ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΓΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΑΝΟΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΨΥΧΩΣΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΓΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΑΝΟΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΨΥΧΩΣΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ"

Transcript

1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΓΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΑΝΟΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΨΥΧΩΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

2 ΑΝΤΙΨΥΧΩΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΑ Οι ασθενείς με άνοια εμφανίζουν ψυχωτικές εκδηλώσεις. Για την αντιμετώπισή τους χρησιμοποιείται το σύνολο των αντιψυχωσικών φαρμάκων. Οι θεραπείες αυτές αναφέρονται και στα πρωτόκολλα συνταγογράφησης.

3 Στοιχεία της μελέτης Τα στοιχεία της μελέτης προέρχονται από την Κεντρική Μονάδα επεξεργασίας συνταγών του ΕΟΠΥΥ. Μήνας αναφοράς των συνταγών ήταν ο Μάιος Αναλύθηκαν συνολικά συνταγές (ηλεκτρονικές και χειρόγραφες) στις οποίες είχαν αναγραφεί φάρμακα κατά τις άνοιας. Από τις παραπάνω συνταγές επιλέχθηκαν συνταγές όπου υπήρχε συγχορήγηση αντιανοϊκών και ψυχοτρόπων φαρμάκων.

4 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών MIS αναφορές Χρήσιμες αναφορές για την φαρμακευτική πολιτική Εκτίμηση της επίδρασης μέτρων Χειρόγραφες Συνταγές KMEΣ Έλεγχος της ορθής εκτέλεσης συνταγών Υπολογισμός rebates και ποινών Παρακολούθηση της συνταγογράφησης ιατρών Επιβολή ποινών μετά από αξιολόγηση ειδικής επιτροπής

5 Αριθμός συνταγών με φάρμακα κατά της Άνοιας ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΨΥΧΩΣΙΚΑ % ΡΙΒΑΣΤΙΓΜΙΝΗ ,21 ΔΟΝΕΠΕΖΙΛΗ ,78 ΜΕΜΑΝΤΙΝΗ ,48 ΓΑΛΑΝΤΑΜΙΝΗ ,73 Μέσο ποσοστό χορήγησης αντιψυχωσικών στην άνοια : 15,66 %

6 Αντιψυχωσικά φαρμάκα που χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με άνοια Κουετιαπίνη Ρισπεριδόνη Ολανζαπίνη Ζιπραζιδόνη Αριπιπραζόλη Αλοπεριδόλη

7 Συγχορήγηση Αναστολέων Ακετυλοχολινεστεράσης και Αντιψυχωσικών α. Δονεπεζίλη και Αντιψυχωσικά Αριθμός Συνταγών % συνόλου Κουετιαπίνη Ρισπεριδόνη Ολανζαπίνη θειαζίδες Αριπιπραζόλη Ζιπρασιδόνη Αλοπεριδόλη Αλλα Αντιψυχωσικά Συνολικές συνταγές 3231

8 Συγχορήγηση Αναστολέων Ακετυλοχολινεστεράσης και Αντιψυχωσικών α. Δονεπεζίλη και Κουετιαπίνη ΔΟΝΕΠΕΖΙΛΗ (mg) ΚΟΥΕΤΙΑΠΙΝΗ (mg) % ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 6 ανάλυση σε δείγμα 200 συνταγών

9 Συγχορήγηση Αναστολέων Ακετυλοχολινεστεράσης και Αντιψυχωσικών α. Δονεπεζίλη και Ρισπεριδόνη ΔΟΝΕΠΕΖΙΛΗ (mg) ΡΙΣΠΕΡΙΔΟΝΗ (mg) % ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 2 ανάλυση σε δείγμα 200 συνταγών

10 Συγχορήγηση Αναστολέων Ακετυλοχολινεστεράσης και Αντιψυχωσικών α. Δονεπεζίλη και Ολανζαπίνη ΔΟΝΕΠΕΖΙΛΗ (mg) ΟΛΑΝΖΑΠΙΝΗ (mg) % ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 2

11 Συγχορήγηση Αναστολέων Ακετυλοχολινεστεράσης και Αντιψυχωσικών β. Ριβαστιγμίνη και Αντιψυχωσικά Αριθμός Συνταγών % συνόλου Κουετιαπίνη Ρισπεριδόνη Ολανζαπίνη θειαζίδες Ζιπρασιδόνη Αριπιπραζόλη Αλοπεριδόλη Αλλα Αντιψυχωσικά Συνολικές συνταγές 4543

12 Συγχορήγηση Αναστολέων Ακετυλοχολινεστεράσης και Αντιψυχωσικών β. Ριβαστιγμίνη και Κουετιαπίνη ΡΙΒΑΣΤΙΓΜΙΝΗ ΚΟΥΕΤΙΑΠΙΝΗ % PATCH 9,5 mg/24h patch 4,6 mg/24h PATCH 9,5 mg/24h ,5 caps 25 6 patch 4,6 mg/24h PATCH 9,5 mg/24h caps caps 25 3 ORAL SOL ORAL SOL ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 12

