Προϋπολογισμός Μελέτης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προϋπολογισμός Μελέτης"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Αρ. Μελ. : 0/204 ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (204) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Περιγραφή Εργασίας Κωδικός Κωδικός Α.Τ. Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή Μονάδας Μερική Δαπάνη Ολική Δαπάνη Άρθρου Αναθεώρησης Κύριες Εργασίες Βασικές Εργασίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Κ.Λ.Π. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί ΝΕΤ ΟΙΚ0 00%. ton -,50 αυτοκινήτου ή σε ζώα με τα ΟΙΚ-0.0 χέρια.0 2 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί ΝΕΤ ΟΙΚ04 00%.2 ton -,65 αυτοκινήτου ή σε ζώα με ΟΙΚ-0.0 μηχανικά μέσα.02 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια ΝΕΤ ΟΙΚ6 00%. ton.k - 0,5 μέσου οδών καλής βατότητας ΟΙΚ-0.0 m Γενικές εκσκαφές σε έδαφος ΝΕΤ ΟΙΚ22 00%.4 m - 8,50 γαιώδες-ημιβραχώδες για την ΟΙΚ-20.0 δημιουργία υπογείων κλπ 2 χώρων 5 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων ΝΕΤ ΟΙΚ222 00%.5 m - 26,85 χωρίς τη χρήση μηχανικών ΟΙΚ-20.0 μέσων σε εδάφη 4.0 γαιώδη-ημιβραχώδη 6 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων ΝΕΤ ΟΙΚ224 00%.6 m -,0 με χρήση μηχανικών μέσων σε ΟΙΚ-20.0 εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη Επίχωση με προϊόντα ΝΕΤ ΟΙΚ262 00%.7 m - 4,50 εκσκαφών, εκβραχισμών ή ΟΙΚ-20. κατεδαφίσεων 0 8 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων ΝΕΤ ΟΙΚ27 00%.8 m - 0,90 εκσκαφών με μηχανικά μέσα ΟΙΚ Διακίνηση προϊόντων ΝΕΤ ΟΙΚ278 00%.9 ton x - 2,20 εκσκαφών και κατεδαφίσεων ΟΙΚ m με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων 0 Λειτουργία εργοταξιακών ΝΕΤ ΟΙΚ285 00%.0 h -,0 αντλητικών συγκροτημάτων. ΟΙΚ-2.0 Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα. Ισχύος,0 έως 2,5 kw Καθαίρεση θεμελίων από ΝΕΤ ΟΙΚ %. m - 22,60 αργολιθοδομή ή λιθοδομή ΟΙΚ Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΕΤ ΟΙΚ %.2 m - 5,70 ΟΙΚ Καθαίρεση μεμονωμένων ΝΕΤ ΟΙΚ %. m -,70 στοιχείων κατασκευών από ΟΙΚ-22. άοπλο σκυρόδεμα. Με 0.0 εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 4 Καθαίρεση μεμονωμένων ΝΕΤ ΟΙΚ %.4 m - 6,70 στοιχείων κατασκευών από ΟΙΚ-22. οπλισμένο σκυρόδεμα. Με 5.0 εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 5 Καθαίρεση πλακοστρώσεων ΝΕΤ ΟΙΚ226 00%.5 m2-7,90 δαπέδων παντός τύπου και ΟΙΚ-22.2 οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να 0.0 καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 6 Καθαίρεση επιστρώσεων ΝΕΤ ΟΙΚ228 00%.6 m2-4,50 τοίχων παντός τύπου. Χωρίς ΟΙΚ-22.2 να καταβάλλεται προσοχή για.0 την εξαγωγή ακεραίων πλακών

2 7 Καθαίρεση επικεραμώσεων. Με ΝΕΤ ΟΙΚ224 00%.7 m2-9,00 προσοχή, για την εξαγωγή ΟΙΚ-22.2 ακεραίων πλακών σε ποσοστό 2.02 άνω του 50% 8 Καθαίρεση επιχρισμάτων ΝΕΤ ΟΙΚ %.8 m2-5,60 ΟΙΚ Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ΝΕΤ ΟΙΚ226Α.9 τεμ - 5,60 ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. ΟΙΚ % Για οπές επιφανείας έως 0, m2 20 Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ΝΕΤ ΟΙΚ2269Α.20 μμ - 6,70 ή άοπλο σκυρόδεμα. Για ΟΙΚ % πλάτος αυλακιού έως 0,0 m Αποξήλωση ξυλίνων ή ΝΕΤ ΟΙΚ %.2 m2-6,80 σιδηρών κουφωμάτων ΟΙΚ Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ΝΕΤ ΟΙΚ %.22 m2-5,60 ή επενδύσεων ΟΙΚ Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε ΝΕΤ ΟΙΚ %.2 m2-5,60 τύπου ΟΙΚ Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων ΝΕΤ ΟΙΚ %.24 m2-9,00 ΟΙΚ Καθαίρεση μεταλλικών ΝΕΤ ΟΙΚ602 00%.25 kg - 0,5 κατασκευών ΟΙΚ Καθαίρεση επένδυσης τοίχων ΝΕΤ ΟΙΚ229 00%.26 m2-2,70 από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ΟΙΚ-22.6 ή γυψοσανίδες 27 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. ΝΕΤ ΟΙΚ %.27 kg - 0,5 Για μεταλλικά κιγκλιδώματα ΟΙΚ Ικριώματα για την εκτέλεση ΝΕΤ ΟΙΚ20 00%.28 m - 68,00 ειδικών εργασιών ΟΙΚ Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά ΝΕΤ ΟΙΚ20 00%.29 m2-5,60 ΟΙΚ Γαρμπιλόδεμα των 200 kg ΝΕΤ ΟΙΚ207 00%.0 m - 7,00 τσιμέντου ανά m ΟΙΚ Προμήθεια, μεταφορά επί ΝΕΤ ΟΙΚ2 00%. m - 84,00 τόπου, διάστρωση και ΟΙΚ-2.0 συμπύκνωση σκυροδέματος.0 με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C2/6 2 Προμήθεια, μεταφορά επί ΝΕΤ ΟΙΚ25 00%.2 m - 95,00 τόπου, διάστρωση και ΟΙΚ-2.0 συμπύκνωση σκυροδέματος.05 με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 Προμήθεια, μεταφορά ΝΕΤ ΟΙΚ2 00%. m - 78,00 επιτόπου, διάστρωση και ΟΙΚ-2.0 συμπύκνωση σκυροδέματος 2.0 χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C2/5 4 Προμήθεια, μεταφορά ΝΕΤ ΟΙΚ25 00%.4 m - 90,00 επιτόπου, διάστρωση και ΟΙΚ-2.0 συμπύκνωση σκυροδέματος 2.05 χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

3 5 Κατασκευή στρώσεων από ΝΕΤ ΟΙΚ502 00%.5 m - 84,00 κισηρόδεμα. Με κισηρόδεμα ΟΙΚ-5.0 ενισχυμένο με 00 kg τσιμέντο.02 ανά m 6 Ξυλότυποι χυτών ΝΕΤ ΟΙΚ8 00%.6 m2-22,50 μικροκατασκευών ΟΙΚ Ξυλότυποι συνήθων χυτών ΝΕΤ ΟΙΚ86 00%.7 m2-5,70 κατασκευών ΟΙΚ Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας ΝΕΤ ΟΙΚ84 00%.8 m2-5,60 σανιδώματος ξυλοτύπων ΟΙΚ Χαλύβδινοι οπλισμοί ΝΕΤ ΟΙΚ87 00%.9 kg -,07 κατηγορίας B500C ΟΙΚ Δομικά πλέγματα B500C ΝΕΤ ΟΙΚ87 00%.40 kg -,0 ΟΙΚ Αποστάτες σιδηροπλισμού ΝΕΤ ΟΙΚ87 00%.4 m2-2,20 σκυροδεμάτων ΟΙΚ Οπτοπλινθοδομές με ΝΕΤ ΟΙΚ m2-6,80 διακένους τυποποιημένους ΟΙΚ % οπτοπλίνθους 6x9x9 cm..0 Πάχους /4 πλίνθου (όρθια τούβλα) 4 Οπτοπλινθοδομές με ΝΕΤ ΟΙΚ m2-9,50 διακένους τυποποιημένους ΟΙΚ % οπτοπλίνθους 6x9x9 cm..02 Πάχους /2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 44 Οπτοπλινθοδομές με ΝΕΤ ΟΙΚ m2 -,50 διακένους τυποποιημένους ΟΙΚ % οπτοπλίνθους 6x9x9 cm..0 Πάχους (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 45 Οπτοπλινθοδομές με ΝΕΤ ΟΙΚ m2-9,00 διακένους τυποποιημένους ΟΙΚ % οπτοπλίνθους 9x9x24 cm ή 5.02 και μεγαλυτέρων διαστάσεων. Πάχους (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 46 Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία ΝΕΤ ΟΙΚ47 00%.46 m2-9,70 τύπου ALFABLOCK ή ΟΙΚ-47. παρεμφερή. Τοίχοι πάχους cm από δομικά στοιχεία 60x25x0 cm 47 Διαζώματα (σενάζ) από ΝΕΤ ΟΙΚ2 00%.47 m - 6,80 ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. ΟΙΚ-49.0 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ).0 δρομικών τοίχων 48 Διαζώματα (σενάζ) από ΝΕΤ ΟΙΚ2 00%.48 m - 9,70 ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. ΟΙΚ-49.0 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ).02 μπατικών τοίχων 49 Ξύλινοι σκελετοί για μή ΝΕΤ ΟΙΚ %.49 m - 560,00 φέρουσες οροφές και στέγες. ΟΙΚ-52.0 Από ξυλεία ελάτου, πριστή Σκελετοί πατωμάτων από ΝΕΤ ΟΙΚ %.50 m - 560,00 δομική ξυλεία. Από ξυλεία ΟΙΚ-52.0 πριστή Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες ΝΕΤ ΟΙΚ52 00%.5 m2-67,50 πλάτους 4-7cm με τον ΟΙΚ-5. σκελετό από καδρόνια. Από 0.0 λωρίδες ξυλείας δρυός πλάτους 4,0-7,0 cm 52 Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη, ΝΕΤ ΟΙΚ542 00%.52 m2-2,00 περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ΟΙΚ-54.2 ή κατακόρυφο άξονα, 0.0 μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm

4 5 Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη, ΝΕΤ ΟΙΚ %.5 m2-0,00 ελαφρά, ανοιγόμενα, ΟΙΚ-54.2 μονόφυλλα ή πολύφυλλα, για 0.02 οικοδομές "χωρικού" τύπου, με κάσσα 6x7 cm 54 Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά ΝΕΤ ΟΙΚ542 00%.54 m2-84,00 ΟΙΚ Παράθυρα και εξωστόθυρες ΝΕΤ ΟΙΚ %.55 m2-90,00 ελληνικού "χωρικού" τύπου ΟΙΚ Εξώφυλλα Eλληνικού χωρικού ΝΕΤ ΟΙΚ54 00%.56 m2-2,00 τύπου ΟΙΚ Υαλόθυρα δρομική ξύλινη. Με ΝΕΤ ΟΙΚ546 00%.57 m2-29,00 κάσσα δρομική, πλάτους έως ΟΙΚ-54. cm Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. ΝΕΤ ΟΙΚ m2-8,00 Με κάσσα δρομική, πλάτους ΟΙΚ % έως cm Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. ΝΕΤ ΟΙΚ m2-2,00 Με κάσσα μπατική, πλάτους ΟΙΚ % έως 2 cm Φύλλα ερμαρίων ταμπλαδωτά ΝΕΤ ΟΙΚ547 00%.60 m2-95,00 ΟΙΚ Εντοιχισμένες ντουλάπες ΝΕΤ ΟΙΚ m2-2,00 ΟΙΚ % 5 62 Ξύλινες κάσσες σε δρομικές ΝΕΤ ΟΙΚ m - 6,80 οπτοπλινθοδομές ΟΙΚ % 6 6 Ξύλινες κάσσες σε μπατικές ΝΕΤ ΟΙΚ m - 28,00 οπτοπλινθοδομές ΟΙΚ % 8 64 Ράφια από λευκή ξυλεία ΝΕΤ ΟΙΚ %.64 m2-6,50 πάχους 5 mm ΟΙΚ Ράφια ή χωρίσματα πάχους 8 ΝΕΤ ΟΙΚ %.65 m2-45,00 mm από MDF ΟΙΚ Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή ΝΕΤ ΟΙΚ m2-225,00 τυποποιημένα ΟΙΚ % 67 Φέροντα στοιχεία από ΝΕΤ ΟΙΚ604 00%.67 kg - 2,70 σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ΟΙΚ-6.0 ύψους ή πλευράς έως 60 mm 5 68 Κατασκευή μεταλλικού ΝΕΤ ΟΙΚ628 00%.68 kg - 4,50 σκελετού από γωνιακά ΟΙΚ-6.2 ελάσματα για δομικά έργα 8 69 Μεταλλικός σκελετός ή ΝΕΤ ΟΙΚ68 00%.69 kg -,40 δικτύωμα επιστέγασης ΟΙΚ Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου ΝΕΤ ΟΙΚ622 00%.70 kg - 5,00 από ευθύγρμαμμες ράβδους ΟΙΚ Θύρες σιδηρές πλήρεις ΝΕΤ ΟΙΚ %.7 kg - 6,70 συρόμενες ΟΙΚ Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά ΝΕΤ ΟΙΚ626 00%.72 m2-78,50 αυλακωτά γιά θύρες και ΟΙΚ-62. παράθυρα 6 7 Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά ΝΕΤ ΟΙΚ627 00%.7 m2-0,00 δικτυωτά γιά θύρες και ΟΙΚ-62. παράθυρα 7 74 Θύρες μεταλλικές ΝΕΤ ΟΙΚ626 00%.74 m2-280,00 πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ΟΙΚ-62.6 ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, 0.02 κλάσης πυραντίστασης 60 min

5 75 Θύρες μεταλλικές ΝΕΤ ΟΙΚ626 00%.75 m2-280,00 πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ΟΙΚ-62.6 ανοιγόμενες, με φεγγίτη από 0.04 πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 0 min 76 Θύρες ΝΕΤ ΟΙΚ626 00%.76 m2-90,00 μεταλλικέςπυρασφαλείας, ΟΙΚ-62.6 μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με 0.06 φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 90 min 77 Θύρες μεταλλικές ΝΕΤ ΟΙΚ626 00%.77 m2-5,00 πυρασφαλείας, δίφυλλες, ΟΙΚ-62.6 ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη,.02 κλάσης πυραντίστασης 60 min 78 Κλίμακες σιδηρές καρφωτές ΝΕΤ ΟΙΚ60 00%.78 kg - 9,00 ΟΙΚ Σιδηρά κιγκλιδώματα από ΝΕΤ ΟΙΚ640 00%.79 kg - 4,50 ράβδους συνήθων διατομών. ΟΙΚ-64.0 Απλού σχεδίου από.0 ευθύγραμμες ράβδους 80 Σφυρήλατα κιγκλιδώματα. ΝΕΤ ΟΙΚ640 00%.80 kg -,20 Απλού σχεδίου και ελαφράς ΟΙΚ-64.0 κατασκευής Κιγκλιδώματα από ΝΕΤ ΟΙΚ648 00%.8 m - 7,40 σιδηροσωλήνες ΟΙΚ-64. γαλβανισμένους Φ 2'' Ανοξείδωτος χειρολισθήρας ΝΕΤ ΟΙΚ %.82 m - 20,00 Φ50/2 mm ΟΙΚ Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή ΝΕΤ ΟΙΚ %.8 m2 -,05 οπή ΟΙΚ Τυποποιημένα κουφώματα ΝΕΤ ΟΙΚ650 00%.84 m2-200,00 από αλουμίνιο με ΟΙΚ-65.0 ηλεκτροστατική βαφή..02 Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 2-24 kg/m2 85 Υαλόθυρες από ΝΕΤ ΟΙΚ %.85 m2-65,00 ηλεκτροστατικά βαμμένο ΟΙΚ-65.0 αλουμίνιο.υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο.υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη 86 Υαλοστάσια αλουμινίου ΝΕΤ ΟΙΚ659 00%.86 m2-200,00 μεμονωμένα, μονόφυλλα, ΟΙΚ-65. ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή 7.0 οριζόντιο άξονα 87 Κινητές σίτες αερισμού ΝΕΤ ΟΙΚ650 00%.87 m2-45,00 ΟΙΚ Σκελετός εσωτερικών ΝΕΤ ΟΙΚ65 00%.88 m2-56,00 χωρισμάτων από αλουμίνιο ΟΙΚ Επιχρίσματα τριπτά - ΝΕΤ ΟΙΚ72 00%.89 m2 -,50 τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα ΟΙΚ Επιχρίσματα τραβηχτά ΝΕΤ ΟΙΚ78 00%.90 μμ - 28,00 προεξοχών μέχρι 20 cm, ΟΙΚ-7.8 συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου 9 Επικεράμωση με κεραμίδια ΝΕΤ ΟΙΚ72 00%.9 m2-22,50 γαλλικού τύπου ΟΙΚ Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη ΝΕΤ ΟΙΚ72 00%.92 m2-5,70 αυλακωτή λαμαρίνα πάχους ΟΙΚ-72.,00 mm.0

