Οι οµάδες Εργασίας που προκηρύχθηκαν από το ΤΕΕ/Τµήµα ΒΑ Αιγαίου από τον Νοέµβριο του 2003 µέχρι σήµερα είναι οι παρακάτω:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι οµάδες Εργασίας που προκηρύχθηκαν από το ΤΕΕ/Τµήµα ΒΑ Αιγαίου από τον Νοέµβριο του 2003 µέχρι σήµερα είναι οι παρακάτω:"

Transcript

1 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η δραστηριότητα του Τµήµατος αναφέρεται συνοπτικά παρακάτω: Α. ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι οµάδες Εργασίας που προκηρύχθηκαν από το ΤΕΕ/Τµήµα ΒΑ Αιγαίου από τον Νοέµβριο του 2003 µέχρι σήµερα είναι οι παρακάτω: Οµάδα Εργασίας µε σκοπό την «Καταγραφή και παράδοση σε ηλεκτρονική µορφή αιγιαλού παραλίας, σχεδίων πόλεων και λοιπών αποτυπώσεων του δηµόσιου τοµέα». (Σε εξέλιξη). Οµάδα Εργασίας µε θέµα «Χωροταξικός Σχεδιασµός στο ΒΑ Αιγαίο». (Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε στην Κοινή Σύσκεψη των ιοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τµηµάτων µε την ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, που πραγµατοποιήθηκε στη Μυτιλήνη Μαΐου Κατατέθηκε επίσης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και στις Νοµαρχίες Λέσβου, Χίου και Σάµου). Οµάδα Εργασίας µε σκοπό την «Πιλοτική Απογραφή Κτιρίων στα πλαίσια των δράσεων για την ενίσχυση υφιστάµενων Κατασκευών»" (Σε εξέλιξη.) Οµάδα Εργασίας µε σκοπό την «Έκδοση Περιοδικού - Ενηµερωτικού ελτίου του Περιφερειακού Τµήµατος ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ». (Σε εξέλιξη). Οµάδα Εργασίας µε σκοπό την «Υποβοήθηση και ανάδειξη του έργου και των συνεδριάσεων της ιοικούσας Επιτροπής, της Αντιπροσωπείας, των Νοµαρχιακών Επιτροπών Χίου και Σάµου και των Μονίµων Επιτροπών του Περιφερειακού Τµήµατος, τήρηση περιληπτικών πρακτικών όπου γίνεται συνεδρίαση, οργάνωση και λειτουργία του Λογιστηρίου, κωδικοποίηση και αρχειοθέτηση των αποφάσεων της ιοικούσας Επιτροπής, της Αντιπροσωπείας, των Νοµαρχιακών Επιτροπών και των εισηγήσεων των Μονίµων Επιτροπών, οργάνωση της βιβλιοθήκης, οργάνωση ηµερίδωνδιηµερίδων, υποστήριξη του Γραφείου ΤΣΜΕ Ε Μυτιλήνης κλάδου Ε.Ε. και ΚΥΤ». (Σε εξέλιξη). 1

2 Οµάδα Εργασίας µε σκοπό «να εξετάσει τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από την εφαρµογή νέων ρυθµίσεων του κτηµατολογίου στους ήµους Γέρας και Μυτιλήνης, να κάνει πραγµατικούς δειγµατοληπτικούς ελέγχους και να κάνει προτάσεις». (Σε εξέλιξη). Οµάδα Εργασίας µε σκοπό «να εξετάσει τη δυνατότητα προσαυξήσεων στις τιµές των ενιαίων τιµολογίων για τα δηµόσια έργα, λόγω δυσκολιών προσβασιµότητας στα νησιά». (Σε εξέλιξη). Οµάδα Εργασίας µε σκοπό την "Αρχιτεκτονική Καταγραφή και Συλλογή υπάρχοντος ιστορικού υλικού των εκπαιδευτηρίων των νησιών Λέσβου, Λήµνου και Χίου από το 1900 µέχρι 1960". (Σε εξέλιξη). Β. ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ H συγκρότηση των Μόνιµων Επιτροπών του Περιφερειακού Τµήµατος ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ έγινε σύµφωνα µε τον Ν. 1486/84 άρθρο 14 που ορίζει ότι οι Μ.Ε. είναι όργανο µε εισηγητικό και γνωµοδοτικό χαρακτήρα για τα θέµατα που παραπέµπονται σ' αυτές ή επεξεργάζονται από µόνες τους. Οι Μόνιµες Επιτροπές που λειτουργούν αυτή τη στιγµή είναι οχτώ. Το αντικείµενο κάθε Μόνιµης Επιτροπής παρουσιάζεται παρακάτω: 1. Μ. Ε. Περιβάλλοντος Υδατίνων Πόρων και Χωροταξίας. 1. (Για την Λέσβο Πενταµελής) 2. (Για την Χίο Επταµελής) 3. (Για την Σάµο Πενταµελής) Έχει ως αντικείµενο: Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος των βιοτόπων και των οικοσυστηµάτων. Θέµατα επεξεργασίας και διαχείρισης λυµάτων, στερεών, υγρών, αερίων αποβλήτων. Παρακολούθηση περιβαλλοντικών µελετών. ιερεύνηση οχλουσών και ρυπογόνων δραστηριοτήτων σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους του Β. Α. Αιγαίου. Επεξεργασία ειδικών θεµάτων περιβάλλοντος διασυνοριακού και διαπεριφερειακού ενδιαφέροντος. Τον Χωροταξικό και Πολεοδοµικό σχεδιασµό του ΒΑ Αιγαίου. Χρήσης γης και γενικά πολεοδοµικά θέµατα. 2

3 Την παρακολούθηση και επεξεργασία θέσεων των πολεοδοµικών και χωροταξικών µελετών που εκπονούνται. Περιβαλλοντικός τουρισµός και εναλλακτικές µορφές τουρισµού. Κυκλοφοριακά προβλήµατα. 2. Μ. Ε. Αρχιτεκτονικών και Οικιστικών Θεµάτων. 1. (Για την Λέσβο Πενταµελής) 2. (Για την Χίο Πεναταµελής) 3. (Για την Σάµο Τριµελής) Έχει ως αντικείµενο: Την διατήρηση και προστασία της Αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς στο Β. Α. Αιγαίο και γενικά του δοµηµένου περιβάλλοντος. Επεξεργάζεται θέµατα πολεοδόµησης παραδοσιακών οικισµών και ΓΟΚ. ΕΠΑΕ Ασχολείται µε θέµατα αρχιτεκτονικής φυσιογνωµίας, τεχνικών υποδοµών και χρήσεως γης στα ιστορικά κέντρα και της παραδοσιακούς οικισµούς του Β. Α. Αιγαίου. Μελετά θέµατα οικιστικών συνόλων και µεµονωµένων κτιρίων της περιφέρειας. Συνεργάζεται µε φορείς για την διοργάνωση εκδηλώσεων συνεδριακού και επιστηµονικού χαρακτήρα. Επεξεργάζεται κυκλοφοριακά προβλήµατα σε παραδοσιακούς οικισµούς και ιστορικά κέντρα. Προβλήµατα αυθαιρέτων. Θέµατα ΓΟΚ. 3. Μ. Ε. Προγραµµατισµού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Θεµάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Οκταµελής) Έχει ως αντικείµενο : Την επεξεργασία και παρακολούθηση προγραµµάτων αρµοδιότητας Νοµαρχιακού, Περιφερειακού Συµβουλίου και ΟΤΑ, συλλογή στατιστικών στοιχείων. Μελετά µε δική του πρωτοβουλία ή έπειτα από ανάθεση, αναπτυξιακά θέµατα και προγραµµατισµού έργων σε επίπεδο ΟΤΑ, Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή Περιφέρειας Β. Α. Αιγαίου. Παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης και χρηµατοδότησης έργων στο Β. Α. Αιγαίο καθώς και την σηµασία αυτών. Ενηµερώνεται και παρακολουθεί την εξέλιξη των παλαιών και νέων προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίδει πληροφορίες σε αρµόδιους φορείς. Ίδρυση Συγκρότηση γραφείου προγραµµάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επεξεργάζεται προγράµµατα που παρέχουν την δυνατότητα δραστηριοποίησης του Π. Τ. της την κατεύθυνση ανάληψης 3

