Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ «ΙΣΤΟΡΙΑΣ» ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΚΟ ΤΗΣ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗN ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ «ΙΣΤΟΡΙΑΣ» ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΚΟ ΤΗΣ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗN ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 ιδασκαλία της Ιστορίας και Ειρηνική Συµβίωση στην Κύπρο Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ «ΙΣΤΟΡΙΑΣ» ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΚΟ ΤΗΣ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗN ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Άντρη Κωνσταντίνου Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διδασκαλία της Ιστορίας παρουσιάζει επιδράσεις διαφθοράς από εθνικιστικές προκαταλήψεις, καταλήγοντας έτσι να µην στοχεύει στην εκπαίδευση µελλοντικών πολιτών που να λαµβάνουν µέρος σε δηµοκρατικές κοινωνίες. Μέσα από το φακό της ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης επιβάλλεται ο επαναπροσδιορισµός του διδακτικού αντικειµένου του µαθήµατος, αποσκοπώντας στο να διδάξει την ανεκτικότητα, την αµοιβαία κατανόηση και την ειρηνική συµβίωση µεταξύ των δύο κοινοτήτων. 1. Οι στόχοι του διδακτικού αντικειµένου της Ιστορίας και οι ανάγκες που διαγράφονται µέσω της σηµερινής πολυπολιτισµικής πραγµατικότητας Γενικός σκοπός της Ιστορίας είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και ιστορικής συνείδησης. Ο κοινά αποδεκτός σκοπός της µελέτης του µαθήµατος, που αφορά τη γνώση του παρελθόντος για την κατανόηση του παρόντος και το σχεδιασµό του µέλλοντος, υφίσταται ως βασική ιδέα για τον προσδιορισµό της ιστορικής συνείδησης και ιστορικής σκέψης (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ). Η ιστορική σκέψη αναπτύσσεται στους µαθητές, όταν αυτοί, µέσα από την κριτική µελέτη του παρελθόντος, οδηγούνται σε ουσιαστική γνώση της περασµένης ζωής, αναπτύσσοντας εξ αυτής της γνώσης ένα είδος αναδροµικής προφητείας. Ακόµη όταν αυτοί κατανοούν το παρόν και το αντιµετωπίζουν υπεύθυνα, και τέλος, όταν συνειδητοποιούν τις δικές τους ευθύνες για το µέλλον, έχοντας στο µεταξύ αναπτύξει πολλές προοπτικές και δυνατότητες για θετική διαµόρφωσή του (Βερτσέτης, τ. Γ, 2002). Έτσι µε τη διδασκαλία της Ιστορίας µπορεί ο µαθητής να αποκτήσει όχι µόνο την επίγνωση ότι ο σύγχρονος κόσµος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος, αλλά και την επίγνωση ότι ο σύγχρονος ιστορικός ορίζοντας συνδέεται άµεσα µε τη ζωή του. Ο σκοπός της ιστορικής σκέψης και συνείδησης συνδέεται έτσι µε το γενικότερο σκοπό της εκπαίδευσης που αναφέρεται στην προετοιµασία συνειδητών πολιτών (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ). 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 935

2 Α. Κωνσταντίνου Το Council of Europe άρχισε να εργάζεται πάνω σε θέµατα διδασκαλίας της Ιστορίας από τον καιρό της ίδρυσής του. Ο σκοπός του Council of Europe είναι να αποφευχθούν τα στερεότυπα και οι ιδεολογίες από τη διδασκαλία του µαθήµατος, γεγονός που αποτελεί το κύριο κοµµάτι της ιστορικής εκπαίδευσης. Η κυρίαρχη ιδέα ήταν να διδαχτεί η ιστορία µε τέτοιο τρόπο που να συµβάλει στην εκπαίδευση των µελλοντικών πολιτών που λαµβάνουν µέρος στις δηµοκρατικές κοινωνίες και να τους διδάξει την ανεκτικότητα, την αµοιβαία κατανόηση και το πώς να ζουν ειρηνικά µε τους γείτονές τους (Philippou & Makriyianni, 2004). Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι στον οδηγό διδασκαλίας των φιλολογικών µαθηµάτων που χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και στις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας που απευθύνονται προς τους εκπαιδευτικούς της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σχετικά µε τον προγραµµατισµό της διδακτέας ύλης στην Iστορία, δεν γίνεται καµία αναφορά στο θέµα της ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης. Αναµφισβήτητα η σηµερινή κοινωνία στην οποία ζούµε χαρακτηρίζεται από την πολυπολιτισµικότητά της, αφού στις τάξεις όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης υπάρχουν αλλόγλωσσοι µαθητές. Ο κυρίαρχος όµως πολυπολιτισµικός λόγος φαίνεται να µην εκφράζει τις ανάγκες και τα βιώµατα των αλλόγλωσσων οµάδων, όπως διαπιστώνεται στις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, αλλά κυρίως τις ανάγκες της κυρίαρχης οµάδας και ειδικότερα την ανάγκη νοµιµοποίησης των σχέσεων εξουσίας µεταξύ «ντόπιων» και «ξένων». Στην περίπτωση αυτή ο πολιτισµός των «ξένων» δεν αποτελεί από µόνος του αιτία κοινωνικής διάκρισης και άνισης µεταχείρισης, αλλά αποκτά λειτουργικότητα και κοινωνικό νόηµα στα πλαίσια της «λογικής» που διέπει την κοινωνική τάξη του έθνουςκράτους. Η κατασκευή «διαφορετικών» πολιτισµικών οµάδων στο εσωτερικό του έθνους κράτους είναι αναπόφευκτη αν ληφθεί υπόψη η θεµελιώδη αντίφαση που χαρακτηρίζει τις µοντέρνες κοινωνίες. Αφενός, αναγνωρίζεται το άτοµο ως φορέας συνταγµατικών δικαιωµάτων και χαράζουν, αφετέρου, ως παρτικουλαριστικές ενότητες εσωτερικά σύνορα µεταξύ των «πολιτών τους» και των «ξένων» που στερούνται στοιχειωδών πολιτικών δικαιωµάτων (Γκόβαρης, 2000). Γενικά η ιαπολιτισµική Αγωγή δε νοείται ως εξέλιξη µεθόδων αφοµοίωσης, µε στόχο την ενσωµάτωση πολιτών ή οµάδων µιας χώρας, ούτε όµως ως µέθοδος χάραξης πολιτισµικών ορίων και συντήρησης των ιδιαιτεροτήτων µε την έννοια µιας γκετοποιηµένης διαφοροποίησης και κατηγοριοποίησης των µελών µιας πολιτισµικής κοινωνίας. Η ιαπολιτισµική Αγωγή προτείνεται ως ένα σύνολο διαδικασιών εξισορρόπησης µεταξύ διακρίσεων και εντάσεων, οι οποίες προκύπτουν µεν από τη διαφοροποιηµένη συµµετοχή των πολιτών στα ευρύτερα κοινωνικά αγαθά και τη διαφοροποιηµένη πολιτισµική ταυτότητα, δεν αποτελούν όµως και τις πραγµατικές και ουσιαστικές αιτίες αυτών των εντάσεων. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 936