6 9 Επικάλυψη οριζοντίων αρμών ΝΕΤ ΟΙΚ %.9 μμ - 5,70 διαστολής με γαλβανισμένη ΟΙΚ-72.4 λαμαρίνα d =,0 mm Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους ΝΕΤ ΟΙΚ %.94 μμ - 9,00 50 mm ΟΙΚ Επιστεγάσεις με επίπεδα ΝΕΤ ΟΙΚ72 00%.95 m2-67,50 κυψελωτά πολυκαρβονικά ΟΙΚ-72.7 φύλλα 0 96 Κούπολες φυσικού φωτισμού ΝΕΤ ΟΙΚ72 00%.96 m2-90,00 επίπεδες.κουπόλες σταθερές ΟΙΚ-72.7 φυσικού φωτισμού, με διπλό 5.0 θόλο, με καμπύλα φύλλα, εξωτερικά με πολυκαρβονικό και εσωτερικά με ακρυλικό (ΡΜΜΑ), με βάση PVC. 97 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ΝΕΤ ΟΙΚ72 00%.97 m2-28,00 ορθογωνισμένες ΟΙΚ Επιστρώσεις με πλάκες ΝΕΤ ΟΙΚ76 00%.98 m2 -,50 τσιμέντου πλευράς άνω των 0 ΟΙΚ-7. cm Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια ΝΕΤ ΟΙΚ m2 -,50 πορσελάνης λευκά ή έγχρωμα ΟΙΚ % 5x5 cm Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια ΝΕΤ ΟΙΚ m2-9,00 πορσελάνης λευκά ή έγχρωμα ΟΙΚ % 0x0 cm Επιστρώσεις δαπέδων με ΝΕΤ ΟΙΚ7 00%.0 m2 -,50 κεραμικά πλακίδια GROUP 4, ΟΙΚ-7. διαστάσεων 0x0 cm Επιστρώσεις δαπέδων με ΝΕΤ ΟΙΚ7 00%.02 m2-6,00 κεραμικά πλακίδια GROUP 4, ΟΙΚ-7. διαστάσεων 40x40 cm.0 0 Επιστρώσεις δαπέδων και ΝΕΤ ΟΙΚ75 00%.0 m2-8,00 περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ΟΙΚ-7. σε τρεις στρώσεις πάχους,0 6.0 cm 04 Επιστρώσεις δαπέδων και ΝΕΤ ΟΙΚ78 00%.04 m2-2,0 περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ΟΙΚ-7. σε δύο στρώσεις πάχους, cm 05 Διαστρώσεις γαρμπιλοδέματος ΝΕΤ ΟΙΚ759 00%.05 m2-4,60 με λιθοσύντριμα. ΟΙΚ-7.5 Γαρμπιλομωσαϊκό πάχους,5 9.0 cm 06 Αντιολισθητικό ελαστικό ΝΕΤ ΟΙΚ796 00%.06 μμ - 5,60 παρέμβλημα μαρμάρινων ΟΙΚ-7.7 βαθμίδων 6 07 Προστατευτικές φάσες σε ΝΕΤ ΟΙΚ796 00%.07 μμ -,50 τοίχους, από ενισχυμένο upvc ΟΙΚ Κατασκευή ελαφρού ΝΕΤ ΟΙΚ m2-22,50 βιομηχανικού δαπέδου ΟΙΚ % 09 Επιστρώσεις με πλαστικά ΝΕΤ ΟΙΚ797 00%.09 m2-20,80 πλακίδια ΟΙΚ Επιστρώσεις δαπέδων με ΝΕΤ ΟΙΚ798 00%.0 m2-20,20 μοκέττα ΟΙΚ Αδροποίηση επιφανειών από ΝΕΤ ΟΙΚ746 00%. m2-5,60 μάρμαρο ΟΙΚ Επιστρώσεις με ισομεγέθεις ΝΕΤ ΟΙΚ744 00%.2 m2-96,00 πλάκες μαρμάρου σκληρού ΟΙΚ-74. έως εξαιρετικά σκληρού, 0.09 πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό Μέτρο

7 Ταινίες επιστρώσεων από ΝΕΤ ΟΙΚ749 00%. μμ -,20 μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm ΟΙΚ Κατώφλια και περιζώματα ΝΕΤ ΟΙΚ750 00%.4 m2-84,00 (μπορτούρες) επιστρώσεων ΟΙΚ-75.0 από μάρμαρο. Kατώφλια από.02 μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους - 0 cm 5 Περιθώρια (σοβατεπιά) από ΝΕΤ ΟΙΚ75 00%.5 m2-0,0 μάρμαρο. Σοβατεπιά από ΟΙΚ-75. μάρμαρο σκληρό έως.02 εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 6 Ποδιές παραθύρων από ΝΕΤ ΟΙΚ75 00%.6 μμ - 78,50 μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm ΟΙΚ Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί ΝΕΤ ΟΙΚ %.7 m2-2,00 επί κουφωμάτων αλουμινίου ΟΙΚ-76.0 πάχους 4,0 mm Υαλοπίνακες διαμαντέ πάχους ΝΕΤ ΟΙΚ766 00%.8 m2-24,60,5 mm μήκους έως,00 m ΟΙΚ-76. ξυλίνων ή σιδηρών 6.0 κουφωμάτων 9 Υαλοπίνακες ασφαλείας ΝΕΤ ΟΙΚ m2-9,00 (Laminated) συνολικού πάχους ΟΙΚ % 6 mm ( mm + μεμβράνη mm) 20 Διπλοί θερμομονωτικοί - ΝΕΤ ΟΙΚ m2-50,00 ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί ΟΙΚ % υαλοπίνακες συνολικού 7.0 πάχους 8 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) 2 Υδροχρωματισμοί ασβέστου ΝΕΤ ΟΙΚ %.2 m2-2,20 παλαιών επιφανειών. Με ΟΙΚ-77.0 επισκευές της επιφανείας σε 2.0 ποσοστό έως 5% 22 Υδροχρωματισμοί επιφανειών ΝΕΤ ΟΙΚ %.22 m2 -,90 σκυροδέματος ή ΟΙΚ-77. τσιμεντοκονιάματος με 0 ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 2 Προετοιμασία επιχρισμένων ΝΕΤ ΟΙΚ775 00%.2 m2 -,70 επιφανειών τοίχων για ΟΙΚ-77. χρωματισμούς 5 24 Προετοιμασία ξυλίνων ΝΕΤ ΟΙΚ776 00%.24 m2-2,20 επιφανειών για χρωματισμούς ΟΙΚ Σπατουλάρισμα ΝΕΤ ΟΙΚ778 00%.25 m2-2,80 προετοιμασμένων επιφανειών. ΟΙΚ-77. Ξυλίνων επιφανειών Αντισκωριακές ΝΕΤ ΟΙΚ %.26 m2-2,20 βαφές.εφαρμογή ΟΙΚ-77.2 αντισκωριακού υποστρώματος 0.0 ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης. 27 Αντισκωριακές βαφές. ΝΕΤ ΟΙΚ %.27 m2-2,80 Εφαρμογή αντισκωριακού ΟΙΚ-77.2 υποστρώματος δύο ή τριών 0.02 συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο. 28 Αντισκωριακές βαφές. ΝΕΤ ΟΙΚ %.28 m2-2,20 Εφαρμογή αντισκωριακού ΟΙΚ-77.2 τελικού χρώματος αλκυδικών ή 0.05 στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού.

8 29 Προετοιμασία σιδηρών ΝΕΤ ΟΙΚ %.29 m2-6,60 επιφανειών για ΟΙΚ-77.2 σπατουλαριστούς 5 χρωματισμούς 0 Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων ΝΕΤ ΟΙΚ %.0 m2-2,80 επιφανειών. Απλό λάδωμα και ΟΙΚ-77.2 στίλβωση 7.0 Θερμό γαλβάνισμα ΝΕΤ ΟΙΚ %. kg - 0,4 χαλυβδίνων στοιχείων ΟΙΚ Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ΝΕΤ ΟΙΚ %.2 m2-6,70 ξυλίνων επιφανειών ΟΙΚ Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ΝΕΤ ΟΙΚ %. m2-6,70 σιδηρών επιφανειών ΟΙΚ Βερνικοχρωματισμοί επί ΝΕΤ ΟΙΚ %.4 m2-0,0 σπατουλαρισμένων ΟΙΚ-77.6 επιφανειών με εποξειδικά, 2 πολυουρεθανικά ή ακρυλικά συστήματα δύο συστατικών 5 Φρεσκάρισμα παλαιού ΝΕΤ ΟΙΚ %.5 m2-2,80 βερνικώματος δαπέδου ΟΙΚ Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων ΝΕΤ ΟΙΚ777 00%.6 m2-0,70 επιφανειών με ριπολίνη ΟΙΚ Χρωματισμοί επί επιφανειών ΝΕΤ ΟΙΚ m2-9,00 επιχρισμάτων με πλαστικά ΟΙΚ % χρώματα. Εσωτερικών 0.0 επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 8 Χρωματισμοί επί επιφανειών ΝΕΤ ΟΙΚ m2-0,0 επιχρισμάτων με πλαστικά ΟΙΚ % χρώματα. Εξωτερικών 0.02 επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 9 Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ΝΕΤ ΟΙΚ m2 -,50 επί επιφανειών επιχρισμάτων ΟΙΚ % με πλαστικά χρώματα..0 Εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 40 Χρωματισμοί επιφανειών ΝΕΤ ΟΙΚ m2-9,00 γυψοσανίδων με πλαστικό ΟΙΚ % χρώμα. Χωρίς σπατουλάρισμα 4.0 της γυψοσανίδας 4 Προσαύξηση τιμής ΝΕΤ ΟΙΚ %.4 m2-0,4 χρωματισμών πάσης φύσεως ΟΙΚ-77.9 λόγω προσθέτου ύψους 9 42 Αντιγραφιστικές επαλείψεις ΝΕΤ ΟΙΚ %.42 m2-5,00 ΟΙΚ Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, ΝΕΤ ΟΙΚ %.4 m2 -,00 πάχους 2,5 mm ΟΙΚ Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, ΝΕΤ ΟΙΚ %.44 m2-27,00 πάχους 9 mm ΟΙΚ Περσιδωτά προπετάσματα ΝΕΤ ΟΙΚ78 00%.45 m2-25,90 ΟΙΚ Ψευδοροφή διακοσμητική, ΝΕΤ ΟΙΚ %.46 m2-25,90 επισκέψιμη, φωτιστική από ΟΙΚ-78. πλάκες ορυκτών ινών πάχους έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm

9 47 Σύστημα υπερυψωμένου ΝΕΤ ΟΙΚ %.47 m2-6,50 δαπέδου ΟΙΚ Επάλειψη επιφανειών ΝΕΤ ΟΙΚ %.48 m2-2,20 σκυροδέματος με ελαστομερές ΟΙΚ-79.0 ασφαλτικό γαλάκτωμα 2 49 Επάλειψη με ελαστομερές ΝΕΤ ΟΙΚ %.49 m2-2,00 ασφαλτικό διάλυμα ΟΙΚ Επάλειψη επιφανειών ΝΕΤ ΟΙΚ790 00%.50 kg - 9,50 σκυροδέματος με εποξειδικά ΟΙΚ-79.0 υλικά 5 5 Επάλειψη επιφανειών ΝΕΤ ΟΙΚ %.5 kg - 6,20 σκυροδέματος με ΟΙΚ-79.0 ασφαλταλουμίνιο 7 52 Στεγανωτικές επιστρώσεις με ΝΕΤ ΟΙΚ790 00%.52 kg - 5,60 τσιμεντοειδή υλικά ΟΙΚ Επίστρωση απλή με ΝΕΤ ΟΙΚ792 00%.5 m2-7,90 ασφαλτόπανο ΟΙΚ Επίστρωση με ελαστομερή ΝΕΤ ΟΙΚ792 00%.54 m2-7,90 υδρατμοπερατή μεμβράνη ΟΙΚ Επιστρώσεις με ελαστομερείς ΝΕΤ ΟΙΚ792 00%.55 m2 -,50 μεμβράνες. Μεμβράνη από ΟΙΚ-79. ασφαλτο - πολυπροπυλένιο.02 (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες 56 Επιστρώσεις με συνθετικές ΝΕΤ ΟΙΚ792 00%.56 m2-6,90 μεμβράνες. Μεμβράνη PVC - P ΟΙΚ-79. με ενίσχυση από συνθετικές 2.02 ίνες 57 Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους ΝΕΤ ΟΙΚ794 00%.57 m2-2,40 25 gr/m2 ΟΙΚ Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους ΝΕΤ ΟΙΚ794 00%.58 m2 -, gr/m2 ΟΙΚ Φράγματα υδρατμών από ΝΕΤ ΟΙΚ794 00%.59 m2-0,55 συνθετικά υλικά. Με φύλλα ΟΙΚ-79. πολυαιθυλενίου πάχους 0, mm 60 Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή ΝΕΤ ΟΙΚ792 00%.60 m2-0,0 σφαιρικές προεξοχές ΟΙΚ-79. (αυγουλιέρα) 8 6 Μεμβράνη HDPE με ΝΕΤ ΟΙΚ792 00%.6 m2-9,0 αμφίπλευρες κωνικές ή ΟΙΚ-79. σφαιρικές προεξοχές και 9 επικολλημένο γεωύφασμα 62 Στεγανοποιητικά μάζας ΝΕΤ ΟΙΚ792 00%.62 kg -,5 σκυροδέματος (πρόσμικτα ΟΙΚ-79.2 μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Απομόνωση στοιχείων ΝΕΤ ΟΙΚ m -,70 κατασκευής με διογκωμένη ΟΙΚ % πολυστερίνη, χωρίς στερέωση 2 των πλακών 64 Απομόνωση στοιχείων ΝΕΤ ΟΙΚ m - 9,40 κατασκευής με διογκωμένη ΟΙΚ % πολυστερίνη, με μηχανική στερέωση των πλακών 65 Επένδυση με ΝΕΤ ΟΙΚ794 00%.65 m2-0,0 ηχοαπορροφητικές πλάκες ΟΙΚ-79. τύπου Ηeraklith 4 66 Πλήρωση οριζοντίων και ΝΕΤ ΟΙΚ796 00%.66 μμ -,20 κατακορύφων αρμών ΟΙΚ-79. διαστολής με ελαστομερές 7 πολυουρεθανικό υλικό

10 67 Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ΝΕΤ ΟΙΚ794 00%.67 m2-4,00 ορυκτοβάμβακα ΟΙΚ Διαμόρφωση επιφανειών ΝΕΤ ΥΔΡ m2-6,0 σκυροδέματος τύπου Γ ΟΔΟ-Β- 00% 2 69 Βάση οδοστρωσίας πάχους ΝΕΤ ΝΟΔΟ2.Β.69 m2-7,80 0,0 m (Π.Τ.Π. Ο-55) ΟΔΟ-Γ-2 00%.2 70 Διαμορφωση διαβασεων ΝΕΤ ΝΟΔΟ τεμ. - 5,00 ατομων με ειδικες αναγκες σε ΟΔΟ-Β-8 00% πεζοδρομια και νησιδες 2 7 Τομή οδοστρώματος με ΝΕΤ ΟΙΚ2269Α.7 m -,00 ασφαλτοκόπτη ΟΔΟ-Δ- 00% 72 Αντιολισθηρή στρώση ΝΕΤ ΝΟΔΟ452Β.72 m2-5,90 ασφαλτικής σκυρομαστίχης ΟΔΟ-Δ- 00% πάχους 0 mm με κοινή 0. άσφαλτο 7 Αντιολισθηρή στρώση ΝΕΤ ΝΟΔΟ452Β.7 m2-4,00 ασφαλτικής σκυρομαστίχης ΟΔΟ-Δ- 00% πάχους 0 mm με χρήση 0.2 τροποποιημένης ασφάλτου 74 Απόξεση ασφαλτικού ΝΕΤ ΝΟΔΟ2.74 m2 -,45 οδοστρώματος (φρεζάρισμα) ΟΔΟ-Δ-2 00% σε βάθος έως 6 cm Ασφαλτική προεπάλειψη ΝΕΤ ΝΟΔΟ40.75 m2 -,20 ΟΔΟ-Δ- 00% 76 Ασφαλτική συγκολλητική ΝΕΤ ΝΟΔΟ m2-0,45 επάλειψη ΟΔΟ-Δ-4 00% 77 Ασφαλτική ισοπεδωτική ΝΕΤ ΝΟΔΟ442Β.77 m2 -,50 στρώση πάχους 0,05m ΟΔΟ-Δ-7 00% 78 Αντιολισθηρή ασφαλτική ΝΕΤ ΝΟΔΟ452Β.78 m2-5,40 στρώση συμπυκνωμένου ΟΔΟ-Δ-9 00% πάχους 0,04 m με χρήση. κοινής ασφάλτου 79 Πινακίδες ρυθμιστική μεσαίου ΝΕΤ ΟΙΚ654 00%.79 τεμ. - 5,70 μεγέθους ΟΔΟ-Ε Στύλος πινακίδων από ΝΕΤ ΝΟΔΟ ΤΕΜ -,0 γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ΟΔΟ-Ε- 00% DN 40 mm ( ½ ) 0. 8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΤ ΟΙΚ604 00%.8 ΤΕΜ - 950,00 ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΤΑΜΠΛΩ ΟΙΚ-6.0 ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 6.ΣΧΕΤ 82 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΠΛΗ ΠΛΗΡΗΣ ΝΕΤ ΟΙΚ622 00%.82 ΤΕΜ - 50,00 ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΟΙΚ-62.2 ΣΧΕΤ 8 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΤ ΟΙΚ %.8 ΤΕΜ - 00,00 ΠΛΗΡΗΣ ΟΙΚ ΣΧΕΤ 84 Μπάρες πανικού ΝΕΤΟΙΚ- ΟΙΚ626 00%.84 τεμ , ΣΧ. 85 Αποξήλωση μετά προσοχής ΝΕΤΟΙΚ- ΟΙΚ640 00%.85 kgr -,00 κιγκλιδώματος σιδηρού, απλού σχεδίου και πλήρης ΣΧ. επανατοποθέτησή του 86 ΠΛΕΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΤ ΟΙΚ %.86 m2-7,50 ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΟΠΗ ΟΙΚ ΣΧΕΤ 87 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΝΕΤ ΟΙΚ m2-6,50 ΜΩΣΑΪΚΟΥ ΟΙΚ %.02ΣΧΕ Τ 88 Στηρίγματα και συνδέσεις ΝΕΤΟΙΚ- ΟΙΚ79 00%.88 μμ - 0,00 μονώσεως εγκαταστάσεων ΣΧ. 89 Ταρτάν ΝΕΤ ΟΙΚ797 00%.89 m2-65,00 ΟΙΚ-7.9 7ΣΧΕΤ