13 Συγχορήγηση Αναστολέων Ακετυλοχολινεστεράσης και Αντιψυχωσικών β. Ριβαστιγμίνη και Ρισπεριδόνη ΡΙΒΑΣΤΙΓΜΙΝΗ (mg) ΡΙΣΠΕΡΙΔΟΝΗ (mg) % PATCH 9,5 mg/24h 1 35 patch 4,6 mg/24h caps 1 7 ORAL SOL caps 1 4 1,5 caps 1 4 4,5 caps 1 3 patch 4,6 mg/24h 2 3 PATCH 9,5 mg/24h 2 3 PATCH 9,5 mg/24h 3 3 patch 4,6 mg/24h oral sol. 2 PATCH 9,5 mg/24h oral sol. 2 ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 10

14 Συγχορήγηση Αναστολέων Ακετυλοχολινεστεράσης και Αντιψυχωσικών β. Ριβαστιγμίνη και Ολανζαπίνη ΡΙΒΑΣΤΙΓΜΙΝΗ (mg) ΟΛΑΝΖΑΠΙΝΗ (mg) % PATCH 9,5 mg/24h 5 43 patch 4,6 mg/24h caps caps 5 6 PATCH 9,5 mg/24h PATCH 9,5 mg/24h 10 5 ORAL SOL. 5 4 PATCH 9,5 mg/24h 20 3 ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 10

15 Συγχορήγηση Αναστολέων Ακετυλοχολινεστεράσης και Αντιψυχωσικών γ. Γαλανταμίνη και Αντιψυχωσικά Αριθμός Συνταγών % συνόλου Κουετιαπίνη Ρισπεριδόνη Ολανζαπίνη θειαζίδες Α λοπεριδόλη Ζιπρασιδόνη Α ριπιπραζόλη Αλλα Αντιψυχωσικά Συνολικές συνταγές 550

16 Μεμαντίνη και αντιψυχωσικά Αριθμός Συνταγών % συνόλου Κουετιαπίνη Ρισπεριδόνη Ολαναζαπίνη θειαζίδες Ζιπρασιδόνη Αριπιπραζόλη Αλοπεριδόλη Αλλα Αντιψυχωσι Συνολικές συνταγέ 2420

17 Μεμαντίνη και Κουετιαπίνη MEMANTINH (mg) KOYETIAΠΙΝΗ (mg) %

18 Μεμαντίνη και Ρισπεριδόνη ΜΕΜΑΝΤΙΝΗ (mg) ΡΙΣΠΕΡΙΔΟΝΗ (mg) % ORAL SOL

19 Μεμαντίνη και Ολανζαπίνη ΜΕΜΑΝΤΙΝΗ (mg) ΟΛΑΝΖΑΠΙΝΗ (mg) %

20 Συγχορήγηση Μεμαντίνης και αναστολέων ακετυλοχολινεστεράσης Από την ανάλυση των συνταγών προέκυψε συγχορήγηση της μεμαντίνης με αναστολείς ακετυλοχοληνεστεράσης Συνδυασμός με δονεπεζίλη σε 193 συνταγές Συνδυασμός με ριβαστιγμίνη σε 385 συνταγές Στα πρωτόκολλα συνταγογράφησης αναφέρεται ότι ο συνδυασμός αυτός πρέπει να αποφεύγεται.

21 Συμπεράσματα Το ποσοστό συγχορήγησης αντιανοϊκών φαρμάκων και αντιψυχωσικών κυμαίνεται μεταξύ 13% και 19 %. Μέσο ποσοστό συγχορήγησης 15,66 %. Περίπου 1 στους 6 ασθενείς με άνοια λαμβάνουν και αντιψυχωσικά φάρμακα.

22 Συμπεράσματα Οι συχνότεροι συνδυασμοί είναι: Δονεπεζίλη 10 mg με Κουετιαπίνη 25 mg, Δονεπεζίλη 5 και 10 mg με ρισπεριδόνη 1 mg Δονεπεζίλη 10 mg με ολανζαπίνη 5 mg Ριβαστιγμίνη patch 9,5 mg/24h με Κουετιαπίνη 25 mg, ρισπεριδόνη 1 mg, ολανζαπίνη 5 mg Μεμαντίνη 10 mg με Κουετιαπίνη 25 mg, ρισπεριδόνη 1 mg, ολανζαπίνη 5 mg

23 Συμπεράσματα Οι συνηθισμένες ημερήσιες δόσεις των ευρύτερα χρησιμοποιούμενων αντιψυχωσικών σε ασθενείς με άνοια είναι: Κουετιαπίνη Ρισπεριδόνη Ολανζαπίνη 50 mg 1 mg 5 mg

24 Ευχαριστίες Λάσδα Βασίλη, ΚΜΕΣ Αλεξοπούλου Έλενα, Δ/νση Φαρμάκου Λίτσα Παναγιώτα, Διευθύντρια Δ/νσης Φαρμάκου Βουδούρη Γεράσιμο, Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