3 ιδασκαλία της Ιστορίας και Ειρηνική Συµβίωση στην Κύπρο Η ιαπολιτισµική Αγωγή νοείται κυρίως ως νέα παιδαγωγική αντίδραση θεωρητικού και πρακτικού τύπου σε µια µεταβαλλόµενη πολιτισµική πραγµατικότητα, όπου η µετατόπιση των παραδοσιακών πολιτισµικών πλαισίων και η αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας των παραδοσιακών αξιών στις νέες σχέσεις, καθιστούν το γενικό πολιτισµικό πλαίσιο αδιαπέραστο για το άτοµο και το εκθέτουν σε ισχυρές δυσκολίες προσαρµογής και διαµόρφωσης της ταυτότητάς του. Η Αγωγή, η Παιδαγωγική και η εκπαιδευτική πράξη αποκτούν διαπολιτισµικές διαστάσεις µέσα από τις κοινωνικοϊστορικές συνθήκες της εξέλιξης των κοινωνιών σε χώρους συνάντησης πολλών και διαφορετικών πολιτισµών. Έτσι ο διαπολιτισµικός χαρακτήρας της Αγωγής επικεντρώνεται σε τέσσερις άξονες, που αποτελούν ταυτόχρονα και τους στόχους της: α) στη διαµόρφωση θετικών αντιλήψεων για της διαφορές µεταξύ των πολιτισµών, β) στην αλληλεγγύη, γ) στο σεβασµό, ως ισότιµων, των άλλων πολιτισµών, δ) στην αγωγή στην ειρήνη (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1994). 2. Ποια «Ιστορία» πρέπει να διδάξουµε σχετικά µε το «Κυπριακό Πρόβληµα» που θα είναι σε θέση να φέρει τις δύο κοινότητες κοντά; Η ιστορική παιδεία των εκπαιδευτικών στις µέρες µας καθώς και η κατάρτισή τους στη ιαπολιτισµική Αγωγή είναι γενικά ελλιπής, χωρίς βεβαίως να φέρουν οι ίδιοι την πλήρη ευθύνη γι αυτή την κατάσταση. Ούτε και φαίνονται ευνοϊκοί όροι για αλλαγή της κατάστασης αυτής, αφού οι θεσµοί επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης, κατά γενικότερη παραδοχή, δεν αποδίδουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα (Βερτσέτης, τ. Α, 2002). Φαίνεται λοιπόν ότι οι σηµερινοί όροι µορφωτικής αξιοποίησης του µαθήµατος της Ιστορίας δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκοί. Ταυτόχρονα υποστηρίζεται όµως ότι η ιστορική γνώση ενέχει γενική µορφωτική δυναµική, που καθιστά προφανή τη χρησιµότητά της για τη σηµερινή νεολαία µας. ηλαδή µε τη γνώση αυτή οι νέοι µας εναρθρώνονται στη ροή του ιστορικού χρόνου και κατανοούν µε τον τρόπο αυτό τη λειτουργία της σηµερινής κοινωνίας και τις προοπτικές που αυτή έχει για το µέλλον, αποκτώντας έτσι πολιτική-κοινωνική συνείδηση και κρίση. Αφού λοιπόν το µάθηµα αποτελεί υψηλό µορφωτικό αγαθό για τους νέους µας, επιτακτική προβάλλει η ανάγκη για τελεσφόρο αξιοποίησή του (Council of Europe, 2000). Τι γίνεται όµως όταν η ύλη που διδάσκεται στα σχολεία παρουσιάζει στην ουσία µια µονόπλευρη άποψη; Ας πάρουµε το χαρακτηριστικό παράδειγµα της Κύπρου, όπου µετά το άνοιγµα των συνόρων στις 23 Απριλίου 2003, πολλοί Τουρκοκύπριοι µαθητές επέλεξαν να φοιτούν σε Ελληνοκυπριακά σχολεία. Τα βιβλία Ιστορίας που χρησιµοποιούν οι Ελληνοκύπριοι επιχειρούν την παρουσίαση της πορείας των γεγονότων του «Κυπριακού Προβλήµατος» από τη δική τους σκοπιά, ενώ παράλληλα τα βιβλία που χρησιµοποιούν οι Τουρκοκύπριοι στα δικά τους σχολεία παρουσιάζουν, µε τη σειρά τους, τα ίδια γεγονότα από µια διαφορετική σκοπιά. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 937

4 Α. Κωνσταντίνου Ποια θα πρέπει να είναι η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι σε αυτό το ζήτηµα; Γιατί δεν λαµβάνεται υπόψη η πολυπολιτισµικότητα των σχολικών τάξεων της Κύπρου; Οι δυσµενείς παράγοντες που συνοδεύουν τη κατάσταση αυτή µπορούν και πρέπει να εξουδετερωθούν. Ο εκπαιδευτικός, στο πλαίσιο του παιδευτικού τρίπτυχου αναλυτικό πρόγραµµα, µέσα, δάσκαλος- δεν είναι νοητό να υστερήσει. Γι αυτό παράλληλα µε την καλή γνώση του γνωστικού αντικειµένου που πρέπει να έχει, οφείλει να διαθέτει και ικανοποιητική παιδαγωγική διδακτική κατάρτιση (παιδαγωγική επάρκεια), για να µπορεί, µέσα από µια µεθοδική διδασκαλία, να πετυχαίνει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Το ποια ιστορία θα διδάξεις και πώς θα τη διδάξεις, θεωρείται ζήτηµα ιδιαίτερης σπουδαιότητας σε ένα νησί όπως η Κύπρος στο οποίο υπάρχουν δύο κοινότητες και ένα παρελθόν το οποίο, τα τελευταία χρόνια, είναι κάτι περισσότερο από ταραγµένο. Ως αποτέλεσµα της πρόσφατης διαµάχης και της αποκλίνουσας επιρροής των δύο αντίστοιχων «µητέρων» χωρών (Ελλάδας και Τουρκίας), η διδασκαλία της Ιστορίας παρουσιάζει επιδράσεις διαφθοράς από εθνικιστικές προκαταλήψεις. Τον Απρίλιο του 2004 ( ) υπήρξε µια σηµαντική στροφή στην ιστορία της Κύπρου και του «Κυπριακού Προβλήµατος». Με µια πιθανή λύση βασισµένη στο «Σχέδιο Ανάν», η εγκαθίδρυση του δικοινοτικού κράτους της Κύπρου φαινόταν πως θα γινόταν πραγµατικότητα. Το 1960 το πείραµα της εγκαθίδρυσης ενός συνεταιρισµού µεταξύ των δύο κοινοτήτων σε ένα ανεξάρτητο κράτος απέτυχε, µε τραγικές συνέπειες και για τους Ελληνοκύπριους και για τους Τουρκοκύπριους. Είναι τώρα περισσότερο αναγκαίο να κάνουµε όλοι ότι µπορούµε καλύτερο ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη του παρελθόντος. Ένας αριθµός παραγόντων πιθανόν να παίξει σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία ενός τέτοιου πειράµατος και η διδασκαλία της Ιστορίας στις δύο κοινότητες θα µπορούσε να είναι οριστική, για το ντετερµινισµό του αποτελέσµατος της προσπάθειας να έρθουν οι δύο κοινότητες πιο κοντά. Αυτό δε θεωρείται να είναι µια εύκολη αποστολή και κανείς δεν µπορεί να υποτιµήσει την ανάγκη για µια προσεκτική εργασία, λαµβάνοντας υπόψη τις ευαισθησίες και των δύο κοινοτήτων. Οι Έλληνες και οι Τούρκοι, στη µακρά τους ιστορία που έπρεπε να ζουν κοντά ο ένας στον άλλο, ήρθαν συχνά σε σύγκρουση στην προσπάθεια τους να προστατέψουν τα «εθνικά» τους συµφέροντα, µε αποτέλεσµα µια µεγάλη µερίδα γενεών να έχει σχηµατίσει πάγιες ιδέες αναφορικά µε την «άλλη» πλευρά. Έχουν δηµιουργηθεί στερεότυπα τα οποία δε µπορούν να υποχωρήσουν εύκολα. Οποιαδήποτε συζήτηση αναφορικά µε µια νέα προσέγγιση στη διδασκαλία της Ιστορίας δεν µπορεί να αµφισβητήσει την αφύπνιση δυνατών συναισθηµάτων και να δηµιουργήσει υποψίες στα κίνητρα και στην αντικειµενικότητα αυτών που υποστηρίζουν τέτοια πρόοδο. Εάν πρόκειται να βγει κάτι από µια τέτοια πρωτοβουλία είναι αναγκαίο γι αυτούς που θα µπλεχτούν να κάνουν προσεκτικά βήµατα και να 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 938

