προσ-ονομάζω, μέλ. -σω, καλώ κάποιον με το όνομά του, προσονομάζω θεούς, τους αποδίδω το όνομα θεοί, σε Ηρόδ. προσ-οράω, μέλ. -όψομαι, Δωρ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "προσ-ονομάζω, μέλ. -σω, καλώ κάποιον με το όνομά του, προσονομάζω θεούς, τους αποδίδω το όνομα θεοί, σε Ηρόδ. προσ-οράω, μέλ. -όψομαι, Δωρ."

Transcript

1 προσ-ονομάζω, μέλ. -σω, καλώ κάποιον με το όνομά του, προσονομάζω θεούς, τους αποδίδω το όνομα θεοί, σε Ηρόδ. προσ-οράω, μέλ. -όψομαι, Δωρ. -ποθ-όρημι, απαρ. -ορῆν κοιτάζω, παρατηρώ, σε Μίμνερμ., Σοφ. κ.λπ. πρβλ. αόρ. βʹ προσεῖδον ομοίως στη Μέσ., προσορωμένα, σε Σοφ. προσ-ορέγομαι, Μέσ., εκτείνομαι προς τα εμπρός, λαχταρώ, τινί, σε Ηρόδ. πρόσ-ορθρος, -ον, αυτός που βρίσκεται προς το πρωινό, πρωινός Δωρ., τὸ πότορθρον, ως επίρρ., σε Θεόκρ. προσ-ορίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, 1. περικλείω εντός ορίων, προσθέτω σε ένα κράτος, προσαρτώ, σε Στράβ. 2. ορίζω ή καθορίζω επιπλέον, σε Πλούτ. 3. στη Μέσ. ως Αττ. νομικός όρος, προσωρίσατο τὴν οἰκίαν δισχιλίων, σημείωσε την οικία του επιπλέον με λίθινα σημεία (βλ. ὅρος II) για το ποσό των δραχμών, δηλ. το υποθήκευσε έναντι του ποσού αυτού, σε Δημ. προσ-ορμάω, μέλ. -ήσω, αμτβ., ορμώ σε κάποιον, επιτίθεμαι, σε Ξεν. προσ-ορμίζομαι, μέλ. αιτ. -ιοῦμαι, Μέσ., αγκυροβολώ κοντά σε ένα μέρος, σε Ηρόδ., Δημ. ομοίως, στον Παθ. αόρ. αʹ προσωρμίσθην, σε Κ.Δ. προσόρμῐσις, ἡ, άραγμα, αγκυροβόληση σε λιμάνι ή στεριά, σε Θουκ. πρόσ-ορμος, ὁ, τόπος απόβασης, αραξοβόλι, σε Στράβ. πρόσ-ορος, βλ. πρόσ-ουρος. προσ-ορχέομαι, μέλ. -ήσομαι, αποθ., χορεύω προσέτι, σε Λουκ. προσ-ουδίζω, μέλ. -σω (οὖδας), ρίχνω κατά γης, σε Ηρόδ. κ.λπ. προσ-ουρέω, παρατ. -εούρουν, μέλ. -ήσω κατουρώ πάνω σε κάτι, τινί, σε Δημ. μεταφ., προσουρέω τῇ τραγῳδίᾳ, δηλ. παίζω με αυτή, σε Αριστοφ. πρόσ-ουρος, -ον, Ιων. αντί πρόσορος, εφαπτόμενος, γειτονικός, τῇ Ἀραβίῃ, σε Ηρόδ. απόλ., τὰ πρόσορα, τα γειτονικά μέρη, σε Ξεν. σε Σοφ., ἵν' αὐτὸς ἦν πρόσουρος, όπου δεν είχε κανένα γείτονα παρά μόνο τον εαυτό του, δηλ. ζούσε στην απομόνωση. προσ-οφείλω, μέλ. -ήσω, αόρ. βʹ -ῶφλον οφείλω επιπλέον ή ακόμη περισσότερο, σε Θουκ., Ξεν. απόλ., προσοφείλοντας ἡμᾶς ἐνέγραψεν, σε Δημ. Παθ., οφειλόμενος ακόμα, αυτός που χρωστιέται ακόμα, σε Θουκ. ομοίως, ἡ ἔχθρη ἡ προσοφειλομένη ἐς Ἀθηναίους ἐκ τῶν Αἰγινητέων, η έχθρα που οφείλεται ακόμα από τους Αιγινήτες στους Αθηναίους, δηλ. η μεταξύ τους αρχαία έχθρα, σε Ηρόδ. προσ-οφλισκάνω, μέλ. -οφλήσω, αόρ. βʹ -ῶφλον, απαρ. -οφλεῖν 1. χρωστώ επιπλέον, σε Δημ. απόλ., έχω χρέος, χρωστώ, σε Αριστ. 2. ως δικανικός όρος, χάνω τη δίκη και υποβάλλομαι επιπλέον σε πρόστιμο, σε Αισχίν. 3. γενικά, αποδεικνύομαι άξιος ή αξίζω επιπλέον, θεωρούμαι άξιος, αἰσχύνην, σε Δημ. προσοχή, ἡ (προσέχω), προσοχή, σε Λουκ. προσ-όψιος, -ον όπως το ἐπ-όψιος, ολοφάνερος, σε Σοφ. πρόσ-οψις, ἡ, I. εμφάνιση, εξωτερική όψη, παρουσιαστικό, σε Πίνδ. περίφραστ., σὴ πρόσοψις, η παρουσία σου, εσύ, σε Σοφ. II. βλέμμα, κοίταγμα, όψη, όραση, θέα, σε Ευρ., Θουκ. προσ-παίζω, μέλ. -παίξομαι, αόρ. αʹ -έπαισα και -έπαιξα I. 1. παίζω ή διασκεδάζω με, τινί, σε Ξεν., Πλάτ. 2. απόλ., παίζω, αστειεύομαι, σε Πλάτ. II. 1. με αιτ., προσπαίζω θεούς, τραγουδώ, άδω προς τιμήν των θεών, ὕμνον πρ. τὸν Ἔρωτα, ψάλλω ύμνο προς τιμή του Έρωτα, στον ίδ. 2. αστειεύομαι, πειράζω, ειρωνεύομαι, στον ίδ. πρόσ-παιος, -ον (παίω), αυτός που έπεσε πάνω, απ' όπου, ξαφνικός, πρόσφατος, σε Αισχύλ. ἐκ προσπαίου, ξαφνικά, απροσδόκητα, σε Αριστ.

2 προσ-πᾰλαίω, μέλ. -σω, παλεύω ή αγωνίζομαι εναντίον κάποιου, τινί, σε Πίνδ., Πλάτ. Προσπαλτόθεν, επίρρ., από τα Πρόσπαλτα, σε Δημ. προσ-παραγράφω, μέλ. ψω, γράφω επιπλέον, προσθέτω, σε Πλάτ., Δημ. προσ-παρακαλέω, μέλ. -έσω, 1. προκαλώ επιπλέον, προσκαλώ, σε Θουκ. 2. προτρέπω επιπλέον, παραγγέλω, τινὰ εἶναι ἑτοῖμον, σε Πολύβ. προσ-παραμένω, μέλ. -μενῶ, παραμένω επιπλέον, μένω ακόμη περισσότερο, σε Αίσωπ. προσ-παρασκευάζω, μέλ. -σω, παρασκευάζω, ετοιμάζω επιπλέον, ἑτέραν δύναμιν, σε Δημ. Μέσ., παρασκευάζω κι άλλο για τον εαυτό μου, στον ίδ. προσ-παρατίθημι, τοποθετώ μπροστά από κάποιον επιπλέον, παραθέτω ενώπιον κάποιου επιπλέον, σε Πολύβ. προσ-παρέχω, μέλ. -έξω, παρέχω ή προμηθεύω επιπλέον, τί τινι, σε Θουκ. ομοίως στη Μέσ., σε Πλάτ. προσ-παροξύνω, μέλ. -ῠνῶ, προκαλώ, ερεθίζω επιπλέον, σε Στράβ. προσ-παρτός, -όν (πείρω), καρφωμένος (στον βράχο), σε Αισχύλ. προσ-πᾰσσαλεύω, Αττ. προσ-παττ-, μέλ. -σω, I. καρφώνω σταθερά σ' ένα σημείο, τινά τινι, σε Αισχύλ. πρός τι, σε Αριστοφ. αντιστρόφως, σανίδα προσπασσαλεύσαντες (ενν. αὐτῷ), σε Ηρόδ. II. καρφώνω ή κρεμώ πάνω σε πάσσαλο, τὸν τρίποδα, στον ίδ. προσ-πάσχω, I. έχω κάποιο πρόσθετο ή ιδιαίτερο ψυχικό πάθος, αίσθημα, σε Πλάτ. τινί, για κάτι, σε Λουκ. κ.λπ. II. νιώθω παράφορη αγάπη, σε Ισοκρ. πρόσ-πεινος, -ον (πεῖνα), πεινασμένος, πειναλέος, σε Κ.Δ. προσ-πελάζω, μέλ. -άσω [ᾰ] I. κάνω κάτι να πλησιάσει, φέρνω κάτι κοντά σε κάτι άλλο, νέα ἄκρῃ προσπελάσας, έχει οδηγήσει το πλοίο αντίθετα από το ακρωτήρι, σε Ομήρ. Οδ. Παθ., πλησιάζω, με γεν., Πανὸς προσπελασθεῖσα, συνευρέθη με τον Πάνα, σε Σοφ. II. αμτβ., προσεγγίζω, πλησιάζω, τινί, σε Πλάτ. προσ-πέμπω, μέλ. -ψω, στέλνω, ιδίως λέγεται για αγγελιαφόρους ή πρέσβεις, σε Αριστοφ., Θουκ. προσπέμπω τινά τινι, στέλνω ή οδηγώ ένα πρόσωπο προς ένα άλλο, σε Σοφ., Θουκ. απλώς, προσπέμπω τινί, στέλνω σε κάποιον (ενν. ἄγγελον), σε Θουκ. κ.λπ. επίσης, προσπέμπω λόγους ἔς τινας, στον ίδ. απόλ., σε Ηρόδ., Θουκ. προσ-περιβάλλω, μέλ. -βᾰλῶ, I. 1. τοποθετώ ολόγυρα επιπλέον, περιβάλλω επιπλέον, περιτείχισμα τῇ πόλει, σε Θουκ. Μέσ., εγείρω ή χτίζω ολόγυρά μου, τείχη, σε Ισοκρ. Παθ., χτίζομαι, οικοδομούμαι ολόγυρα, στρατοπέδῳ ἐρύματος προσπεριβαλλομένου, σε Θουκ. 2. Μέσ., περικυκλώνω, τὸν πεζὸν στρατὸν ταῖς ναυσὶ προσπεριβάλλω, σε Πλούτ. II. Μέσ. επίσης, προσπαθώ να πετύχω, σε Δημ. προσ-περιγίγνομαι, αποθ., μένω επιπλέον ή παραπάνω, δηλ. ως περίσσευμα ή καθαρό κέρδος, σε Δημ., Πλούτ. προσ-περιλαμβάνω, περιλαμβάνω, συμπεριλαμβάνω επιπλέον, σε Δημ. προσ-περιοδεύω, μέλ. -σω, περιηγούμαι και περιγράφω επιπλέον, σε Στράβ. προσ-περιποιέω, μέλ. -ήσω, βάζω στην άκρη, εξοικονομώ ή αποταμιεύω επιπλέον, σε Δημ. προσ-περονάω, μέλ. -ήσω, συνδέω, ενώνω με καρφίτσα (περόνη), και, γενικά, στερεώνω γερά, τι πρός τι, σε Πλάτ. πρός τι, σε Ξεν. προσπεσεῖν, απαρ. αορ. βʹ του προσπίπτω. προσ-πέτομαι, μέλ. -πτήσομαι, αόρ. βʹ -επτάμην [ᾰ], αλλά ποιητ. επίσης, με Ενεργ. αόρ. βʹ προσέπτην I. αποθ., πετώ προς, σε Αριστοφ., Ξεν. II. γενικά,

