Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερήσιο Δελτίο Τιμών"

Transcript

1 Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13

2 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται στο Ηµερήσιο Δελτίο Τιµών (Η.Δ.Τ.) είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καµία ευθύνη για ενδεχόµενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και / ή ευθύνη σχετικά µε την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Η Εταιρία δεν έχει καµία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαµβάνονται στις ανακοινώσεις των εισηγµένων εταιρειών. Πιθανές προσβολές δικαιωµάτων τρίτων από το περιεχόµενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων. Όλα τα αναγραφόµενα στο Η.Δ.Τ. στοιχεία παρέχονται µόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης και δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες που διαπραγµατεύονται στο Χρηματιστήριο. Αναγνωρίζεται και συµφωνείται ότι όλα τα δικαιώµατα επί των πληροφοριών που εµφανίζονται στο Η.Δ.Τ. θα αποτελούν κυριότητα της εταιρίας και οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, σήµατος κλπ. Ανήκουν στο Χρηματιστήριο. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Η Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από Λεωφόρος Αθηνών 11, 1442 Αθήνα, Τηλ: (21) , Fax: (21) Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κατούνη 16-18, Θεσ/νικη , Τηλ: (231) , Fax: (231) Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών Φειδίου 14-16, Αθήνα 16 78, Τηλ: (21) , Fax: (21) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 1, Αθήνα 15 62, Τηλ: (21) , Fax: (21)

3 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Πίνακας Περιεχομένων Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Οι Αγορές Χρεογράφων και Παραγώγων Χρηματιστηριακοί Δείκτες Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χ.Α. & Κατηγορίας Δ.Α.Κ. Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Σημειώσεις Χρεογράφων Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Στοιχεία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ενότητα 4: Ανακοινώσεις Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Έντοκα Γραμμάτια & Zero Coupon Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Διαπραγματεύσιμα με τη Μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων Ενότητα 7: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Δείκτες Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού (Συμβάσεις Repos) Παράρτημα Α: Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α.

4 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Οι Αγορές Χρεογράφων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 1,, 8, 6, 4, 2, Μαϊ.5 Μαϊ.6 Μαϊ.7 Μαϊ.8 Μαϊ.9 Μαϊ.12 Μαϊ.13 Μαϊ.14 Μαϊ.15 Μαϊ.16 Μαϊ.19 Μαϊ.2 Μαϊ.21 Μαϊ.22 Μαϊ.23 Μαϊ.26 Μαϊ.27 Μαϊ.28 Μαϊ.29 Μαϊ.3 Ιουν.2 Ιουν Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. ) Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Συνολική Αξία Συναλλαγών (Χρεογράφων/ Παραγώγων) (χιλ Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) **: Ημερήσια μεταβολή: εκατ. % Μέση ετήσια Κεφ/ποίηση: εκατ. % Μετβλ. Μέση προηγ. έτος Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Κεφαλαιοποίηση Γενικού Δείκτη (εκατ. ) Ημερήσια μεταβολή (εκατ. ) 182, , % 71, % 1, % 71, Συνολικές Θέσεις σε Παράγωγα 724,611 σε ΣΜΕ επί Δεικτών % ημερ μετβλ 6, % σε ΣΜΕ επί μετοχών % ημερ μετβλ 294, % σε Δικαιώματα επί Δεικτών % ημερ μετβλ 9, % σε Δικαιώματα επί μετοχών % ημερ μετβλ 8, % σε Repos/Reverse Repos/RA % ημερ μετβλ 351,424 1.% Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. ) 158,427.7 Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) 24,157.5 Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % -75, % Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % -8, % Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 145, % Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 41, % Αξία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. % συν. Αξία..% Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης (χιλ. ) % συν. Αξία.2.% Αξία Συναλλαγών Πακέτων 1, Αξία Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. ). Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. Τμχ) Ημερήσια μεταβολή: χιλ. τμχ % Μέσος Συν/γών YtD: χιλ. τμχ % Μετβλ Μέσο προηγ. έτο Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. τμχ % συν. Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης: χιλ. τμχ % συν. Συναλλαγών Πακέτων (χιλ. Τεμάχια) Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. τεμάχια) Πλήθος Πράξεων Χρεογράφων Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος Πλήθος πακέτων Πλήθος συναλλαγών Ομολόγων Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** 117, , , %..1 8, ,785-9,62 12 Πλήθος Συμβολαίων Παραγώγων: 28, % Ημερήσια μεταβολή: τμχ % -12,31.%.% 31, % % Μέσος Συμβ. YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος 42, % Πλήθος Πράξεων Παραγώγων: 2, % Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % -1, % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος 2, % Συναλλαγών και Πλήθος Ανοικτών Θέσεων 1, 1 74, 8, 8 72, 6, 6 7, 4, 4 68, 2, 2 66, 64, Μαϊ.19 Μαϊ.2 Μαϊ.21 Μαϊ.22 Μαϊ.23 Μαϊ.26 Μαϊ.27 Μαϊ.28 Μαϊ.29 Μαϊ.3 Ιουν.2 Ιουν.3 Μαϊ.19 Μαϊ.2 Μαϊ.21 Μαϊ.22 Μαϊ.23 Μαϊ.26 Μαϊ.27 Μαϊ.28 Μαϊ.29 Μαϊ.3 Ιουν.2 Ιουν.3 Συναλλαγών (χιλ. τεμάχια) Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α :3 1:45 11: 11:15 11:3 11:45 12: 12:15 12:3 12:45 13: 13:15 13:3 13:45 14: 14:15 14:3 14:45 15: 15:15 15:3 15:45 16: 16:15 16:3 16:45 17: 17:15 Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. την 2/6/214 Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. την 3/6/214 Ενότητα 1, 1/6

5 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Ονομασία Δείκτη 3/6/214 2/6/214 Δ μον. Δ % Κατώτερη Ανώτερη Κατ.έτους Ανωτ.έτους Ετησ. μεταβ. Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. 1, , % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Large Cap % % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped 1,297.2 # 1, % 1, , % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD 1, # 1, % 1, , % # FTSE/Χ.Α. Mid Cap 1,149.8 # 1, % 1, , ,6.67 1, % FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης % % FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 1,741.8 # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 1, , % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 1, # 1, % 1, , , , % # Greece & Turkey 3 Δείκτης Τιμών % % # Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 3,83.88 # 3, % 3, , , , % # FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς % , % # Δείκτης FTSE Med 5, # 5, % 4, , % # Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α. 1, , % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Large Cap Συνολικής Απόδοσης % % # FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης 1, , % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped Συνολικής Απόδοσης 1, # 1, % 1, , % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD Συνολικής Απόδ 1, # 1, % 1, , % # FTSE/Χ.Α. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης 1, # 1, % 1, , % # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ % % Greece & Turkey 3 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης % % # Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap 1, , % 1,2.82 1, , , % # FTSE/Χ.Α. Τράπεζες % % FTSE/Χ.Α. Ασφάλειες 1, # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 2,6.2 2, % 1, ,23.7 1, , % # FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 3, , % 3, , , , % # FTSE/Χ.Α. Εμπόριο 4, # 4, % 4,5.54 4, ,9.34 4, % # FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας 2, # 2, % 2,626. 2, , , % # FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα 6, , % 6, , , , % # FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά 6, , % 6, , , , % FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες 2, , % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά 3, , % 3, , , , % # FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο & Αέριο 2, , % 2, , , , % FTSE/Χ.Α. Χημικά 5, , % 5, , , , % FTSE/Χ.Α. Μέσα Ενημέρωσης 1, , % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή 2,89.3 2, % 2,89.3 2, , , % # FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία 1, , % 1, , , % # FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες 2, , % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 4, , % 4, , , , % # FTSE/Χ.Α. Υγεία # % % # Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α % % # Σημείωση 1: Τα στοιχεία του Greece & Turkey 3 Pr είναι ενδεικτικά στις 17:2 ενώ το κλείσιμο των Δεικτών FTSE/ΧΑ Custom Capped, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD, FTSE/ΧΑ Custom Capped ΣΑ, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD ΣΑ, FTSE/Med 1, Greece & Turkey 3 Pr & Rt αφορούν την συνεδρίαση της 2/6/214. Σημείωση 2: Ο Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap είναι Customized δείκτης υπολογιζόμενος από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ενότητα 1, 2/6

6 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Δείκτης FTSE/Large Cap 3/6/214: -1.9% FTSE/Χ.Α. Mid Cap 3/6/214:.5% 25,, 41 7,, 116 2,, ,, 5,, ,, 37 4,, 11 1,, ,, ,, ,, 1,, Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι 31 Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι 1 FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 3/6/214:.28% FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 3/6/214: -.98% 3,, 18 14,, 2 2,5, 2,, ,, 1,, ,5, ,, 6,, ,, 5, ,, 2,, Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι 135 Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι 155 Δείκτης FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 3/6/214: 1.4% Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 3/6/214: 1.7% 25, 14 35, 315 2, 138 3, , 3 15, 134 2, , , , 28 5, 128 5, Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι 126 Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι 265 συναλλαγών δεικτών Τιμές κλεισίματος δεικτών Ενότητα 1, 3/6

7 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Όλα τα Χρεόγραφα Κύρια Αγορά Χαμηλή Διασπορά Λοιπές Κατηγορίες (*) Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) Σύνολα Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές: 51 / 91 / / 69 / 11 1 / 5 / 1 5 / 12 / 5 / 3 / 1 / 2 / Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** 77, , , Μέση Ημερήσια Αξία Συν/γών (χιλ. ) 145, , Αξία Συναλλαγών Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Συναλλαγών Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: 158, , , ,355,929 18,865,549 8,49,38 3,785 3, , , ,49, , Μέσος Ημερήσιος Συναλλαγών 96,88,522 87,935,583 21, ,644 15,61 113,975,241 24, ,735 7,755 15,484,861 24, ,735 7,755 Μέσο Ημερήσιο Πλήθος Πράξεων 31,433 29, , , , , , ,69,498 3,216,313 3,216,313 2,177 1,718 1,718 (*) Απεικονίζονται αθροιστικά τα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών των µετοχών που διαπραγµατεύονται στις Κατηγορίες: Προς Διαγραφή & Επιτήρησης. (**) Δεν περιλαμβάνεται η Κεφαλαιοποίηση των εταιρειών που βρίσκονται σε κατάσταση Αναστολής. Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χ.Α. & Κατηγορίας Δ.Α.Κ. Κωδικός Κλάδοι Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές Αριθμός Πράξεων Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών % στη Συνολική Αξία Ακίνητη Περιουσία 3 / 3 / , , % Ασφάλειες 1 / / % Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 8 / 9 / 3 1, ,516 1,583, % Δ.Α.Κ. / 3 / 7 7,755 31, % Εμπόριο 4 / / ,622 2,911, % Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 8 / 7 / 3 1, ,65 4,212, % Μέσα Ενημέρωσης 1 / 3 / 42 26,852 12, % Πετρέλαιο & Αέριο / 3 / 1, ,418 3,284, % Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 5 / 9 / 2 1, ,921 2,976, % Πρώτες Ύλες 2 / 7 / ,752 2,61, % Ταξίδια & Αναψυχή 2 / 7 / 1 1,557 54,789 4,896, % Τεχνολογία 5 / 9 / , , % Τηλεπικοινωνίες / 1 / 2,34 1,465,253 15,819, % Τράπεζες 3 / 6 / 1 13,974 11,42,554 19,417, % Τρόφιμα & Ποτά 5 / 11 / ,13 2,78, % Υγεία 2 / 3 / ,164 92, % Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 1 / 3 / 1,884 44,614 4,56, % Χημικά 1 / 4 / ,445 33, % Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες / 3 / 1,237 1,43,18 3,779, % Ενότητα 1, 4/6

8 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Κύρια Αγορά Μετοχές με τη μεγαλύτερη Θετική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) % # F.G. EUROPE (ΚO) % # ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) % # ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) % # ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) % # LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) % # ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) % # FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) % # ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) % # ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) % # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αξία Συναλλαγών Αξία (χιλ. ) Μεταβ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 45, % ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 22, % # ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 2, % ΟΤΕ (ΚΟ) 15, % ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 15, % ΟΠΑΠ (ΚΟ) 4, % ΔΕΗ (ΚΟ) 3, % # ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 3, % FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 2, % # ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 2, % # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αρνητική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) % ΟΤΕ (ΚΟ) % ΕΛΤΟΝ (KΟ) % ΕΥΑΘ (ΚΟ) % ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) % ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) % VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) % FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) % ΙΑΣΩ (ΚΟ) % COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) % Μετοχές με τo μεγαλύτερo Όγκο Συναλλαγών Μεταβ. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 49,647, % ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 21,629, % ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 17,56, % ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 12,624, % # ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 5,739, % # ΟΤΕ (ΚΟ) 1,465, % MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 1,29, % ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 453, % ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 373, % ΟΠΑΠ (ΚΟ) 352,47-1.3% Σημείωση: Απεικονίζονται οι Μετοχές που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες Χαμηλής Διασποράς και Επιτήρησης και πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης Αξία Συναλλαγών μεγαλύτερη από 1, Ευρώ. Ενότητα 1, 5/6

9 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Αριθμός Πράξεων Αξία Συναλλαγών Σ.Μ.Ε. σε Δείκτες 598 6,648 6,619 13,346,6.25 FTSE/Χ.Α. Large Cap 598 6,648 6,619 13,346,6.25 Σ.Μ.Ε. σε Μετοχές 1,42 16, ,487 7,923,148.2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 47 2,17 44,6 151,91.9 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) ,6. ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ,838 24,54. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 6 1,434 67,239 58,264.3 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ,925. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) ,934. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) ,84. FRIGOGLASS (KO) ,12 25,383. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ,768 3,851. ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) ,616 34,478. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 183 1,26 7,99 726,7. ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ,82 4,838. JUMBO (ΚΟ) ,568. MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ,979 23,25. ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 6 9 1,127 11,59. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ,511. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) , ,47. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 179 4,792 39,553 1,246,81. ΟΠΑΠ (ΚΟ) ,561 62,77. ΟΤΕ (ΚΟ) 185 1,981 13,183 2,135,932. ΟΛΠ (ΚΟ) ,422. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 61 1,929 24,875 35,341. ΔΕΗ (ΚΟ) ,812 1,68,74. ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) 2 7 1,26 1,23. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ,823 2,257. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ,76. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) ,141. Δικαιώματα σε Δείκτες 82 1,444 9,64 2,84,45. FTSE/Χ.Α. Large Cap 82 1,444 9,64 2,84,45. Δικαιώματα σε Μετοχές ,477 47,9. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ). ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 1 1 8,82 2,4. ΟΠΑΠ (ΚΟ) ,5. ΟΤΕ (ΚΟ) 15. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ). ΔΕΗ (ΚΟ) 65. Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Συμβόλαια Ειδικού Τύπου 27 3, ,424. Stock Reverse Repos 18 3,23 121,957. Stock Repos ,211. Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου 21,256. Συνολική Δραστηριότητα 2,117 28, ,611 24,157,54.45 Ενότητα 1, 6/6