5 ιδασκαλία της Ιστορίας και Ειρηνική Συµβίωση στην Κύπρο προετοιµάσουν το έδαφος µε σκοπό να διαφωτίσουν και να καταπραΰνουν τους φόβους και τις ανησυχίες εκείνων που αντιδρούν στην αλλαγή. Το έδαφος πρέπει να καλλιεργηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να παραχθεί ένα ισορροπηµένο αποτέλεσµα το οποίο θα διασφαλίζει µια ασφαλή οµοφωνία (Philippou & Makriyianni, 2004). εν αρκεί να επαναλαµβάνουµε για παρηγοριά ή δικαιολογία ότι η ιστορία είναι τραγική, κάτι που όλοι ξέρουν ή µάλλον θα έπρεπε να ξέρουν. Οι κίνδυνοι µπορεί να είναι και παλιοί και νέοι. Το σηµαντικό είναι ότι οι εντάσεις εξακολουθούν να αναπτύσσονται και να εκδηλώνονται ανάµεσα στις εθνικές οµάδες. Εκείνοι που παίρνουν τις αποφάσεις έχουν καθήκον να προσδιορίσουν αυτούς τους κινδύνους και να ενεργοποιηθούν για να τους αποτρέψουν µέσα σ ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από τη συνεχή αλληλεξάρτηση των δύο κοινοτήτων. Ωστόσο πως θα µπορέσουµε να µάθουµε να συµβιώνουµε µέσα σ ένα «οικουµενικό χωριό», αν πρώτα δεν µπορέσουµε να συµβιώσουµε αρµονικά στις κοινότητες στις οποίες φυσιολογικά ανήκουµε: το έθνος, στην περιοχή, στην πόλη, στο χωριό, στη γειτονιά µας; Έχουµε άραγε τη βούληση και τη δυνατότητα να συνεισφέρουµε στη δηµόσια ζωή; Αυτή η ερώτηση είναι πρωταρχικής σηµασίας για τη δηµοκρατία. Πως µπορεί, λοιπόν, η εκπαιδευτική πολιτική να αγνοήσει αυτές τις µεγάλες προκλήσεις και να αποποιηθεί την ευθύνη της; Τι άλλο θα µπορούσε να πράξει η Επιτροπή από το να υπογραµµίσει την άποψη ότι οι εκπαιδευτικές πολιτικές µπορούν να βοηθήσουν στη δηµιουργία ενός καλύτερου κόσµου, στηρίζοντας την ανθρώπινη ανάπτυξη, την αµοιβαία κατανόηση µεταξύ των λαών και την ανανέωση της δηµοκρατίας στην πράξη (UNESCO, 2002); 3. Μεθοδολογία επαναπροσέγγισης του διδακτικού αντικειµένου της «Ιστορίας» Λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα σύγχρονων µελετών αναφορικά µε το διδακτικό αντικείµενο και τη µεθοδολογία διδασκαλίας της Ιστορίας, τις έρευνες που πραγµατοποίησε η Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και τα διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας που υπάρχουν και χρησιµοποιούνται και από τις δύο κοινότητες του νησιού (Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους), πρέπει να γίνει σε πρώτο στάδιο µια µελέτη των βιβλίων αυτών και στη συνέχεια µια σύγκριση για το πώς παρουσιάζει η κάθε πλευρά τα ιστορικά γεγονότα που αφορούν το «Κυπριακό Πρόβληµα». Το γεγονός της προσέλευσης Τουρκοκυπρίων µαθητών στις ελεύθερες περιοχές του νησιού, διαγράφει την ανάγκη για παρουσίαση µιας νέας πρότασης, όχι κατ ανάγκη µια πορεία διδασκαλίας µόνο, αλλά και µια προσπάθεια διαφοροποίησης και επαναπροσδιορισµού του «Κυπριακού Προβλήµατος», έτσι όπως αυτό παρουσιάζεται στα διδακτικά εγχειρίδια.. Ακολούθως επιβάλλεται να γίνει µια προσπάθεια επαναδιατύπωσης της Ιστορίας που αφορά και τις δύο κοινότητες. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 939

