτερα μπορούμε, δουλεύουμε ακόμη και χωρίς πληρωμή, όταν το σχολείο τελειώνει, τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο και χωρίς να παίρνουμε επίδομα ανεργίας, μόνο και μόνο για να κάνουμε τη γενική καθαριότητα και να βρουν τα παιδιά τα σχολεία καθαρά το Σεπτέμβρη». Κατέληξαν επισημαίνοντας: «Νιώθουμε ότι ενώ προσφέρουμε τα πάντα οι αρμόδιοι μας εμπαίζουν. Και εντός της συνεδρίασης ο αντιδήμαρχος Παιδείας δεν απάντησε συγκεκριμένα αλλά ούτε και οι πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών τοποθετήθηκαν, δεν πήραν θέση, δεν έδωσαν απαντήσεις. Νιώθουμε ότι είμαστε «μπαλάκια» που μας πετάνε. Μας είπε ο αντιδήμαρχος παιδείας στη συνάντησή μας το πρωί ότι δεν ξέρει πότε θα πληρωθούμε για τους τελευταίους μήνες και δεν ξέρει αν θα συνεχίσουμε να έχουμε τη δουλειά μας. Τι θα κάνουμε εμείς;». Ο Γ. Καταχανάς, από τη Λαϊκή Επιτροπή Αγώνα Περιστερίου είπε: «Ο Καλλικράτης, όπως φαίνεται, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Όσο κι αν θέλει να κρυφτεί η διοίκηση, επί της ουσίας, μέσω του Καλλικράτη, παίρνει αρμοδιότητες και ευθύνες τις οποίες βέβαια δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αφού δεν της δίνονται οι απαραίτητοι πόροι. Αυτές τις ευθύνες, όπως είναι η καθαριότητα των σχολείων, έρχεται σήμερα να τις μεταφέρει στους γονείς είτε με την εθελοντική εργασία είτε με μια σειρά νόμους όπως μέσω ΜΚΟ να πάρει εργαζόμενους με φθηνή εργασία και στη συνέχεια μέσω εργολάβων. Αυτό το σχέδιο εμείς ως Λαϊκή Επιτροπή δεν είμαστε διατεθειμένοι να το αποδεκτούμε. Αν φύγουν αυτές οι, περίπου, 90 καθαρίστριες τότε τα 3/5 των σχολείων της πόλης, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δε θα έχουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ούτε τη στοιχειώδη καθαριότητα. Για να εξασφαλιστούν οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι πρέπει να εξασφαλιστεί η μόνιμη και σταθερή εργασία με πλήρη δικαιώματα. Η διοίκηση λέει σήμερα ότι θα είναι υπερασπιστές του νόμου, ενώ πριν μας έλεγε ότι θα στραφεί ενάντια στις συγχωνεύσεις των σχολείων ή στα χαράτσια, ενάντια σε άλλους νόμους δηλαδή. Η διοίκηση και στο συγκεκριμένο θέμα θα μας βρει απέναντί της». Ο Κ. Λεμπέσης, από την Ένωση Συλλόγων Γονέων Περιστερίου είπε: «Η θέση μας είναι πάγια: μόνιμη και σταθερή δουλειά σε όλους τους εργαζόμενους και πρώτα και κύρια των καθαριστριών των σχολείων. Τα σχολεία πρέπει να είναι καθαρά και οι εργαζόμενοι να έχουν δουλειά. Τα τελευταία 3 χρόνια με την εφαρμογή του Καλλικράτη, πέρασαν αρμοδιότητες στους Δήμους χωρίς τα απαραίτητα κονδύλια, όπως έγινε με τα σχολεία για τα οποία δεν μπορούν να καλυφθούν τα έξοδα λειτουργίας τους. Οι διευθυντές των σχολείων στρέφονται στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου, οι οποίες τους απαντούν ότι δεν έχουν χρήματα. Αυτό που πρέπει να μείνει στον κόσμο είναι ότι προσπαθούν η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι «συνοδοιπόροι» τους να φέρουν το «νέο σχολείο» στη χώρα, το «σχολείο της αγοράς». Αποτέλεσμα αυτού είναι η δημιουργία μεγάλων σχολικών πολυδύναμων κέντρων απρόσωπων, με διευθυντές - manager οι οποίοι θα ψάχνουν να βρουν χορηγούς για τη λειτουργία των σχολείων τους. Ήδη στο Περιστέρι έχουμε ένα νηπιαγωγείο το οποίο έλαβε χορηγία από τον Όμιλο Μποδοσάκη με την απαίτηση να τοποθετηθεί η σχετική ταμπέλα, όπως κι έγινε. Εκεί οδηγείται και η καθαριότητα, στα ιδιωτικά συνεργεία καθαρισμού. Η διοίκηση του Δήμου δεν έδωσε απαντήσεις, μας προέτρεψε στον Καλλικράτη και στον ΑΣΕΠ. Αλλά, ώσπου να γίνουν οι προσλήψεις των καθαριστριών μέσω ΑΣΕΠ θα περάσει καιρός και τα σχολεία θα μείνουν βρώμικα. Εμείς θέλουμε να πούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ιδιαιτέρως στη διοίκηση του Δήμου ότι θα μας βρουν μπροστά τους. Θέλουμε ασφάλεια και καθαριότητα στα σχολεία χωρίς να βάλει ο γονιός το χέρι στο τσέπη. Αλλιώς θα προβούμε σε κινητοποιήσεις και ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και θα πρέπει να πάρει τη θέση του και να δείξει με ποιανού το μέρος θα ταχθεί».