10 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) 245,748,58 27/6/213 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) /6/ , , ,9, ,591,85 3/7/213 ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ) #.982 2/6/ , ,88. 11,227, ,24,72,851 11/6/213 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) /6/ ,631, ,845, ,938, Κύρια Αγορά 71,417, /5/21 11/7/27 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) /6/ , , , ,178, /4/21 18/12/213 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) /5/ , ,, 1. 1/8/27 7/4/2 ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) #.16 2/6/ , ,,.4 3/6/29 12/7/213 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /6/ , , , ,16, /7/29 11/5/2 ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) /6/ , , , , /4/214 5/3/213 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) /6/ , ,3,.3 3/7/29 13/12/1999 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) /3/ , ,81,.4 8/7/21 14/11/27 ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) #.218 3/5/ , ,986, /6/29 15/3/2 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) /6/ , ,968, /7/ /12/1998 ΒΙΣ (ΚΟ) /5/ , ,325,.6 2/5/214 17/2/214 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) # 1.1 2/6/ , ,376, /5/25 18/8/211 Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) #.25 2/6/ ,5 12 1,53. 2, ,76, /8/28 22/7/23 ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) /6/ , ,462, /8/211 2/1/29 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) /6/ , , , ,418, /6/213 27/6/212 ΓΕΚΕ (ΚΑ) /5/ , ,6, /6/212 21/1/2 ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) #.43 2/6/ , , , ,,.3 6/7/27 18/7/2 ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) /6/ , , ,, /7/213 12/12/21 ΔΕΗ (ΚΟ) # /6/ ,591 1,161 3,752, ,668, ,72,.31 16/6/21 1/8/27 ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) /6/ , , , ,673, /7/28 26/7/21 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) /6/ , , , ,533,149, /5/28 24/5/213 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) /6/ ,56,21 3,973 45,71, ,9, ,848, /8/213 2/9/23 ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) #.36 2/6/ , , ,25,.56 26/7/21 16/6/1999 ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) #.629 2/6/ , , , ,748, /12/25 13/12/26 ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) /6/ , , , ,648, 1. 7/7/29 1/9/21 ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) /6/ , , , ,1, /5/214 7/7/2 ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) # /6/ , , , ,23,.3 11/8/21 28/8/213 ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) /6/ , , , ,734, /7/27 19/7/26 ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) /6/ , ,828,13.5 7/7/21 17/2/29 ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) /6/ ,23 3 1, , ,1, /7/211 2/12/27 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) /6/ , , , ,864, /3/214 2/7/28 ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /6/ , , , ,546, /6/28 23/8/2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) /6/ , ,635, /8/213 1/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) /6/ ,465 1,315 2,737, ,821, Ενότητα 2, 1/7

11 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 65,368, /6/213 25/9/213 ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) /6/ (6) , ,299, , ,73, /6/29 3/12/21 ΕΛΤΟΝ (KΟ) /6/ , , , ,146, /7/211 17/1/22 ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) # /6/ , ,67, /12/23 24/1/27 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) #.271 2/6/ , , ,9, /6/28 26/6/2 ΕΤΕΜ (ΚΑ) /6/ , , ,3, /8/213 12/12/27 ΕΥΑΘ (ΚΟ) /6/ , , , ,5, /5/214 28/1/2 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) /6/ , , , ,53, /7/213 18/1/1999 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) # /6/ , ,959,9.6 2/6/21 1/12/ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) /6/ , , ,155, /7/21 16/7/28 ΙΑΣΩ (ΚΟ) /6/ , , , ,735, /7/29 2/1/22 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) #.81 2/6/ , , , ,58, /8/212 1/1/213 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /6/ , , , ,,.88 15/5/29 7/12/21 ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) /5/ , ,298, /8/1993 8/5/213 ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) #.78 2/6/ (6) , ,233, /7/21 3/7/1999 ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) #.38 2/6/ ,6 5 1,11. 3, ,961, /5/213 14/11/27 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) /6/ , , , ,948, /7/29 31/12/ FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) # 29. 2/6/ , ,895, ,981, ,5,.48 25/6/21 1/2/214 ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) /6/ , ,43. 13, ,742, /8/213 14/7/2 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) /5/ , ,679, /6/211 4/9/2 ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) /6/ , , ,3, /7/24 21/7/1999 ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) # /6/ , ,7, /5/214 29/5/214 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) # 2.3 2/6/ , ,219, /5/29 9/7/213 ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) #.65 2/6/ , ,51, /6/25 6/1/1999 ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) /5/ , , , ,224, /7/28 25/4/26 ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) /6/ , ,586, /6/21 28/5/28 ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) # /6/ , , , ,48,.42 19/7/21 1/8/27 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) /6/ ,1 36 6, , ,65, /7/29 16/9/213 ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) # /6/ , , , ,84, /6/21 12/3/24 ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) #.48 3/5/ , ,474, /8/28 3/1/214 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) # /6/ , , , ,595,16.6 8/8/28 18/8/21 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) /5/ , ,364, /7/21 1/8/25 ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) /6/ (6) ,. 384, ,939, /7/23 3/1/22 ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) /5/ , ,321, /8/27 23/11/1999 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) /6/ , ,16, /8/213 23/11/1999 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ) /3/ , ,734, /7/27 7/1/211 ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) /5/ , ,125, /6/21 2/8/211 ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /6/ , , ,819, /8/27 9/1/24 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) /5/ , Ενότητα 2, 2/7

12 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 51,95, /5/213 21/1/25 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) /6/ , , , ,7,.59 2/6/29 24/7/212 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) #.33 2/6/ , , , ,782, /6/213 4/11/213 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) /6/ (6) , , , ,188, /7/28 2/1/2 ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) /5/ , ,588, /6/25 17/8/211 ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) /6/ , , , ,842, /7/29 12/5/2 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) /5/ , ,915, /5/29 6/7/211 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) /6/ , ,97, , ,34,.6 3/11/29 12/7/2 ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) /6/ , 8 3,324. 5, ,935, /6/29 13/6/2 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) #.148 2/6/ , , ,697, /7/28 1/11/28 ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) /6/ , , , ,873,12.3 7/7/28 4/1/212 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /5/ , ,986, /7/28 23/2/21 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) /5/ , ,566, /8/21 9/1/27 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) /2/ , ,8, /7/213 27/8/21 ΟΛΘ (ΚΟ) /6/ , , , ,, /7/213 8/8/23 ΟΛΠ (ΚΟ) /6/ , , , ,, /5/214 25/4/21 ΟΠΑΠ (ΚΟ) /6/ ,47 1,33 4,333, ,875, ,15, /6/211 18/6/1998 ΟΤΕ (ΚΟ) /6/ ,465,253 2,34 15,819, ,171, ,971, /7/27 8/1/23 ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) /4/ , ,797, /8/2 12/1/21 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ).5.5 2/6/ , , , ,11,979, /5/28 5/6/213 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) # /6/ ,624,816 1,867 22,977, ,227, ,7, /5/21 12/5/211 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) # /6/ , ,8, /5/214 3/1/2 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) /6/ , , , ,94, /4/214 1/11/1999 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) /6/ , , , ,379, /6/21 18/9/213 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) # /5/ , , ,28,.3 11/4/211 23/2/27 ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) #.48 2/6/ , , , ,77, /1/214 27/7/2 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) # /6/ , , , ,181, /8/2 5/3/22 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /4/ , ,243, /6/28 17/7/2 ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) /6/ , , , ,438, /8/26 24/11/1999 ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) /6/ , , ,17, /6/22 7/2/25 ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) # /6/ , , , ,314,4.3 (.589) 28/5/212 24/1/213 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) /6/ (6) , , , ,125, 5. 3/7/26 18/8/21 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) /6/ , , , ,63, /6/211 25/6/24 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) # /6/ , ,891, ,9, ,568, /6/211 25/6/24 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) /6/ ,9, ,732, /7/29 28/9/211 ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) /6/ , , , ,23, /7/27 18/1/1999 ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) /6/ , ,34, /6/29 3/7/21 ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) #.334 2/6/ , ,279, /6/28 14/7/26 ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) /6/ , , , Ενότητα 2, 3/7

13 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 4,34, /7/25 3/12/21 ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) /6/ , , ,252,4.38 8/7/21 1/2/214 A.S. COMPANY (ΚΟ) #.361 2/6/ , , , ,769,59, /4/28 13/5/213 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) /6/ ,629,139 2,622 15,185,9.4 8,938, ,41,56, /6/28 1/2/214 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) #.141 2/6/ ,739, , , ,457, /7/28 1/3/21 AUDIOVISUAL (ΚΟ) /6/ ,55 6 1, , ,12,.32 (.45) 3/4/212 22/11/213 AUTOHELLAS (ΚΟ) # /6/ , , ,816,9.3 1/7/29 17/7/2 BYTE COMPUTER (ΚΟ) /5/ , ,123, /7/21 28/6/211 CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) #.29 2/6/ , ,69, /6/213 29/4/213 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) /6/ , ,25, ,276, ,97,5.3 6/1/25 13/2/22 CPI (ΚΟ) #.23 28/5/ , ,664, /6/25 12/7/1999 CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) /6/ , ,77,876, /5/28 13/6/213 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) /6/ ,647,861 2,764 2,35, ,956, ,26, /4/214 8/1/214 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) /6/ , , , ,8, /4/21 21/6/24 F.G. EUROPE (ΚO) # /6/ , , , ,72, /7/21 16/1/213 FLEXOPACK (ΚΟ) # 3. 2/6/ , , ,992, /6/21 16/7/22 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) /6/ , , , ,593, /7/21 7/9/211 FRIGOGLASS (KO) /6/ , ,6.9 24, ,962, /9/28 12/12/213 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) /6/ , ,578, /6/211 5/5/1999 INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) /6/ , 2 1, , ,25, /7/27 7/1/22 INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) /6/ , , , ,154, /8/28 2/8/21 INTRAKAT (KO) /6/ , , , ,654, /7/211 21/2/23 J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) /6/ , , , ,59, /12/21 5/3/214 JUMBO (ΚΟ) /6/ ,117 1,155 2,312, ,526, ,648, /7/211 23/7/28 KLEEMAN HELLAS (KO) # /6/ , , , ,412, /5/27 18/9/22 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) # /6/ , , , ,74,.86 14/3/23 LOGISMOS (ΚΟ) /5/ , ,36, /4/27 1/5/213 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) /6/ ,29, , , , /2/214 21/5/24 MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) /6/ , ,5,.9 24/6/28 19/12/213 MEVACO (ΚΟ) /5/ , ,74, /3/212 23/7/29 MIG REAL ESTATE (ΚΟ) /6/ (6) , , , ,2,.5 22/6/21 1/11/1995 MINERVA (ΚΑ) /6/ , ,417,.37 28/7/28 6/9/211 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) /6/ , , , ,132, /6/211 19/6/21 NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /6/ , , , ,953,9.9 2/7/21 5/12/212 PAPERPACK (ΚΟ) /6/ ,43 6 1,346. 3, ,812, /7/29 15/11/26 PROFILE (ΚΟ) /6/ , , ,345, /7/25 26/2/214 QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) #.715 2/6/ , , , ,434, /6/28 12/6/29 REDS (ΚO) /6/ , ,456, /6/21 2/8/21 SPACE HELLAS (ΚΟ) /6/ , Ενότητα 2, 4/7

14 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 54,888, /4/214 22/3/26 TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) /6/ , , , ,627, /11/1992 3/12/212 UNIBIOS (ΚΟ) #.285 2/6/ , ,59.7 4, ,611,38 14/2/214 VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) /6/ , , , Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) 388,55 3/11/21 NBGAM ETF GREECE & TURKEY /6/ ,878 29/6/29 NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α /6/ ,848,618 24/1/28 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap /6/ , , Χαμηλή Διασπορά 9,92,94.8 9/8/24 8/3/ ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) /4/ , ,9, 3. 23/6/23 4/11/ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) /6/ , , , ,322, /3/22 8/4/ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /6/ , ,82, /7/21 21/11/ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) # /6/ , ,44, /4/21 6/3/ ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) /5/214 -(6) , ,6,.3 12/6/28 4/3/ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) /6/ , , , ,76, /6/213 16/7/ ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) /6/ , ,98, /7/28 24/2/ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) /6/ , ,24, /7/25 3/9/ ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) /6/ , ,, /4/21 29/6/ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) /5/ , ,66,32.3 2/7/29 29/12/ ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) /5/ , Επιτήρηση 33,31, /6/23 8/7/ ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) /6/ , ,87,1.3 15/5/28 26/9/ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) /5/ , ,373,16.3 2/7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΚΟ) /6/ ,1 9 1, , , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `9) /9/ , ,969, /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) /5/ , ,644, /7/28 2/9/ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) /6/ , , ,229, /6/25 23/9/ ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) /5/ , ,383, /6/22 21/6/ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) /6/ , ,579, /8/26 2/8/ ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) /5/ , ,,.6 13/6/28 8/4/ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) /5/ ,878, /7/26 22/3/ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) /5/ , ,961, /6/24 3/8/2 488 ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) /5/ , ,85, /7/1996 6/9/ ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) /2/ , ,39,.31 18/8/28 29/12/ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΡΓΕΙΕΣ (ΚΟ) #.68 2/6/ , ,125, /7/25 14/12/ ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) /5/ , Ενότητα 2, 5/7

15 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Επιτήρηση 322,925, /5/27 1/4/ ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ) /6/ , , , ,179,64.6 8/8/ /9/2 557 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) #.48 2/6/ , , ,54,.6 8/8/ /9/2 558 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) /3/ , ,459,6.3 26/6/2 3/12/ ΝΕΛ (ΚΟ) /6/ , , ,231, /7/28 25/6/ ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) /6/ , ,75,.3 2/7/21 31/12/ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) /6/ , ,319,25.3 9/7/22 4/7/ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) /6/ ,2 8 1,213. 2, ,235, /7/28 3/7/ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) /6/ , , ,, /6/28 1/5/ ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) /5/ , ,914, /6/28 29/6/ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ).9.9 3/5/ , ,27,.3 6/7/27 6/2/ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) /4/ , ,793,.3 16/7/29 5/8/ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) /4/ , ,246, /6/21 24/9/ ALTEC (ΚΟ) /6/ , ,255, /8/26 2/8/ AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) /6/ ,431, /6/23 1/7/ COMPUCON (ΚO) /6/ , ,173, /8/21 28/11/ DIONIC (ΚΟ) /6/ ,29 7 2,44.1 1, ,82, /5/28 2/8/ EUROMEDICA (KO) /6/ , ,97, /12/ FORTHNET (ΚΟ) /6/ ,59 8 5,6. 11, ,81,3 1. 2/8/27 3/9/ LAVIPHARM (ΚΟ) /6/ , , ,178, /7/211 28/7/ MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) #.34 2/6/ , ,967, /5/28 4/1/ PASAL Α.Ε. (ΚΟ) #.16 2/6/ , , ,326, /7/27 19/7/ SATO AE (ΚΟ) /5/ , , ,6, /8/27 24/1/ SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ).6.6 3/5/ , ,77, /6/22 1/11/ HELLAS ONLINE (ΚΟ) #.45 2/6/ , ,191, /8/21 9/9/ YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) /5/ , Προς Διαγραφή 766, /7/24 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) /1/ , , /7/21 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) /6/ , , ,946, /7/25 27/11/ PC SYSTEMS (ΚΟ) /5/ , Σε Αναστολή 1,75,955, /5/28 8/12/ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /7/ , ,121, /7/ /3/23 52 ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) /8/213 3, ,93,.3 3/7/26 3/5/ ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) /3/212 1, ,334, /7/2 18/12/ ΣΑΟΣ (ΚΟ) /3/29 4, ,159, /6/28 29/12/ ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) /3/214 1, ,847, /8/27 28/9/ ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ) /11/212 1, Ενότητα 2, 6/7