3 έρχομαι ξαφνικά, κυριεύω κάποιον, ὀδμὰ προσέπτα με, σε Αισχύλ. μέλος προσέπτα μοι ή με, η μουσική έφτασε στα αυτιά μου, στον ίδ. τίςἀρχὴ τοῦ κακοῦ προσέπτατο; σε Σοφ. προσ-πεύθομαι, ποιητ. αντί προσπυνθάνομαι, σε Σοφ. προσ-πήγνῡμι και -ύω, μέλ. -πήξω στερεώνω, μπήγω ή καρφώνω πάνω σε, τί τινι, σε Ευρ. απόλ., καρφώνω στο σταυρό, σταυρώνω, σε Κ.Δ. προσ-πίλναμαι, Παθ., πλησιάζω γρήγορα, νήσῳ, σε Ομήρ. Οδ. προσ-πίπτω, μέλ. -πεσοῦμαι (για το ποτιπεπτηυῖαι, βλ. προσπτήσσω) I. 1. πέφτω πάνω, προσκρούω, ἔςτι, σε Σοφ. τινί, σε Ξεν. πέφτω κατά πάνω, σωριάζομαι, σε Θουκ. 2. πέφτω πάνω, επιτίθεμαι, ορμώ, τινί, στον ίδ., Ξεν. κ.λπ. απόλ., σε Θουκ., Ξεν. 3. απλώς, τρέχω προς, σε Ηρόδ., Ξεν. 4. πέφτω πάνω σε, εναγκαλίζομαι, τινί, σε Ευρ. απ' όπου, προσπίπτω τινί, προσχωρώ στην παράταξη κάποιου, σε Ξεν. 5. συναντώ τυχαία κάποιον, βρίσκω τυχαία, συναντιέμαι με, ανταμώνω, μὴ λάθῃ με προσπεσών, σε Σοφ. με δοτ. πράγμ., συναντώ τυχαία κάποιον, εμπίπτω, σε Ευρ., Ξεν. με αιτ., μείζω βροτείας προσπίπτω ὁμιλίας, σε Ευρ. II. λέγεται για πράγματα: 1. για συμβάντα, επέρχομαι ξαφνικά, συμβαίνω σε κάποιον, τινί, σε Ηρόδ., Ευρ. κ.λπ. απόλ., συμβαίνω, σε Ηρόδ., Θουκ. πρὸς τὰ προσπίπτοντα, σύμφωνα με τις περιστάσεις, σε Αριστ. 2. λέγεται για δαπάνες, πέφτω πάνω, επιβαρύνω, σε Θουκ. 3. φτάνω στα αυτιά κάποιου, λέγομαι ως νέο, σε Αισχίν. III. 1. πέφτω στα πόδια κάποιου, προσπέφτω σε κάποιον, ικετεύω, εκλιπαρώ, σε Ηρόδ., Σοφ. με δοτ., προσπίπτω βωμοῖσι, σε Σοφ. γόνασί τινος, σε Ευρ. θεῶν πρὸς βρέτας, σε Αριστοφ. 2. με αιτ., πέφτω κάτω μπροστά σε κάποιον, ικετεύω, σε Ευρ. προσ-πίτνω, ποιητ. αντί προσ-πίπτω I. 1. πέφτω πάνω στον λαιμό κάποιου, αγκαλιάζω κάποιον, τινί, σε Ευρ. ἀμφὶ γενειάδα, στον ίδ. 2. έρχομαι, παρουσιάζομαι πάνω στη σκηνή, στον ίδ. II. λέγεται για πράγματα, πέφτω πάνω, λέγεται για βέλη, σε Αισχύλ. λέγεται για θυμό, σε Ευρ. III. πέφτω κάτω ή μπροστά σε κάποιον, ικετεύω, σε Σοφ. με δοτ., προσπίτνομέν σοι, στον ίδ. αλλά πιο συχνά με αιτ., σε Αισχύλ. κ.λπ. προσπίτνω σε γόνασι, σε Σοφ. με απαρ., προσπίτνω σε μὴ θανεῖν, σε ικετεύω να μην πεθάνω, στον ίδ. προσ-πλάζω, ποιητ. συντετμ. του προσπελάζω (αμτβ.), έρχομαι κοντά, πλησιάζω, προσεγγίζω, σε Ομήρ. Ιλ. με δοτ., σε Ομήρ. Οδ. προσ-πλάσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -άσω, πλάθω ή σχηματίζω πάνω σε Παθ., μτχ. παρακ., νεοσσιαὶ προσπεπλασμέναι ἐκ πηλοῦ πρὸς ἀποκρήμνοισι οὔρεσι, φωλιές που σχηματίστηκαν από πηλό και προσκολλήθηκαν σε απόκρημνα όρη, σε Ηρόδ. πρόσ-πλᾱτος, -ον (προσπλάζω), προσιτός, προσεγγίσιμος, σε Αισχύλ. προσ-πλέκω, -ξω, συνδέω μαζί Παθ., προσκολλώμαι σε, εμπλέκομαι με, τινί, σε Στράβ. προσ-πλέω, μέλ. -πλεύσομαι Ιων. ενεστ. -πλώω, αόρ. αʹ προσέπλωσα πλέω προς ή εναντίον κάποιου, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ. τινί, εναντίον κάποιου, σε Θουκ. λέγεται για πλοία, σε Ξεν. προσ-πληρόω, μέλ. -ώσω, 1. γεμίζω ή συμπληρώνω έναν αριθμό, ἱππέας προσπληρόω εἰς δισχιλίους, σε Ξεν. 2. εφοδιάζω κι άλλο τα πλοία, τα εξοπλίζω περισσότερο, γεμίζω με άνδρες περισσότερα ακόμη πλοία, σε Θουκ. ομοίως στη Μέσ., σε Ξεν. προσ-πλωτός, -ή, -όν, προσβάσιμος από τη θάλασσα, δηλ. πλωτός, σε Ηρόδ. προσ-πλώω, Ιων. αντί προσπλέω.

4 προσ-πνέω, Επικ. -πνείω μέλ. -πνεύσομαι, I. πνέω εναντίον, εμπνέω, σε Θεόκρ. II. απρόσ. με γεν., προσπνεῖ μοι κρεῶν, μου έρχεται μυρωδιά κρέατος, σε Αριστοφ. προσ-ποιέω, μέλ. -ήσω, I. παραχωρώ σε, Λατ. tradere alicui in manus, προσποιέω τινὶ τὴν Κέρκυραν, σε Θουκ. προσποιέω Λέσβον τῇ πόλει, σε Ξεν. II. 1. Μέσ., με Μέσ. και Παθ. αόρ., προσάπτω, προσθέτω στον εαυτό μου, αποκτώ, κερδίζω, τινά, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ. τὸν δῆμον, σε Αριστοφ. με την προσθήκη δεύτερης αιτ., φίλους προσποιέω τοὺςλακεδαιμονίους, ως φίλους, σε Ηρόδ. ὑπηκόους προσποιέω τὰς πόλεις, σε Θουκ. 2. παίρνω κάτι που δεν ανήκει σε μένα, ιδιοποιούμαι, προβάλλω διεκδικήσεις, τὴντῶν γεφυρῶν διάλυσιν, στον ίδ. 3. προσποιούμαι, υποκρίνομαι, παριστάνω, προφασίζομαι, ὀργήν, σε Ηρόδ. προσποιέω ἔχθραν, τη χρησιμοποιώ ως πρόσχημα, προφασίζομαι, σε Θουκ. 4. με απαρ., προσποιούμαι ότι κάνω ή είμαι, σε Ηρόδ. κ.λπ. προσποιέω μὲν εἰδέναι, εἰδότες δὲ οὐδέν, σε Πλάτ. με απαρ. μέλ., κάνω ότι τάχα, σε Ξεν. 5. με αρνητικό, Λατ. dissimulare, δεῖ δέ, εἰ καὶ ἠδίκησαν, μὴ προσποιεῖσθαι, να προσποιηθούν ότι δεν ήταν έτσι, ότι δεν αδίκησαν, σε Θουκ. προσποίημα, -ατος, τό, προσποίηση, πρόφαση, αξίωση, σε Αριστ. προσποίησις, ἡ, 1. προσάρτηση πράγματος, πρόσκτηση, σε Θουκ. 2. πρόφαση ή αξίωση για κάτι, με γεν., στον ίδ. 3. απόλ., προσποίηση, υποκρισία, σε Αριστ. προσποιητικός, -ή, -όν, προσποιούμενος κάτι, τινός, σε Αριστ. προσποιητός, -όν και -ή, -όν, ψεύτικος, προσποιητός, υποκριτικός, σε Δημ. επίρρ. -τῶς ή -τως, αντίθ. προς τῷ ὄντι, σε Πλάτ. επίσης προσποιητά, ως επίρρ., σε Βάβρ. προσ-πολεμέω, μέλ. -ήσω, διεξάγω πόλεμο εναντίον κάποιου, βρίσκομαι σε πόλεμο με κάποιον άλλο, σε Θουκ., Ξεν. προσ-πολεμόομαι, Μέσ., κάνω κάποιον εχθρό μου ή πηγαίνω σε πόλεμο με κάποιον άλλο ακόμα, τινά, σε Θουκ. προσπολέω, μέλ. -ήσω (πρόσπολος) I. υπηρετώ, φροντίζω, τινί, σε Ευρ. II. Παθ., συνοδεύομαι από μεγάλη ακολουθία υπηρετών, σε Σοφ. πρόσ-πολος, ὁ (πολέω), 1. υπηρέτης, σε Σοφ., Ευρ. ο εν υπηρεσία ιερέας, σε Τραγ. πρόσπολος φόνου, ο υπηρέτης φόνου, σε Αισχύλ. 2. θηλ., υπηρέτρια, σε Σοφ. προσ-πορίζω, μέλ. Αττ. -ιῶ, προμηθεύω ή εφοδιάζω επιπλέον, σε Ξεν., Δημ. προσ-πορπᾱτός, -ή, -όν (πορπάω), στερεωμένος με πόρπη, καρφιτσωμένος, σε Αισχύλ. πρόσπταισμα, -ατος, τό, εμπόδιο ενάντια σε ένα πράγμα, πρόσκομμα, κώλυμα, σε Αριστ. προσ-πταίω, μέλ. -σω, I. προσκρούω σε κάποιο πράγμα, σκοντάφτω, στραμπουλίζω, τὸ γόνυ, σε Ηρόδ. προσπταίω τὸν πόδα, σκοντάφτω εμπρός, σκουντουφλώ, σε Πλούτ. απόλ., παραπατώ, κουτσαίνω, σε Αριστοφ., Ξεν. με δοτ., προσκρούω, χτυπώ πάνω σε, τινί, σε Δημ. λέγεται για πλοία, συντρίβομαι, καταστρέφομαι, προσαράζω, σε Ηρόδ. II. μεταφ., αποτυγχάνω, ιδίως στον πόλεμο, νικιέμαι, στον ίδ. III. προσπταίω τινί, προσβάλλω, συγκρούομαι, σε Πλούτ. προσπτῆναι, απαρ. του προσ-έπτην, αόρ. βʹ του προσπέτομαι. προσ-πτήσσω, μέλ. -ξω, σκύβω ή ζαρώνω προς τα κάπου, ἀκταὶ λιμένος ποτιπεπτηυῖαι (Επικ. μτχ. παρακ. αντί προσπεπτηκυῖαι), ακρωτήρια κλίνουν προς το λιμάνι, δηλ. το περιβάλλουν, σε Ομήρ. Οδ.

5 προσπτῆται, γʹ ενικ. υποτ. Μέσ. αορ. βʹ του προσπέτομαι, πρόσ-πτυγμα, τό, αντικείμενο του εναγκαλισμού, αγκάλιασμα, σε Ευρ. προσ-πτύσσω, Α. μέλ. -ξω, εναγκαλίζομαι, σε Ευρ. Β. I. κυρίως ως αποθ., προσ-πτύσσομαι, Δωρ. ποτι-πτ- μέλ. -πτύξομαι, παρακ. προσ-έπτυγμαι λέγεται για ένδυμα, διπλώνομαι, πτυχώνομαι γύρω από, αγκαλιάζω, προσπτύσσετο πλευραῖσιν χιτών, σε Σοφ. II. λέγεται για πρόσωπα: 1. αγκαλιάζω τον κόρφο κάποιου, σφιχταγκαλιάζω, περιπτύσσομαι, σε Ομήρ. Οδ., Ευρ. κ.λπ. στόμα γε σὸν προσπτύξομαι, θα το πιέσω στα χείλη μου, σε Ευρ. Παθ. με δοτ., συμπτύσσομαι κοντά σε, σε Σοφ. 2. μεταφ., ασπάζομαι, χαιρετώ ένθερμα, καλωσορίζω, σε Ομήρ. Οδ. με διπλή αιτ., προσπτύσσω τινά τι, απευθύνω φιλικό χαιρετισμό σε κάποιον, στο ίδ. προσπτύσσεσθαι μύθῳ, ικετεύω ένθερμα, ζητώ επίμονα, στο ίδ. θεῶνδαῖτας προσπτύσσεσθαι, καλωσορίζω, χαιρετίζω τις γιορτές των θεών, σε Πίνδ. προσ-πτύω, μέλ. -πτύσω και -πτύσομαι [ῠ] 1. φτύνω πάνω σε κάποιον, τινί, σε Θεόκρ., Λουκ. 2. μεταφ., προσπτύω τῷ καλῷ απόλ., προσπτύσας, σε Πλούτ. προσ-ραίνω, ραντίζω πάνω σε κάποιον, τινί τι, σε Στράβ. προσραπτέον, ρημ. επίθ., αυτό που πρέπει κάποιος να ράψει, σε Πλούτ. προσ-ράπτω, μέλ. -ψω, ράβω κάτι πάνω σε κάτι άλλο, Παθ. μτχ. παρακ., τρίβωνες προσερραμμένοι, μπαλωμένα πανωφόρια, σε Πλούτ. προσ-ρέω, μέλ. -ρεύσομαι, Παθ. αόρ. βʹ -ερρύην 1. ρέω προς κάποιο σημείο, χύνομαι μέσα, συναθροίζομαι, σε Ηρόδ. 2. έρπω, πλησιάζω προς, τινί, σε Πλούτ. προσ-ρήγνῡμι και -ύω, μέλ. -ρήξω, χτυπώ και συντρίβω (αμτβ), προσέρρηξεν ὁ ποταμὸς τῇ οἰκίᾳ, σε Κ.Δ. πρόσ-ρημα, -ατος, τό, I. προσαγόρευση, χαιρετισμός, σε Πλάτ. II. αυτό με το οποίο κάποιος αποκαλείται, όνομα, επωνυμία, στον ίδ., Δημ. πρόσ-ρησις, ἡ, προσαγόρευση, προσφώνηση, πρόσρησιν διδόναι τινί, προσφωνώ, σε Ευρ. ἕνεκ' ἐμῆς προσρήσεως, για να μπορέσω να σε προσαγορεύσω, στον ίδ. προσ-ρητέος, -α, -ον, I. ρημ. επίθ., αυτός που πρέπει κάποιος να προσαγορεύσει, να καλέσει, σε Πλάτ. II. προσρητέον, προσφωνητέα, στον ίδ. προσ-ριπτέω, = το επόμ., σε Πλούτ. προσ-ρίπτω, μέλ. ψω, ρίχνω προς κάποιον, τί ή τινά τινι, σε Πλούτ. προσ-σαίνω, Δωρ. ποτι-σαίνω, αόρ. αʹ -έσηνα 1. φέρομαι κολακευτικά, θωπεύω, κυρίως λέγεται για σκύλους μεταφ., φῶτα προσσαίνειν κακόν, σε Αισχύλ. 2. λέγεται για πράγματα, ευχαριστώ, ευαρεστώ, όπως Λατ. arridere, τινά, στον ίδ., Ευρ. προσ-σέβω, λατρεύω ή τιμώ επιπλέον, σε Αισχύλ. προσ-σημαίνω, μέλ. -ᾰνῶ, δηλώνω επιπλέον, σε Αριστ. πρόσσοθεν, επίρρ., Επικ. αντί πρόσθεν, σε Ομήρ. Ιλ. προσσοτέρω, επίρρ., ποιητ. αντί προσωτέρω. προσ-στάζω, Δωρ. ποτι-στ-, μέλ. -ξω, στάζω πάνω σε, ρίχνω ολόγυρα, σε Πίνδ. πραῢνποτιστάζων ὄαρον, άφησε να πέσουν σοφά, ήπια λόγια, στον ίδ. προσ-σταυρόω, μέλ. -ώσω, φράσσω μπροστά με πασσάλους, με αιτ., σε Θουκ. προσ-στείχω, μέλ. -ξω, αόρ. βʹ -έστῐχον πηγαίνω ή προχωρώ μπροστά, σε Ομήρ. Οδ. δεῦροπροστείχω, σε Σοφ.