14 `ÌÒ 14 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 31» ÖÜ 2012»¾ À À À ` ¾»¾` `»¾` À ` À ¾ˆ / ` À»»» & ` ` À¾» ¾ ¾ À ` ¾ˆ 04 & Àˆ` ÌØ ÙÛÌ Ø : 30/05/2012 Ø. ØàÛ.: Ö Ñ À Àˆ ` `»¾ˆ ¾ ÔÛ Ó ØÞÖÚ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ» Ì - ÛÙ Ú Ù ÒÌ ÖÚ Ñ ØÜÙÙÌ ÖÛ : 1) ÑÛ ˇÌÛ ÙÌ ØÖÞÌ ØÖ ÓÌ Ö ÖÛ - ÑÖ àô ÙÓÖ ÓÌ ÙÝØ ÙÓÌ ÔÌÚ ØÖ- ÙÝÖØÌ Ú ÛÖ ÙÜÔÖÒÖ ÛàÔ ÛÖÜÓÌ ÔàÔ Ì àô ß À¾» ˆ `ˆ- À ` ` ` ˆ ` - ` ` ý ÙÜÓÝàÔ ÓÌ Û Ú Û ÕÌ Ú: ) ÛÖÜ. 2539/97 ÛÖÜ ØˇØÖÜ 17. É) Û Ú ˆ ÖÜØ Ñ Ú ÖÝ Ù Ú 11389/93 ( 185/93) ß Ô ÖÚ Ñ ÔÖ- Ô ÙÓÖÚ ØÖÓ ˇÌ àô ÖØ Ô ÙÓàÔ ÛÖ - Ñ Ú ÜÛÖ Ö Ñ Ù Úý. ) ÛÖÜ ØˇØÖÜ 1 Ø. 5 ÛÖÜ. 2286/ 95 Ö àú ÙÜÓ Ò Øàˇ Ñ Ô ÓÌ ÜÛÌ Ú Û Ú Ø. 1 ÛÖÜ ØˇØÖÜ 13 ÛÖÜ. 2503/97 ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖÜ Ô Ú ÓÌ ÌÕ - ÔÛ Þ Ò ÌÚ ÌÜØà ( ). 2) ¾ àô ÙÓÖÚ ˇ ÔÌ ÙÛ Ú 05/ 06/2012 ÓÌØ À Ñ àø 10:00 Ì àú 10:30 ÙÛ Ø ÝÌ ÛÖÜ ÓÖÜ ( Ù Ò ÉÖÜÛ 04 & ØÜÙÛ ÒÒ ) ÌÔà- ÖÔ Û Ú ØÓÖ Ú Ì ÛØÖ Ú. 3) `ÛÖ àô ÙÓÖ ÔÖÔÛ ÌÑÛÖ Ô ÔàØ ÙÓÌ ÔÖ Ñ Û ÙÑÌÜ ÙÛÌÚ ØÖÓ ˇÌÜÛÌÚ Ø ÓÓÌ ÔÖ ÙÛÖ Ö ÑÌ Ö Ì ÓÌÒ Û Ø Ö, ÛÖ ÙÜÔÖÒÖ ÛàÔ - ÛÖÜÓÌ ÔàÔ Ì àô. 4) ØÖÓ ˇÌ ÞØ Ó ÛÖ ÖÛÌ Û Ö ÛÖÔ ÓÖ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ ÓÌ ÌÕ ÔÛ Þ Ò ÌÚ ÌÜØà ( ), ÛÖ ÌÛÖÚ ) ¾Ò Û ÙÞÌÛ Ñ Û Ú ÓÌÒÌÛ Ú ÌÜØ ÙÑÖÔÛ ÙÛ Ø ÝÌ ÛÖÜ ÓÖÜ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ ( Ù Ò ÉÖÜÛ 04 & ØÜ- ÙÛ ÒÒ - Û Ò ) Ñ Ö ÌÔ ÝÌØÖÓÌÔÖ Ó ÖØÖÜÔ Û Ú ÌØ Ù ÓÌÚ ÓÌ ØÌÚ Ñ àøìú Ô Ò ÓÉ - ÔÖÜÔ ÔàÙ. ¾ ÔÛ Ó ØÞÖÚ» ` ` ` ¾` À ` ¾ ˆ¾ : 49Ó - 7»¾ À N¾»¾` `»¾` ¾ˆ Ò ÖÔ: Ø ˇ. ØàÛ.: À Àˆ ` ¾ˆ` ¾ ¾ˆ» ¾ ¾ ¾ˆ `»¾ˆ ` Û Ù Ó ˇ ÛàÔ»ÖÜÙ ÑÖÜ ÜÓÔ Ù ÖÜ- ÜÑÌ ÖÜ ¾ Ó ØÞÖÚ Ò ÖÜ ZÌÔÌÛÖÚ ÑÖÚ, ØÖÑ ØÜÙÙÌ ÌˇÔ ÔÖ ÑÛÖ ÓÌ Ö ÖÛ - ÑÖ àô ÙÓÖ ÓÌ ÙÝØ ÙÓÌ ÔÌÚ ØÖ- ÙÝÖØÌ Ú ÓÌ ÑØ Û Ø Ö Ñ Û ÑÜØàÙ Ú Û Ô Ö ÑÖÔÖÓ ÑÖÛÌØ ØÖÙÝÖØ ÛÖ ÙÜÔÖ- ÒÖ ÛàÔ ØÖÚ ØÖÓ ˇÌ Ì àô ÖÜ ÙÜÓÝàÔÌ ÓÌ Û Ú ÛÌÞÔ ÑÌ Ú ØÖ Ø - ÝÌÚ Ñ ÛÖÜÚ ÖØÖÜÚ Û Ú ØÖÜÙ Ú Ñ ØÜÕ Ú, ÙÜÓÝàÔ ÓÌ Û Ú ÌÕ Ú Û ÕÌ Ú: * ÖÜ.. 60/2007 ß ØÖÙ ØÓÖ Û Ú ÒÒ Ô Ñ Ú ÖÓÖˇÌÙ Ú ÙÛ Ú Û - ÕÌ Ú Û Ú ¾ Ú 2004/18/, ÌØ ÙÜÔÛÖÔ ÙÓÖÜ ÛàÔ Ñ Ù àô ÙÜÔ ß Ú ÓÖÙ àô ÙÜÓÉ ÙÌàÔ ÌØ àô, ØÖ- Ó ˇÌ àô Ñ Ü ØÌÙ àôý, Ö àú ÛØÖ Ö- Ö ˇ ÑÌ ÓÌ Û Ô ¾ 2005/51/ Û Ú ÜØà Ñ Ú ÛØÖ Ú Ñ Û Ô ¾ 2005/75/ ÛÖÜ ÜØà ÑÖÜ Ö ÔÖÉÖÜÒ ÖÜ Ñ ÛÖÜ `ÜÓÉÖÜÒ ÖÜ Û Ú 16 Ú ÖÌÓÉØ ÖÜ * Ú ÖÝ /93/Û. /185 (...¾.. ) ß Ô ÖÚ ÔÖÔ ÙÓÖÚ ØÖÓ ˇÌ àô ¾... ý * ÖÜ. 3463/ 114 / ß ÜØàÙ ÛÖÜ à Ñ ÓàÔ Ñ Ö - ÔÖÛ ÛàÔý. * ÖÜ. 2286/ 19 / ß ØÖÓ ˇÌ ÌÚ ÛÖÜ ÓÖÙ ÖÜ ÖÓÌ Ñ ØÜˇÓ ÙÌ Ú ÙÜÔ ÝàÔ ˇÌÓ ÛàÔý. * ÖÜ N. 3731/ 263 / ß Ô ÖØ ÔàÙ Û Ú ÓÖÛ Ñ Ú ÙÛÜÔÖÓ Ú Ñ ØÜˇÓ ÙÌ Ú ÒÖ àô ˇÌ- Ó ÛàÔ ØÓÖ ÖÛ Û Ú ˆ ÖÜØ Ì ÖÜ Ùà- ÛÌØ ÑàÔý Ñ ÛÌØ Û Ô 13 Ø - Ø ÝÖ ÛÖÜ 20ÖÜ ØˇØÖÜ. * ÖÜ. 3548/ 68 / ß Û ÞàØ Ù ÓÖÙ ÌÜÙÌàÔ ÛàÔ ÝÖ- ØÌ àô ÛÖÜ ÓÖÙ ÖÜ ÙÛÖ ÔÖÓ ØÞ ÑÖ Ñ ÛÖ ÑÖ Ü Ö Ñ ÒÒÌÚ Û ÕÌ Úý. * ÖÜ. 3801/ 163 / ßÀÜˇÓ ÙÌ Ú ˇÌÓ ÛàÔ ØÖÙà ÑÖÜ ÓÌ ÙÜÓÉ Ù ÌØ Ù Ú àû ÑÖÜ Ñ ÖÜ ÖØ ÙÛÖÜ ÞØÖÔÖÜ Ñ ÒÒÌÚ Û ÕÌ Ú ÖØ ÔàÙ Ú Ñ ÒÌ ÛÖÜØ Ú Û Ú ÓÖ- Ù Ú Ö Ñ Ù Úý. * ÖÜ N. 3852/ 87 / ß Ì ØÞ ÛÌÑÛÖÔ Ñ Û Ú ÜÛÖ Ö Ñ Ù Ú Ñ Û Ú ÖÑÌÔÛØàÓÌ Ô Ú Ö Ñ Ù Ú - ØÖ Ø ÓÓ ÒÒ ÑØ Û Úý. * ÖÜ N. 3861/ 112 / ß Ô ÙÞÜÙ Û Ú Ý ÔÌ Ú ÓÌ Û Ô Ü ÖÞØÌàÛ Ñ Ô ØÛ Ù ÔÖÓàÔ Ñ Ø - ÕÌàÔ ÛàÔ ÑÜÉÌØÔ Û ÑàÔ, Ö Ñ Û ÑàÔ Ñ ÜÛÖ Ö Ñ Û ÑàÔ ÖØ ÔàÔ ÙÛÖ - ÑÛÜÖ ß ØÖ e3ø ÓÓ Ü Ì ý Ñ ÒÒÌÚ Û ÕÌ Úý. * ÖÜ N. 3870/ 138 / ß ÑÒÖ ÑÌÚ ÔÌÚ ÙÜÔ Ü ÙÓàÔ Ñ Ü Öß Ý àô Ñ ÌÒÌ ÞÖÚ ÜÛàÔ, Ñ Û Û Ú ÌØ ÝÌØÌ ÑÌ Ú Ñ ÓÖÛ ÑÌÚ ÌÑÒÖ- Ì Úý, àú Ì Û Ô ÌØ ÛàÙ ( ) Û Ú 10 Ú Ø Ø ÝÖÜ ÛÖÜ 18ÖÜ ØˇØÖÜ. * Ú ˆ.. 2/3732/1988 ( 767/ Û. /1988) ÌØ àøì Ô Ù Û Ù Ú Ó ˇ - ÛàÔ ÓÖÜÙ ÑàÔ ÙÞÖÒÌ àô, Ö àú ÙÞÜÌ. * ÖÜ ØˇØÖÜ 2, Ø. 9 ÛÖÜ. 1566/ 1985 ß ÖÓ Ñ ÒÌ ÛÖÜØ Û Ú ØàÛÖ- É ˇÓ Ú Ñ ÌÜÛÌØÖÉ ˇÓ Ú ÌÑ - ÌÜÙ Úý Ñ ÒÒÌÚ Û ÕÌ Ú ( 167). * ÖÜ ØˇØÖÜ 2, Ø. 24 ÛÖÜ. 2621/1998 ( 136) ß ÌØ ØÜˇÓ - Ù Ú ˇÌÓ ÛàÔ... Ñ ÒÒÌÚ Û - ÕÌ Úý. * ÖÜ.. 118/2007 ß ÔÖÔ ÙÓÖÚ ØÖÓ ˇÌ àô ÓÖÙ ÖÜ (.. )ý. * ÖÜ. 3886/2010 ( 173 / ) ß Ñ ÙÛ Ñ ØÖÙÛ Ù Ñ - Û Û ÙÜÔ ß ÓÖÙ àô ÙÜÓÉ ÙÌàÔý. * ÖÜ. 2690/ ( 45 ) ß ÜØàÙ ÛÖÜ à Ñ Ö Ñ Û Ñ Ú Ñ Ù Ú Ñ ÒÒÌÚ Û ÕÌ Úý. * ÖÜ. 2522/ ( 178 ) ß Ñ ÙÛ Ñ ØÖÙÛ Ù Ñ Û ÛÖ ÙÛ Ö ÖÜ ØÖ Ì Û Û Ú ÙÜÔ ß Ú ÙÜÓÉ ÙÌàÚ ÓÖÙ àô Ì Ø àô, ÑØ Û ÑàÔ ØÖÓ ˇÌ àô Ñ Ü ØÌÙ àô ÙÜÓÝàÔ ÓÌ Û Ô Ö 89/665 ¾ ý. Û Ô Ô Ñ ØÜÕ ÓÌ Ö ÖÛàÔ Û Ô ØÖÓ ˇÌ ß` Û Ù Ó ˇ ÛàÔ»ÖÜ- Ù ÑÖÜ ÜÓÔ Ù ÖÜ- ÜÑÌ ÖÜý. ¾ àô ÙÓÖÚ ˇ ÔÌ ÙÛ Ú ÓÌ Ø Ø ÙÑÌÜ Ñ àø 10:00 Ì àú 10:30.Ó. ÓÌ Û Ô Ò Õ Ø ÖÙ Ú ØÖÙÝÖØàÔ ÙÛÖ ÓÖÛ ÑÖ Û ÙÛ Ó Ò ÖÜ ( ÒÞÖÜ 48-50, ˇÖÜÙ ÓÖÛ - ÑÖÜ `ÜÓÉÖÜÒ ÖÜ, 4ÖÚ ÖØÖÝÖÚ), ÌÔà- ÖÔ Û Ú ØÓÖ Ú ÛØÖ Ú. Ñ àó ÙÜÓÓÌÛÖÞ Ú ÙÛÖÔ à- Ô ÙÓÖ Ì ÞÖÜÔ ÖÒ Û ÝÜÙ Ñ ÔÖÓ Ñ ØÖÙà, ÙÜÔÌÛ Ø ÙÓÖ ÌÔàÙÌ Ú ØÖÓ ˇÌÜÛàÔ ÖÜ ÙÑÖÜÔ ÛÖ Ô ÒÖ Ö Ì ÌÒÓ ÙÛ Ô ÒÒ ÙÌ Ö Ö - ÖÛÌ ÒÒ ÞàØ Û Ú.. ¾ ÙÜÔÖÒ ÑÖÚ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖÚ ÛÖÜ àô ÙÓÖÜ ÔÌ ØÞÌÛ ÙÛ ,00 ÞàØ Ú ÛÖ, ˇ ÞØ Ó ÛÖ ÖÛ ˇÌ Ì Ö ÙÛàÙÌ Ú ÛÖÜ Ö ÑÖÔÖÓ ÑÖÜ Ì ÛÖÜÚ 2012 ÛÖÜ ÓÖÜ. Ì Ü Ù Û Ô ÙÜÓÓÌÛÖÞ ÙÛÖÔ àô ÙÓÖ, ÖØ ÌÛ ÙÛÖ 5% Ì Û Ú ØÖÜ ÖÒÖ ÙˇÌ Ù Ú Ô Ú, ÙÜÓ Ì- Ø Ò ÓÉ ÔÖÓÌ ÔÖÜ ÛÖÜ. Û ÛÌÜÞ ÛÖÜ àô ÙÓÖÜ Ñ Û Ô ÓÌÒÌ Û ÓÌ Ñà ÑÖ 69/2012 Û Ú / ÔÙ Ú ¾ ÑÖÔÖÓ ÑàÔ ˆ ØÌÙ àô Ó ÖØÖÜÔ Ô Ò ÉÖÜÔ ÔàÙ Ö ÌÔ ÝÌØÖÓÌÔÖ Ñ Ô Ø Ò ÉÖÜÔ Ò ØÌÚ ÔÛ Ø ÝÖ Û Ú ÓÌÞØ Ñ Û Ô ØÖ ÖÜÓÌÔ Û Ú ÓÌØÖÓ Ô Ú ÌÔÌ Ø Ì Ú ÛÖÜ à- Ô ÙÓÖÜ Ö Û Ô ØÓÖ ˆ ØÌÙ ÛÖÜ ÓÖÜ ( ÒÞÖÜ Ò ÖÔ ØÓÖ Ö Ü ÒÒ ÒÖ.» Ø ÛÖÜ,.ÓÖÜÓ ÖÜÒ Ú,. Ì ÛØ, Û Ò , , fax ). Ù Ú, ÉØ ÙÑÖÔÛ ÙÌ ÒÌ- ÑÛØÖÔ Ñ ÓÖØÝ ÙÛ Ô ÙÛÖÙÌÒ ÛÖÜ ÓÖÜ Ò ÖÜ ¾» À ¾` ¾` Z ¾`