16 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Σε Αναστολή 13,692, /7/26 8/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) /3/214 1, ,65, /6/ /5/ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚΟ) /5/21 2, ,182,93.4 1/7/ /5/ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠΟ) /9/29 2, ,423, /7/24 28/12/ AVENIR Α.Ε. (ΚΟ) /8/212 4, ,75,.3 12/12/28 12/12/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) /9/212 2, ,92,57.3 3/7/27 13/12/ ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ (ΚO) /11/21 3, ,619, /1/1986 3/12/ ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) /8/212 2, ,663, /8/2 5/3/ ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΟ).4.4 9/5/211 1, ,84, /7/22 5/3/ ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΟ).8.8 9/5/211 1, ,616,2.3 21/8/2 28/6/ ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ /2/21 4, ,55, /7/ /6/ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΚΟ) /3/21 4, ,36, /7/ /6/ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΠΟ) /12/29 4, ,544,6.6 3/7/2 1/8/ ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) /3/212 2, ,795,14, /5/211 19/4/ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /3/ , ,15, 1.6 1/7/22 2/2/2 463 ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ).1.1 3/11/29 1, ,567, /7/24 19/11/27 56 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) /5/214 3, ,937, /8/21 21/5/23 53 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) /8/213 9, ,968, /8/21 21/5/23 54 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) /8/213 9, ,463, /5/23 21/12/ ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) /8/212 2, ,21, /6/1997 2/3/2 561 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) /5/214 1, ,583, /6/21 3/12/ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΚΟ) /1/211 6, , /7/28 21/11/ ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (ΚΟ) 2..2 # 3/3/212 1, ,221,3.4 1/7/22 1/11/ ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) /11/213 4, ,465, /6/28 15/6/ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) /8/212 47, ,547, /4/25 21/1/ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ) /3/212 2, ,92,.32 19/11/21 1/8/ ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ) /2/211 1, ,523, /7/22 6/3/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) /5/ ,326, /7/26 24/7/ ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) /6/212 2, ,48,4.3 1/7/ /5/ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ) /11/28 3, ,683, /6/25 5/2/ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ) /3/213 1, ,382,67.3 2/1/26 15/2/ ΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ) /3/21 2, ,25,.3 5/7/25 14/3/ ALSINCO (KO) /11/ ,555,1 1. 8/7/ MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ) /7/29 8, ,51, /6/27 1/8/ NUTRIART (ΚΟ) /6/213 2, ,683, /5/28 9/1/ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (KO) /1/211 11, ,262,66.9 1/7/28 24/2/ SPRIDER STORES (ΚΟ) /3/ ,688,6.6 21/4/28 1/3/ Τ BANK (ΚΟ) /11/211 6, Ενότητα 2, 7/7

17 Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης ( ) - Προσαρμοσμένα Μερίσματα λόγω διανομής Δωρεάν μετοχών. * - Τελευταία προσαρμοσμένη τιμή κλεισίματος. [1] - Καθαρά μερίσματα. [2] - Στη στήλη "Ημερ. Αποκοπής τελευταίου δικαιώματος" αναφέρεται η Ημερομηνία εισαγωγής για Νέες Εταιρείες. [3] - Η Χρηματιστηριακή αξία αναφέρεται στο σύνολο των μετοχών [4] - Η κωδικοποίηση των Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α. παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α [5] - Η Χρηµατιστηριακή Αξία αναφέρεται στο σύνολο των κατηγοριών μετοχών (εφόσον έχουν εισαχθεί περισσότερες της μιας κατηγορίες) και δεν αναφέρεται σε επιμέρους κατηγορίες μετοχών μιας εταιρείας. [6] - P/E μεγαλύτερο του 1 [7] - Τελευταία εικόνα του Βιβλίου Εντολών πριν το τέλος της συνεδρίασης Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 2/1/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 21/1/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάλτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 21/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 15/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 25/2/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 4/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/1/211. Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/3/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Το υπόλοιπο μικτό ποσό μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε,3 για τη χρήση 21, από το οποίο παρακρατείται φόρος 21% επί του συνολικού μερίσματος χρήσεως 21 ανά μετοχή, ήτοι, Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/9/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 18/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 4/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 5/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/1/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από 6/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από 8/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρηση από 3/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/212. Ενότητα 2, 1/3

18 Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/7/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 31/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/1/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 3/11/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 3/11/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/11/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 19/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/6/ Μεταφορά στην Κατηγορία "Επιτήρησης" από 11/6/ Από 11/6/213, μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 5/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Από 7/6/213, η επωνυμία της εταιρίας "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε." αλλάζει σε "FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" Αναστολή διαπραγμάτευσης από 21/6/213 (15:18) Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 21/12/29. - Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΑ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Mεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση, από 11/1/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρηση από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/12/ Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 25/11/211. Δεν έχουν εισαχθεί νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Η μετοχή της εταιρίας βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης από 2/4/212. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, η εταιρία προέβη σε reverse split μετοχών, με βάση το οποίο αναπροσαρμόστηκε μετά την ολοκλήρωση της εταιρικής πράξης ο αριθμός των μετοχών της εταιρίας αλλά και αναλογικά η τελευταία τιμή κλεισίματος της μετοχής της 3/3/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 27/3/214. Ενότητα 2, 2/3

19 Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης Σε αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 14/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 2/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/6/214. Ενότητα 2, 3/3

20 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Μετοχές πακέτου πακέτου Αξία πακέτου Ώρα έγκρισης Σημείωση ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 85, 1.8 1,53,. 11:3:25 2 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 32, , :9:44 14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 5, , :2:1 18 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 679, , :57:54 2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 2, ,. 13:8:24 2 ΟΤΕ (ΚΟ) 5, ,75. 13:17:28 2 FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 12, ,56. 13:37:24 2 ΟΤΕ (ΚΟ) 1, ,85,. 14:16:12 2 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 2,, ,. 14:41:21 2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 1,5, ,915,. 15:4:17 2 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 1,,.47 47,. 16:55:32 2 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 2,61, , :11:21 2 Σημειώσεις πακέτων 2 - Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1 ή SPOT Πακέτο με Short Selling 4 - Πακέτο με Buy to Close 6 - Ταυτόχρονη Κατάρτιση 7 - Σύμφωνο Επαναγοράς 8 - Επίτευξη Διασποράς (μη εισηγμένων) 9 - Επίτευξη Διασποράς (εισηγμένων) 1 - Με Πλειοψηφία του Ελλ. Δημοσίου (> 5 δις) 11 - Ενεργητικό Εταιρίας > 5 δις 12 - Προσφορά προς πώληση μέσω ΧΑ 13 - Εκποιήσεις ΥΠΕΘΟ 14 - Πακέτο Αποκατάστασης 15 - Πακέτο Ειδικού Διαπραγματευτή 16 - Πακέτο Ανοικτής Πώλησης 18 - Πακέτο Διακανονισμού SPOT Πακέτο Μεθόδου 6-1 Ενότητα 3, 1/1

21 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Ημερ. αποκοπής Έναρξη εξάσκησης Λήξη εξάσκησης Λήξη διαπρ/σης Δικαιώματα Κατωτ Ανωτ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Πράξεις Αξία Συναλλαγών Δεν υπάρχουν Συναλλαγές Δικαιωμάτων. #Error #Type! #Type! #Type! #Type! #Type! Ενότητα 3, 1/1

22 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Στοιχεία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων Μετοχές Αξία Συναλλαγών Συναλλαγών % στον Συνολικό Αξία Συν/γών Κλείσιμο Θέσης Συν/γών Κλείσιμο Θέσης % στον Συνολικό MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) Σημειώσεις Ανοικτών Πωλήσεων [1] - Το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη 637η/ συνεδρίαση του, αποφάσισε την απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων (Short selling) μόνο για τις μετοχές των πιστωτικών ιδρυμάτων που διαπραγματεύονται στο Χ.Α. και απαρτίζουν τον FTSE XA -XAK Τραπεζικό Δείκτη, για διάστημα τριών μηνών και συγκεκριμένα έως και την 3/4/213. Ενότητα 3, 1/1

23 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων Μετοχές Δανεισμός Τίτλων μέσω ΕΧΑΕ (τεμάχια) Δανεισμός Τίτλων μέσω OTC [1] [1] Σύνολα [2] ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,575,6 128,136, ,712,218 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 83,7 69, ,576 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) 15,6 23,369 38,969 FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 8,3 1, 81,3 FRIGOGLASS (KO) 7,5 7,5 JUMBO (ΚΟ) 83,7 83,7 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 1,377 1,377 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 17,8 728, ,274 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 3,6 3,6 NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. 1, 1, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 69, 69, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 3,8 3,8 ΔΕΗ (ΚΟ) 75,1 25, 1,1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 635,6 1,546,924 2,182,524 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 34,6 34,6 ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 4 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 168,1 48, ,668 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 22,5 22,5 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 9,1 2, 11,1 ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 12,899 12,899 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 5,4 5,4 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 98,4 34, ,529 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 13,7 7, 2,7 ΟΛΠ (ΚΟ) 4,7 28 4,98 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 245,9 26, ,845 ΟΤΕ (ΚΟ) 56,8 23, ,926 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 218,5 19,585,38 19,83,88 ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) 9,9 9,9 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 2, 2, ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 65, ,154 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 95,7 2,275,633 3,181,333 Σημειώσεις Δανεισμού Τίτλων [1] - Τα στοιχεία Συναλλαγές Δανεισμού Τίτλων μέσω OTC εμφανίζονται όπως δηλώνονται από τους χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν εκκαθαριστεί και καταγραφεί στο ΣΑΤ έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Ενότητα 3, 1/1

24 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Μετοχές Συναλλαγών Αριθμός Πράξεων Αξία Συναλλαγών Σημείωση #Error Δεν πραγματοποιήθηκαν Εκποιήσεις Μετοχών. Σημειώσεις Εκποίησεων 1 - Κανονική Εκποίηση. 2 - Εκποίηση Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών. 3 - Εκποίηση Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων. Ενότητα 3, 1/1

25 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Μετοχές Ημερ/νία έναρξης Ημερ/νία λήξης Αρχικό πλήθος Διαθέσιμο πλήθος Ημερομηνία Μέση τιμή (ημέρας) Μέση τιμή (περιόδου) Αριθμός Πράξεων Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών #Error Δεν πραγματοποιήθηκαν Εκποιήσεις Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών. #Type! #Type! Σημειώσεις Εκποίησεων Σύµφωνα µε την Απόφαση 1/38/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εκποιούνται µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε επιµέλεια της εκδότριας εταιρείας, οι ενσώµατες ονοµαστικές µετοχές που δεν έχουν κατατεθεί στην εκδότρια προς αποϋλοποίηση. Η εκποίηση διενεργείται σύµφωνα µε τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 99Α του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Ενότητα 3, 1/1

26 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ημερομηνία συναλλαγών Δημιουργία / Εξαγορά Αριθ. Μερ. (Τ-1) Νέα Μερ. (Τ-1) Εξαγορασθ. Μερ. (Τ-1) Μερίδια (Τ) [1] Αξία Ενεργητικού [2] Καθαρή Μέρισμ α/μερίδι Ημερ. Αποκοπής NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. 3/6/214 25, 294, ,878 4,53, /1/211 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap 3/6/214 5, 5,848,618 5,848,618 23,482, /7/213 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 3/6/214 25, 388,55 388,55 3,281, /1/211 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Αριθμ. μεριδίων (Τ) = Αριθμ. μεριδίων (Τ-1) + Νεοεκδιθέντα μερίδια (Τ-1) - Εξαγορασθέντα μερίδια (Τ-1) [2] - Περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν / εξαγοράσθηκαν την ημέρα Τ-1. Ενότητα 3, 1/1

27 Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Περιγραφή Ονομασία Δ.Α.Κ. Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR) Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN) ISIN Δ.Α.Κ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τύπος Δ.Α.Κ. Τρόπος διαχείρισης Επενδυτική Στρατηγική Εκδότης Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεματοφύλακας Σύμβολο Δείκτη (GR) Σύμβολο Δείκτη (EN) Ονομασία Δείκτη ISIN Δείκτη Κλάσμα Δείκτη [1] Αρχική Μεριδίου Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2] Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Ενεργητικού Αρχική Αξία Ενεργητικού [3] Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4] Αμοιβή Διαχείρισης Στοιχεία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΑΔΑΚ AETF GRF13 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Μετοχών Παθητικός Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της αποδόσεως του Δείκτη FTSE/Χ.Α. Large Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε όρους Ευρώ, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιοτύπως τη σύνθεση του υποκείμενου Δείκτη. ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΛΦΑ FINANCE A.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. FTSE FTSE FTSE/Χ.Α. Large Cap GRI9921A6 1/ ,848,618 14/1/28 24/1/28 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 3,,. 5,.375 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς Ενότητα 3, 1/3

28 Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Περιγραφή Ονομασία Δ.Α.Κ. Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR) Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN) ISIN Δ.Α.Κ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τύπος Δ.Α.Κ. Τρόπος διαχείρισης Επενδυτική Στρατηγική Εκδότης Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεματοφύλακας Σύμβολο Δείκτη (GR) Σύμβολο Δείκτη (EN) Ονομασία Δείκτη ISIN Δείκτη Κλάσμα Δείκτη [1] Αρχική Μεριδίου Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2] Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Ενεργητικού Αρχική Αξία Ενεργητικού [3] Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4] Αμοιβή Διαχείρισης Στοιχεία NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. ΔΑΚΓΔ ETFASE GRF544 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Μετοχών Παθητικός Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΔ GD Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. GRI99117A4 1/ ,878 24/6/29 29/6/29 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 4,495, ,.6 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς Ενότητα 3, 2/3

29 Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Περιγραφή Ονομασία Δ.Α.Κ. Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR) Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN) ISIN Δ.Α.Κ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τύπος Δ.Α.Κ. Τρόπος διαχείρισης Επενδυτική Στρατηγική Εκδότης Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεματοφύλακας Σύμβολο Δείκτη (GR) Σύμβολο Δείκτη (EN) Ονομασία Δείκτη ISIN Δείκτη Κλάσμα Δείκτη [1] Αρχική Μεριδίου Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2] Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Ενεργητικού Αρχική Αξία Ενεργητικού [3] Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4] Αμοιβή Διαχείρισης Στοιχεία NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 ΔΑΚΕΤ3 ETFGT3P GRF551 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Μετοχών Παθητικός Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης του Δείκτη GREECE & TURKEY 3 (GT- 3) και η επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. GT3P GT3P Greece & Turkey 3 Δείκτης Τιμών CH / ,55 27/1/21 3/11/21 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 3,438, , 1.5 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς Ενότητα 3, 3/3

30 Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Περιγραφή Ονομασία Warrant Σύμβολο Warrant (GR) ISIN Warrant Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Yποκείμενος Τίτλος Συνολικός Αριθμός Warrants Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλασιαστής Αναλογία Μετατροπής Τύπος Εξάσκησης Διάθεσης Στοιχεία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΤΠΔ) ΑΛΦΑΤΠ GRR28 Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1,24,72,851 11/6/213 ΕΥΡΩ BERMUDAN 1.45 Ενότητα 3, 1/3

31 Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Περιγραφή Ονομασία Warrant Σύμβολο Warrant (GR) ISIN Warrant Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Yποκείμενος Τίτλος Συνολικός Αριθμός Warrants Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλασιαστής Αναλογία Μετατροπής Τύπος Εξάσκησης Διάθεσης Στοιχεία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΤΠΔ) ΕΤΕΤΠ GRR36 Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 245,748,58 27/6/213 ΕΥΡΩ BERMUDAN 6.83 Ενότητα 3, 2/3

32 Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Περιγραφή Ονομασία Warrant Σύμβολο Warrant (GR) ISIN Warrant Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Yποκείμενος Τίτλος Συνολικός Αριθμός Warrants Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλασιαστής Αναλογία Μετατροπής Τύπος Εξάσκησης Διάθεσης Στοιχεία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΤΠΔ) ΠΕΙΡΤΠ GRR44 Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 848,591,85 3/7/213 ΕΥΡΩ BERMUDAN.9 Ενότητα 3, 3/3