4 διαχειριστικής παρέµβασης και ειδικότερα της την δηµιουργία διαπεριφερειακών (ΥΠ. Αιγαίου) ή διασυνοριακών δικτύων. Οργανώνει εκδηλώσεις σχετικές µε το αντικείµενο του θέµατος. 4. Μ. Ε. Απασχόλησης - Νέων Μηχανικών, Επαγγελµατικών θεµάτων - ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. 1.(Για την Λέσβο Επταµελής) 2. (Για την Χίο Πενταµελής) 3. (Για την Σάµο Τριµελής) Έχει ως αντικείµενο: Την ένταξη των νέων µηχανικών στο επάγγελµα και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν στις παραµεθόριες και νησιώτικες περιοχές. Ανεργία νέων και επαγγελµατικά προβλήµατα. Επιµόρφωση - συνεχιζόµενη κατάρτιση. Ασφάλιση νέων. Συλλογή στοιχείων εύρεσης εργασίας σε επίπεδο περιφέρειας και ολοκλήρου της χώρας. Εφαρµογή θεσµικού πλαισίου άσκησης του επαγγέλµατος του Μηχανικού. Θεσµικό πλαίσιο παραγωγής τεχνικού έργου και ρόλος του Μηχανικού Μηχανικός και ηµόσια ιοίκηση. Θεσµικό πλαίσιο µελέτης και εκτέλεσης ηµοσίων Έργων. Επαγγελµατικά δικαιώµατα Μηχανικών. Θέµατα δεοντολογίας στην άσκηση του επαγγέλµατος. Παραγωγή ιδιωτικών έργων. Έρευνα αγοράς εργασίας. Κατάρτιση και αξιοποίηση κοινοτικών και όχι µόνο προγραµµάτων για την επιµόρφωση και την απασχόληση. Αναθέσεις έργων και µελετών. Αµοιβές, ασφαλιστικό (ΤΣΜΕ Ε). 5. Μ. Ε. Βιοµηχανίας και Ενέργειας 1.(Για την Λέσβο Πενταµελής) 2. (Για την Χίο Τριµελής) 3. (Για την Σάµο Τριµελής Έχει ως αντικείµενο : Ενεργειακά θέµατα. Βιοµηχανικά θέµατα. 6. Μ. Ε. Πληροφορικής. (Πενταµελής) Έχει ως αντικείµενο: Θέµατα Η/Υ και πληροφορικής. 4

5 7. Μ. Ε. Λήµνου (Οκταµελής) Έχει ως αντικείµενο: Θέµατα πάσης φύσεως που αφορούν το νησί της Λήµνου. Την εξυπηρέτηση των Μηχανικών της Λήµνου. Θα είναι η Τοπική έκφραση του Περιφερειακού Τµήµατος στη Λήµνο. Θα εισηγείται προς τη ιοικούσα Επιτροπή και την Αντιπροσωπεία θέµατα που απασχολούν την Λήµνο. 8. Μ. Ε. Ικαρίας (Τριµελής) Έχει ως αντικείµενο: Θέµατα που αφορούν τον νησί της Ικαρίας. Την εξυπηρέτηση των Μηχανικών της Ικαρίας. Θα είναι η Τοπική έκφραση του Περιφερειακού Τµήµατος στη Ικαρία. Θα εισηγείται προς τη ιοικούσα Επιτροπή και την Αντιπροσωπεία θέµατα που απασχολούν την Ικαρία. 9 Μ. Ε. Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας (Επταµελής) Έχει ως αντικείµενο: Τα προβλήµατα κυκλοφορίας οχηµάτων στις πόλεις των νησιών και στις Εθνικές και επαρχιακές οδούς. Τις θαλάσσιες και οδικές µεταφορές ανθρώπων και εµπορευµάτων στα νησιά. Την οδική ασφάλεια και γενικότερα την ασφάλεια ανθρώπων και εµπορευµάτων στις µεταφορές. Τη σηµασία των µεταφορών στην οικονοµία και την ανάπτυξη των νησιών µας κ.λ.π. Οι Μόνιµες Επιτροπές του Τµήµατος µέσα στα πλαίσια της δραστηριοποίησης τους έχουν εισηγηθεί για σηµαντικά θέµατα. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε: 1. Η Μόνιµη Επιτροπή Περιβάλλοντος Υδάτινων Πόρων και Χωροταξίας Επεξεργάστηκε και πρότεινε στη ιοικούσα Επιτροπή θέσεις για την χωροθέτηση των Οχλουσών ραστηριοτήτων. Εισηγήθηκε επίσης θέσεις για το θέµα των «Παράνοµων Γεωτρήσεων». 2. Η Μόνιµη Επιτροπή Αρχιτεκτονικών και Οικιστικών Θεµάτων εισηγήθηκε στη ιοικούσα Επιτροπή τα θέµατα που σχετίζονται µε την τροποποίηση των Προεδρικών ιαταγµάτων του Υπουργείου Αιγαίου για τους Παραδοσιακούς Οικισµούς. 3. Η Μόνιµη Επιτροπή Προγραµµατισµού Περιφερειακή Ανάπτυξης και Θεµάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης επεξεργάστηκε τις προτάσεις του ΤΕΕ-Τµήµα ΒΑ Αιγαίου για την ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου ενόψει της Προγραµµατικής Περιόδου. 4. Η Μόνιµη Επιτροπή Απασχόλησης - Νέων Μηχανικών, Επαγγελµατικών Θεµάτων ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα επεξεργάστηκε ένα Ερωτηµατολόγιο το οποίο και απέστειλε σε όλους τους συναδέλφους προκειµένου αυτοί να το συµπληρώσουν και να το επιστρέψουν. Με τον τρόπο αυτό η Μόνιµη Επιτροπή 5

6 προσπάθησε να διαµορφώσει τις προτάσεις της προς τη.ε. ούτως ώστε το ΤΕΕ να βοηθήσει αποτελεσµατικά στην επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι συνάδελφοι. Πρότεινε επίσης τη δηµιουργία Γραφείου ιασύνδεσης στη Μυτιλήνη. 5. Η Μόνιµη Επιτροπή Πληροφορικής εισηγήθηκε τη διοργάνωση εκδήλωσης µε θέµα : «Ο Προγραµµατισµός ως Εργαλείο Ανάπτυξης Εφαρµογών της σκέψης : Το Παράδειγµα της C». Στην εκδήλωση αυτή έγινε και παρουσίαση του βιβλίου του συναδέλφου κ. Νίκου Χατζηγιαννάκη. 6. Με εισήγηση της Μόνιµης Επιτροπής Βιοµηχανίας και Ενέργειας πραγµατοποιήθηκε ηµερίδα µε θέµα: «Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ) ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ»στη Μυτιλήνη και στη Χίο, αντίστοιχα. 7. Η Μόνιµη Επιτροπή Λήµνου επεξεργάστηκε τις θέσεις του Τµήµατος για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ξενοδοχείου «Ακτή Μαρίνα». 8. Η Μόνιµη Επιτροπή Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας εισηγήθηκε στη ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Τµήµα ΒΑ Αιγαίου προτάσεις για τις κυκλοφοριακές συνδέσεις και τους κόµβους, για τις διαβάσεις πεζών και για το πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του ήµου Μυτιλήνης. Επίσης µέλος της Μ.Ε. µεταφορών και Οδικής Ασφάλειας συµµετείχε µε εισήγηση σε ηµερίδα που διοργάνωσε η Περιφερειακή ιεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου για τα τροχαία ατυχήµατα. Γ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Στα γραφεία του ΤΕΕ Τµήµα ΒΑ Αιγαίου φιλοξενήθηκε το επιµορφωτικό σεµινάριο που διοργάνωσε το ΙΝ.ΕΠ. του Υπουργείου Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης σεµινάρια για ιπλωµατούχους Μηχανικού ηµόσιους Υπάλληλους. Το σεµινάριο πραγµατοποιήθηκε το διάστηµα Μαΐου 2005, στη πόλη της Μυτιλήνης και είχε ως αντικείµενο το «Θεσµικό Πλαίσιο πολεοδοµικών εφαρµογών και όµησης».. ΗΜΕΡΙ ΕΣ 1. Tην Κυριακή, 14 Νοεµβρίου 2004, πραγµατοποιήθηκε Συγκέντρωση όλων των Μηχανικών της Λέσβου στην οποία συζητήθηκαν τα προβλήµατα του κλάδου. Στη συγκέντρωση παρέστη ο Πρόεδρος της ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ κ. Γιάννης Αλαβάνος και µέλη της. Ε. και του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. Η Συγκέντρωση πραγµατοποιήθηκε στην Αίθουσα του Εµπορικού Επιµελητηρίου Μυτιλήνης. 2. Την Κυριακή 14 Νοεµβρίου 2004 στην αίθουσα του Εµπορικού Επιµελητηρίου Μυτιλήνης παρουσιάστηκε το βιβλίο του συναδέλφου Γιάννη Καρατζά «Οδοιπορικό σ έναν κόσµο που χάνεται» το οποίο εκδόθηκε από το Τµήµα ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ. Για το βιβλίο µίλησαν οι κ.κ.: Γιάννης Αλαβάνος, Πρόεδρος ΤΕΕ, Σωκράτης Κάτσικας, Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Νίκος Σηφουνάκης, Ευρωβουλευτής, τέως Υπουργός Αιγαίου, Γιάννης Γιαννέλης Θεοδοσιάδης, Βουλευτής Λέσβου. 3. Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Τµήµα ΒΑ Αιγαίου σε συνεργασία µε τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας διοργάνωσαν ηµερίδα µε 6