15 Πέμπτη 31 Μαΐου 2012 Πνευματικές ΤΟΜΕΣ Προσοχή, μη μας κλέψουν την ψήφο μας! του Δημήτρη Χαλιβελάκη, Δημοσιογράφου & λογοτέχνη Τίποτα το ρωμαλέο και μεγάλο δεν μπορεί να βγει από πουλημένες πένες (Ζαν Ζακ Ρουσό, , Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας). Η αντικειμενική και δημοκρατική ενημέρωση των πολιτών έχει μετατραπεί σε παραπληροφόρησή τους, σε αφόρητο σκοταδισμό για να χειραγωγηθούν ιδεολογικο-πολιτικά. Η επιχείρηση χειραγώγησης περνά μέσα από ψευδολογίες, τρομοκρατία και συγχύσεις κι αποβλέπει στον εγκλωβισμό του λαού σε πολιτικούς οργανισμούς αρεστούς στους Συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, στους Εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στους ντόπιους και ξένους πλουτοκράτες-καπιταλιστές. «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 15 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Το Σάββατο 26 Μαΐου, οι γονείς των μικρών παιδιών της Παιδικής Στέγης Περιστερίου συγκέντρωσαν τρόφιμα με σκοπό να βοηθήσουν τους ανήμπορους της πόλης που σιτίζονται από την Μητρόπολη Περιστερίου. Η κρίση που έχει δημιουργήσει εκατοντάδες μικρά και μεγάλα προβλήματα σε αρκετές οικογένειες κάνει κάθε άνθρωπο και κάθε φορέα που ακόμη μπορεί να απλώνει χέρι βοηθείας προς εκείνους που η κρίση τους αφαίρεσε το χαμόγελο από την πρώτη κιόλας στιγμή. «Είναι μια κίνηση ανθρωπιάς και αγάπης προς τους συμπολίτες μας και το κάνουμε με μεγάλο σεβασμό προς τα προβλήματά τους» μας είπε ο υπεύθυνος της Παιδικής Στέγης κ. Σωτήρης Γραικός. «Οι μέρες που ζούμε είναι σκληρές και δύσκολες και κανείς δεν ξέρει τι μας ξημερώνει ακόμα... Σκεφτήκαμε πως όλοι μαζί θα μπορούσαμε να προσφέρουμε κάποια τρόφιμα στη Μητρόπολη Περιστερίου η οποία φροντίζει τόσους ανθρώπους καθημερινά». Οι γονείς, συγκεντρώθηκαν στην αυλή της Παιδικής Οι ευθύνες επιμερίζονται σε όσους έχουν κυβερνήσει τον τόπο από την πτώση της αμερικανόπνευστης εφτάχρονης χούντας ( ) μέχρι τώρα (Νέα Δημοκρατία επί 14 έτη και ΠΑΣΟΚ επί 22 έτη). Διότι αυτά τα κόμματα έχουν επιτρέψει εδώ και 38 χρόνια, ιδίως, στους μεγαλοκαναλάρχες να παραβιάζουν κατάφωρα το ισχύον Σύνταγμα της Ελλάδας (άρθρο 15, εδάφια 1-2): Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους, που έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. Οι ηγεσίες του δικομματισμού εισπράττουν τα ανταλλάγματά τους: Εμετική προβολή της δήθεν χαρισματικής τους διαχείρισης των υποθέσεων τόπου και λαού από τους μεγαλοκαναλάρχες. Από την πλευρά τους οι ιθύνοντες ΝΔ και ΠΑΣΟΚ υπήρξαν πάντα δεόντως γαλαντόμοι με σουλτανικά προνόμια προς τους μεγαλοκαναλάρχες. Πρόκειται δηλαδή για ένα άθλιο αλισβερίσι, φυσικά, σε βάρος της αντικειμενικής και δημοκρατικής πληροφόρησης των πολιτών. Με αυτό τον τρόπο έβαλαν το λαό στο πλυντήριο εγκεφάλων, εδώ στην Ελλάδα, που γεννήθηκαν πριν από δυόμισι χιλιετίες οι αξίες της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας, της Ισονομίας και της Ειρήνης. Σε περιόδους εκλογών ο δικομματισμός απολαμβάνει σκανδαλώδη προβολή σε βάρος όλων των άλλων μικρότερων κομμάτων, ενώ οι μεγαλοκαναλάρχες εισπράττουν εξωφρενικά προνόμια. Κι όλα αυτά με ωμή παραβίαση του Συντάγματος της Ελλάδας από τα κόμματα της κυβερνητικής εξουσίας, αλλά και τους μεγαλοκαναλάρχες. Οι συνεταίροι του σκοταδισμού και της παραπληροφόρησης των πολιτών, δηλαδή οι ηγέτες του όποιου διπολισμού και οι ιδιοκτήτες ραδιοτηλεοπτικών μέσων, τα δεκανίκια τους και τα παπαγαλάκια τους, αδιαφορούν πλήρως για το αν πεινά, απελπίζεται και δυστυχεί ο λαός μας. Όμως, ο λαός μας, παραμένει ο πάντα ευολόπιστος και πάντα προδομένος (Διονύσιος Σολωμός ( ) στον Εθνικό μας Ύμνο). Ευθύνες έχουν και ορισμένοι συνάδελφοι -40 ή 50 από τους δημοσιογράφους της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών-, οι οποίοι, δυστυχώς, παραβιάζουν βασικές διατάξεις του καταστατικού της ΕΣΗΕΑ (άρθρο 7, εδάφιο 1), όπως ότι οι δημοσιογράφοι: α) Να ασκούν τη δημοσιογραφία ευσυνείδητα και με καλή πίστη, να τηρούν την επαγγελματική αλληλεγγύη και να δείχνουν διαγωγή, συμπεριφορά και ήθος ανάλογες με το λειτούργημα που ασκούν. β) Να υπερασπίζονται σε κάθε περίπτωση την ελευθεροτυπία και να μη συνεργάζονται στην επιβολή και την άσκηση οποιασδήποτε λογοκρισίας ή μέτρου που περιορίζει κατά οποιοδήποτε τρόπο την Ελευθερία του Τύπου (Έντυπου και Ηλεκτρονικού). γ) Να μην επιδιώκουν προσωπικά πλεονεκτήματα σε βάρος του συνόλου των μελών. Ωστόσο, είναι τελείως άδικο, προσβλητικό κι αντιδημοκρατικό να συκοφαντείται το σύνολο των δημοσιογράφων από πολίτες που δικαιολογημένα καταφέρονται, στην ουσία, μόνον ενάντια σε 40 ή 50 δημοσιογράφους, οι οποίοι, πράγματι, παραβιάζουν πολλές φορές τη δημοσιογραφική δεοντολογία και ηθική, μαζί με το καταστατικό της ΕΣΗΕΑ και τις ανάλογες διατάξεις του Συντάγματος της Ελλάδας. Διότι η συντριπτική πλειοψηφία των καλών δημοσιογράφων εργάζονται σε συνθήκες γαλέρας και με αμοιβές πείνας, ενώ υπάρχουν και εκατοντάδες άλλοι που είναι άνεργο και λιμοκτονούν, αλλά: Παραμένουν απροσκύνητοι και υπερήφανοι! Αλλά και ο λαός μας έχει τις δικές του ευθύνες: Διότι όχι μόνον δεν οργίζεται, αλλά, δυστυχώς, ανέχεται (!) τα όσα του σερβίρουν οι μεγαλοκαναλάρχες με τα τσιράκια τους και τα παπαγαλάκια τους! Ούτε ακόμα αντιδρά, όταν προσβάλλεται η τιμή και η αξιοπρέπεια της γυναίκας ή όταν προβάλλονται σκηνές φρίκης, εγκληματικότητας και άθλιας σεξομανίας ή όταν νοθεύονται βασικά στοιχεία του Λόγου, της Τέχνης και του Πολιτισμού. Ως επαγγελματίας δημοσιογράφος έχω τη δική μου τρίπτυχη πυξίδα: Πρώτον: Η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί μείζον αγαθό και έναντι της προστασίας της τιμής (ΕΣΗΕΑ). Δεύτερον: Ο Τύπος καίει, αλλά φωτίζει! (Φρανσουά Βολτέρος, , Γάλλος φιλόσοφος, ποιητής και συγγραφέας). Τρίτον, δεν ξεχνώ και τα όσα μας συνιστούσε ο διεθνούς ακτινοβολίας συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης ( ): Περισσότερη, όσο μπορείτε περισσότερη κριτική. Συνεπώς, ορισμένα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, επιχειρούν να χειραγωγήσουν τους πολίτες υπέρ του όποιου διπολισμού, διότι κατά τους συνεταίρους -, αυτός ανέκαθεν υπηρετούσε και πάντα υπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα των Συμμάχων και Εταίρων μας. Ας προσέξουμε, λοιπόν, όλοι οι Έλληνες ψηφοφόροι να μη μας κλέψουν την ψήφο μας! στέγης, συζητούσαν μεταξύ τους, ενώ τα παιδιά τους διασκέδαζαν με έναν κλόουν κι έπαιζαν. Μια αξιόλογη πράξη του προσωπικού της Παιδικής Στέγης Περιστερίου και των Γονέων των παιδιών που θέλει μιμητές γιατί μόνο με αγάπη και αλληλεγγύη θα μπορέσει η κοινωνία να ξεπεράσει τα εμπόδια και να σταθεί όρθια στα πόδια της. ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΤΟ 8ο ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Την Παρασκευή 18 Μαΐου, το 8ο ΚΑΠΗ Περιστερίου στον Άγιο Ιερόθεο, πραγματοποίησε μια πολύ ωραία και συγκινητική εκδήλωση με αφορμή τη γιορτή της μητέρας, όπου τα μέλη τραγούδησαν, απήγγειλαν ποιήματα και διάβασαν κείμενα για το πιο αγαπητό πρόσωπο πάνω στη γη: Τη μάνα. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους που τίμησαν την ωραία γιορτή ήταν και ο εντεταλμένος του Δήμου Περιστερίου για τα ΚΑΠΗ Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ισαάκ Ζορπίδης, που παρακολούθησε όπως πάντα με μεγάλο ενδιαφέρον την εκδήλωση. Η υπεύθυνη του ΚΑΠΗ κ. Μυροφόρα Θεοδωρίδου καλωσόρισε και ευχαρίστησε τα μέλη και τους φίλους που παραβρέθηκαν και στη συνέχεια αφού χαιρέτισε και ο κ. Ζορπίδης, ήρθε στο βήμα η κα Μαυρογιώργη που διάβασε ένα ποίημα για τη μητέρα. Στη συνέχεια ο κος Μακεντούδης απήγγειλε το ποίημά του «Η Μάνα». Η Χορωδία του ΚΑΠΗ τραγούδησε το: «Μητέρα» και η κα Ρούσσου διάβασε το μεταφρασμένο ποντιακό τραγούδι«η μάνα εν κρύον νερόν» από το οποίο τραγούδησε την πρώτη στροφή η κα Νικολάου. Ακολούθησε ποίημα της κας Γρηγοριάδου «Για τη μητέρα μου», ενώ η Χορωδία τραγούδησε το πασίγνωστο και πολυαγαπημένο «Δεν μπορώ μανούλα μ δεν μπορώ». Το ποίημα του μεγάλου ποιητή Ο Ι. Ζορπίδης, στο κέντρο, εντεταλμένος σύμβουλος για τα ΚΑΠΗ Ιωάννη Πολέμη διάβασε η κα Λαμπροπούλου. Η Χορωδία πήρε πάλι σειρά με το επίσης γνωστό τραγούδι «Ξενιτεμένο μου πουλί». Ποίημα του εξαίρετου Ν. Βρεττάκου «Η αγάπη της μάνας» διάβασε η κα Βούλγαρη και η Χορωδία τραγούδησε με εντυπωσιακό τρόπο, μιας και το συγκεκριμένο τραγούδι είναι από τα δύσκολα...»φεγγάρι μάγια μου κανες». Η κα Παπαδάτου διάβασε στη συνέχεια ένα κείμενο και ακολούθησε η Χορωδία με το πολύ ιδιαίτερο και αγαπημένο τραγούδι «Της γερακίνας γιός» όπου καταχειροκροτήθηκε γιατί το είπαν άψογα! Διακρίνεται η υπεύθυνη του ΚΑΠΗ Μ. Θεοδωρίδου Η κα Φίλιου πήρε τη σκυτάλη και διάβασε μετά το ποίημα του μοναδικού Γ. Ρίτσου «Γιέ μου» που συγκίνησε όλους τους παρευρισκόμενους με την απαγγελία της. Η Χορωδία τραγούδησε το «Μέρα Μαγιού μου μίσεψες» και η κα Ευστρατοπούλου διάβασε το ποίημα του Κ. Βάρναλη «Η μάνα του Χριστού». Το αμέσως επόμενο τραγούδι «Μάνα μου Ελλάς» ακούστηκε από τη Χορωδία και η εκδήλωση έκλεισε με τραγούδι από τον κο Τζωρτζιώτη «Μάνα με τα πολλά παιδιά».