33 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13 ΤΡΙΤΗ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ Χ.Α. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρεία ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ γνωστοποιεί την ανασυγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. 1) Δαμιανάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος. 2) Καψιώτης Αχιλλέας του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος. 3) Ταμπαντζής Γεώργιος του Νικολάου, Μέλος. 4) Αρμάος Δημήτριος του Αλεξάνδρου, Γραμματέας. 5) Σπανός Πέτρος του Σεραφείμ, Μέλος. 6) Δασόπουλος Πέτρος του Κωνσταντίνου, Μέλος. 7) Τόσος Μιχαήλ του Σωτηρίου, Μέλος. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Δελτίο Τύπου Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 1/1/214-31/3/214 της Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. και κατ' εφαρμογή της παρ του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία "Επιτήρησης" όπου μεταφέρθηκε στις 6/9/211 με την από 5/9/211 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία "Επιτήρησης" ήταν ότι σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/21 διαπιστώθηκε ότι οι ζημιές κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 3% της καθαρής θέσης και δεν έχουν ακόμα γίνει ενέργειες για τη βελτίωση αυτής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, λόγω της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας. Το α τρίμηνο του 214, παρά τη γενικότερη συνεχιζόμενη δυσμενή οικονομική συγκυρία, την απουσία χρηματοδότησης, η εταιρία, συνεχίζοντας τη στρατηγική βελτίωσης των λειτουργικών οικονομικών μεγεθών της, βελτίωσε στο τρέχον α τρίμηνο μια σειρά σημαντικών δεικτών. Συγκεκριμένα: Ο καθαρός ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση 15,6% και διαμορφώθηκε στα 2,7 εκατ. ευρώ έναντι 2,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 213. Το μικτό περιθώριο κέρδους (των μη βιολογικών στοιχείων) αυξήθηκε κατά 19,8% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 213 και διαμορφώθηκε σε ποσοστό επί του κύκλου εργασιών στο 3,1% έναντι 29,1% του α τριμήνου 213. Τα άλλα έσοδα ήταν 352 χιλ. έναντι 79 χιλ το 213. Τα άλλα έξοδα μειώθηκαν από 173 χιλ. σε 82 χιλ. Τα οργανικά έξοδα (διάθεσης και διοίκησης) παρέμειναν σταθερά έναντι του 213 και διαμορφώθηκαν σε χιλ. το 214 έναντι 1.1 το 213. Το λειτουργικό αποτέλεσμα της περιόδου βελτιώθηκε σημαντικά (σημαντική μείωση ζημιών κατά 63 χιλ) και διαμορφώθηκε σε ζημία 329 χιλ. έναντι ζημίας 959 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα 213. Η μείωση της ζημιάς οφείλεται αφενός στην αύξηση του κύκλου εργασιών, στη σημαντική βελτίωση του μικτού περιθωρίου και στην πώληση ακινήτου της Holding. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ του H γενικότερη εκτίμηση για τη βελτίωση και ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας το 214 και η σαφής βελτίωση των δημοσιονομικών της χώρας, αναμένεται να σταθεροποιήσει το οικονομικό κλίμα της χρονιάς αυτής και να επηρεάσει θετικά τη συνολική κατανάλωση αλλά και την κατανάλωση κρασιού ειδικότερα. Η αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος, η οποία εξελίσσεται, εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην ομαλοποίηση της ρευστότητας στην αγορά και στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με έμφαση στους τομείς με εξαγωγικό προσανατολισμό. Η προσδοκώμενη αύξηση και το 214, του ήδη καλού τουρισμού του 213, πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει σημαντικά την ανάκαμψη τη χρονιά αυτή και θα δημιουργήσει τις προϋπο για μια ομαλή και δυναμική εξέλιξη των μεγεθών της εταιρείας. ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ανακοίνωση Η ανώνυμη εταιρεία ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ανακοινώνει ότι την Tρίτη 3 Ιουνίου 214 στα γραφεία της εταιρείας, στον Άγιο Ανδρέα Ν. Καβάλας, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου πέντε (5) μέτοχοι, εκπροσωπούντες μετοχές σε σύνολο μετοχών, ήτοι ποσοστό 69,2% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας. Συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του καταστατικού της εταιρείας και του νόμου απαρτία, η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Θέμα 1ον: Αποφασίστηκε με ψήφους ήτοι παμψηφεί η έγκριση των αναμορφωμένων (αναδιατυπωμένων) οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/212 λόγω αναμόρφωσης κονδυλίων με την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ19 «Παροχές σε εργαζομένους». Θέμα 2ον: Αποφασίστηκε με ψήφους ήτοι παμψηφεί η έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 213 και η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 213 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. Θέμα 3ον: Αποφασίστηκε με ψήφους ήτοι παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 213. Θέμα 4ον: Αποφασίσθηκε με ψήφους ήτοι παμψηφεί η εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ για τον έλεγχο της χρήσης 214. Θέμα 5ον: Αποφασίστηκε με ψήφους ήτοι παμψηφεί, α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστική αξίας της μετοχής από,3 ευρώ σε,33 ευρώ και β) ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους,3 ευρώ ανά μετοχή, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από,33 ευρώ σε,3 ευρώ και η σχετική τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. Επίσης η Γενική συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτεί το ΔΣ να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής. Θέμα 6ον:Δε λήφθηκαν αποφάσεις. ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. Ανακοίνωση Η διοίκηση της «ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.», στα πλαίσια της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι η ημερομηνία τέλεσης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης η οποία είχε προγραμματιστεί στις 27 Ιουνίου 214 ορίσθηκε για τις 3 Ιουνίου 214 στην έδρα της εταιρίας στην Πέρνη Χρυσούπολης Ν. Καβάλας και ώρα 9:. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 1

34 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13 ΤΡΙΤΗ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. Ανακοίνωση Επί του πρώτου θέματος: Υποβολή και έγκριση των αναμορφωμένων (αναδιατυπωμένων) οικονομικών καταστάσεων κατά την 23η εταιρική χρήση ( ), και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, βάσει της αναμόρφωσης κονδυλίων, όπως αυτές προκύπτουν από την εφαρμογή του ΔΛΠ 8 «Λάθη παρουσίασης». Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι όπως, επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, να εγκρίνει τις αναμορφωμένες (αναδιατυπωμένες) ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις επ' αυτών Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή για την 23η Εταιρική χρήση ( ), βάσει της αναμόρφωσης κονδυλίων, όπως αυτές προκύπτουν από την εφαρμογή του ΔΛΠ 8 «Λάθη παρουσίασης». Επί του δεύτερου θέματος: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 24η Εταιρική χρήση ( ). Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι όπως, επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, να εγκρίνει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις επ' αυτών Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή για την 24η Εταιρική χρήση ( ). Επί του τρίτου θέματος: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 24η Εταιρική χρήση ( ). Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι, επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, να εγκρίνει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας κατά την 24η Εταιρική χρήση ( ). Επί του τέταρτου θέματος: Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 214. Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι, επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, να εγκρίνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρία «HLB ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 161 και ειδικότερα ως τακτικό ελεγκτή την κα Κλεονίκη Λικαρδοπούλου και ως αναπληρωτή ελεγκτή τον κο Γιάννη Μαλισόβα. Επί του πέμπτου θέματος: Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου: Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ. προς την Γ.Σ. επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, σχετικά με το νέο ΔΣ της Εταιρίας είναι η εκλογή των: - Αλιόσσα Β. Γκρίσιν, - Δημήτριος Γ. Παρθένης, - Μάριος Μ. Καπενεκάκης, - Δημήτριος Χ. Κλώνης, - Δημήτριος Ο. Παπακωνσταντίνου, - Σταύρος Α. Τσουκαντάς - Μαριάννα Δ. Σαλίβερου που έχουν όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και όλα τα προσόντα για μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας μας. Οι εξ αυτών Δημήτριος Ο. Παπακωνσταντίνου και Σταύρος Α. Τσουκαντάς σας εισηγούμεθα όπως ορισθούν ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ αυτού, αφού τα ως άνω πρόσωπα δεν έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν ή προς συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 316/22. Επί του έκτου θέματος: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου Ν.3693/28 άρ.37. Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ. είναι, επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης και σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου το Δ.Σ προτείνει στην Γ.Σ τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να είναι τα εξής: 1. Κλώνης Δημήτριος, μη εκτελεστικό μέλος, 2. Παπακωνσταντίνου Δημήτριος, μη εκτελεστικό μέλος, 3. Τσουκαντάς Σταύρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Επί του έβδομου θέματος:έγκριση Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 213 και καθορισμός αμοιβών για το έτος 214. Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι, επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διάταξης να εγκρίνει τα κάτωθι: Α) Τις αμοιβές που κατεβλήθησαν κατά το χρονικό διάστημα από έως , σύμφωνα με τις προεγκρίσεις της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στους κ.κ Αλιόσσα Γκρίσιν, Δημήτριο Παρθένη, Μάριο Καπενεκάκη και Μαριάννα Σαλίβερου που είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για τις πέραν των καθηκόντων τους, ως μέλη του Δ.Σ. υπηρεσίες, που προσέφεραν στην Εταιρία, κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα. Β) Τις αμοιβές που κατεβλήθησαν επίσης, κατά το χρονικό διάστημα από έως σύμφωνα με τις προεγκρίσεις της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στα μέλη του Δ.Σ της Εταιρίας για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις αυτού, κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα. Γ) Να προ εγκρίνει την καταβολή εντός της τρέχουσας χρήσης ( και έως ) αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τις πέραν των καθηκόντων τους ως μέλη του Δ.Σ. αμοιβές. Δ) Να προ εγκρίνει την καταβολή εντός της τρέχουσας χρήσης ( έως ) αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ για παραστάσεις. Επί του όγδοου θέματος: Αγορά Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 219/192. Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ. προς την Γ.Σ. είναι, επί του έβδομου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των παρ. 1 και επόμενα του άρθρου 16 του Κ.Ν. 219/192 η επαναγορά από την Εταιρία μετοχών της από το χρηματιστήριο, έως την , μέχρι του ενός δεκάτου (1/1) του συνόλου αυτών και έως του ποσού του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων δέκα ( ) μετοχών, ήτοι έως του προβλεπόμενου εκ του νόμου ποσοστού 1% του συνόλου των μετοχών της, από την Εταιρεία μετοχές συνυπολογιζόμενων των όσων έχουν ήδη αποκτηθεί και διατηρούνται από την Εταιρία στα πλαίσια προηγούμενων εξουσιοδοτήσεων Γενικών Συνελεύσεων της και σε περιπτώσεις που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απαραίτητο, υπό την προϋπόθεση ότι τα διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρείας σε σχέση με τις επενδυτικές της ανάγκες θα το επιτρέπουν. Η Εταιρεία θα συμμορφωθεί, σε σχέση με την διενέργεια της αγοράς των ως άνω μετοχών, με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού 2273/23 σχετικά με την τιμή και τον όγκο των αγορών, καθώς και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του ίδιου κανονισμού. Προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να υλοποιεί την αγορά ιδίων μετοχών, κατά τα ανωτέρω, κάθε φορά με ιδιαίτερη απόφαση του, ρυθμίζοντας τους ειδικότερα όρους αγοράς και κάθε άλλου σχετικού θέματος, εντός του πλαισίου του νόμου και της απόφασης που θα ληφθεί από την παρούσα Γενική Συνέλευση. Ως εκ τούτου, το Δ.Σ. εισηγείται την αγορά από την Εταιρεία δικών της μετοχών μέσω του χρηματιστηρίου έως του προβλεπόμενου εκ του νόμου ποσοστού 1% του συνόλου των μετοχών της. Ως κατώτατη τιμή αγοράς πρότεινε το ποσό των,5 ανά μετοχή και ως ανώτατη το ποσό των,5 ανά μετοχή, το δε χρονικό διάστημα στο οποίο θα διενεργηθούν οι αγορές προτείνεται να διαρκέσει έως και την Επί του ένατου θέματος: Παροχή ειδικής έγκρισης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Ν.219/192, για τη χορήγηση δανείου προς θυγατρική εταιρεία, Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ. προς την Γ.Σ. είναι, επί του ένατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, όπως εγκρίνει δάνειο προς την 1% θυγατρική της Εταιρεία ALPHA GRISSIN REAL ESTATES AD. Επί του δέκατου θέματος: Έγκριση δραστηριοποίησης Βουλγαρικής θυγατρικής εταιρείας στην ελληνική αγορά μέσω υποκαταστήματος στην Ελλάδα, με αντικείμενο την παροχή εξοπλισμού και υπηρεσιών υποστήριξης συστημάτων ισχύος και ελέγχου περιβάλλοντος. Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ. προς την Γ.Σ. είναι, επί του δέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, όπως αποφασίσει τη δραστηριοποίηση της υπό σύσταση Βουλγαρικής θυγατρικής της εταιρείας στην ελληνική αγορά, μέσω υποκαταστήματος, στην Ελλάδα, με αντικείμενο την παροχή εξοπλισμού και υπηρεσιών υποστήριξης συστημάτων ισχύος και ελέγχου περιβάλλοντος. Το αντικείμενο του υποκαταστήματος είναι συναφές και σε ορισμένες περιπτώσεις συμπίπτει πλήρως με τις δραστηριότητες που ήδη ασκεί η εταιρεία στην Ελλάδα. Οι λόγοι για τους οποίους το ΔΣ εισηγείται τη δραστηριοποίηση μέσω του ελληνικού υποκαταστήματος συνδέονται αφενός με το ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς, αφετέρου με τις ευνοϊκότερες συνθήκες χρηματοδότησης των εν λόγω δραστηριοτήτων υπό την προτεινόμενη μορφή. Επί του ενδέκατου θέματος: Λήψη μέτρων προς κάλυψη ζημιών στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 47 του Κ.Ν.219/192. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας την διαμορφώθηκαν στο ποσό των ευρώ 219 χιλ. δηλαδή κάτω από το ένα δέκατο (1/1) του μετοχικού κεφαλαίου και συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής των άρθρων 47 και 48 του κ.ν. 219/192. Στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης, το ΔΣ της εταιρείας εισηγείται στους κ.κ. μετόχους την εξουσιοδότηση του για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 2