6 προσ-στέλλω, μέλ. -στελῶ, I. τοποθετώ πάνω σε, επιθέτω Μέσ., μένω κοντά, τοῖς ὀρεινοῖς, λέγεται για στρατηγό, σε Πλούτ. II. στον Παθ. παρακ., είμαι συνεσταλμένος, σφιγμένος, ἰσχίαπροσεσταλμένα, συνεσταλμένα, λέγεται για σκύλους, σε Ξεν. προσ-στρατοπεδεύω, μέλ. -σω, στρατοπεδεύω κοντά, τόπῳ, σε Πολύβ. προσ-σῡκοφαντέω, μέλ. -ήσω, συκοφαντώ επιπλέον, σε Δημ. προσ-συμβάλλομαι, Μέσ., συνεισφέρω επιπλέον ή συγχρόνως, προσσυνεβάλετο τῆς ὁρμῆς, συνέβαλε, συνετέλεσε στην προθυμία τους, σε Θουκ. προσ-συνοικέω, μέλ. -ήσω, εγκαθίσταμαι μαζί με άλλους σ' έναν τόπο, ενώνομαι με άλλους σε συνοικισμό, με δοτ. προσ., σε Θουκ. προσ-σφάζω ή -ττω, σφάζω επάνω σε, με δοτ., σε Πλούτ. πρόσσω, ποιητ. αντί πρόσω. προσ-σωρεύω, μέλ. -σω, συσσωρεύω, συγκεντρώνω επιπλέον, σε Λουκ. πρόσταγμα, -ατος, τό (προστάσσω), προσταγή, διαταγή, σε Πλάτ. κ.λπ. ἐκ προστάγματος, σε Δημ. προ-στᾰθείς, I. μτχ. Παθ. αορ. αʹ του προΐστημι, II.προσ-τᾰθείς του προστήκω. προσ-τακτεόν, ρημ. επίθ., αυτό που πρέπει κάποιος να προστάξει, σε Πλάτ. προσ-τακτικός, -ή, -όν, αυτός που ανήκει ή ταιριάζει στις προσταγές, επιτακτικός, προστακτικός, σε Πλούτ. προσ-τακτός, -ή, -όν, προσταγμένος, τακτικός, σε Ψήφ. παρά Δημ. προσ-τᾰλαιπωρέω, μέλ. -ήσω, επιμένω ή εμμένω ακόμα περισσότερο σ' ένα πράγμα, με δοτ., σε Θουκ. πρόσταξις, ἡ (προστάσσω), I. τακτοποίηση, διάταξη, διαταγή, σε Πλάτ. II. υπολογισμός, σε Θουκ. προ-στᾰσία, Ιων. -ίη, ἡ (προστῆναι) I. στήσιμο μπροστά, πρόστηση, εξουσία, τοῦ δήμου, τοῦ πλήθους, σε Θουκ. απόλ., προεδρία, αξίωμα, στον ίδ. II. 1. προστασία, υπεράσπιση και με αρνητική σημασία, φατριασμός, σε Δημ. 2. = Ρωμ. patronatus, σε Πλούτ. III. τόπος μπροστά από ένα οικοδόμημα, αυλή, προαύλιο, σε Αισχίν. πρό-στᾰσις, ἡ (προστῆναι), εξωτερική μεγαλοπρέπεια, πομπώδης επίδειξη, σε Πλάτ. προσ-τάσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω, I. με αιτ. προσ., 1. τοποθετώ ή παρατάσσω σε ένα μέρος, χωρεῖτε οἷ προστάσσομεν (ενν. ὑμᾶς), σε Ευρ. Παθ., προστ. πύλαις, σε Αισχύλ. κ.λπ. 2. τοποθετώ κοντά σε κάποιον, συνάπτω, προσαρτώ, σε Ηρόδ. προστάσσει τινάς τινι, τους υποβάλλει στις διαταγές του, σε Θουκ. Παθ., Ἰνδοὶ προσετετάχατο Φαρναζάθρῃ, σε Ηρόδ. 3. αντιστρόφως, προστάσσω ἄρχοντα, διορίζω ως άρχοντα άλλων, ως κυβερνήτη, στον ίδ. II. 1. με αιτ. πράγμ., δίνω διαταγή, ορίζω, διατάσσω, ἔργον, πόνον προστάσσω τινί, στον ίδ. κ.λπ. Παθ., τοῖσι δὲ ἵππος προσετέτακτο, σε αυτούς είχε δοθεί διαταγή (είχε ορισθεί) να προσφέρουν ιππικό, στον ίδ. τὰ προσταχθέντα, οι διαταγές που έχουν δοθεί, στον ίδ. τὸπροστεταγμένον, στον ίδ. τὰ προσταχθησόμενα, οι διαταγές που θα δοθούν, σε Ξεν. απόλ., προσταχθέν μοι, η διαταγή που έχει δοθεί σε μένα, σε Δημ. 2. με δοτ. προσ. και απαρ., διατάζω, προστάζω κάποιον να κάνει κάτι, σε Ηρόδ. κ.λπ. Παθ. απρόσ., προσετέτακτό τινι πρήσσειν, στον ίδ. 3. με αιτ. και απαρ., σε Ευρ. Παθ., διατάζομαι να κάνω, σε Ηρόδ. απόλ., λαμβάνω διαταγές, σε Θουκ. προστᾰτεία, ἡ (προστάτης), = προστασία II, σε Ξεν.

7 προστᾰτεύω, = προστατέω I. είμαι προστάτης ή κυβερνήτης, με γεν., σε Ξεν. απόλ., ασκώ εξουσία, στον ίδ. II. προστατεύω ὅπως..., υπερασπίζομαι ή προσέχω, είμαι φύλακας, προασπιστής, στον ίδ. προστᾰτέω, μέλ. -ήσω (προστάτης) I. προΐσταμαι, είμαι κυβερνήτης, ασκώ εξουσία, χθονὸς δώματων, σε Ευρ. προστατέω τοῦ ἀγῶνος, είμαι επιμελητής του αγώνα, σε Ξεν. απόλ., ὁπροστατῶν, αυτός που ενεργεί ως αρχηγός, στον ίδ. II. στέκομαι μπροστά ως υπερασπιστής, είμαι φύλακας ή προστάτης σε, πυλῶν, σε Αισχύλ. Ἀργείων, σε Ευρ. III. ὁ προστατῶν χρόνος, ο πλησιέστατος χρόνος, σε Σοφ. προστᾰτήριος, -α, -ον, I. αυτός που στέκεται μπροστά σε κάποιον, δεῖμα προστατήριον καρδίας, φόβος που αιωρείται στην καρδιά μου ή την κυριεύει, σε Αισχύλ. II. αυτός που στέκεται μπροστά, προστατευτικός, στον ίδ., Σοφ. προστάτης, -ου, ὁ (προστῆναι), I. αυτός που στέκεται εμπρός, παρατεταγμένος στη μπροστινή γραμμή, σε Ξεν. II. 1. αρχηγός, επικεφαλής πολιτικής παράταξης, σε Ηρόδ. ὁ προστάτης τοῦ δήμου, σε Θουκ. 2. γενικά, προϊστάμενος, κυβερνήτης, σε Αισχύλ., Ευρ. κ.λπ. προστάται τῆς εἰρήνης, αυτοί που πρώτοι έκαναν ειρήνευση, σε Ξεν. III. 1. αυτός που στέκεται μπροστά, προστάτης, υπερασπιστής, πρόμαχος, πυλωμάτων, σε Αισχύλ., Σοφ. κ.λπ. 2. στην Αθήνα, λέγεται για τον πολίτη που είχε υπό την προστασία του τους μετοίκους (μέτοικοι), όπως ο Ρωμ. patronus είχε υπό την προστασία του τους clientes προστάτην γράφεσθαί τινα, διαλέγω τον προστάτη μου, σε Αριστοφ. αλλά, γράφεσθαι προστάτου, γράφω το όνομά μου στο όνομα του προστάτη, προσκολλώμαι σε έναν προστάτη, σε Σοφ. IV. προστάτης θεοῦ, αυτός που στέκεται μπροστά από κάποιο θεό για να τον ικετεύσει, ικέτης, στον ίδ. προστᾰτικός, -ή, -όν, 1. αυτός που ανήκει ή ταιριάζει στον προστάτη (σημασία II), σε Πλάτ. 2. αυτός που ανήκει ή ταιριάζει σε κοινωνική τάξη ή σε τιμή, σε Πολύβ. προστάτις, -ιδος, θηλ. του προστάτης, σε Λουκ. προστάττω, Αττ. αντί προστάσσω. προ-σταυρόω, μέλ. -ώσω, φράζω μπροστά ή κατά μήκος με πασσάλους, τὴνθάλασσαν, σε Θουκ. προσ-τειχίζω, μέλ. -σω, προσθέτω οχύρωση, περικλείω επιπλέον το τείχος της πόλης, σε Θουκ. προσ-τεκταίνομαι, Μέσ., επινοώ επιπλέον, σε Πλούτ. προσ-τελέω, μέλ. -έσω, πληρώνω ή ξοδεύω επιπλέον, σε Ξεν. προ-στέλλω, μέλ. -στελῶ, φυλάσσω ή καλύπτω από μπροστά, προφυλάσσω, σε Θουκ. Μέσ., προστέλλεσθαί τινα, στέλνω κάποιον οπλισμένο στον πόλεμο, σε Αισχύλ. Παθ., προὐστάλης ὁδόν, έκανες πολύ δρόμο, επιχείρησες ένα μακρύ ταξίδι, σε Σοφ. προ-στένω, αναστενάζω ή θλίβομαι προτού, σε Αισχύλ. προ-στερνίδιον, τό (στέρνον), κάλυμμα ή κόσμημα για το στήθος, λέγεται για άλογα, σε Ξεν. πρό-στερνος, -ον (στέρνον), αυτός που βρίσκεται μπροστά από ή πάνω στο στήθος, σε Αισχύλ. προσ-τέρπω, Δωρ. ποτι-τέρπω, μέλ. -ψω, τέρπω ή ευχαριστώ επιπλέον, σε Ομήρ. Ιλ. προστεχνάομαι, μέλ. -ήσομαι, αποθ., μηχανεύομαι επιπλέον, σε Πλούτ. προσ-τήκομαι, μέλ. -τήξομαι, Παθ. με παρακ. προστέτηκα, λιώνω και κολλώ γερά πάνω σε, προσκολλώμαι σε, προστᾰκέντος ἰοῦ, λέγεται για τον

