OMOPVIEE TOY XSPIOY MAS ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡ2 ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OMOPVIEE TOY XSPIOY MAS ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡ2 ΠΕΡΙΟΧΗΣ"

Transcript

1 Jl ^/ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΖ 12-ΑΡΙΘΜΟΖ ΦΥΛΛΟΥ 69- ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 06-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ OMOPVIEE TOY XSPIOY MAS ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡ2 ΠΕΡΙΟΧΗΣ Πολλές φορές έχουμε γράψει για την τουριστική ανάπτυξη του τόπου μας και του χωριού μας. Φέτος πα ρατήρησα ότι στο χωριό, γύ ρω στο πανηγύρι ήρ8αν πά ρα πολλοί νέοι. Παιδιά του χωριού μας κι έκαναν διά φορες παρέες, συντροφιές και πολλές φορές μου ζη τούσαν να μάθουν την ιστο ρία του τόπου, που μπορού νε να πάνε, τι να δούνε και να περάσουν ωραία. Ευχάρι στο αυτό, τους είπα διάφο ρες ιστορίες, τους εξήγησα διάφορες ονομασίες, για τα ζωντανά ήθη και έθιμα μας, για τα πανηγύρια, τα τρα γούδια και τον τρόπο ζωής των κατοίκων. Ο σ ο γνωρί ζουμε έναν τόπο τόσο τον αγαπούμε. Μ ε κέντρο λοιπόν το χω ριό, το Γεροπλάτανο ας κά νουμε μια μικρή - ξανά περι γραφή - πατριδογνωσία τι λέγαμε εμείς οι παλιοί δά σκαλοι, που θ α πάμε λοιπόν; Ν α πρώτα κοντά, στα πηγά δια, στον Αγιο Παντελεήμο να, στο Μαρίνο, στη ΒΙΓΛΑ θαυμάζουμε πέρα Δυτικά τα Πωγώνια και μακριά στο βά θος, αλλού δαντελωτές και αλλού πυργωτές βουνοκορ φές να λογχίζουν τα ουρά νια, να λάμπουν τα Βουνά και να φεγγοβολούν στη διαυγή ατμόσφαιρα όπου ο φιλτραρισμένος αέρας να μπαίνει ορμητικά στα σωθι κά σου να σε τυλίγει και να σε μεθάει με τη μυρωμένη δροσιά του και πέρα μακριά στη Νεμέρτσικα να θαυμά ζεις τη νύφη " Μ ε ρ ό π η " που κοιμάται ευχαριστημένη. Προς τα Β.Α. βλέπεις πανο ραμική θέα τους πανύψη λους όγκους του Παπίγγου και πιο κάτω την Παναγιά και το Βοϊδομάτι για ψάρε- ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ Οπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος γιορτάσαμε το Δεκαπε νταύγουστο κάτω στην Παναγιά μας στο Βοϊδομάτι με τη συμ μετοχή όλων των χωριανών με θεία λειτουργία, με τον νέο μας παπά. Τον παπα-γιώργη, με αρτοκλασία και αγιασμό. Ντόπιοι, ξενιτεμένοι, μικροί, μεγάλοι όλοι στη χάρη της Κοίμη σης της Θεοτόκου. Το τροπάριο λέει "... Απόστολοι εκ περάτων συναθροισθέντες ενθάδε...". Ναι απ' όλα τα μέρη έρχονται οι ταξιδεμένοι Συνέχεια στην σελίδα 3 Το νέο Αιοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γεροπλοτάνου Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλό γου Γεροπλατάνου μετά τις τελευταίες εκλογές είναι: Πρόεδρος: Παπαχρήστου Ευτυχία Αντιπρόεδρος: Μ ο ύ κ α Ντίνα Γραμματέας: Τζέρμπου Αριστέα Ταμίας: Κασιόλας Γεώργιος Μέλος: Ταλιούρης Κων/νος Η εφημερίδα τους συγχαίρει και τους εύχεται καλή δύ ναμη στο δύσκολο έργο τους. μα και απόλαυση, στην πα λιά γέφυρα, με δροσερά νε ρά και ψάρια στο πανέμορ φο κέντρο, επίσκεψη στο Μοναστήρι της Παναγιάς Σπηλιώτισσας με θέα τον Βοϊδομάτι και ξαναγύρισμα στον πλάτανο για ρακί - ού ζο και κεράσματα και το βράδυ με το ολόγιομο φεγ γάρι, τραγούδια, συντρο φιές, αγάπες, έρωτες και γνωριμίες. Σωστό ζωντάνε μα του χωριού, χαμόγελα των γερόντων, άνοιγμα των ΝΟΜΟΙ ίοϊλνμί ΑΛΒΑΝΙΑ Χάρτης του χωριού και της ευρύτερης περιοχής Συνέχεια στην σελίδα 6 ΟΧΤΩ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ... Πριν οχτώ χρόνια έγινε η μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι κοινότη τες μετατράπηκαν σε Δημο τικά διαμερίσματα και ιδρύ θηκαν οι νέοι δήμοι της χώμε όραμα και με νέες ιδέες ξεκινήσαμε το Δήμο μας. Τα οράματα μας ήταν απλά και υλοποιήσιμα. Συ νολικός σχεδιασμός για την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των Δημοτικών διαμε ρισμάτων, έργα υποδομής για την βελτίωση των συν θηκών ζωής των κατοίκων, ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς της περιοχής μας έτσι ώστε να γίνει προορι σμός τουριστών, ανάπτυξη σχέσεων και δεσμών των κατοίκων του δήμου. Αυτά όλα διαψεύστηκαν πολύ γρήγορα, αν και τα πρώτα χρόνια τα χρήματα που δόθηκαν στους Καποδιστριακούς δήμους (αφού θέλανε να στηρίξουνε τον θεσμό). Ρωτώντας αλήθεια το δή μαρχο, με καλή πρόθεση, που διαχειρίστηκε τις τύχες του τόπου μας αυτά τα οχτώ χρόνια, ποιο είναι άραγε το όραμα για τον τό πο, ποια είναι το μεγάλο έρ γο που ξεκίνησε και όλα αυτά τα χρόνια δεν έφτα σαν να το τελειώσετε και ακόμη έχετε να συνεχίσετε; Κάντε μια αναδρομή στους προϋπολογισμούς σας και σκεφτείτε με ό λ α αυτά τα χρήματα που διαχειριστήκα τε, τι έργο αφήσατε και τι προοπτικές δημιουργήσατε για την πρόοδο του τόπου. Για όλα αυτά έχοντας πολ λές σκέψεις και θέλοντας να κριτικάρω, δεν θ α ανα φερθώ τώρα, αλλά όταν μου ζητηθεί από οποιονδή ποτε και οποτεδήποτε θ α είμαι σε θέση να αναλύσω διεξοδικά το τι έγινε και το τι θ α μπορούσε να γίνει και τότε να σταθμιστούν τα πράγματα. Κάντε σας πα ρακαλώ πολύ μια αναδρο μή στα προγράμματα και τους προϋπολογισμούς σας, σκεφτείτε λίγο και αφήστε τους εγωισμούς και αναλογιστείτε με νηφαλιό τητα, τώρα, στο παραπέντε, δεν είναι αργά και αν χρω στάτε έστω και λίγο καλό Συνέχεια στην σελίδα 6 Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ Περιμένουμε τη συμμετοχή σας στην έκδοση της εφημερίδας μας. Ενημερώστε για κοινωνικά γεγονότα. Είναι απαραίτητο και φωτογραφικό υλικό. Μ ι α φωτογραφία αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Ο,τι είναι προς δημοσίευση να το στέλνετε στη διεύθυνση: Σωκράτης Μιχ. Οικονόμου Ν. Πανούση 22 Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τηλ.:

2 ΣΕΛΙΔΑ 2 Ο Μ Ο Ρ Φ Ε Σ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ Καθώς βρισκόμουν πριν λίγο καιρό σε μια προσωπι κή περιπέτεια της ζωής (όλοι περνάμε α π ' αυτές) άρχισα να κάνω απολογι σμό των θετικών και αρνητι κών αναμνήσεων της ζωής μου. Ανάμεσα στις θετικές και όμορφες αναμνήσεις μετά βέβαια τον ερχομό των τριών παιδιών μου στη ζωή, ξεχωρίζει η υπηρεσιακή και οικογενειακή παραμονή μου σ' ένα μικρό αλλά πο λύ όμορφο χωριό. Αυτό το χωριό είναι το χωριό σ α ς, Ο ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΟΣ! Για πρώτη φορά γνώρισα τον Γεροπλάτανο τον Δ ε κέμβριο του 1992 όταν πή γα να αντικαταστήσω την κυρία Δήμητρα Ντανίκα στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας (Σπίτι Παιδιού). Ο πρώτος άνθρωπος που συνάντησα μπαίνοντας στο χωριό ήταν ο Αλκής, είχε μείνει με το τζιπ στο δρόμο, μου θύμισε κάποια παλιά διαφήμιση τσιγάρων. Πήρα βαθιά ανάσα και κ α - " " σα. Η κυρία Δήμητρα με υπο δέχθηκε με πολύ ζεστασιά, μου έδωσε κουράγιο για να προσαρμοστώ στο νέο χώ ρο εργασίας γιατί δεν είχα έρθει και με τις καλύτερες οικογενειακές συνθήκες στον τόπο μου, τα πάντα τα έβλεπα μαύρα. Μια μέρα πολύ δύσκολη για μένα και προσαρμογής στη νέα δουλειά, με καινού ριο προϊστάμενο, άλλη νοο τροπία, άλλο αντικείμενο εργασίας, όλα διαφορετικά. Γρήγορα μπήκα στο νόη μα του Ε.Ο.Π. Πρόγραμμα Ηλικιωμένων και Ημερήσια Απασχόληση για τα παιδά κια. Ο μ ά δ α Γυναικών. Μ ε τα παιδάκια γρήγορα τα βρήκα γιατί ήταν το αντι κείμενο μου, κουράστηκα στους παππούδες, όμως κα ταφέραμε να συνεχίσουμε την καταπληκτική αυτή Ο μ ά δ α. Αξιόλογες οι Γυναί κες και σαν Ο μ ά δ α, πάντα μπροστά σε ότι καλό γινό ταν στο χωριό. Τότε Πρόεδρος της κοι νότητας ήταν ο Χρήστος ο Αάκκας και Περιφερειακός Διευθυντής του Ε.Ο.Π. ο κ. Τενέντες, αργότερα ο Θ α νάσης Οικονόμου και η Γιαννόπουλου Ιουλία με Υποδιευθύντρια την Αφρο δίτη Μπέσιου. Ολοι άριστοι. Ο ι εκδηλώσεις πολλές και πάντα όλοι στο χωριό πρόθυμοι να Βοηθήσουν για να πάνε όλα καλά. Ειδι κότερα την περίοδο του Πα νηγυριού 2 7 Ιουλίου. Ο ι προετοιμασίες που γινόταν, με τα παιδιά να μαζεύονται στο Σπίτι Παιδιού να κάνου με το χορευτικό. Μ έ σ α σε μια εβδομάδα η κ. Αργυρώ το είχε έτοιμο! Ακόμη και η Ναταλίτσα που ήταν τότε μια σταλιά είχε μάθει χορό. Την παραμονή του πανηγυ ριού το χορευτικό πήγαινε σεδιπλ 1 ύχωριό(ρουψιά)να παρουσιάσει τους παραδο σιακούς χορούς του τόπου μας. Τους υπέροχους μπου φέδες στον Αγιο Παντελεή μονα και το βράδυ χαιρό μασταν τα παιδιά και την ομάδα γυναικών που άνοι γαν το χορό. Τις εκδηλώ σεις για την τρίτη ηλικία που είχαν έρθει από όλο τον Ε.Ο.Π. Ιωαννίνων και τους ψυχαγωγήσαμε στο Γεροπλάτανο, περίπου άτομα. Ο γιορτασμός των Εθνικών Εορτών με τις τη γανητές πέστροφες, η Κα θαρά Δευτέρα (για τελευ ταία φορά η γιαγιά Τσιάντο έσυρε το χορό), η ενημέρω ση που έγινε από τον οικο γενειακό προγραμματισμό του Νοσοκομείου Χατζηκώστα στις γυναίκες για θέματα υγείας, την κυρία Φασουλή με τις καταπλη κτικές χειροτεχνίες της, τις Γαλλίδες που είχαν έρθει σε κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής μας, μετά γευματίσανε κάτω από τον υπέροχο πλάτανο και τους ψυχαγώγησε παραδοσιακή Στις 18 Αυγούστου 06, Παρασκευή, έγιναν τ' αποκαλυπτήρια του αγάλματος της "Πωγωνήσιας μάνας" στην είσοδο του Γυμνασίου Πωγωνιαν ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤίΙΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤίΙΝ Την εκδήλωση αυτή τίμη σαν με την παρουσία τους όλες οι αρχές του τόπου μας, πλήθος κόσμου. Πρω ταγωνιστής αυτής της ωραί ας εκδήλωσης ήταν η Π α νηπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικής με πρόεδρο τον άλλοτε μαθητή του Γυμνα σίου Πωγωνιανής κ. Μιχάλη Σέρβο, που ζει και εργάζε Χειρόγραφα που διιμοοιπίονται ιί όχι δεν επιστρέφονται. Οι ενυπόγραφες συνεργασίες εκφράζουν τις απόψεις εκείνων που υπογράφουν. Γενικά οι εκδηλώσεις που έγιναν στο Γεροπλάτανο με την συνεργασία όλων ακό μη και αυτών που αιωνίως γκρίνιαζαν ήταν αρκετές και ποιοτικές, εύχομαι να συνεχίζονται. Ο Γεροπλάτανος για τη οικογένεια μου είναι πλέον το δεύτερο χωριό μας, στον τόπο αυτό μεγάλωσα τον Παναγιώτη, μας αγαπάνε όλοι και τους ανταποδίδου με την αγάπη μας. Μετά από αρκετό καιρό κάποιες υποχρεώσεις με ανάγκασαν να φύγω απο εκεί! Ο ι αντιδράσεις πολ λές, θετικές και αρνητικές, όμως έφυγα. Για μένα ο υπηρεσιακός και οικογενειακός χρόνος που πέρασα στον τόπο αυ τό ήταν ένα ανοικτό παρά θυρο αισιοδοξίας στα προ βλήματα που περνούσα. Πολλές φορές νοσταλγώ το χρόνο αυτό και μπορεί άθελα μου να στεναχώρη σα και κάποιους, τους ζητώ ταπεινά συγνώμη. Ευχαριστώ για τη φιλοξε νία στην εφημερίδα σας και εύχομαι όπως εσείς με στη ρίξατε τις δύσκολες στιγ μές που ξεπέρασα στο χω ριό σας άλλη τόση και πε ρισσότερη χαρά, προκοπή και ευημερία να έχετε στα προσωπικά, οικογενειακά και τοπικά δρώμενα της ζω ής σ α ς στον ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝ Ο και πάντα στην διάθε ση σ α ς για ότι καλό με χρειαστεί ο τόπος αυτός, απ' όπου κι αν βρίσκομαι. Μ ε εκτίμηση και σεβασμό Ευτυχία Κ. Κοντογιάννη ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ "ΠΩΓΩΝΗΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ" Ή ΦίΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ' ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΝΩΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΠΏΝ ΕΔΡΑ:ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ: Γ. ΤΖΟΒΑΣ ΠΑ. ΑΡΧ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 8 ΤΗΛ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΥΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ Ν. ΠΑΝΟΥΣΗ 22 - Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ και ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν, ΜΟΥΚΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ και ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ - ΚΩΔΙΚΟΣ 4050 μουσική, γαλλική και ελλη νική παράδοση είχαν γίνει ένα, την κυρία Ειρήνη που τις φιλοξένησε στο σπίτι της και δεν ήθελαν να μπουν στο πούλμαν για να φύγουν, καταπληκτικό ντου έτο το ζεύγος Τάσου και Ισμήνης Μούκα με το υπέ ροχο μαντολίνο τους, η μά να Ο λ γ α με τα συγκινητικά μοιρολόγια της, ακόμη και ντοκιμαντέρ με ήθη και έθι μα του Γεροπλατάνου έγι ναν και τα παρουσίασε η Ε.Ρ.Τ. δορυφορικά και άλλα πολλά που δεν μου έρχο νται αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου. ης ται στην Αμερική. Ακόμη η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία έκανε πρότα ση να ανακηρυχθεί η Πωγωνιανή "Πολιτιστική Πρω τεύουσα Πωγωνίου". Η Πωγωνιανή η παλιά μας Βοστίνα με τα πνευμα τικά της Ιδρύματα (Γυμνά- ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ Ό ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ" ΑΛΕΙΑΝΑΡΟΣ Β. ΛΕΤΣΙ0Σ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΛ Το άγαλμα της "Πωγωνήσιας Μάνας" και ο κ. Μ. Σέρβος Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής σιο - Ορφανοτροφείο - Γυ μνασιακό Οικοτροφείο Σχολές Αάτση κ.α.) είναι στοιχεία διαχρονικής ανα φοράς. Η αναζήτηση του παρελθόντος και ο σεβα σμός στα προγονικά μας λί κνα, είναι μια στροφή στις ρίζες μας κι αποτελεί φόρο τιμής "στην Πωγωνήσια Μ Α Ν Α ". Ο πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής -που τον τίμησε η κοινότητα Πωγωνιανής- δή λωσε βαθύτατα συγκινημέ νος αναφερόμενος στην "Πωγωνήσια Μ ά ν α " ότι αυ τή η γυναίκα αποτελεί σύν θημα της πολύπαθης αυτής περιοχής της Ηπείρου. Τη λαμπρή αυτή εκδήλω ση την λάμπρυναν ακόμη περισσότερο οι Πωγωνήσιες... θυγατέρες ντυμένες με την παραδοσιακή στολή της " Μ ά ν α ς ". Τιμή και δόξα στη μάνα μας στην Πωγωνήσια Μ Α Ν Α και θερμά συγχαρητή ρια στον πρόεδρο και φίλο της Π.Ο. ΑΜΕΡΙΚΗΣ κ. Μιχ. ΣΕΡΒΟ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