35 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13 ΤΡΙΤΗ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. άμεση λήψη μέτρων ως κάτωθι: Αναζήτηση ενδιαφερόμενων αγοραστών για ακίνητα του ομίλου σε Βουλγαρία και Ρουμανία καθώς και των συμμετοχών σε εταιρείες ακινήτων στην Πολώνια. Η ενημέρωση που έχει το ΔΣ από τις γενικές Δ/νσεις των θυγατρικών του ομίλου είναι πως στις παραπάνω χώρες η αγορά των ακινήτων έχει ανακάμψει σημαντικά και παρουσιάζονται αρκετές περιπτώσεις υποψήφιων αγοραστών. Η εκτίμηση του ΔΣ είναι πως από την πώληση μέρους των παραπάνω ακινήτων / συμμετοχών θα προκύψουν αρκετά κέρδη έτσι ώστε το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων να ανέλθει άνω του ½ του μετοχικού κεφαλαίου. Αναζήτηση στρατηγικών επενδυτών και είσοδος τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με καταβολή μετρητών. Η αναζήτηση θα γίνει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σε επενδυτές που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των ακινήτων που έχει ο όμιλος στην ιδιοκτησία του ή/και για τις επενδύσεις της εταιρείας στον τομέα υποστήριξης ηλεκτρονικών εφαρμογών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. πίσης το ΔΣ θα μπορεί να αναζητήσει και να προτείνει και συνδυασμό των παραπάνω λύσεων. ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. Ανακοίνωση Η Ανώνυμη Εταιρία με επωνυμία «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και το δ.τ. «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.», γνωστοποιεί, βάση του αρ.27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 όπως ισχύει, ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας στις , ημερομηνία της Πρόσκλησης των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί την 3η Ιουνίου 214, ανέρχεται σε κοινές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου. PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανακοίνωση Η PROFILE, βραβευμένη εταιρεία χρηματοοικονομικού λογισμικού, διοργανώνει ημερίδα για τον αναπτυσσόμενο κλάδο του Alternative Banking στη Μεγάλη Βρετανία με τίτλο "Meeting the Competition Challenge with Alternative Banks and Banking Models. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί, την Πέμπτη 5 Ιουνίου, στο Innholders Hall (Worshipful Company of Innholders), του Λονδίνου, στο διάστημα 12:3-18:, με τη συμμετοχή κορυφαίων ομιλητών από τις χρηματοοικονομικές αρχές της χώρας, (FCA, HM Treasury, PSR, CMA), Τράπεζες, εταιρείες συμβούλων και κλαδικών ερευνών, καθώς και πλατφόρμες Crowdfunding και Peer-to- Peer lending. Σε συνεργασία με την συμβουλευτική εταιρεία Tusmor που έχει να επιδείξει σημαντικό έργο στα operations του τραπεζικού χώρου, η PROFILE διοργανώνει την κορυφαία αυτή εκδήλωση για το χώρο της εναλλακτικής τραπεζικής με την παρουσίαση 3 σημαντικών πάνελ που θα περιλαμβάνουν τις εξής ενότητες: «Compete: Addressing the regulatory barriers to entry and growth», «Challenge: The emerging alternative banking providers», «Collaborate: The power of collaboration to enable the challengers». Η ημερίδα θα πλαισιωθεί από μια σειρά διαδραστικών παρουσιάσεων με σκοπό την ανάπτυξη των θέσεων της πολιτείας στη νέα αυτή τάση, την παρουσίαση πραγματικών περιπτώσεων alternative banks, P2P platforms, και την υποστήριξη των εργασιών τους από εταιρείες λογισμικού όπως η PROFILE. Παράλληλα, θα αναλυθούν οι νέες τάσεις στο χώρο της τεχνολογίας από κορυφαίους οίκους, καθώς και το πως καλύπτονται οι νέες ανάγκες από τους προμηθευτές IT, ενώ θα παρουσιαστούν εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης με πρακτικές outsourcing. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει και η παρουσίαση μιας νέας τράπεζας στην χώρα. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων με ειδικούς του κλάδου για τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στον τραπεζικό τομέα, με τη δημιουργία νέων εναλλακτικών μορφών τραπεζικής, καθώς και για τις λύσεις πληροφορικής και outsourcing που προσφέρει η τραπεζική πλατφόρμα FMS.next της PROFILE. Το FMS.next αποτελεί την πλέον σύγχρονη τραπεζική πλατφόρμα που επιτρέπει ολοκληρωμένη διαχείριση digital και alternative banking με έτοιμες εφαρμογές για small medium banks, Peer-to-Peer Lending και Crowdfunding, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την ευελιξία της επιχείρησης με ασφάλεια και συμμόρφωση σε τοπικούς κανονισμούς. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη εκδήλωση, η είσοδος στην οποία επιτρέπεται μόνο με πρόσκληση. Με το πέρας των παρουσιάσεων θα πραγματοποιηθεί cocktail reception. Επισκεφτείτε το link για δήλωση ενδιαφέροντος και περισσότερες λεπτομέρειες για την ατζέντα. ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ανακοίνωση - Η ανώνυμη εταιρεία ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ανακοινώνει ότι την Tρίτη 3 Ιουνίου 214 στα γραφεία της εταιρείας, στον Άγιο Ανδρέα Ν. Καβάλας, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου πέντε (5) μέτοχοι, εκπροσωπούντες μετοχές σε σύνολο μετοχών, ήτοι ποσοστό 69,2% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας. Συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του καταστατικού της εταιρείας και του νόμου απαρτία, η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Θέμα 1ον: Αποφασίστηκε με ψήφους ήτοι παμψηφεί η έγκριση των αναμορφωμένων (αναδιατυπωμένων) οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/212 λόγω αναμόρφωσης κονδυλίων με την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ19 «Παροχές σε εργαζομένους» Θέμα 2ον: Αποφασίστηκε με ψήφους ήτοι παμψηφεί η έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 213 και η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 213 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. Θέμα 3ον: Αποφασίστηκε με ψήφους ήτοι παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 213. Θέμα 4ον: Αποφασίσθηκε με ψήφους ήτοι παμψηφεί η εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ για τον έλεγχο της χρήσης 214. Θέμα 5ον: Αποφασίστηκε με ψήφους ήτοι παμψηφεί α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστική αξίας της μετοχής από,3 ευρώ σε,32 ευρώ και β) ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους,2 ευρώ ανά μετοχή, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από,32 ευρώ σε,3 ευρώ και η σχετική τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. Επίσης η Γενική συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτεί το ΔΣ να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής. Θέμα 6ον:Δε λήφθηκαν αποφάσεις. MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. Ανακοίνωση H Εταιρεία MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ ανακοινώνει με την παρούσα, σύμφωνα με τον ν. 3556/27, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/ του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετική γνωστοποίηση προς αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 334/25 (σε συνδυασμό και προς την Απόφαση 3/347/ του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), ότι ο Παναγιώτης Τρουμπούνης του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη στις 3 Μαΐου 214, σε αγορά 1.2 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 1.44, Ευρώ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 3

36 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13 ΤΡΙΤΗ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ανακοίνωση Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρία «ΕΛΒΕ Α.Ε», ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 214 ως ακολούθως: 31 Μαρτίου 214: Δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων έτους 213, 3 Ιουνίου 214: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Σημειώνεται ότι η πρόταση του Δ.Σ. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας θα είναι η μη διανομή μερίσματος για την χρήση 213,. Το Δ.Σ θα προτείνει την επιστροφή κεφαλαίου,3 ευρώ ανά μετοχή με ημερομηνία καταβολής (record date και ημερομηνία αποκοπής Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος. EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δελτίο Τύπου Κύκλος εργασιών στο πρώτο τρίμηνο του 214 στα 55,9 εκ. ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου προβλέψεων για την εφαρμογή των διατάξεων για clawback και rebate και στα 45,1 εκ. ευρώ μετά τις ως άνω προβλέψεις. Σημαντικά ενισχυμένη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου (EBITDA) στα 2,4 εκ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 214 μη συμπεριλαμβανομένου των ανωτέρω προβλέψεων έναντι 7,9 εκ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 213. Στα 9,6 εκ. ευρώ μετά τις ως άνω προβλέψεις. Αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας: κέρδη,9 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 3,4 εκ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 213. Επικέντρωση στις αγορές του εξωτερικού οι οποίες εμφανίζουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Ο Όμιλος εταιρειών Euromedica ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματά του για τη πρώτο τρίμηνο του 214 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Ο έγκαιρος προσανατολισμός της εταιρείας και η επικέντρωση σε δραστηριότητες του εξωτερικού είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου στο πρώτο τρίμηνο του 214 παρά τις δυσμενείς συνθήκες που συνεχίζουν να επικρατούν στη ελληνική οικονομία. Παράλληλα σημαντικό στοιχείο που επηρέασε τα μεγέθη του Ομίλου αποτέλεσαν οι νομοθετικές παρεμβάσεις με το rebate και το clawback και η αλλαγή στην τιμολογιακή πολιτική του ΕΟΠΥΥ. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο του 214 σε 45,1 εκ. ευρώ έναντι 43,6 εκ. ευρώ το 213, ενώ προ των επιπτώσεων από το rebate και το clawback ανήλθε στο πρώτο τρίμηνο του 214 σε 55,9 εκ. ευρώ έναντι 43,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας αύξηση κατά 28,%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση της πληρότητας των μονάδων υγείας του Ομίλου, απόρροια των νέων συμβάσεων με πελάτες του εξωτερικού, στοιχείο που αντιστάθμισε τις αρνητικές επιδράσεις που προήλθαν από τη παρατεταμένη οικονομική ύφεση της ελληνικής οικονομίας που επηρέασε και τον ιδιωτικό τομέα υγείας. Αντίστοιχη βελτίωση είχε και η κερδοφορία του Ομίλου με τα ενοποιημένα μικτά κέρδη να διαμορφώνονται στο πρώτο τρίμηνο του 214 σε 12,8 εκ. ευρώ έναντι ζημιών,4 εκ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 213, παρά τις προβλέψεις ύψους 1,8 εκ. ευρώ & 1,2 εκ. ευρώ αντίστοιχα, που σχηματίστηκαν για την κάλυψη ενδεχόμενης επιβάρυνσης από την εφαρμογή των διατάξεων για το clawback και το rebate από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ. Σημειώνεται ότι τόσο η Euromedica όσο και οι υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου έχουν προσφύγει κατά των συγκεκριμένων υπουργικών αποφάσεων στο ΣτΕ διεκδικώντας την ακύρωση τους. Σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο του 214 σε 9,6 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 2,3 εκ. ευρώ το 213. Σημειώνεται ότι μη λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω αναφερόμενες προβλέψεις το EBITDA το πρώτο τρίμηνο του 214 διαμορφώνεται σε κέρδη 2,4 εκ. ευρώ, έναντι 7,9 εκ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 213, αυξημένο κατά 156,9%, ως αποτέλεσμα των εντατικών προσπαθειών του Ομίλου στην κατεύθυνση της περιστολής λειτουργικών δαπανών σε συνδυασμό με τη διατήρηση ισχυρού μεριδίου αγοράς, κεφαλαιοποιώντας την ευρεία γεωγραφική διασπορά των μονάδων του Ομίλου και την υψηλή εξειδίκευσης του προσωπικού. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 214 κερδοφόρα στο ύψος των,3 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 11,2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη,9 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 3,4 εκ. ευρώ το 213. Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που επικρατεί στον τομέα υγείας αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα, συνεχίζοντας την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό οι προσπάθειες της Διοίκησης επικεντρώνονται στην υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών με στόχο την επίτευξη βιώσιμης χρηματοοικονομικής δομής και θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών, οι οποίες θα διασφαλίσουν την ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων και θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης του τραπεζικού δανεισμού. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τα τραπεζικά ιδρύματα με σκοπό την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την είσπραξη των απαιτήσεων από τα Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία. Παράλληλα, συνεχίζονται οι ενέργειες για την διεύρυνση των διεθνών δραστηριοτήτων του Ομίλου, κυρίως στις αγορές της Μέσης Ανατολής, της βορείου Αφρικής και των Βαλκανίων, με σχετικές επενδυτικές επαφές να βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ περαιτέρω ενέργειες γίνονται και για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού και την διασύνδεση των επιτυχημένων μονάδων του Ομίλου στην Ελλάδα με κατοίκους ξένων χωρών. ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛ.ΚΑΤ. Ανακοίνωση Η INTRAKAT γνωστοποιεί ότι την Δευτέρα 2/6/214 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας τηλεφωνική συνδιάσκεψη για την ετήσια ενημέρωση των αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 213. H παρουσίαση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε. Αγορά Ιδίων Μετοχών Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/23 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ότι σε εκτέλεση της από 27/6/212 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 9/7/212 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 219/192, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Δευτέρας 2ης Ιουνίου 214 προέβη, μέσω της «Εθνικής Π & Κ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ.», σε αγορά 2 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης,789 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 15,78 ευρώ. QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. Ανακοίνωση Η Εταιρία QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E., ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/27 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η εταιρεία LOVATIA HOLDINGS LIMITED συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Εμμανουήλ Ξιώνη του Ηρακλή, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (Υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 4

37 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13 ΤΡΙΤΗ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. 13 του Ν.334/25) πραγματοποίησε την Τετάρτη 28/5/214 πώληση 16. κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας μας. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε , ευρώ. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Ανακοίνωση Η «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» (στο εξής η «Εταιρεία») την 29η Απριλίου 214 ενημέρωσε το Επενδυτικό Κοινό για την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29ης Απριλίου 214 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των , με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από,3 σε,39 και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των , με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από,39 σε,3 και την επιστροφή του ποσού της μείωσης,,9 ανά μετοχή, στους Μετόχους και ανακοινώνει ότι: Την 8/5/214, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η υπ' αριθ. Κ2-257 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραμματεία Εμπορίου, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου. Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α., στη συνεδρίασή της την 3η Μαΐου 214, ενημερώθηκε για την αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας συνεπεία των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ ( ) διαιρούμενο σε εκατόν εννέα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ( ) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (,3 ) η καθεμία. Κατόπιν των ανωτέρω, από την 9η Ιουλίου 214 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία των,3 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού,9 ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει. Δικαιούχοι επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 11η Ιουλίου 214 (ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων record date). Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου έχει ορισθεί η 17η Ιουλίου 214 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς η οποία θα καταβάλει το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου ως εξής: Στους Χειριστές των δικαιούχων Μετόχων εφόσον τους έχει χορηγηθεί δικαίωμα είσπραξης. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», για όσους εκ των Μετόχων δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ., ή οι μετοχές τους φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό, με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους, μέχρι Μετά την η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, Αθήνα. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας τηλ , κ. Μαίρη Θεοτοκάτου. ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Ανακοίνωση Κατ εφαρμογή του άρθρου του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου του έτους 214, ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία αρχικά είχε οριστεί για την 3η Ιουνίου 214. Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι η 23η Ιουνίου 214. EPSILON NET Α.Ε. Ανακοίνωση Σε μια άψογη διοργάνωση και για πρώτη φορά στην Ελλάδα, απονεμήθηκαν χθες (27.5) στο ξενοδοχείο Westin του Αστέρα Βουλιαγμένης τα μετάλλια Ruband' Honneur του διαγωνισμού EuropeanBusinessAwards, ενός από τους πιο έγκριτους θεσμούς επιχειρηματικών βραβείων της Ευρώπης καθώς και τα βραβεία για την καλύτερη εταιρία ή επιχειρηματία σε μια από τις 11 κατηγορίες του διαγωνισμού, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 2 τιμητικές απονομές. Ανάμεσα στους ληφθέντες του μεταλλίου Ruband' Honneur ήταν και η EpsilonNet καθώς συγκαταλέχτηκε στις 1 καλύτερες εταιρίες της Ευρώπης καθώς ο κ. Μίχος, Πρόεδρος και Δ. Σύμβουλος της εταιρίας, συμπεριλήφθηκε στους 1 επιχειρηματίες για το βραβείο «EntrepreneuroftheYear - Επιχειρηματίας της Χρόνιας». Ο κ. Μίχος δήλωσε τα εξής: Η βράβευση αυτή μας δίνει μεγάλη χαρά και ικανοποίηση για τις προσπάθειες που κάναμε μέχρι τώρα. Την ίδια όμως στιγμή μας βάζει μπροστά στις ευθύνες μας για να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις της παγκόσμιας αγοράς συνεχίζοντας την επιτυχημένη μας πορεία στο μέλλον. Επίσης η κα. Βασιλική Αναγνώστου Γεν. Διευθύντρια της EpsilonNet, που παραβρέθηκε στην απονομή μαζί με στελέχη της εταιρίας, επεσήμανε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική διάκριση για την εταιρία μας καθώς επιβεβαιώνεται ξεκάθαρα η επιμονή μας στην καινοτομία και στην αναπτυξιακή στρατηγική. Συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος, όραμα αλλά και πάντα με χαμόγελο, να παρέχουμε ποιοτικά προϊόντα ικανοποιώντας στον απόλυτο βαθμό τις ανάγκες των πελατών μας. Στις ιδιαίτερες στιγμές την εκδήλωσης συγκαταλέγονται, η απονομή του βραβείου PublicChoice στην ελληνική εταιρία Skroutz.gr καθώς και του εξαιρετικά τιμητικού ChairmanAward στην εταιρία Μασούτης Α.Ε., η οποία αποτελεί και έναν από τους σημαντικότερους πελάτες της EpsilonNet, δηλώνοντας ότι ελληνικές εταιρίες βρίσκονται σε κορυφαίο επίπεδο στο ευρωπαϊκό επιχειρηματικό γίγνεσθαι. ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ανακοίνωση Η INTRALOT ανακοινώνει την υπογραφή Κοινοπρακτικού Δανείου συνολικού ύψους 2 εκατ. ευρώ μέσω της θυγατρικής της INTRALOT Finance UK plc. Το Δάνειο θα έχει τριετή διάρκεια (με δυνατότητα επέκτασης για ένα επιπλέον έτος) και αντικαθιστά την υφιστάμενη κοινοπρακτική χρηματοδότηση που έληγε το Δεκέμβριο του 214 και η οποία έχει αποπληρωθεί. Διοργανώτριες τράπεζες είναι η Société Générale και η Alpha Bank UK, ενώ η κοινοπραξία περιλαμβάνει επίσης τις Citigroup, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς ως Mandated Lead Arrangers. Ο κ. Αντώνιος Κεραστάρης, Group Chief Financial Officer της INTRALOT, δήλωσε: Ένα μήνα μετά την επιτυχή έξοδό μας στις κεφαλαιαγορές με την έκδοση 7ετούς ομολόγου, το διεθνές τραπεζικό σύστημα αυτή τη φορά επιβεβαιώνει και στηρίζει έμπρακτα τις στρατηγικές επιλογές και την προοπτική της Εταιρείας μας. Με την ανανέωση του κοινοπρακτικού της δανείου, πολύ πριν τη λήξη του, η INTRALOT διαθέτει πλέον μια μακροπρόθεσμη, ευέλικτη και σταθερή χρηματοδοτική διάρθρωση. Με αυτό το εφαλτήριο θα αξιολογήσουμε νέες επενδυτικές ευκαιρίες τόσο διεθνώς όσο και στα πλαίσια του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου του Ομίλου με γνώμονα την κερδοφορία και το συμφέρον των μετόχων μας. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 5