16 `ÌÒ 16 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 31» ÖÜ 2012 ¾ À¾ ` ¾ ` ¾ ¾ ¾ˆ Ö Ó ÔÜÓ ÛàÔ ÔÌÒÒ Ô àô ÌÕÌÛ ÙÌàÔ 2012: ØÖÚ ÖÔÌ Ú Ñ Ó ˇ ÛÌ Ú Ò ÑàÔ Ñ ÒÖ àô Ò ÉÌ Ö Ö ÓÌ ÔàÔ ÙÛØàÓ ÛàÔ ¾ˆ ` À» À» À¾; `ÛÌÔ Ì ÛÖ ÑÛÜÖ Ö Þ Ò ÌÚ Ñ Û ÌÒ ÌÚ, Ó ØÛÜØ ÌÚ, Ì ÒÌ Ú Ñ ÙÛ ÑàÔ ØÖÙÝÜ àô ÑÒ Ö Ö- ÔÌ Ú Ñ Ó ˇ ÛÌ Ú Ö ÛÖ ÓÌÙ ÓÌ Ø Û Ú Ø ÙÑÌÜ Ú 25/5, Ô ÙÛ ÛÖ Ö Ñ - ˇ ÛÌ Ú-É ˇÓÖÒÖ ÛÌ Ú ÛÖ - ÉÖ ÛÖ ÒÌ ÖÔ 4 ˇÌ Ó Û Ú ÜÙ Ñ Ú, Ñ Û Ô ÛØÖ ÖÜ ØÌ ÓÌÛ Û Ô ÖÝ Ù ÛÖÜ ˆ Ô ÛÖ ÑÜØà- ÙÌ. Ø ÖÒÖ ÖÜ ÔÛ Ò ÓÉ ÔÖÓ ÖÛ ÛÖÜÚ ÌÓ ÒÌÑÖÓÌÔÖÜÚ ÖÔÌ Ú Ñ Ó ˇ ÛÌ Ú Ì Ô ÜÙÑÖÒÖ Ô ÖÙÛ - Ù Ö Ö ˇÖÜÔ Ö ÛÖ ÙÜ ÑÌÑØ ÓÌ ÔÖ Ñ Ô ÌÔ ÑÌÜÙÖÜÔ, ÔÖÓ à ÖÛ Ì ÞÌ Õ Ô Ô Ì ÕÖÜÓÌ ÛÖ Ø Ó Û - ÑÖ ßÓ ÔÜÓ ý ÖÜ ÙÛÌ ÒÔÌ ÛÖ ÑÜ- Ø ØÞÖ ÙÛ ÑÖ ÖÒ Û ÑÖ ÙÜÙÛ Ó ÙÛ ÒÌ Ò Û ÓÌÔ ÌÒÒ Ô Ñ Ö ÑÖ Ì - ÔÌ Ñ ÙÛ Ó Ú, ÛÌØ ÜÛ ÛàÔ Ö ÝÛàÞàÔ Û ÕÌàÔ Ñ ÙÛØàÓ ÛàÔ: ß ÝÌÒ ÌØ Û, Ì ÖÒ Ì - ÔÌØ Ì, Ü ÌØÝ ÒÌ Ó ÑØÖ ÙÛÌ, ÖÜ ÔÖÓ Ì Ú ÖÛ ÉØ ÙÑÌÙ, ÌÔ Ñ Û - Ò ÉÌÚ Ì ÛÌ ÒÖÜÚ ÖÛ ÛÖ ÔÌ ÙÛ - Ó Ö ÌÔ Ì Ô ÖÒÖÜÚ;» Ì ßÖÜ ÌÙÜ Ñ Û ÉÒ ÙÛ Ø ÙÖÜ ÝÖÜÑ Ø ÓÖÜ, Ì à ØÖÑÌ Û àô ÙÓÖ ØÖÔÖÓ ÖÜÞàÔ Û ÒÌ ÔÛàÔ, ØÖÔÖ- Ó ÖÜÞàÔ ÙÛØàÓ ÛàÔ, ØÖÔÖÓ ÖÜ- ÞàÔ ÑÜØ ØÞàÔý. ÜÛÖ Ì Ô ÛÖ ÒÖ, ÒÖÜÙÛ ÛÖ, Ù Ô ÒÖ ÖÜ ÙÛÌ ÒÔÌÛ ÓÌ Ùà Û Ú Ì- ÔÛØ Ñ Ú ÛØÖ Ú ÕÌÛ ÙÌàÔ Ñ ÛàÔ ÙÛÌÜÛàÔ- ÔÌÑ ÛàÔ ÛÜ àô ÖÜ Û Ô ØÛ ÖÜÔ [ ÖÜ ÌÔ Ì ÞÖÜÔ Ñ Ô ÛÖ ˇ ØØÖÚ Ô Ô Ò ÉÖÜÔ Û Ú ÌܡÜÔÌÚ ÛÖÜÚ]. ÌÔ ÔàØ à Ô Ö- Ø ÙÛ Ñ Ô Ö Û Ô Ò ÖÛÌ ÑØ Û ÝØ ÖÜ Ó ÔÛÖ ÖÜÒÖÜ [ ÖÜ Ì Õ Ñ Û Û ÙÙÌÛ ØàÛ ÙÛÖÔ Ñ Û ÒÖ Ö ÛàÔ Ñ Û ÙÛØÖÝÌ àô Û Ú ÌÒÒ Ô Ñ Ú ÓÖÙ Ú ÌÑ ÌÜÙ Ú, ÝÖÜ ÔÖÓ à ÖÛ ØÌ Û ØàÛÌ Ö ÛÖÔ Ò ÙÛÖÜ ÓÔ Ó Ú ØÙÌ Ô ] Ö ÛÖÔ» Ó - Ô àû, ÖÜ Ý ÒÖ ÖÕÌ Ô ÌÓ ÙÌ ÖÒÌÚ Û Ú Û ÕÌ Ú ÛÖÜ ÜÑÌ ÖÜ ÓÌ ÔÌÒÒ Ô ÌÚ ÌÕÌÛ ÙÌ Ú, ÒÒ Ó ÑØ Ù Ó Ù Ì ÞÌ. ˆ ØÞÖÜÔ Ø Ì ÑÖÓ ÝÌÒÌ Ú ÖÜ Ô Ó Ô Ñ Û Ò É ÔÖÜÔ ÖÛ ÛÖ ÜÙÔÖ ÛÖ ÑÌ ÓÌÔÖ Û Ú ØÉÌÒÌ Ø, Û ØàÛÖÝ Ô ÙÌ ÜÙÑÖÒ ˇÌ Ó Û Û Ú ÖÒÖ Ú ÌÔ Ñ Ú Ì Ú [ ÒÒ Ñ Û ÔÛ ÙÛÖ Þ ÙÌ ÙÛÖØ Ñ ÝÜÙ Ñ ÌÔ Ñ Ú Ì Ú, ÓÌ Û Ö Ö ÌÔ ÙÞÖÒ ˇ ÑÌ Ñ ÔÌ Ú Û Û Ì ÒÌ ÖÜÔ ÌÒ Þ ÙÛÖ Ó ˇ ÛÌ Ú] Ñ ÛÖ Ó Þ ÒÖ ÓÌ Û ÜÙ Ñ Ñ ÛÌܡÜÔÙ Ú ÌÔ Ì Ô ÖÑÖÓÓÌ Ô ÓÌÛ ÕÜ ÛÖÜÚ ÌØ ÙÛ Û - Ñ, ÒÒ ÙÜÔˇÌ ÛÖÜÔ ßÛÖ ÖÒÖÔ ÛÖÜ Ó ÔÜÓ ÛÖÚý; ß» Ì Ô ÜÔ ÛÖÔ Ô É ÖÜÓÌ ÙÛÖ ÜÙ ÑÖ ÛàÔ à ÔÔ ÔàÔ ØàÛÖ- ÌÛÌ Ú ÝÖ Û ÛÌ Ú ÓÌ 11;ý ˇ Ô Øà- Û ˇÌ Ñ ˇÌ Ò ØàÓÌ ÔÖÚ ÑÖÔ ÜÒÖÝÖ- ØÖÚ ÛÖ `Ì ÛÌ ÓÉØ.»Ì ß ÌØ - Ô ÑÛ Ù ý ÔÌ ÙÛ Ó ÑÖ Û Ö ÙÌ ÛÌÛ ÓÌ Ô Ü ØÌÙ [ ˇ ÔÖÔ Ñ Ü Öß Ý Ö ÉÖÜÒÌÜÛÌ Ú Û Ú» À] ˇ Ó ØÛÜØ ˇÖÜÔ ßÛÖ Þ Ó ÒÖ Ì Ì Öý Ñ ÖÒ Û Ñ ÌÙ -ÓÌ Û Ô ÌÜÑÖÒ Û Ú Ó Ù ÓÌ Ô Ú ÛØÖÝ Ú- ˇ Ì àõì Ô ÖÒÖÑÒ ØàÙÌ Û Ô Ñ ÛÌ Ý Ù ÛÖÜ Ñ Û ÙÜÑÖÝ ÔÛ ÓÌ - ÔÖÜ ÓÖÙ ÖÜ ÔÌ ÙÛ Ó ÖÜ [ÑÒÌ - ÔÖÔÛ Ú ÖÙÌÚ ÙÞÖÒÌ Ú Ñ ÛÓ Ó Û Ó ÖØÌ ] Ñ Û Ô ÌØ ÛÌ Øà Ö ÖÓ - Ù ÛÖÜ ÒÜÑÌ ÖÜ. Ô Ñ ˇ ÑÖÔ Ñ ˇÌ ØÖÖ ÌÜÛ ÑÖÜ ÔˇØà ÖÜ, ØàÛ Ñ ÑÜØ Ñ ˇÌ ÌÑ ÌÜÛ ÑÖÜ ÖÜ ÙÌ ÉÌÛ ÛÖÔ Ì ÜÛÖ ÛÖÜ, Ì Ñ ÓÖÞˇÌ ÛÖÜÚ Ó ˇ ÛÌ Ú ÛÖÜ, Ñ ÉÌÉ àú Û Ú ÑÖÓ- ÓÖÜÔ ÙÛ Ñ Ú Ø ÙÛÌØ Ú Ô ÌÔ ÔÛ à- ˇÌ ÓÌ ÖÒÌÚ Û Ú Û Ú ÜÔ ÓÌ Ú ÙÛ Ú ˇÒ ÌÚ ÙÌ Ø ÔÌÚ ÖÜ Ñ ÒÖÜÔ ÛÖ Ò Ö Ô ÑÖÜØÔ ÙÌ ßÙÛ Þ Ó Ò ý, Ô Ü ÖÛ ÞˇÌ ÙÛ ÝÛàÞÌ ÛÖÜ Ñ Ô Ü ÖÛ ÕÌ Û ÛÖÜ ÙÛ Ô ÓÖØ- ÝàÙ Ñ Û Ô Ø Û Ù. Ö ÌÑ ÌÜÛ ÑÖ Ñ Ô Ó ÙÛ ÞàØ Ó Ú, ÓÌ Û Ú ÒÖÜÙ ÌÚ Ø Ñ Û ˇ ÑÌÚ ÛÖÜ Ø ÙÛÌØÖÜ Ñ ÑÖÓÓÖÜÔ ÙÛ ÑÖÜ Ñ Ô Ó ÛÖÚ ÖÒÒàÔ ÌÑ ÌÛ àô, Ì Ì - É ÒÌ Ñ Û ÑÛ ÙÌ Ú ÔÖ ÛÌÚ Ò- ÒÌÚ Ñ Û Ò ÙÛ ÑÌ ÚÞàØÌÚ, Ì ÛÌ ØÖ- ÓÖ Ú Ô ÛÜÕ Ú ÓÌ Û Ñ Ó Ú, Ì ÛÌ ÑÖÓ Ñ Ó ÌØ Ò ÙÛ ÑÌ Ú Ó ÛØÖ Ö- ÒÌ Ú. Ô Ò ˇÌ, Ì Ù Ú, ÖÛ ÙÛ Ò Ù ÛÖÜ ØÓ Ì àô Û Ú ÛÌÒÌÜ- Û Ú ÌÛ Ú ÓÖÙ ÌÑ ÌÜÙ Ì ÞÌ ÌÞˇÌ ÙÜÔÛØ Û Ñ Ò Ó Û, Ö ÖÛ Ñ Ñ ÖÙÖÛ Ñ, ÞàØ Ú ÔÛ ÙÛ Ù Ô Ì Ô ÔÛ Õ ÛàÔ ÌØ ÙÛ ÙÌàÔ Ñ Ñ Ô Ô Ô ÑÖßÌ Û É ØÉ Ø Ì ˇÌÙ. Ø ÖÒ ÜÛ Ñ ˇÜÙÛÌØ Ù ÓÌ ÔÛ Ò Ñ ÓÌ - ÛØ, É Ò ÓÌ ÙÝ ÔÌÚ ÙÌ ß Ý ÙÓÌ- ÔÖÜÚ ÔÖÓÖÜÚ, ÔÛ ÑØÖÜÙ ÓÌ ÓÌØ Ñ ÌÖÒÖ Ó Û Û Ú ÑÜØ ØÞ Ú ÖÒ - Û Ñ Ú. Ô ÙÛÖ ÞÌ Ø ÛÖÜ Ñ Ô Ó - ÛÖÚ, ÌÑ ÌÜÛ ÑÖÜ Ñ ÌÜØÜÛÌØ Ò ÑÖÜ, Ô ÖØˇàÙÌ ÜØ Ö Û ˇ ÙÖ Ì Ô ÔÛ ÛÖÜÚ, Ô ØÖÙÛ ÛÌ ßÌ Ñ - Û ÑÛ ÙÌ Ú, Ô ÑÌØ ÙÌ Ó ÞÌÚ Ñ Ô ØÖÌÛÖ Ó ÙÛÌ ÖØ ÔàÛ Ñ, ÖÒ Û Ñ, ÙÜÔ Ñ Ò ÙÛ Ñ Ñ ÌÖÒÖ Ñ - àùûì Ô ÑÌØ ÙÌ Ñ ÛÖÔ ÖÒÌÓÖ! ˆ` ÜÛ ÌÑÑàÝ ÔÛ Ñ Ù à - ÖÜÙ Û Ú ¾» Ì Ô ˇÒ ÉÌØ ¾ˆÀ¾ˆ»Ì ÒÖÚ ÛÖÜ ` Û Ú» ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ ÜÙ ÑÖÚ 1Ö Ù ÌØ ÔÖ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ

17 Πέμπτη 31 Μαΐου 2012 Προγραμματική Σύμβαση της Περιφέρειας Αττικής με Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για Μητροπολιτικό Κέντρο Την προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την ανάθεση εκπόνησης έρευνας, με τίτλο «Διερεύνηση Στρατηγικών για τη Δικτύωση των Αστικών Παρεμβάσεων στο Μητροπολιτικό Κέντρο Αθηνών», συνολικού προϋπολογισμού , αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στη χθεσινή του συνεδρίαση (Τρίτη 22 Μαΐου 2012). Το αντικείμενο του ερευνητικού έργου περιλαμβάνει τον προσδιορισμό, την αξιολόγηση και την προδιαγραφή ενός σύνθετου πλέγματος δράσεων που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών κατοίκησης του αστικού χώρου σε στρατηγικά επιλεγμένες περιοχές του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Αθήνας και ειδικότερα στο Μητροπολιτικό του κέντρο. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, κατά τη διάρκεια της εισήγησής του χαρακτήρισε «πολύ σημαντική τη συνολική αυτή μελέτη, η οποία θα γίνει από εξειδικευμένους και αναγνωρισμένου κύρους ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΤΕΛΕΤΑΙ Η εμπειρία μας μετά από 40 χρόνια στις κοινωνικές παροχές και εξυπηρετήσεις αναπτύσσεται. Είμαστε καθημερινά κοντά σας προσφέροντας πάντα φιλικές τιμές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το εξειδικευμένο προσωπικό αποτελεί εγγύηση για σας. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ επιστήμονες και θα καλύψει αποσπασματικές μελέτες που αφορούν στο Μητροπολιτικό κέντρο της πρωτεύουσας. Στόχος είναι να συμμαζευτεί το ασυμμάζευτο στο κέντρο της Αθήνας», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Αττικής. Από την πλευρά της η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα, Άννα Παπαδημητρίου Τσάτσου, έκανε λόγο «για στρατηγική μελέτη ομπρέλα για το τί θα γίνει επιτέλους με το κέντρο της Αθήνας». Η Παράταξη «ΑΤΤΙΚΗ ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» συμφώνησε επί της αρχής για τη μελέτη, ενώ οι παρατάξεις «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ», «ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟ- ΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ», «ΑΤΤΙΚΗ ΓΗ» και «ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΕ ΚΥ- ΒΕΡΝΗΣΗ» ψήφισαν κατά. Η παράταξη «ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡ- ΓΑΣΙΑ ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ» ψήφισε λευκό. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ Πιο αποφασιστικά στο πλευρό των χαλυβουργών Το Δ.Σ. του Συλλόγου απευθύνει θερμούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους αγωνιζόμενους χαλυβουργούς. Τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη μια καλά οργανωμένη και σχεδιασμένη προσπάθεια κατασυκοφάντησης της ηρωικής απεργίας των χαλυβουργών που διεξάγεται για πάνω από 200 ημέρες. Ο ιδιοκτήτης Μάνεσης με τους ανθρώπους του, 15 απεργοσπάστες ανάμεσα σε 400 εργάτες, και την αμέριστη στήριξη των ΜΜΕ των εφοπλιστών και των βιομηχάνων με πρώτο τον ΣΚΑΪ του Αλαφούζου, εξαπολύουν βρώμικη επίθεση στο δίκαιο αγώνα των Χαλυβουργών. Επιστρατεύουν ακόμα και εισαγγελείς για να τρομοκρατήσουν τους απεργούς. Ο στόχος τους είναι ένας: Να σπάσουν την απεργία, να τσακίσουν τους εργάτες και να επιβάλλουν το συμβιβασμό και την υποταγή στο ταξικό εργατικό κίνημα. Για άλλη μια φορά, θα σπάσουν τα μούτρα τους. Οι χαλυβουργοί αποφάσισαν ήδη με μεγάλη πλειοψηφία τη συνέχιση του αγώνα τους. Ο αγώνας των χαλυβουργών θα είναι νικηφόρος γιατί στηρίζεται στην αλληλεγγύη ολόκληρου του λαού. ΤΟ Δ.Σ. Έτος Ιδρύσεως 1964 ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 59 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. : FAX: site:http// ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Αυλίδος 14 Θήβα - Εύδηλος Ικαρίας - Βαθύ Σάμου - Ερμού, Χίος «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 17 ΦΟΒΑΜΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ... ΣΥΝΗΘΙΣΑΝ ΤΟΝ ΦΟΒΟ!!! Ο αείμνηστος Μάνος Χατζηδάκης, μεταξύ των όσων υπέροχων μας είχε αφηγηθεί, ήταν και το εξής: «Όταν το παιδί σας αρχίσει να κρεμάει στους τοίχους του δωματίου του αφίσες του Φρανκεστάϊν, θα πρέπει στα σοβαρά ν ανησυχείτε! Όχι γιατί μ αυτό τον τρόπο ξεπερνάει τους φόβους του, αλλά γιατί, αυτό δείχνει πως έχει αρχίσει να συνηθίζει στον φόβο!!!» Υπέροχος Χατζηδάκης! Μια φωνή που λείπει όχι μόνο από το πεντάγραμμο, αλλά μας λείπει κι ο πολύτιμος λόγος του!!! Ένας λόγος που ΔΕΝΕΙ ΟΠΟΥ- ΔΗΠΟΤΕ! Γιατί, ΔΕΝ είναι μόνο η συνήθεια του φόβου! Είναι και η συνήθεια στην ακαλαισθησία! Στην μη καλλιέργεια! Στην ασυδοσία! Στην ηχορύπανση! Στην ασέβεια! Είτε προς εμάς όλ αυτά, είτε πολύ χειρότερα, από εμάς προερχόμενα όλ αυτά! Έτσι λοιπόν ως λαός, συνηθίσαμε στα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, συνηθίσαμε στην παραβατική συμπεριφορά, συνηθίσαμε στις υπόγειες δοσοληψίες με την εξουσία!!! Πάψαμε να την φοβόμαστε! Πάψαμε να την σεβόμαστε! Οπότε αφού εμείς και... όπως εμείς, έτσι και τα παιδιά μας! Έπαψαν να «φοβούνται» και πρωτίστως να σέβονται τον πλησίον και τις ανάγκες του! Γιατί προηγουμένως, διδάχτηκαν από μας, «να μη φοβούνται» και κυρίως να μη σέβονται τους νόμους! Τους δασκάλους! Την μόρφωση! Έμαθαν να μην υπολογίζουν τον συνάνθρωπο, να μη νιώθουν αλληλεγγύη, να μην αισθάνονται ντροπή! Κι όλ αυτά, τα βλέπαμε! Τα παρατηρούσαμε να διογκώνονται μέρα τη μέρα! Και τα παραβλέπαμε προσπερνώντας τα, με μια τυπική τις περισσότερες φορές, αδέξια παρατήρηση, χωρίς φυσικά αποτέλεσμα και ουσία!!! ΕΤΣΙ ΔΙΔΑΞΑΜΕ μόνο δικαιώματα στα παιδιά μας και καμία υποχρέωση! ΕΤΣΙ ΤΑ ΔΙΔΑΞΑΜΕ βόλεψη και πάτημα επί πτωμάτων, απωθώντας στο ανύπαρκτο κάθε έννοια ΠΕΙ- ΘΑΡΧΙΑΣ! ΜΟΧΘΟΥ! ΑΝΑΖΗ- ΤΗΣΗΣ! ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ!!! Αποτέλεσμα; Όπως προ ετών, να καταλαμβάνουν τα έδρανα της Βουλής ή των Δήμων, πρόσωπα όπως... η Τσιτσιολίνα στην Ιταλία κι ένα σωρό... αστέρες και αστερίσκοι του LIFE STYLE και των περιοδικών εξώφυλλων ευρείας κατανάλωσης! Επειδή πάψαμε να φοβόμαστε τις επιπτώσεις των έργων και των αποφάσεών μας, κρεμάσαμε ρεπλίκες του Φρανκενστάϊν στους χώρους εξουσίας!!! Τους είχαμε συνηθίσει τόσο, που πια, ΔΕΝ τους φοβόμασταν! Ίσα-ίσα! Τους κλείναμε πονηρά το μάτι... κι αποκοιμιόμασταν!!! ΚΙ ΕΣΕΙΣ... ΝΑ ΕΠΙΜΕΝΕ- ΤΕ... ΣΤΙΣ ΣΤΕΙΡΕΣ ΕΜΜΟ- ΝΕΣ ΣΑΣ!!! Πέρασα κι από το Άλσος προχθές, ως όφειλα να έχω κάνει, εάν και εφόσον ήθελα να καυχιέμαι για μια... σωστή ερευνητική δημοσιογραφία!!! Εντάξει! Θα ήμουν μίζερος ΑΝ επέλεγα να προτάξω την παρατήρηση πως... ΔΕΝ ΗΡΘΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ!!! Για να τ αποφύγω λοιπόν αυτό ως παρατήρηση, θα πω πως, Ο.Κ.! Η δουλειά που έγινε ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΗΣ -αν και σε πολλά σημεία, είναι απλώς... «επιφανής»!- Όμως, δεν παύει ως αποτέλεσμα να ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΟ! Να είναι ΛΕΙ- ΤΟΥΡΓΙΚΟ! Να είναι ΚΑΤΙ ΠΑ- ΡΑΠΑΝΩ απ αυτό που περιμένει κανείς εν καιρώ κρίσης! Ο.Κ. Ψηλούλη! Ο.Κ. κυρία Τσιώτα κι όσοι άλλοι πέραν του κυρίου Σγουρού, συμβάλλατε ως προς τις επιλογές, την επίβλεψη και το αποτέλεσμα! ΑΝ σας αρκεί ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΜΠΡΑΒΟ, αυτό το... δικό μου, ΤΟ ΕΧΕΤΕ!!! Κι εδώ επιτρέψτε μου, ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΕΥΓΕ για τις... «επιλογές» Ψηλούλη! Είναι ο μόνος πολιτικός ανήρ, που παρά τα όσα του έχω καταλογίσει στην... πολύχρονη αρθρογραφική μου... «καριέρα», που δεν αρκείται σ ένα ξερό και τυπικό μήνυμα στην ονομαστική μου εορτή! Δώδεκα παρά κάτι της 21ης Μαΐου, ήταν ο ίδιος στο τηλέφωνο για δυο-τρεις κουβέντες φιλικές! Και τίποτ άλλο! Θα μου πείτε και ΓΙΑΤΙ ΣΑΣ ΤΟ... ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΩ ΤΩΡΑ ΑΥΤΟ; Είναι άραγε ΤΟΟΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ;;; Όχι βέβαια! Τι το σημαντικό μπορεί να κρύβει ένα τηλεφώνημα, μεσ τα βαθιά μεσάνυχτα, μεταξύ δύο προσώπων συμπολιτών μεν, αλλά με ξεκάθαρες διαφορετικότητες αντιλήψεων (!!!) και... εκπεφρασμένες με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο, ΠΛΗΝ ΕΝΟΣ ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΟΥ ΔΙΔΑΓΜΑΤΟΣ!!! ΕΤΣΙ ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ κύριοι της όποιας μείζονος και της όποιας ελάσσονος αντιπολίτευσης!!! Κι εσείς; Παρά τα όσα μύρια παραδείγματα σας καταθέτω, μη μπαίνετε στον κόπο! ΕΠΙΜΕΝΕ- ΤΕ ΣΤΙΣ... ΕΜΜΟΝΕΣ ΣΑΣ!!! ΛΙΓΟ «ΕΛΕΟΣ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ ΤΟΥΣ... ΑΠΕΓΝΩΣΜΕ- ΝΟΥΣ!!! Επανέρχομαι λοιπόν στο ίδιο και το ίδιο μοτίβο, με την ελπίδα, αν όχι μ εμένα, να συντονίσουμε τις επιθυμίες μας σ αυτό το απέραντο Σύμπαν, με φωνές σαν αυτές του Μάνου Χατζηδάκη! ΣΥΝΗΘΙΣΑΜΕ λοιπόν ΝΑ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ τα παιχνίδια των κεφαλαιοκρατών, γιατί ΜΑΣ ΕΠΕΙΣΑΝ πως... ΑΦΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ οι offshore εταιρείες και ΑΥΤΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ να τις... αξιοποιούν σώζοντας και αυξάνοντας τον πλούτο τους; Εμείς; ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ; ΤΙΠΟΤΕ! Έλεγε και μας έπειθε το ΠΑΣΟΚ! ΤΙΠΟΤΕ μας έλεγε και η Ν.Δ.! ΤΙΠΟΤΕ ΛΟΓΙΚΟ που να μας... πείθει να... πεισθούμε, το ΚΚΕ και οι λοιπές Αριστερές δυνάμεις!!! Και το παιχνίδι καλά κρατούσε! Οι ρόλοι μοιρασμένοι και... τα σκυλιά δεμένα!!! ΣΥΝΗΘΙΣΑΜΕ ν ακούμε πως... οι πολιτικοί τ αρπάζουν καλυπτόμενοι πίσω από νόμους και παράθυρα που οι ίδιοι έχουν επιβάλει ως... ΘΕΣΦΑΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΜΟΙΡΑΙΟΥ ΠΑΙ- ΧΝΙΔΙΟΥ!!! Κι εμείς; ΤΟ ΑΝΕΧΟΜΑΣ- ΤΑΝ γιατί μας είχαν πείσει πως, από το δικό τους «γεμάτο τραπέζι», θα είχαμε στα... ψίχουλα, όφελος κι εμείς!!! Άλλωστε, αφού αυτοί μπορούσαν γιατί ήταν... πολιτικοί, ενώ εμείς!!! ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΚΑ- ΝΟΥΜΕ;;; ΤΙΠΟΤΕ μας έλεγε το ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ., τάζοντας σ αντάλλαγμα της σιωπής μας, θέσεις στο Δημόσιο για τα παιδιά μας! ΤΙΠΟΤΕ μας έλεγε μ ένα στόμα κι η Αριστερά, χρυσώνοντας ωστόσο το χάπι, με μια δυναμική (!!!) πρόταση για... δήθεν «εκφοβιστικές» («εκτονωτικές» θα έλεγα εγώ) πορείες στο... Σύνταγμα!!! Εκεί! Μακριά φυσικά απ την ακτίνα εμβέλειας και τα μάτια των... πραγματικών ηθικών αυτουργών!!! ΣΥΝΗΘΙΣΑΜΕ στον θόρυβο των εξατμίσεων και των φιγουρατζίδικων ηχείων στα άγρια ξημερώματα, γιατί: ΑΦΟΥ ΚΑ- ΠΟΙΟΙ ΤΑ ΠΟΥΛΟΥΣΑΝ και... ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΙΧΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ και στην στρεβλή επιθυμία να θέλουν να τ αγοράσουν!!! Εμείς; Κι εδώ... ΠΕΡΙΣ- ΣΕΥΑΜΕ!!! ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΡΩΤΗΣΕ ΠΟΤΕ; ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑ- ΘΗΚΕ; ΤΟ ΠΑΣΟΚ; Η Ν.Δ.; ΤΟ ΚΚΕ; Ή... η σύμπασα Αριστερά και ΔΕΝ ΤΟ ΘΥΜΑΜΑΙ;;; Μα αφού ΟΛΟΙ έπαιζαν τον ρόλο τους στο ίδιο παιχνίδι!!! Να μας πείθουν πως: ΑΦΟΥ κάποιοι τα πουλούσαν και ΑΦΟΥ κάποιοι μπορούσαν να τ αγοράσουν (!!!) ΕΙΧΑΝ... ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ (;;;) να ασελγούν επάνω μας!!! Το ίδιο; Και οι θαμώνες των καφενείων! Λες και επειδή μπορούν να αγοράζουν μ ένα ευρώ το καφεδάκι τους, με το ίδιο ευρώ τους παρέχεται ΤΟ ΔΙ- ΚΑΙΩΜΑ να εξαγοράζουν και... το ελεύθερο να ξεσηκώνουν τις γειτονιές στο πόδι! Επειδή κάποιοι έχουν λεφτά για σπρέι κι επειδή οι τοίχοι ΔΕΝ τους εμποδίζουν, έχουν κάθε δικαίωμα να ασελγούν κουρελιάζοντας την αισθητική μιας ΟΛΑ- ΚΕΡΗΣ ΒΟΥΒΗΣ ΠΟΛΗΣ!!! Κι αυτό... είναι ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΕΥΘΥΝΗ Ψηλούλη!!! Και... της σύμπασας «κρυπτόμενης» αντιπολίτευσης, δήθεν πίσω από τις... δικές σου παραλείψεις... ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ σε ρόλο... συνήγορου των με τον ένα ή άλλο τρόπο, «απεγνωσμένων» αυτής της πόλης!!!