3 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΑΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΨΑΛΗΙ ΚΩΙΤΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ Αγαπητοί δημότες και δημότισσες Ο ι δημοτικές εκλογές αποτελούν την διεργασία εκείνη που οι πολίτες των το πικών κοινωνιών αποφασί ζουν για τη ζωή τους, τα προ βλήματα τους, για την πο ρεία και το μέλλον τους. Σήμερα η εικόνα των χω ριών μας έχει αλλάξει. Τα έρ γα μιλάνε μόνα τους και δεν χρειάζονται φτιασίδια για να τα δει κανείς. Οσοι ζουν σ' αυτό τον τό πο παρακολουθούν τα συμ βαίνοντα, καταλαβαίνουν τις δυσκολίες που εξ αντικει μένου υπάρχουν και πόσο πασχίσαμε για να κάνουμε τα χωριά μας πιο ανθρώπινα, πιο ελκυστικά, πιο ευχάρι στα για μας που ζούμε εδώ και για όσους τα επισκέπτο νται. Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προ σπάθεια να αλλάξει σελίδα ο τόπος. Οταν αναλάβαμε την ευθύνη της δημοτικής αρχής γνωρίζαμε τις ελλεί ψεις και τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν τα χωριά μας. Απαντήσαμε θετικά στην πρόκληση για μια αναγεννη τική πορεία των χωριών μας, δουλεύοντας συστηματικά και σκληρά με όραμα, με σχεδιασμό. Ηδη βρισκόμαστε σε μια δυναμική τροχιά αντιστρο φής της παλιάς κατάστασης. Σήμερα μπροστά στην εκλο γική αναμέτρηση του Οκτώ βρη, ο Δήμος μας βρίσκεται μπροστά σε νέες προκλή σεις, σε νέες επιλογές. Ωστόσο το δίλημμα είναι αν θ α συνεχιστεί η αναπτυ ξιακή πορεία του τόπου ή θ α έχουμε πισωγυρίσματα. Η συνέχεια της αναπτυξια κής πορείας απαιτεί πείρα, γνώση ενθουσιασμό και προγραμματισμό με όραμα. Η παράταξη "Δημιουργική Πορεία" με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον έχο ντας ως όπλο της τον απολο γισμό της μέχρι σήμερα πο ρείας της συνεχίζει για μια νέα τετραετία δουλειάς και δημιουργίας. Ολοι μαζί, αγρότες, κτηνοτρόφοι, νέα γενιά, επιστήμονες, εργάτες μπορούμε να σηκώσουμε ψηλά την περιοχή μας. Το οφείλουμε στον τόπο, σε μας και στα παιδιά μας. Μ ε τη δική σας στήριξη θ α δώσουμε τη μάχη για ένα κα λύτερο αύριο. Είμαστε βέβαιοι, ότι θ α μας κρίνετε δίκαια. Να είστε βέβαιοι ότι θ α τι μήσουμε την εμπιστοσύνη σας. Φιλικά Ο υποψήφιος Δήμαρχος Καλπακίου Καψάλης Κώστας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΚΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ Η μόνιμη διαμονή στον τό πο μας, η ευδόκιμη υπηρεσία στα σχολεία Μέσης Εκπαί δευσης επί 36 χρόνια, η ενα σχόληση μου με τις πολιτιστι κές και κοινωνικές δραστη ριότητες, η γνώση των ανα γκών -σε όλους τους τομείςτης τοπικής κοινωνίας με οδήγησαν στην απόφαση να ασχοληθώ στις προσεχείς δημοτικές εκλογές με την το πική αυτοδιοίκηση, να ζητή σω την ψήφο των συνδημο τών και να διεκδικήσω μετά από έντιμο προεκλογικό αγώνα, τη Δημοτική Αρχή. Κρίνοντας αντικειμενικά τα πεπραγμένα της τωρινής δημοτικής αρχής, αδέσμευ τος από κομματικές πιέσεις, ελεύθερος από υπηρεσια κές και άλλες υποχρεώσεις, ανεπηρέαστος από τοπικι σμούς και σκοπιμότητες, με εφόδιο τη γνώση την εμπει ρία και τη δημιουργική διά θεση επιθυμώ να μοιραστώ με το κοινωνικό σύνολο της περιοχής, την αγωνία και την προσπάθεια για ένα καλύτε ρο αύριο του τόπου. Καλώ όλους, όσους επιθυ μούν να συμπαραταχθούν για να πετύχουμε τους παρα κάτω βασικούς στόχους. 1. Αναβάθμιση του Δημο τικού Συμβουλίου και δρα στηριοποίηση των τοπικών συμβουλίων, που υπολει τουργούν. 2. Αξιοποίηση των χώρων φυσικού κάλλους και ιστορι κής σημασίας, που έχουν εγκαταλειφθεί. 3. Ολοκλήρωση εγγειο βελτιωτικών έργων στον κά μπο του Καλαμά. 4. Δυναμική παρέμβαση στην κεντρική εξουσία για συνέχιση και ολοκλήρωση του οδικού άξονα Ιωαννίνων - Κακαβιάς. 5. Φροντίδα για τα σχο λεία Α / θ μ ι α ς και Β/θμιας εκπαίδευσης, με συντήρηση κτιριακών υποδομών και κα τασκευή βοηθητικών χώρων (βιβλιοθήκη - γυμναστήριο). 6. Ιδιαίτερη μέριμνα για τα άτομα της 3ης ηλικίας, κα θώς και για όσους δεν μπο ρούν να αυτοεξυπηρετη θούν. 7. Κατασκευή έργων υπο δομής, υποστηρικτικά, σε αγροτικές και κτηνοτροφι κές εκμεταλλεύσεις. 8. Δημιουργία και λειτουρ γία υπηρεσίας υποστήρικτικής των τουριστικών - φυσιο λατρικών δραστηριοτήτων. 9. Παρέμβαση για αποτε λεσματική λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών (Αστυ νομία - Αγροφυλακή, Πυρο σβεστική, ΕΑ.ΤΑ., Ιατρικό Κέ ντρο) στην περιοχή, που θα εξυπηρετούν και όμορους Δήμους.. Σύνταξη χωροταξικών μελετών για ανάπτυξη του τόπου και απορρόφηση κον δυλίων του Δ ' Κ.Π.Σ Προσπάθεια εξεύρε σης θέσεων εργασίας. Αγαπητοί συνδημότες, Η ενασχόληση με τα κοινά δεν πρέπει να είναι το εφαλ τήριο για πολιτική σταδιο δρομία, απαλλαγή από υπη ρεσιακά καθήκοντα και οι κονομικά οφέλη. Ο τόπος έχει ανάγκη από μια Δημοτική Αλλαγή, που θα νοικοκυρέψει τα πράγμα τα του Δήμου λειτουργώντας με διαφάνεια και ήθος, για εξυπηρέτηση των πολιτών και καλυτέρευση της ζωής τους. Γιώργος Σκόρδος Φιλόλογος, τ. Λυκειάρχης Υποψήφιος Δήμαρχος Καλπακίου Ευχόμαστε σε όλους τους υποψήφιους των διαφόρων συνδυασμών να έχουν "καλή επιτυχία" στην προσπάθεια που 8α κάνουν για να εξα σφαλίσουν τη συμμετοχή των πολιτών στις διάφορες αποφάσεις, στη δημιουργία προϋποθέσεων για επίτευξη βιώσιμου εισοδήματος, στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, στη δια μόρφωση οικολογικής συνεί δησης, ώστε να συνδεθεί το στενά τοπικό με το ευρύτερο οικουμενικό. "Η Φωνή του Γεροπλατόνου" απευθύνθη κε σε όλους τους υποψη φίους που γνωστοποίησαν τη συμμετοχή τους στις προσε χείς εκλογές της Τοπικής Αυ τοδιοίκησης να μας αποστεί λουν το πρόγραμμα του συν δυασμού τους. Δημοσιεύου με το πρόγραμμα όσων ανταποκρίθηκαν στην πρό σκληση μας. ΗΦ.τ.Γ. ΣΕΛΙΔΑ 3 ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ Συνέχεια από την 1 η σελίδα στον τόπο τους στην Παναγιά τους, να χαρούν, να χορέ ψουν, να ξεκουραστούν, να πάρουν δυνάμεις ζωής όπου μπορεί κανείς καλύτερα. Ηταν πράγματι μια σύναξη λείπει από το σπίτι, όσο κι αν εκμηδενίστηκαν στις μέρες μας οι αποστάσεις. Ολοι σκέ πτονται εκείνους που λείπουν απ' αυτή τη συγκινητική στιγ μή και τρικυμία γεμίζει την ψυχή τους, ενώ νέοι και Βερ- όλων των χωριανών μας απ' όλα τα μέρη. Οι απόδημοι συνδύασαν την προσκύνηση στην "Παναγιά μας" στο Βοϊδομάτι, μαζί με τις ολιγοήμε ρες διακοπές τους. Μετά τα θρησκευτικά μας καθήκοντα στρώθηκε τραπέ ζι, με λαλούμενα βιολιά χω ρίς μεγάφωνα με παραδοσια κούς χορούς και τραγούδια, κεράσματα και γλυκά. Το κλαρίνο με τη μελωδική φωνή διαλαλεί το "Ξενιτεμέ νο μου πουλί και παραπονε μένο...". Ολα τα μάτια δακρύ ζουν καθώς -παρά τη γενική προσπάθεια να βρεθούν όλοι κοντά στην Παναγιά, κά τω από τα αιώνια δροσερά πουρνάρια- όλο και κάποιος γολυγερές με περδικοπατήματα ζωντανεύουν και ζωηρεύουν το χορό με Πωγωνήσιους - Ζαγορίσιους και Τσά μικους χορούς. Εδώ κάτω στη μικρή μας "Παναγίτσα" στο Βοϊδομάτι δίπλα από τον "Πηγαδούλη" διατηρούμε πολλά από τα ήδη και έδιμά μας και ανα βιώνουν παλιές ωραίες συνή θειες και συνεχίζεται η ζωή μας, απλά, ήρεμα, αγαπημένα σαν τα παλιά τα χρόνια. Ευχαριστούμε όλους όσοι συνέβαλαν γι αυτή τη γιορτή μας. Η χάρις της Παναγίας μας πάντα κοντά μας. "ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ" και "ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ". Σ. ΟΙ Κ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ Στην πανέμορφη Τορώνη της Χαλικιδικής σας περιμένει η κατα γάλανη και καθαρή θάλλασσα, ο λαμπερός ήλιος, το ωραίο κλίμα και το φιλικό περιβάλλον. Ολα αυτά θα τα απολαύσετε κατά την διαμονή σας στα ενοικια ζόμενα δωμάτια του Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Υ Σ Κ Ο Ν Δ Ρ Α - Π Ο Λ Α Ν Τ Α Σ Κ Ρ Ε Τ Σ Η. Το κάθε δωμάτιο διαθέτει δικό του μπάνιο, εξοπλισμένη κουζίνα και μπαλκόνι. ΤΟΡΩΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΛ Ζαγόρι Σπιτικό Φαγητό at: 1 kipufiomaxo Λενοινα Άνω Κλειδωνιά, Κόνι χαα. Τηλ,/Fax: philoxeiionas^iyahottgr