11 90 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΝΕΤ ΟΙΚ799 00%.90 μμ - 4,50 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΟΙΚ-7.9 ΑΚΜΩΝ 9ΣΧΕΤ 9 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ΝΕΤ ΟΙΚ %.9 m2-50,00 ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΤΕΝΤΑΣ) ΟΙΚ-78.2 ΣΧΕΤ 92 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΝΕΤ ΟΙΚ %.92 m2-28,00 ΑΠΟ ΠΛΑΚΕΣ ΟΙΚ-78.5 ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΩΝ MDF 2ΣΧΕΤ 9 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ ΝΕΤ ΟΙΚ %.9 μμ - 9,50 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚ-79. ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΑΠΟ 7ΣΧΕΤ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ Άθροισμα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Κ.Λ.Π ,5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 94 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ΑΤΗΕ80 ΑΤΗΕ m - 6, ραφή, Φ /4" πάχους 2,65 mm % 95 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ΑΤΗΕ80 ΑΤΗΕ m - 26,2 ραφή, Φ /2" πάχους, % mm 96 Σιδηροσωλήνας ΑΤΗΕ80 ΑΤΗΕ m - 4,4 γαλβανισμένος με ραφή, % διαμέτρου Φ 2" πάχους,65 mm, 97 Σιδηροσωλήνας ΑΤΗΕ80 ΑΤΗΕ m - 5,86 γαλβανισμένος με ραφή, % διαμέτρου Φ " πάχους 4.05 mm, 98 Χαλκοσωλήνας Φ 5 mm ΑΤΗΕ80 ΑΤΗΕ m - 7,44 πάχους τοίχ mm, % τοποθετημένος με όλα 99 Χαλκοσωλήνας Φ 8 mm ΑΤΗΕ80 ΑΤΗΕ m - 9,4 πάχους τοίχ mm, % τοποθετημένος με όλα 200 Χαλκοσωλήνας Φ 22 mm ΑΤΗΕ80 ΑΤΗΕ m - 2, πάχους τοίχ mm, % τοποθετημένος με όλα 20 Χαλκοσωλήνας Φ 5 mm ΑΤΗΕ80 ΑΤΗΕ m - 9,92 πάχους τοίχ..00 mm, % τοποθετημένος με όλα 202 Πλαστικός σωλήνας ΑΤΗΕ80 ΑΤΗΕ kgr - 0,88 αποχετεύσεως ομβρίων 6 00% υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής 20 Κρουνός εκροής ΑΤΗΕ8 ΑΤΗΕ τεμ - 2,0 (Βρύση)κοινός ορειχάλκινος,φ % /4 ins 204 Αναμικτήρας (μπαταρία) ΑΤΗΕ8 ΑΤΗΕ τεμ - 58,5 θερμού - ψυχρού % ύδατος,νιπτήρα επίτοιχος,φ /2 ins 205 Λεκάνη αποχωρητηρίου, ΑΤΗΕ8 ΑΤΗΕ τεμ - 40,8 "τουρκικού" τύπου από 52 00% πορσελάνη 206 Αποξήλωση λεκάνης ΑΤΗΕ8 ΗΛΜ4 00% 2. τεμ. -,48 αποχωρητηρίου (τουρκικού) 52.Ν τύπου 207 Δοχείο πλύσεως ΑΤΗΕ8 ΑΤΗΕ τεμ - 98,56 αποχωρητηρίου (καζανάκι % πλύσεως) κυλινδρικό 208 Νιπτήρας πορσελάνης ΑΤΗΕ8 ΑΤΗΕ τεμ - 67,60 διαστάσεων 42χ56, πλήρης με % βαλβίδα χρωμέ 209 Σιφώνι νιπτήρας Φ /4 ins ΑΤΗΕ8 ΑΤΗΕ τεμ - 27,02 ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο % με τάπα

12 20 Εταζέρα νιπτήρα πλήρης, ΑΤΗΕ8 ΑΤΗΕ τεμ - 2,22 πορσελάνης μήκους 60 cm, % 2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου ΑΤΗΕ82 ΑΤΗΕ τεμ - 8,9 Ρα, φορητός, γομώσεως 6 kg, % πλήρης, 22 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου ΑΤΗΕ82 ΑΤΗΕ τεμ - 59,49 Ρα, φορητός, γομώσεως 2 kg, % πλήρης, 2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου ΑΤΗΕ82 ΑΤΗΕ τεμ - 69,4 Ρα, τροχήλατος, γομώσεως % kg, 24 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του ΑΤΗΕ82 ΑΤΗΕ τεμ - 5,09 άνθρακα, φορητός, γομώσεως % 6 kg, 25 Μόνιμη πυροσβεστική ΑΤΗΕ82 ΑΤΗΕ τεμ -.20,6 εγκατάσταση με φιάλες % διοξειδίου του άνθρακα των 45 kg, αυτόματου συστήματος κατασβέσεως φιάλης 26 Αποξήλωση λεκάνης ΑΤΗΕ8 ΗΛΜ4 00% 2.2 τεμ. - 47,22 αποχωρητηρίου χαμηλής 05.Ν πιέσεως από πορσελάνη 27 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα ΑΤΗΕ84 ΑΤΗΕ m2-40, εγχώρια, δίστηλα αξονικού.. 00% ύψους 905 mm 28 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα ΑΤΗΕ84 ΑΤΗΕ m2-45,69 εγχώρια, δίστηλα αξονικού..2 00% ύψους 655 mm 29 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα ΑΤΗΕ84 ΑΤΗΕ m2-55,2 εγχώρια, δίστηλα αξονικού.. 00% ύψους 505 mm 220 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα ΑΤΗΕ84 ΑΤΗΕ m2-4,88 εγχώρια, τρίστηλα αξονικού.2. 00% ύψους 905 mm 22 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα ΑΤΗΕ84 ΑΤΗΕ m2-8,60 εγχώρια, τρίστηλα αξονικού % ύψους 655 mm 222 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα ΑΤΗΕ84 ΑΤΗΕ m2-44,98 εγχώρια, τρίστηλα αξονικού.2. 00% ύψους 505 mm 22 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα ΑΤΗΕ84 ΑΤΗΕ m2 -,45 εγχώρια, τετράστηλα αξονικού.. 00% ύψους 905 mm 224 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα ΑΤΗΕ84 ΑΤΗΕ m2-5,90 εγχώρια, τετράστηλα αξονικού..2 00% ύψους 655 mm 225 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα ΑΤΗΕ84 ΑΤΗΕ m2-4,5 εγχώρια, τετράστηλα αξονικού.. 00% ύψους 505 mm 226 Κυκλοφορητής νερού χαμιλής ΑΤΗΕ86 ΑΤΗΕ τεμ - 267,70 πιέσεως, παροχής εώς % m/h 227 Κυκλοφορητής νερού χαμιλής ΑΤΗΕ86 ΑΤΗΕ τεμ - 8,6 πιέσεως, παροχής εώς % m/h 228 Κυκλοφορητής νερού χαμιλής ΑΤΗΕ86 ΑΤΗΕ τεμ - 68,94 πιέσεως, παροχής εώς % m/h 229 Κυκλοφορητής νερού χαμιλής ΑΤΗΕ86 ΑΤΗΕ τεμ - 908,5 πιέσεως, παροχής εώς % m/h 20 Κυκλοφορητής νερού υψηλής ΑΤΗΕ86 ΑΤΗΕ τεμ - 648,7 πιέσεως, παροχής εώς % m/h 2 Κυκλοφορητής νερού υψηλής ΑΤΗΕ86 ΑΤΗΕ τεμ - 899,4 πιέσεως, παροχής εώς % m/h 22 Κυκλοφορητής νερού υψηλής ΑΤΗΕ86 ΑΤΗΕ τεμ - 97,7 πιέσεως, παροχής εώς % m/h