18 `ÌÒ 18 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 31» ÖÜ 2012

19 Πέμπτη 31 Μαΐου 2012 «Ο ΛΑΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥ ΣΤΙΣ 6 ΜΑΪΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ ΘΑ ΑΝΑΤΡΕΨΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ» ΕΙΠΕ ΣΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ Ν. ΒΟΥΤΣΗΣ Την Παρασκευή 25 Μαΐου, στο κεντρικό προεκλογικό περίπτερο του ΣΥΡΙΖΑ, στον πεζόδρομο της Εθνικής Αντιστάσεως, ο υποψήφιος Βουλευτής του κόμματος Νίκος Βούτσης μίλησε μπροστά σε πάρα πολλούς συγκεντρωμένους, που όπως διαπιστώθηκε ξεπέρασαν και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις. Το θέμα της εισήγησής του ήταν οι πολιτικές εξελίξεις. Ο υποψήφιος Ν. Βούτσης ξεκίνησε την προεκλογική του ομιλία κάνοντας αναφορά στις αυτοκτονίες των ανθρώπων που το τελευταίο διάστημα έχουν πάρει σχεδόν μορφή επιδημίας, επισημαίνοντας πως έχουν οδηγηθεί σε αυτή τη τραγική κατάληξη ύστερα από απόγνωση για τα όσα συμβαίνουν γύρω μας τα οποία έχουν άμεση επίπτωση και στο σπίτι του καθενός, λέγοντας συγκεκριμένα: «Είναι το κυρίαρχο αίσθημα της απόγνωσης που υπάρχει στο λαό μας». Συνέχισε αναλύοντας τα μηνύματα της ψήφου της 6ης Μαΐου, τα οποία είναι πολύ σαφή και συγκεκριμένα, όπως είπε, γιατί το «πειραματόζωο αντιστάθηκε». Ένας λαός που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε γίνει πειραματόζωο για τους Ευρωπαίους, σηκώνει ανάστημα και ξεσηκώνει με την απόφασή του για μη παραπέρα όλους τους λαούς της Ευρώπης, οι οποίοι αρχίζουν να μιλούν σοβαρότερα για το θέμα που λέγεται Ελλάδα. «Από δακτυλοδεικτούμενος ο λαός έδωσε την δική του απάντηση και δεν είναι τυχαίο ότι οι G8 ασχολούνται με την ατζέντα των θεμάτων που έβαλε η Αριστερά». «Είναι τυχαίο ότι ασχολούνται για τη συστημική κρίση;» είπε σε άλλο σημείο ο κ. Βούτσης. Τόνισε επίσης ότι τα χρήματα που δόθηκαν στις τράπεζες έπρεπε να δοθούν στο λαό για να πάρει ανάσα και να κινηθεί το κάθε νοικοκυριό και η αγορά γενικότερα. Είπε πως δεν συμφέρει κανέναν ευρωπαίο να καταστραφεί η Ελλάδα γιατί θα τους παρασύρει όλους μαζί της και η έξοδός της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΤΡΙΤΗ 5/ ΟΑΕΔ και αμέσως μετά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΤΑΡΤΗ 6/ Περιοδεία στα υποκαταστήματα τραπεζών του κέντρου και του Αγίου Αντωνίου Περιοδεία και συγκέντρωση στο Δημαρχείο, με τον υποψήφιο Βουλευτή Β Αθήνας Δημήτρη Στρατούλη ΠΕΜΠΤΗ 7/ ΕΛ.ΤΑ (Αγ. Τριάδα) ΕΛ.ΤΑ. (Β. Αλεξάνδρου) ΙΚΑ Νέας Ζωής και ΙΚΑ Αγίου Ιεροθέου Περιοδεία στα εμπορικά καταστήματα στη Νέα Ζωή. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/ ΟΠΑΠ ΣΑΒΒΑΤΟ 9/ Καφετέριες κέντρου (πεζόδρομος Εθνικής Αντιστάσεως Αιμιλίου Βεάκη) Εξόρμηση στο Άλσος Περιστερίου από το ευρώ θα στοίχιζε σε όλους «τα μαλλιοκέφαλά τους». Μίλησε επίσης και για τους εκβιασμούς που εξαπολύουν στην Ευρώπη καθημερινά με σκοπό να τρομοκρατήσουν το λαό, αλλά ο λαός όμως, είπε «μπορεί να σηκώσει κεφάλι και ν αντισταθεί...» Ο Ν. Βούτσης Όσον αφορά για το εσωτερικό της χώρας, ο κ. Βούτσης είπε ότι πραγματικά ο κόσμος βρίσκεται μπροστά σ ένα σταυροδρόμι, αλλά δεν πρέπει κανείς να υποκύψει στο δικομματισμό. Πρέπει σοβαρά και υπεύθυνα να διαλέξει αυτόν που θα του δώσει ανάσα ζωής, που θα του δώσει πίσω τα χαμένα του όνειρα. «Υπάρχει ελπίδα λέμε στον κόσμο με σύγκρουση όμως μέσα κι έξω... με διαπραγμάτευση για να σταματήσουν οι καταστροφικές συνέπειες. Δεν θα υποχωρήσουμε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ ΣΥ.ΡΙΖ.Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 19 δεν θα υποκύψουμε και θ αποφασίσει πάλι ο κόσμος μας. Ο λαός βγαίνει μπροστά. Ο καθένας γράφει την δική του ιστορία...» Ακολούθησαν θέσεις για την αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων, μακριά από τη διαπλοκή, ενώ μίλησε με ξεκάθαρο λόγο για την τιμωρία όλων εκείνων που οδήγησαν το λαό στην απόγνωση και στο μηδέν. Για τον Άκη Τσοχατζόπουλο που ευρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού είπε πως είναι αδύνατον να μην ήξεραν και άλλοι τη ζοφερή κατάσταση γύρω από τον πάλαι ποτέ κραταιό του ΠΑΣΟΚ... «Το πρόγραμμά μας» ξεκαθάρισε ο κ. Νίκος Βούτσης «θα είναι φιλοαλαϊκό με μέτρα ανακούφισης των αδικημένων, των ανέργων και των ανθρώπων που παλεύουν μέρα νύχτα πως θα τα βγάλουν πέρα...» Στάθηκε επίσης στο μέγα θέμα της φοροδιαφυγής, διευκρίνισε με ποιο τρόπο θα βγουν μπροστά να φορολογήσουν αυτούς που πρέπει, ενώ εξήγησε παράλληλα πως μπορούν να γίνουν περικοπές από στρατιωτικές δαπάνες, από τοκοχρεολύσια, καθώς και από άλλες πηγές που μέχρι σήμερα κανείς δεν τις αγγίζει. Κάλεσε τέλος όλες τις δυνάμεις να ενωθούν με το ΣΥΡΙΖΑ, ώστε από κοινού να δημιουργήσουν νέα πράγματα άφθαρτα στη κοινωνία, να ενωθούν σε μια συνεργασία που θα έχει αριστερό ενδιαφέρον, χωρίς βέβαια το ΚΚΕ, μιας και το ίδιο διατυμπανίζει δεξιά και αριστερά πως δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κανέναν. Τέλος ζήτησε από τον κόσμο που τον παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον να του θέσουν ερωτήματα και τυχόν απορίες για οποιοδήποτε θέμα απασχολούσε τους ίδιους αλλά και την καθημερινότητά τους. Εκείνο πάντως που βγήκε ως συμπέρασμα ήταν ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται άμεσα για τα προβλήματα που αφορούν την διαβίωσή του, αλλά και το μέλλον των νέων ανθρώπων. ΚΥΡΙΑΚΗ 10/ Εξόρμηση στο Άλσος Περιστερίου ΔΕΥΤΕΡΑ 11/ Αμαξοστάσιο Δήμου 8.30 Δημαρχείο Γραφεία Δήμου στην Ξυλοτεχνία ΤΡΙΤΗ 12/6 Ξεκινάμε στις 8.00 από τη ΔΕΗ και συνεχίζουμε σε: Β Εφορία, Κέντρο Υγείας Μπουρναζίου, Νομαρχία, Ειρηνοδικείο και Υποθηκοφυλακείο ΤΕΤΑΡΤΗ 13/ Εφορία Α ΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕ- ΡΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 14/ Περιοδεία στα υποκαταστήματα τραπεζών του κέντρου και του Αγίου Αντωνίου. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/ ΟΑΕΔ Περιοδεία στα εμπορικά καταστήματα στη Νέα Ζωή. ΣΑΒΒΑΤΟ 16/ Καφετέριες κέντρου (πεζόδρομος Εθνικής Αντιστάσεως Αιμιλίου Βεάκη) Εξόρμηση στο Άλσος Περιστερίου Επιστολή ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γράφει ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ Μετά από πολύ καιρό αποφάσισα να ξαναγράψω για να μην ξεχνιόμαστε! Διαβάζοντας κάθε εβδομάδα την εφημερίδα σας παρακολουθώ συνέχεια τα άρθρα κάποιου φίλου που ομολογουμένως γράφει κάθε φορά και πρέπει να ομολογήσω ότι τα γραφόμενα του παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον. Όταν αναφέρεται στα τρέχοντα προβλήματα της πόλης μας οι απόψεις του μόνο καλό μπορεί να κάνουν σε όλους μας. Τώρα όμως μετά τις εκλογές της 6 ης Μαίου νομίζω πως ο προεκλογικός του οίστρος τον καθοδήγησε σε λάθος μονοπάτια. Ξεχνάει πως η ιστορία του Κ.Κ.Ε. αρχίσει από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα και συνεχίζεται ως τις μέρες μας με τον ίδιο σταθερό και ίσως δυσνόητο τρόπο. Οι αποφάσεις του στηρίζονται σε ένα όραμα που είναι δύσκολο να το καταλάβουν περισσότεροι από 10 % του εκλογικού σώματος. Για αυτό και το ίδιο δεν παραπονιέται αλλά ακολουθεί την γνωστή γραμμή και πιστεύει πως ίσως κάτι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Είναι φυσικό να μην μπορεί να δώσει τον λόγο σε πρόσωπα όπως η κα Κανέλλη μιας και η εν λόγω κυρία δεν είναι μέλος του κόμματος. Όσον αφορά τον κο Μπογιόπουλο ας μην ξεχνάμε πως ο κύριος αυτός δεν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή μιας και οι απασχολήσεις του τον κρατάνε μακριά. Βέβαια μπορεί στις επόμενες εκλογές τα πράγματα να εξελιχθούν όπως τα γράφει και το κόμμα να μην συγκεντρώσει παραπάνω ποσοστά από αυτά που κατέκτησε στις τελευταίες, και πολλοί να προτιμήσουν να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ αλλά ας μην ξεχνάμε πως αυτό το κόμμα που δεν είναι ακριβώς κόμμα αλλά μια μάζωξη πολλών και ετερόκλητων μερικές φορές δυνάμεων δεν νομίζω πως αποτελεί «τον αιώνιο αντίπαλο» του Κ.