8 δηλητηριώδη χιτώνα που προσκολλήθηκε στον Ηρακλή, σε Σοφ. για αυτόν επίσης λέγεται πως ήταν ὕδρας προστετᾱκὼς φάσματι, στον ίδ. προσ-τίθημι, Δωρ. ποτι- προστ. προστίθει, μέλ. -θήσω, αόρ. αʹ -έθηκα, αόρ. βʹ -έθην, υποτ. -θῶ Μέσ., αόρ. αʹ -εθηκάμην, αόρ. βʹ -εθέμην, υποτ. - θῶμαι, γʹ ενικ. ευκτ. -θεῖτο Παθ., αόρ. αʹ -ετεθην Α. I. 1. τοποθετώ πλησίον, Λατ. apponere, σε Ομήρ. Οδ. προστίθημι τὰς θύρας, τοποθετώ στην πόρτα, σε Ηρόδ. προστίθημι κλίμακας τοῖς πύργοις, σε Θουκ. 2. παρέχω, χορηγώ ή παραδίδω, θεῶν γέρα ἐφημέροισι προστίθει, σε Αισχύλ. γυναῖκα προστίθημί τινι, την δίνω σε αυτόν ως σύζυγο, σε Ηρόδ. κ.λπ. 3. απλώς, δίνω, παρέχω, φερνάς, σε Ευρ. χρήματα, σε Δημ. II. 1. προστίθημι πρῆγμά τινι, επιβάλλω περαιτέρω εργασία σε κάποιον, επιφορτίζω, σε Ηρόδ. επίσης με απαρ., προστίθημί τινι πρήσσειν, στον ίδ. έπειτα, προστίθημί τινι ἀτιμίην, επιβάλλω σε κάποιον την ατίμωση ως τιμωρία, στον ίδ. λύπην, πόνους, σε Ευρ. ζημίας τινί, σε Θουκ. 2. αποδίδω ή καταλογίζω σε κάποιον, αἰτίαν τινί, σε Ευρ. θράσος τινί, στον ίδ. III. 1. προσθέτω, προστίθημί τι τῷ νόμῳ, σε Ηρόδ. ὅρκῳ προστίθημι (ενν. τὸν λόγον), δηλ. πρώτα ορκίζομαι και έπειτα λέω τον λόγο, σε Σοφ. απόλ., κάνω προσθήκες, επαυξάνω, σε Θουκ. 2. ιδίως λέγεται για την προσθήκη σε έκθεση γεγονότων ή σε έγγραφα, προστίθημί τι περὶ τῆς ξυμμαχίας, στον ίδ. προστίθημι τῷ δικαίῳ, προσθέτω στον ορισμό της δικαιοσύνης, σε Πλάτ. 3. με αιτ. προσ., προστίθημι ἑαυτόν τινι, προσχωρώ στην παράταξη κάποιου, σε Θουκ. Β. Μέσ., I. 1. προστίθεσθαι τὴν γνώμην τινί, προσεταιρίζομαι τη γνώμη κάποιου, δηλ. συμφωνώ με αυτόν, σε Δημ. απόλ., συναινώ με, οἷς ἂν σὺ προσθῇ, σε Σοφ. προστίθημι τῷ ἀστῷ, είμαι καλώς διατεθειμένος προς αυτόν, διάκειμαι ευνοϊκά, σε Ηρόδ. απόλ., υποκύπτω, υποτάσσομαι, σε Δημ. 2. δίνω συγκατάθεση, συμφωνώ με ένα πράγμα, συναινώ, με δοτ., σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ. 3. ψῆφον δ' Ὀρέστῃ τήνδ' ἐγὼ προσθήσομαι, κυριολεκτικά, θα ρίξω την ψήφο μου για χάρη του Ορέστη, δηλ. θα ψηφίσω υπέρ του Ορέστη, σε Αισχύλ. ομοίως, μὴ μιᾷ ψήφῳ προστίθεσθαι (ενν. τὴν γνώμην), ἀλλὰ δυοῖν, σε Θουκ. II. 1. με αιτ. προσ., προσεταιρίζομαι κάποιον, δηλ. κάνω κάποιον φίλον, προστίθημί τινα, σε Ηρόδ. ταύτην πρόσθου δάμαρτα, πάρε αυτή για σύζυγο, σε Σοφ. 2. α) με αιτ. πράγμ., προσθέτω, εφαρμόζω σε εμένα, αποκτώ, πρ. πλέον;, σε τί μπορώ να σε βοηθήσω;, στον ίδ. πρ.χάριν = ἐπιχαρίζεσθαι, στον ίδ. λέγεται για συμφορές, επιφέρω κατά του εαυτού μου, σε Τραγ. κ.λπ. β) επιφέρω εναντίον άλλων, προσεθήκαντο πόλεμον, έκαναν πόλεμο, σε Ηρόδ. μῆνιν προσθέσθαι τινί, ξεσπώ την οργή μου σε κάποιον, στον ίδ. προσ-τῑλάω, μέλ. -ήσω, κοπρίζω, κουτσουλίζω, σε Αριστοφ. προσ-τῑμάω, μέλ. -ήσω, επιβάλλω πρόσθετη ποινή πέραν της κανονικής, σε Πλάτ., Δημ. προστιμάω τῷ δημοσίῳ, επιδικάζω στο δημόσιο ως οφειλή, σε Δημ. Ενεργ. χρησιμ. για τα δικαστήρια, Μέσ. για τον δικαστή που πρότεινε το πρόσθετο πρόστιμο, σε Νόμ. παρά Δημ. προστίμημα[ῑ], -ατος, τό, αυτό που επιδικάζεται πέρα και παραπάνω από την κανονική ποινή, πρόστιμο, σε Δημ. προσ-τρᾰγῳδέω, μεγαλοποιώ με τραγικό τρόπο, σε Στράβ. προσ-τρέπω, μέλ. -ψω, 1. στρέφομαι προς τον θεό, πλησιάζω με προσευχή, ικετεύω, σε Σοφ. με αιτ. προσ. και απαρ., ικετεύω, παρακαλώ κάποιον να κάνει κάτι, στον ίδ. με αιτ. πράγμ. και απαρ., προσεύχομαι να, σε Ευρ. ομοίως στη Μέσ., σε Αισχύλ. 2. πλησιάζω, προσεγγίζω (όπως ένας εχθρός), σε Πίνδ.

9 προσ-τρέφω, μέλ. -θρέψω, ανατρέφω εντός Παθ., αόρ. αʹ προσεθρέφθην, σε Αισχύλ. προσ-τρέχω, μέλ. -δρᾰμοῦμαι, αόρ. βʹ -έδρᾰμον 1. τρέχω σε ή προς, έρχομαι, προσέρχομαι, πρός τινα, σε Πλάτ. τινί, σε Αριστοφ. απόλ., προστρέχω, ανατρέχω, σε Ξεν. κ.λπ. 2. με εχθρική σημασία, εφορμώ εναντίον, κάνω εξόρμηση, πρός τινα, στον ίδ. προσ-τρίβω[ῑ], μέλ. -ψω, 1. τρίβω σε κάτι Παθ., προστετριμμένος τισί, εξαντλημένος από τη συναναστροφή με τους άλλους, σε Αισχύλ. Μέσ. κυρίως με αρνητική σημασία, ενεργώ ώστε να επιβληθεί κάτι, πληγάς τινι, σε Αριστοφ. Παθ., επιβάλλομαι σε, τινί, σε Αισχύλ. 2. με θετική σημασία, πλούτου δόξαν προστρίβεσθαί τινι, συνδέω κάποιον με τη δόξα του πλούτου, σε Δημ. πρόστριμμα, -ατος, τό, αυτό που τρίβεται πάνω, που προσάπτεται σε κάτι μεταφ., στίγμα, όνειδος, σε Αισχύλ. προσ-τρόπαιος, Δωρ. ποτι-τρόπαιος, -ον (προστροπή), I. αυτός που γυρίζει, στρέφει τον εαυτό του προς τα κάπου, απ' όπου: 1. αυτός που (έχοντας προκαλέσει μίασμα από αμάρτημα ή φόνο) στρέφεται στο θεό για εξαγνισμό, ικέτης, σε Σοφ. κ.λπ. ως επίθ., ικετευτικός, προστρόπαιοι λιταί, στον ίδ. 2. γι' αυτόν που δεν έχει εξαγνιστεί ακόμα, μιασμένος άνθρωπος, μιαρός, Λατ. homo piacularis, σε Αισχύλ., Ευρ. 3. λέγεται για το μίασμα ή για το άγος στο οποίο ενέχεται κανείς, προστρόπαιον αἷμα, ενοχή για φόνο, σε Ευρ. II. 1. ικέτης που ζητά εκδίκηση, σε Αισχύλ. 2. Παθ., αυτός στον οποίο το δολοφονημένο πρόσωπο στρέφεται ζητώντας εκδίκηση, δηλ. τιμωρός, εκδικητής, σε Αισχίν. κ.λπ. προστροπή, ἡ (προστρέπω), 1. τροπή κάποιου προς τον θεό για εξιλέωση ή εξαγνισμό, ικεσία ενός μιαρού ανθρώπου, σε Αισχύλ. οποιαδήποτε δέηση στον θεό, προσευχή, στον ίδ., Ευρ. προστροπὴν θεᾶς, υποχρέωση προσευχής στους θεούς, το λατρευτικό καθήκον του ιερέα, σε Ευρ. πόλεως προστροπήν, αίτηση προς την πόλη, σε Σοφ. 2. προστροπὴ γυναικῶν, χορός ικέτιδων, σε Αισχύλ. πρόστροπος, -ον (προστρέπω), όπως το προστρόπαιος, ικέτης, τινος, σε Σοφ. απόλ., στον ίδ. προσ-τυγχάνω, μέλ. -τεύξομαι, αποκτώ μερίδιο από κάτι, με γεν., σε Σοφ. με δοτ., πετυχαίνω, συναντώ τυχαία, βρίσκω στην τύχη, σε Πλάτ. ὁ προστυγχάνων, ὁ προστυχών, ο πρώτος άνθρωπος που συναντά κάποιος, ο πρώτος που παρουσιάζεται, ο πρώτος τυχών, στον ίδ. τὰ προστυχόντα ξένια, τροφή που προσφέρεται σε κάποιον επισκέπτη, σε Ευρ. προ-στῷον, τό (στοά), πρόναος, σε Πλάτ. προσ-υβρίζω, μέλ. -σω, κακομεταχειρίζομαι παραπάνω, προσβάλλω, σε Δημ. προ-συγγίγνομαι, αρχ. Αττ. προ-ξυγγ-, αποθ., συνομιλώ με κάποιον προηγούμενα, τινι, σε Θουκ. προ-συμμίσγω, αναμιγνύω από πριν, τὸ ὕδωρ ἐς τὠυτό, σε Ηρόδ. προ-συνοικέω, συζώ με κάποιον από πριν, τινί, σε Ηρόδ. προσ-υπάρχω, μέλ. -ξω, υπάρχω επιπλέον, οὐδὲ ταφῆναι προσυπῆρχεν ἐμοί, και επιπλέον ούτε να ταφώ μπορούσα, σε Δημ. προσ-υπέχω (ενν. λόγον), είμαι υπόλογος επίσης για, τῆς τύχης, σε Δημ. προσ-φάγιον, τό (φαγεῖν), οτιδήποτε τρώγεται μαζί με άλλο φαγητό γενικά, φαγητό, έδεσμα, σε Κ.Δ. πρόσφαγμα, τό, I. θύμα που θυσιάζεται για τους άλλους, σε Ευρ. λέγεται για το αίμα του θύματος, στον ίδ. II. θυσία, σφαγή, σε Αισχύλ., Ευρ.

10 προ-σφάζω, μεταγεν. Αττ. σφάττω, μέλ. -ξω, θυσιάζω εκ των προτέρων, τινι, σε Ευρ. προσ-φαίνομαι, Παθ., εμφανίζομαι επιπλέον, σε Ξεν. προσφάσθαι, απαρ. Μέσ. ενεστ. ή αορ. βʹ του πρόσφημι. πρόσ-φᾰτος, -ον (πέφαμαι, Παθ. παρακ. του *φένω) I. αυτός που σφαγιάστηκε μόλις, πρόσφατα σκοτωμένος, σε Ομήρ. Ιλ., Ηρόδ. II. γενικά, νωπός, φρέσκος, νέος, σε Αισχύλ., Δημ. III. πρόσφατον, ως επίρρ. χρόνου, πρόσφατα, τελευταία, σε Πίνδ. προσφερής, -ές (προσφέρω), I. αυτός που βρίσκεται κοντά, αυτός που πλησιάζει μεταφ., πανομιότυπος, όμοιος, παρόμοιος, τινι, σε Ηρόδ., Αισχύλ. κ.λπ. τὸ σῶμα προσφερὲς τῇ ψυχῇ, σε Πλάτ. σπανίως με γεν., πατρὸς προσφερεῖς ὀμμάτων, σε Ευρ. πρβλ. ἐμφερής. II. = πρόσφορος, χρήσιμος, ωφέλιμος, τινι, σε Ηρόδ. προσ-φέρω, Δωρ. ποτι-φέρω μέλ. προσοίσω Ιων. Παθ. αορ. αʹ -ενείχθην Α. I. 1. φέρνω προς ή πάνω σε, εφαρμόζω, Λατ. applicare, σε Ηρόδ., Ευρ. κ.λπ. αλλά, προσφέρω χεῖρά τινι, απλώνω τα χέρια επάνω σε, σε Ηρόδ. επίσης προσφέρω, τα χέρια μου ως φίλος, σε Ξεν. χωρίς δοτ., εφαρμόζω, μεταχειρίζομαι, χρησιμοποιώ, βίην, σε Ηρόδ. προσφέρω τόλμαν, θέτω σε ενέργεια, σε Πίνδ. επίσης, προσφέρω πόλεμον, σε Ηρόδ. 2. προσθέτω, τί τινι, σε Σοφ., Ευρ. τι πρός τι, σε Ηρόδ. 3. α) προσφέρω, δωρίζω, παρέχω, λουτρὰ πατρί, σε Σοφ. δῶρα, σε Θουκ. θυσίας, σε Κ.Δ. β) ιδίως λέγεται για φαγητό και ποτό, προσφέρω, παραθέτω μπροστά σε κάποιον, σε Ξεν. προσφέρω τινὶ ἐμπιεῖν καὶ φαγεῖν, στον ίδ. 4. φέρνω μπροστά, παραθέτω, παρουσιάζω, μνημονεύω, σε Πίνδ. 5. κάνω προτάσεις, προσφέρω λόγον ή λόγους τινι, σε Ηρόδ., Θουκ. απόλ., προσφέρω περὶ ὁμολογίας, σε Ηρόδ., Θουκ. II. συνεισφέρω, παρέχω, εισφέρω, ἑκατὸν τάλαντα, σε Ηρόδ. κ.λπ. III. φέρνω ένα πράγμα κοντά σε άλλο, το κάνω παρόμοιο με αυτό, του μοιάζω, προσφέρω νόον ἀθανάτοις, σε Πίνδ. Β. Παθ., με Μέσ. μέλ. προσοίσομαι I. 1. μεταφέρομαι προς κάποιο μέρος, λέγεται για πλοία, προσορμίζομαι, σε Ξεν. 2. βαδίζω εναντίον, χτυπώ, ορμώ, επιτίθεμαι, τινι ή πρός τινα, σε Ηρόδ. κ.λπ. απόλ., ορμώ, κάνω εισβολή, στον ίδ. προσφέρεσθαι ἄποροι, δύσκολο να συμπλακούν μαζί τους από κοντά, στον ίδ. 3. απλώς, πηγαίνω σε ή προς, ἐκ τοῦ Ἰκαρίου πελάγεος προσφερόμενοι, πλέοντες, στον ίδ. 4. συναλλάσσομαι, συμπεριφέρομαι με συγκεκριμένο τρόπο σε κάποιον, στον ίδ., Θουκ. προσφέρεσθαι πρὸς λόγον, απαντώ, σε Ξεν. 5. προσφέρεσθαί τινι, έρχομαι κοντά σε κάποιον, πλησιάζω, είμαι όμοιος, σε Ηρόδ. II. προσφέρεσθαί τινι, τοποθετούμαι ή επιβάλλομαι σε κάποιον, τὰπροσφερόμενα πρήγματα, στον ίδ. Γ. 1. Μέσ., προσφέρεσθαί τι, παρέχω στον εαυτό μου φαγητό ή ποτό, σε Ξεν. Παθ., τὰ προσφερόμενα, τροφή, φαγητό, ποτό, στον ίδ. 2. επιδεικνύω, φιλοτιμίαν ὑμῖν, σε Κ.Δ. 3. εφαρμόζω, βάζω σε εφαρμογή, σε Πολύβ. προσ-φεύγω, μέλ. -φεύξομαι, καταφεύγω σε κάποιον για να βρω άσυλο, τινί, σε Πλούτ. προσφευκτέον, ρημ. επίθ., αυτός που πρέπει κάποιος να του ασκήσει επιπλέον δίωξη, σε Δημ. πρόσ-φημι, κυρίως χρησιμ. σε γʹ ενικ. αορ. βʹ προσέφη μιλώ σε, προσφωνώ, απευθύνομαι σε, τινα, σε Όμηρ., Ησίοδ. απόλ., σε Όμηρ. επίσης Μέσ. απαρ. προσφάσθαι, σε Ομήρ. Οδ. προσ-φθέγγομαι, Δωρ. ποτί-φθ-, 1. αποθ., προσφωνώ, προσαγορεύω, αποκαλώ, χαιρετώ, τινα, σε Ευρ. 2. προσφωνώ κάποιον με το όνομα του, ονομάζω, σε Πίνδ.