6 Α. Κωνσταντίνου 4. Η εικόνα του απρόσωπου «άλλου» και η µονοδιάστατη παρουσίαση των γεγονότων στα διδακτικά εγχειρίδια «Ιστορίας» των δύο κοινοτήτων Σε µια προσπάθεια εντοπισµού πληροφοριών αναφορικά µε το «Κυπριακό Πρόβληµα» στα βιβλία Ιστορίας του δηµοτικού, γυµνασίου και λυκείου που διδάσκονται στα Ελληνοκυπριακά σχολεία της ελεύθερης πλευράς του νησιού, αντιλαµβάνεται κανείς πως η αναφορά που γίνεται σ αυτό δεν είναι εκτενής. Τα κεφάλαια που ασχολούνται µε το εθνικό ζήτηµα της Κύπρου, που απασχόλησε τόσο τους κατοίκους του νησιού όσο και την παγκόσµια κοινότητα κάνουν µια περιληπτική αναφορά, ενώ παράλληλα µπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι η παρουσίαση των γεγονότων είναι µονόπλευρη και έµµεσα ίσως να εξυπηρετεί τις ανάγκες της ελληνοκυπριακής πλευράς για διαµόρφωση της ελληνοκυπριακής εθνικής συνείδησης και την καλλιέργεια µιας συγκεκριµένης στάσης έναντι των Τούρκων και Τουρκοκυπρίων. Μέσα από τις λίγες αυτές σελίδες ξετυλίγεται σε γενικές γραµµές ο πόνος που προκάλεσαν οι «άλλοι» µετά την εισβολή του 1974 και τέλος την παραµονή των Τουρκικών στρατευµάτων, µετά από 31 ολόκληρα χρόνια, στο βόρειο τµήµα του νησιού. Οι εικόνες που συνοδεύουν τα εκάστοτε κεφάλαια µιλούν από µόνες τους. Περιγράφουν τη βαρβαρότητα, το σκληρό πρόσωπο του κατακτητή και καλλιεργούν, έµµεσα πάντοτε, αρνητικά συναισθήµατα στα παιδιά που από µικρή ηλικία µαθαίνουν µέσα από αυτά τα σύµβολα και τις τελετουργίες να µισούν τους απρόσωπους «άλλους» που εισέβαλαν στο νησί και καταπατούν τα δικαιώµατά τους. Κάτι ανάλογο ισχύει και για την Τουρκοκυπριακή πλευρά. Ενώ στα διδακτικά εγχειρίδια του γυµνασίου και λυκείου οι µαθητές της κατεχόµενης πλευράς του νησιού διδάσκονται το «Κυπριακό Πρόβληµα» σε πολύ πιο αναλυτικές ενότητες, εντούτοις η παρουσίαση των γεγονότων είναι και πάλι µονοδιάστατη και εξυπηρετεί τις ανάγκες της δικής τους πλευράς. Πως είναι δυνατό να οδηγηθούµε σε µια δίκαιη και βιώσιµη λύση από τη στιγµή που η εκάστοτε πλευρά προβάλλει την αρνητική εικόνα του «άλλου»; Μέσα από τα σύµβολα και τις τελετουργίες που χρησιµοποιούνται διαµορφώνεται όχι µόνο η εθνική ταυτότητα των δύο κοινοτήτων, αλλά και η εικόνα που έχει ο εχθρός στα δικά τους µάτια, ή καλύτερα η εικόνα που κάποιοι θέλουν να έχει. Είναι φανερό πως σε καµία απολύτως περίπτωση δεν φαίνεται ο πόνος που προκάλεσαν τόσο οι Τουρκοκύπριοι στους Ελληνοκύπριους, όσο και οι Ελληνοκύπριοι µε τη σειρά τους στους Τουρκοκύπριους. Ούτε βέβαια επιχειρείται µια σύγκριση πηγών από συγγραφείς και των δύο πλευρών που ασχολήθηκαν µε τα γεγονότα που διαδραµατίστηκαν, ώστε µε τον τρόπο αυτό οι µαθητές να τοποθετηθούν κριτικά απέναντι σ αυτά. Η εκπαίδευση εποµένως θεωρείται µονοδιάστατη και δεν έχει ως 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 940

7 ιδασκαλία της Ιστορίας και Ειρηνική Συµβίωση στην Κύπρο κύριο στόχο της να οδηγήσει τους νέους προς τη δηµιουργία µιας ειρηνικής κοινωνίας, κάτι που θεωρείται πρωταρχικό µέληµα για την ιαπολιτισµική εκπαίδευση. Η αλλαγή της κατάστασης αυτής θεωρείται επιτακτικότερη µετά την πρόσφατη προσπάθεια των Ηνωµένων Εθνών να δώσουν την πολυπόθητη λύση στο πρόβληµα της Κύπρου. Με την υποβολή του «σχεδίου Ανάν» και στις δύο κοινότητες, το άνοιγµα των συνόρων και τη φοίτηση Τουρκοκύπριων µαθητών στα σχολεία της ελληνοκυπριακής πλευράς του νησιού, διαγράφεται ακόµη πιο έντονα η ανάγκη για αναθεώρηση των όσων έχουν γραφτεί για το «Κυπριακό Πρόβληµα». Σαφώς η ιστορία δε µπορεί να αλλάξει και τα γεγονότα θα παραµείνουν ως έχουν. Ο πόνος δε µπορεί να ξεχαστεί, το αίµα δεν µπορεί να ξεπλυθεί και οι µνήµες δεν είναι δυνατό να διαγραφούν. Αυτό όµως που µπορεί να γίνει είναι να υπάρξει µια συνεργασία συγγραφέων και από τις δύο κοινότητες. Η ιστορία πρέπει να ξαναγραφτεί παρουσιάζοντας αυτή τη φορά τα γεγονότα αντικειµενικά και όχι υποκειµενικά. Το «σκληρό πρόσωπο του εχθρού» µπορεί να διαµορφωθεί και να παρουσιαστεί ως το «πρόσωπο εκείνου που ζει µαζί µας στην ίδια γη, κάτω από τον ίδιο ουρανό, που αγωνίστηκε και έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια να διεκδικήσει τα δικά του δικαιώµατα». Ο καλύτερος τρόπος είναι να δούµε τα γεγονότα και τις φωτογραφίες που τα συνοδεύουν µαζί. Εάν συγκριθούν τα γεγονότα και οι φωτογραφίες της θηριωδίας και ο πόνος που προκάλεσε η µία πλευρά στην άλλη, αµέσως θα οδηγηθούµε στην υπέρβαση του αισθήµατος της εκδίκησης. Θα αισθανθούµε να αποβάλλουµε όλη αυτή τη βία και θα θέλουµε να αγκαλιάσουµε αυτό τον «άλλο» ο οποίος είχε την ίδια εµπειρία µε εµάς, µε αποτέλεσµα να οδηγηθούµε προς τη δηµιουργία µιας ειρηνικής κοινότητας. 5. Προσδοκώµενα αποτελέσµατα Γενικός σκοπός της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθµίδες είναι, πέρα από πολλά άλλα, η προαγωγή της συνεργασίας, της αλληλοκατανόησης και της αγάπης µεταξύ των ανθρώπων και των λαών, µακριά από κάθε πλέγµα µισαλλοδοξίας και σοβινισµού, µε στόχο την επικράτηση της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού απορρίπτει οποιαδήποτε µορφή ρατσισµού, φυλετικής διάκρισης, ξενοφοβίας και µισαλλοδοξίας. Με σαφείς οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς για ανεκτικότητα και σεβασµό της διαφορετικότητας, διακηρύττει ότι σέβεται την κουλτούρα, τα ήθη, έθιµα και τον πολιτισµό των αλλόγλωσσων µαθητών. Έχει επίσης θέσει ως στόχο του, στις ανάγκες της διαµορφούµενης πολυπολιτισµικής Κυπριακής κοινωνίας, την οµαλή σχολική ένταξη και ανέλιξη όλων των µαθητών (Έκθεση της Κυπριακής ηµοκρατίας σχετικά µε την εφαρµογή των συµπερασµάτων της Ευρωπαϊκής και Παγκόσµιας ιάσκεψης κατά του Ρατσισµού, 2003). 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 941