13 2 Κυκλοφορητής νερού υψηλής ΑΤΗΕ86 ΑΤΗΕ τεμ - 974,90 πιέσεως, παροχής εώς % m/h 24 Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό ΑΤΗΕ87 ΑΤΗΕ m - 5,2 διατ. Χ.5 mm % 25 Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό ΑΤΗΕ87 ΑΤΗΕ m - 5,6 διατ. Χ2.5 mm % 26 Καλώδιο τύπου NYM ΑΤΗΕ87 ΑΤΗΕ m - 7,55 τετραπολικό διατ. 4Χ0 mm % 27 Καλώδιο τύπου NYM ΑΤΗΕ87 ΑΤΗΕ m -,60 πενταπολικό διατ. 5Χ6 mm % 28 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ΑΤΗΕ87 ΑΤΗΕ m - 6,09 πενταπολικό διατ. 5Χ4 mm % 29 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ΑΤΗΕ87 ΑΤΗΕ m - 7,77 πενταπολικό διατ. 5Χ6 mm % 240 Κυτίο διακλαδώσεως τύπου ΑΤΗΕ87 ΑΤΗΕ τεμ - 8,09 ΝΥΥ/ΝΥΜ διαμέτρου 80Χ % mm 6 από βακελίτη ή πλαστικό υλικό 24 Ρευματοδότης χωνευτός με το ΑΤΗΕ88 ΑΤΗΕ τεμ - 9, κυτίο, SCHUKO % 242 Εκσκαφή χάνδακα για την ΑΤΗΕ9 ΑΤΗΕ m - 8,89 τοποθέτηση καλωδίων σε % έδαφος γαιώδες 24 Σιδηροσωλήνας ΑΤΗΕ9 ΑΤΗΕ m - 22,65 γαλβανισμένος για την % διέλευση καλωδίων κλπ 244 Συγκόλληση αγωγού γειώσεως ΑΤΗΕ9 ΑΤΗΕ τεμ - 7,55 διατομής 6-6 mm % 245 Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ6 mm2 ΗΛΜ02 ΗΛΜ02 00% 2.52 m - 0, Βάννα ορειχάλκινη διαμέτρου ΗΛΜ ΗΛΜ 00% 2.5 τεμ. - 5,7 ins, πιέσεως λειτουργίας μέχρι 0 ατμοσφαιρών 247 Αναμικτήρ (μπαταρία) ΗΛΜ ΗΛΜ 00% 2.54 τεμ. - 6,0 θερμού-ψυχρού ύδατος διαμέτρου /2 ins επιχρωμιωμένος 248 Λεκάνη αποχωρητηρίου εκ ΗΛΜ4 ΗΛΜ4 00% 2.55 τεμ. - 49,96 πορσελάνης, υψηλής πιέσεως,"ευρωπαϊκού" (καθημένου τύπου) 249 Δοχείο πλύσεως λεκάνης ΗΛΜ5 ΗΛΜ5 00% 2.56 τεμ. - 46,96 αποχωρητηρίου, υψηλής πιέσεως, χυτοσιδηρούν, χωρητικότητας 2 λίτρων 250 Νεροχύτης χαλύβδινος ΗΛΜ7 ΗΛΜ7 00% 2.57 τεμ. - 56,80 ανοξείδωτος πλάτους 50 cm περίπου, μιάς σκάφης και μήκους.20 m 25 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό ΗΛΜ8 ΗΛΜ8 00% 2.58 τεμ. - 2,08 μετά καλύμματος χρώματος λευκού πλήρες 252 Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ΗΛΜ20 ΗΛΜ20 00% 2.59 τεμ ,7 ή χωνευτή, πλήρης 25 Θερμοσίφων ηλεκτρικός 80 ΗΛΜ24 ΗΛΜ24 00% 2.60 τεμ. - 45,85 λίτρων, μετά ηλεκτρικής αντιστάσεως 000 W, εγχώριος 254 Αεραγωγός από γαλβανισμένη ΗΛΜ4 ΗΛΜ4 00% 2.6 kgr - 2,68 λαμαρίνα εγκαταστάσεως κλισματισμού 255 Εύκαμπτος αεραγωγός από ΗΛΜ5 ΗΛΜ5 00% 2.62 m - 7,9 αλουμίνιο, διαμέτρου 00 mm 256 Στόμιο τοίχου προσαγωγής ΗΛΜ6 ΗΛΜ6 00% 2.6 τεμ. - 9,84 αέρος από αλουμίνιο, διαστάσεων 6 ins χ 2 ins 257 Σιδηροσωλήνας μαύρος ΗΛΜ4 ΗΛΜ4 00% 2.64 m - 27,9 εσωτερικής διαμέτρου ins, βαρέως τύπου

14 258 Θερμική απομόνωση σωλήνων ΗΛΜ40 ΗΛΜ40 00% 2.65 m - 8,75 διαμέτρου μέχρι ins 259 Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών ΗΛΜ4 ΗΛΜ4 00% 2.66 m - 4,0 πλαστικός, ορατός ή εντοιχισμένος διαμέτρου.5 mm 260 Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών ΗΛΜ42 ΗΛΜ42 00% 2.67 m - 9,8 χαλύβδινος, ορατός ή εντοιχισμένος διαμέτρου.5 mm, μεεσωτερική μόνωση 26 Αγωγός γυμνός χάλκινος ΗΛΜ45 ΗΛΜ45 00% 2.68 m - 5,2 πολύκλωνος, διατομής 25 mm2 262 Διακόπτης χωνευτός μετά ΗΛΜ49 ΗΛΜ49 00% 2.69 τεμ. - 5,69 πλήκτρου, εντάσεως 0Α, τάσεως 250V, κομιτατέρ ή αλλέ -ρετούρ 26 Σιδηροσωλήνας ΗΛΜ5 ΗΛΜ5 00% 2.70 m - 28,95 γαλβανισμένος εσωτερικής διαμέτρου ins, βαρέως τύπου 264 Ασφάλεια συντηκτική τύπου ΗΛΜ54 ΗΛΜ54 00% 2.7 τεμ. - 7,2 EZ SIEMENS 25Α 265 Μικροαυτόματος ΗΛΜ55 ΗΛΜ55 00% 2.72 τεμ. - 8,65 διακόπτη,ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS, εντάσεως 0Α 266 Φωτιστικό σώμα στεγανό, ΗΛΜ60 ΗΛΜ60 00% 2.7 τεμ. - 27,9 τοίχου ή οροφής μετά σφαιρικού κώδωνος πορσελάνης, προστασίας ΙΡ 44 και ισχύος 60W 267 Πλαστικός σωλήνας PVC ΗΛΜ8 ΗΛΜ8 00% 2.74 m -,62 διαμέτρου 00 mm πιέσεως 4 ατμοσφαιρών 268 Προμήθεια και εγκατάσταση ΗΛΜ82 ΗΛΜ82 00% 2.75 m - 2,6 ενός μέτρου σωληνώσεως από θαλάμου αναρροφήσεως μέχρι της Κεντρικής δικλείδας, ονομαστικής δια 269 Φλάντζα χαλύβδινη ND 6, ΗΛΜ8 ΗΛΜ8 00% 2.76 τεμ ,46 πλήρως τοποθετημένη εις τους αγωγούς των αντλιοστασίων μετά των υλικών ηλεκτροσυγκολλήσεως και 270 Δικλείδα χυτοσιδηρά ΗΛΜ84 ΗΛΜ84 00% 2.77 τεμ ,75 ονομαστικής διαμέτρου Φ200mm, τύπου σύρτου, μετά φλατζών 27 Μεταλλικές εσχάρες ΥΔΡ-. ΥΔΡ kgr - 2,60 υπονόμων: εσχάρες % υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 24) 272 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων ΑΤΗΕ80 ΑΤΗΕ τεμ - 20,00 αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή 66..-Σ 00% ομβρίων) ΧΕΤ 27 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 ΑΤΗΕ8 ΑΤΗΕ τεμ - 44,00 mm μπιζουτέ, διαστάσεων 68.-ΣΧΕ 00% 6χ48 cm,, περιπου Τ 274 Εγκατάσταση πυρανίχνευσης ΑΤΗΕ82 ΑΤΗΕ τεμ -.400,00 για μεσαίους / μεγάλους 0.2.-Σ 00% χώρους ΧΕΤ 275 Επισκευή δικτύου ΑΤΗΕ82 ΑΤΗΕ τεμ - 690,00 πυρανίχνευσης 0.2-ΣΧΕ 00% Τ2 276 Επισκευή - συντήρηση ΑΤΗΕ82 ΑΤΗΕ τεμ - 990,00 αντλητικού συγκροτήματος 8.-ΣΧΕ 00% πυρόσβεσης Τ 277 Υποβρύχιο αντλητικό ΑΤΗΕ82 ΑΤΗΕ τεμ -.090,00 συγκρότημα ακαθάρτων 9.2-ΣΧΕ 00% υδάτων, ονομ. ισχύος 2.5 Τ m/h,