11 προσ-φθεγκτός, Δωρ. ποτί-φθ-, -ον, I. προσφωνούμενος, αυτός προς τον οποίο απευθύνεται χαιρετισμός, σοῦ φωνῆς, με τη φωνή σου, σε Σοφ. II. Ενεργ., αυτός που χαιρετά, σε Ανθ. πρόσφθεγμα, -ατος, τό, προσφώνηση, χαιρετισμός, σε Τραγ. πρόσ-φθογγος, -ον, προσφωνητικός, χαιρετιστικός, μῦθοι πρόσφθογγοι, λόγοι χαιρετιστικοί, σε Αισχύλ. προσ-φθονέω, μέλ. -ήσω, εναντιώνομαι σε κάποιον μέσω του φθόνου, σε Πλούτ. προσφίλεια[ῐ], ἡ, καλοσύνη, καλή θέληση, ευμένεια, σε Αισχύλ. προσ-φῐλής, -ές (φιλέω) I. αγαπητός, αγαπημένος, τῶν ἡλίκων προσφιλεστάτῳ, σε Ηρόδ. προσφιλέες τῷ βασιλέϊ, αγαπητοί, φίλοι, στον ίδ. λέγεται για πράγματα, ευχάριστος, αρεστός, ευάρεστος, αγαπητός, Λατ. gratus, σε Αισχύλ., Σοφ. II. Ενεργ., λέγεται για πρόσωπα, αυτός που έχει καλή διάθεση, ευχάριστος, διατεθειμένος ευνοϊκά, ευμενής, σε Σοφ., Θουκ. επίρρ. -λῶς, ευχάριστα, ευμενώς, σε Σοφ. προσφιλὴς ἔχειν τινί, διάκειμαι ευμενώς απέναντι σε κάποιον, σε Ξεν. προσ-φῐλοκᾰλέω, μέλ. -ήσω, προσθέτω, στολίζω από αγάπη στη μεγαλοπρέπεια, με φιλοκαλία, σε Στράβ. προσ-φῐλονεικέω, μέλ. -ήσω, φιλονικώ, ανταγωνίζομαι με κάποιον σε κάτι, τινι πρός τι, σε Πολύβ. προσ-φῐλοσοφέω, μέλ. -ήσω, I. διαλογίζομαι ακόμα περισσότερο σε κάτι, τινί, σε Λουκ. II. φιλοσοφώ με κάποιον άλλο, με δοτ. προσ., στον ίδ. προσ-φοιτάω, μέλ. -ήσω, πηγαίνω κάπου συχνά, συχνάζω, προσφεύγω σε ένα μέρος, σε Δημ. κ.λπ. προσφοιτάω τινί, επισκέπτομαι συνεχώς, συχνάζω, σε Στράβ. προσφορά, ἡ (προσφέρω), I. προσκόμιση, προσαγωγή, χρήση, σε Πλάτ. II. 1. (από Παθ.), αυτό που φέρεται σε κάποιον ή κάτι, προσθήκη, αύξηση, σε Σοφ. 2. προσθήκη, όφελος, πλεονέκτημα, στον ίδ. δώρο, σε Θεόκρ. προσφορά, σε Κ.Δ. προσφορέω, φέρνω προς, εισάγω, προσάγω, σε Ηρόδ., Ξεν. προσφόρημα, -ατος, τό, τα χρειώδη, τροφή, τρόφιμα, σε Ευρ. πρόσ-φορος, Δωρ. ποτί-, -ον (προσφέρω), 1. χρήσιμος, ωφέλιμος, επωφελής, σε Ηρόδ., Σοφ. απόλ., ἔχοντας τὰ πρόσφορα, σε Ηρόδ., Θουκ. 2. κατάλληλος, αρμόζων, άξιος, σε Πίνδ. με δοτ., στον ίδ., Ευρ. κ.λπ. με απαρ., οὐ πρόσφορον μολεῖν, δεν είναι πρέπον ή ταιριαστό να πάω, σε Αισχύλ. 3. πρόσφορον, τό, αυτό που είναι ταιριαστό ή κατάλληλο, σε Αριστοφ. πρόσφορα, τά, οι κατάλληλες περιποιήσεις, σε Αισχύλ. τὰ πρόσφορα, όλα τα πρέποντα ή τα οφειλόμενα πράγματα (για τους νεκρούς), σε Ευρ. τὰ πρόσφορα, ως επίρρ., καταλλήλως, στον ίδ. προσφυής, -ές (προσφύω), 1. αυτός που φυτρώνει, που αναπτύσσεται επάνω σε ή προερχόμενος από, προσκολλημένος σε, ἔκ τινος, σε Ομήρ. Οδ. 2. προσφυής τινι, προσκολλημένος ή αφοσιωμένος σε, σε Πλάτ. επίρρ. -ῶς, Ιων. -έως, προσφυέως λέγειν, μιλώ καταλλήλως, σε Ηρόδ. προσ-φύω, μέλ. -φύσω [ῡ], αόρ. αʹ -έφῡσα I. κάνω κάτι να φυτρώσει μεταφ., κάνω κάτι σίγουρο, επιβεβαιώνω, σε Αισχύλ., Αριστοφ. II. Παθ. ή Μέσ., μέλ. -φύσομαι, Ενεργ. με αόρ. βʹ ἔφυν, παρακ. -πέφῡκα φυτρώνω, αναπτύσσομαι σε ή επάνω σε, με δοτ., σε Ευρ. μεταφ., προσκολλώμαι, τῷ προσφυὲς ἐχόμην, σε Ομήρ. Οδ. και απόλ., προσφῦσα, σε Ομήρ. Ιλ. λέγεται για ψάρια, τὠγκίστρῳ ποτεφύετο, σε Θεόκρ.

12 προσ-φωνέω, μέλ. -ήσω, I. 1. καλώ ή μιλώ σε, προσφωνώ, φωνάζω σε, απευθύνομαι σε, τινά, σε Όμηρ. κ.λπ. απόλ., σε Ομήρ. Οδ. τοῖσιν προσεφώνεε, τους προσφώνησε με αυτές τις λέξεις, στο ίδ. (αλλά με δοτ. προσ., σε Κ.Δ.) με διπλή αιτ., απευθύνω λόγους σε κάποιον, σε Ομήρ. Ιλ., Ευρ. 2. καλώ με το όνομα του, σε Ευρ. II. με αιτ. πράγμ., προφέρω, λέγω, σε Σοφ. προσ-φωνήεις, -εσσα, -εν, αυτός που προσφωνεί, ικανός να προσφωνήσει, σε Ομήρ. Οδ., στον Δωρ. τύπο ποτι-φωνήεις. προσ-φώνημα, -ατος, τό, αυτό που απευθύνεται προς κάποιον άλλον, προσφώνηση, σε Σοφ., Ευρ. προσφώνησις, ἡ, προσφώνηση, αφιέρωση, σε Πλούτ. προσ-χαίρω, χαίρομαι με, τινί, σε Πλούτ. προσ-χᾰρίζομαι, αποθ., κάνω για χάρη κάποιου, τινί, σε Ξεν. τινί τι, δωρίζω επιπλέον, σε Στράβ. προσ-χάσκω, αόρ. βʹ -έχᾰνον, παρακ. με ενεστ. σημασία προσκέχηνα χάσκω ή κοιτάζω με ανοιχτό το στόμα κάποιον, μὴ χαμαιπετὲς βοάμα προσχάνῃς ἐμοί, μην προσπέσεις μπροστά μου με μεγάλες κραυγές, σε Αισχύλ. προσχεθεῖν, απαρ. αορ. βʹ του προέχω (βλ. σχέθω), κρατώ κάτι μπροστά για προστασία, Μέσ., αποκρούω από εμένα, σε Θεόκρ. προσ-χέω, μέλ. -χεῶ, στάζω σε ή επάνω, σε Λουκ. πρόσχημα, -ατος, τό (προ-έχω), αυτό που κρατιέται μπροστά για προφύλαξη, απ' όπου: I. παραπέτασμα, προκάλυμμα, σε Θουκ. πρόφαση, προσποίηση, πρόσχημα, φαινομενική αιτία, σε Σοφ. ομοίως, πρόσχημα τοῦ λόγου, σε Ηρόδ. πρόσχημα ποιεῖσθαι ὡς ἐπ' Ἀθήνας ἐλαύνει, χρησιμοποιώ πρόσχημα ή τέχνασμα για να προχωρήσω εναντίον της Αθήνας, στον ίδ. με απαρ., πρόσχημα ποιούμενοι μὴ προδώσειν, προφασιζόμενοι ότι δεν θα προδώσουν, σε Θουκ. επίσης, πρόσχημα ποιεῖσθαί τι, τοποθετώ μπροστά παραπέτασμα ή προσωπείο, σε Πλάτ. πρόσχημα, ως αιτ. απόλ., κατά πρόφαση, ψευδώς, σε Ηρόδ. II. κόσμημα, στολίδι, όπως η Μίλητος ονομάζεται πρόσχημα τῆς Ἰωνίης, το κύριο στολίδι της Ιωνίας, στον ίδ. και οι Πυθικοί αγώνες, τὸκλεινὸν Ἑλλάδος πρόσχημα ἀγῶνος, σε Σοφ. πρόσχημα τῆς τραγῳδίας, επίδειξη της τραγωδίας, σε Αριστοφ. πρό-σχισμα, -ατος, τό, παπούτσι που έχει άνοιγμα μπροστά, σε Αριστ. προσχόω, αρχ. ενεστ. του προσχώννυμι. προσ-χρῄζω, μέλ. -ῄσω, Ιων. -χρηΐζω, μέλ. -ηΐσω χρειάζομαι επιπλέον, με γεν., σε Ηρόδ., Σοφ. με γεν. προσ. και απαρ., προσχρηΐζω ὑμέων πείθεσθαι, απαιτώ να υπακούετε, σε Ηρόδ. με απαρ. μόνο, τίπροσχρῄζων μαθεῖν; σε Σοφ. πᾶν ὅπερ προσχρῄζετε (ενν. πυθέσθαι), σε Αισχύλ. προσ-χρίμπτω, Δωρ. ποτι-, μέλ. -ψω, έρχομαι κοντά, αγγίζω, πλησιάζω, σε Αισχύλ. πρόσχῠσις, ἡ (προσχέω), ράντισμα, ψέκασμα, σε Κ.Δ. πρόσχωμα, -ατος, τό, εναπόθεση λάσπης που μεταφέρεται από το νερό, πρόσχωμα Νείλου, λέγεται για το Δέλτα του Νείλου, σε Αισχύλ. προσ-χώννῡμι και -ύω αόρ. αʹ προσέχωσα ενεστ. προσ-χόω, επίσης στον Θουκ. συσσωρεύω επιπλέον λάσπη I. 1. πρ. ταῦτα τὰ χωρία, σχηματίζω, μορφοποιώ νέα εδάφη με εναπόθεση λάσπης, λέγεται για ποταμούς, σε Ηρόδ. 2. φράζω με λάσπη, γεμίζω με λάσπη, τὸν ἀγκῶνα (τοῦ Νείλου), στον ίδ. απόλ., ὁ ποταμὸς προσχοῖ ἀεί, σχηματίζει ακατάπαυστα νέες προσχώσεις, σε Θουκ. II. ρίχνω χώμα προς τη γη Παθ., ᾗ προσεχοῦτο (τὸ τεῖχος), όπου ριχνόταν χώμα στον τοίχο, στον ίδ.