7 θέµα: «Επεµβάσεις και Προσθήκες σε Υφιστάµενα Κτίρια» το Σάββατο 24 Ιουλίου Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα του Εµπορικού Επιµελητηρίου Λέσβου. 4. Την ευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2005 το ΤΕΕ-Τµήµα ΒΑ Αιγαίου πραγµατοποίησε από κοινού µε τον Σύλλογο Εθελοντών Πρόληψης Τροχαίων Ατυχηµάτων ηµερίδα µε θέµα: «ΑΝΘΡΩΠΟΙ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΓΑΠΗΣ & ΘΑΝΑΤΟΥ». 5. Πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία στη Μυτιλήνη στις 27 Φεβρουαρίου 2005 Ηµερίδα που διοργάνωσε το Περιφερειακό Τµήµα ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ και ο Σύνδεσµος Εργοληπτών ηµοσίων Έργων Ν. Λέσβου µε θέµα την παραγωγή των ηµοσίων έργων σήµερα και το πλαίσιο που υπάρχει αλλά και σχεδιάζεται για τις συµπράξεις ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ ΙΤ). Βασικοί Οµιλητές στην ηµερίδα ήταν ο κ. Γιάννης Γιάνναρος Γενικός ιευθυντής του Ινστιτούτου Οικονοµίας Κατασκευών (ΙΟΚ) και ο Κώστας Σαββίδης, Πολιτικός Μηχανικός, µέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και µέλος του.σ. του ΙΟΚ. 6. Πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 31/3/2005 σε µια κατάµεστη αίθουσα του κτιρίου της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ Χίου), η ηµερίδα που διοργάνωσε η ιοικούσα Επιτροπή και η Νοµαρχιακή Επιτροπή Χίου του Περιφερειακού Τµήµατος ΒΑ Αιγαίου του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), µε θέµα: «την οικιακή και επαγγελµατική χρήση του Υγραερίου (LPG) στα κτίρια». 7. Την Κυριακή 10 Απριλίου 2005, στη Μυτιλήνη, πραγµατοποιήθηκε από το ΤΕΕ Τµήµα ΒΑ Αιγαίου σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το Γ.Χ.Κ. - Χηµική Υπηρεσία Μυτιλήνης και την Ένωση Ελλήνων Χηµικών Π.Τ. Βορείου Αιγαίου Ανοιχτή Ενηµερωτική Ηµερίδα µε θέµα «ΝΕΡΟ, το ΠΟΣΙΜΟ». Η ηµερίδα εντάχθηκε στα πλαίσια των προσυνεδριακών δραστηριοτήτων του «AQUA 2005», του διεθνούς δηλαδή συνεδρίου των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης, για τη διαχείριση του νερού, που διοργανώθηκε από τη HELEXPO στη Αθήνα Οκτωβρίου Το τριήµερο 27/28/29 Μαΐου 2005, το Περιφερειακό Τµήµα Βορειοανατολικού Αιγαίου του ΤΕΕ, στα πλαίσια της πανελλαδικής συνάντησης των ιοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τµηµάτων του ΤΕΕ, µε τη.ε. του κεντρικού ΤΕΕ, που έγινε στη Μυτιλήνη, διοργάνωσε ως παράλληλη εκδήλωση, µια έκθεση φωτογραφίας των µελών του µε θέµα : «Το φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, µε το φακό του Μηχανικού». 9. Την Πέµπτη 30 Ιουνίου 2005, στο Οµήρειο Πνευµατικό Κέντρο του ήµου Χίου, το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Τµήµα Βορειοανατολικού Αιγαίου σε συνεργασία µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου Ν.Ε.Λ.Ε. Χίου διοργάνωσαν επιστηµονική ηµερίδα µε θέµα «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΏΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΥΛΙΚΑ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ, ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ». 10. Την 5/10/2005 πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία, στην αίθουσα του αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης, η εκδήλωση παρουσίασης του 7

8 βιβλίου του Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Τοπογράφου Μηχανικού, κ. Ιωάννη Χατζόπουλου µε τίτλο: «Παιδεία: Ώρα Μηδέν» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Κάκτος». Την εκδήλωση παρουσίασης διοργάνωσε το Τµήµα Βορειοανατολικού Αιγαίου του ΤΕΕ. 11. Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκαν το Σαββάτο 22/10/2005 και τη Κυριακή 23/10/2005 στη Μυτιλήνη και τη Χίο αντίστοιχα, οι ηµερίδες που διοργάνωσε το Περιφερειακό Τµήµα Βορειοανατολικού Αιγαίου του ΤΕΕ µε τίτλο : «Τεχνολογία σκυροδέµατος και Χαλύβων» µε κύριους οµιλητές µεταξύ των άλλων τον κ. Θόδωρο Βουδικλάρη, τ. πρόεδρο του συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας και µέλος της επιτροπής του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος και Χαλύβων και τον κ. Νίκο Μαρσέλλο µέλος της Επιτροπής του ΥΠΕΧΩ Ε και του ΕΛΟΤ για το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο στο σκυρόδεµα. 12. Την Τρίτη 29/11/2005 πραγµατοποιήθηκε από το ΤΕΕ - Περιφερειακό Τµήµα Βορειοανατολικού Αιγαίου, στο κτίριο του, εκπαιδευτική ηµερίδα για την υπηρεσία ΝΟΜΟΣ και ενηµέρωση για τις εξελίξεις στην Τράπεζα Πληροφοριών του ΤΕΕ. 13. Η ιοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τµήµατος Βορειοανατολικού Αιγαίου του ΤΕΕ σε συνεργασία µε τη ιεύθυνση Πολεοδοµίας και Πολεοδοµικών Εφαρµογών της Ν.Α. Λέσβου διοργάνωσαν ενηµερωτική συνάντηση για τις αρτιότητες των οικοπέδων. Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία του ΤΕΕ, την ευτέρα, 5 εκεµβρίου Την 14/12/2005 πραγµατοποιήθηκε, στο κτίριο της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ) µαθητείας ΟΑΕ, στην Παναγιούδα Μυτιλήνης, ηµερίδα µε θέµα: «Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ) ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ». Την ηµερίδα διοργάνωσαν η ιοικούσα Επιτροπή και η Μόνιµη Επιστηµονική Επιτροπή Βιοµηχανίας & Ενέργειας του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας-Τµήµα Βορειοανατολικού Αιγαίου. 15. Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας-Τµήµα Βορειοανατολικού Αιγαίου και η Νοµαρχιακή Επιτροπή Χίου του ΤΕΕ-Τµήµα ΒΑ Αιγαίου διοργάνωσαν ενηµερωτική εκδήλωση µε θέµα: «Ο ΝΟΜΟΣ 3316/05 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», στη Χίο την Τρίτη 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Χίου «ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΥΡΝΟΥ». 16. Την Τετάρτη 22/3/2006 πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία, στην αίθουσα του Εµπορικού Επιµελητηρίου Λέσβου, η εκδήλωση που διοργάνωσε το ΤΕΕ Τµήµα ΒΑ Αιγαίου µε θέµα : «Ο Προγραµµατισµός ως Εργαλείο Ανάπτυξης Εφαρµογών της σκέψης : Το Παράδειγµα της C». Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο Υπουργός Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλης Παυλίδης, η Αντινοµάρχης Λέσβου κ. Φωτεινή Στεφανιδάκη, ο ηµοτικός Σύµβουλος Μυτιλήνης κ. Πάνος Πίτσιος Πανεπιστηµιακοί, µηχανικοί, καθηγητές πληροφορικής και πολλοί φοιτητές. Στη διάρκεια της εκδήλωση έγινε και παρουσίαση του βιβλίου του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Η/Υ κ. Νίκου Χατζηγιαννάκη µε τίτλο : «Η γλώσσα C σε βάθος». Χαιρετισµό στην εκδήλωση απέστειλαν η βουλευτής Λέσβου της Ν κ. Χριστιάνα Καλογήρου, ο Ευρωβουλευτής 8

9 του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκος Σηφουνάκης και ο Νοµάρχης Λέσβου κ. Παύλος Βογιατζής. 17. Πραγµατοποιήθηκε στις 26 Μαΐου 2006 εκδήλωση συζήτηση µε θέµα: «ΤΣΜΕ Ε», στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Χίου «Μιχαήλ Βουρνού». Στην εκδήλωση παρέστησαν και µίλησαν ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γιάννης Αλαβάνος, µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου του ΤΣΜΕ Ε, µέλη της ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, καθώς και εκπρόσωποι του ΤΕΕ στο ιοικητικό Συµβούλιο του ΤΣΜΕ Ε. Ε. ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ - ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ 1. Πραγµατοποιήθηκε της 27,28 και 29 Μαΐου 2005 στη Μυτιλήνη η Κοινή Σύσκεψη της Κεντρικής ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ µε τις ιοικούσες Επιτροπές των Περιφερειακών Τµηµάτων του Τεχνικού Επιµελητηρίου όλης της χώρας. 2. To διήµερο 27, 28 Μαΐου 2006, διοργανώθηκε και πραγµατοποιήθηκε, από το Περιφερειακό Τµήµα Βορειοανατολικού Αιγαίου του ΤΕΕ, στην πόλη της Χίου η 3η Συνάντηση Περιφερειακών Νησιωτικών Τµηµάτων του ΤΕΕ. ΣΤ. ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 1. Πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2004, σε ξενοδοχείο της Χίου η κοπή της πίττας της Νοµαρχιακής Επιτροπής Χίου του ΤΕΕ-Τµήµα ΒΑ Αιγαίου. Παρόντες, από πλευράς Αυτοδιοίκησης, ο Νοµάρχης Χίου κ. Πολύδωρος Λαµπρινούδης, ο ήµαρχος Καµποχώρων, συνάδελφος Μανώλης Κράκαρης, ο Αντιδήµαρχος Χίου συνάδελφος Αντώνης Λυπαρής και από πλευράς Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ηµοσθένης Αγορής, ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τµήµατος ηµήτρης Μάντζαρης και ο Πρόεδρος της Ε Γιώργος Σπανέλλης. 2. Με µεγάλη προσέλευση των συναδέλφων µηχανικών, πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2004 η εκδήλωση κοπής της πίττας του ΤΕΕ-Τµήµα ΒΑ Αιγαίου, σε αίθουσα ξενοδοχείου στη Μυτιλήνη. Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους κι απηύθυναν χαιρετισµό ο Υπουργός Αιγαίου Νίκος Σηφουνάκης, ο Πρόεδρο της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ ηµοσθένης Αγορής και ο Αντιδήµαρχος Μυτιλήνης Γιώργος Παλαιολόγου. 3. Πραγµατοποιήθηκε τη Παρασκευή σε µια κατάµεστη αίθουσα κεντρικού ξενοδοχείου της Μυτιλήνης, η καθιερωµένη κοπή της βασιλόπιτας του Περιφερειακού Τµήµατος Β/Α Αιγαίου του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ). Στην εκδήλωση έδωσε το παρόν η βουλευτής της Ν Χριστιάνα Καλογήρου, οι Αντιδήµαρχοι Μυτιλήνης Περικλής Τσερδάνης και Βασίλης Μουζάλας, εκπρόσωποι πολλών φορέων του νησιού, ενώ µηνύµατα έστειλαν ο Υπουργός Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλης Παυλίδης, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Σηφουνάκης και ο Νοµάρχης Λέσβου Παύλος Βογιατζής. 9