Κ.Ε. μιας και οι απόψεις τους διαφέρουν κατά πολύ. Η εκλογική επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ ας είναι καλοδεχούμενη από όλους αλλά όπως μας διαβεβαιώνει η κα Παπαρρήγα οι κομμουνιστές δεν μπορούν να μπερδεύονται με κόμματα που θέλουν να λέγονται απλά «Αριστερά». Μέχρι τώρα οι εξαγγελίες του κου Τσίπρα για μια αριστερή κυβέρνηση δεν έγινε γιατί τα κουκιά στην εκλεγείσα Βουλή δεν μπορούσαν να μαζέψουν τον μαγικό αριθμό των 151 βουλευτών. Στο μέλλον αν τα πράγματα αλλάξουν, αν δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς μπορέσουν να εξασφαλίσουν ικανό αριθμό βουλευτών θα δούμε αν οι απόψεις του Κ.Κ.Ε. περί μη συμμετοχής σε μια συγκυβέρνηση, θα συνεχίσουν να είναι οι ίδιες, δηλαδή να μην θέλει την συνεργασία με τα άλλα κόμματα της Αριστεράς. Μας αναφέρει πως κάποιο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως είναι αναγκαία η δημιουργία «υποχρεωτικού εσωτερικού δανεισμού» και αυτό θα μπορούσε να γίνει με την δέσμευσή των καταθέσεων μας στις Τράπεζες. Το βρήκε πολύ αναγκαστικό αυτό και ξαναπροτείνει την δημιουργία ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥ- ΞΙΑΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ που θα το αγοράζουν όσοι θέλουν οικειοθελώς με το ΚΙΝΗΤΡΟ του υψηλότερου επιτοκίου. Καλά ΞΕΧΝΑΕΙ φυσικά πως τα ελληνικά ΟΜΟΛΟΓΑ που διατέθηκαν στο ευρύ κοινό κατέληξαν να πληρωθούν κουτσουρεμένα το 2040 και πολλοί που τα είχαν αγοράσει τοποθετώντας σε αυτά οικονομίες μιας Ζωής κατέληξαν να χάσουν τα λεφτά τους. Είναι αστείο να μιλάμε πως σήμερα θα μπορέσουμε να ξαναδώσουμε και άλλα, νέα χρήματα για να την Αναδημιουργία της πατρίδας. Τα ζητήματα που απασχολούν όλους τους Έλληνες βρίσκουν δρόμο και στις καθημερινές μας ασχολίες και απασχολούν και την Πόλη μας. Δεν είναι σωστό πάντως να φορτώνουμε όλα αυτά τα προβλήματα στις πλάτες της Δημοτικής Αρχής μιας και γνωρίζουμε πως τα κονδύλια για τις μονάδες Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν εξαντληθεί και αυτά και οι προσπάθειες της Διοίκησης του Δήμου πέφτουν στο κενό. Δεν φταίει ούτε η Διοίκηση ούτε η αντιπολίτευση για όσα απαράδεκτα συμβαίνουν. Όλοι προσπαθούμε για ΤΟΝ ΕΠΙΟΥΣΙΟ και τα πράγματα θα δούμε πως θα πάνε. Δεν υπάρχει καμιά ελπίδα τόσο για τις Βιοτεχνίες όσο και για τον Εμπορικό κόσμο της πόλης μας. Οι προσπάθειες του Δήμου με τα Κοινωνικά Παντοπωλεία που δημιουργήθηκε στο 8 ο Δημοτικό Σχολείο και η προμήθεια πατάτας, ρυζιού και παρθένου ελαιολάδου, βρήκαν κάποια απήχηση στους κοινωνικά αποκλεισμένους. Οι προσπάθειες, που έγιναν, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς αλλά και στους Οργανισμούς Εργατικής Εστίας και Εργατικής Κατοικίας δεν απέδωσαν. Οι προσπάθειες για το «χαράτσι» της ΔΕΗ ευτυχώς με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας οδηγήθηκε σε κάποια λύση. Τα μαγαζιά έχουν αδειάσει και ψυχή δεν πατάει για ψώνια. Δεν περιμένουμε να βγουν στους δρόμους οι ΑΝΕΡΓΟΙ και να μπουν στη μάχη. Περιμένουμε και ελπίζουμε σε ένα ΟΡΑΜΑ που θα μας κάνει να πιστέψουμε πως ΟΛΑ θα ξεπεραστούν. Ένα τέτοιο ΟΡΑΜΑ είναι που προωθεί και το Κ.Κ.Ε. και ελπίζουμε πως όλα θα διορθωθούν. Είναι γεγονός πως το σύστημα της Παιδείας και της Υγείας του λαού περνάει μεγάλη κρίση και χρήματα δεν υπάρχουν. Από παντού κόβονται λεφτά και η περίθαλψή μας οδηγείται στο μαρασμό. Ας μην αναφερθούμε στα διάφορα Ερευνητικά Κέντρα που υπήρχαν, υπό την αιγίδα των Πανεπιστημίων και μετά από το κούρεμα των χρημάτων που είχαν έκλεισαν. Περιμένουμε αλήθεια Ανάπτυξη σε μια χώρα που στέλνει τα παιδιά της στο εξωτερικό, ακόμα και για να συνεχίσουν τις σπουδές τους; Κάτι πρέπει να γίνει και σε αυτόν τον τομέα για να επικρατήσουν τα συμφέροντα του λαού. Γίνεται πολύς λόγος για την επιστροφή της χώρας μας στη δραχμή και πολλά κανάλια μας βομβαρδίζουν με απόψεις που βρίσκονται μακριά από την πραγματικότητα. Έχει αναφερθεί από κάποιους ξένους η απομάκρυνση της Ελλάδας από την ευρωζώνη αλλά οι λόγοι που το έκαναν αυτό είναι να μας οδηγήσουν πιο βαθιά στις μνημονιακές επιλογές. Η έξοδος της χώρας μας από το ευρώ θα αποσταθεροποιούσε ολόκληρη την Ευρώπη και δεν γνωρίζουμε αν θα άνοιγες το δρόμο και σε άλλες χώρες όπως η Ισπανία και η Ιρλανδία. Βέβαια η στενότητα ρευστότητας που αντιμετωπίζει η Ελλάδα θα μπορούσε κάλλιστα να οδηγήσει τις υπόλοιπες χώρες, να εξακολουθήσουν να μας δανείζουν ακριβώς για να μην αντιμετωπίσουν τα παραπάνω προβλήματα. Μετά τις εκλογές της 17 ης Ιουνίου όλοι πιστεύουμε πως η κατάσταση θα βελτιωθεί. Όσοι θεωρούν πως η παραμονή μας στην ευρωζώνη είναι η μόνη διέξοδος και πως πρέπει απλά να επαναδιαπραγματευτούμε κάποιους όρους του μνημονίου είναι οι ίδιοι που τα τελευταία δύο χρόνια μας οδήγησαν στην σημερινή κατάσταση.

20 `ÌÒ 20 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 31» ÖÜ 2012

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0 2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 0 3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 0 Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309 CMYK Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. (Για τον Π.Σ...)

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. (Για τον Π.Σ...) ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Για τον Π.Σ....) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ Επώνυμο :... Όνομα :... Επάγγελμα :... Α.Φ.Μ. :... Ασφ.Ταμείο :... Εργοδότης :...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Να φύγουν οι κατασκευές

Να φύγουν οι κατασκευές Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ»

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ» Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. κωδ. :62125 Πληροφορίες : Δαγκούλη Κυριακή Τηλέφωνο :2321022487 Fax :2321022472 Email :opakpa@otenet.gr

Ταχ. κωδ. :62125 Πληροφορίες : Δαγκούλη Κυριακή Τηλέφωνο :2321022487 Fax :2321022472 Email :opakpa@otenet.gr ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Σέρρες 29/05/2015 Αριθ.Πρωτ.:1656 Ταχ. Δ/νση :Βενιζελου 139, Σέρρες Ταχ. κωδ. :62125

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0 2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ 0 3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 0 Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση. Mάρτιος 2012

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση. Mάρτιος 2012 Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση Mάρτιος 2012 Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Με την εικόνα που έχετε σήμερα για τη χώρα σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα πηγαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΚΟΙ.Π.Α.Π) ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΚΟΙ.Π.Α.Π) ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΚΟΙ.Π.Α.Π) ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣΠΕΥΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ Στα νηπιακά τμήματα γίνονται δεκτά νήπια, που στις 31/8/2016 είναι 2,5 ετών, δηλαδή έχουν γεννηθεί από 1/1/2012 μέχρι και 28/2/2014, με την προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

--------------------- Ταχ. Δ/νση : Δεκελείας 97 Ταχ. Κώδικας:143 41 Ν.Φιλαδέλφεια Πληροφορίες : Μολακίδου Αλίκη Τηλ.: 213-2049021 Fax: 213 2049023

--------------------- Ταχ. Δ/νση : Δεκελείας 97 Ταχ. Κώδικας:143 41 Ν.Φιλαδέλφεια Πληροφορίες : Μολακίδου Αλίκη Τηλ.: 213-2049021 Fax: 213 2049023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-4-2014 Αρ. Πρωτ. 7129 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------- Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου --------------------- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Νομού Ημαθίας