13 προσχωρέω, μέλ. -ήσω και -ήσομαι, I. πηγαίνω προς, πλησιάζω, με δοτ., σε Ηρόδ., Θουκ. απόλ., σε Ξεν. II. 1. έρχομαι ή προσέρχομαι σε, συντάσσομαι, τινί ή πρός τινα, σε Ηρόδ., Αττ. απόλ., σε Θουκ. επίσης, προσχωρέω ἐςὁμολογίαν ή ὁμολογίᾳ, σε Ηρόδ., Θουκ. 2. συμφωνώ με μια άποψη, παραδέχομαι, σε Ηρόδ. προσχωρέω λόγοις τινός, σε Σοφ. παραδέχομαι, σε Ευρ. 3. πλησιάζω, δηλ. συμφωνώ με, μοιάζω, τινί, στον ίδ. προσχώρησις, ἡ, πορεία προς κάπου, προσέγγιση, σε Ξεν. πρόσ-χωρος, -ον (χώρα), I. αυτός που βρίσκεται δίπλα, πλησιόχωρος, γειτονικός, όμορος, σε Ηρόδ. πρόσχωσις, ἡ, I. = πρόσχωμα, σε Θουκ. II. ανάχωμα, σωρός που σηκώνει κάποιος, που υψώνεται εναντίον, στον ίδ. προσ-ψαύω, Δωρ. ποτι-, μέλ. -σω, αγγίζω, άπτομαι, τινί, σε Πίνδ. απόλ., σε Σοφ. προσ-ψηφίζομαι, μέλ. Αττ. -ιοῦμαι Μέσ., ψηφίζομαι επιπλέον, παρέχω με την πλειονότητα των ψήφων, σε Πλούτ. προσ-ψύχω[ῡ] (ψυχή), αφοσιώνομαι με την καρδιά και το σώμα, ολοκληρωτικά, σε Ανθ. πρόσω, ποιητ. πρόσσω Δωρ. και αρχ. Αττ. πόρσω μεταγεν. Αττ. πόρρω ομαλ. συγκρ. και υπερθ. προσωτέρω, προσωτάτω, βλ. προσωτέρω ποιητ. πόρσιον, πόρσιστα, σε Πίνδ. (πρό) Α. απόλ.: I. λέγεται για τόπο, προς τα εμπρός, περαιτέρω, εις το εξής, σε Όμηρ. κ.λπ. μὴ πόρσω φωνεῖν, μη μιλάς περισσότερο, στον ίδ. μηκέτι πάπταινε πόρσιον, σε Πίνδ. επίσης με άρθρο, πορεύεσθαι αἰεὶ τὸ πρόσω, σε Ηρόδ. ἰέναι τοῦ πρόσω, σε Ξεν. II. 1. λέγεται για απόσταση, μακριά από, πολύ μακριά, σε μεγάλη απόσταση, σε Πίνδ. ἐγγύς, οὐ πρόσω βεβηκώς, σε Ευρ. 2. πάρα πολύ μακριά, σε Πλάτ. III. λέγεται για χρόνο, μπροστά, στο μέλλον, πρόσσω καὶ ὀπίσσω, βλ. ὀπίσω στο εξής, από εδώ κι εμπρός, σε Αισχύλ. ὡςπόρσιστα, όσο είναι δυνατόν αργά, σε Πίνδ. ἤδη πόρρω τῆς ἡμέρας οὔσης, αργά κατά πολύ, σε Αισχίν.Β. με γεν.: I. 1. λέγεται για τόπο, πέραν, πρόσωτοῦ ποταμοῦ, σε Ξεν. μεταφ., πρόσω ἀρετῆς ἀνήκειν, σε μεγάλο βαθμό αρετής, σε Ηρόδ. πόρρω τῆς μοχθηρίας, σε μεγάλο βαθμό κακίας, σε Ξεν. κ.λπ. επίσης με άρθρο, προβήσομαι ἐς τὸ πρόσω τοῦ λόγου, σε Ηρόδ. ἐς τὸ πρόσω μεγάθεος τιμᾶσθαι, τιμώμαι σε μεγάλο βαθμό λαμπρότητας, δηλ. εξαιρετικά, στον ίδ. II. λέγεται για απόσταση, μακριά, σε απόσταση, οὐ πρόσω τοῦ Ἑλλησπόντου, στον ίδ. μεταφ., πρόσω δικαίων, σε Αισχύλ. πόρρω εἶναι τοῦ οἴεσθαι, σε Πλάτ. επίσης ακολουθ. από πρόθ. ἀπό, πρόσω ἀπὸ τῶν φορτίων, σε Ηρόδ. ἀπὸ τοῦ τείχους, σε Ξεν. III. λέγεται για χρόνο, πρόσω τῆς νυκτός, αργά τη νύχτα, σε Ηρόδ., Πλάτ. μέχρι τῆς ἡμέρας, σε Ξεν. προσῳδία, ἡ (ᾠδή), I. τραγούδι που άδεται με μουσική από όργανα. II. τόνος ή προφορά συλλαβής, σε Πλάτ. προσ-ῳδός, -όν (ᾠδή), αυτός που βρίσκεται σε αρμονία, μελωδικός, αρμονικός, σε Ευρ. με δοτ., προσῳδὸς ἡ τύχη τὠμῷ πάθει, στον ίδ. πρόσωθεν, Αττ. πόρρωθεν, Επικ. πρόσσοθεν, επίρρ. (πρόσω) I. από μακριά, σε Ομήρ. Ιλ., Τραγ. κ.λπ. συγκρ. πορρωτέρωθεν, από μακρινό σημείο, σε Ισοκρ. II. λέγεται για χρόνο, από πολύ καιρό, σε Ευρ., Πλάτ. κ.λπ. προσ-ωνέομαι, αποθ., αγοράζω επιπλέον, σε Ξεν., Δημ. προσ-ωνῠμία, ἡ (ὄνομα), επωνυμία, σε Πλούτ. προσώπατα, τά, αρχ. Επικ. πληθ. της λέξης πρόσωπον. προσωπεῖον, τό (πρόσωπον), προσωπίδα, μάσκα, σε Λουκ. προσωποληπτέω, μεροληπτώ, κάνω διακρίσεις, σε Κ.Δ.

14 προσωπο-λήπτης, -ου, ὁ (λαμβάνω), αυτός που χαρίζεται στους ανθρώπους, μεροληπτικός, σε Κ.Δ. προσωποληψία, ἡ, μεροληψία, σε Κ.Δ. πρόσ-ωπον, τό, πληθ. πρόσωπα, Επικ. προσώπατα, δοτ. προσώπασι (ὤψ) I. πρόσωπο, όψη, παρουσιαστικό, κυρίως στον πληθ., ακόμη και για έναν μόνο άνθρωπο, σε Όμηρ., Σοφ. κ.λπ. βλέπειν τινὰ εἰς πρόσωπον, σε Ευρ. ἐς πρόσωπόν τινος ἀφικέσθαι, έρχομαι ενώπιον του, στον ίδ. κατὰ πρόσωπον, μπροστά, με το πρόσωπο στραμμένο ενώπιον, αυτοπροσώπως, σε Θουκ. κ.λπ. ἡ κατὰ πρόσωπον ἔντευξις, πρόσωπο με πρόσωπο, «τετ-α-τετ», σε Πλούτ. επίσης, πρὸς τὸ πρόσωπον, σε Ξεν. λαμβάνειν πρόσωπόν τινος = προσωποληπτεῖν τινα, σε Κ.Δ. μεταφ., ἀρχομένου πρόσωπον ἔργου, σε Πίνδ. II. εμφάνιση κάποιου, όψη, φυσιογνωμία, Λατ. vultus instantis tyranni, σε Σοφ. III. 1. = προσωπεῖον, προσωπίδα, μάσκα, σε Δημ., Αριστ. 2. εξωτερική εμφάνιση, ομορφιά, σε Πίνδ. IV.πρόσωπο, άνθρωπος, σε Κ.Δ. κ.λπ. προσώπῳ, σε προσωπική παρουσία, στο ίδ. προσωτέρω, Αττ. πορρωτέρω, συγκρ. του πρόσω I. 1. περαιτέρω, πιο πέρα, σε Ηρόδ. με γεν., περαιτέρω από, στον ίδ. πορρωτέρω τοῦ καιροῦ, σε Ξεν. επίσης με άρθρο, τὸ προσωτέρω, σε Ηρόδ. 2. μακριά από, τῶν πυλῶν, σε Πλούτ. II. 1. υπερθ. προσωτάτω, Αττ. πορρωτάτω, πολύ μακριά, σε Ξεν. τὰ προσωτάτω, τα πιο απομακρυσμένα μέρη, σε Ηρόδ. επίσης, προσώτατα, στον ίδ. ὡς προσωτάτω, όσο το δυνατόν πιο μακριά, σε Σοφ. 2. με γεν., πολύ πιο πέρα από, σε Πλάτ. προσ-ωφελέω, μέλ. -ήσω, βοηθώ ή επικουρώ επιπλέον, συνεισφέρω βοήθεια, τινά, σε Ηρόδ., Ευρ. επίσης με δοτ., όπως ἐπωφελέω, σε Ηρόδ., Ευρ. προσωφέλημα, τό, βοήθεια ή αρωγή σε κάτι, με γεν., σε Ευρ. προσωφέλησις, ἡ, βοήθεια, αρωγή, όφελος, σε Σοφ. προσωφελητέον, ρημ. επίθ., πρέπει κάποιος να βοηθήσει, σε Ξεν. πρόταγμα, -ατος, τό (προτάσσω), προφυλακή, εμπροσθοφυλακή, σε Πλούτ. προταινί[ῐ], επίρρ. (πρό), μπροστά από, με γεν., σε Ευρ. προτακτέον, ρημ. επίθ. του προτάσσω 1. αυτό που πρέπει κάποιος να τοποθετήσει μπροστά, σε Ξεν. 2. αυτό που πρέπει κάποιος να προτιμήσει, τί τινος, σε Αισχίν. πρότακτος, -ον, τοποθετημένος μπροστά, προτεταγμένος, οἱ πρότακτοι, προφυλακή, εμπροσθοφυλακή, σε Πλούτ. προ-τᾰμιεῖον, τό, δωμάτιο μπροστά από την αποθήκη, σε Ξεν. προ-τᾰμιεύω, μέλ. -σω, αποταμιεύω εκ των προτέρων, σε Λουκ. προτάμνω, Ιων. αντί προτέμνω. προ-ταρβέω, μέλ. -ήσω, I. φοβάμαι εκ των προτέρων, σε Αισχύλ. με απαρ., σε Ευρ. II. ανησυχώ για κάποιον, τινός, σε Σοφ. πρό-τᾰσις, ἡ (προτείνομαι), πρόταση, δήλωση, δεδομένο συλλογισμού ή επιχειρήματος, σε Αριστ. προ-τάσσω, Αττ. -ττω, μέλ. -ξω, I. τοποθετώ ή βάζω μπροστά, προτάσσω σφῶν αὐτῶν Ἀστύμαχον, τον τοποθετώ πριν από τους άλλους, ως ομιλητή, σε Θουκ. Μέσ., προετάξατο τῆς φάλαγγος τοὺς ἱππέας, τοποθέτησε τους ιππείς μπροστά από αυτή, σε Ξεν. Παθ., στέκομαι μπροστά από κάποιον έτσι ώστε να τον προστατεύω, να τον προασπιστώ, σε Αισχύλ. τὸ προταχθέν, οἱ προτεταγμένοι, οι μπροστινές σειρές, προφυλακή, εμπροσθοφυλακή, σε Ξεν. II. γενικά, ορίζω ή καθορίζω εκ των προτέρων, χρόνον, σε Σοφ. προ-τέγιον, τό (τέγος), μπροστινό μέρος στέγης, γείσο, σε Πλούτ.

15 προ-τείνω, μέλ. -τενῶ, I. 1. τεντώνω, απλώνω προς τα εμπρός, σε Ξεν. 2. εκθέτω σε κίνδυνο, σε Σοφ. 3. μεταφ., προβάλλω ως πρόφαση ή δικαιολογία, σε Ηρόδ., Σοφ. κ.λπ. II. 1. τεντώνω, απλώνω τα χέρια προς τα εμπρός ως ικέτης, σε Ηρόδ. κ.λπ. (ομοίως επίσης στη Μέσ., στον ίδ.) προτείνω τινὶ χεῖρα, σε Σοφ. αμτβ., εκτείνομαι προς τα εμπρός ή μακριά, εἰς τὸ πέλαγος, σε Πλάτ. 2. προτείνειν δεξιάν, την προσφέρω ως απόδειξη πίστεως, σε Σοφ. κ.λπ. ομοίως στη Μέσ., σε Ηρόδ., Πλάτ. 3. προβάλλω, προτείνω, Λατ. ostentare, σε Ηρόδ., Αισχύλ. κ.λπ. ομοίως στη Μέσ., σε Ηρόδ., Πλάτ. 4. προβάλλω ως ένσταση, σε Δημ. ομοίως στη Μέσ., σε Πλάτ. 5. στη Μέσ., μισθὸν προτείνεσθαι, απαιτώ ως αμοιβή, σε Ηρόδ. προ-τέλειος, -ον (τέλος), I. ο πριν τον καθαγιασμό ως ουσ. προ-τέλεια (ενν. ἱερά), τά, θυσία που προσφέρεται πριν από κάθε ενέργεια, προτέλεια ναῶν, όπως θυσία που προσφέρεται υπέρ των πλοίων, σε Αισχύλ. προτέλεια παιδός, θυσία πριν από το γάμο, σε Ευρ. II. γενικά, αρχή, ἐν προτελείοις κάμακος, κατά τους προημιτελικούς, προκαταρκτικούς αγώνες, σε Αισχύλ. ἐν βιότου προτελείῳ, στον ίδ. προ-τελέω, μέλ. -έσω, I. πληρώνω ως φόρο αίματος ή φόρο υποτέλειας, και γενικά πληρώνω ή δαπανώ εκ των προτέρων, προκαταβάλλω, τί τινι, σε Ξεν. II. μυώ αρχικά, σε Λουκ. προτελίζω, προσφέρω πριν τον γάμο, σε Ευρ. προ-τεμένισμα, -ατος, τό (τέμενος), περίβολος ή είσοδος ναού, σε Θουκ. προ-τέμνω, Ιων. και Επικ. -τάμνω μέλ. -τεμῶ, αόρ. βʹ προὔτᾰμον I. περικόπτω εκ των προτέρων, σε Ομήρ. Ιλ. II. αποκόπτω το επάνω μέρος ή απλώς κόβω, Λατ. praecidere, σε Ομήρ. Οδ. III. Μέσ., κόβω μπροστά σε κάποιον, εἰ ὦλκα διηνεκέα προταμοίμην, εάν στο όργωμα ανοίξω ένα μεγάλο αυλάκι μπροστά μου, στο ίδ. προτενθεύω, δοκιμάζω ή γεύομαι εκ των προτέρων κάτι γενικά, ξερογλείφομαι, σε Αριστοφ.

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει Κύριε των Δυνάμεων «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Πώς ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Ο Χριστός είναι δύναμη. «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Άραγε τί θέλουν να πουν αυτά τα λόγια; Κάτι καλό όμως

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο [τα βασικά]

Το αντικείμενο [τα βασικά] Το αντικείμενο [τα βασικά] Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ) Τι είναι το αντικείμενο; Αντικείμενο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

μεσοτομέω, μέλ. -ήσω, κόβω στη μέση, κόβω στα δύο, χωρίζω στη μέση, σε Πλάτ., Ξεν. μεσό-τομος, ποιητ. μεσσ-, -ον (τέμνω), κομμένος στη μέση, σε Ανθ.

μεσοτομέω, μέλ. -ήσω, κόβω στη μέση, κόβω στα δύο, χωρίζω στη μέση, σε Πλάτ., Ξεν. μεσό-τομος, ποιητ. μεσσ-, -ον (τέμνω), κομμένος στη μέση, σε Ανθ. μεσοτομέω, μέλ. -ήσω, κόβω στη μέση, κόβω στα δύο, χωρίζω στη μέση, σε Πλάτ., Ξεν. μεσό-τομος, ποιητ. μεσσ-, -ον (τέμνω), κομμένος στη μέση, σε Ανθ. μεσ-ουράνημα, τό (οὐρανός), ο χώρος μεταξύ γης και ουρανού,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΕΡΑ Ευλογημένη τρεις φορές Του Οκτώβρη αυτή η μέρα, Που διώξανε τους Ιταλούς Απ την Ελλάδα πέρα. Ευλογημένος ο λαός που απάντησε το όχι ευλογημένος ο στρατός που με τη ξιφολόγχη, πάνω στην

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Εκμυστηρεύσεις. Πετρίδης Σωτήρης.

Εκμυστηρεύσεις. Πετρίδης Σωτήρης. Εκμυστηρεύσεις Πετρίδης Σωτήρης Email: sotospetridis@yahoo.gr 1 1.ΕΚΚΛΗΣΙΑ/ΕΣΩΤ-ΝΥΧΤΑ Η εκκλησία είναι κλειστή και ο µόνος φωτισµός που υπάρχει είναι από τα κεριά. Στα στασίδια δεν υπάρχει κόσµος. Ένας

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo!

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo! Σε παρακαλούμε, Κύριε, χάρη στη μεσιτεία της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας και του Αγίου Ιωσήφ, να διατηρείς σταθερά τις οικογένειές μας στην αγάπη και στην ειρήνη σου. Από αγνή Παρθένο, μια νύχτα μυστική

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Η γυναίκα ως σύζυγος και μητέρα Η γυναίκα ως πολεμικό λάφυρο Γυναίκα και επιτάφιες τιμές ηρώων Η τύχη του γυναικείου πληθυσμού μετά την άλωση μιας πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας ΘΥΜΑΜΑΙ; Πρόσωπα Ήρωας: Λούκας Αφηγητής 1: Φράνσις Παιδί 1: Ματθαίος Παιδί 2: Αιµίλιος Βασίλης (αγόρι):δηµήτρης Ελένη (κορίτσι): Αιµιλία Ήλιος: Περικλής Θάλασσα: Θεοδώρα 2 ΘΥΜΑΜΑΙ; CD 1 Ήχος Θάλασσας Bίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Το ερωτικό παιχνίδι του άντρα και της γυναίκας είναι μια μικρή εκδήλωση του παιχνιδιού όλης της ζωής. Το ζευγάρι γνωρίζει και ζει τους κραδασμούς που το διαπερνούν, συμμετέχοντας έτσι στις δονήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά παιχνίδια

Παραδοσιακά παιχνίδια Ενότητα 11 Περιγράφουμε πώς παίζονται διάφορα παιχνίδια Κατανοούμε και δίνουμε οδηγίες για να παίξουμε παιχνίδια Ξεχωρίζουμε τις εγκλίσεις των ρημάτων Χρησιμοποιούμε απρόσωπα ρήματα Κλίνουμε επίθετα σε

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο smartclass.gr

Φροντιστήριο smartclass.gr Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Α.1. Επομένως, ούτε εκ φύσεως ούτε αντίθετα από τη φύση μας δημιουργούνται

Διαβάστε περισσότερα

http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς

http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς Εκείνοι που κατηγορούν τους ανθρώπους ότι τρέχουν διαρκώς πίσω

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ THE G C SCHOOL OF CAREERS ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ Χρόνος: 40 λεπτά Αυτό το γραπτό αποτελείται από 5 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Μπούτρου. Εργασία για το βιβλίο «Παπούτσια με φτερά»

Αναστασία Μπούτρου. Εργασία για το βιβλίο «Παπούτσια με φτερά» Αναστασία Μπούτρου Εργασία για το βιβλίο «Παπούτσια με φτερά» α) Αν κάποιος έχει φαντασία, μπορεί και φαντάζεται έναν καλύτερο κόσμο. Κλείνει τα μάτια του και βλέπει αυτό που ποθεί. Αυτό το απόσπασμα εννοεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ. καί ὑπερενεγκόντες ναῦς ἀποκομίζονται: κύρια πρόταση ἀποκομίζονται: ρήμα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ. καί ὑπερενεγκόντες ναῦς ἀποκομίζονται: κύρια πρόταση ἀποκομίζονται: ρήμα ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Συντακτική ανάλυση Οἱ μέν οὖν παρά τήν γῆν: κύρια πρόταση ἐκομίζοντο: ρήμα οἱ Πελοποννήσιοι: υποκ. τῆς νυκτός: γεν. του χρόνου εὐθύς: επιρ. προσδ. χρόνου κατά τάχος: ΠΣ τρόπου ἐπ οἴκου: ΠΣ κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 441-581) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. ΚΡΕΩΝ: Σε σένα, σε σένα μιλώ, που σκύβεις το κεφάλι στο έδαφος,ομολογείς ή αρνείσαι ότι τα έκανες αυτά εδώ;

Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 441-581) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. ΚΡΕΩΝ: Σε σένα, σε σένα μιλώ, που σκύβεις το κεφάλι στο έδαφος,ομολογείς ή αρνείσαι ότι τα έκανες αυτά εδώ; «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 441-581) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΡΕΩΝ: Σε σένα, σε σένα μιλώ, που σκύβεις το κεφάλι στο έδαφος,ομολογείς ή αρνείσαι ότι τα έκανες αυτά εδώ; ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Και ομολογώ ότι τα έκανα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εφτά ξύλινα αλογάκια κι ένα αληθινό Αν έχεις τύχη Η μεγάλη καφετιά αρκούδα κι εμείς... 37

Περιεχόμενα. Εφτά ξύλινα αλογάκια κι ένα αληθινό Αν έχεις τύχη Η μεγάλη καφετιά αρκούδα κι εμείς... 37 Περιεχόμενα Εφτά ξύλινα αλογάκια κι ένα αληθινό............. 11 Αν έχεις τύχη..................................... 21 Η μεγάλη καφετιά αρκούδα κι εμείς............... 37 7199_alogaki_pasxalitsa_arkouda:7199_alogaki_pasxalitsa_arkouda

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Περὶ Εἰρήνης Λόγος ή Συµµαχικὸς Προοίµιο (απόσπασµα)

Περὶ Εἰρήνης Λόγος ή Συµµαχικὸς Προοίµιο (απόσπασµα) Περὶ Εἰρήνης Λόγος ή Συµµαχικὸς Προοίµιο (απόσπασµα) 1-2 «Η σπουδαιότητα του θέµατος «περί πολέµου και ειρήνης» είναι µεγάλη για τους ανθρώπους. Το θέµα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ζωή τους» 1. Ερµηνευτικές

Διαβάστε περισσότερα

καταλήξεις ασυναίρετων της β' κλίσης Ενικός ον. γεν. δοτ. αιτ. κλ. -ον -ου -ῳ -ον -ον -ος -ου -ῳ -ον -ε Πληθυντικός -οι -ων -οις -ους -οι

καταλήξεις ασυναίρετων της β' κλίσης Ενικός ον. γεν. δοτ. αιτ. κλ. -ον -ου -ῳ -ον -ον -ος -ου -ῳ -ον -ε Πληθυντικός -οι -ων -οις -ους -οι Η δεύτερη κλίση περιλαμβάνει ονόματα: αρσενικά και θηλυκά σε: -ος ουδέτερα σε: -ον συνηρημένα σε: -ους, -ουν αττικόκλιτα αρσενικά και θηλυκά σε: -ως, ουδέτερα σε: -ων Τα αρσενικά και τα θηλυκά της β' κλίσης

Διαβάστε περισσότερα

4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ. για ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον

4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ. για ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον 4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ για ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον Το βιβλίο αυτό ανήκει στ μαθητ της τάξης Όνομα: Επίθετο:. Όνομα πατέρα:. Όνομα μητέρας: Διεύθυνση σπιτιού:. Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Εμπιστεύομαι τον εαυτό μου! Είμαι παρόν στη ζωή. Εμπιστεύομαι τη ζωή! Είμαι εγώ και είμαι καλά. Επιλέγω να κοιτάζω με όμορφο τρόπο τον εαυτό μου

Εμπιστεύομαι τον εαυτό μου! Είμαι παρόν στη ζωή. Εμπιστεύομαι τη ζωή! Είμαι εγώ και είμαι καλά. Επιλέγω να κοιτάζω με όμορφο τρόπο τον εαυτό μου Εμπιστεύομαι τον εαυτό μου! Είμαι παρόν στη ζωή Επιλέγω να κοιτάζω με όμορφο τρόπο τον εαυτό μου Εμπιστεύομαι τη ζωή! Έφτασα εδώ με το ένστικτό μου, κι αυτό ξέρει Είμαι εγώ και είμαι καλά Κάθε εμπόδιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίο Ελληνικό Δράμα: Αισχύλος - Σοφοκλής Ενότητα 12: Ο Αἴας του Σοφοκλή Στίχοι του Γ επεισοδίου

Αρχαίο Ελληνικό Δράμα: Αισχύλος - Σοφοκλής Ενότητα 12: Ο Αἴας του Σοφοκλή Στίχοι του Γ επεισοδίου Αρχαίο Ελληνικό Δράμα: Αισχύλος - Σοφοκλής Ενότητα 12: Ο Αἴας του Σοφοκλή Στίχοι 815-865 του Γ επεισοδίου Ευφημία Καρακάντζα Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Greek Competition 2014

Kangourou Greek Competition 2014 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Greek Competition 2014 Level 3 4 Γ - Δ Δημοτικού 15 Νοεμβρίου/November 2014 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 12 = 3 βαθμοί η

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη...

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... τον Δάσκαλο μου, Γιώργο Καραθάνο την Μητέρα μου Καλλιόπη και τον γιο μου Ηλία-Μάριο... Ευχαριστώ! 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η απρόσωπη σύνταξη στα ν.ε. Απρόσωπα ρήματα είναι : α) τα ρήματα που σχηματίζονται μόνο στο γ' ενικό πρόσωπο: πρέπει, πρόκειται, επείγει κ.ά.

Η απρόσωπη σύνταξη στα ν.ε. Απρόσωπα ρήματα είναι : α) τα ρήματα που σχηματίζονται μόνο στο γ' ενικό πρόσωπο: πρέπει, πρόκειται, επείγει κ.ά. Η απρόσωπη σύνταξη στα ν.ε. Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Προτού μιλήσουμε για την απρόσωπη σύνταξη στα αρχαία ελληνικά (α.ε.), ας την δούμε πρώτα στα νέα ελληνικά (ν.ε.). Υπάρχουν άραγε απρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

Μια μικρή... μεγάλη καρδιά. ο Άγιος Ταρσίζιος

Μια μικρή... μεγάλη καρδιά. ο Άγιος Ταρσίζιος Μια μικρή... μεγάλη καρδιά ο Άγιος Ταρσίζιος Κατερίνα Διαμαντοπούλου-Τσιμούρη Μια μικρή... μεγάλη καρδιά ο Άγιος Ταρσίζιος Eικονογράφηση: π. Αναστάσιος Βασιλόπουλος Α εκδοση: Φεβρουάριος 2011 ISBN: 978-960-6719-89-9

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΨΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΨΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΨΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Τα τραγούδια των ανθρώπων μιλούσαν και μιλούν πάντα για τη μαγεία της γυναίκας. Μιλούν και τραγουδούν, άλλοτε με χαρά κι άλλοτε με θλίψη και με καημό, για τον ρόλο που η γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

ἀντι-πέρᾶ, Επικ. -πέρη, αντίπερα όχθη, σε Μόσχ. ἀντι-πέραιος, -α, -ον, αυτός που βρίσκεται αντίθετα ἀντιπέραια, οι χώρες που βρίσκονται απέναντι, σε

ἀντι-πέρᾶ, Επικ. -πέρη, αντίπερα όχθη, σε Μόσχ. ἀντι-πέραιος, -α, -ον, αυτός που βρίσκεται αντίθετα ἀντιπέραια, οι χώρες που βρίσκονται απέναντι, σε ἀντι-πέρᾶ, Επικ. -πέρη, αντίπερα όχθη, σε Μόσχ. ἀντι-πέραιος, -α, -ον, αυτός που βρίσκεται αντίθετα ἀντιπέραια, οι χώρες που βρίσκονται απέναντι, σε Ομήρ. Ιλ. ἀντι-πέρᾱν, Ιων. -ην, επίρρ., = ἀντιπέρᾱς,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 Σεπτεμβρίου 2017 ΑΡΧΑΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Απαντήσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερησίων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων Α.1 Από αυτό ακριβώς γίνεται φανερό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. 9 Ιουνίου 2017 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. 9 Ιουνίου 2017 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 9 Ιουνίου 2017 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Μετάφραση Στις άλλες, δηλαδή, ικανότητες, όπως ακριβώς

Διαβάστε περισσότερα

κι η τιμωρία των κατηγορουμένων. Βέβαια, αν δεν έχεις πάρει καθόλου βάρος, αυτό θα σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος

κι η τιμωρία των κατηγορουμένων. Βέβαια, αν δεν έχεις πάρει καθόλου βάρος, αυτό θα σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος 14 Φτάνοντας λοιπόν ο Νικήτας σε μια από τις γειτονικές χώρες, εντυπωσιάστηκε από τον πλούτο και την ομορφιά της. Πολλά ποτάμια τη διέσχιζαν και πυκνά δάση κάλυπταν τα βουνά της, ενώ τα χωράφια ήταν εύφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 13 IOYNIΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤA ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Και με ανάλογο τρόπο και οι οικοδόμοι και όλοι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της Αντίστασης Με µνήµη κενή µε όνειρα ξένα γρανάζι κι εσύ στην ίδια µηχανή! Γυρνάς στον τροχό

Διαβάστε περισσότερα

Η παθητική σύνταξη και το ποιητικό αίτιο

Η παθητική σύνταξη και το ποιητικό αίτιο Η παθητική σύνταξη και το ποιητικό αίτιο Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Ας δούμε τι συμβαίνει στα νέα ελληνικά. Πολλές φορές μπορούμε να εκφράσουμε το ίδιο νόημα και με την ενεργητική και με την

Διαβάστε περισσότερα

β. έχει κατοχυρωμένο το απόρρητο και από την Εκκλησία και από την Πολιτεία

β. έχει κατοχυρωμένο το απόρρητο και από την Εκκλησία και από την Πολιτεία ΜΑΘΗΜΑ 24 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌΚΡΥΦΑ Bel και το Δράκος ΤΗΣ η Αγία ΓΡΑΦΉ ΒΑΣΙΛΈΩΣ Ιακώβου Μπελ και ο δράκος

ΑΠΌΚΡΥΦΑ Bel και το Δράκος ΤΗΣ η Αγία ΓΡΑΦΉ ΒΑΣΙΛΈΩΣ Ιακώβου Μπελ και ο δράκος ΑΠΌΚΡΥΦΑ Bel και το Δράκος ΤΗΣ η Αγία ΓΡΑΦΉ ΒΑΣΙΛΈΩΣ Ιακώβου 1611 www.scriptural-truth.com Μπελ και ο δράκος Το βιβλίο του Μπελ και ο δράκος [στο Δανιήλ] Η ιστορία της καταστροφής της Μπελ και ο δράκος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Φ Ρ Υ Γ Α Ν Ι Ω Τ Η ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΑ (ΡΕΤΖΙΚΙ) - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ 23.673-6 FAX. 673928 www. fryganiotis. gr Θεσσαλονίκη Τάξη ΣΤ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μουσική..............................................11 ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΓΧΟΡΔΟ Η αρχοντοπούλα κι ο ταξιδευτής........................15 ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΡΟΥΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016 Διδαγμένο κείμενο: 1. Και ονομάζω μέσον σε σχέση με το πράγμα, αυτό που απέχει εξίσου από καθένα από τα δύο άκρα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ» Δ. Σολωμός Δελτίο τύπου 1) Το Σάββατο 15-03-08 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τέχνης από το 1 ο ΓΕΛ και υπό την αιγίδα του Δήμου Κοζάνης παράσταση με θέμα: «Ελεύθεροι πολιορκημένοι»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι. Τυμπανιστής:

ΜΕΡΟΣ Ι. Τυμπανιστής: Το σκηνικό μας: Μια γειτονιά με πολύχρωμα σπιτάκια και δυο τρία δέντρα. Το κεντρικό σπίτι είναι πιο μεγάλο από τα άλλα κι έχει μια πόρτα στο κέντρο. Αριστερά και δεξιά υπάρχουν από ένα παράθυρο. Μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 1.Α. Ο ρόλος και η λειτουργία του Προλόγου ως δομικό στοιχείο της τραγωδίας: Ο πρόλογος μιας τραγωδίας αποτελεί τα πρώτο από τα απαγγελλόμενα μέρη και εκτελείται από τους

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ)

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) VAK Learning Styles Self-Assessment Questionnaire Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) Κυκλώστε ή επιλέξτε την απάντηση που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη γενικότερη συμπεριφορά σας. Θυμηθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία του ανθρώπου

Η δημιουργία του ανθρώπου Η δημιουργία του ανθρώπου Στο τέλος της έκτης ημέρας, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο και το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε της Σικελίας, 13ος αι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Α] Να εντοπίσετε το Ρήμα, το Υποκείμενο και το Κατηγορούμενο ή το Αντικείμενο/α: 1. Ὁ σοφὸς ἐστι εὐδαίμων. 2. Βουκεφάλας ὑπὸ καύματος καματηρὸς ἐγένετο. 3. Ὁ ἵππος μέλας

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση.

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση. Τι είναι ρήμα; Παραδείγματα: α) Ο εργάτης δουλεύει β) Ο ήλιος σκεπάστηκε από τα σύννεφα γ) Το μωρό κοιμάται Οι λέξεις «δουλεύει», «σκεπάστηκε», «κοιμάται», λέγονται ρήματα γιατί φανερώνουν ότι ο εργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα ανήκουν στα κλιτά μέρη του λόγου και φανερώνουν ότι κάποιο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα κάνει κάτι (κάποια ενέργεια), ή παθαίνει κάτι από κάποιον άλλον, ή από τον εαυτό του ή βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας των Αρχαγγέλων Στον κόσµο που όλοι νιώθουν µοναξιά Η Αγάπη Του υπάρχει και ελπίζω Κι αν έφυγα

Διαβάστε περισσότερα

Μαριέττα Κόντου ΦΤΟΥ ΞΕΛΥΠΗ. Εικόνες: Στάθης Πετρόπουλος

Μαριέττα Κόντου ΦΤΟΥ ΞΕΛΥΠΗ. Εικόνες: Στάθης Πετρόπουλος Ιστορίες που ζεις δυνατά Μαριέττα Κόντου ΦΤΟΥ ΞΕΛΥΠΗ Εικόνες: Στάθης Πετρόπουλος Στο τώρα Έχω δώσει τόσες υποσχέσεις που νομίζω ότι έχω χάσει το μέτρημα. Δεν είναι που λέω ψέματα όταν δεν τις τηρώ, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα κάνω το παιδί μου να αγαπήσει το σχολείο;

Πώς θα κάνω το παιδί μου να αγαπήσει το σχολείο; Ημερομηνία 28/09/2015 Μέσο Συντάκτης Link clickatlife.gr Χριστίνα Χρυσανθοπούλου http://www.clickatlife.gr/euzoia/story/63076/pos-tha-kano-to-paidi-mou-naagapisei-to-sxoleio ΕΥΖΩΙΑ Πώς θα κάνω το παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 «Οἱ μὲν πολλοὶ ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα Ο Περικλής, όμως, διαφωνεί. τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε» Γιατί; 1. «ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων

Διαβάστε περισσότερα

Παραμυθιά Τάξη Α. Μάστορα Έλλη

Παραμυθιά Τάξη Α. Μάστορα Έλλη Παραμυθιά Τάξη Α Μάστορα Έλλη Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μ Ε Λ Ι Ν Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Στόχοι ۰ Να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με το εθνικό μας σύμβολο. ۰ Ανάπτυξη της συνεργασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Αγία Παρασκευή» Θα θελα να µαι εκεί την Άγια αυτή

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α Κείμενο Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἑστίαν καί εἶπεν: «Ἐγώ δ ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκευεύω τά πάντων ἐννομώτατα, μή ἐπί Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν

Διαβάστε περισσότερα

Το κράτος της Σπάρτης

Το κράτος της Σπάρτης Το κράτος της Σπάρτης Περιζζόηερες πληροθορίες μπορείηε να Βρείηε ζηο διαδίκησο ζηις πιο κάηω ζελίδες: http://www.spartans.gr/ Αρταία Σπάρηη http://www.laconia.org/ Λακωνία http://www.culture.gr/maps/pelop/lakonia/lakonia_gr.html

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΟΝΤΑΡΙ. O βασιλιάς των ζώων. Η οικογένεια των λιονταριών. Λιοντάρια

ΛΙΟΝΤΑΡΙ. O βασιλιάς των ζώων. Η οικογένεια των λιονταριών. Λιοντάρια Λιοντάρια Μέγεθος Βάρος Τροφή Περιοχή ως 1,90 μέτρα μήκος ως 1,10 μέτρα ύψος μέχρι 250 κιλά τρώνε ζώα μεγάλα, όπως καμηλοπαρδάλεις, αντιλόπες, ζέβρες Αφρική και Ινδία ΛΙΟΝΤΑΡΙ Τα λιοντάρια είναι τα μεγαλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς τον λένε τον θεό σου;

Πώς τον λένε τον θεό σου; Γιαν φον Χόλεμπεν Τζέιν Μπερ Κράουζε Πώς τον λένε τον θεό σου; Απορίες των παιδιών για πέντε θρησκείες Περιεχόμενα Ένας κόσμος, πολλές θρησκείες 10 Ο Θεός και η Ψυχή του Κόσμου 37 Πίστη και καθημερινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε μια από τις κατηγορίες που δίνονται στην παρένθεση (παρώνυμα, εθνικά, πατρωνυμικά): σκαπανεύς, Ἀβδηρίτης, Ἀτρείδης, Θηβαῖος, δεσμώτης, Κυψελίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Ξ Ι Κ Ο. Π α ρ ά δ ο ξ ω ν. Κώστα Βουλαζέρη. του

Λ Ε Ξ Ι Κ Ο. Π α ρ ά δ ο ξ ω ν. Κώστα Βουλαζέρη. του Λ Ε Ξ Ι Κ Ο Π α ρ ά δ ο ξ ω ν του Κώστα Βουλαζέρη Όλες οι λέξεις είναι στο μυαλό σου Προλεγόμενα Το Λεξικό Παράδοξων Λέξεων δεν είναι και πολύ μεγάλο. Σίγουρα, δεν είναι «κανονικό» λεξικό. Είναι μια λίστα

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνταξη του απαρεμφάτου

Η σύνταξη του απαρεμφάτου Η σύνταξη του απαρεμφάτου Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Για το απαρέμφατο και το σχηματισμό του έχουμε ήδη μιλήσει. Τώρα θα ασχοληθούμε με τη θέση του απαρεμφάτου στο λόγο Ας ξεκινήσουμε λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΟΝΤΑΡΙ. Η οικογένεια των λιονταριών. Λιοντάρια

ΛΙΟΝΤΑΡΙ. Η οικογένεια των λιονταριών. Λιοντάρια Μέγεθος Βάρος Τροφή Περιοχή Λιοντάρια ως 1,90 µέτρα µήκος ως 1,10 µέτρα ύψος µέχρι 250 κιλά τρώνε ζώα µεγάλα, όπως καµηλοπαρδάλεις, αντιλόπες, ζέβρες Αφρική και Ινδία ΛΙΟΝΤΑΡΙ Τα λιοντάρια είναι τα µεγαλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3) Διδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας, 324 Α-C Εἰ γάρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τό κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τούς ἀδικοῦντας τί ποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. Ο.Π

το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. Ο.Π 1 το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (i) Μονόπτωτα ρήματα (ii) Δίπτωτα ρήματα ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΟΣΩΠΑ Μέγας Βασίλειος Γρηγόριος ο Θεολόγος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Μαυρόπους Ιωάννης Βασιλίτης 1 ος Βασιλίτης 2 ος Βασιλίτης 3 ος Γρηγορίτης 1 ος Γρηγορίτης 2 ος Γρηγορίτης 3 ος Ιωαννίτης 1 ος Ιωαννίτης

Διαβάστε περισσότερα

Ίνγκο Ζίγκνερ. Ο μικρός δράκος. Καρύδας. Ο θησαυρός της ζούγκλας. Μετάφραση: Μαρία Αγγελίδου

Ίνγκο Ζίγκνερ. Ο μικρός δράκος. Καρύδας. Ο θησαυρός της ζούγκλας. Μετάφραση: Μαρία Αγγελίδου Ίνγκο Ζίγκνερ Ο μικρός δράκος Καρύδας Ο θησαυρός της ζούγκλας Μετάφραση: Μαρία Αγγελίδου Περιεχόμενα 1. Στον Κόλπο των Βράχων 2. Το Μεγάλο Φίδι 3. Ο Τίγρης της Ζούγκλας 4. Ο Κροκόδειλος του Ποταμού 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ Στις άλλες δηλαδή ικανότητες, καθώς ακριβώς εσύ λες, αν κάποιος

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ Στις άλλες δηλαδή ικανότητες, καθώς ακριβώς εσύ λες, αν κάποιος ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ 2017 Α. Μετάφραση Στις άλλες δηλαδή ικανότητες, καθώς ακριβώς εσύ λες, αν κάποιος διατείνεται ότι είναι ικανός αυλητής ή (ενν. ικανός) σε άλλη οποιαδήποτε τέχνη,

Διαβάστε περισσότερα