8 Α. Κωνσταντίνου Μέσα λοιπόν από την επαναδιατύπωση του αντικειµένου της Ιστορίας, θα επιτευχθεί και η προοπτική της ιαπολιτισµικής Αγωγής έτσι όπως διαγράφεται στο πνεύµα του Dewey, και που αποτελεί ένα νέο τρόπο θεώρησης της παιδείας και της εκπαίδευσης στις πολυπολιτισµικές συνθήκες της εποχής µας, προβάλλοντας τον πολιτισµό στην πλήρη σηµασία του: «Οι µαθητές πρέπει να αναπτύξουν την ικανότητα εσωτερίκευσης των νέων όρων και συνθηκών ζωής και πρέπει να µάθουν να αναγνωρίζουν τις αντιφάσεις και τις συγκρούσεις στις οποίες οδηγούν, σε τι συνίστανται αυτές, στη µεταβλητότητά τους, ώστε να µπορούν να ζουν µέσα σ αυτές, να συµµετέχουν ενεργά στις διαδικασίες εξέλιξής τους» (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1994). Επίλογος Οι προκλήσεις που η εκπαίδευση καλείται να αντιµετωπίσει σ έναν κόσµο που γίνεται ολοένα και πιο πολυπολιτισµικός είναι πολύ µεγάλες. Καθώς η παγκοσµιοποίηση προχωρεί, η ιδέα ότι «ο γείτονας µου µπορεί πλέον να µην είναι σαν κι εµένα» κερδίζει συνεχώς έδαφος. Για πολλούς ανθρώπους αυτή η διαπίστωση είναι συγκλονιστική, γιατί γεννά αµφιβολίες ως προς τις παραδοσιακές αντιλήψεις για τη γειτνίαση, την κοινότητα και το έθνος. Ανατρέπει τους κατεστηµένους τρόπους σχέσης µεταξύ των ανθρώπων και σηµατοδοτεί τη διακοπή του ρόλου της εθνικής διαφοροποίησης στην καθηµερινή ζωή. Οι εντάσεις που προκύπτουν από την έννοια της «εθνικής ταυτότητας», από την οποία απορρέουν οι έννοιες του κράτους και του πολίτη, η ιδέα ενός κράτους µονοεθνικού, πολιτισµικά οµοιογενούς, έχει συχνά χρησιµοποιηθεί για να µπορέσει µια οµάδα να επιβάλει το δικό της όραµα περί «εθνικότητας» στην υπόλοιπη κοινωνία. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι οµάδες που δε συµµορφώνονται µε το κυρίαρχο πρότυπο αντιµετωπίζονται ως «µειονότητες» µε αποτέλεσµα η αντιπαράθεση αυτή να οδηγεί συχνά σε κοινωνική ένταση και διαµάχες. Στην πραγµατικότητα, αρκετές από τις τρέχουσες εθνικές συρράξεις ανά τον κόσµο είναι αποτέλεσµα των προβληµάτων που απορρέουν από τον τρόπο µε τον οποίο το σύγχρονο κράτος έθνος χειρίζεται την εθνική διαφορετικότητα µέσα στα σύνορά του. Οι εντάσεις αυτές αντικατοπτρίζονται στις κοινωνικές, πολιτικές αλλά και εκπαιδευτικές πολιτικές που τα διάφορα κράτη έχουν υιοθετήσει αναφορικά µε τις διαφορές των λαών, εθνών και εθνικών οµάδων που ζουν µέσα στα σύνορά τους. Μια τέτοια πολύπλοκη κατάσταση αποτελεί πρόκληση για το εκπαιδευτικό σύστηµα και τις κρατικές πολιτισµικές πολιτικές. Οι παραδοσιακές εκπαιδευτικές πολιτικές, οι οποίες βασίζονται στην εθνικά οµοιογενή κουλτούρα, τίθενται κάτω από µια διαρκώς αυξανόµενη κριτική εξέταση. Η εκπαίδευση του 21 ου αιώνα οφείλει να αντιµετωπίσει αυτή την πρόκληση και τα εκπαιδευτικά συστήµατα οφείλουν να είναι αρκετά ευέλικτα ώστε να µπορέσουν να διατηρήσουν µια δηµιουργική ισορροπία (UNESCO, 2002). Πραγµατική πολυπολιτισµική εκπαίδευση είναι αυτή που µπορεί να ανταποκριθεί ταυτόχρονα στις απαιτήσεις της οικουµενικής και της εθνικής ολοκλήρωσης, καθώς και στις ιδιαίτερες πολιτισµικές ανάγκες των επιµέρους κοινωνικών οµάδων. Η εκπαίδευση 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 942