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Νομού Ημαθίας Νομού Ημαθίας σε από τα Εκλογικά τμήματα, ποσοστό0%...0,%,% 0. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.).0,0% ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).000,% ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Κ.Ε.).,0% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗ 20/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 87 ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ- ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Βάρνης 1 Τ.Κ 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών. (άρθρο 8 παρ. 4Ν.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών. (άρθρο 8 παρ. 4Ν. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (για την περίοδο 2014-2015) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Περίοδος εγγραφών: από 2/6/2014 έως 2/7/2014 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12:οο έως 16:00 μμ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση VPRC Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Με την εικόνα που έχετε σήμερα για τη χώρα σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα πηγαίνουν σε σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... 3 1. Βαθμός ενδιαφέροντος για τις Βουλευτικές Εκλογές στις Σεπτεμβρίου... 4 2. Για το αν η προσφυγή στις πρόωρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΜΑΙΟΣ 214 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 12 ΜΑΙΟΥ 214 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

- Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας;

- Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας; Η πανελλαδική έρευνα της GPO για την εκπομπή του MEGA "Ανατροπή" διενεργήθηκε στο διάστημα 12,13 και 15 Ιουνίου, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 ατόμων. Αναλυτικά τα ευρήματα της δημοσκόπησης: - Για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 4/ Συνεδριάσεως της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεφαλλονιάς

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 4/ Συνεδριάσεως της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεφαλλονιάς ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 4/12-7-2016 Συνεδριάσεως της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεφαλλονιάς Αριθμός Απόφασης 18/2016 Περίληψη ===================== ========= «Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Ημερομηνία:.. Αρ. Πρωτοκόλλου:. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Α) Β) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ (όπως αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2014 (γ δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2014 (γ δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 28 Νοεμβρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 46539 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενημερωθείτε για την Υγεία σας, Ζήστε καλύτερα! Άνοια Νευροπαθητικός Πόνος λόγω Σακχαρώδη Διαβήτη Σεξουαλική Ζωή στην Τρίτη Ηλικία - Ακράτεια»

«Ενημερωθείτε για την Υγεία σας, Ζήστε καλύτερα! Άνοια Νευροπαθητικός Πόνος λόγω Σακχαρώδη Διαβήτη Σεξουαλική Ζωή στην Τρίτη Ηλικία - Ακράτεια» Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας και οι Δήμος Νεάπολης-Συκεών, στα πλαίσια της συνεργασίας τους για την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών σε θέματα Υγείας και Πρόληψης, διοργάνωσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΜΑΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 27 ΜΑΙΟΥ 13 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 19679 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ξεκινούν οι αιτήσεις για την εγγραφή νηπίων στους παιδικούς σταθμούς»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ξεκινούν οι αιτήσεις για την εγγραφή νηπίων στους παιδικούς σταθμούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πληροφ.: Ευαγγελία Τσιάβου Τηλ. Επικοινωνίας : 2132049012 2 Ιουνίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Ξεκινούν

Διαβάστε περισσότερα

2012: Πτώση του δικοµµατισµού, διπλές εκλογές και συγκυβέρνηση Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ Τα κόµµατα

2012: Πτώση του δικοµµατισµού, διπλές εκλογές και συγκυβέρνηση Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ Τα κόµµατα 2012: Πτώση του δικοµµατισµού, διπλές εκλογές και συγκυβέρνηση Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ Το 2012 ήταν χρονιά σταθµός στην πολιτική σκηνή του τόπου. Ο δικοµµατισµός που κυριαρχούσε από την πτώση του Χούντας των Συνταγµαταρχών

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015

Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015 Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015 Η Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) καλεί όλες τις γυναίκες της λαϊκών στρωμάτων της πόλης μας να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο που διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

~ 1 ~ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ

~ 1 ~ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/05/2016 ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/06/2016 ΩΡΑΡΙΟ: 9:00 18:00 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (ΙΣΟΓΕΙΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία & Διακυβέρνηση

Πολιτική Συγκυρία & Διακυβέρνηση Πολιτική Συγκυρία & Διακυβέρνηση Ιούλιος 2013 Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Ιούλιος 2013 Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε λάθος 73% Ούτε σωστή - ούτε λάθος 10% ΔΓ/ΔΑ 4% Σε σωστή 13% Με την εικόνα που έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης Απρίλιος 2012 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 17 έως και 19 Απριλίου 2012. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση;

Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση; Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση; Ανακύκλωση : είναι η δυνατότητα να ξαναχρησιμοποιήσουμε αντικείμενα που ενώ μοιάζουν με άχρηστα και θα κατέληγαν στα σκουπίδια διατηρούν σημαντικό μέρος της αξίας τους Ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα κοινής γνώμης για τις πολιτικές εξελίξεις άτομα στις 13 περιφέρειες της χώρας. 7 9 Ιουνίου 2016

Έρευνα κοινής γνώμης για τις πολιτικές εξελίξεις άτομα στις 13 περιφέρειες της χώρας. 7 9 Ιουνίου 2016 Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη Χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... ΠΡΟΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο Των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αμαρουσίου (α επιλογή Π.Σ...) (β επιλογή Π.Σ...) ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται:

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: 5 6 7 8 9 0 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)

Διαβάστε περισσότερα

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους.

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί» Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους Η αυτοεικόνα μας «σχηματίζεται» ως ένα σχετικά σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη Τηλέφωνο: 213 1361132 Fax: 213 13641140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αριθ.

Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη Τηλέφωνο: 213 1361132 Fax: 213 13641140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αριθ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ: 123 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» 1

Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» ================== Δ/νση: Φλέμιγκ 71 162 33, Βύρωνας Τηλ: 210-7608460-462, 210-7668970 Φαξ: 210-7608469 e-mail: paidikoistathmoidbyrona@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πίνακας Κενών θέσεων Περιπτέρων Δήμου Ιλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πίνακας Κενών θέσεων Περιπτέρων Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. Νίνου Κάλχου 48 50 Τ.Κ. 131 22 ΤΗΛ: 213 20.30.158 FAX: 210 2691865 URL: www.ilion.gr Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αιτήσεις στην ΕΕΤΑΑ για εισαγωγή βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αιτήσεις στην ΕΕΤΑΑ για εισαγωγή βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Γλυφάδα, 31 Ιουλίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αιτήσεις στην ΕΕΤΑΑ για εισαγωγή βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ Με επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ θα γίνουν

Διαβάστε περισσότερα

9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86)

9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86) 9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86) 9.1 Εκλογικό σώμα (σελ. 77) Εκλογικό σώμα: οι πολίτες που έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν. Στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, ο λαός που έχει την εξουσία ταυτίζεται με το εκλογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2015 (α δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων.

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2015 (α δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. Β. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 213 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας Κώστα Παπαντωνίου Περιστέρι, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας Κώστα Παπαντωνίου Περιστέρι, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας Κώστα Παπαντωνίου Περιστέρι, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: Ημερίδα «Παιδική Προστασία. Υιοθεσία-Αναδοχή» Με μεγάλο ενδιαφέρον και μαζική συμμετοχή φορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Η υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2012

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2012 Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Με την εικόνα που έχετε σήμερα για τη χώρα σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη - Ανακοίνωση

Προκήρυξη - Ανακοίνωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σκόπελος, 8-10-2015 ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ.55 Πληροφορίες: ΟΥΡ. ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν διαμονή είναι τα εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν διαμονή είναι τα εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μ. Καραολή & A. Δημητρίου 80 Πειραιάς 185 34 Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Υπεύθυνη: Χρύσα Φραγκούλη Τηλ.:210 4142088-89 Πειραιάς, 2 Σεπτεμβρίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ Β Επωνυμία του εντολέα: Η εφημερίδα «Το Ποντίκι». Γ Σκοπός της δημοσκόπησης: Έρευνα κοινής γνώμης για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ Δήμος Καλαμαριάς ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η κομποστοποίηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : ΒΙΙ77Λ9-ΓΞΨ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 23-05-2014 Αρ. Πρωτ. : 3779

ΑΔΑ : ΒΙΙ77Λ9-ΓΞΨ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 23-05-2014 Αρ. Πρωτ. : 3779 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΔΑ : ΒΙΙ77Λ9-ΓΞΨ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 23-05-2014 Αρ. Πρωτ. : 3779 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2/ 2014 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc. Marketing Research Communication 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E.

Διαβάστε περισσότερα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα ΣΤ τάξη Δημοτικού Σχολείου Μακρυγιάλου 2009-2010 1 Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα άγρια

Διαβάστε περισσότερα

Κατοικίδια και ζώα της φάρμας 978-960-566-195-3. Σελίδες: 32 // Τιμή: 3,70. Τα λουλούδια. 978-960-566-473-2 Σελίδες: 32 // Τιμή: 3,70

Κατοικίδια και ζώα της φάρμας 978-960-566-195-3. Σελίδες: 32 // Τιμή: 3,70. Τα λουλούδια. 978-960-566-473-2 Σελίδες: 32 // Τιμή: 3,70 x Προσχολική Αγωγή Χρώματα, Σχήματα, Γραμμές 978-960-566-192-2 Τιμή: 5,50 Πλανήτες 978-960-566-197-7 Τα γράμματα 978-960-566-474-9 Άγρια ζώα και ζώα της θάλασσας 978-960-566-193-9 Τιμή: 5,50 ÆÕÒÏ Κατοικίδια

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: τηλ.: website:

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: τηλ.: website: Marketing Research Communication 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Αριθμός ψηφοδελτίων συνδυασμών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Αριθμός ψηφοδελτίων συνδυασμών ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 2ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 215 Σελ. 1 από 46 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : Ηγουμενίτσα 16/05/2016 Αρ. Πρωτ. : 2405

ΑΔΑ : Ηγουμενίτσα 16/05/2016 Αρ. Πρωτ. : 2405 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΔΑ : Ηγουμενίτσα 16/05/2016 Αρ. Πρωτ. : 2405 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δεκελείας 97 Νέα Φιλαδέλφεια Τ.Κ. 14341 Τηλ.: 213 2049012 fax. 213 2049006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κλαδέματα. Γρασίδι. Compost. Διατροφικά υπολείμματα. Φύλλα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κλαδέματα. Γρασίδι. Compost. Διατροφικά υπολείμματα. Φύλλα Δήμος Λαγκαδά ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Γρασίδι Κλαδέματα Compost Διατροφικά υπολείμματα Φύλλα H κομποστοποίηση είναι μια φυσική διαδικασία η οποία μετατρέπει τα οργανικά υλικά σε μια πλούσια σκούρα ουσία. Αυτή η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.28/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.28/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης περί καθορισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Στα Σπάτα σήμερα 25 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Πουλάω 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 4/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 4/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη 17561 2 ) ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη 13934 3 ) ΔΟΥΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΝΗ) του Δημητρίου 6756 4 ) ΡΟΥΣΣΟΥ ΖΩΗ του Ευαγγέλου-Αντωνίου 4268 5

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Ιανουάριος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Ιανουάριος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Ιανουάριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 118

Πολιτικό Βαρόμετρο 118 Πολιτικό Βαρόμετρο 118 Μάρτιος 2013 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Σε λάθος 74% 73% Ούτε

Διαβάστε περισσότερα

v[m/s] U[mV] 2,2 3,8 6,2 8,1 9,7 12,0 13,8 14,2 14,6 14,9

v[m/s] U[mV] 2,2 3,8 6,2 8,1 9,7 12,0 13,8 14,2 14,6 14,9 Á ¹ È ÖÙÔ ½º ÖÞ ÚÓÞ Ö ÓÒ Ø ÒØÒÓÑ ÖÞ ÒÓÑ ÒØ ÒÞ Ø Ø v 1 = 45,0 m/s ÔÖÙ ÒÓÑ ÔÖ Ð ÞÙ Ó ÔÙØ Ñ ÒÓÖÑ ÐÒÓ Ò ÔÖ Ú ÔÖÙ Ö ÙØÓÑÓ Ð ÓÒ Ø ÒØÒÓÑ ÖÞ ÒÓÑ ÒØ ÒÞ Ø Ø v 2 = 15,0 m/s Ó Ò Ð º Í ÓÐ Ó Ö Ò ÚÓÞ Ñ ØÙ ÞÚÙ ÙÕ Ø ÒÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ 1. Τα νήπια να έχουν συµπληρώσει τα 2,5 έτη στις 31 Αυγούστου 2015 δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1/1/2011 έως 28/2/2013, να αυτοεξυπηρετούνται

Διαβάστε περισσότερα