10 4. Πραγµατοποιήθηκε τη Παρασκευή σε µια κατάµεστη αίθουσα κεντρικού ξενοδοχείου της Xίου, η καθιερωµένη κοπή της βασιλόπιτας της Νοµαρχιακής Επιτροπής Χίου του Περιφερειακού Τµήµατος Β/Α Αιγαίου του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ). Στην εκδήλωση έδωσε το παρόν ο Νοµάρχης Χίου Πολύδωρος Λαµπρινούδης, ο οποίος και απηύθυνε χαιρετισµό, οι ήµαρχοι Αγίου Μηνά Γιάννης Παντελάρας και Καµποχώρων συνάδελφος Μανόλης Κράκαρης, καθώς και ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Κεντρικού ΤΕΕ Χιώτης ηµοσθένης Αγορής. 5. Πραγµατοποιήθηκε τη Παρασκευή σε µια κατάµεστη αίθουσα κεντρικού ξενοδοχείου της Σάµου, η κοπή της βασιλόπιτας της Νοµαρχιακής Επιτροπής Σάµου του Περιφερειακού Τµήµατος Β/Α Αιγαίου του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ). Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν ο Αντιδήµαρχος Βαθέος συνάδελφος κ. Σταµάτης Τσολακάκης, ο πρόεδρος του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Σάµου συνάδελφος κ. Νίκος Ζάχαρης και οι Νοµαρχιακοί Σύµβουλοι Σάµου κ. Αλέξανδρος Γιαουτζής, και ο συν. κ. Κώντσταντίνος Μπουρµπούλης, ενώ κεντρικός οµιλητής στην εκδήλωση ήταν ο πρόεδρος της Ε του Περιφερειακού Τµήµατος ηµήτρης Μάντζαρης. Ζ. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 1. Παρέµβαση στο ήµαρχο Μύρινας Λήµνου µε θέµα την απεργιακή κινητοποίηση της «ΕΜ Υ ΑΣ». (αριθµ. πρωτ. 1048/ ). 2. Παρέµβαση στον Αντιδήµαρχο Μυτιλήνης κ. Παλαιολόγο σχετικά µε την αποκατάσταση των φορών στα πλακόστρωτα της πόλης της Μυτιλήνης. (αριθµ. πρωτ. 1046/ ). 3. Παρέµβαση στο Νοµάρχη Λέσβου για την βελτίωση λειτουργίας της Πολεοδοµίας Ν.Α. Λέσβου. (αριθµ. πρωτ. 67/ ). 4. Παρέµβαση στον ήµαρχο Μυτιλήνης σχετικά µε την τοποθέτηση Η/Ζ ισχύος 3ΜW από τη ΕΗ. (αριθµ. πρωτ. 419/ ). 5. Παρέµβαση στον Νοµάρχη Λέσβου σχετικά µε την χωροθέτηση Νέου Σταθµού Ηλεκτροπαραγωγής στη Λέσβο. (αριθµ. πρωτ. 480/ ). 6. Παρέµβαση στην Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης ΠΕΠ Β. Αιγαίου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου µε πρόταση ενδιάµεσης αναθεώρησης του ΠΕΠ Β. Αιγαίου. (αριθµ. πρωτ. 493/ ). 7. Παρέµβαση στον ήµαρχο Μυτιλήνης σχετικά µε τον Οργανισµό Λειτουργίας των Υπηρεσιών του ήµου Μυτιλήνης. (αριθµ. πρωτ. 494/ ). 8. Γνωστοποίηση των απόψεων του ΤΕΕ-Τµήµα ΒΑ Αιγαίου σχετικά µε το Σχέδιο Νόµου για τις αναθέσεις των ηµοσίων Έργων, στον Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, στους Γενικούς Γραµµατείς των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, αντίστοιχα, καθώς και στους βουλευτές των Νοµών Λέσβου, Χίου, Σάµου, ωδεκανήσου και Κυκλάδων. (αριθµ. πρωτ. 617/ ). 9. Παρέµβαση της.ε. στον Νοµάρχη Λέσβου σχετικά µε την τοποθέτηση αλουµινίων σε οικισµούς της Λέσβου. (αριθµ. πρωτ. 716/ ). 10

11 10. Παρέµβαση στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σχετικά µε τις αναθέσεις Μελετών, από Ο.Τ.Α. (αριθµ. πρωτ. 750/ ). 11. Αποστολή των απόψεων της ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-Τµήµα ΒΑ Αιγαίου στον ήµο Μυτιλήνης για το Β Στάδιο εκπόνησης της µελέτης «Αναθεώρηση Επέκταση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου ιευρυµένου ήµου Μυτιλήνης. (αριθµ. πρωτ. 769/ ). 12. Παρέµβαση στον Πρόεδρο του ΤΕΕ για τα ενιαία τιµολόγια εργασιών. (αριθµ. πρωτ. 791/ ). 13. Παρέµβαση της.ε. στη /νση Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος Ν.Α. Λέσβου σχετικά µε την µελέτη και επίβλεψη εγκαταστάσεων υγραερίου στις οικοδοµές. (αριθµ. πρωτ. 806/ ). 14. Παρέµβαση στον Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά µε τον Αναπτυξιακό Νόµο και το Πρόγραµµα Ανάπτυξης των Νησιών του Αιγαίου. (αριθµ. πρωτ. 740/ ). 15. Αντιπροσωπεία της Ε του ΤΕΕ / Τµήµα ΒΑ Αιγαίου, συναντήθηκε µε το ήµαρχο Μυτιλήνης κ. Αριστείδη Χατζηκοµνηνό, τον Ιανουάριο του 2005 και κατέθεσε τις προτάσεις του Τµήµατος για το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Μυτιλήνης. 16. Γνωστοποίηση των θέσεων της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Τµήµα ΒΑ Αιγαίου σχετικά µε το Σχέδιο Νόµου «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής υπηρεσιών και άλλες διαταξείς» στο ΤΕΕ και τα Περιφερειακά Τµήµατα του ΤΕΕ. (αριθµ. πρωτ. 91/ ). 17. Παρέµβαση στον κ. Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και στον κ. Γενικό ιευθυντή ΕΟΤ σχετικά µε την στελέχωση του γραφείου Περιφερειακής Υπηρεσίας Β. Αιγαίου του ΕΟΤ. (αριθµ. πρωτ. 240/ ). 18. Αντιπροσωπεία της Ε του ΤΕΕ / Τµήµα ΒΑ Αιγαίου, συναντήθηκε, τον Φεβρουάριο του 2005, µε το Νοµάρχη Λέσβου κ. Παύλο Βογιατζή και υπηρεσιακούς παράγοντες της ιεύθυνσης Πολεοδοµίας Λέσβου και κατέθεσε τις προτάσεις του Τµήµατος για τη καλύτερη λειτουργία της νευραλγικής αυτής ιεύθυνσης για την εξυπηρέτηση των πολιτών. 19. Παρέµβαση της Ε του ΤΕΕ-Τµήµα ΒΑ Αιγαίου στον Πρόεδρο του ΤΣΜΕ Ε, τα µέλη του.σ. του ΤΣΜΕ Ε και στον ιευθυντή Γιατρό του ΤΣΜΕ Ε προκειµένου να εξυπηρετούνται οι συνάδελφοι Μηχανικοί της Σάµου και της Ικαρίας από το γραφείο του ΤΣΜΕ Ε στη Μυτιλήνη. (αριθµ. πρωτ. 335/ ). 20. Παρέµβαση της ιοικούσας Επιτροπής στον ήµαρχο Μυτιλήνης και στη ΕΥΑ Μυτιλήνης σχετικά µε την σύνδεση υδροµέτρων µε το δίκτυο της ΕΥΑ Μυτιλήνης. (αριθµ. πρωτ. 346/ ). 21. Αποστολή στην ΤΕ Κ Ν. Λέσβου και στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου των θέσεων της ιοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τµήµατος ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ σχετικά µε το πρόγραµµα της τοπικής Αυτοδιοίκησης : «ΘΗΣΕΑΣ». (αριθµ. πρωτ. 351/ ). 22. Αποστολή στον Υπουργό Αιγαίου κ. Α. Παυλίδη των Θέσεων Προτάσεων του ΤΕΕ /Τµήµα ΒΑ Αιγαίου για τη δόµηση σε παραδοσιακούς οικισµούς. (αριθµ. πρωτ. 485/ ). 11