9 ιδασκαλία της Ιστορίας και Ειρηνική Συµβίωση στην Κύπρο αυτή θα οδηγήσει στην αναγνώριση της διαφορετικότητας και στο σεβασµό των άλλων, είτε αυτοί είναι γείτονες της διπλανής πόρτας, είτε οι κάτοικοι που βρίσκονται πίσω από τα σύνορα του νησιού, είτε συνάνθρωποι µας σε µια µακρινή χώρα. Για να επιτύχουµε µια πλουραλιστική εκπαίδευση, είναι απαραίτητο να αναθεωρήσουµε τη σκοπιµότητα του «εκπαιδεύει» και το τι σηµαίνει να εκπαιδεύεσαι. Πρέπει επίσης να αναπροσαρµόσουµε τα περιεχόµενα και τα προγράµµατα των επίσηµων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, να αναπτύξουµε νέες δεξιότητες διδασκαλίας και εκπαιδευτικές µεθόδους και να διαµορφώσουµε νέες γενιές υποψήφιων εκπαιδευτικών. Μόνο µέσα από µια εκπαίδευση η οποία θα τείνει προς µια πραγµατική παιδεία των πολιτών και θα είναι κοινή για όλους, οι διαφορές θα πάψουν να γεννούν ανισότητες και η διαφορετικότητα δε θα δηµιουργεί εχθρότητα. Αναµφισβήτητα ο κόσµος πρέπει να διαµορφώσει µια δηµοκρατική παιδεία που να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώµατα και να ενθαρρύνει ταυτόχρονα τον αµοιβαίο σεβασµό προς τους άλλους πολιτισµούς, στη βάση της αναγνώρισης των συλλογικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων όλων των λαών, οι οποίοι είναι ισάξιοι είτε είναι µικροί είτε µεγάλοι. Αυτή είναι η πρόκληση στην οποία πρέπει να ανταποκριθεί η εκπαίδευσή µας (Γκόβαρης, 2000). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Στα Ελληνικά: Βερτσέτης, Β. Α. (2002). Γενική ιδακτική, Τόµος Α. Αθήνα: Έκδοση. Βερτσέτης, Β. Α. (2002). ιδακτική της Ιστορίας, Τόµος Γ. Αθήνα: Έκδοση. Γκόβαρης, Χ. (2000). Παιδαγωγικός Λόγος: ιαπολιτισµική εκπαίδευση και το δίληµµα των «πολιτισµικών διαφορών», Αθήνα: Εκδόσεις Κοραή. Έκθεση της Κυπριακής ηµοκρατίας κατά των ιακρίσεων σε Τοµείς του Κοινοτικού Κεκτηµένου, (Ιούνιος 2003). Πολιτική και µέτρα κατά των διακρίσεων. Λευκωσία: Κυβερνητικό Τυπογραφείο. Κανακίδου, Ε. & Παπαγιάννη, Β. (1994). ιαπολιτισµική Αγωγή. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ( ). Οδηγίες για τη ιδασκαλία των Φιλολογικών Μαθηµάτων στο Γυµνάσιο. Αθήνα: Οργανισµός Εκδόσεων ιδακτικών Βιβλίων. Μεταφράσεις στα Ελληνικά: UNESCO. (2002). Εκπαίδευση, ο θησαυρός που κρύβει µέσα της - Έκθεση της ιεθνούς Επιτροπής για την Εκπαίδευση στον 21 ο αιώνα, (µετάφραση, Οµάδα Εργασίας του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας). Αθήνα: Gutenberg. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 943

10 Α. Κωνσταντίνου Στα Αγγλικά: Council of Europe. (2000). The misuses of history. Norway: Council of Europe Publishing. Philippou, S. & Makriyianni, C. (2004). What does it mean to think historically? Approaches to teaching and learning history. Nicosia: Hermes Media Press. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 944

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση του σεβασμού και της ισότητας»

ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση του σεβασμού και της ισότητας» «Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση του σεβασμού και της ισότητας» Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2016 2017 Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου ΕΔΕ 1 H ετερότητα στις

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου ΗΜΕΡΙΔΑ Το νέο κοινωνιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Eπιμορφωτικό σεμινάριο

Eπιμορφωτικό σεμινάριο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Εξ αποστάσεως επιμόρφωση Eπιμορφωτικό σεμινάριο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Μια σημαντική πρόκληση στο ξεκίνημα του 21 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Να αναγνωρίζεται η ελευθερία του κάθε εκπαιδευτικού να σχεδιάσει το μάθημά του. Βέβαια στην περίπτωση αυτή υπάρχει ο κίνδυνος. αποτελεσμάτων.

Να αναγνωρίζεται η ελευθερία του κάθε εκπαιδευτικού να σχεδιάσει το μάθημά του. Βέβαια στην περίπτωση αυτή υπάρχει ο κίνδυνος. αποτελεσμάτων. Ιωάννης Ε. Βρεττός Αναλυτικό Πρόγραμμα Να δίνονται στους εκπαιδευτικούς όλοι οι στόχοι, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος της απόκλισης και της διαφοροποίησης των αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΙΜΕΝΟ Μια σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 8-9 Δεκεμβρίου 2016 Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2015-2016

Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2015-2016 Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2015-2016 «Ευαισθητοποίηση των μαθητών κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και προώθηση της ισότητας και του σεβασμού, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Θέματα Εκθέσεων Διαγωνισμού Σχολείων Ευρώπης (ΔΙ.Σ.ΕΥΡΩ)

Θέμα: Θέματα Εκθέσεων Διαγωνισμού Σχολείων Ευρώπης (ΔΙ.Σ.ΕΥΡΩ) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙ.Σ.ΕΥΡΩ Αρ. Φακ.: 4.17.22.14 Αρ. Τηλ.: 22 800755/ 22 809558 Αρ. Φαξ: 22 305117 E-mail: eas@moec.gov.cy 14 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση

Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση Κωδικός μαθήματος: ΚΕΠ 302 Διδάσκων: Δημήτρης Θ. Ζάχος Πιστωτικές μονάδες: 10 Χρόνος και τόπος διεξαγωγής: Τετάρτη 6-9 αίθουσα 907 Εισαγωγικά Η επιτυχής συμμετοχή σ ένα

Διαβάστε περισσότερα

II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ... (το όργανο θα προσδιοριστεί)

II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ... (το όργανο θα προσδιοριστεί) II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ... (το όργανο θα προσδιοριστεί) 1. υπενθυµίζοντας ότι η ανθρωπότητα και η φύση βρίσκονται σε κίνδυνο κι ότι, πιο συγκεκριµένα, οι αρνητικές επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τι εννοούμε με τον όρο «μαθησιακά αποτελέσματα»; ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την

Διαβάστε περισσότερα

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70 Προβλήµατα διγλωσσίας ίγλωσση εκπαίδευση (γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και µαθησιακές δυσκολίες προβλήµατα συµπεριφοράς) Σαλτερής Νίκος ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές και πολιτισµική ετερότητα: Εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των µαθητών απέναντι στο διαφορετικό 2. Ιωάννινα 2004

Μαθητές και πολιτισµική ετερότητα: Εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των µαθητών απέναντι στο διαφορετικό 2. Ιωάννινα 2004 Αθανάσιος E. Γκότοβος 1 Μαθητές και πολιτισµική ετερότητα: Εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των µαθητών απέναντι στο διαφορετικό 2 Ιωάννινα 2004 1 Για τις επιστηµονικές θέσεις και απόψεις που διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΟΣ

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΟΣ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΕΚΠ/ΚΟΥ: ΔΕΛΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΝΟΜΑ AMBASSADOR: ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ ΕΡΜΙΟΝΗ ΤΑΞΗ : Ε ΤΑΞΗ ΣΧΟΛΕΙΟ : 15 Ο ΔΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ 2016-17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκπαίδευση ως θεσμός, μέσα από κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ a. Γενικές αρχές b. Γενικοί σκοποί 13

Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ a. Γενικές αρχές b. Γενικοί σκοποί 13 Περιεχόµενα Εισαγωγή 3 1 ο Μέρος Οι προτάσεις των προγραµµάτων σπουδών Φυσικών Επιστηµών σήµερα 7 Κεφάλαιο 1 ο Ανάλυση Συγκριτική καταγραφή των προτάσεων σύγχρονων προγραµµάτων σπουδών Φυσικών Επιστηµών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ανανέωση του αντικειµένου Η καλύτερη προσέγγιση θα πρέπει να επιτρέπει τον πειραµατισµό.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Χαιρετισµός κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου Προέδρου του ΣΕΒ στην Ηµερίδα που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µε θέµα: «Οικονοµία Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση Ενότητα 1: Η πολυπολιτισμικότητα στην κοινωνία και στο σχολείο Αναστασία Κεσίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ενότητα 5: Χρήστος Παρθένης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Το παράδειγμα του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Θεωρητική Κατεύθυνση) Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: Προσθέτει χρόνια στη ζωή αλλά και ζωή στα χρόνια»

«ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: Προσθέτει χρόνια στη ζωή αλλά και ζωή στα χρόνια» «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: Προσθέτει χρόνια στη ζωή αλλά και ζωή στα χρόνια» 1 ο Γενικό Λύκειο Πάτρας Ερευνητική Εργασία Β Τάξης Σχολικού έτους 2012-2013 Ομάδα Ε Ας φανταστούμε μία στιγμή το σχολείο των ονείρων μας.