15 278 Υποβρύχιο αντλητικό ΑΤΗΕ82 ΑΤΗΕ τεμ -.290,00 συγκρότημα ακαθάρτων 9.-ΣΧΕ 00% υδάτων, ονομ. ισχύος 4.0 Τ m/h, 279 Υποβρύχιο αντλητικό ΑΤΗΕ82 ΑΤΗΕ τεμ -.490,00 συγκρότημα ακαθάρτων 9.4-ΣΧΕ 00% υδάτων, ονομ. ισχύος 6.0 Τ m/h, 280 Υδραυλικές εγκαταστάσεις ΑΤΗΕ8 ΑΤΗΕ τεμ -.00,00 λουτρού (WC) και εξοπλισμός 00..-Σ 00% ΧΕΤ 28 Κλιματιστική συσκευή ΑΤΗΕ85 ΑΤΗΕ τεμ -.950,00 διαιρούμενου τύπου ΣΧΕΤ 00% BTU inverter 282 Κλιματιστική συσκευή ΑΤΗΕ85 ΑΤΗΕ τεμ -.90,00 διαιρούμενου τύπου ΣΧΕΤ 00% BTU 28 Κλιματιστική συσκευή ΑΤΗΕ85 ΑΤΗΕ τεμ - 890,00 διαιρούμενου τύπου 9000 BTU 4.-ΣΧΕ 00% Τ4 284 Κλιματιστική συσκευή ΑΤΗΕ85 ΑΤΗΕ τεμ - 950,00 διαιρούμενου τύπου ΣΧΕ 00% BTU Τ2 285 Εγκατάσταση πυρανίχνευσης ΑΤΗΕ85 ΑΤΗΕ m2-850,00 για μικρούς χώρους 47-ΣΧΕΤ 00% 286 Ανεμιστήρας ελικοειδής τοίχου ΑΤΗΕ85 ΑΤΗΕ τεμ - 80,00 διαμέτρου 00 mm, με στεγανό 59..-Σ 00% ΧΕΤ 287 Ανεμιστήρας ελικοειδής τοίχου ΑΤΗΕ85 ΑΤΗΕ τεμ - 05,00 διαμέτρου 200 mm, με στεγανό Σ 00% ΧΕΤ 288 Θερμοστάτης χώρου, ΑΤΗΕ86 ΑΤΗΕ τεμ - 80,00 προοδευτικής λειτουργίας 47.2-ΣΧΕ 00% Τ 289 Κανάλι καλωδίων πλαστικό ΑΤΗΕ87 ΑΤΗΕ m - 9,00 διαστάσεων 00 x 50 mm 5-ΣΧΕΤ 00% 290 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ΑΤΗΕ87 ΑΤΗΕ m - 9,0 πενταπολικό διατ. 5Χ0 mm2 7.6-ΣΧΕ 00% Τ 29 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ΑΤΗΕ87 ΑΤΗΕ m - 0,50 πενταπολικό διατ. 5Χ6 mm2 7.6-ΣΧΕ 00% Τ2 292 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ΑΤΗΕ87 ΑΤΗΕ m -,00 πενταπολικό διατ. 5Χ25 mm2 7.6-ΣΧΕ 00% Τ 29 Διπλή πρίζα DATA-VOICE ΑΤΗΕ88 ΑΤΗΕ τεμ - 7,00 UTP CAT-5e Σ 00% ΧΕΤ 294 Πλήρης Ηλεκτρικός Πίνακας ΑΤΗΕ88 ΑΤΗΕ τεμ - 650,00 διαστάσεων 60 x 00 cm 40-ΣΧΕΤ 00% περίπου 295 Πλήρης Ηλεκτρικός Πίνακας ΑΤΗΕ88 ΑΤΗΕ τεμ - 550,00 διαστάσεων 50 x 70 cm 40-ΣΧΕΤ 00% περίπου Πλήρης Ηλεκτρικός Πίνακας ΑΤΗΕ88 ΑΤΗΕ τεμ - 400,00 διαστάσεων 0 x 40 cm 40-ΣΧΕΤ 00% περίπου 297 Προμήθεια εγκατάσταση και ΑΤΗΕ89 ΑΤΗΕ τεμ - 48,00 σύνδεση φωτιστικού σώματος 7..-Σ 00% φθορισμού επιμήκους,2 ΧΕΤ μέτρων 298 Προμήθεια, εγκατάσταση κ ΑΤΗΕ89 ΑΤΗΕ τεμ - 48,00 σύνδεση φωτιστικού σώματος 7..4-Σ 00% 60 x 60 εκατ. ΧΕΤ 299 Αποξήλωση φωτιστικού ΑΤΗΕ89 ΑΤΗΕ τεμ - 2,00 σώματος φθορισμού Σ 00% ΧΕΤ 00 Επισκευή, έλεγχος φωτιστικού ΑΤΗΕ89 ΑΤΗΕ τεμ - 8,00 σώματος φθορισμού 7-ΣΧΕΤ 00%

16 0 Προστατευτικό κάλλυμα για ΑΤΗΕ89 ΑΤΗΕ τεμ -,00 φωτιστικό σώμα φθορισμού 7-ΣΧΕΤ 00% 2 02 Εγκατάσταση συναγερμού ΑΤΗΕ89 ΑΤΗΕ τεμ -.50,00 90-ΣΧΕΤ 00% 0 Φωτιστικό Ασφαλείας ΑΤΗΕ89 ΑΤΗΕ τεμ - 58, ΣΧΕ 00% Τ 04 Φωτιστικό ασφαλείας υψηλής ΑΤΗΕ89 ΑΤΗΕ τεμ - 70,00 ισχύος 95.2-ΣΧΕ 00% Τ 05 Φρεάτιο επισκέψεως από ΑΤΗΕ9 ΑΤΗΕ τεμ - 85,00 προκατασκευασμενο 07.2-ΣΧΕ 00% σκυρόδεμα πάχους 0 cm με Τ διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα 06 Πλάκα γειώσεως ΑΤΗΕ9 ΑΤΗΕ τεμ - 50,00 ηλέκτρολυτικός χαλκός δηλαδή 4.2-ΣΧΕ 00% προμήθεια, μεταφορά Τ 07 Προβολέας HQI με λαμπτήρα ΑΤΗΕ9 ΑΤΗΕ τεμ - 0,00 σχύος 250 w 75-ΣΧΕΤ 00% 08 Ανακατανομή ηλεκτρικού ΑΤΗΕ94 ΑΤΗΕ τεμ - 60,00 δικτύου δηλαδή μετάβαση 08-ΣΧΕΤ 00% συνεργείου σε 09 Πλαστικό κανάλι ορθογωνικής ΗΛΜ4- ΗΛΜ4 00% 2.6 m - 8,00 διατομής 2 x mm περίπου ΣΧΕΤ 0 Αγωγός γυμνός χάλκινος ΗΛΜ45- ΗΛΜ45 00% 2.7 m -,50 πολύκλωνος, διατομής 50 ΣΧΕΤ mm2 Καλώδιον τύπου UTP Cat 5e, ΗΛΜ48- ΗΛΜ48 00% 2.8 m - 6,00 υπόγειο ή εντός σωλήνων, ΣΧΕΤ 2 Ρελέ αντιηλεκτροπληξιακό ΗΛΜ55- ΗΛΜ55 00% 2.9 τεμ. - 89,50 (διαφυγής) x40α, 0 ma ΣΧΕΤ Συντήρηση (μικρής κλίμακας) ΑΤΗΕ85 ΑΤΗΕ ωρα - 50,00 δικτύων πυρανίχνευσης ή / και 47-ΣΧΕΤ 00% συναγερμού 4 Επισκευή, έλεγχος, ΑΤΗΕ89 ΑΤΗΕ τεμ - 9,50 αντικατάσταση λαμπτήρα 7.-ΣΧΕ 00% φωτιστικού σώματος Τ 5 Αλεξικέραυνο γραμμής τάσεως ΑΤΗΕ92 ΑΤΗΕ τεμ - 572,2 2 KV, μονοπολικό, υπαίθριο, 80 00% με τα μικροϋλικά συνδέσεως και εγκαταστάσεως 6 Σφιγκτήρας δηλαδή ΑΤΗΕ9 ΑΤΗΕ τεμ -,00 προμήθεια, μεταφορά και 44-ΣΧΕΤ 00% σύνδεση ενός σφιγκτήρα 7 Ελεγχος, επανέλεγχ.ηλεκτρ. ΗΛΜ87- ΗΛΜ87 00% 2.24 τεμ ,00 Εγκατάστ. & Εκδοση ΣΧΕΤ Πιστοποιητ. για μικρούς χώρους 8 Ελεγχος, επανέλεγχ.ηλεκτρ. ΗΛΜ87- ΗΛΜ87 00% 2.25 τεμ. - 90,00 Εγκατάστ. & Εκδοση ΣΧΕΤ2 Πιστοποιητ. για μικρούς χώρους 9 Ελεγχος, επανέλεγχ.ηλεκτρ. ΗΛΜ87- ΗΛΜ87 00% 2.26 τεμ ,00 Εγκατάστ. & Εκδοση ΣΧΕΤ Πιστοποιητ. για μικρούς χώρους 20 Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ ΗΛΜ4- ΗΛΜ4 00% 2.27 τεμ ,00 εκ πορσελάνης, υψηλής ΣΧΕΤ πιέσεως,"ευρωπαϊκού" (καθημένου τύπου) 2 Προκατασκευασμένη γούρνα ΗΛΜ7- ΗΛΜ7 00% 2.28 τεμ ,00 για εξωτερικούς χώρους ΣΧΕΤ Άθροισμα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ- ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ,42 Άθροισμα Βασικές Εργασίες ,77

17 Άθροισμα Κύριες Εργασίες ,77 ΓΕ & ΟΕ 8,00% 42.28,96 Μερικό Σύνολο ,7 Απρόβλεπτα 4.55, Αναθεώρηση 6.99,2 Απολογιστικές Εργασίες 0,00 Σύνολο Δαπανών 25.20,25 Φ.Π.Α. 2,00% ,75 Συνολική Δαπάνη με Φ.Π.Α ,00 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ6/04/204 7/04/204 ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2016) ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 66.293,03 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Αριθ. Τιμολ. Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ.

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ. ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ» ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ T11

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ T11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ T11 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1) Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κύριες Εργασίες Βασικές Εργασίες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προϋπολογισμός Μελέτης Κωδικός Κωδικός Α/Α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Άρθρου Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-05 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 00.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 3 %) Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρήση 05 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑ ΠΜ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑ ΠΜ Σ Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00m, με την πλευρική απόθεση των προιόντων εκσκαφής.για βάθος ορύγματος 4,0 έως 6,00m ΥΔΡ.0.05.02

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών.

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κτιριακών Έργων, Υπαίθριων Χώρων & Εξοικονόμησης Ενέργειας Έργο: «Συντήρηση των παιδικών Σταθμών για θέματα Πυροπροστασίας και λειτουργικών απαιτήσεων». Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή Κτιρίου Παλαιού Απεντομωτηρίου εντός του Λιμένα Θεσσαλονίκης Αριθμός Μελέτης : 298/2017 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΟΛΘ Α.Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton)

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 2/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΝΟΔΟ Δ\Η02.01.02 ΝΟΔΟ Δ\Η02.03.02 ΝΑΟΙΚ Α\20.0.01 ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\21.02 ΝΑΟΙΚ Α\38.45 ΝΑΟΙΚ Α\50.15.01 ΝΑΟΙΚ Α\1.30 ΝΑΟΙΚ Α\4.2.01

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ Σκυροδετήσεις ογκωδών κα

Σελίδα : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ Σκυροδετήσεις ογκωδών κα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Εργο : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2014) Αριθμός Μελέτης : 1/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΔΗΜ. ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ A/A Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) W.C. ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου Προϋπολογισµός: 92.800,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Ε.Π. Κρήτης και

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη. 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m3 2,00 15,70 31,40

Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη. 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m3 2,00 15,70 31,40 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 22.04 ΟΙΚ 2222 1.001 m3 2,00 15,70 31,40 2 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας 3 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α.

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α. ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 17/2016 & Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 138.796,26 (με ΦΠΑ 24%) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013) ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ "ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ" ΤΗΣ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθμός Μελέτης : ΑΚ 43/2012 Δήμος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Θ., ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε m ΝΑΟΙΚ Α\0.0.0 0 εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, m ΝΑΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. 100 m

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. 100 m ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ : ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρη σης

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρη σης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 3 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 2 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση και Ανάδειξη Μονόκαιρων Ανεμόμυλων στην Είσοδο του Οροπεδίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Μελέτης

Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: Γενικές εργασίες αναδιαµόρφωσης χώρων ΠΑ.ΜΑΚ. Α/Α Είδος Εργασίας ΟΜΑ Α: Ο Ι Κ Ο Ο Μ Ι Κ Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Εκθάµνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιµέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ.

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ : ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων λοιπών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΡΓΟ: Άρση επικινδυνότητας κτιρίων (χρήση 2017) Αρ.Μελ: 14/2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προμέτρηση Έργων ΠΜ. Άρθρο 1 Περιγραφή Φυσικό μέρος 1: Προεπεξεργασία

Προμέτρηση Έργων ΠΜ. Άρθρο 1 Περιγραφή Φυσικό μέρος 1: Προεπεξεργασία Προμέτρηση Έργων ΠΜ Άρθρο 1 Περιγραφή Φυσικό μέρος 1: Προεπεξεργασία Περιγραφή εργασίας Μήκος [m] Πλάτος [m] Ύψος [m] Όγκος [m 3 ] Επιφάνεια [m 2 ] Βάρος [dan] Εκσκαφές 11,35 13,41 5,1 775,96 Εξυγείανση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. 1.1 ΟΙΚ2124 m3 164,92 5, ΟΙΚ2127 m3 1,00 28, ΟΙΚ2112 m3 533,00 3, ΟΙΚ2115 m3 1,00 9,95

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. 1.1 ΟΙΚ2124 m3 164,92 5, ΟΙΚ2127 m3 1,00 28, ΟΙΚ2112 m3 533,00 3, ΟΙΚ2115 m3 1,00 9,95 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Εργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΕΡΝΤΕΝ ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Προυπ.00,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. %) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Πηγή Σ.Α.Τ.Α. & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΜΠΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔ.ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ. Εγκύκλιος 26/

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ. Εγκύκλιος 26/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ Α. XΩMATOYPΓIKΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με την μεταφορά των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθµός Μελέτης: 2/2015 α/α Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP, m 0 ΝΑΟΙΚ Α\ διαστάσεων 0x0 cm Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP, m 0 ΝΑΟΙΚ Α

Σελίδα Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP, m 0 ΝΑΟΙΚ Α\ διαστάσεων 0x0 cm Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP, m 0 ΝΑΟΙΚ Α . ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι m 00 ΝΑΟΙΚ Α\0.0.0 0 0, m Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών m 00 ΝΑΟΙΚ Α\0.0.0 μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη Eκσκαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛ.ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.: 2132023980 Προϋπ. χωρίς αναθεώρηση: Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ [1] [2] [3] [4] [5] [6]

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ : Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. Καθαιρέσεις 1 Φορτοεκφόρτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ α/α Είδος Εργασίας Τιμή Αριθμός Κωδ. Άρθρο Δαπάνη ( ) Μονάδα Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. Κωδικός Αναθεώρησης. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη Α.Τ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. Κωδικός Αναθεώρησης. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη Α.Τ. 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 2 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 3 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 4 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

Από μεταφορά 4.272,25 17 Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων Α\ πλακών σε ποσοστό άνω του 50% 18 Καθαίρεση περιφράξεω

Από μεταφορά 4.272,25 17 Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων Α\ πλακών σε ποσοστό άνω του 50% 18 Καθαίρεση περιφράξεω ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 2 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : KATAΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩ ΕΡΓΟ: ΣΥΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩ ΚΤΙΡΙΩ ΤΕΧΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Κωδικός Κωδικός Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Μ.Μ. Ποσότητα Άρθρου Αναθεώρησης Τιμή Μονάδας Μερική Δαπάνη Ολική Δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. Τιµή ανά τοννοχιλιόµετρο (ton.km) µετρούµενο πρό της διαλύσεως ή αναµίξεως

χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. Τιµή ανά τοννοχιλιόµετρο (ton.km) µετρούµενο πρό της διαλύσεως ή αναµίξεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΕΜ 532 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΝΕΜ 532 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

Από μεταφορά 8.958,32 17 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 c 18 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1'' 19 Χρωματισμοί σωληνώσεων,

Από μεταφορά 8.958,32 17 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 c 18 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1'' 19 Χρωματισμοί σωληνώσεων, Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης : 65/2012 Δήμος : ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 100 bar ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ- ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔ.ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ 1 Εκσκαφή

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ.

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ : Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ς 1 2 3 4 5 6 7 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεςημιβραχώδες Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΠΟΛΙΧΝΗ-ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Η/Μ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2013 Αριθμός Μελέτης: 9/2013 Αριθ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ:" Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 4 9 9 2 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : Μετασκευή Δημοτικού Κτιρίου (αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛ.: ,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΝΑΘ. ΚΑΙ ΦΠΑ. Κωδικοί αναθεώρησ ης

ΠΡΟΥΠΟΛ.: ,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΝΑΘ. ΚΑΙ ΦΠΑ. Κωδικοί αναθεώρησ ης Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΩ Τ.Υ.Δ.ΧΑΙΩ ΕΡΓΟ: ΑΑΒΑΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ. ΠΡΟΥΠΟΛ.: 1.119.150,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΑΘ. ΚΑΙ ΦΠΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 34/ 2016 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α. τετραγωνικό µέτρο (m2) χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. Κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος.

ΜΟΝΑ Α. τετραγωνικό µέτρο (m2) χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. Κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑ Α ΚΩ.ΑΡ ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. Μ ΑΠΑΝΗ Καθαίρεση πλακοστρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.01 Γενικές εσκαφές γαιώδεις κ.μ 3,22 22 70.84 1.02 Γενικές εσκαφές ημιβραχώδεις κ.μ 3,22 0 0 1.03 Γενικές εσκαφές βραχώδεις κ.μ 11,74 0 0 1.04 Εσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Εργο : ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Αριθµός Μελέτης : ΑΚ2/2013

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007 ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α Α : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Κωδικός Άρθρου. Κωδικός Αναθ. Α.Τ. 50%ΗΛΜ 80, 50%ΗΛΜ 81 Ν.Τ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α Α : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Κωδικός Άρθρου. Κωδικός Αναθ. Α.Τ. 50%ΗΛΜ 80, 50%ΗΛΜ 81 Ν.Τ. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Κατασκευή ωθητικού αντλιοστασίου ύδρευσης στην θέση στον Αη Γιώργης Θερµής ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α Α : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΔΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.ΔΕΛΤΑ Χρηματοδότηση : ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 42/2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Μονώσεις, ανακατασκευές στεγών, επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 13/14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝ. ΠΟΣΟ α/α ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ ΑΜ Μ ΑΤ Ε Ι Α ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. / ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ»

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 2.600.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 5/2013 ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Μονώσεις, ανακατασκευές στεγών, επισκευής όψεων και αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩΔ: 20.7325.32 ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2014 ANAKATAΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2014-2015 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. Μ.Μ. ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 60/15 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Χωματουργικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Γ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :.00.00 ΕΥΡΏ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Σελίδα 1 / 5

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Σελίδα 1 / 5 ΔΗΜΟΣ MHΛΟΥ Εργο : Αποπεράτωση Ημιτελούς Κτιρίου Αδάμαντα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Παλαία Γερμανικά Ψυγεία) Τμήμα Τεχνικών & Η/Μ Έργων ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Θέση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59 Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΠΡΟΥΠ. : 9.000,0 ευρώ (με αναθ. κ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 37 ΔΑΦΝΗ ΤΗΛ.210-9758619 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1+0

Διαβάστε περισσότερα