4 ΣΕΛΙΔΑ 4 ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Στις 2 7 Ιουλίου έγινε το πανηγύρι στη μνήμη του Αγίου αθλοφόρου και ιαμα τικού Παντελεήμονος τρεις συνεχείς ημέρες. Το πρωί θεία λειτουργία, συλλειτουργούντων τριών ιερέων. Παπα - Γιώργη, Παπα - Α ά μπρου από Καλλιθέα και Παπα - Νικολοπούλου από Κόνιτσα, με αρτοκλασία αγιασμό κατά την θείαν τά ξη και με το καθιερωμένο κέρασμα με λουκούμι - ρακί - πιοτά και κρύο νερό. Μ ε ανταμώματα, φιλιά, ευχές απ' όλους. Πολύς κόσμος. Τα ήθη και έθιμα καλά κρατούν ακόμη και τα βρά δια στο μεσοχώρι. Χορός γλέντι με το συγκρότημα Χ Α Α Ι Π Α Ν Ν Η και την άριστη εξυπηρέτηση του καφενείου της οικογένειας ΑΙ Α Π Η. Πε ριποίηση - κεράσματα και γλέντι μέχρι πρωίας με τρα γουδιστές και τραγουδί στριες. Εστω με δυνατά με γάφωνα, ξαναζωντάνεψε το χωριό. Πανηγύρι τρεις μέ ρες ( ). Εκείνο όμως που για πρώτη φορά έγινε ήταν την τέταρτη βραδυά. Βραδυά με μπουζούκι προσφορά του καταστήμα τος για τους νέους (30-706). Το τι έγινε δεν περι γράφεται. Ο ι νέοι του χω ριού και α π ' όλη την περιο χή, ξεφάντωσαν με τις ζεμπεκιές και με τα χασαποσέρβικα. Ετσι πρέπει να γίνεται για να ενθουσιάσου με τα νέα παιδιά ν' αγαπή σουν τα παραδοσιακά τρα γούδια και χορούς αλλά και τη σύγχρονη και μοντέρνα μουσική. Η νεολαία τα θέλει αυτά. Ευχαριστούμε όλους, όσοι μας τίμησαν και παρευ ρέθηκαν, από τα γύρω χω ριά, γνωστούς και αγνώ στους, πολιτικές Αρχές και υποψηφίους -είμαστε άλλω στε σε προεκλογική περίο δο, ιδίως ευχαριστούμε τα παιδιά και τους νέους πούρχονται στις ρίζες τους και που αυτοί θάναι οι συνεχι στές της ζωής του χωριού μας και τους περιμένουμε και του χρόνου. ΕA n Α Ν Ω ΡΑΒΕΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ Η Ευαγγελία του Βασίλη Γόγολου και της πρώην γει τόνισσας μου Αλεξάν? ις Ν. Τσουμάνη α ρ ρ r στηκε με τον διαλεχι i. l b Παντελή Γιαννάκη από την Πρέβεζα. Η Φωτεινή του πρώην συμμαθητή μου Παύλου Μ ί χα και της Ελένης αρραβω νιάστηκε με τον εκλεκτό της καρδιάς της Λημήτρη από τη Ναύπακτο. Η Αένα των πανωραβενιωτών Δημήτρη Γιάγκου και Βαρβάρας Ρούντα αρ ραβωνιάστηκε στην Αθήνα με τον εκλεκτό της καρδιάς της Γιώργο από την Καλα μάτα. Στα νέα ζευγάρια θερμά συγχαρητήρια, καλά στέφανα^ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ Ο Κώστας του Θωμά Μ ί χα και της Ναυσικάς Ιωσήφ και η Μ α ρ ί α του Αάζαρου Βεζύρη και της Ρουψιώτισσας Αριστέας Κωστή απέ κτησαν πρώτο βλαστό στην οικογένεια τους στις 5 Ιου νίου ένα χαριτωμένο υγιέστατο κοριτσάκι στην Αθήνα. Η Βασούλα του Βασίλη και της αείμνηστης Στεργιούλας Ρούντα και ο Χρή στος Νίτας στη Γερμανία χάρισαν στον Ηλία και την Αντζυ τους μια υγιέστατη χαριτωμένη αδελφούλα την Κυριακή 16 Ιουλίου 06. Ν α τους ζήσουν τα κορι τσάκια, να φυλαχθούν με γονέους, υγιέστατα και ευ τυχισμένα. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ Η Αλεξία και ο Γιώργος του Χρήστου Μπέλλου και της Θάλειας Τσουμάνη Βά πτισαν το δεύτερο αγοράκι τους και το είπαν ΑΓΓΕΑΟ. Ν α τους ζήσει και στα στεφάνια του να χαρούν. Ο Αντινομάρχης Γιάννης Μπάρκας και η Μιράντα του Θόδωρου Τσουμάνη και της αείμνηστης Ρηνιώς Φερεντίνου στις βάπτισαν το τρίτο κοριτσά- ΝΤΙΝΑ ΜΟΥΚΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 32 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ KIN Γ. β Α Λ Α Κ Ο Σ O0S7 7*mm Χ - Π Ε Τ Ε Ι Ο Σ Οβ7Λβ»β4«8 κι τους και η νουνά καθη γήτρια Βασιλική Ντάφλου Μπότη την είπε ΝΑΝΤΙΑ Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Α. Ν α τους ζήσει και νυφούλα να τη χαρούν. ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ Η Ο λ γ α του Μιχάλη Ρίζου και της πρώην συμμα θήτριας Ρίκης Κιτσώνα πή ρε το πτυχίο της Γαλλικής Φιλολογίας και τώρα κάνει μεταπτυχιακό στη Αυών της Γαλλίας. Η αδελφή της η Δήμη τρα, πήρε το πτυχίο της Αγ γλικής Φιλολογίας. Καλή σταδιοδρομία στις δύο επιστήμονες και καλά τυχερά να'χουν. ΘΑΝΑΤΟΙ Ο συμπαθέστατος καλονοικοκύρης, σύζυγος, πατέ ρας, παππούς, ο 97χρονος Σταμούλης του Κων/νου και της Βασιλικής Κάτσενου, από την Κυριακή αναπαύεται στο χωριό μας. Ελαφρύ το πανωραβενιώτικο χώμα που τον σκέπασε. Θερμά συλ λυπητήρια. Τέλη Ιουλίου του 06, ο 54χρονος Κώστας των αείμνηστων παπα-γιάννη Ααζαρίδη και Ευγενίας Τζέκα προδωμένος από την καρδιά του άφησε την τε λευταία του πνοή στη Γερ μανία, όπου ζούσε με την οικογένεια του εδώ και αρ κετά χρόνια. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα του. Θ ε ρ μ ά συλλυπητήρια στους συγγενείς. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΚΕΡΛΕ ΜΠΙΤΣΑ t Αξιότιμε κύριε Οικονόμου, με την παρούσα επιστολή μου θέ λω να σας συγχαρώ αλλά και να σας ευχαριστήσω για την ακα ταπόνητη προσφορά σας μέσω της εφημερίδας που εκδίδετε. Την παίρνουμε επί σειρά ετών. Αρχικά στο όνομα του πατέρα μου ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΖΕΡΜΠΟΥ και μετά τον θάνατο του στο όνομα της μητέρας μου ΕΛΛΗΣ - ΗΛΙΑΔΑΣ ΤΖΕΡΜΠΟΥ. Ολα αυτά τα χρόνια μέσα στη συνείδηση μας λειτουργεί σαν γέφυρα που μας ενώνει με τις ρίζες μας, με τον τόπο και τους συντοπίτες μας. Πα ρότι δεν έζησα στο χωριό, ως μόνιμος κάτοικος παρότι δεν έχω παιδικές μνήμες που να με ταξιδεύουν στο γενέθλιο τόπο με τα φύλλα της εφημερίδας σας και τις αλλοτινές διηγήσεις της μητέ ρας μου, μέσα νοιώθω γνήσια συντοπίτισσά σας. Τον περασμένο Αύγουστο (3-8-05) και ( ) η μητέ ρα μου και ο αδερφός μου Δημήτριος Τζέρμπος άφησαν αυτόν τον κόσμο και τράβηξαν για την χώρα του αναπότρεπτου. Η εφη μερίδα σας συνέχισε να έρχεται στο σπίτι της. Κι ενώ εκείνη έλει πε για πάντα εμείς τότε νοιώθαμε κάτι από την παρουσία της. Γι αυτό κύριε Οικονόμου θέλω να σας παρακαλέσω να συνε χίσετε να μας στέλνετε την εφημερίδα σας. Το μόνο που θα αλ λάξει 8α είναι το όνομα και η διεύθυνση του παραλήπτη. Μπορείτε λοιπόν να τη στέλνετε στο όνομα μου. Ο σύζυγος μου κι εγώ σας στέλνουμε το ποσόν των 0 ευρώ (για να δοθεί στην εκκλησία Παναγίας του Βοϊδομάτη) εις μνήμη των εκλιπόντων μας (ΧΡΗΣΤΟΥ - ΕΛΛΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΖΕΡ ΜΠΟΥ και ΠΕΤΡΟΥ ΤΖΕΡΜΠΟΥ) μαζί με τις ευχαριστίες μας για τον αγώνα που κάνετε για την διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την ενίσχυση των θεσμών μας με τον γενέθλιο τόπο μας. Με εκτίμηση Αριστέα Τζέρμπου - Τρωαδίτη ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΟ ΤΖΕΓΚΑ Επάνω στις Βουνοπλαγιές, του αγαπημένου μέρους στα πράσινα πλατάνια του, τις φυλωσιές που γέρνουν εκεί στο Γεροπλάτανο που αγάπησε πολύ Κοιτάζοντας θ α μ' εύρετε την αυγή. Πέρασα αγώνες Λευτεριάς ορμώντας σαν λιοντάρι για την πατρίδα τη γλυκιά. Εφτιαξα οικογένεια και έδωσα σε όλα τα παιδιά τη φλό γα της πατρίδας και της φαμίλιας τη χαρά. Μ' αυτά να προχωρήσουνε στου Βιού τους τη ζήση να δώσουνε και στα παιδιά στα εγγόνια τους σαν βρύση που τρέχει γάργαρο νερό ως του ήλιου τη δύση. Μ α ζ ί με την ευχούλα μου για όσα έχω ζήσει. Αφιερωμένο στη μνήμη του πατέρα μας Χρήστου Τζέγκα. ΣΠΥΡΙΔΟΥΑΑ - Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Α ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΙΟΣ ΑΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: ΠΩΛΗΣΕΙΣ Πωλείται μονοκατοικία στο Ωραιόκαστρο Πωγωνίου επι πλωμένη 90 τ.μ. περίπου με υπόγειο, τζάκι, καλοριφέρ σε οικό πεδο 1500 τ.μ. Κινητό κ. Κοντογιώργο Βασίλειο. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟ Ζητείται στον Γεροπλάτανο οικία νέα ή παλιά σε οποιαδή ποτε κατάσταση για άμεση αγορά. Τηλ. επικ έως μ.μ. Θανάσης. Ζητείται στον Γεροπλάτανο οικόπεδο εντός σχεδίου ή αγροτεμάχιο 4 στρ. και άνω για άμεση αγορά. Τηλ. επικ έως Θανάσης. Ενοικιάζεται Αρτοποιείο στην Κάτω Κόνιτσα (πρόσοψη σε διεθνή οδό). Πληροφορίες στο τηλέφωνο: ΝΙΚΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΟ: ΚΟΡΑΗ 13 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ

5 ΣΕΛΙΔΑ 5 Έ.ΔΛ B A X V M K O Φέτος -όπως και κάθε χρόνο- τ' αρχοντοχώρι Βα σιλικό είχε πολλές εκδηλώ σεις. Πρώτα - πρώτα το Σάββατο 12 Αυγούστου ένα απόγευμα με το ανα πτυξιακό πολιτιστικό περι βαλλοντικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας Αδελφοτή των και Ενώσεων Επαρχίας Πωγωνίου (ομιλίες, παρα δοσιακούς χορούς, κοινό τραπέζι, γλέντι). Μετά τις εκδηλώσεις από τον Προοδευτικό Πολιτιστι κό Σύλλογο των γυναικών Βασιλικού. Ο ι ντόπιες γυ ναίκες και οι ταξιδευμένες μας έδειξαν το τι μπορούμε να κάνουμε (παρασκευή πα ραδοσιακών φαγητών, πα λιά ήδη και έθιμα, τραγού δια, χορούς και φυσικά κοι νό τραπέζι με όργανα και γλέντι για όλο το χωριό). Συγχαρητήρια στο Σύλλο γο ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ και ιδιαιτέρως στη δραστή ρια πρόεδρο κ. Ελλη Τσάβαλου - Ζήκου. Τέλος το παραδοσιακό τους πανηγύρι (24 Αυγού στου, εορτή του Ισαποστόλου Κοσμά του Αιτωλού). Θ ε ί α λειτουργία, με τρεις ιερείς και εκλεκτούς Βυζα ντινούς ψαλτάδες, λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Κοσμά και μετά γλέντια στην κεντρική πλατεία. Δίπλα στ' αρχοντικά σπί τια, που σε παραπέμπουν μέχρι σήμερα τις μνήμες στις εποχές των ξενιτεμέ νων, κυρίως στην Αίγυπτο, στα χρόνια που οι παλιοί Βασιλικιώτες έφερναν εκτός από τον πλούτο την αισθητική και την τεχνική άλλων λαών στον τόπο τους. 2) Μπορείς να τους δίνεις την αγάπη σου όχι όμως και τις σκέψεις του. Γιατί έχουν δικές τους. 3) Μπορείς να στεγάσεις τα κορμιά τους. Οχι όμως και τις ψυχές τους γιατί οι ψυχές τους ζουν στον σπίτι του αύριο. ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ Ο ι ντόπιοι, οι γύρω κοντοχωριανοί και οι απόδη μοι πολλοί. Προπαντός οι απόδημοι συνδύασαν το Εγινε στις / 0 7 / , στα Γιάννενα η πρώτη παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ηπειρωτών Εξωτερικού στο Συνεδριακό Κέντρο του Ξενοδοχείου Du Lac. προσκύνημα στον "Αγιο Κοσμά" με τις ολιγοήμερες διακοπές στην ιδιαίτερη πατρίδα τους στο χωριό τους. Για μια ακόμη φορά Σκοπός της συνδιάσκεψης αυτής για τους απαντα χού Ηπειρώτες ήταν "να δημιουργήσουν δεσμούς και να εξετάσουν καινούργιους τρόπους για να προωθή σουν την ανάπτυξη της γενέτειρας τους". Εγιναν εισηγήσεις, συζητήσεις, ενώπιον των συνέ δρων και των υπευθύνων Αρχών και πολιτικών ανακοι νώθηκαν τα πορίσματα και ΜΑΚΑΡΙ να εφαρμοστούν. ακούστηκε το τραγούδι "Στο Βασιλικό, στο Βασιλι κό, στ' όμορφο χωριό εκεί θα παντρευτώ". Πόσο όμορφα φαίνονται τα χω Ετσι μοιράστηκαν εμπειρίες και γνωριμίες, οικοδομή θηκαν φιλίες, προσπάθησαν να βρούνε τρόπους για να προωθήσουν την οικονομία, τον πολιτισμό και την ομορφιά της Ηπείρου μας, στις χώρες όπου έχουν δη μιουργήσει την καινούργια ζωή τους χωρίς όμως ποτέ να ξεχάσουν από πού ξεκίνησαν. ριά μας γεμάτα με τα παι διά τους. ΧΡΟΝΙΑ Π Ο Λ Λ Α ΚΑΙ ΤΟΥ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ. Σ. ΟΙΚ. Τέτοιες εκδηλώσεις αφήνουν πάντοτε χαρμόσυνες αναμνήσεις. ΕΝΑ Τ Α ΠΑΙΑΙΑ 1) Τα παιδιά σου δεν είναι παιδιά σου είναι οι γιοι κι οι κόρες της ζωής που γι' αυτή λαχταρούν. ΠΡΩΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ Σ' αυτή την Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Ηπειρωτών του ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, εκπρόσωποι από το χωριό μας, ήταν ο αγαπητός μας χωριανός Γεώργιος Χ. Γόρας από τη Ν. Φιλαδέλφια της Αμερικής και Νίκος Κρέτσης από το Ανόβερο Γερμανίας. Συγχαρητήρια στους αγαπητούς ΓΡΑΜΜΑ Ενα γράμμα α π ' τον πα ράδεισο. Το αφιερώνω σ' μας συγχωριανούς. Ολοι αυτοί οι ταξιδεμένοι ξαναβρέθηκαν στον τόπο τους στο πατρικό τους σπίτι και με τι πάθος και λαχτά ρα μιλούσαν και προσπαθούσαν να βρουν τρόπους για να βοηθήσουν τον τόπο τους. όλους, την οικογένεια μου, στους συγγενείς και φίλους και σ' όλους που μ' αγαπά νε. Τότε παλιά, όταν έφευγαν για τα ξένα, κοίταζαν πίσω με καημό, τώρα όλοι τους κοιτάζουνε μπροστά με ελπί δα το μέλλον για την καινούρια ΗΠΕΙΡΟ που γεννιέται. Το συνέδριο παρακολούθησε και τοποθετήθηκε κιό λας ο υπεύθυνος της ύλης της εφημερίδας μας κ. Σω Χρήστος Γκέγκας 4) Αυτό το σπίτι δε μπορείς να το επισκεφτείς, μήτε ακόμα και στα όνειρα σου. Μοίρα τα μάτια άνοιξε! 5) Μπορείς να μοχθείς για να γίνεις σαν κι αυτά, όμως μη γυρεύεις να τα κάνεις σαν και σένα. και σ' έχω μέσα στη ζωή Ο ρ κ ο μεγάλο έκανες μοίρα να με χτυπήσεις κράτης Οικονόμου. Συμπερασματικά όλοι μας συμφω νήσαμε ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΟΛΟΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ Μ Π Ο Ρ Ο Υ Μ Ε ΝΑ Κ Α Ν Ο Υ Μ Ε. δεν θέλω να μ' αφήσεις. Χαλίλ Γκιμπράν Μοίρα τα μάτια άνοιξε και κοίταξε με, με χτύπησες.f eio$iy. -s.e.fl με τσάκισες καμάρωσε με. KEY'S HOUSE ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ TESIO & F.A.I.P. ΤΗΛ.: και 8754 ΚΙΝΗΤΟ: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 12 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μοίρα γλυκιά, μοίρα σκληρπ κάτσε και ξεκουράσου κι αν μετανιώσεις πάρε με Κηπουπόλεως 13, Κηπούπολη, τηλ Εχω κι εγώ δικαίωμα ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠ. ΤΖΟΓΚΑΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ Νοσοκ. Ερρίκος Ντυνάν ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΟΣ E.R.S. ΙΑΤΡΕΙΟ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 339Α ΑΘΗΝΑ THA./FAX: ΚΙΝΗΤΟ: ΝΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ για λίγο στα φτερά σου. μες τη ζωή να ζήσω (Τ ώσπου τα χρόνια να δια βούν τα μάτια μου να κλείσω. ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΙΟ Μ Α Σ Α Λ Α Σ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ ΕΙΚΟΝΕΣ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ Μοίρα τα μάτια άνοιξε ΚΟΜΠΟΛΟΠΑ Κ.Τ.Λ. και κοίταξε με ΤΗΛ. Κ με χτύπησες ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 57 με τσάκισες ΚΑΜΑΡΩΣΕ ΜΕ. \= ΕΝΑΝΤΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ J)