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδαγωγική προσέγγιση της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού μέσω τηλεκπαίδευσης (e-learning)»

«Παιδαγωγική προσέγγιση της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού μέσω τηλεκπαίδευσης (e-learning)» «Παιδαγωγική προσέγγιση της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού μέσω τηλεκπαίδευσης (e-learning)» Εισαγωγικά Στη σημερινή πρώτη μας συνάντηση θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε με απλό και ευσύνοπτο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Ηφιλοσοφίατων ΕΠΠΣκαιτωνΑΠΣ. Γιώργος Αλβανόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/ ΑλβανόπουλοςΓ. Σχ. Σύµβουλος 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.04.16 10:35:00 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 14023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Αυγούστου 2016

Αρ. Φακ.: Αυγούστου 2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.1.05.27 30 Αυγούστου 2016 Διευθυντές/τριες Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Θέμα: Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.................................................................................. 5 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ Γενικές οδηγίες...........................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος. του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό.

Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος. του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό. Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια 1 Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο Δρ. Αργύριος Θ. Αργυρίου Διευθυντής Εκπαίδευσης Περιφερειακής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης. Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος)

Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης. Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος) Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος) 1. Εισαγωγή Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι: να αναδείξει τη σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

1o ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 «ΣΩΣΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΥΓΙΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

1o ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 «ΣΩΣΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΥΓΙΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» 1o ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 «ΣΩΣΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΥΓΙΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΥΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ Βοηθός ιευθύντρια Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Συγκρουσιακές Θεωρήσεις Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 5ο (σελ. 128 136) Οι θέσεις του Althusser Οι θέσεις του Gramsci 2 Karl Marx (1818-1883)

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρης Τοκαμάνης Φιλόλογος ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Διαπολιτισμική εκπαίδευση: σύγχρονη ανάγκη

Σωτήρης Τοκαμάνης Φιλόλογος ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Διαπολιτισμική εκπαίδευση: σύγχρονη ανάγκη Σωτήρης Τοκαμάνης Φιλόλογος ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Διαπολιτισμική εκπαίδευση: σύγχρονη ανάγκη Από τη δεκαετία του 1990 επισυνέβη μια μεταβολή στη σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας, ως συνέπεια της αθρόας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση Ενότητα 12

Γεωργική Εκπαίδευση Ενότητα 12 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ

ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ Στόχος Η δηµιουργία του κατάλληλου ψυχολογικού υπόβαθρου έτσι ώστε τα παιδιά:! Να κατανοήσουν την αξία της διαφορετικότητας,! Να αναπτύξουν

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Γυμνασίου. Γυμνάσιο Βεργίνα,

Ιστορία Γυμνασίου. Γυμνάσιο Βεργίνα, Ιστορία Γυμνασίου Γυμνάσιο Βεργίνα, 2012-2013 Ιστορία «Ιστορία, το φως της αλήθειας κι ο δάσκαλος της ζωής» Κικέρων, Ρωμαίος ρήτορας & πολιτικός Διδάσκουμε Ιστορία Α Γυμνασίου: Κ.Μιλτιάδου, Ν.Κασεττά-

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα και εκπαιδευτικές προκλήσεις: Πολιτική - Έρευνα - Πράξη

Μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα και εκπαιδευτικές προκλήσεις: Πολιτική - Έρευνα - Πράξη ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα και εκπαιδευτικές προκλήσεις: Πολιτική - Έρευνα - Πράξη Αθήνα, 14-15 Μαΐου 2010 ηρητήριο _2010 1 Τα πολυτροπικά κείμενα ως εργαλείο προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση 390 παιδιά Το πλαίσιο εφαρμογής 18 τμήματα Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου» 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ 33Οι επιπτώσεις της Βιομηχανικής Επανάστασης 33Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης 33Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ιστορία της τέχνης 3 3 Η Ευρώπη και ο

Διαβάστε περισσότερα

Το Μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα. Τμήμα Project 3 1 ο ΕΠΑ.Λ. Άνω Λιοσίων Μαθητές Α Τάξης ΕΠΑ.Λ. Εκπαιδευτικός : Στάμος Γ.

Το Μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα. Τμήμα Project 3 1 ο ΕΠΑ.Λ. Άνω Λιοσίων Μαθητές Α Τάξης ΕΠΑ.Λ. Εκπαιδευτικός : Στάμος Γ. Το Μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα Τμήμα Project 3 1 ο ΕΠΑ.Λ. Άνω Λιοσίων Μαθητές Α Τάξης ΕΠΑ.Λ. Εκπαιδευτικός : Στάμος Γ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ Καλλιέργεια στους μαθητές της ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ της Διαπολιτισμικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ» -

«ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ» - «ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ» - http://blogs.sch.gr/nikitpapa ΜΙΑ ΙΔΙΑΤΕΡΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΡΑΚΗΣ κ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ «Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ» 1. κ. Κωσταντινίδου υπηρετείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου της Ευρώπης, Κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας,

Κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου της Ευρώπης, Κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Κ.Ε.Μ.Ε.Α) ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017, Τεχνόπολη Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα Σενάριο 3. Τα µέσα των πλευρών τριγώνου Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα τριγώνων, τριγωνοµετρικοί αριθµοί περίµετρος και εµβαδόν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα)

ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα) Ενότητα 10: Μοντέλα εκπαίδευσης μειονοτήτων Αναστασία Κεσίδου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της εργασίας των εκπαιδευτικών του Προγράμματος διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας με το σχολικό πρόγραμμα

Σύνδεση της εργασίας των εκπαιδευτικών του Προγράμματος διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας με το σχολικό πρόγραμμα Σύνδεση της εργασίας των εκπαιδευτικών του Προγράμματος διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας με το σχολικό πρόγραμμα Παυλίνα Χατζηθεοδούλου-Λοϊζίδου Μαριάννα Φωκαΐδου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικoύ Τμήματος, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικoύ Τμήματος, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικoύ Τμήματος, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΕΠΙΠΕΔΟ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑς ΤΟΥς ΕΦΗΒΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Κουσερή Γεωργία