12 23. Παρέµβαση στον Νοµάρχη Χίου κ. Πολύδωρο Λαµπρινούδη και τον /ντή Χωρ. Εφαρµογών & Πολεοδοµίας κ. Ψαλτάκη σχετικά µε τις συνεδριάσεις της ΕΠΑΕ. (αριθµ. πρωτ. 579/ ). 24. Παρέµβαση στους Νοµάρχες και τους /ντες Τεχνικών Υπηρεσιών Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Λέσβου, Χίου, Σάµου για την εγγραφή εµπειροτεχνών στα Νοµαρχιακά Μητρώα. (αριθµ. πρωτ. 587/ ). 25. Παρέµβαση στο Νοµάρχη Λέσβου κ. Παύλο Βογιατζή και τον Αντινοµάρχη Λέσβου κ. Σ. Γαληνό για την λειτουργία της Πολεοδοµίας Λέσβου. (αριθµ. πρωτ. 674/ ). 26. Παρέµβαση στον Υπουργό Πολιτισµού, Πρωθυπουργό κ. Κώστα Καραµανλή και στον Υφυπουργό Πολιτισµού κ. Πέτρο Τατούλη σχετικά µε το Σχέδιο Νόµου για τον «Οργανισµό του Υπουργείου Πολιτισµού. (αριθµ. πρωτ. 681/ ). 27. Με το Νοµάρχη Λέσβου κ. Παύλο Βογιατζή συναντήθηκε µετά από αίτηµα τους, αντιπροσωπεία της Ε του Περιφερειακού Τµήµατος ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Λέσβου, τον Μάιο του Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ και του συλλόγου Αρχιτεκτόνων Λέσβου έθεσε και πάλι στο Νοµάρχη τα σοβαρά προβλήµατα στελέχωσης και λειτουργίας του Τµήµατος αδειών της ιεύθυνσης Πολεοδοµίας Λέσβου. 28. Παρέµβαση στις ΤΕ Κ Β. Αιγαίου και στους ηµάρχους Βορείου Αιγάιου σχετικά µε το πρόγραµµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ. (αριθµ. πρωτ. 1044/ ). 29. Παρέµβαση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων κ. Ευάγγελο Μπασιάκο σχετικά µε τη ιάταξη για τη µείωση των αµοιβών των Μηχανικών του Σχεδίου Νόµου : «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίµων. Προσαρµογή στη νέα ΚΑΠ και άλλες διατάξεις» (αριθµ. πρωτ. 1120/ ). 30. Η ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ Τµήµα ΒΑ Αιγαίου σε συνεδρίαση της τη Τετάρτη 15/9/2005, από κοινού µε τις Μόνιµες Επιστηµονικές Επιτροπές Περιβάλλοντος, Υδατικών Πόρων & Χωροταξίας και Βιοµηχανίας και Ενέργειας, ασχολήθηκε µε το πρόβληµα επάρκειας σε ενέργεια για το νησί της Λέσβου και µετά από διεξοδική συζήτηση, εξέδωσε ελτίο Τύπου σχετικά µε τις εξελίξεις στο θέµα των ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Λέσβο. 31. Παρέµβαση της ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ στο Σύνδεσµο ήµων και Κοινοτήτων Ν. Λέσβου σχετικά µε την Μελέτη για την αξιοποίηση χώρου στη θέση «Ρετσινάδικο». (αριθµ. πρωτ. 1235/ ). 32. Η ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ Τµήµα ΒΑ Αιγαίου σε συνεδρίαση της τη Πέµπτη 27/10/2005, ασχολήθηκε µε τα θέµατα που προκύπτουν σχετικά µε την αντισεισµική θωράκιση των κατασκευών στα νησιά µας και µετά από διεξοδική συζήτηση, εξέδωσε ελτίο Τύπου και κάλεσε το επίσηµο κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του. 33. Παρέµβαση στον Πρόεδρο και το.σ. του Ταµείου Συντάξεως και Αυτασφάλισης Υγειονοµικών (Τ.Σ.Α.Υ.) σχετικά µε απευθείας αναθέσεις µελετών σε Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα. (αριθµ. πρωτ. 1397/ ). 34. Παρέµβαση στον ήµαρχο Μανταµάδου κ. Στέφανο Αποστόλου για απευθείας ανάθεση µελετών. (αριθµ. πρωτ.1439/ ). 12

13 35. Η ιοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τµήµατος Βορειοανατολικού Αιγαίου του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας στα πλαίσια συναντήσεων µε φορείς και εκπροσώπους της ιοίκησης του Αιγαίου πραγµατοποίησε τον εκέµβριο του 2005 συναντήσεις µε τον Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη για τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από την εφαρµογή των Π.. και τη λειτουργία των γραφείων ΣΧΟΠ του Υπουργείου, καθώς και µε το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Β. Αιγαίου κ. Σέργιο Τσίφτη για το χωροταξικό σχεδιασµό στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου. 36. Παρέµβαση στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σχετικά µε τις εξελίξεις στο θέµα των ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Λέσβο. (αριθµ. πρωτ. 1620/ ). 37. Παρέµβαση στον Πρόεδρο της Λιµενικής Επιτροπής του Λιµενικού Ταµείου Χίου για την απευθείας αναθέσεις µελέτης για το λιµάνι της Χίου. (αριθµ. πρωτ. 38/ ). 38. Η.Ε. του ΤΕΕ/ Τµήµα ΒΑ Αιγαίου εξέδωσε ανακοίνωση µε την οποία καταδίκασε το «Σχέδιο του Συµβουλίου της Ευρώπης για την καταδίκη των εγκληµάτων του κοµµουνισµού» (αριθµ. πρωτ. 70/ ). 39. Παρέµβαση στον Πρόεδρο και στο ιοικητικό Συµβούλιο του ΤΣΜΕ Ε µε απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ Τµήµα ΒΑ Αιγαίου, της 4ης εκεµβρίου 2005, σχετικά µε τα προβλήµατα του ΤΣΜΕ Ε (αριθµ. πρωτ. 112/ ). 40. Παρέµβαση στον Υπουργό Πολιτισµού κ. Γ. Βουλγαράκη και στον Υπουργό Αιγαίου κ. Αρ. Παυλίδη για τα προβλήµατα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού στο Βόρειο Αιγαίο. (αριθµ. πρωτ. 234/ ). 41. Παρέµβαση στην Κτηµατολόγιο ΑΕ για τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από τις νέες ρυθµίσεις του κτηµατολογίου στη Λέσβο (αριθµ. πρωτ. 324/ ). 42. Παρέµβαση στον ήµαρχο Καρλοβασίων Σάµου για Ανάθεση µελέτης καθ υπέρβαση των ορίων του Ν.3316/05. (αριθµ. πρωτ. 371/ ). 43. Παρέµβαση στον ήµαρχο Μυτιλήνης κ. Αριστείδη Χατζηκοµνηνό για συµµετοχή του ΤΕΕ/ Τµήµα ΒΑ Αιγαίου στην Επιτροπή Κυκλοφοριακού του ήµου Μυτιλήνης. (αριθµ. πρωτ. 408/ ). 44. Παρέµβαση µε επιστολή στο Νοµάρχη Λέσβου κ. Παύλο Βογιατζή για την µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων στις Εθνικές Οδούς της Λέσβου.(αριθµ. πρωτ. 409/ ). 45.,Παρέµβαση στην Πρόεδρο του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης κα Τριανταφυλλιά Αδαµαντίδου γι απευθείας αναθέσεις µελέτης στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. (αριθµ. πρωτ. 430/ ). 46. Παρέµβαση µε επιστολή στο Νοµάρχη Λέσβου κ. Παύλο Βογιατζή για το για τον προσδιορισµό των προσαυξήσεων των τιµών των ενιαίων τιµολογίων ηµοσίων Έργων. (αριθµ. πρωτ. 508/ ). 47. Παρέµβαση στους κ.κ. Υπουργούς Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων κα Μαριέττα Γιαννάκου και ΠΕΧΩ Ε κ. Γεώργιο Σουφλιά καθώς και στον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου κ. Σωκράτη Κάτσικα για την συγκρότηση Τεχνικού Συµβουλίου ηµοσίων Έργων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. (αριθµ. πρωτ. 511/ ). 13