38 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13 ΤΡΙΤΗ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αγορά Ιδίων Μετοχών Η UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., κατ' εφαρμογή του άρθρου 4, παρ. 4 του Κανονισμού 2273/23 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, προέβη την σε αγορά 1. ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης,293. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 293. Οι ως άνω μετοχές αγοράστηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών «Ν. Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ». LAVIPHARM Α.Ε. Δελτίο Τύπου Mε βελτίωση των αποτελεσμάτων, τόσο σε επίπεδο μητρικής εταιρείας όσο και Ομίλου, ολοκληρώθηκε το Α' Τρίμηνο του 214 για τη Lavipharm. Στη βελτίωση αυτή, συνέβαλε η ανάπτυξη της εξαγωγικής της δραστηριότητας σε συνδυασμό με την περαιτέρω μείωση του λειτουργικού της κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας. Πιο συγκεκριμένα, παρά τη μείωση των ενοποιημένων πωλήσεων σε 7, εκατ. από 7,8 εκατ. κατά το Α' Τρίμηνο του 213, η αύξηση των εξαγωγών κατά 18% βελτίωσε το Περιθώριο Μικτού Κέρδους. Το παραπάνω, σε συνδυασμό με την περαιτέρω μείωση των λειτουργικών εξόδων (-18,3%), οδήγησε σε αύξηση του ενοποιημένου EBITDA σε 1,3 εκατ. από 14 χιλ. την περασμένη αντίστοιχη περίοδο. Έτσι, τα ενοποιημένα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημίες προ φόρων 1,2 εκατ. έναντι 2,5 εκατ. το Α' Τρίμηνο του 213 και ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 567 χιλ. έναντι 2, εκατ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη της μητρικής εταιρείας Lavipharm A.E., ο Κύκλος Εργασιών κατά το Α' Τρίμηνο του 214 διαμορφώθηκε σε 7, εκατ. έναντι 7,6 του Α' Τριμήνου 213. Ομοίως, η σημαντική βελτίωση του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2,4%) λόγω της αύξησης των εξαγωγών, αλλά και η μείωση των λειτουργικών δαπανών, επέτρεψαν την αύξηση του EBITDA από - 2 χιλ. κατά το Α' Τρίμηνο του 213 σε 1,1 εκατ. το Α' Τρίμηνο του 214. Η μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων της μητρικής Εταιρείας κατά 3% συνέβαλε στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της περιόδου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε κέρδη μετά από φόρους 234 χιλ. έναντι ζημιών 1,1 εκατ. κατά το Α' Τρίμηνο του 213. Με γνώμονα τη συνεχή συγκράτηση εξόδων, την απλοποίηση των δομών αλλά και τη στοχευμένη ανάπτυξη της Εταιρείας και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα αρνητικές οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, η Lavipharm προχωρά με προσεκτικό σχεδιασμό σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με στόχο αφενός την ενίσχυση της θέσης της στη διεθνή αγορά, αφετέρου την ενδυνάμωση της εμπορικής παρουσίας της στην Ελλάδα. LAVIPHARM Α.Ε. Ανακοίνωση Η Lavipharm A.E., στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του Α' τριμήνου 214 του Ομίλου και της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με στόχο την άρση του κριτηρίου για την υπαγωγή των μετοχών της στην κατηγορία της Επιτήρησης, η Διοίκηση της Εταιρείας συνεχίζει να εφαρμόζει ένα καθολικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των δομών του Ομίλου, ενώ παράλληλα επικεντρώνεται στη δραστηριότητα των εξαγωγών και τη δημιουργία εσόδων από παροχή υπηρεσιών, προσαρμοζόμενη στις νέες συνθήκες της αγοράς φαρμάκου. Forthnet A.E. Ανακοίνωση Η Forthnet Α.Ε. (η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο αξιολογώντας το πλάνο λειτουργίας και ανάπτυξης της Εταιρείας, αποφάσισε στις την αλλαγή χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους ,5 ευρώ που πραγματοποιήθηκε, βάσει της από απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις των ποσών που αποφασίστηκαν ανά κατηγορία χρήσης, σε σχέση με αυτά που περιλαμβάνονταν στο εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο, είναι οι ακόλουθες: Μεταφέρεται το ποσό των 5.. ευρώ από το κόστος ανάπτυξης πελατειακής βάσης της Εταιρείας στην κατηγορία αποπληρωμής προμηθευτών της εταιρείας. Τα υπόλοιπα ποσά από το αδιάθετο υπόλοιπο ανά κατηγορία χρήσης παραμένουν αμετάβλητα, ως είχε προβλεφθεί στο εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Επισημαίνουμε ότι οι παραπάνω τροποποιήσεις αποφασίστηκαν προκειμένου η Εταιρεία να υλοποιήσει αποτελεσματικά τους στόχους της, τις λειτουργικές και αναπτυξιακές της ανάγκες και το επενδυτικό της πλάνο. Οι παραπάνω τροποποιήσεις τελούν υπό την έγκριση της προσεχούς Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου 214. Ο πίνακας διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων σε σχέση με τα αναφερόμενα στο εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας ισχύει όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Αγορά Ιδίων Μετοχών H F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα στις αγοράστηκαν 2.24 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,2494 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 5.88,41 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση στις , ημέρα Τετάρτη και ώρα 13: στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Κηφισιά (Βιλτανιώτη αρ. 31). QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση στις 4/6/214, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16: στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οδός Αργυρουπόλεως 2Α, 5ος όροφος Καλλιθέα Αττικής. LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 5/6/214 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:', στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton, Αίθουσα «Γαλαξίας», Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 46. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 6

39 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13 ΤΡΙΤΗ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π. Τακτική Γενική Συνέλευση την 5/6/214 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12: μ.μ. στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ στην Αθήνα Ελ.Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 52. ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5/6/214 και ώρα 11:, στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Πηγών 33, Κηφισιά. ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 7/6/214 ημέρα Σάββατο και ώρα 11. π.μ. στο ξενοδοχείο της εταιρείας «Nana Beach» στο Δράπανο του Δήμου Χερσονήσου. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 1/6/214, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:3μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων της Εταιρίας, εντός του καταστήματος της Ηλεκτρονικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας 16, Παράδεισος Αμαρουσίου. ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Τακτική Γενική Συνέλευση, την 1/6/214 ημέρα Τρίτη και ώρα 8.3 το πρωί στο Διδυμότειχο, στην έδρα της εταιρείας στο 1ο χλμ. Ε.Ο. Διδυμοτείχου Ορεστιάδος. ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 1/6/214 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκράτη Οικονόμου 3. ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την ενδεκάτη (11η) Ιουνίου του 214, 11/6/214, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13: στο ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ (οδός Βασ. Γεωργίου Α' αρ. 1, πλατεία Συντάγματος, Αθήνα). KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. Τακτική Γενική Συνέλευση την 11/6/214, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14: μ.μ., στην Έδρα της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 11/6/214, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12. στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται επί της οδού Λένορμαν αριθ. 25. CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.& Ε. Λιπαντικών & Πετρ/ών Ορθή Επανάληψη από Εταιρεία Τακτική Γενική Συνέλευση την 12/6/214, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1:3 π.μ. στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων. ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε.& ΜΙΝΕΡΒΑ Β. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Τακτική Γενική Συνέλευση την 12/6/214, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στην έδρα της στο 6Ο Χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου στη Νέα Ευκαρπία-Θεσσαλονίκης. ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόχων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας την 12/6/214 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11. πμ. στον Ρέντη,Επιδαύρου 5. ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Τακτική Γενική Συνέλευση την 12/6/214, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:3 μ.μ. στα γραφεία και έδρα της Εταιρίας στον Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Αγ. Ιωάννου, περιοχή Αγ. Ιωάννης. ΙΑΣΩ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 13/6/214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11. π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στο Μαρούσι Αττικής και επί της Λεωφ. Κηφισίας (Ισόγειο Νέα Αίθουσα Εκδηλώσεων). FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Τακτική Γενική Συνέλευση, την 13/6/214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11. π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Σωρού αριθ. 18-2, στο Μαρούσι Αττικής. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση, την 14/6/214, ημέρα Σάββαρο ώρα 12:, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (αίθουσα εκδηλώσεων Μεγάρου ΔιοίκησηςΟΛΠ, Ακτή Μιαούλη-1 Πειραιάς). ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας, Χανιά, 2ο χλμ. Λ. Καραμανλή, την 15/6/214, ημέρα Κυριακή και ώρα 11: π.μ. MEDITERRA Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 16/6/214, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2: μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Χίο, στην περιοχή Καλλιμασιά. ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16/6/214 και ώρα 11:, στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Πηγών 33, Κηφισιά. ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 16/6/214, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1: στα γραφεία της Εταιρείας στην Αδριανή Ν.Δράμας. ΙΟΝΙΚΗ (ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ) Τακτική Γενική Συνέλευση, την 17 Ιουνίου 214, ημέρα Τρίτη και ώρα 9., στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κτήριο της Τραπέζης ALPHA BANK, επί της οδού Σταδίου, αριθ. 4 (3ος όροφος), ΑΘΗΝΑΙ. ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 17η Ιουνίου 214, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:3 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί των οδών Θηβαΐδος αρ. 15 και Κορνηλίου, Νέα Κηφισιά Αττικής. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 7

40 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13 ΤΡΙΤΗ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση, την 17η Ιουνίου 214, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:, στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κτήριο της Alpha Bank, οδός Σταδίου, αριθ. 4, (3ος όροφος) ΑΘΗΝΑΙ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ ΔΡΟΜΕΑΣ Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 17/6/214, ημέρα Τρίτη και ώρα 12η μεσημβρινή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ Δημοτική Ενότητα Λευκώνα του Δήμου Σερρών. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση στις 17/6/214, ημέρα Τρίτη και ώρα 14: στα γραφεία της Εταιρείας (Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας, Αθήνα). PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τακτική Γενική Συνέλευση την 17η Ιουνίου 214, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στη Νέα Σμύρνη Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού αριθ. 199). ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση στις 18 Ιουνίου 214, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12: στην έδρα της εταιρείας στη Θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής. ATTICA BANK Α.Τ.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 18/6/214 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:, στην Αθήνα, στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Τράπεζας. ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 18/6/214, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Αυλώνα Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης: ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση στις 18/6/214, ημέρα Τετάρτη και ώρα 1. στα γραφεία της εταιρίας στο 5ον ΧΛΜ Ε.Ο. Λαρίσης Αθηνών, Λάρισα. ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Τακτική Γενική Συνέλευση την 18/6/214, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:3, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας που βρίσκονται στο 18ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο Αττικής. ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 18/6/214 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. στην έδρα της εταιρείας στον Άλιμο, στην οδό Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4 - Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 (αίθουσα συνεδριάσεων Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4, 1ος όροφος). ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 18η Ιουνίου 214, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14: μ.μ., στα γραφεία της έδρας της, στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 8, Αίθουσα Συνεδρίων Conference Hall Υπογείου. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τακτική Γενική Συνέλευση την 18η Ιουνίου 214, ημέρα Tετάρτη και ώρα 12:μ.μ., στα γραφεία του υποκαταστήματος της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 8, στην Αίθουσα Συνεδρίων Conference Hall Υπογείου. ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ Τακτική Γενική Συνέλευση την 19η Ιουνίου 214, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11: π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Αντώνη Τρίτση 21 στην Πυλαία. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 19η Ιουνίου 214, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:3 στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α αριθμός 2, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων. ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 19/6/214, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13. μ.μ. στα Γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην Λεωφόρο Δημοκρατίας 455 στο Πέραμα. MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 19/6/214, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στη θέση Πράρι-Μουστάκι του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής (Λεωφόρος ΝΑΤΟ έξοδος 5ΑΑττικής Οδού). ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 2/6/214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12. μ., και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 4η Ιουλίου 214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12. μ., στα γραφεία της εταιρείας, στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση Κύριλλο, Τ.Κ.193. ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται όλοι οι Μέτοχοι της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, κάτοχοι κοινών και προνομιούχων μετοχών, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 2/6/214 και ώρα 1 μ.μ., στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL HOTEL, οδός Βασ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα. DIONIC A.E.B.E. Τακτική Γενική Συνέλευση την 2/6/214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1: π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στις Αχαρνές Αττικής, επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ A.N.E. Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 2η Ιουνίου 214, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 15. στα γραφεία της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός 25ης Αυγούστου αριθμός 17). ΓΕΚΕ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την 2η Ιουνίου 214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12. π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμ. 43. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 8

41 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13 ΤΡΙΤΗ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευσή της, στις 2/6/214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11. π.μ., στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο «NOVOTEL ATHENES» (Μιχαήλ Βόδα 4 6, T.K ). FOLLI FOLLIE GROUP Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FOLLI-FOLLIE GROUP» (η Εταιρεία), που ελήφθη κατά την συνεδρίασή της καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 2η Ioυνίου 214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12: μμ, στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. Με την από 27/5/214.απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 2/6/214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.3μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Βορείου Ηπείρου αρ ). ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ * Τακτική Γενική Συνέλευση την 23/6/214, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13: μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εικοστής (21ης) Εταιρικής Χρήσης 213 (από έως ) μετά από ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή και απόφαση για τη μη διανομή μερίσματος. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή από το σώμα των Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης έως και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 213, και προέγκριση ανώτατου ορίου αμοιβών για τη χρονική περίοδο από έως Έγκριση συμμετοχής στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Άγιος Ευστάθιος Ν.Ε. 6. Έγκριση διαγραφής απαιτήσεων από πρώην εταιρείες του Ομίλου ΣΑΟΣ. 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 5η Ιουλίου 214, ημέρα Τρίτη και ώρα 13: μ.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/21, η εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους με τα ακόλουθα: Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία της Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την (ημερομηνία καταγραφής) (δηλ. οι μέτοχοι που εμφανίζονται στο μετοχολόγιο του Σ.Α.Τ. κατά το κλείσιμο της έκτης ημερολογιακής ημέρας πριν την Γενική Συνέλευση ήτοι ), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της , και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την , ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της (ημερομηνία καταγραφής Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης) (δηλ. οι μέτοχοι που εμφανίζονται στο μετοχολόγιο του Σ.Α.Τ. κατά το κλείσιμο της πέμπτης ημερολογιακής ημέρας πριν την Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση ήτοι ), ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της , η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την , ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας (ιδ. Κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την , ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την , δηλ. επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία μέχρι την , δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση όλες τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα πέμπτο (1/5) το καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέχρι την , δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 9

42 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13 ΤΡΙΤΗ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας. Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Ταμείο της εταιρείας στη διεύθυνση Αίνου 9, Αλεξανδρούπολη ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ και δ του κ.ν. 219/192 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας. Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας ( ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 23/6/214, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.3 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στις Αχαρνές Αττικής (οδός Ανεμώνης αριθ. 4). ΟΤΕ Α.Ε.* Τακτική Γενική Συνέλευση, την 24/6/214, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:, στο Διοικητικό Μέγαρο της Εταιρείας, Λ. Κηφισίας 99, Μαρούσι. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 213 (1/1/213-31/12/213) με τις σχετικές Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών / Πρόταση περί μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 213. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 213, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 219/192. Έγκριση αποζημιώσεων, αμοιβών και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για τη χρήση 213 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 214. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της διαχειριστικής χρήσης 214. Έγκριση σύμβασης για την ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42 ε του Κ.Ν. 219/192, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της. Διάφορες ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε κάποιο από τα παραπάνω θέματα, θα συνέλθει η Α' Επαναληπτική της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 8η Ιουλίου 214, ημέρα Τρίτη και ώρα 16. στον ίδιο χώρο, και επί μη επίτευξης κατ' αυτήν απαρτίας θα συνέλθει η Β Επαναληπτική της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 21η Ιουλίου 214, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16. στον ίδιο χώρο. Νεώτερες προσκλήσεις για τις Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις δεν θα δημοσιευθούν, ενώ τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης αυτών θα είναι τα προαναφερθέντα, πλην από εκείνα ως προς τα οποία η οικεία Γενική Συνέλευση θα έχει ήδη αποφασίσει. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 28α του ΚΝ 219/192, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στην 62η Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), κατά την «Ημερομηνία Καταγραφής» (άρθρο 28α του Κ.Ν. 219/192), ήτοι κατά περίπτωση: (α) Την 19η Ιουνίου 214, δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία της αρχικής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, (β) Την 4η Ιουλίου 214, δηλαδή κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, (γ) Την 17η Ιουλίου 214, δηλαδή κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Β' Επαναληπτικής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του φορέα αυτού. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε.ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας πρέπει να έχει περιέλθει στην Εταιρεία (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Διαχείρισης Μετοχολογίου της Εταιρείας,Πατησίων 85, Αθήνα, 1ος όροφος) το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την (αρχική) συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την 21η Ιουνίου 214 ή μέχρι και την 5η Ιουλίου 214 για την Α' Επαναληπτική της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ή μέχρι και την 18η Ιουλίου 214 για την Β' Επαναληπτική της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του μετόχου προς τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/192, αυτός μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση (αρχική και κάθε επαναληπτική). ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 1

43 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13 ΤΡΙΤΗ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων του. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Μέτοχος που κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, δύναται να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές του που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (αρχικής και κάθε επαναληπτικής). Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της έντυπο που οφείλει να χρησιμοποιεί ο μέτοχος για τον ορισμό του/των αντιπροσώπου/ων του. Το έντυπο αυτό, κατατίθεται, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Διαχείρισης Μετοχολογίου της Εταιρείας (Πατησίων 85, Αθήνα, 1ος όροφος) ή αποστέλλεται στο Fax: , τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: (χωρίς χρέωση), , , Όταν μέτοχος χορηγεί σε Τράπεζα εξουσιοδότηση για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση θα ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία. Δεν παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση χωρίς φυσική παρουσία στο χώρο διεξαγωγής της ούτε η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα ή με αλληλογραφία. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) Είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) Είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) Είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιοδεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα τηςεταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιοεπτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε(5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρείαπέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση του αρχείου της Ε.Χ.Α.Ε. και της Εταιρείας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης αυτής, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου, των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα τηςεταιρείας: Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ, δ κα ιε, το κείμενο των τυχόν εγγράφων, σχεδίων αποφάσεων και εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν για την άσκηση δικαιώματος ψήφου θα διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή, στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Διαχείρισης Μετοχολογίου της Εταιρείας (Πατησίων85, Αθήνα, 1ος όροφος). ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση, την , ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην Ελευσίνα, θέση Πικροδάφνη. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις 29/5/214 και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24 Ιουνίου 214, ημέρα Τρίτη και ώρα 12: στον Άλιμο, Σολωμού 2. SPACE HELLAS Α.Ε. Κατόπιν της από απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (SPACE HELLAS A.E.) στην 28η Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας αυτής στην Αγία Παρασκευή (Λ. Μεσογείων αριθμός 312,) την 24η Ιουνίου 214 ημέρα Τρίτη και ώρα 12: μμ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 11

44 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13 ΤΡΙΤΗ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 24/6/214, ημέρα Τρίτη και ώρα 13: στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής και ειδικότερα στο επί της οδού Αμαρουσίου Χαλανδρίου αριθμός 16, Τ.Κ ιδιόκτητο κτίριο γραφείων. ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 24/6/214, ημέρα Τρίτη και ώρα 11: π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής και ειδικότερα στο επί της οδού Αμαρουσίου Χαλανδρίου αριθμός 16, Τ.Κ ιδιόκτητο κτίριο γραφείων. ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. * Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 25/6/214, ημέρα Τετάρτη και ώρα 1:3 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας (Αίθουσα Συνεδριάσεων, κτίριο Ε ) στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Διστόμου 1, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Αναμορφωμένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/212-31/12/212 λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους». 2. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Εκθεσης της εταιρικής χρήσης 1/1/213-31/12/213 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/213-31/12/213 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή. 3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/213 31/12/ Έγκριση εξόδων παραστάσεως και κινήσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τoν τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης Επικύρωση της από αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού. 8. Διάφορες Ανακοινώσεις. Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση μη επίτευξης για οποιονδήποτε λόγο της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ημερομηνία της 25/6/214, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α Επαναληπτική Συνέλευση στις 7 Ιουλίου 214, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:3 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας (Αίθουσα Συνεδριάσεων, κτίριο Ε ) στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Διστόμου 1. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την τυχόν επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 219/192, όπως ισχύει. Σύμφωνα με τον κ.ν. 219/192 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3884/21 και ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους της Eταιρείας για τα ακόλουθα: A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουνίου 214 δικαιούται να συμμετέχει και να ασκεί δικαίωμα ψήφου όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.) στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 2η Ιουνίου 214 («Ημερομηνία Καταγραφής»), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25ης Ιουνίου 214, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την τυχόν Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 3ης Ιουλίου 214 («Ημερομηνία καταγραφής Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης»), ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχει μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. B. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους: α) σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Διστόμου 5-7, Μαρούσι, 5ος όροφος, τηλ ) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Εταιρεία στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο (α) διεύθυνση ή να αποσταλεί με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα στον αριθμό τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Γ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 219/192, όπως ισχύει, ήτοι το κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διάταξης, τα υποβαλλόμενα στη Γενική Συνέλευση έγγραφα καθώς και πληροφορίες σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας του άρθρου 39 κ.ν. 219/192, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( Επίσης τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση Διστόμου 5-7, Μαρούσι, 5ος όροφος, τηλ ) από όπου οι Μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόχων κοινών ονομαστικών μετοχών την 25/6/214, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12: στον Άλιμο, Σολωμού 2, στα γραφεία της εταιρείας. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 25/6/214, ημέρα Τετάρτη και ώρα 1. π.μ. στην Αθήνα, στα γραφεία της έδρας της Τράπεζας (Λ. Μεσογείων , , Αθήνα, Ισόγειο Αμφιθέατρο). ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την εικοστήν πέμπτην (25ην) Ιουνίου 214, ημέρα Τετάρτην και ώραν 1 πμ., εις το εις την Καλαμάτα και επί των οδών Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου κτίριο του ξενοδοχείου «ΦΑΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ» (Αίθουσα Συνεδρίων). Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. * Τακτική Γενική Συνέλευση, την 26/6/214, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1: πμ, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο στο 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης: Υποβολή και έγκριση των ετησίων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης 213 ( ) με τις σχετικές εκ του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 213. Εκλογή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 12

45 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13 ΤΡΙΤΗ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την εταιρική χρήση 214 ( ) και καθορισμός της αμοιβής τους. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 213 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 214, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 219/192. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 219/192 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία. Άλλα θέματα. Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία της ανώνυμης εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι, εν προκειμένω, το Σάββατο 21/6/214. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., η δε ως άνω σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθουν στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο την Δευτέρα 23/6/214. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των μετόχων προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 1η Ιουλίου 214, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1: πμ, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στον Άγιο Στέφανο Αττικής 22ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας. Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋπο. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής Γ.Σ., ήτοι 6/7/214 (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικής Γ.Σ.), η δε βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασίες για την συμμετοχή και την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην Γενική Συνέλευση μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα. ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - (α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο έως την Τρίτη 1/6/214, ήτοι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα θα δημοσιευθούν με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν.219/192, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη θα δημοσιοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο, όπως η παρούσα ημερήσια διάταξη, Την Παρασκευή 13/6/214 ήτοι δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα θα τεθεί στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα θέσει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του κ.ν. 219/192, έως την Παρασκευή 2/6/214 ήτοι, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο έως την Πέμπτη 19/6/214 ήτοι, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που θα υποβληθεί στην Εταιρεία έως την Παρασκευή 2/6/214, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα υποβληθεί στην Εταιρεία έως την Παρασκευή 2/6/214 ήτοι, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ του ως άνω φορέα και της Εταιρείας. ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου διοριζομένου και δι' απλής επιστολής, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι και πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 13

46 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13 ΤΡΙΤΗ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ηλεκτρονική γνωστοποίηση των ανωτέρω γεγονότων δεν προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου/-ων γίνονται εγγράφως. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους. Τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους πρέπει να κατατεθούν νομίμως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στα γραφεία της Εταιρείας (22ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας Αγ. Στέφανος Αττικής) έως τη Δευτέρα 23/6/214, ήτοι τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων δεν προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας ούτε επίσης ηλεκτρονική διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου. Τα έντυπα για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου δι' αντιπροσώπου βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: IV. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Το πλήρες κείμενο των σχεδίων, αποφάσεων, πληροφοριών και λοιπών εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: ( μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Εάν για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα ανωτέρω στοιχεία μέσω διαδικτύου, αυτά διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας αλλά και αποστέλλονται ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητάει. NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση στις , ημέρα Πέμπτη και ώρα 4.' μ.μ. στο Ξενοδοχείο «Civitel Olympic» στo Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 2Α & Παντανάσσης. BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΒΥΤΕ COMPUTER ANΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ-ΡΕΙΑ», περί συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία ελήφθη κα-τά την συνεδρίαση της 27ης Μαρτίου 214 (αριθμ. πρακτικού Δ.Σ 114/ ) και αποφάσεως περί καθορισμού των θεμάτων ημερησίας διατάξεως αυ-τής, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 12ης Μαϊου 214 (αριθμ. πρακ-τικού Δ.Σ 1153/ ), καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 214, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.', στα εν-ταύθα γραφεία και έδρα της εταιρείας (Καλλιρρόης αριθμ. 98, Τ.Κ Αθήνα). ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. * Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 27/6/214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:3 π.μ. (ώρα Ελλάδος), στην έδρα της Εταιρίας (αίθουσα συνελεύσεων) επί της οδού Μπενάκη, αριθμός 5, στην Μεταμόρφωση Χαλανδρίου Αττικής, Αθήνα, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης , μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας, τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, κατά την εταιρική χρήση Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης Χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 219/192 ως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων εταιριών συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 219/192, ως ισχύει. Έγκριση κατ' άρθρα 23α παρ. 2 και 24 του Κ.Ν. 219/192 ως ισχύει αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση Παροχή ειδικής άδειας και έγκρισης κατ' άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 219/192 ως ισχύει, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 219/192, ως ισχύει. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία κατά την ανωτέρω αρχική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί τη ενδεκάτη (11η) Ιουλίου 214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:3 π.μ. (ώρα Ελλάδος), στα γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού Μπενάκη αρ. 5, Μεταμόρφωση Χαλανδρίου Αττικής, με τα ίδια ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης, πλην όσων επί των οποίων η Γενική Συνέλευση έχει ήδη εγκύρως αποφασίσει. Σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας κατ' αυτήν, η Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την εικοστή πέμπτη (25η) Ιουλίου 214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:3 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Μπενάκη αρ. 5, Μεταμόρφωση Χαλανδρίου Αττικής, χωρίς δημοσίευση νεότερων προσκλήσεων. Ενημέρωση Μετόχων - Δυνάμει των άρθρων 26 2 εδ. β και 28α του Κ.Ν. 219/192 ως ισχύει, η Εταιρία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα εξής θέματα: Ι. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία της ανώνυμης εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στα οποία τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας κατά την ημερομηνία καταγραφής, ήτοι κατά περίπτωση: α) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι κατά τις , β) κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι κατά τις και γ) κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι κατά τις Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία της E.X.A.E., η δε ως άνω σχετική βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθουν στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο στις Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής ως ανωτέρω. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης την μετόχων προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/192 ως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση, μόνον κατόπιν αδείας της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου, δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της οικείας Γενικής Συνέλευσης. Δεν έχουν εκδοθεί οι αναγκαίες Υπ. Απ. για τις προβλεπόμενες εκ του Καταστατικού διαδικασίες και του Κ.Ν. 219/192 ως ισχύει, διαδικασίες συμμετοχής και άσκησης του δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα. ΙΙ. Διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπων - Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, κάθε μέτοχος δικαιούται να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Ανήλικοι και πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, καθώς και νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 14

47 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13 ΤΡΙΤΗ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. λογαριασμού αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, προ της έναρξης της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύψει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από το μέτοχο, οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατεθούν νομίμως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στα γραφεία της Εταιρίας (επί της οδού Μπενάκη αρ. 5, Μεταμόρφωση Χαλανδρίου Αττικής Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες, πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, αρχικής και κάθε επαναληπτικής. Δεν προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρίας η δυνατότητα ηλεκτρονικής κοινοποίησης του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου. Έντυπα για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου δι' αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρίας και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας: ΙΙΙ. Δικαιώματα μειοψηφίας - α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εφόσον η αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα δημοσιεύονται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του K.N. 219/192 ως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη θα δημοσιοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο, όπως η παρούσα, δεκατρείς (13) ημέρες πριν την ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα θα τεθεί στη διάθεση των μετόχων από την ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 3 του Κ.Ν. 219/192 ως ισχύει, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που θα υποβληθεί στην Εταιρεία έως πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες πληροφορίες για τις υπο της Εταιρίας, εφόσον αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. δ) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που θα υποβληθεί στην Εταιρεία, έως πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Αντίστοιχες προθεσμίες για την άσκηση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την ανώνυμη εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ του ως άνω φορέα και της Εταιρίας. IV. Λοιπές πληροφορίες - Η πρόσκληση, το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, καθώς και το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και λοιπών εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση και κάθε εν γένει στοιχείο του άρθρου 27 3 Κ.Ν. 219/192 ως ισχύει, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ( μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Εάν για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα ανωτέρω στοιχεία μέσω διαδικτύου, αυτά διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στην Εταιρία, οδός Μπενάκη, αρ. 5, Μεταμόρφωση Χαλανδρίου Αττικής, αλλά και αποστέλλονται ταχυδρομικώς άνευ χρέωσης σε κάθε αιτούντα μέτοχο. ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ - ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. * Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης Εταιρείας «ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ - ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.», σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει να συγκληθεί την 27/6/214 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό 1ο Χλμ Τυρνάβου - Λάρισας, στο Τύρναβο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων : Έγκριση των αναμορφωμένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης του έτους 213 ( ), των σχετικών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα πεπραγμένα της λήξας εταιρικής χρήσης. Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 213 ( ) και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση του έτους 214 και καθορισμός της αμοιβής τους. Έγκριση των συμβάσεων εργασίας και των αμοιβών που καταβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, την Αντιπρόεδρο, και λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον νόμο και το καταστατικό απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό 1ο Χλμ Τυρνάβου - Λάρισας, στο Τύρναβο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Σε περίπτωση και πάλι μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον νόμο και το καταστατικό απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό 1ο Χλμ Τυρνάβου - Λάρισας, στο Τύρναβο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Σύμφωνα με το Κ.Ν. 219/192 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3884/21 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση - Στη Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 15

48 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13 ΤΡΙΤΗ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 22/6/214 (ημερομηνία καταγραφής) δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 27/6/214 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 24/6/214 δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 7/7/214, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 8/7/214, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Για την Β Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 21/7/214, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Β Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 22/7/214, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28 α του Κ.Ν. 219/192 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Β. Διαδικασία για την άσκηση διακαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο Αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την υποβολή του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια Αρχή ή εάν η Απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του Αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν η ψήφος του Αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: 1ο Χιλιόμετρο Τυρνάβου-Λάρισας, Τύρναβος ή αποστέλλεται στο fax: τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι αλληλογραφίας ούτε τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα. Γ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων - Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του Κ.Ν. 219/192 οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 12/6/214, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 14/6/214, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την 21/6/214, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 2/6/214, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 22/6/214, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 22/6/214, δηλ. πέντε (5) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 16

49 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13 ΤΡΙΤΗ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. όπου τηρούνται οι κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Δ. Διαθέσιμα Έγγραφα & Πληροφορίες - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του K.N. 219/192 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: 1ο Χιλιόμετρο Τυρνάβου Λάρισας, Τύρναβος. FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.* Τακτική Γενική Συνέλευση την 27/6/214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Κορωπί Αττικής (θέση Τζήμα, αγροτική οδός Ηφαίστου), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 213 ( ), καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση. Έγκριση και των αναδιατυπωμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 212 ( ), συνεπεία της εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους». Θέμα 2ο: Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 213 ( ). Θέμα 3ο: Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσεως 213 ( ). Έγκριση διανομής αφορολόγητων αποθεματικών ποσού ,75 Ευρώ που είχαν σχηματισθεί με βάση τον ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/213 και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. Θέμα 4ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 213 ( ), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως. Θέμα 5ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 214 ( ) και καθορισμός της αμοιβής αυτών. Θέμα 6ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 213 ( ) και προέγκριση-καθορισμός νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα 7ο: Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς, κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 219/192 καθώς και την διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων. Θέμα 8ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 316/22, όπως ισχύει σήμερα. Θέμα 9ο: Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/28. Θέμα 1ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 586.1,2 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά,5 Ευρώ (από,54 Ευρώ σε,59 Ευρώ). Θέμα 11ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 586.1,2 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά,5 Ευρώ (από,59 Ευρώ σε,54 Ευρώ) και επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας. Θέμα 12ο: Παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Θέμα 13ο: Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. Θέμα 14ο: Έγκριση-επικύρωση συμβάσεως μισθώσεως μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23α κ.ν.219/192. Θέμα 15ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α Επαναληπτική ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 11η Ιουλίου 214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15: στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 219/192, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από το άρθρο 3 του ν. 3884/21, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται κατά ισοδύναμο τρόπο, είτε με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα είτε εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της , και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την , ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την Α Επαναληπτική ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την (ημερομηνία καταγραφής Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την , ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός των ιδίων ως άνω προθεσμιών να καταθέσουν σύμφωνα με τον νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του κ.ν. 219/192, οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 17

50 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13 ΤΡΙΤΗ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την , δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την , ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την , δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την , δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την , δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή Ορκωτός Ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Ταμείο της Εταιρείας στo Κορωπί Αττικής (θέση Τζήμα, αγροτική οδός Ηφαίστου), ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο: Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ και δ του κ.ν. 219/192 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Κορωπί Αττικής, θέση Τζήμα, αγροτική οδός Ηφαίστου). Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. * Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 27/6/214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:3 π.μ. (ώρα Ελλάδος), στην έδρα της Εταιρίας (αίθουσα συνελεύσεων) επί της οδού Μπενάκη, αριθμός 5, στην Μεταμόρφωση Χαλανδρίου Αττικής, Αθήνα, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης , μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας, τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, κατά την εταιρική χρήση Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης Χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 219/192 ως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων εταιριών συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 219/192, ως ισχύει. Έγκριση κατ' άρθρα 23α παρ. 2 και 24 του Κ.Ν. 219/192 ως ισχύει αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση και προέγκριση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 18

51 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13 ΤΡΙΤΗ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση Παροχή ειδικής άδειας και έγκρισης κατ' άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 219/192 ως ισχύει, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 219/192, ως ισχύει. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία κατά την ανωτέρω αρχική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί τη ενδεκάτη (11η) Ιουλίου 214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:3 π.μ. (ώρα Ελλάδος), στα γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού Μπενάκη αρ. 5, Μεταμόρφωση Χαλανδρίου Αττικής, με τα ίδια ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης, πλην όσων επί των οποίων η Γενική Συνέλευση έχει ήδη εγκύρως αποφασίσει. Σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας κατ' αυτήν, η Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την εικοστή πέμπτη (25η) Ιουλίου 214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:3 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Μπενάκη αρ. 5, Μεταμόρφωση Χαλανδρίου Αττικής, χωρίς δημοσίευση νεότερων προσκλήσεων. Ενημέρωση Μετόχων - Δυνάμει των άρθρων 26 2 εδ. β και 28α του Κ.Ν. 219/192 ως ισχύει, η Εταιρία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα εξής θέματα: Ι. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία της ανώνυμης εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στα οποία τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας κατά την ημερομηνία καταγραφής, ήτοι κατά περίπτωση: α) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι κατά τις , β) κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι κατά τις και γ) κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι κατά τις Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία της E.X.A.E., η δε ως άνω σχετική βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθουν στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο στις Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής ως ανωτέρω. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης την μετόχων προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/192 ως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση, μόνον κατόπιν αδείας της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου, δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της οικείας Γενικής Συνέλευσης. Δεν έχουν εκδοθεί οι αναγκαίες Υπ. Απ. για τις προβλεπόμενες εκ του Καταστατικού διαδικασίες και του Κ.Ν. 219/192 ως ισχύει, διαδικασίες συμμετοχής και άσκησης του δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα. ΙΙ. Διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπων - Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, κάθε μέτοχος δικαιούται να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Ανήλικοι και πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, καθώς και νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, προ της έναρξης της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύψει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από το μέτοχο, οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατεθούν νομίμως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στα γραφεία της Εταιρίας (επί της οδού Μπενάκη αρ. 5, Μεταμόρφωση Χαλανδρίου Αττικής Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες, πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, αρχικής και κάθε επαναληπτικής. Δεν προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρίας η δυνατότητα ηλεκτρονικής κοινοποίησης του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου. Έντυπα για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου δι' αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρίας και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας: ΙΙΙ. Δικαιώματα μειοψηφίας - α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εφόσον η αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα δημοσιεύονται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του K.N. 219/192 ως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη θα δημοσιοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο, όπως η παρούσα, δεκατρείς (13) ημέρες πριν την ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα θα τεθεί στη διάθεση των μετόχων από την ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 3 του Κ.Ν. 219/192 ως ισχύει, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που θα υποβληθεί στην Εταιρεία έως πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες πληροφορίες για τις υπο της Εταιρίας, εφόσον αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. δ) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που θα υποβληθεί στην Εταιρεία, έως πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Αντίστοιχες προθεσμίες για την άσκηση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 19

52 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13 ΤΡΙΤΗ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την ανώνυμη εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ του ως άνω φορέα και της Εταιρίας. IV. Λοιπές πληροφορίες - Η πρόσκληση, το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, καθώς και το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και λοιπών εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση και κάθε εν γένει στοιχείο του άρθρου 27 3 Κ.Ν. 219/192 ως ισχύει, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ( μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Εάν για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα ανωτέρω στοιχεία μέσω διαδικτύου, αυτά διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στην Εταιρία, οδός Μπενάκη, αρ. 5, Μεταμόρφωση Χαλανδρίου Αττικής, αλλά και αποστέλλονται ταχυδρομικώς άνευ χρέωσης σε κάθε αιτούντα μέτοχο. ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ - ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. * Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης Εταιρείας «ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ - ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.», σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει να συγκληθεί την 27/6/214 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό 1ο Χλμ Τυρνάβου - Λάρισας, στο Τύρναβο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων : Έγκριση των αναμορφωμένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης του έτους 213 ( ), των σχετικών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα πεπραγμένα της λήξας εταιρικής χρήσης. Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 213 ( ) και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση του έτους 214 και καθορισμός της αμοιβής τους. Έγκριση των συμβάσεων εργασίας και των αμοιβών που καταβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, την Αντιπρόεδρο, και λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον νόμο και το καταστατικό απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό 1ο Χλμ Τυρνάβου - Λάρισας, στο Τύρναβο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Σε περίπτωση και πάλι μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον νόμο και το καταστατικό απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό 1ο Χλμ Τυρνάβου - Λάρισας, στο Τύρναβο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Σύμφωνα με το Κ.Ν. 219/192 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3884/21 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση - Στη Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 22/6/214 (ημερομηνία καταγραφής) δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 27/6/214 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 24/6/214 δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 7/7/214, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 8/7/214, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Για την Β Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 21/7/214, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Β Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 22/7/214, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28 α του Κ.Ν. 219/192 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Β. Διαδικασία για την άσκηση διακαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου. Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο Αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την υποβολή του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια Αρχή ή εάν η Απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του Αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν η ψήφος του Αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 2

53 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13 ΤΡΙΤΗ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: 1ο Χιλιόμετρο Τυρνάβου-Λάρισας, Τύρναβος ή αποστέλλεται στο fax: τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι αλληλογραφίας ούτε τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα. Γ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων - Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του Κ.Ν. 219/192 οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 12/6/214, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 14/6/214, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την 21/6/214, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 2/6/214, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 22/6/214, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 22/6/214, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. όπου τηρούνται οι κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Δ. Διαθέσιμα Έγγραφα & Πληροφορίες - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του K.N. 219/192 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: 1ο Χιλιόμετρο Τυρνάβου Λάρισας, Τύρναβος. COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. * Τακτική Γενική Συνέλευση την 27/6/214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11. π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο 9ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης- Θέρμης, με θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της , μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα, και αντίστοιχα τον έλεγχο, της διαχειριστικής χρήσεως 213. ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 214 και έγκριση της αμοιβής των. ΘΕΜΑ 4ο: Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και στους διευθυντές αυτής, όπως μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση και διαχειριστικά όργανα άλλων εταιριών συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 219/2, με την εταιρία καθώς και εταιριών με ίδιο ή παρεμφερή επιχειρηματικό σκοπό. ΘΕΜΑ 5ο: Λοιπές Ανακοινώσεις. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος Άϋλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.", στην οποία τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την , δηλαδή την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν.219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 21

54 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13 ΤΡΙΤΗ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα γραφεία της εταιρίας στο 9ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης, ή αποστέλλεται στο fax: (υπόψη κου Σωτήρη Δουρδούμα) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι παρακαλούνται να επιβεβαιώνουν την επιτυχή αποστολή του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: (κος Σωτήρης Δουρδούμας). ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την δηλαδή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις δηλαδή δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την , δηλαδή έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την , δηλαδή επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την , δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση όλες τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρίας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) το καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέχρι την , δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρίας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν. 219/2 συμπεριλαμβανομένης της Πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2,2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Ν. 219/2 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας ( To πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ.3 περιπτώσεις γ' και δ' του Ν. 219/2 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο 9ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης. ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. * Τακτική Συνέλευση την 27/6/214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ επί της θέσης «Ανεμοκάμπι», προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατώτερων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσεως 213 στην οποία περιλαμβάνονται οι ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 213 (περίοδος ), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ, μετά από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρίας της εταιρικής χρήσης 213 (περίοδος ) και την μη καταβολή μερίσματος της ίδιας χρήσης λόγω ζημιών. Έγκριση των πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 213 καθώς και για τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας. Έγκριση αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών για την εταιρική χρήση 213, και προέγκριση (καθορισμός) αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 214 ( ), κατ' άρθρο 24 του κ.ν.219/192. Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 214 και ορισμός της αμοιβής τους. Διάφορα θέματα Ανακοινώσεις. Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του, σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της , δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Ά Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 8η Ιουλίου 214, ημέρα Τρίτη και ώρα 9: πμ και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά την συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 19η Ιουλίου 214, ημέρα Σάββατο και ώρα 9: πμ, αμφότερες στον ίδιο τόπο. Σημειώνεται πως δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του κ.ν. 219/192. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 28α του κ.ν. 219/192, ως ισχύουν, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 22

55 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13 ΤΡΙΤΗ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. για τα ακόλουθα: Διαδικασία συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση - Στην Τακτική Γενική Συνέλευ&sigma