6 Ο ΛΓΡΟΤΗΣ Μέσα στο γλυκοχάραμα ελάχτισε ο πατέρας κι ευθΰς ορθός ευρέθηκε απ' την πολλή την έγνοια. Κι ο Γιώργης αναστέναξε πολύ συκλιτισμένος από τα λόγια που άκουσε βαριά είναι πικραμένος. Τι έχει τα γίδια στο μαντρί τα πρόβατα στη στρουνκα είναι η ώρα γι' άρρεγμα και στη βοσκή να πάνε Γλυκός γλυκύς γλυκύτατος της γέννας μας ο τόπος βαρύς πικρός ασήκωτος της ξενιτιάς ο κόπος. Κραίνει της Μάριος θαρρετά σήκω καλή ρου Μάρω στο λάλημα θέλω ναρθείς πρώτου το δρόμο πάρω. Θέλεις Μάρω να φύγομε μιλάς, χωρίς τη γνώση γιατί, όπου κι αν κονέψουμε ποιος δίκιο θα μας δώσει. Ξύπνα τις θυγατέρες μας κι αυτές δουλειά να πιάσουν το γάλα θέλει συνδρομή το αραβοσίτι σκάλο. Η Μοίρα εδώ μας έταξε τον τόπο να φυλάμε και τη γλυκιά πατρίδα μας άγρυπνοι ν' αγαπάμε. Κι η Μάρω δυσαρέστησε πρωί που τη σηκώνει τι έχει ψωμί νια ζύμωμα και μέσα της φουντώνει. Καραδοκούνε τσάκαλοι γύρω στα σύνορα μας να κατοικήσουν βιάζονται στα έρημα χωριά μας. Γιώργη καλά τα μέτρησες κι όλα καλά τα βρήκες μου ήρθε η ώρα να στα πω και να στα ψάλλω λίγο. Αυτά να βλέπουν οι τρανοί τα δίκια μας να δώσουν γιατί αργά αν θα το βρουν πικρά θα μετανιώσουν. θέλω από εδώ να φυγομε να πάμε παραπέρα μήπως κι εμείς πετΰχομε να ιδούμε άσπρη μέρα. Β' Μ Ε Ρ Ο Σ Ποιος τάχατε να σκέπτεται ποιος τάχα συλλογάται ο αγρότης αν κουράζεται ο αγρότης πως κοιμάται; Ολημερίς στη δούλεψη ολημερίς στην έννοια πότε το ένα θα μας βρει και πότε κάτι άλλο. Αρρώστιες στις κατσίκες μας θανατικό στ' αρνιά μας πότε οι σοδιές μας καίγο νται και πότε ξεπαγιάζουν. Πότε χαλάζι μας χτυπά και πότε ανεμοβρόχια μας γέμισαν με ψέματα μας φούσκωσαν με λόγια. Ποιος τον αγρότη ρώτησε αν είναι χορτασμένος αν έχει και προβλήματα κι αν είναι πικραμένος; Αυτός που δίνει το ψωμί το λάδι και το γάλα όλοι τον κοροϊδεύουνε τον κάνανε τραμπάλα. Πρώτος αυτός στον πόλεμο πρώτος στα σύνορα μας στο Κράτος αλογάριαστος κούφια τα όνειρα μας. Βασιλικό Ιωαννίνων Παναγιώτης Κύρκος ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Οπως κάθε χρόνο, ο Δήμος προγραμμάτισε ορισμέ νες πολιτιστικές εκδηλώσεις, για ό λ α τα Δημοτικά Δια μερίσματα. Στο χωριό μας στις 8 Αυγούστου ημέρα Τρίτη και ώρα 8.30 έγινε θεατρική παράσταση, με το Ηπειρωτι κό Θ έ α τ ρ ο Αθηνών "Μουσική Κωμωδία" Θάνου Ζηκα με το έργο " Π Υ Ρ - ΓΥΝΗ ΚΑΙ Θ Α Λ Α Σ Σ Α " (Δια σκευή Αυσιστράτη του Αριστοφάνη). Η παράσταση δόθηκε στην κεντρική πλατεία του χω ριού με τη συμμετοχή όλων των χωριανών. Ηρθαν και πάρα πολλοί από ΜαυροΒούνι και Ρουψιά. Ηταν μια ευχάριστη βραδυά στο χωριό μας. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΖΟΧΟΙΑΣ ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΘΕΟΔ. ΣΤΑΥΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: ΙΗΡΟΚΡΗΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 6 Ο Μ Ο Ρ Φ Ι Ε Σ ΤΟΥ Χ Ο Ρ Ι Ο Υ Μ Α Σ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Συνέχεια από την 1 η σελίδα παραθύρων, αναπόληση των παλιών ιστοριών και πα θών. Α λ λ ά φθάνουν ό λ α αυτά; Ε, όχι. Πορείες και ακόμη μακρύτερα. Στα γύ ρω χωριά της επαρχίας μας, του Δήμου μας, του Νομού μας, που'ναι μια πανέμορφη περιοχή στο ΒΔ άκρο της Ελλάδας μας, και που το χωριό μας απέχει 4 5 χιλιό μετρα από τα Γιάννενα από το Καλπάκι και 15 από Κόνιτσα, με ασφαλτοστρω μένους ωραίους δρόμους, που ο τόπος μας έχει φυσι κό πλούτο και η πολιτιστική του κληρονομιά υπόσχεται μια μαγευτική περιπλάνηση. Ας ξεκινήσουμε: Ν α πάμε στα γύρω χωριά, στο Μαυροβούνι μπαλκόνι της πε ριοχής, "Καραντάι" το λέμε, στ' Ανω και Κάτω Ραβένια, στα Δολιανά, στη Χρυσόραχη, Νεγράδες Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου μας, ας γυρίσουμε στην έδρα του Δήμου μας, ας δούμε τη Διοίκηση και τις Υπηρεσίες, ας θαυμάσουμε το Μουσείο Πολέμου που περιλαμβάνει και αναπαρα στάσεις και αντικείμενα από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο του 40, ας γυρίσουμε στο χωριό. Την άλλη μέρα προς τα Δυτικά, Ρουψιά, Πηγή, ας δούμε το σύγχρονο εργο στάσιο "Μεταλλουργικής Βιομηχανίας Ηπείρου" στο Κεφαλόβρυσο, μετά στο Δήμο Ανω Πωγωνίου, στο Κεφαλόβρυσο - Βασιλικό Δέμα και πιο πέρα Μπουραζάνι και ας ανάψουμε ένα κερί στην ΜολυΒδοσκέπαστη στην Παναγιά. Ακόμη ας πάμε χαρούμενοι στην Κόνιτσα, ας δούμε το πέτρι νο γεφύρι στον Αώο, ας κά νουμε μια βόλτα στην πλα τεία ας δούμε τ' αρχοντικά Χουσέί'ν - Σίσκο και Χάμκως. Ας διασκεδάσουμε και αν θέλουμε τραβάμε για τα Μαστοροχώρια, που α π ' εδώ ξεκινούν τ' αχνάρια των πρώτων μαστόρων της πέ τρας. Α ς γυρίσουμε ξανανεωμένοι. Αφησα τη Λάκκα Αώου και τα περίφημα Ζ α γοροχώρια. Γνωστά σ' όλους. Εδώ θα δούμε πολ λά και ας γευτούμε Ζαγορήσιες γεύσεις. Καθώς και πολλά λαογραφικά Μου σεία (Μουσείο "Αγάπιος Τόλης" Κήποι Ζαγορίου, Εκθε ση χαλιών και χειροποίητοι τάπητες στα Ανω Πεδινά, Μουσείο χλωρίδας και πανί δας Λαζαρίδη στο Κουκού λι, Εκθεση υφαντών χειροποιημένων ειδών στο Μονοδένδρι. Προσκύνημα στο γραφικό μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής στο Μ ο νοδένδρι κ.α, κ.α.). Α ς ανε βούμε και στο Πάπιγγο για ένα καφέ και τσίπουρα. Την άλλη μέρα για τους πιο ζωηρούς ας πάμε: Κόνι τσα, Πηγή, Ελεύθερο, Παλιοσέλι, Πάδες, Αρματα, Δίστρατο (Μπριάζα) και αφού ξεκουραστούμε για να κλεί σουμε ας πάμε σε κάνα δυό μέρες και στα κοντινά και μακρινά Πωγώνια: Ρουψιά, Αγιο Κοσμά, Ωραιόκαστρο, Βήσσανη, Λίμνη, Πωγωνιανή, Σταυροσκιάδι, Δρυμάδες, Κακκόλακο, Παλαιόπυργο, Μερόπη, Κάτω Μερόπη και ξανά τέρμα στο χωριό μας. Σ' αυτά τα μέρη, εδώ στην αρχαιότερη γη της Ελλάδας μας, ξέρω πως θ α ζήσετε και θ ' ανακαλύψετε τα πάντα, γιατί τα πάντα είναι ΗΠΕΙ ΡΟΣ! Παρασύρθηκα όμως... έτσι για να μη ξεχάσω το πα λιό μου δασκαλίκι. Χίλιες ομορφιές έχει ο τόπος μας, και χίλιες γνωριμίες μπορεί τε νέοι μας να κάνετε. Εμείς σας καμαρώνουμε ο τόπος μας σας χαίρεται. Σ. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ ΟΧΤΩ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ... Συνέχεια από την 1 η σελίδα σε αυτόν τον τόπο δώστε μια ευκαιρία στον εαυτό σας... και αφήστε άλλες δυ νάμεις και ανθρώπους να αναδειχθούν, να προσπαθή σουν μήπως και υπάρξει κά τι παραπάνω κάτι διαφορε τικό, ας μη πω καλλίτερο και εσείς με την εμπειρία σας από άλλη θέση να προ σφέρετε και αποδοθούν τα μέγιστα στον τόπο μας και γι αυτό να είστε σίγουρος ότι η ιστορία θ α σας δικαι ώσει και τα πράγματα για όλους θ α είναι πιο ευχάρι στα και πάνω από κάθε άποψη... Αθανάσιος Γ. Οικονόμου Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Καλπακίου τ. Πρόεδρος Γεροπλατάνου ΤΟ ΣΥΝ Ε API Ο ΤΠΝ ΠηΓηΝΗΣΙΠΝ Εγινε το Διήμερο Αναπτυξιακό Πολιτιστικό Περιβαλλο ντικό Συνέδριο των Πωγωνησίων που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Αδελφοτήτων και Ενώσεων Επαρχίας Πω γωνίου, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων. Οργανωτές ήταν ο Δήμος Ανω Πωγωνίου και οι Αδελφότητες Κεφα λόβρυσου Βασιλικού - Παλαιοπύργου και Αγ. Κοσμά που έχουν έδρα την Αθήνα. Στο Κεφαλόβρυσο το Σάβ βατο 12 Αυγούστου 06, ώρα.30 π.μ. στο Βασιλικό 12 Αυγούστου ώρα μ.μ. στον Παλαιόπυργο 13 Αυγούστου ώρα 8.30 (με εκκλησιασμό) και στον Αγιο Κοσμά 13 Αυγούστου ώρα μ.μ. έγιναν ομιλίες, χαιρετισμοί, τοποθετήσεις, ερωτήσεις, χο ροί και συνεστίαση. Από τη θέση αυτή συγχαίρουμε τους διοργανωτές και ευχόμαστε επιτέλους Ν Α Υ Λ Ο Π Ο Ι Η Θ Ο Υ Ν Κ Α Π Ο Ι Α Α Π Ο ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Σ. ΟΙΚ. ΑΓΝΟ ΜΕΛΙ Το καλύτερο αγνό, τέλειο μέλι 8α το βρείτε στο ΒΑΣΙΛΙΚΟ, στον αρχαιότερο μελισσοτρόφο Παναγιώτη Κύρκο. Ωρες επικοινωνίας Βραδινές. Τηλ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ Υ Ρ Κ Ο Σ 1

7 ΣΕΛΙΔΑ 7 13 ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Διαβάζοντας όλα τα προγράμματα και τις δια κηρύξεις των υποψηφίων Δημάρχων, διαπιστώ νει κανείς τις καλές προθέσεις όλων ανεξαιρέ τως των υποψηφίων. Ο λ ο ι τους λένε ότι θ' αλλά ξουν τους Δήμους και τα Δημοτικά Διαμερίσμα τα απ' άκρη σε άκρη! Καλό αυτό και αισιόδοξο. Ομως στην πορεία να μην το ξεχάσουν και μας αναγκάζουν να λέμε το γνωστό "τα παράπονα στο... Δήμαρχο"! Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ Ο άνθρωπος από την αρχική του εμφάνιση επιδιώκει την κοινωνική συμβίωση ως λογική ύπαρξη, είτε από ανάγκη προστασίας (φόβος προς τα θηρία), είτε από προδιάθεση συνύπαρ ξης με τους ομοίους του. Και αυτό κατά τον Αρι στοτέλη ο άνθρωπος "φύσει ον πολιτικόν". Ετσι η συνύπαρξη και η κοινωνική ομάδα (η πα ρέα, το χωριό, η επαρχία, η πόλη) είναι απαραί τητα για την ομαλή συνύπαρξη των ατόμων, πα ρά τις διαφορές που υπάρχουν αναμεταξύ μας. Οι άνθρωποι με την πάροδο του χρόνου ζουν καλύτερα από υλική άποψη και Βελτιώνονται από ηθική άποψη. Αυτό είναι η κατάληξη της πο λιτιστικής εξέλιξης κοντολογίς ο καλύτερος τρόπος συμβίωσης μας. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ Τη Δευτέρα Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στο Κεφαλόβρυσο Ιωαννίνων εκδήλωση μνήμης για τους εκτελεσθέντες Κεφαλοβρυσίτες από τα Γερμανοφασιστικά στρατεύματα Κατοχής, τον Ιούλιο του Σύμφωνα με το πρόγραμμα, έγινε αρχιερατική θεία λειτουργία, επιμνημόσυνη δέηση, κατάθε ση στεφάνων και ομιλία από τον κ. Αθανάσιο Παπαδόπουλο, Δήμαρχο Καλαβρύτων και Πρό εδρο δικτύου μαρτυρικών χωριών και πόλεων της Ελλάδος και έγινε απονομή τιμητικής πλακέ τας στις οικογένειες Νικολάου Νάτσια και Πέ τρου Ντεμίρη. Η"ΦΩΝΗΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ Εγιναν στην Κόνιτσα εκδηλώσεις για τα 0 χρόνια από τον θάνατο του Εθνικού Ευεργέτη πούλου, όπου πολλά παιδιά από το χωριό φοίτη σαν εκεί, αλλά και ενήλικες εργάστηκαν εκεί. Εγινε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του και ακολούθησαν τ' αποκαλυπτήρια της προτομής του στον περίβολο της Σχολής. Εγινε επίσης η απονομή βραβείων στους αρι στούχους αποφοίτους του έτους του Γυ μνασίου, του Ενιαίου Λυκείου και του Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Κόνιτσας κα θώς και υποτροφίες του κληροδοτήματος Μι χαήλ Αναγνωστοπούλου στους επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος αποφοίτους Λυκείων Κόνιτσας. Επακο λούθησε μικρή δεξίωση. 01 ΓΡΑΦΙΚΟΙ Πολλές φορές συναντάω φίλους παλιούς συμμαθητές μου, συναδέλφους και αγαπητούς αναγνώστες της " Φ Ω Ν Η Σ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑ Ν Ο Υ " που φιλικά μου λένε: Είσαι "γραφικός" κι εσύ κι όλοι σας με τον επαρχιακό και τοπικό τύ πο, που ως "γραφικοί" γράφουμε για τα παλιά, για το χωριό για τα ήθη και έθιμα και για παλιά γεγονότα μιας εθνολατρικής εποχής. Χαμογελάω και απαντά: Ε! κάποιος πρέπει ν' αναφέρεται και σ' αυτά να μη χαθούν στο κύλι σμα του χρόνου... Είναι και αυτά ένας κύκλος κι έχουν και τη νοσταλγική τους γοητεία. Ωστόσο "η αγνή φυσική ζωή" οι "αγνοί χαρα κτήρες" τα "μίση" τα "πάθη" οι "αγαθιάρηδες" οι "μικροπαγαπόντηδες" παλιοί "σιακάδες" κ.α. για μερικούς μπορεί να'ναι όλα αυτά γραφικά, για άλλους όμως όχι! Και πάντως πολύ καλύτε ρα από τ' αναμασήματα και τα κοινότοπα κλισέ της... σύγχρονης κουλτούρας της... τηλεόρασης. ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΚΟΥΣ-ΚΟΥΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ Τώρα το καλοκαίρι σφύζουν από ζωή τα χω ριά μας και οι Δήμοι, καθώς βρισκόμαστε και σε προεκλογική περίοδο και όλοι οι Νομαρχιακοί Κοινοτικοί και Δημοτικοί υποψήφιοι βγαίνουν "παγανιά" προς άγραν ψήφων και με χαμόγελα και υπονοούμενα και υποσχέσεις ενδιαφέρο νται για τα πάντα (για την υγεία, για τον παππού και τη γιαγιά, για τον ξενιτεμένο πατέρα και αδελφό για την πρόοδο των παιδιών, για τα γίδια και τα πρόβατα κ.α. Πολλά λοιπόν καλοπιάσματα και γαλιφιές. Και φυσικά κόβουν και κανένα χορό με πλούσια κεράσματα. Χαμογελαστοί, ευπροσήγοροι για τα πάντα και σφιχτοχαιρετούρες. Κι ακόμη οι νέοι υποψή φιοι θ α λύσουν όλα τα προβλήματα ισοπεδώνο ντας τελείως το έργο των προκατόχων τους. Καθένας όμως γράφει την ιστορία του και οι πολίτες έχουν και μνήμη και κρίση. Αλλωστε ο τόπος μας είναι μικρός και καθώς λέει και ο ποιητής στη "μικρή μας πόλη" στα μικρά μας χω ριά, "όλοι μας γνωριζόμαστε από μικρά παιδιά ξέρει ο καθένας τα μάτια τ' αλλουνού να διαβάζε.".. Ωστόσο λίγη σοβαρότητα, αγαπητοί υποψή φιοι δεν βλάπτει, καθώς πολλούς απ' αυτούς θ α τους ξαναδούμε -αν είμαστε καλά- μετά από τέσσερα χρόνια. ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΟΥΙΖ Μιχαήλ Αναγνωστοπούλου από το Πάπιγγο Ζ α γορίου ιδρυτή της Σχολής Μιχαήλ Αναγνωστο llllllllllllllllllllllllllllllllllib Ποιος υποψήφιος, χαιρετώντας παλιό του γνώριμο, τον ρώτησε τι κάνει η γυναίκα σου; τα παιδιά σου; Μα αγαπητέ μου φίλε δεν έχω παντρευτεί ακό μη. Κόκκαλο ο υποψήφιος. 0 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Βρισκόμαστε στο μήνα Αύγουστο. Μήνας των αδειών, της ξεκούρασης και της επιστροφής για λίγο στο χωριό. Σφύζουν από ζωή τα χωριά μας. Πολυποίκιλες πολιτιστικές εκδηλώσεις με χο ρούς και πανηγύρια και μουσικές βραδιές με λαϊκά - δημοτικά και μοντέρνα τραγούδια. Γέμι ση των μπαταριών για το χειμώνα. Πολύ σωστά ο λαός μας λέει "Αύγουστε καλέ μου μήνα να'σουν δυό φορές το χρόνο". ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Από τη στήλη αυτή πολλές φορές σχολιάσαμε για την καθαριότητα. Α ς αναφέρω ένα ακόμη σχόλιο. Τις προάλλες βρέθηκα στο πρακτορείο του ΚΤΕΛ στα Γιάννενα. Κόσμος πολύς. Κίνηση μεγάλη και περίμενα το λεωφορείο να πάρω ένα δέμα. Εκεί που καθόμουν στην καρέκλα του κα φενείου, δύο κυρίες με πολύ μοντέρνα αμφίεση και εμφανίσιμες, έτρωγαν όρθιες το παγωτό τους. Αφού τελείωσαν τη δροσερή γεύση του παγωτού, πέταξαν τα κυπελάκια κάτω σαν κάτι το πολύ φυσικό, παρ' ότι σε απόσταση ανα πνοής υπήρχαν δύο καλαθάκια απορριμμάτων και συζητούσαν φωναχτά ότι πέρασαν πολύ ωραία στο ταξίδι τους στην Ευρώπη. Μπήκα στον πειρασμό, τις πλησίασα και σ' αυστηρό τό νο τους είπα " Κ α λ ά δεν βλέπετε τα καλαθάκια εκεί πέρα;" και η απάντηση ήταν: "του Δήμου εί σαι;". Ασ'τον μην του απαντάς. Ν α σημειωθεί δε, ότι οι κυρίες αυτές καθώς οι ίδιες το συζήτη σαν είχαν επιστρέψει από ταξίδι στην Ευρώπη, που εκεί κυριαρχεί καθαριότητα. Φαντάζεστε να είχαν επιστρέψει από την Αφρική (από τριτο κοσμικές χώρες) θ α φέρναν και τα σκουπίδια από το σπίτι τους να τα πετάξουν στο δρόμο... Προσγειώθηκα στην πραγματικότητα. Εδώ εί ναι Ελλάδα, δεν είναι παίξε γέλασε, δεν είναι Ευ ρώπη. Κούνησα το κεφάλι μου. Πώς θέλουμε να διατηρούμε καθαρή την πόλη, το χωριό μας, τη χώρα μας. Απεχώρησα στενοχωρημένος. Μ ε λί γη προσπάθεια όλα γίνονται. Ετσι δεν είναι; 01ΕΚΑΗΛΩΣΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Φέτος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, έγι ναν στα χωριά μας, πολλές εκδηλώσεις και πολ λά συνέδρια. Μερικοί είπαν, φτάνει πια, δεν χρειάζονται άλλα. Χορτάσαμε από λόγια, " π α ράτες" και "φιέστες" (για τον πολιτισμό, την πα ράδοση, το περιβάλλον, την ερήμωση κ.α.). Η στήλη αυτή δεν συμφωνεί με αυτούς. Γιατί στην πορεία του ο άνθρωπος ανέκαθεν αγωνίστηκε να άρει την απομόνωση, να συμφιλιωθεί με τη φύση, να δημιουργήσει πολιτισμό και ν' ασκήσει την ελευθερία του. Η επικοινωνία υπήρξε πάντα και είναι ο βασικός καταλύτης για την ενσωμά τωση νέων στοιχείων για την καλυτέρευση της ζωής του ανθρώπου. Αυτή μας βοηθάει να εξέλ θουμε από την απομόνωση και να βρούμε νέους τρόπους και συμπεριφορές για την αλληλοκατα νόηση μας. ο ΣΧΟΛΙΑΣΤΉΣ ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΐ

8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑΝΑΤΟΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙ! Ο Σταύρος Καλαντζής και η Αθηνά Λ ά μπρη απέκτησαν κοριτσάκι. Η Εφη Γ. Καλαντζή και ο Δημήτρης Τά νας απέκτησαν αγοράκι. Στις 4 Αυγούστου , ο Παναγιώτης Κασιόλας και η Γαρουφαλιά Κόλια, απέ κτησαν το πρώτο τους αγοράκι. Ο Δημήτριος Μ α λ ι σ ό β α ς και η Αφροδί τη Ιωάννου απέκτησαν αγοράκι. Η εφημερίδα μας εύχεται να ζήσουν τα νεογέννητα. Στις 31 Ιουλίου έφυγε από τον μά ταιο τούτο κόσμο σε ηλικία 8 7 ετών ο Λ ά μπρος Ντίνος από την Καλλιθέα. Ο μπάρμπα Λάμπρος ήταν καλοσυνάτος και αγαπητός σε όλους. Για όλους είχε έναν καλό λόγο να πει και ένα φρούτο να προσφέρει στον κάθε περαστικό από το μποστάνι του. Μπάρμπα Λάμπρο καλό σου ταξίδι, θα σε θυμόμαστε για πάντα. Βασίλειος Μούκας ΓΑΜΟΙ 1) Την Παρασκευή 18 Αυγούστου και ώρα 6 μ.μ. στην εκκλησία Αρχιμανδρειό Ιωαννίνων, έγινε ο γάμος του Σπύ ρου του Γεωργίου και της Ευθαλίας Καλύ βα μετά της Ολγας του Παναγιώτη και της Μ ά ρ θ α ς Πασχάλη (Ολγα Πασχάλη εγγο νή Ολγας Ευαγ. Πασχάλη). Ηταν ένας ακόμη παραδοσιακός γάμος στο χωριό, μ' όλα τα δικά μας ήθη και έθι μα (στόλισμα, μπαργιάκι, στρώσιμο κρε βατιού της νύφης κ.λ.π.) και το κλαρίνο να διαλαλεί παντού τα νυφιάτικα τραγούδια του γάμου. Σήμερα άσπρος ουρανός σή μερα άσπρη μέρα σήμερα στεφανώνεται αητός την περιστέρα. Ο γαμπρός και η νύφη γεννήθηκαν με γάλωσαν στη Γερμανία και εκεί εργάζο νται. Ομως έκαναν το νάμο μ' όλα τα πα λιά μας ήθη και eo. r Ι α ν ά το τραγούδι: Εβγα μάνα δες τον ήλιο ήρθε η ώρα για να φύγω. Me τα όργα να (βιολιά χωρίς πλέον μεγάφωνα κ.λ.π.) πήγαν στον πέρα μαχαλά να πάρουν τη νύ φη τραγουδώντας: Εβγα δες και το φεγγά ρι ήρθε ο νιος για να με πάρει κ.λ.π. Μετά τη στέψη, πήγαμε στο κέντρο ΧΗΤΟΣ και επακολούθησε τρικούβερτο γλέντι μέχρι πρωίας. θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια σ' όλους. Ν α ζή σουν ευτυχισμένα τα νιόγαμπρα. ΗΦ.τ.Γ. 2) Την Κυριακή 2 0 Αυγούστου , στην εκκλησία San Nicol της Πρεμετής Αλβανίας, έγινε ο γάμος του Elsinor Xalim Seljo, μετά της Katerinas Krisyl Conxhe. O γαμπρός, ο αδελφός του, τα εξαδέλφια του και ο πατέρας του εργάζονται από χρόνια στις γεωργικές απασχολήσεις ΟΙ Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΥΙΟΙ. Κουμπάροι ήταν ο αγαπητός Κώστας Τσίνος και η σύζυγος του Αργυρώ. Την προηγούμενη μέρα ο γαμπρός Elsinor, βαπτίστηκε χριστιανός ορθόδο ξος και τ' όνομα αυτού Αλέξανδρος. Ο γάμος έγινε κατά τάξη, ορθόδοξα, σύμφωνα μ' όλα τα δικά τους έθιμα αλλά και τα χριστιανικά. Μετά τη στέψη επακο λούθησε τραπέζι στο BAR LYSISHETE Πρε μετής, με πλούσια φαγητά, κρασιά και χο ρό υπό τους ήχους της αλβανικής παρα δοσιακής κομπανίας και κλαρίνου. Ν α ζήσουν τα νιόγαμπρα, συγχαρητήρια στους κουμπάρους Κώστα και Αργυρώ και ευχαριστήρια στον Xalim και Altino Selto για την υποδοχή μας και την εν γένει εξυ πηρέτηση μας. Ενας ακόμη γάμος αγάπης και συμφιλίωσης των λαών μας. Σ.ΟΙΚ. ΣΕΛΙΔΑ 8 ΡΟΥΨΙΑ Απεβίωσε η Χρυσούλα Σ. Μότση ετών 88 και η κηδεία της έγινε στη Ρουψιά. Συλλυπούμαστε Βαθύτατα τα παιδιά της κι όλους τους συγγενείς της. Αιωνία η μνήμη τ ης ΗΦ.τ.Γ. ΑΕΤΟΠΕΤΡΑ Κ Ο Ν Ι Τ Ι Α Ι Απεβίωσε στην Αετόπετρα Κόνιτσας (Σαναβό) η Ελένη Ταλιούρη Κρέτση (Ελένη Μ α ρούση όπως τη λέγαμε στο χωριό μας). Η αείμνηστη Ελένη γεννήθηκε και μεγάλωσε στο χωριό μας. Παντρεύτηκε στην Αετόπε τρα (ΣαναΒό) και εκεί με τον άνδρα της τον Αποστόλη Κρέτση δημιούργησε την οικο γένεια της. Ποτέ δεν ξεχνούσε το χωριό. Διάβαζε με πάθος την εφημερίδα μας και πάντοτε μας συνέδραμε οικονομικά. Συλλυπούμαστε Βαθύτατα το σύζυγο της, τα παιδιά της κι όλους τους συγγενείς της. Αιωνία η μνήμη της. ΗΦ.τ.Γ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Μ έ σ α στο Βαρύ πένθος για το θάνατο του πρωτότοκου γιου μου Σταύρου αισθά νομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους όσους μου συμπαραστάθηκαν την εφημε ρίδα μας (Φωνή του Γεροπλατάνου) για τα καλά της λόγια στη μνήμη του. Το σύλλογο θ ε σ / ν ί κ η ς για την προσφορά του στη μνή μη του στον Αγιο Νικόλαο. Τον παπα Γιώρ γη μας που τον μνημόνευσε, τους συγγε νείς και όλους τους χωριανούς που μου συ μπαραστάθηκαν. Η χαροκαμένη μάνα Διαμαντής Γεώργιος Σιουλβέγκας Θωμάς Γαϊτανίδης Ευάγγελος Μονέδα Σταματία Ιντζιου - Λιθοξοπούλου Σπυριδούλα Κρέτσης Νίκος Ταλιούρη - Κρέτσησ Ελένη Τζόκας Απόστολος Βενετοπούλου Αλεξ. Δημητρίου Δημήτριος Ψαράκη - Μαυροειδάκου Αλεξάνδρα Μονέδα Χαρίκλεια Κέντρος Ιωάννης Μονέδα Φρειδερίκη Κουρούτης Παντελής Ταλιούρη -Τατάκη Κων/να Καράίσκου Μαλαματή Καραμπότσιος Απόστολος Ματθαιάδης Ελευθέριος Βλάχος Σπύρος Η Ο λ γ α Πασχάλη στην μνήμη του γιου της Σταύρου και του συζύγου της Βαγγέλη προσφέρει το ποσό των ευ ρώ. Η Μαγδαληνή Ψαράκη στην μνήμη του συζύγου της γονέων - πεθερικών της και θείας Σταματίας προσφέρει το ποσό των 2 0 ευρώ. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΡΑΠΤΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο της "Ηπειρωτικής Εστίας" Θεσσαλο νίκης, ως εκπρόσωπος της Ηπειρωτικής Κοινότητας Θεσσαλονί κης συμμετέχοντας στο πένθος για τον αδόκητο θάνατο του Αχιλλέα Ράπτη από την Κάτω Μερόπη Πωγωνίου, ο οποίος ως ενεργό μέλος της Ηπειρωτικής Εστίας επί σειρά ετών, υπηρέτησε με συνέπεια, μεθοδικότητα, ανιδιοτέλεια την Ηπειρωτική Ιδέα εκ φράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην ακούραστο σύζυγο και συνοδοιπόρο στη ζωή του κυρία Συμέλα Ράπτη και δέεται του Υψίστου την ψυχή του μεταστάντος να κατατάξει μεταξύ των Δι καίων και στους οικείους του να χαρίζει υγεία και μακροημέρευ ση. Ο Αχιλλέας Ράπτης, ήταν ένας αγνός πατριώτης, αγάπησε το χωριό του και στην μακρόχρονη ζωή του μελέτησε, έγραψε, φρό ντισε για την καταγραφή των ιστορικών του στοιχείων. Πάντα ευ γενής, καλοσυνάτος, με καλοπροαίρετη κριτική που συμβάλει στην πρόοδο και την καλύτερη εξέλιξη των καταστάσεων, παρα κολουθούσε όλες τις εκδηλώσεις πολιτιστικού, κοινωνικού, πνευματικού, ψυχαγωγικού χαρακτήρα έχοντας πάντα στο πλάι του την δραστήρια σύζυγο του. Φεύγοντας μας αφήνει αυτή την πίκρα που νοιώθουμε κάθε φορά που αναχωρεί για την γειτονιά των Αγγέλων ένας ακόμα ευπατρίδης Ηπειρώτης, από την γενιά των Ηπειρωτών που είχαν ταυτίσει την ύπαρξη τους με την Ηπει ρο. Και αισθανόμαστε την ευθύνη της συνέχισης του τρόπου σκέψης και πορείας ζωής με ηπειρωτικό πνεύμα στην μεγαλού πολη. Στο ετήσιο μνημόσυνο των Ηπειρωτών, που τελεί η Ηπειρω τική Εστία στις αρχές Οκτωβρίου θα μνημονευθεί για την εθελο ντική του προσφορά στον Ηπειρωτισμό. Ολγα Πασχάλη ΔΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ Η οικογένεια Γεωργίου και Σπυριδούλας Λιθοξοπούλου στη μνήμη του Ιωάννη και Βασιλικής Δήμου προσφέρει το ποσό των 150 ευρώ. Στις εκκλησίες Αγ. Νικολάου 5 0 ευρώ, Παναγίας Βοϊδομάτη 5 0 ευρώ και Αγ. Παντελεήμονα 5 0 ευρώ. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Συγχαίρω τον εγγονό μου Ορέστη Βράνο του Κώστα και της Αλέκας που πήρε το πτυ χίο του Αρχιτέκτονα από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλή σταδιοδρομία. Η ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Σ. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Η κ. Ελένη Ταλιούρη Κρέτση προσφέρει για τον Αγιο Παντε λεήμονα ευρώ και για τον Αγιο Νικόλαο ευρώ. Η κ. Τούλα Καραΐσκου εις μνήμη των γονέων και της αδελ φής της προσφέρει για τον Αγιο Νικόλαο 50 ευρώ. Τα παιδιά της Δημητρούλας Τζίμα (Αθανασίου Κέντρου) Παύλος - Ζωή - Ελένη και Πέτρος στη μνήμη της μητέρας τους προσφέρουν 50 ευρώ. Ο Γεώργιος Γόρας από Αμερική προσφέρει στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου το ποσό των ευρώ. Ο Μάνθος Κέντρος από το Βέλγιο προσφέρει στην Εκκλη σία του Αγίου Νικολάου το ποσό των 50 ευρώ. Ο Αγιος να τους βοηθάει και να τους προστατεύει. Η Θεοδώρα και η Σπυριδούλα Τζέγκα προσφέρουν στη μνή μη του πατέρα τους το ποσό των ευρώ. Ο Θεός να τον αναπαύει. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή τους ευχαριστεί όλους.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ οι mnnmaw^ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ο π ω ς κάθε χρόνο έτσι κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Φέτος είναι αλήθεια, το Π ά σ χ α, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ η mum m m m Βρισκόμαστε ήδη στην εποχή του καλοκαιριού. Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Βρισκόμαστε ήδη στην πε ρίοδο του καλοκαιριού.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- -ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΧ2ΡΙ0 Το ΠΑΣΧΑ είναι μια με γάλη γιορτή. Τη μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 06-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ Με την ε ί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 02- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Με την έκδοση αυτόν tov φύλλου μας, βρισκό μαστε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ $βΰ>μ4 www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 05-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΑ ΠΡΟΤΡΟΠΗ Αγαπητοί φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

BEATISEH TSN ΥΠ0Α0Μ2Ν ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π2Γ2ΝΙ0Τ

BEATISEH TSN ΥΠ0Α0Μ2Ν ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π2Γ2ΝΙ0Τ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 56 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ BEATISEH TSN ΥΠ0Α0Μ2Ν ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π2Γ2ΝΙ0Τ Δ

Διαβάστε περισσότερα

&p@w$mm. υπάρχει κ α ι ελπίδα. "Θαρσείν χρη ταχ' αύ- ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΑΝΟ

&p@w$mm. υπάρχει κ α ι ελπίδα. Θαρσείν χρη ταχ' αύ- ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΑΝΟ &p@w$mm www. geroplatanos.org onmrpsm ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 60-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 0-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ενας α κ ό μ η χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 26 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 1999 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 26 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 1999 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 6 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 1999 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Είναι γεγονός πως τ ώ ρ α το κ α λ ο κ α ί ρ ι παθαίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΧΩΡΓΟ Σ ε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 28 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Ελλάδα τον 1940 με μ ι α ψυχή κ α ι μ ι α φ ω ν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΣ ΚΑΙ. y&pmrj III 01 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ TON X.Y.T.A.

ΓΗΣ ΚΑΙ. y&pmrj III 01 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ TON X.Y.T.A. y&pmrj www. geroplatanos.com ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 9- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 53 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ II III ΚΑΙ Σ ε λίγες μέρες θ α γιορ τάσουμε κ α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 77- ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 77- ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΝΤΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΤΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ13-ΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 77- ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 07-ΕΔΡ ΓΕΡΟΠΛΤΝΟΙ-ΔΙΝΕΜΕΤΙ ΔΩΡΕΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝ ι mm m am m Σε λίγες μέρες 8 α χτυπή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. λόγου του Λουάν Χανταράκα, υπηρεσιακών παραγό. ντων από Ελληνικής πλευ ράς και στελεχών της

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. λόγου του Λουάν Χανταράκα, υπηρεσιακών παραγό. ντων από Ελληνικής πλευ ράς και στελεχών της ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 47 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Γιορτάζουμε και φέτος τη γέννηση του Χρίστου μας. Γιορτή μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ 6- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 32 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 2000 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ Η Ιερή Φλόγα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Πολλές φ ο ρ έ ς, συζητά με για την ανάπτυξη του χ ω ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ mm mmrarm ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Γιορτάσαμε κι εφέτος την

Διαβάστε περισσότερα

φερθεί. Τ ο θέμα αυτό (της μ η

φερθεί. Τ ο θέμα αυτό (της μ η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 44 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 02- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Μ έ σ α α π ό τον τουρισμό κ α ι τον αγροτουρισμό ΑΝΑΠΤΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΓΓΩΝ ΕΤΟΣ 2- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 8 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Σε λίγες μέρες έρχεται το ξακουστό πανηγύρι μας,

Διαβάστε περισσότερα

η ρ ω ι κ ή μάχη του Κ Α Λ Π Α ΚΙΟΥ. Η ΕΠΙΘΕΣΗ Σ Τ Ο ΚΑΛΠΑΚΙ 18 Νοεμβρίου 1940

η ρ ω ι κ ή μάχη του Κ Α Λ Π Α ΚΙΟΥ. Η ΕΠΙΘΕΣΗ Σ Τ Ο ΚΑΛΠΑΚΙ 18 Νοεμβρίου 1940 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 46 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΖ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Εχουν περάσει από ιότε 62 ολόκληρα χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ

Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 25 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ Είναι γεγονός πλέον, με το πρόγραμμα "Καποδί στριας"

Διαβάστε περισσότερα

1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ

1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 20 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ: 1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ Η επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑΝ από τους χωριανούς. και της ευρύτερης περιοχής. τανάλιες, πιρωστιές, μικρές, μεγάλες, λανάρ- για, πυκνάδες, παγούρια, πλόσκες, θήκες, πα-

ΡΕΑΝ από τους χωριανούς. και της ευρύτερης περιοχής. τανάλιες, πιρωστιές, μικρές, μεγάλες, λανάρ- για, πυκνάδες, παγούρια, πλόσκες, θήκες, πα- ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΓΓΩΝ ΕΤΟΣ 2- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 9 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1996 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ το AAOTPAVIKO ΜΟΤΕΕΙΟ ΤΟΥ XSPIOY MAS Από πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 55 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 55 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΕΧΑ ΕΤΟ Χ2ΡΙ Με τον πατροπαράδοτο τρόπο κ α ι με την α π α ι τούμενη ευλάβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ mwtmmm ΕΤΟΣ 3- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 16 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ - ΟΚΤΩΒΡΙΟ11997 - ΕΔΡΑ ΓΈΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Γιορτάσαμε κ ι εφέτος την 5 7 η επέτειο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ TSN ΓΙ0ΡΤ2Ν ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ TSN ΓΙ0ΡΤ2Ν ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 9- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 50 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ TSN ΓΙ0ΡΤ2Ν ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Με το παρόν ά ρ θ ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ (ΚΩΜΗ) Όταν θυμάμαι το χωριό μου, είναι σαν να θυμάμαι τον ίδιον μου τον εαυτό. Τσαμαντιωτών ο «Άγιος Δημή-

ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ (ΚΩΜΗ) Όταν θυμάμαι το χωριό μου, είναι σαν να θυμάμαι τον ίδιον μου τον εαυτό. Τσαμαντιωτών ο «Άγιος Δημή- ΑΙΟΛΟΥ ΙΛΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΤΣΑΜΑΝΤΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ (ΚΩΜΗ) ΕΤΟΣ ΦΥΛΛΟ 1ο 8ο ΦΥΛΛΟ - IOYΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 5ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Α θή να, 20-12-2008 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙ ΚΗ ΤΙ ΚΟ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΙΟ Ο ΠΡΟ Ε ΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΕ ΑΣ ΧΡ. ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΟΥ Α ΝΤ.

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Α θή να, 20-12-2008 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙ ΚΗ ΤΙ ΚΟ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΙΟ Ο ΠΡΟ Ε ΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΕ ΑΣ ΧΡ. ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΟΥ Α ΝΤ. ΚΩΔΙΚΟΣ: 3734 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών 1 1 Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010,

Διαβάστε περισσότερα