14 48. Παρέµβαση στην Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων κα Μαριέττα Γιαννάκου και τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου κ. Σωκράτη Κάτσικα για την κύρωση Οργανισµού ιοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. (αριθµ. πρωτ. 512/ ). 49. Παρέµβαση στο Νοµάρχη Λέσβου κ. Παύλο Βογιατζή και στον Αντινοµάρχη Λέσβου κ. Σπύρο Γαληνό σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας της Πολεοδοµίας Λέσβου. (αριθµ. πρωτ. 743/ ). 50. Παρέµβαση στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Στέργιο Τσίφτη σχετικά µε τους Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Αδρανών Υλικών στη Λέσβο. (αριθµ. πρωτ. 744/ ). 51. Κοινοποίηση των θέσεων του ΤΕΕ σχετικά µε το Σχέδιο Νόµου: «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες διατάξεις» στους Βουλευτές Λέσβου, Χίου και Σάµου προκειµένου να προωθηθούν στη Βουλή (αριθµ. πρωτ. 762/ ). 52. Προτάσεις του ΤΕΕ-Τµήµα Βορειοανατολικού Αιγαίου προς τον Έπαρχο Λήµνου κ. Θεόδωρο Μπαβέα και τα µέλη του Επαρχιακού Συµβουλίου κατά την συνεδρίαση του Επαρχιακού Συµβουλίου Λήµνου προκειµένου αυτό να γνωµοδοτήσει για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Επέκταση υφιστάµενου ξενοδοχείου Ακτή Μύρινα Λήµνου. (αριθµ. πρωτ. 776/ ). 53. Η ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-Τµήµα ΒΑ Αιγαίου, την Πέµπτη , παραχώρησε συνέντευξη τύπου µε θέµα : «Μεταφορά υγρών καυσίµων στο νησί της Λέσβου».Στην συνέντευξη παρέστησαν και µίλησαν ο Πρόεδρος της Ε κ. ηµήτρης Μάντζαρης, ο Γενικός Γραµµατέας κ. Ιωάννης εληογλάνης και τα µέλη της Ε κ.κ. Γρηγόρης Βαµβουρέλλης, Παναγιώτης Πιττός, Σαράντης Προκοπίου και Αθηνά Σταθέλλη και παρουσίασαν τις προτάσεις του ΤΕΕ-Τµήµα ΒΑ Αιγαίου για το ανωτέρω θέµα. (αριθµ. πρωτ. 801/ ). 54. Παρέµβαση στο Νοµάρχη Χίου, κ. Πολύδωρα Λαµπρινούδη, σχετικά µε τα προβλήµατα στελέχωσης στη ιεύθυνση Πολεοδοµίας της Ν.Α. Χίου. (αριθµ. πρωτ.807/ ). 55. Παρέµβαση στο Νοµάρχη Λέσβου κ. Παύλο Βογιατζή σχετικά µε την τοποθέτηση αναπληρωτή προϊσταµένου στο Τµήµα Πληροφορικής της Ν. Α. Λέσβου, υπαλλήλου κλάδου Ε, παρά το γεγονός ότι στο εν λόγω τµήµα, υπηρετούν συνάδελφοι Μηχανικοί, µέλη του ΤΕΕ, οι οποίοι και έχουν τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα. (αριθµ. πρωτ. 832/ ). 56. Ερώτηση στο Γραφείο Επαγγελµατικών Θεµάτων του ΤΕΕ για το αν δικαιούται επίδοµα µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συνάδελφος εργαζόµενη σε Ανώνυµη Εταιρεία µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. (αριθµ. πρωτ. 947/ ). 57. Παρέµβαση στο Νοµάρχη Σάµου κ. Μανώλη Κάρλα και την /ντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Σάµου κ. Μαρία Βενέτη σχετικά µε την εγγραφή εµπειροτεχνών στα νοµαρχιακά Μητρώα. (αριθµ. πρωτ. 965/ ). 14

15 Η. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ - ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ Ο Πρόεδρος και τα µέλη της ιοικούσας Επιτροπής του Τµήµατος συµµετείχαν στις παρακάτω εκδηλώσεις: 1. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας που θα πραγµατοποιηθεί Μαΐου 2005, στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, στο Βόλο. 2. Κοινή Σύσκεψη της.ε. του ΤΕΕ µε τις.ε. των Π.Τ. του ΤΕΕ στην Μυτιλήνη στις 27,28 & 29 Μαΐου Συµµετοχή µε εισήγηση του Προέδρου της ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ - Τµήµα ΒΑ Αιγαίου, ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΗΜΗΤΡΗ, Μηχανολόγου Μηχανικού, στο Συνέδριο της ΚΕ ΚΕ, της Ν.Α. Λέσβου και του Πανελλήνιου ικτύου Οικολογικών Οργανώσεων, µε θέµα της Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, στη Μυτιλήνη,7 9 Οκτωβρίου ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας που συνδιοργάνωσε το ΤΕΕ µαζί µε άλλους φορείς, στη Πάτρα, το διήµερο Οκτωβρίου η Συνάντηση Περιφερειακών Νησιωτικών Τµηµάτων του ΤΕΕ, στην πόλη της Χίου, τo διήµερο 27, 28 Μαΐου 2006, που διοργανώθηκε και πραγµατοποιήθηκε από το Περιφερειακό Τµήµα Βορειοανατολικού Αιγαίου του ΤΕΕ. Θ. ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-Τµήµα ΒΑ Αιγαίου εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισµα. ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ. Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τµήµατος ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ, µε αφορµή τις συζητήσεις που γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστηµα σε τηλεοπτικές εκποµπές σχετικά µε την παραγωγή και την ποιότητα των ηµοσίων Έργων στο Β. Αιγαίο: α) ιαπιστώνει ότι κατά το πλείστον, άτοµα που δεν έχουν γνώση της νοµοθεσίας, ούτε καµία θεσµική, ή άλλη υπεύθυνη θέση µε τη διαδικασία παραγωγής των έργων, καταφεύγουν σε κρίσεις και διατυπώνουν απόψεις που διαστρεβλώνουν τη διαδικασία καθώς και την ισχύουσα νοµοθεσία περί δηµοσίων έργων µε αποτέλεσµα να εµφανίζεται µία στρεβλή πολλές φορές πραγµατικότητα για τα δηµόσια έργα στο τόπο µας. β) ιαπιστώνει ότι συστηµατικά σπιλώνονται άτοµα ηµόσιοι Υπάλληλοι Μηχανικοί χωρίς σε βάρος τους στοιχεία και µόνο µε υποθέσεις αστυνοµικού τύπου, που οδηγούν στη δηµιουργία συνθηκών απαξίωσης, εσωστρέφειας και αδρανοποίησης των κατά Νόµο εµπλεκοµένων. Η προσπάθεια απόδοσης κατηγοριών, χωρίς συγκεκριµένα στοιχεία, εναντίον ατόµων που όµως δεν κατονοµάζονται συµπαρασύρει και σπιλώνει το σύνολο των ασχολουµένων µε τον τοµέα των ηµοσίων έργων, από τηλεοπτικούς κατήγορους. γ) ηλώνει ότι αντιτίθεται στις εν λόγω ενέργειες που αποσκοπούν στη διαµόρφωση κλίµατος και συνθηκών παρέµβασης µη εκ του Νόµου θεσµοθετηµένων παραγόντων στη διαδικασία ανάθεσης των έργων και θα κινηθεί µε κάθε νόµιµο 15

16 τρόπο για την προστασία του κύρους των µελών του, των Θεσµοθετηµένων οργάνων και των διαδικασιών ανάθεσης των ηµοσίων έργων. 16

Δραστηριότητες

Δραστηριότητες Δραστηριότητες 2007-2009 Πληθώρα θέσεων και προτάσεων, αφενός για την αναπτυξιακή πορεία της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και αφετέρου για την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Διπλωματούχων

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2004-2006 ΣΤΕΓΗ Τ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Το Τµήµα Αιτωλοακαρνανίας του Τ.Ε.Ε. αυτή τη στιγµή στεγάζεται σε γραφεία στη οδό Κ. Παλαµά & Λ. Μαβίλη 6, Αγρίνιο. Το Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες και παρεµβάσεις της ιοικούσας Επιτροπής και του Προέδρου του ΤΕΕ σε θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ραστηριότητες και παρεµβάσεις της ιοικούσας Επιτροπής και του Προέδρου του ΤΕΕ σε θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ραστηριότητες και παρεµβάσεις της ιοικούσας Επιτροπής και του Προέδρου του ΤΕΕ σε θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1 ραστηριότητες και παρεµβάσεις της ιοικούσας Επιτροπής και του Προέδρου του ΤΕΕ σε θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - 1 - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ήµητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΙΟΤΗΤΑ : Γενική Γραµµατέας Περιφέρειας Ηπείρου Υποψήφια Βουλευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Γραφείο ηµάρχου Π.Βαλλιάνου 7 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933 Φαξ: 26710-28515 Αργοστόλι, 4 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 59208

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. Ενδεικτικά Θέµατα που ασχολήθηκε ήταν:

ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. Ενδεικτικά Θέµατα που ασχολήθηκε ήταν: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ.Ε. ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Η.Ε. ΤΕΕ/Μαγνησίας κατά την περίοδο από τις 27 Απριλίου 2004 έως και τον Αύγουστο του 2006 συνεδρίασε 72 φορές και πάρθηκαν 412 αποφάσεις, επίσης η Αντιπροσωπεία συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας».

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613.62770 26613.62775 Fax: 26610.25555 Κέρκυρα 14/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012 1 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατρός: Αδαµόπουλος Ανδρέας Νικόλαος Ηµεροµηνία γεννήσεως: 28-10-1979 Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες και παρεµβάσεις του Προέδρου και της ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σε θέµατα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

ραστηριότητες και παρεµβάσεις του Προέδρου και της ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σε θέµατα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ραστηριότητες και παρεµβάσεις του Προέδρου και της ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σε θέµατα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ραστηριότητες και παρεµβάσεις του Προέδρου και της ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση στην 4η τακτική συνεδρίαση 2015 της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΔΜ για τις δραστηριότητες της Διοικούσας Επιτροπής

Εισήγηση στην 4η τακτική συνεδρίαση 2015 της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΔΜ για τις δραστηριότητες της Διοικούσας Επιτροπής Εισήγηση στην 4η τακτική συνεδρίαση 2015 της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΔΜ για τις δραστηριότητες της Διοικούσας Επιτροπής (18.2.15 έως σήμερα με πραγματοποίηση 8 συνεδριάσεων Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ) Δημήτρης Μαυροματίδης

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες περιφερειακών τµηµάτων ΤΕΕ για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

ραστηριότητες περιφερειακών τµηµάτων ΤΕΕ για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία ραστηριότητες περιφερειακών τµηµάτων ΤΕΕ για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία ραστηριότητες περιφερειακών τµηµάτων ΤΕΕ για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Τµήµα Ανατολικής Κρήτης Ηµερίδα Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. 158346/ΕΥΣΑΠΠ 214 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Βότση 2 654 03 ΚΑΒΑΛΑ τηλ.2510-227.430, 2510-225-770 FAX20510-224-624 e-mail teeam@tee.gr ιοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ-ΑΜ στις 9/2/2004 Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

6/ 1 / / 8 /2014

6/ 1 / / 8 /2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 28 εκεµβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ:79086 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Κων Καραµανλή

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Εθνική Πολιτική Αντισεισµικής Ενίσχυσης Υφισταµένων Κατασκευών (ΕΠΑΝΤΕΥΚ). ΙΙ. Εξελίξεις στο θεσµικό πλαίσιο µελετών. ΙΙΙ. Θεσµικό πλαίσιο ΤΕΕ.

Ι. Εθνική Πολιτική Αντισεισµικής Ενίσχυσης Υφισταµένων Κατασκευών (ΕΠΑΝΤΕΥΚ). ΙΙ. Εξελίξεις στο θεσµικό πλαίσιο µελετών. ΙΙΙ. Θεσµικό πλαίσιο ΤΕΕ. 1 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2004-2006 Ι. Αντιπροσωπεία Τµήµατος Συνεδριάσεις Για την ενίσχυση στην πράξη, του περιφερειακού χαρακτήρα του Τµήµατος, συνεχίστηκαν οι συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη του προέδρου του ΣΑΤΕ στη Μυτιλήνη και επίσηµη «πρώτη» του «8ου Περιφερειακού Γραφείου» στην ιδρυτική περιφερειακή συνέλευση Β.Α.

Επίσκεψη του προέδρου του ΣΑΤΕ στη Μυτιλήνη και επίσηµη «πρώτη» του «8ου Περιφερειακού Γραφείου» στην ιδρυτική περιφερειακή συνέλευση Β.Α. www.emprosnet.gr Επίσκεψη του προέδρου του ΣΑΤΕ στη Μυτιλήνη και επίσηµη «πρώτη» του «8ου Περιφερειακού Γραφείου» στην ιδρυτική περιφερειακή συνέλευση Β.Α. Αιγαίου Στη Μυτιλήνη το 8ο Περιφ. Γραφείο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Το.Σ. του συλλόγου Αποφοίτων Κοινωνιολογίας έχοντας υπόψη: 1. Την δηµοσίευση του Προεδρικού ιατάγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚ ΟΣΕΩΣ Α ΕΙΩΝ ΟΜΗΣΗΣ, ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 6ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ -ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ Σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 24 Μαρτίου 2011 και ώρα 12:30 µ.µ. συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Παράγοντες Κοινωνικής Συνοχής

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Παράγοντες Κοινωνικής Συνοχής ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Παράγοντες Κοινωνικής Συνοχής Καβάλα, 1-2 Νοεμβρίου 2013 Ξενοδοχείο Lucy, Ακτή Καλαμίτσας 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΕΔΕ Καβάλα, 1 2 Νοεμβρίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Φ-Λ. Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785. Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι)

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Φ-Λ. Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785. Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785 ΠΡΟΣ : Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ IΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση : Β. Ηπείρου 20 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΚ45332 Πληροφορίες: Ν.Θεοδόσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: 4891/583 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ.Πρωτ.: 4891/583 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 4/5/2012 Αρ.Πρωτ.: 4891/583 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Για τον τομέα «Εξυπηρέτηση του Δημότη»

Για τον τομέα «Εξυπηρέτηση του Δημότη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 03-03-2017 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθ. Πρωτ. 2683 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 43/2017 Ο Δήμαρχος Λήμνου Έχοντας υπόψη : 1. Τα άρθρα 58 και 59 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας Σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και τις σχετικές αποφάσεις της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ προχώρησε στη σύσταση διαπαραταξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων

ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Προς:Ως Πίνακας Αποδεκτών Κοιν:1. Ε.Μ..Y..A.Σ 2. Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε..Υ. ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΜΑΝΣΗ προς ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΩΡΙΜΑΝΣΗ προς ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΩΡΙΜΑΝΣΗ προς ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (Ω -ΠΒ.0) Νοµοθεσία ΠΒ-0 από ΠΒ-14 Έκδοση : 0 1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 Προεδρικό ιάταγµα Π 696/74 21/4/2.2.74 Περί αµοιβών µηχανικών για τη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α2ΧΦ-Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α2ΧΦ-Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/6/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Φ/Β.20/1/6578/724 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β8Φ-Ν1Λ ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, Α.Π.: Οικ /3770

ΑΔΑ: 45Β8Φ-Ν1Λ ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, Α.Π.: Οικ /3770 Αθήνα, 01-11- 2011 Α.Π.: Οικ. 15408/3770 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7-6 - 2013. Αρ. πρωτ.: 33218. ή Μηχ. Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Τρόπος έκδοσης αδειών, 1 ΤΕ ή Ε. όµησης

Αθήνα, 7-6 - 2013. Αρ. πρωτ.: 33218. ή Μηχ. Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Τρόπος έκδοσης αδειών, 1 ΤΕ ή Ε. όµησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 7-6 - 2013 Αρ. πρωτ.: 33218 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων επισυνάπτεται το απόσπασµα του Ν.4030/2011, που αναφέρεται στα Συµβούλια Αρχιτεκτονικής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων επισυνάπτεται το απόσπασµα του Ν.4030/2011, που αναφέρεται στα Συµβούλια Αρχιτεκτονικής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 1 Σπάρτη 4 ΕΚ. 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την 20480/360/18-10-2012 (Α Α: Β43ΚΟΡ1Φ-ΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

30 Νοεµβρίου εκλογές ΤΕΕ

30 Νοεµβρίου εκλογές ΤΕΕ 30 Νοεµβρίου εκλογές ΤΕΕ Στις εκλογές του ΤΕΕ, στην Επιστηµονική Επιτροπή Ειδικότητας Ηλεκτρονικών (ΕΕΕ) Μηχανικών, ένα νέο ψηφοδέλτιο διεκδικεί την ψήφο των Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Τι συµβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Βόλος, Απρίλιος 2009 Y σ xy σ yy σ yy σ xy X Τι είναι ο Μηχανολόγος Μηχανικός; Οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Σµύρνη, 25-5-2017 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ. πρωτ: 15849 ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 14 Πληροφορίες: Γεωργίου Μαρία Τηλ: 213-2025851-853 Fax: 213-2025846

Διαβάστε περισσότερα

: ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ιυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. : 71ο χλµ Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, Σουσάκι Αγ. Θεοδώρων.

: ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ιυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. : 71ο χλµ Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, Σουσάκι Αγ. Θεοδώρων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α Αθήνα, 20

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα 1 Σεπτεµβρίου 2014 ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Αριθ. πρωτ. 23322 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες: Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α Αθήνα, 22

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η αριθ. 8/2013 Ο ήµαρχος Κοµοτηνής

Α Π Ο Φ Α Σ Η αριθ. 8/2013 Ο ήµαρχος Κοµοτηνής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή 3-1-2013 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Αριθ.πρωτ: 233 ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η αριθ. 8/2013 Ο ήµαρχος Κοµοτηνής αφού έλαβε υπόψη τα άρθρα 58,59 και 282 παρ 16 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά Τηλ.: Φαξ: Site:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά Τηλ.: Φαξ: Site: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Τηλ.: 28213 40600 Φαξ: 28210 93300 E-mail: dimos@chania.gr Site: www.chania.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Χανιά 14/05/2012 Αριθµ. Απόφ.:209 Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Π. Τηλ. : 210 2124457 Fax : 210 2124334 Email : ax2u074@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Π. Τηλ. : 210 2124457 Fax : 210 2124334 Email : ax2u074@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚ/ΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ταχ. /νση: Μενάνδρου 22 Τ.Θ. 1091 -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη το

Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 19.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ. 28477 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Αριθ.Απόφ. 2101 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τηλ.23733 50 241 Fax:23730-65792 Email:stavroyla.iliopoyloy@nea-propontida.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης» Η πρόσκληση προς υνητικούς ικαιούχους µε αρ. πρωτ. 34/ (Κωδικός ΚΑΠΕ-12403)

Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης» Η πρόσκληση προς υνητικούς ικαιούχους µε αρ. πρωτ. 34/ (Κωδικός ΚΑΠΕ-12403) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πληροφορίες: Γιώργος Καναβάκης Email: prasines_kinthtes@cres.gr - Πικέρµι 16. 11.2012 Αρ. Πρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βώλακος με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Βώλακος (ΔΗ.ΚΕ. ΒΩΛΑΚΟΣ)».

ΘΕΜΑ: Σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βώλακος με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Βώλακος (ΔΗ.ΚΕ. ΒΩΛΑΚΟΣ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΥΡΓΟΣ 14-1 - 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 18331/09 ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ. Δ/ΝΣΗ: Μανωλοπούλου & Κοκκίνου

Διαβάστε περισσότερα

Προέγκριση δαπανών και ενεργειών για εκδηλώσεις του ήµου Ροδίων ενόψει:

Προέγκριση δαπανών και ενεργειών για εκδηλώσεις του ήµου Ροδίων ενόψει: Η Μ Ο Σ Ρ Ο Ι Ω Ν Π Ρ Ο Ε Ρ Ο Σ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ρόδος 24 /7 / 2009 Αρ. Πρωτ: 13218 ΠΡΟΣ: Τον ήµαρχο Ροδίων κ.χατζή Χατζηευθυµίου Τους κ.κ. ηµοτικούς Συµβούλους ήµου Ροδίων Τους Προέδρους Οργανισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.9.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: 51386 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6 Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: 15-05-12 Σελ. 1 από 6 1. Εισαγωγή Η παρούσα ιαδικασία περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο ανιχνεύονται, υλοποιούνται και αξιολογούνται οι ανάγκες εκπαίδευσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Γ Κ.Π.Σ. ΥΠΕΧΩ Ε - ΚΑΠΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Γ Κ.Π.Σ. ΥΠΕΧΩ Ε - ΚΑΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Γ Κ.Π.Σ. ΥΠΕΧΩ Ε - ΚΑΠΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Υλοποίηση δράσεων και µέτρων για την προώθηση του Ενεργειακού Σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 1069/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 1069/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,29 Νοεμβρίου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ.289887/2941 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

21 υπάλληλοι (επί συνόλου 24) ποσό : Ώρες απογευµατινές: Ώρες νυκτερινές : 800. Ώρες Κυριακών & Εξαιρέσιµων : 800

21 υπάλληλοι (επί συνόλου 24) ποσό : Ώρες απογευµατινές: Ώρες νυκτερινές : 800. Ώρες Κυριακών & Εξαιρέσιµων : 800 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ. : 210 4194249 50 56 FAX : 210 4194257 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ &ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ &ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 / 1 /2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/3/οικ. 669/47 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας κυριότερων εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Κυκλάδων από 26/03/2003

Πίνακας κυριότερων εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Κυκλάδων από 26/03/2003 Πίνακας κυριότερων εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Κυκλάδων από 26/03/2003 Ημερομηνία Τίτλος Εκδήλωσης 25/5/03 Ημερίδα HACCP 07/7/03 Συνάντηση εργασίας με τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης για την

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Τάσεις και προοπτικές Αθήνα, 24 Απριλίου 2007

Ηµερίδα Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Τάσεις και προοπτικές Αθήνα, 24 Απριλίου 2007 Ηµερίδα Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Τάσεις και προοπτικές Αθήνα, 24 Απριλίου 2007 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, 2006-2010 Γ.Κανελλαΐδης, Γ.Γιαννής, Σ.Βαρδάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, 4 ος Όροφος Κέρκυρα, Τ.Κ. 49100

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, 4 ος Όροφος Κέρκυρα, Τ.Κ. 49100 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, 4 ος Όροφος Κέρκυρα, Τ.Κ. 49100 Αρ. πρωτ.: 2/2013 Κέρκυρα, 08/02/2013 ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η/ 2017 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η/ 2017 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΠΟΥΣΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣ 3, ΚΟΖΑΝΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: Κοζάνη: 5-5-2017 Αρ. πρωτ.: 563 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η/ 2017 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 180. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 180. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ANΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ. : 213-2022103 FAX : 213-2022139

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ»

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~300 γονείίςς = 600 παιιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 7-10 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις).

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 25ης Μαρτίου 13, , Βύρωνας - Αθήνα Τηλ.: (Οικία) (Κινητό) Σπουδές

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 25ης Μαρτίου 13, , Βύρωνας - Αθήνα Τηλ.: (Οικία) (Κινητό) Σπουδές BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Ηµεροµηνία Γέννησης: 17/03/1947 Τόπος Γέννησης: Όχθια Γορτυνίας Εθνικότητα: Ελληνική /νση: 25ης Μαρτίου 13, 162 33, Βύρωνας - Αθήνα Τηλ.: 210-7650731

Διαβάστε περισσότερα

(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στους υπαλλήλους και τις εποπτευόµενες ΤΗΛ: FAX:

(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στους υπαλλήλους και τις εποπτευόµενες ΤΗΛ: FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 11 /05 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 20360/2248 Η Μ Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προς: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

Η Προϊσταµένη της /νσης. ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ A A AAε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, Αρ. Πρωτ: ΥΠΠΟΤ/ ΝΣΑΚ/45035/645

Η Προϊσταµένη της /νσης. ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ A A AAε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, Αρ. Πρωτ: ΥΠΠΟΤ/ ΝΣΑΚ/45035/645 ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ A A AAε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10-05-2012 Αρ. Πρωτ: ΥΠΠΟΤ/ ΝΣΑΚ/45035/645 Ταχ. ιεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Φαξ : Ερµού 17 : 101.86, Αθήνα : Λ. Χριστάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Οµάδας ιοίκησης Έργου (Ο Ε) στο πλαίσιο της εφαρµογής του Νόµου 3979/2011 για την Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Οµάδας ιοίκησης Έργου (Ο Ε) στο πλαίσιο της εφαρµογής του Νόµου 3979/2011 για την Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Αυγούστου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α3/Φ.70/81456 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΘΕΜΑ: ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΙΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΘΕΜΑ: ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΙΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ /νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28 Τ.Κ : 26441 Τηλ. 2610-430300

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1702/135 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Γονέων µε παιδιά στην εφηβεία στο ήµο Ελευθερίου-Κορδελιού.

Οµάδα Γονέων µε παιδιά στην εφηβεία στο ήµο Ελευθερίου-Κορδελιού. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ.. Αποδέκτες ~ 400 γονείίς = 800 παιιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε θέµατα «Επικοινωνία στην οικογένεια» ή «Γονέας και Έφηβος»

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 29 /9 /2011 Αρ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Ηµερίδα

Ηράκλειο 29 /9 /2011 Αρ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Ηµερίδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχυδροµική ιεύθυνση: Σµύρνης 26, ΤΚ: 71201, Ηράκλειο Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 / 01 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 189 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 / 01 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 189 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 / 01 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 189 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 50/23-12-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 613/2015 ΘΕΜΑ. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας δηµοπρασιών και

Διαβάστε περισσότερα

Πέµπτη 18 Σεπτεµβρίου 2008

Πέµπτη 18 Σεπτεµβρίου 2008 Το Εθνικό Θεµατικό ίκτυο «Η ύναµη της ιαφορετικότητας» στα πλαίσια της ολοκληρωµένης παρέµβασης των µελών του για την άρση του αποκλεισµού από την κοινωνία και την αγορά εργασίας και την ανάδειξη της διαφορετικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 3 του Ν.4147/2013(ΦΕΚ 98/Α / ) «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων

Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 3 του Ν.4147/2013(ΦΕΚ 98/Α / ) «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ταχ. /νση Ταχ.Κώδ Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ιοικητικών Υπηρεσιών Ανάπτυξης & ιαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού Πλ. Νίκης 1-Κοζάνη 50100 Κοντού Αθηνά 24613-50323

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 8 / 1 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΤΜΗΜΑ : Ταχ. /νση : Τηλέφωνο : Φαξ : Ηλεκ/κό Ταχ. : Ιστοσελίδα : ηµάρχου Πλ. Ελευθερίας 1 Τ.Κ. 851 00 - ΡΟ ΟΣ 2241361387

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 5ης/2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 5ης/2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Α Α: 4ΑΜ7ΩΕΕ-5ΣΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Αριστοδήµου 22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ : Ιντζέ Αθανασία ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2721360802 FAX : 2721360800 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

2. ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 22/11/2007 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΙΩΝΟΣ 1-81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ TΗΛ: 22510-40847/48126 Fax: 22510-48127 Email: tee_mitil@tee.gr ΕΙΣΗΓΗΣΗ Στη

Διαβάστε περισσότερα