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑς ΤΟΥς ΕΦΗΒΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Κουσερή Γεωργία ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑς ΤΟΥς ΕΦΗΒΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Κουσερή Γεωργία Φιλόλογος Δρ. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΑΙΟΣ 2017 Περιεχόμενα της παρουσίασης Το ιστορικό ερώτημα Το

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεπιστημονικό Συνέδριο Παιδί και Πληροφορία: Αναζητήσεις και Προσεγγίσεις Ιστορίας, Δικαίου - Δεοντολογίας, Πολιτισμού

Διεπιστημονικό Συνέδριο Παιδί και Πληροφορία: Αναζητήσεις και Προσεγγίσεις Ιστορίας, Δικαίου - Δεοντολογίας, Πολιτισμού Διεπιστημονικό Συνέδριο Παιδί και Πληροφορία: Αναζητήσεις και Προσεγγίσεις Ιστορίας, Δικαίου - Δεοντολογίας, Πολιτισμού Θέμα Ο έμφυλος καταμερισμός στην διδασκαλία των κοριτσιών στην Ελλάδα Κάλφα Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές

Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές Τα ποσοτικά στοιχεία που ακολουθούν δίνουν µια συγκεντρωτική εικόνα των αλλοδαπών και παλιννοστούντων που φοιτούσαν στα δηµόσια σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0308(ΒΙΕ)/07 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη

Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη TEACHERS4EUROPE 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΑ ΤΑΞΗ Β Γυμνασίου 1 Α. ΘΕΜΑ : Σενάριο - Σχέδιο Διδασκαλίας Α1. Ταυτότητα Σεναρίου Σχεδίου Διδασκαλίας Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας ιστορία νεότερη και σύγχρονη ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων»

1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων» Στόχοι υπό έμφαση 2015-2016 1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων» Συνέδρια Διευθυντών Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας Νοέμβριος 2015 ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Γιατί συνεχίζεται ο στόχος για 2 η

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική Υ.Α Γ2/6646/20-11-97 Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική ΥΠΕΠΘ-Γ2/6646120.Ι 1.97 Ενηµέρωση για το πρόγραµµα επιµόρφωσης Καθηγητών στο Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό και

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Μ. Χρήστου Στο Δημοτικό Σχολείο, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι εμπλουτισμένα με

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή της διαπολιτισμικής προσέγγισης στην Ελλάδα. Ασπασία Χατζηδάκη Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης

Η εφαρμογή της διαπολιτισμικής προσέγγισης στην Ελλάδα. Ασπασία Χατζηδάκη Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης Η εφαρμογή της διαπολιτισμικής προσέγγισης στην Ελλάδα Ασπασία Χατζηδάκη Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης aspahatz@edc.uoc.gr Η προσέγγιση της Δ.Π. σύμφωνα με τον Νόμο 2413/96 (1/3) «Σκοπός της διαπολιτισμικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑ 2 Το όραμά μας: Συμβολή στη διαμόρφωση εγγράμματων πολιτών με δεξιότητες, υπευθυνότητα, δημοκρατικό ήθος, ιστορική ταυτότητα αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΝΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΝΕΩΝ Οµιλία του κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου Προέδρου του ΣΕΒ στην εκδήλωση ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΝΕΩΝ 12 Φεβρουαρίου 2004 Ίδρυµα Ευγενίδου 2 Κυρίες και Κύριοι, Βρίσκοµαι στην ευχάριστη θέση να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ στις μερες μας

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ στις μερες μας ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ στις μερες μας 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ Ρατσισμός είναι να θεωρούμε κάποια άλλη ομάδα ανθρώπων ως κατώτερη ή ακόμη και άξια περιφρόνησης, λόγω της φυλετικής ή εθνικής τους καταγωγής. Αιτία του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 3ο (σελ. 67-79) 2 Talcott

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση Ενότητα 2: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο πολυπολιτισμικό σχολείο Αναστασία Κεσίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Το Παραπρόγραμμα ή κρυφό Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάγκη των εσωτερικών αλλαγών στην τεχνική- επαγγελματική εκπαίδευση. Βασίλης Δημητρόπουλος Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος

Η ανάγκη των εσωτερικών αλλαγών στην τεχνική- επαγγελματική εκπαίδευση. Βασίλης Δημητρόπουλος Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Η ανάγκη των εσωτερικών αλλαγών στην τεχνική- επαγγελματική εκπαίδευση Βασίλης Δημητρόπουλος Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος «Είναι αναρίθμητες οι παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα από το 1959 μέχρι σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση Ενότητα 7: Ρατσισμός και σχολείο Αναστασία Κεσίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από την Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπο εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας

Συνέντευξη από την Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπο εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας Της Αθανασίας Κωνσταντίνου Συνέντευξη από την Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπο εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας Με δεδομένες τις αρχές στις οποίες στηρίχτηκε η οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Πώς ορίζεται η Ποιότητα των διδακτικών εγχειριδίων; Η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στους σκοπούς της εκπαίδευσης και τους σκοπούς της διδασκαλίας του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Παράρτημα Ι Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις, με βάση την επεξήγηση που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµάτωση κοινωνικο-ηθικών στόχων στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής Εισηγήτρια: ΜουρατίδουΚατερίνα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ Σερρών katemou@phed-sr.auth.gr Σύγχρονα φαινόµενα στις αυλές των σχολείων Επιθετικότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική προέλευση»

«Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική προέλευση» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρής Γιώργος. Αλιάι Αουλόνα

Αλεξανδρής Γιώργος. Αλιάι Αουλόνα Γ1 "Πρέπει να αισθανόμαστε τυχεροί που γεννηθήκαμε σε μια χώρα που μας παρέχει εκπαίδευση. Πρωταρχικός μας ρόλος είναι να σεβόμαστε τους καθηγητές και τους συμμαθητές μας και να απαιτούμε τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

Η αποδοχή του «άλλου»

Η αποδοχή του «άλλου» Η αποδοχή του «άλλου» Διαθεματική Διδακτική Πρόταση στο μάθημα των Θρησκευτικών και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής Στ τάξη 5 ο Δ. Σ. Κομοτηνής Μαριγώ Παπανικολάου ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 1 Συνάντηση με εκπαιδευτικούς εσπερινών Γυμνασίων - Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Το σχολείο ως εστία προώθησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσω της επαγγελματικής μάθησης ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Το σχολείο ως εστία προώθησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσω της επαγγελματικής μάθησης ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Μάιος 2017 Το σχολείο ως εστία προώθησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσω της επαγγελματικής μάθησης ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Δρ Γεωργία Πασιαρδή (Διευθύντρια) Χριστίνα Σταύρου (Λειτουργός Π.Ι.) Ημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα